Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be"

Transcriptie

1 Jaarverslag Rijksdienst voor Pensioenen ~

2 Inhoudstafel

3 Voorwoord 4 Statistieken Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de maandelijkse uitgaven 10 Verdeling en evolutie van de pensioengerechtigden 14 Verdeling en evolutie van de nieuwe uitkeringen uitbetaald in De RVP als motor van innovatie 30 Projecten om de dienstverlening aan de burgers te verbeteren 32 Projecten om de backoffice te verbeteren 34 De interne werking van de RVP 62 EMAS-milieuzorgsysteem 64 Het departement Personeel en Organisatie 68 De RVP in cijfers 76 De organisatie van de RVP 82 Bijlagen 86 Contacten 89 Het regionale netwerk: overzicht van gewestelijke kantoren en zitdagen 90 Het regionale netwerk: overzicht van de Pensioenpunten 98 Overzicht van de wettelijke en reglementaire bepalingen, gepubliceerd in De RVP als dienstverlener 36 Informeren en communiceren 38 Toekenning een proactief dossierbeheer 54 Betalingen 56 Ondersteunende diensten 59

4 Voorwoord

5 2013 was een jaar vol uitdagingen voor de RVP. Het voornaamste was de pensioenhervorming, die het nodig maakte de toekenningsmodules en de procedures aan te passen aan de nieuwe wetgevende maatregelen. We weten dat professionals de burger enkel goed kunnen informeren als ze weten wat de nieuwe wetgeving verandert. Omdat we dat zeer belangrijk vinden hebben we samen met het RSVZ speciaal voor hen 19 infosessies georganiseerd rond de pensioenhervorming van de regering Di Rupo. Door het grote succes, plannen we nieuwe sessies voor het najaar van Ook My-Pension-on-tour kende een groot succes. Met dit project wilden we meer bekendheid geven aan MyPension, ons elektronisch pensioendossier, én de burger tonen hoe het werkt. De 39 sessies in 28 steden trokken burgers. Voor deze campagne ontwikkelden we ook een aangepaste grafische vormgeving, die we ook gebruikten voor dit jaarverslag. De RVP is een instelling met verantwoordelijkheidsbesef. Dat houdt dus ook in dat we onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk proberen te houden. En dat betekent voor ons meer dan een groen tintje om ons imago wat op te poetsen, namelijk een visie op de toepassing van het begrip duurzame ontwikkeling op onze gebouwen, en op het beheer en het gebruik van onze middelen. We zijn dan ook bijzonder trots op het EMAS-certificaat, dat we voor bijna al onze gebouwen gekregen hebben. Omdat we ook veel aandacht hebben voor de ontwikkeling van onze medewerkers, hebben we verscheidene actieplannen ingevoerd om de interne ontwikkeling te stimuleren. Deze actieplannen gaan van een nieuw evaluatiesysteem over loopbaanbegeleiding ( Talent + ) tot de ontwikkeling van leiderschap. Tot slot kunnen we zeggen dat bekommernis om het milieu, respect voor onze medewerkers en de wil dingen te veranderen in het DNA van de instelling zitten. Daar houden we dan ook rekening mee bij het opzetten van grote projecten zoals de Pensioenmotor en het BMPtraject. En dat blijven we de komende jaren zeker doen. Michel Nollet Voorzitter van het Beheerscomité Sarah Scaillet Administrateur-generaal Marc De Block Adjunct-administrateur-generaal 5

6 Aanpassing van de reglementering van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). 12 februari 2013 De lancering van het BMP-project (Business Process Management) Zie pagina 34. BEGIN 2013 Maart 2013 De lancering van het Dynamo-project Zie pagina januari 2013 Nieuwe reglementering ZIV- en solidariteitsbijdrage. 15 januari 2013 Nieuwe reglementering aangaande de pensioenbonus.

7 Verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen en het minimumpensioen. Aftrap van de opleidingen voor professionals: pensioenhervorming. Zie pagina SEPTEMBER MEI 2013 De lancering van het project Theseos V4. Zie pagina 34. EIND 2013 Verhoging van het gewaarborgd minimumpensioen voor zelfstandigen. 1 april 2013 OKTOBER 2013 De MyPension-on-tour-campagne. Zie pagina 48. 7

8 01 De statistieken van 2013

9 9

10 De statistieken van 2013 De Rijksdienst voor Pensioenen kent de werknemerspensioenen en de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) toe. De RVP is ook belast met de betaling van deze uitkeringen, evenals de door RSVZ toegekende pensioenen en de uitkeringen toegekend door de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale zekerheid. Dit hoofdstuk biedt een momentopname, op 1 januari 2013, van het aantal gerechtigden en van de maandelijkse uitgaven in verband met de verschillende uitkeringen die de RVP uitbetaalt, en van de eventuele tendensen van de laatste vijf jaar, met onder meer de evolutie van het aantal nieuwe uitkeringen dat wordt uitbetaald en de evolutie van het aantal gerechtigden volgens verschillende criteria. Die dubbele analyse is noodzakelijk omdat één en dezelfde gerechtigde verschillende uitkeringen kan cumuleren. Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de maandelijkse uitgaven De infografie op pagina 12 & 13 geeft u een overzicht van de uitkeringen die de RVP uitbetaalt. Voor elke uitkering wordt het aantal gerechtigden en de bijbehorende maandelijkse uitgaven op 1 januari 2013 vermeld. De statistieken van 2013

11 11

12 Uitkeringsgerechtigden Aantal : Maandelijkse uitgave : ,11 Gerechtigden op een inkomensgarantie voor ouderen Aantal : Maandelijkse uitgave : ,48 Pensioengerechtigden Aantal : Maandelijkse uitgave : ,18 Gerechtigden op een gewaarborgd inkomen voor bejaarden Aantal : Maandelijkse uitgave : ,19 Werknemers Zelfstandigen Aantal : Maandelijkse uitgave : ,72 Aantal : Maandelijkse uitgave : ,46 Rustpensioenen Rustpensioenen Aantal : Maandelijkse uitgave : ,21 Aantal : Maandelijkse uitgave : ,85 Overlevingspensioenen Overlevingspensioenen Aantal : Maandelijkse uitgave : ,58 Aantal : Maandelijkse uitgave : ,72 Verw armingstoelage Vervr. uittredingsteg. landbouw Aantal : Maandelijkse uitgave : ,96 Aantal : 313 Maandelijkse uitgave : ,42 Pensioenbonus Pensioenbonus Aantal : Maandelijkse uitgave : ,97 Aantal : Maandelijkse uitgave : ,47 De statistieken van 2013

13 Gerechtigden op een rente werknemers Aantal : Maandelijkse uitgave : ,37 Gerechtigden op een onvoorwaardelijk pensioen Aantal : Maandelijkse uitgave : ,35 Gerechtigden op een voordeel mindervaliden Aantal : Maandelijkse uitgave : ,54 Ouderdomsrenten Weduwerenten Aantal : Maandelijkse uitgave : ,74 Aantal : Maandelijkse uitgave : ,63 Onvoorw. Rustpensioenen Overlevingspensioenen Aantal : Maandelijkse uitgave : ,42 Aantal : Maandelijkse uitgave : ,93 Aanvullende tegemoetkomingen Tegem. aanvulling gew. Inkomen Tegemoetkomingen hulp v. derde Aantal : Maandelijkse uitgave : ,73 Aantal : 412 Maandelijkse uitgave : ,86 Aantal : 839 Maandelijkse uitgave : ,95 13

14 Verdeling en evolutie van de pensioengerechtigden Totaal Verdeling en evolutie van de pensioengerechtigden In 2013 betaalde de RVP een pensioenuitkering aan gerechtigden. Dat is het hoogste aantal gepensioneerden sinds de oprichting van de instelling. Personen die een andere uitkering ontvangen (zie pagina 13) worden hier niet meegerekend. Sinds 2009 neemt het aantal gepensioneerden elk jaar op min of meer constante wijze toe. In 2013 waren er 6,18 % gepensioneerden meer dan 5 jaar eerder. In 2013 is de jaarlijkse toename niet echt groter dan in 2012: + 2,10 % in plaats van + 2,18 %. Verdeling en evolutie van de pensioengerechtigden volgens het soort loopbaan Verdeling volgens het soort loopbaan 66,20 % van de door de RVP uitbetaalde pensioengerechtigden ontvangt een pensioen dat op basis van één enkele pensioenregeling berekend is ( werknemer of zelfstandige). Daartegenover staat dat 33,80 % van onze gepensioneerden aan de slag was in minstens twee van de drie belangrijkste pensioenstelsels. Door die gemengde loopbaan ontvangen ze meerdere pensioenen. De statistieken van 2013

15 Verdeling volgens het soort loopbaan (op 1 januari 2013) Mannen Vrouwen Totaal Zuivere loopbanen Werknemers Zelfstandigen Totaal zuivere loopbanen % Gemengde loopbanen Werknemers + zelfstandigen Werknemers + openbare sector Zelfstandigen + openbare sector Werknemers + zelfstandigen + openbare sector Totaal gemengde loopbanen % Algemeen totaal ,12 % 66,27 % 66,20 % ,88 % 33,73 % 33,80 % Zuiver werknemers 5,68 % Zuiver zelfstandigen 60,52 % 33,80 % 12,59 % Totaal gemengde loopbanen Werknemers + zelfstandigen 18,98 % 0,51 % 1,72 % Werknemers + openbare sector Zelfstandigen + openbare sector Werknemers + zelfstandigen + openbare sector 15

16 Evolutie volgens het soort loopbaan Zuivere loopbaan Werknemers Zelfstandigen Totaal zuivere loopbanen % Gemengde loopbaan Werknemers + zelfstandigen Werknemers + openbare sector Zelfstandigen + openbare sector Werknemers + zelfstandigen + openbare sector Totaal gemengde loopbanen % ,84 % 66,65 % 66,52 % 66,42 % 66,20 % ,16 % 33,35 % 33,48 % 33,58 % 33,80 % Evolutie volgens het soort loopbaan In het algemeen daalt het percentage gepensioneerden met een zuivere loopbaan: 66,20 % in 2013 tegenover 66,84 % in En dit terwijl het percentage gepensioneerden met een loopbaan in meerdere stelsels toeneemt: 33,80 % in 2013 tegenover 33,16 % in De stijging is gering, maar wel constant: elk jaar leggen steeds meer gepensioneerden een gemengde loopbaan voor. gepensioneerden met uitsluitend een loopbaan als zelfstandige een daling van 4,91 % tijdens dezelfde periode. Alle types gemengde loopbanen komen meer voor, behalve de loopbanen van het type zelfstandige + openbare sector. De meest uitgesproken stijging is voor de loopbanen van het type werknemeropenbare sector en werknemer-zelfstandige-openbare sector, met respectievelijk +11,10 % en 10,11 % in vijf jaar. Het totale aantal gepensioneerden met een zuivere loopbaan werknemer stijgt met 6,23 % in 5 jaar tijd. Daarentegen kent het aantal De statistieken van 2013

17 Werknemers Zelfstandigen Werknemers + zelfstandigen Werknemers + openbare sector Zelfstandigen + openbare sector Werknemers + zelfstandigen + openbare sector 17

18 Verdeling volgens het soort pensioen (op 1 januari 2013) Mannen Vrouwen Totaal % Gezinspensioen Rustpensioen alleenstaande Rust- en overlevingspensioen Overlevingspensioen ,28 % ,65 % ,14 % ,94 % Verdeling en evolutie van de pensioengerechtigden volgens het soort pensioen Verdeling volgens het soort pensioen Op 1 januari 2013 ontving meer dan de helft (55,65 %) van de pensioengerechtigden een eigen pensioen enkel berekend op basis van hun persoonlijke loopbaan. Slechts 17,28 % van de gepensioneerden ontvangt een pensioen aan het gezinsbedrag, met andere woorden voor de gepensioneerde en zijn echtgeno(o)t(e). Onder de overblijvende 27,08 % vinden we gepensioneerden van wie het pensioen geheel of gedeeltelijk berekend is op basis van de loopbaan van de overleden echtgenoot. Evolutie volgens het soort pensioen De laatste vijf jaren zien we een stijging van het aantal pensioenen aan het bedrag alleenstaande (+ 15,16 % in 5 jaar). Deze stijging gaat gepaard met een daling van het aantal rustpensioenen aan het gezinsbedrag (- 3,88 % in 5 jaar). Het aantal overlevingspensioenen neemt ook af (- 7,68 % in 5 jaar). Het aantal rustpensioenen met overlevingspensioen stijgt lichtjes (+ 1,26 % in 5 jaar). Het recht op het pensioen wordt meer en meer een persoonlijk recht. De statistieken van 2013

19 Verdeling van het aantal pensioengerechtigden volgens het soort pensioen (op 1 januari 2013) 12 % 17 % Rustpensioen alleenstaande Rust- en overlevingspensioen 15 % Overlevingspensioen Gezinspensioen 56 % 19

20 Evolutie volgens het soort pensioen Gezinspensioen Rust- en overlevingspensioen Overlevingspensioen Rustpensioen alleenstaande Evolutie volgens het soort pensioen Gezinspensioen Rustpensioen alleenstaande Rust- en overlevingspensioen Overlevingspensioen Totaal De statistieken van 2013

21 Verdeling van de pensioengerechtigden volgens de verblijfplaats (op 1 januari 2013) Aantal % België Lidstaten van de EU (buiten België) Rest van Europa Noord- en Midden-Amerika Zuid-Amerika Afrika Azië Oceanië Totaal , , , , , , , , ,00 Verdeling en evolutie van de pensioengerechtigden volgens de verblijfplaats Op 1 januari 2013 betaalde de RVP in 161 landen een pensioen uit. Verdeling volgens de verblijfplaats Van de gepensioneerden op 1 januari 2013, verbleef 90,36 % in België gepensioneerden (9,64 %) ontvangen hun pensioen in het buitenland. 21

22 Verdeling van de pensioenen volgens verblijfplaats (op 1 januari 2013) België 0,57 % Europese Unie 0,52 % 0,12 % Rest van Europa 90,37 % 9,63 % 7,80 % 0,50 % 0,07 % 0,00 % Noord- en Centraal-Amerika Zuid-Amerika Afrika Azië Oceanië De statistieken van 2013

23 In Frankrijk en Italië, in mindere mate gevolgd door Spanje en Nederland, vinden we de grootste aantallen personen die in het buitenland een Belgisch pensioen in de stelsels voor werknemers of zelfstandigen ontvangen. 23

24 Evolutie volgens de verblijfplaats België ,10 % 90,01 % 90,03 % 90,17 % 90,36 % Totaal buiten België ,90 % 9,99 % 9,97 % 9,83 % 9,64 % Lidstaten van de EU (buiten België) Rest van Europa Noord- en Midden-Amerika Zuid-Amerika Afrika Azië Oceanië Totaal De statistieken van 2013

25 Evolutie volgens de verblijfplaats België Totaal buiten België

26 Verdeling van de nieuwe uitkeringen Mannen Vrouwen Totaal Rustpensioen werknemer Overlevingspensioen werknemer Rustpensioen zelfstandige Overlevingspensioen zelfstandige IGO Totaal Verdeling en evolutie van de nieuwe uitkeringen uitbetaald in 2013 In 2013 heeft de RVP nieuwe uitkeringen uitbetaald in vergelijking met december Het gaat om uitkeringen die in 2012 nog niet werden uitbetaald en waarvan een eerste uitbetaling heeft plaatsgevonden in Verdeling van de nieuwe uitkeringen De nieuwe uitkeringen die werden uitbetaald in 2013 zijn voornamelijk rustpensioenen in de regeling voor werknemers (61,33 %), gevolgd door de rustpensioenen in de regeling voor zelfstandigen (15,73 %) en de overlevingspensioenen voor werknemers (13,99 %). De resterende 8,94 % heeft betrekking op het overlevingspensioen voor zelfstandigen en de IGO. De statistieken van 2013

27 Verdeling van de nieuwe uitkeringen in % 5 % 16 % Rustpensioen werknemer Rustpensioen zelfstandige 14 % 61 % Overlevingspensioen werknemer IGO Overlevingspensioen zelfstandige Evolutie van de nieuwe uitkeringen Rustpensioen werknemer Overlevingspensioen werknemer Rustpensioen zelfstandige Overlevingspensioen zelfstandige IGO Totaal

28 Evolutie van de nieuwe uitkeringen 2009 was het jaar waarin de wettelijke pensioenleeftijd voor vrouwen op dezelfde hoogte gebracht werd als die van de mannen, wat verklaart waarom het aantal rustpensioenen dat jaar daalde. Behalve de daling in 2009 die te wijten is aan die wetswijziging, is het aantal nieuwe uitkeringen in 2013 hoger dan in 2010, 2011 en De toename van het aantal nieuwe uitkeringen tussen 2011 en 2012 bedraagt 10,33 %, de hoogste toename in één jaar ooit. In 2013 is de toename vergelijkbaar met 2011 (4,8 %). Dit opmerkelijke cijfer bevestigt wat we in 2010 al konden vaststellen: de vergrijzing is duidelijk merkbaar, maar minder uitgesproken dan het voorgaande jaar. Alle uitkeringen stijgen weliswaar, maar de stijging van het aantal nieuwe rustpensioenen werknemers bedraagt 18,41 %, terwijl het aantal rustpensioenen zelfstandigen stijgt met 28,86 %. Een blik op de cijfers van de nieuwe uitkeringen aan mannen (wiens pensioenleeftijd de voorbije 5 jaar onveranderd gebleven is) leert ons dat er een verhoging is van 21,06 % tussen 2009 en De statistieken van 2013

29 Evolutie van de nieuwe uitkeringen Rustpensioen werknemer Overlevingspensioen werknemer Rustpensioen zelfstandige Overlevingspensioen zelfstandige IGO Rustpensioen werknemer Overlevingspensioen werknemer Rustpensioen zelfstandige Overlevingspensioen zelfstandige IGO Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Totaal

30 02 De RVP als motor van innovatie

31 31

32 De RVP als motor van innovatie De RVP is een moderne, efficiënte en klantgerichte instelling. Daarom stelt de RVP alles in het werk om zowel de dienstverlening aan de burger als zijn interne werking voortdurend te verbeteren. Hieronder enkele projecten die centraal stonden in Projecten om de dienstverlening aan de burgers te verbeteren Pensioenhervorming De pensioenhervorming, waarvan verscheidene maatregelen ingang hebben gevonden in 2013, heeft geleid tot de aanpassing van onze rekenmodules en van onze documentatie, maar heeft in de eerste plaats veel onrust veroorzaakt bij de burgers. Daarom heeft de RVP twee reeksen infosessies georganiseerd om de burgers zo goed mogelijk te informeren. Intern: opdat de medewerkers van de RVP de evolutie van de hervorming zouden kunnen volgen en correct zouden kunnen antwoorden op de vragen van de burgers. Extern: deze infosessies werden georganiseerd in samenwerking met het RSVZ en waren bestemd voor de professionals in het kader van de uitbouw van het kenniscentrum Pensioenen. Het doel was om de professionals te helpen bij het begrijpen en opvolgen van de pensioenhervorming om erover te waken dat de burger ook onrechtstreeks goed geïnformeerd wordt (meer info op pagina 46). Pensioenmotor In februari 2013 hebben de RVP, het RSVZ en de PDOS het startschot gegeven voor de uitbouw van de Pensioenmotor. Op termijn zal dit project de burgers een uniek platform aanbieden waarin ze hun wettelijke pensioendossier (1e pijler) en hun aanvullende pensioendossier (2de pijler) kunnen raadplegen, stelseloverschrijdende simulaties kunnen uitvoeren, de invloed van bepaalde loopbaankeuzes op hun pensioen kunnen simuleren, enz. MyPension wordt dus een gemeenschappelijke toepassing voor de drie wettelijke pensioeninstellingen (RVP, RSVZ en PDOS) en Sigedis (die de gegevens van de 2de pijler beheert). De Pensioenmotor zal bestaan uit een orchestratiesysteem en een databank die gegevens ophalen uit de rekenmodules van de verschillende pensioeninstellingen. De RVP is daarvoor een nieuwe rekenmodule aan het ontwikkelen: Theseos V4. Dat systeem zal in verbinding staan met de modules van de drie instellingen opdat er automatisch correcte stelseloverschrijdende simulaties in realtime kunnen worden uitgevoerd. De burger zal ook toegang hebben tot zijn aanvullend pensioendossier (2de pijler), dat momenteel wordt ontwikkeld door Sigedis. In 2013 werd begonnen met de functionele en technische analyses voor fase 1 van het project. De eerste fase van het project bestaat uit de ontwikkeling van: ~ Het datamodel; ~ De rekenmodule van de ingangsdatum; ~ De nieuwe interface van MyPension. Deze eerste fase moet begin 2015 afgerond en online beschikbaar zijn. De RVP als motor van innovatie

33 Werking Pensioenmotor Pensioendossier Telefoon en bezoeken my pension.be Database Het 'orchestratiesysteem' zal alle elementen op elkaar afstemmen door de pensioenberekeningsmotoren van de drie instellingen met elkaar en de databank te doen praten. Orchestrator Berekeningsresultaten Pensioenverzekering Pensioenberekeningselementen Theseos V4 Berekeningsmodules van de pensioeninstellingen 33

34 De projecten om de backoffice te verbeteren Theseos V4 Het project Theseos V4 is een stap vooruit in de richting van de automatisering van de pensioenberekening. Momenteel bestaan er verschillende rekenmotoren naast elkaar voor de toekenning, de simulatie en de raming van het pensioen. Dit jaagt de onderhoudskosten de hoogte in en verhoogt het risico op fouten. Doelstelling van het project is het realiseren van een unieke rekenmotor voor de werknemerspensioenen en de IGO. Deze nieuwe motor zal een unieke rekenmodule creëren die losstaat van het eindproces (simuleren, ramen of toekennen). Bovendien kan de behandeling van de dossiers via deze rekenmodule verder worden geautomatiseerd. Dit compenseert de toenemende werkdruk en stelt ons in staat om ons meer te focussen op de steeds belangrijker wordende informatieverstrekking aan de burger, zowel proactief als op zijn verzoek. De Theseos V4-rekenmodule van de RVP zal worden gelinkt aan de rekenmodules van het RSVZ en de PDOS in de Pensioenmotor, die al beschreven werd in «Projecten om de dienstverlening aan de burgers te verbeteren» (pagina 46). Theseos V4 zal dus onmisbaar zijn voor de goede werking van de nieuwe versie van MyPension, die gemeenschappelijk zal zijn voor de drie pensioeninstellingen. Business Process Management (BPM) Elke instelling bestaat uit een reeks procedures of ketens van activiteiten, zoals bijvoorbeeld het proces dat loopt van de pensioenaanvraag tot de pensioenbeslissing. Die processen zijn vaak organisch gegroeid binnen een instelling. Dat is ook het geval bij de RVP. De werking van onze instelling is de laatste jaren sterk geëvolueerd. De papieren dossiers zijn verdwenen door de invoering van het elektronische dossier, een aantal taken zijn geautomatiseerd terwijl er andere bijgekomen zijn, voornamelijk op het vlak van de informatieverstrekking. Al deze veranderingen zijn slechts in beperkte mate doorvertaald naar de organisatiestructuur. Het doel van het BPM-traject is te komen tot een organisatiestructuur die ons toelaat om flexibel in te spelen op de toekomstige uitdagingen van de RVP. Op basis hiervan is de RVP van plan om de aanwezige interne competenties en expertise efficiënter in te zetten. Een rationelere structuur van de processen kan een oplossing aanreiken op het vlak van de kostprijsberekening van de verschillende processen en activiteiten. Een goed inzicht in de core business-/pensioenprocessen is ook belangrijk voor de verdere informatisering en automatisering. Naast deze core processen zijn er ook de managementprocessen die de core processen transversaal moeten sturen. Deze worden ook opgenomen in het BPM-project. Daarnaast zal er ook bijzondere aandacht worden besteed aan het communicatieproceses dat, omwille van de directe link met met de core expertise gespreid is over verschillende departementen. De RVP als motor van innovatie

35 Die verschillende procesanalyses moeten dan uiteindelijk leiden tot een nieuwe organisatiestructuur. De uitrol van die nieuwe structuur is voorzien voor 1 januari In 2013 werden de core processen in kaart gebracht op basis van bestaande problemen. Aan de hand van die analyse hebben we dan een kaart van de toekomstige processen opgesteld door het accent te leggen op de primaire processen en hun aansturing. Dynamo Anders werken, werken op afstand, Dynamic office, het zijn meer dan modetermen. Deze concepten komen tegemoet aan de nieuwe verwachtingen van de medewerkers en van onze instelling. De medewerkers zijn op zoek naar meer flexibele arbeidsformules om werk en privéleven beter te kunnen combineren, zonder daarvoor hun arbeidstijd te moeten terugschroeven. De werkgevers zijn op hun beurt op zoek naar manieren om hun medewerkers te motiveren en hen aan zich te binden door een aangename werksfeer en cultuur te bieden. Na het proefdraaien en bijsturen werd in 2013 binnen de RVP het startschot gegeven voor de definitieve versie van het Dynamo-project. De instap in het Dynamo-systeem gebeurde in drie golven in Daardoor heeft eind 2013 meer dan 50 % van het personeelsbestand van de instelling de mogelijkheid om te kiezen voor een evaluatie op basis van hun resultaten - op voorwaarde dat ze voldoen aan de voorwaarden. 45 % heeft effectief de sprong gewaagd. Daarvan doen ongeveer 9 medewerkers op 10 telewerk, hetzij volgens een vast schema, hetzij occasioneel telde dagen telewerk in het kader van Dynamo. Daarnaast zijn er ook nog een bepaald aantal medewerkers die onder het oude telewerk-systeem werken. In het kader van het telewerk biedt de RVP zijn medewerkers in de eerste plaats meer autonomie om hun werk zelf te organiseren, onafhankelijk van tijd en plaats. Daartegenover staat dat de RVP het werk resultaatgericht en dus niet langer werktijdgericht maakt. Om de betrokkenheid van de medewerkers te vergroten, worden de vastgelegde doelstellingen niet alleen individueel, maar ook collectief beoordeeld. Telewerk biedt de RVP ook de mogelijkheid om de inrichting van zijn kantoorruimte te herbekijken en te optimaliseren. De RVP wenst zich dus te ontdoen van de traditionele landschapskantoren met een uniforme inrichting, individuele werkplekken en een gestandaardiseerde bureau-uitrusting al naargelang van de graad van de medewerker. Als instelling willen we de activiteiten van de medewerkers zo goed mogelijk afstemmen op hun werkplek. Kortom, we hebben een meer inspirerende omgeving nodig en overlegplekken die toegang hebben tot alle voorzieningen. Dynamic office wordt dus een uitdaging voor Er zal ook rekening worden gehouden met de nieuwe organisatiestructuur (BPM-project, zie ook pagina 34). De uitvoering van de nieuwe indeling is voorzien voor

36 03 De RVP als dienstverlener

37 37

38 Informeren en communiceren De RVP heeft vier gelijkwaardige communicatiekanalen uitgebouwd voor zijn voornaamste doelgroepen, namelijk de toekomstige gepensioneerden en de gepensioneerden. Zij kunnen dus kiezen hoe ze informatie willen inwinnen: ~ tijdens een persoonlijk gesprek met een RVP-expert; ~ telefonisch; ~ schriftelijk; ~ of via elektronische weg. Om de dienstverlening te verbeteren meet de RVP permanent de tevredenheid van zijn klanten. Aan de hand van een papieren enquête vraagt de RVP maandelijks naar de mening van gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden die contact hebben gehad met de RVP via één van die vier kanalen. Het is de bedoeling op die manier te beschikken over een permanente externe tevredenheidsbarometer en ons zo in staat te stellen om in te grijpen als één van de indicatoren aangeeft dat er problemen zijn. De resultaten van deze enquête worden hieronder voor elk medium weergegeven. Sinds 2013 is de RVP ook aanwezig op de sociale media. Eerst op Twitter en YouTube en vervolgens ook op Facebook en LinkedIn. Deze aanwezigheid op de sociale media is niet bedoeld om de klassieke communicatiekanalen te vervangen, maar om de elektronische communicatie van de RVP te versterken en de interactie tussen de RVP en zijn verschillende doelgroepen te bevorderen. Telefonisch In oktober 2013 blies de gratis Pensioenlijn 1765 zijn eerste kaarsje uit. Dit nummer, dat gemakkelijk te onthouden is in de drie landstalen, werd ingevoerd door de drie grootste pensioeninstellingen om de telefonische bereikbaarheid voor de burger te vergemakkelijken. Door het nummer 1765 te bellen, kan de burger kiezen tussen de PDOS, het RSVZ en de RVP of de viercijferige code intoetsen die hij in zijn briefwisseling vindt, als hij een gespecialiseerde dienst aan de lijn wil krijgen. Om de burger die niet weet tot welke instelling hij zich moet wenden te helpen, heeft de RVP ook een eerstelijnscallcenter ingevoerd. Deze dienst wordt bemand door 20 medewerkers die de burger doorschakelen naar één van de drie pensioeninstellingen, naargelang het onderwerp van zijn oproep. Op pagina 39 ziet u schematisch de werking van de 1765-lijn. De RVP als dienstverlener

39 Werking 1765-lijn 1 U hebt een brief met een DIENST Gratis nummer: 1765 De 4 cijfers om u door te verbinden: XXXX Geef uw code in. Dossiernummer Taalk euze NL FR DE U hebt een vraag over uw ambtenarenpensioen. U hebt een vraag over uw werknemerspensioen U hebt een vraag over uw loopbaanoverzicht. U hebt een vraag over uw raming. U hebt een andere vraag over uw werknemerspensioen (bv over de betaling). U hebt een brief met een U wordt verbonden met de juiste persoon. 5? U hebt een vraag over uw zelfstandigenpensioen. U weet niet welke keuze te maken. Een medewerker zal u verder helpen. 2 3 (Geef uw code in) U hebt een vraag over de betaling van uw zelfstandigenpensioen. U hebt een andere vraag over uw zelfstandigenpensioen. 39

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarverslag 20 3 1 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Inhoudstafel Voorwoord 4 Statistieken 2013 8 Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de maandelijkse uitgaven 10 Verdeling

Nadere informatie

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarverslag 20 1 4 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Inhoudstafel Voorwoord 5 Statistieken 2014 6 Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de maandelijkse uitgaven 8 Verdeling

Nadere informatie

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarverslag 20 2 1 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Inhoudstafel Inhoudstafel 2 Voorwoord 4 Inleiding 6 Statistieken 2012 8 Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de maandelijkse

Nadere informatie

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarverslag 20 11 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be 4 ~ Jaarverslag 2011 Inhoudstafel Voorwoord 6 Inleiding 9 Statistieken 2011 11 Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de

Nadere informatie

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarverslag 20 0 1 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be 4 ~ Jaarverslag 2010 Inhoudstafel Voorwoord 6 Inleiding 9 Statistieken 2010 11 Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/068 BERAADSLAGING NR 09/041 VAN 7 JULI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 202 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding... Deel : Gerechtigden op pensioenvoordelen Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag. januari 2015 maart Rijksdienst voor Pensioenen ~

Jaarverslag. januari 2015 maart Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarverslag 20 1 5 januari 2015 maart 2016 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Inhoudstafel Inleiding 5 Statistieken 2015 6 Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de maandelijkse

Nadere informatie

Ombudsdienst Pensioenen

Ombudsdienst Pensioenen Ombudsdienst Pensioenen Tony VAN DER STEEN, Ombudsman december 2011 Ombudsdienst Pensioenen 1 De taak van de Ombudsman Klachten behandelen Bemiddelen en verzoening nastreven Suggesties en aan bevelingen

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? pensioencommunicatie MyPension en de pensioenmotor: een win-win-winsituatie voor de werkgever, de burger en de PDOS 3 De pensioeninstelling van

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~  Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 2014 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~  Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 2013 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden 2017 Federale Pensioendienst ~ www.pensioendienst.fgov.be Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene statistieken

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~  Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 200 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding... Deel : Gerechtigden op pensioenvoordelen Algemene

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden 2017 Federale Pensioendienst ~ www.pensioendienst.fgov.be Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene statistieken

Nadere informatie

Tony Van Der Steen Ombudsman Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus Brussel. Tel. 02/ Fax 02/

Tony Van Der Steen Ombudsman Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus Brussel. Tel. 02/ Fax 02/ Contactgegevens Tony Van Der Steen Ombudsman Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus 5 1000 Brussel Tel. 02/274.19.80 Fax 02/274.19.99 E-mail: klacht@ombudsmanpensioenen. be

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

De toekomstige gepensioneerden rekenen op u

De toekomstige gepensioneerden rekenen op u BESLUIT De inzameling van de historische is essentieel voor de toekenning van de pensioenen de berekening van de pensioenen de raming van de P-datum (de vroegst mogelijke pensioendatum) de raming van het

Nadere informatie

Charter voor goede dienstverlening

Charter voor goede dienstverlening Openingsuren Maandag 8.30-12u 13-16u Dinsdag 8.30-12u 13-16u Woensdag 8.30-12u Donderdag 8.30-12u 13-16u Vrijdag 8.30-12u Of na afspraak buiten de openingsuren Charter voor goede dienstverlening De Nationale

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5; SCSZ/07/060 1 BERAADSLAGING NR. 07/017 VAN 24 APRIL 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN HET HERMES-PROJECT TUSSEN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN (RVP), HET RIJKSINSTITUUT

Nadere informatie

Een handleiding voor de pensioenwetgeving

Een handleiding voor de pensioenwetgeving Een handleiding voor de pensioenwetgeving Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenleeftijd Pensioenberekening (werknemers) Toegelaten arbeid Netto MyPension.be Pensioenprognose ACLVB

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

Maandelijkse statistiek van de sociale uitkeringen. April Federale Pensioendienst ~

Maandelijkse statistiek van de sociale uitkeringen. April Federale Pensioendienst ~ Maandelijkse statistiek van de sociale uitkeringen April 2016 Federale Pensioendienst ~ www.pensioendienst.fgov.be Maandelijkse statistiek van de sociale uitkeringen April 2016 Federale Pensioendienst

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/177 BERAADSLAGING NR. 13/082 VAN 3 SEPTEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

HERVORMING STATUUT HYPOTHEEKBEWAARDER

HERVORMING STATUUT HYPOTHEEKBEWAARDER HERVORMING STATUUT HYPOTHEEKBEWAARDER Impact op de betaling van de verschuldigde kosten voor het verrichten van de hypothecaire publiciteit INLEIDING De hervorming van het statuut van de hypotheekbewaarders

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/127 BERAADSLAGING NR. 08/036 VAN 1 JULI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer STEUNT ELKANDER is als sociaal verzekeringsfonds een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat, samen met de overheid, in voor de goede uitvoering van wetgeving inzake de sociale zekerheid

Nadere informatie

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING { GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING Het socialeverzekeringsfonds van GROEP - S is een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat samen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/020 BERAADSLAGING NR 10/011 VAN 2 FEBRUARI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Kempische Verzekeringskring 06/12/2016 ward.belet@ergolife.be De federale pensioendienst (FDP) Sinds april 2016: RVP (Rijksdienst voor Pensioenen)

Nadere informatie

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1/07/2015 1 Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1. Aanbeveling 1999/1 Aanpassing van de reglementering betreffende de betaling per overschrijving van de uitkeringen betaald door de Rijksdienst

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP

JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst van de afkortingen 3. Kerncijfers 3.1. Inkomensvervangende

Nadere informatie

Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008

Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008 Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008 De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) is een uitkering die tot doel heeft een financiële steun te bieden aan ouderen die niet over voldoende

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

Vanaf nu kunnen werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun vroegst mogelijke pensioendatum berekenen op mypension.be

Vanaf nu kunnen werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun vroegst mogelijke pensioendatum berekenen op mypension.be Vanaf nu kunnen werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun vroegst mogelijke pensioendatum berekenen op mypension.be Het online pensioendossier mypension.be ontpopt zich verder tot hét online pensioenportaal

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

Afschaffing van de pensioenbonus: tot twee keer meer pensioenen onder de armoedegrens

Afschaffing van de pensioenbonus: tot twee keer meer pensioenen onder de armoedegrens Afschaffing van de pensioenbonus: tot twee keer meer pensioenen onder de armoedegrens Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Afschaffing pensioenbonus: tot 187,2 minder pensioen per maand... 2 1.1 De vroegere

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/176 BERAADSLAGING NR. 13/087 VAN 3 SEPTEMBER 2013, GEWIJZIGD OP 4 NOVEMBER 2014, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarverslag 20 08 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be 4 ~ Jaarverslag 2008 Inhoudstafel Voorwoord 6 Inleiding 9 01 Statistieken 11 Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en maandelijkse

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES April 2005 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN WERKNEMERS a. De beginleeftijd van de loopbaan b. Het loopbaantype (voltijdse of deeltijdse tewerkstelling) c. De activiteitsgraad d. Einde

Nadere informatie

Gelet op de auditoraatsrapporten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 8 maart 2006 en 20 september 2007;

Gelet op de auditoraatsrapporten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 8 maart 2006 en 20 september 2007; SCSZ/06/056 1 BERAADSLAGING NR 06/021 VAN 18 APRIL 2006, GEWIJZIGD OP 2 OKTOBER 2007, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET RSVZ AAN DE RVP MET HET OOG OP DE UITBETALING VAN RUST-

Nadere informatie

Vragen over uw pensioen? Kom naar het Pensioenpunt in uw buurt!

Vragen over uw pensioen? Kom naar het Pensioenpunt in uw buurt! Vragen over uw pensioen? Kom naar het Pensioenpunt in uw buurt! Persmededeling Tot nog toe moesten werknemers, zelfstandigen en ambtenaren bij drie aparte pensioeninstellingen aankloppen om informatie

Nadere informatie

De toekomstige gepensioneerden rekenen op u

De toekomstige gepensioneerden rekenen op u De inzameling van de historische is essentieel voor de toekenning van de pensioenen de berekening van de pensioenen de raming van de P-datum (de vroegst mogelijke pensioendatum) de raming van het pensioenbedrag

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/285 BERAADSLAGING NR. 12/079 VAN 4 SEPTEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE ELEKTRONISCHE UITWISSELING VAN

Nadere informatie

Onze voorstellen en suggesties van 1999 tot en met 2005

Onze voorstellen en suggesties van 1999 tot en met 2005 Onze voorstellen en suggesties van 1999 tot en met 2005 In de voorbije jaren hebben wij een aantal voorstellen en suggesties tot verbetering of aanpassing van de administratieve procedures gedaan. In ons

Nadere informatie

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden Tweede pensioenpijler chemie 27 vragen en antwoorden Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Tweede pensioenpijler

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel

Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel  Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel www.pensioendienst.fgov.be Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel Maart 2017 2 3 INHOUDSTAFEL Inleiding... 4 Enkele opmerkingen in verband met

Nadere informatie

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten?

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? DECAVI 25 februari 2015 Florence DELOGNE Adjunct-directeur Minister van Pensioenen 1 De huidige toestand van de 1 e pijlerpensioenen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/17/085 BERAADSLAGING NR. 17/041 VAN 6 JUNI 2017 OVER DE UITWISSELING VAN IDENTIFICATIEGEGEVENS TUSSEN DE

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 8 maart 2006;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 8 maart 2006; SCSZ/06/056 1 BERAADSLAGING NR 06/021 VAN 18 APRIL 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET RSVZ AAN DE RVP MET HET OOG OP DE UITBETALING VAN RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN AAN

Nadere informatie

DEEL 4. Bijlagen. jaarverslag 2014 college van de ombudsmannen voor pensioenen. De nuttige adressen

DEEL 4. Bijlagen. jaarverslag 2014 college van de ombudsmannen voor pensioenen. De nuttige adressen DEEL 4 Bijlagen De nuttige adressen 99 Nuttige adressen Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine Egmont 1 Karmelietenstraat 15 Tel.: + 32 2 501 38 55 Fax: + 32 2 501 86 33 E-mail: info@bacquelaine.fed.be

Nadere informatie

De Pensioendienst voor de Overheidssector werkt nog aan een Klantencharter. Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag is het nog niet gepubliceerd.

De Pensioendienst voor de Overheidssector werkt nog aan een Klantencharter. Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag is het nog niet gepubliceerd. Bijlage 5 In het Jaarverslag 2007 hebben wij het charter voor een klantvriendelijke overheid gepubliceerd. Dit charter is een aanvulling op het Handvest van 4 december 1992 van de gebruiker van de openbare

Nadere informatie

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en

Nadere informatie

Tony Van Der Steen. Ombudsdienst Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus 5 1000 Brussel Tel. 02/274.19.

Tony Van Der Steen. Ombudsdienst Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus 5 1000 Brussel Tel. 02/274.19. Hoe ons contacteren? Tony Van Der Steen Ombudsdienst Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus 5 1000 Brussel Tel. 02/274.19.80 Fax 02/274.19.99 E-mail: klacht@ombudsmanpensioenen.be

Nadere informatie

Ouderdom Wonen in Nederland, werken in België

Ouderdom Wonen in Nederland, werken in België Ouderdom Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Wie krijgt rustpensioen? 2 Hoeveel rustpensioen krijgt u? 2 Wanneer krijgt u uw rustpensioen? 2 Hoe vraagt u rustpensioen aan? 3 Wat als... 3 Al uw

Nadere informatie

OCMWCPASPensionRegisterConsult (Raadpleging van het Pensioenkadaster)

OCMWCPASPensionRegisterConsult (Raadpleging van het Pensioenkadaster) OCMWCPASPensionRegisterConsult (Raadpleging van het Pensioenkadaster) Inhoudstafel 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 Voorgeschiedenis... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? Binnen welke

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/199 BERAADSLAGING NR. 16/004 VAN 2 FEBRUARI 2016, GEWIJZIGD OP 4 OKTOBER 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Voorwoord Midden 2014 werd voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven een sectoraal pensioenplan ingevoerd. Met dit sectorpensioenplan bouwt

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/101 BERAADSLAGING NR. 16/047 VAN 3 MEI 2016 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT HET PENSIOENKADASTER

Nadere informatie

Tony Van Der Steen. Ombudsdienst Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus 5 1000 Brussel Tel. 02/274.19.

Tony Van Der Steen. Ombudsdienst Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus 5 1000 Brussel Tel. 02/274.19. Hoe ons contacteren? Tony Van Der Steen Ombudsdienst Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus 5 1000 Brussel Tel. 02/274.19.80 Fax 02/274.19.99 E-mail: klacht@ombudsmanpensioenen.be

Nadere informatie

De pensioenhervorming uitgeklaard

De pensioenhervorming uitgeklaard De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN... 2 1.1. SITUATIE VOOR DE HERVORMING... 2 1.2. SITUATIE VANAF 1 JANUARI 2013... 2 1.3. DE OVERGANGSMAATREGELEN... 3 1.3.1.Voor

Nadere informatie

Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming. ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool

Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming. ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool Schema Algemene informatie (incl. hervorming) Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

De regularisatie van de studieperioden Waar gaat het om?...en concreet?

De regularisatie van de studieperioden Waar gaat het om?...en concreet? De regularisatie van de studieperioden Waar gaat het om...en concreet Waar gaat het om De pers heeft het over 'afkopen' en de 'regularisatie' van de studieperioden, maar waar gaat het nu eigenlijk om U

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

TETRALERT - SOCIAAL DE VERHOGING VAN DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD : DE STAP IS GEZET!

TETRALERT - SOCIAAL DE VERHOGING VAN DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD : DE STAP IS GEZET! TETRALERT - SOCIAAL DE VERHOGING VAN DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD : DE STAP IS GEZET! Na talrijke analyses door een commissie van deskundigen en herhaaldelijke discussies tussen de sociale partners,

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving

Wijzigingen in de pensioenwetgeving 1. Wijzigingen in de pensioenleeftijd en berekening van het pensioen 1.1. Wettelijk pensioen 1.1.1. Leeftijd In België is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig nog steeds 65 jaar. De startdatum van

Nadere informatie

Afschaffing pensioenbonus: 83 tot 187 minder pensioen per maand Studiedienst PVDA Kim De Witte

Afschaffing pensioenbonus: 83 tot 187 minder pensioen per maand Studiedienst PVDA Kim De Witte Afschaffing pensioenbonus: 83 tot 187 minder pensioen per maand Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Afschaffing pensioenbonus: tot 187,2 minder pensioen per maand...2 1.1 De vroegere pensioenbonus...2 1.2

Nadere informatie

Charter voor een klantvriendelijke overheid

Charter voor een klantvriendelijke overheid Charter voor een klantvriendelijke overheid 1. Dienstverlening aan de klant De RSZPPO richt zich in de eerste en voornaamste plaats tot vier types van cliënteel: - Gezinnen die kinderbijslag genieten,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/09/028 BERAADSLAGING NR 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007, GEWIJZIGD OP 7 APRIL 2009, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/011 BERAADSLAGING NR. 16/004 VAN 2 FEBRUARI 2016 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Hervorming van de bijdragen

Hervorming van de bijdragen Hervorming van de bijdragen Vanaf 2015 worden de sociale bijdragen berekend op de inkomsten van het lopende jaar. Algemene principes Waarom een hervorming? Op dit ogenblik worden de sociale bijdragen van

Nadere informatie

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1 SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE in samenwerking met voor de arbeiders van de betonindustrie SFBI 1 2 SFBI Voorwoord Sophie Bulcke Voorzitter Sociaal Fonds van de Betonindustrie In 2005 werd binnen

Nadere informatie

DEEL 3. Aanbevelingen en suggesties. jaarverslag 2014 college van de ombudsmannen voor pensioenen. De aanbevelingen 2014 De suggesties

DEEL 3. Aanbevelingen en suggesties. jaarverslag 2014 college van de ombudsmannen voor pensioenen. De aanbevelingen 2014 De suggesties DEEL 3 Aanbevelingen en suggesties De aanbevelingen 2014 De suggesties 93 De aanbevelingen De Ombudsdienst Pensioenen kan twee soorten aanbevelingen doen. Overeenkomstig artikel 16 van het oprichtingsbesluit

Nadere informatie

HET HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE

HET HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE HET HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE Welk doel? Voor wie? Welke rechten? Nuttige informatie voor de sociaal verzekerde in België Welk doel? Het doel van het handvest van de sociaal verzekerde is u, als

Nadere informatie

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van )

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van ) Administratieve Schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Federale Republiek Brazilië (Inwerkingtreding 01-12-2014, gepubliceerd

Nadere informatie

Vervroegd en wettelijk pensioen

Vervroegd en wettelijk pensioen Vervroegd en wettelijk pensioen Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenberekeningen bestaan uit twee grote delen! Pensioenleeftijd Of Wanneer mag ik op pensioen? Pensioenbedrag Of

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 30/09/2014

Datum van inontvangstneming : 30/09/2014 Datum van inontvangstneming : 30/09/2014 Samenvatting C-408/14-1 Zaak C-408/14 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

TITEL I - Algemene bepalingen

TITEL I - Algemene bepalingen Administratieve schikking houdende de modaliteiten van toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Australië (Inwerking getreden op 1 juli 2005 Belgisch

Nadere informatie

III. Het stelsel voor zelfstandigen C. Statistieken 4. Pensioenen (RVP)

III. Het stelsel voor zelfstandigen C. Statistieken 4. Pensioenen (RVP) 4. Pensioenen 4.0 Methodologische nota Voorwaardelijke rust- en overlevingspensioenen In de ontwikkeling van de pensioenregeling voor zelfstandigen zijn drie fasen te onderscheiden. Tot voor de wet van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/177 BERAADSLAGING NR. 14/096 VAN 4 NOVEMBER 2014 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/04/85 BERAADSLAGING NR 04/024 VAN 6 JULI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN DE SOCIALEVERZEKERINGSFONDSEN VOOR ZELFSTANDIGEN,

Nadere informatie

Overlevingspensioenen van de overheidssector

Overlevingspensioenen van de overheidssector Juni 2014 Overlevingspensioenen van de overheidssector Pensioendienst voor de overheidssector PDOS Victor Hortaplein 40 bus 30 1060 Brussel www.pdos.fgov.be 2 3 Inhoudstafel Inleiding... 4 Enkele opmerkingen

Nadere informatie

Voor elke categorie (zie algemene methodenota) van pensioengerechtigden wordt een verdeling opgemaakt.

Voor elke categorie (zie algemene methodenota) van pensioengerechtigden wordt een verdeling opgemaakt. 4 Zelfstandigenpensioenen Toestand op januari 200 In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van de pensioenregeling voor zelfstandigen toegelicht: De zelfstandigenpensioenen verdeeld volgens het

Nadere informatie

inkomen - sociale voordelen

inkomen - sociale voordelen 4 inkomen - sociale voordelen INKOMEN - SOCIALE voordelen Bent u onlangs met pensioen gegaan? Of gaat u binnenkort met pensioen? Dan hebt u beslist enkele vragen, zoals: Hoeveel bedraagt mijn pensioen?

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/029 BERAADSLAGING NR. 15/011 VAN 3 MAART 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie