Curriculum vitae Ivo Giesen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum vitae Ivo Giesen"

Transcriptie

1 Curriculum vitae Ivo Giesen naam: Prof. dr. mr. I. (Ivo) Giesen werkadres: Molengraaff Instituut voor Privaatrecht Janskerkhof BL Utrecht telefoon: fax: geboortedatum: 7 november 1972 geboorteplaats: Maastricht nationaliteit: Nederlandse geslacht: Man Websites Persoonlijk profiel Mijn sterke kanten zijn: creativiteit, visie, verbanden leggen, snel schakelen en beslissen, een brede blik op het recht, academische diepgang, en het vermogen om professionals aan te sturen Titel en naam begeleider proefschrift Proefschrift Bewijs en aansprakelijkheid. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de bewijslast, de bewijsvoeringslast, het bewijsrisico en de bewijsrisico-omkering in het aansprakelijkheidsrecht, dissertatie KU Brabant, Boom Juridische uitgeverij, Den Haag 2001, 528 pp. (ISBN: ) Promotiedatum 26 januari 2001, Katholieke Universiteit Brabant Promotor Prof. mr. J.M. Barendrecht

2 Genoten onderwijs: * : VWO (Atheneum) Scholengemeenschap Stella Maris te Meerssen * september juni 1992: Propedeuse Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam * september maart 1996: Cum laude Doctoraal Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam * najaar 1995: Als exchange student keuzevakken gevolgd (en behaald) aan New York University School of Law (Introduction to American law; Torts; Contracts; Conflict of Laws) * : AIO-opleiding van het Schoordijk Instituut gevolgd (Methoden & Technieken, Rechtsvergelijking, Rechtstheorie) * 26 januari 2001: Promotie tot Doctor aan de Katholieke Universiteit Brabant * september - oktober 2002 Cursus Management Praktijkervaring van GITP Opleidingen gevolgd * februari - april 2005 Cursus Academisch leiderschap van Eva Wiltingh BV gevolgd Werkervaring: * september juli 1995: Student-assistent bij de vakgroep Strafrechtswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam * april maart 2000: Assistent-in-opleiding bij het Schoordijk Instituut (Centrum voor aansprakelijkheidsrecht) van de Katholieke Universiteit Brabant. Proefschrift: Bewijs en aansprakelijkheid Promotiedatum: 26 januari 2001 Promotor: Prof. mr. J.M. Barendrecht * januari oktober 1999: Juridisch medewerker (in deeltijd) bij De Brauw Blackstone Westbroek te Den Haag (sectie Cassatie en Algemene Praktijk) * april december 2001: Postdoc-onderzoeker bij het Schoordijk Instituut (Centrum voor aansprakelijkheidsrecht) van de Katholieke Universiteit Brabant (van januari 2002 tot en met december 2003: waarnemend Postdoc)

3 * september april 2002: Postdoc-onderzoeker binnen het SaRO-project Aansprakelijkheid, verzekering en schadevergoeding (0.4 van de werktijd) * sinds januari 2001: Postdoc-onderzoeker binnen het onderzoeksprogramma Codificatie van de KNAW-erkende Onderzoekschool voor Wetgevingsvraagstukken van de Katholieke Universiteit Brabant (0.2 van de werktijd) * sinds januari 2002: Postdoc-onderzoeker binnen het door MaGW (NWO) gesubsidieerde Persoongerichte Postdoc Subsidieproject Aansprakelijkheid en Toezicht (subsidie toegekend per 10 september 2001) (0.8 van de werktijd) * sinds oktober 2002 Universitair Hoofddocent Privaatrecht bij het Departement Privaatrecht en het Centrum voor aansprakelijkheidsrecht van de Universiteit van Tilburg * november januari 2006 Benoeming, bij Koninklijk Besluit van 13 november 2003, per datum van beëdiging (23 januari 2004) tot honorair rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank te s-hertogenbosch, ontslagen op eigen verzoek per 1 januari 2006 * sinds 1 augustus 2004 Hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Burgerlijk recht en Burgerlijk Procesrecht, aan de Universiteit Utrecht (Molengraaff Instituut voor Privaatrecht); in juli 2010 benoemd tot Hoogleraar 1 * sinds februari 2006 Benoeming, bij Koninklijk Besluit van 17 november 2005, per datum van beëdiging (23 februari 2006) tot honorair raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te s-hertogenbosch Bestuurswerkzaamheden: * mei oktober 1998: Lid van de Facultaire Bibliotheekcommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Brabant * september oktober 1998: Lid van de AIO-Vertegenwoordiging van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Brabant * september december 1998: Lid van de Faculteitsraad van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Brabant

4 * april augustus 2004: Lid van het dagelijks bestuur van het Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht, Katholieke Universiteit Brabant * september augustus 2004: Lid van de Faculteitsraad van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Tilburg * september augustus 2004: Lid van het Dagelijks Bestuur van het Departement Privaatrecht (taak: Onderwijscoördinator) van de Universiteit van Tilburg, en als zodanig lid van diverse facultaire (Onderwijs) Commissies * augustus januari 2008 Programmaleider van de Masterclass Rechtspraktijk (een 4 maanden durend stage- en opleidingstraject voor Master-studenten ter voorbereiding op een carrière in de advocatuur) van de Universiteit Utrecht * september december 2007 Vice-voorzitter van de Disciplinegroep Privaatrecht van de Universiteit Utrecht * september september 2008 Voorzitter van de sectie Burgerlijk Recht binnen de Disciplinegroep Privaatrecht van de Universiteit Utrecht * september augustus 2010 (Docent-)Lid van de Opleidingscommissie Master van de subfaculteit Rechtsgeleerdheid Programmaleider van de richting Privaatrecht binnen de masteropleiding Nederlands recht aan het Departement Recht van de UU * september februari 2008 Lid van de Evaluatiecommissie Masteropleidingen van het departement Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht, o.l.v. Prof.mr. R. Widdershoven * december augustus 2010 Voorzitter van de Disciplinegroep Privaatrecht van de Universiteit Utrecht Voorzitter van het hooglerarenoverleg van het Molengraaff Instituut Plaatsvervangend voorzitter van het Afdelingsbestuur Europees Privaatrecht (het overleg van onderzoeksleiders binnen het Molengraaff Instituut)

5 * vanaf december 2007 Plaatsvervangend lid van het Onderzoeksbestuur / Onderzoeksraad van het Departement Recht * oktober 2008 augustus 2014 Namens REBO lid van het Programmabestuur van het Center of Excellence in University Teaching (CEUT) van de Universiteit Utrecht * oktober augustus 2009 Lid van de faculteitsraad van de Faculteit REBO, de Departementsraad Recht, en het Personeelsoverleg REBO, Universiteit Utrecht * juni 2009 juni 2013 Bestuurslid van de Nederlandse Juristen-Vereninging * oktober augustus 2013 Programmaleider van het in 2009 opgestarte Excellent Master Tracé van het Departement Rechtsgeleerdheid van de UU (algemene leiding en aansturing van de EMT s binnen zes masteropleidingen van de UU) * 2011 Lid van de commissie Profiel Rechtsgeleerdheid UU 2020 * juni september 2013 Lid van het bestuur van de Afdeling privaatrecht * vanaf september 2012 Lid van de universitaire Toetsingscommissie BaMa 3.0 welke de implementatie van de onder die noemer ingezette onderwijsvernieuwing aan de UU moet monitoren * vanaf februari 2013 Programmaleider van het onderzoekszwaartepunt Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid (UCALL) van het Departement Recht * vanaf april 2013 Programmaleider van de richting Privaatrecht binnen de masteropleiding Nederlands recht aan het Departement Recht van de UU, als zodanig verantwoordelijk voor de herziening van het Masterprogramma en de ontwikkeling van enkele nieuwe vakken * februari-april 2014 Adviserend lid van het bestuur van de Afdeling privaatrecht * maart- april 2014 Lid van de commissie Context en Methoden (doel: adviseren over een leerlijn Context en methoden in het herziene bachelorcurriculum)

6 Onderwijs: * februari - april 1999: Coördinator/docent International Liability Law II, keuzevak voor buitenlandse studenten (Engelstalige cursus opzetten; syllabus samenstellen en schrijven; colleges geven; tentamens (paper en mondeling) afnemen) * nov en dec. 2000: Docent praktijkmiddag Capita selecta Bewijsrecht van Vermande Studiedagen * : Twee maal per jaar docent voor de Raio-cursus Civiel bewijsrecht van de SSR (college verzorgen; casus maken en bespreken) * maart 2001: Docent Actualiteitencollege Bewijslastverdeling en de omkeringsregel voor Capita Selecta Burgerlijk Recht, keuzevak * april 2001 en 2002: Docent Milieu-aansprakelijkheidsrecht, keuzevak (colleges geven; tentamens opstellen en nakijken; mondelingen afnemen; paperverplichting opstellen en nakijken) * najaar 2001: Docent Privaatrecht A, propedeusevak (werkcolleges verzorgen, tentamens maken en nakijken; tevens hoorcollege Aansprakelijkheidsrecht in rechtsvergelijkend perspectief verzorgd) * sinds 2002 (jaarlijks): Docent LSA/Grotius Specialisatie-opleiding Personenschade, onderdeel Bewijs en aansprakelijkheid (syllabus samenstellen; casus ontwerpen en nakijken; college verzorgen) * september 2002: Docent PAO-cursus Medische aansprakelijkheid (onderdeel stelplicht en bewijslastverdeling) voor het CPO te Nijmegen * najaar 2002: Docent Privaatrecht A, propedeusevak voor Deeltijdstudenten (oude stijl) (hoor/werkcolleges verzorgen, tentamens maken en nakijken) * mei 2003: Gastdocent Themacollege Grondrechten en het aansprakelijkheidsrecht voor het Kernvak Privaatrecht (eerste bachelorjaar) aan de Universiteit Utrecht (hoorcollege) * sinds augustus 2003: Plaatsvervangend coördinator voor het keuzevak Capita Selecta Privaatrecht (UvT)

7 * november/december 2003 Docent Capita Selecta Privaatrecht (module/ onderwerp: aansprakelijkheid van toezichthouders) (twee hoor/werkcolleges doceren, casus maken, mondelinge tentamens afnemen) * per januari 2004: Coördinator/Hoofdverantwoordelijke voor het keuzevak Capita Selecta Privaatrecht (UvT) * september Hoofdverantwoordelijke en docent Beginselen privaatrechtelijk procesrecht (bachelor): hoorcolleges (en incidenteel werkgroepen) doceren * september 2004 en 2007 Docent Procesrecht privaatrecht (master): hoorcollege doceren * oktober 2004 Docent European Private Law (keuzevak): hoorcollege Tort Law doceren * februari Hoofdverantwoordelijke en docent European Tort Law (bachelor): vernieuwing van vak opzetten, hoorcolleges (en soms werkgroepen) doceren * februari Hoofdverantwoordelijke en docent Kernvak Privaatrecht (verplicht bachelorvak, jaar 1): vernieuwing van vak opzetten, hoorcolleges verbintenissenrecht doceren, in 2007 tevens drie werkgroepen verzorgd (ULC) * september Docent binnen de Masterclass Rechtspraktijk van de Universiteit Utrecht * februari 2007 Docent in het keuzevak Mediation (bachelor): inleidende hoorcollege doceren * vanaf zomer 2007 Lid van de Commissie herziening Master Privaatrecht binnen de vakgroep Privaatrecht * vanaf zomer 2007 Mede verantwoordelijk voor de opzet van het (nieuwe) Mastervak Capita Selecta Privaatrecht binnen de herziene Master Nederlands recht- Privaatrecht (opzetten van het vak; doceren van een of twee modules per jaar vanaf september 2009) * per januari 2008 Hoofdverantwoordelijke voor het bachelorvak Burgerlijk procesrecht (opzetten van dit deel van het vak; overleg met andere onderdelen; hoorcolleges doceren twee maal per jaar in februari en september, vanaf 2009)

8 * per januari 2008 Hoofdverantwoordelijke voor het bachelorkeuzevak Verdieping Aansprakelijkheidsrecht binnen de bachelor Nederlands recht (opzetten van het vak; doceren vanaf 2009 tot en met 2014); vanaf betreft het een Mastervak * maart Docent in het keuzevak Mediation (bachelor): jaarlijks het afsluitende hoorcollege doceren * juli-augustus 2008 Collegecyclus Tort law in Europe opgezet en gedoceerd voor het vak Delict (6 colleges) aan Rhodes University, Grahamstown, Zuid-Afrika * augustus 2008 Docent Legal Theory 1 (twee hoorcolleges over de EU and its Institutions en over Civil law systems ) aan Rhodes University, Grahamstown, Zuid-Afrika * mei 2009 Gastcollege voor het vak Perspectieven op privaatrecht over Psychologie in het (aansprakelijkheids)recht, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam * april 2011 Gastcollege voor het vak Methoden & Technieken: externe perspectieven op het recht * september-oktober 2011 Gastdocent binnen de ULC module Psychologie en Privaatrecht ; twee van de zes inleidingen verzorgd over Psychologie en waarschuwingsplichten en Attributie en causaliteit * dec. 2012, 2013, jan Gastdocent binnen de ULC-verdieping Empirie en Recht voor het Kernvak privaatrecht II; college over empirische inzichten in het privaatrecht verzorgd * november 2013 Gastdocent Universiteit Antwerpen: twee colleges verzorgen over Informatieplichten, caudsaal verband en effectieve rechtsbescherming en over Het lezen van arresten van de Hoge Raad * januari 2014 Gastcollege voor Tilia, de ULC studentenvereniging van de UU, over rechtsvinding en civilologie * oktober 2014 Gastdocent KU Leuven over Informatieplichten, caudsaal verband en effectieve rechtsbescherming

9 * november 2014 Gastdocent Universiteit Antwerpen over Het lezen van arresten van de Hoge Raad Onderwijsprijzen * september 2011 Verkozen tot Docent van het jaar van het Departement Recht, op voordracht van de juridische studieverenigingen * maart 2012 Winnaar van de Docent van het jaar-prijs van de Universiteit Utrecht (uit 14 departementale voordrachten) (Tijdschrift)Redacties/medewerkerschappen * januari mei 1995: Namens de Universiteit van Amsterdam redacteur van het juridisch studentenblad Ars Aequi * mei oktober 1998: Lid van de Uitvoeringsraad van uitgeverij Ars Aequi Libri te Nijmegen; uit dien hoofde voorzitter van de sectie Rechtstheorie * januari 2001 juni 2005: Medewerker van het tijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S), aandachtsgebied: beroepsaansprakelijkheid * vanaf januari 2002: Medewerker van het tijdschrift Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) * maart 2002 november 2004: Medewerker van het tijdschrift Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP) * oktober mei 2004: Medewerker van het tijdschrift Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht (JBPr), aandachtsgebied: bewijsrecht * juni november 2012 Redacteur van het tijdschrift Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging (TCR), vanaf 2010 als voorzitter van de redactie * vanaf augustus 2004: Medewerker van het tijdschrift Nederlands Juristenblad (NJB), aandachtsgebied: rechtsplegingsrecht (burgerlijk procesrecht) * november 2004-februari 2008 Redacteur van het tijdschrift Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP) * vanaf april 2005 Redacteur van de boekenreeks Monografieën BW van uitgeverij Kluwer

10 * juni november 2012 Redacteur van het tijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S) * juni juni 2010 Redacteur van het online tijdschrift Utrecht Law Review (UL Rev) * december 2008 Gastannotator voor de NJ (zie NJ 2009, 103) * voorjaar 2010 Guest editor voor de Maastricht Journal of European and international law, special issue on The Power of Injunctive Relief, 17 MJ 1 (2010) * vanaf augustus 2010 Redacteur van het tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), sinds 1 september 2014 als hoofdredacteur * vanaf januari 2011 Lid van de redactieraad van de publicatiereeks van het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing (BJu) * vanaf januari 2011 Lid van de redactieraad van de Civilologie / Civilology publicatiereeks (BJu/Eleven Publishing) * sinds juni 2012 Contacthoogleraar voor Ars Aequi namens de UU * vanaf mei 2014 Lid van de redactieraad van de Ucall publicatiereeks (BJu/Eleven Publishing) Ik verzorg peer reviews voor diverse tijdschriften (zoals Law & Society Review, Utrecht Law Review, Recht der Werkelijkheid, Erasmus Law Review, NJB) Afgeronde promoties: * 7 november 2008 Promotor van P. Balboni (Prof.mr. W.H. van Boom, aan de UvT) voor het AIO-project Trustmarks. Third-Party Liability of Trustmark Organisations in Europe (project liep sinds januari 2003) * 3 juni 2009 Promotor van M.R. Ruygvoorn, Afbreken van onderhandelingen (buitenpromovendus, project liep sinds september 2006) * 30 maart 2012 Promotor (met prof.mr. R. Widdershoven en prof.mr. H. Addink) van M. Stouten voor het AIO-project De witwasmeldplicht (project liep sinds december 2006)

11 * 11 mei 2012 Promotor (met prof.mr. M.L. Lennarts) van L.F.H. Enneking voor het AIO-project Foreign Direct Liability and Beyond (project liep sinds augustus 2006) * 1 juni 2012 Promotor (met Dr. E. Engelhard) van R. Rijnhout op het AIO-project Schadevergoeding voor derden in personenschadezaken (project liep sinds september 2007) * 13 mei 2013 Promotor (met Dr. M. Kruithof, UGent) van E. de Kezel (docent) op het project Asbest, gezondheid en veiligheid (beoogd promotor sinds maart 2010) * 17 mei 2013 Promotor van B.M. Paijmans (docent/promovendus) op het project Zorgplichten van scholen (project liep sinds december 2006, op basis van 0,2 fte) Lopende promotietrajecten: * sinds januari 2007 Promotor (met prof.mr. K. Boele-Woelki) van N. de Vries voor het AIO-project Duty of care in Family Relations * sinds januari 2011 Promotor (met prof.mr. K. Boele-Woelki) van J. van Leeuwen op het AIO-project De prudent investor regel en het beleggingsbeleid van pensioenfondsen * sinds januari 2012 Promotor (met prof.mr. J.E. Goldschmidt en prof.mr. A.W. Jongbloed) van Laura van Kessel op het AIO-project Remedying Human Rights Violations in Civil Proceedings * sinds september 2013 Promotor (met prof.mr. F.G.H. Kristen) van Ellen Gijselaar op het AIO-project Positieve verplichtingen uit het EVRM in het privaat- en strafrecht * sinds september 2013 Promotor van Kim van der Kraats (buitenpromovenda) op het project (werktitel) De procesbenadering van de kantonrechter Promotiecommissies:

12 * 19 december 2003 Lid van de promotiecommissie bij de promotie van mw. mr. C. Bosse (Bewijslastverdeling in het Nederlandse en Belgische arbeidsrecht; promotor: Prof.dr. A.T.J.M. Jacobs) aan de Universiteit van Tilburg * 28 november 2005 Lid van de promotiecommissie bij de promotie van mr. Rui Cascao (Prevention and compensation of medical treatment injury), promotor: Prof.mr. J.M. Barendrecht) aan de Universiteit van Tilburg * 17 maart 2006 Lid van de promotiecommissie bij de promotie van mr. L.R. Baron van Harinxma thoe Slooten (Toegang tot het recht in perszaken), promotor: Prof.mr. J.M. Barendrecht) aan de Universiteit van Tilburg * 4 oktober 2006 Lid van de Promotiecommissie bij de promotie van mr. C.J.N. Kortmann (Overheidsaansprakelijkheid na vernietigde besluiten), promotores: Prof.mr. F.W. Grosheide en Prof.mr. A.A. van Rossum) aan de Universiteit Utrecht * 1 november 2007 Lid van de promotiecommissie bij de promotie van drs. R.J.J. Eshuis (Het Recht in Betere Tijden), promotores: Prof.mr. N.J.H. Huls en Prof.mr. E. Niemeijer) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam * 21 november 2007 Lid van de promotiecommissie bij de promotie van mr. B. van der Griend (Trechters in het bestuuursrecht), promotor: Prof.mr. R.J.G.M. Widdershoven, aan de Universiteit Utrecht * 15 februari 2008 Lid van de promotiecommissie bij de promotie van mr. B. Sujecki (Das Niederländisches Mahnverfahren unter Berücksichtigung der Möglichkeiten der electronischen Mahnverfahrensdurchführung im Rahmen der verfahrensrechtlichen Garantien des Art. 6 Abs. 1 EMRK), promotores: Prof.mr. F.W. Grosheide en dr. M. Freudenthal, aan de Universiteit Utrecht * 23 mei 2008 Lid van de promotiecommissie bij de promotie van mr. C. Jeppesen-de Boer (Joint Parental Authority), promotor: Prof.mr. K.Boele-Woelki, aan de Universiteit Utrecht * 29 juni 2008 Lid van de promotiecommissie bij de promotie van mr. N. van Tiggele-van der Velde (Bewijsrechtelijke verhoudingen in het verzekeringsrecht),

13 promotor: Prof.mr. H. Wansink) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam * 17 februari 2009 Lid van de promotiecommissie bij de promotie van mr. N. Gundt (Wijziging van de arbeidsovereenkomst), promotor: Prof.mr. A.Ph.C.M. Jaspers, aan de Universiteit Utrecht * 21 mei 2010 Lid van de promotiecommissie bij de promotie van mr. J. van der Linden (De civiele zitting centraal: informeren, afstemmen en schikken), promotores: Prof.mr. J.M. Barendrecht en mr. M.W. de Hoon, aan de Universiteit van Tilburg * 22 juni 2010 Lid van de promotiecommissie bij de promotie van mr. M. van Stekelenburg (De betrouwbaarheid van elektronische gegevens als bewijsmiddel in het Nederlandse, Duitse en Amerikaanse civiele bewijsrecht), promotores: Prof.mr. A. Oskamp en Prof. dr. F.M.T. Brazier, Vrije Universiteit Amsterdam * 31 mei 2011 Lid van de promotiecommissie bij de (cum laude) promotie van mr. R. de Bock (Tussen waarheid en onzekerheid. Over het vaststellen van feiten in de civiele procedure), promotores: Prof.mr. J.B.M. Vranken en Prof.mr. L. Damen, aan de Universiteit van Tilburg * 15 juni 2011 Lid van de promotiecommissie bij de promotie van drs. J. van Veenen (Getting to :). The potential of online communication tools to support interest-based dispute resolution), promotores: Prof.mr. J.M. Barendrecht en Prof.dr. R. Leenes, aan de Universiteit van Tilburg * 31 oktober 2011 Lid van de promotiecommissie bij de promotie van mr. P. Sluijter (Verstorend procesgedrag en kostenconsequenties), promotores: Prof.mr. J.M. Barendrecht. Prof. mr. J.B.M. Vranken en Dr. G. van Dijck, aan de Universiteit van Tilburg * 17 november 2011 Lid van de oppositiecommissie bij de promotie van mr. S. Pape (The duty to warn in product liability), promotor: Prof.mr. W.H. van Boom, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam * 21 november 2012 Lid van de promotiecommissie bij de promotie van mr. F.A. van Tilburg (Effecten van civielrechtelijke aansprakelijkheid op openbare-ordebeleid), promotores: Prof. mr. J.B.M. Vranken en Dr. G. van Dijck, aan de Universiteit van Tilburg

14 * 15 februari 2013 Commissielid bij de verdediging van het proefschrift van mr. J.M. Emaus (Handhaving van EVRM-rechten), promotor Prof.mr. A.L.M. Keirse * 21 juni 2013 Lid van de promotiecommissie bij de promotie van mr. M. Neijsen-Tierates (Ontwikkelingen in het civielrechtelijk conservatoir beslag in Nederland), promotor: Prof.mr. A.W. Jongbloed, aan de Universiteit Utrecht * 19 december 2014 Lid van de promotiecommissie bij de promotie van mr. L. Meurkens (Punitive Damages), promotoren: Prof.mr. G.E. van Maanen en Prof. mr. T Hartlief, aan Maastricht University * OVB van goedkeuring Lid van de promotiecommissie bij de promotie van mr. R.J. Dijkstra (Essays on Financial Supervisory Liability), promotores: Prof.mr. J.M. Barendrecht, Prof. dr. L. Visscher en Dr. M.W. de Hoon, aan de Universiteit van Tilburg * OVB van goedkeuring Lid van de promotiecommissie bij de promotie van mr. S. Gellaerts (Watermerken als juridisch bewijsmiddel), promotor: Prof.mr. C. Stuurman, aan Tilburg University Buitenlandse begeleidingscommissies * begin 2013 Lid van de begeleidingscommissie van de promotiecommissie van Wannes Vandenbusse, Leuven, over bewijslastverdeling in het aansprakelijkheidsrecht * begin 2013 Lid van de begeleidingscommissie van de promotiecommissie van Jan de Bruyne, Gent, over aansprakelijkheid van certificerende instellingen Gehonoreerde onderzoeksaanvragen (2e geldstroom): * najaar 2001 Aanvraag ingediend bij NWO/MaGW voor een PPS subsidie voor het onderzoeksproject Aansprakelijkheid en Toezicht ; Subsidie toegewezen en project gestart per 1 januari 2002 (dossiernr.: ) * voorjaar 2006 O.l.v. Prof.mr. J.M. Barendrecht (UvT) medeaanvrager bij HIIL voor een subsidie voor het

15 onderzoeksproject Measuring Access to Justice in a Globalizing World ; subsidie toegewezen per 1 augustus 2006 * juni 2011 Subsidieverzoek voor de organisatie van het KNAW Kolloquium Civil Justice (met E.H. Hondius en W.H. van Boom) gehonoreerd * juli 2011 NWO/MaGW Open Competitie aanvraag Remedying Human Rights Violations in Civil Proceedings (aio positie) gehonoreerd (dossiernummer ; samen met Prof. Jongbloed en Prof. Goldschmidt) * april 2012 Zaaigeld-aanvraag binnen het strategisch zwaartepunt Institutions van de UU toegekend voor het project De organisatie van transparantie ( ,-), met L. Lentz, A. Meijer e.a. * november 2012 Subsidieaanvraag Burgerschap 3.0 voor het programma Open Grenzen van de KNAW gehonoreerd (samen met Prof. M. Prak, Dr. A. Buyse en Dr. L. Enneking), ± ,- Het betreft hier de nadere uitwerking van een eerder gehonoreerde zaaigeldaanvraag binnen het strategisch zwaartepunt Institutions van de UU * november 2013 Zaaigeldaanvraag gehonoreerd door de onderzoeksgroep Youth & Identity van de UU over Violent behaviour among young people on the footbaal field gehonoreerd (met M. van Bottenburg, R. Rijnhout e.a.) 3 e geldstroom projecten (exclusief cursussen en kleinere adviesklussen): * voorjaar 2001 Aansprakelijkheid voor overheidsinformatie, Rapport ten behoeve van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, juli 2001 (met J.M. Barendrecht, M.H.M. Schellekens en M.W. Scheltema) * voorjaar 2006 Kamerstukken II, , , nr. 47 (Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer; extern juridisch advies over aansprakelijkheid als gevolg van wettelijke plicht tot uitoefenen koopoptie), 8 pp. (samen met S.E. Bartels; 8K)

16 * najaar 2008, voorjaar 2009 Aansprakelijkheid in international verband. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de aansprakelijkheid van de Nederlandse financiële toezichthouders bezien vanuit de internationale dimensie, Onderzoeksrapport tbv het Ministerie van Financiën, 189 pp. (met E. de Kezel, C. van Dam & C.E. du Perron) * voorjaar 2009 Geweld tegen gezagsdragers. Preventie en aanpak van geweld tegen politie en politici, Onderzoeksrapport in opdracht van de regionale driehoek, politieregio Utrecht, Utrecht, mei 2009, 50 pp., en twee deelrapporten (met M. Noordegraaf, F. Kristen e.a.) * najaar 2009 / najaar 2010 Toekomstbestendige modelvoorwaarden, rapport voor de SER-CZ, ong. 40 pp. (met A. Keirse en E. de Kezel; 15K) * voorjaar 2011 Juridische knelpunten in Nederland bij de aansprakelijkheidsstelling van NME s, vooronderzoek in opdracht van AI / SOMO (met L. Enneking e.a.; 5K) * 2012 Moedige burgers. Onderzoek naar het versterken van de juridische positie van ingrijpers bij incidenten, in opdracht van de stichting Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (met E. de Kezel; 5K) * 2012 De wrakingsprocedure, een rechtsvergelijkend onderzoek naar wrakingsprocedures, in opdracht van de Raad voor de rechtspraak (met F.G.H. Kristen et al.; 50K) * november 2013 Vervolgonderzoek Civiel Schadeverhaal, een dossieronderzoek naar schadeverhaal door slachtoffers van delicten via de kantonrechter, in opdracht van het WODC (Met R. Kool, M. Hebly e.a.; 35K) * mei 2014 Waarderingsmethodieken personenschade in de WTS, in opdracht van het WODC (met E.F.D. Engelhard, R. Rijnhout en E. De Kezel; 44K) * Najaar 2014 Toerekening van gedragingen binnen een concern en de bewijskracht van een strafvonnis, advies in opdracht van Beer Advocaten (met F.G.H. Kristen en L.F.H. Enneking; 19K) * november 2014 Zorgplichten en Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, in opdracht van het WODC (met L.F.H. Enneking e.a.; 58K)

17 Overige wetenschappelijke activiteiten: * 28 november 2003 Organisator van de expert meeting Codificatie & dynamiek ten behoeve van de Onderzoekschool voor Wetgevingsvraagstukken, gehouden aan de Universiteit van Tilburg * vanaf augustus 2004 Regelmatig lid van benoemingsadviescommissies of adviseur van dergelijke organen t.b.v. de vervulling van hoogleraarposities, zowel aan de UU als daarbuiten (EUR, UvT) * september 2004 Benoemd tot Senior-onderzoeker binnen het programma Aansprakelijkheid en verzekering van de onderzoeksschool Ius Commune * sinds maart 2005 Onderzoeksleider van het programma Aansprakelijkheid en verzekering van de onderzoeksschool Ius Commune * 10 juni 2005 Referent tijdens de jaarvergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging te Den Haag over het onderwerp Toezicht * voorjaar/zomer 2006 Voorzitter van de begeleidingscommissie van het WODC-onderzoek Quick Scan Internationale vergelijkingssystemen Advocatuur (uitgevoerd door METRO, Maastricht) * juni 2007 Preadviseur voor de Nederlandse Juristen- Vereninging (W.J. Witteveen, I. Giesen & J.L. de Wijkerslooth, Alternatieve regelgeving. Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging 137 e jaargang/2007-i, Kluwer: Deventer 2007) * najaar 2007 Lid van de Steering Committee voor het HiiL project Private Actors and Self-Regulation * 1 februari 2008 Voorzitter van de jury van de Scriptieprijs van de vakgroep Privaatrecht van de UvA * april 2008 augustus 2009 Lid van de Evaluatiecommissie Bureau Financieel Toezicht, ingesteld door staatssecretaris Albayrak van Justitie * november 2008 Preadviseur voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht inzake Proportionele benaderingen in het verbintenissenrecht. Een rechtsgeleerde dialoog (met Eric Tjong Tjin Tai, Kluwer: Deventer 2008)

18 * december 2008 juli 2013 Coördinerend programmaleider van het programma Aansprakelijkheid en verzekering van de onderzoeksschool Ius Commune * juni 2009 juni 2010 Mede-organisator (met A.M. Hol, F.G.H. Kristen, en leden van de Hoge Raad) van de conferentie De normstellende taak van de HR, gehouden op 4 juni 2010 * vanaf juli 2009 Lid van de Adviescommissie Wetenschappelijk Onderzoek van de Raad voor de Rechtspraak, Den Haag * najaar 2009 Voorzitter van de begeleidingscommissie van het WODC-onderzoek Monitor rechtspleging civiel bestuur (uitgevoerd door het WODC, CBS en de Raad voor de Rechtspraak) * sedert oktober 2009 Gevraagd als auteur voor de Asser Procesrecht, Deel 1. Algemeen deel: Beginselen van procesrecht (Kluwer); beoogde verschijningsdatum 2015 * per 12 april 2010 Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), afdeling Letterkunde, sectie Rechtswetenschappen * juni 2010 Oprichter van De Jonge NJV, een onderdeel van de NJV dat zich speciaal richt op jonge juristen; organisator van het Jonge NJV Seminar op 8 december 2010; toezichthouder namens de NJV voor het vervolg in december 2011 te Nijmegen * juni 2010 Peer reviewer en referent voor diverse bijdragen aan de bundel Zorgplichten samengesteld door medewerkers van de VU Amsterdam * vanaf november 2010 Lid van de Begeleidingscommissie van de tweede druk van Schadevergoeding voor seksueel misbruik in opdracht van het Verweij-Jonker Instituut * Lid van de interne Peer review committee voor de ERC Starting Grant (Social Sciences & Humanities) van de UU * april november 2014 Fellow van Netspar * mei 2011 Organisator van de 1 e Instituties van de Open Samenleving (IOS) Toogdag op 26 mei 2011

19 * september augustus 2013 Voorzitter van de Begeleidingscommissie van de jaarlijkse Monitor Rechtsbijstand van de Raad voor de Rechtsbijstand * sinds najaar 2011 Lid van de Domeinjury voor Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en Recht van de KNAW (beoordelingscommissie voor nieuwe leden van de KNAW) * mei-oktober 2012 Voorzitter van de jury van de De La Cour-prijs 2012 van de KNAW * sinds februari 2013 Programmaleider van het Utrecht Centre for Accountaility and Liability Law (UCALL) van de UU, een van de onderzoekszwaartepunten van het Departement Recht (leiding geven aan een groep onderzoekers die vanuit verschillende rechtsgebieden multidimensio naal onderzoek verrichten naar vragen van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid) * sinds maart 2013 Initiator en organisator van het Burgerschap 3.0- project gefinancierd door de KNAW (Programma Over Grenzen ) met M. Prak, A. Buyse, L. Enneking en E. de Kezel * 25 september 2013 Organisator van het KNAW minisymposium De zelfredzame burger in de doe-democratie binnen het Burgerschap 3.0 -project (UU en KNAW) * 28 februari 2014 Organisator van het KNAW Seminar Cooperation binnen het Burgerschap project (UU en KNAW) * 16 mei 2014 Organisator van het KNAW Seminar Participation binnen het Burgerschap project (UU en KNAW) * 3 oktober 2014 Organisator van het KNAW Seminar Governance binnen het Burgerschap 3.0 -project (UU en KNAW) Ik verzorg met enige regelmaat peer reviews voor diverse onderzoekssubsidies in Nederland, zoals VENI- en VIDI-rondes binnen NWO, en elders, zoals voor het FWO (Vlaanderen) en de German-Israeli Foundation for Scientific Research and Development (GIF) Internationale activiteiten:

20 * januari 2002 Mede-organisator (met J.M. Barendrecht & Y.P. Kamminga) van de internationale expert meeting On standardisation of Personal Injury Claims gehouden aan de Universiteit van Tilburg * juni 2002 Nationaal rapporteur (samen met mr. M.B.M. Loos) voor het Sixteenth Congress of the International Academy of Comparative Law, gehouden te Brisbane, Australië in juni 2002 (Onderwerp: Liability for Defective Products and Services) * Medewerker (samen met Prof.mr. W.H. van Boom, EUR) in het project National Court Practice and European Tort Law uitgevoerd door de Research Unit for European Tort Law van de Austrian Academy of Sciences o.l.v. Prof. Dr. H. Koziol. * 26 april 2003 Deelnemer aan de Working Session over Unification of Tort Law georganiseerd door de Research Unit for European Tort Law van de Austrian Academy of Sciences te Wenen o.l.v. Prof. Dr. B. Koch en Prof. Dr. H. Koziol * vanaf oktober 2004 Deelredacteur (onderwerp: Case management) ten behoeve van het deel Civil Procedure in de serie Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe * sinds februari 2005 Nationaal rapporteur voor de Trento Group voor het onderwerp Personal Injury o.l.v. S. Banakas, University of East Anglia, UK (en voorheen G. Commandé, Pisa, Italie) * Rapporteur voor Nederland voor het onderdeel Products Liability van het onderzoeksprogramma European Legal Development o.l.v. J. Bell (Cambridge) * juli 2005 Invited Lecture (onderwerp: Commenting on and analyzing case law ) voor het Jurisprudence -project, gehouden te Brno, Tsjechië, op 1juli 2005 * december 2005 Organisator van en spreker tijdens de workshop Liability of supervisors voor het jaarlijkse Ius Commune Congres te Edinburgh * maart 2006 Spreker tijdens het internationale symposium Taking the pain out of the suffering: current problems and future perspectives on the law of

Curriculum vitae Ivo Giesen

Curriculum vitae Ivo Giesen Curriculum vitae Ivo Giesen naam: Prof. dr. mr. I. (Ivo) Giesen werkadres: Molengraaff Instituut voor Privaatrecht Janskerkhof 12 3512 BL Utrecht telefoon: 030 253 6148 fax: 030 253 7203 e-mail: I.Giesen@uu.nl

Nadere informatie

Prof. mr. dr. I. (Ivo) Giesen Molengraaff Instituut voor Privaatrecht Janskerkhof 12 3512 BL Utrecht telefoon: 030 253 6148 fax: 030 253 7203

Prof. mr. dr. I. (Ivo) Giesen Molengraaff Instituut voor Privaatrecht Janskerkhof 12 3512 BL Utrecht telefoon: 030 253 6148 fax: 030 253 7203 Curriculum vitae naam: Prof. mr. dr. I. (Ivo) Giesen werkadres: Molengraaff Instituut voor Privaatrecht Janskerkhof 12 3512 BL Utrecht telefoon: 030 253 6148 fax: 030 253 7203 e-mail: I.Giesen@uu.nl geboortedatum:

Nadere informatie

Prof. mr. dr. I. (Ivo) Giesen Molengraaff Instituut voor Privaatrecht Janskerkhof 12 3512 BL Utrecht telefoon: 030 253 6148 fax: 030 253 7203

Prof. mr. dr. I. (Ivo) Giesen Molengraaff Instituut voor Privaatrecht Janskerkhof 12 3512 BL Utrecht telefoon: 030 253 6148 fax: 030 253 7203 Curriculum vitae naam: Prof. mr. dr. I. (Ivo) Giesen werkadres: Molengraaff Instituut voor Privaatrecht Janskerkhof 12 3512 BL Utrecht telefoon: 030 253 6148 fax: 030 253 7203 e-mail: I.Giesen@uu.nl Genoten

Nadere informatie

Curriculum vitae Ivo Giesen

Curriculum vitae Ivo Giesen Curriculum vitae Ivo Giesen naam: Prof. dr. mr. I. (Ivo) Giesen werkadres: Molengraaff Instituut voor Privaatrecht Janskerkhof 12 3512 BL Utrecht telefoon: 030 253 6148 fax: 030 253 7203 e-mail: I.Giesen@uu.nl

Nadere informatie

Curriculum vitae Ivo Giesen

Curriculum vitae Ivo Giesen Curriculum vitae Ivo Giesen naam: Prof. dr. mr. I. (Ivo) Giesen werkadres: Molengraaff Instituut voor Privaatrecht Janskerkhof 12 3512 BL Utrecht telefoon: 030 253 6148 fax: 030 253 7203 e-mail: I.Giesen@uu.nl

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne CURRICULUM VITAE mr dr R Wijne November 2014 - heden Januari 2014 - heden Juli 2013 - heden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Functie: Raadsheer-plaatsvervanger Boom Juridische uitgevers Functie: Hoofdredacteur

Nadere informatie

Dirk van Leeuwen. Summary. Experience. Partner at van Leeuwen van der Pluijm

Dirk van Leeuwen. Summary. Experience. Partner at van Leeuwen van der Pluijm Dirk van Leeuwen dirk@leeuwenpluijm.nl Summary Als partner bij van Leeuwen van der Pluijm geef ik cursussen, lezingen en advies over financieel-economisch strafrecht, fraude, compliance en financiële ethiek.

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inhoudsopgave 7. Curriculum Vitae 13

Voorwoord 5. Inhoudsopgave 7. Curriculum Vitae 13 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 Inhoudsopgave 7 Curriculum Vitae 13 Over grondslagen van privaatrecht, discursieve grootheden, rechters die wetgeven en juridische methoden. Inleiding door Rob van Gestel en Eric

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE van Marcel Ruygvoorn

CURRICULUM VITAE van Marcel Ruygvoorn CURRICULUM VITAE van Marcel Ruygvoorn Praktijkgebieden Commercial Litigation Contracten Brancheteam Brancheteam Automotive Brancheteam Onderwijs Na mijn afstuderen in Leiden in 1993 ben ik drie en een

Nadere informatie

Toezicht en aansprakelijkheid

Toezicht en aansprakelijkheid Toezicht en aansprakelijkheid Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de rechtvaardiging voor de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van toezichthouders ten opzichte van derden PROF. MR. I. GIESEN Hoogleraar

Nadere informatie

Medische aansprakelijkheid: actuele en toekomstige ontwikkelingen

Medische aansprakelijkheid: actuele en toekomstige ontwikkelingen DOSSIERS GEZONDHE1DSRECHT Medische aansprakelijkheid: actuele en toekomstige ontwikkelingen prof. mr. T. Hartlief (eindred.) mw. prof. mr. W.R. Kastelein (eindred.) mr. Chr.H. van Dijk mw. mr. E. de Kezel

Nadere informatie

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen.

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen. Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken Mr. M. Jurgens Raadsheer Gerechtshof Amsterdam ERA (Europese Rechts Academie) te Trier, Duitsland SSR (Stichting Studiecentrum

Nadere informatie

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2008 Universiteit Maastricht BA Nederlands Recht Page 1 of 172 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 6 Vaardigheden voor juristen A...

Nadere informatie

BEST SIMPLY THE LEERGANG AANSPRAKELIJKSHEIDSRECHT VERZEKERINGSRECHT EN PROCESRECHT

BEST SIMPLY THE LEERGANG AANSPRAKELIJKSHEIDSRECHT VERZEKERINGSRECHT EN PROCESRECHT LEERGANG AANSPRAKELIJKSHEIDSRECHT VERZEKERINGSRECHT EN PROCESRECHT THE SIMPLY BEST LEERGANG AANSPRAKELIJKSHEIDSRECHT, VERZEKERINGSRECHT EN PROCESRECHT 52 PO EURO 2.500,-- EXCL. BTW START NOVEMBER 2015

Nadere informatie

Curriculum Vitae : TRUI STEEN

Curriculum Vitae : TRUI STEEN Curriculum Vitae : TRUI STEEN Identificatiegegevens Naam: Voornaam: Werkadres: Steen Trui Departement Bestuurskunde, Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden Wassenaarseweg 52, 2300 RB Leiden,

Nadere informatie

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen.

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen. Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken Mr. M. Jurgens Raadsheer Gerechtshof Amsterdam Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Gelderland Docent ERA (Europese Rechts

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

Blaauw 2002 J.H. Blaauw, Het kort geding, (A. Algemeen deel) (serie Recht en Praktijk, deel 10a), Deventer: Kluwer 2002.

Blaauw 2002 J.H. Blaauw, Het kort geding, (A. Algemeen deel) (serie Recht en Praktijk, deel 10a), Deventer: Kluwer 2002. Aangehaalde en geraadpleegde literatuur Asser-Hartkamp 2005 (4-II) A.S. Hartkamp, Mr. C. Asser s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, 4. Verbintenissenrecht. Deel II. Algemene

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 Inhoudsopgave Sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita selecta criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht... 13

Nadere informatie

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten. Opdrachten groep I

Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten. Opdrachten groep I Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten Opdrachten groep I 1. Zoek op Kluwer Plaza (in de NJ) het onderstaande arrest op: Kies de databank Kluwer Plaza Kies Juridische

Nadere informatie

Proportionele aansprakelijkheid & de beginselen en doelen

Proportionele aansprakelijkheid & de beginselen en doelen Datum: 31 januari 2012 Proportionele aansprakelijkheid & de beginselen en doelen Hoe verhouden de voorwaarden waaronder proportionele aansprakelijkheid wordt toegepast zich tot de beginselen en doelen

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 Inhoudsopgave Strafrechtelijke sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht...

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 4 Arbeidsrecht... 6 Intellectual property law... 8 Insolventierecht...10 Sociale zekerheid... 11 Corporate social responsibility...

Nadere informatie

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Blok 1 RL52 Capita arbeidsrecht ma 29-09-2014 18:30 21:30 RM59 Advanced Public International Law I ma 03-11-2014 09:30 12:30 RQ95 Jeugdpsychologie en criminaliteit

Nadere informatie

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law Rechtsgeleerdheid Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht Rechtsgeleerdheid Page 1 of 143 Table of content Inleiding in de Rechtswetenschap... 5 Vaardigheden voor Juristen A... 7 Inleiding Straf- en

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 Inhoudsopgave Rechtshandeling en overeenkomst... 4 Onrechtmatige daad en schadevergoeding... 6 Family law in Europe... 8 Civiele rechtspleging... 10 Overheid

Nadere informatie

Toelichting op de opzet en inhoud van de bundel 1 Katharina Boele-Woelki & Susanne Burri

Toelichting op de opzet en inhoud van de bundel 1 Katharina Boele-Woelki & Susanne Burri Auteurs en referenten ix Toelichting op de opzet en inhoud van de bundel 1 Katharina Boele-Woelki & Susanne Burri Regulering van ouderschap na scheiding: Nieuw recht en nieuwe mentalité de gouvernement?

Nadere informatie

CASE een elektronische omgeving voor het zoeken naar en analyseren van uitspraken

CASE een elektronische omgeving voor het zoeken naar en analyseren van uitspraken CASE een elektronische omgeving voor het zoeken naar en analyseren van uitspraken Antoinette J. Muntjewerff Afdeling Algemene Rechtsleer Faculteit der Rechtsgeleerdheid muntjewerff@lri.jur.uva.nl http://www.lri.jur.uva.nl/~munt

Nadere informatie

Organisatie Onderwerp datum. Aantal toegekende punten Vakinhoudelijk Vaardigheden

Organisatie Onderwerp datum. Aantal toegekende punten Vakinhoudelijk Vaardigheden Erasmus Universiteit Onderzoekspracticum: personen, familie en huwelijksvermogensrecht 3 Hogeschool Utrecht Personen en familierecht 3 JOBO Training & Advies De klant staat centraal 6 Jupeca Basiscursus

Nadere informatie

Een nieuwe balans. Interimrapport Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht

Een nieuwe balans. Interimrapport Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht Een nieuwe balans Interimrapport Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht Prof. mr. W.D.H. Asser Prof. mr. H.A. Groen Prof. mr. J.B.M. Vranken m.m.v. mevrouw mr. I.N. Tzankova Boom Juridische

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personal information. Diploma s. Languages. Internships. Working experience. Christophe Lemmens

Curriculum Vitae. Personal information. Diploma s. Languages. Internships. Working experience. Christophe Lemmens Curriculum Vitae Personal information Name: Address: Christophe Lemmens Spoorweglei 31a 2520 Emblem Belgium Birth date: 10 August 1984 Telephone: 3232655822 Mobile phone: 32498632025 E-mail: Christophe.Lemmens@ua.ac.be

Nadere informatie

MA FR: profiel directe belastingen

MA FR: profiel directe belastingen MA FR: profiel directe belastingen 2008 Universiteit Maastricht MA FR: profiel directe belastingen Page 1 of 157 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Fiscaal Concernrecht... 7 European Value Added Tax...

Nadere informatie

1. De persoonlijke kanten van het burgemeesterschap, in: Muller, E.R. en J. de Vries (red.), De burgemeester, Kluwer, Deventer, 2014, hoofdstuk 12.

1. De persoonlijke kanten van het burgemeesterschap, in: Muller, E.R. en J. de Vries (red.), De burgemeester, Kluwer, Deventer, 2014, hoofdstuk 12. Output over 2014 Prof.dr. A. (Arno) F.A. Korsten Versie 20 dec. 2014 Honorair hoogleraar Bestuurskunde van de lagere overheden, aan de Universiteit Maastricht (Fac. Rechtsgeleerdheid) + Emeritus hoogleraar

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN VOOR PROMOVENDI DIE AANGESTELD ZIJN OP DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN * (zoals bedoeld in artikel 6.8 van de CAO Nederlandse Universiteiten

Nadere informatie

Collegerooster Masters ESL

Collegerooster Masters ESL Collegerooster Masters ESL 2016-2017 De vakken in dit rooster zijn per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Doing Criminological Research: Methodological and Ethical

Nadere informatie

Presentatie Master Nederlands Recht Specialisatie Staats-en Bestuursrecht

Presentatie Master Nederlands Recht Specialisatie Staats-en Bestuursrecht Presentatie Master Nederlands Recht Specialisatie Staats-en Bestuursrecht Mr. E.M.J (Ellen) Hardy Master Open Dag 18 maart 2017 Wie is wie? Waarom specialisatie SBR? Waarom in Maastricht? Onderwijs Het

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS

CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS Curriculum Vitae Curriculum Vitae Barbara Wilhelmina Cornelia Zwirs werd geboren op 3 oktober 1977 in Alphen aan den Rijn. Daar behaalde zij in 1995 haar Gymnasiumdiploma

Nadere informatie

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij 2001 Annotaties bij: o Rechtbank Amsterdam 13 juni 1995, RR 366. o Hof Leeuwarden 7 april 1997, RR 430. o Rechtbank Rotterdam 8 april 1998, RR 471. o Hof Den

Nadere informatie

: Studie Geschiedenis in Leiden, afstudeerrichting Sociale en Economische Geschiedenis, met bijvakken sociologie en economie.

: Studie Geschiedenis in Leiden, afstudeerrichting Sociale en Economische Geschiedenis, met bijvakken sociologie en economie. Curriculum Vitae van Leo Lucassen (juli 2009) Persoonlijk Geboren op 25 juli 1959 te Meijel. Studie en werk 1972-1978: Gymnasium Alpha, Deurne. 1978-1985: Studie Geschiedenis in Leiden, afstudeerrichting

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID MR. F.A. GROOTE WASSINK WELKOM Wat is notarieel recht? Opbouw opleiding Beroepsperspectief Studeren aan de VU Praktische zaken

Nadere informatie

Letselschade. Vermande Studiedagen. Verdiepingscursus. Donderdag 18 oktober 2007 Donderdag 1 november 2007 Donderdag 15 november 2007

Letselschade. Vermande Studiedagen. Verdiepingscursus. Donderdag 18 oktober 2007 Donderdag 1 november 2007 Donderdag 15 november 2007 Vermande Studiedagen Verdiepingscursus Bij aanmelding voor de hele cursus krijgt u bijna 400,- korting. Letselschade Donderdag 18 oktober 2007 Donderdag 1 november 2007 Donderdag 15 november 2007 Hotel

Nadere informatie

De aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsongevallen en beroepsziekten

De aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsongevallen en beroepsziekten De aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsongevallen en beroepsziekten Een rechtsvergelijkend onderzoek The Employers' Liability for Occupational Accidents and Diseases A comparative research PROEFSCHRIFT

Nadere informatie

Contractvrijheid. T. Hartlief & C.J.J.M. Stoiker. (redactie) E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek Universiteit Leiden

Contractvrijheid. T. Hartlief & C.J.J.M. Stoiker. (redactie) E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek Universiteit Leiden Contractvrijheid T. Hartlief & C.J.J.M. Stoiker (redactie) INSTITUUT VOO1 E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek Universiteit Leiden KLUWER DEVENTER 1999 Inhoudsopgave WOORD VOORAF

Nadere informatie

Mocht je na het lezen van onderstaande informatie nog vragen hebben dan kun je je wenden tot de studieadviseur. Inleiding SBR Inleiding privaatrecht

Mocht je na het lezen van onderstaande informatie nog vragen hebben dan kun je je wenden tot de studieadviseur. Inleiding SBR Inleiding privaatrecht 2014/2015 2013/2014 2012/2013 OVERZICHT PROGRAMMA NOTARIEEL RECHT 1. Inleiding Vanaf het academisch jaar 2015-2016 is het nieuwe bachelorprogramma in werking getreden. Van het nieuwe bachelorprogramma

Nadere informatie

De zorgplicht van scholen voor leerlingen: de praktijk

De zorgplicht van scholen voor leerlingen: de praktijk AANSPRAKELIJKHEID VAN SCHOLEN mr.dr. b.m. paijmans Aansprakelijkheid van scholen De zorgplicht van scholen voor leerlingen: de praktijk 134 Aansprakelijkheid van scholen De zorgplicht van scholen voor

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European

Nadere informatie

Prof. Dr. Carrie J. Menkel-Meadow

Prof. Dr. Carrie J. Menkel-Meadow Invitation to the Public Lecture of Uitnodiging voor de openbare lezing van Prof. Dr. Carrie J. Menkel-Meadow Chancellor's Professor of Law and Political Science, University of California, Irvine School

Nadere informatie

Welkom. aan de Universiteit Maastricht. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/ Faculty of Law

Welkom. aan de Universiteit Maastricht. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/ Faculty of Law Welkom aan de Universiteit Maastricht Master Open Dag 8 oktober 2016 Master Fiscaal recht Specialisatie Directe Belastingen Specialisatie Indirecte Belastingen Mr.Dr. M.J.G.A.M. Weerepas Waarom Fiscaal

Nadere informatie

Denkkracht Utrecht Young Professionals

Denkkracht Utrecht Young Professionals Denkkracht Utrecht Young Professionals Bastiaan Vader Sociale Geografie, BSc. Political Geograpy, MSc. Medewerker Juridisch Bestuurlijke Zaken UMC Utrecht Student Educatieve Master (Universiteit Utrecht)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2012/00018 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staters-Generaal

Tweede Kamer der Staters-Generaal Tweede Kamer der Staters-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18873 Voordracht ter vervulling van een vacature in de Hoge Raad Nr. 2 VOORDRACHT Lijst van aanbeveling van zes kandidaten, door de Hoge Raad

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Arbeidsrecht... 7 Insolventierecht... 9 Sociale zekerheid... 10 European labour and social security law... 12 Geschillen

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) UvA-DARE (Digital Academic Repository) Burgerlijke rechter of bestuursrechter. de gewenste verdeling van de rechtsmacht bij: regelgeving, schadeveroorzakend overheidshandelen, tweewegenleer-vragen Polak,

Nadere informatie

De rekenende rechter

De rekenende rechter Schoordijk Instituut Onderzoekschool voor Wetgevingsvraagstukken De rekenende rechter Van 'Iudex Non Calculat' naar actieve cijferaar? Redactie W.H. van Boom M.J. Borgers Boom Juridische uitgevers Den

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri UvA-DARE (Digital Academic Repository) De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, A.E. Link to publication Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (999). De preliminaire

Nadere informatie

De aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering Dit boek is het achtste deel van een boekenreeks van Uitgeverij Paris: de ACIS-serie. ACIS staat voor het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies. Dit multidisciplinaire

Nadere informatie

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr.

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr. 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 13.00 16.00 Trade and finance in a global economy

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

2006 WO Bestuurskunde Afstudeerrichting: Management, Organisatie en Openbaar bestuur Open Universiteit te Heerlen Bul behaald in februari 2006

2006 WO Bestuurskunde Afstudeerrichting: Management, Organisatie en Openbaar bestuur Open Universiteit te Heerlen Bul behaald in februari 2006 CURRICULUM VITAE Geactualiseerd: 5 september 2014 Persoonlijke gegevens Naam : Eversdijk Voornamen : Arnold Willem Wouter Roepnaam : Arno Titulatuur : Dr., MSc Geboortedatum : 23 oktober 1972 Geboorteplaats

Nadere informatie

Jaarverslag Albeda Leerstoel 2014. Prof. Mr. B. Barentsen Prof. dr. J.J.M. Uijlenbroek

Jaarverslag Albeda Leerstoel 2014. Prof. Mr. B. Barentsen Prof. dr. J.J.M. Uijlenbroek Jaarverslag Albeda Leerstoel 2014 Prof. Mr. B. Barentsen Prof. dr. J.J.M. Uijlenbroek Leiden, mei 2015 2 Verslag Prof. mr. B. Barentsen Indeling werkzaamheden De werkzaamheden van de hoogleraren zijn ingericht

Nadere informatie

Literatuurlijst. Amtenbrink, F., & Vedder, H.H.B. (2013). Recht van de europese unie (5e ed.). Den Haag: Boom

Literatuurlijst. Amtenbrink, F., & Vedder, H.H.B. (2013). Recht van de europese unie (5e ed.). Den Haag: Boom Literatuurlijst Amtenbrink, F., & Vedder, H.H.B. (2013). Recht van de europese unie (5e ed.). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Opleiding HBO Rechten DT/ Jaar 4 (blok 1)/ ca 47,50/ISBN 9789089746825

Nadere informatie

Presentatie. Master Nederlands Recht Specialisatie Privaatrecht/Handels- en Ondernemingsrecht. Dr. S.F.G Rammeloo. Master Open Dag 18 maart 2017

Presentatie. Master Nederlands Recht Specialisatie Privaatrecht/Handels- en Ondernemingsrecht. Dr. S.F.G Rammeloo. Master Open Dag 18 maart 2017 Presentatie Master Nederlands Recht Specialisatie Privaatrecht/Handels- en Ondernemingsrecht Dr. S.F.G Rammeloo Master Open Dag 18 maart 2017 Programma Eenjarige Master - 8 blokken, dwz twee per blokperiode

Nadere informatie

Law Extra. Doelstelling van Law Extra

Law Extra. Doelstelling van Law Extra Law Extra Doelstelling van Law Extra De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen biedt haar meest getalenteerde en ambitieuze studenten de mogelijkheid om naast de reguliere

Nadere informatie

13 Arbeidsongevallen en beroepsziekten

13 Arbeidsongevallen en beroepsziekten Monografieën Privaatrecht 13 Arbeidsongevallen en beroepsziekten S.D. Lindenbergh Tweede druk ï Kluwer a Wolters Kluwer business Kluwer- Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 1 Het thema

Nadere informatie

Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht

Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht Naar een eenvormig stelsel? Mr.H.JW.AÜ Kluwer - Deventer - 2009 Lijst van gebruikte afkortingen

Nadere informatie

Tentamenrooster 2015-2016 per blok

Tentamenrooster 2015-2016 per blok Tentamenrooster 2015-2016 per blok Semester 1: Blok 1.1: - Onderwijsperiode: 31 augustus - 16 oktober (bachelor 1 en master) - Onderwijsperiode: 31 augustus - 9 oktober (bachelor 2 en 3) Vr 16 oktober

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S 2015-2016

LEERPLANSCHEMA S 2015-2016 LEERPLANSCHEMA S 2015-2016 LEERPLANSCHEMA JAAR 1 VOLTIJD PUBLIEKSTROOM LEERPLANSCHEMA JAAR 1 VOLTIJD PRIVAATSTROOM Jaar 1 Jaar 1 Jurist bij de overheid 1 Jurist bij de overheid 1 bedrijfsleven 1 bedrijfsleven

Nadere informatie

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp Kennerschap en juridische haken en ogen Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp De Emmaüsgangers () Lucas 24, 13-35 Juridische haken en ogen Wat te doen als koper

Nadere informatie

PLAS/VALBURG EN DE KLASSIEKE TEGENSTELLING TUSSEN RECHTSZEKERHEID EN BILLIJKHEID

PLAS/VALBURG EN DE KLASSIEKE TEGENSTELLING TUSSEN RECHTSZEKERHEID EN BILLIJKHEID opinie Ars Aequi juni 2015 475 Reactie en nawoord arsaequi.nl/maandblad AA20150475 PLAS/VALBURG EN DE KLASSIEKE TEGENSTELLING TUSSEN RECHTSZEKERHEID EN BILLIJKHEID Reactie op Plas/Valburg: veel rechtsonzekerheid

Nadere informatie

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij 2001 Annotaties bij: o Rechtbank Amsterdam 13 juni 1995, RR 366. o Hof Leeuwarden 7 april 1997, RR 430. o Rechtbank Rotterdam 8 april 1998, RR 471. o Hof Den

Nadere informatie

1981 Propaedeuse examen politieke wetenschappen Katholieke Universiteit Nijmegen

1981 Propaedeuse examen politieke wetenschappen Katholieke Universiteit Nijmegen 1/7 CURRICULUM VITAE PROF. DR. W.B.H.J. VAN DE DONK Naam: W.B.H.J. van de Donk (Wim) Geboortedatum: 17 mei 1962 Geboorteplaats: Veghel Burgerlijke staat: Gehuwd met Caroline Evers Kinderen: Anne (1991),

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling bij herziening bachelorcurriculum

Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling bij herziening bachelorcurriculum Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling 2014-2015 bij herziening bachelorcurriculum 26 mei 2014 Aanvulling 10 juli 2014, betreft een explicitering van de overgangsbepaling voor het vak Economie.

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication Citation for published version (APA): Spruit, A. (2017). Keeping youth in play: The effects of sports-based interventions

Nadere informatie

Welcome. at Maastricht University. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/Faculty of Law

Welcome. at Maastricht University. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/Faculty of Law Welcome at Maastricht University Master Open Dag 8 oktober2016 Master Forensica, Criminologie en Rechtspleging Hans Nelen Hoogleraar criminologie Coordinator master FCR Waar ga ik het over hebben? Doel,

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication Citation for published version (APA): Luijk, E. (2017). Inquiry-based leading and learning:

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) UvA-DARE (Digital Academic Repository) Een filosofie van behoorlijk bestuur : een verklaring voor de juridische en de maatschappelijke functie van de beginselen van behoorlijk bestuur van der Heijden,

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Stadgenoot

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S MEI Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4. Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

LEERPLANSCHEMA S MEI Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4. Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 LEERPLANSCHEMA S LEERPLANSCHEMA JAAR VOLTIJD PUBLIEKSTROOM LEERPLANSCHEMA JAAR VOLTIJD PRIVAATSTROOM Jaar Jaar Jurist bij de overheid Jurist bij de overheid bedrijfsleven bedrijfsleven bedrijfsleven bedrijfsleven

Nadere informatie

mastertrack Governance & Law in Digital Society

mastertrack Governance & Law in Digital Society Bijlage 2 Samenvatting aanvraag nevenvestiging mastertrack Governance & Law in Digital Society Faculteit Rechtsgeleerdheid Campus Fryslân 1 Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking

Nadere informatie

Programma van de leergang 2013-2014

Programma van de leergang 2013-2014 Programma van de leergang 2013-2014 Magna Charta Verzekeringsrecht Programma van de leergang Module Spreker Datum 1 DAG 1 Totstandkoming, onzeker voorval/van buiten komend onheil en premie (7:925 BW) mr.

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

De toekomst van de civiele

De toekomst van de civiele De toekomst van de civiele The rechtspraak new Netherlands Financial Services Complaints Tribunal Een pleidooi om de rechter niet te ontlasten (KiFiD) Rede Complaints settlement in the financial services

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 1. Naamswijzigingen en vakken die vervallen Per 1-09-11 zijn de volgende vakken van naam veranderd (kolom A), vervangen door een nieuw vak (kolom

Nadere informatie

www.asser.nl/cursusaanbod-advocatuur

www.asser.nl/cursusaanbod-advocatuur Cursusaanbod Onderhoud Vakbekwaamheid (PO) voor de advocatuur T.M.C. Asser Instituut 6 dec 2013 IPR Familierecht. Echtscheiding en nevenvoorzieningen inzake boedelscheiding en alimentatie gewezen echtgenoten

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Stadgenoot

Nadere informatie

Organisatie Onderwerp datum. Aantal toegekende punten Vakinhoudelijk Vaardigheden

Organisatie Onderwerp datum. Aantal toegekende punten Vakinhoudelijk Vaardigheden Erasmus Universiteit Onderzoekspracticum: personen, familie en huwelijksvermogensrecht 3 Hogeschool Utrecht Personen en familierecht 3 JOBO Training & Advies De klant staat centraal 6 Jupeca Basiscursus

Nadere informatie

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire i Executive onderwijs Samenwerking tussen lokale en regionale overheden 2018 Masterclass voor professionals Kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.uu.nl/rebo/executive Recht, Economie,

Nadere informatie

LEERGANG AANBESTEDINGSRECHT VOOR JURISTEN VOORJAAR 2016 VU LAW ACADEMY

LEERGANG AANBESTEDINGSRECHT VOOR JURISTEN VOORJAAR 2016 VU LAW ACADEMY VU LAW ACADEMY LEERGANG AANBESTEDINGSRECHT VOOR JURISTEN VOORJAAR 2016 Prof. mr. Chris Jansen (cursusleider): DE LEERGANG COMBINEERT EEN STERKE THEORETISCHE BASIS MET EEN GOED INZICHT IN DE PRAKTISCHE

Nadere informatie

Inleiding Internationaal en Europees recht

Inleiding Internationaal en Europees recht Overgangsregeling vakken eerste jaar. Onderstaand schema geldt met ingang van september 2012: Nog niet behaald vak oude stijl: Encyclopedie van het Recht A (3 Encyclopedie van het Recht B (5 Staatsrecht

Nadere informatie

COLLECTIE CONTRACTENRECHT (ADVOCATUUR)

COLLECTIE CONTRACTENRECHT (ADVOCATUUR) Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Expert Collectie zijn opgenomen*. Deze uitgaven zijn toegankelijk via onze gebruiksvriendelijke informatieportal Navigator. Bij aanschaf van een Expert Collectie

Nadere informatie

BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF

BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF De Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF Geesteswetenschappen Geesteswetenschappen in Amsterdam 1 Voorbeelden van structurele samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

MASTER RECHTSGELEERDHEID FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING ARBEIDSRECHT. Willemijn Roozendaal

MASTER RECHTSGELEERDHEID FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING ARBEIDSRECHT. Willemijn Roozendaal MASTER RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING ARBEIDSRECHT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID Willemijn Roozendaal WAAROM ARBEIDSRECHT Bijna iedereen komt dagelijks in aanraking met het arbeidsrecht Het gaat

Nadere informatie

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden 2005-2006 Trimester - 1 Vakkode Vaknaam dag - datum Aanvang Pers. Locatie Opmerking B2604 Accounting & legal report system wo 07-12-2005 13:30

Nadere informatie

1. AANSPRAKELIJKHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID / UCALL

1. AANSPRAKELIJKHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID / UCALL 1. AANSPRAKELIJKHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID / UCALL 1A. PUBLICATIELIJST Dissertaties - Roelofs ER. Grensoverschrijdende juridische splitsing van kapitaalvennootschappen. Deventer: Wolter Kluwer, 2014.

Nadere informatie

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals Bart Jonkers Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen, MA. Analist bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie Birte Nelen Algemene

Nadere informatie

Anxiety, fainting and gagging in dentistry: Separate or overlapping constructs? van Houtem, C.M.H.H.

Anxiety, fainting and gagging in dentistry: Separate or overlapping constructs? van Houtem, C.M.H.H. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Anxiety, fainting and gagging in dentistry: Separate or overlapping constructs? van Houtem, C.M.H.H. Link to publication Citation for published version (APA): van

Nadere informatie

Huizinga Instituut Onderzoekschool voor cultuurgeschiedenis

Huizinga Instituut Onderzoekschool voor cultuurgeschiedenis Huizinga Instituut Onderzoekschool voor cultuurgeschiedenis Jaarverslag 2013 Begroting 2014 Inhoudsopgave 1. Organisatie... 3 2. Onderwijsactiviteiten 2013... 4 3. Financiën... 5 Staat van inkomsten en

Nadere informatie

CHIMERISM IN HEALTH, TRANSPLANTATION AND AUTOIMMUNITY

CHIMERISM IN HEALTH, TRANSPLANTATION AND AUTOIMMUNITY CHIMERISM IN HEALTH, TRANSPLANTATION AND AUTOIMMUNITY CHIMERISM IN HEALTH, TRANSPLANTATION AND AUTOIMMUNITY Thesis, University of Leiden, The Netherlands The studies described in this thesis were performed

Nadere informatie

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 BACHELOR 1 Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 Schriftelijke vaardigheden en argumentatie 4 Schrijfhulp - Hesemans

Nadere informatie