Autoleasemarkt. Een uitgave van de vereniging van nederlandse autoleasemaatschappijen. 1. Marktcijfers: de Nederlandse autoleasemarkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Autoleasemarkt. Een uitgave van de vereniging van nederlandse autoleasemaatschappijen. 1. Marktcijfers: de Nederlandse autoleasemarkt"

Transcriptie

1 Autoleasemarkt Jaarcijfers 2009 Een uitgave van de vereniging van nederlandse autoleasemaatschappijen VNA Jaarcijfers 2009 Autoleasemarkt krimpt als gevolg van economische crisis Door de economische crisis is het Nederlandse autoleasepark (personenen bestelauto s) in 2009 met 3,8% gekrompen 1). De leasevloot van de VNA-leden telde in voertuigen, 5, minder dan in Deze afname is vooral het gevolg van de sterke daling van het aantal nieuwe leasecontracten. De Nederlandse economie kromp in 2009 met 4,. Als gevolg van deze economische crisis zijn er in 2009 ook meer contracten voortijdig beëindigd dan in Verder heeft de sterke daling van het aantal nieuwe contracten in 2009 onder andere tot gevolg gehad dat de gemiddelde leeftijd van het VNA-leasepark sterk gestegen is, van 24,0 maanden in 2008 tot 26,4 maanden in 2009 (+10,). De fiscale vergroeningsmaatregelen die in 2008 en 2009 van kracht zijn geworden hebben, samen met de doorzettende maatschappelijke vergroeningstendens, gezorgd voor een toename van het aantal kleine, schone en zuinige nieuwe lease-auto s. Zo is het aandeel nieuwe leasepersonenauto s met milieulabel A in 2009 verdubbeld tot 3. De gemiddelde CO 2 -uitstoot van de nieuwe leasepersonenauto s daalde in 2009 met 5,2% ten opzichte van Het aantal auto s in het VNA-personenwagenpark op een alternatieve brandstof groeide in 2009 met maar liefst 114,7% tot Met deze publicatie geeft de VNA u een goed inzicht in de omvang, samenstelling en belangrijkste ontwikkelingen van de Nederlandse autoleasemarkt in De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op de jaarlijkse enquête onder de VNA-leden en cijfers van onder andere het RDC Datacentrum. Renate Hemerik, directeur VNA 1. Marktcijfers: de Nederlandse autoleasemarkt 1.1 Het Nederlandse autoleasepark Sinds 2008 maakt de VNA gebruik van cijfers van het RDC Datacentrum om de omvang van de Nederlandse autoleasemarkt te bepalen. Een in 2009 onevenredig fors gegroeid aandeel van die cijfers (het zgn. RTL-bestand 2) ) bestaat uit gefinancierde auto s van particulieren. Dit maakt dat wij dat RTLpark niet meer kunnen meenemen in de benchmark met de totale Nederlandse autoleasemarkt. In deze paragraaf vergelijken wij daarom de VNA-wagenparkcijfers noodgedwongen alleen met de op lease geregistreerde voertuigen in de database van het RDC Datacentrum. Het Nederlandse autoleasepark zonder de in RTL geregistreerde auto s (aangevuld met een geschat aantal auto s in wagenparkbeheercontracten) kromp in 2009 met 3,7 tot Bij personen- en bestelauto s bedroeg de krimp van de Nederlandse leasevloot in 2009 respectievelijk 3,82% en 3,46%. Hoewel dat niet is onderzocht, kan worden aangenomen dat deze krimp grotendeels het gevolg is van de economische crisis. 1.2 Het VNA-wagenpark Het wagenpark van de VNA-leden kwam in 2009 uit op voertuigen, (-5,) minder dan in 2008 (tabel 1). Vergeleken met het totale Nederlandse autoleasepark is het VNA-leasepark in 2009 sterker gekrompen, wat grotendeels verklaard wordt door ledenmutaties. Na correctie voor die ledenmutaties, bedroeg de krimp van het VNA-wagenpark 4,1%. Dat is in lijn met de procentuele afname van het totale Nederlandse autoleasepark. Het aandeel van de VNA-leden in het totale Nederlandse leasepark kwam in 2009 uit op 88,7%. Omdat het marktaandeel van de VNA-leden zo groot is, kan worden aangenomen dat VNA-cijfers in deze publicatie een betrouwbaar beeld geven van de ontwikkelingen op de Nederlandse autoleasemarkt als geheel. Tabel 1 VNA-leasepark, naar voertuigsoort, Voertuigsoort (in %) Personenauto s ,8% Bestelauto s , Subtotaal* , Voertuigen in RTL** % Totaal , * Inclusief wagenparkbeheer en exclusief voertuigen geregistreerd in RTL. **Cijfers 2008 zijn geschat o.b.v. de aanname dat het RTL-aandeel van 2008 op 2009 niet is gewijzigd. Bron: VNA Jaarenquêtes ( ). 1.3 Economisch en maatschappelijk belang autolease Volgens schattingen van de VNA bedroeg de totale omzet in de Nederlandse autoleasemarkt (excl. voertuigen in RTL) in 2009 ruim 7,2 miljard. Dit is een stijging van 0,7% ten opzichte van Hiervan namen VNA-leden zo n 6,4 miljard voor hun rekening. Ten opzichte van 2008 daalde deze omzet van VNA-leden met circa 1,. Het lease-aandeel in de totale nieuwverkopen (personen- en bestelauto s) bedroeg in ,. VNA-leden namen in ,8% van de nieuw geregistreerde leasevoertuigen af (inclusief RTL-registraties). De totale vervoersprestatie van alle Nederlandse leasepersonen- en leasebestelauto s (exclusief voertuigen in RTL) bedroeg in 2008 naar schatting 1

2 21,4 miljard kilometer. Dit komt overeen met circa 19,1% van het personenen goederenvervoer over de weg in Nederland 3). Leasepersonenauto s waren in 2008 goed voor ongeveer 17,2 miljard kilometer, wat overeenkomt met 18,2% van het totaal aantal personenautokilometers in Nederland. Leasebestelauto s legden in dat jaar naar schatting zo n 4,2 miljard kilometer af, wat overeenkomt met 23,9% van de binnenlandse goederenvervoerkilometers over de weg. 1.4 Omvang zakelijke personenautomarkt In 2009 telde Nederland naar schatting 1,28 miljoen zakenauto s, wat overeenkomt met zo n 18,1% van alle personenauto s in Nederland (figuur 1). In 2008 waren er nog circa 1,34 miljoen zakenauto s in Nederland. Overigens is het aandeel van de zakenauto in het personenautoverkeer veel groter, door de hogere gemiddelde jaarkilometrages. Zakenauto s kunnen verder onderverdeeld worden in privé-auto s die voor meer dan 5 zakelijk worden ingezet, auto s op naam van bedrijven en overheid en leasepersonenauto s. Auto s in de twee laatstgenoemde categorieën worden ook wel auto s van de zaak genoemd. Figuur 1 Samenstelling Nederlands personenautopark, 2009 Nederlands personenautopark (7,47 miljoen voertuigen) Privé-auto s <5 zakelijk gebruikt (83%) Zakenauto s (17%) Privé -auto s >5 zakelijk gebruikt (4%) Auto s van de zaak (12%) Bron: Goudappel Coffeng (2007); RDC Datacentrum (2009). 2. VNA-cijfers: contracten en voertuigen 2.1 Nieuwe en beëindigde leasecontracten en voertuigen In 2009 werden er bij VNA-leden nieuwe leasecontracten afgesloten, (-25,7%) minder dan in Het aantal nieuwe leasepersonenautocontracten daalde in 2009 met 25,8% tot Bij bestelauto s kwam het aantal nieuwe contracten in 2009 uit op , 24,7% minder dan in 2008 (figuur 2). Figuur 3 3 Aandeel voortijdig beëindigde VNA-leasecontracten, naar voertuigsoort, Figuur 2 Nieuwe en beëindigde VNA-leasecontracten, naar voertuigsoort, Personenautocontracten Bestelautocontracten Totaal Nieuwe personenautocontracten Beëindigde personenautocontracten Nieuwe bestelautocontracten Beëindigde bestelautocontracten Het aantal nieuwe leasevoertuigen (inclusief RTL-registraties) kwam volgens het RDC Datacentrum in 2009 uit op , terwijl dat er in 2008 nog waren (zie hoofdstuk 3). De VNA-leden hebben in 2009 in totaal nieuwe leasevoertuigen aangeschaft: personenauto s en bestelauto s. Hiermee was het aandeel van de VNA-leden in het totaal aantal nieuwe leasevoertuigen in ,8%. Bij nieuwe leasepersonenauto s bedroeg het aandeel van de VNA-leden 93,4% en bij leasebestelauto s 95,7%. In totaal heeft de Nederlandse autoleasebranche in 2009 voor circa 3,71 miljard aan nieuwe leasevoertuigen gekocht (excl. BTW, incl. BPM), waarvan de VNA-leden 3,48 miljard voor hun rekening namen. In 2009 bedroeg het totaal aantal beëindigde leasecontracten bij VNA-leden Dat zijn er minder (-0,8%) dan in 2008 (figuur 2). Het aantal beëindigde personen- en bestelautoleasecontracten kwam in 2009 uit op respectievelijk en Vooral bij leasebestelauto s daalde het aantal contractbeëindigingen in 2009: -3,3%. Bij leasepersonenauto s kwam de daling van het aantal beëindigde contracten uit op 0,3%. Het aantal voortijdig beëindigde contracten bij VNA-leden is sterk gestegen, van in 2008 tot in Waarschijnlijke oorzaak is de economische crisis. In 2008 was nog 22,9% van alle beëindigde contracten voortijdig beëindigd, terwijl dit aandeel in 2009 op 27, uitkwam (figuur 3). Zowel bij personenauto- als bij bestelautocontracten lag het aandeel voortijdige beëindigingen rond de 27%. In 2009 zijn bij VNA-leden leasevoertuigen verkocht 4). Dat waren personenauto s en bestelauto s. Omdat leasevoertuigen na het beëindigen van een contract opnieuw ingezet kunnen worden, komt het aantal verkochte (of gestolen en weggebleven) voertuigen doorgaans lager uit dan het aantal beëindigde leasecontracten. 2.2 Leasevoertuigen naar contractvorm Per eind 2009 bestond het VNA-leasepark uit voertuigen (incl. wagenparkbeheer), (-5,) minder dan eind 2008 (tabel 2 en figuur 4). Het personenwagenpark van VNA-leden nam in 2009 met af (-5,8%) tot Het bestelautopark telde in voertuigen, (-4,) minder dan in De krimp van het VNA-leasepark in 2009 heeft drie oorzaken, waarvan de eerste twee waarschijnlijk het directe gevolg zijn van de economische crisis: (1) de sterke daling van het aantal nieuwe leasecontracten in 2009, (2) een toename van het aantal voortijdige contractbeëindigingen en (3) ledenmutaties. Na correctie voor deze ledenmutaties kromp het VNA-leasepark met 4,1% in plaats van 5,. Bij het personen- en bestelwagenpark lagen de voor ledenmutaties gecorrigeerde groeicijfers in 2009 op respectievelijk -4, en -2,. 2

3 Figuur 4 Groei-index aantal leasevoertuigen bij VNA-leden, naar voertuigsoort, Figuur 6 Leasebestelauto s van VNA-leden, naar contractvorm, in %, * ,3% 8,6% 8,9% 8,6% 9,8% 9,4% 8,9% 12,4% 11,2% 12,3% 12,2% 9,8% 8,9% 10,4% 5,1% 13,2% ,2% 60,4% 60, 62,2% 62,7% 63,8% 61,7% 61, ,7% 5,1% 4,6% 3,9% 4,4% 3,4% 3,8% 3,6% 15, 14,7% 13,6% 13,1% 13,3% 14,4% 15,2% 15,7% Wagenparkbeheer Operationeel open Operationeel gesloten Netto operationeel Financieel Zowel bij personen- als bestelauto s is het aantal netto operationele en operationeel open leasecontracten in 2009 sterk gedaald (tabel 3, pag. 7). Bij personenwagens was het afgelopen jaar ook sprake van een sterke daling van het aantal financiële leasecontracten. Opvallend is verder dat zowel bij personen- (+10,2%) als bij bestelauto s (+5,9%) het aantal voertuigen met een wagenparkbeheercontract gegroeid is. Operationele lease met gesloten calculatie blijft zowel bij personen- als bestelwagens de populairste contractvorm (zie figuur 5 en 6). Figuur 7 1 *Door afronding tellen de percentages niet altijd op tot 10. Aandeel shortleasecontracten in VNA-leasepark, naar voertuigsoort, Figuur 5 Leasepersonenauto s van VNA-leden, naar contractvorm, in %, * ,7% 5,2% 4,6% 4,4% 5,2% 5,2% Personenauto's 5,4% Bestelauto's Totaal 18,6% 18,1% 15,9% 14,1% 16,9% 14,1% 5,1% 13,2% ,7% 67,8% 68, 69,6% 70, 72,8% 73, 2,3% 2, 2,1% 1,9% 2,1% 2,2% 2,2% 6, 6, 6,1% 6,4% 6,6% 6,4% 6,2% 73,9% ,1% 5,7% Het aandeel shortleasecontracten (dus met een looptijd van 12 maanden of minder) in het VNA-leasepark is in 2009 sterk gedaald (figuur 7). In 2008 bedroeg het shortlease-aandeel nog 12,1%, terwijl dit in 2009 nog maar 3, was. Bij personenauto s bedroeg het shortlease-aandeel in ,3%, wat 9,9 procentpunt minder is dan in Bij bestelauto s daalde het aantal voertuigen met een shortleasecontract in 2009 met 5,7 procentpunt tot 1,8%. Wagenparkbeheer Operationeel open Operationeel gesloten Netto operationeel Financieel *Door afronding tellen de percentages niet altijd op tot Contractduur en leeftijd leasevoertuigen De gemiddelde theoretische contractduur van alle VNA-leasevoertuigen kwam in 2009 uit op 47,7 maanden. Dat is 1,1 maanden (+2,4%) meer dan in 2008 (figuur 8). Bij personenauto s steeg de gemiddelde theoretische contractduur in 2009 met 1,2 maanden (+2,6%) tot 45,8 maanden. De gemiddelde theoretische contractduur van bestelauto s bedroeg in ,2 maanden, 0,7 maanden (+1,2%) meer dan in Tabel 2 Leasevoertuigen van VNA-leden, naar contract- en voertuigsoort, Contractvorm Personenauto s Bestelauto s (in %) (in %) Financieel ,8% , Netto operationeel ,3% , Operationeel gesloten calculatie ,7% ,1% Operationeel open calculatie ,8% ,6% Wagenparkbeheer ,2% ,9% Totaal ,8% , Bron: VNA Jaarenquêtes ( ). 3

4 Figuur Gemiddelde theoretische contractduur van het VNA-leasepark, naar voertuigsoort, De gemiddelde theoretische contractduur van nieuwe VNA-leasevoertuigen steeg in 2009 met 0,8 maanden tot 44,6 maanden. Bij nieuwe personen- en bestelauto s bedroeg de gemiddelde theoretische contractduur in 2009 respectievelijk 42,9 en 51,0 maanden. In 2008 was dat nog respectievelijk 41,8 en 51,6 maanden. Dit komt overeen met een procentuele verandering van respectievelijk 2,7% en -1,2%. De gemiddelde leeftijd van het VNA-leasepark is in 2009 sterk gestegen (figuur 10). De forse daling van het aantal nieuwe leasecontracten/-voertuigen en de verlenging van huidige contracten, hoogstwaarschijnlijk door de economische crisis, zijn hier debet aan. In 2009 kwam de gemiddelde leeftijd van het VNA-leasewagenpark uit op 26,4 maanden, 2,4 maanden (+10,) meer dan in Bij het personenautopark steeg de gemiddelde leeftijd van 22,7 maanden in 2008 naar 25,0 maanden in 2009 (+10,1%). Bij het bestelautopark steeg de gemiddelde leeftijd in 2009 met 2,7 maanden (+9,4%) tot 31,5 maanden. 2.4 Catalogusprijs leasevoertuigen De gemiddelde catalogusprijs van het totale VNA-leasepark (excl. BTW, incl. BPM) kwam in 2009 uit op (figuur 11). Dat is 700 meer (+2,7%) dan in Bij het bestelautopark steeg de gemiddelde catalogusprijs in 2009 met 500 tot De gemiddelde catalogusprijs (excl. BTW, incl. BPM) van het personenautopark bedroeg in tegenover in Exclusief BTW en BPM kwam de gemiddelde catalogusprijs van het personenleasewagenpark in 2009 uit op Figuur 11 Gemiddelde catalogusprijs (excl. BTW, incl. BPM) van het VNA-leasepark, naar voertuigsoort, Figuur 9 Gemiddelde contractduur van beëindigde contracten van VNA-leden, naar voertuigsoort, Figuur 12 Gemiddelde catalogusprijs (excl. BTW, incl. BPM) van nieuwe VNAleasevoertuigen, naar voertuigsoort, De gerealiseerde gemiddelde looptijd kan alleen bij de beëindiging van een leasecontract worden vastgesteld. In 2009 kwam de gemiddelde contractduur van alle beëindigde VNA-contracten uit op 39,2 maanden (figuur 9). Dit is een daling van 0,1 maanden ten opzichte van Deze daling kwam geheel voor rekening van de personenauto s, waar de gemiddelde gerealiseerde contractduur in 2009 met 0,3 maanden afnam tot 37,5 maanden. De stijging van het aantal voortijdig beëindigde personenautocontracten is hier mogelijk debet aan (zie paragraaf 2.1). Bij bestelauto s was in 2009, ondanks een stijging van het aantal voortijdig beëindigde contracten, juist sprake van een toename van de gerealiseerde gemiddelde looptijd van 45,3 maanden in 2008 tot 46,0 maanden in Dit duidt op een toename van het aantal contractverlengingen. Figuur 10 Gemiddelde leeftijd van het VNA-leasepark, naar voertuigsoort, De gemiddelde catalogusprijs (excl. BTW, incl. BPM) voor nieuwe leasevoertuigen van VNA-leden steeg in 2009 met 3,9% ( ) tot (figuur 12). Voor nieuwe leasebestelauto s kwam de gemiddelde catalogusprijs in 2009 uit op , 2,8% (+ 600). Ondanks een afbouw van de BPM met in 2009 steeg de gemiddelde catalogusprijs van nieuwe leasepersonenauto s (excl. BTW, incl. BPM) bij VNA-leden met maar liefst 4,2% ( ) tot Exclusief BTW en BPM bedroeg de gemiddelde catalogusprijs van nieuwe leasepersonenauto s in Leasevoertuigen naar brandstofsoort en kilometrage In 2008 telde het personenwagenpark van de VNA-leden voor het eerst meer auto s met een benzine- dan met een dieselmotor. In 2009 overtrof het aantal dieselauto s echter weer het aantal auto s op benzine (figuur 13). In 2009 waren er dieselauto s en benzineauto s in het personenautopark van de VNA-leden. In 2008 waren dat er nog respectievelijk en Dit komt overeen met een daling van 14,9% van het aantal benzineauto s en een daling van 0,6% van het aantal diesels. Het aantal auto s op 4

