GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND"

Transcriptie

1 GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND Tiende jaargang Kornak Nieuws schooljaar Nummer: 02 Datum: Allereerst dank voor jullie aanwezigheid afgelopen dinsdag avond tijdens de algemene informatieavond van Kornak. De opkomst was goed en we zijn blij dat veel ouders van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om te horen hoe er het aankomende jaar in de jaargroep en in de school gewerkt gaat worden. Zoals ik heb aangegeven vindt u in deze editie van het Kornak Nieuws enige uitleg over de wijze waarop wij de kinderen in beeld brengen in de school, de 1-zorgroute. Afgelopen 1 augustus is de Wet Passend onderwijs ingegaan. Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat wij er per 1 augustus 2014 voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Deze week hebben wij een eerste afspraak gehad met onze contactpersoon van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond. Samen hebben wij doorgenomen welke veranderingen binnen nu en 4 jaar moeten worden gerealiseerd. Het werd duidelijk dat wij al heel ver op weg zijn met betrekking tot deze veranderingen en daar zijn wij best trots op. De website van het samenwerkingsverband is geheel vernieuwd. Ook voor u als ouders is er veel informatie te vinden op: Deze week werd zichtbaar dat de fietsenstalling qua capaciteit niet voldoet voor de bovenbouwgroepen. De groepen 6,7 en 8 hebben op dezelfde dag gym, waardoor er niet genoeg stalling is voor de kinderen. Er zal een aanpassing worden gemaakt in de fietsenstalling, waardoor er voor iedere groep weer voldoende plek is. In dit nummer: Pag. 2 en 3 Zorgroute Kornak Pag. 3 en 4 MR verkiezingen Pag. 5 St. TAKO Pag. 6 Groep 5 Pag. 7 Groep 6 Pag. 8 Groep 3 en 7 Pag. 9 Groep 1 / 2 Pag. 9 Kampioeneee Pag. 10 Groep 8 Pag. 11 Jury gezocht Voor nu een goed weekend en tot maandag. Irma Jacet Interim-directeur

2 1-zorgroute Kornak Binnen Kornak werken wij met de 1-Zorgroute. Van groep 2 t/m 8 brengen wij de onderwijsbehoeften per vak en per leerling in beeld, waarna wij ons onderwijs planmatig op deze onderwijsbehoefte afstemmen. Hierin is proactief handelen het uitgangspunt. Om u wat meer duidelijkheid te geven over deze cyclus nemen wij u stap voor stap mee in het proces dat de leerkrachten op Kornak doorlopen. Stap 1: Iedere leerling wordt per vak beschreven in een individueel leerling overzicht. Dit doen wij binnen de vakgebieden rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. Hierin wordt o.a. omschreven wat de onderwijsbehoefte van iedere leerling is. Stap 2: Kinderen worden per vakgebied verdeeld in sporen. De sporen zeggen iets over de manier van instructie die het beste bij de verschillende kinderen aansluit. Spoor 1: Het kind kan zonder instructie of met een korte instructie aan het werk. Spoor 2: Het kind ontvangt de basis instructie Spoor 3: Het kind ontvangt de basis instructie en krijgt daarnaast nog verlengde instructie in een kleine groep. Spoor 4: Intensieve begeleiding op maat Stap 3: De leerkracht bekijkt per vakgebied welke stof de leerlingen verwerken. Hierbij zijn de volgende opties mogelijk: Het kind verwerkt naast de basisstof, extra verdiepende stof Het kind verwerkt de gehele basisstof Het kind verwerkt de minimum basisstof Stap 4: De doelen van het vakgebied voor de periode, de instructie en verwerking van de stof wordt voor de hele groep per vak vastgelegd in een groepsplan. Stap 5: Er zijn voor elk vakgebied 4 groepsplannen per jaar. Na elke periode worden groepsplannen geëvalueerd en onderwijsbehoeften mogelijk aangepast. De cyclus ziet er dan per vakgebied als volgt uit:

3 Waarom werken wij op deze wijze? Beter vormgeven aan passend onderwijs Er wordt via de 1-zorgroute planmatig gewerkt Het zorgt voor preventief en proactief denken en handelen Het maakt onderwijs doelgerichter Het verhoogt de opbrengsten van de leerlingen Het is een impuls om de kwaliteit van het onderwijs en de zorg in school te verbeteren. Op welke wijze communiceren wij (minimaal) over de ontwikkeling van uw kind? Drie maal per jaar 10-minuten gesprekken Drie maal per jaar een rapport Tweemaal per jaar een brief over de zorgroute van uw kind Toetsscores via Digiduif inzichtelijk na de toets periodes Tussentijds kunt u bij vragen een afspraak met de leerkracht inplannen. MR verkiezingen Een MR is voor een school van groot belang. Zij is de schakel tussen de ouders en de directie. Op het ene moment is een MR meer zichtbaar voor ouders dan op het andere moment. Simpel gezegd legt de directie over de bedrijfsvoering van de school verantwoording af aan de MR. Zoals over vakantieroosters, formatie en begrotingen. Ook bij de aanname van een nieuwe directeur heeft de MR binnenkort een belangrijke adviserende functie. Maar de MR onderneemt ook zelf activiteiten waar zij de directie bij vragen of zelfs het bestuur. Een positief kritische houding houdt ons scherp op alle zaken in de school, bekeken vanuit het standpunt van de ouders. Wij zijn als directie erg blij met de wijze waarop we samenwerken met de MR. Om de paar jaar is er een wisseling van samenstelling van de MR, zo ook nu. Er komen twee plaatsen vrij binnen de oudergeleding. Hiervoor hebben zich drie ouders gemeld om toe te treden tot de MR, waardoor we verkiezingen kunnen uitschrijven. Hieronder kunt u alvast kennismaken met de drie kandidaten. De kinderen krijgen 15 september een stembriefje mee, hiermee kunnen jullie een stem uitbrengen op 1 kandidaat. De briefjes kunnen worden ingeleverd in de VICO bus, naast het directiekantoor. Tot uiterlijk 25 september uur kunnen de briefjes worden ingeleverd. Op 25 september zullen wij tijdens de eerste MR vergadering de stemmen tellen en twee nieuwe kandidaten verwelkomen in de MR. Wij vertrouwen erop dat u ook uw stem uitbrengt! Hartelijk dank.

4 Mijn naam is Pam Roeleveld, ik ben een werkende moeder van 38 en getrouwd met Rick. We zijn de ouders van drie zeer ondernemende kinderen, die sinds dit schooljaar allemaal op Kornak zitten. Melody(8) bij juf Sanne, Jaden(6) bij juf Sofie en Grace(4) bij juf Loes. Graag blijf ik een betrokken ouder die zoveel mogelijk deelneemt in de ontwikkeling van mijn eigen en andere kinderen. Op het kinderdagverblijf De Regenboog (Uitgeest) heb ik 3 jaar deelgenomen aan de oudercommissie, en bij Peuterspeelzaal De Peuterbeuk (Akersloot) gedurende 1 jaar in het bestuur. Als onderwijsassistent ben ik momenteel aan het tweede schooljaar bij het Clusius College Castricum begonnen. Hier werk ik met veel plezier op de afdeling ICT, faciliterend voor kinderen, hun ouders en docenten vier dagen per week onder schooltijd. Meer en meer merk ik dat allerlei ontwikkelingen in onderwijsland elkaar zo snel opvolgen dat het fijn zou zijn om daar over mee te kunnen denken. In de samenleving waarin onze kinderen met mobiel en tablet een hele nieuwe wereld verkennen, is het toch zaak ze daarin te kunnen begeleiden? Pam Roeleveld Naam: Eva Verstraete-Verstraeten Leeftijd: 35 jaar Beroep: Specialist Aansprakelijkheidsverzekeringen Woonplaats: Uitgeest (Waldijk) Gezinssamenstelling: Getrouwd, dochter van 16 jaar en twee zoontjes van 5 jaar en van 10 maanden Met twee jonge kinderen, waarvan de eerste inmiddels naar groep 2 van Kornak gaat, kom ik veel op school en volg de ontwikkelingen op school en in het algemeen in het onderwijs dan ook nauwgezet. Daarnaast spreek ik in de wijk geregeld ouders met kinderen van alle leeftijden op de Kornak en hoor hun ervaringen. Het onderwijs is vol in beweging en dit is ook wat we meekrijgen van mijn mans dochter die in Castricum de basisschool en middelbare school net heeft afgerond. Met die laatste ervaring in ons achterhoofd, kijken we nu met frisse, soms kritische, maar vooral geïnteresseerde blik naar basisschool Kornak van onze oudste zoon (Valentijn), met in gedachte dat ook onze jongste zoon (Oliver) hier straks naartoe mag. We wonen nu een kleine twee jaar met veel plezier in Uitgeest (de Waldijk), maar hebben voor onze verhuizing hiernaartoe ook in onze vorige woonplaats Haarlem gekeken naar basisscholen. Iedere basisschool heeft voors en tegens. Graag zou ik me middels zitting in de MR inzetten om de Kornak een nog betere school te maken dan dat ze al is. Een school waar de toekomst van Uitgeest iedere dag met plezier naartoe gaat, zich veilig voelt en er datgeen leert wat zij nodig hebben voor een goede toekomst, zowel op sociaal als educatief vlak. Met ruim 12 jaar in het (internationale) bedrijfsleven heb ik veel ervaring opgebouwd in het voeren van overleg op diverse niveaus, waarbij het soms een uitdaging is om de voor iedereen beste uitkomst te creëren en toch kritisch te blijven. Het lijkt me zeer interessant om samen met de andere leden van de MR in overleg te treden met de directie van de Kornak over het beleid van de school. Met mijn ervaring uit het bedrijfsleven denk ik hierin een goede bijdrage te kunnen leveren en stel ik mij dan ook middels deze introductie beschikbaar voor een plek in de MR. Mijn naam is Dave Glandorf en mijn dochter Sholan zit in groep 7. Ik werk bij ENCI Bedrijven West als Hoofd Technische Dienst en heb Technische bedrijfskunde en Bedrijfseconomie gestudeerd. Ik houd van hardlopen en bootcamp, muziek maken en luisteren en ben sinds kort onderdeel van het coachingteam van de hockey meiden 8 van het MHCU. Ik wil graag een bijdrage leveren aan Kornak in de Medezeggenschapsraad. Kornak vind ik een leuke, innovatieve school en mijn dochter heeft het erg naar haar zin. Er zijn veel uitdagingen in het onderwijs en juist daarom lijkt me de MR een goed forum om samen met ouders, leraren en schoolleiding tot oplossingen te komen voor deze school. Thuis met Marieke, die zelf juf is op een andere school, praten we ook over deze uitdagingen. Samen met mijn studies, werkervaring en mijn schoolgaande dochter, denk ik dat ik een goede bijdrage aan het team kan leveren.

5 Ouderbijdrage Stichting TAKO staat voor Tabijn-Kornak en is tevens de naam van de mascotte van de school. De stichting heeft als doel het bewaken van de juiste besteding van de ouderbijdrage. TAKO is per 1 januari 2006 opgericht en staat onder toezicht van Stichting Tabijn. In het stichtingsbestuur zijn de MR, de OR en het onderwijzend personeel vertegenwoordigd. Uitnodiging tot betalen! Wij verzoeken u vriendelijk om zo snel mogelijk de ouderbijdrage 2014/2015 van 35,- per kind over te maken op IBAN/rekeningnummer: NL74 RABO t.n.v. Stichting Tako o.v.v. ouderbijdrage naam kind De ouderbijdrage is een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van de ouders en is dit jaar door de Medezeggenschapsraad (MR) vastgesteld op 35,- per kind. Met dit geld worden speciale activiteiten gefinancierd zoals het jaarlijkse schoolreisje, sint Maarten, het sinterklaas- en kerstfeest, de sportdag, de lustrumviering etc. Activiteiten dus die niet tot de normale begroting van de dagelijkse gang van zaken op school behoren. Het bedenken en organiseren van deze feestelijkheden wordt gedaan door de Ouderraad in samenwerking met de teamleden. Namens het bestuur bedankt voor uw bijdrage. Voorzitter: Hans Min (vader van Judith en Esther, groep 7 en 4, namens OR) Secretaris: Miranda Bult (moeder van Sanne en Benjamin Prüst, groep 6 en 2, namens MR) Penningmeester: Ester Huijg (moeder van Lara en Imke Groen, groep 6 en 3) Lid: Irma Jacet, Ageeth Klaassen (namens het onderwijzend personeel) Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met: Hans Min, Ester Huijg, Tabijndag op 3 oktober Tijdens de Tabijndag, die dit jaar plaatsvindt op vrijdag 3 oktober, zijn zowel de school als de BSO de gehele dag gesloten!

6 Stagiaire groep 5B. Mijn naam is Vera van der Sluijs en ik loop dit jaar stage in groep 5B bij meester Jelle en juf Natalie. Ik volg de studie Opleiding tot leraar basisonderwijs of zoals ook veel mensen het kennen: de PABO. Ik zit nu in mijn derde leerjaar en zal op de maandag en dinsdag in de klas aanwezig zijn. Een beetje informatie over mij, ik ben een enthousiaste behulpzame zorgzame meid die in haar vrije tijd het liefst muziek maakt op de piano, gitaar of met zang. Ik ben daarnaast erg leergierig en hoop daarom op Kornak weer een hoop leuke, nieuwe dingen bij te leren. Nieuws uit groep 5 We gaan alweer drie weken naar school. Wat gaat de tijd snel! Deze week zijn we voor het eerst begonnen met het Alles-in -één thema: Amerika, Australië, Antarctica en de oceanen. De kinderen vinden het erg spannend en interessant. De afgelopen week hebben we het onderwerp Noord- Amerika behandeld. Volgende week is Midden-Amerika en Suriname aan de beurt. Om het thema nog meer te laten leven in de klas, mogen de kinderen spullen meenemen die met het thema te maken hebben. Met spelling stond de categorie laatste letter: eind d/t centraal. Met rekenen hebben we vooral veel geoefend met de tafel van 6. Ook hebben de kinderen geleerd dat 1 meter = 100 cm en hebben we sommen gemaakt, die hier bij passen. Met knutselen hebben de kinderen wolkenkrabbers gebouwd. De kinderen mochten in groepjes proberen om een zo hoog mogelijke wolkenkrabber te bouwen. Dit paste goed bij ons thema van Alles-in-één. Kleuterpraat: Juf wat heeft u een leuke jas aan, wij hebben thuis zo'n tafelkleed, met dezelfde vormen! Oproep We zijn dringend op zoek naar versterking voor onze bibliotheek. Wie heeft zin om op dinsdagochtend te helpen in de bieb op school, van 8:30 tot 9:15 bij het uitlenen en innemen van de boeken? De moeders die nu al helpen leggen graag uit hoe het werkt. U kunt zich aanmelden bij juf Ellen, juf Jacqueline, juf Ageeth of bij Jacquelien van de administratie.

7 Nieuws uit groep 6 We zijn deze week begonnen met het thema Amerika, Antarctica en Australië en de Oceanen. Deze eerste week hebben we het over Amerika gehad. Wat maakt een stad een wereldstad en wat is de VN nu eigenlijk? De kinderen hebben ook met de atlas gewerkt en weten nu wat een register en een legenda is. De thematafel is nog wat leeg dus als jullie thuis nog spullen hebben met betrekking tot het thema, leuk, neem mee! Met rekenen zijn we bezig geweest met het rekenen met geld. De kinderen kunnen centen bij elkaar optellen. Bijvoorbeeld: 1,50 + 2, = 3 euro plus 182 cent = = 4,82. Ook hebben we leren rekenen met breuken. Hoe verdelen we een cake eerlijk? De kinderen moesten zelf nadenken hoe ze dit moesten verdelen. Na de verdeling mochten de kinderen het stuk cake opeten. Zo wordt rekenen nog leuker (en lekker)! Wat een heerlijk weer is het geweest de afgelopen week. De kinderen van groep 6 hebben dan ook buiten gegymd. Hopelijk kunnen we dat nog eens doen deze maand! Fijn weekend!! Groetjes, Juf Noor, juf Sanne en juf Stephana Bijgebouw De afgelopen week zijn er vragen binnengekomen omtrent het bijgebouw, daar er nog 1 leeg lokaal is. Zoals vermeld tijdens de informatie avond, zal in het lege lokaal de nieuwe kleutergroep worden geplaatst. Waardoor ook in die vleugel de twee kleutergroepen kunnen gaan samenwerken. De punten die zijn aangedragen ter verbetering hebben onze aandacht. Richard heeft deze week al de aanpassingen gedaan bij de toiletten in het bijgebouw en de deuren hebben een nieuwe frisse kleur gekregen. Daarnaast zal er volgende week vrijdag een professionele geluidsmeting plaatsvinden, waarna er aanpassingen kunnen plaatsvinden ter verbetering van de akoestiek. Er wordt ook een nieuwe kast geplaatst in het hoofdgebouw voor het opbergen van de gymspullen van de kinderen uit het bijgebouw. We houden u op de hoogte

8 Nieuws uit de groepen 7 De afgelopen week hebben de kinderen met de atlas gewerkt. Het is de eerste keer dat de kinderen huiswerk voor topografie meegekregen hebben. Het lege blad is handig om te oefenen. Met rekenen hebben ze geleerd dat bv. ½ hetzelfde is als 2/4. Met Alles in 1 ging de infotekst over de Verenigde Staten. Met knutselen zijn er Vrijheidsbeeldjes gekleid en met houtskool indianen getekend. Ze zijn te bewonderen in de gang en de klas. Volgende week gaan we het hebben over Midden Amerika en Suriname. Het was fijn dat we deze week nog buiten konden gymmen. Wat gaat het goed in groep 3. De kinderen hebben veel nieuwe indrukken opgedaan en werken nu op een vaste plek in de klas. Er wordt keurig in het werkschrift gewerkt met een eigen stabilo potlood. Tijdens het zelfstandig werken maken wij gebruik van een dobbelsteen. Hiermee bevorderen we het zelfstandig werken. Nieuws uit groep 3 Rood: kinderen zijn zelfstandig aan het werk en mogen niet gestoord worden. Groen: kinderen zijn zelfstandig aan het werk en mogen om hulp gevraagd worden. Vraagteken: als kinderen een vraag hebben, komt de leerkracht helpen. Ze gaan verder met het werk wat ze wel kunnen maken. De komende week ronden we kern 1 af. De kinderen laten individueel zien wat ze de afgelopen kern geleerd hebben. Ze mogen woorden die bestaan uit de geleerde letters voorlezen. De kinderen zijn afgelopen week actief bezig geweest met de kernwoorden. Rondom deze geleerde woorden is er geknutseld. Zoals tijdens de informatieavond is benoemd, zijn we nog op zoek naar hulp van ouders voor het luizenpluizen en het meelopen naar de gym. Elke vrijdag gymmen we in de Wissel uur vertrekt juf Paula, uur terug naar Kornak uur vertrekt juf Anita, uur terug naar Kornak uur vertrekt juf Sofie, uur terug naar Kornak Als u wilt helpen, hoort de leerkracht dat graag. We zien de kinderen met plezier binnenkomen, ze zijn erg leergierig. Dit brengt een lach op het gezicht van de leerkracht. Tip: Oefen met uw kind de vingerbeelden. De kinderen moeten snel kunnen benoemen hoeveel vingers u opsteekt. Het is belangrijk dat als u bijvoorbeeld acht laat zien, u op de ene hand vijf vingers laat zien en dit op de andere hand aanvult met drie vingers.

9 Nieuws uit groep 1 / 2 Nieuws uit de groep Goed om de grote opkomst tijdens de informatieavond te zien! Bedankt dat u er was. Deze week zijn wij begonnen met het aanleren van de letters. In de klas kunt u terug zien welke letter er is aangeboden. Mocht u materialen thuis hebben waar de letter in voor komt, dan kunt het meenemen! Dit kunnen we bespreken en zichtbaar maken in de klas. Ook de thema's zijn zichtbaar in de klassen. Momenteel werken wij aan het thema 'Een nieuw schooljaar'. De thema's die dit jaar aan bod komen zijn: Feest/boeken, herfst, Sinterklaas, Kerst, verkeer (dit is een schoolbreed thema), ziek zijn, lente en tot slot vriendjes. Mocht u spullen hebben om op de thematafel neer te zetten, dan mogen de kinderen dit meenemen naar school. Spullen om mee te spelen in de wisselhoek (de speelhoek die aansluit bij het thema), zijn ook zeer welkom! Uiteraard gaan alle spullen na het thema weer mee naar huis. Heel binnenkort gaan wij naar een voorstelling van Toonbeeld. Wilt u de DigiDuif in de gaten houden? Wij zouden heel blij zijn met uw inschrijving als hulpouder. Juf Mandy is deze week gestart bij juf Lotte en juf Mieke in de klas. Zij volgt nu het tweede jaar van de opleiding tot onderwijsassistent en zal iedere maandag en dinsdag bij ons in de klas zijn tot het eind van het schooljaar. Wij zijn blij met haar aanvulling! Wij wensen iedereen alvast een heel fijn weekend toe. En tot ziens in de vierde week (alweer) in dit pas begonnen schooljaar! Groeten van de kleuterjuffen Kampioeneeeeee Zoals beloofd zou ik nog even laten weten hoe mijn weekend is afgelopen op het officieuze WK voor kinderen van jaar met diabetes type 1, de Medtronic Junior Cup Diabetes, op Sportcentrum Papendal. Misschien hebben de meeste het al gezien op Facebook van Kornak en hebben sommige mij en mijn team gevolgd via social media of via maar ik wilde je ook even persoonlijk laten weten dat ik samen met mijn team WE- RELDKAMPIOEN ben geworden. En daar ben ik natuurlijk super trots op. En ik zou dit graag in het Kornak nieuws laten weten. Het was een super gaaf weekend. Op vrijdag hadden we nog een training en gingen we inchecken bij het spelershotel. Ik zat met 2 andere jongens op de kamer. s Avonds was de officiële opening (ik was als kleinste de vlaggendrager) van de Junior Cup, met allerlei sprekers en de loting met André Ooijer. Ook konden we toen kennis maken met onze tegenstanders. Nederland zat in de poule met het Verenigd Koninkrijk, Italië, Polen, Spanje en België. Op zaterdag wonnen we alle poule wedstrijden, tegen Verenigd Koninkrijk 4-1, tegen Italië 2-1, tegen Polen 3-1, tegen Spanje 5-1 net als het grote Oranje tijdens het WK en in deze wedstrijd heb ik ook gescoord en tegen België werd het 2-0 en werden we dus 1e van de poule. Vervolgens volgde op zondagochtend een kruis/halve finale tegen de nummer 2 uit de andere poule, in dit geval Hongarije. Deze wonnen we ook en wel met 5-0. En omdat België de andere kruis/halve finale van Duitsland won met 1-0, stonden we in de finale weer tegenover België. Het oplopen, het spelen van het Wilhelmus voorafgaand aan de finale en het voetballen voor zoveel publiek was een fantastische ervaring. We wonnen met 2-0, waarvan ik ook nog eens het laatste doelpunt scoorde. Ik ben super blij dat we gewonnen hebben, maar ik vond het ook een fijn weekend, omdat ik even niet anders was dan andere kinderen! Groetjes, Lars

10 Nieuws uit de groepen 8 Wij zijn Julia (8a juf Mieke) en Lisanne (8b juf Barbro) en wij schrijven deze week het Kornak Nieuws. Bureau Halt Deze week hebben we les gekregen van Bureau Halt. Bureau Halt is een bureau waar kindercriminelen naartoe moeten als ze crimineel gedrag hebben getoond. Ze moeten daar in gesprek met een mevrouw/meneer van Bureau Halt. Die kijkt dan waarom ze dat dan doen en of ze soms problemen op school of thuis hebben, Ze worden dan ondervraagd en dan gaan ze een straf bedenken. De meeste kinderen komen daar in groepen terecht. Die kinderen hebben een leeftijd van 11 t/m 17 jaar. Een van de ergste misdaden die ze gehoord hebben zijn ruzies die op steekpartijen zijn uitgelopen en waar soms onschuldige mensen bij betrokken zijn. Kamp Zoals de meeste van jullie misschien al weten gaan de groepen 8 op kamp! We gaan naar kampeerboerderij Hoeve Vredesteijn in Egmond-Binnen. Het is een uurtje fietsen, maar dat komt wel goed! De laatste avond is de Bonte Avond waar alle kinderen in groepjes of tweetallen mogen optreden! Alle juffen en meesters komen kijken wat de kinderen hebben voorbereid. Het wordt een hele gezellige avond! We gaan nog heel veel leuke dingen doen. WK diabetes voetbal Lars Ouwehand mocht een paar weken geleden meedoen aan WK diabetes. Zijn team is wereldkampioen geworden! Ze hebben alle wedstrijden gewonnen. Groep 8a heeft dus een wereldkampioen in hun klas! Leervakken 15 september hebben de kinderen een topografie toets over Zuid-Amerika. Met rekenen hebben we deze week over breuken en procenten geleerd. Het thema van deze maand is Amerika. De kinderen mogen de komende weken spullen van thuis over Amerika mee naar school nemen. Nieuwe meesters De groepen 8 hebben deze week allebei een stagiaire gekregen. De nieuwe stagemeester van groep 8a juf Mieke heet: meester Bas. Hij is 17 jaar oud en moet nog veel leren. Tot nu toe gaat hij met groepjes kinderen naar de gang om ze les te geven. Meester Bas komt op maandag en dinsdag. De nieuwe stage meester van groep 8b juf Barbro heet meester Maurice. Hij is 38 jaar oud en kan erg goed les geven! In zijn vrije tijd geeft hij muziekles. Meester Maurice komt elke dinsdag om de kinderen van groep 8b les te geven. Dit was al het Kornak Nieuws van deze week! We vonden het heel erg leuk om te maken. Groeten Julia (8a juf Mieke) en Lisanne (8b juf Barbro)

11 Word jij ons jurylid? Op maandag 15 september zullen de medewerkers van de BSO hun thema ideeën voor het hele schooljaar gaan presenteren. We hebben al vele leuke thema s voorbij zien gaan de afgelopen jaren dus ieder jaar is het weer een uitdaging om iets unieks te bedenken. De kinderen worden regelmatig aangesproken over thema ideeën en we nemen deze ideeën mee. Dit jaar willen we echter de kinderen van de BSO zelf de thema s laten kiezen. Door middel van foto, collage, PowerPoint en film zullen de pedagogisch medewerkers aan een kinderjury hun ideeën presenteren. De ideeën met de meeste punten gaan door en zullen uitgewerkt worden in een van de komende vakanties. Wil jij ons jurylid zijn? In de aula staan twee dozen, een voor de onderbouw en een voor de bovenbouw. Doe hier een briefje in met je naam er op en wie weet word je uitgeloot om deel te nemen aan onze 8 koppige jury. We zullen 4 kinderen van de onderbouw en 4 kinderen van de bovenbouw uitnodigen om deel te nemen. De thema s gelden voor zowel de onder- als bovenbouw en de loungeclub. Tijdens de uitwerking worden de activiteiten namelijk afgestemd op de leeftijden van de kinderen. Geef ieder thema een cijfer! Word ons jurylid! De kinderen van de loungeclub hebben een filmpje gemaakt! Ook de BSO post op Facebook regelmatig foto s en nu ook film! De kinderen van de loungeclub hebben vorige week geleerd hoe je zelf een film kunt maken. Ze waren zo enthousiast dat ze nu willen gaan werken aan een speelfilm. Dus hou ons in de gaten! Bekijk ons filmpje op Facebook en geef ons een like!

12 ``` Sponsor kleding Sport BSO Basisschool Kornak Benningskamplaan LP UITGEEST Directie: Irma Jacet, interim directeur Website: Telefoon: School: Mobiel: Mobiel BSO: Basisschool Kornak is een school van Stichting Tabijn.

13 UITNODIGING VOOR DE OUDERS EN HUN KIND (EREN), Vindt uw kind het leuk om naar verhalen te luisteren? Vindt uw kind het leuk om andere kinderen te ontmoeten? Vindt uw kind het leuk om iets te knutselen? Dan is de BuCa iets voor uw kind. Wij willen vanaf september beginnen met de Buitenschoolse Catechese. De BuCa is bedoeld voor de kinderen van de basisschool. De aangemelde kinderen verdelen we in twee groepjes: de jongste groep zijn de kinderen van 4 tot 8 jaar en de oudste groep de kinderen van 9 tot 12 jaar. De BuCa is een keer in de drie weken, op de woensdagmiddag, van uur tot uur in de pastorie. Als u uw kind wilt aanmelden voor de BuCa ( graag voor 8 september), dan kunt u dit doen via de van de parochie: Wilt u in de de naam van het kind, de leeftijd, de schoolgroep vermelden? Wilt u ook uw telefoonnummer vermelden? Nadat u uw kind aangemeld hebt, nemen wij contact op met de ouders en zij krijgen dan meer informatie. De data van BuCa wordt in september op de website van de parochie geplaatst.www.rkparochie-uitgeest.nl Tot ziens! Pastoor Bruno Sestito De kinderen kunnen deze gekleurde tekening inleveren voor 8 september in de brievenbus van de pastorie. De winnaar ontvangt een prijs! Naam: Adres: Telefoonnummer:

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Jaargang 20, nr 34 Vrijdag, 13 juni 2014

Jaargang 20, nr 34 Vrijdag, 13 juni 2014 Jaargang 20, nr 34 Vrijdag, 13 juni 2014 Week 25: geen bijzonderheden Week 26: geen bijzonderheden Week 27: di. 1 juli bedankmiddag ouders woe. 2 juli afscheidsavond gr 8 Week 28: zomervakantie 7 juli

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie

KINDERPARTICIPATIE. In dit nummer: Geachte ouders, verzorgers

KINDERPARTICIPATIE. In dit nummer: Geachte ouders, verzorgers KINDERPARTICIPATIE Tiende jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-2016. Nummer: 02 Datum: 11-09-2015 Geachte ouders, verzorgers Vorige week bent u via een extra Digiduif op de hoogte gesteld van het goede

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

A G E N D A. Project DANS Inloopochtend als afsluiting van het project DANS. 15.00 uur begin van de voorjaarsvakantie

A G E N D A. Project DANS Inloopochtend als afsluiting van het project DANS. 15.00 uur begin van de voorjaarsvakantie W E E K B R I E F 24 19 februari 2016 Datum Omschrijving A G E N D A 16, 18 en 23 februari Definitieve adviesgesprekken VO voor groep 8 Woensdag 24 februari 8.30 9.30 uur Project DANS Inloopochtend als

Nadere informatie

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 Irenesirene maandag 6 juni 2016 nr. 15 Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 -groep 1-2 a Saskia van Wijnen -groep 1-2 b Carla Markensteijn -groep 1-2 c Marieke de Jong (ma,di) en Marjolein Minderhoud (wo,do,vrij)

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

Belangrijke data. Punter in beweging. Koffie-uurtje. Nieuws vanuit de OR. NUMMER 02 JAARGANG 29 4 september 2015

Belangrijke data. Punter in beweging. Koffie-uurtje. Nieuws vanuit de OR. NUMMER 02 JAARGANG 29 4 september 2015 NUMMER 02 JAARGANG 29 4 september 2015 Belangrijke data 7 sept Start inschrijving 10 minuten gesprekken 9 sept Algemene Leden Vergadering OR op loc. Eem 11 sept Studiedag, lln. vrij 14 sept Studiedag,

Nadere informatie

Facebook: OBS De Dubbeldekker Twitter: @obsdubbeldekker Website: www.dedubbeldekker.nl

Facebook: OBS De Dubbeldekker Twitter: @obsdubbeldekker Website: www.dedubbeldekker.nl Facebook: OBS De Dubbeldekker Twitter: @obsdubbeldekker Website: www.dedubbeldekker.nl NIEUWSBRIEF REGULIER nummer, november 2015 Begrijpt u de nieuwsbrief niet zo goed? Let op: *Na iedere nieuwsbrief

Nadere informatie

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8 Nieuwsbrief maart 2015: Nieuws vanuit: De directie Bijgaand treft u weer onze nieuwe maandbrief aan. Het is alweer de maandbrief van de maand maart. In deze maand start straks de lente weer. Deze maand

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 1 e nieuwsbrief, vrijdag 23 augustus 2013 Beste ouders, Gelukkig wisten de kinderen allemaal dat het

Nadere informatie

Kamp groep 8 Het kamp gaat door! De blije hoofden, daar doen we het toch voor? Jaargang 18/nummer 01 4 september 2015

Kamp groep 8 Het kamp gaat door! De blije hoofden, daar doen we het toch voor? Jaargang 18/nummer 01 4 september 2015 Openbare Basisschool De Zevensprong Danslaan 74 1326 PL Almere Tel.: 036-5353742 info@zevensprong.asg-almere.nl www.zevensprong.asg-almere.nl Jaargang 18/nummer 01 4 september 2015 Belangrijke data: 7

Nadere informatie

De nieuwsbrief van 7 september 2012. Datum Activiteit Voor wie September

De nieuwsbrief van 7 september 2012. Datum Activiteit Voor wie September Overzicht activiteiten september 2012 De nieuwsbrief van 7 september 2012 Datum Activiteit Voor wie September Di. 11-09 Aangekondigde BHV oefening Gr 1-8 Di. 11-09 Informatie-ochtend Ouders van potentiële

Nadere informatie

TANDEMBERICHTEN. De Tandem. www.sbodetandemuden.nl www.sbodetandem.yurls.net www.tandemkrant.yurls.net. Oktober 2014 Jrg 13.

TANDEMBERICHTEN. De Tandem. www.sbodetandemuden.nl www.sbodetandem.yurls.net www.tandemkrant.yurls.net. Oktober 2014 Jrg 13. Aan het einde van de maand komt de Tandemberichten uit. Dit zijn de nieuwsbrieven van de school. Deze worden naar uw mailadres verstuurd. Hierin kunt u de missie en visie lezen van onze school en wordt

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 november 2014

Nieuwsbrief 3 november 2014 Nieuwsbrief 3 november 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Sommige ouders gaven aan de nieuwsbrief snel te lezen. Daarom nog even een tip: Kijk altijd

Nadere informatie

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Openbare Dalton Basisschool De Belhamel Rudolfusdal 60 5551 EG Dommelen 040 204 25 88 info@obsdebelhamel.nl www.obsdebelhamel.nl De Kattebel jaargang 14 25 april nr. 17 TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN

Nadere informatie

september 2014 Uit de directiekamer

september 2014 Uit de directiekamer september 2014 Uit de directiekamer De eerste nieuwsbrief van dit jaar en ook de eerste nieuwsbrief van mijn hand. Allereerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het ontzettend warme welkom!

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 5 31 OKTOBER 2014 SchOuderCom De komende nieuwsbrief willen we gaan verspreiden via SchOuderCom. Daarbij zullen we een splitsing maken tussen berichten die van belang

Nadere informatie

Trots op het resultaat!

Trots op het resultaat! Datum: 8-3-2013 Achtste jaargang 2012-2013. Nummer: 11 Trots op het resultaat! In dit nummer Blz. 2 Wii spellen gevraagd Blz. 2 Nieuwe schooljaar en dit schooljaar Blz. 2 Groep 4C Blz. 3 BSO in de voorjaars

Nadere informatie

Datum: donderdag 22 oktober 2015

Datum: donderdag 22 oktober 2015 Datum: donderdag 22 oktober 2015 Populierenblaadje Algemeen: Luizencontrole: we willen alle ouders vragen om hun kinderen regelmatig te controleren op hoofdluis. We hebben nu enkele meldingen binnen. We

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mededelingen:

Nieuwsbrief. Mededelingen: Nieuwsbrief 06-11-2014 Schooljaar 2014-2015 Mededelingen: Sinterklaas Vorige week woensdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 met veel plezier in de schatkamer van Sinterklaas aangegeven welk cadeautje

Nadere informatie

Datum: donderdag 3 september 2015

Datum: donderdag 3 september 2015 Datum: donderdag 3 2015 Populierenblaadje Algemeen: Uitnodiging Vrijdag 4 Luizencontrole Ouderavond over werkweek, kamp, Voortgezet onderwijs en algemene zaken Wanneer: woensdag 9 Tijd: 20.00 uur Plaats:

Nadere informatie

Nieuws van de directie

Nieuws van de directie 1516-02 (23-09-15) 23 september start kinderpostzegel actie 01 oktober groep 1-2 gaat deze ochtend naar Slabroek 02 oktober afscheidsviering juf Bets (zie blz. 2) 03 oktober gezinsviering H.Hartkerk aanvang

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2014

Nieuwsbrief december 2014 Nieuwsbrief december 2014 DECEMBER 1 Nieuwsbrief 4 Leerlingenraad 14:15 / 15:00 5 Sinterklaasviering Lln gr. 1/2 zijn om 11.00 vrij! 8 EXTRA oud papier actie t/m 11 dec. OR vergadering 18 Kerstviering

Nadere informatie

Nieuwsbrief 13 mei 2016

Nieuwsbrief 13 mei 2016 Jochem Blaauboerstraat 4 1751 CJ Schagerbrug 0224-571626 info@obszwanenest.nl http://www.obszwanenest.nl Kalender 16 mei: 2 e pinksterdag 17 mei: Schoolreis groep 1 t/m 7 23 t/m 25 mei: Groep 8 Kamp 26

Nadere informatie

29 januari 2016 jaargang 24 nummer 21

29 januari 2016 jaargang 24 nummer 21 29 januari 2016 jaargang 24 nummer 21 Beste meisjes, jongens en ouders, Nog even en het is weer zover. Dan vieren we ons grote schoolfeest. Het schoolfeest is op: Vrijdag 5 februari De groepen 1 t/m 4

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Kalender: 22-01

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Andere tijden. Proefweek 1 komt eraan! Basisschool Sint Liborius. Maart 2016. 14 maart. Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen

NIEUWSBRIEF. Agenda. Andere tijden. Proefweek 1 komt eraan! Basisschool Sint Liborius. Maart 2016. 14 maart. Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen NIEUWSBRIEF Agenda 14 maart Maart 2016 Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen 15 maart Basisschool Sint Liborius Open dag voor nieuwe ouders van 09.00-15.00 uur 18 maart Techniek groep 8 22 maart De

Nadere informatie

Groep 4 /5. Nieuwe leidster bij de peuterspeelzaal

Groep 4 /5. Nieuwe leidster bij de peuterspeelzaal Nieuwe juf groep 3 Via deze weg wil ik me graag even aan u voorstellen. Mijn naam is Mandy Kauling en ik woon in Haarlem. Sinds vorige week ben ik werkzaam op de Avonturijn in groep drie. De afgelopen

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Agenda:

In deze nieuwsbrief: Agenda: In deze nieuwsbrief: Agenda: - Vrijdag 26 februari informatie leesproject klaar voor de start voor ouders van groep 3. - 2 en 3 maart rapportgesprekken - Scouting Livingstone - Open dag - Interne Begeleiding

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

InfOventje. 12 september 2012. Ouderinformatie. Jaargang 16 nr. 2 IN DEZE INFO. Martien Wijdeven afwezig

InfOventje. 12 september 2012. Ouderinformatie. Jaargang 16 nr. 2 IN DEZE INFO. Martien Wijdeven afwezig Jaargang 16 nr. 2 InfOventje 12 september 2012 Ouderinformatie IN DEZE INFO Martien Wijdeven afwezig Ouderpanel Gruitdagen Belangrijke data Estafettelezen Stage Nieuws uit de groepen Formulier estafettelezen

Nadere informatie

Jaargang 19, nr. 17 Donderdag, 24 januari 2013

Jaargang 19, nr. 17 Donderdag, 24 januari 2013 Jaargang 19, nr. 17 Donderdag, 24 januari 2013 Week 04: vrijdag 25 jan. groep 1 t/m 4 vrij Week 05: geen bijzonderheden Week 06: 5, 6 en 7 febr. Eindcito groep 8 vrijdag 8 febr. Carnavalsfeest 09.00 13.15

Nadere informatie

Pandelaa tje 13 november 2015 Nr:1282

Pandelaa tje 13 november 2015 Nr:1282 Pandelaa tje 13 november 2015 Nr:1282 Kalender Jarigen Week 47 Week 48 Week 49 Week 50 Maandag 16 november Scholenbezoek 8 e jaars locaties Gemert Dinsdag 17 november Schoen zetten Donderdag 24 november

Nadere informatie

Algemene informatie voor de ouders van de groepen 1 t/m 8

Algemene informatie voor de ouders van de groepen 1 t/m 8 Algemene informatie voor de ouders van de groepen 1 t/m 8 Alweer de eerste weekbrief van het schooljaar 2016-2017. Ook dit schooljaar zullen we u middels de weekbrief op de hoogte houden van wat er in

Nadere informatie

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Aarle-Rixtel, 29 augustus 2013 Op de Driehoek worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Bij een groot aantal van deze activiteiten is de hulp van ouders meer

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14

Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14 Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14 8 juli 2015 Personeel Nu alle sollicitatieprocedures afgerond zijn, kan ik u meedelen welke leerkrachten volgend schooljaar welke groepen gaan lesgeven: Groep 1/2

Nadere informatie

werkbladen thema 7 DE BASISSCHOOL

werkbladen thema 7 DE BASISSCHOOL werkbladen thema 7 DE BASISSCHOOL 7.0 vragen bij de film alleen Kijk naar de film. Geef antwoord op de vragen. eerste ronde filmkijken 1 2 3 Badria vindt Nederlands moeilijk. De juf komt op huisbezoek.

Nadere informatie

Even bijpraten. Nieuwsweek nummer 2. In deze nieuwsweek. Kalender. Basisschool KOM.MIJN

Even bijpraten. Nieuwsweek nummer 2. In deze nieuwsweek. Kalender. Basisschool KOM.MIJN Basisschool KOM.MIJN Prins Frederikstraat 67a 5950 BR Belfeld 077 4758049 www.kommijn.kerobei.nl Nieuwsweek nummer 2 9 september 2016 Klik hier voor e-mailadressen van leerkrachten. Kalender Volgende week:

Nadere informatie

Koppel kort nummer 5 3 november 2016

Koppel kort nummer 5 3 november 2016 Belangrijke data: maandag 7 t/m vrijdag 11 november: 10 minutengesprekken groep 1 t/m 7 op uitnodiging van de leerkracht maandag 7 en dinsdag 8 november: Drempelonderzoek leerlingen groep 8. woensdag 9

Nadere informatie

Beste ouders en kinderen, Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron.

Beste ouders en kinderen, Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron. Beste ouders en kinderen, Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron. Deze nieuwe activiteiten (vierde blok periode) lopen van 23 mei tot en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. nr september 2017

NIEUWSBRIEF. nr september 2017 NIEUWSBRIEF nr. 3 20 september 2017 In deze nieuwsbrief: Ouderbijdrage& schoolreisgeld 2017/2018 Versterking gezocht voor de oudercommissie Kinderboekenweek: gruwelijk eng! Social schools De Was Staking

Nadere informatie

Deze activiteiten lopen van 14 september tot de herfstvakantie.(eerste blok)

Deze activiteiten lopen van 14 september tot de herfstvakantie.(eerste blok) Beste ouders en kinderen, Na de succesvolle start Bron van Activiteiten presenteren we u hierbij het eerste exemplaar van nieuwste arrangementen schooljaar 2015-2016. Bron van Activiteiten van Kindcentrum

Nadere informatie

De Spieker. Schooljaar 2014-2015. Uitgave 9 Datum: 08-01-2015. Beste ouders,

De Spieker. Schooljaar 2014-2015. Uitgave 9 Datum: 08-01-2015. Beste ouders, De Spieker Schooljaar 2014-2015 Uitgave 9 Datum: 08-01-2015 Beste ouders, Van het prachtige bedrag dat ik van jullie heb gekregen bij mijn afscheid van De Zuidwester heb ik deze COWBOYSBAG portemonnee

Nadere informatie

Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014!

Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014! Regel van de week Wij houden ons aan gemaakte afspraken. ALGEMEEN Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014! U bent van

Nadere informatie

agendapunten zijn ook te zien op www.basisschoolreflector.nl

agendapunten zijn ook te zien op www.basisschoolreflector.nl R E F L E X NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS EN VERZORGERS Jaargang: 2015-2016 Nummer: 3 Datum: 15 september 2015 Email oudervereniging: or@basisschoolreflector.nl Agenda agendapunten zijn ook te zien op www.basisschoolreflector.nl

Nadere informatie

Agenda 15 september 2014 Schoolfotograaf 16 september 2014 Ouderavond VSO 23 september 2014 Ouderavond SO 24 september 2014 Koffieochtend OR

Agenda 15 september 2014 Schoolfotograaf 16 september 2014 Ouderavond VSO 23 september 2014 Ouderavond SO 24 september 2014 Koffieochtend OR Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Voorwoord Algemeen: Personeel Algemeen: Nieuwe collega s Algemeen: Nieuwe stagiaires Algemeen: Toestemmingsformulier Algemeen: Schoolfotograaf Algemeen: Gym Algemeen: Vooraankondiging

Nadere informatie

Belangrijke data komende periode:

Belangrijke data komende periode: Vrijdag 4 juli 2014 Belangrijke data komende periode: Datum Vrijdag 4 juli 2014 Zaterdag 5 juli t/m zondag 17 augustus 2014 Vrijdag 15 augustus 2014 Maandag 18 augustus 2014 Dinsdag 19 augustus 2014 Woensdag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF januari 2015

NIEUWSBRIEF januari 2015 NIEUWSBRIEF januari 2015 Beste ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van januari. We wensen u veel leesplezier. Welkom Deze maand zijn de volgende leerlingen bij ons op school gekomen:

Nadere informatie

VOLOP IN BEWEGING. In dit nummer: Like onze Kornak pagina op Facebook! Deze is up-to-date met allerlei foto s uit alle groepen

VOLOP IN BEWEGING. In dit nummer: Like onze Kornak pagina op Facebook! Deze is up-to-date met allerlei foto s uit alle groepen VOLOP IN BEWEGING Tiende jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-2016. Nummer: 01 Datum: 28-8-2015 Beste ouders, verzorgers, Het nieuwe schooljaar is nog maar net begonnen en het gonst al weer van de activiteiten!

Nadere informatie

nieuwsbrief pagina 2 Nieuwe schoolshirts Groep 3 en 4 Studiereis Studiedagen

nieuwsbrief pagina 2 Nieuwe schoolshirts Groep 3 en 4 Studiereis Studiedagen 2015 2016 editie November 2015 A.C. onderwijs heeft een nieuwe penningmeester. Met in deze editie onder meer: Penningmeester A.C. Nieuwe schoolshirts Groep 3 4 Studiereis Bus opvang Interim Sint viering

Nadere informatie

3 september 2014. 17 juni 2015. Nieuws van de directie

3 september 2014. 17 juni 2015. Nieuws van de directie PRIKBORD 12 3 september 2014 Schooljaar 2014-2015 In dit nummer de directie groep 1-2-3 groep 4-5-6 groep 7-8 Overig nieuws Verjaardagen Informatie van derden Kalender 17 juni 2015 de directie Alweer het

Nadere informatie

23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje. Algemeen

23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje. Algemeen 23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje OBS De Schoener Algemeen Wennen We zijn inmiddels alweer 2 weken aan de slag en iedereen heeft zijn draai wel zo n beetje gevonden. Natuurlijk is

Nadere informatie

1Nieuwe leerlingen De volgende nieuwe leerlingen kwamen de afgelopen periode bij ons op school:

1Nieuwe leerlingen De volgende nieuwe leerlingen kwamen de afgelopen periode bij ons op school: Bladzijde 1 Geachte Ouders 28 mei 2014 Geachte Ouders Nieuwe leerlingen Verkiezingen Bladzijde 2 Verkiezingen Akkefietjes Avondvierdaagse Bladzijde 3 Fotograaf Verkeersdiploma Bladzijde 4 Verkeersdiploma

Nadere informatie

Raagten Actueel. Algemeen. Jaargang 39 nr. 27, 31 maart 2016

Raagten Actueel. Algemeen. Jaargang 39 nr. 27, 31 maart 2016 Raagten Actueel Jaargang 39 nr. 27, 31 maart 2016 Algemeen Inloopochtend nieuwe leerlingen Morgenochtend is de inloopochtend voor toekomstige leerlingen en hun ouders van 10.30 tot 12.00 uur. Kent u nog

Nadere informatie

Maart 2015. In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8. Paastoernooien. Nieuws van de oudervereniging. Groene voetstappen. Kapstokken gevraagd

Maart 2015. In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8. Paastoernooien. Nieuws van de oudervereniging. Groene voetstappen. Kapstokken gevraagd In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8 Reggio in groep 4 Paastoernooien Nieuws van de oudervereniging Groene voetstappen Kapstokken gevraagd Schoolfoto s manier zijn ze weer meer water. Verder hebben

Nadere informatie

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje vrijdag 21 augustus 2015 jaargang 13 nr. 1 agenda: 1 september Rapporten ingeleverd Internetprotocol ingeleverd Afspraken

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Kleine Wereld

Nieuwsbrief CBS De Kleine Wereld Februari 2013 Nieuwsbrief CBS De Kleine Wereld Margedagen 14-03-2013 middag 28-03-2013 na 14.00u 12-04-2013 alleen gr 1-4 04-06-2013 middag 04-07-2013 na 14.00u 05-07-2013 Wist u dat u uw kind bij ziekte

Nadere informatie

nieuwsbrief Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Nummer 10, 20 juni 2014 Inhoud

nieuwsbrief Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Nummer 10, 20 juni 2014 Inhoud Inhoud Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Goede doelen actie Jaardag Formatie Schoolreis Theaterdag Vakantierooster 2014-2015 Formatie Schoolkamp groep 6/7/8 Rapportbesprekingen Volgende

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 1 september 2014

Nieuwsbrief 2 1 september 2014 Nieuwsbrief 2 1 september 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, De leerlingen van groep 8 waren in de afgelopen week op kennismakingskamp in Hellendoorn.

Nadere informatie

Helen Parkhurst Ouder Info

Helen Parkhurst Ouder Info Helen Parkhurst Ouder Info Schooljaar 2012-2013 Nummer 18 Datum: 27 mei 2013 Agenda juni 2012 7 juni: Studiemiddag, alle leerlingen vrij Locatie GL vanaf 11.45 uur Locatie GS vanaf 11.55 uur 10 juni: GMR

Nadere informatie

Samen geloven in samen groeien Nieuwsbrief 6

Samen geloven in samen groeien Nieuwsbrief 6 Samen geloven in samen groeien Nieuwsbrief 6 Samen geloven in samen groeien volop in praktijk Aan het begin van deze nieuwsbrief maken we u graag deelgenoot van drie gave voorbeelden van Samen geloven

Nadere informatie

Het info Uiltje. oktober 2015

Het info Uiltje. oktober 2015 Het info Uiltje oktober 2015 Voor u ligt alweer het tweede info uiltje van dit schooljaar. Dit info uiltje verschijnt iets eerder dan jullie van ons gewend zijn. Natuurlijk heeft dit alles te maken met

Nadere informatie

Vakantierooster & studiedagen komend cursusjaar Hieronder ziet u het vastgestelde vakantierooster voor komend cursusjaar 2016-2017: Nr 16:

Vakantierooster & studiedagen komend cursusjaar Hieronder ziet u het vastgestelde vakantierooster voor komend cursusjaar 2016-2017: Nr 16: Nr 16: 17 juni 2016 Inleiding De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan de voorbereidingen voor volgend cursusjaar. In deze nieuwsbrief krijgt u daar dan ook veel informatie over. Onder andere het

Nadere informatie

Openbare Daltonschool Nellestein

Openbare Daltonschool Nellestein Openbare Daltonschool Nellestein Leksmondplein 31 1108 EL Amsterdam Zuidoost 020-6964563 directie@nellestein.nl www. nellestein.nl Van de directie Beste ouders en verzorgers, Na ruim 42 jaar werkzaam te

Nadere informatie

NIEUWS VANUIT DE MEDDEZEGSSCHAPSRAAD

NIEUWS VANUIT DE MEDDEZEGSSCHAPSRAAD 1 Nieuwsbrief Mei 2015 Mei 2015 In dit nummer: Nieuws Vanuit MR. Verkeers- examen groepen 7. Kunstpodium. Oudercommissie. Dammen. Overblijven. 1 2 3 4 Koningsspelen. 5 Uit de kunst. 6 NIEUWS VANUIT DE

Nadere informatie

Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl

Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl Nieuwsbrief d.d. 19 september 2013 Uw hulp gevraagd Kent u ouders bij ons in de wijk met jonge kinderen?

Nadere informatie

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en nieuwsbrief 4 oktober 2014 Agenda 6 oktober dag van de leraar! 9 oktober informatieavond met verschillende workshops 10 oktober studiedag: alle kinderen zijn vrij! 11 t/m 19 oktober herfstvakantie Kijk

Nadere informatie

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 5 september 2014 INFO 1

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 5 september 2014 INFO 1 I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l 5 september 2014 INFO 1 IN DEZE INFO Teamontwikkeling Inschrijven op school Informatie-avonden Afstemmingsgesprekken

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137

Nieuwsbrief 2. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Nieuwsbrief 2 16 september 2013 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Infomorgens Vorige week gaf juf Joanne een informatiemorgen voor de ouders van groep

Nadere informatie

KINDCENTRUM VROONDAAL SMOELENBOEK

KINDCENTRUM VROONDAAL SMOELENBOEK KINDCENTRUM VROONDAAL SMOELENBOEK je d r o w r a a d! n a v r e z j i w Judy Menger Directeur Kindcentrum Vroondaal Meester Jelle Ik ben meester Jelle en werk als adjunct-directeur op deze school. Ik ben

Nadere informatie

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben.

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Week 23: vrijdag 7 juni groep 1 t/m 4 vrij Week 24: geen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr 3 3 oktober 2014. de data: 10 oktober: Viering Camelot 17 oktober: Meisjesviering

Nieuwsbrief. Nr 3 3 oktober 2014. de data: 10 oktober: Viering Camelot 17 oktober: Meisjesviering Nieuwsbrief www.toonhermansschool.nl Tel. 636.984 Nr 3 3 oktober 2014 de data: 10 oktober: Viering Camelot 17 oktober: Meisjesviering Studiedag Tijdens de studiedag afgelopen dinsdag hebben we met elkaar

Nadere informatie

KBS DE LANGENOORD CREATIVITEIT EIGENWAARDE - BETROKKENHEID Schooljaar // 17 e jaargang // nummer 3 // 8 september 2016

KBS DE LANGENOORD CREATIVITEIT EIGENWAARDE - BETROKKENHEID Schooljaar // 17 e jaargang // nummer 3 // 8 september 2016 KBS DE LANGENOORD CREATIVITEIT EIGENWAARDE - BETROKKENHEID Schooljaar 2016-2017 // 17 e jaargang // nummer 3 // 8 september 2016 Website www.delangenoord.nl De Langenoord Afgelopen maandag hebben we inspectiebezoek

Nadere informatie

Informatiebrief oktober groep 3!

Informatiebrief oktober groep 3! Techniek: Informatiebrief oktober groep 3! De eerste periode zit erop! De kop is eraf: de eerste periode van het schooljaar zit erop. We hebben alle kinderen leren kennen en natuurlijk een start gemaakt

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 10 juni 2016

Nieuwsbrief 17 10 juni 2016 Nieuwsbrief 17 10 juni 2016 Agenda 13 t/m 15 juni 15 t/m 17 juni 22 juni 1 juli Schoolkamp groepen 3, 4 en 5 Schoolkamp groepen 6, 7 MR vergadering, 19.30 uur Uitgifte nieuwsbrief 18 Het groene schoolplein

Nadere informatie

En dan is het. OKTOBER 2015

En dan is het. OKTOBER 2015 J a a r g a n g 1 1, n r. 2 5 o k t o b e r 2 0 1 5 En dan is het...oktober 1 Kinderboekenweek 2 En dan is het. OKTOBER 2015 De eerste maand van schooljaar 2015-2016 is alweer voorbij. We zijn in de wijn-maand

Nadere informatie

BASISSCHOOL T STEKSKE DOMINICANENSTRAAT 22 5453 JN LANGENBOOM TEL. 431303 FAX. 431701 E-MAIL. info@stekske.nl. SEPTEMBER 2015 Nummer 313

BASISSCHOOL T STEKSKE DOMINICANENSTRAAT 22 5453 JN LANGENBOOM TEL. 431303 FAX. 431701 E-MAIL. info@stekske.nl. SEPTEMBER 2015 Nummer 313 BASISSCHOOL T STEKSKE DOMINICANENSTRAAT 22 5453 JN LANGENBOOM TEL. 431303 FAX. 431701 E-MAIL. info@stekske.nl SEPTEMBER 2015 Nummer 313 MAANDOVERZICHT 31 Ma 1 Di 2 Wo 3 Do 4 Vrij 5 Za 6 Zo 7 Ma Controle

Nadere informatie

Belangrijke data: 11 t/m 22 september. 18 september september oktober oktober OBS De Krijtmolen.

Belangrijke data: 11 t/m 22 september. 18 september september oktober oktober OBS De Krijtmolen. Nieuwsbrief 8 september 2017 Belangrijke data: 11 t/m 22 september Start Entree-toets groep 8 18 september 2017 Kennismakingsgesprekken 21 september 2017 Avondwandeling 2 oktober 2017 Open Ochtend 9 tot

Nadere informatie

Nieuwsbrief cbs Sjaloom. Cursusjaar 2015-2016

Nieuwsbrief cbs Sjaloom. Cursusjaar 2015-2016 Nieuwsbrief cbs Sjaloom Cursusjaar 2015-2016 Nummer: 1 Datum: 24-08-15 Algemeen Belangrijke data: 24 Augustus Eerste schooldag 24 Augustus Luizencontrole 07 September Start project Kunst (alle groepen)

Nadere informatie

Welkom op de Pionier

Welkom op de Pionier Welkom op de Pionier Wat lees je allemaal in dit boekje? 1. Wat is de Pionier voor een school? 2. Op school zijn verschillende klassen. 3. Zo gaat het op de Pionier. 4. Hoe ziet een schooldag er op onze

Nadere informatie

Binnenkort ontvangt u via uw kind een verslag van deze avond.

Binnenkort ontvangt u via uw kind een verslag van deze avond. Weekbrief 18 januari 2016 Algemene mededelingen Ouderavond ouderbetrokkenheid Dinsdag 12 januari is er op onze school een ouderavond gehouden over ouderbetrokkenheid. Het was een geslaagde avond. Bedankt

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

Oudervereniging Wilakkers

Oudervereniging Wilakkers Beste Ouders, Het jaar zit er al weer op, dankzij uw inzet is het weer een leuk, sportief en creatief jaar geworden voor de kinderen. Ik wil alle ouders die zich ingezet hebben bij de activiteiten hartelijk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 18 18 mei 2016

NIEUWSBRIEF nr. 18 18 mei 2016 NIEUWSBRIEF nr. 18 18 mei 2016 In deze nieuwsbrief: Ouderbijdrage en schoolreisgeld (herhaling) Schoolreisje groepen 3 en 4 Avondvierdaagse Kaarten in Actie Klussers gevraagd Nieuwsbrief Vreedzame School

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016. Nummer 2 / 27 augustus 2015. Openingsviering

Schooljaar 2015-2016. Nummer 2 / 27 augustus 2015. Openingsviering Schooljaar 2015-2016 Nummer 2 / 27 augustus 2015 Openingsviering Morgen houden we op school de openingsviering. We willen hiermee in gezamenlijkheid het nieuwe begin van het schooljaar markeren. Leerkrachten

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F OBS De Akkers en PSZ t Valkje Jagerslaan 15 3075 AA Rotterdam 010 2907827 directie@de-akkers.nl www.de-akkers.nl 10 oktober 2014 nummer 54 Studiedagen Voor de leerkrachten zijn dit

Nadere informatie

31 augustus 2015 (nr 1)

31 augustus 2015 (nr 1) 31 augustus 2015 (nr 1) 7km van Martenshoek De 11e editie van de 7km van Martenshoek zit er weer aan te komen. De datum is zondag 27 september 2015. De inschrijving is on-line. Er is ook een Ouder-Kindloop.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 15 januari 2015

Nieuwsbrief 15 januari 2015 Belangrijke data: 19 januari: Vergadering oudervereniging. 26 januari: 10-minutengesprekken groep 1 en 2 11 februari: Voorleeswedstrijd in de Stenge te Heinkenszand 16 februari t/m 20 februari: voorjaarsvakantie

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

November 2016 OPENBARE BASISSCHOOL VOOR DALTONONDERWIJS

November 2016 OPENBARE BASISSCHOOL VOOR DALTONONDERWIJS November 2016 OPENBARE BASISSCHOOL VOOR DALTONONDERWIJS BELANGRIJKE DATA DATA ACTIVITEITEN 24 oktober KIES 25 oktober Rots en Water groep 7/8 27 oktober Fietsencontrole groep 5 t/m 8 31 oktober Rots en

Nadere informatie

Juni 2016 Nieuwsbrief #5

Juni 2016 Nieuwsbrief #5 Juni 2016 Nieuwsbrief #5 Beste ouders, kinderen, opa s en oma s, Hierbij alweer de laatste nieuwsbrief van het schooljaar. Wij kunnen terugkijken op een mooi jaar. Als team hebben we mooie stappen gezet

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. We zijn begonnen en we hebben er zin in! In deze editie: Gym, zwem en muzieklesroosters. Verlof aanvragen. Maandag en dinsdag

NIEUWSBRIEF. We zijn begonnen en we hebben er zin in! In deze editie: Gym, zwem en muzieklesroosters. Verlof aanvragen. Maandag en dinsdag NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief basisschool Helmgras schooljaar 2015-2016 20-8-2015 We zijn begonnen en we hebben er zin in! Beste ouders en verzorgers, Afgelopen maandag zijn we als nieuwe school van start gegaan.

Nadere informatie

Paletin oktober 2015. Vrije dagen: 26 t/m 30 oktober: Herfstvakantie

Paletin oktober 2015. Vrije dagen: 26 t/m 30 oktober: Herfstvakantie Paletin oktober 2015 Vrije dagen: 26 t/m 30 oktober: Herfstvakantie Data: Maandag 5 oktober: Dag van de leraar 20.00 MR-vergadering Woensdag 7 oktober Start Kinderboekenweek Raar maar waar Woensdag 14

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteen-bussum.nl info@hoeksteenbussum.nl Informatie Kleuters 2013-2014

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 Algemeen: HONDEN OP HET SCHOOLPLEIN Gisteren is er weer een kind op het schoolplein gebeten door een kleine hond. Gelukkig bleek de schade mee te vallen. Toch doen wij

Nadere informatie

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 school de Ontmoeting Nieuwsbrief Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan: 1. We zijn weer gestart! 2. Woenselse Heide bestaat

Nadere informatie