NIEUWS van KERK en KANSEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWS van KERK en KANSEL"

Transcriptie

1 NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.:

2 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat CP Ten Boer Tel: Scriba: J. Wolfs, Schepperij TE Ten Boer. Tel: Tevens postadres voor alle trouw- rouw en geboortekaarten. Secretaris College van Kerkrentmeesters: J.M. Tonnis de Graaf, Kievitstraat 13a 9791 ER Ten Boer. Tel: Redactie Nieuws van Kerk en Kansel: K.E. Huisman, Fivelstraat LM Ten Boer. Tel: Kerkelijk Bureau: J. en F. Werkman, Stadsweg KE Ten Boer. Tel: Koster/beheerder: M. v.d. Meulen, Stadsweg KH Ten Boer. Tel: Gebouw Menorah: Wigboldstraat CP Ten Boer. Tel: Website: Betaling vaste vrijwillige bijdrage voor Zending en Evangelisatie: W. Meerman, boekhouder Geref. Kerk Schepperij LW Ten Boer. Tel: Bankrekeningnr.: NL94 RABO NL 43 INGB Uitgifte van collectebonnen: A.E. Zuidema- Kremer Op de 1 e en 3 e maandag van de maand in Menorah van uur. Giften bestemd voor de diaconie: Geref. Kerk Ten Boer t.n.v. Diakonie Rekeningnr.: NL64 RABO Evangelisatie: p/a B.K. Feitsma, Groene Zoom BC Ten Boer. Tel: Rekeningnr: NL 21 RABO Jeugdraad: Rekeningnr: NL75 RABO Bij giften voor bijzondere doeleinden graag bestemming vermelden!! Autovervoersdienst: Indien nodig, neem contact op met uw wijkdiaken. Kerktelefoon: R. Menninga, Redgerstraat BH Ten Boer. Tel:

3 MEDITATIE Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. (Matteüs 24:6) De bovenstaande uitspraak van Jezus is onderdeel van een langere toespraak, waarin Hij met zijn leerlingen spreekt over het einde der tijden. Deze redevoering wordt dan ook wel rede over de laatste dingen genoemd. In de laatste jaren zien we een toename van het geweld in de wereld. Dat is niet alleen een gevoel, maar het blijkt ook uit onderzoek. Het aantal brandhaarden in de wereld neemt toe, constateert het Australische instituut voor Economie en Vrede. Andere onderzoekers bevestigen dat. Een groeiend aantal vluchtelingen, een wereldwijde terreurdreiging en toenemende spanningen binnen landen zelf, maar ook tussen de wereldmachten onderling, leiden tot meer en gewelddadiger conflicten. Syrië, Irak, Oekraïne, Israël, maar ook landen als Mexico, Mali en de Filipijnen. Veel verschijnt in het nieuws, maar veel ook niet. In ons hoekje van de wereld is het nog behoorlijk veilig. Nederland staat op nummer 20 van de meest veilige landen ter wereld. Hoe lang dat nog zo is, blijft de vraag. Het aantal conflicten aan de rand van de EU neemt toe, met als triest hoogtepunt de Oekraïne, waar Rusland en de NAVO recht tegenover elkaar zijn komen te staan. Hoe het conflict zich verder zal ontwikkelen, blijft moeilijk te voorspellen. In elk geval leeft in 2014 een half miljard mensen in een oorlogsgebied. Wat doet dat met je als mens, en als Christen? Op zich is oorlog natuurlijk niet nieuw. De beelden die we zien op het nieuws doen heel wat met je, als je de wanhoop en de nood ziet in de ogen van mensen die door de conflicten getroffen zijn. Met name de beelden uit Irak zijn bijna niet aan te zien. Zoveel nood en zoveel leed. Wat kunnen mensen elkaar toch verschrikkelijke dingen aandoen. Maar betekent dat ook dat we daarom in de eindtijd leven? Komt Jezus binnenkort terug? Jezus spreekt er eigenlijk heel nuchter over. Deze dingen moeten gebeuren, maar laat het je niet verontrusten. Ik moet toegeven, dat ik dat zelf wel eens ben. Ongerust over hoe de wereld zich ontwikkelt. Het verlangen dát Jezus terug zal keren om alles goed te maken, is bij mij vaak groot. In Nederland hebben we het nog zo goed, maar in grote delen van de wereld is het bijna niet meer mogelijk om een menswaardig leven te leiden. Medechristenen worden vervolgd en gedood om hun geloof. Eerlijk gezegd weet ik niet of de toename aan geweld in deze wereld wijst op de spoedige terugkomst van Jezus Christus. Misschien is het wel eens te vaak gezegd, en bleek het elke keer nog niet zover te zijn. Jezus is duidelijk: niemand weet het, behalve God zelf. 3

4 Toch lees ik de laatste tijd wat vaker uit het boek Openbaringen en ook uit Matteüs 24. Teksten die gaan over de eindtijd. Veel mensen zijn soms wat bang voor deze teksten, omdat er zulke verschrikkelijke dingen in beschreven worden. Maar mij geven ze hoop. Weet u waarom? Omdat er geen twijfel over kan bestaan dat er een moment zal komen dat God orde op zaken zal stellen. Jezus zál terugkeren op deze aarde, in macht, en aan zijn rijk zal geen einde komen. Geen leger, geen grootmacht, geen terrorist, of welke kwade macht dan ook, kan Hem tegenhouden. De illusie dat wij mensen zélf een betere wereld tot stand kunnen brengen, heb ik al lang laten varen. Daarvoor zit het kwaad te diep in ons mensen verankerd. Maar het geweld en de nood en de verschrikkingen zullen niet oneindig doorgaan. Daar zal God zelf voor zorgen. Daar houd ik mij aan vast, welke verschrikkelijke dingen ook nog zullen gebeuren. Wees niet verontrust. VANUIT DE PASTORIE Ds. Peter Elzinga Terwijl de regen buiten met bakken naar beneden komt, moet ik toch tot de conclusie komen dat de herfst weer in aantocht is. Wij kunnen als gezin terugkijken op een fijne en goede vakantie, maar het normale ritme komt nu langzaam op gang. De kinderen naar school, Inge aan de studie en ik aan het werk. Zo zal het in veel gezinnen gebeuren. Inge kan bovendien na jaren van intensieve studie de eerste fase van haar theologiestudie volgende maand officieel afronden. Daarna begint de tweede fase, waarin zij ook stage zal lopen in een gemeente. Welke gemeente dat gaat worden is nog niet bekend. En nee, het mag niet in de eigen gemeente. Dat betekent dat Inge waarschijnlijk in de tweede helft van het seizoen veel weg zal zijn. Dat zien we dan wel. Zover is het nog niet. Wij beginnen met een nieuw winterseizoen. Dat begint in elk geval met een volledig opgeknapte kerk. Binnen enkele weken hopen we de kerk volledig weer in gebruik te kunnen nemen. Dan is de aardbevingsschade hersteld, maar tevens zijn veel andere klussen tegelijk meegenomen. Van deze plaats alle lof voor al die vrijwilligers uit onze gemeente die belangeloos bijna de hele vakantieperiode aan het werk zijn geweest in de kerk. Ik zal geen namen noemen, want er is altijd het risico dat ik dan iemand vergeet, maar wat een inzet. Als gemeente mag je blij zijn met zulke mensen. Het jaarthema van de PKN is dit jaar: met hart en ziel vieren en verbinden Zo wordt het startweekend van ons cluster in dit kerkblad ook aan u gepresenteerd. Daarnaast vullen we dit thema concreet in met twee woorden uit het beleidsplan van 2006: aanbidding en gemeenschap. Op verschillende manieren zullen we daar in de gemeente aandacht aan besteden. In de kerkdiensten, op de wijkavonden, maar ook op speciale thema avonden. 4

5 Met Gods hulp zullen we er weer een goed jaar van maken voor onze gemeente, tot opbouw van onze kerkelijke gemeenschap en tot welzijn van de mensen die op ons pad komen. Misschien is dat een hoog ideaal, maar het is wel waartoe God ons roept. We hopen dat we dit jaar ook weer op u en jou kunnen rekenen. MEELEVEN EN OMZIEN Ds. Peter Elzinga Voor zover bekend hebben de volgende gemeenteleden in ziekenhuis of verpleeg - tehuis gelegen. -Zr. T.A. Ekens- Dwarshuis, heeft een operatie aan haar knie ondergaan, zij is weer thuis en begonnen aan een periode van revalidatie. - Zr. A. Winter-Slager, verblijft zolang haar behandeling in het Martiniziekenhuis 2 - zr. H. Boon-Oosterhoff, verblijft ook nog in Innersdijk - Zr. B. Bolt-Heidema, zit nog steeds in Innersdijk, - Br. H. Warris, verblijft gedurende een aantal weken in het UMCG, Gelukkig ligt hij niet meer op isolatie. Hij heeft een bacterie in zijn bloed. Als deze verdwenen is, wacht nog een operatie aan zijn hartkleppen. - Br. P. Werkman, werd met pijn en vermoeidheidsklachten opgenomen in het Lucasziekenhuis in Winschoten. Daar bleek hij een vergrote hartspier te hebben. Na enkele weken thuis werd hij opnieuw opgenomen, ditmaal met een longembolie. Inmiddels is hij thuis, maar de weg naar herstel zal nog lang duren. Wij wensen Peter en Ineke en de kinderen hierbij veel sterkte. Hoe waardevol gezondheid is, merk je misschien het meest als je na een periode van ziekte, weer hersteld bent. Het is dan net alsof je je leven weer terugkrijgt. Niet iedereen herstelt echter, en voor velen blijft de gezondheid kwetsbaar. Een blijk van aandacht en oprechte belangstelling doet je dan erg goed. Of dat nu een mailtje, een telefoontje of een kaartje is. Laten we ook niet vergeten om voor elkaar, en in het bijzonder voor de zieken in onze gemeente te bidden. Het gebed van een gelovige vermag veel. Ds. Peter Elzinga 5

6 IN MEMORIAM THIES KORNELIS BLOEMA 27 februari juli 2014 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen De eerste ontmoeting met Thies Bloema staat mij nog goed bij. Het was tijdens mijn bevestigingsdienst in de Gereformeerde kerk in Stedum. Helemaal vooraan zat hij in zijn scootmobiel, samen met zijn vrouw, in de kerk waar zij jarenlang koster waren geweest. Niet lang daarna moest hij echter naar het ziekenhuis en uiteindelijk bleek dat hij niet meer terug naar huis kon in Stedum, hij moest verzorgd worden in een verpleeghuis. Jarenlang had zijn vrouw Anneke voor hem gezorgd, want al vanaf 1969, zes jaar na hun huwelijk, liet het lichaam van Thies hem in de steek. Alle mogelijke ziektes die een mens kunnen treffen, troffen Thies; zijn twee zoons René en Freek hebben hem niet anders dan ziek gekend. En in al die tijden stond zijn vrouw, zijn steun en toeverlaat, aan zijn zijde. Hoewel ziekte als een rode draad door Thies Bloema s leven loopt: een mens is meer dan wat hem overkomt. Wij zijn allen bedoelde kinderen van God, elk met eigen talenten. En zo ook Thies Bloema: hij was een muzikaal en creatief mens, speelde orgel, zong en schilderde. En hij hield ervan een praatje te maken met mensen in het dorp. Over zijn geloof sprak hij niet veel, maar zijn lievelingslied Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad vertelt ons dat hij zich geleid wist door God, door de goede en de slechte tijden heen. Keer op keer moest Thies weer inleveren, maar met elke drie stappen achteruit, wist hij toch altijd weer een stap vooruit te doen. Thies was sterk. Kort voor zijn overlijden dronk hij nog koffie met zijn vrouw, een moment van samenzijn om dankbaar voor te zijn. Een paar uur later ging het opeens heel snel achteruit met hem en in de vroege ochtend van maandag 14 juli is hij overleden. Hij heeft het aardse lichaam dat hem bij tijden zo in de steek heeft gelaten verruild voor een hemels lichaam, voor een eeuwige woning in de hemel. De Heer, zijn Gids, heeft hem thuisgehaald. Moge Zijn liefdevolle aanwezigheid Anneke, René en Jolanda, Freek en Anita, de kleinkinderen van Thies en allen die hem dierbaar waren omringen. Dat Hij hen mag dragen op de weg die zij zonder Thies moeten gaan. Sanne Werkman, kerkelijk werker 6

7 Zondag 28 september a.s. Op 28 september is er s ochtends een dienst waarin een aantal gemeenteleden openbare belijdenis van hun geloof zullen afleggen. Naast deze feestelijke dienst is er s avonds om uur nog een andere dienst. We willen dan graag mooie liederen met elkaar zingen in een blijde zangdienst. Daarbij kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Hebt u een lied, dat u graag zou willen laten zingen, dan hoor ik dat graag van u. We maken er een soort muzikale fruitmand van, met liederen die u uitkiest. U kunt verzoeknummers bij mij indienen tot (uiterlijk)zaterdag 20 september. Ook zijn we geïnteresseerd in bijzondere verhalen die u bij een lied hebt. Wilt u dat ook met ons delen in deze zangdienst (persoonlijk, of dat ik het namens u doe), dan maakt dat deze dienst extra bijzonder. Als u briefjes inlevert met verzoeknummers (en/of verhalen), dan wel graag uw naam en adres er even bij. Mochten er dan nog vragen zijn, weet ik hoe ik u kan bereiken. Iemand heeft eens gezegd dat zingen twee maal bidden is. En het is waar: niets raakt zo de ziel als geloof uitzingen in een prachtig lied, tot eer van God. We hopen op uw medewerking. Ds. Peter Elzinga Diaconie Stichting Het Passion. De Heilig Avondmaalscollecte van zondag 31 augustus a.s. is bestemd voor Stichting Het Passion. De stichting heeft als doelstelling om vanuit christelijke diaconaal perspectief hulp te bieden aan mensen die aan de rand van de samenleving leven en aan de instellingen die deze mensen opvangen en verder helpen. De Time- out voorziening Het Passion ligt als een baken van rust in het landschap van de Achterhoek. Omgeven door weilanden en geboomte ademt het een sfeer van reflectie en aandacht. Omringd door vrijwilligers vinden de dak- en thuislozen in 4 tot 6 weken tijd nieuwe energie om zinvolle vervolgstappen te overwegen. Hierbij krijgen ze professionele begeleiding om wellicht een stap te maken naar een concreet vervolgtraject. Het Passion is een diaconaal project en afhankelijk van giften en de inzet van vrijwilligers. Uw gift is van harte welkom! Voedselbank Groningen In juli hebben we 2 dozen ingeleverd met houdbare spullen, hiernaast is in juli 87,00 aan giften in de collectebus van de Voedselbank gedeponeerd. Komende zondag 31 augustus 2014 kunt u weer houdbare spullen meenemen voor de voedselbank. Jan Willem Medendorp 7

8 Actueel nieuws College van Kerkrentmeesters Hierbij het laatste nieuws van het College van Kerkrentmeesters. Financiën Financieel overzicht De toezeggingen kerkelijke bijdrage lopen iets achter bij de begroting. De overige opbrengsten en kosten lopen aardig in de pas. Begroting 2015 De begroting voor 2015 staat alweer voor de deur. Wanneer u nog ideeën heeft om de kosten te verlagen of de inkomsten te verhogen, dan kunt u dit melden bij de boekhouder of het College van Kerkrentmeesters. Huisvesting en beheer Herstel aardbevingschade en renovatie kerk Nu u dit leest zijn we alweer tien weken bezig om de aardbevingsschade herstelt te krijgen. De kerkzaal heeft een grote renovatie ondergaan. O.a. het plafond en de wanden zijn totaal vernieuwd. Daarnaast zijn ook de scheuren in de pastorie, Menorah en Blister hersteld. Tegelijkertijd zijn er tal van werkzaamheden meegenomen die nu goed te combineren zijn. Veel van deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door vrijwilligers. Wat betreft de kerkzaal zitten we in de afrondende fase. We hopen de kerkzaal vanaf 7 september weer in gebruik te kunnen nemen. Dan zullen er nog steeds wel een aantal werkzaamheden moeten worden verricht maar hier zullen we bij de wekelijkse kerkdiensten geen last van hebben. Terug - kijkend was dit een groot project, dat dankzij de goede samenwerking met de aannemer, alle onderaannemers en natuurlijk de inzet van veel vrijwilligers zeer goed is verlopen. Dank hiervoor. Maar. Het werk gaat door! Met de architect hebben we een plan gemaakt voor de kerk en voor Menorah. Ook al kunnen we vanaf 7 september weer gebruik maken van de kerkzaal, er moet nog veel gebeuren. Zodra de kerkzaal klaar is gaan we aan de slag met o.a. het verven van Menorah, te beginnen met de kerkenraadkamer waar, zoals veel mensen al zullen hebben gezien, ook op drie plaatsen aardbevingschade is hersteld. Door dit in eigen beheer uit te voeren is het mogelijk om ook Menorah een facelift te geven. Dus mochten we nog een beroep op u doen, schroom dan niet en zeg gewoon ja. Communicatie Over het verloop van het herstel en de renovatie houden we u regelmatig op de hoogte. Hebt u nog vragen dan kunt u altijd contact opnemen met Johanna Tonnis de Graaf secr. college van kerkrentmeesters. 8

9 Andere zaken Overdracht kosterstaken Jan Norden is inmiddels begonnen als koster. Jan heeft met name een coördinerende taak. Hij verzorgt de aansturing van de hulpkosters, de schoonmaak etc. Ook de planning van de ruimtes valt onder zijn takenpakket. In principe is hij het aanspreekpunt voor alle kostertaken. Hij is te bereiken op tel: Schoonmaakwerk Voor de schoonmaakwerkzaamheden hebben Janieta Venhuizen en Lineke Meerman zich aangemeld. De werkzaamheden vinden plaats in overleg met de koster. Hulpkosters gezocht Omdat Mient van der Meulen met pensioen gaat zoeken we een aantal extra vrijwilligers die hulpkoster willen worden. Taken: 1 x per week op een avond hulpkoster zijn in Menorah. Graag opgeven bij Jan Norden of Afscheid koster Mient van der Meulen Jan Norden heeft inmiddels de kosterstaken van Mient overgenomen. Een officieel afscheid van onze koster staat gepland voor zondag 2 november a.s. Secretaris College van Kerkrentmeesters Johanna Tonnis de Graaf Commissie Vorming en Toerusting Uitnodiging voor de wijkwerkers. Net als in 2012 en 2013 willen wij weer 3 aaneensluitende avonden beleggen voor vorming en toerusting van de wijkwerkers. De onderwerpen zullen op alle avonden dezelfde zijn. De data zijn dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 oktober a.s. De week ervoor zal met elke wijkwerker contact worden opgenomen en dan kunnen wij in overleg vast wel een goede spreiding van de deelnemers over de 3 avonden realiseren zoals dat de voorgaande jaren ook is gelukt. namens de commissie. Jelte van der Woude 9

10 Bouwstenen Bijbel School Twee jaar x 16 avonden de diepte in. Om te groeien in je geloof moet je zorgen dat je stevig geworteld bent in goede grond. Verdieping in je geloof zoeken betekent dat je meer vrucht mag gaan dragen voor jezelf, je omgeving en je gemeente. Deze Bouwstenen Bijbel School (BBS) biedt daar prachtige handvatten voor. Bij voldoende belangstelling zal de Bouwstenen Bijbel School opgezet worden in de plaatselijke gemeente met mij als docent, evt. samen met anderen of met cursusleiders vanuit het Evangelisch Werkverband. Zestien cursusavonden per seizoen. In principe duurt de school 2 jaar. Wil je meer weten, kun je altijd even contact met mij opnemen of even googelen. Op YouTube en de site van het Evangelisch Werkverband staat aanvullende informatie. Ds. Peter Elzinga 10

11 Uitnodiging De Gemeente Groei Groepen (GGG) gaan binnenkort weer van start! Ook u/ jij bent uitgenodigd om eens een GGG bijeenkomst mee te maken. Op de GGG spreken we in een gezellige sfeer bij iemand thuis, met elkaar over de Bijbel en over je persoonlijke beleving in je geloof. Er gaan weer verschillende groepen op verschillende dagen van start. Het thema van dit jaar is: Over de grens met Paulus. Paulus behoort tot de meest opzienbarende en invloedrijke leerlingen van Jezus. Hij was aanvankelijk een fanatieke vervolger van christenen, maar toen Jezus aan hem verscheen in een visioen veranderde hij van een vijand in een volgeling. Jezus zalfde hem met zijn Geest en gebruikte hem om het Evangelie te verspreiden tot aan de uiteinden van de toenmalige wereld. Hij ging letterlijk en figuurlijk over grenzen heen. We zullen dit jaar met Paulus meelopen. In het Bijbelboek Handelingen wordt uitgebreid verslag gedaan van wat hij gedaan heeft en we zullen ons daaraan spiegelen. We zullen uitgedaagd worden om met hem over grenzen heen te gaan. De opzet van de Gemeente Groei Groep programma's zijn op een paar punten gewijzigd. De programma s zijn dit jaar korter, kernachtiger en meer to the point gemaakt. Do Event De belangrijkste vernieuwing zit hem in de vier zogenaamde Do Events. De zestien hoofdstukken zijn verdeeld in 4 blokken en elk blok eindigt met een Do Event. Je kunt groeien door samen te praten, maar als je daarmee ook in de praktijk aan het werk gaat, met elkaar, kan dat een enorme impuls geven. Learning by doing. Zo gaf Jezus immers ook onderwijs aan zijn discipelen. Waaraan kun je denken bij een Do Event? In feite is het niet zo moeilijk iets te verzinnen. Je zou een filmavond of een maaltijd kunnen organiseren voor je groep plus aanhang. Of je helpt elkaar met een klus: het huis schoonmaken, een kamer behangen, de tuin omspitten. Op zaterdag 30 augustus wordt de landelijke start dag voor GGG gehouden in Hoogeveen. Dit is een inspirerende dag voor GGG-leiders en deelnemers waar het nieuwe GGG materiaal wordt toegelicht. Van harte bij u/jou aanbevolen! Voor meer informatie over deze dag, zie Wil je je opgeven om deel te nemen aan een GGG en/of wil je mee naar Hoogeveen, dan graag even contact opnemen met: Sake van der Goot, , 11

12 Jeugdpagina De vakantie is voorbij! We staan weer voor een nieuw seizoen. Hier alvast een voorproefje. Kindernevendienst De vakantieperiode is achter de rug en afgelopen zondag hebben we bij de kinder - nevendienst de draad ook weer opgepakt en starten we weer me de verhalen uit de methode 'Vertel het Maar'. In augustus ronden we de verhalen en gelijkenissen uit Mattheus af en vanaf september vertellen en werken we over en met de verhalen uit Genesis over Abraham en zijn gezin. We merken al een poosje dat er meer oudere kinderen doorstromen naar het voortgezet onderwijs dan dat er kleine kinderen bij komen. We gaan daarom de komende periode proberen of het bevalt wanneer wij een andere groepsindeling gaan aanhouden. We hebben de groepen nu verdeelt in 3 groepen: - groep 1, 2, 3 - groep 4, 5, 6 - groep 7-8 Alle kinderen gaan op hetzelfde moment de kerk uit en komen ook allemaal op hetzelfde moment weer terug. In januari gaan we evalueren hoe dit bevalt. We hopen op een mooi seizoen vol leerzame maar ook gezellige momenten met de kinderen! De kindernevendienstleiding CJV Het weekend van juni zijn we met 14 CJV'ers op kamp geweest naar Kampeerboerderij de Mepperdennen te Meppen. Dit jaar kregen we al gelijk bij vertrek drie opdrachten uitgereikt die onderweg voltooid moest worden. Dit waren: 1. Maak een selfie van de jezelf en je medepassagiers op de heenreis 2. Ga met een cafébaas uit een dorp op de heenreis op de foto 3. Maak een foto van het volgende straatnaambord: Volmolenstraat (Aalden) Ook stonden op dat papier nog veel meer opdrachten die gedurende het kamp in groepjes van drie voltooid moesten worden. Voorbeelden hiervan waren: 'Leg knopen in een touw met mes en vork', 'Ga op de foto met een baby, een twintiger, een dertiger en een zeventiger' en 'Bouw een menselijke piramide van 2/3 verdiepingen'. Al met al zorgde dat met name de vrijdag al voor veel hilarische momenten. Vrijdagavond hebben we vlaggenroof gedaan in het naastgelegen bos; een spel waarbij een team de vlag van het andere team moet stelen om zo snel mogelijk terug te keren naar de eigen vlag zonder getikt te worden. 12

13 Het bleek moeilijker dan gedacht want die nacht was het ontzettend donker en we waren op onbekend terrein; toch is uiteindelijk gelukt! Zaterdag begon de dag met stralend weer en is tegen de middag een buikschuifbaan klaargelegd op het veld tegenover de boerderij. 's Avonds hebben we met z'n allen macaroni gegeten en zijn we na het eten lopend vertrokken naar een bowlingbaan in Aalden. Na ongeveer een uur gebowld te hebben zijn we, dit keer wel via de goede route, weer teruggelopen naar onze boerderij om ons klaar te maken voor het Holland feest. Zondagochtend hebben we onder toeziend oog van Martine en Annely (jeugdouderlingen) gezamenlijk ontbeten om vervolgens nog een afsluitend spel met elkaar te doen: Bekertjesvoetbal. Iedereen kreeg twee papieren bekertjes op z'n ogen waarbij de bodem open was, en moest vervolgens proberen de bal in het doel van de tegenstander te schoppen. Daarna was het tijd om te gaan opruimen en weer richting Ten Boer te vertrekken. Al met al was het een supergezellig kamp waarbij we dit jaar echt de gelegenheid hebben gehad elkaar wat beter te leren kennen. Mede door de opdrachten van begin af aan zat de stemming er vanaf het vertrek al goed in en kunnen we terugkijken op een geslaagd weekend! Foto's van het kamp en de verschillende opdrachten zijn te vinden op de website van de kerk: We zijn momenteel als bestuur de data aan het inplannen voor het nieuwe seizoen en aan het kijken hoe/wanneer we verder gaan. Meer informatie hierover volgt in de volgende editie van NvKenK. Catechisaties Binnenkort worden de uitnodigingen voor de catechisaties weer rondgestuurd. De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn al weer gemaakt. Ook zal er zoals het nu lijkt weer een startavond worden gehouden. Blister Blister is momenteel nog niet opgestart, de laatste informatie staat onder andere op de Blisterpagina van Facebook. Impact Graag willen we ook dit seizoen weer de Impact-avonden houden. Er is echter één probleem: we hebben nog onvoldoende nieuwe leiding. Elders in dit nummer staat al een noodkreet. Dit klinkt misschien een beetje raar, maar zonder voldoende leiding kunnen we geen avonden houden. We zouden het jammer vinden voor de ca kinderen per keer wanneer we dit niet meer kunnen bieden. Vandaar onze noodkreet. We willen we graag meedoen aan Sirkelslag Kids op 7 november a.s. 13

14 Kindercrèche Binnen de coördinatie van de kindercrèche is er een wijziging opgetreden. Alida Bolt heeft haar taak overgedragen aan Hélène Muilwijk. Vanaf nu maakt zij de roosters. Wanneer er vragen over zijn mag je haar mailen: Follow Na een heerlijke vakantie zijn we nu weer helemaal klaar en uitgerust om weer te gaan repeteren met Follow. Ons eerstvolgende optreden staat gepland op 21 september: de startdienst in onze kerk. Graag zien we u dan! Foto s en laatste informatie van onze optredens zijn te vinden op onze Facebook-pagina: Ten slot nog een tip: Wij kregen alvast informatie over een weekend (24-26 oktober) voor jongeren vanaf 16 jaar: Heartbeat Weekend is een super mogelijkheid voor jongeren om leeftijdsgenoten te ontmoeten en een kwalitatief hoogstaand programma te volgen. Er komen een paar honderd jongeren uit Nederland en België naar Heartbeat, maar er is gegarandeerd veel persoonlijke aandacht. Nederlandse sprekers komen bij Heartbeat voorbij, zoals: David de Vos, Karim Landoulsi, Tiemen Westerduin en Kees Kraayenoord. De praise & worship wordt verzorgd door de Transformed Worship Band en natuurlijk wordt er ook gezongen met Kees Kraayenoord en is er een concert met Rutger & Athalja en Band. Zie verder en voor nog meer info. Opgeven voor dit weekend moet via de site. Kijk ook regelmatig op de site van de kerk, Blister en Facebook om alle activiteiten nog beter in de gaten te houden en door te geven. Er is inmiddels ook een Facebookpagina aangemaakt voor Young Christians in Ten Boer. Zeker de moeite waard!! Namens de jeugdouderlingen, Margreet Dekens DRINGENDE OPROEP!!! JEUGDWERKERS GEZOCHT!!! Voor het komende seizoen zijn wij heel dringend op zoek naar mensen (m/v) die de begeleiding van Impact op zich willen nemen. Bij de Weiland-games hebben wij afscheid genomen van 2 begeleiders, die zich al jaren ingezet hebben voor Impact, en we hebben voor hen nog geen vervangers gevonden. Wel zijn al veel mensen gevraagd hiervoor, maar nog niet gevonden. Wanneer we geen mensen hebben, kunnen we de jeugd geen Impact-avond meer bieden, en dat is wel het laatste wat we willen! 14

15 Wij zoeken enthousiaste mensen, die als team de Impact avonden willen voor - bereiden, organiseren en begeleiden. Het gaat om 2 groepen jeugd ( groep 7-8 en klas 1-2), die eens in de 3 weken op vrijdagavond bij elkaar komen. Doel is om gezellig samen te zijn, te ontspannen en lol te hebben (sport, spel, chillen, knutselen), maar ook is er plaats voor gesprekken en thema s over geloven, normen & waarden, maatschappij. Kortom: een plek voor de jeugd waar je jezelf kan zijn, anderen kan ontmoeten en mag groeien in wie je bent en wat je gelooft. De opkomst was vorig jaar bij beide groepen groot, dus het zou fijn zijn als we minstens 4 begeleiders zouden vinden. Vanuit de jeugdouderlingen zal Martine de coördinatie doen en ondersteuning bieden bij het invullen van de avonden. Meer info? Bel/mail Martine Huijzer: of De Bijbel in Gewone Taal komt eraan Begin oktober 2014 verschijnt er een nieuwe vertaling van de Bijbel, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap: de Bijbel in Gewone Taal. Het is een vertaling uit het Hebreeuws en Grieks, in gewone taal, de taal die we allemaal gebruiken. Het doel is om de Bijbel begrijpelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. Begrijpelijkheid staat voorop bij deze vertaling. De woorden zijn bekend. De zinnen zijn niet te lang. En de tekst is altijd duidelijk. Moeilijke begrippen worden toegankelijk onder woorden gebracht. De Bijbel in Gewone Taal biedt lezers op een nieuwe manier toegang tot de teksten. De gewone taal van deze Bijbel spreekt de lezer op een directe manier aan. Juist door de gewone woorden kunnen mensen zich vertrouwd voelen met de tekst en met de tekst in contact komen. De Bijbel in Gewone Taal is geschikt voor iedereen, ongeacht leeftijd, kennis of achtergrond. Iedereen kan de teksten lezen en begrijpen, iedereen kan meedoen. Zo kunnen meer mensen ervaren wat de Bijbel vandaag te zeggen heeft. De Bijbel in Gewone Taal is verkrijgbaar vanaf 2 oktober. Kijk voor meer informatie op van het Nederlands Bijbelgenootschap te Haarlem Contactpersoon werkgroep: Jelte van der Woude tel

16 Uitnodiging Original Creations Heb jij een dochter van 12 of 13 jaar (1 e klas middelbare school) tot 18 jaar? Dan zijn jullie samen uitgenodigd voor het moeder/dochter event: Original Creations! Zet de datum alvast in je agenda: zaterdag 11 oktober van uur in de Gereformeerde Kerk van Ten Boer (Menorah). Op dit moment wordt hard gewerkt aan een event waar moeders met puberdochters kunnen genieten van workshops, goede gesprekken en lekker eten. We organiseren vier workshops, waar je samen twee kunt uitzoeken. Je kunt (onder voorbehoud) kiezen uit: Het maken van een Weet-Wie-Je-Bent armband Het volgen van een les zelfverdediging Het volgen van een workshop dans Het restylen van een oud kledingstuk (eigen, effen T shirt meenemen!) Het thema van deze dag is dat we door God geliefd zijn en dat ieder op unieke wijze is geschapen. Het versterken van de relatie tussen moeders, dochters en God staat centraal. Jullie kunnen luisteren naar een spreker over dit thema en bijdragen aan het welzijn van andere moeders en dochters omdat deze dag gekoppeld is aan een goed doel. Op 11 oktober is het namelijk ook wereldmeisjesdag. Op die dag wordt wereldwijd aandacht besteed aan de wereldwijde achterstelling, uitbuiting en discriminatie van meisjes in veel landen. Wij willen daarom geld ophalen voor de organisatie Free a Girl. Van de 5 die je per persoon betaalt voor dit event, gaat 1 rechtstreeks naar Free a Girl. Binnenkort zullen we posters ophangen en een Facebook pagina openen met meer informatie en de wijze van aanmelding. Namens de organisatie van Original Creations, Inge Elzinga 16

17 Kinderkoor Eigen Wijs Kinderkoor Eigen Wijs gaat 27 augustus 2014 weer van start. Voor de vakantie hebben we afscheid genomen van de kinderen van groep 8. We zijn nu met 25 kinderen. Het kinderkoor staat onder leiding van dirigente Gea v.d. Heide en wordt begeleid door Els Tamminga op piano. Vind je het leuk om te zingen, zit je in groep 3 of hoger, en zou je met ons mee willen doen, kom dan gerust langs tijdens een repetitie. We repeteren op woensdagavond van uur tot uur in Menorah. Je bent van harte welkom!!! Je mag twee keer meezingen voordat je gaat besluiten of je wel of niet lid wilt worden. Heb je vragen dan kun je altijd contact opnemen via de mail of kijk op de website Wie weet zien we je binnenkort tijdens een repetitieavond. Martine Huijzer: In september begint het nieuwe vergaderseizoen weer. Dat is voor de P.C.O.B. niet anders. Voor de eerste vergadering op donderdag 11 september a.s. is onze predikant Ds. P. Elzinga bereid voor ons te spreken over: Vrouwen in de Bijbel We hopen op een mooie middag. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Vanaf 50 jaar is dat mogelijk. Hoe meer mensen onze doelstelling steunen des te meer kan er voor de ouderen gedaan worden. Kom daarom gerust vrijblijvend eens langs als gast. We vergaderen de 2 e donderdag van de maand in Menorah van tot uur. Voor vervoer kunt u bellen tussen en uur naar A. Smit telef A. Warris 17

18 Jaarboekje De voorbereiding voor het samenstellen van het informatieboekje is in volle gang. Gaarne wijzigingen/aanvullingen ten opzichte van het huidige jaarboekje aanleveren uiterlijk zaterdag 20 september a.s. bij Kor Huisman, Fivelstraat 33, bij voorkeur per mail: Dankbetuiging We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid, bloemen, de vele kaarten en attenties die wij hebben ontvangen na de ongelukkige val van Stef. Het heeft ons erg goed gedaan. Het gaat gelukkig heel erg goed met Stef. Hij gaat weer naar school en als het een beetje mee zit, mag volgende week donderdag het gips er af. Met vriendelijke groet, Sam, Tineke, Albertine, Mark en Stef Oosterink, Hartelijk bedankt voor de prachtige bos bloemen die we van de kerk mochten ontvangen. Ook dank voor de mooie kaarten, telefoontjes en verdere belangstelling. Simon en Aly Meijer Hartelijk dank voor de vele telefoontjes, kaarten, bloemen, en bezoekjes die ik mocht ontvangen tijdens mijn ziekte, ik heb nog een lange weg te gaan, het is zwaar maar met Gods hulp hoop ik het te volbrengen. Hartelijk groeten, Alie Winter Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen en telefoontjes die wij hebben gehad voor ons 50 jarig huwelijk 9 juli j.l. Wij zijn de Heere dankbaar dat Hij ons nabij is geweest en rijk gezegend heeft. Wij hebben die dag met onze kinderen en (klein) mogen vieren. Het was alles overweldigend en het heeft ons heel goed gedaan. Hartelijke groet Fokko en Jannie Zuur 18

19 Kerkelijke agenda Commissie Startweek uur Kerkenraad uur Taakgroep erediensten uur Start catecheten + ouders uur PCOB uur Wijkavond groen uur Diaconie uur Taakgroep Pastoraat Vorming Toerusting uur Moderamen uur Cluster overleg uur Verjaardagen A.H. Dekens - Bolhuis A. Vriezema T.H. Hospers - Bakker A. Noorman W. Maarleveld - Wubs J. Bolt G. Rozema A. Groendijk - Palsma J. Haak- van Houten G.B. Alberts- Berghuis J. Boss - Ridder 19

20 Burgerlijke- en kerkelijke mutaties OVERLEDEN: Thies Kornelis Bloema, op in de leeftijd van 77 jaar VERHUISD: Dhr. en mw. W.G. Groenewold en S. Groenewold-Nieboer J.J Horneman en E.A. van der Wolde w. A. Groenwold -Bosker Fam. A.H. Slagter Mevr. A.H. Feitsma- Postma Job Smit Rianne Werkman Nicole Heidema VERTROKKEN Mevr. R.B. Lalkens DE BLOEMEN UIT DE KERK zijn met een hartelijke groet van de gemeente gegaan naar: 06-07: Br. en zr. F. Zuur, die woensdag 9 juli j.l. 50 jaar waren getrouwd : zr. A. Meijer- Vriezema, die is thuisgekomen uit het ziekenhuis 20-07: Zr. C.H. Moltmaker, in verband met haar 80 ste verjaardag : Br. P. Werkman,, die is thuisgekomen uit het ziekenhuis : Zr. A.A. Winter- Slager, ter bemoediging : Zr. G. Medendorp- Pol, in verband met haar 85 ste verjaardag en naar Stef Oosterink, die ongelukkig ten val is gekomen : Br. en zr. G. Rozema,, die donderdag 21 augustus 50 jaar waren getrouwd. 20

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 46e Jaargang Nr.: 6-2013 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel.:050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.: 5-2014 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel.:050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

Ter overweging. WANDELEN MET GOD

Ter overweging. WANDELEN MET GOD Ter overweging. WANDELEN MET GOD Meer en meer kom ik erachter, zei een collega kerkelijk werker, dat ik mijn overvolle bureau met nog harder werken niet leeg krijg. Dan moet anders kunnen: `s Ochtends

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 19 april 2015, 3 e zondag van Pasen - schoolkerkdienst Ik zie het wel Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool Kerk: Brugkerk, Kroonplein

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 48e Jaargang Nr.: 6-2015 ADRESSENLIJST: Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer. 050-230 9276 pe.elzinga@planet.nl

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst)

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst) Welkom in de Menorah Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst : mw. F. Hovius Organist : dhr. H. Dorsman Lectrice : mw. N. Feenstra Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Voorganger Ouderling v. dienst Organist : ds. A. H Boschma : mw. F. Hovius : dhr. P. de Jong M.v.v. Kinderen en personeel van Het Mozaïek Thema

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Koster: Video Wall: Crèche: ds. Arie van der Maas Jan Hollebek Joke de Putter

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen

Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist:

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje Gemeente van Christus geliefden van God Valt het u ook op, nu we al een tijdje

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus

Welkom in de Menorah. Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus Welkom in de Menorah Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus Voorganger Ouderling v. dienst Organist Lectrice : Ds. A.H. Boschma : mw. A. Bouma : dhr. H. Dorsman : mw. A. Bouma

Nadere informatie

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Voorganger Organist : Ds. E. Bijl : Jaap Dekker Welkom Afkondigingen door ouderling Janie van Everdingen t Jong Voor

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 17 september 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. In deze dienst wordt de maaltijd van de Heer gevierd. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Nieuws om door te geven

Nieuws om door te geven 3 Nieuws om door te geven Info 153 (oktober 2014) Haarlem, 25 september 2014 Inhoud 1. Bijbel in Gewone Taal: activiteiten in heel Nederland 2. Nieuw: Bijbel in Gewone Taal 3. Bijbel in Gewone Taal: duidelijk

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen?

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen? Pagina 1 winterwerk 2015-2016 winterwerk 2015-2016 Waarom mee doen? Paulus schreef in de brief aan de Romeinen: Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving!

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Lied Thuis in Gods huis Couplet 1 en

Nadere informatie

Zondag 22 oktober 2017

Zondag 22 oktober 2017 Zondag 22 oktober 2017 Viering in de Welkomkerk met als thema: Leven doet soms pijn Dichtbij en veraf krijgt ieder mens te maken met lijden dat zich in allerlei vormen kan aandienen. Het verlies van een

Nadere informatie

Wat een geluk!! Welkom in de Menorah. Thema: Missionaire zondag. Ds. A.J. Nicolai. Mw. F. Hovius. Dhr. P. de Jong. Mw. A. Deinum.

Wat een geluk!! Welkom in de Menorah. Thema: Missionaire zondag. Ds. A.J. Nicolai. Mw. F. Hovius. Dhr. P. de Jong. Mw. A. Deinum. Welkom in de Menorah Missionaire zondag Thema: Wat een geluk!! Voorganger : Ds. A.J. Nicolai Ouderling van dienst: Mw. F. Hovius Organist: Dhr. P. de Jong Lectrice: Mw. A. Deinum m.m.v. Rejoice o.l.v dhr.

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Speciaal voor de GEMEENTE rondom de OPSTANDINGSKERK zijn we op. Ouderlingen

Speciaal voor de GEMEENTE rondom de OPSTANDINGSKERK zijn we op. Ouderlingen Talenten gezocht!! Ieder mens heeft zijn of haar eigen gaven en talenten gekregen. Herken je jouw talenten in een van de pijlen? Mogen we je dan vragen of je een paar uur van je tijd aan de gemeente wilt

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Neely Kok : Guus Korpershoek De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus )

Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus ) Welkom en mededelingen De paaskaars wordt aangestoken Stiltemoment Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus ) Welkom mensen, hier gekomen,

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Welkom Heilige Geest, daal op ons neer, vervul iedere dag, ons hart steeds weer. Jezus heeft het onszelf

Nadere informatie

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij!

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! 1. Votum: Opwekking 640 (eenmaal) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 5 maart 2017 eerste zondag in de veertigdagentijd Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom in deze dienst! Wij hopen dat u zich in

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

Welkom in de Menorah Thema: Genieten. : dhr. R.A. Ferwerda

Welkom in de Menorah Thema: Genieten. : dhr. R.A. Ferwerda Welkom in de Menorah Thema: Genieten Voorganger Ouderling v. dienst Organist Trompetist Medewerking : ds A.H. Boschma : dhr. A. Boven : dhr. R.A. Ferwerda : dhr. S. Knol : 25++ groep WELKOMSTDIENST 21

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet Zondag 21 mei 2017 kinderdienst Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet INTOCHT Binnenkomst kerkenraad Vóór de dienst, als de dominee al binnen is,

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 5 e zondag na Epifanie 9 februari 2014 Dienst van Schrift en Tafel Jullie zijn het zout der aarde Matteüs 5:13 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. A. Koster : dhr. F. Wijngaarden : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst 533: 1 a, 2, 3, 4, 5, 6 Lied voor de

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Zondag 6 augustus 2017 kleur: groen Dienst: Ichthuskerk om 9.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist:

Nadere informatie

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen Met medewerking van - Voorganger: Ds. Richtsje Abma - de Oosterlichtband onder leiding van Willem Boersma - Hans Koster, Bianca Posthumus, Martijn Bakker, Ronella van der Torre, Ilse van der Torre - Ouderling:

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 46e Jaargang Nr.: 7-2013 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel.:050-302 1548 e-mail:

Nadere informatie

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen MaS-vacaturebank Protestante Gemeente Vaassen Inleiding Hieronder is de maatschappelijke stagevacaturebank te vinden van de Protestante Gemeente Vaassen. De kerk is een bijzondere plek om je maatschappelijke

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse 8 e zondag van de herfst Oogstdankdienst 9 november 2014 voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane-Fioreze ouderling: J.A. van der Horst koster: M. Slomp

Nadere informatie

25 INSPIRATIE TIPS Zorg voor kinderen & jongeren

25 INSPIRATIE TIPS Zorg voor kinderen & jongeren 25 INSPIRATIE TIPS Zorg voor kinderen & jongeren Het is prachtig om met kinderen en jongeren op te trekken; relaties te bouwen, ze te onderwijzen, zorg voor hen te dragen en de juiste richting te wijzen.

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

Infootje cursusjaar 2014-2015 nr. 25 week 10

Infootje cursusjaar 2014-2015 nr. 25 week 10 Infootje cursusjaar 2014-2015 nr. 25 week 10 Godsdienstige vorming Het thema van deze week is: Niet mogen meedoen. Soms kun je niet meedoen, soms mag je niet meedoen. Van je bezorgde ouders mag je niet

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem De GZB-dag wordt dit jaar op D.V. 13 juni in de Evenementenhal in Gorinchem gehouden. Voor deze nieuwe datum en plaats is gekozen omdat er op het terrein van Hydepark

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie