TERUGBETALING ALGEMEEN INTRODUCTIE DOUANEZAKEN SCHIPHOL. Programma. Theorie. Vragen CUSTOMS CUSTOMS REPRESENTATION GOVERNMENT CUSTOMS CONSULTING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TERUGBETALING ALGEMEEN INTRODUCTIE DOUANEZAKEN SCHIPHOL. Programma. Theorie. Vragen CUSTOMS CUSTOMS REPRESENTATION GOVERNMENT CUSTOMS CONSULTING"

Transcriptie

1 ALGEMEEN INTRODUCTIE DOUANEZAKEN SCHIPHOL CUSTOMS CUSTOMS REPRESENTATION DECLARATION VAT REPRESENTATION CUSTOMS CONSULTING CUSTOMS ACADEMY GOVERNMENT BORDER CONSULTING SERVICES TERUGBETALING Programma Theorie Vragen 2 1

2 GESCHIEDENIS DOUANE Belasting op in- en uitvoer al sinds het oude Egypte, China, India en Griekenland. Douanerechten vinden hun historische grondslag in de heffing van Tolgelden. 14 e eeuw in Nederland Convooien en Licenten Oprichting douane 1586, dienst der Convooien en Licenten (Marine-onderdeel) Sinds 1798 onderdeel Ministerie van Financiën Sinds 1819 naam douane (invloed Franse overheersing, Napoleon) 3 MISSIE VAN DE NEDERLANDSE DOUANE De douane staat in voor de bescherming van de samenleving en de bevordering van de internationale handel door het beheer van de buitengrenzen en het verzekeren van de veiligheid van de logistieke keten. Zij doet dit door: De veiligheid van de burgers te verzekeren De financiële belangen van de UE en haar lidstaten te beschermen Door de inning van en controle op invoerrechten, accijnzen en btw bij invoer De EU te beschermen tegen oneerlijke en onwettige handel en het bevorderen van legitieme economische activiteiten De concurrentiepositie van Europese bedrijven te verhogen door moderne werkmethodes ondersteund door een makkelijk toegankelijke elektronische douaneomgeving 4 2

3 MISSIE DOUANE Om deze taken uit te voeren werken we nationaal en internationaal samen met andere overheiddiensten en voornamelijk andere wetshandhavingsdiensten in de strijd tegen fraude, georganiseerde misdaad en terrorisme. 5 ROL DOUANE Bij verlaten of binnenkomen in de EU: Passagiers Goederen (YouTube filmpje: 6 3

4 NEDERLAND BELANGRIJKSTE KRUISPUNT VAN GOEDERENSTROMEN TER WERELD Rotterdam en Schiphol mainports Aanvoer containers: Afvoer containers: Bulk (olie, gas, steenkool, granen, wijn, sinaasappelsap) Nederland toegangspoort tot de EU van > 550 miljoen consumenten 7 8 4

5 SCHIPHOL Passagiers Aanvoer containers: Vrachtvervoer: ton Vliegtuigbewegingen:

6 NEDERLAND GROOTSTE LOGISTIEKE INDUSTRIËLE KNOOPPUNT VAN EUROPA De EU-markt is vanuit Nederland bereikbaar via 6 concurrerende modaliteiten: Weg, spoor, binnenvaart, lucht, kustvaart en pijpleiding LANDEN ZIJN LID VAN DE EU 12 6

7 KENMERKEN EU Er bestaat een vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal Geen invoerrecht bij goederen die uit het vrije verkeer van de lidstaten komen Gemeenschappelijk beleid tegen derde landen Gemeenschappelijk tarief douanerecht voor goederen uit derde landen Uniforme douanewetgeving 13 ORGANISATIE VAN DE NEDERLANDSE DOUANE 14 7

8 RECHTSHANDHAVINGSMODEL De aanpak van risicomanagement Definitie: alle activiteiten die bijdragen aan het vervullen van de wettelijke verplichtingen Strategische doelstelling: het bereiken van compliance (de belastingbetaler motiveren om vrijwillig aan hun betalingsverplichting te voldoen) Basis van rechtshandhaving: gericht op het beheersen van risico's Hoofdtaken van de Douane: stoppen, bewaken, heffen en innen 15 TAKEN IN HET DOUANEPROCES BEWAKEN STOPPEN doorvoer opslag doorvoer Uitgaande goederen Inkomende goederen vrijgeven uitvoer doorvoer HEFFEN & INNEN 16 8

9 DE NIET-FISCALE TAAK (VGEM) Gezondheid mens en dier - Samen met RVV en AID - Keuring vee en vlees, vis, bloemen en planten Handelspolitiek - Weren bepaalde producten uit bepaalde landen - Voorkomen dat bepaalde producten naar bepaalde landen gaan - Vergunning CDIU nodig - In- uitvoerverboden 17 VGEM Gevaarlijke- en milieugevaarlijke stoffen - VROM - Steeds belangrijker Bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten - Budep - Vergunning min. van Landbouw - Verbod op handelen in deze dieren en hun producten 18 9

10 VGEM Verdovende middelen - Opiumwet Wapens en munitie - Consenten Namaak en piraterij - Illegale cd s/dvd s, videogames, kleding en horloges, medicijnen 19 HULPMIDDELEN OPSPORING 20 10

11 FISCALE TAAK Bij goederen invoeren in de EU in principe belasting verschuldigd Belastingen: - Douanerecht - Anti dumpingheffing/compenserend recht - Omzetbelasting - Accijnzen - Verbruiksbelasting - BPM 21 DOUANERECHT Vroeger invoerrecht Beschermend of fiscaal karakter Middels percentage over de waarde(douanewaarde) noemen we waarderecht of Middels een bedrag over een hoeveelheid, bv liters, Stuks of kg s, noemen we specifiek recht Grootste deel komt in EU-kas, Brussel 22 11

12 DOUANERECHTEN BIJ INVOER Kostprijs verhogend Percentage tussen 0 en 14 % Grondstoffen laag belast eindproducten hoog - vooral op kleding en elektronica Over de factuurwaarde + eventueel kosten tot grens EU (afhankelijk van Incoterms) 23 DOUANERECHTEN BIJ INVOER Soms verlaging of 0-tarief indien van oorsprong uit bepaalde landen - landen waar EU overeenkomst mee heeft Ontwikkelingslanden (bv Vietnam, Laos, India en de meeste Afrikaanse landen) Oorsprong aantonen met certificaat Belangrijke informatie op Douane.nl Gebruik expertise Douane-expediteurs 24 12

13 EORI NUMMER Economic Operators Registration and Identification nummer Verplicht te gebruiken in in- en uitvoer Douane-aangiften Landcode gevolgd door het fiscaalnummer Hoeft niet direct te worden aangevraagd, zelf af te leiden en na eerste gebruik volgt registratie in EORI-Database 25 NIEUWE TOEZICHT Horizontaal/MTD = Modernisering Toezicht Douane - Vertrouwen maar geen blind vertrouwen - afhankelijk van AO/IB Ook voor Douane Soms botsing met Europese Wetgeving Authorized Economic Operator (AEO) 26 13

14 WAAROM AEO? 27 AANLEIDING INVOERING AEO Na de aanslagen in New York (11 september 2001): Zware controle op burgers en inkomend goederenverkeer Instellen van C-TPAT (scheiden van betrouwbare en onbetrouwbare bedrijven) Controle op goederenstromen naar Amerika (CSI) Internationale aandacht bestrijding terrorisme VS 28 14

15 WAT IS AEO? Geautoriseerd marktdeelnemer (AEO) wordt door de Douane beschouwd als betrouwbare partner (c.q. schakel) in logistieke keten Doel op termijn: hele keten certificeren 29 FACILITEITEN AEO-CERTIFICAAT AEO-certificaat Douanevereenvoudigingen - AEO-C (Customs) AEO-certificaat Veiligheid - AEO-S (Security + Safety) AEO-certificaat Douanevereenvoudigingen + Veiligheid - AEO-F (Full) 30 15

16 FACILITEITEN AEO CERTIFICAAT Vanaf 1 januari 2008 (voor alle AEO-certificaten) minder fysieke en controles van bescheiden voorrang fysieke controle op verzoek verlegging fysieke controle bij een latere vergunningaanvraag, geen controle op eerder gecontroleerde criteria 31 COMMERCIËLE VOORDELEN minder diefstal en verlies minder vertraagde zendingen verbeterde planning beter gemotiveerd personeel minder incidenten op veiligheidsgebied minder kosten voor controles bij leveranciers en meer samenwerking minder criminaliteit en vandalisme meer veiligheid en communicatie tussen partners in de toeleveringsketen 32 16

17 VERKRIJGEN AEO CERTIFICAAT Door het doen van Self-Assessment op eigen bedrijfsvoering Criteria: Passende staat van dienst Deugdelijke handelsadministratie Bewijs van financiële solvabiliteit Passende veiligheidsnormen Risico analyse: kans en impact? 33 OVEREENKOMSTEN VEILIGHEID In Scheepvaart - ISPS In luchtvaart - Erkend luchtvrachtagent - Bekende afzender (Known consignor) Afgifte door Marechaussee 34 17

18 Verkrijgen AEO-certificaat Door het doen van Self-Assessmentop eigen bedrijfsvoering Criteria: Passende staat van dienst Deugdelijke handelsadministratie Bewijs van financiële solvabiliteit Passende veiligheidsnormen Risico-analyse kans en impact? Douanerechten bij invoer Oppassen met importeren, rekening houden met VGEM aspecten -Namaak - Producten van dieren -Gezondheid - Productveiligheid 36 Gevolg: invoerverbod, inbeslagname en hoge boetes!!!!!!!!! 18

19 37 LACOSTE Het origineel product Polo Shirt Het beeldmerk (krokodil) is voorzien van een onzichtbare draad aan de voorzijde en een draad van katoen aan de binnenzijde. Het neklabel is aan de bovenzijde voorzien van de cijfers 3 t/m 9 (maatvoering) De polo shirts zijn altijd voorzien van 2 knopen in de kleur paarlemoer. De 2 knopen zijn altijd in verticale richting geplaatst en gestickt

20 AIR FREIGHT CHAIN Shipper / Afzender Air Freight Agent / Luchtvracht Expediteur Handling agent / afhandelaar Airport of Depature Carrier / Luchtvaartmaatschappij Handling agent / afhandelaar Airport of Destination Air Freight Agent / Luchtvracht Expediteur 39 Consignee / Ontvanger KEUZE TRANSPORT/ALLES DOOR DE LUCHT? Afhankelijk van: - Soort goederen - Afmetingen - Gewicht Post, Wegvervoer, Spoor, Zeevaart, Binnenvaart, Luchtvaart, Luchttransport en Lucht vervangend wegvervoer 40 20

21 WAAROM LUCHTVRACHT? Snelheid Veiligheid Directe verbinding Hoogwaardigheid Product Beperkingen Afmetingen Gewicht Restricties - o.a. gevaarlijke stoffen 41 BELANGRIJKE LUCHTVRACHTDOCUMENTEN Luchtvaartmanifest (LVM) Airwaybill (AWB) House airwaybill (HAWB) Master airwaybill (MAWB) Generale verklaring luchtvaart (General Declaration) 42 21

22 BELANGRIJKE LUCHTVRACHTDOCUMENTEN Luchtvaartmanifest (LVM) Airwaybill (AWB) - House airwaybill (HAWB) -Master airwaybill (MAWB) Generale Verklaring Luchtvaart (General Declaration) 43 Situatie Schiphol 1e linieloods 2e linieloods 44 22

23 SITUATIE LOGISTIEK SCHIPHOL 1 e linieloodsen, gebied aansluitend op de platformen waard e overslag van luchtvracht van en naar vliegtuig wordt verzorgd. Afhandelaars Aviapartner Cargo Services DHL Aviation (Netherlands) B.V. Freshport B.V. KLM Vracht Afhandeling Menzies Aviation (Netherlands) B.V. Skylink B.V. Swissport Cargo Services Viggo Schiphol B.V. Worldwide Flight Services (WFS) 45 SITUATIE LOGISTIEK SCHIPHOL 11/2 linie vrachtgebouwen, worden eveneens aangewend voor de overslag van luchtvracht, echter niet exclusief. De gebouwen liggen niet direct aan het platform, maar zijn wel via een weg aan het platform ontsloten. De 11/2 linie gebouwen worden gebruikt door logistieke dienstverleners. Zij hebben een contract met de verlader van de vracht. De logistieke dienstverleners kopen voor hen capaciteit in bij een luchtvaartmaatschappij. Zij hebben zelf geen platformtoegankelijkheid. Hiervoor moeten zij een daartoe bevoegde afhandelaar inschakelen. Op dit moment: Panalpina en Rhenus 46 23

24 47 SITUATIE LOGISTIEK SCHIPHOL 2 e linieloodsen Niet aan platform, bedrijven rondom Schiphol Douane)expediteurs, transportondernemers, overige logistieke diensterleners en IM- en Exporteurs 3 e linie is dan alles buiten Schiphol, Nederland maar ook de rest van Europa 48 24

25 NIEUWE ONTWIKKELING SCHIPHOL: SMARGATE CARGO Samenwerking bedrijfsleven en diverse overheden Een integraal controleproces op goederen die Schiphol verlaten Snellere en efficiëntere afhandeling Reeds gerealiseerde onderdelen Customs Control Center Centraal loket Het cargo checkpoint: een wasstraat voor controle en inspectiehandelingen Informatiemakelaar: Elektronisch systeem dat aangeeft of goederen wel of niet worden gecontroleerd. Rode en groene stromen! 49 NIEUWE ONTWIKKELING SCHIPHOL: SMARGATE CARGO Belangrijk informatie systeem op Schiphol is Cargonaut Ongeveer 400 bedrijven wisselen onderling informatie uit via het computersysteem van Cargonaut Het vrachtdata communicatiesysteem op Schiphol Papierloze afhandeling en communicatie Belangrijk douanesysteem: DGVS (papierloos vervoer tussen 1 e en 2 e linieloodsen) 50 25

26 NIEUWE ONTWIKKELING SCHIPHOL: SMARGATE CARGO Smartgate The Game Simulatie vrachtafhandeling en logistiek Schiphol 51 SYSTEEM DOUANETOEZICHT Start Douane-toezicht bij overschrijding EU grenzen Eerste aangifte, tegenwoordig bv bij containers al 24 uur voor belading naar eerste Haven van binnenkomst, voor vliegtuigen vaak 4 uur voor vertrek. Hierna vooral controle op Safety & Security, goederen worden geselecteerd voor eventuele controle, 1e vermindering voor AEO bedrijven (Controle op basis van allerlei risicoprofielen in systeem) 2e aangifte bij daadwerkelijk binnenkomst van Schip of Vliegtuig - alleen voor de te lossen goederen 52 26

27 SYSTEEM DOUANETOEZICHT Na deze aangifte opnieuw selectie met name op nationale risico s en VGEM. Ook hier weer controlereductie voor AEO-klanten. Gebruikte controlemiddelen hier vooral Scan, honden en slechts zeer gering Fysieke controle. Wel vaak bij goederen die gaan om gezondheid voor mens en dier! Schade voor de klanten, oponthoud logistieke proces en kosten scan en extra container handeling (rekening voor Importeur). Hierna goederen in tijdelijke opslag container terminal of Schiphol opslag in Vrij Zone 53 SYSTEEM DOUANETOEZICHT Verdere Douanetechnische mogelijkheden om goederen te vervoeren richting Importeur: Het geven van een toegestane Douanebestemming - Het plaatsen vd goederen onder een douaneregeling - Wederuitvoer - Vernietiging - Afstaan aan de Schatkist - Opslag Vrije Zone of Vrij Entrepot 54 27

28 DOUANEREGELINGEN Douanevervoer In het vrij verkeer brengen Actieve veredeling Behandeling onder Douanetoezicht Entrepot opslag Tijdelijke invoer Uitvoer Passieve veredeling 55 DOUANEREGELINGEN Kenmerk van het plaatsen van goederen onder een douaneregeling: Aangifte doen en Zekerheid stellen Voor een aantal regelingen is een vergunning van de Douane nodig Aangiftemogelijkheden: - Elektronisch via aangifte systemen Douane (of via eigen aansluiting of via Douane-expediteur) - Via Vereenvoudigde procedure - Domicilieringsprocedure (aangifte doen via de eigen administratie) 56 28

29 ENTREPOT - afhankelijk van type entrepot meer of minder toezicht Douane - Soorten Publiek of Particulier - Typen entrepot A, B, C, D, E en F - A, B en F = Publiek - C, D en E = Particulier - Goedkeuring locatie, gebouwen en AO/IB (na initieel onderzoek douane) - Vaak koppeling met allerlei Douanevereenvoudigingen - Particuliere entrepots vooral bij grote importeurs - Schorsing van betaling van verschillende belastingen - Behandelingen aan goederen mogelijk - Betaling de volgende maand na uitslag, via aanvullende maandaangifte (GPA) 57 ACTIEVE VEREDELING Goederen die van buiten de EU naar binnen komen, hier een bewerking, verwerking of reparatie ondergaan en daarna weer de EU verlaten Dit kan zonder betaling van belasting (schorsing) of met betaling en later bij verlaten EU terugbetaling Vergunning nodig Zuivering rekening bijhouden 58 29

30 IN HET VRIJE VERKEER BRENGEN Na aangifte worden dit vrije (communautaire) goederen Belangrijke elementen voor de hoogte van de verschillende belastingen: - Goederencode (indeling in het tarief) - (Douane) Waarde - Oorsprong - (en soms) aantal stuks, liters of nettogewicht (specifiek recht) Douanewaarde - basis is transactiewaarde/factuurprijs + eventuele andere kosten indien deze nog niet in factuurprijs zitten. Bijvoorbeeld vervoerskosten - afhankelijk van Incoterms, (inkoop) commissie, royalties en licenties 59 IN HET VRIJE VERKEER BRENGEN Preferentiële en niet-preferentiële Oorsprong Preferentiële oorsprong - Preferentie = begunstiging, minder of geen invoerrecht - Op basis van overeenkomsten met bepaalde landen of groepen van landen - Wederzijds - Of in het kader van ontwikkelingshulp (APS) - Bewijzen met oorsprongscertificaten of factuurverklaringen Niet-Preferentiële Oorsprong - Handelspolitieke maatregelen - Oorsprong aantonen met CvO 60 30

31 OORSPRONGSREGELS Goederen moeten zijn Geheel en al Verkregen of Een toereikende bewerking/verwerking hebben ondergaan Oorsprong ook van groot belang voor Exporteurs bij uitvoer van hun goederen buiten de EU. 61 IN HET VRIJE VERKEER BRENGEN Goederencode, indelen volgens bepaalde spelregels (indelingsregels). Aan deze goederencode is alles opgehangen: - Maatregelen bij invoer en uitvoer, bv ADH, gezondheidsbepalingen, tarief van invoerrechten, evt een landbouwheffing, BTW, Accijns, Handelspolitieke maatregelen enz. enz. Gebruikstarief:

32 IN HET VRIJE VERKEER BRENGEN Binnen de afdelingen en hoofdstukken is in principe de gang van grondstof naar eindproduct gevolgd. De volgorde binnen bijvoorbeeld hoofdstuk 18, Cacao en bereidingen daarvan is, : Post Omschrijving Cacaobonen (grondstof) Cacaobonen enzovoort (afval) Cacaopasta (halffabrikaat) Cacaoboter (halffabrikaat) Cacaopoeder (eindproduct) Chocolade enzovoort (eindproduct) 63 Vragen? 64 32

De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker

De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker Douanerecht N.M..A. gberts, adviseur douane & internationale handel bij Trade Facilitation BV De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker Veel bedrijven maken gebruik van douanevereenvoudigingen.

Nadere informatie

IT-audit bij de AEO-certificering van cargadoors. oplossingen bij het certificeren tot Authorised Economic Operator

IT-audit bij de AEO-certificering van cargadoors. oplossingen bij het certificeren tot Authorised Economic Operator Belastingdienst Douane IT-audit bij de AEO-certificering van cargadoors oplossingen bij het certificeren tot Authorised Economic Operator R.W.J. van Egmond RA J.M.J. Piepers RA Voorwoord: Als afsluiting

Nadere informatie

VADEMECUM 01-03 - 2013

VADEMECUM 01-03 - 2013 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de douane en accijnzen VADEMECUM 01-03 - 2013 Bon O.S.D. nr. A/I 42/13 INHOUD blz. MISSIE INLEIDING 1 Hoofdstuk 1 - Algemeenheden 1. Internationale

Nadere informatie

Douane. De douane-unie van de EU: mensen beschermen en de handel bevorderen DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Douane. De douane-unie van de EU: mensen beschermen en de handel bevorderen DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Douane De douane-unie van de EU: mensen beschermen en de handel bevorderen De douane is onze eerste verdedigingslinie tegen gevaarlijke goederen, illegale handel, fraude, terrorisme

Nadere informatie

DHL Express Uw "TimE DEfiniTE"- En "Day DEfiniTE"- zendingen vlot Door DE DoUanE

DHL Express Uw TimE DEfiniTE- En Day DEfiniTE- zendingen vlot Door DE DoUanE DHL Express Uw "Time Definite"- en "Day Definite"- zendingen vlot door de douane Douaneservices 3 inhoud Introductie 4 Time Definite en Day Definite -zendingen 4 Douaneplicht: waarom en wanneer? 5 Wat

Nadere informatie

UW DHL ZENDINGEN SNEL DOOR DE DOUANE

UW DHL ZENDINGEN SNEL DOOR DE DOUANE UW DHL ZENDINGEN SNEL DOOR DE DOUANE Douaneservices 3 inhoud Introductie 4 Voor elke zending een passende service 4 Douaneplicht waarom en wanneer 5 Douanegebieden binnen de Europese Unie 6 Invoeraangifte

Nadere informatie

Verenigde staten. Exporteren. Invoerformaliteiten en -documenten 2-9 juni 2013

Verenigde staten. Exporteren. Invoerformaliteiten en -documenten 2-9 juni 2013 Exporteren naar DE Invoerformaliteiten en -documenten 2-9 juni 2013 Verenigde staten Los Angeles, San Francisco / Silicon Valley Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending

Nadere informatie

Beleidsplan Algemene Administratie Douane en Accijnzen

Beleidsplan Algemene Administratie Douane en Accijnzen Beleidsplan Algemene Administratie Douane en Accijnzen Strategische en operationele prioriteiten voor 2015 2019 Johan Van Overtveldt, Minister van Financiën Noël Colpin, Administrateur generaal Douane

Nadere informatie

PROFESSIONALISERING VAN UW DOUANEORGANISATIE

PROFESSIONALISERING VAN UW DOUANEORGANISATIE DOUANE SPECIALE UITGAVE VOOR HET NATIONAAL DOUANECONGRES Douane & Compliance PROFESSIONALISERING VAN UW DOUANEORGANISATIE SPECIAL 2014 WWW.DOUANECONGRES.NL SHERPA DE HELDERE OPLOSSING. Unieke douanesoftware

Nadere informatie

"AEO, douanebeleving van declarant naar boardroom"

AEO, douanebeleving van declarant naar boardroom "AEO, douanebeleving van declarant naar boardroom" Michel J.M.M. de Haas 2008/ 2009 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Hoofdstuk 1 In perspectief Blz 5 1.1 Inleiding Blz 5 1.2 Corporate Governance Blz 6

Nadere informatie

Oorsprong en flexibiliteit in het handelsverkeer, gaat dat nog samen?

Oorsprong en flexibiliteit in het handelsverkeer, gaat dat nog samen? Oorsprong en flexibiliteit in het handelsverkeer, gaat dat nog samen? Mr. G.H. van Doorn Europese Fiscale Studies Topmaster Douane 2009 / 2010 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding 3 Hoofdstuk 2: Oorsprong

Nadere informatie

Algemeen juridisch en reglementair kader

Algemeen juridisch en reglementair kader UITVOEREN NAAR TURKIJE Algemeen juridisch en reglementair kader 15-19 OKTOBER 2012 Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het voorzitterschap van Z.K.H. Prins

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Douanebeleid Risicobeheer, veiligheid en specifieke controles Brussel, 13 juni 2006 WERKDOCUMENT TAXUD/2006/1452 BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT

Nadere informatie

Volgend. Jaarverslag 2008

Volgend. Jaarverslag 2008 Volgend Jaarverslag 28 12345 3 Diversiteit als uitdaging 4 1 juli de uitvoering in handen kreeg van de vliegtaks, een belasting Meer en meer is diversiteit een sleutelwoord voor het werk van de Belastingdienst.

Nadere informatie

STARTEN MET INTERNATIONAAL ONDERNEMEN. Import

STARTEN MET INTERNATIONAAL ONDERNEMEN. Import STARTEN MET INTERNATIONAAL ONDERNEMEN Import Of u nu fietsen wilt importeren uit China of het exclusieve verkooprecht hebt van Engels sanitair, invoer van producten of diensten vereist een aantal basisvaardigheden.

Nadere informatie

CARGOHUB VAKTIJDSCHRIFT VÓÓR EN DÓÓR DE CARGO-INDUSTRIE. DGM Netherlands is back in business!

CARGOHUB VAKTIJDSCHRIFT VÓÓR EN DÓÓR DE CARGO-INDUSTRIE. DGM Netherlands is back in business! MAGAZINE JAARGANG 2 NUMMER 4 MAGAZINE YOUR GATEWAY TO EUROPE HUB way to Europe Your gateway to Europe VAKTIJDSCHRIFT VÓÓR EN DÓÓR DE CARGO-INDUSTRIE Your gateway to Europe DGM Netherlands is back in business!

Nadere informatie

CARGOHUB VAKTIJDSCHRIFT VÓÓR EN DÓÓR DE CARGO-INDUSTRIE. DGM Netherlands is back in business!

CARGOHUB VAKTIJDSCHRIFT VÓÓR EN DÓÓR DE CARGO-INDUSTRIE. DGM Netherlands is back in business! MAGAZINE JAARGANG 2 NUMMER 4 MAGAZINE YOUR GATEWAY TO EUROPE HUB way to Europe VAKTIJDSCHRIFT VÓÓR EN DÓÓR DE CARGO-INDUSTRIE DGM Netherlands is back in business! CARGO ENGLISH VERSION AVAILABLE ONLINE

Nadere informatie

Vrije Economische Zone

Vrije Economische Zone Vrije Economische Zone Bedrijfsbegeleider: Paul Janssen Kennislab begeleider: Jan-Willen Wesselink HvA begeleider: Johan Kalkoven In Samenwerking met: SADC Gemaakt door: Jesper van Tol 500608406 Mark Vleij

Nadere informatie

Brancherapport Transport & Logistiek. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s

Brancherapport Transport & Logistiek. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Brancherapport Transport & Logistiek Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Inhoud 3 De markt 5 Feiten en cijfers 9 Trends, ontwikkelingen en risico s 9 Markt en regelgeving Trends & ontwikkelingen

Nadere informatie

Future Dutch Mainport. Succesvol op weg naar 2020

Future Dutch Mainport. Succesvol op weg naar 2020 Future Dutch Mainport Succesvol op weg naar 2020 Future Dutch Mainport Dick van Damme Hugo Haarman Jasper van der Schaar Maurits Speksnijder Capgemini Consulting Utrecht, mei 2009 2009 Capgemini. De informatie

Nadere informatie

I M PORT. Bent u van plan om zaken te doen met het buitenland?

I M PORT. Bent u van plan om zaken te doen met het buitenland? Bent u van plan om zaken te doen met het buitenland? Wat uw overwegingen ook zijn, importeren vraagt een grondige voorbereiding. Daar helpt dit boekje bij. Stap voor stap, beknopt, en met veel verwijzingen

Nadere informatie

Vernieuwing Toezicht Schiphol. Voortgangsbericht 2009

Vernieuwing Toezicht Schiphol. Voortgangsbericht 2009 Vernieuwing Toezicht Schiphol Voortgangsbericht 2009 Vernieuwing Toezicht Schiphol Voortgangsbericht 2009 Vernieuwing Toezicht Front Office Schiphol Meer effect, minder last Het Front Office Schiphol is

Nadere informatie

Algemeen juridisch en reglementair kader

Algemeen juridisch en reglementair kader UITVOEREN NAAR JAPAN Algemeen juridisch en reglementair kader 9-16 JUNI 2012 Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het voorzitterschap van Z.K.H. Prins Filip

Nadere informatie

Visie en Projectplan 2007-2008 PROTECT. Visie & Projectplan 2007-2008. Finale versie 2.0 d.d. 13-3-2007

Visie en Projectplan 2007-2008 PROTECT. Visie & Projectplan 2007-2008. Finale versie 2.0 d.d. 13-3-2007 PROTECT Visie & Projectplan 2007-2008 Finale versie 2.0 d.d. 13-3-2007 Versie 2.0 d.d. 13-3-2007 PROTECT consortium Pagina 1 Versies 21-12-2006 verstuurd als draft naar Transumo 8-1-2007 input TNO WP 3

Nadere informatie

De Belastingdienst. De werkweek van. www.werkenvoornederland.nl. Meer weten? Kijk op werken.belastingdienst.nl

De Belastingdienst. De werkweek van. www.werkenvoornederland.nl. Meer weten? Kijk op werken.belastingdienst.nl De werkweek van De Belastingdienst Meer weten? Kijk op werken.belastingdienst.nl Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar werken@belastingdienst.nl Volg ons op Twitter via @BDcarriere en op LinkedIn

Nadere informatie

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatieblad November 2012 Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatie bij het gebruik van een Vergunning inrichting voor de opslag van alcoholvrije dranken en een Vergunning inrichting voor

Nadere informatie

Actieplan maatwerkaanpak regeldruk logistiek

Actieplan maatwerkaanpak regeldruk logistiek Actieplan maatwerkaanpak regeldruk logistiek 15 januari 2015 INLEIDING SAMEN WERKEN AAN EEN SLIMMER GEREGELDE LOGISTIEK In de Maatwerk Aanpak Regeldruk Logistiek (MAR L) werken overheden, vertegenwoordigers

Nadere informatie

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains ȟȟ Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains pagina 2 Onderzoek Dit

Nadere informatie

CARGOHUB MAGAZINE MAGAZINE. Betrokkenheid loont. Your gateway to Europe. Edwin Hofstede, de Managing Director van ECS

CARGOHUB MAGAZINE MAGAZINE. Betrokkenheid loont. Your gateway to Europe. Edwin Hofstede, de Managing Director van ECS MAGAZINE JAARGANG 2 NUMMER 3 MAGAZINE YOUR GATEWAY TO EUROPE HUB way to Europe VAKTIJDSCHRIFT VÓÓR EN DÓÓR DE CARGO-INDUSTRIE Edwin Hofstede, de Managing Director van ECS Betrokkenheid loont Realtime Tracking

Nadere informatie

De Belastingdienst in 24 uur

De Belastingdienst in 24 uur Meer weten? Kijk op www.belastingdienst.nl/werken of www.werkenvoornederland.nl De Belastingdienst in 24 uur Heb je nog vragen over werken bij de Belastingdienst? Stuur dan een e-mail naar werken@belastingdienst.nl

Nadere informatie