Informatie & Discussie Magazine PvdA Rotterdam. Nog 5 maanden te gaan voor de verkiezingen Peter van Heemst: bruggen bouwen in Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie & Discussie Magazine PvdA Rotterdam. Nog 5 maanden te gaan voor de verkiezingen Peter van Heemst: bruggen bouwen in Rotterdam"

Transcriptie

1 IDEAAL Informatie & Discussie Magazine PvdA Rotterdam Nog 5 maanden te gaan voor de verkiezingen Peter van Heemst: bruggen bouwen in Rotterdam IDeaal - nummer 8 - oktoberber 2005 Bruggen Bouwen. Niet alleen, maar met jullie. Ik wil als lijsttrekker niet bovenaan de partij staan, maar er middenin. Zaterdag 29 oktober 2005: campagnetrainingsdag

2 Agenda kijk iedere dag op en blijf op de hoogte Zaterdag 29 oktober 2005 Campagnetrainingsdag Nationaal Onderwijs Centrum (Nieuwe Markt 1A) Tijdstip: Info: Maandelijks Cultureel Politiek Café (deze keer niet op de 3e zaterdag) Met interessante gasten, muziek, poëzie en u. Café het Rijk van Kralingen, Oude Dijk 239a Aanvang uur Info: Paul Boute tel: Zondag 30 oktober 2005 Vrouwennetwerk voor alle Rotterdamse PvdA vrouwen Ook deze maand gaan we weer gezamenlijk een borrel drinken op de laatste zondag van de maand Locatie: Café Het Rijk van Kralingen, Oude Dijk 239a Aanvang: uur Info: Marja Bijl en Petra Reijntjes Zaterdag 5 november Rode Zaterdag de PvdA voert actie in de stad uur, diverse locaties. Info: Marja Bijl, stedelijk coördinator Rode Zaterdagen, tel Prins Alexander: mobiel partijkantoor Winkelcentrum Hesseplaats Info: Robert Zondag 27 november Vrouwennetwerk voor alle Rotterdamse PvdA vrouwen Locatie: Café Het Rijk van Kralingen, Oude Dijk 239a Aanvang: uur Info: Marja Bijl en Petra Reijntjes Zaterdag 17 december 2005 Ledenvergadering vaststelling verkiezingsprogramma en kandidatenlijst. Zet deze datum vast in uw agenda! Campagnetrainingsdag Voor de beste verkiezingscampagne ooit!!! Zaterdag 29 oktober 2005, Nationaal Onderwijs Centrum: De lijsttrekker is gekozen en de voorbereidingen voor de verkiezingscampagne zijn in volle gang! Om alle leden op en top voor te bereiden op deze campagne wordt er een Campagnetrainingsdag georganiseerd. Iedereen die een steentje bij wil dragen aan onze campagne is van harte welkom! Tijdens deze middag zullen er verschillende workshops en trainingen door professionele trainers gegeven wor den. In ieder geval is onze nieuwe lijsttrekker, Peter van Heemst, aanwezig. Ook Marco Esser, landelijke campagneleider en persvoorlichter voor Wouter Bos is aanwezig. Hij vertelt een inspirerend verhaal hoe de PvdA de verkiezingen in 2003 heeft gewonnen. Workshops: - Media en pers (ook voor aankomend raadsen deelraadsleden) - Hoe werf en motiveer ik vrijwilligers - Campagne voeren op straat - Doelgroepen campagne en boodschap Meer informatie en stukken: en ze blijven er lol in hebben!! 2 oktober 2005

3 Van de Voorzitter Colofon IDeaal - 3e jaargang - nummer Redactie: Sonja Greve (hoofdredactie) Piotr van Rij (eindredacteur) Rob Maas (fotoredactie en techniek) Chris Mast Monique Smits Manon Marges John Moore Johan Brinkman (agenda) Uitgever: Bestuur PvdA Rotterdam Vormgever: Trin-iT Consultants Foto omslag Kirsten Verdel Opmaak: Rob Maas en Mariëtte de Koning Druk: Drukkerij Tripiti, Foto s: Rob Maas Oplage: Kopij-adres: Willem Smalthof NM Rotterdam telefoon: fax: o.v.v. Kopij IDeaal Toezending: IDeaal wordt toegezonden aan leden van de PvdA Rotterdam en belangstellenden. Een bijdrage van 20 euro wordt bijzonder op prijs gesteld. Postbanknummer t.n.v. PvdA Afdeling Rotterdam Alles teksten uit deze uitgave mogen worden overgenomen mits met bronvermelding. Deze keer een dikke IDeaal, met concept verkiezingsprogramma Over het nieuwe religieuse absolutisme Gisteravond hing ik voor de buis bij te komen van onze geweldige lijsttrekkershappening in hotel New York. Ik stuitte op een debat waarin de Utrechtse PvdA-wethouder Spekman het opnam tegen een gesluierde moslima. Het ging over zijn besluit om te korten op de uitkering van vrouwen die alleen met een burka willen solliciteren, en dus geen baan vinden. Eindelijk een politicus die een daad stelt, dacht ik. Ik verbaas me al tijden over de nikserigheid van de politiek bij dit soort onderwerpen, waardoor de problemen telkens op de werkvloer moeten worden opgelost. De stelling van de moslima was dat een burka niet hoeft van de Islam, maar dat zo n korting veel te ver gaat. Je moet in gesprek blijven om te voorkomen dat vrouwen juist aan de burka gaan als ze de voet wordt dwars gezet. Zoiets zou ook kunnen leiden tot radicalisering. Deze opinie werd ook door anderen verwoord. Spekman had het dus niet makkelijk. De argumenten zijn natuurlijk allemaal al herhaaldelijk gewisseld, maar er zijn een paar elementen die steeds onderbelicht blijven. Mijn eerste punt is dat we geen regels zouden mogen stellen, en elke keer in onderhandeling moeten treden op straffe van radicalisering. Volgens mij is dat eindeloos doorpolderen een heilloze weg. Angst voor radicalisering mag nooit een argument zijn om af te zien van heldere spelregels in de samenleving. Ik vind een algemeen verbod op het dragen van burka s in de openbare ruimte noodzakelijk, al was het maar om te voorkomen dat de identificatieplicht wordt ondermijnd. Mijn tweede punt is dat ik mij telkens weer verbaas over de rol van religie in dit soort discussies. Gisteravond werd telkens het argument van de vrijheid van godsdienst in het geding gebracht. Die vrijheid schijnt absoluut te zijn, waardoor elke religieuse uiting bij voorbaat gelegitimeerd is. In dit geval boffen we dan nog dat de Islam niet eenduidig is over de burka, en we dus nog enige speelruimte hebben. Op enig moment in de discussie ging het over het verbieden van petjes en piercings. Daarbij werd gesteld dat deze uitingen onvergelijkbaar zijn met hoofddoekjes en burka s, omdat er geen sprake zou zijn van een religieuse motivatie. Daarmee zeg je in feite dat seculiere uitingen, die natuurlijk evengoed een identiteit uitdrukken, minder waard zijn dan religieuse uitingen. Deze stelling werd echter door niemand weersproken, hetgeen wellicht te maken had met het feit dat de discussie werd gevoerd onder EO-vlag. De ondershuidse boodschap is dat een religieuse levensovertuiging superieur is aan een seculiere overtuiging, en dat je meer rechten hebt als je je op een religie beroept. Dat was ook het geval met die SGP-er die homo s vergeleek met dieven: Dat mag eigenlijk niet, maar omdat hij zich op de bijbel beriep ging hij vrij uit. Als we onze neutrale en open samenleving willen behouden moeten we snel af van het idee dat religies superieur zijn aan andere levensovertuigingen. Ocker van Munster voorzitter PvdA Rotterdam Ideaal 2005 oktober

4 Campagne Wij willen een stad waar ervaring en kennis van de vorige generatie niet verloren gaat, maar wordt gekoppeld aan de ambities en de passie van de nieuwe generatie Rotterdammers. Ingekorte versie speech 14 oktober 2005 Dien Vellekoop is 94 jaar en een monument van de Rotterdamse sociaaldemocratie. Ze was in 2002 intens ontgoocheld toen bijna 60% van de bewoners van haar verzorgingshuis op Pim Fortuyn bleek te hebben gestemd. Twintig jaar geleden kreeg ze op 1 mei de gouden PvdA speld, omdat ze 50 jaar lid van de partij was. Ze leek bijna te beduusd om een dankwoord uit te spreken, maar pakte toen toch de microfoon aan en zei: Ik heb er geen woorden voor, maar we gaan door. We gaan door, we moeten door. Er is hard gewerkt de afgelopen jaren om het vertrouwen van de Rotterdammers terug te winnen. En we zijn er nog niet. Want in 2002 is veel verloren gegaan. Maar ik heb de afgelopen weken gemerkt hoeveel kracht en energie er in de PvdA aanwezig is. Vandaag is voor mij een mooie halte in een lange tocht door Rotterdam die in 1952 begon. Ik heb overal in de stad gewoond. Toen de stadsvernieuwingsmachine goed op gang kwam, verdwenen mijn oude huizen van de kaart door samenvoeging, sloop of renovatie. In een wereldstad is stilstand immers achteruitgang. Ik woon nu op de Goudsesingel en ik vervolg mijn tocht door Rotterdam. Mijn campagne had als motto: Bruggen Bouwen. Als ik naar de uitslag kijk, hoop ik dat ik dat doel heb weten te bereiken. Niet alleen, maar met jullie. Ik wil als lijsttrekker niet bovenaan de partij staan, maar er middenin. Wouter Bos bij Dien Vellekoop De lastige opdracht om het vertrouwen van de kiezers terug te winnen kunnen we met succes aangaan als we de zorgen van mensen goed begrijpen en hun problemen aanpakken. En vooral als we perspectief laten zien. Door problemen op te zoeken en er niet met een boog omheen te lopen. Door lastige zaken te benoemen. Door te laten zien dat in Rotterdam niet alleen bruggen nodig zijn tussen Noord en Zuid, maar ook tussen mensen en groepen in deze stad. Er is de afgelopen jaren veel veranderd in Rotterdam. Mensen hebben nieuwe zorgen. We moeten nieuwe keuzen maken en nieuwe kansen bieden. Wij kiezen voor een sociaal Rotterdam. Waar we het sociale isolement doorbreken van oudere Rotterdammers die heel veel moeite hebben om iedere maand de eindjes aan elkaar te knopen. Wij willen geen stad die lijdzaam toekijkt hoe mensen afhankelijk worden van voedselbanken en gratisspullen winkels. Wij willen een stad waar ervaring en kennis van de vorige generatie niet verloren gaat, maar wordt gekoppeld aan de ambities en de passie van de nieuwe generatie Rotterdammers. Wij kiezen voor een Rotterdam waarin jongeren zich thuis voelen. Dat is een stad waarin we zuinig zijn op goede en goedkope woningen, want jongeren hebben recht op betaalbare woonruimte. Dat is de stad waar de gemeente jongeren een stageplaats garandeert. Het is onacceptabel dat ze die mis lopen omdat werkgevers een stage lastig vinden of omdat er regelrecht gediscrimineerd wordt. Wij kiezen voor een veilig Rotterdam. Hard optreden tegen overlast. Op oktober 2005

5 Wij willen geen stad die lijdzaam toekijkt hoe mensen afhankelijk worden van voedselbanken en gratis spullen winkels. straat en in de disco. Tegen geweld. In de publieke ruimte en achter de voordeur. Waar we direct optreden tegen discriminatie van homo s en onderdrukking van vrouwen. Maar ons ook keren tegen discriminatie bij het uitgaan. Of bij het solliciteren. Wij kiezen voor een actief Rotterdam. Waar we mensen aankijken en aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Dat doet de school als een kind afwezig is. Dat doet de buurtagent als hij een oude buurvrouw wil helpen. Dat doet de sociale dienst om het misbruik van uitkeringen op te sporen. En Bouw en Woningtoezicht om criminele exploitatie van woningen tegen te gaan. Wij kiezen voor een stad waarin iedereen een eerlijke kans krijgt om mee te doen. Door kinderopvang, inburgering, door verantwoordelijkheid te nemen voor de sportvereniging, voor de straat, of buurt. We kiezen voor een stad die partij kiest voor mensen die de handen uit de mouwen steken en die hard is tegen hufters. Wij willen een stad die de góede lijstjes aanvoert: de sportstad van Nederland, de Jongerenhoofdstad van Europa, de stad waar jongeren geen uitkering krijgen maar een baan, de stad die een stageplaats garandeert, de stad die ouderen laat meetellen, de stad waar economisch initiatief ruim baan krijgt. Kortom, een stad die niet alleen durft maar ook doet. Dat is onze PvdA. De PvdA van Matthijs van Muijen, een formidabele duizendpoot, een raadslid om trots op te zijn. Van Chantall Gil lard, die met grote kracht en onverwoestbaar optimisme werkt aan het slaan van bruggen tussen mensen met uiteenlopende culturele achtergronden. Van Bert Cremers, die onder uitzonderlijk moeilijke omstandigheden leiding heeft gegeven aan de PvdA raadsfractie. Van Fabian Lionaar, die als manager bij een financieel bedrijf beter dan wie ook weet hoe belangrijk het is dat er werk is voor iedereen die werken kan. Van Dominic Schrijer, die vastberaden en doortastend praktische problemen aanpakt en mensen perspectief biedt. Van Dagmar Oudshoorn, het schoolvoorbeeld van de praktische, standvastige en moedige PvdA bestuurder. Ik hoop dat ze spoedig in ons midden terug is. Van Marja Bijl, die er in slaagt met 100% energie de PvdA letterlijk en figuurlijk op straat een smoel te geven. Dat is mijn PvdA. Waarin de P staat voor een Prachtige stad, waarin gebouwd wordt. Waarin we investeren in gebouwen en cultuur. En waarop jong en oud trots is. De V voor een Veilige stad, waarin we ons keren tegen geweld op straat en achter de voordeur. En veel meer doen om onveiligheid te voorkomen. De D voor een Daadkrachtige stad. Waar ondernemers welkom zijn. Waar ruimte en steun is voor nieuwe initiatieven. En de A voor een Aardige stad, waarin we met fatsoen en respect met elkaar omgaan. Want niet je geloof of huidskleur telt, maar wat je doet of nalaat. Dat is de PvdA die bescheiden maar zelfbewust Rotterdammers vraagt op 7 maart hun stem aan ons toe te vertrouwen. Aan de slag! We gaan er samen tegen aan! Peter van Heemst, Rotterdam Hotel New York, 14 oktober 2005 Wouter Bos feliciteert Peter per telefoon Ideaal 2005 oktober 5

6 I n g z o n d e n Biedt perspectief!, op z n Rotterdams! De hoogtijdagen van de sociaal-democratie in Rotterdam zijn niet op één hand te tellen. Bij verkiezingen in de maasstad was de PvdA vaak met afstand de grootste partij. Zeker in de jaren 70 was de PvdA zeer prominent in het stadsbestuur aanwezig. Het beginselprogramma was in die tijd zeer belangrijk. Het diende als basis voor het handelen van de partij. In de jaren 90 ontstond er echter een probleem. Dit beginselprogramma uit 1977 voldeed niet meer aan de eisen van de moderne tijd. Het gevolg hiervan was dat de oude beginselen op de achtergrond raakten. Wim Kok schudde daar bovenop de ideologische veren af. Er volgde een kwetsbare periode zonder basis en trots. De partij kwam vast te zitten in oude dogma s. Niet zozeer het afschudden van de ideologische veren maar de ideologische leegte was het probleem van de nieuwe PvdA. Er is nu een nieuw beginselprogramma, vastgesteld op het landelijk PvdA congres in Delft. Er zijn dus nieuwe veren. Maar de veren zijn nog van dons en kwetsbaar, ze moeten nog ingestoken worden en groeien tot een mooie vacht. De nieuwe gemeente- en deelraadsfracties moeten vanaf maart 2006 het pakket nieuwe veren gebruiken om de nieuwe beginselen te vertalen naar een nieuwe politieke inhoud. Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. luiden de eerste twee zinnen van het nieuwe beginselmanifest. Ik doe een voorzet: Vertaal de nieuwe beginselen naar een helder politiek standpunt dat voor alle Rotterdammers perspectief biedt! Vrijheid is in de multi-etnische Rotterdamse samenleving een sleutelwoord. Bijvoorbeeld de vrijheid voor iedereen om te geloven wat men wil. Vrijheid kent uiteraard grenzen. De vrijheid van het individu mag nooit en te nimmer een beperking opleggen aan de vrijheid van een ander. Democratie, het liefst zo dicht mogelijk bij de burger. Bijvoorbeeld met sterke deelgemeenten die functioneren als de ogen en de oren van de overheid. Het oog om te zien wat er leeft en het oor om te luisteren naar burgers. Na waarnemen en luisteren komt natuurlijk het handelen. Hier zijn ook bevoegdheden voor nodig. Ons streven moet zijn een op service gerichte, flexibele overheid te creeëren met een hoog niveau van dienstverlening zonder onnodige drempels. Met één loket dicht bij huis. Een formulierenbrigade om mensen te ondersteunen. Rechtvaardigheid en solidariteit verplichten ons te werken aan een overheid die corrigeert waar dat moet en nodig is. De overheid investeert in alle mensen, ondersteunt initiatief en is het schild der zwakken. Solidariteit is nodig met mensen die zwak staan, geen opleiding genoten hebben of het niet breed hebben. Mensen in deze positie moeten we perspectief bieden op een betere toekomst. Alle jongeren gaan naar school of aan het werk zodat ze later zelfstandig kunnen functioneren. Duurzaamheid vraagt meer dan het bieden van een kans. De overheid moet voor ons een instrument zijn om mensen een prikkel te geven en uit te dagen. Vervolgens moeten we goede initiatieven ondersteunen. Mensen die uitvallen helpen we weer op weg. Mensen die ernstig de fout in gaan straffen en resocialiseren we. Met onze nieuwe beginselen moeten we bouwen aan het nieuwe Rotterdam! Duco Hoogland voorzitter PvdA onderafdeling Feijenoord oktober 2005

7 50+, wordt Actief! Sinds kort weet ik dat meer dan 50% van de leden van de PvdA in Rotterdam ouder is dan 50 jaar. Je zou dus kunnen aannemen dat daarvan wel zo n 50% niet meer ergens in loondienst is en dus zijn hobby s kan nastreven. Ik mis ze echter wel vaak op bijeenkomsten en dat terwijl hun inbreng van groot belang is. Naast een vaak langdurig lidmaatschap van de partij, hebben ze ook een flinke dosis levenservaring opgedaan en dat laatste kan ook in de politiek van nut zijn. Velen zullen echter zeggen: mijn tijd voorbij, laat nu de jongeren het maar opknappen. Maar ik denk dan, er moet toch ook nog ergens een beetje de wens leven om de wereld wat aangenamer te maken, ook al ben je boven de 50? In Prins Alexanderpolder is al jaren een werkgroep actief, die éénmaal per maand een huiskamerbijeenkomst houdt waarin gedebatteerd wordt over de actuele politiek, eventueel begeleid door een spreker uit de gemeenteraad of de Tweede Kamer. Mocht er aanleiding toe zijn, dan klimt een der leden in de pen om aan instanties of besturen een brief te schrijven over een onderwerp dat is besproken en waarover een mening gevormd is. Gemiddeld 10 leden nemen per ochtend of middag deel aan deze bijeenkomsten. Het bestaan van deze groep heeft ook een gunstige uitwerking gehad op het bezoekersaantal van de vergaderingen van de onderafdeling. Op afdelingsniveau bestaat een ouderenadviesraad, die eveneens eenmaal per maand bijeenkomt. Deze groep houdt zich vooral bezig met de problematiek van ouderen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de afdeling c.q. aan de gemeenteraadsfractie. Deze groep rekruteert zijn leden ook uit het ouderenbestand van de afdeling Rotterdam. Helaas is het animo om van deze groep deel uit te maken niet zo groot als verwacht zou worden. En dat terwijl vrijwel elke maand een deskundige een onderwerp komt toelichten en de discussies daardoor levendig en aangenaam zijn. Gezien het grote aantal leden boven de 50 is het misschien het overwegen waard om eenmaal per kwartaal een bijeenkomst te beleggen voor alle oudere leden op bijv. maandagmorgen of -middag. Ik denk aan de maandag omdat dan soms Tweede Kamerleden beschikbaar zijn. Ik moet bekennen dat ik ze natuurlijk niet allen ken. Maar omdat Tweede Kamerleden ook graag in contact komen met burgers, is dit misschien een welkome aanleiding om nader kennis te maken. De ouderenadviesgroep zou deze bijeenkomsten gaarne organiseren, als het afdelingsbestuur dit intiatief natuurlijk wil steunen. Verder zou ik het heel leuk vinden als de ouderen in andere onderafdelingen geinspireerd worden om net als in Alexanderpolder wat vaker bij elkaar te komen en kleine huiskamerbijeenkomsten gaan organiseren. Het gaat er bij mij namelijk niet in dat men op een bepaalde leeftijd gekomen alle activiteit wat betreft de politiek laat varen. In onze verouderde maatschappij is het noodzaak om als grote doelgroep van je te laten horen. Kom Op, partijgenoten! Schudt de lethargie van U af en ga weer deelnemen aan het politieke leven! Voor informatie over de huiskamerbijeenkomsten in Alexanderpolder kunt u zich bij mij melden, J.H. Jettinghof, Voor het bijwonen van een bijeenkomst van de ouderenadviesraad kunt u contact opnemen met S. van Proosdij, Hij kan u het vegaderschema doen toekomen. Ik hoop velen van u binnenkort te ontmoeten. Jan Jettinghoff Ideaal 2005 oktober

8 Campagne Jongeren zijn de toekomst Jongeren zijn de toekomst. Je hoort het vaak, maar wat betekent het nou? Hoe geef je dat invulling en hoe vorm je dat samen in het beleid? Belangrijk is dat er niet alleen óver jongeren, maar ook mét ze wordt gepraat. Er zijn veel problemen die jongeren aangaan. Jeugdwerkloosheid, krapte met stageplekken, armoede, criminaliteit, discriminatie, een tekort aan betaalbare woningen.. Dit geld ook voor jongeren met psychische problemen, met een handicap of chronische ziekte. Zorg dat er voorzieningen voor deze jongeren aanwezig zijn en dat zij ook hun plekje in de samenleving kunnen vinden. Voor jongeren die hun weg vinden in de maatschappij, en die hard aan het studeren zijn, die beginnen met het opbouwen van hun carrière, zorg dat zij een steuntje in hun rug krijgen. Laten we ervoor zorgen dat er betaalbare woningen zijn, zodat ook zij een opstap kunnen maken in de huizenmarkt. Zorg voor voldoende stageplekken, voor begeleiding met hun huiswerk. Zorg ervoor dat jongeren mobiel kunnen zijn, maak het openbaar vervoer voor hen gratis. Als er één advies in wat wij als JS Rijnmond mee kunnen geven aan de nieuwe Rotterdamse lijsttrekker en zijn fractie is het om te investeren in jongeren. Zorg ervoor dat alle jongeren dezelfde kansen krijgen als alle anderen om zichzelf te ontplooien, en stimuleer degenen die goed bezig zijn. Houd de goede lijn vast waarmee de PvdA Rotterdam bezig is om jongeren een plek te geven in Rotterdam en blijf met ze praten. Bestuur JS Rijnmond Jongeren zijn de toekomst. Klinkt op zich leuk, misschien moet er alleen een kleine toevoeging bij. Alle kansrijke jongeren hebben de toekomst. Dit klinkt heel hard en negatief, maar dit is wel de werkelijkheid. Alle jongeren moeten gelijke kansen hebben om zich te concentreren op hun school, op hun werk, op het ontwikkelen van hun talenten. Wanneer je jongeren hebt die opgroeien in armoede, ligt hun prioriteit bij het overleven op de straat, en niet bij de ontwikkeling die andere jongeren wel doormaken. oktober 2005

9 Wat wil het vrouwennetwerk van de lijsttrekker? Natuurlijk wil het vrouwennetwerk dat de lijsttrekker van de PvdA ervoor zorgt dat alle punten van ons manifest worden uitgevoerd. Kernwoorden van ons manifest zijn emancipatie en solidariteit. Het zou ons verbazen als de lijsttrekker onze kernwaarden niet onderschrijft. Het zijn immers ook de waarden waar de PvdA zich al jaren sterk voor maakt. Vrouwen willen meedoen op alle fronten van het sociale en maatschappelijke leven. Concreet betekent dit dat het vrouwennetwerk wil dat er straks net zoveel vrouwen in de gemeenteraad en in de deelgemeenteraad zitten als mannen. Maar het betekent ook dat vrouwen niet langer het hoofdaandeel van de zorg voor hun kinderen en hun ouders op zich hoeven nemen. Wij willen dat de lijsttrekker ervoor zorgt dat de eigen verantwoordelijkheid in de komende Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) niet alléén de verantwoordelijkheid van vrouwen wordt. Aan mannen wordt door ons gevraagd om enerzijds een stapje opzij te doen en anderzijds om extra stappen te zetten. Zodat vrouwen kansen krijgen om werk, zorg en persoonlijke ontwikkeling te combineren. Zolang de zorg voor de kinderen nog vooral de zorg van vrouwen is, is goede kinderopvang is cruciaal om dit doel te bereiken. Onder goede kinderopvang verstaan wij dat er voor ieder kind plaats is en dat er ook opvang is tussen de middag en voor en na de schooltijd. Zodat het leven van vrouwen niet langer versnipperd wordt tussen het halen en brengen van kinderen. Meedoen kan immers alleen als dat ook mogelijk wordt gemaakt. Het zijn voornamelijk moeders die zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kinderen. Vrouwen die vaak de weg niet weten om hulp te vragen bij dreigende ontsporing. Het vrouwennetwerk wil dat deze vrouwen ondersteuning krijgen bij de opvoeding van hun kinderen. En voor hun kinderen willen wij brede scholen, waar sport en spel de afleiding bieden die ontsporen kan tegengaan. Voor veel vrouwen is de afstand naar een betaalde baan nog groot. En sommige vrouwen komen, door alle zorgtaken die op hun schouders rusten, nauwelijks toe aan persoonlijke ontwikkeling. Elkaar ontmoeten, leren van elkaar en elkaar ondersteunen zijn voorwaarden om die afstand te overbruggen. Voorwaarden om aan de eigen emancipatie te werken. Daarom verwacht het vrouwennetwerk dat de lijsttrekker zich hard maakt voor een ontmoetingsplek voor vrouwen in elke wijk. Daar kunnen vrouwen activiteiten ontplooien en werken aan hun eigen ontwikkeling. Veel punten uit ons manifest zijn geen specifieke vrouwenpunten. Het vrouwennetwerk maakt zich ook zorgen over het milieu, over het gebrek aan speelplekken voor kinderen, over afhankelijke mensen waar niet voldoende voor wordt gezorgd, over het verdwijnen van gesubsidieerde banen en over discriminatie. Zorgen die we delen met onze mannelijke partijgenoten. Deze punten willen we terug zien in ons verkiezingsprogramma en van de lijsttrekker verwachten wij dat hij hierop toeziet. Ander punten uit ons manifest treffen voornamelijk vrouwen, zoals bijvoorbeeld geweld achter de voordeur of armoede. Wij willen dat de lijsttrekker deze punten op de politieke agenda houdt of zet. Zodat vrouwen zich zonder angst en zorgen kunnen emanciperen, kunnen meedoen. Emanciperen kun je leren en dat geldt zowel voor vrouwen als voor mannen. Het emancipatieproces is nog lang niet voltooid, maar onze PvdA heeft hier een lange traditie. Vanuit die traditie is het mogelijk een volgende stap te zetten zodat vrouwen kansen krijgen om werk, zorg en persoonlijke ontwikkeling te combineren. Solidariteit moet je voelen en ervaren. Het vrouwennetwerk is solidair met vrouwen en daarom willen wij specifieke aandacht voor zaken die (nu nog) voornamelijk vrouwen aangaan. Maar het vrouwennetwerk is ook solidair met onze PvdA. Wij gaan ervan uit dat de lijsttrekker oog heeft voor vrouwenpunten en ervoor zorgt dat deze worden vertaald in politieke oplossingen. Carla H.M. Zonneveld Ideaal 2005 oktober 9

10 Campagne De Rotterdamse Adviesgroep Ouderenbeleid van de PvdA (RAO) wil een lijsttrekker, c.q. fractievoorzitter, die met ouderen rekening houdt De Rotterdamse Adviesgroep Ouderenbeleid van de PvdA (RAO) wil een lijsttrekker, c.q. fractievoorzitter, die met ouderen rekening houdt en die de mens, in het proces van veroudering, nimmer als een sluitpost beschouwt. Ofschoon de RAO zich primair op ouderen richt vindt deze adviesgroep jongeren voor de partij en voor de stad heel belangrijk. Jongeren hebben de toekomst, dus zal de PvdA rekening moeten houden met hun wensen en ideeën. De nieuwe lijsttrekker zich ervan bewust zijn dat ook ouderen een belangrijke bijdrage kunnen leveren voor de stad. Wat verstaan we onder ouderen? In een voetbalvereniging hoor je bij de veteranen als je boven de 35 jaar bent. Maar in het algemeen, wordt onder ouderen in de samenleving verstaan mensen die ouder zijn dan 50 jaar. Om met Van Kooten en De Bie te spreken hebben we dus jongere ouderen en oudere ouderen. De RAO is een adviesorgaan van de PvdA, dat wil verwoorden wat de wensen op politiek terrein zijn van die ouderen. Vandaar dat wij een lijsttrekker/fractievoorzitter willen die daar rekening mee houdt en affiniteit heeft en toont. Niet alleen uit beleefdheid voor een hogere leeftijd, maar ook wat doet met de adviezen die de RAO regelmatig uitbrengt aan de fractie. Dat is in het verleden meer dan treurig geweest, de afgelopen 4 jaar is er bijna niets tot niets met onze adviezen gedaan. Ook wij begrijpen dat elk advies niet bruikbaar is of dat het niet in een juiste context is geplaatst, vandaar dat onze adviesgroep ook enkele keren per jaar overleg wil met de fractievoorzitter. De RAO is niet zo naïef dat alleen ouderen belangrijk zijn in Rotterdam, maar wil er wel graag op wijzen, dat haast bij elk onderwerp in de gemeenteraad ouderen betrokken zijn. De RAO is samengesteld uit leden die al een heel (politiek) verleden achter zich hebben. Al hun ervaringen weten ze om te zetten in de realiteit van vandaag, vandaar dat de uitgebrachte adviezen van grote waarden zijn. Vandaar dat de RAO er zonder meer vanuit gaat, dat de adviezen die komende jaren uitgebracht gaan worden, op hun waarde geschat zullen worden en dat deze ook daadwerkelijk invloed hebben op het beleid van de nieuwe fractie. Op de site van de PvdA afdeling Rotterdam, kan men lezen wat de doelstelling is van de RAO en wie er lid van zijn. De RAO verwacht geen pro forma aandacht voor ouderen in Rotterdam, tijdens de komende zittingsperiode, maar daadwerkelijke aandacht, vertrouwen en bevestiging. Hopelijk voldoet de nieuwe lijsttrekker/fractievoorzitter aan deze redelijke verwachting. 10 oktober 2005

11 F r a c t i e n i e u w s Column Jantine Kriens Het is alweer ruim drieëneenhalf jaar geleden dat we, in een zeer turbulente periode, voor de eerste keer als nieuwe PvdA fractie optraden. Sinds die tijd is er veel gebeurd. Onwennig probeerden we vorm en inhoud te geven aan de eerste PvdA fractie in de oppositie. Het nieuwe college deed er alles aan om zich te onderscheiden van eerdere colleges waarin de PvdA de dienst uitmaakte. Op hoge toon werden de ambities neergelegd: afschaffing van de erfpacht, breken met de subsidiecultuur, weg met de vriendjespolitiek in de cultuursector en uitvoeren in plaats van plannen maken, veel minder ambtenaren en nog veel meer. Kortom, alles zou anders worden. Onze nieuwe Leefbaar collega s stonden met buttons achter het spreekgestoelte: ik zeg wat ik denk en ik doe wat ik zeg. Die hebben ze niet lang gedragen want de smalle marges van de politiek brachten hen snel tot het inzicht dat je niet kunt volstaan met zeggen wat je denkt als je ook daadwerkelijk iets wilt doen. Halverwege probeerde het college een meer inhoudelijk programma te ontwikkelen naar aanleiding van de prognose dat in 2017 meer dan de helft van de Rotterdammers een niet-westerse achtergrond zou hebben. Dat leidde tot heftige reacties, binnen en buiten de fractie. Woorden als kansarm en allochtoon werden moeiteloos door elkaar gehaald en er doemde een schrikbeeld op van een omheinde stad die de deur alleen opent voor witte mensen (mannen?) met geld. Terugkijkend moeten we vaststellen dat veel is opgeschud en soms was dat ook nodig. Maar uiteindelijk overheerst toch het beeld van een college dat zich gaandeweg heeft verloren in zelfgenoegzaamheid. Het is niet genoeg om te roepen dat je durft. Echte moed laat je zien als je gelooft in de kracht van Rotterdammers. De obsessies met de minaretten, de dure nieuwbouw en vermeende subsidievreters hebben de politiek nog verder vervreemd van de Rotterdammers en van de werkelijkheid in de stad. De middenklasse die om ons heen in hoog tempo groeit, overweegt zich elders te vestigen en veel Rotterdammers voelen zich in de steek gelaten. Gelukkig bloeide onze partij in de tussentijd weer op tot een beweging waar je bij wilt horen en waar inhoudelijke discussies volop gevoerd kunnen worden. Fractieleden hebben met plezier deelgenomen aan die discussies. Ook de komende maanden zullen we met elkaar laten zien dat de Rotterdamse PvdA het vertrouwen van de kiezers waard is. Jantine Kriens. vice-fractievoorzitter PvdA Rotterdam Ideaal 2005 oktober 11

12 B e s t u u r Concept verkiezingsprogramma In dit nummer van Ideaal zit het concept verkiezingsprogramma Het voorlopige eindproduct van een langdurig discussietraject dat op 16 oktober 2004 is begonnen. Het verkiezingsprogramma zal worden vastgesteld op de ledenvergadering van 17 december In het concept zitten plannen die jullie goed vinden en dingen waarvan jullie misschien vinden dat ze toch anders kunnen. Het afdelingsbestuur nodigt alle leden uit wijzigingsvoorstellen in te dienen. Een wijzigingsvoorstel dien je door het indienen van een amendement. De laatste dag waarop amendementen kunnen worden ingediend is op 21 november 2005 om uur. Het adres waar de voorstellen naar toe moeten is: PvdA Rotterdam, Willem Smalthof NM Rotterdam of Wij ontvangen de amendementen bij voorkeur per . Graag ontvangen wij amendementen met de volgende indeling: Indiener - pagina en regelnummer - schrappen, wijzigen, toevoegen (doorhalen wat niet van toepassing is) - tekstvoorstel en motivering van het tekstvoorstel Het tekstvoorstel bevat een nauwkeurige aanduiding welke woorden worden geschrapt, gewijzigd of toegevoegd. Het afdelingsbestuur zal alle amendementen ordenen per onderwerp van het conceptverkiezingsprogramma. De amendementen worden door het afdelingsbestuur van een preadvies voorzien. Op de ledenvergadering 17 december 2005 worden de amendementen besproken. Het afdelingsbestuur zal als voorbereiding van die vergadering een voorstel maken welke amendementen in discussie moeten komen. Vanzelfsprekend zullen dit de onderwerpen zijn waarover wij onderling de meest uiteenlopende meningen hebben. Het afdelingsbestuur gaat er verder van uit dat als een lid een amendement indient, hij of zij ook op de ledenvergadering aanwezig is om het amendement toe te lichten. Als je niet aanwezig kan zijn vraag dan een ander dit voor je te doen. Maarten Bakker Leuk, ik ga 100 amendementen indienen... Miesje 12 oktober 2005

13 Verslag Stemcommissie Ledenraadpleging Lijsttrekker Gemeenteraadsverkiezing 2006 Rotterdam De stemcommissie bestond uit Rob Beek (voorzitter), Bert Brehm (operator), Kitty Demper, Maarten Oosterhagen (beide toezichthouders) en Jan Wielaard (gewoon lid). De functies operator en toezichthouder zijn door het landelijke partijbureau ingesteld, en geven aan wie bevoegd is en noodzakelijk aanwezig om het computerprogramma te bedienen dat nodig is voor de telling van de stemmen en de bepaling van de uitslag. De stemcommissie heeft tweemaal fysiek vergaderd. Eenmaal voorafgaande aan de opening van de stemming, en eenmaal na afloop van de stemming om de stemmen te tellen. De vergadering voorafgaand aan de stemming was om de ondersteunende handtekeningen van de kandidaten te controleren. De vergadering na afloop van de stemming is natuurlijk om te bepalen of het allemaal goed is gegaan, en om de stemmen te tellen. Tijdens de stemming heeft de stemcommissie dagelijks per vergaderd. De stemcommissie heeft tot genoegen geconstateerd dat de stemming zeer goed verlopen is. Er waren weliswaar enkele leden die zich gemeld hebben met problemen, zoals geen oproepkaart ontvangen of het niet kunnen stemmen via internet, maar al deze probleempjes konden door de leden van de stemcommissie worden opgelost. Eenmaal heeft de voorzitter telefonisch aan de afdelingsvoorzitter gevraagd om de kandidaten te verzoeken telefonische oproepen om deel te nemen aan de raadpleging niet te misbruiken voor persoonlijke stemmenwerving. Tijdens de laatste vergadering zijn dus de stemmen geteld. Allereerst is door de stemcommissie de stembus geopend, waarin de per post binnengekomen schriftelijke stemmen waren gestopt. Deze stembus was op 12 oktober middernacht afgesloten en verzegeld door de secretaris van het bestuur. Op 13 oktober zijn er per post nog 3 stembiljetten bezorgd, met in het poststempel de datum 12 oktober Deze zijn volgens de regels aan de overige stembiljetten toegevoegd. Het totaal aantal per post binnengekomen stemmen is 268. Deze schriftelijke stemmen zijn door de stemcommissie op de computer ingevoerd. Na invoering bleken er 15 stemmen als ongeldig te zijn aangemerkt, en er bleken 3 stemmen blanco. Via internet waren er 230 stemmen uitgebracht, via de telefoon 472 en 30 per SMS. Het totaal aantal uitgebrachte stemmen komt daarmee op Omdat er 2117 kiesgerechtigden waren, is de opkomst dus 47,2%. Vervolgens heeft de stemcommissie met behulp van het computerprogramma de uitslag bepaald. Van de uitgebrachte stemmen was ruim 43% op Peter van Heemst uitgebracht, Bert Cremers en Dominic Schrijer hadden allebei circa 24% behaald en Matthijs van Muijen iets meer dan 8%. De uitslag wordt binnen onze partij bepaald met behulp van het zogeheten alternative vote -systeem. Dat betekent dat indien geen van de kandidaten in de eerste uitslag meer dan 50% scoort, de kandidaat met de minste stemmen afvalt, en diens stemmen verdeeld worden over de overgebleven kandidaten op basis van de tweede voorkeur van die stemmers. Iedereen moest immers de vier kandidaten nummeren van 1 tot en met 4! Dus van de leden die Matthijs op 1 hadden gezet bekeek de computer welke kandidaat daar op 2 stond, en telde dat dan weer op bij de reeds door deze behaalde stemmen. De uitslag van de tweede ronde bracht echter nog geen winnaar met meer dan 50 procent. Pas nadat er weer een kandidaat uitgevallen was bleek Peter van Heemst bijna 64% van de stemmen te hebben behaald. En daarmee werd hij de winnaar van deze ledenraadpleging en dus de beoogd lijsttrekker. Op 14 oktober heeft de stemcommissie tussen half vier en vier uur achtereenvolgens de afdelingsvoorzitter en de kandidaten op de hoogte gebracht van de uitslag. Direct daarna zijn de leden ingelicht. En zat het leuke werk voor deze stemcommissie er weer op. Maarten Oosterhagen Ideaal 2005 oktober 13

14 F r a c t i e n i e u w s Zo ga je niet met elkaar om In 2002 schreeuwde leefbaar Rotterdam van de daken dat ze nu eindelijk eens de subsidieruifvreters aan zouden pakken. Ze schetsten een beeld van PvdA vriendjes die jarenlang hun hobby s betaald uit hadden voeren dankzij het geld van de belastingbetaler. Op dat moment wisten ze nog niet waar ze aan begonnen. Leonard Geluk, toen fractievoorzitter van het CDA diende een motie in die het college opdracht gaf een onafhankelijke analyse te laten maken van de door de gemeente Rotterdam verleende subsidies. Leefbaar ging morrend accoord. Eimert van Middelkoop, voormalig lid van de Tweede kamer voor de Christen Unie, werd ingeschakeld en na een tijdje leverde hij een rapport in onder de van Jules Deelder geleende - titel kant lend in het tegenlicht. Van Middelkoop had zijn werk grondig gedaan, zij het dat hij zich alleen had kunnen baseren op door de diensten aangeleverde schriftelijke materialen. Hij concludeerde dat er veel verbeterd kon worden in de sturing van en de controles op subsidies. Doelen waren niet altijd duidelijk geformuleerd zodat ook niet altijd nagegaan kon worden of gedaan werd wat was afgesproken. Ook bleek de verordening op gemeentelijke subsidies niet altijd gevolgd te worden. Dat deugt niet, vonden ook wij. Subsidies moeten een duidelijk doel hebben, transparant verantwoord kunnen worden en je moet regelmatig nagaan of wordt gedaan wat is afgesproken. De conclusies van van Middelkoop waren voor ons aanleiding om voorstellen te doen voor een effectiever en transparanter aansturing door college en diensten. Leefbaar trok een hele andere conclusie. Niet de diensten moesten hun werk beter doen maar het rapport zou duidelijk maken dat die subsidieruifvreters aangepakt moesten worden. En zo kwam het dat er vervolgens een voorstel van het college kwam om eens flink te bezuinigen. Voortvarend stuurde het college alvast een brief naar de instellingen. De Volksuniversiteit, Humanitas het Nivon, Blijdorp en tientallen andere instellingen lazen die brief in verbijstering. Al snel bleek dat het college en de diensten uiterst onzorgvuldig waren geweest; foute informatie was gebruikt en de instellingen was niet om wederhoor gevraagd. Het CDA zette hoog in. Ik heb vlees gevraagd en ik krijg vis, zei de fractie voorzitter. Over mijn lijk, zei Frans Jozef van der Heijden. Het college moest de voorstellen intrekken en zou er later op terugkomen. Nu ligt er een nieuw voorstel. Blijdorp en een heleboel anderen kunnen gerust zijn. Maar om de eer van Leefbaar Rotterdam te redden wordt er op een paar kleine instellingen toch nog nog bezuinigd. Het verbijsterende is dat dat vooral instellingen zijn die met vrijwilligers werken. Het pluspunt bijvoorbeeld dat de ouderenbonden ondersteunt, hulpverlening aan HIV geïnfecteerden van Humanitas en het Katholiek welzijnswerk en de ondersteuning aan de verenigingen van Zuideuropeanen. Allemaal subsidieruifvreters volgens Leefbaar Rotterdam. Met plaatsvervangende schaamte zitten wij ons bij de discussies te verbijten. Al die mensen die hun tijd en talent belangenloos inzetten voor een leefbaar Rotterdam zó in de hoek zetten. Bij de begroting zullen we ons uiterste best doen om deze besluiten terug te draaien! Jantine Kriens. vice-fractievoorzitter PvdA Rotterdam 14 oktober 2005

15 Adressen Bert Cremers Fractievoorzitter Richard Moti Els Kuijper Matthijs van Muijen FRACTIE Metin Çelik Jantine Kriens Van cruciaal belang voor de komende verkiezingen is het geloof van de Rotterdamse burger in de vitaliteit van zijn wijk. In een vitale wijk moet een burger het naar zijn zin hebben, plezier hebben in zijn woonomgeving. Daarom kun je niet zomaar straten laten vollopen met kansarme mensen. Dat zou kunnen bijdragen aan maatschappelijke problemen. Ik ben wel een tegenstander van inkomensgrenzen, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niet een zekere spreiding nagestreefd kan worden. Peter van Dijk Ronald Motta Ocker van Munster Voorzitter Iddo de Jong Penningmeester Ton Fastl Bestuurslid Ram Soekhlal Johan Brinkman 2e secretaris Abdelkader Salhi Gemeenteraadsfractie PvdA Rotterdam Coolsingel AD Rotterdam tel fax Hamit Karakus Vice-voorzitter Chantal Gill ard Bestuurslid BESTUUR Maarten Bakker Secretaris Marja Bijl Bestuurslid Niels Kastelein Bestuurslid Ik herinner mij een Amerikaanse studie, waarin het ideaal van een wijk werd geschilderd: mensen met een laag en mensen met een hoger inkomen wonen in verschillende complexen maar bezoeken allen dezelfde supermarkten, bibliotheek en andere wijkvoorzieningen; het liefst ook dezelfde scholen. Ik besef dat je zo n wijk niet zomaar kunt inrichten, maar het kan je wel voor ogen staan. Mensen moeten elkaar dan natuurlijk wel kunnen verstaan. Bij een vitale wijk hoort dus ook dat je investeert in taalcursussen. De criminaliteit in een wijk mag niet langzaam maar zeker groeien; te veel dealpanden en vertrekkende winkeliers zijn een veeg teken. Van belang is ook dat je investeert in beheer, zodat nieuwkomers leren zich aan bepaalde regels te houden. Er zullen natuurlijk altijd asociale mensen zijn die overal lak aan hebben. Voor deze mensen maken we ergens in de stad containerwoningen, waar we ze onder een zeker toezicht laten wonen. Je moet ze vooral niet dakloos maken, want dan komen vooral hun kinderen in diepe ellende terecht. Lars Moratis Bestuurslid Piotr van Rij Bestuurslid Partijkantoor PvdA Rotterdam Willem Smalthof NM Rotterdam tel fax Het huidige beleid leidt verder tot te veel leegstand. Dat moeten we onder alle omstandigheden vermijden, vooral voor die groepen mensen die zeer woningbehoeftig zijn. Zorg ten slotte voor voldoende groenvoorzieningen zodat het ook heerlijk ademen is in de wijk. Hans Visser Ideaal 2005 oktober 15

16 16 oktober 2005 rondom de Kiefhoek

IDEAAL ECONOMIE. IDeaal - nummer 9 - oktober 2004. Informatie & Discussie Magazine PvdA Rotterdam

IDEAAL ECONOMIE. IDeaal - nummer 9 - oktober 2004. Informatie & Discussie Magazine PvdA Rotterdam IDEAAL Informatie & Discussie Magazine PvdA Rotterdam IDeaal - nummer 9 - oktober 2004 ECONOMIE D I N S D A G 2 6 O K T: L E D E N V E R G A D E R I N G : H AV E N D R A M A Agenda kijk iedere dag op www.pvdarotterdam.nl

Nadere informatie

IDEAAL. Carrie: kies mij. IDeaal - nummer 7 - december 2007 Willen Rotterdammers hun burgemeester kiezen?

IDEAAL. Carrie: kies mij. IDeaal - nummer 7 - december 2007 Willen Rotterdammers hun burgemeester kiezen? IDEAAL Informatie & Discussie Magazine PvdA Rotterdam IDeaal - nummer 7 - december 2007 Willen Rotterdammers hun burgemeester kiezen? Carrie: kies mij Nieuwjaarsbijeenkomst over burgemeestersverkiezing:

Nadere informatie

IDEAAL. IDeaal - nummer 6 - oktober 2007. Informatie & Discussie Magazine PvdA Rotterdam

IDEAAL. IDeaal - nummer 6 - oktober 2007. Informatie & Discussie Magazine PvdA Rotterdam IDEAAL Informatie & Discussie Magazine PvdA Rotterdam IDeaal - nummer 6 - oktober 2007 Stadsconferentie zaterdag 10 november: economie: werkt het voor alle Rotterdammers? Agenda Zaterdag 3 november 2007

Nadere informatie

Weinig kansen voor jongeren 9 maart debat met PvdA-kamerlid Tanja Jadnanansing

Weinig kansen voor jongeren 9 maart debat met PvdA-kamerlid Tanja Jadnanansing 10e jaargang, nummer 1 maart 2012 Rotterdamse werklozen moeten aan de slag in de kassen pagina 10 Chris van der Meulen sprak met de Rotterdamse Occupy pagina 4 Op de helft... fractieleden kijken terug

Nadere informatie

Paul Kalma: Nooit meer paars pagina 8-9

Paul Kalma: Nooit meer paars pagina 8-9 10e jaargang, nummer 3 oktober 2012 De deelraadsdiscussie staat weer op de rol pagina 4-7 Paul Kalma: Nooit meer paars pagina 8-9 Tunahan Kuzu naar Den Haag, Sharida Noormohamed in de raad pagina 10-12

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...8 Feestlocatie...9 Overzichtskaart...10 Bereikbaarheid...11

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

HET GROTE VERENIGINGSNUMMER. Alles over voorstellen ledendemocratie ombudswerk Jan Hamming over einde aan machteloze politiek en veel meer

HET GROTE VERENIGINGSNUMMER. Alles over voorstellen ledendemocratie ombudswerk Jan Hamming over einde aan machteloze politiek en veel meer HET GROTE VERENIGINGSNUMMER Alles over voorstellen ledendemocratie ombudswerk Jan Hamming over einde aan machteloze politiek en veel meer Ledenblad van de Partij van de Arbeid 11de jaargang nr 1 oktober

Nadere informatie

Jacques Tichelaar: We moeten ons eigen geluid laten horen

Jacques Tichelaar: We moeten ons eigen geluid laten horen Rood Ledenblad van de Partij van de Arbeid 4e jaargang nummer 4 juli 2007 Vreeman: Versterk de eigen kracht Hoe geëmancipeerd zijn vrouwen eigenlijk? Ed van Thijn verlaat de politiek Jacques Tichelaar:

Nadere informatie

Rood. Het denken binnen de partij is te bureaucratisch georganiseerd. Michiel van Hulten:

Rood. Het denken binnen de partij is te bureaucratisch georganiseerd. Michiel van Hulten: Rood Ledenblad van de Partij van de Arbeid 3e jaargang nummer 1 februari 2006 Michiel van Hulten: Het denken binnen de partij is te bureaucratisch georganiseerd Feest in de Beurs van Berlage: 60 jaar PvdA

Nadere informatie

Dit werk is mijn passie

Dit werk is mijn passie Rood Ledenblad van de Partij van de Arbeid 3e jaargang nummer 4 juni 2006 Ondernemers over de PvdA Terug naar de emancipatie van de onderklasse De PvdA-ideeëntrein Trude Maas: We moeten het bedrijfsleven

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING Rapport in het kort Waar hebben we het over? In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening vanwege een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

De Vrije Rotterdammer

De Vrije Rotterdammer De Vrije Rotterdammer Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 32ste jaargang, nr 311, mei 2006 Uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraadsfractie en het bestuur van de afdeling Rotterdam.

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Samen sterker. Vrouwenspecial, september 2013

Samen sterker. Vrouwenspecial, september 2013 Samen sterker Vrouwenspecial, september 2013 Inhoud Colofon Inhoudsopgave Samen sterker is een vrouwenspecial bij het kwartaalblad De Arme Krant van Nederland, en is ook los verkrijgbaar. Het is een uitgave

Nadere informatie

Tamara Venrooy: Initiatief tonen loont 7 8 MOUWEN OPSTROPEN STOP DIE ONZIN. Rotterdamse aanpak in Europa

Tamara Venrooy: Initiatief tonen loont 7 8 MOUWEN OPSTROPEN STOP DIE ONZIN. Rotterdamse aanpak in Europa 19 MEI 2009 INTEGRATIE Weg met alle subsidies die apartheid bevorderen 2 EERSTE KAMER Slimme meters niet verplicht INTERVIEW Tamara Venrooy: Initiatief tonen loont 7 8 Liber Ledenkrant van de VVD 66 Jaargang

Nadere informatie

kloppende hart van de vakbond

kloppende hart van de vakbond JA ARGANG 2 APRIL 2008 NR 2 Het regiokantoor: het kloppende hart van de vakbond Vrijwilligersmanagement Muskusratvangers in de steigers zijn buitenmensen Maiko is de beste mountainbiker met diabetes. Inhoud

Nadere informatie

Interview met Hans Kamps

Interview met Hans Kamps LOKAAL BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Jaargang 35 nummer 9 September 2011 Jacqueline over xxxxxxxxxxx CLB ers voor kleinere raad wonen in kantoren Leegstand tegengaan

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (SPA), de heer A.L. Cardon

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie

Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne

Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne Handreiking Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne Colofon Uitgever: CDA-bureau Afdeling Communicatie Postbus 30453 2500 GL Den Haag 070-3424888 cda@cda.nl www.cda.nl

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam Tweede Congreskrant Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013 Amsterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Procedures Congres/Oproepen... 4 Programma... 5 Locaties... 6 Congreslocatie... 6 Slaaplocatie...

Nadere informatie

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant 1 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Procedures Congres...5 Congresprogramma...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7

Nadere informatie

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam LOKAAL Jaargang 31 nummer 10 oktober 2007 BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Waterschapsverkiezingen PvdA moet zich gaan warmlopen Bewegen in de buurten Het Groningse Sportmodel

Nadere informatie