Curriculum vitae Ivo Giesen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum vitae Ivo Giesen"

Transcriptie

1 Curriculum vitae Ivo Giesen naam: Prof. dr. mr. I. (Ivo) Giesen werkadres: Molengraaff Instituut voor Privaatrecht Janskerkhof BL Utrecht telefoon: fax: geboortedatum: 7 november 1972 geboorteplaats: Maastricht nationaliteit: Nederlandse geslacht: Man Websites Persoonlijk profiel Mijn sterke kanten zijn: creativiteit, visie, verbanden leggen, snel schakelen en beslissen, een brede blik op het recht, academische diepgang, en het vermogen om professionals aan te sturen Titel en naam begeleider proefschrift Proefschrift Bewijs en aansprakelijkheid. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de bewijslast, de bewijsvoeringslast, het bewijsrisico en de bewijsrisico-omkering in het aansprakelijkheidsrecht, dissertatie KU Brabant, Boom Juridische uitgeverij, Den Haag 2001, 528 pp. (ISBN: ) Promotiedatum 26 januari 2001, Katholieke Universiteit Brabant Promotor Prof. mr. J.M. Barendrecht

2 Genoten onderwijs: * : VWO (Atheneum) Scholengemeenschap Stella Maris te Meerssen * september juni 1992: Propedeuse Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam * september maart 1996: Cum laude Doctoraal Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam * najaar 1995: Als exchange student keuzevakken gevolgd (en behaald) aan New York University School of Law (Introduction to American law; Torts; Contracts; Conflict of Laws) * : AIO-opleiding van het Schoordijk Instituut gevolgd (Methoden & Technieken, Rechtsvergelijking, Rechtstheorie) * 26 januari 2001: Promotie tot Doctor aan de Katholieke Universiteit Brabant * september - oktober 2002 Cursus Management Praktijkervaring van GITP Opleidingen gevolgd * februari - april 2005 Cursus Academisch leiderschap van Eva Wiltingh BV gevolgd Werkervaring: * september juli 1995: Student-assistent bij de vakgroep Strafrechtswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam * april maart 2000: Assistent-in-opleiding bij het Schoordijk Instituut (Centrum voor aansprakelijkheidsrecht) van de Katholieke Universiteit Brabant. Proefschrift: Bewijs en aansprakelijkheid Promotiedatum: 26 januari 2001 Promotor: Prof. mr. J.M. Barendrecht * januari oktober 1999: Juridisch medewerker (in deeltijd) bij De Brauw Blackstone Westbroek te Den Haag (sectie Cassatie en Algemene Praktijk) * april december 2001: Postdoc-onderzoeker bij het Schoordijk Instituut (Centrum voor aansprakelijkheidsrecht) van de Katholieke Universiteit Brabant (van januari 2002 tot en met december 2003: waarnemend Postdoc)

3 * september april 2002: Postdoc-onderzoeker binnen het SaRO-project Aansprakelijkheid, verzekering en schadevergoeding (0.4 van de werktijd) * sinds januari 2001: Postdoc-onderzoeker binnen het onderzoeksprogramma Codificatie van de KNAW-erkende Onderzoekschool voor Wetgevingsvraagstukken van de Katholieke Universiteit Brabant (0.2 van de werktijd) * sinds januari 2002: Postdoc-onderzoeker binnen het door MaGW (NWO) gesubsidieerde Persoongerichte Postdoc Subsidieproject Aansprakelijkheid en Toezicht (subsidie toegekend per 10 september 2001) (0.8 van de werktijd) * sinds oktober 2002 Universitair Hoofddocent Privaatrecht bij het Departement Privaatrecht en het Centrum voor aansprakelijkheidsrecht van de Universiteit van Tilburg * november januari 2006 Benoeming, bij Koninklijk Besluit van 13 november 2003, per datum van beëdiging (23 januari 2004) tot honorair rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank te s-hertogenbosch, ontslagen op eigen verzoek per 1 januari 2006 * sinds 1 augustus 2004 Hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Burgerlijk recht en Burgerlijk Procesrecht, aan de Universiteit Utrecht (Molengraaff Instituut voor Privaatrecht); in juli 2010 benoemd tot Hoogleraar 1 * sinds februari 2006 Benoeming, bij Koninklijk Besluit van 17 november 2005, per datum van beëdiging (23 februari 2006) tot honorair raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te s-hertogenbosch Bestuurswerkzaamheden: * mei oktober 1998: Lid van de Facultaire Bibliotheekcommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Brabant * september oktober 1998: Lid van de AIO-Vertegenwoordiging van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Brabant * september december 1998: Lid van de Faculteitsraad van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Brabant

4 * april augustus 2004: Lid van het dagelijks bestuur van het Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht, Katholieke Universiteit Brabant * september augustus 2004: Lid van de Faculteitsraad van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Tilburg * september augustus 2004: Lid van het Dagelijks Bestuur van het Departement Privaatrecht (taak: Onderwijscoördinator) van de Universiteit van Tilburg, en als zodanig lid van diverse facultaire (Onderwijs) Commissies * augustus januari 2008 Programmaleider van de Masterclass Rechtspraktijk (een 4 maanden durend stage- en opleidingstraject voor Master-studenten ter voorbereiding op een carrière in de advocatuur) van de Universiteit Utrecht * september december 2007 Vice-voorzitter van de Disciplinegroep Privaatrecht van de Universiteit Utrecht * september september 2008 Voorzitter van de sectie Burgerlijk Recht binnen de Disciplinegroep Privaatrecht van de Universiteit Utrecht * september augustus 2010 (Docent-)Lid van de Opleidingscommissie Master van de subfaculteit Rechtsgeleerdheid Programmaleider van de richting Privaatrecht binnen de masteropleiding Nederlands recht aan het Departement Recht van de UU * september februari 2008 Lid van de Evaluatiecommissie Masteropleidingen van het departement Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht, o.l.v. Prof.mr. R. Widdershoven * december augustus 2010 Voorzitter van de Disciplinegroep Privaatrecht van de Universiteit Utrecht Voorzitter van het hooglerarenoverleg van het Molengraaff Instituut Plaatsvervangend voorzitter van het Afdelingsbestuur Europees Privaatrecht (het overleg van onderzoeksleiders binnen het Molengraaff Instituut)

5 * vanaf december 2007 Plaatsvervangend lid van het Onderzoeksbestuur / Onderzoeksraad van het Departement Recht * oktober 2008 augustus 2014 Namens REBO lid van het Programmabestuur van het Center of Excellence in University Teaching (CEUT) van de Universiteit Utrecht * oktober augustus 2009 Lid van de faculteitsraad van de Faculteit REBO, de Departementsraad Recht, en het Personeelsoverleg REBO, Universiteit Utrecht * juni 2009 juni 2013 Bestuurslid van de Nederlandse Juristen-Vereninging * oktober augustus 2013 Programmaleider van het in 2009 opgestarte Excellent Master Tracé van het Departement Rechtsgeleerdheid van de UU (algemene leiding en aansturing van de EMT s binnen zes masteropleidingen van de UU) * 2011 Lid van de commissie Profiel Rechtsgeleerdheid UU 2020 * juni september 2013 Lid van het bestuur van de Afdeling privaatrecht * vanaf september 2012 Lid van de universitaire Toetsingscommissie BaMa 3.0 welke de implementatie van de onder die noemer ingezette onderwijsvernieuwing aan de UU moet monitoren * vanaf februari 2013 Programmaleider van het onderzoekszwaartepunt Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid (UCALL) van het Departement Recht * vanaf april 2013 Programmaleider van de richting Privaatrecht binnen de masteropleiding Nederlands recht aan het Departement Recht van de UU, als zodanig verantwoordelijk voor de herziening van het Masterprogramma en de ontwikkeling van enkele nieuwe vakken * februari-april 2014 Adviserend lid van het bestuur van de Afdeling privaatrecht * maart- april 2014 Lid van de commissie Context en Methoden (doel: adviseren over een leerlijn Context en methoden in het herziene bachelorcurriculum)

6 Onderwijs: * februari - april 1999: Coördinator/docent International Liability Law II, keuzevak voor buitenlandse studenten (Engelstalige cursus opzetten; syllabus samenstellen en schrijven; colleges geven; tentamens (paper en mondeling) afnemen) * nov en dec. 2000: Docent praktijkmiddag Capita selecta Bewijsrecht van Vermande Studiedagen * : Twee maal per jaar docent voor de Raio-cursus Civiel bewijsrecht van de SSR (college verzorgen; casus maken en bespreken) * maart 2001: Docent Actualiteitencollege Bewijslastverdeling en de omkeringsregel voor Capita Selecta Burgerlijk Recht, keuzevak * april 2001 en 2002: Docent Milieu-aansprakelijkheidsrecht, keuzevak (colleges geven; tentamens opstellen en nakijken; mondelingen afnemen; paperverplichting opstellen en nakijken) * najaar 2001: Docent Privaatrecht A, propedeusevak (werkcolleges verzorgen, tentamens maken en nakijken; tevens hoorcollege Aansprakelijkheidsrecht in rechtsvergelijkend perspectief verzorgd) * sinds 2002 (jaarlijks): Docent LSA/Grotius Specialisatie-opleiding Personenschade, onderdeel Bewijs en aansprakelijkheid (syllabus samenstellen; casus ontwerpen en nakijken; college verzorgen) * september 2002: Docent PAO-cursus Medische aansprakelijkheid (onderdeel stelplicht en bewijslastverdeling) voor het CPO te Nijmegen * najaar 2002: Docent Privaatrecht A, propedeusevak voor Deeltijdstudenten (oude stijl) (hoor/werkcolleges verzorgen, tentamens maken en nakijken) * mei 2003: Gastdocent Themacollege Grondrechten en het aansprakelijkheidsrecht voor het Kernvak Privaatrecht (eerste bachelorjaar) aan de Universiteit Utrecht (hoorcollege) * sinds augustus 2003: Plaatsvervangend coördinator voor het keuzevak Capita Selecta Privaatrecht (UvT)

7 * november/december 2003 Docent Capita Selecta Privaatrecht (module/ onderwerp: aansprakelijkheid van toezichthouders) (twee hoor/werkcolleges doceren, casus maken, mondelinge tentamens afnemen) * per januari 2004: Coördinator/Hoofdverantwoordelijke voor het keuzevak Capita Selecta Privaatrecht (UvT) * september Hoofdverantwoordelijke en docent Beginselen privaatrechtelijk procesrecht (bachelor): hoorcolleges (en incidenteel werkgroepen) doceren * september 2004 en 2007 Docent Procesrecht privaatrecht (master): hoorcollege doceren * oktober 2004 Docent European Private Law (keuzevak): hoorcollege Tort Law doceren * februari Hoofdverantwoordelijke en docent European Tort Law (bachelor): vernieuwing van vak opzetten, hoorcolleges (en soms werkgroepen) doceren * februari Hoofdverantwoordelijke en docent Kernvak Privaatrecht (verplicht bachelorvak, jaar 1): vernieuwing van vak opzetten, hoorcolleges verbintenissenrecht doceren, in 2007 tevens drie werkgroepen verzorgd (ULC) * september Docent binnen de Masterclass Rechtspraktijk van de Universiteit Utrecht * februari 2007 Docent in het keuzevak Mediation (bachelor): inleidende hoorcollege doceren * vanaf zomer 2007 Lid van de Commissie herziening Master Privaatrecht binnen de vakgroep Privaatrecht * vanaf zomer 2007 Mede verantwoordelijk voor de opzet van het (nieuwe) Mastervak Capita Selecta Privaatrecht binnen de herziene Master Nederlands recht- Privaatrecht (opzetten van het vak; doceren van een of twee modules per jaar vanaf september 2009) * per januari 2008 Hoofdverantwoordelijke voor het bachelorvak Burgerlijk procesrecht (opzetten van dit deel van het vak; overleg met andere onderdelen; hoorcolleges doceren twee maal per jaar in februari en september, vanaf 2009)

8 * per januari 2008 Hoofdverantwoordelijke voor het bachelorkeuzevak Verdieping Aansprakelijkheidsrecht binnen de bachelor Nederlands recht (opzetten van het vak; doceren vanaf 2009 tot en met 2014); vanaf betreft het een Mastervak * maart Docent in het keuzevak Mediation (bachelor): jaarlijks het afsluitende hoorcollege doceren * juli-augustus 2008 Collegecyclus Tort law in Europe opgezet en gedoceerd voor het vak Delict (6 colleges) aan Rhodes University, Grahamstown, Zuid-Afrika * augustus 2008 Docent Legal Theory 1 (twee hoorcolleges over de EU and its Institutions en over Civil law systems ) aan Rhodes University, Grahamstown, Zuid-Afrika * mei 2009 Gastcollege voor het vak Perspectieven op privaatrecht over Psychologie in het (aansprakelijkheids)recht, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam * april 2011 Gastcollege voor het vak Methoden & Technieken: externe perspectieven op het recht * september-oktober 2011 Gastdocent binnen de ULC module Psychologie en Privaatrecht ; twee van de zes inleidingen verzorgd over Psychologie en waarschuwingsplichten en Attributie en causaliteit * dec. 2012, 2013, jan Gastdocent binnen de ULC-verdieping Empirie en Recht voor het Kernvak privaatrecht II; college over empirische inzichten in het privaatrecht verzorgd * november 2013 Gastdocent Universiteit Antwerpen: twee colleges verzorgen over Informatieplichten, caudsaal verband en effectieve rechtsbescherming en over Het lezen van arresten van de Hoge Raad * januari 2014 Gastcollege voor Tilia, de ULC studentenvereniging van de UU, over rechtsvinding en civilologie * oktober 2014 Gastdocent KU Leuven over Informatieplichten, caudsaal verband en effectieve rechtsbescherming

9 * november 2014 Gastdocent Universiteit Antwerpen over Het lezen van arresten van de Hoge Raad Onderwijsprijzen * september 2011 Verkozen tot Docent van het jaar van het Departement Recht, op voordracht van de juridische studieverenigingen * maart 2012 Winnaar van de Docent van het jaar-prijs van de Universiteit Utrecht (uit 14 departementale voordrachten) (Tijdschrift)Redacties/medewerkerschappen * januari mei 1995: Namens de Universiteit van Amsterdam redacteur van het juridisch studentenblad Ars Aequi * mei oktober 1998: Lid van de Uitvoeringsraad van uitgeverij Ars Aequi Libri te Nijmegen; uit dien hoofde voorzitter van de sectie Rechtstheorie * januari 2001 juni 2005: Medewerker van het tijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S), aandachtsgebied: beroepsaansprakelijkheid * vanaf januari 2002: Medewerker van het tijdschrift Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) * maart 2002 november 2004: Medewerker van het tijdschrift Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP) * oktober mei 2004: Medewerker van het tijdschrift Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht (JBPr), aandachtsgebied: bewijsrecht * juni november 2012 Redacteur van het tijdschrift Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging (TCR), vanaf 2010 als voorzitter van de redactie * vanaf augustus 2004: Medewerker van het tijdschrift Nederlands Juristenblad (NJB), aandachtsgebied: rechtsplegingsrecht (burgerlijk procesrecht) * november 2004-februari 2008 Redacteur van het tijdschrift Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP) * vanaf april 2005 Redacteur van de boekenreeks Monografieën BW van uitgeverij Kluwer

10 * juni november 2012 Redacteur van het tijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S) * juni juni 2010 Redacteur van het online tijdschrift Utrecht Law Review (UL Rev) * december 2008 Gastannotator voor de NJ (zie NJ 2009, 103) * voorjaar 2010 Guest editor voor de Maastricht Journal of European and international law, special issue on The Power of Injunctive Relief, 17 MJ 1 (2010) * vanaf augustus 2010 Redacteur van het tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), sinds 1 september 2014 als hoofdredacteur * vanaf januari 2011 Lid van de redactieraad van de publicatiereeks van het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing (BJu) * vanaf januari 2011 Lid van de redactieraad van de Civilologie / Civilology publicatiereeks (BJu/Eleven Publishing) * sinds juni 2012 Contacthoogleraar voor Ars Aequi namens de UU * vanaf mei 2014 Lid van de redactieraad van de Ucall publicatiereeks (BJu/Eleven Publishing) Ik verzorg peer reviews voor diverse tijdschriften (zoals Law & Society Review, Utrecht Law Review, Recht der Werkelijkheid, Erasmus Law Review, NJB) Afgeronde promoties: * 7 november 2008 Promotor van P. Balboni (Prof.mr. W.H. van Boom, aan de UvT) voor het AIO-project Trustmarks. Third-Party Liability of Trustmark Organisations in Europe (project liep sinds januari 2003) * 3 juni 2009 Promotor van M.R. Ruygvoorn, Afbreken van onderhandelingen (buitenpromovendus, project liep sinds september 2006) * 30 maart 2012 Promotor (met prof.mr. R. Widdershoven en prof.mr. H. Addink) van M. Stouten voor het AIO-project De witwasmeldplicht (project liep sinds december 2006)

11 * 11 mei 2012 Promotor (met prof.mr. M.L. Lennarts) van L.F.H. Enneking voor het AIO-project Foreign Direct Liability and Beyond (project liep sinds augustus 2006) * 1 juni 2012 Promotor (met Dr. E. Engelhard) van R. Rijnhout op het AIO-project Schadevergoeding voor derden in personenschadezaken (project liep sinds september 2007) * 13 mei 2013 Promotor (met Dr. M. Kruithof, UGent) van E. de Kezel (docent) op het project Asbest, gezondheid en veiligheid (beoogd promotor sinds maart 2010) * 17 mei 2013 Promotor van B.M. Paijmans (docent/promovendus) op het project Zorgplichten van scholen (project liep sinds december 2006, op basis van 0,2 fte) Lopende promotietrajecten: * sinds januari 2007 Promotor (met prof.mr. K. Boele-Woelki) van N. de Vries voor het AIO-project Duty of care in Family Relations * sinds januari 2011 Promotor (met prof.mr. K. Boele-Woelki) van J. van Leeuwen op het AIO-project De prudent investor regel en het beleggingsbeleid van pensioenfondsen * sinds januari 2012 Promotor (met prof.mr. J.E. Goldschmidt en prof.mr. A.W. Jongbloed) van Laura van Kessel op het AIO-project Remedying Human Rights Violations in Civil Proceedings * sinds september 2013 Promotor (met prof.mr. F.G.H. Kristen) van Ellen Gijselaar op het AIO-project Positieve verplichtingen uit het EVRM in het privaat- en strafrecht * sinds september 2013 Promotor van Kim van der Kraats (buitenpromovenda) op het project (werktitel) De procesbenadering van de kantonrechter Promotiecommissies:

12 * 19 december 2003 Lid van de promotiecommissie bij de promotie van mw. mr. C. Bosse (Bewijslastverdeling in het Nederlandse en Belgische arbeidsrecht; promotor: Prof.dr. A.T.J.M. Jacobs) aan de Universiteit van Tilburg * 28 november 2005 Lid van de promotiecommissie bij de promotie van mr. Rui Cascao (Prevention and compensation of medical treatment injury), promotor: Prof.mr. J.M. Barendrecht) aan de Universiteit van Tilburg * 17 maart 2006 Lid van de promotiecommissie bij de promotie van mr. L.R. Baron van Harinxma thoe Slooten (Toegang tot het recht in perszaken), promotor: Prof.mr. J.M. Barendrecht) aan de Universiteit van Tilburg * 4 oktober 2006 Lid van de Promotiecommissie bij de promotie van mr. C.J.N. Kortmann (Overheidsaansprakelijkheid na vernietigde besluiten), promotores: Prof.mr. F.W. Grosheide en Prof.mr. A.A. van Rossum) aan de Universiteit Utrecht * 1 november 2007 Lid van de promotiecommissie bij de promotie van drs. R.J.J. Eshuis (Het Recht in Betere Tijden), promotores: Prof.mr. N.J.H. Huls en Prof.mr. E. Niemeijer) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam * 21 november 2007 Lid van de promotiecommissie bij de promotie van mr. B. van der Griend (Trechters in het bestuuursrecht), promotor: Prof.mr. R.J.G.M. Widdershoven, aan de Universiteit Utrecht * 15 februari 2008 Lid van de promotiecommissie bij de promotie van mr. B. Sujecki (Das Niederländisches Mahnverfahren unter Berücksichtigung der Möglichkeiten der electronischen Mahnverfahrensdurchführung im Rahmen der verfahrensrechtlichen Garantien des Art. 6 Abs. 1 EMRK), promotores: Prof.mr. F.W. Grosheide en dr. M. Freudenthal, aan de Universiteit Utrecht * 23 mei 2008 Lid van de promotiecommissie bij de promotie van mr. C. Jeppesen-de Boer (Joint Parental Authority), promotor: Prof.mr. K.Boele-Woelki, aan de Universiteit Utrecht * 29 juni 2008 Lid van de promotiecommissie bij de promotie van mr. N. van Tiggele-van der Velde (Bewijsrechtelijke verhoudingen in het verzekeringsrecht),

13 promotor: Prof.mr. H. Wansink) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam * 17 februari 2009 Lid van de promotiecommissie bij de promotie van mr. N. Gundt (Wijziging van de arbeidsovereenkomst), promotor: Prof.mr. A.Ph.C.M. Jaspers, aan de Universiteit Utrecht * 21 mei 2010 Lid van de promotiecommissie bij de promotie van mr. J. van der Linden (De civiele zitting centraal: informeren, afstemmen en schikken), promotores: Prof.mr. J.M. Barendrecht en mr. M.W. de Hoon, aan de Universiteit van Tilburg * 22 juni 2010 Lid van de promotiecommissie bij de promotie van mr. M. van Stekelenburg (De betrouwbaarheid van elektronische gegevens als bewijsmiddel in het Nederlandse, Duitse en Amerikaanse civiele bewijsrecht), promotores: Prof.mr. A. Oskamp en Prof. dr. F.M.T. Brazier, Vrije Universiteit Amsterdam * 31 mei 2011 Lid van de promotiecommissie bij de (cum laude) promotie van mr. R. de Bock (Tussen waarheid en onzekerheid. Over het vaststellen van feiten in de civiele procedure), promotores: Prof.mr. J.B.M. Vranken en Prof.mr. L. Damen, aan de Universiteit van Tilburg * 15 juni 2011 Lid van de promotiecommissie bij de promotie van drs. J. van Veenen (Getting to :). The potential of online communication tools to support interest-based dispute resolution), promotores: Prof.mr. J.M. Barendrecht en Prof.dr. R. Leenes, aan de Universiteit van Tilburg * 31 oktober 2011 Lid van de promotiecommissie bij de promotie van mr. P. Sluijter (Verstorend procesgedrag en kostenconsequenties), promotores: Prof.mr. J.M. Barendrecht. Prof. mr. J.B.M. Vranken en Dr. G. van Dijck, aan de Universiteit van Tilburg * 17 november 2011 Lid van de oppositiecommissie bij de promotie van mr. S. Pape (The duty to warn in product liability), promotor: Prof.mr. W.H. van Boom, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam * 21 november 2012 Lid van de promotiecommissie bij de promotie van mr. F.A. van Tilburg (Effecten van civielrechtelijke aansprakelijkheid op openbare-ordebeleid), promotores: Prof. mr. J.B.M. Vranken en Dr. G. van Dijck, aan de Universiteit van Tilburg

14 * 15 februari 2013 Commissielid bij de verdediging van het proefschrift van mr. J.M. Emaus (Handhaving van EVRM-rechten), promotor Prof.mr. A.L.M. Keirse * 21 juni 2013 Lid van de promotiecommissie bij de promotie van mr. M. Neijsen-Tierates (Ontwikkelingen in het civielrechtelijk conservatoir beslag in Nederland), promotor: Prof.mr. A.W. Jongbloed, aan de Universiteit Utrecht * 19 december 2014 Lid van de promotiecommissie bij de promotie van mr. L. Meurkens (Punitive Damages), promotoren: Prof.mr. G.E. van Maanen en Prof. mr. T Hartlief, aan Maastricht University * OVB van goedkeuring Lid van de promotiecommissie bij de promotie van mr. R.J. Dijkstra (Essays on Financial Supervisory Liability), promotores: Prof.mr. J.M. Barendrecht, Prof. dr. L. Visscher en Dr. M.W. de Hoon, aan de Universiteit van Tilburg * OVB van goedkeuring Lid van de promotiecommissie bij de promotie van mr. S. Gellaerts (Watermerken als juridisch bewijsmiddel), promotor: Prof.mr. C. Stuurman, aan Tilburg University Buitenlandse begeleidingscommissies * begin 2013 Lid van de begeleidingscommissie van de promotiecommissie van Wannes Vandenbusse, Leuven, over bewijslastverdeling in het aansprakelijkheidsrecht * begin 2013 Lid van de begeleidingscommissie van de promotiecommissie van Jan de Bruyne, Gent, over aansprakelijkheid van certificerende instellingen Gehonoreerde onderzoeksaanvragen (2e geldstroom): * najaar 2001 Aanvraag ingediend bij NWO/MaGW voor een PPS subsidie voor het onderzoeksproject Aansprakelijkheid en Toezicht ; Subsidie toegewezen en project gestart per 1 januari 2002 (dossiernr.: ) * voorjaar 2006 O.l.v. Prof.mr. J.M. Barendrecht (UvT) medeaanvrager bij HIIL voor een subsidie voor het

15 onderzoeksproject Measuring Access to Justice in a Globalizing World ; subsidie toegewezen per 1 augustus 2006 * juni 2011 Subsidieverzoek voor de organisatie van het KNAW Kolloquium Civil Justice (met E.H. Hondius en W.H. van Boom) gehonoreerd * juli 2011 NWO/MaGW Open Competitie aanvraag Remedying Human Rights Violations in Civil Proceedings (aio positie) gehonoreerd (dossiernummer ; samen met Prof. Jongbloed en Prof. Goldschmidt) * april 2012 Zaaigeld-aanvraag binnen het strategisch zwaartepunt Institutions van de UU toegekend voor het project De organisatie van transparantie ( ,-), met L. Lentz, A. Meijer e.a. * november 2012 Subsidieaanvraag Burgerschap 3.0 voor het programma Open Grenzen van de KNAW gehonoreerd (samen met Prof. M. Prak, Dr. A. Buyse en Dr. L. Enneking), ± ,- Het betreft hier de nadere uitwerking van een eerder gehonoreerde zaaigeldaanvraag binnen het strategisch zwaartepunt Institutions van de UU * november 2013 Zaaigeldaanvraag gehonoreerd door de onderzoeksgroep Youth & Identity van de UU over Violent behaviour among young people on the footbaal field gehonoreerd (met M. van Bottenburg, R. Rijnhout e.a.) 3 e geldstroom projecten (exclusief cursussen en kleinere adviesklussen): * voorjaar 2001 Aansprakelijkheid voor overheidsinformatie, Rapport ten behoeve van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, juli 2001 (met J.M. Barendrecht, M.H.M. Schellekens en M.W. Scheltema) * voorjaar 2006 Kamerstukken II, , , nr. 47 (Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer; extern juridisch advies over aansprakelijkheid als gevolg van wettelijke plicht tot uitoefenen koopoptie), 8 pp. (samen met S.E. Bartels; 8K)

16 * najaar 2008, voorjaar 2009 Aansprakelijkheid in international verband. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de aansprakelijkheid van de Nederlandse financiële toezichthouders bezien vanuit de internationale dimensie, Onderzoeksrapport tbv het Ministerie van Financiën, 189 pp. (met E. de Kezel, C. van Dam & C.E. du Perron) * voorjaar 2009 Geweld tegen gezagsdragers. Preventie en aanpak van geweld tegen politie en politici, Onderzoeksrapport in opdracht van de regionale driehoek, politieregio Utrecht, Utrecht, mei 2009, 50 pp., en twee deelrapporten (met M. Noordegraaf, F. Kristen e.a.) * najaar 2009 / najaar 2010 Toekomstbestendige modelvoorwaarden, rapport voor de SER-CZ, ong. 40 pp. (met A. Keirse en E. de Kezel; 15K) * voorjaar 2011 Juridische knelpunten in Nederland bij de aansprakelijkheidsstelling van NME s, vooronderzoek in opdracht van AI / SOMO (met L. Enneking e.a.; 5K) * 2012 Moedige burgers. Onderzoek naar het versterken van de juridische positie van ingrijpers bij incidenten, in opdracht van de stichting Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (met E. de Kezel; 5K) * 2012 De wrakingsprocedure, een rechtsvergelijkend onderzoek naar wrakingsprocedures, in opdracht van de Raad voor de rechtspraak (met F.G.H. Kristen et al.; 50K) * november 2013 Vervolgonderzoek Civiel Schadeverhaal, een dossieronderzoek naar schadeverhaal door slachtoffers van delicten via de kantonrechter, in opdracht van het WODC (Met R. Kool, M. Hebly e.a.; 35K) * mei 2014 Waarderingsmethodieken personenschade in de WTS, in opdracht van het WODC (met E.F.D. Engelhard, R. Rijnhout en E. De Kezel; 44K) * Najaar 2014 Toerekening van gedragingen binnen een concern en de bewijskracht van een strafvonnis, advies in opdracht van Beer Advocaten (met F.G.H. Kristen en L.F.H. Enneking; 19K) * november 2014 Zorgplichten en Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, in opdracht van het WODC (met L.F.H. Enneking e.a.; 58K)

17 Overige wetenschappelijke activiteiten: * 28 november 2003 Organisator van de expert meeting Codificatie & dynamiek ten behoeve van de Onderzoekschool voor Wetgevingsvraagstukken, gehouden aan de Universiteit van Tilburg * vanaf augustus 2004 Regelmatig lid van benoemingsadviescommissies of adviseur van dergelijke organen t.b.v. de vervulling van hoogleraarposities, zowel aan de UU als daarbuiten (EUR, UvT) * september 2004 Benoemd tot Senior-onderzoeker binnen het programma Aansprakelijkheid en verzekering van de onderzoeksschool Ius Commune * sinds maart 2005 Onderzoeksleider van het programma Aansprakelijkheid en verzekering van de onderzoeksschool Ius Commune * 10 juni 2005 Referent tijdens de jaarvergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging te Den Haag over het onderwerp Toezicht * voorjaar/zomer 2006 Voorzitter van de begeleidingscommissie van het WODC-onderzoek Quick Scan Internationale vergelijkingssystemen Advocatuur (uitgevoerd door METRO, Maastricht) * juni 2007 Preadviseur voor de Nederlandse Juristen- Vereninging (W.J. Witteveen, I. Giesen & J.L. de Wijkerslooth, Alternatieve regelgeving. Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging 137 e jaargang/2007-i, Kluwer: Deventer 2007) * najaar 2007 Lid van de Steering Committee voor het HiiL project Private Actors and Self-Regulation * 1 februari 2008 Voorzitter van de jury van de Scriptieprijs van de vakgroep Privaatrecht van de UvA * april 2008 augustus 2009 Lid van de Evaluatiecommissie Bureau Financieel Toezicht, ingesteld door staatssecretaris Albayrak van Justitie * november 2008 Preadviseur voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht inzake Proportionele benaderingen in het verbintenissenrecht. Een rechtsgeleerde dialoog (met Eric Tjong Tjin Tai, Kluwer: Deventer 2008)

18 * december 2008 juli 2013 Coördinerend programmaleider van het programma Aansprakelijkheid en verzekering van de onderzoeksschool Ius Commune * juni 2009 juni 2010 Mede-organisator (met A.M. Hol, F.G.H. Kristen, en leden van de Hoge Raad) van de conferentie De normstellende taak van de HR, gehouden op 4 juni 2010 * vanaf juli 2009 Lid van de Adviescommissie Wetenschappelijk Onderzoek van de Raad voor de Rechtspraak, Den Haag * najaar 2009 Voorzitter van de begeleidingscommissie van het WODC-onderzoek Monitor rechtspleging civiel bestuur (uitgevoerd door het WODC, CBS en de Raad voor de Rechtspraak) * sedert oktober 2009 Gevraagd als auteur voor de Asser Procesrecht, Deel 1. Algemeen deel: Beginselen van procesrecht (Kluwer); beoogde verschijningsdatum 2015 * per 12 april 2010 Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), afdeling Letterkunde, sectie Rechtswetenschappen * juni 2010 Oprichter van De Jonge NJV, een onderdeel van de NJV dat zich speciaal richt op jonge juristen; organisator van het Jonge NJV Seminar op 8 december 2010; toezichthouder namens de NJV voor het vervolg in december 2011 te Nijmegen * juni 2010 Peer reviewer en referent voor diverse bijdragen aan de bundel Zorgplichten samengesteld door medewerkers van de VU Amsterdam * vanaf november 2010 Lid van de Begeleidingscommissie van de tweede druk van Schadevergoeding voor seksueel misbruik in opdracht van het Verweij-Jonker Instituut * Lid van de interne Peer review committee voor de ERC Starting Grant (Social Sciences & Humanities) van de UU * april november 2014 Fellow van Netspar * mei 2011 Organisator van de 1 e Instituties van de Open Samenleving (IOS) Toogdag op 26 mei 2011

19 * september augustus 2013 Voorzitter van de Begeleidingscommissie van de jaarlijkse Monitor Rechtsbijstand van de Raad voor de Rechtsbijstand * sinds najaar 2011 Lid van de Domeinjury voor Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en Recht van de KNAW (beoordelingscommissie voor nieuwe leden van de KNAW) * mei-oktober 2012 Voorzitter van de jury van de De La Cour-prijs 2012 van de KNAW * sinds februari 2013 Programmaleider van het Utrecht Centre for Accountaility and Liability Law (UCALL) van de UU, een van de onderzoekszwaartepunten van het Departement Recht (leiding geven aan een groep onderzoekers die vanuit verschillende rechtsgebieden multidimensio naal onderzoek verrichten naar vragen van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid) * sinds maart 2013 Initiator en organisator van het Burgerschap 3.0- project gefinancierd door de KNAW (Programma Over Grenzen ) met M. Prak, A. Buyse, L. Enneking en E. de Kezel * 25 september 2013 Organisator van het KNAW minisymposium De zelfredzame burger in de doe-democratie binnen het Burgerschap 3.0 -project (UU en KNAW) * 28 februari 2014 Organisator van het KNAW Seminar Cooperation binnen het Burgerschap project (UU en KNAW) * 16 mei 2014 Organisator van het KNAW Seminar Participation binnen het Burgerschap project (UU en KNAW) * 3 oktober 2014 Organisator van het KNAW Seminar Governance binnen het Burgerschap 3.0 -project (UU en KNAW) Ik verzorg met enige regelmaat peer reviews voor diverse onderzoekssubsidies in Nederland, zoals VENI- en VIDI-rondes binnen NWO, en elders, zoals voor het FWO (Vlaanderen) en de German-Israeli Foundation for Scientific Research and Development (GIF) Internationale activiteiten:

20 * januari 2002 Mede-organisator (met J.M. Barendrecht & Y.P. Kamminga) van de internationale expert meeting On standardisation of Personal Injury Claims gehouden aan de Universiteit van Tilburg * juni 2002 Nationaal rapporteur (samen met mr. M.B.M. Loos) voor het Sixteenth Congress of the International Academy of Comparative Law, gehouden te Brisbane, Australië in juni 2002 (Onderwerp: Liability for Defective Products and Services) * Medewerker (samen met Prof.mr. W.H. van Boom, EUR) in het project National Court Practice and European Tort Law uitgevoerd door de Research Unit for European Tort Law van de Austrian Academy of Sciences o.l.v. Prof. Dr. H. Koziol. * 26 april 2003 Deelnemer aan de Working Session over Unification of Tort Law georganiseerd door de Research Unit for European Tort Law van de Austrian Academy of Sciences te Wenen o.l.v. Prof. Dr. B. Koch en Prof. Dr. H. Koziol * vanaf oktober 2004 Deelredacteur (onderwerp: Case management) ten behoeve van het deel Civil Procedure in de serie Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe * sinds februari 2005 Nationaal rapporteur voor de Trento Group voor het onderwerp Personal Injury o.l.v. S. Banakas, University of East Anglia, UK (en voorheen G. Commandé, Pisa, Italie) * Rapporteur voor Nederland voor het onderdeel Products Liability van het onderzoeksprogramma European Legal Development o.l.v. J. Bell (Cambridge) * juli 2005 Invited Lecture (onderwerp: Commenting on and analyzing case law ) voor het Jurisprudence -project, gehouden te Brno, Tsjechië, op 1juli 2005 * december 2005 Organisator van en spreker tijdens de workshop Liability of supervisors voor het jaarlijkse Ius Commune Congres te Edinburgh * maart 2006 Spreker tijdens het internationale symposium Taking the pain out of the suffering: current problems and future perspectives on the law of

Voorwoord onderzoeksverslag 2003 3

Voorwoord onderzoeksverslag 2003 3 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2003 3 Programma Vraagstukken van Vermogensrecht 5 Deelprogramma Rechtshandeling en overeenkomst 9 Deelprogramma Aansprakelijkheid 15 Deelprogramma Goederenrecht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 FISCALE AUTONOMIE EN HAAR GRENZEN. Programmaleider: prof. dr S.J.C. Hemels (tot 1 mei 2010: prof dr. J.J.M.

JAARVERSLAG 2010 FISCALE AUTONOMIE EN HAAR GRENZEN. Programmaleider: prof. dr S.J.C. Hemels (tot 1 mei 2010: prof dr. J.J.M. JAARVERSLAG 2010 FISCALE AUTONOMIE EN HAAR GRENZEN Programmaleider: prof. dr S.J.C. Hemels (tot 1 mei 2010: prof dr. J.J.M. Jansen) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Het programma...4 3. De mensen...5

Nadere informatie

Onderzoekschool Ius Commune. Wetenschappelijk verslag 2003-2004 t.b.v. de midterm review

Onderzoekschool Ius Commune. Wetenschappelijk verslag 2003-2004 t.b.v. de midterm review Onderzoekschool Ius Commune Wetenschappelijk verslag 2003-2004 t.b.v. de midterm review Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... III VERANTWOORDING... 1 A. Algemeen... 1 B. Uitgangspunten voor verslaglegging...

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2005 3. Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9

Voorwoord onderzoeksverslag 2005 3. Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2005 3 Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9 Deelprogramma Constitutionalisering, transnationalisering, en de eenheid van Nederlands vermogensrecht 11 Deelprogramma

Nadere informatie

Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009

Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009 Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009 Inhoud Deel 1 Zelfstudie Erasmus School of Law Deel 2 Onderzoeksprogramma s Erasmus School of Law A. Het Domein van de rechter B. Lex Mercatoria C. Rechten

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Prof. mr. dr. M. de Cock Buning

CURRICULUM VITAE Prof. mr. dr. M. de Cock Buning CURRICULUM VITAE Prof. mr. dr. M. de Cock Buning 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Voornaam: De Cock Buning Madeleine Werkadres 1: Commissariaat voor de Media Postbus 1426 1200 BK Hilversum Hoge Naarderweg

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE ADVOCATUUR

TOEZICHT OP DE ADVOCATUUR NEDERLANDS JURISTENBLAD TOEZICHT OP DE ADVOCATUUR Export van uitkeringen KEI veel nieuwe verstekzaken Bilateral Security Agreement Afghanistan Implementatie Consumentenrichtlijn P. 2658-2723 JAARGANG 88

Nadere informatie

CONTOUREN VAN EEN NIEUWE WRAKINGSREGELING

CONTOUREN VAN EEN NIEUWE WRAKINGSREGELING NEDERLANDS JURISTENBLAD CONTOUREN VAN EEN NIEUWE WRAKINGSREGELING Decryptiebevel en nemo tenetur De Cookiewet Goedwillende hackers P. 462-530 JAARGANG 88 22 FEBRUARI 2013 8 10295514 Where privacy meets

Nadere informatie

Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken

Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken Departement Fiscale en Economische Vakken website http://www.fiscaaleconomisch.leidenuniv.nl Inhoud Jaarverslag 2001 Inhoud Woord vooraf Omschrijving vakgebieden Toegewezen formatie Overzicht van onderwijs-

Nadere informatie

Mariëlle Bruning benoemd tot bijzonder Hoogleraar Jeugdrecht

Mariëlle Bruning benoemd tot bijzonder Hoogleraar Jeugdrecht LLM magazine 06.06 copy 03-07-2006 12:20 Pagina 1 Juli 2006 Leiden Law Magazine Inhoud Visitatiecommissie positief Leidse IIASL viert Diës Conferentie Kinneging wint de Socrateswisselbeker 2006 Jaarverslag

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN IN HET CIVIEL- RECHTELIJK CONSERVATOIR BESLAG IN NEDERLAND

ONTWIKKELINGEN IN HET CIVIEL- RECHTELIJK CONSERVATOIR BESLAG IN NEDERLAND ONTWIKKELINGEN IN HET CIVIEL- RECHTELIJK CONSERVATOIR BESLAG IN NEDERLAND Serie Burgerlijk Proces en Praktijk Redactie: Prof. mr. H.B. Krans Prof. mr. H.J. Snijders Prof. mr. J.B.M. Vranken Eerder verschenen

Nadere informatie

Kijken naar het recht

Kijken naar het recht Kijken naar het recht Rede inclusief dankwoord uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Empirische Rechtswetenschap aan de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit

Nadere informatie

Freerk Falkena, Voorzitter Wetenschappelijke Raad

Freerk Falkena, Voorzitter Wetenschappelijke Raad VOORWOORD Voor u ligt het jaaroverzicht 2003 van publicaties, pen en lezingen verzorgd door advocaten, notarissen en belastingadviseurs van. Het overzicht laat zien dat zich in alle secties: Corporate

Nadere informatie

SAL/05.00008, Z.295.1. Verslag van de Albedaleerstoel. Arbeidsverhoudingen en ADR 2003-2005. Prof.mr. A.F.Brenninkmeijer Prof.mr. L.C.J.

SAL/05.00008, Z.295.1. Verslag van de Albedaleerstoel. Arbeidsverhoudingen en ADR 2003-2005. Prof.mr. A.F.Brenninkmeijer Prof.mr. L.C.J. Verslag van de Albedaleerstoel Arbeidsverhoudingen en ADR 2003-2005 Prof.mr. A.F.Brenninkmeijer Prof.mr. L.C.J. Sprengers Leiden, 23 maart 2005 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 3 2. Verslag Prof.mr. A.F.M.Brenninkmeijer

Nadere informatie

open colleges studiejaar 2014-2015

open colleges studiejaar 2014-2015 open colleges studiejaar 2014-2015 Juridisch Contractonderwijs ~ 1 ~ DE FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID... 6 WAT ZIJN OPEN COLLEGES?... 6 VOOR WIE?... 6 BELANGSTELLING:... 6 BEROEP:... 7 SPECIALISATIE:...

Nadere informatie

Is het EHRM een ALLES-

Is het EHRM een ALLES- NEDERLANDS JURISTENBLAD WAAR GAAT HET DEBAT OVER HET EHRM EIGENLIJK OVER? Nieuwe rechtsorde binnen Nederland Uitdijende aansprakelijkheid in het bestuursrecht p. 605-664 jaargang 86 11 maart 2011 10169200

Nadere informatie

De schadeclaim van het slachtoffer van strafbare feiten; bruggenbouwer tussen twee rechtsgebieden?

De schadeclaim van het slachtoffer van strafbare feiten; bruggenbouwer tussen twee rechtsgebieden? De schadeclaim van het slachtoffer van strafbare feiten; bruggenbouwer tussen twee rechtsgebieden? M r. F. M. R u i t e n b e e k - B a r t e n m r. A. J. J. G. S c h i j n s * 1. Inleiding: slachtoffers

Nadere informatie

Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series. Smartengeld. Tien jaar later. S.D. Lindenbergh

Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series. Smartengeld. Tien jaar later. S.D. Lindenbergh Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Smartengeld Tien jaar later S.D. Lindenbergh 1 Inhoudsopgave Woord vooraf Lijst van gebruikte afkortingen 1. Inleiding 1.1 Het onderwerp 1.2 De

Nadere informatie

Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (AdeKUS)

Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (AdeKUS) Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (AdeKUS) In deze studiegids zult u alle relevante informatie vinden die voor uw studie van belang is. Dat wil zeggen dat u naast algemene

Nadere informatie

Waarom is er zo weinig wetgevingsonderwijs in de universitaire rechtenopleiding?

Waarom is er zo weinig wetgevingsonderwijs in de universitaire rechtenopleiding? ARTIKELEN Waarom is er zo weinig wetgevingsonderwijs in de universitaire rechtenopleiding? 1. De judocentrische rechtenopleiding Even over de duim. Circa 90 procent van de rechtsvorming in Nederland verloopt

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE JACQUELIEN DE SAVORNIN LOHMAN

CURRICULUM VITAE JACQUELIEN DE SAVORNIN LOHMAN CURRICULUM VITAE JACQUELIEN DE SAVORNIN LOHMAN OPLEIDING EN WERK 21-08-1933 geboren in Bogor (Buitenzorg) Indonesië,tot 1946 Djokjakarta (Batavia) 1952 gymnasium B eindexamen 1958 Mr Nederlands recht,

Nadere informatie

JAN VRANKEN OVER ZIJN ALGEMEEN DEEL

JAN VRANKEN OVER ZIJN ALGEMEEN DEEL NEDERLANDS JURISTENBLAD JAN VRANKEN OVER ZIJN ALGEMEEN DEEL Naar een pluriforme rechtswetenschap Versnelling doorlooptijden rechtspraak: Realistisch of Haagse bluf? Veranderingen in het procesrecht P.

Nadere informatie

I 280 I Een verbeterde bewijspositie voor de patiënt

I 280 I Een verbeterde bewijspositie voor de patiënt I 280 I Een verbeterde bewijspositie voor de patiënt mr.dr. R.P. Wijne 1 De auteur onderzoekt de mogelijkheden om de juridische positie van de patiënt te verbeteren als hij een complicatie ondervindt na

Nadere informatie

Medische aansprakelijkheid Waar de gezondheidszorg en het civiele recht samenkomen

Medische aansprakelijkheid Waar de gezondheidszorg en het civiele recht samenkomen NR 02 / FEBRUARI 2014 GCB GRONINGER CIVILISTENBLAD Interview met prof. mr. R.P.J.L. Tjittes Prof. mr. S.D. Lindenbergh De zaak van de eeuw: een succesverhaal? Mr. dr. F. Sobczak Bewijsrecht in medische

Nadere informatie

Tilburg University Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Tilburg University Postbus 90153 5000 LE Tilburg T 013-466 9111 www.tilburguniversity.

Tilburg University Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Tilburg University Postbus 90153 5000 LE Tilburg T 013-466 9111 www.tilburguniversity. Jaarverslag 2012 Colofon Juni 2013, Tilburg University Samenstelling: Afdeling Strategy and Policy en Afdeling Financial Administration Productie: Communications and Marketing Opmaak en Drukwerk: PrismaPrint

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT. Als ik...

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT. Als ik... FOTO: ROB WILSON/CANSTOCKPHOTO.COM AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT Als ik... In de serie Als ik... laten prominente juristen hun licht schijnen over de vraag wat zij zouden willen veranderen op hun rechtsgebied.

Nadere informatie

JURILOGIE paul van appeven- juridische boeken info (pvappeven@wxs.nl) Nieuwe boeken en nieuwe edities vanaf 2012, geselecteerd voor de praktijk

JURILOGIE paul van appeven- juridische boeken info (pvappeven@wxs.nl) Nieuwe boeken en nieuwe edities vanaf 2012, geselecteerd voor de praktijk JURILOGIE paul van appeven- juridische boeken info (pvappeven@wxs.nl) Nieuwe boeken en nieuwe edities vanaf 2012, geselecteerd voor de praktijk 2c: aansprakelijkheidsrecht Nieuw in 2015 2) BURGERLIJK RECHT

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/74317

Nadere informatie

Strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid als wegbeheerder bij dodelijke ongevallen; de zaak Stichtse Vecht

Strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid als wegbeheerder bij dodelijke ongevallen; de zaak Stichtse Vecht ARTIKEL Strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid als wegbeheerder bij dodelijke ongevallen; de zaak Stichtse Vecht Mr. dr. R. Rijnhout*, mr. dr. E. Sikkema** en mr. W.S.

Nadere informatie

ADOLESCENTEN STRAFRECHT

ADOLESCENTEN STRAFRECHT NEDERLANDS JURISTENBLAD ADOLESCENTEN STRAFRECHT Vergeten initiatiefvoorstellen Financiële productaansprakelijkheid Gebruik in de Opiumwet Europees kooprecht Rawagedeh: een onjuist vonnis P. 2494-2565 JAARGANG

Nadere informatie