Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015"

Transcriptie

1 Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam

2 Onze visie Woonstad Rotterdam gelooft in de mogelijkheden van Rotterdam en zijn inwoners. Een wereldstad die niet stuk te krijgen is. Waar iedereen, ongeacht leeftijd of inkomen, prettig en veilig wil wonen. Toch is dit niet voor iedereen mogelijk. Wij zijn er als woningcorporatie voor die mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. In deze uitgave worden onze strategische keuzes en visie in beeld gebracht. In Rotterdam leven grote groepen mensen die op de vrije markt geen woning kunnen vinden. Wij bieden hen betaalbare huur- en koopwoningen. Wij werken aan sterke en veilige buurten, waar mensen prettig met elkaar kunnen leven. Waar ze hun huis een thuis noemen. Kracht in de buurt. Ook in tijden van economische onzekerheid. Als de kinderen die nu in onze woningen wonen besluiten om daar later in te blijven wonen, hebben wij ons werk goed gedaan. Daarom blijven we de komende jaren aanhoudend investeren in het vitaal en aantrekkelijk maken van onze woningen en wijken. Met een groot maatschappelijk hart en tegelijkertijd een heldere focus op resultaat. Onze missie Woonstad Rotterdam ondersteunt Rotterdammers in het wonen. Wij bieden betaalbare koop- en huurwoningen voor huishoudens met een laag of middeninkomen en werken aan sterke buurten. Onze klant Woonstad Rotterdam kent Rotterdam. Wij weten dat het er barst van de mogelijkheden. Met onze kennis en ervaring kunnen wij de stad nóg beter maken. Daarom zijn we er voor de Rotterdammer. We richten ons vooral op kleine huishoudens met een laag of middeninkomen: jongeren, eenoudergezinnen en ouderen. De mensen die ons het meest nodig hebben. Gezinnen en hoogopgeleiden verlaten steeds vaker de stad en meer mensen voelen de financiële crisis in hun portemonnee. Tegelijkertijd veranderen de wensen van klanten. Ze stellen hoge eisen aan de kwaliteit van hun woning en buurt en zijn niet bang om die wensen hardop uit te spreken. Ze vragen zelf om maatregelen die hun woning en buurt beter maken en willen vaker ruimte om zelf aanpassingen te doen. Woonstad Rotterdam investeert dus de komende jaren actief in haar relatie met de klant. Dat betekent heel goed luisteren, meedenken, snel reageren op klachten, proactief handelen en altijd controleren of het werk goed is gedaan. Letterlijk en figuurlijk dicht bij de klant staan dus. We beschouwen deze rol als vanzelfsprekend. Onze bewoners kunnen op ons rekenen. Onze woningen De stad Rotterdam staat nu en de komende jaren voor grote uitdagingen. Zo is er tot 2020 een tekort aan sociale huurwoningen en stijgt de vraag naar middeldure huurwoningen. Er komen steeds meer ouderen die prettig en veilig willen wonen en de vraag naar woningen onder alleenstaanden neemt toe. Woonstad Rotterdam vindt dat het woningaanbod in de stad moet aansluiten bij deze veranderingen en behoeftes van bewoners. Daarom blijven wij investeren in de kwaliteit van onze woningen. We besteden meer geld aan onderhoud en verbetering -zowel binnen als buiten de woningen letten op energiereductie en duurzaamheid. We bieden woningen aan tegen de juiste prijs-kwaliteitverhouding en zorgen ervoor dat ons aanbod gevarieerd en aantrekkelijk is voor verschillende groepen, zodat iedereen een woning kan vinden die bij hem of haar past. We leggen helder vast wat de kwaliteit is die we terug willen zien in onze woningen en onze dienstverlening. En sturen daar vervolgens ook op. In bedrijfsvastgoed investeren we alleen als dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de wijk en de stad, als het onze klanten helpt op maatschappelijk niveau én als het rendeert. Wij nemen afscheid van commercieel vastgoed dat niet aan deze voorwaarden voldoet. Buurten en wijken Buurten en wijken die vitaal zijn, veilig en duurzaam. Waar kinderen veilig op straat spelen, ouderen de zorg vinden die ze nodig hebben en mensen elkaar kunnen ontmoeten. Woonstad Rotterdam wil buurten creëren waar wijkontwikkelingen en individuele klantwensen samenkomen. Om dit te bereiken gebruiken we een meetlat. Per wijk kijken we wat nodig is en wat ons werk daar oplevert. Elke wijk krijgt zo een passende aanpak. En elk jaar evalueert Woonstad opnieuw hoe de wijk ervoor staat en of we de beoogde resultaten hebben bereikt. 2 Ondernemingsstrategie Woonstad Rotterdam

3 Samenwerking Als we willen dat Rotterdam omhoog klimt tot de krachtige en vitale stad die het verdient te zijn, dan hebben we de hulp nodig van partners. Woonstad Rotterdam werkt op basis van slagvaardige coalities samen met gemeente, het rijk en vele partners, zoals aannemers en zorgverleners. Zo zijn wij partij in het programma van de kwaliteitssprong Rotterdam Zuid, waar werkeloosheid, armoede en onveiligheid nog groot zijn. Ook herijken we de structurele samenwerking met zorgpartners. En laten we onze klanten zelf niet vergeten. We betrekken huurders en kopers de komende tijd intensief bij beslissingen over ons beleid en beheer in complex, wijk en stad. We investeren in samenwerking. Mensen maken, tenslotte, de stad. Woonstad Rotterdam Om onze doelen te bereiken, moeten wij ook onze interne koers bijstellen. Wij zullen als organisatie afslanken en doelmatiger gaan werken. We richten onze basisprocessen opnieuw in en letten hierbij op klantgerichtheid, effectiviteit en kosten. Ook willen we de effecten van onze investeringen en uitgaven meer gaan volgen, meten en verhogen. Woonstad Rotterdam gaat de maatschappelijke opgave als een ware ondernemer te lijf: resultaatgericht, met plezier en hart voor het werk en de behaalde resultaten. Er heerst binnen Woonstad Rotterdam een open bedrijfscultuur. Het management inspireert medewerkers en wordt hierop ook beoordeeld. Mensen kunnen zeggen wat ze denken, kritiek wordt gebruikt om zaken aan te pakken en successen worden gedeeld met de buitenwereld. Onze nieuwe strategie geeft richting aan ons handelen voor de komende jaren. We zijn er trots op. We zijn klaar voor de toekomst. Ondernemingsstrategie Woonstad Rotterdam

4 Keuzes maken Zijn we er als corporatie voor de individuele klant of voor de wijk als geheel? Moeten huishoudens met bruto jaarinkomen zich maar gewoon redden op de woningmarkt? Hoe toekomstbestendig is het om woningen te verkopen en de winst in onrendabele nieuwbouw te steken? Met deze en vele andere kernvragen zijn wij in augustus 2011 gestart aan een nieuwe ondernemingsstrategie. Op deze kaart wordt duidelijk welke strategische keuzes Woonstad Rotterdam heeft gemaakt. Deze keuzes monden uit in de nieuwe missie met als motto Kracht in de buurt. Waarom Kracht in de buurt? Wij willen letterlijk in de buurt van onze klanten zijn, zowel fysiek als met een telefoontje of een tweet. Onze dienstverlening aan klanten wordt versterkt; eigentijdser, beter en sneller. Wij besteden meer aan onderhoud en woningverbetering, extra per jaar. Wij blijven investeren in buurten en wijken. 4 Ondernemingsstrategie Woonstad Rotterdam

5 Ondernemingsstrategie Woonstad Rotterdam

6 Onze visie in beeld Welke diensten en producten bieden wij aan klanten? Hoe gaan wij wijken benaderen? Wat zijn de interne ambities met betrekking tot medewerkers en processen? De visie geeft aan hoe wij omgaan met interne en externe trends om onze missie te bereiken. 6 Ondernemingsstrategie Woonstad Rotterdam

7 Ondernemingsstrategie Woonstad Rotterdam

8 De Argumentenfabriek Column Dromen zijn geen bedrog Woonstad Rotterdam is bij het ontwikkelen van de nieuwe ondernemingsstrategie begeleid door de Argumentenfabriek. Zij hebben er mede voor gezorgd dat in korte tijd belangrijke keuzes zijn gemaakt. De Argumentenfabriek leidde in totaal meer dan vijfentwintig denksessies in een periode van vier maanden. De uitkomsten van deze sessies zijn weergegeven in negen kaarten (het kaartenboek). Katrin Weber, chef ruimte bij De Argumentenfabriek De Argumentenfabriek bracht trends, visie, product/dienst-markt-formule combinaties, strategische doelen en feiten helder in beeld. Confronterende informatie, er moesten bewuste keuzes worden gemaakt. Pittige discussies vonden plaats over de vraag of Woonstad een klantgeoriënteerde of wijkgeoriënteerde corporatie moet zijn. Opvallend vond ik de grote passie en het verantwoordelijkheidsgevoel van regiodirecteuren voor de eigen wijken. Uiteindelijk is prioriteit gegeven aan een basiskwaliteit van de eigen voorraad te realiseren. Ik denk dat deze strategie Woonstad Rotterdam financiële stabiliteit kan brengen en daarnaast een goed evenwicht tussen het belang van de individuele klant en van de stad mogelijk maakt. Onze nieuwe strategie bepaalt de koers voor de komende vier jaar. In vier maanden hebben we belangrijke strategische keuzes gemaakt. Dat was een hectische periode die vroeg om veel flexibiliteit van een grote groep betrokkenen. Maar liefst 79 medewerkers hebben meegewerkt aan de totstandkoming ervan. Het mooiste van alles is dat er nu geen dik rapport ligt, maar een overzichtelijk en bijzonder document waarin onze strategische doelen en prioriteiten op negen kaarten zijn weergegeven. Onze omgeving verandert en wij moeten mee veranderen. Maar dan natuurlijk wel met een duidelijke visie. Onze doelen op strategisch niveau zijn bepaald. Wij werken deze nu uit op tactisch en operationeel niveau. Regio- en afdelingsplannen worden afgeleid van de nieuwe strategie en programma s en projecten worden afgeleid van jaarplannen. Één consequentie is al duidelijk; vanaf januari 2013 werken wij vanuit drie regio s. Ik heb met eigen ogen heb gezien dat het mogelijk is om in vier maanden een nieuwe strategie vorm te geven. Ik heb er ook alle vertrouwen in dat de nieuwe doelen nu snel worden doorvertaald in concrete kaders en actieplannen. We moeten nu doorpakken om onze doelen te halen. En wie weet komt dan hopelijk onze droom uit: de beste corporatie worden van Rotterdam en als het kan de beste van Nederland! Bestuursvoorzitter Maria Molenaar Colofon Uitgave: Mei 2012 Redactie: Afdeling Communicatie Lay-out: Front-taal Fotografie: David Adams, Arjen Jan Stada & Jan v/d Ploeg Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op: (010) We zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot uur. Postadres Postbus CJ Rotterdam 8 Ondernemingsstrategie Woonstad Rotterdam

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Strategische Visie. Strategische visie.v14_definitief.doc

Strategische Visie. Strategische visie.v14_definitief.doc Strategische Visie Document: Strategische visie.v14_definitief.doc Auteur: Jan Alers Vastgesteld door directeur: 1 oktober 2001 1. De ontwikkeling van een strategische visie 1.1 Waarom een strategische

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014 Werken aan wonen Bedrijfsplan 2010-2014 1 Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1 DE WERELD OM ONS HEEN 6 2 MISSIE, VISIE, POSITIE EN DOELEN 9 2.1 ONZE MISSIE 9 2.2 ONZE VISIE 9 2.3 ONZE POSITIE 9 2.3.1 Maatschappijgedreven

Nadere informatie

Bewust midden in de samenleving

Bewust midden in de samenleving s-heerenberg, april 2010 S t r a t e g i s c h B e l e i d s p l a n 2 0 1 0-2 0 1 4 Bewust midden in de samenleving Strategisch beleidsplan, ook voor u Dit is geen strategisch beleidsplan zoals u gewend

Nadere informatie

Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis. Strategische Visie

Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis. Strategische Visie Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis Betaalbaar thuis, voor nu en later Thuisvester wil handelen vanuit een lange termijn visie

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Woerden, 23 oktober 2012 GroenWest activiteitenplan 2013 23-10-2012 Voorwoord Het afgelopen jaar hebben wij met veel enthousiasme gewerkt aan de doelstellingen,

Nadere informatie

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014 WERKPLAN woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING 2 0 1 4 woningstichting Het Grootslag Wervershoof Werkplan 2014 INHOUD 1. VOORWOORD... 2 2. STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN... 9

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

PHILOMENA BIJLHOUT 24 april 2012. STADSDRIEHOEK (bron onder meer: http://www.rotterdam.nl/coolnieuwewerkdijkzigt)

PHILOMENA BIJLHOUT 24 april 2012. STADSDRIEHOEK (bron onder meer: http://www.rotterdam.nl/coolnieuwewerkdijkzigt) PHILOMENA BIJLHOUT 24 april 2012 Bij een eerdere kennismaking beschreef Philomena zichzelf en haar motivatie om bij de Klantenraad aan te sluiten, als volgt: Mijn naam is Philomena Bijlhout. Ik woon in

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Missie, visie en maatschappelijke verankering

Missie, visie en maatschappelijke verankering Jaarplan 2014 1 Missie, visie en maatschappelijke verankering In ons ondernemingsplan 2014-2017 hebben we onze missie en visie voor de komende jaren vastgesteld. In dit jaarplan is verwoord welke stappen

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Woonvisie 2012-2017. Thuis in Emmen

Woonvisie 2012-2017. Thuis in Emmen Woonvisie 2012-2017 Thuis in Emmen Voorwoord Voor u ligt de Woonvisie Thuis in Emmen met daarin een nieuwe koers. Het accent ligt de komende jaren op kwaliteit van wonen en leven. Op samen doen met bewoners

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Regio journaal. Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten. Stadsregio Amsterdam mei 2014. Investeringsagenda voor de fiets

Regio journaal. Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten. Stadsregio Amsterdam mei 2014. Investeringsagenda voor de fiets Stadsregio Amsterdam mei 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen Jaarverslag 2013 Bewegen naar de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en Missie 2. Bedienen 2.1 Klanten 2.1.1 Focus op toetreders a. Doelgroepen b. Maatwerk in wonen 2.1.2 Tijdelijke bijdrage aan

Nadere informatie

Participatie bij Woonstad Rotterdam 1

Participatie bij Woonstad Rotterdam 1 Participatie bij Woonstad Rotterdam 1 Onze ambitie Woonstad Rotterdam hecht veel waarde aan participatie. Uit ervaring weten we dat participatie nodig is om voor gezamenlijke problemen slimme en goede

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Magazine. november 2013

Magazine. november 2013 Magazine november 2013 Eind oktober is aangekondigd dat Jan Pooyé, directeur-bestuurder afscheid neemt van Thuisvester. Om Jan te bedanken voor zijn inspanningen en prestaties zullen we een gepast afscheid

Nadere informatie

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 INHOUD VOORWOORD (2) 1. WERK EN INKOMEN (3) 1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet mee (kunnen)

Nadere informatie