CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl"

Transcriptie

1 CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK

2 Inhoud 3 Redactioneel Algemeen 4 Wat nou: crisis? 8 Oorzaken van de kredietcrisis 9 Investeren of bezuinigen? 10 A crisis, a plan, solutions! Anyone? 12 De gevolgen van de kredietcrisis Consument 14 Angst voor de crisis? 16 Schulden, wat kan ik doen? Politiek Uitgelicht Wat te doen als het licht uit gaat? Eigenlijk is dat wat er gebeurde in 2008 toen de economische crisis begon, een enorme schok ging over de aardbol. Critici zeiden: dit is geen crisis. En als je in Nederland kijkt naar de uitgaven van de consumenten dan lijkt dat inderdaad wel mee te vallen. Zo gaven we met z n allen in de decembermaand 2013 maar liefst 148 miljoen euro uit. 37% meer dan normaal. lees verder op pagina Politiek en de kredietcrisis 20 Interview Michel Hazenberg Banken 22 Veilig sparen? 24 Interview Jan Teunissen Jongeren 28 Jongeren en de kredietcrisis Pensioenen 32 Interview Harm-Zwier Medendorp 36 Welverdiend pensioen Werk 37 Vakbonden 38 ZZP-ers on the move 42 Werkloos 44 Bijstand 47 Overlevingstips 47 Colofon 2 tijdschrift.nl

3 Lekker belangrijk! Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken: de kredietcrisis. Mensen raken hun baan kwijt, zien financiële regelingen verdwijnen of achteruitgaan en worden op zijn minst wel geconfronteerd met de gevolgen van de kredietcrisis in hun omgeving. Maar wat is nu eigenlijk die kredietcrisis? Hoe komt het zover? Zijn er mogelijkheden te bedenken voor burgers om hun positie te verstevigen en de schade zo beperkt mogelijk te houden? De kredietcrisis is in elk geval een belangrijk begrip geworden in onze maatschappij. Momenteel bevinden we ons in de nasleep van de crisis, toch blijft het belangrijk dat we goed geïnformeerd zijn over de crisis. Het gaat ons toch ook zeer zeker aan, wij leven in deze tijd met deze economie. In dit tijdschrift proberen we een zo goed mogelijk beeld te geven van de kredietcrisis. Het tijdschrift is gevuld met artikelen en interviews vanuit verschillende standpunten. We hebben geprobeerd de onderwerpen in dit tijdschrift zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. Door de diversiteit aan mensen binnen instellingen die we hebben gesproken, zijn we van mening dat we een breed en redelijk compleet beeld kunnen geven vanuit verschillende invalshoeken. We bundelen deze kennis en adviezen in een tijdschrift en op een website, zodat je hieruit je eigen mening kunt vormen en conclusie kunt trekken over de kredietcrisis. Maar waarom een tijdschrift over de kredietcrisis? Dit tijdschrift is in eerste instantie ontstaan vanuit ons profielwerkstuk. Het doel van dit tijdschrift is te informeren over de crisis, een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van je eigen standpunt en tips aan te bieden die je op je eigen situatie kunt toepassen. We zijn dan ook erg benieuwd naar jullie reacties. Wij zijn zelf in ieder geval trots op het resultaat. We willen iedereen hartelijk bedanken die ons mee heeft geholpen om dit tijdschrift te publiceren! En om alvast een conclusie weg te geven: volgens ons is zowel de oorzaak van de crisis als de gevolgen voor de overheid, bedrijven, banken en consumenten niet precies te benoemen en een mix van verschillende factoren. Ook is je eigen visie hierop van belang voor jouw zienswijze. We hopen dat na het lezen van ons tijdschrift je kennis in ieder geval weer up-to-date is. Lekker belangrijk, nou dat is het zeker! Veel leesplezier! Angela en Iris 3

