Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor het starten van een nieuwe containerlijn op de Moezel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor het starten van een nieuwe containerlijn op de Moezel"

Transcriptie

1 Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor het starten van een nieuwe containerlijn op de Moezel

2 1. Doelen... a. Context Positie van de drie belangrijkste Lotharingse agglomeraties in Europa Toegankelijkheid van de havens van de Noordzee via de rivier Situatieoverzicht van het multimodale Lotharingse platform op meerdere locaties b. Project voor een multimodaal platform op meerdere locaties Afbeelding van de Nieuwe Haven van Metz eind 2013 Overzicht van de volumes TEU Locaties van de belangrijkste industriële en logistieke scheepsbevrachters in Lotharingen c. Huidige en geplande infrastructuur van de havens 2. Doel van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling 3. Partners Beschrijving en kenmerken van het project... a. Inhoud van de dienstverlening b. Kenmerken van de dienstverlening 5. Inhoud van de antwoorddossiers... a. Naam, functie, referenties en persoonlijke gegevens van de auteur(s) van het antwoord b. Beschrijving, modaliteiten en voorwaarden voor de uitbating van de dienstverlening c. Analyse van de risico s d. Uitwerking en organisatie van het project e. Juridische regelingen f. Diverse opmerkingen 6. Overhandiging van de dossiers Geheimhouding en intellectueel eigendom Overige informatie... a. Bijeenkomst b. Aanloopsteun c. Overige informatie 9. Meer informatie BIJLAGEN... a. Plattegronden van de locaties b. Technische kenmerken van de Moezel c. Openingstijden van de Moezel Alle afbeeldingen zijn, tenzij anders vermeld, het eigendom van de Direction Interrégionale du Nord-Est, VNF

3 1 Doelen a. Context Lotharingen is op dit moment de 8e exportregio van Frankrijk. Het grootste deel van het goederenvoer vindt plaats over de weg via en de noord-zuidroute A31, die op het punt staat bijna overal tussen Toul en de Luxemburgse verzadigd te raken. Ook de brede Moezel doorkruist de regio en bij de grens wordt een grote hoeveelheid goederen van ongeveer 10 miljoen ton geregistreerd (ongeveer 2/3 van het transport over de hele Moezel). De goederen bestaan hoofdzakelijk uit steenkool, metaalproducten en landbouwproducten. De economie in deze regio, die vanuit historisch oogpunt gericht is op mijnactiviteiten en de zware industrieën, is volop in verandering. In dit kader vormt de logistieke sector nu al een belangrijk zwaartepunt voor diversificatie en meerdere Europese distributiecentra hebben zich in de regio gevestigd. Lotharingen heeft vanuit Europees of Euroregionaal oogpunt namelijk een goede ligging, aangezien het gebied een centrale positie in Europa heeft en bijzondere voordelen biedt, met name: Positie van de drie belangrijkste Lotharingse agglomeraties in Europa de dichtheid en diversiteit van de markt die op een snel overbrugbare afstand ligt (200 tot 300 km), de aanwezigheid van belangrijke doorgangswegen voor Europese goederentransacties die intra-europese goederenstromen afvoeren Antwerpen => Lyon => Marseille en Le Havre => Zuid-Duitsland=> Wenen / Praag), de infrastructuren voor vervoer over land waardoor de toegang tot het continent uitstekend is vanuit het Grootoosten van Frankrijk: vervoer over de weg Lotharingen beschikt over hoogwaardige infrastructuren voor transport over land. De autowegen die de regio doorkruisen zijn belangrijke internationale verkeersaders: - Snelweg A31: een route van noord naar zuid die parallel aan de Moezel loopt en een belangrijke Europese verkeersader is, omdat deze autoweg Luxemburg via België en het Duitse Rijnland met de Rhônevallei verbindt. - Snelweg A4: de doorgangsweg van westen naar oosten die Parijs via Metz met München verbindt en vervolgens doorloopt richting de Oost-Europese landen. le spoorwegvervoer Lotharingen is de eerste regio van Frankrijk voor goederenvervoer over het spoor. Dit wordt aangetoond door de volgende feiten: een kwart van het nationale goederenvervoer per spoor gaat door Lotharingen; het grootste Franse rangeerterrein voor wagons bevindt zich in Woippy en is verbonden met de belangrijkste Franse en Europese centra; de regio is tevens een Europees doorvoergebied dankzij de implementatie van de doorgangsweg Belifret Muizen- Sibelin. Een aantal belangrijke werkzaamheden zijn tot een goed einde gebracht en er staan nog meer werkzaamheden in de planning om de capaciteit van het spoorwegnet voor goederenvervoer te vergroten. 2

4 Lotharings spoorwegnet RFF 3

5 de binnenvaart Het belang van de binnenvaart voor Lotharingen is onbetwistbaar, voor een zeer groot deel dankzij de gekanaliseerde Moezel die een grote binnenvaart mogelijk maakt en Lotharingen verbindt met de havens van de Noordzee. De verdubbeling van de meest gebruikte Duitse sluizen heeft de bestaande capaciteitsreserves aanzienlijk vergroot. Ook aan Franse kant zijn er werkzaamheden uitgevoerd: het geautomatiseerde beheer van de stuwdammen, waardoor er meer regelmaat in de waterhoogte is gebracht, en vooral de verhoging van een aantal bruggen, waardoor schepen beladen met 3 lagen containers de haven van Metz 300 dagen per jaar vanuit de Noordzee kunnen bereiken. Toegankelijkheid van de havens van de Noordzee via de rivier Toch kan worden vastgesteld dat de dienstverlening voor containervervoer voor de andere Franse scheepvaartbekkens is uitgebreid, maar dat Lotharingen deze nog niet heeft, hoewel de regio onmiskenbare voordelen biedt voor de ontwikkeling van dit soort activiteiten. De betrokkenheid van de nationale overheid, alle plaatselijke partners en Voies navigables de France heeft het mogelijk gemaakt verschillende onderzoeken tegelijk te starten om te bepalen wat het verkeerspotentieel is en wat de behoeften zijn op het gebied van logistieke en havenfaciliteiten. Deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling heeft als doel om de voorwaarden van een aanstaande projectoproep te verduidelijken. Deze oproep zal betrekking hebben op de implementatie van alle of een deel van de diensten die nodig zijn om de problemen ten aanzien van het uitbreiden van het containervervoer op te lossen. 4

6 Situatieoverzicht van het multimodale Lotharingse platform op meerdere locaties b. Project voor een multimodaal platform op meerdere locaties Het project voor een multimodaal platform geniet al jarenlang de steun van de nationale overheid, de lokale gemeenschappen en VNF. In het kader van het Contrat de Plan Etat-Region Lorraine is er een onderzoek afgerond, waaruit bleek dat er een markt is voor een project voor een multimodaal platform in de regio. In het kader van het Contrat de Projet État-Région is een haalbaarheidsonderzoek gefinancierd om te beslissing over de locatie van de site en de afmetingen ervan. De conclusies van de technische haalbaarheidsstudies hebben aangetoond dat een multimodaal platform op meerdere locaties perfect zou passen bij de industriële en economische kenmerken van Lotharingen en het grootste aantal containers zou aantrekken, terwijl lange reizen over de verkeersaders en spoorwegen van het Sillon Lorrain (netwerk Lotharingse vallei) zoveel mogelijk zouden worden vermeden, omdat deze wegen immers al verzadigd zijn. Dit multimodale platform op meerdere locaties zal geïmplementeerd worden in de drie openbare havens Frouard, Nieuwe Haven van Metz en Thionville-Illange en zal binnen ongeveer dertig jaar volledig worden uitgerust met openbare voorzieningen (infrastructuren en ontwikkeling van de openbare havens) en particuliere voorzieningen (opslagplaatsen, bedrijven) voor een investering van in totaal 245 miljoen euro excl. belasting. Vanwege de omvang en de kosten van het project is het opgedeeld in meerdere fasen met een stapsgewijze inrichting, die bedoeld is om uitbreiding van het verkeer en de invoering van logistieke zones mogelijk te maken. De eerste functionele fase bestaat uit een aantal aanpassingen, die bedoeld zijn om de snelle implementatie (in 2013) van een containerlijn mogelijk te maken. Dit gebeurt op basis van een aantal al vastgestelde privéprojecten die verkeer genereren, wat zal zorgen voor een voortdurende hoeveelheid verkeer op de toekomstige containerlijn en de geleidelijke ontwikkeling van deze lijn gemakkelijker zal maken. In de haven Thionville-Illange moet bijvoorbeeld een recyclingbedrijf voor metaal worden gebouwd op een oppervlak van +/- 10 ha, met een geraamd waterwegverkeer van ongeveer ton en TEU per jaar. In de haven Metz La Maxe wordt een coöperatie voor graangewassen opgericht met een geschat waterwegverkeer van ongeveer ton en ongeveer 800 TEU per jaar. De geplande werkzaamheden in deze eerste fase bestaan dus hoofdzakelijk uit het aanleggen of versterken van de bestaande kades en de platformen die zich direct daarachter bevinden, om de goederenbehandelingen voor de containerlijn te kunnen opvangen en vervolgens, zodra het containervervoer is toegenomen, groter verkeer te kunnen ontvangen. 5

7 Afbeelding van de Nieuwe Haven van Metz eind D-AFBEELDINGEN, NACHBRAND & GEISSERT De meest recente marktonderzoeken (in 2010 uitgevoerd door Container Terminal Services voor de regionale Chambre de Commerce et d'industrie van la Moselle) geven aan dat er sprake is van een relatief consistent potentieel in Lotharingen ( volle TEU per jaar en volle en lege TEU per jaar, zonder rekening te houden met de geplande projecten) maar ook van een markt die over het algemeen geconcentreerd is op een beperkt aantal grote zakelijke klanten en zich overwegend op de export richt. 6

8 Verdeling van de volle TEU onder de verschillende industrieën in Lotharingen Import (EVP pleins / an) Export (EVP pleins / an) Total (EVP pleins / an) Overzicht van de volumes TEU (bron onderzoek CTS, CCI 57, 2010) Dit marktonderzoek had geen betrekking op alle Lotharingse scheepsbevrachters, maar bestond uit een steekproef onder de scheepsbevrachters. Gezien de positionering van het multimodale platform op meerdere locaties binnen de regio Lotharingen (zie de plattegrond hieronder) is het meer dan waarschijnlijk dat het potentieel groter is. 7

9 Locaties van de belangrijkste industriële en logistieke scheepsbevrachters in Lotharingen Eurotrans/EPFL 8

10 c. Huidige en geplande infrastructuur van de havens De containerdienst heeft als doel heel Lotharingen te bedienen door middel van stopplaatsen in de drie openbare Lotharingse havens: Openbare haven Frouard: - een havenarm van 900 meter lang en 60 meter breed, - een rechte kade met een lengte van 900 meter, - platformen met een oppervlakte van ongeveer 14 ha, - een niet-overstroombare dijk die de havenarm beschermt tegen het hoogwater van de Meurthe, - een spoorwegverbinding, - een structuur van binnenwegen, - een verbinding met de A31, - een opslagplaats van m², - een demonteerbare structuur (overdekte opslag van m²), - een overslag voor zware colli s (320 ton), - een silo voor de opslag van graan met een capaciteit van ton. Nieuwe Haven van Metz: - een oppervlak van 66 ha, waarvan 25 uit bruikbare platformen bestaat, - een havenarm met een rechte kade van meter lengte, - een niet-overstroombare dijk die de havenarm beschermt tegen het hoogwater van de Moezel, - een structuur van binnenwegen, - een verbinding via twee complete verkeerswisselaars voor autoverkeer naar de A31, - een ligging in de buurt van de A4, - een netwerk van spoorwegen (10 km) verbonden met het station van Woippy (grootste rangeerstation van Frankrijk), - silo s voor de opslag van graan met een capaciteit van ton. 9

11 Openbare haven Thionville-Illange: - een oppervlakte van 69 ha, waarvan 25 hectare uit bruikbare platformen bestaat, - een havenarm met een rechte kade van meter lengte, - een havenarm met een rechte kade van 423 meter lengte, - een lage kade van 177 meter lengte, - een overdekte hal, - een structuur van binnenwegen, - een verbinding met de A31, - een netwerk van spoorwegen (16 km) verbonden met het station van Florange, - een silo voor de opslag van graan met een capaciteit van ton. Deze drie havens, waar momenteel geen enkele container wordt verladen, worden actief gebruikt: ze verwerken iets meer dan een derde van de goederen die op de Moezel worden in- en uitgeladen. Ook liggen deze drie plaatsen langs de A31. De Nieuwe Haven van Metz ligt bovendien vlakbij de A4. De drie havens beschikken over zeer functionele spoorwegverbindingen die toegang tot het nationale spoornetwerk bieden. Voor de 30 jaar waarin het volledige programma zal worden uitgevoerd, zijn er mogelijkheden voor uitbreiding van het grondoppervlak voorzien, die echter het beste pas vanaf de middellange termijn zou moeten plaatsvinden. De eerste fase die momenteel wordt uitgevoerd, bestaat uit het aanleggen of inrichten van de volgende infrastructuren: Openbare haven Frouard: - Herstel en versteviging van de kade over 190 m, - Grondverzet en bedekking van m² aan platformen (containerplatformen), - Bouwen van toegangs- en controlegebouwen, - Sluiten van de locatie volgens de ISPS-norm. Nieuwe Haven van Metz: - Herstel en versteviging van de 190 m aan bestaande kade, - Grondverzet en bedekking van m² aan platformen (containerterminal), - Achter de kade: aanleggen van 2 x 750 m spoornetwerk met rijweg, verbonden aan het wegennet van de haven, - Sluiten van de locatie volgens de ISPS-norm, - Realiseren van een toegangs gate, - Realiseren van een administratief gebouw van minimaal 400 m² (exploitanten, douane, expediteurs enz.), - Realisatie van een onderhoudswerkplaats (500 m²), - Realisatie van straten voor zwaar verkeer (twee richtingen) voor vrachtwagens. Openbare haven Thionville-Illange: - Inrichting van een kade van 310 m, - Herstructurering van de interne toevoerweg van de haven, - Hervatting van de drooglegging, - Aanleggen van een containerplatform aan de waterkant. 10

12 Tijdens de latere fasen kunnen aanvullende werkzaamheden worden verricht om deze drie locaties verder te ontwikkelen. Zo is bijvoorbeeld het volgende gepland: Voor de openbare haven van Frouard: - uitbreiden van het containerplatform tot een oppervlak van m², - verbeteren van de spoorverbinding met de haven (door de aanleg van meter aan nieuwe spoorwegen), - uitbreiden van de containerhaven door het realiseren van een tweede containerkade van 200 meter in het verlengde van de eerste, - vergroten van de productiviteit van de terminal door de aankoop van een havenoverslag. Voor de Nieuwe Haven van Metz: - aankopen van 35 ha terrein tussen de elektriciteitscentrale en de Moezel, - het bouwrijp maken (aanaardingen, stratensysteem, netwerken, distributie) van deze terreinen voor de bouw van logistieke opslagplaatsen op een mogelijk totaal oppervlak van m², - realiseren van een tweede containerterminal met een oppervlakte van m² op het toevoerkanaal van de elektriciteitscentrale (met kade van 210 m), - aankopen van een havenoverslag voor de behandeling van containers op het schiereiland, - aankopen van 62 ha aan landbouwgrond in La Maxe om er nieuwe logistieke opslagplaatsen te bouwen, - uitbreiden van de containerterminal op het toevoerkanaal (kade van 200 m + inrichting van een extra oppervlak van m²), - aankopen van een tweede havenoverslag, - aanleggen van een ruimte met containeroverslag voor zowel wagons als vrachtwagens op het schiereiland. Openbare haven Thionville-Illange: - realiseren van ruimte nr. 1 voor wagons en wegverkeer in de ruwijzerzone. - aankopen, herkwalificeren, en bouwrijp maken van de industriële gebieden van Gassion (de tweede fase van het bouwrijp maken wordt gestart na de commercialisatie, naar gelang van de behoeften van de toekomstige huurders van de industriële havenzone), - aankopen, herkwalificeren en bouwrijp maken van de industriële gebieden van Crassier d Uckange en Sopcillange (de tweede fase van het bouwrijp maken wordt gestart na de commercialisatie, naar gelang van de behoeften van de toekomstige huurders van de industriële havenzone). 2 Doel van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling Deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling volgt op de conferentie Multimodal Shuttle van 19 oktober 2010, waar de behoeften van Lotharingen op het gebied van behandeling en transport van containers zijn vastgesteld. Deze oproep heeft als doel om de verwachtingen te identificeren van de verschillende partijen die mogelijk geïnteresseerd zijn in het implementeren van diensten met betrekking tot containers: bedrijven voor gecombineerde dienstverlening, ondernemingen voor behandeling in de haven, reders enz. Met deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling kunnen de voorwaarden en modaliteiten van de adviesverstrekking die op korte termijn zou kunnen worden gestart, worden vastgesteld. In het bijzonder moeten de reacties op deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling het volgende mogelijk maken: - het nauwkeuriger beschrijven van de operationele kenmerken van de toekomstige dienstverlening, met name de gebruikte binnenvaartmaterialen, de frequentie van de vaarten, de beoogde volumes; - het uitwerken van de voorstellen of het vaststellen van de behoeften op het gebied van goederenbehandeling, havenvoorzieningen en multimodale verbindingen met de locaties; - het identificeren van de economische omstandigheden voor de schaalbaarheid van een dienst; - het identificeren van de aard van de risico s en de oplossingen die hiervoor kunnen worden aangedragen. Na afloop van deze fase kan er een aanpassing van de havenvoorzieningen worden uitgevoerd, waarna er een projectoproep kan worden ontwikkeld met als doel het selecteren van de exploitant van de enige regelmatige dienst of de exploitant voor logistieke diensten, inclusief havenverrichtingen. 11

13 3 Partners Deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling wordt georganiseerd door de volgende partijen: Voies navigables de France (VNF), beheerder van de waterwegen en licentieverlener van de openbare havens Thionville-Illange, Metz-Nieuwe Haven en Nancy-Frouard; de Chambre de Commerce et d'industrie van de regio Lotharingen. De oproep wordt bovendien ondersteund door alle openbare instellingen van Lotharingen (nationale overheid, de Regio Lotharingen, de algemene raden, de steden en de regionale Chambres de Commerce et d'industrie) die veel inspanningen voor deze onderzoeken hebben geleverd. Ook financieren zij de geplande infrastructuren voor de hierboven beschreven eerste fase. 4 Beschrijving en kenmerken van het project a. Inhoud van de dienstverlening De toekomstige dienstverlener dient het volgende te doen: - het rechtstreeks of in samenwerking met anderen ter beschikking stellen en exploiteren van het varend materiaal; - indien nodig, het doen van de noodzakelijke investeringen voor de uitvoering van de dienstverlening, afgezien van de haveninfrastructuur; - het eventuele beheer en de uitvoering van de verrichtingen in de terminals; - het rechtstreeks of in samenwerking met anderen beheren en commercialiseren van de diensten. b. Kenmerken van de dienstverlening Met sommige aspecten moet extra rekening worden gehouden in het kader van een gefaseerde schaalbaarheid van de toekomstige dienstverlening: - de aard van het aanbod is multimodaal: in dit kader kan het nodig zijn dat de exploitant een combinatie van diensten aanbiedt, waarbij met name het spoorwegvervoer is inbegrepen; - de relaties met de havenbeheerders moeten worden verduidelijkt; - tijdens de fase waarin de omvang van de dienstverlening toeneemt, kan de bediening van elk van de drie beoogde locaties specifiek worden behandeld om deze te optimaliseren en zo het langetermijnsucces van de bediening te garanderen. 12

14 5 Inhoud van de antwoorddossiers Geïnteresseerde ondernemingen worden uitgenodigd om, volgens de hieronder beschreven voorwaarden en op grond van alle eerder verstrekte informatie, een antwoorddossier in te dienen. Voor gegevens die niet in deze projectoproep staan en nodig blijken te zijn voor het invullen van het antwoorddossier, moeten de geïnteresseerde bedrijven veronderstellingen opgeven, die duidelijk worden uitgelegd. Hetzelfde geldt voor alle technische, economische en financiële veronderstellingen die aan de basis van hun antwoorden liggen. Voor de belangrijkste veronderstellingen moet een afhankelijk overzicht worden opgemaakt. Het antwoorddossier moet de volgende onderdelen bevatten: a. Naam, functie, referenties en persoonlijke gegevens van de auteur(s) van het antwoord Een antwoorddossier kan worden ingevuld door, uit naam van of voor rekening van één of meerdere personen of partijen. Geïnteresseerde exploitanten kunnen zich presenteren: - als exploitant voor goederenbehandeling in de haven; - als dienstverlener voor een vervoersaanbod, met name over de rivier; - of als een multimodale exploitant die transportverrichtingen aanbiedt van begin- tot eindpunt, inclusief de havenverrichtingen. b. Beschrijving, modaliteiten en voorwaarden voor de uitbating van de dienstverlening Het dossier moet een technische en commerciële beschrijving van de beoogde dienstverlening bevatten. Hiertoe moeten de voorwaarden en modaliteiten voor uitvoering van elk van de taken die onder bovenstaande punten worden beschreven, worden gepresenteerd. Dit gedeelte moet worden aangevuld naar gelang van de locatie van de operators en met name naar gelang van hun behoefte om specifieke diensten te ontvangen van dienstverleners die mogelijk met hen zullen samenwerken. - Kenmerken en voorzieningen van de terminals De structuur van de havens werd eerder in dit document gepresenteerd. Het antwoorddossier moet de behoeften op het gebied van aanvullende voorzieningen, infrastructuren en diverse hulpmiddelen voor de drie terminals presenteren. Bovendien kan het antwoorddossier een becijferde schatting geven van de investeringskosten en de bijbehorende operationele kosten. - Varend materiaal Het antwoorddossier beschrijft de kenmerken van het varend materiaal dat wordt aangeboden voor de uitvoering van de dienstverlening. - Doelverkeer Het antwoorddossier beschrijft het doelverkeer van de toekomstige dienstverlening. Het antwoorddossier moet vermelden of bijzondere goederen, zoals gevaarlijke stoffen, toegestaan zijn (conform de regelgeving die met name voor havens geldt) en of er rekening wordt gehouden met bijzondere goederen bij het uitwerken van de uitbatingsprognoses of ondernemingsplannen van punt c (hieronder). - Omloop Het antwoorddossier moet aanwijzingen bevatten over de frequentie en de geplande haltes. De beoogde zeehavens (of terminals) moeten worden vermeld en moet worden aangegeven of er in de eerste fase van het programma één of meerdere Rijnhubs worden aangedaan. 13

15 Het dossier moet de beoogde voorwaarden voor de uivoering van de dienstverlening presenteren of de eventuele beperkingen van technische, economische, juridische of reglementaire aard, die de verwezenlijking van de geplande omloop kunnen bevorderen, belemmeren of verhinderen. - Extra diensten Het antwoorddossier moet de eventuele extra diensten bij de dienstverlening vermelden, die eventueel kunnen worden aangeboden, vooral op het gebied van opslag, reparatie van containers, het vullen of lossen van containers, in- en uitklaringsdiensten Het antwoorddossier moet de voorwaarden of de eventuele beperkingen van technische, economische, juridische of reglementaire aard vermelden, die het aanbod van deze aanvullende diensten kunnen bevorderen, belemmeren of verhinderen. - Kwaliteit van de dienstverlening en voorwaarden voor commercialisatie Het dossier zal de geplande maatregelen voor de commercialisatie van de beoogde diensten beschrijven. De kwaliteit van de dienstverlening en de verschillende middelen om deze uit te voeren, moeten ook worden beschreven. Het antwoorddossier moet vermelden wat, voor de geïnteresseerde bedrijven, essentiële criteria zijn voor de kwaliteit van een regelmatige containerpendel, en met name wat deze dienstverlening betreft. Het dossier moet de voorwaarden of eventuele beperkingen van technische, economische of juridische aard vermelden, die de uitvoering van een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening kunnen bevorderen, belemmeren of verhinderen. c. Analyse van de risico s Het antwoorddossier moet de risico s vermelden die verbonden zijn aan de uitvoering en uitbating van de dienstverlening. Het moet bijvoorbeeld in de vorm van een matrix een beschrijving van de belangrijkste risico s bevatten, met daarnaast voorstellen voor het oplossen van deze risico s en eventuele opties voor het spreiden en delen van de risico s om op lange termijn een maximale economische efficiëntie en financieel evenwicht van de dienstverlening te bereiken. d. Uitwerking en organisatie van het project Het antwoorddossier bevat een beschrijving van de entiteit(en) die kan/kunnen worden opgericht om de verschillende taken (beschreven onder punt 5.b hierboven) te leiden en, meer in algemene zin, een beschrijving van de organisatie die kan worden opgericht om aan de technische, commerciële en financiële voorwaarden voor de uitvoering van de dienstverlening te kunnen voldoen. De aard of het profiel van partners die interesse hebben om exploitant van de dienstverlening te worden, zal bij wijze van veronderstelling worden gegeven. De juridische status en de het doel van elke entiteit die interesse heeft voor de organisatie en uitbating van de dienstverlening, kunnen nog worden gepreciseerd. e. Juridische regelingen Er zijn meerdere juridische formules mogelijk voor de uitvoering en uitbating van de dienstverlening. Het antwoorddossier moet de gedachtegang van geïnteresseerde bedrijven bevatten betreffende de formule(s) die zo goed mogelijk kunnen beantwoorden aan de eerder beschreven eisen en doelstellingen van het project. Het oprichten van een specifieke entiteit is niet per definitie noodzakelijk, maar het oprichten van een speciaal team is dat wel. Het antwoorddossier moet met name het volgende beschrijven, afhankelijk van de gekozen juridische formule en het bestaan of de oprichting daarvan: de aard, het toepassingsgebied (uitbating, levering van varend materiaal enz.). f. Diverse opmerkingen In het antwoorddossier kunnen opmerkingen, verwachtingen of diverse adviezen worden vermeld niet hierboven niet genoemd zijn. 14

16 6 Overhandiging van de dossiers De antwoorddossiers, volledig opgesteld in de Franse taal en ondertekend door de naar behoren bevoegde vertegenwoordiger van de betreffende ondernemingen, moeten in papieren of digitale versie vóór om uur op het volgende adres worden overhandigd: Voies navigables de France arrondissement Développement de la voie d'eau 2 rue Victor NANCY Frankrijk 7 Geheimhouding en intellectueel eigendom We stellen u ervan op de hoogte dat de informatie die via de dossiers wordt overgedragen, tenzij toestemming wordt verleend door de exploitanten die gereageerd hebben, vertrouwelijk is en niet mag worden medegedeeld aan andere partijen dan de instellingen die het project leiden. Als VNF zou besluiten gevolg te geven aan deze procedure, behoudt zij zich het recht voor om de informatie in de reacties op deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling volledig of gedeeltelijk te gebruiken. 8 Overige informatie a. Bijeenkomst VNF kan op verzoek van de geïnteresseerde ondernemingen op hun verzoek een presentatie - en uitwisselingsbijeenkomst organiseren na de datum van overhandiging die onder punt 6 wordt genoemd. b. Aanloopsteun We herinneren u eraan dat, overeenkomstig de Franse wet nr van 3 augustus 2009 betreffende de uitvoering van de Grenelle de l environnement en vooral artikel 11 daarvan, de Franse overheid een systeem heeft geïmplementeerd voor aanloopsteun bij de uitbating van regelmatige gecombineerde vervoersdiensten over het spoor of de rivier. Dit systeem is toegelaten door de Europese commissie bij besluit van 17 juni 2008, gecorrigeerd op 22 oktober Om te profiteren van de aanloopsteun voor een nieuwe gecombineerde vervoersdienst over het spoor of de rivier, moeten aanbieders van gecombineerde diensten reageren op de projectoproep die gepubliceerd is de BOAMP en de JOUE. We herinneren u tevens aan reglement (EG) N 1692/2006 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 24 oktober 2006, die het tweede Marco Polo -programma hebben opgericht voor de toekenning van communautaire financiële bijstand om de milieuprestaties van het vrachtvervoersysteem te verbeteren ( Marco Polo II ). Dit programma heeft reglement (EG) nr. 1382/2003 vervangen. c. Overige informatie De informatie in het dossiers en de antwoorden die erop gegeven worden, vormen geen verplichting voor VNF, die zich pas definitief zal uitspreken na het bekijken van de volledige dossiers die door de betreffende kandidaten zijn overhandigd. 15

17 9 Meer informatie Om alle nodige administratieve en technische informatie te ontvangen, kunnen kandidaten vóór schriftelijk contact opnemen met Voies navigables de France: Voies navigables de France arrondissement Développement de la voie d'eau 2 rue Victor NANCY Frankrijk 16

18 10 BIJLAGEN 1. Kaarten die de toekomstige inrichting van de plaatsen illustreren 2. Technische kenmerken van Moselle 3. Openingstijden van Moselle 17

19 Plattegronden van de locaties ( Eurotrans/EPFL) Locatie Frouard - een havenarm van 900 meter lang en 60 meter breed, - een rechte kade met een lengte van 900 meter, - platformen met een oppervlakte van ongeveer 14 ha, - een niet-overstroombare dijk die de havenarm beschermt tegen het hoogwater van de Meurthe, - een spoorwegverbinding, - een structuur van binnenwegen, - een verbinding met de A31, - een opslagplaats van m², - een demonteerbare structuur (overdekte opslag van m²), - een overslag voor zware colli s (320 ton), - een silo voor de opslag van graan met een capaciteit van ton. 18

20

21 Locatie Metz - een oppervlak van 66 ha, waarvan 25 uit bruikbare platformen bestaat, - een havenarm met een rechte kade van meter lengte, - een niet-overstroombare dijk die de havenarm beschermt tegen het hoogwater van de Moezel, - een structuur van binnenwegen, - een verbinding via twee complete verkeerswisselaars voor autoverkeer naar de A31, - een ligging in de buurt van de A4, - een netwerk van spoorwegen (10 km) verbonden met het station van Woippy (grootste rangeerstation van Frankrijk), - silo s voor de opslag van graan met een capaciteit van ton. 20

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/101 RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP Brussel, 6.12. 2000 COM(2000) 802 definitief 2000/0325 (COD) 2000/0326 (COD) 2000/0327 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD OVER

Nadere informatie

Netverklaring. Geldig van 11/12/2011 tot 08/12/2012 VERSIE VAN 06/07/2011

Netverklaring. Geldig van 11/12/2011 tot 08/12/2012 VERSIE VAN 06/07/2011 Netverklaring Geldig van 11/12/2011 tot 08/12/2012 VERSIE VAN 06/07/2011 VERSIES. Bijvoegsel Datum Aanpassingen 1 10.12.10 Eerste versie 2 26.01.11 Punt 4.3.1.1: ERRATUM - rechtzetting 3 06.06.11 De bijlage

Nadere informatie

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN maart 2009 Page 1 / 124 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Nr. 1: Presentatie van het NWE-Programma Nr. 2: De programmaprioriteiten PROJECTONTWIKKELING Nr. 3: Het opstarten van een project

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Provincie Noord-Brabant Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1.

Nadere informatie

2012-2015 2 I Investeringsplan Vlaams Gewest 2012 2015 I 30 juni 2012

2012-2015 2 I Investeringsplan Vlaams Gewest 2012 2015 I 30 juni 2012 2 I Investeringsplan Vlaams Gewest 2012 2015 I 30 juni 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 7 1.1 VOORWERP 9 1.2 WETTELIJKE CONTEXT 9 1.3 ALGEMENE PRINCIPES VAN HET INVESTERINGSPLAN 11 1.4 STRUCTUUR VAN HET

Nadere informatie

Tweede vooruitgangsrapport over de overgang naar SEPA in België

Tweede vooruitgangsrapport over de overgang naar SEPA in België Tweede vooruitgangsrapport over de overgang naar SEPA in België Steering Committee over de Toekomst van de Betaalmiddelen SEPA Werkgroep Maart 2009 2/31 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Operationele start van SEPA

Nadere informatie

ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep aan Provincie Noord-Brabant. Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013

ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep aan Provincie Noord-Brabant. Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013 ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie 1 1.2 Onze aanpak 3 1.3 Leeswijzer 5 2. LOCATIEPROFIEL

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 18.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 165/63 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Nadere informatie

Brussel, 26.11.2014 COM(2014) 903 final

Brussel, 26.11.2014 COM(2014) 903 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.11.2014 COM(2014) 903 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, DE EUROPESE CENTRALE BANK, HET EUROPEES ECONOMISCH

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 19 november 2008 (Gemeenteblad afd.1 nr. 532) Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN September 2011 Page 1 / 105 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Nr. 1: Presentatie van het NWE-Programma 3 Nr. 2: De programmaprioriteiten 5 PROJECTONTWIKKELING Nr. 3: Het opstarten van

Nadere informatie

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN September 2010 Page 1 / 105 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Nr. 1: Presentatie van het NWE-Programma 3 Nr. 2: De programmaprioriteiten 5 PROJECTONTWIKKELING Nr. 3: Het opstarten van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 814 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en vorderingen op het gebied van elektriciteit en

Nadere informatie

Berging, op Belgisch grondgebied, van laag- en middelactief afval met korte levensduur

Berging, op Belgisch grondgebied, van laag- en middelactief afval met korte levensduur Berging, op Belgisch grondgebied, van laag- en middelactief afval met korte levensduur Rapport van NIRAS betreffende het geïntegreerde bergingsproject ontwikkeld door STOLA-Dessel NIROND 2005 08 N April

Nadere informatie

Mededeling van de Commissie ENERGIE VOOR DE TOEKOMST: DUURZAME ENERGIEBRONNEN. Witboek voor een communautaire strategie en een actieplan

Mededeling van de Commissie ENERGIE VOOR DE TOEKOMST: DUURZAME ENERGIEBRONNEN. Witboek voor een communautaire strategie en een actieplan COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Mededeling van de Commissie ENERGIE VOOR DE TOEKOMST: DUURZAME ENERGIEBRONNEN Witboek voor een communautaire strategie en een actieplan INHOUDSOPGAVE 1 Situatieschets

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

DG JUSTITIE LEIDRAAD. betreffende

DG JUSTITIE LEIDRAAD. betreffende DG JUSTITIE LEIDRAAD betreffende Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.9.2010 COM(2010) 472 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Breedband

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

2.8. Begrotingsraming Ontwerpbegroting 2013... 54

2.8. Begrotingsraming Ontwerpbegroting 2013... 54 Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht Werkprogramma 2013 1. SAMENVATTING... 4 1.1. Strategische doelen... 4 1.2.

Nadere informatie

Strategische opties voor hoogwaardig breedband voor Friese huishoudens

Strategische opties voor hoogwaardig breedband voor Friese huishoudens Strategische opties voor hoogwaardig breedband voor Friese huishoudens In opdracht van: Provincie Fryslân Project: 2010.088 Publicatienummer: 2010.088 1027 Datum: Utrecht, 6 december 2010 Auteurs: ir.ing.

Nadere informatie

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1 BIJZONDER BESTEK: ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR «VEILIGHEIDSPLATFORM FIREWALL EN ANTIVIRUS WORKSTATIONS SERVERS» VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN III.1.1 Inleiding Beheer van het

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Douanebeleid Risicobeheer, veiligheid en specifieke controles Brussel, 13 juni 2006 WERKDOCUMENT TAXUD/2006/1452 BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT

Nadere informatie

Handleiding voor de communicatie over de Structuurfondsen in de periode 2000-2006

Handleiding voor de communicatie over de Structuurfondsen in de periode 2000-2006 Europese Unie Structuurfondsen Handleiding voor de communicatie over de Structuurfondsen in de periode 2000-2006 Europese Commissie Directoraat-generaal Regionaal Beleid 1 VOORWOORD Betere voorlichting:

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen

Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen Uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Bergen Auteurs: Stefan van Gerwen (Empuls), Henk van der Wal (EUTopics) September 2011 Empuls adviesgroep Postbus

Nadere informatie