Jaarverslag 2007 Maatschap/Vennootschap orthopedie. Medisch Centrum Haaglanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2007 Maatschap/Vennootschap orthopedie. Medisch Centrum Haaglanden"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2007 Maatschap/Vennootschap orthopedie Auteurs: S. de Lange, opleider Orthopedie Maatschap orthopedie MC Haaglanden (datum) Handtekening dr. E.R.A. van Arkel, opleider Orthopedie (vanaf 2008) Maatschap orthopedie MC Haaglanden (datum) Handtekening 1

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding IZZ Prestatie indicatoren Doelstellingen Personele bezetting Productiecijfers Wetenschappelijke activiteiten orthopedisch chirurgen dr. E.R.A. van Arkel Congresbezoeken Cursussen Posters Publicaties Voordrachten dr. F.P. Bernoski Congresbezoeken R.E. van der Flier Congresbezoeken Cursussen S.B. Keizer Congresbezoeken Cursussen S. de Lange Congresbezoeken Publicaties J.W.A. Swen Congresbezoeken Cursussen Voordrachten Wetenschappelijke activiteiten AIOS orthopedie M. van den Besselaar J.A. Jansen P. Konings R. Mahdad S.C. Wiersma-Tuinstra

3 1. Inleiding Het jaar 2007 staat bekend als het jaar met de vele grote veranderingen. Vooral zaken die van extern opgelegd werden moesten hun weg vinden in het ziekenhuis. Het in de openbaarheid brengen en komen van een aantal essentiele kwaliteitsindicatoren, heeft de zorg drastisch veranderd. Deze kwaliteitsindicatoren hebben geleid tot top-100 lijstjes van ziekenhuizen. Hiermee probeert de media de zorg inzichtelijker te maken. In het verlengde van deze kwaliteitsindicatoren zijn er een aantal registratie systemen geïntroduceerd in het ziekenhuis. De decubitusscreening waarbij risicopatiënten in kaart worden gebracht en preventief behandeld worden. De preziesregistratie, de landelijke registratie m.b.t. postoperatie surveillance wondinfecties. Tevens werd een gestandaardiseerde vorm, OrVeCos, van complicatieregistratie ingevoerd. Dit was de richtlijn van het NOV bestuur. De ingevoerde papierenregistratie maakt het niet mogelijk om een aantal gegevens makkelijk boven tafel te krijgen. Deze beperkingen hopen we op te lossen met een elektronische complicatieregistratie in De maatschap heeft de behoefte uitgesproken om een nieuw, extern persoon aan te stellen die meer toezicht kan houden op de kwaliteit van de zorg en de registraties die landelijk steeds belangrijker worden. De nadruk zal in het begin voornamelijk gelegd worden op het digitaliseren van de complicatieregistratie en het screenen en beoordelen van de huidige zorg met behulp van standaard waarnemingen, zoals decubitus, screening ondervoeding, bloedtransfusies e.d. Over de aanstelling van een klinisch onderzoeker is veel nagedacht en hopelijk kan er in 2008 een persoon aangesteld worden. Begin 2008 is de visitatie gepland waardoor er veel gegevens aangeleverd moeten worden m.b.t. de opleiding, kliniek en de wetenschappelijke activiteiten van ieder maatschapslid. Met deze visitatie zal er ook een verandering van de opleidergroep plaatsvinden. In die zin dat dr. E.R.A. van Arkel van waarnemend opleider, opleider zal worden en dat S. de Lange van opleider naar waarnemend opleider zal gaan. In 2008 zal tevens een belangrijk coördinerend persoon verdwijnen op de gipskamer. Addy die na 33 jaar trouwe dienst met pensioen gaat, zal opgevolgd moeten worden. Deze plek zal opgevuld moeten worden met een persoon die deze verantwoordelijkheden kan dragen. De gipskamer is een belangrijke plek waar vooral de traumatologie behandeld wordt en dit wordt toch gezien als een speerpunt van de maatschap orthopedie. Bernoski zal in 2007 vervroegd met pensioen gaan en er zullen plannen gemaakt moeten worden c.q. er moet een business plan komen om deze 6 de plek op te vullen in de loop van De ontwikkelingen in het ziekenhuis staan ook niet stil, vooral organisatorisch is het ziekenhuis weer doorgekanteld. Een aantal organisatorische groepen zijn samengevoegd tot divisies. In totaliteit zijn er nu 5 divisies en valt de orthopedie onder de divisie Beweging. Aan het hoofd van een divisie staat een organisatorisch divisiemanager en een medisch divisiemanager. Zij zullen rechtstreeks aan de Raad van Bestuur verantwoording afleggen. S. de Lange is als orthopedisch chirurg medisch divisiemanager. De veranderingen op het gebied van de DBC s en de daaraangekoppelde financiele consequenties zullen het komende jaar goed inzichtelijk worden. Vooral de toename van het aantal ingrepen in het B-segment zal daar een belangrijke rol in spelen. 3

4 1.1 IZZ Prestatie indicatoren In 2007 was het eerste jaar dat ziekenhuizen concrete cijfers moesten aanleveren m.b.t. de geleverde zorg en de kwaliteit in het ziekenhuis. Er waren een aantal indicatoren die zowel het gehele ziekenhuis bezighielden als aandoening specifieke indicatoren - decubitus - ondervoeding - postoperatieve wondinfecties - complicatieregistratie - heupfractuur (aandoeningspecifiek) De gegevens m.b.t. decubitus en postoperatieve wondinfecties volgens Prezies zijn inzichtelijk gemaakt. Decubitus bij totale heuppatienten kwam in WZ bij 1.52% van de patiënten voor en in AH bij 1.8% van de patiënten. Een belangrijke opmerking die bij deze lage aantallen gemaakt moet worden is het feit dat er geen volledige registratie heeft plaatsgevonden. In AH was 21% niet ingevuld en in WZ was dit aantal zelfs hoger 30%. Belangrijk voor de toekomst is om registratiesystemen te krijgen die waterdicht zijn. Als er geen volledige registratie is dan is het ook niet mogelijk om procentuele waarden te presenteren. De Prezies gegevens die door de ziekenhuishygiënisten worden aangeleverd aan de landelijke database omvatten de patiënten die in 2006 geopereerd zijn. De Prezies registratie heeft een looptijd van 1 jaar postoperatief bij prothesiologie (implantaten). Op dit moment zijn er alleen gegevens van WZ beschikbaar over het jaar 2006: - 16 patiënten: 2 oppervlak en 14 diepe infecties - 12 heup, 4 knie - Gemiddelde leeftijd 71.3 jaar - ASA klasse 2 en 3 - Gemiddeld aantal dagen na OK: positieve kweken verdeling: staph aureus 5, CNS 3, pseudomonas aeruginosa 2 en 4 andere microorganismen De complicatieregistratie wordt momenteel op papier gedaan en alle complicaties worden dagelijks bij de overdracht gemeld. Er zijn geen specifieke data bekend omdat de formulieren in geklapperd worden en niet digitaal geregistreerd worden. Een digitaal systeem moet daarom in het komende jaar uitkomst gaan bieden. De registratie wordt wel via de NOV erkende OrVeCos methode uitgevoerd. Deze registratie methode zal ook in de toekomst gebruikt gaan worden. 1.2 Doelstellingen 2007 Inhoud geven aan de nieuwe divisie Bilocatieve overdracht Gezamenlijk bespreken van alle traumapatiënten WZ en AH met Heelkunde Ontwikkelen van (nieuwe) protocollen samen met de Heelkunde Personeelsplanning op lange termijn in verband met vertrek van 3 maten Rug en nek centrum samen met andere disciplines van de divisie Anticiperen op dreigend tekort verpleegkundigen 4

5 Meer spreekuren in AH Nieuwe opleidingseisen implementeren Visitatie 2008 voorbereiden met dr. E.R.A. van Arkel als opleider Gehaalde doelstellingen 2007 Inhoud geven aan de nieuwe divisie Bilocatieve overdracht Gezamenlijk bespreken van alle traumapatiënten WZ en AH met Heelkunde Meer spreekuren in AH Nieuwe opleidingseisen implementeren. De opleidingseisen zijn voor een deel ingevoerd, de OSBs van de AIOS blijven achter ten opzichte van de vereiste aantallen vanuit de opleiding. De OSBs en het doel hiervan zal opnieuw onder de aandacht gebracht moeten worden bij de AIOS, waardoor ze inzien dat dit een meerwaarde is voor de klinische praktijk. Tevens zullen er doelstellingen gesteld worden per ingreep in het uitvoeren van een operatie op OK. Visitatie 2008 voorbereiden met dr. E.R.A. van Arkel als opleider. Visitatierapport is eind 2007 nog geschreven in verband met de visitatie in het begin van Doelstellingen voor 2008 Aannemen nieuwe orthopedisch chirurg als vervanging voor dr. F.P. Bernoski Ondersteuning zoeken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en kwaliteit Start maken met het proces van digitalisering, mogelijkheden van registratiesystemen Gestructureerde opbouw van het onderwijs voor arts-assistenten 5

6 2. Personele bezetting Divisie manager Cecile Goldman-Corbeij Medisch manager Sam de Lange Orthopedisch chirurgen dr. E.R.A. van Arkel dr. F.P. Bernoski R.E. van der Flier S.B. Keizer S. de Lange J.W.A. Swen AIOS Christian Fortanier per Peter den Hollander Joris Jansen Peer Konings Rachid Mahdad per Saskia Wiersma-Tuinstra AIOS sportgeneeskunde Bas Bulder ANIOS Douwe Van Montfoort tot Secretariaat Nathalie van Dorssen (WZ) Liesbeth van den Driesche (AH) Marianne Hack (WZ) Angela Kriek-Veenhof (WZ) Leontine Oostenbrugge (WZ) Netty Verseput (WZ) Polikliniek Carmen de Boer (WZ) Tot Leonie van der Boom-Vrijhof (WZ) Sharda Dewnarain (WZ) Stefanie den Dulk (AH) Monique Kroes (WZ) Brenda van Leeuwen (AH) Etty Marti (WZ) Sandra Otte (AH) Hanneke Uilenhoed (WZ) Emily van Winsen (WZ) O.K. terreindeskundigen Nicole van den Ham Serge Hansen Esther de Jonge-Oudshoorn Gipsmeesters Joop Koekman Addy Nidhansingh Bas Poiesz Marianne van Rijn 6

7 Unitcoördinatoren Ria Walcott Laura Dreumel per Erik Bellekom (FT AH) Erica Bonoo-Mirimin (secr AH) Eric Broeyer (FT/ poli / secr WZ) René Culenaere (WZ) Per Tom Fransen (WZ) Tot Karin Kokshoorn (poli AH, afd AH) 7

8 3. Productiecijfers Productiecijfers Eerste polikliniekbezoeken Eerste consult Herhaalconsult Opnamen Verpleegdagen Operatiesessies Segment B 800 (totale knie; 300 totale heup; 500) Segment A Segment B 776 (= totale knie en totale heup) THP = 403 TKP = 231 (totaal = 634) Totaal Dagopname 331 Eerste consult Eerste Poli Bezoek Herhaalconsult Opname Opname IC 14 Ordertarief Overplaatsing 205 Televolttherapie T1 2 Totale heup operatie 403 Totale knie operatie 231 Traumatologisch consult 281 Verpleegdag Zware dagopname 627 Gemiddelde verpleegduur 6,78 * Orthopedie en traumatologie worden vanaf heden samengevoegd. De maatschap traumatologie is niet meer actief. De heelkunde en orthopedie hebben ieder hun aandeel in de traumatologie. 8

9 4. Wetenschappelijke activiteiten orthopedisch chirurgen 4.1 dr. E.R.A. van Arkel Congresbezoeken NOV jaarcongres, 1-2 februari, Rotterdam NVA jaarcongres; Artroscopie on the edge, 23 maart, Ermelo ROGO dag Leiden, 30 maart NOV Voorjaarsvergadering, 11 mei, Utrecht ISAKOS, mei, Florence, Italië ArthroCologne, juni, Keulen, Duitsland NOV Trainingsdag voor Opleiders, 21 september, Soestduinen Boerhaave Stralingscursus 4A, 9-10 oktober, Leidschendam NOV Najaarsvergadering, 12 oktober, Veldhoven 10 de Somas / Arthrex kadavercursus, oktober, Naples, Italië Knee Sports Surgery Course, oktober, Coventry, Verenigd Koninkrijk ROGO dag Leiden, 16 november Cursussen Klantgerichtheidtraining Inzicht, 18 februari, Den Haag Train de trainers, november, Leiden Posters Henkus HE, Arkel ERA van et al. The accuracy of subacromial injections: a prospective randomized MRI study. 6 th Isakos Congress may 2007 Florence Italy Publicaties Mos de M, Arkel van ERA, Tol H, Verhaar JAN et al. Achilles Tendinosis; changes in biochemical composition and collagen turnover rate. Am J Sport Med 2007;35: Zwaal van der P, Arkel van ERA. Recurrent patellar tendon rupture: reconstruction using ipsilateral gracilis and semitendinous tendon autografts. Injury extra 2007:38; Jansen JA, Arkel van ERA. Artroscopische stabilisatie van acute acromio-claviculaire luxatie. Beschrijving van een nieuwe techniek en eerste resultaten.ned Tijdsch Orthopedie, 2007: Voordrachten Mos de M, El van B, GrootDe J, Jahr H, Schie van HTM, Arkel van ERA, Tol H, Heijboer R, Osch van GJVM, Verhaar JAN. Achillespees tendinose toont veranderingen in biochemische samenstelling en ombouwsnelheid van het collagen, NOV jaarcongres 1-2 februari 2007 Rotterdam Auw Yang K. Raijmakers N, Arkel van E., Caron J, Rijk P. Willems J, Zijl J, Verbout A. Dhert W, Saris D. Biotechnologie, evidence based medicine & knie artrose; de Orthokin trail. NOV jaarcongres 1-2 februari 2007 Rotterdam Arkel ERA van. Late gevolgen van sportletsels van de knie. Centrale Cursus Orthopedische Chirurgie ondersteextremiteit. 17 maart 2007 AMC Amsterdam. 9

10 Zwaal P van der, Arkel ERA van. Arthroscopic repair of a humeral avulsion of the glenohumeral ligament (HAGL-Lesion). 17de NVAjaarvergadering Ermelo 23 maart Arkel ERA van.is de positie van de transfixschroef correct? 17de NVAjaarvergadering Ermelo 23 maart Tol H, Arkel ERA van, Winter D de, et al The additional value of a night splint to eccentric exercises in chronic midportion Achilles tendinopathy; a randomised controlled trial. 6 th Isakos Congress may 2007 Florence Italy. Arkel ERA van. Arthroscopic meniscal transplantation. 2 nd ArthroCologne juni 2007 Koln. Arkel ERA van Schouderartroscopie State of the Art. Artroscopie cursus schouder. 22 juni 2007 Utrecht Arkel ERA van. 10 de Somas Arthrex Cursus Naples oktober o A patient with pain in the shoulder o Impingement syndroom van de schouder o Basics in cuff repair o Shoulder instability indications o Positioning and portals in shoulder arthroscopy o Arthroscopic knottying technique o The meniscus o ACL reconstruction graft choices o ACL reconstruction pitfalls Arkel ERA van. Meniscaltransplantations my experiences. British Meniscaltransplantation group meeting Conventry oktober2007 Bulder B, Arkel ERA van, Winter de ThC. Voetballer met snowboarders enkel. Wetenschappelijk Sportmedisch Congres VSG. Noordwijkerhout november 2007 Arkel ERA van. Artrose rond de knie, MCH fysiotherapie symposium 1 november 2007 Den Haag 4.2. dr. F.P. Bernoski Congresbezoeken NOV jaarcongres, 1-2 februari, Rotterdam American Academy of Orthopaedic Surgeons, februari, San Diego, USA Cementing University, maart, Rotterdam Current Concepts in Joint Replacement, december, Orlando, USA 4.3. R.E. van der Flier Congresbezoeken NOV jaarcongres, 1-2 februari, Rotterdam American Academy of Orthopaedic Surgeons, februari, San Diego, USA User conference ESKA prothese, maart Unicoup Knee Artroplasty, oktober 10

11 Cursussen Hemi knie revisie congres, oktober, Oostenrijk 4.4. S.B. Keizer Congresbezoeken NOV jaarcongres, 1-2 februari, Rotterdam Worst case symposium, 5 april, Utrecht NOV Voorjaarsvergadering, 11 mei, Utrecht Past, Present and Future of the hip resurfacing 6 sept, Tilburg NOV najaarsvergadering, 12 oktober, Veldhoven 11e OLVG Knieprothesiologie in beweging, 19 november, Amsterdam NVOT Jaarcongres, 23 en 24 november Kaatsheuvel Cursussen MIS instructional Course, 5-6 juli, Amsterdam AO Pelvic Course, 7 september, Oisterwijk 4.5. S. de Lange Congresbezoeken NOV jaarcongres, 1-2 februari, Rotterdam Marketingbijeenkomst MCH, 12 februari, Den Haag ROGO dag Leiden, 13 maart NOV Voorjaarsvergadering, 11 mei, Utrecht Brainstormsessie patientvriendelijkheid, 19 juni, Den Haag NOV Opleidersvergadering OSB, 10 juli & 21 september Veiligheidsmanagement, 11 september NOV najaarsvergadering, oktober, Veldhoven ROGO dag Leiden, 16 november NVOT Jaarcongres, 23 en 24 november Kaatsheuvel Refereeravonden ROGO Leiden, 4x per jaar Publicaties P.Vincken, A ter Braak, A.van Erkel, E.Coerkamp, Th. de Rooij, S. de Lange et al. MR- Imaging:Effectiveness and Costs at Triage of Patients with Nonacute Knee Symptoms. Radiology 2007: 242 (1); Ter Braak BPM, Vincken PWJ, van Erkel AR, Bloem RM, Napoleon LJ, Coene MN, van Luijt PA, de Lange S, Bloem JL. Are radiographs needed when MR imaging is performed for non-acute knee symptoms in patients younger than 45 years of age? Skeletal Radiol 2007: 36;

12 4.6. J.W.A. Swen Congresbezoeken NOV jaarcongres, 1-2 februari, Rotterdam NVA jaarcongres; Artroscopie on the edge, 23 maart, Ermelo Worst case symposium, 5 april, Utrecht Dutch Spine Society: interspinous implants, 27 maart, Heerlen Eurospine, 3-6 oktober, Brussel, Belgie Jaarcongres Dutch Spine Society, 7 november, Nijmegen Spine-line symposium, november, Utrecht Diagnosis and treatment of patellofemoral instabilities, 9 november, Nijmegen Cursussen Traumatische wervelkolom letsel, juni, Nijmegen Fellowship Wervelkolom Chirurgie, april-juli, UMC Utrecht Fellowship Spine Surgery, oktober, Bordeaux, Frankrijk Kyphoplastiek cursus, december, Leiden AO degenerative/deformity Spine Course, December, Davos, Zwitserland Voordrachten Knie artroscopie, Utrecht Huisartsen nascholing, maart, Brussel 12

13 5. Wetenschappelijke activiteiten AIOS orthopedie 5.1 M. van den Besselaar Cursussen Heupcursus, 27 januari, Nijmegen CCOC, 9 februari, Amsterdam CCOC, Sportletsels, 19 Maart, Amsterdam Cursus Kinderorthopedie, 1 Juni, Soesterberg Cursus Artroscopie van de schouder, 22 Juni, Utrecht CCOC, Wervelkolom, 29 September, Amsterdam Basiscursus Osteotomie, 5 Oktober, Nijmegen Kniecursus AMC, 2 November, Amsterdam Congresbezoeken TOWN, 9 januari, Den Haag NOV Jaarcongres, 3-4 februari, Rotterdam ROGO dag, 30 Maart, Leiden NVOT Worst Case, 5 April, Nieuwegein NOV voorjaarsvergadering, Utrecht ERASS, Upper extremity surgery in arthritis, 14 September, Leiden ROGO Leiden, 16 November, Amsterdam Traumadagen, 22 November, Kaatsheuvel 5.2 J.A. Jansen Cursussen Knee arthroplasty course, 2 november, Amsterdam Basic osteotomy course, oktober, Nijmegen Exeter hip course, mei, Exeter, United Kingdom Publicatie Arthroscopic stabilisation of acute acromio-clavicular dislocations, description of a new technique and first results, Ned Tijdschrift v Orthopedie, december Voordracht TightRope poster presentation European shoulder congress SECEC, Brugge, Belgium 5.3 P. Konings Geen gegevens ontvangen 13

14 5.4 R. Mahdad Cursussen Basisopleiding stralingsbescherming deskundigheidsniveau 4 A/M voor medisch specilalisten, Boerhaave comissie, januari, Leiden Basiscursus osteosynthese AIOD, februari, Zeist Examen basiscursus heelkunde, april AO Principles of Operative Fracture Treatment Course for Surgeons, juli, Leeds, United Kingdom Boerhaave cursus: Opzet en interpretatie van klinisch wetenschappelijk onderzoek, november, Leiden Hallux valgus DOOFA, november, Eindhoven Congresbezoeken Symposium Teach the AIOS, september, Amsterdam Symposium patellofemorale instabilitiet, november, Nijmegen 5.5 S.C. Wiersma-Tuinstra Voordracht Computer assisted knee surgery ROGO dag, mei, Delft Better alignment and high reliability with CAS in total knee surgery, poster presentation, 7th Annual Meeting of CAOS-International, juni, Heidelberg, Duitsland Congresbezoeken Jaarcongres NOV, januari, Rotterdam Traumadagen, november, Kaatsheuvel TOWN overleg, 5x per jaar, Den Haag ROGO dag Leiden, november, Oegstgeest Intelligent Knee Surgery Revision Symposium, oktober, Marbelle, Spanje 14

Jaarverslag 2005 Maatschap orthopedie Medisch Centrum Haaglanden

Jaarverslag 2005 Maatschap orthopedie Medisch Centrum Haaglanden 1 JAARVERSLAG 2005 MAATSCHAP ORTHOPEDIE Het jaar 2005 was een bijzonder jaar voor de orthopedie van het Medisch Centrum Haaglanden. Het is het eerste jaar dat de maatschap functioneert over beide locaties

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2003 MAATSCHAP ORTHOPEDIE. Medisch Centrum Haaglanden WEZ

JAARVERSLAG 2003 MAATSCHAP ORTHOPEDIE. Medisch Centrum Haaglanden WEZ JAARVERSLAG 2003 MAATSCHAP ORTHOPEDIE Het jaar 2003 is in vele opzichten veel beter verlopen voor de afdeling van het dan 2002. Vierde orthopeed: In september is de maatschap uitgebreid met een vierde

Nadere informatie

Jaarverslag Maatschap/Vennootschap orthopedie. Medisch Centrum Haaglanden. Jaarverslag Maatschap / Vennootschap orthopedie

Jaarverslag Maatschap/Vennootschap orthopedie. Medisch Centrum Haaglanden. Jaarverslag Maatschap / Vennootschap orthopedie Maatschap/Vennootschap orthopedie 1 JAARVERSLAG 2006 MAATSCHAP/VENNOOTSCHAP ORTHOPEDIE Het jaar 2006 werd overschaduwd door het overlijden van Luuk de Boer op 28 mei. Volledig onverwacht en daardoor des

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Maatschap/Vennootschap orthopedie. Medisch Centrum Haaglanden

Jaarverslag 2008 Maatschap/Vennootschap orthopedie. Medisch Centrum Haaglanden Jaarverslag 2008 Maatschap/Vennootschap orthopedie Auteurs: dr. E.R.A. van Arkel, opleider Orthopedie Maatschap orthopedie MC Haaglanden (datum) Handtekening drs. B.J.W. Thomassen Onderzoeker Orthopedie

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Maatschap/Vennootschap orthopedie. Medisch Centrum Haaglanden

Jaarverslag 2009 Maatschap/Vennootschap orthopedie. Medisch Centrum Haaglanden Jaarverslag 2009 Maatschap/Vennootschap orthopedie Auteurs: dr. E.R.A. van Arkel, opleider Orthopedie Maatschap orthopedie MC Haaglanden (datum) Handtekening drs. B.J.W. Thomassen Onderzoeker Orthopedie

Nadere informatie

Stichting A.A. Onderzoek en Wetenschap Eindhoven

Stichting A.A. Onderzoek en Wetenschap Eindhoven Jaarverslag 2012 SAMENSTELLING Bestuur Dr. J.B.A. van Mourik, voorzitter R. P..A Janssen, penningmeester M. van den Besselaar, secretaris Chef de Clinique Chef de Clinique H.P.W. Das tot 1 april R. Hollanders

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Maatschap orthopedie en traumatologie. Medisch Centrum Haaglanden. Auteurs: dr. E.R.A. van Arkel Opleider orthopedie

Jaarverslag 2010 Maatschap orthopedie en traumatologie. Medisch Centrum Haaglanden. Auteurs: dr. E.R.A. van Arkel Opleider orthopedie Jaarverslag 2010 Maatschap orthopedie en traumatologie Auteurs: dr. E.R.A. van Arkel Opleider orthopedie (datum) Handtekening drs. B.J.W. Thomassen Onderzoeker orthopedie (datum) Handtekening 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Regionaal opleidingsplan orthopedie ROGOO augustus 2011 RZA 1

Regionaal opleidingsplan orthopedie ROGOO augustus 2011 RZA 1 Regionaal opleidingsplan opleiding orthopedie Regionale Opleiding Groep Orthopedie Oost UMC St. Radboud Nijmegen, St. Maartenskliniek Nijmegen, Rijnstate Arnhem Aan de hand van het landelijke opleidingplan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2002 MAATSCHAP ORTHOPEDIE. Medisch Centrum Haaglanden

JAARVERSLAG 2002 MAATSCHAP ORTHOPEDIE. Medisch Centrum Haaglanden JAARVERSLAG 2002 MAATSCHAP ORTHOPEDIE In het jaar 2002 functioneert de afdeling orthopedie in dezelfde samenstelling als in 2001. Overheid: De desastreuze bemoeizucht van de overheid en het enorme tekort

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 SAMENSTELLING. Bestuur. Dr. J.B.A. van Mourik, voorzitter R. P..A Janssen, penningmeester M. van den Besselaar, secretaris

Jaarverslag 2013 SAMENSTELLING. Bestuur. Dr. J.B.A. van Mourik, voorzitter R. P..A Janssen, penningmeester M. van den Besselaar, secretaris Jaarverslag 2013 SAMENSTELLING Bestuur Dr. J.B.A. van Mourik, voorzitter R. P..A Janssen, penningmeester M. van den Besselaar, secretaris Chefs de Clinique Mw. H. Döne F.P van den Berg van 1 augustus tot

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Maatschap orthopedie en traumatologie. Medisch Centrum Haaglanden. Auteurs: dr. E.R.A. van Arkel Opleider orthopedie

Jaarverslag 2011 Maatschap orthopedie en traumatologie. Medisch Centrum Haaglanden. Auteurs: dr. E.R.A. van Arkel Opleider orthopedie Jaarverslag 2011 Maatschap orthopedie en traumatologie Auteurs: dr. E.R.A. van Arkel Opleider orthopedie (datum) Handtekening drs. B.J.W. Thomassen Onderzoeker orthopedie (datum) Handtekening 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014

100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014 100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene gegevens ziekenhuis en vakgroep... 3 2. Vragen betreffende maatschap/vakgroep/samenwerkingsverband... 4 3.

Nadere informatie

Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen

Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen In dit plan wordt beschreven: 1. Op welke locaties in de opleidingsregio kunnen welke competenties voor het vak van orthopedisch chirurg

Nadere informatie

Rapid Recovery in in de praktijk The Rijnland Experience

Rapid Recovery in in de praktijk The Rijnland Experience Rapid Recovery in in de praktijk The Rijnland Experience Joris Jansen, orthopedisch chirurg, Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp Rapid Recovery Symposium 12 juni 2014, Delft Rapid Recovery in de praktijk The

Nadere informatie

PROMs in de orthopedie. Liza van Steenbergen, epidemioloog LROI 23 maart 2017

PROMs in de orthopedie. Liza van Steenbergen, epidemioloog LROI 23 maart 2017 PROMs in de orthopedie Liza van Steenbergen, epidemioloog LROI 23 maart 2017 Inhoud Introductie LROI PROMs meten in de orthopedie Implementatie van PROMs Eerste resultaten PROMs Inhoud Introductie LROI

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Maatschap orthopedie en traumatologie. Medisch Centrum Haaglanden. Auteur: dr. E.R.A. van Arkel Opleider orthopedie.

Jaarverslag 2012 Maatschap orthopedie en traumatologie. Medisch Centrum Haaglanden. Auteur: dr. E.R.A. van Arkel Opleider orthopedie. Jaarverslag 2012 Maatschap orthopedie en traumatologie Auteur: dr. E.R.A. van Arkel Opleider orthopedie (datum) Handtekening 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 1.1. IGZ Prestatie indicatoren

Nadere informatie

Focuskliniek Orthopedie. Laat u bewegen

Focuskliniek Orthopedie. Laat u bewegen Focuskliniek Orthopedie Laat u bewegen Pijn aan uw heup, knie of enkel door een sportblessure, gescheurde banden of versleten gewrichten (artrose) kan uw dagelijks leven behoorlijk beïnvloeden. Zowel privé

Nadere informatie

Drs. M.P.J. van der List

Drs. M.P.J. van der List CURRICULUM VITAE Drs. M.P.J. van der List Orthopedisch chirurg en Schouderchirurg Medisch directeur Kliniek voor Bewegingszorg, verantwoordelijk voor medisch beleid en de kwaliteit van de zorg Senior consultant

Nadere informatie

2nd BBS Newsletter. Geachte collega s,

2nd BBS Newsletter. Geachte collega s, 2 februari2016 2nd BBS Newsletter Geachte collega s, De Belgian Back Society (BBS) verheugt zich om u allen een prachtig nieuw jaar toe te wensen. U vindt in deze tweede nieuwsbrief vooral informatie betreffende

Nadere informatie

100-VRAGEN FORMULIER KWALITEITSVISITATIE NOV INHOUDSOPGAVE VERSIE 12.1, AUGUSTUS 2015

100-VRAGEN FORMULIER KWALITEITSVISITATIE NOV INHOUDSOPGAVE VERSIE 12.1, AUGUSTUS 2015 100-VRAGEN FORMULIER KWALITEITSVISITATIE NOV INHOUDSOPGAVE VERSIE 12.1, AUGUSTUS 2015 1. Algemene gegevens ziekenhuis en vakgroep... 2 2. Vragen betreffende maatschap/vakgroep/samenwerkingsverband... 3

Nadere informatie

Staat voor: Registratie, Transparantie en Kwaliteit. Benchmark Rapport. ICD procedures. Toelichting NCDR ICD Deelnemende ziekenhuizen

Staat voor: Registratie, Transparantie en Kwaliteit. Benchmark Rapport. ICD procedures. Toelichting NCDR ICD Deelnemende ziekenhuizen Benchmark Rapport ICD procedures Periode: 2010-2012 Peildatum: Datum 26 juli 2013 Ziekenhuis: Catharina Ziekenhuis Michelangelolaan 2 5623 EJ Eindhoven Toelichting NCDR ICD 2010-2012 Deelnemende ziekenhuizen

Nadere informatie

2/13/2012. Incentives in the Diagnosis Treatment Combination payment system for specialist medical care

2/13/2012. Incentives in the Diagnosis Treatment Combination payment system for specialist medical care Incentives in the Diagnosis Treatment Combination payment system for specialist medical care A study about behavioral responses of medical specialists and hospitals in the Netherlands 1. DBC 2. Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Specialist in Kniechirurgie en Sportletsels. AZ Sint-Jan Brugge-Oostende Ruddershove Brugge

Specialist in Kniechirurgie en Sportletsels. AZ Sint-Jan Brugge-Oostende Ruddershove Brugge Curriculum Vitae ALGEMENE INFORMATIE Naam: Voornaam: Werk: Vandekerckhove Pieter-Jan Orthopedisch Chirurg Staflid Orthoclinic Brugge (Sinds juli 2014 tot heden) Specialist in Kniechirurgie en Sportletsels

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese

Factsheet Indicatoren Heupprothese Deze indicatorenset is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland waarmee het aanleveren van deze kwaliteitsgegevens in 2017 over verslagjaar 2016 wettelijk verplicht is. Colofon Internet: OmniQ

Nadere informatie

Eisen differentiatie Traumachirurgie 2015

Eisen differentiatie Traumachirurgie 2015 Eisen differentiatie Traumachirurgie 2015 In dit document vind u de vereiste keyprocedures die behaald moeten worden aan het einde van jaar 6, de onderwijseisen en overige verplichtingen behorende bij

Nadere informatie

NRC-Studie. Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie Rotator Cuff Studie

NRC-Studie. Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie Rotator Cuff Studie Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie Rotator Cuff Studie Patiënt Informatie Brief Afdeling Orthopaedie Medisch Centrum Haaglanden Januari 2008 Geachte heer, mevrouw, Inleiding U heeft een rotator cuff

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar bij de Orthopedie ROGO Rotterdam. Aannamebeleid

Dedicated Schakeljaar bij de Orthopedie ROGO Rotterdam. Aannamebeleid Dedicated Schakeljaar bij de Orthopedie ROGO Rotterdam Aannamebeleid Schakeljaarstudenten worden via een aparte sollicitatieronde aangenomen. Start in de zomer van 2015 met het schakeljaar en meedingen

Nadere informatie

Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten

Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten Wat? 1. De orthopedische patiënt. 2. Een implantaat. 3. De registratie van een implantaat. 4. Waarom is dat zo belangrijk? 5. Hoe kan dit technisch versterkt

Nadere informatie

De ervaringen uit de praktijk bij gebruik van Bellovac ABT en Eprex bij THP en TKP.

De ervaringen uit de praktijk bij gebruik van Bellovac ABT en Eprex bij THP en TKP. De ervaringen uit de praktijk bij gebruik van Bellovac ABT en Eprex bij THP en TKP. Hemovigilantie: Mw. A.M. van den Boogaard van de Maat Mw. R. Geelen Geboers Klinische chemie: Dr. J.L.P. van Duijnhoven

Nadere informatie

VOOR DE VOLGENDE ZIEKENHUIZEN GELDT BIJGAAND OVERZICHT VAN AANGEWEZEN ZORGPRODUCTEN:

VOOR DE VOLGENDE ZIEKENHUIZEN GELDT BIJGAAND OVERZICHT VAN AANGEWEZEN ZORGPRODUCTEN: Overzicht zorgproducten, zorgproducten en -diensten van voorkeursleveranciers en voorkeursprogramma s waarvoor het verplicht en vrijwillig eigen risico niet geldt VOOR DE VOLGENDE ZIEKENHUIZEN GELDT BIJGAAND

Nadere informatie

De schouder. Dirk van Oostveen Orthopaedisch chirurg. Jeroen Bosch Ziekenhuis Orthopedie en Traumatologie s-hertogenbosch

De schouder. Dirk van Oostveen Orthopaedisch chirurg. Jeroen Bosch Ziekenhuis Orthopedie en Traumatologie s-hertogenbosch De schouder Dirk van Oostveen Orthopaedisch chirurg Jeroen Bosch Ziekenhuis Orthopedie en Traumatologie s-hertogenbosch DE Schouder? Aandoeningen Traumatologische afwijkingen fracturen Instabiliteit

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese (LROI)

Factsheet Indicatoren Heupprothese (LROI) Factsheet en Heupprothese (LROI) 9 september 2015 Beschrijving van indicatoren Registratie gestart: 1 januari 2007 Inclusiecriteria: Alle geplaatste totale heupprothesen en kop-halsprothesen in de LROI

Nadere informatie

6 jaar latijn-wetenschappen H. Hartcollege Waregem Gegradueerd als laureaat. Universitair onderwijs:

6 jaar latijn-wetenschappen H. Hartcollege Waregem Gegradueerd als laureaat. Universitair onderwijs: CURRICULUM VITAE Opleiding: Middelbaar onderwijs: 6 jaar latijn-wetenschappen H. Hartcollege Waregem Gegradueerd als laureaat Universitair onderwijs: 1. Dokter in genees-, heel- en verloskunde 3 Kandidaturen

Nadere informatie

De rode draad van Sochi NEED FOR SPEED!

De rode draad van Sochi NEED FOR SPEED! 6e Post Olympisch Sportcongres De rode draad van Sochi NEED FOR SPEED! Donderdag 27 maart 2014 De Reehorst, Ede PROGRAMMA Advertentie Advertentie De rode draad van Sochi 08.15 Registratie & Ontvangst Mozartfoyer

Nadere informatie

Vacature. Amsterdam Hand Fellowship

Vacature. Amsterdam Hand Fellowship Vacature Amsterdam Hand Fellowship Gelukkig heeft hand- en polschirurgie meer en meer de aandacht in Nederland. Per september 2012 is er opnieuw een vacature voor een hand- en polschirurgie fellow in de

Nadere informatie

Registratieformulier accreditatiepunten voor bij- en nascholing Vereniging van Orthodontisten

Registratieformulier accreditatiepunten voor bij- en nascholing Vereniging van Orthodontisten Registratieformulier accreditatiepunten voor bij en nascholing Naam orthodontist: Dr.MMH in de Braekt 2008 Symposium Afscheid Jaap Maltha 04/04/08 VvO te Haarlem 2/4 oktober 2008 DAMON int congres Rome

Nadere informatie

ELANN. Voorste kruisbandreconstructie: state of the art. Vrijdag 9 december 2011. Euroborg, ABN Amro businesscorner te Groningen

ELANN. Voorste kruisbandreconstructie: state of the art. Vrijdag 9 december 2011. Euroborg, ABN Amro businesscorner te Groningen ELANN Voorste kruisbandreconstructie: state of the art Vrijdag 9 december 2011 Euroborg, ABN Amro businesscorner te Groningen Inleiding Voorste kruisbandreconstructie: state of the art Dit congres heeft

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Knieprothese

Factsheet Indicatoren Knieprothese Deze indicatorenset is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland waarmee het aanleveren van deze kwaliteitsgegevens in 2017 over verslagjaar 2016 wettelijk verplicht is. Colofon Internet: OmniQ

Nadere informatie

Orthopedie Maatschap Orthopedie en Traumatologie

Orthopedie Maatschap Orthopedie en Traumatologie Orthopedie Maatschap Orthopedie en 2 Inleiding U bent onder behandeling van de afdeling orthopedie van Reinier de Graaf. De afdeling houdt spreekuren in de locaties Delft, in Voorburg, Naaldwijk en Ypenburg.

Nadere informatie

t AC: wat doe je ermee? Marieke Struijk-Mulder orthopedisch chirurg

t AC: wat doe je ermee? Marieke Struijk-Mulder orthopedisch chirurg t AC: wat doe je ermee? Marieke Struijk-Mulder orthopedisch chirurg Symposium Maatschap orthopedie in het nieuw 26-4-2012 mw. Drs. M.C. Struijk-Mulder Schouderchirurgie Voet- en enkelchirurgie Knieprothesiologie

Nadere informatie

PROMs in de orthopedie

PROMs in de orthopedie PROMs in de orthopedie Liza van Steenbergen, epidemioloog LROI NFU symposium 7 november 2014 LROI Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten 2007: Start registratie van heup- en knieimplantaten 2013:

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Knieprothese (LROI)

Factsheet Indicatoren Knieprothese (LROI) Factsheet en Knieprothese (LROI) - 12 november 2014 Beschrijving van indicatoren Registratie gestart: 1 januari 2007 Inclusiecriteria: Alle geplaatste totale knieprothesen en unicondylaire knieprothesen

Nadere informatie

Meten is weten en zweten!?

Meten is weten en zweten!? Collum care CWZ sinds 2005 1 juni 201 Meten is weten en zweten!? Annelies Zegers Beleidsmedewerker zorginnovatie Tot stand komen Collum Care 2001/2002 Inhaalslag wachtlijsten / WZW ( CBO ) 2002 November

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Stichting A.A. Onderzoek en Wetenschap Eindhoven, KVK 17155040 SAMENSTELLING. bestuur. dr. J.B.A. van Mourik, voorzitter

JAARVERSLAG 2008. Stichting A.A. Onderzoek en Wetenschap Eindhoven, KVK 17155040 SAMENSTELLING. bestuur. dr. J.B.A. van Mourik, voorzitter JAARVERSLAG 2008 SAMENSTELLING bestuur dr. J.B.A. van Mourik, voorzitter R.P.A. Janssen, secretaris dr. T.E. Lim, penningmeester arts-assistenten in opleiding M. van den Boogaart vanaf 1 februari (gedetacheerd

Nadere informatie

Ontwikkelingen voorste kruisband chirurgie van dubbel-bundel tot mid-mid

Ontwikkelingen voorste kruisband chirurgie van dubbel-bundel tot mid-mid Ontwikkelingen voorste kruisband chirurgie van dubbel-bundel tot mid-mid Joris Jansen, orthopaedisch chirurg Rijnland Ziekenhuis. Huisartsen & Bedrijfsartsen Symposium Leiderdorp, 26 april 2012. 28-04-12

Nadere informatie

The Art (hroscopy) of Football

The Art (hroscopy) of Football The Art (hroscopy) of Football 24th Annual NVA Meeting Friday April 4, 2014 1931 Congrescentrum Brabanthallen, s Hertogenbosch *smith&nephew FAST-FIX 360 Meniscal Repair System Optimale prestaties 360

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese (LROI)

Factsheet Indicatoren Heupprothese (LROI) Factsheet en Heupprothese (LROI) - 12 november 2014 Beschrijving van indicatoren Registratie gestart: 1 januari 2007 Inclusiecriteria: Alle geplaatste totale heupprothesen en kop-halsprothesen in de LROI

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Het Klinisch Scorestation van de polikliniek Orthopedie

Het Klinisch Scorestation van de polikliniek Orthopedie Het Klinisch Scorestation van de polikliniek Orthopedie U heeft in overleg met uw behandelend arts gekozen voor een operatie. Om een beeld te krijgen van de beweeglijkheid en beperkingen van uw aangedane

Nadere informatie

Curfs, I. Efficiënte indeling voor patiëntcontroles op de polikliniek

Curfs, I. Efficiënte indeling voor patiëntcontroles op de polikliniek Curfs, I. Efficiënte indeling voor patiëntcontroles op de polikliniek SAMENVATTING 1) Hoe draagt het doelmatigheidsinitiatief bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op afdelings- en/of instellingsniveau?

Nadere informatie

Rapid Recovery. Anesthesiologische mogelijkheden. Xander Eijsbouts Xeijsbouts@fzr.nl Anesthesioloog Franciscus Ziekenhuis Roosendaal

Rapid Recovery. Anesthesiologische mogelijkheden. Xander Eijsbouts Xeijsbouts@fzr.nl Anesthesioloog Franciscus Ziekenhuis Roosendaal Rapid Recovery Anesthesiologische mogelijkheden Original in the Royal College of Surgeons of England, London. 18th Century Surgery October 17, 1846: First public demonstration of the use of ether in anesthesia

Nadere informatie

VergoedingEN DBC s uit het B-segment

VergoedingEN DBC s uit het B-segment VergoedingEN DBC s uit het B-segment Oogheelkunde Prestatiecode Declaratiecode Omschrijving Vergoeding 110005540031 150144 Verwijzing/Staar/ingreep / behandeling op de polikliniek 860,56 110005540032 150145

Nadere informatie

08.00 09.00 Registratie & ontvangst Forum Lounge

08.00 09.00 Registratie & ontvangst Forum Lounge DONDERDAG 5 NOVEMBER NVT & NVOT & LVO 08.00 09.00 Registratie & ontvangst Forum Lounge 09.00 09.10 Welkom door voorzitters NVT & NVOT Welkom Landelijke Vereniging Operatieassistenten SESSIE 1 Voorzitters:

Nadere informatie

De rode draad van Sochi NEED FOR SPEED!

De rode draad van Sochi NEED FOR SPEED! 6e Post Olympisch Sportcongres De rode draad van Sochi NEED FOR SPEED! Donderdag 27 maart 2014 De Reehorst, Ede PROGRAMMA Advertentie De rode draad van Sochi 08.15 Registratie & Ontvangst Mozartfoyer

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Orthopedie Maatschap Orthopedie en Traumatologie

Patiënteninformatie. Orthopedie Maatschap Orthopedie en Traumatologie Patiënteninformatie Orthopedie Maatschap Orthopedie en Inleiding U bent onder behandeling van de afdeling orthopedie van Reinier de Graaf. De afdeling houdt spreekuren in de locaties Delft, beide gebouwen

Nadere informatie

valpreventie Sophia E. de Rooij internist-geriater 03 april 2008

valpreventie Sophia E. de Rooij internist-geriater 03 april 2008 valpreventie Sophia E. de Rooij internist-geriater 03 april 2008 Mw Grijpstuiver, 75 jaar oud Vroeger Nu de kans op een val is groot! - ongeveer driekwart van alle letsels, opgelopen bij een privéongeval,

Nadere informatie

SPECIFIEK REGLEMENT VOOR REGISTRATIE VAN DE ORTHOPEDISCH CHIRURG, GECERTIFICEERD VOOR ORTHOPEDISCHE-TRAUMATOLOGIE

SPECIFIEK REGLEMENT VOOR REGISTRATIE VAN DE ORTHOPEDISCH CHIRURG, GECERTIFICEERD VOOR ORTHOPEDISCHE-TRAUMATOLOGIE SPECIFIEK REGLEMENT VOOR REGISTRATIE VAN DE ORTHOPEDISCH CHIRURG, GECERTIFICEERD VOOR ORTHOPEDISCHE-TRAUMATOLOGIE Dit reglement behelst nadere regels voor de aanvraag tot registratie als orthopedisch chirurg,

Nadere informatie

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013 --23 Kwaliteitsregistratie: het werkt! Marc van Tilburg chirurg 3 oktober 23 Belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Vergelijkende studie voor behandeling van achillespeestendinose

Vergelijkende studie voor behandeling van achillespeestendinose Vergelijkende studie voor behandeling van achillespeestendinose Studie Universitair Ziekenhuis Antwerpen Dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie Totaal 40 patiënten: 20 met hyaluronacidinfiltraties

Nadere informatie

Fast Track Het ontwikkelen van een database: orthopedie TKA en THA.

Fast Track Het ontwikkelen van een database: orthopedie TKA en THA. Fast Track Het ontwikkelen van een database: orthopedie TKA en THA. Isala Anouk Spijkerman & Marieke Hollewand 24 september 2014 Introductie Veel voorkomende operaties in Nederland: Totale knie prothese:

Nadere informatie

Overzicht van orthopedische activiteiten. van Kajo Stýblo

Overzicht van orthopedische activiteiten. van Kajo Stýblo Overzicht van orthopedische activiteiten van Kajo Stýblo Congressen Symposia Workshops Meetings Vergaderingen Refereeravonden Wetenschappelijke vergaderingen Hands on trainingen Specialty days Master classes

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting De laatste jaren wordt in steeds meer zorginstellingen aandacht besteed aan infectiepreventie en patiëntveiligheid. Een van de redenen is de toenemende antibiotica resistentie van bacteriën

Nadere informatie

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen VOOR- PUBLICATIE Brancherapport algemene ziekenhuizen 2016 Het aantal DBC s is in 2015 gestegen met bijna 10%. Deze stijging hangt voor een belangrijk deel samen met de verkorting van de DBC-doorlooptijd

Nadere informatie

Kindergeneeskunde. Kinderartsen:

Kindergeneeskunde. Kinderartsen: Kindergeneeskunde De kinderafdeling omvat de volgende onderafdelingen: Isolatie (Boxen) Grote kinderen en Kleuters (Algemeen) Medium Care Neonatale Intensive Care Unit (NICU) Dagbehandeling Poli Kindergeneeskunde

Nadere informatie

Direct anterieure benadering voor het heupgewricht

Direct anterieure benadering voor het heupgewricht Direct anterieure benadering voor het heupgewricht Waarom heeft de patiënt hier baadt bij? Disclosuresheet belangen spreker Geen potentiële belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties

Nadere informatie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie (Besluit orthopedie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede lid, onder

Nadere informatie

Beschikbare klinimetrie

Beschikbare klinimetrie Beschikbare klinimetrie Inhoud Beschikbare klinimetrie...1 Gesorteerd op categorie:...1 Alfabetisch gesorteerd:...5 Gesorteerd op categorie: CATEGORIE PROTOCOL NIEUW? KNGF? Algemeen Achillespees Tendinose

Nadere informatie

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie Is Orthopedische Manuele Therapie nog Orthopedische Manuele Therapie? Zijn de huidige paradigma shifts wenselijk?

Nadere informatie

De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering?

De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering? De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering? Jan Wille, coördinator infectiepreventie Titia Hopmans, senior adviseur PREZIES RIVM, Centrum voor Infectieziektebestrijding 1 Patiëntveiligheid

Nadere informatie

NVA Jaarcongres 2016 The Femur Above and Beyond

NVA Jaarcongres 2016 The Femur Above and Beyond NVA Jaarcongres 2016 The Femur Above and Beyond Vrijdag 8 april Congrescentrum 1931, Den Bosch Website NVA Facebook NVA The Scientific Program: Main sponsors of the scientific program of the Netherlands

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20432 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Linden- van der Zwaag, Henrica Maria Jannetta van der Title: CAOS & TKA. A critical

Nadere informatie

Cursustijden: 09.00-12.30 13.30-17.00 uur. Cursuskosten: 495. Deelnemers: minimaal 16 en maximaal 24 deelnemers.

Cursustijden: 09.00-12.30 13.30-17.00 uur. Cursuskosten: 495. Deelnemers: minimaal 16 en maximaal 24 deelnemers. NEXUS Een opleidingsinstituut voor de fysiotherapeut waarin liefde voor het vak gekoppeld wordt aan een ambitie om te verbeteren. Bij ons werken voorlopers uit de praktijk die uw vragen beantwoorden. Wij

Nadere informatie

Reversed schouderprothese

Reversed schouderprothese Reversed schouderprothese Inhoud Inleiding 3 Het schoudergewricht 3 Normaal schoudergewricht 3 Gescheurde pezen en/of een versleten schoudergewricht 4 De operatie 5 Verwachtingen en risico s 6 Verwachtingen

Nadere informatie

Process Mining in Ziekenhuizen

Process Mining in Ziekenhuizen Process Mining in Ziekenhuizen Congres Architectuur in de zorg 26-06-2014 Dr.ir. Ronny Mans Proces Zorgprocessen zijn complex! 3 Process Mining: executie data 4 Process Mining: Het idee 5 Process Mining:

Nadere informatie

Obesitas bij ortopedische ingrepen: challenge of contra-indicatie? Co-assistent: Philippe Leire Promotor: Dr. A. Kumar

Obesitas bij ortopedische ingrepen: challenge of contra-indicatie? Co-assistent: Philippe Leire Promotor: Dr. A. Kumar Obesitas bij ortopedische ingrepen: challenge of contra-indicatie? Co-assistent: Philippe Leire Promotor: Dr. A. Kumar Kaart toenemende demografie obesitas The influence of obesity on total joint arthroplasty.

Nadere informatie

Wat zijn feiten en cijfers rond geneesmiddelenonderzoek?

Wat zijn feiten en cijfers rond geneesmiddelenonderzoek? Deze kaart geeft een overzicht van beschikbare feiten en geneesmiddelenonderzoek. De kaart is tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek, interviews en denksessies met deskundigen. Met dank aan

Nadere informatie

Process Mining in de Zorg. Ngi 12-11-2014. Dr.ir. Ronny Mans

Process Mining in de Zorg. Ngi 12-11-2014. Dr.ir. Ronny Mans Process Mining in de Zorg Ngi 12-11-2014 Dr.ir. Ronny Mans Proces Zorgprocessen zijn complex! 3 Process Mining: executie data 4 Process Mining: Het idee 5 Process Mining: Ontdekking Case Activiteit 1 First

Nadere informatie

Efficiënte indeling voor patiëntcontroles op de polikliniek. Inez Curfs 25 november 2015

Efficiënte indeling voor patiëntcontroles op de polikliniek. Inez Curfs 25 november 2015 Efficiënte indeling voor patiëntcontroles op de polikliniek Inez Curfs 25 november 2015 Inhoud Achtergrondinformatie Huidig proces Probleemdefinitie Doel Analyse: wat is nodig? Verwachtingen & effect Uitvoering

Nadere informatie

Joint Care. Joint Care. Hoe blijf je nummer 1. Overheid. Joint Care Nederland De Stoel 22-12-2009. nu alweer? Hoe blijf je nummer 1

Joint Care. Joint Care. Hoe blijf je nummer 1. Overheid. Joint Care Nederland De Stoel 22-12-2009. nu alweer? Hoe blijf je nummer 1 Joint Care Hoe blijf je nummer 1 Drs. JJ van Os, Orthopedisch Chirurg Joint Care nu alweer? De Filles de la Divine Providence Maaslandziekenhuis OrbisMedisch Centrum Ziekenfonds Overheid Ziekenhuis Collega

Nadere informatie

Wonddrainage met een menselijk gezicht

Wonddrainage met een menselijk gezicht Wonddrainage met een menselijk gezicht Patiëntvriendelijke drainage ml 1600 1695 1400 1364* n=122 *p

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Knieprothese

Factsheet Indicatoren Knieprothese Deze indicatorenset is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland waarmee het aanleveren van deze kwaliteitsgegevens in 2019 over verslagjaar 2018 wettelijk verplicht is. De indicatorset is

Nadere informatie

Notulen van de 334e Algemene Vergadering van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging

Notulen van de 334e Algemene Vergadering van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Notulen van de 334e Algemene Vergadering van de Nederlandse Orthopaedische

Nadere informatie

Anatomische schouderprothese

Anatomische schouderprothese Anatomische schouderprothese Inhoud Inleiding 3 Het schoudergewricht 3 Normaal schoudergewricht 3 Versleten schoudergewricht 4 De operatie 4 Verwachtingen en risico s 5 Verwachtingen 5 Risico s 6 Na de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Dutch Surgical Colorectal Audit

NIEUWSBRIEF Dutch Surgical Colorectal Audit NIEUWSBRIEF Dutch Surgical Colorectal Audit In deze editie: Een spannend kwartaal! Een spannend kwartaal Nieuw op de DSCA-website Naar de eerste DSCAjaarrapportage Methodologische adviesraad geïnstalleerd

Nadere informatie

CARPAAL TUNNEL SYNDROOM. Dr. Ameloot Ivan - Dr. Kegels Lore Dr. Van Asch Yves - Dr. Veldeman Guy

CARPAAL TUNNEL SYNDROOM. Dr. Ameloot Ivan - Dr. Kegels Lore Dr. Van Asch Yves - Dr. Veldeman Guy CARPAAL TUNNEL SYNDROOM Dr. Ameloot Ivan - Dr. Kegels Lore Dr. Van Asch Yves - Dr. Veldeman Guy Carpaal tunnel syndroom In deze folder Carpaal tunnel syndroom krijgt u uitleg over de aandoening en de operatie.

Nadere informatie

Welke behandeling voor obese type 2 patiënten? Gewoon insuline?

Welke behandeling voor obese type 2 patiënten? Gewoon insuline? Welke behandeling voor obese type 2 patiënten? Gewoon insuline? Joost Hoekstra, internist, AMC Potentiële belangenverstrengeling Klinische Diabetologie AMC ontvangt sponsoring van cq doet projecten met

Nadere informatie

Joint Care in ZGV. Zorgvernieuwingen. Ellen Oosting & Suzan Appelman oostinge@zgv.nl vriess@zgv.nl

Joint Care in ZGV. Zorgvernieuwingen. Ellen Oosting & Suzan Appelman oostinge@zgv.nl vriess@zgv.nl Joint Care in ZGV Zorgvernieuwingen Ellen Oosting & Suzan Appelman oostinge@zgv.nl vriess@zgv.nl Inhoud Project opzet Pre-operatieve screening Plan van aanpak Ervaringen met de screening & het proces Discussie

Nadere informatie

Heupklachten. Prof. Sita Bierma-Zeinstra Hoogleraar Artrose en gerelateerde aandoeningen

Heupklachten. Prof. Sita Bierma-Zeinstra Hoogleraar Artrose en gerelateerde aandoeningen Heupklachten Prof. Sita Bierma-Zeinstra Hoogleraar Artrose en gerelateerde aandoeningen Dept of General Practice / Dept of Orthopedics Erasmus MC University Medical Center Rotterdam Heupklachten Prevalentie

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Knieprothese (LROI)

Factsheet Indicatoren Knieprothese (LROI) Factsheet en Knieprothese (LROI) 5 november 2015 Beschrijving van indicatoren Registratie gestart: 1 januari 2007 Inclusiecriteria: Alle geplaatste totale knieprothesen en unicondylaire knieprothesen in

Nadere informatie

The Art (hroscopy) of Football

The Art (hroscopy) of Football The Art (hroscopy) of Football 24th Annual NVA Meeting Friday April 4, 2014 1931 Congrescentrum Brabanthallen, s Hertogenbosch *smith&nephew FAST-FIX 360 Meniscal Repair System Optimale prestaties 360

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Lage Rug Hernia (DSSR) A. Beschrijving Indicator

Factsheet Indicatoren Lage Rug Hernia (DSSR) A. Beschrijving Indicator Factsheet en Lage Rug Hernia (DSSR) A. Beschrijving DSSR 2014 [2.5; 14-11- 2014] Registratie gestart: 01-01- 2014 Gestart met Spinaalchirurgie Lumbaal geïnstrumenteerd; Januari 2015 start met Lumbale hernia

Nadere informatie

Groningen van B, Scheltinga MR, Boer den W. An Iatrogenic Bleeding of the Deep Femoral Artery. Int Journal of Orthopaedics 2015 Aug;23 2(4):

Groningen van B, Scheltinga MR, Boer den W. An Iatrogenic Bleeding of the Deep Femoral Artery. Int Journal of Orthopaedics 2015 Aug;23 2(4): Jaarverslag AA Onderzoek en wetenschap 2015 Onderzoek De in 2014 door de Coöperatie Orthopedie Groot Eindhoven aangestelde wetenschappelijk onderzoekers, de heer Reijman en mevrouw Van der Steen, functioneren

Nadere informatie

EEn nieuwe heup Een gezond heupgewricht Slijtage

EEn nieuwe heup Een gezond heupgewricht Slijtage Resurfacing Hip Een nieuwe heup U hebt met uw specialist de mogelijkheid van een nieuwe heup besproken en specifiek de Resufacing Hip. Het vervangen van een heupgewricht door een kunstgewricht is geen

Nadere informatie

Letselpreventie basketbal. Sempels Peter Vereecken Styn

Letselpreventie basketbal. Sempels Peter Vereecken Styn Letselpreventie basketbal Sempels Peter Vereecken Styn Expertise Sempels Peter Zelfstandige praktijk Leuven Bears Belgian National Team Basketball Topsportschool Basket Leuven Vereecken Styn Sportmedisch

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Geïnstrumenteerde Lage Rug Chirurgie (DSSR) 2016

Factsheet Indicatoren Geïnstrumenteerde Lage Rug Chirurgie (DSSR) 2016 Factsheet en Geïnstrumenteerde Lage Rug Chirurgie (DSSR) 2016 Registratie gestart: 2014 Inclusie en exclusie criteria Inclusie Alle patienten met een degeneratieve lumbale wervelkolomaandoening die een

Nadere informatie

KWALITEITSRAPPORTAGE HEUPKLACHTEN

KWALITEITSRAPPORTAGE HEUPKLACHTEN KWALITEITSRAPPORTAGE HEUPKLACHTEN Bij Bergman Clinics besteden we veel aandacht aan het meten van de resultaten van onze behandelingen. Deze informatie is voor ons belangrijk om van te leren en zo de zorg

Nadere informatie

Handleiding LROI-webforms Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten

Handleiding LROI-webforms Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten Handleiding LROI-webforms Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten Inleiding Patient Reported Outcome Measures (PROMs) beschrijven uitkomsten van zorg vanuit het perspectief van de patiënt. In

Nadere informatie

Musculoskeletale aandoeningen in de sport

Musculoskeletale aandoeningen in de sport Musculoskeletale aandoeningen in de sport 9357_Schouderaandoeningen.indd 1 06-10-2008 10:14:17 9357_Schouderaandoeningen.indd 2 06-10-2008 10:14:18 Musculoskeletale aandoeningen in de sport De schouder

Nadere informatie

KWALITEITSRAPPORTAGE KNIEKLACHTEN Prothese

KWALITEITSRAPPORTAGE KNIEKLACHTEN Prothese KWALITEITSRAPPORTAGE KNIEKLACHTEN Prothese Bij Bergman Clinics besteden we veel aandacht aan het meten van de resultaten van onze behandelingen. Deze informatie is voor ons belangrijk om van te leren en

Nadere informatie

Totale heupprothesen Een stap naar kwaliteit? Resultaten van de CM-studie Wat hebben wij ermee gedaan?

Totale heupprothesen Een stap naar kwaliteit? Resultaten van de CM-studie Wat hebben wij ermee gedaan? Totale heupprothesen Een stap naar kwaliteit? Resultaten van de CM-studie Wat hebben wij ermee gedaan? Structuur van de presentatie 1. Welke data? 2. Nieuwe inzichten van de studie in 2011 3. Wat hebben

Nadere informatie