Basis richtlijnen RuleSpeak R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basis richtlijnen RuleSpeak R"

Transcriptie

1 Basis richtlijnen RuleSpeak R Do's-and-don'ts voor het opstellen van bedrijfsregels in begrijpelijk Nederlands (als natuurlijke taal). De originele Engelse versie is opgesteld door Ronald G. Ross Oprichter & Directeur, Business Rule Solutions, LLC, Uitgever, Business Rules Journal, Deze Nederlandse versie is opgesteld door S. Spreeuwenberg Oprichter & Directeur, LibRT B.V., Met dank aan dr. S. Hoppenbrouwers, Radboud Universiteit Nijmegen Versie 2.3 RuleSpeak is één van de drie referentie notaties die gebruikt zijn tijdens de ontwikkeling van de standard Semantics of Business Vocabulary and Business Rules (SBVR) en sluit aan bij deze standaard. RuleSpeak R is een techniek behorende bij Proteus R de BRS methode voor bedrijfsanalyse en bedrijfsregels. Commentaar en suggesties kunt u sturen aan Dit materiaal mag vrijuit gebruikt worden binnen een bedrijf en zonder winstoogmerk. Commercieel gebruik of reproductie van enig onderdeel van dit materiaal is verboden zonder schriftelijke toestemming van Business Rule Solutions, LLC (BRS) en LibRT B.V. Gelieve contact op te nemen met BRS of LibRT voor voorwaarden omtrent licenties en gebruik. Deze notitie moet in alle reproducties worden overgenomen. Dit materiaal is beschikbaar gesteld door LibRT B.V., specialist in bedrijfsregels opstellen en toepassen en samenspraak met Business Rule Solutions, LLC, the Business Rule Technique Company. Copyright, LibRT B.V. pagina -1-

2 Basis richtlijnen RuleSpeak R Do's-and-don'ts voor het opstellen van bedrijfsregels in begrijpelijk Nederlands (als natuurlijke taal). Over wat RuleSpeak is RuleSpeak is een verzameling praktische richtlijnen voor het verwoorden van bedrijfsregels op een heldere, eenduidige en gestructureerde manier. het verbeteren van communicatie over regels tussen mensen uit de bedrijfspraktijk, bedrijfsanalisten en IT-ers. het overbruggen van de afstand tussen de taal van beleid en wetgeving, en ICT specificaties die gericht zijn op het ontwerpen en implementeren van informatiesystemen. het vermijden van valkuilen in het verwoorden van aanwijzingen. het behouden van product- en bedrijfskennis in een beheersbaar en herbruikbaar formaat. Een ervaren RuleSpeak gebruiker aan het woord: Een ander chronisch probleem is de moeite die het kost om een gemeenschappelijke taal te vinden zodat... de business, analisten en ontwikkelaars elkaar werkelijk begrijpen. De business vragen om te tekenen voor een project is zinloos als het voorstel gepresenteerd wordt in een formaat of structuur die zij niet begrijpen (of waarin zij niet zijn opgeleid). Voor ontwikkelaars is het van belang dat het communicatie formaat precies genoeg is om een systeem ontwerp te maken en programmacode te schrijven. RuleSpeak geeft het antwoord. RuleSpeak kan begrepen en geschreven worden door het merendeel van de business. De praktische richtlijnen helpen tevens analisten met het verhelderen en verwoorden van de bedrijfsbetekenis van zeer complexe kennisstructuren die ten grondslag liggen aan beslissingen. Het specificatieniveau waarvoor RuleSpeak bedoeld is Aanwijzingen kunnen verwoord worden op drie niveaus van beschrijving, zoals in de komende paragrafen wordt toegelicht. RuleSpeak is bedoeld voor het tweede niveau, werkbare aanwijzingen, waarmee het een kritisch tussenniveau is bij het Copyright, LibRT B.V. pagina -2-

3 verkrijgen van de juiste interpretatie voor de vertaling tussen de andere twee niveaus. Sturende aanwijzing: Een aanwijzing in een wet, regeling, contract, overeenkomst, beleid of soortgelijke communicatie, bedoeld om sturing te geven. Merk op dat: Een sturende aanwijzing bedoeld kan zijn voor één of meer van de onderstaande punten: Het aansturen of inperken van het primaire proces conform de bedrijfsstrategie of gekozen tactiek. Het beperken van kwetsbaarheid inzake risico s en bedreigingen. Het toezien op adequate totstandkoming en gebruik van producten en dienstverlening. Het reguleren of coördineren van de samenwerking tussen partijen Het handelen conform de wet of andere voorschriften. Sturende aanwijzingen moeten meestal nader verklaard worden middels één of meer werkbare aanwijzingen, gebruik makend van een overeengekomen vocabulaire, zodat de aanwijzing ingezet en toegepast kan worden in dagelijkse bedrijfsprocessen of beslissingsprocedures. Werkbare aanwijzing: Een declaratieve zin in goed gestructureerd Nederlands, op basis van een overeengekomen vocabulaire dat direct bruikbaar is voor medewerkers of daartoe gemachtigde partijen in een bedrijfsproces of een beslissingsprocedure. Merk op dat: Een werkbare aanwijzing geen aanvullende interpretatie mag hebben nodig om toegepast te kunnen worden. Werkbare aanwijzingen worden doorgaans afgeleid van sturende aanwijzingen en, als ze geautomatiseerd worden, vertaald naar geïmplementeerde aanwijzingen. Werkbare bedrijfsregels kunnen ook gereconstrueerd worden (reverse engineering) vanuit legacysystemen teneinde de bedrijfsintenties te beschrijven, verhelderen en analyseren. Implementeerbare aanwijzing: Een formulering in een vorm die geschikt is voor het ontwerpen of implementeren van geautomatiseerde systemen, bijvoorbeeld rule engines, programmeertalen, procesengines, softwaregeneratoren of soortgelijke technologie. Merk op dat: Een geïmplementeerde aanwijzing over het algemeen zodanig beschreven is dat zij optimaal geïmplementeerd kan worden op het gekozen executie platform en minder geschikt is voor communicatie met en tussen mensen uit de bedrijfspraktijk (de business). Copyright, LibRT B.V. pagina -3-

4 1.0 Basisrichtlijnen RuleSpeak 1.1 Bedrijfsregels mogen niet een procedure beschrijven. Onderstaand voorbeeld zijn bedrijfsregels van een recent whitepaper van een software leverancier 1. Check the product number in database SRU [the Sandals R Us database]. If the product number is equal to 422 [the part number of flip-flops] and the product description is equal to plastic flip-flops, then set the new product number in database ASC [The Athens Sandal Company database] equal to 1547 and set the product description equal to Fun-in-the-Sun Flip-Flops else if the product number in database is equal to 423 through 495 [the part numbers of all orthopedic sandals] then set the new product number equal to 1647 and set the product category equal to Good for You, Too Sandals else if Merk op dat: Deze specificatie gegeven is in de vorm van een procedure, een stap-voor-stap proces, in plaats van in een werkbare, declaratieve vorm die beter geschikt is voor communicatie tussen mensen. Woorden zoals set en database geven duidelijk aan dat het hier om een implementatie gaat. Onderstaand voorbeeld zijn bedrijfsregels afkomstig uit een recent RFP van een Nederlands overheidsbedrijf. Haal Lopende zaken op Als status is afgesloten Dan Toon aanleiding, startdatum, einddatum, betrokken medewerker. Toon verwijzing naar bijbehorende inkomende en uitgaande correspondentie. Anders Dan Toon aanleiding, startdatum, status, datum status verandering, normeinddatum, actie van klant, betrokken medewerker Als actie klant ongelijk status afgesloten Dan Toon inhoud actie, startdatum, status, normeinddatum, rappeldatum Anders Dan Toon inhoud actie, startdatum, einddatum Toon verwijzing naar bijbehorende inkomende en uitgaande correspondentie. Merk op dat: Deze specificatie gegeven is in de vorm van een procedure, stap-voor-stap proces, in plaats van een werkbare, declaratieve vorm voor 1 Deze tekst is niet vertaald, de structuur van de tekst is het belangrijkste in dit voorbeeld en kan ook goed uit de Engelse versie gedestilleerd worden. Copyright, LibRT B.V. pagina -4-

5 communicatie tussen mensen. Woorden zoals haal en toon geven duidelijk aan dat het hier eigenlijk om een implementatie gaat. Pas op: Vermijd iedere procedurele vorm om bedrijfsregels uit te drukken. Deze vorm is niet geschikt voor het effectief communiceren van de daadwerkelijke intentie van de business; zij is al gauw moeilijk te volgen en isoleert de herbruikbare besliselementen niet. RuleSpeak adviseert tegen deze vorm. 1.2 Een bedrijfsregel mag niet onnavolgbaar zijn. Voorbeeld van het menu van een restaurant in Fort Bragg, NC: Deze gerechten zijn te allen tijde wel of niet beschikbaar, en soms helemaal niet en anders altijd 2. Merk op dat: De meest basale test voor een goede bedrijfsregel is dat hij in één keer begrepen moet worden door een medewerker met verstand van zaken en ook altijd op dezelfde wijze begrepen wordt. Het bovenstande voorbeeld doorstaat deze test niet. 1.3 Handhaving en toezicht zijn afzonderlijke zaken. Merk op dat: Alles wat te maken heeft met het toezicht op of handhaving van een regel afzonderlijk van die regel moet worden beschreven. Een regel verwoordt het wat van een regel, en niet: Hoe handhaving en toezicht is ingericht. Waar de regel wordt gehandhaafd of gecontroleerd (d.w.z. in welke implementatieonderdelen). Wie (welke medewerkers) verantwoordelijk zijn voor de handhaving of het toezicht. Wanneer (welke gebeurtenis tot gevolg heeft dat) de regel gecontroleerd of gehandhaafd wordt. Waarom de regel wordt gehandhaafd of gecontroleerd (het bedrijfsdoel of de motivatie achter de regel). Regel: Iedereen 3 die zich op een bouwplaats bevindt moet een helm op zijn hoofd dragen. 2 Impressie van de onnavolgbare zin : These items may or may not be available at all times, and sometimes not at all and other times all the time. 3 iedereen is een toegestane samentrekking van ieder + persoon. Copyright, LibRT B.V. pagina -5-

6 Merk op dat: deze regel geen informatie bevat over het hoe, waar, wanneer en waarom de regel wordt gehandhaafd of gecontroleerd, of wie daar verantwoordelijk voor is. Een invulling van deze zaken kan apart beschreven worden. Het verwijderen van het hoe, waar,wie, wanneer en waarom van het toezicht op de handhaving van een regel leidt tot regels die uitsluitend gericht zijn op de beslissing, het wat. Bedrijfsregels die op deze manier opgesteld worden zijn beter te begrijpen en gemakkelijker te hergebruiken omdat ze niet vastzitten aan een bepaald handhavings- of toezichtsstramien. Copyright, LibRT B.V. pagina -6-

7 2.0 Woordgebruik in RuleSpeak 2.1 Het weglaten van een sleutelwoord in een bedrijfsregel is niet goed. Toelichting: Iedere bedrijfsregel moet één van de woorden moet, alleen en mag niet bevatten. Vermijd andere zinnen of woorden die aangeven dat de zin een regel is. Hiermee wordt consistentie en focus bevorderd. Regel: Eerstejaars hebben geen toestemming deel te nemen aan een jaarclub. Gewijzigde regel: Eerstejaars mogen niet deelnemen aan een jaarclub. Regel: Het is verplicht dat een bestelling de naam van de klant aan duidt Gewijzigde versie: Een bestelling moet de naam van de klant aanduiden 2.2 Kan is niet goed. Voorbeeld: Een klant kan een pesticide aanschaffen van een leverancier. Merk op dat: Deze zin alleen aangeeft dat iets mogelijk is. Een bedrijfsregel werkt altijd beperkend op de vrijheid van handelen. Regel: Een klant mag alleen een pesticide aanschaffen van een leverancier als de leverancier de pesticide verkoopt. Merk op dat: Het woord alleen wordt gebruikt om vrijheid te beperken en zorgt er daarmee voor dat dit een regel is. Vraag: Zeggen we iets over een capaciteit (het kunnen )? Of beperken we de vrijheid? (d.w.z., mag alleen indien)? 2.3 Overdrijven is niet goed. Toelichting: Woorden en zinnen die toegevoegd worden om de regel kracht bij te zetten, zijn alleen maar ballast. Regel: Een levering moet te allen tijde en zonder uitzondering een status hebben. Gewijzigde versie: Een levering moet een status hebben. Opmerking: De gewijzigde versie laat geen uitzondering toe omdat er geen voorwaardelijke omstandigheden gemeld worden. Regel: Eerstejaars mogen te allen tijde niet deelnemen aan een jaarclub. Copyright, LibRT B.V. pagina -7-

8 Gewijzigde versie: Eerstejaars mogen niet deelnemen aan een jaarclub. Opmerking: Ga uit van te allen tijde tenzij de regel alleen van toepassing is tijdens bepaalde periode(n). (En als dat zo is, dan moet deze periode ook expliciet vermeld zijn). Regel: Een programmeur moet altijd aan een systeem werken Gewijzigde versie: Een programmeur moet aan een systeem werken Opmerking: Ga uit van altijd tenzij de regel alleen van toepassing is tijdens bepaalde periode(n). (En als dat zo is, dan moet deze periode ook expliciet vermeld zijn). Copyright, LibRT B.V. pagina -8-

9 3.0 Feittypen in RuleSpeak 3.1 Zomaar wat is niet goed! Opmerking 4 : Alle relaties tussen een onderwerp en een lijdend voorwerp moeten gebaseerd zijn op een feittype. Feittypen: klant plaatst bestelling klant heeft een rekening Regel: Een klant mag alleen een bestelling plaatsen als de klant een rekening heeft. Opmerking: De concept-relatie combinaties die volgen uit de zin zijn ook als feittypen gedefinieerd. Let op: Wees bekend met je eigen terminologie, feittypen en hun betekenis. Een goed doortimmerd bedrijfsvocabulaire is beslissend voor het verwoorden van eenduidige regels. De structuur die ten grondslag ligt aan de termen en feiten het conceptueel model is hierbij een essentieel hulpmiddel. Het gebruik van zelfstandignaamwoorden en werkwoorden die onderdeel zijn van een conceptueel model voor het verwoorden van aanwijzingen zorgt voor consistentie en vermijdt ambiguïteit. Het nastreven van deze eigenschappen wordt belangrijker naarmate het aantal te beheren regels groeit (bij schaalvergroting). 3.2 Hebben is vaak niet goed. Regel: Een team moet een manager hebben. Opmerking: Het werkwoord hebben is niet precies genoeg om de relatie tussen twee onafhankelijke concepten aan te duiden. Het verbergt de werkelijke betekenis. Vraag: Wat betekent "hebben"? wordt geleid door een manager? wordt beoordeeld door een manager? wordt gesponsord door een manager? Gewijzigde versie Feittype: team wordt geleid door manager Regel: Een team moet geleid worden door een manager. 4 Opmerking over de vertaling: voor het Engels gaat deze richtlijn ook over het volgen van de woordvolgorde zoals deze in een feittype is verwoord. De Nederlandse grammatica regels laten het echter niet toe deze volgorde precies te volgen. De richtlijn is daarom iets aangepast voor het Nederlands. Copyright, LibRT B.V. pagina -9-

10 Merk op dat: voor regels over concepten die onafhankelijk van elkaar kunnen bestaan gebruik gemaakt moet worden van werkwoorden met een duidelijke betekenis. Let op: Het gebruik van het werkwoord hebben moet zich beperken tot directe kenmerken van een concept, bijvoorbeeld een rekening heeft een openstaande balans. 3.3 Overslaan van feittypen is niet goed! Regel: Een bestelling mag niet afgeleverd worden als de openstaande balans hoger is dan de kredietautorisatie. Opmerking: Deze regel kan daarom gemakkelijk verkeerd begrepen worden. Vraag: de openstaande balans van wat? bestelling? klant? rekening? levering? Vraag: de krediet authorisatie van wat? bestelling? klant? rekening? levering? Gewijzigde versie Feittype: klant plaatst bestelling klant heeft kredietautorisatie klant heeft rekening rekening heeft een openstaande balans Regel: Een bestelling mag niet afgeleverd worden als de openstaande balans op de rekening van de klant die de bestelling heeft geplaatst hoger is dan de kredietautorisatie van de klant. Merk op dat: Ambiguiteit onvermijdelijk is wanneer relevante feittypen worden overgeslagen in een regel. Geef alle relevante relaties aan tussen concepten en zorg ervoor dat zij gebruikt worden in de regel. Pas op: Ontwikkel bijtijds een conceptueel model. Anders kan alle moeite om regels eenduidig op te stellen alsnog leiden tot inconsistente en gebrekkige resultaten. Copyright, LibRT B.V. pagina -10-

11 4.0 Onderwerp in RuleSpeak 4.1 De zin beginnen met indien 5 is niet goed! Regel: Als een medewerker met pensioen is, dan mag hij niet toegewezen worden aan een team. Gewijzigde versie: Een gepensioneerde medewerker mag niet toegewezen worden aan een team. Merk op dat: Iedere bedrijfsregel moet beginnen met een geschikt onderwerp 6. Dit is het meest natuurlijk en een goede gewoonte. Als een bepaling (een voorwaarde op basis van indien ) nodig is, kan deze aan het eind van de zin worden geplaatst. Let op: Onthoud dat veel bedrijfsregels geen natuurlijke als... dan... structuur hebben. Regel: Een medewerker moet een naam hebben. Merk op dat: De consequentie van deze bedrijfsregel (dus: dat wat na de dan komt in een als... dan... structuur) iets te maken moet hebben met de wijze waarop de regel wordt gecontroleerd of gehandhaafd (in een systeem). Zulke informatie zou apart van de regel gespecificeerd moeten worden. 4.2 Een moment als onderwerp is niet goed! Regel: Met het sluiten van het schooljaar, moet een student tenminste 2 cursussen afgerond hebben. Gewijzigde Regel: Een student moet 2 cursussen afgerond hebben met het sluiten van het schooljaar. Merk op dat: Een bepaling over een moment beter aan het eind van de zin geplaastst kan worden, indien dit nodig is. 5 of het veel gebruikte als. 6 Het woord onderwerp wordt hier gebruikt in de zin van datgene waarover de aanwijzing gaat en hoeft niet overeen te komen met het grammaticale onderwerp van een zin verkregen met een redekundige ontleding. Copyright, LibRT B.V. pagina -11-

12 4.3 Een onderwerp in meervoud is i s niet goed! Regel: Programmeurs moeten aan een systeem werken. Merk op dat: Deze zin gemakkelijk verkeerd begrepen kan worden. Moeten alle programmeurs samen aan een systeem werken of moet iedere programmeur aan één systeem werken? Gewijzigde versie: Een programmeur moet aan een systeem werken. Merk op dat: Deze versie expliciet maakt dat de regel voor iedere programmeur geldt. Regel: Eerstejaars mogen niet deelnemen aan een jaarclub. Merk op dat: Regels worden toegepast op instanties! Ambiguiteit kan gemakkelijk vermeden worden met een onderwerp in enkelvoud. Gewijzigde versie: Een eerstejaars mag niet deelnemen aan een jaarclub. Merk op dat: Het lidwoord een voorafgaand aan een onderwerp in RuleSpeak altijd geinterpreteerd wordt met de betekenis van ieder(e). In de bovenstaande zin, bijvoorbeeld, hebben we het over iedere student. In geval van twijfel mag een altijd vervangen worden door ieder(e), zoals in de volgende gewijzigde versie. Gewijzigde versie: Iedere eerstejaars mag niet deelnemen aan een jaarclub Een persoon als onderwerp is vaak niet goed! Regel: Een klant mag alleen geld opvragen als zijn/haar rekening actief is. Vraag: Maar hoe zit dat dan met geauthoriseerde derden? De bank zelf? Een gemachtigde? Gewijzigde regel: Een geldopvraging voor een rekening mag alleen uitgevoerd worden als de rekening actief is. Merk op dat: Een regel over een persoon als onderwerp altijd nauwgezet beoordeeld moet worden. Mag de regel echt alleen voor die persoon gelden? Vaak is het antwoord op deze vraag negatief. In dat geval moet het onderwerp vervangen worden door een onderwerp 7 Hoewel deze zin het besproken onderwerp goed illustreert komt het resultaat niet natuurlijk over. Dit komt doordat niet + een vaak samengenomen worden tot geen. De zin zou dan als volgt lezen: Geen eerstejaars mag deelnemen aan een jaarclub. Dit is een goed alternatief. Copyright, LibRT B.V. pagina -12-

13 dat geen persoon aanduidt, bijvoorbeeld geldopvraging, zoals in bovenstaande regel). Let op: Wees alert als je bedrijfsregels uit processen, procedures of use cases haalt. Er is een natuurlijke neiging om te referen aan de actor die een rol speelt in het proces op een bepaald moment. Maar de rijkwijdte van een beslissing is vaak niet beperkt tot dat moment en die actor. 4.5 Niet-nummerieke onderwerpen voor numerieke drempels is niet goed. Merk op dat: Als een regel een numerieke drempel bepaalt, het onderwerp van die regel ook numeriek moet zijn. Regel: Een cursus moet niet bestaan uit meer dan 30 plaatsen. Merk op dat: Deze regel over de numerieke drempel van 30 plaatsen gaat. Het onderwerp, cursus, is echter niet numeriek. Dit kan als volgt gecorrigeerd worden. Gewijzigde regel: Het aantal plaatsen voor een cursus mag niet meer bedragen dan 30. Merk op dat: Deze regel veronderstelt dat het mogelijk is het aantal plaatsen in een cursus te tellen, een simpele rekenkundige bewerking. Het onderwerp van een regel met een rekenkundige bewerking moet in RuleSpeak altijd gelijk zijn aan dat wat berekend wordt. Regel: Een cursus mag niet meer dan 5 trainers en adviseurs betrekken. Merk op dat: Deze regel gaat over de numerieke drempel 5 trainers en adviseurs. Het onderwerp, cursus, is echter niet numeriek. Dit kan als volgt gecorrigeerd worden. Gewijzigde regel: Het gecombineerde totaal aan trainers en adviseurs, betrokken bij een cursus, mag niet meer dan 5 bedragen. 4.6 Een onderwerp weglaten is niet goed! Voorbeeld van Tilly s Restaurant, Alameda, CA: Niet minder dan twee mensen in een zitje 8 tussen 9:00 uur en 13:00 uur Merk op dat: Deze zin geen onderwerp heeft (en ook geen volledige zin is). 8 zitje is hier de vertaling van booth. Het gaat hier om een tafel met twee banken waar vier personen aan kunnen zitten en dat vaak afgeschermd is met een scheidingswand van andere tafels in een restaurant. Copyright, LibRT B.V. pagina -13-

14 Gewijzigde versie: Een zitje mag niet bezet zijn door een groep bestaande uit één persoon tussen 9:00 uur en 13:00 uur. Merk op dat: Iedere regel een duidelijk onderwerp moet hebben. Het identificeren van een geschikt onderwerp is een belangrijke stap in de overgang van informele beschrijvingen van regels (waarin de context vaak wordt aangenomen) naar een meer eenduidige en complete formulering. Deze verfijning leidt ook tot een preciezer resultaat. Tilly s vindt het waarschijnlijk goed als er niemand (0 mensen) in het zitje plaatsneemt tussen 9:00 uur en 13:00 uur. De gewijzigde versie geeft dit ook aan. 4.7 De gebiedende wijs is niet goed. Voorbeeld: Verzend geen bestelling als de openstaande balans op de rekening van de klant die de bestelling heeft geplaatst hoger is dan de krediet authorisatie. het veronderstelde onderwerp is "Men deze zin lijkt onderdeel van een procedure Vraag: Welk woord is het onderwerp van de regel? Merk op dat: Aanwijzingen geven in de gebiedende wijs goed werkt als de context bekend is, zoals in de volgende gevallen: Borden bijvoorbeeld bij een zwembad, Lopen, niet rennen. Directe communicatie tussen mensen bijvoorbeeld Aarzel niet om meer te vragen. Instructies voor of in procedures. Maar bedrijfsregels moeten juist op zichzelf staan zodat ze ook zonder context correct begrepen kunnen worden. Vraag: Welk woord (business concept) is het onderwerp van de regel? Gewijzigde versie: Een bestelling mag niet verzonden worden als de openstaande balans op de rekening van de klant die de bestelling heeft geplaats hoger is dan de krediet authorisatie voor de bestelling. Copyright, LibRT B.V. pagina -14-

15 5.0 Leesbaarheid in RuleSpeak 5.1 Onduidelijke bepalingen zijn niet goed. Regel: Een document mag niet gearchiveerd worden voor een project vóór de oplevering. Vraag: Waar verwijst de status naar? De oplevering van het project? De oplevering van het document? Gewijzigde Regel: Een document mag niet gearchiveerd worden voor een project totdat het document is opgeleverd. Regel: Een bestelling moet goedgekeurd worden door twee managers tijdens een sneeuwstorm. Vraag: Waarop is de periode van toepassing? De goedkeuring moet plaatsvinden tijdens een sneeuwstorm? De bestelling moet binnenkomen tijdens een sneeuwstorm? Gewijzigde Regel: Een bestelling die binnenkomt tijdens een sneeuwstorm moet goedgekeurd worden door tenminste twee managers. 5.2 OF is zelden goed! Regel: Een project moet beschouwd worden als een actief project als het een manager, budget of sponsor heeft. Vraag: Hoeveel? Tenminste één? Precies een? Stel dat we de regel wijzigen in 2 van de 3? Gewijzigde Regel: Een project moet beschouwd worden als een actief project als het project aan minimaal één van de volgende voorwaarden voldoet: het project heeft een manager; het project heeft een budget. Merk op dat: Het voegwoord of is vervallen door het opsommen van een lijst met voorwaarden en het expliciet verwoorden van het aantal condities waaraan voldaan moet worden (minimaal één). Het RuleSpeak sleutelwoord... de volgende... wordt gebruikt om de opsomming te introduceren. Deze aanpak voorkomt ambiguiteit en vergemakkelijkt wijzigingen. Copyright, LibRT B.V. pagina -15-

16 5.3 Etc. is niet goed. Let op: Vermijd lange lijsten met geneste voorwaarden. Deze zijn vaak moeilijk te begrijpen. Verwijder alle relevante voegwoorden in een regel en vervang deze door de bovengenoemde zinsconstuctie op basis van opsommingen. Laat de tekst inspringen om opsommingen van elkaar te onderscheiden indien er meer dan één opsomming nodig is. Regel: Een deelnemer mag geen etenswaren of drank gebruiken tijdens de cursus; niet telefoneren of smssen; geen muziek beluisteren of ten gehore brengen; etc. Vraag: Staat hier nog een impliciete of? Aan welke andere dingen refereert etc. verder nog? Merk op dat: De intentie van deze regel op z n zachtst gezegd vaag is. Woorden als etc., enz., e.d., e.d. verschaffen geen werkelijke waardevolle opheldering. Gewijzigde Regel: Tijdens de cursus moet een deelnemer zich houden aan alle volgende voorschriften: deelnemers mogen geen etenswaren drank gebruiken; deelnemers mogen niet telefoneren of smssen; deelnemers mogen geen muziek luisteren of ten gehore brengen. Merk op dat: De gewijzigde versie de opsommingsconstructie van RuleSpeak gebruikt om de ware intentie duidelijk te maken. Hierdoor is ook het woord etc. vervallen. Let op: Het gebruik van woorden zoals etc. duidt vaak op een gebrek aan de juiste woorden om een bepaalde situatie te omschrijven. Eigenlijk is dit een probleem in het vocabulaire. Copyright, LibRT B.V. pagina -16-

17 6.0 Wendbaarheid in RuleSpeak 6.1 Nevenschikkingen zijn niet goed. Regel: Een aflevering moet opgeschort worden als hetzij de betaling niet ontvangen is of de klant niet goedgekeurd is. Toelichting: Het woord hetzij geeft aan dat er precies twee voorwaarden zijn. In de toekomst zouden er echter voorwaarden bij kunnen komen. De structuur van de zin mag geen woord of zinsstructuur bevatten die het toevoegen of verwijderen van voorwaarden compliceert. Gewijzigde Regel: De aflevering van een bestelling moet opgeschort worden als de bestelling aan één van de volgende voorwaarden voldoet: de bestelling is niet vooruitbetaald de klant die de bestelling heeft geplaatst is niet geautoriseerd. Merk op dat: De gewijzigde versie de opsommingsconstructie gebruikt van RuleSpeak om het woord hetzij te laten vervallen. Nieuwe voorwaarden kunnen nu eenvoudig toegevoegd worden. Regel: Een geldopname van een rekening mag uitgevoerd worden als de rekening zowel actief is als een positief saldo heeft. Vraag: Kunnen we meer dan twee condities op deze manier samenvoegen 9? Gewijzigde Regel: Een geldopname van een rekening mag uitgevoerd worden als de rekening aan alle volgende voorwaarden voldoet: de rekening is actief; de rekening heeft een positief saldo. 6.2 Drempelwaarden in regels zijn vaak niet goed. Regel: De eigen bijdrage van een klant voor een goedgekeurde schade claim moet berekend worden als 25% van het schadebedrag van de schadeclaim als de totale eigen bijdrage van de klant in het jaar niet hoger is dan 500. Toelichting: Deze zin bevat de drempelwaarde 500. Het is te verwachten dat deze drempelwaarde ook gebruikt wordt in andere regels (met dezelfde betekenis). Als de drempelwaarde wijzigt, zouden al deze regels ook gewijzigd moeten worden. Als ze niet allemaal tegerlijkertijd en op dezelfe manier gewijzigd worden hebben we te maken met een inconsequent resultaat. 9 Ja, aan een nevenschikking met zowel... als... kunnen met als nieuwe leden worden toegevoegd (bron: taaladvies.net). Toch levert de constructie de suggestie dat er slechts twee mogelijkheden zijn. Copyright, LibRT B.V. pagina -17-

18 Nieuwe regel: De maximale eigen bijdrage per jaar moet gelijk zijn aan 500. Gewijzigde versie: De eigen bijdrage van een klant voor een goedgekeurde schade claim moet berekend worden als 25% van het schadebedrag van de schadeclaim als de totale eigen bijdrage van de klant in het jaar niet hoger is dan de maximale eigen bijdrage per jaar. Merk op dat: De nieuwe regel is toegevoegd om de drempelwaarde 500 te benoemen als maximale eigen bijdrage per jaar. Nu staat de definitie van de drempelwaarde op zichzelf in een aparte zin. In de gewijzigde versie van de oorspronkelijke regel zien we de nieuwe naam nu in plaats van het bedrag van 500. Een wijziging van de drempelwaarde (naar 600, bijvoorbeeld) heeft geen directe impact meer op deze regel. Dat geldt natuurlijk ook voor alle andere regels die gebruik maken van de maximale eigen bijdrage per jaar. Let op: Wees zuinig met het toevoegen van nieuwe woorden alle woorden moeten ook geaccepteerd en gebruikt worden door de business community. Copyright, LibRT B.V. pagina -18-

19 7.0 Hergebruik in RuleSpeak 7.1 Samengestelde berekeningen zijn z niet goed! Regel: De optelling van alle betaalde bedragen van een bestelling moet groter of gelijk zijn aan het uitstaande bedrag voor de bestelling. Merk op dat: In deze regel het betaalde bestelbedrag wordt berekend. Het resultaat van deze berekening wordt vervolgens vergeleken met het uitstaande bedrag voor de bestelling. Een berekening, zoals deze, expliciet of impliciet, moet altijd in een aparte regel verwoord worden. Nieuwe regel: Het betaalde bestelbedrag moet berekend worden als de optelling van alle bedragen die betaald zijn voor de bestelling. Gewijzigde versie: Het betaalde bestelbedrag moet groter of gelijk zijn aan het uitstaande bedrag voor de bestelling. Merk op dat: Een nieuwe regel is toegevoegd om de berekening te definieren. In RuleSpeak is het resultaat van deze berekening ( betaalde bestelbedrag ) het onderwerp van de zin. De gewijzigde versie bevat niet langer een berekening. In plaats daarvan wordt met de naam gerefereerd aan het resultaat van de berekening. Het resultaat is dat er nu twee regels zijn, terwijl we er eerder één hadden. Het voordeel hiervan is dat: De gewijzigde versie eenvoudiger is dan de originele versie en dus gemakkelijker te begrijpen en te analyseren. De twee regels onafhankelijk van elkaar gewijzigd kunnen worden, wat leidt tot meer wendbaarheid. De berekening ook door andere regels gebruikt kan worden zij refereren gewoon aan het benoemde resultaat. De berekening als aparte zin is opgenomen en in een proces mogelijk gestandaardiseerd kan worden. Let op: Het volgen van deze methode leidt uiteindelijk tot meer regels. Zorg dat deze effectief beheerd worden. Copyright, LibRT B.V. pagina -19-

20 7.2 Samengestelde regels zijn vaak niet goed! Regel: Een klant met een openstaand bedrag van meer dan 1000 voor iedere rekening in de afgelopen drie maanden mag geen bestelling plaatsen voor een bedrag van meer dan 500. Vraag: Hoe belangrijk zijn deze voorwaarden voor de volledige verzameling regels? Komen deze voorwaarden ook in andere regels voor? Zijn we consistent in het toepassen van deze voorwaarden? Kan de business deze voorwaarden benoemen? Nieuwe regel: Een klant moet beschouwd worden als risicovol indien iedere rekening van deze klant in de afgelopen drie maanden een openstaand bedrag van meer dan 1000 heeft. Nieuwe regel: Een bestelling moet beschouwd worden als een grote bestelling als het bestelbedrag hoger dan 500 is. Gewijzigde versie: Een risicovolle klant mag geen grote bestelling plaatsen. Toelichting: De twee voorwaarden zijn nu benoemd met nieuwe woorden: respectievelijk risicovol en grote bestelling. De twee nieuwe regels bevatten de voorwaarden waarmee deze nieuwe concepten af te leiden zijn. De gewijzigde versie van de originele regel bevat de voorwaarden niet meer. In plaats daarvan wordt gerefereerd aan het resultaat van de afleiding op basis van de naam van het nieuwe concept. Het resultaat is dat er nu drie regels zijn, terwijl we er eerder één hadden. Het voordeel hiervan is dat: De gewijzigde versie eenvoudiger is dan de originele versie en dus gemakkelijker is om te begrijpen en te analyseren. De drie regels onafhankelijk van elkaar gewijzigd kunnen worden, wat leidt tot meer wendbaarheid. De afleiding ook door andere regels gebruikt kan worden zij refereren gewoon aan het benoemde resultaat. De afleiding als aparte zin is opgenomen en in een proces mogelijk gestandaardiseerd kan worden. Let op: Zorg ervoor dat binnen de business community overeenstemming is over de nieuwe woorden en hun standaardisatie. 7.3 Expliciet vermelden van processen is vaak niet goed! Regel: Een spel mag niet eindigen als de stand gelijk is. Merk op dat: Het werkwoord eindigen in deze zin lijkt te refereren aan het proces beeindigd worden. Het op deze wijze verenigen van de regel met het proces maakt de regel minder goed te hergebruiken. Daarom moeten we Copyright, LibRT B.V. pagina -20-

RuleSpeak R Zinsstructuur

RuleSpeak R Zinsstructuur RuleSpeak R Zinsstructuur Het opstellen van bedrijfsregels in begrijpelijk Nederlands (als natuurlijke taal). De originele Engelse versie is opgesteld door Ronald G. Ross Oprichter & Directeur, Business

Nadere informatie

BRP-BZM Business Rule Guidelines

BRP-BZM Business Rule Guidelines BRP-BZM Business Rule Guidelines Versie 2.0 02-09-2011 Definitef Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur November 1.0 Eerste versie Eric Lopes Cardozo 2011 22-7-2011 1.1 Nette variant van business

Nadere informatie

Business Rules: het scheiden van kennis en processen 17 september 2014

Business Rules: het scheiden van kennis en processen 17 september 2014 Business Rules: het scheiden van kennis en processen 17 september 2014 1 Agenda 18:30-18:40 Opening 18:40-19:15 Het scheiden van kennis en processen Peter Nobels, Management Consultant, Sogeti 19:15-19:45

Nadere informatie

Ambiguïteit in een bedrijfsregel is niet gewenst

Ambiguïteit in een bedrijfsregel is niet gewenst business rules Ambiguïteit in een bedrijfsregel is niet gewenst SBVR NIEUWE STANDAARD Dit artikel geeft een overzicht van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen uit de business rules gemeenschap op het

Nadere informatie

: Regeling budgethouderschap en leidraad budgethouders

: Regeling budgethouderschap en leidraad budgethouders MEMO INTERN Van Aan : Concernstaf : Afdelingshoofden/ budgethouders Datum : Betreft : Regeling budgethouderschap en leidraad budgethouders Collega s, Bijgevoegd vinden jullie de regeling budgethouderschap

Nadere informatie

Privacy Verklaring versie 01-10-2015

Privacy Verklaring versie 01-10-2015 Privacy Verklaring versie 01-10-2015 1. Algemene bepalingen inzake gegevensverwerking 1.1. Met gegevensverwerking wordt het verzamelen, vastleggen, arrangeren, bewaren, wijzigen, openbaar maken, overleggen,

Nadere informatie

Wetenschapscommunicatie. Sessie 2: schriftelijke rapporting

Wetenschapscommunicatie. Sessie 2: schriftelijke rapporting Wetenschapscommunicatie Sessie 2: schriftelijke rapporting Aandachtspunten (PDF) Voorbeeldtekstjes Wat is er slecht aan deze tekstjes? Wat zou jij verbeteren? (gebruik aandachtspunten als leidraad) Schrijfopdracht

Nadere informatie

W a a r w o r d e n B u s i n e s s R u l e s t o e g e p a s t e n w a a r o m j u i s t d a a r?

W a a r w o r d e n B u s i n e s s R u l e s t o e g e p a s t e n w a a r o m j u i s t d a a r? W a a r w o r d e n B u s i n e s s R u l e s t o e g e p a s t e n w a a r o m j u i s t d a a r? Onderzoe ks p lan - Bache l orsc rip tie Auteur: Mark Zandstra 041342 Begeleider: Stijn Hoppenbrouwers

Nadere informatie

case: toestandsdiagrammen

case: toestandsdiagrammen Hoofdstuk 13 case: toestandsdiagrammen In dit hoofdstuk wordt het maken van de eerste versie van de toestandsdiagrammen voor het boodschappensysteem van Hans en Jacqueline uitgewerkt. 13.1 Vind klassen

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT

BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT WHITEPAPER BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT RISICOMANAGEMENT IN BALANS Ondernemen betekent risico s nemen om de

Nadere informatie

Advies voor het verwijderen van Dimensions v1.0 van de pas toe of leg uit lijst en het wijzigen van het functioneel toepassingsgebied van XBRL v2.

Advies voor het verwijderen van Dimensions v1.0 van de pas toe of leg uit lijst en het wijzigen van het functioneel toepassingsgebied van XBRL v2. Forum Standaardisatie Advies voor het verwijderen van Dimensions v1.0 van de pas toe of leg uit lijst en het wijzigen van het functioneel toepassingsgebied van XBRL v2.1 Concept ter openbare consultatie

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

ABN AMRO Verzekeringen Project: Documentbeheer Verzekeringen

ABN AMRO Verzekeringen Project: Documentbeheer Verzekeringen Opdrachtformulering Het in kaart brengen van de structuur achter verzekeringsdocumenten met het doel deze op een efficiënte manier productief te maken in een daarvoor te realiseren tool. De applicatie

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Tips voor schriftelijke rapportering. Laura Versteele, in samenwerking met Prof. Joris De Schutter Faculteit Ingenieurswetenschappen 20 februari 2013

Tips voor schriftelijke rapportering. Laura Versteele, in samenwerking met Prof. Joris De Schutter Faculteit Ingenieurswetenschappen 20 februari 2013 Tips voor schriftelijke rapportering Laura Versteele, in samenwerking met Prof. Joris De Schutter Faculteit Ingenieurswetenschappen 20 februari 2013 Overzicht Tips in verband met o Structuur en inhoud

Nadere informatie

SMART requirements schrijven

SMART requirements schrijven SMART requirements schrijven Reverse Engineering als aanpak voor leren Requirements Kenniscentrum 27 maart 2012, 18:50 19:30 uur Hossein Chamani, docent en trainer bij Hogeschool Rotterdam 1 Introductie

Nadere informatie

Functionele Specificatie van GRCcontrol. Rieks Joosten

Functionele Specificatie van GRCcontrol. Rieks Joosten Functionele Specificatie van GRCcontrol Rieks Joosten (rieks.joosten@tno.nl) 4 september 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Gemeenschappelijke taal 3 2.1 Automatiseerbare samenhangen...................

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Whitepaper. Inzetten op integrale veiligheid

Whitepaper. Inzetten op integrale veiligheid Whitepaper Inzetten op integrale veiligheid Inzetten op integrale veiligheid Verliezen lijden? Door fraude, diefstal of schade? Of letsel? Daar zit u niet op te wachten. Sterker nog, u heeft zich ertegen

Nadere informatie

Formuleren voor gevorderden

Formuleren voor gevorderden Formuleren voor gevorderden Het Muiswerkprogramma Formuleren voor Gevorderden is gemaakt voor leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en voor leerlingen in mbo en hbo voor wie vaardigheden

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Formuleren voor gevorderden

Formuleren voor gevorderden Formuleren voor gevorderden Het programma Formuleren voor Gevorderden is gemaakt voor leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en voor leerlingen in mbo en hbo voor wie vaardigheden op het

Nadere informatie

Zinsontleden en woordbenoemen groep 7/8

Zinsontleden en woordbenoemen groep 7/8 Zinsontleden en woordbenoemen groep 7/8 Naam: 1 Inhoudsopgave: 3 - Onderwerp 4 - Persoonsvorm 5 - Gezegde 6 - Lijdend voorwerp 7 - Meewerkend voorwerp 8 - Werkwoorden 8 - Zelfstandig naamwoorden 9 - Bijvoeglijk

Nadere informatie

Secretaresse. Context. Doel

Secretaresse. Context. Doel Secretaresse Doel Uitvoeren van secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende en/of de medewerkers van de afdeling, zodanig dat deze in staat wordt/ worden gesteld de

Nadere informatie

Formuleren voor gevorderden

Formuleren voor gevorderden Formuleren voor gevorderden Het Muiswerkprogramma Formuleren voor Gevorderden is gemaakt voor leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en voor leerlingen in mbo en hbo voor wie vaardigheden

Nadere informatie

Sparse columns in SQL server 2008

Sparse columns in SQL server 2008 Sparse columns in SQL server 2008 Object persistentie eenvoudig gemaakt Bert Dingemans, e-mail : info@dla-os.nl www : http:// 1 Content SPARSE COLUMNS IN SQL SERVER 2008... 1 OBJECT PERSISTENTIE EENVOUDIG

Nadere informatie

Automatische Overgangen instellen

Automatische Overgangen instellen Automatische Overgangen instellen In i-reserve is het mogelijk gestandaardiseerde e-mails te verzenden. Gestandaardiseerde mails zijn gebaseerd op e-mail templates, deze mails kunnen gekoppeld worden aan

Nadere informatie

Afhankelijk van wanneer je het programma uitvoert, zie je een van de volgende resultaten:

Afhankelijk van wanneer je het programma uitvoert, zie je een van de volgende resultaten: Hoofdstuk 4 Voorwaarden en vertakkingen Laten we eens teruggaan naar ons eerste programma. Zou het niet leuk zijn als we in plaats van het algemene Hallo wereld, afhankelijk van de tijd van de dag, Goedemorgen

Nadere informatie

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent Onthouden Kunnen ophalen van specifieke informatie, variërend van feiten tot complete theorieën Opslaan en ophalen van informatie (herkennen) Kennis van data, gebeurtenissen, plaatsen Kennis van belangrijkste

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

Code Yellow Smart Industries. Afbeelding

Code Yellow Smart Industries. Afbeelding Code Yellow Smart Industries Afbeelding Code Yellow Code Yellow ontwikkelt slimme software voor snel groeiende bedrijven om processen te digitaliseren en te verbinden. Dit ondersteunt de groei, creëert

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 23 juli 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De Pintelaan

Nadere informatie

Expert review Reservatiesysteem

Expert review Reservatiesysteem Expert review Reservatiesysteem Steven Houben March 26, 2010 1 Inleiding Deze expert review is gebaseerd op 10 heuristieken gedefinieerd door Jacob Nielsen. 2 Review Multi- touch systeem 2.1 Visibility

Nadere informatie

Archimate risico extensies modelleren

Archimate risico extensies modelleren Archimate risico extensies modelleren Notatiewijzen van risico analyses op basis van checklists versie 0.2 Bert Dingemans 1 Inleiding Risico s zijn een extra dimensie bij het uitwerken van een architectuur.

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

Werkwoorden zijn woorden die aangeven wat iets of iemand doet, is of wordt.

Werkwoorden zijn woorden die aangeven wat iets of iemand doet, is of wordt. DEEL 1: werkwoorden 1. Werkwoorden Werkwoorden zijn woorden die aangeven wat iets of iemand doet, is of wordt. Voorbeelden: komen, gaan, zwemmen, lopen, zijn enz. 1.1 Vormen van het werkwoord Werkwoorden

Nadere informatie

Voorlopig onderzoeksplan Bachelorscriptie CleanDoc-

Voorlopig onderzoeksplan Bachelorscriptie CleanDoc- Voorlopig onderzoeksplan Bachelorscriptie 2011 -CleanDoc- Wouter Lockefeer 0545228 Probleemstelling Een goede programmeertaal moet niet alleen efficiënte programma's opleveren, maar ook handig zijn in

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

Afstudeeronderwerpen Lex Wedemeijer

Afstudeeronderwerpen Lex Wedemeijer Afstudeeronderwerpen Lex Wedemeijer Hierbij een aantal onderwerpen die wellicht geschikt zijn als afstudeeronderwerp. Het accent van mijn onderzoek ligt op het (steeds beter) ondersteunen van bedrijfsprocessen,

Nadere informatie

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0 Projectplanning (extra bij paragraaf 3.1 Imagodoelstellingen) Naast je normale dagelijkse bezigheden kun je ook te maken krijgen met de organisatie van eenmalige zaken. Soms zijn deze heel overzichtelijk

Nadere informatie

Rijke Lessen. zetten je aan het denken. Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag

Rijke Lessen. zetten je aan het denken. Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag Rijke Lessen zetten je aan het denken Minka Dumont 2009 www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag Onthouden Kunnen ophalen

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Blooms taxonomie Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Evalueren Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Salaris in People Inc.

Salaris in People Inc. Salaris in People Inc. I Salaris in People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Salaris 2... 2 1.1 Salarisscherm... 3 1.2 Schalen en treden... 5 1.3 Salaris toekennen... 7 1.4 Berekeningen... 7 Betalingsperiode

Nadere informatie

Praktijkinstructie Beveiliging informatiesystemen

Praktijkinstructie Beveiliging informatiesystemen instructie Beveiliging informatiesystemen 4 (CIN15.4/CREBO:50141) pi.cin15.4.v1 ECABO, 1 januari 1998 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

De Taxonomie van Bloom Toelichting

De Taxonomie van Bloom Toelichting De Taxonomie van Bloom Toelichting Een van de meest gebruikte manier om verschillende kennisniveaus in te delen, is op basis van de taxonomie van Bloom. Deze is tussen 1948 en 1956 ontwikkeld door de onderwijspsycholoog

Nadere informatie

ERP Implementatie in de praktijk

ERP Implementatie in de praktijk ERP Implementatie in de praktijk Door: Erik Meevis www.kcla.nl 11 juni 2008 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit en gericht op productiebedrijven

Nadere informatie

Toetsen in Blackboard

Toetsen in Blackboard Toetsen in Blackboard Met de tool Test kun je toetsvragen maken en afnemen. In dit document wordt uitgelegd 1. Hoe een toets gemaakt kan worden. 2. Hoe een toets bewerkt kan worden. 3. Hoe een toets beschikbaar

Nadere informatie

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170)

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) instructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) pi.cin02.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Compacte taalgids Nederlands (basis en gevorderd) les- en werkboek

Compacte taalgids Nederlands (basis en gevorderd) les- en werkboek Compacte taalgids Nederlands (basis en gevorderd) les- en werkboek Bezoek- en postadres: Bredewater 16 2715 CA Zoetermeer info@uitgeverijbos.nl www.uitgeverijbos.nl 085 2017 888 Aan de totstandkoming van

Nadere informatie

Advies van het Gemeenschappelijk Controleorgaan van Europol

Advies van het Gemeenschappelijk Controleorgaan van Europol EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Advies van het Gemeenschappelijk Controleorgaan van Europol (Advies 10/60) betreffende de kennisgeving van Europol inzake een verwerking: Procedure voor aanwerving en selectie

Nadere informatie

Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een systematische review. Behorend bij: Evidence-based logopedie, hoofdstuk 2

Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een systematische review. Behorend bij: Evidence-based logopedie, hoofdstuk 2 Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een systematische review Behorend bij: Evidence-based logopedie, hoofdstuk 2 Toelichting bij de criteria voor het beoordelen van de kwaliteit van een

Nadere informatie

VERORDENINGEN. Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

VERORDENINGEN. Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 28.5.2014 L 159/41 VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 574/2014 VAN DE COMMISSIE van 21 februari 2014 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement

Nadere informatie

RUM. requirements Management. SPIder session Project. driven by requirements 25th april. Risk assessed User

RUM. requirements Management. SPIder session Project. driven by requirements 25th april. Risk assessed User RUM Risk assessed User requirements Management - SPIder session Project driven by requirements 25th april Copyright 2006 ps_testware - Gijs Kuiper Risk assessed User requirement Management Personalia Gijs

Nadere informatie

Risico Reductie Overzicht

Risico Reductie Overzicht Risico Reductie Overzicht Handleiding Auteurs Hellen Havinga en Olivier Sessink Datum 7 juli 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave 1.Risico Reductie Overzicht in vogelvlucht...4 2.Wie kan Wat met een Risico Reductie

Nadere informatie

Reporting System CPA 2006

Reporting System CPA 2006 Reporting System CPA 2006 XML PROTOCOL (juni 2005) Versie 1.0 1/14 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene principes... 3 2.1 Structuur content gedeelte... 3 2.2 CSSR admin parameters... 5 3. XML Schema...

Nadere informatie

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Beoordelingskader, ofwel hoe wij gekeken en geoordeeld hebben Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Uitgangspunten 2 3 Beoordelingscriteria 3 4 Hoe

Nadere informatie

HR metadata repository. André de Boer (BZK/CBS) (op persoonlijke titel)

HR metadata repository. André de Boer (BZK/CBS) (op persoonlijke titel) HR metadata repository André de Boer (BZK/CBS) (op persoonlijke titel) 18-06-2014 Na de koffie Klantcase HR Metadata: Overheidsorganisaties kunnen met behulp van de HR metadata repository op een gestructureerde

Nadere informatie

Waarom een samenvatting maken?

Waarom een samenvatting maken? Waarom een samenvatting maken? Er zijn verschillende manieren om actief bezig te zijn met de leerstof. Het maken van huiswerk is een begin. De leerstof is al eens doorgenomen; de stof is gelezen en opdrachten

Nadere informatie

ABN AMRO Project: Conceptueel model hypothekendomein

ABN AMRO Project: Conceptueel model hypothekendomein Opdrachtformulering Het opstellen van een kennismodel van het hypothekendomein middels de conceptuele analyse met CogNIAM. Dit kennismodel staat los van enige technische benadering en vervult de spilfunctie

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Samenvatting Impliciet leren van kunstmatige grammatica s: Effecten van de complexiteit en het nut van de structuur

Samenvatting Impliciet leren van kunstmatige grammatica s: Effecten van de complexiteit en het nut van de structuur Samenvatting Impliciet leren van kunstmatige grammatica s: Effecten van de complexiteit en het nut van de structuur Hoewel kinderen die leren praten geen moeite lijken te doen om de regels van hun moedertaal

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Taaljournaal Leerlijnenoverzicht - Lezen

Taaljournaal Leerlijnenoverzicht - Lezen Taaljournaal Leerlijnenoverzicht - Lezen 1.1 Eigen kennis 1.1.1 Kinderen kunnen hun eigen kennis activeren, m.a.w. ze kunnen aangeven wat ze over een bepaald onderwerp al weten en welke ervaringen ze er

Nadere informatie

Business Rules: het scheiden van kennis en processen 17 september 2014

Business Rules: het scheiden van kennis en processen 17 september 2014 Business Rules: het scheiden van kennis en processen 17 september 2014 Business rules scheiden kennis van processen 1 Agenda 18:30-18:40 Opening 18:40-19:15 Het scheiden van kennis en processen Peter Nobels,

Nadere informatie

Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit

Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit Openbare procedure Opdrachtgever Open Universiteit Datum 15 februari 2016 Kenmerk U2015/7006 Status Definitief blad: 2/7 Bestek Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

VRAAGVORMEN OPTIMAAL GEBRUIKEN INSTRUCTIE VOOR VRAAGONTWIKKELAARS TESTVISION ONLINE

VRAAGVORMEN OPTIMAAL GEBRUIKEN INSTRUCTIE VOOR VRAAGONTWIKKELAARS TESTVISION ONLINE VRAAGVORMEN OPTIMAAL GEBRUIKEN INSTRUCTIE VOOR VRAAGONTWIKKELAARS TESTVISION ONLINE VERSIE: 4 DATUM: MEI 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 1. Eén-uit-meervraag... 3 1.1 Belangrijkste kenmerken... 3 1.2

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

Eigen vaardigheid Taal

Eigen vaardigheid Taal Eigen vaardigheid Taal Door middel van het beantwoorden van de vragen in dit blok heeft u inzicht gekregen in uw kennis en vaardigheden van de grammatica en spelling van de Nederlandse taal. In het overzicht

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Aantal Toelichting. 2 Toetsterm verder gedetailleerd; met voorbeelden zodat het duidelijk moet zijn dat het hier ook om de 'bijzondere' gevallen gaat.

Aantal Toelichting. 2 Toetsterm verder gedetailleerd; met voorbeelden zodat het duidelijk moet zijn dat het hier ook om de 'bijzondere' gevallen gaat. Certificaat: Inspecteur speeltoestellen Niveau: ster Toetsvorm: Gesloten vragen Toetsduur: 0 minuten Cesuur: 60% met correctie voor de gokkans Hulpmiddelen: WAS, Normenbundels Onderwerp Code Toetsterm

Nadere informatie

Notitie Detachering aan derden Publicatie 15 april 2016

Notitie Detachering aan derden Publicatie 15 april 2016 Toelichting Deze notitie heeft de status van een inlichting/algemene voorlichting, omdat geen specifieke casuïstiek aan de orde komt. De notitie beoogt de overheidslichamen te ondersteunen bij het beoordelen

Nadere informatie

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS EEN PRAKTISCHE AANPAK BUSINESS ANALYSE CENTER OF EXCELLENCE - SYNERGIO Inhoudsopgave 1 HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS... 3 1.1 GEBRUIKEN VERSUS HERGEBRUIKEN... 4 2 STRATEGIE...

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Relevant orgaan... 5-10 Te communiceren controle-aangelegenheden

Nadere informatie

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Abstract Modelleren op basis van de open standard ArchiMate is een goed uitgangspunt voor

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Repro Functiecode: 0703

Functieprofiel: Medewerker Repro Functiecode: 0703 Functieprofiel: Medewerker Repro Functiecode: 0703 Doel Voorbereiden, produceren en afwerken van reproproducten, binnen de technische mogelijkheden en conform de klantvraag, teneinde te voldoen aan de

Nadere informatie

Vision. Mission. Bringing people together to create common understanding in a dynamic workspace.

Vision. Mission. Bringing people together to create common understanding in a dynamic workspace. 1 Copyright 2012 USoft. All rights reserved. 12/12/2012 Vision Bringing people together to create common understanding in a dynamic workspace. Mission Our software enables people to agree business requirements

Nadere informatie

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden 1 Inleiding Per maand wordt er minder dan één open standaard aangemeld bij het Forum Standaardisatie. Daarnaast hebben we veel moeite om mensen te

Nadere informatie

Product Informatie Blad Toets Engels

Product Informatie Blad Toets Engels Product Informatie Blad Toets Engels PIB-2014-Engels Context Beheersing van de Engelse taal is een belangrijk onderdeel in het Nederlandse onderwijs. In het VO is Engels één van de doorstroomrelevante

Nadere informatie

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie.

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. As-Built Documentatie digitaal op orde Als uw bedrijf actief is in de Marine, Off-Shore, energie of chemische industrie, dan heeft u voor

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Profielschets. Inzetbaar als. Business analist. Informatie analist Requirements specialist Procesarchitect Projectleider

Profielschets. Inzetbaar als. Business analist. Informatie analist Requirements specialist Procesarchitect Projectleider Jeroen Luijkman Business analist Curriculum Vitae Profielschets Mijn naam is Jeroen, in de afgelopen jaren heb ik mij zelf ontwikkeld tot een allround, ervaren business analist. Daarbij heb ik mij gespecialiseerd

Nadere informatie

Juriconnect-standaard voor identificatie van en verwijzing naar wet- en regelgeving

Juriconnect-standaard voor identificatie van en verwijzing naar wet- en regelgeving Juriconnect-standaard voor identificatie van en verwijzing naar wet- en regelgeving (Juriconnect standaard BWB) versie 1.3 datum 11 februari 2013 auteur Matthijs Breebaart Juriconnect standaard BWB versie

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

Dynamic Case Management nader belicht

Dynamic Case Management nader belicht Dynamic Case Management nader belicht Samenvatting In onze gestructureerde wereld wordt een ongestructureerde werkwijze niet meer geaccepteerd. Dit geldt evengoed voor de mensen die het werk doen, als

Nadere informatie

Whitepaper. One language, one source, one truth

Whitepaper. One language, one source, one truth Whitepaper One language, one source, one truth Contact Voor meer informatie of een demo kunt u contact opnemen met John Vermolen of Bas de Graaf: 06-53943650 / 06-53289168 Postbus 79075, 1070 NC Amsterdam

Nadere informatie

Extended ISO 9126: 2001. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Extended ISO 9126: 2001. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Extended ISO 9126: 2001 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Consultatiedocument Gewijzigde Standaard 3000 en Stramien 4 juni 2015

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Consultatiedocument Gewijzigde Standaard 3000 en Stramien 4 juni 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Consultatiedocument 4 juni 2015 Consultatieperiode loopt tot 1 september 2015 Consultatiedocument gewijzigde Standaard 3000 en Stramien Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501

Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501 Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501 Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de organisatie, dan

Nadere informatie

Het schrijven van stukken. Een introductie

Het schrijven van stukken. Een introductie Het schrijven van stukken Een introductie SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen...

Nadere informatie