5 LPG in het personenwagenpark van VNA-leden daalde in 2009 fors, met 16,9% tot De invoering van een 14% bijtellingspercentage voor zeer zuinige lease-auto s in 2008 en de BPM-vrijstelling voor hybrides in 2009, heeft in 2009 gezorgd voor een verdubbeling van het aandeel leasepersonenauto s dat op een alternatieve brandstof (hybride, ethanol, aardgas, elektra, etc.) rijdt (figuur 13). In 2008 reden van de auto s uit het VNA-personenwagenpark op een alternatieve brandstof, tegenover in Een groei van maar liefst 114,7%. Het aandeel niet-hybrides onder de personenauto s op alternatieve brandstoffen van VNA-leden steeg van 3,2% in 2008 naar 6,4% in Aangezien de fiscale stimuleringsmaatregelen voor zeer zuinige auto s ook in 2010 van kracht blijven, wordt een verdere stijging van het aantal auto s op een alternatieve brandstof in het VNA-personenwagenpark verwacht. Figuur 13 Leasepersonenauto s van VNA-leden, naar brandstofsoort, in %, * % 5 2% 4% 48% 42% 43% 48% 56% 53% 3% 2% 3% 4% Kilometrage In 2009 is de gemiddelde theoretische jaarkilometrage van nieuwe leasepersonenauto s met 0,9% gestegen tot kilometer (figuur 14). De gemiddelde theoretische jaarkilometrages van nieuwe leasepersonenauto s met een benzine- of dieselmotor kwam in 2009 uit op respectievelijk (+0,7%) en (-1,) kilometer. Bij nieuwe leasepersonenauto s op LPG en die met een hybride-aandrijving lag de jaarkilometrage in 2009 op respectievelijk (+2,4%) en (+0,3%). Figuur 14 Gemiddelde theoretische jaarkilometrage nieuwe VNA-personenautocontracten, naar brandstofsoort, % 52% % 5 7% Benzine Diesel LPG Hybride Totaal % 48% 9% % 48% 9% Benzine Diesel LPG Hybride Overig *Door afronding tellen de percentages niet altijd op tot 10. Bron: VNA Jaarenquêtes ( ). De gemiddelde theoretische jaarkilometrage van nieuwe leasebestelautocontracten van VNA-leden was in kilometer, kilometer minder (-4,2%) dan in Bij nieuwe leasebestelauto s met een dieselmotor bedroeg de gemiddelde theoretische jaarkilometrage in kilometer en bij leasebestelauto s die op benzine rijden Van alle leasebestelauto s van VNA-leden had 98, in 2009, evenals in 2008, een dieselmotor. Het aandeel leasebestelauto s dat op benzine of een overige brandstofsoort rijdt, bedroeg in 2009 respectievelijk 1,2% en 0,3%. 3. Marktcijfers: nieuwe leasevoertuigen 3.1 Nieuwe leasevoertuigen en auto s van de zaak In 2009 werden er volgens het RDC Datacentrum nieuwe leasevoertuigen (personen- en bestelauto s) geregistreerd (incl. RTL-registraties), terwijl dat er in 2008 nog waren. Ten opzichte van 2008 daalde het aantal nieuwe leasevoertuigen met 24,. Het aantal nieuw geregistreerde leasebestelauto s daalde het afgelopen jaar met 32, (-9.900) tot Bij leasepersonenauto s was ook sprake van een forse daling van de nieuwregistraties, zij het iets minder fors dan bij bestelauto s: -22,9% ( ) tot Ten opzichte van 2008 daalde het totaal aantal nieuw geregistreerde personenwagens met 22, tot circa Het lease-aandeel in de totale nieuwverkopen bleef in 2009 (31,7%) nagenoeg gelijk aan dat in 2008 (31,) (figuur 15). Doordat de registratie van nieuwe bestelauto s in 2009 bij leasemaatschappijen minder sterk daalde dan bij andere afnemers van bestelauto s, steeg het lease-aandeel in het totaal aantal geregistreerde nieuwe bestelauto s met 4,3 procentpunt tot 40,9%. Het lease-aandeel in de totaal aantal nieuw geregistreerde personenauto s kwam in 2009 uit op 30, tegenover 30,7% in Figuur 15 Aandeel lease in de totale nieuwverkopen, naar voertuigsoort, in %, Bron: RDC Datacentrum ( ). In 2009 bedroeg het aandeel auto s van de zaak (personen- en bestelauto s) in het totaal aantal nieuw geregistreerde voertuigen 47,3%. In 2008 was dit nog op 50,9%. Het aandeel personen- en bestelauto s van de zaak in de totale nieuwverkopen kwam in 2009 uit op respectievelijk 43,1% en 79,8%. Het aandeel leasing binnen alle nieuwe auto s van de zaak bedroeg in ,. Dat is 5,0 procentpunt hoger dan in Deze stijging komt doordat de terugloop van de nieuwverkopen bij leasemaatschappijen in 2009 geringer 5

6 was dan bij de overige zakelijke afnemers. Het lease-aandeel in de nieuw re gistraties van personen- en bestelauto s van de zaak was in 2009 respectievelijk 70,8% en 51,3%. In 2008 kwamen deze aandelen nog uit op 66,2% en 47,. Figuur 18 Top 10 nieuwe leasepersonenauto s, naar model, Volkswagen Golf (Plus) Nieuwe leasevoertuigen naar segment, model en merk Het aandeel van leasepersonenauto s in het A- (+2,0 procentpunt), C- (+3,1 procentpunt) en E-segment (+0,6 procentpunt) is in 2009 toegenomen in de totale nieuwverkopen. Het aandeel leasepersonenauto s in het A-segment, dat sinds 2003 jaarlijks in belang toeneemt, was in 2009 voor het eerst groter dan het aandeel lease-auto s in het J-segment (figuur 16). Het aandeel van nieuwe leasepersonenauto s in het B- (-2,0 procentpunt), E- (-0,6 procentpunt) en J-segment (-2,7 procentpunt) is ten opzichte van 2008 gedaald. Figuur 16 Nieuwe leasepersonenauto s, naar segment, in %, * % 11% 9% 8% 9% 9% 7% 13% 13% 14% 6% 6% 16% 3 33% 3 29% 28% 24% 26% 9% 7% Volkswagen Passat Honda Civic (Hybrid) Toyota Prius Ford Focus Audi A4 BMW 3-Serie Audi A3 Ford Mondeo Opel Insignia % 32% 28% 26% 28% 28% 1 14% 12% 11% 11% 12% 14% 4% 6% 8% 2% 1% 2% 2% 3% A-segment (bijv. Toyota Aygo) B-segment (bijv. Peugeot 207) C-segment (bijv. Ford Focus) D-segment (bijv. VW Passat) E-segment (bijv. Audi A6) J-segment (bijv. Opel Zafira) Overige segmenten * Door afronding tellen de percentages niet altijd op tot 10. Bron: RDC Datacentrum ( ). Figuur 17 Nieuwe leasebestelauto s, naar segment, in %, * Bron: RDC Datacentrum ( ). De sterk toegenomen populariteit van leasepersonenauto s met een hybride aandrijving is ook terug te zien in de top 10 van meest verkochte nieuwe leasepersonenauto s (figuur 18). De Honda Civic Hybrid en de Toyota Prius stonden in 2008 nog op de 9e en 10e plaats. Maar in 2009 bekleedden deze modellen respectievelijk de 3e en 4e plaats. Verder is de populariteit van de Ford Mondeo, die in 2008 nog de 1e plaats in de top 10 innam, in 2009 sterk gedaald. Nieuw in de top 10 van bestverkochte leasepersonenauto s van 2009 zijn de vernieuwde Audi A3 en de nieuwe Opel Insignia die in 2008 op de markt kwamen. 10 7% 8% 9% 6% 7% Figuur 19 Top 10 nieuwe leasebestelauto s, naar model, % 16% 16% 17% 18% 19% 19% Volkswagen Caddy % 46% 44% 44% 43% 4 44% Volkswagen Transporter Mercedes-Benz Sprinter % 3 32% 33% 34% 31% 31% Overig (personenauto's, MPV's en terreinauto's op grijs kenteken; pick-up's) Zware bestelauto's (bijv. Renault Master) Lichte en medium bestelauto's (bijv. VW Transporter, MB Vito) Compacte vans (bijv. Citroën Berlingo) * Door afronding tellen de percentages niet altijd op tot 10. Bron: RDC Datacentrum ( ). 34% Mercedes-Benz Vito/Viano Opel Vivaro Ford Transit Renault Kangoo Volkswagen Crafter Renault Traffic Het aandeel van lichte/medium bestelauto s (-4,1 procentpunt) in de nieuwverkopen van leasebestelauto s is in 2009 gedaald ten gunste van het aantal van de compacte vans (+3,1 procentpunt) (figuur 17). Ook het aandeel van de zware bestelauto s in de nieuwverkopen aan leasemaatschappijen liet ten opzichte van 2008 een (lichte) daling zien: -0,8 procentpunt. Door de economische crisis werden er in 2009 vooral minder nieuwe lichte/medium (-38,) en zware leasebestelauto s (-34,9%) gekocht. Bij compacte vans bedroeg de daling in de nieuwverkopen slechts 25,4%, wat verklaart waarom dit segment bestelauto s in aandeel is gestegen. Hybrides populair: Honda Civic en Toyota Prius op derde en vierde plaats Ford Transit Connect Bron: RDC Datacentrum ( ). Uit de top 10 van populairste nieuwe leasebestelauto s is in 2009 de Opel Combo verdwenen. Deze nam in 2008 nog de 9e plaats in (figuur 19). De Volkswagen Crafter is, na een jaar afwezigheid, weer terug in de top 10. De overige modellen stonden zowel in 2008 als in 2009 in de top 10 van nieuwe leasebestelauto s. Van alle modellen zijn in 2009 wel beduidend minder aantallen aan leasemaatschappijen verkocht dan in

7 Figuur 20 Top 10 nieuwe leasevoertuigen, naar merk, 2009 Volkswagen Ford Peugeot Renault Opel Toyota Audi Citroën BMW Volvo Niet alleen in relatieve zin (milieulabel), maar ook in absolute zin (CO 2 - uitstoot) was er in 2009 sprake van een toenemende vergroening van de nieuwe leasepersonenauto s (tabel 4). Het aantal leasepersonenauto s (excl. diesel) met een uitstoot van 110 gram per kilometer of lager steeg in 2009 met 31,4% (tabel 3). Het aandeel van deze CO 2 -klasse in de nieuwregistraties nam toe van 15,4% in 2008 tot 22,2% in Ruim twee op de tien nieuwe lease-auto s vielen dus in 2009 in de 14%-bijtellingsklasse. Ook het aantal zuinige diesels is gegroeid (zie tabel 4). Zo steeg het aandeel van nieuwe leasepersonenauto s met een zuinige dieselmotor in 2009 met ruim 30 tot 10,3%. Zeer zuinige diesels met een uitstoot van 95 gr/km of lager zijn nog amper leverbaar. In 2009 reden er in Nederland totaal 65 zeer zuinige dieselauto s, waarvan 14 eigendom waren van leasemaatschappijen (RDC Datacentrum, 2009). Leasepersonenauto's Leasebestelauto's Overige nieuwverkopen (personen- en bestelauto's) in Nederland Tabel 3 Aandeel nieuwe leasepersonenauto s (excl. dieselauto s), naar CO 2 -klasse, in %, Bron: RDC Datacentrum (2009). CO 2 -klasse Mede door het succes van de Prius is Toyota gestegen van de 6e naar de 4e plaats in de top 10 van nieuwe leasevoertuigen naar merk (figuur 20). Peugeot, die in 2008 nog de 3e plaats innam, moest in 2009 genoegen nemen met een 7e plaats. Evenals in voorgaande jaren was Volkswagen in 2009 het populairste merk bij zowel leasepersonen- als bij leasebestelauto s. 3.3 Nieuwe leasepersonenauto s naar milieukenmerken Het aandeel nieuwe leasepersonenauto s met een A-label is in 2009 verdubbeld ten opzichte van 2008 (figuur 21). Het percentage nieuwe lease-auto s met een B-label steeg in 2009 met 7,8 procentpunt tot 39,. Het aandeel lease-auto s met een C- en D-label daalde in 2009 met respectievelijk 11,0 en 7,5 procentpunt. In 2009 had dus meer dan tweederde (69,3%) van de nieuwe leasepersonenauto s een A- of een B-label, terwijl dat in 2008 nog voor iets minder dan de helft (47,) van alle nieuwe lease-auto s gold. Fiscale maatregelen en de maatschappelijke vergroeningstendens zijn twee belangrijke oorzaken voor deze voortgaande vergroening van het leasepersonenautopark in Figuur 21 Nieuwe leasepersonenauto s, naar milieulabel, in %, * 110 en lager Tabel ,4% ,2% 31,4% , ,4% 32,2% 141 en hoger ,9% ,1% - 27,2% Onbekend 200 0,3% 200 0,3% 0, Totaal , , -9, Bron: RDC Datacentrum ( ). Aandeel nieuwe leasepersonenauto s met een dieselmotor, naar CO 2 -klasse, in %, CO 2 -klasse en lager 1 0, 14 0, 1.300, % 32% 3 29% 24% 22% 8% 1 16% 8% 8% 6% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% A B C D E F G Onbekend * Door afronding tellen de percentages niet altijd op tot 10. Bron: RDC Datacentrum ( ) , ,3% 336,4% 117 en hoger ,19% ,3% - 43,1% Onbekend 300 0,4% 200 0,4% -33,3% Totaal , , -37,4% Bron: RDC Datacentrum ( ). De gemiddelde C0 2 -uitstoot van alle nieuwe personenauto s bedroeg in ,0 gram per kilometer, 9,7 gram minder dan in Dat betekent een daling van de gemiddelde CO 2 -uitstoot met 6,2%. De gemiddelde uitstoot van nieuwe leasepersonenauto s is in 2009 met 5,2% gedaald tot 147,5 gram per kilometer. Ondanks dat nieuwe leasepersonenauto s in 2009 duurder, luxer en zwaarder werden, doen de leasemaatschappijen het qua CO 2 -uitstoot dus zeker niet slecht. Nieuwe leasepersonenauto s waren in 2009 dus gemiddeld iets minder zuiniger dan het totaal van nieuwe personenauto s die in 2009 in Nederland verkocht werden. In 2009 had meer dan tweederde (69,3%) van de nieuwe leasepersonenauto s een A- of B-label, terwijl dat in 2008 nog voor iets minder dan de helft (47,) van alle nieuwe lease-auto s gold 7

8 4. Overige VNA-cijfers Figuur 23 Aantal fte s en productiviteit bij VNA-leden, Diefstal leasevoertuigen bij VNA-leden In 2009 werden volgens de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) in Nederland circa personen- en bestelauto s gestolen. Dat waren er ongeveer evenveel als in Het aandeel gestolen voertuigen van het totale personen- en bestelwagenpark in Nederland bedroeg in ,18% (AVc, 2009) Figuur 22 Gestolen en teruggevonden VNA-leasevoertuigen, in %, ,2 Fte 's V oertuigen per f te 4 0, ,1 0,1 0,0 0, Teruggev onden v oertuigen G es tolen v oertuigen 4.4 Top 10 leasemaatschappijen In 2009 waren de tien grootste leasemaatschappijen (tabel 5) goed voor 72,4% van het totale VNA-wagenpark, terwijl de overige VNA-leden een marktaandeel van 27,6% hadden. In 2008 lag dit op respectievelijk 70,6% en 29,4%. Het belang van de tien grootste leasemaatschappijen is dus ten opzichte van 2008 iets toegenomen. Dit komt grotendeels door mutaties in het VNA-ledenbestand. Bron: VNA Kwartaalenquêtes ( ); VNA Jaarenquêtes ( ). Het aantal gestolen voertuigen kwam bij VNA-leden in 2009, net als in 2008, uit op 890. Doordat het VNA-leasepark in 2009 in omvang afnam en het aantal gestolen voertuigen gelijk bleef, steeg het aantal gestolen voertuigen als percentage van het totale park tot 0,14% (figuur 22). In 2008 lag dit percentage nog op 0,13%. In het VNA-wagenpark is dus relatief minder vaak sprake van voertuigdiefstal dan in het totale Nederlandse personen- en bestelwagenpark. Het aantal teruggevonden voertuigen van VNA-leden bedroeg in Dat zijn er 30 meer dan in Het terugvindpercentage kwam daarmee in 2009 uit op 33,7% tegenover 30,3% in 2008 (figuur 22). Volgens AVc werd van alle gestolen personen- en bestelauto s in Nederland in 2009 circa 53,4% teruggevonden. AVc tekent daarbij aan dat oudere voertuigen vaker worden teruggevonden dan jongere. En aangezien leasevoertuigen relatief jong zijn (zie figuur 10, pag. 4) is het logisch dat het terugvindpercentage bij leasemaatschappijen lager ligt. Tabel 5 Top 10 leasemaatschappijen, 2009 Positie Leasemaatschappij 1 Athlon Car Lease Nederland 2 LeasePlan Nederland 3 ING Car Lease Nederland 4 Arval 5 Mercedes-Benz Financial Services 6 ALD Automotive 7 Terberg Leasing 8 Kroymans Financial Services 9 PSA Financiering Nederland 10 BMW Group Financial Services Bron: VNA Jaarenquête (2009). 4.2 Productiviteit en werkgelegenheid VNA-leden In 2009 is het aantal fulltime-equivalenten (fte s) bij VNA-leden met 6,4% gedaald tot (figuur 23). In 2008 was er nog fte werkzaam bij VNA-leden. De productiviteit, gemeten als aantal voertuigen per fte, is in 2009 licht gestegen met 1, tot 189 (figuur 23). In 2008 was er gemiddeld bij VNA-leden nog sprake van 187 voertuigen per fte. Doordat in 2009 het wagenpark van VNA-leden harder kromp dan de werkgelegenheid, was er het afgelopen jaar sprake van een productiviteitsstijging. 1) Inclusief voertuigen met een wagenparkbeheercontract en exclusief voertuigen geregistreerd in het RTL-register (Registratie Tenaamstelling Leasevoertuigen ). Voor de totale Nederlandse leasemarkt is het aantal voertuigen met een wagenparkbeheercontract geschat op basis van de VNA-cijfers. 2) Door middel van het RTL-hulpregister van de RDW kunnen eigenaren of financiers onder meer van auto s die niet op hun naam staan, de aan de kentekenhouder gekoppelde RDW-processen (zoals kentekenbewijzen en voertuigverplichtingen als WAM, APK en MRB) in hun richting sturen. 3) Schatting op basis van cijfers uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland (2009) en van het CBS (2009). 4) Of gestolen en weggebleven. VNA Jaarcijfers 2009 is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Samenstelling dr. J.W.J. Weltevreden, Onderzoeksdienst VNA, Postbus 42, 3980 CA Bunnik Telefoon (030)

Autoleasemarkt. Een uitgave van de vereniging van nederlandse autoleasemaatschappijen. 1. Marktcijfers: de Nederlandse autoleasemarkt

Autoleasemarkt. Een uitgave van de vereniging van nederlandse autoleasemaatschappijen. 1. Marktcijfers: de Nederlandse autoleasemarkt Autoleasemarkt Jaarcijfers 2009 Een uitgave van de vereniging van nederlandse autoleasemaatschappijen VNA Jaarcijfers 2009 Autoleasemarkt krimpt als gevolg van economische crisis Door de economische crisis

Nadere informatie

1. Marktaandeel VNA-leasevloot 3. 2. Marktaandeel nieuw registraties lease 3. 3. Ontwikkelingen in het zakelijke personenautopark 4

1. Marktaandeel VNA-leasevloot 3. 2. Marktaandeel nieuw registraties lease 3. 3. Ontwikkelingen in het zakelijke personenautopark 4 Inhoudsopgave Hoofdstukken: 1. Marktaandeel VNA-leasevloot 3 2. Marktaandeel nieuw registraties lease 3 3. Ontwikkelingen in het zakelijke personenautopark 4 4. Totaal leasepersonen- en leasebestelauto

Nadere informatie

Deze publicatie kwam tot stand dankzij de medewerking van BOVAG Onderzoek, Centraal Bureau Mobiliteit Informatie (RDC CDMI) en de leden van de VNA.

Deze publicatie kwam tot stand dankzij de medewerking van BOVAG Onderzoek, Centraal Bureau Mobiliteit Informatie (RDC CDMI) en de leden van de VNA. Inhoud 1. Omvang leasepark en marktaandeel VNA 3 2. Nieuwe registraties lease 3 3. Ontwikkelingen zakelijke personenauto s 4 4. Totaal leasepersonen- en leasebestelauto s in Nederland 5 5. Top 10 leasemaatschappijen

Nadere informatie

Inhoud. Samenstelling: VNA

Inhoud. Samenstelling: VNA Augustus 2016 Inhoud 1. Omvang leasepark en marktaandeel VNA 3 2. Nieuwe registraties lease 3 3. Ontwikkelingen zakelijke personenauto s 4 4. Totaal leasepersonen- en leasebestelauto s in Nederland 5 5.

Nadere informatie

1. Lease-auto s in Nederland. Figuur 1: 1,1 miljoen zaken(personen)auto s. Privé-auto s < 50% zakelijk gebruikt (86%)

1. Lease-auto s in Nederland. Figuur 1: 1,1 miljoen zaken(personen)auto s. Privé-auto s < 50% zakelijk gebruikt (86%) Autoleasemarkt Jaarcijfers 211 Een uitgave van de vereniging van nederlandse autoleasemaatschappijen Juni 212 VNA Jaarcijfers 211 Leasen ook in crisistijd aantrekkelijk Voor u liggen de VNA Jaarcijfers

Nadere informatie

Autoleasemarkt in cijfers 2012

Autoleasemarkt in cijfers 2012 www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 2012 samenvatting Mobiliteit verandert; autoleasing ook 1. Lease-auto s in Nederland Mobiliteit verandert. Zakelijke reizigers kunnen kiezen uit een steeds breder

Nadere informatie

Inhoud. Samenstelling: VNA

Inhoud. Samenstelling: VNA Inhoud 1. Omvang leasepark en marktaandeel VNA 3 2. Nieuwe registraties lease 3 3. Ontwikkelingen zakelijke personenauto s 4 4. Totaal leasepersonen- en leasebestelauto s in Nederland 5 5. Top 10 leasemaatschappijen

Nadere informatie

Autoleasemarkt in cijfers 2013

Autoleasemarkt in cijfers 2013 Autoleasemarkt in cijfers 2013 samenvatting www.vna-lease.nl Autoleasing haakt in op tijdgeest In alle aspecten van onze maatschappij is een trend naar verduurzaming. De autoleasebranche levert als vergroener

Nadere informatie

www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 2012

www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 2012 www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 212 Inhoud Mobiliteit verandert; autoleasing ook 5 1. Lease-auto s in Nederland 6 2. VNA en haar leden 9 3. Personenauto s 12 4. Bestelauto s 27 5. Leven na de

Nadere informatie

Autoleasemarkt in cijfers 2013. www.vna-lease.nl

Autoleasemarkt in cijfers 2013. www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 2013 www.vna-lease.nl Inhoud Autoleasing haakt in op tijdgeest 4 1. Lease-auto s in Nederland 6 2. De VNA en haar leden 9 3. Personenauto s 12 4. Bestelauto s 29 5. Leven na de

Nadere informatie

Autoleasemarkt in cijfers 2013. www.vna-lease.nl

Autoleasemarkt in cijfers 2013. www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 2013 www.vna-lease.nl Inhoud Autoleasing haakt in op tijdgeest 4 1. Lease-auto s in Nederland 6 2. De VNA en haar leden 9 3. Personenauto s 12 4. Bestelauto s 29 5. Leven na de

Nadere informatie

Jaarcijfers LeasePlan Nederland 2012

Jaarcijfers LeasePlan Nederland 2012 Jaarcijfers LeasePlan Nederland 2012 Top 10 - Bestellingen op merkniveau (geel kenteken) Positie 2012 Automerk Pos. 2011 1 Renault 4 2 Volkswagen 1 3 Peugeot 2 4 Ford 6 5 BMW 8 6 Audi 5 7 Opel 7 8 Volvo

Nadere informatie

Conjunctuur 2012 2013

Conjunctuur 2012 2013 ANALYSE AUTOVERKOPEN 2012 Conjunctuur 2012 2013 In haar meest recente persbericht van 19 december 2012 gaf het Centraal Planbureau (CPB) aan dat de Nederlandse economie in het derde kwartaal van 2012 opnieuw

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN. Prinsjesdag 2015. Data 2015 Year to date 15 september 2015

FISCALE WIJZIGINGEN. Prinsjesdag 2015. Data 2015 Year to date 15 september 2015 FISCALE WIJZIGINGEN Prinsjesdag 2015 Data 2015 Year to date 15 september 2015 Inhoudsopgave Wijzigingen per 1 januari 2016 90% leaserijders kiest voor lage bijtelling Top 10 merken en modellen (ranking)

Nadere informatie

Nationaal Zakenauto Onderzoek. Effecten van milieubeleid op zakelijke mobiliteit

Nationaal Zakenauto Onderzoek. Effecten van milieubeleid op zakelijke mobiliteit Nationaal Zakenauto Onderzoek 2009 Effecten van milieubeleid op zakelijke mobiliteit Samenvatting In september heeft RDC in samenwerking met Automobiel Management onderzoek gedaan naar de effecten van

Nadere informatie

Wisseling van de macht: Perspectief van de Leasemaatschappij

Wisseling van de macht: Perspectief van de Leasemaatschappij Wisseling van de macht: Perspectief van de Leasemaatschappij Breukelen, 28 oktober 2009 June 17, 2008May 22, 2008 Page 1 Facts & Figures LeasePlan Wereldwijd Opgericht in 1963 1.4 miljoen voertuigen wereldwijd

Nadere informatie

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Bijlagenrapport BERIJDERS NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK 2014 ZAKENAUTO IN NEDERLAND WAT WIL DE WERKGEVER? EN WAT MAG DE ZAKELIJKE RIJDER (NOG)? NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK

Nadere informatie

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Bijlagenrapport BEDRIJVEN NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK 2014 ZAKENAUTO IN NEDERLAND WAT WIL DE WERKGEVER? EN WAT MAG DE ZAKELIJKE RIJDER (NOG)? NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK

Nadere informatie

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016 AUTOBELASTINGEN 2013 Onder voorbehoud van goedkeuring Eerste Kamer. MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s loopt tot en met 2013 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor

Nadere informatie

Bijtellingsfeest autobranche voorbij

Bijtellingsfeest autobranche voorbij Vooruitzicht Automotive Bijtellingsfeest autobranche voorbij Kater voor Automotive na uitzonderlijk 2015 Bijtellingsfeest leidt tot hoge omzet 2015 Aanscherping bijtelling per 2016 resulteerde in run op

Nadere informatie

WAT WIL de BIJLAGENRAPPORT. en WAT WIL de Werkgever? nationaal zakenauto onderzoek. nationaal zakenauto onderzoek 2013

WAT WIL de BIJLAGENRAPPORT. en WAT WIL de Werkgever? nationaal zakenauto onderzoek. nationaal zakenauto onderzoek 2013 nationaal zakenauto onderzoek 2013 WAT WIL de zakelijke rijder? en WAT WIL de Werkgever? BIJLAGENRAPPORT nationaal zakenauto onderzoek 2013 NZO 2013 Basisanalyses Berijders Onderwerpen: 1. De Zakenauto

Nadere informatie

Zicht op zakelijke (auto)mobiliteit

Zicht op zakelijke (auto)mobiliteit Zicht op zakelijke (auto)mobiliteit Definitief rapport Opdrachtgever: Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) Rotterdam, 13-05-2011 Zicht op zakelijke (auto)mobiliteit Definitief rapport

Nadere informatie

Kans op milieukorting verschilt sterk per automerk

Kans op milieukorting verschilt sterk per automerk Persbericht Hilversum, 8 januari 2008 Kans op milieukorting verschilt sterk per automerk Het wordt financieel steeds interessanter om een milieuvriendelijke auto te kiezen. Uit de door Vroemm.nl ontwikkelde

Nadere informatie

1 De auto van de zaak in de bijtelling

1 De auto van de zaak in de bijtelling 1 De auto van de zaak in de bijtelling Een werknemer die door zijn werkgever een auto van de zaak ter beschikking gesteld krijgt, geniet daarmee loon in natura. Specifiek voor de auto is in de loonbelasting

Nadere informatie

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016 AUTOBELASTINGEN 2013 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s loopt tot en met 2013 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s blijft tot en met 2013 bestaan.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2464 Vragen van de leden

Nadere informatie

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Presenta#e belangrijkste onderzoeksresultaten Eric Vousten VMS Research Intelligence Strategy Driving Business, 24 september 2014 Thema 2014 HOE ZAKELIJK IS DE ZAKELIJKE

Nadere informatie

AUTOLEASE & BIJTELLING 2016

AUTOLEASE & BIJTELLING 2016 ALD WHITEPAPER AUTOLEASE & BIJTELLING 2016 VOORWOORD MATTHIEU VAN TELLINGEN Beste wagenparkverantwoordelijke, HR-, Finance- of andere professional, Mogelijk heeft u er al over gelezen of misschien bent

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 30 juni 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen. Arno Schroten

Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen. Arno Schroten Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen Arno Schroten CE Delft Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 Energie, transport en grondstoffen Economische, technische en beleidsmatige expertise

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Duurzame voordelen van Volkswagen

Duurzame voordelen van Volkswagen Duurzame voordelen van Volkswagen Wat betekenen de fiscale regelingen voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen onderhevig.

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 mei 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2 e editie 18 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 Verhoging MRB-tarief per 1 januari 2009 De afbouw van de BPM wordt net als in 2008 gefinancierd door een verhoging van het rijksdeel van de MRB. De stijging

Nadere informatie

Fiscale stimulering (zeer) zuinige auto's

Fiscale stimulering (zeer) zuinige auto's Fiscale stimulering (zeer) zuinige auto's Onderzoek aanpassing zuinigheidsgrenzen Opdrachtgever: Ministerie van Financiën Rotterdam, 30 mei 2011 Fiscale stimulering (zeer) zuinige auto's Onderzoek aanpassing

Nadere informatie

België dieselland? Automania.be. Hybride en elektrische voertuigen integreren in bedrijfsvloten rendeert

België dieselland? Automania.be. Hybride en elektrische voertuigen integreren in bedrijfsvloten rendeert Automania.be Hybride en elektrische voertuigen integreren in bedrijfsvloten rendeert Gepubliceerd: 08.05.2014 Een studie rond het omslagpunt tussen rijden op benzine, diesel of elektriciteit, onlangs uitgevoerd

Nadere informatie

lease s p e c i a l Unieke lease-mogelijkheid voor medewerkers van OSG Singelland

lease s p e c i a l Unieke lease-mogelijkheid voor medewerkers van OSG Singelland Oer de nieuwsbrief voor medewerkers van ingels openbare scholengemeenschap Unieke -mogelijkheid voor medewerkers van OSG Singelland In het onderwijs heb je zelden vanuit je functie het recht op een auto.

Nadere informatie

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen INHOUD Inleiding Bijtelling in 2012 Toyota zakelijk? De 30 meest gestelde vragen Vraag & Antwoord Aan deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed, maar gegeven de beknoptheid ervan kan Toyota geen

Nadere informatie

NATIONAAL OCCASION ONDERZOEK 2016 OCCASIONMARKT IN NEDERLAND. Verkoop, import en export, betrokken verkoopkanalen en voorraadontwikkeling

NATIONAAL OCCASION ONDERZOEK 2016 OCCASIONMARKT IN NEDERLAND. Verkoop, import en export, betrokken verkoopkanalen en voorraadontwikkeling NATIONAAL OCCASION ONDERZOEK 2016 OCCASIONMARKT IN NEDERLAND Verkoop, import en export, betrokken verkoopkanalen en voorraadontwikkeling NATIONAAL OCCASION ONDERZOEK 2016 OCCASIONMARKT IN NEDERLAND Verkoop,

Nadere informatie

Fiscaliteiten autobelastingen in 2009

Fiscaliteiten autobelastingen in 2009 Fiscaliteiten autobelastingen in 2009 Afbouw BPM, slurptax, vrijstelling BPM voor zuinige auto's, wijzigingen in de motorrijtuigenbelasting (MRB). Ook in 2009 gaat er veel veranderen op het gebied van

Nadere informatie

Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant

Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant IP/04/285 Brussel, 2 maart 2004 Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant Het jongste verslag over autoprijzen toont aan dat op alle markten de prijsconvergentie

Nadere informatie

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen.

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen. BELASTINGPLAN 2012, AUTOBELASTINGEN. Voorgestelde wijzigingen (kunnen nog wijzigen na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer) De meest in het oog springende wijzigingen zijn het stopzetten van de vrijstelling

Nadere informatie

ZAKENAUTO IN NEDERLAND WAT WIL DE WERKGEVER? EN WAT MAG DE ZAKELIJKE RIJDER (NOG)?

ZAKENAUTO IN NEDERLAND WAT WIL DE WERKGEVER? EN WAT MAG DE ZAKELIJKE RIJDER (NOG)? NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK 2014 ZAKENAUTO IN NEDERLAND WAT WIL DE WERKGEVER? EN WAT MAG DE ZAKELIJKE RIJDER (NOG)? NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK 2014 Nationaal Zakenauto Onderzoek 2014 Wat wil de werkgever?

Nadere informatie

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding November 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Maatregelen in de BPM 3 Voorbeelden BPM 4 Maatregelen in de motorrijtuigenbelasting 5 Maatregelen bijtelling auto van de zaak Zuinige auto s 1 Inleiding De afgelopen

Nadere informatie

Get Sticky - www.getsticky.nl - 06 835 368 13 info@getsticky.nl

Get Sticky - www.getsticky.nl - 06 835 368 13 info@getsticky.nl Personenauto Personenauto Uw auto is uw visitekaartje. Voor een snelle toename van uw naamsbekendheid kunt u uw auto bij ons laten beletteren. Een betere manier van marketing is er niet, een auto met de

Nadere informatie

Top10 Zuinige auto's: Klein Benzine April 2008

Top10 Zuinige auto's: Klein Benzine April 2008 Top10 Zuinige auto's: Klein Benzine 1 2 3 - - Merk Smart Daihatsu Citroën Peugeot Toyota Model Uitvoering 451 fortwo Coupe Coupe MHD pure 52kW Cuore C1 107 Aygo 1.0 12V DVVT, 51KW 1.0 50kW, H5 1.0 12V

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 1 e editie 17 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen. VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15

Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen. VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15 Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15 Wat betekent bijtelling voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid

Nadere informatie

Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen

Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen Wat betekent bijtelling voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen

Nadere informatie

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief AUTOBELASTINGEN 2014 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s stopt 1 januari 2014 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s stopt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

AUTOMOTIVE ONDERZOEK

AUTOMOTIVE ONDERZOEK AUTOMOTIVE ONDERZOEK Inhoudsopgave Inleiding... 3 Highlights... 3 In welk merk auto rijdt de directeur?... 4 Verdeling per sector... 5 Verdeling op basis van aantal medewerkers... 6 Verdeling op basis

Nadere informatie

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 De 15 meestgestelde vragen over zakelijk rijden in 2015. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en brandstofaccijns. Wie

Nadere informatie

white paper De autokoper in kaart gebracht vwe Wie koopt welke auto?

white paper De autokoper in kaart gebracht vwe Wie koopt welke auto? vwe white paper De autokoper in kaart gebracht Wie koopt welke auto? Steeds minder particulieren kopen een nieuwe auto. In 2010 kochten particulieren bijna 260.000 nieuwe personenauto s, in 2015 werd de

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 oktober 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Nationaal Occasion Onderzoek

Nationaal Occasion Onderzoek Nationaal Occasion Onderzoek Resultaten 2014 Peter Odding 3 juli 2014 VWE in cijfers Nationaal Occasion Onderzoek 2014 Hoofdconclusie 1: Occasionverkopen dalen Occasionverkopen verder gedaald, echter tekenen

Nadere informatie

Aftersales groeien in een veranderende markt. Vijfhuizen, 1 juni 2016

Aftersales groeien in een veranderende markt. Vijfhuizen, 1 juni 2016 Aftersales 2021 groeien in een veranderende markt Vijfhuizen, 1 juni 2016 Aftersales 2021 Doelstelling project Geef een betrouwbaar beeld van de omvang en samenstelling van de onderhoud- en reparatiemarkt

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

Autobelastingen na 2011: de meest gestelde vragen

Autobelastingen na 2011: de meest gestelde vragen Autobelastingen na 2011: de meest gestelde vragen Het Ministerie van Financiën heeft het voornemen de autobelastingen grondig te herzien. Een voorstel hiertoe is in juni 2011 aan de Tweede Kamer gepresenteerd

Nadere informatie

Signalen van herstel voor automotive sector

Signalen van herstel voor automotive sector Automotive Kwartaalbericht ING Economisch Bureau Signalen van herstel voor automotive sector Licht aan het einde van de tunnel De markt voor nieuwe personenauto s kent een forse daling in de eerste helft

Nadere informatie

De Tweedehands Automarkt en Variabilisatie. achterliggend rapport bij deelrapport 1: een marktverkenning - tabellenboek

De Tweedehands Automarkt en Variabilisatie. achterliggend rapport bij deelrapport 1: een marktverkenning - tabellenboek De Tweedehands Automarkt en Variabilisatie achterliggend rapport bij deelrapport 1: een marktverkenning tabellenboek \inisterie van Verkeer en Waterstaat 'irectoraatgeneraal Rijkswaterstaat Colofon Uitgave:

Nadere informatie

01-2014 Brochure ALD ELECTRIC PART OF ALD NEWMOBILITY

01-2014 Brochure ALD ELECTRIC PART OF ALD NEWMOBILITY 01-2014 Brochure ALD ELECTRIC PART OF ALD NEWMOBILITY 1 Brochure ALD electric INLEIDING Ons ALD electric aanbod is bijzonder volledig, met zowel oplaadbare hybrides (plug-in), elektrische auto s met verlengde

Nadere informatie

Parallelimport van occasions

Parallelimport van occasions Parallelimport van occasions De gevolgen en ontwikkelingen van parallelimport voor de binnenlandse handel in occasions Een afstudeeronderzoek van: Mark Rosijn In opdracht van: Heumen, September 2010 -

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nr. 100 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan

Nadere informatie

Audi Private Lease. Compleet Audi. ARS3201-03 Audi Privat Lease Brochure_v12.indd 1

Audi Private Lease. Compleet Audi. ARS3201-03 Audi Privat Lease Brochure_v12.indd 1 Audi Private Lease Compleet Audi ARS3201-03 Audi Privat Lease Brochure_v12.indd 1 20-01-12 11:19 ARS3201-03 Audi Privat Lease Brochure_v12.indd 2 20-01-12 11:19 Audi Private Lease Vanaf nu kunt u ook eenvoudig

Nadere informatie

Basisgegevens voor tariefstructuur Anders Betalen voor Mobiliteit

Basisgegevens voor tariefstructuur Anders Betalen voor Mobiliteit Basisgegevens voor tariefstructuur Anders Betalen voor Mobiliteit Verantwoording van cijfers, aannames en uitgangspunten Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat ECORYS Nederland

Nadere informatie

en met 2020 Juni 2016 Autobrief II Autobelastingplan

en met 2020 Juni 2016 Autobrief II Autobelastingplan Juni 2016 Autobrief II Autobelastingplan 2017 tot en met 2020 Het eerste doel van autobelastingen is opbrengst ter financiering van overheidsuitgaven. Het tweede doel is de ondersteuning van het milieubeleid,

Nadere informatie

Kopie aan Ministerie van Financiële Zaken

Kopie aan Ministerie van Financiële Zaken Aan Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kopie aan Ministerie van Financiële Zaken Van Dr. N.E. Ligterink 1/6 Onderwerp Recente veranderingen in het Nederlandse oldtimerwagenpark De recente wijzigingen

Nadere informatie

Nationaal Occasion Onderzoek 2013. occasions

Nationaal Occasion Onderzoek 2013. occasions Nationaal Occasion Onderzoek 2013 occasions Verkoop, import en export van occasions en de gevolgen ervan voor het Nederlandse wagenpark en aftermarket Nationaal Occasion Onderzoek 2013 occasions Verkoop,

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar)

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) MRB Vrijstelling voor (semi-) elektrische auto s Voor (semi) elektrische auto s

Nadere informatie

JA, Volkswagen Abonnement.

JA, Volkswagen Abonnement. ! JA, ik wil een abonnement op een up!, Polo, Polo BlueMotion, Golf, Golf Cabrio, Golf Plus, Beetle, Touran, Jetta of Passat en betaal één vast maandbedrag. Volkswagen Abonnement. Voorbeeld: U rijdt al

Nadere informatie

Monitoring scope 1 en 2

Monitoring scope 1 en 2 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 13 jul 2016 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 1 en 2 1

Nadere informatie

Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016

Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016 Kwartaalbericht Automotive ING Economisch Bureau Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016 De afgelopen weken stond de autobranche in het teken van de autobelastingen in 2016.

Nadere informatie

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto Tegenwoordig beschikken enkele automerken over hybride personenauto s waarbij bij aanschaf en gebruik uw onderneming

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSMONITOR MOBILITEIT 2013 HOOFDSTUK 1

DUURZAAMHEIDSMONITOR MOBILITEIT 2013 HOOFDSTUK 1 DUURZAAMHEIDSMONITOR MOBILITEIT 2013 HOOFDSTUK 1 Duurzaamheidsmonitor-2013 voorwoord GEACHTE LEZER, De transitie naar verduurzaming van onze mobiliteit is in volle gang en hoewel er al veel werk verzet

Nadere informatie

Petitie GELIJK SPEELVELD VOOR AUTOGAS (LPG) Autogas (LPG) voor kostenefficiënte CO2-besparing

Petitie GELIJK SPEELVELD VOOR AUTOGAS (LPG) Autogas (LPG) voor kostenefficiënte CO2-besparing Petitie GELIJK SPEELVELD VOOR AUTOGAS (LPG) (LPG) voor kostenefficiënte CO2-besparing Datum overhandiging: Dinsdag 3 november 2015 Petitie Met deze petitie die wij u aanbieden, willen wij u vragen een

Nadere informatie

Instroom, uitstroom en samenstelling van het Nederlandse personenauto wagenpark

Instroom, uitstroom en samenstelling van het Nederlandse personenauto wagenpark TNO-rapport TNO 2015 R10321 Instroom, uitstroom en samenstelling van het Nederlandse personenauto wagenpark Earth, Life & Social Sciences Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft

Nadere informatie

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto 21-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto dan heeft u kunnen genieten van een groot

Nadere informatie

OCCASIONMARKT IN NEDERLAND

OCCASIONMARKT IN NEDERLAND NATIONAAL OCCASION ONDERZOEK 2015 OCCASIONMARKT IN NEDERLAND De verkoop, import en export van occasions en de gevolgen ervan voor het Nederlandse wagenpark en de aftermarket NATIONAAL OCCASION ONDERZOEK

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015. Ingrid Allemekinders Partner Tax EY Belastingadviseurs LLP

Prinsjesdag 2015. Ingrid Allemekinders Partner Tax EY Belastingadviseurs LLP Prinsjesdag Ingrid Allemekinders Partner Tax EY Belastingadviseurs LLP Agenda - Vermogen - Auto - Meer werken loont - Overige topics Vermogen The better the question. The better the answer. The better

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement is een vak

Mobiliteitsmanagement is een vak Mobiliteitsmanagement is een vak Wat doet de Mobiliteitsmanager van het Jaar anders dan zijn vakgenoten? En wat merken zijn forenzende collega s daarvan? Die vragen stelden we aan André de Boer, senior

Nadere informatie

Evaluatie subsidieregeling Tijdelijke Sloopregeling personen- en bestelauto s

Evaluatie subsidieregeling Tijdelijke Sloopregeling personen- en bestelauto s Evaluatie subsidieregeling Tijdelijke Sloopregeling personen- en bestelauto s Eindrapport Datum 27 augustus 2010 Kenmerk NO39.004 MuConsult B.V. Postbus 2054 3800 CB Amersfoort Tel. 033 465 50 54 Fax 033

Nadere informatie

CE Delft. Notitie. A. (Arno) Schroten F. (Femke) de Jong. milieu, en technolog. tel: 015 2 150 150 tel: 015 2 150 150. .nl. .nl Besloten Vennootschap

CE Delft. Notitie. A. (Arno) Schroten F. (Femke) de Jong. milieu, en technolog. tel: 015 2 150 150 tel: 015 2 150 150. .nl. .nl Besloten Vennootschap Op CE Delft CE lossingen Delft voor Oplossingen milieu, econom voor ie milieu, en technolog economie ie en technologie Oude Delft 180 Oude 2611 Delft HH 180 Delft 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 tel:

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 30 juni 2014) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Op-/aanmerkingen Evaluatie accijnsverhoging op diesel en LPG en Bijlage, d.d. 28-5-2014

Op-/aanmerkingen Evaluatie accijnsverhoging op diesel en LPG en Bijlage, d.d. 28-5-2014 Op-/aanmerkingen Evaluatie accijnsverhoging op diesel en LPG en Bijlage, d.d. 28-5-2014 1. In de Brief (pag. 4) en Bijlage (pag. 3) wordt gesproken van 51 miljoen extra belastingopbrengsten in het eerste

Nadere informatie

Green Car Solution. Group Facility Services en mvo september 2008 pagina 1 van 5 1 van 8. Green Car Solution Centraal Beheer Achmea & WagenPlan

Green Car Solution. Group Facility Services en mvo september 2008 pagina 1 van 5 1 van 8. Green Car Solution Centraal Beheer Achmea & WagenPlan Green Car Solution S c h o o n e n v o o r d e l i g l e a s e n Group Facility Services en mvo september 2008 pagina 1 van 5 1 van 8 Green Car Solution S c h o o n e n v o o r d e l i g l e a s e n Green

Nadere informatie

28/12/2017. Model: Passat Variant. Merk: volkswagen Type: PASSAT. Highline

28/12/2017. Model: Passat Variant. Merk: volkswagen Type: PASSAT. Highline Rdwautowaarde.nl 28/12/2017 86gsvb Merk: volkswagen Type: PASSAT Model: Passat Variant Uitvoering: 1.8 Turbo Highline INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid

Nadere informatie

Top10 Zuinige auto's: Klein Diesel April 2008

Top10 Zuinige auto's: Klein Diesel April 2008 Top10 Zuinige auto's: Klein Diesel 1-3 4 5 Merk Seat Volkswagen MINI Fiat Fiat Model Ibiza Polo Cooper D 500 Panda 1.4 TDI DRF 1.4 TDi DRF Trendline 1.3 Multijet 16v 1.3 Multijet 16v 81 KW Ecomotive 3

Nadere informatie

Plug-in Hybrid. juni 2013

Plug-in Hybrid. juni 2013 Plug-in Hybrid Electric Vehicles juni 2013 Begin 2013 reden In Nederland ongeveer 8.000 personenauto s met 0% fiscale bijtelling. Het overgrote deel hiervan zijn elektrische auto s die tevens een benzine-

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

Versie 8.07 Autobelastingen Factsheet 2013

Versie 8.07 Autobelastingen Factsheet 2013 Versie 8.07 Hoogte autobelastingen in 2013 Benzineauto Belasting per automobilist 2500 2712 2000 1500 1000 1716 1968 1524 1272 500 De gekozen voorbeeldauto is een gebruikte benzineauto en representeert

Nadere informatie

Kwaliteitsmeting leadopvolging 2013. Hoe volgen de verschillende merken aanvragen op van zakelijke rijders?

Kwaliteitsmeting leadopvolging 2013. Hoe volgen de verschillende merken aanvragen op van zakelijke rijders? Kwaliteitsmeting leadopvolging 2013 Hoe volgen de verschillende merken aanvragen op van zakelijke rijders? 2 Leadopvolging 2013 Vereniging Auto Van De Zaak KWALITEITSMETING LEADOPVOLGING 2013 3 Leadopvolging

Nadere informatie

APK Onderzoek onder automobilisten Wat vinden automobilisten van de APK? december 2003 januari 2004

APK Onderzoek onder automobilisten Wat vinden automobilisten van de APK? december 2003 januari 2004 APK Onderzoek onder automobilisten Wat vinden automobilisten van de APK? december 2003 januari 2004 APK Onderzoek, december 2003 - januari 2004 Onderzoek onder automobilisten. blz. 3 Uitgevoerd door TNS

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

AUTOLEASE & BIJTELLING 2016

AUTOLEASE & BIJTELLING 2016 FACTSHEET AUTOLEASE & BIJTELLING 2016 Leasen met voorrang VOORWOORD Vanaf 1 januari 2016 gelden nieuwe belastingregels voor bijtelling van leaseauto s. Dat kan betekenen dat leaseauto s waarvan het contract

Nadere informatie

ZAKENAUTO IN NEDERLAND

ZAKENAUTO IN NEDERLAND NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK 2015 ZAKENAUTO IN NEDERLAND DATA - ANALYSES - TRENDS NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK 2015 DATA - ANALYSES - TRENDS Dit rapport is een beknopte weergave van de resultaten van

Nadere informatie

Adviesprijzen en technische specificaties per januari 2015. Bedrijfswagens. De Crafter

Adviesprijzen en technische specificaties per januari 2015. Bedrijfswagens. De Crafter Adviesprijzen en technische specificaties per januari 2015 Bedrijfswagens De Crafter Algemene verkoopinformatie. Afleveringskosten Alle model adviesprijzen zijn exclusief afleveringskosten. Onder afleveringskosten

Nadere informatie