Moties en preadviezen Politieke Ledenraad 31 mei te Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Moties en preadviezen Politieke Ledenraad 31 mei te Utrecht"

Transcriptie

1 Moties en preadviezen Politieke Ledenraad 31 mei te Utrecht Voorstel volgorde behandeling moties Preadvies: OVERNEMEN 2 Onderwijsstandenmaatschappij 3 Stapeling van studies 4 Selectiemoment van het onderwijs 10 Waakzaamheid en verdraagzaamheid 14 Stand van zaken online platform 20 Humaan en solidair vluchtelingenbeleid 21 Bestuursakkoord BBB: ruimte voor efficiënt lokaal beleid 26 Schieten op zwerfkatten 27 Kiesdrempel kleine partijen 28 Bed, bad, brood én begeleiding Preadvies: AFWIJZEN Geclusterd per beleidsterrein 1 ABN AMRO onder voorwaarden naar de beurs - FIN 5 Beursgang ABN AMRO - FIN 22 ABN AMRO: Wat is de sociaal democratische toekomst? FIN 6 Griekenland FIN 18 Inkomensongelijkheid als bindingsmiddel - FIN 7 Problemen in de zorg - SZW 8 Parlementair onderzoek naar decentralisaties - SZW 9 Fraudewet - SZW 11 Werk en jongeren - SZW 12 Problemen bij de participatiewet - SZW 13 Duurzame arbeids(re)activering - SZW 16 Flexwerkers bij de overheid niet buiten de deur ivm WWZ - SZW 17 Iedereen aan de slag - SZW 15 Beter schooladvies basisonderwijs - OCW 25 Onderwijs Duits - OCW 19 (?) Humaan en rechtvaardig buitenschuldbeleid - Asiel en integratie 23 Gelijke behandeling examenkandidaten - Asiel en integratie 24 Kostenbeheersing inburgering - Asiel en integratie 1

2 1. ABN Amro onder voorwaarden naar de beurs Brummen (contactpersoon: Flore, Cor, C.) Borger-Odoorn, Etten-Leur, Heerenveen, Hellevoetsluis Ingediend op: De ledenraad bijeen op 31 mei 2015, verzoekt de Tweede Kamerfractie te bewerkstelligen, dat de ABNAmro naar de beurs gebracht kan worden onder de voorwaarde, dat de bank 10 jaar lang een deel van zijn winst aanwendt om zijn schuld aan de Nederlandse burgers terug te betalen. en gaat over tot de orde van de dag. Ik help als vrijwilliger bij het maatschappelijk werk in Brummen mensen die financiële problemen hebben. Bij vrijwel alle mensen die ik help, kom ik de banken tegen die een geldvordering hebben: een hypotheek of een persoonlijke lening. De banken, ook de ABNAmro, doen er alles aan om het geld terug te krijgen. Ze leggen beslag op het salaris, laten deurwaarders beslag leggen op je uitkering, vaak zonder rekening te houden met de beslagvrije voet, zodat de mensen nog verder in de schulden raken. Voor huurders dreigt dan huisuitzetting, omdat ze de huur niet meer kunnen betalen en iemand met een eigen huis wordt geconfronteerd met een gedwongen verkoop, wat meestal tot gevolg heeft dat men zonder huis en met een grote restschuld achterblijft. En de bank zal er alles aan doen om deze restschuld te innen. Als er regelingen getroffen kunnen worden, zullen de schuldenaren van een minimaal inkomen moeten rond komen en vaak aangewezen zijn op de voedselbank. De afdeling Brummen ziet dat de ABNAmro nog steeds een grote schuld aan ons heeft. De Nederlandse burgers hebben via de overheid de bank 22 miljard geleend, zodat ze niet omviel. In de pers lezen we dat de bank mogelijk rond 15 miljard euro opbrengt. Blijft dus een restschuld over van 7 miljard euro. De afdeling vindt dat de ABNAmro die schuld moet terug betalen. Dat gaat niet in één keer, maar bij de beursgang moet bedongen worden, dat de bank 10 jaar lang een deel van zijn winst moet aanwenden om zijn schuld aan de Nederlandse burgers terug te betalen. Het kan toch niet zo zijn dat de ABNAmro alles kan doen om zijn vorderingen bij burgers te innen en zelf de Nederlandse burgers laat zitten met een vordering van 7 miljard euro!! En dan te bedenken dat de ABNAmro burgers in sommige gevallen tot de voedselbank veroordeelt en zelf zijn bestuurders met euro wil belonen. Preadvies: AFWIJZEN ABN AMRO is in 2008 genationaliseerd om de ineenstorting van het Nederlandse financiële systeem te voorkomen. Daarmee is de Nederlandse economie gered en het spaargeld van mensen beschermd. Hoewel de nationalisatie van ABN AMRO de Nederlandse staat en daarmee de belastingbetaler veel geld heeft gekost, waren de gevolgen van niet ingrijpen dramatisch geweest. Uiteraard vindt de PvdA dat de belastingbetaler zoveel als mogelijk moet terugzien van het belastinggeld. ABN AMRO wordt echter niet in één keer op eigen benen gezet. Dat betekent dat op dit moment ook niet vaststaat wat uiteindelijk de opbrengst zal zijn. Wel is duidelijk dat de Nederlandse staat in ieder geval de komende jaren nog (groot) aandeelhouder is en net als voorgaande jaren meedeelt in de winst in de vorm van dividend. Om te voorkomen de belastingbetaler nog een keer opdraait voor falende banken is het noodzakelijk de bankensector weer gezond te maken. Banken moeten weer solide en sober worden en dienstbaar zijn aan de samenleving. De risico s moeten bij de belegger liggen en niet bij de belastingbetaler. Producten moeten begrijpelijk zijn en niet worden aangesmeerd. Beloningen moeten beheerst zijn. Er moet worden afgestapt van de bonuscultuur. Bankiers moeten de klanten en samenleving dienen, niet zichzelf. Dat zijn de uitgangspunten voor de PvdA-fractie bij het hervormen van de bankensector. 2

3 Dat stelt ook de commissie-melkert in haar rapport De Bakens verzetten. De commissie onderschrijft het uitgangspunt dat banken private ondernemingen zijn, maar tegelijkertijd vereist de rol van banken in het functioneren van de financiële infrastructuur solide regelgeving en streng toezicht. Uiteindelijk moet worden voorkomen dat de winsten toevallen aan aandeelhouders en bestuurders, terwijl de verliezen worden afgewenteld op de samenleving. Bovendien, schrijft de commissie, is Nederland gediend met een divers bankenlandschap. De PvdA werkt daar hard aan, zowel in de Kamer als in het kabinet. Het Regeerakkoord kent de meest vergaande hervorming van de financiële sector uit de Nederlandse geschiedenis en kent ook in Europa naar ons weten geen evenknie. Daar lag en ligt de visie aan ten grondslag dat de financiële sector nog altijd ongezond is en zonder gezonde banken een instabiele economie resteert. Er moest en moet kortom veel veranderen. Door hogere buffers van banken te eisen zodat klappen zelf kunnen worden opgevangen. Door de invoering van de Dijsselbloem-doctrine, waardoor beleggers opdraaien voor een bank in problemen en niet de belastingbetaler. Door het provisieverbod, waardoor het aansmeren van producten aan banden is gelegd. Door de invoering van de bankierseed gekoppeld aan tuchtrecht, zodat bankiers die over de schreef gaan aangepakt kunnen worden. De PvdA wil verder dat de risico's van zakenbankieren afgescheiden worden van het nutsbankieren, zodat de nutsfunctie wordt beschermd. Bovendien is de strengste bonuswetgeving van Europa dit jaar ingegaan om roekeloos handelen te voorkomen. Ook heeft het kabinet, naar aanleiding van de motie van het CDA en de PvdA (motie Van Hijum- Nijboer), onderzoek gedaan naar alternatieven voor het op eigen benen zetten van ABN AMRO. De PvdA heeft dus de gevraagde alternatieven door het kabinet nader later uitwerken, analyseren en beoordelen. Daaruit is de conclusie getrokken dat het kabinet onder strenge voorwaarden kan instemmen met het op eigen benen zetten van ABN. Uitgangspunt blijft, zoals gesteld, een solide, sobere en klantgericht bankensector. Daarom stelt zij harde voorwaarden aan het op eigen op eigen benen zetten van ABN AMRO. De PvdA wil een dienstbare bank waar de klant centraal staat, met oog voor de belangen van klanten, werknemers en samenleving. Dat moet in de statuten worden verankerd. Daar hoort ook een gematigd beloningsbeleid bij. De komende jaren krijgt de top van de bank vanwege het SP/PvdA amendement Merkies-Nijboer geen salarisverhoging of bonussen. En de PvdA wil een stevige beschermingsconstructie, zodat de bank niet het slachtoffer wordt van roekeloze aandeelhouders. Aan die voorwaarden lijkt het besluit van het kabinet te voldoen. De PvdA-fractie vindt en divers bankenlandschap van groot belang. Zo is de ING een private bank en is de Rabobank een coöperatie. Twee van de vier grootbanken zijn nu in staatshanden. Dat sluit niet aan bij een divers aanbod. Met het op eigen benen zetten van ABN AMRO wordt straks een begin gemaakt. Over SNS, de andere bank in staatshanden, moet nog een definitief besluit worden genomen. Maar de uitgangspunten zijn helder: SNS moet een solide, sobere bank worden die dienstbaar is aan de samenleving. De fractie zal het kabinet vragen nadrukkelijk alternatieven te ontwikkelen voor een beursgang van SNS, zoals een coöperatie, het in publieke handen houden van een minderheids- of meerderheidsbelang en het louter verkopen aan beleggers met louter een lange termijnhorizon. De beslissing over SNS wordt echter niet op korte termijn verwacht. De fractie zal eerst een uitgebreide verkenning van alternatieven vragen van het kabinet. 3

4 2. Motie Onderwijsstandenmaatschappij Schiedam (contactpersoon: Plas, Louis, L.M.) Ridderkerk, Krimpen aan den Ijssel Ingediend op: De politieke ledenraad van de PvdA, in vergadering bijeen op zondag 31 mei in Utrecht, Roept de PvdA fractie op te bevorderen, dat bij het vakkenpakket in het funderend onderwijs meer aandacht wordt gericht op persoonlijkheidsvorming en basale maatschappelijke vaardigheden. Met name aan de onderkant van de samenleving ontwikkelt zich een relatief homogene groep, die over weinig maatschappelijk gewaardeerde talenten beschikt en ook weinig talent kan overdragen aan de volgende generatie. Zowel de inter - als de intra - generationele mobiliteit komt hierdoor tot stilstand. Wie met een lage opleiding de arbeidsmarkt betreedt, heeft nog maar weinig kans op een opwaartse carrière, die perspectief biedt op een mooie maatschappelijke positie. Maatschappelijke achterstand krijgt daarmee een erfelijk karakter. Er dreigt zo een nieuwe tweedeling te ontstaan, waarin aan de onderkant nauwelijks meer sociale mobiliteit plaats vindt naar hogere segmenten. De daardoor ontstane groeiende ongelijkheid berokkent de economie en de samenleving als geheel schade en is ook op zichzelf onrechtvaardig. Het selectiemoment van het onderwijs in mondiaal en Europees verband ligt in Nederland op jonge leeftijd. De basisvaardigheden dienen dus in een vroeg stadium onderwezen te worden, op het niveau derhalve, waarop nog alle leerlingen aan hetzelfde onderwijs deelnemen. Deze motie is voorbereid binnen de beweging Linksom! in de PvdA. Preadvies: OVERNEMEN De PvdA-fractie hecht zeer aan burgerschapsvorming en de persoonlijke ontwikkeling van jongeren in het onderwijs in het algemeen. Hiervoor zijn ook al zaken geregeld maar wij denken dat op dit vlak nog meer resultaat behaald kan en moet worden. Vanuit de onderwijsvisie dat we over het wat gaan en niet over het hoe hebben we niet de intentie om hier het onderwijs eenzijdig zaken op te gaan leggen maar zullen we zeker, binnen de mogelijkheden en gespreksmomenten die er zijn richting onderwijs en regering, aandacht vragen voor dit onderwerp en deze vorming van jonge mensen. Vanuit die intentie kunnen we de motie overnemen met de kanttekening dat we ons niet kunnen vinden in een deel van de toelichting met een vrij platte, te eenzijdige beschrijving van de onderkant van de samenleving. 4

5 3. Stapeling van studies Schiedam (contactpersoon: Plas, Louis, L.M.) Dordrecht, Ridderkerk, Krimpen aan den Ijssel Ingediend op: De politieke ledenraad van de PvdA, In vergadering bijeen op zondag 31 mei 2015 in Utrecht, Van oordeel, Dat stapeling van studies een belangrijke route is voor sociale mobiliteit Dat geen financiële of andere belemmeringen hierbij mogen worden toegestaan, Roept de 2e Kamer fractie op om deze stapeling zo voluit mogelijk te faciliteren En gaat over tot de orde van de dag. Deze motie is voorbereid binnen de beweging Linksom! in de PvdA. Preadvies: OVERNEMEN De PvdA is een partij die ontwikkeling en emancipatie hoog in het vaandel heeft staan. Het stapelen van opleidingen (MBO-HBO-WO) is daarbij een belangrijk principe om mensen binnen het onderwijs de weg naar een hoger opleidingsniveau en arbeidsmarktkansen te bieden. Daarin zullen wij altijd staan voor de toegankelijkheid van onderwijs en het beleid in de voorbije jaren is vanuit de PvdAfractie dan ook gericht geweest op het faciliteren van mensen en op het zoveel mogelijk maken van een leven lang leren. Vanuit die inzet kunnen we ons dan ook vinden in de essentie van deze motie omdat het goed aansluit op de reeds ingezette weg. 5

6 4. Selectiemoment van het onderwijs Schiedam (contactpersoon: Plas, Louis, L.M.) Ridderkerk Ingediend op: De politieke ledenraad van de PvdA, In vergadering bijeen op zondag 31 mei 2015 in Utrecht, Constaterend, dat het selectiemoment van het onderwijs in Nederland op zeer jonge leeftijd ligt; Van oordeel dat dit probleem zich het meest pijnlijk manifesteert bij de hoogste niveaus van het VMBO en HAVO, Zich richtend op een langere periode van ononderbroken funderend onderwijs, te beginnen met een combinatie van de hoogste niveaus van het VMBO met de HAVO, Roept de PvdA fractie in de Tweede Kamer, in het verlengde van deze motie, op om in dit verband voorstellen en initiatieven te ontwikkelen en deze te bespreken met de leden van onze partij. En gaat over tot de orde van de dag. Aan de onderkant van de samenleving blijft een relatief homogene groep achter, die over weinig gewaardeerde talenten beschikt. Zij draagt daarbij ook weinig talent over aan de volgende generatie. Zowel de inter - als de intra generationele mobiliteit wordt hierdoor verzwakt. Een lage opleiding geeft steeds minder kans op een opwaartse carrière, die perspectief biedt op een mooie positie. Maatschappelijke achterstand krijgt mede daardoor een erfelijk karakter. Sociale mobiliteit wordt hierbij meer dan nodig geschaad. De daardoor ontstane en ook groeiende ongelijkheid berokkent zowel de economie als de samenleving in zijn geheel schade en is ook in zichzelf onrechtvaardig.(zie artikel Jan van Zijl in de digitale extra S en D). Een later selectiemoment draagt er ook toe bij, dat sociale klassen elkaar beter kunnen ontmoeten. Deze motie is voorbereid binnen de beweging Linksom! in de PvdA. Preadvies: OVERNEMEN Niet voor elk kind van twaalf jaar is het goed dat er al in groep 8 van de basisschool een schooltype op geplakt wordt: jij bent een vmbo-beroeps-kind, jij een havo-kind. Dit label krijgen kinderen er steeds lastiger weer af, als blijkt dat ze toch een hoger niveau aankunnen. Onderwijs is de motor van de emancipatie en de verheffing. De motie sluit dan ook goed aan op onze wens om te bekijken welke verbeteringen voor laatbloeiers we kunnen doorvoeren. De PvdA-onderwijswoordvoerders vanuit de Kamerfractie nodigen de leden van harte uit hierover mee te denken. 6

7 5. MOTIE BEURSGANG ABN AMRO Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard, G.) Eindhoven, Krimpen aan den Ijssel Ingediend op: MOTIE BEURSGANG ABN AMRO De Politieke Ledenraad van de PvdA, In vergadering bijeen op zondag 31 mei 2015 in Utrecht, Roept de Tweede Kamerfractie van de PvdA op: 1. Op dit moment nog niet akkoord te gaan met de beursgang van ABN AMRO. Met onafhankelijk onderzoek moet eerst worden vastgesteld dat andere opties dan beursgang voldoende zijn onderzocht (met als ijkpunt een meer duurzaam stelsel van banken, waarin de klant centraal staat en risico s voor de klant, de belastingbetaler en de samenleving zo beperkt mogelijk zijn). 2. Als er op enige termijn toch een beursgang plaatsvindt tenminste de volgende voorwaarden te stellen: (a) Het negatief saldo voor de staat en belastingbetaler wordt opgelost, eventueel door een aparte bankenbelasting. (b) Met deze bankenbelasting tevens een plan te financieren voor een sanering van de vooral door de financiële crisis veroorzaakte private problematische schulden, waaronder die van hypotheken die onder water staan en van MKB-bedrijven wiens kredietwaardigheid ineens anders is gewaardeerd. (c) De Staat houdt tenminste structureel een minderheidsbelang en er een beschermingsconstructie komt om ongewenste overname, ongewenste risicovolle activiteiten, voorstellen die het klantbelang teveel schaden en ongewenst beloningsbeleid van bestuurders en medewerkers te kunnen blokkeren. 3. Motie 19 ABN AMRO: tijd voor een alternatief, die de vorige politieke ledenraad op 11 april jl. in Nieuwegein door het partijbestuur is overgenomen op de politieke ledenraad in september van dit jaar met een presentatie van de gevraagde visie tot uitvoering te brengen. 4. Bij de toekomst van de eveneens genationaliseerde SNS bank nu in ieder geval geen onomkeerbare stappen goed te keuren die ook daar het perspectief van een nutsbank uit het zicht zou doen verdwijnen, En gaat over tot de orde van de dag. Deze motie is voorbereid in de beweging Linksom! in de PvdA. Op verschillende momenten en in verschillende documenten zijn de standpunten van de PvdA m.b.t. de beursgang van de ABN AMRO vastgelegd. Indieners van bovenstaande motie zijn van mening dat gehandeld moet worden naar de standpunten ingenomen in onderstaande documenten. In het PvdA verkiezingsprogramma is de volgende tekst opgenomen: ABN Amro gaat niet naar de beurs. Dienstbaarheid van de bank aan onze economie moet bepalend zijn en niet aandeelhoudersrendement en winstgroei op korte termijn. Een alternatieve positionering en bestuursvorm van de bank bevordert bovendien de biodiversiteit van onze financiële sector. Door diversiteit in organisatievorm van de grote financiële spelers neemt de stabiliteit van het bankwezen toe. Er wordt een alternatief financierings- en bestuursmodel voor ABN Amro uitgewerkt, inclusief een mogelijke rol voor geduldig kapitaal van institutionele beleggers., In het regeerakkoord staat: ABN AMRO kan pas terug naar de markt als de financiële sector stabiel is. Er moet voldoende interesse zijn in de markt, de onderneming moet er klaar voor zijn en zoveel mogelijk van de totale investering van de Staat moet terugverdiend kunnen worden. Tegen deze achtergrond onderzoeken we ook andere opties dan een volledige beursgang. De Algemene Rekenkamer heeft de kosten die de Nederlandse Staat en daarmee de Nederlandse belastingbetaler heeft gemaakt becijferd op 31,7 miljard euro, de minister van Financiën becijfert deze kosten op 24,5 miljard euro. De opbrengst van beursgang wordt nu geschat op hooguit 15 miljard euro. 7

8 Motie 19 ABN AMRO: tijd voor een alternatief (contactpersoon: Welling, Gerben, G.P.), die de vorige politieke ledenraad op 11 april jl. in Nieuwegein door het partijbestuur is overgenomen, bevat o.a. de volgende tekst: De politieke ledenraad, bijeen op 11 april 2015 in Nieuwegein, Constaterende dat: - de overheid ABN AMRO en SNS heeft moeten redden van een faillissement en de andere banken met staatsteun overeind heeft moeten houden; - dit de samenleving veel geld heeft gekost en dat een herhaling daarvan moet worden voorkomen; Overwegende dat: - vanuit verschillende hoeken is gewezen op de risico's van herhalingen van problemen voor banken zoals in 2008; - er dus nog forse stappen moeten worden gezet om de bancaire sector weer gezond en dienstbaar aan de samenleving te maken; - vanuit de samenleving de roep klinkt om een diverse bancaire sector met verschillende soorten banken. Roept de Tweede Kamerfractie en de minister van Financiën op om: - een sociaal democratische visie te ontwikkelen op de rol van de banken in de samenleving; - en daarin nadrukkelijk de mogelijkheden voor het creëren van een nutsbank mee te nemen. Het nu genomen besluit van het kabinet is een compromis dat het slechtste biedt van twee werelden. Er wordt geen duurzaam beter en betrouwbaarder bankenstelsel gerealiseerd en we hebben een groot verlies voor de belastingbetaler, plus de door de crisis veroorzaakte private problematische schulden worden niet opgelost bij beursgang. In lijn met ons verkiezingsprogramma is onze voorkeurspositie geen beursgang. Zeker niet nu we nog wachten op de gevraagde sociaaldemocratische visie op het bankenstelsel zouden nu geen onomkeerbare stappen gezet moeten worden bij een zo grote bank die nu in staatshanden is. Mocht er op enig moment toch voor beursgang gekozen worden dan moet onze partij daar vooral eisen stellen die de risico s van nieuwe problemen bij deze bank zoveel mogelijk voorkomen en die een volledige terugbetaling van de door de banken veroorzaakte publieke en private schade zeker stelt. Niet de hoogste eenmalige opbrengst nu, maar juist het beperken van toekomstige risico s, een duurzaam en sociaal bankenstelsel, en duurzame publieke inkomsten moeten centraal staan. Tenslotte vraagt de motie om bij die andere staatsbank (SNS) nu in ieder geval geen onomkeerbare stappen te zetten die het perspectief van een nutsbank verder weg brengen. Preadvies: AFWIJZEN ABN AMRO is in 2008 genationaliseerd om de ineenstorting van het Nederlandse financiële systeem te voorkomen. Daarmee is de Nederlandse economie gered en het spaargeld van mensen beschermd. Hoewel de nationalisatie van ABN AMRO de Nederlandse staat en daarmee de belastingbetaler veel geld heeft gekost, waren de gevolgen van niet ingrijpen dramatisch geweest. Uiteraard vindt de PvdA dat de belastingbetaler zoveel als mogelijk moet terugzien van het belastinggeld. ABN AMRO wordt echter niet in één keer op eigen benen gezet. Dat betekent dat op dit moment ook niet vaststaat wat uiteindelijk de opbrengst zal zijn. Wel is duidelijk dat de Nederlandse staat in ieder geval de komende jaren nog (groot) aandeelhouder is en net als voorgaande jaren meedeelt in de winst in de vorm van dividend. Om te voorkomen de belastingbetaler nog een keer opdraait voor falende banken is het noodzakelijk de bankensector weer gezond te maken. Banken moeten weer solide en sober worden en dienstbaar zijn aan de samenleving. De risico s moeten bij de belegger liggen en niet bij de belastingbetaler. Producten moeten begrijpelijk zijn en niet worden aangesmeerd. Beloningen moeten beheerst zijn. Er moet worden afgestapt van de bonuscultuur. Bankiers moeten de klanten en samenleving dienen, niet zichzelf. Dat zijn de uitgangspunten voor de PvdA-fractie bij het hervormen van de bankensector. Dat stelt ook de commissie-melkert in haar rapport De Bakens verzetten. De commissie onderschrijft het uitgangspunt dat banken private ondernemingen zijn, maar tegelijkertijd vereist de rol van banken in het functioneren van de financiële infrastructuur solide regelgeving en streng toezicht. Uiteindelijk moet worden voorkomen dat de winsten toevallen aan aandeelhouders en bestuurders, terwijl de 8

9 verliezen worden afgewenteld op de samenleving. Bovendien, schrijft de commissie, is Nederland gediend met een divers bankenlandschap. De PvdA werkt daar hard aan, zowel in de Kamer als in het kabinet. Het Regeerakkoord kent de meest vergaande hervorming van de financiële sector uit de Nederlandse geschiedenis en kent ook in Europa naar ons weten geen evenknie. Daar lag en ligt de visie aan ten grondslag dat de financiele sector nog altijd ongezond is en zonder gezonde banken een instabiele economie resteert. Er moest en moet kortom veel veranderen. Door hogere buffers van banken te eisen zodat klappen zelf kunnen worden opgevangen. Door de invoering van de Dijsselbloem-doctrine, waardoor beleggers opdraaien voor een bank in problemen en niet de belastingbetaler. Door het provisieverbod, waardoor het aansmeren van producten aan banden is gelegd. Door de invoering van de bankierseed gekoppeld aan tuchtrecht, zodat bankiers die over de schreef gaan aangepakt kunnen worden. De PvdA wil verder dat de risico's van zakenbankieren afgescheiden worden van het nutsbankieren, zodat de nutsfunctie wordt beschermd. Bovendien is de strengste bonuswetgeving van Europa dit jaar ingegaan om roekeloos handelen te voorkomen. Ook heeft het kabinet, naar aanleiding van de motie van het CDA en de PvdA (motie Van Hijum- Nijboer), onderzoek gedaan naar alternatieven voor het op eigen benen zetten van ABN AMRO. De PvdA heeft dus de gevraagde alternatieven door het kabinet nader later uitwerken, analyseren en beoordelen. Daaruit is de conclusie getrokken dat het kabinet onder strenge voorwaarden kan instemmen met het op eigen benen zetten van ABN. Uitgangspunt blijft, zoals gesteld, een solide, sobere en klantgericht bankensector. Daarom stelt zij harde voorwaarden aan het op eigen op eigen benen zetten van ABN AMRO. De PvdA wil een dienstbare bank waar de klant centraal staat, met oog voor de belangen van klanten, werknemers en samenleving. Dat moet in de statuten worden verankerd. Daar hoort ook een gematigd beloningsbeleid bij. De komende jaren krijgt de top van de bank vanwege het SP/PvdA amendement Merkies-Nijboer geen salarisverhoging of bonussen. En de PvdA wil een stevige beschermingsconstructie, zodat de bank niet het slachtoffer wordt van roekeloze aandeelhouders. Aan die voorwaarden lijkt het besluit van het kabinet te voldoen. De PvdA-fractie vindt en divers bankenlandschap van groot belang. Zo is de ING een private bank en is de Rabobank een coöperatie. Twee van de vier grootbanken zijn nu in staatshanden. Dat sluit niet aan bij een divers aanbod. Met het op eigen benen zetten van ABN AMRO wordt straks een begin gemaakt. Over SNS, de andere bank in staatshanden, moet nog een definitief besluit worden genomen. Maar de uitgangspunten zijn helder: SNS moet een solide, sobere bank worden die dienstbaar is aan de samenleving. De fractie zal het kabinet vragen nadrukkelijk alternatieven te ontwikkelen voor een beursgang van SNS, zoals een coöperatie, het in publieke handen houden van een minderheids- of meerderheidsbelang en het louter verkopen aan beleggers met louter een lange termijnhorizon. De beslissing over SNS wordt echter niet op korte termijn verwacht. De fractie zal eerst een uitgebreide verkenning van alternatieven vragen van het kabinet. 9

10 6. Motie Griekenland Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard, G.) Hellevoetsluis, Borger-Odoorn, Krimpen aan den Ijssel Ingediend op: De Politieke Ledenraad van de PvdA, In vergadering bijeen op zondag 31 mei 2015 in Utrecht, Van oordeel dat hervormingen in Griekenland op een zodanige manier moeten worden ingevuld dat deze de Grieken niet verder in uitzichtloze armoede drukt maar juist met een Neokeynesiaans beleid gericht moet zijn op meer investeringen en bestedingen die leiden tot duurzame groei en daardoor meer belastinginkomsten, naast een onafhankelijke belastingdienst, een effectieve belastinginning, onafhankelijk toezicht op de staatsuitgaven, en een effectieve aanpak van corruptie, belastingvlucht en criminaliteit, waarbij de Trojka concrete ondersteuning moet bieden, en tegelijkertijd sanering van de Griekse schulden moet plaatsvinden, Roept de PvdA-fracties in de Tweede Kamer, onze PvdA-delegatie in het Europees Parlement, de PvdA-bewindslieden in het kabinet, en de voorzitter van de Eurogroep op er alles aan toe te doen te bevorderen dat de eisen en hulp aan Griekenland zoveel mogelijk in de richting van wat deze motie bepleit wordt gewijzigd, en een Grieks faillissement en/of Euro/EU-exit te voorkomen, Verzoekt het partijbestuur om in samenwerking met WBS, de Max van der Stoel Foundation, de Tweede Kamerfractie en onze Eurodelegatie in het Europees Parlement een alternatief sociaaldemocratisch beleid te formuleren voor Europese schuldenlanden en daarover met linkse partijen in Nederland en elders in de EU een conferentie in de 2e helft van dit jaar te organiseren, En gaat over tot de orde van de dag. Deze motie is voorbereid binnen de beweging Linksom! in de PvdA Gelet op de eis vanuit de trojka van EC, ECB en IMF aan Griekenland om verdere hervormingen door te voeren als voorwaarde voor verdere financiële steun, Hervormingen hebben, anders dan vaak wordt gesteld, geen politiek-neutrale betekenis, maar worden doorgaans en ook nu ingevuld met achterhaalde recepten van neoliberale bezuinigingspolitiek. In een mooi gesprek met de Amerikaanse econoom Joseph Stiglitz bij de OESOherinnerde de Griekse minister van Financiën, Yanis Varoufakis, ons onlangs nog eens aan het politieke karakter van de het dogma van de zogeheten structurele hervormingen die Griekenland door de eurogroep worden opgelegd. Die term, structurele hervormingen, ligt economen in de mond bestorven en ze denken ook dat zij dan wat zeggen. Dat is niet zo, het is een leeg begrip. Vaak bedoelen degenen die het in de mond nemen er hetzelfde mee, een flexibele arbeidsmarkt, een hogere pensioenleeftijd en ook nog iets met de woningmarkt. Maar adequate structurele hervormingen zijn uiteraard pas écht mogelijk na een concrete analyse van wat in een land het grootste obstakel voor groei is. Dan zal je op verschillende antwoorden uitkomen. Het IMF en de EU vinden dat wij de arbeidsmarkt in Griekenland moeten dereguleren, zei Varoufakis. Maar helpt deregulering op een arbeidsmarkt waar dertig procent van de economie zwart is, waar werkgevers migranten op schandalige manier uitbuiten, waar de overheid moeite heeft om belasting bij bedrijven te heffen? Nee, zegt Varoufakis, in zulke omstandigheden is het nodig de arbeidsmarkt meer te reguleren. Dat zou in Griekenland nu écht een structurele hervorming zijn. En hij heeft gelijk. Een Grieks faillissement en/of een Griekse exit uit de Eurozone of zelfs de EU is zeer ongewenst voor Griekenland, voor de euro, voor de EU en voor de Europese geopolitieke verhoudingen. Als de Trojka de neoliberale aanpak van hervormingen blijft eisen, dan is zo n faillissement en/of exit wellicht zelfs beter voor de Grieken. Maar zeker nu de Grieken ook zelf in overgrote meerderheid bij de EU en de eurozone willen blijven horen, moet onze solidariteit met de Grieken tot uiting worden gebracht door het eisen maar vooral ook helpen bij wel rechtvaardige en wel effectieve hervormingen. Van de gewone Griekse burger en zeker van de arme kant van de Griekse samenleving is al teveel gevraagd. Hen moet juist perspectief op werk, inkomen en een volwaardig bestaan geboden worden. 10

11 Preadvies: AFWIJZEN Toelichting Tijdens de vorige ledenraad is een motie met de strekking overgenomen dat er oog moet zijn voor de Griekse sociaaleconomische problematiek en met oog voor de gewone Grieken gezocht moet worden naar een sociale oplossing. Daarover is op de Ledenraad gediscussieerd, voert men binnen de PES hier bijzonder vaak het debat over en voert de fractie de motie reeds uit.. 11

Geen mensen uitsluiten van hulp. Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden

Geen mensen uitsluiten van hulp. Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden Geen mensen uitsluiten van hulp Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden Inhoudspagina 3 Schuld? 4 Hoe en bij wie ontstaan schulden? Schulden zijn niet alleen een zaak van

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Sociaal Politiek Program CNV. Wij zijn één samenleving

Sociaal Politiek Program CNV. Wij zijn één samenleving Sociaal Politiek Program CNV Wij zijn één samenleving Sociaal Politiek Program CNV Wij zijn één samenleving Het CNV bepleit een breed gedragen aanpak van onze structurele problemen waarbij het bevorderen

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie

De beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. De heer Holdijk (SGP): Voorzitter. Verreweg het meeste wat nog over dit wetsvoorstel gezegd zou kunnen worden in dit stadium van behandeling, is naar mijn mening reeds naar voren gebracht tijdens de Tweede

Nadere informatie

1.1 Unieke tijden: de uitdagingen

1.1 Unieke tijden: de uitdagingen Inhoudsopgave 1.1 Unieke tijden: de uitdagingen...2 1.2 De Rode Draad: Iedereen telt mee...5 1.3 Nieuwe Kansen: de hervormingen...8 2. Onze keuzes...12 2.1 Emancipatie, onderwijs en cultuur...12 2.2 Werk

Nadere informatie

Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010

Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010 Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginselen... 3 0.1 Waarom beginselen?... 3 0.2 Ons ideaal... 3 0.3 Beginselen... 3 0.4 Kenmerken van de samenleving...

Nadere informatie

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012 Bruggen slaan Regeerakkoord VVD - PvdA 29 oktober 2012 Bruggen slaan VVD en PvdA delen een onverwoestbaar geloof in de toekomst, een rotsvast vertrouwen in wat Nederlanders samen voor elkaar kunnen krijgen

Nadere informatie

De financiële markten aan banden?

De financiële markten aan banden? De financiële markten aan banden? Uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de SP Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 15, nummer 2, februari 2013 De financiële markten aan banden? Hoe krijgen we weer

Nadere informatie

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld SOCIALE ZAKEN Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012-2015 Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Smallingerland Kadernota schuldhulpverlening Mensenschuld Pagina 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De rol van de overheid in de financiële sector. Manifest van de commissie Sociaal Economische Zaken, SGP-jongeren

De rol van de overheid in de financiële sector. Manifest van de commissie Sociaal Economische Zaken, SGP-jongeren De rol van de overheid in de financiële sector Manifest van de commissie Sociaal Economische Zaken, SGP-jongeren »Index» Voorwoord» Inleiding» 1. SNS: wat gebeurde er?» 2. Geldschepping» 3. De rol van

Nadere informatie

Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding

Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding Inleiding... 3 1 Gemeentelijk beleidskader... 5 1.1 Inkomensbeleid... 5 1.1.1 Inkomensbeleid is van het Rijk... 5 1.1.2

Nadere informatie

4. Welke waarde hecht u aan het recht op openbaar onderwijs, de vrijheid van bijzonder onderwijs en de financiële gelijkstelling?

4. Welke waarde hecht u aan het recht op openbaar onderwijs, de vrijheid van bijzonder onderwijs en de financiële gelijkstelling? Noot 1 (zie blz. 2629) De commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven heeft de eer het volgende te rapporteren. In handen van de commissie is gesteld, behalve de geloofsbrief van de heer J. ten

Nadere informatie

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 COLOFON Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oostrom Jan Admiraal Ria Teunissen RESEARS / FOTO S

Nadere informatie

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 149 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 mei 2009 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006. Inleiding. 0.1 Het Nederland van morgen

PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006. Inleiding. 0.1 Het Nederland van morgen PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006 Inleiding 0.1 Het Nederland van morgen Gaat het nu goed of slecht met Nederland? Dat hangt er van af waar je naar kijkt. Ons land heeft al zestig jaar op eigen

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

PARITAS PASSÉ DEBITEUREN EN CREDITEUREN IN DE KNEL DOOR ONGELIJKE INCASSOBEVOEGDHEDEN. Paritas passé

PARITAS PASSÉ DEBITEUREN EN CREDITEUREN IN DE KNEL DOOR ONGELIJKE INCASSOBEVOEGDHEDEN. Paritas passé van een eenvoudige rangorde tussen concurrente en preferente crediteuren. Dankzij allerlei bijzondere bevoegdheden duwen crediteuren elkaar steeds vaker opzij. Mede hierdoor wordt de prikkel voor crediteuren

Nadere informatie

Concept-D66 verkiezingsprogramma 2010-2014 t.b.v. amendering

Concept-D66 verkiezingsprogramma 2010-2014 t.b.v. amendering Concept-D66 verkiezingsprogramma 2010-2014 t.b.v. amendering Dit document is het concept-verkiezingsprogramma van D66, dat gebruikt kan worden voor amendering. De delen die geamendeerd kunnen worden, zijn

Nadere informatie

Samen sterker. Werken aan een beter Nederland

Samen sterker. Werken aan een beter Nederland Samen sterker Werken aan een beter Nederland Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006 1 "Schrijf een verkiezingsmanifest dat voortborduurt op het werk dat de afgelopen jaren is verricht, en waarin ook

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie