Moties en preadviezen Politieke Ledenraad 31 mei te Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Moties en preadviezen Politieke Ledenraad 31 mei te Utrecht"

Transcriptie

1 Moties en preadviezen Politieke Ledenraad 31 mei te Utrecht Voorstel volgorde behandeling moties Preadvies: OVERNEMEN 2 Onderwijsstandenmaatschappij 3 Stapeling van studies 4 Selectiemoment van het onderwijs 10 Waakzaamheid en verdraagzaamheid 14 Stand van zaken online platform 20 Humaan en solidair vluchtelingenbeleid 21 Bestuursakkoord BBB: ruimte voor efficiënt lokaal beleid 26 Schieten op zwerfkatten 27 Kiesdrempel kleine partijen 28 Bed, bad, brood én begeleiding Preadvies: AFWIJZEN Geclusterd per beleidsterrein 1 ABN AMRO onder voorwaarden naar de beurs - FIN 5 Beursgang ABN AMRO - FIN 22 ABN AMRO: Wat is de sociaal democratische toekomst? FIN 6 Griekenland FIN 18 Inkomensongelijkheid als bindingsmiddel - FIN 7 Problemen in de zorg - SZW 8 Parlementair onderzoek naar decentralisaties - SZW 9 Fraudewet - SZW 11 Werk en jongeren - SZW 12 Problemen bij de participatiewet - SZW 13 Duurzame arbeids(re)activering - SZW 16 Flexwerkers bij de overheid niet buiten de deur ivm WWZ - SZW 17 Iedereen aan de slag - SZW 15 Beter schooladvies basisonderwijs - OCW 25 Onderwijs Duits - OCW 19 (?) Humaan en rechtvaardig buitenschuldbeleid - Asiel en integratie 23 Gelijke behandeling examenkandidaten - Asiel en integratie 24 Kostenbeheersing inburgering - Asiel en integratie 1

2 1. ABN Amro onder voorwaarden naar de beurs Brummen (contactpersoon: Flore, Cor, C.) Borger-Odoorn, Etten-Leur, Heerenveen, Hellevoetsluis Ingediend op: De ledenraad bijeen op 31 mei 2015, verzoekt de Tweede Kamerfractie te bewerkstelligen, dat de ABNAmro naar de beurs gebracht kan worden onder de voorwaarde, dat de bank 10 jaar lang een deel van zijn winst aanwendt om zijn schuld aan de Nederlandse burgers terug te betalen. en gaat over tot de orde van de dag. Ik help als vrijwilliger bij het maatschappelijk werk in Brummen mensen die financiële problemen hebben. Bij vrijwel alle mensen die ik help, kom ik de banken tegen die een geldvordering hebben: een hypotheek of een persoonlijke lening. De banken, ook de ABNAmro, doen er alles aan om het geld terug te krijgen. Ze leggen beslag op het salaris, laten deurwaarders beslag leggen op je uitkering, vaak zonder rekening te houden met de beslagvrije voet, zodat de mensen nog verder in de schulden raken. Voor huurders dreigt dan huisuitzetting, omdat ze de huur niet meer kunnen betalen en iemand met een eigen huis wordt geconfronteerd met een gedwongen verkoop, wat meestal tot gevolg heeft dat men zonder huis en met een grote restschuld achterblijft. En de bank zal er alles aan doen om deze restschuld te innen. Als er regelingen getroffen kunnen worden, zullen de schuldenaren van een minimaal inkomen moeten rond komen en vaak aangewezen zijn op de voedselbank. De afdeling Brummen ziet dat de ABNAmro nog steeds een grote schuld aan ons heeft. De Nederlandse burgers hebben via de overheid de bank 22 miljard geleend, zodat ze niet omviel. In de pers lezen we dat de bank mogelijk rond 15 miljard euro opbrengt. Blijft dus een restschuld over van 7 miljard euro. De afdeling vindt dat de ABNAmro die schuld moet terug betalen. Dat gaat niet in één keer, maar bij de beursgang moet bedongen worden, dat de bank 10 jaar lang een deel van zijn winst moet aanwenden om zijn schuld aan de Nederlandse burgers terug te betalen. Het kan toch niet zo zijn dat de ABNAmro alles kan doen om zijn vorderingen bij burgers te innen en zelf de Nederlandse burgers laat zitten met een vordering van 7 miljard euro!! En dan te bedenken dat de ABNAmro burgers in sommige gevallen tot de voedselbank veroordeelt en zelf zijn bestuurders met euro wil belonen. Preadvies: AFWIJZEN ABN AMRO is in 2008 genationaliseerd om de ineenstorting van het Nederlandse financiële systeem te voorkomen. Daarmee is de Nederlandse economie gered en het spaargeld van mensen beschermd. Hoewel de nationalisatie van ABN AMRO de Nederlandse staat en daarmee de belastingbetaler veel geld heeft gekost, waren de gevolgen van niet ingrijpen dramatisch geweest. Uiteraard vindt de PvdA dat de belastingbetaler zoveel als mogelijk moet terugzien van het belastinggeld. ABN AMRO wordt echter niet in één keer op eigen benen gezet. Dat betekent dat op dit moment ook niet vaststaat wat uiteindelijk de opbrengst zal zijn. Wel is duidelijk dat de Nederlandse staat in ieder geval de komende jaren nog (groot) aandeelhouder is en net als voorgaande jaren meedeelt in de winst in de vorm van dividend. Om te voorkomen de belastingbetaler nog een keer opdraait voor falende banken is het noodzakelijk de bankensector weer gezond te maken. Banken moeten weer solide en sober worden en dienstbaar zijn aan de samenleving. De risico s moeten bij de belegger liggen en niet bij de belastingbetaler. Producten moeten begrijpelijk zijn en niet worden aangesmeerd. Beloningen moeten beheerst zijn. Er moet worden afgestapt van de bonuscultuur. Bankiers moeten de klanten en samenleving dienen, niet zichzelf. Dat zijn de uitgangspunten voor de PvdA-fractie bij het hervormen van de bankensector. 2

3 Dat stelt ook de commissie-melkert in haar rapport De Bakens verzetten. De commissie onderschrijft het uitgangspunt dat banken private ondernemingen zijn, maar tegelijkertijd vereist de rol van banken in het functioneren van de financiële infrastructuur solide regelgeving en streng toezicht. Uiteindelijk moet worden voorkomen dat de winsten toevallen aan aandeelhouders en bestuurders, terwijl de verliezen worden afgewenteld op de samenleving. Bovendien, schrijft de commissie, is Nederland gediend met een divers bankenlandschap. De PvdA werkt daar hard aan, zowel in de Kamer als in het kabinet. Het Regeerakkoord kent de meest vergaande hervorming van de financiële sector uit de Nederlandse geschiedenis en kent ook in Europa naar ons weten geen evenknie. Daar lag en ligt de visie aan ten grondslag dat de financiële sector nog altijd ongezond is en zonder gezonde banken een instabiele economie resteert. Er moest en moet kortom veel veranderen. Door hogere buffers van banken te eisen zodat klappen zelf kunnen worden opgevangen. Door de invoering van de Dijsselbloem-doctrine, waardoor beleggers opdraaien voor een bank in problemen en niet de belastingbetaler. Door het provisieverbod, waardoor het aansmeren van producten aan banden is gelegd. Door de invoering van de bankierseed gekoppeld aan tuchtrecht, zodat bankiers die over de schreef gaan aangepakt kunnen worden. De PvdA wil verder dat de risico's van zakenbankieren afgescheiden worden van het nutsbankieren, zodat de nutsfunctie wordt beschermd. Bovendien is de strengste bonuswetgeving van Europa dit jaar ingegaan om roekeloos handelen te voorkomen. Ook heeft het kabinet, naar aanleiding van de motie van het CDA en de PvdA (motie Van Hijum- Nijboer), onderzoek gedaan naar alternatieven voor het op eigen benen zetten van ABN AMRO. De PvdA heeft dus de gevraagde alternatieven door het kabinet nader later uitwerken, analyseren en beoordelen. Daaruit is de conclusie getrokken dat het kabinet onder strenge voorwaarden kan instemmen met het op eigen benen zetten van ABN. Uitgangspunt blijft, zoals gesteld, een solide, sobere en klantgericht bankensector. Daarom stelt zij harde voorwaarden aan het op eigen op eigen benen zetten van ABN AMRO. De PvdA wil een dienstbare bank waar de klant centraal staat, met oog voor de belangen van klanten, werknemers en samenleving. Dat moet in de statuten worden verankerd. Daar hoort ook een gematigd beloningsbeleid bij. De komende jaren krijgt de top van de bank vanwege het SP/PvdA amendement Merkies-Nijboer geen salarisverhoging of bonussen. En de PvdA wil een stevige beschermingsconstructie, zodat de bank niet het slachtoffer wordt van roekeloze aandeelhouders. Aan die voorwaarden lijkt het besluit van het kabinet te voldoen. De PvdA-fractie vindt en divers bankenlandschap van groot belang. Zo is de ING een private bank en is de Rabobank een coöperatie. Twee van de vier grootbanken zijn nu in staatshanden. Dat sluit niet aan bij een divers aanbod. Met het op eigen benen zetten van ABN AMRO wordt straks een begin gemaakt. Over SNS, de andere bank in staatshanden, moet nog een definitief besluit worden genomen. Maar de uitgangspunten zijn helder: SNS moet een solide, sobere bank worden die dienstbaar is aan de samenleving. De fractie zal het kabinet vragen nadrukkelijk alternatieven te ontwikkelen voor een beursgang van SNS, zoals een coöperatie, het in publieke handen houden van een minderheids- of meerderheidsbelang en het louter verkopen aan beleggers met louter een lange termijnhorizon. De beslissing over SNS wordt echter niet op korte termijn verwacht. De fractie zal eerst een uitgebreide verkenning van alternatieven vragen van het kabinet. 3

4 2. Motie Onderwijsstandenmaatschappij Schiedam (contactpersoon: Plas, Louis, L.M.) Ridderkerk, Krimpen aan den Ijssel Ingediend op: De politieke ledenraad van de PvdA, in vergadering bijeen op zondag 31 mei in Utrecht, Roept de PvdA fractie op te bevorderen, dat bij het vakkenpakket in het funderend onderwijs meer aandacht wordt gericht op persoonlijkheidsvorming en basale maatschappelijke vaardigheden. Met name aan de onderkant van de samenleving ontwikkelt zich een relatief homogene groep, die over weinig maatschappelijk gewaardeerde talenten beschikt en ook weinig talent kan overdragen aan de volgende generatie. Zowel de inter - als de intra - generationele mobiliteit komt hierdoor tot stilstand. Wie met een lage opleiding de arbeidsmarkt betreedt, heeft nog maar weinig kans op een opwaartse carrière, die perspectief biedt op een mooie maatschappelijke positie. Maatschappelijke achterstand krijgt daarmee een erfelijk karakter. Er dreigt zo een nieuwe tweedeling te ontstaan, waarin aan de onderkant nauwelijks meer sociale mobiliteit plaats vindt naar hogere segmenten. De daardoor ontstane groeiende ongelijkheid berokkent de economie en de samenleving als geheel schade en is ook op zichzelf onrechtvaardig. Het selectiemoment van het onderwijs in mondiaal en Europees verband ligt in Nederland op jonge leeftijd. De basisvaardigheden dienen dus in een vroeg stadium onderwezen te worden, op het niveau derhalve, waarop nog alle leerlingen aan hetzelfde onderwijs deelnemen. Deze motie is voorbereid binnen de beweging Linksom! in de PvdA. Preadvies: OVERNEMEN De PvdA-fractie hecht zeer aan burgerschapsvorming en de persoonlijke ontwikkeling van jongeren in het onderwijs in het algemeen. Hiervoor zijn ook al zaken geregeld maar wij denken dat op dit vlak nog meer resultaat behaald kan en moet worden. Vanuit de onderwijsvisie dat we over het wat gaan en niet over het hoe hebben we niet de intentie om hier het onderwijs eenzijdig zaken op te gaan leggen maar zullen we zeker, binnen de mogelijkheden en gespreksmomenten die er zijn richting onderwijs en regering, aandacht vragen voor dit onderwerp en deze vorming van jonge mensen. Vanuit die intentie kunnen we de motie overnemen met de kanttekening dat we ons niet kunnen vinden in een deel van de toelichting met een vrij platte, te eenzijdige beschrijving van de onderkant van de samenleving. 4

5 3. Stapeling van studies Schiedam (contactpersoon: Plas, Louis, L.M.) Dordrecht, Ridderkerk, Krimpen aan den Ijssel Ingediend op: De politieke ledenraad van de PvdA, In vergadering bijeen op zondag 31 mei 2015 in Utrecht, Van oordeel, Dat stapeling van studies een belangrijke route is voor sociale mobiliteit Dat geen financiële of andere belemmeringen hierbij mogen worden toegestaan, Roept de 2e Kamer fractie op om deze stapeling zo voluit mogelijk te faciliteren En gaat over tot de orde van de dag. Deze motie is voorbereid binnen de beweging Linksom! in de PvdA. Preadvies: OVERNEMEN De PvdA is een partij die ontwikkeling en emancipatie hoog in het vaandel heeft staan. Het stapelen van opleidingen (MBO-HBO-WO) is daarbij een belangrijk principe om mensen binnen het onderwijs de weg naar een hoger opleidingsniveau en arbeidsmarktkansen te bieden. Daarin zullen wij altijd staan voor de toegankelijkheid van onderwijs en het beleid in de voorbije jaren is vanuit de PvdAfractie dan ook gericht geweest op het faciliteren van mensen en op het zoveel mogelijk maken van een leven lang leren. Vanuit die inzet kunnen we ons dan ook vinden in de essentie van deze motie omdat het goed aansluit op de reeds ingezette weg. 5

6 4. Selectiemoment van het onderwijs Schiedam (contactpersoon: Plas, Louis, L.M.) Ridderkerk Ingediend op: De politieke ledenraad van de PvdA, In vergadering bijeen op zondag 31 mei 2015 in Utrecht, Constaterend, dat het selectiemoment van het onderwijs in Nederland op zeer jonge leeftijd ligt; Van oordeel dat dit probleem zich het meest pijnlijk manifesteert bij de hoogste niveaus van het VMBO en HAVO, Zich richtend op een langere periode van ononderbroken funderend onderwijs, te beginnen met een combinatie van de hoogste niveaus van het VMBO met de HAVO, Roept de PvdA fractie in de Tweede Kamer, in het verlengde van deze motie, op om in dit verband voorstellen en initiatieven te ontwikkelen en deze te bespreken met de leden van onze partij. En gaat over tot de orde van de dag. Aan de onderkant van de samenleving blijft een relatief homogene groep achter, die over weinig gewaardeerde talenten beschikt. Zij draagt daarbij ook weinig talent over aan de volgende generatie. Zowel de inter - als de intra generationele mobiliteit wordt hierdoor verzwakt. Een lage opleiding geeft steeds minder kans op een opwaartse carrière, die perspectief biedt op een mooie positie. Maatschappelijke achterstand krijgt mede daardoor een erfelijk karakter. Sociale mobiliteit wordt hierbij meer dan nodig geschaad. De daardoor ontstane en ook groeiende ongelijkheid berokkent zowel de economie als de samenleving in zijn geheel schade en is ook in zichzelf onrechtvaardig.(zie artikel Jan van Zijl in de digitale extra S en D). Een later selectiemoment draagt er ook toe bij, dat sociale klassen elkaar beter kunnen ontmoeten. Deze motie is voorbereid binnen de beweging Linksom! in de PvdA. Preadvies: OVERNEMEN Niet voor elk kind van twaalf jaar is het goed dat er al in groep 8 van de basisschool een schooltype op geplakt wordt: jij bent een vmbo-beroeps-kind, jij een havo-kind. Dit label krijgen kinderen er steeds lastiger weer af, als blijkt dat ze toch een hoger niveau aankunnen. Onderwijs is de motor van de emancipatie en de verheffing. De motie sluit dan ook goed aan op onze wens om te bekijken welke verbeteringen voor laatbloeiers we kunnen doorvoeren. De PvdA-onderwijswoordvoerders vanuit de Kamerfractie nodigen de leden van harte uit hierover mee te denken. 6

7 5. MOTIE BEURSGANG ABN AMRO Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard, G.) Eindhoven, Krimpen aan den Ijssel Ingediend op: MOTIE BEURSGANG ABN AMRO De Politieke Ledenraad van de PvdA, In vergadering bijeen op zondag 31 mei 2015 in Utrecht, Roept de Tweede Kamerfractie van de PvdA op: 1. Op dit moment nog niet akkoord te gaan met de beursgang van ABN AMRO. Met onafhankelijk onderzoek moet eerst worden vastgesteld dat andere opties dan beursgang voldoende zijn onderzocht (met als ijkpunt een meer duurzaam stelsel van banken, waarin de klant centraal staat en risico s voor de klant, de belastingbetaler en de samenleving zo beperkt mogelijk zijn). 2. Als er op enige termijn toch een beursgang plaatsvindt tenminste de volgende voorwaarden te stellen: (a) Het negatief saldo voor de staat en belastingbetaler wordt opgelost, eventueel door een aparte bankenbelasting. (b) Met deze bankenbelasting tevens een plan te financieren voor een sanering van de vooral door de financiële crisis veroorzaakte private problematische schulden, waaronder die van hypotheken die onder water staan en van MKB-bedrijven wiens kredietwaardigheid ineens anders is gewaardeerd. (c) De Staat houdt tenminste structureel een minderheidsbelang en er een beschermingsconstructie komt om ongewenste overname, ongewenste risicovolle activiteiten, voorstellen die het klantbelang teveel schaden en ongewenst beloningsbeleid van bestuurders en medewerkers te kunnen blokkeren. 3. Motie 19 ABN AMRO: tijd voor een alternatief, die de vorige politieke ledenraad op 11 april jl. in Nieuwegein door het partijbestuur is overgenomen op de politieke ledenraad in september van dit jaar met een presentatie van de gevraagde visie tot uitvoering te brengen. 4. Bij de toekomst van de eveneens genationaliseerde SNS bank nu in ieder geval geen onomkeerbare stappen goed te keuren die ook daar het perspectief van een nutsbank uit het zicht zou doen verdwijnen, En gaat over tot de orde van de dag. Deze motie is voorbereid in de beweging Linksom! in de PvdA. Op verschillende momenten en in verschillende documenten zijn de standpunten van de PvdA m.b.t. de beursgang van de ABN AMRO vastgelegd. Indieners van bovenstaande motie zijn van mening dat gehandeld moet worden naar de standpunten ingenomen in onderstaande documenten. In het PvdA verkiezingsprogramma is de volgende tekst opgenomen: ABN Amro gaat niet naar de beurs. Dienstbaarheid van de bank aan onze economie moet bepalend zijn en niet aandeelhoudersrendement en winstgroei op korte termijn. Een alternatieve positionering en bestuursvorm van de bank bevordert bovendien de biodiversiteit van onze financiële sector. Door diversiteit in organisatievorm van de grote financiële spelers neemt de stabiliteit van het bankwezen toe. Er wordt een alternatief financierings- en bestuursmodel voor ABN Amro uitgewerkt, inclusief een mogelijke rol voor geduldig kapitaal van institutionele beleggers., In het regeerakkoord staat: ABN AMRO kan pas terug naar de markt als de financiële sector stabiel is. Er moet voldoende interesse zijn in de markt, de onderneming moet er klaar voor zijn en zoveel mogelijk van de totale investering van de Staat moet terugverdiend kunnen worden. Tegen deze achtergrond onderzoeken we ook andere opties dan een volledige beursgang. De Algemene Rekenkamer heeft de kosten die de Nederlandse Staat en daarmee de Nederlandse belastingbetaler heeft gemaakt becijferd op 31,7 miljard euro, de minister van Financiën becijfert deze kosten op 24,5 miljard euro. De opbrengst van beursgang wordt nu geschat op hooguit 15 miljard euro. 7

8 Motie 19 ABN AMRO: tijd voor een alternatief (contactpersoon: Welling, Gerben, G.P.), die de vorige politieke ledenraad op 11 april jl. in Nieuwegein door het partijbestuur is overgenomen, bevat o.a. de volgende tekst: De politieke ledenraad, bijeen op 11 april 2015 in Nieuwegein, Constaterende dat: - de overheid ABN AMRO en SNS heeft moeten redden van een faillissement en de andere banken met staatsteun overeind heeft moeten houden; - dit de samenleving veel geld heeft gekost en dat een herhaling daarvan moet worden voorkomen; Overwegende dat: - vanuit verschillende hoeken is gewezen op de risico's van herhalingen van problemen voor banken zoals in 2008; - er dus nog forse stappen moeten worden gezet om de bancaire sector weer gezond en dienstbaar aan de samenleving te maken; - vanuit de samenleving de roep klinkt om een diverse bancaire sector met verschillende soorten banken. Roept de Tweede Kamerfractie en de minister van Financiën op om: - een sociaal democratische visie te ontwikkelen op de rol van de banken in de samenleving; - en daarin nadrukkelijk de mogelijkheden voor het creëren van een nutsbank mee te nemen. Het nu genomen besluit van het kabinet is een compromis dat het slechtste biedt van twee werelden. Er wordt geen duurzaam beter en betrouwbaarder bankenstelsel gerealiseerd en we hebben een groot verlies voor de belastingbetaler, plus de door de crisis veroorzaakte private problematische schulden worden niet opgelost bij beursgang. In lijn met ons verkiezingsprogramma is onze voorkeurspositie geen beursgang. Zeker niet nu we nog wachten op de gevraagde sociaaldemocratische visie op het bankenstelsel zouden nu geen onomkeerbare stappen gezet moeten worden bij een zo grote bank die nu in staatshanden is. Mocht er op enig moment toch voor beursgang gekozen worden dan moet onze partij daar vooral eisen stellen die de risico s van nieuwe problemen bij deze bank zoveel mogelijk voorkomen en die een volledige terugbetaling van de door de banken veroorzaakte publieke en private schade zeker stelt. Niet de hoogste eenmalige opbrengst nu, maar juist het beperken van toekomstige risico s, een duurzaam en sociaal bankenstelsel, en duurzame publieke inkomsten moeten centraal staan. Tenslotte vraagt de motie om bij die andere staatsbank (SNS) nu in ieder geval geen onomkeerbare stappen te zetten die het perspectief van een nutsbank verder weg brengen. Preadvies: AFWIJZEN ABN AMRO is in 2008 genationaliseerd om de ineenstorting van het Nederlandse financiële systeem te voorkomen. Daarmee is de Nederlandse economie gered en het spaargeld van mensen beschermd. Hoewel de nationalisatie van ABN AMRO de Nederlandse staat en daarmee de belastingbetaler veel geld heeft gekost, waren de gevolgen van niet ingrijpen dramatisch geweest. Uiteraard vindt de PvdA dat de belastingbetaler zoveel als mogelijk moet terugzien van het belastinggeld. ABN AMRO wordt echter niet in één keer op eigen benen gezet. Dat betekent dat op dit moment ook niet vaststaat wat uiteindelijk de opbrengst zal zijn. Wel is duidelijk dat de Nederlandse staat in ieder geval de komende jaren nog (groot) aandeelhouder is en net als voorgaande jaren meedeelt in de winst in de vorm van dividend. Om te voorkomen de belastingbetaler nog een keer opdraait voor falende banken is het noodzakelijk de bankensector weer gezond te maken. Banken moeten weer solide en sober worden en dienstbaar zijn aan de samenleving. De risico s moeten bij de belegger liggen en niet bij de belastingbetaler. Producten moeten begrijpelijk zijn en niet worden aangesmeerd. Beloningen moeten beheerst zijn. Er moet worden afgestapt van de bonuscultuur. Bankiers moeten de klanten en samenleving dienen, niet zichzelf. Dat zijn de uitgangspunten voor de PvdA-fractie bij het hervormen van de bankensector. Dat stelt ook de commissie-melkert in haar rapport De Bakens verzetten. De commissie onderschrijft het uitgangspunt dat banken private ondernemingen zijn, maar tegelijkertijd vereist de rol van banken in het functioneren van de financiële infrastructuur solide regelgeving en streng toezicht. Uiteindelijk moet worden voorkomen dat de winsten toevallen aan aandeelhouders en bestuurders, terwijl de 8

9 verliezen worden afgewenteld op de samenleving. Bovendien, schrijft de commissie, is Nederland gediend met een divers bankenlandschap. De PvdA werkt daar hard aan, zowel in de Kamer als in het kabinet. Het Regeerakkoord kent de meest vergaande hervorming van de financiële sector uit de Nederlandse geschiedenis en kent ook in Europa naar ons weten geen evenknie. Daar lag en ligt de visie aan ten grondslag dat de financiele sector nog altijd ongezond is en zonder gezonde banken een instabiele economie resteert. Er moest en moet kortom veel veranderen. Door hogere buffers van banken te eisen zodat klappen zelf kunnen worden opgevangen. Door de invoering van de Dijsselbloem-doctrine, waardoor beleggers opdraaien voor een bank in problemen en niet de belastingbetaler. Door het provisieverbod, waardoor het aansmeren van producten aan banden is gelegd. Door de invoering van de bankierseed gekoppeld aan tuchtrecht, zodat bankiers die over de schreef gaan aangepakt kunnen worden. De PvdA wil verder dat de risico's van zakenbankieren afgescheiden worden van het nutsbankieren, zodat de nutsfunctie wordt beschermd. Bovendien is de strengste bonuswetgeving van Europa dit jaar ingegaan om roekeloos handelen te voorkomen. Ook heeft het kabinet, naar aanleiding van de motie van het CDA en de PvdA (motie Van Hijum- Nijboer), onderzoek gedaan naar alternatieven voor het op eigen benen zetten van ABN AMRO. De PvdA heeft dus de gevraagde alternatieven door het kabinet nader later uitwerken, analyseren en beoordelen. Daaruit is de conclusie getrokken dat het kabinet onder strenge voorwaarden kan instemmen met het op eigen benen zetten van ABN. Uitgangspunt blijft, zoals gesteld, een solide, sobere en klantgericht bankensector. Daarom stelt zij harde voorwaarden aan het op eigen op eigen benen zetten van ABN AMRO. De PvdA wil een dienstbare bank waar de klant centraal staat, met oog voor de belangen van klanten, werknemers en samenleving. Dat moet in de statuten worden verankerd. Daar hoort ook een gematigd beloningsbeleid bij. De komende jaren krijgt de top van de bank vanwege het SP/PvdA amendement Merkies-Nijboer geen salarisverhoging of bonussen. En de PvdA wil een stevige beschermingsconstructie, zodat de bank niet het slachtoffer wordt van roekeloze aandeelhouders. Aan die voorwaarden lijkt het besluit van het kabinet te voldoen. De PvdA-fractie vindt en divers bankenlandschap van groot belang. Zo is de ING een private bank en is de Rabobank een coöperatie. Twee van de vier grootbanken zijn nu in staatshanden. Dat sluit niet aan bij een divers aanbod. Met het op eigen benen zetten van ABN AMRO wordt straks een begin gemaakt. Over SNS, de andere bank in staatshanden, moet nog een definitief besluit worden genomen. Maar de uitgangspunten zijn helder: SNS moet een solide, sobere bank worden die dienstbaar is aan de samenleving. De fractie zal het kabinet vragen nadrukkelijk alternatieven te ontwikkelen voor een beursgang van SNS, zoals een coöperatie, het in publieke handen houden van een minderheids- of meerderheidsbelang en het louter verkopen aan beleggers met louter een lange termijnhorizon. De beslissing over SNS wordt echter niet op korte termijn verwacht. De fractie zal eerst een uitgebreide verkenning van alternatieven vragen van het kabinet. 9

10 6. Motie Griekenland Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard, G.) Hellevoetsluis, Borger-Odoorn, Krimpen aan den Ijssel Ingediend op: De Politieke Ledenraad van de PvdA, In vergadering bijeen op zondag 31 mei 2015 in Utrecht, Van oordeel dat hervormingen in Griekenland op een zodanige manier moeten worden ingevuld dat deze de Grieken niet verder in uitzichtloze armoede drukt maar juist met een Neokeynesiaans beleid gericht moet zijn op meer investeringen en bestedingen die leiden tot duurzame groei en daardoor meer belastinginkomsten, naast een onafhankelijke belastingdienst, een effectieve belastinginning, onafhankelijk toezicht op de staatsuitgaven, en een effectieve aanpak van corruptie, belastingvlucht en criminaliteit, waarbij de Trojka concrete ondersteuning moet bieden, en tegelijkertijd sanering van de Griekse schulden moet plaatsvinden, Roept de PvdA-fracties in de Tweede Kamer, onze PvdA-delegatie in het Europees Parlement, de PvdA-bewindslieden in het kabinet, en de voorzitter van de Eurogroep op er alles aan toe te doen te bevorderen dat de eisen en hulp aan Griekenland zoveel mogelijk in de richting van wat deze motie bepleit wordt gewijzigd, en een Grieks faillissement en/of Euro/EU-exit te voorkomen, Verzoekt het partijbestuur om in samenwerking met WBS, de Max van der Stoel Foundation, de Tweede Kamerfractie en onze Eurodelegatie in het Europees Parlement een alternatief sociaaldemocratisch beleid te formuleren voor Europese schuldenlanden en daarover met linkse partijen in Nederland en elders in de EU een conferentie in de 2e helft van dit jaar te organiseren, En gaat over tot de orde van de dag. Deze motie is voorbereid binnen de beweging Linksom! in de PvdA Gelet op de eis vanuit de trojka van EC, ECB en IMF aan Griekenland om verdere hervormingen door te voeren als voorwaarde voor verdere financiële steun, Hervormingen hebben, anders dan vaak wordt gesteld, geen politiek-neutrale betekenis, maar worden doorgaans en ook nu ingevuld met achterhaalde recepten van neoliberale bezuinigingspolitiek. In een mooi gesprek met de Amerikaanse econoom Joseph Stiglitz bij de OESOherinnerde de Griekse minister van Financiën, Yanis Varoufakis, ons onlangs nog eens aan het politieke karakter van de het dogma van de zogeheten structurele hervormingen die Griekenland door de eurogroep worden opgelegd. Die term, structurele hervormingen, ligt economen in de mond bestorven en ze denken ook dat zij dan wat zeggen. Dat is niet zo, het is een leeg begrip. Vaak bedoelen degenen die het in de mond nemen er hetzelfde mee, een flexibele arbeidsmarkt, een hogere pensioenleeftijd en ook nog iets met de woningmarkt. Maar adequate structurele hervormingen zijn uiteraard pas écht mogelijk na een concrete analyse van wat in een land het grootste obstakel voor groei is. Dan zal je op verschillende antwoorden uitkomen. Het IMF en de EU vinden dat wij de arbeidsmarkt in Griekenland moeten dereguleren, zei Varoufakis. Maar helpt deregulering op een arbeidsmarkt waar dertig procent van de economie zwart is, waar werkgevers migranten op schandalige manier uitbuiten, waar de overheid moeite heeft om belasting bij bedrijven te heffen? Nee, zegt Varoufakis, in zulke omstandigheden is het nodig de arbeidsmarkt meer te reguleren. Dat zou in Griekenland nu écht een structurele hervorming zijn. En hij heeft gelijk. Een Grieks faillissement en/of een Griekse exit uit de Eurozone of zelfs de EU is zeer ongewenst voor Griekenland, voor de euro, voor de EU en voor de Europese geopolitieke verhoudingen. Als de Trojka de neoliberale aanpak van hervormingen blijft eisen, dan is zo n faillissement en/of exit wellicht zelfs beter voor de Grieken. Maar zeker nu de Grieken ook zelf in overgrote meerderheid bij de EU en de eurozone willen blijven horen, moet onze solidariteit met de Grieken tot uiting worden gebracht door het eisen maar vooral ook helpen bij wel rechtvaardige en wel effectieve hervormingen. Van de gewone Griekse burger en zeker van de arme kant van de Griekse samenleving is al teveel gevraagd. Hen moet juist perspectief op werk, inkomen en een volwaardig bestaan geboden worden. 10

11 Preadvies: AFWIJZEN Toelichting Tijdens de vorige ledenraad is een motie met de strekking overgenomen dat er oog moet zijn voor de Griekse sociaaleconomische problematiek en met oog voor de gewone Grieken gezocht moet worden naar een sociale oplossing. Daarover is op de Ledenraad gediscussieerd, voert men binnen de PES hier bijzonder vaak het debat over en voert de fractie de motie reeds uit.. 11

12 7. Aanhoudende problemen in de zorg Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard, G.) Hellevoetsluis, Schiedam, Borger-Odoorn, Krimpen aan den Ijssel Ingediend op: De Politieke Ledenraad van de PvdA, In vergadering bijeen op zondag 31 mei 2015 in Utrecht, Roept de Tweede Kamerfractie van de PVDA en de PvdA bewindslieden direct op tot een pakket van maatregelen, waaronder: directe bevoorschotting in het kader van de PGB, een akkoord met zorgverzekeraars om de capaciteit van verpleeghuizen minder snel te verkleinen, maatregelen die ervoor zorgen dat de financiering van de GGZ snel de noodzakelijke zorg weer kan garanderen, maatregelen die de bezuiniging aan huishoudelijke hulp verder verminderen, extra financiering voor de begeleiding en ondersteuning van wijkteams, dagbesteding en bestrijding van eenzaamheid, en voor de ondersteuning van mantelzorgers, extra middelen voor begeleiding en ondersteuning van instellingen in de jeugdzorg. En gaat over tot de orde van de dag. Deze motie is voorbereid in de beweging Linksom! in de PvdA. De problemen in de zorg (huishoudelijke hulp, verpleeghuizen, GGZ, PGB s, WLZ) blijven aanhouden, en hierdoor verkrijgen teveel kwetsbare mensen niet de juiste zorg of financiële ondersteuning. Er is voortdurende onzekerheid bij cliënten en bij professionals in de zorg. Het budgettaire kader en de daarmee samenhangende krappe tijd voor de enorme transformatie zijn daarbij belangrijke knelpunten. Het is onacceptabel dat deze situatie blijft voortduren. Preadvies: AFWIJZEN Deze motie vraagt om een aantal maatregelen die deels al zijn geregeld. Er is reeds een directe bevoorschotting geregeld, de wijkteams hebben extra geld gekregen, er is meer geld gegaan naar de huishoudelijke hulp. Onze staatssecretaris hervormt niet alleen conform ons verkiezingsprogramma en het regeerakkoord, hij lost de problemen die met zo n enorme operatie gepaard gaan, gewoon op met veel oog voor knelpunten. De fractie steunt hem daarin. 12

13 8. Motie parlementair onderzoek naar decentralisaties Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard, G.) Borger-Odoorn, Schiedam, Krimpen aan den Ijssel Ingediend op: De Politieke Ledenraad van de PvdA, In vergadering bijeen op zondag 31 mei 2015 in Utrecht, Roept de Tweede Kamerfractie op om een onafhankelijk parlementair onderzoek te laten verrichten naar de voorbereiding, de transitie en voorlopige resultaten van de drie decentralisaties en de veranderingen in de langdurige zorg, En gaat over tot de orde van de dag Deze motie is voorbereid in de beweging Linksom! binnen de PvdA. De omvang en aard van de problemen met deze transformatie vragen om een onafhankelijk onderzoek. Niet om schuldigen aan te wijzen maar om te leren van gemaakte fouten. Welke maatregelen moeten worden genomen om de beoogde vernieuwing met meer eigen regie (wat iets anders is dan eigen verantwoordelijkheid of zelfs eigen schuld), meer naar draagkracht, met meer stimulering van eigen kracht (wat iets anders is dan die te verplichten), meer verantwoordelijkheid en regelruimte voor professionals en minder bureaucratie en overhead, alsnog te doen slagen? Hoe kan daarbij geborgd worden dat als zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij de burger wordt georganiseerd, er op nationaal niveau voldoende rechtszekerheid en rechtsgelijkheid is en de democratische controle voldoende geborgd is? De PvdA moet durven deze vragen onbevooroordeeld te stellen: de decentralisaties en de veranderingen in de langdurige zorg zijn geen doel op zichzelf. Als averechtse effecten groter zijn dan de kwaal, dan moeten we het proces als zodanig ook ter discussie durven te stellen en nagaan met welke alternatieve aanpak de hiervoor genoemde doelen wel bereikt kunnen worden. Critici en klagers, zeker uit de sector zelf (cliënten, professionals en vrijwilligers) verdienen het om serieus genomen te worden en niet om weggezet te worden als conservatievelingen die geen enkele verandering zouden willen of die alleen voor eigen deelbelangen zouden strijden. De analyse dat ook het huidige systeem nu grote problemen kent en dat er dus veranderingen nodig zijn wordt wel degelijk breed gedeeld. Maar de nu gekozen opzet heeft geen breed draagvlak. En de kritiek gaat verder dan alleen de omvang van de bezuinigingen en het te krappe tijdschema, maar raakt ook de vormgeving van de vernieuwing zelf. Preadvies: AFWIJZEN We zijn een half jaar onderweg met de decentralisaties. De hervormingen zijn in lijn met ons verkiezingsprogramma en het regeerakkoord wat de partij volmondig mee heeft ingestemd. Er zijn uitvoeringsproblemen, dat kan niet anders bij hervormingen van deze omvang. Maar onze staatssecretaris en fractie volgen de uitvoering nauwgezet en grijpen in als er knelpunten zijn. De fractie ziet geen reden voor een parlementair onderzoek. 13

14 9. Motie Fraudewet Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard, G.) Dordrecht, Schiedam, Borger-Odoorn, Krimpen aan den Ijssel Ingediend op: De Politieke Ledenraad van de PvdA in vergadering bijeen op zondag 31 mei 2015 in Utrecht, Gelet op de brief van de minister van SZW aan de Tweede Kamer van 30 april jl. over aanpassingen van de Fraudewet, Van oordeel dat deze aanpassingen niet ver genoeg gaan, Roept de PvdA Tweede Kamerfractie en de PvdA-bewindslieden op om er bij het overleg op 1 juli a.s. over de aanpassingen in de Fraudewet voor te zorgen dat: Behoudens bij opzet en grove schuld geen boetes meer worden opgelegd; Er extra aandacht en middelen komt om mensen in de bureaucratie van regelgeving voor uitkeringen en participatie te ondersteunen en te begeleiden; Bij overtredingen in het kader van regelgeving voor uitkeringen en participatie nooit uitsluiting voor schuldsanering geldt alleen bij opzet en grove schuld kan daarbij opgelegd worden dat de resterende schuld en boete die in dit kader is opgelegd ook na de periode van schuldsanering in termijnen wordt terugbetaald; De beslagvrije voet altijd wordt gehandhaafd, ook bij recidive van overtreding van de plichten in kader van uitkeringen en participatie, en gegarandeerd op de huidige normen (dat wil zeggen dat de beslagvrije voet opgebouwd blijft van 90% van de toepasbare basisnorm zoals vastgelegd in de Participatiewet, de correctie voor ziektekosten, de correctie voor woonkosten en de correctie voor kindgebonden budget) en dat de beslagvrije voet gegarandeerd moet zijn door alle vorderingen via de rechter in de wacht te zetten (via een moratorium, een time-out van 6 maanden) zodat stabilisatietijd wordt gevonden dat de schuldenaar zijn lopende rekeningen weer kan betalen. Dit dient voortaan ook te gelden voor die schuldeisers met bijzondere bevoegdheid die nu vereenvoudigd beslag buiten de rechter om kunnen leggen. De complexiteit van regelgeving rondom bijstand en participatie aanzienlijk verminderd door het schrappen van de overvloed aan verplichtingen en het verruimen van mogelijkheden voor bijverdiensten; De door de Nationale Ombudsman aanbevolen maar door het kabinet afgewezen verlaging van de strafrechtelijke aangiftegrens wel wordt gerealiseerd; Er meer coulance komt bij overtreding van de inlichtingenplicht in situaties van nieuw werk: nu worden bijvoorbeeld Wajong-eren gekort op hun uitkering omdat zij niet tijdig aangeven dat zij inkomsten hebben. Vaak omdat men binnen een week niet precies weet wat men verdient, of denkt dat werkgever dit wel regelt. Meestal niet bewust, maar vanwege onmacht dit zelf goed te regelen; de wildgroei van bijzondere bevoegdheden via vereenvoudigde beslagen zonder de tussenkomst van de rechter ingeperkt wordt en dat de excessen hierbij eruit gehaald worden: de CJIB boeteverdubbelingen en de bestuursrechtelijke boetes van de ZiN; De vangnetfunctie van de bijstand voor alle Nederlandse burgers weer centraal gesteld wordt; De uitkeringen in het algemeen minder afhankelijk gemaakt worden van samenlevingsvormen (bijv. AOW-ers die latten of elkaar tijdelijk verzorgen) en bescheiden tijdelijke bijverdiensten. En gaat over tot de orde van de dag. Deze motie is voorbereid binnen de beweging Linksom! binnen de PvdA. Onze verzorgingsstaat raakt doordrenkt van een filosofie die bij de VVD past, maar niet bij de PvdA, nl. dat vele burgers niet zouden willen werken, daar onvoldoende zelf voor over hebben en als ze de kans krijgen ook de boel belazeren met uitkeringsfraude. Repressieve maatregelen overheersen in de uitwerking van de tegenprestatie in de bijstand en door PGB-houders zelf niet meer te vertrouwen hebben we nu een gigantische uitvoeringscrisis bij de Sociale Verzekeringsbank. De Fraudewet uit het kabinet-rutte-i verklaarde iedere fout bij sociale 14

15 uitkeringen tot fraude met een automatische boete van 100 procent bovenop het terugbetalen van het teveel ontvangen bedrag. Een wet met een omgekeerde bewijslast die botst met de meest fundamentele beginselen van onze rechtsstaat. Vaak is er helemaal geen sprake van fraude, maar zijn mensen gewoon de weg kwijt in het doolhof van UWV, SVB en gemeentelijke bijstand. De Nationale Ombudsman constateerde al eerder dat goedwillende burgers zo behandeld worden als criminelen. Pas nadat de rechter hier een streep doorheen haalde kwam het kabinet in actie: bij brief van 30 april jl. geeft het kabinet aan dat in de toekomst het UWV, SVB en gemeenten de overtredingen moeten beoordelen op ernst en omstandigheden en daarbij moeten zij rekening houden met de verwijtbaarheid van de ontvanger van een uitkering. Als opzet in het spel is, krijgt de ontvanger een boete voor het volledige gefraudeerde bedrag. bij grove schuld is dat 75 procent. Bij verminderde verwijtbaarheid is de boete 25 procent. In de overige gevallen bedraagt de boete 50 procent van het gefraudeerde bedrag. De minimumboete van 150 euro vervalt en UWV, SVB en gemeenten kunnen, als de wet is aangepast, in meer situaties een waarschuwing geven. Deze wijzigingen gaan nog niet ver genoeg, de regelgeving en bejegening bij uitkeringen en participatieverplichtingen moet uitgaan van het beginsel van vertrouwen in de burger, tenzij. Activeringsfilosofie, de bestrijding van fraude en misbruik, de participatiesamenleving of een geïntegreerd vreemdelingenbeleid mogen hun eigen rechtvaardigingsfilosofie hebben, maar er is ook nog zoiets als een de sociale vangnetfunctie. Herstel van deze vangnetfunctie vraagt om het schrappen van categoriale uitsluitingen, een minder streng handhavingsbeleid en een lossere binding tussen uitkering en arbeid. Formele drempels moeten worden geslecht en beperkende uitvoeringspraktijken moeten actief worden tegengegaan en publiekelijk bestraft. De bijstand is er om te voorkomen dat mensen in armoede geraken. Dat vraagt om compassie in plaats van repressie. Met betrekking tot de beslagvrije voet wordt in het bijzonder opgemerkt dat niet handhaving zoals in deze motie wordt voorgesteld veel mensen in de samenleving acuut in de problemen brengt, door huisuitzettingen, energieafsluitingen en ontbinding zorgverzekeringen tot gevolg, met name voor die groepen die wel willen maar niet kunnen betalen. Door de wildgroei van bevoegdheden van beslagleggingen buiten de rechter om die met name instanties hebben, staat het recht op de beslagvrije voet nu onder druk. Er vindt verdringing plaats tussen schuldeisers onderling, waarbij schuldeisers buiten de boot vallen. In de beslagleggingen vallen met name de volgende overheidsinstanties op: de CJIB (meerdere malen verdubbeling van verkeersboetes) en de ZiN (bestuursrechtelijke boetes bovenop na 6 maanden betalingsachterstand). De koepel van schuldhulpverleningsinstanties heeft onlangs nog bericht over een sterke groei bij problematische schulden en dat iedere onopgeloste schuldprobleem de samenleving ,- kost. Zowel de gemiddelde problematische schuld stijgt (in 2014 met ruim 2% tot euro) als het aantal mensen met problematische schulden: het aantal mensen, waarbij de rechter uitkomst moet bieden is in de afgelopen drie jaar verdubbeld en bij de gemeentelijke schuldsanering is het aantal klanten vorig jaar met 3000 gestegen naar Deze cijfers zijn nog maar het topje van de ijsberg. De meeste mensen worden om bureaucratische redenen niet toegelaten tot de schuldsanering of willen dat zelf niet. In 2013 werd ingeschat dat er tussen de en huishoudens zijn die zich in een problematische schuldsituatie bevinden. Daarnaast lopen nog eens tot huishoudens een serieus risico om in een problematische schuldsituatie terecht te komen. Uitgaande van de laagste schattingen en het gemiddelde van ruim twee personen per huishouden zijn er in Nederland dus ruim mensen die in problematische schulden leven en ruim een miljoen die daar een serieus risico op lopen. Preadvies: AFWIJZEN De richting van de motie spreekt de fractie aan, die zien ze als ondersteuning van de ingezette koers. Maar de motie is erg gedetailleerd en bevat elementen die 'rijp en groen' zijn, 'met en zonder 15

16 budgettaire consequenties' en 'wel en niet verband houdend met de Fraudewet' door elkaar. Daarom moeten we de motie toch afwijzen. In algemene zin kan (moet) gezegd worden dat het juist de verdienste van de PvdA is geweest dat de van het vorige kabinet afkomstige Fraudewet nu wordt versoepeld, ondanks het verzet van de VVD daartegen (en dankzij het feit dat we CDA en D66, die destijds voor de wet stemden, aan onze kant hebben gekregen). Daar heeft de uitspraak van de CRvB een rol bij gespeeld, maar geen doorslaggevende. Die versoepeling stelt overigens, anders dan nu gesuggereerd, wel degelijk wat voor: uitvoerders kunnen straks echt onderscheid maken tussen echte fraudeurs en mensen die door de bomen het bos niet meer zien. Desondanks zullen we in het debat dat nog volgt op aandringen op verdergaande aanpassing dan in de kabinetsbrief waarnaar in de motie wordt verwezen wordt voorgesteld. Daarbij zal onder meer worden ingezet op het herzien van onder de oorspronkelijke wet opgelegde boetes en de aanbevelingen van de Ombudsman. Overigens zet de fractie zich (via publiciteit, moties, mondelinge en schriftelijke vragen) in voor een fatsoenlijke uitvoering van bijvoorbeeld de Participatiewet die vanaf 1 januari onder meer op bijstandsgerechtigden van toepassing is. Kern daarvan is het centraal stellen van de behoeften en mogelijkheden van betrokkenen, waarbij met respect perspectief geboden dient te worden op (weer) meedoen in onze samenleving c.q. op de arbeidsmarkt. De indieners ondersteunen die lijn overigens van harte, zo maak ik bijvoorbeeld op uit het veelvuldig retweeten van tweets uit de fractie daarover. 16

17 10. Motie waakzaamheid en verdraagzaamheid Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard, G.) Schiedam, Krimpen aan den Ijssel Ingediend op: De Politieke Ledenraad van de PvdA, In vergadering bijeen op zondag 31 mei 2015 in Utrecht, Roept de PvdA-fractie in de Tweede Kamer en de PvdA-bewindslieden op om: -te bevorderen dat het wahabitisch salafisme onder de moslims in Nederland wordt tegengegaan. -de buitenlandse financiering en ondersteuning daarvan te bestrijden; -een brede maatschappelijke beweging te bevorderen die met debat de strijd aangaat tegen intolerante, salafistische moslims, onder meer door de talloze complottheorieën te ontkrachten, maar die ook uitdraagt dat moslims in Nederland welkom zijn en bevorderd dat moslims volwaardig deel kunnen nemen aan onze samenleving, en waarin moslims en niet-moslims, jongeren en ouderen, en in het bijzonder ook vrouwen en moeders deelnemen, inclusief bestuurders, vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en bedrijven, docenten, rolvoorbeelden en geestelijk leiders. en gaat over tot de orde van de dag. Deze motie is voorbereid binnen de beweging Linksom! binnen de PvdA. Met financiële en andere steun vanuit fundamentalistische en extremistische regimes, organisaties en personen in onder meer Saoedi-Arabië en andere Arabische Golfstaten, heeft het wahabitische salafisme onder Nederlandse moslims een stevige voet aan de grond gekregen, en de AIVD concludeerde nog onlangs dat dit salafisme de kweekvijver is van het jihadistische kwaad. Dit salafisme is niet te verenigen met onze westerse en Europese waarden, en sterker nog, dit salafisme is erop gericht onze waarden te bestrijden en te ondermijnen, en het is niet productief om de aard en omvang van de salafistische invloed onder grote groepen moslims in ons land te relativeren. We kunnen ons niet veroorloven afzijdig te blijven van de strijd tussen salafisten en andere moslims in Nederland en in Europa door ons te beroepen op godsdienstvrijheid en scheiding tussen politiek en staat. Waar deze waarden juist zelf het doelwit van een beweging vormen en die beweging ook met geweld deze doelen wil bereiken, vanuit welke overtuiging of religie die beweging zich ook bedient, is het gewenst en noodzakelijk die waarden niet daarvoor te laten misbruiken, en na te denken over hoe we het wahabitisch salafisme kunnen bestrijden en de meer verlichte moslims ondersteunen. De dreiging die van dit salafisme uitgaat moet niet gerelativeerd worden. Steeds meer Nederlandse moslims blijken fundamentalistische opvattingen te hebben die haaks staan op onze waarden van tolerantie, individuele vrijheid, democratie en rechtsstaat. Nederlandse jonge moslims moeten gestimuleerd moeten worden met andere jongeren de ideeënstrijd aan te gaan over hun geloof, binnen de context van de waarden van onze rechtsstaat. Intolerantie over onder meer een andere interpretatie van geloofsopvattingen dan de eigen opvatting of die van de geestelijk leider, over de individuele vrijheid om van (religieuze) overtuiging te veranderen, en over de individuele vrijheid om relaties met anderen aan te gaan en te beëindigen is onacceptabel. Seculiere wetten zijn niet ondergeschikt aan de wetten en voorschriften van de eigen religie. Discriminatie om welke reden dan ook (bijvoorbeeld islamofobie, antisemitisme en homohaat) is niet toegestaan. Eigen richting is verboden is en het monopolie op gebruik van geweld ligt bij de democratisch gelegitimeerde overheid. Rechtspraak vindt onafhankelijk plaats door seculiere rechtbanken. Bij schendingen hiervan past geen tolerantie of wegkijken. Er is nooit een geldig excuus hiervoor. 17

18 De meer verlichte en bedreigde moslims hebben in deze strijd recht op onze solidariteit, als ook op steun in hun roep om als moslim volwaardig deel te kunnen nemen in onze samenleving. Het is onze plicht om ervoor te zorgen dat moslims zich hier vrij voelen om te zijn wie ze zijn, net zo goed als andere groeperingen. Moslims in Nederland voelen zich vaak niet welkom en dat moet de rest van de Nederlandse samenleving zich aantrekken. Dat ook moslims formeel allerlei vrijheden genieten om hun geloof te kunnen beleven en ook eigen scholen op te richten doet niet af aan de dagelijkse vernedering en discriminatie die zij zelf daarbij beleven in ons land. Daarom pleit de motie naast een effectieve en duidelijke aanpak van het salafisme ook om een brede beweging te starten van moslims en niet-moslims, jongeren en ouderen, inclusief bestuurders, vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en bedrijven, docenten, rolvoorbeelden en geestelijk leiders, die eraan bij moet dragen dat moslims ook beleven dat ze welkom zijn en volwaardig aan onze samenleving kunnen deelnemen. Dat is effectiever dan symboolpolitiek zoals een boerkaverbod. Met deze oproep blijft de principiële scheiding tussen staat en religie in stand, maar wordt erkend dat religies, en dus ook de islam, een betekenis hebben in het maatschappelijk verkeer en dat daar niet van weggekeken moet worden, noch als moslims radicaliseren en daardoor de kernwaarden in onze samenleving bedreigen, noch als moslims zich gediscrimineerd of vernederd en zich niet welkom voelen. Preadvies: OVERNEMEN We vinden de motie sympathiek omdat die bepleit om expliciet uit te dragen dat wij het bestaansrecht van moslims erkennen en via het debat radicaal of gewelddadig gedachtegoed weersproken en complottheorieën ontkracht moeten worden. Wij moeten onze democratische principes bewaken; via de wet en ook door onze samenleving weerbaar te maken tegen ondemocratische opvattingen. 18

19 11. Motie Werk en jongeren Ridderkerk (contactpersoonbosman, Gerard, G.) Hellevoetsluis, Borger-Odoorn, Krimpen aan den Ijssel Ingediend op: De Politieke Ledenraad van de PvdA, In vergadering bijeen op zondag 31 mei 2015 in Utrecht, Gelet op de door het partijbestuur overgenomen motie op de politieke ledenraad van 11 april jl. in Nieuwegein om de PvdA fractie in de Tweede Kamer op te roepen mede het initiatief te nemen om het minimumjeugdloon uit de wet te schrappen, opdat het reguliere minimumloon ook voor jongeren van toepassing is, Constaterend dat de combinatie van hoge collegegelden, de vervanging van de basisbeurs door leningen, de fiscale verruiming van bijverdienmogelijkheden en de steeds verdergaande flexibilisering van vooral de onderkant van de arbeidsmarkt, waarbij het beschikbare werk steeds meer in flexibele, kleine baantjes wordt omgezet, het toch al in ernstige mate aanwezige proces van verdringing van laagopgeleiden door hoger opgeleiden op de arbeidsmarkt nog verder dreigt aan te wakkeren, zeker nu binnen het nieuwe leenstelsel de bijverdiengrens wordt opgeheven, Van oordeel dat deze verdringing actief moet worden tegengegaan door het verminderen van de noodzaak bij studenten in het hoger onderwijs om bij te verdienen. Van oordeel dat de uitsluitingen van jongeren van bijstand ook negatief werkt doordat jongeren daardoor zeer laag betaalde, onzekere en kleine baantjes moeten accepteren, Roept de PvdA fractie in de Tweede Kamer op om: in aansluiting op de oproep om de afschaffing van het minimumloon ook de toegang tot bijstand voor jongeren te vereenvoudigen. De steeds verder doorslaande flexibilisering van werk voor jongeren aan de onderkant van de samenleving tegen te gaan, en te komen met een plan voor het creëren van echte banen voor laagopgeleide jongeren. En gaat over tot de orde van de dag. Deze motie is voorbereid binnen de beweging Linksom! binnen de PvdA. De motie spreekt voor zichzelf. Preadvies: AFWIJZEN Voor jongeren is het mogelijk om een bijstandsuitkering aan te vragen na de verplichte zoekperiode van 4 weken naar werk of een opleiding. De PvdA zet zich in voor een betere positie van jongeren op de arbeidsmarkt door de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren en door de positie van flexwerkers te versterken. De doorslaande flexibilisering van werk voor jongeren aan de onderkant van de samenleving wordt tegengegaan met de Wet werk en zekerheid. De PvdA-fractie zet zich er tevens voor in dat de in voorbereiding zijnde herziening van het belastingstelsel zal leiden tot extra banen en meer werk voor jongeren. 19

20 12. Motie problemen bij de Participatiewet Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard, G.) Borger-Odoorn, Krimpen aan den Ijssel Ingediend op: De Politieke Ledenraad van de PvdA, In vergadering bijeen op zondag 31 mei 2015 in Utrecht, Roept de PvdA bewindslieden op tot het toevoegen aan de begroting 2016 van geoormerkte extra middelen voor: het bestrijden van armoede bij gemeenten, reïntegratie in het maatschappelijk proces van mensen in de bijstand en van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. uitstel van de volledige stopzetting van de instroom bij WSW-voorzieningen in ieder geval totdat de werkloosheid tenminste beneden de 3% gedaald is voorbereiding van structurele maatregelen ter bevordering van de toename van het volume van de werkgelegenheid En gaat over tot de orde van de dag. Deze motie is voorbereid in de beweging Linksom! binnen de PvdA. Bij de Participatiewet is grote reden tot zorg over de effecten van die wet, zoals: het gebrek aan voortgang bij de registratie van arbeidsgehandicapten voor banen in de quotumregeling, de verdringing op de arbeidsmarkt voor laagopgeleiden, de dreigende toestroom van mensen uit de Wajong naar de bijstand, evenals de toestroom naar de bijstand van hen die tot voor kort nog naar de WSW konden, en de steeds ernstiger vormen van opjagen van bijstandsgerechtigden met stigmatiserende en sanctionerende maatregelen. (o.a. het opleggen van tegenprestaties waarbij de toegevoegde waarde in het kader van het toeleiden naar regulier werk niet toetsbaar gemotiveerd wordt en er geen redelijke vergoeding tegenover staat, De risico s voor duurzame schade op de arbeidsmarkt voor laagopgeleiden en bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn zo groot, dat noodmaatregelen maar ook voorbereiding van doeltreffende structurele maatregelen direct gewenst zijn. Preadvies: AFWIJZEN Ondanks dat we een deel van de doelstellingen van de motie delen, moeten we de motie in deze vorm toch ontraden. De motie vraagt om extra geld voor een aantal doeleinden waar al extra middelen voor zijn gereserveerd, waar extra geld niet de oplossing biedt of waar (met name ten aanzien van participatiewet) nu hard aan wordt gewerkt. Voor armoedebestrijding heeft het kabinet jaarlijks 100 miljoen extra beschikbaar gesteld aan gemeenten. Hier bovenop hebben gemeenten de ruimte om zelf ook extra middelen in te zetten voor armoedebestrijding. Een eerste inschatting laat zien dat in de meeste gemeenten het extra geld ook daadwerkelijk wordt besteed aan de armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Onder de participatiewet zijn de middelen voor re-integratie goeddeels bij elkaar gebracht bij gemeenten. Zij krijgen de ruimte om via maatwerk mensen te begeleiden naar werk. Via de participatiewet en de quotumwet wordt niet alleen geïnvesteerd in betere re-integratie, maar juist ook in het fors verbeteren van een kans op werk, o.a. via beschutte werkplekken en garantiebanen voor arbeidsbeperkten. 20

2016D34672 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D34672 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D34672 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 14 september 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn

Nadere informatie

Fraude sociale zekerheid

Fraude sociale zekerheid Wat staat er in het wetsvoorstel Aanscherping en handhaving SZW-wetgeving? Kortweg dat fraude in 2013 veel zwaarder bestraft zal gaan worden: Burgers moeten bij fraude met een uitkering alles terugbetalen

Nadere informatie

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I Opgave De eurocrisis Bij deze opgave horen de teksten 9 en. Inleiding De situatie rond de gemeenschappelijke munt, de euro, is tien jaar na de introductie verre van stabiel (mei 2012). In tekst 9 beschrijft

Nadere informatie

PvdA Amsterdam Ingediende moties Politieke ledenraad 19-09-2015. Motie bij agendapunt Basisinkomen

PvdA Amsterdam Ingediende moties Politieke ledenraad 19-09-2015. Motie bij agendapunt Basisinkomen PvdA Amsterdam Ingediende moties Politieke ledenraad 19-09-2015 Motie bij agendapunt Basisinkomen 1. de motie Basisinkomen (nr. 37), zoals aangenomen door het Congres van januari 2015, voorstellende een

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet gemeente Midden- Delfland 2015

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet gemeente Midden- Delfland 2015 Registratienummer : 2015-00722 / 15Z.000072 Onderwerp : conceptverordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 9 december 2014 Kenmerk 14015aWMOR / AvO Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

VAO Toekomstplannen financiële instellingen ABN AMRO, ASR en SNS REAAL

VAO Toekomstplannen financiële instellingen ABN AMRO, ASR en SNS REAAL VAO Toekomstplannen financiële instellingen ABN AMRO, ASR en SNS REAAL Aan de orde is het VAO Toekomstplannen financiële instellingen ABN AMRO, ASR en SNS REAAL (AO d.d. 27/11). Ik heet de minister van

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

- de politieke ledenraad van mening is dat nieuwe bezuinigingen voor de PvdA onacceptabel zijn.

- de politieke ledenraad van mening is dat nieuwe bezuinigingen voor de PvdA onacceptabel zijn. JS-moties Nieuwe bezuinigingen? Nee bedankt! - in de campagne voor de provinciale statenverkiezingen benadrukt is dat de PvdA, in tegenstelling tot D66 en CDA, geen nieuwe bezuinigingen wil om een herziening

Nadere informatie

2015D08205 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D08205 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D08205 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 maart 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën inzake

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014; Onderwerp: Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Asten 2015 Dagtekening: 16 december 2014 nummer: 14.12.05 De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Heerenveen 2015

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Heerenveen 2015 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Heerenveen 2015 De raad van de gemeente Heerenveen; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; Gelet op

Nadere informatie

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Nederweert gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 mei 2015;

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Nederweert gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 mei 2015; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nederweert Nummer: 6 Officiële publicatiedatum: 16 juli 2015 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Nederweert 2015 De raad van

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MATIGING EN BEGRENZING BOETEOPLEGGING PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2016

BELEIDSREGELS MATIGING EN BEGRENZING BOETEOPLEGGING PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2016 BELEIDSREGELS MATIGING EN BEGRENZING BOETEOPLEGGING PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2016 Het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Het Plein (het bestuur), Gelet op het Boetebesluit sociale zekerheidswetten;

Nadere informatie

Verkiezingen Tweede Kamer 2012

Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat Financiën dr. Edwin van Rooyen Update: 6-9-2012 Tussen de politieke partijen in Nederland bestaat aanzienlijke verdeeldheid

Nadere informatie

Congresvoorstel 4e Landelijk Congres 12 december 2015

Congresvoorstel 4e Landelijk Congres 12 december 2015 Congresvoorstel 4e Landelijk Congres 12 december 2015 Het Landelijk Bestuur vraagt het congres om in te stemmen met de onderstaande programmapunten. Het Landelijk Bestuur legt de volgende ontwerpteksten

Nadere informatie

Opinieonderzoek toekomst financiële sector

Opinieonderzoek toekomst financiële sector Opinieonderzoek toekomst financiële sector Presentatie afsluitende bijeenkomst 24 november Lessen en vragen voor de toekomst Martijn Lampert 1 Vertrouwen Betekenis (Van Dale): 1. Met zekerheid hopen 2.

Nadere informatie

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof stem voor verandering Het verkiezingsprogramma in 5 minuten We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof tussen arm en rijk te vergroten? Of kiezen we ervoor om

Nadere informatie

Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015

Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 bij de invoering van de Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 Juni / Juli 2014 Stimulansz-CliP in opdracht van de LCR 1 Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 Presentatie

Nadere informatie

Beleidsregel bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW, IOAZ 2015 Gemeente Gilze en Rijen

Beleidsregel bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW, IOAZ 2015 Gemeente Gilze en Rijen Beleidsregel bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW, IOAZ 2015 Gemeente Gilze en Rijen 24 maart 2015 INHOUD 1. Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Bestuurlijke Boete 3 Artikel 2

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE . > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werk en Inkomen, Jeugdzorg en Zorg

Nieuwsbrief Werk en Inkomen, Jeugdzorg en Zorg Nieuwsbrief Werk en Inkomen, Jeugdzorg en Zorg VVD Actief, aan de slag! In deze editie Voor u ligt een vernieuwde nieuwsbrief. Het begon als een initiatief van Anouchka van Miltenburg om VVD'ers in het

Nadere informatie

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen bekijken een filmpje van de NOS, van maandag 29 oktober. Daarna beantwoorden ze vragen over dit

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Toespraak voorzitter Boele Staal bij Nieuwjaarsreceptie. Nederlandse Vereniging van Banken, 14 januari 2013

Toespraak voorzitter Boele Staal bij Nieuwjaarsreceptie. Nederlandse Vereniging van Banken, 14 januari 2013 1 Toespraak voorzitter Boele Staal bij Nieuwjaarsreceptie Nederlandse Vereniging van Banken, 14 januari 2013 Dames en heren, 2013 wordt bepaald geen gemakkelijk jaar voor de bancaire sector en de Nederlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders

Nadere informatie

EEN SOCIALE BIJSTAND WEL GEEN VERPLICHTINGEN BIJVERDIENEN

EEN SOCIALE BIJSTAND WEL GEEN VERPLICHTINGEN BIJVERDIENEN EEN SOCIALE BIJSTAND WEL BIJVERDIENEN GEEN VERPLICHTINGEN GroenLinks februari 2015 EEN SOCIALE BIJSTAND Wel bijverdienen, geen verplichtingen Een jonge alleenstaande moeder heeft een bijstandsuitkering

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal??

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal?? PARTICIPATIEWET Inleiding Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk

Nadere informatie

obs Jaarfke Torum 15 9679 CL Scheemda Postbus 60 9679 ZH Scheemda 0597 592524 jaarfke@planet.nl

obs Jaarfke Torum 15 9679 CL Scheemda Postbus 60 9679 ZH Scheemda 0597 592524 jaarfke@planet.nl obs Jaarfke Torum 15 9679 CL Scheemda Postbus 60 9679 ZH Scheemda 0597 592524 jaarfke@planet.nl 1 Actief burgerschap en sociale integratie: Door de toenemende individualisering in onze samenleving is goed

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK te Den Haag. Rapportnummer: 2012/018

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK te Den Haag. Rapportnummer: 2012/018 Rapport Rapport over een klacht betreffende het CAK te Den Haag. Rapportnummer: 2012/018 2 Datum: 9 februari 2012 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het CAK weigert om voor de betaling van een openstaand

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 514 Wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein; Gelet op artikel 18a van de Participatiewet, artikel 20a van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze

Nadere informatie

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 8: Financiële stelsel. 8.1 Overzicht

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 8: Financiële stelsel. 8.1 Overzicht Naslagwerk Economie van Duitsland 8.1 Overzicht Het Duitse bankenstelsel is anders georganiseerd dan in de meeste andere landen. Naast een centrale bank, de Bundesbank, de reguliere zaken en retailbanken

Nadere informatie

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 11 maart 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 3 november 2006 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Justitie OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Overeenkomst onderbewindstelling

Overeenkomst onderbewindstelling Overeenkomst onderbewindstelling Aanmelding Bij de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intake- en kennismakingsgesprek bij u thuis of indien gewenst bij een instelling. In dit gesprek bekijken

Nadere informatie

Toelichting. Bestuurlijke boete

Toelichting. Bestuurlijke boete Registratienummer BSW/ 2016.256 RIS295785 Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Verordening maatregelen, fraude en verrekenen bestuurlijke boete inkomensvoorzieningen

Nadere informatie

Beleidsregels Boete Participatiewet/Bbz, IOAW en IOAZ Sociale Dienst Oost Achterhoek 2015 en volgende jaren.

Beleidsregels Boete Participatiewet/Bbz, IOAW en IOAZ Sociale Dienst Oost Achterhoek 2015 en volgende jaren. Beleidsregels Boete Participatiewet/Bbz, IOAW en IOAZ Sociale Dienst Oost Achterhoek 2015 en volgende jaren. Artikel 1. Gebruikmaking van de wettelijke bevoegdheid. 1. Het college maakt gebruik van de

Nadere informatie

De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2012

De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2012 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive kenmerk De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2012 gelet op artikel 8, eerste lid,

Nadere informatie

Wanneer wordt je van ouder - activist?

Wanneer wordt je van ouder - activist? ALGEMENE BESCHOUWINGEN Kadernota 2014 29 Mei 2013 inbreng CDA fractie Voorzitter, Wanneer wordt je van ouder - activist? Daarover las ik het boek Zorg en Zeggenschap van Jet Isarin over de zwaar gehandicapte

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief

1 Inleiding. 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief 1 Inleiding 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief Breed maatschappelijk en politiek debat In Nederland is een breed maatschappelijk en politiek debat gaande over discriminatie en de vraag hoe dit

Nadere informatie

Op 18 november 2009 heeft het raadslid Flos (VVD) onderstaande motie ingediend:

Op 18 november 2009 heeft het raadslid Flos (VVD) onderstaande motie ingediend: Reactie van het College van B en W op de motie inzake Aanpak Discriminatie Amsterdam (openstellen functies voor iedereen bij ingehuurde organisaties) van het raadslid Flos (VVD) van 18 november 2009. Op

Nadere informatie

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet.

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet. Hieronder het antwoord van de staatssecretaris van BZK op vragen uit de Kamer over de voorgestelde verlenging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand. Van deze tekst zijn twee versies in omloop geweest

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Parlementaire geschiedenis. Beslagvrije voet met terugwerkende kracht aanpassen (art. 475d lid 7 Rv) Van 1 april 1991 tot heden

Parlementaire geschiedenis. Beslagvrije voet met terugwerkende kracht aanpassen (art. 475d lid 7 Rv) Van 1 april 1991 tot heden Parlementaire geschiedenis Beslagvrije voet met terugwerkende kracht aanpassen (art. 475d lid 7 Rv) Van 1 april 1991 tot heden Van 1 april 1991 tot heden Wettekst 1 Art. 475d lid 5 Rv De beslagvrije voet

Nadere informatie

Beleidsregel boete gemeentelijke uitkeringen 2017

Beleidsregel boete gemeentelijke uitkeringen 2017 Beleidsregel boete gemeentelijke uitkeringen 2017 Artikel 1 Begrippen a. belanghebbende: degene die een rechtstreeks en concreet belang heeft bij een besluit; b. benadelingsbedrag: bedrag als bedoeld in

Nadere informatie

Voorzitter, Een aanslag op de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo en vervolgens op een Joodse supermarkt.

Voorzitter, Een aanslag op de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo en vervolgens op een Joodse supermarkt. Een aanslag op de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo en vervolgens op een Joodse supermarkt. Afschuwelijke misdrijven. Aanslagen waar alleen, maar alleen, de terroristen zelf verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Heerenveen

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Heerenveen Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013 gemeente Heerenveen De raad van de gemeente Heerenveen; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, nr. 13.2000765;

Nadere informatie

De raad der gemeente Elburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december b e s l u i t :

De raad der gemeente Elburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december b e s l u i t : De raad der gemeente Elburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2012 b e s l u i t : gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel i, van de Wet werk en bijstand; overwegende

Nadere informatie

Verkiezingen Tweede Kamer 2012

Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat Europese Unie dr. Edwin van Rooyen 10-9-2012 PvdA, VVD en SP zijn voorstander van het vergroten van de controle op

Nadere informatie

De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag

De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag RIS 295513 4 november 2016 De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag Initiatiefvoorstel Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag Initiatiefvoorstel

Nadere informatie

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Westerveld 2015

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Westerveld 2015 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Westerveld 2015 De raad van de gemeente Westerveld; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel d, van de

Nadere informatie

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Inleiding Er is veel in beweging rond de bijstand. Sommige gemeenten experimenteren met een andere uitvoeringspraktijk, met minder

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Toegankelijkheid hoger onderwijs en de rol van studiefinanciering

Toegankelijkheid hoger onderwijs en de rol van studiefinanciering Toegankelijkheid hoger onderwijs en de rol van studiefinanciering Achtergrondnotitie van de HBO-raad n.a.v. ideeën over een leenstelsel Den Haag, 3 september 2012 Inleiding In het recente debat over mogelijk

Nadere informatie

Wetswijzigingen per 1 januari Hier komt tekst De Participatiewet Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Wetswijzigingen per 1 januari Hier komt tekst De Participatiewet Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Wetswijzigingen per 1 januari 2015 Hier komt tekst De Participatiewet Hier komt ook tekst Per 1 januari 2015 De Participatiewet De Participatiewet vervangt en vult de WWB aan. Vanaf 1 januari ontvangt

Nadere informatie

Een onderzoek naar het rekening houden met de beslagvrije voet bij loonbeslag door de Belastingdienst en het UWV

Een onderzoek naar het rekening houden met de beslagvrije voet bij loonbeslag door de Belastingdienst en het UWV Rapport Kopje onder Een onderzoek naar het rekening houden met de beslagvrije voet bij loonbeslag door de Belastingdienst en het UWV Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het UWV en de

Nadere informatie

22 oktober 2014. Onderzoek: Klantvriendelijkheid Banken

22 oktober 2014. Onderzoek: Klantvriendelijkheid Banken 22 oktober 2014 Onderzoek: Klantvriendelijkheid Banken Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015 gemeente Midden-Drenthe 1

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015 gemeente Midden-Drenthe 1 De raad van de gemeente Midden-Drenthe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 8, lid 1, aanhef en onder d, van de Participatiewet; gezien het advies

Nadere informatie

Maatschappelijk Advies Raad Gemeente Brummen Postbus 5 6970 AA Brummen. Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen

Maatschappelijk Advies Raad Gemeente Brummen Postbus 5 6970 AA Brummen. Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen Maatschappelijk Advies Raad Gemeente Brummen Postbus 5 6970 AA Brummen Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen Brummen, 30 november 2014, Geacht College, Betreft MAR Advies

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : Openbaar Onderwerp : Maatregel en boeteverordening Wormerland 2013

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : Openbaar Onderwerp : Maatregel en boeteverordening Wormerland 2013 ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 19-3-2013 Openbaar Onderwerp : Maatregel en boeteverordening Wormerland 2013 Portefeuillehouder(s) : A. de Groot, Afdelingshoofd/hoofd BMO: I.

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

De voorzitter van de commissie, Dezentjé Hamming-Bluemink

De voorzitter van de commissie, Dezentjé Hamming-Bluemink VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de staatssecretaris van Financiën, d.d. 8 juli 2011, inzake de motie

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Appingedam. Nr. 0 1 januari 1900 Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ De raad van de gemeente Appingedam; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Voorgesteld besluit De Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Emmen 2013 vast te stellen.

Voorgesteld besluit De Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Emmen 2013 vast te stellen. svoorstel Onderwerp: Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Portefeuillehouder: H.G. Jumelet Participatie Kwaliteit Werk & Participatie mevr. P. Bethlehem, telefoon ((0591)68 50 57) Aan

Nadere informatie

Mantelzorg, waar ligt de grens?

Mantelzorg, waar ligt de grens? Mantelzorg, waar ligt de grens? CDA Talentacademie 2014-2015 Anita Relou Wat is volgens het christendemocratisch gedachtengoed de grens van mantelzorg. Inleiding 2015. Een jaar met veel veranderingen in

Nadere informatie

Datum 9 april 2013 Betreft Reactie op zwartboek FNV en uitzending van Nieuwsuur over werken in de bijstand

Datum 9 april 2013 Betreft Reactie op zwartboek FNV en uitzending van Nieuwsuur over werken in de bijstand > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

VERORDENING WWB verrekening bestuurlijke boete bij recidive

VERORDENING WWB verrekening bestuurlijke boete bij recidive VERORDENING WWB verrekening bestuurlijke boete bij recidive Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 30 september Door tussenkomst van : Raadscommissie van 17 september Nummer :

Voorstel aan : Gemeenteraad van 30 september Door tussenkomst van : Raadscommissie van 17 september Nummer : Voorstel aan : Gemeenteraad van 30 september 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 17 september 2013 Nummer : Onderwerp : Verordeningen Fraudewet (WWB/IOAW/IOAZ en bestuurlijke boete bij recidive)

Nadere informatie

Beleidsregels bestuurlijke boete (Fraudewet) Ede 2017

Beleidsregels bestuurlijke boete (Fraudewet) Ede 2017 Beleidsregels bestuurlijke boete (Fraudewet) Ede 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van 20 juni 2017, zaaknummer 70366; besluit vast te stellen de:

Nadere informatie

Examen HAVO. Maatschappijleer (nieuwe stijl en oude stijl)

Examen HAVO. Maatschappijleer (nieuwe stijl en oude stijl) Maatschappijleer (nieuwe stijl en oude stijl) Examen HAVO Vragenboekje Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Maandag 28 mei 13.30 16.30 uur 20 01 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 29 september 2016

No.W /III 's-gravenhage, 29 september 2016 ... No.W12.16.0191/III 's-gravenhage, 29 september 2016 Bij Kabinetsmissive van 14 juli 2016, no.2016001298, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij

Nadere informatie

No.W03.04.0378/I 's-gravenhage, 10 september 2004

No.W03.04.0378/I 's-gravenhage, 10 september 2004 No.W03.04.0378/I 's-gravenhage, 10 september 2004 Bij Kabinetsmissive van 27 juli 2004, no.04.002990, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Justitie, bij de Raad van State ter overweging

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer A. Muilwijk Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Freke Kerkvliet collegebesluit

Nadere informatie

12 Stemmingen moties Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

12 Stemmingen moties Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 12 Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 18 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 16 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 16 ONDERWERP Zweypfenning, Erwin WIZ S2 RAD: RAD130626 2013-06-26T00:00:00+02:00 BW: BW130521 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 26 juni 2013 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 404 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 2012 De

Nadere informatie

Uitspraken CRvB inzake boetes en overgangsrecht (in kader Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving)

Uitspraken CRvB inzake boetes en overgangsrecht (in kader Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) Uitspraken CRvB inzake boetes en overgangsrecht (in kader Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) Inleiding Op 24 november 2014 heeft de CRvB de eerste uitspraak gedaan over boetes

Nadere informatie

De voorzitter van de commissie Van Bochove. Adjunct-griffier van de commissie Bošnjaković-van Bemmel

De voorzitter van de commissie Van Bochove. Adjunct-griffier van de commissie Bošnjaković-van Bemmel 24 724 Studiefinanciering Nr. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld d.d. Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om nadere vragen en

Nadere informatie

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

BOETE BIJ RECIDIVE GEMEENTE MARUM 2015

BOETE BIJ RECIDIVE GEMEENTE MARUM 2015 Nr. De raad van de gemeenten Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ; gelet op artikel 8 eerste lid onderdeel d, van de Participatiewet; besluit vast te stellen de VERORDENING

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van11 november, gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onder d, van de Participatiewet; gezien het advies van de adviesraad

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BESTUURLIJKE BOETE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2015

BELEIDSREGELS BESTUURLIJKE BOETE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2015 1 Het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gezien het collegevoorstel Beleidsregels, nadere regels en bijbehorende besluiten WMO, Jeugdwet en Participatie Wet d.d. 9 december 2014; gelet op artikel

Nadere informatie

Ab Harrewijnrede 2003 Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21 mei 2003 te Amsterdam.

Ab Harrewijnrede 2003 Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21 mei 2003 te Amsterdam. Ab Harrewijnrede 2003 Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21 mei 2003 te Amsterdam. Ik ben bijzonder vereerd dat ik de eerste Ab Harrewijnrede mag uitspreken. Op een podium dat

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 januari 2013 Agendapuntnummer : I, punt 11 Besluitnummer : 737 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Wet aanscherping

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Toekomst van het trekkingsrecht persoonsgebonden budget

Toekomst van het trekkingsrecht persoonsgebonden budget Toekomst van het trekkingsrecht persoonsgebonden budget Regie weer bij de budgethouders Vera Bergkamp, Tweede Kamerlid D66 7 maart 2016 1 I. Stand van zaken Per januari 2015 is het persoonsgebonden budget

Nadere informatie

de Nationale ombudsman De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Geachte mevrouw Kiijnsma,

de Nationale ombudsman De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Geachte mevrouw Kiijnsma, r de Nationale De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Geachte mevrouw Kiijnsma, Vandaag heb ik met u gesproken over de aanpak van armoede en schulden en

Nadere informatie