Verslag workshop budgetmeter als instrument tegen energiearmoede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag workshop budgetmeter als instrument tegen energiearmoede"

Transcriptie

1 Verslag workshop budgetmeter als instrument tegen energiearmoede 1. Aanwezigen Ann Claes Bert D hondt Danny Horemans Denise Verhaert Fanny Seurinck Geert Thange Guido Prinsen Henk Van Hootegem Ilse Meuris Jessy Vanhaeren Kris Vangerwen Leen Koevoets Lode Vanhee Maurice Roovers Mike Torck Nathalie Debast Patricia Stepman Patrick Truwant Paul Van Lerberghe Stephanie Schildermans (verslaggeefster) Wilfried Biesemans (voorzitter) OCMW Mechelen Welzijnszorg Welzijnszorg Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie Project Energie & Armoede Woonwinkel Lendelede Infrax OCMW Genk Steunpunt Armoedebestrijding OCMW Putte OCMW Hasselt OCMW Kontich OCMW Brasschaat Eandis Intergas Ombudsdienst voor Energie VVSG Project Energie & Armoede Mensen voor mensen - Aalst OCMW Alveringem Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie Project Energie & Armoede VREG VEA 2. Bespreking Bedoeling van deze workshop is te peilen naar de mening van de verschillende werkgroepleden over de budgetmeter als instrument tegen energiearmoede. In het begin van de vergadering werd een kaartje uitgedeeld. De workshopleden moesten hierop, zonder nuancering, neerschrijven of ze akkoord gaan met de stelling dat een budgetmeter een goed instrument is tegen energiearmoede. De uitkomst was de volgende: 8 niet akkoord en 9 akkoord. Na deze eerste stellingname wordt de historiek van de maatregelen tegen de problemen met betrekking tot betalingsmoeilijkheden voor (gas- en) elektriciteitsverbruiker toegelicht Historiek van aangedragen oplossing voor problemen in verband met betalingsproblemen voor elektriciteit en gas: Midden jaren 80 waren er veel afsluitingen voor elektriciteit Zo waren er in afsluitingen en aanmaningen tot betaling in gans België. Daarom werd door het toenmalige Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas in 1984 een hulpfonds opgericht (toen 180 miljoen Belgische frank) zodat OCMW s in de schrijnendste gevallen zouden kunnen tussenkomen in de kosten van het verbruik :41 Verslag workshop budgetmeters als instrument tegen energiearmoede_2 Pagina 1 van 6

2 Om gevaarlijke situaties te vermijden doordat mensen met kaarsen zouden verlichten, werd vanaf 1985 in Wallonië een decreet aangenomen om mensen met betalingsmoeilijkheden toch nog een minimum aan elektriciteitsverbruik toe te laten: 2 Ampère (decreet van 4 juli 1985). Dit initiatief van het Waals Parlement werd gevolgd door een aanbeveling van het Controlecomité (in ) om dit overal toe te passen wanneer het OCMW de begeleiding van een verbruiker in moeilijkheden op zich neemt. In 1986 werd in een aanbeveling van het Controlecomité ook een sociaal tarief ingesteld voor begunstigden van het bestaansminimum, van een uitkering voor mindervaliden, van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Dit sociaal tarief zal hun worden toegekend als zij minder dan 750 kwh per jaar verbruiken, of indien bij hen een vermogenbegrenzer van 2 ampère werd geïnstalleerd. Later (1992) werd dan in Brussel onmiddellijk 4 ampère als stroombegrenzing vastgelegd (er was daarvoor in Brussel nog geen wettelijke verplichting, alleen de aanbeveling van het Controlecomité). Opnieuw volgde daarop in een nieuwe beslissing ( nieuwe aanbeveling ) van het Controlecomité om de 4 ampèrebegrenzer als standaard te gebruiken in heel België. In een mededeling van het Controlecomité naar aanleiding van de invoering van de 4 ampèrebegrenzer vindt men dan volgende vermelding: Aan de klanten die normaal in aanmerking komen voor de plaatsing van een 4-ampèremeter zal voorgesteld worden een budgetmeter te plaatsen. De budgetmeter was dus geboren. Hierdoor kon men dus bij betalingsmoeilijkheden toch op vol vermogen verbruiken. De budgetmeter was wel het alternatief, niet een aanvulling op de stroombegrenzer, zodat de kritiek werd geuit dat mensen bij niet opladen eigenlijk zichzelf afsluiten. De budgetmeter van de eerste generatie kon alleen maar opgeladen worden met een fysische sleutel. Die sleutel vertegenwoordigde een bepaald vast bedrag. Een echt noodkrediet was er niet, maar wel een limietwaarde waarop een signaal afging, wat men toen al noodkrediet noemde. Er bestond ook al een niet-uitvalperiode: als het volledige opgeladen bedrag s nachts of in het weekend opgebruikt was, werd de meter pas de volgende dag of na het weekend afgesloten. Nog later (1997) werd de begrenzing op 6 ampère vastgesteld (na een advies in die zin door het Controlecomité van 9 juli 1997, onder andere in Vlaanderen door een besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997, in uitvoering van een eind 1996 gestemd decreet tot regeling van het recht op een minimale levering van elektriciteit, gas en water). Op dat ogenblik moest men nog altijd de keuze maken tussen een stroombegrenzer of een budgetmeter. Wanneer de combinatie budgetmeterstroombegrenzer mogelijk werd is niet duidelijk, maar in ieder geval kan men in 2004 al lezen: Is de budgetmeter leeg, dan schakelt deze automatisch over op de minimumlevering van 6 ampère. Op een bepaald ogenblik kwamen ook meters met een flexibele oplaadbare kaart op de markt, waarmee dus bedragen naar believen konden worden opgeladen, eerst zonder mogelijkheid tot afbetaling van schulden uit het verleden, daarna met de mogelijkheid om ook schulden al gedeeltelijk af te lossen via de meter(kaart). Als resultaat van de besprekingen in een bijzondere ad hoc commissie Energiearmoede van het Vlaams Parlement (2005), werd in een motie van 15 februari 2006 aan de Vlaamse Regering gevraagd om de 6 ampèrebegrenzing op te trekken naar 8 ampère en te onderzoeken op welke manier die (lineaire) hoeveelheid kan worden aangepast naargelang het aantal gezinsleden en de grootte van de woningen. De Vlaamse Regering besliste daarop om er 10 ampère van te maken, ongeacht de gezinsgrootte. Sinds midden 2009 is ook de budgetmeter voor aardgas operationeel. Deze heeft lange tijd op zich laten wachten omdat er lang geen sluitende oplossing werd gevonden voor het veiligheidsprobleem, vooral bij het heropstarten na (zelf)afsluiting. Met de aardgasbudgetmeter kan men altijd op vol vermogen verbruiken. Een oplossing voor een eventuele verbruiksbeperking, zoals de 6- ampérebegrenzer voor elektriciteit, is voor gas niet mogelijk, omdat gas niet een klein beetje kan :41 Verslag workshop budgetmeters als instrument tegen energiearmoede_2 Pagina 2 van 6

3 worden verbrand. Een gegarandeerde minimale levering in aantal kwh (in tegenstelling tot elektriciteit, waar het eigenlijk een minimaal gegarandeerd vermogen is) is er sinds midden deze maand wel onder de vorm van een toelage die toegekend kan worden door het OCMW (zie staatsblad van 18 november 2010). Ondertussen wordt al gedacht aan prepayment slimme meters die ook de functie van de huidige budgetmeters zouden kunnen overnemen, eventueel zelfs door de commerciële energieleveranciers, i.p.v. of naast de netbeheerders die nu als sociale leverancier fungeren. Deze meters zouden veel sneller kunnen reageren op signalen van niet-gebruik of overgebruik Discussie workshopleden: Hieronder worden de opmerkingen en eventuele antwoorden van de verschillende workshopleden beschreven. Deze opmerkingen en reacties vormen al dan niet een nuancering van wat er beschreven werd op de kaartjes (nl. akkoord of niet akkoord met de stelling dat de budgetmeter een instrument is tegen armoedebestrijding): - Intergas: Ik ben akkoord omdat in vergelijking met de Nederlandse situatie de afnemers beter af zijn. - Energie en Armoede: Ik heb niet akkoord op het briefje geschreven maar ik wil dit nuanceren door een aantal dingen naar voor te brengen: Als dit voor de maatschappij een goed instrument tegen energiearmoede wil zijn dan moet de maatschappij weten waarover het gaat. Dit is echter niet het geval. Daarom ben ik van oordeel dat de Vlaamse overheid moet meedelen hoeveel budgetmeters kosten (plaatsingen en onderhoud, procedure, ) en wat de gemiddelde opbrengst van deze budgetmeters zijn. Dit betekent dus dat er een kosten-batenanalyse moet plaatsvinden. Daarom stel ik de vraag aan de VREG om na te gaan wat de kosten en baten zijn van de budgetmeters en de impact op de tarieven hiervan. -> Voorzitter: De kost van deze maatregelen zijn vrij gemakkelijk om vast te stellen, maar de baten wel moeilijker. Het is namelijk zeer moeilijk om de baten te kwantificeren. - Wat is de definitie van energiearmoede? Er bestaat momenteel geen definitie van energiearmoede, dus op basis hiervan ook moeilijk te bepalen of de budgetmeter een instrument ter bestrijding hiervan is. ->OCMW: Voor mij is energiearmoede als je uzelf beperkingen oplegt in uw menswaardig leven omwille van de kosten die men moet maken voor energie en water. -> Voorzitter: Is er nood aan een definitie van energiearmoede om op te nemen in de wetgeving? -> VVSG: Is het zinvol om het onder de noemer van energiearmoede te steken omdat het eigenlijk niet uitmaakt op welk vlak de afnemer niet kan betalen (men kan de energierekeningen betalen en de huur niet of omgekeerd). Bovendien is het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk wel interessant, waarbij men om te bepalen of er sprake is van energiearmoede, kijkt naar het inkomen. Hiervoor zou men wel moeten bepalen wat beschouwd wordt als inkomen. De regeling van het Verenigd Koninkrijk waarbij men stelt dat er sprake is van energiearmoede als meer dan 10% besteed wordt aan verwarming is niet voldoende. Men zou bijvoorbeeld ook rekening moeten houden met de schuldenlast van de afnemer. - OCMW: Energiearmoede is momenteel niet een situatie op zichzelf, maar gaat gelieerd met armoede op andere vlakken. De budgetmeter is een goed middel, maar zal energiearmoede niet verhelpen. -> Voorzitter: Energiearmoede staat inderdaad niet alleen, maar het is wel iets waarvoor er gevraagd wordt aan de energiesector om mee te helpen dit te verhelpen. We moeten de armoede hier dus toch wel ergens in de energiecontext plaatsen. - Energie en Armoede: De budgetmeter kan geen armoede bestrijden, dit moet gebeuren via andere kanalen. De budgetmeter kan energiearmoede enkel beheersen, maar het verbruik via de budgetmeter moet nog altijd betaald worden :41 Verslag workshop budgetmeters als instrument tegen energiearmoede_2 Pagina 3 van 6

4 - Energie en Armoede: Ik als ervaringsdeskundige blijf tegen de budgetmeter (als instrument tegen energiearmoede), dit betekent voor de personen die elektriciteit en/of gas verbruiken via de budgetmeter een last. Deze mensen beschouwen een budgetmeter eerder een straf en schamen zich ervoor. Hiernaast, zoals ook blijkt uit de getuigenis in de presentatie van de spreker van Consumer Focus, sluiten deze mensen met een budgetmeter omwille van budgetproblemen zich regelmatig zelf af. - Energie en Armoede: Er zijn mensen die zichzelf afsluiten en we weten hier niets van. Dit moet opgenomen worden in de lijst van zaken die de VREG zou moeten opnemen in de sociale statistieken -> Eandis: In het voorstel van wetgeving rond de afbetalingsplannen in budgetmeters is opgenomen dat de distributienetbeheerder, indien de huishoudelijke afnemer in de periode van november tot en met maart gedurende een periode zijn budgetmeter voor aardgas niet oplaadt, beoordeelt of er mogelijk op basis van het gekende oplaadbedrag en verbruikspatroon uit het verleden het risico bestaat dat de huishoudelijke afnemer mogelijk zichzelf heeft afgesloten. Als de distributienetbeheerder van oordeel is dat het reëel is dat dit het geval is zal de distributienetbeheerder contact proberen op te nemen met de huishoudelijke afnemer. Op basis hiervan zal hij wekelijks de lijst van personen die niet opladen (tenzij de afnemer heeft gemeld na contactname dat daar geen nood toe is) overmaken aan het OCMW. - Samenlevingsopbouw: De voorwaarden voor de minimumlevering via aardgasbudgetmeters zullen zo opgesteld zijn dat de mensen hieraan niet kunnen voldoen. -> Eandis: Het behoort tot de autonomie van het OCMW om te kiezen om hierin mee te stappen maar altijd in overleg met de klant. Er zijn maar een drietal voorwaarden opgenomen in het besluit. ->VVSG: de zaken worden individueel bekeken in het OCMW en maken dus ook deel uit van een sociaal onderzoek. ->OCMW: Hiernaast zal men wettelijk gezien niet kunnen beslissen dat men enkel recht heeft op de minimumlevering voor aardgas als men in budgetbegeleiding is. - Energie en Armoede: De ervaring met een budgetmeter is heel anders voor mensen die zelf een budgetmeter geplaatst hebben gekregen. ->OCMW: Uit gesprekken van mensen met budgetmeters blijkt echter vaak dat ze hier gelukkig mee zijn en dat op het einde van de maand het verbruik vaak lager ligt. Mensen gaan dus bewuster om met energie. - Energie en Armoede: Er zijn altijd mensen die uit de boot vallen, de stap naar het OCMW is al een hele stap voor deze mensen om te zetten. -> Voorzitter: Is het probleem dat de mensen moeite hebben om de stap naar het OCMW te zetten een reden om te zeggen dat een budgetmeter een slecht instrument is? Bovendien is de budgetmeter niet het enige instrument dat probeert de energiearmoede te bestrijden, zo is er natuurlijk ook het sociaal tarief die eigenlijk het beschikbare inkomen minus de energiekosten verhoogt. Als men stelt dat een budgetmeter geen goed idee is, moet er iets anders als alternatief vooropgesteld worden -> Energie en Armoede: Het denken over mogelijke alternatieven lijkt mij ook een onderdeel uit te maken van de evaluatie SODV die men nu gestart is. -> Federale Ombudsdienst voor Energie: Het is ook mogelijk om het sociaal tarief uit te breiden op gewestelijk vlak, zo heeft men in Wallonië het sociaal tarief uitgebreid tot mensen in budgetbeheer en begeleiding. De voorwaarde die wel geldt voor deze afnemers is dat zij klant moeten zijn bij de distributienetbeheerder. Deze extra kosten worden betaald via de sociale openbaredienstverplichtingen. - Energie en Armoede: In het Brussels gewest heeft men geen systeem van budgetmeter daarom is het ook nuttig te kijken hoe het daar loopt. -> Voorzitter: Hierbij moet wel rekening houden met het feit dat Brussel in vergelijking met Vlaanderen toch hoge afsluitingscijfers heeft. - Energie en Armoede: Bij de evaluatie SODV moet men ook kijken hoe de minimumlevering voor aardgas deze winter zal verlopen :41 Verslag workshop budgetmeters als instrument tegen energiearmoede_2 Pagina 4 van 6

5 - Energie en Armoede: Tevens moet in de evaluatie SODV ook gekeken worden naar de kostprijs van deze maatregelen, levert het namelijk meer op dan het kost? Zo blijkt in Wallonië de kostprijs snel een paar honderd euro te zijn -> Eandis: Als men de kosten van de budgetmeters bekijkt moet men natuurlijk ook naar de baten kijken. Hiernaast gaat de vergelijking met Wallonië niet helemaal op omdat daar de budgetmeters ook geplaatst worden bij de leveranciers. Deze leveranciers zullen de vraag dus sneller stellen, waardoor er natuurlijk meer budgetmeters geplaatst worden. Als men de baten oplijst mag men hierbij ook niet vergeten dat het vermijden van de kosten door de budgetmeter (bvb. invorderingsprocedure, schorsing, beperking toename schuld) ook een baat is. Dus men moet er op letten zeker alle baten in rekening te brengen. - Federale Ombudsdienst voor Energie: De budgetmeter is zeker een interessant instrument als het gaat over schuldafbouw. Alleen creëert men via de sociale maatregelen ook een omgekeerd Mattheus-effect. Men krijgt namelijk pas een budgetmeter als men schulden heeft gemaakt bij leverancier en netbeheerder. Maar als men klant wordt bij de DNB zal men een hoger dan gemiddeld tarief betalen (met uitzondering van de gerechtigden op het sociaal tarief), dus naast het aflossen van de schuld voorafgaand aan de budgetmeter zal men ook gaan verbruiken aan een hoger dan gemiddeld tarief. Daarom ben ik niet akkoord dat de budgetmeter een instrument is voor de bestrijding van energiearmoede, want de budgetmeterklanten zullen meer moeten betalen voor hun verbruik terwijl andere klanten die geen betalingsproblemen hebben bij de goedkoopste leverancier kunnen zijn. ->Eandis: Het tarief waaraan de distributienetbeheerders hun klanten beleveren is onlangs verhoogd omdat de CREG van oordeel is dat de distributienetbeheerders voor de berekening van het tarief moeten kijken naar een gemiddelde van de hoogste tarieven van de leveranciers. -> OCMW: Is dit een substantiële stijging? Als dit het geval is gaan we het probleem in het Verenigd Koninkrijk (nl. dat budgetmeterklanten steeds een hoger tarief moeten betalen dan klanten zonder budgetmeter) achterna. ->Eandis: Hoewel de wijziging van de berekening van het tarief enkel slaat op de energieprijs, is deze stijging inderdaad substantieel. Men moet hier natuurlijk rekening mee houden dat niet alle klanten bij de distributienetbeheerder worden afgerekend aan dit hogere tarief (nl. standaardtarief en sociaal tarief), bovendien is het onafhankelijk van de budgetmeter welk tarief van toepassing is. Bij het sociaal tarief stelt men bovendien vast dat, in tegenstelling tot het standaardtarief, het sociaal tarief daalt. Dit betekent dus dat er voor gezorgd moet worden dat alle personen die recht hebben op het sociaal tarief, dit ook krijgen. - Voorzitter: Is omwille van de hogere prijs van het standaardtarief de budgetmeter as such slecht? - Samenlevingsopbouw: De budgetmeter is volgens mij geen instrument tegen energiearmoede, maar eerder tegen schuldopbouw. -> Energie en Armoede: Dit klopt, maar dit komt enkel omdat de budgetmeterklanten zichzelf afsluiten. - OCMW: Ik ben van oordeel dat iedereen een budgetmeter zou moeten kunnen krijgen. Er zijn namelijk mensen die nu bewust hun rekeningen niet betalen om een budgetmeter te krijgen. Iedereen zou dus moeten kunnen kiezen voor een budgetmeter, zo werkt men ook de stigmatisering weg. ->OCMW: Een budgetmeter heeft zijn voordelen, maar het probleem is natuurlijk wel dat de afnemer dan ook over genoeg geld moet beschikken om deze budgetmeter op te laden - Voorzitter: Een budgetmeter is meer dan het gewoon opladen, er bestaat namelijk naast het krediet van de oplading, het noodkrediet en de 10 Ampèreregeling. Bovendien moeten er toch al een aantal stappen doorlopen worden waarbij men kan vaststellen dat de situatie problematisch wordt, waarna de distributienetbeheerder naar het LAC zal stappen en er een sociaal onderzoek gevoerd zal worden. Tijdens deze stappen kan men dan proberen om aan de oorzaak van de armoede te verhelpen. - Energie en Armoede: Zelfs met de nieuwe regeling voor gas kan men terecht komen in een gevaarlijke situatie. Als mensen omwille van problemen geen geld opladen voor hun gasbudgetmeter zitten ze in de kou en dit kan toch ook gevaarlijk zijn. ->Voorzitter: Door de regeling rond de minimumlevering van gas kan een stuk van de minimumlevering na onderzoek gratis zijn voor de klant. En deze maatregel is er gekomen dankzij :41 Verslag workshop budgetmeters als instrument tegen energiearmoede_2 Pagina 5 van 6

6 de ervaringen met de budgetmeter. Daarom is het belangrijk de budgetmeter niet enkel te bekijken als het apparaat maar ook als een instrument. Uit deze discussie zal de evaluatie SODV van volgend jaar gemaakt worden. Daarom is er ook nood aan suggesties wat men goed en niet goed vindt aan de budgetmeter. - Federale Ombudsdienst voor Energie: Men mag inderdaad niet zomaar het kind met badwater weggooien. Maar dit betekent niet dat de budgetmeter een instrument is tegen energiearmoede. Ik beschouw de budgetmeter eerder als een instrument tegen afsluiting. Maar men moet de maatregelen ruimer bekijken, men gebruikt namelijk de sociale openbaredienstverplichtingen om sociaal beleid via energie te voeren. Hierbij maak ik wel de bedenking dat het standaardtarief van de distributienetbeheerders hoger is dan het gemiddelde tarief van de leveranciers en dit is dan niet echt sociaal. -> OCMW: Het is niet de bedoeling om de mensen bij de distributienetbeheerder te houden. Daarom zijn de tarieven van de distributienetbeheerders niet de laagste prijzen. Hiernaast is het wel zo dat mensen met een budgetmeter zo gelukkig zijn met deze budgetmeter dat ze niet willen overstappen naar een commerciële leverancier, ondanks het feit dat deze commerciële leverancier lagere prijzen kan hanteren. - VVSG: Wij zijn vragende partij om de budgetmeters ook in het commerciële circuit te hebben, zoals bij prepaymentkaarten bij GSM. Zo werkt men ook het probleem van stigmatiseren weg. -> Energie en armoede: Dit is inderdaad een mogelijkheid. In Wallonië heeft men budgetmeters in het commerciële circuit maar wel tegen betaling van de volledige prijs door de klant. - OCMW: Wij zien de budgetmeter als een tijdelijk hulpmiddel. Wij koppelen dit aan het aanbod van de gratis energiescan. Het probleem situeert zich vaak bij mensen die problemen hebben, niet onder het sociaal tarief vallen en daarenrboven slecht huisvest zijn. Daarom mag de budgetmeter wel een hulpmiddel zijn maar het is wel de bedoeling om er op termijn vanaf te geraken en moeten er naast de plaatsing van de budgetmeter ook andere acties ondernomen worden Conclusie op basis van de discussie Volgende punten kunnen onthouden worden op basis van bovenstaande discussie: - De budgetmeter is eerder een instrument tegen afsluiting dan tegen energiearmoede. - Men moet energiearmoede niet enkel op zich bekijken, energiearmoede gaat vaak ook gepaard met armoede op andere vlakken. - Men moet het mogelijk maken om budgetmeters op te nemen in het commerciële circuit. Momenteel zit de markt in een andere positie dan bij de periode waar de budgetmeters voor het eerst geïnstalleerd werden. De markt is ondertussen vrijgemaakt waardoor er zowel leveranciers als distributienetbeheerders zijn. De mogelijkheid van het plaatsen van budgetmeters bij leveranciers en als de problemen te groot worden, het toch nog terecht kunnen bij de distributienetbeheerders, kan ervoor zorgen dat enkel klanten die het nodig hebben terecht komen bij de distributienetbeheerders. Hierdoor worden de distributienetbeheerders echte sociale leveranciers. Daarnaast wordt er een warme oproep gelanceerd naar de werkgroepleden om als men bijkomende suggesties wil doen, zowel naar inhoud als naar communicatie, die zeker over te maken in de komende maanden. Tenslotte wordt de oefening van het begin van deze vergadering (nl. het neerschrijven op een kaartje of men akkoord is met de stelling dat de budgetmeter een instrument tegen energiearmoede is) herhaald om na te gaan of de verhouding gewijzigd is. De uitslag is deze keer dat 7 personen niet akkoord zijn met deze stelling terwijl 10 personen akkoord zijn. Er is dus een lichte verschuiving (nl. 8->7 personen niet akkoord; 9->10 personen wel akkoord) :41 Verslag workshop budgetmeters als instrument tegen energiearmoede_2 Pagina 6 van 6

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Van hoeveel mensen is de energie geheel of gedeeltelijk afgesloten? Aangezien de drie gewesten niet dezelfde

Nadere informatie

Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede?

Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede? Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede? 26 november 2010 Katrien Gielis Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Agenda Wettelijke basis voor indiening statistieken

Nadere informatie

Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht. Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie

Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht. Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie 26 november 2010 Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 Voor een vernieuwende,

Nadere informatie

668-2. Brussel, 20 februari 2006. Mijnheer de minister-president,

668-2. Brussel, 20 februari 2006. Mijnheer de minister-president, 668-2 Brussel, 20 februari 2006 Mijnheer de minister-president, Wij hebben de eer U ten behoeve van de Vlaamse Regering ingesloten de motie van aanbeveling op de maatschappelijke beleidsnota Energiearmoede,

Nadere informatie

Minimale levering via de aardgasbudgetmeter

Minimale levering via de aardgasbudgetmeter Minimale levering via de aardgasbudgetmeter tijdens de winter Wie doet beter? De budgetmeter aardgas biedt, in tegenstelling tot de minimale levering van 10 ampère via de budgetmeter voor elektriciteit,

Nadere informatie

Advies aan de VREG over het systeem van schuldafbouw in de budgetmeter

Advies aan de VREG over het systeem van schuldafbouw in de budgetmeter Advies aan de VREG over het systeem van schuldafbouw in de budgetmeter 1. Ter inleiding In onze Westerse samenleving is een leven zonder elektriciteit- en gasvoorziening een schending van de menselijke

Nadere informatie

nr. 74 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 30 november 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Budgetmeters - Oplaadpunten

nr. 74 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 30 november 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Budgetmeters - Oplaadpunten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 74 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 30 november 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Budgetmeters

Nadere informatie

Brus sel, 21 april 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent,

Brus sel, 21 april 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, 1593 Brus sel, 21 april 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie tot besluit van de opvolging van de werkzaamheden

Nadere informatie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie Normaal gezien sluit de netbeheerder de elektriciteit nooit af. Er zijn echter 3 uitzonderingen. De eerste uitzondering is als er gevaar is door technische

Nadere informatie

Standpunt Samenlevingsopbouw - project Energie en Armoede en Netwerk tegen Armoede. 4 mei 2015

Standpunt Samenlevingsopbouw - project Energie en Armoede en Netwerk tegen Armoede. 4 mei 2015 Slimme budgetmeters. Standpunt Samenlevingsopbouw - project Energie en Armoede en Netwerk tegen Armoede. 4 mei 2015 Inleiding We nemen kennis van het VREG-document Mededeling van de Vlaamse Regulator van

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web:

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

ENERGIEQUIZ. Dit is niet waar, er worden nog steeds mensen afgesloten.

ENERGIEQUIZ. Dit is niet waar, er worden nog steeds mensen afgesloten. ENERGIEQUIZ 1. Het verloop van de quiz We hebben een spelleider nodig en een jurylid die de scores bijhoudt. Daarnaast voorzien we 1 of meerdere (ervarings)deskundigen, vrijwilligers in armoede of niet

Nadere informatie

Andere gedropte klanten, de werkenden, zoals ook uit de cijfers van de VVSG blijkt, vallen eigenlijk uit de boot.

Andere gedropte klanten, de werkenden, zoals ook uit de cijfers van de VVSG blijkt, vallen eigenlijk uit de boot. Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "het sociaal tarief voor

Nadere informatie

De elektriciteitsfactuur onder stroom

De elektriciteitsfactuur onder stroom De elektriciteitsfactuur onder stroom Auteurs: Jan Maris en Geert Schuermans 2016_02_02 E&A Artikel De gids op maatschappelijk gebied Volgens Febeg, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en gasbedrijven,

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN DE VLAAMSE MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN DE VLAAMSE MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN DE VLAAMSE MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE Nota aan de leden van de Vlaamse Regering Betreft : - Ontwerp van besluit van

Nadere informatie

Er is slechts een beperkte oplaadmogelijkheid tijdens het weekend. In het werkingsgebied van Infrax is er dan zelfs geen enkele oplaadmogelijkheid.

Er is slechts een beperkte oplaadmogelijkheid tijdens het weekend. In het werkingsgebied van Infrax is er dan zelfs geen enkele oplaadmogelijkheid. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 september 2014 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Budgetmeters

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

1. Aanwezigheidslijst (ingeschreven en niet verontschuldigd)

1. Aanwezigheidslijst (ingeschreven en niet verontschuldigd) Verslag workshop Goede en minder goede praktijken in de strijd tegen energiearmoede - Studiedag Evaluatie Sociale openbaredienstverplichtingen 26/11/2010 1. Aanwezigheidslijst (ingeschreven en niet verontschuldigd)

Nadere informatie

Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen. Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede

Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen. Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede 1. Wie zijn we? Sofie Hiele Maatschappelijk werker op de Sociale Dienst OCMW Poperinge Onder andere ook

Nadere informatie

betreffende de bestrijding van energiearmoede

betreffende de bestrijding van energiearmoede stuk ingediend op 738 (2010-2011) Nr. 1 25 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heren Bart Martens en Carl Decaluwe, de dames Liesbeth Homans, Else De Wachter en Cindy Franssen, de heer

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA ENERGIEARMOEDE MOTIE VAN AANBEVELING. van mevrouw Mieke Vogels en de heer Eloi Glorieux

MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA ENERGIEARMOEDE MOTIE VAN AANBEVELING. van mevrouw Mieke Vogels en de heer Eloi Glorieux Zitting 2005-2006 3 februari 2006 MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA ENERGIEARMOEDE MOTIE VAN AANBEVELING van mevrouw Mieke Vogels en de heer Eloi Glorieux Zie: 668 (2005-2006) Nr. 1: Maatschappelijke beleidsnota

Nadere informatie

Advies. Sociale openbaredienstverplichtingen energie. Brussel, 4 juli 2012

Advies. Sociale openbaredienstverplichtingen energie. Brussel, 4 juli 2012 Advies Sociale openbaredienstverplichtingen energie Brussel, 4 juli 2012 SERV_ADV_20120704_Sociale_ODV_energiescans Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01

Nadere informatie

Advies. Kinderen en energiearmoede 11-03-2008. datum. Advies 2007-2008/2. volgnr.

Advies. Kinderen en energiearmoede 11-03-2008. datum. Advies 2007-2008/2. volgnr. datum volgnr. 11-03-2008 Advies 2007-2008/2 Advies Kinderen en energiearmoede De Commissie Energiearmoede van het Vlaams Parlement buigt zich momenteel over de problematiek van energiearmoede. Daartoe

Nadere informatie

Bijlage 2: Eerste Hulp Bij Energieproblemen

Bijlage 2: Eerste Hulp Bij Energieproblemen Bijlage 2: Eerste Hulp Bij Energieproblemen Energie iedereen heeft er mee te maken. De vrijgemaakte energiemarkt is complex. Hulpverleners en welzijnswerker worden geconfronteerd met energieproblemen en

Nadere informatie

Voorstelling van BRUGEL over de werking van de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt

Voorstelling van BRUGEL over de werking van de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt Voorstelling van BRUGEL over de werking van de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt Marie-Pierre Fauconnier, Voorzitster van de Raad van bestuur 29/09/2008 Presentatie parlement 30 sept. 2008 1 Voorstelling

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen

Nadere informatie

De vrije energiemarkt Rechten van de consument

De vrije energiemarkt Rechten van de consument De vrije energiemarkt Rechten van de consument Op het programma: 1. De weg van gas en elektriciteit 2. Leveranciers 3. Contracten / verhuis 4. Facturen 5. Sociale dienstverplichtingen! 6. Klachten? 2 1.

Nadere informatie

Geef hier uw zoekterm in. Prijs berekenen. Klant worden. Houtbriketten of pellets. Ebem Cultuurt. Dropprocedure. Stap 1: herinneringsbrief

Geef hier uw zoekterm in. Prijs berekenen. Klant worden. Houtbriketten of pellets. Ebem Cultuurt. Dropprocedure. Stap 1: herinneringsbrief Geef hier uw zoekterm in Home Prijs berekenen Klant worden Houtbriketten of pellets Ebem Cultuurt Dropprocedure Stap 1: herinneringsbrief U hebt uw factuur niet op tijd betaald en daarom hebt u deze herinneringsbrief

Nadere informatie

Distributienettarieven 20/12/2016

Distributienettarieven 20/12/2016 Distributienettarieven 2017 20/12/2016 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefproces Vergelijking distributienettarieven 2016-2017 Verklaring evolutie Waar vindt u de

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1124 (2006-2007) Nr. 4. Zitting 2006-2007. 23 mei 2007 3087 OPE

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1124 (2006-2007) Nr. 4. Zitting 2006-2007. 23 mei 2007 3087 OPE Zitting 2006-2007 23 mei 2007 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, wat betreft elektriciteit

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012 i. inleiding Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

De budgetmeter. Handige energiehulp voor jou

De budgetmeter. Handige energiehulp voor jou De budgetmeter Handige energiehulp voor jou 2 De budgetmeter De budgetmeter Eandis biedt klanten van de sociale leverancier een budgetmeter aan. Die is er vooral om jou te helpen. Hoe het werkt en wat

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2007 2996 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/36057] 25 MEI 2007. Decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op

Nadere informatie

Beschouwingen over de invoering van smart metering in Brussel

Beschouwingen over de invoering van smart metering in Brussel Compteurs évolués Beschouwingen over de invoering van smart metering in Brussel Michel Quicheron Seminarie BRUGEL 1 april 2009 01/04/2009 1 Samenvatting 1. De slimme meter (smart meter): definitie, wettelijke

Nadere informatie

Advies. Schuldafbouw via budgetmeters elektriciteit en aardgas. Brussel, 15 september SERV_ADV_ _besluit_schuldafbouw

Advies. Schuldafbouw via budgetmeters elektriciteit en aardgas. Brussel, 15 september SERV_ADV_ _besluit_schuldafbouw Advies Schuldafbouw via budgetmeters elektriciteit en aardgas Brussel, 15 september 2010 SERV_ADV_20100915_besluit_schuldafbouw Sociaal-Economische raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32

Nadere informatie

Consultatieverslag van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 16 juni 2015

Consultatieverslag van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 16 juni 2015 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Goede en slechte praktijken in de strijd tegen energiearmoede

Goede en slechte praktijken in de strijd tegen energiearmoede Goede en slechte praktijken in de strijd tegen energiearmoede 26/11/2010 Katrien Gielis Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Agenda Kader Andere gewesten Wallonië Brussel Andere

Nadere informatie

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof.

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Dit document zal u helpen een beter inzicht te krijgen in de verbruikskosten, in een huishoudelijke omgeving, voor de verschillende energiebronnen.

Nadere informatie

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 4 juni 2004

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 4 juni 2004 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persmededeling

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

van 30 september 2011

van 30 september 2011 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Vlaams Energieagentschap Graaf de Ferrarisgebouw Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Koning Albert II-laan 20 bus

Nadere informatie

Handleiding budgetmeter elektriciteit

Handleiding budgetmeter elektriciteit Handleiding budgetmeter elektriciteit Inhoud Hoe ziet je budgetmeter voor elektriciteit eruit?... Wat is de budgetmeter voor elektriciteit?... 3 Hoe zet je krediet over naar je budgetmeter?... 4 Welke

Nadere informatie

Elektrisch tekenen: begeleiding

Elektrisch tekenen: begeleiding Elektrisch tekenen: begeleiding Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Oefeningen Deel II: industrieel Industriële motorschakelingen Oefeningen In het labo maken

Nadere informatie

BESLISSING (B) 041202-CDC-384

BESLISSING (B) 041202-CDC-384 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

10 jaar vrijmaking energiemarkt

10 jaar vrijmaking energiemarkt 2013-450-N 10 jaar vrijmaking energiemarkt SERV_17 april 2013 Basisprincipes liberalisering gerealiseerd Snelle start in Vlaanderen Vrijheid van leverancierskeuze voor de consument. In januari 2013 wisselde

Nadere informatie

1. Het recht op energie: een grondrecht waard

1. Het recht op energie: een grondrecht waard 13 1. Het recht op energie: een grondrecht waard BERNARD HUBEAU 1.1. Energie... een evidentie of toch niet? We staan er niet bij stil, omdat we het zo vanzelfsprekend vinden, maar voor zowat alles wat

Nadere informatie

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Oefeningen V-test FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Inhoud I. Praktijk... 3 1. Geval 1: normale

Nadere informatie

Studiedag water & energie. 4 december 2017

Studiedag water & energie. 4 december 2017 Studiedag water & energie 4 december 2017 Doelstelling Kwetsbare energieafnemers kennen niet altijd hun rechten Kiezen vaak niet de goedkoopste leverancier Weten niet hoe de bescherming tegen afsluiting

Nadere informatie

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefbevoegdheid Tariefmethodologie Vergelijking distributienettarieven Redenen evolutie, landschap netbeheer en transmissienettarieven

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De factuur Elektriciteit wordt gemaakt (productie), vervoerd (transport en distributie) en aan huis gebracht (levering). In de geliberaliseerde markt zijn er daarvoor telkens andere bedrijven. Dat vertaalt

Nadere informatie

BESLISSING (B) 051124-CDC-490

BESLISSING (B) 051124-CDC-490 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE Bij het openen van het rapport worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald. Inleiding In dit document worden de kansarmoede-indicatoren weergegeven

Nadere informatie

Vrije keuze van elektriciteit & gas?

Vrije keuze van elektriciteit & gas? Vrije keuze van elektriciteit & gas? Thematische informatiebrochure. Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Voorwoord O p 1

Nadere informatie

van 30 september 2011

van 30 september 2011 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Vlaams Energieagentschap Graaf de Ferrarisgebouw Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Koning Albert II-laan 20 bus

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Carl Decaluwe en Bart Martens en de dames Cindy Franssen, Hilde Eeckhout, Vera Van der Borght en Else De Wachter

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Carl Decaluwe en Bart Martens en de dames Cindy Franssen, Hilde Eeckhout, Vera Van der Borght en Else De Wachter Stuk 1594 (2007-2008) Nr. 2 Zitting 2007-2008 4 april 2008 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Carl Decaluwe en Bart Martens en de dames Cindy Franssen, Hilde Eeckhout, Vera Van der Borght en Else De Wachter

Nadere informatie

Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt

Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt December 0 Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de prijs van de elektriciteit verkocht aan de beschermde klanten

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER

DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER Afdeling LOKEREN 1. DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER Van: An De Moor [mailto:adm.ave@skynet.be] Verzonden: zondag 10 oktober 2010 14:56 Aan: Secretariaat OCMW CC: Swens Roger Onderwerp: Vraag n.a.v.

Nadere informatie

Bij akkoord De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt.

Bij akkoord De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt. Bij akkoord De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt. Opmerkingen en voorstellen 22 november 2016 VOORAF 1. Energiearmoede Wij lezen het akkoord vanuit de realiteit van energiearmoede.

Nadere informatie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C22 WON3 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 18 oktober 2012 2 Commissievergadering nr. C22 WON3 (2012-2013) 18

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De Distributienetbeheerder 24 Wat is een netbeheerder? Niet iedereen die wil veranderen van leverancier of van wie het leveringscontract wordt opgezegd, vindt een nieuwe leverancier. Soms wil geen enkele

Nadere informatie

samen werken aan welzijn

samen werken aan welzijn samen werken aan welzijn ocmw grimbergen ocmw grimbergen Verbeytstraat 30 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever) Tel 02 267 15 05 www.grimbergen.be rubriek ocmw samen werken aan welzijn ocmw grimbergen ocmw

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-964

BESLISSING (B) CDC-964 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Persmoment 06/12/2017

Persmoment 06/12/2017 Persmoment 06/12/2017 Communicatiecampagne naar kwetsbare gezinnen VREG uw gids op de energiemarkt Agenda Voorstelling communicatiecampagne (VREG) Waarop letten als je wil veranderen van contract of leverancier

Nadere informatie

Handleiding budgetmeter aardgas

Handleiding budgetmeter aardgas Handleiding budgetmeter aardgas Inhoud Hoe ziet je budgetmeter voor aardgas eruit?... 2 Wat is de budgetmeter voor aardgas?... 3 Hoe zet je krediet over naar je budgetmeter?... 4 Welke informatie staat

Nadere informatie

WOORD VOORAF... v. Tom Schoors en Didier Pacquée... 1

WOORD VOORAF... v. Tom Schoors en Didier Pacquée... 1 WOORD VOORAF........................................................... v HET FEDERALE ENERGIERECHT IN 2009: Overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen Tom Schoors en Didier Pacquée...........................................

Nadere informatie

Toegang tot energie in de huidige markt

Toegang tot energie in de huidige markt Toegang tot energie in de huidige markt Conferentie debat Naar gelijkaardige of naar verschillende markten in de drie Gewesten? 4 juni 2008 Henk Van Hootegem Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid

Nadere informatie

Advies. Wijziging energieheffing. Brussel, 5 september 2016

Advies. Wijziging energieheffing. Brussel, 5 september 2016 Advies Wijziging energieheffing Brussel, 5 september 2016 SERV_20160905_wijziging_energieheffing_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 10059/JS/AO/5567 2

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 10059/JS/AO/5567 2 Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Aan de voorzitter van het OCMW A. De Maeghtlaan 32 1500 HALLE Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uw bericht van uw kenmerk

Nadere informatie

Welkom. De netbeheerder en de OCMW s: samen tegen energiearmoede

Welkom. De netbeheerder en de OCMW s: samen tegen energiearmoede Welkom De netbeheerder en de OCMW s: samen tegen energiearmoede Energiearmoede? In Vlaanderen formele noch unieke definitie voor energiearmoede Totale woonlast (incl. verzekering, onderhoud, belastingen,

Nadere informatie

Advies. Wijziging Decreet minimumlevering gas, elektriciteit, water Besluit sociale openbare dienstverplichtingen

Advies. Wijziging Decreet minimumlevering gas, elektriciteit, water Besluit sociale openbare dienstverplichtingen Brussel, 13 september 2006 AB/060913_Advies_sociale ODV Advies Wijziging Decreet minimumlevering gas, elektriciteit, water Besluit sociale openbare dienstverplichtingen Inhoud Krachtlijnen van het advies...

Nadere informatie

2. Principe minimale levering via de OCMW s vergt ook personeelsondersteuning

2. Principe minimale levering via de OCMW s vergt ook personeelsondersteuning VREG Mevrouw Katrien Gielis Economisch toezichthouder marktwerking Graaf de Ferrarisgebouw - Koning Albert II-laan 20, Bus 19 1000 Brussel 1/6 ons kenmerk ND uw kenmerk - contact nathalie.debast@vvsg.be

Nadere informatie

Procedure 2014-201. 2015 voor OCMW s die opteren gebruik te maken van het systeem van minimale levering via de aardgasbudgetmeter. 1.

Procedure 2014-201. 2015 voor OCMW s die opteren gebruik te maken van het systeem van minimale levering via de aardgasbudgetmeter. 1. Procedure 2014-201 2015 voor OCMW s die opteren gebruik te maken van het systeem van minimale levering via de aardgasbudgetmeter 1. Algemeen Met de minimale levering via de aardgasbudgetmeter (artikel

Nadere informatie

Studiedag energie. Sociaal energiebeleid. 18 september 2017

Studiedag energie. Sociaal energiebeleid. 18 september 2017 Studiedag energie Sociaal energiebeleid 18 september 2017 ENERGIE CENTRAAL IN ONS LEVEN Ons energiegebruik heeft impact op: Woon- en levenskwaliteit, gezondheid Gezinsbudget, koopkracht Economie en welvaart

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Energiewijzer. Wil je minder betalen voor energie en water?

Energiewijzer. Wil je minder betalen voor energie en water? Energiewijzer Wil je minder betalen voor energie en water? 1 Inhoud Vragen over je factuur van energie 4 Wat doet de Energiecel? 4 Sociaal tarief 5 Elektriciteit en gas 5 Water 6 Je huis verwarmen in de

Nadere informatie

van 31 augustus 2006

van 31 augustus 2006 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persmededeling

Nadere informatie

nr. 225 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 maart 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Distributienetbeheerders - Doorgeven van meterstanden

nr. 225 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 maart 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Distributienetbeheerders - Doorgeven van meterstanden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 225 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 maart 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Distributienetbeheerders

Nadere informatie

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts VREG Doe de V-test en bespaar op uw energiefactuur. VREG Fanny Schoevaerts 8 oktober 2015 Agenda

Nadere informatie

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN 13 december 2017 De CREG houdt in het kader van haar algemene monitoringtaken gegevensbanken bij met de prijzen van elektriciteit

Nadere informatie

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten Netbeheerder: Bestuursorgaan: Infrax West Uitvoerend Comité Datum vergadering: 17-08-2015 Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten 1 Invoering Pseudo AMR OV Elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening 25 juni 2009 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Op 25 juni 2009 vond in Affligem de Algemene Vergadering plaats van distributienetbeheerder Intergem en werden de jaarresultaten

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3de kwartaal 2011 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale markten kan de stijging van de eindfactuur van de Belgische verbruiker worden ongedaan gemaakt

Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale markten kan de stijging van de eindfactuur van de Belgische verbruiker worden ongedaan gemaakt Persbericht Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 18 januari 2008 Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale

Nadere informatie

Een schatting van het aantal huishoudens in Energie Armoede

Een schatting van het aantal huishoudens in Energie Armoede De energiekwaliteit van het Vlaamse woningenpark Een schatting van het aantal huishoudens in Energie Armoede Bart Delbeke Brussel, maandag 28 september 2015 Inhoud 1. Introductie Energie Armoede 2. Administratieve

Nadere informatie

Vormingspakket Energie. De Liberalisering van de energiemarkt

Vormingspakket Energie. De Liberalisering van de energiemarkt De Liberalisering van de energiemarkt Tot vóór 1 juli 2003 kon de gewone gebruiker voor elektriciteit en aardgas steeds terecht bij de intercommunale, die zowel voor de levering als voor de distributie

Nadere informatie

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN 21 december 2016 De CREG houdt in het kader van haar algemene monitoringtaken gegevensbanken bij met de prijzen van elektriciteit

Nadere informatie

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Oefeningen BRUGEL FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Inhoud I. Praktijk... 3 1. Geval 1: normale

Nadere informatie