Aandacht 198 juni 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aandacht 198 juni 2015"

Transcriptie

1 Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober juni 2015 Geluk is een kortstondig bijproduct van een leuke gebeurtenis. In dit nummer o.a. * Koninklijke onderscheidingen * BUUV * Dagtocht dinsdag 23 juni * Hebt u al een rookmelder?

2 2 Hemelvaart De deadline naderde onontkoombaar er was helemaal niks voor handen om dit stukje te schrijven. En maar vooruit schuiven, misschien komt er wat, maar dat schiet niet echt op. De laatste tijd was en is mijn hoofd met heel andere dingen bezig, die zich niet laten verdringen. Wat nu, zegt Pichegru? Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. En die kwam vandaag op Hemelvaartsdag!! De pastor in zijn woordje heeft me haast op bijbelse wijze aangeraakt en in beweging gezet. Het was een inspirerende overweging zonder dat ik precies kan na vertellen, welk woord, welke gedachte of beeld nu precies het vuurtje in mij ontstak. Ik denk dat het kwam, omdat de pastor niet alleen sprak over de apostelen, die met Jezus opdracht achter bleven: Trek de hele wereld door en verkondig het evangelie aan het hele mensdom. Maar hij zei, dat dát hier en nu tegen ons werd gezegd. Zijn woorden hadden het effect van een steekvlam in mij en genereerde een uitwaaierende energie, een kracht om meteen te beginnen. Tot zover de bezielende kracht van het woord en in plaats van erop uit te trekken, zit ik hier braaf mijn woorden te tikken. De waarheid blijft echter staan. Het is nu aan ons om de droom van Jezus verder te dragen, er alles aan te doen dat die nieuwe hemel en nieuwe aarde werkelijkheid wordt. Want het Koninkrijk Gods is onder u, zegt Hij, sterker nog het is IN u. Die waarheid kunnen we niet naast ons neer leggen. Als wij het niet doen, die geloven, wie doet het dan? En de hamvraag is natuurlijk: Hoe kunnen wij in deze levenstijd nog wat in de melk brokkelen, met onze verminderde mobiliteit en kracht. Wij als ouderen hebben wel duidelijk mee, dat wij de tijd hebben!!! Kunnen wij beginnen goed nieuwsbrengers te worden? Hoezo??? Ja hoezo hoor ik u al vragen in deze wereld met een aaneenschakelijking van slecht nieuws berichten. Oké helemaal waar, niets tegen in te brengen, goed nieuws verkoopt niet. Het is evenwel wel slechts de ene kant van de medaille! Weet wel, dat zo groot als de voorkant is, is ook de achterkant, die van al het positieve nieuws. We kunnen ons trainen om de positieve dingen, die helaas minder luidruchtig zijn, te gaan zien en te delen met elkaar. En zie we worden op onze wenken bediend, toevallig hé? De Mariakerk is een nieuw initiatief gestart, las ik in het parochie-

3 3 nieuws. Goed nieuws beurt ons op en geeft hoop voor de toekomst. Dat goede nieuws willen we met elkaar delen. Daarom staat er in de Mariakerk een rood blok achterin met notitiebriefjes waarop het goede nieuws geschreven kan worden. Deze worden dan in het rode blok verzameld en tijdens de viering met elkaar gedeeld en we maken er een krant van. Wie begint? Maria van Ooijen Laatst kwam ik een oude kennis tegen en we raakten aan de praat. Hij is ongeveer mijn leeftijd dus dat kletst heerlijk weg, want hij heeft ongeveer dezelfde dingen actief meegemaakt. Dus de hobbeltjes in het ouder worden, waren ook hem bekend en zo kwamen, zonder dat ik dit inbracht, de ouderenbonden ter sprake. Heb jij de website van de KBO Haarlem wel eens bezocht?, was mijn vraag. Nee, dat had hij niet, terwijl hij, wist ik, toch een redelijk actieve computergebruiker was. Ik was dit gesprek al bijna vergeten toen hij me enige tijd later opbelde. Hij had de website kbohaarlem.nl bezocht en was er laaiend enthousiast over. Alles wat daar doorgeven wordt aan informatie voor de ouder wordende mens vond je er op een klein oppervlak, en hoe makkelijk werd je doorverwezen als je de oplossing voor een probleem zocht. Zelfs de Aandachten van het laatste jaar had hij gelezen, omdat hij mijn naam daarin tegenkwam. Neen, petje af voor al die ouderwordende jongens en meisjes die dit hebben opgezet. Lovende woorden! Ik zal het aan de redactie van onze website (waar ik zijdelings mee te maken heb) doorgeven. Zij loodsen de KBO ers de toekomst binnen, zij proberen het stoffige beeld dat bestaat van ouderenbonden af te stoffen en te verfrissen. Heeft u onze website wel eens uitgebreid bekeken? Doen hoor en regelmatig! CT

4 4 Het woord is aan de voorzitter In het vorige stukje schreef ik over de Jaarvergadering 2015 en daarin over het voorstel de contributie te verhogen. Daar is door diverse leden op gereageerd. De laatste verhoging dateert van 2011 en nu konden we er niet onderuit. We schrijven al 2 jaar rode cijfers en dat kan zo niet doorgaan. Wij beseffen dat er ook in onze afdeling leden zijn die krap bij kas zitten, dus moet de verhoging beperkt blijven tot het hoogst noodzakelijke. De penningmeester ging tijdens de ledenvergadering uitgebreid in op onze financiën en daarna op de noodzaak tot aanpassing van de contributie om de achterstand in te halen. Met grote meerderheid werd de contributieverhoging goedgekeurd. Voor één lid is de contributie m.i.v. 1 januari per jaar, voor een echtpaar of samenwonenden 45 per jaar. Buiten alle voordelen die het lidmaatschap u biedt, ontvangt u daarvoor 10 keer de Nestor en de Aandacht. Van de contributie dragen wij in af aan KBO Noord Holland die daarvan dan weer 8.65 afdraagt aan de Unie KBO. De afdracht aan KBO Noord Holland wordt volgend jaar weer verhoogd. Dat weten wij nu al maar onze contributie blijft dan gelijk. Waarom eigenlijk die verhoging aan KBO Noord Holland? Dat komt door de kostenstijging van de Unie KBO. Daar is de afgelopen jaren fors bezuinigd en de landelijke belangenbehartiging is fors intensiever geworden, dus duurder. Ook de kosten van de Nestor zijn gestegen. Afgesproken is dit voorjaar dat de kosten niet meer mogen stijgen dan de inflatie. Laten we het daar maar op houden. De KBO blijft wel veruit de goedkoopste ouderenbond en wij hebben het Zilveren Kruis met een gunstig pakket voor onze leden. Dat het financieel niet zo goed gaat ligt vooral aan het dalen van het aantal leden. Evenals bijna alle verenigingen, kerken, enz. daalt ook het ledental van de ouderenbonden. Het natuurlijk verloop is 6%. De aanwas aan nieuwe leden is 2%. Om de daling van het aantal leden te stoppen moeten periodieke ledenwerfacties

5 5 gehouden worden of één lange actie. Wij hebben dit voorjaar al een actie gehouden dus dat wordt dan op z n vroegst in het najaar. Maar eigenlijk is ledenwerving een continue-proces. Dat werkt denk ik het beste. En nu we het toch over financiën hebben. Juist nu onze penningmeester van plan was de acceptgiro s voor de contributie 2015 te versturen ontving u de Nestor van mei met daarin een acceptgiro en het verzoek om een extra bijdrage aan de Unie KBO. Dat is lastig en verwarrend. Er zijn al leden die de penningmeester hierover gebeld hebben. Voor de duidelijkheid: de acceptgiro voor de contributie van KBO Haarlem ontvangt u in een envelop met ons logo. De acceptgiro in de Nestor is bedoeld voor een extra bijdrage aan de Unie KBO. Jammer dat dit samenloopt. En dan het laatste nieuws uit de Unie KBO. Er zijn vergaande gesprekken met onze collega-bond PCOB om samen te werken in de landelijke belangenbehartiging. Meer nieuws komt tijdens de komende ledenvergadering van KBO Noord Holland op 10 juni. Samenwerking tussen de ouderenbonden versterkt de macht van het getal en daarmee de invloed van de ouderenbonden. Hard nodig, dunkt mij. KBO Noord Holland wil de afdelingen verzelfstandigen. Nu is het zo dat onze bankrekening formeel nog op naam van KBO Noord Holland staat. U constateert dit als u de acceptgiro ontvangt. Het geld komt wel bij onze afdeling terecht. KBO Noord Holland wil dit nu veranderen. De rekeningen moeten op naam komen van de plaatselijke afdelingen. Een werkgroep gaat dit voorbereiden. Ik houd u op de hoogte. U weet nog wel dat VITALITEIT VAN OUDEREN een langlopende actie is van de Unie KBO. De aandacht ging vooral uit naar BEWEGEN maar nu is VOEDING daar bij gekomen. Samen moeten wij onszelf vitaal houden en daarbij letten op voeding en bewegen. U leest daar meer over in de komende uitgaven van NESTOR maar wat doet uw afdeling Haarlem daar aan? Ook wij hebben activiteiten gericht op bewegen. De 2 e woensdag van april t/m

6 6 oktober fietsen. Vertrek vanaf de Oosten de Bruijnstraat 60 om half elf. De andere woensdagen, maar dan wel het hele jaar door, is er wandelen in de duinen o.l.v. Do Schreurs. In de Aandacht leest u waar vertrokken wordt. De duinen in onze omgeving zijn nogal gevarieerd en uitgestrekt. Als ik tijd heb en dat komt helaas veel te weinig voor dan fiets of wandel ik zelf ook mee. Maar heeft u ideeën voor activiteiten en/of wilt u daartoe initiatief ondernemen? Neem contact met ons op. Telefoonnummers op de achterzijde van deze Aandacht. Zoals u weet is door de landelijke overheid het mantelzorgcompliment afgeschaft. Gelukkig weet de Gemeente Haarlem de mantelzorgers wel te waarderen met een klein compliment. De Gemeente Haarlem heeft een brief huis aan huis verspreid waarin de mantelzorgers gevraagd wordt bij Tandem het mantelzorgcompliment aan te vragen. De brief gemist of niet ontvangen? Telefoon van Tandem Het mantelzorgcompliment bestaat uit een Irischeque van 20. En dan nu iets over een belangrijke groep binnen KBO-Haarlem, de computerhelpers. Als leek op de computer en soms hoor ik daar ook toe was ik vorige week meer dan de helft van mij documenten kwijt. Ook alles van de KBO waaronder het bovenstaande in dit stukje. Gelukkig maakt de computer elke week een back up en die heb ik even gelukkig nog nooit hoeven te gebruiken. En nu moest ik het domweg wel. Het oproepen van de back up lukte maar toen. Het terugzetten lukte niet. Goede raad was duur maar na enig proberen heb ik in wanhoop de computerhulp ingeschakeld. De avond daarna kwam Jack en na enig zoeken konden we samen aan de koffie. De computer was aan het laden en dat duurt nog wel even. Later alles geprobeerd en jawel, alles was weer terug op zijn plaats en werkte ook nog. Als toegift heeft Jack een beter en gemakkelijker back-upsysteem geïnstalleerd dat ik uiteraard nooit hoop te gebruiken. Maar in geval van nood weet ik wel wie ik bellen moet, onze onvolprezen computerhelpers. Zij helpen u vlot en goed. En nog gratis ook.

7 7 Het is weer mei en dan gaan veel senioren in de minder drukke periode met vakantie. Ook in ons bestuur zijn er leden die deze periode met vakantie gaan maar er zijn altijd bestuursleden bereikbaar. En voor onze leden die gaan: veel plezier, goed uitrusten, goed weer en gezond weer terug. Herrie Weber Van het secretariaat Tijdens de ontmoetingsdag op 15 april 15 heeft de jaarlijkse ledenvergadering plaatsgevonden. Voor ieder die daarin geïnteresseerd is kan het conceptverslag van deze vergadering opgevraagd worden bij de secretaris Nel Pool. De adresgegevens, e- mail en het telefoonnummer staan achter op de Aandacht. Ook is dit verslag op onze website: geplaatst (bij ontmoetingen en vervolgens ontmoetingsdagen ) Nel Pool Laatste kans Om nog mee te gaan op zondag 31 mei naar de Passiespelen in Tegelen. In de vorige Aandacht en ook in de Nestor hebt u erover kunnen lezen. Er zijn nog enkele kaarten (1ste rang) vrij. De organisatie verwacht definitief van ons te weten hoeveel kaarten we afnemen. Dus heeft u interesse? Vlug reageren en bellen (023) naar Ronny Visser. Op onze website vindt u ook alle gegevens.

8 Koninklijke onderscheidingen 8 Mensen die zich gedurende vele jaren inzetten voor het algemeen belang kunnen in aanmerking komen voor een koninklijke onderscheiding die dan feestelijk uitgereikt wordt de werkdag vóór Koningsdag, vroeger Koninginnedag, door de burgemeester. Dit jaar was dat op 24 april en van de 13 onderscheidenen zijn er 2 lid van KBO Haarlem. Kitty de Vries is nog maar 91. Ook in zo n lang leven kunnen er in een laat stadium bijzondere dingen gebeuren en daarmee zelfs bijzondere dingen laten gebeuren. Na een actief leven in het teken van zorgen voor anderen, bloemen brengen naar zieken, brieven schrijven aan eenzame mensen of mensen in opsluiting in zowel binnen- als buitenland, prachtige gedichten schrijven of een thuis geven aan vele schipperskinderen, stichtte Kitty, na het ontvangen van een nalatenschap, een weeshuis; Childeren's Home Kitty in Omega, Namibië. Hier wonen nu 25 wees- of achtergelaten kinderen en is er een dagelijkse aanloop van een kleine 30 andere kinderen. En zo is Kitty moeder van haar dierbare kinderen. Dagelijks is zij actief bezig voor haar kroost; haar naaimachine staat nauwelijks stil om kleren te maken of vermaken voor haar kroost. "Ik heb tranen in de ogen als ik de foto's zie waarop de stralende gezichtjes in mijn kleding me toelachen"aldus Kitty. Met minimale middelen het maximale eruit weten te halen voor haar levenswerk; Children's Home Kitty. Een geweldige vrouw met een uitzonderlijk groot hart voor mensen.wilt u meehelpen? Children's Home Kitty. ABN AMRO. NL09ABNA

9 9 Lia van Velzen (63) is al meer dan 20 jaar een van de drijvende krachten achter de vereniging Vrienden van de Houtvaart. Zij trad in 1994 als bestuurslid toe tot deze vereniging, indertijd opgericht met het doel het laatste Haarlemse openluchtzwembad te behoeden voor sloop. Sinds 2000 is Lia één van de twee coördinatoren die de vrijwilligers begeleidt bij het uitoefenen van toezicht in het zwembad. Zij staat aan de basis van tal van activiteiten van de vereniging, zoals de minitriatlons, picknicks, etentjes, bezoeken van een ander openluchtzwembad, een tentoonstelling, party of ontbijt, het aquajoggen en het Maanlichtzwemmen. Ook verzamelt zij alle materiaal voor het Historisch Archief van de vereniging. Als onderwijzeres van basisschool Don Bosco in de Boerhaavewijk was Lia van Velzen ook kaderlid van de vakbond CNV Onderwijs. Ze was lange tijd bestuurslid van het Basisonderwijs en de laatste jaren is zij secretaris van de stuurgroep Anders Actieven van CNV Onderwijs en afgevaardigde in de Adviesraad Anders Actieven van de CNV Vakcentrale, waar zij de belangen van de uitkeringsgerechtigde leden behartigt. Voor Amnesty International doet zij mee aan de jaarlijkse collecte, bemant ze de stand of werkt ze mee in een projectgroep. Voor de KBO Haarlem, de Sint Jacob academie en Vrouwen van Nu geeft zij cursussen en workshops over het schrijven van levensverhalen en eenvoudige gedichten. Als KBO Haarlem mogen wij trots zijn op deze leden en wij feliciteren hen met deze Koninklijke onderscheiding

10 10 Voor u gelezen Omroep MAX bestaat op 3 september 10 jaar! Omroep Max heeft nu leden. Deze omroep maakt schitterende programma s en heeft goede initiatieven om het leven voor ouderen fijner te maken. De situatie in de zorg ligt de directeur van omroep Max, Jan Slagter, na aan het hart. Hij volgt met afschuw de ontwikkelingen in verpleeghuizen waar budgetten verkeerd worden besteed. Waar teveel geld naar papierwerk gaat, naar vergaderen en waar verspilling is van energie en maaltijden. Gelukkig zijn er ook verpleeghuizen waar het wel goed gaat. En daar gaat Jan Slagter de komende tijd mee in gesprek. Hij wil laten zien dat het anders kan. Hij ziet wel mogelijkheden voor betaalbare zorg. Om te bewijzen dat het met het beschikbare geld wel degelijk mogelijk is goede zorg te bieden gaat hij een eigen verpleeghuis beginnen. Maar dan wel kleinschalig, zonder bureaucratie en met genoeg handen aan het bed. Het huis moet eind volgend jaar opengaan en zal de naam dragen van de man van het jaar 2014: Ben Oude Nijhuis. Bron: MAX magazine mei Het lijkt een mooi initiatief en ik hoop U op de hoogte te houden van zijn vorderingen op dit gebied. Anneke Alders

11 11 Dagtocht dinsdag 23 juni 2015 Rondje Zuid-Hollandse kust. Rustgevende duingebieden, de zee en bruisende badplaatsen kenmerken de Zuid-Hollandse kust. We starten deze dag in Noordwijk. Aan de boulevard gebruiken we in een gezellig restaurant 2 kopjes koffie of thee met gebak. Via een mooie route langs de kust gaan we naar de badplaats Scheveningen. In restaurant Noordzee Boulevard aan de Scheveningse kust wordt ons een heerlijk 3 gangen diner geserveerd. Vooraf tonijnsalade, als hoofdgerecht lekkerbek en een heerlijk dessert toe. We laten ons verrassen!! Na dit heerlijke diner maken we een stadstoer door Den Haag en dan richting Delft. Op de grote markt kunnen we uitstappen en kan op eigen gelegenheid de Nieuwe Kerk bezichtigd worden, gewinkeld worden of u gaat op een terrasje zitten om wat te gebruiken (voor eigen rekening). Alles op een rijtje: Vertrek dinsdag 23 juni om uur vanaf de Schoterweg, hoek Pijnboomstraat. Om uur vanaf Schalkwijk bij de HEMA (Europaweg) Deelnemersprijs Euro per persoon. U kunt boeken op maandag 8 juni vanaf uur bij Ronny Visser. Tel Het geld kan daarna overgemaakt worden op NL16ABNA t.n.v. K. Heerschop te Haarlem. Ronny Visser

12 12 Door een grij(n)ze(nde) bril bekeken We worden weer gepakt Overal om me heen zie, lees en hoor ik dat onze leeftijdsgroep weer extra gepakt wordt. De pensioenen gaan omlaag, de ziektekosten omhoog, het eigen risico omhoog, de eigen bijdrage voor huishoudelijk hulp omhoog enz. enz. Dat geloof ik graag en het is triest voor de mensen die het raakt. Heel triest. Daar ben je niet oud voor geworden, daar heb je niet mede die welvaartsstaat voor helpen opbouwen. Van de andere kant zie, lees en hoor je de verhalen over de laatste rijke generatie. En dan bedoelen ze ook ons. De pensionado s die overwinteren in de zon, die in een warme streek hun laatste jaren doorbrengen en hun stapels euro s opmaken. Vreemd, want dat kan toch niet allebei waar zijn? En dat is het ook zeker niet. Het hangt sterk af van je mogelijkheden en keuzes in het verleden. Neem nu die oude huizenbezitters; zij kochten in de goedkope guldentijd en kunnen nu, als ze dat willen, hun huis met flinke winst verkopen. Ook al zijn de huizenprijzen de laatste jaren wel zo n 10 tot 20% gedaald. Van die winst kun je leuke dingen gaan doen, of gaan huren en dan woon je vermoedelijk jaren gratis, althans van die winst. Of het oude huis is inmiddels afbetaald en dan woon je dus echt gratis. Zo houd je meer over van je AOW en pensioen om echt te genieten. Of neem mijn generatie: de geboortegolf net na de oorlog. Die oudjes hebben vaak niet één, maar anderhalf pensioentje, want de vrouw ging meestal werken als de kinderen naar school waren. En zo vulde zij toen, maar ook nu nog het gezinsinkomen aan. In tegenstelling tot de vrouwen die vroeger handig dachten te zijn en zwart gingen werken. Als zij stoppen daalt hun inkomen naar nul, maar ja dat is het gevolg van die keuze. Die achteruitgang in geld is ook sterk afhankelijk van je pensioenfonds; zo hoorde ik van kennissen dat een pensioenfond als metaal wel erg sneed in de uitkeringen, net

13 13 als een aantal andere fondsen overigens. Dat merk je natuurlijk direct. Wij krijgen het pensioen via het ABP en het fonds PGGM en ik moet zeggen (of ik heb zitten slapen) dat het daar erg meeviel. En laten we eerlijk zijn: op onze leeftijd zijn de kinderen al jaren de deur uit en dan maak je veel minder op. Iedere dag een taartje gaat ook vervelen. Die grote dure auto voor de deur kan best vervangen worden door een kleintje en die is veel goedkoper in benzine en wegenbelasting. Nee, dat beeld van die arme ouderen van vroeger klopt nu niet meer. Allang niet meer. Laat ik eerlijk zijn: we kunnen nog maandelijks makkelijk van dat pensioentje sparen en dan kun je toch moeilijk volhouden dat je het slecht hebt. Lichtgrijs We proberen alle adressen van onze leden te pakken te krijgen. Geef ze dus door, ook in 2015! Stuur uw adres aan:

14 14 Eigen bijdrage Wmo en Wlz De inning van de eigen bijdrage Wmo en Wlz (Wet langdurige zorg voorheen AWBZ) wordt door het CAK gedaan (Centraal Administratie Kantoor). Dit incasseringsorgaan draait nog niet foutloos en naar wens, veel eigen bijdrages zijn nog niet correct geïnd. De oorzaak is de complexiteit en het missen van gegevens die bijvoorbeeld door de gemeenten aangereikt moeten worden. Ook hoorde ik, dat er nog steeds eigen bijdragen worden afgeschreven m.b.t. persoonlijke verpleging, dit is onterecht. Met ingang van 1 januari 2015 is de persoonlijke verpleging van de AWBZ (met eigen bijdrage) naar de Zorgverzekering (zonder eigen bijdrage) gegaan en valt onder de zogenaamde eerstelijns zorg en daarvoor is geen eigen bijdrage verschuldigd. Toch meer mensen in een verzorgingshuis Langer thuis blijven wonen is het motto van de overheid. Inmiddels blijkt dat toch meer mensen zijn aangewezen op het verpleeg/verzorgingshuis dan vooraf was berekend. Cijfers tonen aan dat er meer hulp uit de Wlz (voorheen AWBZ) wordt geboden dan dat vooraf berekend was. Dit kan gevolgen hebben voor het gemeentelijke budget. Als er meer mensen bijvoorbeeld intramuraal verzorgd worden, dan komt dit financieel niet ten laste van de gemeente. De gemeente heeft als taak (WMO) de mensen te ondersteunen en te begeleiden in het langer thuis blijven wonen. Deze ondersteuning kost geld. Als zij deze kosten niet maken worden zij vermoedelijk opnieuw gekort door het Rijk. Meer informatie kunt u vragen bij de VOA van uw KBO afdeling. Bron: KBO

15 15 Gezamenlijk eten Iedere 1 e zondag van de maand kunnen KBO-leden gezamenlijk eten in het restaurant van zorgcentrum De Rijp in Bloemendaal. Mocht u van dit gezellig samen zijn eens gebruik willen maken noteer deze 1 e zondagen dan in uw agenda. Er is plaats voor maximaal 6 deelnemers en u kunt informatie krijgen en/of u aanmelden bij mevrouw Warmerdam, tel (uiterlijk op de dag zelf voor uur). Kopij voor het julinummer van Aandacht Uiterlijk bij de redactie: 21 juni * per naar C. Teeuwen, Computerhulp!!!!!! Vanaf 23 mei tot en met 19 augustus is de computerhulpcoördinator Jack de Mooy afwezig. Mocht u toch hulp nodig hebben tijdens deze periode dan kunt u zich wenden tot Nel Pool (KBO secretaris) tel.: Zij kan dan helpen om een beschikbare hulp te vinden. Fietsen!!!!! Met 12 gegadigden hebben we op 13 mei met prachtig weer heerlijk gefietst. We hebben Zandvoort Langevelderslag Lisse Hillegom en Bennebroek onveilig gemaakt en zijn weer voldaan thuisgekomen na 45 km. Wilt u ook meedoen? Woensdag 10 juni om 10 uur verzamelen van Oosten de Bruinstraat 60. Dus tot ziens. Door van Eeden tel

16 16 Belastingjaar 2014 Ook dit jaar hebben de belastinginvullers bergen werk verzet. De maand maart was erg druk, omdat we pas 4 maart konden beginnen en er aanloopproblemen waren met de machtigingscode. Nadat deze waren opgelost liep het als een trein en hebben we gelukkig veel tevreden gezichten gezien. In totaal hebben we 483 huisbezoeken gedaan en dit heeft geleid tot 632 aangiften. Voor volgend jaar kunnen we best versterking gebruiken. Zijn er vrijwilligers die zich hiervoor beschikbaar willen stellen, dan hoor ik dat graag. Voor inlichtingen kun je terecht bij Hans van Elk tel De belastinginvullers hopen u volgend jaar weer van dienst te zijn. Hans van Elk Praat & Luistercafé KBO Haarlem e.o. Zondagmiddag 7 juni 2015 bent u van harte welkom in het Praat & Luistercafé De Lange Heer van tot uur aan de Lange Herenstraat 6 in Haarlem. De commissie Welzijn hoopt u daar weer te mogen ontmoeten. Deze middag staat in het teken van het KBO spel Hier zijn we. Het spel bevat fotokaarten en vraagkaartjes. Wij kunnen dit spel alleen spelen in groepsverband. Vandaar dat de Commissie Welzijn uw komst graag tegemoet ziet, onder het genot van een drankje en een hapje. Commissie Welzijn: Marianne Mathijssen tel: , Nel Dellebeke tel: ,

17 Beter een goede BUUV dan een verre vriend 17 BUUV is de buurtmarktplaats voor en door bewoners. Via BUUV kan je andere Haarlemmers ontmoeten, samen iets ondernemen of elkaar helpen met diverse zaken. Zonder dat er direct iets tegenover staat. Dit kan van alles zijn: koken, gezelschap, het uitlaten van de hond, begeleiding naar de dokter, een klusje in huis of hulp in de tuin. Iedereen heeft wel eens een vraag en ook iets te bieden. Bij BUUV gaat alles zonder betaling. Eventuele onkosten buiten beschouwing gelaten. Er doen al 3700 Haarlemmers mee en er zijn inmiddels 7000 matches gemaakt. BUUV is in Haarlem begonnen maar BUUV is ook gestart in Amsterdam Zuid, Amsterdam -Oost, Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Heerhugowaard, Oude IJsselstreek en Zaanstad. Hoe werkt BUUV? Iedereen kan zich aanmelden via de site en daarna direct aan de slag. Op de site is altijd het actuele overzicht van vraag en aanbod te vinden. Geen computer? Een familielid of buurman met computer kan als contactpersoon optreden en een vraag of aanbod voor iemand anders plaatsen. Lukt dat niet? Dan kan het telefonisch, een BUUV medewerker zorgt voor de aanmelding en voor de berichten. ( ) BUUV heeft ook prikborden, deze zijn op verschillende plekken in Haarlem te vinden. O.a. de Stadsbibliotheek of Rataplan. Daar hangt elke week een nieuwe selectie van kaartjes die ook op de website te vinden zijn. Een bericht kan ook anoniem geplaatst worden (dan staat er bekend bij BUUV). Neem daarvoor contact op met het BUUV team via telefoon of via Voor wie is BUUV? BUUV is voor iedereen met een vraag of aanbod. Voor nieuwe inwoners, die mensen willen leren kennen. Ouderen die niet stil willen zitten en hun kennis willen delen. Wijkverpleegkundigen die mensen zoeken om iemand naar het ziekenhuis te begeleiden. Nieuwe Nederlanders die de taal willen leren. Creatievelingen die elkaar vinden om samen mooie dingen te maken. Mensen met een beperking die soms hulp kunnen

18 18 gebruiken en graag hun talenten laten zien. Tuinhelden zonder tuin. Koffieliefhebbers die met elkaar de dag doornemen. Klushelden, oppasmoeders, kooktalenten, theaterliefhebbers en sportmaatjes. BUUV is voor iedereen en voor alle leeftijden. Bij BUUV is iedereen gelijk, of je nu alleen iets vraagt of iets aanbied. Je bent altijd een BUUV. Buuv mee! Via de site een prikbord of gewoon via de telefoon op Wil je je op een andere manier inzetten? Bij BUUV kan je ook aan de slag als ambassadeur, redacteur, vrijwilliger op kantoor of als lid van de denktank van bewoners. Energietips Zet in je kamer alle apparaten echt uit. Niet op standby, met zo n rood lichtje, maar echt uit. Op vakantie? Dan hoeft er helemaal niets meer stand-by te staan. Trek gewoon de stekkers eruit. Doe altijd de tv uit als je niet kijkt. Kleren en handdoeken hoef je echt niet altijd na een dag te wassen. Als je ze ruikt is het vroeg genoeg Doe alle lampen uit als je je kamer verlaat. Haal de oplader uit het stopcontact als je telefoon of ipod vol is. Als het bad vol is laat je de kraan toch ook niet aan staan? Gebruik oplaadbare batterijen. Dat is beter voor het milieu en goedkoper.

19 19 NUance Slogans In Soest staat het motto-house, een huisje waarvan de buitenwanden helemaal bedekt zijn met bordjes waarop allerlei spreuken staan: achter de wolken schijnt de zon, eigen haard is goud waard, van het concert des levens krijgt niemand een program, wie goed doet, goed ontmoet, enzovoorts, enzovoorts. Wat je noemt tegeltjeswijsheden: ze bevatten stuk voor stuk wijsheid. Maar ze irriteren ook: je kunt deze clichés nauwelijks tegenspreken en ze laten geen ruimte voor wat fantasie of een beetje humor. Het gebruik van dit soort spreuken doet nogal ouderwets aan; niemand zegt ze nog. Nog zo n ouderwetse vorm van taalgebruik is het rijm. Rijmen blijft duidelijk populair. Misschien komt dat, omdat we rijmende zinnetjes gemakkelijk onthouden. Sinds ik kan lezen staat de kreet wees wijs, eet Van de Linde s ijs in mijn geheugen gegrift. Op zich een even vreemde slogan als die van de Zandvoortse boulevard geef het door, eet vis van Floor. Ooit schreef de meester in mijn schrijfschrift: schrijf jij met een kwast, Gerard van de Mast? (want het haartje aan mijn kroontjespen kreeg ik er maar niet af). Doe mee, stem VVD doet het aardig, maar dat kán ook met PVV of SP. Dus zo aardig is het nou ook weer niet. Wie bouwt? Wibaut! dát was een slogan! Het is opvallend hoe vaak mensen naar het rijm grijpen om persoonlijke gevoelens op papier te zetten, bijvoorbeeld bij familiefeesten of jubilea (dan rijmt jool op school ). Zelfs om een dierbare overledene te herdenken op zich al moeilijk genoeg wringt menigeen zich in een rijmende tekst, waardoor het nóg moeilijker wordt. Heel boeiend, en min of meer tijdloos, kan een aforisme zijn: een door een taalkunstenaar geformuleerde wijsheid, die nadrukkelijk een beroep doet op je verstand en je gevoel voor humor. Sommige van deze spreuken denk aan de affiches

20 20 van de onvolprezen Loesje zijn overbekend. Kalenders met voor iedere dag een leuk nadenkertje zijn heel gewild. Zo gezien stikt het van de motto-houses: kantoren, kantines en vooral toiletten. Als het tegenzat, keek je vroeger een mensenleven lang naar een mooi geborduurd en stevig ingelijst oost, west, thuis best. Of erger. Nu denk je in het kleinste kamertje iedere dag even na over telkens nieuwe juwelen als: hij doet alles alleen, zelfs samenwerken en als mijn moeder het koud had, moest ik een sjaal om of ijs gaat echt niet beter smaken als je er Italiaans tegen praat. Bewondering heb ik voor Herman Finkers die ooit zei: ikzelf ben niet getrouwd, dat komt, mijn schoonouders konden geen kinderen krijgen. Gerard van de Mast Verlaag uw energiekosten Zit u nog steeds bij een dure energiemaatschappij? Bang om over te stappen? Niet nodig. Voordeel voor Ouderen vond een betrouwbare en goedkope Nederlandse energieleverancier: Anode. Maak een voorbeeldberekening en zie meteen wat u kunt besparen. Als dat interessant is print u het contract uit en stuurt dat op. Tevens print u de opzegbrief voor uw huidige leverancier van gas en/of elektra. De opzegtermijn is slechts 30 dagen, tenzij u een langlopend contract heeft. Besparing vaak een paar honderd euro per jaar. Overweeg de nieuwe generatie LED lampen toe te passen. Minimaal verbruik, geen warmte, zeer lange levensduur en mooi licht. Goedkoop bij o.a. Ikea en Action.

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl 192 november 2014 Humor is het gat in de traan waardoor de lach ontsnapt. Ruth Zwijgers In dit nummer

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst:

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: #1 Sien Magazine Assertiviteitstraining Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: praten over financiering van de zorg Sien campagne Stap voor stap ledenwerven nummer 1 / 2012 voor mensen met een

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met...

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Rondkomen met een minimum inkomen met Elkaar Zomer 2014 VMCA Magazine zomer 2014

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 21, april 2003 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

De band die ons bindt

De band die ons bindt BONDSBLAD 2015 NUMMER NUMMER 680 681 BONDSBLAD JULI/AUG MEI/JUNI 2015 De band die ons bindt TWEE-MAANDELIJKS ORGAAN VAN DE ROTTERDAMSE OUDERENBOND Opgericht 1952 Opgericht maart 28 maart 1952 Koninklijk

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7. Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7. Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 A N B O d e Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7 17e Jaargang NOVEMBER 2013 Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 Colofon ANBOde is een uitgave van de ANBO afdeling Zoetermeer/Benthuizen

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

Molenorganisaties. Jaargang 23 nr. 1 maart 2012. In dit nummer o.m. Blz. 21

Molenorganisaties. Jaargang 23 nr. 1 maart 2012. In dit nummer o.m. Blz. 21 Jaargang 23 nr. 1 maart 2012 In dit nummer o.m. Blz. 8 Molenorganisaties Afscheid Paul van den Broek: blz. 4 Blz. 21 pagina 2 Verborgen uur van de zon 5 Van het bestuur 4 Paul van den Broek 7 Gevolgen

Nadere informatie

Beraber konuşalım. Info van, voor en door mensen met een chronische psychische aandoening en belangstellenden.

Beraber konuşalım. Info van, voor en door mensen met een chronische psychische aandoening en belangstellenden. Bijpraten Beraber konuşalım Nr.56 januari 2013 Info van, voor en door mensen met een chronische psychische aandoening en belangstellenden. Gestigmatiseerd? Deel uw ervaringen. Zie pag. 5-6 Crisismeldpunt

Nadere informatie

Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland. Inhoud

Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland. Inhoud VAN HUIS UIT Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland 30 e jaargang nummer 2 - zomer 2014 Inhoud Van de redactie HIP Contactgroep Bericht van de voorzitter

Nadere informatie

WOORDKOMPAS W pagina 1

WOORDKOMPAS W pagina 1 WOORDKOMPAS W pagina 1 de W(ee) van Willem, d e23e letter van ons alfabet, de WA verzekering (zie ook >>verzekering ) De auto van je buurman total loss door je loslopende hond? ± Ja natuurlijk, als je

Nadere informatie

SUCCES ANNEMARIE VAN GAAL ADVIEZEN VOOR EEN FINANCIEEL ONBEZORGD LEVEN NIEUW AMSTERDAM UITGEVERS

SUCCES ANNEMARIE VAN GAAL ADVIEZEN VOOR EEN FINANCIEEL ONBEZORGD LEVEN NIEUW AMSTERDAM UITGEVERS SUCCES SUCCES ADVIEZEN VOOR EEN FINANCIEEL ONBEZORGD LEVEN ANNEMARIE VAN GAAL NIEUW AMSTERDAM UITGEVERS 2009 Annemarie van Gaal Alle rechten voorbehouden REDACTIE Frederieke van Olffen, Riek Tawfik CORRECTIE

Nadere informatie

CLIFANieuws. 2010 1 e kwartaal negende jaargang nummer 1. Clifa 2009

CLIFANieuws. 2010 1 e kwartaal negende jaargang nummer 1. Clifa 2009 CLIFANieuws LENTE editie: Nog meer sfeerbeelden van Ria de Boer Nel Bak Gedichtenbundel Even voorstellen: Theo Schonewille Uit de oude doos Honderdste geboortejaar Van Juliana Voorwerpen komen tot leven

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie