TERUGBETALING ALGEMEEN INTRODUCTIE DOUANEZAKEN SCHIPHOL. Programma. Theorie. Vragen CUSTOMS CUSTOMS REPRESENTATION GOVERNMENT CUSTOMS CONSULTING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TERUGBETALING ALGEMEEN INTRODUCTIE DOUANEZAKEN SCHIPHOL. Programma. Theorie. Vragen CUSTOMS CUSTOMS REPRESENTATION GOVERNMENT CUSTOMS CONSULTING"

Transcriptie

1 ALGEMEEN INTRODUCTIE DOUANEZAKEN SCHIPHOL CUSTOMS CUSTOMS REPRESENTATION DECLARATION VAT REPRESENTATION CUSTOMS CONSULTING CUSTOMS ACADEMY GOVERNMENT BORDER CONSULTING SERVICES TERUGBETALING Programma Theorie Vragen 2 1

2 GESCHIEDENIS DOUANE Belasting op in- en uitvoer al sinds het oude Egypte, China, India en Griekenland. Douanerechten vinden hun historische grondslag in de heffing van Tolgelden. 14 e eeuw in Nederland Convooien en Licenten Oprichting douane 1586, dienst der Convooien en Licenten (Marine-onderdeel) Sinds 1798 onderdeel Ministerie van Financiën Sinds 1819 naam douane (invloed Franse overheersing, Napoleon) 3 MISSIE VAN DE NEDERLANDSE DOUANE De douane staat in voor de bescherming van de samenleving en de bevordering van de internationale handel door het beheer van de buitengrenzen en het verzekeren van de veiligheid van de logistieke keten. Zij doet dit door: De veiligheid van de burgers te verzekeren De financiële belangen van de UE en haar lidstaten te beschermen Door de inning van en controle op invoerrechten, accijnzen en btw bij invoer De EU te beschermen tegen oneerlijke en onwettige handel en het bevorderen van legitieme economische activiteiten De concurrentiepositie van Europese bedrijven te verhogen door moderne werkmethodes ondersteund door een makkelijk toegankelijke elektronische douaneomgeving 4 2

3 MISSIE DOUANE Om deze taken uit te voeren werken we nationaal en internationaal samen met andere overheiddiensten en voornamelijk andere wetshandhavingsdiensten in de strijd tegen fraude, georganiseerde misdaad en terrorisme. 5 ROL DOUANE Bij verlaten of binnenkomen in de EU: Passagiers Goederen (YouTube filmpje: 6 3

4 NEDERLAND BELANGRIJKSTE KRUISPUNT VAN GOEDERENSTROMEN TER WERELD Rotterdam en Schiphol mainports Aanvoer containers: Afvoer containers: Bulk (olie, gas, steenkool, granen, wijn, sinaasappelsap) Nederland toegangspoort tot de EU van > 550 miljoen consumenten 7 8 4

5 SCHIPHOL Passagiers Aanvoer containers: Vrachtvervoer: ton Vliegtuigbewegingen:

6 NEDERLAND GROOTSTE LOGISTIEKE INDUSTRIËLE KNOOPPUNT VAN EUROPA De EU-markt is vanuit Nederland bereikbaar via 6 concurrerende modaliteiten: Weg, spoor, binnenvaart, lucht, kustvaart en pijpleiding LANDEN ZIJN LID VAN DE EU 12 6

7 KENMERKEN EU Er bestaat een vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal Geen invoerrecht bij goederen die uit het vrije verkeer van de lidstaten komen Gemeenschappelijk beleid tegen derde landen Gemeenschappelijk tarief douanerecht voor goederen uit derde landen Uniforme douanewetgeving 13 ORGANISATIE VAN DE NEDERLANDSE DOUANE 14 7

8 RECHTSHANDHAVINGSMODEL De aanpak van risicomanagement Definitie: alle activiteiten die bijdragen aan het vervullen van de wettelijke verplichtingen Strategische doelstelling: het bereiken van compliance (de belastingbetaler motiveren om vrijwillig aan hun betalingsverplichting te voldoen) Basis van rechtshandhaving: gericht op het beheersen van risico's Hoofdtaken van de Douane: stoppen, bewaken, heffen en innen 15 TAKEN IN HET DOUANEPROCES BEWAKEN STOPPEN doorvoer opslag doorvoer Uitgaande goederen Inkomende goederen vrijgeven uitvoer doorvoer HEFFEN & INNEN 16 8

9 DE NIET-FISCALE TAAK (VGEM) Gezondheid mens en dier - Samen met RVV en AID - Keuring vee en vlees, vis, bloemen en planten Handelspolitiek - Weren bepaalde producten uit bepaalde landen - Voorkomen dat bepaalde producten naar bepaalde landen gaan - Vergunning CDIU nodig - In- uitvoerverboden 17 VGEM Gevaarlijke- en milieugevaarlijke stoffen - VROM - Steeds belangrijker Bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten - Budep - Vergunning min. van Landbouw - Verbod op handelen in deze dieren en hun producten 18 9

10 VGEM Verdovende middelen - Opiumwet Wapens en munitie - Consenten Namaak en piraterij - Illegale cd s/dvd s, videogames, kleding en horloges, medicijnen 19 HULPMIDDELEN OPSPORING 20 10

11 FISCALE TAAK Bij goederen invoeren in de EU in principe belasting verschuldigd Belastingen: - Douanerecht - Anti dumpingheffing/compenserend recht - Omzetbelasting - Accijnzen - Verbruiksbelasting - BPM 21 DOUANERECHT Vroeger invoerrecht Beschermend of fiscaal karakter Middels percentage over de waarde(douanewaarde) noemen we waarderecht of Middels een bedrag over een hoeveelheid, bv liters, Stuks of kg s, noemen we specifiek recht Grootste deel komt in EU-kas, Brussel 22 11

12 DOUANERECHTEN BIJ INVOER Kostprijs verhogend Percentage tussen 0 en 14 % Grondstoffen laag belast eindproducten hoog - vooral op kleding en elektronica Over de factuurwaarde + eventueel kosten tot grens EU (afhankelijk van Incoterms) 23 DOUANERECHTEN BIJ INVOER Soms verlaging of 0-tarief indien van oorsprong uit bepaalde landen - landen waar EU overeenkomst mee heeft Ontwikkelingslanden (bv Vietnam, Laos, India en de meeste Afrikaanse landen) Oorsprong aantonen met certificaat Belangrijke informatie op Douane.nl Gebruik expertise Douane-expediteurs 24 12

13 EORI NUMMER Economic Operators Registration and Identification nummer Verplicht te gebruiken in in- en uitvoer Douane-aangiften Landcode gevolgd door het fiscaalnummer Hoeft niet direct te worden aangevraagd, zelf af te leiden en na eerste gebruik volgt registratie in EORI-Database 25 NIEUWE TOEZICHT Horizontaal/MTD = Modernisering Toezicht Douane - Vertrouwen maar geen blind vertrouwen - afhankelijk van AO/IB Ook voor Douane Soms botsing met Europese Wetgeving Authorized Economic Operator (AEO) 26 13

14 WAAROM AEO? 27 AANLEIDING INVOERING AEO Na de aanslagen in New York (11 september 2001): Zware controle op burgers en inkomend goederenverkeer Instellen van C-TPAT (scheiden van betrouwbare en onbetrouwbare bedrijven) Controle op goederenstromen naar Amerika (CSI) Internationale aandacht bestrijding terrorisme VS 28 14

15 WAT IS AEO? Geautoriseerd marktdeelnemer (AEO) wordt door de Douane beschouwd als betrouwbare partner (c.q. schakel) in logistieke keten Doel op termijn: hele keten certificeren 29 FACILITEITEN AEO-CERTIFICAAT AEO-certificaat Douanevereenvoudigingen - AEO-C (Customs) AEO-certificaat Veiligheid - AEO-S (Security + Safety) AEO-certificaat Douanevereenvoudigingen + Veiligheid - AEO-F (Full) 30 15

16 FACILITEITEN AEO CERTIFICAAT Vanaf 1 januari 2008 (voor alle AEO-certificaten) minder fysieke en controles van bescheiden voorrang fysieke controle op verzoek verlegging fysieke controle bij een latere vergunningaanvraag, geen controle op eerder gecontroleerde criteria 31 COMMERCIËLE VOORDELEN minder diefstal en verlies minder vertraagde zendingen verbeterde planning beter gemotiveerd personeel minder incidenten op veiligheidsgebied minder kosten voor controles bij leveranciers en meer samenwerking minder criminaliteit en vandalisme meer veiligheid en communicatie tussen partners in de toeleveringsketen 32 16

17 VERKRIJGEN AEO CERTIFICAAT Door het doen van Self-Assessment op eigen bedrijfsvoering Criteria: Passende staat van dienst Deugdelijke handelsadministratie Bewijs van financiële solvabiliteit Passende veiligheidsnormen Risico analyse: kans en impact? 33 OVEREENKOMSTEN VEILIGHEID In Scheepvaart - ISPS In luchtvaart - Erkend luchtvrachtagent - Bekende afzender (Known consignor) Afgifte door Marechaussee 34 17

18 Verkrijgen AEO-certificaat Door het doen van Self-Assessmentop eigen bedrijfsvoering Criteria: Passende staat van dienst Deugdelijke handelsadministratie Bewijs van financiële solvabiliteit Passende veiligheidsnormen Risico-analyse kans en impact? Douanerechten bij invoer Oppassen met importeren, rekening houden met VGEM aspecten -Namaak - Producten van dieren -Gezondheid - Productveiligheid 36 Gevolg: invoerverbod, inbeslagname en hoge boetes!!!!!!!!! 18

19 37 LACOSTE Het origineel product Polo Shirt Het beeldmerk (krokodil) is voorzien van een onzichtbare draad aan de voorzijde en een draad van katoen aan de binnenzijde. Het neklabel is aan de bovenzijde voorzien van de cijfers 3 t/m 9 (maatvoering) De polo shirts zijn altijd voorzien van 2 knopen in de kleur paarlemoer. De 2 knopen zijn altijd in verticale richting geplaatst en gestickt

20 AIR FREIGHT CHAIN Shipper / Afzender Air Freight Agent / Luchtvracht Expediteur Handling agent / afhandelaar Airport of Depature Carrier / Luchtvaartmaatschappij Handling agent / afhandelaar Airport of Destination Air Freight Agent / Luchtvracht Expediteur 39 Consignee / Ontvanger KEUZE TRANSPORT/ALLES DOOR DE LUCHT? Afhankelijk van: - Soort goederen - Afmetingen - Gewicht Post, Wegvervoer, Spoor, Zeevaart, Binnenvaart, Luchtvaart, Luchttransport en Lucht vervangend wegvervoer 40 20

21 WAAROM LUCHTVRACHT? Snelheid Veiligheid Directe verbinding Hoogwaardigheid Product Beperkingen Afmetingen Gewicht Restricties - o.a. gevaarlijke stoffen 41 BELANGRIJKE LUCHTVRACHTDOCUMENTEN Luchtvaartmanifest (LVM) Airwaybill (AWB) House airwaybill (HAWB) Master airwaybill (MAWB) Generale verklaring luchtvaart (General Declaration) 42 21

22 BELANGRIJKE LUCHTVRACHTDOCUMENTEN Luchtvaartmanifest (LVM) Airwaybill (AWB) - House airwaybill (HAWB) -Master airwaybill (MAWB) Generale Verklaring Luchtvaart (General Declaration) 43 Situatie Schiphol 1e linieloods 2e linieloods 44 22

23 SITUATIE LOGISTIEK SCHIPHOL 1 e linieloodsen, gebied aansluitend op de platformen waard e overslag van luchtvracht van en naar vliegtuig wordt verzorgd. Afhandelaars Aviapartner Cargo Services DHL Aviation (Netherlands) B.V. Freshport B.V. KLM Vracht Afhandeling Menzies Aviation (Netherlands) B.V. Skylink B.V. Swissport Cargo Services Viggo Schiphol B.V. Worldwide Flight Services (WFS) 45 SITUATIE LOGISTIEK SCHIPHOL 11/2 linie vrachtgebouwen, worden eveneens aangewend voor de overslag van luchtvracht, echter niet exclusief. De gebouwen liggen niet direct aan het platform, maar zijn wel via een weg aan het platform ontsloten. De 11/2 linie gebouwen worden gebruikt door logistieke dienstverleners. Zij hebben een contract met de verlader van de vracht. De logistieke dienstverleners kopen voor hen capaciteit in bij een luchtvaartmaatschappij. Zij hebben zelf geen platformtoegankelijkheid. Hiervoor moeten zij een daartoe bevoegde afhandelaar inschakelen. Op dit moment: Panalpina en Rhenus 46 23

24 47 SITUATIE LOGISTIEK SCHIPHOL 2 e linieloodsen Niet aan platform, bedrijven rondom Schiphol Douane)expediteurs, transportondernemers, overige logistieke diensterleners en IM- en Exporteurs 3 e linie is dan alles buiten Schiphol, Nederland maar ook de rest van Europa 48 24

25 NIEUWE ONTWIKKELING SCHIPHOL: SMARGATE CARGO Samenwerking bedrijfsleven en diverse overheden Een integraal controleproces op goederen die Schiphol verlaten Snellere en efficiëntere afhandeling Reeds gerealiseerde onderdelen Customs Control Center Centraal loket Het cargo checkpoint: een wasstraat voor controle en inspectiehandelingen Informatiemakelaar: Elektronisch systeem dat aangeeft of goederen wel of niet worden gecontroleerd. Rode en groene stromen! 49 NIEUWE ONTWIKKELING SCHIPHOL: SMARGATE CARGO Belangrijk informatie systeem op Schiphol is Cargonaut Ongeveer 400 bedrijven wisselen onderling informatie uit via het computersysteem van Cargonaut Het vrachtdata communicatiesysteem op Schiphol Papierloze afhandeling en communicatie Belangrijk douanesysteem: DGVS (papierloos vervoer tussen 1 e en 2 e linieloodsen) 50 25

26 NIEUWE ONTWIKKELING SCHIPHOL: SMARGATE CARGO Smartgate The Game Simulatie vrachtafhandeling en logistiek Schiphol 51 SYSTEEM DOUANETOEZICHT Start Douane-toezicht bij overschrijding EU grenzen Eerste aangifte, tegenwoordig bv bij containers al 24 uur voor belading naar eerste Haven van binnenkomst, voor vliegtuigen vaak 4 uur voor vertrek. Hierna vooral controle op Safety & Security, goederen worden geselecteerd voor eventuele controle, 1e vermindering voor AEO bedrijven (Controle op basis van allerlei risicoprofielen in systeem) 2e aangifte bij daadwerkelijk binnenkomst van Schip of Vliegtuig - alleen voor de te lossen goederen 52 26

27 SYSTEEM DOUANETOEZICHT Na deze aangifte opnieuw selectie met name op nationale risico s en VGEM. Ook hier weer controlereductie voor AEO-klanten. Gebruikte controlemiddelen hier vooral Scan, honden en slechts zeer gering Fysieke controle. Wel vaak bij goederen die gaan om gezondheid voor mens en dier! Schade voor de klanten, oponthoud logistieke proces en kosten scan en extra container handeling (rekening voor Importeur). Hierna goederen in tijdelijke opslag container terminal of Schiphol opslag in Vrij Zone 53 SYSTEEM DOUANETOEZICHT Verdere Douanetechnische mogelijkheden om goederen te vervoeren richting Importeur: Het geven van een toegestane Douanebestemming - Het plaatsen vd goederen onder een douaneregeling - Wederuitvoer - Vernietiging - Afstaan aan de Schatkist - Opslag Vrije Zone of Vrij Entrepot 54 27

28 DOUANEREGELINGEN Douanevervoer In het vrij verkeer brengen Actieve veredeling Behandeling onder Douanetoezicht Entrepot opslag Tijdelijke invoer Uitvoer Passieve veredeling 55 DOUANEREGELINGEN Kenmerk van het plaatsen van goederen onder een douaneregeling: Aangifte doen en Zekerheid stellen Voor een aantal regelingen is een vergunning van de Douane nodig Aangiftemogelijkheden: - Elektronisch via aangifte systemen Douane (of via eigen aansluiting of via Douane-expediteur) - Via Vereenvoudigde procedure - Domicilieringsprocedure (aangifte doen via de eigen administratie) 56 28

29 ENTREPOT - afhankelijk van type entrepot meer of minder toezicht Douane - Soorten Publiek of Particulier - Typen entrepot A, B, C, D, E en F - A, B en F = Publiek - C, D en E = Particulier - Goedkeuring locatie, gebouwen en AO/IB (na initieel onderzoek douane) - Vaak koppeling met allerlei Douanevereenvoudigingen - Particuliere entrepots vooral bij grote importeurs - Schorsing van betaling van verschillende belastingen - Behandelingen aan goederen mogelijk - Betaling de volgende maand na uitslag, via aanvullende maandaangifte (GPA) 57 ACTIEVE VEREDELING Goederen die van buiten de EU naar binnen komen, hier een bewerking, verwerking of reparatie ondergaan en daarna weer de EU verlaten Dit kan zonder betaling van belasting (schorsing) of met betaling en later bij verlaten EU terugbetaling Vergunning nodig Zuivering rekening bijhouden 58 29

30 IN HET VRIJE VERKEER BRENGEN Na aangifte worden dit vrije (communautaire) goederen Belangrijke elementen voor de hoogte van de verschillende belastingen: - Goederencode (indeling in het tarief) - (Douane) Waarde - Oorsprong - (en soms) aantal stuks, liters of nettogewicht (specifiek recht) Douanewaarde - basis is transactiewaarde/factuurprijs + eventuele andere kosten indien deze nog niet in factuurprijs zitten. Bijvoorbeeld vervoerskosten - afhankelijk van Incoterms, (inkoop) commissie, royalties en licenties 59 IN HET VRIJE VERKEER BRENGEN Preferentiële en niet-preferentiële Oorsprong Preferentiële oorsprong - Preferentie = begunstiging, minder of geen invoerrecht - Op basis van overeenkomsten met bepaalde landen of groepen van landen - Wederzijds - Of in het kader van ontwikkelingshulp (APS) - Bewijzen met oorsprongscertificaten of factuurverklaringen Niet-Preferentiële Oorsprong - Handelspolitieke maatregelen - Oorsprong aantonen met CvO 60 30

31 OORSPRONGSREGELS Goederen moeten zijn Geheel en al Verkregen of Een toereikende bewerking/verwerking hebben ondergaan Oorsprong ook van groot belang voor Exporteurs bij uitvoer van hun goederen buiten de EU. 61 IN HET VRIJE VERKEER BRENGEN Goederencode, indelen volgens bepaalde spelregels (indelingsregels). Aan deze goederencode is alles opgehangen: - Maatregelen bij invoer en uitvoer, bv ADH, gezondheidsbepalingen, tarief van invoerrechten, evt een landbouwheffing, BTW, Accijns, Handelspolitieke maatregelen enz. enz. Gebruikstarief:

32 IN HET VRIJE VERKEER BRENGEN Binnen de afdelingen en hoofdstukken is in principe de gang van grondstof naar eindproduct gevolgd. De volgorde binnen bijvoorbeeld hoofdstuk 18, Cacao en bereidingen daarvan is, : Post Omschrijving Cacaobonen (grondstof) Cacaobonen enzovoort (afval) Cacaopasta (halffabrikaat) Cacaoboter (halffabrikaat) Cacaopoeder (eindproduct) Chocolade enzovoort (eindproduct) 63 Vragen? 64 32

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1 INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... v INLEIDING...1 1. INLEIDING DOUANERECHT...3 1.1. Algemeen...3 1.1.1. Vrijhandelszone...3 1.1.2. Tariefunie...4 1.1.3. Douane-unie...4 1.2. Wetgeving...5 1.3. Heffingen

Nadere informatie

AEOF-certificaat factsheet

AEOF-certificaat factsheet Europese Commissie - AEO Opleidingsmodule voor Marktdeelnemers AEOF-certificaat factsheet oktober 2007 AEOF betekent AEO-certificaat voor Douanevereenvoudigingen en Veiligheid. Een AEO-certificaat voor

Nadere informatie

TRANSPORT & LOGISTIEK

TRANSPORT & LOGISTIEK TRANSPORT & LOGISTIEK Module 1 A.E.O.-Authorised Economic Operator Frank Gielen, Senior Consultant De Putter & Co 1 december 2011 Flanders Expo Gent PreBes vzw Diestersteenweg 88 3510 Kermt Hasselt Tel.

Nadere informatie

Authorised Economic Operator. 1. Inleiding en historische achtergrond van AEO

Authorised Economic Operator. 1. Inleiding en historische achtergrond van AEO Douanerecht Mr. N.M..A. gberts, adviseur douane & internationale handel bij Trade Facilitation BV Authorised Economic Operator Uitleg over de stappen, die een bedrijf moet nemen om de AEO-status te verkrijgen

Nadere informatie

Resultaten test je kennis en win een ontbijt quiz. januari 2014

Resultaten test je kennis en win een ontbijt quiz. januari 2014 Resultaten test je kennis en win een ontbijt quiz januari 2014 Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen Authorised Economic Operator Geautoriseerde marktdeelnemer Algemene Administratie van de

Nadere informatie

Authorised Economic Operator

Authorised Economic Operator Authorised Economic Operator De internationale Douanewereld heeft het afgelopen decennium zijn scope ingrijpend gewijzigd. Was de focus voorheen vooral gericht op fiscaliteit, sinds de aanslagen in de

Nadere informatie

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatieblad November 2012 Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatie bij het gebruik van een Vergunning inrichting voor de opslag van alcoholvrije dranken en een Vergunning inrichting voor

Nadere informatie

AEO: TIJDWINST DOOR VERTROUWEN

AEO: TIJDWINST DOOR VERTROUWEN EENDRACHT MAAKT MACHT AEO: TIJDWINST DOOR VERTROUWEN Klinken wederzijds vertrouwen, betere douaneprocessen, optimaliseren interne controle en concurrentievoordeel u als muziek in de oren? Lees dan zeker

Nadere informatie

... Kenmerk: 090416Brief-eCustoms Betreft Gevolgen invoering EORI en veiligheidsverordening

... Kenmerk: 090416Brief-eCustoms Betreft Gevolgen invoering EORI en veiligheidsverordening Douane Nederland 1 > 1 Postbus 74 7300 AB Apeldoorn Bedrijfsleven, Koepelorganisaties, Softwareontwikkelaars, logistieke ketenpartners Internet: wwwdouanenl Telefoon: (055) 577 66 55 Datum 16 april 2009

Nadere informatie

Douane Wetboek van de Unie. Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel

Douane Wetboek van de Unie. Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel Douane Wetboek van de Unie Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel Douane in de Europese Unie Inhoud Wat komt er op ons af? Wat zijn belangrijke wijzigingen (op hoofdlijnen)? Overzetten vergunningen

Nadere informatie

Welkom & Introductie. Ben Radstaak ACN

Welkom & Introductie. Ben Radstaak ACN Programm a 13:00 Welkom & introductie programma 13:15 Aanleiding en proces tot nu toe 13:30 Bouwstenen van de Douanetechniek 14:00 Het bouwwerk: welke keuzes zijn er? 14:30 Het verkrijgen van een nieuwe

Nadere informatie

Financieel voordeel door douaneplanning

Financieel voordeel door douaneplanning Financieel voordeel door douaneplanning mr Eric Vennekens Rotterdam, November Stelling 1 Slide 2 Als export manager heb ik geen of nauwelijks invloed op douane gerelateerde kosten zoals invoerrechten en

Nadere informatie

Directe vertegenwoordiging. en aangiften met bijzondere verplichtingen

Directe vertegenwoordiging. en aangiften met bijzondere verplichtingen Directe vertegenwoordiging en aangiften met bijzondere verplichtingen 1234567 Directe vertegenwoordiging en aangiften met bijzondere verplichtingen Inhoud 1 Directe vertegenwoordiging 3 1.1 Inleiding 3

Nadere informatie

Douane Wetboek van de Unie. Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel

Douane Wetboek van de Unie. Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel Douane Wetboek van de Unie Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel Inhoud Wat komt er op ons af? Wat zijn belangrijke wijzigingen (op hoofdlijnen)? Overzetten vergunningen Hoe nu verder? Wat

Nadere informatie

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Bent u importeur, exporteur of heeft u een vergunning voor een economische douaneregeling en wilt u uw aangifteproces uitbesteden aan een douaneagent? Wat kan deze

Nadere informatie

Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China

Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China Het proces in stappen Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China 1. Een zending van de betreffende goederen die uit China binnenkomt in de EU kan zonder fytosanitaire 1

Nadere informatie

GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN (BEDRIJVEN MET EEN AEO- CERTIFICAAT) GIDS

GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN (BEDRIJVEN MET EEN AEO- CERTIFICAAT) GIDS EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Douanebeleid Risicobeheer, veiligheid en specifieke controles Brussel, 29 juni 2007 TAXUD/2006/1450 GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN (BEDRIJVEN

Nadere informatie

Merchant Logistics BV

Merchant Logistics BV Inhoudsopgave: FCL Full Container Load Pagina 1 LCL Less Container Load Pagina 1 BAF Bunker Adjustment Factor Pagina 1 CAF Currency Adjustment Factor Pagina 1 PRS Piracy Risk Surcharge Pagina 1 PSS Peak

Nadere informatie

Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd en verfijnd worden.

Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd en verfijnd worden. CODES VOOR NATIONALE DOCUMENTEN, CERTIFICATEN EN VERGUNNINGEN TE VERMELDEN IN VAK 44 Voorafgaande opmerking Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd

Nadere informatie

OEFENING DOUANEWAARDE Berekenen

OEFENING DOUANEWAARDE Berekenen OEFENING DOUANEWAARDE Berekenen Casus: Nepkaas uit New York Op de internationale luchthaven Schiphol landt een KLM-vliegtuig. Het is opgestegen vanaf de luchthaven JFK New York in de USA. Het vliegtuig

Nadere informatie

BEKENDE AFZENDER (AIR FREIGHT SECURITY)

BEKENDE AFZENDER (AIR FREIGHT SECURITY) BEKENDE AFZENDER (AIR FREIGHT SECURITY) Versie 1.1 Bekende Afzender & AEO: 1 project, 1 partner Dit e-book bevat toelichting over de Bekende Afzender status en AEOcertificering. Wat houden beide erkenningen

Nadere informatie

Geautoriseerde marktdeelnemer

Geautoriseerde marktdeelnemer PERSOONLIJKE UITNODIGING Supply Chain Risk Management Douane en Uw Verzekeringen AEO vanuit een Risicobeheersingsperspectief De procedure rond namaakgoederen waarmee dient u rekening te houden BELGIBO

Nadere informatie

Douane & btw in de praktijk

Douane & btw in de praktijk Prijs toegang tot E-facility. binnen hun vakgebied. deelname. Controllers 1 Internet 2 E-mail inschrijven@futd.nl 3 Bel 040-29 25 957 4 Fax 040-29 25 955 ook voor uw collega s. worden aan derden. Kloppen

Nadere informatie

GEAUTORISEERDE MARKTDEELNEMERS

GEAUTORISEERDE MARKTDEELNEMERS EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Veiligheid en beveiliging, handelsfacilitering en internationale coördinatie Risicobeheer en veiligheid Brussel, 28 mei 2014 TAXUD/B2/047/2011

Nadere informatie

CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen)

CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen) CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen) Casus Supersauna is een handelsonderneming voor sauna s en toebehoren van sauna s. Supersauna heeft in Indonesië 50 handgemaakte hardhouten sauna s gekocht. Deze worden

Nadere informatie

De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker

De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker Douanerecht N.M..A. gberts, adviseur douane & internationale handel bij Trade Facilitation BV De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker Veel bedrijven maken gebruik van douanevereenvoudigingen.

Nadere informatie

Authorised Economic Operator (AEO)

Authorised Economic Operator (AEO) Informatieblad November 2011 Authorised Economic Operator (AEO) Op dit informatieblad staan veelgestelde vragen over Authorised Economic Operator (AEO). Inhoud 1 Algemene vragen 2 Overwegingen bij de keuze

Nadere informatie

LIJST VAN CRITERIA DIE VAN TOEPASSING ZIJN VOOR DE VERSCHILLENDE ROLLEN IN DE INTERNATIONALE TOELEVERINGSKETEN

LIJST VAN CRITERIA DIE VAN TOEPASSING ZIJN VOOR DE VERSCHILLENDE ROLLEN IN DE INTERNATIONALE TOELEVERINGSKETEN BIJLAGE IV bis (blz. 69) LIJST VAN CRITERIA DIE VAN TOEPASSING ZIJN VOOR DE VERSCHILLENDE ROLLEN IN DE INTERNATIONALE TOELEVERINGSKETEN C = AEO Customs certification S = AEO Security certification F =

Nadere informatie

Informatieblad Vertegenwoordiging 1

Informatieblad Vertegenwoordiging 1 Informatieblad Vertegenwoordiging Op dit informatieblad staan veelgestelde vragen over vertegenwoordiging 1 Algemeen 2 Bijzondere verplichtingen/verantwoordelijkheden partijen 3 Machtiging en opdracht

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

Inleiding (1/2) Bron: Nieuwsbrief Douane

Inleiding (1/2) Bron: Nieuwsbrief Douane Presentatie AGS 2 Inleiding (1/2) In februari 2013 start de overgang van Sagitta DSI naar AGS 2 voor invoer. Na de implementatie van AGS 2 stopt Sagitta DSI. Gebruikers van Sagitta DSI moeten in het voorjaar

Nadere informatie

Het EORI-nummer: Nut en noodzaak?!

Het EORI-nummer: Nut en noodzaak?! Het EORI-nummer: Nut en noodzaak?! Door: Drs. S. van der Pligt- Benito Postmaster 2012-2013 Inhoudsopgave Gebruikte afkortingen.2 1. Inleiding 1.1 Introductie...3 1.2 Aanleiding...3 1.3 Probleemstelling..4

Nadere informatie

SELF ASSESSMENT - Toelichting voor maritieme agenten

SELF ASSESSMENT - Toelichting voor maritieme agenten BIJLAGE IV ter SELF ASSESSMENT - Toelichting voor maritieme agenten Toelichting : NVT = Niet Van Toepassing S = AEO Security certification C = AEO Customs certification F = AEO Full certification Scheepsagent

Nadere informatie

CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring

CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring Vraag 1 Waartoe dienen leveranciersverklaringen? Vraag 2 Hoe vul ik een leveranciersverklaring in? Vraag 3 Is een distributeur

Nadere informatie

Examenreglement KGH Douaneopleidingen

Examenreglement KGH Douaneopleidingen KGH Douaneopleidingen Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Examencommissie Examen Herexamen Examendatum Een commissie bestaande uit leden afkomstig van de Douane en uit het bedrijfsleven.

Nadere informatie

Een korte schets van het douanerecht

Een korte schets van het douanerecht Douanerecht Een korte schets van het douanerecht Als inleiding op de nieuwe rubriek douanerecht treft u in dit artikel een beschrijving van dit rechtsgebied aan. Het douanerecht bevat zowel fiscale als

Nadere informatie

Ingrijpende wijzigingen Europese douanewetgeving

Ingrijpende wijzigingen Europese douanewetgeving Inzicht in: douanewetgeving De douaneregels gaan veranderen. Met het moderniseren van de communautaire douanewetgeving wil de Europese Unie de lidstaten dwingen uniforme regels toe te passen. Voor het

Nadere informatie

LESVORM ALGEMEEN Hoe om te gaan met het Douanewetboek?

LESVORM ALGEMEEN Hoe om te gaan met het Douanewetboek? LESVORM ALGEMEEN Hoe om te gaan met het Douanewetboek? In deze lesvorm wordt de (douane)wetgeving die in Nederland van toepassing is, uiteengezet. Het doel is de cursist inzicht te geven in de structuur

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf... v HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 1

INHOUD. Woord vooraf... v HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 1 INHOUD Woord vooraf................................................................ v HOOFDSTUK 1. INLEIDING................................................................ 1 1. Douanebeleid...........................................................

Nadere informatie

WORKSHOP. UCC Dennis Heijnen. AGS 3 John Schutten

WORKSHOP. UCC Dennis Heijnen. AGS 3 John Schutten WORKSHOP UCC Dennis Heijnen AGS 3 John Schutten UCC Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel EVO/Fenedex Inhoud Wat komt er op ons af? Wat zijn belangrijke wijzigingen (op hoofdlijnen)? Hoe

Nadere informatie

Douane & BTW in control. door Hans Kienstra

Douane & BTW in control. door Hans Kienstra Douane & BTW in control door Hans Kienstra Introductie Hans Kienstra Ervaring: 8 jaar Customs Administration 4 jaar Arthur Andersen (International Trade & Customs Service) 5 ½ jaar Deloitte (International

Nadere informatie

Zekerheidstelling. bij. opslag. domiciliëringsprocedure invoer

Zekerheidstelling. bij. opslag. domiciliëringsprocedure invoer Zekerheidstelling bij opslag en domiciliëringsprocedure invoer Door: Pedro op t Hoog, Belastingdienst/Douane Post Master Douane 2011/2012 Inhoudsopgave: 1. INLEIDING... 2 2. ZEKERHEID... 3 2.1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT. Auditoraat. Beslissing nr. BMA-2015-I/O-03-AUD van 17 februari 2015

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT. Auditoraat. Beslissing nr. BMA-2015-I/O-03-AUD van 17 februari 2015 BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT Auditoraat Beslissing nr. BMA-2015-I/O-03-AUD van 17 februari 2015 Zaak MEDE-I/O-10/0009 B : Vrachtafhandeling op de luchthaven van Brussel Nationaal (Zaventem) I. Procedure

Nadere informatie

freight is our trade www.neele.nl Nederlands

freight is our trade www.neele.nl Nederlands freight is our trade www.neele.nl Nederlands Full service logistieke dienstverlening Neele Logistics ontzorgt uw complete logistiek. Of u nu een vervoerder zoekt die goed de weg weet in Europa of een partij

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Besluit inzake de wederzijdse erkenning van het AEO-programma (Authorised Economic Operators) tussen China en de EU

Veelgestelde vragen. Besluit inzake de wederzijdse erkenning van het AEO-programma (Authorised Economic Operators) tussen China en de EU Veelgestelde vragen Besluit inzake de wederzijdse erkenning van het AEO-programma (Authorised Economic Operators) tussen China en de EU Inhoud I. Achtergrond... 2 II. Algemene vragen... 3 III. Voordelen...

Nadere informatie

Douane compliance in internationale handel

Douane compliance in internationale handel Global Logistic Forum Douane compliance in internationale handel Bedrijven vragen hun management team doorlopend om kosten verder te verlagen en processen, procedures en personen te optimaliseren in bijna

Nadere informatie

Bijlage 3, behorende bij het convenant tussen het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financiën

Bijlage 3, behorende bij het convenant tussen het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financiën Bijlage 3, behorende bij het convenant tussen het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financiën DE SAMENWERKING INZAKE BIOLOGISCHE PRODUCTEN 1 Regelgeving a Wetgeving Europees Verordening

Nadere informatie

De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011

De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011 Douane Belastingdienst De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011 Ondernemers Bonaire 1 De Douane verandert Vanaf 01-01-2011 zal in de openbare lichamen, Bonaire, Sint Eustatius en Saba nieuwe

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 4.5.2005 L 117/13 VERORDENING (EG) Nr. 648/2005 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 april 2005 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair

Nadere informatie

Aanpassingen van VZII naar RTO onder het nieuwe DWU

Aanpassingen van VZII naar RTO onder het nieuwe DWU Aanpassingen van VZII naar RTO onder het nieuwe DWU Vanaf 1 mei 2016 treedt het nieuwe Union Customs Code (UCC) ofwel het Douane Wetboek van de Unie (DWU) in werking. Binnen deze nieuwe douanewet vervalt

Nadere informatie

CEB RAPPORT. Dit betekende CEB voor u in

CEB RAPPORT. Dit betekende CEB voor u in CEB RAPPORT Dit betekende CEB voor u in 2011 De leden van CEB zijn de architecten van het transport en regisseren de logistieke keten via zee, binnenvaart, short sea, spoor, weg of luchtvervoer. Confederatie

Nadere informatie

Selectiviteit & Luchtvracht

Selectiviteit & Luchtvracht Selectiviteit & Luchtvracht Scheiden doet lijden Airneth, Amsterdam 29 januari 2009 Agenda: 1. ACN 2. Kenmerken luchtvracht 3. Concurrentie 4. Verwevenheid logistieke proces 5. Selectiviteit/uitplaatsing

Nadere informatie

Cursus Wanneer Cursusprijs. 15 oktober (9.00 16.00 uur) 18 december (9.00 16.00 uur) O Export en Landbouwgoederen 11 december (9.00 16.

Cursus Wanneer Cursusprijs. 15 oktober (9.00 16.00 uur) 18 december (9.00 16.00 uur) O Export en Landbouwgoederen 11 december (9.00 16. Faxen naar: 0591 55 45 60 (of stuur een e-mail naar: info@kghdouaneopleidingen.nl) AE: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven Begeleiding van uw AE-aanvraag op uw bedrijf Workshop AE (i.s.m.

Nadere informatie

De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011

De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011 Douane Belastingdienst De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011 Particulieren Saba & Sint Eustatius 1 De Douane verandert Per 01-01-2011 zal het Nieuw Fiscaal Stelsel (NFS), waaronder de Douane-

Nadere informatie

AEO: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven

AEO: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven Alle trainingen zijn ook als in-company trainingen mogelijk. AE: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven Training Wanneer Prijs Begeleiding van uw AE-aanvraag op uw bedrijf Workshop AE (Hoe word

Nadere informatie

Importrestricties Rusland (versie 1.0)

Importrestricties Rusland (versie 1.0) Hervatting van douaneplichtige zendingen voor klanten van DHL naar Moskou, Rusland Service is alleen beschikbaar voor commerciële importeurs in Rusland Verscherpte controlemaatregelen die door de douaneautoriteiten

Nadere informatie

De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011

De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011 Douane Belastingdienst De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011 Ondernemers Saba & Sint Eustatius 1 De Douane verandert De openbare lichamen Saba en Sint Eustatius staan aan de vooravond van

Nadere informatie

the european customs network

the european customs network the european customs network the european customs network Uw partner in douanezaken Heeft u handel met landen buiten de Europese Unie en dat zijn ook Zwitserland en Noorwegen? Dan weet u hoe belangrijk

Nadere informatie

Verschillende partijen en belangen. Plan van behandeling. Welke partijen en belangen. Welke regels en onderlinge verhouding

Verschillende partijen en belangen. Plan van behandeling. Welke partijen en belangen. Welke regels en onderlinge verhouding De juridische positie van de verlader in douaneland mr. ing. B.J.B. Boersma mr. A.M. van Lent Plan van behandeling Welke partijen en belangen Welke regels en onderlinge verhouding De praktijk / cases Risico

Nadere informatie

Douanevertegenwoordiging en AEO

Douanevertegenwoordiging en AEO Douanevertegenwoordiging en AEO Door: Piet Jan de Jonge December 2008 Verhandeling in het kader van de Postmaster Douane 2008 Stichting Europese Fiscale Studies Erasmus Universiteit Rotterdam Inhoudsopgave

Nadere informatie

Weetjes AGS Import. Aangevers/softwareleveranciers en zelfbouwers (CONCEPT)

Weetjes AGS Import. Aangevers/softwareleveranciers en zelfbouwers (CONCEPT) Aangevers/softwareleveranciers en zelfbouwers (CONCEPT) Van : B/CA Unit douane Datum : 28 februari 2014 Versie : CONCEPT 0.4 INLEIDING Dit document is tot stand gekomen door de vele vragen die gesteld

Nadere informatie

AGS 2. Presentatie bedrijfsleven

AGS 2. Presentatie bedrijfsleven AGS 2 Presentatie bedrijfsleven Agenda Algemeen Aanleiding Procesaanpassingen Communicatie/Berichten Invulling DTV Invoeringsscenario 2 Wat was het ook al weer? Systeem voor Automatische Gegevensverwerking

Nadere informatie

AEO: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven

AEO: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven Alle trainingen zijn ook als in-company trainingen mogelijk. AE: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven Training Wanneer Prijs Begeleiding van uw AE-aanvraag op uw bedrijf Workshop AE (Hoe word

Nadere informatie

Aanvraag Ruimte voor Tijdelijke Opslag (RTO)

Aanvraag Ruimte voor Tijdelijke Opslag (RTO) Aanvraag Ruimte voor Tijdelijke Opslag (RTO) RTO - versie 02/02/2016 GEBRUIK VAN DE VERGUNNING Het beheer van een ruimte voor tijdelijke opslag. De persoon aan wie de vergunning RTO wordt verleend voert

Nadere informatie

BASISREGELING ACTIEVE VEREDELING

BASISREGELING ACTIEVE VEREDELING Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2505 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

Situatie-analyse luchthaven Brussel-Nationaal

Situatie-analyse luchthaven Brussel-Nationaal 1 Situatie-analyse luchthaven Brussel-Nationaal Ondersteuning Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. 8 juli 2013 Luchthaven Zaventem (vracht) Op de zone van de nationale luchthaven te Zaventem is Brucargo

Nadere informatie

Inleiding Douane over laatste ontwikkelingen mbt Supply Chain Security - door Arn Botbijl met aanvullingen van Theo Hesselink

Inleiding Douane over laatste ontwikkelingen mbt Supply Chain Security - door Arn Botbijl met aanvullingen van Theo Hesselink Verslag Aan: Deelnemers discussiebijeenkomst (zie Bijlage 1) Van: Iris Keasberry Datum: 22 juni 2005 Betreft: Verslag van discussiebijeenkomst Rol en visie Douane t.a.v. veiligheid in logistieke ketens,

Nadere informatie

AEO: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven

AEO: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven Alle cursussen zijn ook als avondcursussen en in-company cursussen mogelijk. AE: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven Begeleiding van uw AE-aanvraag op uw bedrijf Workshop AE (i.s.m. FENEX)

Nadere informatie

Dagdeel 1. Kennis van de inhoud Bezwaar maken is niet moeilijk winnen soms wel!! 22 september 2015. Webinar "tips en trucs voor bezwaar en beroep"

Dagdeel 1. Kennis van de inhoud Bezwaar maken is niet moeilijk winnen soms wel!! 22 september 2015. Webinar tips en trucs voor bezwaar en beroep Webinar tips & trucs bezwaar en beroep Dagdeel 1 Voor we beginnen In ditwebinar gaanwe in op het verhogenvan uwkansen om voorgaande douaneschuld te bestrijden Dien ALTIJD en TIJDIG bezwaar in Het is echterookeenkwestievan

Nadere informatie

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET ENIG DOCUMENT

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET ENIG DOCUMENT TAXUD/1619/08 versie 2.1 AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET ENIG DOCUMENT blz. 1 LIJST VAN AFKORTINGEN DIE IN DE AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET ENIG DOCUMENT (ED) WORDEN GEBRUIKT ACS BTW CDW

Nadere informatie

Vrije Verkeer: Begunstigde Verrichtingen (januari 2014) INHOUD. 2 Inleiding 3 Vrijstelling 4 Terugkerende goederen 4 Aangifte wederinvoer

Vrije Verkeer: Begunstigde Verrichtingen (januari 2014) INHOUD. 2 Inleiding 3 Vrijstelling 4 Terugkerende goederen 4 Aangifte wederinvoer INHOUD 2 Inleiding 3 Vrijstelling 4 Terugkerende goederen 4 Aangifte wederinvoer 1 BEGUNSTIGDE VERRICHTINGEN Inleiding Begunstigde verrichtingen worden weergegeven in het CDW: Titel VI. De begunstigde

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0145)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0145) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0145) Hulpdeclarant (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Hulpdeclarant (m/v) 1.2 Definitie De hulpdeclarant staat in voor het ondersteunen van alle douaneformaliteiten (het verzorgen van

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Afhandelingstarieven Schiphol 1 Januari 2006-31 December 2006

Afhandelingstarieven Schiphol 1 Januari 2006-31 December 2006 (Deze tarieven gelden uitsluitend voor geregistreerde expediteurs voor goederen waarop geen KLM Cargo-afhandelingsembargo rust) (wijzigingen voorbehouden) Over alle afhandelingstarieven brengen wij 19

Nadere informatie

Weetjes over aangifte doen met AGS 2 (Invoeraangiften)

Weetjes over aangifte doen met AGS 2 (Invoeraangiften) Douane Belastingdienst Informatieblad Mei 2014 Weetjes over aangifte doen met AGS 2 (Invoeraangiften) Voor Aangevers/softwareleveranciers en zelfbouwers Deze lijst met weetjes helpt u bij het aangifte

Nadere informatie

Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide.

Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide. Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide. Wij staan voor u klaar. Wereldwijd. Al sinds 1921 vervoeren wij goederen voor onze klanten over de gehele wereld. Van

Nadere informatie

Praktijkgerichte vakopleiding expert douanezaken (HBO-niveau)

Praktijkgerichte vakopleiding expert douanezaken (HBO-niveau) Praktijkgerichte vakopleiding expert douanezaken (HBO-niveau) Inleiding Douane is een vak voor specialisten. Hoewel de douanedeclarant kennis van het douanerecht en de douane-processen heeft, is dat niet

Nadere informatie

De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011

De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011 Douane Belastingdienst De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011 Particulieren Bonaire De Douane verandert Per 01-01-2011 zal het Nieuw Fiscaal Stelsel (NFS), waaronder de Douane- en Accijnswet

Nadere informatie

Seminarie UCC. 18 april 2016

Seminarie UCC. 18 april 2016 Seminarie UCC 18 april 2016 Oei Bronnen CRSNP VEA VIL Portilog Douanecongres Documentatie op website federale overheid Bronnen Logicus Nationaal forum UPS Informatie via klanten Clustermeetings (industrie,

Nadere informatie

Toelichting op de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een AEO-certificaat en de te volgen procedure voor multinationals en grote ondernemingen

Toelichting op de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een AEO-certificaat en de te volgen procedure voor multinationals en grote ondernemingen Bijlage 1 Toelichting op de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een AEO-certificaat en de te volgen procedure voor multinationals en grote ondernemingen 1. Juridische mededeling In dit document

Nadere informatie

Mededeling ten behoeve van de marktdeelnemers die in België de invoer- of uitvoerformaliteiten voor goederen verrichten

Mededeling ten behoeve van de marktdeelnemers die in België de invoer- of uitvoerformaliteiten voor goederen verrichten Brussel, 15 juni 2009 Mededeling ten behoeve van de marktdeelnemers die in België de invoer- of uitvoerformaliteiten voor goederen verrichten Mevrouw, Mijne heren, Onderwerp: Stand van zaken op 1 juli

Nadere informatie

Sinds jaar en dag wordt (bijna) alles wat we op het eiland kunnen kopen per schip en later met het vliegtuig naar het eiland gebracht.

Sinds jaar en dag wordt (bijna) alles wat we op het eiland kunnen kopen per schip en later met het vliegtuig naar het eiland gebracht. Het is zo vanzelfsprekend dat er etenswaren in de winkelschappen liggen, dat er televisies, kleding en boormachines te koop zijn. Vrijwel ieder product dat we op het eiland kunnen kopen heeft een lang

Nadere informatie

Reactietijden Bij fysieke controles in het proces aangiftebehandeling

Reactietijden Bij fysieke controles in het proces aangiftebehandeling Douane Belastingdienst en Bij fysieke controles in het proces aangiftebehandeling Februari 2016 DO 363-1Z*1FD Bloktijd buiten openstellingsuren verlopen? en Bij fysieke controles in het proces aangiftebehandeling

Nadere informatie

De ontwikkeling van de huidige domiciliëringsprocedure in de afgelopen 20 jaar. Vereenvoudigd, gemoderniseerd en veilig?

De ontwikkeling van de huidige domiciliëringsprocedure in de afgelopen 20 jaar. Vereenvoudigd, gemoderniseerd en veilig? Erasmus Universiteit Rotterdam NADRUK VERBODEN Europese Fiscale Studies Post-Master Douane 2011/2012 De ontwikkeling van de huidige domiciliëringsprocedure in de afgelopen 20 jaar. Vereenvoudigd, gemoderniseerd

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking

Voorafgaande opmerking CODES VOOR NATIONALE DOCUMENTEN, CERTIFICATEN EN VERGUNNINGEN TE VERMELDEN IN VAK 44 Voorafgaande opmerking De tot staving van de aangifte overgelegde nationale documenten, certificaten en vergunningen

Nadere informatie

AFKORTINGEN 2012 AFKORTING BETEKENIS GERELATEERDE CURSUSSEN AC Account Consignor ACN Air Cargo Netherlands ACS Afrika, Caribisch gebied en de Stille Zuidzee (landen van de overeenkomst van Lomé vab 8 december

Nadere informatie

Stroomlijn uw logistieke activiteiten en verleg grenzen. Leidraad bij internationaal ondernemen

Stroomlijn uw logistieke activiteiten en verleg grenzen. Leidraad bij internationaal ondernemen Stroomlijn uw logistieke activiteiten en verleg grenzen Leidraad bij internationaal ondernemen Stroomlijn uw logistieke activiteiten en verleg grenzen is een uitgave van Flanders Investment & Trade Gaucheretstraat

Nadere informatie

AEO to the next level monitoring en audits

AEO to the next level monitoring en audits AEO to the next level monitoring en audits vr 03 aug 2012, 07:00 Lloyd s op matje voor certificering Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM - Lloyd s Register moet duidelijkheid verschaffen aan de Raad

Nadere informatie

De geautomatiseerde opgave

De geautomatiseerde opgave Douane Belastingdienst Brochure November 2015 De geautomatiseerde opgave Voor de douaneregelingen actieve veredeling, systeem inzake schorsing en/of behandeling onder douanetoezicht. Omvattende: de Aanvullende

Nadere informatie

AEO en de MRA. Adviesrapport. Biedt AEO meerwaarde voor de MRA en zijn er aanpassingen op middellange en lange termijn mogelijk?

AEO en de MRA. Adviesrapport. Biedt AEO meerwaarde voor de MRA en zijn er aanpassingen op middellange en lange termijn mogelijk? Biedt AEO meerwaarde voor de MRA en zijn er aanpassingen op middellange en lange termijn mogelijk? Adviesrapport Hogeschool van Amsterdam Projectleden: Minor Airport Seaport Logistics Rick van Dijk 500670111

Nadere informatie

Les 51 : Douane en accijnzen

Les 51 : Douane en accijnzen Les 51 : Douane en accijnzen Douane De douane past heffingen toe die beschreven zijn volgens het GATT (General Agreement for Tariffs and Trades - Algemene overeenkomst betreffende tarieven en Handel).

Nadere informatie

Controle bij de Geautoriseerde Marktdeelnemers (AEO) met behulp van statistische steekproeven.

Controle bij de Geautoriseerde Marktdeelnemers (AEO) met behulp van statistische steekproeven. Controle bij de Geautoriseerde Marktdeelnemers (AEO) met behulp van statistische steekproeven. Wat is goed genoeg? Verhandeling in het kader van de Europese Fiscale Studie TopMaster Douane Auteur: W.F.A.

Nadere informatie

VAK 36 PREFERENTIE INHOUDSTAFEL. NL_VAK 36 PREFERENTIE v. 0.1 Pagina 1 van 22

VAK 36 PREFERENTIE INHOUDSTAFEL. NL_VAK 36 PREFERENTIE v. 0.1 Pagina 1 van 22 INHOUDSTAFEL ALGEMEEN... 2 INSTUREN... 3 AIRWO TARIEFSCHORSING MITS OVERLEGGING VAN EEN LUCHTWAARDIGHEIDSATTEST... 6 Code 119... 6 APPEU NIET-PREFERENTIEEL RECHT ONDERWORPEN IS AAN EEN BIJZONDERE BESTEMMING...

Nadere informatie

Afhandelingstarieven Schiphol 1 Januari 2007-31 December 2007

Afhandelingstarieven Schiphol 1 Januari 2007-31 December 2007 (Deze tarieven gelden uitsluitend voor geregistreerde expediteurs voor goederen waarop geen KLM Cargo-afhandelingsembargo rust) (wijzigingen voorbehouden) Over alle afhandelingstarieven brengen wij 19

Nadere informatie

Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger

Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger Stippellijnen geven aan dat een nadere invulling wordt vereist. Cursiefgeschreven passages geven aan dat er een andere regeling kan

Nadere informatie

Douane. Procedures en bijbehorende aangifteprocedurecodes (APC) (van toepassing bij schriftelijke- / elektronische douaneaangiften)

Douane. Procedures en bijbehorende aangifteprocedurecodes (APC) (van toepassing bij schriftelijke- / elektronische douaneaangiften) Douane Handleiding Enig Document Over dit formulier Procedures en bijbehorende aangifteprocedurecodes (APC) (van toepassing bij schriftelijke- / elektronische douaneaangiften) Pagina 1-2 Pagina 2 Pagina

Nadere informatie

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008 WORKSHOP De KMO en zijn import-export in het Shortseagebied (Europa) Maandag 27 oktober 2008 De rol van de expediteur in de import-export van de KMO Spreker: Dhr. Marc Huybrechts Voorzitter VEA (Vereniging

Nadere informatie