FUNCTIEBOEK Groningen, september

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1"

Transcriptie

1 FUNCTIEBOEK Groningen, september

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Organisatie-uitgangspunten Uitgangspunten organisatiemodel Management uitgangspunten Organigram Uitgangspunten functie- en formatieplan Veranderingen ten opzichte van de huidige situatie Functiesoorten Functie- en formatieoverzicht per 1 januari Belangrijkste verschillen huidige en nieuwe uiteindelijke formatieplan Competenties Functiebeschrijvingen Van oud naar nieuw Bijlage 1 Competentieprofielen Directeur Teammanager Secretariaatsmedewerker Senior medewerker Financiën en Control Senior medewerker Juridische zaken en Beleid Senior medewerker Vaktechniek en Projecten Senior Applicatiebeheerder Functioneel Applicatiebeheerder Medewerker Facilitaire Zaken, Inkoop en Planning Medewerker Financiën en Control Heffingstechnoloog Senior medewerker Basisregistraties Senior medewerker Bedrijven Controleur Medewerker Heffen Senior medewerker Administratieve Invordering Senior medewerker Dwanginvordering Medewerker Invordering Deurwaarder Senior medewerker Bezwaar en Beroep Senior medewerker Kwijtschelding Senior medewerker Klant Contact Center Medewerker Klant Contact Center Administratief medewerker Klant Contact Center Bijlage 2 Functiebeschrijvingen Functienaam Directeur Functienaam Teammanager Functienaam Teammanager Bedrijfsbureau Functienaam Secretariaatmedewerker

3 Functienaam Senior medewerker Financiën en Control Functienaam Senior medewerker Juridische Zaken en Beleid Functienaam Senior medewerker Vaktechniek en Projecten Functienaam Senior Applicatiebeheerder Functienaam Functioneel Applicatiebeheerder Functienaam Medewerker Facilitaire Zaken, Inkoop en Planning Functienaam Medewerker Financiën en Control Functienaam Heffingstechnoloog Functienaam Senior medewerker Basisadministraties Functienaam Senior medewerker Bedrijven Functienaam Controleur Functienaam Medewerker Heffen Functienaam Senior medewerker Administratieve Invordering Functienaam Senior medewerker Dwanginvordering Functienaam Medewerker Invordering Functienaam Deurwaarder Functienaam Senior Medewerker Bezwaar en Beroep Functienaam Senior Medewerker Kwijtschelding Functienaam Senior Medewerker Klant Contact Center Functienaam Medewerker Klant Contact Center Functienaam Administratief medewerker Klant Contact Center Bijlage 3 Was-wordt lijst: functie- en formatieoverzicht per 1 januari

4 1. INLEIDING Hefpunt zorgt voor kwalitatief goed en op respectvolle wijze, heffen en innen van de belastingen voor de waterschappen en gemeenten in Noord-Nederland, tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. We willen ambitieus, dienstverlenend en resultaatgericht werken. Collegialiteit en professionaliteit zijn daarbij belangrijk. Het nemen van initiatieven wordt bevorderd en we zijn respectvol naar onze klanten. Met deze kernwaarden voor ogen realiseren we de herinrichting van Hefpunt op 1 januari Na allerlei voorbereidingen komt nu de fase waarin de medewerkers van Hefpunt geplaatst gaan worden in de nieuwe organisatie. Dit heeft geleid tot het opstellen van het voorliggende functieboek. Door middel van reflectie (conform de spelregels van het Sociaal Statuut) zullen keuzes worden gemaakt. In hoofdstuk 2 worden de organisatie-uitgangspunten beschreven. Tevens is een overzicht toegevoegd over de benodigde functies en fte s met de bijbehorende inschalingen. Daarnaast zijn per functie competentieprofielen opgesteld, opgenomen in bijlage 1. De functiebeschrijvingen zijn in bijlage 2 opgenomen. 2. ORGANISATIE-UITGANGSPUNTEN Door de te verrichten taken in kaart te brengen, deze vervolgens te clusteren en te relateren aan de uitgangspunten en randvoorwaarden die zijn gesteld, is inzicht ontstaan welke organisatievorm het beste is voor Hefpunt Uitgangspunten organisatiemodel Aan het gekozen managementmodel liggen enkele uitgangspunten ten grondslag: Directe managementlijnen; Streven naar zo weinig mogelijk overdrachtsmomenten; Voorlopig in stand houden externe callcenter, maar wel met meer betrokkenheid bij Hefpunt en omgekeerd en bij voorkeur in Noord Nederland; Klantgerichtheid voorop. Het streven naar zelfstandig functionerende teams hoort hierbij. Met de inrichting van een Klant Contact Center willen we de kwaliteit van onze klantbehandelingen versterken. Door zowel de klantvragen als de bezwaar- en beroepsschriften als de kwijtschelding hier te beleggen komt de focus te liggen op verdere verbetering van de dienstverlening. Daarnaast wordt het taakgebied Heffingen neergezet in de team Heffen. Het taakgebied Invordering wordt neergezet in de team Innen. De activiteiten die ondersteunend zijn aan de kernprocessen worden ondergebracht in het team Bedrijfsbureau. 4

5 2.2. Management uitgangspunten De volgende punten hebben in aanloop naar de keuze rondom de vraag hoe de managementstructuur (inrichting van functies) zou kunnen worden neergezet, een rol gespeeld: Span of control; Zo klein mogelijke afstand tussen directie en de teams; Specialisten of generalisten (flexibele functiebeschrijvingen gaat uit van generalisten, tenzij...); Ontwikkelperspectief medewerkers benutten. De mogelijkheid wordt geboden om functies over de teamgrenzen heen te vervullen, afhankelijk in eerste instantie van de capaciteiten en voorkeuren van medewerkers, en in tweede en laatste instantie van het oordeel van de betrokken managers. Denk aan twee dagen medewerker Heffen en twee dagen medewerker KCC. Dit bevordert het begrip en de saamhorigheid van medewerkers bij Hefpunt, en vergt goede afstemming op managementniveau. Medewerkers blijven door 1 leidinggevende beoordeeld, daar waar het zwaartepunt van de functie is. De beschikbare en opgestelde fte s zijn uiteindelijk doorslaggevend bij het uiteindelijk plaatsen van medewerkers op functies. De medewerkers kunnen hun voorkeuren hiervoor aangeven op het reflectieformulier Organigram Op basis van de organisatie- en management uitgangspunten is gekozen voor een organigram voor Hefpunt. Hoe groter de mate van zelfstandigheid van de medewerkers, hoe flexibeler de functies kunnen worden gedefinieerd. Het dominante vraagstuk hierbij is de functiebreedte. De gemaakte keuzes impliceren het werken met flexibele en algemene functiebeschrijvingen. Dit heeft gevolgen voor de onderliggende sturingsconcepten. Door te sturen op zelfstandigheid mogen minder zekerheden worden verwacht door de medewerkers. De taakomschrijving is afgestemd op de beschrijvingsystematiek van Fuwater. In bijlage 3 van het SAW staat de procedure Fuwater beschreven. De inschaling is gebaseerd op de aangegeven resultaatgebieden. We hebben hiervoor gekozen, omdat hiermee de organisatie voldoende en praktisch kan worden neergezet (conform het oude functieboek). De waardering door HUCAG heeft plaatsgevonden op de samenhangende elementen die zien op de onderdelen speelruimte, kennis en vaardigheden en contacten. Daar waar bezwaar dreigt te ontstaan tegen de gevormde functies kan de functie in verder uitgewerkte vorm aangeleverd worden. Hierna zien we het organigram uitgewerkt naar hoofdtaken. 5

6 Organigram Hefpunt Directeur Staf (PZ, Communicatie, Secretariaat) Extern Call Center (externe front-office) 1e lijns contacten met bel. plichtigen KCC (interne front-office/balie) - (1 e en 2 e lijns) contacten met bel. plichtigen/portal afhandeling/vragen klachtafhandeling en retourpost - Kwijtschelding - Bezwaar en beroep - Post en Archiefverwerking - Secretariaat Bedrijfsbureau - Financiën/Control - ICT/Applicatiebeheer - Juridische zaken - Facilitaire dienstverlening, inkoop, archiefbeheer en planning - Vaktechniek - Projecten - Secretariaat Heffen - Aanslagoplegging - Bezwaar aangifte bedrijven - Bestandsbeheer - Heffingstechnologie - Controles Innen - Invordering Betalingsverwerking Betalingsregeling vanaf aanmaning (administratie) - Dwanginvordering 6

7 2.4. Uitgangspunten functie- en formatieplan Belangrijkste uitgangspunten bij deze interne organisatieverandering zijn dat er geen sprake is van gedwongen ontslag, dat de formatie per 1 januari 2015 wordt gegarandeerd en dat medewerkers zo min mogelijk in hun rechtspositie worden aangetast. Voorop staat dat alle medewerkers van wie de functie geheel of gedeeltelijk wijzigt, een passende of geschikte functie krijgen aangeboden. Nieuwe functies of vacatures worden conform het vigerende wervings- en selectiebeleid ingevuld. Hierbij hebben herplaatsingskandidaten voorrang in de beoordeling of een nieuwe functie of vacature als passend of als geschikte functie moet worden aangemerkt. De medewerkers krijgen salarisgarantie en behouden hun salarisperspectief. De beloning kan derhalve, omdat er rekening wordt gehouden met de huidige rechtspositie van de medewerkers van Hefpunt, afwijken van de inschaling van de functie. Er wordt in het functie- en formatieoverzicht geen rekening gehouden met de tijdelijke medewerkers. De medewerkers van kwijtschelding zijn dus bijvoorbeeld niet opgenomen in de formatie, maar worden vanuit het budget personeel van derden gefinancierd Veranderingen ten opzichte van de huidige situatie De voorgenomen interne organisatieverandering zal voor alle medewerkers gevolgen hebben, de gevolgen zullen het grootst zijn voor de huidige leidinggevenden, de hoofden en de coördinatoren. Beide functies worden opgeheven en vervangen door één nieuwe management functie: teammanager. Dit is een volledig nieuwe functie. De overige veranderingen in de functies, niet zijnde de functie van teammanager, kunnen divers van aard zijn: A. De functie blijft inhoudelijk nagenoeg ongewijzigd (minimaal 70%); of B. Er is sprake van een (volledig) nieuwe functie. In het hierna volgende functie- en formatieoverzicht zal per functie worden aangegeven of sprake is van situatie A. of B Functiesoorten In grote lijnen zijn er drie soorten functies in de nieuwe structuur: 1. Managementfuncties 2. Senior functies 3. Medewerkersfuncties Ad 1. Management functies De teammanagers worden belast met de dagelijkse leiding van hun team en voeren de beoordelings- en functioneringsgesprekken met de medewerkers waaraan zij leiding geven. Zij maken deel uit van het managementteam van Hefpunt, en worden beoordeeld en leggen verantwoording af aan de directeur. Ad 2. Senior functies De medewerkers op seniorfunctie zijn verantwoordelijk voor specialistische taken en ondersteunen de teammanagers. Senior functies worden enerzijds ingesteld om recht te doen aan de mogelijkheid om door te stromen op basis van ervaring, expertise en opleiding en anderzijds om de kwaliteit van de medewerkers zichtbaar en herkenbaar te maken. Deze functies zijn niet per definitie procesgebonden. Het zijn expertfuncties, ze zijn uitdrukkelijk niet bedoeld als leidinggevende functies. Ad 3. Medewerkers functies Het betreft alleen medewerkers in vaste dienst. 7

8 2.7. Functie- en formatie-overzicht per 1 januari 2015 Functie Nieuwe formatie Wijziging tov huidige situatie Schaal Directeur 1 A 15 Secretariaatsmedewerker 0,7 A 6 Totaal directie 1,7 Teammanager Bedrijfsbureau 1 B 13 Senior medewerker Vaktechniek en Projecten 1 B 10 Senior medewerker Financiën en Control 1 B 10 Senior medewerker Juridische zaken en Beleid 1 A 10 Senior Applicatiebeheerder 1 A 10 Functioneel Applicatiebeheerder 3 A 8 Medewerker Facilitaire zaken, Inkoop en Planning 1 B 8 Medewerker Financiën en Control 1 B 8 Secretariaatsmedewerker 0,7 A 6 Totaal team Bedrijfsbureau 10,7 Teammanager Heffen 1 B 13 Heffingstechnoloog 1 A 10 Senior medewerker Basisregistraties 1 B 9 Senior medewerker Bedrijven 1 B 9 Controleur 1 A 7 Medewerker Heffen 9,9 B 7 Totaal team Heffen 14,9 Teammanager Innen 1 B 13 Senior medewerker Administratieve Invordering 1 B 9 Senior medewerker Dwanginvordering 1 B 9 Deurwaarder 3 A 8 Medewerker Invordering 10 B 7 Totaal team Innen 16 8

9 Teammanager Klant Contact Center 1 B 13 Senior medewerker Bezwaar en Beroep 1 A 9 Senior medewerker Kwijtschelding 1 B 9 Senior medewerker Klant Contact Center 1 B 9 Medewerker Klant Contact Center 13,5 B 7 Administratief medewerker Klant Contact Center 3,5 A 6 Secretariaatsmedewerker 0,8 A 6 Totaal team KCC 21,8 Totaal Hefpunt 65, Belangrijkste verschillen huidige en nieuwe uiteindelijke formatieplan In dit nieuwe formatieplan ontstaan ten opzichte van het oude functieboek 18 nieuwe functienamen. Er verdwijnen 14 functienamen uit het oude/huidige functieboek. De totale formatie wijzigt niet. De nieuwe functienamen zijn onder te verdelen als volgt: Teammanagers Senior medewerkers Medewerkers KCC Medewerker Financiën en Control Medewerker Facilitaire Zaken, Inkoop en Planning Medewerkers Heffen De functienamen die verdwijnen zijn: Afdelingshoofden Coördinatoren Medewerker interne controle Beleidsmedewerker Belastingen Medewerker Bedrijven Medewerker Vastgoed Medewerker Algemene dienst Medewerker Diensten Medewerker Diensten/Webmaster In de nieuwe organisatie zijn 10 functies inhoudelijk ongewijzigd (maar kunnen wel een andere functienaam hebben gekregen), te weten: Directeur Secretariaatmedewerker Senior medewerker Juridische Zaken en Beleid Senior Applicatiebeheerder Functioneel Applicatiebeheerder Heffingstechnoloog Controleur Deurwaarder Senior Medewerker Bezwaar en Beroep Administratief medewerker Klant Contact Center 9

10 Voor de teams Bedrijfsbureau, Heffen en KCC geldt dat de afgesproken personeelsreductie in het kader van Hefboom in de komende jaren net als in het huidige formatieplan nog doorgang zal vinden. Bij de oorspronkelijke verdeling van de gevolgen over de huidige teams is nog geen rekening gehouden met de nieuwe indeling in teams en de nieuwe indeling in functies. Over deze verdeling zal het MT in het voorjaar van 2015 een afgewogen voorstel doen, waarbij de gemaakte afspraken het DB en het AB van Hefpunt zullen worden nagekomen Competenties Aan de opgestelde functiebeschrijvingen zijn per functiecategorie een aantal competenties gedefinieerd. Deze competenties zijn afgeleid van de missie en organisatie-uitgangspunten. Een nadere invulling van de competentieprofielen per functie zijn beschreven in bijlage Functiebeschrijvingen De functiebeschrijvingen staan opgenomen in bijlage 2 van dit functieboek. 3. VAN OUD NAAR NIEUW Een periode van voorbereiding, plaatsing en benoeming van medewerkers zal voorafgaan aan de daadwerkelijke start van de gewijzigde organisatie per 1 januari Omdat het bedrijf gewoon door moet gaan en er tevens een aantal functies vervallen en nieuw ingevuld moeten gaan worden is het van belang vooraf goede afspraken te maken over de wijze waarop dit interbellum overbrugd wordt. Dit functieboek zal aangeboden worden aan de OR ter advisering. Vervolgens zal het ter besluitvorming worden aangeboden aan het Dagelijks- en het Algemeen Bestuur van Hefpunt. Naar verwachting zal er een nieuw Sociaal Statuut Hefpunt voor de periode 2014/2017 worden vastgesteld door het GO Hefpunt in september Vervolgens kan de organisatie naar verwachting aan de slag met het daadwerkelijk realiseren van de organisatieverandering per 1 januari

11 BIJLAGE 1 COMPETENTIEPROFIELEN 11

12 Directeur 1 Visie, Probleemoplossend Lange termijn denken, ontwikkelt en realiseert strategisch beleid onderscheidt hoofdlijnen en details, innoverend, pragmatisch, conceptueel; 2 Stabiliteit Besluitvaardig, verantwoordelijkheidszin, initiatiefrijk, integer, positief; 3 Motivatie Invloedrijk, inspirerend, gericht op klanten, gericht op mensen, gericht op actie, gericht op leren; 4 Interpersoonlijke relaties Communicatief, aanspreken anderen, inleven, interactief, betrokken; 5 Leiderschap Geeft richting, oplossingsgericht, verandergericht, coacht en stuurt, bestuurt processen, visie; 6 Managementvaardigheden Realisme, volgt processen, stelt prioriteiten, onderhandelen, promoot ontwikkeling, presenteren. Teammanager (Innen, Heffen, KCC en Bedrijfsbureau) 1 Probleemoplossend Lange termijn denken, onderscheidt hoofdlijnen en details, innoverend, pragmatisch, conceptueel; 2 Stabiliteit Besluitvaardig, verantwoordelijkheidszin, initiatiefrijk, integer, positief; 3 Motivatie Invloedrijk, gericht op klanten, gericht op mensen, gericht op actie, gericht op leren; 4 Interpersoonlijke relaties Communicatief, aanspreken anderen, inleven, interactief, betrokken; 5 Leiderschap Geeft richting, oplossingsgericht, verandergericht, coacht en stuurt, bestuurt processen, visie; 6 Managementvaardigheden Realisme, volgt processen, stelt prioriteiten, onderhandelen, promoot ontwikkeling, presenteren; 7 Proactief handelen Signaleert kansen en handelt hiernaar. Weet vanuit een teamvisie met verbeterings- of vernieuwingsvoorstellen te komen. Secretariaatsmedewerker 1 Inzet Levert een meer dan gemiddelde inspanning en beperkt zich niet tot hetgeen er gevraagd wordt; pakt zaken energiek en enthousiast aan; 2 Contactgerichtheid Legt en onderhoudt contacten, doet dit gemakkelijk ook in onbekende situaties; 3 Aanpassingsvermogen Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden, is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties, laat hierbij oorspronkelijke doelstellingen los; 4 Interne klantgerichtheid Herkent behoeften en belangen van de interne klant en houdt hiermee in het handelen rekening; 5 Externe klantgerichtheid Herkent behoeften en belangen van de externe klant en houdt hiermee in het handelen rekening; 6 Organisatiesensitiviteit Houdt rekening met de effecten van de eigen beslissingen en activiteiten op andere delen van de organisatie; 7 Stressbestendigheid Blijft effectief functioneren onder werkdruk, tijdsdruk, tegenslag, teleurstelling of tegenspel, laat zich niet van zijn stuk brengen. 12

13 Senior medewerker Financiën en Control Senior medewerker Juridische zaken en Beleid 1 Stressbestendigheid Blijft effectief functioneren onder werkdruk, tijdsdruk, tegenslag, teleurstelling of tegenspel; laat zich niet van zijn stuk brengen; 2 Oordeelsvorming Onderkent alle belangrijke aspecten, beziet situaties vanuit diverse invalshoeken; onderscheidt hoofd- en bijzaken en oorzaak en gevolg; weegt alternatieven zakelijk en praktisch tegen elkaar af; 3 Organisatiesensitiviteit Houdt rekening met de effecten van eigen beslissingen en activiteiten op andere delen van de organisatie; 4 Overtuigingskracht Laat zien anderen voor een standpunt te kunnen winnen door op het juiste moment en met een passende stijl relevante argumenten in te brengen; 5 Visie Ontwikkelt, of heeft een lange termijn beeld van het eigen werkterrein, vakgebied en/of de organisatie; 6 Klantgerichtheid Herkent behoeften en belangen van de klant en houdt hiermee in het handelen rekening. Senior Medewerker Vaktechniek en Projecten 1 Resultaatgerichtheid Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten; 2 Oordeelsvorming Onderkent alle belangrijke aspecten, beziet situaties vanuit diverse invalshoeken, onderscheidt hoofd- en bijzaken en oorzaak en gevolg, weegt alternatieven zakelijk en praktisch tegen elkaar af; 3 Plannen en organiseren Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de benodigde tijd, acties en middelen aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken. Nieuwe informatie in zich opnemen en nieuwe ideeën in zich opnemen en toepassen; 4 Overtuigingskracht Laat zien anderen voor een standpunt te kunnen winnen door op het juiste moment en met een passende stijl relevante argumenten in te brengen; 5 Visie Ontwikkelt, of heeft een lange termijn beeld van het eigen werkterrein, vakgebied en/of de organisatie; 6 Klantgerichtheid Herkent behoeften en belangen van de klant en houdt hiermee in het handelen rekening. Senior Applicatiebeheerder 1 Contactgerichtheid Legt en onderhoudt contacten, doet dit gemakkelijk ook in onbekende situaties; 2 Overtuigingskracht Laat zien anderen voor een standpunt te kunnen winnen door op het juiste moment en met een passende stijl relevante argumenten in te brengen; 3 Oordeelsvorming Onderkent alle belangrijke aspecten, beziet situaties vanuit diverse invalshoeken, onderscheidt hoofd- en bijzaken en oorzaak en gevolg, weegt alternatieven zakelijk en praktisch tegen elkaar af; 4 Resultaatgerichtheid Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten; 5 Creativiteit Komt met nieuwe ideeën vindt invalshoeken die afwijken van gevestigde denkpatronen; 6 Interne Klantgerichtheid Herkent behoeften en belangen van de interne klant en houdt hiermee in het handelen rekening; 7 Externe Klantgerichtheid Herkent behoeften en belangen van de externe klant en houdt hiermee in het handelen rekening. 13

14 Functioneel Applicatiebeheerder 1 Contactgerichtheid Legt en onderhoudt contacten; doet dit gemakkelijk ook in onbekende situaties; 2 Zelfvertrouwen Heeft geloof in eigen kunnen; is overtuigd van het eigen vermogen om problemen op te lossen. Twijfelt niet snel aan zichzelf; 3 Oordeelsvorming Onderkent alle belangrijke aspecten, beziet situaties vanuit diverse invalshoeken, onderscheidt hoofd- en bijzaken en oorzaak en gevolg, weegt alternatieven zakelijk en praktisch tegen elkaar af; 4 Stressbestendigheid Blijft effectief functioneren onder werkdruk, tijdsdruk, tegenslag, teleurstelling of tegenspel; laat zich niet van zijn stuk brengen; 5 Creativiteit Komt met nieuwe ideeën vindt invalshoeken die afwijken van gevestigde denkpatronen; 6 Interne Klantgerichtheid Herkent behoeften en belangen van de interne klant en houdt hiermee in het handelen rekening. Medewerker Facilitaire zaken, Inkoop en Planning Medewerker Financiën en Control 1 Aanpassingsvermogen Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden, is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties, laat hierbij oorspronkelijke doelstellingen los; 2 Oordeelsvorming Onderkent alle belangrijke aspecten, beziet situaties vanuit diverse invalshoeken, onderscheidt hoofd- en bijzaken en oorzaak en gevolg, weegt alternatieven zakelijk en praktisch tegen elkaar af; 3 Organisatiesensitiviteit Houdt rekening met de effecten van de eigen beslissingen en activiteiten op andere delen van de organisatie; 4 Externe Klantgerichtheid Herkent behoeften en belangen van de externe klant en houdt hiermee in het handelen rekening; 5 Resultaatgerichtheid Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten. 6 Verantwoordelijkheidsbesef Houdt bij doen en laten rekening met algemene en in de organisatie geldende sociale en ethische normen. Heffingstechnoloog 1 Oordeelsvorming Onderkent alle belangrijke aspecten, beziet situaties vanuit diverse invalshoeken, onderscheidt hoofd- en bijzaken en oorzaak en gevolg, weegt alternatieven zakelijk en praktisch tegen elkaar af; 2 Onafhankelijkheid Gaat niet af op meningen en reacties van anderen, maar handelt op basis van eigen overtuiging, gaat eigen weg; 3 Flexibiliteit Blijft effectief functioneren in geval van weerstand, problemen, of kansen door zijn werkwijze te variëren; 4 Visie Ontwikkelt, of heeft een lange termijn beeld van het eigen werkterrein, vakgebied en/of de organisatie; 5 Zelfvertrouwen Heeft geloof in eigen kunnen, is overtuigd van het eigen vermogen om problemen op te lossen, twijfelt niet snel aan zichzelf; 6 Verantwoordelijkheidsbesef Houdt bij doen en laten rekening met algemene en in de organisatie geldende sociale en ethische normen. 14

15 Senior medewerker Basisregistraties Senior medewerker Bedrijven 1 Visie Ontwikkelt, of heeft een lange termijn beeld van het eigen werkterrein, vakgebied en/of de organisatie; 2 Zelfvertrouwen Heeft geloof in eigen kunnen, is overtuigd van het eigen vermogen om problemen op te lossen. Twijfelt niet snel aan zichzelf. 3 Aanpassingsvermogen Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden, is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties, laat hierbij oorspronkelijke doelstellingen los; 4 Oordeelsvorming Onderkent alle belangrijke aspecten, beziet situaties vanuit diverse invalshoeken, onderscheidt hoofd- en bijzaken en oorzaak en gevolg, weegt alternatieven zakelijk en praktisch tegen elkaar af; 5 Externe klantgerichtheid Herkent behoeften en belangen van de externe klant en houdt hiermee in het handelen rekening; 6 Proactief handelen Signaleert kansen en handelt hiernaar. Weet met voorstellen te komen om huidige processen te verbeteren of vernieuwen; 7 Tact Houdt in eigen handelen rekening met activiteiten, gevoeligheden en belangen van anderen. Controleur 1 Contactgerichtheid Legt en onderhoudt contacten, doet dit gemakkelijk ook in onbekende situaties; 2 Zelfvertrouwen Heeft geloof in eigen kunnen, is overtuigd van het eigen vermogen om problemen op te lossen. Twijfelt niet snel aan zichzelf; 3 Aanpassingsvermogen Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden, is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties, laat hierbij oorspronkelijke doelstellingen los; 4 Verantwoordelijkheidsbesef Houdt bij het doen en laten rekening met algemene en in de organisatie geldende sociale en ethische normen; 5 Externe klantgerichtheid Herkent behoeften en belangen van de externe klant en houdt hiermee in het handelen rekening; 6 Creativiteit Komt met nieuwe ideeën vindt invalshoeken die afwijken van gevestigde denkpatronen; 7 Onafhankelijkheid Gaat niet af op meningen en reacties van anderen, maar handelt op basis van eigen overtuiging; gaat eigen weg. Medewerker Heffen 1 Doorzettingsvermogen Blijft zich inspannen om beoogde doelstellingen te realiseren, geeft niet op totdat deze zijn bereikt; 2 Zelfvertrouwen Heeft geloof in eigen kunnen, is overtuigd van het eigen vermogen om problemen op te lossen. Twijfelt niet snel aan zichzelf; 3 Aanpassingsvermogen Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden, is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties, laat hierbij oorspronkelijke doelstellingen los; 4 Oordeelsvorming Onderkent alle belangrijke aspecten, beziet situaties vanuit diverse invalshoeken, onderscheidt hoofd- en bijzaken en oorzaak en gevolg, weegt alternatieven zakelijk en praktisch tegen elkaar af; 5 Externe klantgerichtheid Herkent behoeften en belangen van de externe klant en houdt hiermee in 15

16 het handelen rekening; 6 Proactief handelen Signaleert kansen en handelt hiernaar. Weet met voorstellen te komen om huidige processen te verbeteren of vernieuwen; 7 Tact Houdt in eigen handelen rekening met activiteiten, gevoeligheden en belangen van anderen. Senior medewerker Administratieve Invordering Senior medewerker Dwanginvordering 1 Visie Ontwikkelt, of heeft een lange termijn beeld van het eigen werkterrein, vakgebied en/of de organisatie; 2 Zelfvertrouwen Heeft geloof in eigen kunnen; is overtuigd van het eigen vermogen om problemen op te lossen. Twijfelt niet snel aan zichzelf; 3 Aanpassingsvermogen Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden; is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties; laat hierbij oorspronkelijke doelstellingen los; 4 Stressbestendigheid Blijft effectief functioneren onder werkdruk, tijdsdruk, tegenslag, teleurstelling of tegenspel; laat zich niet van zijn stuk brengen; 5 Externe klantgerichtheid Herkent behoeften en belangen van de externe klant en houdt hiermee in het handelen rekening; 6 Proactief handelen Signaleert kansen en handelt hiernaar. Weet met voorstellen te komen om huidige processen te verbeteren of vernieuwen; 7 Verantwoordelijkheidsbesef Houdt bij het doen en laten rekening met algemene en in de organisatie geldende sociale en ethische normen. Medewerker Invordering 1 Doorzettingsvermogen Blijft zich inspannen om beoogde doelstellingen te realiseren, geeft niet op totdat deze zijn bereikt; 2 Zelfvertrouwen Heeft geloof in eigen kunnen, is overtuigd van het eigen vermogen om problemen op te lossen. Twijfelt niet snel aan zichzelf; 3 Aanpassingsvermogen Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden, is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties, laat hierbij oorspronkelijke doelstellingen los; 4 Stressbestendigheid Blijft effectief functioneren onder werkdruk, tijdsdruk, tegenslag, teleurstelling of tegenspel, laat zich niet van zijn stuk brengen; 5 Externe klantgerichtheid Herkent behoeften en belangen van de externe klant en houdt hiermee in het handelen rekening; 6 Proactief handelen Signaleert kansen en handelt hiernaar. Weet met voorstellen te komen om huidige processen te verbeteren of vernieuwen; 7 Verantwoordelijkheidsbesef Houdt bij het doen en laten rekening met algemene en in de organisatie geldende sociale en ethische normen. Deurwaarder 1 Doorzettingsvermogen Blijft zich inspannen om beoogde doelstellingen te realiseren, geeft niet op totdat deze zijn bereikt; 2 Zelfvertrouwen Heeft geloof in eigen kunnen, is overtuigd van het eigen vermogen om problemen op te lossen. Twijfelt niet snel aan zichzelf; 3 Aanpassingsvermogen Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden, is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties, laat hierbij oorspronkelijke doelstellingen los; 4 Stressbestendigheid Blijft effectief functioneren onder werkdruk, tijdsdruk, tegenslag, 16

17 teleurstelling of tegenspel, laat zich niet van zijn stuk brengen; 5 Flexibiliteit Blijft effectief functioneren in geval van weerstand, problemen, of kansen door zijn werkzaamheden te variëren; 6 Organisatiesensitiviteit Houdt rekening met de effecten van de eigen beslissingen en activiteiten op andere delen van de organisatie; 7 Verantwoordelijkheidsbesef Houdt bij het doen en laten rekening met algemene en in de organisatie geldende sociale en ethische normen. Senior medewerker Kwijtschelding Senior medewerker Bezwaar en Beroep Senior medewerker Klant Contact Center 1 Visie Ontwikkelt, of heeft een lange termijn beeld van het eigen werkterrein, vakgebied en/of de organisatie; 2 Contactgerichtheid Legt en onderhoudt contacten, doet dit gemakkelijk ook in onbekende situaties; 3 Aanpassingsvermogen Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden, is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties, laat hierbij oorspronkelijke doelstellingen los; 4 Interne klantgerichtheid Herkent behoeften en belangen van de interne klant en houdt hiermee in het handelen rekening; 5 Externe klantgerichtheid Herkent behoeften en belangen van de externe klant en houdt hiermee in het handelen rekening; 6 Proactief handelen Signaleert kansen en handelt hiernaar. Weet met voorstellen te komen om huidige processen te verbeteren of vernieuwen; 7 Stressbestendigheid Blijft effectief functioneren onder werkdruk, tijdsdruk, tegenslag, teleurstelling of tegenspel, laat zich niet van zijn stuk brengen. Medewerker Klant Contact Center 1 Inzet Levert een meer dan gemiddelde inspanning en beperkt zich niet tot hetgeen er gevraagd wordt, pakt zaken energiek en enthousiast aan; 2 Communicatief vermogen Legt en onderhoudt contacten, verplaatst zich in de ander, overtuigt door argumenten en houding, kiest zowel mondeling als schriftelijk de juiste woorden. 3 Aanpassingsvermogen Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden, is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties, laat hierbij oorspronkelijke doelstellingen los. Weet zich in te leven in de situatie van de klant door aandacht te hebben voor de inhoud en waar nodig ook voor de emotie, is ook in staat in lastige situaties de klant mee te krijgen; 4 Klantgerichtheid Herkent behoeften en belangen van de interne en externe klant en houdt hiermee in het handelen rekening. Werkt binnen het team samen om de afstemming met klanten en afnemers te bevorderen. Denkt mee met de klant en weet daarbij extra service te verlenen; 5 Kwaliteitsbewustzijn Controleert het eigen werk en de aangeleverde informatie hierop en stuurt zelf bij. Wil goede producten leveren en vraagt actief of afnemers en collega s tevreden zijn. Deelt de informatie; 6 Proactief handelen Signaleert kansen en handelt hiernaar. Weet met voorstellen te komen om huidige processen te verbeteren of vernieuwen; 7 Ontwikkelingsgericht Wil zich voortdurend ontwikkelen op het vakgebied. Staat open voor persoonlijke ontwikkeling. Wil kennis, vaardigheden en gedrag naar de klant en collega s toe ontwikkelen. 17

18 Administratief medewerker Klant Contact Center 1 Aanpassingsvermogen Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden, is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties, laat hierbij oorspronkelijke doelstellingen los; 2 Oordeelsvorming Onderkent alle belangrijke aspecten, beziet situaties vanuit diverse invalshoeken, onderscheidt hoofd- en bijzaken en oorzaak en gevolg, weegt alternatieven zakelijk en praktisch tegen elkaar af; 3 Organisatiesensitiviteit Houdt rekening met de effecten van de eigen beslissingen en activiteiten op andere delen van de organisatie; 4 Stimuleren / motiveren Kiest passende motivatiemiddelen en zet deze zodanig in dat mensen worden gestimuleerd; 5 Creativiteit Komt met nieuwe ideeën vindt invalshoeken die afwijken van gevestigde denkpatronen; 6 Externe Klantgerichtheid Herkent behoeften en belangen van de externe klant en houdt hiermee in het handelen rekening. 18

19 BIJLAGE 2 FUNCTIEBESCHRIJVINGEN 19

20 FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR Functienaam : Directeur Organisatie: Hefpunt Salarisschaal: 15 Datum: 2 september Functiebeschrijving Het dragen van eindverantwoordelijkheid voor de middelen, processen, resultaten en effecten van Hefpunt door ontwikkeling en realisatie van het organisatiebrede- en strategisch beleid van de belastingsamenwerking. 2. Resultaatsgebieden 2.1. Organisatiebrede visievorming, strategisch beleid ontwikkelen en realiseren Analyseert externe ontwikkelingen en de effecten ervan op het strategisch beleid en de doelstellingen van de organisatie. Speelt daarbij in op bestuurlijke, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en vertaalt deze naar het beleid van de organisatie en adviseert het bestuur hierover. Draagt zorg voor het ontwikkelen en realiseren van het strategisch beleid voor de Belastingsamenwerking. Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatiebrede langetermijnvisievorming. Stelt strategische beleidsnotities op en adviseert het bestuur hierover. Draagt visie, doelstellingen en gedachtegoed van de belastingsamenwerking uit in externe overlegstructuren en geeft richting en afstemming met (nieuwe) samenwerkingspartners. Stelt complexe en multidisciplinaire programma's en projectplannen op en bewaakt de uitvoering hiervan. Treedt op als opdrachtgever en/ of treedt op als projectleider van grootschalige en/ of complexe, multidisciplinaire projecten. Stelt periodieke voortgangs-en bestuursrapportages op. Resultaat: Organisatiebrede visievorming en strategisch beleid sluit aan op in-en externe ontwikkelingen en gerealiseerd conform doelstellingen. Programma's en projecten zijn opgesteld en conform vastgestelde criteria uitgevoerd en grootschalige en/ of complexe, multidisciplinaire projecten zijn tijdig en correct gerealiseerd en geëvalueerd Managementteam en medewerkers aansturen Stuurt als eindverantwoordelijke het managementteam integraal aan en fungeert als voorzitter van het managementteam. Geeft direct leiding aan leidinggevenden en direct en/ of indirect aan medewerkers door toe te zien op individueel functioneren van medewerkers en het functioneren van de eenheid als geheel. Geeft sturing aan de optimalisering van de kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden.. Stimuleert leidinggevenden bij het nemen van integrale team-verantwoordelijkheid.. Ontwikkelt leidinggevenden en medewerkers en begeleidt, instrueert, coacht en motiveert hen. Ziet toe op en/of zorgt voor een juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting binnen de organisatie op korte en lange termijn en neemt hiertoe de benodigde acties (zoals het signaleren van ontwikkelingsbehoeften, het voeren van werving- en selectiegesprekken et cetera). Geeft uitvoering aan het personeelsbeleid (zoals het voeren van werkoverleg, het houden van functionerings-en beoordelingsgesprekken et cetera). Signaleert problemen en knelpunten. Doet verbetervoorstellen en zorgt dat problemen worden opgelost. Resultaat: Managementteam en medewerkers aangestuurd en organisatie op korte en lange termijn optimaal bezet zodanig dat de prestaties van de belastingsamenwerking conform doelstelling zijn gerealiseerd en de organisatie als geheel optimaal functioneert. Management/medewerkers zijn tevreden over de aansturing. Medewerkers worden uitgedaagd tot medeondernemerschap. 20

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Resultaatgebied Resultaat Competenties

Resultaatgebied Resultaat Competenties Algemene Informatie Functienaam Beleidsmedewerker Doel van de functie Voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en realiseren van het beleid binnen het eigen aandachtsgebied middels projecten, activiteiten

Nadere informatie

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Hoofdstuk: Griffie gemeente Gorinchem Inhoud Griffie gemeente Gorinchem... 1 Inleiding... 3 Functiebeschrijving griffie... 4 De griffier... 4 Plaats in

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

directeur medewerkers organisatorische eenheid

directeur medewerkers organisatorische eenheid Bijlage 2 Stichting Haagse Gezondheidscentra Functie : manager Datum : 10 januari 2004 I Doel van de functie Leidinggeven aan de organisatorische eenheid en bevorderen van een resultaatgericht klimaat

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

SECRETARIAATMEDEWERKER (voor 24 uur per week)

SECRETARIAATMEDEWERKER (voor 24 uur per week) Interne en externe oproep Afdeling Client Service Bureau Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenw ichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt van

Nadere informatie

Functieboek. RUD Utrecht. op basis van

Functieboek. RUD Utrecht. op basis van Functieboek RUD Utrecht op basis van 1 september 2015 Inhoudsopgave Management team Directeur 3 Teamleider 5 Team Strategisch Beraad Controller 7 Adviseur A (HRM) 9 Adviseur A (Secretaris Bestuur & Directie)

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur)

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) De gemeente Deurne zoekt een: De afdeling Ruimte en Samenleving heeft een vacature: Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) Deurne is een centrumgemeente in de Peel, gelegen in de provincie Noord-Brabant.

Nadere informatie

Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en beleidsprocessen.

Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en beleidsprocessen. Functiebeschrijving Functienaam Medewerker beleidsuitvoering II Normfunctienaam Medewerker beleidsuitvoering II Code Peildatum N03.03.04 1-1-2013 Functiereeks Beleid Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën

Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve het opstellen van

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

RESULTAATBESCHRIJVINGEN OMGEVINGSDIENST RIVIERENLAND. 27 november 2012. Verbindt functies, competenties en resultaten

RESULTAATBESCHRIJVINGEN OMGEVINGSDIENST RIVIERENLAND. 27 november 2012. Verbindt functies, competenties en resultaten RESULTAATBESCHRIJVINGEN OMGEVINGSDIENST RIVIERENLAND 27 november 2012 Verbindt functies, competenties en resultaten Werknaam functie : Directeur Afdeling : Generieke beschrijving : Algemeen directeur Code

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Omgevingsdienst de Vallei O&F rapport Hoofdtaken beschrijvingen

Omgevingsdienst de Vallei O&F rapport Hoofdtaken beschrijvingen Omgevingsdienst de Vallei O&F rapport Hoofdtaken beschrijvingen Versie 12 december 2012. Index nr Functienaam (werknaam) afdeling Functieprofiel Schaal Pg. HR 21 indicatief Plustaak -- -- 3 1.1 Directeur

Nadere informatie

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Ben jij onze nieuwe resultaatgerichte people Manager? Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Rijnbrink Groep (circa 200 medewerkers) adviseert en

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Functiebeschrijving secretaresse

Functiebeschrijving secretaresse Functiebeschrijving secretaresse 1. Doel van de functie De secretaresse verricht managementondersteunende, secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende van het desbetreffende

Nadere informatie

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte)

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte) De Rijnbrink Groep adviseert en ondersteunt bibliotheken in Gelderland en Overijssel op het gebied inhoudelijk bibliotheekwerk en bedrijfsvoering zoals HRM, financiën, communicatie, marketing en ICT. Om

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement.

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement. Verpleegkundig Hoofd Zorgeenheid / Manager 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Plaats in de organisatie/oriëntatie:

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07)

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Hebt u affiniteit met Passend Onderwijs? Hebt u aantoonbare ervaring met bovenschoolse werkzaamheden of bent u werkzaam

Nadere informatie

Sectormanager administratie

Sectormanager administratie Sectormanager administratie Doel van de functie Leidinggeven aan de afdeling administratie, het ontwikkelen en implementeren van afdelingsbeleid, fungeren als controller, zodanig dat de afdeling doelmatig

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Datum : 20 februari 2012 Functiebeschrijving : Teamleider Vastgesteld besluit CvB : 27 maart Waardering Salarisschaal 12

FUNCTIEBESCHRIJVING. Datum : 20 februari 2012 Functiebeschrijving : Teamleider Vastgesteld besluit CvB : 27 maart Waardering Salarisschaal 12 FUNCTIEBESCHRIJVING Datum : 20 februari 2012 Functiebeschrijving : Teamleider Vastgesteld besluit CvB : 27 maart 2012 Waardering Salarisschaal 12 Context - Organisatorische eenheid: Onderwijscluster -

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Voor onze opdrachtgever, het Oranje Fonds, zijn wij op zoek naar een Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Achtergrondinformatie Het fonds Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid Profiel gemeenteraadslid NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. ALGEMEEN Een D66 gemeenteraadslid is zich ervan bewust een mandaat te hebben van de kiezers en zal met overtuiging én

Nadere informatie

CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER

CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Datum voorlopige vaststelling: Organisatorische eenheid: Vastgoed en technisch beheer Datum definitieve

Nadere informatie

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 De hier opgenomen typeringen zijn ontleend aan werkzaamheden, die binnen een school/- onderdelen worden aangemerkt als

Nadere informatie

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT De organisatie Kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke handicap hebben behoefte aan ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

Functiebeschrijving Financieel adviseur

Functiebeschrijving Financieel adviseur Functiebeschrijving Financieel adviseur Organisatie: Locatie: Afdeling: Functie: Stichting Zorg Adullam Centraal bureau Servicecentrum, taakveld Financieel adviseur Organisatievisie: De Financieel adviseur

Nadere informatie

SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR. Algemeen. Context FUNCTIEPROFIEL: CONCERNCONTROLLER. Functieprofiel: Concerncontroller

SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR. Algemeen. Context FUNCTIEPROFIEL: CONCERNCONTROLLER. Functieprofiel: Concerncontroller SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR FUNCTIEPROFIEL: CONCERNCONTROLLER Algemeen Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is verantwoordelijk voor alle basisscholen in de gemeente Wijchen. Daaronder vallen scholen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO)

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Operationeel Manager Codering 102 Organisatie Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Functieschaal

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Functie-/hoofdtakenboek

Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Functie-/hoofdtakenboek Omgevingsdienst Veluwe IJssel Functie-/hoofdtakenboek concept versie 23 november 2012 Toelichting op HR21 Het functieboek bestaat uit generieke functiebeschrijvingen van HR21. HR21 is een webapplicatie

Nadere informatie

Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting. Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO

Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting. Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO Ervaringsniveau: Medior Context De Van Mierlo Stichting heeft

Nadere informatie

Voorlopig Functieprofiel

Voorlopig Functieprofiel Voorlopig Functieprofiel Functienaam Organisatie Onderdeel Teamleider ROC Service Center Service Center Indicatie functieschaal 11 Datum 07-10-2013 Context van de functie Het Service Center is een resultaatverantwoordelijke

Nadere informatie

Functieprofiel Clustermanager

Functieprofiel Clustermanager Functieprofiel Clustermanager Doel van de functie: Het geven van leiding aan een cluster vanuit een integrale verantwoordelijkheid, het ontwikkelen en implementeren van beleid en het behalen van de afgesproken

Nadere informatie

Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Functienaam : Niveau : 1. Typering Functiefamilie

Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Functienaam : Niveau : 1. Typering Functiefamilie Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 Inhoud: 1. Generieke functie 2. Functieprofiel 3. Competentieprofiel 1. Generieke functie GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Dienstverlening

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Officemanager BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Het betreft een bestaande functie die opnieuw ingericht gaat worden. Je bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Manager Medische Hulpmiddelen

Manager Medische Hulpmiddelen - Functie en competentie profiel Manager Medische Hulpmiddelen. Functie- en competentieprofiel Manager medische hulpmiddelen 09122015 Doel van de functie - De manager medische hulpmiddelen (MMH) adviseert

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Locatiemanager januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Locatiemanager Organisatie

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I.

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Datum : 14 oktober 2016

FUNCTIEBESCHRIJVING. Datum : 14 oktober 2016 FUNCTIEBESCHRIJVING Functienaam : Bestuurslid DB Organisatieonderdeel : FNV Dagelijks Bestuur Status : Definitief Datum : 14 oktober 2016 Algemene kenmerken De FNV is een belangenbehartigingsvereniging

Nadere informatie

Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen Waterschap Vechtstromen Waterschap Vechtstromen is onderverdeeld in vier verschillende eenheden: Organisatie, Ontwikkeling & Advies, Techniek & Diensten en Watersysteem & Zuiveren. Hieronder schetsen we

Nadere informatie

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Managementondersteuner

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Managementondersteuner FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING Stichting Talent Managementondersteuner januari 2013 Opdrachtgever Stichting Talent Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

Coördinator buitenschoolse kinderopvang

Coördinator buitenschoolse kinderopvang Coördinator buitenschoolse kinderopvang Doel van de functie Zorgen voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang. Plaats in de organisatie Afdeling Vrije tijd Dienst Buitenschoolse kinderopvang

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING (M/V) voor 16 tot 24 uur per week

BELEIDSMEDEWERKER DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING (M/V) voor 16 tot 24 uur per week Interne en externe oproep Afdeling PO&O Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt van ons handelen, waarbij

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

Managementfuncties. 4. Functieomschrijving Manager Bedrijfsvoering. Inleiding

Managementfuncties. 4. Functieomschrijving Manager Bedrijfsvoering. Inleiding 4. Functieomschrijving Manager Bedrijfsvoering Managementfuncties Inleiding De KSU hanteert functieomschrijvingen voor verschillende functies binnen de KSU-scholen en binnen het KSU-huis. Aan de hand van

Nadere informatie

Finance & Control. Plaats in de organisatie:

Finance & Control. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Financiën Finance & Control Financiën Plaats in de organisatie: De teammanager Financiën verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager

Nadere informatie

Vacature. Directeur. Basisschool Bernadette

Vacature. Directeur. Basisschool Bernadette Vacature Directeur Basisschool Bernadette Mariahout, 10 oktober 2017 Eenbes Basisonderwijs staat voor Samen vernieuwend leren. Met eigentijds onderwijs wordt aan kinderen een stevige basis meegegeven.

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

CVO groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> PR & Communicatie. Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden

CVO groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> PR & Communicatie. Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden FUWA-VO Sessie Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie CVO groep Zuidoost-Utrecht Onderdeel Stafbureau Salarisschaal 7 Werkterrein Bedrijfsvoering -> PR & Communicatie Activiteiten Beleids- en

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Klant & Strategie. Plaats in de organisatie:

Klant & Strategie. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Klant Klant & Strategie Klant Plaats in de organisatie: De teammanager Klant verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager Klant &

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

De Medewerker Administratie valt onder de Directeur. De Medewerker Administratie legt verantwoordelijkheid af aan de Directeur.

De Medewerker Administratie valt onder de Directeur. De Medewerker Administratie legt verantwoordelijkheid af aan de Directeur. Profiel Medewerker Administratie: Doel van de functie De Medewerker Administratie is verantwoordelijk voor de administratie op het gebied van facturatie, betalingen, salaris, pensioen en personeel. De

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN PROFIEL. Meerschools directeur/beoogd clusterdirecteur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN PROFIEL. Meerschools directeur/beoogd clusterdirecteur FUNCTIEBESCHRIJVING EN PROFIEL Meerschools directeur/beoogd clusterdirecteur 1. Functiebeschrijving en profiel Functienaam: Clusterdirecteur Organisatie: Veluwse Onderwijsgroep (VOG) Werkterrein: Management

Nadere informatie

MUTSAERTS FUNCTIEBESCHRIJVING. Pensioenadviseur / lid Management Team

MUTSAERTS FUNCTIEBESCHRIJVING. Pensioenadviseur / lid Management Team MUTSAERTS FUNCTIEBESCHRIJVING Pensioenadviseur / lid Management Team MUTSAERTS INHOUDSOPGAVE 1) Doel van de functie..blz. 3 2) Plaats in de organisatie..blz. 3 3) Taken & resultaatgebieden..blz. 3 4) Verantwoordelijkheden..blz.

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK BREDA 2010 (VASTGESTELD)

FUNCTIEBOEK BREDA 2010 (VASTGESTELD) FUNCTIEBOEK BREDA 2010 (VASTGESTELD) 1 INHOUDSOPGAVE 1. INDELING FUNCTIEBOEK BREDA: OVERZICHT FUNCTIEFAMILIES EN FUNCTIEREEKSEN 2. DEFINITIES FUNCTIEFAMILIES EN FUNCTIEREEKSEN 3. FUNCTIEBESCHRIJVINGEN

Nadere informatie

MEDEWERKER FINANCIËN voor 36 per week voor bepaalde tijd

MEDEWERKER FINANCIËN voor 36 per week voor bepaalde tijd Interne- en externe oproep Ondersteunende Diensten Afdeling Financiën Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs Maart 2016 Opdrachtgever Samenwerkingsverband PO De Meierij Auteur J.L.P. Bustin Versie Eindversie maart 2016 Project 5BVBA4797

Nadere informatie

COMPETENTIECATALOGUS

COMPETENTIECATALOGUS Bijlage 1B bij de Regeling jaargesprekken Competentiecatalogus COMPETENTIECATALOGUS Competenties Klantgericht Toont zich bewust van wensen en belangen van de in- of externe klant, schept duidelijkheid

Nadere informatie

VACATURE-INVENTARISATIE

VACATURE-INVENTARISATIE VACATURE-INVENTARISATIE Algemeen Bedrijf: Adres: Telefoon: Reden vacature: uitdiensttreding huidige functionaris overplaatsing huidige functionaris promotie huidige functionaris uitbreiding Datum ingang

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functienaam. Normfunctienaam. Code Peildatum. Functiereeks Ondersteuning: Functiegroep Administratief & secretarieel:

Functiebeschrijving. Functienaam. Normfunctienaam. Code Peildatum. Functiereeks Ondersteuning: Functiegroep Administratief & secretarieel: Functiebeschrijving Functienaam Normfunctienaam Medewerker administratief & secretarieel I Code Peildatum N07.01.02 1-4-2011 Functiereeks Ondersteuning Het verlenen van inhoudelijke, secretari le, administratieve,

Nadere informatie

Standaardfunctiereeksen leidinggevenden BESLUITEN

Standaardfunctiereeksen leidinggevenden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie SWMG B&W- nr.: 05.1211 d.d. 08-11-2005 Onderwerp Standaardfunctiereeksen leidinggevenden BESLUITEN Onderstaande drie standaardfunctiereeksen en de bijbehorende waardering

Nadere informatie

Besluit dagelijks bestuur inzake mandaat. Het dagelijks bestuur van Hefpunt; besluit:

Besluit dagelijks bestuur inzake mandaat. Het dagelijks bestuur van Hefpunt; besluit: Besluit dagelijks bestuur inzake mandaat 1. De directeur van Hefpunt te mandateren om namens hem: a. artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen toe te passen (toepassen hardheidsclausule);

Nadere informatie

Leeswijzer functieboek. Dienst Dommelvallei. Definitieve versie 15 oktober 2013 Pagina 1 van 11

Leeswijzer functieboek. Dienst Dommelvallei. Definitieve versie 15 oktober 2013 Pagina 1 van 11 Leeswijzer functieboek Dienst Dommelvallei Definitieve versie 15 oktober 2013 Pagina 1 van 11 Inhoud leeswijzer 1. Algemeen... 3 1.1 Werkwijze... 3 1.2 Doel en inhoud leeswijzer... 3 2. Generiek (algemeen)

Nadere informatie

Functiedocument Senior projectontwikkelaar Wonen West Brabant oktober 2009 Pagina 1/5

Functiedocument Senior projectontwikkelaar Wonen West Brabant oktober 2009 Pagina 1/5 Fu nctiedocument: Senior projectontwikkelaar 2. initieert en onderhoudt contacteri met externe partijen inzake mogelijk te verwerven grondposities of de aankoop van onroerend goed 3. draagt bij aan de

Nadere informatie

Secretaresse Mei 2009

Secretaresse Mei 2009 Functienaam Vastgesteld: Secretaresse Mei 2009 Aard van de functie De secretaresse ondersteunt en faciliteert manager en (beleids)adviseurs. Zij voert haar werkzaamheden voornamelijk zelfstandig uit. Minder

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. Leidinggevende aan Vrijwilligers (LaV) m/v

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. Leidinggevende aan Vrijwilligers (LaV) m/v Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland Informatie algemeen Het werkgebied van de Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland omvat de gemeenten binnen de provincies Gelderland en Overijssel

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. - Afdeling HR van Coöperatie Univé Rivierenland is ondergebracht in Univé Rivierenland Organisatie B.V.

FUNCTIEPROFIEL. - Afdeling HR van Coöperatie Univé Rivierenland is ondergebracht in Univé Rivierenland Organisatie B.V. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Werklocatie: Univé Rivierenland Organisatie B.V. Manager HR Sliedrecht Doel van de functie Het bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen van

Nadere informatie

Teammanager administratie

Teammanager administratie Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de functie van: Teammanager administratie In deze functie geef je deskundig en pro-actief vorm en inhoud aan de financiële administratie en coördineer je de dagelijkse

Nadere informatie

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale samenwerking Hart van Brabant Over Oisterwijk De gemeente

Nadere informatie

Functienaam: Pedagogisch Medewerker(st)er Naschoolse Opvang (NSO) Organisatie: Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Schaal: 4

Functienaam: Pedagogisch Medewerker(st)er Naschoolse Opvang (NSO) Organisatie: Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Schaal: 4 Functiebeschrijving Pedagogisch Medewerk(st)er Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam: Pedagogisch Medewerker(st)er Naschoolse Opvang (NSO) Organisatie: Stichting Schaal: 4 FUNCTIEBESCHRIJVING

Nadere informatie