TERUGBETALING ALGEMEEN INTRODUCTIE DOUANEZAKEN SCHIPHOL. Programma. Theorie. Vragen CUSTOMS CUSTOMS REPRESENTATION GOVERNMENT CUSTOMS CONSULTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TERUGBETALING ALGEMEEN INTRODUCTIE DOUANEZAKEN SCHIPHOL. Programma. Theorie. Vragen CUSTOMS CUSTOMS REPRESENTATION GOVERNMENT CUSTOMS CONSULTING"

Transcriptie

1 ALGEMEEN INTRODUCTIE DOUANEZAKEN SCHIPHOL CUSTOMS CUSTOMS REPRESENTATION DECLARATION VAT REPRESENTATION CUSTOMS CONSULTING CUSTOMS ACADEMY GOVERNMENT BORDER CONSULTING SERVICES TERUGBETALING Programma Theorie Vragen 2 1

2 GESCHIEDENIS DOUANE Belasting op in- en uitvoer al sinds het oude Egypte, China, India en Griekenland. Douanerechten vinden hun historische grondslag in de heffing van Tolgelden. 14 e eeuw in Nederland Convooien en Licenten Oprichting douane 1586, dienst der Convooien en Licenten (Marine-onderdeel) Sinds 1798 onderdeel Ministerie van Financiën Sinds 1819 naam douane (invloed Franse overheersing, Napoleon) 3 MISSIE VAN DE NEDERLANDSE DOUANE De douane staat in voor de bescherming van de samenleving en de bevordering van de internationale handel door het beheer van de buitengrenzen en het verzekeren van de veiligheid van de logistieke keten. Zij doet dit door: De veiligheid van de burgers te verzekeren De financiële belangen van de UE en haar lidstaten te beschermen Door de inning van en controle op invoerrechten, accijnzen en btw bij invoer De EU te beschermen tegen oneerlijke en onwettige handel en het bevorderen van legitieme economische activiteiten De concurrentiepositie van Europese bedrijven te verhogen door moderne werkmethodes ondersteund door een makkelijk toegankelijke elektronische douaneomgeving 4 2

3 MISSIE DOUANE Om deze taken uit te voeren werken we nationaal en internationaal samen met andere overheiddiensten en voornamelijk andere wetshandhavingsdiensten in de strijd tegen fraude, georganiseerde misdaad en terrorisme. 5 ROL DOUANE Bij verlaten of binnenkomen in de EU: Passagiers Goederen (YouTube filmpje: 6 3

4 NEDERLAND BELANGRIJKSTE KRUISPUNT VAN GOEDERENSTROMEN TER WERELD Rotterdam en Schiphol mainports Aanvoer containers: Afvoer containers: Bulk (olie, gas, steenkool, granen, wijn, sinaasappelsap) Nederland toegangspoort tot de EU van > 550 miljoen consumenten 7 8 4

5 SCHIPHOL Passagiers Aanvoer containers: Vrachtvervoer: ton Vliegtuigbewegingen:

6 NEDERLAND GROOTSTE LOGISTIEKE INDUSTRIËLE KNOOPPUNT VAN EUROPA De EU-markt is vanuit Nederland bereikbaar via 6 concurrerende modaliteiten: Weg, spoor, binnenvaart, lucht, kustvaart en pijpleiding LANDEN ZIJN LID VAN DE EU 12 6

7 KENMERKEN EU Er bestaat een vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal Geen invoerrecht bij goederen die uit het vrije verkeer van de lidstaten komen Gemeenschappelijk beleid tegen derde landen Gemeenschappelijk tarief douanerecht voor goederen uit derde landen Uniforme douanewetgeving 13 ORGANISATIE VAN DE NEDERLANDSE DOUANE 14 7

8 RECHTSHANDHAVINGSMODEL De aanpak van risicomanagement Definitie: alle activiteiten die bijdragen aan het vervullen van de wettelijke verplichtingen Strategische doelstelling: het bereiken van compliance (de belastingbetaler motiveren om vrijwillig aan hun betalingsverplichting te voldoen) Basis van rechtshandhaving: gericht op het beheersen van risico's Hoofdtaken van de Douane: stoppen, bewaken, heffen en innen 15 TAKEN IN HET DOUANEPROCES BEWAKEN STOPPEN doorvoer opslag doorvoer Uitgaande goederen Inkomende goederen vrijgeven uitvoer doorvoer HEFFEN & INNEN 16 8

9 DE NIET-FISCALE TAAK (VGEM) Gezondheid mens en dier - Samen met RVV en AID - Keuring vee en vlees, vis, bloemen en planten Handelspolitiek - Weren bepaalde producten uit bepaalde landen - Voorkomen dat bepaalde producten naar bepaalde landen gaan - Vergunning CDIU nodig - In- uitvoerverboden 17 VGEM Gevaarlijke- en milieugevaarlijke stoffen - VROM - Steeds belangrijker Bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten - Budep - Vergunning min. van Landbouw - Verbod op handelen in deze dieren en hun producten 18 9

10 VGEM Verdovende middelen - Opiumwet Wapens en munitie - Consenten Namaak en piraterij - Illegale cd s/dvd s, videogames, kleding en horloges, medicijnen 19 HULPMIDDELEN OPSPORING 20 10

11 FISCALE TAAK Bij goederen invoeren in de EU in principe belasting verschuldigd Belastingen: - Douanerecht - Anti dumpingheffing/compenserend recht - Omzetbelasting - Accijnzen - Verbruiksbelasting - BPM 21 DOUANERECHT Vroeger invoerrecht Beschermend of fiscaal karakter Middels percentage over de waarde(douanewaarde) noemen we waarderecht of Middels een bedrag over een hoeveelheid, bv liters, Stuks of kg s, noemen we specifiek recht Grootste deel komt in EU-kas, Brussel 22 11

12 DOUANERECHTEN BIJ INVOER Kostprijs verhogend Percentage tussen 0 en 14 % Grondstoffen laag belast eindproducten hoog - vooral op kleding en elektronica Over de factuurwaarde + eventueel kosten tot grens EU (afhankelijk van Incoterms) 23 DOUANERECHTEN BIJ INVOER Soms verlaging of 0-tarief indien van oorsprong uit bepaalde landen - landen waar EU overeenkomst mee heeft Ontwikkelingslanden (bv Vietnam, Laos, India en de meeste Afrikaanse landen) Oorsprong aantonen met certificaat Belangrijke informatie op Douane.nl Gebruik expertise Douane-expediteurs 24 12

13 EORI NUMMER Economic Operators Registration and Identification nummer Verplicht te gebruiken in in- en uitvoer Douane-aangiften Landcode gevolgd door het fiscaalnummer Hoeft niet direct te worden aangevraagd, zelf af te leiden en na eerste gebruik volgt registratie in EORI-Database 25 NIEUWE TOEZICHT Horizontaal/MTD = Modernisering Toezicht Douane - Vertrouwen maar geen blind vertrouwen - afhankelijk van AO/IB Ook voor Douane Soms botsing met Europese Wetgeving Authorized Economic Operator (AEO) 26 13

14 WAAROM AEO? 27 AANLEIDING INVOERING AEO Na de aanslagen in New York (11 september 2001): Zware controle op burgers en inkomend goederenverkeer Instellen van C-TPAT (scheiden van betrouwbare en onbetrouwbare bedrijven) Controle op goederenstromen naar Amerika (CSI) Internationale aandacht bestrijding terrorisme VS 28 14

15 WAT IS AEO? Geautoriseerd marktdeelnemer (AEO) wordt door de Douane beschouwd als betrouwbare partner (c.q. schakel) in logistieke keten Doel op termijn: hele keten certificeren 29 FACILITEITEN AEO-CERTIFICAAT AEO-certificaat Douanevereenvoudigingen - AEO-C (Customs) AEO-certificaat Veiligheid - AEO-S (Security + Safety) AEO-certificaat Douanevereenvoudigingen + Veiligheid - AEO-F (Full) 30 15

16 FACILITEITEN AEO CERTIFICAAT Vanaf 1 januari 2008 (voor alle AEO-certificaten) minder fysieke en controles van bescheiden voorrang fysieke controle op verzoek verlegging fysieke controle bij een latere vergunningaanvraag, geen controle op eerder gecontroleerde criteria 31 COMMERCIËLE VOORDELEN minder diefstal en verlies minder vertraagde zendingen verbeterde planning beter gemotiveerd personeel minder incidenten op veiligheidsgebied minder kosten voor controles bij leveranciers en meer samenwerking minder criminaliteit en vandalisme meer veiligheid en communicatie tussen partners in de toeleveringsketen 32 16

17 VERKRIJGEN AEO CERTIFICAAT Door het doen van Self-Assessment op eigen bedrijfsvoering Criteria: Passende staat van dienst Deugdelijke handelsadministratie Bewijs van financiële solvabiliteit Passende veiligheidsnormen Risico analyse: kans en impact? 33 OVEREENKOMSTEN VEILIGHEID In Scheepvaart - ISPS In luchtvaart - Erkend luchtvrachtagent - Bekende afzender (Known consignor) Afgifte door Marechaussee 34 17

18 Verkrijgen AEO-certificaat Door het doen van Self-Assessmentop eigen bedrijfsvoering Criteria: Passende staat van dienst Deugdelijke handelsadministratie Bewijs van financiële solvabiliteit Passende veiligheidsnormen Risico-analyse kans en impact? Douanerechten bij invoer Oppassen met importeren, rekening houden met VGEM aspecten -Namaak - Producten van dieren -Gezondheid - Productveiligheid 36 Gevolg: invoerverbod, inbeslagname en hoge boetes!!!!!!!!! 18

19 37 LACOSTE Het origineel product Polo Shirt Het beeldmerk (krokodil) is voorzien van een onzichtbare draad aan de voorzijde en een draad van katoen aan de binnenzijde. Het neklabel is aan de bovenzijde voorzien van de cijfers 3 t/m 9 (maatvoering) De polo shirts zijn altijd voorzien van 2 knopen in de kleur paarlemoer. De 2 knopen zijn altijd in verticale richting geplaatst en gestickt

20 AIR FREIGHT CHAIN Shipper / Afzender Air Freight Agent / Luchtvracht Expediteur Handling agent / afhandelaar Airport of Depature Carrier / Luchtvaartmaatschappij Handling agent / afhandelaar Airport of Destination Air Freight Agent / Luchtvracht Expediteur 39 Consignee / Ontvanger KEUZE TRANSPORT/ALLES DOOR DE LUCHT? Afhankelijk van: - Soort goederen - Afmetingen - Gewicht Post, Wegvervoer, Spoor, Zeevaart, Binnenvaart, Luchtvaart, Luchttransport en Lucht vervangend wegvervoer 40 20

21 WAAROM LUCHTVRACHT? Snelheid Veiligheid Directe verbinding Hoogwaardigheid Product Beperkingen Afmetingen Gewicht Restricties - o.a. gevaarlijke stoffen 41 BELANGRIJKE LUCHTVRACHTDOCUMENTEN Luchtvaartmanifest (LVM) Airwaybill (AWB) House airwaybill (HAWB) Master airwaybill (MAWB) Generale verklaring luchtvaart (General Declaration) 42 21

22 BELANGRIJKE LUCHTVRACHTDOCUMENTEN Luchtvaartmanifest (LVM) Airwaybill (AWB) - House airwaybill (HAWB) -Master airwaybill (MAWB) Generale Verklaring Luchtvaart (General Declaration) 43 Situatie Schiphol 1e linieloods 2e linieloods 44 22

23 SITUATIE LOGISTIEK SCHIPHOL 1 e linieloodsen, gebied aansluitend op de platformen waard e overslag van luchtvracht van en naar vliegtuig wordt verzorgd. Afhandelaars Aviapartner Cargo Services DHL Aviation (Netherlands) B.V. Freshport B.V. KLM Vracht Afhandeling Menzies Aviation (Netherlands) B.V. Skylink B.V. Swissport Cargo Services Viggo Schiphol B.V. Worldwide Flight Services (WFS) 45 SITUATIE LOGISTIEK SCHIPHOL 11/2 linie vrachtgebouwen, worden eveneens aangewend voor de overslag van luchtvracht, echter niet exclusief. De gebouwen liggen niet direct aan het platform, maar zijn wel via een weg aan het platform ontsloten. De 11/2 linie gebouwen worden gebruikt door logistieke dienstverleners. Zij hebben een contract met de verlader van de vracht. De logistieke dienstverleners kopen voor hen capaciteit in bij een luchtvaartmaatschappij. Zij hebben zelf geen platformtoegankelijkheid. Hiervoor moeten zij een daartoe bevoegde afhandelaar inschakelen. Op dit moment: Panalpina en Rhenus 46 23

24 47 SITUATIE LOGISTIEK SCHIPHOL 2 e linieloodsen Niet aan platform, bedrijven rondom Schiphol Douane)expediteurs, transportondernemers, overige logistieke diensterleners en IM- en Exporteurs 3 e linie is dan alles buiten Schiphol, Nederland maar ook de rest van Europa 48 24

25 NIEUWE ONTWIKKELING SCHIPHOL: SMARGATE CARGO Samenwerking bedrijfsleven en diverse overheden Een integraal controleproces op goederen die Schiphol verlaten Snellere en efficiëntere afhandeling Reeds gerealiseerde onderdelen Customs Control Center Centraal loket Het cargo checkpoint: een wasstraat voor controle en inspectiehandelingen Informatiemakelaar: Elektronisch systeem dat aangeeft of goederen wel of niet worden gecontroleerd. Rode en groene stromen! 49 NIEUWE ONTWIKKELING SCHIPHOL: SMARGATE CARGO Belangrijk informatie systeem op Schiphol is Cargonaut Ongeveer 400 bedrijven wisselen onderling informatie uit via het computersysteem van Cargonaut Het vrachtdata communicatiesysteem op Schiphol Papierloze afhandeling en communicatie Belangrijk douanesysteem: DGVS (papierloos vervoer tussen 1 e en 2 e linieloodsen) 50 25

26 NIEUWE ONTWIKKELING SCHIPHOL: SMARGATE CARGO Smartgate The Game Simulatie vrachtafhandeling en logistiek Schiphol 51 SYSTEEM DOUANETOEZICHT Start Douane-toezicht bij overschrijding EU grenzen Eerste aangifte, tegenwoordig bv bij containers al 24 uur voor belading naar eerste Haven van binnenkomst, voor vliegtuigen vaak 4 uur voor vertrek. Hierna vooral controle op Safety & Security, goederen worden geselecteerd voor eventuele controle, 1e vermindering voor AEO bedrijven (Controle op basis van allerlei risicoprofielen in systeem) 2e aangifte bij daadwerkelijk binnenkomst van Schip of Vliegtuig - alleen voor de te lossen goederen 52 26

27 SYSTEEM DOUANETOEZICHT Na deze aangifte opnieuw selectie met name op nationale risico s en VGEM. Ook hier weer controlereductie voor AEO-klanten. Gebruikte controlemiddelen hier vooral Scan, honden en slechts zeer gering Fysieke controle. Wel vaak bij goederen die gaan om gezondheid voor mens en dier! Schade voor de klanten, oponthoud logistieke proces en kosten scan en extra container handeling (rekening voor Importeur). Hierna goederen in tijdelijke opslag container terminal of Schiphol opslag in Vrij Zone 53 SYSTEEM DOUANETOEZICHT Verdere Douanetechnische mogelijkheden om goederen te vervoeren richting Importeur: Het geven van een toegestane Douanebestemming - Het plaatsen vd goederen onder een douaneregeling - Wederuitvoer - Vernietiging - Afstaan aan de Schatkist - Opslag Vrije Zone of Vrij Entrepot 54 27

28 DOUANEREGELINGEN Douanevervoer In het vrij verkeer brengen Actieve veredeling Behandeling onder Douanetoezicht Entrepot opslag Tijdelijke invoer Uitvoer Passieve veredeling 55 DOUANEREGELINGEN Kenmerk van het plaatsen van goederen onder een douaneregeling: Aangifte doen en Zekerheid stellen Voor een aantal regelingen is een vergunning van de Douane nodig Aangiftemogelijkheden: - Elektronisch via aangifte systemen Douane (of via eigen aansluiting of via Douane-expediteur) - Via Vereenvoudigde procedure - Domicilieringsprocedure (aangifte doen via de eigen administratie) 56 28

29 ENTREPOT - afhankelijk van type entrepot meer of minder toezicht Douane - Soorten Publiek of Particulier - Typen entrepot A, B, C, D, E en F - A, B en F = Publiek - C, D en E = Particulier - Goedkeuring locatie, gebouwen en AO/IB (na initieel onderzoek douane) - Vaak koppeling met allerlei Douanevereenvoudigingen - Particuliere entrepots vooral bij grote importeurs - Schorsing van betaling van verschillende belastingen - Behandelingen aan goederen mogelijk - Betaling de volgende maand na uitslag, via aanvullende maandaangifte (GPA) 57 ACTIEVE VEREDELING Goederen die van buiten de EU naar binnen komen, hier een bewerking, verwerking of reparatie ondergaan en daarna weer de EU verlaten Dit kan zonder betaling van belasting (schorsing) of met betaling en later bij verlaten EU terugbetaling Vergunning nodig Zuivering rekening bijhouden 58 29

30 IN HET VRIJE VERKEER BRENGEN Na aangifte worden dit vrije (communautaire) goederen Belangrijke elementen voor de hoogte van de verschillende belastingen: - Goederencode (indeling in het tarief) - (Douane) Waarde - Oorsprong - (en soms) aantal stuks, liters of nettogewicht (specifiek recht) Douanewaarde - basis is transactiewaarde/factuurprijs + eventuele andere kosten indien deze nog niet in factuurprijs zitten. Bijvoorbeeld vervoerskosten - afhankelijk van Incoterms, (inkoop) commissie, royalties en licenties 59 IN HET VRIJE VERKEER BRENGEN Preferentiële en niet-preferentiële Oorsprong Preferentiële oorsprong - Preferentie = begunstiging, minder of geen invoerrecht - Op basis van overeenkomsten met bepaalde landen of groepen van landen - Wederzijds - Of in het kader van ontwikkelingshulp (APS) - Bewijzen met oorsprongscertificaten of factuurverklaringen Niet-Preferentiële Oorsprong - Handelspolitieke maatregelen - Oorsprong aantonen met CvO 60 30

31 OORSPRONGSREGELS Goederen moeten zijn Geheel en al Verkregen of Een toereikende bewerking/verwerking hebben ondergaan Oorsprong ook van groot belang voor Exporteurs bij uitvoer van hun goederen buiten de EU. 61 IN HET VRIJE VERKEER BRENGEN Goederencode, indelen volgens bepaalde spelregels (indelingsregels). Aan deze goederencode is alles opgehangen: - Maatregelen bij invoer en uitvoer, bv ADH, gezondheidsbepalingen, tarief van invoerrechten, evt een landbouwheffing, BTW, Accijns, Handelspolitieke maatregelen enz. enz. Gebruikstarief:

32 IN HET VRIJE VERKEER BRENGEN Binnen de afdelingen en hoofdstukken is in principe de gang van grondstof naar eindproduct gevolgd. De volgorde binnen bijvoorbeeld hoofdstuk 18, Cacao en bereidingen daarvan is, : Post Omschrijving Cacaobonen (grondstof) Cacaobonen enzovoort (afval) Cacaopasta (halffabrikaat) Cacaoboter (halffabrikaat) Cacaopoeder (eindproduct) Chocolade enzovoort (eindproduct) 63 Vragen? 64 32

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1 INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... v INLEIDING...1 1. INLEIDING DOUANERECHT...3 1.1. Algemeen...3 1.1.1. Vrijhandelszone...3 1.1.2. Tariefunie...4 1.1.3. Douane-unie...4 1.2. Wetgeving...5 1.3. Heffingen

Nadere informatie

AEOF-certificaat factsheet

AEOF-certificaat factsheet Europese Commissie - AEO Opleidingsmodule voor Marktdeelnemers AEOF-certificaat factsheet oktober 2007 AEOF betekent AEO-certificaat voor Douanevereenvoudigingen en Veiligheid. Een AEO-certificaat voor

Nadere informatie

TRANSPORT & LOGISTIEK

TRANSPORT & LOGISTIEK TRANSPORT & LOGISTIEK Module 1 A.E.O.-Authorised Economic Operator Frank Gielen, Senior Consultant De Putter & Co 1 december 2011 Flanders Expo Gent PreBes vzw Diestersteenweg 88 3510 Kermt Hasselt Tel.

Nadere informatie

Bouwstenen van de douanetechniek. Jan Norbruis Douane

Bouwstenen van de douanetechniek. Jan Norbruis Douane Bouwstenen van de douanetechniek Jan Norbruis Douane Het Douanewetboek van de Unie en de Vrije zone type II op Schiphol Douane Nederland DLK/VT&I/CDW 18 februari 2016 Even opfrissen de Vrije Zone type

Nadere informatie

Authorised Economic Operator. 1. Inleiding en historische achtergrond van AEO

Authorised Economic Operator. 1. Inleiding en historische achtergrond van AEO Douanerecht Mr. N.M..A. gberts, adviseur douane & internationale handel bij Trade Facilitation BV Authorised Economic Operator Uitleg over de stappen, die een bedrijf moet nemen om de AEO-status te verkrijgen

Nadere informatie

Resultaten test je kennis en win een ontbijt quiz. januari 2014

Resultaten test je kennis en win een ontbijt quiz. januari 2014 Resultaten test je kennis en win een ontbijt quiz januari 2014 Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen Authorised Economic Operator Geautoriseerde marktdeelnemer Algemene Administratie van de

Nadere informatie

Authorised Economic Operator

Authorised Economic Operator Authorised Economic Operator De internationale Douanewereld heeft het afgelopen decennium zijn scope ingrijpend gewijzigd. Was de focus voorheen vooral gericht op fiscaliteit, sinds de aanslagen in de

Nadere informatie

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatieblad November 2012 Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatie bij het gebruik van een Vergunning inrichting voor de opslag van alcoholvrije dranken en een Vergunning inrichting voor

Nadere informatie

AEO: TIJDWINST DOOR VERTROUWEN

AEO: TIJDWINST DOOR VERTROUWEN EENDRACHT MAAKT MACHT AEO: TIJDWINST DOOR VERTROUWEN Klinken wederzijds vertrouwen, betere douaneprocessen, optimaliseren interne controle en concurrentievoordeel u als muziek in de oren? Lees dan zeker

Nadere informatie

Het nieuwe DouaneWetboek van de Unie (DWU): Wat gaat er veranderen?

Het nieuwe DouaneWetboek van de Unie (DWU): Wat gaat er veranderen? Het nieuwe DouaneWetboek van de Unie (DWU): Wat gaat er veranderen? Wat is er zo belangrijk aan 1 mei 2016? Het Douanewetboek van de Unie (DWU): in principe betreft dit een grote herziening van de huidige

Nadere informatie

Douane Wetboek van de Unie. Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel

Douane Wetboek van de Unie. Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel Douane Wetboek van de Unie Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel Douane in de Europese Unie Inhoud Wat komt er op ons af? Wat zijn belangrijke wijzigingen (op hoofdlijnen)? Overzetten vergunningen

Nadere informatie

DE KUNST VAN SUCCESVOL IMPORTEREN. DHL Express

DE KUNST VAN SUCCESVOL IMPORTEREN. DHL Express DE KUNST VAN SUCCESVOL IMPORTEREN DHL Express Sprekers Corné de Graauw Customs Affairs Manager - DHL Express Michael van Wijngaarden Manager Products - DHL Express 2 Vragen stellen tijdens het webinar

Nadere informatie

... Kenmerk: 090416Brief-eCustoms Betreft Gevolgen invoering EORI en veiligheidsverordening

... Kenmerk: 090416Brief-eCustoms Betreft Gevolgen invoering EORI en veiligheidsverordening Douane Nederland 1 > 1 Postbus 74 7300 AB Apeldoorn Bedrijfsleven, Koepelorganisaties, Softwareontwikkelaars, logistieke ketenpartners Internet: wwwdouanenl Telefoon: (055) 577 66 55 Datum 16 april 2009

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 5

Inhoud. Woord vooraf 5 Inhoud Woord vooraf 5 1 Luchtvracht en luchtvrachtlogistiek 13 Auteur: Stefan Hoogervorst 1.1 Meerwaarde van snelheid in wereldwijde supply chains 13 1.2 Ontstaan en ontwikkeling van luchtvracht 16 1.2.1

Nadere informatie

DOUANE & ACCIJNZEN WELKOM. DWU: Douanewetboek van de Unie BIENVENUE. Werner Rens

DOUANE & ACCIJNZEN WELKOM. DWU: Douanewetboek van de Unie BIENVENUE. Werner Rens DOUANE & ACCIJNZEN WELKOM DWU: Douanewetboek van de Unie BIENVENUE Werner Rens NIEUWE WETGEVING & OVERGANGSBEPALINGEN STRUCTUUR DWU BTI, WAARDE, RTO, GOEDGEKEURDE PLAATS AEO BIJZONDERE REGELINGEN VEREENVOUDIGDE

Nadere informatie

Vrije Verkeer: Directe Vertegenwoordiging (januari 2014) INHOUD

Vrije Verkeer: Directe Vertegenwoordiging (januari 2014) INHOUD INHOUD 2 Inleiding 2 Wat houdt directe vertegenwoordiging in? 3 Toepassing directe vertegenwoordiging 4 Begrip direct vertegenwoordiger en vertegenwoordigde 4 Wie kan zich direct laten vertegenwoordigen

Nadere informatie

Douane Wetboek van de Unie. Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel

Douane Wetboek van de Unie. Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel Douane Wetboek van de Unie Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel Inhoud Wat komt er op ons af? Wat zijn belangrijke wijzigingen (op hoofdlijnen)? Overzetten vergunningen Hoe nu verder? Wat

Nadere informatie

Het Douanewetboek van de Unie

Het Douanewetboek van de Unie Het Douanewetboek van de Unie "the day after" Douanecongres 2016 Harry Mulder 13 oktober 2016 Inhoud Actuele wetgeving Overgangsbepalingen Richtsnoeren Werk in uitvoering Aandachtspunten 13 oktober 2016

Nadere informatie

Directe vertegenwoordiging. en aangiften met bijzondere verplichtingen

Directe vertegenwoordiging. en aangiften met bijzondere verplichtingen Directe vertegenwoordiging en aangiften met bijzondere verplichtingen 1234567 Directe vertegenwoordiging en aangiften met bijzondere verplichtingen Inhoud 1 Directe vertegenwoordiging 3 1.1 Inleiding 3

Nadere informatie

Financieel voordeel door douaneplanning

Financieel voordeel door douaneplanning Financieel voordeel door douaneplanning mr Eric Vennekens Rotterdam, November Stelling 1 Slide 2 Als export manager heb ik geen of nauwelijks invloed op douane gerelateerde kosten zoals invoerrechten en

Nadere informatie

Welkom & Introductie. Ben Radstaak ACN

Welkom & Introductie. Ben Radstaak ACN Programm a 13:00 Welkom & introductie programma 13:15 Aanleiding en proces tot nu toe 13:30 Bouwstenen van de Douanetechniek 14:00 Het bouwwerk: welke keuzes zijn er? 14:30 Het verkrijgen van een nieuwe

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen

Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen INHOUDSOPGAVE CDW Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied en basisdefinities Artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Verboden en beperkingen / 101. Hoofdstuk 4 Vrije zones en vrije entrepots / 109

Hoofdstuk 3 Verboden en beperkingen / 101. Hoofdstuk 4 Vrije zones en vrije entrepots / 109 INHOUD Voorwoord / 5 Algemene douanewet / 13 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen / 16 Afdeling 1.1 Toepassingsgebied en basisdefinities / 16 Afdeling 1.2 Diverse algemene bepalingen betreffende met name rechten

Nadere informatie

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Bent u importeur, exporteur of heeft u een vergunning voor een economische douaneregeling en wilt u uw aangifteproces uitbesteden aan een douaneagent? Wat kan deze

Nadere informatie

OEFENING DOUANEWAARDE Berekenen

OEFENING DOUANEWAARDE Berekenen OEFENING DOUANEWAARDE Berekenen Casus: Nepkaas uit New York Op de internationale luchthaven Schiphol landt een KLM-vliegtuig. Het is opgestegen vanaf de luchthaven JFK New York in de USA. Het vliegtuig

Nadere informatie

CUSTOMS CONSULTING CUSTOMS ACADEMY

CUSTOMS CONSULTING CUSTOMS ACADEMY VRIJ VERKEER - CASUS Bijzondere Bestemming CUSTOMS CUSTOMS REPRESENTATION DECLARATION VAT REPRESENTATION CUSTOMS CONSULTING CUSTOMS ACADEMY GOVERNMENT BORDER CONSULTING SERVICES VRAAG Ik ben eigenlijk

Nadere informatie

Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd en verfijnd worden.

Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd en verfijnd worden. CODES VOOR NATIONALE DOCUMENTEN, CERTIFICATEN EN VERGUNNINGEN TE VERMELDEN IN VAK 44 Voorafgaande opmerking Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd

Nadere informatie

Algemene Administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN

Algemene Administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN Algemene Administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN Dienst voor Operationele Expertise en Ondersteuning - Expertise Wet- en Regelgeving - Afdeling Douanewetgeving Vergelijking van de vakken van het Enig

Nadere informatie

Merchant Logistics BV

Merchant Logistics BV Inhoudsopgave: FCL Full Container Load Pagina 1 LCL Less Container Load Pagina 1 BAF Bunker Adjustment Factor Pagina 1 CAF Currency Adjustment Factor Pagina 1 PRS Piracy Risk Surcharge Pagina 1 PSS Peak

Nadere informatie

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Informatieblad Maart 2013 Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Inhoudsopgave 1 Waarom dit informatieblad 1 2 Vertegenwoordiging in hoofdlijnen 1 3 U bent belanghebbende (importeur, exporteur of vergunninghouder)

Nadere informatie

GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN (BEDRIJVEN MET EEN AEO- CERTIFICAAT) GIDS

GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN (BEDRIJVEN MET EEN AEO- CERTIFICAAT) GIDS EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Douanebeleid Risicobeheer, veiligheid en specifieke controles Brussel, 29 juni 2007 TAXUD/2006/1450 GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN (BEDRIJVEN

Nadere informatie

Vakopleiding Declarant online. Douaneaangifte (art 5 lid 12 DWU) Douaneregelingen (art 5 lid 16 DWU) Toelichting Enig Document

Vakopleiding Declarant online. Douaneaangifte (art 5 lid 12 DWU) Douaneregelingen (art 5 lid 16 DWU) Toelichting Enig Document Vakopleiding Declarant online Toelichting Enig Document Douaneaangifte (art 5 lid 12 DWU) handeling waarbij een persoon in de voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven wijze het voornemen kenbaar maakt

Nadere informatie

Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China

Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China Het proces in stappen Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China 1. Een zending van de betreffende goederen die uit China binnenkomt in de EU kan zonder fytosanitaire 1

Nadere informatie

Het DWU, overpeinzingen en verbazingen

Het DWU, overpeinzingen en verbazingen Het DWU, overpeinzingen en verbazingen Prof. Walter de Wit Hoogleraar Internationaal en Europees Douanerecht, Erasmus Universiteit Rotterdam Partner Global Trade bij EY walter.de.wit@nl.ey.com Inhoud presentatie

Nadere informatie

AEO IN NEDERLAND. dbh INFODOCUMENT

AEO IN NEDERLAND. dbh INFODOCUMENT AEO IN NEDERLAND dbh INFODOCUMENT INHOUD 1 Definitie... 2 2 Criteria voor het verlenen van het AEO-C... 3 3 Kosten en lasten... 4 4 Procedure... 4 5 dbh Software... 5 5.1 Internationale douaneafhandeling

Nadere informatie

VRAGEN ALGEMEEN EN WETGEVING Oefenvragen

VRAGEN ALGEMEEN EN WETGEVING Oefenvragen VRAGEN ALGEMEEN EN WETGEVING Oefenvragen Vraag 1 Wie zijn in Nederland aangewezen als douaneautoriteiten? Zoek ook in de nationale wetgeving. Motiveer uw antwoord. Vraag 2 Geef aan wat de status is van

Nadere informatie

Welkom! AA Douane en Accijnzen

Welkom! AA Douane en Accijnzen Welkom! 15.02.2017 1 Agenda Plaats van de AAD&A binnen FOD Financiën Missie van de AAD&A Bevoegdheden Huidige structuur - Organigram Presentatie over de verschillende diensten/administraties Specifieke

Nadere informatie

Bijeenkomst 9. Kerntaken van de Douane. Strategische doelen van de douane. VGEM Algemeen. Stoppen niet gewenste goederen tegenhouden

Bijeenkomst 9. Kerntaken van de Douane. Strategische doelen van de douane. VGEM Algemeen. Stoppen niet gewenste goederen tegenhouden Bijeenkomst 9 VGEM Algemeen Kerntaken van de Douane Stoppen niet gewenste goederen tegenhouden Bewaken juiste toepassing van de wetgeving bewaken Heffen en innen heffen en innen van de belastingen Innoveren

Nadere informatie

1. Douane en accijnzen - algemeen

1. Douane en accijnzen - algemeen 1. Douane en accijnzen - algemeen Algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen................ 3 Hoofdstuk I. Definities, douaneschuld en boeking, algemene bepalingen..... 3 Afdeling I. Definities...................

Nadere informatie

BEKENDE AFZENDER (AIR FREIGHT SECURITY)

BEKENDE AFZENDER (AIR FREIGHT SECURITY) BEKENDE AFZENDER (AIR FREIGHT SECURITY) Versie 1.1 Bekende Afzender & AEO: 1 project, 1 partner Dit e-book bevat toelichting over de Bekende Afzender status en AEOcertificering. Wat houden beide erkenningen

Nadere informatie

Reactie van de bewindslieden

Reactie van de bewindslieden II Reactie van de bewindslieden Om de vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden zijn ze verdeeld over twee onderscheiden thema s: de Authorised Economic Operator en de reorganisatie van de Douane.

Nadere informatie

De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker

De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker Douanerecht N.M..A. gberts, adviseur douane & internationale handel bij Trade Facilitation BV De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker Veel bedrijven maken gebruik van douanevereenvoudigingen.

Nadere informatie

Geautoriseerde marktdeelnemer

Geautoriseerde marktdeelnemer PERSOONLIJKE UITNODIGING Supply Chain Risk Management Douane en Uw Verzekeringen AEO vanuit een Risicobeheersingsperspectief De procedure rond namaakgoederen waarmee dient u rekening te houden BELGIBO

Nadere informatie

Stroomschema documentcontrole fytorichtlijn

Stroomschema documentcontrole fytorichtlijn Plantenziektenkundige Dienst Stroomschema documentcontrole fytorichtlijn 1. De documentcontrole (document = fyto-certificaat) wordt gebaseerd op de elektronische vooraanmelding. Indien de vooraanmelding

Nadere informatie

Regionale werkgroep van het Nationaal Forum 9 mei 2017

Regionale werkgroep van het Nationaal Forum 9 mei 2017 Regionale werkgroep van het Nationaal Forum 9 mei 2017 Thierry Piraux Operations Bergen 1 DOUANEACTUALITEIT Douane-entrepots AEO Systeem REX Archivering DV1 Doorlopende zekerheid LP/LLP 2 Douane-entrepots

Nadere informatie

CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen)

CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen) CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen) Casus Supersauna is een handelsonderneming voor sauna s en toebehoren van sauna s. Supersauna heeft in Indonesië 50 handgemaakte hardhouten sauna s gekocht. Deze worden

Nadere informatie

Douane & btw in de praktijk

Douane & btw in de praktijk Prijs toegang tot E-facility. binnen hun vakgebied. deelname. Controllers 1 Internet 2 E-mail inschrijven@futd.nl 3 Bel 040-29 25 957 4 Fax 040-29 25 955 ook voor uw collega s. worden aan derden. Kloppen

Nadere informatie

Nieuwe DWU herbeoordeling vergunningen

Nieuwe DWU herbeoordeling vergunningen Nieuwe DWU herbeoordeling vergunningen Hasselt, 29 maart 2017 1 Plan van Aanpak Regio Hasselt Afdelingshoofd Rudi Lodewijks 2 DWU Verordening (EU) Nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad

Nadere informatie

GEAUTORISEERDE MARKTDEELNEMERS

GEAUTORISEERDE MARKTDEELNEMERS EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Veiligheid en beveiliging, handelsfacilitering en internationale coördinatie Risicobeheer en veiligheid Brussel, 28 mei 2014 TAXUD/B2/047/2011

Nadere informatie

Bijeenkomst Overzicht bijzonderheden. Achteraf afgeven certificaat. Bijzonderheden en vereenvoudigingen

Bijeenkomst Overzicht bijzonderheden. Achteraf afgeven certificaat. Bijzonderheden en vereenvoudigingen Bijeenkomst 34-3 Bijzonderheden en vereenvoudigingen 1 Overzicht bijzonderheden achteraf afgeven certificaten afgifte duplicaten vervanging certificaten onvolledige aangifte (overlegging achteraf) EUR.1

Nadere informatie

Inleiding (1/2) Bron: Nieuwsbrief Douane

Inleiding (1/2) Bron: Nieuwsbrief Douane Presentatie AGS 2 Inleiding (1/2) In februari 2013 start de overgang van Sagitta DSI naar AGS 2 voor invoer. Na de implementatie van AGS 2 stopt Sagitta DSI. Gebruikers van Sagitta DSI moeten in het voorjaar

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

Europese Gemeenschap. Derde landen. Land van Land van Binnenkomst Inspectie Douanebestemming na inspectie

Europese Gemeenschap. Derde landen. Land van Land van Binnenkomst Inspectie Douanebestemming na inspectie Land van Land van Binnenkomst Inspectie Douanebestemming na inspectie NL Europese Gemeenschap Derde landen Elektronisch aanmelden (CLIENT) NL NL Invoer in NL NL NL Entrepot in NL NL lidstaat Invoer / Entrepot

Nadere informatie

Mededeling nr. 18. Kolenbelasting. Douane Belastingdienst

Mededeling nr. 18. Kolenbelasting. Douane Belastingdienst Douane Belastingdienst Mededeling 26 maart 2013 Mededeling nr. 18 Kolenbelasting DO 118-1Z*1FD 18.1 Inleiding Met ingang van 1 januari 2008 is onder de naam kolen belasting een nieuwe belasting ingesteld

Nadere informatie

LIJST VAN CRITERIA DIE VAN TOEPASSING ZIJN VOOR DE VERSCHILLENDE ROLLEN IN DE INTERNATIONALE TOELEVERINGSKETEN

LIJST VAN CRITERIA DIE VAN TOEPASSING ZIJN VOOR DE VERSCHILLENDE ROLLEN IN DE INTERNATIONALE TOELEVERINGSKETEN BIJLAGE IV bis (blz. 69) LIJST VAN CRITERIA DIE VAN TOEPASSING ZIJN VOOR DE VERSCHILLENDE ROLLEN IN DE INTERNATIONALE TOELEVERINGSKETEN C = AEO Customs certification S = AEO Security certification F =

Nadere informatie

freight is our trade www.neele.nl Nederlands

freight is our trade www.neele.nl Nederlands freight is our trade www.neele.nl Nederlands Full service logistieke dienstverlening Neele Logistics ontzorgt uw complete logistiek. Of u nu een vervoerder zoekt die goed de weg weet in Europa of een partij

Nadere informatie

Authorised Economic Operator

Authorised Economic Operator Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen Authorised Economic Operator Bedrijfspresentatie 2017 Hilde De Potter, Klantencoördinator en Dossierbeheerder Regionale Component Brussel Mail: hilde.depotter@minfin.fed.be

Nadere informatie

Authorised Economic Operator (AEO)

Authorised Economic Operator (AEO) Informatieblad November 2011 Authorised Economic Operator (AEO) Op dit informatieblad staan veelgestelde vragen over Authorised Economic Operator (AEO). Inhoud 1 Algemene vragen 2 Overwegingen bij de keuze

Nadere informatie

CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring

CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring Vraag 1 Waartoe dienen leveranciersverklaringen? Vraag 2 Hoe vul ik een leveranciersverklaring in? Vraag 3 Is een distributeur

Nadere informatie

Informatieblad Vertegenwoordiging 1

Informatieblad Vertegenwoordiging 1 Informatieblad Vertegenwoordiging Op dit informatieblad staan veelgestelde vragen over vertegenwoordiging 1 Algemeen 2 Bijzondere verplichtingen/verantwoordelijkheden partijen 3 Machtiging en opdracht

Nadere informatie

SELF ASSESSMENT - Toelichting voor maritieme agenten

SELF ASSESSMENT - Toelichting voor maritieme agenten BIJLAGE IV ter SELF ASSESSMENT - Toelichting voor maritieme agenten Toelichting : NVT = Niet Van Toepassing S = AEO Security certification C = AEO Customs certification F = AEO Full certification Scheepsagent

Nadere informatie

Kuehne + Nagel Douanedienstverlening Nederland

Kuehne + Nagel Douanedienstverlening Nederland Kuehne + Nagel Douanedienstverlening Nederland Snelle douaneafhandeling geen zorgen voor u Introductie Een uitgebreid wereldwijd kantorennetwerk en geavanceerde e-business oplossingen maken Kuehne + Nagel

Nadere informatie

Examenreglement KGH Douaneopleidingen

Examenreglement KGH Douaneopleidingen KGH Douaneopleidingen Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Examencommissie Examen Herexamen Examendatum Een commissie bestaande uit leden afkomstig van de Douane en uit het bedrijfsleven.

Nadere informatie

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman BTW BIJ IN- en UITVOER Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman Douaneschuld Douaneschuld ontstaat: - Invoer (in vrije verkeer brengen) - Onttrekking aan het douanetoezicht - Niet voldoen aan verplichtingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 De werking van het douanerecht 13

HOOFDSTUK 2 De werking van het douanerecht 13 Algemene inhoud Reeks Fiscaal Compendium Ten geleide Voorwoord V VII IX DEEL I Douane Bibliografie 3 HOOFDSTUK 1 Inleiding 5 1. Definitie 5 2. Evolutie 5 3. Douane-unie 6 4. Gemeenschappelijke handelspolitiek

Nadere informatie

AEO: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven

AEO: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven Alle cursussen zijn ook als avondcursussen en in-company cursussen mogelijk. AE: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven Begeleiding van uw AE-aanvraag In overleg met het bedrijf p aanvraag Workshop

Nadere informatie

CASUS DOUANEAANGIFTE Wanneer directe vertegenwoordiging (JCC H6)

CASUS DOUANEAANGIFTE Wanneer directe vertegenwoordiging (JCC H6) CASUS DOUANEAANGIFTE Wanneer directe vertegenwoordiging (JCC H6) Casus Een Rotterdamse douane-expediteur doet een aangifte voor 3 zendingen: Een zending schoenen uit China om in het vrije verkeer te brengen

Nadere informatie

AEO: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven

AEO: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven AE: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven Begeleiding van uw AE-aanvraag op uw bedrijf Workshop AE (i.s.m. FENEX) (Hoe word ik AE-gecertificeerd?) In overleg met het bedrijf Workshop I 15 april10.00

Nadere informatie

Ingrijpende wijzigingen Europese douanewetgeving

Ingrijpende wijzigingen Europese douanewetgeving Inzicht in: douanewetgeving De douaneregels gaan veranderen. Met het moderniseren van de communautaire douanewetgeving wil de Europese Unie de lidstaten dwingen uniforme regels toe te passen. Voor het

Nadere informatie

Bijeenkomst 6. Bijeenkomst Douaneaangifte. Douaneaangiften

Bijeenkomst 6. Bijeenkomst Douaneaangifte. Douaneaangiften Bijeenkomst 6 Douaneaangiften 1 Bijeenkomst 6 Wat is een douaneaangifte Wanneer en hoe van een douaneaangifte? Wat zijn de verschillende stappen? De begrippen: aangever en vertegenwoordiger Vereenvoudigde

Nadere informatie

Het EORI-nummer: Nut en noodzaak?!

Het EORI-nummer: Nut en noodzaak?! Het EORI-nummer: Nut en noodzaak?! Door: Drs. S. van der Pligt- Benito Postmaster 2012-2013 Inhoudsopgave Gebruikte afkortingen.2 1. Inleiding 1.1 Introductie...3 1.2 Aanleiding...3 1.3 Probleemstelling..4

Nadere informatie

AEO: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven

AEO: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven Cursuskalender najaar 2012 Faxen naar: 0591 55 45 60 (of stuur een e-mail naar: info@douaneopleidingen.nl) Alle cursussen zijn ook als avondcursussen en in-company cursussen mogelijk. AE: certificering

Nadere informatie

LESVORM ALGEMEEN Hoe om te gaan met het Douanewetboek?

LESVORM ALGEMEEN Hoe om te gaan met het Douanewetboek? LESVORM ALGEMEEN Hoe om te gaan met het Douanewetboek? In deze lesvorm wordt de (douane)wetgeving die in Nederland van toepassing is, uiteengezet. Het doel is de cursist inzicht te geven in de structuur

Nadere informatie

De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011

De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011 Douane Belastingdienst De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011 Ondernemers Bonaire 1 De Douane verandert Vanaf 01-01-2011 zal in de openbare lichamen, Bonaire, Sint Eustatius en Saba nieuwe

Nadere informatie

AEO: TIJDWINST DOOR VERTROUWEN

AEO: TIJDWINST DOOR VERTROUWEN EENDRACHT MAAKT MACHT AEO: TIJDWINST DOOR VERTROUWEN Klinken wederzijds vertrouwen, betere douaneprocessen, optimaliseren interne controle en concurrentievoordeel u als muziek in de oren? Lees dan zeker

Nadere informatie

IMPORTANT antwoord op uw importvragen.

IMPORTANT antwoord op uw importvragen. Douane Nederland IMPORTANT antwoord op uw importvragen. John van Dongen Beleidsadviseur Douane Landelijk Kantoor Afdeling Handhavingsbeleid (VGEM) T +31652486415 jhg.van.dongen@belastingdienst.nl April

Nadere informatie

Zekerheidstelling. bij. opslag. domiciliëringsprocedure invoer

Zekerheidstelling. bij. opslag. domiciliëringsprocedure invoer Zekerheidstelling bij opslag en domiciliëringsprocedure invoer Door: Pedro op t Hoog, Belastingdienst/Douane Post Master Douane 2011/2012 Inhoudsopgave: 1. INLEIDING... 2 2. ZEKERHEID... 3 2.1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Een korte schets van het douanerecht

Een korte schets van het douanerecht Douanerecht Een korte schets van het douanerecht Als inleiding op de nieuwe rubriek douanerecht treft u in dit artikel een beschrijving van dit rechtsgebied aan. Het douanerecht bevat zowel fiscale als

Nadere informatie

WORKSHOP. UCC Dennis Heijnen. AGS 3 John Schutten

WORKSHOP. UCC Dennis Heijnen. AGS 3 John Schutten WORKSHOP UCC Dennis Heijnen AGS 3 John Schutten UCC Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel EVO/Fenedex Inhoud Wat komt er op ons af? Wat zijn belangrijke wijzigingen (op hoofdlijnen)? Hoe

Nadere informatie

Douane & BTW in control. door Hans Kienstra

Douane & BTW in control. door Hans Kienstra Douane & BTW in control door Hans Kienstra Introductie Hans Kienstra Ervaring: 8 jaar Customs Administration 4 jaar Arthur Andersen (International Trade & Customs Service) 5 ½ jaar Deloitte (International

Nadere informatie

Cursus Wanneer Cursusprijs. 15 oktober (9.00 16.00 uur) 18 december (9.00 16.00 uur) O Export en Landbouwgoederen 11 december (9.00 16.

Cursus Wanneer Cursusprijs. 15 oktober (9.00 16.00 uur) 18 december (9.00 16.00 uur) O Export en Landbouwgoederen 11 december (9.00 16. Faxen naar: 0591 55 45 60 (of stuur een e-mail naar: info@kghdouaneopleidingen.nl) AE: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven Begeleiding van uw AE-aanvraag op uw bedrijf Workshop AE (i.s.m.

Nadere informatie

AEO: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven

AEO: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven Alle trainingen zijn ook als in-company trainingen mogelijk. AE: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven Training Wanneer Prijs Begeleiding van uw AE-aanvraag op uw bedrijf Workshop AE (Hoe word

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf... v HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 1

INHOUD. Woord vooraf... v HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 1 INHOUD Woord vooraf................................................................ v HOOFDSTUK 1. INLEIDING................................................................ 1 1. Douanebeleid...........................................................

Nadere informatie

Nota naar aanleiding van het verslag. Inhoudsopgave

Nota naar aanleiding van het verslag. Inhoudsopgave 34 409 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten in verband met het van toepassing worden van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013

Nadere informatie

DOUANE ALS COMMERCIEEL VOORDEEL

DOUANE ALS COMMERCIEEL VOORDEEL TRADE FACILITATION ROL HANDEL EN DOUANE 18 januari 2017 Jan Van Wesemael DOUANE ALS COMMERCIEEL VOORDEEL - Werking van de douane is een element van concurrentie tussen zeehavens - interpretatie /toepassing

Nadere informatie

Aanpassingen van VZII naar RTO onder het nieuwe DWU

Aanpassingen van VZII naar RTO onder het nieuwe DWU Aanpassingen van VZII naar RTO onder het nieuwe DWU Vanaf 1 mei 2016 treedt het nieuwe Union Customs Code (UCC) ofwel het Douane Wetboek van de Unie (DWU) in werking. Binnen deze nieuwe douanewet vervalt

Nadere informatie

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT. Auditoraat. Beslissing nr. BMA-2015-I/O-03-AUD van 17 februari 2015

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT. Auditoraat. Beslissing nr. BMA-2015-I/O-03-AUD van 17 februari 2015 BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT Auditoraat Beslissing nr. BMA-2015-I/O-03-AUD van 17 februari 2015 Zaak MEDE-I/O-10/0009 B : Vrachtafhandeling op de luchthaven van Brussel Nationaal (Zaventem) I. Procedure

Nadere informatie

Het belang van vracht

Het belang van vracht Het belang van vracht AirportCity Amsterdam Airport Schiphol ademt de sfeer van een wereldstad en is een lichtend voorbeeld van een AirportCity die haar bezoekers en de daar gevestigde ondernemingen 24

Nadere informatie

Bijeenkomst Wat is bezwaar? Wanneer bezwaar mogelijk? Bezwaar. art. 1:5 lid 2 AWB. art. 1:3 lid 7 ADW. indien niet eens met

Bijeenkomst Wat is bezwaar? Wanneer bezwaar mogelijk? Bezwaar. art. 1:5 lid 2 AWB. art. 1:3 lid 7 ADW. indien niet eens met Bijeenkomst 38-2 Bezwaar 1 Wat is bezwaar? art. 1:5 lid 2 AWB het gebruikmaken van de ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid, een voorziening tegen een besluit te vragen bij het bestuursorgaan

Nadere informatie

AEO: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven

AEO: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven Alle trainingen zijn ook als in-company trainingen mogelijk. AE: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven Training Wanneer Prijs Begeleiding van uw AE-aanvraag op uw bedrijf Workshop AE (Hoe word

Nadere informatie

Selectiviteit & Luchtvracht

Selectiviteit & Luchtvracht Selectiviteit & Luchtvracht Scheiden doet lijden Airneth, Amsterdam 29 januari 2009 Agenda: 1. ACN 2. Kenmerken luchtvracht 3. Concurrentie 4. Verwevenheid logistieke proces 5. Selectiviteit/uitplaatsing

Nadere informatie

de regels van de kunst

de regels van de kunst Stap voor stap uw importplan voorbereiden en uitwerken? Het kan... met het e-book Importeren volgens de regels van de kunst VRAGEN WAAROP U EEN ANTWOORD VINDT IN DIT E-BOOK: Hoe bereid ik mijn importproject

Nadere informatie

AEO: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven

AEO: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven Alle trainingen zijn ook als in-company trainingen mogelijk. AE: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven Training Wanneer Prijs Begeleiding van uw AE-aanvraag op uw bedrijf Workshop AE (Hoe word

Nadere informatie

Opheffing douanerechten

Opheffing douanerechten EU = douane-unie van de 27 lidstaten Normale regel: bij invoer betaalt men invoerrechten (gemeenschappelijk douanetarief sinds 1968) Doch een aantal uitzonderingen werden voorzien 1) Schorsingen 2) Contingenten

Nadere informatie

AEO: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven

AEO: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven Alle trainingen zijn ook als in-company trainingen mogelijk. AE: certificering voorbereiden, aanvragen en blijven Training Wanneer Begeleiding van uw AE-aanvraag op uw bedrijf Workshop AE (Hoe word ik

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Besluit inzake de wederzijdse erkenning van het AEO-programma (Authorised Economic Operators) tussen China en de EU

Veelgestelde vragen. Besluit inzake de wederzijdse erkenning van het AEO-programma (Authorised Economic Operators) tussen China en de EU Veelgestelde vragen Besluit inzake de wederzijdse erkenning van het AEO-programma (Authorised Economic Operators) tussen China en de EU Inhoud I. Achtergrond... 2 II. Algemene vragen... 3 III. Voordelen...

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 4.5.2005 L 117/13 VERORDENING (EG) Nr. 648/2005 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 april 2005 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair

Nadere informatie

Bijlage 3, behorende bij het convenant tussen het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financiën

Bijlage 3, behorende bij het convenant tussen het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financiën Bijlage 3, behorende bij het convenant tussen het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financiën DE SAMENWERKING INZAKE BIOLOGISCHE PRODUCTEN 1 Regelgeving a Wetgeving Europees Verordening

Nadere informatie

Aanvraag Ruimte voor Tijdelijke Opslag (RTO)

Aanvraag Ruimte voor Tijdelijke Opslag (RTO) Aanvraag Ruimte voor Tijdelijke Opslag (RTO) RTO - versie 02/02/2016 GEBRUIK VAN DE VERGUNNING Het beheer van een ruimte voor tijdelijke opslag. De persoon aan wie de vergunning RTO wordt verleend voert

Nadere informatie

Importrestricties Rusland (versie 1.0)

Importrestricties Rusland (versie 1.0) Hervatting van douaneplichtige zendingen voor klanten van DHL naar Moskou, Rusland Service is alleen beschikbaar voor commerciële importeurs in Rusland Verscherpte controlemaatregelen die door de douaneautoriteiten

Nadere informatie