Aandacht 198 juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aandacht 198 juni 2015"

Transcriptie

1 Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober juni 2015 Geluk is een kortstondig bijproduct van een leuke gebeurtenis. In dit nummer o.a. * Koninklijke onderscheidingen * BUUV * Dagtocht dinsdag 23 juni * Hebt u al een rookmelder?

2 2 Hemelvaart De deadline naderde onontkoombaar er was helemaal niks voor handen om dit stukje te schrijven. En maar vooruit schuiven, misschien komt er wat, maar dat schiet niet echt op. De laatste tijd was en is mijn hoofd met heel andere dingen bezig, die zich niet laten verdringen. Wat nu, zegt Pichegru? Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. En die kwam vandaag op Hemelvaartsdag!! De pastor in zijn woordje heeft me haast op bijbelse wijze aangeraakt en in beweging gezet. Het was een inspirerende overweging zonder dat ik precies kan na vertellen, welk woord, welke gedachte of beeld nu precies het vuurtje in mij ontstak. Ik denk dat het kwam, omdat de pastor niet alleen sprak over de apostelen, die met Jezus opdracht achter bleven: Trek de hele wereld door en verkondig het evangelie aan het hele mensdom. Maar hij zei, dat dát hier en nu tegen ons werd gezegd. Zijn woorden hadden het effect van een steekvlam in mij en genereerde een uitwaaierende energie, een kracht om meteen te beginnen. Tot zover de bezielende kracht van het woord en in plaats van erop uit te trekken, zit ik hier braaf mijn woorden te tikken. De waarheid blijft echter staan. Het is nu aan ons om de droom van Jezus verder te dragen, er alles aan te doen dat die nieuwe hemel en nieuwe aarde werkelijkheid wordt. Want het Koninkrijk Gods is onder u, zegt Hij, sterker nog het is IN u. Die waarheid kunnen we niet naast ons neer leggen. Als wij het niet doen, die geloven, wie doet het dan? En de hamvraag is natuurlijk: Hoe kunnen wij in deze levenstijd nog wat in de melk brokkelen, met onze verminderde mobiliteit en kracht. Wij als ouderen hebben wel duidelijk mee, dat wij de tijd hebben!!! Kunnen wij beginnen goed nieuwsbrengers te worden? Hoezo??? Ja hoezo hoor ik u al vragen in deze wereld met een aaneenschakelijking van slecht nieuws berichten. Oké helemaal waar, niets tegen in te brengen, goed nieuws verkoopt niet. Het is evenwel wel slechts de ene kant van de medaille! Weet wel, dat zo groot als de voorkant is, is ook de achterkant, die van al het positieve nieuws. We kunnen ons trainen om de positieve dingen, die helaas minder luidruchtig zijn, te gaan zien en te delen met elkaar. En zie we worden op onze wenken bediend, toevallig hé? De Mariakerk is een nieuw initiatief gestart, las ik in het parochie-

3 3 nieuws. Goed nieuws beurt ons op en geeft hoop voor de toekomst. Dat goede nieuws willen we met elkaar delen. Daarom staat er in de Mariakerk een rood blok achterin met notitiebriefjes waarop het goede nieuws geschreven kan worden. Deze worden dan in het rode blok verzameld en tijdens de viering met elkaar gedeeld en we maken er een krant van. Wie begint? Maria van Ooijen Laatst kwam ik een oude kennis tegen en we raakten aan de praat. Hij is ongeveer mijn leeftijd dus dat kletst heerlijk weg, want hij heeft ongeveer dezelfde dingen actief meegemaakt. Dus de hobbeltjes in het ouder worden, waren ook hem bekend en zo kwamen, zonder dat ik dit inbracht, de ouderenbonden ter sprake. Heb jij de website van de KBO Haarlem wel eens bezocht?, was mijn vraag. Nee, dat had hij niet, terwijl hij, wist ik, toch een redelijk actieve computergebruiker was. Ik was dit gesprek al bijna vergeten toen hij me enige tijd later opbelde. Hij had de website kbohaarlem.nl bezocht en was er laaiend enthousiast over. Alles wat daar doorgeven wordt aan informatie voor de ouder wordende mens vond je er op een klein oppervlak, en hoe makkelijk werd je doorverwezen als je de oplossing voor een probleem zocht. Zelfs de Aandachten van het laatste jaar had hij gelezen, omdat hij mijn naam daarin tegenkwam. Neen, petje af voor al die ouderwordende jongens en meisjes die dit hebben opgezet. Lovende woorden! Ik zal het aan de redactie van onze website (waar ik zijdelings mee te maken heb) doorgeven. Zij loodsen de KBO ers de toekomst binnen, zij proberen het stoffige beeld dat bestaat van ouderenbonden af te stoffen en te verfrissen. Heeft u onze website wel eens uitgebreid bekeken? Doen hoor en regelmatig! CT

4 4 Het woord is aan de voorzitter In het vorige stukje schreef ik over de Jaarvergadering 2015 en daarin over het voorstel de contributie te verhogen. Daar is door diverse leden op gereageerd. De laatste verhoging dateert van 2011 en nu konden we er niet onderuit. We schrijven al 2 jaar rode cijfers en dat kan zo niet doorgaan. Wij beseffen dat er ook in onze afdeling leden zijn die krap bij kas zitten, dus moet de verhoging beperkt blijven tot het hoogst noodzakelijke. De penningmeester ging tijdens de ledenvergadering uitgebreid in op onze financiën en daarna op de noodzaak tot aanpassing van de contributie om de achterstand in te halen. Met grote meerderheid werd de contributieverhoging goedgekeurd. Voor één lid is de contributie m.i.v. 1 januari per jaar, voor een echtpaar of samenwonenden 45 per jaar. Buiten alle voordelen die het lidmaatschap u biedt, ontvangt u daarvoor 10 keer de Nestor en de Aandacht. Van de contributie dragen wij in af aan KBO Noord Holland die daarvan dan weer 8.65 afdraagt aan de Unie KBO. De afdracht aan KBO Noord Holland wordt volgend jaar weer verhoogd. Dat weten wij nu al maar onze contributie blijft dan gelijk. Waarom eigenlijk die verhoging aan KBO Noord Holland? Dat komt door de kostenstijging van de Unie KBO. Daar is de afgelopen jaren fors bezuinigd en de landelijke belangenbehartiging is fors intensiever geworden, dus duurder. Ook de kosten van de Nestor zijn gestegen. Afgesproken is dit voorjaar dat de kosten niet meer mogen stijgen dan de inflatie. Laten we het daar maar op houden. De KBO blijft wel veruit de goedkoopste ouderenbond en wij hebben het Zilveren Kruis met een gunstig pakket voor onze leden. Dat het financieel niet zo goed gaat ligt vooral aan het dalen van het aantal leden. Evenals bijna alle verenigingen, kerken, enz. daalt ook het ledental van de ouderenbonden. Het natuurlijk verloop is 6%. De aanwas aan nieuwe leden is 2%. Om de daling van het aantal leden te stoppen moeten periodieke ledenwerfacties

5 5 gehouden worden of één lange actie. Wij hebben dit voorjaar al een actie gehouden dus dat wordt dan op z n vroegst in het najaar. Maar eigenlijk is ledenwerving een continue-proces. Dat werkt denk ik het beste. En nu we het toch over financiën hebben. Juist nu onze penningmeester van plan was de acceptgiro s voor de contributie 2015 te versturen ontving u de Nestor van mei met daarin een acceptgiro en het verzoek om een extra bijdrage aan de Unie KBO. Dat is lastig en verwarrend. Er zijn al leden die de penningmeester hierover gebeld hebben. Voor de duidelijkheid: de acceptgiro voor de contributie van KBO Haarlem ontvangt u in een envelop met ons logo. De acceptgiro in de Nestor is bedoeld voor een extra bijdrage aan de Unie KBO. Jammer dat dit samenloopt. En dan het laatste nieuws uit de Unie KBO. Er zijn vergaande gesprekken met onze collega-bond PCOB om samen te werken in de landelijke belangenbehartiging. Meer nieuws komt tijdens de komende ledenvergadering van KBO Noord Holland op 10 juni. Samenwerking tussen de ouderenbonden versterkt de macht van het getal en daarmee de invloed van de ouderenbonden. Hard nodig, dunkt mij. KBO Noord Holland wil de afdelingen verzelfstandigen. Nu is het zo dat onze bankrekening formeel nog op naam van KBO Noord Holland staat. U constateert dit als u de acceptgiro ontvangt. Het geld komt wel bij onze afdeling terecht. KBO Noord Holland wil dit nu veranderen. De rekeningen moeten op naam komen van de plaatselijke afdelingen. Een werkgroep gaat dit voorbereiden. Ik houd u op de hoogte. U weet nog wel dat VITALITEIT VAN OUDEREN een langlopende actie is van de Unie KBO. De aandacht ging vooral uit naar BEWEGEN maar nu is VOEDING daar bij gekomen. Samen moeten wij onszelf vitaal houden en daarbij letten op voeding en bewegen. U leest daar meer over in de komende uitgaven van NESTOR maar wat doet uw afdeling Haarlem daar aan? Ook wij hebben activiteiten gericht op bewegen. De 2 e woensdag van april t/m

6 6 oktober fietsen. Vertrek vanaf de Oosten de Bruijnstraat 60 om half elf. De andere woensdagen, maar dan wel het hele jaar door, is er wandelen in de duinen o.l.v. Do Schreurs. In de Aandacht leest u waar vertrokken wordt. De duinen in onze omgeving zijn nogal gevarieerd en uitgestrekt. Als ik tijd heb en dat komt helaas veel te weinig voor dan fiets of wandel ik zelf ook mee. Maar heeft u ideeën voor activiteiten en/of wilt u daartoe initiatief ondernemen? Neem contact met ons op. Telefoonnummers op de achterzijde van deze Aandacht. Zoals u weet is door de landelijke overheid het mantelzorgcompliment afgeschaft. Gelukkig weet de Gemeente Haarlem de mantelzorgers wel te waarderen met een klein compliment. De Gemeente Haarlem heeft een brief huis aan huis verspreid waarin de mantelzorgers gevraagd wordt bij Tandem het mantelzorgcompliment aan te vragen. De brief gemist of niet ontvangen? Telefoon van Tandem Het mantelzorgcompliment bestaat uit een Irischeque van 20. En dan nu iets over een belangrijke groep binnen KBO-Haarlem, de computerhelpers. Als leek op de computer en soms hoor ik daar ook toe was ik vorige week meer dan de helft van mij documenten kwijt. Ook alles van de KBO waaronder het bovenstaande in dit stukje. Gelukkig maakt de computer elke week een back up en die heb ik even gelukkig nog nooit hoeven te gebruiken. En nu moest ik het domweg wel. Het oproepen van de back up lukte maar toen. Het terugzetten lukte niet. Goede raad was duur maar na enig proberen heb ik in wanhoop de computerhulp ingeschakeld. De avond daarna kwam Jack en na enig zoeken konden we samen aan de koffie. De computer was aan het laden en dat duurt nog wel even. Later alles geprobeerd en jawel, alles was weer terug op zijn plaats en werkte ook nog. Als toegift heeft Jack een beter en gemakkelijker back-upsysteem geïnstalleerd dat ik uiteraard nooit hoop te gebruiken. Maar in geval van nood weet ik wel wie ik bellen moet, onze onvolprezen computerhelpers. Zij helpen u vlot en goed. En nog gratis ook.

7 7 Het is weer mei en dan gaan veel senioren in de minder drukke periode met vakantie. Ook in ons bestuur zijn er leden die deze periode met vakantie gaan maar er zijn altijd bestuursleden bereikbaar. En voor onze leden die gaan: veel plezier, goed uitrusten, goed weer en gezond weer terug. Herrie Weber Van het secretariaat Tijdens de ontmoetingsdag op 15 april 15 heeft de jaarlijkse ledenvergadering plaatsgevonden. Voor ieder die daarin geïnteresseerd is kan het conceptverslag van deze vergadering opgevraagd worden bij de secretaris Nel Pool. De adresgegevens, e- mail en het telefoonnummer staan achter op de Aandacht. Ook is dit verslag op onze website: geplaatst (bij ontmoetingen en vervolgens ontmoetingsdagen ) Nel Pool Laatste kans Om nog mee te gaan op zondag 31 mei naar de Passiespelen in Tegelen. In de vorige Aandacht en ook in de Nestor hebt u erover kunnen lezen. Er zijn nog enkele kaarten (1ste rang) vrij. De organisatie verwacht definitief van ons te weten hoeveel kaarten we afnemen. Dus heeft u interesse? Vlug reageren en bellen (023) naar Ronny Visser. Op onze website vindt u ook alle gegevens.

8 Koninklijke onderscheidingen 8 Mensen die zich gedurende vele jaren inzetten voor het algemeen belang kunnen in aanmerking komen voor een koninklijke onderscheiding die dan feestelijk uitgereikt wordt de werkdag vóór Koningsdag, vroeger Koninginnedag, door de burgemeester. Dit jaar was dat op 24 april en van de 13 onderscheidenen zijn er 2 lid van KBO Haarlem. Kitty de Vries is nog maar 91. Ook in zo n lang leven kunnen er in een laat stadium bijzondere dingen gebeuren en daarmee zelfs bijzondere dingen laten gebeuren. Na een actief leven in het teken van zorgen voor anderen, bloemen brengen naar zieken, brieven schrijven aan eenzame mensen of mensen in opsluiting in zowel binnen- als buitenland, prachtige gedichten schrijven of een thuis geven aan vele schipperskinderen, stichtte Kitty, na het ontvangen van een nalatenschap, een weeshuis; Childeren's Home Kitty in Omega, Namibië. Hier wonen nu 25 wees- of achtergelaten kinderen en is er een dagelijkse aanloop van een kleine 30 andere kinderen. En zo is Kitty moeder van haar dierbare kinderen. Dagelijks is zij actief bezig voor haar kroost; haar naaimachine staat nauwelijks stil om kleren te maken of vermaken voor haar kroost. "Ik heb tranen in de ogen als ik de foto's zie waarop de stralende gezichtjes in mijn kleding me toelachen"aldus Kitty. Met minimale middelen het maximale eruit weten te halen voor haar levenswerk; Children's Home Kitty. Een geweldige vrouw met een uitzonderlijk groot hart voor mensen.wilt u meehelpen? Children's Home Kitty. ABN AMRO. NL09ABNA

9 9 Lia van Velzen (63) is al meer dan 20 jaar een van de drijvende krachten achter de vereniging Vrienden van de Houtvaart. Zij trad in 1994 als bestuurslid toe tot deze vereniging, indertijd opgericht met het doel het laatste Haarlemse openluchtzwembad te behoeden voor sloop. Sinds 2000 is Lia één van de twee coördinatoren die de vrijwilligers begeleidt bij het uitoefenen van toezicht in het zwembad. Zij staat aan de basis van tal van activiteiten van de vereniging, zoals de minitriatlons, picknicks, etentjes, bezoeken van een ander openluchtzwembad, een tentoonstelling, party of ontbijt, het aquajoggen en het Maanlichtzwemmen. Ook verzamelt zij alle materiaal voor het Historisch Archief van de vereniging. Als onderwijzeres van basisschool Don Bosco in de Boerhaavewijk was Lia van Velzen ook kaderlid van de vakbond CNV Onderwijs. Ze was lange tijd bestuurslid van het Basisonderwijs en de laatste jaren is zij secretaris van de stuurgroep Anders Actieven van CNV Onderwijs en afgevaardigde in de Adviesraad Anders Actieven van de CNV Vakcentrale, waar zij de belangen van de uitkeringsgerechtigde leden behartigt. Voor Amnesty International doet zij mee aan de jaarlijkse collecte, bemant ze de stand of werkt ze mee in een projectgroep. Voor de KBO Haarlem, de Sint Jacob academie en Vrouwen van Nu geeft zij cursussen en workshops over het schrijven van levensverhalen en eenvoudige gedichten. Als KBO Haarlem mogen wij trots zijn op deze leden en wij feliciteren hen met deze Koninklijke onderscheiding

10 10 Voor u gelezen Omroep MAX bestaat op 3 september 10 jaar! Omroep Max heeft nu leden. Deze omroep maakt schitterende programma s en heeft goede initiatieven om het leven voor ouderen fijner te maken. De situatie in de zorg ligt de directeur van omroep Max, Jan Slagter, na aan het hart. Hij volgt met afschuw de ontwikkelingen in verpleeghuizen waar budgetten verkeerd worden besteed. Waar teveel geld naar papierwerk gaat, naar vergaderen en waar verspilling is van energie en maaltijden. Gelukkig zijn er ook verpleeghuizen waar het wel goed gaat. En daar gaat Jan Slagter de komende tijd mee in gesprek. Hij wil laten zien dat het anders kan. Hij ziet wel mogelijkheden voor betaalbare zorg. Om te bewijzen dat het met het beschikbare geld wel degelijk mogelijk is goede zorg te bieden gaat hij een eigen verpleeghuis beginnen. Maar dan wel kleinschalig, zonder bureaucratie en met genoeg handen aan het bed. Het huis moet eind volgend jaar opengaan en zal de naam dragen van de man van het jaar 2014: Ben Oude Nijhuis. Bron: MAX magazine mei Het lijkt een mooi initiatief en ik hoop U op de hoogte te houden van zijn vorderingen op dit gebied. Anneke Alders

11 11 Dagtocht dinsdag 23 juni 2015 Rondje Zuid-Hollandse kust. Rustgevende duingebieden, de zee en bruisende badplaatsen kenmerken de Zuid-Hollandse kust. We starten deze dag in Noordwijk. Aan de boulevard gebruiken we in een gezellig restaurant 2 kopjes koffie of thee met gebak. Via een mooie route langs de kust gaan we naar de badplaats Scheveningen. In restaurant Noordzee Boulevard aan de Scheveningse kust wordt ons een heerlijk 3 gangen diner geserveerd. Vooraf tonijnsalade, als hoofdgerecht lekkerbek en een heerlijk dessert toe. We laten ons verrassen!! Na dit heerlijke diner maken we een stadstoer door Den Haag en dan richting Delft. Op de grote markt kunnen we uitstappen en kan op eigen gelegenheid de Nieuwe Kerk bezichtigd worden, gewinkeld worden of u gaat op een terrasje zitten om wat te gebruiken (voor eigen rekening). Alles op een rijtje: Vertrek dinsdag 23 juni om uur vanaf de Schoterweg, hoek Pijnboomstraat. Om uur vanaf Schalkwijk bij de HEMA (Europaweg) Deelnemersprijs Euro per persoon. U kunt boeken op maandag 8 juni vanaf uur bij Ronny Visser. Tel Het geld kan daarna overgemaakt worden op NL16ABNA t.n.v. K. Heerschop te Haarlem. Ronny Visser

12 12 Door een grij(n)ze(nde) bril bekeken We worden weer gepakt Overal om me heen zie, lees en hoor ik dat onze leeftijdsgroep weer extra gepakt wordt. De pensioenen gaan omlaag, de ziektekosten omhoog, het eigen risico omhoog, de eigen bijdrage voor huishoudelijk hulp omhoog enz. enz. Dat geloof ik graag en het is triest voor de mensen die het raakt. Heel triest. Daar ben je niet oud voor geworden, daar heb je niet mede die welvaartsstaat voor helpen opbouwen. Van de andere kant zie, lees en hoor je de verhalen over de laatste rijke generatie. En dan bedoelen ze ook ons. De pensionado s die overwinteren in de zon, die in een warme streek hun laatste jaren doorbrengen en hun stapels euro s opmaken. Vreemd, want dat kan toch niet allebei waar zijn? En dat is het ook zeker niet. Het hangt sterk af van je mogelijkheden en keuzes in het verleden. Neem nu die oude huizenbezitters; zij kochten in de goedkope guldentijd en kunnen nu, als ze dat willen, hun huis met flinke winst verkopen. Ook al zijn de huizenprijzen de laatste jaren wel zo n 10 tot 20% gedaald. Van die winst kun je leuke dingen gaan doen, of gaan huren en dan woon je vermoedelijk jaren gratis, althans van die winst. Of het oude huis is inmiddels afbetaald en dan woon je dus echt gratis. Zo houd je meer over van je AOW en pensioen om echt te genieten. Of neem mijn generatie: de geboortegolf net na de oorlog. Die oudjes hebben vaak niet één, maar anderhalf pensioentje, want de vrouw ging meestal werken als de kinderen naar school waren. En zo vulde zij toen, maar ook nu nog het gezinsinkomen aan. In tegenstelling tot de vrouwen die vroeger handig dachten te zijn en zwart gingen werken. Als zij stoppen daalt hun inkomen naar nul, maar ja dat is het gevolg van die keuze. Die achteruitgang in geld is ook sterk afhankelijk van je pensioenfonds; zo hoorde ik van kennissen dat een pensioenfond als metaal wel erg sneed in de uitkeringen, net

13 13 als een aantal andere fondsen overigens. Dat merk je natuurlijk direct. Wij krijgen het pensioen via het ABP en het fonds PGGM en ik moet zeggen (of ik heb zitten slapen) dat het daar erg meeviel. En laten we eerlijk zijn: op onze leeftijd zijn de kinderen al jaren de deur uit en dan maak je veel minder op. Iedere dag een taartje gaat ook vervelen. Die grote dure auto voor de deur kan best vervangen worden door een kleintje en die is veel goedkoper in benzine en wegenbelasting. Nee, dat beeld van die arme ouderen van vroeger klopt nu niet meer. Allang niet meer. Laat ik eerlijk zijn: we kunnen nog maandelijks makkelijk van dat pensioentje sparen en dan kun je toch moeilijk volhouden dat je het slecht hebt. Lichtgrijs We proberen alle adressen van onze leden te pakken te krijgen. Geef ze dus door, ook in 2015! Stuur uw adres aan:

14 14 Eigen bijdrage Wmo en Wlz De inning van de eigen bijdrage Wmo en Wlz (Wet langdurige zorg voorheen AWBZ) wordt door het CAK gedaan (Centraal Administratie Kantoor). Dit incasseringsorgaan draait nog niet foutloos en naar wens, veel eigen bijdrages zijn nog niet correct geïnd. De oorzaak is de complexiteit en het missen van gegevens die bijvoorbeeld door de gemeenten aangereikt moeten worden. Ook hoorde ik, dat er nog steeds eigen bijdragen worden afgeschreven m.b.t. persoonlijke verpleging, dit is onterecht. Met ingang van 1 januari 2015 is de persoonlijke verpleging van de AWBZ (met eigen bijdrage) naar de Zorgverzekering (zonder eigen bijdrage) gegaan en valt onder de zogenaamde eerstelijns zorg en daarvoor is geen eigen bijdrage verschuldigd. Toch meer mensen in een verzorgingshuis Langer thuis blijven wonen is het motto van de overheid. Inmiddels blijkt dat toch meer mensen zijn aangewezen op het verpleeg/verzorgingshuis dan vooraf was berekend. Cijfers tonen aan dat er meer hulp uit de Wlz (voorheen AWBZ) wordt geboden dan dat vooraf berekend was. Dit kan gevolgen hebben voor het gemeentelijke budget. Als er meer mensen bijvoorbeeld intramuraal verzorgd worden, dan komt dit financieel niet ten laste van de gemeente. De gemeente heeft als taak (WMO) de mensen te ondersteunen en te begeleiden in het langer thuis blijven wonen. Deze ondersteuning kost geld. Als zij deze kosten niet maken worden zij vermoedelijk opnieuw gekort door het Rijk. Meer informatie kunt u vragen bij de VOA van uw KBO afdeling. Bron: KBO

15 15 Gezamenlijk eten Iedere 1 e zondag van de maand kunnen KBO-leden gezamenlijk eten in het restaurant van zorgcentrum De Rijp in Bloemendaal. Mocht u van dit gezellig samen zijn eens gebruik willen maken noteer deze 1 e zondagen dan in uw agenda. Er is plaats voor maximaal 6 deelnemers en u kunt informatie krijgen en/of u aanmelden bij mevrouw Warmerdam, tel (uiterlijk op de dag zelf voor uur). Kopij voor het julinummer van Aandacht Uiterlijk bij de redactie: 21 juni * per naar C. Teeuwen, Computerhulp!!!!!! Vanaf 23 mei tot en met 19 augustus is de computerhulpcoördinator Jack de Mooy afwezig. Mocht u toch hulp nodig hebben tijdens deze periode dan kunt u zich wenden tot Nel Pool (KBO secretaris) tel.: Zij kan dan helpen om een beschikbare hulp te vinden. Fietsen!!!!! Met 12 gegadigden hebben we op 13 mei met prachtig weer heerlijk gefietst. We hebben Zandvoort Langevelderslag Lisse Hillegom en Bennebroek onveilig gemaakt en zijn weer voldaan thuisgekomen na 45 km. Wilt u ook meedoen? Woensdag 10 juni om 10 uur verzamelen van Oosten de Bruinstraat 60. Dus tot ziens. Door van Eeden tel

16 16 Belastingjaar 2014 Ook dit jaar hebben de belastinginvullers bergen werk verzet. De maand maart was erg druk, omdat we pas 4 maart konden beginnen en er aanloopproblemen waren met de machtigingscode. Nadat deze waren opgelost liep het als een trein en hebben we gelukkig veel tevreden gezichten gezien. In totaal hebben we 483 huisbezoeken gedaan en dit heeft geleid tot 632 aangiften. Voor volgend jaar kunnen we best versterking gebruiken. Zijn er vrijwilligers die zich hiervoor beschikbaar willen stellen, dan hoor ik dat graag. Voor inlichtingen kun je terecht bij Hans van Elk tel De belastinginvullers hopen u volgend jaar weer van dienst te zijn. Hans van Elk Praat & Luistercafé KBO Haarlem e.o. Zondagmiddag 7 juni 2015 bent u van harte welkom in het Praat & Luistercafé De Lange Heer van tot uur aan de Lange Herenstraat 6 in Haarlem. De commissie Welzijn hoopt u daar weer te mogen ontmoeten. Deze middag staat in het teken van het KBO spel Hier zijn we. Het spel bevat fotokaarten en vraagkaartjes. Wij kunnen dit spel alleen spelen in groepsverband. Vandaar dat de Commissie Welzijn uw komst graag tegemoet ziet, onder het genot van een drankje en een hapje. Commissie Welzijn: Marianne Mathijssen tel: , Nel Dellebeke tel: ,

17 Beter een goede BUUV dan een verre vriend 17 BUUV is de buurtmarktplaats voor en door bewoners. Via BUUV kan je andere Haarlemmers ontmoeten, samen iets ondernemen of elkaar helpen met diverse zaken. Zonder dat er direct iets tegenover staat. Dit kan van alles zijn: koken, gezelschap, het uitlaten van de hond, begeleiding naar de dokter, een klusje in huis of hulp in de tuin. Iedereen heeft wel eens een vraag en ook iets te bieden. Bij BUUV gaat alles zonder betaling. Eventuele onkosten buiten beschouwing gelaten. Er doen al 3700 Haarlemmers mee en er zijn inmiddels 7000 matches gemaakt. BUUV is in Haarlem begonnen maar BUUV is ook gestart in Amsterdam Zuid, Amsterdam -Oost, Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Heerhugowaard, Oude IJsselstreek en Zaanstad. Hoe werkt BUUV? Iedereen kan zich aanmelden via de site en daarna direct aan de slag. Op de site is altijd het actuele overzicht van vraag en aanbod te vinden. Geen computer? Een familielid of buurman met computer kan als contactpersoon optreden en een vraag of aanbod voor iemand anders plaatsen. Lukt dat niet? Dan kan het telefonisch, een BUUV medewerker zorgt voor de aanmelding en voor de berichten. ( ) BUUV heeft ook prikborden, deze zijn op verschillende plekken in Haarlem te vinden. O.a. de Stadsbibliotheek of Rataplan. Daar hangt elke week een nieuwe selectie van kaartjes die ook op de website te vinden zijn. Een bericht kan ook anoniem geplaatst worden (dan staat er bekend bij BUUV). Neem daarvoor contact op met het BUUV team via telefoon of via Voor wie is BUUV? BUUV is voor iedereen met een vraag of aanbod. Voor nieuwe inwoners, die mensen willen leren kennen. Ouderen die niet stil willen zitten en hun kennis willen delen. Wijkverpleegkundigen die mensen zoeken om iemand naar het ziekenhuis te begeleiden. Nieuwe Nederlanders die de taal willen leren. Creatievelingen die elkaar vinden om samen mooie dingen te maken. Mensen met een beperking die soms hulp kunnen

18 18 gebruiken en graag hun talenten laten zien. Tuinhelden zonder tuin. Koffieliefhebbers die met elkaar de dag doornemen. Klushelden, oppasmoeders, kooktalenten, theaterliefhebbers en sportmaatjes. BUUV is voor iedereen en voor alle leeftijden. Bij BUUV is iedereen gelijk, of je nu alleen iets vraagt of iets aanbied. Je bent altijd een BUUV. Buuv mee! Via de site een prikbord of gewoon via de telefoon op Wil je je op een andere manier inzetten? Bij BUUV kan je ook aan de slag als ambassadeur, redacteur, vrijwilliger op kantoor of als lid van de denktank van bewoners. Energietips Zet in je kamer alle apparaten echt uit. Niet op standby, met zo n rood lichtje, maar echt uit. Op vakantie? Dan hoeft er helemaal niets meer stand-by te staan. Trek gewoon de stekkers eruit. Doe altijd de tv uit als je niet kijkt. Kleren en handdoeken hoef je echt niet altijd na een dag te wassen. Als je ze ruikt is het vroeg genoeg Doe alle lampen uit als je je kamer verlaat. Haal de oplader uit het stopcontact als je telefoon of ipod vol is. Als het bad vol is laat je de kraan toch ook niet aan staan? Gebruik oplaadbare batterijen. Dat is beter voor het milieu en goedkoper.

19 19 NUance Slogans In Soest staat het motto-house, een huisje waarvan de buitenwanden helemaal bedekt zijn met bordjes waarop allerlei spreuken staan: achter de wolken schijnt de zon, eigen haard is goud waard, van het concert des levens krijgt niemand een program, wie goed doet, goed ontmoet, enzovoorts, enzovoorts. Wat je noemt tegeltjeswijsheden: ze bevatten stuk voor stuk wijsheid. Maar ze irriteren ook: je kunt deze clichés nauwelijks tegenspreken en ze laten geen ruimte voor wat fantasie of een beetje humor. Het gebruik van dit soort spreuken doet nogal ouderwets aan; niemand zegt ze nog. Nog zo n ouderwetse vorm van taalgebruik is het rijm. Rijmen blijft duidelijk populair. Misschien komt dat, omdat we rijmende zinnetjes gemakkelijk onthouden. Sinds ik kan lezen staat de kreet wees wijs, eet Van de Linde s ijs in mijn geheugen gegrift. Op zich een even vreemde slogan als die van de Zandvoortse boulevard geef het door, eet vis van Floor. Ooit schreef de meester in mijn schrijfschrift: schrijf jij met een kwast, Gerard van de Mast? (want het haartje aan mijn kroontjespen kreeg ik er maar niet af). Doe mee, stem VVD doet het aardig, maar dat kán ook met PVV of SP. Dus zo aardig is het nou ook weer niet. Wie bouwt? Wibaut! dát was een slogan! Het is opvallend hoe vaak mensen naar het rijm grijpen om persoonlijke gevoelens op papier te zetten, bijvoorbeeld bij familiefeesten of jubilea (dan rijmt jool op school ). Zelfs om een dierbare overledene te herdenken op zich al moeilijk genoeg wringt menigeen zich in een rijmende tekst, waardoor het nóg moeilijker wordt. Heel boeiend, en min of meer tijdloos, kan een aforisme zijn: een door een taalkunstenaar geformuleerde wijsheid, die nadrukkelijk een beroep doet op je verstand en je gevoel voor humor. Sommige van deze spreuken denk aan de affiches

20 20 van de onvolprezen Loesje zijn overbekend. Kalenders met voor iedere dag een leuk nadenkertje zijn heel gewild. Zo gezien stikt het van de motto-houses: kantoren, kantines en vooral toiletten. Als het tegenzat, keek je vroeger een mensenleven lang naar een mooi geborduurd en stevig ingelijst oost, west, thuis best. Of erger. Nu denk je in het kleinste kamertje iedere dag even na over telkens nieuwe juwelen als: hij doet alles alleen, zelfs samenwerken en als mijn moeder het koud had, moest ik een sjaal om of ijs gaat echt niet beter smaken als je er Italiaans tegen praat. Bewondering heb ik voor Herman Finkers die ooit zei: ikzelf ben niet getrouwd, dat komt, mijn schoonouders konden geen kinderen krijgen. Gerard van de Mast Verlaag uw energiekosten Zit u nog steeds bij een dure energiemaatschappij? Bang om over te stappen? Niet nodig. Voordeel voor Ouderen vond een betrouwbare en goedkope Nederlandse energieleverancier: Anode. Maak een voorbeeldberekening en zie meteen wat u kunt besparen. Als dat interessant is print u het contract uit en stuurt dat op. Tevens print u de opzegbrief voor uw huidige leverancier van gas en/of elektra. De opzegtermijn is slechts 30 dagen, tenzij u een langlopend contract heeft. Besparing vaak een paar honderd euro per jaar. Overweeg de nieuwe generatie LED lampen toe te passen. Minimaal verbruik, geen warmte, zeer lange levensduur en mooi licht. Goedkoop bij o.a. Ikea en Action.

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Talenten: Gebruik ze of verlies ze!

Talenten: Gebruik ze of verlies ze! Talenten: Gebruik ze of verlies ze! Denk eens terug toen je pas leerde fietsen. Kon je het meteen de eerste keer? Neen? Sommige dingen leren, kost nu eenmaal tijd. Op dezelfde manier moeten wij oefenen

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a.

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Misverstanden over WMO 2015 Mantelzorgcompliment aanvragen Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG

Nadere informatie

WAAROM DIT BOEKJE? VERBODEN

WAAROM DIT BOEKJE? VERBODEN WAAROM DIT BOEKJE? Dit boekje gaat over seksuele intimidatie op het werk. Je hebt te maken met seksuele intimidatie als een collega je steeds aanraakt. Of steeds grapjes maakt over seks. Terwijl je dat

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen.

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft. Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat. Nee. Het zit door haar hele lijf.

Nadere informatie

Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf.

Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf. Les 1 Werk en inkomen (1) Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf. Evert en Monica -2 Rijbewijs Monica is jarig.

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

D E P A U L U S C A K E of de suiker is niet méér waard dan het zout

D E P A U L U S C A K E of de suiker is niet méér waard dan het zout D E P A U L U S C A K E of de suiker is niet méér waard dan het zout Personen Verteller Huisvrouw Cake ingrediënten; o Bloem o Zout o Suiker o Eieren o Kersen o Sukade o Krenten o Boter (Bij dit toneelstuk

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 4-7 jarigen. Mei 2005 Deze lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Judith Maarsen De lessen zijn geschreven om te gebruiken in kleine Bijbelstudie groepen

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine?

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? is op het werk. moet aan de machine werken. De chef vertelt eerst hoe de machine werkt. Dan werkt met de machine. De machine doet het niet. roept een

Nadere informatie

Desiree Piar 0824864 CMD 1B Docent : James boekbinder Project : vrijwilligers 55+ Doelgroeponderzoeksverslag

Desiree Piar 0824864 CMD 1B Docent : James boekbinder Project : vrijwilligers 55+ Doelgroeponderzoeksverslag Doelgroeponderzoeksverslag Interviews Naam: Sharlene Piar Arends leeftijd: 59 Hoe zou jij een tienermoeder helpen als jij een vrijwilliger was? En waarmee zou je een tienermoeder mee helpen? Advies geven

Nadere informatie

Je bent jong en je wilt wat!

Je bent jong en je wilt wat! Je bent jong en je wilt wat! Logisch, je voelt je geen sukkel. Je bent jong, je zit vol energie en je wilt eruit halen wat er uit dit leven te halen valt. Plezier maken, feesten en doen waar je zin in

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen?

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen? Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vorige week zijn we begonnen met voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het

Nadere informatie

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1.

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1. Kiezen Opwarmertje Een eigen keuze (Naar: Kiezels 10 e jaargang, nr. 5) Laat één jongere beginnen met het noemen van een drietal belangrijke zaken uit zijn leven, bijvoorbeeld iemand kiest scooter, voetbal

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

taalkaart 1 Ik ga op reis en Ik ga op reis en Wat ga je doen? Je leert wat een reisverhaal is. Je schrijft er zelf een.

taalkaart 1 Ik ga op reis en Ik ga op reis en Wat ga je doen? Je leert wat een reisverhaal is. Je schrijft er zelf een. Ik ga op reis en Wat ga je doen? Je leert wat een reisverhaal is. Je schrijft er zelf een. Op verkenning tk taalkaart Ik ga op reis en Lees het verhaal van Aymen. 8 augustus 007 - In het vliegtuig Wat

Nadere informatie

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p.

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p. Lesoverzicht 1. Bidden p. 4 2. De Kerk p. 10 3. De priester p. 17 4. Vergeving p. 23 5. De Bijbel p. 28 6. Delen p. 35 7. Het offer p. 41 8. De H. Communie p. 48 9. Zingen voor God p. 55 10. Heilig worden

Nadere informatie

Thema Op het werk. Demet TV. Lesbrief 8. De eerste werkdag

Thema Op het werk. Demet TV. Lesbrief 8. De eerste werkdag Thema Op het werk. Demet TV Lesbrief 8. De eerste werkdag Deze les gaat over de eerste werkdag. gaat voor het eerst werken bij een snoepfabriek. Hij komt binnen en maakt kennis met de chef. De chef vertelt

Nadere informatie

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder!

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! 2 Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Inhoud 1. De Rijksoverheid gaat zelf schoonmaken.

Nadere informatie

Heer, U kent mij als geen ander U weet of ik zit of sta en U kent ook mijn gedachten voordat ik iets zeggen ga

Heer, U kent mij als geen ander U weet of ik zit of sta en U kent ook mijn gedachten voordat ik iets zeggen ga Hieronder staan de teksten van nieuwe liedjes, zodat jullie ze thuis ook kunnen oefenen: 'k Heb Jezus nodig heel mijn leven 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 'k Heb Jezus nodig, dag aan dag, in m'n

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken - 2 - Weer huiswerk? Nee, deze keer geen huiswerk, maar een boekje óver huiswerk! Wij (de meesters en juffrouws) horen jullie wel eens mopperen als je huiswerk opkrijgt.

Nadere informatie

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer Voor jou Verhalen van mantelzorgers Anne-Rose Hermer 6 Inleiding In dit boek maak je kennis met Martine, Koos en Sara. Ze zijn alledrie in een andere fase van hun leven. Maar één ding is hetzelfde voor

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 6 Werk zoeken

Spreekopdrachten thema 6 Werk zoeken Spreekopdrachten thema 6 Werk zoeken Opdracht 1 bij 6.1 * Beantwoord de vragen. 1. Waar zoek je vacatures? In de krant, op internet of ergens anders? 2. Ga je naar het UWV WERKbedrijf? 3. Ga je naar een

Nadere informatie

Antwoorden Thema 5 woonomgeving. Oefening 3. 1. mag 2. moest 3. Mag 4. moeten 5. Mag 6. moeten 7. moet 8. mogen 9. mocht 10.

Antwoorden Thema 5 woonomgeving. Oefening 3. 1. mag 2. moest 3. Mag 4. moeten 5. Mag 6. moeten 7. moet 8. mogen 9. mocht 10. Antwoorden Thema 5 woonomgeving Oefening 3 A 1. mag 2. moest 3. Mag 4. moeten 5. Mag 6. moeten 7. moet 8. mogen 9. mocht 10. moesten B 1. Kon 2. Willen 3. Kan 4. kunnen 5. mocht 6. Kan - kan 7. wilde 8.

Nadere informatie

1. Liedje Welkom welkom http://www.youtube.com/watch?v=t5ajdsxwmhu 2. Liedje: Jij mag er zijn.

1. Liedje Welkom welkom http://www.youtube.com/watch?v=t5ajdsxwmhu 2. Liedje: Jij mag er zijn. NIEUWSBRIEF 2 Oktober 2013-20142014 Geachte Ouders/verzorgers, De eerste 9 weken zitten erop. De leerlingen en leerkrachten hebben hard gewerkt. Met z n allen hebben we goed ons best gedaan op de leervakken,

Nadere informatie

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2 Bladzijde negen, Bladzijde tien, Krijg ik het wel ooit te zien? Ander hoofdstuk, Nieuw begin.. Maar niets, Weer dicht, Het heeft geen zin. Dan probeer ik achterin dat dikke boek. Dat ik daar niet vaker

Nadere informatie

Hallo, ik ben Leo! Leuk om kennis met je te maken! Ik ben lang en dun en ik heb heel veel krullen. Ik moet eerlijk zeggen...ik mag er best wezen!

Hallo, ik ben Leo! Leuk om kennis met je te maken! Ik ben lang en dun en ik heb heel veel krullen. Ik moet eerlijk zeggen...ik mag er best wezen! Hallo, ik ben Leo! Leuk om kennis met je te maken! Ik ben lang en dun en ik heb heel veel krullen. Ik moet eerlijk zeggen...ik mag er best wezen! Maar om nog eerlijker te zijn, gisteren zag ik er heel

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

OPVOEDEN ZO!!! De cursus is bedoeld voor ouders van kinderen van 3 tot 12 jaar

OPVOEDEN ZO!!! De cursus is bedoeld voor ouders van kinderen van 3 tot 12 jaar OPVOEDEN ZO!!! Algemeen Het opvoeden van kinderen is leuk maar kan soms ook heel zwaar zijn. Bij het opvoeden van je kind komt heel wat kijken. Jij bent tenslotte diegene, die hem het goede voorbeeld moet

Nadere informatie

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho Activitei wrinken tocht maken FIETSEN VITAA winkelen samen TV kijk korte vakantie actiefdansje rum tuinieren dames kunst uit ho ergens samen UIT eten OF THUIS dagtocht ka leggen museum genieten terras

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113 Inhoud Woord vooraf 7 Het allereerste begin 9 Oervaders 19 Israël als moeder 57 Wijsheid voor ouders en kinderen 83 Koninklijke vaders 113 Profetische opvoedkunde 145 Kinderen in zijn koninkrijk 177 Leerling

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2 Aan de ouders van groep 1 en 2 INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD De eerste weken van het nieuwe jaar zijn al weer voorbij. We hebben met de kinderen gewerkt over de kalender. Hoe ziet

Nadere informatie

HC zd. 42 nr. 31. dia 1

HC zd. 42 nr. 31. dia 1 HC zd. 42 nr. 31 weinig mensen zullen zeggen dat ze leven voor het geld geld maakt niet gelukkig toch zeggen we er graag achteraan: wel handig als je het hebt want waar leef ik voor? een christen mag zeggen:

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

LENTE+LIEFDE Juf Floor ligt in haar bed. Ze wordt wakker en pakt haar kleren om vandaag aan te trekken. Dan gaat juf Floor ontbijten. Ze gaat naar buiten en loopt naar meester Ruben s huis. Ze belt aan

Nadere informatie

Stichting Kinderpostzegels

Stichting Kinderpostzegels Stichting Kinderpostzegels gemaakt door Eva Prince 10/10/15 voorwoord Ik doe mijn werkstuk over Kinderpostzegels. Want ik vind dat kinderpostzegels verkopen leuk is. Ik vind dat Stichting Kinderpostzegels

Nadere informatie

Wat? Ambers mond valt open. Krijg ik dertigduizend euro? De notaris knikt. Dat klopt. Gefeliciteerd. Liz weet ook niet wat ze hoort.

Wat? Ambers mond valt open. Krijg ik dertigduizend euro? De notaris knikt. Dat klopt. Gefeliciteerd. Liz weet ook niet wat ze hoort. Een erfenis Dag dames, kan ik iets voor u doen? Amber kijkt Liz even aan en zegt dan: Ik heb hier een afspraak met de notaris. Mijn naam is Amber Overgauw. De vrouw kijkt op haar beeldscherm. Ik zie het,

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERLOREN ZOON Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Bewindvoering: hoe werkt het?

Bewindvoering: hoe werkt het? Bewindvoering: hoe werkt het? Samen je centen de baas JE HEBT EEN BEWINDVOERDER. EN NU? Een tijdje terug heb je ervoor gekozen om je geld samen met Mijn Geld en Zo te regelen. De rechter vindt dit goed.

Nadere informatie

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto April 2017 Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: l Koningsfilm l Spelletjesmiddag l Bingo l Dansavond Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens foto Aanvang:

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Prediker 5:9 - Hoe ga ik met geld om?

Prediker 5:9 - Hoe ga ik met geld om? Prediker 5:9 - Hoe ga ik met geld om? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

sarie, mijn vriend kaspar en ik

sarie, mijn vriend kaspar en ik sarie, mijn vriend kaspar en ik Leen Verheyen sarie, mijn vriend kaspar en ik is een theatertekst voor kinderen vanaf 4 jaar en ging in première op 12 september 2009 bij HETPALEIS in Antwerpen 1 ik: het

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

1 Sam. 13 preek NGKO 12 juli 2015

1 Sam. 13 preek NGKO 12 juli 2015 1 Sam. 13 preek NGKO 12 juli 2015 Persoonlijk aangesproken! (Geloven in Generaties 1) Tekst: 1 Samuël 13 Mijn geloof in mijn kerk Deze week vroeg ik me af wanneer ik eigenlijk zélf tot geloof gekomen ben?

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

Wees niet jaloers! Intro. Wat is jaloersheid? blok E - nivo 1 - avond 6

Wees niet jaloers! Intro. Wat is jaloersheid? blok E - nivo 1 - avond 6 Wees niet jaloers! blok E - nivo 1 - avond 6 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugkoppeling en intro 19.20 Wat is jaloersheid? 19.30 Jaloersheid, waar komt het vandaan? 19.45 Jezus

Nadere informatie

TOV! Ik ben de Heer, jullie God! Nieuwsbrief oktober. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Ik ben de Heer, jullie God! Nieuwsbrief oktober. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief oktober TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Zondag 2 november 2014 * Gedachtenis van de overledenen Kogerkerk * Preek Spreuken 9. 1 18 / Matteüs 25, 1-13 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Vandaag een prachtige en poëtische tekst

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Er is post! LES 1. gemeente Hengelo

Er is post! LES 1. gemeente Hengelo LS 1 Opdracht 1 Je juf of meester leest je een verhaal voor. Het gaat over reizen met de postkoets. Aan het einde van het verhaal stelt je juf of meester een aantal vragen over het verhaal. Foto uit 1870,

Nadere informatie

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram,

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, mijn kleine broer Dat is niet van mij mama Dan zegt ze

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt (voor de bovenbouw) Hier willen we je op weg helpen bij het maken van een spreekbeurt. Je hebt ervoor gekozen om je spreekbeurt te houden over daklozen, of

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet!

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet! Gevaarlijke liefde Gevaarlijke liefde In de pauze Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Als je verliefd wordt ben je in de wolken. Tegelijk voel je je

Nadere informatie

Spreekbeurtpakket. Dierenambulance NHZ. Colofon SPOEDNUMMERS. Bezoek ons ook eens op www.dierenambulancehaarlem.dierenbescherming.nl.

Spreekbeurtpakket. Dierenambulance NHZ. Colofon SPOEDNUMMERS. Bezoek ons ook eens op www.dierenambulancehaarlem.dierenbescherming.nl. Colofon Deze brochure wordt aangeboden door: Dierenambulance Noord- Holland Zuid Generaal Spoorlaan 16 2025 NB Haarlem Kantoor 023-549 14 00 SPOED 023-524 68 99 Website www.dierenambulancehaarlem. dierenbescherming.nl

Nadere informatie

Sugar Addiction Test

Sugar Addiction Test Sugar Addiction Test Hoe is het gesteld met jouw suikerverslaving? Ontdek het met deze test. SUGARCHALLENGE Is een initiatief van Food & Lifestylecoach Carola van Bemmelen Doe de Sugar Addiction test Ben

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

LES 10. Sluipaanval. Doe Lees 1 Samuël 24.

LES 10. Sluipaanval. Doe Lees 1 Samuël 24. LES Sluipaanval Ben je wel eens gepest? Is er iemand die altijd vervelend tegen jou doet? Heb je ooit geprobeerd om die persoon terug te pakken? (Zie 1 Samuël 24; Patriarchen en Profeten, blz. 603-615)

Nadere informatie