Woord Vooraf Hoofdstuk 1 Analyse per Departement... 20

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woord Vooraf... 10. Hoofdstuk 1 Analyse per Departement... 20"

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 Inhoud 2 3

3 Woord Vooraf Trends 2009: het jaar van Hoofdstuk 1 Analyse per Departement De Ombudsnormen of Beoordelingscriteria 1.1. Wet- en regelgeving Overeenstemming met de regelgeving Letter en interpretatie Veel gebruikte en specifieke regels Algemene beginselen van behoorlijk bestuur Rechtzekerheidsbeginsel Vertrouwensbeginsel Redelijkheidsbeginsel (= proportionaliteit) Zorgvuldigheidsbeginsel Zuinigheidsbeginsel Fair playbeginsel Onpartijdigheidsbeginsel Redelijke behandelingstermijn De dienstverleningsnormen Correcte bejegening Soepelheid Proactief handelen Inventieve houding Professionaliteit Coördinatie Doorschuifgedrag Duurzaamheid Toegankelijkheid en bereikbaarheid Hoffelijkheid Billijkheid Continuïteit Consequent gedrag Efficiëntie en effectiviteit Adequate communicatie Deugdelijke correspondentie De Obstakels 3. Departement Bevolking en Welzijn 3.1. Structuur Trends en zwakke plekken binnen het departement Selectie klachten per dienst Dienst Burgerzaken Integratiedienst Jeugddienst Dienst Sociale Voorzieningen Opvolging Aanbeveling Departement Brandweer 4.1. Structuur Trends en zwakke plekken binnen het departement Selectie klachten per dienst Brandweer Opvolging Aanbeveling Departement Cultuur 5.1. Structuur Trends en zwakke plekken binnen het departement Selectie klachten per dienst Stadsarchief Stedelijke Openbare Bibliotheek Dienst Monumentenzorg Museum voor Schone Kunsten Dienst Receptieve Ruimten Opvolging Aanbeveling Departement Facility Management 6.1. Structuur Trends en zwakke plekken binnen het departement Selectie klachten per dienst Dienst Bouwprojecten Dienst Onderhoud Gebouwen Opvolging Aanbeveling Departement Milieu, Groen en Gezondheid 7.1. Structuur Trends en zwakke plekken binnen het departement Selectie klachten per dienst Gezondheidsdienst Groendienst Milieudienst Opvolging Aanbeveling Departement Onderwijs en Opvoeding 8.1. Structuur Trends en zwakke plekken binnen het departement Selectie klachten per dienst Dienst Kinderopvang Onderwijsinstellingen, incl. het Centrum voor Leerlingenbegeleiding Pedagogische Begeleidingsdienst Opvolging Aanbeveling Departement Personeel en Organisatie 9.1. Structuur Trends en zwakke plekken binnen het departement

4 9.3. Selectie klachten per dienst Dienst Personeelsbeheer Dienst Rekrutering en Examens Opvolging Aanbeveling Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein Structuur Trends en zwakke plekken binnen het departement Selectie klachten per dienst Dienst Administratie Dienst Coördinatie Dienst Mobiliteit Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen Dienst Wonen Parkeerbedrijf Opvolging Aanbeveling Departement Stafdiensten Structuur Trends en zwakke plekken binnen het departement Selectie klachten per dienst Dienst Belastingen Juridische Dienst en Kennisbeheer Lokale Preventie en Veiligheid Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking Dienst Gemeenschapswachten Opvolging Aanbeveling Departement Stadspromotie en Sport Structuur Trends en zwakke plekken binnen het departement Selectie klachten per dienst Dienst Feestelijkheden Sportdienst Opvolging Aanbeveling Departement Werk en Economie Structuur Trends en zwakke plekken binnen het departement Selectie klachten per dienst Dienst Economie Dienst Markten en Foren Opvolging en Aanbeveling Diensten van de Stadssecretaris Structuur Trends en zwakke plekken Selectie klachten per dienst Dienst Protocol en Logistiek Dienst Bestuursondersteuning Aanbeveling Kabinetten Structuur Trends en zwakke plekken Selectie klachten per kabinet Kabinet van de Burgemeester Kabinet schepen van Milieu en Sociale Zaken Kabinet schepen van Openbare Werken, Stadswoningen en REG Kabinet schepen van Personeelsbeleid, Informatica en Administratieve Vereenvoudiging Kabinet schepen van Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Wonen Aanbeveling Fractiesecretariaten Trends en zwakke plekken Selectie klachten Aanbeveling Hoofdstuk 2 Co-Actoren Lokale Politie 1.1. Structuur Trends en zwakke plekken Selectie klachten Directie Operaties Interventiepolitie Directie Operaties - Operationele Steundienst Directie Operaties Wijkdienst Federale Politie Opvolging Aanbeveling OCMW Gent 2.1. Structuur Trends en zwakke plekken Selectie klachten Directie Algemeen Maatschappelijke Dienstverlening Selectie en Examens Dienst Personeelsbeheer Directie Ouderenbeleid en Thuiszorg Opvolging Aanbeveling Stadsontwikkelingsbedrijf Gent 3.1. Trends en zwakke plekken Selectie klachten Andere co-actoren 4.1. TMVW Trends en zwakke plekken Selectie klachten

5 4.2. Eandis Trends en zwakke plekken Selectie Klachten De Lijn en NMBS Trends en zwakke plekken Selectie klachten Ivago Trends en zwakke plekken Selectie klachten Energieleveranciers en telecombedrijven Trends en zwakke plekken Selectie klachten Aquafin Trends en zwakke plekken Selectie klachten Netwerk van ombudslui Het internationale netwerk Ombudsman voor Pensioenen Federale Ombudsman Vlaamse Ombudsman Hoofdstuk 3 Voorbeeldfunctie Voorbeeldfunctie Selectie van klachten Aanbevelingen Hoofdstuk 4 Werking van de Ombudsdienst Cijfers en Grafieken 1.1. Aantal verzoeken en dossiers Wijze van ontvangst (intake) Soorten dossiers Behandelingstermijn Beoordeling De klachtendossiers Indeling volgens criteria Indeling volgens onderwerp en wijk Indeling volgens departement De klagers Leeftijd en geslacht Herkomst Het ombudsteam in Bijlagen Passemiers (R.): De Lokale Ombudsman en de Lokale Politie: partners of tegenpolen, Bijdrage studiedag Klachtenbehandeling en Management bij de Politie, Leuven, 26/11/2009. Overzicht van alle klachten: enkel elektronisch raadpleegbaar via 8 9

6 REGELS Hoezo, doe ik niet goed dan? Loesje Geachte raadsleden In een wereld van specialisten en ambtenaren, die vooral op hun terrein deskundig zijn, is de ombudsvrouw een generalist die een helikopterbeeld heeft over een organisatie. Dit helikopterbeeld krijgt u als lezer van het jaarverslag Het rapport omvat een gedrukte selectie van de belangrijkste trends en klachten in Een gedetailleerd overzicht van alle klachtendossiers krijgt u via de website. Voor wie niet over een computer beschikt is ook van alle klachtendossiers een gedrukte versie beschikbaar in de Mammelokker. De klachten gaan zowel over de straat als over het huis en over de samenhang die soms meer en meer verloren gaat door een uitsluitend gespecialiseerde aanpak. Vandaar krijgt u als inleiding, die meteen ook de conclusie is, de meest opvallende trends in 2009 van klachten en signalen die in dat jaar bij het ombudsteam kenbaar zijn gemaakt. Naast de burgers, de ambtenaren en de gemeenteraad wordt de ombudsvrouw via klachten ook geconfronteerd met de meeste co-actoren van de Stad. Een stad wordt allang niet meer alleen bestuurd door politici. Uit klachten blijkt dat de rol van die co-actoren altijd maar toeneemt. Vooral het Stadsontwikkelingsbedrijf, Ivago, TMVW, Eandis, de energieleveranciers, Aquafin, de sociale huisvestingsmaatschappijen, de uitvoerders van openbare werken en allerlei vzw's die nauw verbonden zijn met de Stad en het dagelijkse leven van de inwoners. En natuurlijk is er ook de lokale politie die een bijzonder belangrijke rol speelt in het stadsgebeuren. De relatie tussen de ombudsvrouw en de interne klachtendiensten van de politie wordt uitvoerig beschreven in de bijlage. Het is van belang dat de gemeenteraadsleden en de OCMW-raadsleden over de actoren en co-actoren permanente signalen krijgen die ook één keer per jaar gebundeld worden in een jaarverslag. Dit helikopterbeeld van 2009 krijgt ze ook van de burgers. De verzoekers komen uit alle lagen van de bevolking. De doelgroep is immers: alle burgers met een hardnekkige klacht over de werking van de lokale overheid die er zelf niet in slagen om ze op te lossen met de dienst. In dit verslag krijgt u niet alleen te maken met koele cijfers maar ook met klachten neergeschreven in de woorden van de burger en getoetst aan de versie van de ambtenaar. Op die manier nemen we u ook mee naar het terrein zonder dat u zich hoeft te verplaatsen Ondanks alle mailverkeer ontvangt de ombudsvrouw heel wat klagers persoonlijk waardoor ook burgers die minder mondig zijn hun klachten kunnen uiten. In Gent is van bij het begin geopteerd voor persoonlijk contact en het motto 'keep it simple'. Hou het eenvoudig is ons motto. U leest ook de aanbevelingen per departement om hier en daar bij te sturen zonder er vanuit te gaan dat een gemeentelijke overheid een zelfbedieningszaak is. Burgers moeten ook in de oplossing aangemoedigd worden door de ombudsman of -vrouw om niet te afhankelijk te worden van een overheid. Kortom, dit jaarverslag wordt u voor de 11de keer door de ombudsvrouw aangeboden als een inspiratiebron, gebaseerd op informatie uit hardnekkige ongenoegens, waaruit kan geput worden om klachten in de toekomst te vermijden. Wat het samen leven in Gent nog aangenamer kan maken. Woord Vooraf Rita Passemiers Ombudsvrouw Stad Gent, OCMW en Stadsontwikkelingsbedrijf 10 11

7 Van mij mag je alles onderzoeken als de liefde maar onverklaarbaar blijft Loesje 2009: het jaar van... De klager tussen 40 en 60 jaar. Uit de cijfers en de aard van de onderwerpen blijkt dat in 2009 de doorsnee klager bij de Ombudsvrouw, meestal een man is tussen 40 en 60 jaar met hoogstwaarschijnlijk een beroeps- of technische opleiding, die woont in het centrum van de stad, met een klacht over het Parkeerbedrijf (Worden de regels wel correct toepast? Of is er geen uitzondering op de regels mogelijk?) of hij zal een signaal geven over wonen in Gent. In 2009 stellen we een opvallende stijging vast van het aantal klagers uit de deelgemeenten en van buiten Gent. Dat laatste heeft vooral te maken met discussies over parkeerretributies. Burgers uit de deelgemeenten komen vooral met klachten over burgerzaken, over problemen met groen, afval en nutsbedrijven. Het aantal tussenkomsten blijft dalen, maar we kunnen wegens het ontbreken van een rapport over de eerstelijnsklachten niet uitmaken of het totaal aantal klachten gedaald is. Wel stellen wij tot onze tevredenheid vast dat meer en meer klagers ons als een beroepsinstantie benaderen, waardoor we ook een grondiger onderzoek kunnen voeren naar de oorzaken van een klacht. Tot onze spijt merken we dat we op onze vragen naar cijfergegevens, om een klacht te kunnen inschatten, niet altijd vlot een antwoord krijgen. Aangezien 43 procent van de verzoeken via persoonlijk contact gebeurt (waardoor we ook naar de opleiding kunnen informeren), merken we dat ook minder mondige burgers een beroep kunnen doen op het ombudsteam waardoor er geen sprake is van het Mattheuseffect. Burgers van allerlei leeftijd, opleiding en herkomst vinden vlot de weg naar de Dienst Ombudsvrouw. Maar cijfers tonen nooit helemaal wat er echt op het terrein gebeurt... vandaar ook hieronder nog een inhoudelijke analyse. Leegstand sociale woningen De onderwerpen waarover ook in 2009 het meest worden geklaagd in Gent (en niet alleen in Gent...) zijn: wonen en parkeren. Dit is geen nieuws, maar de informatie die uit de nu toch al herhaalde signalen kan gepuurd worden, is wel verhelderend. Burgers komen vooral bij een ombudsvrouw als ze menen onbehoorlijk te worden behandeld. Ze stellen namelijk vast dat sommige sociale panden die niet volledig moeten worden gerestaureerd (dus verhuurbare woningen) maanden, soms zelfs meer dan een jaar, leegstaan. Telkens wordt op basis van een concreet signaal nagegaan of dit wel klopt en we moeten vaststellen dat dit inderdaad het geval is. Het gaat bovendien niet altijd om grote herstellingen, die na het verlaten door een huurder van het pand moeten worden uitgevoerd. Het gaat niet alleen om panden van de Stad, maar ook over panden van diverse sociale verhuurmaatschappijen. Trends in 2009 Een grondiger analyse wat de stadswoningen betreft (cijfers over de duur en aantal van dit soort leegstand werd herhaaldelijk in 2010 aangevraagd), kreeg het ombudsteam nog niet voldoende om dit probleem in zijn geheel in te schatten. Toch tonen de nu al jarenlange signalen bij de Ombudsvrouw dat deze klachten enkel het topje van de ijsberg kunnen zijn en ze vragen een verder grondig onderzoek en oplossing. De maandenlange leegstand en dus ook het verlies van huurinkomsten (op basis van de staat van bevinding moeten huurders de herstellingen betalen bij het verlaten van het pand, maar sommige panden staan nadien meer dan drie maanden leeg) worden door burgers op een moment van een tekort aan betaalbare woningen, als bijzonder onbehoorlijk ervaren

8 Zeker als je weet dat af en toe ook daklozen zich bij de ombudsdienst aanmelden, of burgers die in erbarmelijke panden gehuisvest zijn. Alles wijst erop dat de omvang van het probleem de jongste jaren niet voldoende werd ingeschat. Hier zouden cijfers nochtans verhelderend kunnen zijn. Uit klachten over laattijdige herstellingen blijkt ook dat aanbestedingen niet tijdig gebeuren, dat de werklui die herstellingen moeten uitvoeren niet voldoende op elkaar worden afgestemd en er mogelijkerwijs ook een tekort is aan goede vaklui. Maar er lijkt ons vooral behoefte aan wat men zou noemen 'een conducteur der werken', een goed management, coördinatie van eventuele uitbestedingen en het ontbreken hieromtrent van proactief handelen. En dat mogelijkerwijs de meeste huisvestingsmaatschappijen hier in Gent in hetzelfde bedje ziek zijn en dat dit in elk geval een gezamenlijke uitdaging is die zo vlug mogelijk aangepakt moet worden. Bitsige discussies over parkeren Dat er al jaren een spanningsveld is tussen de burger en het Parkeerbedrijf in Gent is ook geen nieuws. Maar in 2009 wordt het duidelijk dat, waar de voorgaande jaren de klachten en signalen van burgers naar het Parkeerbedrijf vooral gingen over de dienstverlening van het bedrijf, de bereikbaarheid (de openingsuren), het ontbreken van een e-loket, het niet opsturen van de bewonerskaarten, (interessante discussies overigens waar het Parkeerbedrijf ook bijgestuurd heeft), gaan de klachten nu vooral over betwistingen van retributies. De discussies hierover zijn bitsig: het Parkeerbedrijf hanteert hier sinds 2009 zeer strikte regels, annuleert nog zelden omdat het ook vaststelt dat een aantal burgers met tickets sjoemelen en om het gelijkheidsbeginsel niet te schaden. Maar soms ontbreekt elke vorm van billijkheid. Kortom, we zien sinds 2009 een verstrakking langs beide kanten en dit zowel van de burger als van het Parkeerbedrijf met daartussen de Ombudsvrouw. Ook in 2009 klagen motorrijders dat ze door het Parkeerbedrijf worden gediscrimineerd. Een wat zware uitdrukking voor de terechte opmerking dat er voor hen nog altijd geen plaats in de meeste ondergrondse parkeergarages is voorzien. Doorschuiven naar e-loket en telefoon Vanaf 2009 stellen we vast dat, tot groot genoegen van veel burgers, de Stad ook verschillende e-loketten aanbiedt. Maar we stellen tezelfdertijd vast dat ambtenaren burgers die zich persoonlijk aanbieden, terugsturen naar... het e-loket. Of dat ze zelfs, wanneer ze zich ter plaatse aanbieden, meer documenten moeten tonen dan dat ze het via een e-loket hadden opgelost. We stellen zelfs vast dat een dakloze aangeboden wordt dat men de info per zal doorsturen. Kortom, meer en meer krijgen we de indruk dat er automatisch van uit wordt gegaan dat alle burgers over een computer beschikken of in de mogelijkheid zijn om elektronisch contact op te nemen. Het is uitgesloten dat diensten alleen elektronisch bereikbaar zijn of de dienstverlening onder dezelfde voorwaarden zouden aanbieden. Een openbare dienstverlening moet openbaar zijn en kan naast een loketfunctie ook op andere manieren bereikbaar zijn. Het werken op afspraak (en dus wachten tot je een afspraak kan krijgen) kan, maar moet uitzonderlijk blijven en moet duidelijk gemotiveerd worden ook al omdat het om een duurdere dienstverlening gaat wegens zaterdagwerk. Verwarrende openingsuren Voor een burger is het aangewezen dat alle publieksgebonden diensten zoveel mogelijk dezelfde openingsuren hebben. Dit is duidelijker, eenvoudiger en dus minder verwarrend en meer toegankelijk. Hiervan kan afgeweken worden bij uitzonderlijke omstandigheden (bijv. grote toeloop elektronische IK, regularisaties,...). Maar dit wordt als tijdelijk aangekondigd. Dat er tussen sommige diensten en departementen verschillen zijn, hebben we al eerder geschreven. In 2009 stellen we vast dat binnen eenzelfde dienst er twee verschillende openingsuren gelden. Namelijk bij de Dienst Burgerzaken bureau Bevolking in het Administratief Centrum zijn er ruimere openingsuren (ook in de namiddag) dan bij het bureau Vreemdelingen. Twee diensten die zich in 2009 op de gelijkvloerse verdieping bevinden. Overigens zijn er diverse publieksgebonden diensten waarvan de uren afwijken. Verschillende uren binnen eenzelfde dienst kunnen voor de burger niet alleen verwarrend zijn en tot frustraties leiden, maar het vraagt ook meer zoekwerk. Ook de Stad heeft er baat bij zich als een eenheid naar de burger toe te profileren en dan is er meer nodig dan een logo. Het Parkeerbedrijf is dan weer na de kantooruren niet bereikbaar voor wie buiten Gent werkt. Dit kan niet voor een openbare dienstverlening. Het e-loket zorgt hier gedeeltelijk voor een oplossing voor wie hierover kan beschikken, maar het vervangt de loketfunctie niet. Lek of geen lek? Grote werven In 2009 stelden we aan de hand van een klacht vast dat het vooral voor RUMODO aangewezen is om commercieel interessante info nog beter te beveiligen en een oplijsting te maken van de risicofactoren. Ook beveiliging en controle van elektronische programma's om eventuele lekken op te sporen is aan de orde. Grote werven: Station, Kuip, Londenstraat. De werf in de Londenstraat waarvoor heel wat burgers aanklopten om te bemiddelen of om "iedereen te overtuigen dat er meer gezond verstand nodig is," laat meteen zien hoe beperkt de rol van een ombudsman of -vrouw is wanneer er naar de rechtbank is gestapt. Op zo een moment kan en mag een ombudsvrouw niet meer tussenkomen ook al werd er even gezocht naar een oplossing voor een stuk dat niet voor de rechtbank ter sprake kwam. De burgers zitten daar nog altijd in de miserie. Gelukkig zijn ook heel wat burgers tevreden en stellen we zelf vast dat, ondanks de grote werven in Gent, namelijk het Sint Pietersstation en in de Kuip, burgers bereid zijn om toch wat kommer en kwel te verdragen als er maar vooruitzicht is op beterschap. We krijgen hierover bijzonder weinig klachten, tenzij enkele opmerkingen na valpartijen (waaruit blijkt dat burgers op zijn minst toch een vriendelijk briefje verwachten wanneer ze soms zware valpartijen melden aan de Stad). Die meldingen gaan soms verloren omdat burgers niet goed weten waar ze precies naar toe moeten met hun brief of schadeclaim. Achtergelaten signalisatieborden 2009 Blijft het jaar van de vele signalen en klachten over putjes in trottoirs, maar vooral over het teveel aan hindernissen op de trottoirs. In 2009 kregen we opvallend wat signalen over achtergelaten verkeersborden en rubberen voeten (wat doet vermoeden dat de borden werden gestolen). Deze signalen stimuleerden ons op tweedelijn om dit probleem aan de hand van cijfers van de Stadswacht in een juister kader te plaatsen. Die cijfers bevestigden ons vermoeden. Achtergelaten signalisatieborden waren in 2009 inderdaad een plaag. Dit kan vooral voorkomen worden door duidelijker afspraken met aannemers en door betere opvolging na afmelding van de werken. In 2010 merkten we hierin enige verbetering. Ook achtergelaten hoopjes zand moeten door de aannemers meegenomen worden

9 Grotere impact van co-actoren In 2009 wordt aan de hand van klachten ook de stijgende impact van co-actoren duidelijk: - de toegenomen rol van TMVW sinds het beheer van de stedelijke sportcomplexen; - de Stad en de burger die, bij langdurig uitblijven van herstel van straatverlichting, afhankelijk zijn van de tussenkomsten van Eandis; - of de Stad die de klachten krijgt over verspilling bij het langdurig aanblijven (dag en nacht) van verlichting; - uit de klachten van de burger over de betwistingen van facturen met energieleveranciers blijkt de wanverhouding tussen een individuele burger, kmo's en deze energieleveranciers. Een over- en inzicht van deze co-actoren door de overheid en dus ook de Stad is hier aangewezen om de burger te beschermen. De samenwerking met de grootste energieleverancier en de Gentse ombudsvrouw bij klachten is constructief wat voor alle betrokkenen een meerwaarde kan zijn en in elk geval een doorverwijs naar de ombudsman van de energie voor de burger meestal onnodig maakt. Het netwerk van ombudslui, met zitdagen in Gent, lost voor diverse burgers op een eenvoudige manier de moeilijkste klachten met andere overheden op. Zo blijkt bijvoorbeeld uit klachten over pensioenen dat er tot op vandaag nog altijd Gentenaars zijn die een pensioen ontvangen dat onder het gewaarborgd inkomen voor bejaarden ligt. Ze moeten immers zelf nog altijd de stap zetten om dit minimum aan te vragen. We zijn er in geslaagd om samen met de collega voor de pensioenen enkele van deze burgers te helpen. De ombudsman van de pensioenen streeft naar een automatisch toekennen van het gewaarborgd minimum inkomen via de pensioendienst. Maar tot nu toe is dit nog niet het geval en het gaat ook niet op voor wie al gepensioneerd is. Klachten over toedienen van medicatie in rusthuizen In 2009 bleek uit een klacht dat het toedienen van medicatie aan rusthuisbewoners er ondermeer door de toenemende gelijkvormigheid van de medicijnen door de witte producten nog meer zorgvuldigheid en aandacht vraagt dan vroeger. Voorts stellen een aantal familieleden de vraag of, op basis van rekeningen voor slaapmiddelen, het niet aangewezen is om het voorschrijfgedrag met betrekking tot slaapmiddelen voor rusthuisbewoners eens samen met de huisartsen te analyseren en hieruit de nodige conclusies te trekken. Ongenoegen over nieuwe regeling containerpark Burgers die bij de ombudsvrouw hun beklag doen, klagen wat de ombudsnormen betreft vooral over de toepassing van de regelgeving. En in 2009 was dit meer dan ooit het geval. Dat Gentenaars altijd klagen wanneer er veranderingen worden ingevoerd, is zeker voor de ombudsvrouw geen onbekend gegeven. Maar bijna altijd verdwijnt dit soort klachten na een tijdje. Niet dat ze meteen komen vertellen hoe goed die gewijzigde regel nu is, maar als ze toch blijven klagen dan stellen wij vast dat klagers de nieuwe regeling als bijzonder onrechtvaardig ervaren en dit ook meestal kunnen motiveren. Een regelgever kan immers niet alles op voorhand inschatten. Het was vooral de nieuwe regeling in de containerparken die in 2009 leidde tot opvallend veel klachten en ongenoegens. Enerzijds waren er klachten over de lange wachttijden en de chaos bij het binnenrijden. Terechte klachten, waar bijsturing volgde. En dan waren er de ongenoegens over de grootte van de wagens, enzovoort. Pas na enige bijsturing, verdwenen ook die klachten in Was ook het jaar van de klachten over de ophaling van grof huisvuil van de huurders van sociale appartementsblokken ten gevolge van onduidelijke afspraken tussen de Dienst Wonen en Ivago. Zwerfvuil en urinoirs Klachten over zwerfvuil en vandalisme waren in 2009 en tot midden 2010 gelinkt aan de andere ophaaluren van Ivago in de studentenbuurten. Kort nadat Ivago deze uren veranderde, wezen we erop dat dit op zijn minst tot terechte opmerkingen heeft geleid van bezorgde kotbazen en buurtbewoners en gaven we, in het kader van de klachten, als aanbeveling om die uren te herzien. Iets wat uiteindelijk na vele klachten en ergernissen in mei 2010 gebeurde. Reeds jaren zijn er klachten, dus ook in 2009, over de urinoirs in de Belgradostraat en aan Sint-Jacobs. Dat die klachten zich blijven herhalen, komt ook omdat wat beloofd werd, namelijk de aanpassing van het urinoir in de Belgradostraat met een groter rooster, tot midden 2010 niet werd uitgevoerd en ook de beloofde schoonmaak tijdens de weekends niet werd gerealiseerd. Opvallend in 2009 en ook in 2010 waren de klachten over zwerfvuil op vroegere taluds en oevers van onze waterlopen in de binnenstad. Afspraken hieromtrent zijn duidelijk verwaterd. Samenlevingshinder rond pleinen en parkjes In 2009 herhalen zich de klachten van nachtlawaai op pleintjes tijdens de zomermaanden. Het gaat over het E. Seghersplein, pleintjes in Nieuw Gent, het Storyplein en het achterlaten van zwerfvuil op de Gras- en Korenlei. Dit laatste is vooral in 2010 gecoördineerd aangepakt. In de klachten over een drietal pleinen gaat het telkens om groepjes jongeren die tot in de vroege uurtjes voetballen, lawaai maken en de buurt wakker houden. De klachten in verband met het E. Seghersplein zijn er vooral tijdens de Ramadan-periode en komen zowel van allochtone als autochtone omwonenden. Burgers klagen bij de ombudsvrouw vooral over het feit dat ze door de Wijkpolitie gevraagd worden de 101 te bellen terwijl ze door de 101 naar de wijk worden verwezen om dan te horen dat die maar tot 22 uur kunnen optreden en dus ook niet later kunnen observeren. Kortom, ze voelen zich van pier naar pol gestuurd en er ontstaat een gevoel van onmacht dat heel wat frustraties kan opwekken. Er zijn zonder meer tussenkomsten van de politie maar die missen slagkracht, waardoor de klachten zich blijven herhalen. Missen ze slagkracht omwille van de mogelijk te beperkte interne communicatie tussen de politiediensten onderling, waardoor ook het probleem niet voldoende is geanalyseerd om met de nodige slagkracht te kunnen optreden of het probleem te vermijden? Klagers melden ons dat meer en meer oudere burgers niet meer buiten komen met de klachten, ook uit schrik voor deze jongeren die blijkbaar volgens klagers 'zich heel wat mogen permitteren, inclusief het negeren van de Politie en de regelgeving. Dat dit af en toe nog wel bij de ombudsvrouw gebeurt, komt door het feit dat een ombudsman of -vrouw een vertrouwenspersoon is die ook naamloos (niet anoniem) klachten kan behandelen en de signalen kan doorgeven, eventueel met aanbevelingen. Veelal stellen we dan vast dat de Politie aandringt om de namen van klagers te kennen, daar waar net die burgers klagen dat er zelden of nooit naar de identiteit van de lawaaimakers wordt gevraagd... Doorschuifgedrag van de burger Meer en meer krijgen we burgers over de vloer met opvallende eisen naar de overheid toe en die er vanuit gaan dat alles van één kant, de overheid, moet komen. Op de vraag wat zij al van de maatschappij hebben ontvangen, wat ze er nog van verwachten, wat zij aan de maatschappij te bieden hebben of al hebben geboden en wat ze op iets langere termijn zouden kunnen bieden omdat je als burger toch niet te afhankelijk mag worden, wordt meestal met verwondering gereageerd. Nochtans lijkt dit ons een redelijke vraag. Maar hieruit blijkt ook dat sommige burgers een te groot verwachtingspatroon hebben naar de overheid. Het is van belang om uit te zoeken hoe het komt dat sommige burgers een dergelijk verwachtingspatroon hebben vooraleer dit, zo nodig, bij te sturen

10 Anderzijds stellen we vast dat een aantal allochtone burgers die hier wensen te werken en ook heel wat te bieden hebben, zelfs na regularisatie (en we stellen vast dat een aantal dossiers met de jongste regularisatiegolf op 5 maanden is afgewerkt door DVZ), soms maanden op een IK moeten wachten waardoor ze ondertussen geen officieel werk (ondanks soms aanbiedingen) kunnen zoeken en vinden en dus in elk geval al die maanden aangewezen zijn op een leefloon. De voorbeeldfunctie Het valt sommige Gentenaars op dat ambtenaren en de overheid in het algemeen, af en toe haar eigen regelgeving niet opvolgen. Gentenaars hebben een kritische ingesteldheid tegenover hun overheid en aarzelen niet om dit te melden aan de ombudsvrouw. Zo zijn er na 12 jaar nog altijd terechte klachten over de bevlagging. In 2009 konden we voor het eerst een grondiger analyse bezorgen aan de Dienst Protocol. Begin juni kregen we een overzicht van de te bevlaggen gebouwen. Want alles begint bij een inventaris. Zo merken we dat federale regelgeving op zijn minst af en toe toch wel heel vrij wordt geïnterpreteerd bij Dienst Burgerzaken, en dat ambtenaren meer en meer eigen interne regels creëren onder druk van omstandigheden. Ook Ivago heeft een voorbeeldfunctie: burgers worden aangemoedigd om te selecteren, maar die komen dan soms met klachten dat hun mooi gesorteerde spullen dan maar meteen in een vrachtwagen verdwijnen of dat een borstelploegje van een veegmobiel onder het moto schoon Gent zelf afval in de straat achterlaat. Politie die met de combi op een trottoir parkeert moet hiervoor echt wel een gegronde reden hebben. Daarom hebben we dit keer het beoordelingscriteria voorbeeldfunctie als thema behandeld in dit jaarverslag. Ook al omdat vertrouwen in een overheid begint bij vertrouwen in de ambtenaren. Wij stellen vast dat heel veel ambtenaren dit vertrouwen waardig zijn en dat dus net die enkelen ook hun collega's in een slecht daglicht plaatsen. Dergelijk wantrouwen maakt samen leven op zijn minst minder prettig en kan maar bijgewerkt worden door de problemen aan te pakken of percepties recht te zetten. Een ombudsman zoekt zelden naar de schuldige en heeft geen disciplinaire bevoegdheid maar tracht toch de oorzaken van de zwakke plekken bloot te leggen en vooral de klachten in de toekomst te vermijden door aanbevelingen te doen als inspiratiebron voor het management

Na vorige week van het kastje naar de muur te zijn gestuurd, richt ik mijn node tot uw diensten." Woord Vooraf

Na vorige week van het kastje naar de muur te zijn gestuurd, richt ik mijn node tot uw diensten. Woord Vooraf Jaarverslag 2012 1 Na vorige week van het kastje naar de muur te zijn gestuurd, richt ik mijn node tot uw diensten." Woord Vooraf 2 Klachten zijn bronnen van informatie en van inspiratie. Geachte raadsleden,

Nadere informatie

Als u er niet uitgeraakt met de Stad

Als u er niet uitgeraakt met de Stad O m b u d s v ro u w S t a d G e n t,o C M W e n S t a d s o n t w i k k e l i n g s b e d r i j f Als u er niet uitgeraakt met de Stad Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 3 Klachten moeten niet alleen

Nadere informatie

DEEL 1 - WERKING EN CIJFERS DEEL 2 - ANALYSE PER DEPARTEMENT. Woord Vooraf... 9

DEEL 1 - WERKING EN CIJFERS DEEL 2 - ANALYSE PER DEPARTEMENT. Woord Vooraf... 9 Jaarverslag 2008 1 Inhoud 2 3 Woord Vooraf... 9 DEEL 1 - WERKING EN CIJFERS Hoofdstuk 1 Werking 1.1. Gegevens van de dienst... 15 1.2. Werkingsprincipes... 15 1.2.1. De Gentse aanpak... 16 1.2.2. Concrete

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten

Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten 1 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Departement Bevolking en Welzijn 5 2.1. Dienst Buurtwerk 6 2.2. Dienst Burgerzaken 10 2.3. Integratiedienst 49 2.4. Jeugddienst

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

gemeentelijke ombudsman Krimpen aan den IJssel verslag van werkzaamheden

gemeentelijke ombudsman Krimpen aan den IJssel verslag van werkzaamheden gemeentelijke ombudsman Krimpen aan den IJssel verslag van werkzaamheden 2011 Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers,

Nadere informatie

Jaar verslag 2 0 0 4 V l a a m s e O m b u d s d i e n s t

Jaar verslag 2 0 0 4 V l a a m s e O m b u d s d i e n s t Jaarverslag 2004 Vlaamse Ombudsdienst Jaarverslag 2004 Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel D/2005/8928/1 ISBN 90-76833-09-5 ISSN 1375-8292 INLEIDING Inhoudstafel 1 5 7 Inleiding INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Ombudsman Gemeente Den Haag 2 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 1. Inleidend

Nadere informatie

rotterdam verslag van werkzaamheden

rotterdam verslag van werkzaamheden 2010 rotterdam verslag van werkzaamheden Ombudsman, doel en werkwijze Vertrouwen is het fundament van onze democratie. Een overheid die niet behoorlijk handelt, kan het vertrouwen van zijn burgers schaden

Nadere informatie

verslag van werkzaamheden

verslag van werkzaamheden verslag van werkzaamheden gemeentelijke ombudsman Minervahuis I Meent 106 4e etage 3011 JR Rotterdam Telefoon 010 411 16 00 Fax 010 241 84 99 Webadres www.ombudsmanrotterdam.nl E-mail info@ombudsmanrotterdam.nl

Nadere informatie

R aci d. 17 Hèil 2011 XMD OP. Gemeente Wormer!and. de Nationale ombudsman

R aci d. 17 Hèil 2011 XMD OP. Gemeente Wormer!and. de Nationale ombudsman ^ R aci d XMD OP 17 Hèil 11 de Nationale ombudsman Gemeente Wormer!and Hierbij ontvangt u liet verslag van de Nationaie ombudsman over 1, dat vandaag is aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL I. INLEIDING II. GEBEURTENISSEN TWEE VERJAARDAGEN 30 jaar RDR-overeenkomst (a) 10 jaar WLVO (b) NIEUWE WETGEVING KB van 11 januari 2002 Wet

Nadere informatie

Gemeentelijke administratieve sancties. Gas-bemiddeling: leidraad

Gemeentelijke administratieve sancties. Gas-bemiddeling: leidraad Gemeentelijke administratieve sancties Gas-bemiddeling: leidraad Vademecum uitgevoerd in opdracht van POD Maatschappelijke Integratie, Dienst Grootstedenbeleid Anspachlaan 1 (14de verdieping), 1000 Brussel

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus FNV Bondgenoten Ziekmakende verzuimbureaus Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Resultaten meldpunt VerzuimReductie 6 Het oordeel over de verzuimbegeleiding door VerzuimReductie 9 Conclusies 15 Aanbevelingen

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 2 2. Organisatie en werkwijze... 4 2.1 Werkwijze Geschillencommissie Arbodiensten... 4 2.2 Samenstelling Geschillencommissie

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam

LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam Amsterdam, juni 2011 Auteurs: Mohammed Bensellam Sheila Chin Hester Veenhuijsen Begeleiding: Rik Peeters (Nederlandse School

Nadere informatie

kinderrechtencommissariaat

kinderrechtencommissariaat J kinderrechtencommissariaat aarverslag recht op spel recht op inspraak recht op onderwijs recht op bescherming recht op godsdienst en geweten recht op gezondheidszorg recht op informatie recht op opvoeding

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp...

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Wat wordt van burgers verwacht... 6 Zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving... 6 Verantwoordelijk tot indicatie

Nadere informatie

1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam

1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam 1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam 1 2010.478 COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROTTERDAM Personeelsdossier terecht vernietigd? Geen (eind)oordeel: Bemiddelen:

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Diversiteit en Discriminatie

Diversiteit en Discriminatie Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques (VORM DC) Diversiteit en Discriminatie Hoe omgaan met discriminatie in de dienstenchequesector? Thomas Aelbrecht Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques (VORM DC)

Nadere informatie

RESPECT FOR OTHERS 1 1

RESPECT FOR OTHERS 1 1 1 RESPECT FOR OTHERS 1 Beste collega, Het langetermijnsucces van ons bedrijf is afhankelijk van veel factoren, maar geen enkele is belangrijker dan uw toewijding aan onze kernwaarden en de MBM leidinggevende

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie

Gemeenteraad Proces-verbaal 28 mei 2010

Gemeenteraad Proces-verbaal 28 mei 2010 Gemeenteraad Proces-verbaal 28 mei 2010 Aanwezig: de heer Freddy Willockx, burgemeester; de heren Urbain Vercauteren, Gaspard Van Peteghem, Ben Van Eynde en Wouter Van Bellingen, mevrouw Christel Geerts,

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE

HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE Silvija Bašić Dominique Van Hespen Isabelle Poppe [Dit handboek kwam tot stand met steun van het Europees Vluchtelingenfonds] HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie