INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS"

Transcriptie

1 SRA TIPS RSW INFO JULI 2013 werkgever VERANDERINGEN IN PREMIE- KORTINGEN alle belastingplichtigen VRIJE RUIMTE WERKKOSTEN- REGELING OMHOOG alle belastingplichtigen SCHENKEN IN 2013 Dit jaar mag u een maximumbedrag van belastingvrij schenken aan uw kinderen. Is uw zoon/dochter of diens partner tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mag u eenmalig belastingvrij een bedrag schenken van Deze eenmalig verhoogde vrijstelling kan nog verder worden verhoogd tot als uw kind het geld gebruikt voor een buitengewoon dure studie of voor de eigen woning. Opa en oma mogen hun kleinkinderen dit jaar verrassen met een belastingvrije schenking van maximaal alle belastingplichtigen ondernemer BV EXTRA VOORDEEL VOOR DE GULLE GEVER Heeft u in 2012 geld gedoneerd aan een als culturele instelling aangemerkte ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), dan levert u dat een extra belastingvoordeel op. U mag het bedrag van de gift in uw aangifte inkomstenbelasting verhogen met 25%. De verhoging is echter maximaal Deze 'multiplier' levert u dus een extra hoge giftenaftrek op. In de vennootschapsbelasting geldt zelfs een verhoging van 1,5 keer het bedrag van de gedane gift. Voor deze verhoging geldt een maximum van Officieel moet de Europese Commissie de multiplier nog goedkeuren. In uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2012 mag u hier echter al wel een beroep op doen. De premiekorting voor het in dienst nemen van oudere, voormalige uitkeringsgerechtigde werknemers en de premiekorting voor arbeidsgehandicapte werknemers, zijn beide per 1 januari 2013 omhooggegaan naar maximaal per jaar bij een 36-urige werkweek of meer. De premiekorting voor het in dienst hebben van een oudere werknemer is komen te vervallen. De overgangsregeling voor de premievrijstelling oudere werknemers blijft wel bestaan. Het kan zijn dat uw werknemer tegelijkertijd recht heeft op de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer en de premiekorting in dienst nemen oudere werknemer. In dat geval past u alleen de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toe. Tegelijk toepassen mag niet meer. ondernemer BV JAARLIJKSE BIJDRAGE KVK AFGESCHAFT Dit jaar krijgen ondernemers geen factuur meer van de Kamer van Koophandel (KvK) voor de jaarlijkse bijdrage. De activiteiten van de Kamers van Koophandel worden vanaf 2013 gefinancierd uit de begroting van het Ministerie van Economische Zaken. Uiteraard blijft u wel betalen voor de activiteiten van de KvK, maar dat gaat u doen via de reguliere belastingen die u nu al betaalt. De verplichte invoering van de werkkostenregeling is uitgesteld naar U heeft dus ook in 2014 nog de keus voor het oude systeem van vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting of de werkkostenregeling. Zoals het er nu naar uitziet, zal de regeling nog op een aantal punten worden vereenvoudigd, zodat deze aantrekkelijker wordt voor het midden- en kleinbedrijf. Ondanks dit uitstel is het toch verstandig om u nu alvast te gaan verdiepen in de werkkostenregeling. De implementatie van de regeling neemt namelijk al gauw een aantal maanden in beslag. Mogelijk is het voor u zelfs voordeliger om al in 2014 de overstap te maken. Dat kunt u echter pas bepalen na een volledige inventarisatie van de vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. De speciale diensten van de KvK, zoals een uittreksel of seminar, blijven rechtstreeks geld kosten. Hiervoor ontvangt u gewoon een factuur. Wordt in deze factuur toch verwezen naar de jaarlijkse bijdrage, dan heeft u mogelijk nog een openstaande post voor de jaarlijkse bijdrage van voorgaande jaren. Maar let op: de KvK waarschuwt ook voor valse facturen met een jaarlijkse bijdrage die uit naam van de KvK worden verstuurd. INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS THUISZORG SAMEN VERDER INTERCULTURELE ZORGAAN- BIEDER WAAR IEDEREEN ZICH THUIS MAG VOELEN RSW TOTAAL PARTNERTEC: 'MAATWERK, GEMAK EN KOSTENBESPARING' FISCAAL ACTUEEL DETAILS VERLAGING BTW-TARIEF BIJ RENOVATIE EN HERSTEL BEKEND RSW SAMEN FIETST MEE IN LIMBURGS MOOISTE 20 JULI 2013

2 KLANT AAN HET WOORD THUISZORG SAMEN VERDER INTERCULTURELE ZORGAANBIEDER WAAR IEDEREEN ZICH THUIS MAG VOELEN EEN THUISZORGORGANISATIE DIE DE BEHOEFTEN VAN DE MULTICULTURELE DOELGROEP GOED KENT EN DAAR OPTIMAAL OP INSPEELT. DIE WAS ER NOG NIET. NORA BARRACHDI BRACHT DAAR VERAN- DERING IN TOEN ZE IN 2007 THUISZORG SAMEN VERDER OPRICHTTE. HAAR ORGANISATIE MAAKT SINDSDIEN EEN GESTAGE GROEI DOOR EN BEDIENT INTUSSEN EEN GROOT WERKGEBIED. DIE GROEI MAG WAT NORA BETREFT NOG WEL EVEN DOORGAAN. ZE WIL IN HET JAAR 2015 EEN OMZET VAN 2,5 MILJOEN EURO REALISEREN EN 200 MEDEWERKERS IN DIENST HEBBEN. EEN MOOI STREVEN ALS JE MET SLECHTS DRIE MEDEWERKERS BEGONNEN BENT. Nora Barrachdi Eigenlijk heb ik van mijn hobby mijn werk gemaakt "Thuiszorg Samen Verder is er voor iedereen", benadrukt directeur Nora Barrachdi. "We zijn een interculturele zorgaanbieder voor thuiszorg en thuisverpleging voor alle doelgroepen en nationaliteiten. Ongeveer 35% van onze cliënten is niet-westerse migrant. Ik ben zelf van Marokkaanse afkomst en ken die cultuur heel goed. Ik weet dus hoe ik daarop moet inspelen. Zo gaat bijvoorbeeld stervensbegeleiding heel anders en als je op bezoek komt trek je je schoenen uit. Wij houden zo goed mogelijk rekening met die andere gewoontes." VAN HOBBY NAAR WERK Voorheen werkte Nora bij zorgverzekeraar VGZ en in haar vrije tijd was ze altijd al bezig om allochtone mensen in haar omgeving te helpen. "Ik ben er eigenlijk vanzelf ingerold. Toen ik bedacht dat ik van dat zorgen ook mijn werk kon maken, heb ik eerst een jaar lang marktonderzoek verricht. Ik ging in gesprek met het Zorgkantoor en vroeg erkenningen en toelating aan. Op basis van mijn aanbesteding bij het Zorgkantoor werd ik geselecteerd en ik ging met drie medewerkers van start. Eigenlijk heb ik van mijn hobby mijn werk gemaakt. Ik ging van drie naar 23 medewerkers en daarna naar 36. Momenteel bieden 70 medewerkers zorg aan 300 cliënten die gebruik maken van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) of Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). We zijn ook steeds meer bekend bij ziekenhuizen en gemeenten." KWALITEIT WAARBORGEN Thuiszorg Samen Verder legt de nadruk op mens, kwaliteit en servicegerichtheid. De organisatie is HKZgecertificeerd en alle cliënten hebben een cliëntadviseur. Daarnaast maakt Nora Barrachdi dankbaar gebruik van de ervaringen van een cliëntenraad en van de raad van commissarissen die advies geeft en als klankbord fungeert. Nora: "Het werkt heel prettig om met deze commissarissen te kunnen sparren, want ieder brengt vanuit het eigen aandachtsgebied waardevolle kennis en ervaring in. Ook zijn we in 2011 met behulp van 'In voor Zorg' een veranderingsproces ingegaan naar een moderne, duurzame, cliëntgerichte, doelmatige, lerende netwerkorganisatie. Vooral de planning en controlcyclus volgens de PCDA methode heeft al zichtbaar gestalte gekregen in ons beleid, de procedures, de registratie en in de volg- en analysemogelijkheden." 2 JULI 2013 JULI

3 KLANT AAN HET WOORD KLANT AAN HET WOORD VERTROUWEN "Om goed in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving zoeken we samenwerking met dementieketens, mantelzorgnetwerken, wijkverpleegkundigen en gemeenten. We werken met zelfsturende teams voor 24-uurszorg en cliënten krijgen met maximaal vijf verschillende medewerkers te maken. Dat geeft vertrouwen. Dankzij de vaste cliëntadviseurs kunnen we de behoefte van cliënten inventariseren. Ze zijn een 'maatje' van de cliënt, weten precies wat er speelt en beantwoorden alle vragen. Voordat we zorg leveren gaan we op huisbezoek voor een intakegesprek. Zo bepalen we welke cliëntadviseur het beste bij iemand past. We werken met kleine teams en streven ernaar dat daar altijd een verpleegkundige in zit voor een optimale afstemming met de zorgprofessionals." KLANTGERICHT Hoe verklaart Nora Barrachdi het succes van haar organisatie? "We zijn laagdrempelig voor de allochtone klant, omdat ik de taal spreek en omdat we klein zijn. Ik weet precies wat er in het werkveld gebeurt. We werken klantgericht en vinden het belangrijk cliënten zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving te verzorgen. Dat is niet alleen prettiger, maar beperkt ook de macroeconomische kosten. Die klantgerichtheid zie ik ook bij RSW. Hun werkwijze spreekt me aan, er zijn korte lijntjes en als ik vragen heb kan ik altijd bellen." RSW & THUISZORG SAMEN VERDER Jaarrekeningen samenstellen en beoordelen Belastingaangiften Fiscale adviezen Bedrijfseconomische adviezen Nora Barrachdi: Thuiszorg Samen Verder Relatiebeheerder: Wilfried Geurts, RSW Helmond. THUISZORG SAMEN VERDER IN VOGELVLUCHT 2006 Marktonderzoek en gesprekken met het Zorgkantoor Oprichting Thuiszorg Samen Verder. WILFRIED OVER DE RELATIE MET THUISZORG SAMEN VERDER Nora Barrachdi We zijn laagdrempelig en werken klantgericht 2008 HKZ-certificering (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dit kwaliteitssysteem voldoet aan de internationale ISO-9001 normen Aanvang veranderingstraject met In Voor Zorg. Omzetting V.o.f. in B.V Toekenning aanbesteding bij Zorgkantoor. Thuiszorg Samen Verder timmert flink aan de weg en er is veel dynamiek. De organisatie groeit snel. Nora is zeer ambitieus, ziet veel kansen en wil graag weten wat er binnen haar organisatie speelt. De klantgerichtheid staat centraal en er is veel aandacht voor het menselijke aspect. Dat spreekt me erg aan. 4 JULI 2013 JULI

4 INTERVIEW INTERVIEW DUIDELIJKHEID OVER HET PENSIOEN GEEFT RUST DE NIEUWE PENSIOENWETGEVING PER 1 JANUARI 2014 VRAAGT OM ACTIE De oudedagvoorziening voor de directeur grootaandeelhouder kent veel mogelijkheden en is daardoor een complexe materie. Bij RSW concentreert de meeste kennis over het pensioen zich bij drie personen. Zij adviseren de ondernemers én zijn intern het aanspreekpunt voor hun collega s als het gaat om de actuele pensioenontwikkelingen. < Jean-Pierre van Duppen (Adviseur) Ted Swinkels (Adviseur) > PENSIOENTEAM Voor fiscaal juristen Thijs van Maris, Ted Swinkels en Jean-Pierre van Duppen is het pensioen een belangrijk aandachtspunt binnen hun takenpakket. Zij worden ondersteund door Anke Mennen die de administratieve handelingen en de gespreksvoorbereiding voor haar rekening neemt. Momenteel ligt hun focus op de directeur grootaandeelhouders. Ted Swinkels: We benaderen specifiek de directeur grootaandeelhouders die al actief pensioen opbouwen. Voor deze groep moeten namelijk wijzigingen worden doorgevoerd voordat per 1 januari 2014 de nieuwe pensioenwetgeving ingaat. Het pensioen is slechts één van de mogelijke oudedagvoorzieningen. Andere zijn bijvoorbeeld (bank)sparen, een lijfrenteverzekering, de overwaarde van de eigen woning en de verkoop van het bedrijf. In een adviesgesprek kijken we naar het totaalbeeld en signaleren we wat eventueel beter geregeld kan worden. Pensioenopbouw in de BV Thijs van Maris: Sommige ondernemers denken nog steeds straks van hun pensioen te kunnen leven, maar in de praktijk is er vaak een tekort. Door de lage rente is de waarde van de pensioenvoorziening die in de BV is ondergebracht fors hoger dan waarvoor deze op de balans staat. Sinds 2012 zijn de eisen rondom dividenduitkeringen veel strenger. Een hoge pensioenvoorziening beperkt de flexibiliteit om geld naar privé te halen. Voor een dividenduitkering moet het pensioen op de werkelijke waarde gewaardeerd worden. Tijdens de opbouw wordt het verschil tussen de balanswaarde en werkelijke waarde van de pensioenvoorziening steeds groter. Het punt waarop je geen uitkeringen meer kunt doen, wordt sneller bereikt. Misschien is het op enig moment zelfs wel slim om met pensioenopbouw te stoppen. Bijvoorbeeld als je op latere leeftijd minder netto inkomen denkt nodig te hebben dan op je 65ste. Met het pensioen kun je die nuance niet aanbrengen, want dat is voor de hele duur een vast bedrag. Andere aandachtspunten Ted Swinkels: Directeur grootaandeelhouders geven zelf aan dat ze om de paar jaar een pensioengesprek willen. Dat is ook belangrijk, want de aandachtspunten zijn verschoven. Vroeger wilde men zoveel mogelijk pensioen opbouwen met een maximale belastingaftrek. Nu is de vraag: hoe kan ik mijn pensioen solide opbouwen? Als het niet goed gaat met het bedrijf wordt het lastig, want dat is voor ondernemers toch de pensioenspaarpot. Ook de fiscus zit er fel in. Die wil in sommige gevallen wel meewerken aan een liquidatie van een BV, maar niet als de directeur grootaandeelhouder een schuld aan zijn BV heeft of dividend heeft uitgekeerd. Doordat de rentes en rendementen al langere tijd onder druk staan, kun je je afvragen of het wel betaalbaar blijft om pensioen in je BV op te bouwen. Door dit soort zaken nu al te bespreken, kun je problemen in de toekomst voorkomen. Pensioenaanspraken standaard naar 67 jaar < Thijs van Maris (Adviseur) Jean-Pierre van Duppen: Vóór januari moeten alle pensioenovereenkomsten zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving. We raden aan om bij voortgezette opbouw de pensioenaanspraken om te zetten naar 67 jaar. Uiteraard wel met de flexibilisering dat de ondernemer ook eerder kan stoppen. Dan wordt de looptijd langer en het pensioenbedrag dus iets minder. We ronden alle pensioengesprekken met de directeur grootaandeelhouders in 2013 af. Zij hebben het pensioen voor een groot deel zelf in de hand en kunnen keuzes maken. We kijken wat de stand van zaken is en of bijstelling nodig is. Een goede oudedagvoorziening is vaak nog wel te regelen. En zo niet, dan weet de directeur grootaandeelhouder in ieder geval hoe het ervoor staat. En dat geeft rust. Anke Mennen > (Uitvoerende werkzaamheden) Tijdig opbouwen Thijs van Maris: Het is belangrijk dat de directeur grootaandeelhouder al vroeg over zijn pensioen nadenkt. Met 40 jaar ben je al aan de late kant, maar vaak is men de eerste jaar bezig om het bedrijf goed te laten draaien. En is er al wel pensioen opgebouwd, dan wordt dat geld vaak als eerste aangesproken als het minder gaat met het bedrijf. Wie pensioen opbouwt in eigen beheer hoeft geen premie te betalen en gebruikt dat geld voor bedrijfsactiviteiten en belastingvoordeel. Dat houdt wel een risico in, want die pensioengelden moeten er straks ook daadwerkelijk zijn. Welke manier van pensioen opbouwen je ook kiest, je moet je keuze maken aan de hand van het totaalplaatje. Het is goed dat er iemand meekijkt voor een realistisch beeld, want niemand houdt van onverwachte tegenvallers met betrekking tot zijn pensioen. Bouwt u momenteel geen pensioen op? Of bent u onzeker over uw pensioensituatie? Neem dan contact met ons op. 6 JULI 2013 JULI

5 ALGEMEEN RSW TOTAAL PRINS FRANK II Frank Berkers viel dit jaar de eer te beurt om door Carnavalsvereniging De Klot in Asten tot Prins Frank II gekozen te worden. Een enerverende periode waar hij met veel plezier op terugkijkt. Frank Berkers: "Vanaf november wist ik al dat het stond te gebeuren, maar voor mijn omgeving duurde dat tot half januari. Dat was een hele spannende tijd. Nadat ik onthuld werd vanuit de Klot-kist was het een gekkenhuis en stond vier weken lang het carnaval centraal. Je bezoekt de verzorgingstehuizen, scholen en gehandicapten in het dorp en een aantal prinsrecepties in de omliggende dorpen. Als je daar op het podium staat wil je natuurlijk wel iets te vertellen hebben, dus je bereidt voor ieder openbaar optreden iets leuks voor. Tijdens carnaval zelf heb je helemáál een bomvol programma. Je staat echt in the picture, alle ogen zijn op je gericht dus je moet er vol voor gaan. Dat betekent enthousiast meedoen, sfeer maken, geen moment verslappen en tegelijk opletten met drinken want je hebt een voorbeeldfunctie. Gelukkig ben ik de hele carnaval fit gebleven. Maar eerlijk is eerlijk, na afloop was ik behoorlijk gesloopt." Op sommige momenten ook emotioneel Frank is met carnaval opgegroeid, zat zeven jaar in de Raad van Elf en leerde in die periode zijn vrouw kennen die klarinet speelde in de kapel. Dan is het extra mooi om ook het Prins-zijn eens mee te maken. "Na de bekendmaking werd ik overstelpt met sms-jes en telefoontjes en ging een hele trein van actievelingen aan de slag. Tijdens de prinsreceptie waren er sketches van onze vriendenclub, de buurt en ook RSW stond op het podium. Ontzettend leuk en op sommige momenten ook emotioneel. Er waren zelfs delegaties van besturen waar ik ooit deel van uitmaakte die iets ludieks hadden voorbereid. Ook heb ik veel leuke reacties van klanten ontvangen. Ik wil iedereen daar heel hartelijk voor bedanken. Dat doet je echt goed!" PARTNERTEC WERKT MET RSW TOTAAL MAATWERK, GEMAK EN KOSTENBESPARING IN OIRSCHOT, OP EEN RUSTIGE LOCATIE MET UITZICHT OP HET WATER, IS DE FIRMA PARTNERTEC GEVESTIGD. DIT BEDRIJF IS LEVERANCIER VAN PRODUCTIEMIDDELEN VOOR HET ASSEMBLEREN VAN PRINTKAARTEN, DE ZOGEHETEN PCB S, WAT STAAT VOOR PRINTED CIRCUIT BOARDS. DEZE PRINT- KAARTEN WORDEN IN ALLE SOORTEN ELEKTRONICATOEPASSINGEN VERWERKT. Nichemarkt Directeur Maurits van der Laken startte zijn bedrijf in april "Wij leveren exclusief high tech productiemachines en -middelen in de Benelux van wereldmarktleiders. Onze klanten, waaronder, TBP Electronics, Connect Group, Neways, Prodrive en Omron, produceren met onze producten onder andere elektronica. Partnertec implementeert SMT processen, levert service voor het onderhoud aan deze high tech machines en traint operators om ze te bedienen. Wij opereren in een echte nichemarkt. Het aantal klanten voor ons product is beperkt en we weten precies wie dat zijn. Andersom kent de markt ook alle aanbieders. Dat maakt je als bedrijf ook kwetsbaar. We begonnen op de Luchthavenweg op Eindhoven Airport. Toen dat pand te klein werd, verhuisden we in oktober 2010 naar Oirschot. Deze locatie is moderner en twee keer zo groot." Enorm veel mogelijkheden Sinds augustus 2012 werkt Partnertec met RSW- TOTAAL. Tot grote tevredenheid van Maurits. "Een Operations Manager verzorgde de hele administratie. In ons vorige boekhoudsysteem was het erg lastig om maandrapportages te maken. Ik wilde een geautomatiseerd proces, zodat Partnertec zich helemaal kon concentreren op zijn core business, namelijk SMT processen implementeren. Toen ik met die vraag bij Laurens Steuten aanklopte, hadden ze al ruime ervaring met RSW TOTAAL. Dankzij RSW TOTAAL weet ik nu precies van de hoed en de rand en heb ik bepaalde zaken nóg scherper neergezet. Deze manier van werken heeft ons al bijna aan kosten (inclusief personeelskosten) op jaarbasis bespaard. Wij scannen zelf de facturen in, op mijn laptop doe ik de betalingen en op mijn smartphone heb ik altijd de actuele stand van zaken. Zelfs de winst- en verliesrekening! Via RSW TOTAAL beheren we onze orderadministratie, bestellingen, de voorraad en onze CRM-database. Er zijn enorm veel mogelijkheden. Zo vullen bijvoorbeeld onze servicemonteurs voortaan gedigitaliseerde servicerapporten in op hun smartphones. Dat scheelt op jaarbasis nog eens De overgang ging heel relaxed. We hebben een maand synchroon gedraaid met ons oude boekhoudsysteem en daarna was het eigenlijk meteen goed. Laurens heeft echt maatwerk geleverd." 8 JULI 2013 JULI

6 RSW SALARIS ALGEMEEN ONLINE SRA INFORMATIE ondernemer DGA OVERNAME PORTEFEUILLE ACCOUNTANTSKANTOOR VAN DEN ELZEN In maart jongstleden nam RSW bijna de volledige klantenportefeuille van Accountantskantoor Van den Elzen in Bakel over. In de afgelopen zeven jaar bestond al een prettige samenwerking met Theo en Mien van den Elzen. Omdat zij een relatief klein kantoor zijn, brachten ze de laatste jaren een aantal meer specialistische werkzaamheden, zoals loonverwerking en de zwaardere fiscale advisering, bij RSW onder. Nu Theo een bepaalde leeftijd bereikt heeft, was hij er aan toe om het wat rustiger aan te gaan doen. DE VERVUILENDE AUTOMOBILIST BETAALT De vervuiler betaalt. Wat geldt als een algemene regel in Nederland, geldt in het bijzonder voor de auto van de zaak. Vuile auto s, of beter gezegd minder zuinige auto s, worden in 2013 zwaarder belast. De CO2-normen zijn voor dit jaar opnieuw aangescherpt. Wilt u dit jaar een nieuwe auto van de zaak aanschaffen waarin u ook privé gaat rijden, dan loont het de moeite om te kijken naar de CO2-uitstoot van de nieuwe auto. Het kan u een hoop geld besparen en u bewijst het milieu een dienst. BIJTELLING De periode van 60 maanden geldt ook voor de andere bijtellingscategorieën. Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst een kenteken is afgegeven. Na afloop van de 60 maandenperiode wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden. Rijdt u privé met een auto van de zaak, dan moet u een bedrag bij uw inkomen tellen voor het privégebruik, tenzij u kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé met de auto heeft gereden. Deze bijtelling is bijna altijd een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Er zijn diverse categorieën die, oplopend naar vervuiling (of minder milieuvriendelijk), het percentage weergeven van de bijtelling: van zeer zuinig (0%) via de tussenstappen 14% en 20% naar de minst milieuvriendelijke categorie van 25%. Dit bijtellingspercentage is weer afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. Bovendien maakt men onderscheid tussen diesel en andere brandstoffen. Dit onderscheid vervalt overigens vanaf LET OP Voor een auto die meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen, geldt een bijtelling van 35% van de waarde van de auto in het economisch verkeer. Uw autodealer kan u voorlichten over de diverse CO2- normen en de gevolgen daarvan voor de bijtellingscategorie. BPM EN CO2-UITSTOOT Ook de BPM wordt door de overheid gebruikt om u te stimuleren een zuinige en schone auto aan te schaffen. Nieuw dit jaar is dat de belasting van personenauto s en motorrijwielen (BPM) uitsluitend nog berekend wordt op basis van de absolute CO2-uitstoot. Ook het tarief van de CO2-afhankelijke dieseltoeslag is per 1 januari 2013 aangescherpt en bedraagt nu 56,13 per gram CO2-uitstoot vanaf 70 gram/km. Tot slot zijn de tarieven van de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor 2013 gestegen met 2,2%. De vrijstelling voor zeer zuinige auto s blijft tot 1 januari 2014 gelden. Omdat de meeste klanten al voor een stukje bij RSW binnen waren, was de overname een natuurlijk proces dat tot nu toe soepel en geruisloos verlopen is. In het voortraject hebben veel klanten die het betreft al kunnen kennismaken met Tim Vullings en Frank Berkers, de relatiebeheerders namens RSW. Frank Berkers: "We proberen qua werkwijze zo goed mogelijk aan te sluiten bij die van Accountantskantoor Van den Elzen. En mochten wijzigingen verstandig zijn, dan zullen die heel geleidelijk en in overleg worden doorgevoerd. Bij RSW werken we bijvoorbeeld steeds meer digitaal. In plaats van ordners bij ons af te geven, scannen veel van onze klanten hun bankmutaties in en sturen ze die vervolgens naar ons door. Dat werkt prettig en efficiënt. Maar het is nu eerst zaak om elkaar eens beter te leren kennen. Het is prettig dat alle klanten die we gesproken hebben gerust zijn op een goede overgang. Dat betekent dat ze een groot vertrouwen hebben in zowel Accountantskantoor Van den Elzen als RSW. Wij hopen dat ze zich snel bij ons thuis voelen. Theo en Mien Van den Elzen zijn een nieuwe fase ingegaan waarin ze het rustiger hebben gekregen. Wij wensen ze alle goeds toe." BIJTELLINGSPERCENTAGE 60 MAANDEN VAST De CO2-normen worden jaarlijks aangescherpt. Als u uw nieuwe auto in 2013 op kenteken laat zetten, houdt u dan rekening met het volgende: Voor personenauto s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km (dus ook elektrische auto s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km) geldt gedurende 60 maanden een 0%-tarief voor de bijtelling. Doet u de aanschaf pas in 2014 of 2015, dan bedraagt het bijtellingspercentage 7%. 10 JULI 2013 JULI

7 FISCAAL ACTUEEL FISCAAL ACTUEEL DETAILS VERLAGING BTW-TARIEF BIJ RENOVATIE EN HERSTEL BEKEND HET BTW-TARIEF OP ARBEIDSKOSTEN BIJ RENOVATIE EN HERSTEL VAN GEBOUWEN IS TIJDELIJK VER- LAAGD NAAR 6%. DE STAATSSECRETARIS HEEFT IN EEN BESLUIT DE DETAILS VAN DE REGELING NADER UITGEWERKT. UIT HET BESLUIT BLIJKT DAT DE VERLAGING SLECHTS GELDT VOOR WERK- ZAAMHEDEN AAN BESTAANDE WONINGEN. Arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen die langer dan twee jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen, zullen worden belast met 6% in plaats van 21% btw. In het besluit wordt goedgekeurd dat dit tarief met ingang van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 kan worden toegepast. De arbeidskosten bij renovatie- en herstelwerkzaamheden die binnen deze periode worden afgerond, zullen onder het 6%-tarief vallen. Het is dus van groot belang dat werkzaamheden tijdig zijn afgerond om van deze regeling gebruik te maken. Indien op deelfacturen het 6%-tarief is gehanteerd, moet dit worden gecorrigeerd naar 21% op de eindfactuur als de werkzaamheden worden afgerond na 28 februari Omgekeerd geldt hetzelfde: wanneer de bedoelde werkzaamheden wel binnen de eerdergenoemde periode worden afgerond en eerst deelfacturen zijn uitgereikt met 21% btw, dan dient op de definitieve factuur alsnog het verlaagd tarief te worden toegepast. Uit het besluit kan worden opgemaakt dat het 6% btw-tarief niet zal worden beperkt tot werkzaamheden aan de zogenoemde eigen-woning, maar ook zal gaan gelden voor verhuurde (beleggings)woningen. De regeling biedt daarmee ook kansen voor beleggers. Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan het vernieuwen, vergroten, herstellen, of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. Welke werkzaamheden hier bij een specifiek project onder vallen, zal niet altijd duidelijk zijn. Hierover zou discussie kunnen ontstaan met de Belastingdienst. In de bijlage bij het besluit is expliciet aangegeven dat het 6%-ta- rief niet geldt voor de bouw of ingrijpende verbouwing die leidt tot een nieuw vervaardigde onroerende zaak voor btwdoeleinden. Het verlaagde tarief geldt ook niet voor bijvoorbeeld transformaties van kantoren naar woningen zonder dat voor btw-doeleinden een nieuwe onroerende zaak ontstaat, zo volgt uit het besluit. Bij de toepassing van de regeling moet een onderscheid worden gemaakt tussen een arbeidscomponent en een component voor materialen. De verhouding tussen de materialencomponent en de arbeidscomponent van de renovatie/herstelwerkzaamheid moet volgens het beleidsbesluit worden vastgesteld door de ondernemer die de dienst verricht. Als voor het geheel één vergoeding in rekening wordt gebracht en er is op de factuur geen splitsing aangebracht tussen de materialen en de arbeid, dan dient voor de splitsing tussen de arbeid en de materialen aangesloten te worden bij de marktwaardemethode: er moet een vergelijking worden gemaakt met soortgelijke prestaties op de markt. Als die soortgelijke prestaties ontbreken, dan moet worden gesplitst op basis van de kostprijs. Daarbij vallen de kosten van in eigen productie vervaardigde materialen onder materiaalkosten (ook de factor arbeid). Overheadkosten mogen naar evenredigheid over de arbeid en de materialen worden verdeeld. Gaat u uw gebouw renoveren en/of herstellen? Wilt u meer hierover weten? Neemt u dan voor meer informatie gerust even contact op met uw adviseur bij RSW. 12 JULI 2013 JULI

8 SRA INFORMATIE SRA INFORMATIE werkgever TURBULENTE WIJZIGINGEN VOOR DE WONINGMARKT HOE NU VERDER MET DE LEVENSLOOPREGELING? Het afgelopen jaar was een spannend jaar voor de (potentiële) woningeigenaar. Hoe zou het aflopen met de hypotheekrenteaftrek? Komen starters straks nog wel aan bod? Hieronder treft u een overzicht aan van alle nieuwe maatregelen voor de hypotheekrenteaftrek die gelden vanaf Heeft u werknemers die deelnemen aan de levensloopregeling, dan moet u rekening houden met de nodige wijzigingen dit jaar. Voor sommige deelnemers is het tegoed definitief vrijgevallen per 1 januari Andere mogen blijven deelnemen. Voor u als werkgever is het belangrijk dat u de veranderingen goed verwerkt. HYPOTHEEKRENTEAFTREK Vanaf 1 januari 2013 krijgt u alleen nog renteaftrek voor een hypotheek die u in dertig jaar volgens een annuïtair schema volledig aflost. Wie toch voor een andere hypotheekvorm kiest, verliest zijn recht op hypotheekrenteaftrek. Leningen die verder gaan dan een annuïtaire aflossing, zoals het lineaire model, komen ook in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Wanneer u al een hypotheek heeft, verandert er na 1 januari 2013 in grote lijnen niets. Ook niet als u verhuist en uw bestaande hypotheek meeneemt of uw hypotheek volledig oversluit. Leent u een extra bedrag, dan gelden de nieuwe regels voor dit bedrag wel. Verder zijn de volgende aandachtspunten belangrijk: De oude fiscale regels blijven gelden voor woningen die zijn gekocht op of voor 31 december Essentieel is dat de onherroepelijke schriftelijke koopovereenkomst binnen deze termijn valt. De lening moet wel voor 1 januari 2014 zijn aangegaan en de levering van de woning moet dit jaar plaatsvinden. Wanneer u uw woning in 2012 heeft verkocht, nu tijdelijk huurt en in 2013 opnieuw een huis koopt, valt u onder een overgangsregeling. Voor de hypotheekschuld gelden de oude regels, voor zover deze niet hoger is dan de eigenwoningschuld die u had net voor de verkoop van uw woning. Wanneer u in 2012 een verbouwing bent begonnen waar u pas in 2013 de financiering van heeft kunnen regelen, valt de rente van deze financiering ook onder de oude regels. Wel moet u een schriftelijke overeenkomst van de aannemer kunnen overleggen. Bovendien moet de verbouwing in 2013 zijn afgerond. Wilt u uw bestaande aflossingsvrije hypotheek geheel of gedeeltelijk omzetten in een (bank)spaar- of beleggingshypotheek, dan kon dit nog zonder gevolgen tot 1 april MINDER LENEN VOOR EEN HUIS Er zijn nog andere zaken waarmee u rekening moet houden als u dit jaar een huis gaat kopen. Zo zult u voldoende eigen geld moeten meenemen voor de aankoop van een huis. Het kabinet heeft namelijk bepaald dat de maximale lening die u kunt aangaan 105% (was 106%) bedraagt van de woningwaarde. Bijkomende kosten moet u dus zelf financieren. Het maximale financieringspercentage wordt uiteindelijk 100%. Ook de inkomensnormen voor hoeveel u mag lenen zijn verder aangescherpt. Houd er dus rekening mee dat u minder kunt lenen voor het huis. Voor starters is er een versoepeling. Zij kunnen een ruimere hypotheek krijgen als zij binnen enkele maanden of jaren een verhoging van hun salaris verwachten. DRIE EXTRA VERSOEPELINGEN Tot slot kunnen de volgende drie maatregelen nog interessant zijn voor u: Mensen die na verkoop van hun eigen woning met een restschuld blijven zitten, mogen de rente over deze restschuld maximaal tien jaar in aftrek brengen in box 1. Het gaat om restschulden die zijn ontstaan vanaf 29 oktober 2012 tot en met 31 december Twee crisismaatregelen zijn met een jaar verlengd: wie gaat verhuizen, kan wat langer gebruikmaken van de verhuisregeling en de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur wordt ook met één jaar verlengd. De doorverkooptermijn voor de overdrachtsbelasting is vanaf 1 september 2012 verruimd van 6 naar 36 maanden. LEVENSLOOPREGELING IN VOGELVLUCHT Op 1 januari 2006 is de levensloopregeling ingevoerd. Hiermee konden werknemers een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof of om eerder met pensioen te gaan. Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling afgeschaft, maar er is wel een overgangsregeling. Met deze overgangsregeling krijgt u nu te maken. DEELNEMERS MET EEN TEGOED VAN MINDER DAN Heeft uw werknemer deelgenomen aan de levensloopregeling en was zijn levenslooptegoed op 31 december 2011 minder dan 3.000, dan is het tegoed definitief vrijgevallen op 1 januari Deze vrijval is belast. U moet loonheffingen inhouden over 80% van het opgebouwde tegoed op 31 december Het rendement dat sinds 1 januari 2012 is opgebouwd over het levenslooptegoed, moet u volledig belasten. Tot 2012 bouwde uw werknemer ook levensloopverlofkorting op over zijn inleg. Bij de berekening van de loonheffingen moet u rekening houden met deze opgebouwde levensloopverlofkorting. DEELNEMERS MET EEN TEGOED VAN OF MEER Bedroeg het levenslooptegoed op 31 december of meer, dan mag uw werknemer tot 2022 gebruik blijven maken van de levensloopregeling. Hij mag dus gewoon door blijven sparen. LET OP Per 1 januari 2013 is een eventuele inleg in de levensloopregeling aftrekbaar voor alle loonheffingen, dus ook voor de werknemersverzekeringen. Uw bijdrage is geen loon. Daar staat tegenover dat een eventuele opname loon is voor alle loonheffingen. U betaalt als werkgever dus ook premies werknemersverzekeringen over de opname. Is uw werknemer op 1 januari jaar of ouder, dan geldt een afwijkende regeling. Als uw werknemer zijn levenslooptegoed in 2013 in één keer volledig wil opnemen, dan profiteert hij van de 80%-regeling. U moet dan loonheffingen inhouden over 80% van het opgebouwde tegoed op 31 december De eis dat levenslooptegoed alleen kan worden opgenomen voor verlof is komen te vervallen. Uw werknemer mag het levenslooptegoed dus ook voor andere doeleinden opnemen. Het tegoed dat uw werknemer heeft opgebouwd vanaf 1 januari 2012 moet u volledig belasten. Ook hier moet u bij de berekening van de loonheffingen rekening houden met de opgebouwde levensloopverlofkorting. Heeft uw werknemer zijn volledige tegoed in 2013 opgenomen, dan kan hij niet meer bijstorten op de levenslooprekening. De levensloopregeling eindigt dan. Tot slot moet u als werkgever ook loonheffingen inhouden voor uw ex-werknemer met een levenslooptegoed die na zijn vertrek geen nieuwe werkgever heeft gevonden. 14 JULI 2013 JULI

9 SRA INFORMATIE SRA TIPS INNOVATIEBOX AANTREKKELIJKER VOOR MKB Bedrijven die de innovatiebox in de vennootschapsbelasting kunnen toepassen, mogen voortaan ook kiezen voor een forfaitaire regeling. In dat geval kunnen zij 25% van hun winst aanmerken als voordeel voor de innovatiebox. Dit is een sterke vereenvoudiging om de box toegankelijker te maken voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb). DE INNOVATIEBOX Om gebruik te kunnen maken van de innovatiebox, moet u winst behalen met een eigen innovatie waarvoor u een octrooi (of kwekersrecht), een buitenlands patent of een S&O-verklaring heeft gekregen. De innovatiebox is er alleen voor bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen. Door gebruik te maken van de innovatiebox, betaalt u aanzienlijk minder belasting over de voordelen uit innovatieve activiteiten. De voorwaarden zijn echter streng. Zo geldt er een boxdrempel, waardoor de voordelen pas laag belast zijn als u de voortbrengingskosten heeft ingelopen. In de praktijk blijkt de innovatiebox lastig uitvoerbaar en zijn de administratieve lasten groot. FORFAITAIRE REGELING Om de innovatiebox toegankelijker te maken voor het mkb, is er daarom nu een forfaitaire regeling. Bij toepassing van de innovatiebox mag u 25% van uw winst aanmerken als voordelen uit innovatieve activiteiten. U hoeft geen rekening te houden met een drempel. Het forfaitaire bedrag is gemaximeerd op per jaar. U mag jaarlijks kiezen om de forfaitaire regeling al dan niet toe te passen, mits u in het jaar zelf of in de twee voorafgaande jaren een immaterieel activum heeft voortgebracht. VOORDEEL IN PRAKTIJK Stel, u behaalt in 2013 een totale winst van en u komt in aanmerking voor de innovatiebox. U maakt de keuze voor de forfaitaire regeling. U mag nu 25% van uw winst, oftewel (maximale bedrag), toerekenen aan de innovatiebox. Hier geldt een effectieve heffing van 5%. Dat betekent dat 5/25 van , oftewel 5.000, in aanmerking wordt genomen. Hierover bent u dan (20% van 5.000) vennootschapsbelasting verschuldigd. Zonder toepassing van de innovatiebox zou de belast zijn met (20% van ) aan vennootschapsbelasting. Uw fiscale voordeel is dan ook NADELEN Kiezen voor de forfaitaire regeling is niet altijd voordelig. De reguliere regeling is aantrekkelijker als u denkt meer dan 25% winst te behalen met innovatieve activiteiten of als het voordeel meer is dan het gemaximeerde forfaitaire bedrag van Bovendien geldt dat als u gebruik kunt maken van de innovatiebox, maar niet kunt kiezen voor de forfaitaire regeling, het werkelijke voordeel uit het immateriële activum alsnog moet worden bepaald met inachtneming van de drempel. alle belastingplichtigen VERZEKERINGSADVIES NIET LANGER AFTREKBAAR Vanaf dit jaar is uw verzekeringsadviseur verplicht om zijn advieskosten voor een lijfrente- of een arbeidsongeschiktheidsverzekering apart aan u te berekenen. Deze kosten zijn niet langer aftrekbaar. Vorig jaar kon uw verzekeringsadviseur deze kosten nog versleutelen in de verzekeringspremie zelf. Vanaf 1 januari 2013 mag hij dat niet meer. Er geldt nu een zogeheten provisieverbod waardoor de kosten inzichtelijk moeten worden gemaakt. De zuivere premies die u betaalt voor een lijfrente- of een arbeidsongeschiktheidsverzekering blijven wel aftrekbaar. Voor een lijfrente is de premie uiteraard alleen aftrekbaar als u in een jaar te weinig pensioenopbouw heeft (jaarruimte) of als u in de afgelopen zeven jaren te weinig pensioen heeft opgebouwd (reserveringsruimte) en de premie tijdig is betaald. alle belastingplichtigen BOUWRENTE BLIJFT FISCAAL AFTREKBAAR Vanwege de nieuwe regels rond de hypotheekrenteaftrek per 1 januari dit jaar was het onduidelijk of de te betalen bouwrente bij nieuwbouwwoningen nog wel aftrekbaar zou blijven. Onlangs is hier meer duidelijkheid in gekomen. De bouwrente die voorheen aftrekbaar was, blijft ook onder de nieuwe regels aftrekbaar. Als koper van een nieuwbouwwoning betaalt u vaak bouwrente in de periode tussen het sluiten van een koop-aanneemovereenkomst en het passeren van de definitieve leverings- en hypotheekakte. Deze bouwrente blijft dus gewoon aftrekbaar, mits de daarna te sluiten hypotheek wel voldoet aan de nieuwe regels. ondernemer BV AANVRAGEN EIA EN MIA/VAMIL EENVOUDIGER Investeert u in energiebesparende of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA) of de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Het aanvraagformulier voor deze regelingen is voor 2013 vereenvoudigd. Zo is de volgorde van het nieuwe e-formulier logischer gemaakt en u krijgt direct na het verzenden van uw aanvraag een referentienummer. Daarnaast hoeft een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of vennootschap onder firma, voortaan nog maar één aanvraag per investering in te dienen. Het aanvraagformulier en alle informatie over de regelingen vindt u terug op de site van Agentschap NL (www. agentschapnl.nl). alle belastingplichtigen WELKE SCHOLINGSUITGAVEN ZIJN AFTREKBAAR IN 2013? Voor het nieuwe jaar heeft het kabinet flink gesneden in de aftrekbaarheid van scholingsuitgaven. Dit zijn uitgaven die u maakt voor het volgen van een opleiding of studie voor een (toekomstig) beroep. De scholingsuitgaven komen voor aftrek in aanmerking als deze meer bedragen dan de drempel van 250 (was 500), maar niet boven het maximum uitkomen van In 2013 zijn alleen nog de door de onderwijsinstelling verplicht gestelde en noodzakelijke kosten van de opleiding of studie aftrekbaar. U moet hierbij denken aan het les-, cursus- of collegegeld, examengeld of promotiekosten en de door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leermiddelen en beschermingsmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan de verplichte studieboeken, verplicht gereedschap of een beschermingsbril. DGA GEBRUIKELIJK LOON OMHOOG Dit jaar is het gebruikelijk loon voor onder anderen de directeur-grootaandeelhouder (dga) vastgesteld op (2012: ). Het gebruikelijk loon is het loon dat u minimaal moet verdienen en wat hoort bij de duur en het niveau van uw werk. Afhankelijk van uw eigen situatie kan het loon hoger of lager zijn (bijvoorbeeld als u in deeltijd werkt). Uit onderzoek is gebleken dat een dga bij een ongewijzigd salaris dit jaar netto minder overhoudt. Dit komt onder meer door verhoging van de eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting, door een hogere premie Zorgverzekeringswet en een verlaging van de maximale arbeidskorting voor hogere inkomens.bij een gebruikelijk loon van op jaarbasis gaat u er ongeveer 95 netto per maand op achteruit. ondernemer DGA VAR-VERKLARING WORDT WEB- MODULE Een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is maximaal een kalenderjaar geldig. Voor het nieuwe kalenderjaar kunt u vanaf 1 september een nieuwe VAR aanvragen. Sinds dit jaar ontvangt u de VAR van de Belastingdienst namelijk niet meer automatisch. Bovendien wordt de Verklaring binnenkort vervangen door een internetmodule. De huidige aanvraagprocedure vervalt dan. De aanvrager ziet direct hoe de Belastingdienst de ingevoerde gegevens over de arbeidsrelatie met een opdrachtgever beoordeelt. Vanaf 1 januari 2014 kan iedereen gebruikmaken van de internetmodule. 16 JULI 2013 JULI

10 RSW SAMEN COLOFON INHOUD CONTACT RSW SAMEN FIETST MEE IN LIMBURGS MOOISTE I N H O U D LIMBURGS MOOISTE STAAT BEKEND OM DE ZWARE, MAAR TOERISTISCH PRACHTIGE TOCHTEN OVER VERKEERSLUWE WE- GEN. OP DE ROUTE KOM JE DOORGAANS NIET MEER DAN ÉÉN VERKEERSLICHT TEGEN... OP ZATERDAG 26 MEI FIETSTEN ZO N FIETSRECREANTEN EEN VAN DE 11 VERSCHILLENDE ROUTES. VOOR DE STICHTING HEPPIE FIETSTEN DE HART- RIJDERS DE ROUTE VAN 175 KILOMETER OVER MAAR LIEFST 31 HEUVELS. VIJF KLIMMEN ZIJN STEILER DAN 10% WAARVAN DE ROHRBERG IN DUITSLAND EN DE CAUBERG MET HUN 8% TOT 15% DE STEILSTE ZIJN! JEAN-PIERRE VAN DUPPEN VAN RSW FIETSTE MEE. ADRESSEN RSW HELMOND Stapelovenweg 2, 5708 JW Helmond Postbus 221, 5700 AE Helmond Tel Fax PAG. 2 LIMBURGS MOOISTE In de jaren negentig gestart als toerversie van de Amstel Gold Race, heeft Limburgs Mooiste er voor gekozen een eigen klassieker met ieder jaar nieuwe routes aan te bieden. Vaak zitten daar onbekende beklimmingen en veel verrassende, autovrije wegen in. Veiligheid, beleving, sportiviteit en correct gedrag staan voorop. De pittige tocht startte om 7 uur in de vroege ochtend met een temperatuur van slechts 3 graden, vertelt Jean-Pierre van Duppen. De zon brak rond een uur of 9 door en het kwik liep op tot een graad of 12 in de middag. Het bleef gelukkig de gehele dag droog. Na zeven uur en een kwartier zwoegen was de strijd gestreden en bij een lekker glaasje Gulpener Bier kregen de benen rust. RSW ASTEN Wilhelminastraat 13, 5721 KG Asten Postbus 141, 5720 AC Asten Tel Fax KLANT AAN HET WOORD HARTRIJDERS EN HEPPIE De Hartrijders is een fietsgroep die zich ten doel stelt zoveel mogelijk aandacht te genereren en geld op te halen voor de stichting Heppie. Deze stichting, bekend vanwege de ondersteuning van René en Natasja Froger, organiseert vakanties voor kansarme kinderen. Vorig jaar ondersteunde RSW de stichting Heppie ook al door rododendrons te planten op het terrein rondom Hotel Heppie in Mierlo. Met Limburgs Mooiste fietsten de Hartrijders het bedrag van maar liefst bij elkaar voor Hotel Heppie en Club Sam. Bijna het drievoudige van vorig jaar, bij hun eerste sponsortocht. Een mooi resultaat! RSW SAMEN RSW maakt zich al enkele jaren sterk voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Waarom? Wij vinden het niet meer dan logisch om een bijdrage te leveren aan de maatschappij en de regio waarin we werken en wonen. Dit past bij onze missie, visie en filosofie. Kortom, bij RSW. Via RSW Samen geven we invulling aan MVO. Dit is een programma waarin wij continu op zoek gaan naar een duurzame balans tussen economische en sociale belangen en tegelijkertijd investeren in de (lokale) samenleving. SPELREGELS RSW hanteert bepaalde spelregels voor RSW Samen. We steunen maximaal drie projecten per jaar in de categorieën sport, gezondheid, cultuur en jeugd die altijd gerelateerd zijn aan de regio waarin RSW werkt. Heeft u een mooi initiatief waarvoor u RSW Samen wilt inschakelen? Neem dan gerust contact met ons op. COLOFON RSW Info Magazine is een uitgave van RSW Accountants Redactie: RSW Accountants Tekst: RSW Accountants, SRA, Franka van Beeck Concept en uitwerking: 2atwork.com Illustraties: Raymond Nicholson Fotografie: 2atwork.com Contact: Informatie: DISCLAIMER Hoewel wij er naar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog juist is. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies. RSW PENSIOENTEAM RSW TOTAAL PAG. 11 PAG. 14 PAG. 15 PAG. 16 PAG. 17 PAG. 20 SRA-INFORMATIE PAG. 5 PAG. 9 PAG. 18 RSW SAMEN 18 JULI 2013 JULI

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9. NIEUWSBRIEF Maart 2013 Jaargang 17 Nr. 54 In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9. Inhoud Voorwoord 2 Hoe nu verder met de levensloopregeling?

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS

INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS SRA TIPS RSW INFO JULI 2012 werkgever FLEXIBELE WERKTIJDEN NA OUDERSCHAPSVERLOF Een baan in combinatie met de zorg voor jonge kinderen blijft soms ook na het ouderschapsverlof moeilijk. Sinds kort kan

Nadere informatie

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Inmiddels heeft de Tweede Kamer

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl Eindejaarstips 2012 www.hlb.nl Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs december 2014 2 Jubilarissen bij De Beer 3 Geslaagde bijeenkomst over de werkkostenregeling 4 Belastingstelsel kán simpeler, als we

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS

INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS SRA TIPS RSW INFO DECEMBER 2011 werkgever WERKGEVER SNELLER GECON- FRONTEERD MET LOONDOOR- BETALINGSVERPLICHTING Als werkgever heeft u een re-integratieverplichting. U moet er samen met uw zieke werknemer

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor bv s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl w www.liqide.nl

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13.

NIEUWSBRIEF. Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13. NIEUWSBRIEF November 2014 Jaargang 19 Nr. 61 Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord 2 Vereenvoudigingen

Nadere informatie

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve.

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve. 1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1.1 Forse verhoging van eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting De eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting wordt fors verhoogd. Bent u jonger dan

Nadere informatie

DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014

DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014 DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014 De Belastingplannen 2014 begeven zich momenteel aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft de plannen aangenomen en de verwachting is dat de

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21]

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21] [1/21] Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2012, maar andere zaken vragen

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Administratiekantoor Van der Wardt

Administratiekantoor Van der Wardt BELASTINGPLANNEN 2014 Administratiekantoor Van der Wardt In deze digitale decemberbrief is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot 10 december 2013. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59

NIEUWSBRIEF. Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59 NIEUWSBRIEF Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59 In gesprek met René Balvers van Ingenieursburo Balvers over zijn geliefde vak, innovatie en de weerstand die dat oproept. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord

Nadere informatie