PwC Fiscaal Portaal Gemeenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PwC Fiscaal Portaal Gemeenten"

Transcriptie

1 PwC Fiscaal Portaal Gemeenten Een schat aan fiscale informatie binnen handbereik voor nog geen 40 per week voor 10 medewerkers van uw gemeente! Fiscaal Portaal Gemeenten September 2013 Themadossiers Fiscale informatie over Btw BTW-compensatiefonds Werkkostenregeling Loonheffingen Vennootschapsbelasting Dividendbelasting Verhuurderheffing BPM Motorrijtuigenbelasting Berichtenservice Wekelijks overzicht per van het laatste nieuws, toevoegingen en uitbreidingen op het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten. Samenwerking Sport Vastgoed Subsidies Onderwijshuisvesting Brede Scholen Veiligheidsregio Waterschappen PwC Fiscaal Portaal Gemeenten Altijd up-to-date Compleet uitgewerkte modellabeling Brondocumentatie Fiscale documentatie Dagelijkse updates Eenvoudig te gebruiken Ondersteuning bij Horizontaal Toezicht Elektronische leeromgeving Fiscaal bewustzijn Kostenbesparing

2 Bij PwC Nederland werken ruim mensen met elkaar samen vanuit twaalf vestigingen en drie verschillende invalshoeken: Assurance, Tax & HRS en Advisory. We leveren sectorspecifieke diensten en zoeken verrassende oplossingen, niet alleen voor nationale en internationale ondernemingen, maar ook voor overheden en maatschappelijke organisaties. Meer dan mensen in 154 landen in firms binnen het PwCnetwerk delen hun gedachten, ervaringen en oplossingen om nieuwe perspectieven en praktische oplossingen te ontwikkelen. Deze brochure is samengesteld door het team Binnenlands Bestuur van PwC Indirect Taxes. September 2013 Wladimir Rouwenhorst Joep Swinkels Jeffrey Rous Deze publicatie is uitsluitend opgesteld als algemene leidraad voor relevante kwesties en dient niet te worden geïnterpreteerd als professioneel advies. U dient niet te handelen op basis van de in deze publicatie vervatte informatie zonder nader professioneel advies te hebben ingewonnen. Er wordt geen enkele expliciete of impliciete verklaring verstrekt of garantie geboden ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de in deze publicatie vervatte informatie, en voor zover toegestaan krachtens de wet, aanvaarden de bij deze publicatie betrokken PwC firms, medewerkers en vertegenwoordigers geen enkele aansprakelijkheid, voor de gevolgen van enige handeling dan wel omissie door hetzij uzelf hetzij enige andere persoon op basis van de in deze publicatie vervatte informatie of voor enig besluit waaraan die informatie ten grondslag ligt.

3 Inhoud PwC Fiscaal Portaal Gemeenten... 4 Altijd up-to-date... 4 Een zeer uitgebreide database... 4 Dagelijks nieuws en actualiteiten...5 Een complete modellabeling met brondocumenten... 6 Volledig onderbouwde labeling... 7 Eenvoudig doorkliksysteem... 7 Themadossiers... 8 Sport... 8 Multifunctionele accommodaties... 8 Samenwerking... 9 Veiligheidsregio... 9 Onderwijshuisvesting... 9 Vastgoed... 9 Subsidies... 9 Andere belastingen Het Portaal biedt meer Een overzichtelijke indeling per onderwerp Handige zoekfunctie Een online vraagfunctie Wat heeft u nodig? Wat zijn de kosten? PwC Fiscaal Portaal Gemeenten 3

4 PwC Fiscaal Portaal Gemeenten Hét digitale startpunt voor fiscaliteit voor gemeenten Voor nog geen 40 per week hebben tien medewerkers van uw gemeente toegang tot het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten. Een online fiscale kennisbank van PwC met actualiteiten over btw, BTW-compensatiefonds, Loonbelasting, Vennootschapsbelasting, Verhuurderheffing en BPM, een compleet uitgewerkte modellabeling en themadossiers over onder andere Vastgoed, Brede Scholen, Sport, Samenwerking en Veiligheidsregio. Alle relevante jurisprudentie en Beleidsbesluiten heeft u in nog geen minuut tot uw beschikking. Altijd up-to-date Met het Portaal houdt u een volledig overzicht op veranderingen in de fiscaliteit en kunt u processen binnen uw organisatie tijdig daarop afstemmen. Met het Portaal weet u zeker dat u altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied. Het nieuws- en actualiteitenoverzicht op het Portaal informeert u dagelijks over het laatste nieuws met betrekking tot de fiscaliteit. Bovendien wordt het Portaal doorlopend bijgewerkt naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen en uitgebreid met nieuwe fiscale informatie. Als een onderdeel van het Portaal wordt geactualiseerd, dan wordt u hiervan direct op de hoogte gesteld. Met het Portaal houdt u dus een volledig overzicht op veranderingen in de fiscaliteit en kunt u processen binnen uw organisatie tijdig daarop afstemmen. Een zeer uitgebreide database In het Portaal is een zeer uitgebreide database opgenomen met daarin een veelheid aan documentatie over relevante onderwerpen. Zo vindt u op het Portaal alle parlementaire stukken met betrekking tot btw en het BTW-compensatiefonds, maar ook alle bij ons bekende beleidsbesluiten, relevante jurisprudentie en publicaties van (onder andere) het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Een en ander uiteraard overzichtelijk weergegeven. Handig als naslagwerk, maar ook als u zich wilt verdiepen in een bepaald onderwerp. De organisatie van PwC staat garant voor continuïteit, kwaliteit en actualiteit. PwC Fiscaal Portaal Gemeenten 4

5 Dagelijks nieuws en actualiteiten Altijd op de hoogte van het laatste nieuws op fiscaal gebied Het nieuws- en actualiteitenoverzicht op het Portaal informeert u dagelijks over het laatste nieuws met betrekking tot de fiscaliteit. Met het Portaal hebt u de zekerheid dat u altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied. Op die manier kunt u op tijd inspringen op veranderingen en de processen binnen uw organisatie daarop afstemmen. Het Portaal wordt doorlopend geactualiseerd en uitgebreid. In het Portaal is een wijzigingenoverzicht opgenomen zodat u op een eenvoudige manier kennis kunt nemen van de wijzigingen en toevoegingen aan het Portaal. Met het Fiscaal Portaal Gemeenten vergroot u het fiscaal bewustzijn binnen de organisatie. Daarnaast dient het Portaal ook uitstekend als naslagmiddel. Het Portaal maakt het eenvoudig om de gevolgen van verschillende beslissingen te overzien en om bepaalde keuzes te onderbouwen. Op het Portaal zijn alle tot op heden door PwC gepubliceerde nieuwsbrieven en nieuwsflitsen van Belastingnieuws Binnenlands Bestuur integraal opgenomen. Eenvoudig terug te vinden op één plaats en eenvoudig te doorzoeken met behulp van de zoekfunctie. Blijf op de hoogte van de laatste uitbreidingen en toevoegingen aan het Portaal via het Wijzigingenoverzicht Met het Portaal houdt u een volledig overzicht op veranderingen in de fiscaliteit en kunt u processen binnen uw organisatie daar tijdig op afstemmen. PwC Fiscaal Portaal Gemeenten 5

6 Een complete modellabeling met brondocumenten Per functie de btwaspecten inzichtelijk Sinds 2003 kunnen gemeenten via het BTW-compensatiefonds een groot deel van de btw terugvragen die aan hen in rekening is gebracht. Btw die in rekening wordt gebracht voor activiteiten die gemeenten als ondernemer uitvoeren is veelal aftrekbaar op grond van de Wet op de omzetbelasting Om het juiste bedrag aan te compenseren en aftrekbare btw vast te stellen heeft de gemeente er belang bij al haar activiteiten/producten voor de btw correct te 'labelen' en deze labeling regelmatig te updaten. Volledige modellabeling, voorzien van commentaar en onderbouwd aan de hand van wetgeving, jurisprudentie, beleid en ervaringen met de Belastingdienst. Om gemeenten hierin te ondersteunen heeft PwC een complete modellabeling ontwikkeld. Deze labeling is volledig voorzien van commentaar en onderbouwd aan de hand van de geldende wetgeving, jurisprudentie en beleid. De labeling is mede opgesteld op basis van de ervaringen met de Belastingdienst. De labeling wordt doorlopend geactualiseerd en uitgebreid. Wijzigingen in de labeling kunt u eenvoudig bijhouden met behulp van het wijzigingenoverzicht. PwC Fiscaal Portaal Gemeenten 6

7 Met de PwC modellabeling heeft u in één oogopslag inzichtelijk waar u voor uw gemeente de kosten van btw kunt beperken. Volledig onderbouwde labeling De labeling is volledig voorzien van commentaar en onderbouwd aan de hand van de geldende wetgeving, jurisprudentie en beleid en is mede opgesteld op basis van de ervaringen met de Belastingdienst. Eenvoudig doorkliksysteem In het hele Portaal staan de verschillende webpagina s met elkaar in verbinding met behulp van interne verwijzingen. Zo kunt u altijd met één muisklik meer te weten komen over een bepaald onderwerp, de status van beleidsbesluiten, jurisprudentie of wetgeving controleren of gerelateerde informatie raadplegen. PwC Fiscaal Portaal Gemeenten 7

8 Themadossiers Voor fiscale zaken die bij gemeenten vaak een rol spelen zijn op het Portaal aparte dossiers opgenomen. Hierbij kunt u onder andere denken aan Sport & Welzijn, Onderwijshuisvesting, Vastgoed & Grondexploitatie en Subsidies. In deze onderdelen worden de fiscale aspecten overzichtelijk uiteengezet, volgens een vaste opbouw. Van algemene informatie in door PwC Belastingadviseurs opgestelde handboeken, naar informatie met meer praktische invalshoeken zoals specifieke notities van PwC Belastingadviseurs, (artikelsgewijs) commentaar, jurisprudentie en beleidsbesluiten. Daardoor heeft u snel en eenvoudig toegang tot de informatie die u zoekt. Sport Lange tijd was het gebruikelijk dat een gemeente een sportaccommodatie realiseerde om deze vervolgens (al dan niet tegen vergoeding) passief te verhuren c.q. ter beschikking te stellen aan sportverenigingen en onderwijsinstellingen. De terbeschikkingstelling was in dat geval vrijgesteld van btw waardoor de gemeente geen recht had op aftrek van de inkoop-btw op investerings,- onderhouds-, renovatie- en exploitatiekosten. Bij de aanleg van een nieuwe sportaccommodatie, kunstgrasvelden en bij groot onderhoud vormde de btw veelal een behoorlijke kostenpost. Een kostenpost die veelal kan worden beperkt of kan worden weggenomen. In dit onderdeel beschrijven wij de btw-aspecten van de bouw, het beheer en de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties. Multifunctionele accommodaties Elke gemeente bezit wel een of meer multifunctionele accommodaties of een brede maatschappelijke voorziening (hierna: een MFA). Vaak is dit een accommodatie waarin sociaal-culturele activiteiten, horeca, sport en onderwijs onder één dak gecombineerd worden aangeboden. Aan deze combinatie van activiteiten is ook een combinatie van btw-aspecten verbonden. Deze btw-aspecten spelen bij de grondverwerving, de bouw en ook bij de exploitatie van een MFA. Met de bouw en de exploitatie van zo n MFA zijn grote bedragen en dus ook veel btw gemoeid. In dit onderdeel beschrijven wij de btw-aspecten van de verschillende exploitatiemodellen en de btw-aspecten van de exploitatie van de verschillende onderdelen van de MFA. PwC Fiscaal Portaal Gemeenten 8

9 Samenwerking Gemeenten werken vaak samen met andere gemeenten, provincies, waterschappen. In dit onderdeel wordt ingegaan op de fiscale (btw-) aspecten van samenwerking. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan mogelijkheden om de druk van btw bij samenwerking zoveel als mogelijk te beperken. De btw-aspecten van de verschillende vormen van exploitatie worden uitgebreid beschreven. Veiligheidsregio Vanaf 1 januari 2014 worden de brandweerzorgtaken formeel belegd bij de veiligheidsregio's en behoren de brandweertaken niet meer tot die van de gemeente. Hiermee vervalt het recht op compensatie van btw bij het BTWcompensatiefonds. De veiligheidsregio s worden direct vanuit het Rijk gefinancierd. Het overhevelen van de wettelijke taak inzake de brandweer van de gemeente naar de veiligheidsregio s kan fiscale gevolgen hebben voor de reeds verkregen compensatie op de bouw van brandweerkazernes door gemeenten en/of veiligheidsregio's. In dit onderdeel zetten we de belangrijkste fiscale aspecten op een rij. Onderwijshuisvesting Veel gemeenten bouwen Brede Scholen. Brede Scholen zijn scholen waarbij onderwijs wordt gecombineerd met kinderopvang, zorg, welzijn, sport en cultuur. De ervaring leert dat het aandeel niet-verrekenbare btw dat tot de kosten behoort van de bouw en exploitatie van Brede scholen veelal kan worden verminderd. In dit onderdeel beschrijven wij de relevante btw- en BCF-aspecten. Vastgoed In dit onderdeel komen onder andere aan de orde de exploitatie van onroerende zaken (verhuur, renovatie en verbouwing), gebiedsontwikkeling (ruiltransacties, infrastructurele projecten, uitgifte bedrijventerrein en openbare voorzieningen), btw-bouwterrein, de btw-integratielevering en overdrachtsbelasting. Subsidies Gemeenten krijgen regelmatig te maken met subsidies. Voor de btw zijn subsidies vaak echter een zeer complex vraagstuk. Voor de btw doet de benaming van een bepaalde geldstroom er namelijk niet toe, maar de vraag of er tegenover de geldstroom enige vorm van verbruik staat bij de betalende partij. In dit onderdeel wordt ingegaan op de verschillende soorten subsidie en de btw-technische aspecten ervan. Aan de hand daarvan kan de gemeente bepalen of over een bepaalde bijdrage al dan niet btw moet worden voldaan. PwC Fiscaal Portaal Gemeenten 9

10 Andere belastingen Behalve de btw en het BTW-compensatiefonds zijn ook de relevante aspecten van andere belastingen in het Portaal uitgewerkt. Onder andere de volgende belastingen komen aan de orde: Vennootschapsbelasting Loonheffingen Werkkostenregeling (inclusief een compleet handboek van 150 pagina s!) Verhuurderheffing BPM Motorrijtuigenbelasting Dividendbelasting PwC Fiscaal Portaal Gemeenten 10

11 PwC Fiscaal Portaal Gemeenten 11

12 Het Portaal biedt meer Het Portaal bespaart u kosten, ondersteunt u bij het traject van Horizontaal Toezicht en vergroot het fiscaal bewustzijn en kennisniveau in uw organisatie Met onze modellabeling kunt u zelf uw eigen labeling controleren. Daarmee bespaart u kosten. Hiermee heeft u bovendien een sterk standpunt om uw bestaande labeling te verdedigen tegenover de Belastingdienst. Volgens de Belastingdienst ondersteunt het Portaal gemeenten bovendien bij de implementatie van een Tax Control Framework voor Horizontaal Toezicht. Maar het Portaal biedt meer. Een overzichtelijke indeling per onderwerp Voor fiscale zaken die bij gemeenten vaak een rol spelen zijn op het Portaal aparte onderdelen opgenomen. Hierbij kunt u onder andere denken aan Sport & Welzijn, Onderwijshuisvesting, Vastgoed & Grondexploitatie en Subsidies. In deze onderdelen worden de fiscale aspecten overzichtelijk uiteengezet, volgens een vaste opbouw. Van algemene informatie in door PwC Belastingadviseurs opgestelde handboeken, naar informatie met meer praktische invalshoeken zoals specifieke notities van PwC Belastingadviseurs, (artikelgewijs) commentaar, jurisprudentie en beleidsbesluiten. Daardoor heeft u snel en eenvoudig toegang tot de informatie die u zoekt. Bovendien wordt in het Portaal ook aandacht besteed aan onderwerpen op het gebied van loonheffingen die voor gemeenten van belang zijn, waaronder de werkkostenregeling. PwC Fiscaal Portaal Gemeenten 12

13 Handige zoekfunctie Vindt u niet meteen wat u zoekt? Dan biedt het Portaal een handige zoekfunctie. Hiermee doorzoekt u in een mum van tijd alle pagina s van het Portaal. Daarmee bent u ervan verzekerd dat u alle informatie heeft die het Portaal biedt over het onderwerp waarover u meer wilt weten. De zoekmachine biedt de mogelijkheid om te zoeken op een specifieke informatiesoort, zoals jurisprudentie, beleidsbesluiten, aantekeningen of commentaar. Daarnaast kan worden geselecteerd welke onderdelen van het Portaal worden doorzocht. In het zoekresultaat worden de zoektermen gemarkeerd. Na het zoeken verspringt de pagina direct naar de locatie op de pagina waar het zoekresultaat voorkomt. Fiscaal bewustzijn Het nieuws- en actualiteitenoverzicht op het Portaal informeert u dagelijks over het laatste nieuws met betrekking tot fiscaliteit en wijst u op aandachtspunten. Kostenbesparing Horizontaal Toezicht Volgens de Belastingdienst ondersteunt het Portaal gemeenten bij de implementatie van een Tax Control Framework voor Horizontaal Toezicht. Het Portaal leidt tot een besparing op advieskosten. Eenvoudige vragen kunt u namelijk zelf afdoen. Omdat u veel zaken zelf kunt voorbereiden zal de behoefte aan extern advies afnemen waardoor de kosten van extern advies dalen. PwC Fiscaal Portaal Gemeenten 13

14 Een online vraagfunctie Voor algemene vragen heeft het Portaal een ingebouwde digitale vraagbaak. Hiermee kunt u eenvoudig een vraag stellen aan PwC. Na ontvangst van uw vraag neemt een medewerker van PwC telefonisch contact met u op. Veelgestelde vragen worden opgenomen in het onderdeel Vraag & Antwoord. Op die manier zijn ook andere gemeenten geholpen met uw vraag en kunt u zien wat bij andere gemeenten speelt. Educatiemiddel Het Portaal is een uitstekend educatiemiddel binnen de gemeente. Het vormt een elektronische leeromgeving waarin men zich in eigen tempo kan verdiepen in btwen fiscale vraagstukken. Door de overzichtelijke opbouw en de uitsplitsing van algemeen naar specifiek is het Portaal voor iedereen toegankelijk, ongeacht de aanwezige kennis van de fiscaliteit. Het Portaal is een elektronische leeromgeving waarin men zich in eigen tempo kan verdiepen in btw en fiscale vraagstukken. PwC Fiscaal Portaal Gemeenten 14

15 Wat heeft u nodig? Om gebruik te kunnen maken van het Portaal heeft u slechts een computer met internetverbinding nodig. Bij het afsluiten van een abonnement geeft u aan hoeveel licenties u wilt afnemen. Voor iedere gebruiker wordt één licentie met een gebruikersnaam-/wachtwoordcombinatie verstrekt. Met deze inloggegevens heeft u altijd en overal toegang tot het Portaal, ook als u thuis werkt. Wat zijn de kosten? U betaalt voor het gebruik van het Portaal een eenmalige instapfee van Daarnaast bent u een bedrag van per jaar als abonnementsgeld verschuldigd. U ontvangt hiervoor licenties voor maximaal tien gebruikers. Bedragen zijn exclusief btw. Wij komen graag langs bij uw gemeente Wij komen graag langs bij uw gemeente voor een demonstratie van het Portaal voor u en uw collega s. Uiteraard is daarbij de gelegenheid voor vragen en om het Portaal op de proef te stellen. Een online demonstratie behoort ook tot de mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels J. (Jeffrey) Rous M.Sc PwC Fiscaal Portaal Gemeenten 15

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Jaargang 3 Editie 2012/5 Maart 2012 In deze editie Algemeen 1. PwC Fiscaal Portaal Gemeenten Btw 2. Belastingvoordeel bij exploitatie multifunctionele

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Jaargang 3 Editie 2012/2 Januari 2012 In deze editie Algemeen 1. Afstemmen fiscale aspecten met de Belastingdienst BTW 2. Schade en btw 3. Kamervragen

Nadere informatie

Btw is ook een sport!

Btw is ook een sport! www.pwc.nl Btw is ook een sport! Investeringen door en voor sportverenigingen: wat zijn de fiscale mogelijkheden? Indirect Taxes Btw Maart 2011 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.500 mensen met elkaar

Nadere informatie

Belastingnieuws. In deze editie. Binnenlands Bestuur. Binnenlands Bestuur Belastingnieuws. Belastingnieuws

Belastingnieuws. In deze editie. Binnenlands Bestuur. Binnenlands Bestuur Belastingnieuws. Belastingnieuws Binnenlands Binnenlands Bestuur Bestuur gemeente Apeldoorn Binnenlands Bestuur Stadhuis Apeldoorn Augustus 2010, nummer 3 In deze editie BPM / MRB 1. Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark BTW 2. BTW-besparing

Nadere informatie

Multifunctionele accommodaties Beslisboom voor de keuze voor beheer

Multifunctionele accommodaties Beslisboom voor de keuze voor beheer Openbaar Ankie Verspeek Vastgoed en Makelaardij Fontys Hogeschool Eindhoven Management Economie en Recht Mei 2010 Begeleiders: Dhr. C.J.W. Bosmans (Fontys Hogeschool Eindhoven MER Vastgoed en Makelaardij)

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen en de fiscus

Onderwijsinstellingen en de fiscus Onderwijsinstellingen en de fiscus Uitgave 2013 Korte handleiding fiscale aspecten onderwijsinstellingen Uitgegeven door Van Ree Accountants en Van Ree & Van Driel BTW-specialisten Onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Btw-correctie privégebruik 2013

Btw-correctie privégebruik 2013 www.pwc.nl Btw-correctie privégebruik 2013 Indirect Tax December 2013 Deze notitie is samengesteld door: Jeroen Bijl Manon Ultee Adri Meurkes Werner Gelderblom E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com 2 PwC

Nadere informatie

Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie

Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie www.pwc.nl Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie Indirect Tax November 2014 2 PwC Inhoud Voorwoord 4 Btw-correcties in wet- en regelgeving 5 Horeca-btw 6 BUA 6 Heffing als gevolg van fictieve prestaties

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga

www.pwc.nl Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga www.pwc.nl Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga Inhoudsopgave Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga Inhoud Onderneming 4 Groepsleningen (thin capitalization) 4 Ontvoeging uit fiscale

Nadere informatie

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure?

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure? 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer (of rechtspersoon, niet ondernemer) bent u verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl

Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl oaltijd n l ien n overal e g eactuele b o u gebouweninformatie we n b e h e e r Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl Margrietstraat 1 Postbus 4 5400 AA Uden telefoon 0413 26 04 55

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN Dienstverlening schadeverzekeringen

Nadere informatie

REGELGEVING CVDR. Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR

REGELGEVING CVDR. Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR REGELGEVING CVDR 2011 Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR Samenvatting Op grond van de Wet elektronische bekendmaking (Web) zijn

Nadere informatie

www.pwc.com Corporate in control

www.pwc.com Corporate in control www.pwc.com in control Voorwoord Met in control richten wij ons met een modulair ingestoken juridische dienstverlening specifiek op het juridische huis van een onderneming, van het bouwwerk zelf en het

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Pagina 1/20. Naar sportieve concurrentie

Pagina 1/20. Naar sportieve concurrentie Naar sportieve concurrentie Pagina 1/20 Een analyse van de naleving van de gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid door gemeenten bij de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties T 070 722 20

Nadere informatie

Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de AFM raadplegen : www.afm.nl

Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de AFM raadplegen : www.afm.nl Dienstenwijzer 2015 Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Van Zelst Hypotheken, Martensbongerd 31, 6836 EG Arnhem. Wij zijn aangesloten bij Serviceprovider Home Invest en FlexFront Service Partner

Nadere informatie

www.pwc.nl Woningcorporatierisico s in beeld In-controlverantwoording door woningcorporaties

www.pwc.nl Woningcorporatierisico s in beeld In-controlverantwoording door woningcorporaties www.pwc.nl Woningcorporatierisico s in beeld In-controlverantwoording door woningcorporaties 18 januari 2011 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.500 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie

Nadere informatie

Brochure Confiad College

Brochure Confiad College Brochure Confiad College Opleidingen en Cursussen voor Bestuurders, Medewerkers van trustkantoren en gerelateerde professionals Jaargang 2013 www.confiadcollege.nl Confiad College, uw partner in opleidingen

Nadere informatie

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling?

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Resultaten onderzoek 2 Assetmanagement bij corporaties Verantwoording Veel corporaties zijn bezig met assetmanagement. In dit kader heeft

Nadere informatie

Reemedie. De praktij kscan: weet u ook hoe u er financieel voor staat?

Reemedie. De praktij kscan: weet u ook hoe u er financieel voor staat? Reemedie is een uitgave van Van Ree Accountants Alphen aan den Rijn, Barneveld, Doorn en Geldermalsen Reemedie. De praktij kscan: weet u ook hoe u er financieel voor staat? Scannen = boekhouden Kantoornieuws.

Nadere informatie

Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo. Investeren in vertrouwen

Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo. Investeren in vertrouwen Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo Investeren in vertrouwen Colofon Programma Regeldruk en Administratieve Lastenvermindering van het ministerie

Nadere informatie

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen Dit is Evi De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine

Nadere informatie

Beheer, exploitatie en programmering

Beheer, exploitatie en programmering Beheer, exploitatie en programmering 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Opstartfase en uitgangspunten... 3 2. Programmering van t Plein... 4 3. Organisatie en Beheer... 5 4. Exploitatie... 6 4.1. Horeca... 7 4.2.

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij beleggingsondernemingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie