WE ZIJN ER VOOR ONZE HUURDERS...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WE ZIJN ER VOOR ONZE HUURDERS..."

Transcriptie

1 Stichting WoonInvest Jaarverslag 2014 WoonInvest Charlotte van Pallandtlaan TR Voorburg Postbus AD Telefoon adres

2 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD WE ZIJN ER VOOR ONZE HUURDERS WE WERKEN GRAAG MET VRIJWILLIGERS WIJ GEVEN INFORMATIE VIA ONZE WEBSITE PERSOONLIJKE INLOGPAGINA EN OP PAPIER WE GEVEN ONZE HUURDERS INVESTPUNTEN WAT VINDEN ONZE HUURDERS VAN UITGEVOERDE REPARATIES WAAROM ZE VERHUIZEN HUURDERSOORDEEL AEDES BENCHMARK WE VERDELEN ONZE WONINGEN EVENWICHTIG EN RECHTVAARDIG WE GEBRUIKEN HET REGIONALE SYSTEEM VOOR WOONRUIMTEVERDELING WE VERHUREN VOORAL AAN LAGE INKOMENS EN BIJZONDERE DOELGROEPEN AANTAL VERHURINGEN OOK VOOR MAATSCHAPPELIJK ORGANISATIES WE GEVEN LAGE INKOMENS VOORRANG VERDELING NAAR VERSCHILLENDE ASPECTEN WE HOUDEN ONZE WONINGEN BETAALBAAR WE WERKEN ALLEEN VOOR DE VOLKSHUISVESTING ONZE VISIE GOVERNANCE VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN VERKLARINGEN VAN INZET VOOR DE VOLKSHUISVESTING BESTUURSVERKLARING VERKLARING RAAD VAN COMMISSARISSEN WE ZORGEN VOOR KWALITEIT VAN ONZE WONINGEN GROOT ONDERHOUD PLANMATIG ONDERHOUD MILIEU EN ENERGIE INSTALLATIEONDERHOUD MUTATIEONDERHOUD EN KLACHTENONDERHOUD WE (VER)BOUWEN OOK VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING WE DRAGEN BIJ AAN LEEFBAARHEID IN BUURTEN EN WIJKEN WE WERKEN AAN LEEFBAARHEID WE BESTRIJDEN WOONFRAUDE HET SINT MARTINUSFONDS GEEFT SUBSIDIE WE HOUDEN ONS BEZIG MET WONEN EN ZORG WE WERKEN SAMEN MET ANDEREN AAN ZORGVOORZIENINGEN WE WERKEN AAN TOEGANKELIJKHEID WE VERKOCHTEN WONINGEN WE SLOOPTEN GEEN WONINGEN

3 17 WE NAMEN GEEN WONINGEN OVER WE BOUWEN NIEUWE WONINGEN PROJECTEN WOONZORGCENTRA HAAGLANDEN PROJECTEN IN HAAGLANDEN PROJECTEN BUITEN HAAGLANDEN WE HEBBEN EEN KLACHTENCOMMISSIE WE HEBBEN EEN HUURDERSORGANISATIE WE OVERLEGGEN MET ONZE HUURDERS OVERLEG MET BEWONERSCOMMISSIES OVERLEG OVER HERSTRUCTURERING EN GROOT ONDERHOUD WE ZORGEN VOOR EEN GOED FINANCIEEL BEHEER WE WERKEN STRATEGISCH SAMEN MET ANDERE PARTIJEN WE HEBBEN DEELNEMINGEN IN ANDERE RECHTSPERSONEN WOONSERVICE HAAGLANDEN BV WOONINVEST PROJECTEN HOLDING BV WOONINVEST PROJECTEN BV WOONINVEST PROJECT I BV ENERGIE EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ LEIDSCHENVEEN BV STICHTING DE VLIETERHOF VERENIGING VAN EIGENAREN (VVE) WE VOERDEN GEEN BIJZONDERE ACTIVITEITEN UIT WE HEBBEN EEN PROFESSIONELE ORGANISATIE DIT ZIJN ONZE KENGETALLEN DIT IS ONZE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING DIT IS ONZE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

4 1 VOORWOORD Het jaar 2014 zal later herinnerd worden als een turbulent jaar in de volkshuisvesting. Dat betreft zowel de sector in het algemeen als WoonInvest in het bijzonder. De landelijke politiek heeft na jaren discussie die uiteindelijk gestalte kreeg in de Parlementaire Enquête Woningcorporaties, de Herziene Woningwet in het parlement goedgekeurd, waarmee deze in 2015 van kracht wordt. Hiermee is duidelijkheid gecreëerd over het taakveld van de corporaties dat zich richt op de kerntaak: het betaalbaar wonen voor mensen die hier zelfstandig niet in kunnen voorzien. Het passend toewijzen aan de doelgroep zal het verdienmodel van corporaties onder druk zetten. Andere prestatievelden als leefbaarheid, duurzaamheid en ouderenzorg krijgen scherpere kaders mee. De rol van gemeente en huurder worden versterkt. Corporaties zullen zich strategisch moeten heroriënteren op hun rol en de nieuwe kaders die hierbij gelden. Een mooie uitdaging waar WoonInvest niet blijft hangen in wat niet kan, maar vooral wat wel kan. Een rol waar samenwerking met anderen belangrijker wordt en we moeten wennen aan het feit dat we wel mee bepalen maar niet altijd meer mee betalen. We zien uit naar de dialoog hier over met onze stakeholders. WoonInvest verandert in deze omgeving mee. Het CFV beëindigde in mei vorig jaar het verscherpt toezicht naar aanleiding van de derivatenproblematiek die was ontstaan in Helaas gaf een omissie bij de aanlevering van gegevens na de zomer aanleiding om nogmaals te interveniëren met de opdracht een verbeterplan op te stellen. Dit is opgeleverd en succesvol geïmplementeerd waarmee we hopen snel het vertrouwen terug te winnen. Terugkijkend op het jaar 2014 kunnen we vaststellen dat er weer hard gewerkt is door WoonInvest aan haar opgaaf zorg te dragen voor goede en betaalbare woningen voor kwetsbare mensen. De recessie die al lang duurt, wordt merkbaar. De grote veranderingen in de zorgsystemen en de grote werkloosheid gaan gevoeld worden. De woningmarkt zit op slot. Huiseigenaren hebben te maken met woningen die financieel onder water staan en de vraag naar betaalbare woningen voor lage en middeninkomens neemt toe. De bouw van nieuwe woningen is op een dieptepunt. Tegelijk is er een sterk stijgende vraag naar woonruimte door statushouders. Er ligt hier voor WoonInvest dus een grote opgaaf. Door de financiële crisis van alweer enkele jaren geleden wordt er gewerkt aan versterking van de ratio s met als bedreiging dat de landelijke politiek hier een volgende greep in de kas denkt te kunnen doen. Een duivels dilemma. We hebben met ruim 600 mutaties weer ruim voldaan aan onze prestatieafspraken op lokaal en regionaal niveau door passend toe te wijzen. We hebben circa 11 miljoen euro aan onderhoud uitgevoerd en ruim driekwart van onze woningen voldoet inmiddels aan energielabel A tot C. En dit alles tot tevredenheid van onze klanten. Met een 7,1 als rapportcijfer bij de visitatie kunnen we tevreden zijn al zijn er nuttige aanbevelingen gedaan die we ook overgenomen hebben. Met name de relatie met bewonerscommissies is een aandachtspunt. Bij de Aedes-benchmark 2014 behaalden we een eindcijfer van gemiddeld een 7 bij de tevredenheid van de huurders. Vanuit projecten werden er 26 nieuwe woningen opgeleverd. We hebben een zorgproject voorbereid dat in 2015 kan starten met de bouw. Financieel hebben we 2014 met een klein verlies afgesloten. De verhuurdersheffing van ruim 4miljoen euro is hier de hoofdoorzaak van. Met de inzet van huurverhoging en kostenminimalisatie, moet een passend antwoord worden gegeven op een gezonde financiële huishouding. De financiële ratio s zijn bevredigend en dat moet zo blijven. 4

5 Strategisch wordt hier op geanticipeerd. Het nieuwe Beleidsplan is beschikbaar en er vindt nu verdere uitwerking plaats van het strategisch voorraadbeleid waarbij onder andere het zogenaamde driekamermodel betrokken wordt. Dit alles vanuit risicoperceptie en scenario-analyse. Om de organisatie fit te maken voor de nieuwe toekomst worden alle bedrijfskundige aspecten onderhouden. Het betreft zowel het leiderschap, de taakvolwassenheid als de ondersteunende diensten en het beschikbare instrumentarium. Hierbij worden compliance en in control aparte aandachtsgebieden. Marien de Jong is eind 2014 teruggetreden als directeur-bestuurder. WoonInvest is hem erkentelijk voor zijn bijdrage. Met name zijn volkshuisvestelijke gedrevenheid verdient veel respect. We hebben goed overleg gevoerd met belangrijke stakeholders als onze huurdersorganisatie Respectus en de bewonerscommissies; de gemeente op lokaal niveau en met onze collega s binnen het SVH. Ook met onze zorgpartners vindt strategische afstemming plaats. Wij staan voor een grote uitdaging in 2015 en zijn ervan overtuigd dat we die kunnen waarmaken in samenwerking met onze partners en medewerkers, die we danken voor de inzet in het afgelopen jaar. Ik kan u de verdere inhoud van het jaarverslag van harte aanbevelen en kennis te nemen van de geleverde prestaties over het afgelopen jaar. Johan Over de Vest Directeur-bestuurder a.i. 5

6 2 We zijn er voor onze huurders Als woningcorporatie vervullen wij wettelijke volkshuisvestingstaken. Dat vormt onze bestaansreden. Daarnaast verlenen we diensten aan onze huurders. Die betalen daarvoor en verwachten als tegenprestatie kwaliteit in hun woning en woonomgeving en van de diensten die we leveren. Voor ons zijn de wensen van onze klanten het uitgangspunt van onze producten/diensten. Voorbeelden van die producten/diensten die wij leveren zijn: kwaliteit van de woning en woonomgeving, het servicecontract, de overlastprocedure, bewonersparticipatie. We willen een verhuurder zijn voor alle groepen in onze samenleving die passen in de volkshuisvesting. Dat betekent dat we diverse typen woningen verhuren, eenkamerwoningen voor studenten en jonge starters tot woningen met aangepaste zorg in woonzorgcomplexen. Daarnaast willen we ook de lage middeninkomens een keus bieden in passende huisvesting. Huurders horen van ons Wij communiceren graag en veel met onze huurders. Om informatie te geven of om informatie te vragen. Onze klanten zijn immers de ervaringsdeskundigen als het gaat om de producten die we leveren. Zij ervaren heel direct hoe het is gesteld met de leefbaarheid in hun woning en woonomgeving. Hieronder leest u voorbeelden over hoe we met onze huurders communiceren en zij met ons. Verderop in dit jaarverslag leest u er nog meer over. 2.1 We werken graag met vrijwilligers Afgesproken is dat de komende jaren vooral vrijwilligers geworven worden in complexen zonder huismeesters. Er zijn in 2014 vier nieuwe vrijwilligers bijgekomen. In totaal zijn er nu 29 vrijwilligers actief voor WoonInvest. Vrijwilligers zetten zich in voor activiteiten die het woonplezier in de wooncomplexen vergroten. Het gaat dan om: Het organiseren van gezamenlijke maaltijden Spelletjesbijeenkomsten Het hijsen van de vlag op feestdagen Het voorkomen van rommel in en rond het complex Het vervangen van lampjes Het melden van mankementen Wij faciliteren de vrijwilligers met een vrijwilligersovereenkomst, een beloning en training. In mei 2014 is het jaarlijkse uitstapje georganiseerd voor de vrijwilligers. Het programma van deze dag bestond uit een rondleiding en lunch in het Kurhaus en een bezoek aan Madurodam. De dag werd afgesloten met een drankje in het restaurant. Als blijk van waardering ontvingen alle vrijwilligers aan het eind van het jaar een cadeaubon. 6

7 2.2 Wij geven informatie via onze website Via kunnen huurders en geïnteresseerden nieuws lezen en brochures en formulieren downloaden. Huurders kunnen digitaal reparatieverzoeken indienen, hun huur betalen of vragen stellen. Dat laatste geldt uiteraard ook voor woningzoekenden en anderen. In 2014 bezochten gemiddeld geïnteresseerden maandelijks de website. Totaal bezochten zij pagina s. Ze blijven gemiddeld 2.12 minuten op de site en bezochten gemiddeld 3,2 pagina's. Verreweg de meeste bezoekers komen via zoekmachines binnen (66%). Na de homepage zijn de direct te huur en contactpagina's de meest bezochte. We blijven de website actualiseren. Veel bezoekers komen uit Den Haag (23%) gevolgd door Voorburg (9%) en Leidschendam (8%). De rest is verspreid. We informeren klanten ook via social media op Twitter en Facebook. Het aantal 'volgers' op Twitter en het aantal 'likes' op Facebook is het afgelopen jaar toegenomen. WoonInvest is vanaf juni 2011 te volgen op Twitter, we hebben 450 volgers. De Facebookpagina is gestart in oktober We hebben 72 'likers'. Een bericht op onze Facebookpagina bereikt gemiddeld 45 personen. 2.3 Persoonlijke inlogpagina Onze huurders kunnen een persoonlijke inlogpagina aanvragen. Zij krijgen dan digitaal inzage in hun persoonlijke gegevens. Het gaat dan om hun contactgegevens, woningwaardering, woningplattegrond, saldo Investpunten en hun energielabel. Via deze persoonlijke loginpagina, die wij mijn WoonInvest noemen, kan onze huurder ook een reparatieverzoek indienen, deelnemen aan ons klantenpanel of handleidingen bekijken over installaties in de woning. Uiteraard kunnen onze klanten via mijn WoonInvest ook hun contactgegevens actualiseren, denk aan telefoonnummers en adres. Handig, want dan kunnen wij efficiënter en effectiever met hen communiceren. Eind 2014 maken 1985 huurders gebruik van mijn WoonInvest en op papier WoonInvest Informatie (viermaands uitgave) WoonInvest Informatie is ons centrale informatieblad en de inhoud hiervan is afgestemd op de huurder. Vanuit de doelgroep gezien gaat het om lezers met hoofdzakelijk een opleidingsniveau van vmbo/mbo. In taal/stijl en in informatiebehoefte gaan we hiervan uit. Het gaat om een laagdrempelig periodiek dat 1 x per vier maanden verschijnt. Een redactieteam vanuit diverse afdelingen geeft het informatieblad inhoud en vorm, onder leiding van de communicatiemedewerker. Vervolgens stelt een mediabureau, dat ook een aantal rubrieken verzorgt, het blad samen. Het blad wordt toegezonden aan alle huurders. Dit blad wordt tevens toegezonden aan de huurdersvereniging en gemeente Leidschendam-Voorburg/Den Haag. Relaties die dit wensen ontvangen ons Informatieblad digitaal. 7

8 Het informatieblad werd bij de huurdersscan in 2012 met een 7,3 goed beoordeeld, twee tiende punt hoger dan het jaar ervoor. In de enquête stonden geen opmerkingen over het blad zelf. Bij de huurdersscan in 2015 wordt de vraag om het Informatieblad te beoordelen, opnieuw gesteld. Kwartaalnieuws vervallen Speciaal voor de doelgroep ouderen verzorgde WoonInvest het kwartaalnieuws. Het kwartaalnieuws werd ieder kwartaal verspreid in de ouderencomplexen met artikelen van de website van het voorafgaande kwartaal. Regelmatig kregen we bericht van ontvangers dat het nieuws uit het Kwartaalnieuws achterhaald was. Dit klopte, aangezien het Kwartaalnieuws bestond uit nieuws wat in het voorafgaande kwartaal op onze website was gepubliceerd. We digitaliseren steeds meer en de doelgroep die geen gebruik maakt van internet, wordt kleiner. In overleg met huurdersvereniging Respectus besloten we om deze uitgave per 1 januari 2014 te beëindigen. We hebben daar verder geen reacties op gehoord van betrokken huurders en nemen bijgevolg aan dat onze redenatie juist is geweest. ZAV brochure Deze brochure geeft huurders uitleg over veranderingen die zelf in de woning aangebracht kunnen worden en welke voorwaarden hiervoor gelden. Een goede buur is goud waard In deze brochure kunnen huurders lezen hoe ze overlast kunnen herkennen en wat ze kunnen doen als sprake is van overlast. Daarnaast wordt hier de rol van WoonInvest beschreven als blijkt dat praten niet meer helpt. Huurders Handboek Iedere huurder ontvangt bij het afsluiten van een huurcontract dit handboek met praktische tips. Brochure Investpunten Informatie over het product Investpunten voor huurders 2.5 We geven onze huurders Investpunten Sinds 2009 kunnen onze huurders Investpunten sparen. Ze krijgen die: als zij hun maandhuur automatisch betalen. als zij een servicecontract met ons hebben. als zij deelnemen aan een bewonerscommissie. als zij deelnemen aan ons klantenpanel. Een punt voor elke maand dat de huurder huurt. Huurders die zich aanmelden krijgen gelijk 50 punten cadeau. Meedoen is gratis. Deelnemers kunnen sparen voor cadeaubonnen, bijvoorbeeld voor de Wereldwinkel of Intratuin. Of hun punten gebruiken voor klussen in hun woning. We sluiten huurders die ernstige overlast veroorzaken uit. Eind 2014 sparen 1364 huurders Investpunten, we hebben er in nieuwe spaarders bijgekregen. In 2014 verzilverden 91 huurders hun punten. Dat kan vanaf 1000 punten (= 50 euro). 8

9 2.6 Wat vinden onze huurders van uitgevoerde reparaties In de eerste helft 2014 ontvangen huurders die een reparatie verzoek indienen een e- mail met gegevens over de aannemer die de reparatie uitvoert. Aldus weet de huurder dat wij de opdracht hebben verstrekt. Wekelijks sturen wij zo n 50 huurders een tevredenheidsenquête over deze dienstverlening, zowel door ons als door de aannemer. In 2014 retourneerden 256 huurders hun enquête. Zij blijken over het algemeen zeer goed te spreken over onze dienstverlening en die van de aannemer. De cijfers hebben betrekking op het eerste half jaar omdat vanaf juli 2014 onze huurders hun reparatieverzoeken rechtstreeks bij de aannemer indienen. De cijfers voor het tweede halfjaar zijn daarom opgenomen in hoofdstuk 11, paragraaf 5 Mutatieonderhoud en klachtenonderhoud. Hieronder een overzicht met de scores op de verschillende vragen. Tussen haakjes de cijfers uit WoonInvest cijfer (cijfer) Manier waarop huurders klachten kunnen melden 8,0 (7,8) Informatie daarover 8,0 (8,0) Telefonische bereikbaarheid van WoonInvest 7,9 (7,9) Manier waarop WoonInvest huurders te woord staat 8,3 (8,2) Aannemer Telefonische bereikbaarheid van de aannemer 7,9 (7.9) Manier waarop de aannemer de huurders te woord staat 8,3 (8,1) Termijn tussen melding en reparatie 7,9 (7,9) Gedrag van de aannemer (liet hij de woning netjes achter?) 8,4 (8,4) Resultaat van de werkzaamheden 8,2 (8,1) Totaal tevredenheid over WoonInvest 1 e halfjaar (8) Totaal tevredenheid over aannemers 1 e halfjaar (8,1) 2.7 waarom ze verhuizen We willen graag weten waarom nieuwe huurders een woning bij ons huren. Kiezen ze voor een goede prijs? Voor betaalbare kwaliteit? Of huren ze omdat ze direct een (andere) woning nodig hebben? We horen ook graag hoe tevreden vertrekkende huurders zijn over hun woning. Wat is de reden dat ze verhuizen? Daarvoor enquêteren we nieuwe en vertrekkende huurders. 9

10 Enquêtering vertrokken huurders In 2014 enquêteerden we 247 vertrokken huurders. Bijna een derde, 31% (77 huurders) stuurde de enquête terug. Dit zijn enkele resultaten. Wij krijgen gemiddeld een 6,5 als rapportcijfer voor de wijze waarop wij de huuropzegging hebben afgehandeld; dit was in 2013 nog een 7,1. Een achteruitgang dus. We streven er in 2015 weer naar minstens een 7 te bereiken. 66% vertrok om persoonlijke redenen zoals verandering in huishouden (echtscheiding of gezinsuitbreiding) en gezondheid. 18% is niet langer tevreden met de woning, onder meer door de te hoge huur en overlast van de buren. 16% vertrok vanwege ontevredenheid over de woonomgeving, denk aan rumoerige buurt en slechte schoonmaak. De meesten (89%) hebben met plezier gewoond. Bijna de helft (47%) vindt dat de huurprijs in overeenstemming is met de kwaliteit van de woning. In 2013 was dit nog 61%. Desalniettemin geeft ruim driekwart (76%) aan tevreden te zijn over ons: zij vulden uitstekend, goed of voldoende in. Dit is minder dan de 88% uit Tevredenheid vertrokken huurders uitstekend goed voldoende matig Slecht Enquêtering nieuwe huurders In 2014 enquêteerden we 488 nieuwe huurders. Van hen stuurde iets minder dan de helft, 44% (216 huurders) de enquête ingevuld terug. De resultaten laten zien dat de nieuwe bewoners tevreden zijn over ons verhuurproces. We krijgen gemiddeld een 7,4 als rapportcijfer, iets hoger dan de 7,2 uit We streven ernaar om deze ruime zeven te continueren. 10

11 70 Tevredenheid verhuurproces Ook nieuwe bewoners zijn in ruime meerderheid, 68%, om persoonlijke redenen uit hun oude woning vertrokken, zoals echtscheiding, gezinsuitbreiding en gezondheidsredenen. Een kleine groep, 13%, verhuisde omdat ze niet langer tevreden met de woning waren. Denk aan te kleine woning en burenoverlast. Eveneens een kleine groep, 14% noemde de woonomgeving als belangrijkste reden om te verhuizen, bijvoorbeeld geluidsoverlast. De resterende 5% heeft de vraag niet beantwoord. De geënquêteerden hebben gemiddeld 14 maanden nodig om een nieuwe woning te vinden. Ook in 2014 blijken de enquêtes in ruime meerderheid, 61% afkomstig van doorstromers. De doorstromers verlaten hun woning gemiddeld na 14 jaar. 2.8 Huurdersoordeel Aedes Benchmark We namen deel aan de Aedes Benchmark. Dit betrof een nulmeting, waarbij de prestaties uit 2013 zijn gemeten op twee aspecten: de tevredenheid van de huurders ende bedrijfsvoering. WoonInvest scoort hierin een 7 bij een spreiding tussen 6,4 en 8,0. Hoewel wij dit voldoende vinden realiseren wij ons dat bij gemiddeld een 7 een aanzienlijk deel van de klanten lager oordeelt. Onze 7 is opgebouwd uit scores voor drie deelprocessen: betrekken woning voor nieuwe huurders, uitvoeren reparaties voor huurders met een reparatieverzoek, verlaten van de woning voor vertrekkende huurders. Wij meten zelf ook op deze deelprocessen, zie paragraaf 2,6, 2,7 en 11,5. Onze scores zijn ruim voldoende, behalve bij de vertrekkende huurder. Aedes wijst op concrete ingrepen om tevredenheidsscores te verbeteren: Zorg voor heldere communicatie Maak duidelijke afspraken Zorg voor transparante processen Wees flexibel In 2015 nemen we weer deel aan de Aedes Benchmark. 11

12 3 We verdelen onze woningen evenwichtig en rechtvaardig (Huisvestingswet, artikel 5) We doen mee met het regionale aanbodmodel voor sociale huurwoningen in Haaglanden. Deze regio bestaat uit de gemeenten Den Haag, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Westland en Midden Delfland. De woningcorporaties en gemeenten in Haaglanden hanteren een regionale huisvestingsverordening en een gezamenlijk geautomatiseerd systeem voor woonruimteverdeling. De corporaties werken samen in de vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH). SVH en de gemeenten in het Stadsgewest Haaglanden (SGH) hebben prestatieafspraken gemaakt voor de periode Centraal hierin staat een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van sociale huurwoningen in Haaglanden. Dit komt ook terug in de lokale prestatieafspraken die wij maakten met de gemeente Leidschendam-Voorburg. In 2014 hebben SVH en SGH nieuwe regionale prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2015 tot en met Hierin vormen betaalbaarheid, duurzaamheid en ouderenhuisvesting belangrijke actiepunten. Dat sluit goed aan op ons beleidsplan Aangezien het Stadsgewest Haaglanden per 1 januari 2015 is opgeheven werkt de SVH vanaf dan samen met de negen verenigde gemeenten uit Haaglanden. 3.1 We gebruiken het regionale systeem voor woonruimteverdeling We werken met de regionale huisvestingsverordening voor Haaglanden. De SVH-corporaties maakten het woningbemiddelingssysteem (WBS) voor de woonruimteverdeling. Twee keer per jaar presenteert de SVH hierover managementgegevens aan SGH en de deelnemende gemeenten. Bijvoorbeeld over aangeboden woningen naar huurklassen, toegewezen woningen naar huishoudtype en inkomenscategorie. WBS heeft slimme tools waarmee woningzoekenden hun zoekprofiel kunnen vastleggen. Ze kunnen er ook hun kans op een specifieke woning mee berekenen. In 2015 gaan we ook een woonlastentool aan de geadverteerde woning toevoegen met daarin de energielasten. Dan kan de woningzoekende nog gerichter kiezen. We onderzoeken gegevens van woningzoekenden voordat we ze een woning aanbieden. Zo vragen wij om een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie en een inkomensverklaring. Doorstromers vragen we ook een verhuurdersverklaring over huurbetaling en overlast. Wij bieden de vrijkomende woningen aan via de website Ons verhuurproces verloopt geheel digitaal. Desgewenst kunnen woningzoekenden een woonkrant op maat bij alle corporaties en gemeenten verkrijgen. 12

13 4 We verhuren vooral aan lage inkomens en bijzondere doelgroepen (Woningwet, artikel 70, lid 1) WoonInvest bouwt en beheert woningen voor huishoudens met lage en middeninkomens. Wij wensen onze woningen voor minstens 70% te verhuren aan huishoudens die behoren tot het Besluit Beheer Sociale Huursector, de BBSH-groep. De 70% is conform de Regionale Prestatieafspraken in de regio Haaglanden. Voor lage inkomens De tweede doelgroep vormen de lage middeninkomens, die geen woning kunnen kopen. Ook zij wensen betaalbare huurwoningen. De EUROPA-regeling Wij moeten aan de Europa-eisen voldoen die de overheid stelt. Dit impliceert dat wij minstens 90% van onze DAEB-woningen (huur < = 699,48) moeten verhuren aan huishoudens met maximaal besteedbaar jaarinkomen (prijspeil 1 januari 2014). En bijzondere doelgroepen Wij zijn actief voor huishoudens die door hun specifieke woonproblematiek op een corporatiewoning zijn aangewezen; dit noemen we bijzondere doelgroepen. Denk aan: senioren die een aangepaste woning of zorg nodig hebben; statushouders; psychiatrische patiënten en verstandelijk gehandicapten die in veel bijzondere gevallen onder begeleiding zelfstandig kunnen wonen. 4.1 Aantal verhuringen In 2014 hadden wij 604 verhuringen: 582 in de bestaande bouw en 22 in de nieuwbouw. Dit is inclusief twee verhuringen aan instellingen, een in bestaande bouw Duinrust en een in de nieuwbouw, WZH, 82 zorgplaatsen. Dit is vergelijkbaar met 2013 toen we 599 woningen verhuurden waarvan 549 in de bestaande bouw en 50 in de nieuwbouw. Het leeuwendeel, 82% verhuurden wij via Woonnet Haaglanden. De woningen die wij hierbuiten verhuurden, 18% onderscheiden we in de volgende categorieën: We wezen 85 woningen toe aan de institutionele wachtlijsten van Woonzorgcentra Haaglanden (WZH) (37), Hogeschool InHolland (39), Florence (9) en aan 14 statushouders. In 2013 waren dit nog 50 woningen. Twee woningen kregen door woningruil een nieuwe huurder. We wezen 5 woningen toe aan bijzondere doelgroepen: twee aan Limor en drie aan RIBW Fonteynenburg. We verhuurden 19 moeilijk te verhuren woningen via direct te huur. Van loting werd in keer gebruik gemaakt. Zowel loting als direct te huur gaan via Woonnet Haaglanden. Aantal Percentage Verhuurd % Via de Website % Instellingen (St. Duinrust en WZH Transvaal zorg) 2 0% Wachtlijst (InHolland, WZH, Florence) 85 14% Statushouders (COA) 14 2% Woningruil 2 0% Bijzondere doelgroepen 5 1% Direct te huur, via Woonnet Haaglanden 19 3% Loting, via Woonnet Haaglanden 13 2% 13

14 Categorieën in nieuwbouw We hadden 21 verhuringen in de nieuwbouw appartementen in het ouderencomplex Transvaal van WZH aan de Beijersstraat in Den Haag. De nieuwe huurders in de 21 appartementen zijn voor 86% doorstromers, op twee na allemaal uit de regio Haaglanden. De starters, 14% (3 verhuringen), komen uit de regio Haaglanden. Aantal Percentage Nieuwbouwverhuringen % Doorstromers (regio) 16 76% Doorstromers (buiten regio) 2 10% Starters (regio) 3 14% Daarnaast zijn er aan WZH 82 zorgplaatsen aan de Beijersstraat vanuit de nieuwbouw verhuurd. 4.2 Ook voor maatschappelijk organisaties We verhuurden vijf woningen uit de bestaande voorraad aan huurders met een koppeling naar een hulpverlenende instantie op het gebied van begeleid of beschermd wonen. In 2013 waren dat nog tien woningen. Voor 2015 verwachten we zeker 25 woningen, omdat we er al 15 aan stichting Fonteynenburg hebben verhuurd. Overigens waren dit woningen die we verhuurden aan Middin, die de huur beëindigde. Huisvesting statushouders In 2014 wezen we in de regio Haaglanden 12 woningen toe aan statushouders. Het betrof 29 personen. Hiermee hebben we op één persoon na aan de taakstelling voldaan. In Lansingerland hebben we twee woningen (twee personen) aan statushouders toegewezen. In 2013 wezen we vijf woningen toe aan elf statushouders. Voor 2015 is de taakstelling spectaculair toegenomen naar ongeveer 80 personen. Wij verwachten hiervoor 35 woningen nodig te hebben. 14

15 5 We geven lage inkomens voorrang (Besluit Beheer Sociale Huursector, artikel 13, lid 1) In 2014 hebben wij 602 verhuringen gedaan aan particuliere huishoudens; nagenoeg alle woningen, 97%, behoren tot de bestaande voorraad. Deze 581 verhuringen behoren grotendeels, 68% (393) tot de betaalbare woningvoorraad onder de aftoppingsgrens, <= 596,75. In de 21 nieuwbouwverhuringen variëren de kale maandhuren tussen 650,00 en 668,90 waarmee ze binnen de sociale huur (< 699,48) vallen. In 2014 zijn er geen woningen verhuurd met een tijdelijk huurcontract, wel zijn er 37 woningen binnen de lokale beleidsruimte verhuurd. In 2013 verhuurden wij hierin 20 woningen In 2014 verhuurden we aan St. Duinrust de 48 appartementen en een bedrijfsruimte gelegen aan de Parkweg en Duinweg in Den Haag. Aan WoonZorgcentra Haaglanden verhuurden we 82 zorgplaatsen in het nieuwbouw zorgcentrum Transvaal aan de Beijersstraat in Den Haag. Aan Stichting DAK kindercentra verhuurden we het kinderdagverblijf aan de Beijersstraat in Den Haag. 5.1 Verdeling naar verschillende aspecten Bestaande woningen In de bestaande voorraad willen wij minstens 70% van onze vrijkomende woningen verhuren aan huishoudens die behoren tot de BBSH-groep. Dit hebben we ook regionaal afgesproken. Van de 393 in 2014 nieuwe verhuringen in de betaalbare categorie (<= 596,76) zijn 372 (95%) aan de BBSH-groep verhuurd. Voor alle verhuringen in de bestaande voorraad met een huur tot de liberalisatiegrens bedraagt dit percentage 79%. Hun gemiddeld jaarinkomen bedroeg Percentage verhuringen naar inkomenscategorie Percentage verhuringen naar inkomenscategorie Inkomen tot (BBSH-grens) % Inkomen van (Europa-grens) 57 10% Inkomen boven % Totaal aan verhuringen in bestaande voorraad % Deze cijfers zijn vergelijkbaar met Van deze 581 verhuringen vielen er 528 in de huurprijscategorie <= 699,48. Uit bovenstaande inkomensstructuur blijkt dat wij in 2014, conform onze doelstelling, toewijzen aan lagere en midden inkomensgroepen. In dit kader zijn de BBSH-grenzen per categorie aangegeven. BBSH-grenzen per Eenpersoonshuishouden 65 jaar, maximum bruto jaarinkomen Meerpersoonshuishouden 65 jaar, maximum bruto jaarinkomen Eenpersoonshuishouden > 65 jaar, maximum bruto jaarinkomen Meerpersoonshuishouden > 65 jaar, maximum bruto jaarinkomen

16 In de nieuwbouw zijn er 20 verhuringen aan huurders die behoren tot de BBSHdoelgroep. De resterende verhuring is aan een huurder met een inkomen boven de BBSH-norm, maar onder de Dit is de inkomensgrens voor lage middeninkomens waaraan wij bereikbare sociale huurwoningen tot de liberalisatiegrens toewijzen. In 2013 verrichtten we 14 toewijzingen aan de BBSHgroep in de nieuwbouw; de overige 36 scoorden hierboven, maar onder de In 2014 zijn er 602 verhuringen. Hiervan viel het leeuwendeel, 549 verhuringen, in de sociale huursector, huren <= 699,48. Hierbinnen verhuurden wij er 475 conform BBSHnorm (87%). Hiervan kunnen de 52 toewijzingen in nieuwbouwwoningen gebouwd sinds midden jaren negentig buiten beschouwing worden gelaten vanwege de regionale prestatieafspraken. In dat geval heeft WoonInvest in % toegewezen aan de BBSH-doelgroep. Dit is 16% meer dan in We spraken tevens af per gemeente 70% toe te wijzen aan de BBSH-groep. In Leidschendam-Voorburg zitten we daar met 74% boven. In Den Haag haalt WoonInvest dit percentage vanwege het soort woningen nooit. Daarvoor hebben we met Haag Wonen compensatie afgesproken. In 2014 verhuurden we 66% conform de BBSH norm. Gezamenlijk wezen we 80% toe aan de beoogde doelgroep, boven de 70% dus. Verhuurder Aantal verhuurde woningen BBSHdoelgroep Percentage BBSH Haag Wonen % WoonInvest Den Haag % Totaal % Volgens de staatssteunregeling moeten wij 90% van onze sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met maximaal besteedbaar jaarinkomen (Europahuishouden). In de bestaande voorraad hadden 528 verhuringen een huur <= 699,48. Daarvan ging 98% (515 verhuringen), naar Europahuishoudens. Dit is vergelijkbaar met de 96% uit Alle 21 nieuwbouwwoning-verhuringen hadden een huur tot de huurprijsgrens. 95% (20 verhuringen) wezen wij toe aan Europahuishoudens. In totaal hebben we 549 sociale verhuringen toegewezen aan 535 Europahuishoudens (97%); iets meer dan de 94% in Samenstelling huishouden bij bestaande woningen In 2014 hebben wij 58% van de verhuringen in de bestaande voorraad verhuurd aan eenpersoonshuishoudens. Ruim een kwart ging naar huishoudens bestaande uit twee personen. De overige verhuringen, 14%, verhuurden wij aan huishoudens met drie of meer personen. Van onze nieuwe huurders: heeft 45% een betaalde baan. ontvangt 33% een uitkering. geniet 13% AOW/pensioen. Van 9% is de inkomensbron onbekend. 16

17 Samenstelling huishouden bij nieuwe woningen De nieuwbouw bestaat in 2014 uit 21 appartementen behorende bij zorgcentrum Transvaal in de Beijersstraat in Den Haag. Appartementen: De 21 nieuwe appartementen zijn allemaal verhuurd. Eén woning is tweemaal verhuurd in De nieuwe huurders zijn op drie starters na allen doorstromers. De gemiddelde leeftijd is 75 jaar. De 21 nieuwe huurders ontvangen allen AOW/pensioen. De nieuwe bewoners komen voor het leeuwendeel, 18 huurders, uit Den Haag, één huishouden is afkomstig uit Haaglanden en twee van buiten de regio. Leeftijd In 2014 hadden wij 115 verhuringen in de bestaande bouw aan senioren ouder dan 65 jaar. Hierbij bedraagt de gemiddelde toewijzingsleeftijd ruim 75 jaar. De oudste senior is 100 jaar en verhuisde naar de Klaverweide in Voorburg. Dit is vergelijkbaar met 2013, toen we 93 bestaande woningen toewezen aan senioren ouder dan 65 jaar. De gemiddelde toewijzingsleeftijd bedroeg 76 jaar. De twee oudste senioren die toen verhuisden waar 91 jaar en gingen eveneens naar de ouderenwoningen aan de Klaverweide in Voorburg De gemiddelde leeftijd bij alle nieuwe bewoners in de bestaande voorraad is 42 jaar. Dit is nagenoeg gelijk aan 2013, 43 jaar. Uit de gegevens blijkt dat wij vooral toewijzen aan jongere huurders. 250 Leeftijdsopbouw bij verhuur <=23 jaar jaar jaar jaar jaar 80 jaar en ouder Herkomst Van alle nieuwe huurders in 2014 komt: 29% uit Leidschendam-Voorburg. 43% uit Den Haag. 20% uit andere gemeenten in de regio Haaglanden. 8% van buiten de regio. 17

18 20% 8% Buiten de regio Den haag 29% 43% Leidschendam-Voorburg Overige gemeenten binnen de regio Huuropzeggingen, de basis voor nieuwe verhuringen In 2014 beëindigden 579 bewoners hun huur. In 2013 waren dat er 546. In de grafiek is te zien dat het aantal huuropzeggingen in 2014 gemiddeld zo n 48 per maand was. Dit is iets meer dan de gemiddelde 45 in 2013, Aantal leeggekomen woningen

19 Totaaloverzichten verhuringen In het schema hieronder staan de 602 verhuringen in 2014 ingedeeld naar BBSHgrenzen en maandhuurklassen. Personen Leeftijd Inkomen <=389,05 389,05-596,75 >596,75 1 <=65 <= > >65 <= > <=65 <= > >65 <= > <=65 <= > >65 <= > Bestaande voorraad en nieuwbouw, 602 toewijzingen. Onderstaand schema betreft de verhuringen in 2014 ingedeeld naar BBSH-grenzen en maandhuurklassen voor Leidschendam-Voorburg. Personen Leeftijd Inkomen <=389,05 389,05-596,75 >596,75 1 <=65 <= > >65 <= > <=65 <= > >65 <= > <=65 <= > >65 <= > Bestaande voorraad en nieuwbouw, 414 toewijzingen 19

20 Onderstaand schema betreft de verhuringen 2014 ingedeeld naar BBSH-grenzen en maandhuurklassen voor Den Haag. Personen Leeftijd Inkomen <=389,05 389,05-596,75 >596,75 1 <=65 <= > >65 <= > <=65 <= > >65 <= > <=65 <= > >65 <= > Bestaande voorraad en nieuwbouw, 183 toewijzingen. Onderstaand schema betreft de particuliere verhuringen 2014 ingedeeld naar BBSHgrenzen en maandhuurklassen voor Lansingerland. Personen Leeftijd Inkomen <=389,05 389,05-596,75 >596,75 1 <=65 <= > <=65 <= Bestaande voorraad, 5 toewijzingen 20

WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten

WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten J AARV ERSLAG WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten INHOUD Inhoud Voorwoord 3 Betaalbaar wonen 4 Huisvesting doelgroepen 5 Kengetallen 6 Duurzaamheid & kwaliteit 8 Communicatie 9 Financiën & organisatie

Nadere informatie

17 WE NAMEN GEEN WONINGEN OVER... 47 18 WE BOUWEN NIEUWE WONINGEN... 48 18.1 PROJECTEN IN LEIDSCHENDAM-VOORBURG... 48 18.2 PROJECTEN HAAGLANDEN...

17 WE NAMEN GEEN WONINGEN OVER... 47 18 WE BOUWEN NIEUWE WONINGEN... 48 18.1 PROJECTEN IN LEIDSCHENDAM-VOORBURG... 48 18.2 PROJECTEN HAAGLANDEN... Stichting WoonInvest Jaarverslag 2013 WoonInvest Charlotte van Pallandtlaan 2 2272 TR Voorburg Postbus 163 2270 AD Telefoon 070 301 11 00 Fax 070 320 83 22 E-mailadres algemeen@wooninvest.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen.

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen. In maart 2015 vroegen wij in een enquête onze huurders, woningzoekenden, collega corporaties, gemeenten, medewerkers en via social media om mee te denken met ons beleid. In totaal hebben 3.700 deelnemers

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING?

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? Dat is niet zo eenvoudig. Zoals je vast wel weet, is de vraag naar (sociale) huurwoningen groter dan het aanbod. Zeker op Terschelling.

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 in beeld

Jaarverslag 2015 in beeld Jaarverslag 2015 in beeld Dienstverlening B Dienstverlening: (van ABC) in de Aedes Benchmark 113.000 telefoontjes van klanten afgehandeld 8,1 Nieuwe huurders 7,2 6,6 Onderhoudsniveau binnenzijde woning

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D2 02.11.2015 0035 Tf(V(Ce Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Behandeld door: mevrouw C. Geenen-ter Hoeven Kenmerk:

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 SVB samenvatting voor HOOD: Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 Wat is strategisch voorraadbeleid? Beleid waarin keuzes gemaakt worden over hoe wij met onze woningen ( de voorraad) om willen gaan

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Datum: 10 juni 2015 Uitgangspunten voor de huur-inkomens tabellen a. De 95% toewijzingseis voor huishoudens met recht op huurtoeslag moet gehaald kunnen

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot.

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot. SAMENGEVAT Dit jaar presenteert Aedes voor de vierde keer de Aedes-benchmark. In deze corporatiemonitor vindt u op hoofdlijnen informatie over de samenstelling van de prestatievelden en de belangrijkste

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen.

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. JAARVERSLAG 2016 Onze ambities VISIE MISSIE KERNWAARDEN Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. Wij richten ons op mensen uit de regio Apeldoorn met beperkte kansen op de woningmarkt. We

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Breda

Woonruimteverdeling in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonruimteverdeling in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad

Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad Prestatieafspraken gemeente Oegstgeest, woningcorporaties en huurdersorganisaties Gemeente Oegstgeest, de corporaties

Nadere informatie

Prestatieafspraken Stadsgewest Haaglanden - SVH > Halfjaarmonitor

Prestatieafspraken Stadsgewest Haaglanden - SVH > Halfjaarmonitor Prestatieafspraken Stadsgewest Haaglanden - SVH > Halfjaarmonitor 2012-1 HALFJAARMONITOR 2012-1 Halfjaarmonitor 2012-1 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Waar heeft u als woningzoekende met een inkomen tot 35.739 recht op? Voorbeeld 1 Kees is 28 jaar en wil gaan samenwonen met zijn vriendin. Samen verdienen ze

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^'

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^' ^ ^ ^^ivi^^^^^ gemeente \ B&W DM-nr. 2010/9146 Advies 100312 Versie: 1 Co^' Aox^ a< Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Gemeentesecretaris Hoofdafdeling Auteur Lokale Beleidsruimte

Nadere informatie

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren 1 Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma De Huismeesters voor gemeente Haren 2017 Ons bod Groningen, 16 juni 2016 2 Aanbod 2017 Voor u ligt het voorgestelde, volkshuisvestelijke uitvoerings-/activiteitenprogramma

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurverhoging 2015. 1. Huurverhoging algemeen

Veel gestelde vragen huurverhoging 2015. 1. Huurverhoging algemeen Naar aanleiding van de huurverhoging per 1 juli 2015 en vragen daaromtrent hebben wij de veel gestelde vragen onderstaand weergegeven en voorzien van een beantwoording. Hierbij hebben we de volgende indeling

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Gevolgen passendheidstoets

Gevolgen passendheidstoets Gevolgen passendheidstoets Corporaties moeten jaarlijks 90% van de vrijkomende huurwoningen tot de vrije-sector toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot de EU-grens. Vanaf 1 januari 2015 gaat er ook

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille DE GEHELE ORGANISATIE KRIJGT TE MAKEN MET DE WONINGWET RvT Bestuur Strategie en beleid Vastgoed Financiën en control Wonen -

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sociale huurmarkt Haaglanden > Aanbodrapportage 2013; > tabellenboek >

Sociale huurmarkt Haaglanden > Aanbodrapportage 2013; > tabellenboek > Sociale huurmarkt Haaglanden > Aanbodrapportage 2013; > tabellenboek > 01 02 AANBODRAPPORTAGE 2013; TABELLENBOEK Aanbodrapportage 2013; tabellenboek Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie MEMO van college aan de algemene raadscommissie datum : 19 februari 2012 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Huisvestingsverordening gemeente Bergen, aanpassen Bijlagen 1 en 2 per 1 maart 2013

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

b) een integriteitscode die in ieder geval op de website van de woningcorporatie wordt geplaatst.

b) een integriteitscode die in ieder geval op de website van de woningcorporatie wordt geplaatst. Algemeen In de sector woningcorporaties is het volgende met elkaar afgesproken: Aedescode, artikel 5: We ondernemen eerlijk, oprecht en transparant We dulden geen belangenverstrengeling We hanteren in

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Doorkiesnummer 030-28 64408

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. Beleidsuitgangspunten 3. Monitoring

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. Beleidsuitgangspunten 3. Monitoring Beleidsnotitie t.a.v. invoering Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting, voor wat betreft de toewijzing van sociale huurwoningen door toegelaten

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Futuraplatform - vrijdag 16 november 2012 Leo Gerrichhauzen Gerrichhauzen en Partners 2012 Van verzelfstandiging naar publieke sturing

Nadere informatie

Regionaal groeien - lokaal verbinden. Ondernemingsplan 2015-2017. (verkorte versie)

Regionaal groeien - lokaal verbinden. Ondernemingsplan 2015-2017. (verkorte versie) Regionaal groeien - lokaal verbinden Ondernemingsplan 2015-2017 (verkorte versie) EEN WETHOUDER IN HET NIEUWE WERKGEBIED Wij werkten altijd goed samen met de lokale corporatie. Wel zagen we dat corporaties

Nadere informatie

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1 Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1 AANBODRAPPORTAGE 2014-1 Aanbodrapportage 2014-1 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan van Til Jacolien

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Samen bouwen aan beter wonen Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk in een andere plaats of heeft

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Datum 23 augustus 2011 Betreft Beantwoording schriftelijke kamervragen met kenmerk 2011Z15841 en 2011Z15842

Datum 23 augustus 2011 Betreft Beantwoording schriftelijke kamervragen met kenmerk 2011Z15841 en 2011Z15842 > Retouradres Postbus 20951 2500 EZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Cluster Rijnstraat 8 Postbus 20951 2500 EZ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Samenvatting visitatierapport

Samenvatting visitatierapport Samenvatting visitatierapport Visitatie, de voorbereiding Visitatie is, als onderdeel van de Aedescode, voor leden van branchevereniging Aedes verplicht. Naast een verantwoordingsinstrument is visitatie

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2 Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland 1 Overzicht bezit Woonzorg Nederland 2017 Bezit 's Hertogenbosch % Landelijk % Aantal huurwoningen (eenheden) - Huurprijs < 592,55

Nadere informatie

14 Juli 20 U zoekt een woning

14 Juli 20 U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z01227

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

Prestatieafspraken Stadsgewest Haaglanden - SVH > Jaarmonitor 2012

Prestatieafspraken Stadsgewest Haaglanden - SVH > Jaarmonitor 2012 Prestatieafspraken Stadsgewest Haaglanden - SVH > Jaarmonitor 2012 02 JAARMONITOR 2012 Jaarmonitor 2012 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan van Til Rik

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad ( )

Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad ( ) Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad (15-2-2017) INLEIDING De betaalbaarheid van woningen en de verdeling van de woningvoorraad staan hoog op de lokale agenda voor bestuurders van gemeenten, woningcorporaties

Nadere informatie

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen.

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Tabellen woonruimteverdeling 2013 Te besluiten om 1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. Inleiding Deze nota

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over resultaten, opbouw en methode Aedes-benchmark

Veel gestelde vragen en antwoorden over resultaten, opbouw en methode Aedes-benchmark Veel gestelde vragen en antwoorden over resultaten, opbouw en methode Aedes-benchmark Resultaten Huurdersoordeel (bouwsteen Kwaliteit) Wat is het belangrijkste resultaat van het huurdersoordeel? Het Huurdersoordeel

Nadere informatie

Onderzoeksrapport DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek

Onderzoeksrapport DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Onderzoeksrapport DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek VERHUURBELEID SOCIALE HUURSECTOR DEN HAAG 2011 Onderzoeksrapport DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek VERHUURBELEID SOCIALE

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie