BusinessPARK jaargang 10, maart 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BusinessPARK jaargang 10, maart 2011"

Transcriptie

1 1 BusinessPARK jaargang 10, maart 2011 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie De staten zijn aan zet 6 x BIZ in Westlandt Duurzaam duurt het langst Seminar Bedrijventerreinen Goed Beveiligd

2 Bezoek onze stand (10.101) op de Safety & Security Amsterdam COLUMN Drie lijsttrekkers (VVD, CDA, PvdA) over ruimte voor bedrijven BusinessPARK magazine 4 Platform voor duurzaam onder Uitnodiging Seminar Bedrijventerreinen Goed Beveiligd 6 Hou de Staten in de gaten De hamer is gevallen. Binnenkort worden onze 12 provincies weer door kersverse en ambitieuze statenleden bestuurd. En alhoewel de statenverkiezingen van 2 maart jl. bijna alleen maar over de samenstelling van de Eerste Kamer leken te gaan, moet in de provincies nu wel hard gewerkt worden aan nieuw provinciaal beleid. Wat gaat dat betekenen voor bedrijventerreinen? Wat gaat dat betekenen voor duurzaamheid? Hoe zal de schaarse ruimte worden ingevuld? Allemaal zeer wezenlijke vragen. De antwoorden moeten komen van de nieuwe provinciebesturen. Digitaal relatiebeheer voor ondernemersorganisaties De ondernemersgeest werd vaardig in gemeente Westland 8 10 Hier worden de juiste beveiligingsmaatregelen getroffen Beveiligingsmaatregelen? Waar dan? Iedereen die wil kan de inhoud van deze container toch zo meenemen? Dat klopt. In zekere zin. Maar deze container is leeg. En een container zonder inhoud vormt geen risico en is niet aantrekkelijk voor criminelen. Waarom zou je er dan state of the art beveiligingsmaatregelen op loslaten? Die kun je beter inzetten bij objecten die daar wel om vragen. Trigion zoekt altijd naar de juiste balans tussen beveiligingsniveau en -risico. Trigion is het grootste beveiligings bedrijf van Nederland. We kunnen bogen op een ervaring van bijna 100 jaar. Zoeken proactief naar nieuwe oplossingen om mensen en eigendommen nog beter en efficiënter te beschermen. Onze opdracht - gevers waarderen dat. Dat blijkt niet alleen uit onze klanttevredenheidsonderzoeken maar ook uit onze langdurige contracten. Omdat we doen wat er van ons wordt verwacht. En eigenlijk altijd net iets meer dan dat. Wilt u weten wat Trigion voor uw organisatie kan betekenen? Kijk voor meer informatie op of bel (010) Wij zijn u graag van dienst. Trigion. Toongevend in veiligheid Op het snijvlak van ruimtelijke ordening en economie zal de provincie ook in de komende jaren weer een sleutelpositie innemen. Bij de planning en realisatie van nieuwe bedrijventerreinen is de provincie nauw betrokken Hetzelfde geldt voor de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. Wat blijft er over van de budgetten voor de bedrijventerreinen? Welke politieke keuzes worden gemaakt? Of u nu wethouder, bedrijfscontactfunctionaris of voorzitter van een lokale ondernemersorganisatie bent, u krijgt op lokaal niveau allemaal te maken met de keuzes van provinciaal beleid. Wat vaststaat is dat nieuwe ruimte voor het bedrijfsleven zeer beperkt zal zijn. Hoe kun je dan als gemeente toch bedrijven naar wens faciliteren? Hoe kun je als ondernemer nieuwe ruimte vinden voor een groeiend bedrijf? Ik denk dat we veel creatiever moeten zijn met onze indeling van de ruimte. Als u tien verschillende bedrijventerreinen bezoekt, dan denk ik dat u ook zult constateren dat 80% van de bedrijven dezelfde bouwhoogte hebben. Dat komt doordat in bestemmingsplannen vaak maximale bouwhoogten worden vastgelegd. Wat een onzin! Laat dergelijke beperkingen los. Waarom niet meer de hoogte inbouwen en zo meer ruimte voor bedrijven maken? Als elke provincie bestemmingsplannen met te krappe maximale bouwhoogten tegenhoudt, kunnen meerdere bedrijven boven elkaar gevestigd worden. Dat kan natuurlijk niet voor elke bedrijfsactiviteit, maar nu gebeurt het zelden. Ik hoop dat de provinciebesturen de komende statenperiode in het teken willen stellen van nieuwe creativiteit op het gebied van de invulling van de ruimte op bedrijventerreinen. Welke provincie gaat als eerste de uitdaging aan?. Duurzaam aan de basis Trigion en Tele 2 zakelijk genomineerd voor SSA Award BPM op LinkedIn en Aangenaam kennis te maken Lokaal verhaal o.a. BIZ op Spoorzicht Kwaliteitskaart bedrijventerreinen Drenthe Lokale producten Ton Sels Uitgever Vraag en Antwoord 22 2 De juiste mensen op de juiste plek INHOUD 3

3 Foto: Dirk Hol Lijsttrekkers aan het woord Vragen aan drie lijsttrekkers voor PS-verkiezingen Liesbeth Spies, lijsttrekker CDA in Zuid-Holland De nieuwe provinciale staten hebben een grote invloed op ruimtelijke ordening en economie. Wat is de inzet van het CDA in Zuid-Holland, de VVD in Gelderland en de PvdA in Utrecht? Vraag 1: Wat kan de provincie doen om meer ruimte op bestaande bedrijventerreinen te stimuleren? Liesbeth Spies Het CDA wil zuinig omgaan met de schaarse groene ruimte en heeft daarom als uitgangspunt geformuleerd dat we de bestaande ruimte op bedrijventerreinen beter gebruiken voordat er nieuwe worden aangelegd. In het jargon: de SER-ladder is uitgangspunt bij de provinciale plannen en verordeningen. We hebben de afgelopen vier jaar laten zien dat het kan: in totaal is er 820 hectare bedrijventerreinen opnieuw ingericht. Dit is gelukt omdat de provincie regionale samenwerking bevordert en gemeenten ondersteunt door planvormingssubsidie en het aanbieden van procesmanagement. Daar gaan we dus mee door. Herstructurering geeft een impuls aan innovatie en duurzaamheid: er wordt energiezuiniger gebouwd, meervoudig ruimtegebruik wordt toegepast en in de energie- en waterhuishouding worden meer duurzame technieken toegepast. Conny Bieze De VVD in Gelderland is een groot voorstander van het herstructureren en revitaliseren van verouderde bedrijventerreinen. Hierdoor kan de beschikbare ruimte worden geoptimaliseerd. In Gelderland is dit bestaand beleid en gebeurt dit door een herstructureringsprogramma te maken, waarbij projecten die Conny Bieze, lijsttrekker VVD in Gelderland Bert de Vries, lijsttrekker PvdA in Utrecht hieruit voort komen gesubsidieerd kunnen worden door de provincie. Mede door de inzet van de VVD is ook voor kleinere bedrijventerreinen de mogelijkheid om met provinciale subsidie te herstructureren mogelijk gemaakt. Bert de Vries Het instellen van Park Management is een goede manier om terreinen efficiënter in te kunnen richten en aantrekkelijk te houden of te maken. Dit is in de provincie Utrecht bijvoorbeeld gebeurd op het terrein bij Overvecht. Bestaande terreinen herstructureren en aantrekkelijk maken voor nieuwe vestigers. De PvdA wil combi-functies mogelijk maken, dus de combinatie werken en wonen in hetzelfde gebied. Meestal is hier aanpassing van de regelgeving voor nodig. Overigens zijn er nog veel bedrijventerreinen die niet (volledig) worden gebruikt. Het plan is juist om een grote stukken niet gebruikt te terrein geschikt te maken voor woningbouw of natuur en dus niet meer als (vervallen) terrein te bestemmen. De PvdA ondersteunt dit plan en wil graag dat het ook werkelijkheid wordt Vraag 2: Welke eisen moet de provincie stellen bij de ontwikkeling van duurzame bedrijvenparken? Moeten alle nieuwe bedrijvenparken CO2-neutraal worden ontwikkeld? Liesbeth Spies Duurzaamheid is van groot belang. Ontwikkeling van energiezuinige en duurzame bedrijventerreinen wordt gestimuleerd, via internationale en nationale regelgeving, via subsidies, via vergunningverlening en incidenteel via subsidies. Mogelijkheden om energie te besparen in bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen worden benut. Ook worden projecten uitgevoerd die het gebruik van duurzame energie stimuleren: concrete voorbeelden zijn aan de orde rond windenergie, aardwarmte en het gebruik van restwarmte. In 2020 moet de CO2-uitstoot, ook van bedrijven, met 20% verminderd zijn. Op de langere termijn moeten we de CO2 uitstoot nog veel verder reduceren. Mogelijkheden om energie te besparen en de inzet van alternatieve energiebronnen worden gestimuleerd. De doelstellingen zijn hard maar realistisch. Het is op dit moment een illusie om te veronderstellen dat we bijvoorbeeld de Tweede Maasvlakte volledig CO2-neutraal kunnen ontwikkelen. Conny Bieze De kwaliteit op bedrijventerreinen moet duurzaam zijn en aansluiten bij de behoeften van ondernemers. Het begint bij duurzaam bouwen, maar als een bedrijventerrein ook op de langere termijn duurzaam wil blijven, dan moet het ook goed beheerd worden. In Gelderland is de afgelopen periode op veel terreinen parkmanagement opgezet juist ook om kwaliteit in de toekomst te behouden. De VVD in Gelderland vindt niet dat alle nieuwe bedrijvenparken CO2-neutraal moeten worden aangelegd. Wij vinden dat de gemeenten waarin deze bedrijvenparken liggen daar zelf over gaan. Wel vinden wij dat energieplanvorming een onderdeel moet zijn van de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, zodat zo zuinig mogelijk met energie wordt omgegaan. Bert de Vries De PvdA wil in 2040 een klimaat-neutrale provincie realiseren. Om dit doel te bereiken zullen in ieder geval nieuwe bedrijven klimaat-neutraal moeten zijn of liever nog zien we bedrijven naar Utrecht komen die energie opleveren. De PvdA wil 100 bedrijven uitdagen om klimaatneutraal te gaan werken. Deze kopgroep moet als stimulans voor anderen dienen. We willen duurzame bedrijven aantrekken en bestaande bedrijven duurzaam laten werken. Bedrijven terreinen goed ontsluiten voor Openbaar Vervoer, is een duurzame maatregel en hergebruik van bedrijfsafval is een andere duurzame maatregel waar de PvdA stevig op wil inzetten. Vraag 3: In Vlaanderen werken gemeenten nauw samen bij de regionale en lokale uitgifte en ontwikkeling van bedrijvenparken in zogenaamde communales. Deze samenwerking behelst soms tientallen gemeenten per communale. In Nederland willen buurgemeenten onderling nog wel eens concurreren bij de werving van bedrijven. Kan de werkwijze van de communales in Vlaanderen een voorbeeld zijn voor Nederland, bijvoorbeeld via de Wet gemeenschappelijke regelingen? Liesbeth Spies Het is altijd goed om over je eigen grenzen heen te kijken om te leren van de buren. Bepaalde onderdelen van de intergemeentelijke samenwerking in Belgie zouden ook in Nederland toepasbaar kunnen zijn of worden hier toegepast. Een voorbeeld is de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D). Binnen de ROM-D werken gemeenten nauw samen aan de versterking van de regionale economie met als belangrijkste activiteiten onder meer de uitgifte van kavels, de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen en de revitalisering van bestaande bedrijventerreinen. In het convenant duurzame bedrijventerreinen hebben gemeenten en provincie maar ook het bedrijfsleven en de milieuorganisaties zich verbonden aan verduurzaming van de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Het instrument van de wet gemeenschappelijke regelingen kan worden gebruikt maar hooguit als instrument om het doel te bereiken. Op het moment dat wettelijke instrumenten moeten worden ingezet om concurrentie tussen gemeenten uit te bannen ben je vaak al te laat. De ontwikkeling van de greenports, het biosciencepark in Leiden en technopolis in Delft laat zien dat samenwerking loont. Dat is de beste garantie naar de toekomst. ConnyBieze In Gelderland zijn er al een aantal goede voorbeelden van samenwerking tussen gemeenten om te komen tot een regionaal bedrijventerrein. Bijvoorbeeld het regionaal bedrijventerrein West-Achterhoek aan de A18 bij Doetinchem, waar vier gemeenten samenwerken en ook het regionaal bedrijventerrein H2O (Heerde, Hattem, Oldebroek) op de Noord-Veluwe bij de A28 en de A50. De VVD is van mening dat deze samenwerking vanuit de gemeenten zelf moet komen met als doel behoud van de werkgelegenheid in de regio. Bert de Vries De PvdA heeft zich sterk gemaakt voor projecten waarbij de gemeenten samenwerken onder regie van de provincie. Deze vorm van vrijwilligheid, maar geen vrijblijvendheid, is zeer succesvol gebleken. Ook voor de ontwikkeling of herstructurering van bedrijventerreinen is dit een goede methode. De tijd van onderlinge concurrentie tussen gemeenten bij het aanleggen en uitgeven van bedrijventerreinen is, wat de PvdA betreft voorgoed verleden tijd. 4 5

4 1 BusinessPARK BusinessPARK jaargang 10, maart 2011 magazine magazine UITNODIGING Seminar Bedrijventerreinen Goed Beveiligd Donderdagmiddag 17 maart (13.00 tot uur) Tijdens de beurs Safety & Security Amsterdam in de RAI Parkmanagement en Collectieve beveiliging op bedrijventerreinen zijn al jaren goede instrumenten om het beheer en de veiligheid van bedrijvenparken te waarborgen. Doorgaans wordt collectieve beveiliging ingevuld met mobiele surveillance die buiten kantoortijden wordt ingezet. Dit is arbeidsintensief en dus ook kostbaar. Wat zijn nieuwe alternatieven? Kan het effectiever en efficiënter? Welke combinaties met cameratoezicht zijn mogelijk? Ook op het gebied van parkmanagement zijn er nieuwe inzichten. Ook zijn er combinaties mogelijk van parkmanagement en collectieve beveiliging. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen? Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie ANTWOORDFORMULIER Seminar Bedrijventerreinen Goed Beveiligd Donderdagmiddag 17 maart (13.00 tot uur) Tijdens Securitybeurs SSA in de RAI, Amsterdam Ondergetekende meldt zich hierbij aan voor het seminar Naam: Platform voor duurzaam ond (1)... m/v (2)... m/v Wanneer: donderdagmiddag 17 maart in de RAI tijdens Safety & Security Amsterdam. Tijd: uur Doelgroep: parkmanagers, bestuurders lokale ondernemersorganisaties, bedrijfscontactfunctionarissen gemeenten, wethouders gemeenten en adviseurs. Programma: ontvangst deelnemers met inlooplunch welkom door dagvoorzitter Ton Sels, uitgever BusinessPark Magazine Inleiding over samenwerking collectieve beveiliging, gemeente en politie door mr. René Verhulst, burgemeester Goes Inleiding over collectieve beveiliging in de praktijk door Gerrie Geijssen, voorzitter ondernemersvereniging Spoorzicht, Nieuw-Vennep Inleiding over parkmanagement en collectieve beveiliging door Ad van den Berg van Parktrust, Dordrecht pauze Inleiding over collectieve beveiliging en facilities door John den Dulk, manager marketing & sales Trigion, Schiedam demonstratie van nieuwe mogelijkheden met camera s door Peter Bakker, directeur Vinfocam, Terneuzen conclusies en afsluiting formele deel door dagvoorzitter bezoek aan beurs SSA en borrel op de stand van Trigion Beveiliging met uitreiking van de SSA-award Einde bijeenkomst Bedrijf/Organisatie:... Correspondentieadres:... Postcode en plaats: Handtekening:... U ontvangt informatie over de nieuwste ontwikkelingen voor de beveiliging van bedrijventerreinen. Ook voor ondernemersfondsen conform de wet BIZ biedt de nieuwe aanpak goede aanknopingspunten. Contactpersoon BusinessPark Magazine: Ton Sels ( / Kosten De deelnemersbijdrage aan het seminar bedraagt slechts 125,- (ex BTW) per persoon. Aanmelding is mogelijk via onderstaand antwoordformulier Deelname aan het seminar kost 125,- (ex. BTW) per persoon. bij de ontvangstbevestiging ontvangt u een factuur. U wordt verzocht het antwoordformulier uiterlijk 14 maart a.s. te faxen naar (010) U kunt het antwoordformulier ook invullen, scannen en mailen naar of 6 7

5 Digitaal relatiebeheer voor ondernemersorganisaties Als redactie van Businesspark magazine komen we steeds vaker de naam Pro-mo-com tegen. Reden om eens meer te weten te komen over dit programma, dat speciaal is ontwikkeld voor Parkmanagementorganisaties en ondernemersverenigingen. Daartoe gingen we naar Klapwijk Parkmanagement in Hengelo, dat het back office systeem al jaren in gebruik heeft. Het is een van de grootste ergernissen van parkmanagers: de wildgroei aan gegevens van personen, bedrijven en werkgroepen die het omslachtig of zelfs bijna onmogelijk maakt om de juiste personen op de juiste manier van de juiste informatie te voorzien. Dat wil zeggen: snel en met een minimaal risico van foutzendingen of doublures. Klapwijk Parkmanagement BV Klapwijk is een onafhankelijke dienstverlener op het gebied van parkmanagement. Maatwerk voor de klant en synergie tussen de verschillende parkmanagementorganisaties die we bedienen zijn de twee sleutelbegrippen. We zijn vooral actief in NoordOost Nederland, maar ook daarbuiten ondersteunen we besturen van parkmanagementorganisaties. Dit kan zijn een deelproject, een detachering van een parkmanager, of het ondersteunen van een lokale persoon. In totaal zijn we intensief betrokken bij 15 bedrijventerreinen. Parkmanagement vraagt om een aanpak waarbij de thema s veiligheid, vitaliteit en voordeel centraal staan. Lokale knelpunten moeten worden opgelost en bedrijven worden geholpen bij kostenbesparing en het realiseren van nieuwe omzet door het stimuleren van nieuwe B2B-contacten. Parkmanagement staat of valt met een goede communicatie naar de bedrijven. Onze ervaring is dat wanneer dit goed op orde is je veel kan betekenen. Voor de bedrijven, maar ook voor de lokale overheid. Jankees Klapwijk, parkmanager op onder andere Bedrijvenpark Twentekanaal, beaamt het probleem: Ook wij liepen daar tegen aan. Je hebt zoveel verschillende mensen waar je mee te maken hebt en zo veel verschillende onderwerpen waar je over hebt te communiceren, dat je op een gegeven moment het spoor gewoon bijster raakt. Zonder een goede database, die ook nog eens gemakkelijk te benaderen, onderhouden en hanteren is, kun je geen optimaal parkmanagement bedrijven. De maat vol Voor Klapwijk was vier jaar geleden de maat vol. Hij ging op zoek naar een systeem waarmee hij zijn communicatie effectief zou kunnen organiseren. Dus ging hij op zoek naar een passend CRMsysteem. Bij voorkeur een systeem dat specifiek was ingericht voor parkmanagers. En.zo kwam hij op het spoor van Pro-mo-com, dat destijds nog in de kinderschoenen stond, maar er heel veelbelovend uitzag. Ik heb een afspraak geregeld met Ties van Esch, die het systeem vanuit zijn eigen ervaring met parkmanagement had ontwikkeld. De keuze was vervolgens snel gemaakt. Dit was geen snelle IT-jongen maar iemand die vanuit een specifieke probleemsituatie een praktijkoplossing had ontwikkeld. De presentatie die Van Esch van het programma gaf, bevestigde wat ik hoopte: zo kon het dus ook! Webbased applicatie Vier jaar later is Klapwijk nog steeds een enthousiast gebruiker van Pro-mo-com: De kracht schuilt hem mede in het feit dat het een webbased applicatie is. Dat wil zeggen dat het voor iedereen vanaf iedere werkplek met een pc toegankelijk is. Dat geeft mij enorm veel flexibiliteit. Als ik thuis nog even een deelnemerslijst wil aanmaken en verzenden, is dat in een handomdraai gebeurd. Maar ook voor allerlei specificaties rondom bijvoorbeeld collectieve beveiliging beleef ik er veel plezier aan Administratieve verlichting Kan Klapwijk de winst tastbaar maken? Dat zit hem met name in een stuk administratieve verlichting. Voorheen ontstond heel geleidelijk een wildgroei aan gegevens, mede als gevolg van de vele mutaties waar je mee te maken hebt. Wat een ellende als er aanpassingen gedaan moeten worden in alle verschillende Excelbestanden (de bestanden van de ondernemersvereniging, deelnemers collectieve stroominkoop, gas, beveiliging, bewegwijzering, afval, breedband, etc.). Nu worden die bestanden vanuit één database gegenereerd en heb ik de garantie dat de berichten bij de juiste personen aankomen. Wat het me concreet heeft opgeleverd? Naast de besparing in tijd, heeft Pro-mo-com bijgedragen aan een hogere participatie aan bijeenkomsten en projecten. Alleen al vanwege de hogere betrouwbaarheid waarmee berichten worden opgesteld en verzonden. Verder worden facturen sneller betaald, ook Pro-mo-com Als medebestuurslid van één van de drie ondernemersverenigingen die gezamenlijk de Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel (de parkmanagementorganisatie red.) hebben opgericht constateerde Ties van Esch dat er heel veel goedwillende personen met allerlei projecten bezig zijn. Perfect natuurlijk want vrijwilligers zijn heel waardevol als je bezig bent met parkmanagement. Iedere vrijwilliger hield deelnemerslijsten bij en overzichten van bedrijven die belangstelling hadden getoond voor bepaalde projecten. De meeste vrijwilligers werkten met Excel, andere met Word. Dat er na een half jaar een ontzettende wildgroei was ontstaan mag duidelijk zijn. Alle betrokkenen vroegen zich af wat nu de correcte gegevens waren. Dat bracht hem ertoe om een webbased applicatie te ontwikkelen waarin alle parkmanagement-specifieke informatie kon worden ingevoerd én verwerkt. Stapsgewijs is dat er gekomen. Nu het systeem volledig is uitontwikkeld en uitgebreid getest in de praktijk is het Pro-mo-com Parkmanagement System bij steeds meer organisaties in gebruik. weer omdat ze al in eerste instantie op de goede plek terechtkomen. Dat zijn winstpunten die niet in geld zijn uit te drukken, maar mij in ieder geval heel veel lucht en energie hebben gegeven. Ik kom meer toe aan het daadwerkelijk managen van het park in plaats van dat ik tijd verlies aan papierwerk of het herstellen van fouten. BIZ Heel actueel is de invoering van Bedrijven Investering Zones (BI-zone), een afgebakend gebied waarin bedrijven een private organisatie oprichten om hun leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit gezamenlijk te kunnen beheersen en waarborgen. Wat is de functie van Pro-mo-com in deze? Klapwijk: Een belangrijk onderdeel van Pro-mo-com is de communicatiemodule: een systeem dat gegevens op de achtergrond aan elkaar koppelt en jou in de gelegenheid stelt snel en effectief te communiceren met de mensen met wie je wilt communiceren. En goede communicatie is juist een van de belangrijkste voorwaarden voor het succesvol introduceren en organiseren van een BI-zone. Meer informatie: Pro-mo-com B.V. ~ Ties van Esch ~ T / ~ I. ~ E. ATTENTIE, PARKMANAGERS V AN NEDERLAND: Geef ons 42 minuten......en wij verlossen u voorgoed van veel rompslomp, kosten, fouten en ergernis 8 9

6 De ondernemersgeest werd vaardig in gemeente Westland door Koos van Houdt Zes op zes. Dat was het verrassende resultaat in december vorig jaar in de gemeente Westland. Het aantal geslaagde draagvlakmetingen voor de instelling van bedrijveninvesteringszones (Experimentenwet BIZ) was landelijk gezien in één klap met een kwart verhoogd. Alle reden voor BPM de schijnwerper op het Westland te richten. We spraken onder meer met eerst verantwoordelijk wethouder Theo Duijvestijn (economie, financiën, milieu). Hij zegt: De gemeente gaf aan waarom we het belangrijk vinden en creëerde de randvoorwaarden. Het is een mooi voorbeeld geworden van goede samenwerking tussen overheid (gemeente) en bedrijfsleven. Op 18 mei 2009 verscheen het rapport De kracht van het Westland. Onder die titel werd een onderzoek beschreven van de Rabobank en de Kamer van Koophandel over de wensen en verlangens van ondernemers in deze gemeente vlak ten zuiden van Den Haag. Westland is een bijzondere gemeente. Van het totale oppervlak is maar liefst 81% bebouwd en dat is heel veel meer dan in de meeste andere gemeenten in ons land. Alleen in Rijswijk en Capelle aan den IJssel ligt dat percentage nog hoger. Maar Westland is vooral bijzonder vanwege het hoge aandeel aan bedrijfsactiviteiten. Van alle glastuinbouw in Nederland is 25% geconcentreerd in het Westland. Daarnaast telt de gemeente twintig bedrijventerreinen, waaronder als hele grote Wateringveldsche Polder van meer dan 80 hectare, met nu 550 bedrijfsvestigingen. Zo ergens, dan geldt hier dat nieuwe bedrijventerreinen alleen kunnen worden aangelegd op de plek waar ook nu al via de glastuinbouw (officiële bestemming is agrarisch) of op oudere bedrijventerreinen economische activiteiten plaats vinden. De zogenaamde SER-ladder (alleen nieuwe terreinen aanleggen, wanneer oudere niet meer gebruikt kunnen worden via herstructurering) wordt dus in de gemeente Westland op een natuurlijke wijze toegepast, wanneer je ook herstructurering van percelen voor de glastuinbouw meerekent. Er is gewoon geen plaats meer voor nieuw aan te leggen bedrijventerreinen. In dat rapport staat verder dat veel ondernemers behoefte hebbeen aan uitwerking van het concept schoon, veilig & heel via parkmanagement op bedrijventerrein. Maar de wensen van de ondernemers lopen uiteen. In de ogen van veel ondernemers bleef het lokale vestigingsbeleid achter bij de ontwikkelingen. De schuld daarvoor werd bij de gemeente gelegd. Die zou achter blijven in het ruimtelijke beleid. Een goed beheer van de openbare ruimte en goede bereikbaarheid van de winkels en de bedrijvenparken zijn de belangrijkste zaken, die volgens de ondernemers opgelost moeten worden. Maar ze vinden dat de gemeente daarvoor verantwoordelijk is. Het rapport noemt vervolgens de Experimentenwet BIZ een nieuwe kans. Parkmanagement kwam niet goed van de grond in het Westland. Toch wordt ondersteuning van de overheid op prijs gesteld. Daarom lijkt het instrument van de BIZ in het Westland een warm welkom te mogen verwachten, aldus het rapport van de Rabobank en de Kamer van Koophandel. En dat bleek eind vorig jaar. Terugkijkend moet het rapport belangrijk zijn geweest voor het draagvlak onder ondernemers, zegt ambtenaar Chiel Verbruggen van de gemeente Westland. Een maand later, in juni 2009 hielden de Kamer van Koophandel en VNONCW een voorlichtingsbijeenkomst in de raadszaal voor de ondernemers van alle twintig bedrijvenparken en ruim 7 verschillende winkelgebieden. Wethouder Duijvestijn: Vanuit de politiek is aangegeven, dat de BIZ een kans is in het samenspel tussen bedrijfsleven en de gemeente. Drie bedrijventerreinen en drie winkelgebieden hebben het initiatief genomen voor het starten van een BIZ. Ze hebben ieder een aanmoedigingssubsidie van 5000 gekregen. Dat hielp omdat er ook aanloopkosten zijn zoals die voor het opzetten van de administratie, het ontwerpen van een website en het organiseren van de wettelijk vereiste draagvlakmeting. De wethouder zegt ter verklaring: Westland is een echte ondernemersgemeente in glastuinbouw, bedrijventerreinen en winkelgebieden. Daardoor bleek er veel bereidheid iets te ondernemen en met elkaar samen te werken. Hoe dan ook, de ondernemersgeest werd vaardig in de gemeente en dat leidde tot die zes initiatieven. In de loop van 2010 werden allerlei voorbereidingen getroffen. De ondernemers stelden activiteitenplannen op en hielden informele draagvlakmetingen. Bedrijventerrein Wateringveldsche Polder deed dat in september tijdens een werklunch met een peptalk van de voormalige doelman Hans van Breukelen van PSV en het Nederlands elftal. Daarna deden het College van B&W en de gemeenteraad hun huiswerk. De noodzakelijke gemeentelijke BIZ-verordening werd vastgesteld. In de gemeenteraad bleken de voorstellen goed ontvangen te worden. Er werden, vertelt de wethouder, wel opmerkingen geplaatst door enkele fracties om de BIZ te gebruiken als mogelijkheid voor de bekostiging voor cameratoezicht als wens van de overheid. Maar duidelijk is, dat de BIZ een regeling voor en door ondernemers is. Juist de ondernemers bepalen met de BIZ de door hen gewenste activiteiten en niet de overheid. Fiscus lijkt bereid tot verrekening omzetbelasting Nog niet opgelost probleem in de experimentenwet BIZ vormt de wijze waarop de omzetbelasting (btw) wordt behandeld. Elly Blanksma, lid van de Tweede Kamer voor het CDA, en als parlementariër actief betrokken bij de vaststelling van deze wet, zei in het vorige nummer van BPM: Het is een goede vraag. Maar ik voel er toch niet voor. Het gaat vaak om kleinschalige projecten. En dan tuig je via zo n btw-regeling de zaak te veel op met administratieve lasten. Je krijgt er ook niet meer of betere activiteiten door. Maar in het activiteitenplan dat ten grondslag ligt aan het BIZ plan Centrum s-gravenzande staat: Met betrekking tot de BTW is gebruikelijk dat de BIZ-subsidie niet belast wordt met 19% BTW. De BIZ-vereniging kan de BTW van de uitgaven terugvorderen, indien alle heffingsplichtigen BTW-aftrek hebben. Indien er heffingsplichtigen zonder BTW-aftrek zijn, komen uitgaven ter grootte van hun aandeel in de BIZ-bijdrage niet voor aftrek in aanmerking. Bij werken in de openbare ruimte, waarvan het bezit later over gaat in handen van de gemeente wordt de BTW door de gemeente doorgeschoven naar het btwcompensatiefonds. Na behandeling in de gemeenteraad werden er overeenkomsten gesloten tussen de gemeente en de ondernemersverenigingen op drie bedrijventerreinen en in de drie winkelgebieden in Naaldwijk, s-gravenzande en Monster. In december volgde de formele draagvlakmeting. Beleidsambtenaar Verbruggen: De ondernemers hebben daar veel werk verzet om iedereen te stimuleren een stem uit te brengen. In Wateringveldsche Polder werd verder onder meer met een mobiele lichtkrant gewerkt en stemmers kregen een boterletter mee naar huis. Kosten noch moeite werden gespaard. De bedrijven hebben er fors op ingezet, omdat ze het belang van slagen van de BIZ inzagen. Wat gebeurt er concreet in de winkelgebieden en de bedrijventerreinen van Westland? Bij de winkeliersverenigingen gaat het vaak om evenementen, betere veiligheid in het winkelgebied en een mooiere verlichting in de donkere maanden. Zo staat in het activiteitenplan van winkelgebied s-gravenzande dat er bij de toegang tot het winkelgebied in Gebruikelijk? In ieder geval bestaat de indruk dat op de inspectie Rijswijk van de Belastingdienst inderdaad een regeling is gemaakt, waardoor aftrek van betaalde omzetbelasting mogelijk is. In de nieuwsbrief Belastingen binnenlands bestuur van PriceWaterhouseCooper van januari 2011 wordt het volgende opgemerkt: De wet bepaalt dat de gemeente de opbrengst van de (namens de BIZ geheven) belasting als subsidie verstrekt aan een in de belastingverordening aangewezen stichting of vereniging die zorgt voor de uitvoering van de activiteiten. Omdat de stichting of vereniging niet in opdracht van derden handelt, maar op eigen initiatief activiteiten ontplooit is naar de mening van de Belastingdienst in beginsel geen sprake van btw-ondernemerschap. De stichting of vereniging hoeft geen btw aan derden te factureren, maar kan ook geen btw verrekenen met de Belastingdienst. De btw op de inkopen vormt binnen dat model een kostenpost! Omdat veel bedrijven die deelnemen aan bedrijfeninvesteringszones, btw met de Belastingdienst kunnen verrekenen, heeft de Belastingdienst naar verluid goedgekeurd, dat de stichting of vereniging btw mag verrekenen voor zover de deelnemende bedrijven dat ook kunnen. Een andere oplossing zou volgens de nieuwsbrief kunnen zijn dat de gemeente geen BIZ-heffing oplegt, maar hogere OZB-tarieven in rekening brengt. Vervolgens zou de gemeente dan een dienstverleningsopdracht met de betrokken ondernemersvereniging kunnen sluiten. In dat geval kan de btw via het btw-compensatiefonds van de betreffende gemeente verrekend worden

