Proactieve communicatie in toerisme

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proactieve communicatie in toerisme"

Transcriptie

1 KernWaarden 26: White Paper Proactieve communicatie in toerisme Het belangrijkste in communicatie is horen wat er niet gezegd wordt. Peter F Drucker, Amerikaans schrijver, hoogleraar en consultant ( ) De ontwikkeling van toerisme vraagt om een eigentijdse aanpak. Gemeenten kunnen het niet meer alleen, burgers willen graag hun verantwoordelijkheid oppakken. Nieuwe vormen van samenwerking zijn noodzakelijk: Communities of Practice (CoP s) en cocreatie bundelen deze krachten, ook in de toeristische sector. De nieuwe wethouder kan daarin, ondersteund op de juiste manier, een belangrijke rol spelen. Door: Margaret Ann McDonald 1. Waar begint de toeristische communicatie over een regio? Veel mensen denken dat de communicatie over het toeristisch product begint bij het formuleren van de marketing boodschap over een stad of een gebied. Bij veel toeristische organisaties is dit ook de praktijk. Er wordt een quick scan gemaakt van de mogelijkheden en van de (gewenste) doelgroepen om vervolgens een snelle slagzin te bedenken, die het liefst het zelfde impact heeft als Er gaat niets boven Groningen. Helaas is goede communicatie ingewikkelder dan dat. Goede communicatie over een regio of een gebied is gebaseerde op de unieke ervaring die de bezoeker in dit gebied kan beleven. En liefst alleen in dit gebied kan beleven. Veel van de communicatie is nagenoeg inwisselbaar en zegt weinig over een specifiek gebied. Gelukkig zijn we in Nederland zo ver gevorderd, dat de kwaliteiten als groen, rust en ruimte niet meer voor komen in een gefundeerde communicatie: dat zijn immers vaak basisvoorwaarden waaraan een aantrekkelijke toeristische regio moet voldoen. Net zoals je er niet prat op gaat dat je fietspaden in je provincie hebt. Die horen er gewoon te zijn en die moeten ook helemaal op orde zijn. Een goede communicatie begint dus bij een grondige analyse van het gebied. Daaruit moet blijken wat het bijzondere is van het gebied, hoe de mensen zijn, hoe de ondernemers zich opstellen ten opzichte van bezoekers en of er werkelijk bijzondere belevenissen te ervaren zijn. Zo n beschrijving gaat voorbij het noemen van pittoreske dorpjes, want die heb je in heel Nederland. De verleiding is groot om de analyse achter het bureau te doen. Dit werkt in de praktijk niet. Uiteindelijk is een communicatie concept, dat door de mensen uit de regio zelf benoemd is, vele malen krachtiger. Zij spreken de taal van de regio, zij kennen de finesses. Wanneer zij het zelf benoemen, zal het draagvlak voor het daarop volgende traject ook groter zijn. 2. Is het communicatieconcept alleen voor de toeristische sector? In het meest ideale geval niet. De degelijke analyse van het gebied levert bouwstenen op, die voor alle sectoren zoals de gezondheidszorg of het onderwijs van belang zijn. Er is maar een sector die de boventoon kan voeren in de regionale communicatie. Dit betekent dat keuzes gemaakt moeten worden. Dat vinden mensen/bestuurders nooit fijn. De meest ideale oplossing ligt in de keuze van een communicatieconcept dat door de verschillende sectoren op eigen wijze kan worden ingevuld. Immers: hoe vaker het publiek de boodschap hoort, hoe beter deze wordt onthouden. 1

2 3. Een nieuwe wethouder voor toerisme: wat houdt een proactieve houding in? Wanneer er voor de toeristische sector een nieuwe wethouder komt, is dat altijd even wennen. De vorige bestuurder had waarschijnlijk zo zijn eigen stokpaardjes, interesseerde zich niet voor toerisme of juist (te) veel. Ook deze wethouder zal zo zijn of haar eigenaardigheden hebben. Als beleidsadviseur kun je best wel veel doen om de situatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dat begint met een aantal heel eenvoudige dingen, die niet veel tijd kosten maar op den duur een duidelijke meerwaarde zullen opleveren. Voorbereiding 1. Maakt een stapel met de meest recente beleidsdocumenten over toerisme in de gemeente en de regio (of liever, stuur ze via de mail toe, dat scheelt weer een hoop papier ;- ). 2. Maak een lijst met een korte toelichting op deze belangrijkste documenten. De nieuwe wethouder ziet waarschijnlijk door de bomen het bos niet meer. Waak er hierbij voor om objectief te blijven. Het gaat er om je wethouder te informeren over de stand van zaken en niet om hem te overtuigen van jouw zienswijze op een bepaalde zaak! 3. Maak een lijst met de belangrijkste projecten die op dit moment in het toeristisch werkveld aan de orde zijn. Relateer deze aan de uitgangspunten in het toeristisch beleidsplan zodat het duidelijk wordt, dat het hier niet om losstaande projecten gaat. Dit kan voorkomen dat de wethouder in het wilde wil gaan schuiven of bijsturen. In gesprek met je wethouder 4. Beleg een gesprek met de wethouder en je teamleider. Wees geïnteresseerd naar de belangstelling en zienswijzen van de nieuwe bestuurder. Vraag naar de persoonlijke wensen en visies. Vraag hier echt op door, zodat je een beeld krijgt van de drijfveren van deze persoon. Je kunt deze drijfveren maar beter duidelijk in het vizier hebben, dan kun je er tenminste rekening mee houden. Bijvoorbeeld: een wethouder die erg focust op het terugdraaien van de uitgaven in de sector heeft een andere insteek dan een wethouder die werkelijk begaan is met het lot van de toeristische ondernemers. Je zult je aanpak daaraan aan moeten passen, anders heb je veel last van (onbewuste) tegenwerking. Op 2 september 2014 start de nieuwe training Succesvol Toeristisch Beleid. Deze vierdaagse training is bestemd voor beleidsadviseurs recreatie en toerisme. De opzet bestaat uit een mix van theorie en de toepassing in de praktijk. De locaties in het Midden van Nederland vertellen elk een eigen verhaal over de toeristische productontwikkeling: een oud vrachtschip wordt een toeristische attractie en Bed en Breakfast, een voormalige bierbrouwerij wordt een toeristische attractie met bezoekers per jaar. De deelnemers zullen zelf actief bezig zijn tijdens de training en zij maken een start met het bepalen van de unieke kwaliteiten van het eigen toeristisch product. Via praktijkvoorbeelden worden zij geïnspireerd om de toeristische productontwikkeling een stapje verder te brengen. Vervolgens komen de persoonlijke effectiviteit aan de orde en ook de (regionale) marketing. Welke rol speelt de VVV hierin? Op de laatste dag presenteren de deelnemers hun bevindingen van de werkbezoeken en ervaren we gezamenlijk hoe een toeristisch topproduct is opgebouwd. Voor meer informatie: 2

3 5. Spreek de twee lijsten rustig door. Neem hiervoor de tijd en leg de ontwikkelingen rustig uit. Houd daarbij in het achterhoofd dat een nieuwe wethouder graag positief in het nieuws wil komen en zoek hiervoor samen naar mogelijkheden. Realiseer je hierbij goed, dat iedereen denkt een ervaringsdeskundige te zijn op het gebied van toerisme: we gaan immers bijna allemaal op vakantie! Realiseer je ook, dat het voor een buitenstaander nauwelijks te begrijpen is, hoe bijvoorbeeld de VVV wereld in elkaar zit. Dat is ook bijna niet meer uit te leggen! 6. Wanneer er heikele punten zijn, die moeten worden aangepakt in de toeristische sector, zorg er dan voor dat deze in het eerste jaar van de zittingsperiode aan de orde komen. Dan is er in de rest van de periode tijd om weer met de opbouw bezig te zijn. Een jaar voor de volgende verkiezingen is er geen enkele wethouder die een hoofdpijndossier gaat oppakken, hoe belangrijk het ook is. Spreek ook over zaken, die in het verleden voor verwarring en / of oppositie hebben gezorgd. Het is prettig voor de wethouder om bijvoorbeeld te weten welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot de toeristenbelasting. Dan komt hij of zij goed beslagen ten ijs. 7. Zorg er voor dat je regelmatig persoonlijk overleg hebt met de wethouder. Soms wil een teamleider dit graag overnemen, maar in de praktijk is het gewoon heel handig wanneer je er persoonlijk bij zit. Zorg dus dat je voldoenden informatie hebt om je aanwezigheid onmisbaar te maken. Het werkveld in 8. Signaleer belangrijke netwerkmomenten voor de bestuurder. Zo raakt deze snel ingeburgerd in het nieuwe werkterrein. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het regio- overleg, informatiebijeenkomsten van vakorganisaties, overleggen met ondernemers of landelijke (marketing) bijeenkomsten. 9. Verzorg een introductieprogramma voor de wethouder bij de belangrijkste (groepen van) toeristische ondernemers. Dit wordt nogal eens vergeten. Ondernemers stellen het bijzonder op prijs wanneer zij vroeg in de zittingsperiode kennismaken met de wethouder toerisme. Dit legt de basis voor een vertrouwensrelatie die belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van het toerisme. 10. Stel de lijst van te bezoeken ondernemers op in samenwerking met het toeristische platform of hoe het overleg ook mag heten. Door hierover te overleggen, geef je het platform een duidelijke plek. Het geeft aan dat je echt luistert naar de ondernemers en hun mening op prijs stelt. Natuurlijk kan de wethouder zelf ook een aantal bedrijven opgeven buiten de aanbeveling om. 11. Organiseer een overleg of netwerkevenement met de toeristische sector voor de nieuwe wethouder. Nodig iedereen die ook maar vaag iets met toerisme te maken heeft, hiervoor uit. Meestal organiseren we een borrel of bijeenkomst voor een vertrekkende wethouder, maar eigenlijk is dat zonde van het moment. Je kunt het beter aan het begin doen, dan kan het werkveld duidelijk maken wat ze graag willen en verwachten van de komende vier jaar. 12. Zorg dat je wethouder een positieve boodschap heeft voor de sector tijdens deze bijeenkomst. Het hoeft niet altijd om zakken met geld te gaan. Aandacht voor de realiteit van de ondernemers is soms nog belangrijker. Social Media 13. Bespreek of / hoe de wethouder social media inzet voor het toeristisch beleidsterrein. Een actieve twitteraar kan veel positieve reacties teweeg brengen. Het omgekeerde is evenwel ook waar: onhandige berichten blijven levenslang vindbaar op het internet. Een actieve blogger kan veel draagvlak opbouwen wanneer de toon oprecht en betrokken is. Maak het punt in ieder geval bespreekbaar, de keuze is aan de wethouder zelf. 3

4 4. De doelgroep: wat houdt de proactieve aanpak in? Tot nu toe zijn er weinig regio s in Nederland, die echt een heel specifieke doelgroep kiezen. Meestal gaat het om gezinnen met kinderen, vijftig plussers en de singles markt. Er zijn maar weinig mensen die niet in een van de drie doelgroepen vallen. Hoe specifieker de doelgroep keuze, hoe specifieker de communicatie richting deze doelgroep kan zijn. Dit vertaalt zich ook weer in het te kiezen medium. Voor gezinnen met kleinere kinderen bereik je meer met een item op het jeugdjournaal, terwijl de ouderen makkelijker via omroep Max te interesseren zijn. Waar komt het gebrek aan specifieke keuze vandaan? Veel mensen zijn bang om te kiezen omdat ze denken, dat ze daarmee een deel van hun klanten zullen mislopen. Dat is waarschijnlijk ook zo. Maar waar de niet- kiezers aan voorbij gaan is, dat er nog veel meer klanten zijn, die wel geïnteresseerd zijn in het meer gespecialiseerde aanbod. Dit aanbod zal in hun ogen ook een hogere waarde vertegenwoordigen. Daarvoor zijn zij bereid om meer te betalen. Denk hierbij aan de camping die gespecialiseerd is in gezinnen met kinderen die ADHD hebben, hotels die zich toeleggen op consumenten met astma of het reisaanbod voor wandelaars die verschillende wijnregio s beter willen leren kennen. Natuurlijk speelt de politiek hierbij een belangrijke rol: die wil immers vaak iedereen tevreden houden. De proactieve communicatie aanpak vraagt er dan om, de politiek voldoende voor te lichten over het belang van een specifieke keuze. Wanneer zij het belang van de keuze begrijpen en dat naar het politieke programma kunnen vertalen, zal het draagvlak groter zijn. 5. Welke relatie bestaat er tussen de gemeenten en de regio? In de toeristische sector wordt de marketing vaak uitbesteed aan een regionale organisatie. Enkele van de belangrijkste redenen hiervoor zijn: 1. De consument kiest vaak voor de regio als vakantiebestemming en kiest vervolgens een stad uit. 2. Door regionale samenwerking kan een voor de consument aantrekkelijker productaanbod in de etalage gezet worden. 3. Regio s zijn vaak bekender dan steden (uitzonderingen uiteraard daargelaten). 4. Marketingcampagnes zijn uitermate kostbaar en door kleinere gemeenten niet te financieren. 5. Professionele marketing vraagt om een professionele aanpak: zeer gespecialiseerde kennis is noodzakelijk. 6. Marketing vraag om snel handelen, dit is binnen ambtelijke organisaties niet altijd mogelijk. Doordat de regionale organisaties de marketing verzorgen, gaan gemeenten er van uit, dat zij hier verder weinig of niet naar om te hoeven kijken. Dat is jammer, omdat er zo geen enkele relatie bestaat tussen de communicatie vanuit de gemeenten en de marketing vanuit de regio s. En dan praten we natuurlijk niet over het verloren persbericht dat voor de opening van een tentoonstelling door een gemeente wordt uitgestuurd. Ook voor de regio s is het jammer: het is als een stoel waarvan de poten niet erg stevig zijn, omdat er weinig tot geen relatie bestaat tussen de basis en het zitgedeelte. In veel regio s wordt gewerkt vanuit bestaande structuren: we doen het zo omdat we het altijd zo gedaan hebben. Dat is jammer, want de wereld om ons heen verandert elke dag sneller. De tijd is gekomen om de organisatiestructuren aan te passen aan de (wensen van) de markt. Dit vraag een toekomstgerichte blik. Toen Ford bezig was met de ontwikkeling van de automobiel zei hij: het enige dat mensen willen, zijn snellere paarden. Mensen konden zich immers niet voorstellen, dat een voertuig uit zichzelf kon voortbewegen. Daarom staan wij nu voor de uitdaging om de relatie tussen regio en gemeenten opnieuw uit te vinden. Hiervoor is een proces van cocreatie noodzakelijk waarbij het er om gaat, de inbreng van de burgers uit de regio te bundelen ten behoeve van het gezamenlijk bepaalde hoger belang. 4

5 Wanneer je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg, of deze quote nu van Einstein of van Johan Cruijff is, maakt weinig uit. Nieuwe situaties vragen om een nieuwe aanpak. Het schijven van plannen die in de loop van vier jaren worden uitgevoerd, voldoet nauwelijks meer aan de eisen van deze tijd. Bovendien zijn de bewoners van de regio creatief en kundig, hebben zij hun eigen wensen en zetten daarvoor hun energie in. Het is de kunst om deze energie, die al in ruime mate aanwezig is, te bundelen en de focussen. Dit proces van cocreatie kan leiden tot een Community of Practice (CoP), waarbinnen bevlogen mensen samenwerken om er gezamenlijk beter van te worden. Grote bedrijven maken hier al jaren gebruik van. Ook in de toeristische sector zijn hiervan voorbeelden bekend zoals bij WaalWeelde langs de rivier de Waal. Tien groepen bewoners en ondernemers werken samen in CoP s om het toerisme in dit mooie gebied een bijzondere impuls te geven. Ook in het Land van Cuijk nemen ondernemers samen met het Groeternetwerk verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het toerisme in dit bijzondere gebied tussen Peel en Maas. Meer weten over het opzetten van het cocreatie proces, het vinden van nieuwe samenwerkingsstructuren en de CoP s? Margaret Ann McDonald is te bereiken via Waarom werken regio s niet met endorsed identiteit? Wat we zien bij de meeste gemeenten is, dat de regionale toeristische marketing wordt uitbesteed voor een vast bedrag (per inwoner). De gemeenten worden geïnformeerd over de marketing, maar er bestaan weinig relatie tussen de marketing en de gemeentelijke communicatie. Hier is nog een wereld te winnen. We zien dat gemeenten en de regio marketingorganisatie hun product als niet- gerelateerde producten in de markt zetten. Het is te vergelijken met biermerken: Heineken verkoopt bier en heeft ook Amstel en Brand bier. Wanneer je de reclames bekijkt, kun je daaruit niet afleiden dat het bij hetzelfde moeder bedrijf hoort. De marketing budgeten lopen fors op, want er treedt geen synergie op. Een andere manier van communicatie en marketing legt een relatie tussen de verschillende onderdelen: een gemeente is tegelijkertijd een aparte eenheid met eigen kwaliteiten en een onderdeel van de regionale toeristische marketing: endorsed identiteit. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Unilever. Op alle Unilever producten vind je de U, die weer is samengesteld uit allemaal kleine symbooltjes, die de gezonde producten van het moederbedrijf weergeven. De levendige U fungeert als het ware als een keurmerk en verstevigt de positie van het product in de markt. Natuurlijk roepen mensen in de regio, dat de gemeenten hun eigen identiteit willen behouden. Daarbij kan men twee vragen stellen: Hoe zit het überhaupt met die eigen identiteit? Hoe goed kennen de gemeenten zichzelf dat zij hun eigen kernwaarden op de rij hebben en deze door alle haarvaten van hun organisatie laten uitdragen. Hoe goed sluit de communicatie aan bij de werkelijkheid van de alledaagse dag? Hoe lang kunnen kleinere gemeenten het zich nog veroorloven om op microniveau boodschappen uit te zenden richting de consument? Gaat deze boodschap niet verloren in het media geweld van tegenwoordig? Vaak is hierop geen antwoord te geven omdat bij kleinere organisaties niet actief gemeten wordt welke effecten een bepaalde communicatie actie heeft. Een proactieve houding ziet deze realiteit onder ogen en neemt actie voordat het te laat is. Tijd voor een nieuwe aanpak! 5

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Inleiding Ondanks het feit dat iedereen weet dat netwerken van belang is - we zullen dan ook niet meer ingaan op het waarom - blijkt dat veel mensen

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

Uitnodiging workshop social storytelling Creating valuable stories worth sharing

Uitnodiging workshop social storytelling Creating valuable stories worth sharing Uitnodiging workshop social storytelling Creating valuable stories worth sharing > Meer begrip van de kracht van consumenten en social media voor jouw marketing en communicatie > Inzicht in moderne verhalen,

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Samen werken in / aan het Land van Cuijk

Samen werken in / aan het Land van Cuijk WERKPLAN 2017 Samen werken in / aan het Land van Cuijk De ambitie van het RBT Land van Cuijk Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk wil meer toeristen en recreanten verleiden om naar het Land

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Centrale vraag De regionale organisaties hebben vaak een belangrijke rol in de promotie van het gebied. De subsidies voor promotie zijn er niet

Nadere informatie

Productkaarten Connectprogramma

Productkaarten Connectprogramma Productkaarten Connectprogramma De kracht van het netwerk: sámen maken we Brabant Brabant op de kaart zetten als de meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen,

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Checklist voor Succesvol Ondernemen

Checklist voor Succesvol Ondernemen Kruis aan wat voor jou van toepassing is om een overzicht te hebben van waar je mee aan de slag kunt om meer klanten te krijgen en meer geld te verdienen. SuccesHoek 1: Actiegerichte Focus Ik besteed meestal

Nadere informatie

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Daarom wordt er gewerkt aan een sterke destinatiemarketingstrategie, die Noord Holland Noord bestrijkt VAN: De regio Noord Holland

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social Media voor bedrijven is, waarom dit zo is én welke kansen

Nadere informatie

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen!

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen! 1 Wil je wel leren? Opdracht 1a Wat heb jij vanzelf geleerd? 7 Opdracht 1b Van externe naar interne motivatie 7 Opdracht 1c Wat willen jullie graag leren? 8 2 Kun je wel leren? Opdracht 2a Op wie lijk

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 3 Samenwerken en Netwerken

Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 3 Samenwerken en Netwerken Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 3 Samenwerken en Netwerken Samenvatting 2 3.1 Netwerken 3 3.2 Samenwerken 6 3.3 Liftpitch 7 Ruimte voor notities 8 1 SAMENVATTING 3.1 Netwerken Wat is netwerken? Waarom

Nadere informatie

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats WERVINGSCIRKEL De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste persoon

Nadere informatie

Beurstips 3. Standbemanning

Beurstips 3. Standbemanning Beurstips 3 Standbemanning 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

Lokaal. Inspiratietegels. Klimaatbeleid. Begin gewoon, buiten op de plek zelf en sta open voor het verhaal van de mensen die er zijn

Lokaal. Inspiratietegels. Klimaatbeleid. Begin gewoon, buiten op de plek zelf en sta open voor het verhaal van de mensen die er zijn Inspiratietegels Lokaal Klimaatbeleid www.origame.eu De kern van een boodschap die aankomt is een krachtig verhaal Begin gewoon, buiten op de plek zelf en sta open voor het verhaal van de mensen die er

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

EEN BRIEFING SCHRIJVEN DIE OOK ECHT CREATIVITEIT OPLEVERT?

EEN BRIEFING SCHRIJVEN DIE OOK ECHT CREATIVITEIT OPLEVERT? EEN BRIEFING SCHRIJVEN DIE OOK ECHT CREATIVITEIT OPLEVERT? Strategie Concept Creatie 10 handige stappen waar je elke conceptklus mee kunt starten! Hoe goed, scherp en speels een creatief van je afdeling

Nadere informatie

Effectief campagne voeren. Actiegroependag Bescherm de kust, Rotterdam, 9 april 2016 Maaike Wermer

Effectief campagne voeren. Actiegroependag Bescherm de kust, Rotterdam, 9 april 2016 Maaike Wermer Effectief campagne voeren Actiegroependag Bescherm de kust, Rotterdam, 9 april 2016 Maaike Wermer Wat ga ik vandaag vertellen Voorstel ronde Naam Actiegroep Ervaring met campagne voeren/omgaan met de media

Nadere informatie

WERKEN MET WORKSHOPS DIE WINST OPLEVEREN

WERKEN MET WORKSHOPS DIE WINST OPLEVEREN WERKEN MET WORKSHOPS DIE WINST OPLEVEREN TRAINING VAN BOEIENDE WORKSHOPS EEN WORKSHOP GEVEN DIE WINST OPLEVERT. HOE DOE IK DAT? Inleiding Een effectieve manier om een groep potentiële klanten te bereiken

Nadere informatie

Mediatraining ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Mediatraining ACADEMIE. www.pgosupport.nl Mediatraining ACADEMIE ACADEMIE CONSULT WEB Over PGOsupport PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie, die haar diensten aanbiedt aan alle pgo-organisaties. PGOsupport is hèt bureau voor versterking

Nadere informatie

TStichting Marketing Haagse Binnenstad

TStichting Marketing Haagse Binnenstad TStichting Marketing Haagse Binnenstad de Etalage Den Haag Wanneer samen meer is Is samen een succes En smaakt samen naar meer Wat zijn de uitgangspunten? Gericht op we in plaats van ik Durven zoeken

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Resultaten workshop Gebiedsmarketing

Resultaten workshop Gebiedsmarketing Resultaten workshop Gebiedsmarketing De meeste bezoekers die het Hondsruggebied bezoeken behoren tot de leefstijl groepen groen en geel. De paarse groep zoekt meer kwaliteit en spannende activiteiten.

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Hit the Ground Running INGEZET, WAT NU?

Hit the Ground Running INGEZET, WAT NU? INGEZET, WAT NU? Het is belangrijk te beseffen dat niet iedere opdrachtgever een gedegen inwerkprogramma heeft zoals je bij Calco bent tegengekomen. Dat de laptop klaarstaat op je nieuwe bureau, je stoel

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd Discussie notitie Aan : Gemeenteraad Van : Inge Schopenhouer Datum : maandag 21 mei 2012 Onderwerp : Social media, spelregels voor effectief gebruik: een discussie waard! Onder Social media verstaan we

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be

GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be - Ik schreef al meer dan 100 commerciële bedrijfswebsites voor ondernemingen

Nadere informatie

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 1 1. Inleiding Gemeente Bergen beschikt niet over een toeristische visie. Voor een gemeente waarvan het toerisme een grote economische peiler vormt,

Nadere informatie

Richting en Ruimte durft te stellen vóór. Resultaat en Rekenschap, dan is innovatie je deel

Richting en Ruimte durft te stellen vóór. Resultaat en Rekenschap, dan is innovatie je deel Wanneer je Richting en Ruimte durft te stellen vóór Resultaat en Rekenschap, dan is innovatie je deel Een nieuwe ontwikkeling begint wanneer je echt iets belangrijk vindt (richting) en anderen in staat

Nadere informatie

De transitie van een omvangrijk contract van KPN

De transitie van een omvangrijk contract van KPN De transitie van een omvangrijk contract van KPN Het is cruciaal dat het KPN-netwerk 24/7 in de lucht is, ook omdat vitale communicatiediensten ervan afhankelijk zijn. Onderhoud, schoonmaak en beveiliging

Nadere informatie

Marketing Prikkels B2B

Marketing Prikkels B2B Marketing Prikkels B2B Marketing Prikkels Bedoeld om te prikkelen inderdaad. Om je uit te dagen net even anders naar je marketingactiviteiten te kijken. Met een frisse, open blik. Zonder vooroordelen.

Nadere informatie

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014 LERAREN HANDBOEK 1e Editie, 2014 1. Je eerste Workshop Om te beginnen In dit Leraren Handboek vind je een paar tips en tricks die je kunnen helpen bij het voorbereiden van je workshop. Als je nog nooit

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Nieuwsbrief April 2015 Toeristische Gids Land van Cuijk 2015 Deze week wordt de Toeristische Gids 2015 verspreid. De gids is een handig naslagwerk voor toeristen en

Nadere informatie

KLANTEN WERVEN IN 5 STAPPEN

KLANTEN WERVEN IN 5 STAPPEN KLANTEN WERVEN IN 5 STAPPEN In dit E-book help ik jou als zelfstandig ondernemer in vijf stappen meer klanten te werven. Niet door vage tips te geven, maar door je in vijf stappen naar een plan te leiden.

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

ondernemers die een boek willen schrijven

ondernemers die een boek willen schrijven TIPS voor ondernemers die een boek willen schrijven Maak het verschil met de BSTSLLR-methode voor het verhogen van je expertstatus Daisy Goddijn Inhoudsopgave Voorwoord...11 Inleiding...13 De BSTSLLR-methode...17

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Peter Darbo, Vlaams schrijver (1944- )

Peter Darbo, Vlaams schrijver (1944- ) KernWaarden 21: White paper Essentiële doelen realiseren: ook in de toeristische sector! Een doel is een droom met een deadline. Peter Darbo, Vlaams schrijver (1944- ) In tijden van bezuinigingen is het

Nadere informatie

Communiceren met de achterban

Communiceren met de achterban 1 Communiceren met de achterban Je wilt weten hoe je het beste communiceert met de achterban. Je wilt direct aan de slag en snel resultaten. Je hebt een hoe-vraag. Zoals iedereen. Maar als je werkelijk

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) VVV, kansen voor Valkenswaard Door Peter Moezelaar (voorzitter VVV Valkenswaard) De LTA en haar doelstellingen door Henk Wessels (voorzitter LTA) Stijlgids Veelzijdig

Nadere informatie

Inhoud. 03 Maatschappij 55 3.1 Duik in de maatschappij 56 3.2 Ontdek hypes - trends - ontwikkelingen 61

Inhoud. 03 Maatschappij 55 3.1 Duik in de maatschappij 56 3.2 Ontdek hypes - trends - ontwikkelingen 61 Inhoud 01 Start 9 1.1 Schreeuw om een andere aanpak 10 1.2 Communicatie verandert razendsnel 12 1.3 Het ABC-XYZ-model 15 1.4 Communicatie wordt co-creatie 18 02 Merk 25 2.1 Verken het merk 26 2.2 Ontdek

Nadere informatie

turning data into profit knowhowmarketing

turning data into profit knowhowmarketing turning data into profit knowhowmarketing Kennis over de markt, de klant, de concurrent en de effectiviteit van marketing wordt steeds belangrijker. Succesvolle bedrijven gebruiken deze kennis om snel

Nadere informatie

Sociale media voor de wethouder

Sociale media voor de wethouder Sociale media voor de wethouder Kees Telder Er is inmiddels een grote keuze uit sociale mediakanalen die je als wethouder kunt gebruiken of waaraan je kunt deelnemen. Welke keuzes maak je, met welk doel,

Nadere informatie

!"# $!" # % # & '() '*+ #, - # $. / ## 0) " )!" # 1 2 3 " 3 4 4)!" 5 ') ) # 6

!# $! # % # & '() '*+ #, - # $. / ## 0)  )! # 1 2 3  3 4 4)! 5 ') ) # 6 1 !"# $!" # % # & '() '*+ #, - # $. / ## 0) " )!" # 1 2 3 " 3 4 4)!" 5 ') ) # 6 2 De Bijspringer-methode is ontwikkeld om op grote schaal, in een dorps- of wijk, participatie van burgers in het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Enthousiasme zorgt voor meer omzet

Enthousiasme zorgt voor meer omzet Enthousiasme zorgt voor meer omzet Vinden nieuwe klanten de weg naar uw organisatie? U biedt een goed product tegen een goede prijs en toch lijkt het steeds lastiger om u te onderscheiden van uw concurrenten.

Nadere informatie

Schrijf duidelijke en aantrekkelijke. teksten in 5 stappen

Schrijf duidelijke en aantrekkelijke. teksten in 5 stappen Schrijf duidelijke en aantrekkelijke teksten in 5 stappen 09/2013 Beste lezer, Gefeliciteerd! Je hebt je ingeschreven voor mijn Schrijftips, dus je bent geïnteresseerd in schrijven. Dat is mooi! Want goede

Nadere informatie

Bron voor inspiratie voor focus, samenhang en positionering

Bron voor inspiratie voor focus, samenhang en positionering Bron voor inspiratie voor focus, samenhang en positionering Promotie Delta In het eerste kwartaal van 2012 is er door tal van partijen (onderwijs, ondernemers, provincie en belangenen uitvoeringsorganisaties)

Nadere informatie

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag?

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over vakantiegedrag van mensen. Het maakt je duidelijk waarom mensen met vakantie gaan en hoe de keuze voor een vakantie tot stand komt. Wat wordt er van jou

Nadere informatie

Optimaliseer je prestaties

Optimaliseer je prestaties Winst en Groei - Internetmarketing en Verkooptraining Optimaliseer je prestaties 10 Technieken om je prestaties te verbeteren Christo Cornelissen & Mieke Bouquet Alles waar je jezelf op weet te focussen

Nadere informatie

Zelfonderzoek voor de Groep met behulp van de tradities

Zelfonderzoek voor de Groep met behulp van de tradities Zelfonderzoek voor de Groep met behulp van de tradities De Twaalf Tradities zijn voor de groep wat de stappen zijn voor het individu. De tradities helpen om het programma van herstel levend en succesvol

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Kan dat? Ook als je het van huis uit niet zo hebt meegekregen?

Kan dat? Ook als je het van huis uit niet zo hebt meegekregen? Omdat je je kennis wilt delen, nieuwe klanten wilt werven, politiek of maatschappelijk gezien een boodschap wilt overbrengen, je onderneming wilt promoten. Redenen genoeg om een sterke spreker te willen

Nadere informatie

Succes is een keuze Het verschil maken op de vakbeurs

Succes is een keuze Het verschil maken op de vakbeurs Succes is een keuze Het verschil maken op de vakbeurs Wat maakt u succesvol op een vakbeurs? Hoe krijgt u een goede klantenstroom op gang? Door alleen uw geweldige diensten of uw betrouwbare producten

Nadere informatie

Maak van je kind een maker!

Maak van je kind een maker! Maak van je kind een maker! En word er zelf ook één. Zes regels waarmee dat waarschijnlijk best wel lukt. 1 Welkom In dit boekje vertellen we over maken. Het is speciaal gemaakt voor ouders die samen met

Nadere informatie

4 communicatie. Ik weet welke informatie anderen nodig hebben om mij te kunnen begrijpen. Ik vertel anderen wat ik denk of voel.

4 communicatie. Ik weet welke informatie anderen nodig hebben om mij te kunnen begrijpen. Ik vertel anderen wat ik denk of voel. 4 communicatie Communicatie is het uitwisselen van informatie. Hierbij gaat het om alle informatie die je doorgeeft aan anderen en alle informatie die je van anderen krijgt. Als de informatie aankomt,

Nadere informatie

Ook w el genoem d: elevator pitch of 10-seconden boodschap.

Ook w el genoem d: elevator pitch of 10-seconden boodschap. Marketingboodschap Ook w el genoem d: elevator pitch of 10-seconden boodschap. Klanten willen weten hoe jij hen kunt helpen, wat ze van je kunnen krij gen. Ze zij n niet zozeer ge nteresseerd in j ouw

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

De marketing van evenementen?

De marketing van evenementen? De marketing van evenementen? Tips voor de marketing van een evenement: hoe vermarkt je een event, wat moet je wel en wat moet je niet doen? Aan de hand van de grootste evenementenlocatieverschaffer van

Nadere informatie

Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013

Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013 Document leerlingenraad Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013 Inhoud: 1. wat verstaan we onder een leerlingenraad? 2. opzet en organisatie van een leerlingenraad a. samenstelling van

Nadere informatie

Meer waarde voor technologie! Laat je technologie leven in een groter speelveld, bij meer spelers die je laten winnen!

Meer waarde voor technologie! Laat je technologie leven in een groter speelveld, bij meer spelers die je laten winnen! Meer waarde voor technologie! Laat je technologie leven in een groter speelveld, bij meer spelers die je laten winnen! In 6 stappen naar succesvolle technologiemarketing Carlo van Pelt, eigenaar TechAlive!

Nadere informatie

Samen maken wij het verschil!

Samen maken wij het verschil! Samen maken wij het verschil! Biest 43 6001 AP Weert T 0495 456 491 F 0495 456 499 www.landvanhorne.nl WAAR STAAN WE VOOR EN WAAR GAAN WE VOOR? inhoud onze identiteit 4 onze zorgvisie 6 onze kernwaarden

Nadere informatie

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 1 Ondernemersavond 22 januari 2015 Munnikkenhof Grijpskerke Geachte ondernemer, Hartelijk dank voor uw aanwezigheid op de ondernemersavond op 22 januari j.l. Zoals

Nadere informatie

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Gemeente Beemster Versie: definitief Goedkeuring: gemeentesecretaris Beemster, Els Kroese Juni 2012 Auteur: Nancy van der Vin, Filtercommunicatie

Nadere informatie

De 10 meest gemaakte fouten in een reclame-uiting

De 10 meest gemaakte fouten in een reclame-uiting De 10 meest gemaakte fouten in een reclame-uiting Inleiding U wilt een reclameactie doen. Dat kan op verschillende manieren. Van huis-aan-huisfolder tot Facebook-advertenties. En van brievenbusreclame

Nadere informatie

Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée

Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée Life Coach Désirée Snelling Berg Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée 2011 Magie voor het verkopen van je huis

Nadere informatie

ADHD en lessen sociale competentie

ADHD en lessen sociale competentie ADHD en lessen sociale competentie Geeft u lessen sociale competentie én heeft u een of meer kinderen met ADHD in de klas, dan kunt u hier lezen waar deze leerlingen tegen aan kunnen lopen en hoe u hier

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

ZORGELOOS OP UITJE, VOOR OUDERS EN BEGELEIDING VAN AUTISTISCHE KINDEREN

ZORGELOOS OP UITJE, VOOR OUDERS EN BEGELEIDING VAN AUTISTISCHE KINDEREN ZORGELOOS OP UITJE, VOOR OUDERS EN BEGELEIDING VAN AUTISTISCHE KINDEREN Inhoud: - Zorgeloos op uitje -Wat is autisme? - Wat houd een uitje precies in? - 15 TIPS om uw uitje tot een succes te maken Marinka

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Hoe je meer verdient met online video s

Hoe je meer verdient met online video s Hoe je meer verdient met online video s Video s die je continue nieuwe klanten opleveren door Noortje Janmaat Business coach en oprichter van Verdienen met VIDEO www.verdienenmetvideo.nl noortje@verdienenmetvideo.nl

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Epiloog: Makkelijker dan je dacht 91

Inhoud. Voorwoord 7. Epiloog: Makkelijker dan je dacht 91 Inhoud Voorwoord 7 1. Waarom ga je niet beleggen? 11 2. Rare jongens, die beursgoeroes 19 3. Sparen kost rendement 27 4. Zoek niet naar die ene speld 37 5. De lange termijn 45 6. Lage kosten 51 7. Welk

Nadere informatie

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P 1 Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P Persoonlijk klantencontact in jouw on-offline communicatie Ben je op zoek naar de juiste identiteit van jouw organisatie? Ken je

Nadere informatie

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches Eenvoudig nieuwe klanten Voor adviseurs, trainers en coaches Leer hoe ideale klanten naar je toe komen. Wiep de Jong Online Business Trainer Eenvoudig nieuwe klanten 2 Welkom bij mijn E-Book 'Eenvoudig

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Visie Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Een visie die van u is; die het (toekomst)beeld van inwoners

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Praktische tips voor ondernemers Enschede 7-11-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede website?

Nadere informatie

Jouw Omgeving - Nieuwe gesprekken

Jouw Omgeving - Nieuwe gesprekken Jouw Omgeving - Nieuwe gesprekken Jouw Omgeving - Nieuwe gesprekken Jouw Omgeving - Nieuwe gesprekken Jouw Omgeving - Nieuwe gesprekken Jouw Omgeving - Nieuwe gesprekken creatieve en flexibele inzet

Nadere informatie

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam April 2015 Aanleiding In onder meer het Subsidieprogramma 2015 is aangegeven dat het college aan het eind van 2014 een beleidsplan aan zou

Nadere informatie

Online marketing 3.0. Scheveningen, 13 november 2013

Online marketing 3.0. Scheveningen, 13 november 2013 Online marketing 3.0 Scheveningen, 13 november 2013 Introductie Inhoud Hoe gebruikt NBTC Holland Marketing haar online kanalen om de internationale toerist te bereiken en daadwerkelijk Nederland te laten

Nadere informatie

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO 21 januari 2014 Co-creatieteams bezoeken NPO Op 21 januari 2014 bezochten leden van de co-creatieteams de NPO (nederlandse Publieke Omroep) met een programma

Nadere informatie

Gratis advies van jongeren aan gemeenten

Gratis advies van jongeren aan gemeenten Gratis advies van jongeren aan gemeenten 1 Voorwoord In november 2013 vond de achtste Week van de Jeugdzorg plaats, waarin het hele Utrechtse Jeugdzorgveld elkaar weer ontmoette. De week stond in het teken

Nadere informatie