COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Voor de Groothandel in Levensmiddelen (GIL) voor de periode 1 oktober 2010 tot 1 april 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Voor de Groothandel in Levensmiddelen (GIL) voor de periode 1 oktober 2010 tot 1 april 2012"

Transcriptie

1 CLLECTIEVE ARBEIDSVEREENKMST Vr de rthandel in Levensmiddelen (IL) vr de peride 1 ktber 2010 tt 1 april 2012

2 INHUDSPAVE Hfdstuk I: Algemene definities 1. Werkgever 2. rthandel in Levensmiddelen, Zetwaren, Tabaksprduten en Bakkerijgrndstffen 3. Werknemer 4. Uitzendkhten 5. Salaris/inkmen Hfdstuk II: Verplihtingen 6. Algemene verplihtingen 7. Werkgelegenheid en strutuurwijziging 8. Siaal beleid 9. Pensien, prepensien 10. Werknemersverplihting Hfdstuk III: Arbeidstijden 11. Arbeidsduur en werkvensters 12. Vervallen 13. Arbeid p zndagen 14. Arbeid p feestdagen 15. Meerwerk en verwerk 16. Arbeid p uren gelegen buiten de werkvensters Hfdstuk IV: Dienstverband 17. Aanstelling 18. Bevestiging van aanstelling 19. udershapsverlf 20. egevens salarisbetaling 21. Einde arbeidsvereenkmst 22. Vervallen 23. Uitkering bij verlijden Hfdstuk V: Belning 24. Indeling van funties 25. Funtiewaarderingssysteem 26. Prestatiebelning 27. Salarissen 28. Berekening uur/weeksalaris 29. Bevegdheden werkgever met betrekking tt belning 30. Vertegenwrdigers 31. Chauffeurs 32a. Betaling van veruren en uren gelegen buiten de werkvensters 32b. Teslag vr werk in gekelde ruimten 32. Cnsignatieregeling 32d. Verlaging van de plegenteslag 33. Minimuminkmen 34. Vervallen Hfdstuk VI: Veiligheid, ezndheid, Arbeidsngeshiktheid 35. Veiligheid, ezndheid, Arbeidsngeshiktheid Hfdstuk VII: Verlf 36. Krt verlf Hfdstuk VIII: Vakantie 37. Vakantieduur 38. pnemen en aanwijzen van vakantie 39. Vakantie bij vervulling wettelijke leerpliht 40. Vakantieaanspken in geval van ziekte f ngeval 41. Verval van vakantieaanspken

3 42. Beëindiging dienstverband en vakantierehten 43. Vakantieteslag 44. Vaststellen belning vertegenwrdigers tijdens vakantie Hfdstuk IX: verige bepalingen 45. Vakbndsfailiteiten 46. Arbeidsmarkt, shling en lpbaanbeleid 47. verige bepalingen Hfdstuk X: Sltbepalingen 48. Keuzemgelijkheden/CA à la arte 49. Vaste Cmmissie 50. eshillen 51. Afwijking van de a 52. unstiger arbeidsvrwaarden 53. Duur, wijziging en pzegging van de vereenkmst Bijlagen Bijlage I Funtiewaardering en belning Bijlage II Vrbeeld berekening teslag via de matrix van regeling IV B Bijlage III Reglement vr de Vaste Cmmissie Bijlage IV Artikelen uit het Burgerlijk Wetbek genemd in de CA Bijlage V Ca nderhandelingsresultaat 23 september 2011

4 Tussen de Fedetie van de rthandel in Levensmiddelen, gevestigd te Leidshendam en de Vereniging vr de grthandel in Zetwaren, Tabak, en/f Tabaksprduten, gevestigd te Leusden, ieder vr zih en tezamen vrmend partij ter ener zijde en de F.N.V. Bndgenten, gevestigd te Utreht, de C.N.V. Dienstenbnd, gevestigd te Hfddrp, De Unie, vakbnd vr industrie en dienstverlening, gevestigd te Culembrg, ieder vr zih en tezamen vrmend partij ter andere zijde, is de navlgende lletieve arbeidsvereenkmst geslten. HFDSTUK I: ALEMENE DEFINITIES Artikel 1 Werkgever 1. In deze Clletieve Arbeidsvereenkmst wrdt verstaan nder werkgever: iedere natuurlijke f rehtspersn die zih bezighudt met de uitefening van: - de grthandel in levensmiddelen en/f - de grthandel in zetwaren en/f - de grthandel in tabak en/f tabaksprduten en/f - de grthandel in bakkerijgrndstffen en/f - de grthandel in levensmiddelen geriht p de binnen- en buitenhuishudelijke markt en/f - de grthandel in aanverwante artikelen als bedeld in artikel 2. Artikel 2 rthandel in Levensmiddelen, Zetwaren, Tabaksprduten, Bakkerijgrndstffen, Binnen en Buitenhuishudelijke markt en Aanverwante Prduten. 1. nder grthandel in levensmiddelen als bedeld in artikel 1 wrdt verstaan de nderneming: a. die zih bezig hudt met het kpen en verkpen van een assrtiment levensmiddelen (ngeaht de verpakkingsvrm) bestaande uit ten minste aht van de hierna genemde grepen; en b. waarbij de mzet die wrdt behaald met het verkpen als bedeld nder a. hger is dan 50% van de ttale mzet en vr meer dan 50% bestaat uit het verkpen aan wederverkpers en/f aan wederverkpers in retailndernemingen en/f verbruikers in hrea- en ateringbedrijven. repen: - grutterswaren zals deegwaren (ngeaht de vrm) als maarni en spaghetti; rijst, rijstvermielli, rijstprduten, bnen, grt, gerst, bekweit, erwten, muesli, mie, meel en meelprduten; - gedrgde vruhten van binnenlandse f buitenlandse herkmst; gedrgde peulvruhten, nten en grndnten; - zeep en was-, pets- en reinigingsmiddelen, spiritus, luifers, kaarsen, theelihten, brstelwerken en papierwaren; - suikersrten; - margarine, spijsliën, liehudende prduten en plantaardige en dierlijke vetten; - hlade, hladewerken, suikerwerken, kek, banket, bisuits, wafels, beshuit; - aa en bterhamstrisels en -smeersels, jam, keukenstrp, hning, kunsthning; - grente-, fruit-, vlees- en/f visnserven en mestibles; - gedrgde peulvruhten; - juspasta, seppasta, sepen, seppeders, arma's, sausen, kruiden, kruidenmengsels, buillnblkjes, - zut, azijn, msterd en andere tafelzuren; - kffie en thee; - alhlvrije dnken, bier en zwakalhlishe dnken en limnadesirp. - diepgevrren levensmiddelen - diepgevrren snaks - nsumptie-ijs - vleeswaren;

5 - zuivelprduten inlusief dagverse zuivel; - drgisterij -artikelen en kmerijen als kleine huishudelijke, shrijf-, teken-, en tiletartikelen; - tabak en tabaksprduten; - mediinale artikelen; - veder vr pluimvee, kleine huisdieren en dergelijke; - smetishe artikelen; - farmaeutishe artikelen. 2. nder grthandel in zetwaren als bedeld in artikel 1 wrdt verstaan de nderneming die a. die zih bezig hudt met het kpen en verkpen van een assrtiment zetwaren (ngeaht de verpakkingsvrm) bestaande uit één f meer artikelen uit de hierna nder A. tt en met D. genemde grepen; en b. waarbij de mzet die wrdt behaald met het verkpen als bedeld nder a. hger is dan 50% van de ttale mzet en vr meer dan 50% bestaat uit het verkpen aan wederverkpers en/f aan wederverkpers in retailndernemingen en/f verbruikers in hrea- en ateringbedrijven. rep A: Chlade - repen; - andybars; - hlade, bnbns; - dgees; - seizenartikelen. rep B: Suikerwerk - drp; - kauwgum; - pepermunt en dgees; - verige suikerwerk; - seizenartikelen. rep C: Biskwie, banket en snijkek - biskwie en wafels; - kekjes; - hladebiskwie; - stuksartikelen; - stuksartikelen en banket; - gebak; - diepvriesgebak; - snijkek; - seizenartikelen. rep D: Hartige versnaperingen - pinda's en nten; - zute biskwies; - nderleggers; - hips en frietstiks; - verige ktailsnaks. 3. nder grthandel in tabak en/f tabaksprduten als bedeld in artikel 1 wrdt verstaan de nderneming: a. die zih bezig hudt met het kpen en verkpen van tabak en/f tabaksprduten (ngeaht de verpakkingsvrm); en b. waarbij de mzet die wrdt behaald met het verkpen als bedeld nder a. hger is dan 50% van de ttale mzet en vr meer dan 50% bestaat uit het verkpen aan wederverkpers en/f aan wederverkpers in retailndernemingen en/f verbruikers in hrea- en ateringbedrijven. 4. nder de grthandel in bakkerijgrndstffen als bedeld in artikel 1 wrdt verstaan de nderneming: a. die zih bezig hudt met het kpen en verkpen van bakkerijgrndstffen ngeaht de verpakkingsvrm; en b. waarbij de mzet die wrdt behaald met het verkpen als bedeld nder a. hger is dan 50% van de ttale mzet en vr meer dan 50% bestaat uit het verkpen aan verbruikers in hrea- en ateringbedrijven en/f aan wederverkpers in retailndernemingen.

6 5. nder de grthandel in levensmiddelen geriht p de binnen- en buitenhuishudelijke markt als bedeld in artikel 1 wrdt verstaan de nderneming: a. die zih bezig hudt met het kpen en verkpen van levensmiddelen (ngeaht de verpakkingsvrm) vr de binnen- en buitenhuishudelijke markt en, b. waarbij de mzet die wrdt behaald met het verkpen bedeld nder a. hger is dan 50% van de ttale mzet en vr meer dan 50% bestaat uit het verkpen aan verbruikers in hrea- en ateringsbedrijven en/f aan wederverkpers in retailndernemingen. 6. nder de grthandel in aanverwante prduten wrdt verstaan de nderneming a. die zih bezig hudt met het kpen en verkpen van speerijen en/f vleeswaren en/f visnserven en/f gedrgde zuidvruhten (ngeaht de verpakkingsvrm) en b. waarbij de mzet die wrdt behaald met het verkpen als bedeld nder a. hger is dan 50% van de ttale mzet en vr meer dan 50% bestaat uit het verkpen aan verbruikers in hrea-en ateringsbedrijven en/f aan wederverkpers in retailndernemingen. 7. nder het kpen in de zin van dit artikel wrdt mede verstaan het verkrijgen van artikelen van enige andere van het nern deel uitmakende nderneming, waarin een ander bedrijf wrdt uitgeefend. 8. nder het verkpen aan wederverkpers in de zin van dit artikel wrdt mede verstaan het verkpen van artikelen aan instellingen f aan persnen, die deze in een dr hen gedreven nderneming aanwenden. 9. nder kpen en verkpen in de zin van dit artikel wrdt mede verstaan kpen en verkpen in tnsitvrm Artikel 3 Werknemer 1. nder werknemer wrdt verstaan ieder die in dienst van de werkgever werkzaamheden verriht. 2. p werknemers die werkzaamheden verrihten die niet vallen nder de in artikel 25 genemde funtiegrepen, zijn de artikelen 15, 16, 24 tt en met 29, 31, 32a, 32 b, 33 en bijlage 1 niet van tepassing. Indien vr deze werknemers geen belningssysteem is afgesprken met de ndernemingsad f persneelsvertegenwrdiging f vakrganisatie, dan geldt bijlage 1 in zijn geheel. Klahten ver nredelijke pktijk als gevlg van het vereengekmen belningssysteem kunnen wrden ingediend bij de R waarmee de afspak ver het belningssysteem is gemaakt en de Vaste Cmmissie. Als riterium vr tets van nredelijkheid geldt: in een derde jaar dient minimaal ¾ van de CA-verhging van het jaar ervr te zijn tegekend. Dit is niet van tepassing indien: - Met de individuele werknemer andere afspken zijn gemaakt. - Er met vakrganisaties een siaal plan is afgesprken - De werknemer valt in de grep zals beshreven in lid 3 van dit artikel. Passeren van de lnsverhging is alleen mgelijk bij disfuntineren van de werknemer f bij bvenmatige betaling bven de CA. In afwijking hiervan is vr vertegenwrdigers de artikel 16, lid 1 wel van tepassing. Tevens zijn vr vertegenwrdigers wel de teslagen p zn- en feestdagen zals genemd in artikel 32a lid 2 van tepassing. 3. Vr werknemers met een maandsalaris van meer dan 4265 zijn alleen de artikelen 1 tt en met 3, de artikelen 5 tt en met 10, artikel 11 lid 9, artikel 35 lid 3 tenzij anders is vereengekmen dr de werkgever en de werknemer, de artikelen 49, 50 en 53 van tepassing. De bijlagen III en IV zijn van tepassing. Vanaf 1 mei 2011 gelden de bepalingen in dit lid vr werknemers met een maandsalaris van meer dan Vanaf 1 februari 2012 gelden de bepalingen in dit lid vr werknemers met een maandsalaris van meer dan Artikel 4 Uitzendkhten De werkgever dient zih ervan te verzekeren dat vr een uitzendkht die vr hem werkzaam is: 1. dezelfde belning en vergedingen (zals bepaald in de artikelen 24 tt en met 34, 43, 44 en bijlage I ) en werktijden (zals bepaald in de artikelen 11 tt en met 16) van tepassing zijn als vr een werknemer die bij hem in dienst is;

7 2. vergelijkbare verige arbeidsvrwaarden (zals bepaald in artikelen 23, 35, 36, 37 tt en met 42, 49 tt en met 53) van tepassing zijn als in deze CA geregeld vr een werknemer die bij hem in dienst is. Deze bepaling zal ter kennis wrden gebht aan het uitzendbureau. Artikel 5 Salaris/Inkmen 1. Waar in deze vereenkmst wrdt gesprken van 'salaris', wrdt daarnder in vrkmende gevallen mede verstaan 'ln', alsmede vr vertegenwrdigers het 'inkmen'. 2. Inkmen: salaris en eventuele prvisie. 3. Vr de tepassing van de artikelen 42, 43 en 44 wrdt nder ln f salaris verstaan het aan de werknemer uitbetaalde bedg, met uitzndering van verwerkbelning, vakantieteslag, winstdelingsuitkeringen en andere uitkeringen he k genaamd. 4. Vr de tepassing van artikel 35, wrdt nder ln f salaris verstaan het aan de werknemer uitbetaalde bedg nfrm het lnbegrip in artikel van de Wet Finaniering Siale Verzekeringen, met inbegrip van de belning die de werknemer ntvangt vr regelmatig weerkerend verwerk, met uitzndering van winstdelingsuitkeringen en andere uitkeringen, he k genaamd. nder het begrip 'regelmatig weerkerend verwerk' dient te wrden verstaan: verwerk dat met een zekere regelmaat wrdt verriht, waarbij het aantal uren per dag f per week kan variëren en waarvan verndersteld mag wrden dat het k verriht zu zijn indien de werknemer niet arbeidsngeshikt zu zijn geweest. Hfdstuk II: VERPLICHTINEN Artikel 6 Algemene verplihtingen 1. Partijen verplihten zih tijdens de duur van deze vereenkmst geen uitsluiting f werkstaking jegens de wederpartij f leden van de wederpartij te zullen tepassen f tepassing daarvan te zullen bevrderen. De vakverenigingen verbinden zih hun khtigste medewerking te verlenen aan de werkgevers tt ngestrde vrtzetting van het bedrijf en met alle hun ter beshikking staande middelen nakming van het in deze lletieve arbeidsvereenkmst bepaalde dr hun leden te zullen bevrderen. 2. Werkgevers en werknemers zijn verpliht de in deze vereenkmst vastgelegde bepalingen p een redelijke wijze naar hun beste vermgen na te kmen. 3. Iedere werknemer wrdt bij indiensttreding, dan wel bij het van kht wrden van een nieuwe CA, een exemplaar van de CA-brhure zals bedeld in artikel 47 lid 8 ter beshikking gesteld. Daarnaast zal dr de werkgever het vlledige CA-bekje aan iedere werknemer bij indiensttreding wrden uitgereikt en p verzek ter beshikking gesteld wrden aan de reeds in dienst zijnde werknemer. Artikel 7 Werkgelegenheid en strutuurwijziging 1. p bedrijfstakniveau zal regelmatig, dh tenminste tweemaal per jaar, verleg plaatsvinden ver de enmishe testand en de enmishe vruitzihten van de bedrijfstak ten aanzien van in het bijznder de werkgelegenheid. Dit verleg heeft tt del partijen bij de lletieve arbeidsvereenkmst infrmatie te verstrekken teneinde de werkgelegenheidsntwikkeling te kunnen vlgen. 2. p ndernemingsniveau zullen de vlgende uitgangspunten dienen te wrden gehanteerd bij alle vrgenmen ativiteiten, waarvan belangrijke gevlgen uitgaan vr de werkgelegenheid in kwantitatieve en kwalitatieve zin, dan wel de bestaande rehtspsitie van de werknemers aantasten. a. In alle gevallen waarin plannen tt liquidatie, afstting van ativiteiten, fusering met een f meer andere ndernemingen, verplaatsing van een nderneming f een deel daarvan, alsmede vrnemens ten aanzien van nieuwe investeringen, waarnder in het bijznder

8 die verband huden met autmatiseringsprjeten, die belangrijke nadelige gevlgen hebben vr de werkgelegenheid in kwantitatieve en/f kwalitatieve zin f een aantasting van de bestaande rehtspsitie van een belangrijk aantal werknemers met zih brengen, zal een tijdige melding van deze gegevens ndzakelijk zijn. b. Deze vrgenmen ativiteiten dienen tijdig, desgewenst vertruwelijk, te wrden gemeld aan de vakverenigingen en wel p zdanig tijdstip, dat deze vrgenmen ativiteiten ng dr de vakvereniging kunnen wrden beïnvled. Met de vakverenigingen zal per situatie verleg wrden gepleegd ver het tijdstip waarp en de wijze van het ter kennis brengen van de vrgenmen ativiteiten aan de werknemers.. De melding aan de vakverenigingen betreffende autmatiseringsprjeten strekken zih uit tt: I. De mtieven die aan de vrgenmen ativiteiten ten grndslag liggen, de aard ervan, mvang en plaats. II. De belangrijkste siale aspeten in kwantitatieve en kwalitatieve zin van prjeten. Daarbij wrdt gedaht aan: - werkgelegenheid; - rehtspsitie; - inhud en niveau van de funties in het kader van de bestaande dan wel te wijzigen rganisatiestrutuur; - arbeidsmstandigheden; zals werkmgeving, gezndheid en veiligheid; - pleidingen. d. Ingeval een eerder genemde ativiteit leidt tt negatieve effeten p de werkgelegenheid, zullen de werkgever en de vakverenigingen regelingen meten uitwerken die er p geriht zijn m de vr de werknemers uit deze ativiteiten vrtvleiende nadelige gevlgen zveel mgelijk te beperken. e. Bij de tepassing van dit artikel blijft het bepaalde in de Wet p de ndernemingsden, S.E.R.-besluit Fusiegedgsregels 1975 en de Wet Melding Clletief ntslag nverminderd van kht. 3. p ndernemingsniveau zal aan vakverenigingen desgewenst infrmatie wrden gegeven ver siale kengetallen. Tevens zal desgewenst met vakverenigingen verlegd wrden ver het aantal uitzendkhten in de nderneming. Artikel 8 Siaal beleid a. Indien vaatures niet binnen de eigen nderneming kunnen wrden vervuld, zal het UWV Werkbedrijf wrden ingeshakeld, nder vermelding van de inhud van de funtie (aard, funtie, werkmstandigheden, werktijden e.d.) en welke eisen aan de werknemer wrden gesteld qua pleiding en ervaring. b. Indien lid a. tegepast wrdt, dienen de werknemers van de betrkken nderneming gelijktijdig in de gelegenheid te wrden gesteld naar de vaante funtie te slliiteren.. Uitsluitend in gevallen waarin zih de ndzaak vrdet tt persneelsvrziening p krte termijn (bijvrbeeld ten gevlge van ziekte, vakantie f nvermijdelijke piekvrming in het werk) f indien niet tijdig p de nrmale wijze in een vaature kan wrden vrzien, zal de werkgever gebruik maken van uitzendbedrijven die hierte vergunning verkregen hebben van het Ministerie van Siale Zaken. d. De werkgever zal de ndernemingsad p verzek inlihten ver het aantal te werk gestelde uitzendkhten in verhuding tt het ttale persneelsbestand. e. Werkgevers zullen, met inahtneming van bjetief aan de funtie verbnden eisen, werknemers gelijke kansen p arbeid en gelijke kansen in de arbeidsrganisatie bieden, ngeaht fatren als leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, levens- f gelfsvertuiging, huidskleur, s f etnishe afkmst, natinaliteit, plitieke keuze en vakbndskeuze. f. Het siaal beleid is een geïntegreerd deel van het ndernemingsbeleid. Derhalve zal de werkgever in een nderneming waar 50 f meer werknemers werkzaam zijn en de Wet p de ndernemingsden van tepassing is, ter berdeling van het geverde siaal beleid eenmaal per jaar een siaal jaarverslag uitbrengen aan de ndernemingsad. Dit siaal verslag zal tevens wrden verstrekt aan de vakverenigingen en p aanvag aan iedere werknemer.

9 Artikel 9 Pensien, prepensien 1. De werkgever is verpliht alle werknemers van 21 tt en met 64 jaar aan te melden vr deelname in het Bedrijfstakpensienfnds vr de rthandel in Levensmiddelen. Vr de werknemer die gebren is vr 1 januari 1950 en die p 1 januari 2006 reeds deelnam aan de pensienregeling is deelname verpliht tt 64,5 jaar. De vrwaarden vr deelname, de mvang van de pensienrehten en andere bepalingen van deze pensienregeling zijn vervat in de statuten en het pensienreglement van de Stihting Bedrijfstakpensienfnds vr de rthandel in Levensmiddelen, waarte de werkgever en werknemer p gelijke wijze gehuden zijn als tt deze lletieve arbeidsvereenkmst. De regelingen betreffende prepensien maken deel uit van deze pensienregeling. 2. Indien vrijstelling is verleend van de verplihting tt deelneming in het Bedrijfstakpensienfnds, kmt de premie van het uderdms-, weduwen- en wezenpensien van de werknemer vr rekening van de werkgever tt tenminste het bedg dat de werkgever shuldig zu zijn geweest indien geen vrijstelling was verleend. 3. Het Bedrijfstakpensienfnds vr de rthandel in Levensmiddelen heeft sinds 1 januari 2006 de pdht m binnen de ttale premie van 15,5% van de lnsm vanaf 1 januari 2006 een pensienregeling uit te veren. Die regeling bestaat sinds 1 januari 2006 uit een vernieuwde regeling vr werknemers jnger dan 55 jaar met een fnhise van het wettelijk minimum ( in 2011), een pbuwperentage van 2,1% en vr zveel als mgelijk een vrwaardelijke vergangsregeling vr deze delgrep. Vr werknemers uder dan 55 jaar is de pensienregeling van vr 2006 z veel mgelijk gehandhaafd. De premieverdeling bedagt 1/3 vr de werknemer en 2/3 vr de werkgever. Artikel 10 Werknemersverplihting De werknemer is verpliht de hem dr f vanwege de werkgever redelijkerwijze pgedgen werkzaamheden naar zijn beste vermgen te verrihten en dient zih daarbij te gedgen naar de aanwijzingen welke hem dr f namens de werkgever wrden verstrekt. Hfdstuk III: ARBEIDSTIJDEN Artikel 11 Arbeidsduur en werkvensters 1. De gemiddelde arbeidsduur bedagt 144 uur per peride van 4 weken. 2. a. De werktijden dienen vlgens rster te zijn verdeeld ver een 4- f 5-daagse werkweek. b. Vr de bedieningsgrthandel en de zelfbedieningsgrthandel gelden vier werktijdenregelingen te weten Regeling I, Regeling II, Regeling III en Regeling IV. Bij de aanstelling wrdt dr de werkgever met de werknemer één van de vier regelingen vereengekmen. Hierbij geldt dat: - Regeling I is van tepassing p de werknemer die in beginsel verdag zijn arbeid verriht en is autmatish van tepassing tenzij anders is vereengekmen. - Regeling II is van tepassing p de werknemer die in wisselende rsters f in plegendiensten zijn arbeid verriht; - Regeling III is van tepassing p de werknemer met een vereengekmen wekelijkse arbeidsduur van 18 uur f minder, die zijn arbeid in beginsel verriht binnen het in Regeling III genemde htend- f avndwerkvenster. - Regeling IV is van tepassing p de werknemer die zijn arbeid kan verrihten in diensten p zaterdag tt uur en/f in diensten die de nahtelijke uren tussen 0.00 en uur mvatten. Vr de dagversentles gelden dezelfde regelingen als vr de zelfbedieningsgrthandel indien geen andere dan verse prduten f gederen wrden verwerkt, anders gelden de regelingen vr de bedieningsgrthandel.. - Vr alle regelingen, zwel bedienings- als zelfbedieningsgrthandel, gelden de tijden van de werkvensters niet alleen ter bepaling van teslagen, maar tevens als bandbreedte vr de werktijden. Inidenteel kan er buiten de werkvensters arbeid wrden verriht, maar struturele inrstering buiten de werkvensters beheft instemming van de werknemer en de ndernemingsad / persneelsvertegenwrdiging. - Vr elk rster f werktijdenpatrn dient nfrm de Wet p de ndernemingsden instemming van de ndernemingsad/persneelsvertegenwrdiging te wrden

10 verkregen. Het werken in de nahtelijke uren tussen wrdt zveel mgelijk vrkmen. Bij de inrstering van de medewerkers die de nahtelijke uren tussen uur mvatten met de R/PV het desbetreffende instemmingsverzek tevens tetsen bij (in elk geval) de betrkken werknemers f een representatieve vertegenwrdiging daarvan. - Bij inrstering van medewerkers in diensten die de nahtelijke uren tussen mvatten zal de werkgever de R/PV jaarlijks een evaluatiepprt den tekmen. In deze pprtage zal wrden ingegaan p de ndzaak en nsequenties van het werken in diensten die de nahtelijke uren tussen uur mvatten. - m de invering van nahtarbeid gedurende de lptijd van deze CA te kunnen evalueren zal de werkgever de Vaste Cmmissie binnen drie maanden na het besluit tt invering van nahtarbeid hierver infrmeren. Hierbij zal de werkgever de Vaste Cmmissie infrmeren ver het rster, eventuele nadere bepalingen die in het verleg met de R/PV zijn afgesprken, het aantal medewerkers dat het rster lpt, de predure die is gevlgd bij het ntwerp van het rster waarnder de wijze waarp verleg met de werknemers ver het rster heeft plaatsgevnden, de gevlgde tetsingspredure bij werknemers en de uitkmst van die tetsing. - Als de rganisatie geen R/PV heeft beheft struturele inrstering tussen instemming van de Vaste Cmmissie, waarbij de ndzaak van het werken in nahtarbeid tussen en de vag f de medewerkers zijn betrkken bij het tt stand kmen van het nieuwe rster wrden getetst. d. Vr de bedieningsgrthandel luiden de hiervr bedelde vier regelingen als vlgt: Regeling I: Werkvenster: maandag tt en met vrijdag van tt uur Regeling II Werkvenster: a) maandag tt en met vrijdag van tt uur; en/f b) zaterdag van tt uur Regeling III Werkvenster: a) maandag tt en met vrijdag van tt uur; en/f b) maandag tt en met vrijdag van tt uur; en/f ) zaterdag van tt uur. Regeling IV Werkvenster: zndag uur tt zaterdag uur. e. Vr de zelfbedieningsgrthandel luiden de hiervr bedelde vier regelingen als vlgt: Regeling I Werkvenster: maandag tt en met zaterdag van tt uur Regeling II Werkvenster: a) maandag tt en met vrijdag van tt uur; en/f b) zaterdag tt uur Regeling III Werkvenster: a) maandag tt en met vrijdag van tt uur; en/f b) maandag tt en met vrijdag van tt uur; en/f ) zaterdag van tt uur. Regeling IV Werkvenster: zndag uur tt zaterdag uur. 3. a) Bij inrstering gelden de vlgende vrwaarden: - Inrstering van deze gemiddelde arbeidsduur kan - met inahtneming van het bepaalde in het vijfde lid - dr middel van de vlgende varianten plaatsvinden:

11 a. inrstering van 144 uur per peride van 4 weken; b. inrstering van een mbinatie van meer dan 144 uur, dh ten hgste 160 uur en zveel hele f halve rstervrije dagen dat het gemiddelde daarvan 144 uur per peride van 4 weken is; - Het rsteren gebeurt z laag mgelijk in de rganisatie dr de betrkken werknemer en de (direte) hef p afdelingsniveau. - De rsters wrden gemaakt in verleg met de R vereenkmstig artikel 27 WR, f middels een aanvullende vereenkmst met vakrganisaties. - Zveel mgelijk wrdt rekening gehuden met de vrkeur van de individuele werknemer vr vrije dagen, avnden, weekeinden, een vierdaagse werkweek, siale,.q. privé - afspken, shltijden van kinderen, kinderpvang, thuiszrgverplihtingen en religieuze verplihtingen. Wanneer de leidinggevende geen rekening hudt met de vrkeur van de werknemers, dient hij dit te nderbuwen. - Na gestrutureerd werkverleg stelt de leidinggevende vr aanvang van de peride de ingersterde dagen, avnden en weekeinden in betreffende peride vast. Partijen stellen p bedrijfsniveau regels vast waaan het werkverleg met vlden. Partijen zien er vervlgens p te dat aan de regels wrdt vldaan. - De werknemer met wie het werkvenster I, II f III is vereengekmen kan alleen p vrijwillige basis in werkvenster IV wrden geplaatst, dus als de werknemer hiermee instemt. Er zal geen benadeling zijn van de werknemer als die aangeeft niet bereid te zijn ver te stappen naar regeling IV. - Bij Regeling III is het tegestaan m tijdelijk, dat wil zeggen vr uiterlijk 12 weken, gedurende de vakantieperide werkzaamheden te verrihten welke nder een werkvenster van Regeling I, Regeling II f Regeling IV vallen. Na deze peride valt de werknemer weer nder Regeling III; - Een individuele tussentijdse wijziging van de vereengekmen Regeling - dat wil zeggen vrdat de vereengekmen peride van één jaar is verstreken - is mgelijk in geval hiermee zwel de werknemer als de werkgever instemmen. Een grepsgewijze tussentijdse wijziging van de met de werknemers vereengekmen Regeling(en) is slehts mgelijk bij een aanpassing in de nderneming van de werkgever indien de werkgever hierte een nderbuwd verzek heeft gedaan bij de ndernemingsad f persneelvertegenwrdiging en deze hiermee heeft ingestemd; - Het rster alsmede een wijziging daarvan dient vr 4 weken te wrden vastgesteld en de rstertijden dienen één week van tevren te wrden bekend gemaakt; - Het rster mag geen gebrken diensten inhuden; - Een plegendienstrster dient te vlden aan de vlgende vrwaarden: 1. er wrden maximaal 5 aaneengeslten werkdagen en maximaal 5 dagen per week gewerkt; 2. de rsters kennen een vrwaartse rtatierihting. Het aantal wisselingen van dienst (van htend, naar middag, naar naht) binnen een reeks van aaneengeslten diensten is maximaal 1. Binnen een week mgen maximaal 2 vershillende diensten (htend, avnd f naht) zijn ingersterd; 3. pauzes behren niet tt de werktijd; 4. tenminste 11 uur rust tussen einde en aanvang vlgende werkdag, maximaal 1 x per peride van 7 dagen *24 uur mag de aaneengeslten rusttijd wrden teruggebht tt 8 uur.; 5. werknemers uder dan 55 jaar kunnen niet wrden verpliht tt werken in plegendienst.q. vóór uur f na uur, p zaterdag f zndag en p algemeen erkende feestdagen; 6. het rster dient een vrspelbaar patrn te hebben dat aansluit bij persnlijke verplihtingen van werknemer. 7. Een zwangere vruw kan niet verpliht wrden tt het werken in naht- en/f plegendiensten Vr medewerkers die zijn ingedeeld in Regeling IV geldt daarnaast: 8. Er wrden maximaal 4 diensten die nahtelijke uren tussen uur mvatten ahtereen ingersterd. 9. De rusttijd na een reeks van drie f meer diensten die de nahtelijke uren tussen mvatten bedagt minimaal 48 uur. 10. De rusttijd na een nahtdienst bedagt minimaal 14 uur 11. Er wrden maximaal 10 diensten die nahtelijke uren tussen mvatten per vier weken ingersterd en maximaal 25 per 13 weken. 12. De arbeidsduur in een dienst die de nahtelijke uren tussen mvat bedagt maximaal 8 uur.

12 13. Er is geen verwerk in diensten die de nahtelijke uren tussen mvatten. Van de bvenstaande regels 1 tt en met 6 en 8 tt en met 13 mag in verleg met de R / PV wrden afgeweken, mits de Vaste Cmmissie daar niet tegen is. Een afwijking van de bvenstaande regels dient te wrden gemeld aan de Vaste Cmmissie. b) Vrts geldt vr zwel de bedienings- als de zelfbedieningsgrthandel vr de werknemer met Regeling I, II f IV dat de minimale werktijd 3 uur per dag bedagt; ) Vrts gelden bij de zelfbedieningsgrthandel de vlgende vrwaarden: - Regeling I: Er mag maximaal 6 avnden per 4 weken wrden gewerkt en maximaal 2 zaterdagen per 4 weken; - Regeling II: Er mag maximaal 12 avnden per 4 weken wrden gewerkt en maximaal 4 avnden per week. Werknemers die vr 1 juni 1999 in dienst waren en ingevlge de vrgaande CA maximaal twee zaterdagen per 4 weken knden wrden ingersterd, huden dit reht. Werknemers, in dienst vanaf 1 juni 1999, kunnen wel 4 zaterdagen per 4 weken wrden ingezet. 4. Indien de arbeidstijdverkrting vr vertegenwrdigers in hele f halve rstervrije dagen wrdt gerealiseerd heeft de werknemer reht p drbetaling van de gemiddelde prvisie ver deze hele f halve dag naar analgie van artikel 44, lid In afwijking van het eerste lid kunnen diretie en.r..q. persneelsvertegenwrdiging k rsters pstellen, waarbij 12 weken van 39 uur wrdt gewerkt en 1 week van 36 uur rstervrij wrdt genten. Invering is afhankelijk van de vlgende vrwaarden: a. er is een vast rster vr een jaar; b. vakrganisaties en.r. dienen p ndernemingsniveau in te stemmen;. er vindt melding plaats aan de Vaste Cmmissie; d. in de rstervrije week is er geen verplihting tt verwerk. 6. In afwijking van het eerste lid kunnen diretie en.r..q. persneelsvertegenwrdiging k rsters pstellen die buiten de in lid 1 gedefinieerde nrmale arbeidsduur liggen. Invering is afhankelijk van de vlgende vrwaarden: a. er is een vast rster vr een jaar; b. met vakrganisaties is p ndernemingsniveau vereenstemming bereikt ver de belning en rsters;. de.r. dient in te stemmen met de rsters; d. er vindt melding plaats aan de Vaste Cmmissie. 7. Inrstering p uren gelegen buiten de werkvensters als bedeld in het tweede lid is p struturele basis mgelijk indien wrdt vldaan aan de vlgende vrwaarden: a) de.r. f persneelsvertegenwrdiging heeft vfgaand aan de inrstering haar instemming gegeven; b) de individuele werknemer heeft zih bereid verklaard te werken vlgens het vastgestelde rster. p de uren gelegen buiten de werkvensters meten teslagen wrden betaald nfrm artikel 32a, tweede lid. 8. Rustpauzes van minder dan 15 minuten wrden geaht te behren tt de arbeidstijd. 9. De werknemer die de leeftijd heeft bereikt van twee jaar vfgaand aan de (pre)pensiendatum khtens de regeling van het BPF - dan wel een bedrijfsregeling in geval van vrijstelling van het BPF - en vlgens de vr hem vastgestelde gemiddelde arbeidstijd werkt, kan p zijn verzek, vr 20% ext arbeidstijdverkrting per week kiezen. Dit kan vr de duur van maximaal 2 jaar en uitsluitend gevlgd dr (pré)pensien. Tegelijkertijd wrdt dus vastgelegd p welke datum de werknemer met (pré)pensien zal gaan. Zijn brutsalaris in de peride van 20% arbeidstijdverkrting bedagt 90% van het tt dan te verdiende salaris. p de hgte van de uitkering wegens vervregd uittreden en de (premie van de) pensienverzekering heeft deze verlaging geen invled. Wel wrdt het aantal vakantiedagen met 1/5 deel (20%) verlaagd. 10. Vr arbeid verriht gedurende de uren gelegen in het p de werknemer van tepassing zijnde werkvenster gelden géén teslagen als bedeld in artikel 32a, tweede lid.

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Besluit nr. 1046047 d.d. 5 maart 2013 van Gedeputeerde Staten van Fryslân

Besluit nr. 1046047 d.d. 5 maart 2013 van Gedeputeerde Staten van Fryslân Uitgegeven: 20 maart 2013 2013, nr. 17 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet p artikel 125 Ambtenarenwet en artikel I 2 van de Cllectieve Arbeidsvrwaardenregeling prvincies

Nadere informatie

Profiel en bestuurlijke gegevens. Bericht van de Raad van Commissarissen. Verslag van de directie over het jaar 2007

Profiel en bestuurlijke gegevens. Bericht van de Raad van Commissarissen. Verslag van de directie over het jaar 2007 GUDAV Jaarverslag 2007 Prfiel en bestuurlijke gegevens Grafieken kerngegevens Kerngegevens Beriht van de Raad van mmissarissen Remuneratiebeleid Verslag van de diretie ver het jaar 2007 3 4 5 7 10 11 Genslideerde

Nadere informatie

W-3 Welstand en Monumenten

W-3 Welstand en Monumenten L^ICX^Ö 1/ s'e^^is W- Welstand en Mnumenten Midden Nederland Aan de den van de deelnemende gemeenten van Welstand en Mnumenten Midden Nederland ns kenmerk : 15-41 Bijlage : 1 nderwerp : Jaarverslagen jaarrekening

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11 Prgramma Verzekering alternatieve therapeuten Frmulier BATS 10/11 In vereenstemming met de autrisatie die dr de verzekeraar nder Cntract SC3342013280 is verleend aan ndergetekende en met in acht name van

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

INLEIDING. Stellingen. Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen. Conclusie. Hudig-Langeveldt 2.0 BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1

INLEIDING. Stellingen. Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen. Conclusie. Hudig-Langeveldt 2.0 BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1 AT 2.0 BIBLITHEEK BUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1 NR. C.Z^3:H...Q>^ INLEIDING Stellingen Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen Cnlusie Hudig-Langeveldt STELLINGEN Vanuit de nieuwe rl van Rijkswaterstaat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen Agentschap vr verheidspersneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST prtcl nr. 272.890 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 MAART 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Aanbieden Colleaevoorstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Dordrecht 612 0787704614

Aanbieden Colleaevoorstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Dordrecht 612 0787704614 Page 1 f2 Aanbieden Clleaevrstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Drdreht 612 78774614 Redateur: Jhan Jnker (FJ.) GDD/AD/SBH/ETC Kerkeplaat 13 78774632 Zaaknr: 91144 jtcl

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Bijlagen CCR jaarverslag 2013

Bijlagen CCR jaarverslag 2013 Bijlagen CCR jaarverslag 2013 A B C wettelijke adviesbevegdheden CCR (WMZC) samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus D speerpunten 2012-2014 E begrting-uitgaven 2013 F inhudelijke beschrijving besprken

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

/» // Bos Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant. Witteveen. Op weg naar een koepelvisie DRIPs rijkswegen Noord-Brabant FK310 NB. fc> Or -At.

/» // Bos Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant. Witteveen. Op weg naar een koepelvisie DRIPs rijkswegen Noord-Brabant FK310 NB. fc> Or -At. Witteveen water infrastrutuur milieu buw Bs Rijkswaterstaat Diretie Nrd-Brabant Op weg naar een kepelvisie DRIPs rijkswegen Nrd-Brabant f> Or -At A /» // Witteveen+Bs van Twikelstraat 2 pstbus 233 7400

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus)

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus) Bijzndere studie: successierechten (prf. dr. M. Maus) Academiejaar 2012-2013 Samenvatting dr Jasper Dupnt HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied HOOFDSTUK 1. KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED a. Successierechten

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL Allianz@Y Algemene Vrwaarden VERZEKERING I.t') I.t') CL Allianz@ Lr) Lr) a.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. Begripsmschrijvingen 5 DEEL EEN Uw cntract Artikel 1 - Vrwerp van het cntract Artikel 2 - Persnen

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levenslp Fnds Subfnds: Staal Versienummer: 3.1.2 (231209) Levenslp (en haar subfndsen) is één van de namen waarnder het Mn Services Levenslp Fnds (en haar subfndsen)

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie