HOOFDSTUK 8 INLEIDING TOT DE ICD-10-PCS CLASSIFICATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK 8 INLEIDING TOT DE ICD-10-PCS CLASSIFICATIE"

Transcriptie

1 HOOFDSTUK 8 INLEIDING TOT DE ICD-10-PCS CLASSIFICATIE OVERZICHT - Alle ICD-10-PCS codes hebben een alfanumerieke structuur, geen decimaal punt en zeven karakters. - ICD-10-PCS wordt in 16 hoofdstukken ingedeeld volgens het algemeen karakter van de procedure. - De codes in het medisch en chirurgisch hoofdstuk worden verder ingedeeld volgens lichaamsstelsel, kernprocedure, lichaamsdeel, toegangsweg, materiaal en kenmerk. - ICD-10-PCS wordt onderverdeeld in een alfabetische index, tabellen en de lijst met de codes. LEERDOELSTELLINGEN Na het doornemen van dit hoofdstuk bent u in staat om: - De structuur, het formaat en de conventies van de ICD-10-PCS uit te leggen. TERMEN OM TE KENNEN Karakter Een classificatieas dat informatie geeft over de uitgevoerde procedure. Waarde Een van de 34 letters of cijfers die men kan kiezen om een karakter te omschrijven in de ICD-10-PCS. Toegangsweg Het vijfde karakter van de codes in de Medische en Chirurgische Sectie; de toegangsweg om de operatieplaats te bereiken (bijvoorbeeld: open of percutaan). Qualifier Het zevende karakter van de codes in de Medische en Chirurgische Sectie; deze geeft bijkomende informatie over de specifieke procedure. Kernprocedure Het derde karakter van de codes in de Medische en Chirurgische Sectie waarmee het objectief van de procedure wordt weergegeven; in deze sectie alleen zijn er 31 mogelijke kernprocedures. TE HERINNEREN Binnen de alfanumerische structuur van de ICD-10-PCS mag men de letters O en I niet verwarren met de cijfers 0 en 1. INLEIDING De ICD-10-PCS gebruikt een gestandaardiseerde terminologie en biedt aldus precieze en stabiele definities voor alle uitgevoerde procedures. Daarom zal de ICD-10-PCS geen eponiemen bevatten, doorgaans de naam van de chirurg die de procedure ontwikkelde. Dergelijke procedures zullen gecodeerd worden als de procedures waarbij men eerder de doelstelling van die procedures weergeeft. In dit hoofdstuk worden vooral de algemene regels van de ICD-10-PCS behandeld, zoals de conventies voor het gebruik van en de definities van de onderdelen van de codes. De procedures die specifiek zijn voor een bepaald lichaamsstelsel worden behandeld in de respectievelijke hoofdstukken.

2 FORMAAT EN ORGANISATIE Formaat De ICD-10-PCS wordt ingedeeld in een alfabetische index, tabellen en de lijst met codes zelf. De codes kunnen in alfabetische volgorde in de alfabetische index teruggevonden worden. De alfabetische index refereert vervolgens naar een specifieke locatie in de tabellen, maar de uiteindelijke correcte code wordt enkel teruggevonden in de respectievelijke tabel. De lijst met codes laat u toe een overzicht te hebben van alle verschillende codes met hun volledige omschrijving. Alfabetische index Deze index bevat de verschillende types procedures in alfabetische volgorde. De ICD-10- PCS alfabetische index geeft nooit de volledige code weer (op enkele uitzonderingen na), maar leidt naar de juiste tabel, door reeds de eerste drie of vier karakters van de code te geven (de index). De alfabetische index dient alleen om de juiste tabel (de matrix) terug te vinden, waar men verdere informatie vindt om de volledige code te kunnen samenstellen. Het is dus niet nodig om de alfabetische index eerst te raadplegen om nadien in de tabel de code te vervolledigen. Bijvoorbeeld: cholecystectomie wordt in de alfabetische index onder Excision, gallbladder of Resection, gallbladder teruggevonden. De term Cholecystectomie heeft twee verwijzingen: Cholecystectomy -see Excision, Gallbladder [0FB4] -see Resection, Gallbladder [0FT4] De codes 0FB4 en 0FT4 zijn niet de complete codes maar eerder een verwijzing naar de tabel die gekenmerkt wordt door de eerste drie karakters (bijvoorbeeld 0FT, zoals in figuur 8.1 getoond wordt). Tabellen De ICD-10-PCS tabellen zijn een rooster (matrix), waarin alle mogelijke combinaties worden weergegeven om de procedurecode samen te stellen. In zo n tabel worden alle mogelijke combinaties van het vierde tot het zevende karakter weergegeven in één rij. Figuur 8.1 voorbeeld van een ICD-10-PCS tabel Sectie 0 Medisch en Chirurgisch Lichaamsstelsel F Hepatobiliair stelsel en Pancreas Ingreep T Resectie: Uit- of wegsnijden, zonder vervanging, volledig lichaamsdeel. Lichaamsdeel Toegangsweg Materiaal Kenmerk 0 Lever 0 Open Z Geen materiaal Z Geen kenmerk 1 Lever, rechter 4 Percutaan, kwab endoscopisch 2 Lever, Linker kwab 4 Galblaas G Pancreas 5 Ductus hepatica, rechts 6 Ductus hepatica, Links 8 Ductus cysticus 9 ductus 0 Open 4 Percutaan, endoscopisch 7 Langs natuurlijke of kunstmatige opening Z Geen materiaal Z Geen kenmerk

3 choledochus C Ampulla van Vater D Ductus pancreaticus F Ductus pancreaticus, accessorius 8 Langs natuurlijke of kunstmatige opening, endoscopisch Lijst met codes De ICD-10-PCS codelijst, geef alle mogelijke codes in alfanumerieke volgorde. Naast elke zeven karaktercode staat dan ook de volledige omschrijving. De omschrijvingen werden zo gekozen dat ze gestandaardiseerd, volledig en eenvoudig te lezen zijn. Omdat er zoveel codes bestaan wordt deze volledige lijst niet opgenomen in de ICD-10-PCS handboeken. U kunt de volledige lijst wel raadplegen op de volgende website: onder 2013 PCS - Long and Abbreviated Titles. Structuur van de codes Alle ICD-10-PCS codes hebben een alfanumerieke structuur waarbij elke code uit zeven karakters bestaat, zonder decimaal punt. Het is belangrijk om het verschil tussen een karakter en een waarde goed te onderscheiden. Elk karakter in een code is een classificatieas die een specifiek aspect van de procedure zal bevatten. Elke waarde is één van de 34 letters of cijfers die kunnen gekozen worden om de karakters te specificeren in de ICD-10-PCS code. Deze waarden bestaan uit de cijfers 0-9 of de letters A-H, J-N en P-Z. De letters O en I worden niet gebruikt, om geen verwarring te zaaien met de cijfers 0 en 1. Figuur 8.2 geeft de structuur van een code weer alsook de betekenis van de zeven karakters voor de sectie Medische en Chirurgisch. Binnen een gedefinieerde codereeks zal het tweede tot het zevende karakter steeds dezelfde betekenis hebben maar kan dus verschillend zijn van sectie tot sectie. Binnen een bepaalde codereeks zullen de karakters dezelfde informatie bevatten voor die classificatieas; zoals: het eerste karakter geeft de sectie weer (section), het tweede karakter het lichaamsstelsel (body system), het derde karakter de kernprocedure (root operation), het vierde het lichaamsdeel (body part), het vijfde de toegangsweg (approach), het zesde het gebruikte materiaal (device) en het zevende, bijkomende kenmerken (qualifier). Het aantal keuzemogelijkheden per classificatieas verschilt volgens de noodzaak. Dat wil dus zeggen dat binnen de verschillende assen er een verschillend aantal keuzemogelijkheden zijn. Zo zal voor de as voor het lichaamsdeel er meer keuzemogelijkheden zijn dan voor de as toegangsweg, omdat er meer lichaamsdelen zijn dan chirurgische toegangswegen.

4 Zoals de woorden in een zin een andere betekenis kunnen hebben, is de betekenis van elke individuele waarde afhankelijk van de as waar ze gebruikt wordt, maar ook afhankelijk van de gekozen waarden van de vorige classificatieassen. Zo zal de gekozen waarde in de as body part (lichaamsdeel) afhankelijk zijn van de gekozen waarde in de as body system (lichaamsstelsel), binnen de sectie medisch en chirurgisch. Het body part (lichaamsdeel) 0 binnen het body system (lichaamsstelsel) central nervous (centraal zenuwstelsel) betekent brain (hersenen), terwijl het body part (lichaamsdeel) 0 binnen het peripheral nervous (perifeer zenuwstelsel) de cervical plexus (cervicale plexus) zal betekenen (zie ook figuur 8.3). Relationele termen De term and (en) betekent and/or (en/of). Bijvoorbeeld, lower arm and wrist muscle betekent onderarm en/of pols spier. OEFENINGEN 8.1

5 Zonder gebruik te maken van het handboek of de ICD-10-PCS, markeer de volgende uitdrukkingen als juist of fout. 1. De ICD-10-PCS alfabetische index bevat eponiemen om bepaalde procedures te omschrijven. F 2. Alle ICD-10-PCS codes hebben een alfanumerieke structuur, waarbij alle codes uit zeven karakters bestaan. J 3. Alle, volledige ICD-10-PCS codes worden in de alfabetische index teruggevonden. F 4. De ICD-10-PCS tabellen bevatten alle mogelijke karakter combinaties, die uiteindelijk de procedurecode samenstellen. J 5. De letters O en I worden in de ICD-10-PCS niet gebruikt omdat ze verwarring kunnen geven met de cijfers 0 en 1. J DE VERSCHILLENDE CODEASSEN EN HUN BETEKENIS Alle ICD-10-PCS codes bestaan uit zeven karakters. Alle zeven karakters moeten ingevuld worden om een geldige code te hebben. Indien er onvoldoende informatie is om te coderen moet men de arts bevragen naar die bijkomende gegevens. In deze sectie beschrijven we de betekenis van de verschillende ICD-10-PCS karakters alsook de algemene waarden die gebruikt kunnen worden om een PCS code samen te stellen in de sectie Medisch en Chirurgisch. Karakter (of As1): de sectie Het eerste karakter van elke code verwijst naar de sectie. Een sectie is een brede procedure-indeling waarin de code kan teruggevonden worden. ICD-10-PCS heeft 16 secties waarin alle procedures kunnen ingedeeld worden. Tabel 8.1 geeft de verschillende ICD-10- PCS secties en de waarde van dat eerste karakter. Zoals te zien is in tabel 8.1 wordt de waarde 0 gebruikt voor de sectie Medische en Chirurgisch, terwijl andere secties een ander cijfer of letter als waarde krijgen. Zo zal verloskunde de waarde 1 als eerste karakter krijgen. Er zijn ook enkele beperkte bijkomende diagnostische codes, zoals B voor medische beeldvorming en C voor de nucleaire geneeskunde. Er is geen sectie voor laboratoriumonderzoeken, omdat de meeste instellingen geen labo-onderzoeken coderen voor de opgenomen patiënten. De meeste procedures die toegepast worden voor gehospitaliseerde patiënten zullen teruggevonden worden in de sectie medisch en chirurgisch. Daarom zullen we hier vooral de codes van deze sectie bekijken. Hoofdstuk 11 gaat dieper in op de aanvullingen bij die medische en chirurgische sectie alsook op de bijkomende secties. Tabel 8.1: De ICD-10-PCS secties en hun omschrijving Waarde Sectie Waarde Sectie 0 Medical and Surgical 8 Other Procedures 1 Obstetrics 9 Chiropractic 2 Placement B Imaging 3 Administration C Nuclear Medicine 4 Measurement and Monitoring D Radiation Oncology 5 Extracorporeal Assistance and Performance F Physical Rehabilitation and Diagnostic Audiology 6 Extracorporeal Therapies G Mental Health 7 Osteopathic H Substance Abuse Treatment

6 Karakter (of As2): het lichaamsstelsel De tweede codeeras in ICD-10-PCS is het lichaamsstelsel. Dit karakter wijst het fysiologisch of anatomisch stelsel aan dat behandeld wordt (bijv. gastro-intestinaal). Binnen de sectie medisch en chirurgisch behouden de waarden binnen deze as hun zelfde betekenis. Zo zal een procedure op het centraal zenuwstelsel altijd de waarde 0 hebben voor dit karakter en een procedure op het ademhalingsstelsel de waarde B binnen deze sectie. Om meer detail te hebben werden bepaalde traditionele stelsel soms opgesplitst. Zo wordt het hart- en bloedvatenstelsel onderverdeeld in het hart en de grote vaten, de bovenste arteriën, de onderste arteriën, de bovenste venen en de onderste venen. Binnen de conventies van de ICD-10-PCS worden deze streken aanzien als een afzonderlijk lichaamsstelsel. Tabel 8.2 geeft een overzicht van de verschillende lichaamsstelsel en hun respectievelijke (karakter)waarde. Het middenrif (diafragma) wordt genomen als referentie om de indeling bovenste en onderste te maken (bijv. bovenste en onderste venen). Zo worden de venen die boven het diafragma lopen in het stelsel van de bovenste venen geklasseerd en omgekeerd. Er zijn drie lichaamsstelsel die verwijzen naar een anatomische regio, als volgt: - Anatomische regio s, algemeen - Anatomische regio s, bovenste extremiteiten - Anatomische regio s, onderste extremiteiten Deze anatomische regio s als lichaamsstelsel mogen alleen gebruikt worden wanneer een procedure uitgevoerd wordt op een anatomische regio i.p.v. op een specifiek lichaamsdeel. Zij worden dus gebruikt voor procedures op verschillende lichaamslagen die zich uitstrekken over verschillende lichaamsstelsels, zoals een debridement van de huid, de spieren en het bot. De anatomische regio, als lichaamsstelsel, kan uitzonderlijk ook gebruikt worden wanneer er geen specifieke informatie beschikbaar is over het specifieke lichaamsdeel binnen een lichaamsstelsel. Tabel 8.2: De lichaamsstelsels binnen de medische en chirurgische sectie Waarde Lichaamsstelsel Waarde Lichaamsstelsel 0 Central Nervous System J Subcutaneous Tissue and Fascia 1 Peripheral Nervous System K Muscles Tendons includes synovial 2 Heart and Great Vessels L membrane Bursae and Ligaments - includes synovial membrane 3 Upper Arteries M 4 Lower Arteries N Head and Facial Bones 5 Upper Veins P Upper Bones 6 Lower Veins Q Lower Bones 7 Lymphatic and Hemic Systems - includes lymph vessels and lymph nodes R Upper Joints - includes synovial membrane Lower Joints - includes synovial membrane 8 Eye S Ear, Nose, Sinus includes sinus 9 ducts T Urinary System B Respiratory System U Female Reproductive System C Mouth and Throat V Male Reproductive System D Gastrointestinal System W Anatomical Regions, General F Hepatobiliary System and Pancreas X Anatomical Regions, Upper Extremities

7 G Endocrine System Y Skin and Breast includes skin H and breast glands and ducts Anatomical Regions, Lower Extremities OEFENINGEN 8.2 Gebruik tabel 8.2 om bij de volgende termen aan te geven of het al dan niet om een lichaamsstelsel gaat. 1. Ademhaling (Respiratory) x 2. Hart een grote bloedvaten (Heart and great vessels) x 3. Bloedsomloop (Circulatory) 4. Musculoskeletaal (Musculoskeletal) 5. Bovenste botten (Upper bones) x Karakter (of As3): de kernprocedure Het derde karakter refereert dus naar de kernprocedure. Deze kernprocedure is een zeer belangrijk begrip om de juiste code te kunnen vinden binnen de ICD-10-PCS classificatie. Het beheersen van deze definities is een noodzaak om accuraat te coderen. De kernprocedure refereert naar het einddoel van de procedure. Het verschil tussen de verschillende kernprocedures, is juist dit beoogde doel; wat wil de procedure uiteindelijk bekomen? Binnen de sectie medisch en chirurgisch zijn er 31 verschillende kernprocedures. Elke kernprocedure heeft zijn precieze definitie binnen de ICD-10-PCS classificatie. De definities van de verschillende kernprocedure vindt u terug in de tabellen. In de tabel van figuur 8.1 zien we op de derde regel staan, dat resectie gedefinieerd wordt als het uit- of wegsnijden, zonder vervanging, van een volledig lichaamsdeel. Kernprocedures omvatten volgende termen Alteration (Veranderen), Bypass (Bypass), Change (Verwisselen), Creation (Creëren), Dilatation (Dilateren, Excision (Excisie), Resection (Resectie), Fusion (Fusie), Insertion (Introductie), Occlusion (Occlusie) en Repair (Herstel). De volledige lijst vindt u terug in tabel 8.3. Sommige van de kernprocedures die gebruikt worden in ICD-10-PCS komen niet noodzakelijk overeen met de terminologie die de artsen gebruiken in het patiëntendossier. Het is niet omdat bepaalde termen een specifieke definitie hebben gekregen, om het ICD-10- PCS classificatiesysteem op te stellen, dat de arts die termen ook zo moet gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van de codeerder om uit het patiëntendossier de juiste terminologie te destilleren om de juiste ICD-10-PCS code te vinden. De codeerder zal de arts niet moeten bevragen, wanneer de informatie in het patiëntendossier duidelijk genoeg is, om de correlatie te vinden met de ICD-10-PCS definities voor de kernprocedures. Zo zal, wanneer de arts een partiële resectie beschrijft, de codeerder dit kunnen plaatsen om de kernprocedure excision te gebruiken, zonder bijkomende informatie aan de arts te vragen, omdat de ICD-10-PCS definitie uit- of wegsnijden, zonder vervanging, gedeelte van een lichaamsdeel datgene is wat de arts bedoelde. Gezien het grote aantal en het belang van deze kernprocedures binnen ICD-10-PCS worden deze in detail in hoofdstuk 10 besproken. Tabel 8.3: De ICD-10-PCS kernprocedures en hun waarde Waarde Kernproced ure Waarde Kernprocedur e Waarde Kernprocedur e Waarde Kernprocedure

8 0 Alteration 8 Division J Inspection S Reposition 1 Bypass 9 Drainage K Map T Resection 2 Change B Excision L Occlusion U Supplement 3 Control C Extirpation M Reattachment V Restriction 4 Creation D Extraction N Release W Revision 5 Destruction F Fragmentation P Removal X Transfer 6 Detachment G Fusion Q Repair Y Transplantation 7 Dilation H Insertion R Replacement Karakter (of As4): het lichaamsdeel Het vierde karakter beschrijft het specifiek lichaamsdeel van een lichaamsstelsel of anatomische regio waarop de procedure toegepast wordt (bijv. de appendix). Binnen ICD-10- PCS bedoelt men met lichaamsdeel zowel een volledig orgaan (bijv. de lever) als een specifiek deel van een orgaan (bijv. de rechter leverkwab). Indien een procedure uitgevoerd wordt op een onderdeel van een lichaamsdeel dat geen afzonderlijk cijfer of letter heeft, zal men de waarde van het ganse lichaamsdeel selecteren. Zo zal een procedure op de processus alveolaris van de mandibula, gecodeerd worden met een code voor een procedure op het ganse lichaamsdeel, de mandibula in dit geval. Procedures die uitgevoerd worden op lichaamsonderdelen die met de prefix peri (waarmee men rond, nabij bedoelt) beginnen, worden gecodeerd onder het volledige lichaamsdeel. Een procedure die als perirenaal omschreven wordt valt dus onder het lichaamsdeel nier. Onderdelen van een lichaamsdeel waarvoor in ICD-10-PCS geen specifieke indeling bestaat, worden gecodeerd met het lichaamsdeel dat het dichtst hierbij aanleunt. Een procedure op de mandibulaire tak van de nervus trigeminus wordt dus gecodeerd onder het lichaamsdeel nervus trigeminus. Bilaterale lichaamsdelen krijgen in de ICD-10-PCS soms een afzonderlijke indeling en waarde. Nochtans heeft niet elk bilateraal of gepaard lichaamsdeel een afzonderlijke waarde. Indien een identieke procedure uitgevoerd wordt op beide zijden en een bilateraal lichaamsdeel waarde bestaat, dan codeert men die procedure slechts één maal waarbij de juiste bilaterale waarde wordt genomen. In figuur 8.4 ziet men een voorbeeld voor de bilaterale oöforectomie. De identieke procedures wordt op beide ovaria uitgevoerd, en er is een waarde om deze bilateraliteit als lichaamsdeel weer te geven. Er wordt dus slechts één code gebruikt voor deze bilaterale ingreep.

9 Indien er geen waarde bestaat om de bilaterale ingreep weer te geven, zal elke procedure afzonderlijk gecodeerd worden op het respectievelijke lichaamsdeel. Neem bijvoorbeeld de bilaterale heupprothese. Er zijn waarden voor de rechter heup en de linker heup, maar geen voor de bilaterale heupen. Indien een identieke procedure op beide heupen wordt uitgevoerd, zal men twee afzonderlijke codes gebruiken die elk het gepaste lichaamsdeel zullen beschrijven. Huid, onderhuid en fascia die zich over een gewricht bevinden. Indien een procedure uitgevoerd wordt op de huid, de onderhuid of de fascia die zich over een gewricht bevindt, zal men de keuze van het lichaamsdeel als volgt gebruiken: - Schouder wordt gecodeerd als bovenarm - Elleboog wordt gecodeerd als onderarm - Pols wordt gecodeerd als onderarm - Heup wordt gecodeerd als bovenbeen - Knie wordt gecodeerd als onderbeen - Enkel wordt gecodeerd als voet Vingers en tenen. Indien een lichaamsstelsel geen indeling heeft voor vingers, dan zullen de procedures hierop gecodeerd worden als procedures op de hand als lichaamsdeel. Indien er geen indeling is voor de tenen dan neemt men zijn toevlucht tot de voet als lichaamsdeel. Een excisie van een vingerpees zal dus gecodeerd worden als een procedure op de pezen van de hand. We hebben hier dus de meerderheid van de richtlijnen voor de lichaamsdelen behandeld, met uitzondering van deze die bewaard worden voor de specifieke lichaamstelsels. Meer detail vindt u dus in: - De bovenste en onderste intestinale tractus wordt behandeld in hoofdstuk 20, Aandoeningen van het spijsverteringstelsel. - Pezen, ligamenten, bursae en fascia rond een gewricht, worden behandeld in hoofdstuk 23, Aandoeningen van het musculoskeletaal stelsel en bindweefsel. - Coronaire arteriën zitten in het hoofdstuk 28, Aandoeningen van het bloedvatenstelsel.

10 Karakter (of As5): de toegangsweg Het vijfde karakter beschrijft de techniek om de plaats, waar de procedure wordt uitgevoerd, te bereiken (bijv. open). Er werden zeven toegangswegen gedefinieerd in de sectie medisch en chirurgisch. Zo heeft men uitwendig, doorheen de huid of de mucosa, of doorheen een opening. De opdeling is als volgt: - Uitwendig - Doorheen de huid of muscosa o Open o Percutaan o Percutaan endoscopisch - Doorheen een opening o Langs een natuurlijke of kunstmatige opening o o Langs een natuurlijke of kunstmatige opening, endoscopisch Langs een natuurlijke of kunstmatige opening met percutane endoscopische assistentie Zoals voor de kernprocedures is elke toegangsweg duidelijk gedefinieerd. Tabel 8.4 geeft de definities en de waarden voor de toegangswegen voor de sectie medisch en chirurgisch, en figuur 8.5 illustreert deze toegangswegen. Tabel 8.4 Toegangswegen voor de medische en chirurgische sectie Waarde Toegangsweg Definitie X External (uitwendig) (Procedures performed directly on the skin or mucous membrane and procedures performed indirectly by the application of external force through the skin or mucous membrane.) Procedures direct uitgevoerd op de huid of de mucosa en procedures indirect uitgevoerd door uitoefening van uitwendige krachten doorheen de huid of de mucosa. 0 Open (Cutting through the skin or mucous membrane and any other body layers necessary to expose the site of the procedure.) Insnijden doorheen de huid of de mucosa, alsook elke andere lichaamslaag om de plaats van de procedure te bereiken en bloot te leggen. 3 Percutaneous (Entry, by puncture or minor incision, of instrumentation through the skin or mucous membrane and any other body layers necessary to reach the site of the procedure.) Het benaderen van de procedureplaats met instrumentarium, doorheen de huid, de mucosa of elke andere lichaamslaag via een punctie of een kleine insnede. 4 Percutaneous Endoscopic (Entry, by puncture or minor incision, of instrumentation through the skin or mucous membrane and any other body layers necessary to reach and visualize the site of the procedure.) Het benaderen en visualiseren van de procedureplaats met instrumentarium, doorheen de huid, de mucosa of elke andere lichaamslaag, door middel van een punctie of een kleine insnede.

11 7 Via Natural or Artificial Opening 8 Via Natural or Artificial Opening Endoscopic F Via Natural or Artificial Opening With Percutaneous Endoscopic Assistance (Entry of instrumentation through a natural or artificial external opening to reach the site of the procedure.) Het benaderen van de procedureplaats met instrumentarium doorheen een natuurlijke of kunstmatige uitwendige opening. (Entry of instrumentation through a natural or artificial external opening to reach and visualize the site of the procedure.) Het benaderen en visualiseren van de procedureplaats met instrumentarium doorheen een natuurlijke of kunstmatige uitwendige opening. (Entry of instrumentation through a natural or artificial external opening and entry, by puncture or minor incision, of instrumentation through the skin or mucous membrane and any other body layers necessary to aid in the performance of the procedure.) Het inbrengen van instrumentarium doorheen natuurlijke of kunstmatige uitwendige openingen en het inbrengen van instrumentarium doorheen de huid, de mucosa of elke andere lichaamslaag, via een punctie of een kleine insnede, om de procedure bij te staan. Naast deze definities van de toegangswegen zijn er enkele regels die gevolgd moeten worden om de juiste keuze te maken: - Open toegangsweg met percutane endoscopische assistentie: dit wordt als open toegangsweg gecodeerd. Bijvoorbeeld: de laparoscopische geassisteerde sigmoïdectomie wordt als open gecodeerd. - Uitwendige toegangsweg. Volgende procedures worden als uitwendig gecodeerd: o Procedures uitgevoerd in een opening of op structuren die zichtbaar zijn o zonder instrumentarium. Bijvoorbeeld: resectie van de tonsillen. Procedures uitgevoerd door indirecte toepassing van uitwendige krachten doorheen de lichaamslagen heen. Bijvoorbeeld: gesloten reductie van een fractuur. - Percutane procedures via een toestel worden gecodeerd als percutaan. Bijvoorbeeld: de fragmentatie van een niersteen via een percutane nefrostomie.

12

13 OEFENINGEN 8.3 Identificeer de ICD-10-PCS toegangsweg bij de volgende procedures. Procedure Toegangsweg 1. Appendectomie 0 (Open)

14 2. Laparoscopische cholecystectomie 4 (Percutaan endoscopisch) 3. Adenoïdectomie X (Uitwendig) 4. Bronchoscopie 8 (Langs natuurlijke opening, endoscopisch) 5. Laparoscopische geassisteerde 0 (Open) hysterectomie 6. Vaginale endometrium ablatie 7 (langs natuurlijke of kunstmatige opening) 7. Inbrengen van een 3 (percutaan) pacemakerelektrode 8. Carpal tunnel bevrijding (release) 3 (percutaan) 9. Verwijderen van een thoraxdrain X (extern) 10. EGD met biopsie van de maag 8 (langs natuurlijke of kunstmatige opening endoscopisch) Karakter (of As6): het materiaal /apparaat(device) Het zesde karakter identificeert welk materiaal of toestel gebruikt worden in de procedure. Enkel de materialen en / of toestellen die in het lichaam van de patiënt achterblijven na het uitvoeren van de procedure worden gecodeerd; de andere niet. Voorbeelden van tijdelijke materialen zijn hechtingsmateriaal, ligaturen, clips, radiologische merkers en tijdelijke postoperatieve wond drains. De devices (materialen) worden in vier categorieën ingedeeld: - Enten (grafts) en prothesen - Inplanten - Eenvoudige of mechanische apparaten - Elektronische apparaten Wanneer er geen materiaal of apparaat wordt achtergelaten tijdens de procedure zal men de letter Z (met geen als betekenis) als zesde karakter gebruiken. De ICD-10-PCS heeft tabellen om de codes voor materialen te coderen. Er werden hiervoor twee bijlagen aangemaakt: - Bijlage D ( Device Key ); lijst met materialen en wat men binnen PCS moet gebruiken - Bijlage E ( Device Aggregation Table ); een geaggregeerde tabel waarbij de materialen samengenomen worden to algemene termen De bijlage D ( Device Key ) is een lijst met materialen, hun merknaam en de corresponderende ICD-10-PCS term die moet gekozen worden in de proceduretabellen. Zo zal een volledig kunsthart, gekend als AbioCor Kunsthart gecodeerd worden binnen ICD- 10-PCS met de waarde synthetisch substituut voor het zesde karakter. De bijlage E ( Device Aggregation Table ) is een tabel waarbij codeerders of andere gebruikers de relatie zien tussen ingebrachte materialen, kernprocedures en systeemstelsels. Dikwijls zal in de kernprocedures Removal en Revision de materiaalkeuze geaggregeerd worden tot een meer algemene term. Bijvoorbeeld, zoals in de figuur 8.6 wordt weergegeven, geeft deze tabel aan dat voor de kernprocedure Insertion men de keuze heeft tussen een hartelektrode voor een defibrillator en een voor een pacemaker. Onder de kernprocedures Removal en Revision is de keuze beperkter en algemener; men spreekt enkel over een hartelektrode en niet meer voor welk toestel (bvb. defibrillator of pacemaker). FIGUUR 8.6 Extractie van de Device Aggregation Table Specifiek materiaal Voor de procedure In het lichaamstelsel Algemeen materiaal Cardiac Lead, Insertion Heart and Great M Cardiac Lead

15 Defibrillator Cardiac Lead, Pacemaker Insertion Vessels Heart and Great Vessels M Cardiac Lead OEFENINGEN 8.4 Merk met een x elke term die men als materiaal (device) kan aanzien binnen de ICD-10- PCS. 1. Gewrichtsprothese x 2. Hart pacemaker x 3. Prolene hechtingen 4. Neurostimulator x 5. Mesh ent x Karakter (of As7): kenmerk (qualifier) Binnen een bepaalde procedure heeft de qualifier een specifieke betekenis. Het gebruik ervan geeft extra informatie mee. Voorbeelden hiervan zijn diagnostisch en stereotactisch. Indien er geen kenmerk is zal de letter Z gebruikt worden om de code compleet te maken.

Handboek ICD-10-BE Codering Officiële versie 2015 - Hoofdstuk 8 82

Handboek ICD-10-BE Codering Officiële versie 2015 - Hoofdstuk 8 82 Hoofdstuk 8:... 83 Inleiding tot de ICD-10-PCS classificatie... 83 1. Inleiding... 84 2. Formaat en organisatie... 84 2.1. Formaat... 84 2.1.1. Alfabetische lijst... 84 2.1.2. Tabellen... 85 2.1.3. Lijst

Nadere informatie

Handboek ICD-10-BE Codering Officiële versie Hoofdstuk 9 103

Handboek ICD-10-BE Codering Officiële versie Hoofdstuk 9 103 Hoofdstuk 9:... 104 Basisstappen van de ICD-10-PCS codering... 104 1. Inleiding... 105 2. Lokaliseer de hoofdtermen in de alfabetische lijst... 105 3. Gebruik de toepasselijke tabel... 106 4. Codeervoorbeelden...

Nadere informatie

OPTIMALE VOORBEREIDING OP ICD10BE Wat u reeds had kunnen doen voor een optimale voorbereiding Januari ICD 10 CM Conventies en algemene codeerregels

OPTIMALE VOORBEREIDING OP ICD10BE Wat u reeds had kunnen doen voor een optimale voorbereiding Januari ICD 10 CM Conventies en algemene codeerregels ATHENA Vormingscentrum vzw p/a Vaalbeekstraat 32, 3050 Oud-Heverlee Nieuwsbrief 11 1 juni 2014 BOOTCAMPS Enkele reacties over het reeds beëindigde bootcamp: * Heel blij dat die bootcamps bestaan, en niet

Nadere informatie

ICD 10 PCS Kernprocedures: Excision, Resection, Detachment, Destruction en Extraction Maart

ICD 10 PCS Kernprocedures: Excision, Resection, Detachment, Destruction en Extraction Maart ATHENA Vormingscentrum vzw p/a Vaalbeekstraat 32, 3050 Oud-Heverlee Nieuwsbrief 14 1 oktober 2014 BOOTCAMPS Alle beschikbare datums tot einde maart 2015 zijn volgeboekt! Tot die datum zullen meer dan 150

Nadere informatie

Handboek ICD-10-BE Codering Officiële versie 2015 - Hoofdstuk 10 111

Handboek ICD-10-BE Codering Officiële versie 2015 - Hoofdstuk 10 111 Hoofdstuk 10:... 112 ICD-10-PCS kernprocedures in de Medische en Chirurgische sectie... 112 1. Inleiding... 113 2. Codeerrichtlijnen voor de kernprocedures... 113 2.1. Codering van multipele procedures...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND VAN DE ICD-10-CM EN ICD-10-PCS CLASSIFICATIE

HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND VAN DE ICD-10-CM EN ICD-10-PCS CLASSIFICATIE HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND VAN DE ICD-10-CM EN ICD-10-PCS CLASSIFICATIE OVERZICHT - ICD-10-CM en ICD-10-PCS werden ontwikkeld om ICD-9-CM te vervangen - De overstap naar ICD-10-CM is noodzakelijk omwille

Nadere informatie

TIPS VOOR CODEERDERS ICD10

TIPS VOOR CODEERDERS ICD10 ATHENA Vormingscentrum vzw p/a Vaalbeekstraat 32, 3050 Oud-Heverlee Nieuwsbrief 21 1 mei 2015 OP WEG EINDELIJK? We nemen aan dat de codeerders de overgang naar ICD 10 BE al gemaakt hebben, en zich wellicht

Nadere informatie

Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering Publicatie juni 2016 (deel 4)

Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering Publicatie juni 2016 (deel 4) Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering Publicatie juni 2016 (deel 4) FOD Volksgezondheid Publicatie juni 2016 (Deel 4) ICD-10-BE Codeerproblemen registratie 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Codeeradviezen. Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering. Publicatie juni 2016 (deel 5)

Codeeradviezen. Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering. Publicatie juni 2016 (deel 5) Codeeradviezen Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering Publicatie juni 2016 (deel 5) FOD Volksgezondheid Publicatie juni 2016 (Deel 5) ICD-10-BE Codeerproblemen registratie 2015

Nadere informatie

Codeeradviezen. Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering. Publicatie mei 2016 (deel 3)

Codeeradviezen. Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering. Publicatie mei 2016 (deel 3) Codeeradviezen Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering Publicatie mei 2016 (deel 3) FOD Volksgezondheid Publicatie mei 2016 (Deel 3) ICD-10-BE Codeerproblemen registratie 2015 1

Nadere informatie

De overgang van ICD-9-CM naar ICD-10-BE op 1 januari 2015. Stavaza opleiding en link terminologie Multipartite-structuur 20/03/2014

De overgang van ICD-9-CM naar ICD-10-BE op 1 januari 2015. Stavaza opleiding en link terminologie Multipartite-structuur 20/03/2014 De overgang van ICD-9-CM naar ICD-10-BE op 1 januari 2015 Stavaza opleiding en link terminologie Multipartite-structuur 20/03/2014 A. D Havé, Celhoofd Terminologie, Classificatie, Groepering & Audit De

Nadere informatie

Codeeradviezen. Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering

Codeeradviezen. Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering Codeeradviezen Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering Publicatie april 2016 (deel 2) FOD Volksgezondheid Publicatie april 2016 (Deel 2) ICD-10-BE Codeerproblemen registratie 2015

Nadere informatie

Passantentarieven 2017 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF

Passantentarieven 2017 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF Passantentarieven 2017 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 080077 OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER ECHOGRAFISCHE CONTROLE. 129,00 081092 OVPXXXXXX

Nadere informatie

Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct

Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Poorter honorarium Omschrijving 15A249 29499005 1055,2 88,71 Lichttherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan 15A259 29499016 809,85 133,12 Operatie bij

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproduct

Declaratiecode Zorgproduct Declaratiecode Zorgproduct Tarief Omschrijving 15A249 29499005 1143,91 Lichttherapie bij huidkanker of voortekenen daarvan 15A259 29499016 942,97 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker

Nadere informatie

Passantentarieven tm

Passantentarieven tm Passantentarieven 01-01-2017 tm 31-12-2017 Zorgproduct Declaratiecode Consumentenomschrijving Totaaltarief Diagnostisch onderzoek of therapie bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de 069499031

Nadere informatie

Zorgproduct Omschrijving. Maximaal 5 verpleegligdagen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup 1.980,00 85, ,72

Zorgproduct Omschrijving. Maximaal 5 verpleegligdagen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup 1.980,00 85, ,72 Zorgproduct Omschrijving Kosten instelling Honorarium specialist Totaal tarief Heupoperatie of implanteren van een heupprothese (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van 131999052 botspierstelsel of

Nadere informatie

Declaratiecode BeterGezond tarief Omschrijving

Declaratiecode BeterGezond tarief Omschrijving 15B034 10797,96 Inbrengen van een heupprothese tijdens een ziekenhuisopname bij slijtage van de heup 15B060 3811,66 Operatie aan de knieband(en) bij een ziekte van 15B062 11871,71 Implanteren van een knieprothese

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 AANDOENINGEN VAN DE HUID EN HET ONDERHUIDS WEEFSEL

HOOFDSTUK 22 AANDOENINGEN VAN DE HUID EN HET ONDERHUIDS WEEFSEL HOOFDSTUK 22 AANDOENINGEN VAN DE HUID EN HET ONDERHUIDS WEEFSEL OVERZICHT - De aandoeningen van de huid en het onderhuids weefsel kunnen teruggevonden worden in het hoofdstuk 12 van de ICD-10-CM. - Categorie

Nadere informatie

Handboek ICD-10-BE Codering Officiële versie Hoofdstuk

Handboek ICD-10-BE Codering Officiële versie Hoofdstuk Hoofdstuk 11:... 133 ICD-10-PCS procedures in de Medisch en Chirurgisch gerelateerde en Bijkomende secties... 133 1. Inleiding... 134 2. Medisch en Chirurgisch gerelateerde procedures... 134 2.1. De sectie

Nadere informatie

Hoofdstuk 5:... 50 Het patientendossier als referentiedocument... 50 1. Inleiding... 51 2. Inhoud van het patientendossier... 52

Hoofdstuk 5:... 50 Het patientendossier als referentiedocument... 50 1. Inleiding... 51 2. Inhoud van het patientendossier... 52 Hoofdstuk 5:... 50 Het patientendossier als referentiedocument... 50 1. Inleiding... 51 2. Inhoud van het patientendossier... 52 Officiële versie 2015 - Hoofdstuk 5 49 Hoofdstuk 5: Het patientendossier

Nadere informatie

(lijst bevat passantentarieven, het bedrag dat bij uw zorgverzekering vergoedt kunt u terugvinden op de lijst ongecontracteerde tarieven

(lijst bevat passantentarieven, het bedrag dat bij uw zorgverzekering vergoedt kunt u terugvinden op de lijst ongecontracteerde tarieven Zorgproductcode Declaratiecode Zorgproduct consumentenomschrijving Totaalprijs 029399019 15C164 1 of 2 polikliniekbezoeken bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van bot, kraakbeen of weke delen 162,75 029999011

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 AANDOENINGEN VAN HET MUSCULOSKELETAAL STELSEL EN BINDWEEFSEL

HOOFDSTUK 23 AANDOENINGEN VAN HET MUSCULOSKELETAAL STELSEL EN BINDWEEFSEL HOOFDSTUK 23 AANDOENINGEN VAN HET MUSCULOSKELETAAL STELSEL EN BINDWEEFSEL OVERZICHT - Aandoeningen van het musculoskeletaal stelsel en het bindweefsel worden geklasseerd in hoofdstuk 13 van de ICD-10-CM.

Nadere informatie

Passantentarieven 2014

Passantentarieven 2014 29399003 dagbehandeling bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen 611,86 517,19 94,67 29399019 Consult op de polikliniek bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen 157,47 109,57 47,90

Nadere informatie

Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering Publicatie maart 2016 (deel 1)

Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering Publicatie maart 2016 (deel 1) Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering Publicatie maart 2016 (deel 1) FOD Volksgezondheid Publicatie maart 2016 (Deel 1) ICD-10-BE Codeerproblemen registratie 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AANDOENINGEN VAN HET SPIJSVERTERINGSSTELSEL

HOOFDSTUK 20 AANDOENINGEN VAN HET SPIJSVERTERINGSSTELSEL HOOFDSTUK 20 AANDOENINGEN VAN HET SPIJSVERTERINGSSTELSEL OVERZICHT - De aandoeningen van het spijsverteringsstelsel worden teruggevonden in hoofdstuk 11 van de ICD-10-CM - Er kunnen verschillende types

Nadere informatie

Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Beschadiging van het kniegewricht 465,30 85,72 551,02

Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Beschadiging van het kniegewricht 465,30 85,72 551,02 Voordeurprijzen 2014 Zorgproduct Declaratie code 131999052 15B034 131999054 15B036 131999095 15B057 131999097 15B059 131999102 15B060 131999104 15B062 131999105 15B063 131999106 15B064 131999138 15B080

Nadere informatie

Handboek ICD-10-BE Codering Officiële versie 2015 - Hoofdstuk 1 1

Handboek ICD-10-BE Codering Officiële versie 2015 - Hoofdstuk 1 1 Hoofdstuk 1:... 2 Achtergrond van de ICD-10-CM en ICD-10-PCS classificatie... 2 1. Inleiding... 3 2. De ontwikkeling van ICD-10-CM... 4 3. De ontwikkeling van ICD-10-PCS... 4 4. Motivering voor de overstap...

Nadere informatie

23 april 2015 Dr. Luc Belmans (RZ Tienen)

23 april 2015 Dr. Luc Belmans (RZ Tienen) 23 april 2015 Dr. Luc Belmans (RZ Tienen) Pentalfa sessie ICD-10-BE Wat gaan de codeurs u vragen als ziekenhuisarts? Agenda Waarom gaan de codeurs u vragen stellen? Wanneer gaan de codeurs u vragen stellen?

