Wetenschappelijk jaaroverzicht 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenschappelijk jaaroverzicht 2013"

Transcriptie

1 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2013

2

3 Wetenschappelijk jaaroverzicht

4 Inhoud Samenstelling Wetenschapscommissie 3 Woord vooraf 4 Wetenschappelijk jaarverslag Wetenschapscommissie Wetenschappelijk jaaroverzicht 2013 per vakgroep 11 Anesthesiologie 12 Cardiologie 20 Chirurgie 25 Dermatologie 38 Gynaecologie 41 Intensive care geneeskunde 45 Interne geneeskunde 46 Kindergeneeskunde 56 Klinische chemie 61 Klinische fysica 63 KNO 64 Leerhuis 65 Maag, darm- en levergeneeskunde 68 Medische microbiologie 71 Neurologie 77 Neurochirurgie 79 Oogheelkunde 80 Orthopedie 81 Pathologie 82 Psychiatrie 88 Poliklinische apotheken 89 Radiologie 90 Reumatologie 95 Spoedeisende geneeskunde 96 Urologie 97 Ziekenhuisapotheek 98 Promoties ASz Wetenschapsdag ASz Mondelinge presentaties 102 Poster presentaties 108 Verantwoording 124 2

5 Samenstelling Wetenschapscommissie Dagelijks bestuur dr. M.C.J.M. Kock, voorzitter, radioloog dr. M-D Levin, vice-voorzitter, internist-hematoloog drs. C.N. van Waardhuizen MSc, beleidsadviseur mw. E.Y. de Kruyf, secretariaat Leden wetenschapscommissie dr. ir. B. van den Berg, klinisch fysicus dr. A. Bischoff, KNO-arts dr. E.F.H. van Bommel, internist-nefroloog drs. R.P.M. Ceulen, dermatoloog drs. L.P.L.H. Cuijpers, klinisch psycholoog dr. M.A. Fouraux, klinisch chemicus (METC) dr. H.M.E. Frenay, arts-microbioloog mw. R. van Hof, medisch informatiespecialist drs. A.M. van der Velden, arts-assistent spoedeisende geneeskunde drs. A.D. Klaren, manager Leerhuis & Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie drs. S. Hendriks, intensivist-anesthesioloog drs. A.M.J.V. Schyns van den Berg, intensivist-anesthesioloog dr. P.W. Plaisier, chirurg drs. J.M.M. van de Ridder, adviseur Medische Vervolgopleidingen Leerhuis dr. T.C.J. Sas, kinderarts dr. A.C. de Mol, kinderarts-neonatoloog drs. E.M. de Vogel, ziekenhuisapotheker drs. M.M. Beex Oosterhuis, ziekenhuisapotheker drs. T.A.G. Tijssen, ziekenhuisapotheker dr. P.J. Westenend, patholoog dr. L.J.P.M. van Woerkens, cardioloog dr. D. Zemel, neuroloog dr. F.H.J. Wolfhagen, MDL arts dr. D. Cheung, longarts drs. S. Rombout-de Weerd, gynaecoloog dr. N.B. Swarte, gynaecoloog dr. N. van Putte Katier, radioloog mw. J. Erkelens, AAV, arts-assistent ziekenhuis apotheek mw. J. Brakel, AAV, arts-assistent chirurgie dr. R. Castel, AAV, arts-assistent klinisch chemicus dr. I.J.H. van Vlodrop, arts-assistent klinisch chemicus mw. K. Koppelaar, IC verpleegkundige R. Hemerik, fondsenwerver (buitengewoon lid) Hoofdredactie wetenschappelijk tijdschrift WASz drs. A.M. van der Velden, arts-assistent spoedeisende geneeskunde mw. C. Spruyt, arts-assistent spoedeisende geneeskunde mw. R. Hagens, arts-assistent spoedeisende geneeskunde dr. N.B. Swarte, gynaecoloog 3 Samenstelling Wetenschapscommissie

6 Woord vooraf Hierbij presenteren wij u de wetenschappelijke output van het ASz over het jaar Ook dit jaar hebben wij getracht alle informatie rondom wetenschap in het ASz handzaam bijeen te brengen. Er zijn vanuit de wetenschapscommissie en het Leerhuis inmiddels veel faciliteiten aanwezig om wetenschappelijk onderzoek te faciliteren. Daar gaan wij hierna nader op in. Wij prijzen alle vakgroepen en afdelingen van het ASz die mooie wetenschappelijke data hebben verzameld, onderzocht en gepubliceerd. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de kwaliteit van onze patiëntenzorg nóg beter wordt en wij verder kunnen innoveren. Namens de wetenschapscommissie, Dr. M.C.J.M. (Marc) Kock 4

7 Wetenschappelijk jaarverslag Wetenschapscommissie

8 Wetenschapscommissie De wetenschapscommissie is opgezet met als doel medisch wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen, te stimuleren en om een breed gedragen goed onderbouwd wetenschapsbeleid te maken. In 2009 is een bredere basis gelegd en participeert bijna iedere afdeling van ons ziekenhuis binnen de wetenschapscommissie. In 2010 is een beleidsmedewerker wetenschapscommissie aangesteld. Het dagelijks bestuur is gevormd welke maandelijks samenkomt. De voltallige wetenschapscommissie komt 4 maal per jaar samen. In 2012 zijn statici van de afdeling Biostatistiek van het Erasmus MC aangesteld voor een dag in de week om statistiek consulten aan te bieden. In 2014 is een klinisch epidemioloog aangesteld als wetenschapscoördinator en om consulten aan te bieden ten aanzien van studieopzet, epidemiologievraagstrukken en dergelijke. De wetenschapscommissie wordt ondersteund door het secretariaat van het Leerhuis, de statistici, beleidsadviseur, klinisch epidemioloog / wetenschapscoördinator. Vergaderdata wetenschapscommissie 2013 Dinsdag 5 maart van uur tot uur zaal 2 Dordwijk Dinsdag 17 september van uur tot uur zaal 5 Dordwijk Dinsdag 19 november van uur tot uur zaal 5 Dordwijk Vergaderdata dagelijks bestuur wetenschapscommissie 2013 Dinsdag 8 januari Dinsdag 12 februari Dinsdag 5 maart Disndag 2 april Dinsdag 7 mei Dinsdag 2 juli Dinsdag 6 augustus Dinsdat 10 september Dinsdag 1 oktober Albert Schweitzer Stipendium De wetenschapscommissie heeft in 2010 in samenwerking met het Leerhuis en Raad van Bestuur het Albert Schweitzer Stipendium in het leven geroepen. De wetenschapscommissie toetst de aanvragen die voor het wetenschapsfonds in aanmerking wensen te komen op transparante wijze. Deze inschrijfronde is een- tot tweejaarlijks, afhankelijk van het overgebleven budget. Jaarlijks wordt momenteel een budget van euro toegekend vanuit budget van het Leerhuis. Het Albert Schweitzer Stipendium is bedoeld voor patiëntgebonden, klinisch relevant onderzoek dat wordt uitgevoerd in en door het ASz en is geïnitieerd vanuit het ASz. Deze zijn bij voorkeur binnen de inhoudelijke prioriteiten die door de Raad van Bestuur zijn benoemd. Het indienen en beoordelen van deze projecten verloopt volgens een vaste procedure in een aantal fases. Doel van deze procedure is om de rechtsgelijkheid tussen indieners te garanderen, de transparantie van de beoordeling te vergroten en een vergelijking met subsidieprocedures elders mogelijk te maken. Het Stipendium biedt onderzoekers de mogelijkheid zich fulltime bezig te houden met research activiteiten. In 2013 zijn de volgende onderzoeksaanvragen gehonoreerd: 6

9 2013 Aanvrager Specialisme Onderwerp Yusuf Karamermer Radiologie Renal DENervation in End-stage Renal Failure (DENERF) Ingrid Steenis Afdeling B3, Oncologie Lijninfecties in zicht Karlijn Stouten GKCL Waarde en bruikbaarheid van verschillende hepcidine testen om ijzer status te bepalen in patiënten met ijzer deficiëntie anemie en anemie bij chronische ziekte Elles Zock Neurologie Reducing delay in acute stroke care Carlo Holtzer Plastische chirurgie Zijn er functiestoornissen van de bovenste extremiteit na percutane coronaire interventie via de arteria radialis Martijn van Hooft SEH Remifentanil-TCI for procedural sedation and analgesia in the Emergency Department: a randomized controlled trial Wetenschappelijk tijdschrift WASz Het wetenschapstijdschrift van het ASz, de WASz, wordt twee keer per jaar in reguliere vorm uitgegeven en een keer in de vorm van een abstractenboek van de wetenschapsdag. Door middel van het tijdschrift worden medewerkers, verwijzers en andere geinteresseerden periodiek op de hoogte gehouden van allerlei wetenschappelijke activiteiten van het Albert Schweitzer ziekenhuis. De kosten voor de uitgifte van de WASz worden volledig gedragen door de advertentie opbrengsten. De oplage van het WASz was 1000 en is verspreid aan de specialisten, arts-assistenten, Raad van Bestuur, bedrijfsleiders, stafhoofden, wetenschapsbureaus, STZ ziekenhuizen, huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers en overig geïnteresseerden. 7

10 Cursussen De volgende cursussen zijn aangeboden in Scholing Door wie? Frequentie Good Clinical Practice ROCHE 1 x per jaar (oktober) BROK Vanuit STZ n.v.t. Wetenschappelijk Engels Externe partij: Text en training 1 x per jaar 6 bijeenkomsten (oktober, november en december) SPSS c.q. opzet ws onderzoek Statistici c.q. Wetenschapscoördinator 3 workshops (januari en februari) Evidence Based practice n.v.t. n.v.t. Cursus poster maken Onderwijskundige 1 keer per jaar PubMed Medisch informatie specialist Op aanvraag door dede medisch informatie specialist 3 x in groepsverband 3 x individueel Jaarlijkse Wetenschapsdag De 9e jaarlijkse wetenschapsdag van het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft op 20 juni 2013 plaatsgevonden in het Auditorium van het ASz. Op de wetenschapsdag waren 120 deelnemers aanwezig. Er zijn 23 posters getoond inclusief posterpresentaties en 8 voordrachten gegeven. - De posterprijs is dit jaar gegaan naar mw. B. Postema van der Heijde van de vakgroep anesthesiologie (Early Goal Directed Therapy with Vigileo cardiac output measurements). - De prijs beste presentatie is dit jaar gegaan naar mw. N. de Graaf, verpleegkundige specialistisch longziekten (Ademhalingsondersteuning (thuis) bij patiënten met zeer ernstig COPD in de palliatieve fase. Leidt dit tot minder ziektelast; hogere kwaliteit van leven en minder ziekenhuisopnames?) - De prijs beste publicatie is R. Castel, arts-assistent klinisch chemicus. Titel publicatie: The transferrin/log (ferritin) ratio: a new tool for the diagnosis of iron deficiency anemia. Speciale aandacht hadden we dit jaar voor de boekpresentatie van dr. E.F.H. van Bommel Idiopatische retroperitoneal fibrose (irpf), een chronische ontsteking achterin de buik. Dr. van Bommel heeft baanbrekend werk verzet door dit belangrijke onderwerp op deze manier de afgelopen jaren te onderzoeken en zo te publiceren. Wij zijn daar zeer trots op! 8

11 Wetenschapslunch In 2013 is een maandelijkse wetenschapslunch opgezet waar onderzoekers hun lopende onderzoek kunnen presenteren. Het doel is om van elkaar te leren, opbouwende kritiek te leveren, interdisciplinaire samenwerking t.a.v. wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. De wetenschapslunch is opgezet zodat onderzoekers vaker dan 1x per jaar op de wetenschapsdag elkaar kunnen ontmoeten en ideeen uit wisselen. In 2013 zijn de volgende vakgroepen als sprekers aan bod gekomen: Datum Onderwerp Spreker/vakgroep Slaapapneu en zwangerschap Klachten en anatomische afwijkingen één of twee jaar na een totaalruptuur Victoza bij patiënten met diabetes type 2 Lupus anticoagulans bij diepe veneuze trombose en longembolie Ingrid Vlot AIOS gynaecologie Josine Klop en Irene Koning AIOS gynaecologie Evert van Velsen AIOS Interne Marieke van der Zwan AIOS Interne Pre-hospitale sepsis behandeling Merel Willeboer AIOS SEH Digitale microscopie Moleculaire diagnostiek Renale denervatie MRI bij DCIS (Pink Ribbon) ANIOS en wetenschap; hoe pak ik dit aan? Stoma trials: stand van zaken Bewegingsbeperkingen gedurende en na oncologische behandeling van de oudere patiënt Meten van aandacht Francoise Verheijen Klinische Chemie Jürgen Riedl Klinische Chemie Yusuf Karamer AIOS Radiologie Albert ter Braak AIOS Radiologie Linda van Gelder ANIOS Chirurgie Maartje Sier AIOS Chirurgie Marieke Meinardi Geratrie Erwin de Groot - Geriatrie Beleidsplan In 2013 heeft de Wetenschapscommissie haar dienstverlening verder geprofessionaliseerd. In een addendum bij het beleidsplan Zorg voor Wetenschap heeft de Wetenschapscommissie de verdere lijnen naar de toekomst uitgezet, voorzien van een praktisch overzicht van prioriteiten ten aanzien van beleidsplan ten behoeve van de Raad van Bestuur. Om de strategische punten te realiseren zijn de concrete doelstellingen voor de periode vastgelegd in de vorm van een plan van aanpak om het wetenschapsbeleid te verankeren in het ziekenhuisbeleid voor de komende vijf jaar. De huidige ontwikkelingen en snelle veranderingen maken het echter wel aannemelijk dat tussentijds doelen aangepast en/of toe gevoegd zullen moeten worden, afhankelijk van het urgentieniveau. De praktische tools om deze doelen te realiseren zullen door de wetenschapscommissie worden uitgewerkt. 9

12 10

13 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2013 per vakgroep 11

14 Anesthesiologie PubMed publicaties Patients with severe radiographic osteoarthritis have a better prognosis in physical functioning after hip and knee replacement: a cohort-study. Keurentjes JC, Fiocco M, So-Osman C, Onstenk R, Koopman-Van Gemert AW, Pöll RG, Kroon HM, Vliet Vlieland TP, Nelissen RG. PLoS One. 2013;8(4):e INTRODUCTION: Although Total Hip and Knee Replacements (THR/TKR) improve Health- Related Quality of Life (HRQoL) at the group level, up to 30% of patients are dissatisfied after surgery due to unfulfilled expectations. We aimed to assess whether the pre-operative radiographic severity of osteoarthritis (OA) is related to the improvement in HRQoL after THR or TKR, both at the population and individual level. METHODS: In this multi-center observational cohort study, HRQoL of OA patients requiring THR or TKR was measured 2 weeks before surgery and at 2-5 years follow-up, using the Short-Form 36 (SF36). Additionally, we measured patient satisfaction on a 11-point Numeric Rating Scale (NRSS). The radiographic severity of OA was classified according to Kellgren and Lawrence (KL) by an independent experienced musculoskeletal radiologist, blinded for the outcome. We compared the mean improvement and probability of a relevant improvement (defined as a patients change score Minimal Clinically Important Difference) between patients with mild OA (KL Grade 0-2) and severe OA (KL Grade 3+4), whilst adjusting for confounders. RESULTS: Severe OA patients improved more and had a higher probability of a relevant improvement in physical functioning after both THR and TKR. For TKR patients with severe OA, larger improvements were found in General Health, Vitality and the Physical Component Summary Scale. The mean NRSS was also higher in severe OA TKR patients. DISCUSSION: Patients with severe OA have a better prognosis after THR and TKR than patients with mild OA. These findings might help to prevent dissatisfaction after THR and TKR by means of patient selection or expectation management. PMCID: PMC PMID: [PubMed - in process] Hip and knee replacement patients prefer pen-and-paper questionnaires: Implications for future patient-reported outcome measure studies. Keurentjes JC, Fiocco M, So-Osman C, Ostenk R, Koopman-Van Gemert AW, Pöll RG, Nelissen RG. Bone Joint Res Nov 7;2(11): OBJECTIVES: Electronic forms of data collection have gained interest in recent years. In orthopaedics, little is known about patient preference regarding pen-and-paper or electronic questionnaires. We aimed to determine whether patients undergoing total hip (THR) or total knee replacement (TKR) prefer pen-and-paper or electronic questionnaires and to identify 12

15 variables that predict preference for electronic questionnaires. METHODS: We asked patients who participated in a multi-centre cohort study investigating improvement in health-related quality of life (HRQoL) after THR and TKR using pen-andpaper questionnaires, which mode of questionnaire they preferred. Patient age, gender, highest completed level of schooling, body mass index (BMI), comorbidities, indication for joint replacement and pre-operative HRQoL were compared between the groups preferring different modes of questionnaire. We then performed logistic regression analyses to investigate which variables independently predicted preference of electronic questionnaires. RESULTS: A total of 565 THR patients and 387 TKR patients completed the preference question. Of the THR patients, 81.8% (95% confidence interval (CI) 8.4 to 84.7) preferred penand-paper questionnaires to electronic questionnaires, as did 86.8% (95% CI 83.1 to 89.8) of TKR patients. Younger age, male gender, higher completed level of schooling and higher BMI independently predicted preference of electronic questionnaires in THR patients. Younger age and higher completed level of schooling independently predicted preference of electronic questionnaires in TKR patients. CONCLUSIONS: The majority of THR and TKR patients prefer pen-and-paper questionnaires. Patients who preferred electronic questionnaires differed from patients who preferred penand-paper questionnaires. Restricting the mode of patient-reported outcome measures to electronic questionnaires might introduce selection bias. Cite this article: Bone Joint Res 2013;2: PMCID: PMC PMID: [PubMed] Frequent use of blood-saving measures in elective orthopaedic surgery: a 2012 Dutch blood management survey. Voorn VM, Marang-van de Mheen PJ, Wentink MM, So-Osman C, Vliet Vlieland TP, Koopman-van Gemert AW, Nelissen RG, Van Bodegom-Vos L; LISBOA study group. BMC Musculoskelet Disord Aug 5;14:230. doi: / BACKGROUND: Blood loss in hip and knee arthroplasties may necessitate allogeneic blood transfusions. Different blood-saving measures (BSMs) were introduced to reduce these transfusions. Purpose of the present study was to assess the frequency of BSM use, stratified by type and hospital setting of orthopaedic departments in the Netherlands. METHODS: An internet-based questionnaire was sent to all heads of orthopaedic departments of Dutch hospitals and private clinics (n = 99). Questions were asked on how often BSMs were used, reported on a 5-point Likert scale (never, almost never, regularly, almost always, always). In addition there were questions about discontinuation of anticoagulants preoperatively, the number of annually performed arthroplasties (size) and hospital setting. RESULTS: The survey was completed by 81 (82%) departments. BSMs used frequently (regularly, almost always, always) were erythropoietine (EPO), with 55 (68%) departments being frequent users; acute normovolemic hemodilution, used frequently in 26 (32%) departments; cell saver in 25 (31%) and postoperative drainage and re-infusion in 56 (69%) departments. When compared by size, frequent EPO use was more common in large departments (with 22 (88%) large departments being frequent users versus 13 (63%) small departments and 16 (55%) intermediate departments, p = 0.03). No differences by size or type were observed for other BSMs. 13 Anesthesiologie

16 CONCLUSIONS: Compared with previous survey s there is a tremendous increase in use of BSMs. EPO and autologous blood salvage techniques are the most often used modalities. Costs might be saved if use of non-cost-effective BSMs is stopped. PMCID: PMC PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Overige publicaties A rare cause of cardiac failure following transthoracic oesophagectomy. Wicherts DA, Hendriks S, Hesp WLEM, Hoeven van JAB, Ponssen HH. The Neth J Crit Care 2013; 17 (1): days introduction program Medical doctors in a large teaching hospital in the Netherlands. Koopman AWMM, Kooi GS, Juliana IC. BMJ Quality mei Pre-operatie Iron use as blood sparing technique in orthopaedic surgery (the POP-I-study. Van Nordennen JJ, Koopman-van Gemert AWMM, So-Osman C, Zwaginga JJ and Nelissen RGHH. Vox Sanguinis, Volume 105; Issue Supplement S1, pagina 267. Post-transfusion red blood cell alloimmunization incidence after a first single routine or extended matched transfusion. Schonewille H, Hudig C, te Boekhorst PA, de Vries RRP, Berendes P, Koopman- van Gemert AWMM and Brand A. Vox Sanguinis, Volume 105; Issue Supplement S1, pagina 267. Rapid Response Teams: verleden, heden en toekomst. So KL. Anesthesiologie & Intensive Care Nascholingstijdschrift over perioperatieve geneeskunde 2013 vol.3 ; p Bloedtransfusie besparende technieken bij electieve orthopedische chirurgie. Van TOMaat- naar de POP-i- studie. Koopman-van Gemert AWMM, So-Osman C, Nordennen van JJ,. Kuijpers Visser AG namens de POP-i-studie groep. WASz 2013; 5 (1) : De POP-i-studie gestart! Nordennen van JJ, Koopman-van Gemert AWMM, So-Osman C, Kuijpers Visser AG namens de POP-i-studie groep. WASz 2013; 5(3):

17 Early Goal Directed Therapy. Frank M, Postema-van der Heijden B, Kuijpers AG. WASz 2013; 5(3): 8-9. Lachgas, weer in de mode? Schyns-van den Berg AMJV. Proceedings IGO Doelen Congres 2013, Hoofdstuk 9, Obstetrie perinataal congres 19 april Effectiveness of a classroom based Crew Resource Management training in the Intensive Care Unit: a controlled study. Kemper P, Bruyne M de, Dyck C van, So KL, Tangkau P and Wagner C. Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO), Hotel Zuiderduin,, 7 november 2013, Egmond aan zee. Boek of hoofdstuk in een boek Klassikale CRM-training, een voorbeeld van de Intensive Care. So KL en Kemper P. In: Kernboek Medisch teamwork: CRM in de gezondheidszorg eds: M.C. de Bruijne en F. Bleeker Bohn Stafleu van Loghum 2013; p ISBN Voordrachten Opeens weer modern, lachgas? Schyns-van den Berg AMJV. ASz Alert Symposium : Rondom de Zwangere patiënt, 19 januari 2013 ASz Dordrecht. Geaccrediteerd door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Epiduraal en andere ruggenprikken tijdens partus: verhalen en realiteit. Falieres X. ASz Alert Symposium : Rondom de Zwangere patiënt, 19 januari 2013 ASz Dordrecht. Geaccrediteerd door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Fluxus. Koopman-van Gemert AWMM. ASz Alert Symposium : Rondom de Zwangere patiënt, 19 januari 2013 ASz Dordrecht. Geaccrediteerd door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Obese Zwangere. Koopman-van Gemert AWMM. ASz Alert Symposium : Rondom de Zwangere patiënt, 19 januari 2013 ASz Dordrecht. Geaccrediteerd door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). 15 Anesthesiologie

18 The White Lung Mystery. Koopman-van Gemert AWMM. Symposium Ten Years of TRIP reporting: results and the future, Museum Volkenkunde Leiden, 19 maart Medicamenteuze Opties bij Massaal Bloedverlies. Koopman-van Gemert AWMM. 4e Refresher Course Obstetrische Anesthesie, 28 maart 2013, Faculty Club Leuven. Resuscitatie tijdens de zwangerschap. Schyns-van den Berg AMJV. 4e Refresher Course Obstetrische Anesthesie, 28 maart 2013, Faculty Club Leuven. Jehova s Getuigen. Koopman-van Gemert AWMM. Nationaal Co-assistenten-congres, 13 april 2013, Hotel Kijkduin Egmond aan Zee. SubQstim for low back pain, technical aspects. Gultuna ECMT. Pain Fundamentals in adults, cadaver workshop for experienced pain physicians, april 2013, Brussel. Veiligheidsinstrumenten in de zorg. So KL. 19e IGO ( Infertiliteit, Gynaecologie en Obstetrie) Doelen Congres Rotterdam 19 april 2013 Keuzeblok Veiligheidsmanagement - ibmg-eur; 31 mei Subcutaneous stimulation as an additional therapy to Spinal Cord Stimulation for the treatment of low back pain and leg pain in Failed Back Surgery Syndrome: four year follow up. Hamm-Faber TE, Aukes JA, Gultuna I. International Neuromodulation Society (INS ) in Berlijn; 8-13 juni Toedienen van pre-operatief ijzer: de POP-I studie. Kliniek van Bloedtransfusie. van Nordennen J en Koopman-van Gemert AWMM. Jaarlijks regionaal symposium Sanquin Zuid-West. Faculteit der Geneeskunde EMC, Rotterdam 27 juni Post-operative analgesia after C section: parenteral drugs. Schyns-van den Berg AMJV. ESRA annual Congress (European Society for Regional Anesthesia), Glasgow 5-7 september Neuraxial blocks in obstetrical Emergencies: is there a role? Schyns-van den Berg AMJV. SRA annual Congress (European Society for Regional Anesthesia), Glasgow 5-7 september

19 General Anesthesia for C section, what s new? Schyns-van den Berg AMJV. SRA annual Congress (European Society for Regional Anesthesia), Glasgow 5-7 september The art of patient selection. Aukes H. ECMT: European Continuing Medical Training Clinical nursing experts meeting in neuromodulation. Venue EHC Hospital De Morges, Morges, Switzerland 5-6 oktober. Basic principles of Peripheral Nerve Field Stimulation (PFNS). Aukes H. ECMT: European Continuing Medical Training Clinical nursing experts meeting in neuromodulation. Venue EHC Hospital De Morges, Morges, Switzerland. 5-6 oktober Pain management; The role of the nurse within the paindepartment. Hamm-Faber T. ECMT: European Continuing Medical Training Clinical nursing experts meeting in neuromodulation, Venue EHC Hospital De Morges, Morges, Switzerland, 5-6 oktober Nurse involved in clinical research. Hamm-Faber T. ECMT: European Continuing Medical Training Clinical nursing experts meeting in neuromodulation Venue EHC Hospital De Morges, Morges, Switzerland 5-6 oktober 2013 Pijnbestrijding bij een sectio. Schyns-van den Berg AMJV. Smiths Medical Symposium: pijnmanagement bij bevalling en sectio: prik, infuus of ruggenprik?, Erasmus MC Rotterdam 24 oktober Pijnbestrijding en toepassing van Remifentanil in de verloskamers. Leeuw van der BMF. Smiths Medical Symposium: pijnmanagement bij bevalling en sectio: prik, infuus of ruggenprik? Erasmus MC Rotterdam 24 oktober Medisch teamwork - toepassen van Crew Resource Management principes in onderwijs - Ervaringen met TRM op de IC. So KL. Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO), Hotel Zuiderduin,, 7 november 2013, Egmond aan zee. Levenslang leren en ontwikkelen door medische professionals: van competentiegericht opleiden naar individuele Appraisal and Assessment. So KL en Vermeer E. Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO), Hotel Zuiderduin,, 7 november 2013, Egmond aan zee. 17 Anesthesiologie

20 Dossieranalyse als motor voor kwaliteitsverbetering. So KL. Symposium Kwaliteit van ziekenhuiszorg, NVZ/ Orde/ NFU/ DHD, JBZ Den Bosch, 21 november Rondom Workshop luchweg management Obese patiënt. van Barneveld JC. ASz Alert Symposium Luchtwegmanagement, ASz, 14 december 2013, Dordrecht. Posters The management of critical bleeding events during surgery using Rotem analyses. Koopman - van Gemert AWMM, Ven van de LLM, Ridder de MAJ. 3Th Update in transfusion Congress In Zwolle, 1-2 February Un unusual cause of intestinal ischemia. Bosch EJ, Dam van MJ. Intensivistendagen 2013, Ede februari A 2-days introduction program Medical doctors in a large teaching hospital in the Netherlands. Koopman-van Gemert AWMM, Kooi S, Juliana I. International Quality in Safety and Health Care Congress, April 2013, London. Saving lives by studying the deaths: identify and prioritise hospitalwide interventions by standardized chart review. So KL. International Forum on Quality & Safety in healthcare; London, 17 april A comparison of Health-related Quality of Life after Primary Total Hip and Knee Replacement. Keurentjes JC, Vliet Vlieland TPM, So-Osman C, Fiocco M, Pöll RG, Koopman-van Gemert AWMM, Onstenk R, Brand A, Nelissen RGHH. American Academy of Orthopaedic Surgeons - AAOS, mei 2013 Illinois, USA. Little Radiographic Osteoarthritis Lowers Probability of Relevant Improvement in Patient Reported Physical Functioning And General Health in Knee Replacement, but not in Hip Replacement. Keurentjes JC, Fiocco M, So Osman C, Koopman-van Gemert AWMM, Pöll RG, Onstenk R, Kroon HM, Vliet Vlieland TPM, Nelissen RGHH. American Academy of Orthopaedic Surgeons - AAOS, Illinois, mei Pre-OPerative Iron use as Blood Sparing technique in Orthopaedic Surgery USE (the POP-i-study). Nordennen van JJ, Koopman-van Gemert AWMM, So-Osman C, Zwaginga JJ and Nelissen RGHH (on behalf of the POP-I study group). ISBT Amsterdam 2-4 June

21 Post-transfusion red blood cell alloimmunization incidence after a first single routine or extended matched transfusion. Schonewille H, Hudig C, te Boekhorst PA, de Vries RRP, Berendes P, Koopman- van Gemert AWMM and Brand A. 2-4 June ISBT Amsterdam. Cost-effectiveness of transfusion alternatives in elective orthopedic surgery: a randomized controlled study on Patient Blood Management. So-Osman C, Nelissen RGHH, Koopman-van Gemert AWMM, Onstenk R, Pöll R, Brand R, Hout van den W and Brand A. EFFORT Congres, 5-8 June 2013, Istanbul. Subcutaneous stimulation as add on therapy to SCS to treat low back pain in FBSS: A multicenter RCT (SubQ study). Gorp van EJJAA, Gultuna I, Aukes JA, Kallewaard JW, e.a.. International Neuromodulation Society (INS ) in Berlijn; 8-13 juni Subcutaneous stimulation as an additional therapy to Spinal Cord Stimulation fort he treatment of low back pain and leg pain in Failed Back Surgery Syndrome. 4 year follow up. Hamm-Faber TE, Aukes JA, Gultuna I. International Neuromodulation Society (INS ), 8-13 juni 2013, Berlijn. 19 Anesthesiologie

22 Cardiologie Pudmed publicaties Effect of collaterals on deaths and re-infarctions in patients with coronary artery disease: a meta-analysis. Akin S, Yetgin T, Brugts JJ, Dirkali A, Zijlstra F, Cleophas TJ. Neth Heart J Mar;21(3): BACKGROUND: It is generally believed that there is a beneficial effect of collaterals on death and re-infarction statistics in patients with coronary artery disease (CAD) but studies to date are small and inconsistent. OBJECTIVE: To meta-analyse the studies published in this field in order to obtain more powerful information. METHODS: We searched Medline and major journals (2000 to 2011) for studies evaluating the effect of coronary collaterals on mortality. Publication bias, lack of heterogeneity, and lack of robustness were assessed using the standard procedures for such purposes. RESULTS: A total of 10 studies describing mortality, enrolling 6791 participants,were included in this analysis. In patients with collateralisation a significant relation with reduced mortality was seen compared with those without collateralisation, at an odds ratio of 0.47, p < , and a reduction in deaths and re-infarctions at 0.54, p < Some publication bias, some heterogeneity and some lack of robustness were demonstrated. A meta-regression with the odds ratios of the presence of traditional atherosclerotic risk factors as predictors and the odds ratios of mortality and the composite deaths and re-infarctions as outcome showed no relationships. CONCLUSIONS: In CAD patients from the post-percutaneous coronary intervention era the presence of collaterals reduced mortality by 0.47 (p < ) and deaths and re-infarctions by 0.54 (p < ). Furthermore, in the present meta-data, the atherosclerotic risk factors were no more present in patients with collaterals than they were in those without. PMCID: PMC PMID: [PubMed] Comparison of 3 biodegradable polymer and durable polymer-based drugeluting stents in all-comers (BIO-RESORT): Rationale and study design of the randomized TWENTE III multicenter trial. Lam MK, Sen H, Tandjung K, van Houwelingen KG, de Vries AG, Danse PW, Schotborgh CE, Scholte M, Löwik MM, Linssen GC, Ijzerman MJ, van der Palen J, Doggen CJ, von Birgelen C. Am Heart J Apr;167(4): AIM: To evaluate the safety and efficacy of 2 novel drug-eluting stents (DES) with biodegradable polymer-based coatings versus a durable coating DES. METHODS AND RESULTS: BIO-RESORT is an investigator-initiated, prospective, patientblinded, randomized multicenter trial in 3540 Dutch all-comers with various clinical syndromes, requiring percutaneous coronary interventions (PCI) with DES implantation. Random- 20

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinants and Barriers of Providing Sexual Health Care to Cancer Patients by Oncology

Nadere informatie

Running head: BREAKFAST, CONSCIENTIOUSNESS AND MENTAL HEALTH 1. The Role of Breakfast Diversity and Conscientiousness in Depression and Anxiety

Running head: BREAKFAST, CONSCIENTIOUSNESS AND MENTAL HEALTH 1. The Role of Breakfast Diversity and Conscientiousness in Depression and Anxiety Running head: BREAKFAST, CONSCIENTIOUSNESS AND MENTAL HEALTH 1 The Role of Breakfast Diversity and Conscientiousness in Depression and Anxiety De Rol van Gevarieerd Ontbijten en Consciëntieusheid in Angst

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

De relatie tussen depressie- en angstsymptomen, diabetesdistress, diabetesregulatie en. proactieve copingvaardigheden bij type 2 diabetespatiënten

De relatie tussen depressie- en angstsymptomen, diabetesdistress, diabetesregulatie en. proactieve copingvaardigheden bij type 2 diabetespatiënten De relatie tussen depressie- en angstsymptomen, diabetesdistress, diabetesregulatie en proactieve copingvaardigheden bij type 2 diabetespatiënten The relationship between depression symptoms, anxiety symptoms,

Nadere informatie

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen The Association between Daily Hassles, Negative Affect and the Influence of Physical Activity Petra van Straaten Eerste begeleider

Nadere informatie

Genes, Molecular Mechanisms and Risk Prediction for Abdominal Aortic Aneurysm

Genes, Molecular Mechanisms and Risk Prediction for Abdominal Aortic Aneurysm Genes, Molecular Mechanisms and Risk Prediction for Abdominal Aortic Aneurysm Arne IJpma Clinical Genetics Department, Erasmus MC, Rotterdam, The Netherlands Financial Disclosure I have no financial relationships

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Tahnee Anne Jeanne Snelder. Open Universiteit

Tahnee Anne Jeanne Snelder. Open Universiteit Effecten van Gedragstherapie op Sociale Angst, Zelfgerichte Aandacht & Aandachtbias Effects of Behaviour Therapy on Social Anxiety, Self-Focused Attention & Attentional Bias Tahnee Anne Jeanne Snelder

Nadere informatie

Effecten Omgevingsinterventie en Fysieke Activiteit 1. Hoofdeffecten en Mediators van een Omgevingsinterventie op Maat ter Bevordering van

Effecten Omgevingsinterventie en Fysieke Activiteit 1. Hoofdeffecten en Mediators van een Omgevingsinterventie op Maat ter Bevordering van Effecten Omgevingsinterventie en Fysieke Activiteit 1 Hoofdeffecten en Mediators van een Omgevingsinterventie op Maat ter Bevordering van Fysieke Activiteit bij Ouderen Main Effects and Mediators of a

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positive, Negative and Depressive Subclinical Psychotic

Nadere informatie

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken 1 Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken Smoking Cessation in Cardiac Patients Esther Kers-Cappon Begeleiding door:

Nadere informatie

De Effecten van de Kanker Nazorg Wijzer op Psychologische Distress en Kwaliteit van. Leven

De Effecten van de Kanker Nazorg Wijzer op Psychologische Distress en Kwaliteit van. Leven De Effecten van de Kanker Nazorg Wijzer op Psychologische Distress en Kwaliteit van Leven The Effects of the Kanker Nazorg Wijzer on Psychological Distress and Quality of Life Miranda H. de Haan Eerste

Nadere informatie

Het Signaleren van Problemen 3 Maanden na Ontslag van de Intensive. Care en de Noodzaak van een Nazorgprogramma

Het Signaleren van Problemen 3 Maanden na Ontslag van de Intensive. Care en de Noodzaak van een Nazorgprogramma Running head: HET SIGNALEREN VAN PROBLEMEN NA EEN IC-OPNAME 1 Het Signaleren van Problemen 3 Maanden na Ontslag van de Intensive Care en de Noodzaak van een Nazorgprogramma The Screening of Problems 3

Nadere informatie

Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het. Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met. een Psychotische Stoornis.

Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het. Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met. een Psychotische Stoornis. Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met een Psychotische Stoornis. The Effect of Assertive Community Treatment (ACT) on

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

Stress en Psychose 59 Noord. Stress and Psychosis 59 North. A.N.M. Busch

Stress en Psychose 59 Noord. Stress and Psychosis 59 North. A.N.M. Busch Stress en Psychose 59 Noord Stress and Psychosis 59 North A.N.M. Busch Prevalentie van Subklinische Psychotische Symptomen en de Associatie Met Stress en Sekse bij Noorse Psychologie Studenten Prevalence

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

Nurse Specialist in Hartfalen: What s in a name

Nurse Specialist in Hartfalen: What s in a name BWGCVN Nurse Specialist in Hartfalen: What s in a name Jan Vercammen Hartfalenverpleegkundige ZOL Genk Voorzitter Belgian Heart Failure Nurses Wat is hartfalen Definitie: The inability of the heart to

Nadere informatie

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten CBM-I bij Faalangst in een Studentenpopulatie 1 Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten Cognitive Bias Modification of Interpretation Bias for Students with Test Anxiety

Nadere informatie

Invloed van Bewegen op Depressieve Klachten in de. Fysiotherapie Praktijk. Influence of Movement on Depression in the. Physiotherapy Practice

Invloed van Bewegen op Depressieve Klachten in de. Fysiotherapie Praktijk. Influence of Movement on Depression in the. Physiotherapy Practice Invloed van Bewegen op Depressieve Klachten in de Fysiotherapie Praktijk Influence of Movement on Depression in the Physiotherapy Practice J.A. Michgelsen Eerste begeleider: dr. A. Mudde Tweede begeleider:

Nadere informatie

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5)

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Hester A. Lijphart Eerste begeleider: Dr. E. Simon Tweede

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy. on Sociosexuality. Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie. op Sociosexualiteit

The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy. on Sociosexuality. Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie. op Sociosexualiteit The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy on Sociosexuality Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie op Sociosexualiteit Filiz Bozkurt First supervisor: Second supervisor drs. J. Eshuis dr. W. Waterink

Nadere informatie

Chemotherapie en stolling

Chemotherapie en stolling Chemotherapie en stolling Therapie, preventie en risicofactoren Karen Geboes UZ Gent 4 december 2015 Avastin en longembolen: hoe behandelen en Avastin al dan niet verder? Chemotherapie en stolling: Therapie,

Nadere informatie

Nutritional Risk Screening (NRS 2002)

Nutritional Risk Screening (NRS 2002) Nutritional Risk Screening (NRS 2002) Bron: Kondrup, J., Rasmussen, H. H., Hamberg, O., Stanga, Z., & ad hoc ESPEN Working Group (2003). Nutritional Risk Screening (NRS 2002): a new method based on an

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Stemming met Modererende Invloed van Coping stijl

De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Stemming met Modererende Invloed van Coping stijl De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Stemming met Modererende Invloed van Coping stijl The Relation between Daily Stress and Affect with Moderating Influence of Coping Style Bundervoet Véronique Eerste

Nadere informatie

De Invloed van Familie op

De Invloed van Familie op De Invloed van Familie op Depressie- en Angstklachten van Verpleeghuisbewoners met Dementie The Influence of Family on Depression and Anxiety of Nursing Home Residents with Dementia Elina Hoogendoorn Eerste

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme

Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme Effects of Contact-oriented Play and Learning in the Relationship between parent and child with autism Kristel Stes Studentnummer:

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten Cognitive Bias Modification of Interpretation Bias in Students with Anxiety Janneke van den Heuvel Eerste begeleider: Tweede

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups Rik Hazeu Eerste begeleider:

Nadere informatie

De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een. Vergelijking met Rusten in Liggende Positie

De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een. Vergelijking met Rusten in Liggende Positie De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een Vergelijking met Rusten in Liggende Positie The Effectiveness of a Mindfulness-based Body Scan: a Comparison with Quiet Rest in the Supine

Nadere informatie

Het effect van een verkorte mindfulness training bij ouderen op mindfulness, experiëntiële vermijding, self-efficacy in het omgaan met emoties,

Het effect van een verkorte mindfulness training bij ouderen op mindfulness, experiëntiële vermijding, self-efficacy in het omgaan met emoties, Het Effect van een Verkorte Mindfulness Training bij Ouderen op Mindfulness, Experiëntiële Vermijding, Self-Efficacy in het Omgaan met Emoties, Zelftranscendentie, en Quality of Life The Effects of a Shortened

Nadere informatie

Wondconsulent als casemanager Sandra Janssen V.S. Wondzorg, MSc i.o. Advanced Practice, Healthcare

Wondconsulent als casemanager Sandra Janssen V.S. Wondzorg, MSc i.o. Advanced Practice, Healthcare Decubituszorg verbindt de ketenzorg: casus patiënt met dwarslaesie en decubitus categorie IV zitknobbel. Wondconsulent als casemanager Sandra Janssen V.S. Wondzorg, MSc i.o. Advanced Practice, Healthcare

Nadere informatie

De relatie tussen intimiteit, aspecten van seksualiteit en hechtingsstijl in het dagelijks leven van heteroseksuele mannen en vrouwen.

De relatie tussen intimiteit, aspecten van seksualiteit en hechtingsstijl in het dagelijks leven van heteroseksuele mannen en vrouwen. De relatie tussen intimiteit, aspecten van seksualiteit en hechtingsstijl in het dagelijks leven van heteroseksuele mannen en vrouwen. The Relationship between Intimacy, Aspects of Sexuality and Attachment

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren Sociale Steun The Effect of Chronic Pain and the Moderating Effect of Gender on Perceived Social Support Studentnummer:

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K.

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K. Persoonlijkheid & Outplacement: Wat is de Rol van Core Self- Evaluation (CSE) op Werkhervatting na Ontslag? Personality & Outplacement: What is the Impact of Core Self- Evaluation (CSE) on Reemployment

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Gender Differences in Crying Frequency and Psychosocial Problems in Schoolgoing Children aged 6

Nadere informatie

Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer

Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer Met opmaak: Links: 3 cm, Rechts: 2 cm, Boven: 3 cm, Onder: 3 cm, Breedte: 21 cm, Hoogte: 29,7 cm Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer Stigmatisation of Persons

Nadere informatie

LinkedIn Profiles and personality

LinkedIn Profiles and personality LinkedInprofielen en Persoonlijkheid LinkedIn Profiles and personality Lonneke Akkerman Open Universiteit Naam student: Lonneke Akkerman Studentnummer: 850455126 Cursusnaam en code: S57337 Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

De Invloed van Werkeisen en Hulpbronnen op de. Psychische Vermoeidheid en het Plezier in het Werk bij Werknemers. and Work Satisfaction of Employees

De Invloed van Werkeisen en Hulpbronnen op de. Psychische Vermoeidheid en het Plezier in het Werk bij Werknemers. and Work Satisfaction of Employees De Invloed van Werkeisen en Hulpbronnen op de Psychische Vermoeidheid en het Plezier in het Werk bij Werknemers The Influence of Job Demands and Job Resources on Psychological Fatigue and Work Satisfaction

Nadere informatie

Depressieve Klachten bij Adolescenten: Risicofactoren op School en de Invloed. van Geslacht, Coping, Opleiding en Sport

Depressieve Klachten bij Adolescenten: Risicofactoren op School en de Invloed. van Geslacht, Coping, Opleiding en Sport Depressieve Klachten bij Adolescenten: Risicofactoren op School en de Invloed van Geslacht, Coping, Opleiding en Sport Depressive Complaints in Adolescents: Risk Factors at School and the Influence of

Nadere informatie

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere vrouwen: Onderzoek naar de relatie tussen angst, depressieve

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Nierarteriestenose. Nierarteriestenose. Screening op nierarteriestenose 10-2-2015. Peter W de Leeuw en Cor T Postma MUMC en Radboudumc

Nierarteriestenose. Nierarteriestenose. Screening op nierarteriestenose 10-2-2015. Peter W de Leeuw en Cor T Postma MUMC en Radboudumc Nierarteriestenose Peter W de Leeuw en Cor T Postma MUMC en Radboudumc Disclosure belangen spreker prof.dr. P.W. de Leeuw Nationaal Hypertensie Congres 6 februari 2015 (potentiële) Belangenverstrengeling

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

De Relatie tussen Momentaan Affect en Seksueel Verlangen; de Modererende Rol van de Aanwezigheid van de Partner

De Relatie tussen Momentaan Affect en Seksueel Verlangen; de Modererende Rol van de Aanwezigheid van de Partner De Relatie tussen Momentaan Affect en Seksueel Verlangen; de Modererende Rol van de Aanwezigheid van de Partner The association between momentary affect and sexual desire: The moderating role of partner

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Diabetespatiënten in Verpleeghuizen De Relatie tussen Diabetes, Depressieve Symptomen en de Rol van Executieve Functies

Diabetespatiënten in Verpleeghuizen De Relatie tussen Diabetes, Depressieve Symptomen en de Rol van Executieve Functies Diabetespatiënten in Verpleeghuizen De Relatie tussen Diabetes, Depressieve Symptomen en de Rol van Executieve Functies Diabetic Patients in Nursing Homes The Relationship between Diabetes, Depressive

Nadere informatie

RICHTLIJN ONCOLOGISCHE REVALIDATIE: TOEPASSING EN UITKOMSTEN 1. Richtlijn Oncologische Revalidatie: Toepassing en Uitkomsten op Vermoeidheid,

RICHTLIJN ONCOLOGISCHE REVALIDATIE: TOEPASSING EN UITKOMSTEN 1. Richtlijn Oncologische Revalidatie: Toepassing en Uitkomsten op Vermoeidheid, RICHTLIJN ONCOLOGISCHE REVALIDATIE: TOEPASSING EN UITKOMSTEN 1 Richtlijn Oncologische Revalidatie: Toepassing en Uitkomsten op Vermoeidheid, Depressieve Klachten en Kwaliteit van Leven voor en na Oncologische

Nadere informatie

25 jaar whiplash in Nederland

25 jaar whiplash in Nederland 25 jaar whiplash in Nederland Vanuit een fysiotherapeutisch perspectief Maarten Schmitt M.Sc 1 2 Fysiotherapeut & manueeltherapeut Hoofd van de Divisie Onderwijs Stichting Opleidingen Musculoskeletale

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers

De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers The Influence of Cognitive Stimulation in the Form of Active Learning on Mental Health

Nadere informatie

Graves' Ophthalmopathy Quality Of Life questionnaire GO-QOL. Versie NL1.2. 3 versie: juli 1999

Graves' Ophthalmopathy Quality Of Life questionnaire GO-QOL. Versie NL1.2. 3 versie: juli 1999 Graves' Ophthalmopathy Quality Of Life questionnaire GO-QOL Versie NL1.2 3 versie: juli 1999 (aangepast van 1e versie: British Journal of Ophthalmology 1998;82:773-779) (aangepast naar aanleiing van Engelse

Nadere informatie

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS Persoonskenmerken en ervaren lijden bij verslaving en PTSS 1 De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij Verslaafde Patiënten met PTSS The Relationship between Personality Traits and Suffering

Nadere informatie

Hechting en Psychose: Attachment and Psychosis:

Hechting en Psychose: Attachment and Psychosis: Hechting en Psychose: Bieden Hechtingskenmerken een Verklaring voor het Optreden van Psychotische Symptomen? Attachment and Psychosis: Can Attachment Characteristics Account for the Presence of Psychotic

Nadere informatie

Is valpreventie kosteneffectief?

Is valpreventie kosteneffectief? Is valpreventie kosteneffectief? Prof. Dr. Lieven Annemans Ghent University, Brussels University Lieven.annemans@ugent.be Lieven.annemans@vub.ac.be Maart 2014 1 Reactie van de overheden op de crisis Jaarlijkse

Nadere informatie

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Measuring quality of life in children with JIA Masterthese Klinische Psychologie Onderzoeksverslag Marlot Schuurman 1642138 mei 2011 Afdeling Psychologie

Nadere informatie

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011 Effective leesprogramma s voor leerlingen die de taal leren en anderssprekende leerlingen samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Is de behandeling van lage rugklachten door middel van tractie evidence based? Dr Peter Verspeelt Fysische geneeskunde en revalidatie 24 oktober 2015

Is de behandeling van lage rugklachten door middel van tractie evidence based? Dr Peter Verspeelt Fysische geneeskunde en revalidatie 24 oktober 2015 Is de behandeling van lage rugklachten door middel van tractie evidence based? Dr Peter Verspeelt Fysische geneeskunde en revalidatie 24 oktober 2015 Wat is de invloed van tractie op een lumbale

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Het Effect van een Mindfulnesstraining gericht op Informeel Oefenen en Lopen

Het Effect van een Mindfulnesstraining gericht op Informeel Oefenen en Lopen Het Effect van een Mindfulnesstraining gericht op Informeel Oefenen en Lopen op Mindfulness, Stressbeleving, Interne Locus of Control, Self-Efficacy in het Omgaan met Emoties en Kwaliteit van Leven The

Nadere informatie

Rouw bij mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)

Rouw bij mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) Rouw bij mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) Mourning in people with chronic fatigue syndrome (CFS) Masterthese Klinische Psychologie Onderzoeksverslag Lisanne Fischer S1816071 Mei 2012

Nadere informatie

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management Policy Aspects of Storm Surge Warning Systems Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Contents Water in the Netherlands What kind of information and models do we need? Flood System

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Groot IB de, Favejee M, Reijman M, Verhaar JAN, Terwee CB.

Groot IB de, Favejee M, Reijman M, Verhaar JAN, Terwee CB. Published in Health Qual Life Outcomes. 2008 Feb 26;6:16 Abstract Validation of the Dutch version of the Knee disability and Osteoarthritis Outcome Score. The Dutch version of the knee injury and osteoarthritis

Nadere informatie

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking Kenmerken van ADHD en de Theory of Mind 1 De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking The Influence of Characteristics of ADHD on Theory

Nadere informatie

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility.

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility. RELATIE ANGST EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility Jos Kooy Eerste begeleider Tweede

Nadere informatie

De Effecten van Lichaamsgerichte Interventies op. Lichaamsbeleving, Hyperarousal, Vermijding en Herbeleving bij

De Effecten van Lichaamsgerichte Interventies op. Lichaamsbeleving, Hyperarousal, Vermijding en Herbeleving bij De Effecten van Lichaamsgerichte Interventies op Lichaamsbeleving, Hyperarousal, Vermijding en Herbeleving bij Mensen met een Post Traumatische Stress Stoornis. The Effects of Body Oriented Interventions

Nadere informatie

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Leading in Learning -> studiesucces Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Implementatie van matchingsinstrument Matching na de poort wordt aan de poort Vooropleiding Bachelor

Nadere informatie

Question-Driven Sentence Fusion is a Well-Defined Task. But the Real Issue is: Does it matter?

Question-Driven Sentence Fusion is a Well-Defined Task. But the Real Issue is: Does it matter? Question-Driven Sentence Fusion is a Well-Defined Task. But the Real Issue is: Does it matter? Emiel Krahmer, Erwin Marsi & Paul van Pelt Site visit, Tilburg, November 8, 2007 Plan 1. Introduction: A short

Nadere informatie

Ik voel niets maar eigenlijk alles: Verbanden tussen Alexithymie, Somatisatiestoornis en Depressie. I feel nothing though in essence everything:

Ik voel niets maar eigenlijk alles: Verbanden tussen Alexithymie, Somatisatiestoornis en Depressie. I feel nothing though in essence everything: Ik voel niets maar eigenlijk alles: Verbanden tussen Alexithymie, Somatisatiestoornis en Depressie I feel nothing though in essence everything: Associations between Alexithymia, Somatisation and Depression

Nadere informatie

De bijsluiter in beeld

De bijsluiter in beeld De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een visuele bijsluiter voor zelfzorggeneesmiddelen Oktober 2011 Mariëtte van der Velde De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een

Nadere informatie

Anemie, DM en CNS: hoe verder na TREAT?

Anemie, DM en CNS: hoe verder na TREAT? Anemie, DM en CNS: hoe verder na TREAT? Dr M van Buren internist-nefroloog HAGA ziekenhuis Den Haag Dr CAJM Gaillard internist-nefroloog Meander Medisch Centrum Amersfoort VU Medisch Centrum Amsterdam

Nadere informatie

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie Is Orthopedische Manuele Therapie nog Orthopedische Manuele Therapie? Zijn de huidige paradigma shifts wenselijk?

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Anemie en transfusies bij cardiochirurgie

Anemie en transfusies bij cardiochirurgie Anemie en transfusies bij cardiochirurgie Sanquinavond, 4 Maart 2015 Leo van de Watering Sanquin Bloedvoorziening Nederland Divisie Research, CCTR Divisie Bloedbank, UTG Anemie en transfusies bij cardiochirurgie

Nadere informatie

PUBLICATIE STRATEGIE

PUBLICATIE STRATEGIE PUBLICATIE STRATEGIE Waarom publiceren Disseminatie van de resultaten Duidelijke communicatie Consistente boodschappen Commercialisatie Nationale en internationale valorisatie Kennispartner Meer gebaat

Nadere informatie

Doc.Ref.: CMDh/PhVWP/042/2012 January 2012 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS. New Class Warnings

Doc.Ref.: CMDh/PhVWP/042/2012 January 2012 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS. New Class Warnings HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 Doc.Ref.: CMDh/PhVWP/042/2012 January 2012 SUMMARY

Nadere informatie

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten?

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten? De Modererende rol van Persoonlijkheid op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten 1 Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve

Nadere informatie

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Influence of Mindfulness Training on Parental Stress, Emotional Self-Efficacy

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Osteonecrosis of the jaw (ONJ)

Osteonecrosis of the jaw (ONJ) INLEIDING Welkom 1 2 Osteonecrosis of the jaw (ONJ) Hoe kunnen we dit voorkomen en als het toch optreedt, hoe kunnen we het managen? 3 Complication of bisphosphonate and denosumab use 1 Dit ga je echter

Nadere informatie