Duurzaamb o u w e n t o e p a s s i n g e n m e t a a n d a c h t v o o r m e n s e n milieu

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaamb o u w e n t o e p a s s i n g e n m e t a a n d a c h t v o o r m e n s e n milieu"

Transcriptie

1 t o e p a s s i n g e n m e t a a n d a c h t v o o r m e n s e n milieu HET DRAAIT OM ENERGIE Jaargang 10, november 2007 We doen het helemaal fout. We geloven in dingen die niet bestaan. U denkt: Sinterklaas, God misschien, de wereld vergaat, of Nederland wint het WK voetbal, maar ik heb het over iets veel allerdaagser. De overheid, en bijna iedereen met haar, praat nog steeds over energiebesparing en energie-efficiency... Hebben ze op de middelbare school dan helemaal niet opgelet? Ik zeg wet van behoud van energie ; wat gaat er dan door me heen? Deze Eerste Wet van de Thermodynamica (met hoofdletters, ja) stelt dat energie-efficiency niet bestaat! Als de regering tot doel heeft om in tien jaar tijd 20% energie te besparen, geef ik u op een briefje dat ze jammerlijk zal falen. Het is namelijk fysisch onmogelijk! Echter, zegt entropie u nog wat? Processen ontwikkelen zich volgens Tweede Wet van de Thermodynamica naar toenemende entropie. Dus: energie blijft gelijk maar entropie neemt toe. Dan moet er wel iets afnemen... Tja, en dat is nou exergie, met een X dus. Er bestaan vele definities van exergie, maar laat ik het beschrijven als het kwaliteitsdeel van energie, het deel waarmee je arbeid kunt verrichten. Entropie is afvalenergie; daar kun je niets mee. Schrijver Tommy Wieringa heeft dit door. In Joe Speedboot (lees dat boek!) doceert de gelijknamige hoofdpersoon aan Fransje de armdrukker: Warmte is de laagste vorm van energie (...) Iemand die zweet zet beweging om in warmte, net als een kachel dat doet met brandstof. En warmte is verlies. Vervolgens laat Joe zijn afkeer merken van het menselijke verlangen naar die laagwaardige warmte. Wieringa schrijft het niet, maar Joe houdt van energie met een hoge exergetische waarde... De kachel is inderdaad een goed voorbeeld van hoe het misgaat. We verbranden aardgas, onze hoogwaardigste vorm van fossiele energie, en gebruiken de vlam van twaalfhonderd graden om onze gebouwen op twintig graden te brengen. Het energetisch rendement van een HR-ketel mag dan 95% zijn, rekenend met het temperatuurverlies ligt het exergetisch rendement rond de 10%. Het beetje aardgas dat we nog hebben kan veel hoogwaardiger worden gebruikt, in zware industrie bijvoorbeeld. En voor onze huisverwarming volstaat de restwarmte uit industrie, kassen of kantoren, die we nu niet-aflatend uitstoten in lucht, water en bodem. CO 2 zorgt voor een deken om de aarde, maar wat te denken van de afvalwarmte die ertegenaan blijft hangen? Kortom, we moeten allemaal low-ex doen. U denkt: een depressieve oude vlam, een botte bijl misschien, of een belabberde X-factor, maar ik bedoel het nieuwe energiedieet. Lage-temperatuurverwarming, hoge-temperatuurkoeling, maar ook de overgang van parallel- naar serieschakeling: niet elke functie krijgt fossiele input, maar vormt een onderdeel in een warmtecascade. Dat vergt nogal een omschakeling in energiesysteem en ruimte. Laten we alvast beginnen met de correcte terminologie. Spread the X-word! Andy van den Dobbelsteen Wat is exergie? Sabine Jansen, pagina 4 Stadsverwarming Bram Entrop & Jos Brouwers, pagina 6 Low-exergy Delfzijl Anne-Lorène Vernay, pagina 8 Minewater project Elianne Demollin, pagina 10 Energie-autarkische regio s Sven Stremke, pagina 12 ReEnergize South Limburg Sven Stremke, pagina 14 The 11 th hour Andy van den Dobbelsteen, pagina 16 Wereldkans Andy van den Dobbelsteen, pagina 18 4 nummer

2 Energie-autarkische regio s procesdenken ontmoet ruimtelijke verbeelding Sven Stremke Wat zijn de ruimtelijke kansen om energie-efficiëntie te verbeteren en tegelijkertijd vernieuwbare technologieën te implementeren op een grote schaal? Natuurlijke systemen bieden een aantal veelbelovende concepten die te maken hebben met afnemende bronnen en toenemende strijd om energie.wanneer deze ecologische kennis architectonische verbeelding ontmoet, ontstaan nieuwe kansen. De landschappelijke benadering biedt strategieën en principes voor het ontwerp van duurzame energielandschappen, een evolutie naar autarkische regio s die in hun eigen energiebehoeften voorzien zonder biodiversiteit, voedselproductie of esthetische landschapsbeleving aan te tasten. Dit artikel is gekoppeld aan het volgende. Nederlandse olie-import: belangrijkste import landen [CBS, 2005] Rusland 28% Saudi-Arabië 20% Noorwegen 11% Groot-Britannië 7,5% Nigeria 3% Algerije 5% Iran 4% Venezuela 1,5% Libië 1% Gabon 1% Egypte 1% Call for action Ontwerpers, architecten en planners moeten de vergaande veranderingen in verband met uitputting van grondstoffen onder ogen zien en daarop beginnen te anticiperen. Wat als we actie ondernemen en actief deelnemen in de transitie van een maatschappij die loopt op fossiele energie naar een duurzamer maatschappij? Tegenwoordig importeert Nederland meer dan 60% van zijn energie. Meer dan 95% van de totale energievoorziening is gebaseerd op fossiele bronnen waarmee grote hoeveelheden broeikasgassen worden uitgestoot [CBS, 2003]. Deze situatie is niet duurzaam, noch economisch, noch ecologisch. Blijkbaar wordt energie ingevoerd om de toenemende vraag op te vangen. Echter, deze invoer van energie vergroot de afhankelijkheid van buitenlandse economieën (zie de tabel). Bovendien heeft een wijde reeks van wetenschappelijke studies een significante correlatie aangetoond tussen excessieve verbranding van fossiele brandstoffen en opwarming van de aarde, dat tot verandering van klimaat en neerslagpatronen en tot een stijgende zeespiegel leidt. Energietransitie en ruimtelijk ontwerp We zullen dus verscheidene problemen tegenkomen in de 21 e eeuw, en terwijl wetenschappers nog steeds de mate van zeespiegelstijging betwisten, wordt een andere uitdaging volkomen helder. Kooldioxide-emissies moeten worden geminimaliseerd en resterende voorraden fossiele energie zo lang mogelijk behouden. De benodigde paradigmaverschuiving van een economie op fossiele brandstoffen naar een maatschappij gebaseerd op duurzame energie vereist slimme oplossingen en verantwoorde beslissingen, vooral door professionals die bezig zijn met de gebouwde en omgebouwde omgeving. Duurzaam denken moet een verplichte factor worden bij het ontwerp van de menselijke omgeving. Daardoor kunnen ruimtelijke ontwerpdisciplines relevant blijven en hun verantwoordelijkheid nemen voor plaatsen elders, evenals voor toekomstige generaties. Aangezien energieopwekking, -omzetting, -opslag en gebruik beïnvloed wordt door en zich manifesteert in de omgeving, kan energiebewust ontwerpen de transitie naar meer zelfvoorzienende en opbloeiende systemen faciliteren. Energie als grondgebruik dat in landschappen wordt weerspiegeld Hoewel we bewust zijn van de spanning die onze leefstijl zet op het milieu, is de mens pas recent begonnen om het buitensporige gebruik van fossiele brandstoffen te heroverwegen. De voortgaande exploitatie van niet-vernieuwbare energiebronnen resulteert in een kostenoverdracht naar het milieu (de vorming van entropie) en naar toekomstige generaties (grondstofschaarste). Bovendien weerhield de relatief eenvoudige toegang tot goedkope fossiele brandstoffen gedurende de afgelopen twee eeuwen reeds aanwezige vernieuwbare technologieën; we hebben allemaal al wel eens het windmolenlandschap van Kinderdijk of de Zaanse Schans bezocht. Industrialisatie (en moderniteit) veroorzaakte een anthropogene grootschalige transformatie van wat tot dan min of meer natuurlijke of zelfvoorzienende landschappen waren. De meeste van de tegenwoordige landschappen in Nederland kunnen worden afgebeeld als fossiele of geïndustrialiseerde landschappen met een hoge energie-invoer en hoge entropie-uitvoer voor voedsel- en vezelproductie, infrastructuur, woningbouw, landschapsonderhoud en -herstel. Er is een neiging om naar onze omgeving te verwijzen als culturele of recreatielandschappen, maar de meeste huidige landschappen zijn simpelweg (niet-duurzame) energielandschappen. Men kan niet alleen sporen vinden van grondstofwinning (bijvoorbeeld veenlandschappen), maar vooral, en veel zichtbaarder, sporen van excessief energiegebruik: massieve snelwegen, hoogspanningsleidingen en grootschalige monoculturen, om slechts een paar overal aanwezige elementen van industriële landschappen te noemen. Ik wil voorstellen om een kritische blik te werpen op het landschap waar we vandaag in leven voordat we gaan onderhandelen over de ene of andere maatregel voor energietransitie en de consequenties die daaraan verbonden zijn. Discussiëren over een duurzame energietransitie is, bovenal, het in evenwicht brengen van energielevering met ander grondgebruik, zoals de voedselproductie, afvalbehandeling, behoud van biodiversiteit en huisvesting. Dipl.Ing. S. (Sven) Stremke M.A. is landschapsarchitect en onderzoeker bij de leerstoel Landschapsarchitectuur van Wageningen University and Research. Hij is promovendus in het EOS-onderzoeksproject Synergie van Regionale Planning en Exergie (SREX). 12

3 Links: (Niet-duurzaam) energiebronlandschap: open kolenmijn bij Keulen, Duitsland [Claire Oude Aarninkhof, WUR] Rechts: (Niet-duurzaam) energieafvoerlandschap: zicht op Heerlen vanaf de N281 [Pieter Foré, WUR] Energie als eerste vereiste voor evolutie Aan het begin van de 21 e eeuw zijn we nu in de gelukkige positie dat we niet alleen leren over ecologische Het onderzoeken van de overeenkomsten tussen menselijke energiesystemen en ecologische systemen systemen, maar ook van natuurlijke processen en de vertegenwoordigt vooral een fundamentele studie van ruimtelijke organisatie van ecosystemen om zich aan menselijke ecologische systemen. Het is belangrijk om te passen aan de gebouwde omgeving. In de stad het feit te benadrukken dat ecologie één van de meest Kalundborg bijvoorbeeld zijn bestaande complexe relevante natuurlijke wetenschappen is voor het pad naar materiaalcycli en energiecascadering uitgebreid bestudeerd. De zeer efficiënte en duurzame energiestromen een duurzamer economie. Alleen als we de complexiteit van menselijke ecosystemen, onze gebouwde omgeving, en materiaalkringlopen van de stad hebben zich, deels kunnen ontwarren, kunnen we natuurlijke strategieën door toeval, over meer dan twintig jaar tijd ontwikkeld toepassen die met grondstofschaarste te maken hebben, en men kan betwisten in welke mate ecologische kennis levenscondities veranderen en spanning verhogen. heeft bijgedragen aan hun ontwikkeling. Vandaar dat een Ecologie is niet alleen relevant omdat het een wetenschap is die met het milieu, energie en grondstoffen te en natuurlijke systemen kan worden onderscheiden. Het aantal overeenkomsten tussen dit menselijke ecosysteem maken heeft, maar ook vanwege de integrerende en succesvolle bestaan van wat in plaatsen als Kalundborg regenererende aanpak, weerspiegeld in systeemdenken industriële ecologie is gaan heten staat ons en procesordening. Door een langetermijnevolutie toe om optimistisch te blijven en om heeft de natuur zeer efficiënte processen ontworpen die ecologische concepten verder te energiestromen en materiaalcycli integreren (bijvoorbeeld fotosynthese). Aangezien ecologische systemen de menselijke gebouwde ontwikkelen voor toepassing in zelforganiserende en intelligente systemen zijn, kunnen omgeving. juist de processen die plaatsvinden in een ecosysteem een startpunt bieden, danwel een blauwdruk voor een duurzamere menselijke omgeving. Landschapsbenadering van energietransitie Sinds het ontwaken van de twintigste eeuw hebben ecologen natuurlijke concepten gedefinieerd op basis van hun langertermijnonderzoeken. Ze hebben een grote massa aan wetenschappelijke kennis gegenereerd, een uitgebreide lijst van ecologische concepten die de relatie tussen organismen (of populaties) met hun omgeving beschrijven. Hypotheses (I) Klimaatverandering en uitputting van fossiele energiebronnen vereisen een nieuw paradigma dat bestaande ruimtelijke ontwerpprincipes zal vervangen. (II) De landschapsbenadering koppelt procesdenken aan ruimtelijke verbeelding en kan daarmee bijdragen aan de nodige duurzame energietransitie. Landschapsbenadering om bodemverontreiniging te verminderen in het Fresh Kills reservaat, Staten Island, New York [James Corner, Field Operations] Verticale lagen van processen in het landschap [Martijn Slob, WUR] De website van SREX, over synergie tussen ruimtelijke planning en duurzame energietransitie op de regionale schaal: 13

4 Re-Energize South Limburg landschapsbenadering van energietransitie Sven Stremke Case studies en literatuuronderzoek hebben aangetoond dat ecologische concepten zoals bioritme en wederkerigheid succesvol zijn toegepast in ruimtelijke planning. Tijddelen, functielagen en het realiseren van recyclingsystemen zijn slechts enkele voorbeelden met directe of indirecte consequenties voor de ruimtelijke compositie van de gebouwde omgeving. Als een eerste stap hebben we een aantal relevante ecologische concepten toegepast in een case study ontwerp van de regio Zuid-Limburg. In samenwerking met een groep masterstudenten van het programma Landschapsarchitectuur aan de Universiteit van Wageningen hebben we paden weergegeven naar een energietransitie in het zuiden van Nederland. Onderzoeksvragen van het regionale atelier Zuid- Limburg Hoe kunnen we bestaande energiestromen en materiaalkringlopen optimaliseren? In welke mate kunnen we duurzame energie opwekken in de region? Hoe zal een duurzame energietransitie het landschap beïnvloeden? Duurzame energielandschappen Er kunnen twee verschillende concepten worden onderscheiden in de discussie over energietransitie. Ten eerste, alle soorten van energie gebaseerd op vernieuwbare bronnen werden besproken in de wetenschappelijke gemeenschap en het bredere publiek. Alleen met het groeiende bewustzijn van een sociaal eerlijk, milieuvriendelijke en economisch haalbare toekomst is de aandacht verschoven naar duurzame energiebronnen. Dit valt voornamelijk te wijten aan het feit dat sommige vernieuwbare technologieën, hoewel ze broeikasgassen verminderen, het milieu en ook mensen schaden. Men kan de Three Gorges Dam noemen, een massief waterreservoir in China waarvan de bouw hele steden met miljoenen inwoners heeft doen verplaatsen. Lerend van het verleden moeten we niet alleen streven naar een maximalisatie van de energieopbrengst, maar ook proberen om het evenwicht te bewaren tussen energieopwekking en andere milieufuncties, zoals voedselproductie, recreatie en behoud van biodiversiteit. Dit is wat wordt bedoeld met duurzame energielandschappen. We zijn overtuigd dat een grote hoeveelheid energie kan worden opgewekt op vernieuwbare wijze zonder daarmee ander grondgebruik, biodiversiteit of landschapsbeleving aan te tasten. Volgens ecologische theorieën wordt de capaciteit van duurzame energieoogst beïnvloed door de geografische ligging, het klimaat en de geologie, en daardoor beperkt. Deze kennis onderstreept alleen de dringende behoefte van toenemende energie-efficiëntie terwijl we steeds meer concurreren met andere landen voor de resterende niet-vernieuwbare bronnen op aarde. De nieuwe generatie duurzame energielandschappen produceert en slaat energie niet alleen op maar verbetert ook de energie-efficiëntie door geavanceerde technologische en ecologische middelen. Materiaalkringlopen, energiecascadering en tweede-generatie biomassaproduction zijn voorbeelden van de vele waardevolle benaderingen die worden onderzocht op hun ruimtelijke consequenties. Het ontwerpen van duurzame energielandschappen is om een omgeving te verbeelden die energie opwekt, opslaat, cascadeert en bespaart door middel van geavanceerde ruimtelijke planning en verbeterd landgebruik zonder andere cruciale functies en diensten te belemmeren. Landschapsstrategie: wederzijdse relatie tussen boeren en de stad, waarbij energie wordt verkregen uit vergisting van mest en reststoffen van nabije landbouw [Kees Neven, WUR] Landschapsstrategieën voor Zuid-Limburg Zuid Limburg heeft als regio een sterke historie als energieleverancier van de rest van Nederland. Echter, met het sluiten van de kolenmijnen in de vroege jaren zestig verloor de regio niet alleen duizenden banen maar werd hij ook afhankelijk van energie-import vanuit Noord-Nederland en het buitenland. Op dit moment komt ongeveer 98% (!) van de energie van buiten de regio. In januari 2007 nodigden we een groep van internationale masterstudenten uit om met ons een duurzamere toekomst voor deze unieke regio in het zuiden van het land te verbeelden. Onze drijfveren waren de uitputting van fossiele energiebronnen, waarmee CO 2 -emissie wordt vergroot, evenals de al genoemde afhankelijkheid van energie-import en het economische tekort van de regio. Onze opdracht was om duurzame energielandschappen te ontwerpen die de regionale zelfvoorziening van Zuid-Limburg zouden vergroten. Het werkveld omvatte verscheidene te onderzoeken energiegerelateerde aspecten, zoals energiebesparing, assimilatie, opslag, transport, verbruik en hergebruik van energie, evenals de verkenning van toegevoegde waarden van een duurzame energietransitie. Gedurende een periode van vier maanden bezochten de deelnemers het gebied, hielden interviews en ontmoetten een groot aantal vertegenwoordigers van regionale initiatieven zoals het Minewater Project in Heerlen, de Interessegemeenschap Kleine Landschapselementen en het Regional Centre of Expertise (RCE). Vooral gesprekken met de boeren en middelgrote ondernemingen zoals de Gulpener Brouwerij hielpen om de relevante ontwikkelingen en zorgen van de inwoners te begrijpen. Tijdens het ontwerpproces werd de groep in drie kleine werkeenheden verdeeld Dipl.Ing. S. (Sven) Stremke M.A. is landschapsarchitect en onderzoeker bij de leerstoel Landschapsarchitectuur van Wageningen University and Research. Samen met universitair docent ir. Rudi van Etteger en prof.dr. Jusuck Koh, begeleidde hij het masteratelier over duurzame energielandschappen in South Limburg. 14

5 die de Maasvallei, het Heuvelland en Parkstad dieper onderzochten. Deze drie subregionale gebieden hebben allemaal unieke kwaliteiten en verschillende aanpakken werden dan ook voorgesteld. Alle strategieën zijn toegepast en getest, gevisualiseerd en gepresenteerd aan het publiek. Gebaseerd op uitgebreide locatieanalyse, interviews, ontwerpwerk en openbare debatten hebben we vervolgens een aantal voorschrijvende ontwerpstrategieën geformuleerd die kunnen helpen bij het ontwerp van energievoorzienende regio s. De meeste van deze landschapstrategieën zijn geworteld in de ruggegraat van onderwijs in landschapsarchitectuur, het begrip en de waardering van het landschap dat uit bebouwde en niet-bebouwde gebieden bestaat. Echter, ze representeren krachtige ideeën en wetenschappelijke redenering om ruimtelijk ontwerpers, architecten en planners te inspireren. Ontwerprichtlijnen: tijdelijke aspecten van korte-cyclus energiegewassen en plaatsing van een biomassakrachtcentrale in relatie met biomassaplantages, infrastructuur en woningen [Claire Oude Aarninkhof, Matijn Slob and Maria Galon, WUR] Selectie van landschapsstrategieën voor duurzame energietransitie Herverbinding van bronen afvoergebieden Integreren van de ruimtelijk-temporele benadering Promoten van compactheid en verdichting Rekening houden met optimale niveaus van meervoudige functies Vergroten van (grootschalige) procesefficiënties Landschapsbenadering van energietransitie Het ontwikkelen van een integrale en regeneratieve benadering van (landschaps)ontwerp die zowel stedelijke en landelijke gebieden bevat is één van de onderzoeksdoelen van het programma Landschapsarchitectuur aan de universiteit van Wageningen. Het is belangrijk om te benadrukken dat het accent niet alleen ligt op duurzame energietransitie; ons werk behelst ook andere essentiële uitdagingen, zoals de beperking van mondiale opwarming en het onderhoud van culturele landschappen. De opkomende landschapsbenadering is één manier om te leren van onze omgeving, een wetenschappelijke methode. De landschapsbenadering beschrijft het hele landschap as overlappende stukken, elk met talloze onontbeerlijke natuurlijke processen. Het herkent de groeiende invloed van de mens op natuurlijke ecosystemen en onze verantwoordelijkheid voor andere soorten. Per definitie integreert de landschapsbenadering ruimtelijk denken (bijvoorbeeld de locatie) met de kennis van ecologische processen (bijvoorbeeld de energiestroom). Het staat ons toe om bestaande ecologische concepten en theorieën door te vertalen in voorschrijvende landschapsstrategieën en ontwerprichtlijnen. Met dit artikel hoop ik de ruimtelijk ontwerper, architect en planner te hebben gewezen op de vele kansen die ontstaan als ecologische kennis ruimtelijk voorstellingsvermogen raakt. Precies deze symbiose tussen het begrip van natuurlijke processen en creatieve ruimtelijke denkwijzen vormt de basis voor de landschapsbenadering die oplossingen verbeeldt van een duurzamer toekomst.. Strategisch plan voor het Maasvallei energielandschap in 2030 [Claire Oude Aarninkhof, Matijn Slob and Maria Galon, WUR] Voor meer informatie over het case study ontwerp voor de regio Zuid-Limburg kunt u contact opnemen met de auteur voor een exemplaar van de projectpublicatie ReEnergize South Limburg Designing Sustainable Energy Landscapes : sven. Alle illustraties zijn gemaakt door de deelnemers aan het masteratelier en vormen deel van het boekwerk ReEnergize South Limburg. 15

Energie en ruimtelijke planning, een spannende combinatie

Energie en ruimtelijke planning, een spannende combinatie Energie en ruimtelijke planning, een spannende combinatie EOS LT 03029, werkpakket 4 Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen in opdracht van Agentschap NL (nu Rijksdienst voor

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET. ambitiedocument

PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET. ambitiedocument PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET ambitiedocument II ILLUSTRATIE OMSLAG: ROEL MEERTENS Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 1. Energietransitie als regionale opgave 4 1.1 Motivatie 1.2 Identiteit

Nadere informatie

ENERGIE EN RUIMTELIJKE PLANNING, EEN SPANNENDE COMBINATIE

ENERGIE EN RUIMTELIJKE PLANNING, EEN SPANNENDE COMBINATIE ENERGIE EN RUIMTELIJKE PLANNING, EEN SPANNENDE COMBINATIE Over integrale ruimtelijke conceptvorming op een regionale schaal met exergie als basis Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan

Nadere informatie

SPECIAAL DOSSIER NOVEMBER 2014. Clusterinitiatief: Duurzame havens

SPECIAAL DOSSIER NOVEMBER 2014. Clusterinitiatief: Duurzame havens SPECIAAL DOSSIER NOVEMBER 2014 Clusterinitiatief: Duurzame havens VOORWOORD 03 VOORWOORD 04 HOOFDSTUK 1: Inleiding Voor u ligt het rapport van het clusterproject Sustainable Ports (Duurzame havens). De

Nadere informatie

Uitbreiding van het aantal Duurzame- Energiegemeenschappen

Uitbreiding van het aantal Duurzame- Energiegemeenschappen Uitbreiding van het aantal Duurzame- Energiegemeenschappen Blauwdruk voor een DEG-strategie met steun van Deze strategieblauwdruk is bedoeld als praktische handleiding voor iedereen aan wie de ontwikkeling

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad

Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad Slim met energie en water Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad VISIEDOCUMENT Slim met energie en water DUURZAAM LEEUWARDEN, DE STERKE STAD Visiedocument Oktober 2010 De duurzame ambitie van Leeuwarden

Nadere informatie

Ruimte voor duurzame energie in 2050

Ruimte voor duurzame energie in 2050 Making Projects p.4 11 Herbestemmen als gebieds opgave In een nieuwe, rijksbrede strategie voor rijksvastgoed streeft het rijk naar een beter financieel én maatschappelijk rendement op haar vastgoed. Tegelijk

Nadere informatie

laatste gaat mijn dank uit naar de bij het onderzoek betrokken gemeenten. Zonder hun medewerking zou mijn onderzoek nooit een succes zijn geworden..

laatste gaat mijn dank uit naar de bij het onderzoek betrokken gemeenten. Zonder hun medewerking zou mijn onderzoek nooit een succes zijn geworden.. Voorwoord Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de betrokkenheid van burgerlijke gemeenten bij internationaal klimaatbeleid. Het is uitgevoerd als afstudeeropdracht in het kader van mijn

Nadere informatie

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C. cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C. cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling De visiegroep radle to radle Pieter Boone, supervisor ruimtelijke

Nadere informatie

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken Prof. dr. W. Sinke 24 mei 2011 Zonne-energie en vrede Wanneer je kijkt naar zonne-energie en de link met vrede, dan kun je een aantal verbanden leggen. Ik

Nadere informatie

Wonen Themarapport. Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011. Thematrekkers: Wim Kleingeld; Susanne IJsenbrandt

Wonen Themarapport. Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011. Thematrekkers: Wim Kleingeld; Susanne IJsenbrandt Wonen Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Wim Kleingeld; Susanne IJsenbrandt Deelnemers: Ariane Lelieveld; Dirk Dekker; Emil Talen; Erika Jacobs Lord;

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN DUURZAME

OP WEG NAAR EEN DUURZAME OP WEG NAAR EEN DUURZAME RETAILSECTOR EEN ONDERZOEK NAAR DE AFSTEMMING VAN DE BELANGEN OP HET GEBIED VAN DUURZAAMHEID TUSSEN DE AANBIEDERS EN GEBRUIKERS VAN RETAILVASTGOED Erik van Gelder MRE 2008-2010

Nadere informatie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie 2005-39 27 april 2005 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Waarom op pad naar een duurzame energievoorziening?

Nadere informatie

PROFIEL VAN DE HERNIEUWBARE ENERGIESECTOR. CASESTUDIE: GROENE STROOMPRODUCTIE IN VLAANDEREN

PROFIEL VAN DE HERNIEUWBARE ENERGIESECTOR. CASESTUDIE: GROENE STROOMPRODUCTIE IN VLAANDEREN FACULTEIT ECONOMISCHE EN TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN PROFIEL VAN DE HERNIEUWBARE ENERGIESECTOR. CASESTUDIE: GROENE STROOMPRODUCTIE IN VLAANDEREN Hans Van Nuffel

Nadere informatie

advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda

advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda s-hertogenbosch, mei 2008 SER Brabant SER Brabant adviseert het provinciaal bestuur over de

Nadere informatie

Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl. Het Duurzame Vermogen van Water

Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl. Het Duurzame Vermogen van Water Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl Het Duurzame Vermogen van Water Het Duurzame Vermogen van Water Voorwoord Als er één onderwerp is waarvan ik de afgelopen

Nadere informatie

Leeuwarden zonder fossiel

Leeuwarden zonder fossiel Leeuwarden zonder fossiel Danny Nederhoed, profiel E&M Gysbert van der Wal C&M Aardrijkskunde CSG-Comenius Mariënburg. Klas A6B J. Schurer Januari 2012 Contents Inleiding... 2 Hoofdtekst... 3 De missie

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

Einddocument P4C3. Joey de Rooij Twan Ronnes Lex Voorhout Radmony Yame. Project blok 4: Toekomstscenario s Essent

Einddocument P4C3. Joey de Rooij Twan Ronnes Lex Voorhout Radmony Yame. Project blok 4: Toekomstscenario s Essent Einddocument P4C3 Project blok 4: Toekomstscenario s Essent Joey de Rooij Twan Ronnes Lex Voorhout Radmony Yame Einddocument P4C3 Project blok 4: Toekomstscenario s Essent Joey de Rooij Twan Ronnes Lex

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Toekomstbeelden van een duurzame energievoorziening in Nederland

Toekomstbeelden van een duurzame energievoorziening in Nederland Toekomstbeelden van een duurzame energievoorziening in Nederland Rol en positie van het onderzoeksprogramma BioSolar Cells in de energietransitie Lucien Hanssen Huib de Vriend Nijmegen / Driebergen Juni

Nadere informatie

Energiek Brabant. Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040

Energiek Brabant. Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040 Energiek Brabant Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040 Han van Kasteren (Telos) Wim Konz (Telos) Patrick van Schijndel (TU/e) Ruben Smeets (Telos) Corné Wentink (TU/e)

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

Literatuurlijst. Circulaire economie. English. Nederlands. Wat is een circulaire economie? Hoe werk ik in een circulaire economie?

Literatuurlijst. Circulaire economie. English. Nederlands. Wat is een circulaire economie? Hoe werk ik in een circulaire economie? Wat is een circulaire economie? Waarom is er noodzaak tot een circulaire economie? Wat is de definitie van een circulaire economie? Wat zijn de cirkels van circulariteit? Wat zijn de principes achter een

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam van het college

Nadere informatie