Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor het starten van een nieuwe containerlijn op de Moezel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor het starten van een nieuwe containerlijn op de Moezel"

Transcriptie

1 Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor het starten van een nieuwe containerlijn op de Moezel

2 1. Doelen... a. Context Positie van de drie belangrijkste Lotharingse agglomeraties in Europa Toegankelijkheid van de havens van de Noordzee via de rivier Situatieoverzicht van het multimodale Lotharingse platform op meerdere locaties b. Project voor een multimodaal platform op meerdere locaties Afbeelding van de Nieuwe Haven van Metz eind 2013 Overzicht van de volumes TEU Locaties van de belangrijkste industriële en logistieke scheepsbevrachters in Lotharingen c. Huidige en geplande infrastructuur van de havens 2. Doel van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling 3. Partners Beschrijving en kenmerken van het project... a. Inhoud van de dienstverlening b. Kenmerken van de dienstverlening 5. Inhoud van de antwoorddossiers... a. Naam, functie, referenties en persoonlijke gegevens van de auteur(s) van het antwoord b. Beschrijving, modaliteiten en voorwaarden voor de uitbating van de dienstverlening c. Analyse van de risico s d. Uitwerking en organisatie van het project e. Juridische regelingen f. Diverse opmerkingen 6. Overhandiging van de dossiers Geheimhouding en intellectueel eigendom Overige informatie... a. Bijeenkomst b. Aanloopsteun c. Overige informatie 9. Meer informatie BIJLAGEN... a. Plattegronden van de locaties b. Technische kenmerken van de Moezel c. Openingstijden van de Moezel Alle afbeeldingen zijn, tenzij anders vermeld, het eigendom van de Direction Interrégionale du Nord-Est, VNF

3 1 Doelen a. Context Lotharingen is op dit moment de 8e exportregio van Frankrijk. Het grootste deel van het goederenvoer vindt plaats over de weg via en de noord-zuidroute A31, die op het punt staat bijna overal tussen Toul en de Luxemburgse verzadigd te raken. Ook de brede Moezel doorkruist de regio en bij de grens wordt een grote hoeveelheid goederen van ongeveer 10 miljoen ton geregistreerd (ongeveer 2/3 van het transport over de hele Moezel). De goederen bestaan hoofdzakelijk uit steenkool, metaalproducten en landbouwproducten. De economie in deze regio, die vanuit historisch oogpunt gericht is op mijnactiviteiten en de zware industrieën, is volop in verandering. In dit kader vormt de logistieke sector nu al een belangrijk zwaartepunt voor diversificatie en meerdere Europese distributiecentra hebben zich in de regio gevestigd. Lotharingen heeft vanuit Europees of Euroregionaal oogpunt namelijk een goede ligging, aangezien het gebied een centrale positie in Europa heeft en bijzondere voordelen biedt, met name: Positie van de drie belangrijkste Lotharingse agglomeraties in Europa de dichtheid en diversiteit van de markt die op een snel overbrugbare afstand ligt (200 tot 300 km), de aanwezigheid van belangrijke doorgangswegen voor Europese goederentransacties die intra-europese goederenstromen afvoeren Antwerpen => Lyon => Marseille en Le Havre => Zuid-Duitsland=> Wenen / Praag), de infrastructuren voor vervoer over land waardoor de toegang tot het continent uitstekend is vanuit het Grootoosten van Frankrijk: vervoer over de weg Lotharingen beschikt over hoogwaardige infrastructuren voor transport over land. De autowegen die de regio doorkruisen zijn belangrijke internationale verkeersaders: - Snelweg A31: een route van noord naar zuid die parallel aan de Moezel loopt en een belangrijke Europese verkeersader is, omdat deze autoweg Luxemburg via België en het Duitse Rijnland met de Rhônevallei verbindt. - Snelweg A4: de doorgangsweg van westen naar oosten die Parijs via Metz met München verbindt en vervolgens doorloopt richting de Oost-Europese landen. le spoorwegvervoer Lotharingen is de eerste regio van Frankrijk voor goederenvervoer over het spoor. Dit wordt aangetoond door de volgende feiten: een kwart van het nationale goederenvervoer per spoor gaat door Lotharingen; het grootste Franse rangeerterrein voor wagons bevindt zich in Woippy en is verbonden met de belangrijkste Franse en Europese centra; de regio is tevens een Europees doorvoergebied dankzij de implementatie van de doorgangsweg Belifret Muizen- Sibelin. Een aantal belangrijke werkzaamheden zijn tot een goed einde gebracht en er staan nog meer werkzaamheden in de planning om de capaciteit van het spoorwegnet voor goederenvervoer te vergroten. 2

4 Lotharings spoorwegnet RFF 3

5 de binnenvaart Het belang van de binnenvaart voor Lotharingen is onbetwistbaar, voor een zeer groot deel dankzij de gekanaliseerde Moezel die een grote binnenvaart mogelijk maakt en Lotharingen verbindt met de havens van de Noordzee. De verdubbeling van de meest gebruikte Duitse sluizen heeft de bestaande capaciteitsreserves aanzienlijk vergroot. Ook aan Franse kant zijn er werkzaamheden uitgevoerd: het geautomatiseerde beheer van de stuwdammen, waardoor er meer regelmaat in de waterhoogte is gebracht, en vooral de verhoging van een aantal bruggen, waardoor schepen beladen met 3 lagen containers de haven van Metz 300 dagen per jaar vanuit de Noordzee kunnen bereiken. Toegankelijkheid van de havens van de Noordzee via de rivier Toch kan worden vastgesteld dat de dienstverlening voor containervervoer voor de andere Franse scheepvaartbekkens is uitgebreid, maar dat Lotharingen deze nog niet heeft, hoewel de regio onmiskenbare voordelen biedt voor de ontwikkeling van dit soort activiteiten. De betrokkenheid van de nationale overheid, alle plaatselijke partners en Voies navigables de France heeft het mogelijk gemaakt verschillende onderzoeken tegelijk te starten om te bepalen wat het verkeerspotentieel is en wat de behoeften zijn op het gebied van logistieke en havenfaciliteiten. Deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling heeft als doel om de voorwaarden van een aanstaande projectoproep te verduidelijken. Deze oproep zal betrekking hebben op de implementatie van alle of een deel van de diensten die nodig zijn om de problemen ten aanzien van het uitbreiden van het containervervoer op te lossen. 4

6 Situatieoverzicht van het multimodale Lotharingse platform op meerdere locaties b. Project voor een multimodaal platform op meerdere locaties Het project voor een multimodaal platform geniet al jarenlang de steun van de nationale overheid, de lokale gemeenschappen en VNF. In het kader van het Contrat de Plan Etat-Region Lorraine is er een onderzoek afgerond, waaruit bleek dat er een markt is voor een project voor een multimodaal platform in de regio. In het kader van het Contrat de Projet État-Région is een haalbaarheidsonderzoek gefinancierd om te beslissing over de locatie van de site en de afmetingen ervan. De conclusies van de technische haalbaarheidsstudies hebben aangetoond dat een multimodaal platform op meerdere locaties perfect zou passen bij de industriële en economische kenmerken van Lotharingen en het grootste aantal containers zou aantrekken, terwijl lange reizen over de verkeersaders en spoorwegen van het Sillon Lorrain (netwerk Lotharingse vallei) zoveel mogelijk zouden worden vermeden, omdat deze wegen immers al verzadigd zijn. Dit multimodale platform op meerdere locaties zal geïmplementeerd worden in de drie openbare havens Frouard, Nieuwe Haven van Metz en Thionville-Illange en zal binnen ongeveer dertig jaar volledig worden uitgerust met openbare voorzieningen (infrastructuren en ontwikkeling van de openbare havens) en particuliere voorzieningen (opslagplaatsen, bedrijven) voor een investering van in totaal 245 miljoen euro excl. belasting. Vanwege de omvang en de kosten van het project is het opgedeeld in meerdere fasen met een stapsgewijze inrichting, die bedoeld is om uitbreiding van het verkeer en de invoering van logistieke zones mogelijk te maken. De eerste functionele fase bestaat uit een aantal aanpassingen, die bedoeld zijn om de snelle implementatie (in 2013) van een containerlijn mogelijk te maken. Dit gebeurt op basis van een aantal al vastgestelde privéprojecten die verkeer genereren, wat zal zorgen voor een voortdurende hoeveelheid verkeer op de toekomstige containerlijn en de geleidelijke ontwikkeling van deze lijn gemakkelijker zal maken. In de haven Thionville-Illange moet bijvoorbeeld een recyclingbedrijf voor metaal worden gebouwd op een oppervlak van +/- 10 ha, met een geraamd waterwegverkeer van ongeveer ton en TEU per jaar. In de haven Metz La Maxe wordt een coöperatie voor graangewassen opgericht met een geschat waterwegverkeer van ongeveer ton en ongeveer 800 TEU per jaar. De geplande werkzaamheden in deze eerste fase bestaan dus hoofdzakelijk uit het aanleggen of versterken van de bestaande kades en de platformen die zich direct daarachter bevinden, om de goederenbehandelingen voor de containerlijn te kunnen opvangen en vervolgens, zodra het containervervoer is toegenomen, groter verkeer te kunnen ontvangen. 5

7 Afbeelding van de Nieuwe Haven van Metz eind D-AFBEELDINGEN, NACHBRAND & GEISSERT De meest recente marktonderzoeken (in 2010 uitgevoerd door Container Terminal Services voor de regionale Chambre de Commerce et d'industrie van la Moselle) geven aan dat er sprake is van een relatief consistent potentieel in Lotharingen ( volle TEU per jaar en volle en lege TEU per jaar, zonder rekening te houden met de geplande projecten) maar ook van een markt die over het algemeen geconcentreerd is op een beperkt aantal grote zakelijke klanten en zich overwegend op de export richt. 6

8 Verdeling van de volle TEU onder de verschillende industrieën in Lotharingen Import (EVP pleins / an) Export (EVP pleins / an) Total (EVP pleins / an) Overzicht van de volumes TEU (bron onderzoek CTS, CCI 57, 2010) Dit marktonderzoek had geen betrekking op alle Lotharingse scheepsbevrachters, maar bestond uit een steekproef onder de scheepsbevrachters. Gezien de positionering van het multimodale platform op meerdere locaties binnen de regio Lotharingen (zie de plattegrond hieronder) is het meer dan waarschijnlijk dat het potentieel groter is. 7

9 Locaties van de belangrijkste industriële en logistieke scheepsbevrachters in Lotharingen Eurotrans/EPFL 8

10 c. Huidige en geplande infrastructuur van de havens De containerdienst heeft als doel heel Lotharingen te bedienen door middel van stopplaatsen in de drie openbare Lotharingse havens: Openbare haven Frouard: - een havenarm van 900 meter lang en 60 meter breed, - een rechte kade met een lengte van 900 meter, - platformen met een oppervlakte van ongeveer 14 ha, - een niet-overstroombare dijk die de havenarm beschermt tegen het hoogwater van de Meurthe, - een spoorwegverbinding, - een structuur van binnenwegen, - een verbinding met de A31, - een opslagplaats van m², - een demonteerbare structuur (overdekte opslag van m²), - een overslag voor zware colli s (320 ton), - een silo voor de opslag van graan met een capaciteit van ton. Nieuwe Haven van Metz: - een oppervlak van 66 ha, waarvan 25 uit bruikbare platformen bestaat, - een havenarm met een rechte kade van meter lengte, - een niet-overstroombare dijk die de havenarm beschermt tegen het hoogwater van de Moezel, - een structuur van binnenwegen, - een verbinding via twee complete verkeerswisselaars voor autoverkeer naar de A31, - een ligging in de buurt van de A4, - een netwerk van spoorwegen (10 km) verbonden met het station van Woippy (grootste rangeerstation van Frankrijk), - silo s voor de opslag van graan met een capaciteit van ton. 9

11 Openbare haven Thionville-Illange: - een oppervlakte van 69 ha, waarvan 25 hectare uit bruikbare platformen bestaat, - een havenarm met een rechte kade van meter lengte, - een havenarm met een rechte kade van 423 meter lengte, - een lage kade van 177 meter lengte, - een overdekte hal, - een structuur van binnenwegen, - een verbinding met de A31, - een netwerk van spoorwegen (16 km) verbonden met het station van Florange, - een silo voor de opslag van graan met een capaciteit van ton. Deze drie havens, waar momenteel geen enkele container wordt verladen, worden actief gebruikt: ze verwerken iets meer dan een derde van de goederen die op de Moezel worden in- en uitgeladen. Ook liggen deze drie plaatsen langs de A31. De Nieuwe Haven van Metz ligt bovendien vlakbij de A4. De drie havens beschikken over zeer functionele spoorwegverbindingen die toegang tot het nationale spoornetwerk bieden. Voor de 30 jaar waarin het volledige programma zal worden uitgevoerd, zijn er mogelijkheden voor uitbreiding van het grondoppervlak voorzien, die echter het beste pas vanaf de middellange termijn zou moeten plaatsvinden. De eerste fase die momenteel wordt uitgevoerd, bestaat uit het aanleggen of inrichten van de volgende infrastructuren: Openbare haven Frouard: - Herstel en versteviging van de kade over 190 m, - Grondverzet en bedekking van m² aan platformen (containerplatformen), - Bouwen van toegangs- en controlegebouwen, - Sluiten van de locatie volgens de ISPS-norm. Nieuwe Haven van Metz: - Herstel en versteviging van de 190 m aan bestaande kade, - Grondverzet en bedekking van m² aan platformen (containerterminal), - Achter de kade: aanleggen van 2 x 750 m spoornetwerk met rijweg, verbonden aan het wegennet van de haven, - Sluiten van de locatie volgens de ISPS-norm, - Realiseren van een toegangs gate, - Realiseren van een administratief gebouw van minimaal 400 m² (exploitanten, douane, expediteurs enz.), - Realisatie van een onderhoudswerkplaats (500 m²), - Realisatie van straten voor zwaar verkeer (twee richtingen) voor vrachtwagens. Openbare haven Thionville-Illange: - Inrichting van een kade van 310 m, - Herstructurering van de interne toevoerweg van de haven, - Hervatting van de drooglegging, - Aanleggen van een containerplatform aan de waterkant. 10

12 Tijdens de latere fasen kunnen aanvullende werkzaamheden worden verricht om deze drie locaties verder te ontwikkelen. Zo is bijvoorbeeld het volgende gepland: Voor de openbare haven van Frouard: - uitbreiden van het containerplatform tot een oppervlak van m², - verbeteren van de spoorverbinding met de haven (door de aanleg van meter aan nieuwe spoorwegen), - uitbreiden van de containerhaven door het realiseren van een tweede containerkade van 200 meter in het verlengde van de eerste, - vergroten van de productiviteit van de terminal door de aankoop van een havenoverslag. Voor de Nieuwe Haven van Metz: - aankopen van 35 ha terrein tussen de elektriciteitscentrale en de Moezel, - het bouwrijp maken (aanaardingen, stratensysteem, netwerken, distributie) van deze terreinen voor de bouw van logistieke opslagplaatsen op een mogelijk totaal oppervlak van m², - realiseren van een tweede containerterminal met een oppervlakte van m² op het toevoerkanaal van de elektriciteitscentrale (met kade van 210 m), - aankopen van een havenoverslag voor de behandeling van containers op het schiereiland, - aankopen van 62 ha aan landbouwgrond in La Maxe om er nieuwe logistieke opslagplaatsen te bouwen, - uitbreiden van de containerterminal op het toevoerkanaal (kade van 200 m + inrichting van een extra oppervlak van m²), - aankopen van een tweede havenoverslag, - aanleggen van een ruimte met containeroverslag voor zowel wagons als vrachtwagens op het schiereiland. Openbare haven Thionville-Illange: - realiseren van ruimte nr. 1 voor wagons en wegverkeer in de ruwijzerzone. - aankopen, herkwalificeren, en bouwrijp maken van de industriële gebieden van Gassion (de tweede fase van het bouwrijp maken wordt gestart na de commercialisatie, naar gelang van de behoeften van de toekomstige huurders van de industriële havenzone), - aankopen, herkwalificeren en bouwrijp maken van de industriële gebieden van Crassier d Uckange en Sopcillange (de tweede fase van het bouwrijp maken wordt gestart na de commercialisatie, naar gelang van de behoeften van de toekomstige huurders van de industriële havenzone). 2 Doel van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling Deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling volgt op de conferentie Multimodal Shuttle van 19 oktober 2010, waar de behoeften van Lotharingen op het gebied van behandeling en transport van containers zijn vastgesteld. Deze oproep heeft als doel om de verwachtingen te identificeren van de verschillende partijen die mogelijk geïnteresseerd zijn in het implementeren van diensten met betrekking tot containers: bedrijven voor gecombineerde dienstverlening, ondernemingen voor behandeling in de haven, reders enz. Met deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling kunnen de voorwaarden en modaliteiten van de adviesverstrekking die op korte termijn zou kunnen worden gestart, worden vastgesteld. In het bijzonder moeten de reacties op deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling het volgende mogelijk maken: - het nauwkeuriger beschrijven van de operationele kenmerken van de toekomstige dienstverlening, met name de gebruikte binnenvaartmaterialen, de frequentie van de vaarten, de beoogde volumes; - het uitwerken van de voorstellen of het vaststellen van de behoeften op het gebied van goederenbehandeling, havenvoorzieningen en multimodale verbindingen met de locaties; - het identificeren van de economische omstandigheden voor de schaalbaarheid van een dienst; - het identificeren van de aard van de risico s en de oplossingen die hiervoor kunnen worden aangedragen. Na afloop van deze fase kan er een aanpassing van de havenvoorzieningen worden uitgevoerd, waarna er een projectoproep kan worden ontwikkeld met als doel het selecteren van de exploitant van de enige regelmatige dienst of de exploitant voor logistieke diensten, inclusief havenverrichtingen. 11

13 3 Partners Deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling wordt georganiseerd door de volgende partijen: Voies navigables de France (VNF), beheerder van de waterwegen en licentieverlener van de openbare havens Thionville-Illange, Metz-Nieuwe Haven en Nancy-Frouard; de Chambre de Commerce et d'industrie van de regio Lotharingen. De oproep wordt bovendien ondersteund door alle openbare instellingen van Lotharingen (nationale overheid, de Regio Lotharingen, de algemene raden, de steden en de regionale Chambres de Commerce et d'industrie) die veel inspanningen voor deze onderzoeken hebben geleverd. Ook financieren zij de geplande infrastructuren voor de hierboven beschreven eerste fase. 4 Beschrijving en kenmerken van het project a. Inhoud van de dienstverlening De toekomstige dienstverlener dient het volgende te doen: - het rechtstreeks of in samenwerking met anderen ter beschikking stellen en exploiteren van het varend materiaal; - indien nodig, het doen van de noodzakelijke investeringen voor de uitvoering van de dienstverlening, afgezien van de haveninfrastructuur; - het eventuele beheer en de uitvoering van de verrichtingen in de terminals; - het rechtstreeks of in samenwerking met anderen beheren en commercialiseren van de diensten. b. Kenmerken van de dienstverlening Met sommige aspecten moet extra rekening worden gehouden in het kader van een gefaseerde schaalbaarheid van de toekomstige dienstverlening: - de aard van het aanbod is multimodaal: in dit kader kan het nodig zijn dat de exploitant een combinatie van diensten aanbiedt, waarbij met name het spoorwegvervoer is inbegrepen; - de relaties met de havenbeheerders moeten worden verduidelijkt; - tijdens de fase waarin de omvang van de dienstverlening toeneemt, kan de bediening van elk van de drie beoogde locaties specifiek worden behandeld om deze te optimaliseren en zo het langetermijnsucces van de bediening te garanderen. 12

14 5 Inhoud van de antwoorddossiers Geïnteresseerde ondernemingen worden uitgenodigd om, volgens de hieronder beschreven voorwaarden en op grond van alle eerder verstrekte informatie, een antwoorddossier in te dienen. Voor gegevens die niet in deze projectoproep staan en nodig blijken te zijn voor het invullen van het antwoorddossier, moeten de geïnteresseerde bedrijven veronderstellingen opgeven, die duidelijk worden uitgelegd. Hetzelfde geldt voor alle technische, economische en financiële veronderstellingen die aan de basis van hun antwoorden liggen. Voor de belangrijkste veronderstellingen moet een afhankelijk overzicht worden opgemaakt. Het antwoorddossier moet de volgende onderdelen bevatten: a. Naam, functie, referenties en persoonlijke gegevens van de auteur(s) van het antwoord Een antwoorddossier kan worden ingevuld door, uit naam van of voor rekening van één of meerdere personen of partijen. Geïnteresseerde exploitanten kunnen zich presenteren: - als exploitant voor goederenbehandeling in de haven; - als dienstverlener voor een vervoersaanbod, met name over de rivier; - of als een multimodale exploitant die transportverrichtingen aanbiedt van begin- tot eindpunt, inclusief de havenverrichtingen. b. Beschrijving, modaliteiten en voorwaarden voor de uitbating van de dienstverlening Het dossier moet een technische en commerciële beschrijving van de beoogde dienstverlening bevatten. Hiertoe moeten de voorwaarden en modaliteiten voor uitvoering van elk van de taken die onder bovenstaande punten worden beschreven, worden gepresenteerd. Dit gedeelte moet worden aangevuld naar gelang van de locatie van de operators en met name naar gelang van hun behoefte om specifieke diensten te ontvangen van dienstverleners die mogelijk met hen zullen samenwerken. - Kenmerken en voorzieningen van de terminals De structuur van de havens werd eerder in dit document gepresenteerd. Het antwoorddossier moet de behoeften op het gebied van aanvullende voorzieningen, infrastructuren en diverse hulpmiddelen voor de drie terminals presenteren. Bovendien kan het antwoorddossier een becijferde schatting geven van de investeringskosten en de bijbehorende operationele kosten. - Varend materiaal Het antwoorddossier beschrijft de kenmerken van het varend materiaal dat wordt aangeboden voor de uitvoering van de dienstverlening. - Doelverkeer Het antwoorddossier beschrijft het doelverkeer van de toekomstige dienstverlening. Het antwoorddossier moet vermelden of bijzondere goederen, zoals gevaarlijke stoffen, toegestaan zijn (conform de regelgeving die met name voor havens geldt) en of er rekening wordt gehouden met bijzondere goederen bij het uitwerken van de uitbatingsprognoses of ondernemingsplannen van punt c (hieronder). - Omloop Het antwoorddossier moet aanwijzingen bevatten over de frequentie en de geplande haltes. De beoogde zeehavens (of terminals) moeten worden vermeld en moet worden aangegeven of er in de eerste fase van het programma één of meerdere Rijnhubs worden aangedaan. 13

15 Het dossier moet de beoogde voorwaarden voor de uivoering van de dienstverlening presenteren of de eventuele beperkingen van technische, economische, juridische of reglementaire aard, die de verwezenlijking van de geplande omloop kunnen bevorderen, belemmeren of verhinderen. - Extra diensten Het antwoorddossier moet de eventuele extra diensten bij de dienstverlening vermelden, die eventueel kunnen worden aangeboden, vooral op het gebied van opslag, reparatie van containers, het vullen of lossen van containers, in- en uitklaringsdiensten Het antwoorddossier moet de voorwaarden of de eventuele beperkingen van technische, economische, juridische of reglementaire aard vermelden, die het aanbod van deze aanvullende diensten kunnen bevorderen, belemmeren of verhinderen. - Kwaliteit van de dienstverlening en voorwaarden voor commercialisatie Het dossier zal de geplande maatregelen voor de commercialisatie van de beoogde diensten beschrijven. De kwaliteit van de dienstverlening en de verschillende middelen om deze uit te voeren, moeten ook worden beschreven. Het antwoorddossier moet vermelden wat, voor de geïnteresseerde bedrijven, essentiële criteria zijn voor de kwaliteit van een regelmatige containerpendel, en met name wat deze dienstverlening betreft. Het dossier moet de voorwaarden of eventuele beperkingen van technische, economische of juridische aard vermelden, die de uitvoering van een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening kunnen bevorderen, belemmeren of verhinderen. c. Analyse van de risico s Het antwoorddossier moet de risico s vermelden die verbonden zijn aan de uitvoering en uitbating van de dienstverlening. Het moet bijvoorbeeld in de vorm van een matrix een beschrijving van de belangrijkste risico s bevatten, met daarnaast voorstellen voor het oplossen van deze risico s en eventuele opties voor het spreiden en delen van de risico s om op lange termijn een maximale economische efficiëntie en financieel evenwicht van de dienstverlening te bereiken. d. Uitwerking en organisatie van het project Het antwoorddossier bevat een beschrijving van de entiteit(en) die kan/kunnen worden opgericht om de verschillende taken (beschreven onder punt 5.b hierboven) te leiden en, meer in algemene zin, een beschrijving van de organisatie die kan worden opgericht om aan de technische, commerciële en financiële voorwaarden voor de uitvoering van de dienstverlening te kunnen voldoen. De aard of het profiel van partners die interesse hebben om exploitant van de dienstverlening te worden, zal bij wijze van veronderstelling worden gegeven. De juridische status en de het doel van elke entiteit die interesse heeft voor de organisatie en uitbating van de dienstverlening, kunnen nog worden gepreciseerd. e. Juridische regelingen Er zijn meerdere juridische formules mogelijk voor de uitvoering en uitbating van de dienstverlening. Het antwoorddossier moet de gedachtegang van geïnteresseerde bedrijven bevatten betreffende de formule(s) die zo goed mogelijk kunnen beantwoorden aan de eerder beschreven eisen en doelstellingen van het project. Het oprichten van een specifieke entiteit is niet per definitie noodzakelijk, maar het oprichten van een speciaal team is dat wel. Het antwoorddossier moet met name het volgende beschrijven, afhankelijk van de gekozen juridische formule en het bestaan of de oprichting daarvan: de aard, het toepassingsgebied (uitbating, levering van varend materiaal enz.). f. Diverse opmerkingen In het antwoorddossier kunnen opmerkingen, verwachtingen of diverse adviezen worden vermeld niet hierboven niet genoemd zijn. 14

16 6 Overhandiging van de dossiers De antwoorddossiers, volledig opgesteld in de Franse taal en ondertekend door de naar behoren bevoegde vertegenwoordiger van de betreffende ondernemingen, moeten in papieren of digitale versie vóór om uur op het volgende adres worden overhandigd: Voies navigables de France arrondissement Développement de la voie d'eau 2 rue Victor NANCY Frankrijk 7 Geheimhouding en intellectueel eigendom We stellen u ervan op de hoogte dat de informatie die via de dossiers wordt overgedragen, tenzij toestemming wordt verleend door de exploitanten die gereageerd hebben, vertrouwelijk is en niet mag worden medegedeeld aan andere partijen dan de instellingen die het project leiden. Als VNF zou besluiten gevolg te geven aan deze procedure, behoudt zij zich het recht voor om de informatie in de reacties op deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling volledig of gedeeltelijk te gebruiken. 8 Overige informatie a. Bijeenkomst VNF kan op verzoek van de geïnteresseerde ondernemingen op hun verzoek een presentatie - en uitwisselingsbijeenkomst organiseren na de datum van overhandiging die onder punt 6 wordt genoemd. b. Aanloopsteun We herinneren u eraan dat, overeenkomstig de Franse wet nr van 3 augustus 2009 betreffende de uitvoering van de Grenelle de l environnement en vooral artikel 11 daarvan, de Franse overheid een systeem heeft geïmplementeerd voor aanloopsteun bij de uitbating van regelmatige gecombineerde vervoersdiensten over het spoor of de rivier. Dit systeem is toegelaten door de Europese commissie bij besluit van 17 juni 2008, gecorrigeerd op 22 oktober Om te profiteren van de aanloopsteun voor een nieuwe gecombineerde vervoersdienst over het spoor of de rivier, moeten aanbieders van gecombineerde diensten reageren op de projectoproep die gepubliceerd is de BOAMP en de JOUE. We herinneren u tevens aan reglement (EG) N 1692/2006 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 24 oktober 2006, die het tweede Marco Polo -programma hebben opgericht voor de toekenning van communautaire financiële bijstand om de milieuprestaties van het vrachtvervoersysteem te verbeteren ( Marco Polo II ). Dit programma heeft reglement (EG) nr. 1382/2003 vervangen. c. Overige informatie De informatie in het dossiers en de antwoorden die erop gegeven worden, vormen geen verplichting voor VNF, die zich pas definitief zal uitspreken na het bekijken van de volledige dossiers die door de betreffende kandidaten zijn overhandigd. 15

17 9 Meer informatie Om alle nodige administratieve en technische informatie te ontvangen, kunnen kandidaten vóór schriftelijk contact opnemen met Voies navigables de France: Voies navigables de France arrondissement Développement de la voie d'eau 2 rue Victor NANCY Frankrijk 16

18 10 BIJLAGEN 1. Kaarten die de toekomstige inrichting van de plaatsen illustreren 2. Technische kenmerken van Moselle 3. Openingstijden van Moselle 17

19 Plattegronden van de locaties ( Eurotrans/EPFL) Locatie Frouard - een havenarm van 900 meter lang en 60 meter breed, - een rechte kade met een lengte van 900 meter, - platformen met een oppervlakte van ongeveer 14 ha, - een niet-overstroombare dijk die de havenarm beschermt tegen het hoogwater van de Meurthe, - een spoorwegverbinding, - een structuur van binnenwegen, - een verbinding met de A31, - een opslagplaats van m², - een demonteerbare structuur (overdekte opslag van m²), - een overslag voor zware colli s (320 ton), - een silo voor de opslag van graan met een capaciteit van ton. 18

20

21 Locatie Metz - een oppervlak van 66 ha, waarvan 25 uit bruikbare platformen bestaat, - een havenarm met een rechte kade van meter lengte, - een niet-overstroombare dijk die de havenarm beschermt tegen het hoogwater van de Moezel, - een structuur van binnenwegen, - een verbinding via twee complete verkeerswisselaars voor autoverkeer naar de A31, - een ligging in de buurt van de A4, - een netwerk van spoorwegen (10 km) verbonden met het station van Woippy (grootste rangeerstation van Frankrijk), - silo s voor de opslag van graan met een capaciteit van ton. 20

Welkom in de wereld van de containers.

Welkom in de wereld van de containers. Welkom in de wereld van de containers. Hoe verloopt het containervervoer over zee? Het containertransport kan je vergelijken met de route of het traject van een lijnbus. Zo n traject herhaalt zich steeds

Nadere informatie

Haven Amsterdam Gateway to Europa

Haven Amsterdam Gateway to Europa IJ (voor 1850) Haven Amsterdam Gateway to Europa Jan Egbertsen 26 september 2011, Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Amsterdam Noordzeekanaalgebied (rond 1875) Overzicht

Nadere informatie

UITDAGINGEN BINNENVAART

UITDAGINGEN BINNENVAART UITDAGINGEN BINNENVAART PROMOTIE BINNENVAART VLAANDEREN 2012 09 18 WATERWEGEN West Europa heeft het dichtste waterwegennetwerk van de EU 90 miljoen inwoners EUR 910 miljard BBP 320 miljoen ton via Rijn

Nadere informatie

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein Flevokust Lelystad Nieuwe bedrijvigheid Flevokust spoorverbinding Filevrij Lelystad synergie unieke multimodale situering groen milieucategorie 5 transportmodaliteiten Bereikbaarheid flexibiliteit in kavelgrootte

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS BOVENBOUW HAVO/VWO OPDRACHTEN DE HAVEN VAN ROTTERDAM Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven

Nadere informatie

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL Full Service Container Logistics Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL 4-10-2013 Corporate presentatie 2 4-10-2013 Corporate presentatie 3 Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL MCS.

Nadere informatie

Eigen trafiek Brussel % % Transit % % Totaal % %

Eigen trafiek Brussel % % Transit % % Totaal % % PERSBERICHT 24 februari 2012 TRAFIEKEN IN DE BRUSSELSE HAVEN GEVEN IN 2011 EEN DUIDELIJKE GROEI AAN EN HALEN WEER HET PEIL VAN VÓÓR DE CRISIS. De watergebonden overslag in de Brusselse haven heeft voor

Nadere informatie

OKTOBER 2013. Aangifte van lading

OKTOBER 2013. Aangifte van lading OKTOBER 2013 Aangifte van lading De vaaromstandigheden veiliger en eenvoudiger maken: dat zijn de doelstellingen die VNF nastreeft met haar projecten om de dienstverlening aan gebruikers te verbeteren

Nadere informatie

MAART 2014. Aangifte van lading

MAART 2014. Aangifte van lading MAART 2014 Aangifte van lading VELI VOYAGE EN LIGNE Nieuw: ladingaangifte per internet Om de kwaliteit van de dienstverlening aan vervoerders te verbeteren, digitaliseert Voies Navigables de France de

Nadere informatie

Terreinfiche : Bedrijventerrein Woestijne

Terreinfiche : Bedrijventerrein Woestijne Terreinfiche : Bedrijventerrein Woestijne 1. Algemeen Ligging: Het bedrijventerrein is gelegen te Aalter, tussen de Urselweg (N499) en het kanaal Gent-Oostende en dit ten oosten van de kern Aalter-Brug.

Nadere informatie

Toespraak van de Heer Willy Demeyer Senator Burgemeester van de Stad Luik Voorzitter van de Autonome Haven van Luik

Toespraak van de Heer Willy Demeyer Senator Burgemeester van de Stad Luik Voorzitter van de Autonome Haven van Luik Toespraak van de Heer Willy Demeyer Senator Burgemeester van de Stad Luik Voorzitter van de Autonome Haven van Luik Symposium nv De Scheepvaart, «Het Albertkanaal, hefboom voor economie en mobiliteit»

Nadere informatie

AHOY ROTTERDAM 29, &

AHOY ROTTERDAM 29, & AHOY ROTTERDAM 29,30 11 2016 & 1 12 2016 www.easyfairs.com/transport-nl DE BEURZEN TRANSPORT, LOGISTIEK & DISTRIBUTIE Netwerken op Europees niveau Onze beurzen staan bekend als de meest effectieve manier

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS BOVENBOUW HAVO/VWO ANTWOORDEN DE HAVEN VAN ROTTERDAM Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven

Nadere informatie

De Seine-Scheldeverbinding Infrastructurele stand van zaken

De Seine-Scheldeverbinding Infrastructurele stand van zaken De Seine-Scheldeverbinding Infrastructurele stand van zaken ir. Eric Van den Eede algemeen directeur Waterwegen en Zeekanaal NV lid van het EESV Seine-Schelde - GEIE Seine-Escaut 1 Missie van het EESV

Nadere informatie

Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide.

Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide. Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide. Wij staan voor u klaar. Wereldwijd. Al sinds 1921 vervoeren wij goederen voor onze klanten over de gehele wereld. Van

Nadere informatie

AKKOORD. De Regeringen van de Franse Republiek, van het Vlaamse Gewest van België en van het Waalse Gewest van België, hierna de "Partijen" genoemd

AKKOORD. De Regeringen van de Franse Republiek, van het Vlaamse Gewest van België en van het Waalse Gewest van België, hierna de Partijen genoemd AKKOORD IN DE VORM VAN BRIEFWISSELING TUSSEN DE REGERING VAN DE FRANSE REPUBLIEK, DE REGERING VAN HET VLAAMSE GEWEST VAN BELGIË EN DE REGERING VAN HET WAALSE GEWEST VAN BELGIË IN VERBAND MET DE OPRICHTING

Nadere informatie

Montferland. Voorwoord

Montferland. Voorwoord Montferland R U I M T E V O O R O N D E R N E M E N! Rob Visser, wethouder Economische Zaken Voorwoord De gemeente Montferland beschouwt werkgelegenheid als de motor van onze maatschappij. Het scheppen

Nadere informatie

Cijfers over de haven + verschillende functies en jobs in een haven

Cijfers over de haven + verschillende functies en jobs in een haven Cijfers over de haven + verschillende functies en jobs in een haven Cijfers over de haven? Kan je spelen met de cijfers van de haven van Antwerpen? Bekijk de volgende documenten en ook het brochuurtje

Nadere informatie

DE ZEESPIEGEL STIJGT HET KLIMAAT VERANDERT.. MIJN BOODSCHAP:

DE ZEESPIEGEL STIJGT HET KLIMAAT VERANDERT.. MIJN BOODSCHAP: DE ZEESPIEGEL STIJGT HET KLIMAAT VERANDERT.. MIJN BOODSCHAP: - IN DE WESTERSCHELDE ZAL OOIT EEN STORMVLOEDKERING MOETEN KOMEN - HOE KAN ANTWERPEN DAAROP ANTICIPEREN? - WIJ HEBBEN DAAROP HET ANTWOORD EN

Nadere informatie

Logistiek van spoorwegmateriaal via de binnenvaart

Logistiek van spoorwegmateriaal via de binnenvaart Logistiek van spoorwegmateriaal via de binnenvaart 12 juni 2013 Version 1-1- DE BONTE: BETON PRODUCTEN BEPERKINGEN OP LOGISTIEK Zware producten Lage prijs Relatief grote volumes Moeilijke toegang tot werven

Nadere informatie

Branche Update: Container terminals

Branche Update: Container terminals Branche Update: Container terminals Economisch Bureau Sector & Commodity Research Nadia Menkveld +31 206 286441 Concurrentiepositie haven van belang voor terminal Hoewel de overslag in de haven van Rotterdam

Nadere informatie

EXCEP TIONEEL TRANS PORT

EXCEP TIONEEL TRANS PORT GRENS VER LEGGEND Bolk Transport verlegt grenzen. Bijzonder transport, logistiek en distributie. Geen uitdaging is te groot. Op innovatieve en duurzame wijze. Persoonlijk, flexibel en vakkundig. Door goede

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Enquête: AIS in de binnenvaart

Enquête: AIS in de binnenvaart Enquête: AIS in de binnenvaart Pagina 1 Enquête: AIS in de binnenvaart A. Contactgegevens Naam... Voornaam... Geboortejaar... Geslacht M V Straat+ nummer+ bus... Postcode + gemeente... Telefoonnummer...

Nadere informatie

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Middelen om de supply chain te verduurzamen Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Inhoud 1. Voorstelling Flanders Logistics-consulenten Voorstelling project Methodiek 2. Duurzaamheidsverbeteringen

Nadere informatie

.22. Hoe ziet een centrum eruit?

.22. Hoe ziet een centrum eruit? Hoe ziet een centrum eruit? Hoofdstuk 2 les 1 Wat ga je leren? In deze les leer je hoe een centrum eruitziet. Je leert ook hoe het komt dat sommige steden of plekken een centrum zijn geworden. Begrippen

Nadere informatie

Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep

Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep Binnenvaart anno 2014 - Schepen / Varen - Inland terminals - Toegevoegde waarden Toekomstbeeld van transporten - Schaalvergroting

Nadere informatie

Stellingen panel 1. Titel Stellingen. Spreker

Stellingen panel 1. Titel Stellingen. Spreker Stellingen panel 1 Stellingen Panel 1 : inplanting, hinterlandverbindingen en arbeid A. Inplanting 1. Ligging shortsea hub moet vlakbij deepsea terminal omwille van de feederlading, die met pure intra

Nadere informatie

Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart

Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart Impactproject Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart Slotbijeenkomst Maastricht 3-12-2014 A. Verhoeven KvK Nederland Projectpartners Impactproject:

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

Spoorvervoer Lage Weide

Spoorvervoer Lage Weide Spoorvervoer Lage Weide Overzicht bestaande spoorlocaties Port of Utrecht Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Drs. D. Hoffmans, programmamanager Goederenvervoer Contact Logitech: Ir. J.A.M.

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen

Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen Zuidwest-Nederland omvat de provincie Zeeland en het westen van de provincie Noord-Brabant. Als veelbelovende regio met ongeveer 100.000 bedrijven

Nadere informatie

Geïnteresseerde eigenaars worden gevraagd hun blijken van belangstelling kenbaar te maken conform de bepalingen van onderhavige oproep.

Geïnteresseerde eigenaars worden gevraagd hun blijken van belangstelling kenbaar te maken conform de bepalingen van onderhavige oproep. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STAD GENT OPROEP TOT HET INDIENEN VAN BLIJKEN VAN BELANGSTELLING : TER BESCHIKKING STELLEN AAN STAD GENT VAN GRONDEN, TERREINEN OF PARKEERPLAATSEN VOOR DE REALISATIE VAN PARK

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. bij het

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. bij het NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 10.12.2008 SEC(2008) 3022 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE bij het Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE

Nadere informatie

Portbase Terminal Selector

Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Rotterdam is de nr. 1 containerhaven van Europa. Vanaf de Noordzee tot 48 kilometer landinwaarts bieden meerdere containerterminals u een op maat gesneden

Nadere informatie

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Janine van Oosten, directeur CNB en rijkshavenmeester Februari 2013 Havenclub Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam De havens van

Nadere informatie

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE 2010-2020 POSITIONERING DELTALANDSCHAP 2010 BESTAANDE TOEKOMST DELTALANDSCHAP 2010-2020 STRUCTUURBEELD DELTALANDSCHAP 2020 POSITIONERING STEDELIJKE DELTA 2010

Nadere informatie

Portbase Terminal Selector

Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Rotterdam is de nr. 1 containerhaven van Europa. Vanaf de Noordzee tot 48 kilometer landinwaarts bieden meerdere containerterminals u een op maat gesneden

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen

Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen Inhoud presentatie Mariska ten Heuw Aanleiding (waarom de focus op de havens, waarom samenwerken) De kansen Huidige ontwikkelingen in de havens Harrie Huitema

Nadere informatie

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Jaarcongres Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, Venlo, 5 oktober 2012 Hans Smits, CEO Havenbedrijf Rotterdam N.V. 1 Haven Rotterdam in cijfers

Nadere informatie

Blue Ports - waterknooppunten

Blue Ports - waterknooppunten 1 Blue Ports - waterknooppunten B E R E I K B A A R, D U U R Z A A M E N L E E F B A A R B A RT BOUWENS 1 5 O K TO B E R 2 0 1 0 W W W. M O V A R E S. N L / W A T E R Onze ruimte onder druk? 2 Oorzaak:

Nadere informatie

freight is our trade www.neele.nl Nederlands

freight is our trade www.neele.nl Nederlands freight is our trade www.neele.nl Nederlands Full service logistieke dienstverlening Neele Logistics ontzorgt uw complete logistiek. Of u nu een vervoerder zoekt die goed de weg weet in Europa of een partij

Nadere informatie

Eigen verkeer Brussel % Transito % Totaal %

Eigen verkeer Brussel % Transito % Totaal % PERSBERICHT 28 januari 2011 TOENAME VAN DE TRAFIEKEN IN DE BRUSSELSE HAVEN TIJDENS HET JAAR 2010 RECORDJAAR VOOR DE CONTAINERTERMINAL Het jaar 2010 noteert een duidelijke heropleving van de overslag te

Nadere informatie

Presentatie Alpherium masterclass natte bedrijventerreinen en binnenvaart

Presentatie Alpherium masterclass natte bedrijventerreinen en binnenvaart Presentatie Alpherium masterclass natte bedrijventerreinen en binnenvaart 1. Initiatieffase 1. Uitwerking massa maken 1. Nazorg 10 november 2011 1. Initiatieffase 1995: haalbaarheidsonderzoek naar mogelijkheden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Subsidieprogramma walstroom zeehavens

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Subsidieprogramma walstroom zeehavens STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14026 13 september 2010 Besluit Subsidieprogramma walstroom zeehavens 3 september 2010 Nr. CEND/HDJZ-2010/1274 SCH Gelet

Nadere informatie

fax (0591) onderwerp Vragen ex. art. 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad

fax (0591) onderwerp Vragen ex. art. 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 14 0591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. www.emmen.nl Aan de raad van de gemeente Emmen Afdeling Directiestaf team Staf ons kenmerk 12.436679

Nadere informatie

VAN MOER GROUP ALL TRANSPORT

VAN MOER GROUP ALL TRANSPORT VAN MOER GROUP ALL TRANSPORT Voor de activiteiten in het uitzonderlijk vervoer investeerde de Van Moer Groep in zware Volvo trekkers. 10 SERVICES Jo Van Moer is de stichter van de succesvolle onderneming

Nadere informatie

Jaarlijks 40 miljoen ton goederen via Albertkanaal

Jaarlijks 40 miljoen ton goederen via Albertkanaal 01-04-2014, p.21 Limburg Jaarlijks 40 miljoen ton goederen via Albertkanaal Bij de brug over het Albertkanaal in Vroenhoven werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen nv De Scheepvaart en de

Nadere informatie

Q&A Open Projectoproep Nieuwe of verbeterde mobiliteitsoplossingen voor het vrachtverkeer

Q&A Open Projectoproep Nieuwe of verbeterde mobiliteitsoplossingen voor het vrachtverkeer Q&A Open Projectoproep Nieuwe of verbeterde mobiliteitsoplossingen voor het vrachtverkeer Q: Zijn er bepaalde documenten die de kandidaten kunnen invullen? A: Er bestaan geen templates voor het indienen

Nadere informatie

SCHELDE DELTA EXPO. Het contact-platform voor bedrijven en instellingen die belangen hebben in deze regio.

SCHELDE DELTA EXPO. Het contact-platform voor bedrijven en instellingen die belangen hebben in deze regio. SCHELDE DELTA EXPO + PORTS, TRANSPORT & EQUIPMENT 2013 Twee elkaar versterkende evenementen gelijktijdig op één locatie de Zeelandhallen te Goes. SCHELDE DELTA EXPO. Het contact-platform voor bedrijven

Nadere informatie

Railport Antwerpen NV. SeaRail 14 juni 2016 Koen Cuypers

Railport Antwerpen NV. SeaRail 14 juni 2016 Koen Cuypers Railport Antwerpen NV SeaRail 14 juni 2016 Koen Cuypers Problematiek verspreid vervoer in Antwerpen/Europa Vaststelling Verspreid spoorvervoer in Antwerpen / Europa: sterke terugval volumes; slechts ten

Nadere informatie

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Vijf manieren om binnenvaart te bevorderen 1. Het havenalliantiemodel

Nadere informatie

Netwerkanalyse voor binnenhavens en vaarwegen Zeeland Samenvatting

Netwerkanalyse voor binnenhavens en vaarwegen Zeeland Samenvatting Netwerkanalyse voor binnenhavens en vaarwegen Zeeland Samenvatting Opdrachtgevers: Provincie Zeeland Rijkswaterstaat Zeeland Zeeland Seaports ECORYS Nederland BV Rotterdam, juni 2008 Samenvatting Netwerkanalyse

Nadere informatie

Uitnodiging B2B event

Uitnodiging B2B event Build the links in your supply chain Uitnodiging B2B event 4 oktober 2010 - Ipswich, Suffolk (UK) www.dryport.org B2B event: build the links in your supply chain Hoe is uw supply chain? Kostenefficiënt?

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. ALV ELC, Venlo 30 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

WAAROM KOMT DE AANKOMST- EN VERTREKBUNDEL IN ZWANKENDAMME?

WAAROM KOMT DE AANKOMST- EN VERTREKBUNDEL IN ZWANKENDAMME? WAAROM KOMT DE AANKOMST- EN VERTREKBUNDEL IN ZWANKENDAMME? In het plan-mer (milieueffectrapport) werden verschillende locaties voor de vertrek- en aankomstbundel voorgesteld en onderzocht: Pelikaan, Ramskapelle,

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL. Maritieme cluster 1 Niet-maritieme cluster Totaal

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL. Maritieme cluster 1 Niet-maritieme cluster Totaal 212-1-22 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 211 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

< Straight into Europe >

< Straight into Europe > < Straight into Europe > Straight into Europe > Betrouwbaar Efficiënt Duurzaam Flexibel Eén ingang voor al uw vervoer tussen de zeehavens en de Europese markt. European Gateway Services (EGS) biedt u een

Nadere informatie

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008 WORKSHOP De KMO en zijn import-export in het Shortseagebied (Europa) Maandag 27 oktober 2008 De rol van de expediteur in de import-export van de KMO Spreker: Dhr. Marc Huybrechts Voorzitter VEA (Vereniging

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS ONDERBOUW OPDRACHTEN DE ROTTERDAMSE HAVEN GROEIT! Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. Movares symposium 29 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Diepzeehaven als Ontwerpopgave

Diepzeehaven als Ontwerpopgave Diepzeehaven als Ontwerpopgave Graafwerken gestart aan nieuw kanaal Nauwelijks nog vrachtwagens op onze wegen Verschillende ministers gaven gisteren met een symbolische spadesteek het startschot voor de

Nadere informatie

De meest recente call voor TEN-T-aanvragen is in de maand februari 2015 afgelopen.

De meest recente call voor TEN-T-aanvragen is in de maand februari 2015 afgelopen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 883 van MARINO KEULEN datum: 13 maart 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Projecten TEN-T - Stand van zaken

Nadere informatie

Palletways Express distributie van palletzendingen

Palletways Express distributie van palletzendingen Palletways Express distributie van palletzendingen Het netwerk van Palletways Europe strekt zich uit over de Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Londen BELGIË NEDERLAND Hamburg Nijmegen DUITSLAND

Nadere informatie

Bijlage 2: bedrijfsfiche

Bijlage 2: bedrijfsfiche NAAM EN KADASTERGEGEVENS VAN HET TERREIN: Antwerpen, 9de afdeling, sectie I, onbenoemde percelen. Gelegen naast kadastraal perceelsnummer 11809. Opgelet: Om uw kandidatuur voor dit terrein in te dienen

Nadere informatie

di wo do

di wo do In de dynamische havenstad Rotterdam! di 30-1 - wo 31-1 - do 1-2-2018 www.htltotaal.eu Groots presenteren Haven Transport & Logistiek Totaal 2018 gaat zich nationaal en internationaal groots presenteren

Nadere informatie

Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant

Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant s-hertogenbosch 30 Juni 2014 WATERTRUCK PROEFVAARTEN in ZO-Brabant 26 mei 2014-11 juni 2014 C.B.O. bvba MCA Brabant MEBIN BAETSEN-GROEP VAN NIEUWPOORT

Nadere informatie

Dr. Werner Hoyer, voorzitter van de Europese Investeringsbank. Inhuldiging van de Kieldrechtsluis in de haven van Antwerpen. 10 juni 2016, Antwerpen

Dr. Werner Hoyer, voorzitter van de Europese Investeringsbank. Inhuldiging van de Kieldrechtsluis in de haven van Antwerpen. 10 juni 2016, Antwerpen Dr. Werner Hoyer, voorzitter van de Europese Investeringsbank Inhuldiging van de Kieldrechtsluis in de haven van Antwerpen 10 juni 2016, Antwerpen Uwe Majesteit Geachte ministers Excellenties dames en

Nadere informatie

ACT, Amsterdam Connecting Trade, wordt het meest innovatieve en duurzame logistieke knooppunt van Europa.

ACT, Amsterdam Connecting Trade, wordt het meest innovatieve en duurzame logistieke knooppunt van Europa. Q&A en Factsheet Versie juli 2010 Inhoudsopgave 1. ACT: DE FEITEN... 2 1.1. WAT IS ACT?... 2 1.2. WIE NEMEN ER DEEL AAN ACT?... 2 1.3. WELKE KOSTEN ZIJN ER GEMOEID MET DE REALISATIE VAN ACT?... 2 1.4.

Nadere informatie

Welkom bij de havens aan het Twentekanaal

Welkom bij de havens aan het Twentekanaal 01 20 16 Mainport van Oost-Nederland Welkom bij de havens aan het Twentekanaal Eind 2014 gingen de gemeenteraden van Hengelo, Enschede, Almelo, Lochem en Hof van Twente akkoord met het voorstel voor een

Nadere informatie

Portbase Terminal en Depot Selector

Portbase Terminal en Depot Selector Portbase Terminal en Depot Selector Services Portbase verbindt alle partijen in de logistieke ketens van de Nederlandse havens. Via het Port Community System faciliteert Portbase datadeling tussen bedrijven

Nadere informatie

NIEUW TE ONTWIKKELEN LOGISTIEK BEDRIJFSGEBOUW

NIEUW TE ONTWIKKELEN LOGISTIEK BEDRIJFSGEBOUW VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE KOOP NIEUW TE ONTWIKKELEN LOGISTIEK BEDRIJFSGEBOUW TRADE PORT NOORD VENLO TE KOOP NIEUW TE REALISEREN LOGISTIEK GEBOUW TRADE PORT NOORD VENLO Bent u op zoek naar een

Nadere informatie

De elektronische meldplicht, deze regeling wordt voor Nederland uitgewerkt in twee reglementen, namelijk:

De elektronische meldplicht, deze regeling wordt voor Nederland uitgewerkt in twee reglementen, namelijk: Frequent gestelde vragen en antwoorden De elektronische meldplicht De elektronische meldplicht, deze regeling wordt voor Nederland uitgewerkt in twee reglementen, namelijk: - Het Rijnvaartpolitiereglement

Nadere informatie

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Als er één plek is die duidelijk maakt waarom Nederland in de moderne tijd zo n belangrijk handelsland is, dan is het Rotterdam wel. De haven ligt in de delta van

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie L 3/6 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/6 VAN DE COMMISSIE van 5 januari 2017 betreffende het Europees implementatieplan voor ERTMS DE EUROPESE COMMISSIE, Gezien het Verdrag betreffende de werking van de

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 31.05.2001 COM(2001) 289 definitief MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD Strategie ter voorbereiding van de kandidaat-lidstaten

Nadere informatie

Helsinki. Gewestelijk mobilteitsplan -Dec be samen slim mobiel

Helsinki. Gewestelijk mobilteitsplan -Dec be samen slim mobiel 69 Stadsperimeter Brussel Helsinki 70 Visitekaart o Bevolking: " Stad: 600.000 inwoners " Hoofdstedelijke regio : 1.050.000 inwoners " Grootstedelijk gebied: 1.350.000 inwoners o Netwerk " Regionale treinen:

Nadere informatie

Kent, een geweldige plek om zaken te doen

Kent, een geweldige plek om zaken te doen Kent, een geweldige plek om zaken te doen Kent is de beste plek om zaken te doen in het Verenigd Koninkrijk. Gelegen in Zuidoost-Engeland is Kent de regio die het dichtst bij het vasteland van Europa ligt.

Nadere informatie

Bijlage 2: bedrijfsfiche

Bijlage 2: bedrijfsfiche NAAM EN KADASTERGEGEVENS VAN HET TERREIN: Antwerpen, 9de afdeling, sectie I, onbenoemde percelen. Opgelet: Om uw kandidatuur voor dit terrein in te dienen dient u deze bedrijfsfiche per aangetekend schrijven

Nadere informatie

Landelijke Capaciteitsanalyse Binnenhavens

Landelijke Capaciteitsanalyse Binnenhavens Landelijke Capaciteitsanalyse Binnenhavens Nationaal beeld van het netwerk van binnenhavens op basis van actuele prognoses Samenvatting eindrapportage Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl I

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl I TRANSPORT EN INFRASTRUCTUUR figuur 4 Goederenvervoer over het Amsterdam-Rijnkanaal Amsterdam Oranjesluizen IJ-meer Aantal containers in beide richtingen van het Amsterdam-Rijnkanaal 250000 200000 Prinses

Nadere informatie

terreinfiche Hooiemeersestraat te St-Baafs-Vijve (Wielsbeke)

terreinfiche Hooiemeersestraat te St-Baafs-Vijve (Wielsbeke) terreinfiche Hooiemeersestraat te St-Baafs-Vijve (Wielsbeke) 1. Algemeen Ligging: Het terrein ligt aan de Hooiemeersstraat te Wielsbeke aan de huidige sluis van St-Baaf-Vijve (zie onderstaande afbeelding).

Nadere informatie

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

Bedrijventerrein Woestijne

Bedrijventerrein Woestijne Bedrijventerrein Woestijne Aalter Inhoud 1. Inleiding en situering 1 2. Inrichtingsplan 4 2.1 Ontsluiting 6 2.2 Zonering 8 2.3 Woestijnegoed 10 2.4 Duurzaam bedrijventerrein 12 3. Uitgifte van terreinen

Nadere informatie

Toerisme voor iedereen in Picardië: het label Tourisme et Handicap

Toerisme voor iedereen in Picardië: het label Tourisme et Handicap Toerisme voor iedereen in Picardië: het label Tourisme et Handicap I. Inventaris, context en achtergrond Vrij op vakantie kunnen gaan en sport en recreatie bedrijven is een zeer belangrijke factor voor

Nadere informatie

2.4 Transport. Figuur 21 : Dichtheid van de drie types vee op het niveau van de clusters

2.4 Transport. Figuur 21 : Dichtheid van de drie types vee op het niveau van de clusters IV. Beschrijving van de drijvende krachten en Analyse van druk en impact Figuur 21 : Dichtheid van de drie types vee op het niveau van de clusters 15 100 Aantal per ha BLO (runderen en varkens) 12 9 6

Nadere informatie

Lesbrief ZAND BOVEN WATER OPDRACHT 1 - NEDERLAND EN WATERBOUW

Lesbrief ZAND BOVEN WATER OPDRACHT 1 - NEDERLAND EN WATERBOUW Lesbrief Primair onderwijs - BOVENBOUW ZAND BOVEN WATER Rotterdam is de belangrijkste haven van Europa. Steeds meer spullen reizen via Rotterdam. Sinds 2008 wordt hard gewerkt om de haven uit te breiden.

Nadere informatie

JAAR. 75 jaar transport op maat

JAAR. 75 jaar transport op maat 75 JAAR 75 jaar transport op maat Wel de lusten maar niet de lasten! Select2Connect de beste manier van SAMENwerken 24/7 bereikbaar Deskundigheid Afspraak = Afspraak Kwaliteit Flexibiliteit Snelle levering

Nadere informatie

aanleg werkspoor in Antwerpen (Ekeren) voor hsl Antwerpen-Nederlandse grens www.nmbs.be nmbs infofolder over de werken

aanleg werkspoor in Antwerpen (Ekeren) voor hsl Antwerpen-Nederlandse grens www.nmbs.be nmbs infofolder over de werken aanleg werkspoor in Antwerpen (Ekeren) voor hsl Antwerpen-Nederlandse grens www.nmbs.be nmbs infofolder over de werken nleg hsl Antwerpen-Nederlandse grens aanleg hsl Antwerpen-Nederl aanleg hsl Antwerpen-Nederlandse

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C - Middelen L - 2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG

Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C - Middelen L - 2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C - Middelen L - 2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING Nr. INLO.AO-2013-019-LUX-UTB-02 DIENSTVERLENING

Nadere informatie

Advies. Over de conceptnota Vlaams strategisch spoorbeleid. Brussel, 20 juli VHC_ADV_ _Vlaamse_spoorstrategie

Advies. Over de conceptnota Vlaams strategisch spoorbeleid. Brussel, 20 juli VHC_ADV_ _Vlaamse_spoorstrategie Advies Over de conceptnota Vlaams strategisch spoorbeleid Brussel, 20 juli 2012 VHC_ADV_20120720_Vlaamse_spoorstrategie Vlaamse Havencommissie Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 F +32 2 217

Nadere informatie

Pedagogische gids (voor leerkrachten)

Pedagogische gids (voor leerkrachten) Pedagogische fiche / Het netwerk van bevaarbare waterwegen Niveau 1 Pedagogische gids (voor leerkrachten) Doelstellingen van de les: Leren van technische woordenschat over het netwerk van bevaarbare waterwegen.

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF PRIMAIR ONDERWIJS GROEP 7-8 OPDRACHTEN DE ROTTERDAMSE HAVEN GROEIT! Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven in

Nadere informatie

Nord-Pas de Calais. Een geweldige plek om zaken te doen

Nord-Pas de Calais. Een geweldige plek om zaken te doen Nord-Pas de Calais Een geweldige plek om zaken te doen Photo : Michaël Lachant /Conseil Régional Nord-Pas de Calais Photo : Michaël Lachant /Conseil Régional Nord-Pas de Calais Photo : Emmanuel Watteau

Nadere informatie

Uw aansluiting op ons netwerk

Uw aansluiting op ons netwerk Uw aansluiting op ons netwerk 1 Een grotere toegankelijkheid voor een sterkere logistieke strategie Mobiliteitsproblemen, ecologische voetafdruk, wegentaks, leveringssnelheid, stijgende olieprijzen Stuk

Nadere informatie

Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water. 4 september 2014

Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water. 4 september 2014 Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water 4 september 2014 Hoe kan de bereikbaarheid van Zuidoost- Brabant voor het goederen vervoer over water voor langere tijd gewaarborgd

Nadere informatie