Stichting Denktank Edison Nijmegen. Jaarverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Denktank Edison Nijmegen. Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Stichting Denktank Edison Nijmegen Jaarverslag 2014

2 Inhoud 1. Voorwoord Stichting Denktank Edison Nijmegen Denkers Projecten Dankwoord... 12

3 1. Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het tweede jaarverslag van Stichting Denktank Edison Nijmegen (Edison). De informele denktank bestaat al sinds 2011, en de formele stichting is op opgericht. Na een jaar van professionalisering is er in 2014 ook veel gebeurd. Er zijn nu officiele visitekaartjes en een banner voor als we buiten de deur gaan. Ook de sociale media hebben een flinke boost gekregen, Edison is te vinden op Facebook, Twitter en LinkedIn. In het jaarverslag wat voor u ligt worden de vorderingen en afgehandelde projecten van 2014 beschreven. De denktank heeft in 2014 oude denkers gedag gezegd en nieuwe mogen verwelkomen. Deze gebruikelijke wisseling zorgt steeds weer voor nieuwe energie en ideeën. Denktank Edison bestaat nog steeds uit een sterk team met gemotiveerde en creatieve denkers met elk hun eigen kwaliteiten. We zijn dit jaar voor het eerst samen op een teamweekend geweest, wat de onderlinge contacten zeer ten goede is gekomen. In 2014 zijn er grote en minder grote projecten voorbij gekomen, zo hebben we een brainstorm gehouden voor een First Things First, maar ook een gehele week mede-georganiseerd tijdens de Radboud Careerweek. In dit jaarverslag is hier meer over te vinden en te lezen. Wij wensen u veel leesplezier! Met vriendelijke groet, Stichting Denktank Edison Nijmegen

4 2. Stichting Denktank Edison Nijmegen Onze missie is om met een interdisciplinaire groep studenten kennis toe te passen op maatschappelijke vraagstukken. Wij zien in dat studenten kennis en energie hebben die bruikbaar kan zijn binnen de samenleving. Dit verdient een platform om de kennis op een creatieve manier te praktiseren. Hoewel er ontelbare initiatieven te vinden zijn die de academische wereld koppelen aan het bedrijfsleven, zijn er slechts enkele initiatieven die de wetenschappelijke wereld koppelen aan de maatschappij. Denktank Edison geeft studenten de kans om samen met andere studenten kennis en wilskracht om te zetten tot innovatieve, praktische ideeën op maatschappelijk gebied. Dit geeft niet alleen veel voldoening, maar is ook leerzaam en geeft een toevoeging aan het studiecurriculum. Onze ambitie is het beter benutten van de kennis, onbevangenheid en energie van studenten. Daarnaast streven we naar het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid bij studenten, want wij staan voor een samenleving waarin mensen meer voor elkaar willen en kunnen betekenen.

5 3. Denkers Moana van IJsseldijk Denker sinds oktober 2014 Achtergrond: Filosofie / Bestuurskunde "Een stichting kent geen leden!" sneerde ik regelmatig door de vergadering heen wanneer een van de denkers een van de betrokkenen als zodanig aanduidde. Na een kort overleg is er besloten de deelnemers van Denktank Edison aan te duiden als denkers. Iedere denker heeft zijn eigen achtergrond en perspectief. In zijn geheel vormt Edison een zeer gevarieerd team van denkers die samen garant staan voor innovatie en creativiteit. Hieronder treft u een overzicht van ons team (huidige denkers en alumni). ~Niels Honkoop Marlon Turk Denker sinds oktober 2014 Achtergrond: Rechten Iris van der Poel Denker sinds maart 2014 Achtergrond: Geneeskunde Rob van Broekhoven Denker sinds maart 2014 Achtergrond: Psychologie Martijn van den Boom Denker sinds augustus 2013 Achtergrond: Geschiedenis / Politicologie Dave Dörenberg Denker sinds januari 2013 Achtergrond: Psychologie Niels Honkoop Denker sinds september 2013 Achtergrond: Nederlands Recht

6 Ilse Ottenbros Denker sinds september 2013 Achtergrond: Biologie / Toxicologie Alisa de Boer Denker van maart 2014 tot september 2014 Achtergrond: Rechten Sjoerd de Koning Denker sinds december 2011 tot september 2014 Achtergrond: Sociologie / Sociale Geografie Ruth Loecke Denker van december 2012 tot februari 2014 Achtergrond: Onderwijskunde Job Coenen Denker van juli 2012 tot maart 2014 Achtergrond: Bestuurskunde Lotte Wang Denker van september 2013 tot april 2014 Achtergrond: Technische Geneeskunde

7 4. Brainstorms en Projecten Project Sportverbanden: wijk Lindenholt In samenwerking met de gemeente Nijmegen, de wijk Lindenholt en verschillende professionals heeft Denktank Edison Nijmegen het project Sportverbanden Nijmegen: Samen Bewegen in Lindenholt uitgevoerd. Vanaf september 2013 kwamen de partijen regelmatig samen om ideeën uit te wisselen en deze ten uitvoer te brengen. Daarnaast hebben enkele denkers regelmatig de buurt bezocht, hebben ze met buurtbewoners gesproken over het project en hebben ze actief deelgenomen aan bestaande initiatieven om een goed beeld te krijgen van de status quo. Denktank Edison had in het project een tweeledig rol: enerzijds een communicatiestrategie te bedenken om de buurtbewoners te prikkelen om meer te sporten door zich aan te sluiten bij een sportgroep en anderzijds om een procesbeschrijving te maken van het project, om het project uiteindelijk ook over andere wijken uit te rollen. De rol van Edison was hierin dus meedenkend en beschrijvend. De praktische uitwerking van de ideeën is gedaan door de buurtbewoners zelf om zo het draagvlak te vergroten bij de bewoners en de continuïteit van de projecten te waarborgen. In juni 2014 is het project afgrond. Denktank Edison heeft de wijk en de gemeente een adviesrapport meegegeven waarin het hele proces is beschreven en waarin enkele aanbevelingen werden voorgesteld. Wij adviseerden om meer buurtbewoners er bij te betrekken en hen ook een meer centrale rol te geven in het project. Daarnaast mistten wij de scholen en sportverenigingen in het overleg. Juist deze organisaties slaan een brug tussen burgers en sport. Ten slotte gaven wij aan dat de gemeente snel werk moest maken van het opzetten van een heldere, goedwerkende site. Goede communicatie is immers het halve werk als je mensen wil bereiken! De resultaten van het project waren in praktische zin ook positief. Er zijn zes stabiele groepen ontstaan en er is een heldere PR-campagne opgezet die ook meegenomen kan worden naar de overige wijken en dorpen in de gemeente. Ook de werkgroepen waren succesvol. Er ontstond onder leiding van de gemeente een goede, vruchtbare samenwerking tussen de aanwezige partijen en er werden belangrijke contacten gelegd die in het belang zijn voor de wijk in het algemeen en het project in het bijzonder. Choicemakers brainstorm + dag In de herfst van 2014 hebben wij als Denktank Edison een brainstorm gehouden met de organisatoren van het Choicemakersfestival en de organisatoren van de Lindenmarket. Het Choicemakersfestival is een evenement op 8 maart 2015 (www.choicemakersfestival.nl) dat mensen wilt aanzetten tot het maken van bewuste keuzes. Met 4 thema s: inspiratie, dromen, actie en verbinden; zal deze dag met lezingen en workshops in de Lindenberg young

8 professionals aanzetten tot nieuwe keuzes. Tijdens onze brainstorm hebben wij de Choicemakers geholpen om de promotie op poten te krijgen en een goede aansluiting te vinden met de teaser tijdens de Lindenmarket van 30 november. Ook hebben wij op 30 november de Choicemakers geholpen om veel mensen aan te spreken en enthousiast te maken voor het festival. Een fantastische dag met inspirerende gesprekken met mooie mensen; een goede netwerkdag! In 2015 zal er nog een vervolg komen aan deze samenwerking door een bijdrage aan het Choicemakersfestival. Careerweek: het Edison Denktank Programma Gedurende het jaar zijn er plannen ontstaan om een Edison Congres te organiseren. We werden enthousiast van het idee om een grote groep studenten een gehele dag samen te laten brainstormen over maatschappelijke problemen. Gaandeweg kruisten onze wegen met de Careerweek, een initiatief van de Radboud Universiteit Careerservice dat een week lang CV checks, workshops en masterclasses organiseert voor studenten. Uit de brainstormsessies in de Careerweek is een idee ontstaan. Namelijk een community die het oprichten van een eigen bedrijfje na het afstuderen faciliteert. In de nasleep van de careerweek is een oprichtingsbestuur opgericht waarin twee leden van denktank Edison hebben plaatsgenomen om dit idee te realiseren. Deze realisatie heeft inmiddels gestalte gekregen en gaat verder onder de naam Start Up Mix. Op moment van schrijven is het 1e bestuur der Start Up Mix net in haar nieuwe locatie getrokken en is deze hard bezig om een community te realiseren. Wij hopen dat Start Up Mix de komende jaar door zal groeien en voor een betere doorstroom zal zorgen voor studenten van de universiteit naar het werkveld. Voor meer informatie over Start Up Mix: Brainstorm First Things First Voor koffiebar First Things First hebben wij februari 2014 een brainstorm op locatie gehouden: in het HONIGcomplex. De koffiebar zat toentertijd nog in de opstartfase en was nog volop aan het verbouwen om alles voor de zomer gereed te krijgen. Op deze bouwplaats hebben wij gebrainstormd over hoe potentiele klanten (waaronder vooral studenten) naar deze locatie te krijgen. Naast goede koffie, en een gezellige sfeer konden ook stopcontacten en kortingsacties niet ontbreken. Het pad naar First Things First kon letterlijk worden benadrukt door samen met het gehele HONIGcomplex het fietspad te gebruiken als letterlijke snelfietsroute vanaf de stad. Na onze brainstorm heeft de eigenaar van First Things First veel nieuwe ideeën gekregen en is verder gegaan met de verbouwing en opening.

9 NLDoet actie Op 22 maart 2014 heeft Denktank Edison meegedaan met een vrijwilligersactie van NLDoet, omdat wij niet alleen denken maar soms ook doen! We hebben de handen uit de mouwen gestoken voor Educatieve Natuurtuin Goffert. Graafwerk, zaagwerk, schuren, timmeren en uiteraard veel nieuwe connecties uit verschillende hoeken van onze samenleving. Een geslaagde dag waarop iedereen tevreden kan terug kijken. Lindenmarket De Lindenmarket is een markt bij de Lindenberg met allerlei producten en inspirerende activiteiten voor jong en oud. Tijdens deze markt heeft Edison op 1 juni de hele dag gestaan met allerlei vragen als: wat voor een persoonlijkheids-eigenschappen passen bij jou (inclusief vragenlijst met een levenspad)? Kun je door beweging beter nadenken (inclusief test op locatie)? En vragen die direct werden gekoppeld aan ondernemers die op de markt stonden. Voorbijgangers konden kennis maken met Denktank Edison en zich wagen aan de tests die wij hadden voorbereid. Een geslaagde dag waarbij Edison veel naamsbekendheid heeft gekregen en veel mensen tot nadenken heeft kunnen aanzetten. Brainstorm Bewegen in de Stadswaard Voor een nieuw omgevingsplan van de stadswaard van Nijmegen, zijn wij uitgenodigd om in het voorjaar van 2014 te komen brainstormen. De brainstorm Bewegen in de Stadswaard ging over het aantrekkelijk maken van het voorste gedeelte van de Ooijpolder voor recreatieve activiteiten op een zo natuurlijk mogelijke manier. Bij de brainstorm waren afgevaardigden aanwezig van Staatsbosbeheer, gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland, Verenigde Sportverenigingen Nederland en van Denktank Edison. Tijdens de brainstorm stond een plat scherm centraal waarop letterlijk alle ideeen meteen op een kaart geprojecteerd konden worden. Er komt een geul met rustig water om te kunnen recreeren aan het water om natuur terug te laten komen. Tijdens de brainstorm werden er allerlei ideeën op tafel gelegd om studenten meer naar de Ooijpolder te kunnen lokken om te sporten. De voornaamste limitaties waren de financiële punten, hiermee zijn de gemeente en provincie verder aan de slag gegaan.

10 Bewonersavond Oost Tijdens een bewonersavond in Nijmegen Oost waren twee denkers aanwezig om onze input te kunnen geven en om te horen welke problemen er spelen bij buurtbewoners. Onderwerpen als: wat zou je willen veranderen in je wijk? en, wat zou je willen doen in je wijk? kwamen aan bod. Problemen die op tafel kwamen waren buurtparticipatie: hoe kun je bewoners bereiken en aansturen in de invulling van hun wijk? Later zijn wij nog met de gemeente over dit onderwerp aan tafel gaan zitten. In 2015 wordt het gesprek vervolgd. Battle of Concepts: 3 e prijs voor battle: 100% Duurzame energie voor iedereen! Edison heeft dit jaar mee gedaan aan Battle of Concepts. De uitdaging was hoe het voor mensen met een laag inkomen toch aantrekkelijk zou zijn om zelf duurzame energie op te wekken. Een aantal mogelijke problemen waarom mensen met een laag inkomen niet investeren in duurzame projecten is omdat zij onvoldoende kennis hebben over mogelijkheden en de voordelen, het moeilijk is om een voldoende grote financiële buffer op te bouwen voor deze investering en dat deze niet bekend zijn met goede voorbeelden in de directe omgeving. De vraag was hoe dit opgelost kon worden. Edison won de derde prijs met het idee van een groene vereniging. Edison gaf enkele redenen waarom een groene vereniging zou kunnen helpen om dit probleem op te lossen. Een groene vereniging is een ideaal platform om informatie en kennis te verdelen en om samenwerkingen aan gaan. Zo geeft een goene vereniging het goede voorbeeld aan haar leden. Via de vereniging is het mogelijk om informatie te verspreiden en kunnen leden via de vereniging prijsafspraken met leveranciers waardoor financiële voordelen ontstaan. Wanneer enkele leden overtuigd zijn geraakt en zonnepanelen aanschaffen zullen ze hier ook met andere leden over praten waardoor het draagvlak nog groter wordt. Daarnaast zou op momenten wanneer de vereniging haar investering terug heeft verdiend, een feestje gegeven kunnen worden ter ere van deze goede investering om zo nog eens te benadrukken dat het verstandig is om te investeren in groene energie. Deze optie is een goedkope en bij de doelgroep aansluitende oplossing om zo het idee van groene energie in alle lagen van de samenleving te laten inburgeren.

11 MOM-parade provincie Gelderland Op 1 september was Denktank Edison uitgenodigd voor netwerkbijeenkomst de MOM-parade van het stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen, in de Vasim te Nijmegen. Een dag waarop allerlei mensen elkaar ontmoeten die actief zijn op het gebied van ruimtelijke ordening, openbaar vervoer en innovatie. Er werd genetwerkt, gedebateerd en ideeen uitgewisseld met allerlei verschillende mensen die aanwezig waren op deze dag. Project Fiets / MooiBedacht Via ons netwerk bij de provincie Gelderland is Edison benaderd om deel te nemen aan Mooi Bedacht: Project Fiets. Dit betrof een project om het fietsen bij jongeren veiliger te maken, in verband met het toenemend smartphone gebruik tijdens het fietsen en de ongelukken die door onoplettendheid plaatsvinden. Het was de bedoeling dat er een tv-programma wordt samengesteld waarin de thema's fiets, veiligheid en innovatie centraal zouden staan. Binnen het programma zouden ondernemers hun ideeën kunnen presenteren en eventueel uitwerken. Daarnaast zouden we met enkele denkers naar basisscholen in de provincie gaan om daar brainstormsessies te houden met de scholieren. De informatie die hieruit zou komen, zou eventueel ook gebruikt worden om tijdens het programma mee aan de slag te gaan. Om aandacht voor het project te genereren, was er na een brainstormsessie met de verschillende partijen besloten om een promotievideo te maken. Hierbij werd bedacht om op een ludieke wijze rond het Keizer Karelplein te fietsen. Een ludieke wijze houdt hier in dat er rond het Keizer Karelplein gefietst werd en dat de fietsers bezig waren met zaken die normaal niemand doet op de fiets. Hierbij kan gedacht worden aan je baard scheren, stofzuigen, eitjes bakken etc. Vanuit het Keizer Karelplein en ernaast, werd geprobeerd de reactie van voorbijgangers te filmen. Het project is echter na ongeveer een jaar stopgezet, omdat afspraken met verschillende partijen pas laat werden nagekomen en enkele partijen uit het project zijn gestapt.

12 5. Dankwoord Bij deze willen we graag alle mensen waarmee wij hebben samengewerkt in 2014 nogmaals bedanken. Het was een vruchtbaar jaar met veel goede en fijne samenwerkingen.

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Burgerjaarverslag 2013 gemeente Nijmegen

Burgerjaarverslag 2013 gemeente Nijmegen Burgerjaarverslag 2013 gemeente Nijmegen Burgerjaarverslag 2013 Voorwoord In het Burgerjaarverslag 2013 laat de gemeente Nijmegen zien wat ze voor u doet op het gebied van dienstverlening en wat we samen

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek

Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek Regio Achterhoek en Stec Groep aan het Ministerie van I&M Peter van Geffen, Rien Ramerman en Frans Wittenberg januari

Nadere informatie

Communicatie, leefstijlen en participatie

Communicatie, leefstijlen en participatie Hoofdstuk 1 Communicatie, leefstijlen en participatie Dit hoofdstuk gaat over communicatie, leefstijlen en participatie. In paragraaf 1.1 leest u de resultaten van de onderzoeken die in 2013 zijn gedaan

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Kompas op IJburg is gestart vanuit de volgende overwegingen:

Kompas op IJburg is gestart vanuit de volgende overwegingen: Kompas op IJburg Conceptplan 23 januari 2014 MV Wat is Kompas op IJburg? Kompas op IJburg is een proces waarin bewoners, ondernemers, gemeente, stadsdeel, toekomstige bestuurscommissie, woningbouwcorporaties,

Nadere informatie

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe Hooghalen Duurzaam: lokale bedrijven en bewoners bundelen krachten Laat u inspireren door zon 7 juli 2012

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Streetwise professionals in Spangen

Streetwise professionals in Spangen Streetwise professionals in Spangen Gericht werken aan een goede toekomst voor overlastgevende jongeren Renske S. van der Gaag, MSc Met medewerking van: Drs. Nanne Boonstra Drs. Ron van Wonderen Oktober

Nadere informatie

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN DE FACULTEIT MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN RUIMTE IN HET NIEUWE ROETERSEILAND COMPLEX 1 VOORWOORD 12 NOVEMBER 2012 FV-FMG UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Voor u ligt

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Geld Op De Kaart. Jaarverslag 2011 Stichting Weet Wat Je Besteedt

Geld Op De Kaart. Jaarverslag 2011 Stichting Weet Wat Je Besteedt Geld Op De Kaart Jaarverslag 2011 Stichting Weet Wat Je Besteedt Maliebaan 12, 3581 CN Utrecht Postbus 14031, 3508 SB Utrecht 030 23 34 010 info@wwjb.org www.wwjb.org www.edgie.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ondernemingsplan Kwagala Center

Ondernemingsplan Kwagala Center Ondernemingsplan Kwagala Center 1 Ondernemingsplan Kwagala Health Care Center Auteur/initiatiefnemer: Ellen van Beers (Voorzitter Kwagala) In opdracht van: Stichting Kwagala Datum: Versie 1: oktober 2013

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,-

JAARVERSLAG 2014. Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,- JAARVERSLAG 2014 Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,- H E T E F F E C T V A N S A M E N W E R K E N Waarom moeilijk doen als het samen kan? Als initiatiefnemer van de Roosendaalse Uitdaging grijp ik

Nadere informatie