MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN"

Transcriptie

1 MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN

2 VOORWOORD INHOUD BESTE LEZER, Het goede nieuws is dat PGB de pensioenen niet hoeft te verlagen. Niet in 2013 en niet in Onze dekkingsgraad is vorig jaar gestegen van 100,5% naar 104,8%. Daarmee zijn we boven het minimale niveau gekomen dat De Nederlandsche Bank van ons eist. Nu staat PGB voor de uitdaging voldoende buffers op te bouwen om eventuele nieuwe tegenslagen te kunnen opvangen en ook weer aan toeslagverlening te kunnen gaan denken Dat we de pensioenen niet hoeven te verlagen is niet alleen goed nieuws voor onze ruim gepensioneerden. Verlaging zou ook al onze deelnemers en gewezen deelnemers treffen. Dat vergeten mensen wel eens. Ook hún pensioenopbouw zou in dezelfde mate worden verlaagd. In 2014 staat PGB voor een aantal nieuwe uitdagingen. Natuurlijk doorgaan met een verantwoord financieel beleid om het vermogen van al onze deelnemers (circa 15 miljard euro) als een goed huisvader (m/v) te beheren. Grote risico s vermijden, maar wel kansen op extra rendement pakken. Tegelijkertijd is er veel gaande in de pensioensector. De bestuursstructuur van PGB moet voor 1 juli zijn aan - gepast aan nieuwe wettelijke regels. Er komt ook een nieuwe wet aan die de pensioencontracten zal veran - deren. Via fiscale regels wordt de maximale opbouw van pensioenen verlaagd. Van PGB mag u verwachten dat we op al die ont - wikkelingen zo goed mogelijk inspelen, in het belang van u allen, onze deelnemers, gepensioneerden en gewezen deelnemers. En dat we u daarvan op de hoogte houden, zoals in dit jaarlijkse pensioenmagazine. Veel leesplezier. RUUD DEGENHARDT Bestuursvoorzitter PGB Pensioenen niet omlaag 06 Klantenpanels: wat heb ík eraan? 08 Op weg naar een nieuwe pensioenregeling 10 Beetje onzekerheid mag voor een hoger pensioen INTERVIEWS 13 FRANS DE HAAN Met een duidelijk pensioen ben je beter af 18 JOS AKKERMAN Groei is goed voor iedereen 28 ARNOLD VERPLANCKE De blogger van PGB 12 Deelnemer aan het woord 22 Nieuwe gezichten bij PGB 29 Belangenvereniging voor gepensioneerden 31 Branchenieuws PGB BEELD MAART 2014 / 2

3 COLUMN ARNOLD VERPLANCKE OVER & JONG OUD Als je de media mag geloven, zijn de jongeren de dupe van ons pensioenstelsel. Zij subsidiëren de ouderen en bouwen zelf te weinig pensioen op. De boosdoener heet doorsneepremie. Daar moeten we dus vanaf, denkt menigeen. Het is jammer dat een vluchtige lezer of zappende tv-kijker altijd maar een fractie van de werkelijkheid krijgt toegediend en liefst nog met een sensationeel sausje. EERLIJK Wat is doorsneepremie? Pensioenfondsen hanteren voor collectieve pensioenregelingen een vast percentage aan premie. Of u jong of oud bent, man of vrouw, gehuwd of niet: u betaalt een vast percentage van uw loon (even afgezien van technische details) en bouwt een afgesproken percentage aan pensioen op. Geen discriminatie naar leeftijd. Dat klinkt heel eerlijk en dat is het ook, tenminste zolang iemand bij dezelfde baas blijft of in ieder geval in loondienst pensioen blijft opbouwen. ARNOLD VERPLANCKE, Bestuurslid PGB De premies uit de eerste jaren leveren langer rente op en zijn dus relatief te hoog en de premies van de ouderen vangen veel korter rente en zijn dus relatief te laag. Niet erg natuurlijk als jongeren oud worden en zelf ook van dat voordeel gaan genieten. Wel als jongeren na een aantal jaren in loondienst weggaan en als zelfstandige (zzp er) beginnen. Dan merken ze dat ze in die eerste jaren verhoudingsgewijs minder hebben opgebouwd door de doorsneepremie. OVERGANG 100 MILJARD Kan het eerlijker? Publicaties en onderzoeken buitelen over elkaar heen, onder meer van het Centraal Planbureau (CPB) en het CDA. Menigeen bepleit een vorm van degressieve opbouw. Dat wil zeggen: met dezelfde premie meer pensioen opbouwen als je jong bent en minder als je ouder bent. Ook dat klinkt eerlijk, zeker voor mensen die halverwege uit loondienst stappen. Het probleem is wel: hoe maak je een betaalbare overgangs - regeling? Want voor de veertigplussers van nu, die in hun jonge jaren verhoudingsgewijs te veel hebben betaald en te weinig opgebouwd, kun je niet zonder overgang een lagere pensioen - opbouw invoeren voor de rest van hun loopbaan. Het CPB heeft berekend dat die overgang wel eens 100 miljard euro kan kosten, als de huidige werkenden er niet de dupe van mogen worden. Krijgen werknemers géén compensatie, dan kan de eerlijke premieregeling voor hen tot een pensioenverlaging van 10 procent leiden. VROUWEN LEVEN LANGER Als de doorsneepremie wordt afgeschaft, dan komt bovendien de hele solidariteit in onze collectieve pensioenregelingen op losse schroeven te staan. Jongeren subsidiëren ouderen, in de verwachting dat volgende generaties hetzelfde zullen doen. Maar er zijn nog meer solidaire subsidiestromen. Mannen subsidiëren via de doorsneepremie vrouwen, die gemiddeld langer leven en dus langer genieten van het ouderdoms - pensioen. Mensen die ongezond leven subsidiëren mensen die gezond leven en daardoor ouder worden. Hogeropgeleiden bereiken meestal een hogere leeftijd dan lageropgeleiden. Volgens onderzoek profiteren lageropgeleide mannen tot 13% minder van de pensioenpot dan de gemiddelde pensioen - gerechtigde. Hogeropgeleide vrouwen juist 6% méér. INGEWIKKELD Om al deze onevenwichtigheden uit het stelsel te halen, moeten actuarissen en juristen nog veel ingewikkelde regeltjes bedenken. En van de solidariteit blijft weinig over. Dan zullen individuele regelingen de plaats moeten innemen van collectieve. En vergeet niet: of iemand te veel of te weinig heeft betaald, blijkt pas achteraf. Je kunt met gemiddelden zoveel rekenen als je wilt, maar een lageropgeleide man van 95 jaar lacht om al dit soort bespiegelingen. PGB BEELD MAART 2014 / 3

4 VERLAGEN OF NIET PENSIOENEN NIET OMLAAG Opnieuw was het spannend. Maar gelukkig hoeft PGB de pensioenen per 1 april 2014 niet te verlagen. De dekkingsgraad ging op en neer in 2013, maar kwam aan het eind van het jaar uit op (ongeveer) 104,8 procent. Daarmee zit PGB boven het vereiste minimumniveau van ongeveer 104,1 procent. De dreiging van gedwongen verlaging van de pensioenen is nu van tafel. HOE ZIT HET OOK ALWEER? In 2008 ontstond bij PGB, net zoals bij de meeste pensioen - fondsen, een financieel tekort. Als gevolg van de kredietcrisis zakte de dekkingsgraad onder het wettelijk vereiste niveau. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van een pensioenfonds en de waarde van de pensioenen. Is de dekkingsgraad 100 procent dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen uitbetalen. Het vermogen en de verplichtingen zijn dan precies gelijk. RESERVES Pensioenfondsen zijn echter wettelijk verplicht om reserves aan te houden. Een reserve van ongeveer 4 procent voor algemene risico s en daarnaast een buffer om schommelingen in de beleggingen te kunnen opvangen. De dekkingsgraad van PGB moet daarom minstens 115 procent zijn. HERSTELPLAN Zitten we onder de grens van 115 procent dan moeten we een herstelplan hebben. In dat plan staat hoe we weer op het vereiste niveau denken te komen. In 2008 is zo n herstelplan gemaakt. Daarin is de route aangegeven waarmee we binnen vijf jaar boven een dekkingsgraad van ongeveer 104 tot 105 procent zouden komen, en hoe we binnen 15 jaar (lange termijn) weer een dekkingsgraad van minimaal 115 procent willen bereiken. Het plan voor de korte termijn zit er per 31 december 2013 op. GEEN VERLAGING Het bestuur van PGB evalueert op dit moment de financiële situatie van het fonds. Ook geven De Nederlandsche Bank en de accountant nog een oordeel. Zeker is dat de pensioenen niet omlaag hoeven. Daarvoor is de dekkingsgraad hoog genoeg. De pensioenen gaan echter ook niet omhoog. In december 2013 heeft het bestuur besloten om de pensioenen niet te verhogen om de gestegen lonen en prijzen bij te houden (indexeren). Dat geldt zowel voor de pensioenen die nog opgebouwd worden als voor de pensioenen die al worden uitgekeerd. PGB BEELD MAART 2014 / 4

5 Meer over toeslagverlening? Zie pagina ,0% 115,0% 110,0% 105,0% 100,0% 95,0% 90,0% 85,0% Minimaal vereist eigen vermogen Herstelplan Werkelijk herstel Minimum Herstelpad Dekkingsgraad PGB tot en met 31 december 2013 HOE NU VERDER? Vanaf 2014 zit PGB in een nieuwe herstelfase. Het fonds heeft tien jaar (tot 2024) de tijd om te proberen weer op een dekkingsgraad van 115 procent te komen. De ambitie is natuurlijk om al veel eerder op dat niveau te zitten, omdat het fonds dan de pensioenen weer - deels - kan laten meegroeien met de prijzen. Volgens het huidige lange - termijnplan kan PGB dat niveau bij een normale economische ontwikkeling in 2016 bereiken. NIEUW PENSIOENCONTRACT Wat gebeurt er als de dekkingsgraad van PGB in 2014 weer onder de 104 procent komt? Dan wachten we even af. We weten nog niet precies welke eisen er in de toekomst worden gesteld. Er komen nieuwe regels aan van de overheid, het zogenoemde Financieel Toetsingskader. Die hebben gevolgen voor de pensioenregeling, het beleggingsbeleid en de buffers die PGB moet aanhouden. WAAROM VERHOOGT HET ENE FONDS DE PENSIOENEN WEL EN HET ANDERE NIET? Niet elk pensioenfonds is hetzelfde. Sommige hebben veel jonge deelnemers, andere hebben relatief veel gepensioneerden. Het ene fonds neemt wat meer risico dan het andere. Die verschillen zorgen ervoor dat pensioenfondsen hun eigen afweging maken over het verhogen van de pensioenen met de loon- en prijsstijging. Bij PGB varen we een behoudende koers. Je kunt een euro immers maar een keer toezeggen of uitgeven. Verhoging van de pensioenen is pas mogelijk als de dekkingsgraad boven de 115 procent uitkomt. Zo staat het in onze richtlijnen, omdat we zeker willen weten dat we het ons kunnen veroorloven. We lopen liever niet het risico dat we de pensioenen eerst verhogen met de inflatie (indexeren), om ze dan toch weer te moeten verlagen omdat de dekkingsgraad te laag is. Als je de pensioenen verhoogt, gaan je verplichtingen omhoog en moet je meer vermogen hebben. Je dekkingsgraad zakt daardoor. Daar komt bij dat we meer deelnemers hebben met een uitkering dan deelnemers die nog premie betalen. Daarom nemen we minder risico. We beschermen het vermogen tegen een verslechtering van de economie, maar daardoor kunnen we een minder hoog rendement halen als het heel goed gaat op de financiële markt. Dit is een bewuste keuze. PGB belegt nu de helft van het vermogen in obligaties (met minder risico) en de helft in aandelen en alternatieve beleggingen (met meer risico). In de eerste helft van 2014 houdt PGB het strategisch beleggingsbeleid opnieuw tegen het licht. We houden daarbij ook rekening met de voorkeuren van deelnemers, zoals die in het onderzoek naar risicobereidheid naar voren zijn gekomen (zie ook pagina 8 en verder). PGB BEELD MAART 2014 / 5

6 KIJK OP ONZE COMMUNICATIE KLANTENPANELS: Wat heb ík eraan? Deelnemers van PGB willen vooral persoonlijke en toegankelijke informatie over hun pensioen, die antwoord geeft op de vraag: wat heb ík eraan? Of het nu op de PGB-website is, in de digitale nieuwsbrieven of in het pensioenmagazine. Dat zeggen de klanten panelleden van PGB, die in november bijeen zijn geweest. Het klantenpanel beoordeelt de communicatie van PGB Wat onze klantenpanels zeggen en... Positieve reacties waren er op de column van PGB-bestuurder Arnold Verplancke. Die is persoonlijk en informatief. Ook het nieuwe jasje waarin de nieuwsbrief sinds vorig jaar is gegoten, kan op waardering rekenen. Maar er waren ook kritische opmerkingen en suggesties: Maak de teksten op de website, in het magazine en de nieuwsbrieven nog eenvoudiger, zonder vaktaal. Stem de nieuwsbrief af op de groep die je wilt bereiken. Gebruik meer beeld in het magazine en minder moeilijke voorbeelden. Vooral over de websites en werd druk gediscussieerd. Belangrijkste opmerkingen vanuit het klantenpanel: Denk meer vanuit de deelnemer. Wat wil de bezoeker van de website weten? Zorg dat de websites op alle browsers werken. Zet de bestuursblog op een opvallender plek, en verander de naam (in column). Maak de teksten korter, en de koppen opvallender. Breng het inloggen in mijnpgbpensioen beter onder de aandacht. Hanteer een beter leesbare tekstkleur in de zoekfunctie. PGB BEELD MAART 2014 / 6

7 Maak de teksten eenvoudiger, zonder vaktaal. WAAROM KLANTENPANELS? Pensioen is een complexe zaak. We vinden het belangrijk dat we u bereiken en dat u onze informatie begrijpt. We vragen de klantenpanels hoe we het beter kunnen doen. Dat doen we op klantenpaneldagen. Die worden minimaal een keer per jaar gehouden. Er zijn drie verschillende klantenpanels: een klantenpanel voor jongeren (tot 40), een voor deelnemers van 40 tot 60 en een klantenpanel voor zestig plussers. VERNIEUWD De klantenpanels zijn in 2013 volledig vernieuwd. Met de huidige bezetting kunnen we door tot Dan gaan we weer op zoek naar nieuwe kandidaten, zodat een nieuwe groep met een frisse blik aan de slag kan. Wilt u zich nu al aanmelden, dan kan dat via onze website: VOORPROEFJE De klantenpanels hebben zich in 2013 gebogen over de website, de nieuwsbrieven en het pensioenmagazine. Ook hebben ze alvast een voorproefje gehad van de nieuwe versie van mijnpgbpensioen.nl, uw persoonlijke site bij PGB. Klantenpanel in actie...wat PGB ermee doet We doen ons best om ingewikkelde pensioenregels eenvoudiger uit te leggen. Ook worden onze websites aangepast, zodat ze beter werken met de belangrijkste webbrowsers. Op dit moment laat PGB een nieuwe versie van uw persoonlijke site bij PGB (mijnpgbpensioen.nl) ontwikkelen. Daarbij letten we goed op dat we het niet ingewikkelder maken dan het is. Wie snel behoefte heeft aan inzicht in zijn of haar pensioen, kan een eenvoudige planner gebruiken. Wie toe is aan een precieze berekening - inclusief inzicht in alle mogelijke varianten om het pensioenbedrag te laten uitkeren - kan dáárvoor kiezen. Ook zijn we eind vorig jaar begonnen met twee verschillende edities van onze digitale nieuwsbrief PGB Bericht: een voor gepen sioneerde deelnemers en een voor deelnemers die nog pensioen opbouwen. Op maat gemaakt. We zijn dus op de goede weg. Maar we realiseren ons ook: het kan altijd beter. Daarom zijn we blij met de suggesties van ons klantenpanel. En staan we open voor die van u. HEEFT U SUGGESTIES? Heeft u ideeën voor het verbeteren van onze informatie? Geef die dan door aan onze afdeling Klantenservice via naar of via telefoon PGB BEELD MAART 2014 / 7

8 OVER RISICO EN ZEKERHEID Op weg naar een NIEUWE PENSIOENREGELING U leest het vaak in de krant of op internet: ons Nederlandse pensioensysteem staat onder druk. Het kraakt als gevolg van de financiële crisis, de lage rente en de stijgende levensverwachting van deelnemers. Daarom komen er per 1 januari 2015 nieuwe regels voor alle pensioenfondsen. BELANGRIJKE KEUZES Hoe wordt er belegd? Welke risico's zijn acceptabel? Is er een buffer nodig om tegenvallers op te vangen, en hoe groot moet die dan zijn? Dat zijn belangrijke keuzes voor u en alle andere deelnemers in het fonds. Werkgevers- en werknemers organisaties gaan over de pensioenen. Zij zullen dit jaar duidelijke afspraken maken over de ambitie van de regeling bij PGB. En over het beleggings - beleid dat daarbij hoort. Want u - of u nog met pensioen gaat of al gepensioneerd bent - moet weten hoe in de toekomst wordt omgegaan met financiële mee- en tegenvallers. WEETJES Als de pensioenen niet worden verhoogd, treft dat mensen die nog pensioen opbouwen net zo hard als mensen die al met pensioen zijn. Zij voelen het alleen niet direct in hun portemonnee. Gepensioneerden krijgen bij een gemiddelde levens - verwachting drie tot vier keer zo veel geld uitgekeerd als er aan premie is betaald. Dat wist slechts 4 tot 6 procent van de mensen die meededen aan het onder zoek van PGB naar risicobereidheid. De rest had er geen idee van of schatte dit lager in. KORTING UITSMEREN Er is veel dat we nu nog niet weten. Het kabinet heeft op hoofdlijnen aangegeven waaraan wordt gedacht, maar dat moet nog precies worden uitgewerkt. En de Tweede en Eerste Kamer moeten nog ja zeggen tegen de veranderingen. Een van de opvallende punten in het kabinetsplan is dat verlaging van de pensioenen kan worden uitgesmeerd over meerdere jaren. Abrupte kortingen kunnen zo worden voorkomen. De ontwikkeling van de pensioenen wordt daardoor stabieler. Ook moeten er duidelijke en eerlijke verdeelregels komen zodat de buffer eerlijk wordt verdeeld tussen de generaties. ONDERZOEK Om te weten hoeveel risico u wilt nemen voor een hoger pensioen heeft pensioenfonds PGB de eerste weken van november een online onderzoek gehouden onder zijn deelnemers. Ook zijn er groepsgesprekken gehouden om meer inzicht te krijgen in de manier waarop PGB-deelnemers denken over hun pensioen. Op de volgende pagina s leest u meer over de uitkomsten van het onderzoek naar risicobereidheid. En twee deelnemers vertellen over hun kijk op pensioen, risico en zekerheid. WAAROM EEN ONDERZOEK NAAR RISICOBEREIDHEID? Deelnemers willen zekerheid dat het beloofde pensioen kan worden uitgekeerd. Maar ze willen ook koopkrachtbehoud: hogere pensioenen als de prijzen stijgen. Zekerheid kost echter geld. Een pensioenfonds dat mikt op zekerheid en heel behoudend belegt, maakt minder kans op hoge rendementen. Alleen als er genoeg rendement is, kan een pensioenfonds de pensioenen laten meegroeien met gestegen lonen en prijzen. Het is dus belangrijk voor werkgevers- en werknemersorganisaties en het pensioenfonds om te weten hoe u denkt over zekerheid en risico. Zij nemen dit mee als ze de pensioenregeling en het beleggingsbeleid aanpassen. PGB BEELD MAART 2014 / 8

9 OVER RISICO EN ZEKERHEID Deelnemer aan het woord Wie: Piet Luk (73) Beroep: gepensioneerd monteur Getrouwd met Jo Over zijn werk: Ik ben op mijn 58ste met de VUT gegaan, na 43 jaar te hebben gewerkt. Nu ben ik huisman en verzamel ik elektriciteitskabels voor een goed doel. Bridgen is mijn grootste passie. Ik moest het eerst leren voor mijn vrouw met me wilde trouwen. Over het belang van pensioen: Mijn vrouw heeft als oudonderwijzer een ABP-pensioen. Samen hebben wij het goed, veel te goed eigenlijk. We zijn altijd zuinig geweest en krijgen nu elke maand meer geld dan we kunnen opmaken. Om luxe geven we niet, behalve die nieuwe auto die we minimaal om de drie jaar kopen. We voelen ons bevoor recht. We spelen voor Sinterklaas voor neven en nichten en geven geld aan sociale instellingen. Het heeft geen zin het te bewaren. In je laatste hemd zitten geen zakken. Over risico en zekerheid: Hoe langer het duurt voor je het geld moet uitbetalen, hoe meer risico je kunt nemen. Dat lijkt me logisch. Dan heb je meer tijd om te herstellen als het niet zo goed gaat. Hoe dichter je tegen je pensioen aanzit, hoe minder risico wat mij betreft. Ik vind het fijn dat het niet ieder voor zich is in het pensioen - fonds. Het is met zijn allen de schouders eronder. Zelf heb ik geen onrustig gevoel over mijn pensioen, wij hebben het goed. Maar ik ben wel zo sociaal dat ik het verschrikkelijk vind als mensen met een klein pensioentje minder zouden krijgen. PGB BEELD MAART 2014 / 9

10 OVER RISICO EN ZEKERHEID Een beetje meer onzekerheid mag... VOOR EEN HOGER PENSIOEN PGB deed eind vorig jaar onderzoek onder zijn deelnemers. De belangrijkste vraag was: wilt u liever een lager maar dan wel zekerder pensioen, of neemt u enige onzekerheid voor lief voor een hoger pensioen? Duizenden mensen met een PGB-pensioen deden vorig jaar mee aan het digitale onderzoek van PGB naar risicobereidheid. Dank hiervoor! De vragen waren soms best lastig, maar met de respons van 20 procent was iedereen dik tevreden. Het tekent de betrokkenheid bij PGB. Deelnemers voelen zich thuis bij PGB, de een wat meer dan de ander. Dat bleek ook uit het onderzoek. UITKOMST Wat was de belangrijkste conclusie van het onderzoek? We vragen het aan onafhankelijk adviseur Peter Zegwaart, die het onderzoek samen met bureau GfK uitvoerde voor PGB. Deel nemers willen eerder iets méér risico nemen dan minder, zegt hij. INSTEMMING MET HET BELEGGEN IN AANDELEN Ongeveer driekwart van de deelnemers is het eens met beleggen in aandelen en dus voor risico om daarmee meer kans te hebben op een zo waardevast mogelijk pensioen en een lagere premie. 100% 80% 60% 40% 74% 86% 70% Ze kiezen voor toeslagverlening (=indexatie), dat wil zeggen hogere pensioenen om de gestegen lonen en prijzen bij te houden. Dat ze daardoor iets meer risico lopen op een verlaging van het pensioen als het slecht gaat, nemen ze op de koop toe. Wel vinden ze het belangrijk dat er een bodem is, een minimumniveau waar het pensioen niet onder mag duiken. Wie nog pensioen opbouwt, is gemiddeld iets voorzichtiger dan een gepensioneerde deelnemer. KENNIS De kennis over beleggen en risico s is niet erg groot, zo bleek uit het onderzoek. Gepensioneerden zijn eigenlijk nog het beste op de hoogte. Volgens Zegwaart zorgt het gebrek aan kennis ervoor dat deelnemers van PGB in eerste instantie liever kiezen voor zekerheid. Ook hechten mensen van nature aan zekerheid; het zo lang mogelijk vastzetten van een hypotheek was ook erg populair onder de ondervraagden. Ze wijken daarin niet af van deel nemers aan andere fondsen waar we onderzoek voor hebben gedaan, zegt Zegwaart. Maar als je mensen voorhoudt wat de consequenties zijn minder kans op indexatie blijken ze toch wel wat meer risico te willen nemen. Driekwart vindt het overigens prima dat een deel van het pensioen geld in aandelen wordt belegd. 20% 0% 30% 26% 14% Actief Gepensioneerd Slapers daar ben ik het mee eens daar ben ik het niet mee eens BELEGGINGSMIX Er is ook gekeken wat PGB-deelnemers zien als de ideale mix van aandelen en obligaties. De extreme varianten met weinig aandelen (heel veilig) of juist heel veel aandelen (veel risico) scoren het slechtst. Gemiddeld 44 procent van de deelnemers die pensioen opbouwen kiest voor een beleggingsmix met 60 procent aandelen. PGB BEELD MAART 2014 / 10

11 Een uitgebreide samenvatting van het onderzoek staat op onze website. PGB belegt nu 50 procent van het pensioenvermogen met minder risico (obligaties) en 50 procent met meer risico (30 procent aandelen en 20 procent alterna - tieve beleggingen). Volgens het onderzoek is er draagvlak om nog iets meer risico te nemen. Het nabestaandenpensioen is voor de helft van de deelnemers belangrijk. Vooral oudere deelnemers vinden het belangrijk om ook een pensioenuit - kering te hebben voor hun partner of kinderen. SLAPERS Bijzonder aan het onderzoek was dat ook zogenoemde slapers mee mochten doen. Dat zijn mensen die nog pensioen bij PGB hebben staan, maar geen pensioenpremies meer betalen aan het fonds. Zegwaart: Dit onderzoek voor PGB was het eerste dat ik deed waarbij ook hen om een mening is gevraagd. Alhoewel de band met PGB iets minder hecht is dan bij actieve deelnemers, wijken hun opvattingen slechts licht af. Deelnemers hebben over het algemeen vertrouwen in PGB. Bijna alle gepen - sioneerden en 90 procent van de actieve deelnemers zeggen zich een beetje tot heel goed thuis te voelen bij het fonds. Bij slapers was dat iets lager. HOE VERDER? De conclusies van het onderzoek zijn gedeeld met het bestuur van PGB en de werkgevers- en werknemersorganisaties die over de pensioenregelingen gaan. Zodra duidelijk is welke regels de over - heid stelt aan het nieuwe pensioen - contract gaan alle betrokkenen hierover met elkaar praten. Ook de Deelnemers - raad en het Verantwoor dings orgaan zijn daarbij betrokken. 80 % Vier op de vijf deelnemers en gepensioneerden willen dat PGB in de goede tijden een buffer aanlegt voor langer leven. We worden nu gemiddeld ouder dan we in het verleden dachten. Dat betekent dat we eigenlijk niet genoeg pensioenvermogen hebben opgebouwd om de pensioenen nu en in de toe - komst te betalen. Om dat gat te dichten zou nu extra geld opzij gelegd moeten worden. Zo n buffer is een goed idee voor de toe komst, vinden onze deel - nemers. PGB BEELD MAART 2014 / 11

12 OVER RISICO EN ZEKERHEID Deelnemer aan het woord Wie: Noortje Jans (33) Beroep: drukker Getrouwd met Tijs, drie kinderen: Stijn (5), Jorg (4) en Wies (2) Over zichzelf: Dat gevoel van die allereerste keer dat ik in een drukkerij kwam, dat vind ik nog steeds heel erg leuk. Er gaat een wit vel in, en dat komt er prachtig full colour bedrukt uit. Al sinds mijn twintigste werk ik als drukker. Verder ga ik graag met het gezin op pad, naar buiten. En naar rockconcerten en optredens van lokale bands. Over het belang van pensioen: De eerste tien jaar heb ik nooit aan mijn pensioen gedacht. Het is een ver-van-je-bed-onderwerp voor jongeren. Door mijn ouders ben ik er nu wel aan gaan denken, daarom heb ik ook aan het onderzoek van PGB meegedaan. Ik heb geen idee wat ik op dit moment heb opgebouwd. Het duurt nog vierendertig jaar voor ik met pensioen ga! Maar ik vind het een fijn idee dat mijn partner en kinderen iets krijgen als ik zou overlijden. Dat is voor mij nu belangrijker. Over risico en zekerheid: Ze mogen van mij risico nemen. Misschien zeg ik dat wat gemakkelijk... Maar ook al gaat het rendement jaar na jaar op en neer, op de lange termijn gaat het omhoog. Vooral omdat het pensioenfonds maar een deel risicovol belegt, vind ik beleggen een prima oplossing om geld te verdienen voor de deelnemers. PGB BEELD MAART 2014 / 12

13 OVER RISICO EN ZEKERHEID Bestuurder aan het woord Met een duidelijk pensioen BEN JE BETER AF De invoering van het nieuwe pensioencontract is een lastige klus. Hoe zorg je voor het beste resultaat voor de deelnemer? Frans de Haan, bestuurder PGB: Het zijn de sociale partners, de werkgevers- en werknemersorganisaties, die een besluit moeten nemen over het nieuwe pensioencontract. Als pensioenfonds moet je zorgen dat ze tot een goed oordeel kunnen komen. Belangrijk daarbij is goed inzicht in de verschillende opties. Wat zijn de gevolgen van je keuze voor de premie? Wat is op termijn de pensioenuitkomst, het pensioen - bedrag? Hoe pakt het uit voor de verschillende generaties binnen het fonds? Je moet laten zien wat het betekent voor de pensioenen. Voor PGB is het extra gecompliceerd omdat wij voor verschillende sectoren en bedrijven pensioenregelingen uit voeren. Met alle sociale partners moet overlegd worden over de keuze die zij zelf uiteindelijk moeten maken. Er was eerst sprake van twee verschillende modellen ('nominaal' en 'reëel'), maar daar was veel weerstand tegen vanuit de pensioensector. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken heeft uiteindelijk gekozen voor een tussenvariant. De veranderingen zijn nu minder groot. We moeten onze deelnemers een stuk zekerheid aanbieden, maar ook duidelijk de ambities en risico's weergeven. Over de risico s zijn we in het verleden niet duidelijk genoeg geweest. Ook persoonlijk had ik de indruk dat je een zeker pensioen had, terwijl dat niet zo was. Die stap vooruit is bij PGB voor een deel al gemaakt. Risico s zijn verminderd en beter gecommuniceerd. In het nieuwe contract moet dat nog explicieter gemaakt worden. PGB heeft eind vorig jaar een onderzoek gehouden onder deelnemers om te horen hoe zij denken over risico en zekerheid. Wat is hun boodschap? Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat deelnemers bij PGB bereid zijn om met hun pensioen risico te lopen om daarmee een grotere kans te hebben op een jaarlijkse verhoging. Zelfs iets meer dan PGB nu in de beleggings - portefeuille heeft zitten. PGB heeft nu ongeveer 50% van het vermogen met meer risico belegd. Tegelijkertijd vinden ze het belangrijk dat er een bodem is waar de uitkering in het slechtste geval niet onder mag komen. Verder heeft men liever een grotere kans op een kleine verlaging dan een kleine kans op een grotere. OVER DE BESTUURDER Frans de Haan is bestuurder van PGB namens FNV KIEM. Hij is plaatsvervangend bestuursvoorzitter en beheert de portefeuille Pensioeninhoudelijke Zaken. Hij was als bestuurder actief bij het bedrijfstakpensioenfonds Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf en sinds 2008 bij PGB. De Haan is in dienst bij FNV KIEM als vakbondsbestuurder voor de verpakkingsindustrie en poppodia. Is de deelnemer straks beter af met het nieuwe pensioencontract? Het hangt ervan af wat je onder beter verstaat. Je krijgt geen gegarandeerd beter pensioen. De pensioenpot wordt niet groter. Maar een regeling die rekening houdt met de voor - keuren van deelnemers en die duidelijkheid biedt, is ook een vorm van beter af zijn. Je bent er straks wel bewuster van wat het pensioen inhoudt, en wat de risico s en mogelijkheden zijn. PGB BEELD MAART 2014 / 13

14 DRIE MEESTGESTELDE VRAGEN OVER PENSIOEN 23 1Waarom is mijn pensioen al een aantal jaren niet meer verhoogd? De prijzen stijgen namelijk wel. Elk jaar bekijken we of we de pensioenen kunnen verhogen. Dat kan namelijk alleen als we genoeg financiële reserves hebben. Onze rendementen (winst op beleggingen) waren de afgelopen jaren goed, daar ligt het niet aan. Toch hadden we niet genoeg in kas om de pensioenen te verhogen. Dat komt omdat: de rente de laatste jaren erg laag is, onder meer omdat centrale banken proberen de economie te stimuleren. Omdat de rente zo laag is, hebben we nu meer geld nodig om in de toekomst alle pensioenen te betalen (de verwachte rente-inkomsten over het vermogen zijn immers lager). we met z n allen steeds ouder worden. Dat is natuurlijk goed nieuws. Maar het betekent wel dat we meer geld nodig hebben om die extra pensioenjaren te kunnen betalen. De laatste jaren is door de gestegen levensverwachting voor ieders pensioen gemiddeld 10% meer gereserveerd. Dit heeft een negatief effect op de dekkingsgraad; het geld is niet meer beschikbaar voor toeslagverlening. Andere vragen? Bel met onze afdeling Klantenservice op werkdagen tussen 8.00 en uur. Of mail naar Zij helpen u graag verder! PGB BEELD MAART 2014 / 14

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 Pensioen voor pensioengerechtigdenblad maart 2016 WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2 Online klantenpanel GEZOCHT: MENSEN MET EEN MENING! 3 WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 BELEGGEN

Nadere informatie

Uw mening over pensioen

Uw mening over pensioen Uw mening over pensioen Onderzoek naar de risicohouding van pensioenopbouwers en pensioenontvangers van Philips Pensioenfonds mei / juni 2013 Philips Pensioenfonds Inhoud Aanleiding onderzoek Opzet onderzoek

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT PENSIOENFONDS PGB

KWARTAALBERICHT PENSIOENFONDS PGB TWEEDE KWARTAAL 2014 Hoofdpunten: dekkingsgraad stijgt van 105,8 procent naar 106,6 procent rendement in tweede kwartaal 2014 5,0 procent raad van toezicht en verantwoordingsorgaan nieuwe stijl van start

Nadere informatie

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014 De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds mei, 2014 1 Beste DNB er Hartelijk dank voor jouw deelname aan en/of interesse in dit deelnemersonderzoek onder (ex)werknemers van DNB. Van

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij Welkom OWASE Pensioenforum 26 juni 2013 OWASE 3 juli 2013 bij Pensioenfonds en solidariteit: één voor allen, allen voor één! www.owase.nl PFO20130626/20130703 2 Programma Pensioenforum De bedoeling van

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009 Pensioenbijeenkomst herstelplan 2009 Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) over herstelplan 2009 juli 2009 Inleiding Waarom 5 pensioenbijeenkomsten? ernstige situatie met grote gevolgen voor

Nadere informatie

Pensioeninformatie. Rob Handgraaf november 2015. Welkom! Pensioen bij PGB

Pensioeninformatie. Rob Handgraaf november 2015. Welkom! Pensioen bij PGB Rob Handgraaf november 2015 Welkom! Pensioen bij PGB Inhoud Over PGB Uitvoeringsorganisatie van PGB Communicatie Vragen 2 Over PGB PGB is het bedrijfstakpensioenfonds voor: grafimedia branche kartonnage-

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! Pagina 18

UW PENSIOEN BIJ PGB. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! Pagina 18 2016 UW PENSIOEN BIJ PGB Doe de pensioencheck! Pagina 18 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen Pensioen in Nederland

Nadere informatie

VERLAGING PENSIOENEN NIET NODIG

VERLAGING PENSIOENEN NIET NODIG VIERDE KWARTAAL 2013 VERLAGING PENSIOENEN NIET NODIG De dekkingsgraad van Pensioenfonds PGB is in het vierde kwartaal boven het minimum vereiste niveau uitgekomen. Eind december stond de dekkingsgraad

Nadere informatie

PGB actueel door Arnold Verplancke

PGB actueel door Arnold Verplancke door Arnold Verplancke Inhoud Financiële resultaten 2014 en eerste maanden 2015 Aansluitingen en groei deelnemersbestand Kosten per deelnemer Nieuwe wetgeving: - APF - Communicatie Nieuw portaal gepensioneerden

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

PENSIOENINRUIL TIJDELIJKE OUDERDOMSPENSIOEN TER AANVULLING VAN DE VUT-UITKERING 1

PENSIOENINRUIL TIJDELIJKE OUDERDOMSPENSIOEN TER AANVULLING VAN DE VUT-UITKERING 1 PENSIOENINRUIL 2013 TIJDELIJKE OUDERDOMSPENSIOEN TER AANVULLING VAN DE VUT-UITKERING 1 PENSIOENINRUIL TIJDELIJKE OUDERDOMSPENSIOEN TER AANVULLING VAN DE VUT-UITKERING In de brochure wordt een aantal regels

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Het PWRI is er voor ons

Het PWRI is er voor ons Het PWRI is er voor ons Populair jaarverslag 2013 106 102 1.104 2.707 40.937 39.915 Gepensioneerden Werkgevers Voormalige deelnemers Actieve deelnemers WIW SW 98.364 33.926 Onderweg zijn Het PWRI is op

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Beste deelnemers,

WOORD VOORAF. Beste deelnemers, WOORD VOORAF Beste deelnemers, Voor u ligt de pensioenkrant 2015 van Stichting Pensioenfonds B&S ( het Pensioenfonds ). Hiermee willen wij u informeren over de gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen

Nadere informatie

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Investeren in vertrouwen Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 1 Pensioenfonds Zorg en Welzijn: het pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn Het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 beschrijft welke

Nadere informatie

Nieuws over uw pensioen

Nieuws over uw pensioen BpfTEX Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen Nieuws over uw pensioen Juni 2010 Bas de Lege, secretaris BPF Tex en Jan Edu Kelder, voorzitter

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2014

Verkort Jaarverslag 2014 Verkort Jaarverslag 2014 Het bestuur: de pensioenwereld blijft in beweging Ook in 2014 stond de pensioenwereld niet stil. Het bestuur volgde alle actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op

Nadere informatie

12 VRAGEN over pensioen

12 VRAGEN over pensioen 12 VRAGEN over pensioen Q&A s voor dieren artsassistenten 12 vragen Inhoudsopgave 01 Waarom bouw ik bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn pensioen op? 3 02 Kan ik ervoor kiezen om geen pensioen op te bouwen?

Nadere informatie

Risicobereidheid in beeld

Risicobereidheid in beeld Risicobereidheid in beeld Onderzoek naar de risicobereidheid bij actieve deelnemers en gepensioneerden in opdracht van Pensioenfonds Campina 11 september 2015 Peter Zegwaart 1 Doelstellingen onderzoek

Nadere informatie

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8 Pensioen krant Maart 2014 Ik ga later niet op de bank zitten pagina 6 Meer inzicht in uw pensioen pagina 4 Wat is het UPO? pagina 8 Pensioenheld Dromen doen we allemaal Brayen Verbond (39 jaar) is projecteider

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG 2013

POPULAIR JAARVERSLAG 2013 POPULAIR JAARVERSLAG 2013 2 Het herstel van onze financiële positie blijft absolute topprioriteit. Twee gezichten Het jaar 2013, maar ook 2014 dat nog grotendeels voor ons ligt, kent twee gezichten. Enerzijds

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Welkom! september / oktober 2016

Welkom! september / oktober 2016 Informatiebijeenkomst 2016 Welkom! september / oktober 2016 Agenda Voorstellen Deelnemersonderzoek 2016 Jouw pensioen Communicatie Jaarverslag 2015 Afwikkeling contract NN Resultaten Beleggen Verantwoord

Nadere informatie

blad ons pensioen actuele onderwerpen over Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl Overlijden en gaat opnieuw veranderen 2 nabestaanden 6

blad ons pensioen actuele onderwerpen over Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl Overlijden en gaat opnieuw veranderen 2 nabestaanden 6 Pensioen blad voor werknemers december 2014 Ons pensioen gaat opnieuw veranderen 2 DEKKINGSGRAAD de laatste ontwikkelingen 4 Wijziging pensioenreglement: ook voor arbeidsongeschikte deelnemers 4 Overlijden

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Scheiden of uit elkaar gaan hoe u dat regelt met uw pensioen Inhoudsopgave pagina U gaat uit elkaar 4 Verdelen of niet verdelen? 6 Verdelen in twee gelijke delen, wettelijke verdeling 7 U wijkt af van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds?

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds? Veelgestelde vragen en antwoorden Ontbinding Stichting Pensioenfonds Bavaria (in liquidatie) Wat gaat er op 1 april 2017 gebeuren? Dan gaan de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2010. Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2010. Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2010 Algemeen Mijnwerkersfonds Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd Door de huidige dekkingsgraad en de onzekere economische omstandigheden heeft het bestuur, na advies van

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! Pagina 18

UW PENSIOEN BIJ PGB. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! Pagina 18 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB Doe de pensioencheck! Pagina 18 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen Pensioen in Nederland

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Verkort jaarverslag PHI 2010

Verkort jaarverslag PHI 2010 Verkort jaarverslag PHI 2010 uitgave van stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de houtverwerkende industrie Voorwoord 2010 was een roerig jaar. Ook voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende

Nadere informatie

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1.B Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Waarom een nieuwe regeling bij Cosun? Pensioenpremie Toeslagverlening (indexatie) Discussie

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Een NIEUWE baan. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Een NIEUWE baan. Wat betekent dit voor uw pensioen? Een NIEUWE baan Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Een nieuwe baan 3 2. Wat betekent een nieuwe baan voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1. U heeft al pensioen opgebouwd bij PFZW 3 2.2. U heeft al

Nadere informatie

Pensioenactualiteiten en ontwikkelingen bij PGB

Pensioenactualiteiten en ontwikkelingen bij PGB Presentatie voor ledenraad KVGO Ruud Degenhardt 29 mei 2013 Pensioenactualiteiten en ontwikkelingen bij PGB Inhoud Inhoud PGB Financieel Pensioenactualiteiten Wet Versterking Pensioenfondsbestuur Ontwikkeling

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB KARTONNAGE- EN FLEXIBELE VERPAKKINGENBEDRIJF. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB KARTONNAGE- EN FLEXIBELE VERPAKKINGENBEDRIJF. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB KARTONNAGE- EN FLEXIBELE VERPAKKINGENBEDRIJF Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli De weg naar het nieuwe pensioencontract Stichting Pensioenfonds OWASE 18 juli 2013 1/10/2014 Inhoud Samenvatting Conclusies Aanbevelingen Resultaten - per vraag

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB GRAFIMEDIA. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! Pagina 20

UW PENSIOEN BIJ PGB GRAFIMEDIA. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! Pagina 20 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB GRAFIMEDIA Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen Pensioen

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING 1- Waarom heeft het ABP een herstelplan opgesteld? ABP is, evenals vele andere pensioenfondsen, zwaar geraakt door de crisis op de financiële

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Ruime keuzemogelijkheden voor een pensioenuitkering die bij u past Gaat u binnenkort met pensioen? En hebt u pensioen opgebouwd via uw werkgever, waarbij op uw pensioendatum een

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT PENSIOENFONDS PGB

KWARTAALBERICHT PENSIOENFONDS PGB DERDE KWARTAAL 2014 Hoofdpunten: Dekkingsgraad daalt van 106,6 procent naar 104,8 procent Rendement in derde kwartaal 2014: 3,8 procent Premie basisregeling blijft gelijk, premie extra partnerpensioen

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae

PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae Op macroniveau begrijpt de grote meerderheid van de Nederlandse werknemers dat ingrepen in het pensioenstelsel noodzakelijk

Nadere informatie

PARTNERPENSIOEN VOOR ONGEHUWD SAMENWONENDEN 2013 VOOR PENSIOENREGELINGEN BIJ PGB

PARTNERPENSIOEN VOOR ONGEHUWD SAMENWONENDEN 2013 VOOR PENSIOENREGELINGEN BIJ PGB PARTNERPENSIOEN VOOR ONGEHUWD SAMENWONENDEN 2013 VOOR PENSIOENREGELINGEN BIJ PGB PARTNERPENSIOEN VOOR ONGEHUWD SAMENWONENDEN In de brochure wordt een aantal regels van het pensioenreglement van het Pensioenfonds

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Pensioenfonds PGB 1 Uw pensioen bij PGB in 2016 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds PGB 3 - september 2015 2016 De sprekers van Pensioenfonds PGB Arnold Verplancke (bestuurslid Pensioenfonds

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan deelnemers. gaan in de toekomst pensioen ontvangen. 2,05%

Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan deelnemers. gaan in de toekomst pensioen ontvangen. 2,05% deelnemers 15.654 In 2013 verdiende het fonds 28,3 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 2,05%. Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan 5.038 deelnemers. De overige

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen waardeoverdracht naar PFZW?

Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen waardeoverdracht naar PFZW? Start Deze Argumentenkaart laat zien wat vanuit het perspectief van een nieuwe deelnemer bij PFZW de belangrijkste argumenten individuele naar PFZW zijn. Een pensioenuitvoerder kan zowel een pensioenfonds

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina

Inhoudsopgave. Pagina Welkom bij ABP geef uw pensioen een goede start Inhoudsopgave Pagina Wie is ABP 4 Uitgebreide informatie volgt 6 Over pensioen 8 Wat kost het ABP-pensioen? 10 Hoeveel pensioen krijgt u straks? 12 Aanvullen

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de sector zeevisserij (walpersoneel) werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de groothandel in bloemen en planten werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Welkom bij ABP. geef uw pensioen een goede start

Welkom bij ABP. geef uw pensioen een goede start Welkom bij ABP geef uw pensioen een goede start Inhoudsopgave Pagina Hartelijk welkom bij ABP 4 Wanneer ontvangt u ABP-pensioen? 7 Check 1: Woont u ongehuwd samen? 10 Check 2: Hebt u al pensioen opgebouwd?

Nadere informatie