DAGVAARDING IN STRAFZAKEN. Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 18 oktober 2013 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PE Juridisch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DAGVAARDING IN STRAFZAKEN. Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 18 oktober 2013 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PE Juridisch"

Transcriptie

1 DAGVAARDING IN STRAFZAKEN Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 18 oktober 2013 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PE Juridisch Welke eisen mogen worden gesteld aan de betekening? Welke eisen mogen worden gesteld aan de tenlastelegging? Wat maakt een dagvaarding nietig? In hoeverre kan een tenlastelegging worden aangevuld en gewijzigd? Verweren tegen gebreken in de dagvaarding.

2 DAGVAARDING IN STRAFZAKEN Tekenen bij aankomst Tekenen bij vertrek Evaluatie Graag mobiele telefoon(s) uit

3 DAGVAARDING IN STRAFZAKEN College Cursus Aanmelden Annuleren Cursusaanbod Cursusmateriaal

4 DAGVAARDING IN STRAFZAKEN Corstens Het Nederlands Strafprocesrecht 7e druk Reijntjes De Dagvaarding in Strafzaken 2e druk

5 DAGVAARDING IN STRAFZAKEN Sommige rechters worden door paniek gegrepen wanneer de verdediging de deugdelijkheid van de tenlastelegging betwist (Reijntjes pagina 5). De meeste advocaten zijn tot die betwisting niet eens in staat (Reijntjes pagina 5). Is dat erg?

6 DAGVAARDING IN STRAFZAKEN Gebrekkige dagvaarding kan tot gevolg hebben dat dagvaarding nietig is (en nieuwe/verbeterde dagvaarding kan worden uitgebracht). Geen tweede vervolging voor zelfde feit, want er is niet ten gronde beslist (Corstens pagina 566)

7 DAGVAARDING IN STRAFZAKEN Gebrekkige dagvaarding kan ook tot gevolg hebben dat rechter niet tot bewezenverklaring kan komen (en ontslag/vrijspraak volgt). Immers, in bewezenverklaring gebonden aan grondslag tenlastelegging Tirannie tenlastelegging

8 DAGVAARDING IN STRAFZAKEN Appointering Betekening EHRM klassiekers Termijn dagvaarding Intrekking dagvaarding Tenlastelegging Onvoldoende feitelijk Innerlijk tegenstrijdig Wijziging tenlastelegging Achterkant dagvaarding Zomer hit

9 APPOINTERING Artikel 258 Sv Op voordracht officier van justitie bepaalt voorzitter dag en tijd zitting Strafrecht: eerst op "rol" en daarna dagvaarden Civiele recht: eerst dagvaarden daarna op "rol" Voorzitter die op parket zaken aanwijst is verkeerd bezig (Reijntjes pagina 10)

10 APPOINTERING Hof Den Haag 15/07/2005 LJN AT9417 Mr De Bont en mr Hertoghs (Breda) s van advocaat-generaal (mr Plugge) aan voorzitter (mr Borgesius) Is het een idee om mr Van Rijnberk in kamer op te nemen? Wraking mr Van Rijnberk

11 APPOINTERING Landelijk Strafprocesreglement Staatscourant 2010, Nieuws Nederland denkt mee over Europese standaard voor zaaktoedeling Meer nieuws...

12 APPOINTERING Officier van justitie besluit over vervolging Verdachte verlaat met dagvaarding bureau... Kan bevoegdheid worden gemandateerd (wegens eigen relevante positie) aan politie? HOPPER Hulp Officier van Justitie Onbezoldigd Parketsecretaris

13 APPOINTERING HR 03/06/2003 LJN AF3366 Ja, mits... HR 09/12/2003 LJN AM2517 Gecasseerd wegens ontbreken motivering Op verweer raadsman wordt niet gereageerd HR 12/10/2004 LJN AQ8834 Gecasseerd wegens ontoereikende motivering Niet iedere "administratief-juridisch medewerker"

14 APPOINTERING Hof Amsterdam 28/09/2011 LJN BT6539 Onbekende raadsman Amsterdam 16 augustus 2007 Fuck-off-teken naar agent in uniform Belediging ambtenaar in rechtmatige bediening Raadsman: niet-ontvankelijkheid OM, want beslissing vervolging genomen door directe collega agent

15 APPOINTERING Hof: mandateren is mogelijk gelet op artikel 126 Wet RO, artikel 167 Sv en jurisprudentie Delict begaan tegen directe collega tijdens en in verband met werkzaamheden collega Schijn van belangenverstrengeling gewekt Strijd met beginselen behoorlijke procesorde Niet-ontvankelijkheid OM (met instemming advocaat-generaal)

16 BETEKENING Artikel 585 Sv (en volgende) Gedetineerd > in persoon Niet gedetineerd > per post - Postbode - Politieagent Ingeschreven GBA > GBA-adres Niet ingescheven GBA > feitelijk verblijf adres Geen feitelijk verblijf adres > griffier rechtbank

17 BETEKENING Verdachte aanwezig > aan verdachte Verdachte niet aanwezig > aan "aanwezige" Geen "aanwezige" aanwezig > terug naar afzender Bericht van achterlating met mededeling waar stuk kan worden afgehaald (postkantoor) Niet afgehaald, betekening aan griffier rechtbank en afschrift per gewone post naar GBA-adres

18 BETEKENING Kortom (bij verdachte met GBA-adres): Er wordt aangebeld Er wordt bericht achtergelaten Er wordt per gewone post verzonden en er kan daarna verstek worden verleend... Van handelingen wordt "akte" opgemaakt

19 BETEKENING Verdachte verschijnt niet en raadsman verschijnt niet Fout bij betekening > Nietige dagvaarding Geen fout bij betekening > Verstek Nietige dagvaarding leidt niet tot einde vervolging, maar tot nieuwe dagvaarding

20 BETEKENING Let op beroepstermijn! Bij betekening wel in persoon veertien dagen na eindzitting (408 lid 1 Sv) Bij betekening niet in persoon veertien dagen na kennisname uitspraak (408 lid 2 Sv)

21 BETEKENING Verdachte verschijnt niet, maar raadsman wel Bent u bepaaldelijk gevolmachtigd (artikel 279 Sv)? HR 23/10/2001 LJN AD4727 en NJ 2002, 77 Raadsman mag wel opmerkingen maken, maar mag niet verdediging voeren

22 BETEKENING HR 11/02/2003 LJN AE9649 en NJ 2003, 390 Mr Koevoets (Rotterdam) Artikel 279 Sv: Zaak van verdachte die advocaat heeft gemachtigd geldt als procedure op tegenspraak Gerechtshof: Verweer nietigheid dagvaarding wordt verworpen, want aanwezigheid advocaat dekt nietigheid

23 BETEKENING Hoge Raad: Aanwezigheid advocaat dekt niet nietigheid dagvaarding wegens betekeningsgebrek Wat is er te winnen wanneer je zegt dat je niet bepaaldelijk gevolmachtigd bent? Beroepstermijn?

24 BETEKENING Ik ben bepaaldelijk gevolmachtigd, maar ik weet niet of cliënt van zitting weet Had gehoopt hem te treffen Misschien komt hij zo aanzetten Misschien belt hij straks hoe het gelopen is Ik refereer mij aan uw oordeel of aanhouding dan wel verstek moet worden verleend

25 BETEKENING Verdachte verschijnt wel Dekt in beginsel alle fouten in betekening Verdachte kan aanhouding verzoeken wegens onvoldoende tijd en faciliteiten voor verdediging

26 EHRM KLASSIEKERS EHRM 12/02/ /80 en NJ 1986, 685 Colozza v Italië 27 EHRM 16/12/ /86 Hennings v Duitsland (Strafbefehl) EHRM 01/03/ /00 en NJ 2006, 661 Sejdovic v Italië 84 EHRM 23/02/ /97 en NJ 1999, 641 De Groot v Nederland

27 EHRM KLASSIEKERS EHRM 12/02/ /80 en NJ 1986, 685 Colozza v Italië 27 Omgeving Rome Verdacht van fraude Niemand op GBA-adres Wordt aangemerkt als "latitante" Vraagt ondertussen verlening rijbewijs aan Wordt ondertussen voor ander feit ondervraagd

28 EHRM KLASSIEKERS EHRM geeft redenering globaal luidt dat: a verdachte heeft recht om zich te verdedigen b van dit recht kan verdachte afstand doen c van deze afstand moet ondubbelzinnig blijken d wanneer een dagvaarding niet in persoon is betekend en de verdachte ook niet op zitting verschijnt, dan moet de mogelijkheid van afstand van recht worden onderzocht

29 EHRM KLASSIEKERS e in dit onderzoek moet worden betrokken: - welke inspanning het parket zich heeft getroost om de verdachte op de hoogte te brengen van de zitting - of andere instanties (dan het parket) van de verdragstaat er wel in slagen om de verdachte te bereiken

30 EHRM KLASSIEKERS - of er aanwijzingen zijn hoe de verdachte wel is te bereiken (als een uitreiking op het GBA-adres niet heeft kunnen plaatsvinden) - of er aanwijzingen zijn dat de verdachte zich aan een berechting wenst te onttrekken (of belang heeft bij een uitstel van de berechting) f daarentegen is de omstandigheid dat de wet voorschrijft dat verstek kan of zelfs moet worden verleend geen genoegzame basis om een afstand van recht aan te nemen

31 EHRM KLASSIEKERS Het is een "presumption" waar een verdragsstaat niet op mag vertrouwen Tijdens procedure komt Colozza te overlijden Wettelijke procedure in Nederland voldoet niet zonder meer aan regels EHRM

32 EHRM KLASSIEKERS EHRM 16/12/ /86 Hennings v Duitsland (Strafbefehl) Hennings spiegelbeeld Colozza? Zaak wordt aangehaald als geval waarbij iemand sleutel brievenbus kwijt was en daarvoor van EHRM deksel op neus kreeg

33 EHRM KLASSIEKERS 15 april 1986 ten zuiden van Munchen Kaartcontrole Abonnement ingenomen Rent achter conductrice aan Zes jaar oude zoon helpt vader mee Transactievoorstel van DEM 300 Strafbefehl van DEM 1.000

34 EHRM KLASSIEKERS Postbode belt aan Postbode laat afhaalbericht achter Afhaalbericht met waarschuwing op enveloppe Vrouw haalt binnen termijn brief af, maar verklaart (onder ede) anders Hennings had dus binnen termijn in verzet kunnen komen tegen Strafbefehl

35 EHRM KLASSIEKERS... she had not given it to her husband until the following day because she had not wanted to irritate him after his day at work... Vergelijk: 16

36 EHRM KLASSIEKERS EHRM 01/03/ /00 en NJ 2006, 661 Sejdovic v Italië 84 8 september 1992 Rome Campo nomadi Dodelijke schietpartij Verdachte voortvluchtig Raadsman toegevoegd In 1996 veroordeeld tot 20 jaar In 1999 getraceerd en uitgeleverd

37 EHRM KLASSIEKERS Ik ben niet goed verdedigd, want: - alle verschenen verdachten vrijgesproken - alle niet verschenen verdachten veroordeeld EHRM: Het toevoegen van een raadsman garandeert geen effectieve verdediging (en eerlijk proces) Vergelijk: 94

38 EHRM KLASSIEKERS Afstand van recht om zich zelf te verdedigen? Wist verdachte van zitting? Formele procedure effectief? Informele aanwijzingen betrouwbaar? EHRM geeft voorbeelden Verdachte vlucht bij poging aanhouding

39 EHRM KLASSIEKERS Verdachte maakt publiekelijk mondeling of schriftelijk bekend niet te verschijnen Andere feiten waaruit ondubbelzinnig blijkt dat verdachte weet van beschuldiging en zitting Vergelijk: 99

40 EHRM KLASSIEKERS HR 10/06/2008 LJN BC8644 Toepassing Sejdovic v Italië Opiumwet 120 uur taakstraf Mr H.W. van Eeuwijk (destijds Wijk bij Duurstede) Mr J.B. Boone (Wijk bij Duurstede) Mr R.J. Baumgardt (Spijkenisse)

41 EHRM KLASSIEKERS 00/00/2006 Niemand aanwezig GBA-adres 16/08/2006 Uitreiking griffier 16/08/2006 Gewone post GBA-adres 24/08/2006 Zitting Gerechtshof Arnhem Strijd 413 lid 1 Sv Tien dagen termijn 16/08/ /08/2006

42 EHRM KLASSIEKERS Hoge Raad: Geen afstand termijn Nietige zitting Terugverwijzing Gerechtshof Arnhem Stukken houden niets in waaruit zou kunnen volgen dat verkorting van de termijn heeft plaatsgevonden met toestemming van de verdachte.

43 EHRM KLASSIEKERS EHRM 23/02/ /97 en NJ 1999, 641 De Groot v Nederland Alkmaar 9 december 1993 valsmunterij Arrestatie Verdachte en raadsman op zitting Hoger beroep officier van justitie Betekening in persoon Vrijlating

44 EHRM KLASSIEKERS Verdachte niet, maar advocaat wel op zitting Advocaat zegt niets over verstek Advocaat voert verdediging Hof: niet een jaar gevangenisstraf, maar drie jaar gevangenisstraf Kun je dan met succes klagen over afwezigheid verdachte hoger beroep?

45 TERMIJN DAGVAARDING Tijd tussen betekening en zitting 265 Sv 10 dagen algemeen 370 Sv 3 dagen politierechter 375 Sv 0 dagen heterdaad 413 Sv 10 dagen hoger beroep Bijzondere regels ingeval van ordeverstoring

46 TERMIJN DAGVAARDING Akte van uitreiking Verdachte verklaart afstand te doen van de bij de wet voorgeschreven termijn van betekening van de dagvaarding waartoe hij deze dagvaarding ondertekent.

47 INTREKKING DAGVAARDING Artikel 266 Sv Intrekking dagvaarding Kennisgeving niet verdere vervolging Mogelijk tot aanvang onderzoek ter zitting, omdat verhandelde ter zitting geen aanleiding voor intrekking dagvaarding mag zijn Intrekking kan zowel mondeling als schriftelijk Intrekking heeft geen gevolgen voor verjaring

48 INHOUD TENLASTELEGGING HR 30/01/1933 NJ 1933, 588 Rijksadvocaat Tenlastelegging beslissend voor: - bevoegdheid rechter - ontvankelijkheid officier van justitie Feit kan bijvoorbeeld trekken hebben van zowel overtreding als misdrijf (Corstens pagina 653)

49 INHOUD TENLASTELEGGING Tijdstip delict HR 15/11/1983 NJ 1984, 336 Pandbrieven Indien verdachte in periode meer fietsen heeft gesloten is dagvaarding nietig, tenzij verwarring is uitgesloten (Corstens pagina 564).

50 INHOUD TENLASTELEGGING Plaats delict HR 21/01/1986 NJ 1986, 418 Buiten Rijk in Europa Huisnummer(s) bij inbraken in dezelfde straat Gedraging identificeerbaar? Gedraging strafbaar? Rechter bevoegd?

51 INHOUD TENLASTELEGGING Rechter mag kennelijke misslag verbeteren, maar rechter mag niet van feit dat zich niet laat bewijzen feit maken dat zich wel laat bewijzen (Corstens pagina 654) Overigens, nieuwe vervolging blijft mogelijk Kennelijke misslag blijkt uit stuk zelf en is met algemene kennis vast te stellen

52 INHOUD TENLASTELEGGING Ontbreken bestanddeel HR 27/06/1995 NJ 1996, 126 (Klare taal I) Met bestanddeel opzettelijk en wederrechtelijk een deur vernielen Artikel 350 Sr Zonder bestanddeel een deur vernielen Artikel 350 Sr

53 INHOUD TENLASTELEGGING Hoge Raad: geen nietige dagvaarding Artikel 261 Sv schrijft niet voor dat bestanddelen in tenlastelegging worden opgenomen Hoge Raad: geen bewezenverklaring Ontbreken bestanddeel mag niet door rechter in bewezenverklaring worden opgenomen Rechter beraadslaagt op grondslag tenlastelegging Was vernieling opzettelijk en wederrechtelijk?

54 ONVOLDOENDE FEITELIJK Ontbreken feitelijke gedraging HR 27/06/1995 NJ 1996, 127 (Klare taal II) Met feitelijke gedraging CD-speler wederrechtelijk weggenomen door inslaan ruit Zonder feitelijke gedraging CD speler wederrechtelijk weggenomen door inbraak

55 ONVOLDOENDE FEITELIJK Ontbreken feitelijke gedraging kan tot (partiële) nietigheid dagvaarding leiden Tenlastelegging behoeft mogelijk aanvulling indien wet voor gedraging alternatieven noemt (door middel van braak, verbreking, inklimming...) Rechter treedt mogelijk buiten grondslag tenlastelegging indien rechter tenlastelegging moet aanvullen om tot bewezenverklaring te komen

56 ONVOLDOENDE FEITELIJK Gewoonlijk onvoldoende feitelijk Gebruik (225 en 231 Sr) Ontucht (245 en 250 Sr) Openlijk (141 Sr) Rechtmatige uitoefening bediening (180 Sr) Valse sleutel (311 Sr) Vuurwerk

57 ONVOLDOENDE FEITELIJK Gewoonlijk voldoende feitelijk Brand stichten Criminele organisatie Namaken Onttrekken aan ouderlijk gezag Wederrechtelijk toe-eigenen

58 ONVOLDOENDE FEITELIJK Rb Rotterdam 02/03/2009 LJN BH4740 "valse administratie" onvoldoende feitelijk Rb Zwolle-Lelystad 08/09/2009 LJN BK0045 "vals reisdocument" onvoldoende feitelijk Rb Zwolle-Lelystad 06/03/2012 LJN BW3198 "vuurwerk" onvoldoende feitelijk

59 ONVOLDOENDE FEITELIJK "mishandeling" (artikel 300 Sr) TEKST & COMMENTAAR Strafrecht Het opzet, gericht op het toebrengen van pijn of letsel, moet in de tenlastelegging tot uitdrukking worden gebracht. - opzettelijk mishandeld - waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden

60 ONVOLDOENDE FEITELIJK Rb Utrecht 12/08/2011 LJN BT2001 Mr Peters (Amersfoort) Verkeersincident met kind Als mijn kind wordt doodgereden, dan ligt vrouw burgemeester in mijn kofferbak Verweer nietigheid dagvaarding verworpen nu opnemen gevolgen voor slachtoffer in tenlastelegging geen wettelijk vereiste is.

61 INNERLIJK TEGENSTRIJDIG Innerlijk tegenstrijdig Delicten sluiten elkaar uit Rb Zwolle-Lelystad 27/10/2009 LJN BK3125 Diefstal en heling HR 12/03/2013 LJN BZ3571 Diefstal en verduistering (gevonden goed) HR 02/06/2009 LJN BH5232 en NJ 2009, 281 Wegnemen en afgeven

62 INNERLIJK TEGENSTRIJDIG HR 24/02/2004 LJN AO1729 Mr H.H. van Steijn (Deventer) Valsheid in geschrift Stelling dat tenlastelegging innerlijk tegenstrijdig is indien primair ander feitencomplex wordt tenlastegelegd dan subsidiair, vindt geen steun in recht. Alternatieve tenlastelegging Cumulatieve tenlastelegging

63 INNERLIJK TEGENSTRIJDIG Innerlijk tegenstrijdig Gedragingen sluiten elkaar uit Rb Amsterdam 03/03/2011 LJN BP6962 Politiefoto en vingerafdrukken Bij maken politiefoto knippert verdachte met ogen Bij afnemen vingerafdrukken drukt verdachte te hard

64 INNERLIJK TEGENSTRIJDIG Innerlijk tegenstrijdig Poging of voltooid delict Rb Dordrecht 20/07/2004 LJN AQ3814 Rijden in richting Belgische grens valt binnen voltooid delict van "buiten grondgebied Nederland brengen" (A16-drugskoerier) Rb Haarlem 10/02/2009 LJN BH kilogram hennep in vrachtwagen Vrijspraak voor primaire feit

65 INNERLIJK TEGENSTRIJDIG Innerlijk tegenstrijdig Medeplegen of medeplichtig Geen treffende voorbeelden gevonden

66 INNERLIJK TEGENSTRIJDIG "En/of" tenlastelegging Voor zover het gebruik van "en/of" de strekking heeft strafbare feiten cumulatief en tegelijkertijd alternatief voor te leggen, dan is de tenlastelegging innerlijk tegenstrijdig. Er is dan een feitencomplex en er is een tenlastelegging die suggereert dat dit feitencomplex twee feiten oplevert en tegelijkertijd suggereert dat dit feitencomplex slechts een feit zou opleveren.

67 INNERLIJK TEGENSTRIJDIG Mogelijk is de tenlastelegging nietig, omdat het feitencomplex in het dossier ruimte laat om over zowel een feit als twee feiten te spreken en de combinaties in de tenlastelegging op dezelfde periode zien, zonder dat de feiten zich voldoende van elkaar laten onderscheiden. Bovendien antwoord op volgende vragen: - samenloop of voortgezette handeling? - een of meerdere veroordelingen verlangd? - tot welke feit(en) strekt hoger beroep zich uit?

68 INNERLIJK TEGENSTRIJDIG Vergelijk: HR 03/04/2007 LJN AZ8393

69 INHOUD TENLASTELEGGING Gerechtshof Arnhem 08/02/2012 LJN BV8128 Mr Oude Breuil (Enschede) Feit zoals bewezenverklaard, kan niet worden gekwalificeerd, omdat het niet strafbaar is gesteld Seksuele handelingen voor webcam in 2007

70 INHOUD TENLASTELEGGING HR 05/10/2004 LJN AQ8772 Belediging burgemeester Rozendaal Middel: tenlastelegging bevatte niet vereiste klacht Ja, maar klachtvereiste geldt niet voor: - openbare lichamen - ambtenaren tijdens rechtmatige bediening - hoofden en leden regering bevriende staten

71 INHOUD TENLASTELEGGING HR 19/04/2005 LJN AR7256 Mr Franken (Amsterdam) Amsterdam 2 februari 2002 Tampon naar Gouden Koets tijdens huwelijk Willem-Alexander Ja, maar koning geniet extra bescherming - geen klacht vereiste - hogere strafbedreiging - geen strafuitsluitingsgronden

72 INHOUD TENLASTELEGGING Wetsartikelen Vermelding wettelijke voorschriften waarbij feit is strafbaar gesteld Zou vereist zijn door artikel 6 EVRM Echter, eerst in wet opgenomen sinds 1995 en dat komt door in artikel 14 en 40 IVBPR

73 INHOUD TENLASTELEGGING HR 18/10/1988 NJ 1989, 232 HR 03/01/1989 NJ 1989, 638 Dagvaarding zonder handtekening Middel: dagvaarding nietig, omdat verdachte daardoor aan herkomst twijfelde en daardoor weer niet op zitting is verschenen Hoge Raad: geen nietigheid

74 INHOUD TENLASTELEGGING Wet vereist niet dat dagvaarding wordt gedateerd, ondertekend of geparafeerd (Reijntjes pagina 23) "Franje"

75 WIJZIGING TENLASTELEGGING Aanvulling tenlastelegging Wijziging tenlastelegging Procedure wijziging Schriftelijk aan rechtbank overleggen Vorderen dat wijziging wordt toegelaten Rechter vraagt naar mening verdediging Na toelating gewaarmerkt afschrift verdediging Verdediging krijgt mogelijkheid voor schorsing

76 WIJZIGING TENLASTELEGGING Gerechtshof Leeuwarden 04/05/2010 LJN BM3169 Mr B.P.M. Canoy (Leeuwarden) Naaktbeelden op YouTube Feit 1: onbekend Feit 2: belediging "Wijziging 3": schending auteursrecht "Wijziging 4": schending portretrecht Wijzigingen toegestaan door rechtbank...

77 WIJZIGING TENLASTELEGGING Raadsman: oneigenlijk gebruik bevoegdheid tot wijziging Verdachte wordt een totaal ander verwijt gemaakt Geen wijziging tenlastegelegde feiten, maar toevoeging nieuwe feiten Er is eigenlijk sprake van een nieuwe dagvaarding

78 WIJZIGING TENLASTELEGGING Gerechtshof: wijziging wordt beschouwd als nieuwe dagvaarding - Termijn is niet in acht genomen - Van afstand termijn is niet gebleken Echter, raadsman had vroegtijdig afschrift wijziging tenlastelegging ontvangen Wijziging daarom toegestaan...

79 WIJZIGING TENLASTELEGGING HR 02/11/1999 LJN AA3838 en NJ 2000, 174 Mr Boksem (Leeuwarden) Nacht van 12 op 13 september 1997 Vrijgezellenfeest Meindert Tjoelker Jongen aan overkant gooit fiets op straat Over-en-weer wordt gescholden en uitgedaagd Vechtpartij met hersenletsel en dood tot gevolg

80 WIJZIGING TENLASTELEGGING Rechtbank: dramatisch verlopen vechtpartij, waarbij een van verdachten evengoed slachtoffer had kunnen worden Verdachte 1: vrijspraak Verdachte 2: zes maanden onvoorwaardelijk Verdachte 3: zestien maanden onvoorwaardelijk Verdachte 4: zestien maanden onvoorwaardelijk Hoger beroep Openbaar Ministerie

81 WIJZIGING TENLASTELEGGING Vordering wijziging in hoger beroep Primair Subsidiair Primair Subsidiair Meer subsidiair Meest subsidiair Artikel 141 lid 2 Sr Artikel 141 lid 1 Sr Artikel 287 Sr Artikel 141 lid 2 Sr Artikel 141 lid 1 Sr Artikel 300 Sr

82 WIJZIGING TENLASTELEGGING Cassatiemiddel: wijzigen mag (in hoger beroep), tenzij er sprake is van een ander feit Artikel 313 Sv: "niet langer hetzelfde feit" Er is sprake van een ander feit: - artikel 287 Sr beschermt leven - artikel 300 Sr beschermt integriteit - artikel 141 Sr beschermt openbare orde

83 WIJZIGING TENLASTELEGGING Hoge Raad: door gerechtshof geen onjuiste maatstaf aangelegd Eenheid van tijd Eenheid van plaats Wezenlijke samenhang verwijten Wat had kunnen gebeuren als sprake was van ander feit (en wijziging was afgewezen)?

84 WIJZIGING TENLASTELEGGING Ingeval sprake was van ander feit opende dat weg naar nieuwe vervolging Geen sprake van dubbele bestraffing voor hetzelfde feit

85 WIJZIGING TENLASTELEGGING Verlies instantie Rechtvaardiging minister Zou officier van justitie niet aan doodslag hebben gedacht? Of wordt weggeseponeerd feit weer toegevoegd? (Reijntjes pagina 143)

86 ACHTERKANT DAGVAARDING 1 Aanwezigheid zitting 2 Bijstand advocaat 3 Voorkoming strafvervolging 4 Bezwaar 5 Verzoek om uitstel 6 Kennisneming processtukken 7 Getuigen en deskundigen 8 Informatie over uitspraak 9 Beroepsmogelijkheden 10 Opname persoonsgegevens database

87 ACHTERKANT DAGVAARDING 1 Aanwezigheid zitting Artikel 278 Sv (vermelding vereist in 260 Sv) Rb Amsterdam 05/07/2012 LJN BX2134 Afwezigheidsrecht verdachte die zich op zwijgrecht beroept Hof Amsterdam 12/04/2012 LJN BW3422 Aanwezigheidsrecht verdachte die ongewenst vreemdeling is

88 ACHTERKANT DAGVAARDING 2 Bijstand advocaat U kunt om toevoeging advocaat vragen bij Juridisch Loket (telefoon ) 3 Voorkoming strafvervolging Bij geen andere hoofdstraf dan geldboete

89 ACHTERKANT DAGVAARDING 4 Bezwaar Artikel 262 Sv (vermelding vereist in 260 Sv) Binnen acht dagen Hoogst onwaarschijnlijk Redelijk kansloze procedure Rb Den Haag 06/09/2012 LJN BX8188 Rb Den Haag 14/09/2012 LJN BX8497

90 ACHTERKANT DAGVAARDING 5 Verzoek om uitstel Rechter is niet verplicht om zitting uit te stellen 6 Kennisneming processtukken U heeft recht op inzage en afschrift stukken 7 Getuigen en deskundigen Artikel 263 Sv (vermelding vereist in 260 Sv)

91 ACHTERKANT DAGVAARDING 8 Informatie over uitspraak Vraag griffie rechtbank of uw advocaat Opmaat beroepstermijn 9 Beroepsmogelijkheden Mr Kellermann (Den Haag en Amsterdam) EHRM 22/02/ /08 en NJ 2012/306 Lalmahomed v Nederland

92 ACHTERKANT DAGVAARDING 10 Opname persoonsgegevens database Niet alleen persoonsgegevens, maar ook DNA-profiel Had u wel even mogen zeggen! Vordering benadeelde partij? Bewijs(voering)? Strafeis? (Reijntjes pagina 23)

93 ZOMER HIT Omzetting taakstraf in gevangenisstraf Wordt ik op Schiphol aangehouden? Rb Oost-Nederland 20/02/2013 LJN BZ2596 Besluit omzetting is buiten termijn artikel 22i Sr in verbinding met 22r Sr genomen = 15 maanden

94 ZOMER HIT Besluit is/was in strijd met wet Officier is/was niet meer bevoegd Nietig besluit genomen door onbevoegde officier van justitie Besluit heeft geen rechtskracht en moet zonder rechtsgevolg blijven Moet taakstraf nog worden verricht? Recht op schadevergoeding?

95 DAGVAARDING IN STRAFZAKEN Vragen en/of opmerkingen? Over cursus of over iets belangwekkends? Vrijdag 10 en 17 januari 2014 Haagse Strafrechtspraak 2013

96 DAGVAARDING IN STRAFZAKEN College Cursus Aanmelden Annuleren Cursusaanbod Cursusmateriaal

PROGRAMMA. 16.20 Hoorcollege. 17.20 Pauze. 17.30 Hoorcollege of werkcollege. 18.20 Rondvraag over cursus. 18.30 Rondvraag over actualiteiten

PROGRAMMA. 16.20 Hoorcollege. 17.20 Pauze. 17.30 Hoorcollege of werkcollege. 18.20 Rondvraag over cursus. 18.30 Rondvraag over actualiteiten PROGRAMMA 16.20 Hoorcollege 17.20 Pauze 17.30 Hoorcollege of werkcollege 18.20 Rondvraag over cursus 18.30 Rondvraag over actualiteiten PUNTEN Aankomst Vertrek Evaluatie Enquête HAAGRECHT COLLEGE Punten

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop JURISPRUDENTIE STRAFRECHT Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop HR uitspraken 10 februari 2015 Beslissingen voorlopige hechtenis (Cassatie in het belang der wet) HR:2015:247 HR:2015:255 HR:2015:256

Nadere informatie

U moet terechtstaan. Inhoud

U moet terechtstaan. Inhoud U moet terechtstaan Inhoud Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2007:AZ6118 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 00636/06

ECLI:NL:PHR:2007:AZ6118 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 00636/06 ECLI:NL:PHR:2007:AZ6118 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak 06-03-2007 Datum publicatie 06-03-2007 Zaaknummer 00636/06 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

Leidraad voor het nakijken van de toets

Leidraad voor het nakijken van de toets Leidraad voor het nakijken van de toets STRAFPROCESRECHT 14 OKTOBER 2011 (Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

Nadere informatie

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5.

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5. U MOET TERECHTSTAAN INHOUD Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2010:BO3383

ECLI:NL:RBROT:2010:BO3383 ECLI:NL:RBROT:2010:BO3383 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 27-10-2010 Datum publicatie 10-11-2010 Zaaknummer 10/740224-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446

Rapport. Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446 Rapport Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446 2 Klacht Op 11 februari 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer X te Y, ingediend door de heer mr. G. Meijers, advocaat

Nadere informatie

Samenvatting strafzaken die in 2008 zijn aangemeld bij/afgedaan door de Toegangscommissie

Samenvatting strafzaken die in 2008 zijn aangemeld bij/afgedaan door de Toegangscommissie Samenvatting strafzaken die in 2008 zijn aangemeld bij/afgedaan door de Toegangscommissie Van onderstaande zaken zijn nummer 0038 t/m 0052 in 2008 onder de aandacht gebracht. Zaak 0031 is zowel in 2006,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2010:BO9234

ECLI:NL:RBALK:2010:BO9234 ECLI:NL:RBALK:2010:BO9234 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 07-12-2010 Datum publicatie 29-12-2010 Zaaknummer 14.701344-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2010:BO2558

ECLI:NL:HR:2010:BO2558 ECLI:NL:HR:2010:BO2558 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 02-11-2010 Datum publicatie 03-11-2010 Zaaknummer 09/00354 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2010:BO2558

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 10-11-2016 Datum publicatie 29-12-2016 Zaaknummer 23-000872-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO7907

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO7907 ECLI:NL:GHLEE:2010:BO7907 Instantie Datum uitspraak 30-11-2010 Gerechtshof Leeuwarden Datum publicatie 20-12-2010 Zaaknummer 24-001016-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061

ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061 ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061 Instantie Datum uitspraak 03-02-2009 Datum publicatie 05-02-2009 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 22-002670-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:1622

ECLI:NL:RBOVE:2016:1622 ECLI:NL:RBOVE:2016:1622 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 10-05-2016 Datum publicatie 11-05-2016 Zaaknummer 08/760127-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377 ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 15-04-2011 Datum publicatie 15-04-2011 Zaaknummer 19.605555-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Mr. J. Kronenberg Mr. B. de Wilde Vijfde druk Kluwer a Kluwer business Deventer - 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 13 Aanbevolen literatuur 15 Afkortingenlijst 17

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2016:935

ECLI:NL:GHDHA:2016:935 ECLI:NL:GHDHA:2016:935 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 31-03-2016 Datum publicatie 06-04-2016 Zaaknummer 22-004068-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0420

ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0420 ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0420 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 05-04-2011 Datum publicatie 07-04-2011 Zaaknummer 21-002244-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:10161

ECLI:NL:RBROT:2016:10161 ECLI:NL:RBROT:2016:10161 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 04-11-2016 Datum publicatie 13-01-2017 Zaaknummer 10/710336-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld. arrest GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Arnhem Afdeling strafrecht Parketnummer: X Uitspraak d.d.: 15 juni 2016 TEGENSPRAAK Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen op het hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2015:738

ECLI:NL:GHSHE:2015:738 ECLI:NL:GHSHE:2015:738 Instantie Datum uitspraak 09-03-2015 Datum publicatie 09-03-2015 Gerechtshof 's-hertogenbosch Zaaknummer 20-003525-14 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2016:1041

ECLI:NL:RBGEL:2016:1041 ECLI:NL:RBGEL:2016:1041 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 22-02-2016 Datum publicatie 25-02-2016 Zaaknummer 05/840508-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 3 november 2016 TEGENSPRAAK

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 3 november 2016 TEGENSPRAAK ECLI:NL:GHAMS:2016:5390 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 03-11-2016 Datum publicatie 21-12-2016 Zaaknummer 23-003117-15 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

6 De taak van de rechter in het burgerlijk geding

6 De taak van de rechter in het burgerlijk geding 6 De taak van de rechter in het burgerlijk geding 1 INLEIDING Over de taak van de rechter in het burgerlijk geding bestaat weinig onenigheid. Het is zijn taak om ambtshalve te beoordelen of het recht op

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5011

ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5011 ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5011 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 16-11-2011 Datum publicatie 18-11-2011 Zaaknummer 13/656781-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068

Rapport. Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068 Rapport Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068 2 Klacht Verzoeker, slachtoffer van poging doodslag gepleegd door zijn ex-vriendin op 10 december 1999, klaagt erover dat het arrondissementsparket te

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2015:84

ECLI:NL:GHDHA:2015:84 ECLI:NL:GHDHA:2015:84 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 27-01-2015 Datum publicatie 27-01-2015 Zaaknummer 22000511-14 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012

ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012 ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012 Instantie Datum uitspraak 11-06-2003 Datum publicatie 12-08-2003 Zaaknummer 2200326602 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-gravenhage

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2001:AD4391

ECLI:NL:RBARN:2001:AD4391 ECLI:NL:RBARN:2001:AD4391 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 10-10-2001 Datum publicatie 10-10-2001 Zaaknummer 05.096060-01 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2993

ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2993 ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2993 Instantie Datum uitspraak 11-11-2009 Datum publicatie 11-11-2009 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-002029-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

thans uit anderen hoofde gedetineerd in het Huis van Bewaring [locatie] te [plaats 2],

thans uit anderen hoofde gedetineerd in het Huis van Bewaring [locatie] te [plaats 2], ECLI:NL:RBAMS:2013:3850 Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM INTERNATIONALE RECHTSHULPKAMER Parketnummer: 13/737331-13 RK nummer: 13/2646 Datum uitspraak: 28 juni 2013 UITSPRAAK op de vordering ex artikel 23

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BR2992

ECLI:NL:RBUTR:2011:BR2992 ECLI:NL:RBUTR:2011:BR2992 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 14-07-2011 Datum publicatie 26-07-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 16/600081-11; 16/600434-10 (tul)

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2014:1700 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie Zaaknummer 12/04833

ECLI:NL:PHR:2014:1700 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie Zaaknummer 12/04833 ECLI:NL:PHR:2014:1700 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie 01-07-2014 Datum publicatie 26-09-2014 Zaaknummer 12/04833 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2010:BL3511

ECLI:NL:RBZUT:2010:BL3511 ECLI:NL:RBZUT:2010:BL3511 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 10-02-2010 Datum publicatie 10-02-2010 Zaaknummer 06/800866-09 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 Doel van het strafproces / strafvordering = het nemen van strafvorderlijke beslissingen Bestaat uit =

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002

ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002 ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002 Instantie Rechtbank Maastricht Datum uitspraak 16-02-2011 Datum publicatie 17-02-2011 Zaaknummer 03-702714-08 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2009:BH4974 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2009:BH4974 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2009:BH4974 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 05-03-2009 Datum publicatie 05-03-2009 Zaaknummer 24-002073-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2006:AZ5994

ECLI:NL:RBHAA:2006:AZ5994 ECLI:NL:RBHAA:2006:AZ5994 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 22-12-2006 Datum publicatie 11-01-2007 Zaaknummer 15/645076-06 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2017:4416

ECLI:NL:RBOBR:2017:4416 ECLI:NL:RBOBR:2017:4416 Instantie Datum uitspraak 17-08-2017 Datum publicatie 17-08-2017 Rechtbank Oost-Brabant Zaaknummer 01/860063-17 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:CA1193

ECLI:NL:GHARL:2013:CA1193 ECLI:NL:GHARL:2013:CA1193 Instantie Datum uitspraak 12-02-2013 Datum publicatie 28-05-2013 Zaaknummer 21-004366-12 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:2237

ECLI:NL:RBOVE:2017:2237 ECLI:NL:RBOVE:2017:2237 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 26-04-2017 Datum publicatie 31-05-2017 Zaaknummer 08/910083-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Raadkamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 834 Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering inzake het rechtsgeding voor de politierechter en de mededeling van vonnissen

Nadere informatie

Jurisprudentie Strafrecht. 11 december 2015 Prof.mr. F.G.H. Kristen

Jurisprudentie Strafrecht. 11 december 2015 Prof.mr. F.G.H. Kristen Jurisprudentie Strafrecht 11 december 2015 Prof.mr. F.G.H. Kristen Programma Uitspraken Hoge Raad 1 december 2015 Materieel strafrecht Strafprocesrecht: bewijs Strafprocesrecht: overig Sanctierecht Materieel

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2010:BN0043

ECLI:NL:PHR:2010:BN0043 ECLI:NL:PHR:2010:BN0043 Instantie Datum uitspraak 16-11-2010 Datum publicatie 16-11-2010 Zaaknummer 09/03684 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie Parket bij de Hoge Raad

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BU1518

ECLI:NL:GHLEE:2011:BU1518 ECLI:NL:GHLEE:2011:BU1518 Instantie Datum uitspraak 17-10-2011 Datum publicatie 25-10-2011 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-003332-09 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht. Hof Amsterdam 19 januari 2011, nr. 23-001234-09 VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF AMSTERDAM gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Haarlem van 16 december 2008 in de

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2012:BZ3733

ECLI:NL:RBAMS:2012:BZ3733 ECLI:NL:RBAMS:2012:BZ3733 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 07-06-2012 Datum publicatie 11-03-2013 Zaaknummer 13/666528-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:4569

ECLI:NL:RBMNE:2016:4569 ECLI:NL:RBMNE:2016:4569 Instantie Datum uitspraak 16-08-2016 Datum publicatie 17-08-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 16/652521-15 (P) Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 Instantie Datum uitspraak 19-03-2013 Datum publicatie 19-03-2013 Zaaknummer 21-000368-12 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGRO:2009:BH3578,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2010:BL7457 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2010:BL7457 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2010:BL7457 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 12-03-2010 Datum publicatie 15-03-2010 Zaaknummer 24-001010-09 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:978

ECLI:NL:GHSHE:2017:978 ECLI:NL:GHSHE:2017:978 Instantie Datum uitspraak 17-02-2017 Datum publicatie 10-03-2017 Gerechtshof 's-hertogenbosch Zaaknummer 20-003836-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland

ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland Openbaar Ministerie ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland Postadres Postbus 9032, 6800 EP Arnhem J.A.E. Dijkstra Bietenakker 43 8091 MC Wezep Bezoekadres Eusebiusbinnensingel 28 6811 BX Arnhem Tel. 088-6991900

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:7578

ECLI:NL:RBNHO:2015:7578 ECLI:NL:RBNHO:2015:7578 Instantie Datum uitspraak 03-09-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 15/871690-14 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 320 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot het hoger beroep in strafzaken, het aanwenden van gewone rechtsmiddelen

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:1483 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2016:1483 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2016:1483 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 03-03-2016 Datum publicatie 19-04-2016 Zaaknummer 23-002670-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2008:BG5264

ECLI:NL:RBSHE:2008:BG5264 ECLI:NL:RBSHE:2008:BG5264 Instantie Datum uitspraak 26-11-2008 Datum publicatie 26-11-2008 Rechtbank 's-hertogenbosch Zaaknummer 01/825102-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 143 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2017:2188

ECLI:NL:GHARL:2017:2188 ECLI:NL:GHARL:2017:2188 Instantie Datum uitspraak 15-03-2017 Datum publicatie 15-03-2017 Zaaknummer 21-006632-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Strafrecht

Nadere informatie

Een onderzoek naar een onduidelijke intrekkingsbrief van het Openbaar Ministerie.

Een onderzoek naar een onduidelijke intrekkingsbrief van het Openbaar Ministerie. Rapport Ingetrokken of niet? Een onderzoek naar een onduidelijke intrekkingsbrief van het Openbaar Ministerie. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Openbaar Ministerie te Rotterdam,

Nadere informatie

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk?

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Een dagvaarding is een inleidend processtuk. Hierin staat wat de eisende partij van de gedaagde partij verlangd. Een dagvaarding wordt doorgaans

Nadere informatie

Vragen betreffende het verstek in strafzaken:

Vragen betreffende het verstek in strafzaken: 75 Vragen betreffende het verstek in strafzaken: Zittende magistratuur: Aanhouding: 1. Moet er slechts worden besloten tot aanhouding als de raadsman daarom (expliciet) verzoekt of ook bij twijfel omtrent

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:6331

ECLI:NL:RBROT:2017:6331 ECLI:NL:RBROT:2017:6331 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 09-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 10/049808-15 en 10/231146-15

Nadere informatie

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S in de zaak tegen de verdachte: ARWM, geboren te curaçao, wonende te Sint Maarten. 1. Onderzoek van de zaak Het onderzoek ter openbare terechtzitting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 13. Aanbevolen literatuur 15. Afkortingenlijst 17. Hoofdstuk 1 Inleiding 19

Inhoudsopgave. Voorwoord 13. Aanbevolen literatuur 15. Afkortingenlijst 17. Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Inhoudsopgave Voorwoord 13 Aanbevolen literatuur 15 Afkortingenlijst 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 1.1 Eerste kennismaking 19 1.2 Plaats van het strafrecht 19 1.3 Doelen van straffen 22 1.4 Materieel strafrecht,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2009:BH3792

ECLI:NL:GHARN:2009:BH3792 ECLI:NL:GHARN:2009:BH3792 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 23-02-2009 Datum publicatie 26-02-2009 Zaaknummer 24-001873-06 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

Uitspraak. Afdeling strafrecht. Parketnummer: Uitspraak d.d.: 1 december 2015 TEGENSPRAAK. Promis

Uitspraak. Afdeling strafrecht. Parketnummer: Uitspraak d.d.: 1 december 2015 TEGENSPRAAK. Promis ECLI:NL:GHARL:2015:10200 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 01-12-2015 Datum publicatie 22-05-2017 Zaaknummer 21-001318-15 Formele relaties Cassatie: ECLI:NL:HR:2016:3394, Niet ontvankelijk

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een ambtenaar van het regionale politiekorps Limburg-Noord op 14 juli 2008 heeft geweigerd de aangifte van diefstal van haar kat op te nemen. Beoordeling

Nadere informatie

Werkwijze (rolreglement) Rekestenkamer Strafsector. Rechtbank Amsterdam

Werkwijze (rolreglement) Rekestenkamer Strafsector. Rechtbank Amsterdam Werkwijze (rolreglement) Rekestenkamer Strafsector Rechtbank Amsterdam I Algemeen deel 1.1 Algemene bepalingen 1.1.1 Strekking werkwijze Dit reglement heeft betrekking op de behandeling van strafrechtelijke

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2158

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2158 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2158 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 14-07-2010 Datum publicatie 22-07-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 16-711123-09 [P] Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2008:BO1540

ECLI:NL:GHSGR:2008:BO1540 ECLI:NL:GHSGR:2008:BO1540 Instantie Datum uitspraak 16-07-2008 Datum publicatie 25-10-2010 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 22-006152-07 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675

ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675 ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 07-09-2011 Datum publicatie 15-09-2011 Zaaknummer 16-600572-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2012:BX6660

ECLI:NL:RBUTR:2012:BX6660 ECLI:NL:RBUTR:2012:BX6660 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 04-09-2012 Datum publicatie 06-09-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 16.655808-12 [P] Strafrecht

Nadere informatie

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015. ECLI:NL:RBROT:2015:7773 Instantie: Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak: 29-10-2015 Datum publicatie: 02-11-2015 Zaaknummer: 11/870399-12.ov Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2008:BG4042

ECLI:NL:GHARN:2008:BG4042 ECLI:NL:GHARN:2008:BG4042 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 11-11-2008 Datum publicatie 12-11-2008 Zaaknummer 21-001909-07 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2009:BK6655

ECLI:NL:RBZLY:2009:BK6655 ECLI:NL:RBZLY:2009:BK6655 Instantie Datum uitspraak 24-11-2009 Datum publicatie 16-12-2009 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zwolle-Lelystad 07.620221-08 (P) Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2014:381. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 13/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:2556, Gevolgd

ECLI:NL:HR:2014:381. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 13/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:2556, Gevolgd ECLI:NL:HR:2014:381 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 18-02-2014 Datum publicatie 19-02-2014 Zaaknummer 13/02084 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:2556,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2005:AU7293

ECLI:NL:RBUTR:2005:AU7293 ECLI:NL:RBUTR:2005:AU7293 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 01-12-2005 Datum publicatie 01-12-2005 Zaaknummer 16/501029-05 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2007:208

ECLI:NL:GHARN:2007:208 ECLI:NL:GHARN:2007:208 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 25-05-2007 Datum publicatie 11-04-2016 Zaaknummer 21-004591-06 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

CASSATIE IN STRAFZAKEN. Docent Mr W. Römelingh. Datum 22 februari 2008. Plaats Haagrecht Advocaten. Punten 2 PO Juridisch

CASSATIE IN STRAFZAKEN. Docent Mr W. Römelingh. Datum 22 februari 2008. Plaats Haagrecht Advocaten. Punten 2 PO Juridisch CASSATIE IN STRAFZAKEN Docent Mr W. Römelingh Datum 22 februari 2008 Plaats Haagrecht Advocaten Punten 2 PO Juridisch PUNTEN Handtekening vooraf Handtekening achteraf Evaluatieformulier SHEETS www.romelingh.com

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2014:1006

ECLI:NL:RBDHA:2014:1006 ECLI:NL:RBDHA:2014:1006 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 29-01-2014 Datum publicatie 29-01-2014 Zaaknummer 09/818467-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Uitspraak. Afdeling strafrecht. Parketnummer: Uitspraak d.d.: 2 februari 2016 TEGENSPRAAK Promis

Uitspraak. Afdeling strafrecht. Parketnummer: Uitspraak d.d.: 2 februari 2016 TEGENSPRAAK Promis ECLI:NL:GHARL:2016:10657 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 02-02-2016 Datum publicatie 15-05-2017 Zaaknummer 21-002071-15 Formele relaties Cassatie: ECLI:NL:HR:2017:789, Niet ontvankelijk

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig.

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig. ECLI:NL:RBOVE:2016:1480 Instantie: Rechtbank Overijssel Datum uitspraak: 26-04-2016 Datum publicatie: 26-04-2016 Zaaknummer: 08.910038-15 (P) Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2012:BV6656

ECLI:NL:RBUTR:2012:BV6656 ECLI:NL:RBUTR:2012:BV6656 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 21-02-2012 Datum publicatie 24-02-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 16/512509-11; 16/602702-08 (tul)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/12/2017

Datum van inontvangstneming : 28/12/2017 Datum van inontvangstneming : 28/12/2017 Samenvatting C-646/17-1 Zaak C-646/17 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:3023 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2017:3023 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2017:3023 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 25-07-2017 Datum publicatie 31-07-2017 Zaaknummer 23-001315-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ9715

ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ9715 ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ9715 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 26-05-2011 Datum publicatie 29-06-2011 Zaaknummer 16-504228-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx LJN: BK6789, Gerechtshof 's-gravenhage, 22-000700-08 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 16-12-2009 16-12-2009 Straf Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Computercriminaliteit.

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4699

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4699 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4699 Instantie Datum uitspraak 19-03-2013 Datum publicatie 19-03-2013 Zaaknummer 21-000669-12 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGRO:2009:BH3578,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ8341

ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ8341 ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ8341 Instantie Datum uitspraak 24-04-2013 Datum publicatie 24-04-2013 Zaaknummer 20-000702-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:2714

ECLI:NL:RBAMS:2017:2714 ECLI:NL:RBAMS:2017:2714 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 25-04-2017 Datum publicatie 01-05-2017 Zaaknummer RK 16/7321 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Rekestprocedure

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2017:1473

ECLI:NL:RBNNE:2017:1473 ECLI:NL:RBNNE:2017:1473 Instantie Datum uitspraak 20-04-2017 Datum publicatie 21-04-2017 Rechtbank Noord-Nederland Zaaknummer 18/830019-17 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd pagina 1 van 5 (http://stichtingpiv.nl/) Inloggen PIV-Kennisnet(http://stichtingpiv.nl/inloggen) JURISPRUDENTIE Bron: Hof Amsterdam 3 februari 2016 Publicatie nummer: (nog) niet gepubliceerd Zaaknummer:

Nadere informatie

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte:

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte: Gerechtshof te s-gravenhage meervoudige kamer voor strafzaken Arrest gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte: (naam

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:7721

ECLI:NL:RBMNE:2016:7721 ECLI:NL:RBMNE:2016:7721 Instantie Datum uitspraak 09-12-2016 Datum publicatie 08-06-2017 Zaaknummer 16.228054-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland Strafrecht

Nadere informatie

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van 24 augustus 2016.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van 24 augustus 2016. ECLI:NL:GHAMS:2016:5663 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 07-09-2016 Datum publicatie 30-12-2016 Zaaknummer 23-000259-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2003:AN9917

ECLI:NL:RBBRE:2003:AN9917 ECLI:NL:RBBRE:2003:AN9917 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 11-12-2003 Datum publicatie 12-12-2003 Zaaknummer 3498-01 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:13684

ECLI:NL:RBDHA:2016:13684 ECLI:NL:RBDHA:2016:13684 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 25-10-2016 Datum publicatie 17-11-2016 Zaaknummer 09/797308-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie