Datum Betreft overzicht patch nummer 9 van Metis versie 2.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum 27 3 2006 Betreft overzicht patch nummer 9 van Metis versie 2.1"

Transcriptie

1 Aan Metis Groep Van UCI Datum Betreft overzicht patch nummer 9 van Metis versie 2.1 Patch nummer 9 versie Bugs Met deze patch worden de volgende bugs (zie activiteitenlijst) opgelost: - 526, - 626, - 628, - 630, - 631, - 637, - 638, Functionele uitbreidingen / wijzigingen a. Verbeteringen Personal Metis b. Consult module c. Kolom onderzoekernummer 1. Bugs Nummer 526 Omschrijving Geef iedereen geautoriseerd op niveau 1 rechten voor het beheren van tijdschriften - die voor zijn eigen organisatie zijn geregistreerd -, via het menu beheer, tijdschriften. Wanneer tijdschriften toegevoegd zijn via 'het inlezen van externe bestanden' kunnen ze alleen gewijzigd worden door de gebruiker die de gegevens heeft ingelezen. Dit is niet wenselijk. Bij de UU is de facultair beheerder degene die verantwoordelijk is voor een juiste invoer van de tijdschriften; deze zou dus rechten moeten hebben om alle tijdschriften van de faculteit te kunnen wijzigen. Kortom Bij het inlezen moeten nieuwe tijdschriften niet verbonden worden aan een afdeling (de afdeling waaraan de betreffende Metis gebruiker verbonden is) maar aan de bovenliggende faculteit! Is hersteld, tijdschriften worden verbonden aan faculteit. Module DE&C (menu: Beheer Tijdschriften) Programma allpub.fmb Nummer 626 Omschrijving Bij een selectie van resultaten waarbij in de titel van een of meerdere resultaten quotes voorkomen wordt een fout gegenereerd: Unable to run report. Is hersteld. Module DE&C (menu: Resultaten - Overzichten Overzichtslijsten) 1

2 Programma represt.rdf Nummer 628 Omschrijving Via zowel Endnote als Reference Manager is het mogelijk om via een RIS filter gegevens te exporteren. In de METIS RIS uitvoer wordt voor gegevens die over meer dan 1 regel lopen een harde return gegeven, en enkele spaties aan het begin van een nieuwe regel. Deze extra lay-out informatie blijkt echter lastig bij het inlezen van dit bestand, zoals bijvoorbeeld in de DARE repositories. Een testvoorbeeld: als je een in METIS geëxporteerde bestand weer inleest, zie je deze spaties. Het lijkt ons dus een goed plan om het RIS uitvoerformat op deze wijze aan te passen. D.w.z. de tekst wordt niet afgekapt, maar loopt over de volledige breedte. Een harde return is alleen aan het einde van het veld nodig. Is opgelost. Er wordt geen (extra) harde return in de RIS uitvoer opgenomen. Module DE&C (menu: Resultaten Overzichten - Overzichtslijsten) Programma rapprest.fmb pk_ris.sql Nummer 630 Omschrijving Het xml overzicht dat wordt gegenereerd door het package pk_dare_all mist een begin- en eindtag voor de resultaatsoort. Is toegevoegd. Module toegang DB via URL s Programma pk_dare_all.sql Nummer 631 Omschrijving In enkele gevallen geeft het rapport voor alle uitvoer opties de foutmelding 'Unable to run report'. Het aantal bijdragen verbonden aan een onderzoek veroorzaakt het probleem! Niet alle 'rollen' worden in het rapport getoond. De rol 'uitvoerder' echter wel. De foutmelding ontstaat voor een onderzoek waaraan rechtstreeks ong. 50 uitvoerders zijn vastgelegd. Het zal echter voor alle soorten bijdragen gelden die in het rapport worden opgenomen. Dit probleem werkt door in de hierarchie. In metst210 zijn 2 onderzoeken gevonden waarin het probleem speelt. Is hersteld. Module DE&C (menu: Onderzoek Overzichten Onderzoek) Programma rappondz.rdf Nummer 637 Omschrijving Medline gebruikt tegenwoordig een achtervoegsel bij het ISSN nummer - (Print) of - (Electronic) Dit heeft als gevolg dat het tijdschrift tijdens het inlezen niet wordt herkend en een 2

3 Module Programma nieuw tijdschrift wordt toegevoegd (dit gebeurt als de afkortingen ook niet worden herkend of ontbreken). Verzoek van UU om allereerst de toevoeging (Print) of (Electronic) standaard negeren. Daarna mogelijk - tijdens het groot onderhoud - voor alle betreffende resultaatsoorten het veld issn nr vergroten. Is hersteld, achtervoegsel wordt niet meegenomen DE&C (menu: Beheer Inlezen ext. bestanden) ris.fmb Nummer 638 Omschrijving Om diakritische tekens goed in te kunnen lezen moet een RIS txt bestand in een editor, zoals bijv. notepad, volgens de UTF-8 codering worden opgeslagen. Het blijkt, dat bij deze wijziging extra tekens - als eerste, voor in de regel - worden toegevoegd. Deze tekens zijn alleen zichtbaar in professionele editors, zoals bijv. Ultra edit. Zie onderstaand voorbeeld. ï» TY - BOOK De toevoeging van deze tekens heeft tot gevolg dat het type resultaat niet goed wordt herkend, en wordt 'vertaald' naar het resultaatsoort 'overige resultaten'. Vraag: Is het mogelijk om de betreffende tekens standaard te ' strippen' vóór het inlezen? Ja, dat kan en is gebeurd. De extra tekens worden verder buiten beschouwing gelaten. Module DE&C (menu: Beheer Inlezen ext. bestanden) Programma ris.fmb Nummer 643 Omschrijving Gegevens van een individuele PhD student opvragen geeft onderstaande foutmelding. An error has occured. Please cut and paste the error diagnostics in an to the webmaster: Also try to describe what you were asking METIS when this error occured. That way we will be able to solve this error. Is hersteld, de getoonde lijst van phd-students was niet correct. Module Management (zie bovenstaande beschrijving) Programma mm_consult / module_mm / includes / result_details_phdstudent.cfm mm_consult / module_mm / query / qry_phd_students.cfm 2. Functionele uitbreidingen / wijzigingen a. Verbeteringen Personal Metis De onderstaande wijzigingen zijn voorgesteld door de werkgroep verbeteringen Personal Metis (en in patch 9 opgenomen): 3

4 a. Automatisch doorsteken bij getrapte medewerkerlijst en zoeken vereenvoudigen. Wanneer er niets in de lijst van co-authors wordt gevonden zou het programma meteen moeten doorgaan naar de lijst van fellow researchers of als daar niks in wordt gevonden naar de totale lijst. Nu moet je dit steeds apart aanklikken. Dat begrijpen mensen niet meteen. Het zoeken in een lange lijst van auteursnamen is door de komst van de aliassen lastiger geworden. De personen met dezelfde achternaam staat nu namelijk default op persoonsnummer gesorteerd. Om de lijst alfabetisch te sorteren moet je op het woordje name klikken. Dit vindt niemand uit zichzelf. Je bent in allerlei applicaties gewend om op het pijltje te klikken om iets te laten gebeuren. Ben je er achter dat je op name moet klikken, dan verschijnt de lijst van Z-A, ook niet iets wat intuitief makkelijk zoeken is. Pas nogmaals klikken op name levert een lijst van A-Z. Dit is erg bewerkelijk en moet beter kunnen. b. Veranderen van een default naam van auteur. Wijzigen van de eigen naam moet onmogelijk zijn. Als dit wordt geprobeerd moeten direct alle bestaande aliassen getoond worden waaruit gekozen kan worden. Ook bij co-auteurs aliassen tonen. c. Tijdschriftenlijst De tijdschriftlijst van fellow researchers werkt niet, die is altijd leeg. Een medewerker heeft nl. in zijn organisatiedeel A een afdeling of ander onderdeel van een faculteit staan, niet de hele faculteit zelf. Tijdschriften zijn echter altijd aan een faculteit verbonden, niet aan afdelingen, instituten of leerstoelgroepen. d. Sortering tijdschriftenlijst De sortering in de tijdschriftenlijst is hoofdletter afhankelijk (Per letter eerst alle entries met hoofdletters, dan pas volgen de kleine letters: PL komt voor Pa). Dit is niet uit te leggen. e. Invoer van ISSN De invoer van een issn bij een nieuw tijdschrift bevat geen controle (bijvoorbeeld op lengte en wordt niet opgeslagen. Voor Dare is het belangrijk dat de issn s worden vastgelegd. f. Boekbespreking Boekbespreking kan in metis alleen in een tijdschrift, maar in de praktijk kan een boekbespreking ook in een bundel of boek verschijnen - dus in Metis hierbij een keuze aanbieden tussen tijdschrijft/bundel/boek g. Verplichte velden Meer duidelijkheid bieden over welke velden verplicht zijn. Alleen verplichte velden voorzoen van grijs kader. h. Publicatie-overzicht: knop <detail> Zegt niets.beter is: raadplegen/wijzigen. 4

5 i. Toevoegen publicatie: knop <selecteren> Deze is niet geheel te zien: moet wel zo zijn. j. Publication Een resultaat moet result heten en niet publication. Dit is zeer verwarrend bij lezingen, overige resultaten, relevante functies etc k. Clustering Bij het rapporteren wordt er bij de clustering gesproken over publ. type, in de sorteermogelijkheden over result category terwijl hetzelfde wordt bedoeld. Moet worden: Result category (in gehele applicatie gelijk) l. Knop close / afsluiten De knop close heeft verschillende functies: bij het invoeren is het een soort back knop, waarbij je dan ook nog altijd de vraag krijgt of je wilt saven, maar in het hoofdmenu is het exit programma, zonder waarschuwing! In het hoofdmenu te tekst op de knop wijzigen: afmelden / log off. m. Button tekst - Upload IR Dit zegt de onderzoeker niets. Tekst op knop wijzigen: upload full text n. Hulplijsten Wat is verschil tussen Hulplijst en Lijst? Overal in Metis <hulplijst> gebruiken 2.0 uur (MCC inventariseert in welke programma s aanpassing nodig is.) o. Editor(en) Hoe moet je dit veld invullen, gevraagde syntax is onduidelijk. Vulling van het veld verdwijnt bij het indrukken van >> -button. Er moet aangegeven worden wat gevuld moet worden door kopjes op te nemen. (voorbeeld naam/vlt/tt etc ) De bovenstaande 15 verbeteringen zijn in patch 9 opgenomen. b. Consult module De performance van de vernieuwde Consult module was redelijk. Men eist en verwacht echter een uitstekende performance. Om dit te realiseren zijn grofweg twee mogelijkheden. Een mogelijkheid is de capaciteit (geheugen en CPU) van de servers verhogen. Een andere mogelijkheid is het aanpassen van de applicatie. Voor dit laatste is gekozen. Bij de Consult module wordt de informatie opgedeeld in vier eenheden; informatie over onderzoekers, over onderzoek, over organisaties en over resultaten. Niet alles wordt getoond alleen informatie die voldoet aan bepaalde, vooraf vastgestelde, eisen wordt via deze module getoond. Zo moeten onderzoekers een actieve aanstelling hebben. De documentatie van patch 6 (zie onder 5

6 anderen: documentatie-consult.doc, als bijlage A bijgevoegd) gaat uitgebreid in op de voorwaarden voor het tonen van gegevens via de vernieuwde Consult module. In de programmatuur van patch 9 is niet langer gekozen voor een situatie waarbij de voorwaarden in het geheel zijn opgenomen in de query zelf. Vanaf patch 9 zijn de voorwaarden voor een groot deel vastgelegd in de tabel definitie! Dit betekent dat het dynamisch aspect minder groot is. Niet elke wijziging aangebracht in Metis komt meteen beschikbaar voor de Consult module. De informatie waaruit de Consult module put moet periodiek het advies is elke nacht/avond worden samengesteld. De volgende scripts moeten dagelijks via een job uitgevoerd worden: - get_medewerkers.sql - get_onderzoek.sql - get_organisaties.sql - get_resultaten.sql - cre_indexes_consult_tabs.sql (Dit script moet men als laatste uitvoeren!) Het op deze manier aanbieden en samenstellen van de informatie door de gebruiker gevraagd moet de performance zeer verbeteren. In de ontwikkel- en testomgeving van het UCI is de performance inderdaad spectaculair verbeterd. c. Kolom onderzoekernummer Een van de universiteiten werd begin maart geconfronteerd met het feit dat de kolom onderzoekernummer vol was. De kolom wordt gevuld via de sequence idmedew en kent een maximale waarde van Dit betekent dat men in Metis maximaal medewerker/onderzoekers kan opnemen. Als de waarde bereikt is, zit de kolom vol en kunnen er geen nieuwe medewerkers in Metis worden vastgelegd. Dit laatste was nu de situatie begin maart bij een van de instellingen. In de maanden mei / juni is groot onderhoud gepland en tijdens dit groot onderhoud zal de kolom onderzoekernummer vergroot worden. De maximale waarde wordt dan Om in de tussenliggende periode toch nog verder te kunnen is de Metis programmatuur aangepast. Als men nu een nieuwe medewerker toevoegt wordt gezocht na de vrije nummers tussen 1 en Het eerste vrije nummer wordt toegekend aan de nieuwe medewerker. Het reservoir vrije nummers is voldoende groot om de beoogde periode te kunnen overbruggen. Vrije nummers ontstaan door: (a) het verwijderen van medewerkers en (b) door het niet vastleggen van eenmaal ingevoerde of ingelezen medewerkers/ publicaties. 6

7 Bijlage A Aan MG Van Hans Schoonbrood Datum 9 november 2005 Betreft Beknopte beschrijving nieuwe Consult module Een meer gedetailleerde beschrijving van deze module wordt binnenkort in de Metis Guide opgenomen. Inleiding In de vernieuwde Consult module wordt voor het stellen van een vraag / zoekopdracht één veld aangeboden. In dit veld kan men een of meerdere waarden (zoek-strings) invullen. Als men meerdere waarden invult kan men deze verbinden via de operatoren: and, or of not. Er wordt daarbij gezocht in de volgende gegevens: - Resultaten tabel resultaten veld titel - titel van resultaat tabel document veld document - samenvatting / abstract resultaat - Onderzoek tabel onderzoek veld tt_ned - Nederlandstalige titel onderzoek tt_eng - Engelstalige titel onderzoek oms_ned - Nederlandstalige samenvatting / abstract onderzoek tabel onderzoek_eng veld oms_eng - Engelstalige samenvatting / abstract onderzoek - Medewerkers tabel medewerker veld naam - naam (of namen) v/d medewerker - Organisaties tabel organisatiedeel veld naam - naam van de organisatie Na het stellen van de vraag wordt als eerste een overzicht aangeboden van de aantallen gevonden waarden; Researchers (medewerkers), Organization (organisaties), Research (onderzoek) en Publications (resultaten) (zie bijlage: afbeelding 1). Vervolgens kan men doorklikken op een van de vier groepen. Men krijgt dan een lijst aangeboden met daarin een beknopte weergave van hetgeen gevonden is (zie bijlage: afbeelding 2). Via deze lijst kan men dan de detailinformatie opvragen (zie bijlage: afbeelding 3). Bij de detailinformatie zijn links aanwezig naar de overige gegevens. Overzicht - details Medewerker links naar publicaties, onderzoek en personal page - details Organisatie links naar publicaties, onderzoek en onderzoekmedewerkers - details Onderzoek links naar publicaties, organisatie (penvoerder) en onderzoekmedewerkers 7

8 Bij de publicaties worden de links aangeboden in de APA overzichtslijst. lijst Publicaties links naar auteur (naar het detailscherm van de betreffende medewerker), titel (naar de fulltext) en abstract (naar het abstract). De links zijn alleen actief als er verdere gegevens beschikbaar zijn! De bovenstaande informatie zal na de test van Consult module terug te vinden zijn onder de functie Help. Researcher Onderzoekmedewerkers (Researchers) worden in de Consult module opgenomen als aan de volgende voorwaarden voldaan is. (1) Er moet sprake zijn van een actieve werkrelatie. Alleen medewerkers met een actieve werkrelatie kunnen geselecteerd worden. Een werkrelatie is actief als de einddatum niet is ingevuld of als de einddatum na de actuele datum ligt. Als iemand meerdere actieve werkrelaties heeft komt hij/zij maar één keer in de overzichtslijst terug. Bij de details vindt men dat de informatie over de (meerdere) werkrelaties terug. (2) De werkrelatie moet bij de universiteit zijn. Werkrelaties met externe/onbekende organisaties worden niet meegenomen. (3) De medewerker moet minstens verbonden zijn aan 1 resultaat of 1 promotie of 1 onderzoekbijdrage, daarbij moet de status van het resultaat, promotie of onderzoekbijdrage gelijk zijn aan gevalideerd of openbaar. (4) Er wordt daarbij alleen gekeken naar actieve onderzoekbijdrages. Het actuele jaar moet binnen de periode van de bijdrage (jaar vanaf en jaar t/m) vallen. (5) De organisatie waarbij de actieve werkrelatie bestaat moet deelnemen aan de Consult module. Dit kan men aangeven in de DE&C module bij het detailscherm van organisatiedelen. Bijzonderheid: onderzoekmedewerkers worden ook geselecteerd als een actieve onderzoekbijdrage bestaat vanuit een werkrelatie die niet meer actief is! Organization Organisaties komen terug in de Consult module als aan de volgende voorwaarden voldaan is. (1) Organisatie moet deelnemen aan Consult database (zie punt 5 bij Researcher) (2) Het moet een actieve organisatie zijn. (zie voor de definitie van actief punt 1 bij Researcher) (3) Organisatie moet penvoerder zijn van openbaar onderzoek waarvan de status in uitvoering is OF aan de organisatie moet minstens een medewerker (researcher) verbonden zijn waarbij die medewerker minimaal 1 resultaat of 1 onderzoekbijdrage op zijn/haar naam heeft staan. Daarbij moet de status van het resultaat of onderzoekbijdrage gelijk moet zijn aan gevalideerd of openbaar. 8

9 Research Onderzoek kan geselecteerd worden als het volgende geldt: (1) Het moet openbaar onderzoek zijn. (2) De penvoerder moet deelnemen aan de Consult module (zie punt 5 bij Researcher). (3) De status van het onderzoek moet gelijk zijn aan in uitvoering of de einddatum van het onderzoek moet niet ingevuld zijn. Publications Publicaties kunnen geselecteerd worden als aan de onderstaande voorwaarden voldaan is: (1) De status van de publicatie moet gelijk zijn aan 'gevalideerd of 'openbaar'. (2) Publicatie moet verschenen zijn in kader van openbaar onderzoek of de publicatie moet niet verbonden zijn aan onderzoek. (3) Tenminste een van de auteurs moet een aanstelling hebben hoef geen actuele aanstelling te zijn bij een organisatie die aan de Consult module meedoet. 9

10 Bijlage voorbeelden Consult module Afbeelding 1 Resultaatscherm na zoekopdracht 10

11 Afbeelding 2 Overzichtscherm Afbeelding 3 Detailscherm 11

Handleiding Metis Admin

Handleiding Metis Admin Handleiding Metis Admin Inhoud 1. Inleiding 2. Registreren van publicaties tabblad Type tabblad Auteurs tabblad Bibliografische beschrijving tabblad Onderzoek tabblad Extra kenmerken tabblad Samenvatting

Nadere informatie

Aan Metis Groep (MG) Van MCC Datum 08 01 2009. Betreft Release notes patch 33 - versie 2.1.33 - versie 3.0.33 VERSIE 2.1.33

Aan Metis Groep (MG) Van MCC Datum 08 01 2009. Betreft Release notes patch 33 - versie 2.1.33 - versie 3.0.33 VERSIE 2.1.33 Aan Metis Groep (MG) Van MCC Datum 08 01 2009 Betreft Release notes patch 33 - versie 2.1.33 - versie 3.0.33 VERSIE 2.1.33 Functionele uitbreidingen -. Interface tussen Personeelsysteem en Metis -. Inlezen

Nadere informatie

Correctief onderhoud Bug nummers: 958, 960, 867, 977, 978, 979, 980, 981, 983, 984, 985 en 986.

Correctief onderhoud Bug nummers: 958, 960, 867, 977, 978, 979, 980, 981, 983, 984, 985 en 986. Aan Metis Groep (MG) Van MCC Datum 22 09 2009 Betreft Release notes patch 38 - versie 2.1.38 VERSIE 2.1.38 Correctief onderhoud Bug nummers: 958, 960, 867, 977, 978, 979, 980, 981, 983, 984, 985 en 986.

Nadere informatie

Medewerkers en werkrelaties [beheer Metis]

Medewerkers en werkrelaties [beheer Metis] Medewerkers en werkrelaties [beheer Metis] Metis bevat persoonsgegevens en werkrelaties van wetenschappelijk medewerkers, eventueel aangevuld met ondersteunend personeel dat als co-auteur aan een publicatie

Nadere informatie

Auteurs registreren in Metis

Auteurs registreren in Metis Auteurs registreren in Metis Bij het registreren van publicaties in Metis, is het heel belangrijk dat de juiste auteurs gekozen worden met daarbij de juiste werkrelatie. Een medewerker (onderzoeker) kan

Nadere informatie

Datum 30 05 2005 Onderwerp overzicht patch nr. 14 van Metis versie 2.0 & overzicht patch nr. 3 van Metis versie 2.1

Datum 30 05 2005 Onderwerp overzicht patch nr. 14 van Metis versie 2.0 & overzicht patch nr. 3 van Metis versie 2.1 Aan Metis Groep Van Datum 30 05 005 Onderwerp overzicht patch nr. 4 van Metis versie.0 & overzicht patch nr. 3 van Metis versie. Patch nummer 4 versie.0. Bugs Met deze patch worden de volgende bugs (zie

Nadere informatie

Handleiding voor het invoeren van resultaten in METIS

Handleiding voor het invoeren van resultaten in METIS Handleiding voor het invoeren van resultaten in METIS Functioneel Beheer METIS VU, 14-01-2010 Inhoud 1. Beginnen met METIS 2. Een publicatie registreren 2.1 Algemeen 2.2 Tijdschriftartikel 2.3 Artikel

Nadere informatie

METIS Nieuwsbrief no. 1 ( )

METIS Nieuwsbrief no. 1 ( ) METIS Nieuwsbrief no. 1 (7-11-2012) Afgelopen maanden zijn er 6 patches (47/53) ingelezen op de Metis productieomgeving. In deze patches is een nieuw Metis interface geïntroduceerd en is de functionaliteit

Nadere informatie

Onderzoekbijdragen en fte-inzet: registratie en beheer

Onderzoekbijdragen en fte-inzet: registratie en beheer Onderzoekbijdragen en fte-inzet: registratie en beheer 1. Inleiding 1.1 Wat is een onderzoekbijdrage? Een onderzoekbijdrage verbindt een medewerker via zijn werkrelatie aan een onderzoekprogramma. Dit

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G S H A R E K I T

H A N D L E I D I N G S H A R E K I T Onderwijs en Ontwikkeling H A N D L E I D I N G S H A R E K I T NB. GEBRUIK GOOGLE CHROME ALS BROWSER DIT IS NOODZAKELIJK VOOR HET TONEN VAN DE INGEVOERDE ITEMS OP DE HR WEBSITE 1. Ga naar https://hr.surfsharekit.nl

Nadere informatie

Handleiding Personal Metis. 1. Wat is Personal Metis? 2. Waar vind ik Personal Metis? 3. Log in. 4. Add (publicaties toevoegen)

Handleiding Personal Metis. 1. Wat is Personal Metis? 2. Waar vind ik Personal Metis? 3. Log in. 4. Add (publicaties toevoegen) Handleiding Personal Metis 1. Wat is Personal Metis? 2. Waar vind ik Personal Metis? 3. Log in 4. Add (publicaties toevoegen) a. Type b. Authors c. Bibliografic description d. Research e. Summary 5. Publicaties

Nadere informatie

Hieronder volgt een overzicht van relevante contactpersonen binnen KPN.

Hieronder volgt een overzicht van relevante contactpersonen binnen KPN. Index Contactpersonen Aangevraagde informatie bekijken in uw inbox Foutmeldingen Contactpersonen Hieronder volgt een overzicht van relevante contactpersonen binnen KPN. Indien u technische problemen heeft,

Nadere informatie

Inhoud. EndnoteWeb januari 2015 Page 2

Inhoud. EndnoteWeb januari 2015 Page 2 EndNote Web X6 Inhoud Over Endnote Web... 3 Aanmelden... 3 Samenwerking met Word (Cite while you write)... 5 Voordat je begint met invoeren... 7 Tussenvoegsels in namen... 7 Handmatig invoeren van referenties...

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Inhoud. Mediacentrum hogeschool Windesheim (maart 2015) Page 2

Inhoud. Mediacentrum hogeschool Windesheim (maart 2015) Page 2 Online Inhoud Over Endnote Online... 3 Aanmelden... 3 Voordat je begint!... 4 Tussenvoegsels in namen... 4 Referenties invoegen in een Worddocument/Cite while you write... 5 Handmatig invoeren van referenties...

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Modulehandleiding VivianCMS. Zoeken

Modulehandleiding VivianCMS. Zoeken Modulehandleiding VivianCMS Zoeken Versie: 1.0 Startdatum: 22-05-2006 Datum laatste wijziging: 19-06-2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Algemene

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Informatiseringscentrum Gebruikershandleiding voor de IdM-webapplicatie Accountbeheer voor medewerkers (IdM eindgebruiker applicatie) Versie: 3.4 Documentnaam: Gebruikershandleiding_Accountbeheer_Mdw.doc

Nadere informatie

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS)

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Inhoudsopgave Bestanden uploaden... 2 Omschrijving upload applicatie... 2 Bestanden uploaden... 3 Bestanden verwerken... 5 Omschrijving PaXS applicatie...

Nadere informatie

Handleiding Official Portal

Handleiding Official Portal SPORTLINK, MEER TIJD VOOR SPORT Handleiding Official Portal KNBSB DE HANDLEIDING In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt elke handeling

Nadere informatie

Peridos. Aanleveren van gegevens. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1

Peridos. Aanleveren van gegevens. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1 Peridos Aanleveren van gegevens Plaats: Utrecht Datum: 5-12-2014 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 Status: Definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Wijzigingsbeheer 4 Distributie 4 Referenties

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

Tips en trucs voor een snelle controle op de METIS-invoer (RD 5/3/2012)

Tips en trucs voor een snelle controle op de METIS-invoer (RD 5/3/2012) Tips en trucs voor een snelle controle op de METIS-invoer (RD 5/3/2012) 1) publicaties zonder onderzoekprogramma Kies bij onderzoek aantal: 0 t/m 0 2) publicaties waarbij een onderzoekprogramma van je

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes - rapportages. Persoonlijk. - facturen. - layout. 1 16-1-2012 14:30:41 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje goed of afkeuren 7 5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding V.W1.0

Gebruikershandleiding V.W1.0 Gebruikershandleiding V.W1.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Nr. Inleiding 3 1. Inloggen 4 2. Configuratie 6 3. Zones 7 4. Gebruikersgroepen 8 5. Tijdzones 9 6. Abonnementen 10 7. Modules 11 8. Gebruikers

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Overzicht functies (nieuw/gewijzigd) HRM-Reviews v.3

Overzicht functies (nieuw/gewijzigd) HRM-Reviews v.3 Overzicht functies (nieuw/gewijzigd) HRM-Reviews v.3 Layout HRM-Reviews Reviews heeft een compleet nieuw uiterlijk gekregen. De navigatiebalk is grijs met witte letters en heeft altijd de volgende knoppen

Nadere informatie

10: Statistieken en rapportages met Excel

10: Statistieken en rapportages met Excel 10: Statistieken en rapportages met Excel 1. Omschrijving van deze functie Met PlanningPME heeft u de mogelijkheid om verschillende typen rapporten te maken: Statistieken die geproduceerd worden door de

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Handleiding Personal Metis. 1. Wat is Personal Metis? 2. Waar vind ik Personal Metis? 3. Log in. 4. Add (publicaties toevoegen)

Handleiding Personal Metis. 1. Wat is Personal Metis? 2. Waar vind ik Personal Metis? 3. Log in. 4. Add (publicaties toevoegen) Handleiding Personal Metis 1. Wat is Personal Metis? 2. Waar vind ik Personal Metis? 3. Log in 4. Add (publicaties toevoegen) a. Type b. Authors c. Bibliografic description d. Research e. Extra characteristics

Nadere informatie

Aanvragen SMS authenticatie (eenmalig uitvoeren)

Aanvragen SMS authenticatie (eenmalig uitvoeren) Aanvragen SMS authenticatie (eenmalig uitvoeren) Ga naar https://solis-ugids.uu.nl/enroll en registreer je mobiele telefoonnummer voor ontvangst van per SMS verstuurde wachtwoorden. Deze zijn nodig voor

Nadere informatie

Augustus& Handleiding - Publisher Tool 3

Augustus& Handleiding - Publisher Tool 3 Augustus& 15 16 Handleiding - Publisher Tool 3 Inhoudsopgave 1. Welkom... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Dashboard... 4 2. Boeken... 5 2.1 Boeken aanmaken... 5 2.2 Het bewerken van boekinformatie.... 7 3. Verrijkingen...

Nadere informatie

PhPlist Gebruikers Handleiding

PhPlist Gebruikers Handleiding PhPlist Gebruikers Handleiding Auteur: Sander Duivenvoorden Bedrijf: Buildnet webservices E-mail: support@buildnet.nl Datum: 23-09-2008 Laatste wijziging: 17-10-2008 Versie: 1.1 1 Inleiding Het verzenden

Nadere informatie

Peridos. Zorgverlenersrapportages. Datum: 3-7-2014. Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1

Peridos. Zorgverlenersrapportages. Datum: 3-7-2014. Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1 Peridos Zorgverlenersrapportages Plaats: Utrecht Datum: 3-7-2014 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 Status: Definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Wijzigingsbeheer 4 Distributie 4 Referenties

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...4 1.1 Ingelogd blijven...5 1.2 Wachtwoord vergeten...6 2 Applicatie keuzescherm...7 2.1 De beheeromgeving openen...8 3

Nadere informatie

7. Het Klussen logboek

7. Het Klussen logboek 16 7. Het Klussen logboek Deze component is uitsluitend toegankelijk voor leden van het bestuur, en is dan ook te vinden in het menu bestuur op het besloten deel van de website. De component is bedoeld

Nadere informatie

ZOEKEN IN BUSINESS SOURCE PREMIER

ZOEKEN IN BUSINESS SOURCE PREMIER ZOEKEN IN BUSINESS SOURCE PREMIER ZOEKEN IN BUSINESS SOURCE PREMIER EENVOUDIG ZOEKEN ZOEKRESULTAAT: SORTEREN EN VERFIJNEN (FILTERS) GEAVANCEERD ZOEKEN SEARCH HISTORY ZOEKEN NAAR LANDENINFORMATIE ZOEKEN

Nadere informatie

Handleiding Vacatures plaatsen MaastrichtDoet.nl

Handleiding Vacatures plaatsen MaastrichtDoet.nl Handleiding Vacatures plaatsen MaastrichtDoet.nl December 2017 Voor het plaatsen van vrijwilligersvacatures op MaastrichtDoet.nl dient u eenmalig een account aan te maken. Vervolgens kunt u onbeperkt inloggen

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bewerken diensten...5 Bewerken evenementen...6 Bewerken ledensoort...7 Bewerken tijden...8 Schema soort...9 Schema schema tijden...10

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

Support website WATCH

Support website WATCH Support website WATCH Op support.watch-projectbeheer.nl is de support website van WATCH te vinden. Elke klant kan hier inloggen met zijn klantcode en wachtwoord. Figuur 1 WATCH support inlogscherm Na inloggen

Nadere informatie

Factuur Lay-out / Factuur Template

Factuur Lay-out / Factuur Template Factuur Lay-out / Factuur Template In i-reserve is het mogelijk facturen te verzenden. De facturen worden als pdf bijlage per e-mail naar de klant verzonden. In deze tutorial wordt beschreven hoe u een

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

CCV CARD ONLINE. Gebruikershandleiding v3.0. Computer Centrum C. van de Velden B.V.

CCV CARD ONLINE. Gebruikershandleiding v3.0. Computer Centrum C. van de Velden B.V. CCV CARD ONLINE Gebruikershandleiding v3.0 Computer Centrum C. van de Velden B.V. Inleiding CCV Card online stelt u in staat om m.b.v. uw PC mutaties te verzorgen op debiteuren, kaarthouders en/of kaarten.

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 0 Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE. 0 Inhoudsopgave Handleiding Copyright Kred it B.V. Eindhoven Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Werking programma 4 2.1 Zoeken 4 2.2 Zoektermen combineren 5 3. Menu Bestand 6

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Kaart

Handleiding Site to Edit Module Kaart THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Kaart Aanvulling

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau

Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau Utwente, [Publish Date] Versie: 0.1, Statusdocument: Concept, Auteur: Laurens Smit ii Revisie Datum Versie Status Omschrijving Auteur Reviews Datum Versie Problemen

Nadere informatie

Inhoud. Endnote X7 Handleiding Mediacentrum maart 2015 Page 2

Inhoud. Endnote X7 Handleiding Mediacentrum maart 2015 Page 2 Inhoud Over Endnote... 3 Endnote installeren... 4 Een library aanmaken... 5 Voordat je begint!... 6 Tussenvoegsels in namen... 6 Referenties invoegen in een Worddocument/Cite while you write... 7 Handmatig

Nadere informatie

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail.

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. INLOGGEN Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. Vul hier je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Inloggen. Bij succesvolle login

Nadere informatie

HiAnt. Module. sms. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be

HiAnt. Module. sms. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be HiAnt Module sms Prato Services nv info@prato.be www.prato.be Aanmaakdatum: 20-12-2013 1 INHOUD 1 Inhoud... 2 2 Algemeen... 3 3 Detail... 4 3.1.1. Standaard berichten Handmatige berichten... 4 3.1.2.

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie Gebruikershandleiding MND-applicatie Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 5-3-2014 Initiële versie J. van Luijk 0.2 7-3-2014 Feedback EZ verwerkt J. van Luijk 0.3 11-3-2014 Feedback

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

Verbeteringen in Aura Online update 2.14 7 dec 2011

Verbeteringen in Aura Online update 2.14 7 dec 2011 Verbeteringen in Aura Online update 2.14 7 dec 2011 Aura Online Catalogus Documentbeheer: de keuzelijst van lidwoorden is verwijderd: u kunt nu zelf nieuwe lidwoorden (van andere talen) toevoegen en zelf

Nadere informatie

Als je naar ERIC gaat kom je automatisch bij Basic Search (eenvoudig zoeken).

Als je naar ERIC gaat kom je automatisch bij Basic Search (eenvoudig zoeken). ZOEKEN IN ERIC EENVOUDIG ZOEKEN ZOEKRESULTAAT: SORTEREN EN VERFIJNEN (FILTERS) GEAVANCEERD ZOEKEN SEARCH HISTORY DE THESAURUS (wat is het?) ZOEKEN MET DE THESAURUS EEN TWEEDE THESAURUSTERM TOEVOEGEN EENVOUDIG

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER Onderwijs en Vorming Gebruikersbeheer in Web IDM 1. Aanmelden in het gebruikersbeheerplatform Na het voltooien van het aanmeldproces (zie Aanmelden bij Mijn Onderwijs), kom

Nadere informatie

Handleiding. Inhoudsopgave 25-02-2014

Handleiding. Inhoudsopgave 25-02-2014 Inhoudsopgave Beheerders Dashboard...2 Kalender beheerders...3 Activiteiten beheren...3 Herhalende activiteiten...4 Wijk coördinatoren...5 Kalenders beheren...5 Kalenders exporteren...6 Gebruikers beheren...7

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls DBS Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand DBS Standaard 753 journalisering

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Webonderdelen (Web Parts)

Webonderdelen (Web Parts) Webonderdelen (Web Parts) Een SharePoint pagina is opgedeeld in een aantal zones op het scherm. In elke zone kunnen Webonderdelen, veelal Web Parts genoemd, geplaatst worden. Deze Web Parts zijn kleine

Nadere informatie

Handleiding voor het registreren van resultaten in METIS versie 2.1

Handleiding voor het registreren van resultaten in METIS versie 2.1 Handleiding voor het registreren van resultaten in METIS versie 2.1 (Februari 2007) Colofon Secretaressehandleiding Metis kenmerk: ITBE/05/10329/RLS Versie: 2.1.15 Datum: Februari 2007 Versie Metis: 2.1

Nadere informatie

Handleiding Facebook Pergamano International Augustus 2012

Handleiding Facebook Pergamano International Augustus 2012 Handleiding Facebook Pergamano International Augustus 2012 Inhoudsopgave 1 Wat is Facebook? 2 Registreren bij Facebook en een account aanmaken 3 Foto s toevoegen in een album 4 Een omslag foto toevoegen

Nadere informatie

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Introductie Deze gebruikershandleiding geeft gedetailleerde basisinformatie over hoe te werken met Bitrix Site Manager. Deze handleiding is bedoeld

Nadere informatie

Peridos. Gegevens aanleveren en controleren in Peridos door zorginstelling. Datum: 04-07-2016. Landelijk beheer Peridos. Versie: 2.

Peridos. Gegevens aanleveren en controleren in Peridos door zorginstelling. Datum: 04-07-2016. Landelijk beheer Peridos. Versie: 2. Peridos Gegevens aanleveren en controleren in Peridos door zorginstelling Plaats: Utrecht Datum: 04-07-2016 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 2.0 Status: Concept Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Wijzigingsbeheer

Nadere informatie

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Handleiding CMS Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Introductie CMS en websites 4 3.0 Inloggen in beheer 5 4.0 Dashboard 6 4.1 Bezoekers totalen 6 4.2 Bezoekers 7 4.3

Nadere informatie

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl... 1 1. Inleiding... 1 2. Structuur... 2 3. Inloggen... 2 4. Bewerken van uw objecten... 3 5. Het objectformulier...

Nadere informatie

TeD Tekst en Design. Basisinformatie voor klein gebruik van het cms Made Simple

TeD Tekst en Design. Basisinformatie voor klein gebruik van het cms Made Simple Basisinformatie voor klein gebruik van het cms Made Simple 1 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 3 Inloggen in het CMS 3 Teksten plaatsen/aanpassen 4 Een link aanmaken 4 Gebruikers toevoegen/ verwijderen 5 Werken

Nadere informatie

Inleiding. 1 Handleiding IRMA

Inleiding. 1 Handleiding IRMA 1 Handleiding IRMA Inleiding IRMA (ICT Resource Manager) is het registratieprogramma dat gebruikt wordt door ICT AmeRijck. Het staat op de computer in het virtuele kantoor van de Servicedesk. IRMA is niet

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Quick Reference Card. Activiteiten

Quick Reference Card. Activiteiten Quick Reference Card Activiteiten 1) Een bestaande pagina bewerken 2) Voeg een vertaling toe 3) Het toevoegen van een afbeelding 4) Het hergebruiken van content 5) Het maken van een nieuws- of agenda-item

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

AFO 113 Authoritybeheer

AFO 113 Authoritybeheer AFO 113 Authoritybeheer 113.1 Inleiding Authority records die gebruikt worden in de catalogusmodule kunnen via deze AFO beheerd worden. U kunt hier records opzoeken, wijzigen, verwijderen of toevoegen.

Nadere informatie

Inhoud Inkopen Status... 2 Snel inkopen registreren... 3 Leverancier toevoegen... 3 Inkopen aanpassen of verwijderen... 4 Rapport: Inzoomen...

Inhoud Inkopen Status... 2 Snel inkopen registreren... 3 Leverancier toevoegen... 3 Inkopen aanpassen of verwijderen... 4 Rapport: Inzoomen... Handleiding Inkoopregistratie In deze handleiding krijg je uitgelegd hoe de module Inkopen werkt. Er wordt beschreven hoe de diverse pagina s onder het menu-item Inkopen werken en waarvoor zij bedoeld

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor King journalisering in Excel.xls. King Memoriaal boekingen in Excel

Excel Controller. Handleiding voor King journalisering in Excel.xls. King Memoriaal boekingen in Excel Handleiding voor journalisering in Excel.xls Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 21-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand journalisering in Excel.xls maakt het inlees bestand

Nadere informatie

Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort

Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort Contents 1. Introductie... 3 1.1. Hoe werkt het?... 3 2. Eerste Contact als gebruiker... 4 3. Ticket Acties... 5 4. Tickets Pagina...

Nadere informatie

ZOEKEN MEDLINE COMPLETE

ZOEKEN MEDLINE COMPLETE ZOEKEN MEDLINE COMPLETE VERSCHILLEN MET PUBMED EENVOUDIG ZOEKEN UITGEBREID ZOEKEN ZOEKGESCHIEDENIS TIPS & TRUCS VERSCHILLEN MET PUBMED Je hebt direct toegang tot de fulltext van meer dan 2,400 medische

Nadere informatie

Digi Dossier - Aanmaken en koppelen scans concept_software

Digi Dossier - Aanmaken en koppelen scans concept_software In deze handleiding wordt uitgelegd op welke wijze: - het digitale dossier te benaderen is; - het digitale dosier is ingedeeld; - hoe gescande bescheiden gekoppeld kunnen worden aan een - persoon - object

Nadere informatie

Accordeerder rol. 29 mei 2009 Akyla bv. copyright Akyla bv

Accordeerder rol. 29 mei 2009 Akyla bv. copyright Akyla bv Accordeerder rol 29 mei 2009 Akyla bv copyright Akyla bv Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMEEN... 4 2.1 ICOONTJES...5 2.2 OVERZICHTEN... 5 2.3 ROLLEN... 6 2.4 PROCESTYPES...7 3. DE INLENER ROL (ACCORDEERDER)...9

Nadere informatie

RELEASE NOTES 3.1.7. April 2014. Reflectum info@reflectum.nl

RELEASE NOTES 3.1.7. April 2014. Reflectum info@reflectum.nl RELEASE NOTES 3.1.7 April 2014 Reflectum info@reflectum.nl Introductie Dit document geeft de belangrijkste wijzigingen weer vanaf QuestManager versie 3.1.7. Overzicht wijzigingen QuestManager 3.1.7 Herindeling

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Inhoud Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoud Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Handleiding Inhoud Inloggen... 3 Homepage... 4 Proces - webapplicatie... 5 Status uitleg... 6 Proces aan / afmelden aansluiting... 7 Nieuwe aansluiting... 8 Status wijzigen... 10 Status log... 11 Bestanden

Nadere informatie

Handleiding vrijwilligersmodule Regionale coördinatoren. Februari 2011

Handleiding vrijwilligersmodule Regionale coördinatoren. Februari 2011 Handleiding vrijwilligersmodule Februari 2011 Handleiding regionale coördinatoren Succesvol opvolgen response met de vrijwilligersmodule 1. Inleiding Op dit moment lopen er twee campagnes om nieuwe vrijwilligers

Nadere informatie

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl... 1 1. Inleiding... 1 2. Structuur... 2 3. Inloggen... 2 4. Aanmaken bedrijfsverzamelgebouw... 3 5. Aanmaken

Nadere informatie