DAGVAARDING IN STRAFZAKEN. Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 18 oktober 2013 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PE Juridisch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DAGVAARDING IN STRAFZAKEN. Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 18 oktober 2013 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PE Juridisch"

Transcriptie

1 DAGVAARDING IN STRAFZAKEN Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 18 oktober 2013 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PE Juridisch Welke eisen mogen worden gesteld aan de betekening? Welke eisen mogen worden gesteld aan de tenlastelegging? Wat maakt een dagvaarding nietig? In hoeverre kan een tenlastelegging worden aangevuld en gewijzigd? Verweren tegen gebreken in de dagvaarding.

2 DAGVAARDING IN STRAFZAKEN Tekenen bij aankomst Tekenen bij vertrek Evaluatie Graag mobiele telefoon(s) uit

3 DAGVAARDING IN STRAFZAKEN College Cursus Aanmelden Annuleren Cursusaanbod Cursusmateriaal

4 DAGVAARDING IN STRAFZAKEN Corstens Het Nederlands Strafprocesrecht 7e druk Reijntjes De Dagvaarding in Strafzaken 2e druk

5 DAGVAARDING IN STRAFZAKEN Sommige rechters worden door paniek gegrepen wanneer de verdediging de deugdelijkheid van de tenlastelegging betwist (Reijntjes pagina 5). De meeste advocaten zijn tot die betwisting niet eens in staat (Reijntjes pagina 5). Is dat erg?

6 DAGVAARDING IN STRAFZAKEN Gebrekkige dagvaarding kan tot gevolg hebben dat dagvaarding nietig is (en nieuwe/verbeterde dagvaarding kan worden uitgebracht). Geen tweede vervolging voor zelfde feit, want er is niet ten gronde beslist (Corstens pagina 566)

7 DAGVAARDING IN STRAFZAKEN Gebrekkige dagvaarding kan ook tot gevolg hebben dat rechter niet tot bewezenverklaring kan komen (en ontslag/vrijspraak volgt). Immers, in bewezenverklaring gebonden aan grondslag tenlastelegging Tirannie tenlastelegging

8 DAGVAARDING IN STRAFZAKEN Appointering Betekening EHRM klassiekers Termijn dagvaarding Intrekking dagvaarding Tenlastelegging Onvoldoende feitelijk Innerlijk tegenstrijdig Wijziging tenlastelegging Achterkant dagvaarding Zomer hit

9 APPOINTERING Artikel 258 Sv Op voordracht officier van justitie bepaalt voorzitter dag en tijd zitting Strafrecht: eerst op "rol" en daarna dagvaarden Civiele recht: eerst dagvaarden daarna op "rol" Voorzitter die op parket zaken aanwijst is verkeerd bezig (Reijntjes pagina 10)

10 APPOINTERING Hof Den Haag 15/07/2005 LJN AT9417 Mr De Bont en mr Hertoghs (Breda) s van advocaat-generaal (mr Plugge) aan voorzitter (mr Borgesius) Is het een idee om mr Van Rijnberk in kamer op te nemen? Wraking mr Van Rijnberk

11 APPOINTERING Landelijk Strafprocesreglement Staatscourant 2010, Nieuws Nederland denkt mee over Europese standaard voor zaaktoedeling Meer nieuws...

12 APPOINTERING Officier van justitie besluit over vervolging Verdachte verlaat met dagvaarding bureau... Kan bevoegdheid worden gemandateerd (wegens eigen relevante positie) aan politie? HOPPER Hulp Officier van Justitie Onbezoldigd Parketsecretaris

13 APPOINTERING HR 03/06/2003 LJN AF3366 Ja, mits... HR 09/12/2003 LJN AM2517 Gecasseerd wegens ontbreken motivering Op verweer raadsman wordt niet gereageerd HR 12/10/2004 LJN AQ8834 Gecasseerd wegens ontoereikende motivering Niet iedere "administratief-juridisch medewerker"

14 APPOINTERING Hof Amsterdam 28/09/2011 LJN BT6539 Onbekende raadsman Amsterdam 16 augustus 2007 Fuck-off-teken naar agent in uniform Belediging ambtenaar in rechtmatige bediening Raadsman: niet-ontvankelijkheid OM, want beslissing vervolging genomen door directe collega agent

15 APPOINTERING Hof: mandateren is mogelijk gelet op artikel 126 Wet RO, artikel 167 Sv en jurisprudentie Delict begaan tegen directe collega tijdens en in verband met werkzaamheden collega Schijn van belangenverstrengeling gewekt Strijd met beginselen behoorlijke procesorde Niet-ontvankelijkheid OM (met instemming advocaat-generaal)

16 BETEKENING Artikel 585 Sv (en volgende) Gedetineerd > in persoon Niet gedetineerd > per post - Postbode - Politieagent Ingeschreven GBA > GBA-adres Niet ingescheven GBA > feitelijk verblijf adres Geen feitelijk verblijf adres > griffier rechtbank

17 BETEKENING Verdachte aanwezig > aan verdachte Verdachte niet aanwezig > aan "aanwezige" Geen "aanwezige" aanwezig > terug naar afzender Bericht van achterlating met mededeling waar stuk kan worden afgehaald (postkantoor) Niet afgehaald, betekening aan griffier rechtbank en afschrift per gewone post naar GBA-adres

18 BETEKENING Kortom (bij verdachte met GBA-adres): Er wordt aangebeld Er wordt bericht achtergelaten Er wordt per gewone post verzonden en er kan daarna verstek worden verleend... Van handelingen wordt "akte" opgemaakt

19 BETEKENING Verdachte verschijnt niet en raadsman verschijnt niet Fout bij betekening > Nietige dagvaarding Geen fout bij betekening > Verstek Nietige dagvaarding leidt niet tot einde vervolging, maar tot nieuwe dagvaarding

20 BETEKENING Let op beroepstermijn! Bij betekening wel in persoon veertien dagen na eindzitting (408 lid 1 Sv) Bij betekening niet in persoon veertien dagen na kennisname uitspraak (408 lid 2 Sv)

21 BETEKENING Verdachte verschijnt niet, maar raadsman wel Bent u bepaaldelijk gevolmachtigd (artikel 279 Sv)? HR 23/10/2001 LJN AD4727 en NJ 2002, 77 Raadsman mag wel opmerkingen maken, maar mag niet verdediging voeren

22 BETEKENING HR 11/02/2003 LJN AE9649 en NJ 2003, 390 Mr Koevoets (Rotterdam) Artikel 279 Sv: Zaak van verdachte die advocaat heeft gemachtigd geldt als procedure op tegenspraak Gerechtshof: Verweer nietigheid dagvaarding wordt verworpen, want aanwezigheid advocaat dekt nietigheid

23 BETEKENING Hoge Raad: Aanwezigheid advocaat dekt niet nietigheid dagvaarding wegens betekeningsgebrek Wat is er te winnen wanneer je zegt dat je niet bepaaldelijk gevolmachtigd bent? Beroepstermijn?

24 BETEKENING Ik ben bepaaldelijk gevolmachtigd, maar ik weet niet of cliënt van zitting weet Had gehoopt hem te treffen Misschien komt hij zo aanzetten Misschien belt hij straks hoe het gelopen is Ik refereer mij aan uw oordeel of aanhouding dan wel verstek moet worden verleend

25 BETEKENING Verdachte verschijnt wel Dekt in beginsel alle fouten in betekening Verdachte kan aanhouding verzoeken wegens onvoldoende tijd en faciliteiten voor verdediging

26 EHRM KLASSIEKERS EHRM 12/02/ /80 en NJ 1986, 685 Colozza v Italië 27 EHRM 16/12/ /86 Hennings v Duitsland (Strafbefehl) EHRM 01/03/ /00 en NJ 2006, 661 Sejdovic v Italië 84 EHRM 23/02/ /97 en NJ 1999, 641 De Groot v Nederland

27 EHRM KLASSIEKERS EHRM 12/02/ /80 en NJ 1986, 685 Colozza v Italië 27 Omgeving Rome Verdacht van fraude Niemand op GBA-adres Wordt aangemerkt als "latitante" Vraagt ondertussen verlening rijbewijs aan Wordt ondertussen voor ander feit ondervraagd

28 EHRM KLASSIEKERS EHRM geeft redenering globaal luidt dat: a verdachte heeft recht om zich te verdedigen b van dit recht kan verdachte afstand doen c van deze afstand moet ondubbelzinnig blijken d wanneer een dagvaarding niet in persoon is betekend en de verdachte ook niet op zitting verschijnt, dan moet de mogelijkheid van afstand van recht worden onderzocht

29 EHRM KLASSIEKERS e in dit onderzoek moet worden betrokken: - welke inspanning het parket zich heeft getroost om de verdachte op de hoogte te brengen van de zitting - of andere instanties (dan het parket) van de verdragstaat er wel in slagen om de verdachte te bereiken

30 EHRM KLASSIEKERS - of er aanwijzingen zijn hoe de verdachte wel is te bereiken (als een uitreiking op het GBA-adres niet heeft kunnen plaatsvinden) - of er aanwijzingen zijn dat de verdachte zich aan een berechting wenst te onttrekken (of belang heeft bij een uitstel van de berechting) f daarentegen is de omstandigheid dat de wet voorschrijft dat verstek kan of zelfs moet worden verleend geen genoegzame basis om een afstand van recht aan te nemen

31 EHRM KLASSIEKERS Het is een "presumption" waar een verdragsstaat niet op mag vertrouwen Tijdens procedure komt Colozza te overlijden Wettelijke procedure in Nederland voldoet niet zonder meer aan regels EHRM

32 EHRM KLASSIEKERS EHRM 16/12/ /86 Hennings v Duitsland (Strafbefehl) Hennings spiegelbeeld Colozza? Zaak wordt aangehaald als geval waarbij iemand sleutel brievenbus kwijt was en daarvoor van EHRM deksel op neus kreeg

33 EHRM KLASSIEKERS 15 april 1986 ten zuiden van Munchen Kaartcontrole Abonnement ingenomen Rent achter conductrice aan Zes jaar oude zoon helpt vader mee Transactievoorstel van DEM 300 Strafbefehl van DEM 1.000

34 EHRM KLASSIEKERS Postbode belt aan Postbode laat afhaalbericht achter Afhaalbericht met waarschuwing op enveloppe Vrouw haalt binnen termijn brief af, maar verklaart (onder ede) anders Hennings had dus binnen termijn in verzet kunnen komen tegen Strafbefehl

35 EHRM KLASSIEKERS... she had not given it to her husband until the following day because she had not wanted to irritate him after his day at work... Vergelijk: 16

36 EHRM KLASSIEKERS EHRM 01/03/ /00 en NJ 2006, 661 Sejdovic v Italië 84 8 september 1992 Rome Campo nomadi Dodelijke schietpartij Verdachte voortvluchtig Raadsman toegevoegd In 1996 veroordeeld tot 20 jaar In 1999 getraceerd en uitgeleverd

37 EHRM KLASSIEKERS Ik ben niet goed verdedigd, want: - alle verschenen verdachten vrijgesproken - alle niet verschenen verdachten veroordeeld EHRM: Het toevoegen van een raadsman garandeert geen effectieve verdediging (en eerlijk proces) Vergelijk: 94

38 EHRM KLASSIEKERS Afstand van recht om zich zelf te verdedigen? Wist verdachte van zitting? Formele procedure effectief? Informele aanwijzingen betrouwbaar? EHRM geeft voorbeelden Verdachte vlucht bij poging aanhouding

39 EHRM KLASSIEKERS Verdachte maakt publiekelijk mondeling of schriftelijk bekend niet te verschijnen Andere feiten waaruit ondubbelzinnig blijkt dat verdachte weet van beschuldiging en zitting Vergelijk: 99

40 EHRM KLASSIEKERS HR 10/06/2008 LJN BC8644 Toepassing Sejdovic v Italië Opiumwet 120 uur taakstraf Mr H.W. van Eeuwijk (destijds Wijk bij Duurstede) Mr J.B. Boone (Wijk bij Duurstede) Mr R.J. Baumgardt (Spijkenisse)

41 EHRM KLASSIEKERS 00/00/2006 Niemand aanwezig GBA-adres 16/08/2006 Uitreiking griffier 16/08/2006 Gewone post GBA-adres 24/08/2006 Zitting Gerechtshof Arnhem Strijd 413 lid 1 Sv Tien dagen termijn 16/08/ /08/2006

42 EHRM KLASSIEKERS Hoge Raad: Geen afstand termijn Nietige zitting Terugverwijzing Gerechtshof Arnhem Stukken houden niets in waaruit zou kunnen volgen dat verkorting van de termijn heeft plaatsgevonden met toestemming van de verdachte.

43 EHRM KLASSIEKERS EHRM 23/02/ /97 en NJ 1999, 641 De Groot v Nederland Alkmaar 9 december 1993 valsmunterij Arrestatie Verdachte en raadsman op zitting Hoger beroep officier van justitie Betekening in persoon Vrijlating

44 EHRM KLASSIEKERS Verdachte niet, maar advocaat wel op zitting Advocaat zegt niets over verstek Advocaat voert verdediging Hof: niet een jaar gevangenisstraf, maar drie jaar gevangenisstraf Kun je dan met succes klagen over afwezigheid verdachte hoger beroep?

45 TERMIJN DAGVAARDING Tijd tussen betekening en zitting 265 Sv 10 dagen algemeen 370 Sv 3 dagen politierechter 375 Sv 0 dagen heterdaad 413 Sv 10 dagen hoger beroep Bijzondere regels ingeval van ordeverstoring

46 TERMIJN DAGVAARDING Akte van uitreiking Verdachte verklaart afstand te doen van de bij de wet voorgeschreven termijn van betekening van de dagvaarding waartoe hij deze dagvaarding ondertekent.

47 INTREKKING DAGVAARDING Artikel 266 Sv Intrekking dagvaarding Kennisgeving niet verdere vervolging Mogelijk tot aanvang onderzoek ter zitting, omdat verhandelde ter zitting geen aanleiding voor intrekking dagvaarding mag zijn Intrekking kan zowel mondeling als schriftelijk Intrekking heeft geen gevolgen voor verjaring

48 INHOUD TENLASTELEGGING HR 30/01/1933 NJ 1933, 588 Rijksadvocaat Tenlastelegging beslissend voor: - bevoegdheid rechter - ontvankelijkheid officier van justitie Feit kan bijvoorbeeld trekken hebben van zowel overtreding als misdrijf (Corstens pagina 653)

49 INHOUD TENLASTELEGGING Tijdstip delict HR 15/11/1983 NJ 1984, 336 Pandbrieven Indien verdachte in periode meer fietsen heeft gesloten is dagvaarding nietig, tenzij verwarring is uitgesloten (Corstens pagina 564).

50 INHOUD TENLASTELEGGING Plaats delict HR 21/01/1986 NJ 1986, 418 Buiten Rijk in Europa Huisnummer(s) bij inbraken in dezelfde straat Gedraging identificeerbaar? Gedraging strafbaar? Rechter bevoegd?

51 INHOUD TENLASTELEGGING Rechter mag kennelijke misslag verbeteren, maar rechter mag niet van feit dat zich niet laat bewijzen feit maken dat zich wel laat bewijzen (Corstens pagina 654) Overigens, nieuwe vervolging blijft mogelijk Kennelijke misslag blijkt uit stuk zelf en is met algemene kennis vast te stellen

52 INHOUD TENLASTELEGGING Ontbreken bestanddeel HR 27/06/1995 NJ 1996, 126 (Klare taal I) Met bestanddeel opzettelijk en wederrechtelijk een deur vernielen Artikel 350 Sr Zonder bestanddeel een deur vernielen Artikel 350 Sr

53 INHOUD TENLASTELEGGING Hoge Raad: geen nietige dagvaarding Artikel 261 Sv schrijft niet voor dat bestanddelen in tenlastelegging worden opgenomen Hoge Raad: geen bewezenverklaring Ontbreken bestanddeel mag niet door rechter in bewezenverklaring worden opgenomen Rechter beraadslaagt op grondslag tenlastelegging Was vernieling opzettelijk en wederrechtelijk?

54 ONVOLDOENDE FEITELIJK Ontbreken feitelijke gedraging HR 27/06/1995 NJ 1996, 127 (Klare taal II) Met feitelijke gedraging CD-speler wederrechtelijk weggenomen door inslaan ruit Zonder feitelijke gedraging CD speler wederrechtelijk weggenomen door inbraak

55 ONVOLDOENDE FEITELIJK Ontbreken feitelijke gedraging kan tot (partiële) nietigheid dagvaarding leiden Tenlastelegging behoeft mogelijk aanvulling indien wet voor gedraging alternatieven noemt (door middel van braak, verbreking, inklimming...) Rechter treedt mogelijk buiten grondslag tenlastelegging indien rechter tenlastelegging moet aanvullen om tot bewezenverklaring te komen

56 ONVOLDOENDE FEITELIJK Gewoonlijk onvoldoende feitelijk Gebruik (225 en 231 Sr) Ontucht (245 en 250 Sr) Openlijk (141 Sr) Rechtmatige uitoefening bediening (180 Sr) Valse sleutel (311 Sr) Vuurwerk

57 ONVOLDOENDE FEITELIJK Gewoonlijk voldoende feitelijk Brand stichten Criminele organisatie Namaken Onttrekken aan ouderlijk gezag Wederrechtelijk toe-eigenen

58 ONVOLDOENDE FEITELIJK Rb Rotterdam 02/03/2009 LJN BH4740 "valse administratie" onvoldoende feitelijk Rb Zwolle-Lelystad 08/09/2009 LJN BK0045 "vals reisdocument" onvoldoende feitelijk Rb Zwolle-Lelystad 06/03/2012 LJN BW3198 "vuurwerk" onvoldoende feitelijk

59 ONVOLDOENDE FEITELIJK "mishandeling" (artikel 300 Sr) TEKST & COMMENTAAR Strafrecht Het opzet, gericht op het toebrengen van pijn of letsel, moet in de tenlastelegging tot uitdrukking worden gebracht. - opzettelijk mishandeld - waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden

60 ONVOLDOENDE FEITELIJK Rb Utrecht 12/08/2011 LJN BT2001 Mr Peters (Amersfoort) Verkeersincident met kind Als mijn kind wordt doodgereden, dan ligt vrouw burgemeester in mijn kofferbak Verweer nietigheid dagvaarding verworpen nu opnemen gevolgen voor slachtoffer in tenlastelegging geen wettelijk vereiste is.

61 INNERLIJK TEGENSTRIJDIG Innerlijk tegenstrijdig Delicten sluiten elkaar uit Rb Zwolle-Lelystad 27/10/2009 LJN BK3125 Diefstal en heling HR 12/03/2013 LJN BZ3571 Diefstal en verduistering (gevonden goed) HR 02/06/2009 LJN BH5232 en NJ 2009, 281 Wegnemen en afgeven

62 INNERLIJK TEGENSTRIJDIG HR 24/02/2004 LJN AO1729 Mr H.H. van Steijn (Deventer) Valsheid in geschrift Stelling dat tenlastelegging innerlijk tegenstrijdig is indien primair ander feitencomplex wordt tenlastegelegd dan subsidiair, vindt geen steun in recht. Alternatieve tenlastelegging Cumulatieve tenlastelegging

63 INNERLIJK TEGENSTRIJDIG Innerlijk tegenstrijdig Gedragingen sluiten elkaar uit Rb Amsterdam 03/03/2011 LJN BP6962 Politiefoto en vingerafdrukken Bij maken politiefoto knippert verdachte met ogen Bij afnemen vingerafdrukken drukt verdachte te hard

64 INNERLIJK TEGENSTRIJDIG Innerlijk tegenstrijdig Poging of voltooid delict Rb Dordrecht 20/07/2004 LJN AQ3814 Rijden in richting Belgische grens valt binnen voltooid delict van "buiten grondgebied Nederland brengen" (A16-drugskoerier) Rb Haarlem 10/02/2009 LJN BH kilogram hennep in vrachtwagen Vrijspraak voor primaire feit

65 INNERLIJK TEGENSTRIJDIG Innerlijk tegenstrijdig Medeplegen of medeplichtig Geen treffende voorbeelden gevonden

66 INNERLIJK TEGENSTRIJDIG "En/of" tenlastelegging Voor zover het gebruik van "en/of" de strekking heeft strafbare feiten cumulatief en tegelijkertijd alternatief voor te leggen, dan is de tenlastelegging innerlijk tegenstrijdig. Er is dan een feitencomplex en er is een tenlastelegging die suggereert dat dit feitencomplex twee feiten oplevert en tegelijkertijd suggereert dat dit feitencomplex slechts een feit zou opleveren.

67 INNERLIJK TEGENSTRIJDIG Mogelijk is de tenlastelegging nietig, omdat het feitencomplex in het dossier ruimte laat om over zowel een feit als twee feiten te spreken en de combinaties in de tenlastelegging op dezelfde periode zien, zonder dat de feiten zich voldoende van elkaar laten onderscheiden. Bovendien antwoord op volgende vragen: - samenloop of voortgezette handeling? - een of meerdere veroordelingen verlangd? - tot welke feit(en) strekt hoger beroep zich uit?

68 INNERLIJK TEGENSTRIJDIG Vergelijk: HR 03/04/2007 LJN AZ8393

69 INHOUD TENLASTELEGGING Gerechtshof Arnhem 08/02/2012 LJN BV8128 Mr Oude Breuil (Enschede) Feit zoals bewezenverklaard, kan niet worden gekwalificeerd, omdat het niet strafbaar is gesteld Seksuele handelingen voor webcam in 2007

70 INHOUD TENLASTELEGGING HR 05/10/2004 LJN AQ8772 Belediging burgemeester Rozendaal Middel: tenlastelegging bevatte niet vereiste klacht Ja, maar klachtvereiste geldt niet voor: - openbare lichamen - ambtenaren tijdens rechtmatige bediening - hoofden en leden regering bevriende staten

71 INHOUD TENLASTELEGGING HR 19/04/2005 LJN AR7256 Mr Franken (Amsterdam) Amsterdam 2 februari 2002 Tampon naar Gouden Koets tijdens huwelijk Willem-Alexander Ja, maar koning geniet extra bescherming - geen klacht vereiste - hogere strafbedreiging - geen strafuitsluitingsgronden

72 INHOUD TENLASTELEGGING Wetsartikelen Vermelding wettelijke voorschriften waarbij feit is strafbaar gesteld Zou vereist zijn door artikel 6 EVRM Echter, eerst in wet opgenomen sinds 1995 en dat komt door in artikel 14 en 40 IVBPR

73 INHOUD TENLASTELEGGING HR 18/10/1988 NJ 1989, 232 HR 03/01/1989 NJ 1989, 638 Dagvaarding zonder handtekening Middel: dagvaarding nietig, omdat verdachte daardoor aan herkomst twijfelde en daardoor weer niet op zitting is verschenen Hoge Raad: geen nietigheid

74 INHOUD TENLASTELEGGING Wet vereist niet dat dagvaarding wordt gedateerd, ondertekend of geparafeerd (Reijntjes pagina 23) "Franje"

75 WIJZIGING TENLASTELEGGING Aanvulling tenlastelegging Wijziging tenlastelegging Procedure wijziging Schriftelijk aan rechtbank overleggen Vorderen dat wijziging wordt toegelaten Rechter vraagt naar mening verdediging Na toelating gewaarmerkt afschrift verdediging Verdediging krijgt mogelijkheid voor schorsing

76 WIJZIGING TENLASTELEGGING Gerechtshof Leeuwarden 04/05/2010 LJN BM3169 Mr B.P.M. Canoy (Leeuwarden) Naaktbeelden op YouTube Feit 1: onbekend Feit 2: belediging "Wijziging 3": schending auteursrecht "Wijziging 4": schending portretrecht Wijzigingen toegestaan door rechtbank...

77 WIJZIGING TENLASTELEGGING Raadsman: oneigenlijk gebruik bevoegdheid tot wijziging Verdachte wordt een totaal ander verwijt gemaakt Geen wijziging tenlastegelegde feiten, maar toevoeging nieuwe feiten Er is eigenlijk sprake van een nieuwe dagvaarding

78 WIJZIGING TENLASTELEGGING Gerechtshof: wijziging wordt beschouwd als nieuwe dagvaarding - Termijn is niet in acht genomen - Van afstand termijn is niet gebleken Echter, raadsman had vroegtijdig afschrift wijziging tenlastelegging ontvangen Wijziging daarom toegestaan...

79 WIJZIGING TENLASTELEGGING HR 02/11/1999 LJN AA3838 en NJ 2000, 174 Mr Boksem (Leeuwarden) Nacht van 12 op 13 september 1997 Vrijgezellenfeest Meindert Tjoelker Jongen aan overkant gooit fiets op straat Over-en-weer wordt gescholden en uitgedaagd Vechtpartij met hersenletsel en dood tot gevolg

80 WIJZIGING TENLASTELEGGING Rechtbank: dramatisch verlopen vechtpartij, waarbij een van verdachten evengoed slachtoffer had kunnen worden Verdachte 1: vrijspraak Verdachte 2: zes maanden onvoorwaardelijk Verdachte 3: zestien maanden onvoorwaardelijk Verdachte 4: zestien maanden onvoorwaardelijk Hoger beroep Openbaar Ministerie

81 WIJZIGING TENLASTELEGGING Vordering wijziging in hoger beroep Primair Subsidiair Primair Subsidiair Meer subsidiair Meest subsidiair Artikel 141 lid 2 Sr Artikel 141 lid 1 Sr Artikel 287 Sr Artikel 141 lid 2 Sr Artikel 141 lid 1 Sr Artikel 300 Sr

82 WIJZIGING TENLASTELEGGING Cassatiemiddel: wijzigen mag (in hoger beroep), tenzij er sprake is van een ander feit Artikel 313 Sv: "niet langer hetzelfde feit" Er is sprake van een ander feit: - artikel 287 Sr beschermt leven - artikel 300 Sr beschermt integriteit - artikel 141 Sr beschermt openbare orde

83 WIJZIGING TENLASTELEGGING Hoge Raad: door gerechtshof geen onjuiste maatstaf aangelegd Eenheid van tijd Eenheid van plaats Wezenlijke samenhang verwijten Wat had kunnen gebeuren als sprake was van ander feit (en wijziging was afgewezen)?

84 WIJZIGING TENLASTELEGGING Ingeval sprake was van ander feit opende dat weg naar nieuwe vervolging Geen sprake van dubbele bestraffing voor hetzelfde feit

85 WIJZIGING TENLASTELEGGING Verlies instantie Rechtvaardiging minister Zou officier van justitie niet aan doodslag hebben gedacht? Of wordt weggeseponeerd feit weer toegevoegd? (Reijntjes pagina 143)

86 ACHTERKANT DAGVAARDING 1 Aanwezigheid zitting 2 Bijstand advocaat 3 Voorkoming strafvervolging 4 Bezwaar 5 Verzoek om uitstel 6 Kennisneming processtukken 7 Getuigen en deskundigen 8 Informatie over uitspraak 9 Beroepsmogelijkheden 10 Opname persoonsgegevens database

87 ACHTERKANT DAGVAARDING 1 Aanwezigheid zitting Artikel 278 Sv (vermelding vereist in 260 Sv) Rb Amsterdam 05/07/2012 LJN BX2134 Afwezigheidsrecht verdachte die zich op zwijgrecht beroept Hof Amsterdam 12/04/2012 LJN BW3422 Aanwezigheidsrecht verdachte die ongewenst vreemdeling is

88 ACHTERKANT DAGVAARDING 2 Bijstand advocaat U kunt om toevoeging advocaat vragen bij Juridisch Loket (telefoon ) 3 Voorkoming strafvervolging Bij geen andere hoofdstraf dan geldboete

89 ACHTERKANT DAGVAARDING 4 Bezwaar Artikel 262 Sv (vermelding vereist in 260 Sv) Binnen acht dagen Hoogst onwaarschijnlijk Redelijk kansloze procedure Rb Den Haag 06/09/2012 LJN BX8188 Rb Den Haag 14/09/2012 LJN BX8497

90 ACHTERKANT DAGVAARDING 5 Verzoek om uitstel Rechter is niet verplicht om zitting uit te stellen 6 Kennisneming processtukken U heeft recht op inzage en afschrift stukken 7 Getuigen en deskundigen Artikel 263 Sv (vermelding vereist in 260 Sv)

91 ACHTERKANT DAGVAARDING 8 Informatie over uitspraak Vraag griffie rechtbank of uw advocaat Opmaat beroepstermijn 9 Beroepsmogelijkheden Mr Kellermann (Den Haag en Amsterdam) EHRM 22/02/ /08 en NJ 2012/306 Lalmahomed v Nederland

92 ACHTERKANT DAGVAARDING 10 Opname persoonsgegevens database Niet alleen persoonsgegevens, maar ook DNA-profiel Had u wel even mogen zeggen! Vordering benadeelde partij? Bewijs(voering)? Strafeis? (Reijntjes pagina 23)

93 ZOMER HIT Omzetting taakstraf in gevangenisstraf Wordt ik op Schiphol aangehouden? Rb Oost-Nederland 20/02/2013 LJN BZ2596 Besluit omzetting is buiten termijn artikel 22i Sr in verbinding met 22r Sr genomen = 15 maanden

94 ZOMER HIT Besluit is/was in strijd met wet Officier is/was niet meer bevoegd Nietig besluit genomen door onbevoegde officier van justitie Besluit heeft geen rechtskracht en moet zonder rechtsgevolg blijven Moet taakstraf nog worden verricht? Recht op schadevergoeding?

95 DAGVAARDING IN STRAFZAKEN Vragen en/of opmerkingen? Over cursus of over iets belangwekkends? Vrijdag 10 en 17 januari 2014 Haagse Strafrechtspraak 2013

96 DAGVAARDING IN STRAFZAKEN College Cursus Aanmelden Annuleren Cursusaanbod Cursusmateriaal

PROGRAMMA. 16.20 Hoorcollege. 17.20 Pauze. 17.30 Hoorcollege of werkcollege. 18.20 Rondvraag over cursus. 18.30 Rondvraag over actualiteiten

PROGRAMMA. 16.20 Hoorcollege. 17.20 Pauze. 17.30 Hoorcollege of werkcollege. 18.20 Rondvraag over cursus. 18.30 Rondvraag over actualiteiten PROGRAMMA 16.20 Hoorcollege 17.20 Pauze 17.30 Hoorcollege of werkcollege 18.20 Rondvraag over cursus 18.30 Rondvraag over actualiteiten PUNTEN Aankomst Vertrek Evaluatie Enquête HAAGRECHT COLLEGE Punten

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop JURISPRUDENTIE STRAFRECHT Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop HR uitspraken 10 februari 2015 Beslissingen voorlopige hechtenis (Cassatie in het belang der wet) HR:2015:247 HR:2015:255 HR:2015:256

Nadere informatie

U moet terechtstaan. Inhoud

U moet terechtstaan. Inhoud U moet terechtstaan Inhoud Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5.

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5. U MOET TERECHTSTAAN INHOUD Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Samenvatting strafzaken die in 2008 zijn aangemeld bij/afgedaan door de Toegangscommissie

Samenvatting strafzaken die in 2008 zijn aangemeld bij/afgedaan door de Toegangscommissie Samenvatting strafzaken die in 2008 zijn aangemeld bij/afgedaan door de Toegangscommissie Van onderstaande zaken zijn nummer 0038 t/m 0052 in 2008 onder de aandacht gebracht. Zaak 0031 is zowel in 2006,

Nadere informatie

Leidraad voor het nakijken van de toets

Leidraad voor het nakijken van de toets Leidraad voor het nakijken van de toets STRAFPROCESRECHT 14 OKTOBER 2011 (Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Mr. J. Kronenberg Mr. B. de Wilde Vijfde druk Kluwer a Kluwer business Deventer - 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 13 Aanbevolen literatuur 15 Afkortingenlijst 17

Nadere informatie

6 De taak van de rechter in het burgerlijk geding

6 De taak van de rechter in het burgerlijk geding 6 De taak van de rechter in het burgerlijk geding 1 INLEIDING Over de taak van de rechter in het burgerlijk geding bestaat weinig onenigheid. Het is zijn taak om ambtshalve te beoordelen of het recht op

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002

ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002 ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002 Instantie Rechtbank Maastricht Datum uitspraak 16-02-2011 Datum publicatie 17-02-2011 Zaaknummer 03-702714-08 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 Doel van het strafproces / strafvordering = het nemen van strafvorderlijke beslissingen Bestaat uit =

Nadere informatie

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht. Hof Amsterdam 19 januari 2011, nr. 23-001234-09 VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF AMSTERDAM gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Haarlem van 16 december 2008 in de

Nadere informatie

Jurisprudentie Strafrecht. 11 december 2015 Prof.mr. F.G.H. Kristen

Jurisprudentie Strafrecht. 11 december 2015 Prof.mr. F.G.H. Kristen Jurisprudentie Strafrecht 11 december 2015 Prof.mr. F.G.H. Kristen Programma Uitspraken Hoge Raad 1 december 2015 Materieel strafrecht Strafprocesrecht: bewijs Strafprocesrecht: overig Sanctierecht Materieel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 Instantie Datum uitspraak 19-03-2013 Datum publicatie 19-03-2013 Zaaknummer 21-000368-12 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGRO:2009:BH3578,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 834 Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering inzake het rechtsgeding voor de politierechter en de mededeling van vonnissen

Nadere informatie

ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland

ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland Openbaar Ministerie ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland Postadres Postbus 9032, 6800 EP Arnhem J.A.E. Dijkstra Bietenakker 43 8091 MC Wezep Bezoekadres Eusebiusbinnensingel 28 6811 BX Arnhem Tel. 088-6991900

Nadere informatie

Vragen betreffende het verstek in strafzaken:

Vragen betreffende het verstek in strafzaken: 75 Vragen betreffende het verstek in strafzaken: Zittende magistratuur: Aanhouding: 1. Moet er slechts worden besloten tot aanhouding als de raadsman daarom (expliciet) verzoekt of ook bij twijfel omtrent

Nadere informatie

Werkwijze (rolreglement) Rekestenkamer Strafsector. Rechtbank Amsterdam

Werkwijze (rolreglement) Rekestenkamer Strafsector. Rechtbank Amsterdam Werkwijze (rolreglement) Rekestenkamer Strafsector Rechtbank Amsterdam I Algemeen deel 1.1 Algemene bepalingen 1.1.1 Strekking werkwijze Dit reglement heeft betrekking op de behandeling van strafrechtelijke

Nadere informatie

CASSATIE IN STRAFZAKEN. Docent Mr W. Römelingh. Datum 22 februari 2008. Plaats Haagrecht Advocaten. Punten 2 PO Juridisch

CASSATIE IN STRAFZAKEN. Docent Mr W. Römelingh. Datum 22 februari 2008. Plaats Haagrecht Advocaten. Punten 2 PO Juridisch CASSATIE IN STRAFZAKEN Docent Mr W. Römelingh Datum 22 februari 2008 Plaats Haagrecht Advocaten Punten 2 PO Juridisch PUNTEN Handtekening vooraf Handtekening achteraf Evaluatieformulier SHEETS www.romelingh.com

Nadere informatie

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S in de zaak tegen de verdachte: ARWM, geboren te curaçao, wonende te Sint Maarten. 1. Onderzoek van de zaak Het onderzoek ter openbare terechtzitting

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig.

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig. ECLI:NL:RBOVE:2016:1480 Instantie: Rechtbank Overijssel Datum uitspraak: 26-04-2016 Datum publicatie: 26-04-2016 Zaaknummer: 08.910038-15 (P) Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx LJN: BK6789, Gerechtshof 's-gravenhage, 22-000700-08 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 16-12-2009 16-12-2009 Straf Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Computercriminaliteit.

Nadere informatie

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015. ECLI:NL:RBROT:2015:7773 Instantie: Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak: 29-10-2015 Datum publicatie: 02-11-2015 Zaaknummer: 11/870399-12.ov Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4699

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4699 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4699 Instantie Datum uitspraak 19-03-2013 Datum publicatie 19-03-2013 Zaaknummer 21-000669-12 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGRO:2009:BH3578,

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:1157. 1 Geding in cassatie. 2 Beoordeling van het eerste middel. 3 Beoordeling van het derde middel. Uitspraak.

ECLI:NL:HR:2013:1157. 1 Geding in cassatie. 2 Beoordeling van het eerste middel. 3 Beoordeling van het derde middel. Uitspraak. ECLI:NL:HR:2013:1157 Uitspraak 12 november 2013 Strafkamer nr. 11/04366 P Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een bij verstek gewezen uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam

Nadere informatie

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ec Instantie Datum uitspraak 07-10-2015 Datum publicatie 07-10-2015 Rechtbank Oost-Brabant

Nadere informatie

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte:

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte: Gerechtshof te s-gravenhage meervoudige kamer voor strafzaken Arrest gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte: (naam

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een ambtenaar van het regionale politiekorps Limburg-Noord op 14 juli 2008 heeft geweigerd de aangifte van diefstal van haar kat op te nemen. Beoordeling

Nadere informatie

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd pagina 1 van 5 (http://stichtingpiv.nl/) Inloggen PIV-Kennisnet(http://stichtingpiv.nl/inloggen) JURISPRUDENTIE Bron: Hof Amsterdam 3 februari 2016 Publicatie nummer: (nog) niet gepubliceerd Zaaknummer:

Nadere informatie

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk?

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Een dagvaarding is een inleidend processtuk. Hierin staat wat de eisende partij van de gedaagde partij verlangd. Een dagvaarding wordt doorgaans

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:1805

ECLI:NL:RBNHO:2015:1805 ECLI:NL:RBNHO:2015:1805 Uitspraak Vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND, LOCATIE HAARLEM Strafrecht Datum uitspraak : 10 maart 2015 Parketnummer: 15/840083-08 (ontneming) Vonnis ex artikel 36e van het Wetboek

Nadere informatie

onder parketnummer 01/ dat: hij in of omstreeks de periode van 12 december 2005 tot en met 19 december 2005 te Helmond, in elk geval in Neder

onder parketnummer 01/ dat: hij in of omstreeks de periode van 12 december 2005 tot en met 19 december 2005 te Helmond, in elk geval in Neder ECLI:NL:RBSHE:2007:BR3371 Instantie Datum uitspraak 07-03-2007 Datum publicatie 05-08-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Rechtbank 's-hertogenbosch 01/835241-05 en 01/820049-07 (ttz. gev.) Strafrecht Bijzondere

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2015:389

ECLI:NL:RBNNE:2015:389 ECLI:NL:RBNNE:2015:389 Instantie Datum uitspraak 03-02-2015 Datum publicatie 03-02-2015 Zaaknummer Awb 15/245 Rechtsgebieden Rechtbank Noord-Nederland Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening

Nadere informatie

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11 ECLI:NL:GHSHE:2015:3566 Instantie: Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak: 16-09-2015 Datum publicatie: 17-09-2015 Zaaknummer: 20-002514-14 Rechtsgebieden: Materieel strafrecht Strafprocesrecht Bijzondere

Nadere informatie

Europees Arrestatiebevel

Europees Arrestatiebevel Europees Arrestatiebevel Managementgegevens over de periode: Het jaar 009 Inhoudsopgave Gevraagde wettelijke gegevens op basis van artikel 70 van de Overleveringswet pagina. Het aantal ontvangen EAB's

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 30 320 Wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het hoger beroep in strafzaken, het aanwenden van gewone rechtsmiddelen

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2012:BV2125

ECLI:NL:RBZUT:2012:BV2125 ECLI:NL:RBZUT:2012:BV2125 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 24-01-2012 Datum publicatie 27-01-2012 Zaaknummer 06/850686-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

Daarnaast brengt de makelaar/bemiddelaar ook courtage/kosten in rekening bij de verhuurder.

Daarnaast brengt de makelaar/bemiddelaar ook courtage/kosten in rekening bij de verhuurder. Variant 2: Bemiddelingsovereenkomst met makelaar/bemiddelaar voor een zelfstandige woning. Bemiddelaar brengt courtage/kosten in rekening bij verhuurder en bij huurder. De kandidaat-huurder heeft op een

Nadere informatie

REGLEMENT 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE

REGLEMENT 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE Vastgesteld bij collegebesluit van 19 juni 2007, nr. 6a. Datum bekendmaking: 27 juni 2007. Datum inwerkingtreding: 28 juni 2007. Gemeenteblad

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

LJN: BX2217, Rechtbank Almelo, 08/710213-12 Print uitspraak. Datum uitspraak: 20-07-2012. Datum publicatie: 20-07-2012.

LJN: BX2217, Rechtbank Almelo, 08/710213-12 Print uitspraak. Datum uitspraak: 20-07-2012. Datum publicatie: 20-07-2012. LJN: BX2217, Rechtbank Almelo, 08/710213-12 Print uitspraak Datum uitspraak: 20-07-2012 Datum publicatie: 20-07-2012 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Vindplaats(en): Straf Eerste aanleg

Nadere informatie

Recht en bijstand bij juridische procedures

Recht en bijstand bij juridische procedures Recht en bijstand bij juridische procedures In deze folder leest u meer 0900-0101 (lokaal tarief) over de juridische bijstand door Slachtofferhulp Nederland en de rechten van slachtoffers. Een wirwar van

Nadere informatie

Datum 28 februari 2013 Onderwerp Beantwoording kamervragen over vervolgingen en veroordelingen wegens majesteitsschennis

Datum 28 februari 2013 Onderwerp Beantwoording kamervragen over vervolgingen en veroordelingen wegens majesteitsschennis 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht. arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM parketnummer: X uitspraak: 21 juli 2016 TEGENSPRAAK Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 september 2001 Rapportnummer: 2001/271

Rapport. Datum: 7 september 2001 Rapportnummer: 2001/271 Rapport Datum: 7 september 2001 Rapportnummer: 2001/271 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de (hoofd-)officier van justitie van het arrondissementsparket te Zwolle zijn verzoek om een gesprek naar aanleiding

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

`Voorheen kon ook zonder machtiging de raadsman de verdediging voeren voor zijn afwezige cliënt, sedert het Bouterse-arrest niet meer.

`Voorheen kon ook zonder machtiging de raadsman de verdediging voeren voor zijn afwezige cliënt, sedert het Bouterse-arrest niet meer. 3.8 Meningen van bevraagden ten aanzien van de verstekregeling 3.8.1 Verruiming mogelijkheden verdachte? Uit de verkregen reacties wordt duidelijk dat er uiteenlopende antwoorden zijn gegeven op de vraag

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de (hoofd)officier van justitie te Den Haag en de griffie van de rechtbank Den Haag. Datum: 12 december 2012

Rapport. Rapport over een klacht over de (hoofd)officier van justitie te Den Haag en de griffie van de rechtbank Den Haag. Datum: 12 december 2012 Rapport Rapport over een klacht over de (hoofd)officier van justitie te Den Haag en de griffie van de rechtbank Den Haag. Datum: 12 december 2012 Rapportnummer: 2012/197 2 Klacht Verzoeker is in 2005 het

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2012:BV8479

ECLI:NL:RBSHE:2012:BV8479 ECLI:NL:RBSHE:2012:BV8479 Instantie Rechtbank 's-hertogenbosch Datum uitspraak 14-03-2012 Datum publicatie 14-03-2012 Zaaknummer 01/889082-09 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het regionale politiekorps Utrecht hun verzoek om vergoeding van de schade als gevolg van een politieonderzoek in

Nadere informatie

De positie van het slachtoffer in het strafproces. 3.2. De benadeelde. 3.3. Nabestaanden. 3.4. Splitsing van de vordering door de benadeelde

De positie van het slachtoffer in het strafproces. 3.2. De benadeelde. 3.3. Nabestaanden. 3.4. Splitsing van de vordering door de benadeelde 3. Schadevergoeding (voegen) 3.2. De benadeelde Degene die rechtstreeks schade heeft geleden door een strafbaar feit, kan zich ter zake van zijn vordering tot schadevergoeding als benadeelde partij voegen

Nadere informatie

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE KAMER VOOR KINDERSTRAFZAKEN V E R K O R T - V O N N I S

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE KAMER VOOR KINDERSTRAFZAKEN V E R K O R T - V O N N I S ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE KAMER VOOR KINDERSTRAFZAKEN V E R K O R T - V O N N I S In de zaak van: de officier van justitie in het arrondissement Arnhem tegen: verdachte 1 Raadsman:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884

ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884 ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 21-10-2011 Datum publicatie 21-10-2011 Zaaknummer 06/940112-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Mr. Bert Kabel (1) Inleiding In het hedendaagse verkeer komt het regelmatig voor dat verkeersdeelnemers elkaar geen voorrang verlenen. Gelukkig

Nadere informatie

De zaak Caelius naar Nederlands strafrecht

De zaak Caelius naar Nederlands strafrecht De zaak Caelius naar Nederlands strafrecht Klaas Rozemond (universitair hoofddocent strafrecht Vrije Universiteit Amsterdam, rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Amsterdam) De feiten Uit het pleidooi

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2010:BN7215

ECLI:NL:GHSHE:2010:BN7215 ECLI:NL:GHSHE:2010:BN7215 Gerechtshof s-hertogenbosch Datum uitspraak: 17-09-2010 Datum publicatie: 17-09-2010 Zaaknummer: 20-003936-09 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Uitspraak

Nadere informatie

U wordt verdacht. Inhoud

U wordt verdacht. Inhoud Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier

Nadere informatie

NEDERLANDsE ORDE VAN ADVOCATEN. Strafprocesrecht

NEDERLANDsE ORDE VAN ADVOCATEN. Strafprocesrecht 4. NEDERLANDsE ORDE VAN ADVOCATEN. Strafprocesrecht Samsom H.D. Tjeenk Willink Alphen aan den Rijn 1992 Derde druk Prof. mr M. Wladimiroff Mr S.E. Marseille Dr mr J.M. Sjöcrona Mr P.R. Wery Strafprocesrecht

Nadere informatie

LJN: BH1764, Centrale Raad van Beroep, 07/2959 WWB + 07/2960 WWB + 08/6263 WWB + 08/6264 WWB + 08/6265 WWB

LJN: BH1764, Centrale Raad van Beroep, 07/2959 WWB + 07/2960 WWB + 08/6263 WWB + 08/6264 WWB + 08/6265 WWB LJN: BH1764, Centrale Raad van Beroep, 07/2959 WWB + 07/2960 WWB + 08/6263 WWB + 08/6264 WWB + 08/6265 WWB Datum uitspraak: 20-01-2009 Datum publicatie: 04-02-2009 Rechtsgebied: Bijstandszaken Soort procedure:

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2002:13

ECLI:NL:GHAMS:2002:13 ECLI:NL:GHAMS:2002:13 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Amsterdam 30-05-2002 16-11-2016 23-001199-01 Strafrecht Hoger

Nadere informatie

Aanbevelingen behandeling civiele schadevordering in het strafproces (wet Terwee)

Aanbevelingen behandeling civiele schadevordering in het strafproces (wet Terwee) Aanbevelingen behandeling civiele schadevordering in het strafproces (wet Terwee) Verantwoording... 1 Geen voegingsformulier... 1... 2 Afwijzen of niet ontvankelijk verklaren... 2... 2 Civiele vordering

Nadere informatie

opleiding BOA Wetboek van Strafrecht

opleiding BOA Wetboek van Strafrecht Deze reader geeft een overzicht van de die zijn genoemd in de eindtermen, versie juni 2005. Eerste Boek. Algemene bepalingen Titel I. Omvang van de werking van de strafwet Artikel 1 1. Geen feit is strafbaar

Nadere informatie

21 mei 2013 Strafkamer nr. 11/03075. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest

21 mei 2013 Strafkamer nr. 11/03075. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest 21 mei 2013 Strafkamer nr. 11/03075 Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's- Gravenhage van 5 juli 2011, nummer 22/003675-10, in de strafzaak

Nadere informatie

LJN: BN2676, Rechtbank Utrecht, 16-711618-09 [P] Print uitspraak

LJN: BN2676, Rechtbank Utrecht, 16-711618-09 [P] Print uitspraak LJN: BN2676, Rechtbank Utrecht, 16-711618-09 [P] Print uitspraak Datum uitspraak: 02-07-2010 Datum publicatie: 28-07-2010 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:2577

ECLI:NL:GHARL:2015:2577 ECLI:NL:GHARL:2015:2577 Uitspraak Arrest GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN Strafrecht Parketnummer: 21-008157-13 Datum uitspraak: 9 april 2015 Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356 ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 22-04-2011 Datum publicatie 27-04-2011 Zaaknummer 24-000037-11 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBLEE:2010:BO9043, Meerdere

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

vonnis van de Meervoudige kamer d.d. 24 november 2009 in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

vonnis van de Meervoudige kamer d.d. 24 november 2009 in de zaak van het openbaar ministerie tegen: Rechtbank Assen Budget Webhosting DomJur 2011-761 Rechtbank Assen Parketnummer: 19.606217-07 Datum: 24 november 2009 vonnis van de Meervoudige kamer d.d. 24 november 2009 in de zaak van het openbaar ministerie

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE BURGERLIJKE PARTIJEN Vlaamse Vervoersmaatschappij ( ) openbare instelling onder de vorm van een NV, met ondernemingsnummer

Nadere informatie

HOF VAN DISCIPLINE. Griffie

HOF VAN DISCIPLINE. Griffie Jaarverslag van de griffier van het Hof van Discipline over het jaar 2008 --------------------------------------------------------------------------------------------- Griffie De griffie van het hof werd

Nadere informatie

RAAD VAN DISCIPLINE. mr. [ ] in zijn hoedanigheid van deken van de orde van advocaten in het arrondissement Noord- Nederland klager

RAAD VAN DISCIPLINE. mr. [ ] in zijn hoedanigheid van deken van de orde van advocaten in het arrondissement Noord- Nederland klager 51/13 ECLI:NL:TADRARL:2013:16 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 51/13 Beslissing van 22 november 2013 in de zaak 51/13 naar aanleiding van de klacht van: mr. [ ] in zijn hoedanigheid

Nadere informatie

Webinar burgerlijk procesrecht Dagvaarding en tips. 18 december 2015 Dirk Vergunst

Webinar burgerlijk procesrecht Dagvaarding en tips. 18 december 2015 Dirk Vergunst Webinar burgerlijk procesrecht Dagvaarding en tips 18 december 2015 Dirk Vergunst 1 Artikel 45 Rechtsvordering 1. Exploten (pv van ambtshandeling) worden door een daartoe bevoegde deurwaarder gedaan (

Nadere informatie

Algemene gang van zaken ten aanzien van de aanlevering van dossiers bij de griffie en het verstrekken van afschriften

Algemene gang van zaken ten aanzien van de aanlevering van dossiers bij de griffie en het verstrekken van afschriften Protocol ten aanzien van kinderporno Algemene gang van zaken ten aanzien van de aanlevering van dossiers bij de griffie en het verstrekken van afschriften - Van alle relevante stukken in het dossier worden

Nadere informatie

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 U WORDT VERDACHT INHOUD Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 6 Voorgeleiding bij de

Nadere informatie

Uitspraak. RECHTBANK UTRECHT Sector strafrecht parketnummer: 16/992025-09 [P]

Uitspraak. RECHTBANK UTRECHT Sector strafrecht parketnummer: 16/992025-09 [P] LJN: BR0256, Rechtbank Utrecht, 16/992025-09 [P] Print uitspraak Datum uitspraak: 05-07-2011 Datum publicatie: 05-07-2011 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S in de zaak tegen de verdachte: RH, geboren te Curaçao, wonende te Sint Maarten 1. Onderzoek van de zaak Het onderzoek ter openbare terechtzitting

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2016:2521. Uitspraak

ECLI:NL:HR:2016:2521. Uitspraak ECLI:NL:HR:2016:2521 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 08-11-2016 Datum publicatie 09-11-2016 Zaaknummer 15/00531 Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:796, Contrair In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2015:164,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2739 31 december 2008 Aanwijzing taakstraffen Categorie: Strafvordering Rechtskarakter: Aanwijzing i.d.z.v. art. 130,

Nadere informatie

Het hoger beroep De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Het hoger beroep De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld. ECLI:NL:GHARL:2015:7181 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: 25-09-2015 Datum publicatie: 25-09-2015 Zaaknummer: 21-004143-14 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Hoger

Nadere informatie

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT ALGEMENE WET BESTUURSRECHT Besluitvorming Toezicht Sancties Rechtsgebied bestuursrecht oktober 2011 Rechtsgebied bestuursrecht Verhoudingen tussen bestuursorgaan/belanghebbende - stelt het bestuur is staat

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Het recht van de verdachte op toegang tot rechtsbijstand

Hoofdstuk 1: Het recht van de verdachte op toegang tot rechtsbijstand Leidraad politieverhoor Hoofdstuk 1: Het recht van de verdachte op toegang tot rechtsbijstand Artikel 1: Consultatierecht en recht op rechtsbijstand tijdens de (politie)verhoren 1. De verdachte wordt de

Nadere informatie

Voorwoord. Hallo rechtenstudent aan de Vrije Universiteit te Amsterdam!

Voorwoord. Hallo rechtenstudent aan de Vrije Universiteit te Amsterdam! Voorwoord Hallo rechtenstudent aan de Vrije Universiteit te Amsterdam! Omdat het studentenleven al zwaar genoeg is, hebben wij voor alle rechtenstudenten aan de VU samenvattingen geschreven om het studeren

Nadere informatie

opleiding BOA Wetgeving adhv eindtermen

opleiding BOA Wetgeving adhv eindtermen In de eindtermen (juni 2005) voor de opleiding BOA wordt verwezen naar een aantal artikelen van wetten. Deze wetten zijn: de Algemene wet op het Binnentreden (Awob) Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Nadere informatie

Uitspraak ECLI:NL:GHAMS:2012:BV9608

Uitspraak ECLI:NL:GHAMS:2012:BV9608 ECLI:NL:GHAMS:2012:BV9608 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 19-03-2012 Datum publicatie 21-03-2012 Zaaknummer 23-004614-10 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

pagina 1 van 7 ECLI:NL:RBOVE:2015:1405 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 20-03-2015 Datum publicatie 20-03-2015 Zaaknummer 08/955595-13 en 08/955368-14 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2010:BN3621

ECLI:NL:GHSGR:2010:BN3621 ECLI:NL:GHSGR:2010:BN3621 Instantie: Gerechtshof 's-gravenhage Datum uitspraak: 26-04-2010 Datum publicatie: 10-08-2010 Zaaknummer: 22-003619-08 em 22-003108-07 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel )

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) [De minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], Frankrijk, wonende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35062 17 december 2013 Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:898. 1 Geding in cassatie. 2. Beoordeling van het eerste middel. Uitspraak. 8 oktober 2013. Strafkamer. nr.

ECLI:NL:HR:2013:898. 1 Geding in cassatie. 2. Beoordeling van het eerste middel. Uitspraak. 8 oktober 2013. Strafkamer. nr. ECLI:NL:HR:2013:898 Uitspraak 8 oktober 2013 Strafkamer nr. 11/04842 Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 30 september 2011,

Nadere informatie

LJN: BI0472, Rechtbank Groningen, 18/670051-09 (P) Print uitspraak

LJN: BI0472, Rechtbank Groningen, 18/670051-09 (P) Print uitspraak LJN: BI0472, Rechtbank Groningen, 18/670051-09 (P) Print uitspraak Datum uitspraak: 08-04-2009 Datum publicatie: 08-04-2009 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:14050. 1 Tenlastelegging. Uitspraak. Rechtbank Noord-Holland

ECLI:NL:RBNHO:2013:14050. 1 Tenlastelegging. Uitspraak. Rechtbank Noord-Holland ECLI:NL:RBNHO:2013:14050 Rechtbank Noord-Holland Datum uitspraak: 24-12-2013 Datum publicatie: 25-06-2014 Zaaknummer: 15/740698-13 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

Waarom het ne bis in idem van art. 68 lid 1 Sr vrijwel niet meer wordt toegepast

Waarom het ne bis in idem van art. 68 lid 1 Sr vrijwel niet meer wordt toegepast Waarom het ne bis in idem van art. 68 lid 1 Sr vrijwel niet meer wordt toegepast H.G.M. KRABBE º 1. Inleiding In art. 68 lid 1 Sr is opgenomen dat niemand andermaal kan worden vervolgd wegens een feit

Nadere informatie

Vaststelling modelformulieren akten van uitreiking en dagvaarding (straf)

Vaststelling modelformulieren akten van uitreiking en dagvaarding (straf) JU Vaststelling modelformulieren akten van uitreiking en dagvaarding (straf) Aan: de Hoge Raad der Nederlanden het college van procureurs-generaal de Raad voor de Rechtspraak Onderdeel: Directie Handhaving,

Nadere informatie

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 Nr. 75 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:2890

ECLI:NL:RBNHO:2014:2890 1 van 5 29-4-2015 17:05 ECLI:NL:RBNHO:2014:2890 Instantie Datum uitspraak 02-04-2014 Datum publicatie 10-11-2014 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 2274912 - CV EXPL 13-3338 Rechtsgebieden Civiel recht

Nadere informatie