COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Voor de Groothandel in Levensmiddelen (GIL) voor de periode 1 oktober 2010 tot 1 april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Voor de Groothandel in Levensmiddelen (GIL) voor de periode 1 oktober 2010 tot 1 april 2012"

Transcriptie

1 CLLECTIEVE ARBEIDSVEREENKMST Vr de rthandel in Levensmiddelen (IL) vr de peride 1 ktber 2010 tt 1 april 2012

2 INHUDSPAVE Hfdstuk I: Algemene definities 1. Werkgever 2. rthandel in Levensmiddelen, Zetwaren, Tabaksprduten en Bakkerijgrndstffen 3. Werknemer 4. Uitzendkhten 5. Salaris/inkmen Hfdstuk II: Verplihtingen 6. Algemene verplihtingen 7. Werkgelegenheid en strutuurwijziging 8. Siaal beleid 9. Pensien, prepensien 10. Werknemersverplihting Hfdstuk III: Arbeidstijden 11. Arbeidsduur en werkvensters 12. Vervallen 13. Arbeid p zndagen 14. Arbeid p feestdagen 15. Meerwerk en verwerk 16. Arbeid p uren gelegen buiten de werkvensters Hfdstuk IV: Dienstverband 17. Aanstelling 18. Bevestiging van aanstelling 19. udershapsverlf 20. egevens salarisbetaling 21. Einde arbeidsvereenkmst 22. Vervallen 23. Uitkering bij verlijden Hfdstuk V: Belning 24. Indeling van funties 25. Funtiewaarderingssysteem 26. Prestatiebelning 27. Salarissen 28. Berekening uur/weeksalaris 29. Bevegdheden werkgever met betrekking tt belning 30. Vertegenwrdigers 31. Chauffeurs 32a. Betaling van veruren en uren gelegen buiten de werkvensters 32b. Teslag vr werk in gekelde ruimten 32. Cnsignatieregeling 32d. Verlaging van de plegenteslag 33. Minimuminkmen 34. Vervallen Hfdstuk VI: Veiligheid, ezndheid, Arbeidsngeshiktheid 35. Veiligheid, ezndheid, Arbeidsngeshiktheid Hfdstuk VII: Verlf 36. Krt verlf Hfdstuk VIII: Vakantie 37. Vakantieduur 38. pnemen en aanwijzen van vakantie 39. Vakantie bij vervulling wettelijke leerpliht 40. Vakantieaanspken in geval van ziekte f ngeval 41. Verval van vakantieaanspken

3 42. Beëindiging dienstverband en vakantierehten 43. Vakantieteslag 44. Vaststellen belning vertegenwrdigers tijdens vakantie Hfdstuk IX: verige bepalingen 45. Vakbndsfailiteiten 46. Arbeidsmarkt, shling en lpbaanbeleid 47. verige bepalingen Hfdstuk X: Sltbepalingen 48. Keuzemgelijkheden/CA à la arte 49. Vaste Cmmissie 50. eshillen 51. Afwijking van de a 52. unstiger arbeidsvrwaarden 53. Duur, wijziging en pzegging van de vereenkmst Bijlagen Bijlage I Funtiewaardering en belning Bijlage II Vrbeeld berekening teslag via de matrix van regeling IV B Bijlage III Reglement vr de Vaste Cmmissie Bijlage IV Artikelen uit het Burgerlijk Wetbek genemd in de CA Bijlage V Ca nderhandelingsresultaat 23 september 2011

4 Tussen de Fedetie van de rthandel in Levensmiddelen, gevestigd te Leidshendam en de Vereniging vr de grthandel in Zetwaren, Tabak, en/f Tabaksprduten, gevestigd te Leusden, ieder vr zih en tezamen vrmend partij ter ener zijde en de F.N.V. Bndgenten, gevestigd te Utreht, de C.N.V. Dienstenbnd, gevestigd te Hfddrp, De Unie, vakbnd vr industrie en dienstverlening, gevestigd te Culembrg, ieder vr zih en tezamen vrmend partij ter andere zijde, is de navlgende lletieve arbeidsvereenkmst geslten. HFDSTUK I: ALEMENE DEFINITIES Artikel 1 Werkgever 1. In deze Clletieve Arbeidsvereenkmst wrdt verstaan nder werkgever: iedere natuurlijke f rehtspersn die zih bezighudt met de uitefening van: - de grthandel in levensmiddelen en/f - de grthandel in zetwaren en/f - de grthandel in tabak en/f tabaksprduten en/f - de grthandel in bakkerijgrndstffen en/f - de grthandel in levensmiddelen geriht p de binnen- en buitenhuishudelijke markt en/f - de grthandel in aanverwante artikelen als bedeld in artikel 2. Artikel 2 rthandel in Levensmiddelen, Zetwaren, Tabaksprduten, Bakkerijgrndstffen, Binnen en Buitenhuishudelijke markt en Aanverwante Prduten. 1. nder grthandel in levensmiddelen als bedeld in artikel 1 wrdt verstaan de nderneming: a. die zih bezig hudt met het kpen en verkpen van een assrtiment levensmiddelen (ngeaht de verpakkingsvrm) bestaande uit ten minste aht van de hierna genemde grepen; en b. waarbij de mzet die wrdt behaald met het verkpen als bedeld nder a. hger is dan 50% van de ttale mzet en vr meer dan 50% bestaat uit het verkpen aan wederverkpers en/f aan wederverkpers in retailndernemingen en/f verbruikers in hrea- en ateringbedrijven. repen: - grutterswaren zals deegwaren (ngeaht de vrm) als maarni en spaghetti; rijst, rijstvermielli, rijstprduten, bnen, grt, gerst, bekweit, erwten, muesli, mie, meel en meelprduten; - gedrgde vruhten van binnenlandse f buitenlandse herkmst; gedrgde peulvruhten, nten en grndnten; - zeep en was-, pets- en reinigingsmiddelen, spiritus, luifers, kaarsen, theelihten, brstelwerken en papierwaren; - suikersrten; - margarine, spijsliën, liehudende prduten en plantaardige en dierlijke vetten; - hlade, hladewerken, suikerwerken, kek, banket, bisuits, wafels, beshuit; - aa en bterhamstrisels en -smeersels, jam, keukenstrp, hning, kunsthning; - grente-, fruit-, vlees- en/f visnserven en mestibles; - gedrgde peulvruhten; - juspasta, seppasta, sepen, seppeders, arma's, sausen, kruiden, kruidenmengsels, buillnblkjes, - zut, azijn, msterd en andere tafelzuren; - kffie en thee; - alhlvrije dnken, bier en zwakalhlishe dnken en limnadesirp. - diepgevrren levensmiddelen - diepgevrren snaks - nsumptie-ijs - vleeswaren;

5 - zuivelprduten inlusief dagverse zuivel; - drgisterij -artikelen en kmerijen als kleine huishudelijke, shrijf-, teken-, en tiletartikelen; - tabak en tabaksprduten; - mediinale artikelen; - veder vr pluimvee, kleine huisdieren en dergelijke; - smetishe artikelen; - farmaeutishe artikelen. 2. nder grthandel in zetwaren als bedeld in artikel 1 wrdt verstaan de nderneming die a. die zih bezig hudt met het kpen en verkpen van een assrtiment zetwaren (ngeaht de verpakkingsvrm) bestaande uit één f meer artikelen uit de hierna nder A. tt en met D. genemde grepen; en b. waarbij de mzet die wrdt behaald met het verkpen als bedeld nder a. hger is dan 50% van de ttale mzet en vr meer dan 50% bestaat uit het verkpen aan wederverkpers en/f aan wederverkpers in retailndernemingen en/f verbruikers in hrea- en ateringbedrijven. rep A: Chlade - repen; - andybars; - hlade, bnbns; - dgees; - seizenartikelen. rep B: Suikerwerk - drp; - kauwgum; - pepermunt en dgees; - verige suikerwerk; - seizenartikelen. rep C: Biskwie, banket en snijkek - biskwie en wafels; - kekjes; - hladebiskwie; - stuksartikelen; - stuksartikelen en banket; - gebak; - diepvriesgebak; - snijkek; - seizenartikelen. rep D: Hartige versnaperingen - pinda's en nten; - zute biskwies; - nderleggers; - hips en frietstiks; - verige ktailsnaks. 3. nder grthandel in tabak en/f tabaksprduten als bedeld in artikel 1 wrdt verstaan de nderneming: a. die zih bezig hudt met het kpen en verkpen van tabak en/f tabaksprduten (ngeaht de verpakkingsvrm); en b. waarbij de mzet die wrdt behaald met het verkpen als bedeld nder a. hger is dan 50% van de ttale mzet en vr meer dan 50% bestaat uit het verkpen aan wederverkpers en/f aan wederverkpers in retailndernemingen en/f verbruikers in hrea- en ateringbedrijven. 4. nder de grthandel in bakkerijgrndstffen als bedeld in artikel 1 wrdt verstaan de nderneming: a. die zih bezig hudt met het kpen en verkpen van bakkerijgrndstffen ngeaht de verpakkingsvrm; en b. waarbij de mzet die wrdt behaald met het verkpen als bedeld nder a. hger is dan 50% van de ttale mzet en vr meer dan 50% bestaat uit het verkpen aan verbruikers in hrea- en ateringbedrijven en/f aan wederverkpers in retailndernemingen.

6 5. nder de grthandel in levensmiddelen geriht p de binnen- en buitenhuishudelijke markt als bedeld in artikel 1 wrdt verstaan de nderneming: a. die zih bezig hudt met het kpen en verkpen van levensmiddelen (ngeaht de verpakkingsvrm) vr de binnen- en buitenhuishudelijke markt en, b. waarbij de mzet die wrdt behaald met het verkpen bedeld nder a. hger is dan 50% van de ttale mzet en vr meer dan 50% bestaat uit het verkpen aan verbruikers in hrea- en ateringsbedrijven en/f aan wederverkpers in retailndernemingen. 6. nder de grthandel in aanverwante prduten wrdt verstaan de nderneming a. die zih bezig hudt met het kpen en verkpen van speerijen en/f vleeswaren en/f visnserven en/f gedrgde zuidvruhten (ngeaht de verpakkingsvrm) en b. waarbij de mzet die wrdt behaald met het verkpen als bedeld nder a. hger is dan 50% van de ttale mzet en vr meer dan 50% bestaat uit het verkpen aan verbruikers in hrea-en ateringsbedrijven en/f aan wederverkpers in retailndernemingen. 7. nder het kpen in de zin van dit artikel wrdt mede verstaan het verkrijgen van artikelen van enige andere van het nern deel uitmakende nderneming, waarin een ander bedrijf wrdt uitgeefend. 8. nder het verkpen aan wederverkpers in de zin van dit artikel wrdt mede verstaan het verkpen van artikelen aan instellingen f aan persnen, die deze in een dr hen gedreven nderneming aanwenden. 9. nder kpen en verkpen in de zin van dit artikel wrdt mede verstaan kpen en verkpen in tnsitvrm Artikel 3 Werknemer 1. nder werknemer wrdt verstaan ieder die in dienst van de werkgever werkzaamheden verriht. 2. p werknemers die werkzaamheden verrihten die niet vallen nder de in artikel 25 genemde funtiegrepen, zijn de artikelen 15, 16, 24 tt en met 29, 31, 32a, 32 b, 33 en bijlage 1 niet van tepassing. Indien vr deze werknemers geen belningssysteem is afgesprken met de ndernemingsad f persneelsvertegenwrdiging f vakrganisatie, dan geldt bijlage 1 in zijn geheel. Klahten ver nredelijke pktijk als gevlg van het vereengekmen belningssysteem kunnen wrden ingediend bij de R waarmee de afspak ver het belningssysteem is gemaakt en de Vaste Cmmissie. Als riterium vr tets van nredelijkheid geldt: in een derde jaar dient minimaal ¾ van de CA-verhging van het jaar ervr te zijn tegekend. Dit is niet van tepassing indien: - Met de individuele werknemer andere afspken zijn gemaakt. - Er met vakrganisaties een siaal plan is afgesprken - De werknemer valt in de grep zals beshreven in lid 3 van dit artikel. Passeren van de lnsverhging is alleen mgelijk bij disfuntineren van de werknemer f bij bvenmatige betaling bven de CA. In afwijking hiervan is vr vertegenwrdigers de artikel 16, lid 1 wel van tepassing. Tevens zijn vr vertegenwrdigers wel de teslagen p zn- en feestdagen zals genemd in artikel 32a lid 2 van tepassing. 3. Vr werknemers met een maandsalaris van meer dan 4265 zijn alleen de artikelen 1 tt en met 3, de artikelen 5 tt en met 10, artikel 11 lid 9, artikel 35 lid 3 tenzij anders is vereengekmen dr de werkgever en de werknemer, de artikelen 49, 50 en 53 van tepassing. De bijlagen III en IV zijn van tepassing. Vanaf 1 mei 2011 gelden de bepalingen in dit lid vr werknemers met een maandsalaris van meer dan Vanaf 1 februari 2012 gelden de bepalingen in dit lid vr werknemers met een maandsalaris van meer dan Artikel 4 Uitzendkhten De werkgever dient zih ervan te verzekeren dat vr een uitzendkht die vr hem werkzaam is: 1. dezelfde belning en vergedingen (zals bepaald in de artikelen 24 tt en met 34, 43, 44 en bijlage I ) en werktijden (zals bepaald in de artikelen 11 tt en met 16) van tepassing zijn als vr een werknemer die bij hem in dienst is;

7 2. vergelijkbare verige arbeidsvrwaarden (zals bepaald in artikelen 23, 35, 36, 37 tt en met 42, 49 tt en met 53) van tepassing zijn als in deze CA geregeld vr een werknemer die bij hem in dienst is. Deze bepaling zal ter kennis wrden gebht aan het uitzendbureau. Artikel 5 Salaris/Inkmen 1. Waar in deze vereenkmst wrdt gesprken van 'salaris', wrdt daarnder in vrkmende gevallen mede verstaan 'ln', alsmede vr vertegenwrdigers het 'inkmen'. 2. Inkmen: salaris en eventuele prvisie. 3. Vr de tepassing van de artikelen 42, 43 en 44 wrdt nder ln f salaris verstaan het aan de werknemer uitbetaalde bedg, met uitzndering van verwerkbelning, vakantieteslag, winstdelingsuitkeringen en andere uitkeringen he k genaamd. 4. Vr de tepassing van artikel 35, wrdt nder ln f salaris verstaan het aan de werknemer uitbetaalde bedg nfrm het lnbegrip in artikel van de Wet Finaniering Siale Verzekeringen, met inbegrip van de belning die de werknemer ntvangt vr regelmatig weerkerend verwerk, met uitzndering van winstdelingsuitkeringen en andere uitkeringen, he k genaamd. nder het begrip 'regelmatig weerkerend verwerk' dient te wrden verstaan: verwerk dat met een zekere regelmaat wrdt verriht, waarbij het aantal uren per dag f per week kan variëren en waarvan verndersteld mag wrden dat het k verriht zu zijn indien de werknemer niet arbeidsngeshikt zu zijn geweest. Hfdstuk II: VERPLICHTINEN Artikel 6 Algemene verplihtingen 1. Partijen verplihten zih tijdens de duur van deze vereenkmst geen uitsluiting f werkstaking jegens de wederpartij f leden van de wederpartij te zullen tepassen f tepassing daarvan te zullen bevrderen. De vakverenigingen verbinden zih hun khtigste medewerking te verlenen aan de werkgevers tt ngestrde vrtzetting van het bedrijf en met alle hun ter beshikking staande middelen nakming van het in deze lletieve arbeidsvereenkmst bepaalde dr hun leden te zullen bevrderen. 2. Werkgevers en werknemers zijn verpliht de in deze vereenkmst vastgelegde bepalingen p een redelijke wijze naar hun beste vermgen na te kmen. 3. Iedere werknemer wrdt bij indiensttreding, dan wel bij het van kht wrden van een nieuwe CA, een exemplaar van de CA-brhure zals bedeld in artikel 47 lid 8 ter beshikking gesteld. Daarnaast zal dr de werkgever het vlledige CA-bekje aan iedere werknemer bij indiensttreding wrden uitgereikt en p verzek ter beshikking gesteld wrden aan de reeds in dienst zijnde werknemer. Artikel 7 Werkgelegenheid en strutuurwijziging 1. p bedrijfstakniveau zal regelmatig, dh tenminste tweemaal per jaar, verleg plaatsvinden ver de enmishe testand en de enmishe vruitzihten van de bedrijfstak ten aanzien van in het bijznder de werkgelegenheid. Dit verleg heeft tt del partijen bij de lletieve arbeidsvereenkmst infrmatie te verstrekken teneinde de werkgelegenheidsntwikkeling te kunnen vlgen. 2. p ndernemingsniveau zullen de vlgende uitgangspunten dienen te wrden gehanteerd bij alle vrgenmen ativiteiten, waarvan belangrijke gevlgen uitgaan vr de werkgelegenheid in kwantitatieve en kwalitatieve zin, dan wel de bestaande rehtspsitie van de werknemers aantasten. a. In alle gevallen waarin plannen tt liquidatie, afstting van ativiteiten, fusering met een f meer andere ndernemingen, verplaatsing van een nderneming f een deel daarvan, alsmede vrnemens ten aanzien van nieuwe investeringen, waarnder in het bijznder

