Autoleasemarkt. Een uitgave van de vereniging van nederlandse autoleasemaatschappijen. 1. Marktcijfers: de Nederlandse autoleasemarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Autoleasemarkt. Een uitgave van de vereniging van nederlandse autoleasemaatschappijen. 1. Marktcijfers: de Nederlandse autoleasemarkt"

Transcriptie

1 Autoleasemarkt Jaarcijfers 2009 Een uitgave van de vereniging van nederlandse autoleasemaatschappijen VNA Jaarcijfers 2009 Autoleasemarkt krimpt als gevolg van economische crisis Door de economische crisis is het Nederlandse autoleasepark (personenen bestelauto s) in 2009 met 3,8% gekrompen 1). De leasevloot van de VNA-leden telde in voertuigen, 5, minder dan in Deze afname is vooral het gevolg van de sterke daling van het aantal nieuwe leasecontracten. De Nederlandse economie kromp in 2009 met 4,. Als gevolg van deze economische crisis zijn er in 2009 ook meer contracten voortijdig beëindigd dan in Verder heeft de sterke daling van het aantal nieuwe contracten in 2009 onder andere tot gevolg gehad dat de gemiddelde leeftijd van het VNA-leasepark sterk gestegen is, van 24,0 maanden in 2008 tot 26,4 maanden in 2009 (+10,). De fiscale vergroeningsmaatregelen die in 2008 en 2009 van kracht zijn geworden hebben, samen met de doorzettende maatschappelijke vergroeningstendens, gezorgd voor een toename van het aantal kleine, schone en zuinige nieuwe lease-auto s. Zo is het aandeel nieuwe leasepersonenauto s met milieulabel A in 2009 verdubbeld tot 3. De gemiddelde CO 2 -uitstoot van de nieuwe leasepersonenauto s daalde in 2009 met 5,2% ten opzichte van Het aantal auto s in het VNA-personenwagenpark op een alternatieve brandstof groeide in 2009 met maar liefst 114,7% tot Met deze publicatie geeft de VNA u een goed inzicht in de omvang, samenstelling en belangrijkste ontwikkelingen van de Nederlandse autoleasemarkt in De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op de jaarlijkse enquête onder de VNA-leden en cijfers van onder andere het RDC Datacentrum. Renate Hemerik, directeur VNA 1. Marktcijfers: de Nederlandse autoleasemarkt 1.1 Het Nederlandse autoleasepark Sinds 2008 maakt de VNA gebruik van cijfers van het RDC Datacentrum om de omvang van de Nederlandse autoleasemarkt te bepalen. Een in 2009 onevenredig fors gegroeid aandeel van die cijfers (het zgn. RTL-bestand 2) ) bestaat uit gefinancierde auto s van particulieren. Dit maakt dat wij dat RTLpark niet meer kunnen meenemen in de benchmark met de totale Nederlandse autoleasemarkt. In deze paragraaf vergelijken wij daarom de VNA-wagenparkcijfers noodgedwongen alleen met de op lease geregistreerde voertuigen in de database van het RDC Datacentrum. Het Nederlandse autoleasepark zonder de in RTL geregistreerde auto s (aangevuld met een geschat aantal auto s in wagenparkbeheercontracten) kromp in 2009 met 3,7 tot Bij personen- en bestelauto s bedroeg de krimp van de Nederlandse leasevloot in 2009 respectievelijk 3,82% en 3,46%. Hoewel dat niet is onderzocht, kan worden aangenomen dat deze krimp grotendeels het gevolg is van de economische crisis. 1.2 Het VNA-wagenpark Het wagenpark van de VNA-leden kwam in 2009 uit op voertuigen, (-5,) minder dan in 2008 (tabel 1). Vergeleken met het totale Nederlandse autoleasepark is het VNA-leasepark in 2009 sterker gekrompen, wat grotendeels verklaard wordt door ledenmutaties. Na correctie voor die ledenmutaties, bedroeg de krimp van het VNA-wagenpark 4,1%. Dat is in lijn met de procentuele afname van het totale Nederlandse autoleasepark. Het aandeel van de VNA-leden in het totale Nederlandse leasepark kwam in 2009 uit op 88,7%. Omdat het marktaandeel van de VNA-leden zo groot is, kan worden aangenomen dat VNA-cijfers in deze publicatie een betrouwbaar beeld geven van de ontwikkelingen op de Nederlandse autoleasemarkt als geheel. Tabel 1 VNA-leasepark, naar voertuigsoort, Voertuigsoort (in %) Personenauto s ,8% Bestelauto s , Subtotaal* , Voertuigen in RTL** % Totaal , * Inclusief wagenparkbeheer en exclusief voertuigen geregistreerd in RTL. **Cijfers 2008 zijn geschat o.b.v. de aanname dat het RTL-aandeel van 2008 op 2009 niet is gewijzigd. Bron: VNA Jaarenquêtes ( ). 1.3 Economisch en maatschappelijk belang autolease Volgens schattingen van de VNA bedroeg de totale omzet in de Nederlandse autoleasemarkt (excl. voertuigen in RTL) in 2009 ruim 7,2 miljard. Dit is een stijging van 0,7% ten opzichte van Hiervan namen VNA-leden zo n 6,4 miljard voor hun rekening. Ten opzichte van 2008 daalde deze omzet van VNA-leden met circa 1,. Het lease-aandeel in de totale nieuwverkopen (personen- en bestelauto s) bedroeg in ,. VNA-leden namen in ,8% van de nieuw geregistreerde leasevoertuigen af (inclusief RTL-registraties). De totale vervoersprestatie van alle Nederlandse leasepersonen- en leasebestelauto s (exclusief voertuigen in RTL) bedroeg in 2008 naar schatting 1

2 21,4 miljard kilometer. Dit komt overeen met circa 19,1% van het personenen goederenvervoer over de weg in Nederland 3). Leasepersonenauto s waren in 2008 goed voor ongeveer 17,2 miljard kilometer, wat overeenkomt met 18,2% van het totaal aantal personenautokilometers in Nederland. Leasebestelauto s legden in dat jaar naar schatting zo n 4,2 miljard kilometer af, wat overeenkomt met 23,9% van de binnenlandse goederenvervoerkilometers over de weg. 1.4 Omvang zakelijke personenautomarkt In 2009 telde Nederland naar schatting 1,28 miljoen zakenauto s, wat overeenkomt met zo n 18,1% van alle personenauto s in Nederland (figuur 1). In 2008 waren er nog circa 1,34 miljoen zakenauto s in Nederland. Overigens is het aandeel van de zakenauto in het personenautoverkeer veel groter, door de hogere gemiddelde jaarkilometrages. Zakenauto s kunnen verder onderverdeeld worden in privé-auto s die voor meer dan 5 zakelijk worden ingezet, auto s op naam van bedrijven en overheid en leasepersonenauto s. Auto s in de twee laatstgenoemde categorieën worden ook wel auto s van de zaak genoemd. Figuur 1 Samenstelling Nederlands personenautopark, 2009 Nederlands personenautopark (7,47 miljoen voertuigen) Privé-auto s <5 zakelijk gebruikt (83%) Zakenauto s (17%) Privé -auto s >5 zakelijk gebruikt (4%) Auto s van de zaak (12%) Bron: Goudappel Coffeng (2007); RDC Datacentrum (2009). 2. VNA-cijfers: contracten en voertuigen 2.1 Nieuwe en beëindigde leasecontracten en voertuigen In 2009 werden er bij VNA-leden nieuwe leasecontracten afgesloten, (-25,7%) minder dan in Het aantal nieuwe leasepersonenautocontracten daalde in 2009 met 25,8% tot Bij bestelauto s kwam het aantal nieuwe contracten in 2009 uit op , 24,7% minder dan in 2008 (figuur 2). Figuur 3 3 Aandeel voortijdig beëindigde VNA-leasecontracten, naar voertuigsoort, Figuur 2 Nieuwe en beëindigde VNA-leasecontracten, naar voertuigsoort, Personenautocontracten Bestelautocontracten Totaal Nieuwe personenautocontracten Beëindigde personenautocontracten Nieuwe bestelautocontracten Beëindigde bestelautocontracten Het aantal nieuwe leasevoertuigen (inclusief RTL-registraties) kwam volgens het RDC Datacentrum in 2009 uit op , terwijl dat er in 2008 nog waren (zie hoofdstuk 3). De VNA-leden hebben in 2009 in totaal nieuwe leasevoertuigen aangeschaft: personenauto s en bestelauto s. Hiermee was het aandeel van de VNA-leden in het totaal aantal nieuwe leasevoertuigen in ,8%. Bij nieuwe leasepersonenauto s bedroeg het aandeel van de VNA-leden 93,4% en bij leasebestelauto s 95,7%. In totaal heeft de Nederlandse autoleasebranche in 2009 voor circa 3,71 miljard aan nieuwe leasevoertuigen gekocht (excl. BTW, incl. BPM), waarvan de VNA-leden 3,48 miljard voor hun rekening namen. In 2009 bedroeg het totaal aantal beëindigde leasecontracten bij VNA-leden Dat zijn er minder (-0,8%) dan in 2008 (figuur 2). Het aantal beëindigde personen- en bestelautoleasecontracten kwam in 2009 uit op respectievelijk en Vooral bij leasebestelauto s daalde het aantal contractbeëindigingen in 2009: -3,3%. Bij leasepersonenauto s kwam de daling van het aantal beëindigde contracten uit op 0,3%. Het aantal voortijdig beëindigde contracten bij VNA-leden is sterk gestegen, van in 2008 tot in Waarschijnlijke oorzaak is de economische crisis. In 2008 was nog 22,9% van alle beëindigde contracten voortijdig beëindigd, terwijl dit aandeel in 2009 op 27, uitkwam (figuur 3). Zowel bij personenauto- als bij bestelautocontracten lag het aandeel voortijdige beëindigingen rond de 27%. In 2009 zijn bij VNA-leden leasevoertuigen verkocht 4). Dat waren personenauto s en bestelauto s. Omdat leasevoertuigen na het beëindigen van een contract opnieuw ingezet kunnen worden, komt het aantal verkochte (of gestolen en weggebleven) voertuigen doorgaans lager uit dan het aantal beëindigde leasecontracten. 2.2 Leasevoertuigen naar contractvorm Per eind 2009 bestond het VNA-leasepark uit voertuigen (incl. wagenparkbeheer), (-5,) minder dan eind 2008 (tabel 2 en figuur 4). Het personenwagenpark van VNA-leden nam in 2009 met af (-5,8%) tot Het bestelautopark telde in voertuigen, (-4,) minder dan in De krimp van het VNA-leasepark in 2009 heeft drie oorzaken, waarvan de eerste twee waarschijnlijk het directe gevolg zijn van de economische crisis: (1) de sterke daling van het aantal nieuwe leasecontracten in 2009, (2) een toename van het aantal voortijdige contractbeëindigingen en (3) ledenmutaties. Na correctie voor deze ledenmutaties kromp het VNA-leasepark met 4,1% in plaats van 5,. Bij het personen- en bestelwagenpark lagen de voor ledenmutaties gecorrigeerde groeicijfers in 2009 op respectievelijk -4, en -2,. 2

3 Figuur 4 Groei-index aantal leasevoertuigen bij VNA-leden, naar voertuigsoort, Figuur 6 Leasebestelauto s van VNA-leden, naar contractvorm, in %, * ,3% 8,6% 8,9% 8,6% 9,8% 9,4% 8,9% 12,4% 11,2% 12,3% 12,2% 9,8% 8,9% 10,4% 5,1% 13,2% ,2% 60,4% 60, 62,2% 62,7% 63,8% 61,7% 61, ,7% 5,1% 4,6% 3,9% 4,4% 3,4% 3,8% 3,6% 15, 14,7% 13,6% 13,1% 13,3% 14,4% 15,2% 15,7% Wagenparkbeheer Operationeel open Operationeel gesloten Netto operationeel Financieel Zowel bij personen- als bestelauto s is het aantal netto operationele en operationeel open leasecontracten in 2009 sterk gedaald (tabel 3, pag. 7). Bij personenwagens was het afgelopen jaar ook sprake van een sterke daling van het aantal financiële leasecontracten. Opvallend is verder dat zowel bij personen- (+10,2%) als bij bestelauto s (+5,9%) het aantal voertuigen met een wagenparkbeheercontract gegroeid is. Operationele lease met gesloten calculatie blijft zowel bij personen- als bestelwagens de populairste contractvorm (zie figuur 5 en 6). Figuur 7 1 *Door afronding tellen de percentages niet altijd op tot 10. Aandeel shortleasecontracten in VNA-leasepark, naar voertuigsoort, Figuur 5 Leasepersonenauto s van VNA-leden, naar contractvorm, in %, * ,7% 5,2% 4,6% 4,4% 5,2% 5,2% Personenauto's 5,4% Bestelauto's Totaal 18,6% 18,1% 15,9% 14,1% 16,9% 14,1% 5,1% 13,2% ,7% 67,8% 68, 69,6% 70, 72,8% 73, 2,3% 2, 2,1% 1,9% 2,1% 2,2% 2,2% 6, 6, 6,1% 6,4% 6,6% 6,4% 6,2% 73,9% ,1% 5,7% Het aandeel shortleasecontracten (dus met een looptijd van 12 maanden of minder) in het VNA-leasepark is in 2009 sterk gedaald (figuur 7). In 2008 bedroeg het shortlease-aandeel nog 12,1%, terwijl dit in 2009 nog maar 3, was. Bij personenauto s bedroeg het shortlease-aandeel in ,3%, wat 9,9 procentpunt minder is dan in Bij bestelauto s daalde het aantal voertuigen met een shortleasecontract in 2009 met 5,7 procentpunt tot 1,8%. Wagenparkbeheer Operationeel open Operationeel gesloten Netto operationeel Financieel *Door afronding tellen de percentages niet altijd op tot Contractduur en leeftijd leasevoertuigen De gemiddelde theoretische contractduur van alle VNA-leasevoertuigen kwam in 2009 uit op 47,7 maanden. Dat is 1,1 maanden (+2,4%) meer dan in 2008 (figuur 8). Bij personenauto s steeg de gemiddelde theoretische contractduur in 2009 met 1,2 maanden (+2,6%) tot 45,8 maanden. De gemiddelde theoretische contractduur van bestelauto s bedroeg in ,2 maanden, 0,7 maanden (+1,2%) meer dan in Tabel 2 Leasevoertuigen van VNA-leden, naar contract- en voertuigsoort, Contractvorm Personenauto s Bestelauto s (in %) (in %) Financieel ,8% , Netto operationeel ,3% , Operationeel gesloten calculatie ,7% ,1% Operationeel open calculatie ,8% ,6% Wagenparkbeheer ,2% ,9% Totaal ,8% , Bron: VNA Jaarenquêtes ( ). 3

4 Figuur Gemiddelde theoretische contractduur van het VNA-leasepark, naar voertuigsoort, De gemiddelde theoretische contractduur van nieuwe VNA-leasevoertuigen steeg in 2009 met 0,8 maanden tot 44,6 maanden. Bij nieuwe personen- en bestelauto s bedroeg de gemiddelde theoretische contractduur in 2009 respectievelijk 42,9 en 51,0 maanden. In 2008 was dat nog respectievelijk 41,8 en 51,6 maanden. Dit komt overeen met een procentuele verandering van respectievelijk 2,7% en -1,2%. De gemiddelde leeftijd van het VNA-leasepark is in 2009 sterk gestegen (figuur 10). De forse daling van het aantal nieuwe leasecontracten/-voertuigen en de verlenging van huidige contracten, hoogstwaarschijnlijk door de economische crisis, zijn hier debet aan. In 2009 kwam de gemiddelde leeftijd van het VNA-leasewagenpark uit op 26,4 maanden, 2,4 maanden (+10,) meer dan in Bij het personenautopark steeg de gemiddelde leeftijd van 22,7 maanden in 2008 naar 25,0 maanden in 2009 (+10,1%). Bij het bestelautopark steeg de gemiddelde leeftijd in 2009 met 2,7 maanden (+9,4%) tot 31,5 maanden. 2.4 Catalogusprijs leasevoertuigen De gemiddelde catalogusprijs van het totale VNA-leasepark (excl. BTW, incl. BPM) kwam in 2009 uit op (figuur 11). Dat is 700 meer (+2,7%) dan in Bij het bestelautopark steeg de gemiddelde catalogusprijs in 2009 met 500 tot De gemiddelde catalogusprijs (excl. BTW, incl. BPM) van het personenautopark bedroeg in tegenover in Exclusief BTW en BPM kwam de gemiddelde catalogusprijs van het personenleasewagenpark in 2009 uit op Figuur 11 Gemiddelde catalogusprijs (excl. BTW, incl. BPM) van het VNA-leasepark, naar voertuigsoort, Figuur 9 Gemiddelde contractduur van beëindigde contracten van VNA-leden, naar voertuigsoort, Figuur 12 Gemiddelde catalogusprijs (excl. BTW, incl. BPM) van nieuwe VNAleasevoertuigen, naar voertuigsoort, De gerealiseerde gemiddelde looptijd kan alleen bij de beëindiging van een leasecontract worden vastgesteld. In 2009 kwam de gemiddelde contractduur van alle beëindigde VNA-contracten uit op 39,2 maanden (figuur 9). Dit is een daling van 0,1 maanden ten opzichte van Deze daling kwam geheel voor rekening van de personenauto s, waar de gemiddelde gerealiseerde contractduur in 2009 met 0,3 maanden afnam tot 37,5 maanden. De stijging van het aantal voortijdig beëindigde personenautocontracten is hier mogelijk debet aan (zie paragraaf 2.1). Bij bestelauto s was in 2009, ondanks een stijging van het aantal voortijdig beëindigde contracten, juist sprake van een toename van de gerealiseerde gemiddelde looptijd van 45,3 maanden in 2008 tot 46,0 maanden in Dit duidt op een toename van het aantal contractverlengingen. Figuur 10 Gemiddelde leeftijd van het VNA-leasepark, naar voertuigsoort, De gemiddelde catalogusprijs (excl. BTW, incl. BPM) voor nieuwe leasevoertuigen van VNA-leden steeg in 2009 met 3,9% ( ) tot (figuur 12). Voor nieuwe leasebestelauto s kwam de gemiddelde catalogusprijs in 2009 uit op , 2,8% (+ 600). Ondanks een afbouw van de BPM met in 2009 steeg de gemiddelde catalogusprijs van nieuwe leasepersonenauto s (excl. BTW, incl. BPM) bij VNA-leden met maar liefst 4,2% ( ) tot Exclusief BTW en BPM bedroeg de gemiddelde catalogusprijs van nieuwe leasepersonenauto s in Leasevoertuigen naar brandstofsoort en kilometrage In 2008 telde het personenwagenpark van de VNA-leden voor het eerst meer auto s met een benzine- dan met een dieselmotor. In 2009 overtrof het aantal dieselauto s echter weer het aantal auto s op benzine (figuur 13). In 2009 waren er dieselauto s en benzineauto s in het personenautopark van de VNA-leden. In 2008 waren dat er nog respectievelijk en Dit komt overeen met een daling van 14,9% van het aantal benzineauto s en een daling van 0,6% van het aantal diesels. Het aantal auto s op 4

5 LPG in het personenwagenpark van VNA-leden daalde in 2009 fors, met 16,9% tot De invoering van een 14% bijtellingspercentage voor zeer zuinige lease-auto s in 2008 en de BPM-vrijstelling voor hybrides in 2009, heeft in 2009 gezorgd voor een verdubbeling van het aandeel leasepersonenauto s dat op een alternatieve brandstof (hybride, ethanol, aardgas, elektra, etc.) rijdt (figuur 13). In 2008 reden van de auto s uit het VNA-personenwagenpark op een alternatieve brandstof, tegenover in Een groei van maar liefst 114,7%. Het aandeel niet-hybrides onder de personenauto s op alternatieve brandstoffen van VNA-leden steeg van 3,2% in 2008 naar 6,4% in Aangezien de fiscale stimuleringsmaatregelen voor zeer zuinige auto s ook in 2010 van kracht blijven, wordt een verdere stijging van het aantal auto s op een alternatieve brandstof in het VNA-personenwagenpark verwacht. Figuur 13 Leasepersonenauto s van VNA-leden, naar brandstofsoort, in %, * % 5 2% 4% 48% 42% 43% 48% 56% 53% 3% 2% 3% 4% Kilometrage In 2009 is de gemiddelde theoretische jaarkilometrage van nieuwe leasepersonenauto s met 0,9% gestegen tot kilometer (figuur 14). De gemiddelde theoretische jaarkilometrages van nieuwe leasepersonenauto s met een benzine- of dieselmotor kwam in 2009 uit op respectievelijk (+0,7%) en (-1,) kilometer. Bij nieuwe leasepersonenauto s op LPG en die met een hybride-aandrijving lag de jaarkilometrage in 2009 op respectievelijk (+2,4%) en (+0,3%). Figuur 14 Gemiddelde theoretische jaarkilometrage nieuwe VNA-personenautocontracten, naar brandstofsoort, % 52% % 5 7% Benzine Diesel LPG Hybride Totaal % 48% 9% % 48% 9% Benzine Diesel LPG Hybride Overig *Door afronding tellen de percentages niet altijd op tot 10. Bron: VNA Jaarenquêtes ( ). De gemiddelde theoretische jaarkilometrage van nieuwe leasebestelautocontracten van VNA-leden was in kilometer, kilometer minder (-4,2%) dan in Bij nieuwe leasebestelauto s met een dieselmotor bedroeg de gemiddelde theoretische jaarkilometrage in kilometer en bij leasebestelauto s die op benzine rijden Van alle leasebestelauto s van VNA-leden had 98, in 2009, evenals in 2008, een dieselmotor. Het aandeel leasebestelauto s dat op benzine of een overige brandstofsoort rijdt, bedroeg in 2009 respectievelijk 1,2% en 0,3%. 3. Marktcijfers: nieuwe leasevoertuigen 3.1 Nieuwe leasevoertuigen en auto s van de zaak In 2009 werden er volgens het RDC Datacentrum nieuwe leasevoertuigen (personen- en bestelauto s) geregistreerd (incl. RTL-registraties), terwijl dat er in 2008 nog waren. Ten opzichte van 2008 daalde het aantal nieuwe leasevoertuigen met 24,. Het aantal nieuw geregistreerde leasebestelauto s daalde het afgelopen jaar met 32, (-9.900) tot Bij leasepersonenauto s was ook sprake van een forse daling van de nieuwregistraties, zij het iets minder fors dan bij bestelauto s: -22,9% ( ) tot Ten opzichte van 2008 daalde het totaal aantal nieuw geregistreerde personenwagens met 22, tot circa Het lease-aandeel in de totale nieuwverkopen bleef in 2009 (31,7%) nagenoeg gelijk aan dat in 2008 (31,) (figuur 15). Doordat de registratie van nieuwe bestelauto s in 2009 bij leasemaatschappijen minder sterk daalde dan bij andere afnemers van bestelauto s, steeg het lease-aandeel in het totaal aantal geregistreerde nieuwe bestelauto s met 4,3 procentpunt tot 40,9%. Het lease-aandeel in de totaal aantal nieuw geregistreerde personenauto s kwam in 2009 uit op 30, tegenover 30,7% in Figuur 15 Aandeel lease in de totale nieuwverkopen, naar voertuigsoort, in %, Bron: RDC Datacentrum ( ). In 2009 bedroeg het aandeel auto s van de zaak (personen- en bestelauto s) in het totaal aantal nieuw geregistreerde voertuigen 47,3%. In 2008 was dit nog op 50,9%. Het aandeel personen- en bestelauto s van de zaak in de totale nieuwverkopen kwam in 2009 uit op respectievelijk 43,1% en 79,8%. Het aandeel leasing binnen alle nieuwe auto s van de zaak bedroeg in ,. Dat is 5,0 procentpunt hoger dan in Deze stijging komt doordat de terugloop van de nieuwverkopen bij leasemaatschappijen in 2009 geringer 5

6 was dan bij de overige zakelijke afnemers. Het lease-aandeel in de nieuw re gistraties van personen- en bestelauto s van de zaak was in 2009 respectievelijk 70,8% en 51,3%. In 2008 kwamen deze aandelen nog uit op 66,2% en 47,. Figuur 18 Top 10 nieuwe leasepersonenauto s, naar model, Volkswagen Golf (Plus) Nieuwe leasevoertuigen naar segment, model en merk Het aandeel van leasepersonenauto s in het A- (+2,0 procentpunt), C- (+3,1 procentpunt) en E-segment (+0,6 procentpunt) is in 2009 toegenomen in de totale nieuwverkopen. Het aandeel leasepersonenauto s in het A-segment, dat sinds 2003 jaarlijks in belang toeneemt, was in 2009 voor het eerst groter dan het aandeel lease-auto s in het J-segment (figuur 16). Het aandeel van nieuwe leasepersonenauto s in het B- (-2,0 procentpunt), E- (-0,6 procentpunt) en J-segment (-2,7 procentpunt) is ten opzichte van 2008 gedaald. Figuur 16 Nieuwe leasepersonenauto s, naar segment, in %, * % 11% 9% 8% 9% 9% 7% 13% 13% 14% 6% 6% 16% 3 33% 3 29% 28% 24% 26% 9% 7% Volkswagen Passat Honda Civic (Hybrid) Toyota Prius Ford Focus Audi A4 BMW 3-Serie Audi A3 Ford Mondeo Opel Insignia % 32% 28% 26% 28% 28% 1 14% 12% 11% 11% 12% 14% 4% 6% 8% 2% 1% 2% 2% 3% A-segment (bijv. Toyota Aygo) B-segment (bijv. Peugeot 207) C-segment (bijv. Ford Focus) D-segment (bijv. VW Passat) E-segment (bijv. Audi A6) J-segment (bijv. Opel Zafira) Overige segmenten * Door afronding tellen de percentages niet altijd op tot 10. Bron: RDC Datacentrum ( ). Figuur 17 Nieuwe leasebestelauto s, naar segment, in %, * Bron: RDC Datacentrum ( ). De sterk toegenomen populariteit van leasepersonenauto s met een hybride aandrijving is ook terug te zien in de top 10 van meest verkochte nieuwe leasepersonenauto s (figuur 18). De Honda Civic Hybrid en de Toyota Prius stonden in 2008 nog op de 9e en 10e plaats. Maar in 2009 bekleedden deze modellen respectievelijk de 3e en 4e plaats. Verder is de populariteit van de Ford Mondeo, die in 2008 nog de 1e plaats in de top 10 innam, in 2009 sterk gedaald. Nieuw in de top 10 van bestverkochte leasepersonenauto s van 2009 zijn de vernieuwde Audi A3 en de nieuwe Opel Insignia die in 2008 op de markt kwamen. 10 7% 8% 9% 6% 7% Figuur 19 Top 10 nieuwe leasebestelauto s, naar model, % 16% 16% 17% 18% 19% 19% Volkswagen Caddy % 46% 44% 44% 43% 4 44% Volkswagen Transporter Mercedes-Benz Sprinter % 3 32% 33% 34% 31% 31% Overig (personenauto's, MPV's en terreinauto's op grijs kenteken; pick-up's) Zware bestelauto's (bijv. Renault Master) Lichte en medium bestelauto's (bijv. VW Transporter, MB Vito) Compacte vans (bijv. Citroën Berlingo) * Door afronding tellen de percentages niet altijd op tot 10. Bron: RDC Datacentrum ( ). 34% Mercedes-Benz Vito/Viano Opel Vivaro Ford Transit Renault Kangoo Volkswagen Crafter Renault Traffic Het aandeel van lichte/medium bestelauto s (-4,1 procentpunt) in de nieuwverkopen van leasebestelauto s is in 2009 gedaald ten gunste van het aantal van de compacte vans (+3,1 procentpunt) (figuur 17). Ook het aandeel van de zware bestelauto s in de nieuwverkopen aan leasemaatschappijen liet ten opzichte van 2008 een (lichte) daling zien: -0,8 procentpunt. Door de economische crisis werden er in 2009 vooral minder nieuwe lichte/medium (-38,) en zware leasebestelauto s (-34,9%) gekocht. Bij compacte vans bedroeg de daling in de nieuwverkopen slechts 25,4%, wat verklaart waarom dit segment bestelauto s in aandeel is gestegen. Hybrides populair: Honda Civic en Toyota Prius op derde en vierde plaats Ford Transit Connect Bron: RDC Datacentrum ( ). Uit de top 10 van populairste nieuwe leasebestelauto s is in 2009 de Opel Combo verdwenen. Deze nam in 2008 nog de 9e plaats in (figuur 19). De Volkswagen Crafter is, na een jaar afwezigheid, weer terug in de top 10. De overige modellen stonden zowel in 2008 als in 2009 in de top 10 van nieuwe leasebestelauto s. Van alle modellen zijn in 2009 wel beduidend minder aantallen aan leasemaatschappijen verkocht dan in

7 Figuur 20 Top 10 nieuwe leasevoertuigen, naar merk, 2009 Volkswagen Ford Peugeot Renault Opel Toyota Audi Citroën BMW Volvo Niet alleen in relatieve zin (milieulabel), maar ook in absolute zin (CO 2 - uitstoot) was er in 2009 sprake van een toenemende vergroening van de nieuwe leasepersonenauto s (tabel 4). Het aantal leasepersonenauto s (excl. diesel) met een uitstoot van 110 gram per kilometer of lager steeg in 2009 met 31,4% (tabel 3). Het aandeel van deze CO 2 -klasse in de nieuwregistraties nam toe van 15,4% in 2008 tot 22,2% in Ruim twee op de tien nieuwe lease-auto s vielen dus in 2009 in de 14%-bijtellingsklasse. Ook het aantal zuinige diesels is gegroeid (zie tabel 4). Zo steeg het aandeel van nieuwe leasepersonenauto s met een zuinige dieselmotor in 2009 met ruim 30 tot 10,3%. Zeer zuinige diesels met een uitstoot van 95 gr/km of lager zijn nog amper leverbaar. In 2009 reden er in Nederland totaal 65 zeer zuinige dieselauto s, waarvan 14 eigendom waren van leasemaatschappijen (RDC Datacentrum, 2009). Leasepersonenauto's Leasebestelauto's Overige nieuwverkopen (personen- en bestelauto's) in Nederland Tabel 3 Aandeel nieuwe leasepersonenauto s (excl. dieselauto s), naar CO 2 -klasse, in %, Bron: RDC Datacentrum (2009). CO 2 -klasse Mede door het succes van de Prius is Toyota gestegen van de 6e naar de 4e plaats in de top 10 van nieuwe leasevoertuigen naar merk (figuur 20). Peugeot, die in 2008 nog de 3e plaats innam, moest in 2009 genoegen nemen met een 7e plaats. Evenals in voorgaande jaren was Volkswagen in 2009 het populairste merk bij zowel leasepersonen- als bij leasebestelauto s. 3.3 Nieuwe leasepersonenauto s naar milieukenmerken Het aandeel nieuwe leasepersonenauto s met een A-label is in 2009 verdubbeld ten opzichte van 2008 (figuur 21). Het percentage nieuwe lease-auto s met een B-label steeg in 2009 met 7,8 procentpunt tot 39,. Het aandeel lease-auto s met een C- en D-label daalde in 2009 met respectievelijk 11,0 en 7,5 procentpunt. In 2009 had dus meer dan tweederde (69,3%) van de nieuwe leasepersonenauto s een A- of een B-label, terwijl dat in 2008 nog voor iets minder dan de helft (47,) van alle nieuwe lease-auto s gold. Fiscale maatregelen en de maatschappelijke vergroeningstendens zijn twee belangrijke oorzaken voor deze voortgaande vergroening van het leasepersonenautopark in Figuur 21 Nieuwe leasepersonenauto s, naar milieulabel, in %, * 110 en lager Tabel ,4% ,2% 31,4% , ,4% 32,2% 141 en hoger ,9% ,1% - 27,2% Onbekend 200 0,3% 200 0,3% 0, Totaal , , -9, Bron: RDC Datacentrum ( ). Aandeel nieuwe leasepersonenauto s met een dieselmotor, naar CO 2 -klasse, in %, CO 2 -klasse en lager 1 0, 14 0, 1.300, % 32% 3 29% 24% 22% 8% 1 16% 8% 8% 6% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% A B C D E F G Onbekend * Door afronding tellen de percentages niet altijd op tot 10. Bron: RDC Datacentrum ( ) , ,3% 336,4% 117 en hoger ,19% ,3% - 43,1% Onbekend 300 0,4% 200 0,4% -33,3% Totaal , , -37,4% Bron: RDC Datacentrum ( ). De gemiddelde C0 2 -uitstoot van alle nieuwe personenauto s bedroeg in ,0 gram per kilometer, 9,7 gram minder dan in Dat betekent een daling van de gemiddelde CO 2 -uitstoot met 6,2%. De gemiddelde uitstoot van nieuwe leasepersonenauto s is in 2009 met 5,2% gedaald tot 147,5 gram per kilometer. Ondanks dat nieuwe leasepersonenauto s in 2009 duurder, luxer en zwaarder werden, doen de leasemaatschappijen het qua CO 2 -uitstoot dus zeker niet slecht. Nieuwe leasepersonenauto s waren in 2009 dus gemiddeld iets minder zuiniger dan het totaal van nieuwe personenauto s die in 2009 in Nederland verkocht werden. In 2009 had meer dan tweederde (69,3%) van de nieuwe leasepersonenauto s een A- of B-label, terwijl dat in 2008 nog voor iets minder dan de helft (47,) van alle nieuwe lease-auto s gold 7

8 4. Overige VNA-cijfers Figuur 23 Aantal fte s en productiviteit bij VNA-leden, Diefstal leasevoertuigen bij VNA-leden In 2009 werden volgens de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) in Nederland circa personen- en bestelauto s gestolen. Dat waren er ongeveer evenveel als in Het aandeel gestolen voertuigen van het totale personen- en bestelwagenpark in Nederland bedroeg in ,18% (AVc, 2009) Figuur 22 Gestolen en teruggevonden VNA-leasevoertuigen, in %, ,2 Fte 's V oertuigen per f te 4 0, ,1 0,1 0,0 0, Teruggev onden v oertuigen G es tolen v oertuigen 4.4 Top 10 leasemaatschappijen In 2009 waren de tien grootste leasemaatschappijen (tabel 5) goed voor 72,4% van het totale VNA-wagenpark, terwijl de overige VNA-leden een marktaandeel van 27,6% hadden. In 2008 lag dit op respectievelijk 70,6% en 29,4%. Het belang van de tien grootste leasemaatschappijen is dus ten opzichte van 2008 iets toegenomen. Dit komt grotendeels door mutaties in het VNA-ledenbestand. Bron: VNA Kwartaalenquêtes ( ); VNA Jaarenquêtes ( ). Het aantal gestolen voertuigen kwam bij VNA-leden in 2009, net als in 2008, uit op 890. Doordat het VNA-leasepark in 2009 in omvang afnam en het aantal gestolen voertuigen gelijk bleef, steeg het aantal gestolen voertuigen als percentage van het totale park tot 0,14% (figuur 22). In 2008 lag dit percentage nog op 0,13%. In het VNA-wagenpark is dus relatief minder vaak sprake van voertuigdiefstal dan in het totale Nederlandse personen- en bestelwagenpark. Het aantal teruggevonden voertuigen van VNA-leden bedroeg in Dat zijn er 30 meer dan in Het terugvindpercentage kwam daarmee in 2009 uit op 33,7% tegenover 30,3% in 2008 (figuur 22). Volgens AVc werd van alle gestolen personen- en bestelauto s in Nederland in 2009 circa 53,4% teruggevonden. AVc tekent daarbij aan dat oudere voertuigen vaker worden teruggevonden dan jongere. En aangezien leasevoertuigen relatief jong zijn (zie figuur 10, pag. 4) is het logisch dat het terugvindpercentage bij leasemaatschappijen lager ligt. Tabel 5 Top 10 leasemaatschappijen, 2009 Positie Leasemaatschappij 1 Athlon Car Lease Nederland 2 LeasePlan Nederland 3 ING Car Lease Nederland 4 Arval 5 Mercedes-Benz Financial Services 6 ALD Automotive 7 Terberg Leasing 8 Kroymans Financial Services 9 PSA Financiering Nederland 10 BMW Group Financial Services Bron: VNA Jaarenquête (2009). 4.2 Productiviteit en werkgelegenheid VNA-leden In 2009 is het aantal fulltime-equivalenten (fte s) bij VNA-leden met 6,4% gedaald tot (figuur 23). In 2008 was er nog fte werkzaam bij VNA-leden. De productiviteit, gemeten als aantal voertuigen per fte, is in 2009 licht gestegen met 1, tot 189 (figuur 23). In 2008 was er gemiddeld bij VNA-leden nog sprake van 187 voertuigen per fte. Doordat in 2009 het wagenpark van VNA-leden harder kromp dan de werkgelegenheid, was er het afgelopen jaar sprake van een productiviteitsstijging. 1) Inclusief voertuigen met een wagenparkbeheercontract en exclusief voertuigen geregistreerd in het RTL-register (Registratie Tenaamstelling Leasevoertuigen ). Voor de totale Nederlandse leasemarkt is het aantal voertuigen met een wagenparkbeheercontract geschat op basis van de VNA-cijfers. 2) Door middel van het RTL-hulpregister van de RDW kunnen eigenaren of financiers onder meer van auto s die niet op hun naam staan, de aan de kentekenhouder gekoppelde RDW-processen (zoals kentekenbewijzen en voertuigverplichtingen als WAM, APK en MRB) in hun richting sturen. 3) Schatting op basis van cijfers uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland (2009) en van het CBS (2009). 4) Of gestolen en weggebleven. VNA Jaarcijfers 2009 is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Samenstelling dr. J.W.J. Weltevreden, Onderzoeksdienst VNA, Postbus 42, 3980 CA Bunnik Telefoon (030)

Autoleasemarkt in cijfers 2013. www.vna-lease.nl

Autoleasemarkt in cijfers 2013. www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 2013 www.vna-lease.nl Inhoud Autoleasing haakt in op tijdgeest 4 1. Lease-auto s in Nederland 6 2. De VNA en haar leden 9 3. Personenauto s 12 4. Bestelauto s 29 5. Leven na de

Nadere informatie

www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 2012

www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 2012 www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 212 Inhoud Mobiliteit verandert; autoleasing ook 5 1. Lease-auto s in Nederland 6 2. VNA en haar leden 9 3. Personenauto s 12 4. Bestelauto s 27 5. Leven na de

Nadere informatie

Fiscale stimulering (zeer) zuinige auto's

Fiscale stimulering (zeer) zuinige auto's Fiscale stimulering (zeer) zuinige auto's Onderzoek aanpassing zuinigheidsgrenzen Opdrachtgever: Ministerie van Financiën Rotterdam, 30 mei 2011 Fiscale stimulering (zeer) zuinige auto's Onderzoek aanpassing

Nadere informatie

Conjunctuur 2012 2013

Conjunctuur 2012 2013 ANALYSE AUTOVERKOPEN 2012 Conjunctuur 2012 2013 In haar meest recente persbericht van 19 december 2012 gaf het Centraal Planbureau (CPB) aan dat de Nederlandse economie in het derde kwartaal van 2012 opnieuw

Nadere informatie

Nationaal Occasion Onderzoek 2013. occasions

Nationaal Occasion Onderzoek 2013. occasions Nationaal Occasion Onderzoek 2013 occasions Verkoop, import en export van occasions en de gevolgen ervan voor het Nederlandse wagenpark en aftermarket Nationaal Occasion Onderzoek 2013 occasions Verkoop,

Nadere informatie

Consument zuinig bij aankoop nieuwe auto?

Consument zuinig bij aankoop nieuwe auto? Consument zuinig bij aankoop nieuwe auto? De toegenomen verkopen van zuinige auto s verklaard. Sander Kieboom Planbureau voor de Leefomgeving Sander.Kieboom@pbl.nl Gerben Geilenkirchen Planbureau voor

Nadere informatie

OCCASIONMARKT IN NEDERLAND

OCCASIONMARKT IN NEDERLAND NATIONAAL OCCASION ONDERZOEK 2014 OCCASIONMARKT IN NEDERLAND De verkoop, import en export van occasions en de gevolgen ervan voor het Nederlandse wagenpark en de aftermarket NATIONAAL OCCASION ONDERZOEK

Nadere informatie

Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016

Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016 Kwartaalbericht Automotive ING Economisch Bureau Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016 De afgelopen weken stond de autobranche in het teken van de autobelastingen in 2016.

Nadere informatie

Instroom, uitstroom en samenstelling van het Nederlandse personenauto wagenpark

Instroom, uitstroom en samenstelling van het Nederlandse personenauto wagenpark TNO-rapport TNO 2015 R10321 Instroom, uitstroom en samenstelling van het Nederlandse personenauto wagenpark Earth, Life & Social Sciences Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft

Nadere informatie

Nederlandse autosector: aantallen voorlopig hoger, omzet lager

Nederlandse autosector: aantallen voorlopig hoger, omzet lager Autoretail Nederlandse autosector: aantallen voorlopig hoger, omzet lager Omzetten van Nederlandse autoretailers dalen vanaf eerste helft 2008. In nieuw verkochte aantallen blijkt verslechtering nog niet

Nadere informatie

Terugloop werkplaats bedreigt winstgevendheid automotive

Terugloop werkplaats bedreigt winstgevendheid automotive Automotive Kwartaalbericht ING Economisch Bureau Terugloop werkplaats bedreigt winstgevendheid automotive Onderhoudsmarkt loopt deuken op Autobranche beleeft zwaar 2013 met lagere nieuwverkoop en dalende

Nadere informatie

Energielabels en autotypekeuze Effect van het energielabel op de aanschaf van nieuwe personenauto s door consumenten

Energielabels en autotypekeuze Effect van het energielabel op de aanschaf van nieuwe personenauto s door consumenten Energielabels en autotypekeuze Effect van het energielabel op de aanschaf van nieuwe personenauto s door consumenten Beleidsstudies Energielabels en autotypekeuze Effect van het energielabel op de aanschaf

Nadere informatie

In- en uitstroom en samenstelling van het Nederlandse personenautopark

In- en uitstroom en samenstelling van het Nederlandse personenautopark TNO-rapport TNO 2014 R10643 In- en uitstroom en samenstelling van het Nederlandse personenautopark Mobility Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00

Nadere informatie

Wie is de zakelijke rijder? nationaal zakenauto onderzoek 2012

Wie is de zakelijke rijder? nationaal zakenauto onderzoek 2012 NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK 2012 Wie is de zakelijke rijder? nationaal zakenauto onderzoek 2012 Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1 Zes belangrijke conclusies 6 Hoofdstuk 2 Marktanalyse op basis van

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de

Nadere informatie

Evaluatierapport Werkgroep evaluatie energielabel en bonus/malus regeling BPM 2006

Evaluatierapport Werkgroep evaluatie energielabel en bonus/malus regeling BPM 2006 Evaluatierapport Werkgroep evaluatie energielabel en bonus/malus regeling BPM 2006 ANWB, BOVAG, Platform Duurzame Mobiliteit, Ministerie van Financiën, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie

Nadere informatie

Parallelimport van occasions

Parallelimport van occasions Parallelimport van occasions De gevolgen en ontwikkelingen van parallelimport voor de binnenlandse handel in occasions Een afstudeeronderzoek van: Mark Rosijn In opdracht van: Heumen, September 2010 -

Nadere informatie

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Autobrief Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 4 Hoofdstuk 2. De autogerelateerde belastingen

Nadere informatie

VERGROENING VAN DE AANSCHAFBELASTING VOOR PERSONENAUTO S

VERGROENING VAN DE AANSCHAFBELASTING VOOR PERSONENAUTO S VERGROENING VAN DE AANSCHAFBELASTING VOOR PERSONENAUTO S Effecten op de verkoop van zuinige auto s en de uitstoot BELEIDSSTUDIE Vergroening van de aanschafbelasting voor personenauto s Effecten op de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 800 Maatregelen op het gebied van autobelastingen («Autobrief») Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Demografie van het Nederlandse personenautopark

Demografie van het Nederlandse personenautopark Demografie van het Nederlandse personenautopark Kortetermijnmodel voor bezit en gebruik personenauto s in Nederland Michel Traa Planbureau voor de Leefomgeving michel.traa@pbl.nl Gerben Geilenkirchen Planbureau

Nadere informatie

ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen. Autolease op weg naar 2020

ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen. Autolease op weg naar 2020 ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen Autolease op weg naar 2020 Colofon Auteur Max Erich ING Economisch Bureau max.erich@ing.nl Redactieraad Arjan Chrispijn ING Lease arjan.chrispijn@ing.nl

Nadere informatie

Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid. Beleidsstudie

Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid. Beleidsstudie Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid Beleidsstudie Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen

Nadere informatie

Studierapport Company vehicles Een vlag die vele ladingen dekt

Studierapport Company vehicles Een vlag die vele ladingen dekt Studierapport Company vehicles Een vlag die vele ladingen dekt 6 juni 2012 Inhoudstafel Inleiding... 5 Executive summary... 6 1. Company Vehicles: een vlag die vele ladingen dekt... 11 1.1 Begrippenkader...

Nadere informatie

Groene golf zakelijke markt - rood stoplicht particulier

Groene golf zakelijke markt - rood stoplicht particulier Kwartaalbericht Automotive ING Economisch Bureau Groene golf zakelijke markt - rood stoplicht particulier Een fiscale impuls gaf het zwakke autojaar 2013 toch nog enige schwung. Zakelijke kopers verlekkerden

Nadere informatie

Strijd in automotive Concurrentie neemt toe in krimpende markt

Strijd in automotive Concurrentie neemt toe in krimpende markt Automotive Kwartaalbericht ING Economisch Bureau Strijd in automotive Concurrentie neemt toe in krimpende markt Na hoge volumes in 2011 moet de personenautomarkt nu ook haar meerdere erkennen in de zwakke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 211 212 33 7 Wijziging van de Wet op de belasting van personenauto s en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en enige andere wetten

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. COMPANY CAR EEN DUURZAME TOEKOMST

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. COMPANY CAR EEN DUURZAME TOEKOMST EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nummer 1/September 12 Leidraad voor zakelijke rijders en fleetmanagers COMPANY CAR FOTO: BMW FINANCIAL SERVICES EEN DUURZAME

Nadere informatie

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus AUTO & FISCUS De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus - editie 2011 - Disclaimer / copyright Hoewel aan het samenstellen van de inhoud van dit boek de uiterste zorg is besteed, aanvaarden

Nadere informatie