GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND"

Transcriptie

1 GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND Tiende jaargang Kornak Nieuws schooljaar Nummer: 02 Datum: Allereerst dank voor jullie aanwezigheid afgelopen dinsdag avond tijdens de algemene informatieavond van Kornak. De opkomst was goed en we zijn blij dat veel ouders van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om te horen hoe er het aankomende jaar in de jaargroep en in de school gewerkt gaat worden. Zoals ik heb aangegeven vindt u in deze editie van het Kornak Nieuws enige uitleg over de wijze waarop wij de kinderen in beeld brengen in de school, de 1-zorgroute. Afgelopen 1 augustus is de Wet Passend onderwijs ingegaan. Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat wij er per 1 augustus 2014 voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Deze week hebben wij een eerste afspraak gehad met onze contactpersoon van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond. Samen hebben wij doorgenomen welke veranderingen binnen nu en 4 jaar moeten worden gerealiseerd. Het werd duidelijk dat wij al heel ver op weg zijn met betrekking tot deze veranderingen en daar zijn wij best trots op. De website van het samenwerkingsverband is geheel vernieuwd. Ook voor u als ouders is er veel informatie te vinden op: Deze week werd zichtbaar dat de fietsenstalling qua capaciteit niet voldoet voor de bovenbouwgroepen. De groepen 6,7 en 8 hebben op dezelfde dag gym, waardoor er niet genoeg stalling is voor de kinderen. Er zal een aanpassing worden gemaakt in de fietsenstalling, waardoor er voor iedere groep weer voldoende plek is. In dit nummer: Pag. 2 en 3 Zorgroute Kornak Pag. 3 en 4 MR verkiezingen Pag. 5 St. TAKO Pag. 6 Groep 5 Pag. 7 Groep 6 Pag. 8 Groep 3 en 7 Pag. 9 Groep 1 / 2 Pag. 9 Kampioeneee Pag. 10 Groep 8 Pag. 11 Jury gezocht Voor nu een goed weekend en tot maandag. Irma Jacet Interim-directeur

2 1-zorgroute Kornak Binnen Kornak werken wij met de 1-Zorgroute. Van groep 2 t/m 8 brengen wij de onderwijsbehoeften per vak en per leerling in beeld, waarna wij ons onderwijs planmatig op deze onderwijsbehoefte afstemmen. Hierin is proactief handelen het uitgangspunt. Om u wat meer duidelijkheid te geven over deze cyclus nemen wij u stap voor stap mee in het proces dat de leerkrachten op Kornak doorlopen. Stap 1: Iedere leerling wordt per vak beschreven in een individueel leerling overzicht. Dit doen wij binnen de vakgebieden rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. Hierin wordt o.a. omschreven wat de onderwijsbehoefte van iedere leerling is. Stap 2: Kinderen worden per vakgebied verdeeld in sporen. De sporen zeggen iets over de manier van instructie die het beste bij de verschillende kinderen aansluit. Spoor 1: Het kind kan zonder instructie of met een korte instructie aan het werk. Spoor 2: Het kind ontvangt de basis instructie Spoor 3: Het kind ontvangt de basis instructie en krijgt daarnaast nog verlengde instructie in een kleine groep. Spoor 4: Intensieve begeleiding op maat Stap 3: De leerkracht bekijkt per vakgebied welke stof de leerlingen verwerken. Hierbij zijn de volgende opties mogelijk: Het kind verwerkt naast de basisstof, extra verdiepende stof Het kind verwerkt de gehele basisstof Het kind verwerkt de minimum basisstof Stap 4: De doelen van het vakgebied voor de periode, de instructie en verwerking van de stof wordt voor de hele groep per vak vastgelegd in een groepsplan. Stap 5: Er zijn voor elk vakgebied 4 groepsplannen per jaar. Na elke periode worden groepsplannen geëvalueerd en onderwijsbehoeften mogelijk aangepast. De cyclus ziet er dan per vakgebied als volgt uit:

3 Waarom werken wij op deze wijze? Beter vormgeven aan passend onderwijs Er wordt via de 1-zorgroute planmatig gewerkt Het zorgt voor preventief en proactief denken en handelen Het maakt onderwijs doelgerichter Het verhoogt de opbrengsten van de leerlingen Het is een impuls om de kwaliteit van het onderwijs en de zorg in school te verbeteren. Op welke wijze communiceren wij (minimaal) over de ontwikkeling van uw kind? Drie maal per jaar 10-minuten gesprekken Drie maal per jaar een rapport Tweemaal per jaar een brief over de zorgroute van uw kind Toetsscores via Digiduif inzichtelijk na de toets periodes Tussentijds kunt u bij vragen een afspraak met de leerkracht inplannen. MR verkiezingen Een MR is voor een school van groot belang. Zij is de schakel tussen de ouders en de directie. Op het ene moment is een MR meer zichtbaar voor ouders dan op het andere moment. Simpel gezegd legt de directie over de bedrijfsvoering van de school verantwoording af aan de MR. Zoals over vakantieroosters, formatie en begrotingen. Ook bij de aanname van een nieuwe directeur heeft de MR binnenkort een belangrijke adviserende functie. Maar de MR onderneemt ook zelf activiteiten waar zij de directie bij vragen of zelfs het bestuur. Een positief kritische houding houdt ons scherp op alle zaken in de school, bekeken vanuit het standpunt van de ouders. Wij zijn als directie erg blij met de wijze waarop we samenwerken met de MR. Om de paar jaar is er een wisseling van samenstelling van de MR, zo ook nu. Er komen twee plaatsen vrij binnen de oudergeleding. Hiervoor hebben zich drie ouders gemeld om toe te treden tot de MR, waardoor we verkiezingen kunnen uitschrijven. Hieronder kunt u alvast kennismaken met de drie kandidaten. De kinderen krijgen 15 september een stembriefje mee, hiermee kunnen jullie een stem uitbrengen op 1 kandidaat. De briefjes kunnen worden ingeleverd in de VICO bus, naast het directiekantoor. Tot uiterlijk 25 september uur kunnen de briefjes worden ingeleverd. Op 25 september zullen wij tijdens de eerste MR vergadering de stemmen tellen en twee nieuwe kandidaten verwelkomen in de MR. Wij vertrouwen erop dat u ook uw stem uitbrengt! Hartelijk dank.

4 Mijn naam is Pam Roeleveld, ik ben een werkende moeder van 38 en getrouwd met Rick. We zijn de ouders van drie zeer ondernemende kinderen, die sinds dit schooljaar allemaal op Kornak zitten. Melody(8) bij juf Sanne, Jaden(6) bij juf Sofie en Grace(4) bij juf Loes. Graag blijf ik een betrokken ouder die zoveel mogelijk deelneemt in de ontwikkeling van mijn eigen en andere kinderen. Op het kinderdagverblijf De Regenboog (Uitgeest) heb ik 3 jaar deelgenomen aan de oudercommissie, en bij Peuterspeelzaal De Peuterbeuk (Akersloot) gedurende 1 jaar in het bestuur. Als onderwijsassistent ben ik momenteel aan het tweede schooljaar bij het Clusius College Castricum begonnen. Hier werk ik met veel plezier op de afdeling ICT, faciliterend voor kinderen, hun ouders en docenten vier dagen per week onder schooltijd. Meer en meer merk ik dat allerlei ontwikkelingen in onderwijsland elkaar zo snel opvolgen dat het fijn zou zijn om daar over mee te kunnen denken. In de samenleving waarin onze kinderen met mobiel en tablet een hele nieuwe wereld verkennen, is het toch zaak ze daarin te kunnen begeleiden? Pam Roeleveld Naam: Eva Verstraete-Verstraeten Leeftijd: 35 jaar Beroep: Specialist Aansprakelijkheidsverzekeringen Woonplaats: Uitgeest (Waldijk) Gezinssamenstelling: Getrouwd, dochter van 16 jaar en twee zoontjes van 5 jaar en van 10 maanden Met twee jonge kinderen, waarvan de eerste inmiddels naar groep 2 van Kornak gaat, kom ik veel op school en volg de ontwikkelingen op school en in het algemeen in het onderwijs dan ook nauwgezet. Daarnaast spreek ik in de wijk geregeld ouders met kinderen van alle leeftijden op de Kornak en hoor hun ervaringen. Het onderwijs is vol in beweging en dit is ook wat we meekrijgen van mijn mans dochter die in Castricum de basisschool en middelbare school net heeft afgerond. Met die laatste ervaring in ons achterhoofd, kijken we nu met frisse, soms kritische, maar vooral geïnteresseerde blik naar basisschool Kornak van onze oudste zoon (Valentijn), met in gedachte dat ook onze jongste zoon (Oliver) hier straks naartoe mag. We wonen nu een kleine twee jaar met veel plezier in Uitgeest (de Waldijk), maar hebben voor onze verhuizing hiernaartoe ook in onze vorige woonplaats Haarlem gekeken naar basisscholen. Iedere basisschool heeft voors en tegens. Graag zou ik me middels zitting in de MR inzetten om de Kornak een nog betere school te maken dan dat ze al is. Een school waar de toekomst van Uitgeest iedere dag met plezier naartoe gaat, zich veilig voelt en er datgeen leert wat zij nodig hebben voor een goede toekomst, zowel op sociaal als educatief vlak. Met ruim 12 jaar in het (internationale) bedrijfsleven heb ik veel ervaring opgebouwd in het voeren van overleg op diverse niveaus, waarbij het soms een uitdaging is om de voor iedereen beste uitkomst te creëren en toch kritisch te blijven. Het lijkt me zeer interessant om samen met de andere leden van de MR in overleg te treden met de directie van de Kornak over het beleid van de school. Met mijn ervaring uit het bedrijfsleven denk ik hierin een goede bijdrage te kunnen leveren en stel ik mij dan ook middels deze introductie beschikbaar voor een plek in de MR. Mijn naam is Dave Glandorf en mijn dochter Sholan zit in groep 7. Ik werk bij ENCI Bedrijven West als Hoofd Technische Dienst en heb Technische bedrijfskunde en Bedrijfseconomie gestudeerd. Ik houd van hardlopen en bootcamp, muziek maken en luisteren en ben sinds kort onderdeel van het coachingteam van de hockey meiden 8 van het MHCU. Ik wil graag een bijdrage leveren aan Kornak in de Medezeggenschapsraad. Kornak vind ik een leuke, innovatieve school en mijn dochter heeft het erg naar haar zin. Er zijn veel uitdagingen in het onderwijs en juist daarom lijkt me de MR een goed forum om samen met ouders, leraren en schoolleiding tot oplossingen te komen voor deze school. Thuis met Marieke, die zelf juf is op een andere school, praten we ook over deze uitdagingen. Samen met mijn studies, werkervaring en mijn schoolgaande dochter, denk ik dat ik een goede bijdrage aan het team kan leveren.

5 Ouderbijdrage Stichting TAKO staat voor Tabijn-Kornak en is tevens de naam van de mascotte van de school. De stichting heeft als doel het bewaken van de juiste besteding van de ouderbijdrage. TAKO is per 1 januari 2006 opgericht en staat onder toezicht van Stichting Tabijn. In het stichtingsbestuur zijn de MR, de OR en het onderwijzend personeel vertegenwoordigd. Uitnodiging tot betalen! Wij verzoeken u vriendelijk om zo snel mogelijk de ouderbijdrage 2014/2015 van 35,- per kind over te maken op IBAN/rekeningnummer: NL74 RABO t.n.v. Stichting Tako o.v.v. ouderbijdrage naam kind De ouderbijdrage is een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van de ouders en is dit jaar door de Medezeggenschapsraad (MR) vastgesteld op 35,- per kind. Met dit geld worden speciale activiteiten gefinancierd zoals het jaarlijkse schoolreisje, sint Maarten, het sinterklaas- en kerstfeest, de sportdag, de lustrumviering etc. Activiteiten dus die niet tot de normale begroting van de dagelijkse gang van zaken op school behoren. Het bedenken en organiseren van deze feestelijkheden wordt gedaan door de Ouderraad in samenwerking met de teamleden. Namens het bestuur bedankt voor uw bijdrage. Voorzitter: Hans Min (vader van Judith en Esther, groep 7 en 4, namens OR) Secretaris: Miranda Bult (moeder van Sanne en Benjamin Prüst, groep 6 en 2, namens MR) Penningmeester: Ester Huijg (moeder van Lara en Imke Groen, groep 6 en 3) Lid: Irma Jacet, Ageeth Klaassen (namens het onderwijzend personeel) Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met: Hans Min, Ester Huijg, Tabijndag op 3 oktober Tijdens de Tabijndag, die dit jaar plaatsvindt op vrijdag 3 oktober, zijn zowel de school als de BSO de gehele dag gesloten!

6 Stagiaire groep 5B. Mijn naam is Vera van der Sluijs en ik loop dit jaar stage in groep 5B bij meester Jelle en juf Natalie. Ik volg de studie Opleiding tot leraar basisonderwijs of zoals ook veel mensen het kennen: de PABO. Ik zit nu in mijn derde leerjaar en zal op de maandag en dinsdag in de klas aanwezig zijn. Een beetje informatie over mij, ik ben een enthousiaste behulpzame zorgzame meid die in haar vrije tijd het liefst muziek maakt op de piano, gitaar of met zang. Ik ben daarnaast erg leergierig en hoop daarom op Kornak weer een hoop leuke, nieuwe dingen bij te leren. Nieuws uit groep 5 We gaan alweer drie weken naar school. Wat gaat de tijd snel! Deze week zijn we voor het eerst begonnen met het Alles-in -één thema: Amerika, Australië, Antarctica en de oceanen. De kinderen vinden het erg spannend en interessant. De afgelopen week hebben we het onderwerp Noord- Amerika behandeld. Volgende week is Midden-Amerika en Suriname aan de beurt. Om het thema nog meer te laten leven in de klas, mogen de kinderen spullen meenemen die met het thema te maken hebben. Met spelling stond de categorie laatste letter: eind d/t centraal. Met rekenen hebben we vooral veel geoefend met de tafel van 6. Ook hebben de kinderen geleerd dat 1 meter = 100 cm en hebben we sommen gemaakt, die hier bij passen. Met knutselen hebben de kinderen wolkenkrabbers gebouwd. De kinderen mochten in groepjes proberen om een zo hoog mogelijke wolkenkrabber te bouwen. Dit paste goed bij ons thema van Alles-in-één. Kleuterpraat: Juf wat heeft u een leuke jas aan, wij hebben thuis zo'n tafelkleed, met dezelfde vormen! Oproep We zijn dringend op zoek naar versterking voor onze bibliotheek. Wie heeft zin om op dinsdagochtend te helpen in de bieb op school, van 8:30 tot 9:15 bij het uitlenen en innemen van de boeken? De moeders die nu al helpen leggen graag uit hoe het werkt. U kunt zich aanmelden bij juf Ellen, juf Jacqueline, juf Ageeth of bij Jacquelien van de administratie.

7 Nieuws uit groep 6 We zijn deze week begonnen met het thema Amerika, Antarctica en Australië en de Oceanen. Deze eerste week hebben we het over Amerika gehad. Wat maakt een stad een wereldstad en wat is de VN nu eigenlijk? De kinderen hebben ook met de atlas gewerkt en weten nu wat een register en een legenda is. De thematafel is nog wat leeg dus als jullie thuis nog spullen hebben met betrekking tot het thema, leuk, neem mee! Met rekenen zijn we bezig geweest met het rekenen met geld. De kinderen kunnen centen bij elkaar optellen. Bijvoorbeeld: 1,50 + 2, = 3 euro plus 182 cent = = 4,82. Ook hebben we leren rekenen met breuken. Hoe verdelen we een cake eerlijk? De kinderen moesten zelf nadenken hoe ze dit moesten verdelen. Na de verdeling mochten de kinderen het stuk cake opeten. Zo wordt rekenen nog leuker (en lekker)! Wat een heerlijk weer is het geweest de afgelopen week. De kinderen van groep 6 hebben dan ook buiten gegymd. Hopelijk kunnen we dat nog eens doen deze maand! Fijn weekend!! Groetjes, Juf Noor, juf Sanne en juf Stephana Bijgebouw De afgelopen week zijn er vragen binnengekomen omtrent het bijgebouw, daar er nog 1 leeg lokaal is. Zoals vermeld tijdens de informatie avond, zal in het lege lokaal de nieuwe kleutergroep worden geplaatst. Waardoor ook in die vleugel de twee kleutergroepen kunnen gaan samenwerken. De punten die zijn aangedragen ter verbetering hebben onze aandacht. Richard heeft deze week al de aanpassingen gedaan bij de toiletten in het bijgebouw en de deuren hebben een nieuwe frisse kleur gekregen. Daarnaast zal er volgende week vrijdag een professionele geluidsmeting plaatsvinden, waarna er aanpassingen kunnen plaatsvinden ter verbetering van de akoestiek. Er wordt ook een nieuwe kast geplaatst in het hoofdgebouw voor het opbergen van de gymspullen van de kinderen uit het bijgebouw. We houden u op de hoogte

8 Nieuws uit de groepen 7 De afgelopen week hebben de kinderen met de atlas gewerkt. Het is de eerste keer dat de kinderen huiswerk voor topografie meegekregen hebben. Het lege blad is handig om te oefenen. Met rekenen hebben ze geleerd dat bv. ½ hetzelfde is als 2/4. Met Alles in 1 ging de infotekst over de Verenigde Staten. Met knutselen zijn er Vrijheidsbeeldjes gekleid en met houtskool indianen getekend. Ze zijn te bewonderen in de gang en de klas. Volgende week gaan we het hebben over Midden Amerika en Suriname. Het was fijn dat we deze week nog buiten konden gymmen. Wat gaat het goed in groep 3. De kinderen hebben veel nieuwe indrukken opgedaan en werken nu op een vaste plek in de klas. Er wordt keurig in het werkschrift gewerkt met een eigen stabilo potlood. Tijdens het zelfstandig werken maken wij gebruik van een dobbelsteen. Hiermee bevorderen we het zelfstandig werken. Nieuws uit groep 3 Rood: kinderen zijn zelfstandig aan het werk en mogen niet gestoord worden. Groen: kinderen zijn zelfstandig aan het werk en mogen om hulp gevraagd worden. Vraagteken: als kinderen een vraag hebben, komt de leerkracht helpen. Ze gaan verder met het werk wat ze wel kunnen maken. De komende week ronden we kern 1 af. De kinderen laten individueel zien wat ze de afgelopen kern geleerd hebben. Ze mogen woorden die bestaan uit de geleerde letters voorlezen. De kinderen zijn afgelopen week actief bezig geweest met de kernwoorden. Rondom deze geleerde woorden is er geknutseld. Zoals tijdens de informatieavond is benoemd, zijn we nog op zoek naar hulp van ouders voor het luizenpluizen en het meelopen naar de gym. Elke vrijdag gymmen we in de Wissel uur vertrekt juf Paula, uur terug naar Kornak uur vertrekt juf Anita, uur terug naar Kornak uur vertrekt juf Sofie, uur terug naar Kornak Als u wilt helpen, hoort de leerkracht dat graag. We zien de kinderen met plezier binnenkomen, ze zijn erg leergierig. Dit brengt een lach op het gezicht van de leerkracht. Tip: Oefen met uw kind de vingerbeelden. De kinderen moeten snel kunnen benoemen hoeveel vingers u opsteekt. Het is belangrijk dat als u bijvoorbeeld acht laat zien, u op de ene hand vijf vingers laat zien en dit op de andere hand aanvult met drie vingers.

9 Nieuws uit groep 1 / 2 Nieuws uit de groep Goed om de grote opkomst tijdens de informatieavond te zien! Bedankt dat u er was. Deze week zijn wij begonnen met het aanleren van de letters. In de klas kunt u terug zien welke letter er is aangeboden. Mocht u materialen thuis hebben waar de letter in voor komt, dan kunt het meenemen! Dit kunnen we bespreken en zichtbaar maken in de klas. Ook de thema's zijn zichtbaar in de klassen. Momenteel werken wij aan het thema 'Een nieuw schooljaar'. De thema's die dit jaar aan bod komen zijn: Feest/boeken, herfst, Sinterklaas, Kerst, verkeer (dit is een schoolbreed thema), ziek zijn, lente en tot slot vriendjes. Mocht u spullen hebben om op de thematafel neer te zetten, dan mogen de kinderen dit meenemen naar school. Spullen om mee te spelen in de wisselhoek (de speelhoek die aansluit bij het thema), zijn ook zeer welkom! Uiteraard gaan alle spullen na het thema weer mee naar huis. Heel binnenkort gaan wij naar een voorstelling van Toonbeeld. Wilt u de DigiDuif in de gaten houden? Wij zouden heel blij zijn met uw inschrijving als hulpouder. Juf Mandy is deze week gestart bij juf Lotte en juf Mieke in de klas. Zij volgt nu het tweede jaar van de opleiding tot onderwijsassistent en zal iedere maandag en dinsdag bij ons in de klas zijn tot het eind van het schooljaar. Wij zijn blij met haar aanvulling! Wij wensen iedereen alvast een heel fijn weekend toe. En tot ziens in de vierde week (alweer) in dit pas begonnen schooljaar! Groeten van de kleuterjuffen Kampioeneeeeee Zoals beloofd zou ik nog even laten weten hoe mijn weekend is afgelopen op het officieuze WK voor kinderen van jaar met diabetes type 1, de Medtronic Junior Cup Diabetes, op Sportcentrum Papendal. Misschien hebben de meeste het al gezien op Facebook van Kornak en hebben sommige mij en mijn team gevolgd via social media of via maar ik wilde je ook even persoonlijk laten weten dat ik samen met mijn team WE- RELDKAMPIOEN ben geworden. En daar ben ik natuurlijk super trots op. En ik zou dit graag in het Kornak nieuws laten weten. Het was een super gaaf weekend. Op vrijdag hadden we nog een training en gingen we inchecken bij het spelershotel. Ik zat met 2 andere jongens op de kamer. s Avonds was de officiële opening (ik was als kleinste de vlaggendrager) van de Junior Cup, met allerlei sprekers en de loting met André Ooijer. Ook konden we toen kennis maken met onze tegenstanders. Nederland zat in de poule met het Verenigd Koninkrijk, Italië, Polen, Spanje en België. Op zaterdag wonnen we alle poule wedstrijden, tegen Verenigd Koninkrijk 4-1, tegen Italië 2-1, tegen Polen 3-1, tegen Spanje 5-1 net als het grote Oranje tijdens het WK en in deze wedstrijd heb ik ook gescoord en tegen België werd het 2-0 en werden we dus 1e van de poule. Vervolgens volgde op zondagochtend een kruis/halve finale tegen de nummer 2 uit de andere poule, in dit geval Hongarije. Deze wonnen we ook en wel met 5-0. En omdat België de andere kruis/halve finale van Duitsland won met 1-0, stonden we in de finale weer tegenover België. Het oplopen, het spelen van het Wilhelmus voorafgaand aan de finale en het voetballen voor zoveel publiek was een fantastische ervaring. We wonnen met 2-0, waarvan ik ook nog eens het laatste doelpunt scoorde. Ik ben super blij dat we gewonnen hebben, maar ik vond het ook een fijn weekend, omdat ik even niet anders was dan andere kinderen! Groetjes, Lars

10 Nieuws uit de groepen 8 Wij zijn Julia (8a juf Mieke) en Lisanne (8b juf Barbro) en wij schrijven deze week het Kornak Nieuws. Bureau Halt Deze week hebben we les gekregen van Bureau Halt. Bureau Halt is een bureau waar kindercriminelen naartoe moeten als ze crimineel gedrag hebben getoond. Ze moeten daar in gesprek met een mevrouw/meneer van Bureau Halt. Die kijkt dan waarom ze dat dan doen en of ze soms problemen op school of thuis hebben, Ze worden dan ondervraagd en dan gaan ze een straf bedenken. De meeste kinderen komen daar in groepen terecht. Die kinderen hebben een leeftijd van 11 t/m 17 jaar. Een van de ergste misdaden die ze gehoord hebben zijn ruzies die op steekpartijen zijn uitgelopen en waar soms onschuldige mensen bij betrokken zijn. Kamp Zoals de meeste van jullie misschien al weten gaan de groepen 8 op kamp! We gaan naar kampeerboerderij Hoeve Vredesteijn in Egmond-Binnen. Het is een uurtje fietsen, maar dat komt wel goed! De laatste avond is de Bonte Avond waar alle kinderen in groepjes of tweetallen mogen optreden! Alle juffen en meesters komen kijken wat de kinderen hebben voorbereid. Het wordt een hele gezellige avond! We gaan nog heel veel leuke dingen doen. WK diabetes voetbal Lars Ouwehand mocht een paar weken geleden meedoen aan WK diabetes. Zijn team is wereldkampioen geworden! Ze hebben alle wedstrijden gewonnen. Groep 8a heeft dus een wereldkampioen in hun klas! Leervakken 15 september hebben de kinderen een topografie toets over Zuid-Amerika. Met rekenen hebben we deze week over breuken en procenten geleerd. Het thema van deze maand is Amerika. De kinderen mogen de komende weken spullen van thuis over Amerika mee naar school nemen. Nieuwe meesters De groepen 8 hebben deze week allebei een stagiaire gekregen. De nieuwe stagemeester van groep 8a juf Mieke heet: meester Bas. Hij is 17 jaar oud en moet nog veel leren. Tot nu toe gaat hij met groepjes kinderen naar de gang om ze les te geven. Meester Bas komt op maandag en dinsdag. De nieuwe stage meester van groep 8b juf Barbro heet meester Maurice. Hij is 38 jaar oud en kan erg goed les geven! In zijn vrije tijd geeft hij muziekles. Meester Maurice komt elke dinsdag om de kinderen van groep 8b les te geven. Dit was al het Kornak Nieuws van deze week! We vonden het heel erg leuk om te maken. Groeten Julia (8a juf Mieke) en Lisanne (8b juf Barbro)

11 Word jij ons jurylid? Op maandag 15 september zullen de medewerkers van de BSO hun thema ideeën voor het hele schooljaar gaan presenteren. We hebben al vele leuke thema s voorbij zien gaan de afgelopen jaren dus ieder jaar is het weer een uitdaging om iets unieks te bedenken. De kinderen worden regelmatig aangesproken over thema ideeën en we nemen deze ideeën mee. Dit jaar willen we echter de kinderen van de BSO zelf de thema s laten kiezen. Door middel van foto, collage, PowerPoint en film zullen de pedagogisch medewerkers aan een kinderjury hun ideeën presenteren. De ideeën met de meeste punten gaan door en zullen uitgewerkt worden in een van de komende vakanties. Wil jij ons jurylid zijn? In de aula staan twee dozen, een voor de onderbouw en een voor de bovenbouw. Doe hier een briefje in met je naam er op en wie weet word je uitgeloot om deel te nemen aan onze 8 koppige jury. We zullen 4 kinderen van de onderbouw en 4 kinderen van de bovenbouw uitnodigen om deel te nemen. De thema s gelden voor zowel de onder- als bovenbouw en de loungeclub. Tijdens de uitwerking worden de activiteiten namelijk afgestemd op de leeftijden van de kinderen. Geef ieder thema een cijfer! Word ons jurylid! De kinderen van de loungeclub hebben een filmpje gemaakt! Ook de BSO post op Facebook regelmatig foto s en nu ook film! De kinderen van de loungeclub hebben vorige week geleerd hoe je zelf een film kunt maken. Ze waren zo enthousiast dat ze nu willen gaan werken aan een speelfilm. Dus hou ons in de gaten! Bekijk ons filmpje op Facebook en geef ons een like!

12 ``` Sponsor kleding Sport BSO Basisschool Kornak Benningskamplaan LP UITGEEST Directie: Irma Jacet, interim directeur Website: Telefoon: School: Mobiel: Mobiel BSO: Basisschool Kornak is een school van Stichting Tabijn.

13 UITNODIGING VOOR DE OUDERS EN HUN KIND (EREN), Vindt uw kind het leuk om naar verhalen te luisteren? Vindt uw kind het leuk om andere kinderen te ontmoeten? Vindt uw kind het leuk om iets te knutselen? Dan is de BuCa iets voor uw kind. Wij willen vanaf september beginnen met de Buitenschoolse Catechese. De BuCa is bedoeld voor de kinderen van de basisschool. De aangemelde kinderen verdelen we in twee groepjes: de jongste groep zijn de kinderen van 4 tot 8 jaar en de oudste groep de kinderen van 9 tot 12 jaar. De BuCa is een keer in de drie weken, op de woensdagmiddag, van uur tot uur in de pastorie. Als u uw kind wilt aanmelden voor de BuCa ( graag voor 8 september), dan kunt u dit doen via de van de parochie: Wilt u in de de naam van het kind, de leeftijd, de schoolgroep vermelden? Wilt u ook uw telefoonnummer vermelden? Nadat u uw kind aangemeld hebt, nemen wij contact op met de ouders en zij krijgen dan meer informatie. De data van BuCa wordt in september op de website van de parochie geplaatst.www.rkparochie-uitgeest.nl Tot ziens! Pastoor Bruno Sestito De kinderen kunnen deze gekleurde tekening inleveren voor 8 september in de brievenbus van de pastorie. De winnaar ontvangt een prijs! Naam: Adres: Telefoonnummer:

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

nr. 1 - september 2014

nr. 1 - september 2014 Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer 0570-820225 info@ebsdeolijfboom.nl nr. 1 - september 2014 het Olijfblad www.ebsdeolijfboom.nl Beste ouders, Het nieuwe schooljaar is begonnen, het vierde jaar

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Beste Ouders, Verzorgers

Beste Ouders, Verzorgers 22 januari 2015 Nieuwsbrief: 7 Belangrijke data: 23-01 Gr. 1/2 Alle kinderen vrij 03-02 Kunst Centraal,gr.1/2 05-02 Kunst Centraal gr. 6 05-02 Oud Papier 11-02 Catechese viering Alle groepen 12-02 Kunst

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden.

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. 1. Algemene gegevens pag. 1 2. Inleiding pag. 2 3. Missie en Visie pag. 3 4. Een katholieke school pag. 4 5. De ontwikkeling van onze school

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen:

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen: Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10 HERINNERING OPROEP: INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN Omdat wij graag enig zicht willen krijgen op het aantal leerlingen op onze scholen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool,

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool, R.K. Nicolaasschool Schoolgids 2014/2015 Onze school geeft je de ruimte om te groeien! Voorwoord Dit is de schoolgids van de Nicolaasschool voor Katholiek onderwijs. Het is een gids waarin u kunt lezen

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord INHOUDSOPGAVE Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord Deel I FRANCISCUSSCHOOL IDENTITEIT & VISIE 1.1 Identiteit 4 1.2 Waar de school voor staat 4 1.3 Organisatie van het onderwijs 6 1.4 Zorg voor de kinderen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool. SCHOOLGIDS 2009 2010 Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.nl VOORWOORD Beste ouders of geïnteresseerden, Met veel plezier

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Nummer 265 oktober 2014

NIEUWSBRIEF Nummer 265 oktober 2014 NIEUWSBRIEF Nummer 265 oktober 2014 NOTEERT U DEZE DATA ALVAST IN UW AGENDA 20 oktober t/m 24 oktober Herfstvakantie 27oktober, 3 november en 10 november Fietsclinic groep 7/8 27 oktober Luizencontrole

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

KidzFlitz 28 november 2011

KidzFlitz 28 november 2011 KidzFlitz 28 november 2011 Beste ouders, Jaarthema Liefde Het jaarthema van dit schooljaar is liefde. De geweldige liefde van God is te zien in Zijn Zoon Jezus. We zijn blij dat we juist ook op onze school

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Schoolgids OBS It Fiifde Sté Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS It Fiifde Sté Schooljaar 2014-2015 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 4 1. LEESWIJZER... 5 2. DE SCHOOL... 6 2.1 SCHOOLKLIMAAT... 7 2.2 VISIE EN MISSIE OT NANNEWIID... 7 2.3 NORMEN EN WAARDEN... 7 2.4 WERKWIJZE / ORGANISATIE... 9 2.5 KENNIS EN

Nadere informatie

Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat 72 1333 KE Almere Buiten Tel. : 0365321204 e-mail:

Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat 72 1333 KE Almere Buiten Tel. : 0365321204 e-mail: Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat 72 1333 KE Almere Buiten Tel. : 0365321204 e-mail: directie@montessorischoolbuiten.asg-almere.nl Schoolgids Montessori School Buiten Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Een jaar waar muziek in zit. Schoolgids 2014 2015 Lindenlommerbasisschool Hoeven

Schoolgids 2014-2015 Een jaar waar muziek in zit. Schoolgids 2014 2015 Lindenlommerbasisschool Hoeven Schoolgids 2014-2015 Een jaar waar muziek in zit. Schoolgids 2014 2015 Inhoudsopgave schoolgids Lindenlommer. 0. DE SCHOOLGIDS 4 0.1. EEN WOORD VOORAF VAN DE DIRECTIE VAN DE LINDENLOMMER 4 0.2. HET SCHOOLPLAN

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

De jarigen van oktober

De jarigen van oktober Jaargang 21 nr. 6 Oktober 2014 C.B.S. De Burcht Broekweg 32 2235 BK Valkenburg Tel. 071-4074467 E-mail: info@cbsdeburcht www.cbsdeburcht.nl Van alles wat. Per 01 September is mijn (Wim) nieuwe adres: Jan

Nadere informatie

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015 Klassenkr@nt GROEP 8b 2014-2015 1. Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave 2. Voorwoord (door de leerkracht) 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b.

Nadere informatie