JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013

2 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013

3 DE ZESTIEN GEMEENTEN Beemster Zeevang Gemeente Aalsmeer Drie Kolommenplein 1 Postbus AG Aalsmeer Tel Fax Zaanstad Wormerland Oostzaan Lands- meer Purmerend Edam- Volendam Waterland Gemeente Amstelveen Laan Nieuwer Amstel 1 Postbus BA Amstelveen Tel Fax Haarlemmermeer Amsterdam Amstelveen Ouder- Amstel Diemen Gemeente Amsterdam Amstel 1 Postbus AE Amsterdam Tel Fax Aalsmeer Uithoorn Gemeente Beemster R. Middelburgstraat 1 Postbus ZG Middenbeemster Tel Fax

4 Gemeente Diemen D.J. den Hartoglaan 1 Postbus AD Diemen Tel Fax Gemeente Oostzaan Kerkbuurt 14 Postbus AA Oostzaan Tel Fax Gemeente Waterland Pierebaan 3 Postbus BA Monnickendam Tel Fax Gemeente Edam/Volendam W. v.d. Knoopdreef 1 Postbus AD Volendam Tel Fax Gemeente Ouder-Amstel Dorpsstraat 14 Postbus AA Ouderkerk a/d Amstel Tel Fax Gemeente Wormerland Koetserstraat 3 Postbus AA Wormer Tel Fax Gemeente Haarlemmermeer Raadhuisplein 1 Postbus AG Hoofddorp Tel Fax Gemeente Purmerend Purmersteenweg 42 Postbus AA Purmerend Tel Fax Gemeente Zaanstad Bannehof 1, Zaandijk Postbus AK Zaandam Tel Fax Gemeente Landsmeer Raadhuisstraat 1 Postbus AA Landsmeer Tel Fax Gemeente Uithoorn Laan van Meerwijk 16 Postbus AA Uithoorn Tel Fax Gemeente Zeevang Raadhuisstraat 24 Postbus ZG Oosthuizen Tel Fax

5 HET DAGELIJKS BESTUUR Dhr. E.E. van der Laan Burgemeester van de gemeente Amsterdam Voorzitter Stadsregio Amsterdam Portefeuille Stadsregio: Algemene en Bestuurlijke Aangelegenheden Dhr. M. Bezuijen Wethouder gemeente Haarlemmermeer Portefeuille Stadsregio: Verkeer Dhr. C.J. Loggen Wethouder gemeente Haarlemmermeer Portefeuillehouder Stadsregio: Verkeer Dhr. P.F.C. Hilhorst Wethouder gemeente Amsterdam Portefeuille Stadsregio: Jeugdzorg Dhr. E.D. Wiebes Wethouder gemeente Amsterdam Portefeuille Stadsregio: Openbaar Vervoer Dhr. J.P.W. Groot Wethouder gemeente Amstelveen Portefeuille Stadsregio: Economie Dhr. D. Bijl Burgemeester Purmerend Vice-voorzitter Stadsregio Amsterdam Portefefeuille Stadsregio: Financiën / Personeel en Organisatie / Bestuurlijke toekomst Dhr. A. Joustra Secretaris Dhr. R.J. Linnekamp Wethouder gemeente Zaanstad Portefeuille Stadsregio: Wonen, Verstedelijking, Ruimtelijke Ordening

6 INHOUD 2013 Leeswijzer 7 0. Jaarverslag Gebeurtenissen Financiële karakteristiek van de Stadsregio Programmaverslag Wat hebben we bereikt? Openbaar Vervoer Infrastructuur Ruimtelijke Projecten en Mobiliteitsbeleid Economie Regionale Woningmarkt Jeugdzorg Paragrafen a. Lokale heffingen 80 b. Weerstandsvermogen 80 c. Onderhoud kapitaalgoederen 89 d. Financiering 90 e. Bedrijfsvoering en Communicatie 94 f. Verbonden partijen 101 g. Grondbeleid Jaarrekening De programmarekening Inleiding Overzicht van baten en lasten voor resultaatbestemming Resultaatbestemming Samenstelling rekeningresultaat Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen Programma overschrijdende dekkingsmiddelen: de BDU Reserves en vooruitontvangen middelen 110

7 3.2 Balans met toelichting Balans Stadsregio Amsterdam per 31 december Toelichting op de Balans: Activa Toelichting op de Balans: Passiva a Reserves b Vooruitontvangen middelen Wet Normering Topinkomens (WNT) Niet uit de balans blijkende langlopende verplichtingen Bijlagen Bijlage 1: SiSa bijlage 128 Bijlage 2: Afkortingenlijst Accountantsverklaring

8 LEESWIJZER Zestien gemeenten samen voor bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling is het motto van de Stadsregio Amsterdam. Dat motto wordt elk jaar financieel vertaald in de begroting en jaarstukken. In de jaarstukken legt het dagelijks bestuur verantwoording af aan de Regioraad over het gevoerde beleid. De jaarstukken vormen dus het sluitstuk van de planning- en controlcyclus van een verslagjaar. In onderstaand schema ziet dit er als volgt uit, waarbij in een aparte kolom is aangegeven welke documenten uit de cyclus van andere jaren geagendeerd worden: Overzicht 0.1: Documenten planning- en controlcyclus verslagjaar 2013 Regioraad Document verslagjaar 2013 Documenten van andere jaren Juni 2012 Begroting 2013 Actualisatie Begroting 2012 Jaarstukken 2011 Oktober 2012 Halfjaarrapportage 2012 December 2012 Werkplan 2013 Juni 2013 Actualisatie begroting 2013 Begroting 2014 Jaarstukken 2012 Oktober 2013 Halfjaarrapportage 2013 December 2013 Werkplan 2014 Juni 2014 Vaststellen Jaarstukken 2013 Actualisatie Begroting 2014 Begroting 2015 Het eerste deel van de jaarstukken bestaat uit het jaarverslag met de beleidsgerichte verantwoording in relatie tot de baten en lasten. Na de inleidende hoofdstukken Gebeurtenissen en Financiële hoofdpunten is het jaarverslag per programma opgenomen. Hierin wordt per programma een antwoord gegeven op de volgende drie w-vragen: 1. Wat willen we bereiken in ? 2. Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? 3. Wat heeft het gekost? jaarrekening. De jaarrekening heeft twee hoofdstukken: de programmarekening en de balans met toelichting. De programmarekening geeft, met een aantal overzichten en een toelichting daarop, de baten en lasten vanuit verschillende invalshoeken weer. Het eindresultaat van de baten en lasten komt tot uitdrukking in de balans die de vermogenspositie van de Stadsregio weergeeft: wat is het eigen vermogen en wat zijn de verplichtingen van de Stadsregio aan het eind van Leeswijzer Na het verslag over alle programma s volgen de verplichte paragrafen die het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voorschrijft. Het tweede deel van de jaarstukken bestaat uit de

9 8

10 JAARVERSLAG 2013

11 GEBEURTENISSEN 2013 JANUARI Informatieavonden Amstelveenlijn In januari vonden twee informatieavonden plaats in Buitenveldert en Amstelveen over de gewijzigde plannen van de Amstelveenlijn. De plannen werden tijdens de informatieavonden toegelicht en daarna konden de aanwezigen vragen stellen aan het projectteam van de Amstelveenlijn. Zo n 80 mensen bezochten de avonden. Gebeurtenissen 10 Actie voor veiliger openbaar vervoer GVB, Connexxion en EBS hebben vrijdag 25 januari op de Prins Hendrikkade en bij station Bijlmer ArenA in Amsterdam een 100-procentscontrole uitgevoerd. In totaal zijn ruim 2300 busreizigers gecontroleerd op het bezit van een geldig vervoerbewijs. Zestig personen hadden geen geldig vervoerbewijs. De vervoerders, politie en de Stadsregio werken samen om de sociale veiligheid in en om het openbaar vervoer te vergroten. Deze gezamenlijke actie was een initiatief van de vervoerders en de Stadsregio. De politie, in de vorm van het Veiligheidsteam Openbaar Vervoer (VOV), was aanwezig om de vervoerders te ondersteunen. Opdrachtgeverschap ambulante jeugdzorg Amsterdam en Waterland De gemeenten Amsterdam en Waterland hebben in het kader van het opdrachtgeverschap ambulante jeugdzorg verzocht de inzet van 20% vrij besteedbaar budget te verlenen. Het gaat om een bedrag van maximaal ,-. Bij het vaststellen van de definitieve bedragen wordt de Rijkskorting van 2,65% en de compensatie daarop vanuit de egalisatiereserve Jeugdzorg van de Stadsregio Amsterdam verwerkt. Deze activiteit is onderdeel van de transitie jeugdzorg. In 2015 gaan de taken op het gebied van jeugdzorg over naar de gemeenten. Stadsregio en gemeenten bereiden zich hier sinds enkele jaren op voor.

12 Brief naar minister over vorming vervoerregio De Stadsregio heeft een brief gestuurd aan minister Plasterk over de wens van gemeenten om met elkaar een vervoerregio te vormen. In de brief vraagt het dagelijks bestuur de minister om de zestien gemeenten van de Stadsregio in de gelegenheid te stellen de voorgestelde vervoerregio te realiseren. Zij willen de provincies en de omliggende gemeenten Almere, Haarlem en Velsen uitnodigen hier aan mee te werken. Terughoudendheid nodig bij uitbreiding detailhandel Er is maar in zeer beperkte mate ruimte voor meer detailhandel in de metropoolregio Amsterdam. Tot 2020 is nog ruimte voor ongeveer m2 winkelvloeroppervlak, in de 10 jaar daarna nog voor zo n m2. Dit blijkt uit het onderzoek Metropoolregio Amsterdam. Ontwikkelingsmogelijkheden detailhandel. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Kamer van Koophandel Amsterdam, het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, de Stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland. 11 Pilot Samenwerking Verkeerscentrales Op 1 februari startte de Pilot Samenwerking Verkeerscentrales. De ondersteunende OV diensten van GVB, Connexxion en EBS werken hierbij actief samen door ondersteunend personeel ook aan de andere vervoerders beschikbaar te stellen. De pilot moet duidelijk maken of op deze manier de veiligheid in het openbaar vervoer in de regio Amsterdam verder verbeterd kan worden. Tijdens de pilot stelt de Stadsregio Amsterdam een extra assistentiewagen beschikbaar voor het OV-Zorgteam van GVB. FEBRUARI Gebeurtenissen

13 GEBEURTENISSEN 2013 Meer efficiëntie door dagranddistributie in de regio De Stadsregio deelt de positieve ervaringen van Amsterdam met laden en lossen van vrachtverkeer tussen uur en 7.00 uur met de andere regiogemeenten. Op Stadsregio-niveau zijn al gedragsregels vastgelegd om de zogenoemde dagranddistributie in goede banen te leiden. Vervoerders kunnen het bevoorraden van verschillende gemeenten combineren als dagranddistributie in meerdere gemeenten mogelijk is. Als het laden en lossen goed uitgevoerd wordt, ervaren omwonenden minder overlast van vrachtverkeer, wordt de regio beter bereikbaar, het verkeer veiliger én het levert schonere lucht op. Gebeurtenissen 12 Woonruimte slachtoffers mensenhandel Het dagelijks bestuur besluit in de regio tien woningen te realiseren (3 in de Haarlemmermeer, 3 in Zaanstad, 2 in Amstelveen en 2 in Purmerend) voor tijdelijke huisvesting van slachtoffers van mensenhandel, op naam van de Amsterdamse opvangorganisatie HVO. De Stadsregio reserveert ,- voor de eenmalige financiering van de inrichting van deze woningen. Per woning worden twee vrouwen gehuisvest. Eerste schop in grond voor programma Bereikbaarheid Waterland Half februari ging de eerste schop in de grond voor het aanleggen van een extra invoegstrook op de Middenweg Broekermeer (N247). Deze rijstrook is net na de kruising van N235/N247 richting Volendam. De belangrijkste onderdelen van de werkzaamheden zijn het verplaatsen van het pontje bij het Schouw en het verlengen van de busbaan op de Kanaaldijk (N235). Eerder heeft de provincie Noord-Holland voor het project Bereikbaarheid Waterland een Twitteraccount

14 Voorkeursvariant Amstelveenlijn vastgesteld De Regioraad van de Stadsregio Amsterdam heeft op dinsdag 12 maart de voorkeursvariant voor de Amstelveenlijn definitief vastgesteld. Eerder waren deze plannen al voorgelegd aan de gemeenteraden van Amsterdam en Amstelveen en de stadsdeelraad van stadsdeel Zuid. Met de voorkeursvariant komt er een hoogwaardige tramverbinding tussen Amstelveen Westwijk en Station Zuid en lijn 5 zal blijven rijden op het huidige traject tussen Binnenhof en Amsterdam CS. Daarnaast blijft er een metro rijden tussen Station Zuid en Station Amstel. MAART Groeiende waardering voor het openbaar vervoer in de regio Amsterdam De waardering van klanten voor de kwaliteit van het openbaar vervoer is in alle concessies in de stadsregio gestegen. Dit blijkt uit een omvangrijk en onafhankelijk onderzoek dat het Kennisplatform Verkeer en Vervoer heeft uitgevoerd naar de mening van reizigers over het openbaar vervoer. Met een gemiddelde waardering van 7,7 behoort het busvervoer in de Zaanstreek tot de top van ons land. Het spectaculairst was de toename van de waardering voor de bus in de concessie Amsterdam. Deze steeg van 6,9 in 2011 tot 7,5 in Gebeurtenissen Snelheidscampagne Vanaf half maart tot en met half juni loopt de snelheidscampagne van Veilig Verkeer Nederland. De Stadsregio verzorgt onder andere het campagnemateriaal voor de gemeenten. De afgelopen maanden hebben verschillende gemeenten acties gevoerd in het kader van de snelheidscampagne verkeersveiligheid. Zo vroegen kinderen uit groep acht van de Gaandewegschool in Zwanenburg in het centrum van hun dorp passanten zich aan de snelheidslimiet te houden. Tegelijkertijd controleerde de politie één van de toegangswegen naar het dorp.

15 GEBEURTENISSEN 2013 Discussie R-nethalte Badhoevedorp In maart 2013 hebben de gemeente Haarlemmermeer, de Stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland een discussieavond voor bewoners georganiseerd over de locatie van de R-nethalte in Badhoevedorp, onderdeel van het project HOV A9. Zo n honderd belangstellenden kwamen hun ideeën delen met aanwezig wethouder en portefeuillehouder Michel Bezuijen en ambtenaren van de drie partijen. De halte wordt, conform de wensen van de aanwezigen, gerealiseerd ter hoogte van de Pa Verkuijllaan. Gebeurtenissen 14 APRIL Kans op sociale huurwoning via loting Woningzoekenden in de Stadsregio Amsterdam komen voortaan ook via loting in aanmerking voor een sociale huurwoning. De corporaties bieden vanaf 15 april via WoningNet een deel van hun vrijkomende woningen aan als zogenaamde lotingwoning. Op de website van WoningNet worden twee soorten lotingwoningen aangeboden: lotingwoningen voor iedereen en lotingwoningen voor doorstromers. Door het verloten van woningen via WoningNet krijgen ook huishoudens met een korte woon- of inschrijfduur een kans op de woningmarkt. Grootschalig regionaal woononderzoek Vanaf eind april starten gemeenten en woningcorporaties in de regio s Amsterdam, Almere en Haarlem voor het eerst een gezamenlijk grootschalig regionaal woononderzoek. Doel hiervan is om de woonsituatie, verhuiswensen en de verhuisbewegingen van de inwoners in beeld te brengen. De resultaten worden gebruikt om mede te bepalen wat er wáár in de regio gebouwd moet worden. Het regionaal woononderzoek is een initiatief van de Stadsregio Amsterdam en de regionaal opererende corporaties Ymere, Eigen Haard, De Key en de Alliantie. Eind 2013 worden de eerste uitkomsten verwacht.

16 Opruimactie paaltjes fietspaden De Stadsregio start samen met Amstelveen, Aalsmeer, Haarlemmermeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zaanstad een project waarbij gevaarlijke obstakels op fietsroutes, zoals paaltjes, in kaart worden gebracht en verwijderd. Vanaf juli haken ook de gemeenten Amsterdam en Landsmeer aan. Vanaf april tot het begin van de zomer kan iedere burger via een internetkaart dergelijke obstakels aanwijzen. In de tweede helft van het jaar worden deze obstakels verwijderd of op een andere manier vormgegeven. Hier zal de Stadsregio subsidie voor beschikbaar stellen. MEI Toerisme in de regio rond Amsterdam is miljarden industrie Het bedrag dat internationale toeristen van 2010 tot en met 2012 in de regio rond Amsterdam jaarlijks hebben besteed is 1,1 miljard. Dat werd begin mei bekend gemaakt tijdens de kick-off voor het vierjarige vervolgproject Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Dankzij dit project trekken steeds meer toeristen vanuit Amsterdam ook de regio in. Het percentage internationale bezoekers dat naast Amsterdam ook de regio bezoekt is gestegen van 18% in 2008 naar 23% in Gebeurtenissen Nieuwe projecten Beter Benutten Het programma Beter Benutten van de Metropoolregio Amsterdam heeft drie nieuwe projecten toegevoegd. In Amsterdam is een voorstel ontwikkeld om de op- en afritten van en naar de A10 van de S108 en S109 te verbeteren. De provinciale weg N203 in Zaanstad wordt tegelijkertijd met station Wormerveer aangepast op de kruispunten bij het station en het P+R terrein. De fietsroutes naar het station en de oversteekplaatsen worden verbeterd en de bushaltes worden vernieuwd. In de Provincie Flevoland wordt een bypass gerealiseerd van de Waterlandseweg.

17 GEBEURTENISSEN 2013 Regio doet mee met landelijk Techniekpact In 2020 wordt een tekort aan technici op de arbeidsmarkt verwacht van maar liefst 75%. Om dit tekort terug te dringen, sluit het kabinet in mei samen met werkgevers, onderwijs, werknemersorganisaties en de regio s een Techniekpact. Het pact bevat concrete afspraken over het verbeteren van de aansluiting tussen het onderwijs en de technieksector. Bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid leveren ieder een bijdrage. Vanuit de Stadsregio is portefeuillehouder Jan-Willem Groot namens de partijen in de Noordvleugel trekker van de regionale inbreng in het Landelijk Techniekpact. Gebeurtenissen 16 Doorstroming sociale huurwoningen stagneert verder Het aantal verhuringen in de sociale huursector is in 2012 met 19% gedaald, een (flink) stevigere daling dan voorgaande jaren. Ook neemt het aanbod van huurwoningen met een huur tot 574 per maand snel af. Dit blijkt uit de rapportage Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Sinds 2002 is een dalende lijn te zien in het aantal verhuringen in de Stadsregio Amsterdam. In 2012 heeft deze trend zich drastisch doorgezet. Slechts woningen gingen naar een nieuwe huurder, ten opzichte van woningen in 2011 en woningen in Nieuwe fietsenstallingen bij R-nethaltes Busstation Edam is sinds mei een nieuwe fietsenstalling met 360 overdekte fietsparkeerplaatsen rijker. De stalling heeft de kwaliteit die voor R-net stations wordt beoogd. De gemeente Edam-Volendam verbetert de komende periode ook de fietsparkeervoorzieningen bij vrijwel alle andere R-nethaltes in de gemeente. Ook in Amstelveen is hard gewerkt aan het realiseren van fietsenstallingen. In mei werden de laatste van de in totaal 1620 plekken gerealiseerd. In Zaanstad werden 100 fietsenstallingen geplaatst.

18 Bestuurders op zoek naar nieuwe investeerders voor woningbouw Op initiatief van de Stadsregio Amsterdam kwamen gemeentebestuurders bij elkaar. In gezelschap van diverse beleggers, ontwikkelaars en investeerders bespraken zij hoe nieuwe partijen geïnteresseerd kunnen worden om in de woningbouw te investeren. De behoefte aan woningen neemt in de toekomst verder toe maar de woningbouw blijft al enige tijd achter. Het besef groeit dat de huidige crisis vraagt om andere werkwijzen om te kunnen voldoen aan de woningbehoeften in de regio en dat voor de huurmarkt naast de corporaties ook andere investeerders nodig zijn. Inspraak Duinpolderweg Belanghebbenden en belangstellenden konden van 24 mei t/m 5 juli 2013 reageren op de Notitie Reikwijdte & Detailniveau met betrekking tot de Duinpolderweg. De notitie beschrijft de bereikbaarheidsproblemen in de regio en de alternatieven voor een nieuwe wegverbinding. Daarnaast wordt beschreven op welke milieueffecten de overgebleven alternatieven worden getoetst. De uitkomsten van het onderzoek worden gerapporteerd in de Milieueffectrapportage (MER). Deze vormt de basis voor besluitvorming over een voorkeursalternatief. Alle zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau. 24 uurskaart voor regionaal OV Toeristen kunnen vanaf 1 juni de Amsterdam & Regio Day Ticket voor het OV in Amsterdam en de regio gebruiken voor zowel GVB, Connexxion als EBS. Voor 13,50 kan de toerist 24 uur lang in zowel Amsterdam als in de regio reizen. Voor veel bezoekers aan Amsterdam zal het gebied hierdoor vergroot worden en kan men op één kaart doorreizen naar onder meer Volendam, de Zaanse Schans of het Cobramuseum in Amstelveen. Bij dit gezamenlijke vervoersticket ontvangen de toeristen direct een handige OV-routekaart met alle bezienswaardigheden in Amsterdam en haar directe omgeving. JUNI 17 Gebeurtenissen

19 GEBEURTENISSEN 2013 Woningtoewijzing verloopt goed In opdracht van de Stadsregio is een steekproef uitgevoerd om te toetsen of de manier waarop corporatiewoningen worden toegewezen, voldoet aan de gemaakte afspraken. WoningNet blijkt de juiste kandidaten te selecteren voor een woning en bij een foutieve toewijzing wordt dit snel gecorrigeerd. Ook zijn er weinig klachten over de manier van woningtoewijzing. De corporaties en gemeenten zijn tevreden over de resultaten van de steekproef en hebben zich voorgenomen om deze steekproef elke vijf jaar te herhalen om de kwaliteit van de woningtoewijzing te waarborgen. Gebeurtenissen 18 P+R terrein bij station Hoofddorp Station Hoofddorp heeft vanaf eind juni met P+R terrein Beukenhorst een goede overstapmogelijkheid van auto op trein en overig openbaar vervoer. Met de opening van deze 300 P+R plaatsen bij station Hoofddorp leveren Rijk, regio, gemeente en NS een bijdrage aan de bereikbaarheid van de regio. Bij de bouw van de parkeergarage heeft duurzaamheid een belangrijke rol gespeeld. De parkeergarage heeft een sedumdak, ledverlichting en vijf oplaadpunten voor elektrische auto s. Investeringsagenda s Weg en OV van start Stadsregio Amsterdam start met het opstellen van de Investeringsagenda s Weg en OV over de periode Doel van de Investeringsagenda OV is om het OV sneller, beter en goedkoper te maken, zodat meer reizigers sneller vervoerd kunnen worden tegen een lagere subsidie. Het doel is om een reizigersgroei van 30% te bereiken tegen 10% minder subsidie en gemiddeld 20% kortere rijtijden. De concept investeringsagenda wordt met een uitgebreide consultatieronde voorgelegd aan betrokken partijen, waarbij zij uitgenodigd worden hun reactie te geven. De Investeringsagenda OV en de Investeringsagenda Weg zijn onderling op elkaar afgestemd voor een optimaal resultaat.

20 Stadsregio uit zorgen over woningmarkt bij minister Stadsregio Amsterdam heeft een brief gestuurd aan de minister van Wonen en Rijksdienst. De brief spreekt waardering uit voor het feit dat dit kabinet een begin maakt met structurele hervormingen op de woningmarkt, maar ook de zorgen over de gevolgen voor de beschikbare investeringskracht, het prijsniveau, de toegankelijkheid en spreiding van betaalbare woningen in de regio. JULI Vervoerplan Amsterdam 2014: Meer OV voor minder geld Het openbaar vervoer in Amsterdam moet het doen met fors minder exploitatiesubsidie, van 150 miljoen euro in 2011 naar circa 50 miljoen euro in Maar door slimme keuzes te maken, kan de kwaliteit van het OV zelfs omhoog. GVB geeft in het vervoersplan Op weg naar een beter OV aan het openbaar vervoer ten minste 10% veiliger te kunnen maken, meer dan 20% sneller, met een derde meer reizigers en ten minste 40% minder exploitatiesubsidie. Het streven is een hoogfrequent netwerk te bieden wat minder gericht is op Amsterdam Centraal, maar juist betere verbindingen biedt tussen de andere OV-poorten (Station Zuid, Amstel, Sloterdijk en Bijlmer ArenA) en de rest van de stad. 19 Gebeurtenissen Startsein voor duizend oplaadpalen voor elektrisch vervoer Veel gemeenten vinden het moeilijk om de toenemende vraag naar elektrische oplaadpunten bij te benen. De provincies Noord-Holland en Flevoland hebben voor 200 palen de handen in een geslagen met het bedrijfsleven. Op 5 juli namen bewoners in Almere en Haarlemmermeer de eerste twee nieuwe oplaadpalen voor elektrische auto s in gebruik. Zij stonden via een live beeldverbinding in contact met een volle raadszaal van de gemeente Haarlemmermeer, waar het startschot werd gegeven voor de uitrol van nog eens oplaadpunten in de twee provincies. In de loop van 2013 wordt een Europese aanbesteding georganiseerd voor de overige 800 oplaadpunten.

21 GEBEURTENISSEN 2013 AUGUSTUS Europa s grootste medische congres in Amsterdam Zo n cardiologieprofessionals, specialisten en onderzoekers waren aanwezig op European Society of Cardiology (ESC). Het ESC is het grootste medische congres binnen Europa en het belangrijkste cardiovasculaire congres ter wereld. Het congres is mede voorbereid vanuit het project Clusters en Congressen dat moet leiden tot 35 extra zakelijke congressen. Gebeurtenissen 20 Project OV-SAAL gaat door Staatssecretaris Mansveld, regionale overheden en de spoorsector kwamen overeen dat de spoorverbinding tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad verder wordt verbeterd. Met dit plan voor een hoogfrequente spoorcorridor zal vanaf 2023 elke 10 minuten een intercity rijden en elke 10 minuten een sprinter. Het spoorboekloos rijden tussen Amsterdam en Flevoland wordt hiermee werkelijkheid. Met de investering om te komen tot 16 treinen per uur is een bedrag gemoeid van in totaal ongeveer 500 miljoen voor extra maatregelen voor onder andere een uitbreiding van de spoorinfrastructuur bij Weesp en een betere regeling van de Vechtbrug. Deze aanvullende afspraken komen bovenop de maatregelen van 900 mln die al voor de korte termijn in de SAAL-corridor uitgevoerd worden. Nieuwe app voor cultuurtoeristen Arts Holland, de Nederlandse kunst- en cultuuretalage voor de internationale toerist, heeft een nieuwe app uitgebracht. Met Arts Holland Travel Guide app kunnen bezoekers in de vier grote steden in de Randstad eenvoudig een route uit te stippelen op basis van persoonlijke interesses. Door eigen foto s toe te voegen, kan de reisbeleving worden gepersonaliseerd en gedeeld via social media. De app is ook offline te gebruiken zodat de toerist hoge roamingskosten kan vermijden. De app is gratis te downloaden in de itunes App Store en is binnenkort ook voor Android beschikbaar. Stadsregio Amsterdam heeft financieel bijdragen aan deze app.

22 Doortrekken Amstelveenlijn naar Aalsmeer via UithOOrn De Amstelveenlijn staat al jaren in de belangstelling om te worden doorgetrokken naar plaatsen ten zuiden van Amstelveen. De Stadsregio Amsterdam is na een quickscan tot de conclusie gekomen dat een tramverbinding van Amstelveen via Uithoorn naar Aalsmeer niet rendabel is. Voor het doortrekken zijn minimaal 6000 reizigers dagelijks nodig terwijl de scan op maximaal 3000 reizigers komt. Dit maakt het aanleggen onrendabel. Het advies is om de busverbindingen te blijven verbeteren, maar ook om ruimte langs de nieuwe N201 vrij te houden voor wanneer de demografische ontwikkelingen het wel mogelijk maken deze stap alsnog te zetten is. Het doortrekken van de Amstelveenlijn naar Uithoorn bleek wel kans van slagen te kunnen hebben. Dit plan bevindt zich momenteel in de verkenningsfase, waarbij het huidige OV-gebruik bekeken wordt. SEPTEMBER Stadsregio trekt investeerders huurwoningen aan Een middensegment, met huren tussen de 700 en 900 euro, ontbreekt in de stadsregio nagenoeg. Dit belemmert zowel de instroom op de woningmarkt van starters als de doorstroom van zogenaamde scheefwoners vanuit de sociale huur. Voor een betere doorstroming op de woningmarkt zou het aanbod in het middensegment van huurwoningen flink moeten worden vergroot. De Stadsregio heeft daarvoor samenwerking gezocht met beleggers en investeerders. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest die hebben geleid tot waardevolle informatie die gebruikt wordt voor een gezamenlijke aanpak van de regio voor het aantrekken van beleggers en investeerders. Er zijn namelijk veel mogelijkheden om in huurwoningen te investeren. 21 Gebeurtenissen Stadsregio reageert op herinrichtingsplan tramhaltes Leidseplein De gemeente Amsterdam heeft een Voorlopig Ontwerp gepresenteerd om het Leidseplein veiliger te maken. Het stroomlijnen van het drukke tramverkeer speelt hier een belangrijke rol in. Vanwege de grote waarde die het Leidseplein heeft als OV-Knooppunt heeft de Stadsregio gebruik gemaakt van haar inspraakmogelijkheid om haar standpunt kenbaar te maken. De Stadsregio is van mening dat de zogenaamde Molenwiekvariant de meeste oplossende waarde heeft; dit houdt in dat er 4 verschillende haltes in elke richting worden aangelegd, allemaal voorbij de kruising. Zo kan men in noordelijke richting alleen in- en uitstappen op het terrassenplein, en in zuidelijke richting op de Leidsebrug. In oostelijke richting kan men in- en uitstappen voor De Balie, en in westelijke richting in de Marnixstraat.

23 GEBEURTENISSEN 2013 Verkeersmodel VENOM volledig operationeel Het door de Stadsregio Amsterdam ontwikkelde verkeersmodel VENOM (Verkeerskundig Noordvleugel Model) is volledig operationeel. Het is in gebruik voor de hele Metropoolregio, inclusief de stad Amsterdam. Alle VENOM partners beschikken nu over dit instrument voor regionale weg- en openbaar vervoer studies. Het biedt basisprognoses voor verschillende toekomstscenario`s. De Stadsregio beheert VENOM namens alle partners en houdt zich bezig met de ontwikkeling, actualisatie en onderhoud. Ook ondersteunt de Stadsregio haar partners bij het toepassen van het model. Gebeurtenissen 22 OKTOBER Fileprobleem Noordkant Amsterdam aangepakt door rijk en regio Stadregio Amsterdam, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam gaan samen een einde maken aan de verkeersknelpunten ten noorden van Amsterdam en de overlast van sluipverkeer in het gebied. De plannen richten zich op de verbreding van en aanpassingen aan de A7 en A8 tussen de Coentunnel en Purmerend en de inzet van mobiliteitsmaatregelen om de doorstroming op de A9 tussen Alkmaar en Raasdorp te verbeteren. De aanpak voorziet daarnaast in het gezamenlijke plan voor de doortrekking van de A8 naar de A9 waarvan de capaciteit maximaal een 2x2 autoweg mag zijn. Dit om verdere nieuwe filevorming ter hoogte van de brug bij Koog aan de Zaan en het Knooppunt Zaandam te voorkomen. Dialoog met gemeenten vervoerregio In juni is een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gezonden om de afschaffing van de Wgr-plus en de vorming van twee vervoerregio`s mogelijk te maken. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de huidige Stadsregiogemeenten. De gemeenschappelijke regeling zal moeten worden gewijzigd. De gemeenten worden gevraagd hiermee in te stemmen, zodat deze klaar is voor de vervoerregio en de continuïteit van de samenwerking gewaarborgd is. Daarnaast ligt er een voorstel om de samenwerking uit te breiden naar het niveau van de metropoolregio. De Stadsregio heeft aan meerdere gemeenteraden een toelichting gegeven op de plannen.

JAARVERSLAG EN JAARREKENING

JAARVERSLAG EN JAARREKENING JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014 1 De zestien gemeenten Beemster Zeevang Gemeente Aalsmeer Drie Kolommenplein 1 Postbus 253 1430 AG Aalsmeer Tel 0297-387575 Fax 0297-387676 Zaanstad Wormerland Oostzaan

Nadere informatie

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Subsidie verkeer- en vervoerplan Zuidoostlob Het dagelijks bestuur stemt in met het verlenen van

Nadere informatie

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel.

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB 3 april 2014 Subsidies kleine infrastructuur

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de metropool

Regionale Samenwerking in de metropool Regionale Samenwerking in de metropool Deelregio Zaanstreek - Waterland Datum: 20 april 2016 Inhoud 1. Inleiding Wat is de regio? 2. Concept voorstel Metropoolregio Amsterdam Hoe organiseren we het netwerk

Nadere informatie

4/14/2015. Informatiebijeenkomst Investeringsagenda Fiets, Stadsregio Amsterdam

4/14/2015. Informatiebijeenkomst Investeringsagenda Fiets, Stadsregio Amsterdam 4/14/2015 Informatiebijeenkomst Investeringsagenda Fiets, Stadsregio Amsterdam Fiets: de trends en ontwikkelingen De Stadsregio Amsterdam en haar doelen voor regionale (fiets)bereikbaarheid Oplossingen

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor

Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Jan Smit/Peter van Halteren Alex Colthoff, hoofd

Nadere informatie

Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens

Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens agendapunt : B-2 vergaderdatum : 19 november 2015 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens Gevraagde

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2012 Stadsregio Amsterdam 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie... 5 Kengetallen 2010-2012... 7 1 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 1.1 Media en

Nadere informatie

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min.

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min. Stedelijke Ontwikkeling gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de gemeenteraad cc. Stadsregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, Dienst Metro en Tram, GVB Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS. M E M O Aan : leden van de commissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 6 februari 2014 Onderwerp : EBS concept vervoerplan 2014/2015 Bijlagen : 1. Inleiding Tijdens de bijeenkomst van 28

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J.

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J. Titel Nummer 13/73 Toekomst regionale samenwerking Datum 30 oktober 2013 Programma Fase Onderwerp Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan

Nadere informatie

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 Met het gereedkomen van de Noord/Zuidlijn is een kwaliteitssprong in het openbaar vervoer binnen de Stadsregio Amsterdam mogelijk. Goed openbaar vervoer

Nadere informatie

Nota van Antwoord Kabinetsstandpunt Verlengen Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nota van Antwoord Kabinetsstandpunt Verlengen Nationaal Samenwerkingsprogramma Nota van Antwoord Kabinetsstandpunt Verlengen Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Reactie van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu op de inspraakreacties Datum: september

Nadere informatie

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS De komst van de Noord/Zuid metrolijn heeft grote gevolgen voor het gehele openbaar vervoer, zowel in de stad Amsterdam als de streek. Ook voor de

Nadere informatie

Interview Frans van der Avert:

Interview Frans van der Avert: Groeiende waardering voor OV Pagina 3 Meer internationale congressen naar de regio Pagina 4 Interview Frans van der Avert: We zetten de metropool flink in de etalage Sociale huurwoning via loting Pagina

Nadere informatie

Bij deze sturen wij u ter informatie u de monitor sociale woningbouw van de Stadsregio Amsterdam.

Bij deze sturen wij u ter informatie u de monitor sociale woningbouw van de Stadsregio Amsterdam. OOSTZAAN WORMERLAND Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland. Datum Uw BSN Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer Behandeld door 8 februari 21 1-177 W. Hilboezen Raad van de gemeente

Nadere informatie

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber OPLEGNOTITIE Onderwerp: Benoemen leden in de nieuwe Regioraad van de Stadsregio Amsterdam - dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber - dhr. C.H.

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN vragensteller ingediend op 15 september 2016 Het lid van de regioraad: G.J. Schilder namens de fractie van de VVD in de Regioraad onderwerp Voortgangs-update van de projecten

Nadere informatie

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Inhoudsopgave 1 Wonen in de regio Amsterdam...3 1.1 Regionale Huisvestingsverordening...3 1.2 Wat is met de Regionale Huisvestingsverordening

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Pagina 4 Samenvatting en conclusie Pagina 7 Inleiding Rapportage woonruimteverdeling

Nadere informatie

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

JAARVERSLAG EN JAARREKENING

JAARVERSLAG EN JAARREKENING JAARVERSLAG EN JAARREKENING 1 De zestien gemeenten Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Aalsmeer Diemen Oostzaan Waterland Drie Kolommenplein 1 D.J. den Hartoglaan 1 Kerkbuurt 14 Pierebaan 3 Postbus 253

Nadere informatie

(AMBTELIJK CONCEPT) Investeringsopgaven Investeringsagenda Fiets, 2015-2025. Bijdrage SRA bij bestaande subsidieregels. Totale Kostenraming

(AMBTELIJK CONCEPT) Investeringsopgaven Investeringsagenda Fiets, 2015-2025. Bijdrage SRA bij bestaande subsidieregels. Totale Kostenraming Investeringsopgaven Investeringsagenda Fiets, 2015-2025 (AMBTELIJK CONCEPT) Verbeteren Netwerk Ontbrekende schakels Zwakke schakels* + verbetering verkeersveiligheid/kruispunten Verbeteren Fietsparkeren

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus 123 2000 MD Haarlem Haarlem, 2 mei 2016. Onderwerp: Regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen Geachte

Nadere informatie

Bereikbaarheid Waterland. 11 december 2014

Bereikbaarheid Waterland. 11 december 2014 Bereikbaarheid Waterland 11 december 2014 Agenda Inhoud Bereikbaarheid Waterland Wat is er inmiddels gerealiseerd? Welke plannen zijn er voor de regio? Kosten maatregelen Vervolgproces Doel van Bereikbaarheid

Nadere informatie

Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016

Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016 Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016 Lasten totaal MRA Bureau 1.565.300 Uitvoering MRA Economie - Werkplan PRES 4.950.000 Uitvoering MRA Ruimte - Werkplan PRO

Nadere informatie

Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel

Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den IJssel Maart 2017 Voorwoord Met dit document doet de -fractie een voorstel om de bereikbaarheid van Krimpen aan de IJssel te verbeteren.

Nadere informatie

Hierbij treft u mijn antwoorden aan op de vragen van de leden Visser en De Boer (beiden VVD) over de Zaanse spoorlijn (ingezonden 11 maart 2015).

Hierbij treft u mijn antwoorden aan op de vragen van de leden Visser en De Boer (beiden VVD) over de Zaanse spoorlijn (ingezonden 11 maart 2015). > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland. n.a.v. informatieavond 24 november

Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland. n.a.v. informatieavond 24 november Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland n.a.v. informatieavond 24 november Opmerkingen op shortlist Nummer Opmerking Reactie 5 (Tegengaan sluipverkeer) Sluipverkeer keihard aanpakken

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 12 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

Bespreeknotitie over de regioraadsvergadering van dinsdag 15 maart 2016.

Bespreeknotitie over de regioraadsvergadering van dinsdag 15 maart 2016. Bespreeknotitie over de regioraadsvergadering van dinsdag 15 maart 2016. Deze notitie is ter ondersteuning van de bespreking in het Zaanstad Beraad van dinsdag 8 maart. Bij een NOTITIE is de inschatting

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1295915 Datum: Portefeuillehouder: 24 mei 2016 Don Bijl Afdeling / Team: DIR / CS Behandeld door: A. Heiner Onderwerp: Wijziging

Nadere informatie

Stadsregio Arnhem Nijmegen. Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014

Stadsregio Arnhem Nijmegen. Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014 Stadsregio Arnhem Nijmegen Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014 20 gemeenten (en Druten) 738.000 inwoners 1.000 km2 Stadsregio is regionale samenwerking Kerntaken: WONEN, WERKEN, RUIMTE en MOBILITEIT

Nadere informatie

In dit DB zijn ook de besluiten van 17 oktober bekrachtigd, wat een schriftelijke ronde betrof. Deze besluiten zijn toegevoegd op pag.

In dit DB zijn ook de besluiten van 17 oktober bekrachtigd, wat een schriftelijke ronde betrof. Deze besluiten zijn toegevoegd op pag. Besluiten en voorstellen van het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 In dit DB zijn ook de besluiten van 17 oktober bekrachtigd,

Nadere informatie

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2009

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2009 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2009 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2009 DE ZESTIEN GEMEENTEN Beemster Zeevang Gemeente Aalsmeer Drie Kolommenplein 1 Postbus 253 1430 AG Aalsmeer Tel 0297-387575 Fax 0297-387676

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Register Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Versie april 2017 Toelichting register Gemeenschappelijke Regelingen Op grond van artikel 27 van Wet Gemeenschappelijke Regelingen zijn gemeenten

Nadere informatie

Planstudie Uithoornlijn Maatschappelijke kosten en baten voorkeursvariant

Planstudie Uithoornlijn Maatschappelijke kosten en baten voorkeursvariant Planstudie Uithoornlijn Maatschappelijke kosten en baten voorkeursvariant Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Diana van Loenen Karin

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 11 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie Bekijk de nieuwsbrief in uw browser Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli 2017 Bestuursinformatie Lees in deze nieuwsbrief over de uitkomsten van de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de regioraad

Nadere informatie

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS EBSr Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS Vervoerder EBS wil de dienstregeling voor de buslijnen in Waterland aan passen. Dit betekent voor een grote groep reizigers (+/-25%) dat zij eerder

Nadere informatie

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Concept 10 september, versie ten behoeve van de stuurgroep vervoerregio van 18 september Convenant tussen

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2011 Stadsregio Amsterdam 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies... 4 1 Kengetallen 2009-2011... 7 2 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 2.1 Verhuringen

Nadere informatie

Inhoud De MRA: Ambitieus MRA Convenant Besluitvormingsproces Structuur van de MRA: Netwerksamenwerking Raden & Staten betrekken MRA Bureau

Inhoud De MRA: Ambitieus MRA Convenant Besluitvormingsproces Structuur van de MRA: Netwerksamenwerking Raden & Staten betrekken MRA Bureau Inhoud De MRA: Ambitieus MRA Convenant Besluitvormingsproces Structuur van de MRA: Netwerksamenwerking Raden & Staten betrekken MRA Bureau Zaanstreek-Waterland / MRA Noord Ambitie & Potentieel Visie &

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster contactpersoon

Nadere informatie

Geachte leden van de Regioraad,

Geachte leden van de Regioraad, Aan De leden van de Regioraad datum : 19 februari 2015 onderwerp : Brief aan de regioraadsleden inzake de lijnennetvisie 2018 bijlage 1 : Overzicht projecten Investeringsagenda OV bijlage 2 : Persbericht

Nadere informatie

Analyse varianten bus en tram

Analyse varianten bus en tram Analyse varianten bus en tram Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Diana van Loenen/Jan Smit Karin Sweering, teamleider infra Pieter

Nadere informatie

Evaluatie Regionaal Verkeer en Vervoerplan

Evaluatie Regionaal Verkeer en Vervoerplan Evaluatie Regionaal Verkeer en Vervoerplan Vastgesteld door de Regioraad op 11 oktober 2011 Inleiding Om het RVVP uit 2004 actueel en dynamisch te houden is besloten om het beleid tweejaarlijks te evalueren.

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam- Alexander Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren Verkeersveiligheidsmonitor Gemeente Slochteren INHOUDSOPGAVE Trend 3 Algemene ontwikkeling van het totale aantal slachtoffers... 3 Ontwikkeling aantal verkeersdoden (geïndexeerd) ten opzichte van het referentiegebied

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam

Rapportage woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Rapportage woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam 2014 Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Pagina 4 Samenvatting en conclusie Interactief schermdocument Pagina 7 Inleiding Pagina 8 1 Pagina 12 1.1 Media

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1126366 Datum: Behandeld door: 28 april 2014 MJ. Prins Afdeling / Team: SO/BMO Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

DE REGIO. Wat is de regio

DE REGIO. Wat is de regio Wat is de regio DE REGIO Waarom werken we samen Wie beslist Welke afspraken zijn er in welk samenwerkingsverband en hoe verhouden die zich tot elkaar Ophalen hoe u geïnformeerd wilt worden Regionale samenwerking

Nadere informatie

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM datum : 18 mei 2009 uw kenmerk : - ons kenmerk : 2009/0538/bm-rar bijlage(n) : - Onderwerp : Advies RAR Vervoerplan Connexxion Amstel- en Meerlanden 2010

Nadere informatie

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 Bijlage 5 Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 De Partijen A. De gemeente, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor

Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Diana van Loenen/Jan Smit Karin Sweering, coördinator

Nadere informatie

Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar

Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar 1 Aanleiding Bij behandeling van het beleidsvoorstel Actualisatie Woonruimteverdeling op 16 oktober

Nadere informatie

TITEL Deelname regionale aanbesteding van oplaadpunten voor elektrische auto s.

TITEL Deelname regionale aanbesteding van oplaadpunten voor elektrische auto s. RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4562162 Aan : Gemeenteraad Datum : 17 december 2013 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar Wethouder C. van Eijk Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam MK2015 Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Samenvatting en conclusies pagina 4 1 Verhuringen in de sociale huursector pagina 5

Nadere informatie

CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020

CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020 CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020 CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER PARTIJEN: 1. De Stadsregio Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door Portefeuillehouder Openbaar Vervoer

Nadere informatie

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud.

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud. M E M O Aan : gemeenteraad Wormerland Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 5 februari 2015 Onderwerp : Gezamenlijke reactie Colleges Beemster, Edam- Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland,

Nadere informatie

Amstelveenlijn. Algemene projectpresentatie. 4 november 2015

Amstelveenlijn. Algemene projectpresentatie. 4 november 2015 Amstelveenlijn Algemene projectpresentatie 4 november 2015 Inhoud Waarom vernieuwing noodzakelijk? Wat is er al besloten? Waar werken we naar toe? Bestemmingsplanprocedures Rolverdeling partijen Raakvlak

Nadere informatie

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls,

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls, abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 16 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/u.06.01301

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0006041 Addendum afwegingskader verbonden partijen ten aanzien van nieuwe toetredende partijen

Raadsvoorstel 2013.0006041 Addendum afwegingskader verbonden partijen ten aanzien van nieuwe toetredende partijen gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0006041 Addendum afwegingskader verbonden ten aanzien van nieuwe toetredende Portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Steller mr. A.S. Tuinstra Collegevergadering

Nadere informatie

Fact sheet. Groei toerisme zet door. Toename gasten komt door Nederlanders. Hotels hebben het druk in het derde kwartaal. nummer 6 juli 2007

Fact sheet. Groei toerisme zet door. Toename gasten komt door Nederlanders. Hotels hebben het druk in het derde kwartaal. nummer 6 juli 2007 Fact sheet nummer 6 juli 2007 Groei toerisme zet door Het gaat goed met het toerisme in Amsterdam. Het aantal hotelgasten is nog nooit zo groot geweest als in 2006: 4,7 miljoen. Ook bleven de gasten iets

Nadere informatie

Datum : 15 augustus 2006 Nummer PS : PS2006WEM07 Dienst/sector : WEM/MSM Commissie : WEM. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag.

Datum : 15 augustus 2006 Nummer PS : PS2006WEM07 Dienst/sector : WEM/MSM Commissie : WEM. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 15 augustus 2006 Nummer PS : PS2006WEM07 Dienst/sector : WEM/MSM Commissie : WEM Registratienummer : 2006WEM003406i Portefeuillehouder: J. Binnekamp Titel : Provinciaal

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Van het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd:

VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Van het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd: Vergaderdatum Dagelijks Bestuur (21-09-2017) Agendapunt B-16 Onderwerp Portefeuillehouder Uitkomst variantenverglijking metrolijnvoering per 2019 en aanwijzen nieuwe voorkeursvariant Openbaar Vervoer Litjens

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Regio journaal. Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten. Stadsregio Amsterdam mei 2014. Investeringsagenda voor de fiets

Regio journaal. Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten. Stadsregio Amsterdam mei 2014. Investeringsagenda voor de fiets Stadsregio Amsterdam mei 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort 4 4 De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort Bereikbaar en bewegen Voorwoord van H. Brink, Wethouder verkeer gemeente Amersfoort Hoe houden we Amersfoort bereikbaar

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Zienswijze op Regionale Agenda 2015-2018 MRE Registratienummer: 00529485 Op voorstel B&W d.d.: 18 november 2014 Datum vergadering: 9 december 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Werken aan een nieuwe Regionale Agenda voor de periode

Werken aan een nieuwe Regionale Agenda voor de periode Werken aan een nieuwe Regionale Agenda voor de periode 2010-2014 Troeven van de Stadsregio Amsterdam De Stadsregio werkt aan taken die voortkomen uit gemeentelijke opgaven en dit schaalniveau overstijgen.

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie

Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie Impressie nieuwe HOV halte Ruimzicht aan het Osdorpplein Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie Westtangent Route en haltes STUDIO ZWAAN NOV 2016 2 Wat is de Westtangent? Volgens

Nadere informatie

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering!

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Lijnennetvisie 2018 OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Inhoud presentatie Kernboodschap Aanleiding voor de lijnennetvisie Aanpak vervoerkundige analyse Bevindingen algemeen Voorgenomen besluiten

Nadere informatie

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering!

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Lijnennetvisie 2018 OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Inhoud presentatie Kernboodschap Aanleiding voor de lijnennetvisie Aanpak vervoerkundige analyse Bevindingen algemeen Voorgenomen besluiten

Nadere informatie

1 SEP Aan de leden van de gemeenteraad van. Haarlemmermeer. Ruimtelijke Ontwikkeling P.J. van Soest

1 SEP Aan de leden van de gemeenteraad van. Haarlemmermeer. Ruimtelijke Ontwikkeling P.J. van Soest gemeente Haarlemmermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Amstelveenlijn. Inloopavond: Stand van zaken en vooruitblik. Maart 2015

Amstelveenlijn. Inloopavond: Stand van zaken en vooruitblik. Maart 2015 Amstelveenlijn Inloopavond: Stand van zaken en vooruitblik Maart 2015 Welkom! Doel inloopavond: toelichten stand van zaken Amstelveenlijn en vooruitblik op definitief besluit over vernieuwing Presentatie

Nadere informatie

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 W: www.onafhankelljkenijmeegsepartij.nl E: info@onafhankelijkenijmeeg$epartij.nl T: @ONP_Nljmegen Nijmegen, maandag 28 ol

Nadere informatie

DB-vergadering 22 november 2007

DB-vergadering 22 november 2007 Besluiten en voorstellen van het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 DB-vergadering 22 november 2007 Regionale OV-Visie 2020-2030

Nadere informatie

Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6. Jan Slager projectdirecteur SAA

Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6. Jan Slager projectdirecteur SAA Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6 Jan Slager projectdirecteur SAA 24 oktober 2011 Inhoud Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) Planning SAA Deeltraject A1/A6 knp Diemen

Nadere informatie

GESCAND OP 15 JULI 2013

GESCAND OP 15 JULI 2013 GESCAND OP 15 JULI 2013 Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan Gemeente Oostzaan Bezoekadres Postadres Telefoon Fax E-mail Internet Gemeentehuis Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postbus 20,

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Schoon en hoogwaardig openbaar vervoer in Nijmegen

Schoon en hoogwaardig openbaar vervoer in Nijmegen Schoon en hoogwaardig openbaar vervoer in Nijmegen Symposium Op weg naar een gezonde spits Dinsdag 5 oktober 2010 Klaas-Jan Gräfe Senior beleidsmedewerker mobiliteit 1 Inhoud Knelpunten luchtkwaliteit

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 Onderwerp Sloop sociale huurwoningen Rotterdam Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie