Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be"

Transcriptie

1 Jaarverslag Rijksdienst voor Pensioenen ~

2 Inhoudstafel

3 Voorwoord 4 Statistieken Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de maandelijkse uitgaven 10 Verdeling en evolutie van de pensioengerechtigden 14 Verdeling en evolutie van de nieuwe uitkeringen uitbetaald in De RVP als motor van innovatie 30 Projecten om de dienstverlening aan de burgers te verbeteren 32 Projecten om de backoffice te verbeteren 34 De interne werking van de RVP 62 EMAS-milieuzorgsysteem 64 Het departement Personeel en Organisatie 68 De RVP in cijfers 76 De organisatie van de RVP 82 Bijlagen 86 Contacten 89 Het regionale netwerk: overzicht van gewestelijke kantoren en zitdagen 90 Het regionale netwerk: overzicht van de Pensioenpunten 98 Overzicht van de wettelijke en reglementaire bepalingen, gepubliceerd in De RVP als dienstverlener 36 Informeren en communiceren 38 Toekenning een proactief dossierbeheer 54 Betalingen 56 Ondersteunende diensten 59

4 Voorwoord

5 2013 was een jaar vol uitdagingen voor de RVP. Het voornaamste was de pensioenhervorming, die het nodig maakte de toekenningsmodules en de procedures aan te passen aan de nieuwe wetgevende maatregelen. We weten dat professionals de burger enkel goed kunnen informeren als ze weten wat de nieuwe wetgeving verandert. Omdat we dat zeer belangrijk vinden hebben we samen met het RSVZ speciaal voor hen 19 infosessies georganiseerd rond de pensioenhervorming van de regering Di Rupo. Door het grote succes, plannen we nieuwe sessies voor het najaar van Ook My-Pension-on-tour kende een groot succes. Met dit project wilden we meer bekendheid geven aan MyPension, ons elektronisch pensioendossier, én de burger tonen hoe het werkt. De 39 sessies in 28 steden trokken burgers. Voor deze campagne ontwikkelden we ook een aangepaste grafische vormgeving, die we ook gebruikten voor dit jaarverslag. De RVP is een instelling met verantwoordelijkheidsbesef. Dat houdt dus ook in dat we onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk proberen te houden. En dat betekent voor ons meer dan een groen tintje om ons imago wat op te poetsen, namelijk een visie op de toepassing van het begrip duurzame ontwikkeling op onze gebouwen, en op het beheer en het gebruik van onze middelen. We zijn dan ook bijzonder trots op het EMAS-certificaat, dat we voor bijna al onze gebouwen gekregen hebben. Omdat we ook veel aandacht hebben voor de ontwikkeling van onze medewerkers, hebben we verscheidene actieplannen ingevoerd om de interne ontwikkeling te stimuleren. Deze actieplannen gaan van een nieuw evaluatiesysteem over loopbaanbegeleiding ( Talent + ) tot de ontwikkeling van leiderschap. Tot slot kunnen we zeggen dat bekommernis om het milieu, respect voor onze medewerkers en de wil dingen te veranderen in het DNA van de instelling zitten. Daar houden we dan ook rekening mee bij het opzetten van grote projecten zoals de Pensioenmotor en het BMPtraject. En dat blijven we de komende jaren zeker doen. Michel Nollet Voorzitter van het Beheerscomité Sarah Scaillet Administrateur-generaal Marc De Block Adjunct-administrateur-generaal 5

6 Aanpassing van de reglementering van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). 12 februari 2013 De lancering van het BMP-project (Business Process Management) Zie pagina 34. BEGIN 2013 Maart 2013 De lancering van het Dynamo-project Zie pagina januari 2013 Nieuwe reglementering ZIV- en solidariteitsbijdrage. 15 januari 2013 Nieuwe reglementering aangaande de pensioenbonus.

7 Verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen en het minimumpensioen. Aftrap van de opleidingen voor professionals: pensioenhervorming. Zie pagina SEPTEMBER MEI 2013 De lancering van het project Theseos V4. Zie pagina 34. EIND 2013 Verhoging van het gewaarborgd minimumpensioen voor zelfstandigen. 1 april 2013 OKTOBER 2013 De MyPension-on-tour-campagne. Zie pagina 48. 7

8 01 De statistieken van 2013

9 9

10 De statistieken van 2013 De Rijksdienst voor Pensioenen kent de werknemerspensioenen en de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) toe. De RVP is ook belast met de betaling van deze uitkeringen, evenals de door RSVZ toegekende pensioenen en de uitkeringen toegekend door de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale zekerheid. Dit hoofdstuk biedt een momentopname, op 1 januari 2013, van het aantal gerechtigden en van de maandelijkse uitgaven in verband met de verschillende uitkeringen die de RVP uitbetaalt, en van de eventuele tendensen van de laatste vijf jaar, met onder meer de evolutie van het aantal nieuwe uitkeringen dat wordt uitbetaald en de evolutie van het aantal gerechtigden volgens verschillende criteria. Die dubbele analyse is noodzakelijk omdat één en dezelfde gerechtigde verschillende uitkeringen kan cumuleren. Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de maandelijkse uitgaven De infografie op pagina 12 & 13 geeft u een overzicht van de uitkeringen die de RVP uitbetaalt. Voor elke uitkering wordt het aantal gerechtigden en de bijbehorende maandelijkse uitgaven op 1 januari 2013 vermeld. De statistieken van 2013

11 11

12 Uitkeringsgerechtigden Aantal : Maandelijkse uitgave : ,11 Gerechtigden op een inkomensgarantie voor ouderen Aantal : Maandelijkse uitgave : ,48 Pensioengerechtigden Aantal : Maandelijkse uitgave : ,18 Gerechtigden op een gewaarborgd inkomen voor bejaarden Aantal : Maandelijkse uitgave : ,19 Werknemers Zelfstandigen Aantal : Maandelijkse uitgave : ,72 Aantal : Maandelijkse uitgave : ,46 Rustpensioenen Rustpensioenen Aantal : Maandelijkse uitgave : ,21 Aantal : Maandelijkse uitgave : ,85 Overlevingspensioenen Overlevingspensioenen Aantal : Maandelijkse uitgave : ,58 Aantal : Maandelijkse uitgave : ,72 Verw armingstoelage Vervr. uittredingsteg. landbouw Aantal : Maandelijkse uitgave : ,96 Aantal : 313 Maandelijkse uitgave : ,42 Pensioenbonus Pensioenbonus Aantal : Maandelijkse uitgave : ,97 Aantal : Maandelijkse uitgave : ,47 De statistieken van 2013

13 Gerechtigden op een rente werknemers Aantal : Maandelijkse uitgave : ,37 Gerechtigden op een onvoorwaardelijk pensioen Aantal : Maandelijkse uitgave : ,35 Gerechtigden op een voordeel mindervaliden Aantal : Maandelijkse uitgave : ,54 Ouderdomsrenten Weduwerenten Aantal : Maandelijkse uitgave : ,74 Aantal : Maandelijkse uitgave : ,63 Onvoorw. Rustpensioenen Overlevingspensioenen Aantal : Maandelijkse uitgave : ,42 Aantal : Maandelijkse uitgave : ,93 Aanvullende tegemoetkomingen Tegem. aanvulling gew. Inkomen Tegemoetkomingen hulp v. derde Aantal : Maandelijkse uitgave : ,73 Aantal : 412 Maandelijkse uitgave : ,86 Aantal : 839 Maandelijkse uitgave : ,95 13

14 Verdeling en evolutie van de pensioengerechtigden Totaal Verdeling en evolutie van de pensioengerechtigden In 2013 betaalde de RVP een pensioenuitkering aan gerechtigden. Dat is het hoogste aantal gepensioneerden sinds de oprichting van de instelling. Personen die een andere uitkering ontvangen (zie pagina 13) worden hier niet meegerekend. Sinds 2009 neemt het aantal gepensioneerden elk jaar op min of meer constante wijze toe. In 2013 waren er 6,18 % gepensioneerden meer dan 5 jaar eerder. In 2013 is de jaarlijkse toename niet echt groter dan in 2012: + 2,10 % in plaats van + 2,18 %. Verdeling en evolutie van de pensioengerechtigden volgens het soort loopbaan Verdeling volgens het soort loopbaan 66,20 % van de door de RVP uitbetaalde pensioengerechtigden ontvangt een pensioen dat op basis van één enkele pensioenregeling berekend is ( werknemer of zelfstandige). Daartegenover staat dat 33,80 % van onze gepensioneerden aan de slag was in minstens twee van de drie belangrijkste pensioenstelsels. Door die gemengde loopbaan ontvangen ze meerdere pensioenen. De statistieken van 2013

15 Verdeling volgens het soort loopbaan (op 1 januari 2013) Mannen Vrouwen Totaal Zuivere loopbanen Werknemers Zelfstandigen Totaal zuivere loopbanen % Gemengde loopbanen Werknemers + zelfstandigen Werknemers + openbare sector Zelfstandigen + openbare sector Werknemers + zelfstandigen + openbare sector Totaal gemengde loopbanen % Algemeen totaal ,12 % 66,27 % 66,20 % ,88 % 33,73 % 33,80 % Zuiver werknemers 5,68 % Zuiver zelfstandigen 60,52 % 33,80 % 12,59 % Totaal gemengde loopbanen Werknemers + zelfstandigen 18,98 % 0,51 % 1,72 % Werknemers + openbare sector Zelfstandigen + openbare sector Werknemers + zelfstandigen + openbare sector 15

16 Evolutie volgens het soort loopbaan Zuivere loopbaan Werknemers Zelfstandigen Totaal zuivere loopbanen % Gemengde loopbaan Werknemers + zelfstandigen Werknemers + openbare sector Zelfstandigen + openbare sector Werknemers + zelfstandigen + openbare sector Totaal gemengde loopbanen % ,84 % 66,65 % 66,52 % 66,42 % 66,20 % ,16 % 33,35 % 33,48 % 33,58 % 33,80 % Evolutie volgens het soort loopbaan In het algemeen daalt het percentage gepensioneerden met een zuivere loopbaan: 66,20 % in 2013 tegenover 66,84 % in En dit terwijl het percentage gepensioneerden met een loopbaan in meerdere stelsels toeneemt: 33,80 % in 2013 tegenover 33,16 % in De stijging is gering, maar wel constant: elk jaar leggen steeds meer gepensioneerden een gemengde loopbaan voor. gepensioneerden met uitsluitend een loopbaan als zelfstandige een daling van 4,91 % tijdens dezelfde periode. Alle types gemengde loopbanen komen meer voor, behalve de loopbanen van het type zelfstandige + openbare sector. De meest uitgesproken stijging is voor de loopbanen van het type werknemeropenbare sector en werknemer-zelfstandige-openbare sector, met respectievelijk +11,10 % en 10,11 % in vijf jaar. Het totale aantal gepensioneerden met een zuivere loopbaan werknemer stijgt met 6,23 % in 5 jaar tijd. Daarentegen kent het aantal De statistieken van 2013

17 Werknemers Zelfstandigen Werknemers + zelfstandigen Werknemers + openbare sector Zelfstandigen + openbare sector Werknemers + zelfstandigen + openbare sector 17

18 Verdeling volgens het soort pensioen (op 1 januari 2013) Mannen Vrouwen Totaal % Gezinspensioen Rustpensioen alleenstaande Rust- en overlevingspensioen Overlevingspensioen ,28 % ,65 % ,14 % ,94 % Verdeling en evolutie van de pensioengerechtigden volgens het soort pensioen Verdeling volgens het soort pensioen Op 1 januari 2013 ontving meer dan de helft (55,65 %) van de pensioengerechtigden een eigen pensioen enkel berekend op basis van hun persoonlijke loopbaan. Slechts 17,28 % van de gepensioneerden ontvangt een pensioen aan het gezinsbedrag, met andere woorden voor de gepensioneerde en zijn echtgeno(o)t(e). Onder de overblijvende 27,08 % vinden we gepensioneerden van wie het pensioen geheel of gedeeltelijk berekend is op basis van de loopbaan van de overleden echtgenoot. Evolutie volgens het soort pensioen De laatste vijf jaren zien we een stijging van het aantal pensioenen aan het bedrag alleenstaande (+ 15,16 % in 5 jaar). Deze stijging gaat gepaard met een daling van het aantal rustpensioenen aan het gezinsbedrag (- 3,88 % in 5 jaar). Het aantal overlevingspensioenen neemt ook af (- 7,68 % in 5 jaar). Het aantal rustpensioenen met overlevingspensioen stijgt lichtjes (+ 1,26 % in 5 jaar). Het recht op het pensioen wordt meer en meer een persoonlijk recht. De statistieken van 2013

19 Verdeling van het aantal pensioengerechtigden volgens het soort pensioen (op 1 januari 2013) 12 % 17 % Rustpensioen alleenstaande Rust- en overlevingspensioen 15 % Overlevingspensioen Gezinspensioen 56 % 19

20 Evolutie volgens het soort pensioen Gezinspensioen Rust- en overlevingspensioen Overlevingspensioen Rustpensioen alleenstaande Evolutie volgens het soort pensioen Gezinspensioen Rustpensioen alleenstaande Rust- en overlevingspensioen Overlevingspensioen Totaal De statistieken van 2013

21 Verdeling van de pensioengerechtigden volgens de verblijfplaats (op 1 januari 2013) Aantal % België Lidstaten van de EU (buiten België) Rest van Europa Noord- en Midden-Amerika Zuid-Amerika Afrika Azië Oceanië Totaal , , , , , , , , ,00 Verdeling en evolutie van de pensioengerechtigden volgens de verblijfplaats Op 1 januari 2013 betaalde de RVP in 161 landen een pensioen uit. Verdeling volgens de verblijfplaats Van de gepensioneerden op 1 januari 2013, verbleef 90,36 % in België gepensioneerden (9,64 %) ontvangen hun pensioen in het buitenland. 21

22 Verdeling van de pensioenen volgens verblijfplaats (op 1 januari 2013) België 0,57 % Europese Unie 0,52 % 0,12 % Rest van Europa 90,37 % 9,63 % 7,80 % 0,50 % 0,07 % 0,00 % Noord- en Centraal-Amerika Zuid-Amerika Afrika Azië Oceanië De statistieken van 2013

23 In Frankrijk en Italië, in mindere mate gevolgd door Spanje en Nederland, vinden we de grootste aantallen personen die in het buitenland een Belgisch pensioen in de stelsels voor werknemers of zelfstandigen ontvangen. 23

24 Evolutie volgens de verblijfplaats België ,10 % 90,01 % 90,03 % 90,17 % 90,36 % Totaal buiten België ,90 % 9,99 % 9,97 % 9,83 % 9,64 % Lidstaten van de EU (buiten België) Rest van Europa Noord- en Midden-Amerika Zuid-Amerika Afrika Azië Oceanië Totaal De statistieken van 2013

25 Evolutie volgens de verblijfplaats België Totaal buiten België

26 Verdeling van de nieuwe uitkeringen Mannen Vrouwen Totaal Rustpensioen werknemer Overlevingspensioen werknemer Rustpensioen zelfstandige Overlevingspensioen zelfstandige IGO Totaal Verdeling en evolutie van de nieuwe uitkeringen uitbetaald in 2013 In 2013 heeft de RVP nieuwe uitkeringen uitbetaald in vergelijking met december Het gaat om uitkeringen die in 2012 nog niet werden uitbetaald en waarvan een eerste uitbetaling heeft plaatsgevonden in Verdeling van de nieuwe uitkeringen De nieuwe uitkeringen die werden uitbetaald in 2013 zijn voornamelijk rustpensioenen in de regeling voor werknemers (61,33 %), gevolgd door de rustpensioenen in de regeling voor zelfstandigen (15,73 %) en de overlevingspensioenen voor werknemers (13,99 %). De resterende 8,94 % heeft betrekking op het overlevingspensioen voor zelfstandigen en de IGO. De statistieken van 2013

27 Verdeling van de nieuwe uitkeringen in % 5 % 16 % Rustpensioen werknemer Rustpensioen zelfstandige 14 % 61 % Overlevingspensioen werknemer IGO Overlevingspensioen zelfstandige Evolutie van de nieuwe uitkeringen Rustpensioen werknemer Overlevingspensioen werknemer Rustpensioen zelfstandige Overlevingspensioen zelfstandige IGO Totaal

28 Evolutie van de nieuwe uitkeringen 2009 was het jaar waarin de wettelijke pensioenleeftijd voor vrouwen op dezelfde hoogte gebracht werd als die van de mannen, wat verklaart waarom het aantal rustpensioenen dat jaar daalde. Behalve de daling in 2009 die te wijten is aan die wetswijziging, is het aantal nieuwe uitkeringen in 2013 hoger dan in 2010, 2011 en De toename van het aantal nieuwe uitkeringen tussen 2011 en 2012 bedraagt 10,33 %, de hoogste toename in één jaar ooit. In 2013 is de toename vergelijkbaar met 2011 (4,8 %). Dit opmerkelijke cijfer bevestigt wat we in 2010 al konden vaststellen: de vergrijzing is duidelijk merkbaar, maar minder uitgesproken dan het voorgaande jaar. Alle uitkeringen stijgen weliswaar, maar de stijging van het aantal nieuwe rustpensioenen werknemers bedraagt 18,41 %, terwijl het aantal rustpensioenen zelfstandigen stijgt met 28,86 %. Een blik op de cijfers van de nieuwe uitkeringen aan mannen (wiens pensioenleeftijd de voorbije 5 jaar onveranderd gebleven is) leert ons dat er een verhoging is van 21,06 % tussen 2009 en De statistieken van 2013

29 Evolutie van de nieuwe uitkeringen Rustpensioen werknemer Overlevingspensioen werknemer Rustpensioen zelfstandige Overlevingspensioen zelfstandige IGO Rustpensioen werknemer Overlevingspensioen werknemer Rustpensioen zelfstandige Overlevingspensioen zelfstandige IGO Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Totaal

30 02 De RVP als motor van innovatie

31 31

32 De RVP als motor van innovatie De RVP is een moderne, efficiënte en klantgerichte instelling. Daarom stelt de RVP alles in het werk om zowel de dienstverlening aan de burger als zijn interne werking voortdurend te verbeteren. Hieronder enkele projecten die centraal stonden in Projecten om de dienstverlening aan de burgers te verbeteren Pensioenhervorming De pensioenhervorming, waarvan verscheidene maatregelen ingang hebben gevonden in 2013, heeft geleid tot de aanpassing van onze rekenmodules en van onze documentatie, maar heeft in de eerste plaats veel onrust veroorzaakt bij de burgers. Daarom heeft de RVP twee reeksen infosessies georganiseerd om de burgers zo goed mogelijk te informeren. Intern: opdat de medewerkers van de RVP de evolutie van de hervorming zouden kunnen volgen en correct zouden kunnen antwoorden op de vragen van de burgers. Extern: deze infosessies werden georganiseerd in samenwerking met het RSVZ en waren bestemd voor de professionals in het kader van de uitbouw van het kenniscentrum Pensioenen. Het doel was om de professionals te helpen bij het begrijpen en opvolgen van de pensioenhervorming om erover te waken dat de burger ook onrechtstreeks goed geïnformeerd wordt (meer info op pagina 46). Pensioenmotor In februari 2013 hebben de RVP, het RSVZ en de PDOS het startschot gegeven voor de uitbouw van de Pensioenmotor. Op termijn zal dit project de burgers een uniek platform aanbieden waarin ze hun wettelijke pensioendossier (1e pijler) en hun aanvullende pensioendossier (2de pijler) kunnen raadplegen, stelseloverschrijdende simulaties kunnen uitvoeren, de invloed van bepaalde loopbaankeuzes op hun pensioen kunnen simuleren, enz. MyPension wordt dus een gemeenschappelijke toepassing voor de drie wettelijke pensioeninstellingen (RVP, RSVZ en PDOS) en Sigedis (die de gegevens van de 2de pijler beheert). De Pensioenmotor zal bestaan uit een orchestratiesysteem en een databank die gegevens ophalen uit de rekenmodules van de verschillende pensioeninstellingen. De RVP is daarvoor een nieuwe rekenmodule aan het ontwikkelen: Theseos V4. Dat systeem zal in verbinding staan met de modules van de drie instellingen opdat er automatisch correcte stelseloverschrijdende simulaties in realtime kunnen worden uitgevoerd. De burger zal ook toegang hebben tot zijn aanvullend pensioendossier (2de pijler), dat momenteel wordt ontwikkeld door Sigedis. In 2013 werd begonnen met de functionele en technische analyses voor fase 1 van het project. De eerste fase van het project bestaat uit de ontwikkeling van: ~ Het datamodel; ~ De rekenmodule van de ingangsdatum; ~ De nieuwe interface van MyPension. Deze eerste fase moet begin 2015 afgerond en online beschikbaar zijn. De RVP als motor van innovatie

33 Werking Pensioenmotor Pensioendossier Telefoon en bezoeken my pension.be Database Het 'orchestratiesysteem' zal alle elementen op elkaar afstemmen door de pensioenberekeningsmotoren van de drie instellingen met elkaar en de databank te doen praten. Orchestrator Berekeningsresultaten Pensioenverzekering Pensioenberekeningselementen Theseos V4 Berekeningsmodules van de pensioeninstellingen 33

34 De projecten om de backoffice te verbeteren Theseos V4 Het project Theseos V4 is een stap vooruit in de richting van de automatisering van de pensioenberekening. Momenteel bestaan er verschillende rekenmotoren naast elkaar voor de toekenning, de simulatie en de raming van het pensioen. Dit jaagt de onderhoudskosten de hoogte in en verhoogt het risico op fouten. Doelstelling van het project is het realiseren van een unieke rekenmotor voor de werknemerspensioenen en de IGO. Deze nieuwe motor zal een unieke rekenmodule creëren die losstaat van het eindproces (simuleren, ramen of toekennen). Bovendien kan de behandeling van de dossiers via deze rekenmodule verder worden geautomatiseerd. Dit compenseert de toenemende werkdruk en stelt ons in staat om ons meer te focussen op de steeds belangrijker wordende informatieverstrekking aan de burger, zowel proactief als op zijn verzoek. De Theseos V4-rekenmodule van de RVP zal worden gelinkt aan de rekenmodules van het RSVZ en de PDOS in de Pensioenmotor, die al beschreven werd in «Projecten om de dienstverlening aan de burgers te verbeteren» (pagina 46). Theseos V4 zal dus onmisbaar zijn voor de goede werking van de nieuwe versie van MyPension, die gemeenschappelijk zal zijn voor de drie pensioeninstellingen. Business Process Management (BPM) Elke instelling bestaat uit een reeks procedures of ketens van activiteiten, zoals bijvoorbeeld het proces dat loopt van de pensioenaanvraag tot de pensioenbeslissing. Die processen zijn vaak organisch gegroeid binnen een instelling. Dat is ook het geval bij de RVP. De werking van onze instelling is de laatste jaren sterk geëvolueerd. De papieren dossiers zijn verdwenen door de invoering van het elektronische dossier, een aantal taken zijn geautomatiseerd terwijl er andere bijgekomen zijn, voornamelijk op het vlak van de informatieverstrekking. Al deze veranderingen zijn slechts in beperkte mate doorvertaald naar de organisatiestructuur. Het doel van het BPM-traject is te komen tot een organisatiestructuur die ons toelaat om flexibel in te spelen op de toekomstige uitdagingen van de RVP. Op basis hiervan is de RVP van plan om de aanwezige interne competenties en expertise efficiënter in te zetten. Een rationelere structuur van de processen kan een oplossing aanreiken op het vlak van de kostprijsberekening van de verschillende processen en activiteiten. Een goed inzicht in de core business-/pensioenprocessen is ook belangrijk voor de verdere informatisering en automatisering. Naast deze core processen zijn er ook de managementprocessen die de core processen transversaal moeten sturen. Deze worden ook opgenomen in het BPM-project. Daarnaast zal er ook bijzondere aandacht worden besteed aan het communicatieproceses dat, omwille van de directe link met met de core expertise gespreid is over verschillende departementen. De RVP als motor van innovatie

35 Die verschillende procesanalyses moeten dan uiteindelijk leiden tot een nieuwe organisatiestructuur. De uitrol van die nieuwe structuur is voorzien voor 1 januari In 2013 werden de core processen in kaart gebracht op basis van bestaande problemen. Aan de hand van die analyse hebben we dan een kaart van de toekomstige processen opgesteld door het accent te leggen op de primaire processen en hun aansturing. Dynamo Anders werken, werken op afstand, Dynamic office, het zijn meer dan modetermen. Deze concepten komen tegemoet aan de nieuwe verwachtingen van de medewerkers en van onze instelling. De medewerkers zijn op zoek naar meer flexibele arbeidsformules om werk en privéleven beter te kunnen combineren, zonder daarvoor hun arbeidstijd te moeten terugschroeven. De werkgevers zijn op hun beurt op zoek naar manieren om hun medewerkers te motiveren en hen aan zich te binden door een aangename werksfeer en cultuur te bieden. Na het proefdraaien en bijsturen werd in 2013 binnen de RVP het startschot gegeven voor de definitieve versie van het Dynamo-project. De instap in het Dynamo-systeem gebeurde in drie golven in Daardoor heeft eind 2013 meer dan 50 % van het personeelsbestand van de instelling de mogelijkheid om te kiezen voor een evaluatie op basis van hun resultaten - op voorwaarde dat ze voldoen aan de voorwaarden. 45 % heeft effectief de sprong gewaagd. Daarvan doen ongeveer 9 medewerkers op 10 telewerk, hetzij volgens een vast schema, hetzij occasioneel telde dagen telewerk in het kader van Dynamo. Daarnaast zijn er ook nog een bepaald aantal medewerkers die onder het oude telewerk-systeem werken. In het kader van het telewerk biedt de RVP zijn medewerkers in de eerste plaats meer autonomie om hun werk zelf te organiseren, onafhankelijk van tijd en plaats. Daartegenover staat dat de RVP het werk resultaatgericht en dus niet langer werktijdgericht maakt. Om de betrokkenheid van de medewerkers te vergroten, worden de vastgelegde doelstellingen niet alleen individueel, maar ook collectief beoordeeld. Telewerk biedt de RVP ook de mogelijkheid om de inrichting van zijn kantoorruimte te herbekijken en te optimaliseren. De RVP wenst zich dus te ontdoen van de traditionele landschapskantoren met een uniforme inrichting, individuele werkplekken en een gestandaardiseerde bureau-uitrusting al naargelang van de graad van de medewerker. Als instelling willen we de activiteiten van de medewerkers zo goed mogelijk afstemmen op hun werkplek. Kortom, we hebben een meer inspirerende omgeving nodig en overlegplekken die toegang hebben tot alle voorzieningen. Dynamic office wordt dus een uitdaging voor Er zal ook rekening worden gehouden met de nieuwe organisatiestructuur (BPM-project, zie ook pagina 34). De uitvoering van de nieuwe indeling is voorzien voor

36 03 De RVP als dienstverlener

37 37

38 Informeren en communiceren De RVP heeft vier gelijkwaardige communicatiekanalen uitgebouwd voor zijn voornaamste doelgroepen, namelijk de toekomstige gepensioneerden en de gepensioneerden. Zij kunnen dus kiezen hoe ze informatie willen inwinnen: ~ tijdens een persoonlijk gesprek met een RVP-expert; ~ telefonisch; ~ schriftelijk; ~ of via elektronische weg. Om de dienstverlening te verbeteren meet de RVP permanent de tevredenheid van zijn klanten. Aan de hand van een papieren enquête vraagt de RVP maandelijks naar de mening van gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden die contact hebben gehad met de RVP via één van die vier kanalen. Het is de bedoeling op die manier te beschikken over een permanente externe tevredenheidsbarometer en ons zo in staat te stellen om in te grijpen als één van de indicatoren aangeeft dat er problemen zijn. De resultaten van deze enquête worden hieronder voor elk medium weergegeven. Sinds 2013 is de RVP ook aanwezig op de sociale media. Eerst op Twitter en YouTube en vervolgens ook op Facebook en LinkedIn. Deze aanwezigheid op de sociale media is niet bedoeld om de klassieke communicatiekanalen te vervangen, maar om de elektronische communicatie van de RVP te versterken en de interactie tussen de RVP en zijn verschillende doelgroepen te bevorderen. Telefonisch In oktober 2013 blies de gratis Pensioenlijn 1765 zijn eerste kaarsje uit. Dit nummer, dat gemakkelijk te onthouden is in de drie landstalen, werd ingevoerd door de drie grootste pensioeninstellingen om de telefonische bereikbaarheid voor de burger te vergemakkelijken. Door het nummer 1765 te bellen, kan de burger kiezen tussen de PDOS, het RSVZ en de RVP of de viercijferige code intoetsen die hij in zijn briefwisseling vindt, als hij een gespecialiseerde dienst aan de lijn wil krijgen. Om de burger die niet weet tot welke instelling hij zich moet wenden te helpen, heeft de RVP ook een eerstelijnscallcenter ingevoerd. Deze dienst wordt bemand door 20 medewerkers die de burger doorschakelen naar één van de drie pensioeninstellingen, naargelang het onderwerp van zijn oproep. Op pagina 39 ziet u schematisch de werking van de 1765-lijn. De RVP als dienstverlener

39 Werking 1765-lijn 1 U hebt een brief met een DIENST Gratis nummer: 1765 De 4 cijfers om u door te verbinden: XXXX Geef uw code in. Dossiernummer Taalk euze NL FR DE U hebt een vraag over uw ambtenarenpensioen. U hebt een vraag over uw werknemerspensioen U hebt een vraag over uw loopbaanoverzicht. U hebt een vraag over uw raming. U hebt een andere vraag over uw werknemerspensioen (bv over de betaling). U hebt een brief met een U wordt verbonden met de juiste persoon. 5? U hebt een vraag over uw zelfstandigenpensioen. U weet niet welke keuze te maken. Een medewerker zal u verder helpen. 2 3 (Geef uw code in) U hebt een vraag over de betaling van uw zelfstandigenpensioen. U hebt een andere vraag over uw zelfstandigenpensioen. 39

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarverslag 20 11 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be 4 ~ Jaarverslag 2011 Inhoudstafel Voorwoord 6 Inleiding 9 Statistieken 2011 11 Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Geniet volop van uw pensioen Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde - 2012 Voorwoord Beste lezer, Met pensioen gaan brengt voor de meesten onder ons heel wat

Nadere informatie

De PDOS vergaart zijn toekomst vandaag

De PDOS vergaart zijn toekomst vandaag Jaarverslag 2009 De PDOS vergaart zijn toekomst vandaag ge Verantwoordelijke uitgever : Johan Janssens, Administrateur-generaal Coordinatie : Dominique Blampain Eindredactie : Dominique Blampain en Marleen

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012 Pensioenhervorming verdiept know-how Jaarverslag 2012 1 Johan Janssens, Administrateur-generaal Als er één thema in aanmerking komt als leidraad voor het jaarverslag 2012 dan is dat ongetwijfeld de voorbije.

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. De PDOS verruimt zijn toekomstvisie

Jaarverslag 2010. De PDOS verruimt zijn toekomstvisie Jaarverslag 2010 De PDOS verruimt zijn toekomstvisie Verantwoordelijke uitgever : Johan Janssens, Administrateur-generaal Coordinatie : Dominique Blampain Eindredactie : Dominique Blampain en Marleen Houtmeyers

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR

DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR 1. INLEIDING Het e-government is sinds verschillende jaren in volle ontwikkeling. In de Belgische sociale sector

Nadere informatie

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be jaarverslag 2012.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12

Nadere informatie

DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR

DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR DOOR FRANK ROBBEN* en PETER MAES** * Administrateur-generaal, Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ** Afdelingshoofd

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Jaarverslag 2010 2 Inleiding Jean-Marc Vandenbergh Administrateur-generaal 3 De afgelopen jaren bouwde de HVW hard verder om een instelling te worden waar iedereen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. .be

JAARVERSLAG 2013. .be JAARVERSLAG 2013.be INHOUD Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel. 02 239 12

Nadere informatie

Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, september 2011 REKENHOF Financiering en controle van de bijzondere

Nadere informatie

INHOUD DE RIJKSDIENST: BALANCEREN TUSSEN EEN STEEDS BETERE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN EN DE TEVREDENHEID OP HET WERK VAN DE MEDEWERKERS...

INHOUD DE RIJKSDIENST: BALANCEREN TUSSEN EEN STEEDS BETERE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN EN DE TEVREDENHEID OP HET WERK VAN DE MEDEWERKERS... JAARVERSLAG 2004 INHOUD DE RIJKSDIENST: BALANCEREN TUSSEN EEN STEEDS BETERE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN EN DE TEVREDENHEID OP HET WERK VAN DE MEDEWERKERS... 13 Na drie jaar onder de regeling van de

Nadere informatie

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel REKENHOF Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector Regeling van het statutair personeel Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, december 2009 REKENHOF

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

Zonder omwegen 8JAARVERSLAG. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid POD MI 2008 1

Zonder omwegen 8JAARVERSLAG. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid POD MI 2008 1 Zonder omwegen 8JAARVERSLAG POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid > POD MI 2008 1 INHOUD Voorwoord 3 1 Vooruitkijken 4 2 Het beleid voorbereiden 8 3

Nadere informatie

Opdracht 4. Organisatievermogen

Opdracht 4. Organisatievermogen Opdracht 4 Organisatievermogen De FOD Sociale Zekerheid is altijd al op zoek gegaan naar aspecten van de werking en de organisatie die voor verbetering vatbaar waren. In de komende jaren wil de FOD inspanningen

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Eindeloopbaan. Generatiepact

Eindeloopbaan. Generatiepact Bart Buysse Adviseur Eindeloopbaan Generatiepact De eindeloopbaanbesprekingen resulteerden in een generatiepact, met daarin een hele reeks maatregelen om meer jongeren tewerk te stellen, om de arbeidsmarktkansen

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

Newsletter. Editie juni 2015. Advisory. Belasting & BTW. Juridische diensten

Newsletter. Editie juni 2015. Advisory. Belasting & BTW. Juridische diensten Newsletter Editie juni 2015 Advisory 02 Draagt uw IT bij tot uw ondernemingsgroei? Kom het te weten door een IT-audit 04 Corporate governance bij Pensioenfondsen: interne audit als hoeksteen Belasting

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2009 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord 2009 was een jubileumjaar voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Op 10 maart 2009 mocht het Contactpunt immers tien kaarsjes uitblazen. Bij de start

Nadere informatie

InfoPensioenen. Beste lezer. Veel leesgenot. April 2013 Nummer 01. Periodieke informatie 3-4. 1-2 Ethias. 4 Korte berichtgeving

InfoPensioenen. Beste lezer. Veel leesgenot. April 2013 Nummer 01. Periodieke informatie 3-4. 1-2 Ethias. 4 Korte berichtgeving April 2013 Nummer 01 Periodieke informatie InfoPensioenen Beste lezer Bijna dagelijks verschijnen er in de geschreven media artikels over de pensioenproblematiek. De uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie