Cliëntenraad van de Lumens Groep Eindhoven. Jaarverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cliëntenraad van de Lumens Groep Eindhoven. Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Cliëntenraad van de Lumens Groep Eindhoven Jaarverslag 2012 Algemeen Inleiding De Lumens Groep is een klantgerichte organisatie waar rekening wordt gehouden met de eisen, behoeften en verwachtingen van de klanten. De mening van klanten over beleid en de uitvoering daarvan is van grote waarde. De cliëntenraad behartigt de belangen van de klanten en brengt -gevraagd en ongevraagdadvies uit over onderwerpen die voor klanten van belang zijn. Bijvoorbeeld over plannen voor nieuwe diensten, veranderingen in aanbod en samenwerking met partners. Het vertrouwen van klanten in de cliëntenraad is daarbij onontbeerlijk. Uitgangspunten Het aanstellen van een cliëntenraad is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Het doel van die wet is om de positie van cliënten te versterken. De cliëntenraad wordt vooraf geraadpleegd door de Raad van Bestuur, dat wil zeggen dat voorgenomen besluiten ter advisering worden voorgelegd. De Lumens Groep is een brede welzijnsinstelling met vele klantgroepen. De cliëntenraad moet zoveel mogelijk een afspiegeling vormen van deze verschillende klantgroepen. Omdat de leden van de cliëntenraad klant zijn bij verschillende onderdelen van de organisatie, heeft de cliëntenraad een goed beeld van wat klanten willen. De cliëntenraad is er niet om klachten te behandelen. Daarvoor bestaat er een klachtencommissie. Werkwijze en organisatie De cliëntenraad komt volgens een jaarlijks door de cliëntenraad vast te stellen vergaderrooster bijeen. Hierbij is rekening gehouden met de jaarplanning van de Lumens Groep. Indien nodig, bijvoorbeeld bij situaties die zich plotseling voordoen en waarover advies noodzakelijk is, worden extra bijeenkomsten belegd. In de jaarplanning is overleg met de bestuurder opgenomen evenals het overleg met de Raad van Toezicht. De cliëntenraad maakt gebruik van beleids- en secretariële ondersteuning van de Lumens Groep.

2 Samenstelling De cliëntenraad telde bij de start van 2012 vijf leden en een onafhankelijke voorzitter. De voorzitter en de leden zijn niet werkzaam bij de Lumens Groep. Zij zetten zich vrijwillig in voor de organisatie en haar klanten. Helma Coumans (Voorzitter) Wim Sauerwald (Wijkbasiszorg) Jochem van Gerwen (PeuterPlaza) Iris van Doormalen (Sociale activering) Khalid Hadfoune (Talentontwikkeling) Ria de Bake (Dommelregio) Carla de Haas biedt de cliëntenraad vanuit de Lumens Groep secretariële ondersteuning. Door persoonlijke omstandigheden heeft Ria de Bake eind 2012 afscheid moeten nemen van de cliëntenraad. Omdat aan het eind van 2012 de cliëntenraad nog maar vier leden telt, is het noodzaak om nieuwe leden te werven. Hiervoor wordt een profielschets opgesteld. Werkzaamheden in 2012 Door de Lumens Groep is in het afgelopen jaar hard gewerkt aan een nieuwe visie en strategie om ontwikkelingen op het gebied van Welzijn op de voet te volgen. De cliëntenraad, aangesteld om de belangen van de klanten te behartigen, is daarover geïnformeerd. De veranderingen die de nieuwe koers met zich mee zullen brengen, worden bepalend voor de uitbreiding/aanvulling van de cliëntenraad. De cliëntenraad is in 2012 acht keer in vergadering bijeen geweest. Onderwerpen Naast de gebruikelijke jaarplanning van de Lumens Groep waarin de jaarrekening, het jaarverslag, de offerte en diverse verslagen zijn opgenomen heeft de cliëntenraad zich voornamelijk bezig gehouden met de volgende onderwerpen

3 Advisering. Overgang PeuterPlaza naar Korein De cliëntenraad heeft met betrekking tot de overgang van PeuterPlaza naar Korein, na veelvuldig overleg, positief geadviseerd m.b.t. de overdracht. De cliëntenraad vindt het positief dat de continuïteit voor ouders en kinderen gewaarborgd is. Hiermee is het bereik van de peuters in Eindhoven vergroot en kan de VVE verder worden ontwikkeld. De kwaliteit van PeuterPlaza was uitstekend en Korein kan blij zijn met de professionals die meekomen door deze overdracht. Wel heeft de cliëntenraad de zorg uitgesproken over eventuele tariefwijzigingen, deze zouden financieel nadelig kunnen zijn voor de klanten. Reorganisatie en organisatiewijziging Lumens Groep Daarnaast heeft de cliëntenraad een adviesaanvraag over de reorganisatie en organisatiewijziging van de Lumens Groep ontvangen. De reorganisatie met daaraan gekoppeld de personele krimp vond de cliëntenraad een taak voor de OR. Wel heeft de cliëntenraad positief geadviseerd op de organisatiewijziging. Deze wijziging is noodzakelijk om de veranderingen in de kijk op Zorg en Welzijn en de bekostiging daarvan voor te blijven. Aangezien het een ingrijpende wijziging betreft, heeft de cliëntenraad de zorg uitgesproken over de herkenbaarheid van de organisatie voor klanten. Jongerenbeleid Er zijn in de afgelopen tijd veel veranderingen doorgevoerd binnen de Lumens Groep. Ook op het gebied jongerenbeleid. Omdat de cliëntenraad van mening was dat niet alles naar behoren verliep met betrekking tot de aanpak van en voor jongeren is een lid van de cliëntenraad gevraagd door het Bestuur van de Lumens Groep om als mystery guest op te treden en de jongerencentra te bezoeken. Projectdoel 1. Aangeven wat een klant ervaart bij een bezoek aan / in contact met de jeugd- en jongerenwerk onderdelen van de organisatie. 2. Het in kaart brengen van de klantgerichtheid en het serviceniveau van de verschillende onderdelen. Te onderzoeken onderdelen 1. Wijkgericht jongerenwerk / 12 jongerencentra 2. Dynamo (slechts op onderdelen) Mystery Guest onderzoek Het onderzoek vindt op alle jongerencentrum locaties plaats

4 Het onderzoek gaat over de kwaliteit van de bereikbaarheid en communicatiemiddelen (telefoon, , websites, social media), de fysieke communicatie en m.b.t. aankondigingen, openingstijden, programmering, vakantieprogrammering e.d. Conclusies De eigen site en social media zijn vaak niet op orde of niet actueel. De telefonische bereikbaarheid is top. De frequentie van openingsmomenten is zichtbaar verbeterd maar de mystery guest kwam toch meerdere keren aan een gesloten deur. Meidenwerk blijkt een ondergeschoven kind, ook in bejegening scoort het minder. Voorzieningen en gebouw technische kwaliteit van de centra is heel goed. Veel medewerkers geven aan dat onderlinge afstemming en communicatie er vaak bij in schiet. Het is duidelijk dat er verschillende verbeterpunten zijn die uiteindelijk ten goede moeten komen van cliënten. De cliëntenraad hoopt dat er bij een volgend mystery guest onderzoek geen verbeterpunten meer zullen zijn. Van vangnet naar springplank en Klantrijk De afspraak was om er nauw bij betrokken te zijn, hetgeen naar onze mening toch te weinig gebeurd is. De Raad van Bestuur heeft toegezegd hier verbetering in aan te brengen. Naast bovenstaande zijn binnen de cliëntenraad de volgende aandachtspunten behandeld: De jaarplannen van de units, unitmanagers zijn bij vergaderingen geweest voor toelichting De status van de cliëntenraad in een veranderende organisatie Betrekken van de achterban, de burger aan zet Vraaggericht werken Zelfredzaamheid Mogelijkheden om proactief te werken als cliëntenraad De scheidslijn zorg en welzijn Proactief ondernemerschap van de Lumens Groep WIJEindhoven Openbare aanbesteding Welzijn in Eindhoven Afscheid Dinie van der Linden/kennismaking met Jos van Nunen Gesprek met Raad van Toezicht Offerte

5 Naar 2013 Afgelopen jaren was er sprake van een zorgzame overheid die er, bij herhaling, achter kwam dat huidig beleid vooral door de ontstane kosten niet verder uitvoerbaar was. Er vond zo, als list, een verplaatsing van de uitvoering van het rijk naar de gemeente plaats. Maar ook de gemeente moest al snel ingrijpen en kwam met een eigen plan genoemd WIJEindhoven. Dit leidde tot een confrontatie van de bestaande Zorg en Welzijnsinstellingen en WIJEindhoven geleid door de gemeente. Hiermee werden de instellingen geplaatst in de strijd om te overleven. Gelukkig is het geen verloren jaar geworden. Het Lumens fundament hield stand en kwam weliswaar gehavend maar anderzijds toch ook versterkt uit de strijd. Omdat de Lumens Groep in zwaar weer kwam werd de Cliëntenraad nogal eens veroordeeld tot pappen en nathouden. Veel ideeën om structureel de kosten, met behoud van kwaliteit, te gaan beheersen haalden niet de beoogde prioriteit. Met als gevolg dat het kostenpeil niet duurzaam verlaagd wordt en de kwaliteit ervoor dreigt op te draaien. Dit betekent dat vele cliënten een aanvaardbaar minimum zullen moeten ontberen. Zo komen de senioren, na zich een leven lang te hebben ingezet voor de samenleving, er óók bij de Lumens Groep zeer bekaaid af. Veel van de ingezette veranderingen vormen nu nog in beperkte mate de basis voor duurzaamheid in Zorg en Welzijn. Andere pijlers met een meer structureel karakter zullen vanwege toekomst perspectief ook ter hand genomen moeten worden. De belangrijkste elementen hierin zijn het proactief handelen en het versterken van de zelfredzaamheid. Dit geheel onder borging van een breed geaccepteerd kwaliteitssysteem. Maar er is goede hoop. In het afgelopen jaar heeft de Lumens Groep door haar activiteiten laten zien dat zij de klanten nog meer inspraak willen bieden. De cliëntenraad zal in 2013 veel aandacht gaan besteden aan het betrekken van de achterban en de betekenis van vraaggericht werken

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. 1. Cliëntenraad en WMCZ 4

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. 1. Cliëntenraad en WMCZ 4 JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1. Cliëntenraad en WMCZ 4 2. Interne organisatie cliëntenraden 2.1 Lokaal niveau: locatieoverleg voor cliënten 5 2.2 Regionaal niveau: regionale

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

NCZ Nieuwsbrief 3 2011

NCZ Nieuwsbrief 3 2011 NCZ Nieuwsbrief 3 2011 Over nieuwe wetten in de zorg en internetmarketing. Inhoud: Voorwoord Nieuwe wetten voor de zorg Hoe we via regels tot kwaliteit van zorg denken te komen Een nieuw gezicht bij het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Strategisch Communicatie Beleidsplan

Strategisch Communicatie Beleidsplan Strategisch Communicatie Beleidsplan Op weg naar moderne, actieve en open communicatie met onze inwoners gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Communicatie Afdeling Bestuurszaken Visie op communicatie: De gemeente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen . Bestuur Aan het college van B&W van de gemeente Slochteren Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN r'~""~~~'" '-"'"1 CI;;~:;;I,:'"-- ')., / 1 1Appingedam i I ------'----.-.j I ingekomen (s-::'e-m-j. S:i::ch~;;~'f:,n

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Rapportage Kennis- en adviescentrum

Rapportage Kennis- en adviescentrum Rapportage Kennis- en adviescentrum 2011 20 maart 2012 In februari 2011 belt een moeder naar het Kennis- en adviescentrum van KansPlus. Haar dochter is al jaren afhankelijk van zorg bij een grote zorginstelling

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2013 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam

LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam Amsterdam, juni 2011 Auteurs: Mohammed Bensellam Sheila Chin Hester Veenhuijsen Begeleiding: Rik Peeters (Nederlandse School

Nadere informatie

Analyse op de dienstverlening van MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Rapport Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost

Analyse op de dienstverlening van MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Rapport Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost Analyse op de dienstverlening van MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Rapport Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost BMC maart 2013 K. Schofield BA Projectnummer: 035113 Correspondentienummer: OBD-0403-62221

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Ontwikkelingen 4. Organigram 7. Medewerkers 8. Verkoop en marketing 18. Stichting Kinderen en Ouders (peuterspeelzalen) 23

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Ontwikkelingen 4. Organigram 7. Medewerkers 8. Verkoop en marketing 18. Stichting Kinderen en Ouders (peuterspeelzalen) 23 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen 4 Organigram 7 Medewerkers 8 Verkoop en marketing 18 Stichting Kinderen en Ouders (peuterspeelzalen) 23 Pedagogiek en kwaliteit 27 Huisvesting 33 Ondernemingsraad

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

De cliënt centraal. Programmarapportage Dienstverlenende overheid

De cliënt centraal. Programmarapportage Dienstverlenende overheid De cliënt centraal Programmarapportage Dienstverlenende overheid De cliënt centraal Programmarapportage Dienstverlenende overheid Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 11/09 Datum december

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Kadernota December 2014

Kadernota December 2014 Kadernota December 2014 Oisterwijk Veilig 2015 2018 Kadernota Oisterwijk Veilig 2015-2018 - Pagina 2 van 9 Inleiding Oisterwijk heeft de doorlopende ambitie om een gastvrije gevarieerde gemeente te zijn,

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Stichting Dimence Groep

Stichting Dimence Groep Stichting WijZ Stichting tcentrum Stichting De Kern Stichting Dimence Jaarverslag Dimence Groep 2014 Stichting E. van Thüringen Stichting Transfore Stichting Dimence Groep Stichting Mindfit Voorwoord Resultaten

Nadere informatie

Aan: de leden van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

Aan: de leden van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: de leden van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 16 maart 2011 Ons kenmerk: 11.006/EL/HL Behandeld door: drs. E. Lange (0592) 365943 Onderwerp: aanbieding

Nadere informatie