Nadere informatie

FEEDBACK DSM-IV code combinaties

FEEDBACK DSM-IV code combinaties FEEDBACK DSM-IV code combinaties Populatie: Beëindigde verblijven in de Minimale Psychiatrische Gegevens 2004 (N= 88551) Sectoren: Psychiatrische ziekenhuizen (PZ) en psychiatrische afdelingen van algemene

Nadere informatie

L e s d a t a , m o d u l a i r e o p l e i d i n g

L e s d a t a , m o d u l a i r e o p l e i d i n g L e s d a t a 1 7-18, m o d u l a i r e o p l e i d i n g 1. Gent 2. Antwerpen 3. Zeist 1 1. Gent 1 ste jaar (2017-2018) 1 ste module 07 09/09/2017 Osteopathische principes en het iliosacrale gewricht

Nadere informatie

Passantentarieven verzekerde zorg 01-01-2015 tm 31-12-2015

Passantentarieven verzekerde zorg 01-01-2015 tm 31-12-2015 Passantentarieven verzekerde zorg 01-01-2015 tm 31-12-2015 Zorgproduct Declaratiecode Consumentenomschrijving Totaaltarief 29399003 15C159 dagbehandeling bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen 867,33

Nadere informatie

WA A NZINNIGE BOEK OVER JE LICHA AM

WA A NZINNIGE BOEK OVER JE LICHA AM Het WA A NZINNIGE BOEK OVER JE LICHA AM 99% NONSENS 100% HUMOR ANDY GRIFFITHS TERRY DENTON en Vertaald door EDWARD VAN DE VENDEL INHOUD over de auteurs 8 Inleiding 9 Je lichaam: een korte wegwijzer 10

Nadere informatie

ERASMUS MC MODIFICATIE VAN DE (REVISED) NOTTINGHAM SENSORY ASSESSMENT Handleiding

ERASMUS MC MODIFICATIE VAN DE (REVISED) NOTTINGHAM SENSORY ASSESSMENT Handleiding De Erasmus MC Modificatie van de (revised) Nottingham Sensory Assessment (EmNSA) 1 is een meetinstrument om bij patiënten met intracraniële aandoeningen de tastzin, de scherp-dof discriminatie en de propriocepsis

Nadere informatie

Bijkomende informatie voor de registratie van de doodsoorzaak

Bijkomende informatie voor de registratie van de doodsoorzaak Bijkomende informatie voor de registratie van de doodsoorzaak 1. Veld 31: A2_CODE_DIAG_CAUSE_DEATH Veld 31 A2_CODE_DIAG_CAUSE_DEATH behoort tot het bestand STAYHOSP in domein 3 van de administratieve gegevens.

Nadere informatie

Prijsindicaties Sint-Jozefkliniek Bornem Willebroek

Prijsindicaties Sint-Jozefkliniek Bornem Willebroek Hieronder vindt u per medische dienst de prijsindicaties voor een aantal veel voorkomende ingrepen in de Sint-Jozefkliniek Bornem en Willebroek. De weergegeven kostprijs omvat alle verblijfskosten (ligdagen,

Nadere informatie

Vinger arthrosis. Apeldoorn. Online afspraak? Wat is arthrose? Hoe behandelen we arthrose van het PIP-gewricht? maken / wijzigen.

Vinger arthrosis. Apeldoorn. Online afspraak? Wat is arthrose? Hoe behandelen we arthrose van het PIP-gewricht? maken / wijzigen. Orthopedisch Centrum Aandoeningen Patienten Afspraak maken Verwijzers Zoeken Orthopedisch Centrum Apeldoorn Home / Behandelingen / Vinger arthrosis Vinger arthrosis De hand bestaat uit vele verschillende

Nadere informatie

Bijlage 4: Rapportage uitvalreductie RZ18a

Bijlage 4: Rapportage uitvalreductie RZ18a Bijlage 4: Rapportage uitvalreductie RZ18a In deze bijlage vindt u de rapportage reductie. Hieronder lichten we eerst het overzicht kort toe, daarna vindt u de rapportage in tabelvorm. De Rapportage Uitvalreductie

Nadere informatie

THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN

THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering. Publicatie april 2017 (nr. 1)

Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering. Publicatie april 2017 (nr. 1) Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering Publicatie april 2017 (nr. 1) FOD Volksgezondheid Publicatie april 2017 (nr. 1) ICD-10-BE Codeerproblemen registratie 2017 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANDOENINGEN VAN HET UROGENITAAL STELSEL

HOOFDSTUK 21 AANDOENINGEN VAN HET UROGENITAAL STELSEL HOOFDSTUK 21 AANDOENINGEN VAN HET UROGENITAAL STELSEL OVERZICHT - De aandoeningen van het urogenitaal stelsel worden in het hoofdstuk 14 van de ICD- 10-CM geklasseerd. o Bepaalde aandoeningen staan niet

Nadere informatie

BETTER STRONGER FASTER

BETTER STRONGER FASTER BETTER STRONGER FASTER MOVE BETTER TO GET STRONGER AND GO FASTER beter bewegen= +++ Functie (+ Functie) x (+ kracht) = ++snelheid Reden? :krachten worden beter doorgegeven en opgevangen vereiste is de

Nadere informatie

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL Overige zorgproducten (OZP's): periode 01/01/2014 tm 31/05/2014 Specialisme Declaratiecode Omschrijving Totaaltarief 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop,

Nadere informatie

Nu laat ik je los Tim Van hieraf moet je gaan Met vallen en opstaan

Nu laat ik je los Tim Van hieraf moet je gaan Met vallen en opstaan ATHENA Vormingscentrum vzw p/a Vaalbeekstraat 32, 3050 Oud-Heverlee Nieuwsbrief 22 1 juni 2015 Nu laat ik je los Tim Van hieraf moet je gaan Met vallen en opstaan Van hieraf moet je gaan (Wim De Craene)

Nadere informatie

4-4-2012. traumatology. M.Holla orthopaedisch chirurg. doel van het onderwijs: - kennis van veelvoorkomende termen bij traumatologie

4-4-2012. traumatology. M.Holla orthopaedisch chirurg. doel van het onderwijs: - kennis van veelvoorkomende termen bij traumatologie orthopaedisch chirurg traumatology UMC St Radboud doel van het onderwijs: - kennis van veelvoorkomende termen bij traumatologie - inzicht in de behandeling van fracturen en luxaties: - van de bovenste

Nadere informatie

Toets Anatomie Opleiding Sport en Bewegen. Behaalde punten Hulpmiddelen geen

Toets Anatomie Opleiding Sport en Bewegen. Behaalde punten Hulpmiddelen geen Cijfer In te vullen voor docent In te vullen door leerling Beroepsprestatie B.P.1.3 S.B Naam leerling Toets Anatomie Opleiding Sport en Bewegen Klas SB3O1A+B Versie 1 Datum Tijdsduur 60 minuten Naam docent

Nadere informatie

Beentumoren (=bottumoren)

Beentumoren (=bottumoren) Beentumoren (=bottumoren) Inleiding Gezwellen in beenderen worden beentumoren genoemd. Er zijn verschillende typen beentumoren te onderscheiden. Zo zijn er vormen waarbij de tumor of het gezwel direct

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING Nederlandse Samenvatting 195 NEDERLANDSE SAMENVATTING DEEL I Evaluatie van de huidige literatuur De stijgende incidentie van slokdarmkanker zal naar verwachting continueren in

Nadere informatie

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met uw arts.

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met uw arts. Gipsverbanden 2 Inleiding Bij u is een gipsverband aangelegd. In deze folder vindt u informatie over de verzorging van het gipsverband. Verder hebben wij voor u ook een aantal leefregels en bewegingsoefeningen

Nadere informatie

L e s d a t a , m o d u l a i r e o p l e i d i n g

L e s d a t a , m o d u l a i r e o p l e i d i n g L e s d a t a 1 6-17, m o d u l a i r e o p l e i d i n g 1. Gent 2. Antwerpen 3. Zeist 1 1. Gent 1 ste jaar (2016-2017) 1 ste module 22 24/09/2016 Osteopathische principes en het iliosacrale gewricht

Nadere informatie

HOOFDSTUK 25 ABORTUS EN ECTOPISCHE ZWANGERSCHAP

HOOFDSTUK 25 ABORTUS EN ECTOPISCHE ZWANGERSCHAP HOOFDSTUK 25 ABORTUS EN ECTOPISCHE ZWANGERSCHAP OVERZICHT - Codes voor een zwangerschap die eindigt in een abortus vindt men terug in de categorieën O00 tot O08 van het hoofdstuk 15 van de ICD-10-CM. -

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

RUGREVALIDATIE THUISPROGRAMMA STRETCHING-MOBILISATIE-STABILISATIE. - Patiëntinformatie -

RUGREVALIDATIE THUISPROGRAMMA STRETCHING-MOBILISATIE-STABILISATIE. - Patiëntinformatie - RUGREVALIDATIE THUISPROGRAMMA STRETCHING-MOBILISATIE-STABILISATIE - Patiëntinformatie - Algemene richtlijnen Alle stretchingsoefeningen, mobilisatie-en stabilisatieoefeningen uitvoeren binnen de pijngrens

Nadere informatie

Passantentarieven zorgproducten Bergman Clinics 2016

Passantentarieven zorgproducten Bergman Clinics 2016 14B194 972804034 1 of 2 polikliniekbezoeken bij verminderde vruchtbaarheid 277,26 14D607 972804040 Meer dan 2 dagbehandelingen of polikliniekbezoeken en/of onderzoeken bij verminderde vruchtbaarheid 621,11

Nadere informatie

Behandeling van artrose van schouder met schouderprothese. Orthopedie

Behandeling van artrose van schouder met schouderprothese. Orthopedie Behandeling van artrose van schouder met schouderprothese Orthopedie Wat is artrose? Artrose van de schouder is een slijtage van het gewrichtskraakbeen met vernauwing van de gewrichtsspleet tot gevolg.

Nadere informatie

Passantentarieven Sportgeneeskunde Rotterdam 2016

Passantentarieven Sportgeneeskunde Rotterdam 2016 Passantentarieven Sportgeneeskunde Rotterdam 2016 Declaratie code Zorgproduct richtprijs 2016 Omschrijving 14C009 990029010 575,00 Meer dan vijf contacten bij een psychische stoornis 14C010 990029011 160,00

Nadere informatie

Lijst met CTG codes per ingreep

Lijst met CTG codes per ingreep Bijlage I Lijst met codes per ingreep Voor het maken van de referentiecijfers zijn codes soms samengevoegd, om zo voldoende aantallen operaties te krijgen voor betrouwbare getallen. In deze tabel staan

Nadere informatie

Vuist maken, binnekant en buitenkant arm bekloppen (losse polsen) Schedel bekloppen

Vuist maken, binnekant en buitenkant arm bekloppen (losse polsen) Schedel bekloppen Do In Staand, voeten 50cm uit elkaar. Stevig afstrijken binnenkant arm van schouder naar pols, gevolgd door buitenkant arm van pols naar schouder, zowel rechterarm als linkerarm Vuist maken, binnekant

Nadere informatie

Ingeklemde zenuw in de pols. Carpal tunnel syndroom

Ingeklemde zenuw in de pols. Carpal tunnel syndroom Ingeklemde zenuw in de pols Carpal tunnel syndroom Inhoudsopgave Wat is het carpal tunnel syndroom... 1 Waardoor wordt het veroorzaakt... 2 Klachten... 2 Diagnose... 3 Behandeling... 3 Tot slot... 5 Wat

Nadere informatie

Orthopedie. Polsprothese

Orthopedie. Polsprothese Orthopedie Polsprothese Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw pols. Er wordt een polsprothese geplaatst. In deze folder vindt u informatie over de pols, de aanleiding voor de operatie, de operatie,

Nadere informatie

Artikel 15. Interpretatieregel 01 VRAAG

Artikel 15. Interpretatieregel 01 VRAAG Artikel 15 Interpretatieregel 01 Artikel 15, 2, van de nomenclatuur luidt als volgt : «Behoudens in gevallen van overmacht, moeten de bewerkingen met een waarde gelijk aan of hoger dan K 120 of N 200 of

Nadere informatie

Omschrijving en indeling van hulpmiddelen

Omschrijving en indeling van hulpmiddelen Omschrijving en indeling van hulpmiddelen Inleiding Hulpmiddelen indelen is geen sinecure. Toch is het belangrijk om helderheid te proberen scheppen rond wat we bedoelen met hulpmiddelen. Verschillende

Nadere informatie

Technische onderzoeken bij het vaataccess

Technische onderzoeken bij het vaataccess Technische onderzoeken bij het vaataccess Dr Thiéry Chapelle Dienst hepatobiliaire, endocriene en transplantatie heelkunde Universitair ziekenhuis Antwerpen Wanneer technisch onderzoeken uitvoeren? 1.

Nadere informatie

Bursitis, tendinitis en enthesitis/enthesopathie

Bursitis, tendinitis en enthesitis/enthesopathie Reumatologie Bursitis, tendinitis en enthesitis/enthesopathie i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Inleiding De reumatoloog heeft de diagnose bursitis, tendinitis of enthesitis/enthesopathie bij

Nadere informatie

OLVG-Prijslijst 2014 voor Passanten m.i.v. 1 juni 2014

OLVG-Prijslijst 2014 voor Passanten m.i.v. 1 juni 2014 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 370,71 93,06 14B102 972800035 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 413,13 4,13 14B107

Nadere informatie

( Hoe moet deze oefeningen doen? )

( Hoe moet deze oefeningen doen? ) Relaxatieoefeningen ( Wat zijn Relaxatieoefeningen? ) Deze opdracht bestaat uit oefeningen die je kunnen helpen om te relaxen. ( Waarom relaxatieoefeningen? ) Mensen weten dikwijls niet meer hoe ze kunnen

Nadere informatie

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 mei 2014 Declaratie code.

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 mei 2014 Declaratie code. Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 mei 2014 Declaratie 14B167 972804003 Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 2.365,34 603,80 2.969,14

Nadere informatie

CARPAAL TUNNEL SYNDROOM. Dr. Ameloot Ivan - Dr. Kegels Lore Dr. Van Asch Yves - Dr. Veldeman Guy

CARPAAL TUNNEL SYNDROOM. Dr. Ameloot Ivan - Dr. Kegels Lore Dr. Van Asch Yves - Dr. Veldeman Guy CARPAAL TUNNEL SYNDROOM Dr. Ameloot Ivan - Dr. Kegels Lore Dr. Van Asch Yves - Dr. Veldeman Guy Carpaal tunnel syndroom In deze folder Carpaal tunnel syndroom krijgt u uitleg over de aandoening en de operatie.

Nadere informatie

23 april 2015 Dr. Hilde Pincé (UZ Leuven- KU Leuven) Dr. Ingrid Mertens (FOD Volksgezondheid)

23 april 2015 Dr. Hilde Pincé (UZ Leuven- KU Leuven) Dr. Ingrid Mertens (FOD Volksgezondheid) 23 april 2015 Dr. Hilde Pincé (UZ Leuven- KU Leuven) Dr. Ingrid Mertens (FOD Volksgezondheid) Pentalfa sessie ICD-10-BE Pentalfa sessie ICD-10-BE Wat zijn mogelijke financiële gevolgen voor uw ziekenhuis?

Nadere informatie

Artikel 15 (Toepassingsregelen met betrekking tot de heelkundige verstrekkingen)

Artikel 15 (Toepassingsregelen met betrekking tot de heelkundige verstrekkingen) Artikel 15 (Toepassingsregelen met betrekking tot de heelkundige verstrekkingen) INTERPRETATIEREGEL 1 (in voege d.d. 24.6.2003) Artikel 15, 2, van de nomenclatuur luidt als volgt : «Behoudens in gevallen

Nadere informatie

Handboek ICD-10-BE Codering Officiële versie Hoofdstuk 3 25

Handboek ICD-10-BE Codering Officiële versie Hoofdstuk 3 25 Hoofdstuk 3:... 26 ICD-10-CM conventies... 26 1. Inleiding... 27 2. Instructienota s... 27 2.1. Algemene instructienota s... 27 2.2. Inclusienota s en exclusienota s... 27 2.2.1. Inclusienota s... 28 2.2.2.

Nadere informatie

Handleiding Morfologiecodering in de LBZ Publicatie februari 2014

Handleiding Morfologiecodering in de LBZ Publicatie februari 2014 Handleiding Morfologiecodering in de LBZ Publicatie februari 2014 Codeerinstructie morfologie in de LBZ Met ingang van het registratiejaar 2014 vindt de morfologiecodering binnen de LBZ plaats aan de hand

Nadere informatie

Het carpale tunnelsyndroom

Het carpale tunnelsyndroom Het carpale tunnelsyndroom Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en de oorzaak van het carpale tunnelsyndroom en hoe dit behandeld kan worden. Het is goed u te realiseren

Nadere informatie

AANSCHRIJVING 2012/3

AANSCHRIJVING 2012/3 FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN AANSCHRIJVING 2012/3 Jaarlijkse aanpassing van de prijzen, van de duur en van het onderhoud van de prothesen en orthopedische toestellen - Dienstjaar 2012. I. Inleiding Overeenkomstig

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 SYMPTOMEN, TEKENEN EN ZIEKTETOESTANDEN

HOOFDSTUK 13 SYMPTOMEN, TEKENEN EN ZIEKTETOESTANDEN HOOFDSTUK 13 SYMPTOMEN, TEKENEN EN ZIEKTETOESTANDEN OVERZICHT - Vele symptomen en tekenen worden in hoofdstuk 18 van ICD-10-CM geclassificeerd wanneer zijn veroorzaakt kunnen worden door verschillende

Nadere informatie

Programma. SNOMED CT McKesson. Wat is SNOMED CT? Structuur. SNOMED CT distributie. Mirjam Baltus. Introductie SNOMED CT

Programma. SNOMED CT McKesson. Wat is SNOMED CT? Structuur. SNOMED CT distributie. Mirjam Baltus. Introductie SNOMED CT SNOMED CT McKesson Mirjam Baltus Programma Introductie SNOMED CT Historie en organisatie Basisbegrippen Classificatie versus ontologie Normalisatie Mapping Postcoördinatie Afsluiting Wat is SNOMED CT?

Nadere informatie

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van een onbekende primaire tumor in het hoofd-halsgebied: Unknown Primary

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van een onbekende primaire tumor in het hoofd-halsgebied: Unknown Primary VII Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van een onbekende primaire tumor in het hoofd-halsgebied: Unknown Primary naar Algemeen 538 Epidemiologie 538 1. Screening 538 2. Diagnostiek 538 2.1 Anamnese

Nadere informatie

SNOMED CT Opzoeken van attributen

SNOMED CT Opzoeken van attributen SNOMED CT Opzoeken van attributen Copyright 2010 Furore voor tekst en ontwerp. SNOMED CT is eigendom van IHTSDO. IHTSDO heeft Furore toestemming verleend voor het gebruik van het SNOMED CT materiaal, zoals

Nadere informatie

Passantentarieven DBC-zorgproducten Stichting MC Breda Geldig van 01-01-2014 t/m 31-12-2014

Passantentarieven DBC-zorgproducten Stichting MC Breda Geldig van 01-01-2014 t/m 31-12-2014 990004006 Meer dan 3 polikliniekbezoeken en/of opspuiten van tissue expander bij / door een plastisch chirurg 15D162 582,24 480,00 102,24 990004007 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling

Nadere informatie

Schouderprothese. De schouder

Schouderprothese. De schouder Schouderprothese De schouder De schouder is een van de meest beweeglijke gewrichten in ons lichaam. Het schoudergewricht verbindt de bovenarm met de romp. Het is een kogelgewricht waarbij de bol (humeruskop)

Nadere informatie

WEKE DELEN SARCOOM Wat betekent het?

WEKE DELEN SARCOOM Wat betekent het? WEKE DELEN SARCOOM Wat betekent het? Oncologie/0145 1 Deze informatiebrochure is voor personen met een weke delen sarcoom en alle anderen die hier heel dichtbij betrokken zijn: familie, vrienden We geven

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Patiënt specifiek instrumentarium

Patiënteninformatie. Patiënt specifiek instrumentarium Patiënteninformatie Patiënt specifiek instrumentarium Dr. T. De Baets Heup, enkel en voetchirurgie Dr. M. Mombert Hand-, pols- en elleboogchirurgie Dr. J. De Wachter Enkel en voetchirurgie Dr. J. Roos

Nadere informatie

Passantenprijslijst DBC-Zorgproducten geldig vanaf 1 juni 2014 t/m 31 december 2014, bedragen in Euro's

Passantenprijslijst DBC-Zorgproducten geldig vanaf 1 juni 2014 t/m 31 december 2014, bedragen in Euro's Passantenprijslijst DBCZorgproducten Declaratiecode DBCZorgproduct DBCZorgproduct omschrijving Prijs Kosten Ziekenhuis Kosten Specialisten 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,25 010906 OVPXXXXXX

Nadere informatie

Aantallen en uitkomsten van congenitale cardiothoracale chirurgie in Nederland

Aantallen en uitkomsten van congenitale cardiothoracale chirurgie in Nederland Aantallen en uitkomsten van congenitale cardiothoracale chirurgie in Nederland Congenitale cardiothoracale chirurgie is het onderdeel van de cardiothoracale chirurgie dat zich specifiek bezig houdt met

Nadere informatie

Rekoefeningen voor de Gehandicapte schutter

Rekoefeningen voor de Gehandicapte schutter Rekoefeningen voor de Gehandicapte schutter Rekken is een essentieel onderdeel van een evenwichtig trainingsprogramma. Het dagelijks uitvoeren van rekoefeningen kan de flexibiliteit en gezonde gewrichten

Nadere informatie

Standaardprijslijst Radboudumc Vrij en gereguleerd segment zorgproducten, geldig per 1 januari 2013 t/m 31 december 2013

Standaardprijslijst Radboudumc Vrij en gereguleerd segment zorgproducten, geldig per 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Standaardprijslijst Radboudumc Vrij en gereguleerd segment zorgproducten, geldig per 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 declaratiecode zorgproduct segment omschrijving kostendeel honorarium totaalprijs

Nadere informatie

Algemene instructies oefeningen

Algemene instructies oefeningen Algemene instructies oefeningen o Lees eerst de disclaimer voordat u deze oefeningen begint. o Indien u pijnklachten vraag dan eerst uw arts of therapeut om advies o Zorg er voor dat de spieren niet koud

Nadere informatie

THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden

THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

IMPLANON NXT informatiebrochure voor patiënten

IMPLANON NXT informatiebrochure voor patiënten De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel IMPLANON NXT. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze

Nadere informatie

Verwijderen van de galblaas

Verwijderen van de galblaas Chirurgie Verwijderen van de galblaas (cholecystectomie) INLEIDING Deze folder geeft u informatie over de galblaasoperatie (cholecystectomie). Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie

Nadere informatie

Declaratie code Zorgproduct richtprijs 2016 Omschrijving

Declaratie code Zorgproduct richtprijs 2016 Omschrijving Declaratie code Zorgproduct richtprijs 2016 Omschrijving 14C009 990029010 575,00 Meer dan vijf contacten bij een psychische stoornis 14C010 990029011 160,00 1 of 2 contacten bij een psychische stoornis

Nadere informatie

INGREEP VOOR ZIEKTE VAN DUPUYTREN

INGREEP VOOR ZIEKTE VAN DUPUYTREN DR J DE VOS INGREEP VOOR ZIEKTE VAN DUPUYTREN Praktische informatiegids 2 Deze informatiefolder is een leidraad bij de operatie en nabehandeling bij een operatie voor de ziekte van dupuytren en beval alle

Nadere informatie

PTC drainage procedure

PTC drainage procedure PTC drainage procedure Masterclass GE-oncologie 11 september 2015 Adriaan Moelker Hoofd Interventie Radiologie ErasmusMC Rotterdam Overzicht Interventie radiologie ErasmusMC 4 interventie radiologen 2

Nadere informatie

Hand. Polsbreuken. Carpel tunnel syndroom. Revalidatie polsbreuken. Revalidatie carpaal kanaal. Artrose duim

Hand. Polsbreuken. Carpel tunnel syndroom. Revalidatie polsbreuken. Revalidatie carpaal kanaal. Artrose duim Hand Polsbreuken Carpel tunnel syndroom Revalidatie polsbreuken Revalidatie carpaal kanaal Artrose duim Pagina 1 van 10 Polsbreuken 80% van de polsbreuken zijn van het type Pouteau-Colles. De Pouteau-Colles

Nadere informatie

Nascholing Traumachirurgie 2015 Workshop Onderzoek van de pols en hand. Donderdag 22 januari 2015

Nascholing Traumachirurgie 2015 Workshop Onderzoek van de pols en hand. Donderdag 22 januari 2015 Nascholing Traumachirurgie 2015 Workshop Onderzoek van de pols en hand Donderdag 22 januari 2015 Introductie Onderzoek van pols en hand Inspectie Bewegingsonderzoek Palpatie Neurologisch onderzoek Specifieke

Nadere informatie

RESECTIE VAN EEN WEKE DELEN SARCOOM

RESECTIE VAN EEN WEKE DELEN SARCOOM RESECTIE VAN EEN WEKE DELEN SARCOOM Uw operatie vindt plaats op: Uw opname is gepland op:... Aantal verwachte dagen opname:.. U meldt zich aan bij opname: aan kassa K1 K2, gelijkvloers aan kassa K12, gelijkvloers

Nadere informatie

Tentamen Structuur en functie van cel en weefsel (Vakcode 8W210) van uur

Tentamen Structuur en functie van cel en weefsel (Vakcode 8W210) van uur Tentamen Structuur en functie van cel en weefsel (Vakcode 8W210) 17-01-2011 van 09.00-12.00 uur Opmerkingen bij dit tentamen: Zorg ervoor dat op elk formulier dat je inlevert, je identiteitsnummer en naam

Nadere informatie

Chirurgie. Het carpale tunnelsyndroom

Chirurgie. Het carpale tunnelsyndroom Chirurgie Het carpale tunnelsyndroom 1 Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en de oorzaak van het carpale tunnelsyndroom en hoe dit behandeld kan worden. Het is goed u te

Nadere informatie

ZIEKTE VAN DUPUYTREN BEHANDELING DOOR DOKTER LOMMEN FRANCISCUS VLIETLAND

ZIEKTE VAN DUPUYTREN BEHANDELING DOOR DOKTER LOMMEN FRANCISCUS VLIETLAND ZIEKTE VAN DUPUYTREN BEHANDELING DOOR DOKTER LOMMEN FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Bij de ziekte van Dupuytren (ook wel Morbus Dupuytren genoemd) is er sprake van een goedaardige woekering van zogenaamde

Nadere informatie