7 het centrum vlaggen moeten komen, de inrichting met meer groen en in de zomer hangende plantenbakken moet worden opgeluisterd en van half november tot half januari mooie feestverlichting moet komen. Verder zal er twee keer in het jaar schouw gehouden worden, zodat de omgeving schoon en netjes blijft. Leegstand van panden wordt actief bestreden in `s-gravenzande en er worden AED s aangeschaft voor een snelle behandeling bij een hartstilstand. De meest ingrijpende activiteitenplannen zijn gemaakt door de bedrijventerreinen. Op Wateringveldsche Polder wordt onder meer voorzien in de aanleg van een glasvezelkabelnet. Op het oudere bedrijventerrein De Woerd sluiten de ondernemers aan op de gemeentelijke herstructurering Daar wordt onder meer gewerkt aan een goede aansluiting van privaat terrein op het openbaar gebied. Zo worden reepjes particulier groen langs de straat en het openbaar groen goed op elkaar afgestemd. Datzelfde geldt voor het parkeren op openbare dan wel particuliere plekken. Ook de toegang tot het park wordt er verbeterd onder meer door passende verkeersmaatregelen. Westland is trots op het behaalde resultaat. De wethouder wijst op de cijfers die tot nu toe in heel Nederland zijn geregistreerd rond het gebruik van de Experimentenwet. Er zijn in het hele land tot nu toe ongeveer 100 pogingen geregistreerd. Daarvan is het in 40 gevallen tot een peiling gekomen. 24 waren succesvol, een kwart dus in de gemeente Westland. In deze gemeente slaagden alle zes de pogingen. Misschien is dat wel een doorbraak. Zo is er sprake van tal van nieuwe pogingen in Rotterdam, waar tot nu toe een aantal peilingen niet het benodigde draagvlak bereikten. Het kan ook elders nog effect opleveren, omdat recent de termijn om te starten met een bedrijveninvesteringszone is verlengd tot eind In de gemeente Westland zijn in december 2010 in één klap zes voorstellen aangenomen voor de instelling van BI-Zones. Het bestuur van winkelcentrum s-gravenzande had de zaken zeer grondig aangepakt en een uitvoerig activiteitenplan gemaakt. Toch ging het daar bijna mis. Er stemden net genoeg ondernemers (51%) mee in de draagvlakmeting. Bij de overige vijf waren de marges ruimer. Bedrijventerrein De Woerd: Stemgerechtigden: 94. Ontvangen stemmen: 76 (81%), waarvan voor 69 (91%) en tegen 7. De tegenstemmers vertegenwoordigen 7,5% van de OZB waarde van alle stemmers. Winkelcentrum Naaldwijk: Stemgerechtigden: 153. Ontvangen stemmen 92 (60%), waarvan voor 66 (72%) en tegen 26. De tegenstemmers vertegenwoordigen 28% van de OZB waarde van alle stemmers. Winkelcentrum Monster: Stemgerechtigden: 106. Ontvangen stemmen 64 (60%), waarvan voor 48 (75%) en tegen 16. Tegenstemmers vertegenwoordigen 20% van de OZB waarde van alle stemmers. Winkelcentrum`s-Gravenzande: Stemgerechtigden: 190. Ontvangen stemmen 97 (51%), waarvan voor 67 (69%) en tegen 30. Tegenstemmers vertegenwoordigen 32% van de WOZ waarde van alle stemmers. Leehove: Stemgerechtigden: 112. Ontvangen stemmen 69 (62%), waarvan voor 47 (68%) en tegen 22. Tegenstemmers vertegenwoordigen 25% van de WOZ waarde van alle stemmers. Wateringse Veld: Stemgerechtigden: 548. Ontvangen stemmen 303 (55%), waarvan voor 214 (71%) en tegen 89 Tegenstemmers vertegenwoordigen 29% van de OZB waarde van alle stemmers. Minimaal 50% van de stemgerechtigden moet stemmen. Daarvan moet 2/3de voor stemmen en de voorstemmers moeten minimaal 50% van de OZB-waarde van de stemmers vertegenwoordigen Katern Duurzaam aan de basis Duurzaam duurt het langst Over duurzaamheid wordt veel gesproken. Te veel, want in feite gaat het om de actie. En dat is nog lastig te realiseren. We willen wel, maar wie zet de eerste stap? Door het praten over duurzaamheid bestaat de kans dat het begrip een holle kreet wordt en mensen gaan afhaken. Wat kunnen we doen? Mogelijkheden genoeg Er zijn voldoende mogelijkheden om als bedrijf, als gemeente of als lokale ondernemersorganisatie de handen echt uit de mouwen te steken. Je hoeft niet te starten met het plannen van grootschalige projecten met ondergrondse warmte-koude opslag of een mega windmolenpark. Het kan ook kleinschalig en op korte termijn haalbaar. In dit artikel enkele suggesties voor lokale ondernemersorganisaties. Start met een inventarisatie Op een bedrijvenpark zijn bedrijven vanuit verschillende economische sectoren actief. Het kan zo maar zijn dat een probleem voor het ene bedrijf een oplossing voor het andere is. Er gebeurt echter niets, omdat men dat niet van elkaar weet. Helaas komt het voor dat de ondernemers elkaar niet eens kennen, terwijl zij in dezelfde straat gevestigd zijn. Neem het voorbeeld waarbij een bedrijf de eigen medewerkers elke dag vervoert van en naar het dichtstbijzijnde NS-station. Dergelijke shuttlebusjes rijden vaak in gebieden waar er voor een bedrijvenpark geen goede aansluiting is op openbaar vervoer. De kosten van een dergelijke inzet zijn voor een bedrijf behoorlijk. Als een andere bedrijf op hetzelfde bedrijvenpark ook naar mogelijkheden zoekt om de parkeerdruk te verlichten en medewerkers wil verleiden om met het OV te reizen, dan is het simpel om dit gezamenlijk met meerdere bedrijven te regelen. Dat bespaart in de kosten. Het is dus raadzaam om als ondernemersorganisatie te inventariseren wat bedrijven voor elkaar kunnen betekenen. Dit kan ook op het gebied van restafval. Groenvoorziening Naast de groenvoorziening van het openbaar gebied op een bedrijvenpark moeten de bedrijven op de eigen kavel zelf de groenvoorziening laten verzorgen. De verzorging van het openbaar gebied is in veel gevallen een taak van de gemeente of de parkmanagementorganisatie. Als het onderhoud van het openbaar en privaat gebied nu in één hand wordt gelegd, dan spaart dit kosten en ontstaat er een uniform en fraai beeld van de omgeving zonder achterstallig onderhoud. Op veel bedrijvenpark wordt dit al op deze wijze uitgevoerd. Vaak stelt de gemeente het eigen budget voor het openbaar gebied beschikbaar voor de ondernemersvereniging onder de voorwaarde dat dit budget uitsluitend mag worden besteed aan groenvoorziening. De nieuwe colleges van B&W zijn inmiddels ingewerkt, dus mooi de gelegenheid om dit plan te opperen. Ook gemeenteraadsleden kunnen met een dergelijk initiatiefvoorstel komen in de raad. Gezamenlijk afvalcontract Als we de verkeersbewegingen van de vele verschillende afvalinzamelaars op een bedrijvenpark in kaart zouden brengen, zou menig ondernemer schrikken van de intensiteit. Dit is niet alleen schadelijk voor het milieu, maar levert ook veel verkeersirritatie op. Natuurlijk heeft elke ondernemer het liefst zijn eigen afvalinzamelaar waar al jaren zaken mee wordt gedaan, maar samenwerking kan ook financieel gezien een forse besparing opleveren. Gewoon doen Om bovenstaande zaken te kunnen oppakken, is het niet nodig om allerlei overlegrondes in te lassen. Het vraagt een besluit van een daadkrachtig bestuur van een ondernemersorganisatie of een voorstel van een gemeenteraadslid dat de bal aan het rollen brengt. Meer informatie? Als u advies of informatie wilt hebben over de mogelijkheden, mailt u dan uw gegevens en uw vraag naar Stichting Duurzaam Basis Initiatief, De stichting DBI is een laagdrempelige organisatie met enthousiaste lokale bestuurders en ondernemers die het praatcircuit beu zijn en concreet aan de slag willen met duurzaamheid. 13

8 Trigion en Tele2 Zakelijk genomineerd voor SSA Award 21 februari 2011 Van dinsdag 15 maart t/m donderdag 17 maart vindt de vakbeurs Safety & Security Amsterdam 2011 plaats in de Amsterdam RAI. Deze vakbeurs fungeert als hét nationale platform voor beveiliging en brandveiligheid en biedt een compleet overzicht van producten, diensten, totaaloplossingen en de laatste ontwikkelingen. Voor de derde keer op rij worden de SSA Awards uitgereikt en samen met Tele2 Zakelijk is Trigion genomineerd voor een SSA Award in de categorie Oplossingen, het segment Zakelijke Dienstverlening. Het doel van deze prestigieuze SSA Awards is om innovatieve ontwikkelingen te stimuleren in de beveiligings- & brandveiligheidsbranche. In 2011 krijgt de verkiezing een geheel nieuwe opzet. De nominaties zijn onderverdeeld in de categoriën Producten en Oplossingen, elk onderverdeel in vijf segmenten. Samen met Tele2 Zakelijk is Trigion genomineerd in de categorie Oplossingen, het segment Zakelijke Dienstverlening, voor de gesloten keten rond Alarm over IP. Zowel Trigion als Tele2 Zakelijk merkten dat beveiligingsinstallateurs en eindgebruikers nog weinig vertrouwen hadden in Alarm over IP. Dit werd mede ingegeven door de beperkte regelgeving/ certificering en de onduidelijkheid over verdienmodellen en het rollenspel. Totaaloplossingen ontbraken en eindgebruikers werden geconfronteerd met hoge migratiekosten. Telecombedrijven, productleveranciers en beveiligingsorganisaties slaagden er niet in deze barrières weg te nemen. Tot Tele2 Zakelijk en Trigion vorig jaar hun krachten bundelden en de keten rond Alarm over IP eindelijk gesloten werd. Deze gesloten keten rond het netwerk van Tele2 Zakelijk en de Trigion AlarmServiceCentrale, is in november 2010 gepresenteerd aan ruim 100 beveiligingsinstallateurs. In de gesloten keten biedt Tele2 Zakelijk een gecertificeerd, landelijk dekkend netwerk en levert plug-and-play oplossingen voor eenvoudige installatie. Vanuit de AlarmServiceCentrale beschikt Trigion over een modern en volledig gecertificeerd platform voor ontvangst van alarmmeldingen via IP. Bovendien neemt Trigion de kosten voor een IP-converter voor haar rekening. Daarnaast bieden beide partijen een aantrekkelijke provisieregeling, waardoor migratie extra aantrekkelijk wordt. Niets staat een massale transitie naar IP nu nog in de weg! De jury van de SSA Awards heeft het concept inmiddels beloond met een nominatie. Op dinsdag 15 maart vindt de uitreiking plaats van 18:00 uur tot 19:00 uur op de vakbeurs Safety & Security Amsterdam 2011, met Astrid Joosten als presentatrice. Bezoekers zijn vanaf 17:30 uur welkom om dit evenement bij te wonen. Bezoekers kunnen bovendien stemmen voor de Publieksprijs. Stemmen kan via de stemmachines op de Award Plaza, tot uiterlijk donderdag 17 maart 15:00 uur. De Publieksprijs wordt op die dag om 16:00 uur uitgereikt op het SSA Podium. Trigion is het grootste en meest complete beveiligingsbedrijf van Nederland. De organisatie staat voor decennia aan ervaring, opgedaan bij gerenommeerde en veeleisende opdrachtgevers. Het maakt Trigion tot dé toonaangevende partner die veiligheid creëert. Door altijd de juiste middelen aan te wenden en steeds de juiste mensen op de juiste plek in te zetten. De ruim medewerkers leveren alle bekende diensten op het gebeid van beveili- ging, veiligheid en services. De uiterst moderne Alarm- ServiceCentrale is communicatiecentrum én lifeline voor duizenden opdrachtgevers en alle eigen medewerkers. Trigion is onder andere werkzaam voor landelijke en Voor meer informatie over de gesloten keten rond Alarm over IP, kunnen geïnteresseerden tijdens de vakbeurs Safety & Security Amsterdam 2011 terecht op de stand van Trigion (standnummer ) en Tele2 Zakelijk (standnummer ). gemeentelijke overheden, is actief op luchthavens en op andere logistieke knooppunten en beveiligt tal van bedrijven in de vitale sectoren. Ook is Trigion vaste leverancier van financiële instellingen en andere dienstverleners, grote retailketens en industriële bedrijven in bijvoorbeeld de (petro)chemie en de voedingsmiddelen-branche. Daarnaast verzorgt Trigion collectieve beveiliging op vele bedrijventerreinen, toezicht en handhaving in tal van winkelgebieden en wijken en parkeertoezicht en parkeercontrole in diverse gemeenten. Tele2 Nederland B.V. is één van de grootste communicatiebedrijven in Nederland. Het bedrijf biedt zowel de consumenten-, de zakelijke als de wholesale markt een compleet pakket van communicatiediensten. Tele2 biedt spraak-, data-, internet- en tv-diensten aan via een eigen infrastructuur, voorzien van de modernste netwerktechnologieën. Tele2-klanten profiteren van gebruiksvriendelijke en betaalbare diensten van topkwaliteit

9 BusinessPark Magazine op LinkedIn Eerder hebben we melding gemaakt van de groep die voor BusinessPark Magazine is aangemaakt op de netwerksite LinkedIn. Via de groep worden actuele discussies gestart over duurzaam beheer van bedrijvenparken. Belangstellenden kunnen zich aansluiten bij deze nieuwe groep. De gemeente Schiedam feliciteert Netwerk Met BusinessPark Magazine als groep op LinkedIn wordt een actief netwerk gestimuleerd van ondernemers, bestuurders en adviseurs die betrokken willen zijn bij duurzaam beheer van bedrijvenparken. Good practices Om te voorkomen dat duurzaam beheer van bedrijvenparken in het stadium van theoretische verhandelingen blijft steken, wordt de groep vooral gebruikt om goede voorbeelden van duurzaam beheer concreet te maken op een interactieve wijze. Zo kunnen de groepsleden elkaar helpen bij het oppakken van concrete projecten op het gebied van duurzaamheid. Aansluiten Voor de netwerkers die al op LinkedIn actief zijn, is het eenvoudig om zich bij de groep BusinessPark Magazine aan te sluiten. Bent u nog niet op LinkedIn te vinden, dan is deze groep voor u de uitgelezen mogelijkheid om de stap naar LinkedIn te zetten. Nadat u bent geregistreerd, kunt u zich bij de groep BusinessPark Magazine aansluiten. BusinessPark Magazine met het 10-jarig jubileum. Duurzaam ondernemen doen we samen! Vinfotech feliciteert BusinessPark Magazine Aangenaam kennis te maken! Redactieadviesraad BusinessPark Magazine In dit jubileumjaar van BusinessPark Magazine introduceren wij de leden van de nieuwe Redactieadviesraad van ons blad. Deze raad gaat de medewerkers rond het magazine voorzien van adviezen over de koers en inhoud van het magazine. De reactieadviesraad is zodanig samengesteld dat zowel het geluid van het lokaal bedrijfsleven als van lokale en provinciale politiek duidelijk zal doorklinken. Alle leden van de redactieadviesraad hebben veel te maken met beide kanten van het spectrum. BusinessPark Magazine zal gebruik gaan maken van de ruime kennis en ervaring die in de reactieadviesraad is vertegenwoordigd. Samenstelling Redactieadviesraad De volgende personen hebben zitting in de raad: Dirk Dekker, voormalig gedeputeerde Economische Zaken in Zuid-Holland; Frits Huffnagel. voormalig wethouder in Amsterdam en Den Haag; Tineke Hanssen, directeur OndernemersVereniging Amstelveen; Esther Grondijs, docent Nyenrode en raadslid gemeente De Ronde Venen; Eduard van Zuijlen, burgemeester gemeente Menterwolde. Politiek gezien is de redactieadviesraad zeer divers van kleur. Leden van CDA, VVD, PvdA en GroenLinks zijn erin vertegenwoordigd. BusinessPark Magazine is erg verheugd met het ervaren team van adviseurs. U gaat nog van hen horen! Areamasters feliciteert BusinessPark Magazine. Bureau Landleven werkt samen met BusinessPark Magazine aan duurzaamheid. Van harte met het jubileum!

10 LOKAAL VERHAAL Tweede kans voor BIZ op Spoorzicht Nieuw-Vennep Kwaliteitskaart bedrijventerreinen Drenthe Na de teleurstellende uitslag van de draagvlakmeting waarbij de drempel net niet werd gehaald, heeft BIZ Vereniging Spoorzicht In Nieuw-Vennep besloten een nieuwe draagvlakmeting aan te vragen. Verantwoordelijk wethouder Arthur van Dijk heeft daarin toegestemd. Het bestuur heeft een nieuw plan vastgesteld met een aangepaste begroting voor een kleinere BIZ-zone. Spoorzicht- Noord, dat nog in ontwikkeling is, valt niet meer in de zone. De communicatie met de ondernemers zal worden versterkt. Inwoners en bestuurders van Drenthe maken zich zorgen over de verrommeling van het landschap in Drenthe. Dit bleek tijdens de campagne Kiek op Drenthe, die de Natuur en Milieufederatie samen met onder andere Het Drentse Landschap en Drents Plateau heeft uitgevoerd. Vooral de onvrede over het aanzicht van bedrijventerreinen in Drenthe blijkt groot. Om beter zicht te krijgen op de omvang van de verrommeling door bedrijventerreinen in Drenthe heeft de Natuur en Milieufederatie samen met Drents Plateau het project De Ruimtelijke Kwaliteit van de Drentse Bedrijventerreinen op de Kaart! uitgevoerd. Doel van het project was gemeenten, ontwikkelaars en beheerders te ondersteunen bij de inpassing van bedrijventerreinen in het landschap. Op die manier kan de ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen worden verbeterd. Om beter zicht te krijgen op de omvang van de verrommeling door bedrijventerreinen, hebben een team van experts en een panel van inwoners op verzoek van de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Drents Plateau vijftien Drentse bedrijventerreinen beoordeeld. Minimaal één per gemeente. De beoordeling vond plaats op basis van een aantal objectieve criteria. Het expertteam en het bewonerspanel constateerden beide dat de huidige landschappelijke inpassing van bedrijventerreinen nog wel eens te wensen over laat. Bedrijventerreinen liggen op een landschappelijk waardevolle locatie, bedrijfsgebouwen trekken onnodig de aandacht door verkeerd kleurgebruik of bedrijventerreinen zijn veel te groot voor het aangrenzende dorp. Ook viel op dat er soms wel aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van de voorkant van een bedrijventerrein, maar dat die ontbreekt aan de achterkant. Opvallend was verder de overmatige verlichting van een aantal terreinen of gebouwen. In de brochure Van bedrijventerrein naar bedrijvenpark is een samenvatting gegeven van de resultaten en aanbevelingen van het project. Ook is de benodigde inzet van de verschillende partijen benoemd. Wij dagen gemeenten, de provincie en het bedrijfsleven uit om concreet aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door samen - in een vervolgproject - een verbeterplan te maken voor een bestaand bedrijventerrein. Gezamenlijk kunnen we in Drenthe de kwaliteitsslag maken van bedrijventerreinen naar bedrijvenparken. Flevoland wil betere OV-ontsluiting bedrijventerreinen Het bestuur BIZ Spoorzicht overtuigd van goede afloop. Bedrijfsleven en overheden slaan handen ineen voor aanpak bedrijventerreinen Provincie Limburg, NV Industriebank LIOF, LHB, LWV, MKB-Limburg en de Kamer van Koophandel hebben besloten om samen te gaan werken bij het (her)ontwikkelen en beheren van Limburgse bedrijventerreinen. Daartoe tekenden voornoemde partijen gisteren op een druk bezochte bijeenkomst in Thorn een nieuw convenant. In dit convenant wordt het belang van bedrijventerreinen voor de Limburgse economie onderstreept. Bovendien spreken alle partijen onderling af wat hun specifieke rol is. Voldoende bedrijventerreinen van de juiste kwaliteit staat daarbij voorop. Ook wordt duidelijk dat niet alleen deze partijen hierin een verantwoordelijkheid hebben. Bij de ontwikkeling, herstructurering en het beheer (parkmanagement) van bedrijventerreinen is nauwe samenwerking met gemeenten, ontwikkelingsmaatschappijen, ondernemers en vastgoedpartijen een absolute voorwaarde. Bedrijventerreinen zijn van eminent belang voor de economische ontwikkeling in Limburg. Op ruim 250 terreinen in de provincie van in totaal hectare zijn meer dan bedrijven gevestigd met arbeidsplaatsen. Dat is bijna 40% van de werkgelegenheid in onze provincie. Alle reden dus om zuinig te zijn op deze economische winplaatsen. Ter gelegenheid van de ondertekening van het convenant werd een symposium georganiseerd. Een aantal sprekers lieten hun licht schijnen op de diverse aspecten van de ontwikkeling, herstructurering en beheer van bedrijventerreinen alsmede de rol van verschillende partijen hierbij. Provinciale Staten van Flevoland willen door middel van rondetafelgesprekken met het bedrijfsleven, vervoerders, bestuurders en belangenorganisaties de discussie opstarten over de mogelijkheden van mobiliteitsmanagement in relatie tot de OV-bereikbaarheid bedrijventerreinen, waarbij tariefdifferentiatie één van de mogelijkheden is. Dit is de belangrijkste uitkomst van de pilot die de Staten van Flevoland de afgelopen periode hebben uitgevoerd. De tijdens deze pilot nadrukkelijk gezochte dialoog met de samenleving, door middel van rondetafelgesprekken en enquêtes, heeft de Statenleden veel informatie opgeleverd. De leden van Provinciale Staten willen dan ook alle Flevolanders bedanken die hier aan hun bijdrage hebben geleverd. De leden van Provinciale Staten hebben gekozen voor het onderwerp tariefdifferentiatie in het OV vanwege de mogelijke nieuwe, technische mogelijkheden die de invoering van OV- chip biedt voor het variëren in tarieven. Tegelijk bleek uit de gesprekken met diverse partijen dat tariefdifferentiatie niet op de eerste plaats staat wat betreft prioriteiten; betrouwbaarheid van de verbinding, een goede aansluiting tussen bus en trein en een hoge frequentie staan hoger op de prioriteitenlijst. Een ander punt dat vaak genoemd werd is mobiliteitsmanagement: hoe zorg je er voor dat verschillende vormen van vervoer (fiets, bus, trein, auto) zo op élkaar en op de vraag (vanuit bijvoorbeeld werkgevers)afgestemd zijn dat voor passagiers, vervoerders maar ook werknemers en werkgevers een goede situatie ontstaat. Provinciale Staten willen ná de verkiezingen dit thema verder oppakken. Hierbij doen ze opnieuw ook graag een beroep op inwoners, bedrijfsleven, bestuurders (wethouders) en organisaties in Flevoland. Mogelijkheid tot starten met BIZ verlengd Het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie heeft de termijn waarin BIZ-fondsen nog kunnen worden opgestart, verlengd tot 31 december van dit jaar. Aanvankelijk liep de termijn op 30 april af. Er zijn echter nog veel initiatieven op lokaal niveau in ontwikkeling. De verlenging geeft ondernemersorganisaties de ruimte om een nieuw BIZ-fonds gedegen voor te bereiden

11 Boek SAMEN LOKAAL ONDERNEMEN Voor bestuurders van lokale ondernemersorganisaties, gemeenteraadsleden, wethouders, bedrijfscontactfunctionarissen, adviseurs en communicatiespecialisten is het boek SAMEN LOKAAL ONDERNEMEN beslist een must! Het boek biedt veel praktische tips voor het succesvol presteren van lokale ondernemersorganisaties en gaat nadrukkelijk in op de belangrijke relaties tussen lokale overheid en georganiseerd bedrijfsleven. Ervaringen gebundeld Schrijver Ton Sels heeft zijn jarenlange ervaring als secretaris en adviseur van lokale ondernemersorganisaties gevat in een prettig leesbaar boek voor iedereen die nauw betrokken is bij lokale ondernemersorganisaties. Ook heeft Sels zijn ervaringen als lid van de gemeenteraad van een middelgrote gemeente in Nederland nadrukkelijk meegenomen in het boek. Tien jaar geleden is Ton Sels gestart met zijn eigen bedrijf, Sels Advies & Secretariaat. Vanuit zijn bedrijf adviseert hij lokale ondernemersorganisaties en overheden hoe deze partijen succesvol met elkaar kunnen samenwerken. Hoe zijn ondernemers lokaal georganiseerd? In het boek wordt aangegeven dat er voldoende potentie is om op lokaal niveau ondernemersorganisaties succesvol te laten functioneren. Uit de praktijk wordt duidelijk dat er teveel ondernemersorganisaties zijn die eigenlijk onder de maat functioneren. Er zijn gelukkig ook veel sterke lokale ondernemersorganisaties. Helaas zijn deze in de minderheid. Het goede nieuws is dat er veel groeipotentie is bij ondernemersorganisaties. SAMEN LOKAAL ONDERNEMEN wil de helpende hand reiken om die stappen te zetten die nodig zijn voor het behalen van meer successen. Ondernemers organiseren vraagt om maatwerk Als een ondernemersorganisatie eenmaal is opgericht, begint het werk eigenlijk pas. Over het algemeen denkt men te makkelijk over het levend houden van ondernemersorganisaties. Belangrijk is de vraag: wat voor een ondernemersorganisatie wil je zijn? Hoe worden de taken verdeeld en hoe spreek je elkaar aan op het uitvoeren van die taken? Ondernemers die als bestuurslid actief zijn, hebben altijd te maken met de natuurlijke focus op hun eigen bedrijf. De ondernemersorganisatie is slechts een afgeleide. Het is al winst als men zich dit realiseert. Echter, bestuursleden mogen wel afgerekend op hun daden en aanvaarden dus een verantwoordelijkheid als zij tot een bestuur toetreden. In het boek worden tips en handvatten aangereikt om als ondernemers zo goed mogelijk samen te werken om de beste resultaten te boeken. Samenwerking gemeente en ondernemers Van nature communiceren ondernemers en lokale politici en ambtenaren niet altijd op dezelfde golflengte. Dat heeft te maken met de verschillende culturen en de verschillende wijzen waarop besluitvorming binnen een gemeente en een onderneming is geregeld. Dit hoeft echter geen belemmering te zijn om als georganiseerde ondernemers op een goede en constructieve wijze met de gemeente als vaste partner samen te werken. Bestel SAMEN LOKAAL ONDERNEMEN Het boek SAMEN LOKAAL ONDERNEMEN verschijnt binnenkort. De verkoopprijs van het boek bedraagt 22,50. U kunt per mail een bestelformulier opvragen. Mailt u dan uw naam, organisatie en adres naar U ontvangt dan het formulier. Als u dit voorziet van een handtekening en opstuurt of mailt, dan ontvangt u een exemplaar van het boek SAMEN LOKAAL ONDERNEMEN. COLUMN Lokale producten Sinds enige tijd staat er ook een mooi schap in de plaatselijke supermarkt in het dorp waar ik woon. Lokale producten worden tegenwoordig niet meer alleen in Frankrijk via de supermarkt aan de man gebracht. Als ik ervoor sta zie ik mooie jam, lekkere wijn, lokaal gebrouwen bier en nog zo het één en ander. Door de korte afstand weet ik dat de ecologische voetafdruk gering moet zijn. Er was immers nauwelijks gemechaniseerd transport voor nodig. Toch loop ik het schap meestal voorbij. Op weg naar de vergelijkbare producten die in de gewone schappen staan. De reden is eenvoudig. Het prijsverschil is te groot. Door de kleine oplage kunnen de lokale producten gewoon nog niet op tegen de massaproductie voor de A-merken of de huismerken van de betreffende supermarkt. Lenie Dwarshuis is gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland. Als inmiddels ervaren lid van het Europese Comité van de Regio s weet ze hoe in de Europese Unie de hazen lopen. Zo heeft zij een jaar of vier geleden gedaan gekregen dat een Europese regeling om extra geld te verwerven voor boeren in bergachtige gebieden ook toe te passen op de gebieden als het Groene Hart, waar de landbouw onder druk staat vanwege de stedelijke ontwikkelingen die overal rondom zichtbaar zijn. Ditmaal wil zij via de band van de Europese Unie de lokale en regionale economie versterken via het stimuleren van de productie en consumptie van lokale producten. Daartoe schreef ze een advies dat eind januari in het Comité is vastgesteld en is aangeboden aan Dacian Ciolos, de zittende Europese landbouwcommissaris. Die is op dit moment bezig met de herziening van het Europese landbouwbeleid. Daarover wordt volop onderhandeld in Brussel. Provincies die na de verkiezingen van 2 maart nieuwe beleidsplannen gaan maken, kunnen dan in haar visie bestaande en nieuwe regionale initiatieven ondersteunen. Daarbij zouden ze gebruik moeten maken van ondersteunende regelgeving op Europees niveau. In veel gebieden in de wereld vinden de mensen nog voor 80% producten uit de eigen omgeving in de supermarkt. In de Europese Unie is dat om allerlei redenen inmiddels teruggelopen tot 20%. Om dat op te krikken moeten de omstandigheden waaronder lokale producten worden geproduceerd zodanig zijn dat er eerlijke concurrentie mogelijk is en wordt voldaan aan de voorschriften voor milieu en voedselveiligheid. In dat geval kunnen in de plaatselijke supermarkt of rechtstreeks bij de producent in boerderijwinkels of via de marktkoopman op de wekelijkse goederenmarkt in het dorp goedkoop lokale producten aan de man worden gebracht. De lokale economie vaart er wel bij, ook in gebieden die nu met economisch uitsterven worden bedreigd. Koos van Houdt Aanbestedingen 20 21

12 4 BusinessPARK jaargang 5, december 2006 magazine VRAAG & ANTWOORD BusinessPark magazine verschijnt viermaal per jaar als platform van ontwikkelingen op het gebied van parkmanagement en duurzaam beheer van bedrijventerreinen. Doelgroep: BusinessPark magazine wordt in controlled circulation verzonden aan gemeente- en provinciebesturen en gemeentelijke en provinciale diensten EZ, RO, bedrijfscontactfunctionarissen en aan besturen van locale bedrijvenkringen. Oplage: exemplaren Uitgave en Management BusinessPark magazine, Handelsnaam van Buro voor Economische Ontwikkeling BEO kvk-nr.: Platform voor duurzaam beheer van bedrijventerreinen BID: Meer ruimte voor lokale initiatieven Parkmanagement scan DHV Vermeer (OVDD): Op de barricaden voor Flevoland Vraag van ondernemersvereniging: Als ondernemersorganisatie op een bedrijventerrein hebben we al een aantal jaren collectieve beveiliging geregeld. Hieraan betaalt slechts 55% van de bedrijven aan mee. Wij denken erover om collectieve beveiliging in een BIZ-fonds onder te brengen, zodat alle ondernemers op het bedrijventerrein gaan meebetalen en de kosten eerlijk worden gedeeld. Hoe kunnen we dit realiseren? Antwoord van BusinessPark Magazine: Als u inderdaad nu al 55% van de bedrijven als deelnemer aan de collectieve beveiliging heeft, is het zeer aan te raden de collectieve beveiliging in een BIZ-fonds onder te brengen. U heeft namelijk grote kans dat de draagvlakmeting die nodig is voor de BIZ glansrijk gehaald zal worden. Voor de bedrijven die nu al betalen aan de collectieve beveiliging betekent het BIZ-fonds namelijk dat alle ondernemers gaan meebetalen en dat de huidige betalers per saldo minder zullen gaan bijdragen. Die 55% van de ondernemers heeft u dus al als voorstander voor een BIZ-fonds. Hoe pakt u dit aan? Voor een BIZ-fonds moet u een vijfjarenplan maken. In uw situatie zou ik daarin uitsluitend de collectieve beveiliging als onderwerp opnemen. Het toevoegen van andere onderwerpen kan de slaagkans van de BIZ namelijk beperken. Wel kunt u nadenken over het effectiever en efficiënter maken van de inzet van collectieve beveiliging door het te combineren met cameratoezicht. Het BIZ-plan wordt aan de ondernemers voorgelegd en met de gemeenten worden zaken als uitvoeringsovereenkomst en raadsverordening geregeld. Het verdient aanbeveling voor het BIZ-fonds in uw geval de stichting als rechtsvorm te kiezen. De gemeente organiseert de formele draagvlakmeting onder de betrokken ondernemers. Als ondernemersorganisatie gaat u aan de slag om de lobby te voeren voor het BIZ-plan. Alle ondernemers dienen goed geïnformeerd te worden over de plan- nen en voor u is het van belang om met name aan de huidige deelnemers van de collectieve beveiliging duidelijk te maken dat zij belang hebben bij het opzetten van het BIZ-fonds. De draagvlakmeting Een ondernemersorganisatie mag actief de lobby voeren bij een draagvlakmeting. In uw geval is het van groot belang dat de 55% ondernemers die nu al betalen het stemformulier inzenden naar de gemeente. De stemming is namelijk alleen geldig als meer dan 50% van de ondernemers het stemformulier instuurt. Daarvan moet 2/3 deel voor zijn. En deze 2/3 moet een hogere WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers. Nog meer voordelen Als u erin slaagt de collectieve beveiliging in een BIZ-fonds onder te brengen, betekent het ook dat u niet zelf meer facturen voor de bijdrage aan de collectieve beveiliging aan de bedrijven hoeft te zenden. De BIZ-bijdrage wordt door de gemeente geïnd op basis van de OZB-heffing. De stichting BIZ-fonds ontvangt van de gemeente periodiek de budgetten die in het BIZ-plan zijn overeengekomen. Op deze wijze kunt u de organisatie die de collectieve beveiliging uitvoert, betalen. Tenslotte Op basis van bovenstaand verhaal adviseer ik u om een BIZfonds te starten. U heeft tot eind december dit jaar om de BIZ startklaar te maken. Veel succes! Redactie Drs. A.A. Sels Mr. J.W. van Houdt Gastredacteur (op uitnodiging) VASt-project bedrijventerreinen Vormgeving en productie Modderman Drukwerk Amsterdam Fotografie Sels Advies & Secretariaat Trigion Dirk Hol (foto Liesbeth Spies) Advertentie-exploitatie mail: Contactgegevens Postbus AK SCHIEDAM Mail: Heeft u ook een vraag? Leg deze voor aan BusinessPark Magazine! Heeft u als ondernemersvereniging of gemeente ook een vraag op het gebied van duurzaam beheer van bedrijvenparken? Stel die vraag dan aan BusinessPark Magazine. Wie weet, staat dan het antwoord op uw vraag in de volgende uitgave van dit magazine. En ook al wordt uw vraag niet in het blad geplaatst, antwoord krijgt u sowieso! Stel uw vraag via: 22 23

13 Afval wordt door de meeste mensen als 0ngewenst beschouwd. Als iets zonder waarde. Wij denken daar heel anders over. Want in het afval van vandaag groeit de kiem voor de producten van morgen. Advertentie Van Gansewinkel Wij maken er zelfs graag iets moois van. Dat gaat niet vanzelf. Het begint met een gedegen kennis van grondstoffen en materialen. Vervolgens vangen wij alle afval zo vroeg mogelijk af. Dus kennen wij elke schakel van het ontwerp- en productieproces. Wij noemen dat een tweede huid die wij rondom het bedrijfsproces leggen. Op deze manier ontstaat er zo min mogelijk afval. Maar het afval dat wel overblijft wordt door ons gekoesterd. Want daar begint het tweede leven. Zoals Coolrec laat zien door afval in prachtige metalen en kunststoffen om te zetten. En Maltha door er schitterend glaswerk van te maken. En het allerlaatste afval dat dan nog overblijft? Dat wordt door AVR in zijn geheel gebruikt om er energie voor honderdduizenden huishoudens mee op te wekken. Steeds meer mensen ontdekken dan ook het credo van de Van Gansewinkel Groep. Afval bestaat niet. Wij maken er liever iets moois van. 24

C.H. Hartendorp BP TH

C.H. Hartendorp BP TH SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201406 381501 / 381501 ONDERWERP Verzoek oprichten BI-zone Westermaat. C.H. Hartendorp BP TH AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Raadsvoorstel Samenvatting Aanleiding

Raadsvoorstel Samenvatting Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 28 september 2017 Agendanummer : 10 Datum collegebesluit : 15 augustus 2017 Onderwerp : Verordening Bedrijveninvesteringszone Dombosch 2018

Nadere informatie

Vragen & antwoorden - BIZ Waarderpolder 2011

Vragen & antwoorden - BIZ Waarderpolder 2011 BIZ WAARDERPOLDER 2011 1. Wat is een BIZ Ondernemersfonds? Een BIZ is een instrument vóór en dóór ondernemers. Op grond van de Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ, 2009) kunnen ondernemers

Nadere informatie

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland Projectplan Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland Projectleiders: Opdrachtgever: Frederik Budding en Hester Baks Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen In de afgelopen maanden heeft de Stichting Groene Hart samen met IVAM en Grontmij hard gewerkt aan het verduurzamen van vier bedrijfsterreinen ITC, gemeente Alphen

Nadere informatie

Leiden is een stad vol verrassingen. Naast een roemrijke geschiedenis van wetenschap, vernieuwing en cultuur, heeft het moderne Leiden aantrekkelijke

Leiden is een stad vol verrassingen. Naast een roemrijke geschiedenis van wetenschap, vernieuwing en cultuur, heeft het moderne Leiden aantrekkelijke Leiden is een stad vol verrassingen. Naast een roemrijke geschiedenis van wetenschap, vernieuwing en cultuur, heeft het moderne Leiden aantrekkelijke winkels en een bloeiende kenniseconomie. Met als decor:

Nadere informatie

BIZ bijeenkomst Zoutman 6 september 2011. Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein!

BIZ bijeenkomst Zoutman 6 september 2011. Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein! BIZ bijeenkomst Zoutman 6 september 2011 Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein! 1. Welkom en opening de heer C. Visscher Vereniging Bedrijventerrein Zoutman i.o. wethouder J.C. Goudbeek

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ)

BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ) BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ) WAT IS EEN BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE? Een bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving

Nadere informatie

Businessplan Ondernemersfonds BedrijvenInvesteringsZone Wateringveldsche Polder 2016-2020. Businessplan BI-Zones S.O.

Businessplan Ondernemersfonds BedrijvenInvesteringsZone Wateringveldsche Polder 2016-2020. Businessplan BI-Zones S.O. 1 Businessplan Ondernemersfonds BedrijvenInvesteringsZone Wateringveldsche Polder 20162020 2 I Inleiding Op 2 juli 2014 is het wetsvoorstel op de Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) aangenomen. De nieuwe

Nadere informatie

Projectplan van de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg. Doelstelling en ambitie:

Projectplan van de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg. Doelstelling en ambitie: Projectplan van de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg Doelstelling en ambitie: Vanaf 2010 wordt er op het bedrijvenpark Overdie/Laanenderweg Parkmanagement, met als belangrijkste taak de collectieve beveiliging,

Nadere informatie

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen Raadsvoorstel Vergadering : 25 oktober 2011 Voorstelnummer : 10.11 Registratienummer : 11.018346 Portefeuillehouder : C.H.W. Buurman Afdeling : Ruimtelijke Ordening Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer : 13

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Algemene informatie. Bedrijven Investeringszones (BIZ)

Algemene informatie. Bedrijven Investeringszones (BIZ) Algemene informatie Bedrijven Investeringszones (BIZ) Samen investeren in gebiedsverbetering Bedrijven Investeringszones (BIZ) Vanaf 1 mei 2009 is de Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) in

Nadere informatie

Presentatie. Actieve camerabeveiliging + BIZ (bedrijveninvesteringszone) 15 maart 2016

Presentatie. Actieve camerabeveiliging + BIZ (bedrijveninvesteringszone) 15 maart 2016 Presentatie Actieve camerabeveiliging + BIZ (bedrijveninvesteringszone) 15 maart 2016 Programma 18:30 Welkomstwoord voorzitter OVG Frank Timmers 18:35 Uitleg KVO-B vs actieve camerabeveiliging Iwan Hulsebosch,

Nadere informatie

Bestuurlijke planning en control en concernsturing

Bestuurlijke planning en control en concernsturing Miniconferentie 19 september 2003 Bestuurlijke planning en control en concernsturing Respons voor provincies Hoe sluit de ambtelijke cyclus aan op de bestuurlijke? Wat is de balans tussen sturing en verantwoording?

Nadere informatie

BIZ: workshop 9 stappenplan. 24 juni 2013 Linda van der Windt, beleidsadviseur

BIZ: workshop 9 stappenplan. 24 juni 2013 Linda van der Windt, beleidsadviseur BIZ: workshop 9 stappenplan 24 juni 2013 Linda van der Windt, beleidsadviseur BIZ QUIZ a. Groen bordje b. Rood bordje c. Hand opsteken BIZ QUIZ 1. Wat betekent BIZ? a. Bijzonder Ingewikkeld Zonebeheer

Nadere informatie

Gemeente Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer Landgraaf,

Gemeente Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer Landgraaf, Gemeente Landgraaf Aan de Gemeenteraad Landgraaf, 16,06195 lllflllillll Onderwerp Verzonden op Ondernemersvriendelijkheid en rapportage van MKB-vriendelijkste C Apn nntm gemeente 2015/2016 3 '««ö Medewerker

Nadere informatie

Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?"

Rapportage resultaat enquête Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder? Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?" Samenstellers: Aangeboden aan: Projectgroep Dorpsstraat van de Dorpsraad Chaam Inwoners van Chaam NV De Eekelaar Politieke partijen

Nadere informatie

Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; vrouwen in de Drentse politiek

Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; vrouwen in de Drentse politiek 2016-754 Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; vrouwen in de Drentse politiek Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 26 oktober 2016 - Provinciale Staten op

Nadere informatie

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie.

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie. Welkomstwoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bij het Lustrumcongres 'Geothermal Heat is Cool' van het Platform Geothermie, Den Haag, 24 oktober 2012 ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Bedrijven Investerings Zones. Betere samen werking tussen ondernemers

Bedrijven Investerings Zones. Betere samen werking tussen ondernemers Bedrijven Investerings Zones Betere samen werking tussen ondernemers Sinds 1 mei jl. is de Experimentenwet Bedrijven Investerings Zones (BIZ) in werking getreden. Deze wet geeft ondernemers een instrument

Nadere informatie

Stichting CLOK. Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie. www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK

Stichting CLOK. Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie. www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK Stichting CLOK Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK Indeling presentatie Gent 12-02-2015 Achtergrond CLOK

Nadere informatie

Alleen indien de noodzaak daartoe is aangetoond wil de Provincie zeer selectief nog een nieuw bedrijventerrein aanleggen.

Alleen indien de noodzaak daartoe is aangetoond wil de Provincie zeer selectief nog een nieuw bedrijventerrein aanleggen. Wat is het doel van het provinciale bedrijventerreinbeleid? Wij willen bereiken dat er een excellent vestigingsklimaat in onze provincie voor bedrijven aanwezig is. Daarvoor is het nodig dat de bedrijventerreinen

Nadere informatie

Naar een BID/BIZ in België? Leren van ervaringen met BID/BIZ in Nederland

Naar een BID/BIZ in België? Leren van ervaringen met BID/BIZ in Nederland Ondernemersfondsen en BIZ: belastingrecht voor ondernemers Naar een BID/BIZ in België? Leren van ervaringen met BID/BIZ in Nederland mr.dr. A.W. (Arjen) Schep Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van

Nadere informatie

Bedrijven Investeringszone 23 april 2015 Carlton Oasis Hotel.

Bedrijven Investeringszone 23 april 2015 Carlton Oasis Hotel. Bedrijven Investeringszone 23 april 2015 Carlton Oasis Hotel www.spbs.nl Bedrijven Investeringszone 23 april 2015 www.spbs.nl Bedrijven Investeringszone 23 april 2015 Agenda BIZ- Bijeenkomst 08:00 Ontvangst

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 1. Inleiding Op dinsdag 13 januari j.l. heeft het eerste Provinciale Statenverkiezingsdebat in aanloop naar de verkiezingen

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

KENT U DE KROON OP HET WERKPRIJS?

KENT U DE KROON OP HET WERKPRIJS? KENT U DE KROON OP HET WERKPRIJS? Het is dé prijs voor werkgevers met een overtuigend beleid op het gebied van gezondheidsmanagement in Nederland. Op donderdag 28 mei vindt voor de 13de keer de uitreiking

Nadere informatie

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Opsterland. Nr. 25469 16 februari 2017 AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND 1.INLEIDING ZONNE-ENERGIE IN OPKOMST Het

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen

Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen Kleine bedrijven, ondernemersverenigingen, leegstand kantoren en Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) Contactpersonen gemeente Nieuwegein: Team

Nadere informatie

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 27 juni 2011 De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren zijn een vreemde eend in het huidige krachtenspel van fuserende gemeenten. Tegen de tijdsgeest

Nadere informatie

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010)

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010) Actieve deelname aan initiatieven Dit document beschrijft de actieve deelname van Pilkes aan het initiatief Duurzame Leverancier, Nederland CO2 neutraal en het initiatief van SKAO (CO2-Prestatieladder).

Nadere informatie

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. DE PARTIJEN Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. Sogeti Nederland BV, gevestigd te Vianen, vertegenwoordigd door René Speelman, Manager Duurzaam Ondernemen. 2. Bosal Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

Activiteitenplan Verantwoording Begroting 2016

Activiteitenplan Verantwoording Begroting 2016 Biz Plan 2016 BIZ Ondernemers Driebergen (BIZ 3B) Activiteitenplan Verantwoording Begroting 2016 BIZ DRIEBERGEN (BIZ 3B) Versie april 2015 Activiteiten 2016 Een Bedrijven Investerings Zone (verder te noemen

Nadere informatie

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio Partijen: De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen,

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. het college heeft besloten om de raad te informeren over het werkbezoek door middel van een raadsinformatiebrief.

B&W Vergadering. 2. het college heeft besloten om de raad te informeren over het werkbezoek door middel van een raadsinformatiebrief. 2.1.2 RESOLVE Werkbezoek aan Zweden en Denemarken 1 Dossier 1968 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1968 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 18 juli 2017 Agendapunt 2.1.2 Omschrijving RESOLVE Werkbezoek

Nadere informatie

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 241/2007 6 november 2007 SO/bd 2007/145135 Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder Aan de Raad der gemeente Haarlem Inleiding Het bedrijvenpark

Nadere informatie

Het Rendement van Schoon Deel sessie 1 Retail & stations omgeving

Het Rendement van Schoon Deel sessie 1 Retail & stations omgeving Vraag Belangrijk Legenda Leestip Met de klok mee Start op 1 uur Van het midden uit naar buiten Per tak van boven naar beneden Deze PDF staat uit meerdere pagina's Welkom Hoop bekende gezichten Leuk mix

Nadere informatie

Bedrijven Investering Zone Hoofdweg

Bedrijven Investering Zone Hoofdweg Bedrijven Investering Zone Hoofdweg 28-10-2011 Samenvatting Op 1 mei 2009 is de Experimentenwet BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) in werking getreden. Deze Experimentenwet heeft een tijdelijk karakter en

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Tips voor de organisatie van een evenement. 1. Evenementen Solar Days

Tips voor de organisatie van een evenement. 1. Evenementen Solar Days Tips voor de organisatie van een evenement In dit document: 1. Evenementen van Solar Days 2. Tips voor de organisatie van uw evenement 3. Planning 4. Contact gegevens Solar Days 2013 1. Evenementen Solar

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst BIZ Bedrijventerreinen Vianen

Uitvoeringsovereenkomst BIZ Bedrijventerreinen Vianen Uitvoeringsovereenkomst BIZ Bedrijventerreinen Vianen 2016-2020 Ondergetekenden, de gemeente Vianen, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder L.A. Wijnmaalen, verantwoordelijk portefeuillehouder

Nadere informatie

Informatieavond reclamebelasting

Informatieavond reclamebelasting Informatieavond reclamebelasting 9 april 2015 2-7-2015 1 Indeling van de avond Openingswoord door wethouder Ricky van den Aker Update over vrij parkeren Toelichting nieuwe reclamebelasting Enkele vragen

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL Uitvoeringsovereenkomst In de zin van artikel 7, lid 3 van de Experimentenwet BI zones BI zone CapelleXL Ondergetekenden De gemeente Capelle aan den IJssel, te dezer zake op grond van artikel 171 Gemeentewet

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Omgevingswet

Initiatiefvoorstel Omgevingswet Initiatiefvoorstel Omgevingswet Rotterdam, september 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1. Uitgangspunten 4 2. Hoofdlijnen 5 3. Consequenties voor Rotterdam 6 4. Aanbevelingen 7 Conclusie 8

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking 1 2 Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking Medio 2019 moet Nieuw-Mathenesse een modern, gemengd bedrijventerrein zijn waarmee de gemeente

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied Ondergetekenden, de gemeente Amsterdam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.J. van Ark, directeur Economische Zaken

Nadere informatie

De Toekomst van Bedrijventerreinen. Gusta Renes

De Toekomst van Bedrijventerreinen. Gusta Renes De Toekomst van Bedrijventerreinen Gusta Renes Inleiding Beeldvorming bedrijventerreinen Veel (nieuwe) bedrijventerreinen Veel grond beschikbaar voor uitgifte Weinig samenwerking tussen gemeenten Lage

Nadere informatie

OV-Café: Betalen in het OV 3.0

OV-Café: Betalen in het OV 3.0 Programmaboekje OV-Café: Betalen in het OV 3.0 Hoe gaan we in de toekomst betalen in het OV? Datum: Vrijdag 26 september 2014 13.45-17.00 Locatie: Hotel Haarhuis, Stationsplein 1, Arnhem Programma 13:15

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer in een zakelijke brief uw naam verkeerd gespeld wordt, of als u op de werkvloer steeds post ontvangt op naam van uw voorganger.

Nadere informatie

Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee

Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee Samenwerking in de samenleving Dames en heren, Graag heet ik u, mede namens het college van burgemeester

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0807 d.d. 10-9-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links: stimuleren elektrisch fietsen Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. de beantwoording van de schriftelijke vragen

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen

Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen Versie definitief Datum 8 oktober 2010 1 (8) Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen Kleine bedrijven, ondernemersverenigingen, leegstand kantoren, parkmanagement en Bedrijfs Investerings

Nadere informatie

Parkmanagement Business & Science Park Wageningen. Bestuur ondernemersvereniging Agrobusiness en Sciencepark Wageningen 5 januari 2017

Parkmanagement Business & Science Park Wageningen. Bestuur ondernemersvereniging Agrobusiness en Sciencepark Wageningen 5 januari 2017 Parkmanagement Business & Science Park Wageningen Bestuur ondernemersvereniging Agrobusiness en Sciencepark Wageningen 5 januari 2017 Geografisch gebied Uitgangspunten De "Ondernemersvereniging Agrobusiness-

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 27 januari 2015, nr. 534988/535013 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 5 juni 2012

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 5 juni 2012 Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 5 juni 2012 Drabbe B.V. Gildeweg 4 -Nootdorp 1 Agenda 1. Opening 2. Notulen ledenvergadering d.d. d 15 november 2011 3. Terugkoppeling vanuit

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting BIZ Schiebroek Maart Jaarverslag 2013 Stichting BIZ Schiebroek

JAARVERSLAG Stichting BIZ Schiebroek Maart Jaarverslag 2013 Stichting BIZ Schiebroek JAARVERSLAG 2013 Stichting BIZ Schiebroek Maart 2013 Inleiding Het op BT Schiebroek vindt plaats onder toezicht van de Stichting BIZ Schiebroek. Het bedrijventerrein Schiebroek is een zogenoemde Bedrijven

Nadere informatie

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam- Alexander Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

Petitie MKB Hoorn met betrekking tot de ingevoerde reclamebelasting Hoorn ten behoeve van het Lokaal Ondernemersfonds

Petitie MKB Hoorn met betrekking tot de ingevoerde reclamebelasting Hoorn ten behoeve van het Lokaal Ondernemersfonds Petitie MKB Hoorn met betrekking tot de ingevoerde reclamebelasting Hoorn ten behoeve van het Lokaal Ondernemersfonds Hoorn, 25 augustus 2009 MKB Hoorn constateert - Dat de gemeente Hoorn eind mei de aanslagen

Nadere informatie

Verkoopbrochure kavel D-2, Vang 13, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1

Verkoopbrochure kavel D-2, Vang 13, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1 Verkoopbrochure kavel D-2, Vang 13, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving registergoed... 3 2. Verkoopprocedure... 5 3. Foto s... 7 BIJLAGEN... 9 VERKOOPTEKENING... 10

Nadere informatie

BIZ bijeenkomst Zoutman 31 oktober 2011. Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein!

BIZ bijeenkomst Zoutman 31 oktober 2011. Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein! BIZ bijeenkomst Zoutman 31 oktober 2011 Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein! 1. Welkom en opening 2. Keurmerk Veilig Ondernemen 3. Voorstellen tijdelijk bestuur 4. Uitleg BIZ plan

Nadere informatie

Denk duurzaam, kies Revivre.

Denk duurzaam, kies Revivre. Initiëren Ontwikkelen en plannen Uitvoeringsbegeleiding Monitoring, beheersen en rapporteren Oplevering en rapportage Faciliteren Gemeentelijke instellingen Provinciale instellingen Lokale ondernemers

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Convenant Centrummanagement Valkenswaard

Convenant Centrummanagement Valkenswaard Convenant Centrummanagement Valkenswaard Stichting Centrum-Management Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Valkenswaard, juli 2014 1 Convenant Centrummanagement Valkenswaard Gesloten tussen het college van

Nadere informatie

Te koop. A18 Bedrijvenpark, Wehl. Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan. www.dtz.nl

Te koop. A18 Bedrijvenpark, Wehl. Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan. www.dtz.nl A18 Bedrijvenpark, Wehl Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan www.dtz.nl Het A18 Bedrijvenpark is een modern duurzaam bedrijventerrein met unieke mogelijkheden

Nadere informatie

Ondernemen op het platteland

Ondernemen op het platteland Ondernemen op het platteland bevordert de leefbaarheid en de economie, combineert wonen en werken en zorgt voor onderhouden panden. Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij is dáárom initiatiefnemer

Nadere informatie

Wijkraad Leidsche Rijn, de ogen en oren van de wijk

Wijkraad Leidsche Rijn, de ogen en oren van de wijk Datum: 25 oktober 2012 Wijkraad Leidsche Rijn vraagt aandacht voor verbetering ondernemersklimaat in Leidsche Rijn In de afgelopen jaren is de Wijkraad Leidsche Rijn vaak in contact gekomen met ondernemers

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland 1. Inleiding In de rapportage Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland is het proces en de aanpak rondom de planvorming voor

Nadere informatie

Boodschap: waardering

Boodschap: waardering Het komt niet vaak voor dat we het in Hengelo ergens over eens zijn, laat staan over een lastig onderwerp als onze Binnenstad. Laten we deze kans grijpen en met elkaar de volgende stappen zetten. Elke

Nadere informatie

Speech commissaris van de koningin/voorzitter Noordelijke Regieraad Bouw Max van den Berg, bijeenkomst over BrigID op 11 april 2011, Groningen

Speech commissaris van de koningin/voorzitter Noordelijke Regieraad Bouw Max van den Berg, bijeenkomst over BrigID op 11 april 2011, Groningen Speech commissaris van de koningin/voorzitter Noordelijke Regieraad Bouw Max van den Berg, bijeenkomst over BrigID op 11 april 2011, Groningen [Inleiding] MKB gebukt onder zware administratieve lasten.

Nadere informatie

2016-728. Initiatiefvoorstel Sport en duurzaamheid

2016-728. Initiatiefvoorstel Sport en duurzaamheid 2016-728 Initiatiefvoorstel Sport en duurzaamheid Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Commissie Omgevingsbeleid op 23 maart 2016 - Provinciale Staten op 13 april 2016 - fatale beslisdatum: 13 april

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Tussenbalans Statenfractie

Tussenbalans Statenfractie 2017 Tussenbalans Statenfractie Inhoudsopgave 1. Waar staan we?... 2 2. Uitgangspunt... 3 3. Waar gaan we aan werken de komende twee jaar?... 4 4. Contact en informatie... 5 Pagina 1 van 5 1. Waar staan

Nadere informatie

Ondernemersfonds Laarbeek. 2 juni 2016

Ondernemersfonds Laarbeek. 2 juni 2016 Ondernemersfonds Laarbeek 2 juni 2016 Doel Directe belangenbehartiging voor en door ondernemers. De raad krijgt niet de schuld van belastingverhoging maar bemoeit zich ook niet met de bestedingen en inrichting

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer uw naam verkeerd gespeld wordt in een brief of wanneer u post ontvangt voor uw voorganger die al geruime tijd weg is. Dit soort

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4.

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4. JAARVERSLAG 2015 Inhoud 1. Stichting Part-Ner 2. Belangrijkste werkzaamheden 2015 3. Samenwerking met andere organisaties 4. Vooruitblik 1 1. Stichting Part-Ner Na afronding van het project certificering

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE BEDRIJVENPARK HONDERDLAND FASE 2 MAASDIJK

PROJECTINFORMATIE BEDRIJVENPARK HONDERDLAND FASE 2 MAASDIJK PROJECTINFORMATIE BEDRIJVENPARK HONDERDLAND FASE 2 MAASDIJK BETREFT Na de succesvolle uitgave bedrijvenpark Honderdland fase 1, waar in de afgelopen jaren circa 45 hectare tuinbouwgebied is getransformeerd

Nadere informatie

Toonaangevend in veiligheid

Toonaangevend in veiligheid Retail Toonaangevend in veiligheid Veel retailers worden geplaagd door winkeldiefstal en winkelcriminaliteit. Enerzijds door winkelend publiek en anderzijds door eigen medewerkers. De hieruit voortvloeiende

Nadere informatie

Stichting CLOK. Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie. telefoon StichtingCLOK

Stichting CLOK. Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie.   telefoon StichtingCLOK Stichting CLOK Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK Parkeer24 Jaarcongres 6 april 2017 Thema: In de Versnelling

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het instemmen met camerabewaking in de openbare

Raadsvoorstel tot het instemmen met camerabewaking in de openbare gemeente Eindhouen Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling R a a dsnummer O8. R 8 O q.. O O Z Inboeknummer o8bstoao88 Beslisdatum B%W a8 oktober 2008 Dossiernummer 8qq asa Raadsvoorstel tot het instemmen

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond Ondergetekenden, De gemeente Roermond,vertegenwoordigd krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

Convenant Vestigingscriteria Bedrijventerreinen Noord-Veluwe

Convenant Vestigingscriteria Bedrijventerreinen Noord-Veluwe Convenant Vestigingscriteria Bedrijventerreinen Noord-Veluwe Partijen, 1. De gemeenten die lid zijn van het Sociaal-Economisch Overleg Noord-Veluwe (Hattem, Heerde, Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk,

Nadere informatie

Businessplan Ondernemersfonds BedrijvenInvesteringsZone Sewei, Joure concept

Businessplan Ondernemersfonds BedrijvenInvesteringsZone Sewei, Joure concept 1 Businessplan Ondernemersfonds BedrijvenInvesteringsZone Sewei, Joure concept 2 I Inleiding Op 1 januari 2015 is de Wet BedrijvenInvesteringsZones (BiZ) in werking getreden. Deze wet maakt het voor lokale

Nadere informatie

De toekomst van bedrijventerreinen?

De toekomst van bedrijventerreinen? De toekomst van bedrijventerreinen? Prof. dr. Erwin van der Krabben Radboud Universiteit Nijmegen University of Ulster, Belfast (NI) SKBN / Platform31 Seminar Tilburg 16 juni 2016 Inhoud 1. Is veroudering

Nadere informatie

Wie is Hanzevast? Wat is parkmanagement? Marktontwikkelingen. Parkmanagement verbetert de ruimtelijke kwaliteit; Samen sta je sterk 6-2-2009

Wie is Hanzevast? Wat is parkmanagement? Marktontwikkelingen. Parkmanagement verbetert de ruimtelijke kwaliteit; Samen sta je sterk 6-2-2009 Parkmanagement verbetert de ruimtelijke kwaliteit; Samen sta je sterk Gijze Stroboer Ineke de Ridder Hanzevast parkmanagement Wie is Hanzevast? Parkmanagement is commercieel platform 30 bedrijvenen / kantorenparken

Nadere informatie

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming In 9 stappen ondernemer Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming Inhoudsopgave Stap 1: ben ik wel ondernemer? Stap 2: wat wordt mijn product of dienst? Stap 3: wie zijn mijn klanten en waar

Nadere informatie

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur Beter Benutten Slim en vlot van deur tot deur Slim en vlot van deur tot deur Omdat er, zeker in de stad, nog maar weinig mogelijkheden zijn om de infrastructuur uit te breiden, is juist daar een wereld

Nadere informatie