Actieve rol van KBC in de maatschappij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieve rol van KBC in de maatschappij"

Transcriptie

1 Actieve rol van KBC in de maatschappij 47 1 Duurzame producten en diensten Zoals in zijn beleidsverklaring te lezen staat, streeft KBC ernaar een warme en vriendelijke bankverzekeraar te zijn en hecht dan ook veel belang aan cliëntentevredenheid. Rekening houdende met die doelstelling heeft KBC een aantal initiatieven en een waaier van producten en diensten ontwikkeld om zijn engagement tegenover zijn belangrijkste stakeholder, nl. zijn cliënten, waar te maken. KBC pleit voor een maatschappelijk verantwoord en cliëntgericht beleid, onder andere dankzij duurzame producten en diensten: De diensten voor cliëntenservice in de Belgische hoofdkantoren van KBC behandelen specifieke kwesties. In geval van vragen, klachten of suggesties kunnen cliënten contact opnemen met KBC per brief, fax, via het callcenter of aan de hand van een formulier op de Belgische KBC-website. Sinds 2003 zijn oudere cliënten en cliënten met een ernstige handicap vrijgesteld van kosten voor elektronische betalingen. Motorrijtuigverzekeringen speciaal ontworpen voor jongeren en senioren: voor de 18- tot 25- jarigen heeft KBC een betaalbare formule die uitgaat van gezinssolidariteit op de markt gebracht, terwijl senioren een levenslange verzekeringsgarantie van KBC krijgen op voorwaarde dat ze bekend staan als voorzichtige bestuurders. In 2004 was KBC het eerste bedrijf in België dat zijn eigen bonus-malussysteem invoerde om goede bestuurders beter en sneller te belonen. Bij een ongeluk hebben trouwe cliënten recht op een lagere malus (d.w.z. premieverhoging). Een milieupolis: een verzekering die de wettelijk vereiste sanering van bodemvervuiling dekt; de verantwoordelijkheid voor het organiseren en betalen van de sanering is opgenomen in de verzekering. Fondsen in het kader van duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen, met specifieke aandacht voor het milieu (zie kadertekst op blz. 48 en Bijlage IV). Initiatieven ten voordele van de senioren: - PC-opleidingen: In 2003 lanceerde KBC initiatieven gericht op zijn oudere cliënten die minder thuis zijn in de elektronische dienstverlening. PC-opleidingen werden op het getouw gezet om senioren vertrouwd te maken met het internet en hen te assisteren bij het elektronisch bankieren en verzekeren. Het succes van die opleidingen spoorde KBC aan dat initiatief te herhalen in 2004 en Senior Road Shows: De oorspronkelijke bedoeling van dat concept bestond erin elektronische bankverzekeringstechnieken aan te leren aan senioren, maar werd uitgebreid tot andere betalingstechnieken. In november 2004 lanceerde KBC een Senior Road Show over het gebruik van bankkaarten, kredietkaarten, geldopneming en automaten. Gelijkaardige road-

2 shows worden in de loop van 2005 georganiseerd. - Website: Op de KBC-website voor bankverzekeringscliënten in België is een voor senioren bestemde pagina beschikbaar (www.kbc.be). Duurzame beleggingsfondsen bij KBC 48 In 1992 lanceerde KBC zijn eerste duurzaam beleggingsfonds in België, het KBC Eco Fund, met oog voor milieuwaarden. Dat fonds, dat nu KBC Eco Fund World heet, is het oudste bestaande duurzame beleggingsfonds in België. Momenteel kunnen cliënten aandelen in 14 duurzame fondsen kopen die beleggen in aandelen, obligaties of gemengde activaklassen via de dochtermaatschappij van de groep, KBC Asset Management 28. Eind 2004 bedroeg het kapitaal in duurzame fondsen ongeveer 300 miljoen euro en steeg tegen eind juni 2005 tot ongeveer 975 miljoen euro (zie grafiek). KBC is bovendien marktleider op het vlak van beleggingsfondsen in België (32,20% marktaandeel). Wat duurzame fondsen betreft, bedroeg het KBC-marktaandeel in België in juli 2005 ongeveer 30% (tegenover 16% in 2004) in miljoenen EUR Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Maa-05 Apr-05 Mei-05 Jun-05 Totaal AUM in duurzame fondsen KBC is opgenomen in het Ethibel-investeringsregister. Meer en meer Europese fondsbeheerders en institutionele beleggers gebruiken het Ethibel-investeringsregister als basis voor producten in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Investeren. Ethibel biedt beleggers twee op het investeringsregister gebaseerde producten aan: het Ethibel-label 29 en de Ethibel-duurzaamheidsindices 30. De methodologie van Ethibel onderscheidt zich door de integratie van twee van de belangrijkste aspecten van duurzaam ondernemen: duurzame ontwikkeling en betrokkenheid van de stakeholder. Voor meer informatie over Ethibel en het Ethibel-investeringsregister, surf naar org. 28 Zie Bijlage IV voor een lijst van duurzame fondsen van KBC. 29 Zie Bijlage IV. 30 Zie blz. 7 (duurzaamheidsindices).

3 2 Betrokkenheid bij de gemeenschap Met financiële en andere steun aan maatschappelijke projecten streeft KBC ernaar het algemeen welzijn en het werkmilieu te verbeteren daar waar KBC actief is. Het KBC-beleid over maatschappelijke betrokkenheid baseert zich op nauwe samenwerking en dialoog met de verschillende stakeholders: ons beleid wordt niet alleen gestuurd door de talloze aanvragen voor financiële steun aan de grote financiële instelling die KBC is, maar ook door onze wens ons engagement tegenover de maatschappij te betuigen. Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende initiatieven die KBC het afgelopen jaar heeft genomen. KBC-budget voor maatschappelijke projecten in België 31 (2004, in euro) Liefdadigheid Maatschappelijke sponsoring Bewustmakingscampagnes voor openbare veiligheid Cultuursponsoring Museum Rockoxhuis: financiële steun Museum Rockoxhuis: onderhoud en herstelling Totaal Streven een goede buur te zijn In het kader van zijn maatschappelijke betrokkenheid legt KBC zich vooral toe op het helpen verlichten van armoede en maatschappelijke achterstelling. Met het oog daarop steunt KBC in België initiatieven voor sociale woningen, zelfhulpgroepen die betrokken zijn bij de samenlevingsopbouw en de integratie van de kansarmen en immigranten door samen te werken met buurthuizen en andere sociale verenigingen. Visibiliteit of financiële exclusiviteit streeft KBC hier niet na. Die projecten, waarmee men maatschappelijke integratie probeert te bevorderen, beogen vooral de armere wijken waar KBC aanwezig is (in Brussel en Antwerpen). KBC benadert kleinschalige projecten die geleid worden door vrijwillige sociale werkers op een proactieve wijze en op lange termijn. Het KBC-hoofdkantoor in Brussel bijvoorbeeld werkt samen met buurtorganisaties, zoals Bonnevie, een buurthuis, om de drempel tussen het bedrijf en de nabije omgeving te verlagen en interesse te kweken voor de buurt bij personeelsleden. In Antwerpen steunt KBC de vereniging zonder winstoogmerk Rataplan sinds de oprichting ervan. Rataplan is betrokken bij de herstelling van de Romazaal, een beschermde art-decozaal, en promoot culturele activiteiten te midden van een etnisch gemengde en achtergebleven buurt, en wel om de wijk nieuw leven in te blazen. Wat is de achterliggende reden van die inspanningen? KBC wil zijn bezorgdheid voor de buurt waarin het werkzaam is, tonen door actief deel te nemen aan de verbetering van de wijk. Daartoe voert KBC een open dialoog en probeert het de bewustwording en het verantwoordelijkheidsgevoel van zijn werknemers (ook nieuwe) op te wekken. Maatschappelijke sponsoring Wat maatschappelijke sponsoring in België betreft, schenkt KBC veel aandacht aan gezondheidszorg met het accent op preventie. Niet-commerciële imagocampagnes worden uit dat oogpunt gevoerd. De gekozen projecten, zoals Levenslijn (liefdadigheidsactie met fondsenwerving voor gezondheidszorg) en Kom op tegen Kanker (antikankercampagne), weerspiegelen niet alleen de 31 Cijfers bij benadering voor de belangrijkste entiteiten van KBC Bank NV, KBC Verzekeringen NV en KBC Groep NV.

4 betrokkenheid van KBC bij de maatschappij, maar brengen ook de slogan We hebben het voor u in praktijk. KBC heeft een meerjarenovereenkomst gesloten met Levenslijn met als thema het wegverkeer, i.e. om de veiligheid voor kinderen op de weg te verhogen en ondersteuning te bieden voor jonge verkeersslachtoffers. KBC heeft het bewustzijn van de bevolking op dat vlak verhoogd door de zogenoemde Levenslijn-sterren te verkopen in zijn bankkantoren. 50 KBC steunt Kom op tegen Kanker, de jaarlijkse campagne voor fondsenwerving, al sinds de lancering ervan. KBC werkt vanaf de openingsshow actief mee aan de campagne; de bankkantoren helpen bij de verzameling van de fondsen. Andere kindvriendelijke projecten waarbij KBC betrokken is, zijn Simon en Odile (de communicatie tussen kinderen die voor een lange periode zijn opgenomen in het ziekenhuis en hun ouders en klasgenoten optimaliseren) en De Sleutel (kinderen helpen assertief en zelfverzekerd worden als een eerste stap in drugspreventie). Preventie, veiligheid en bewustmaking KBC behandelt het preventiethema vanuit de verzekeringshoek als een maatschappelijk project. Preventiecampagnes over vermogensbescherming en gezondheidszorg illustreren hoe KBC verantwoording wil afleggen tegenover de maatschappij. Daartoe werkt KBC samen met degelijke en achtenswaardige partners die daadwerkelijk bijdragen tot maatschappelijk welzijn. KBC promoot verkeersveiligheid als kwaliteitsverzekeraar. KBC steunt verschillende initiatieven om de verkeersveiligheid te verhogen, zoals de Autohappening van de VAB (Vlaamse Automobilistenbond), de Verkeersacademie van de Gezinsbond (Vlaamse Gezinsbond), fietshelmcampagnes en het Zeb Zebra-initiatief (lessen in verkeersveiligheid voor kinderen). KBC sponsort ook de jaarlijkse Veilig en milieuvriendelijk naar school-campagne in 400 lagere scholen in heel Vlaanderen, in nauwe samenwerking met ouders, leraren en politie. KBC denkt eraan zich in de toekomst meer toe te spitsen op verkeersveiligheid in samenwerking met de VAB en wil rijlessen en rijsimulators gestructureerder aanpakken met speciale aandacht voor oudere bestuurders. Een ander thema gaat over brandpreventie. In 2005 steunt KBC actief de brandpreventieweek. Bovendien is KBC financiële sponsor van de Belgische Brandwondenstichting en steunt de National Burn Camps, vakantiekampen voor jonge brandpatiënten. Om de veiligheid aan de Belgische kust in de zomermaanden te bevorderen, heeft KBC de strandpalen gefinancierd, alsook de armbandjes om verdwaalde kinderen te helpen hun ouders terug te vinden. Vrijwilligerswerk in de welzijnssector bij KBC Vrijwilligerswerk in de welzijnssector is gezond en belangrijk voor de maatschappij. Uit recente cijfers in Vlaanderen blijkt dat een op vijf Vlamingen actief betrokken is bij een of andere vorm van vrijwilligerswerk. Om zijn toewijding voor de waarden te tonen die ten grondslag liggen aan het vrijwilligerswerk heeft KBC een polis uitgewerkt die verzekeringswerkers specifiek verzekert. Anderzijds stimuleert KBC het vrijwilligerswerk ook bij zijn medewerkers. KBC toont zijn waardering voor en biedt verdere incentives aan medewerkers die meewerken aan liefdadigheidsprojecten via het solidariteitsfonds Aandacht voor anderen. Medewerkers die hun vrije tijd besteden aan organisaties die bezig zijn met gehandicapten, kinderverzorging, thuisverzorging, initiatieven

5 ten behoeve van de derde wereld, immigrantenintegratie of buurtontwikkelingsplannen kunnen voor hun vereniging van KBC een subsidie van euro ontvangen. In 2004 werd een dertigtal projecten op deze manier gesteund, o.a. de Duikschool Handi Divers Wet Wheels (een duikschool voor lichamelijk gehandicapten) en Met lege handen (een zelfhulpgroep voor ouders met een overleden baby). KBC stimuleert eveneens de betrokkenheid van medewerkers bij maatschappelijke sponsoring en filantropie. De medewerkers worden opgeroepen deel te nemen aan maatschappelijke projecten en gezondheidszorg: o.a. de geldinzamelingsactie Kom op tegen Kanker; voorts kunnen ze deelnemen aan multicultureel eten in de Brusselse buurtwerking ( Anders gaan eten ) om de contacten tussen KBC en de buurt te bevorderen. De werknemers worden eveneens gestimuleerd deel te nemen aan activiteiten waarin KBC een voortrekkersrol speelt: kortfilmfestival, buurtwandelingen, schaakinitiaties en -tornooien. 51 Voorts is KBC een van de belangrijkste bevorderaars van de Belgische Raiffeisenstichting (BRS) en werkt het via een informele groep van KBC-medewerkers actief mee aan verscheidene internationale projecten. BRS is de internationale maatschappelijke afdeling van Cera, een van de hoofdaandeelhouders van KBC (zie informatiebox op blz. 52). De catastrofale gevolgen van de zeebeving in Zuidoost-Azië eind december 2004 lieten KBC niet ongeroerd. Een solidariteitscampagne werd in België met het personeel georganiseerd en KBC kon een mooie donatie doen aan de slachtoffers van de ramp tijdens een nationaal televisieprogramma op 14 januari KBC en culturele evenementen In 2004 was KBC de belangrijkste sponsor van Rubens 2004, de trekpleister van Antwerpen die verschillende kunsttentoonstellingen over Peter Paul Rubens, de beroemde zoon van Antwerpen, onder de aandacht bracht. KBC stak een spectaculair handje toe bij ABC (Antwerp Book Capital Antwerpen, Wereldhoofdstad van het boek) 2004, een literair initiatief van Antwerpen, met een poëtische banner aan de gevel van zijn Boerentoren (de eerste wolkenkrabber in Antwerpen en continentaal Europa). KBC schenkt ook veel aandacht aan muzikale evenementen en sponsort een aantal festivals in verschillende steden in België. KBC is een van de stichters van het ambitieuze Gouden Vleugelsproject, dat jong muzikaal talent in Vlaanderen promoot door onder andere muziekcursussen en muziekwedstrijden voor hen te organiseren. Een van de prijzen die KBC ter gelegenheid van die wedstrijden sponsort, is de KBC-Muziekprijs, die voor de tweede keer in januari 2005 uitgereikt werd. Het Rockoxhuis, een uniek museum in Antwerpen Het Rockoxhuis is de voormalige woning uit de 17e eeuw van burgemeester en kunstverzamelaar Nicolaas Rockox. Deze patriciërswoning dient nu als museum en herbergt een schat aan schilderijen, meubelen en beeldhouwwerk en werd verrijkt met de evocatie van een historische stadstuin uit de vroege 17e eeuw. KBC kocht het museum in 1970 en stelde het open voor het publiek. Jaarlijks wordt een tentoonstelling aan een facet van de collectie gewijd. In 2004 was dat Rubensgrafiek, aansluitend bij het Rubensjaar in Antwerpen, en ook een opgemerkte tentoonstelling Volgeboekt, in het kader van Antwerpen Wereldhoofdstad van het boek. (cf.

6 KBC en microfinanciering: de Belgische Raiffeisenstichting en Incofin De Verenigde Naties heeft 2005 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van het Microkrediet. Tegen die achtergrond is het nuttig de KBC-initiatieven met betrekking tot microfinanciering in de verf te zetten. 52 De Belgische Raiffeisenstichting (BRS) werd opgericht in 1992 als een kanaal voor ontwikkelingssamenwerking. Die coöperatieve financiële groep en referentieaandeelhouder van KBC staat onder de auspiciën van Cera en heeft een tweevoudige missie: op coöperatieve basis samenwerken met microfinancieringsinstellingen in de ontwikkelingslanden aan de hand van financiële steun, opleiding en adviesverlening op het vlak van bank en verzekeringen, en via verschillende communicatiekanalen het bewustzijn in België verhogen voor de inspanningen van BRS om de armoede in de Derde Wereld te helpen bestrijden. KBC speelt een belangrijke rol in BRS al sinds de oprichting ervan, niet alleen door zijn historische en financiële relatie met Cera, maar ook dankzij de steun van het KBC-personeel. KBC steunt BRS staat open voor alle huidige en gepensioneerde KBC-werknemers, die actief kunnen deelnemen aan duurzame microfinancieringsprojecten van BRS in Afrika, Latijns-Amerika en Azië, alsook aan fondsenwerving en andere campagnes in België om de Noord-Zuid-dialoog te bevorderen. De ICT-afdeling van KBC verdient een speciale vermelding voor het ICT4BRS-initiatief dat ze op 1 januari 2005 lanceerde: 22 ICT-vrijwilligers bieden IT-steun aan BRS-projecten, zoals het leveren en installeren van IT-hardware en -software en het ter beschikking stellen van hun IT-expertise aan ngo s die samenwerken met BRS (cf. KBC is ook aandeelhouder van Incofin, een Belgische beleggingsvennootschap die werd opgericht als een coöperatieve vereniging met sociaal oogmerk. Incofin investeert in en biedt knowhow aan microbedrijven, KMO s en microfinancieringsinstellingen in de ontwikkelingslanden om duurzaam en winstgevend ondernemerschap te steunen. In december vorig jaar hielp KBC samen met Incofin en drie andere partners het Impulse Microfinance Investment Fund op te richten. De helft van het startkapitaal voor een bedrag van 5 miljoen euro is afkomstig van KBC (de grootste kapitaalverschaffer); de aandelen van het fonds worden voor private plaatsing aangeboden tot einde 2005 met de bedoeling 20 miljoen euro te bereiken. Dit is het eerste beleggingsfonds voor particulieren in zijn soort in België. Het kapitaalgegarandeerde fonds heeft een looptijd van 12 jaar en wil zowel een financiële als maatschappelijke meerwaarde opleveren, door te beleggen in commercieel leefbare microfinancieringsinstellingen en de toegang tot financiële markten en producten voor ondernemers met beperkt kapitaal te vergemakkelijken. Bovendien wil het een brug slaan tussen de kapitaalmarkten van de industrielanden en de opkomende markten in minder ontwikkelde landen. Die doelstellingen zijn de aanleiding geweest tot het 2005 International Year of Microcredit-label dat het United Nations Capital Development Fund (UNCDF) aan het fonds heeft toegekend (cf.

Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen

Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen Een transparante kijk op duurzaam beleggen Inhoud Beleggen met eerbied voor onderlinge waarden Ethias volgt de strengste gedragscodes Ethias sluit zich

Nadere informatie

Onze Groep. Over Triodos Bank. Duurzame bank van Europa. Over Triodos Bank. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking

Onze Groep. Over Triodos Bank. Duurzame bank van Europa. Over Triodos Bank. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking Onze Groep Zoek details over onze groep en de resultaten van onze drie belangrijkste bedrijfsonderdelen; sparen en kredieten via een netwerk van Europese vestigingen, beleggingsfinanciering en private

Nadere informatie

We willen een bank zijn die toegevoegde waarde creëert voor de samenleving.

We willen een bank zijn die toegevoegde waarde creëert voor de samenleving. Ons sociaal engagement We willen een bank zijn die toegevoegde waarde creëert voor de samenleving. Belfius wil zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid ten volle opnemen en een antwoord bieden op de

Nadere informatie

Investeren met Impact

Investeren met Impact 1 Investeren met Impact 2 Hoe uw vermogen financieel én maatschappelijk kan renderen. 3 Vergrijzing: 19,2% van de Belgische bevolking zal in 2020 ouder zijn dan 65 (vandaag is dat 17,9%). 1 Milieu: 6%

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 KBC Bank

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 KBC Bank Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 KBC Bank Opmerkingen voor de lezer van dit jaarverslag Naam van de vennootschap Overal waar in dit jaarverslag sprake is van KBC, de groep, wij of KBC Bank, wordt de geconsolideerde

Nadere informatie

bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat;

bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat; Duurzaam bankieren Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, ecologisch en cultureel gebied, daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Belfius Bank Jaarverslag 2013 1

Inhoudstafel. Belfius Bank Jaarverslag 2013 1 Jaarverslag 2013 Inhoudstafel Profiel van Belfius Bank 2 5 91 215 Aanvullende inlichtingen 270 Belfius Bank Jaarverslag 2013 1 Profiel van Belfius Bank Belfius Bank is een Belgische bank- en verzekeringsgroep

Nadere informatie

IN VOLLE VAART VOORUIT

IN VOLLE VAART VOORUIT IN VOLLE VAART VOORUIT IN VOLLE VAART VOORUIT HET LANDBOUWKREDIET: EEN UNIVERSELE BANK OP MENSENMAAT Het Landbouwkrediet heeft in zijn 70-jarig bestaan een hele weg afgelegd en is uitgegroeid tot een universele

Nadere informatie

Titre 01. Samen gaan we verder

Titre 01. Samen gaan we verder Titre 01 Samen gaan we verder 1 Inhoud 01 In een oogopslag 07 02 De Groep Landbouwkrediet 17 03 Landbouwkrediet en Centea, samen op weg naar een nieuwe bank 27 04 De coöperatieve bank van iedereen en voor

Nadere informatie

KERNCIJFERS 2012. Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) 546.501

KERNCIJFERS 2012. Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) 546.501 Jaarverslag 2012 KERNCIJFERS 2012 Financieel Participatie in KBC Groep 7,01 % Participatie in KBC Ancora 58,91 % Eigen vermogen (in euro) 1.376.792.028 Resultaat van het boekjaar (in euro) -29.385.435

Nadere informatie

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog.

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog. Impact en engagement Triodos Bank is in het leven geroepen om ten goede te komen aan mensen, milieu en cultuur. Ontdek wat we in 2012 hebben bereikt. Hoe we onze medewerkersgroep hebben ontwikkeld, vooruitgang

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Onze Groep. Over Triodos Bank. Triodos Bank bedrijfsmodel. Duurzame bank van Europa. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking

Onze Groep. Over Triodos Bank. Triodos Bank bedrijfsmodel. Duurzame bank van Europa. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking Onze Groep Zoek details over onze groep en de resultaten van onze drie belangrijkste bedrijfsonderdelen; sparen en kredieten via een netwerk van Europese vestigingen, beleggingsfinanciering en private

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België VOORWOORD Heel bemoedigende vooruitgang voor België De resultaten van de

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Retail- en Private-bankverzekeren

Retail- en Private-bankverzekeren 28 Retail- en Private-bankverzekeren Aandeel in de groepswinst (2004) 33,1% Het activiteitsdomein Retail- en Private-bankverzekeren omvat de activiteiten van de bankkantoren, agenten en makelaars, inclusief

Nadere informatie

Jullie stellen vragen, wij geven antwoorden.

Jullie stellen vragen, wij geven antwoorden. Jullie stellen vragen, wij geven antwoorden. Verslag aan de samenleving over 2013 We willen onze cliënten zo behandelen dat ze kiezen voor een relatie met KBC op lange termijn. 2 Verslag aan de samenleving

Nadere informatie

MENSEN IN VERBINDING ONZE KRACHT IS MENSEN VERBINDEN

MENSEN IN VERBINDING ONZE KRACHT IS MENSEN VERBINDEN 50 MENSEN IN VERBINDING ONZE KRACHT IS MENSEN VERBINDEN 51 52 5. MENSEN IN VERBINDING DOELEN EN RESULTATEN Resultaat 2010 Doel 2011 Resultaat 2011 Doel 2012 Doel 2013 en verder Activering medewerkers in

Nadere informatie

kleur geld Van EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE

kleur geld Van EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE de kleur Van geld EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE In dit nummer: meerwaarde voor social profit baanbrekend In bouwsector: Instapklare passiefwoningen filmklassiekers

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2010. Rabobank Groep

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2010. Rabobank Groep Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2010 Rabobank Groep Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2010 Rabobank Groep 2 Strategie 4 De klant centraal 8 Binnenlands retailbankbedrijf 11 Wholesalebankbedrijf

Nadere informatie

Duurzame Ontwikkeling 2011

Duurzame Ontwikkeling 2011 Verslag Duurzame Ontwikkeling 2011 1 Pertinentie Inhoud Identiteit en strategie Bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting bestrijden...p 19 De ontwikkeling van groene groei steunen...p 21 Onze diensten

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2008

TlB Jaarverslag 2008 TlB Jaarverslag 2008 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2006 2005 2004 Financieel Eigen vermogen 204 200 124 120 102 Aantal certificaathouders 11.797 12.084 9.039 9.271 8.231 Toevertrouwde middelen

Nadere informatie

ABN AMRO Duurzaamheidsverslag 2007

ABN AMRO Duurzaamheidsverslag 2007 ABN AMRO Duurzaamheidsverslag 27 Per 31 december 27 was ABN AMRO een vooraanstaande internationale bank met een balanstotaal van EUR 1.12,1 miljard, meer dan 4. kantoren in 53 landen en ruim 99, medewerkers

Nadere informatie