Arnhem. jrvrslg 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arnhem. jrvrslg 2014"

Transcriptie

1 100% Arnhem jrvrslg

2 Colofon Dit is een uitgave van de Stichting Volkshuisvesting Arnhem, gevestigd aan de Kadestraat 1 te Arnhem. Het verslag heeft betrekking op het boekjaar 2014, dat parallel loopt met het kalenderjaar Het werkgebied van de Stichting Volkshuisvesting Arnhem omvat de gemeenten Arnhem, Beuningen, Doesburg, Duiven, Groesbeek, Heumen, Lingewaard (Bemmel), Millingen aan de Rijn, Montferland (Didam), Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Ubbergen, Westervoort, Wijchen en Zevenaar (Angerlo). Het huidige bezit van Volkshuisvesting bevindt zich volledig in de gemeente Arnhem. De Stichting Volkshuisvesting Arnhem is als Vereniging Volkshuisvesting opgericht op 27 maart Haar statuten werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 1 juni 1908 nr De Stichting is als toegelaten instelling uitsluitend werkzaam in het belang van de volkshuisvesting. Zij heeft haar middelen in het verslagjaar dan ook uitsluitend in dat belang aangewend. Deze toelating werd gehandhaafd bij Koninklijk Besluit van 11 januari 1967 nr. 60. De laatste statutenwijziging dateert van 16 mei Deze statutenwijziging vond plaats vanwege een wijziging in het BBSH, betreffende artikel 7, kenmerk DGW/SR De inschrijving in het Handelsregister vond plaats op 3 maart 1998, onder dossiernummer Vanaf 1 januari 2013 wordt de Stichting Volkshuisvesting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) is De Stichting is aangesloten bij Aedes, Vereniging van Woningcorporaties. Dit Jaarverslag en de Jaarrekening 2014 zijn vastgesteld door de bestuurder en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 13 april Vormgeving: VUURWERK communicatie en vormgeving, Arnhem Infographics: Illustratiestudio Anne Luchies, Oosterbeek Illustraties: Sjoerd Stellingwerf 2

3 100% Arnhem Volkshuisvesting jrvrslg 2014 Deel I Jaarverslag 3

4 4

5 Overzicht woningbezit Volkshuisvesting Arnhem 5

6 Een saai jaar dat niet saai werd Saai? Nou nee, dat niet. Aan het begin van 2014 had ik er op gezinspeeld dat 2014 misschien wel saai zou worden. Daar was een reden voor. We hadden eind 2013 veel spannende dossiers afgerond en in 2014 zouden de corporaties in de parlementaire enquête geknipt en geschoren worden. En dan moet je stil zitten. Dan wordt het misschien saai. We zijn gewoon aan het werk gegaan. Er is per slot van rekening nog een hoop te doen in Arnhem. Wij zijn gestart met de bouw van veel nieuwe woningen. We zijn doorgegaan met de verbetering van de wijken in Arnhem en we hebben natuurlijk gewoon woningen verhuurd en onderhoud uitgevoerd. We hebben bewoners ondersteund bij hun initiatieven om de buurt te verbeteren en samen met hen successen gevierd. Wijkontwikkeling is erg leuk om te doen en eigenlijk nooit saai. Zeker niet als koning Willem Alexander onaangekondigd en in stilte op bezoek komt! We zien het als een blijk van waardering dat minister Blok onze koning voor een werkbezoek meenam naar Arnhem om de wijken te bezoeken. Maar er zijn ook minder leuke zaken in de wijken die we ontwikkelen. We zijn geschrokken van het bericht dat meerdere jongeren uit Malburgen naar Syrië zijn vertrokken. Ongeacht het doel, strijden of humanitaire hulp, zo n bericht heeft impact. Wat betekent dat voor de wijk? Moeten wij er iets mee? En toen was daar plotseling de rioolheffing voor de woningcorporaties. De nieuwe coalitie die na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 in Arnhem was gevormd, had besloten om de rioolheffing in rekening te brengen bij de eigenaren en dus ook de corporaties. Voor Volkshuisvesting betekende dat een extra last van honderdduizenden euro s per jaar. Voor mij betekende dat een grote schok aangezien ik niet voorzien had dat wij, als jarenlange betrouwbare samenwerkingspartner van de gemeente Arnhem, onaangekondigd een forse rekening gepresenteerd zouden krijgen. Onderhandelingen volgden. Die namen maanden in beslag. Aan het einde van het jaar hebben we overeenstemming bereikt over een oplossing. De corporaties worden via een investeringsimpuls voor duurzaamheid gecompenseerd voor de lastenverzwaring door de rioolheffing. Een aanvaardbare oplossing die de relatie met de lokale politiek herstelde. Ik was opgelucht. Naast deze lokale politieke discussie was er in 2014 ook nog de landelijke politieke discussie over de woningcorporaties via de parlementaire enquête over het functioneren van de woningcorporaties. In juni/juli 2014 waren bijna dagelijks de verhoren op de tv te volgen. Ik vond het pijnlijk om te zien dat bijna niemand zich schuldig voelde. De openbare verhoren leverden (gelukkig) geen nieuwe misstanden op. De enquêtecommissie oordeelde in haar eindrapport Ver van Huis hard over de corporaties en de toezichthouders. De titel van het rapport blijft hangen. Is het een reactie op de recente publicatie van Aedes met de titel Woningcorporaties, dichtbij huis? Het illustreert in ieder geval hoe sterk de sector en de politiek uit elkaar gegroeid zijn. Minister Blok heeft de aanbevelingen van de enquêtecommissie verwerkt in zijn Herzieningswet. Dat is eind 2014 gebeurd. De nieuwe wetgeving schept de duidelijkheid waar we al zo lang op wachtten. We weten nu waar we aan toe zijn. Ons speelveld is danig beperkt, maar we mogen met goedkeuring van de gemeente blijven investeren in de wijken. Commercieel vastgoed mag alleen gebouwd worden als de markt het niet doet. Dat sluit aan bij de keuze die wij al hadden gemaakt vóór de parlementaire enquête. 6

7 markt voor koopwoningen. Tijdelijke contracten werden niet verlengd. Vertrekkende medewerkers werden intern vervangen. We hebben gekozen voor een geleidelijk proces, omdat daarbij de dagelijkse werkzaamheden gewoon doorgaan. Bij een reorganisatie ontstaat vaak veel onrust en lijdt het werk daaronder. We hadden bewust een flexibele formatie opgebouwd en die is nu afgebouwd. De verdere inkrimping van de organisatie realiseren we via natuurlijk verloop. We weten wie vertrekt en dat biedt collega s een kans om intern door te stromen. Een mooi perspectief in tijden van krimp. Naast de bezuiniging op de personeelskosten hebben we in 2014 ook een half miljoen bezuinigd op de overige bedrijfskosten. Die lijn trekken we in 2015 door. Voor bewonersinitiatieven om de wijk te verbeteren blijft geld beschikbaar. Dat blijft noodzakelijk. Gelukkig heeft minister Blok dat ook ingezien. Vooruitlopend op de verwachte beperking van ons speelveld zijn we in 2014 op zoek gegaan naar beleggers voor (nieuwe) luxe huurwoningen (> 700 per maand). We willen graag nieuwbouwlocaties voor koopwoningen omzetten naar luxe huurwoningen en we zijn bereid onze bestaande luxe huurwoningen te verkopen. We merken dat de belangstelling van beleggers gegroeid is, maar dat heeft nog niet tot contracten geleid. Met collega-corporatie Vivare hebben we wel overeenstemming bereikt over de verkoop van 66 kavels in Malburgen. Gelukkig zijn de beleggers nu ook voorzichtig geïnteresseerd in Malburgen. Ik verwacht dat we in 2015 met meerdere beleggers afspraken maken over het bouwen van woningen, zowel in Malburgen als in het Nieuwe Kadekwartier. Het aangepaste speelveld voor de corporaties leidt bij Volkshuisvesting tot een inkrimping van de organisatie. Die ontwikkeling was al in gang gezet door de crisis op de We sluiten 2014 af met een negatief financieel resultaat. De winst- en verliesrekening laat een verlies van ruim 31 miljoen zien. Dit verlies wordt voornamelijk veroorzaakt door weer nieuwe regels voor de jaarverslagen. Dit keer moeten onze extendibles (leningen) worden afgewaardeerd. In 2013 was ons verlies 53 miljoen. Ik herhaal mijn woorden uit het jaarverslag van 2013: Deze jaarresultaten zijn niet meer uit te leggen aan het publiek. Hoe kan het dat we niet failliet gaan en zelfs meer huurwoningen gaan bouwen? Dat komt omdat we financieel gezond zijn. We lijden jaarlijks grote verliezen en zijn toch financieel gezond. Eigenlijk een wonder. Wonderen zijn nooit saai. Gerrit Breeman Directeur-bestuurder 24 februari

8 100% Arnhem Volkshuisvesting jrvrslg 2014 Inhoud 8

9 Een saai jaar dat niet saai werd 6 Hoofdstuk 1: Resultaten in wijk en stad Wijkontwikkeling Nieuwe Kadekwartier Geitenkamp Klarendal Elders in Arnhem-Noord Schuytgraaf Malburgen Immerloo Kronenburg Permanente aandacht Voldoende woningen Betaalbaarheid Leefbaarheid Meedoen aan de samenleving Duurzaamheid Wonen en Zorg Maatschappelijk dividend Beoordeling maatschappelijk presteren 27 Hoofdstuk 2: Ons vastgoed, verhuur, verkoop, het betrekken van huurders en het beheer voor derden Ontwikkelingen in ons vastgoed De kwaliteit van ons woningbezit Het onderhouden van ons vastgoed Woningen betaalbaar houden Het verhuren van vrijkomende woningen Woningen voor specifieke aandachtsgroepen en mensen die zorg nodig hebben Het betrekken van huurders bij onze activiteiten Beheer voor derden 11 Hoofdstuk 3: Organisatie Dienstverlening Werknemers Strategie en beleid Bedrijfsmiddelen 46 Hoofdstuk 4: Financieel Beleid Planning-en-controlcyclus Financiële meerjarenraming Treasury Fiscaal Beleid Oordeel Toezichthouders Verbindingen 51 Hoofdstuk 5: Intern toezicht en Bestuur Governancestructuur Verslag van de Raad van Commissarissen Samenstelling Raad van Commissarissen Samenstelling Bestuur en rechtspositie Verslag van het Bestuur Remuneratiebeleid Risicobeheersing 63 Hoofdstuk 6: Volkshuisvesting in cijfers 64 9

10 100% Arnhem Volkshuisvesting jrvrslg : Resultaten in wijk en stad 10

11 In het Ondernemingsplan hebben wij onze pijlers neergezet. Wij beschouwen onszelf als wijkontwikkelaar, gericht op plekken en kwesties waar energie en inspiratie nodig zijn. Wij geven ruimte aan goede ideeën uit de samenleving. Onze rol kan wisselen van initiatiefnemer tot facilitator of begeleider. Samen met betrokkenen bouwen we aan een diverse, aantrekkelijke stad waar het lekker wonen is. De naam wijkontwikkelaar dekt zowel fysieke, sociale als economische investeringen. Behalve op wijkniveau opereren we ook op het niveau van stad, buurt en plek. In ons ondernemingsplan hebben we voor een aantal wijken en maatschappelijke kwesties een perspectief geformuleerd. In Jaarplannen geven we aan welke activiteiten we dat jaar ondernemen. In dit jaarverslag relateren we de resultaten in 2014 aan het bredere perspectief uit ons Ondernemingsplan en de voorgenomen acties uit het Jaarplan. 1.1 Wijkontwikkeling Nieuwe Kadekwartier Visie en doelstelling Het Nieuwe Kadekwartier is een spannende nieuwe buurt aan de Rijn, ten oosten van het centrum. Oude rijksmonumenten en nieuwe woongebouwen trekken cultureel geïnteresseerden en mensen die in het centrum willen wonen. In ons Ondernemingsplan formuleerden we als ambitie dat deze nieuwe buurt de ontdekking zal zijn voor mensen op zoek naar stedelijk wonen zoals Arnhem dat nog niet kende Vanuit De Transformatie aan de Van Oldenbarneveldtstraat, rijksmonument en creatieve broedplaats, straalt het culturele leven uit naar de rest van de wijk en de stad. De historische Van Verschuerwijk maakt er deel van uit en is niet langer een geïsoleerde buurt op het industrieterrein. De honderd jaar oude arbeiderswijk t Broek profiteert mee van de vernieuwing en maakt verbinding met de binnenstad en de Rijn. In het Jaarplan 2014 kondigden we aan dat we in deze wijk meer huurwoningen gaan bouwen dan eerder bedacht. Acties en resultaten Nieuwe woningen In 2014 hebben we veertien grondgebonden woningen aan het nieuwe Transformatorplein opgeleverd. Daarvan zijn er vier verkocht en tien verhuurd. Aan de Thomas J. Witterooslaan zijn 46 sociale huurappartementen gebouwd. Aan het Transformatorplein werken zo n honderd creatieve ondernemers. Het grootste deel heeft onderdak gevonden in het voormalige complex van de Provinciale Gelderse Elektriciteitsmaatschappij, gerestaureerde rijksmonumenten. In de nieuwbouw is ruimte voor twaalf à dertien ateliers die flexibel zijn gebouwd zodat ze ook kunnen worden samengevoegd. Verder bouwen Op de hoek Westervoortsedijk en Broekstraat zijn we gestart met de bouw van zo n 120 woningen. Ze worden in 2015 en 2016 opgeleverd. Van de 120 woningen heeft Drie Gasthuizen Groep het appartementsrecht voor 53 woningen gekocht. Zij bouwen hier zorgappartementen. Met subsidie van de provincie Gelderland zetten we aan de Westervoortsedijk 32 sociale koopappartementen om in sociale huur. 11

12 Rijnwijk Ingeklemd op het industrieterrein ligt de Rijnwijk. De bewoners daar weten dat de woningen op termijn moeten verdwijnen. Een groot deel is al verhuisd. Aan de Broekstraat konden de bewoners van Rijnwijk aan het einde van het jaar kijken naar acht huurwoningen in aanbouw. Zij hebben het eerste recht van huur. De belangstelling is groot. Theater als gebiedspromotie Om het nieuwe woongebied bekendheid te geven heeft theater De Plaats in de wijk onder de titel Prateur voorstellingen gegeven. Zo n mensen genoten van de optredens. Rond de kerst bracht De Plaats de fraaie kindervoorstelling Krabat. De Plaats vestigt zich in de eerste helft van 2015 in het gebied en gaat in het voormalige Hijsgebouw een klein theater uitbaten. Het bijzondere behouden Aan de Rijnkade staat een prachtig gebouwtje uit de jaren vijftig dat eigendom is van de gemeente Arnhem. Vroeger hielden de Arnhemse havenmeesters hier kantoor. Volkshuisvesting heeft sloop voorkomen en een nieuwe invulling gevonden met een smakelijke broodjeszaak. Havenmeester opende in de zomer de deuren Geitenkamp Visie en doelstelling De wijk Geitenkamp is in de jaren twintig gebouwd als tuindorp op de glooiende uitlopers van de Veluwe. Die allure is nog steeds zichtbaar in het straatbeeld. Daken met rode pannen en overstekende dakranden, tuintjes aan de straat, een centraal Marktplein met enkele fraaie poortgebouwen. De wijk is grotendeels rijksbeschermd stadsgezicht. Het aandeel huurwoningen is meer dan 90%, voornamelijk in de goedkopere sociale huur. Het gemiddeld besteedbaar inkomen ligt duidelijk lager dan elders in Arnhem. Het aantal werkzoekenden is met 14,8% (op 1 januari 2014) fors hoger dan het Arnhems gemiddelde (8,6%). Volkshuisvesting beheert ruim 500 huurwoningen op de Geitenkamp. Wij concentreren ons op het versterken van het sociale en het economische domein. Het gemeentelijk wijkactieplan Kracht op de bult heeft als speerpunten: een schoon dorp in de stad, een veilige wijk, elkaar weten te vinden, een toekomst voor jonge wijkbewoners en een bruisende wijkeconomie. Voor dat laatste thema is in 2008 het samenwerkingsverband Geitenkamp Gildenwijk opgezet. Hierin participeren gemeente, corporaties, ondernemers- en winkeliersvereniging en een scholengemeenschap. Doel is om wijkeconomie en werkgelegenheid te stimuleren en de wijk door evenementen en activiteiten ook voor mensen van elders interessant te maken om te bezoeken. In het jaarplan 2014 hebben we aangegeven dat nu de focus ligt op het versterken van het Marktplein als kloppend hart van de wijk en op de exploitatie van het Gildenhuis. Acties en resultaten Ontmoeting en verbinding We zien een toenemend aantal initiatieven van bewoners om iets op te zetten voor en door de wijk. Waar dat kan stimuleren wij de ontmoeting. Op de in 2013 geopende Binnenplaats is een moestuin gemaakt, onderhouden door twee bewoners uit bovenwoningen. Het Groen(t)e Gilde heeft bij speelplaats De Rommelkist groentenbakken geplaatst waar jonge wijkbewoners meehelpen in onderhoud en oogst. Een eerste stap op weg naar meer. Het Groen(t)e Gilde gaat haar activiteiten komend jaar verder uitbreiden. Kernwoorden daarbij zijn: educatie, participatie, actief bezig zijn met groen, gezondheid en voedsel. Een aantal vrouwen uit de wijk huurt en organiseert in De Beijer workshops en andere activiteiten, deels samen met de ondernemersvereniging. Ook zijn er werkplekken voor creatieve en kunstzinnige ondernemers. Het jaarlijkse Hoogte80-festival zorgt met een actieve rol voor wijkbewoners in voorbereiding en uitvoering voor verbinding. De duizenden bezoekers maken zo kennis met deze mooie wijk. 12

13 Tuinonderhoud bij De Binnenplaats op de Geitenkamp. 13

14 Gildenhuis60: ondernemen en ontmoeten In september 2012 werd Gildenhuis60 geopend: een ontmoetingsplaats voor en door ondernemers met vaste werkplekken en flexplekken. De bestaande formule was aan een nieuwe fase toe. De Ondernemersvereniging Geitenkamp heeft daarop in september de exploitatie van het Gildenhuis op zich genomen. Er is een stichting opgericht, waarin ook Volkshuisvesting en de huurders van het Gildenhuis zijn vertegenwoordigd. Gildenmunt Tijdens het Hoogte80-festival werd de Gildenmunt geïntroduceerd: een initiatief van de ondernemersvereniging, ondersteund door de Denktank. De Gilden is een alternatief betaalmiddel dat geaccepteerd wordt door vrijwel alle Geitenkampse winkeliers. Door te betalen met de Gilden blijft geld langer in de wijk circuleren. In de toekomst kan met de Gilden ook betaald worden voor sociale activiteiten, zoals de kinderspeelmiddag Klarendal Kamp & Geit. In november vond onder regie van Theater De Plaats de tweede editie van Kamp & Geit plaats. Muziek en locatietheater in woningen, scholen en op andere plekken in de Geitenkamp, met bewoners als acteurs. Alle voorstellingen waren uitverkocht. Volkshuisvesting maakte dit verbindende wijkevenement mede mogelijk. Schoon en veilig Volkshuisvesting was medeorganisator bij een aantal buurtschoonmaakacties, vooral gericht op verrommelde tuinen en ander groen. Doel is ook bewoners in beweging te krijgen om meer te doen aan tuinonderhoud. Marktplein: van sociaal en economisch belang Het Marktplein is het kloppende hart van de Geitenkamp: van groot belang voor de leefbaarheid. Het voorzieningenniveau voor de wijk staat mede vanwege de economische crisis onder druk. Vandaar dat Volkshuisvesting zich hart maakt voor het plein, waar het zelf geen bedrijfsonroerend goed bezit. Via de Denktank Geitenkamp Gildenwijk is Volkshuisvesting actief om de wijkeconomie te verbeteren. Een shock voor de wijk was de sluiting van trekker Albert Heijn in juli. Samen met de andere partijen spant Volkshuisvesting zich in om een supermarkt voor het plein te behouden. Albert Heijn heeft aangegeven in de nabije toekomst terug te keren op het plein. Visie en doelstelling Klarendal is van oorsprong een arbeiderswijk die meer dan honderd jaar aan de rand van het centrum is gegroeid. De spoorlijn scheidt de wijk van de binnenstad. Pakweg tweederde van de bevolking woont in een sociale huurwoning van Volkshuisvesting. De wijk biedt een fascinerend overzicht van de ontwikkeling van de sociale woningbouw in de afgelopen eeuw. Een derde van de bevolking stamt af van de oorspronkelijke arbeidersbevolking, een derde heeft een buitenlandse achtergrond (met name Turks) en een derde is kunstenaar of kunststudent. In Klarendal ontwikkelt Volkshuisvesting sinds 2006 het Modekwartier samen met mode- en andere ontwerpers, bewoners en gemeente. De transformatie van de buurt is in 2013 bekroond met de Gouden Piramide, rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. In het Ondernemingsplan formuleren we de ambitie dat Klarendal zich verder ontwikkelt tot een dynamische, creatieve wijk gericht op mode en design... Ondernemerschap floreert, het volkse karakter blijft. Modekwartier Klarendal 14

15 Nacht van de Mode in Klarendal. is pijler van Modestad Arnhem. Bewoners en ondernemers zijn nog meer zelf de motor voor verbetering van de wijk. Onze rolopvatting: ingrijpen als het nodig is en niemand anders het doet, terugtreden als de markt het overneemt. We staan open voor verkoop van bedrijfspanden aan ondernemers of beleggers. Een stimulans voor de Klarendalse ondernemers was ook de besteding van een deel van het prijzengeld van de Gouden Piramide. Via een ontwerpwedstrijd hebben we drie designsouvenirs geselecteerd die verwijzen naar Klarendal en Arnhem. De souvenirs worden in het voorjaar van 2015 gepresenteerd. In het Jaarplan 2014 spitsen we de doelstellingen van het Ondernemingsplan toe op plekken die nog versterking nodig hebben en op het zoeken van passende nieuwe functies voor panden die vrijkomen, zoals de wijkwinkel. Acties en resultaten Ondernemerschap Ondernemerschap dat floreert was een van de gewenste effecten uit het Ondernemingsplan. Ondernemers in Klarendal werken keihard en er zijn opmerkelijke successen. T-shirt-ontwerper Okimono scoorde met bijzondere shirts voor Vitesse en heeft net een filiaal in Berlijn geopend. Annemarie van de Burgt is de enige ontwerper in Klarendal die, al jaren geleden, haar eigen pand kocht. Rond de jaarwisseling nam ze ook de naastgelegen winkel over. Wij waren in gesprek over aankoop van de voormalige school aan de Vijverlaan. We deden graag een stap terug toen bleek dat fietsontwerper Herman van Hulsteijn dit pand wilde kopen: ruimte voor de markt. Van Hulsteijn begon enkele jaren geleden in een winkelpand van Volkshuisvesting met heel weinig kapitaal en maakt nu de stap naar een heuse fietsfabriek in de school. Wij zijn al lang niet meer de enigen die aan het vliegwiel draaien. Stadsvernieuwingsgebied Klarendallers vroegen in de wijkvisie aandacht voor het stadsvernieuwingsgebied tussen de Klarendalseweg en de Rozendaalsestraat. Hier liggen enkele appartementenblokken uit de jaren tachtig die stedenbouwkundig nogal ongelukkig zijn ingepast. Bewoners voelen zich door de rare positionering van de ingang onveilig en hebben last van rondhangende verslaafden. We verplaatsen de ingangen en benutten de gelegenheid voor onderhoud en extra isolatie van de woningen. De werkzaamheden starten begin Om de blokken heen liggen nog eens 145 woningen die we eveneens aanpakken. Veel kleiner van schaal is de aanpak van de Putstraat die vanaf Hotel Modez oostwaarts Klarendal inloopt, via een doorgang onder de woningen. Samen met bewoners hebben we het aanzien vriendelijker gemaakt met hout en groen. Wereldkeuken De Wereldkeuken aan de Klarendalseweg opent in februari Huurder is zorginstelling Driestroom die de Wereldkeuken als sociaal restaurant gaat uitbaten met medewerkers die op deze wijze weer werkervaring opdoen. Aan de achterzijde komt een moestuin voor het restaurant en 15

16 de buurt. Hier ligt nu nog een verwaarloosde steeg met woningen uit de stadsvernieuwingstijd. Wij verwachten dat de levendigheid van moestuin en restaurantterras de leefbaarheid ten goede zal komen. Volkshuisvesting heeft hart voor de stad. We leveren onze bijdrage aan ontwikkelingen die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de stad als geheel. In ons jaarplan 2014 hebben we de ontwikkeling van de HBS aan het Gele Rijdersplein genoemd. Het Gele Rijdersplein is een zwakke plek in de binnenstad. Plint17 Aan de Sonsbeeksingel liggen tien panden uit de jaren dertig rond een binnenplaatsje. Hierin zijn 52 studentenkamers ondergebracht met gedeelde voorzieningen. De leegstand is fors omdat studenten liever zelfstandige kamers huren. Omdat we nu voor een flinke onderhoudsopgave staan en de panden er visueel schamel bijstaan, zoeken we naar een nieuwe invulling. Daarmee pakken we een van de laatste rotte kiezen aan in de route van Steenstraat/Station Velperpoort naar het Modekwartier. We koersen op een verzamelatelier waarin negen ambachtelijke creatieven kunnen werken, met op de verdiepingen tien studio-appartementen. De verbouwing start in de eerste helft van Acties en resultaten Herbouw HBS De ontwikkeling van de herbouw van de HBS aan het Gele Rijdersplein is beland in een ingewikkelde politieke en maatschappelijke discussie. Op uitnodiging van private ontwikkelaars werkt Volkshuisvesting mee aan herbouw van de HBS. Wij doen dat om de stedenbouwkundige uitstraling van de singels te versterken. Bovendien krijgen drie pleinen hierdoor een duidelijke afbakening: Gele Rijdersplein, Willemsplein en Jansplein. Vrijkomende panden Passende functies vinden voor vrijkomende panden was ook een doel uit het Jaarplan Keramiekontwerper Lenneke Wispelweij trok in de voormalige wijkwinkel. Anders dan elders hadden we in Klarendal, waar Volkshuisvesting meer dan zestig bedrijfspanden exploiteert, geen leegstand. Voor vertrekkende ondernemers vonden we snel vervangers: Super-C, Japanse koksmessen en slijpservice; wijnhandel Pangkara; galerie KDW-96-ART; Dress me Dutch, Nederlandse designkleding; A Body Issue, kleding voor mensen in een rolstoel of anderszins beperkt; the Barberstation, old school barbier; Bartinki, damesmode. Wijkwerkpalet Wijkwerkpalet is een initiatief van een Klarendalse dame. Zij wil mensen die lang niet gewerkt hebben nuttige bezigheden bieden. Zo zorgt Wijkwerkpalet voor de bezetting van de receptie van het Multifunctioneel Centrum in Klarendal. Ze onderzoekt nu de oprichting van een sociale wasserette in de wijk. Volkshuisvesting denkt mee in het verwezenlijken van dit initiatief Elders in Arnhem-Noord Visie en doelstelling In ons ondernemingsplan nodigen we mensen uit om ons te inspireren om samen en met hulp van anderen plekken of kwesties aan te pakken. De HBS, vóór de oorlog. Bij ontwikkeling, realisatie en toekomstig gebruik van de begane grond betrekken we jongeren. Bij de ontwikkeling werkt de Eschergroep, bestaande uit jonge professionals, mee. Bij de bouw zullen jongeren als leerling betrokken worden. Op de begane grond krijgt leren en werken voor jongeren een plek. Op de etages komen zo n veertig zelfstandige appartementen voor jongeren. Vanwege de maatschappelijke discussie hebben we de politieke partijen in de gemeenteraad gevraagd op welke wijze er draagvlak gevonden kan worden voor dit plan. Wanneer een goede alternatieve plek gevonden wordt voor AKU-fontein en kunstwerk, dan verwachten wij dat het draagvlak er is Schuytgraaf Visie en doelstelling Schuytgraaf is de jongste uitbreidingswijk in Arnhem, ten zuiden van de Rijn en westelijk van het spoor Arnhem-Nij- 16

17 Het multifunctioneel centrum (MFC) van Schuytgraaf in aanbouw. megen. Er staan inmiddels zo n woningen. De gemeente Arnhem, sinds een paar jaar zelf gebiedsontwikkelaar, rekent er op dat rond 2028 de wijk af is. Dan staan er ruim woningen. Volkshuisvesting beheert ruim 400 woningen in Schuytgraaf. De laatste nieuwbouw hebben we in 2013 opgeleverd. In Schuytgraaf is de opgave om de sociale motor op gang te brengen, zeker nu de bouw achterblijft. In ons Ondernemingsplan schetsen we als gewenst perspectief: Bewoners geven de wijk identiteit en karakter. Er is ruimte voor nieuwe ideeën en initiatieven als de Kunstwerkplaats. Winkels, scholen en andere voorzieningen zijn ruim voorhanden. In het Jaarplan 2014 kondigen we aan dat we bijdragen aan de totstandkoming van een eigen winkelhart waar Schuytgraaf al te lang op wacht. Acties en resultaten Winkelcentrum Vlakbij het station neemt het hart van Schuytgraaf langzaam vorm aan. In 2014 is de gemeente gestart met de bouw van het tweede multifunctionele centrum voor de wijk. De rest van het centrumgebied ligt nog steeds braak, maar hier komt eindelijk verandering in. Het winkelcentrum dat hier moet komen had te maken met steeds weer uitstel. Om het winkelhart te kunnen bouwen was het noodzakelijk dat de woningen bóven het winkelcentrum afgenomen werden door een partij. Samen met Portaal en Vivare hebben we eind 2014 getekend voor 64 sociale huurwoningen. We hebben ons hier flink voor ingespannen omdat we vinden dat iedere wijk goede voorzieningen moet hebben Malburgen Visie en doelstelling Malburgen is een wijk waarvoor het grondplan al voor de Tweede Wereldoorlog werd bedacht. Na de oorlog werd hier in snel tempo gebouwd, omdat er woningen moesten komen, en snel, in de zwaar gehavende stad. Vijftien jaar geleden begonnen Volkshuisvesting en gemeente samen met de bewoners aan een ingrijpende vernieuwing van het woningbestand. Zo n woningen zijn gesloopt. In plaats daarvan bouwden we veel koopwoningen terug. Met resultaat. Het aantal sociale huurwoningen in Malburgen is gedaald van 80% naar 55%. Afgelopen jaar leverden we de ste woning op. In het Ondernemingsplan staat het zo: Na een fysieke make-over, toevoeging van koopwoningen en door nieuwe voorzieningen als winkels en groen is Malburgen een wijk waar het goed wonen is en waar de sociale samenhang is teruggekeerd. Geliefd om de nabijheid van de binnenstad, 17

18 Oplevering van de e nieuwbouwwoning in Malburgen. stedelijke voorzieningen en de natuur en ruimte van het rivier- en uiterwaardenlandschap. De Malburgse Manier waarbij bewoners in dezelfde mate als gemeente en corporatie verantwoordelijkheid dragen, heeft geleid tot een nieuw elan. Vanuit deze betrokkenheid, kritisch en eigenzinnig, ontstaan initiatieven die de vitaliteit van Malburgen verder uitbouwen. In het Jaarplan 2014 kondigen we de overdracht aan van de exploitatie van het Bruishuis aan het Bewonersbedrijf Malburgen. Voor Akkerwinde ontwikkelen we samen met anderen een toegevoegd wijkconcept gericht op rust-en-ontspanning. Acties en resultaten We bouwen door In Malburgen hebben we op volle kracht doorgebouwd. Op vier plekken zijn in totaal 163 woningen gebouwd en er zijn nog een aantal in aanbouw. Aan de Zwanenbloemlaan en Waterlelielaan zijn 73 huurwoningen opgeleverd. Een deel heeft een huur die boven de 700 euro per maand ligt. Aan de Groene Weide zijn 13 sociale huurwoningen gebouwd tegenover de twee torens van Langs de Rijn die in 2013 zijn opgeleverd. Deze woningen maken het straatbeeld veel aantrekkelijker. De bouw aan de Huissensestraat vordert gestaag, in 2014 hebben we hier al 21 woningen opgeleverd. Op de hoek met de Visserslaan werken we aan een bijzonder project met zorginstelling s-heerenloo. Hier komen kleine zelfstandige appartementen voor mensen met een geestelijke beperking. Met collega-corporatie Vivare hebben we afspraken gemaakt over de verkoop van grond voor het realiseren van ongeveer zestig sociale huurwoningen door Vivare. Deze woningen verrijzen straks in de omgeving van de Bereklauwstraat. Energiezuinige woningen in Malburgen. 13 nieuwe sociale huurwoningen aan de Groene Weide. 18

19 Verduurzamen flats De provincie Gelderland heeft afgelopen jaar 2,1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van bijna 400 flatwoningen aan de Gelderse Rooslaan. De voorbereiding zijn inmiddels gestart. Wij verwachten eind 2015 klaar te zijn met het werk. Alle woningen zullen dan energielabel A hebben. Volkshuisvesting vindt het belangrijk dat bewoners in de wijk meedoen aan de samenleving. We grijpen het onderhoudsproject aan om sociale initiatieven te ontplooien én om de wijkeconomie te stimuleren. Door huis-aan-huis bezoeken heeft Volkshuisvesting meer zicht op de problemen maar ook op de talenten en mogelijkheden van haar huurders gekregen. Naast het starten van sociale initiatieven door en voor bewoners staat het creëren van werkgelegenheid centraal. Bewonersbedrijf Malburgen neemt exploitatie Bruishuis over Het Bruishuis is een voormalig bejaardenhuis, dat z n oorspronkelijke functie heeft verloren. Volkshuisvesting huurde het gebouw eerst van Vivare en heeft het later gekocht, met het oog op de toekomstige herstructurering van Malburgen. We hebben er de afgelopen jaren een Bruishuis van gemaakt: met bijzondere bedrijfsruimten en woonruimten voor diverse doelgroepen. Een nieuwe spannende fase brak aan: Volkshuisvesting zette een stap terug: op 1 januari heeft het Bewonersbedrijf Malburgen het beheer en de exploitatie van het Bruishuis overgenomen. Aan het einde van zijn eerste jaar meldde het Bewonersbedrijf dat het Bruishuis goed heeft gedraaid. Zorginstelling Philadelphia heeft op de begane grond een sociaal restaurant gevestigd. Het Bewonersbedrijf maakt nieuwe combinaties van woon- en werkbegeleiding. Zo werken er drie huismeesters die met huurkorting in het gebouw wonen. Akker71 Akker71 is het naastgelegen voormalige bejaardenhuis dat na het Bruishuis ook een nieuwe bestemming heeft gekregen. Volkshuisvesting heeft het tien verdiepingen hoge pand ingericht als plek voor gezondheid, bewegen, wellness en vormen van beschermd, begeleid en beschut wonen. Verschillende zorgpartijen zien in Akker71 mogelijkheden om op kleine of grotere schaal bijzondere, vaak nieuwe, combinaties van wonen en zorg aan te bieden. Ze vullen ruimte in die is ontstaan door de landelijke veranderingen in de financiering van wonen en zorg. Jo s Werkplaats doet in samenwerking met anderen een deel van het beheer en de exploitatie van Akker71. Het beweegcentrum Form Upgrade, gehuisvest in de voormalige directieruimtes, is uitgeroepen tot meest vernieuwende sportschool in Nederland. Het is een trekker voor veel mensen uit de wijk. Op een verdieping in het gebouw is stichting Hayat gevestigd. Hayat is een nieuw particulier verzorgingshuis voor allochtone ouderen. Bruishuis. Gerrit Breeman bij de opening van Akker71. Woonacademie De woonacademie van s-heerenloo heeft onderdak gevonden in ons voormalig informatiecentrum Hotel Zuid. Cliënten van deze zorginstelling leren hier hoe ze zelfstandig kunnen wonen. 19

20 De bewonersmoestuin, waar Immerlooers uit diverse delen van de wereld zaaien, onderhouden, oogsten en delen, heeft eveneens onze steun gehad. De tuin won een stedelijke prijs als bijzonder bewonersinitatief Kronenburg Immerloo Visie en doelstelling Immerloo is een wijk waar veel nieuwe Arnhemmers vanuit het buitenland hun eerste woning vinden. Van hieruit maken ze de stap naar andere woningen. Immerloo bestaat uit karakteristieke hoge galerijflats met ruime woningen uit de jaren zeventig. In het Ondernemingsplan schetsen we het perspectief: In Immerloo wonen veel nieuwkomers in Nederland, vaak met een maatschappelijke achterstand, dicht bij elkaar in grote flats. Wij grijpen de variatie aan culturen aan als uitgangspunt. Sommigen maken hier hun thuis, anderen gebruiken Immerloo als springplank naar een toekomst elders. Hun bedrijvigheid en onderhuidse energie stimuleren we en maken we zichtbaar. Acties en resultaten Maatschappelijk werkers van Rijnstad gaan op huisbezoek bij nieuwe bewoners om hen wegwijs te maken in wonen in Nederland. Volkshuisvesting werkt samen met de nieuw gestarte Wijkclub Immerloo van het Arnhemse Sportbedrijf. De Wijkclub stimuleert ontwikkeling van talenten via sport en beweging, participatie en daarmee de ontmoeting. Visie en doelstelling Kronenburg is een wijk van uitersten. Aan de ene kant een van de beste plekken om (alleen) te wonen vanwege de uitstekende voorzieningen (dankzij het grote winkelcentrum) en de prima (openbaar vervoers)verbindingen met de rest van de stad. Aan de andere kant is er weinig groen en ligt het winkelcentrum s avonds en s nachts als een angstaanjagend zwart gat in de wijk. Ruim 90% van de woningen is sociale huur. In het Ondernemingsplan spreken we de ambitie uit om de voorgenomen uitbreiding van het winkelcentrum aan te grijpen om de wijk structureel te aan te pakken. Meer groen en een goede verbinding tussen wonen en winkelen verbeteren het leefklimaat en de sociale samenhang. Acties en resultaten Omdat het winkelcentrum wilde uitbreiden had eigenaar Wereldhave aan ons gevraagd of wij bereid waren om een complex met zestig woningen te slopen. Wij waren in principe akkoord, ook omdat de leefbaarheid in en om het gebouw te wensen overlaat. Wereldhave is inmiddels van strategie veranderd waardoor het gebouw blijft staan. Wij studeren nu op een gedeeltelijke transformatie om de uitstraling op de begane grond te verbeteren en de leefbaarheid te versterken. Winkelcentrum Kronenburg. 20

Volkshuisvesting Arnhem in 2012

Volkshuisvesting Arnhem in 2012 Volkshuisvesting Arnhem in 2012 Volkshuisvesting Arnhem kijkt tevreden terug op 2012. Het was een geslaagd jaar ondanks de crisis op de woningmarkt en ondanks het debacle van Vestia. De corporatiesector

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Volkshuisvesting Arnhem

Jaarplan 2014 Volkshuisvesting Arnhem Jaarplan 2014 Volkshuisvesting Arnhem Vastgesteld op 7 november 2013 door de directeur-bestuurder, G. Breeman Goedgekeurd op 18 november 2013 door de Raad van Commissarissen 1 2 1. Inleiding In 2012 publiceerden

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Volkshuisvesting Arnhem

Jaarplan 2015 Volkshuisvesting Arnhem Jaarplan 2015 Volkshuisvesting Arnhem Vastgesteld op 11 november 2014 door de directeur-bestuurder, G. Breeman Goedgekeurd op 24 november 2014 door de Raad van Commissarissen 1 1. Inleiding Dit jaarplan

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Colofon. De inschrijving in het Handelsregister vond plaats op 3 maart 1998, onder dossiernummer 09063142.

Colofon. De inschrijving in het Handelsregister vond plaats op 3 maart 1998, onder dossiernummer 09063142. Jaarverslag 2013 Colofon Uitgave van Stichting Volkshuisvesting Arnhem, gevestigd aan de Kadestraat 1 in Arnhem. Het verslag heeft betrekking op het boekjaar 2013, dat parallel loopt met het kalenderjaar

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

>350 woningen. Provincie Gelderland (Stads)regio Stadsregio Arnhem - Nijmegen. Profiel gemeente: Arnhem. 3,1% Van inwoners woont in centrum

>350 woningen. Provincie Gelderland (Stads)regio Stadsregio Arnhem - Nijmegen. Profiel gemeente: Arnhem. 3,1% Van inwoners woont in centrum Provincie Gelderland (Stads)regio Stadsregio Arnhem - Nijmegen gemeenten: Profiel gemeente: Arnhem Regio: 12 Aanbod van leegstand Leegstand per stad: Huidige leegstand: aantal verdiepingen - Potentie leegstand:

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Aanwijzing woningmarktregio

Aanwijzing woningmarktregio Openbaar Onderwerp Aanwijzing woningmarktregio Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In het kader van de nieuwe Woningwet is het de bedoeling dat de schaal van een woningcorporatie

Nadere informatie

Herontwikkeling DEN BIEST. Van kantoren naar wonen. Gemzelaar Vastgoed C.V

Herontwikkeling DEN BIEST. Van kantoren naar wonen. Gemzelaar Vastgoed C.V Herontwikkeling DEN BIEST Van kantoren naar wonen Gemzelaar Vastgoed C.V 01. Nieuwe oplossingen voor leegstand Deze brochure illustreert de plannen rondom de herontwikkeling van complex Den Biest in Eindhoven.

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

Droom, denk, durf, doe, dans, leef & bewonder

Droom, denk, durf, doe, dans, leef & bewonder Droom, denk, durf, doe, dans, leef & bewonder Ondernemingsplan 2012-2015 Volkshuisvesting Arnhem Voor degene met een huis dat beschutting bracht Voor degene die betaalbaar kan gaan wonen Voor degene die

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

WELKOM bij de training succes boeken met vrijesectorhuur

WELKOM bij de training succes boeken met vrijesectorhuur WELKOM bij de training succes boeken met vrijesectorhuur Frans Wittenberg Arnhem, 27 maart 2013 even voorstellen economisch onderzoek- en adviesbureau markt en financiële kant van vastgoed wonen, commercieel

Nadere informatie

Solide partner voor u

Solide partner voor u Solide partner voor u 2 Woon zoals u wilt Informatiebrochure UWOON staat niet alleen voor verhuren en verkopen van woningen, we zijn ook een sterke partner bij herstructurering of ontwikkeling van bouwplannen.

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Ruimte. Verpleging. Jong en oud. Zorg. Gerief. Voorzieningen. IJsselmuiden: dorp van miljoenen! Beter Wonen investeert in de toekomst

Ruimte. Verpleging. Jong en oud. Zorg. Gerief. Voorzieningen. IJsselmuiden: dorp van miljoenen! Beter Wonen investeert in de toekomst Ruimte Gerief Verpleging Voorzieningen Zorg Jong en oud Samen IJsselmuiden: dorp van miljoenen! Beter Wonen investeert in de toekomst Onze investeringen op een rijtje: 2000-2008 ingrijpende verbetering

Nadere informatie

3. Meedoen in de buurt

3. Meedoen in de buurt Beïnvloeden & meedoen Bewonersparticipatie bij Volkshuisvesting Arnhem Vastgesteld door de bestuurder, goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 19 juni 2017 1. Inleiding Huurders zijn deskundigen

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag 02 Visie Er is in Noord-Limburg nauwelijks geschikte tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag.

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMSTERDAM

ACTIVITEITEN AMSTERDAM ACTIVITEITEN AMSTERDAM Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 1.476 2.368 14.337 593 18.774 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMSTERDAM totaal

Nadere informatie

kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort

kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort 5 Bijdragen aan een krachtige gemeenschap met ruimte voor evenwicht. Inhoud Woord vooraf 5 Richting, ruimte en resultaat Maatschappelijke omgeving 6

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

ondernemingsplan in het kort.

ondernemingsplan in het kort. leefbaarheid ondernemingsplan in het kort. samenwerking 2012 2016 betaalbaarheid zorg intro intro staat in verbinding met mensen in haar omgeving. De wereld om ons heen verandert snel. gaat in die verandering

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen PvdA-fractie T.a.v. Mevrouw A. Postma De Roede 12 9285 VK Buitenpost Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : E. Idsardi Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk

Nadere informatie

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST 3 EEN NIEUWE TOEKOMST Opgave en toekomstperspectief De aandacht die er binnen het huidige politieke en bestuurlijke klimaat is voor de verbetering van wijken als Transvaal, is een kans die met beide handen

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Inhoudsopgave Werk aan de wijk! 5 Vitale en gewilde wijken 7 Oog voor de klant 11 Energiebewust bouwen en beheren 15 Een solide corporatie 17 3 4 Informatie voor

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Naar een nieuwe Woonvisie. Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014

Naar een nieuwe Woonvisie. Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014 Naar een nieuwe Woonvisie Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014 Inhoud presentatie Aanleiding woonvisie Hervormingsagenda Doel en proces woonvisie Gevoel bij de woningmarkt Hoeveel

Nadere informatie

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47 Huizen vanhendriks Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort Vrij uitzicht Moderne bouw Twee goede slaapkamers Luxe keuken Eigen parkeerplaats H47 H47 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum 9 april 2008 Onderwerp notitie betreffende nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog 1. Historie vanaf 2001 Woonplan 2001 Er is al

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

Krimp Prognose 2010-2025

Krimp Prognose 2010-2025 Provincie: (Stads)regio gemeenten: Limburg Profiel gemeente: Maastricht Zuid-Limburg: Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen Regio: 35 Aanbod van leegstand Leegstand per stad: Huidige leegstand: aantal

Nadere informatie

Onze financiën in 2014

Onze financiën in 2014 Jaa r 20 beric h 14/ 20 t 15 Onze activiteiten in 2014 Onze financiën in 2014 Onze plannen in 2015 Zicht op 2014/2015 Financieel gezien was 2014 een goed jaar. Dat lijkt een vreemde opmerking, omdat in

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015 Woningwet 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties Eerste druk, mei 2015 WONINGWET 2015 Eerste druk, mei 2015 2015 Nederlandse Woonbond Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Inhoud. Clusius B 4 Hoogwaardige studentenhuisvesting op een centrale plek in Leiden. De Clusius campus 6 Nieuw elan op een plek met historie

Inhoud. Clusius B 4 Hoogwaardige studentenhuisvesting op een centrale plek in Leiden. De Clusius campus 6 Nieuw elan op een plek met historie Beleggen in Inhoud Clusius B 4 Hoogwaardige studentenhuisvesting op een centrale plek in Leiden De Clusius campus 6 Nieuw elan op een plek met historie Verdiepingsoverzicht 10 Studio s 12 Gezamenlijke

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Persons who generate or conceive ideas and plans

Persons who generate or conceive ideas and plans Persons who generate or conceive ideas and plans Historie Ontstaan uit eigen behoefte Eerste bedrijf Verspreiding freelancers Wij zijn zelf de doelgroep Huidige situatie leegstand Nederland 15,4% Den Haag

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.543 3.327 2.934 1.169 12.973 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMERSFOORT

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

in Boschveld staat een huis Ontmoeten, werken en ontwikkelen in copernikkel

in Boschveld staat een huis Ontmoeten, werken en ontwikkelen in copernikkel in Boschveld staat een huis Ontmoeten, werken en ontwikkelen in copernikkel in Boschveld staat een huis de naam Copernikkel dankt zijn naam aan wijkbewoners. Zij zorgden ervoor dat iedereen weet waar de

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

WOONONTWIKKELING IN DE BINNENSTAD. Politiek beraad 25 november 2014

WOONONTWIKKELING IN DE BINNENSTAD. Politiek beraad 25 november 2014 WOONONTWIKKELING IN DE BINNENSTAD Politiek beraad 25 november 2014 Doel van vandaag Dialoog over het wonen in de binnenstad Programma Nader kennismaken Informatie & verdieping op vraagstukken Dilemma s

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Hidde Dirks b1372564

Hidde Dirks b1372564 Hidde Dirks b1372564 Strategie Kwetsbare wijk Capaciteiten scoren onvoldoende Sociaal aspect is voldoende COS Strategie COS COS Strategie COS Middel Aantrekken en vasthouden van hoger opgeleiden/koopkrachtige

Nadere informatie

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010 Wonen in Dordrecht De crisis voorbij?; trends en verwachtingen 30 november 2010 Inhoudsopgave 1. Wat willen we? Beleid en welke afspraken zijn er voor Dordrecht? 2. Hoe staan we er voor? Stand van zaken

Nadere informatie

De vragenlijst correspondeert met de Toets corporaties 2003 zoals die in Access is opgenomen.

De vragenlijst correspondeert met de Toets corporaties 2003 zoals die in Access is opgenomen. De vragenlijst correspondeert met de Toets corporaties 2003 zoals die in Access is opgenomen. 1 Nevenactiviteiten...2 1.1 Nevenactiviteit Verkoop en Beheer...2 Verkoop van woningen van derden...2 Bedrijfsverkoop...2

Nadere informatie

Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt. Dit Masterplan moet antwoord geven op de onderstaande vragen;

Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt. Dit Masterplan moet antwoord geven op de onderstaande vragen; Masterplan; Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt Dit Masterplan moet antwoord geven op de onderstaande vragen; - Zijn Heetense jongeren en starters überhaupt genegen om in ons dorp te (blijven)

Nadere informatie

PERSBERICHT. Nieuwe werkelijkheid voor corporaties ook voor AlleeWonen merkbaar Jaarrapport AlleeWonen 2013 gepubliceerd

PERSBERICHT. Nieuwe werkelijkheid voor corporaties ook voor AlleeWonen merkbaar Jaarrapport AlleeWonen 2013 gepubliceerd PERSBERICHT Roosendaal, 27 mei 2014 Nieuwe werkelijkheid voor corporaties ook voor AlleeWonen merkbaar Jaarrapport AlleeWonen gepubliceerd Al meerdere jaren kondigde AlleeWonen aan zich meer te gaan richten

Nadere informatie

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er Samenvatting De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er is een stijgende vraag naar betaalbare huurwoningen in Maastricht, mede door het groeiend

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector?

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector? Nieuwe Woningwet Wat verandert er in de sociale huursector? NIEUWE WONINGWET Maart 2015 Nederlandse Woonbond Samenstelling Nederlandse Woonbond Voor de tekst in deze brochure is gebruikt gemaakt van gegevens

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 laat zich voor KleurrijkWonen kenmerken door: het realiseren vaneen aantal grote onderhouds- en herstructureringsprojecten; het ruimschoots behalen van onze

Nadere informatie

RESULTATEN 2016

RESULTATEN 2016 DOELGROEPEN Inclusief de nieuwbouw verhuren wij in 2016 minimaal 225 huurwoningen. Gelukt door een combinatie van nieuwbouw en lokaal maatwerk o.a. gericht op doorstroom: 242 verhuringen. 70% van onze

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2009-2014. 10 beloften van Portaal Nijmegen

Ondernemingsplan 2009-2014. 10 beloften van Portaal Nijmegen Ondernemingsplan 2009-2014 10 beloften van Portaal Nijmegen 1 Beloofd! Meer dan 100 jaar oud Als rond de vorige eeuwwisseling de eerste woningbouwverenigingen worden opgericht, is één daarvan Woningvereeniging

Nadere informatie

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP Nieuwe Kadekwartier Arnhem ALGEMEEN Nieuwe Kadekwartier Een nieuwe woonwijk in wording! Links en rechts van de recent vernieuwde Westervoortsedijk verrijst de komende

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Strategisch Thema. -Stad in de regio- Modules. Datum: februari Strategisch Thema -Stad in de regio- 0

Strategisch Thema. -Stad in de regio- Modules. Datum: februari Strategisch Thema -Stad in de regio- 0 Strategisch Thema -Stad in de regio- Modules Samenvatting 1 Regionale samenwerking 2 Regionale verwevenheid 3 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek tel.: (024) 329 98 89 (O&S)

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

2. Voorwaarden voor deelname

2. Voorwaarden voor deelname Wedstrijdreglement 1. Algemeen 1.1. Op de IGNITE Award is een wedstrijdreglement van toepassing. Door deel te nemen aan deze wedstrijd en/of inzending van het inschrijfformulier geef je aan dat je akkoord

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 17 april 2013 KOPIE AAN BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER 1208556/7266 Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Jaarbericht 2015/2016

Jaarbericht 2015/2016 Jaarbericht 2015/2016 Meneer en mevrouw Van der Naalt uit Marum zijn al 50 jaar huurder van Wold & Waard. Onze activiteiten in 2015 Onze financiën in 2015 Onze plannen in 2016 Zicht op 2015/2016 In dit

Nadere informatie

Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016

Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016 Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016 Agenda Welkom Opening door wethouder van Wonen, mevrouw Van Vroonhoven Presentatie: achtergronden prestatieafspraken Korte pauze Wat is uw mening over: - betaalbaarheid

Nadere informatie

PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ VERWERKING IN TEKST COLLEGEPROGRAMMA. Groen Links

PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ VERWERKING IN TEKST COLLEGEPROGRAMMA. Groen Links PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ Groen Links Fairtrade gemeente. Schaliegasvrije gemeente. Fairtrade gemeente is geen ondewerp van het collegeprogramma.

Nadere informatie

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan 2016-2019 woningstichting Het Grootslag Wat is werkelijk van waarde? Inleiding De afgelopen jaren ging de corporatiesector een richting op die in tegenspraak

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Bijlage 6 Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Samenvatting en reacties uit "Moskee-project" Consultatie inwoners de Gagel via interviews, de Surinaamse Anwar-e-Quba moskee en de Omar

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Inhoud presentatie Woonvisie: kansen benutten, basis op orde Woningmarkt Eindhoven/regio Lokaal

Nadere informatie