2020 start vandaag! Tendensen en competenties voor de toekomst in de printmedia

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2020 start vandaag! Tendensen en competenties voor de toekomst in de printmedia"

Transcriptie

1 2020 start vandaag! Tendensen en competenties voor de toekomst in de printmedia Samenvatting van het Vlaams Arbeidsmarktonderzoek van de toekomst (VLAMT) 1

2 Hoe ziet de printmedia toekomst in 2020 eruit? Hoe zal onze sector evolueren? Komen we die crisis nog te boven? Wat zijn de talenten in 2020 en welke competenties zullen in 2020 nodig zijn? Wat is de toegevoegde waarde van een printmedia professional in 2020? Nieuwe beroepen? Inhoud 1. Doel 2. Onderzoek 3. Tendensen 4. Impact tendensen 5. Printmedia beroepen Impact op management, opleiding/onderwijs 7. Samengevat 8. Meer weten? Juni 2014: GRAFOC, het Printmedia Sectorfonds stelt in het Eco Print Center in Lokeren haar eindrapport voor van een anderhalf jaar durende, grondige ESF-studie. Gesteund door een expertencel, ging GRAFOC op zoek naar welke evoluties en veranderingen er vandaag al bezig zijn en tegen 2020 kunnen verwacht worden. Maak hier kennis met de studie samenvatting, boeiend voor HR-professionals, onderwijs en opleidingscentra, voor wie begaan is met de nabije Printmedia toekomst. 1. Doel De printmediasector is vandaag niet meer dezelfde als 10 jaar terug en zal er over een paar jaar nog veel anders uitzien. Technologische en economische evoluties dwingen bedrijven over sectoren heen tot aanpassingen. Deze weerspiegelen zich op hun beurt naar de competentieverwachtingen van (nieuwe) medewerkers. Als sectorfonds voor de printmedia werkte GRAFOC in 2014 aan een voorspellend arbeidsmarktonderzoek als tool voor een hightech sector in verandering. Dit resulteerde in een uitgebreide studie waarvan je hier een heel beknopte samenvatting kan lezen. Kortom, 2020 start vandaag! 2. Het onderzoek GRAFOC voerde het onderzoek uit via 35 bedrijfsbezoeken, in diverse fasen, via research van huidige leerplannen (onderwijs) en opleidingstrajecten (VDAB, Syntra). Samen met een cel van experten (GRAFOC, Cevora, Universitas, Albe De Coker, VDAB, Typografics, GOC (NL), VIGC en Arteveldehogeschool) en tal van printmedia bedrijven ging GRAFOC in een 1 fase op 3. Welke tendensen spelen in op de printmedia sector? Na bevraging van de printmediabedrijven zijn dit de 7 belangrijkste tendensen voor de grote meerderheid: Snellere realisatie van opdrachten door de evoluerende technologie. (100%) Klanten leggen de lat hoger door snellere leveringen te vragen. (90%) Een permanent verbeterende kwaliteit van drukwerk door de evoluerende technologie. (100%) Nieuwe toepassingsmogelijkheden dankzij die evoluerende technologie (80%) De toenemende vraag naar steeds meer verschillende varianten van eenzelfde basisproduct door de klant. (90%) Steeds complexere vragen van klanten die meer inhouden dan het leveren van drukwerk alleen. (80%) Een toenemende milieu- en duurzaamheidsbewustzijn (80%) Andere initieel verwachte tendensen, zoals bv. delocalisatie en overcapaciteit in de sector werden tegen alle verwachtingen in slechts door zoek naar die tendensen die in de sector het meest een minderheid van de bedrijven aangeduid als 2 gevoeld zullen worden de komende jaren. zijnde tendensen die in de komende jaren nog een 3

3 wezenlijke invloed zullen uitoefenen op de sector. Daaruit kan geconcludeerd worden dat in de sector klantenrelaties, serviceverlening, werkorganisatie en de jobs zelf fundamenteel hertekend en herschikt zullen worden. Dit vooral ten gevolge van de verdergaande technologische evolutie en een klantenfilosofie die zich zal kenmerken door drie kreten: SNELLER BETER ANDERS 4. De impact Binnen de onderneming hebben de tendensen hun impact op diverse bedrijfsprocessen (fig. 1) Impact op HR-proces >Minder en andere medewerkers nodig: Door een performanter machinepark en een terugval in het aantal en de omvang van de opdrachten, met impact op vacatures en andere selectiecriteria - Competenties gelinkt aan informatisering en automatisering: ICT-skills - Competenties gelinkt aan mechanische procedés: informatisering en automatisering in evenwicht met mechanische kennis en vaardigheid, inzicht in de achterliggende processen Fig.1: Impact tendensen op de algemene bedrijfsprocessen: HR Klantenrelaties Bedrijfsorganisatie R&D Financieel management Administratie - Leervaardigheid en leerbereidheid - Flexibiliteit Technologische evol. waarvan klant bewust >Opleidingen en (individuele) opleidingsplannen: materiële investeringen = nieuwe opleidingsnoden >Evenwicht tussen vergrijzing en vergroening: - Werknemers en starters complementair inzetten én tegelijk - Aandacht voor kennisuitwisseling in het team - Voorkomen dat een deel van de noodzakelijke competenties verdwijnen Toenemend milieu- en duurzaamheidsbewustzijn Een dalende vraag 4.2. Impact op klantenrelaties >Andere klantenbenadering maakt verschil: - Meerwaarde realiseren via de klanten - Totaaloplossingen, one-stop shops, SPOC >Klantenniches: - Klantgeoriënteerd denken door klantenniche gefundeerd af te bakenen - Niet om het even welke klant bedienen tendensen tekenen zich af?/hoe sluit het profiel van mijn klant hierbij aan?/hoe kan het productieproces zich hierin inschakelen? 4.3. Impact op de bedrijfsorganisatie >Klantgerichte INTERACTIEVE benadering van het productieproces: - Andere benadering van het productieproces door niet langer te vertrekken vanuit productiecapaciteit en eigen machinepark, maar vanuit de vraag van de klant! - Interactief = 2-richtingsverkeer: Klant vraagt en bedrijf denkt multimediaal mee. >Op verschillende sporen tegelijk denken en werken: Traditionele scheiding/opdeling prepress, press en postpress vervaagt. Medewerkers moeten over afdelingen heen informatie uitwisselen, samenwerken en zelfs in elkaars afdeling inspringen. Multimediale aanpak >Extern samenwerken en netwerken: - Outsourcing en externe samenwerkingsverbanden - Garanderen one-stop shop: totale dienstverlening aanbieden zonder alle nodige techniciteit in eigen huis te halen. >Proactief handelen: - Kijken over de muren van bedrijf en sectoren heen. - Analytische procesbenadering en scherpe 4 - Probleemoplossend vermogen observatievaardigheden: Welke maatschappelijke >Flexibele werkorganisatie, Projectteams. 5 Vergrijzing

4 4.4. Impact op onderzoek & ontwikkeling (R&D) >Koppeling van technologische vernieuwing aan de klantenmarkt: - Technologische evoluties opvolgen en zich daaraan aanpassen. - Evoluties koppelen aan een actueel inzicht in de klantenmarkt. >Geschikte partners zoeken: - Screening en opvolging van leveranciers en klanten en op zoek gaan naar geschikte partners om complementair mee samen te werken. >Procesoptimalisatie: - Productinnovatie en -verbetering - Procesvernieuwing en -verbetering - Bedrijven moeten voortdurend uitzoeken of en hoe ze wijzigingen kunnen implementeren in functie van efficiëntie en effectiviteit Impact op financieel management >Steeds kortere afschrijvingstermijnen 4.6. Impact op administratieve processen >Certificaten en kwaliteitslabels als struikelblok: - Toenemend milieu-en duurzaamheidsbewustzijn klant heeft impact op het bedrijf. - Vooral op administratief niveau. - Lat voor behalen certificaten/labels/iso s ligt voor vele printmedia bedrijven hoog Management, beleid Mission statement >Algemene zaakvoering (mee) op het voorplan: - Focus op de kernprocessen volstaat niet langer - Algemene zaakvoering vraagt evenveel aandacht. >Gefundeerd mission statement is cruciaal: - MISSIE + VISIE + STRATEGIE - ACTIEPLANNEN op kort/midden/lange termijn. >Commerciële acties & COMMUNICATIE als sleutel: - Klantgerichtheid, focus op marktsegmenten, klantenbehoeften als vertrekpunt nemen, - Langetermijndenken met klanten & prospecten - Commerciële competenties 5. Printmedia beroepen in 2020 Ontmoet Dieter, Content Engineer in 2020, of de impact op drukvoorbereiding (prepress) Inhoudelijk: 1. Ontwerp: documenten en beeldmateriaal opzoeken en selecteren; voorontwerp maken; grafische opmaak van product; tekst- en beeldmanipulatie. 2. Procesorganisatie en -opvolging: stappen bepalen voor de realisatie van de opdracht; aangeleverde bestanden controleren en corrigeren; tekstanalyse voor interne verwerking uitvoeren; proeven maken, controleren databestanden beheren; workflow beheren; kwaliteitscontrole; werken in team. 3. Procesautomatisatie en -optimalisatie: Onderzoek en ontwikkeling; automatisatie, optimalisatie en opvolging van de workflow. Evolutie van het beroep: >Technologische evoluties hebben impact: Snelheid, kwaliteit en klanteneisen m.b.t. snelheid hebben de grootste impact op de competentieverwachtingen t.o.v. van prepress medewerkers. >Weinig wijzigende competenties: Competenties die aan belang winnen of een bijgestuurde invulling krijgen, eerder dan echt wijzigende competenties. Ontmoet Warre, Productie-operator printmedia (press & afterpress) in 2020, of de impact op een productie-operator printmedia Specialisatie press? Inhoudelijk: 1. productiefiches en -voorschriften verzamelen en doornemen: controle van de voorraad grondstoffen en materialen; veilig, ordentelijk en milieubewust organiseren van de werkplek; ergonomische beginselen toepassen. 2. Instellen, aansturen en bijstellen: drukpers in-, bij, omstellen; drukproces aansturen; activiteiten aan de productielijn coördineren. 3. Kwaliteitsbewaking en -borging: >Onzekere investeringen: drukproces bewaken, kwaliteits- en veiligheidscontroles - Moeilijk om het rendement van investeringen in te uitvoeren en bijsturen; aansturen preventief schatten. en correctief onderhoud van de persen; registreren en rapporteren over het verloop van het drukproces; 6 >Fusies en overnames werken in team. 7

5 Evolutie van het beroep >Impact technologische evoluties: In het bijzonder op vlak van snelheid en kwaliteit. >Weinig wijzigende competenties: Competenties die aan belang winnen of een bijgestuurde invulling krijgen, eerder dan dat het om echt gewijzigde competenties gaat. >Competentieverbreding: Bekwamen in andere processen, polyvalent worden, competentiedomein verbreden naar de andere kernprocessen. > Het prepress-proces: Digital printing wint aan belang. De competenties uit het prepress-proces die betrekking hebben op de procesorganisatie en -opvolging. >Het afwerkingsproces: De tijdens het drukproces gerealiseerde snelheidswinst kan enkel behouden blijven indien het afwerkingsproces volgt. Kennis om ook merdere afwerkingsmachines te kunnen bedienen. Ontmoet Liesbeth, Productie-operator printmedia (press & afterpress) in 2020, of de impact op een productie-operator printmedia Specialisatie afterpress? Inhoudelijk: 1. Werkvoorbereiding en -organisatie: productiefiches en -voorschriften verzamelen en doornemen; controle van de voorraad grondstoffen en materialen; veilig, ordentelijk en milieubewust organiseren van de werkplek; ergonomische beginselen toepassen. 2. Instellen, aansturen en bijstellen: afwerkingsmachines en -lijnen in/bij/omstellen; meerdere drukafwerkingstechnieken toepassen, drukwerkveredeling; voorsorteermachines instellen en bedienen; verpakking en afwerking van (half-) afgewerkte producten coördineren; drukproces aansturen; activiteiten aan de productielijn coördineren. afwerkingsmachines aansturen; registreren en rapporteren over het verloop van het afwerkingsproces; werken in team. Evolutie van het beroep: >Impact technologische evoluties: In het bijzonder op vlak van snelheid en kwaliteit. >Weinig wijzigende competenties: Competenties die aan belang winnen of een bijgestuurde invulling krijgen, eerder dan dat het om echt gewijzigde competenties gaat. >Competentieverbreding: bekwamen in meerdere afwerkingsvormen Gelijkenissen over de beroepen heen samengevat: : > Attitudes en beroepshoudingen: - Leervaardigheid en leerbereidheid - Nauwkeurigheid - Stressbestendigheid en flexibiliteit >Competentieverbreding: - Muren tussen de verschillende afdelingen gaan weg; polyvalentie neemt toe - Drukkers en afwerkers beheersen meerdere technische skills; verbreding van de toegepaste kennis. >Automatisering en standaardisering drukken overal een stempel. - Toenemende mate van toegepaste softwarekennis en geautomatiseerde aansturing via instellen van parameters. >Geïmplementeerde technische kennis is een noodzaak. - Mechanisch inzicht + IT-kennis gaan hand in hand. >Conventionele druk en afwerking groeien naar elkaar toe. >Digitale druk leunt aan bij prepress. >Bedrijven gaan naar samenwerkingsvormen om one-stop-shop te worden Verwachte nieuwe beroepen: Ontmoet Louise, Engineer Crossmedia Process Optimalisation Dit profiel bestaat nog niet officieel, maar is anno 2015 wel aan een opmars bezig. Deze medewerker 3. Kwaliteitsbewaking en -borging: verankert resultaten van parameters, schrijft afwerkingsproces bewaken, kwaliteits- en procedures uit, optimaliseert continue processen, veiligheidscontroles uitvoeren en bijsturen waar stuurt ICT bij en bewaakt de kwaliteit van indicatoren en referentiepunten. nodig; preventief en correctief onderhoud van de - Inzicht in het totaalproces voor prepress 8 9

6 Verwachte nieuwe beroepen: Ontmoet Bert, Crossmediaal Content Engineer in Ook dit profiel is nog niet officieel aan de orde maar zit wel in de pijplijn gezien de content steeds crossmedialer zal ingezet worden. Deze medewerker coördineert de content/output over de crossmediale grenzen heen, zodat die inzetbaar is voor print, web, app s,online, games, De impact......op het printmedia management >Bedrijven gaan naar one-stop shop/fullservice voor hun klanten: - Dit houdt samenwerkingverbanden in met andere printmedia aanbieders; niet langer een investeringswedstrijd met concullega s om zelf alles in huis te halen....op het printmedia onderwijs/opleiding >Focus op attitudes en beroepshoudingen: Leervaardigheid/leerbereidheid/nauwkeurigheid / stressbestendigheid en flexibiliteit >Nood aan een grondige en uitgebreidere basiskennis en inzichten in het totale grafische proces: Grootste gemene deler printmedia/ crossmedia; grondige basislaag leggen. >Nood aan modulaire onderwijsvormen met specialisatiemogelijkheden minimum vanaf de derde graad. >Aandacht voor automatisering en standaardisering: toenemende mate van opleiding in toegepaste software en geautomatiseerde aansturing, via het instellen van parameters op alle beroepsniveaus >Aandacht voor technisch/mechanisch inzicht >Competentiegericht opleiding i.p.v. taakgericht >Werkplekleren opdrijven >Managementtraject met de nodige aandacht voor management-, commerciële en netwerkvaardigheden. 7. Samengevat Wat is de impact voor de printmedia jobs van de toekomst? De tweede fase van het onderzoek, waarbij ingezoomd werd op de diverse printmedia beroepen, wees uit dat de muren tussen de traditioneel gescheiden afdelingen drukvoorbereiding, druk en drukafwerking letterlijk en figuurlijk zullen afbrokkelen. Polyvalentie en een onvermijdelijk daarmee gepaard gaande leerbereidheid worden dé competenties van de toekomst in alle printmedia beroepen. Om te beantwoorden aan de hoge verwachtingen op vlak van snelheid, efficiëntie en kwaliteit, zullen medewerkers, nog meer dan vroeger, nood hebben aan een flinke portie coping, wat niet alleen staat voor stressbestendigheid, maar ook te maken heeft met het efficiënt kunnen blijven bij veranderende of onverwachte situaties, tegenslagen of problemen. Conventionele drukkers worden procesoperatoren en hun competenties verspreiden zich ook richting drukafwerking, wat hand in hand gaat met een verbreding van de toegepaste kennis. Digital print operators en Sign operators zullen steeds dichter gaan aanleunen bij het prepress-proces, voornamelijk met betrekking tot procesorganisatie en opvolging. Drukafwerkers worden generalistische productieoperatoren die meerdere afwerkingstechnieken tegelijk onder de knie zullen hebben. Hierdoor wordt in alle printmediaberoepen een ruimere inzetbaarheid binnen de organisatie mogelijk en zullen printmedia werknemers sterker komen te staan op de arbeidsmarkt. Meer dan ooit zal OPLEIDING dan ook dé succesfactor zijn voor het rendement van organisaties. Het investeren in opleiding wordt m.a.w. de onontbeerlijke partner van investeringen in apparatuur en automatisatie. Prepressers zullen een wijdere competentierange >Zaakvoerders moeten managers worden i.p.v. hebben door een breed inzicht in het totaalproces producenten. en een evenwicht tussen hun technische skills enerzijds en hun creatieve oriëntatie anderzijds. Van hen 2020 ligt nog veraf, toch? Of zullen we toch - Managementskills, commerciële vaardigheden, netwerken, strategisch denken, wordt een diepgaandere ICT-kennis verwacht met maar zeggen: 2020 START VANDAAG! 10 betrekking tot automatisatie en standaardisering. 11

7 8. Meer weten? De volledige studie is zowel in print als digitaal te verkrijgen bij GRAFOC.be. In samenwerking met AKOV (Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming) en met oog op de toekomst, realiseerde GRAFOC.be in 2014 en 2015 ook het tot stand komen van diverse Beroeps Kwalificatie Dossiers (BKD s), waaronder: Digital Print Operator, Grafimedia voorbereider, Procesoperator drukafwerking, procesoperator druk,... Contacteer Jocelyn desreumaux voor meer info omtrent deze studie en/of BKD s: E: M: , GRAFOC.be Voor mensen in printmedia. 12

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ]

IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ] IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ] Inhoudstabel Woord vooraf... 3 1. Aannemers begeleiden en coachen - ABC DigiBouw... 4 1.1. Advies en ondersteuning voor de bouwsector

Nadere informatie

STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL. logistieke technologie

STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL. logistieke technologie STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL logistieke technologie BEROEPSPROFIEL logistieke technologie sector : metaal-elektriciteit-kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : logistieke

Nadere informatie

Efficiëntie. Sco o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009

Efficiëntie. Sco o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009 Dos s i e r Efficiëntie 25 Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD Worx - Ja a r g a n g 7 - n r.25 j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Whitepaper Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Auteurs: Ir. Albert Noppen, www.combizz.nl Drs. Richard van Hoorn, www.richardvanhoorn.nl inhoud 1. Inleiding, grafische producties en hun inefficiënties...

Nadere informatie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Om de preselectie te doorlopen en uw kandidatuur te stellen voor één van onze prijzen, dient u volgende stappen te doorlopen: 1. In een eerste deel wordt

Nadere informatie

Vlamt focusstudie Cevora: Toekomstige competentievereisten in de groothandel

Vlamt focusstudie Cevora: Toekomstige competentievereisten in de groothandel Vlamt focusstudie Cevora: Toekomstige competentievereisten in de groothandel Eindrapport december 203 Michel Albertijn, Johan Desseyn VLAMT focusstudie Cevora: Toekomstige competentieverwachtingen in de

Nadere informatie

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie

White Paper Managed IT Services

White Paper Managed IT Services White Paper Managed IT Services MANAGED IT SERVICES 1. Executive Summary In de globale en veeleisende economie van vandaag willen bedrijven zich alsmaar meer toeleggen op hun eigen kernactiviteiten. Tegelijkertijd

Nadere informatie

DE ORGANISATIE VAN EEN CONTACTCENTER

DE ORGANISATIE VAN EEN CONTACTCENTER Inhoudstafel DE ORGANISATIE VAN EEN CONTACTCENTER 1. Inleiding... 3 2. Methodologie... 5 3. Variatie in contactcenter activiteiten... 6 4. Functies & processen binnen een contactcenter... 8 5. Een structureel

Nadere informatie

CEVORA. www.cevora.be. Beroepsprofiel Contactcenter. CEVORA vzw - opleidingscentrum van het ANPCB (PC218)

CEVORA. www.cevora.be. Beroepsprofiel Contactcenter. CEVORA vzw - opleidingscentrum van het ANPCB (PC218) CEVORA Beroepsprofiel Contactcenter www.cevora.be CEVORA vzw - opleidingscentrum van het ANPCB (PC218) Beroepsprofielen van bedienden contactcenter Inhoudstafel De organisatie van een contactcenter 2

Nadere informatie

RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare

RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare 23-12-2014 Möbius Business Redesign NV Kortrijksesteenweg 152 B-9830 Sint-Martens-Latem Tel: +32 9 280 74 20 Fax:

Nadere informatie

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be Avondopleidingen AANBOD NAJAAR 2015 www.syntrawest.be INHOUDSTAFEL AVONDOPLEIDINGEN - AANBOD NAJAAR 2014 2 Ondernemerschap & bedrijfsbeheer...4 Media & ICT...8 Techniek...26 Automotive & mobiliteit...26

Nadere informatie

Business Process Management. enquête 2012

Business Process Management. enquête 2012 Business Process Management enquête 2012 Procesmanagement en toekomstrobuustheid van organisaties Datum november 2012 Auteurs Peter Noordam en Dave Stam Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 3 2. ACHTERGROND...

Nadere informatie

Foto: PWC 1 BIJLAGE VRIJDAG 23 NOVEMBER 2007 BEDRIJVEN EN HUN MEDEWERKERS MOETEN BESEFFEN DAT VERANDEREN NOODZAKELIJK IS

Foto: PWC 1 BIJLAGE VRIJDAG 23 NOVEMBER 2007 BEDRIJVEN EN HUN MEDEWERKERS MOETEN BESEFFEN DAT VERANDEREN NOODZAKELIJK IS INTERVIEW Bert Kuypers over verandering en risico 2 4 6 7 Foto: Sofie Van Hoof PROFIEL VAN DECFO Bewaker van niet-financiële gegevens Foto: PWC RISICO Evenwicht tussen risicovermindering en prestatiedrang

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 4 mei 2015 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud

Nadere informatie

SPeCIAL. Carrosserie. Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie

SPeCIAL. Carrosserie. Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie Carrosserie SPeCIAL Opleidingscatalogus Editie 2013 www.educam.be Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie EDUCAM Service helpt u uw doelstellingen

Nadere informatie

Secretariële beroepen

Secretariële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Secretariële beroepen Crebonummer: 95380, 95390, 95393 Sector: Secretariële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling THEMA 3 Opleiding en persoonlijke ontwikkeling Het ontwikkelen van competenties en de bereidheid daartoe zijn essentieel binnen competentiebeleid. In de competentieagenda 2010 onderschreven de sociale

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

Nieuwe Drukvormen. Onderzoek naar veranderprocessen in de grafische industrie. Richard van Hoorn, Onderzoek & Advies

Nieuwe Drukvormen. Onderzoek naar veranderprocessen in de grafische industrie. Richard van Hoorn, Onderzoek & Advies Nieuwe Drukvormen Onderzoek naar veranderprocessen in de grafische industrie Richard van Hoorn, Onderzoek & Advies De Kreek 1 3823 TG Amersfoort Amersfoort Tel: 06-55962062 info@richardvanhoorn.nl www.richardvanhoorn.nl

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL Transportplanner

BEROEPSPROFIEL Transportplanner BEROEPSPROFIEL Transportplanner 1 Inhoud 1. Gerelateerde namen en functietitels 2. Afbakening en omschrijving 3. Taken en bijhorende specifieke beroepscompetenties A. Algemene takenclusters 3.1. Transportonderhandelingen

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

strategische personeelsplanning in het onderwijs

strategische personeelsplanning in het onderwijs strategische personeelsplanning in het onderwijs whitepaper Randstad 2013 goed onderwijs in dynamische omstandigheden De omgeving van het onderwijs verandert in snel tempo. Vooruitzien en voorbereiden

Nadere informatie

Zit uw klant straks aan de knoppen?

Zit uw klant straks aan de knoppen? Zit uw klant straks aan de knoppen? Inhoudsopgave Ingrijpende vernieuwing van de klantrelatie 2 1 Sturen op waarde van én voor klanten 3 1.1 Bepaal welke klanten waardevol zijn 4 1.2 Verwerf inzicht in

Nadere informatie

De arbeidsmarkt 2020:

De arbeidsmarkt 2020: De arbeidsmarkt 2020: Welke rol voor HR-dienstverleners? Concept eindrapport september 2014 In opdracht van Federgon Tour & Taxis Havenlaan 86c (bus 302) 1000 Brussel Deze studie werd uitgevoerd door:

Nadere informatie