8 die verband huden met autmatiseringsprjeten, die belangrijke nadelige gevlgen hebben vr de werkgelegenheid in kwantitatieve en/f kwalitatieve zin f een aantasting van de bestaande rehtspsitie van een belangrijk aantal werknemers met zih brengen, zal een tijdige melding van deze gegevens ndzakelijk zijn. b. Deze vrgenmen ativiteiten dienen tijdig, desgewenst vertruwelijk, te wrden gemeld aan de vakverenigingen en wel p zdanig tijdstip, dat deze vrgenmen ativiteiten ng dr de vakvereniging kunnen wrden beïnvled. Met de vakverenigingen zal per situatie verleg wrden gepleegd ver het tijdstip waarp en de wijze van het ter kennis brengen van de vrgenmen ativiteiten aan de werknemers.. De melding aan de vakverenigingen betreffende autmatiseringsprjeten strekken zih uit tt: I. De mtieven die aan de vrgenmen ativiteiten ten grndslag liggen, de aard ervan, mvang en plaats. II. De belangrijkste siale aspeten in kwantitatieve en kwalitatieve zin van prjeten. Daarbij wrdt gedaht aan: - werkgelegenheid; - rehtspsitie; - inhud en niveau van de funties in het kader van de bestaande dan wel te wijzigen rganisatiestrutuur; - arbeidsmstandigheden; zals werkmgeving, gezndheid en veiligheid; - pleidingen. d. Ingeval een eerder genemde ativiteit leidt tt negatieve effeten p de werkgelegenheid, zullen de werkgever en de vakverenigingen regelingen meten uitwerken die er p geriht zijn m de vr de werknemers uit deze ativiteiten vrtvleiende nadelige gevlgen zveel mgelijk te beperken. e. Bij de tepassing van dit artikel blijft het bepaalde in de Wet p de ndernemingsden, S.E.R.-besluit Fusiegedgsregels 1975 en de Wet Melding Clletief ntslag nverminderd van kht. 3. p ndernemingsniveau zal aan vakverenigingen desgewenst infrmatie wrden gegeven ver siale kengetallen. Tevens zal desgewenst met vakverenigingen verlegd wrden ver het aantal uitzendkhten in de nderneming. Artikel 8 Siaal beleid a. Indien vaatures niet binnen de eigen nderneming kunnen wrden vervuld, zal het UWV Werkbedrijf wrden ingeshakeld, nder vermelding van de inhud van de funtie (aard, funtie, werkmstandigheden, werktijden e.d.) en welke eisen aan de werknemer wrden gesteld qua pleiding en ervaring. b. Indien lid a. tegepast wrdt, dienen de werknemers van de betrkken nderneming gelijktijdig in de gelegenheid te wrden gesteld naar de vaante funtie te slliiteren.. Uitsluitend in gevallen waarin zih de ndzaak vrdet tt persneelsvrziening p krte termijn (bijvrbeeld ten gevlge van ziekte, vakantie f nvermijdelijke piekvrming in het werk) f indien niet tijdig p de nrmale wijze in een vaature kan wrden vrzien, zal de werkgever gebruik maken van uitzendbedrijven die hierte vergunning verkregen hebben van het Ministerie van Siale Zaken. d. De werkgever zal de ndernemingsad p verzek inlihten ver het aantal te werk gestelde uitzendkhten in verhuding tt het ttale persneelsbestand. e. Werkgevers zullen, met inahtneming van bjetief aan de funtie verbnden eisen, werknemers gelijke kansen p arbeid en gelijke kansen in de arbeidsrganisatie bieden, ngeaht fatren als leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, levens- f gelfsvertuiging, huidskleur, s f etnishe afkmst, natinaliteit, plitieke keuze en vakbndskeuze. f. Het siaal beleid is een geïntegreerd deel van het ndernemingsbeleid. Derhalve zal de werkgever in een nderneming waar 50 f meer werknemers werkzaam zijn en de Wet p de ndernemingsden van tepassing is, ter berdeling van het geverde siaal beleid eenmaal per jaar een siaal jaarverslag uitbrengen aan de ndernemingsad. Dit siaal verslag zal tevens wrden verstrekt aan de vakverenigingen en p aanvag aan iedere werknemer.

9 Artikel 9 Pensien, prepensien 1. De werkgever is verpliht alle werknemers van 21 tt en met 64 jaar aan te melden vr deelname in het Bedrijfstakpensienfnds vr de rthandel in Levensmiddelen. Vr de werknemer die gebren is vr 1 januari 1950 en die p 1 januari 2006 reeds deelnam aan de pensienregeling is deelname verpliht tt 64,5 jaar. De vrwaarden vr deelname, de mvang van de pensienrehten en andere bepalingen van deze pensienregeling zijn vervat in de statuten en het pensienreglement van de Stihting Bedrijfstakpensienfnds vr de rthandel in Levensmiddelen, waarte de werkgever en werknemer p gelijke wijze gehuden zijn als tt deze lletieve arbeidsvereenkmst. De regelingen betreffende prepensien maken deel uit van deze pensienregeling. 2. Indien vrijstelling is verleend van de verplihting tt deelneming in het Bedrijfstakpensienfnds, kmt de premie van het uderdms-, weduwen- en wezenpensien van de werknemer vr rekening van de werkgever tt tenminste het bedg dat de werkgever shuldig zu zijn geweest indien geen vrijstelling was verleend. 3. Het Bedrijfstakpensienfnds vr de rthandel in Levensmiddelen heeft sinds 1 januari 2006 de pdht m binnen de ttale premie van 15,5% van de lnsm vanaf 1 januari 2006 een pensienregeling uit te veren. Die regeling bestaat sinds 1 januari 2006 uit een vernieuwde regeling vr werknemers jnger dan 55 jaar met een fnhise van het wettelijk minimum ( in 2011), een pbuwperentage van 2,1% en vr zveel als mgelijk een vrwaardelijke vergangsregeling vr deze delgrep. Vr werknemers uder dan 55 jaar is de pensienregeling van vr 2006 z veel mgelijk gehandhaafd. De premieverdeling bedagt 1/3 vr de werknemer en 2/3 vr de werkgever. Artikel 10 Werknemersverplihting De werknemer is verpliht de hem dr f vanwege de werkgever redelijkerwijze pgedgen werkzaamheden naar zijn beste vermgen te verrihten en dient zih daarbij te gedgen naar de aanwijzingen welke hem dr f namens de werkgever wrden verstrekt. Hfdstuk III: ARBEIDSTIJDEN Artikel 11 Arbeidsduur en werkvensters 1. De gemiddelde arbeidsduur bedagt 144 uur per peride van 4 weken. 2. a. De werktijden dienen vlgens rster te zijn verdeeld ver een 4- f 5-daagse werkweek. b. Vr de bedieningsgrthandel en de zelfbedieningsgrthandel gelden vier werktijdenregelingen te weten Regeling I, Regeling II, Regeling III en Regeling IV. Bij de aanstelling wrdt dr de werkgever met de werknemer één van de vier regelingen vereengekmen. Hierbij geldt dat: - Regeling I is van tepassing p de werknemer die in beginsel verdag zijn arbeid verriht en is autmatish van tepassing tenzij anders is vereengekmen. - Regeling II is van tepassing p de werknemer die in wisselende rsters f in plegendiensten zijn arbeid verriht; - Regeling III is van tepassing p de werknemer met een vereengekmen wekelijkse arbeidsduur van 18 uur f minder, die zijn arbeid in beginsel verriht binnen het in Regeling III genemde htend- f avndwerkvenster. - Regeling IV is van tepassing p de werknemer die zijn arbeid kan verrihten in diensten p zaterdag tt uur en/f in diensten die de nahtelijke uren tussen 0.00 en uur mvatten. Vr de dagversentles gelden dezelfde regelingen als vr de zelfbedieningsgrthandel indien geen andere dan verse prduten f gederen wrden verwerkt, anders gelden de regelingen vr de bedieningsgrthandel.. - Vr alle regelingen, zwel bedienings- als zelfbedieningsgrthandel, gelden de tijden van de werkvensters niet alleen ter bepaling van teslagen, maar tevens als bandbreedte vr de werktijden. Inidenteel kan er buiten de werkvensters arbeid wrden verriht, maar struturele inrstering buiten de werkvensters beheft instemming van de werknemer en de ndernemingsad / persneelsvertegenwrdiging. - Vr elk rster f werktijdenpatrn dient nfrm de Wet p de ndernemingsden instemming van de ndernemingsad/persneelsvertegenwrdiging te wrden

10 verkregen. Het werken in de nahtelijke uren tussen wrdt zveel mgelijk vrkmen. Bij de inrstering van de medewerkers die de nahtelijke uren tussen uur mvatten met de R/PV het desbetreffende instemmingsverzek tevens tetsen bij (in elk geval) de betrkken werknemers f een representatieve vertegenwrdiging daarvan. - Bij inrstering van medewerkers in diensten die de nahtelijke uren tussen mvatten zal de werkgever de R/PV jaarlijks een evaluatiepprt den tekmen. In deze pprtage zal wrden ingegaan p de ndzaak en nsequenties van het werken in diensten die de nahtelijke uren tussen uur mvatten. - m de invering van nahtarbeid gedurende de lptijd van deze CA te kunnen evalueren zal de werkgever de Vaste Cmmissie binnen drie maanden na het besluit tt invering van nahtarbeid hierver infrmeren. Hierbij zal de werkgever de Vaste Cmmissie infrmeren ver het rster, eventuele nadere bepalingen die in het verleg met de R/PV zijn afgesprken, het aantal medewerkers dat het rster lpt, de predure die is gevlgd bij het ntwerp van het rster waarnder de wijze waarp verleg met de werknemers ver het rster heeft plaatsgevnden, de gevlgde tetsingspredure bij werknemers en de uitkmst van die tetsing. - Als de rganisatie geen R/PV heeft beheft struturele inrstering tussen instemming van de Vaste Cmmissie, waarbij de ndzaak van het werken in nahtarbeid tussen en de vag f de medewerkers zijn betrkken bij het tt stand kmen van het nieuwe rster wrden getetst. d. Vr de bedieningsgrthandel luiden de hiervr bedelde vier regelingen als vlgt: Regeling I: Werkvenster: maandag tt en met vrijdag van tt uur Regeling II Werkvenster: a) maandag tt en met vrijdag van tt uur; en/f b) zaterdag van tt uur Regeling III Werkvenster: a) maandag tt en met vrijdag van tt uur; en/f b) maandag tt en met vrijdag van tt uur; en/f ) zaterdag van tt uur. Regeling IV Werkvenster: zndag uur tt zaterdag uur. e. Vr de zelfbedieningsgrthandel luiden de hiervr bedelde vier regelingen als vlgt: Regeling I Werkvenster: maandag tt en met zaterdag van tt uur Regeling II Werkvenster: a) maandag tt en met vrijdag van tt uur; en/f b) zaterdag tt uur Regeling III Werkvenster: a) maandag tt en met vrijdag van tt uur; en/f b) maandag tt en met vrijdag van tt uur; en/f ) zaterdag van tt uur. Regeling IV Werkvenster: zndag uur tt zaterdag uur. 3. a) Bij inrstering gelden de vlgende vrwaarden: - Inrstering van deze gemiddelde arbeidsduur kan - met inahtneming van het bepaalde in het vijfde lid - dr middel van de vlgende varianten plaatsvinden:

11 a. inrstering van 144 uur per peride van 4 weken; b. inrstering van een mbinatie van meer dan 144 uur, dh ten hgste 160 uur en zveel hele f halve rstervrije dagen dat het gemiddelde daarvan 144 uur per peride van 4 weken is; - Het rsteren gebeurt z laag mgelijk in de rganisatie dr de betrkken werknemer en de (direte) hef p afdelingsniveau. - De rsters wrden gemaakt in verleg met de R vereenkmstig artikel 27 WR, f middels een aanvullende vereenkmst met vakrganisaties. - Zveel mgelijk wrdt rekening gehuden met de vrkeur van de individuele werknemer vr vrije dagen, avnden, weekeinden, een vierdaagse werkweek, siale,.q. privé - afspken, shltijden van kinderen, kinderpvang, thuiszrgverplihtingen en religieuze verplihtingen. Wanneer de leidinggevende geen rekening hudt met de vrkeur van de werknemers, dient hij dit te nderbuwen. - Na gestrutureerd werkverleg stelt de leidinggevende vr aanvang van de peride de ingersterde dagen, avnden en weekeinden in betreffende peride vast. Partijen stellen p bedrijfsniveau regels vast waaan het werkverleg met vlden. Partijen zien er vervlgens p te dat aan de regels wrdt vldaan. - De werknemer met wie het werkvenster I, II f III is vereengekmen kan alleen p vrijwillige basis in werkvenster IV wrden geplaatst, dus als de werknemer hiermee instemt. Er zal geen benadeling zijn van de werknemer als die aangeeft niet bereid te zijn ver te stappen naar regeling IV. - Bij Regeling III is het tegestaan m tijdelijk, dat wil zeggen vr uiterlijk 12 weken, gedurende de vakantieperide werkzaamheden te verrihten welke nder een werkvenster van Regeling I, Regeling II f Regeling IV vallen. Na deze peride valt de werknemer weer nder Regeling III; - Een individuele tussentijdse wijziging van de vereengekmen Regeling - dat wil zeggen vrdat de vereengekmen peride van één jaar is verstreken - is mgelijk in geval hiermee zwel de werknemer als de werkgever instemmen. Een grepsgewijze tussentijdse wijziging van de met de werknemers vereengekmen Regeling(en) is slehts mgelijk bij een aanpassing in de nderneming van de werkgever indien de werkgever hierte een nderbuwd verzek heeft gedaan bij de ndernemingsad f persneelvertegenwrdiging en deze hiermee heeft ingestemd; - Het rster alsmede een wijziging daarvan dient vr 4 weken te wrden vastgesteld en de rstertijden dienen één week van tevren te wrden bekend gemaakt; - Het rster mag geen gebrken diensten inhuden; - Een plegendienstrster dient te vlden aan de vlgende vrwaarden: 1. er wrden maximaal 5 aaneengeslten werkdagen en maximaal 5 dagen per week gewerkt; 2. de rsters kennen een vrwaartse rtatierihting. Het aantal wisselingen van dienst (van htend, naar middag, naar naht) binnen een reeks van aaneengeslten diensten is maximaal 1. Binnen een week mgen maximaal 2 vershillende diensten (htend, avnd f naht) zijn ingersterd; 3. pauzes behren niet tt de werktijd; 4. tenminste 11 uur rust tussen einde en aanvang vlgende werkdag, maximaal 1 x per peride van 7 dagen *24 uur mag de aaneengeslten rusttijd wrden teruggebht tt 8 uur.; 5. werknemers uder dan 55 jaar kunnen niet wrden verpliht tt werken in plegendienst.q. vóór uur f na uur, p zaterdag f zndag en p algemeen erkende feestdagen; 6. het rster dient een vrspelbaar patrn te hebben dat aansluit bij persnlijke verplihtingen van werknemer. 7. Een zwangere vruw kan niet verpliht wrden tt het werken in naht- en/f plegendiensten Vr medewerkers die zijn ingedeeld in Regeling IV geldt daarnaast: 8. Er wrden maximaal 4 diensten die nahtelijke uren tussen uur mvatten ahtereen ingersterd. 9. De rusttijd na een reeks van drie f meer diensten die de nahtelijke uren tussen mvatten bedagt minimaal 48 uur. 10. De rusttijd na een nahtdienst bedagt minimaal 14 uur 11. Er wrden maximaal 10 diensten die nahtelijke uren tussen mvatten per vier weken ingersterd en maximaal 25 per 13 weken. 12. De arbeidsduur in een dienst die de nahtelijke uren tussen mvat bedagt maximaal 8 uur.

12 13. Er is geen verwerk in diensten die de nahtelijke uren tussen mvatten. Van de bvenstaande regels 1 tt en met 6 en 8 tt en met 13 mag in verleg met de R / PV wrden afgeweken, mits de Vaste Cmmissie daar niet tegen is. Een afwijking van de bvenstaande regels dient te wrden gemeld aan de Vaste Cmmissie. b) Vrts geldt vr zwel de bedienings- als de zelfbedieningsgrthandel vr de werknemer met Regeling I, II f IV dat de minimale werktijd 3 uur per dag bedagt; ) Vrts gelden bij de zelfbedieningsgrthandel de vlgende vrwaarden: - Regeling I: Er mag maximaal 6 avnden per 4 weken wrden gewerkt en maximaal 2 zaterdagen per 4 weken; - Regeling II: Er mag maximaal 12 avnden per 4 weken wrden gewerkt en maximaal 4 avnden per week. Werknemers die vr 1 juni 1999 in dienst waren en ingevlge de vrgaande CA maximaal twee zaterdagen per 4 weken knden wrden ingersterd, huden dit reht. Werknemers, in dienst vanaf 1 juni 1999, kunnen wel 4 zaterdagen per 4 weken wrden ingezet. 4. Indien de arbeidstijdverkrting vr vertegenwrdigers in hele f halve rstervrije dagen wrdt gerealiseerd heeft de werknemer reht p drbetaling van de gemiddelde prvisie ver deze hele f halve dag naar analgie van artikel 44, lid In afwijking van het eerste lid kunnen diretie en.r..q. persneelsvertegenwrdiging k rsters pstellen, waarbij 12 weken van 39 uur wrdt gewerkt en 1 week van 36 uur rstervrij wrdt genten. Invering is afhankelijk van de vlgende vrwaarden: a. er is een vast rster vr een jaar; b. vakrganisaties en.r. dienen p ndernemingsniveau in te stemmen;. er vindt melding plaats aan de Vaste Cmmissie; d. in de rstervrije week is er geen verplihting tt verwerk. 6. In afwijking van het eerste lid kunnen diretie en.r..q. persneelsvertegenwrdiging k rsters pstellen die buiten de in lid 1 gedefinieerde nrmale arbeidsduur liggen. Invering is afhankelijk van de vlgende vrwaarden: a. er is een vast rster vr een jaar; b. met vakrganisaties is p ndernemingsniveau vereenstemming bereikt ver de belning en rsters;. de.r. dient in te stemmen met de rsters; d. er vindt melding plaats aan de Vaste Cmmissie. 7. Inrstering p uren gelegen buiten de werkvensters als bedeld in het tweede lid is p struturele basis mgelijk indien wrdt vldaan aan de vlgende vrwaarden: a) de.r. f persneelsvertegenwrdiging heeft vfgaand aan de inrstering haar instemming gegeven; b) de individuele werknemer heeft zih bereid verklaard te werken vlgens het vastgestelde rster. p de uren gelegen buiten de werkvensters meten teslagen wrden betaald nfrm artikel 32a, tweede lid. 8. Rustpauzes van minder dan 15 minuten wrden geaht te behren tt de arbeidstijd. 9. De werknemer die de leeftijd heeft bereikt van twee jaar vfgaand aan de (pre)pensiendatum khtens de regeling van het BPF - dan wel een bedrijfsregeling in geval van vrijstelling van het BPF - en vlgens de vr hem vastgestelde gemiddelde arbeidstijd werkt, kan p zijn verzek, vr 20% ext arbeidstijdverkrting per week kiezen. Dit kan vr de duur van maximaal 2 jaar en uitsluitend gevlgd dr (pré)pensien. Tegelijkertijd wrdt dus vastgelegd p welke datum de werknemer met (pré)pensien zal gaan. Zijn brutsalaris in de peride van 20% arbeidstijdverkrting bedagt 90% van het tt dan te verdiende salaris. p de hgte van de uitkering wegens vervregd uittreden en de (premie van de) pensienverzekering heeft deze verlaging geen invled. Wel wrdt het aantal vakantiedagen met 1/5 deel (20%) verlaagd. 10. Vr arbeid verriht gedurende de uren gelegen in het p de werknemer van tepassing zijnde werkvenster gelden géén teslagen als bedeld in artikel 32a, tweede lid.

13 11. Tt de betaalde arbeidstijd behrt de tijd die de werknemer was ingersterd, k al is er in die tijd niet vrtdurend werk beshikbaar. Tt de betaalde arbeidstijd behrt in de regel k de daadwerkelijk gewerkte tijd buiten de ingersterde tijd. Deze arbeid wrdt de werknemer pgedgen dr de werkgever f een leidinggevende, f wrdt in redelijkheid van de werknemer verwaht indien een nrete pdht ntbreekt. Indien het arbeid betreft die regelmatig buiten het rster plaatsvindt, dient het rster te wrden aangepast zdat met deze werkzaamheden rekening wrdt gehuden. Bij een geshil ver de betaling van de gewerkte tijd, kan een werknemer een uitspak vgen aan de Vaste Cmmissie. Artikel 12 Vervallen Vervallen. Artikel 13 Arbeid p zndagen Arbeid p zndagen dient zveel mgelijk te wrden beperkt. Bij het den verrihten van arbeid p zndagen zal de werkgever zveel mgelijk rekening huden met de belangen van de werknemers, die tegen zndagsarbeid prinipiële bezwaren hebben. Artikel 14 Arbeid p feestdagen 1. ver Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag, tenzij deze p zaterdag en/f zndag vallen, Kninginnedag en 5 mei in een lustrumjaar p welke dag de bevrijding wrdt gevierd en als natinale feestdag wrdt erkend, zal, indien p deze dagen geen arbeid wrdt verriht, het nrmale ln wrden drbetaald. Indien p deze dagen wel arbeid wrdt verriht, wrdt bven het nrmaal geldende weekln vr ieder gewerkt uur het uurln betaald vermeerderd met de in artikel 32a genemde teslag. 2. Het verrihten van arbeid p Kninginnedag is wel tegestaan indien: a. de.r. hiermee instemt; b. de betrkkenen p basis van vrijwilligheid p deze Kninginnedag arbeid verrihten;. de hnrering van de gewerkte tijd plaatsvindt, vereenkmstig artikel 32a. 3. Indien de regering een dag aanwijst waarp de bevrijding zal wrden gevierd en deze dag als natinale feestdag wrdt erkend, zal deze dag vallen nder één van de drie dagen genemd in artikel 38, lid 1 van deze a. Vr 2012 betekent dit dat 5 mei niet geldt als één van de drie dagen die zijn bedeld in artikel 38 lid Werknemers hebben het reht m, p vr hen van tepassing zijnde feestdagen die vergelijkbaar zijn met de in lid 1 genemde feestdagen, nbetaald verlf met behud van alle rehten p te nemen. Vrbeelden hiervan zijn: - vr Mslims: Iedul-fitr (Suikerfeest)( 30 augustus 2011) en Iedul-adha (fferfeest) ( 6 nvember 2011) - vr Hindes: Hli (Nieuwjaar, 20 maart 2011) en Divali (Lihtenfeest, 26 ktber 2011). 5. Indien de peningsuren van de nderneming f vestiging van de werkgever dit mgelijk maken, bestaat vr Mslims en Hindes de mgelijkheid m maximaal twee hristelijke feestdagen zals genemd in lid 1 te ruilen vr Iedul-fitr (Suikerfeest) en Iedul-adha (fferfeest), respetievelijk Hli (Nieuwjaar,) en Divali (Lihtenfeest). Indien eenmaal van deze ruilmgelijkheid gebruik wrdt gemaakt, kan deze gedurende het kalenderjaar niet meer wrden herzien. 6. De werkgever zal de werknemer niet belemmeren vakantiedagen p te nemen bij niethristelijke feestdagen, wanneer deze vr de betreffende werknemer van tepassing zijn. Artikel 15 Meerwerk en verwerk 1. nder verwerk vr werknemers (zwel fulltimers als parttimers) wrdt verstaan een werktijd van: - meer dan 144 uur per peride van 4 weken, f

14 - meer dan 45 uur per week, f - meer dan 10 uur per dag. In uitzndering p het vfgaande wrdt nder verwerk vr hauffeurs (zwel fulltimers als parttimers) verstaan een werktijd van: - meer dan 9 uur per dag; - meer dan 144 uur per peride van 4 weken. In geval van verwerk ntvangt de werknemer een teslag vereenkmstig het bepaalde in artikel 32a, eerste lid. 2. verwerk / ext werk wrdt zveel mgelijk vrkmen, dh is, indien dit naar het rdeel van de werkgever in het bedrijfsbelang ndzakelijk is, verpliht De werknemer is in geen geval verpliht tt het verrihten van verwerk indien de arbeidsduur inlusief verwerk meer bedagt dan 10 uur per dag f 45 uur per week f 164 uur per peride van 4 weken f 177 uur per maand. 3. Werknemers, die de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt, alsmede zwangere werknemers, kunnen in afwijking van het in lid 2 bepaalde niet wrden verpliht tt het verrihten van verwerk / ext werk. De werkgever hudt bij verwerk rekening met de religieuze verplihtingen van de werknemer, bijvrbeeld tijdens de Ramadan. 4. Teneinde het verwerk terug te dringen, zal de mpensatie zveel mgelijk in tijd plaatsvinden. Indien een werknemer verzekt m de mpensatie in tijd te verstrekken, zal de werkgever het verzek hnreren. p verzek van de werknemer stelt de werkgever de werknemer in de gelegenheid m het verwerk binnen 2 maanden te mpenseren, behalve in de in verleg met de R f persneelsvertegenwrdiging afgesprken piekperides per bedrijf. De werknemer heeft reht p een aaneengeslten peride van verlf p een dr hem zelf te bepalen mment indien het sald van te mpenseren aantal veruren meer bedagt dan 36 uur, behalve in de in verleg met de R f persneelsvertegenwrdiging afgesprken piekperides per bedrijf. 5. Parttimers ntvangen vr alle gewerkte uren binnen en buiten de vereengekmen arbeidsduur dezelfde belning, inlusief teslagen, p te buwen rehten en emlumenten als fulltimers. Artikel 16 Arbeid p uren gelegen buiten de werkvensters 1. Arbeid p uren gelegen buiten de werkvensters als bedeld in artikel 11, tweede lid, wrdt zveel mgelijk vrkmen, dh is, indien dit naar het rdeel van de werkgever in het bedrijfsbelang ndzakelijk is, verpliht. In dat geval ntvangt de werknemer een teslag vereenkmstig het bepaalde in artikel 32a, tweede lid. 2. Werknemers, die de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt, alsmede zwangere werknemers, kunnen in afwijking van het in lid 1 bepaalde niet wrden verpliht tt het verrihten van arbeid p uren gelegen buiten de werkvensters.q. plegendienst. De werkgever hudt bij het werk p tijdstippen buiten de werkvensters rekening met de religieuze verplihtingen van de werknemer, bijvrbeeld tijdens de Ramadan. Hfdstuk IV: DIENSTVERBAND Artikel 17 Aanstelling 1. De aanstelling kan geshieden vr nbepaalde f vr bepaalde tijd. 2. a. Er kunnen maximaal twee arbeidsvereenkmsten vr bepaalde tijd wrden aangegaan met een tussenps van maximaal 3 maanden. In ttaal kunnen de arbeidsvereenkmst(en) vr bepaalde tijd niet langer duren dan twee jaar. Vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen: - Vr bepaalde tijd aangegane arbeidsvereenkmsten elkaar hebben pgevlgd in een peride van 24 maanden f langer met tussenpzen van niet meer dan drie maanden; - Meer dan twee vr bepaalde tijd aangegane arbeidsvereenkmsten elkaar hebben pgevlgd met tussenpzen van niet meer dan drie maanden,

15 geldt met ingang van die dag de laatste arbeidsvereenkmst als aangegaan vr nbepaalde tijd. b. Vr werknemers die niet vallen nder de funtiegrepen nfrm artikel 25, geldt dat er maximaal drie arbeidsvereenkmsten vr bepaalde tijd wrden aangegaan met een tussenps van maximaal drie maanden. In ttaal kunnen de arbeidsvereenkmst(en) vr bepaalde tijd niet langer duren dan drie jaar. Vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen: - Vr bepaalde tijd aangegane arbeidsvereenkmsten elkaar hebben pgevlgd in een peride van 36 maanden f langer met tussenpzen van niet meer dan drie maanden; - Meer dan drie vr bepaalde tijd aangegane arbeidsvereenkmsten elkaar hebben pgevlgd met tussenpzen van niet meer dan drie maanden, geldt met ingang van die dag de laatste arbeidsvereenkmst als aangegaan vr nbepaalde tijd.. Als de werkgever jegens een werknemer pvlgend werkgever is in de zin van artikel 7:668a lid 2 BW, zal de gehele relevante diensttijd bij de vrgaande werkgever(s) vr de telling van het aantal arbeidsvereenkmsten als hierbven nder 2a bedeld, meetellen als één arbeidsvereenkmst, ngeaht f deze relevante diensttijd al dan niet nderbrken is geweest. d. indien een werkleervereenkmst wrdt afgeslten vr de duur van een mb pleiding kan in tegenstelling tt het hierbven bepaalde een arbeidsvereenkmst vr bepaalde tijd vr de duur van maximaal 4 jaar wrden afgeslten. Zie k artikel 46 van deze a. 3. Indien een arbeidsvereenkmst vr bepaalde tijd wrdt aangegaan zal aan de werknemer uiterlijk twee perides vr het verstrijken van het dienstverband duidelijkheid wrden gegeven ver vrtzetting f beëindiging van het dienstverband. 4. Aanstelling van werknemers kan slehts plaatsvinden p basis van één van de vlgende vereenkmsten: a. vereenkmst vr vlledige nrmale arbeidstijd (fulltime) met inahtneming van het bepaalde in artikel 11, tweede lid; b. vereenkmst vr een gedeelte van de vlledige nrmale arbeidstijd (parttime) met inahtneming van het bepaalde in artikel 11, tweede lid. De parttime - vereenkmst kan wrden aangegaan vr een vast aantal uren per week f vr een variabel aantal uren per week. In beide gevallen geldt een minimum aantal uren per peride van 16. Ingeval van een variabel aantal uren per week, mag het maximum aantal uren per week niet meer dan 125% van het minimum aantal uren bedgen, tenzij de werkgever en de werknemer in ged verleg anders vereenkmen.. Reeds in dienst zijnde parttimers hebben het reht m de arbeidsvereenkmst vrt te zetten p basis van het vr hem reeds geldende aantal uren, indien dit minder bedagt dan 26 uur per peride. d. Indien een parttime kht dit wenst krijgt hij, bij het ntstaan van een vaature, vrng bij uitbreiding van het aantal uren tt maximaal een fulltime aanstelling. Indien in enig jaar een parttimer minder uren wil gaan werken, dan krijgt hij in het daarp vlgend jaar daarte het reht. In het daarp dan vlgende jaar heeft hij eenmalig het reht p herstel van het ude aantal uren. Meetperide vr de in artikel 17.4 b. genemde peride is een jaar. 5. Het is niet tegestaan 0-uren ntten vereenkmsten die geen bepalingen bevatten ten aanzien van het te werken aantal uren af te sluiten tenzij de werkgever en werknemer uitdrukkelijk een dergelijk ntt wensen. 6. Een verzek van de werknemer m minder f meer te gaan werken zal dr de werkgever wrden behandeld nfrm de Wet Aanpassing Arbeidsduur (zie bijlage IV). Dit geldt k vr de werkgever met minder dan 10 werknemers in dienst. Artikel 18 Bevestiging van aanstelling 1. De werknemer ntvangt van de werkgever bij aanstelling een shriftelijk bevestiging daarvan, waarin wrdt vermeld: a. de datum van indiensttreding; b. bij aanstelling p pref, de duur van de preftijd, welke 2 maanden bedagt;. bij aanstelling in tijdelijke dienst: dat z'n dienstverband van tijdelijke aard zal zijn, alsmede de duur van het dienstverband, hetzij dr het nemen van een termijn, hetzij

16 dr het vermelden van de werkzaamheden van aflpend kakter, waarvr dit dienstverband wrdt aangegaan; d. de funtiegrep, waarin de aanstelling plaatsvindt, alsmede een mshrijving van de werkzaamheden alsmede de plaats waar de arbeid zal wrden verriht; e. het salaris en het shaalgetal, waarp de indeling plaatsvindt alsmede de hgte van de aanspak p vakantiegeld; f. f tijdens kpavnd binnen de vr de werknemer geldende nrmale arbeidstijd per week arbeid met wrden verriht en z ja, welke daarvr geldende vergeding wrdt tegekend; g. de pzegtermijnen; h. indien p de werknemer een pensienregeling van tepassing is: de p hem van tepassing zijnde pensienregeling; i. indien de werknemer vr langer dan één maand werkzaam zal zijn buiten Nederland: de duur van de werkzaamheden, de huisvesting, de tepasselijkheid van de Nederlandse siale verzekeringswetgeving dan wel een pgave van de vr de uitvering van die wetgeving ventwrdelijke rganen, de geldsrt waarin betaling zal plaats vinden, de vergedingen waarp de werknemer reht heeft en de wijze waarp de terugkeer is geregeld; j. de p de werknemer van tepassing zijnde regeling khtens artikel 11, tweede lid.. 2. Indien uit de aanstellingsbrief niet uitdrukkelijk anders blijkt, geldt het dienstverband als te zijn aangegaan znder preftijd en vr nbepaalde tijd. 3. Van een wijziging in de arbeidsvereenkmst, waarnder mede wrdt verstaan een wijziging van zijn indeling in een funtiegrep, ntvangt de werknemer van de werkgever shriftelijk mededeling, nder vermelding van het nieuwe shaalgetal en het daarbij behrende salaris. Artikel 19 udershapsverlf 1. De werknemer, die tenminste 1 jaar in dienst is bij werkgever, heeft reht p (nbetaald) udershapsverlf vr ieder kind in de leeftijd van 0 tt 8 jaar nder evenredige aanpassing van de belning. De lengte van het udershapsverlf bedagt maximaal de arbeidsduur per week ver een peride van 26 weken. Het verlf wrdt per week pgenmen gedurende een aaneengeslten peride van maximaal 12 maanden. Het aantal uren verlf per week bedagt ten hgste de helft van de wekelijkse arbeidsduur. Met instemming van de werkgever kan de werknemer udershapsverlf nemen dat de maxima genemd in de vfgaande en de vrvfgaande vlzin vershrijdt. De werkgever kan deze instemming slehts weigeren m gewihtige redenen. Vr uders van meerlingen gelden deze rehten vr ieder kind apart. Tevens zijn deze rehten van tepassing p uders van adptie-, pleeg en stiefkinderen vr zver zij bij de werknemer in huis wnen. 2. De verige rehten blijven gehandhaafd. De pbuw van pensien wrdt (p verzek van de werknemer) vrtgezet p basis van het ude urenaantal en de ude premieverdeling. Na aflp van de peride wrdt de werknemer vr het ude aantal uren in dezelfde funtie aangesteld, dan wel in een gelijke f tenminste gelijkwaardige funtie met een tenminste gelijke belning. Artikel 20 egevens salarisbetaling 1. De werkgever is verpliht bij elke salarisbetaling aan de werknemer een duidelijk leesbare speifiatie te verstrekken, waarin vermeld met zijn: a. de naam van de werknemer; b. het brutsalarisbedg ver de week respetievelijk maand, respetievelijk peride waarver de speifiatie wrdt verstrekt, ndersheiden naar vast salaris, prvisie, teslagen, verwerkgeld en andere belningen;. de inhuding van lnbelasting en de premies vr de siale verzekeringswetten; d. andere tegepaste krtingen, nauwkeurig gespeifieerd. Artikel 21 Einde arbeidsvereenkmst: 1. De arbeidsvereenkmst eindigt:

17 a. Dr pzegging met een daarvr in aht te nemen pzegtermijn. Indien werknemer niet akkrd gaat, is vf testemming van UWV Werkbedrijf f Kantnrehter ndig. b. Znder pzegging en daarm znder pzegtermijn: i. Tijdens een vereengekmen preftijd van ten hgste twee maanden indien de werkgever f de werknemer dit verlangt; ii. Bij het ingaan van het uderdmspensien (65 jaar); iii. Bij aflp van een arbeidsvereenkmst die is aangegaan vr bepaalde tijd; iv. Wegens een dringende reden in de zin van artikel 7:678 BW (ntslag p staande vet); v. p grnd van wederzijds gedvinden; vi. Khtens een rehterlijke uitspak; vii. In andere gevallen waarvr geen pzegging is vrgeshreven, zals bij verlijden van de werknemer. 2. a. pzegging geshiedt shriftelijk b. pzegging geshiedt tegen het einde van de lnbetalingsperide, tenzij in de nderneming een ander mment bestendig gebruik is. 3. Bij pzegging geldt een pzegtermijn (artikel 7:672 BW) die bedagt: a. Bij maandlners tenminste 1 maand. b. Bij peridelners (4 weken) tenminste vier weken. Artikel 22 Vervallen. Artikel 23 Uitkering bij verlijden Ingevlge het bepaalde in artikel 7:674 van het Burgerlijk Wetbek wrdt bij verlijden van een werknemer aan de nagelaten betrekkingen, ver een peride tt 1 maand na verlijden, een uitkering verleend ten bedge van het brutln dat de werknemer laatstelijk rehtens tekwam. nder nagelaten betrekkingen wrden verstaan de langst levenden der ehtgenten van wie de werknemer niet duurzaam gesheiden leefde f bij ntstentenis van deze de minderjarige wettige f natuurlijke kinderen. ver de aan de nagelaten betrekkingen als hier bedeld te verstrekken éénmalige uitkering wrdt - vlgens wettelijke bepalingen - geen siale premie f lnbelasting geheven. Hfdstuk V: BELNIN Artikel 24 Indeling van funties 1. Er is een lijst van funtiegrepen. 2. Aan de hand van deze lijst deelt de werkgever de werknemer in een funtiegrep in. 3. Aan iedere werknemer wrdt shriftelijk mededeling gedaan van de funtiegrep waarin hij wrdt ingedeeld nder vermelding van het van tepassing zijnde shaalgetal en het daarbij behrende salaris. 4. Indien de werknemer bezwaar heeft tegen de dr de werkgever drgeverde indeling, legt hij binnen één maand dit bezwaar vr aan de afdeling P&, respetievelijk degene die in nderneming met deze funtie belast is. 5. Indien ter zake binnen één maand, nadat het bezwaar dr de werknemer kenbaar is gemaakt, geen vereenstemming wrdt bereikt, bestaat de mgelijkheid het geshil vr te leggen aan de Vaste Cmmissie als bedeld in artikel 49 van deze a. 6. a. Berepspredures naar aanleiding van de dr de werkgever p grnd van deze CA drgeverde indeling dienen bij de Vaste Cmmissie te wrden ingesteld binnen twee maanden na kennisneming.

18 b. Ten aanzien van deze berepspredures geldt bij gegrnde bezwaren een terugwerkende kht tt de datum, waarp de betwiste indeling is drgeverd. 7. edurende de lptijd van de CA bespreken partijen de mgelijkheid van het tevegen van een funtiegrep 8 en de invering van een funtiewaarderingssysteem. Artikel 25 Funtiewaarderingssyteem 1. De werknemer wrdt uitsluitend p grnd van de dr hem te verrihten werkzaamheden ingedeeld in één van de funtiegrepen van het referentiefuntiester dat is pgenmen in bijlage 1. Vr een nadere uitwerking van funtiewaardering wrdt verwezen naar het handbek funtiewaardering dat nderdeel uitmaakt van de CA. Indien bedrijven een ander funtiewaarderingssysteem willen inzetten dan het rba systeem zals beshreven in het handbek funtiewaardering IL, is dispensatie dr CA-partijen mgelijk nder de vrwaarden dat het een dr vakbnden erkend funtiewaarderingssysteem betreft en dat het gebruik ervan is gemeld aan de Vaste Cmmissie. 2. De werknemer kan berep aantekenen tegen de indelingsbeslissing. De bezwaar- en berepspredure is pgenmen in bijlage a. Het ln van de werknemer ingedeeld in één van de funtiegrepen is ten minste gelijk aan het vr zijn leeftijd, dan wel vr zijn funtiejaren, vastgestelde bedg genemd in de lnshalen. Artikel 26 Prestatiebelning De werkgever, die wenst ver te gaan tt het inveren van enig p individuen geriht prestatiebelning f een reeds ingeverd systeem wil wijzigen dient hiervr testemming te vgen aan de Vaste Cmmissie met inahtneming van hetgeen in de Wet p de ndernemingsden is bepaald. Artikel 27 Salarissen 1. Aan de werknemer dient een salaris te wrden uitbetaald p grnd van de in art. 25 vermelde funtiegrepen en met inahtneming van de verige bepalingen in bijlage I. De bijlage wrdt geaht deel uit te maken van deze CA. Indien uit de delgrepen langdurig werklzen, gedeeltelijk arbeidsngeshikten, herintredende vruwen, allhtnen en shlverlaters, werknemers aangenmen wrden vr werk p het niveau funtiegrep 1 van de CA, is de werkgever gerehtigd m maximaal 24 maanden het minimumln te betalen (zie shaal 0). De betreffende werknemer krijgt een bedrijfspleiding en bij verlenging van de arbeidsvereenkmst na het 1e jaar krijgt hij een aanstelling vr nbepaalde tijd. 2. Het salaris vr een kalenderjaar wrdt bepaald p 1 januari van dat jaar, indien in de nderneming geen andere datum gebruikelijk is. 3. mdat bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar een aantal verplihte premie-inhudingen ingevlge de siale verzekeringswetten kmt te vervallen, zal bij het bereiken van deze leeftijd het brutsalaris wrden aangepast en wel zdanig, dat het nmiddellijk vr die datum van tepassing zijnde nettsalaris ngewijzigd blijft. De algemene salarisverhgingen, die nadien wrden drgeverd, blijven nverkrt gelden vr deze grep van werknemers. Artikel 28 Berekening uur- / weeksalaris 1. De in bijlage 1 vermelde salarissen zijn brut-maand-, brut-peride- en brut-weeksalarissen. 2. Het brut-uursalaris wrdt berekend dr het vr de betrkken werknemer vastgestelde brutweeksalaris te delen dr 36 en het vastgestelde brut-maandsalaris te delen dr In vrkmende gevallen wrdt het brut-weeksalaris berekend dr het vr de betrkken werknemer vastgestelde nrmale brut-maand-salaris te delen dr 4 1/3.

19 Artikel 29 Bevegdheden werkgever met betrekking tt belning 1. a. Een werknemer mag in een jaar een ext shaalgetal wrden tegekend. b. Een werknemer die het maximum van zijn shaal bereikt heeft,mag een waarderingsteslag van maximaal 10% wrden tegekend. 2. a. Het is de werkgever tegestaan, indien daarte naar zijn rdeel aanleiding bestaat, een werknemer in één jaar het tekennen van één shaalgetal te nthuden nder de verplihting hiervan gemtiveerd, shriftelijk kennis te geven aan de betrkkene. b. Het is de werkgever tegestaan in één jaar af te wijken van het bepaalde in artikel 27 lid 1, mtrent de peride m te kmen tt "vakvlwassenheid ", indien de werknemer (ng) nvldende funtineert. Hiervan dient de werkgever gemtiveerd shriftelijk de werknemer te berihten.. De betrkken werknemer is bevegd m binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving het rdeel van de Vaste Cmmissie te vgen. d. Indien er vr de werkgever in het daarp vlgende jaar wederm aanleiding bestaat m te handelen als vermeld nder a f b, is testemming van de Vaste Cmmissie vereist, daar er dan spke zal zijn van het afwijken van de arbeidsvrwaarden van deze CA. Artikel 30 Vertegenwrdigers 1. Aan verkpers en verkpadviseurs in de buitendienst, die de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt, zal aan salaris en eventuele prvisie tenminste gemiddeld brut wrden uitbetaald het maximumsalaris van shaal VI. 2. Vertegenwrdigers hebben reht p vergeding van nksten die gemaakt zijn vr de uitefening van de funtie. 3. De werkgever is verpliht m zrg te dgen vr een ngevallen-inzittendenverzekering. 4. Partijen bevelen aan m aut's van vertegenwrdigers en buitendienstmedewerkers te vrzien van een airbag en ABS. Artikel 31 Chauffeurs 1. Aan hauffeurs kan een teslag wrden betaald. Indien deze teslag wrdt betaald bedagt deze 8 brut per week. 2. Het is de werkgever tegestaan een premie aan hauffeurs te betalen p grnd van een premieregeling wegens shadevrij rijden dr hauffeurs. Deze premieregeling met aan (bij?) de hauffeurs bekend zijn en aangeven welke premie verdiend kan wrden en waardr het reht p premie geheel f gedeeltelijk verlren gaat. 3. Chauffeurs hebben reht p vergeding van de nksten die zijn gemaakt vr de uitefening van de funtie. Artikel 32a Betaling van verwerkuren en uren gelegen buiten de werkvensters 1. De werknemer ntvangt vr verwerk als bedeld in artikel 15, ver de eerste 16 uur een teslag van 25% en ver alle uren daarbven 50%. 2. Vr arbeid p uren als bedeld in artikel 16, ntvangt de werknemer, afhankelijk van de regeling, de vlgende teslagen (perentages zijn ln inl. teslag): a) De bedieningsgrthandel: Bedieningsgrthandel REELIN I ( in de regel verdag in een vast en regelmatig patrn werkzaam: MA DI W D VR ZA Z FD ( z) % 150% 150% 150% 150% 150% 300% 200% % 125% 125% 125% 125% 150% 300% 200% % 100% 100% 100% 100% 150% 300% 200% % 100% 100% 100% 100% 200% 300% 200% % 125% 125% 125% 125% 200% 300% 200% % 150% 150% 150% 150% 200% 300% 200% Bedieningsgrthandel REELIN II (vr medewerkers die in wissel en plegendienst werkzaam zijn ) met een vaste plegenteslag van 14% p het vaste ln MA DI W D VR ZA Z FD ( z) % 150% 150% 150% 150% 150% 300% 200%

20 % 100% 100% 100% 100% 100% 300% 200% % 100% 100% 100% 100% 200% 300% 200% % 150% 150% 150% 150% 200% 300% 200% Bedieningsgrthandel REELIN III (medewerkers die niet meer dan 18 uur per week werken, s mrgens, s avnds f in het weekend. MA DI W D VR ZA Z FD ( z) % 150% 150% 150% 150% 150% 300% 200% % 100% 100% 100% 100% 100% 300% 200% % 125% 125% 125% 125% 100% 300% 200% % 100% 100% 100% 100% 100% 300% 200% % 100% 100% 100% 100% 200% 300% 200% Bedieningsgrthandel REELIN IV (vr medewerkers die ingezet wrden tussen zndag uur en zaterdag uur) De wisselteslag p het ln bedagt 5% Een medewerker heeft reht p een wisselteslag als deze in een peride van 4 weken tenminste 6 keer is ingersterd ergens in het tijdsinterval tussen uur EN tenminste 6 keer is ingersterd ergens in het tijdsinterval tussen uur. Een medewerker heeft k reht p de wisselteslag als in een peride van 4 weken tenminste 5 keer een dienst vrkmt die de nahtelijke uren tussen uur mvat. (In gevallen dat de rsterylus niet aansluit p de peride van vier weken wrdt uitgegaan van het gemiddelde aantal diensten tussen EN uur en/f het gemiddelde aantal diensten tussen uur en 6.59 en uur en/f het gemiddeld aantal nahtdiensten. De medewerker die strutureel in wisselende rsters werkt maar niet vldet aan de bvenstaande riteria vr de tekenning van de wisselteslag kan zih wenden tt de vaste mmissie en daar een berep den p de redelijkheid van tekenning van de wisselteslag. MA DI W D VR ZA Z FD ( z) % 150% 150% 150% 150% 150% 300% 200% % 125% 125% 125% 125% 150% 300% 200% % 100% 100% 100% 100% 150% 300% 200% % 100% 100% 100% 100% 175% 300% 200% % 125% 125% 125% 150% 200% 300% 200% % 150% 150% 150% 150% 200% 150% 200% De vaste teslag in regeling IV wrdt berekend via de perentages per uur uit deze matrix.. De teslag wrdt berekend p basis van het rster van de werknemer. Aan elk gewerkt uur in het rster wrdt een teslagperentage tegekend. p deze wijze wrdt het aantal teslaguren berekend. De teslaguren wrden pgeteld en gedeeld dr het aantal ingersterde uren. Als het rster vldet aan de riteria vr tekenning van de wisselteslag wrdt hierbij de wisselteslag pgeteld. Het aldus berekende perentage is de teslag. De teslag wrdt uitgedrukt in prenten en afgernd p 1 deimaal ahter de kmma. Een vrbeeld van de berekening van de teslag staat in bijlage II b. De zelfbedieningsgrthandel: REELIN I ( werkzaam vlgens een vast rster) MA DI W D VR ZA Z FD ( z) % 150% 150% 150% 150% 150% 300% 200% % 125% 125% 125% 125% 125% 300% 200% % 100% 100% 100% 100% 100% 300% 200% % 125% 125% 125% 125% 200% 300% 200% % 150% 150% 150% 150% 200% 300% 200% REELIN II ( werkzaam in plegen- f wisseldienst) Vaste teslag p het ln 7% MA DI W D VR ZA Z FD ( z) % 150% 150% 150% 150% 150% 300% 200% % 100% 100% 100% 100% 100% 300% 200% % 100% 100% 100% 100% 200% 300% 200% REELIN III ( minder dan 18 uur per week werkzaam, s mrgens, s avnds en f p zaterdag MA DI W D VR ZA Z FD ( z) % 150% 150% 150% 150% 150% 300% 200% % 100% 100% 100% 100% 100% 300% 200% % 125% 125% 125% 125% 100% 300% 200% % 100% 100% 100% 100% 100% 300% 200% % 100% 100% 100% 100% 200% 300% 200% REELIN IV (werkzaam tussen zndagavnd uur en zaterdag uur en in de nahturen MA DI W D VR ZA Z FD ( z) % 100% 100% 100% 100% 300% 200% 200% % 100% 100% 100% 100% 200% 300% 200% % 100% 100% 100% 100% 200% 100% 200% Vaste teslag p het ln: 22,5%

MODELARBEIDSOVEREENKOMST DIERENARTS-ASSISTENT(E)

MODELARBEIDSOVEREENKOMST DIERENARTS-ASSISTENT(E) MODELARBEIDSOVEREENKOMST DIERENARTS-ASSISTENT(E) KNMVD, juni 2015 Let p: De werkgever kan met werknemer k afspraken maken p basis van de CAO vr dierenartsenpraktijken en het daarin pgenmen mdelcntract.

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) doet zijn intrede

1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) doet zijn intrede Nieuwsbrief december 2014 I 1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) det zijn intrede De wijzigingen per 1 januari 2015 in vgelvlucht: Preftijd: in een arbeidsvereenkmst vr bepaalde tijd van zes

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

1.5 Daar waar sprake is van strijdigheid tussen het addendum en het vigerende sociaal plan, gaan de bepalingen van dit addendum voor.

1.5 Daar waar sprake is van strijdigheid tussen het addendum en het vigerende sociaal plan, gaan de bepalingen van dit addendum voor. Addendum behrend bij drlpend Sciaal Plan De Riethrst Strmenland Partijen cnstateren dat het huidige sciaal plan aanvulling beheft als gevlg van het vrgenmen besluit 'Clíënt vrp', december 2016. Dit addendum

Nadere informatie

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN De ndergetekenden, 1. Stichting Lindenhf te Schiedam, vr deze de heer L. Kppejan, zijnde ude werkgever 2. Stichting Bureau Jeugdzrg Stadsregi Rtterdam, vr deze de heer

Nadere informatie

CAO SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF 2013-2014 Akkoord

CAO SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF 2013-2014 Akkoord CAO SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF 2013-2014 Akkrd Partijen betrkken bij de CAO vr het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf - OnderhudNL, FNV Buw en CNV Vakmensen - hebben p 7 maart 2014,

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

MEMO. Betreft : Overeenkomst naar aanleiding van overleg met vakorganisaties op 17 maart 2015. Aan : Vakorganisaties Van : Directie.

MEMO. Betreft : Overeenkomst naar aanleiding van overleg met vakorganisaties op 17 maart 2015. Aan : Vakorganisaties Van : Directie. EO Betreft : Overeenkmst naar aanleiding van verleg met vakrganisaties p 17 maart 2015 Aan : akrganisaties an : Directie. Ons kenmerk: TvdBvak23032015 Pagina: 1/6 s 1. Omvang en duur van het cntract Cntractduur

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Fase 1: Re-integratiefase

Fase 1: Re-integratiefase Bijlage Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

afspraken gemaakt zijn.

afspraken gemaakt zijn. Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen die

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer

H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer Inhud: 5.1 Plichten van de werkgever 5.2 Plichten van de werknemer 5.3 Schadevergeding 5.4 Algemene wet gelijke behandeling 5.1 Plichten van de werkgever

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

Werkgeversverklaring

Werkgeversverklaring Werkgeversverklaring Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zrgvuldig en vlledig wrdt ingevuld. Geachte werkgever, Uw werknemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Flexibele arbeidsrelaties: wat kan er nog? Eendaagse Arbeidszaken: Goed werk!

Flexibele arbeidsrelaties: wat kan er nog? Eendaagse Arbeidszaken: Goed werk! Flexibele arbeidsrelaties: wat kan er ng? Eendaagse Arbeidszaken: Ged werk! 28 mei 2015 Marc Veenstra sr. adviseur Juridische Zaken AWVN Flex: Wat zijn flexibele arbeidsrelaties? Oprepcntracten: nuluren

Nadere informatie

Eenheidsstatuut Een kleine samenvatting

Eenheidsstatuut Een kleine samenvatting Eenheidsstatuut Een kleine samenvatting Afschaffing prefbeding Met de invering van het eenheidsstatuut kmt er een einde aan het prefbeding. Er wrdt wel een uitzndering vrzien vr studentenarbeid, tijdelijke

Nadere informatie

[Groen gearceerd betreft wijzigingen a.g.v. aangenomen amendementen.] Wet van 7 december 2006 houdende regels betreffende pensioenen(pensioenwet)

[Groen gearceerd betreft wijzigingen a.g.v. aangenomen amendementen.] Wet van 7 december 2006 houdende regels betreffende pensioenen(pensioenwet) [Alle nderstreepte teksten en drhalingen zijn wijzigingen a.g.v. het APF-wetsvrstel, zals dat is aangenmen dr de Tweede Kamer, naar de stand van zaken p 1 juli 2015.] [Geel gearceerd betreft wijzigingen

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Besluit nr. 1046047 d.d. 5 maart 2013 van Gedeputeerde Staten van Fryslân

Besluit nr. 1046047 d.d. 5 maart 2013 van Gedeputeerde Staten van Fryslân Uitgegeven: 20 maart 2013 2013, nr. 17 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet p artikel 125 Ambtenarenwet en artikel I 2 van de Cllectieve Arbeidsvrwaardenregeling prvincies

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat cao en Sociaal Plan SVB 2014-2017

Onderhandelingsresultaat cao en Sociaal Plan SVB 2014-2017 17 nvember 2014 Onderhandelingsresultaat ca en Sciaal Plan SVB 2014-2017 Op 5 nvember 2014 hebben de nderhandelaars van de SVB en de vakbnden Abvakab FNV en CNV Publieke Zaak, een akkrd bereikt vr een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

CèD CAO CED. Looptijd 1-1-2011 tot 31-12 2012

CèD CAO CED. Looptijd 1-1-2011 tot 31-12 2012 CèD CAO CED Lptijd 1-1-2011 tt 31-12 2012 1 Ondergetekenden, CED Nederland B.V. De Unie, gevestigd te Culembrg en FNV Bndgenten, gevestigd te Utrecht hierna genemd de vakrganisaties Verklaren dat zij met

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl Algemene Vrwaarden Taximetkrting.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan Wet p het primair nderwijs (tekst geldend p 4 mei 2012) Afdeling 2 aanvang van de bekstiging Artikel 74. Plan van nieuwe schlen 1. De bekstiging van een penbare en een bijzndere schl kan slechts een aanvang

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Algemene Vrwaarden Thuiswinkel vr de levering van diensten Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

UZ BRUSSEL. Verslag overleg Syndicale delegatie ABVV. SAGA + PLANNING dd. 16 februari 2010

UZ BRUSSEL. Verslag overleg Syndicale delegatie ABVV. SAGA + PLANNING dd. 16 februari 2010 UZ BRUSSEL Verslag verleg Syndicale delegatie ABVV SAGA + PLANNING dd. 16 februari 2010 Aanwezig : - dhr. R. Reynders, dhr. D. Vrysen, dhr. W. Van Esch, mevr. Chr. Steenhaut, mevr. M. Van Humbeek, dhr.

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Tekst van de regeling

Tekst van de regeling Tekst van de regeling De raad van de gemeente Hgeveen, gelezen het vrstel van het cllege, gelet p de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de vlgende verrdening: Verrdening activiteitenfnds

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Verrdening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken 1 Tekst van de regeling Artikel 1 Definities A. Maatschappelijke ndersteuning: ndersteuning zals bedeld in de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Veilige Kluizen.cm Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 -

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. december 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. februari 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign Leveringsvrwaarden Eyecatcher Webdesign 1 Definities Opdrachtnemer : Opdrachtgever : Overeenkmst : Dienst : Prduct : Eyecatcher Webdesign De natuurlijke f rechtspersn met wie Eyecatcher Webdesign een vereenkmst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; 2. Cnsument: de natuurlijke persn die

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie