Jaarverslag 2007 Maatschap/Vennootschap orthopedie. Medisch Centrum Haaglanden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2007 Maatschap/Vennootschap orthopedie. Medisch Centrum Haaglanden"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2007 Maatschap/Vennootschap orthopedie Auteurs: S. de Lange, opleider Orthopedie Maatschap orthopedie MC Haaglanden (datum) Handtekening dr. E.R.A. van Arkel, opleider Orthopedie (vanaf 2008) Maatschap orthopedie MC Haaglanden (datum) Handtekening 1

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding IZZ Prestatie indicatoren Doelstellingen Personele bezetting Productiecijfers Wetenschappelijke activiteiten orthopedisch chirurgen dr. E.R.A. van Arkel Congresbezoeken Cursussen Posters Publicaties Voordrachten dr. F.P. Bernoski Congresbezoeken R.E. van der Flier Congresbezoeken Cursussen S.B. Keizer Congresbezoeken Cursussen S. de Lange Congresbezoeken Publicaties J.W.A. Swen Congresbezoeken Cursussen Voordrachten Wetenschappelijke activiteiten AIOS orthopedie M. van den Besselaar J.A. Jansen P. Konings R. Mahdad S.C. Wiersma-Tuinstra

3 1. Inleiding Het jaar 2007 staat bekend als het jaar met de vele grote veranderingen. Vooral zaken die van extern opgelegd werden moesten hun weg vinden in het ziekenhuis. Het in de openbaarheid brengen en komen van een aantal essentiele kwaliteitsindicatoren, heeft de zorg drastisch veranderd. Deze kwaliteitsindicatoren hebben geleid tot top-100 lijstjes van ziekenhuizen. Hiermee probeert de media de zorg inzichtelijker te maken. In het verlengde van deze kwaliteitsindicatoren zijn er een aantal registratie systemen geïntroduceerd in het ziekenhuis. De decubitusscreening waarbij risicopatiënten in kaart worden gebracht en preventief behandeld worden. De preziesregistratie, de landelijke registratie m.b.t. postoperatie surveillance wondinfecties. Tevens werd een gestandaardiseerde vorm, OrVeCos, van complicatieregistratie ingevoerd. Dit was de richtlijn van het NOV bestuur. De ingevoerde papierenregistratie maakt het niet mogelijk om een aantal gegevens makkelijk boven tafel te krijgen. Deze beperkingen hopen we op te lossen met een elektronische complicatieregistratie in De maatschap heeft de behoefte uitgesproken om een nieuw, extern persoon aan te stellen die meer toezicht kan houden op de kwaliteit van de zorg en de registraties die landelijk steeds belangrijker worden. De nadruk zal in het begin voornamelijk gelegd worden op het digitaliseren van de complicatieregistratie en het screenen en beoordelen van de huidige zorg met behulp van standaard waarnemingen, zoals decubitus, screening ondervoeding, bloedtransfusies e.d. Over de aanstelling van een klinisch onderzoeker is veel nagedacht en hopelijk kan er in 2008 een persoon aangesteld worden. Begin 2008 is de visitatie gepland waardoor er veel gegevens aangeleverd moeten worden m.b.t. de opleiding, kliniek en de wetenschappelijke activiteiten van ieder maatschapslid. Met deze visitatie zal er ook een verandering van de opleidergroep plaatsvinden. In die zin dat dr. E.R.A. van Arkel van waarnemend opleider, opleider zal worden en dat S. de Lange van opleider naar waarnemend opleider zal gaan. In 2008 zal tevens een belangrijk coördinerend persoon verdwijnen op de gipskamer. Addy die na 33 jaar trouwe dienst met pensioen gaat, zal opgevolgd moeten worden. Deze plek zal opgevuld moeten worden met een persoon die deze verantwoordelijkheden kan dragen. De gipskamer is een belangrijke plek waar vooral de traumatologie behandeld wordt en dit wordt toch gezien als een speerpunt van de maatschap orthopedie. Bernoski zal in 2007 vervroegd met pensioen gaan en er zullen plannen gemaakt moeten worden c.q. er moet een business plan komen om deze 6 de plek op te vullen in de loop van De ontwikkelingen in het ziekenhuis staan ook niet stil, vooral organisatorisch is het ziekenhuis weer doorgekanteld. Een aantal organisatorische groepen zijn samengevoegd tot divisies. In totaliteit zijn er nu 5 divisies en valt de orthopedie onder de divisie Beweging. Aan het hoofd van een divisie staat een organisatorisch divisiemanager en een medisch divisiemanager. Zij zullen rechtstreeks aan de Raad van Bestuur verantwoording afleggen. S. de Lange is als orthopedisch chirurg medisch divisiemanager. De veranderingen op het gebied van de DBC s en de daaraangekoppelde financiele consequenties zullen het komende jaar goed inzichtelijk worden. Vooral de toename van het aantal ingrepen in het B-segment zal daar een belangrijke rol in spelen. 3

4 1.1 IZZ Prestatie indicatoren In 2007 was het eerste jaar dat ziekenhuizen concrete cijfers moesten aanleveren m.b.t. de geleverde zorg en de kwaliteit in het ziekenhuis. Er waren een aantal indicatoren die zowel het gehele ziekenhuis bezighielden als aandoening specifieke indicatoren - decubitus - ondervoeding - postoperatieve wondinfecties - complicatieregistratie - heupfractuur (aandoeningspecifiek) De gegevens m.b.t. decubitus en postoperatieve wondinfecties volgens Prezies zijn inzichtelijk gemaakt. Decubitus bij totale heuppatienten kwam in WZ bij 1.52% van de patiënten voor en in AH bij 1.8% van de patiënten. Een belangrijke opmerking die bij deze lage aantallen gemaakt moet worden is het feit dat er geen volledige registratie heeft plaatsgevonden. In AH was 21% niet ingevuld en in WZ was dit aantal zelfs hoger 30%. Belangrijk voor de toekomst is om registratiesystemen te krijgen die waterdicht zijn. Als er geen volledige registratie is dan is het ook niet mogelijk om procentuele waarden te presenteren. De Prezies gegevens die door de ziekenhuishygiënisten worden aangeleverd aan de landelijke database omvatten de patiënten die in 2006 geopereerd zijn. De Prezies registratie heeft een looptijd van 1 jaar postoperatief bij prothesiologie (implantaten). Op dit moment zijn er alleen gegevens van WZ beschikbaar over het jaar 2006: - 16 patiënten: 2 oppervlak en 14 diepe infecties - 12 heup, 4 knie - Gemiddelde leeftijd 71.3 jaar - ASA klasse 2 en 3 - Gemiddeld aantal dagen na OK: positieve kweken verdeling: staph aureus 5, CNS 3, pseudomonas aeruginosa 2 en 4 andere microorganismen De complicatieregistratie wordt momenteel op papier gedaan en alle complicaties worden dagelijks bij de overdracht gemeld. Er zijn geen specifieke data bekend omdat de formulieren in geklapperd worden en niet digitaal geregistreerd worden. Een digitaal systeem moet daarom in het komende jaar uitkomst gaan bieden. De registratie wordt wel via de NOV erkende OrVeCos methode uitgevoerd. Deze registratie methode zal ook in de toekomst gebruikt gaan worden. 1.2 Doelstellingen 2007 Inhoud geven aan de nieuwe divisie Bilocatieve overdracht Gezamenlijk bespreken van alle traumapatiënten WZ en AH met Heelkunde Ontwikkelen van (nieuwe) protocollen samen met de Heelkunde Personeelsplanning op lange termijn in verband met vertrek van 3 maten Rug en nek centrum samen met andere disciplines van de divisie Anticiperen op dreigend tekort verpleegkundigen 4

5 Meer spreekuren in AH Nieuwe opleidingseisen implementeren Visitatie 2008 voorbereiden met dr. E.R.A. van Arkel als opleider Gehaalde doelstellingen 2007 Inhoud geven aan de nieuwe divisie Bilocatieve overdracht Gezamenlijk bespreken van alle traumapatiënten WZ en AH met Heelkunde Meer spreekuren in AH Nieuwe opleidingseisen implementeren. De opleidingseisen zijn voor een deel ingevoerd, de OSBs van de AIOS blijven achter ten opzichte van de vereiste aantallen vanuit de opleiding. De OSBs en het doel hiervan zal opnieuw onder de aandacht gebracht moeten worden bij de AIOS, waardoor ze inzien dat dit een meerwaarde is voor de klinische praktijk. Tevens zullen er doelstellingen gesteld worden per ingreep in het uitvoeren van een operatie op OK. Visitatie 2008 voorbereiden met dr. E.R.A. van Arkel als opleider. Visitatierapport is eind 2007 nog geschreven in verband met de visitatie in het begin van Doelstellingen voor 2008 Aannemen nieuwe orthopedisch chirurg als vervanging voor dr. F.P. Bernoski Ondersteuning zoeken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en kwaliteit Start maken met het proces van digitalisering, mogelijkheden van registratiesystemen Gestructureerde opbouw van het onderwijs voor arts-assistenten 5

6 2. Personele bezetting Divisie manager Cecile Goldman-Corbeij Medisch manager Sam de Lange Orthopedisch chirurgen dr. E.R.A. van Arkel dr. F.P. Bernoski R.E. van der Flier S.B. Keizer S. de Lange J.W.A. Swen AIOS Christian Fortanier per Peter den Hollander Joris Jansen Peer Konings Rachid Mahdad per Saskia Wiersma-Tuinstra AIOS sportgeneeskunde Bas Bulder ANIOS Douwe Van Montfoort tot Secretariaat Nathalie van Dorssen (WZ) Liesbeth van den Driesche (AH) Marianne Hack (WZ) Angela Kriek-Veenhof (WZ) Leontine Oostenbrugge (WZ) Netty Verseput (WZ) Polikliniek Carmen de Boer (WZ) Tot Leonie van der Boom-Vrijhof (WZ) Sharda Dewnarain (WZ) Stefanie den Dulk (AH) Monique Kroes (WZ) Brenda van Leeuwen (AH) Etty Marti (WZ) Sandra Otte (AH) Hanneke Uilenhoed (WZ) Emily van Winsen (WZ) O.K. terreindeskundigen Nicole van den Ham Serge Hansen Esther de Jonge-Oudshoorn Gipsmeesters Joop Koekman Addy Nidhansingh Bas Poiesz Marianne van Rijn 6

7 Unitcoördinatoren Ria Walcott Laura Dreumel per Erik Bellekom (FT AH) Erica Bonoo-Mirimin (secr AH) Eric Broeyer (FT/ poli / secr WZ) René Culenaere (WZ) Per Tom Fransen (WZ) Tot Karin Kokshoorn (poli AH, afd AH) 7

8 3. Productiecijfers Productiecijfers Eerste polikliniekbezoeken Eerste consult Herhaalconsult Opnamen Verpleegdagen Operatiesessies Segment B 800 (totale knie; 300 totale heup; 500) Segment A Segment B 776 (= totale knie en totale heup) THP = 403 TKP = 231 (totaal = 634) Totaal Dagopname 331 Eerste consult Eerste Poli Bezoek Herhaalconsult Opname Opname IC 14 Ordertarief Overplaatsing 205 Televolttherapie T1 2 Totale heup operatie 403 Totale knie operatie 231 Traumatologisch consult 281 Verpleegdag Zware dagopname 627 Gemiddelde verpleegduur 6,78 * Orthopedie en traumatologie worden vanaf heden samengevoegd. De maatschap traumatologie is niet meer actief. De heelkunde en orthopedie hebben ieder hun aandeel in de traumatologie. 8

9 4. Wetenschappelijke activiteiten orthopedisch chirurgen 4.1 dr. E.R.A. van Arkel Congresbezoeken NOV jaarcongres, 1-2 februari, Rotterdam NVA jaarcongres; Artroscopie on the edge, 23 maart, Ermelo ROGO dag Leiden, 30 maart NOV Voorjaarsvergadering, 11 mei, Utrecht ISAKOS, mei, Florence, Italië ArthroCologne, juni, Keulen, Duitsland NOV Trainingsdag voor Opleiders, 21 september, Soestduinen Boerhaave Stralingscursus 4A, 9-10 oktober, Leidschendam NOV Najaarsvergadering, 12 oktober, Veldhoven 10 de Somas / Arthrex kadavercursus, oktober, Naples, Italië Knee Sports Surgery Course, oktober, Coventry, Verenigd Koninkrijk ROGO dag Leiden, 16 november Cursussen Klantgerichtheidtraining Inzicht, 18 februari, Den Haag Train de trainers, november, Leiden Posters Henkus HE, Arkel ERA van et al. The accuracy of subacromial injections: a prospective randomized MRI study. 6 th Isakos Congress may 2007 Florence Italy Publicaties Mos de M, Arkel van ERA, Tol H, Verhaar JAN et al. Achilles Tendinosis; changes in biochemical composition and collagen turnover rate. Am J Sport Med 2007;35: Zwaal van der P, Arkel van ERA. Recurrent patellar tendon rupture: reconstruction using ipsilateral gracilis and semitendinous tendon autografts. Injury extra 2007:38; Jansen JA, Arkel van ERA. Artroscopische stabilisatie van acute acromio-claviculaire luxatie. Beschrijving van een nieuwe techniek en eerste resultaten.ned Tijdsch Orthopedie, 2007: Voordrachten Mos de M, El van B, GrootDe J, Jahr H, Schie van HTM, Arkel van ERA, Tol H, Heijboer R, Osch van GJVM, Verhaar JAN. Achillespees tendinose toont veranderingen in biochemische samenstelling en ombouwsnelheid van het collagen, NOV jaarcongres 1-2 februari 2007 Rotterdam Auw Yang K. Raijmakers N, Arkel van E., Caron J, Rijk P. Willems J, Zijl J, Verbout A. Dhert W, Saris D. Biotechnologie, evidence based medicine & knie artrose; de Orthokin trail. NOV jaarcongres 1-2 februari 2007 Rotterdam Arkel ERA van. Late gevolgen van sportletsels van de knie. Centrale Cursus Orthopedische Chirurgie ondersteextremiteit. 17 maart 2007 AMC Amsterdam. 9

10 Zwaal P van der, Arkel ERA van. Arthroscopic repair of a humeral avulsion of the glenohumeral ligament (HAGL-Lesion). 17de NVAjaarvergadering Ermelo 23 maart Arkel ERA van.is de positie van de transfixschroef correct? 17de NVAjaarvergadering Ermelo 23 maart Tol H, Arkel ERA van, Winter D de, et al The additional value of a night splint to eccentric exercises in chronic midportion Achilles tendinopathy; a randomised controlled trial. 6 th Isakos Congress may 2007 Florence Italy. Arkel ERA van. Arthroscopic meniscal transplantation. 2 nd ArthroCologne juni 2007 Koln. Arkel ERA van Schouderartroscopie State of the Art. Artroscopie cursus schouder. 22 juni 2007 Utrecht Arkel ERA van. 10 de Somas Arthrex Cursus Naples oktober o A patient with pain in the shoulder o Impingement syndroom van de schouder o Basics in cuff repair o Shoulder instability indications o Positioning and portals in shoulder arthroscopy o Arthroscopic knottying technique o The meniscus o ACL reconstruction graft choices o ACL reconstruction pitfalls Arkel ERA van. Meniscaltransplantations my experiences. British Meniscaltransplantation group meeting Conventry oktober2007 Bulder B, Arkel ERA van, Winter de ThC. Voetballer met snowboarders enkel. Wetenschappelijk Sportmedisch Congres VSG. Noordwijkerhout november 2007 Arkel ERA van. Artrose rond de knie, MCH fysiotherapie symposium 1 november 2007 Den Haag 4.2. dr. F.P. Bernoski Congresbezoeken NOV jaarcongres, 1-2 februari, Rotterdam American Academy of Orthopaedic Surgeons, februari, San Diego, USA Cementing University, maart, Rotterdam Current Concepts in Joint Replacement, december, Orlando, USA 4.3. R.E. van der Flier Congresbezoeken NOV jaarcongres, 1-2 februari, Rotterdam American Academy of Orthopaedic Surgeons, februari, San Diego, USA User conference ESKA prothese, maart Unicoup Knee Artroplasty, oktober 10

11 Cursussen Hemi knie revisie congres, oktober, Oostenrijk 4.4. S.B. Keizer Congresbezoeken NOV jaarcongres, 1-2 februari, Rotterdam Worst case symposium, 5 april, Utrecht NOV Voorjaarsvergadering, 11 mei, Utrecht Past, Present and Future of the hip resurfacing 6 sept, Tilburg NOV najaarsvergadering, 12 oktober, Veldhoven 11e OLVG Knieprothesiologie in beweging, 19 november, Amsterdam NVOT Jaarcongres, 23 en 24 november Kaatsheuvel Cursussen MIS instructional Course, 5-6 juli, Amsterdam AO Pelvic Course, 7 september, Oisterwijk 4.5. S. de Lange Congresbezoeken NOV jaarcongres, 1-2 februari, Rotterdam Marketingbijeenkomst MCH, 12 februari, Den Haag ROGO dag Leiden, 13 maart NOV Voorjaarsvergadering, 11 mei, Utrecht Brainstormsessie patientvriendelijkheid, 19 juni, Den Haag NOV Opleidersvergadering OSB, 10 juli & 21 september Veiligheidsmanagement, 11 september NOV najaarsvergadering, oktober, Veldhoven ROGO dag Leiden, 16 november NVOT Jaarcongres, 23 en 24 november Kaatsheuvel Refereeravonden ROGO Leiden, 4x per jaar Publicaties P.Vincken, A ter Braak, A.van Erkel, E.Coerkamp, Th. de Rooij, S. de Lange et al. MR- Imaging:Effectiveness and Costs at Triage of Patients with Nonacute Knee Symptoms. Radiology 2007: 242 (1); Ter Braak BPM, Vincken PWJ, van Erkel AR, Bloem RM, Napoleon LJ, Coene MN, van Luijt PA, de Lange S, Bloem JL. Are radiographs needed when MR imaging is performed for non-acute knee symptoms in patients younger than 45 years of age? Skeletal Radiol 2007: 36;

12 4.6. J.W.A. Swen Congresbezoeken NOV jaarcongres, 1-2 februari, Rotterdam NVA jaarcongres; Artroscopie on the edge, 23 maart, Ermelo Worst case symposium, 5 april, Utrecht Dutch Spine Society: interspinous implants, 27 maart, Heerlen Eurospine, 3-6 oktober, Brussel, Belgie Jaarcongres Dutch Spine Society, 7 november, Nijmegen Spine-line symposium, november, Utrecht Diagnosis and treatment of patellofemoral instabilities, 9 november, Nijmegen Cursussen Traumatische wervelkolom letsel, juni, Nijmegen Fellowship Wervelkolom Chirurgie, april-juli, UMC Utrecht Fellowship Spine Surgery, oktober, Bordeaux, Frankrijk Kyphoplastiek cursus, december, Leiden AO degenerative/deformity Spine Course, December, Davos, Zwitserland Voordrachten Knie artroscopie, Utrecht Huisartsen nascholing, maart, Brussel 12

13 5. Wetenschappelijke activiteiten AIOS orthopedie 5.1 M. van den Besselaar Cursussen Heupcursus, 27 januari, Nijmegen CCOC, 9 februari, Amsterdam CCOC, Sportletsels, 19 Maart, Amsterdam Cursus Kinderorthopedie, 1 Juni, Soesterberg Cursus Artroscopie van de schouder, 22 Juni, Utrecht CCOC, Wervelkolom, 29 September, Amsterdam Basiscursus Osteotomie, 5 Oktober, Nijmegen Kniecursus AMC, 2 November, Amsterdam Congresbezoeken TOWN, 9 januari, Den Haag NOV Jaarcongres, 3-4 februari, Rotterdam ROGO dag, 30 Maart, Leiden NVOT Worst Case, 5 April, Nieuwegein NOV voorjaarsvergadering, Utrecht ERASS, Upper extremity surgery in arthritis, 14 September, Leiden ROGO Leiden, 16 November, Amsterdam Traumadagen, 22 November, Kaatsheuvel 5.2 J.A. Jansen Cursussen Knee arthroplasty course, 2 november, Amsterdam Basic osteotomy course, oktober, Nijmegen Exeter hip course, mei, Exeter, United Kingdom Publicatie Arthroscopic stabilisation of acute acromio-clavicular dislocations, description of a new technique and first results, Ned Tijdschrift v Orthopedie, december Voordracht TightRope poster presentation European shoulder congress SECEC, Brugge, Belgium 5.3 P. Konings Geen gegevens ontvangen 13

14 5.4 R. Mahdad Cursussen Basisopleiding stralingsbescherming deskundigheidsniveau 4 A/M voor medisch specilalisten, Boerhaave comissie, januari, Leiden Basiscursus osteosynthese AIOD, februari, Zeist Examen basiscursus heelkunde, april AO Principles of Operative Fracture Treatment Course for Surgeons, juli, Leeds, United Kingdom Boerhaave cursus: Opzet en interpretatie van klinisch wetenschappelijk onderzoek, november, Leiden Hallux valgus DOOFA, november, Eindhoven Congresbezoeken Symposium Teach the AIOS, september, Amsterdam Symposium patellofemorale instabilitiet, november, Nijmegen 5.5 S.C. Wiersma-Tuinstra Voordracht Computer assisted knee surgery ROGO dag, mei, Delft Better alignment and high reliability with CAS in total knee surgery, poster presentation, 7th Annual Meeting of CAOS-International, juni, Heidelberg, Duitsland Congresbezoeken Jaarcongres NOV, januari, Rotterdam Traumadagen, november, Kaatsheuvel TOWN overleg, 5x per jaar, Den Haag ROGO dag Leiden, november, Oegstgeest Intelligent Knee Surgery Revision Symposium, oktober, Marbelle, Spanje 14

Jaarverslag 2010 Maatschap orthopedie en traumatologie. Medisch Centrum Haaglanden. Auteurs: dr. E.R.A. van Arkel Opleider orthopedie

Jaarverslag 2010 Maatschap orthopedie en traumatologie. Medisch Centrum Haaglanden. Auteurs: dr. E.R.A. van Arkel Opleider orthopedie Jaarverslag 2010 Maatschap orthopedie en traumatologie Auteurs: dr. E.R.A. van Arkel Opleider orthopedie (datum) Handtekening drs. B.J.W. Thomassen Onderzoeker orthopedie (datum) Handtekening 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2005 Maatschap orthopedie Medisch Centrum Haaglanden

Jaarverslag 2005 Maatschap orthopedie Medisch Centrum Haaglanden 1 JAARVERSLAG 2005 MAATSCHAP ORTHOPEDIE Het jaar 2005 was een bijzonder jaar voor de orthopedie van het Medisch Centrum Haaglanden. Het is het eerste jaar dat de maatschap functioneert over beide locaties

Nadere informatie

MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011

MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011 MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011 2 Inhoud 0. INLEIDING... 5 1. MANAGEMENT EN OVERLEG... 7 1.1. Duaal management... 7 1.2. Operationele unitleiders... 8 1.3. Werkoverlegstructuren...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Mevr. T. Blom-Luberti, coördinator SRZ Medisch Centrum Alkmaar Postbus 501 1800 AM Alkmaar e-mail: tblom@srz-nh.nl www.srz-nh.

Jaarverslag 2013 Mevr. T. Blom-Luberti, coördinator SRZ Medisch Centrum Alkmaar Postbus 501 1800 AM Alkmaar e-mail: tblom@srz-nh.nl www.srz-nh. Jaarverslag 2013 Werkgebieden SRZ Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar Alkmaar bij SRZ aangesloten ziekenhuis bij SRZ aangesloten verpleeghuis bij SRZ aangesloten instelling Den Burg Gemini Ziekenhuis Den Helder

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brandwondencentrum Groningen

Jaarverslag 2013 Brandwondencentrum Groningen Jaarverslag 2013 Brandwondencentrum Groningen Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Het Brandwondencentrum Groningen... 5 Algemeen... 5 Kerngegevens... 6 Organisatiestructuur... 7 Inrichting patiëntenzorg... 7

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF 2008-2013

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF 2008-2013 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF INHOUD INHOUD Inhoud 1 Leeswijzer 3 Voorwoord 4 Wetenschap in Reinier de Graaf 7 Discipline-overstijgend onderwijs 11 Onderzoek doen 17 Wetenschapsdag 21

Nadere informatie

Jaarboek. Sportgeneeskunde 2012

Jaarboek. Sportgeneeskunde 2012 Jaarboek Sportgeneeskunde 2012 Colofon Jaarboek Sportgeneeskunde 2012 Een publicatie van Arko Sports Media BV in samenwerking met de Vereniging voor Sportgeneeskunde Samenstelling en redactie Peter van

Nadere informatie

Jaarverslag Werkgroepen NVTG 2014, T.b.v. WGO 22-01-2015, pagina 1. Totaaloverzicht jaarverslag NVTG werkgroepen 2014 t.b.v.

Jaarverslag Werkgroepen NVTG 2014, T.b.v. WGO 22-01-2015, pagina 1. Totaaloverzicht jaarverslag NVTG werkgroepen 2014 t.b.v. Totaaloverzicht jaarverslag NVTG werkgroepen 2014 t.b.v. WGO op 22-01-2014 Naam WG: GEO (Gezondheid en Ontwikkelingssamenwerking) Aantal leden: 80 geïnteresseerde personen geregistreerd. VOORZITTER: Wilma

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno 2014 1

Jaarverslag 2014. Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno 2014 1 Jaarverslag 2014 Maatschap urologie MMC Veldhoven Jaarverslag maatschap urologie MMC anno 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenwerking regionaal 4 Organogram 8 Commissie werkzaamheden 12 Productieoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag anesthesiologie

Jaarverslag anesthesiologie Jaarverslag anesthesiologie 2013 Inhoud Voorwoord 4 1. Patiëntenzorg 5 1.1 Operatiekamers 5 1.2 Verloskamers 7 1.3 Polikliniek Anesthesiologie 7 1.4 Anesthesiesessies 7 1.5 Mobiel Medisch Team 7 1.6 Bonaire

Nadere informatie

WINNAAR Nationale Zorg Jaarprijs 2011-12 beste kliniek van Nederland. Centrum Oosterwal

WINNAAR Nationale Zorg Jaarprijs 2011-12 beste kliniek van Nederland. Centrum Oosterwal WINNAAR Nationale Zorg Jaarprijs 2011-12 beste kliniek van Nederland Centrum Oosterwal Kwaliteitsarverslag 2011 Centrum Oosterwal Kwaliteitsarverslag 2011 inhoudsopgave Hoofdstuk 01 Inleiding 01 Missie

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Nederland / Kenniscentrum DBC. Kwaliteitsindicatoren ten behoeve van de zorginkoop 2006

Zorgverzekeraars Nederland / Kenniscentrum DBC. Kwaliteitsindicatoren ten behoeve van de zorginkoop 2006 Zorgverzekeraars Nederland / Kenniscentrum DBC Kwaliteitsindicatoren ten behoeve van de zorginkoop 2006 kenniscentrum DBC Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording 3 Set aandoeningsspecifieke inkoopindicatoren

Nadere informatie

Jaarverslag anesthesiologie

Jaarverslag anesthesiologie Jaarverslag anesthesiologie 2014 Inhoud Voorwoord 4 1. Patiëntenzorg 5 1.1. Operatiekamers 5 1.2. Polikliniek Anesthesiologie 7 1.3. Anesthesie- en sedatiesessies 7 1.4. Mobiel Medisch Team 8 1.5. Bonaire

Nadere informatie

NETWERK KLINISCHE PADEN. Jaaroverzicht Deelnetwerk Nederland

NETWERK KLINISCHE PADEN. Jaaroverzicht Deelnetwerk Nederland NETWERK KLINISCHE PADEN 2009 Jaaroverzicht Deelnetwerk Nederland WOORD VOORAF Alweer een jaar vol ontwikkelingen achter de rug. Het Netwerk Klinische Paden (NKP) liet in 2009 weer volop van zich zien en

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID.

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. Van nek tot voet De orthopeed houdt mensen in beweging Advies van experts

Nadere informatie

ditverband HME-MO Osteochondrale letsels van de talus Thoracolumbale burst fractuur Achillespeesruptuur, wat nu? Zorg bij orthopedische aandoeningen

ditverband HME-MO Osteochondrale letsels van de talus Thoracolumbale burst fractuur Achillespeesruptuur, wat nu? Zorg bij orthopedische aandoeningen ditverband in HME-MO Osteochondrale letsels van de talus Thoracolumbale burst fractuur Achillespeesruptuur, wat nu? 4december 2013 Nummer 4 Jaargang 23 Zorg bij orthopedische aandoeningen Inhoudsopgave

Nadere informatie

nederlands tijdschrift voor heelkunde

nederlands tijdschrift voor heelkunde jaargang 20 - nummer 4 - mei 2011 nederlands tijdschrift voor heelkunde in dit nummer 123 Hoofdredactioneel 124 Van de bestuurstafel 125 Bestuurlijk nieuws 127 Beroepsbelangen 130 Column 131 Chirurgendagen

Nadere informatie

Medewerkers GVV. Assistent- geneeskundigen in opleiding tot tropenarts Mevr. W. (Willika) Engel tot 01.07

Medewerkers GVV. Assistent- geneeskundigen in opleiding tot tropenarts Mevr. W. (Willika) Engel tot 01.07 Geachte lezer, Voor u ligt het laatste papieren exemplaar van het jaarverslag van de Vakgroep Gynaecologie, Verloskunde en Voortplantingsgeneeskunde (GVV) van het Deventer Ziekenhuis. In 1973 is het eerste

Nadere informatie

R.J. Boelen, arts. PERSOONLIJKE GEGEVENS Robert Boelen. Werkadres Braillelaan 6 2289 CM RIJSWIJK. Tel werk 070 363 19 02. Mobiel 06-226 45 555

R.J. Boelen, arts. PERSOONLIJKE GEGEVENS Robert Boelen. Werkadres Braillelaan 6 2289 CM RIJSWIJK. Tel werk 070 363 19 02. Mobiel 06-226 45 555 R.J. Boelen, arts PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Robert Boelen Werkadres Braillelaan 6 2289 CM RIJSWIJK Tel werk 070 363 19 02 Mobiel 06-226 45 555 DOB 26-10-1955 te Amsterdam BIG nr 19020050801 WERKERVARING

Nadere informatie

nieuwsbrief Van de voorzitter Aart van Rheineck Leyssius

nieuwsbrief Van de voorzitter Aart van Rheineck Leyssius nieuwsbrief Inhoud: Jaargang 7, januari 2006 Van de voorzitter 1 Redactienieuws 2 Commissies 3 Secties 5 ATACC 5 Anesthesiologendagen 7 Bureau NVA 8 Negentig jaar 9 NTvA in het Engels 10 DARA 10 C/D-examen

Nadere informatie

Oktober 2009, Vol. 16, Nummer 3. Nederlands Tijdschrift voor. rthopaedie. Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging

Oktober 2009, Vol. 16, Nummer 3. Nederlands Tijdschrift voor. rthopaedie. Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging Oktober 2009, Vol., Nummer 3 rthopaedie Nederlands Tijdschrift voor Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging *Knahr, et al: Cementless total hip arthroplasty using a threaded cup and

Nadere informatie

TRANSPARANTIE EN DOELMATIGHEID IN DE REUMAZORG. Monitoring in de reumatologie leidt tot betere zorg en doelmatigheid.

TRANSPARANTIE EN DOELMATIGHEID IN DE REUMAZORG. Monitoring in de reumatologie leidt tot betere zorg en doelmatigheid. TRANSPARANTIE EN DOELMATIGHEID IN DE REUMAZORG Monitoring in de reumatologie leidt tot betere zorg en doelmatigheid. TRANSPARANTIE EN DOELMATIGHEID IN DE REUMAZORG Monitoring in de reumatologie leidt

Nadere informatie

Juni 2010, Vol. 17, Nummer 2. Nederlands Tijdschrift voor. rthopaedie. Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging

Juni 2010, Vol. 17, Nummer 2. Nederlands Tijdschrift voor. rthopaedie. Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging Juni 2010, Vol., Nummer 2 rthopaedie Nederlands Tijdschrift voor Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging Masterclass How to address revisions in the knee Onderwerpen: Masterclass

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Centrale Incidenten Melding-commissie

Jaarverslag 2010. Centrale Incidenten Melding-commissie Jaarverslag 2010 Centrale Incidenten Melding-commissie Jaarverslag 2010 Centrale Incidenten Melding-commissie Universitair Medisch Centrum Groningen Mei 2011 CIM11.0036 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...3

Nadere informatie

December 2010, Vol. 17, Nummer 4. Nederlands Tijdschrift voor. rthopaedie. Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging

December 2010, Vol. 17, Nummer 4. Nederlands Tijdschrift voor. rthopaedie. Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging December 2010, Vol., Nummer 4 rthopaedie Nederlands Tijdschrift voor Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging The Advantages of a Pre-Total Knee Arthroplasty by Zimmer Compatibility

Nadere informatie

1. Profiel van de organisatie

1. Profiel van de organisatie Jaarverslag 2014 Krachtig op inhoud 1. Profiel van de organisatie Revant biedt medisch-specialistische revalidatie aan kinderen en volwassenen. Revant behandelt volwassenen en kinderen bij beperkingen

Nadere informatie

Rapport. Zorg voor waarde. Meer kwaliteit voor minder geld: wat de Nederlandse gezondheidszorg kan leren van Zweden

Rapport. Zorg voor waarde. Meer kwaliteit voor minder geld: wat de Nederlandse gezondheidszorg kan leren van Zweden Rapport Zorg voor waarde Meer kwaliteit voor minder geld: wat de Nederlandse gezondheidszorg kan leren van Zweden The Boston Consulting Group (BCG) is een wereldwijd opererend managementadviesbureau en

Nadere informatie

Datum 20 januari 2014 Onderwerp V 63554 definitieve afhandelingbrief jaargesprek 31 oktober 2013

Datum 20 januari 2014 Onderwerp V 63554 definitieve afhandelingbrief jaargesprek 31 oktober 2013 > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Diakonessenhuis T.a.v. de heer dr. W.N.M. Hustinx Raad van Bestuur Postbus 80250 3508 TG UTRECHT Werkgebied Noordwest Kabelweg 79-81 Amsterdam Postbus 20584

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch ziekenhuis 1 Voorwoord De vakgroep longziekten van het JBZ draagt binnen

Nadere informatie

jaarverslag Stichting Isala klinieken, Zwolle

jaarverslag Stichting Isala klinieken, Zwolle jaarverslag, Zwolle 2005 pagina Inhoudsopgave 1 1 Jaarverslag 1.1 Personalia 2 1.2 Verslag van de Raad van toezicht 3 1.3 Verslag van de Raad van Bestuur 7 1.4 Opbrengsten 14 1.5 Verslag van de Medisch

Nadere informatie