4 4 tijdschrift.nl

5 kredietcrisis Wat nou: crisis? Wat is de kredietcrisis De kredietcrisis is de verzamelterm geworden voor de problemen in de financiële sector die in de loop van 2008 zijn ontstaan. In letterlijke zin is krediet een ander woord voor lening. Een kredietgever stelt goederen of kapitaal beschikbaar die pas later door kredietnemer moet worden terug betaalt en daar komt dan vaak ook rente overheen, dus de kredietnemer moet meer betalen dan wat hij daadwerkelijk leent. Een crisis is een noodsituatie waarin het functioneren van een stelsel ernstig verstoord raakt. In het huidig gebruik is de kredietcrisis een term die in zijn geheel de problemen in de financieel economische sector omschrijft. Het is tevens de naam gegeven aan de huidige recessie die bestaat uit 3 crises: de hypotheekcrisis, de bankencrisis en de schuldencrisis. Wanneer spreken we van een recessie? Een recessie betekent letterlijk achteruitgang. In de economie betekent dit dat de economische groei daalt en lager is dan gemiddeld. Aan het BBP (Bruto Binnenlands Product, één van de graadmeters van de economie) valt te zien of we in een recessie zitten. Dit is de waarde van alle geproduceerde goederen en diensten in een land en de productie kosten worden hier nog weer van afgetrokken. Het BBP wordt vastgesteld door de CBS ( Centraal Bureau voor de Statistiek). Als het BBP 2 kwartalen opeenvolgend daalt, dan is er sprake van een recessie. Een recessie duurt om en nabij maar 10 maanden. Maar je weet altijd pas na de eerste twee kwartalen dat je in een recessie zit en dan is het eigenlijk al te laat om het nog te voorkomen. Het ontstaan van de kredietcrisis Weinig mensen hebben het zien aankomen; wat begon als een kleine hypotheekcrisis in Amerika, groeide uit tot een wereldwijde kredietcrisis. De gevolgen zijn inmiddels enorm groot; minder kredietverstrekking tussen banken, minder consumptie door consumenten, minder bedrijfsinvesteringen en een inzakkende wereldhandel en een stijgende werkloosheid. Ook Nederland heeft hier sinds 2008 last van en zit inmiddels in een recessie. Hoe heeft dit allemaal zo snel kunnen gebeuren? Hypotheekcrisis Het begon allemaal met de hypotheekcrisis in Amerika in het begin van Amerikaanse hypotheekverstrekkers hadden grootschalig mensen voorzien van hypotheken met een variabele rente. Deze rommelhypotheken werden subprimehypotheken genoemd die werden gefinancierd op basis van risicovolle beleggingsproducten. Wereldwijd werden deze rommelhypotheken verkocht aan beleggers en banken. Deze ontwikkeling had in het begin geen gevolgen voor Nederland. In Nederland verstrekten banken leningen tegen een relatief lage rente, er was nog voldoende werkgelegenheid en bedrijven maakten veel winst, wij zaten in een periode met een zogeheten hoogconjunctuur. Door een stijging van de Amerikaanse (variabele)rente waren veel Amerikanen met een subprime-hypotheek niet meer in staat om de verstrekte hypotheekleningen af te lossen. Mensen werden uit hun huis gezet en hun woningen werden gedwongen verkocht. In het voorjaar van 2007 werden de problemen erger. De hypotheken die de Amerikaanse banken verstrekten werden minder waard, de huizen die gedwongen werden verkocht, leverden minder op en eerste banken kwamen in de problemen. In Nederland begonnen we voor het eerst wat te merken van de hypotheekcrisis die in Amerika gaande was. Geld lenen werd steeds duurder en er heerste wantrouwen tussen banken onderling. Toch maakten nu nog maar weinig mensen zich echt zorgen. 5

6 De kracht van een organisatie wordt bepaald door de bundeling van kwaliteiten, talenten en passie van de medewerkers! WAT doen we HOE doen we het HOE doen we het samen balans en verbinding adres Lindenlaan AJ Uffelte telefoon mobiel website

7 kredietcrisis Mensen legden niet het verband tussen dat wat er in Amerika gaande was direct van invloed zou zijn op de Nederlandse economie en hiermee op onze welvaart. In de loop van 2008 kwamen vele beleggers erachter dat de subprime-hypotheken niets waard waren. Er was een te hoge waardering voor gegeven, terwijl ze compleet waardeloos waren. Banken leden enorme verliezen, omdat ze massaal in de subprime- hypotheken hadden belegd. Ook had dit alles als gevolg dat het vertrouwen in het bankwezen enorm daalde. De subprime- hypotheken hadden een hele grote rol binnen het ontstaan van de kredietcrisis. Dit alles heeft er voor gezorgd dat er een bankencrisis ontstaat, banken komen hier massaal in de problemen, raken heel veel geld kwijt, en vele dreigen failliet te gaan. Nederland kreeg met de kredietcrisis te maken, omdat Nederland een heel groot export land is met een open economie. Na de bankencrisis kwam de schuldencrisis, Nederland ondervind nu ook problemen, ons land is ook in de crisis verzeild geraakt. Ga voor meer informatie naar 7

8 Oorzaken van de kredietcrisis Er is veel gediscussieerd over de kredietcrisis en hoe die heeft kunnen ontstaan. Iedereen wijst met de schuldige vinger naar elkaar, maar zo simpel is het niet. Er zijn verschillende oorzaken te noemen. De kredietcrisis is in Amerika ontstaan, hier heerste maximale vrijheid op de financiële sector. Er was nauwelijks toezicht op de gang van zaken en een gebrek aan ingrijpen van de Amerikaanse overheid aan het begin van de crisis. Door gebrekkige internationale regelgeving voor de bancaire sector en boekhoudregels die niet voldeden kon de crisis zich makkelijk verspreiden. Iedereen streefde ernaar om zoveel mogelijk winst te maken ongeacht de gevolgen. Er werden obligaties verkocht waaraan enorme risico s vastzaten die niet duidelijk vermeld werden bij de verkoop van de producten. Hebzucht was een drijfveer waardoor met name beleggers en banken onverantwoordelijke risico s namen. Men keek alleen naar het profijt dat ze konden maken op korte termijn. Daarnaast hebben de subprime- hypotheken, de rommelhypotheken waar heel veel risico s aan verbonden zaten een grote bijdragen geleverd aan het ontstaan van de crisis. Ook burgers hadden hiermee te maken, zij gingen namelijk leningen aan die ze niet konden terugbetalen. Je kunt dus stellen dat we met elkaar de boosdoeners van de crisis zijn en dat de schuld niet in iemands schoenen te schuiven is. 8 tijdschrift.nl

9 kredietcrisis Investeren het nieuwe bezuinigen? Moeten we in het geval van de kredietcrisis investeren of juist bezuinigen? Velen zeggen dat je ondanks de crisis moet blijven investeren, anderen zijn daarentegen weer wat voorzichtiger met hun geld en kiezen toch voor bezuinigen. Ze zeggen dat met iedere euro die je bezuinigd, de economie met meer dan een euro krimpt. Geld moet blijven rollen is een bekende uitspraak. Wat zijn nou de voordelen van investeren? Dit is vrij gemakkelijk, door te investeren komt er meer geld in de omloop. Mensen krijgen meer vertrouwen met als gevolg een grotere vraag naar producten, hierdoor ontstaat er werkgelegenheid, omdat er aan de hoeveelheid gevraagde producten moet worden voldaan. Het begrotingstekort blijft dan nog steeds bestaan, ja het kan op lange termijn verbeteren, als je kiest voor investeren. Als de overheid ervoor kiest om te gaan bezuinigen dan kan het begrotingstekort in één keer omlaag worden gebracht. De belangrijkste reden om te bezuinigen is dat Europa de landen dwingt om het begrotingstekort binnen 3% te houden. Ze hielden bij de invoering van deze regel er waarschijnlijk geen rekening mee dat we ooit nog een keer in een crisis zouden belanden. Toch werd er verwacht de regel we na te streven. Maar bezuinigen staat niet erg hoog op de publieke agenda, de oppositie pleitte in 2013 voor investeringen in plaats van bezuinigingen. Bezuinigingen kunnen ook zorgen voor een verdere deuk in het vertrouwen van consumenten in de economie. Het zorgt ervoor dat burgers nog voorzichtiger worden en hun hand op de knip houden en dat willen we juist niet. Natuurlijk moet de overheid wel voorzichtig blijven met het uitgeven van geld maar het nog een keer drastisch te gaan bezuinigen zit niemand meer zitten. Investeren is het nieuwe bezuinigen wordt daarom ook wel geroepen. Blijft alleen de vraag over: investeren waarin? 9

10 A crisis, A plan, Solutions! Anyone? Het oplossen van de kredietcrisis is daar een plan voor? Voor het oplossen van deze internationale kredietcrisis zal ieder zijn steentje bij moeten dragen. We zien dit internationaal terug door dat overheden maatregelen nemen en banken internationaal afspraken maken om risico s te minimaliseren. En, wij de consumenten heel hard moeten werken, meer belasting betalen en ook nog meer geld uit mogen geven om de economie draaiende te houden. Geen mooie boodschap zegt onze regering in de troonrede op prinsjes dag 2014 als de financiële begroting wordt gepresenteerd. We blijven de maatregelen aanscherpen en we blijven investeren in onze toekomst voor een financieel gezond klimaat! Een prachtige boodschap maar wat betekent dit dat voor Nederland? Goed om dit eens vanuit drie belangrijke perspectieven te belichten. Het Consumenten perspectief: Geld moet rollen! De beste manier op de economie weer op gang te brengen is het gezamenlijk geld uit blijven geven. Op deze manier blijft de economie draaien en komt er bij alle partijen weer geld binnen: geld moet rollen! Als iedereen geld blijft uitgeven dan, worden er meer goederen geproduceerd, krijgen bedrijven meer omzet, stijgt de werkgelegenheid, krijgen de mensen weer meer bestedingsruimte en kan er weer meer geïnvesteerd worden. Je moet echter geen uitgaven doen als je hier, als consument geen geld voor hebt. Kijk eerst goed wat je je kunt veroorloven. Daarnaast is het als consument belangrijk om vertrouwen te hebben in de economie. Alleen als er weer vertrouwen in onze economie kan ons financiële systeem goed blijven functioneren. 10 tijdschrift.nl

11 kredietcrisis Het Banken perspectief: nieuw vertrouwen creëren op basis van heldere regels! Het vertrouwen tussen banken onderling en banken en consumenten is cruciaal als we de economie willen herstellen. Ook voor banken onderling geld dat het vertrouwen in de financiële markt weer terug moet komen. Dit doen ze door heldere afspraken te maken tussen de banken en de overheden. Naar de consumenten toe moeten ze strenger worden bij het verstrekken van leningen. Als banken kunnen laten zien dat het goed met hen gaat, geeft dit vertrouwen aan de consumenten. Banken stimuleren mensen ook om meer uit te gaan geven en minder te gaan sparen, zo hebben zij de rente verlaagd op de spaarrekeningen. Zelf zullen ze moeten proberen ook geld over te houden om zo betere investeringen te kunnen maken en geld uit kunnen lenen waardoor ze meer winst kunnen maken en uit de problemen kunnen komen en blijven. Het Overheidsperspectief: schaken op verschillende schaakborden! Vanuit het perspectief van de overheid is het werken aan het oplossen van de crisis te vergelijken met het schaken op verschillende schaakborden! Regelgeving en bewaking, stimulerende maatregelen en het belang en welzijn van de burgers. De overheid verkeert altijd in een dubbele positie waar het een crisis betreft. Enerzijds wil men de staatsschuld niet hoger maken dan hij al is. Anderzijds betekent dat altijd lastige bezuinigingsmaatregelen treffen waar burgers mee te maken krijgen die er al op achteruit zijn gegaan vanwege de crisis. Bezuinigingen die de overheidsfinanciën binnen de perken houden zijn bijna altijd kortingen op bestaande uitkeringen en het verhogen van belastingen. Maar de overheid kan de burgers ook financieel beschermen tegen al te grote risico s door bijvoorbeeld een depositogarantiestelsel instellen dat ervoor zorgt dat mensen een deel van hun geld sowieso terugkrijgen als hun bank failliet gaat. Deze depositogarantie is inderdaad ingesteld op een maximum van Ook heeft de overheid ervoor gezorgd dat financiële instellingen kapitaal injecties kunnen krijgen om de stabiliteit van het financiële stelsel te garanderen. Banken die door een faillissement het financiële stelsel konden ontwrichten worden genationaliseerd, dit betekent dat deze banken staatseigendom worden. Op deze wijze bewaakt de overheid het in balans houden van de Nederlandse economie De overheid geeft richting en regelgeving, ondersteunt de economie en de werkgelegenheid. De overheid neemt maatregelen om alle facetten van de economie te kunnen stimuleren. Belangrijk uitgangspunt is Mensen moeten zoveel mogelijk hun baan behouden, dat is goed voor het in gang houden van de economie. De overheid werkt aan nieuw beleid gericht op het aan het werk krijgen van oudere werklozen en het creëren van banen voor jongeren. Voor dit laatste is het actieplan voor jeugdwerkloosheid gekomen en een omscholingsbonus. Deze maatregelen hebben bijgedragen aan het herstel en behoud van werkgelegenheid. De overheid heeft ook allerlei nieuwe banen gecreëerd, door onder andere nieuwe wegen aan te leggen of wegen, bruggen en overheidsgebouwen van onderhoud te voorzien en door zelf meer mensen in dienst te nemen. Is de kredietcrisis gemakkelijk op te lossen? De toekomst zal dat uitwijzen. Elke dag wordt er gewerkt aan een verbetering van de financiële en economische situatie in Nederland. En elke dag zijn er nieuwe variabelen die hier van invloed op zijn! Een ding is zeker, we zijn allemaal wakker geschud door hetgeen er de afgelopen jaren gebeurd is! 11

12 De gevolgen van de k De gevolgen van de (internationale) kredietcrisis voor de Nederland zijn groot en voor iedereen duidelijk voelbaar. Omdat Nederland is een exportland is met een open economie heeft de kredietcrisis een enorme impact gehad op de Nederlandse economie. De overheid heeft heel veel geld geïnvesteerd om onze economie weer een beetje op gang te helpen. Als gevolg hiervan is het overheidstekort is de afgelopen jaren flink opgelopen tot ruim 32 miljard. Overheid De overheid heeft veel gedaan om te zorgen dat de balans tussen inkomsten en uitgaven op de overheidsbegroting in evenwicht bleef. Gelukkig zijn de inkomsten van de overheid relatief stabiel gebleven. Echter, de uitgaven van de overheid rijzen de pan uit waardoor de balans tussen inkomsten en uitgaven nog steeds scheef is. Als burger merken we hier weinig van. Wel horen we regelmatig in het nieuws dat het overheidsbeleid nog steeds gericht is op het doorvoeren van bezuinigingen. De reden dat de overheid moet bezuinigen is dus om de economie en de schatkist weer een beetje in balans te krijgen. Toch blijft de overheid de economie nog wel steunen door extra geld vrij te maken om bijvoorbeeld wegen aan te leggen en op deze manier banen te creëren. Vertrouwen Ook banken ondervinden enorme problemen als gevolg van de crisis. Banken hebben het vertrouwen verloren van de consument en daarnaast is het vertrouwen van banken onderling sterk gedaald. De banken hebben flinke klappen gehad in de financiële crisis, ze hebben grote verliezen geleden en sommige zijn zelf failliet gegaan. Maar dit is nog niet alles ook klanten verdwenen als sneeuw voor de zon. Een gevolg van de crisis is dat banken veel voorzichtiger geworden zijn met het verstrekken van; daar denken ze nu wel 3 keer over na. Ook banken zijn verder aan het bezuinigen. Ze sluiten kantoren en bieden hun diensten aan via internet bankieren. Hierdoor gaan 12 tijdschrift.nl

13 kredietcrisis redietcrisis er bij banken ook weer veel banen verloren. Dit heeft weer een negatief gevolg voor de werkgelegenheid. Ondernemers Naast de overheid en banken zijn er nog veel meer slachtoffers van de kredietcrisis. Ook bij ondernemers slaat de kredietcrisis hard toe. Kleine bedrijven kunnen zich met moeite staande houden omdat ze onvoldoende omzet maken en de kosten te hoog worden. Voor grotere bedrijven wordt het steeds lastiger om bijvoorbeeld overnames gefinancierd te krijgen en om grote investeringen te doen om het bedrijf verder uit te breiden nieuwe markten aan te boren. De afgelopen jaren is gebleken dat bedrijven minder opdrachten binnen krijgen met het gevolg dat hun winst lager wordt of dat bedrijven zelfs moeten sluiten. We kunnen zeker de conclusie trekken dat de wereldhandel gigantisch is afgenomen door de kredietcrisis waardoor ook de export van de Nederlandse bedrijven veel minder geworden is en de omzet verder daalt. Tot slot is het goed om te noemen dat de Nederlandse burgers ook slachtoffer zijn van de kredietcrisis. Jij en ik ondervinden dus ook de gevolgen van de crisis. Misschien heb je een directe ervaring gehad met de impact van de crisis of heb je het indirect ervaren of van de zijlijn gevolgd en er verder niet bij stil gestaan. Onzekere toekomst Burgers zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met werkloosheid waardoor ze minder geld te besteden en te maken hebben met koopkrachtverlies door inflatie. Voor veel mensen is de toekomst onzeker doordat ze geen werk meer hebben. Veel burgers kampen met schulden soms wel torenhoog. Huizen worden niet verkocht, mensen krijgen veel minder waar voor hun geld dan dat ze er in hebben zitten als ze hun huis willen verkopen. Het wordt je moeilijker gemaakt om een lening te krijgen. Hierdoor is het vertrouwen in onze economie erg gedaald. Een belangrijke constatering is dat het aantal mensen dat vanuit een WW-uitkering doorstroomt naar de bijstand in de afgelopen 10 jaar sterk gestegen is. Ook de duur van de WW- uitkering is veranderd. Op dit moment is nu de maximale duur van een WW-uitkering 38 maanden (afhankelijk van het aantal gewerkte jaren). Daarnaast is het nog steeds erg moeilijk om een baan te vinden tijdens de WW met gevolg dat mensen in de bijstand komen. Ook de de AOW gerechtigde leeftijd is als gevolg van de crisis door de overheid verhoogd van 65 naar 67 jaar. Het is duidelijk dat de kredietcrisis echt voor heel veel problemen heeft gezorgd. Als gevolg van de kredietcrisis zijn er problemen ontstaan bij de overheid, banken, bedrijven en burgers. Je kunt daarom wel zeggen dat iedereen de gevolgen van de kredietcrisis direct en indirect heeft gevoeld. 13

14 Angst voor de crisis? (nergens voor nodig, toch?) 14 tijdschrift.nl

15 CONSUMENTEN De periode voor de kredietcrisis was een tijd van welvaart en groei: de consumenten hadden veel vertrouwen in de economie, de hypotheekrentes waren laag en huizenprijzen hoog en mensen konden makkelijk leningen afsluiten. De economie was in een periode van hoge conjunctuur. Het ging hartstikke goed met Nederland er was geen wolkje aan de lucht. Het leek allemaal te mooi om waar te zijn, en helaas was dat ook het geval. Veel burgers hebben het vertrouwen in de economie hierdoor verloren maar was dat wel nodig? Crisis Als donderslag bij heldere hemel raakten we in een zware crisis. Het waren met name de burgers die door de gevolgen van de crisis hard werden getroffen. Veel van hen raakten hun baan kwijt, konden hun leningen niet meer betalen of keken toe hoe de economie instortte. Consumenten durfden hun geld helemaal niet meer te besteden, in plaats daarvan gingen ze hun geld oppotten. Hierin had de media een belangrijke rol, door de negatieve benadering in de media verloren nog meer consumenten het vertrouwen in de economie. Positief? De crisis is de afgelopen jaren veelvoudig in het nieuws geweest. Dit was helaas niet vaak positief. Echter, achter elke wolk schijnt de zon. In plaats van onszelf er bij neer te leggen kunnen we leren van de crisis en kijken naar positieve aspecten zoals: Grotere bewustwording van geld, mensen gaan sinds de crisis veel bewuster met hun geld om. Herijking, het toezicht en de regelgeving is verscherpt zodat de economie weer beter functioneert. Het zelfstandiger handelen van mensen omdat ze ervaren hebben dat niet alles door hogerhand kan worden geregeld. Wat nu? Malaise leidt tot eensgezindheid Hoewel er dus ook positieve kanten aan de crisis zitten willen we natuurlijk allemaal dat de economie zo snel mogelijk weer herstelt. De beste manier om de economie weer op gang te brengen is het gezamenlijk geld uit blijven geven. Op deze manier blijft de economie draaien en komt er bij alle partijen weer geld binnen: geld moet rollen. Als iedereen geld blijft uitgeven dan krijgen bedrijven meer omzet, zijn er meer werknemers nodig om aan alle vraag te voldoen en kan er meer geïnvesteerd worden. De werkloosheid daalt op deze manier en de economie wordt weer gezonder. Je moet echter geen uitgaven doen die je niet kunt doen. Kijk eerst goed wat je je kunt veroorloven. Tevens is het als consument uitermate belangrijk om vertrouwen te hebben in de economie, alleen op die manier kan ons financiële systeem goed blijven functioneren en hoeven we niet bang te zijn voor de gevolgen van de crisis. 15

16 Schulden: wat kan ik doen? Interview met Yvar de Boer, Tinten Welzijnsgroep door Iris Damstra Steeds meer mensen hebben een schuldenprobleem. Schulden kunnen ontstaan door onjuiste beslissingen maar ook door omstandigheden kunnen er schulden opgebouwd worden. Sinds de kredietcrisis merken schuldhulpverleners dat schulden steeds meer het gevolg zijn van mensen die hun baan verliezen of mensen die gewend waren aan een bepaalde levensstandaard maar hier door de crisis eigenlijk niet meer aan kunnen voldoen en in de problemen komen. Het is in ieder geval belangrijk dat er iets gedaan wordt voordat de schulden almaar groter worden. 16 tijdschrift.nl

17 CONSUMENTEN In de praktijk blijkt echter vaak dat mensen zich te laat melden als ze hulp nodig hebben. Yvar de Boer maatschappelijk werker bij Impuls-welzijn over dit probleem: Ik zie in de praktijk veel mensen die zich pas melden als het al te laat is. Mensen die zoveel schulden hebben, hoge schulden hebben dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Vaak zijn zij niet meer zelf instaat zijn om orde op zaken te stellen. Hoe komt het dat ze zich te laat melden? Veel mensen die ik zie passen de zogenaamde struisvogel-politiek toe: ze denken dat ze zichzelf nog wel kunnen redden en zijn eigenlijk te trots om hun hand op te houden dus negeren ze hun schulden in de hoop dat deze vanzelf weggaan. Uiteindelijk zie je dat mensen zover achter komen te liggen in hun betalingen dat er geen ontkomen meer aan is. In sommige gevallen is het zelfs zo erg een compleet huishouden afgesloten wordt van energie en water. Dat zijn dingen die erg heftig zijn maar wel gebeuren. Op de vraag of hij het belangrijk vind dat er aandacht wordt besteed aan de kredietcrisis antwoordde hij: Ik denk dat voorlichting heel belangrijk is. Niet iedereen gaat even goed met zijn geld om. Ik zie ook behoorlijk wat mensen die bijna niks hebben en als de buurman dan een nieuwe auto heeft toch weer spontaan meer geld gaan lenen om ook wat te kunnen kopen. Het zou goed zijn als mensen zich bewust zijn van hun budget, dat wat je niet hebt kun je ook niet uitgeven. Vervolgens vroeg ik hem naar zijn mening over het effect dat schuldhulpverlening heeft: Het zou goed zijn als mensen zich bewust zijn van hun budget, dat wat je niet hebt kun je ook niet uitgeven. Yvar de Boer Ik denk dat het een hele harde leerschool is als je in de schuldregeling zit, je moet toch erkennen dat je er zelf niet meer uit komt, dat je hulp in moet schakelen. Als je 3 jaar lang in een schuldtraject op een minimum inkomen zit, als ik voor mezelf zou spreken, zou het voor mij een goede motivatie zijn om nooit meer in de schulden te komen. Het is hard werken en je bent daarnaast afhankelijk van organisaties. Je geeft als het ware je financiën uit handen en dat lijkt mij heel vervelend. Wat kunnen mensen volgens u het best doen als ze schulden hebben? Mensen kunnen eerst proberen zelf een oplossing zoeken voor uw schulden door een overzicht te maken van uw inkomsten, uitgaven en schulden. Vervolgens kunnen ze de schuldeisers inlichten over uw situatie en proberen regelingen aan te gaan. Als ze zelf geen oplossing meer kan vinden voor hun schuldenprobleem, dan kunnen ze hulp zoeken bij een professionele schuldhulpverlener bij de sociale dient van uw gemeente, de Kredietbank, maatschappelijk werk of een particuliere schuldhulpverlener. Uiteraard is voorkomen beter dan genezen: Kijk voor meer informatie hierover ook eens op: 17

18 Politiek en de kredietcrisis een antwoord uit Den Haag 18 tijdschrift.nl

19 JONGEREN POLITIEK De politiek heeft over alle belangrijke kwesties een mening. Er werd daarom ook volop gediscussieerd over de kredietcrisis, nu het einde van de crisis inzicht is zakt het wel eens af. Hieronder benoemen we een aantal partijen en hun visie met betrekking tot de kredietcrisis. De politiek bedacht allerlei maatregelen om de kredietcrisis tegen te gaan. Toch waren dat zware discussies over het al dan wel of niet bezuinigen, zoals altijd wordt gedaan in moeilijke tijden van de economie. GroenLinks GroenLinks wil dat er een bankenunie komt met een harde schuldenlimiet voor banken. Wat ze ook heel belangrijk vinden is dat er een scheiding van nuts- en zakenbanken komt. Tevens vind GroenLinks dat er een depositiegarantie moet komen. CDA Het CDA wil een duidelijke en vaste aanpak voor iedereen. Uit de crisis komen achten ze wel voor mogelijk maar het gaat zeer zeker niet makkelijk worden. Het CDA gaat alleen de in hun ogen goede plannen steunen en de rest verwerpen ze. Ze stellen banen en structureel herstel voorop. Het CDA streeft naar een bloeiende samenleving met een eerlijke economie en een overheid die opkomt voor de zwakkeren. Zij sporen aan om op te komen voor de zieken en gehandicapten om hun meer tegemoet te komen. onderwijs en duurzame energie, banen en er moet juist minder snel bezuinigd worden. Ook vinden ze dat de investeringen van bedrijven gestimuleerd moeten worden. Op deze manier wordt de werkloosheid bestreden en de economie aangewakkerd. VVD De VVD streeft er naar om orde op zaken stellen, het huishoudboekje van de staat moet weer op orde komen. Er moet worden bezuinigd om zo de enorme staatsschuld omlaag te brengen. De economie moet worden hervormd, als dat gebeurd is zal het al een stuk beter met de economie gaan en kan er weer worden geïnvesteerd. Volgens de VVD is bezuinigen nooit leuk maar helaas wel nodig. De overheid geeft gewoon veel meer geld uit dan dat er binnen komt en dat moet veranderd worden anders komen we met elkaar nog verder in de problemen. Daarnaast moet de staatsschuld onder controle worden gebracht om zo alle voorzieningen, betaalbaar en beschikbaar te houden voor de toekomstige generaties. Iedereen heeft een andere kijk op de manier waarop we het beste uit de crisis kunnen komen, zo ook de politieke partijen. Voor alle visies valt wel wat te zeggen. Het is echter aan jezelf om te beslissen welke visie het beste bij je past. PvdA De PvdA wil de crisis bestrijden door de economie te versterken. De kredietverlening moet ondersteund worden. Er moet extra geïnvesteerd worden in 19

20 Interview Michel Hazenberg, gemeenteraadslid voor de PvdA in Aa en Hunze We stellen Michel Hazenberg, gemeenteraadslid voor de PvdA in Aa en Hunze, vijf vragen over de kredietcrisis, zijn visie hierop en wat de rol van de gemeente hierbinnen zou moeten zijn. Wat is de rol van de gemeenten in de kredietcrisis? Onze voornaamste zorg denk ik, althans dat zeg ik met een PvdA achtergrond, zijn mensen met de laagste inkomens. De sociale zwakkere groep met de uitkeringen, mensen die zorg nodig hebben en ouderen dat zijn groepen die het zwaarst door de crisis zijn getroffen. Dit komt omdat ze zelf niet de middelen hebben om er weer boven op te komen. Wij als gemeente kunnen alleen maar zorgen dat we daarbij niemand tussen wal en schip laten vallen en helpen waar dat kan. Heeft de gemeente volgens u ook problemen ondervonden aan de kredietcrisis? Ja natuurlijk we hebben te maken gehad met bezuinigingen dus ja ook onze gemeente heeft behoorlijk moeten inkrimpen in budgetten, ik weet niet of je dat wat zegt maar we zaten voorheen op een grote van om en nabij 55 miljoen en we zitten er nu net onder rond de 50 miljoen. Dus in die zin ja dat is een behoorlijk bedrag wat je moet bezuinigen aan de andere kant denk ik dat onze gemeente het nog niet zo slecht doet. Want als je om je heen kijkt zien er financieel gewoon heel gezond uit. Ook al hebben best wel eens kritiek op wat er gebeurd uiteindelijk hebben we denk ik niets te klagen. Wat je trouwens nog wel ziet als gevolg de crisis, is dat de woningmarkt is ingestort. De verkoop van kavels bijvoorbeeld ligt nagenoeg stil, zowel op het gebied van wonen als op het gebied van bedrijfsterreinen. Zie je in Gieten op het industrieterrein en daar omheen wordt geen kavel meer verkocht. Dat duurt al een jaar of 5 dus in die zin heb je daar als gemeente natuurlijk wel last van. Maar goed, er zijn 20 tijdschrift.nl

Van kredietcrisis tot recessie

Van kredietcrisis tot recessie Leerlingenboekje Lesbrief economie voor tweede fase voortgezet onderwijs Van kredietcrisis tot recessie Over oorzaken, gevolgen en aanpak Van kredietcrisis tot recessie 3 Inleiding Waar gaat deze lesbrief

Nadere informatie

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers Beren op de weg Dieptepunten op de beurs Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers V6C V6C Gekozen vakken: Geschiedenis, economie Begeleider: H. van der Burght Vakdocenten: F. van Gils (geschiedenis) C. Mol

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie

De rol van de overheid in de financiële sector. Manifest van de commissie Sociaal Economische Zaken, SGP-jongeren

De rol van de overheid in de financiële sector. Manifest van de commissie Sociaal Economische Zaken, SGP-jongeren De rol van de overheid in de financiële sector Manifest van de commissie Sociaal Economische Zaken, SGP-jongeren »Index» Voorwoord» Inleiding» 1. SNS: wat gebeurde er?» 2. Geldschepping» 3. De rol van

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100).

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). Aan de orde is de het over de jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). De beraadslaging wordt geopend. De voorzitter: Bij deze uitzonderlijke

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren

Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren Het probleem zit niet per se in het gedrag van bankiers maar in het hele kapitalistische systeem. Zolang we dit systeem houden, blijven de problemen bestaan.

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

Voorzitter. De voorzitter: Het stenogram van dit gedeelte van de vergadering zal worden doorgeleid naar het kabinet. Het woord is aan de heer De Krom.

Voorzitter. De voorzitter: Het stenogram van dit gedeelte van de vergadering zal worden doorgeleid naar het kabinet. Het woord is aan de heer De Krom. Voorzitter De voorzitter: Het stenogram van dit gedeelte van de vergadering zal worden doorgeleid naar het kabinet. Het woord is aan de heer De Krom. De heer De Krom (VVD): Voorzitter. Ik verzoek u, het

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

Geen mensen uitsluiten van hulp. Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden

Geen mensen uitsluiten van hulp. Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden Geen mensen uitsluiten van hulp Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden Inhoudspagina 3 Schuld? 4 Hoe en bij wie ontstaan schulden? Schulden zijn niet alleen een zaak van

Nadere informatie

SCHULD. Nibud-directeur Gerjoke Wilmink over wat je kan sparen mag je lenen. Onze eigen schuld. Huidige generatie? Papkinderen!

SCHULD. Nibud-directeur Gerjoke Wilmink over wat je kan sparen mag je lenen. Onze eigen schuld. Huidige generatie? Papkinderen! SEPTEMBER 2009 flanderijn over markt en maatschappij SCHULD Nibud-directeur Gerjoke Wilmink over wat je kan sparen mag je lenen ( en geen cent meer) 6 20 24 Onze eigen schuld Van vader op zoon Bespiegeling

Nadere informatie

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Ons Geld Naar een nieuw geldsysteem Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. GEBREK AAN GELD...5 2. WAT IS GELD?...7 3. WAT HEBBEN WE VAN GELD GEMAAKT?...8 4. HOE WORDT GELD

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Verantwoord lenen. Verantwoord lenen? Zo doe je dat. www.wijzeringeldzaken.nl/verantwoordlenen

Verantwoord lenen. Verantwoord lenen? Zo doe je dat. www.wijzeringeldzaken.nl/verantwoordlenen december 2008 Verantwoord lenen Hoe leen je verantwoord? Financiële huishouden in balans In de schulden, en nu? Wie controleert de kredietverstrekkers? Je denkt erover een lening af te sluiten. Prima,

Nadere informatie

Consumentenbond-directeur Bart Combée De hypotheekrente is veel te hoog

Consumentenbond-directeur Bart Combée De hypotheekrente is veel te hoog Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 7 nr 2 april 2013 zie ook: www.nvm.nl Econoom Frank Kalshoven Een slecht getimede, maar moedige stap 7 Jan Kamminga Geliberaliseerde huren

Nadere informatie

Joris Luyendijk: Dé bankier bestaat niet Martin van Rijn: Wij zijn gewend om verantwoording af te leggen De Permanente Vertegenwoordiging in Brussel

Joris Luyendijk: Dé bankier bestaat niet Martin van Rijn: Wij zijn gewend om verantwoording af te leggen De Permanente Vertegenwoordiging in Brussel Nederlandse Vereniging van Banken Kwartaalblad, nummer 2, juni 2012 Joris Luyendijk: Dé bankier bestaat niet Martin van Rijn: Wij zijn gewend om verantwoording af te leggen De Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

Restschuldproblematiek Dick Berlijn: Criminelen en digitale hangjongeren vallen banken aan Chris Buijink neemt stokje over van Boele Staal

Restschuldproblematiek Dick Berlijn: Criminelen en digitale hangjongeren vallen banken aan Chris Buijink neemt stokje over van Boele Staal Nederlandse Vereniging van Banken Kwartaalblad, nummer 2, juni 2013 Restschuldproblematiek Dick Berlijn: Criminelen en digitale hangjongeren vallen banken aan Chris Buijink neemt stokje over van Boele

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF!

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! 7 mei 2010. Voorlopige versie: Opmaak en voorblad worden nog binnen 48 uur onder handen genomen. 2 3 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Inleiding

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdstuk 1: intro het gaat goed, het gaat slecht maar wat is het?

Inleiding. Hoofdstuk 1: intro het gaat goed, het gaat slecht maar wat is het? Havo Economie 2008-2009 Inleiding In de komende hoofdstukken gaan we in op het verschijnsel conjunctuur (de economische situatie en de verandering daarin). Dit sluit aan bij de vorige module, want dat

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

Een openhartig. onder water. Woonfonds. Bijzondere mensen Vertrouwde hypotheken Onderdeel van Achmea. viert 40 jarig. vlaai. voorjaar 2013.

Een openhartig. onder water. Woonfonds. Bijzondere mensen Vertrouwde hypotheken Onderdeel van Achmea. viert 40 jarig. vlaai. voorjaar 2013. Een openhartig interview over de betrouwbaarheid van Achmea Bank Woonfonds de hypotheek onder water. Wat nu? Woonfonds viert 40 jarig jubileum met Woonfonds Doet en trakteert op vlaai Bijzondere mensen

Nadere informatie

Branche rapport/ Kenniskring eindproduct

Branche rapport/ Kenniskring eindproduct Branche rapport/ Kenniskring eindproduct Naamproject Van consumer naar prosumer Opdrachtgever Robert de Snoo Organisatie opdrachtgever Ordina Plaats Oplevering Onderwijsboulevard 215 Den Bosch Oplevering

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Meebetalen aan de zorg

Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Nederlanders over solidariteit en betaalbaarheid van de zorg Sjoerd Kooiker en Mirjam de Klerk (scp) Judith ter Berg en Yolanda Schothorst (Bureau Veldkamp)

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie