Actieve rol van KBC in de maatschappij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieve rol van KBC in de maatschappij"

Transcriptie

1 Actieve rol van KBC in de maatschappij 47 1 Duurzame producten en diensten Zoals in zijn beleidsverklaring te lezen staat, streeft KBC ernaar een warme en vriendelijke bankverzekeraar te zijn en hecht dan ook veel belang aan cliëntentevredenheid. Rekening houdende met die doelstelling heeft KBC een aantal initiatieven en een waaier van producten en diensten ontwikkeld om zijn engagement tegenover zijn belangrijkste stakeholder, nl. zijn cliënten, waar te maken. KBC pleit voor een maatschappelijk verantwoord en cliëntgericht beleid, onder andere dankzij duurzame producten en diensten: De diensten voor cliëntenservice in de Belgische hoofdkantoren van KBC behandelen specifieke kwesties. In geval van vragen, klachten of suggesties kunnen cliënten contact opnemen met KBC per brief, fax, via het callcenter of aan de hand van een formulier op de Belgische KBC-website. Sinds 2003 zijn oudere cliënten en cliënten met een ernstige handicap vrijgesteld van kosten voor elektronische betalingen. Motorrijtuigverzekeringen speciaal ontworpen voor jongeren en senioren: voor de 18- tot 25- jarigen heeft KBC een betaalbare formule die uitgaat van gezinssolidariteit op de markt gebracht, terwijl senioren een levenslange verzekeringsgarantie van KBC krijgen op voorwaarde dat ze bekend staan als voorzichtige bestuurders. In 2004 was KBC het eerste bedrijf in België dat zijn eigen bonus-malussysteem invoerde om goede bestuurders beter en sneller te belonen. Bij een ongeluk hebben trouwe cliënten recht op een lagere malus (d.w.z. premieverhoging). Een milieupolis: een verzekering die de wettelijk vereiste sanering van bodemvervuiling dekt; de verantwoordelijkheid voor het organiseren en betalen van de sanering is opgenomen in de verzekering. Fondsen in het kader van duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen, met specifieke aandacht voor het milieu (zie kadertekst op blz. 48 en Bijlage IV). Initiatieven ten voordele van de senioren: - PC-opleidingen: In 2003 lanceerde KBC initiatieven gericht op zijn oudere cliënten die minder thuis zijn in de elektronische dienstverlening. PC-opleidingen werden op het getouw gezet om senioren vertrouwd te maken met het internet en hen te assisteren bij het elektronisch bankieren en verzekeren. Het succes van die opleidingen spoorde KBC aan dat initiatief te herhalen in 2004 en Senior Road Shows: De oorspronkelijke bedoeling van dat concept bestond erin elektronische bankverzekeringstechnieken aan te leren aan senioren, maar werd uitgebreid tot andere betalingstechnieken. In november 2004 lanceerde KBC een Senior Road Show over het gebruik van bankkaarten, kredietkaarten, geldopneming en automaten. Gelijkaardige road-

2 shows worden in de loop van 2005 georganiseerd. - Website: Op de KBC-website voor bankverzekeringscliënten in België is een voor senioren bestemde pagina beschikbaar (www.kbc.be). Duurzame beleggingsfondsen bij KBC 48 In 1992 lanceerde KBC zijn eerste duurzaam beleggingsfonds in België, het KBC Eco Fund, met oog voor milieuwaarden. Dat fonds, dat nu KBC Eco Fund World heet, is het oudste bestaande duurzame beleggingsfonds in België. Momenteel kunnen cliënten aandelen in 14 duurzame fondsen kopen die beleggen in aandelen, obligaties of gemengde activaklassen via de dochtermaatschappij van de groep, KBC Asset Management 28. Eind 2004 bedroeg het kapitaal in duurzame fondsen ongeveer 300 miljoen euro en steeg tegen eind juni 2005 tot ongeveer 975 miljoen euro (zie grafiek). KBC is bovendien marktleider op het vlak van beleggingsfondsen in België (32,20% marktaandeel). Wat duurzame fondsen betreft, bedroeg het KBC-marktaandeel in België in juli 2005 ongeveer 30% (tegenover 16% in 2004) in miljoenen EUR Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Maa-05 Apr-05 Mei-05 Jun-05 Totaal AUM in duurzame fondsen KBC is opgenomen in het Ethibel-investeringsregister. Meer en meer Europese fondsbeheerders en institutionele beleggers gebruiken het Ethibel-investeringsregister als basis voor producten in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Investeren. Ethibel biedt beleggers twee op het investeringsregister gebaseerde producten aan: het Ethibel-label 29 en de Ethibel-duurzaamheidsindices 30. De methodologie van Ethibel onderscheidt zich door de integratie van twee van de belangrijkste aspecten van duurzaam ondernemen: duurzame ontwikkeling en betrokkenheid van de stakeholder. Voor meer informatie over Ethibel en het Ethibel-investeringsregister, surf naar org. 28 Zie Bijlage IV voor een lijst van duurzame fondsen van KBC. 29 Zie Bijlage IV. 30 Zie blz. 7 (duurzaamheidsindices).

3 2 Betrokkenheid bij de gemeenschap Met financiële en andere steun aan maatschappelijke projecten streeft KBC ernaar het algemeen welzijn en het werkmilieu te verbeteren daar waar KBC actief is. Het KBC-beleid over maatschappelijke betrokkenheid baseert zich op nauwe samenwerking en dialoog met de verschillende stakeholders: ons beleid wordt niet alleen gestuurd door de talloze aanvragen voor financiële steun aan de grote financiële instelling die KBC is, maar ook door onze wens ons engagement tegenover de maatschappij te betuigen. Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende initiatieven die KBC het afgelopen jaar heeft genomen. KBC-budget voor maatschappelijke projecten in België 31 (2004, in euro) Liefdadigheid Maatschappelijke sponsoring Bewustmakingscampagnes voor openbare veiligheid Cultuursponsoring Museum Rockoxhuis: financiële steun Museum Rockoxhuis: onderhoud en herstelling Totaal Streven een goede buur te zijn In het kader van zijn maatschappelijke betrokkenheid legt KBC zich vooral toe op het helpen verlichten van armoede en maatschappelijke achterstelling. Met het oog daarop steunt KBC in België initiatieven voor sociale woningen, zelfhulpgroepen die betrokken zijn bij de samenlevingsopbouw en de integratie van de kansarmen en immigranten door samen te werken met buurthuizen en andere sociale verenigingen. Visibiliteit of financiële exclusiviteit streeft KBC hier niet na. Die projecten, waarmee men maatschappelijke integratie probeert te bevorderen, beogen vooral de armere wijken waar KBC aanwezig is (in Brussel en Antwerpen). KBC benadert kleinschalige projecten die geleid worden door vrijwillige sociale werkers op een proactieve wijze en op lange termijn. Het KBC-hoofdkantoor in Brussel bijvoorbeeld werkt samen met buurtorganisaties, zoals Bonnevie, een buurthuis, om de drempel tussen het bedrijf en de nabije omgeving te verlagen en interesse te kweken voor de buurt bij personeelsleden. In Antwerpen steunt KBC de vereniging zonder winstoogmerk Rataplan sinds de oprichting ervan. Rataplan is betrokken bij de herstelling van de Romazaal, een beschermde art-decozaal, en promoot culturele activiteiten te midden van een etnisch gemengde en achtergebleven buurt, en wel om de wijk nieuw leven in te blazen. Wat is de achterliggende reden van die inspanningen? KBC wil zijn bezorgdheid voor de buurt waarin het werkzaam is, tonen door actief deel te nemen aan de verbetering van de wijk. Daartoe voert KBC een open dialoog en probeert het de bewustwording en het verantwoordelijkheidsgevoel van zijn werknemers (ook nieuwe) op te wekken. Maatschappelijke sponsoring Wat maatschappelijke sponsoring in België betreft, schenkt KBC veel aandacht aan gezondheidszorg met het accent op preventie. Niet-commerciële imagocampagnes worden uit dat oogpunt gevoerd. De gekozen projecten, zoals Levenslijn (liefdadigheidsactie met fondsenwerving voor gezondheidszorg) en Kom op tegen Kanker (antikankercampagne), weerspiegelen niet alleen de 31 Cijfers bij benadering voor de belangrijkste entiteiten van KBC Bank NV, KBC Verzekeringen NV en KBC Groep NV.

4 betrokkenheid van KBC bij de maatschappij, maar brengen ook de slogan We hebben het voor u in praktijk. KBC heeft een meerjarenovereenkomst gesloten met Levenslijn met als thema het wegverkeer, i.e. om de veiligheid voor kinderen op de weg te verhogen en ondersteuning te bieden voor jonge verkeersslachtoffers. KBC heeft het bewustzijn van de bevolking op dat vlak verhoogd door de zogenoemde Levenslijn-sterren te verkopen in zijn bankkantoren. 50 KBC steunt Kom op tegen Kanker, de jaarlijkse campagne voor fondsenwerving, al sinds de lancering ervan. KBC werkt vanaf de openingsshow actief mee aan de campagne; de bankkantoren helpen bij de verzameling van de fondsen. Andere kindvriendelijke projecten waarbij KBC betrokken is, zijn Simon en Odile (de communicatie tussen kinderen die voor een lange periode zijn opgenomen in het ziekenhuis en hun ouders en klasgenoten optimaliseren) en De Sleutel (kinderen helpen assertief en zelfverzekerd worden als een eerste stap in drugspreventie). Preventie, veiligheid en bewustmaking KBC behandelt het preventiethema vanuit de verzekeringshoek als een maatschappelijk project. Preventiecampagnes over vermogensbescherming en gezondheidszorg illustreren hoe KBC verantwoording wil afleggen tegenover de maatschappij. Daartoe werkt KBC samen met degelijke en achtenswaardige partners die daadwerkelijk bijdragen tot maatschappelijk welzijn. KBC promoot verkeersveiligheid als kwaliteitsverzekeraar. KBC steunt verschillende initiatieven om de verkeersveiligheid te verhogen, zoals de Autohappening van de VAB (Vlaamse Automobilistenbond), de Verkeersacademie van de Gezinsbond (Vlaamse Gezinsbond), fietshelmcampagnes en het Zeb Zebra-initiatief (lessen in verkeersveiligheid voor kinderen). KBC sponsort ook de jaarlijkse Veilig en milieuvriendelijk naar school-campagne in 400 lagere scholen in heel Vlaanderen, in nauwe samenwerking met ouders, leraren en politie. KBC denkt eraan zich in de toekomst meer toe te spitsen op verkeersveiligheid in samenwerking met de VAB en wil rijlessen en rijsimulators gestructureerder aanpakken met speciale aandacht voor oudere bestuurders. Een ander thema gaat over brandpreventie. In 2005 steunt KBC actief de brandpreventieweek. Bovendien is KBC financiële sponsor van de Belgische Brandwondenstichting en steunt de National Burn Camps, vakantiekampen voor jonge brandpatiënten. Om de veiligheid aan de Belgische kust in de zomermaanden te bevorderen, heeft KBC de strandpalen gefinancierd, alsook de armbandjes om verdwaalde kinderen te helpen hun ouders terug te vinden. Vrijwilligerswerk in de welzijnssector bij KBC Vrijwilligerswerk in de welzijnssector is gezond en belangrijk voor de maatschappij. Uit recente cijfers in Vlaanderen blijkt dat een op vijf Vlamingen actief betrokken is bij een of andere vorm van vrijwilligerswerk. Om zijn toewijding voor de waarden te tonen die ten grondslag liggen aan het vrijwilligerswerk heeft KBC een polis uitgewerkt die verzekeringswerkers specifiek verzekert. Anderzijds stimuleert KBC het vrijwilligerswerk ook bij zijn medewerkers. KBC toont zijn waardering voor en biedt verdere incentives aan medewerkers die meewerken aan liefdadigheidsprojecten via het solidariteitsfonds Aandacht voor anderen. Medewerkers die hun vrije tijd besteden aan organisaties die bezig zijn met gehandicapten, kinderverzorging, thuisverzorging, initiatieven

5 ten behoeve van de derde wereld, immigrantenintegratie of buurtontwikkelingsplannen kunnen voor hun vereniging van KBC een subsidie van euro ontvangen. In 2004 werd een dertigtal projecten op deze manier gesteund, o.a. de Duikschool Handi Divers Wet Wheels (een duikschool voor lichamelijk gehandicapten) en Met lege handen (een zelfhulpgroep voor ouders met een overleden baby). KBC stimuleert eveneens de betrokkenheid van medewerkers bij maatschappelijke sponsoring en filantropie. De medewerkers worden opgeroepen deel te nemen aan maatschappelijke projecten en gezondheidszorg: o.a. de geldinzamelingsactie Kom op tegen Kanker; voorts kunnen ze deelnemen aan multicultureel eten in de Brusselse buurtwerking ( Anders gaan eten ) om de contacten tussen KBC en de buurt te bevorderen. De werknemers worden eveneens gestimuleerd deel te nemen aan activiteiten waarin KBC een voortrekkersrol speelt: kortfilmfestival, buurtwandelingen, schaakinitiaties en -tornooien. 51 Voorts is KBC een van de belangrijkste bevorderaars van de Belgische Raiffeisenstichting (BRS) en werkt het via een informele groep van KBC-medewerkers actief mee aan verscheidene internationale projecten. BRS is de internationale maatschappelijke afdeling van Cera, een van de hoofdaandeelhouders van KBC (zie informatiebox op blz. 52). De catastrofale gevolgen van de zeebeving in Zuidoost-Azië eind december 2004 lieten KBC niet ongeroerd. Een solidariteitscampagne werd in België met het personeel georganiseerd en KBC kon een mooie donatie doen aan de slachtoffers van de ramp tijdens een nationaal televisieprogramma op 14 januari KBC en culturele evenementen In 2004 was KBC de belangrijkste sponsor van Rubens 2004, de trekpleister van Antwerpen die verschillende kunsttentoonstellingen over Peter Paul Rubens, de beroemde zoon van Antwerpen, onder de aandacht bracht. KBC stak een spectaculair handje toe bij ABC (Antwerp Book Capital Antwerpen, Wereldhoofdstad van het boek) 2004, een literair initiatief van Antwerpen, met een poëtische banner aan de gevel van zijn Boerentoren (de eerste wolkenkrabber in Antwerpen en continentaal Europa). KBC schenkt ook veel aandacht aan muzikale evenementen en sponsort een aantal festivals in verschillende steden in België. KBC is een van de stichters van het ambitieuze Gouden Vleugelsproject, dat jong muzikaal talent in Vlaanderen promoot door onder andere muziekcursussen en muziekwedstrijden voor hen te organiseren. Een van de prijzen die KBC ter gelegenheid van die wedstrijden sponsort, is de KBC-Muziekprijs, die voor de tweede keer in januari 2005 uitgereikt werd. Het Rockoxhuis, een uniek museum in Antwerpen Het Rockoxhuis is de voormalige woning uit de 17e eeuw van burgemeester en kunstverzamelaar Nicolaas Rockox. Deze patriciërswoning dient nu als museum en herbergt een schat aan schilderijen, meubelen en beeldhouwwerk en werd verrijkt met de evocatie van een historische stadstuin uit de vroege 17e eeuw. KBC kocht het museum in 1970 en stelde het open voor het publiek. Jaarlijks wordt een tentoonstelling aan een facet van de collectie gewijd. In 2004 was dat Rubensgrafiek, aansluitend bij het Rubensjaar in Antwerpen, en ook een opgemerkte tentoonstelling Volgeboekt, in het kader van Antwerpen Wereldhoofdstad van het boek. (cf.

6 KBC en microfinanciering: de Belgische Raiffeisenstichting en Incofin De Verenigde Naties heeft 2005 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van het Microkrediet. Tegen die achtergrond is het nuttig de KBC-initiatieven met betrekking tot microfinanciering in de verf te zetten. 52 De Belgische Raiffeisenstichting (BRS) werd opgericht in 1992 als een kanaal voor ontwikkelingssamenwerking. Die coöperatieve financiële groep en referentieaandeelhouder van KBC staat onder de auspiciën van Cera en heeft een tweevoudige missie: op coöperatieve basis samenwerken met microfinancieringsinstellingen in de ontwikkelingslanden aan de hand van financiële steun, opleiding en adviesverlening op het vlak van bank en verzekeringen, en via verschillende communicatiekanalen het bewustzijn in België verhogen voor de inspanningen van BRS om de armoede in de Derde Wereld te helpen bestrijden. KBC speelt een belangrijke rol in BRS al sinds de oprichting ervan, niet alleen door zijn historische en financiële relatie met Cera, maar ook dankzij de steun van het KBC-personeel. KBC steunt BRS staat open voor alle huidige en gepensioneerde KBC-werknemers, die actief kunnen deelnemen aan duurzame microfinancieringsprojecten van BRS in Afrika, Latijns-Amerika en Azië, alsook aan fondsenwerving en andere campagnes in België om de Noord-Zuid-dialoog te bevorderen. De ICT-afdeling van KBC verdient een speciale vermelding voor het ICT4BRS-initiatief dat ze op 1 januari 2005 lanceerde: 22 ICT-vrijwilligers bieden IT-steun aan BRS-projecten, zoals het leveren en installeren van IT-hardware en -software en het ter beschikking stellen van hun IT-expertise aan ngo s die samenwerken met BRS (cf. KBC is ook aandeelhouder van Incofin, een Belgische beleggingsvennootschap die werd opgericht als een coöperatieve vereniging met sociaal oogmerk. Incofin investeert in en biedt knowhow aan microbedrijven, KMO s en microfinancieringsinstellingen in de ontwikkelingslanden om duurzaam en winstgevend ondernemerschap te steunen. In december vorig jaar hielp KBC samen met Incofin en drie andere partners het Impulse Microfinance Investment Fund op te richten. De helft van het startkapitaal voor een bedrag van 5 miljoen euro is afkomstig van KBC (de grootste kapitaalverschaffer); de aandelen van het fonds worden voor private plaatsing aangeboden tot einde 2005 met de bedoeling 20 miljoen euro te bereiken. Dit is het eerste beleggingsfonds voor particulieren in zijn soort in België. Het kapitaalgegarandeerde fonds heeft een looptijd van 12 jaar en wil zowel een financiële als maatschappelijke meerwaarde opleveren, door te beleggen in commercieel leefbare microfinancieringsinstellingen en de toegang tot financiële markten en producten voor ondernemers met beperkt kapitaal te vergemakkelijken. Bovendien wil het een brug slaan tussen de kapitaalmarkten van de industrielanden en de opkomende markten in minder ontwikkelde landen. Die doelstellingen zijn de aanleiding geweest tot het 2005 International Year of Microcredit-label dat het United Nations Capital Development Fund (UNCDF) aan het fonds heeft toegekend (cf.

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Incofin cvso: investeren in microfinanciering

Incofin cvso: investeren in microfinanciering Incofin cvso: investeren in microfinanciering Presentatie Finance Avenue 2013 Loïc De Cannière CEO Incofin Investment Management 16 november 2013 Agenda Incofin Investment Management: wie zijn we en wat

Nadere informatie

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen financieren = werkgelegenheid en inkomen creëren In ontwikkelingslanden

Nadere informatie

INVESTEER IN EEN BETERE WERELD EN BELEG VERSTANDIG MET INCOFIN CVSO COMMITTED BEYOND INVESTMENT

INVESTEER IN EEN BETERE WERELD EN BELEG VERSTANDIG MET INCOFIN CVSO COMMITTED BEYOND INVESTMENT INVESTEER IN EEN BETERE WERELD EN BELEG VERSTANDIG MET INCOFIN CVSO COMMITTED BEYOND INVESTMENT STIMULEREN VAN ONDERNEMERSCHAP IN HET ZUIDEN I ncofin cvso investeert in duurzame microfinancieringsinstellingen

Nadere informatie

STORT UW GELD IN VLAANDEREN. BELEG IN HET ARKIMEDES-FONDS EN HELP ONDERNEMERS AAN GROEIKAPITAAL. Het kapitaal van Vlaanderen

STORT UW GELD IN VLAANDEREN. BELEG IN HET ARKIMEDES-FONDS EN HELP ONDERNEMERS AAN GROEIKAPITAAL. Het kapitaal van Vlaanderen STORT UW GELD IN VLAANDEREN. BELEG IN HET ARKIMEDES-FONDS EN HELP ONDERNEMERS AAN GROEIKAPITAAL. Het kapitaal van Vlaanderen Stort uw geld in Vlaanderen. Beleg in het ARKimedes Fonds en help jonge ondernemers

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005 EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005 ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management Finance Avenue, 14 november 2015 Christophe Palumbo, Senior Business Development Manager Benelux Aberdeen Asset Management

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Paul Van Malderen, Eddy Schuermans en Jan Laurys en mevrouw Gisèle Gardeyn-Debever

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Paul Van Malderen, Eddy Schuermans en Jan Laurys en mevrouw Gisèle Gardeyn-Debever Stuk 1525 (2002-2003) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 21 januari 2003 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Paul Van Malderen, Eddy Schuermans en Jan Laurys en mevrouw Gisèle Gardeyn-Debever betreffende

Nadere informatie

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen in KBC Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Corporate Social Responsibility of CSR)

Nadere informatie

Investeren met Impact

Investeren met Impact 1 Investeren met Impact 2 Hoe uw vermogen financieel én maatschappelijk kan renderen. 3 Vergrijzing: 19,2% van de Belgische bevolking zal in 2020 ouder zijn dan 65 (vandaag is dat 17,9%). 1 Milieu: 6%

Nadere informatie

Incofin cvso: verstandig investeren in microfinanciering

Incofin cvso: verstandig investeren in microfinanciering Incofin cvso: verstandig investeren in microfinanciering Loïc De Cannière CEO Incofin Investment Management 15 november 2014 Agenda Microfinanciering: weg naar zelfredzaamheid Incofin Investment Management:

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van de interne fondsen

Jaarverslag 2011 van de interne fondsen TwinStar Jaarverslag 31/12/2011-1 / 6 Jaarverslag 2011 van de interne fondsen twinstar Inhoudsopgave 1 Omschrijving...2 2 Beleggingsbeleid van de interne fondsen...2 2.1 Equity 50...2 2.2 Equity 100...2

Nadere informatie

International Association of Lions Clubs. Wij zijn Lions

International Association of Lions Clubs. Wij zijn Lions Wij zijn Lions De grootste humanitaire NGO 3 Canada Verenigde Staten Europa Verre Oosten Zuid-Oost-Azië 1.675 Lions Clubs 39.621 leden 12.845 Lions Clubs 379.738 leden 9.541 Lions Clubs 270.688 leden 7.509

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heer Ludo Sannen. betreffende het duurzaam, maatschappelijk verantwoord beleggen van de middelen van het Toekomstfonds

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heer Ludo Sannen. betreffende het duurzaam, maatschappelijk verantwoord beleggen van de middelen van het Toekomstfonds Zitting 2006-2007 25 oktober 2006 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heer Ludo Sannen betreffende het duurzaam, maatschappelijk verantwoord beleggen van de middelen van het Toekomstfonds Dit voorstel van resolutie

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2013 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 15% in 2013

Persbericht. Jaarcijfers 2013 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 15% in 2013 Persbericht Jaarcijfers 2013 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 15% in 2013 Zeist, 28 februari 2014 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

AG Fund+ De belegging op uw maat

AG Fund+ De belegging op uw maat AG Fund+ De belegging op uw maat PROMOTIONEEL DOCUMENT Wat is AG Fund+? AG Fund+ is een individuele levensverzekering van AG Insurance, gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23), waarmee u belegt in zorgvuldig

Nadere informatie

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Sociaal Fonds Financieringsinstrumenten

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Sociaal Fonds Financieringsinstrumenten vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Sociaal Fonds medegefinancierd door het Europees Sociaal Fonds zijn een duurzame en efficiënte manier om te investeren in de groei

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2014 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 6% in 2014

Persbericht. Jaarcijfers 2014 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 6% in 2014 Persbericht Jaarcijfers 2014 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 6% in 2014 Zeist, 3 maart 2015 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2014

Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2014 Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2014 Sterke groei voor Triodos Sustainable Funds Zeist, 28 August 2014 De Triodos Sustainable Funds (Triodos SICAV I) hebben in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017 Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017 0 Aandeelhoudersvergadering Triodos Multi Impact Fund Agenda 1. Opening 2. Verslag van het bestuur over het verlengde boekjaar 2016

Nadere informatie

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later.

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. UNIEK IN BELGIË TWINSTAR Tomorrow Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. 1 2 Levenslang een gegarandeerd extra maandelijks inkomen. Een innovatief product voor een inventieve generatie.

Nadere informatie

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam bankieren bij ABN AMRO ABN AMRO levert een scala aan producten en diensten aan particuliere, private

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht

QUEST FOR GROWTH Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht Persmededeling Embargo tot maandag 10 maart 2008 17.40u QUEST FOR GROWTH Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht Quest for Growth investeert in inewit, een Belgische expert

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Indexmatig beheer indexmatig beheer.

Indexmatig beheer indexmatig beheer. Indexmatig beheer Naast actief beheer van beleggingen, wint een andere aanpak veld: die van het indexmatig beheer. Bij deze beheersvorm streeft men naar een marktconform rendement tegen een zo laag mogelijke

Nadere informatie

a)hoeveel aanvragen voor microkredieten-microstart zijn er geweest in 2013-2014?

a)hoeveel aanvragen voor microkredieten-microstart zijn er geweest in 2013-2014? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 470 van PAUL VAN MIERT datum: 23 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Microkredieten - Stand van zaken De laatste jaren is het

Nadere informatie

1 AXA in België - november 2009 - www.axa.be. AXA in België

1 AXA in België - november 2009 - www.axa.be. AXA in België 1 AXA in België inhoud 1 wat doen we voor u? 3 2 een antwoord op maat 6 3 AXA anders bekeken 16 4 een verantwoorde onderneming 24 Alle cijfers in deze presentatie dateren van 31.12.2008 fotokrediet: Jacques

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2015 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 19% in 2015

Persbericht. Jaarcijfers 2015 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 19% in 2015 Persbericht Jaarcijfers 2015 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 19% in 2015 Zeist, 26 februari 2016 Het totaal aan vermogen van de Triodos beleggingsfondsen is in 2015

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

Doordat arme klanten ook in staat blijken te zijn leningen terug te betalen, ondanks

Doordat arme klanten ook in staat blijken te zijn leningen terug te betalen, ondanks Samenvatting Microfinanciering is het verlenen van financiële diensten aan arme mensen, veelal in ontwikkelingslanden. Microfinanciering omvat alle vormen van financiële dienstverlening die we in ontwikkelde

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

stars for life growth

stars for life growth zelfstandigen fondsenfiche stars for life growth stars for life growth het groeipotentieel van de markt benutten de fondsselectie van stars for life Growth Met stars for life growth kan men op lange termijn

Nadere informatie

PERSDOSSIER. Lancering van de campagne: Bevallen is geen kinderspel

PERSDOSSIER. Lancering van de campagne: Bevallen is geen kinderspel PERSDOSSIER Lancering van de campagne: Bevallen is geen kinderspel MEMISA Memisa is een Belgische NGO die ijvert voor een betere toegang tot basisgezondheidszorg. Ieder individu heeft immers het recht

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

verantwoord beleggen

verantwoord beleggen verantwoord beleggen Verantwoord beleggen bij Delta Lloyd Delta Lloyd Groep ziet beleggen als een effectieve manier om waarde te vermeerderen, zolang dat op een verantwoorde manier gebeurt. Maar wat is

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Beleggingsfondsen zijn voor u aantrekkelijk omdat

Beleggingsfondsen zijn voor u aantrekkelijk omdat Beleggingsfondsen zijn vergelijkbaar met vaten waarin het vermogen van vele beleggers wordt beheerd met als doel een goed rendement te behalen. Afhankelijk van de organisatie van het fonds wordt het vermogen

Nadere informatie

Cash opnemen? Geld storten? Onze deur staat 24/7 voor u open

Cash opnemen? Geld storten? Onze deur staat 24/7 voor u open Cash opnemen? Geld storten? Onze deur staat 24/7 voor u open Welkom bij het bankkantoor zonder sluitingstijd Uw vertrouwde geldautomaat blijft evolueren om u het leven nog gemakkelijker te maken: 24/7

Nadere informatie

Crelan: 100 % coöperatief verankerd

Crelan: 100 % coöperatief verankerd B R U S S E L, 1 8 j u n i 2015 Crelan: 100 % coöperatief verankerd Ruim een jaar geleden kondigde Crelan aan dat er een akkoord bereikt was tussen de Franse en de Belgische aandeelhouders van de bank,

Nadere informatie

Sterke groei voor microfinancieringsfondsen en Triodos Sustainable Funds

Sterke groei voor microfinancieringsfondsen en Triodos Sustainable Funds Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2015 Sterke groei voor microfinancieringsfondsen en Triodos Sustainable Funds Zeist, 27 augustus 2015 Het totaal aan vermogen van de Triodos beleggingsfondsen

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening

Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening Informatie beleggingsfonds per 30 juni 2015 Productomschrijving Met het Loyalis Toekomstplan wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering

Nadere informatie

Company Profile. ERGO Insurance nv

Company Profile. ERGO Insurance nv Company Profile ERGO Insurance nv Ons voordeel: Munich Re we kunnen beroep doen op de knowhow van de ganse groep. Daar halen we ons voordeel uit wanneer we nieuwe Munich Re verzekeringsoplossingen uit

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

Ingrid Daerden, Investor relations. Moneytalk event, 28 oktober 2010

Ingrid Daerden, Investor relations. Moneytalk event, 28 oktober 2010 Ingrid Daerden, Investor relations 1 Moneytalk event, 28 oktober 2010 Wat is een vastgoedbevak? BEleggingsvennootschap met VAst KApitaal die uitsluitend belegt in vastgoed Onder controle van de Commissie

Nadere informatie

Uw KBC-verzekeringsagent, een stapje voor.

Uw KBC-verzekeringsagent, een stapje voor. Uw KBC-verzekeringsagent, altijd een stapje voor. We nemen uw verzekeringen serieus. Bij KBC vinden we verzekeringen voor particulieren en ondernemers zó belangrijk dat we er een apart netwerk voor hebben

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2009 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Heeft u een andere samenwerking in gedachten of ontvangt u graag meer informatie? Dan kunt u terecht bij:

Heeft u een andere samenwerking in gedachten of ontvangt u graag meer informatie? Dan kunt u terecht bij: Sponsoring dossier Geachte mevrouw, geachte heer, Vogelbescherming Vlaanderen vzw is gekend als de vereniging die zich onverbiddelijk inzet voor de rechten van Europese vogelsoorten en hun leefgebieden.

Nadere informatie

Crelan wordt partner van de Belgische atletieksport en van de nationale atletiekploeg

Crelan wordt partner van de Belgische atletieksport en van de nationale atletiekploeg B R U S S E L, 3 j u n i 2014 Crelan wordt partner van de Belgische atletieksport en van de nationale atletiekploeg Crelan wordt hoofdpartner van het project '4 x 400 meter'. Crelan wordt shirtsponsor

Nadere informatie

CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015

CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015 CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015 1. Inleiding 2. Strategie 2.1 Doelstellingen 2.2 Geen winstoogmerk 2.3 Bestemming liquidatiesaldo 3. Te verrichten werkzaamheden 3.1 Werving en beheer van gelden 3.2 Vermogen

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Buiten Gewone Buurt. Voor bewoners die zich engageren voor hun buurt of dorp. Projectoproep

Buiten Gewone Buurt. Voor bewoners die zich engageren voor hun buurt of dorp. Projectoproep Buiten Gewone Buurt Voor bewoners die zich engageren voor hun buurt of dorp Dien een dossier in vóór 12/10/2009 Projectoproep Wil u, samen met andere buurt- of dorpsbewoners, het initiatief nemen om het

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken

Nadere informatie

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen De Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen (is alleen te gebruiken voor pensioencontracten ingegaan

Nadere informatie

Onderzoek communicatie, indexatie en verantwoord beleggen Telefoon: ,

Onderzoek communicatie, indexatie en verantwoord beleggen Telefoon: , Onderzoek communicatie, indexatie en verantwoord beleggen Telefoon: 020 430 53 14, e-mail: pensioenfonds.vnu@aonhewitt.com, www.pensioenfondsvnu.nl Het pensioenfonds vindt uw mening belangrijk! VNU Pensioenfonds

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN Naam organisatie: Land: Naam verantwoordelijke: Adres: Postcode + gemeente: Telefoon: Fax: E mail: Website: Rekeningnummer (Europees) + bank: Datum aanvraag: Handtekening

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 Wakibi Samen 1 wereld zonder armoede Microfinanciering voor ondernemers in ontwikkelingslanden Inhoudsopgave 1. Introductie. 1 2. Visie & Missie. 1 3. Doelstellingen 2 4. Organisatie..

Nadere informatie

Publicatiegegevens 2008

Publicatiegegevens 2008 Publicatiegegevens 2008 Dossiernummer 34264727 Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Balans per 31 december 2008 3 Toelichting op de balans 4 en 5 Keijser Capital

Nadere informatie

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om?

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om? Because we care Onze missie is het realiseren van beleggingsdoelen voor onze klanten door het leveren van duurzame performance, service en advies. Verantwoord in alles wat we doen, blijven verrassen en

Nadere informatie

Toelichting op uw jaaroverzicht

Toelichting op uw jaaroverzicht Bedenk je toekomst Toelichting op uw jaaroverzicht Inzicht in uw producten met mijnaegon.nl De visie achter onze beleggingsbeslissingen Toekomstverwachtingen Aegon in de prijzen Inzicht in uw producten

Nadere informatie

Het Jeugdsportfonds Camille Paulus

Het Jeugdsportfonds Camille Paulus Het Jeugdsportfonds Camille Paulus Een sporttoekomst voor jongeren en personen met een handicap Wat is sporten? Sporten is niet alleen een werkwoord. Het brengt mensen dichterbij, maakt energie en creativiteit

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT PROJECTEN IN HET ZUIDEN

SUBSIDIEREGLEMENT PROJECTEN IN HET ZUIDEN SUBSIDIEREGLEMENT PROJECTEN IN HET ZUIDEN Naam organisatie: Ondernemingsnummer: Land: Naam verantwoordelijke: Rijksregisternummer : Adres: Postcode + gemeente: Telefoon: Fax: E mail: Website: Rekeningnummer

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú De Socialistische Fractie in het Europees Parlement streeft naar de garantie dat iedereen zich volledig aanvaard voelt zoals hij of zij is, zodat we in onze gemeenschappen

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten!

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! samen voor kinderen 2 2 Waarom is het belangrijk om leerlingen en leerkrachten te sensibiliseren over de Rechten van het Kind?

Nadere informatie

Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening

Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening Informatie beleggingsfonds per 30 juni 2016 Productomschrijving Met het Loyalis Toekomstplan wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering

Nadere informatie

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Kunnen beleggers tegelijk financieel rendement behalen én een positieve invloed uitoefenen op milieu, mens en maatschappij? Impactbeleggen maakt dit

Nadere informatie

KINDERRECHTEN IN UW KLAS?

KINDERRECHTEN IN UW KLAS? KINDERRECHTEN IN UW KLAS? Doe een beroep op UNICEF België voor gratis lesmateriaal, thematische gastlessen en concrete acties over kinderrechtenen ontwikkelingseducatie. Over UNICEF België UNICEF (het

Nadere informatie

SFS Aanvullend Privé Pensioen Aandelenfonds

SFS Aanvullend Privé Pensioen Aandelenfonds Informatie beleggingsfonds per 30 juni 2016 Productomschrijving Met het SFS Aanvullend Privé Pensioen wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering wordt gefinancierd. Het SFS

Nadere informatie

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting In Gent steeg het aantal mensen met financiële moeilijkheden met 12,6 procent ten opzichte van vorig jaar (van 7.870 leefloongerechtigden

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen

Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen Amsterdam, 29 maart 2006 Nederlanders zijn het best bekend met duurzame beleggingsfondsen. Dat blijkt uit onderzoek

Nadere informatie

nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS Lokale besturen - Financieringsmogelijkheden

nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS Lokale besturen - Financieringsmogelijkheden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Banden smeden in een wereld in verandering

Banden smeden in een wereld in verandering HELP2HELP STEUNT HET SOCIAAL ENGAGEMENT VAN MEDEWERKERS. OPROEP VOOR PROJECTEN HELP2HELP 2015 Banden smeden in een wereld in verandering 2 Oproep voor projecten 2015 van 18 mei tot 18 juli Het programma

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III r e g l e m e n t Besluit van de gemeenteraad van Edegem van betreffende de financiële en logistieke ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad

Nadere informatie

Projectoproep. Gericht aan de schuldbemiddelingssector. Innoverende projecten of nieuwe initiatieven inzake preventie van overmatige schuldenlast

Projectoproep. Gericht aan de schuldbemiddelingssector. Innoverende projecten of nieuwe initiatieven inzake preventie van overmatige schuldenlast Projectoproep Gericht aan de schuldbemiddelingssector Innoverende projecten of nieuwe initiatieven inzake preventie van overmatige schuldenlast Uiterste datum voor het indienen van de projecten : 6 juli

Nadere informatie

RegioBank Doelbeleggen

RegioBank Doelbeleggen RegioBank Doelbeleggen Denkt u erover om te beleggen? En wilt u hierbij gemak en niet meer risico lopen dan bij u past? Dan is Doelbeleggen de oplossing voor u. Met Doelbeleggen beleggen onze experts uw

Nadere informatie

BELEID LEEFBAARHEIDSBIJDRAGEN. FidesWonen

BELEID LEEFBAARHEIDSBIJDRAGEN. FidesWonen BELEID LEEFBAARHEIDSBIJDRAGEN FidesWonen Versie 2.0 Sommelsdijk, 10 april 2014 Doel leefbaarheidsbijdragen Naamsbekendheid, een goede reputatie, het bereiken van specifieke doelgroepen en klantenbinding,

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

LEVENSLOOP 24 uur in actie tegen kanker

LEVENSLOOP 24 uur in actie tegen kanker Stichting tegen Kanker en het lokale Levensloop vrijwilligerscomité organiseren LEVENSLOOP 24 uur in actie tegen kanker VIEREN HERINNEREN STRIJDEN STK008_Levensloop_Broch_NL_03.indd 1 26/04/13 12:14 Levensloop,

Nadere informatie

Belgisch comité voor UNICEF: Informatienota voor vrijwilligers 2016

Belgisch comité voor UNICEF: Informatienota voor vrijwilligers 2016 Belgisch comité voor UNICEF: Informatienota voor vrijwilligers 2016 Inhoudstafel 1. Nut van een informatienota 2. De vrijwilliger en UNICEF België 3. Statuut van de organisatie 4. Strategie 2016-2018 en

Nadere informatie

Persdossier. 9 januari 2017

Persdossier. 9 januari 2017 Persdossier 9 januari 2017 Inhoudstafel 1. Missie 2. Waarden 3. Groepsstructuur en kerncijfers 4. Historisch overzicht 5. Producten 6. Onze expertise in opkomende landen 2 1. Missie Missie Onze missie

Nadere informatie