DAGVAARDING IN STRAFZAKEN. Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 18 oktober 2013 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PE Juridisch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DAGVAARDING IN STRAFZAKEN. Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 18 oktober 2013 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PE Juridisch"

Transcriptie

1 DAGVAARDING IN STRAFZAKEN Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 18 oktober 2013 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PE Juridisch Welke eisen mogen worden gesteld aan de betekening? Welke eisen mogen worden gesteld aan de tenlastelegging? Wat maakt een dagvaarding nietig? In hoeverre kan een tenlastelegging worden aangevuld en gewijzigd? Verweren tegen gebreken in de dagvaarding.

2 DAGVAARDING IN STRAFZAKEN Tekenen bij aankomst Tekenen bij vertrek Evaluatie Graag mobiele telefoon(s) uit

3 DAGVAARDING IN STRAFZAKEN College Cursus Aanmelden Annuleren Cursusaanbod Cursusmateriaal

4 DAGVAARDING IN STRAFZAKEN Corstens Het Nederlands Strafprocesrecht 7e druk Reijntjes De Dagvaarding in Strafzaken 2e druk

5 DAGVAARDING IN STRAFZAKEN Sommige rechters worden door paniek gegrepen wanneer de verdediging de deugdelijkheid van de tenlastelegging betwist (Reijntjes pagina 5). De meeste advocaten zijn tot die betwisting niet eens in staat (Reijntjes pagina 5). Is dat erg?

6 DAGVAARDING IN STRAFZAKEN Gebrekkige dagvaarding kan tot gevolg hebben dat dagvaarding nietig is (en nieuwe/verbeterde dagvaarding kan worden uitgebracht). Geen tweede vervolging voor zelfde feit, want er is niet ten gronde beslist (Corstens pagina 566)

7 DAGVAARDING IN STRAFZAKEN Gebrekkige dagvaarding kan ook tot gevolg hebben dat rechter niet tot bewezenverklaring kan komen (en ontslag/vrijspraak volgt). Immers, in bewezenverklaring gebonden aan grondslag tenlastelegging Tirannie tenlastelegging

8 DAGVAARDING IN STRAFZAKEN Appointering Betekening EHRM klassiekers Termijn dagvaarding Intrekking dagvaarding Tenlastelegging Onvoldoende feitelijk Innerlijk tegenstrijdig Wijziging tenlastelegging Achterkant dagvaarding Zomer hit

9 APPOINTERING Artikel 258 Sv Op voordracht officier van justitie bepaalt voorzitter dag en tijd zitting Strafrecht: eerst op "rol" en daarna dagvaarden Civiele recht: eerst dagvaarden daarna op "rol" Voorzitter die op parket zaken aanwijst is verkeerd bezig (Reijntjes pagina 10)

10 APPOINTERING Hof Den Haag 15/07/2005 LJN AT9417 Mr De Bont en mr Hertoghs (Breda) s van advocaat-generaal (mr Plugge) aan voorzitter (mr Borgesius) Is het een idee om mr Van Rijnberk in kamer op te nemen? Wraking mr Van Rijnberk

11 APPOINTERING Landelijk Strafprocesreglement Staatscourant 2010, Nieuws Nederland denkt mee over Europese standaard voor zaaktoedeling Meer nieuws...

12 APPOINTERING Officier van justitie besluit over vervolging Verdachte verlaat met dagvaarding bureau... Kan bevoegdheid worden gemandateerd (wegens eigen relevante positie) aan politie? HOPPER Hulp Officier van Justitie Onbezoldigd Parketsecretaris

13 APPOINTERING HR 03/06/2003 LJN AF3366 Ja, mits... HR 09/12/2003 LJN AM2517 Gecasseerd wegens ontbreken motivering Op verweer raadsman wordt niet gereageerd HR 12/10/2004 LJN AQ8834 Gecasseerd wegens ontoereikende motivering Niet iedere "administratief-juridisch medewerker"

14 APPOINTERING Hof Amsterdam 28/09/2011 LJN BT6539 Onbekende raadsman Amsterdam 16 augustus 2007 Fuck-off-teken naar agent in uniform Belediging ambtenaar in rechtmatige bediening Raadsman: niet-ontvankelijkheid OM, want beslissing vervolging genomen door directe collega agent

15 APPOINTERING Hof: mandateren is mogelijk gelet op artikel 126 Wet RO, artikel 167 Sv en jurisprudentie Delict begaan tegen directe collega tijdens en in verband met werkzaamheden collega Schijn van belangenverstrengeling gewekt Strijd met beginselen behoorlijke procesorde Niet-ontvankelijkheid OM (met instemming advocaat-generaal)

16 BETEKENING Artikel 585 Sv (en volgende) Gedetineerd > in persoon Niet gedetineerd > per post - Postbode - Politieagent Ingeschreven GBA > GBA-adres Niet ingescheven GBA > feitelijk verblijf adres Geen feitelijk verblijf adres > griffier rechtbank

17 BETEKENING Verdachte aanwezig > aan verdachte Verdachte niet aanwezig > aan "aanwezige" Geen "aanwezige" aanwezig > terug naar afzender Bericht van achterlating met mededeling waar stuk kan worden afgehaald (postkantoor) Niet afgehaald, betekening aan griffier rechtbank en afschrift per gewone post naar GBA-adres

18 BETEKENING Kortom (bij verdachte met GBA-adres): Er wordt aangebeld Er wordt bericht achtergelaten Er wordt per gewone post verzonden en er kan daarna verstek worden verleend... Van handelingen wordt "akte" opgemaakt

19 BETEKENING Verdachte verschijnt niet en raadsman verschijnt niet Fout bij betekening > Nietige dagvaarding Geen fout bij betekening > Verstek Nietige dagvaarding leidt niet tot einde vervolging, maar tot nieuwe dagvaarding

20 BETEKENING Let op beroepstermijn! Bij betekening wel in persoon veertien dagen na eindzitting (408 lid 1 Sv) Bij betekening niet in persoon veertien dagen na kennisname uitspraak (408 lid 2 Sv)

21 BETEKENING Verdachte verschijnt niet, maar raadsman wel Bent u bepaaldelijk gevolmachtigd (artikel 279 Sv)? HR 23/10/2001 LJN AD4727 en NJ 2002, 77 Raadsman mag wel opmerkingen maken, maar mag niet verdediging voeren

22 BETEKENING HR 11/02/2003 LJN AE9649 en NJ 2003, 390 Mr Koevoets (Rotterdam) Artikel 279 Sv: Zaak van verdachte die advocaat heeft gemachtigd geldt als procedure op tegenspraak Gerechtshof: Verweer nietigheid dagvaarding wordt verworpen, want aanwezigheid advocaat dekt nietigheid

23 BETEKENING Hoge Raad: Aanwezigheid advocaat dekt niet nietigheid dagvaarding wegens betekeningsgebrek Wat is er te winnen wanneer je zegt dat je niet bepaaldelijk gevolmachtigd bent? Beroepstermijn?

24 BETEKENING Ik ben bepaaldelijk gevolmachtigd, maar ik weet niet of cliënt van zitting weet Had gehoopt hem te treffen Misschien komt hij zo aanzetten Misschien belt hij straks hoe het gelopen is Ik refereer mij aan uw oordeel of aanhouding dan wel verstek moet worden verleend

25 BETEKENING Verdachte verschijnt wel Dekt in beginsel alle fouten in betekening Verdachte kan aanhouding verzoeken wegens onvoldoende tijd en faciliteiten voor verdediging

26 EHRM KLASSIEKERS EHRM 12/02/ /80 en NJ 1986, 685 Colozza v Italië 27 EHRM 16/12/ /86 Hennings v Duitsland (Strafbefehl) EHRM 01/03/ /00 en NJ 2006, 661 Sejdovic v Italië 84 EHRM 23/02/ /97 en NJ 1999, 641 De Groot v Nederland

27 EHRM KLASSIEKERS EHRM 12/02/ /80 en NJ 1986, 685 Colozza v Italië 27 Omgeving Rome Verdacht van fraude Niemand op GBA-adres Wordt aangemerkt als "latitante" Vraagt ondertussen verlening rijbewijs aan Wordt ondertussen voor ander feit ondervraagd

28 EHRM KLASSIEKERS EHRM geeft redenering globaal luidt dat: a verdachte heeft recht om zich te verdedigen b van dit recht kan verdachte afstand doen c van deze afstand moet ondubbelzinnig blijken d wanneer een dagvaarding niet in persoon is betekend en de verdachte ook niet op zitting verschijnt, dan moet de mogelijkheid van afstand van recht worden onderzocht

29 EHRM KLASSIEKERS e in dit onderzoek moet worden betrokken: - welke inspanning het parket zich heeft getroost om de verdachte op de hoogte te brengen van de zitting - of andere instanties (dan het parket) van de verdragstaat er wel in slagen om de verdachte te bereiken

30 EHRM KLASSIEKERS - of er aanwijzingen zijn hoe de verdachte wel is te bereiken (als een uitreiking op het GBA-adres niet heeft kunnen plaatsvinden) - of er aanwijzingen zijn dat de verdachte zich aan een berechting wenst te onttrekken (of belang heeft bij een uitstel van de berechting) f daarentegen is de omstandigheid dat de wet voorschrijft dat verstek kan of zelfs moet worden verleend geen genoegzame basis om een afstand van recht aan te nemen

31 EHRM KLASSIEKERS Het is een "presumption" waar een verdragsstaat niet op mag vertrouwen Tijdens procedure komt Colozza te overlijden Wettelijke procedure in Nederland voldoet niet zonder meer aan regels EHRM

32 EHRM KLASSIEKERS EHRM 16/12/ /86 Hennings v Duitsland (Strafbefehl) Hennings spiegelbeeld Colozza? Zaak wordt aangehaald als geval waarbij iemand sleutel brievenbus kwijt was en daarvoor van EHRM deksel op neus kreeg

33 EHRM KLASSIEKERS 15 april 1986 ten zuiden van Munchen Kaartcontrole Abonnement ingenomen Rent achter conductrice aan Zes jaar oude zoon helpt vader mee Transactievoorstel van DEM 300 Strafbefehl van DEM 1.000

34 EHRM KLASSIEKERS Postbode belt aan Postbode laat afhaalbericht achter Afhaalbericht met waarschuwing op enveloppe Vrouw haalt binnen termijn brief af, maar verklaart (onder ede) anders Hennings had dus binnen termijn in verzet kunnen komen tegen Strafbefehl

35 EHRM KLASSIEKERS... she had not given it to her husband until the following day because she had not wanted to irritate him after his day at work... Vergelijk: 16

36 EHRM KLASSIEKERS EHRM 01/03/ /00 en NJ 2006, 661 Sejdovic v Italië 84 8 september 1992 Rome Campo nomadi Dodelijke schietpartij Verdachte voortvluchtig Raadsman toegevoegd In 1996 veroordeeld tot 20 jaar In 1999 getraceerd en uitgeleverd

37 EHRM KLASSIEKERS Ik ben niet goed verdedigd, want: - alle verschenen verdachten vrijgesproken - alle niet verschenen verdachten veroordeeld EHRM: Het toevoegen van een raadsman garandeert geen effectieve verdediging (en eerlijk proces) Vergelijk: 94

38 EHRM KLASSIEKERS Afstand van recht om zich zelf te verdedigen? Wist verdachte van zitting? Formele procedure effectief? Informele aanwijzingen betrouwbaar? EHRM geeft voorbeelden Verdachte vlucht bij poging aanhouding

39 EHRM KLASSIEKERS Verdachte maakt publiekelijk mondeling of schriftelijk bekend niet te verschijnen Andere feiten waaruit ondubbelzinnig blijkt dat verdachte weet van beschuldiging en zitting Vergelijk: 99

40 EHRM KLASSIEKERS HR 10/06/2008 LJN BC8644 Toepassing Sejdovic v Italië Opiumwet 120 uur taakstraf Mr H.W. van Eeuwijk (destijds Wijk bij Duurstede) Mr J.B. Boone (Wijk bij Duurstede) Mr R.J. Baumgardt (Spijkenisse)

41 EHRM KLASSIEKERS 00/00/2006 Niemand aanwezig GBA-adres 16/08/2006 Uitreiking griffier 16/08/2006 Gewone post GBA-adres 24/08/2006 Zitting Gerechtshof Arnhem Strijd 413 lid 1 Sv Tien dagen termijn 16/08/ /08/2006

42 EHRM KLASSIEKERS Hoge Raad: Geen afstand termijn Nietige zitting Terugverwijzing Gerechtshof Arnhem Stukken houden niets in waaruit zou kunnen volgen dat verkorting van de termijn heeft plaatsgevonden met toestemming van de verdachte.

43 EHRM KLASSIEKERS EHRM 23/02/ /97 en NJ 1999, 641 De Groot v Nederland Alkmaar 9 december 1993 valsmunterij Arrestatie Verdachte en raadsman op zitting Hoger beroep officier van justitie Betekening in persoon Vrijlating

44 EHRM KLASSIEKERS Verdachte niet, maar advocaat wel op zitting Advocaat zegt niets over verstek Advocaat voert verdediging Hof: niet een jaar gevangenisstraf, maar drie jaar gevangenisstraf Kun je dan met succes klagen over afwezigheid verdachte hoger beroep?

45 TERMIJN DAGVAARDING Tijd tussen betekening en zitting 265 Sv 10 dagen algemeen 370 Sv 3 dagen politierechter 375 Sv 0 dagen heterdaad 413 Sv 10 dagen hoger beroep Bijzondere regels ingeval van ordeverstoring

46 TERMIJN DAGVAARDING Akte van uitreiking Verdachte verklaart afstand te doen van de bij de wet voorgeschreven termijn van betekening van de dagvaarding waartoe hij deze dagvaarding ondertekent.

47 INTREKKING DAGVAARDING Artikel 266 Sv Intrekking dagvaarding Kennisgeving niet verdere vervolging Mogelijk tot aanvang onderzoek ter zitting, omdat verhandelde ter zitting geen aanleiding voor intrekking dagvaarding mag zijn Intrekking kan zowel mondeling als schriftelijk Intrekking heeft geen gevolgen voor verjaring

48 INHOUD TENLASTELEGGING HR 30/01/1933 NJ 1933, 588 Rijksadvocaat Tenlastelegging beslissend voor: - bevoegdheid rechter - ontvankelijkheid officier van justitie Feit kan bijvoorbeeld trekken hebben van zowel overtreding als misdrijf (Corstens pagina 653)

49 INHOUD TENLASTELEGGING Tijdstip delict HR 15/11/1983 NJ 1984, 336 Pandbrieven Indien verdachte in periode meer fietsen heeft gesloten is dagvaarding nietig, tenzij verwarring is uitgesloten (Corstens pagina 564).

50 INHOUD TENLASTELEGGING Plaats delict HR 21/01/1986 NJ 1986, 418 Buiten Rijk in Europa Huisnummer(s) bij inbraken in dezelfde straat Gedraging identificeerbaar? Gedraging strafbaar? Rechter bevoegd?

51 INHOUD TENLASTELEGGING Rechter mag kennelijke misslag verbeteren, maar rechter mag niet van feit dat zich niet laat bewijzen feit maken dat zich wel laat bewijzen (Corstens pagina 654) Overigens, nieuwe vervolging blijft mogelijk Kennelijke misslag blijkt uit stuk zelf en is met algemene kennis vast te stellen

52 INHOUD TENLASTELEGGING Ontbreken bestanddeel HR 27/06/1995 NJ 1996, 126 (Klare taal I) Met bestanddeel opzettelijk en wederrechtelijk een deur vernielen Artikel 350 Sr Zonder bestanddeel een deur vernielen Artikel 350 Sr

53 INHOUD TENLASTELEGGING Hoge Raad: geen nietige dagvaarding Artikel 261 Sv schrijft niet voor dat bestanddelen in tenlastelegging worden opgenomen Hoge Raad: geen bewezenverklaring Ontbreken bestanddeel mag niet door rechter in bewezenverklaring worden opgenomen Rechter beraadslaagt op grondslag tenlastelegging Was vernieling opzettelijk en wederrechtelijk?

54 ONVOLDOENDE FEITELIJK Ontbreken feitelijke gedraging HR 27/06/1995 NJ 1996, 127 (Klare taal II) Met feitelijke gedraging CD-speler wederrechtelijk weggenomen door inslaan ruit Zonder feitelijke gedraging CD speler wederrechtelijk weggenomen door inbraak

55 ONVOLDOENDE FEITELIJK Ontbreken feitelijke gedraging kan tot (partiële) nietigheid dagvaarding leiden Tenlastelegging behoeft mogelijk aanvulling indien wet voor gedraging alternatieven noemt (door middel van braak, verbreking, inklimming...) Rechter treedt mogelijk buiten grondslag tenlastelegging indien rechter tenlastelegging moet aanvullen om tot bewezenverklaring te komen

56 ONVOLDOENDE FEITELIJK Gewoonlijk onvoldoende feitelijk Gebruik (225 en 231 Sr) Ontucht (245 en 250 Sr) Openlijk (141 Sr) Rechtmatige uitoefening bediening (180 Sr) Valse sleutel (311 Sr) Vuurwerk

57 ONVOLDOENDE FEITELIJK Gewoonlijk voldoende feitelijk Brand stichten Criminele organisatie Namaken Onttrekken aan ouderlijk gezag Wederrechtelijk toe-eigenen

58 ONVOLDOENDE FEITELIJK Rb Rotterdam 02/03/2009 LJN BH4740 "valse administratie" onvoldoende feitelijk Rb Zwolle-Lelystad 08/09/2009 LJN BK0045 "vals reisdocument" onvoldoende feitelijk Rb Zwolle-Lelystad 06/03/2012 LJN BW3198 "vuurwerk" onvoldoende feitelijk

59 ONVOLDOENDE FEITELIJK "mishandeling" (artikel 300 Sr) TEKST & COMMENTAAR Strafrecht Het opzet, gericht op het toebrengen van pijn of letsel, moet in de tenlastelegging tot uitdrukking worden gebracht. - opzettelijk mishandeld - waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden

60 ONVOLDOENDE FEITELIJK Rb Utrecht 12/08/2011 LJN BT2001 Mr Peters (Amersfoort) Verkeersincident met kind Als mijn kind wordt doodgereden, dan ligt vrouw burgemeester in mijn kofferbak Verweer nietigheid dagvaarding verworpen nu opnemen gevolgen voor slachtoffer in tenlastelegging geen wettelijk vereiste is.

61 INNERLIJK TEGENSTRIJDIG Innerlijk tegenstrijdig Delicten sluiten elkaar uit Rb Zwolle-Lelystad 27/10/2009 LJN BK3125 Diefstal en heling HR 12/03/2013 LJN BZ3571 Diefstal en verduistering (gevonden goed) HR 02/06/2009 LJN BH5232 en NJ 2009, 281 Wegnemen en afgeven

62 INNERLIJK TEGENSTRIJDIG HR 24/02/2004 LJN AO1729 Mr H.H. van Steijn (Deventer) Valsheid in geschrift Stelling dat tenlastelegging innerlijk tegenstrijdig is indien primair ander feitencomplex wordt tenlastegelegd dan subsidiair, vindt geen steun in recht. Alternatieve tenlastelegging Cumulatieve tenlastelegging

63 INNERLIJK TEGENSTRIJDIG Innerlijk tegenstrijdig Gedragingen sluiten elkaar uit Rb Amsterdam 03/03/2011 LJN BP6962 Politiefoto en vingerafdrukken Bij maken politiefoto knippert verdachte met ogen Bij afnemen vingerafdrukken drukt verdachte te hard

64 INNERLIJK TEGENSTRIJDIG Innerlijk tegenstrijdig Poging of voltooid delict Rb Dordrecht 20/07/2004 LJN AQ3814 Rijden in richting Belgische grens valt binnen voltooid delict van "buiten grondgebied Nederland brengen" (A16-drugskoerier) Rb Haarlem 10/02/2009 LJN BH kilogram hennep in vrachtwagen Vrijspraak voor primaire feit

65 INNERLIJK TEGENSTRIJDIG Innerlijk tegenstrijdig Medeplegen of medeplichtig Geen treffende voorbeelden gevonden

66 INNERLIJK TEGENSTRIJDIG "En/of" tenlastelegging Voor zover het gebruik van "en/of" de strekking heeft strafbare feiten cumulatief en tegelijkertijd alternatief voor te leggen, dan is de tenlastelegging innerlijk tegenstrijdig. Er is dan een feitencomplex en er is een tenlastelegging die suggereert dat dit feitencomplex twee feiten oplevert en tegelijkertijd suggereert dat dit feitencomplex slechts een feit zou opleveren.

67 INNERLIJK TEGENSTRIJDIG Mogelijk is de tenlastelegging nietig, omdat het feitencomplex in het dossier ruimte laat om over zowel een feit als twee feiten te spreken en de combinaties in de tenlastelegging op dezelfde periode zien, zonder dat de feiten zich voldoende van elkaar laten onderscheiden. Bovendien antwoord op volgende vragen: - samenloop of voortgezette handeling? - een of meerdere veroordelingen verlangd? - tot welke feit(en) strekt hoger beroep zich uit?

68 INNERLIJK TEGENSTRIJDIG Vergelijk: HR 03/04/2007 LJN AZ8393

69 INHOUD TENLASTELEGGING Gerechtshof Arnhem 08/02/2012 LJN BV8128 Mr Oude Breuil (Enschede) Feit zoals bewezenverklaard, kan niet worden gekwalificeerd, omdat het niet strafbaar is gesteld Seksuele handelingen voor webcam in 2007

70 INHOUD TENLASTELEGGING HR 05/10/2004 LJN AQ8772 Belediging burgemeester Rozendaal Middel: tenlastelegging bevatte niet vereiste klacht Ja, maar klachtvereiste geldt niet voor: - openbare lichamen - ambtenaren tijdens rechtmatige bediening - hoofden en leden regering bevriende staten

71 INHOUD TENLASTELEGGING HR 19/04/2005 LJN AR7256 Mr Franken (Amsterdam) Amsterdam 2 februari 2002 Tampon naar Gouden Koets tijdens huwelijk Willem-Alexander Ja, maar koning geniet extra bescherming - geen klacht vereiste - hogere strafbedreiging - geen strafuitsluitingsgronden

72 INHOUD TENLASTELEGGING Wetsartikelen Vermelding wettelijke voorschriften waarbij feit is strafbaar gesteld Zou vereist zijn door artikel 6 EVRM Echter, eerst in wet opgenomen sinds 1995 en dat komt door in artikel 14 en 40 IVBPR

73 INHOUD TENLASTELEGGING HR 18/10/1988 NJ 1989, 232 HR 03/01/1989 NJ 1989, 638 Dagvaarding zonder handtekening Middel: dagvaarding nietig, omdat verdachte daardoor aan herkomst twijfelde en daardoor weer niet op zitting is verschenen Hoge Raad: geen nietigheid

74 INHOUD TENLASTELEGGING Wet vereist niet dat dagvaarding wordt gedateerd, ondertekend of geparafeerd (Reijntjes pagina 23) "Franje"

75 WIJZIGING TENLASTELEGGING Aanvulling tenlastelegging Wijziging tenlastelegging Procedure wijziging Schriftelijk aan rechtbank overleggen Vorderen dat wijziging wordt toegelaten Rechter vraagt naar mening verdediging Na toelating gewaarmerkt afschrift verdediging Verdediging krijgt mogelijkheid voor schorsing

76 WIJZIGING TENLASTELEGGING Gerechtshof Leeuwarden 04/05/2010 LJN BM3169 Mr B.P.M. Canoy (Leeuwarden) Naaktbeelden op YouTube Feit 1: onbekend Feit 2: belediging "Wijziging 3": schending auteursrecht "Wijziging 4": schending portretrecht Wijzigingen toegestaan door rechtbank...

77 WIJZIGING TENLASTELEGGING Raadsman: oneigenlijk gebruik bevoegdheid tot wijziging Verdachte wordt een totaal ander verwijt gemaakt Geen wijziging tenlastegelegde feiten, maar toevoeging nieuwe feiten Er is eigenlijk sprake van een nieuwe dagvaarding

78 WIJZIGING TENLASTELEGGING Gerechtshof: wijziging wordt beschouwd als nieuwe dagvaarding - Termijn is niet in acht genomen - Van afstand termijn is niet gebleken Echter, raadsman had vroegtijdig afschrift wijziging tenlastelegging ontvangen Wijziging daarom toegestaan...

79 WIJZIGING TENLASTELEGGING HR 02/11/1999 LJN AA3838 en NJ 2000, 174 Mr Boksem (Leeuwarden) Nacht van 12 op 13 september 1997 Vrijgezellenfeest Meindert Tjoelker Jongen aan overkant gooit fiets op straat Over-en-weer wordt gescholden en uitgedaagd Vechtpartij met hersenletsel en dood tot gevolg

80 WIJZIGING TENLASTELEGGING Rechtbank: dramatisch verlopen vechtpartij, waarbij een van verdachten evengoed slachtoffer had kunnen worden Verdachte 1: vrijspraak Verdachte 2: zes maanden onvoorwaardelijk Verdachte 3: zestien maanden onvoorwaardelijk Verdachte 4: zestien maanden onvoorwaardelijk Hoger beroep Openbaar Ministerie

81 WIJZIGING TENLASTELEGGING Vordering wijziging in hoger beroep Primair Subsidiair Primair Subsidiair Meer subsidiair Meest subsidiair Artikel 141 lid 2 Sr Artikel 141 lid 1 Sr Artikel 287 Sr Artikel 141 lid 2 Sr Artikel 141 lid 1 Sr Artikel 300 Sr

82 WIJZIGING TENLASTELEGGING Cassatiemiddel: wijzigen mag (in hoger beroep), tenzij er sprake is van een ander feit Artikel 313 Sv: "niet langer hetzelfde feit" Er is sprake van een ander feit: - artikel 287 Sr beschermt leven - artikel 300 Sr beschermt integriteit - artikel 141 Sr beschermt openbare orde

83 WIJZIGING TENLASTELEGGING Hoge Raad: door gerechtshof geen onjuiste maatstaf aangelegd Eenheid van tijd Eenheid van plaats Wezenlijke samenhang verwijten Wat had kunnen gebeuren als sprake was van ander feit (en wijziging was afgewezen)?

84 WIJZIGING TENLASTELEGGING Ingeval sprake was van ander feit opende dat weg naar nieuwe vervolging Geen sprake van dubbele bestraffing voor hetzelfde feit

85 WIJZIGING TENLASTELEGGING Verlies instantie Rechtvaardiging minister Zou officier van justitie niet aan doodslag hebben gedacht? Of wordt weggeseponeerd feit weer toegevoegd? (Reijntjes pagina 143)

86 ACHTERKANT DAGVAARDING 1 Aanwezigheid zitting 2 Bijstand advocaat 3 Voorkoming strafvervolging 4 Bezwaar 5 Verzoek om uitstel 6 Kennisneming processtukken 7 Getuigen en deskundigen 8 Informatie over uitspraak 9 Beroepsmogelijkheden 10 Opname persoonsgegevens database

87 ACHTERKANT DAGVAARDING 1 Aanwezigheid zitting Artikel 278 Sv (vermelding vereist in 260 Sv) Rb Amsterdam 05/07/2012 LJN BX2134 Afwezigheidsrecht verdachte die zich op zwijgrecht beroept Hof Amsterdam 12/04/2012 LJN BW3422 Aanwezigheidsrecht verdachte die ongewenst vreemdeling is

88 ACHTERKANT DAGVAARDING 2 Bijstand advocaat U kunt om toevoeging advocaat vragen bij Juridisch Loket (telefoon ) 3 Voorkoming strafvervolging Bij geen andere hoofdstraf dan geldboete

89 ACHTERKANT DAGVAARDING 4 Bezwaar Artikel 262 Sv (vermelding vereist in 260 Sv) Binnen acht dagen Hoogst onwaarschijnlijk Redelijk kansloze procedure Rb Den Haag 06/09/2012 LJN BX8188 Rb Den Haag 14/09/2012 LJN BX8497

90 ACHTERKANT DAGVAARDING 5 Verzoek om uitstel Rechter is niet verplicht om zitting uit te stellen 6 Kennisneming processtukken U heeft recht op inzage en afschrift stukken 7 Getuigen en deskundigen Artikel 263 Sv (vermelding vereist in 260 Sv)

91 ACHTERKANT DAGVAARDING 8 Informatie over uitspraak Vraag griffie rechtbank of uw advocaat Opmaat beroepstermijn 9 Beroepsmogelijkheden Mr Kellermann (Den Haag en Amsterdam) EHRM 22/02/ /08 en NJ 2012/306 Lalmahomed v Nederland

92 ACHTERKANT DAGVAARDING 10 Opname persoonsgegevens database Niet alleen persoonsgegevens, maar ook DNA-profiel Had u wel even mogen zeggen! Vordering benadeelde partij? Bewijs(voering)? Strafeis? (Reijntjes pagina 23)

93 ZOMER HIT Omzetting taakstraf in gevangenisstraf Wordt ik op Schiphol aangehouden? Rb Oost-Nederland 20/02/2013 LJN BZ2596 Besluit omzetting is buiten termijn artikel 22i Sr in verbinding met 22r Sr genomen = 15 maanden

94 ZOMER HIT Besluit is/was in strijd met wet Officier is/was niet meer bevoegd Nietig besluit genomen door onbevoegde officier van justitie Besluit heeft geen rechtskracht en moet zonder rechtsgevolg blijven Moet taakstraf nog worden verricht? Recht op schadevergoeding?

95 DAGVAARDING IN STRAFZAKEN Vragen en/of opmerkingen? Over cursus of over iets belangwekkends? Vrijdag 10 en 17 januari 2014 Haagse Strafrechtspraak 2013

96 DAGVAARDING IN STRAFZAKEN College Cursus Aanmelden Annuleren Cursusaanbod Cursusmateriaal

SCHADEVERGOEDING IN STRAFRECHT

SCHADEVERGOEDING IN STRAFRECHT SCHADEVERGOEDING IN STRAFRECHT Docent Mr W. Römelingh Datum 11 september 2009 Plaats Haagrecht Advocaten Punten 2 PO Juridisch Cursus voor advocaten. Wat te doen ingeval cliënt in hoofdzaak wordt vrijgesproken

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 9 januari 2015 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch

Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 9 januari 2015 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2014 Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 9 januari 2015 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch Overzicht van de strafrechtspraak van de Rechtbank Den

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2010, aflevering 12 Nummers: 167 186 Vordering benadeelde partij: JBS 2010, nr. 167 Hof Arnhem 9 december 2010 Gijzeling: immateriële schadevergoeding, i.c. 1.250 per gegijzelde. Brandstichting: dat de

Nadere informatie

STRAFVORDERING VOLGENS OMBUDSMAN. De Nationale Ombudsman is kritischer dan de strafrechter waar het gaat om het optreden van politie

STRAFVORDERING VOLGENS OMBUDSMAN. De Nationale Ombudsman is kritischer dan de strafrechter waar het gaat om het optreden van politie STRAFVORDERING VOLGENS OMBUDSMAN Docent Mr W. Römelingh Datum 16 december 2011 Plaats Hotel Casa 400 Punten 2 PO Juridisch De Nationale Ombudsman is kritischer dan de strafrechter waar het gaat om het

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2011, aflevering 8 Nummers: 172 198 Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel: JBS 2011, nr. 172 Rb. Alkmaar 4 augustus 2011 LJN: BR6175 Vordering benadeelde partij voor kosten rechtsbijstand

Nadere informatie

Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 31 oktober 2014 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch

Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 31 oktober 2014 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch BEDREIGING EN BELEDIGING Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 31 oktober 2014 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch Cursus voor advocaten over bedreiging en belediging. Bespreking

Nadere informatie

HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE

HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE Een onderzoek naar de toepassing van het ontvankelijkheidscriterium door strafrechters en de wijze van onderbouwing van de vordering tot

Nadere informatie

Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener

Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener Mr. K.D. Regter is advocaat te Heerlen. DNA Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener Als een huisverbod wordt opgelegd op grond van de Wet tijdelijk huisverbod, mag de uithuisgeplaatste

Nadere informatie

RECHT OP VERHOORBIJSTAND; HOE PAKT DE STRAFRECHT- ADVOCATUUR DAT AAN?

RECHT OP VERHOORBIJSTAND; HOE PAKT DE STRAFRECHT- ADVOCATUUR DAT AAN? RECHT OP VERHOORBIJSTAND; HOE PAKT DE STRAFRECHT- ADVOCATUUR DAT AAN? De invulling in de praktijkvoering binnen het kantoor Starmans & Lamers advocaten Auteur: Organisatie: Mevr. J.J. van Driel Starmans

Nadere informatie

Tilburg University. Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs

Tilburg University. Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs Tilburg University Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs Published in: Delikt en Delinkwent Document version: Publisher final version (usually

Nadere informatie

Beroepsgeheim en politie/justitie. Handreiking

Beroepsgeheim en politie/justitie. Handreiking Beroepsgeheim en politie/justitie Handreiking Colofon Handreiking Beroepsgeheim en politie/justitie is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG),

Nadere informatie

VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE AMSTERDAM arrestnummer: parketnummer: 23-003421-06 datum uitspraak: 28 januari 2009 TEGENSPRAAK PROMIS VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE AMSTERDAM gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1, 4, 6, 7, 12 en 13 Dutch version/version

Nadere informatie

Juridische aspecten van huiselijk geweld

Juridische aspecten van huiselijk geweld Juridische aspecten van huiselijk geweld Informatie voor slachtoffers en hun adviseurs Margreet de Boer TransAct, 2005 Voorlopige uitgave TransAct ondersteunt beleidsmakers, managers, opleiders, artsen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Voorlopig deskundigenbericht en medische gegevens. In dit nummer: Deskundigenbericht. van medische gegevens

Nieuwsbrief. Voorlopig deskundigenbericht en medische gegevens. In dit nummer: Deskundigenbericht. van medische gegevens Nieuwsbrief In dit nummer: Deskundigenbericht en medische gegevens Normering en medisch adviseurs De omkeringsregel revisited BTW-plicht bij medisch advies Observatie van claimanten Onterecht en onfatsoenlijk

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocollen Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs.

Nadere informatie

20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding.

20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding. 20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding. Artikel 1. Voor de aanhouding bij op heterdaad ontdekte misdaad of op heterdaad ontdekt wanbedrijf gelden de volgende

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers

Jaarverslag 2013. Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers Jaarverslag 2013 Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers Woord vooraf Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers (hierna: de commissie). In

Nadere informatie

Een motorfiets met een gele plaat is een bromfiets. Ingeschakelde weerstand belet het meten constructiesnelheid brommer op rollentestbank:

Een motorfiets met een gele plaat is een bromfiets. Ingeschakelde weerstand belet het meten constructiesnelheid brommer op rollentestbank: JURISPRUDENTIE - deel 2 Zoals beschreven en van commentaar voorzien door Paul Enkelaar Expertisecentrum Verkeer en Vervoer - Politieacademie - Apeldoorn Teksten verschenen in het blad Verkeersknooppunt

Nadere informatie

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam van 30 oktober 2012 in de zaak 12-212A naar aanleiding van de klacht van de heer P/a mr.. en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement

Nadere informatie

Extra informatie versie mei 2014

Extra informatie versie mei 2014 Extra informatie versie mei 2014 Hoofdstuk 1 Verzekeren 1 Jonge vrouw veiligst 2 Vrijdag de 13de blijkt geen brokkendag 3 Risico en onzekerheid 4 Schade- of sommenverzekering 5 Werkgever ontoereikend verzekerd

Nadere informatie

Kroniek Burgerlijk procesrecht

Kroniek Burgerlijk procesrecht Rubriek Kroniek Burgerlijk procesrecht * kroniek 2010 deel I Inhoud deel I Algemene beginselen: Hoor en wederhoor, Varia» Arbitrage: Vernietiging, Erkenning en tenuitvoerlegging» Beslag» Bevoegdheid: Arbitrage,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051

ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051 ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051 Uitspraak RECHTBANK LIMBURG Zittingsplaats Maastricht Strafrecht parketnummer: 03/703222-11 Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 30 januari 2013 in de strafzaak tegen [naam verdachte],

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 079 Wijziging en aanvulling van een aantal bepalingen in het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten met

Nadere informatie

Leidraad ambtenaar en strafrecht

Leidraad ambtenaar en strafrecht Leidraad ambtenaar en strafrecht Leidraad ambtenaar en strafrecht Opgesteld door mr. drs. A. Divis-Stein, werkzaam als advocaat bij RWS Advocaten te Utrecht. 2 Rijkswaterstaat Leidraad ambtenaar en strafrecht

Nadere informatie

Fraude en de grenzen van zorgvuldig

Fraude en de grenzen van zorgvuldig ontslag Fraude en de grenzen van zorgvuldig onderzoek Mr. F.H.A. ter Huurne en mr. M.J. Keuss Een werkgever die vermoedt dat een werknemer zich schuldig maakt aan fraude, zal dit willen onderzoeken. In

Nadere informatie

COMPENSATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL

COMPENSATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL COMPENSATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL mr. Marijn Heemskerk Eline Willemsen (FairWork) MODERNE SLAVERNIJ, DICHTERBIJ DAN JE DENKT 2 - Compensatie voor slachtoffers van mensenhandel Inhoudsopgave

Nadere informatie