Release Notes. Datum: Naam: Mavim Rules Release Notes_nl versie 46 revisie 39 Status: Goedgekeurd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Release Notes. Datum: 10-4-2014 Naam: Mavim Rules Release Notes_nl versie 46 revisie 39 Status: Goedgekeurd"

Transcriptie

1 Datum: Naam: Mavim Rules Release Notes_nl versie 46 revisie 39 Status: Goedgekeurd

2 Inhoudsopgave Release Notes Versie Algemeen Batch Configuratie Importeren uit Active Directory, Acces en/of SQL-server Rapporten Velden Webpublicatie Connectiemanager MySite PDF Handboek Word Handboek SharePoint Visio Versie Webpublicatie Visio BPMN Generiek schema Visioversies Algemeen MvSchemaCreator Versie SharePoint Webpublicatie Versie Databasebeheer Velden Batch Configuratie Visio Access Import Publicatie Algemeen Connection Manager Versie SharePoint Visio Webpublicatie Versie SharePoint Versie Visio Web Style Editor Webpublicatie Versie Rules voor Auteurs SharePoint Visio Webpublicatie Versie Webpublicatie Active Directory Import Visioschema's Batch Configuratie Database Rapporten Omschrijving Versies Versie Pagina 2 van 23

3 10.1. Webpublicatie Versiebeheer Versie Publicaties Versiebeheer Gebruikers-interface Paden bewerken WebStyle Editor Matrix System Requirements Microsoft Interner Explorer Microsoft Word Oracle Performance Velden Omschrijvingsvenster Visio Import Rapporten Versie NET Framework Website: alternatieve naam Versie Velden Website Versie Publiceren naar SharePoint Website Rapporten Versie IDEF0 Schema Websites Studenteneditie - Reactivatie Automatisch aanmaken van versies en websites Webserveromgeving Website Versiebeheer Velden Versie Schema's Rules Edities Versiedefinities Snelkoppelingen genereren Matrix Configureren webserver Notities Zoeken Webformulieren Rapporten Tabelgalerie aanpassen Sleutelwoorden toevoegen Webthema Hyperlinks Instellen Windows Register Word Handboek Processchema Functiestroomschema Matrix tonen Versie IDEF0-schema Gebruikersinterface Ontwikkelomgeving Pagina 3 van 23

4 17.3. Localisering van Matrixcellen Configuratie Zoekpagina MindManager Visio Ondersteuning Visio Pronto-schematechniek BPMN-schematechniek Verbeterde IDEF0-functionaliteiten Office Publiceren in meerdere talen DOCX-documenten Wordpublicatie / Rules voor Auteurs Uitbreiding webfunctionaliteiten Webformulieren Verbeterde navigatie Velden Velden sorteren Nieuwe veldtypes Meerdere regels voor tekstvelden Rapporten aanmaken Sjabloononderwerpen Meerdere Hyperlinks in Omschrijvingsvenster Verbeterde Outlooktaken SharePoint PHP Updates Updates Pagina 4 van 23

5 Release Notes De volgende onderwerpen geven de veranderingen in, verbeteringen van en aanvullingen op de functionaliteit van Mavim Rules weer. Deze zijn ingedeeld per versie of buildnummer. De nieuwste opmerkingen worden vooraan geplaatst. Kleine veranderingen, zoals tekstwijzigingen in dialoogvensters van Rules, worden niet in de release notes vermeld. 1. Versie Algemeen De knoppenbalk van het omschrijvingsvenster in Rules staat nu standaard ingeschakeld voor de eenvoudige en uitgebreide weergave Batch Configuratie Het is nu mogelijk om naast versies en websites ook Wordpublicaties aan te maken met behulp van de functionaliteit Batch Configuratie. Wanneer bij het starten van het Batch Configuratiescherm geen versiedefinitie in de database aanwezig is, wordt hiervan een melding getoond. Bij het aanmaken van een versie vanuit de Batch Configuratie worden de rechteninstellingen niet meegenomen, dit is nu opgelost 1.3. Importeren uit Active Directory, Acces en/of SQL-server Het is nu mogelijk om een specifieke reeks informatie uit de te importeren bron naar omschrijvingsvensters in Rules te importeren. De velden aangemaakt vanuit een Active Directory import worden niet afzonderlijk van elkaar maar samengevoegd getoond in het veldenscherm Rapporten De user interface, de performance en de standaard settings van de rapportgenerator zijn verbeterd: - Rapporten met grote hoeveelheden informatie worden sneller geopend. - Tijdens het openen van een rapport wordt nu een progress bar getoond. - Bij een nieuw rapport worden standaard alle lege kolommen in een rapport getoond. Deze setting kan handmatig worden gewijzigd. - Bij een nieuw rapport worden standaard de onderwerpiconen in een rapport getoond. Deze setting kan handmatig worden gewijzigd. Het exporteren van een rapport naar Excel ging fout wanneer er een - in een numeriek veld was opgeslagen, dit is nu opgelost. Een rapport filteren op een veld gelijk aan: ja of nee, zorgde soms voor een crash, dit is nu opgelost Velden Het is nu mogelijk om bij het aanmaken van een versie te filteren welke veldensets er worden opgenomen in de versie. Standaard worden alle veldensets opgenomen in de versie. Pagina 5 van 23

6 1.6. Webpublicatie Alle publicatiefunctionaliteiten betreffende de optie "Website voor online gebruik met SharePoint mirror" zijn niet meer beschikbaar in Rules 8.2. Na invullen van een webformulier wordt een mail verstuurd met daarin de op het webformulier ingevulde gegevens. Het openen van een bestand bij een ingevuld webformulier is nu mogelijk. Een specifieke shape binnen een Visio stencil was niet goed klikbaar op de website wanneer deze bekeken werd met een andere browser dan IE, dit is nu opgelost. Een programma aanroep die begint met smartdocuments: wordt nu uitgesloten van controle tijdens publicatie. De link komt nu correct op de website. De verticale splitter op de website naast schema kan wel naar rechts maar niet naar links, dit is nu opgelost. In IE10 en IE11 werd op de website de boom niet getoond zonder de compatibiliteitsinstellingen te wijzigen. Dit is nu opgelost. Op de website is het menu met de titels van aanwezige Matrices en Rapporten breder gemaakt 1.7. Connectiemanager De Connectiemanager is uitgebreid. Het is nu mogelijk om Rulesonderwerpen te koppelen met één of meer items uit: - SharePoint Documentbibliotheken. - Infor M3 applicatie MySite In sommige gevallen werd het pad van een nieuw MySite menu niet goed opgeslagen, dit is nu opgelost. Door compatibiliteitsproblemen is het openen van een bestaande URL in MySite is niet meer mogelijk PDF Handboek De publiceren naar PDF Handboek functie gebruikt nu de Word save as PDF functie wanneer Word 2010 of Word 2013 wordt gebruikt. Gebruik een van deze Word versies voor een mooier resultaat Word Handboek Een Wordpublicatie werd afgebroken wanneer een onderwerpnaam (met bijvoorbeeld een url) van meer dan 250 characters aanwezig was. Dit is nu opgelost door de onderwerpnaam in te korten tot 250 characters. Een aantal kleine verbeteringen zijn gedaan aan de meegeleverde Word templates SharePoint De SharePoint publicatie toont gebruiks- en afhandelingsinstructie niet in de matrix op SharePoint website. Dit is nu opgelost. Inkomende hyperlinks vanuit hetzelfde onderwerp worden niet meer dan 1 keer getoond. Pagina 6 van 23

7 Bij publicatie naar SharePoint worden de hyperlinks correct aangevuld met een &target=_blank of?target=_blank. Rapporten worden nu ook getoond in SharePoint Door een limiet in SharePoint kan een matrix of rapport niet groter zijn dan 2 MB. Wanneer deze grootte is bereikt zal de matrix of rapport niet worden getoond maar in plaats daarvan is er een melding zichtbaar die verteld dat het Rapport of Matrix te groot was. De namen van de relatiecategorieën worden nu in de taal van de SharePoint Site getoond en niet alleen in het Engels. Matrices worden nu getoond met inspringing Visio Wanneer een Generiek schema was geopend met meerdere shapes die met hetzelfde onderwerp in Rules waren gekoppeld, en dit onderwerp in Rules werd van naam veranderd, werden niet direct alle gekoppelde shapes meeveranderd. Dit is nu opgelost. Een Processchema met meer dan 1 start shape kreeg veel extra ruimte boven de startshapes, dit is nu opgelost. Het tekstvlak van de BPMN Data Store Shape en van de BPMN Conversation Shape zijn nu buiten de shape verplaatst zodat deze beter leesbaar is. Gebruik een nieuwe shape uit het stencil om deze verbetering in de tekening te gebruiken. In sommige gevallen was het resultaat van de layout van een Hiërarchisch schema niet mooi, dit is nu verbeterd. Het is nu mogelijk om kenmerken te importeren tijdens het importeren van een Generiek schema Het is nu mogelijk om het relatiecategorie type van een relatie in een Generiek schema te wijzigen Diverse andere problemen in Visio zijn opgelost. 2. Versie Webpublicatie De indexeerfunctie van RulesPhp optimaliseert de index nu direct na het afronden van de indexering. Bij het optimaliseren wordt het aantal bestanden in de index gereduceerd en niet meer bestaande websites worden uit de index verwijderd. Een probleem met abonnementen op notities op een onderwerp in combinatie met het verwijderen van oudere websites is nu opgelost. Bij het afdrukken van het overzicht en totaaloverzicht van ingevulde formulieren op de website wordt geen afgekapte tekst meer getoond. In een bepaalde situatie importeert de XML-importfunctie de veldensets niet goed. Dit is nu opgelost. Er is een optimalisatie toegepast op de website functies WWIG, IkView en Notities waardoor het Notities scherm en de resultaten van de WWIG en IkView sneller worden getoond Visio Pagina 7 van 23

8 BPMN 2.0 Bij het in een BPMN-schema verwijderen van bepaalde shapes of het verwijderen van een selectie van shapes verscheen de melding "Onverwacht einde van bestand". Dit is nu opgelost. Wanneer een shape van het type BPMN Call Conversation wordt verwijderd uit de tekening, wordt nu ook het onderwerp in Rules verwijderd. Een vanuit Rules aangemaakt BPMN Event zag er anders uit dan een Event aangemaakt vanuit het stencil. Dit is nu opgelost. Bij een BPMN Task worden nu de User Renderings correct opgeslagen. In een BPMN Conversation-schema kunnen alleen nog unieke participants worden gemaakt. Er zijn diverse andere kleine verbeteringen aangebracht. Nadere specificering daarvan laten we in deze release notes achterwege Generiek schema Als er meerdere shapes aan eenzelfde onderwerp waren gekoppeld en de naam van het onderwerp werd gewijzigd terwijl het Generieke schema was geopend, werden niet alle shapenamen aangepast. Dit is nu opgelost Visioversies Het was niet mogelijk om met Rules 7 Visio 2010 of Visio 2013 te gebruiken, wanneer tevens Rules 8.1 was geïnstalleerd. Dit is nu opgelost Algemeen Wanneer een template met een geïmporteerde icoon werd toegepast in de database, werd de relatie naar de geïmporteerde icoon ook getoond. Dit is nu opgelost: de relatie naar de geïmporteerde icoon wordt niet meer getoond. Het wachtwoord van het MAVIMUSER login account op SQL Server is nu wijzigbaar. Het MAVIMUSER wachtwoord van het MAVIMUSER login account kan nu worden gewijzigd op SQL Server. Als het wachtwoord wordt gewijzigd kunnen de databases op de database server niet meer worden geopend door Rules versies voor Na de wijziging van het MAVIMUSER wachtwoord moet het Windows gebruikersaccount van de Mavim Rulesgebruiker lees (select) -rechten hebben op de tabel MAVIMUSER.MAVIMUSER om de Mavim Rulesdatabase te kunnen openen. Als deze rechten goed zijn ingesteld kan vanaf Rules versie die database worden geopend. Elke Windowsgebruiker die een Mavim Rulesdatabase moet kunnen openen, moet lees (select) -rechten krijgen op de tabel MAVIMUSER.MAVIMUSER. Dit leesrecht is nodig om het wachtwoord van de login van het door de database gebruikte schema uit te lezen en te gebruiken voor verdere toegang tot de Rulesdatabase MvSchemaCreator De MvSchemaCreator 8.1 kan nu ook inloggen via Windows Authenticatie. 3. Versie Pagina 8 van 23

9 3.1. SharePoint Het is nu ook mogelijk om feedback te importeren van een SharePoint site gemaakt in Duits, Frans of Nederlands. Het importeren van bijlagen op feedback is tijdelijk uitgeschakeld vanwege een probleem met een Silverlight control Webpublicatie De search index folder werd niet kleiner na het verwijderen van Rulespublicaties op de webserver en het opnieuw indexeren. Dit is nu verbeterd. 4. Versie Databasebeheer De functie Controleer (en repareer) voor Oracle databases is verbeterd Velden Velden van het type Relatie hebben een extra veldeigenschap gekregen met de naam Open Locatie. Met de open locatie kan worden aangegeven waar de boom wordt geopend als de gebruiker het veld invult. Dit werkt zowel binnen de ontwikkelomgeving als bij webformulieren op de website Batch Configuratie Vanaf versie is het mogelijk om in Rules een UNC-pad op te geven als website publicatiemap Visio Er is een nieuwe (extra) shape Detailproces toegevoegd aan de stencils van het Processchema en het Functiestroomschema. Bij het openen van een Functiestroomschema die shapes bevat met een sharing band werden de kenmerken voor de sharing band niet getoond. Dit is nu opgelost. Als een shape in een Functiestroomschema verplaatst werd met de pijltjestoetsen, werd de baan waar die shape in zat spontaan breder. Dit is nu opgelost. De pijl van een verbindingslijn verdween als de tekst van de verbindingslijn 100% transparant gemaakt werd. Dit is nu opgelost. Bij het verwijderen van inputs op een Processchema in een IDEF0-schema werden de relaties niet juist verwijderd. Dit is nu opgelost. Als een onderwerp in Rules verwijderd werd dat gelinkt was aan een baan in een Functiestroomschema, bleef de knop Opslaan uitgegrijsd in Visio, wanneer het Functiestroomschema opnieuw geopend werd. Schema s in BPMN 2.0 reageren nu beter op wijzigingen gemaakt vanuit Rules. De beste manier om BPMN 2.0 te modeleren blijft vanuit Visio Access Import Via een apart te installeren module genaamd Rules Access Import kan informatie uit een Accessdatabase worden geïmporteerd in een Rulesdatabase. Via deze module wordt importeren van informatie uit een Excelbestand ook mogelijk gemaakt. Pagina 9 van 23

10 4.6. Publicatie Er zijn nu opties beschikbaar om Schema's, Rapporten en/of Matrices als object toe te voegen aan Wordpublicaties. De wijze waarop opsommingstekens en nummering in Wordpublicaties worden opgemaakt is verbeterd. Het creëren van Wordpublicaties vraagt daardoor meer tijd. Het omschrijvingsvenster en de html-export van het omschrijvingsvenster zijn voorzien van een nieuwe versie. Dit levert verbeteringen op in de webpublicaties. Bij het rechtstreeks publiceren naar een PDF worden de shapes van Visioschema's nu correct weergegeven. Bij het gebruik van Google Chrome, Apple Safari of Mozilla Firefox werden de plustekentjes niet op de juist locatie getoond voor schema's met onderliggende schema's. Dit is nu opgelost. Wanneer er in een schema een shape verwijst naar een onderwerp met "" in de naam, werd deze niet in de boom geselecteerd bij het aanklikken van de shape. Dit is nu opgelost. Webformulieren werden niet gesynchroniseerd wanneer een bijlage met een "&" in de bestandsnaam werd toegevoegd. Dit is nu opgelost. Als de optie "Geselecteerd onderwerp en onderliggende onderwerpen" ingeschakeld was, werkte de printfunctie niet. Dit is nu opgelost Algemeen Als een datumveld vlak bij de onderkant van het scherm stond, was het onmogelijk een waarde in te vullen omdat het invoerveld buiten het scherm werd getoond. Dit is nu opgelost. Het kopiëren van de waarde van een datumveld en plakken in een ander veld gaf een foutmelding. Dit is opgelost. Tijdens het importeren van informatie uit Active Directory werd de volgorde van velden die bepaald werd door de gebruiker niet gehanteerd in Rules. Dit is opgelost Connection Manager In het connectiemanagerscherm naar een RDC document library zijn de volgende onderdelen verbeterd: - De URL van gebruikte document libraries wordt nu onthouden en is instelbaar vanuit de registry. - De kolommen aanwezig op een RDC document library in SharePoint worden getoond in het connectiemanagerscherm. - In de connectiemanager kan de gebruiker een bestaande view uit SharePoint selecteren voor de presentatie van de informatie uit de document library. - De resultaten in de connectiemanager kunnen worden gefilterd. - Vanuit het connectiemanagerscherm kunnen onderwerpen in Rules worden aangemaakt. 5. Versie SharePoint Rules importeert nu ook de bijlage van een SharePointnotitie Visio In een speciaal geval bij het bijwerken van een Functiestroomschema crashte Visio. Dit is nu opgelost. Pagina 10 van 23

11 5.3. Webpublicatie Het was niet mogelijk om vanaf een Ruleswebsite te printen als de optie Geselecteerd onderwerp en onderliggende onderwerpen gebruikt werd. Dit is nu opgelost. 6. Versie SharePoint Visioschema s gegenereerd met een niet Engelstalige versie van Visio worden nu wel correct getoond in de SharePointpublicatie 7. Versie Visio In een specifiek scenario crashte Visio 2013 bij het laden van een processchema. Dit is nu opgelost. Deze oplossing zorgt ook voor een versnelling van het laden van een schema in alle ondersteunde Visioversies Web Style Editor De boom in het voorbeeldvenster van de Web Style Editor en de daarmee gepubliceerde website werd niet getoond, dit is nu opgelost Webpublicatie Door een update in Firefox 20 worden de plustekens op een shape met een onderliggend schema niet meer op de shape getoond maar in de linker bovenhoek van de tekening. Dit is nu opgelost en de plustekens worden nu weer op de shape getoond. 8. Versie Rules voor Auteurs Bij het exporteren van onderwerpen naar een Rules voor Auteurs-document en het opnieuw importeren in de database, gingen relaties zowel in de import als in de database verloren. Dit is opgelost SharePoint Onderstaande onderwerpen zijn alleen van belang bij het gebruik van de Mavention publication module: - Tijdens de installatie van Rules wordt nu het mavimpublishercertificaat voor SharePointpublicaties geïnstalleerd. Dit hoeft niet langer handmatig te gebeuren. - Het publiceren van schema s zonder titel naar SharePoint gaf een foutmelding. Dit is opgelost. - Het was niet mogelijk om reacties op een SharePointpublicatie te publiceren, wanneer de domeinnaam niet kon worden herleid naar de FDN. Enkele andere verbeteringen zijn aangebracht bij het publiceren van schema s naar SharePoint Visio Bij het openen van een functiestroomschema dat een sharing band bevat, werden de relatiekenmerken van de elementen in de sharing band niet getoond. Dit is opgelost. Pagina 11 van 23

12 8.4. Webpublicatie Bij het bekijken van een functiestroomschema dat een sharing band bevat, liet de sharing band een + -symbool zien wanneer het figuur een subschema bevat. Dit is opgelost. 9. Versie Webpublicatie Indien u verificatie per gebruikt voor reacties, ontvangen gebruikers die zich hebben geabonneerd op een onderwerp automatisch een wanneer er een nieuwe notitie gegeven wordt op dit onderwerp. Deze laat echter niet de naam van de schrijver of de inhoud van de notitie zien. Bij het gebruik van de tabelview voor het bekijken van notities (notitiebeheer) werden de onderwerpiconen niet weergegeven Active Directory Import De velden SN en Description zijn toegevoegd aan de lijst van beschikbare velden voor import Visioschema's Het importeren van bepaalde schema s gaf niet de verwachte resultaten. Dit is verbeterd. De consistentiecontrole van schema s is herzien. In een aantal gevallen werden schema s aangemerkt als niet consistent terwijl ze dit wel waren. Dit is opgelost. De "sharing band" in een functiestroomschema wordt niet langer vet gedrukt weergegeven. Algemene verbeteringen voor de schematechniek BPMN 2.0 zijn doorgevoerd Batch Configuratie Wanneer een database niet voorzien was van versiedefinities, crashte de Batch Configuration utility bij het starten. Dit is opgelost Database Het was niet mogelijk een database die was geüpgraded van Rules 7 naar Rules 8 te gebruiken als sjabloon voor een nieuwe Rules 8 database. Dit is opgelost Rapporten Bij het aanmaken van een rapportdefinitie werden sommige van de geselecteerde instellingen niet opgeslagen bij het uitvoeren van het rapport. Bij het exporteren van een rapport naar een Excelbestand, wordt de extensie XLSX in plaats van XLS nu automatisch toegevoegd aan het geëxporteerde bestand Omschrijving Bij het formatteren van tekst in het omschrijvingsvenster tijdens het gebruik van de optie Terug naar standaardinstelling, leek het nieuwe onderwerp de omschrijving van het vorige geselecteerde onderwerp over te nemen bij het aanmaken van een nieuw onderwerp. Dit was een "refresh"-probleem dat nu is opgelost Versies Verwijderen van beveiligingsgroepen die waren geïmporteerd via MTD-bestanden van oudere versies (SIS 4.3) van Mavim SIS resulteerde in het verlies van onderwerpen van geïmporteerde versies. Dit is nu opgelost. Pagina 12 van 23

13 10. Versie Webpublicatie Wanneer het lettertype in Windows op 125% gezet was, was het niet mogelijk om te publiceren naar een Ruleswebsite. Dit is nu opgelost Versiebeheer In specifieke scenario s van het verzamelen van onderwerpen voor een versie werden de relaties naar externe bestanden niet goed meegenomen. Dit is nu opgelost. 11. Versie Publicaties Publiceren naar een online website was soms niet mogelijk omdat er een relatie aanwezig was naar een paarse versie. Dit is opgelost. De alternatieve naam van een Ruleswebsite werd niet in de boom weergegeven. Dit is opgelost. Enkele tekstuele verbeteringen in de s gestuurd vanuit de Ruleswebserver zijn doorgevoerd. Een optie is toegevoegd aan het RulesPhp-configuratiescherm om bij het commentaar ook het e- mailadres van de gebruiker te tonen in de overzichtsschermen. De omschrijving van een veld in de ontwikkelomgeving is nu zichtbaar op de website. Startpagina s gemaakt met MySite met daarin een menu werken niet altijd goed in Firefox of Chrome. Dit is verbeterd voor beide browsers. Publicaties met een "é" in de titel van een SAP-connectie worden nu wel gepubliceerd. Een geïmporteerd icoon van een onderwerp wordt nu overal op de website goed getoond. Publicaties in de Franse taal tonen nu dezelfde datum als in de ontwikkelomgeving. Franse websites toonden de "é è" karakters verkeerd. Dit is nu opgelost. Wanneer er een meertalige publicatie werd gemaakt met onderwerpen met een IDEF0 schema, werden, wanneer de optie "alle IDEF0-relaties naar externe onderwerpen als input weergeven" was ingeschakeld, de labels van de carriers niet in de juiste taal getoond. Dit is nu opgelost. Bij het gebruik van de webbrowser Firefox, waren subprocessen niet benaderbaar vanaf een shape in een schema wanneer het +-teken niet zichtbaar was. Dit probleem is opgelost Versiebeheer Tijdens aanmaken van een versie met de batch configuratie-functie, werd niet meer gevraagd wat te doen met revisie-informatie. Dit is nu opgelost: de revisie-informatie wordt niet verwijderd Gebruikers-interface Mavim Rules maakt nu gebruik van een Ribbon interface. De tabs in de Ribbon interface zijn zoveel mogelijk gelijk gehouden aan de menustructuur in eerdere versies van Rules. Geïmporteerde iconen worden nu goed in Rules opgeslagen en goed op de website getoond. Pagina 13 van 23

14 Het eigenschappenscherm van ieder willekeurig onderwerp geeft nu de laatste gebruiker die het onderwerp aangepast heeft weer (onderwerptype, icoon, onderwerpnaam of velden) Paden bewerken Het is in het scherm Paden bewerken zichtbaar naar welke bestandsverwijzingen niet meer wordt gerelateerd WebStyle Editor Bij het wisselen van positionering van knoppen van absoluut naar relatief en terug wordt de waarde voor de onderlinge afstand op de juiste manier verwerkt Matrix In sommige gevallen werd in een Wordpublicatie de matrix getoond met ruimte voor een lange kolomnaam, ook al werd deze kolomnaam niet getoond. Dit is nu opgelost System Requirements Microsoft Interner Explorer Vanaf Mavim Rules versie 8.0 wordt Microsoft Internet Explorer versie 6.0 officieel niet meer ondersteund door Mavim Rules. Deze versie van Microsoft Internet Explorer kan nog wel gebruikt worden om Mavim Ruleswebsites te maken, maar Mavim zal geen supportvragen meer beantwoorden die betrekking hebben op deze Internet Explorerversies. Er wordt ook geen Rules testwerk meer op deze versie verricht Microsoft Word Vanaf versie 8.0 ondersteunt Rules de volgende versies van Microsoft Word officieel niet meer: - Microsoft Word Microsoft Word XP (2002) Deze versies van Microsoft Word kunnen nog wel gebruikt worden om Mavim Rules Wordpublicaties te maken, maar Mavim zal geen supportvragen meer beantwoorden die betrekking hebben op deze Wordversies. Er wordt ook geen Rules testwerk meer op deze versies verricht Oracle Vanaf Mavim Rules versie wordt Oracle versie 8i niet meer ondersteund Performance Het ophalen van relaties uit een SQL- of Oracle-database gebeurt nu sneller. In sommige gevallen was het uitklappen van een onderwerp langzamer dan verwacht, dit is verbeterd Velden Bij het publiceren van velden met de instelling "verplicht" in combinatie met een gevulde standaard waarde, hoeft niet meer de standaard waarde van het veld te worden bevestigd. De standaard waarde van het veld wordt geaccepteerd Omschrijvingsvenster In sommige gevallen werd bij het verwijderen van een hyperlink meer tekst verwijderd dan alleen de hyperlink. Dit is opgelost. Pagina 14 van 23

15 Visio Ondersteuning voor BPMN 2.0 is toegevoegd aan Rules. BPMN-schema's die gemaakt zijn in voorgaande versies gebaseerd op Generieke schema's worden niet geconverteerd naar het nieuwe BPMN 2.0-formaat. Het is echter wel mogelijk deze aan te passen. Het is ook niet mogelijk om nieuwe BPMN-schema's te maken die gebaseerd zijn op een Generiek schema. Het dropdown-menu voor alternatieve shapes (Custom stencil) is vergroot, zodat meer shapes weergegeven kunnen worden. In een functiestroomschema is het nu mogelijk om alle relatiekenmerken te verbergen of te tonen. Het uitlijnen van externe onderwerpen is nu verbeterd. Het verlengen van de banen in een functiestroomschema wordt niet meer gecorrigeerd met de layoutfunctie Import Tijdens het updaten van een import uit de Active Directory of de SQL-server, werden wijzigingen in de sorteervolgorde van eerder geïmporteerde onderwerpen overschreven. Dit is nu opgelost Rapporten Er is een extra filterlaag toegevoegd in de rapportdefinitie, die het mogelijk maakt te filteren op "relaties van relaties". Het is nu mogelijk om te filteren op onderwerpen die geen kenmerken hebben. 12. Versie NET Framework 4.5 Belangrijk bericht voor gebruikers van Mavim Rules 7.2: Microsoft.NET Framework 4.5 in combinatie met Mavim Rules 7.2 kan leiden tot gegevensverlies. Op donderdag 2 augustus 2012 heeft Microsoft.NET Framework 4.5 uitgebracht. Dit.NET Framework wordt standaard meegeleverd op Windows 8 en Windows Server 2012 en kan ook geïnstalleerd worden op Windows Vista SP2, Windows 7, Windows Server 2008 (SP2 en R2). Wat is het probleem? De installatie van Microsoft.NET Framework 4.5 in een omgeving met een versie van Mavim Rules 7.2 ( , , , of ) kan leiden tot gegevensverlies in de Rulesdatabase. Het gegevensverlies doet zich voor wanneer er een omschrijving wordt gewijzigd en opgeslagen. De omschrijving zal bij de eerstvolgende opening leeg worden weergegeven. Dit is niet meer te herstellen. Het probleem met het opslaan van wijzigingen doet zich ook voor bij Visioschema s en interne bestanden. Welke versie heb ik? Welke versie van Mavim Rules u gebruikt kunt u vinden door in Mavim Rules te klikken op Help en vervolgens op Info Mavim Rules. Alleen de Mavim Rules 7.2 ( , , , of ) versies hebben dit probleem. Alle andere versies van Mavim Rules werken probleemloos naast.net Framework 4.5. Wat kan ik doen? Pagina 15 van 23

16 Wij raden alle gebruikers van Mavim Rules 7 aan om de laatste versie van Mavim Rules 7.2 te installeren. Wellicht wilt u uw ICT-afdeling op de hoogte stellen, u kunt deze dan aan hen doorsturen. De laatste versie van Mavim Rules 7.2 is hier te downloaden. Voor aanvullende vragen betreffende Mavim Rules kunt u terecht bij de helpdesk van Mavim. Deze kunt u bereiken via of naar helpdesk. Onze excuses voor het ongemak. Met vriendelijke groet, Mavim B.V Website: alternatieve naam Bij het publiceren van een Ruleswebsite met gebruik van een alternatieve naam, werd de alternatieve naam niet getoond in de website. Dit is nu opgelost. 13. Versie Velden Tijdens het importeren of bijwerken van informatie uit een Active Directory- of SQL-import werden veldensets of de waardes van de velden in die veldensets verwijderd. Dit is niet meer het geval Website Onderwerpen die in de onderwerpnaam een apostrof bevatten, werden weergegeven in de boom op een Ruleswebsite met een backslash naast de apostrof. Dit is nu opgelost. 14. Versie Publiceren naar SharePoint Bij het publiceren naar SharePoint worden MindManager Maps niet meegenomen. Ondersteuning voor MindManager Maps is gepland voor een toekomstige versie Website Bij het abonneren op een onderwerp is het nu mogelijk om het abonnement te laten gelden voor alle gepubliceerde versies van een Ruleswebsite Rapporten Bij het genereren van een rapport van ingevulde webformulieren, werden veldensets meerdere keren getoond. Dit is nu opgelost. Het is nu mogelijk om het aanmaken van rapporten te automatiseren in een batch operatie. 15. Versie IDEF0 Schema Door aanpassingen in de IDEF0-functionaliteit is het mogelijk dat sommige IDEF0-schema's als inconsistent worden beschouwd. Dit is eenvoudig op te lossen door deze schema's te openen in Visio en op te slaan. Pagina 16 van 23

Probleem met Object-Zoekvelden in combinatie met Gedeactiveerde Records opgelost: eerste keer zoeken toonde ook de gedeactiveerde regels.

Probleem met Object-Zoekvelden in combinatie met Gedeactiveerde Records opgelost: eerste keer zoeken toonde ook de gedeactiveerde regels. Release 7.8.3.2313 (6/10/2010) Nieuw WORD sjablonen filtermogelijkheid: Nu is het ook mogelijk om criteria aan de WORD en MAIL Sjablonen mee te geven, zodat deze alleen maar getoond worden als deze écht

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Document Management Server Gebruikers handleiding

Document Management Server Gebruikers handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Document Management Server Gebruikers handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING...4 1.1 Cliënt specificaties...4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE...5 2.1 Inloggen...5 2.2 Taal

Nadere informatie

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 4 1.1 Cliënt specificaties... 4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE... 5 2.1 Inloggen... 6 3 GEBRUIKERS...

Nadere informatie

Handleiding TestMonitor

Handleiding TestMonitor Handleiding TestMonitor Versie 4.3.2 Handleiding TestMonitor 4.3.2 1.0 13 02 2015 TK/FK/HK 1 van 59 Inhoud 1. Welkom 1.1 Doelgroep 1.2 Indeling 2. Systeemeisen 3. Opstarten 4. Gebruik 4.1 Applicatiemenu

Nadere informatie

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013 Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Colofon Copyright Syslogic 2013 Hoewel de in de handleiding vermelde gegevens met de grootst mogelijke nauwkeurigheid zijn

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Hardware: De volgende hardware specificaties zijn vereist als u met SnelStart 12 wilt werken:

Hardware: De volgende hardware specificaties zijn vereist als u met SnelStart 12 wilt werken: Release notes 12.5.2 Systeemeisen Hardware: De volgende hardware specificaties zijn vereist als u met SnelStart 12 wilt werken: Resolutie / videokaart: Minimaal 1366 x 768. Aanbevolen: 1600 x 900 met 100%

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen...

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen... Handleiding: Centix Office versie 4.0.10 Publicatiedatum: 10 november 2009 Pagina 1 van 228 pagina s. Inhoudsopgave Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1 Database... 1 Backup & Restore

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Installatiehandleiding Ontwikkelomgeving Mavim SIS 5.3

Installatiehandleiding Ontwikkelomgeving Mavim SIS 5.3 Installatiehandleiding Ontwikkelomgeving Mavim SIS 5.3 Inhoudsopgave 1. Installatiehandleiding Ontwikkelomgeving Mavim SIS 5.3... 3 1.1. Over deze handleiding... 3 1.2. Systeem- en configuratievereisten...

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club Gebruikershandleiding Sportlink Club Uitgave 2 Gebruikershandleiding Sportlink Club Sportlink, Meer Tijd voor Sport Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Sportlink Club... 5 1.1.1 Installatie Java voor Windows..

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Hal. Schermlezer met Braille Ondersteuning. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Versie 11.0

Hal. Schermlezer met Braille Ondersteuning. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Versie 11.0 Hal Schermlezer met Braille Ondersteuning Versie 11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Publicatie Datum: 19 June 2009 Auteursrecht 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West

Nadere informatie

Parallels Plesk Panel. Gebruikershandleiding Parallels Web Presence Builder 10.4

Parallels Plesk Panel. Gebruikershandleiding Parallels Web Presence Builder 10.4 Parallels Plesk Panel Gebruikershandleiding Parallels Web Presence Builder 10.4 Inhoud Voorwoord 3 Typografische Conventies... 3 Reacties... 4 Inleiding 5 Kennis maken met de Builder-editor 6 Een website

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.2 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

Handleiding Content Management Systeem Umbraco. Versie 1.2

Handleiding Content Management Systeem Umbraco. Versie 1.2 Handleiding Content Management Systeem Umbraco Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Umbraco tour... 3 1.1 Inloggen in het Umbraco systeem... 3 1.2 De indeling van Umbraco... 3 2. Inhoud van uw website... 5 2.1

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM

H A N D L E I D I N G CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM H A N D L E I D I N G CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM Inhoudsopgave Introductie en inloggen 3 Overzicht van de basisfuncties 5 Voor content-editors 7 Maken en bewerken inhoud 8 Werken met afbeeldingen en documenten

Nadere informatie

Release Notes Logicworks CRM 7.5

Release Notes Logicworks CRM 7.5 Release Notes Logicworks CRM 7.5 5 februari 2015 Dit document beschrijft de inhoud van de hotfixes, welke zijn uitgeleverd als aanvulling op Logicworks CRM 7.5. Hotfix 7.5.1 (06-07-2012) - Samenvoegveld

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.0 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Scholingsboulevard Handleiding TYPO3

Inhoudsopgave. Scholingsboulevard Handleiding TYPO3 Inhoudsopgave Over TYPO3...4 Specifieke voordelen TYPO3:...4 Redacteur / Beheerder / Ontwikkelaar...5 De backend van Typo3...7 Het inloggen...7 Het beginscherm...7 De boomstructuur...9 Iconen van Typo3...11

Nadere informatie

Hal Schermlezer Versie 9.0

Hal Schermlezer Versie 9.0 Hal Schermlezer Versie 9.0 voor Microsoft Windows Besturingssystemen Auteursrecht 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0) 1905

Nadere informatie

Portal Handleiding voor de klant 4.8

Portal Handleiding voor de klant 4.8 o Portal Handleiding voor de klant 4.8 Deze MobiDM handleiding bekijkt de mogelijkheden voor de klant binnen de MobiDM Portal. Version: x.x MOBIDM Klant Handleiding Pagina 1 Index Introductie Help- bestanden

Nadere informatie