Landelijk Decubitus Nederland Congres 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Landelijk Decubitus Nederland Congres 2014"

Transcriptie

1 De verschillende aspecten van een decubitus preventie beleid Adinda Toppets, VS wondzorg en decubituspreventie UZ Leuven, België De uitbouw van een goed preventiebeleid voor decubitus bestaat uit meer dan het uitschrijven van een procedure of het organiseren van een opleiding. In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van verschillende aspecten van een decubitus preventie beleid. Een evenwichtig preventie beleid is gebaseerd op een combinatie van verschillende actiedomeinen: goede communicatie, opleiding op maat, pragmatische registratie, logistieke ondersteuning en wetenschappelijk onderzoek. 1. Goede communicatie Door het uitschrijven van een procedure kunnen nationale en internationale richtlijnen toegepast worden in een specifieke zorgsetting of instelling. Door deze procedures te integreren in het elektronisch patiënten dossier wordt de zorgverlener automatisch herinnerd aan de nodige preventieve maatregelen. 2. Opleiding op maat Er is in de zorgsector een zeer uitgebreid opleidingsaanbod. Het is echter onze ervaring dat het rendement van opleidingen het hoogst ligt als deze opleiding lokaal gegeven wordt toegepast op de specifieke zorgsetting en patiëntenpopulatie. 3. Pragmatische registratie Meten is weten. Maar uitgebreide registraties vragen veel tijd. De focus van registraties ligt best op deze aspecten van zorg die je zelf onder controle hebt. Voor decubitus betekent dit dat de focus van de registratie best ligt op de toepassing van preventieve maatregelen bij risico patiënten en minder op de aanwezigheid van een drukletsel. 4. Logistieke ondersteuning In de toepassing van de preventieve maatregelen worden verschillende hulpmiddelen gebruikt zoals matrassen, zitkussens, positioneringskussens, Een vlotte toegang tot deze materialen is noodzakelijk. 5. Wetenschappelijk onderzoek Deelname aan wetenschappelijk onderzoek maakt het mogelijk om de praktijk te evalueren en bij te sturen. Dit kan ook gerealiseerd worden met kleinschalige studies en hoeft niet steeds te kaderen binnen een uitgebreid onderzoeksproject.

2 Referenties: Beeckman D., Matheï C., Van Lancker A., Van Houdt S., Vanwalleghem G., Gryson L., Heyman H., Thyse C., Toppets A., Stordeur S., Van den Heede K. (2013) FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu: Een nationale richtlijn voor decubituspreventie. Brussel. Decubitus, preventie.

3 De ervaringen van het eerste Nurse-led woundcare centrum in Nederland en de eerste resultaten. Alita Jaspar, MSc in Wound Healing and Tissue Repair Mitralis Wond Expertise Centrum Heerlen. In 2008 vond er een nieuwe innovatie plaats binnen het domein van wondzorg: de oprichting van het eerste onafhankelijk verpleegkundig wondcentrum in Nederland. Met onafhankelijk wordt bedoeld dat alle behandelaars (huisartsen, medisch specialisten) patiënten naar het centrum kunnen verwijzen voor advies en/of de uitvoering van wondzorg. Het Expertise Centrum Wondzorg (ECW) richt zich vooral op patiënten met complexe acute en chronische wonden. Dit zijn post-traumatisch/chirurgische wonden, decubitus, been ulcera s, diabetische voet, oncologische wonden en brandwonden (1 e en 2 e graads). Een belangrijk speerpunt binnen het ECW is de uitvoering van adequate wond documentatie in een gestandaardiseerd wondregistratie programma (WoundMonitor ). Wond documentatie is een belangrijk aspect in de totale wondzorg. De documentatie bevat het monitoren van het wond genezingsproces, het vroegtijdige signaleren van belemmerende factoren gerelateerd aan de wondgenezing, de evaluatie van het uitgevoerde wondbehandelingsplan en het waarborgen van de continuïteit van de zorg. 1 2 De data van WoundMonitor werd gebruikt voor de uitvoering van een retrospectieve studie om een beeldvorming te krijgen van de patiënten populatie die het ECW bezocht. De studie onderzocht de patiëntenpopulatie, de wond types en de genezingstendens over een periode van drie jaar. Tijdens de presentatie worden de resultaten van dit onderzoek getoond. Referenties: 1. Sterling, C Methods of wound assessment documentation: a study. Nursing Standard 11(10), pp Deutschle, G. et al [Standardized wound documentation of chronic wounds]. Zentralblatt fur Chirurgie 124 Suppl 1, pp

4 Kennis en attitude decubitus van verpleegkundigen op de verpleegafdelingen van het St. Elisabethziekenhuis,Tilburg Anca van Gestel, wondconsulente St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg Inleiding: In 2011 was de nosocomiale prevalentie decubitus, exclusief categorie 1, in het St. Elisabeth ziekenhuis 5.1%. Vanuit het hoger management kwam de opdracht om op basis van de scores en de achterliggende oorzaken voor de hogere scores een voorstel of plan van aanpak te ontwikkelen c.q. op te stellen, met een financiële paragraaf. Vanuit de decubituscontactpersonen werd aangegeven dat er te weinig kwaliteit, kennis en tijd was om goede preventie en behandeling van decubitus uit te voeren. Uit de literatuurstudie uitgevoerd voor het praktijkonderzoek bleek dat kennis onder verpleegkundigen wat betreft preventie en behandeling van decubitus onvoldoende. 1,2,3 Daarnaast bleek een gebrek aan motivatie en een negatieve houding bij verpleegkundigen en de organisatie invloed te hebben op de prevalentiecijfers. 4 Belangrijk was om inzicht te krijgen in het huidige kennis niveau en de attitude van verpleegkundigen wat betreft preventie van decubitus. Om duidelijkheid te krijgen in het probleem is er een prospectief kwantitatief beschrijvend onderzoek gedaan onder verpleegkundigen van de verpleegafdelingen van het St. Elisabethziekenhuis. Hiervoor werden gevalideerde kennis- en attitudevragenlijsten, de PUKAT en de APuP, gebruikt. Uit dit onderzoek bleek dat de attitude geen probleem was maar dat er een kennistekort was. Hiervoor moest een verbetertraject gestart worden. Het doel was dat de nosocomiale prevalentie decubitus, exclusief categorie 1, in het St. Elisabeth ziekenhuis vanaf 2012 zou dalen. Het St. Elisabeth ziekenhuis vindt dat werknemers van deze organisatie deskundig en zorgvuldig dienen te werken waardoor zij een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorgverlening. Hiervoor hanteert het al jaren de skillslabtheorie. Echter het blijkt dat veel wat klassikaal is aangeleerd niet toegepast wordt in de praktijk. Er werd gezocht naar mogelijkheden om deze vaardigheden zo aan te leren dat ze wel in de praktijk worden toegepast. Sinds 2013 hanteert het ziekenhuis daarom de methode van informeel leren. Informeel leren is leren in en van het dagelijkse werk, zonder dat het leren expliciet door externe mensen wordt georganiseerd. 5 Presentatie: Tijdens deze presentatie wil ik ingaan op het prospectief kwantitatief beschrijvend onderzoek, dat ik heb gedaan, onder 119 verpleegkundigen van de verpleegafdelingen van het St. Elisabethziekenhuis. De uitkomst van dit onderzoek. Het implementatieproces wat hiervoor beschreven is. En de toepassing, middels informeel

5 leren, in de praktijk. Conclusie: Mijn doel is dat men door het bijwonen van de presentatie handvatten krijgt waardoor men de kennis betreffende decubitus in de eigen organisatie op een hoger niveau kan krijgen. Referenties: 1. Beeckman D, Defloor T, Schoonhoven L, Vanderwee K. Knowledge and attitudes of nurses on pressure ulcer prevention: a cross-sectional multicenter study in Belgian hospitals. Worldviews Evid Based Nurs Sep; 8(3): doi: /j x. Epub 2011 Mar 14. PubMed: PMID: Beeckman D, Defloor T, Demarré L, Van Hecke A, Vanderwee K. Pressure ulcers: development and psychometric evaluation of the attitude towards pressure ulcer prevention instrument (APuP). Int J Nurs Stud Nov; 47(11): Epub 2010 May 14. PubMed PMID: Hulsenboom MA, Bours GJ, Halfens RJ. Knowledge of pressure ulcer prevention: a cross-sectional and comparative study among nurses. BMC Nurs Mar 9; 6:2. PubMed PMID: ; PubMed Central PMCID: PMC Maylor M, Torrance C: Pressure sore survey: Part One. J Wound Care Jan; 8(1):27-30.PubMed: PMID: Pressure sore survey. Part 2: Nurses' knowledge. J Wound Care Feb; 8(2):49-52.PubMed: PMID: Pressure sore survey. Part 3: Locus of control. J Wound Care Mar; 8(3):101-5.PubMed: PMID: Hoekstra, A., Beijaard, D., Brekelmans, J.M.G., & Korthagen, F.A.J., Experienced secondary school teachers learning during teaching; towards a procedure for collecting and analyzing data. Paper presented at conference of the Isatt, Sydney, 2005 July

6 Klinische diagnostiek van geïnfecteerde chronische wonden. Armand ALM Rondas MD, MSc 1,2, Jos MGA Schols MD, PhD 2,3, Ellen E Stobberingh 4 PhD, Ruud JG Halfens, PhD 3 1 De Zorggroep, Venlo, The Netherlands, 2 Maastricht University, CAPHRI, Department of Family Medicine, The Netherlands, 3 Maastricht University, CAPHRI, Department of Health Services Research, The Netherlands, 4 Maastricht University, CAPHRI, Department of Medical Microbiology, The Netherlands. Kennis van etiologische factoren die bijdragen aan het niet (kunnen) genezen van een wond is van belang wil een voorgestelde behandeling succesvol kunnen zijn. Alleen wanneer de oorzakelijke factoren zijn vastgesteld, kan een effectief behandelplan opgesteld worden. 1,2 Het niet spontaan genezen van wonden is vooral te wijten aan vasculaire insufficiëntie en infectie. 3 `De diagnose wondinfectie wordt vooralsnog gebaseerd op de aanwezigheid van bepaalde klinische symptomen. In tegenstelling tot de relatief duidelijke symptomen van een acute wondinfectie zoals bij een post operatieve wondinfectie, zijn de symptomen van een chronische wondinfectie vaak subtieler en is de diagnose moeilijker te stellen. 4-8 Van oudsher is één manier om het bestaan van een wondinfectie te diagnosticeren door het aantal aanwezige bacteriën in de wond te tellen. 9 Indien in een wond meer dan 10 5 CFU/g aanwezig zijn, zou de diagnose wondinfectie gesteld mogen worden Daarnaast lijkt het, sinds de publicatie van de consensus van de World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) mogelijk om met behulp van een set aan signs & symptoms de diagnose chronische wondinfectie vast te stellen: genezing stagneert, toegenomen pijn, nieuw ontstane pijn, roodheid, warmte, zwelling, verharding, geur, wondvocht/pus, gemakkelijk bloedend, verkleuring van het wondbed, pocketvorming, brugvorming, crepitatie, lymfangitis. 14,15 Tijdens de presentatie worden de resultaten van een empirische prospectieve studie getoond die tot doel heeft om bij 616 chronische wonden de door de WUWHS voorgestelde symptomen van een chronische wondinfectie te valideren. Referenties 1. Mostow EN Diagnosis and classification of chronic wounds. Clin Dermatol 12: Robson MC, Stenberg BD, Hegger JP Wound healing alterations caused by infections. Clin Plast Surg 17: Mast BA, Schultz GS Interactions of cytokines, growth factors, and proteases in acute and chronic wounds. Wound Rep Reg 4: Cutting KG, White RJ, Mahoney P, Harding KF Clinical identification of wound infection: a Delphi approach. In: Position document on identifying criteria for wound infection. London: Medical Education Partnership Ltd.

7 5. Principles of best practice Wound infection in clinical practice. An international consensus [editorial]. Int Wound J 5 (3 suppl): Rondas AALM, Schols JMGA, Stobberingh EE, Price PE Definition of infection in chronic wounds by Dutch nursing home physicians. Int Wound J 6: Reddy M, Gill SS, Wu W, Kalkar SR, Rochon PA Does This patient have an infection of a Chronic Wound? JAMA. 307(6): Robson MC, Heggers JP Bacterial quantification of open wounds. Military Medicine 134: Bendy RH, Nuccio PA, Wolfe E, Collins B, Tamburro C, Glass W, Martin CM Relationship of qualitative wound bacterial counts to healing of decubiti. Effects of topical gentamicin. Antimicrob Agents Chemother 4: Robson MC, Lea CE, Dalton JB, Heggers JP Quantitative bacteriology and delayed wound closure. Surg Forum 19: Robson MC, Heggers JP Delayed wound closures based on bacterial counts. J Surg Oncol Bowler PG The 105 bacterial growth guideline: reassessing its clinical relevance in wound healing. Ostomy Wound Manage 49: Senior C Assessment of infection in diabetic foot ulcers. J Wound Care 9: Cutting KF, Harding KG.1994 Criteria for identifying wound infection. J Wound Care 3(4): Principles of best practice. Wound infection in clinical practice. An international consensus [editorial]. International Wound Journal 2008;5 (3 suppl): Chronic wounds, infection, diagnosis, swabs

8 PuClas3: Online leren om decubitus goed te classificeren Prof. dr. Dimitri Beeckman 1 Geert Vanwalleghem 2 1 Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde, Universiteit Gent, België 2 CNS Wondzorg, decubitus- en valpreventie, AZDelta, Roeselare, België Het classificeren van decubitus is een complexe vaardigheid. 1,2,3 Europees onderzoek toont aan dat er slechts 30% overeenkomst is tussen beoordelaars wanneer decubitus geclassificeerd wordt. 3 Onderzoek toont ook aan dat het stellen van een differentiaal diagnose tussen decubitus en letsels die ontstaan door incontinentie moeilijk is. 2,3 Voor 2009 werden deze letsels vochtletsels genoemd. Sinds 2009 is er een consensus om de term incontinentie- geassocieerde dermatitis (IAD) te gebruiken. 3 Het stellen van een foutieve diagnose en het incorrect classificeren van wonden leiden tot inadequate preventie en behandeling en hebben een belangrijke invloed op de patiënt, familie en de kwaliteit van zorg. 5,6 Daarnaast zijn er belangrijke gevolgen bij het correct interpreteren van conclusies uit epidemiologisch onderzoek (zoals prevalentie en incidentiemetingen). 6,7,8 In 2005 werkte een internationale groep van experts aan een consensus document waarin criteria geformuleerd werden om een onderscheid te maken tussen decubitus en IAD. Hieruit ontstond de internationale PuClas1 richtlijn. 9 Deze richtlijn werd samengevat en in de vorm van een e- learning pakket (PuClas2) ter beschikking gesteld voor de praktijk. Het pakket werd in negen talen vertaald en werd ondersteund door de European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP). Grootschalig onderzoek toonde aan dat PuClas2 effectief was voor het verbeteren van de vaardigheden van verpleegkundigen om decubitus te classificeren en het onderscheid te maken tussen decubitus en IAD. 3 Sinds 2009 zijn er heel wat nieuwe inzichten gekomen op vlak van decubitus en IAD (etiologie, preventie en behandeling). Daarnaast was er de ontwikkeling van nieuwe nationale en internationale richtlijnen en een toename in het aantal onderzoeken die zich richten op IAD preventie en behandeling. Deze nieuwe inzichten hebben geleid tot de ontwikkeling van een nieuwe versie van PuClas2. In 2012 werd besloten om PuClas3 te ontwikkelen.

9 PuClas3 bestaat uit vier modules: Module 1: Basisaspecten van decubitus (etiologie, epidemiologie en principes van preventie) Module 2: Basisaspecten van IAD (etiologie, epidemiologie en principes van preventie) Module 3: Classificatie van decubitus (EPUAP/NPUAP classificatie systeem) Module 4: Differentiaal diagnose tussen decubitus en IAD (gebaseerd op de PuClas1 richtlijn en aangevuld met de laatste wetenschappelijke inzichten) Elke module kan apart gevolgd worden en bestaat uit een theoretische basis met illustraties door voorbeelden uit de praktijk. Het doorlopen van een module duurt minuten. Elke module wordt afgesloten met een gevalideerde kennistest. Bij het slagen voor de test krijgt de gebruiker een certificaat van deelname. Gebruikers worden ook uitgenodigd om feedback te geven op de inhoud van de modules en om zelf casussen aan te leveren. Het doel is om PuClas3 in de toekomst verder aan te vullen met nieuwe inhouden en casussen. Samenwerking met de praktijk is hierbij van cruciaal belang. Referenties: 1. Beeckman D, Van Lancker A, Van Hecke A, Verhaeghe S. A systematic review and meta-analysis of incontinence-associated dermatitis, incontinence, and moisture as risk factors for pressure ulcer development. Res Nurs Health Jun;37(3): Beeckman D, Schoonhoven L, Boucqué H, Van Maele G, Defloor T. Pressure ulcers: e-learning to improve classification by nurses and nursing students. J Clin Nurs Jul;17(13): Beeckman D, Schoonhoven L, Fletcher J, Furtado K, Gunningberg L, Heyman H, Lindholm C, Paquay L, Verdú J, Defloor T. EPUAP classification system for pressure ulcers: European reliability study. J Adv Nurs Dec;60(6): Beeckman D, Schoonhoven L, Verhaeghe S, Heyneman A, Defloor T. Prevention and treatment of incontinence-associated dermatitis: literature review. J Adv Nurs Jun;65(6): Gray M, Beeckman D, Bliss DZ, Fader M, Logan S, Junkin J, Selekof J, Doughty D, Kurz P. Incontinenceassociated dermatitis: a comprehensive review and update. J Wound Ostomy Continence Nurs Jan- Feb;39(1): Doughty D, Junkin J, Kurz P, Selekof J, Gray M, Fader M, Bliss DZ, Beeckman D, Logan S. Incontinenceassociated dermatitis: consensus statements, evidence-based guidelines for prevention and treatment, and current challenges. J Wound Ostomy Continence Nurs May-Jun;39(3):303-15; quiz Beeckman D, Woodward S, Rajpaul K, Vanderwee K. Clinical challenges of preventing incontinenceassociated dermatitis. Br J Nurs Jul 15-28;20(13):784-6,788, Beeckman D, Woodward S, Gray M. Incontinence-associated dermatitis: step-by-step prevention and treatment. Br J Community Nurs Aug;16(8): Defloor T, Schoonhoven L, Fletcher J, Furtado K, Heyman H, Lubbers M, Witherow A, Bale S, Bellingeri A, Cherry G, Clark M, Colin D, Dassen T, Dealey C, Gulacsi L, Halfens R, Hietanen H, Lindholm C, Moore Z, Romanelli M, Soriano JV; Trustees of the European Pressure Ulcer Advisory Panel. Statement of the European Pressure Ulcer Advisory Panel--pressure ulcer classification: differentiation between pressure ulcers and moisture lesions. J Wound Ostomy Continence Nurs Sep-Oct;32(5):302-6; discussion 306.

10 Screenshots PuCas3:

11 De relatie tussen elektronisch gegenereerde feedback voor verpleegkundigen en de frequentie van wisselhouding E.S.M. Koopman, wondconsulent Deventer Ziekenhuis Inleiding Een van de hoekstenen van decubituspreventie en behandeling is beperking van de tijd dat een patiënt in één houding ligt. Om dit te bereiken wordt in de meeste protocollen een frequentie van maximaal 3 uur aangehouden. Een recent in Nederland geïntroduceerd apparaat (Mobility Monitor, compliant concept) registreert de tijdsintervallen tussen houdingswisselingen. Aangesloten aan het zusteroproepsysteem, waarschuwt het apparaat wanneer de ingestelde tijd (2, 3 of 4 uur) is overschreden. De verpleegkundige krijgt via het belsysteem een signaal dat de patiënt gedraaid dient te worden. Doel: Het doel van ons onderzoek was te onderzoeken of het gebruik van de mobility monitor leidt tot een vermindering van de tijd dat een patiënt in één houding ligt. Methode Het onderzoek werd uitgevoerd in het voorjaar van 2014 op afdeling C2 (vaatchirurgie en MDL) van het Deventer Ziekenhuis. Om de normale gang van zaken vast te stellen, werd het apparaat, met toestemming van de patiënt, gedurende 2 weken bij patiënten, waarbij volgens het preventieprotocol en volgens de klinische blijk wisselhouding á 3 uur nodig was. In deze periode werd het systeem niet gekoppeld aan het belsysteem. Verpleegkundigen kregen niet te zien wat de resultaten waren van de registratie. Daarna werd gedurende een periode van 2 weken het apparaat gebruikt gekoppeld aan het belsysteem. Dus 2 groepen patiënten. In de controlegroep een aantal dagen gebruikt zonder koppeling aan het belsysteem. In de interventiegroep een aantal dagen gebruik met koppeling aan het belsysteem. In totaal werden 3 apparaten gebruikt. Voor alle patiënten werd zowel de mediaan als de maximale tijd in één houding berekend. Resultaten Data verzameling is afgerond, maar uitkomsten zijn nog niet bekend. Deze zullen worden gepresenteerd op het congres.

12 Klinisch belang Wisselhouding á 3 uur als een routinematige verpleegkundige interventie bij patiënten met een verhoogd decubitusrisico is zeer arbeidsintensief en vaak niet efficiënt omdat vanwege de geringe voorspellende waarde van de risicoscore schalen er grote groepen patiënten zijn waarbij deze interventie niet nodig was, terwijl bij eenzelfde grote groep de interventie wel nodig was, maar niet werd uitgevoerd. Veel werk wordt gestoken in het blijven motiveren van zorgverleners om dit consequent te blijven doen. De Mobility monitor zou een oplossing kunnen bieden voor dit probleem omdat het de zorgverlener laat weten wanneer welke patiënt de interventie nodig heeft. Dit zou kunnen leiden tot een significante daling van de onnodige tijd die verpleegkundigen dienen te besteden aan decubituspreventie. Daarbij zou het tevens kunnen leiden tot een stijging van het aantal patiënten dat consequente, adequate wisselhouding krijgt. Referenties Dutch pressure ulcer guidelines: Nederlandse richtlijn decubitus V&VN 2011

13 Decubituszorg in Nederlandse en Duitse verpleeghuizen: wat maakt het verschil? Esther Meesterberends, PhD CAPHRI, School of Public Health and Primary Care, Department of Health Services Research, Maastricht University Binnen de gezondheidszorg is decubitus nog steeds een veel voorkomend zorgprobleem. In Nederland wordt sinds 1998 jaarlijks de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ) uitgevoerd waarbij de prevalentie, preventie en behandeling van zorgproblemen, waaronder decubitus, in diverse gezondheidszorginstellingen gemeten wordt. Sinds 2001 wordt ook in Duitsland deze meting jaarlijks uitgevoerd. Beide landen hanteren dezelfde gestandaardiseerde definities, methodologie en vragenlijsten. Resultaten van deze jaarlijkse metingen laten zien dat decubitus prevalentiecijfers beduidend hoger zijn in Nederlandse verpleeghuizen vergeleken met Duitse verpleeghuizen. Deze verschillen zijn in een aantal studies nader onderzocht. Hierbij is gekeken naar de incidentie van decubitus en mogelijke verklarende factoren, zowel gerelateerd aan de verpleeghuisbewoners, de verleende verpleegkundige zorg en structurele kenmerken van de verpleeghuisorganisaties, zoals de aanwezigheid en implementatie van een decubitus richtlijn. In deze presentatie worden de resultaten van deze studies nader toegelicht.

14 Voorspellen van decubitusgenezing met de DECU-STICK bij dwarslaesiepatiënten tijdens conservatieve behandeling. Dr. F.W.A. van Asbeck Revalidatiearts-onderzoeker, Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde, Utrecht Inleiding en doelen: Decubitus is een veel voorkomende complicatie bij personen met een dwarslaesie. Conservatieve behandeling duurt meestal weken of maanden. Het doel van deze studie is vroeg te voorspellen of de decubituswond zal sluiten met een bepaalde conservatieve behandeling of dat een operatie of een andere conservatieve behandeling nodig is. Materiaal en methode: Wij ontwikkelden en testten een goedkoop, betrouwbaar en praktisch instrument (werknaam DECU-STICK) om de lengte, de breedte, de diepte en de ondermijning van de decubituswond met 1 instrument te meten. Wij maten 64 decubituswonden onder het sacrum of de tubera ischiadica in 56 dwarslaesiepatiënten met een leeftijd van gem [18-70] jaar en een dwarslaesieduur van gem [0-54] jaar, eens per week terwijl zij met een gestandaardiseerde therapie behandeld werden. De patiënten werden vervolgd tot de wond gesloten was, tot operatie of gedurende 24 weken. Resultaten: Bij 25/64 wonden was de gemiddelde snelheid waarmee de grootste lengte, breedte of ondermijning afnam in de eerste 4 weken van de granulatie/epithelialisatiefase 0.5 cm/week of groter. Bij 23/25 (92%) bleef deze gemiddelde snelheid behouden tot sluiting van de wond. Bij 39/64 wonden was de gemiddelde snelheid waarmee de grootste lengte, breedte of ondermijning afnam in de eerste 4 weken van de granulatie/epithelialisatiefase 0.4 cm/week of kleiner. Bij 36/39 (92%) bleef deze gemiddelde snelheid behouden tot sluiting, operatie of het einde van de observatie.

15 Conclusie: Deze studie beschrijft een goedkope, betrouwbare en praktische methode om na 4 weken van conservatieve behandeling thuis, op de polikliniek of tijdens opname te voorspellen wat de genezingssnelheid van een decubituswond zal zijn en dus wanneer deze bij gelijkblijvende conservatieve behandeling zal sluiten. De gemiddelde afnamesnelheid van de grootste lengte, breedte of ondermijning van de decubituswond tijdens de granulatie/epithelialisatie-fase van > 0.5 cm/week na 4 weken had een positieve predictieve waarde (PPV) van 92% voor het doorgaan van de genezing met deze snelheid. De gemiddelde afnamesnelheid van de grootste lengte, breedte of ondermijning van de decubituswond tijdens de granulatie/epithelialisatie-fase van < 0.4 cm/week na 4 weken had een positieve predictieve waarde (PPV) van 92% voor het doorgaan van de genezing met deze snelheid. De gemiddelde genezingssnelheid in de eerste 4 weken van de behandeling kan dus de basis vormen voor het besluit tot operatie of tot een verandering in het conservatieve beleid. Deze methode kan ook gebruikt worden voor het vergelijken van verschillende conservatieve behandelingen na elkaar in 1 patiënt.

16 Ambulante compressietherapie, van literatuur naar praktijk Eveline Jongen Expertise Centrum Wondzorg In het kader van de opleiding tot wondconsulent aan de Erasmus MC Zorgacademie in Rotterdam werd er een literatuurstudie gedaan waar een implementatieplan op volgde. In dit geval werd er ingegaan op ambulante compressietherapie bij het ulcus cruris venosum. Er werd literatuur gezocht over de effectiviteit van compressiematerialen, namelijk verbandkousen tegenover korte rek zwachtels. Deze literatuur werd vertaald naar de praktijk en er werd een implementatieplan ontwikkeld. Amsler, F., Willenberg, T., & Blättler, W. (2009). In search of optimal compression therapy for venous leg ulcers: A meta-analysis of studies comparing divers bandages with specifically designed stockings. Journal of vascular surgery, 50(3) Brizzio, E., Amsler, F., Lun, B., & Blättlet, W. (2010). Comparision of low-strength compression stockings with bandages for the treatment of recalcitrant venous ulcers. Journal of vascular surgery, 51(2) Grol, R., & Wensing, M. (2010). Implementatie: effectieve verbetering van de patientenzorg. Amsterdam: Elsevier gezondheidszorg. Hirai, M., Koyama, K., Miyazaki, K., Iwata, H., & Kominami, Y. (2012). Interface pressure and stiffness in different combinations of compression material. Phlebology, 27: Jünger, M., Partsch, H., Ramelet, A., & Zuccarelli, F. (2004). Efficacy of a ready-made tubular compression device versus short stretch compression bandages in the treatment of venous leg ulc. Wounds. Jünger, M., Wollina, U., Kohnen, R., & Rabe, E. (2004). Efficiacy and tolerability of an ulcer compression stocking for therapy of chronic venous ulcer compared with a below-knee compression bandage; results from a prospective randomized multicentre trial. Current Medical Research and opinions, 20(10) Mariani, F., Mattaliano, V., Mosti, G., Gasbarro, V., Bucalossi, M., Blättler, W.,... Mancini, S. (2008). The treatment of venous leg ulcers with a specifically designed compression stocking kit. Phlebology, 37: Marston, W., & Vowden, K. (2003). Compression therapy: a guide to safe practice. In Understanding compression therapy (pp ). London: EWMA. Milic, D., Zivic, S., Bogdanovic, D., Keranovic, N., & Golubovic, Z. (2009). Risk factors related to the failure of venous leg ulcer to heal with compression treatment. Journal of Vascular surgery, 49(5) Patsch, H., & Patsch, P. (2008). Compression stockings for treating venous leg ulcers: measurement of interface pressure under a new ulcer kit. Phlebology, 23: Polignano, R., Guarnera, G., & Bonadeo, P. (2004). Evaluation of Surepress Comfort: a new compression system fot the management of venous leg ulcers. Journal of wound care, 13(9) Ambulante compressietherapie, verbandkousen, korte rek zwachtels, implementatieplan

17 Honing of zilver: een effectieve behandeling bij een wondinfectie? Josyane Gaertner-Rutjes, Wondconsulent. Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem Zorgacademie Erasmus MC, Leerweg intensieve zorg; uitstroomprofiel Wondconsulent Nu steeds meer antibioticaresistente en microbiële stammen opkomen die de therapeutische mogelijkheden om een wondinfectie te behandelen en/of te voorkomen beperken, lijkt er weer een plaats te zijn voor het gebruik van lokale antimicrobiële middelen die in de moderne wondverbanden worden verwerkt en die ingezet worden ter preventie van of bij een bewezen wondinfectie. Maar welke van de twee kies je nu? In een literatuurstudie, die is gedaan in het kader van de opleiding tot wondconsulent aan de zorgacademie van het Erasmus MC in Rotterdam, is onderzoek gedaan naar de effecten van honing en zilver bij een wondinfectie. De onderzoeksvraag luidde: Is er bij de behandeling van een patiënt met een geïnfecteerde wond verschil in wondgenezing, wanneer er gebruik wordt gemaakt van een product met medicinale honing versus een product met zilver? In deze presentatie komen de resultaten van het literatuuronderzoek met de conclusie aan de orde. Honing, zilver en wondinfectie.

18 Internationale Richtlijn voor Preventie en Behandeling van Decubitus: 2e editie Dr. Lisette Schoonhoven Senior onderzoeker Verplegingswetenschap Introductie In 2009 publiceerden de National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) en de European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) de internationale richtlijnen voor de preventie en behandeling van decubitus. De richtlijnen bevatten evidence-based aanbevelingen voor de preventie en behandeling van decubitus die wereldwijd gebruikt kunnen worden om beslissingen te nemen over decubituszorg. In September 2014 presenteerden de NPUAP, EPUAP, en Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA) de tweede editie van deze richtlijn. Literatuur We hebben meer dan 4000 nieuwe artikelen (2008 tot Juli 2013) gescreend en meer dan 300 daarvan opgenomen in de richtlijn. De zoekstrategie en details staan op Small Working Groups 27 werkgroepen (104 experts) hebben de literatuur beoordeeld, samenvattingen gemaakt en de concept aanbevelingen geschreven. Stakeholder review 329 partijen hebben zich geregistreerd als stakeholder. We hebben 160 commentaren ontvangen. Veranderingen in de richtlijn t.o.v Nieuwe secties over de volgende onderwerpen: o Prevalentie en incidentie van decubitus o Preventieve huidzorg o Prophylactisch verbanden o Microclimate controle o Behandelen van biofilms o Preventie en behandeling van hieldecubitus o Medisch materiaal gerelateerde decubitus

19 - Nieuwe secties over de volgende speciale populaties: o Obese personen, intensive care patiënten, ouderen, kinderen, patiënten op de operatie kamer, personen met een dwarslaesie, patiënten in palliatieve zorg - Nieuwe secties over het implementeren van de richtlijn: o Strategieën voor het implementeren van de richtlijn o Educatie voor zorgverleners o Patiënten en hun mantelzorgers o Kwaliteitsindicatoren nieuwe aanbevelingen - 67 aanbevelingen verwijderd - 63 aanbevelingen herschreven (een beetje tot veel) - 8 aanbevelingen Sterkte van Bewijs verminderd - 10 aanbevelingen Sterkte van Bewijs verhoogd - Niveau bewijs van de aanbeveling toegevoegd. Dit is de mate waarin je zeker kan zijn dat het opvolgen van de aanbeveling meer voordelen dan nadelen heeft (meer goed doet dan kwaad). National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014 Decubitus, richtlijn, internationaal, preventie, behandeling

20 Negatieve Druktherapie, Schuim- of gaasverband? R.J.I. Sormani, Verpleegkundig Specialist i.o. Expertise Centrum Wondzorg, Mitralis/Bbeterzorg NDT (Negatieve Druktherapie) werd aanvankelijk beschreven in de jaren 80 en 90 en werd in de Verenigde Staten in 1997 geïntroduceerd. Het werd al snel als standaard van wondzorg gezien in veel verschillende situaties (Dorafshar et.al. 2012). In deze literatuurstudie is er geprobeerd antwoord te geven op de vraag: Schuim- of gaasverband bij Negatieve Druktherapie. Hierbij is er naar voren gekomen dat NDT meerdere effecten heeft op een wond. Daarentegen zal er nog veel onderzoek gedaan moeten worden om alles te onderbouwen wat er wordt gesuggereerd. NDT zou zorgen voor wondcontractie, micro-vasculaire bloedstroom in de wondranden, het stimuleert angiogenese en de vorming van granulatieweefsel waardoor wondheling versnelt. Het bevordert een vochtig wondmilieu, vermindet oedeem, stimuleert celgemedieerde immuunrespons, vermindert de permeabiliteit van de bloedvaten en bevordert de bloedtoevoer naar de wondranden. Hierbij wordt verondersteld dat de wondbedekker een rol speelt bij het effect op het wondbed. Uit de onderzoeken die ik heb gebruikt voor deze literatuurstudie kan er geconcludeerd worden dat er geen duidelijk antwoord op mijn onderzoeksvraagstelling gegeven kan worden. Er zijn wel een aantal duidelijke verschillen waarneembaar in de onderzoeken die zijn gebruikt voor deze studie. Uiteindelijk kan er geconcludeerd worden dat er gekeken moet worden naar de individuele wond en de patiënt. Negatieve Druk Therapie

Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen

Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen 2012 Uitvoering Universiteit Maastricht CAPHRI School for Public Health and Primary Care, Department of Health Services Research Focusing

Nadere informatie

Internationale richtlijn Behandeling

Internationale richtlijn Behandeling Internationale richtlijn Behandeling SAMENVATTING DEVELOPED BY EUROPEAN PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (EPUAP) AND NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (NPUAP) Internationale Richtlijn Decubitusbehandeling:

Nadere informatie

Coilen of clippen? Behandelen van aneurysma s binnen de schedel

Coilen of clippen? Behandelen van aneurysma s binnen de schedel Coilen of clippen? Behandelen van aneurysma s binnen de schedel Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : aanbieding signalement

Nadere informatie

MRSA-beleid in Nederland

MRSA-beleid in Nederland MRSA-beleid in Nederland Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies MRSA-beleid in Nederland Uw kenmerk

Nadere informatie

Zelfmanagement als Arbeidsbesparende Innovatie in de Zorg

Zelfmanagement als Arbeidsbesparende Innovatie in de Zorg TNO-rapport KvL/P&Z 2010.017 Zelfmanagement als Arbeidsbesparende Innovatie in de Zorg Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F +31 71 518 19 01 info-zorg@tno.nl

Nadere informatie

nummer 7 najaar 2013 etenschap@gelre Samenwerken of harken in eigen achtertuin?

nummer 7 najaar 2013 etenschap@gelre Samenwerken of harken in eigen achtertuin? nummer 7 najaar 2013 etenschap@gelre Samenwerken of harken in eigen achtertuin? 6 De KNO-wetenschapsagenda 8 Procedure Lokale Toetsing 14 Wetenschapssymposium 3 december 2013 Colofon Wetenschap@gelre is

Nadere informatie

Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij

Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij Ontwikkelingen in theorie en praktijk Ing. P. van der Klis Studentnr: 837588243 Den Haag, 28 oktober 2009 Onderzoek naar agile software development

Nadere informatie

Kwaliteit Resultaatanalyse

Kwaliteit Resultaatanalyse Kwaliteit Resultaatanalyse Achtergrondstudie Dr. drs. W. Huppes MBA, internist Achtergrondstudie bij het advies Volksgezondheid en zorg Zoetermeer, 2001 Inhoudsopgave Executive Summary 5 1 Inleiding 11

Nadere informatie

Het opzetten en evalueren van verbetertrajecten in de zorg voor studenten hbo-v Implementatie van zorgvernieuwingen in de praktijk

Het opzetten en evalueren van verbetertrajecten in de zorg voor studenten hbo-v Implementatie van zorgvernieuwingen in de praktijk Het opzetten en evalueren van verbetertrajecten in de zorg voor studenten hbo-v Implementatie van zorgvernieuwingen in de praktijk Docentenhandleiding Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Gezondheidszorg

Nadere informatie

Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie en behandeling. Aanbevelingen. November 2011. Utrecht

Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie en behandeling. Aanbevelingen. November 2011. Utrecht Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie en behandeling Aanbevelingen November 2011 Utrecht Verantwoordelijke instanties Uitvoering: Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging

Nadere informatie

Achtergronden bij de Richtlijn simulatie teamtraining

Achtergronden bij de Richtlijn simulatie teamtraining Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, maart 2011 Vol. 30, nr. 1, Suppl. 1, p. 11-27 Achtergronden bij de Richtlijn simulatie teamtraining 1. Inleiding en context Na verschijning van het rapport To Err is

Nadere informatie

Zelfmanagement in Beeld

Zelfmanagement in Beeld Zelfmanagement in Beeld Een analyse van door ZonMw gesubsidieerde projecten op het gebied van zelfmanagement op het gebied van zelfmanagement VERSLAG IN HET KADER VAN AFSTUDEERONDERZOEK Marlies van den

Nadere informatie

Zorg voor Uitkomst. Uitkomstindicatoren voor kanker Resultaten Santeon ziekenhuizen

Zorg voor Uitkomst. Uitkomstindicatoren voor kanker Resultaten Santeon ziekenhuizen Zorg voor Uitkomst Uitkomstindicatoren voor kanker Resultaten Santeon ziekenhuizen 2014 Ik vind het mooi dat bij Zorg voor Uitkomst gekeken wordt naar de kwaliteit van leven van een patiënt. Toen ik voor

Nadere informatie

Fysiotherapie; de zorgketen van complexe ziekenhuispatiënten: - van kookboek naar maatwerk -

Fysiotherapie; de zorgketen van complexe ziekenhuispatiënten: - van kookboek naar maatwerk - Fysiotherapie; de zorgketen van complexe ziekenhuispatiënten: - van kookboek naar maatwerk - Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Fysiotherapie aan de Faculteit der Geneeskunde

Nadere informatie

Richtlijn. Postoperatieve pijnbehandeling

Richtlijn. Postoperatieve pijnbehandeling Richtlijn Postoperatieve pijnbehandeling Richtlijn Postoperatieve pijnbehandeling Colofon Richtlijn Postoperatieve pijnbehandeling ISBN: 90-76906-66-1 Copyright 2003, Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie

Nadere informatie

Noodzakelijke onderdelen over ouderen in de opleidingen geneeskunde, verpleegkunde, verzorgende-ig en helpende zorg en welzijn

Noodzakelijke onderdelen over ouderen in de opleidingen geneeskunde, verpleegkunde, verzorgende-ig en helpende zorg en welzijn Noodzakelijke onderdelen over ouderen in de opleidingen geneeskunde, verpleegkunde, verzorgende-ig en helpende zorg en welzijn Den Haag, december 2014 1 Dit rapport is in opdracht van ZonMW geschreven

Nadere informatie

Acceptance and commitment therapy (ACT) online voor chronisch pijn patiënten.

Acceptance and commitment therapy (ACT) online voor chronisch pijn patiënten. Acceptance and commitment therapy (ACT) online voor chronisch pijn patiënten. Een codeerschema ten behoeve van de behandelintegriteit bij de e- health interventie Leven met pijn. Acceptance and Commitment

Nadere informatie

INSTRUMENT VOOR BEOORDELING

INSTRUMENT VOOR BEOORDELING INSTRUMENT VOOR BEOORDELING VAN RICHTLIJNEN The AGREE Next Steps Consortium Mei 2009 Copyright Het AGREE II-Instrument is een product van The AGREE Next Steps Consortium. Dit document mag gekopieerd worden

Nadere informatie

Samenvatting Achtergrond: Theoretisch kader: Doel: Methoden: Resultaten: Conclusie: Discussie:

Samenvatting Achtergrond: Theoretisch kader: Doel: Methoden: Resultaten: Conclusie: Discussie: Leiderschap Leiderschap bij de borging van verandering gestuurd door verschillende verbeterstrategieën Naam: MSc. Studentnummer: 331491 Datum: 12 juni 2010 Begeleider: Dhr E. (Bert) Huisman MBA Meelezer:

Nadere informatie

TRANSPARANTIE EN DOELMATIGHEID IN DE REUMAZORG. Monitoring in de reumatologie leidt tot betere zorg en doelmatigheid.

TRANSPARANTIE EN DOELMATIGHEID IN DE REUMAZORG. Monitoring in de reumatologie leidt tot betere zorg en doelmatigheid. TRANSPARANTIE EN DOELMATIGHEID IN DE REUMAZORG Monitoring in de reumatologie leidt tot betere zorg en doelmatigheid. TRANSPARANTIE EN DOELMATIGHEID IN DE REUMAZORG Monitoring in de reumatologie leidt

Nadere informatie

Aanbevelingen voor de behandeling van diabetes voet wonden

Aanbevelingen voor de behandeling van diabetes voet wonden Aanbevelingen voor de behandeling van diabetes voet wonden Vertaling door Jan Vandeputte van Guidelines for the treatment of diabetic ulcers verschenen in WOUND REPAIR and REGENERATION, (2006) 14 680 692

Nadere informatie

Adviesrapport Naar een integrale patiëntveiligheidscultuur in de heelkunde

Adviesrapport Naar een integrale patiëntveiligheidscultuur in de heelkunde Adviesrapport Naar een integrale patiëntveiligheidscultuur in de heelkunde Commissie voor Patiëntveiligheid van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Oktober 2008 1 Inhoud Blz. 1. Samenstelling van

Nadere informatie

Thesis ter afronding van de MBA Health Erasmus Universiteit Rotterdam

Thesis ter afronding van de MBA Health Erasmus Universiteit Rotterdam Thesis ter afronding van de MBA Health Erasmus Universiteit Rotterdam Drs. J. (Johan) ter Maaten Manager Bedrijfsvoering Cardea Jeugdzorg B. (Bas) van der Hoorn Psychiater, directeur Zorg Palier (Forensisch

Nadere informatie

in dit nummer: Klinische Besluitvorming in de revalidatiegeneeskunde; van hulpvraag naar behandeldoel

in dit nummer: Klinische Besluitvorming in de revalidatiegeneeskunde; van hulpvraag naar behandeldoel in dit nummer: Klinische Besluitvorming in de revalidatiegeneeskunde; van hulpvraag naar behandeldoel Redenen voor uitval onder patiënten met een Turkse of Marokkaanse achtergrond met chronische aspecifieke

Nadere informatie

Evaluatie van disease management programma's in Nederland

Evaluatie van disease management programma's in Nederland Evaluatie van disease management programma's in Nederland instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Jane Murray Cramm Apostolos Tsiachristas Samantha A. Adams Bethany Hipple Walters Roland Bal Robbert

Nadere informatie

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van het ulcus cruris venosum

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van het ulcus cruris venosum Richtlijn Diagnostiek en behandeling van het ulcus cruris venosum Colofon Diagnostiek en behandeling van het ulcus cruris venosum ISBN 90-8523-059-4 2005, Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie

Nadere informatie

Visie op informatiemanagement

Visie op informatiemanagement Masterscriptie MSc Zorgmanagement Peter Visser Visie op informatiemanagement Onderzoek naar het verbeteren van de bedrijfsvoering in ziekenhuizen Scriptie MSc Zorgmanagement Juni 2007 Student Dhr. P.B.

Nadere informatie

Evidence-Based Care in Nursing

Evidence-Based Care in Nursing OPENBARE LES Connie Dekker-van Doorn Evidence-Based Care in Nursing Het voordeel van de twijfel 1 Evidence-Based Care in Nursing Het voordeel van de twijfel Hogeschool Rotterdam Uitgeverij Colofon ISBN:

Nadere informatie

Zoeken naar de gouden standaard. Een vergelijking van classificaties voor de maatschappelijke gezondheidszorg

Zoeken naar de gouden standaard. Een vergelijking van classificaties voor de maatschappelijke gezondheidszorg Zoeken naar de gouden standaard Een vergelijking van classificaties voor de maatschappelijke gezondheidszorg Zoeken naar de gouden standaard Een vergelijking van classificaties voor de maatschappelijke

Nadere informatie

Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven

Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven RIVM Rapport XXX/2008 XXX Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven José Boom Richard Heijink Jeroen Struijs Caroline Baan Johan

Nadere informatie