Eerste ronde uur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste ronde 10.15 11.15 uur"

Transcriptie

1 Eerste ronde uur Oplossingsgericht werken activeert veranderingskracht bij kinderen Giralis groep, Suzanne Broere Leraren po De kracht van oplossingsgericht werken ligt in samenwerking en afstemming met kinderen, zodat die uiteindelijk zelf leren verantwoordelijkheid te dragen om tot oplossingen en ontwikkeling te komen. Tijdens de workshop maakt u kennis met deze manier van werken en wat het voor het onderwijs binnen de eigen groep kan betekenen. Krachtig Onderwijzen Bazalt Academie, Ab van den Bosch Leraren, IB-ers en directie po/vo Dankzij moderne technieken is veel bekend over de werking van de hersenen. De toepassing van deze kennis kan u helpen door te dringen in het brein van leerlingen en het complexe leren te ondersteunen. In deze workshop maakt u kennis met het pedagogisch gedachtegoed van Eric Jensen. Vanuit de kennis van de werking van het brein weet de leraar met welke strategieën hij een positieve invloed heeft op bijvoorbeeld de betrokkenheid van de leerlingen. Jensen heeft zijn aanbevelingen voor breinvriendelijk onderwijs samengevat in een aantal kernprincipes of handelingsvaardigheden waarmee u leerlingen in een optimale staat van leren kunt brengen. Met name het creëren van betrokkenheid en de werking van het geheugen staan hierbij centraal. Toepassing hiervan maakt van u een krachtige leraar. Registerleraar, doe mee! SONedutraining, Marcella Bekenkamp Leraren en directie, po/vo/mbo Sinds kort is het register voor leraren beschikbaar. Honderden leerkrachten hebben bijgedragen aan de opzet ervan. Nu zijn wij als leerkrachten aan zet. Hoe kan ik mij professionaliseren? Wat vinden wij belangrijke workshops, trainingen en opleidingen? We kunnen elkaar nu stimuleren door betere communicatie en met elkaar het onderwijsveld een moderne impuls te geven. In de workshop krijg je informatie over het register en hoe het werkt. We bespreken de voor- en nadelen zodat je zelf een weloverwogen besluit kunt nemen. Je krijgt informatie over de mogelijkheden die het register naast registratie nog meer biedt zoals onderlinge communicatie en info over de kwaliteit van aangeboden trainingen. Academie voor schoolleiderschap Penta Nova leraren en directie po/vo/mbo Drs. Lisette Uiterwijk, kerndocent De master Educational Leadership van Penta Nova leidt schoolleiders en teamleiders uit het po en vo op tot onderzoeksmatig schoolleider. In deze workshop wordt duidelijk hoe u als leidinggevende op een onderzoeksmatige wijze leiding kunt geven aan uw school of team met als doel de resultaten van de leerlingen te verbeteren.

2 Onderwijs met ICT, de rol van de onderwijskundige ICT-er in het PO Heutink ICT, Wouter Wurdemann Alle doelgroepen met affiniteit met de nieuwste ICT ontwikkelingen ICT toepassingen voor het onderwijs nemen een grote vlucht de komende jaren. Er komt veel op scholen af zoals WEB 2.0, cloud computing, glasvezel, educatieve games,tablets, touchscreens en sociale media. Hoe ga je met deze ontwikkelingen om als basisschool en welke keuzes maak je? Hoe en door wie wordt dat goed gecoördineerd? Deze tijd vraagt om een onderwijskundig ICT-er die goed op de hoogte is van al deze ontwikkelingen en deze binnen zijn of haar school een zinvolle plek geeft. Welke scholing is noodzakelijk? Theoretisch, praktisch en to the point. Computervaardigheden voor het onderwijs meten en aanleren met ICT-Updater Instruct, Wim Dommerholt en Hanh Nguyen Onderwijspersoneel In de workshop wordt gedemonstreerd hoe computervaardigheden van onderwijsgevenden en onderwijs ondersteunend personeel gemeten kunnen worden en hoe er vervolgens cursus op maat beschikbaar is via de online leeromgeving ICT-Updater. Deze leeromgeving bevat ondermeer cursussen voor Word, PowerPoint en Excel. In deze cursussen worden specifieke onderwijsvoorbeelden uitgewerkt. Een cursist ziet dus meteen waar de aangeleerde vaardigheden in de praktijk voor gebruikt kunnen worden. Naast cursussen voor Office-programma s zijn er didactiek cursussen. Dit zijn praktische cursussen voor mediawijsheid, nieuwe ontwikkelingen en het digitale schoolbord. Permanente educatie met e-learning Heutink Trainingen, Matthijs Akkenaar Leraren en directie, po Tijdens deze interactieve workshop krijgen bezoekers een goed beeld over een eigen academie of online opleidingsinstituut voor de eigen organisatie of school. Er komen diverse e-learning modulen zoals meldcode kindermishandeling, OGW,HGW en Social Media aan bod. De voordelen van uw eigen portal voor een school of schoolbestuur worden benoemd. Er wordt uitleg gegeven over het concept met 4 niveau's en behoeften: collectieve leerbehoefte, functionele leerbehoefte, talentontwikkeling en persoonlijk welzijn. Daarnaast wordt verteld over de visie achter Toetsing en registratie: LMS en wordt meer verteld over de opzet en de werking van Scans & metingen. Juridisch spreekuur (inschrijving is niet nodig) AOb juridische dienst Alle doelgroepen Klopt mijn salaris? Heb ik recht op buitengewoon verlof? Ben ik verplicht om op zaterdag te werken? Ben je klassenassistent en verricht je medische handelingen bij leerlingen? Weet dan wat je verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. Kortom, alle vragen over je werk en inkomen die niet aan bod komen in de workshops, kun je kwijt op het juridisch spreekuur. De juristen van de AOb geven aan de hand van een "quickscan" inzicht in je rechtspositie. Uiteraard geen urenlang gesprek maar een snelle diagnose waaruit in ieder geval zal blijken of je een zaak hebt. Het juridisch spreekuur is geopend in de pauzes en tijdens de workshops.

3 Passend onderwijs AOb-beleid, Helene Jansen leraren po Het bracht meer dan verontruste en protesterende leraren naar de Amsterdam ArenA: de voorstellen omtrent passend onderwijs van Minister Van Bijsterveldt. Inmiddels is het kabinet gevallen, maar zijn daarmee de plannen van de baan? Passend onderwijs is en blijft een speerpunt in het beleid van de AOb. Wat is de stand van zaken eind september? Hoe gaan we als professionals in het onderwijs verder vormgeven aan passend onderwijs op een manier die wij verantwoord vinden? Die vragen staan centraal tijdens de workshop. Omgaan met werkdruk voor het onderwijsondersteunend personeel AOb-scholing, Brigit Linsen oop De vakantie is nog maar net voorbij en je hebt alweer het gevoel dat de werkdruk te hoog is. Je voelt je ontevreden over de hoeveelheid klussen die je kan doen op een dag en maakt je zorgen over wat er allemaal blijft liggen. En dan komen collega's ook nog eens met extra klusjes. Herkenbaar? Dan is deze workshop iets voor jou! In deze workshop identificeren we waar voor jou de werkdruk in zit, krijg je handvatten om beter met werkdruk om te gaan en wisselen we tips uit zodat we van elkaar kunnen leren. Vergroot betrokkenheid met sociale media Social Media Wijs, Linda Vonhof Leraren en directie, po/vo/mbo Sociale media bieden een aanvullende wijze voor de school om in contact te komen met leerlingen en ouders. Hoe kunnen deze middelen ingezet worden om wederzijds meer betrokkenheid te creëren? Deze workshop gaat in op de mogelijkheden die sociale media bieden om te communiceren met leerlingen en hun ouders tijdens en buiten de les. Er worden een aantal aansprekende voorbeelden behandeld. Creatief denken AOb-scholing, Saskia van der Schaaf Alle doelgroepen Doe effe normaal, te duur, nachtje over slapen, geen tijd, niet concreet genoeg, hebben we al eens geprobeerd, ja maar, zetten we dit uur opzij. Creatief denken heeft niet aan idee-killers en houdt niet van sleur. Creatief denken zoekt juist nieuwe mogelijkheden en is gericht op de toekomst. Creatief denken wil het graag anders doen! In deze workshop maak je kennis met een aantal creatieve vaardigheden en attitudes. Help, een conflict! AOb-scholing, Willem Debets Alle doelgroepen Hoe ervaar je een conflict en hoe los je het op? Voordat je in een hoogoplopend conflict verzeild bent geraakt zijn er veel mogelijkheden om het tij te keren. Hoe zorg je ervoor dat je scherp op de inhoud bent, zonder angst om in conflict te komen? Welke valkuilen zijn er? Tijdens deze workshop geeft mediator Willem Debets tips en tricks om echt met elkaar in gesprek te gaan. Om verschillende belangen te onderkennen en bespreken vanuit verschillende posities, verantwoordelijkheden en

4 bevoegdheden. Scherp van de snede, maar zonder conflict. En als het dan toch uit de hand loopt, kan een mediator betrokkenen weer opnieuw met elkaar in gesprek brengen. Het keuzepensioen ABP 55 plus Bent u werkzaam binnen het onderwijs en geboren in of na 1947, dan zijn er mogelijkheden om uw pensioen op verschillende manieren te gebruiken. Ook wel keuzepensioen genaamd. De eerste werknemers uit het onderwijs hebben nu al aanspraak gemaakt op dit keuzepensioen. ABP wil u middels een pensioenvoorlichting optimaal informeren over de mogelijkheden, maar ook over de valkuilen van dit keuzepensioen. De school doorgelicht, de bekostiging en uitgave van uw vo-school AOb,Marten Kircz en Ron van den Hoek Onderwijspersoneel vo In ons decentrale stelsel hebben vo-scholen relatief veel vrijheid bij het besteden van hun budget. Veel mr-leden, en ook directieleden, hebben niet voldoende kennis van de bekostigingssystematiek en van de onderbouwing van de uitgaven van hun school om goed te kunnen beoordelen of voorgestelde aanpassingen in de bestedingen echt noodzakelijk zijn. In deze workshop krijgt u aan de hand van een speciaal ontworpen model inzicht in de inkomsten en uitgaven binnen het vo waardoor u op uw eigen school veel professioneler kunt meepraten over de besteding van de middelen, bijvoorbeeld bij de bespreking van het formatieplan. Heb ik hier iets aan? Andrea Kandel (Kandel video coaching) en Chris Voogd (xi-et) Alle doelgroepen A ja Alles wat ik leer rondom meer passend maken van onderwijs voor mijn leerlingen maakt me een betere professional. B nee Goed gedaan vind ik een mooi compliment. ja C Ik wil een manier leren om de motivatie en de leerrendementen bij mijn leerlingen te vergroten. D nee de leerling die specifieke feedback ontvangt wordt aan het denken gezet. Dat doe ik al. Aan bod komt vooral het geven van specifieke feedback aan leerlingen. Feedback is een van de belangrijkste factoren bij het leren, echter uit praktijkervaring en onderzoek blijkt dat onderwijsgevenden nog te weinig specifieke feedback geven aan hun leerlingen.

5 Wij laten je op een actieve manier gewaar worden van de manier waarop jij feedback geeft en hoe je de kwaliteit van de feedback kunt verhogen.daarbij gebruiken we beelden en synchroon coachen,net zoals we in onze coachingstrajecten en teamcursussen doen. Dit is een workshop waarin je kunt ervaren wat didactisch coachen is. Je krijgt geen uitgebreid theoretisch verhaal. Tot ziens, Andrea en Chris

6 Tweede ronde Vroeg Vreemde Talen Onderwijs - Classroom English Centrum Theo Thijssen, Mirjam Zevenboom leraren en directies po Studeren en werken in het buitenland is niks nieuws meer. De wereld om ons heen wordt steeds kleiner door de vele mogelijkheden van internet en sociale media. Een goede communicatie is hierdoor essentieel geworden. Een standpunt dat wordt ondersteund door de EU en de Nederlandse politiek. So, why wait? De vvtoe lessen zijn gemakkelijk in te vullen m.b.v. (internationale) methoden en lesideeën van het internet. Maar de eigen Engelse taalvaardigheid van het team blijkt voor sommige scholen nog een obstakel om volmondig voor vvtoe te kiezen. Een native speaker inzetten is geweldig! Maar meestal niet haalbaar, dus is een teamcursus Classroom English een must! Tijdens de workshop van krijgt u kort informatie over Vroeg Engels in het algemeen. Daarna vertellen wij u wat het verschil is tussen een cursus Algemene Engelse taalvaardigheid en een cursus Classroom English. Ook besteden we een groot deel aan een concrete voorbeeldles van de cursus Classroom English. Wij zullen ook kijken naar uw eigen taalvaardigheidsniveau (bij het Engels). Dit doen wij met behulp van een instaptoets, die u later thuis zelf kunt nakijken. Master Special Educational Needs, maatwerk naar individuele professionalisering Seminarium voor Orthopedagogiek, Ginny Vlieks Onderwijzend personeel en management, po/vo/so/mbo Centraal in de masteropleiding van het Seminarium voor Orthopedagogiek staan de eindkwalificaties, geformuleerd op drie niveaus van handelen: werken met en voor leerlingen werken in en voor de organisatie professioneel handelen en de beroepsontwikkeling. De praktijksituatie van onze studenten kennen overeenkomsten. Er zijn echter ook wezenlijke verschillen. Deze verschillen kunnen betrekking hebben op het werkveld, taken, rollen, posities en leerstijlen van studenten. Leervragen van studenten zijn derhalve divers. Tijdens de workshop Master SEN: maatwerk naar individuele professionalisering maakt u kennis met de wijze wij binnen onze opleiding recht doen aan deze diversiteit aan leervragen. Vervolgens nemen wij u mee in de wijze waarop een Master SEN binnen uw organisatie zorg kan dragen voor de professionalisering van zijn/ haar collega s, waardoor er geen sprake is van geïsoleerde kennis, maar van gedeelde kennis die garant staat voor goed onderwijs aan alle leerlingen.

7 Betere Leerprestaties met Dynamic SoundField Phonak BV, Roy Peters Leraren, directeuren en logopedisten, po/so Dynamic SoundField is klassikale versterking met voordelen voor zowel leerlingen als leerkracht. Het geeft een dramatische verbetering in het spraakverstaan en concentratie van de leerlingen. Voor een optimale leerervaring moeten leerlingen de stem van de leerkracht duidelijk kunnen horen. Door diverse factoren zoals grote groepen, drukke leerlingen en een ongunstige akoestiek is dit niet altijd mogelijk. Alle kinderen ondervinden hier hinder van en zijn daardoor minder aandachtig. In de VS en UK wordt SoundField al decennia lang met goede resultaten gebruikt in regulier en speciaal onderwijs. De leerkracht draagt een microfoontje en in het lokaal staat een luidspreker die de stem versterkt. De (unieke) automatische volumeregeling zorgt ervoor dat u altijd voldoende hoorbaar bent. Deze technologie voorkomt tevens stemklachten, een veelvoorkomende reden voor ziekteverzuim. Lees de ervaringen op Tijdens de workshop wordt het systeem getoond en worden wetenschappelijke studies toegelicht. Faciliteren en budgetteren van professionalisering van de leerkracht Teachers Channel, Klaas Bellinga leraren en directie, po/vo/mbo/hbo De focus van de onderwijsinspectie zal de komende jaren liggen op de kwaliteit van de leerkracht. Hoe kun je de continue ontwikkeling van de leerkracht op een laagdrempelige wijze faciliteren? En dat zonder dat het te veel geld kost? In deze sessie wordt ingegaan op de mogelijkheden van Teachers Channel om leerkrachten een rijke omgeving aan te bieden waarin ze zelfstandig met hun professionalisering aan de slag kunnen. Tegenvallende resultaten; de rol van de intern begeleider, directie en leerkracht en het doel van de ib-scan van de Lbib LBBO, Marja Cornelissen Leraren, directie en IB-ers De intern begeleider op een basisschool is bij opbrengstgericht- en handelingsgericht werken de spil in de kwaliteitscirkel. Maar als de school nu een 'zwak' krijgt van de inspectie op de indicatoren Zorg en Afstemming? Of als de Eindtoets CITO en/of de tussenopbrengsten onvoldoende is/zijn? Welke kansen en mogelijkheden zijn dan effectief? Wat is er nodig? Nieuwe vorm van nascholing bij nieuwste lesmethoden Heutink Trainingen, Justine Hoffman en Wouter Stiekema Leraren en directie, po Een leerkracht met veel ervaring in het onderwijs krijgt de laatste tijd veel nieuwe ontwikkelingen voor zijn of haar kiezen. Voorbeelden hiervan zijn: Serious gaming via de Rekentuin en Taalzee, GRooveMe (digibordmethode Engels leren met Popmuziek), nieuwe taalmethodes met intuïtieve leerkrachtdashboard, nieuwe methoden die verwerkingsvormen via de tablet aanbieden, nascholing door Live Online Seminiars, Digitaal Rapport via ParnasSys. Wat houden die nieuwe ontwikkelingen eigenlijk in, hoe werkt het en hoe kan je jezelf professionaliseren en nascholen om bij te blijven bij deze nieuwe ontwikkelingen?

8 The Crowd. Regie over je eigen professionalisering APS The Crowd, Michel van Ast alle onderwijspersoneel Bij The Crowd ben je in goed gezelschap. The Crowd is een open, professionele leergemeenschap voor onderwijsprofessionals die de regie voor een levenlang leren zoveel mogelijk in eigen handen willen nemen met gebruik van eigentijdse middelen. Je ontmoet elkaar via sociale media en in levende lijve. The Crowd is een netwerk waar leden van en met elkaar leren. Samen werk je aan inspirerende onderwijs voor de toekomst. The Crowd is een nieuw initiatief. In deze workshop maak je kennis met concept, werkwijze en effecten van de The Crowd. Een krachtige professionaliseringsbeweging van onderop. Via The Crowd heb je vakgenoten binnen handbereik: Master Leren en Innoveren Drs. Bas van den Berg, lector/studieleider leraren, po/vo/mbo/hbo De master Leren en Innoveren is een nieuwe educatieve master voor teacher leaders uit het primair, voortgezet en hoger beroepsonderwijs. In deze workshop ervaart u hoe u onderzoek in uw school kunt inzetten als innovatiestrategie. Omgaan met conflicten en agressie KOI opleidingen, Leo Keuvelaar alle onderwijspersoneel Onze moderne maatschappij vergt veel van docenten en oop. Jeugdigen zijn mondiger en gebruiken snel verbaal geweld om hun doel te bereiken. Ook het gebruik van fysiek geweld is helaas geen zeldzaamheid meer. Het wordt steeds lastiger om op adequate manier te reageren omdat we daar simpelweg niet in getraind zijn. In deze workshop leert u conflicten voor te zijn en hoe je pro-actief moet handelen. Door uitstraling, zelfverzekerdheid en proactief handelen kunt u tijdig signalen te herkennen kunt u beter reageren, waardoor het veiligheidsgevoel wordt bevorderd. Wij staan stil bij de risico s en effectieve en niet effectieve reacties op ongewenst gedrag. Handelen in plaats van vermijden, vertrouwen in jezelf, collega s en leidinggevenden. Mindfullness CED groep, Patries Dekkers alle doelgroepen Hoe zou het zijn om in de hectiek van alledag uw werk moeiteloos en met plezier te doen? Niet meer geleefd te worden, maar juist regie te ervaren? Greep te hebben op uw werk? Tevreden te zijn over uw prestaties? Balans te ervaren tussen werk en privé? Plezier te beleven aan werk? Tijdens deze workshop maakt u kennis met Mindfulness, en wat mindfulness voor u te bieden heeft in uw werksituatie en daarbuiten.

9 Digitale spoed is zelden goed AOb-advocaat, Frans Lathouwers leraren , msn, sms, twitter, hyves, facebook. O zo makkelijk en o zo snel. Even typen en daar gaat de boodschap cyberspace in. Geen tijd om de boodschap op fouten te controleren. Niet stilstaan bij de eventuele risico s. Moderne communicatie die niet meer weg te denken is uit de samenleving. Prachtige manieren om contacten te onderhouden. Maar er kleven risico s aan. Uitersten halen de kranten. De activiteiten van loverboys, onderwijspersoneel dat beticht wordt van vrijpostige contacten met leerlingen. Wat kan wel en wat kan beslist niet. Welke verantwoordelijkheid heb je met betrekking tot riskante digitale contacten van leerlingen. Heb je wel een taak? De uitdaging in het VO AOb-beleid, Ray Ramnewash onderwijspersoneel vo Beschrijving volgt. Juridisch spreekuur AOb-juridische dienst Alle doelgroepen Klopt mijn salaris? Heb ik recht op buitengewoon verlof? Ben ik verplicht om op zaterdag te werken? Ben je klassenassistent en verricht je medische handelingen bij leerlingen? Weet dan wat je verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. Kortom, alle vragen over je werk en inkomen die niet aan bod komen in de workshops, kun je kwijt op het juridisch spreekuur. De juristen van de AOb geven aan de hand van een "quickscan" inzicht in je rechtspositie. Uiteraard geen urenlang gesprek maar een snelle diagnose waaruit in ieder geval zal blijken of je een zaak hebt. Het juridisch spreekuur is geopend in de pauzes en tijdens de workshops. Kort lontje Kristalijn, Irma Hoen Onderwijspersoneel po We noemen het een kort lontje, maar wat is boosheid eigenlijk? Wat is de winst van gedrag dat vaak ook een hoop gedoe veroorzaakt? En welk gereedschap kun je de kinderen bieden om ontploffen te voorkomen? Tijdens deze workshop voor leerkrachten in het basisonderwijs ontdek je dat onder boosheid vaak andere emoties verstopt zitten. Er is ruimte voor het bespreken van jouw eigen voorbeelden. Na afloop beschik je over nieuw gereedschap en nieuwe inspiratie om met boosheid bij kinderen om te gaan. Deze workshop voor leerkrachten is een bewerking van mijn workshop BOOS voor kinderen. Irma Hoen, Het keuzepensioen ABP 55 plus Bent u werkzaam binnen het onderwijs en geboren in of na 1947, dan zijn er mogelijkheden om uw pensioen op verschillende manieren te gebruiken. Ook wel keuzepensioen genaamd. De eerste werknemers uit het onderwijs hebben nu al aanspraak gemaakt op dit keuzepensioen. De AOb wil u middels een pensioenvoorlichting optimaal informeren over de mogelijkheden, maar ook over de valkuilen van dit keuzepensioen.

10 Vergroot betrokkenheid met sociale media Social Media Wijs, Linda Vonhof Leraren en directie, po/vo/mbo Sociale media bieden een aanvullende wijze voor de school om in contact te komen met leerlingen en ouders. Hoe kunnen deze middelen ingezet worden om wederzijds meer betrokkenheid te creëren? Deze workshop gaat in op de mogelijkheden die sociale media bieden om te communiceren met leerlingen en hun ouders tijdens en buiten de les. Er worden een aantal aansprekende voorbeelden behandeld.

11 Derde ronde uur Mavo aan zee pakt de professionele ruimte Scholen aan zee, Hans van Beekum, Wiebo Bruinsma, Sipko van Sluis en Tom Fluitsma Onderwijspersoneel vo Hoe is het met uw professionele ruimte? Heeft u het gevoel dat u voldoende ruimte en zeggenschap heeft om uw vak als leraar goed uit te oefenen? En met wie deelt u die ruimte: collega s, teamleider, schoolleider, bestuur? En hoe gaat dat met professionele ruimte: krijg je die, neem je die? Mavo aan Zee heeft hier ideeën over. Een workshop vol informatie, discussie en praktische suggesties. In deze workshop verkent u samen met andere deelnemers het onderwerp professionele ruimte. Hans van Beekum, Wiebo Bruinsma en Sipko van Sluis vertellen u over de manier waarop zij professionele ruimte vorm geven. Daarbij is ook gelegenheid om vragen te stellen en te discussiëren. Ook bedenkt u in een flitsende brainstormsessie ideeën om op school aan de slag te gaan met professionele ruimte. In de workshop ontvangt u een folder met informatie over het project Bouwen aan professionele ruimte in het vo, dat de vo-raad en de onderwijsbonden op gang hebben gebracht. Ook ontvangt u een informatiefolder over de achtergrond van het professioneel statuut en de stand van zaken in wet- en regelgeving. De opbrengst van de brainstormsessie wordt later toegestuurd. Teach like a champion, elke leraar van goed naar geweldig. CED Groep, Frank Teunissen Leraren en (midden) management De Amerikaanse auteur van Teach Like a Champion, Doug Lemov, observeerde excellente leraren voor de klas en vatte hun succesvolle werkwijzen samen in een praktisch en bruikbaar boek. In Teach Like a Champion staat stap voor stap beschreven hoe je als leraar je didactische vaardigheden verder kunt ontwikkelen om effectiever onderwijs te geven. Hou houd je leerlingen betrokken bij de les? En hoe zorg je voor een goede sfeer en gedragscultuur in de klas? De 49 Teach-technieken zijn concreet en eenvoudig. Zoals doorvragen wanneer een leerling net niet helemaal het juiste antwoord geeft. Of rondlopen door de klas om leerlingen meer bij de les te betrekken. Weinig spectaculair misschien, maar het gaat erom wat werkt. En bovendien: wat voor de ene leraar wellicht vanzelfsprekend is, kan voor de ander een eyeopener zijn. Van de bliksembeurt tot de inrichting van het klaslokaal en van de juiste timing tot het boeiend inleiden van nieuwe onderwerpen. De belangrijkste technieken worden in deze workshop besproken en doorspekt met praktijkvoorbeelden en voorbeelddialogen tussen leraar en leerling. In deze workshop gaan we in op de belangrijkste uitgangspunten en werkwijzen van Teach Like a Champion en de wijze waarop je er in de praktijk mee aan de slag kunt.

12 Failliet of vermogend? Hoe rijk is mijn schoolbestuur nu echt! AOb, Paul Hellings, Bert de Waal en Robert Sikkes alle onderwijspersoneel, medezeggenschapsraden Afgelopen jaar ging voor het eerst een basisschool failliet en roc Amarantis bijna. Ondertussen zijn er ook nog scholen die hun geld oppotten. Hoe krijgt personeel greep op de schoolfinanciën? Deze AObworkshop helpt u op weg om de risico s in kaart te brengen of de overschotten te traceren. Zorgleerlingen: is speciale aanpak nodig? Docent en trainer, Leonore Elferink leraren po en vo In mijn klas heb ik 28 leerlingen, 23 van die leerlingen ontwikkelen zich normaal. Ik kan ze alleen niet de aandacht schenken die ze nodig hebben. Ik ben erg druk met 5 zorgleerlingen in de klas. Twee van deze leerlingen, 1 met ODD en 1 met ADD, hebben nu nog een rugzakje en een ambulant begeleider, die mij ondersteunt. Dat is prettig, want deze leerlingen zijn best moeilijk te hanteren, helemaal in zo n grote klas. Verder is er een meisje van wie de ouders in scheiding liggen en een heftige scheiding. Van een andere leerling is het broertje een half jaar geleden overleden. En niet te vergeten Sabine met zware dyslexie. Soms zie ik door de bomen het bos niet meer. Schenk ik deze zorgleerlingen speciale aandacht, dan krijgt de rest minder broodnodige aandacht. Besteed ik meer aandacht aan de anderen, dan vallen ze tussen de wal en het schip of loopt hun gedrag volledig uit de hand. Hoe kan ik aandacht schenken aan alle leerlingen, zodat ze allemaal kunnen leren en ook nog een prettige tijd op school hebben? Duurzaam succesvol werkgedrag voor opbrengstgericht werk (personeelszorg bij opbrengstgericht werk) Centrum Theo Thijssen, drs. Rob Gertsen leraren, directies en IB-ers, po De werkzaamheden in de school worden momenteel sterk bepaald door de aandacht voor opbrengstgericht werken. De resultaten van leerlingen staan in de spotlights. Wellicht dat er te weinig aandacht is voor bekwaamheden waarover de leraar en de leerling dient te beschikken om aan de eisen die opbrengstgericht werken met zich meeneemt te kunnen voldoen. OGW dat duurzaam en succesvol is, maar ook op een gezonde wijze langere tijd kan worden gerealiseerd, is alleen mogelijk als niet alleen de oppervlakkige resultaten (het topje van de ijsberg) in beeld zijn. Het is ook van belang dat duidelijke wordt wat de onderliggende kwaliteiten, waarden en normen, emoties en persoonlijkheidskenmerken en kansen op succesvol OGW-gedrag zijn (dat wat zich onder de waterspiegel afspeelt). Het gaat niet alleen om OGW bekwaam te worden maar ook om OGW bekwaam te blijven. Dit geldt zowel voor de leraar als de leerling. Als je weet welke aspecten een rol spelen, kun je iets van de OGW bekwaamheid onder de waterspiegel herkennen als iemand aan het werk is. Met behulp van het model Duurzaam succesvol werkgedrag kan in de praktijk gekeken en vastgesteld worden welke aspecten voor duurzaam succes herkenbaar zijn in het OGW werkgedrag van leraar en leerling (begeleider en leidinggevende). Tijdens de workshop leert u, vanuit de verschillende posities (leerling, leraar, begeleider en leidinggevende) werken met de verschillende lagen in het model duurzaam succesvol werkgedrag.

13 Claim uw ruimte, het professioneel statuut helpt daarbij AOb-beleid, André Steenhart alle personeel bve Onderwijs geven doe je met je collega's. Professionals, die het beste willen voor leerlingen. Samen overleggen over de inhoud, de werkwijze, de pedagogische aanpak. Je vak bijhouden, met elkaar overleggen en bij elkaar kijken hoe het nog beter kan. Heb je daar een statuut of reglement voor nodig? Ga je daarop wachten, of ga je met elkaar het gesprek aan? In deze workshop komt aan de orde wat professionele ruimte is, hoe je die invult en hoe dat werkt binnen onderwijsteams. De workshop wordt gegeven door André Steenhart, van oorsprong onderwijzer en tegenwoordig bestuurder bij de AOb. Hou toch op met schrijven.!? Kinderhandschrift? Kun je daar iets aan zien?? Instituut Haenen v/d Hout, Hans van Zuijlen, Charlotte Servatius, Jenny Schotman, Greetje Arends Leraren, RT- ers/ib-ers, po vanaf groep 3 Korte theoretische uitleg over schrijfpedagogische hulp en de mogelijke doelgroepen. Voorbeelden uit de praktijk met hun resultaten. Praktijk oefeningen en aanvullende info over SPH als cadeautje. Faciliteren en budgetteren van professionalisering van de leerkracht Teachers Channel, Klaas Bellinga leraren en directie, alle sectoren De focus van de onderwijsinspectie zal de komende jaren liggen op de kwaliteit van de leerkracht. Hoe kun je de continue ontwikkeling van de leerkracht op een laagdrempelige wijze faciliteren? En dat zonder dat het te veel geld kost? In deze sessie wordt ingegaan op de mogelijkheden van Teachers Channel om leerkrachten een rijke omgeving aan te bieden waarin ze zelfstandig met hun professionalisering aan de slag kunnen. De do's and dont's rondom social media AOb-Academie, Philippe Abbing / Katja van Well alle onderwijspersoneel Ze zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij: Facebook, Twitter, Hyves en andere sociale media. 30% van de docenten geeft aan interesse te hebben voor sociale media, 95% van de leerlingen geeft aan niet meer zonder te kunnen. Leerlingen hebben op deze manier met de hele wereld contact. Maakt u gebruik van sociale media in de klas? Wat zijn de kansen, wat zijn de bedreigingen? Deze workshop biedt u handvatten, ideeën en inspiratie voor het gebruik van sociale media in de klas. Neem uw open houding, goede ideeën en uw tablet of smartphone mee. Vanuit de AOb-academie Geef me de 55! "Hoe ga ik nog een aantal jaren 'lekker 'werken? APS, Hans Kok 55 plus, alle sectoren Je bent ervaren en deskundig. Toch loop je als oudere leerkracht tegen een aantal zaken aan: Hoe blijf ik gezond en vitaal? Hou houd ik plezier in en betrokkenheid bij mijn werk? Wat is mijn plaats in en bijdrage aan de organisatie? En welke competenties vragen onderhoud? Deze workshop biedt manieren om in de laatste fase van de loopbaan van docent of leerkracht met energie en plezier een bijdrage te leveren aan de school en aan de ontwikkeling van leerlingen. De rol van de leraar/werknemer komt aan bod evenals de rol van schoolleiding/de afdeling Personeel & Organisatie.

14 Mindfullness CED groep, Patries Dekkers Alle doelgroepen Hoe zou het zijn om in de hectiek van alledag uw werk moeiteloos en met plezier te doen? Niet meer geleefd te worden, maar juist regie te ervaren? Greep te hebben op uw werk? Tevreden te zijn over uw prestaties? Balans te ervaren tussen werk en privé? Plezier te beleven aan werk? Tijdens deze workshop maakt u kennis met Mindfulness, en wat mindfulness voor u te bieden heeft in uw werksituatie en daarbuiten. Andere tijden op de basisschool AOb-scholing, Reinout Jaarsma Onderwijspersoneel po Wat betekenen andere schooltijden voor ouders, leerlingen en leraren? In de discussie rond schooltijden lijkt het belang van ouders doorslaggevend te zijn, maar het gaat er natuurlijk om wat het beste is voor de leerling. Op welk moment van de dag leren zij het meest effectief en hoe kunnen schooltijden daarop aansluiten? Wat zijn daarbij de gevolgen voor de leraren? En hoe verhoudt zich dit met de cao-po? Tijdens deze workshop zullen we praten over de verschillende visies omtrent geschikte leermomenten, het daarbij horende besluitvormingsproces en het aandeel van de personele geleding van de medezeggenschapsraad. De professionals dat zijn wij! AOb, Marten Kircz Leraren vo Keizer in eigen klaslokaal of als team professionaliseren? Er is een cultuurverschil tussen de oude en de jonge generatie leraren. Hoe kun je dit verschil benutten bij het invullen van professionalisering binnen een school? Marten Kircz, hoofdbestuurder VO, gaat uit van de kracht van het team. Het team dat specialisme en professionaliteit uitstraalt en de zeggenschap durft te nemen over de eigen professionalisering. In deze workshop zullen inspirerende suggesties worden gegeven voor het invullen van de professionele ruimte binnen een school. Creatief denken AOb-scholing, Saskia van der Schaaf alle onderwijspersoneel Doe effe normaal, te duur, nachtje over slapen, geen tijd, niet concreet genoeg, hebben we al eens geprobeerd, ja maar, zetten we dit uur opzij. Creatief denken heeft niet aan idee-killers en houdt niet van sleur. Creatief denken zoekt juist nieuwe mogelijkheden en is gericht op de toekomst. Creatief denken wil het graag anders doen! In deze workshop maak je kennis met een aantal creatieve vaardigheden en attitudes. Symposium Arbeidsrecht en Onderwijsrecht ter gelegenheid van de 65 ste verjaardag van Frans Brekelmans, bestuursadviseur van de AOb Sprekers: prof. mr. P.W.A. Huisman, prof. mr. drs. B.P. Vermeulen, prof. dr. K. Boonstra Onderwijspersoneel geïnteresseerd in bestuursrecht en onderwijsrecht LET OP: dit symposium begint eerder: in plaats van Frans Brekelmans is bestuursadviseur van de AOb én onderwijsarbeidsjurist. In het symposium ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag staat het onderwijs- en arbeidsrecht dan ook centraal. De drie lezingen hebben als onderwerpen : flexibele arbeidsrelaties, de juridische positie van de leraar van status naar statuut, naar een wet op het leraarschap en de uitdagingen aan het onderwijsrecht.

15 Ronde uur Iedere docent een schoolleider Centrum Nascholing Amsterdam, Ben van der Hilst leraren en directie vo In ieder onderzoek komt naar voren dat docenten het meest last hebben van de organisatie. Het beroep zelf is prachtig, maar door de beroerde organisatie is er weinig lol aan te beleven. Dat is erg jammer en onnodig. De twee belangrijkste aspecten van de schoolorganisatie zijn de onderwijslogistiek (het rooster e.d.) en de arbeidsorganisatie (teams, secties, directie, zeggenschap, etc). De kennis over deze twee organisatieaspecten is tamelijk mager bij docenten. De workshop beoogt enthousiasme op te brengen voor deze twee organisatieonderdelen, zodat deelnemers in hun eigen situatie beter kunnen sturen op verbetering ervan. De Möbiusband van Opbrengst gericht werken (kwaliteitszorg bij opbrengstgericht werk) Centrum Theo Thijssen, Tjerk de Boer leraren, directies, intern begeleiders, po Op veel scholen zijn trajecten gestart gericht op het optimaliseren van opbrengsten. Al of niet aan de hand van een extern deskundige. Beter is dat scholen dit zelf doen. Teamscholing rondom kwaliteitszorg bij Opbrengstgericht werken werkt daarbij ondersteunend. Het gaat in de teamscholing om kennis en inzicht in recente theorie, het toepassen van verkregen inzicht, de fasen evaluatieve cyclus: in kaart brengen van huidige en wenselijke situatie in eigen school, opbrengstgerichte dialoog: in gesprek met collega s over kwaliteit en inzichten in effectieve onderwijsaanpak opgebied van didactiek/schoolontwikkeling. Tijdens de workshop krijgt u kort informatie over aspecten van kwaliteitszorg bij OGW en input over kwaliteitszorg bij OGW. Ook gaat u aan de hand van stellingen in discussie over het onderwerp kwaliteitszorg bij OGW. Tot slot krijgt u stof tot nadenken wat betreft Alles is Data. Lesgeven in Lombok AOb internationaal, Anne Seuren leraren po Tijdens deze workshop vertelt Anne Seuren, leraar in het primair onderwijs over haar lesgeefervaring op Lombok in Indonesië. Ze vertelt over de verschillen die er zijn, de taalbarrière, maar ook over de vele gelijkenissen. Kinderen zijn immers kinderen; ze halen overal ter wereld dezelfde streken uit en stellen dezelfde vragen. Flexibel zijn blijkt één van de belangrijkste eigenschappen voor een Nederlandse leraar om in een ander land les te geven. En hoe kunnen we in Nederland beter omgaan met een taalbarrière en cultuurverschillen in de klas? Flexibel kunnen inspelen op de situatie, boven de stof staan en je goed kunnen inleven in de situatie, belevingswereld en mogelijkheden van de kinderen en hun omgeving, dat zijn de kernpunten van goed onderwijs!

16 Hoogbegaafd, en dan AOb, Rilana Beumkes leraren po en vo Joost is 12 en hoogbegaafd, maar eigenlijk merk ik daar niet zoveel van. Ja, hij is heel slim, op het irritante af soms, maar zijn cijfers laten dat niet zien. Die zijn eigenlijk behoorlijk laag. Als hij zo doorgaat heeft hij zelfs een paar onvoldoendes op zijn rapport. Verder heeft hij weinig aansluiting in de klas. Het lijkt wel of hij niet weet hoe hij contact moet maken met de andere leerlingen in de klas. Ik kan hem soms totaal niet bereiken. Ik vraag me af of hij eigenlijk wel contact wil maken. Zijn gedrag is zorgelijk. Ik kan wel zien dat hij goed is in rekenen, zelfs wiskunde en andere exacte vakken. Ik weet alleen niet hoe ik hem zover kan krijgen dat hij ook gaat presteren, maar belangrijker dat hij zich prettig voelt op school en in de klas. Professionalisering: resultaat van teamwerk! Kwintessens, Jeroen Hoogerwerf Leraren, directie en IB-ers, po Leren door dingen te doen in de praktijk geeft vaak meer resultaat dan door alleen maar te lezen of een cursus te volgen. Vanuit kennis over zichzelf kan een leraar inzien op welke terreinen hij of zij meer zou willen leren door te doen. Een beetje theorie is natuurlijk altijd nodig, maar het uitgangspunt van blijft toch dat je aan de slag moet in de praktijk. Om het vak echt goed onder de knie te krijgen. Aan de hand van de opzet van de uitgave Leraren en competenties wordt in deze workshop een integrale aanpak geboden voor het werken aan competenties met het hele team. Voor de directeur worden antwoorden gegeven op vragen als: Hoe bed ik competenties in de gesprekkencyclus in? Welke gevolgen hebben competenties voor mijn personeelsbeleid? Hoe zet ik een bekwaamheidsdossier op? En voor de leraar: Waarom moet ik werken aan mijn competenties? Hoe kan ik werken aan mijn competenties? Hoe houd ik een lerarenportfolio bij? De workshop en de uitgave Leraren en competenties gaan uit van drie invalshoeken: omgaan met kinderen, omgaan met ouders en omgaan met collega s. Professionalisering start met een goede visie op het aan de slag gaan met hele team. Teamwerk geeft het beste resultaat! Humor in de klas, een serieuze zaak Leraar Bär Derkx alle doelgroepen Op organiseerde Bär Derkx op het Lyceum Bisschop Bekkers in Eindhoven een geslaagde conferentie over humor in het onderwijs. De vraag is op welke wijze de humor en de lach (nog) beter tot hun recht kunnen komen in de klas. In de workshop wordt de vraag gesteld of en op welke wijze de humor en de lach bij kunnen dragen aan betere onderwijsresultaten. Deelnemers wisselen de eigen humor en lach ervaringen uit. En er mag natuurlijk gelachen worden!

17 Omgaan met conflicten en agressie KOI opleidingen, Leo Keuvelaar Alle doelgroepen Onze moderne maatschappij vergt veel van docenten en oop. Jeugdigen zijn mondiger en gebruiken snel verbaal geweld om hun doel te bereiken. Ook het gebruik van fysiek geweld is helaas geen zeldzaamheid meer. Het wordt steeds lastiger om op adequate manier te reageren omdat we daar simpelweg niet in getraind zijn. In deze workshop leert u conflicten voor te zijn en hoe je pro-actief moet handelen. Door uitstraling, zelfverzekerdheid en proactief handelen kunt u tijdig signalen te herkennen kunt u beter reageren, waardoor het veiligheidsgevoel wordt bevorderd. Wij staan stil bij de risico s en effectieve en niet effectieve reacties op ongewenst gedrag. Handelen in plaats van vermijden, vertrouwen in jezelf, collega s en leidinggevenden. Professionele ruimte, informeel leren en leiderschap LOOK - Open Universiteit, Isabelle Diepstraten Onderwijspersoneel In deze workshop willen we dieper in gaan op de bevindingen van de review studie die is uitgevoerd door LOOK. Meer specifiek willen wij met u verkennen hoe de professionele ruimte van leraren op het gebied van professionalisering is te vergroten (denk bijvoorbeeld aan meer zeggenschap geven aan docenten teams) en welke rol de leidinggevende hier dan bij zou moeten spelen. Waar zou een leidinggevende bijvoorbeeld nog wel op moeten sturen? Daarnaast willen wij met u ingaan op meer informele vormen van professionalisering, die een leraar binnen zijn professionele ruimte zou kunnen oppakken. De waarde van dynamisch reflecteren voor onderwijsprofessionals Centrum Archimedes, Corma Ruijgrok Onderwijspersoneel In deze workshop gaat Corma Ruijgrok, docent en trainer van Hogeschool Utrecht, in op de vraag: hoe maak je een organisatie werkelijk tot lerende organisatie? Uitgangspunt hierin is volgens haar een positieve en ontwikkelingsgerichte benadering waarin dynamisch reflecteren mensen aanzet het beste uit zichzelf en anderen te halen. Concrete richtinggevende instrumenten zoals de LOLL- en COOLcard kunnen daarbij zowel de individuele professional als de organisatie als geheel helpen om competenter te worden in verbondenheid en richting te geven aan leer- en ontwikkelingsprocessen in de school. Leraar 3.0, de betrokken professional die leerlingen gelijke kansen biedt APS, Iko Doeland leraren en directie De 21ste eeuw is in een rap tempo gestart. Veel sociaal-technologische, maatschappelijke en wereldwijde ontwikkelingen hebben consequenties voor het beroep leraar. Hoe bereiden we leerlingen voor op een samenleving die we niet precies kennen? Moeten we mee in zich al maar opschroevende eisen? Of stappen we daar overheen en doet leraar 3.0 hele andere dingen? In deze workshop komt de cruciale rol van de leraar in de huidige tijd ter sprake. Het is de professional, de vitale en trotse bron die leerlingen leert verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven in een wereld vol keuzemogelijkheden en verleidingen. De vakman en vakvrouw die vanuit de eisen die de 21ste eeuw stelt, ieder kind de gelegenheid geeft zijn talenten te ontwikkelen. U kunt rekenen op een gesprek over de vraag: zet de leraar het onderwijs in de 21ste eeuw naar zijn hand of is het andersom? En wat is voor u de leraar in de 21ste eeuw?

18 Digitale spoed is zelden goed AOb-advocaat, Frans Lathouwers Onderwijspersoneel , msn, sms, twitter, hyves, facebook. O zo makkelijk en o zo snel. Even typen en daar gaat de boodschap cyberspace in. Geen tijd om de boodschap op fouten te controleren. Niet stilstaan bij de eventuele risico s. Moderne communicatie die niet meer weg te denken is uit de samenleving. Prachtige manieren om contacten te onderhouden. Maar er kleven risico s aan. Uitersten halen de kranten. De activiteiten van loverboys, onderwijspersoneel dat beticht wordt van vrijpostige contacten met leerlingen. Wat kan wel en wat kan beslist niet. Welke verantwoordelijkheid heb je met betrekking tot riskante digitale contacten van leerlingen. Heb je wel een taak? Het lerarenregister AOb-beleid, Wouter van der Schaaf Leraren Sinds begin dit jaar bestaat een register voor leraren werkzaam in het PO, VO en MBO. Het register is eigendom van de leraren en baseert zich op vrijwillige inschrijving. Leden van de AOb spelen een belangrijke rol bij de vormgeving van het register. Hoe is het register tot nu toe ontvangen? Wat zijn de ambities? Gaat het register een belangrijk instrument worden voor de professionele ontwikkeling van de leraren? Gaat het leiden tot meer zeggenschap van leraren over de mogelijkheden en middelen tot professionalisering? Vragen over de kern van ons beroep: de professionele agenda. Inspirerende docenten Windesheim, Edith Roefs leraren bve en hbo Leren is een proces waarin de leerling niet alleen kennis tot zich neemt en vaardigheden ontwikkelt, maar waarin hij zijn kijk op zichzelf en de wereld verandert, waarin hij zich ontwikkelt tot een individu die met eigenheid, autonomie en verantwoordelijkheid kan handelen. Een opleiding die hier aan bijdraagt heeft docenten nodig die zich inzetten voor de ontwikkeling van de hele persoon in een inspirerend wederzijds contact. Edith Roefs, docent en onderzoeker op Hogeschool Windesheim doet sinds vier jaar onderzoek naar inspirerende docenten. In deze workshop krijgt u verschillende ingrediënten aangereikt van inspirerend docentschap. Er wordt gebruik gemaakt van uitspraken van studenten en verhalen van docenten, die een concrete invalshoek bieden om uzelf als docent een spiegel voor te houden. In debat met je leidinggevende, speciaal voor het HBO AOb, Brigit Linssen en Frans Coppelmans Leraren hbo Je wilt je leidinggevende overtuigen van een voorstel, maar je komt net een stukje overtuigingskracht tekort. Of je hebt een meningsverschil tijdens een functioneringsgesprek en het lukt onvoldoende je argumenten voor het voetlicht te brengen. Of je wilt onderzoeken hoe welke argumenten in een discussie steekhoudend zijn. Als je dit herkent... dan is deze workshop iets voor jou! In deze workshop leer je je argumenten op te bouwen en overtuigingsmiddelen adequaat in te zetten. In deze workshop wordt gewerkt met afwisselend theorie en oefeningen

19 Het mooiste beroep van de wereld Ministerie OCW, minister Marja van Bijsterveldt en AOb-Groene Golf Tim Bartlema Uitsluitend jonge docenten tot 30 jaar LET OP: deze workshop is van tot uur

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Cursussen, conferenties en advies Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Overzicht cursusaanbod voor (startend) personeel in het onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing De AOb

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 396 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Het boek is zeer geschikt voor wie wil nadenken over modern onderwijs en daar is E- Learning een modern onderdeel van.

Het boek is zeer geschikt voor wie wil nadenken over modern onderwijs en daar is E- Learning een modern onderdeel van. Het boek is zeer geschikt voor wie wil nadenken over modern onderwijs en daar is E- Learning een modern onderdeel van. Aad van der Drift Onderwijs ICT Nieuws Verkrijgbaar bij uitgeverij Leuker.nu Klik

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

Nieuw! : Kies je eigen programma

Nieuw! : Kies je eigen programma Informatiebijeenkomst 2015 Lucas Onderwijs Master Sen opleiding Nieuw! : Kies je eigen programma Lucas Onderwijs & het Seminarium voor Orthopedagiek regio Zuidwest-Nederland Seminarium: Innovatief opleiden!

Nadere informatie

Doe mee met de Onderwijscoöperatie

Doe mee met de Onderwijscoöperatie Doe mee met de Onderwijscoöperatie Vanwege een carrièreswitch werkt Ramon Moorlag nu in het onderwijs als leraar, community manager van Leraar24 en is hij lid van de Lerarenadviesraad. Een uiterst interessante

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt nieuw in mijn functie, had ik snel en goed overzicht wat er speelde in mijn team ik heb met COSMO in kaart waar ik zelf voor sta we zien een grote groei van de ontwikkelingen in de teams nu hebben we veel

Nadere informatie

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen verantwoord veranderen Werk maken van duurzame inzetbaarheid vbent.org - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen Met meetbaar én voelbaar resultaat Naar een duurzame en vitale

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Een masteropleiding als bijdrage aan kennisbenutting en verspreiding door leraren

Een masteropleiding als bijdrage aan kennisbenutting en verspreiding door leraren Een masteropleiding als bijdrage aan kennisbenutting en verspreiding door leraren HENK SLIGTE WOUTER SCHENKE 405-15-541: Docenten creëren en benutten kennis voor onderzoek en praktijk Dit onderzoek Welke

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

"Hoe verhoog ik de ouderbetrokkenheid binnen een digitale omgeving" Workshop Basisschoolnet.nl. Adaptief naar een goed schooladvies Workshop ROUTE VO

Hoe verhoog ik de ouderbetrokkenheid binnen een digitale omgeving Workshop Basisschoolnet.nl. Adaptief naar een goed schooladvies Workshop ROUTE VO "Hoe verhoog ik de ouderbetrokkenheid binnen een digitale omgeving" Workshop Basisschoolnet.nl Adaptief naar een goed schooladvies Workshop ROUTE VO Bètaberoepen in de les Workshop Hogeschool Utrecht Betere

Nadere informatie

Conferentie: 23 mei 2012. Wat levert het op? Opbrengsten van opbrengstgericht werken voor leerlingen, de school en u. Overzicht workshops

Conferentie: 23 mei 2012. Wat levert het op? Opbrengsten van opbrengstgericht werken voor leerlingen, de school en u. Overzicht workshops Conferentie: 23 mei 2012 Wat levert het op? Opbrengsten van opbrengstgericht werken voor leerlingen, de school en u Overzicht workshops Workshops Workshopleider Organisatie Titel workshop 1. Dr. Margot

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl. Begeleiden van pabostudenten

Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl. Begeleiden van pabostudenten Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl Begeleiden van pabostudenten Dit stuk geeft je handvatten bij de begeleiding van een pabostudent. Als

Nadere informatie

) en geeft het handvatten om via coaching te werken aan collegialiteit. en professionaliteit (domein 4 ).

) en geeft het handvatten om via coaching te werken aan collegialiteit. en professionaliteit (domein 4 ). Focus op professie Zoekt u een effectieve aanpak om de prestaties van leerlingen te verbeteren? Stelt u het vakmanschap van leraren daarin centraal? Wilt u werken aan sleutelfactoren zoals effectief klassenmanagement,

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

YoungWorks. weet wat jongeren beweegt. & leerconcepten

YoungWorks. weet wat jongeren beweegt. & leerconcepten YoungWorks Academy weet wat jongeren beweegt ONderwijs & leerconcepten InhoudsOpgave 5 YoungWorks Academy, onderwijs en leerconcepten 9 Thema s & Lezingen en presentaties 10 Workshops en trainingen 12

Nadere informatie

Alle uitspraken/ antwoorden van ouders op onderwijscafé OPONOA, 26/10. Per vraag in volgorde van belangrijkheid (antwoorden zijn gewogen).

Alle uitspraken/ antwoorden van ouders op onderwijscafé OPONOA, 26/10. Per vraag in volgorde van belangrijkheid (antwoorden zijn gewogen). Bijlage bij verslag oudercafé OPONOA 26 oktober 2016 Aan : CvB, klankbordgroep (verspreiding bepalen in klankbordgroep) Betreft : Impressie en uitkomsten oudercafé 26 oktober 2016 Datum: : 28 oktober 2016

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Smartphone of tablet? Open de browser en ga naar:

Smartphone of tablet? Open de browser en ga naar: Smartphone of tablet? Open de browser en ga naar: http://etc.ch/vkrr Toetsen van de Toekomst Saskia Wools manager prototyping, Cito Agenda Onderwijs 2032 Hoger Onderwijs in 2032 Q&A Smartphone of tablet?

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO

scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO 2 Informatie over de scholingsmogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO voortgezet onderwijs Uit een grootschalig

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk Gandhitraining Ongekende effecten in de praktijk Van persoonlijk naar inspirerend leiderschap Wil je jouw persoonlijke leiderschap verdiepen tot inspirerend leiderschap; je ambities vormgeven en anderen

Nadere informatie

Leve de competente coach!

Leve de competente coach! Silvia van Schaik-Kuijer Leve de competente coach! Van competentieanalyse naar ontwikkelplan Inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 Deel 1 Algemene informatie over Leve de competente coach! Coachen en coachcompetenties:

Nadere informatie

Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw

Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw Vier jaar onderzoek naar onderzoeksmatig leiderschap: welke inzichten levert het op? Meta Krüger Lector leiderschap in het onderwijs Inhoud lezing

Nadere informatie

1. Wat is je huidige werksituatie in het onderwijs? 2. Wil je een volgende stap maken in je loopbaan?

1. Wat is je huidige werksituatie in het onderwijs? 2. Wil je een volgende stap maken in je loopbaan? Table. Wat is je huidige werksituatie in het onderwijs? Werkend Werkzoekend 37 63 95, 95, 95, 2. Wil je een volgende stap maken in je loopbaan? Misschien N.v.t. 975 8 464 84 29,2 24,3 43,9 2,5 29,3 24,3

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO

scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO 2 Informatie over de scholingsmogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO voortgezet onderwijs Uit een grootschalig

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Conferentie Passend Onderwijs, hoe doe ik dat? Datum: 18 maart 2015 Tijd: 16.00 19.30 uur Plaats: Prisma College, Kaliumweg 2, 3812 PT Amersfoort

Conferentie Passend Onderwijs, hoe doe ik dat? Datum: 18 maart 2015 Tijd: 16.00 19.30 uur Plaats: Prisma College, Kaliumweg 2, 3812 PT Amersfoort Conferentie Passend Onderwijs, hoe doe ik dat? Datum: 18 maart 2015 Tijd: 16.00 19.30 uur Plaats: Prisma College, Kaliumweg 2, 3812 PT Amersfoort Workshop beschrijvingen 1) Iedereen aan boord- zonder u

Nadere informatie

Creatief leiding geven en Opbrengstgericht werken

Creatief leiding geven en Opbrengstgericht werken Creatief leiding geven en Opbrengstgericht werken SOK, 7 december 2012 Harm Klifman 1 Wat gaan we doen? Vaststellen wat Opbrengst Gericht Werken(OGW) is Onderzoeken waarom OGW een trend is Als opstapjes

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Professionele leergemeenschap in het primair onderwijs. Myriam Lieskamp CNV Onderwijs

Professionele leergemeenschap in het primair onderwijs. Myriam Lieskamp CNV Onderwijs Professionele leergemeenschap in het primair onderwijs Myriam Lieskamp CNV Onderwijs Programma Wat is onderwijs 2032? Vijf niveaus van hoog betrouwbare scholen Wat is een professionele leergemeenschap

Nadere informatie

30 DAGEN FOCUS TRAINING

30 DAGEN FOCUS TRAINING BROCHURE 30 DAGEN FOCUS TRAINING Voor medewerkers van woningcorporaties In samenwerking met de corporatie-academie Informatie colofon en aanmeldprocedure: zie einde brochure Simpel en snel leren op je

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Stuurgroep Jong

Nieuwsbrief. Stuurgroep Jong Nieuwsbrief Stuurgroep Jong IN DIT NUMMER Even voorstellen: Stuurgroep Jong Wat doet CNV onderwijs voor Jou? Op reis met Edukans Invallen Even wat anders! Nieuws: - Event 2014 - Netwerkbijeenkomsten Vacature

Nadere informatie

De AOb krijgt veel vragen over de Wet Beroep Leraar. Wij hebben de meest gestelde vragen voor jullie onder elkaar gezet.

De AOb krijgt veel vragen over de Wet Beroep Leraar. Wij hebben de meest gestelde vragen voor jullie onder elkaar gezet. 25 augustus 2017 Vragen en antwoorden over Wet Beroep Leraar De AOb krijgt veel vragen over de Wet Beroep Leraar. Wij hebben de meest gestelde vragen voor jullie onder elkaar gezet. 1. Wanneer gaat de

Nadere informatie

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek,

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, 4 INZICHTEN De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, waarbij 37 trainers en coaches een seizoen lang intensief zijn gevolgd. Dit onderzoek

Nadere informatie

HR-beleid en de verschillende actieplannen. Myriam Lieskamp, beleidsmedewerker bij CNV Onderwijs

HR-beleid en de verschillende actieplannen. Myriam Lieskamp, beleidsmedewerker bij CNV Onderwijs HR-beleid en de verschillende actieplannen. Myriam Lieskamp, beleidsmedewerker bij CNV Onderwijs Het ministerie van OCW heeft een aantal plannen gelanceerd, om het onderwijs in alle sectoren naar een hoog,

Nadere informatie

Rembrandt College Veenendaal

Rembrandt College Veenendaal Rembrandt College Veenendaal Werving en selectie Teamleider Talen en Techniek 1 Inleiding Het Rembrandt College is met het vertrek van de Teamleider Talen en techniek op zoek naar een inspirerend leidinggevende

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

KRACHT IN BEELD. Professionalisering met Video Coaching

KRACHT IN BEELD. Professionalisering met Video Coaching KRACHT IN BEELD Professionalisering met Video Coaching Geelen Communicatie organiseert in samenwerking met de ROC-Academie Midden Nederland de conferentie Kracht in Beeld Video is een krachtig reflectiemiddel,

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

PE,PEPP en Samen Werken

PE,PEPP en Samen Werken PE,PEPP en Samen Werken Permanente Educatie Platform voor Pedagogische Professionals Begeleiding, Ondersteuning, Tijd en Moeite 15-10-2015 Alex Cornellissen Kleine Ikke lid AGOOP 1 Permanente Educatie

Nadere informatie

Een masteropleiding als strategie voor kennisbenutting en verspreiding door leraren?

Een masteropleiding als strategie voor kennisbenutting en verspreiding door leraren? Een masteropleiding als strategie voor kennisbenutting en verspreiding door leraren? HENK SLIGTE WOUTER SCHENKE 405-15-541: Docenten creëren en benutten kennis voor onderzoek en praktijk Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Lesgeven aan groep 7 en 8

Lesgeven aan groep 7 en 8 Lesgeven aan groep 7 en 8 Heeft u uw ervaring in de onder- of bovenbouw van de basisschool en gaat u nu (of binnenkort) lesgeven aan groep 7 of 8, dan zult u zich wellicht verbazen over de manier waarop

Nadere informatie

Maak je eigen professionaliseringsplan!

Maak je eigen professionaliseringsplan! DAG VAN DE LERAAR 5 OKTOBER 2013 Maak je eigen professionaliseringsplan! Een minicursus Sectorraad Hoger Onderwijs CNV Onderwijs Academie Maak je eigen professionaliseringsplan! 1. Inleiding In de CAO

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties :

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties : Inhoud Inleiding...3 Competenties...4 1. Interpersoonlijk competent...5 2. Pedagogisch competent...5 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent...6 4. Organisatorisch competent...6 5. Competent in samenwerking

Nadere informatie

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Oktober 2015 Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Uitkomsten van meerjarig onderzoek naar de effecten van het Loopbaanlab Leestijd 8 minuten Hoe blijf ik in beweging? De kwaliteit

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap

Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap Zelfleiderschap is dat je jezelf aanstuurt. Je doet wat jij belangrijk, waardevol, leuk of interessant vindt. Je kiest je eigen weg en je zorgt goed voor jezelf.

Nadere informatie

Sociaal-emotionele ontwikkeling & Sociale Veiligheid. Beleid en protocollen

Sociaal-emotionele ontwikkeling & Sociale Veiligheid. Beleid en protocollen Sociaal-emotionele ontwikkeling & Sociale Veiligheid Beleid en protocollen OBS De Viermaster Papendrecht 2014-2015 Inleiding In dit document staat omschreven welk beleid en welke protocollen gehanteerd

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

FEEDBACK GEVEN. Feedback = een concrete uitspraak over het gedrag van een ander, met een specifiek doel voor ogen

FEEDBACK GEVEN. Feedback = een concrete uitspraak over het gedrag van een ander, met een specifiek doel voor ogen FEEDBACK GEVEN Feedback geven is een van de meest directe manieren om gedrag te sturen. Zeker op de korte termijn, maar zeker ook op de langere termijn is feedback heel krachtig. Maar effectief feedback

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1

Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1 Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1 Inleiding: De VCOG kent een tweejarige gesprekkencyclus. In het ene jaar houdt de leidinggevende een functioneringsgesprek met de leerkracht. In het

Nadere informatie

De kunst van het lesgeven

De kunst van het lesgeven De kunst van het lesgeven Cursus voor schoolleiders en (intern) begeleiders te essentiële kwaliteitsaspecten te leren van een goed instructiegedrag, goed klassenmanagement en een goede pedagogische relatie.

Nadere informatie

Speel met je ruimte, vergroot je impact! Inspiratie en agenda jubileumjaar

Speel met je ruimte, vergroot je impact! Inspiratie en agenda jubileumjaar Speel met je ruimte, vergroot je impact! Inspiratie en agenda jubileumjaar 45 jaar virtuoos in onderwijs Op 21 juni 2017 bestaat Het ABC 45 jaar. Dat gaan we het hele jaar vieren, en we hopen dat jij het

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw Profielschets Teamleider vwo bovenbouw Rotterdam, 2016 Profielschets Teamleider vwo bovenbouw (LD) Libanon Lyceum Omvang: 1,0 fte met een beperkte lesgevende taak. Vooraf Het Libanon Lyceum in Rotterdam

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Peer review in de praktijk

Peer review in de praktijk Rotterdam, maart 2013 Gwen de Bruin Susan van Geel Karel Kans Inhoudsopgave Inleiding Vormen van peer review Wat is er nodig om te starten met peer review? Wat levert peer review op? Succesfactoren Inleiding

Nadere informatie

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. "Kids Skills" Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home.

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. Kids Skills Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home. [2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen "Kids Skills" Gerrit van de Vegte gerritvandevegte@home.nl WAT IS KIDS SKILLS? Kids Skills is een speelse,praktische en oplossingsgerichte benadering om kinderen

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Hart voor de Zorg Programma. Hartcoherentie training voor zorgverleners

Hart voor de Zorg Programma. Hartcoherentie training voor zorgverleners Hart voor de Zorg Programma Hartcoherentie training voor zorgverleners HeartMath Hart voor de Zorg Programma De hedendaagse hectische, steeds veranderende en veeleisende zorgomgeving vraagt veel energie

Nadere informatie

Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT

Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT Inleiding Aandacht is een essentieel onderdeel in de zorg. Aandacht voor de patiënt en de zorgverlener vergroot de vitaliteit, de effectiviteit en de kwaliteit

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

Lessons learned over boeien en binden van docenten met actieonderzoek

Lessons learned over boeien en binden van docenten met actieonderzoek Duurzaam Vitaal Leraarschap in het Voortgezet Onderwijs Lessons learned over boeien en binden van docenten met actieonderzoek door Piet Verstegen & Thomas Jager (piet.verstegen@inholland.nl, thomas.jager@inholland.nl)

Nadere informatie

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid Weerbaarheidstraining voor iedereen Weerbaar met Accres Accres.nl/weerbaarheid Stevig in je schoenen leren staan Weerbaarheidstraining voor iedereen! Overtuigend nee durven zeggen Weerbaar zijn betekent:

Nadere informatie

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid JOUW ROL ALS TRAINER Het klinkt misschien overbodig om het te hebben over de rol die je hebt bij het beïnvloeden van het denken en doen van anderen in groepssituaties. Iedereen weet toch wel wat die rol

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen.

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen. in NDERWIJS Creativiteit en Creatief Denken Creativiteit is een unieke eigenschap van de mens. Kijk om je heen, alles wat verzonnen en gemaakt is, vindt zijn oorsprong in het menselijk brein. Dat geldt

Nadere informatie