NIEUWS van KERK en KANSEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWS van KERK en KANSEL"

Transcriptie

1 NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.:

2 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat CP Ten Boer Tel: Scriba: J. Wolfs, Schepperij TE Ten Boer. Tel: Tevens postadres voor alle trouw- rouw en geboortekaarten. Secretaris College van Kerkrentmeesters: J.M. Tonnis de Graaf, Kievitstraat 13a 9791 ER Ten Boer. Tel: Redactie Nieuws van Kerk en Kansel: K.E. Huisman, Fivelstraat LM Ten Boer. Tel: Kerkelijk Bureau: J. en F. Werkman, Stadsweg KE Ten Boer. Tel: Koster/beheerder: M. v.d. Meulen, Stadsweg KH Ten Boer. Tel: Gebouw Menorah: Wigboldstraat CP Ten Boer. Tel: Website: Betaling vaste vrijwillige bijdrage voor Zending en Evangelisatie: W. Meerman, boekhouder Geref. Kerk Schepperij LW Ten Boer. Tel: Bankrekeningnr.: NL94 RABO NL 43 INGB Uitgifte van collectebonnen: A.E. Zuidema- Kremer Op de 1 e en 3 e maandag van de maand in Menorah van uur. Giften bestemd voor de diaconie: Geref. Kerk Ten Boer t.n.v. Diakonie Rekeningnr.: NL64 RABO Evangelisatie: p/a B.K. Feitsma, Groene Zoom BC Ten Boer. Tel: Rekeningnr: NL 21 RABO Jeugdraad: Rekeningnr: NL75 RABO Bij giften voor bijzondere doeleinden graag bestemming vermelden!! Autovervoersdienst: Indien nodig, neem contact op met uw wijkdiaken. Kerktelefoon: R. Menninga, Redgerstraat BH Ten Boer. Tel:

3 MEDITATIE Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. (Matteüs 24:6) De bovenstaande uitspraak van Jezus is onderdeel van een langere toespraak, waarin Hij met zijn leerlingen spreekt over het einde der tijden. Deze redevoering wordt dan ook wel rede over de laatste dingen genoemd. In de laatste jaren zien we een toename van het geweld in de wereld. Dat is niet alleen een gevoel, maar het blijkt ook uit onderzoek. Het aantal brandhaarden in de wereld neemt toe, constateert het Australische instituut voor Economie en Vrede. Andere onderzoekers bevestigen dat. Een groeiend aantal vluchtelingen, een wereldwijde terreurdreiging en toenemende spanningen binnen landen zelf, maar ook tussen de wereldmachten onderling, leiden tot meer en gewelddadiger conflicten. Syrië, Irak, Oekraïne, Israël, maar ook landen als Mexico, Mali en de Filipijnen. Veel verschijnt in het nieuws, maar veel ook niet. In ons hoekje van de wereld is het nog behoorlijk veilig. Nederland staat op nummer 20 van de meest veilige landen ter wereld. Hoe lang dat nog zo is, blijft de vraag. Het aantal conflicten aan de rand van de EU neemt toe, met als triest hoogtepunt de Oekraïne, waar Rusland en de NAVO recht tegenover elkaar zijn komen te staan. Hoe het conflict zich verder zal ontwikkelen, blijft moeilijk te voorspellen. In elk geval leeft in 2014 een half miljard mensen in een oorlogsgebied. Wat doet dat met je als mens, en als Christen? Op zich is oorlog natuurlijk niet nieuw. De beelden die we zien op het nieuws doen heel wat met je, als je de wanhoop en de nood ziet in de ogen van mensen die door de conflicten getroffen zijn. Met name de beelden uit Irak zijn bijna niet aan te zien. Zoveel nood en zoveel leed. Wat kunnen mensen elkaar toch verschrikkelijke dingen aandoen. Maar betekent dat ook dat we daarom in de eindtijd leven? Komt Jezus binnenkort terug? Jezus spreekt er eigenlijk heel nuchter over. Deze dingen moeten gebeuren, maar laat het je niet verontrusten. Ik moet toegeven, dat ik dat zelf wel eens ben. Ongerust over hoe de wereld zich ontwikkelt. Het verlangen dát Jezus terug zal keren om alles goed te maken, is bij mij vaak groot. In Nederland hebben we het nog zo goed, maar in grote delen van de wereld is het bijna niet meer mogelijk om een menswaardig leven te leiden. Medechristenen worden vervolgd en gedood om hun geloof. Eerlijk gezegd weet ik niet of de toename aan geweld in deze wereld wijst op de spoedige terugkomst van Jezus Christus. Misschien is het wel eens te vaak gezegd, en bleek het elke keer nog niet zover te zijn. Jezus is duidelijk: niemand weet het, behalve God zelf. 3

4 Toch lees ik de laatste tijd wat vaker uit het boek Openbaringen en ook uit Matteüs 24. Teksten die gaan over de eindtijd. Veel mensen zijn soms wat bang voor deze teksten, omdat er zulke verschrikkelijke dingen in beschreven worden. Maar mij geven ze hoop. Weet u waarom? Omdat er geen twijfel over kan bestaan dat er een moment zal komen dat God orde op zaken zal stellen. Jezus zál terugkeren op deze aarde, in macht, en aan zijn rijk zal geen einde komen. Geen leger, geen grootmacht, geen terrorist, of welke kwade macht dan ook, kan Hem tegenhouden. De illusie dat wij mensen zélf een betere wereld tot stand kunnen brengen, heb ik al lang laten varen. Daarvoor zit het kwaad te diep in ons mensen verankerd. Maar het geweld en de nood en de verschrikkingen zullen niet oneindig doorgaan. Daar zal God zelf voor zorgen. Daar houd ik mij aan vast, welke verschrikkelijke dingen ook nog zullen gebeuren. Wees niet verontrust. VANUIT DE PASTORIE Ds. Peter Elzinga Terwijl de regen buiten met bakken naar beneden komt, moet ik toch tot de conclusie komen dat de herfst weer in aantocht is. Wij kunnen als gezin terugkijken op een fijne en goede vakantie, maar het normale ritme komt nu langzaam op gang. De kinderen naar school, Inge aan de studie en ik aan het werk. Zo zal het in veel gezinnen gebeuren. Inge kan bovendien na jaren van intensieve studie de eerste fase van haar theologiestudie volgende maand officieel afronden. Daarna begint de tweede fase, waarin zij ook stage zal lopen in een gemeente. Welke gemeente dat gaat worden is nog niet bekend. En nee, het mag niet in de eigen gemeente. Dat betekent dat Inge waarschijnlijk in de tweede helft van het seizoen veel weg zal zijn. Dat zien we dan wel. Zover is het nog niet. Wij beginnen met een nieuw winterseizoen. Dat begint in elk geval met een volledig opgeknapte kerk. Binnen enkele weken hopen we de kerk volledig weer in gebruik te kunnen nemen. Dan is de aardbevingsschade hersteld, maar tevens zijn veel andere klussen tegelijk meegenomen. Van deze plaats alle lof voor al die vrijwilligers uit onze gemeente die belangeloos bijna de hele vakantieperiode aan het werk zijn geweest in de kerk. Ik zal geen namen noemen, want er is altijd het risico dat ik dan iemand vergeet, maar wat een inzet. Als gemeente mag je blij zijn met zulke mensen. Het jaarthema van de PKN is dit jaar: met hart en ziel vieren en verbinden Zo wordt het startweekend van ons cluster in dit kerkblad ook aan u gepresenteerd. Daarnaast vullen we dit thema concreet in met twee woorden uit het beleidsplan van 2006: aanbidding en gemeenschap. Op verschillende manieren zullen we daar in de gemeente aandacht aan besteden. In de kerkdiensten, op de wijkavonden, maar ook op speciale thema avonden. 4

5 Met Gods hulp zullen we er weer een goed jaar van maken voor onze gemeente, tot opbouw van onze kerkelijke gemeenschap en tot welzijn van de mensen die op ons pad komen. Misschien is dat een hoog ideaal, maar het is wel waartoe God ons roept. We hopen dat we dit jaar ook weer op u en jou kunnen rekenen. MEELEVEN EN OMZIEN Ds. Peter Elzinga Voor zover bekend hebben de volgende gemeenteleden in ziekenhuis of verpleeg - tehuis gelegen. -Zr. T.A. Ekens- Dwarshuis, heeft een operatie aan haar knie ondergaan, zij is weer thuis en begonnen aan een periode van revalidatie. - Zr. A. Winter-Slager, verblijft zolang haar behandeling in het Martiniziekenhuis 2 - zr. H. Boon-Oosterhoff, verblijft ook nog in Innersdijk - Zr. B. Bolt-Heidema, zit nog steeds in Innersdijk, - Br. H. Warris, verblijft gedurende een aantal weken in het UMCG, Gelukkig ligt hij niet meer op isolatie. Hij heeft een bacterie in zijn bloed. Als deze verdwenen is, wacht nog een operatie aan zijn hartkleppen. - Br. P. Werkman, werd met pijn en vermoeidheidsklachten opgenomen in het Lucasziekenhuis in Winschoten. Daar bleek hij een vergrote hartspier te hebben. Na enkele weken thuis werd hij opnieuw opgenomen, ditmaal met een longembolie. Inmiddels is hij thuis, maar de weg naar herstel zal nog lang duren. Wij wensen Peter en Ineke en de kinderen hierbij veel sterkte. Hoe waardevol gezondheid is, merk je misschien het meest als je na een periode van ziekte, weer hersteld bent. Het is dan net alsof je je leven weer terugkrijgt. Niet iedereen herstelt echter, en voor velen blijft de gezondheid kwetsbaar. Een blijk van aandacht en oprechte belangstelling doet je dan erg goed. Of dat nu een mailtje, een telefoontje of een kaartje is. Laten we ook niet vergeten om voor elkaar, en in het bijzonder voor de zieken in onze gemeente te bidden. Het gebed van een gelovige vermag veel. Ds. Peter Elzinga 5

6 IN MEMORIAM THIES KORNELIS BLOEMA 27 februari juli 2014 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen De eerste ontmoeting met Thies Bloema staat mij nog goed bij. Het was tijdens mijn bevestigingsdienst in de Gereformeerde kerk in Stedum. Helemaal vooraan zat hij in zijn scootmobiel, samen met zijn vrouw, in de kerk waar zij jarenlang koster waren geweest. Niet lang daarna moest hij echter naar het ziekenhuis en uiteindelijk bleek dat hij niet meer terug naar huis kon in Stedum, hij moest verzorgd worden in een verpleeghuis. Jarenlang had zijn vrouw Anneke voor hem gezorgd, want al vanaf 1969, zes jaar na hun huwelijk, liet het lichaam van Thies hem in de steek. Alle mogelijke ziektes die een mens kunnen treffen, troffen Thies; zijn twee zoons René en Freek hebben hem niet anders dan ziek gekend. En in al die tijden stond zijn vrouw, zijn steun en toeverlaat, aan zijn zijde. Hoewel ziekte als een rode draad door Thies Bloema s leven loopt: een mens is meer dan wat hem overkomt. Wij zijn allen bedoelde kinderen van God, elk met eigen talenten. En zo ook Thies Bloema: hij was een muzikaal en creatief mens, speelde orgel, zong en schilderde. En hij hield ervan een praatje te maken met mensen in het dorp. Over zijn geloof sprak hij niet veel, maar zijn lievelingslied Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad vertelt ons dat hij zich geleid wist door God, door de goede en de slechte tijden heen. Keer op keer moest Thies weer inleveren, maar met elke drie stappen achteruit, wist hij toch altijd weer een stap vooruit te doen. Thies was sterk. Kort voor zijn overlijden dronk hij nog koffie met zijn vrouw, een moment van samenzijn om dankbaar voor te zijn. Een paar uur later ging het opeens heel snel achteruit met hem en in de vroege ochtend van maandag 14 juli is hij overleden. Hij heeft het aardse lichaam dat hem bij tijden zo in de steek heeft gelaten verruild voor een hemels lichaam, voor een eeuwige woning in de hemel. De Heer, zijn Gids, heeft hem thuisgehaald. Moge Zijn liefdevolle aanwezigheid Anneke, René en Jolanda, Freek en Anita, de kleinkinderen van Thies en allen die hem dierbaar waren omringen. Dat Hij hen mag dragen op de weg die zij zonder Thies moeten gaan. Sanne Werkman, kerkelijk werker 6

7 Zondag 28 september a.s. Op 28 september is er s ochtends een dienst waarin een aantal gemeenteleden openbare belijdenis van hun geloof zullen afleggen. Naast deze feestelijke dienst is er s avonds om uur nog een andere dienst. We willen dan graag mooie liederen met elkaar zingen in een blijde zangdienst. Daarbij kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Hebt u een lied, dat u graag zou willen laten zingen, dan hoor ik dat graag van u. We maken er een soort muzikale fruitmand van, met liederen die u uitkiest. U kunt verzoeknummers bij mij indienen tot (uiterlijk)zaterdag 20 september. Ook zijn we geïnteresseerd in bijzondere verhalen die u bij een lied hebt. Wilt u dat ook met ons delen in deze zangdienst (persoonlijk, of dat ik het namens u doe), dan maakt dat deze dienst extra bijzonder. Als u briefjes inlevert met verzoeknummers (en/of verhalen), dan wel graag uw naam en adres er even bij. Mochten er dan nog vragen zijn, weet ik hoe ik u kan bereiken. Iemand heeft eens gezegd dat zingen twee maal bidden is. En het is waar: niets raakt zo de ziel als geloof uitzingen in een prachtig lied, tot eer van God. We hopen op uw medewerking. Ds. Peter Elzinga Diaconie Stichting Het Passion. De Heilig Avondmaalscollecte van zondag 31 augustus a.s. is bestemd voor Stichting Het Passion. De stichting heeft als doelstelling om vanuit christelijke diaconaal perspectief hulp te bieden aan mensen die aan de rand van de samenleving leven en aan de instellingen die deze mensen opvangen en verder helpen. De Time- out voorziening Het Passion ligt als een baken van rust in het landschap van de Achterhoek. Omgeven door weilanden en geboomte ademt het een sfeer van reflectie en aandacht. Omringd door vrijwilligers vinden de dak- en thuislozen in 4 tot 6 weken tijd nieuwe energie om zinvolle vervolgstappen te overwegen. Hierbij krijgen ze professionele begeleiding om wellicht een stap te maken naar een concreet vervolgtraject. Het Passion is een diaconaal project en afhankelijk van giften en de inzet van vrijwilligers. Uw gift is van harte welkom! Voedselbank Groningen In juli hebben we 2 dozen ingeleverd met houdbare spullen, hiernaast is in juli 87,00 aan giften in de collectebus van de Voedselbank gedeponeerd. Komende zondag 31 augustus 2014 kunt u weer houdbare spullen meenemen voor de voedselbank. Jan Willem Medendorp 7

8 Actueel nieuws College van Kerkrentmeesters Hierbij het laatste nieuws van het College van Kerkrentmeesters. Financiën Financieel overzicht De toezeggingen kerkelijke bijdrage lopen iets achter bij de begroting. De overige opbrengsten en kosten lopen aardig in de pas. Begroting 2015 De begroting voor 2015 staat alweer voor de deur. Wanneer u nog ideeën heeft om de kosten te verlagen of de inkomsten te verhogen, dan kunt u dit melden bij de boekhouder of het College van Kerkrentmeesters. Huisvesting en beheer Herstel aardbevingschade en renovatie kerk Nu u dit leest zijn we alweer tien weken bezig om de aardbevingsschade herstelt te krijgen. De kerkzaal heeft een grote renovatie ondergaan. O.a. het plafond en de wanden zijn totaal vernieuwd. Daarnaast zijn ook de scheuren in de pastorie, Menorah en Blister hersteld. Tegelijkertijd zijn er tal van werkzaamheden meegenomen die nu goed te combineren zijn. Veel van deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door vrijwilligers. Wat betreft de kerkzaal zitten we in de afrondende fase. We hopen de kerkzaal vanaf 7 september weer in gebruik te kunnen nemen. Dan zullen er nog steeds wel een aantal werkzaamheden moeten worden verricht maar hier zullen we bij de wekelijkse kerkdiensten geen last van hebben. Terug - kijkend was dit een groot project, dat dankzij de goede samenwerking met de aannemer, alle onderaannemers en natuurlijk de inzet van veel vrijwilligers zeer goed is verlopen. Dank hiervoor. Maar. Het werk gaat door! Met de architect hebben we een plan gemaakt voor de kerk en voor Menorah. Ook al kunnen we vanaf 7 september weer gebruik maken van de kerkzaal, er moet nog veel gebeuren. Zodra de kerkzaal klaar is gaan we aan de slag met o.a. het verven van Menorah, te beginnen met de kerkenraadkamer waar, zoals veel mensen al zullen hebben gezien, ook op drie plaatsen aardbevingschade is hersteld. Door dit in eigen beheer uit te voeren is het mogelijk om ook Menorah een facelift te geven. Dus mochten we nog een beroep op u doen, schroom dan niet en zeg gewoon ja. Communicatie Over het verloop van het herstel en de renovatie houden we u regelmatig op de hoogte. Hebt u nog vragen dan kunt u altijd contact opnemen met Johanna Tonnis de Graaf secr. college van kerkrentmeesters. 8

9 Andere zaken Overdracht kosterstaken Jan Norden is inmiddels begonnen als koster. Jan heeft met name een coördinerende taak. Hij verzorgt de aansturing van de hulpkosters, de schoonmaak etc. Ook de planning van de ruimtes valt onder zijn takenpakket. In principe is hij het aanspreekpunt voor alle kostertaken. Hij is te bereiken op tel: Schoonmaakwerk Voor de schoonmaakwerkzaamheden hebben Janieta Venhuizen en Lineke Meerman zich aangemeld. De werkzaamheden vinden plaats in overleg met de koster. Hulpkosters gezocht Omdat Mient van der Meulen met pensioen gaat zoeken we een aantal extra vrijwilligers die hulpkoster willen worden. Taken: 1 x per week op een avond hulpkoster zijn in Menorah. Graag opgeven bij Jan Norden of Afscheid koster Mient van der Meulen Jan Norden heeft inmiddels de kosterstaken van Mient overgenomen. Een officieel afscheid van onze koster staat gepland voor zondag 2 november a.s. Secretaris College van Kerkrentmeesters Johanna Tonnis de Graaf Commissie Vorming en Toerusting Uitnodiging voor de wijkwerkers. Net als in 2012 en 2013 willen wij weer 3 aaneensluitende avonden beleggen voor vorming en toerusting van de wijkwerkers. De onderwerpen zullen op alle avonden dezelfde zijn. De data zijn dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 oktober a.s. De week ervoor zal met elke wijkwerker contact worden opgenomen en dan kunnen wij in overleg vast wel een goede spreiding van de deelnemers over de 3 avonden realiseren zoals dat de voorgaande jaren ook is gelukt. namens de commissie. Jelte van der Woude 9

10 Bouwstenen Bijbel School Twee jaar x 16 avonden de diepte in. Om te groeien in je geloof moet je zorgen dat je stevig geworteld bent in goede grond. Verdieping in je geloof zoeken betekent dat je meer vrucht mag gaan dragen voor jezelf, je omgeving en je gemeente. Deze Bouwstenen Bijbel School (BBS) biedt daar prachtige handvatten voor. Bij voldoende belangstelling zal de Bouwstenen Bijbel School opgezet worden in de plaatselijke gemeente met mij als docent, evt. samen met anderen of met cursusleiders vanuit het Evangelisch Werkverband. Zestien cursusavonden per seizoen. In principe duurt de school 2 jaar. Wil je meer weten, kun je altijd even contact met mij opnemen of even googelen. Op YouTube en de site van het Evangelisch Werkverband staat aanvullende informatie. Ds. Peter Elzinga 10

11 Uitnodiging De Gemeente Groei Groepen (GGG) gaan binnenkort weer van start! Ook u/ jij bent uitgenodigd om eens een GGG bijeenkomst mee te maken. Op de GGG spreken we in een gezellige sfeer bij iemand thuis, met elkaar over de Bijbel en over je persoonlijke beleving in je geloof. Er gaan weer verschillende groepen op verschillende dagen van start. Het thema van dit jaar is: Over de grens met Paulus. Paulus behoort tot de meest opzienbarende en invloedrijke leerlingen van Jezus. Hij was aanvankelijk een fanatieke vervolger van christenen, maar toen Jezus aan hem verscheen in een visioen veranderde hij van een vijand in een volgeling. Jezus zalfde hem met zijn Geest en gebruikte hem om het Evangelie te verspreiden tot aan de uiteinden van de toenmalige wereld. Hij ging letterlijk en figuurlijk over grenzen heen. We zullen dit jaar met Paulus meelopen. In het Bijbelboek Handelingen wordt uitgebreid verslag gedaan van wat hij gedaan heeft en we zullen ons daaraan spiegelen. We zullen uitgedaagd worden om met hem over grenzen heen te gaan. De opzet van de Gemeente Groei Groep programma's zijn op een paar punten gewijzigd. De programma s zijn dit jaar korter, kernachtiger en meer to the point gemaakt. Do Event De belangrijkste vernieuwing zit hem in de vier zogenaamde Do Events. De zestien hoofdstukken zijn verdeeld in 4 blokken en elk blok eindigt met een Do Event. Je kunt groeien door samen te praten, maar als je daarmee ook in de praktijk aan het werk gaat, met elkaar, kan dat een enorme impuls geven. Learning by doing. Zo gaf Jezus immers ook onderwijs aan zijn discipelen. Waaraan kun je denken bij een Do Event? In feite is het niet zo moeilijk iets te verzinnen. Je zou een filmavond of een maaltijd kunnen organiseren voor je groep plus aanhang. Of je helpt elkaar met een klus: het huis schoonmaken, een kamer behangen, de tuin omspitten. Op zaterdag 30 augustus wordt de landelijke start dag voor GGG gehouden in Hoogeveen. Dit is een inspirerende dag voor GGG-leiders en deelnemers waar het nieuwe GGG materiaal wordt toegelicht. Van harte bij u/jou aanbevolen! Voor meer informatie over deze dag, zie Wil je je opgeven om deel te nemen aan een GGG en/of wil je mee naar Hoogeveen, dan graag even contact opnemen met: Sake van der Goot, , 11

12 Jeugdpagina De vakantie is voorbij! We staan weer voor een nieuw seizoen. Hier alvast een voorproefje. Kindernevendienst De vakantieperiode is achter de rug en afgelopen zondag hebben we bij de kinder - nevendienst de draad ook weer opgepakt en starten we weer me de verhalen uit de methode 'Vertel het Maar'. In augustus ronden we de verhalen en gelijkenissen uit Mattheus af en vanaf september vertellen en werken we over en met de verhalen uit Genesis over Abraham en zijn gezin. We merken al een poosje dat er meer oudere kinderen doorstromen naar het voortgezet onderwijs dan dat er kleine kinderen bij komen. We gaan daarom de komende periode proberen of het bevalt wanneer wij een andere groepsindeling gaan aanhouden. We hebben de groepen nu verdeelt in 3 groepen: - groep 1, 2, 3 - groep 4, 5, 6 - groep 7-8 Alle kinderen gaan op hetzelfde moment de kerk uit en komen ook allemaal op hetzelfde moment weer terug. In januari gaan we evalueren hoe dit bevalt. We hopen op een mooi seizoen vol leerzame maar ook gezellige momenten met de kinderen! De kindernevendienstleiding CJV Het weekend van juni zijn we met 14 CJV'ers op kamp geweest naar Kampeerboerderij de Mepperdennen te Meppen. Dit jaar kregen we al gelijk bij vertrek drie opdrachten uitgereikt die onderweg voltooid moest worden. Dit waren: 1. Maak een selfie van de jezelf en je medepassagiers op de heenreis 2. Ga met een cafébaas uit een dorp op de heenreis op de foto 3. Maak een foto van het volgende straatnaambord: Volmolenstraat (Aalden) Ook stonden op dat papier nog veel meer opdrachten die gedurende het kamp in groepjes van drie voltooid moesten worden. Voorbeelden hiervan waren: 'Leg knopen in een touw met mes en vork', 'Ga op de foto met een baby, een twintiger, een dertiger en een zeventiger' en 'Bouw een menselijke piramide van 2/3 verdiepingen'. Al met al zorgde dat met name de vrijdag al voor veel hilarische momenten. Vrijdagavond hebben we vlaggenroof gedaan in het naastgelegen bos; een spel waarbij een team de vlag van het andere team moet stelen om zo snel mogelijk terug te keren naar de eigen vlag zonder getikt te worden. 12

13 Het bleek moeilijker dan gedacht want die nacht was het ontzettend donker en we waren op onbekend terrein; toch is uiteindelijk gelukt! Zaterdag begon de dag met stralend weer en is tegen de middag een buikschuifbaan klaargelegd op het veld tegenover de boerderij. 's Avonds hebben we met z'n allen macaroni gegeten en zijn we na het eten lopend vertrokken naar een bowlingbaan in Aalden. Na ongeveer een uur gebowld te hebben zijn we, dit keer wel via de goede route, weer teruggelopen naar onze boerderij om ons klaar te maken voor het Holland feest. Zondagochtend hebben we onder toeziend oog van Martine en Annely (jeugdouderlingen) gezamenlijk ontbeten om vervolgens nog een afsluitend spel met elkaar te doen: Bekertjesvoetbal. Iedereen kreeg twee papieren bekertjes op z'n ogen waarbij de bodem open was, en moest vervolgens proberen de bal in het doel van de tegenstander te schoppen. Daarna was het tijd om te gaan opruimen en weer richting Ten Boer te vertrekken. Al met al was het een supergezellig kamp waarbij we dit jaar echt de gelegenheid hebben gehad elkaar wat beter te leren kennen. Mede door de opdrachten van begin af aan zat de stemming er vanaf het vertrek al goed in en kunnen we terugkijken op een geslaagd weekend! Foto's van het kamp en de verschillende opdrachten zijn te vinden op de website van de kerk: We zijn momenteel als bestuur de data aan het inplannen voor het nieuwe seizoen en aan het kijken hoe/wanneer we verder gaan. Meer informatie hierover volgt in de volgende editie van NvKenK. Catechisaties Binnenkort worden de uitnodigingen voor de catechisaties weer rondgestuurd. De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn al weer gemaakt. Ook zal er zoals het nu lijkt weer een startavond worden gehouden. Blister Blister is momenteel nog niet opgestart, de laatste informatie staat onder andere op de Blisterpagina van Facebook. Impact Graag willen we ook dit seizoen weer de Impact-avonden houden. Er is echter één probleem: we hebben nog onvoldoende nieuwe leiding. Elders in dit nummer staat al een noodkreet. Dit klinkt misschien een beetje raar, maar zonder voldoende leiding kunnen we geen avonden houden. We zouden het jammer vinden voor de ca kinderen per keer wanneer we dit niet meer kunnen bieden. Vandaar onze noodkreet. We willen we graag meedoen aan Sirkelslag Kids op 7 november a.s. 13

14 Kindercrèche Binnen de coördinatie van de kindercrèche is er een wijziging opgetreden. Alida Bolt heeft haar taak overgedragen aan Hélène Muilwijk. Vanaf nu maakt zij de roosters. Wanneer er vragen over zijn mag je haar mailen: Follow Na een heerlijke vakantie zijn we nu weer helemaal klaar en uitgerust om weer te gaan repeteren met Follow. Ons eerstvolgende optreden staat gepland op 21 september: de startdienst in onze kerk. Graag zien we u dan! Foto s en laatste informatie van onze optredens zijn te vinden op onze Facebook-pagina: Ten slot nog een tip: Wij kregen alvast informatie over een weekend (24-26 oktober) voor jongeren vanaf 16 jaar: Heartbeat Weekend is een super mogelijkheid voor jongeren om leeftijdsgenoten te ontmoeten en een kwalitatief hoogstaand programma te volgen. Er komen een paar honderd jongeren uit Nederland en België naar Heartbeat, maar er is gegarandeerd veel persoonlijke aandacht. Nederlandse sprekers komen bij Heartbeat voorbij, zoals: David de Vos, Karim Landoulsi, Tiemen Westerduin en Kees Kraayenoord. De praise & worship wordt verzorgd door de Transformed Worship Band en natuurlijk wordt er ook gezongen met Kees Kraayenoord en is er een concert met Rutger & Athalja en Band. Zie verder en voor nog meer info. Opgeven voor dit weekend moet via de site. Kijk ook regelmatig op de site van de kerk, Blister en Facebook om alle activiteiten nog beter in de gaten te houden en door te geven. Er is inmiddels ook een Facebookpagina aangemaakt voor Young Christians in Ten Boer. Zeker de moeite waard!! Namens de jeugdouderlingen, Margreet Dekens DRINGENDE OPROEP!!! JEUGDWERKERS GEZOCHT!!! Voor het komende seizoen zijn wij heel dringend op zoek naar mensen (m/v) die de begeleiding van Impact op zich willen nemen. Bij de Weiland-games hebben wij afscheid genomen van 2 begeleiders, die zich al jaren ingezet hebben voor Impact, en we hebben voor hen nog geen vervangers gevonden. Wel zijn al veel mensen gevraagd hiervoor, maar nog niet gevonden. Wanneer we geen mensen hebben, kunnen we de jeugd geen Impact-avond meer bieden, en dat is wel het laatste wat we willen! 14

15 Wij zoeken enthousiaste mensen, die als team de Impact avonden willen voor - bereiden, organiseren en begeleiden. Het gaat om 2 groepen jeugd ( groep 7-8 en klas 1-2), die eens in de 3 weken op vrijdagavond bij elkaar komen. Doel is om gezellig samen te zijn, te ontspannen en lol te hebben (sport, spel, chillen, knutselen), maar ook is er plaats voor gesprekken en thema s over geloven, normen & waarden, maatschappij. Kortom: een plek voor de jeugd waar je jezelf kan zijn, anderen kan ontmoeten en mag groeien in wie je bent en wat je gelooft. De opkomst was vorig jaar bij beide groepen groot, dus het zou fijn zijn als we minstens 4 begeleiders zouden vinden. Vanuit de jeugdouderlingen zal Martine de coördinatie doen en ondersteuning bieden bij het invullen van de avonden. Meer info? Bel/mail Martine Huijzer: of De Bijbel in Gewone Taal komt eraan Begin oktober 2014 verschijnt er een nieuwe vertaling van de Bijbel, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap: de Bijbel in Gewone Taal. Het is een vertaling uit het Hebreeuws en Grieks, in gewone taal, de taal die we allemaal gebruiken. Het doel is om de Bijbel begrijpelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. Begrijpelijkheid staat voorop bij deze vertaling. De woorden zijn bekend. De zinnen zijn niet te lang. En de tekst is altijd duidelijk. Moeilijke begrippen worden toegankelijk onder woorden gebracht. De Bijbel in Gewone Taal biedt lezers op een nieuwe manier toegang tot de teksten. De gewone taal van deze Bijbel spreekt de lezer op een directe manier aan. Juist door de gewone woorden kunnen mensen zich vertrouwd voelen met de tekst en met de tekst in contact komen. De Bijbel in Gewone Taal is geschikt voor iedereen, ongeacht leeftijd, kennis of achtergrond. Iedereen kan de teksten lezen en begrijpen, iedereen kan meedoen. Zo kunnen meer mensen ervaren wat de Bijbel vandaag te zeggen heeft. De Bijbel in Gewone Taal is verkrijgbaar vanaf 2 oktober. Kijk voor meer informatie op van het Nederlands Bijbelgenootschap te Haarlem Contactpersoon werkgroep: Jelte van der Woude tel

16 Uitnodiging Original Creations Heb jij een dochter van 12 of 13 jaar (1 e klas middelbare school) tot 18 jaar? Dan zijn jullie samen uitgenodigd voor het moeder/dochter event: Original Creations! Zet de datum alvast in je agenda: zaterdag 11 oktober van uur in de Gereformeerde Kerk van Ten Boer (Menorah). Op dit moment wordt hard gewerkt aan een event waar moeders met puberdochters kunnen genieten van workshops, goede gesprekken en lekker eten. We organiseren vier workshops, waar je samen twee kunt uitzoeken. Je kunt (onder voorbehoud) kiezen uit: Het maken van een Weet-Wie-Je-Bent armband Het volgen van een les zelfverdediging Het volgen van een workshop dans Het restylen van een oud kledingstuk (eigen, effen T shirt meenemen!) Het thema van deze dag is dat we door God geliefd zijn en dat ieder op unieke wijze is geschapen. Het versterken van de relatie tussen moeders, dochters en God staat centraal. Jullie kunnen luisteren naar een spreker over dit thema en bijdragen aan het welzijn van andere moeders en dochters omdat deze dag gekoppeld is aan een goed doel. Op 11 oktober is het namelijk ook wereldmeisjesdag. Op die dag wordt wereldwijd aandacht besteed aan de wereldwijde achterstelling, uitbuiting en discriminatie van meisjes in veel landen. Wij willen daarom geld ophalen voor de organisatie Free a Girl. Van de 5 die je per persoon betaalt voor dit event, gaat 1 rechtstreeks naar Free a Girl. Binnenkort zullen we posters ophangen en een Facebook pagina openen met meer informatie en de wijze van aanmelding. Namens de organisatie van Original Creations, Inge Elzinga 16

17 Kinderkoor Eigen Wijs Kinderkoor Eigen Wijs gaat 27 augustus 2014 weer van start. Voor de vakantie hebben we afscheid genomen van de kinderen van groep 8. We zijn nu met 25 kinderen. Het kinderkoor staat onder leiding van dirigente Gea v.d. Heide en wordt begeleid door Els Tamminga op piano. Vind je het leuk om te zingen, zit je in groep 3 of hoger, en zou je met ons mee willen doen, kom dan gerust langs tijdens een repetitie. We repeteren op woensdagavond van uur tot uur in Menorah. Je bent van harte welkom!!! Je mag twee keer meezingen voordat je gaat besluiten of je wel of niet lid wilt worden. Heb je vragen dan kun je altijd contact opnemen via de mail of kijk op de website Wie weet zien we je binnenkort tijdens een repetitieavond. Martine Huijzer: In september begint het nieuwe vergaderseizoen weer. Dat is voor de P.C.O.B. niet anders. Voor de eerste vergadering op donderdag 11 september a.s. is onze predikant Ds. P. Elzinga bereid voor ons te spreken over: Vrouwen in de Bijbel We hopen op een mooie middag. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Vanaf 50 jaar is dat mogelijk. Hoe meer mensen onze doelstelling steunen des te meer kan er voor de ouderen gedaan worden. Kom daarom gerust vrijblijvend eens langs als gast. We vergaderen de 2 e donderdag van de maand in Menorah van tot uur. Voor vervoer kunt u bellen tussen en uur naar A. Smit telef A. Warris 17

18 Jaarboekje De voorbereiding voor het samenstellen van het informatieboekje is in volle gang. Gaarne wijzigingen/aanvullingen ten opzichte van het huidige jaarboekje aanleveren uiterlijk zaterdag 20 september a.s. bij Kor Huisman, Fivelstraat 33, bij voorkeur per mail: Dankbetuiging We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid, bloemen, de vele kaarten en attenties die wij hebben ontvangen na de ongelukkige val van Stef. Het heeft ons erg goed gedaan. Het gaat gelukkig heel erg goed met Stef. Hij gaat weer naar school en als het een beetje mee zit, mag volgende week donderdag het gips er af. Met vriendelijke groet, Sam, Tineke, Albertine, Mark en Stef Oosterink, Hartelijk bedankt voor de prachtige bos bloemen die we van de kerk mochten ontvangen. Ook dank voor de mooie kaarten, telefoontjes en verdere belangstelling. Simon en Aly Meijer Hartelijk dank voor de vele telefoontjes, kaarten, bloemen, en bezoekjes die ik mocht ontvangen tijdens mijn ziekte, ik heb nog een lange weg te gaan, het is zwaar maar met Gods hulp hoop ik het te volbrengen. Hartelijk groeten, Alie Winter Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen en telefoontjes die wij hebben gehad voor ons 50 jarig huwelijk 9 juli j.l. Wij zijn de Heere dankbaar dat Hij ons nabij is geweest en rijk gezegend heeft. Wij hebben die dag met onze kinderen en (klein) mogen vieren. Het was alles overweldigend en het heeft ons heel goed gedaan. Hartelijke groet Fokko en Jannie Zuur 18

19 Kerkelijke agenda Commissie Startweek uur Kerkenraad uur Taakgroep erediensten uur Start catecheten + ouders uur PCOB uur Wijkavond groen uur Diaconie uur Taakgroep Pastoraat Vorming Toerusting uur Moderamen uur Cluster overleg uur Verjaardagen A.H. Dekens - Bolhuis A. Vriezema T.H. Hospers - Bakker A. Noorman W. Maarleveld - Wubs J. Bolt G. Rozema A. Groendijk - Palsma J. Haak- van Houten G.B. Alberts- Berghuis J. Boss - Ridder 19

20 Burgerlijke- en kerkelijke mutaties OVERLEDEN: Thies Kornelis Bloema, op in de leeftijd van 77 jaar VERHUISD: Dhr. en mw. W.G. Groenewold en S. Groenewold-Nieboer J.J Horneman en E.A. van der Wolde w. A. Groenwold -Bosker Fam. A.H. Slagter Mevr. A.H. Feitsma- Postma Job Smit Rianne Werkman Nicole Heidema VERTROKKEN Mevr. R.B. Lalkens DE BLOEMEN UIT DE KERK zijn met een hartelijke groet van de gemeente gegaan naar: 06-07: Br. en zr. F. Zuur, die woensdag 9 juli j.l. 50 jaar waren getrouwd : zr. A. Meijer- Vriezema, die is thuisgekomen uit het ziekenhuis 20-07: Zr. C.H. Moltmaker, in verband met haar 80 ste verjaardag : Br. P. Werkman,, die is thuisgekomen uit het ziekenhuis : Zr. A.A. Winter- Slager, ter bemoediging : Zr. G. Medendorp- Pol, in verband met haar 85 ste verjaardag en naar Stef Oosterink, die ongelukkig ten val is gekomen : Br. en zr. G. Rozema,, die donderdag 21 augustus 50 jaar waren getrouwd. 20

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

KERK WIJZER. 38e Jaargang nummer 7

KERK WIJZER. 38e Jaargang nummer 7 KERK WIJZER 38e Jaargang nummer 7 juli - augustus 2014 INHOUD 3 meditatie 4-5 gemeentenieuws 6 in memoriam 7 voorstraat 14 / diensten lezing - workshop "luisteren" 8 predikant in de stad 9 kerkelijk bureau

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03 PASEN 2015 april / mei 2015 44e jaargang nummer 03 Underweis No t de Hear út grêf en dea opstie yn e peaskemoarn, rint it grien oer lân en gea, komt in nije maaie oan. Hiel de ierde, út e slom, lovet Him

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Pasen en dan.? ' heb je mij lief?' Johannes 21: 15-17

Pasen en dan.? ' heb je mij lief?' Johannes 21: 15-17 13 Pasen en dan.? ' heb je mij lief?' Johannes 21: 15-17 Het is Pasen geweest. De Heer is opgestaan! We zagen een glimp van Gods mooie nieuwe schepping: de opgestane Christus als nieuwe Adam, die ons wil

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 599 Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerk Woerden en Zegveld Al een paar weken is dominee Marianne Paas werkzaam in wijk Oost van onze gemeente. In de vorige uitgave van Kerkklanken

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang Kerkenwerk 9e jaargang nummer 142 Vrijdag 20 januari 2012 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Voor de kinderen Sectie Bargerbosch op bezoek bij Den

Nadere informatie

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen Kerkklanken Gereformeerde Nr. 607 Pasen Jaargang 31 26 maart 2015 Kerk Woerden en Zegveld De kracht van de opstanding Nog even en we vieren weer volop Pasen, het belangrijkste feest voor allen die wereldwijd

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk10 Pg: 1-13 Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015 week 10 (Tekst kerkbode 72 e jaargang nr. 9) Voorzitter Algemene Kerkenraad: H. Morren Bakkersweg 53, 3781

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 4 28 maart - 2 mei 2015 De Augustinus Paasnummer 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de bestuurstafel Website live in een

Nadere informatie

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede: zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat, dat ik vergeef waar men

Nadere informatie

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden 07 dec 10:00 uur ds. K.v.d.Plas en KK/K/C

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

-KERKKLOK- Dit lijkt mij een heel mooi woord om elkaar toe te wensen aan het begin van het nieuwe seizoen!

-KERKKLOK- Dit lijkt mij een heel mooi woord om elkaar toe te wensen aan het begin van het nieuwe seizoen! ALGEMEEN MEDITATIEF Kleine broodjes Op het laatste kloosterweekend in Postel hebben Charlotte en ik een broodmandje met inhoud gekocht. Zojuist heb ik het plastic er af gehaald. Oud brood!, zult u nu wel

Nadere informatie

25 april 2012. Al heeft Hij ons verlaten IN DIT NUMMER:

25 april 2012. Al heeft Hij ons verlaten IN DIT NUMMER: 32e jaargang 25 april 2012 4 protestantse kerk Berichten van de protestantse gemeenten van Heemstede en Bennebroek (PKN) IN DIT NUMMER: Algemeen Kerkdiensten 2 Hoofdartikel 4 Viertakt 15 Overige berichten

Nadere informatie

DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015

DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015 DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015 IN DIT NUMMER: Veertigdagentijd, hoe vier je het thuis? Vanuit as op weg naar Pasen Het roer om: Hanne wordt uitvaartleider Geloven033.nl COLOFON Drieluik

Nadere informatie

uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7

uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7 Kerkbrief uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7 1 K E R K B R I E F I N F O R M A T I E De kerkbrief is een uitgave van de Gereformeerde Ontmoetingskerk te Kamerik

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33)

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33) Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 11 nr 1 september 2012 Anglicaanse priesters zegenen hun nieuwe bisschop. De volgende Caleidoscoop komt uit op zaterdag

Nadere informatie

jaargang 2 nummer 8 Voeding

jaargang 2 nummer 8 Voeding Voeding Voeding Wereldvoedseldag Op zondag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Deze dag is ooit ingesteld door de VN om aandacht te vragen voor de voedselsituatie van miljoenen mensen op de wereld. Nog

Nadere informatie