MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP 2 Build 639

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP 2 Build 639"

Transcriptie

1 MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP 2 Build 639

2 Nieuw Koppeling Outlook De map waarin opgeslagen wordt kan ingesteld worden in de beheer applicatie. Door de map leeg te laten wordt de map voor Relaties, BestelOrders, Projecten direct gebruikt. Hierdoor kan de gebruiker binnen deze map een map kiezen/aanmaken. Aan het opslaan van is toegevoegd dat in de voorgestelde bestandsnaam voor de het onderwerp van de wordt meegenomen. Ongeldige tekens worden vervangen door een "_" in de naam. Totale voorgestelde naam is nu dus datum + tijd + onderwerp. De afmetingen van het scherm "Opslaan ", dat vanuit Outlook gestart kan worden, kunnen gewijzigd worden. Vicking Terminal Aansturing Indien in het hoofdmenu een projectbarcode wordt gescand dan wordt het menu "Start activiteit" direct geäctiveerd. Werknemers hoeven dus niet meer eerst de barcode voor start activiteit te scannen (of de knop hievoor in te toetsen). Hierdoor kan dezelfde scan volgorde als op de oude terminals gebruikt worden. Algemeen In het scherm zoeken contacten is een kolom toegevoegd met de omschrijving van het project waar het contact aan gekoppeld is. Aan het zoekscherm contacten is de kolom Werknemer toegevoegd. 2

3 Aan de overzichtsschermen Relatie, Project, BestelOrder en ProductieOrder is in de lijstweergave met contacten de kolom Werknemer toegevoegd. Er is een nieuw scherm "SQL Rapportage". In dit scherm kunnen allerlei rapportage in een lijstweergave samengesteld worden via een SQL Statement. - Om het scherm te kunnen openen zijn de rechten "SQL Rapportage Bekijken" benodigd. - Om nieuwe rapportages toe te voegen of bestaande aan te passen zijn de rechten "SQL Rapportage Bewerken" benodigd. - In algemene instellingen kan de folder ingesteld worden waar de SQL Statements opgeslagen worden. In de algemene instellingen is de instelling Vervallen items tonen hernoemd naar Verborgen items tonen Bij alle artikelen (orderregel, bestelregel, voorraad, overige kosten, directe levering, bestelset) kan bij het aantal een getal ingevoerd worden met decimalen. Aan een contact kan een contactpersoon gekoppeld worden welke bij een andere relatie behoord dan waaraan het contact is gekoppeld. De lijst met contacten binnen een relatie overzicht is hier ook op aangepast. In het scherm "SQL Rapportage" worden de rapporten weergegeven in een boomweergave. De boomweergave wordt opgebouwd uit de mappenstructuur van de map waar de rapporten zijn opgeslagen. Lege mappen worden niet weergegeven. Bestanden/mappen die niet gelezen kunnen worden (bijvoorbeeld geen rechten) worden niet weergegeven. In het scherm "SQL Rapportage" is er nu ook een snelmenu voor het dichtklappen, openklappen van de groepen. De totaaltellingen worden aangepast aan de opengeklapte groepen. 3

4 In het scherm "Handmatig Samenvoegen" kan de samenvoeg methode voor een bestelregel aangepast worden. De bestelsets binnen een deelproject worden automatisch genummerd. De gegenereerde omschrijving kan door de gebruiker aangepast worden. Er zijn een aantal kleine verbeteringen doorgevoerd in de performance van het laden van het overzicht van een project. Relatie Het aantal in te voeren karakters voor rekeningnummer, girorekeningnummer en G-rekeningnummer zijn uitgebreid van 15 naar 30. Hierdoor is het mogelijk om een internationaal banknummer op te slaan. In het zoekscherm voor contactpersonen wordt het adres (zakelijk en Privé) getoond. Aan een relatie kan een interne verkoper toegevoegd worden. De interne verkoper wordt getoond in het zoekscherm relaties. De interne verkoper van een relatie wordt gebruikt als standarrd interne verkoper indien er voor deze relatie een project (opdracht/aanvraag) wordt aangemaakt. Project In de stukslijsten voor Orderregels kunnen voortaan ook artiklen toegevoegd worden zonder dat dit artikel bestaat in de ProductenTabel. In dit geval kan de gebruiker zelf het artikeltype opgeven. Aan een project kunnen "Bestelsets" toegevoegd worden. Bestelsets kunnen gebruikt worden om zonder gebruik van ProductieOrders artikelen te bestellen. Via een bestelset worden artikelen gekoppeld aan een DeelProject. 4

5 Aan een "Bestelset" kunnen artikelen gekoppeld worden. Dit kan door: - een artikel uit de productentabel op te halen - het artikel handmatig in te voeren - artikelen in te voeren via MatrixKozijn Hout en deze in de bestelset te importeren Het MatrixKozijn Hout project waaruit artikelen in een bestelset worden geimporteerd kan overgenomen worden uit een willekeurige Offerte binnen Orderregistratie. Het MatrixKozijn Hout project waaruit artikelen in een bestelset worden geimporteerd kan overgenomen worden uit een willekeurige Orderregelset binnen Orderregistratie. Voor elk artikel in een Bestelset wordt in de invoer en in het overzicht aangegeven aan welke BestelOrder dit artikel is gekoppeld of dat het artikel is gereserveerd uit Voorraad. Binnen een project zijn er meerdere mogelijkheden om de artikelen uit de bestelsets te Bestellen via het scherm "Bestellingen BestelSets": - Alle te bestellen bestelset artikelen van het gehele project. Hyperlink [Bestellen Project] vanuit de tak "Bestellingen" binnen het project overzicht. - Alle te bestellen bestelset artikelen van een deelproject. Hyperlink [Bestellen Deelproject] vanuit de tak "BestelSets" binnen het project overzicht. - Alle te bestellen bestelset artikelen van een specifieke. Hyperlink [Bestellen BestelSet] vanuit de tak "BestelSets" binnen het project overzicht. Binnen een project overzicht is de tak "BestelSets" hernoemd naar "Te Bestellen" Deelprojecten Prijzen en uren per orderregel (per stuk) worden weergegeven in het overzicht orderregels voor een deelproject binnen bedrijfsbureau 5

6 Inkoopfactuur Bij het opslaan van een inkoopfactuur wordt er een waarschuwing gegeven als er voor de leverancier van de factuur geen crediteurnummer is opgegeven. Verkoopfactuur Bij het opslaan van een verkoopfactuur wordt er een waarschuwing gegeven als er voor de klant van de factuur geen debiteurnummer is opgegeven. Bestelorder Aan het zoekscherm BestelOrders zijn kolommen toegevoegd die de opmerkingen op de bestellingen tonen. Standaard zijn deze kolommen uitgeschakeld. In het zoekscherm bestelorders zijn twee statussen toegevoegd: - "Nog Niets binnen": Niets binnen maar leverdata nog niet verstreken - "Niet compleet": Leverdata verstreken en niet alles binnen In het scherm bewerken bestelregels kan nu ook het artikel gewijzigd worden. Artikeltype en omschrijving worden overgenomen van het artikel uit de productentabel. Per bestelregel kan opgegeven worden op welke manier de regel samengevoegd dient te worden. De opties zijn: 0 - Automatisch: De bestelregel wordt door Orderregistratie automatisch samengevoegd tot een Samengevoegde Bestelregel. 1 - Nooit: De bestelregel wordt door Orderregistratie één-op-één gekoppeld aan een Samengevoegde Bestelregel. 2 - Handmatig: De bestelregel kan handmatig samengevoegd worden door de gebruiker. Deze regel gaat niet mee in het automatisch samenvoegen. Hiermee is de optie "Niet samenvoegen" komen te vervallen (deze wordt tijdens de revisie omgezet naar "1-Nooit") Het scherm "Bestelling genereren" is geheel vernieuwd en heet nu "Bestellingen ProductieOrder". 6

7 Het scherm bied o.a.: - Lijstweergave met sorteringen, groeperingen, wijzigen kolomvolgorde. - Betere performance (tijdens het openen worden direct alle te bestellen artikelen opgehaald). - Mogelijkheid tot afdrukken van de lijstweergave en weergave als HTML. - De lijstweergave kan gefilterd worden via de bovenste rij. Hierbij is het mogelijk om een waarde te kiezen uit een droplist of te filteren door een tekst in te voeren. Bij de laatste mogelijkheid is het mogelijk "Wildcards" (* of?) te gebruiken. - Aan de lijst zijn een aantal kolommen toegevoegd: Leverserie, Deelproject, Orderregel, Bestelopmerking, Voorraad Artikel. - De aantallen worden getotaliseerd onderaan de listweergave - Selecties kunnen snel gemaakt worden via de opdrachten in de takenlijst en het rechtermuisknop menu. - Via de opdracht "Toon Geselecteerden" worden alle artiklen die geselecteerd zijn getoond in de lijstweergave. Er is een nieuw scherm voor het bestellen van artikelen in BestelSets. Dit scherm kan geopend worden vanuit de werkbalk (alle te bestellen van alle projecten) of vanuit een project overzicht. Via het scherm kunnen de artikelen in BestelSets toegekend worden aan een (nieuwe of bestaande) BestelOrder of aan de Voorraadreservering. Het scherm heeft verder dezelfde functionaliteit als het niewe scherm voor het bestellen van artikelen uit (vrijgegeven) ProductieOrders. Er is een nieuwe manier voor het samenvoegen van Bestelregels tot Samengevoegde regels. Naast het automatisch samenvoegen, dat de bestelregels met de opties "Nooit samenvoegen" en "Automatisch samenvoegen" verwerkt, is er nu ook de optie "Handmatig Samenvoegen". "Handmatig Samenvoegen" opent een scherm waarin zowel de bestelregels als de samengevoegde regels worden getoond. Mogelijkheden die dit scherm biedt: 7

8 - Samenvoegen van de regels met de optie "automatisch". - Samenvoegen van de regels met de optie "nooit". - Handmatig bestelregels toevoegen worden aan een nieuwe Samengevoegde regel. - Handmatig bestelregels toevoegen worden aan een bestaande Samengevoegde regel. - Bewerken samengevoegde regels - Bestelregel verwijderen uit samengevoegde regel - Samengevoegde regel verwijderen De artikelen gekoppeld aan de geslecteerd regels in "Bestellen BestelSets" kan vanuit het scherm aangemerkt worden als een Calculatie artikel. De artikelen gekoppeld aan de geslecteerd regels in "Bestellen ProductieOrder" kan vanuit het scherm aangemerkt worden als een Calculatie artikel. In het scherm bewerken bestelregels kunnen nu ook de waarde van de bovenliggende cell gekopieerd worden met CTRL+' De weergave van het scherm "Handmatig Samenvoegen" is aangepast (layout headers, horizontale weergave). Voor een samengevoegde bestelregel kan een inkoopprijs opgegeven worden. Indien er geen inkoopprijs opgegeven wordt dan wordt de inkoopprijs berekend uit de bestelregels in de samengevoegde bestelregel. Inkoopprijzen van samengevoegde bestelrgels worden getoond in het overzicht en worden gebruikt bij het genereren van een Proforma inkoopfactuur. In de schermen voor bestellen en samenvoegen bestelregels worden slecht de eerste 3 kolommen gefixeerd. Door de andere kolommen kan men horizontaal scrollen. ProductieOrder De te bestellen artikelen uit één (vrijgegeven) productieorder kunnen in het "Bestelscherm" geopend worden door hyperlink [Bestellen ProductieOrder] binnen een ProductieOrder te gebruiken. Op deze manier behoeven niet alle artikelen van alle vrijgegeven productieorders opgehaald te worden voor het bestellen. Tijdregistratie Personeelsnummer en BSN worden weergegeven in de resultaten van de Tijdregistratie Rapportage. Automatisch afsluiten werkdagen In een werkschema kan per weekdag opgegeven worden dat de dag tijdens het verwerken op een bepaald tijdstip afgesloten moet worden. Dit afsluiten gebeurd door voor de werknemer een registratie "Naar buiten" op de opgegeven tijd te registreren. 8

9 Werkschema's kunnen gekopiëerd worden Het automatisch afsluiten van een dag wordt alleen uitgevoerd wanneer het verwerken op of na einde werktijd plaats vindt. Samenvoegen Documenten Aan het script Mx BestelOrder.MxS zijn een aantal velden toegevoegd waarmee gegvens van het project en/of productieorder aan een bestelling toegevoegd kunnen worden. Zie het documentsjabloon BESTELORDER_PROPERTIES_VOORBEELD.DOT voor voorbeelden. Aan de mailingen is de optie toegevoegd om een WordDocument te kunnen samenvoegen naar . Hiervoor dient een ander type sjabloon aangemaakt te worden. Zie het documentsjabloon \Voorbeeld_e_mail.dotx voor voorbeelden. Indien er voor de Contactpersoon geen is ingevuld dan wordt de van de relatie gebruikt. Voor de kan ingesteld worden type (Platte tekst, HTML, Als Bijlage) en het onderwerp. Excel documenten kunnen niet per verstuurd worden. Het is mogelijk om een document ook samen te voegen naar een . Hierbij wordt het samengevoegde document direct via MsOutlook verstuurd. Deze optie wordt ondersteund bij: Relaties, Contactpersonen, Projecten, Offertes, Opdrachten, Bestelorders en Verkoopfacturen. Voor de kan ingesteld worden type (Platte tekst, HTML, Als Bijlage) en het onderwerp. 9

10 Scripts (bijvoorbeeld voor het genereren van factuurregels) worden ook ondersteund naar . Excel documenten kunnen niet per verstuurd worden. In het scherm voor mailing wordt in de lijstweergave met contactpersonen het E- mail adres van de contactpersoon en het adres van de relatie getoond. Aan het koppelbestand voor het samenvoegen naar MsWord is het veld "Send2 " toegevoegd. Dit veld wordt gebruikt voor en en bevat het e- mailadres van de contactpersoon (indien dit leeg is het adres van de relatie) In het script "MxFacturenTab.MxS" worden in de totalen van de btwbedragen worden regels overgeslagen waar het percentage 0 % is. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op het documentensjabloon "Voorbeeld_Factuur_Tabel_DeelProject.dot" Aan het koppelbestand voor het samenvoegen wordt het veld "BodyText" toegevoegd. Indien voor een document is ingesteld dat er om de inhoud gevraagd moet worden dan kan de gebruiker een tekst opgeven tijdens het samenvoegen welke in het veld wordt weggeschreven. De documentsjablonen "ALGEMENE_BRIEF_METINHOUDVELD.DOT" en "Voorbeeld_e_mail_metinhoudveld.dotx" bevatten voorbeelden van het gebruik. Bij het samenvoegen naar wordt er een extra waarschuwing getoond in het scherm waarin de eigenschappen opgegeven worden dat de direct verstuurd wordt. Aan het samenvoegbestand voor koppeling MsWord zijn de volgende velden toegevoegd: - KOProjectLeider_Tel: Telefoonnummer externe projectleider - KOProjectLeider_Mobiel: Mobiel nummerexterne projectleider - KOProjectLeider_ externe projectleider Koppeling MatrixKozijn Bij het verwerken van stuklijsten vanuit een orderregelset wordt er voortaan altijd een bevestiging gevraagd voordat men door kan gaan. In de melding wordt aangegeven voor welk project en deelproject men stuklijsten gaat vewerken. MatrixKozijn Elementen 1.7 wordt ondersteund. Ondersteuning MatrixKozijn Hout 3.2 en MatrixKozijn Kunststof 2.0 toegevoegd Onderhoud Per artikel kan in het onderhoud opgegeven worden op welke manier een bestelregel samengevoegd dient te worden. De opties zijn: 0 - Automatisch 1 - Nooit 2 - Handmatig Hiermee is de optie "Niet samenvoegen" komen te vervallen (deze wordt tijdens de revisie omgezet naar "1-Nooit") Per artikel kan er voor de Beslsets afzonderlijk van de orderregls aangegeven worden dat een artikel als een calculatieartikel behandeld moet worden. 10

11 In de beheer applicatie kan per document worden aangegeven of er om het samenvoegveld voor de inhoud gevraagd dient te worden. De "Wizard MatrixKozijn Artikelen" is venieuwd. - Verbeterde performance - Meerdere waardes worden ondersteund (Samenvoegen, Gemonteerd, Calculatie artikel) - Verbeterde voortgang en meldingen - Wizard kan gestart worden vnuit het onderhoud voor artikelen In de tabel waar werksoorten aan bewerkingen uit MatrixKozijn gekoppeld kunnen worden kan de waarde uit de bovenliggende cel gekopieerd worden met de toetscombinatie CTRL + '. Setup Bevat dongle drivers Rapporten Tijdregistratie rapport "ManDagen Registratie" toegevoegd. Dit rapport toont het BSN nummer van de werknemer. 11

12 Verbeteringen Vicking Terminal Aansturing De instelling "Automatisch binnenmelden" werkte niet correct. Werknemers werden alleen binnen gemeld indien ze op de dag van scannen al een keer naar buiten waren gegaan. Algemeen In het scherm zoeken contacten kan op nummer gefilterd worden inclusief wildcards (bijvoorbeeld "8%") In het scherm "SQL Rapportage" werd te totaaltelling niet correct weergegeven inden de volgorde van de kolommen werd gewijzigd. De droplist voor artikeltype in tabellen waar een artikel opgegeven kon worden was niet correct gesorteerd. In het scherm "Niet Afgesloten Dagen" werd de omschrijving van de tijdregistratie (Naar binnen, Start Activiteit) niet weergegeven. Logbestanden (verwerken tijdreg, aanmaken journaal) worden niet meer in de interne veiwer van Orderreg geopend maar in een externe viewer. Dit is de viewer die is toegekend aan de extensie log (in de meeste gevallen Notepad). In grids met droplists traden fouten op indien in de droplists hele lange omschrijvingen voorkomen of indien er ongeldige tekens in de omschrijvingen voorkomen (bijvoorbeeld TAB). In alle droplists worden de omschrijvingen afgekort to maximaal 100 tekens (afkorting is te herkennen aan "..." achter de omschrijving). Ongeldige tekens in droplists worden vervangen door "_". De fout kwam voornamelijk voor door lange omschrijvingen binnen deelprojecten. In bijvoorbeeld het invoeren van factuurregels. Indien het afsluiten van de client werd onderbroken dan werkte daarna het automatisch vernieuwen van schermen niet meer. Diverse performance verbeteringen binnen Overzicht Project. Tijdens het verwerken van offertes kon er een fout optreden indien een algemene kosten omschrijving uit MatrixKozijn een apostrophe (') bevatte. Dergelijke fouten konden ook in andere situaties voorkomen. Al deze mogelijk situaties zijn aangepast. Relatie Als je hier het vinkje Leverancier in het Zoekscherm relaties aanzet en sluit dit scherm en je opent het scherm opnieuw, dan staat opeens het vinkje bij Particulier aan. Er trad een fout op bij het openen van een relatie indien de optie "Verborgen items weergeven" was uitgeschakeld. In de omschrijvingen van de groepen binnen de lijstweergaves van een relatieoverzicht werd vaak alleen de eerste letter van de groep weergegeven. Zoeken binnen relaties op telefoonnummer, postcode en plaats gaf een foutmelding. 12

13 Project In de takenlijst worden Oprachten waarvoor nog geen orderrgels zijn aangemaakt en waarvoor geen Start WVB datum is opgegeven ook weergegeven indien er niet op datum gefilterd wordt. Bij invoeren van een Aanvraag of Opdracht vanuit een relatie werd het veld Offerte aangevraagd door niet meer gevuld met contactpersonen. In de HTMLWeergave Project Capaciteitsplanning wordt in de koppen van de weken het weeknummer voorafgegaan door "W". Hierdoor wordt het weeknummer niet omgezet naar een datum indien de HTML in Excel wordt gekopiëerd. In de omschrijvingen van de groepen binnen de lijstweergaves van een projectoverzicht werd vaak alleen de eerste letter van de groep weergegeven. Bij het aanmaken van labels vanuit een project trad er een fout op en werd er geen document aangemaakt. Bij het genereren van Overige Kosten uit voorraad boekingen werden artikelen uit bestelsets niet meegenomen. Nu worden er voor bestelsets en productieorders verschillende regels aangemaakt. Deelprojecten In het scherm voor het overnemen van een offerte naar een orderregelset of bestelset waren de offerte bedragen voor de deelprojecten altijd 0. Inkoopfactuur Indien het BTWBedrag van een regel in een inkoopfactuur handmatig werd aangepast dan werd dit niet in de lijstweergaves verwerkt. Verkoopfactuur Bij het openen van een verkoopfactuur in een relatie vanuit het zoekscherm verkoopfacturen werd niet de juiste verkoopfactuur geslecteerd. Offerte Er zat een spellingsfout in de koptekst van het het afdrukvoorbeeld van het scherm Offertes Verwerken (Te Verwereken Offertes). De optelling van de totalen in een offerte werd gedaan aan de hand van niet afgeronde bedragen. Hierdoor konden er minieme verschillen zijn tussen de specificatie en de totalen. Bestelorder Bij het aanmaken van een proformafactuur trad er een fout op. 13

14 De performance van de bestelschermen (productieorder/bestelset) en het handmatig sanenvoegen was heel slecht indien er meerdere regels werden ge(de)selecteerd. Een bestelregel kon alleen uit een samengevoegde regel verwijderd worden indien het de enige bestelregel binnen de samengevoegde regel was. In het scherm bewerken bestelregels had de kolom "Samenvoegen" een foutieve koptekst. In het scherm "Handmatig Samenvoegen" werd de layout van de lijst met bestelregels niet opgeslagen. Het berekenen van de inkoopprijzen voor een samengevoegde bestelregel werkte niet correct. Het selecteren van te bestellen of te samenvoegen artikelen werkte heel erg traag. Indien artikelen worden toegevoegd aan een nieuw aan te maken BestelOrder, dan wordt de (eerste) leverancier die aan aan de artikelen is gekoppeld gebruikt als leverancier voor de nieuwe bestelorder. De iconen van de opdarchten "Bestellen ProductieOrders" en "Bestellen BestelSets" zijn aangepast zodat het "oude" bestellen via Productieorders nog hetzelfde icoon heeft. In de omschrijvingen van de groepen binnen de lijstweergaves van een bestelorderoverzicht werd vaak alleen de eerste letter van de groep weergegeven. In de lijstweergave met inkoopfacturen binnen een bestelorderoverzicht werd in de kolom relatie het bestelordernummer weergegeven i.p.v. de zoeknaam van de relatie. Bij het berekenen van het totaal voor inkoopprijs werden de aantallen van een samengevoegde bestelregel niet meeberekend Tijdregistratie Bij het automatisch afsloten van tijdregistraties van dinsdag werd de eindtijd van woensdag gebruikt. Samenvoegen Documenten De extensie XLTX van Office 2007/2010 werd niet ondersteund. Het bestandstype XLTM (template with macro's) van Excel word nu correct ondersteund. Vanuit een XLTM wordt het bestandstype XLSM (Excel with macro's) aangemaakt. De bestandsnaam wordt in kop/voetteksten ook vervangen indien het verwerken van scripts in de kop/voetteksten is ingeschakeld. In de samenvoegscripts voor bestellingen werden de inkoopprijzen niet correct berkend. Het samenvoegen van een factuur naar werkte niet. Er werd in dit geval altijd een MsWord document aangemaakt. Documentenbeheer Documentenbheer werkte niet correct samen met SQLServer 2012 Matrix File Manager Release 14

15 Journaal Bij het aanmaken van journaalposten trad een fout op indien een deelproject een nummer had langer dan 5 karakter. Binnen de journaaposten worden voor de subregels ook de vervaldata weggeschreven in de database. Hierdoor kan de vervaldatum voor nieuw gegenereerde journaalposten ook in de subregels geëxporteerd worden. Koppeling MatrixKozijn De lengte van artikelen in stukslijsten werd niet correct afgerond. Indien voor een artikel geen prijs werd berekend (bijvoorbeeld indien geen houtsoort gekoppeld) dan werd het verwerken van de artikelen binnen een orderregelset onderbroken en niet voltooid. Er konden problemen optredenbij het uitwisselen tussen verschillende versie van MatrixKozijn De link voor het verwijderen van een MatrixKozijn project is verplaatst binnen de onderdelen Bedrijfsbureau, Offertespecificatie, Directe levering. Setup bijgewerkt MatrixKozijn Elementen Calculatie DLL Release SP2. Probleem opgelost met calculatie MatrixKozijn elementen in Office module. Setup bijgewerkt MatrixKozijn Hout Calculatie DLL Release. Probleem opgelost: Calculatie van projecten via de calculatie dll werd niet altijd correct afgerond. Vragen die gesteld worden voor het verwerken van optimalisaties, calculaties, werkvoorbereidinge, etc kunnen uitgeschakeld worden in de Algemene Instellingen ("Vragen om een bevestiging voor het verwerken" op tabblad "MatrixKozijn") Meldingen die gegeven worden na het verwerken van optimalisaties, calculaties, werkvoorbereidinge, etc kunnen uitgeschakeld worden in de Algemene Instellingen ("Resultaten van het verwerken aleen tonen indien er fouten zijn opgetreden" op tabblad "MatrixKozijnl"). Er wordt dan alleen nog een melding getoond indien er fouten zijn opgetreden. Rapporten Rapporten van de MatrixMetaal versie werden ook getoond in de MatrixKozijn versie. Op het rapport "Relatieoverzicht (Contactpersonen beknopt)" worden relaties en contactpersonen die verborgen zijn niet meer weergegeven. In rapporten met een datumselectie werd de einddatum niet gebruikt als een t/m datum. Selectie "vandaag" leverde dus nooit resultaten op. Setup De database revsiies voor 3.0 en 3.1 databases werden niet geïnstalleerd. Database revision werkte niet correct op SQL server 2005 en lager SQLScripts voor revisie waren niet compatible met SQLServer Matrix Protection 15

16 Een softwarematige licentie werd niet correct vrijgegeven indien MxOrderreg werd afgesloten voordat men was ingelogd op de database. Protection : Orderreg licenties worden gefilterd op verplichte modules. Koppeling Financieel Veld 12 wordt niet meer gevuld in de exportbestanden voor Exact Inkoop. 16

MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2

MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 Nieuw Algemeen Naast de export naar ASCII ondersteund Orderregistratie nu ook de export naar XML. Context sensitive help is uitgebreid (o.a.: onderhoud, projecten, zoekschermen).

Nadere informatie

Wijzigingen Autoflex windows

Wijzigingen Autoflex windows Autoflex windows Pagina: 1 van 10 9.19.51 Bij een nieuwe relatie wordt automatisch de opt-in datum aangevinkt met de datum van vandaag. Bij het kopieëren van een relatie wordt nu niet meer de datum laatste

Nadere informatie

Release Notes Logicworks CRM 7.5

Release Notes Logicworks CRM 7.5 Release Notes Logicworks CRM 7.5 5 februari 2015 Dit document beschrijft de inhoud van de hotfixes, welke zijn uitgeleverd als aanvulling op Logicworks CRM 7.5. Hotfix 7.5.1 (06-07-2012) - Samenvoegveld

Nadere informatie

Release notes V004019A00

Release notes V004019A00 Release notes V004019A00 Datum : 1-7-2011 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004019A00-01 2011, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a Versie 5.45.05, augustus 2011 Quadrant Software B.V. Alle rechten voorbehouden Inleiding Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteit van King 5.45 (vanaf

Nadere informatie

Probleem met Object-Zoekvelden in combinatie met Gedeactiveerde Records opgelost: eerste keer zoeken toonde ook de gedeactiveerde regels.

Probleem met Object-Zoekvelden in combinatie met Gedeactiveerde Records opgelost: eerste keer zoeken toonde ook de gedeactiveerde regels. Release 7.8.3.2313 (6/10/2010) Nieuw WORD sjablonen filtermogelijkheid: Nu is het ook mogelijk om criteria aan de WORD en MAIL Sjablonen mee te geven, zodat deze alleen maar getoond worden als deze écht

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

Handleiding Davilex Factuur Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Factuur Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Factuur Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

Fidura Enterprise/Office. Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0

Fidura Enterprise/Office. Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0 Fidura Enterprise/Office Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 2. VERBETERPUNTEN / OPGELOSTE PROBLEMEN... 4 2.1 VERBETERD IN SERVICE PACK 3... 4 2.1.1 Synchronisatie

Nadere informatie

1 Calculatie XE, 9.00 update 21 2

1 Calculatie XE, 9.00 update 21 2 1 Calculatie XE, 9.00 update 21 2 1.1 Nieuw: Uitbreidingen n.a.v de ARW 2012 2 1.1.1 Beschrijving / doel 2 1.1.2 Instelling(en) 3 1.1.3 RAW inschrijfstaat rapportage 4 1.2 Nieuw: Optimalisatie variabelen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Release Notes V004021A00

Release Notes V004021A00 Release Notes V004021A00 Datum: 9-8-2012 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004021A00-00 2012, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Inhoud. Releasenotes FirstWatch 5.20

Inhoud. Releasenotes FirstWatch 5.20 Releasenotes FirstWatch 5.20 Versie FirstWatch 5.20 bevat nieuwe functionaliteiten en verbeteringen die zijn voortgekomen uit helpdeskvragen en suggesties van gebruikers. De onderwerpen zijn ingedeeld

Nadere informatie

Nieuw in versie 10.62

Nieuw in versie 10.62 Versie 10.62 1 / 17 Vanaf SnelStart Classic versie 10.60 bieden wij de mogelijkheid om herinneringen, aanmaningen en/of rekeningoverzichten te versturen via e-mail. Enkele gebruikers hebben helaas een

Nadere informatie

SpinOffice handleiding

SpinOffice handleiding SpinOffice handleiding Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van de software. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand met documentbeheer

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software 12.5 en Mamut Online Desktop 2.0

Nieuw in Mamut Business Software 12.5 en Mamut Online Desktop 2.0 Mamut Business Software Introductie Nieuw in Mamut Business Software 12.5 en Mamut Online Desktop 2.0 Producent en distributeur: Mamut Software B.V. Postbus 22051 1100 CB Amsterdam Zuid-Oost Tel: 0800-444

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

JorSoft partner in business software.

JorSoft partner in business software. Release gegevens MIS 5.3 1202 ES Opstartparameter toegevoegd om een layout te selecteren voor het afdrukken van een verkooporder. AO Zoekfunctie toegevoegd in matrixoverzicht. CO/PO/NCYC Modulus 11 controle

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Logicworks CRM 7 Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Bezoekadres De Wig 8 2954 CA Alblasserdam Postadres Postbus 62 2950 AB Alblasserdam T +31 (0)78 691

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Versie 3.0.32. Centix. Gebruikershandleiding. Versie 3.0.32 Centix

Versie 3.0.32. Centix. Gebruikershandleiding. Versie 3.0.32 Centix Versie 3.0.32 Centix Gebruikershandleiding Versie 3.0.32 Centix 1 Inhoudsopgave Algemene uitleg over sneltoetsen, Schermindelingen e.d. 6 Afdrukken...6 Sluiten...7 Automatisch tekst zoeken...7 Detailscherm...8

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.7 Installatie, inrichting en beheer. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.7 Installatie, inrichting en beheer. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Installatie... 4 Installatie procedure... 4 Aangepaste installatie... 4 Programmagroep PlanCare Dossier... 4 PlanCare Dossier starten... 5 Query bestand selecteren... 5 Database selecteren...

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 4 Functionaliteit:... 4 Systeemeisen:... 5 1. Installatie Factuur2King

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Handleiding Skicentrum & Klanten Informatiesysteem (SKI)

Handleiding Skicentrum & Klanten Informatiesysteem (SKI) Handleiding Skicentrum & Klanten Informatiesysteem (SKI) Wessels Application Development versie 2012-1 Wessels Application Development Julianalaan 297, 2015 BN Haarlem T: +31 23 55 11 911 M: +31 6 51495293

Nadere informatie