Desinfectie door licht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Desinfectie door licht"

Transcriptie

1 Een baanbrekende behandelmethode Our innovation Your succes Isodent bv tel

2 Een enorme vooruitgang Hoe vaak komt het voor dat een nieuwe baanbrekende behandelmethode wordt ontdekt in de tandheelkunde? Voordat een innovatie wordt aangemerkt als een echte enorme vooruitgang binnen het scala van beschikbare klinische behandelkeues, dient het te voldoen aan verschillende extra vereisten: De behandeling moet eectief ijn, odat men kan verwachten dat dee steeds weer succesvol is. De behandeling moet veilig ijn, odat er geen risico s aan verbonden ijn voor patiënt en behandelaar en moet bij voorkeur onder bijwerkingen ijn. De patiënten dienen een hoge therapietrouw te hebben, waardoor de behandeling als positief wordt ervaren. De behandelaar dient ook een hoge therapietrouw te hebben, dat wil eggen dat de behandeling niet te gecompliceerd, technisch of bijonder tijdrovend moet ijn. De kosten van de behandeling moeten redelijk ijn, odat het budget van de patiënt niet overschreden wordt en tegelijkertijd de behandelaar toch ijn nancieel voordeel kan behalen. Indien aan alle vereisten is voldaan, kan men pas echt spreken van een enorme vooruitgang wat betreft klinische behandeling. Het concept van FotoSan voldoet aan al dee vereisten. We kijken uit naar het moment dat FotoSan aangeboden wordt als standaardbehandeling voor alle patiënten bij wie de behandeling is geïndiceerd. Hoogachtend, CMS Dental Lisbeth Rose, arts Jimmie Kert, arts

3 Het principe Een lichtgevoelige vloeistof (fotosensitier) bindt ich aan het oppervlak van micro-organismen. De lichtgevoelige vloeistof absorbeert licht in een speciek spectrum en neemt energie op. De verkregen energie beïnvloedt de aanweige O² die gesplitst wordt in O- of O, dit wordt gewoonlijk ROS (= Reactive Oxygen Specimen) genoemd. ROS reageert krachtig en vernietigt onmiddellijk de microbiële celwanden en andere structuren, maar beperkt ich alleen tot de micro-organismen. Het logo van FotoSan illustreert het principe grasch: O² moleculen ontvangen energie van de geactiveerde lichtgevoelige vloeistof en worden O- (negatief geladen ionen) of O (radicalen). Het FotoSan-product is een uiterst eff ectief rood LED-licht, dat gebruikt wordt in combinatie met de FotoSan lichtgevoelige vloeistof. Het concept is internationaal bekend onder de naam PAD (Photo Activated Disinfection) of PACT (Photodynamic Antimicrobial Chemo Therapy).

4 Toepassingen in de tandheelkunde de behandeling werkt onmiddellijk Endodontische behandeling Het wortelkanaal wordt geprepareerd. Het kanaal wordt gevuld met de lichtgevoelige vloeistof (fotosensitier). Elk kanaal wordt gedurende 30 seconden met licht behandeld met behulp van de endodontische tip. Het wortelkanaal wordt gedroogd en gevuld oals gebruikelijk. Parodontologische behandeling Scaling en root planing wordt uitgevoerd. De lichtgevoelige vloeistof wordt aangebracht in de pockets. Diepe pockets worden gedurende 10 seconden met licht behandeld door middel van een lange tip die in de pocket wordt ingebracht en daarna vanaf de buitenkant met een botte tip die krachtig tegen de gingiva wordt geduwd. Peri-implantitis Dit wordt op deelfde manier behandeld als parodontitis. Gingivitis en pericoronitis De lichtgevoelige vloeistof wordt in de gingivale pocket aangebracht en vervolgens wordt dee ruimte gedurende 10 seconden met licht behandeld met behulp van een botte tip die krachtig tegen de gingiva wordt geduwd. Behandeling van cariës Bijonder geschikt voor het ontsmetten van diepe cariës. Na excavatie van het overgrote deel van het carieue tandweefsel wordt de lichtgevoelige stof aangebracht en wordt gedurende 10 seconden met licht behandeld. Vervolgens wordt het afgedicht met vulmateriaal. HIGH P H O T O S E N S I T I Z E R otosan 6ml Agent HIGH shake before use Class I Manufactured in Denmark by CMS Dent al otosan 6ml Agent LOW shake before use! LOT otosan 6ml Agent MEDIU M ake sh before use Manufactured in Denmark by CMS Dental F MEDIUM P H O T O S E N S I T I Z E R Manufactured in Denmark by CMS Dental LOT Class I F LOW P H O T O S E N SI T I Z E R! LOT Class I

5 - de nieuwe tandheelkundige behandelingsmethode Het PAD-principe is niet alleen eectief tegen bacteriën, maar ook tegen andere micro-organismen oals virussen, schimmel en protooa. De lichtgevoelige stof die wordt aangebracht heeft veel minder aniteit met oogdiercellen en odoende ijn er geen negatieve bijwerkingen aangetoond tijdens de behandeling. Als gevolg hiervan heeft de behandeling met PAD (Photo Activated Disinfection) een aantal voordelen vergeleken met owel de traditionele antibiotische behandeling als de chemische desinfectans. De lichtgevoelige vloeistof is verkrijgbaar in verschillende viscositeiten: respectievelijk lage, medium en hoge viscositeit. Alle oplossingen bevatten deelfde concentratie van actieve ingrediënten. Tevens werkaam tegen virussen, schimmel en protooa Doodt bacteriën met de snelheid van het licht Behandelingsindicaties Endodontie Parodontitis Peri-implantitis Pericoronitis Gingivitis Cariës De voordelen van de behandeling met FotoSan Beperkingen van de behandeling met FotoSan Werkt onmiddellijk Eectief bij alle micro-organismen De lichtgevoelige vloeistof moet in contact worden gebracht met de beoogde micro- organismen. Geen ontwikkeling van resistentie Snel en gemakkelijk toe te passen Het licht moet een fysieke ingang hebben, odat de lichtgevoelige vloeistof geactiveerd kan worden. Eenvoudig concept Goedkope behandeling Geen bijwerkingen

6 Het concept is wetenschappelijk uitgebreid gedocumenteer FotoSan wordt voortdurend gebruikt voor klinisch onderoek in vooraanstaande universitaire faculteiten. Het principe achter PAD, oftewel photodynamic therapy (PDT) is al meer dan honderd jaar bekend. Het concept van het FotoSan - product is gedurende de afgelopen tien jaar uitvoerig getest, deels met laser en deels met LED-licht. PAD is bijonder interessant omdat het concept gebruikt kan worden voor de behandeling van oveel verschillende micro-organismen als er soorten ijn. Verschillende wetenschappelijke experimenten ijn uitgevoerd met tandplaque/biolms in vitro (ie het schema hieronder). Orale bacteriën die samengepakt itten in een biolm die bestaat uit een extracellulaire matrix van polymeren (EMP) van owel microbiële oorsprong als gastheeroorsprong, worden tot op ekere hoogte beschermd tegen antibiotica, immuunreacties en andere externe invloeden. Om die reden is het bijonder belangrijk dat de reactie met singletuurstof ook de polysachariden in dee EMP afbreekt en op die manier de micro-organismen gevoeliger maakt voor verdere vernietiging. Orale indicaties voor een PAD-behandeling worden met bijon - dere belangstelling tegemoet geien, omdat de toepassing van de lichtgevoelige vloeistof relatief eenvoudig is. Het belangrijkste probleem was dat men ocht naar een lichtbron die niet bestond uit laserlicht en daarnaast technisch niet te moeilijk was en ook niet te kostbaar. Het FotoSan-licht voldoet volledig aan dee vereisten. PAD-onderoeken naar tandplaque/biolm in vitro Onderoek (jaar van publicatie) Fotosensitier nm licht/led/laser Micro-organismen Dobson and Wilson (1992) TBO, MB, AlS2Pc, HP-HCL 633 laser Streptococcus sanguinis Porphyromonas gingivalis Fusobacterium nucleatum Actino. actinomycetemcomitans Wilson et al (1996) AlS2Pc 660 led Streptococcus sanguinis Haas et al (1997) TBO 905 led Actino. actinomycetemcomitans Porphyromonas gingivalis Prevotella intermedia Wood et al (1999) ZnPc Wit licht Gemengde stammen O Neill et al (2002) TBO 633 laser Gemengde stammen Seal et al (2002) TBO 633 laser Streptococcus intermedius Soukos et al ((2003) pl-ce6 Rode lampje Actinomyces naeslundii Lee et al (2004) ALA 630 LED Pseudomonas aeruginosa Zanin et al (2005) TBO 633 laser/639 led Streptococcus mutans Metcalf et al (2006) Erytrosin Wit licht Streptococcus mutans Hope and Wilson (2006) SnCe6 488 laser, 543 laser Streptococcus pyrogenes Wood et al (2006) Erythrosin, MB, Photofrin Wit licht Streptococcus mutans Williams et al (2006) TBO 633 led Streptococcus intermedius Zanin et al (2006) TBO 639 led Streptococcus mutans, sanguinis, sobrinus Soukos et al (2006) MB 665 led Enterococcus faecalis Donelly et al (2007) TBO 635 Paterson lamp Candida albicans Garce et al (2007) PEI-Ce6 660 led Proteus mirabilis Pseudomonas aerug inosa Schlafer et al (2008) TBO FotoSan Streptococcus intermedius

7 Photo Activated Disinfection (PAD) in de tandheelkunde in vivo onderoeken Dortbudak (2001) toonde een signicante vermindering aan van het aantal Actinomyces actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis en Prevotella intermedia na de behandeling met PAD (TBO+690nm LED) bij 15 patiënten met peri-implantitis. Haas (2000) toonde ook bij 17 patiënten met peri-implantitis een vermindering van ontsteking aan door het gebruik van PAD. Kömerik et al. (2003) toonden in een rattenmodel, waarbij de ratten ingeënt werden (aan elke kant van de molaren van de bovenkaak) met een oplossing van Porphyromonas gingivalis en vervolgens werden behandeld met 630 nm laserlicht, aan dat: 1. In de behandelde groep geen overlevende bacteriën meer werden aangetroen. 2. Bij histologisch onderoek geen neveneecten door PAD werden aangetoond. 3. Na 90 dagen signicant minder botresorptie was opgetreden in de groep die behandeld was met TBO+laser vergeleken met de controle groepen (geen behandeling of behandeling met alleen TBO of alleen laser). Sigusch et al. (2005) toonden in een model met honden (beagles), die geïnfecteerd waren met Porphyromonas gingivalis en Fusobacterium nucleatum subgingivaal rondom alle tanden, aan dat een behandeling met PAD resulteerde in signicant minder roodheid en minder neiging tot bloeden. Shibli et al. (2003) toonden in een model met een ligatuur veroor - aakt door peri-implantitis bij honden aan dat door PAD de aantallen bacteriën van de Prevotella-stam, Fusobacterium-stam en Streptococcus beta-haemolyticus verminderden. Verder toonde Shibli (2006) bij honden met peri-implantitis aan dat het gebruik van PAD in combinatie met botherstel (guided bone regeneration:gbr) tot betere resultaten leidde dan wanneer alleen GBR werd toegepast. Teichert et al. (2002) toonden in een model met immunogesup - presseerde muien aan dat PAD Candida albicans totaal had uitgeroeid bij pseudomembraneue candida laesies op de achterkant van de tong. Bonsor (2006) toonde in een onderoek van 14 patiënten en 32 wortelkanaalbehandelingen in de klinische praktijk aan dat 20 wortelkanalen initieel geïnfecteerd waren. Effectief en onder bijwerkingen

8 CMS Dental profiel Missie Wij ontwikkelen, produceren en distribueren gespecialiseerde, kwalitatief hoogstaande producten voor tandartsen die waarde hechten aan innovatieve oplossingen. Dit betreft owel apparatuur als materialen, waardoor het werk in de kliniek gemakkelijker wordt en de patiënt niet alleen een betere prognose heeft, maar ook een kortere behandeltijd en minder pijn. Visie One doelstelling is om de meest innovatieve producten van hoge kwaliteit te bieden tegen redelijke prijen odat van de nieuwste ontwikkelingen. Ontwikkeling CMS Dental is in 1984 opgericht door twee artsen Jimmie Kert en Lisbeth Rose. Vanaf het begin hebben ij ich voornamelijk gericht op het ontwikkelen van nieuwe behandelmethodesen nieuwe producten in het belang van owel patiënten als tandartsen. hoge kwaliteit We hebben er voor gekoen om one eigen producten te laten vervaardigen in Denemarken door bedrijven die Dit biedt verschillende voordelen voor one klanten omdat we nauw contact kunnen houden met het verloop van het productieproces en daardoor gemakkelijk verbeteringen kunnen invoeren en snel kunnen inspringen op de wensen van one klanten. Flexibiliteit is het sleutelwoord voor het vinden van goede oplossingen. CMS Dental exporteert haar producten over de hele wereld. Nieuwe ontwikkelingen in het belang van patiënten en tandartsen - Voeding Ingangsvermogen: Uitgangsvermogen: VAC, 50/60H 9 VDC, 1.3 A/1 JA Diode Nominaal vermogen: 15 watt Uitgangsintensiteit: 2000 mw/cm 2 Batterij Nominaal voltage: 3,2 V Nominale stroom: 800 ma Soort batterij: LiFePO4 Oplaadtijd: Circa 3 uur Gebruiksduur: Ongeveer 500 seconden Tijdinstellingen Grote knop: Kleine knop: 30 sec. licht met vibratie 10 sec. licht met vibratie Een baanbrekende behandelmethode Sneeuwberglaan 24, 6291 HC Vaals, Nederland Postbus 141, 6290 AC Vaals, Nederland T: (+31) (0) F: (+31) (0) E: I:

Paro-info augustus 2013

Paro-info augustus 2013 Paro-info augustus 2013 Geachte lezer, Het jubileumjaar 2013 is inmiddels voor de helft verstreken. Nog even en dan vieren wij graag met u ons 25 jarig bestaan in Diligentia te Den Haag. U heeft hiervoor

Nadere informatie

samenvatting Peri-implantaire infecties vormen een risico voor de overleving en het succes op lange termijn van tandheelkundige implantaten. Infectie beperkt tot de peri-implantaire mucosa wordt peri-implantaire

Nadere informatie

Chapter 8. Hoofdstuk 8. Nederlandstalige samenvatting

Chapter 8. Hoofdstuk 8. Nederlandstalige samenvatting Chapter 8 Hoofdstuk 8 Nederlandstalige samenvatting Chapter 8 Porphyromonas gingivalis is een Gram- negatieve anaerobe bacterie die geassocieerd is met periimplantitis. In geval van infectie reageren gastheercellen

Nadere informatie

Java Project on Periodontal Disease. Periodontal Condition in Relation to Vitamin C, Systemic Conditions and Tooth Loss Amaliya

Java Project on Periodontal Disease. Periodontal Condition in Relation to Vitamin C, Systemic Conditions and Tooth Loss Amaliya Java Project on Periodontal Disease. Periodontal Condition in Relation to Vitamin C, Systemic Conditions and Tooth Loss Amaliya Samenvatting en conclusie In vele studies is een verband aangetoond tussen

Nadere informatie

Factors Influencing Oral Health during Cancer Treatment; with Emphasis on the Relationship between the Oral Microbiome and Oral Mucositis A.M.G.A.

Factors Influencing Oral Health during Cancer Treatment; with Emphasis on the Relationship between the Oral Microbiome and Oral Mucositis A.M.G.A. Factors Influencing Oral Health during Cancer Treatment; with Emphasis on the Relationship between the Oral Microbiome and Oral Mucositis A.M.G.A. Laheij Factors influencing oral health in patients during

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting 147 148 De tandheelkundige implantologie heeft zich de afgelopen vijfendertig jaar sterk ontwikkeld. Aanleiding tot deze ontwikkeling was de toenemende behoefte aan verbeterde behandeling

Nadere informatie

Als een gebit niet goed verzorgd wordt is er kans op gingivitis en paradontitis

Als een gebit niet goed verzorgd wordt is er kans op gingivitis en paradontitis Gebitsverzorging Als een gebit niet goed verzorgd wordt is er kans op gingivitis en paradontitis Gingivitis Gingivitis oftewel tandvleesontsteking ontstaat door de ophoping van tandplaque en tandsteen

Nadere informatie

Paro-info. mei 2011. vaststellen risicoprofiel

Paro-info. mei 2011. vaststellen risicoprofiel Paro-info mei 2011 vaststellen risicoprofiel Na zorg komt nazorg Voor de behandeling van mensen met parodontitis werken wij in Nederland volgens het Paro-protocol. De DPSI bepaalt daarbij tot welke behandelcategorie

Nadere informatie

De historische ontwikkelingen in de mondverzorging worden in Hoofdstuk 1. beschreven. Ondanks dat tandenpoetsen en het gebruik van tandpasta en

De historische ontwikkelingen in de mondverzorging worden in Hoofdstuk 1. beschreven. Ondanks dat tandenpoetsen en het gebruik van tandpasta en SAMENVATTING 109 De historische ontwikkelingen in de mondverzorging worden in Hoofdstuk 1 beschreven. Ondanks dat tandenpoetsen en het gebruik van tandpasta en mondspoelmiddelen al eeuwen een bekend gebruik

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting 139 Staphylococcus aureus is één van de belangrijkste bacteriën verantwoordelijk voor implantaat gerelateerde infecties. Biomateriaal gerelateerde infecties beginnen met reversibele hechting van bacteriën

Nadere informatie

Zoom! 1 uur whitening. Professioneel Whitening Systeem. witste glimlach... na slechts. één bezoek aan de praktijk

Zoom! 1 uur whitening. Professioneel Whitening Systeem. witste glimlach... na slechts. één bezoek aan de praktijk Zoom! 1 uur whitening Zoom! 1 uur whitening Professioneel Whitening Systeem uw witste glimlach... na slechts één bezoek aan de praktijk Wilt u Zoomen!? Het Zoom! whitening systeem voor aan de stoel is

Nadere informatie

Paro-info april 2013

Paro-info april 2013 Paro-info april 2013 Geachte lezer, Hierbij presenteren wij u de 2e Paro-Info van ons jubileumjaar. In het kader van het vijfentwintig jarig bestaan van de Parodontologische Kliniek Den Haag organiseren

Nadere informatie

verantwoordelijk is voor schade. Doordat in een biologische omgeving de levensduur van 1 O 2

verantwoordelijk is voor schade. Doordat in een biologische omgeving de levensduur van 1 O 2 Nederlandse samenvatting 175 NEDERLANDSE SAMENVATTING Het onderzoek beschreven in dit proefschrift heeft als doel huidinfecties veroorzaakt door de huidschimmel Trichophyton rubrum (T. rubrum) éénmalig

Nadere informatie

Samenvatting hoofdstuk 1 hoofdstuk 2

Samenvatting hoofdstuk 1 hoofdstuk 2 SAMENVATTING Samenvatting Gelaatsdefecten kunnen adequaat worden hersteld met een prothese, maar de levensduur van deze gelaatsprotheses is beperkt. Doordat de binnenzijde van de gelaatsprothese in contact

Nadere informatie

Sterk bot voor een mooi en gezond gebit Patiënteninformatie I Botherstel met Geistlich Bio-Oss en Geistlich Bio-Gide. www.kunstbot.

Sterk bot voor een mooi en gezond gebit Patiënteninformatie I Botherstel met Geistlich Bio-Oss en Geistlich Bio-Gide. www.kunstbot. Sterk bot voor een mooi en gezond gebit Patiënteninformatie I Botherstel met Geistlich Bio-Oss en Geistlich Bio-Gide www.kunstbot.nl Inhoud Lachen is de beste manier om je tanden te laten zien Lachen is

Nadere informatie

E3 Rehabilitatie met brugwerk op implantaten

E3 Rehabilitatie met brugwerk op implantaten E3 Rehabilitatie met brugwerk op implantaten Trefwoorden: Parodontitis Vaste voorziening Verkorte tandboog Abrasie Frederik Ardenois 1 Reden bezoek en wens patiënt Een vrouwelijke patiënt van 53 jaar consulteerde

Nadere informatie

BETROUWBAAR ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN

BETROUWBAAR ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN BETROUWBAAR ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN Glasvezelstift voor duurzame stompopbouwen Meest stabiele interface Epoxyvrij Additionele stevigheid Extra mechanische retentie De glasvezelstift voor betrouwbare

Nadere informatie

KOPZORGEN... Stomatitis Parodontitis. Kopzorgen. Definitie: reversibele plaque geïnduceerde ontsteking van de gingiva

KOPZORGEN... Stomatitis Parodontitis. Kopzorgen. Definitie: reversibele plaque geïnduceerde ontsteking van de gingiva KOPZORGEN... Gingivitis Stomatitis Parodontitis Frans Knaake, tandheelkundig dierenarts Veterinair Specialistisch Centrum De Wagenrenk Gingivitis Definitie: reversibele plaque geïnduceerde ontsteking van

Nadere informatie

Tandheelkunde. Inspectie en palpatie van de mondholte

Tandheelkunde. Inspectie en palpatie van de mondholte Tandheelkunde Inspectie en palpatie van de mondholte Inspectie en palpatie van de mondholte Inleiding Dieren met gebitsaandoeningen komen vaak voor in de dierenartsenpraktijk. Vaak zijn de eigenaren hier

Nadere informatie

Gingivitis en parodontitis

Gingivitis en parodontitis Made in Sweden, used worldwide. Patiëntenfolder Bestel de producten van TePe bij de dichtstbijzijnde apotheek: TePe Interdentale ragers Origineel 0,4 mm 1574 2970 Angle 0,4 mm 1565 4427 0,45 mm 1574 2946

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Periochip, insert voor dentaal gebruik 2,5 mg. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Periochip bevat per insert voor

Nadere informatie

Wortelkanaalbehandeling

Wortelkanaalbehandeling TANDHEELKUNDE Wortelkanaalbehandeling BEHANDELING Wortelkanaalbehandeling U bent verwezen naar het St. Antonius Ziekenhuis voor een wortelkanaalbehandeling. Deze behandeling wordt gedaan door een tandarts

Nadere informatie

SanDry Drogen en UVC ontsmetting

SanDry Drogen en UVC ontsmetting SanDry Drogen en UVC ontsmetting SanDry Onderhoud en reiniging van hoortoestellen. Hoortoestellen ontsluiten de wereld van woord en geluid voor u, verscherpen uw hoorzintuig op een nieuwe manier en dragen

Nadere informatie

Molecular Characterization of Candida in the Oral Cavity and Factors Involved in Biofilm Formation and Virulence E.A. Kraneveld

Molecular Characterization of Candida in the Oral Cavity and Factors Involved in Biofilm Formation and Virulence E.A. Kraneveld Molecular Characterization of Candida in the Oral Cavity and Factors Involved in Biofilm Formation and Virulence E.A. Kraneveld Samenvatting Dit proefschrift beschrijft onderzoek gerelateerd aan orale

Nadere informatie

Bambodino Praktijk B.V.

Bambodino Praktijk B.V. Inhoud Inleiding... 2 Röntgenfoto s... 2 Kleurtest en poetsinstructies... 2 Gebitsreiniging... 2 Fluoride applicatie... 2 Sealen... 3 Controles... 3 Behandelen van gaatjes... 3 NRC Non REstaurative Care...

Nadere informatie

Veterinaire wortelkanaalbehandeling

Veterinaire wortelkanaalbehandeling Veterinaire wortelkanaalbehandeling Tanden en kiezen bestaan uit een kroon en één of meer wortels. De kroon is het deel dat boven het tandvlees uitsteekt. De wortels zijn in de kaak gelegen, onder het

Nadere informatie

Waar leven is, zijn ook Enzymen

Waar leven is, zijn ook Enzymen Waar leven is, zijn ook Enzymen De verschillende functies van de Enzymen zijn ontelbaar veelzijdig, net zo als bij Microorganismen, maar Enzymen zijn geen Micro organismen. Het betreft hier dus geen levende

Nadere informatie

Paro-info E N NA RO P E R. Verslagen EuroPerio7. september 2012

Paro-info E N NA RO P E R. Verslagen EuroPerio7. september 2012 september 2012 RO P E R VI IO EU Paro-info E N NA Verslagen EuroPerio7 Geachte collegae, Voor u ligt een nieuwe paro-info; dit keer met een aantal samenvattingen van interessante voordrachten, gehouden

Nadere informatie

+++ TOEGEVOEGDE WAARDE. Snelkoppeling naar pijnloze injecties

+++ TOEGEVOEGDE WAARDE. Snelkoppeling naar pijnloze injecties +++ TOEGEVOEGDE WAARDE Snelkoppeling naar pijnloze injecties +++ VOOR DE PATIËNT +++ PIJNLOZE INJECTIE Injecties kunnen worden uitgevoerd zonder dat de patiënt ongemak of pijn ervaart zelfs palatinale

Nadere informatie

Bloedvergiftiging (sepsis)

Bloedvergiftiging (sepsis) Bloedvergiftiging (sepsis) Albert Schweitzer ziekenhuis december 2014 pavo 0661 Inleiding De arts heeft u verteld dat u of uw familielid een bloedvergiftiging heeft. Een bloedvergiftiging wordt meestal

Nadere informatie

Patiënteninformatie. PDT-behandeling (Fotodynamische therapie)

Patiënteninformatie. PDT-behandeling (Fotodynamische therapie) Patiënteninformatie PDT-behandeling (Fotodynamische therapie) Inhoud Inleiding... 3 Omschrijving en doel van de behandeling... 3 Voorbereiding op de behandeling... 4 Verloop van de behandeling... 4 Verloop

Nadere informatie

Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), 2 de Parodontologische Kliniek in Den Haag en 3 de Kliniek voor Parodontologie in Amsterdam.

Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), 2 de Parodontologische Kliniek in Den Haag en 3 de Kliniek voor Parodontologie in Amsterdam. Metronidazol bij de behandeling van refractaire parodontitis* AUTEUR(S) A.J. van Winkelhoff 1, T. Vangsted 2, E.G. Winkel 3 BRON Ned Tijdschr Tandheelkd 2000; 107: 327-331. TREFWOORDEN RUBRIEK UIT Parodontologie

Nadere informatie

www.gebitsproblemen.nl dé tandpasta voor personen met implantaten

www.gebitsproblemen.nl dé tandpasta voor personen met implantaten www.gebitsproblemen.nl dé tandpasta voor personen met implantaten 3207-02.03 3207-02.04 Implaclean is speciaal ontwikkeld voor mensen met implantaten en onmisbaar voor een goede verzorging hiervan. Implaclean

Nadere informatie

Dettol Deel IB 1 Samenvatting van productkenmerken. Dettol chloroxylenol 48 mg/ml, concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik

Dettol Deel IB 1 Samenvatting van productkenmerken. Dettol chloroxylenol 48 mg/ml, concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Dettol chloroxylenol 48 mg/ml, concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Chloroxylenol 4,8 % g/v Voor hulpstoffen, zie rubriek

Nadere informatie

Een niet-medicamenteuze pijnbehandeling Patiënteninformatie

Een niet-medicamenteuze pijnbehandeling Patiënteninformatie Transcutane Electrische Neuro-Stimulatie (TENS) Een niet-medicamenteuze pijnbehandeling Patiënteninformatie Inhoudsopgave Wat is TENS?...3 Hoe werkt TENS?...3 Bij welke pijnklachten helpt TENS?...4 Zo

Nadere informatie

Ja, de alcohol is gedenatureerd.

Ja, de alcohol is gedenatureerd. Sales Voor welke doelgroepen is dit assortiment geschikt? Schuimzeep en handontsmetter kunnen altijd samen met een enmotion handdoekdispenser worden verkocht. De recepturen zijn zelfs geschikt voor gebruik

Nadere informatie

Innovatie binnen handbereik 9000 3D. KODAK 9000 3D extraoraal beeldverwerkingssysteem

Innovatie binnen handbereik 9000 3D. KODAK 9000 3D extraoraal beeldverwerkingssysteem Innovatie binnen handbereik 9000 3D KODAK 9000 3D extraoraal beeldverwerkingssysteem De toekomst binnen handbereik 3D betekent actueel Dentale röntgenfotografie is veranderd: de technologie van de toekomst

Nadere informatie

Beste lezer, Inhoud Tandheelkundige implantaten voor meer kwaliteit van leven Tandheelkundige implantaten een verstandige oplossing

Beste lezer, Inhoud Tandheelkundige implantaten voor meer kwaliteit van leven Tandheelkundige implantaten een verstandige oplossing Beste lezer, Tandheelkundige implantaten hebben de natuur als voorbeeld. Ze kunnen de functie van natuurlijke gebitselementen volledig laten terugkeren en u daarmee uw persoonlijk welzijn en uw natuurlijke

Nadere informatie

Photodynamische therapie (PDT)

Photodynamische therapie (PDT) Photodynamische therapie (PDT) De arts heeft met u gesproken over photodynamische therapie (PDT). In deze folder wordt deze vorm van therapie uitgelegd. Voor wie is deze behandeling bedoeld? PDT wordt

Nadere informatie

LICHTTHERAPIE VOOR THUIS

LICHTTHERAPIE VOOR THUIS PATIËNTENINFORMATIE LICHTTHERAPIE VOOR THUIS Het doel van deze brochure is om u te informeren over fotodynamische therapie (PDT) en uw Ambulight PDT behandeling. Wat is PDT? Fotodynamische therapie is

Nadere informatie

De meest eenvoudige cementatie slim en ntelligent. icem Self Adhesive.

De meest eenvoudige cementatie slim en ntelligent. icem Self Adhesive. De meest eenvoudige cementatie slim en ntelligent. Self Adhesive. De meest eenvoudige cementatie. Self Adhesive slim en ntelligent. Weet u dat er een cement is met een IQ? Een cement dat gebruik maakt

Nadere informatie

Een vertrouwd gevoel met een stralende glimlach. Patiënteninformatie over botherstel

Een vertrouwd gevoel met een stralende glimlach. Patiënteninformatie over botherstel Een vertrouwd gevoel met een stralende glimlach Patiënteninformatie over botherstel Inleiding Het verlies van één of meerdere tanden kan uw leven meer beïnvloeden dan alleen het verlies van uw glimlach.

Nadere informatie

Behandelingen bij longkanker. inclusief klinische studie immuuntherapie

Behandelingen bij longkanker. inclusief klinische studie immuuntherapie Behandelingen bij longkanker inclusief klinische studie immuuntherapie 1 Longkanker Longkanker is niet één ziekte: er bestaan meerdere vormen van longkanker. In deze brochure bespreken we de twee meest

Nadere informatie

De strijd tegen nosocomiale infecties, een multidisciplinaire aanpak

De strijd tegen nosocomiale infecties, een multidisciplinaire aanpak De strijd tegen nosocomiale infecties, een multidisciplinaire aanpak Els Van Mechelen 19 december 2013 Micro organismen Overzicht Inleiding Biomoleculen Virussen : Bouw en vermenigvuldiging Bacteriën :

Nadere informatie

Paro-info januari 2013

Paro-info januari 2013 Paro-info januari 2013 Geachte lezer, De Parodontologische Kliniek Den Haag bestaat 25 jaar. Wij zullen dit jubileum vieren met het thema Van jong tot oud zonder bloedend tandvlees. Dit zal blijken uit

Nadere informatie

Bloedvergiftiging. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Bloedvergiftiging. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Bloedvergiftiging Informatie voor patiënten F0907-1225 juni 2010 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

Innovatieve tandheelkundige oplossingen door een interdisciplinaire aanpak.

Innovatieve tandheelkundige oplossingen door een interdisciplinaire aanpak. Innovatieve tandheelkundige oplossingen door een interdisciplinaire aanpak. Adres: Proclin Scheepmakershaven 68 3011 VE Rotterdam Telefoon: 010-265 14 14 Website: www.proclin.nl E-mail: info@proclin.nl

Nadere informatie

APORIS IMPLANTAAT(verzorgings)KIT

APORIS IMPLANTAAT(verzorgings)KIT APORIS IMPLANTAAT(verzorgings)KIT APORIS IMPLANTAAT(verzorgings)KIT Implantaatverzorging en reiniging Implantaten kunnen een leven lang mee Nieuwe tanden. Ze kunnen een levensverbetering zijn wanneer u

Nadere informatie

IV. MOGELIJKE BIJWERKING

IV. MOGELIJKE BIJWERKING NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing I. INTRODUCTIE CLEARFIL TRI-S BOND SINGLE DOSE is een lichtuithardend adhesief systeem voor gelijktijdige behandeling van zowel dentine als glazuur met één vloeistof. Het

Nadere informatie

Uw tandvlees krijgt een cijfer

Uw tandvlees krijgt een cijfer Uw tandvlees krijgt een cijfer Uw tandvlees heeft een cijfer gekregen Uw tandvlees is gecontroleerd. Er is globaal onderzocht of uw tandvlees ontstoken is. De metingen zijn vastgelegd in cijfers voor zes

Nadere informatie

Suspensie voor oraal gebruik. Oranje suspensie, vrij van zichtbare verontreinigingen en agglomeraten.

Suspensie voor oraal gebruik. Oranje suspensie, vrij van zichtbare verontreinigingen en agglomeraten. SAMENVATTING VAN DE PRODUKTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Fungizone 100 mg/ml suspensie voor oraal gebruik 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 ml bevat 100 mg amfotericine B. Voor

Nadere informatie

Meer succes in uw praktijk en meer omzet met de DIAGNOcam.

Meer succes in uw praktijk en meer omzet met de DIAGNOcam. Praktijkadvies Gebruikerservaringen Deel 1: Drie succesvolle gebruiksmogelijkheden van de DIAGNOcam in uw praktijk. Meer succes in uw praktijk en meer omzet met de DIAGNOcam. Drie succesvolle gebruiksmogelijkheden

Nadere informatie

ederlandse samenvatting

ederlandse samenvatting ederlandse samenvatting In hoofdstuk 1 wordt algemene achtergrond informatie gegeven over de diagnose, histologie, pathogenese en behandeling van constitutioneel eczeem (CE). CE is een veel voorkomende

Nadere informatie

Photo Dynamische Therapie in het hoofd-halsgebied. Universitair Medisch Centrum Groningen Kaakchirurgie

Photo Dynamische Therapie in het hoofd-halsgebied. Universitair Medisch Centrum Groningen Kaakchirurgie Photo Dynamische Therapie in het hoofd-halsgebied Universitair Medisch Centrum Groningen Kaakchirurgie U heeft een tumor in de mond- en/of keelholte, of elders in het hoofd-halsgebied. De arts die u behandelt,

Nadere informatie

Inleiding CBCT voor tandartsen en tandarts specialisten. Hero Breuning

Inleiding CBCT voor tandartsen en tandarts specialisten. Hero Breuning Inleiding CBCT voor tandartsen en tandarts specialisten Hero Breuning CBCT Relatief nieuw, in 2000 was de eerste CBCT scanner commercieel verkrijgbaar De apparaten die beschikbaar zijn variëren allemaal

Nadere informatie

Studentnummer: Schrijf je naam en studentnummer op elk vel. Omcirkel het juiste antwoord.

Studentnummer: Schrijf je naam en studentnummer op elk vel. Omcirkel het juiste antwoord. Naam: Studentnummer: FLP1 Tentamen 31 05 2013, 14:00 17:00h Dit tentamen bestaat uit 25 opgaven op 6 bladzijden. Schrijf je naam en studentnummer op elk vel. Omcirkel het juiste antwoord. Je mag boek,

Nadere informatie

PROTHETIEK. Dental Experience Special

PROTHETIEK. Dental Experience Special Dental Experience Special PROTHETIEK De Prothese Academy, een achtdaagse (update)cursus over de volledige en de partiële prothese in al zijn facetten. Prof. Dr. Rien van Waas, hoogleraar Orale Functieleer,

Nadere informatie

Zijn Zilververbanden Goud waard? CNC 2-daags Wondcongres Kortrijk 16-17 februari 2012 M. Flour U.Z. K.U.Leuven

Zijn Zilververbanden Goud waard? CNC 2-daags Wondcongres Kortrijk 16-17 februari 2012 M. Flour U.Z. K.U.Leuven Zijn Zilververbanden Goud waard? CNC 2-daags Wondcongres Kortrijk 16-17 februari 2012 M. Flour U.Z. K.U.Leuven Historisch overzicht Medicinaal zilver Zilver Gebruikt sedert eeuwen voor preventie en behandeling

Nadere informatie

Zonder recessie geen tandhalsgevoeligheid

Zonder recessie geen tandhalsgevoeligheid Zonder recessie geen tandhalsgevoeligheid Schelte Fokkema kenmerken en prevalentie etiologie en risicofactoren diagnose en klinisch management primaire en secundaire preventie curatie Terminologie tandhalsgevoeligheid

Nadere informatie

Werkzaamheid in vivo getest

Werkzaamheid in vivo getest FACT SHEETS Werkzaamheid in vivo getest Peeling effect Skin Renewal werkstofcomplex (oranje) versus glycolzuur (blauw). Het laat een hogere vermindering zien in huidschilfers en dode huidcellen, na een

Nadere informatie

Algemene informatie kinderkanker

Algemene informatie kinderkanker Algemene informatie kinderkanker De behandeling van kinderen met kanker is in Nederland gecentraliseerd in 5 kinderkanker (kinderoncologische) centra en 2 beenmergtransplantatie centra. De 5 kinderkanker

Nadere informatie

HET INACTIVEREN VAN PATHOGENEN IN CELLULAIRE BLOED PRODUCTEN MET FOTODYNAMISCHE BEHANDELING

HET INACTIVEREN VAN PATHOGENEN IN CELLULAIRE BLOED PRODUCTEN MET FOTODYNAMISCHE BEHANDELING NEDERLANDSE SAMENVATTING HET INACTIVEREN VAN PATHOGENEN IN CELLULAIRE BLOED PRODUCTEN MET FOTODYNAMISCHE BEHANDELING INTRODUCTIE: BLOEDPRODUCTEN EN ZIEKTEVERWEKKERS De veiligheid van bloedtransfusie is

Nadere informatie

Stap voor stap naar een mooie glimlach

Stap voor stap naar een mooie glimlach Stap voor stap naar een mooie glimlach Step-by-Step Guide 1. Kleur/maat veneer(s) met kleurensleutel en vormkaart (S, M, L) bepalen 2. Anesthesie en preparatie 3. Retractiedraden plaatsen/bloeding stelpen

Nadere informatie

Leen Verhaert, dierenarts, Diplomate of the European Veterinary Dental College, European Veterinary Specialist in Dentistry.

Leen Verhaert, dierenarts, Diplomate of the European Veterinary Dental College, European Veterinary Specialist in Dentistry. Mondontsteking bij de kat: een complex probleem Leen Verhaert, dierenarts, Diplomate of the European Veterinary Dental College, European Veterinary Specialist in Dentistry. Dier en Tand, Lintsesteenweg

Nadere informatie

Samenvatting in. het Nederlands

Samenvatting in. het Nederlands 11 Samenvatting in het Nederlands Chapter Samenvatting 1 in het Nederlands Naast therapeutische effectiviteit zijn kostenbeheersing en het verminderen van onnodig antibioticumgebruik belangrijke aspecten

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 1 hoofdstuk 2

Samenvatting Hoofdstuk 1 hoofdstuk 2 Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de achtergronden van biomateriaalgerelateerde infecties (BAI) en de mogelijke strategieën om deze infecties te voorkomen. De lezer wordt meegenomen in het onderwerp

Nadere informatie

Voorbeeld adviesrapport MedValue

Voorbeeld adviesrapport MedValue Voorbeeld adviesrapport MedValue (de werkelijke naam van de innovatie en het ziektebeeld zijn verwijderd omdat anders bedrijfsgevoelige informatie van de klant openbaar wordt) Dit onafhankelijke advies

Nadere informatie

Gevoelige tandhalzen. Teruggetrokken tandvlees

Gevoelige tandhalzen. Teruggetrokken tandvlees Gevoelige tandhalzen Teruggetrokken tandvlees In een gezonde mond ligt het tandvlees netjes om de tanden en kiezen. Gevoelige tandhalzen ontstaan alléén wanneer het tandvlees is teruggetrokken. Zonder

Nadere informatie

RAI Congrescentrum Amsterdam Vrijdag 5 februari 2010. Congresprogramma. Schrijf u nu in voor de meest boeiende en praktijk

RAI Congrescentrum Amsterdam Vrijdag 5 februari 2010. Congresprogramma. Schrijf u nu in voor de meest boeiende en praktijk RAI Congrescentrum Amsterdam Vrijdag 5 februari 2010 Congresprogramma Schrijf u nu in voor de meest boeiende en praktijk georiënteerde congresdag van het jaar 2010! 8 bijzonder praktijkgerichte onderwerpen

Nadere informatie

M O C M O C O N C N C N +12V. Input 1. Input 2. Input 3. Input 4. Verbindingssnoer

M O C M O C O N C N C N +12V. Input 1. Input 2. Input 3. Input 4. Verbindingssnoer z r 01/11/2010 Ins-30019-L et2 I/ kaart Uitgang 1 I t s i i t Paxton Technische support +31 76 3333 999 support@paxton-beneluxcom Technische hulp is beschikbaar van: aandag t/m Vrijdag van 08:30-17:00

Nadere informatie

dat lage maximum concentraties (piekspiegels) van pyrazinamide, rifampicine en isoniazide leidden tot resistentie-ontwikkeling van de bacterie.

dat lage maximum concentraties (piekspiegels) van pyrazinamide, rifampicine en isoniazide leidden tot resistentie-ontwikkeling van de bacterie. S AMENVATTING 128 Samenvatting Tuberculose (TB of TBC) is een ernstige infectieziekte veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium tuberculosis. Wereldwijd ontwikkelen jaarlijks 9 miljoen mensen TB en overlijden

Nadere informatie

Love and Fear of Water: Water Dynamics around Charges and Apolar Solutes S.T. van der Post

Love and Fear of Water: Water Dynamics around Charges and Apolar Solutes S.T. van der Post Love and Fear of Water: Water Dynamics around Charges and Apolar Solutes S.T. van der Post Samenvatting Water is meer dan een oplosmiddel Het leven op aarde is gebaseerd op water: vrijwel alle organismen,

Nadere informatie

Een mond vol zorgen. Az St Jan 24 september 2009 Mandy Desnyder

Een mond vol zorgen. Az St Jan 24 september 2009 Mandy Desnyder Een mond vol zorgen Az St Jan 24 september 2009 Mandy Desnyder Op de agenda Inleiding Pathogenese van de orale aandoeningen Verband tussen mondaandoeningen en systemische ziekten Mondzorg programma en

Nadere informatie

Kennelhoest - Infectieuze tracheobronchitis (infectieuze ontsteking van luchtpijp en bronchiën) bij honden

Kennelhoest - Infectieuze tracheobronchitis (infectieuze ontsteking van luchtpijp en bronchiën) bij honden Omschrijving Oorzaken Verschijnselen Diagnose Therapie Prognose Omschrijving Een Infectieuze tracheobronchitis is de medische term die een groep van besmettelijke, respiratoire (luchtweg) aandoeningen

Nadere informatie

IV. MOGELIJKE BIJWERKING

IV. MOGELIJKE BIJWERKING NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing I. INTRODUCTIE CLEARFIL TRI-S BOND is een lichtuithardend adhesief systeem voor gelijktijdige behandeling van zowel dentine als glazuur met één vloeistof. II. INDICATIES CLEARFIL

Nadere informatie

Mitochondriën en oxidatieve stress

Mitochondriën en oxidatieve stress Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Ons richten op oxidatieve stress bij de ziekte van Huntington Celschade

Nadere informatie

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL PIR DC-SWITCH DC Passive infra-red Detector Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL Please read this manual before operating your DETECTOR PIR DC-Switch (PDS-10) De PDS-10 is een beweging

Nadere informatie

Behandeling borstkanker

Behandeling borstkanker Behandeling borstkanker 1. Heelkunde (chirurgie) (operatie): - Borstsparend: betekent wegname van het gezwel met veiligheidsmarge van gezond weefsel rondom en wegname van de schildwachtklier (poortwachterklier

Nadere informatie

Knobbelvervangende composietrestauraties bij endodontisch behandelde elementen

Knobbelvervangende composietrestauraties bij endodontisch behandelde elementen Knobbelvervangende composietrestauraties bij endodontisch behandelde elementen Willem Fennis and Cees Kreulen Keywords Composiet Esthetiek Knobbelvervangende restauratie Natriumperboraat Vezelversterking

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting 161. Samenvatting. Nederlandse samenvatting voor niet ingewijden

Nederlandse samenvatting 161. Samenvatting. Nederlandse samenvatting voor niet ingewijden Nederlandse samenvatting 161 1 2 3 Samenvatting Nederlandse samenvatting voor niet ingewijden 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlandse samenvatting 163 Wereldwijd is het percentage kinderen dat te vroeg geboren

Nadere informatie

BIJLAGE I. Blz. 1 van 5

BIJLAGE I. Blz. 1 van 5 BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET DIERGENEESMIDDEL, DIERSOORTEN, TOEDIENINGSWEG(EN), HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN IN DE LIDSTATEN Blz. 1 van 5 Lidstaat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Betadine alcohol, oplossing voor cutaan gebruik 50 mg/ml/ 0,72 mg/ml, oplossing (povidonjood en ethanol)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Betadine alcohol, oplossing voor cutaan gebruik 50 mg/ml/ 0,72 mg/ml, oplossing (povidonjood en ethanol) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Betadine alcohol, oplossing voor cutaan gebruik 50 mg/ml/ 0,72 mg/ml, oplossing (povidonjood en ethanol) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze

Nadere informatie

De Prothese Academy. Een achtdaagse (update)cursus over de volledige en partiële prothese in al zijn facetten.

De Prothese Academy. Een achtdaagse (update)cursus over de volledige en partiële prothese in al zijn facetten. De Prothese Academy Een achtdaagse (update)cursus over de volledige en partiële prothese in al zijn facetten. Docent: Rien van Waas, emeritus hoogleraar Orale Functieleer, ACTA, Amsterdam Opbouw van de

Nadere informatie

Stage-opdracht deskundigheidsbevordering

Stage-opdracht deskundigheidsbevordering Stage-opdracht deskundigheidsbevordering Naam: Marthe Verwater Studentnummer:09011129 Klas: HDT 2 Inhoudsopgave: 1.Voorbereiding... Blz.3 2.Literatuurstudie...... Blz.4 3.Verslag... Blz.8 2 Stage opdracht

Nadere informatie

www.herbehandeling.nl

www.herbehandeling.nl Vrijdag 5 oktober 2012 - Congresgebouw SPANT! Bussum Endodontische herbehandeling Tony Hoskinson tandarts-endodontoloog Herbehandeling of toch liever een implantaat? Desinfectie bij de endodontische herbehandeling:

Nadere informatie

Otomax en Otoaid. Voor een radicale aanpak van otitis externa!

Otomax en Otoaid. Voor een radicale aanpak van otitis externa! Otomax en Otoaid Voor een radicale aanpak van otitis externa! Enkele feiten over otitis Ooronstekingen vertegenwoordigen tot 12% van het totale aantal raadplegingen (1) Het mislukken van de behandeling

Nadere informatie

Cobactan 2,5% Eerste hulp bij hersenvliesontsteking.

Cobactan 2,5% Eerste hulp bij hersenvliesontsteking. Cobactan 2,5% Eerste hulp bij hersenvliesontsteking. Cobactan 2,5% Hersenvliesontsteking is een acuut probleem, dat op elk zeugenbedrijf voorkomt. Nagenoeg ieder zeugenbedrijf is bekend met hersenvliesontsteking.

Nadere informatie

De unieke Maastro-behandeling van niet uitgezaaide longkanker

De unieke Maastro-behandeling van niet uitgezaaide longkanker De unieke Maastro-behandeling van niet uitgezaaide longkanker Deze folder is bedoeld voor onze patiënten en de mensen in hun omgeving. Wij willen u graag informeren over onze succesvolle behandelingsmethode

Nadere informatie

Teamwork in ziekmakende biofilms

Teamwork in ziekmakende biofilms V. Zijnge, F. Abbas, J.E. Degener Teamwork in ziekmakende biofilms Microbiële infecties zijn een belangrijke reden voor medisch handelen, zeker in de tandheelkunde. De ideeën over de rol die bacteriën

Nadere informatie

Schimmelinfectie van de huid ("ringworm," dermatofytose) bij honden en katten

Schimmelinfectie van de huid (ringworm, dermatofytose) bij honden en katten Omschrijving Oorzaken Verschijnselen Diagnose Therapie Prognose Omschrijving Dermatofytose is de medische term voor een schimmelinfectie van de oppervlakkige laag van de huid, nagels of haren. De infecties

Nadere informatie

KLINISCH ONTWIKKELD - DERMATOLOGISCH GETEST - NATUURLIJKE INGREDIËNTEN. Versterkt uw Natuurlijke Schoonheid

KLINISCH ONTWIKKELD - DERMATOLOGISCH GETEST - NATUURLIJKE INGREDIËNTEN. Versterkt uw Natuurlijke Schoonheid KLINISCH ONTWIKKELD - DERMATOLOGISCH GETEST - NATUURLIJKE INGREDIËNTEN Versterkt uw Natuurlijke Schoonheid NATUUR & WETENSCHAP Een hoogwaardige huidverzorgingslijn welke natuur en wetenschap op een unieke

Nadere informatie

Proefschriften 25 jaar na dato 35. Parodontale afbraak bij syndroom van Down: een immunologisch probleem

Proefschriften 25 jaar na dato 35. Parodontale afbraak bij syndroom van Down: een immunologisch probleem W. Reuland-Bosma Proefschriften 5 jaar na dato 5. Parodontale afbraak bij syndroom van Down: een immunologisch probleem Bij mensen met het syndroom van Down komt veel parodontale afbraak voor. In een reeks

Nadere informatie

T2: Verbranden en Ontleden, De snelheid van een reactie en Verbindingen en elementen

T2: Verbranden en Ontleden, De snelheid van een reactie en Verbindingen en elementen T2: Verbranden en Ontleden, De snelheid van een reactie en Verbindingen en elementen 2008 Voorbeeld toets dinsdag 29 februari 60 minuten NASK 2, 2(3) VMBO-TGK, DEEL B. H5: VERBRANDEN EN ONTLEDEN 3(4) VMBO-TGK,

Nadere informatie

Ontstoken tandvlees. Voorkom ontstoken tandvlees door een goede mondhygiëne

Ontstoken tandvlees. Voorkom ontstoken tandvlees door een goede mondhygiëne Ontstoken tandvlees Voorkom ontstoken tandvlees door een goede mondhygiëne Met een goede mondhygiëne houdt u uw tanden, kiezen en tandvlees gezond. U voorkomt daarmee ontstoken tandvlees (gingivitis en

Nadere informatie

SAMENVATTING VOOR NIET-INGEWIJDEN Kattenkrabziekte. Diagnostische en klinische aspecten van Bartonella henselae infectie

SAMENVATTING VOOR NIET-INGEWIJDEN Kattenkrabziekte. Diagnostische en klinische aspecten van Bartonella henselae infectie 166 Samenvatting SAMENVATTING VOOR NIET-INGEWIJDEN Kattenkrabziekte. Diagnostische en klinische aspecten van Bartonella henselae infectie Deel I Introductie In de introductie van dit proefschrift (Hoofdstuk

Nadere informatie

Roken en mondgezondheid

Roken en mondgezondheid Roken en mondgezondheid Roken en mondgezondheid Wist u dat stoppen met roken kan bijdragen aan een gezonde mond? Natuurlijk is het u bekend dat u van roken longkanker en hart- en vaatziekten kunt krijgen.

Nadere informatie

User Guide for Impressioning. Een goede afdruk, het zit hem in de details. User Guide

User Guide for Impressioning. Een goede afdruk, het zit hem in de details. User Guide User Guide for Impressioning Een goede afdruk, het zit hem in de details User Guide Het behandelplan: De leidraad in ieder verhaal. Van welk materiaal gaat u uw opbouw maken? Reeds vooraf kunt u bepalen

Nadere informatie

voorbeeld Zonnewagen Aantekeningen voor de leerkracht

voorbeeld Zonnewagen Aantekeningen voor de leerkracht Wetenschap Energie omzetting Energie overbrenging Krachten en beweging Wetenschappelijk onderzoek Design en technologie Verbeteringen door technisch design Onderdelen aan elkaar monteren Evalueren Mechanismen

Nadere informatie