The Performance Matrix Hulpmiddel voor gerichte geïndividualiseerde stabiliteitstraining

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "The Performance Matrix Hulpmiddel voor gerichte geïndividualiseerde stabiliteitstraining"

Transcriptie

1 blessurepreventie The Performance Matrix is een instrument dat gebruikt kan worden voor blessure preventieve screening van sporters. Op basis van de testresultaten kunnen gerichter individuele trainings schema s worden ontwikkeld. ierdoor wordt een hoger rendement verkregen uit stabiliteitstrainingen. The Performance Matrix ulpmiddel voor gerichte geïndividualiseerde stabiliteitstraining Jeannette oftijzer Figuur 1. Waitersbow. 10 In de dagelijkse sportpraktijk worden sporters steeds vaker gescreend. Er worden dan vaak testen afgenomen voor kracht, actieve en passieve lenigheid en conditie, met behulp van standaard testprotocollen. Dit heeft als nadeel dat de neiging ontstaat om ieder gewricht en iedere spier(groep) te isoleren. En ook om van hieruit trainingsprogramma s op te zetten die op een traditionele manier progressieve load training en mobiliserende oefeningen aanbieden. Verminderde bewegingscontrole et is niet waarschijnlijk dat je met dit soort geïsoleerde metingen risicogebieden in kaart kunt brengen en het blessurerisico van een sporter kunt voorspellen. 1 Er zijn wel steeds meer aanwijzingen dat verminderde bewegingscontrole een voorspellende waarde heeft voor het ontstaan en recidiveren van blessures. 2-5 et bewijs dat ongecontroleerde beweging in verband staat met pijn en dysfunctie neemt Figuur 2. Bend Knee Fall-out. 10 toe. Roussell et al. 3 toonden dit bijvoorbeeld aan met twee dissociatietests voor de lage rug in een onderzoek bij 32 dansers. Om de controle van de lage rug te testen gebruikten zij een Waitersbow (zie figuur 1) en een Bend Knee Fall Out (zie figuur 2) test. De dansers die blessurevrij waren ten tijde van de test, maar op deze test onvoldoende scoorden, kregen in het halve jaar na de test vaker een rug- of beenblessure. Er zijn ook aanwijzingen dat patiënten na een periode van pijnklachten in de lage rug en in de schouder een blijvend verminderde motorische controle in deze gebieden hebben. De verklaring hiervoor wordt omschreven als pijninhibitie. Pijn heeft een groter effect op het functioneren van langzame motorische eenheden dan op het functioneren van snelle motorische eenheden. Op het moment dat de sporter pijnvrij is en hersteld van zijn blessures betekent dit niet, dat de effecten op het functioneren van met name de langzame motorische eenheden zijn verholpen. Dit kan leiden tot het terugkeren van klachten. 6 Door het trainen van de regio s met een verminderde motorische controle treed er een verbetering van de functie van de langzame motorische eenheden op, wat een gunstig effect kan hebben op de stabiliteit in de bewegingske- 30 Sportgericht nr. 5 / 2012 jaargang 66

2 ten en een vermindering van recidieven met zich mee kan brengen. 7 Gezien deze uitkomsten is het zinvol om een screeningmethode te gebruiken die de regio s, bewegings richtingen en het activatieniveau van ongecontroleerde bewegingen kan aantonen. Daarmee zijn we beter in staat om zeer gericht, specifiek op het individu, een trainingsschema op te stellen voor het verbeteren van motorische controle. Online systeem The Performance Matrix is een uniek en eenvoudig online systeem waarmee je de actieve stabiliteit in bewegingsketens kunt beoordelen. et is niet bedoeld ter vervanging van de huidige methoden en -systemen voor het testen van kracht, lenigheid en conditie, maar kan worden beschouwd als een extra hulpmiddel om een uitspraak te kunnen doen over regio s van verminderde bewegingscontrole. et instrument bestaat uit tien testen: vijf op een laag belast activatieniveau en vijf op een hoog belast activatieniveau. De testen worden getoond door middel van een video of demonstratie van een testleider die de test afneemt. Vervolgens krijgt de te testen persoon Tabel 1. Vragen behorend bij de test voor glenohumorale endorotatie. een aantal opties om zich de testbeweging eigen te maken, waarna de echte der leiding van Mottram en Commerners en bewegingswetenschappers on- test plaatsvindt en er een score wordt ford. Sinds twee jaar wordt er gewerkt toebedeeld. met het huidige online protocol. Ontstaan Observatie et systeem is ontstaan vanuit de De testen worden beoordeeld door Kinetic Control methode, die is middel van observatie. De betrouwbaarheid hiervan is een terugkerend ontwikkeld door Sarah Mottram (UK) en Mark Commerford (US). Deze punt van discussie, Maar observatie bij methode is gebaseerd op de relatie tussen verminderde bewegingscontrole baar te zijn 8,9 en gelukkig is er op dit dissociatietesten blijkt redelijk betrouw- en het recidiveren van blessures bij moment nader onderzoek gaande. mensen met pijnklachten. Van daaruit Bij een dissociatietest wordt gevraagd is, met het oog op preventie, een testmethode ontwikkeld om verminderde in een aangrenzend gewricht bewogen een lichaamsregio te stabiliseren terwijl bewegingscontrole te achterhalen bij wordt. Door middel van een score ja mensen die geen pijnklachten hebben. of nee wordt beoordeeld of iemand de an het huidige systeem is nu tien jaar lichaamsregio kan stabiliseren. Voor gewerkt door een internationaal team elke test zijn zogenaamde benchmarks van fysiotherapeuten, personal trai- vastgesteld. Een benchmark moet Low Risk reas Figuur 3. Bodychart Laag belast activatieniveau. Figuur 4. Bodychart oog belast activatieniveau. Sportgericht nr. 5 / 2012 jaargang 66 31

3 gehaald worden om in het geval van een beperking te zien waar het compensatiemechanisme zich in uit. Zo dient er bijvoorbeeld bij een test gericht op stabilisatie van het schouderblad een glenohumerale endorotatie van 60 graden gehaald te worden, terwijl het schouderblad gestabiliseerd blijft. Bij elke test dienen dan een aantal vragen te worden beantwoord. Zie als voorbeeld tabel 1 met de vragen bij glenohumerale endorotatie. Testresultaat De uitkomst van de test kan direct na het beëindigen van test 10 worden gedownload vanuit het online programma (zie voor een voorbeeld de figuren 3 en 4). In de rapportage worden benoemd: 1. de lichaamsregio s met verminderde controle (bijvoorbeeld: lage rug/ bekken); 2. de bewegingsrichting(en) waarin de verminderde controle zichtbaar is (bijvoorbeeld flexie, extensie, rechts rotatie); 3. het activatieniveau waarop de verminderde controle zichtbaar is. Op laag belast activatieniveau (low threshold of motor control), op hoog belast activatieniveau (high threshold) of op beide niveau s. Op de bodychart worden de risicogebieden met een rode stip aangeduid als high risk, een oranje stip staat voor low risk en gebieden met een groene stip zijn de zogeheten assets. De maximale totaalscore is 50; hoe meer zwakke schakels of ongecontroleerde bewegingen er gevonden worden, des te hoger de score. et optimale resultaat is dus 0 uit 50. Door de uitkomst van de test (met het gedetailleerde overzicht van de risicogebieden) te combineren met de blessurehistorie van de betreffende persoon ontstaat er een beeld dat goed kan helpen bij het nemen van beslissingen, o.a. over het invullen van een gericht individueel (core)-stability programma. Trainingsprogramma Een in het systeem getrainde professional kan naar aanleiding van de testresultaten een gedetailleerd trainingsprogramma schrijven, dat specifiek gericht is op de regio s en richtingen van verminderde bewegingscontrole van de sporter. Dit trainingsprogramma kunnen we aanbieden naast de traditionele vormen van kracht- en core training. Sporters kunnen zo sneller rendement halen met een minimale hoeveelheid aan specifieke oefeningen. De oefenstof (met de daarbij behorende trainingsvariabelen) wordt volgens geprotocolleerde stappen aangeboden. 13 et trainingsprogramma bestaat uit dissociatieoefeningen en uit activerende oefeningen voor specifieke spiergroepen die verantwoordelijk zijn voor stabilisatie van een specifieke bewegingsrichting. Bij het opstellen van een trainingsprogramma maken we onderscheid in: global stabilizers: spieren die verantwoordelijk zijn voor de actieve stabilisatie van gewrichten en die met name in hun excentrische functie belangrijk zijn; global mobilizers: spieren die een rol vervullen bij het initiëren van een beweging, met name bij snelheid en bij invloed van een externe weerstand. De oefentherapie is er dan op gericht om de global stabilizers te activeren en te trainen op het gebied van spieruithoudingsvermogen en de global mobilizers, wanneer er sprake is van dominantie van deze spiergroep, te deactiveren in de keten Voorbeeld Bij een verminderde bewegingscontrole van de heup in de richting van mediorotatie (knee-ing in) wordt er gewerkt met dissociatieoefeningen die zijn afgeleid van een éénbenige squat (zie figuur 5) en oefeningen om specifiek de gluteus medius (global stabi- Figuur 5. Dissociatie oefening: mediorotatie controle heup. lizer) te activeren. Deze musculatuur is verantwoordelijk voor de stabilisatie van de heup in de richting van mediorotatie. Er wordt gevraagd de heup van het standbeen te stabiliseren terwijl het andere been in exorotatie wordt gebracht. Zo wordt er een mediorotatie van de heup in het standbeen uitgelokt, welke moet worden gestabiliseerd. 10,13 De Top Leg Turn Out oefening (zie figuur 6) kan worden gebruikt om de activatie van de global stabilizer, in dit geval de gluteus medius, te bevorderen zonder compensatie van global mobilizers (m. gluteus maximus en m. piriformus). 10,13 Gebruikers Screening met het systeem kent vele toepassingen. Om er een paar te noemen: bij terugkerende acute blessures, bij overbelastingsblessures, bij verminderde prestaties en bij fouten in de techniek. In Engeland gebruiken een aantal Premier League Football clubs het systeem of de voetbalspecifieke variant daarvan in hun blessurepreventieprogramma s. Bij het NB team New York Knicks wordt sinds twee 32 Sportgericht nr. 5 / 2012 jaargang 66

4 Figuur 6. Top Leg Turn Out. seizoenen met de basketball specifieke variant gewerkt. En in Nederland wordt het systeem gebruikt binnen een aantal talentontwikkelingsprojecten van regionale trainingscentra (RTC s), sportclubs en sportbonden. Doel is risicogebieden vroegtijdig in kaart te brengen en vervolgens het verbeteren van de belastbaarheid door middel van specifieke trainingsprogramma s. Casus Een 23-jarige atleet van nationaal niveau op de 100 en 200 meter, tevens aspirant lid van het nationale 4x100 meter estafetteteam, had de afgelopen zes jaren te maken met recidiverende acute lage rugklachten, die 4-6 keer per jaar optraden. De klachten waren van dien aard dat er minimaal één week volledige rust voorgeschreven moest worden, waarna de training in een tijdsbestek van 2-3 weken weer tot aan maximale belasting werd opgebouwd. De laatste drie jaar traden de acute klachten op bij het squatten en het voorslaan. In het wedstrijdseizoen had hij de meeste klachten. Naast de rugklachten had deze atleet tevens te maken met klachten aan de linker enkel bij het afremmen na een sprint op maximale snelheid. De eerste test met het systeem liet een score van 18/50 zien. Regio s van verminderde controle waren lage rug/ bekken, schouderbladregio en onderbeen en voet (zie figuur 7 en 8). Vanwege de klachten in de lage rug is er eerst prioriteit gegeven aan het trainen van de lage rug en bekken. Er werd gekozen om te starten met oefeningen op laag belast activatieniveau (motor control) vanwege de invloed van pijn op het functioneren van local en global mobilizers. 6 De oefeningen werden dagelijks uitgevoerd en per drie weken werd het oefenschema bijgesteld. Na zes weken intensief oefenen werden de laagbelaste oefeningen goed uitgevoerd en is de stap gemaakt naar hoog belaste (fast motorunits) oefentherapie (figuur 10 en 11). In de eerste test had de atleet namelijk ook op dit activatieniveau een verminderde bewegingscontrole (figuur 9). Figuur 10 laat een oefening zien waarbij de atleet gevraagd wordt om de lumbale wervelkolom te stabiliseren en geen rotatie te laten plaatsvinden, terwijl de voeten op een instabiele ondergrond staan en er in de lumbale wervelkolom juist een rotatie wordt uitgelokt. Figuur 11 laat een oefening zien waarbij er geen flexie van de lage rug mag plaatsvinden, terwijl er heupflexie en rotatie van de lage rug plaatsvindt. Er is o.a. voor deze oefeningen gekozen omdat uit de test bleek dat de controle in de richting van lumbale flexie en rotatie verminderd was en de atleet recidiverende acute rugklachten had die gerelateerd waren aan deze bewegingsrichtingen (voorslaan, squat). Na 3 maanden is er opnieuw een test afgenomen, welke een zeer sterke verbetering van de scores liet zien (figuur 9). Sinds het starten met dit specifieke oe- Figuur 7. Bodychart Laag belast activatieniveau casus atleet. Figuur 8. Bodychart oog belast activatieniveau casus atleet. Sportgericht nr. 5 / 2012 jaargang 66 33

5 Figuur 9. Rechts = Beginmeting. Links = Na 3 maanden 13 punten verbetering. Figuur 10. Dissociatie oefening igh Threshold, controle lumbale rotatie. Figuur 11. Dissociatie oefening igh Threshold, controle lumbale flexie. fenschema, nu tien maanden geleden, zijn er geen rugklachten meer opgetreden. Mede daardoor is een zeer duidelijke progressie geboekt in de krachttraining. et persoonlijk record squat is van 130 kg naar 180 kg verbeterd en het persoonlijk record voorslaan van 90 kg naar 125 kg. et pijnvrij kunnen opbouwen van de belastbaarheid heeft uiteindelijk geleid tot een flinke verbetering van zijn persoonlijk record op zowel de 100 als 200 meter. l honderden sporters, nationaal en internationaal, maken gebruik van de mogelijkheden van het systeem of één van de sportspecifieke testprotocollen. = = Met de online ingevulde testresultaten en de gegevens over de blessurehistorie die eveneens kunnen worden ingevoerd kan verder onderzoek worden gedaan naar relaties tussen lichaamsregio s waarin zich blessures manifesteren en regio s van verminderde bewegingscontrole. Slot Core stability training heeft de laatste jaren een enorme belangstelling gekregen. De specificiteit van oefenstof en de toepassing ervan staat daarbij ter discussie, mede omdat er geen nulmeting aan ten grondslag ligt en er random gekozen wordt voor oefenstof. Door de komst van testprotocollen als The Performance Matrix kunnen we stabiliteitstraining de specificiteit geven die het wellicht nodig heeft. Referenties 1. Parkkari J, Kujala UM & Kannus P (2001). Is it possible to prevent sports injuries? Review of controlled trials and recommendations for future work. Sports Medicine, 31 (14), oof W van, Volkaerts K, O Sullivan K, Verschuuren S & Dankaerts W (2011). Vergelijking van de lumbale posturale controle bij fietsers met lage rugpijn (flexiepatroon) en een asymptomatische controlegroep. Sport & Geneeskunde, 3 (44): Roussel N, Nijs J, Mottram S, Moorsel van, Truijen S & Stassijns G (2009). ltered lumbopelvic movement control but not generalized joint hypermobility is associated with increased injury in dancers. prospective study. Manual Therapy, 14 (6), Dillen L van, Maluf KS & Sahrmann S (2009). Further examination of modifying patient-preferred movement and alignment strategies in patients with low back pain during symptomatic tests. Manual Therapy, 14 (1), Mottram S, Warner M, Chappell P, Morrissey D & Stokes M (2010). Impaired control of scapular rotation during a clinical dissociation test in people with a history of shoulder pain. 3rd ICMD Conference Proceedings. 6. Moseley GL & odges PW (2006). Reduced variability of postural strategy prevents normalization of motor changes induced by back pain: risk factor for chronic trouble? Behavioral Neuroscience, 120 (2), ides J, Jull G & Richardson C (2001). Long term effects of specific stabilizing exercises for first episode low back pain. Spine, 26 (11), Luomajoki, Kool J, Bruin ED de & iraksinen O (2008). Movement control tests of the low back; evaluation of the difference between patients with low back pain and healthy controls. BMC Musculoskeletal Disorders, 9, Dankaerts W, O Sullivan PB, Straker LM, Burnett F & Skouen JS (2006b). The interexaminer reliability of a classification method for non-specific chronic low back pain patients with motor control impairment. Manual Therapy, 11 (1), Sahrmann S (2002) Diagnosis and treatment of movement impairment syndromes. Mosby. ISBN O Sullivan PB (2000). Lumbar segmental instability clinical presentation and specific stabilizing exercise management. Manual Therapy, 5 (1), odges PW (2003). Core stability exercise in chronic low back pain. Orthopedic Clinics of North merica, 34 (2), Comerford MJ & Mottram SL (2010) dvanced movement optimization training and programme design. Course Notes KC International, UK. Over de auteur Jeannette oftijzer is fysiotherapeut en manueeltherapeut en mede-eigenaar van Topfysiotherapie Delta. Ze is ook freelance medewerkster van Movement Solutions als mede-ontwikkelaar van The Performance Matrix, Football Matrix, ockey Matrix en Tennis Matrix. Zie voor meer informatie. 34 Sportgericht nr. 5 / 2012 jaargang 66

Onderzoek naar de oorzaak van (chronische) lage rugpijn

Onderzoek naar de oorzaak van (chronische) lage rugpijn Onderzoek naar de oorzaak van (chronische) lage rugpijn In de laatste 13 jaar is er veel onderzoek gedaan naar de oorzaak van lage rugpijn. Voornamelijk het veelvuldig voorkomen van lage rugpijn en het

Nadere informatie

Hieronymus. Verder naar de top Plannen seizoen 2014-2015

Hieronymus. Verder naar de top Plannen seizoen 2014-2015 Hieronymus Verder naar de top Plannen seizoen 2014-2015 Agenda Seizoen 2014-2015 Voorbereiding door zwemcommissie Voorbereiding door coaches Informatie aan zwemmers 10 mei en 31 mei Enquete zwemmers (

Nadere informatie

Is de behandeling van lage rugklachten door middel van tractie evidence based? Dr Peter Verspeelt Fysische geneeskunde en revalidatie 24 oktober 2015

Is de behandeling van lage rugklachten door middel van tractie evidence based? Dr Peter Verspeelt Fysische geneeskunde en revalidatie 24 oktober 2015 Is de behandeling van lage rugklachten door middel van tractie evidence based? Dr Peter Verspeelt Fysische geneeskunde en revalidatie 24 oktober 2015 Wat is de invloed van tractie op een lumbale

Nadere informatie

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie Is Orthopedische Manuele Therapie nog Orthopedische Manuele Therapie? Zijn de huidige paradigma shifts wenselijk?

Nadere informatie

Victor Niemeijer Sportarts SMA Elkerliek

Victor Niemeijer Sportarts SMA Elkerliek Victor Niemeijer Sportarts SMA Elkerliek Onderzoek lage rug en heup core stability The Fifa 11 + Epidemiologie - 60-90% van alle mensen maakt een keer een episode van aspecifieke lage rugpijn door - Incidentie

Nadere informatie

Fysius werkt samen met u aan een leven zonder rugpijn.

Fysius werkt samen met u aan een leven zonder rugpijn. Rugpijn? Rugpijn is niet vanzelfsprekend Volgens het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft 1 op de 5 volwassenen last van terugkerende rugklachten. Dit zijn 2,6 miljoen mensen die

Nadere informatie

HOUDINGSTRAINING. Houdingstraining. Houdingstraining. Wat? 12-12-2014. Onderdeel van de fysieke voorbereiding. Dag van de Trainer (13/12/2014)

HOUDINGSTRAINING. Houdingstraining. Houdingstraining. Wat? 12-12-2014. Onderdeel van de fysieke voorbereiding. Dag van de Trainer (13/12/2014) HOUDINGSTRAINING Onderdeel van de fysieke voorbereiding Dag van de Trainer (13/12/2014) Houdingstraining Wat? raakvlakken met stabilisatietraining hypes o.a., Core stability, Performance Stability, FMS,

Nadere informatie

Huisarts of hometrainer?

Huisarts of hometrainer? Huisarts of hometrainer? In het literatuuroverzicht werden zes studies opgenomen. Vier studies onderzochten het effect van training op ziekteverzuim, drie daarvan bestudeerden tevens de effecten op klachten

Nadere informatie

Verkort testprotocol Performance Stability

Verkort testprotocol Performance Stability Verkort testprotocol Performance Stability 1 Naam Stagiair: Elger van Barneveld Gert-n Pullen Verkort testprotocol Performance Stability Naam Stagiair: Elger van Barneveld Opleiding: HBO sport en Bewegen,

Nadere informatie

Core Stability. Wat & waarom

Core Stability. Wat & waarom Core Stability Wat & waarom Core Stability Wat verstaan we onder The core Wat is het belang van core Stability The Core Uit welke van de volgende spieren bestaat The core : a. rechte,schuine en diepe buikspieren

Nadere informatie

Fysieke Training Waterpolo Dames. Richard Louman. Waterpolo programma

Fysieke Training Waterpolo Dames. Richard Louman. Waterpolo programma Fysieke Training Waterpolo Dames Richard Louman 1 december 2009 Richard Louman Fysiek trainer NOC*NSF: waterpolo dames, roeien, shorttrack Bewegingswetenschappen VU Amsterdam CSCS certificering Strength

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Sport Ongelukken (EHBSO) Blessure preventie

Eerste Hulp Bij Sport Ongelukken (EHBSO) Blessure preventie Eerste Hulp Bij Sport Ongelukken (EHBSO) & Blessure preventie Wie zijn wij? Wij zijn Procare fysiotherapie met praktijkruimtes in Gorinchem, Vuren en Herwijnen. Onze praktijken bieden naast diverse specialisaties

Nadere informatie

Gratis open inloopspreekuur

Gratis open inloopspreekuur 1 augustus 2012 In dit nummer Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Praktijk chiropractie Stegeman. Wij houden u met deze nieuwsbrief op de hoogte Sport Tips Inloopspreekuur Blessures voorkomen van belangrijke

Nadere informatie

10 december 2013 Pro Patria, Zoetermeer

10 december 2013 Pro Patria, Zoetermeer Sport Medisch Netwerk Zoetermeer 10 december 2013 Pro Patria, Zoetermeer Wie zijn wij? Pascal Matla Sportfysiotherapeut Corpus Activum Robert van Oosterom Sportarts MCH Haaglanden Carola Dijkers Sportarts

Nadere informatie

Fysiotherapie Schiedam

Fysiotherapie Schiedam Fysiotherapie Schiedam Wie zijn wij? Fysiotherapie Van Zuilichem is een organisatie met meerdere vestigingen in Noord-Brabant en Zuid-Holland. Eén van onze locaties is Schiedam, waar wij u graag verder

Nadere informatie

SLIJTAGE BESTAAT NIET! ARTHROSE WEL. TJITTE KAMMINGA

SLIJTAGE BESTAAT NIET! ARTHROSE WEL. TJITTE KAMMINGA SLIJTAGE BESTAAT NIET! ARTHROSE WEL. TJITTE KAMMINGA TJITTE KAMMINGA - Docent fysiotherapie HS Leiden - Fysiotherapeut / manueel therapeut - Trainer Haagatletiek en zelf actief hardloper - Auteur Hardlopen

Nadere informatie

Rugklachten bij turnen. Esther Schoots, sportarts 13 oktober 2010

Rugklachten bij turnen. Esther Schoots, sportarts 13 oktober 2010 Rugklachten bij turnen Esther Schoots, sportarts 13 oktober 2010 www.smautrecht.nl www.estherschoots.nl Wat gaan we doen: Rugbelasting bij turnen Turnen en rugklachten: epidemiologie Aandoeningen van de

Nadere informatie

Hardlooponderzoek in Nederland nu en in de toekomst. Marienke van Middelkoop, Erasmus MC Sjouke Zijlstra, UMC Groningen

Hardlooponderzoek in Nederland nu en in de toekomst. Marienke van Middelkoop, Erasmus MC Sjouke Zijlstra, UMC Groningen Hardlooponderzoek in Nederland nu en in de toekomst Marienke van Middelkoop, Erasmus MC Sjouke Zijlstra, UMC Groningen Hardloopblessures - Lange afstand lopen worden steeds populairder - Ook steeds meer

Nadere informatie

25 jaar whiplash in Nederland

25 jaar whiplash in Nederland 25 jaar whiplash in Nederland Vanuit een fysiotherapeutisch perspectief Maarten Schmitt M.Sc 1 2 Fysiotherapeut & manueeltherapeut Hoofd van de Divisie Onderwijs Stichting Opleidingen Musculoskeletale

Nadere informatie

Screening rapport. Sportspecifieke screening naar musculoskeletale risicofactoren

Screening rapport. Sportspecifieke screening naar musculoskeletale risicofactoren Kinécentrum Ispra Knowledge to move... Screening rapport Sportspecifieke screening naar musculoskeletale risicofactoren Subject: Screeners: Leen DOE Kevin KUPPENS Tim VOLLON Datum: 13 Apr 2009 Specifieke

Nadere informatie

Oefen- en Revalidatie schemata

Oefen- en Revalidatie schemata Ed Hendriks Oefen- en Revalidatie schemata Sportgeneeskunde 2014 Agenda oefentherapie! indeling in herstelfasen! indeling in motorische basiseigenschappen! opbouw van belasting, belang van herstel! voorbeelden:

Nadere informatie

Een uniek trainingssysteem gebaseerd op s werelds meest krachtige element: LUCHT

Een uniek trainingssysteem gebaseerd op s werelds meest krachtige element: LUCHT Een uniek trainingssysteem gebaseerd op s werelds meest krachtige element: LUCHT by i for infinity De Functional Trainer is het meest succesvol binnen de Infitiny Serie. Zoals uit de naam al blijkt is

Nadere informatie

Schuitemaker fysiotherapie en manuele therapie bv www.fysio.net - Amsterdam

Schuitemaker fysiotherapie en manuele therapie bv www.fysio.net - Amsterdam Uit: Egmond-Schuitemaker schouderprotocol (conform Kibler, Cools en Walraven) Excentrische oefeningen rotatorencuff schouder www.fysio.net (nog niet op de huiswerkfilmpjes.) Toe te passen bij stabiliseren

Nadere informatie

Door Jesse van der Velde. www.jessevandervelde.com. Copyright 2011 Jesse van der Velde (Online Personal Trainer) www.jessevandervelde.

Door Jesse van der Velde. www.jessevandervelde.com. Copyright 2011 Jesse van der Velde (Online Personal Trainer) www.jessevandervelde. Door Jesse van der Velde www.jessevandervelde.com Disclaimer De oefeningen, trainingen, adviezen en instructies in deze PDF zijn gemaakt voor gezonde en blessurevrije mensen. Wanneer u een fysieke beperking,

Nadere informatie

Onze praktijk. Fysiotherapie. Manuele therapie. Kinderfysiotherapie. Sportfysiotherapie. Sporten onder begeleiding. Echografie. Voeding.

Onze praktijk. Fysiotherapie. Manuele therapie. Kinderfysiotherapie. Sportfysiotherapie. Sporten onder begeleiding. Echografie. Voeding. Onze praktijk Fysiotherapie Manuele therapie Kinderfysiotherapie Sportfysiotherapie Sporten onder begeleiding Echografie Voeding (Orthomoleculaire geneeskunde) Dry Needling Moderne praktijk Paramedisch

Nadere informatie

Blessurepreventie bij joggers

Blessurepreventie bij joggers Blessurepreventie bij joggers Infosessie Jogbegeleiders 4 oktober 2014 Dr. Kris Peeters Joggen : goed voor lichaam en geest Veel voordelen Toch ook nadelen 1 Lichamelijk voordelen -> goed voor hart en

Nadere informatie

Hypermobiliteitssyndroom. Lentesymposium, 24 maart 2012 Dr. Katrien Van Rie Fysische geneeskunde & revalidatie

Hypermobiliteitssyndroom. Lentesymposium, 24 maart 2012 Dr. Katrien Van Rie Fysische geneeskunde & revalidatie Hypermobiliteitssyndroom Lentesymposium, 24 maart 2012 Dr. Katrien Van Rie Fysische geneeskunde & revalidatie Veralgemeende pijnklachten? Recidiverende gewrichtsblokkages? Recidiverende gewrichts(sub)luxaties?

Nadere informatie

WARM UP SCHEMA; Inclusief self myofascial release/foam roller routine en aanvullende informatie over de foam roller. PT-NIJMEGEN

WARM UP SCHEMA; Inclusief self myofascial release/foam roller routine en aanvullende informatie over de foam roller. PT-NIJMEGEN WARM UP SCHEMA; Inclusief self myofascial release/foam roller routine en aanvullende informatie over de foam roller. PT-NIJMEGEN Wat je moet weten; Een warming up is van cruciaal belang om optimaal te

Nadere informatie

http://www.psychfysio.nl/nieuws/6_04_1.html Jelle Heisen Anamnese

http://www.psychfysio.nl/nieuws/6_04_1.html Jelle Heisen Anamnese http://www.psychfysio.nl/nieuws/6_04_1.html Jelle Heisen Anamnese Wat is de hulpvraag in termen van ICF en gerelateerd aan het functioneren van de patiënt in zijn / haar context? 1 inventarisatie concrete

Nadere informatie

Je lichaam als een kinetische keten

Je lichaam als een kinetische keten Je lichaam als een kinetische keten De kinetische keten in het kort Voet stabiliteit Enkel mobiliteit Knie stabiliteit Heup mobiliteit Lumbale wervels (onderrug) stabiliteit Thoracale wervels (bovenrug)

Nadere informatie

Evidence Based Blessurepreventie in de Sport

Evidence Based Blessurepreventie in de Sport Evidence Based Blessurepreventie in de Sport Maarten Barendrecht Sportfysiotherapeut, medische begeleiding Hellas docent MOS, MSPT bij Avans+ Nederlands Instituut voor Sportblessurepreventie Overzicht

Nadere informatie

http://www.dieetwijzer.com/gezondegewoontes

http://www.dieetwijzer.com/gezondegewoontes Door Jesse van der Velde http://www.dieetwijzer.com/gezondegewoontes Disclaimer De oefeningen, trainingen, adviezen en instructies in deze PDF zijn gemaakt voor gezonde en blessurevrije mensen. Wanneer

Nadere informatie

Bij deze oefening worden de lage rugspieren gerekt en worden de buik- en bilspieren versterkt.

Bij deze oefening worden de lage rugspieren gerekt en worden de buik- en bilspieren versterkt. Bij acute rug- of nekpijn zijn oefeningen meestal niet aangewezen. Vaak zijn ze ook niet mogelijk omdat elke beweging te veel pijn doet. Maar als de eerste pijn wat verminderd is, kunnen ze helpen om de

Nadere informatie

Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën Lichaamsregio Algemeen, overig, ongespecificeerd

Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën Lichaamsregio Algemeen, overig, ongespecificeerd Uitgebreide toelichting van het meetinstrument Beightonscore voor hypermobiliteit Augustus 2011 Review: Thijs van Meulenbroek Invoer: Eveline van Engelen 1 Algemene gegevens Het meetinstrument heeft betrekking

Nadere informatie

Blessurepreventie zwemmen

Blessurepreventie zwemmen Blessurepreventie zwemmen AZ&PC 6 december 2014 Master of Science Physiotherapy Orthopedisch manueel therapeut Werkzaam en mede eigenaar bij Geeresteingroep (www.geeresteingroep.nl) Fysio- en manueel therapeut

Nadere informatie

Achterste Kruisband Revalidatie Protocol (conservatief) FASE 1 (0-6 weken na het letsel)

Achterste Kruisband Revalidatie Protocol (conservatief) FASE 1 (0-6 weken na het letsel) Achterste Kruisband Revalidatie Protocol (conservatief) RPA Janssen, orthopedisch chirurg-traumatoloog (www.rpajanssen.nl) FAM Brooymans, PT, MSc, fysio-manueeltherapeut Inleiding Geïsoleerde achterste

Nadere informatie

Bijlage 2 Meetinstrumenten

Bijlage 2 Meetinstrumenten Bijlage 2 Meetinstrumenten Bijlage 2.1 Functiescore De Bie et al. De Bie et al. (1997) gebruikten de functiescore als prognostisch instrument om lichte van ernstige letsels te onderscheiden. De functiescore

Nadere informatie

Gegeneraliseerde Hypermobiliteit (GHM) Een variatie van normale gewrichtsmobiliteit, waarbij de Range of Motion groter is dan gemiddeld (+2SD)

Gegeneraliseerde Hypermobiliteit (GHM) Een variatie van normale gewrichtsmobiliteit, waarbij de Range of Motion groter is dan gemiddeld (+2SD) Gegeneraliseerde Hypermobiliteit (GHM) Kinderfysiotherapie bij het hypermobiliteitssyndroom Een variatie van normale gewrichtsmobiliteit, waarbij de Range of Motion groter is dan gemiddeld (+2SD) Femke

Nadere informatie

Wat weten we nu eigenlijk van hielklachten zoals fasciosis plantaris en hielspoor? [+ tips en oefeningen]

Wat weten we nu eigenlijk van hielklachten zoals fasciosis plantaris en hielspoor? [+ tips en oefeningen] Door: Marjolein Stegeman Wat weten we nu eigenlijk van hielklachten zoals fasciosis plantaris en hielspoor? [+ tips en oefeningen] Zo n 1 op de 10 Nederlanders heeft wel eens last van zijn hiel, in 80%

Nadere informatie

Een acuut letsel is een blessure die plots op treed (bvb een enkel verzwikking, een spierscheur, )

Een acuut letsel is een blessure die plots op treed (bvb een enkel verzwikking, een spierscheur, ) Sporten is hoe dan ook gezond, maar brengt ook een verhoogd risico op bepaalde letsels met zich mee. Er zijn echter enkele aandachtspunten en preventie oefeningen die dit risico sterk kunnen verlagen.

Nadere informatie

Workshop Wervelkolomrevalidatie bij a-specifieke lage rugklachten

Workshop Wervelkolomrevalidatie bij a-specifieke lage rugklachten Workshop Wervelkolomrevalidatie bij a-specifieke lage rugklachten 28-01-2011 Nexus Voorstellen In deze woning wonen drie prachtige kinderen, een nog mooiere vrouw en een schat van een hond!!!! mijn woning

Nadere informatie

Trainingsrichtlijn Core Stability -Basics-

Trainingsrichtlijn Core Stability -Basics- Trainingsrichtlijn Core Stability -Basics- Uitleg voor de patiënt Oefening 1 en 2 zijn gericht op het activeren van de musculus tranversus abdominis (TVA). Middels het bewust en gecontroleerd aanspannen

Nadere informatie

Fase 1: 0-4 weken (na operatie) Revalidatie schema Knie Anatomic Medial Reconstruction. Auteurs: F.A.M. Brooymans, Msc. R.P.A. Janssen M.D.

Fase 1: 0-4 weken (na operatie) Revalidatie schema Knie Anatomic Medial Reconstruction. Auteurs: F.A.M. Brooymans, Msc. R.P.A. Janssen M.D. Revalidatie schema Knie Anatomic Medial Reconstruction Auteurs: F.A.M. Brooymans, Msc. R.P.A. Janssen M.D. Voorafgaand aan iedere behandelsessie vindt een korte tussentijdse evaluatie plaats van de afgelopen

Nadere informatie

Kwaliteit van bewegen in kaart brengen met de FMS en de SFMA

Kwaliteit van bewegen in kaart brengen met de FMS en de SFMA Kwaliteit van bewegen in kaart brengen met de FMS en de SFMA Angela Alberda-Wortel A. Alberda-Wortel, fysiotherapeut, FysioConcept, gecertificeerd voor FMS en SFMA; e-mail: a.wortel@fysioconcept.nl Samenvatting

Nadere informatie

Sporthervatting na een enkelblessure

Sporthervatting na een enkelblessure Sporthervatting na een enkelblessure 2 Na uw enkelverstuiking of enkelblessure bent u behandeld op de afdeling spoedeisende hulp van het CWZ. Deze folder is bedoeld voor patiënten die na een enkelverstuiking

Nadere informatie

Achterste Kruisband Reconstructie Revalidatie Protocol. FASE 1 (0-6 weken na het letsel)

Achterste Kruisband Reconstructie Revalidatie Protocol. FASE 1 (0-6 weken na het letsel) Achterste Kruisband Reconstructie Revalidatie Protocol RPA Janssen, orthopedisch chirurg-traumatoloog (www.rpajanssen.nl) FAM Brooymans, PT, MSc, fysio-manueeltherapeut Inleiding Geïsoleerde achterste

Nadere informatie

Ademspiertraining: (Inspiratory Muscle Training IMT)

Ademspiertraining: (Inspiratory Muscle Training IMT) Ademspiertraining: (Inspiratory Muscle Training IMT) Meer Lucht, Betere Prestaties.. @trainjelongen Agenda Ademspiertraining; Korte uitleg & ffecten Wetenschappelijk onderzoek Toepassing, Training, Periodisering

Nadere informatie

bij kniegerelateerde

bij kniegerelateerde Naam: Datum Maatschap voor Sport-Fysiotherapie Manuele Therapie Medische Trainings Therapie en Echografie Stadtlohnallee 2 7595 BP WEERSELO Telefoon 0541-661590 Molemansstraat 52 7561 BE DEURNINGEN Telefoon

Nadere informatie

Sportletsels bij wielrenners Sportletsels bij wielrenners. Acute letsels >> val of botsing. Hoofdletsel 22 % Knie Arm 50 %

Sportletsels bij wielrenners Sportletsels bij wielrenners. Acute letsels >> val of botsing. Hoofdletsel 22 % Knie Arm 50 % Sportletsels bij wielrenners Sportletsels bij wielrenners Acuut Chronisch Dr.F.Nelde Fysische geneeskunde en Revalidatie Sportgeneeskunde Acute letsels >> val of botsing Hoofdletsel 22 % Knie Arm 50 %

Nadere informatie

De Knie. diagnostische testen. Mark Vongehr Fysiotherapeut/manueeltherapeut. presentatie knie 20-09-07 medisch centrum aarveld

De Knie. diagnostische testen. Mark Vongehr Fysiotherapeut/manueeltherapeut. presentatie knie 20-09-07 medisch centrum aarveld De Knie diagnostische testen Mark Vongehr Fysiotherapeut/manueeltherapeut Het blijkt, dat met de anamnese, lichamelijk onderzoek en röntgenfoto de diagnose van knieklachten in 83% van de gevallen correct

Nadere informatie

Acute Low Back Pain Screenings Questionnaire (ALBPSQ)

Acute Low Back Pain Screenings Questionnaire (ALBPSQ) Acute Low Back Pain Screenings Questionnaire (ALBPSQ) S.J. Linton en K. Halldén, 1996 Instructie DOEL(GROEP): Prognostische en inventariserende vragenlijst De Acute Low Back Pain Screening Questionnaire

Nadere informatie

Revalidatie Schouder na een labrum reconstructie. www.groningensportrevalidatie.nl

Revalidatie Schouder na een labrum reconstructie. www.groningensportrevalidatie.nl Revalidatie Schouder na een labrum reconstructie Groningen Sport Revalidatie (sport) fysiotherapie praktijk locatie Alfa - Kardingerweg 48 9735 AH Groningen locatie Hanze - Eyssoniusplein 18 9714 CE Groningen

Nadere informatie

Chronische pijn, een benadering vanuit de neurowetenschappen

Chronische pijn, een benadering vanuit de neurowetenschappen Chronische pijn, een benadering vanuit de neurowetenschappen maar het zit toch niet tussen mijn oren John van der Meij Trilemma: Praktijk voor Training, Coaching en Therapie (Oegstgeest) Instituut voor

Nadere informatie

Programma RIOG reumatologie d.d. 23 november 2005

Programma RIOG reumatologie d.d. 23 november 2005 Programma RIOG reumatologie d.d. 23 november 2005 Programmacommissie: Organisatie: B.A.C. Dijkmans en A.E. Voskuyl P.W.B. Nanayakkara Voordrachten Doel: onderwijs en state of the art Voorzitter B.A.C.

Nadere informatie

1 ste graads strain lange kop m. Biceps femoris

1 ste graads strain lange kop m. Biceps femoris 1 ste graads strain lange kop m. Biceps femoris Diagnos(ek - algemeen Lichamelijk onderzoek = Ketenonderzoek - wervelkolom - stand bekken - functie SIG - bewegingsonderzoek heup/knie/enkel - hamstrings:

Nadere informatie

Vet-killer 320 Workout. Door: Jesse van der Velde http://jessevandervelde.com. Copyright 2011 Jesse van der Velde Alle rechten voorbehouden.

Vet-killer 320 Workout. Door: Jesse van der Velde http://jessevandervelde.com. Copyright 2011 Jesse van der Velde Alle rechten voorbehouden. Vet-killer 320 Workout Door: Jesse van der Velde http://jessevandervelde.com Copyright 2011 Jesse van der Velde Alle rechten voorbehouden. 1 Introductie Welkom bij de Vet-Killer 320 Workout. Dit is de

Nadere informatie

DE KNIE Amateurconvenant FC Groningen

DE KNIE Amateurconvenant FC Groningen Sportmedische zorg Sportmedische zorg DE KNIE Amateurconvenant FC Groningen PROGRAMMA Introductie Knieletsel Knieonderzoek theorie praktijk Pauze Behandeling behandeling fysiotherapeut/ testen behandeling

Nadere informatie

KNVB en Continental Warm Up programma. SDVBarneveld, 14 maart 2016

KNVB en Continental Warm Up programma. SDVBarneveld, 14 maart 2016 KNVB en Continental Warm Up programma SDVBarneveld, 14 maart 2016 Programma SDV Barneveld dd 14 maart 2016 19.30-19.45 uur Opening door SDVB (Pieter Jansen) 19.45-20.05 uur Hoe verzorg ik nu de W-up? 20.05-20.15

Nadere informatie

Vet-killer 320 Workout Introductie (eerste deel) Door: Jesse van der Velde http://vetkillerworkout.nl/index2.php

Vet-killer 320 Workout Introductie (eerste deel) Door: Jesse van der Velde http://vetkillerworkout.nl/index2.php Vet-killer 320 Workout Introductie (eerste deel) Door: Jesse van der Velde http://vetkillerworkout.nl/index2.php Copyright 2011 Jesse van der Velde Alle rechten voorbehouden. 1 Introductie Welkom bij de

Nadere informatie

Training?! Door Roos Slottje. Docent L.O., fysiotherapeut en bekkenfysiotherapeut i.o. Lid begeleidingsteam Nederlandse voltige selectie

Training?! Door Roos Slottje. Docent L.O., fysiotherapeut en bekkenfysiotherapeut i.o. Lid begeleidingsteam Nederlandse voltige selectie Training?! Door Roos Slottje Docent L.O., fysiotherapeut en bekkenfysiotherapeut i.o. Lid begeleidingsteam Nederlandse voltige selectie Rose body-balance Trainingsadviezen en begeleiding Inhoud presentatie

Nadere informatie

Letselpreventie basketbal. Sempels Peter Vereecken Styn

Letselpreventie basketbal. Sempels Peter Vereecken Styn Letselpreventie basketbal Sempels Peter Vereecken Styn Expertise Sempels Peter Zelfstandige praktijk Leuven Bears Belgian National Team Basketball Topsportschool Basket Leuven Vereecken Styn Sportmedisch

Nadere informatie

Trainingsplan. 1. Doelstelling

Trainingsplan. 1. Doelstelling Trainingsplan 1. Doelstelling Dit trainingsplan heeft tot doel een overzicht te genereren van de trainingsdoelstellingen op lange en korte termijn en zal als leidraad dienen voor invulling van de trainingsschema

Nadere informatie

Acute Low Back Pain Screening Questionnaire (ALBPSQ) S.J. Linton & K. Halldén (1996)

Acute Low Back Pain Screening Questionnaire (ALBPSQ) S.J. Linton & K. Halldén (1996) Acute Low Back Pain Screening Questionnaire (ALBPSQ) S.J. Linton & K. Halldén (1996) DOEL(GROEP): Inventariserende vragenlijst De Acute Low Back Pain Screening Questionnaire (ALBPSQ) is een biopsychosociaal

Nadere informatie

Dit trainingsschema is ontwikkeld i.s.m. Michael Zijlaard (o.a. ploegleider en coach van team AA Drink/Leontien.nl) en Dick Siliakus (fysiotherapeut)

Dit trainingsschema is ontwikkeld i.s.m. Michael Zijlaard (o.a. ploegleider en coach van team AA Drink/Leontien.nl) en Dick Siliakus (fysiotherapeut) Inleiding trainingsschema Onderstaand trainingsschema is geschikt voor beginnende fietsers die binnen vijf maanden 100 tot 300 kilometer willen fietsen. Het schema is gebaseerd op je Hmax, dit is je maximale

Nadere informatie

Blessurevrij zwemmen Jacqueline Stoel. Mastercongres 30 november 2008 25 jaar masterzwemmen in Nederland

Blessurevrij zwemmen Jacqueline Stoel. Mastercongres 30 november 2008 25 jaar masterzwemmen in Nederland Blessurevrij zwemmen Jacqueline Stoel Mastercongres 30 november 2008 25 jaar masterzwemmen in Nederland Jacqueline Stoel Fysiotherapeut/Manueel therapeut bij SPC Geerestein te Woudenberg Master of Science

Nadere informatie

Richtlijn fysiotherapeutische behandeling lumbale kanaalstenose

Richtlijn fysiotherapeutische behandeling lumbale kanaalstenose Richtlijn fysiotherapeutische behandeling lumbale kanaalstenose Een wetenschappelijk onderzoek naar de (kosten) effectiviteit van operatie vergeleken met een voortgezet conservatief beleid bij de behandeling

Nadere informatie

Diabetes Mellitus en Beweging

Diabetes Mellitus en Beweging Diabetes Mellitus en Beweging Doelen 0Refresher 0Patient Education 0Exercise and DM Wat betekent het? 0 Diabetes: Door(heen) gaan 0 Mellitus: Honing/Zoet Wat is het? 0 Groep van stoornissen met hyperglycemieën

Nadere informatie

Fysiotherapie na een voorste kruisband plastiek

Fysiotherapie na een voorste kruisband plastiek Afdeling fysiotherapie/orthopedie Molengracht 076-5953027 Pasteurlaan 0162-327705 Fysiotherapie na een voorste kruisband plastiek Publicatiedatum: februari 2009 Omschrijving operatie Medische definitie:

Nadere informatie

O-Sommet " uw personal coach "

O-Sommet  uw personal coach O-Sommet " uw personal coach " Voor de beginnende en de ervaren fietser Ontwikkeld voor en door de professionele wielerwereld Of het nu gaat om de beklimming van de Alpe D'Huez, Mont Ventoux of u wilt

Nadere informatie

Frequent optredende nek- en rugklachten bij een 23-jarige hockeyster

Frequent optredende nek- en rugklachten bij een 23-jarige hockeyster 13 Frequent optredende nek- en rugklachten bij een 3-jarige hockeyster Koos van Nugteren K. van Nugteren, D. Winkel (Red.), Onderzoek en behandeling van de thorax, DOI 10.1007/978-90-368-0489-9_, 013 Bohn

Nadere informatie

Vet-killer 320 Workout. Door: Jesse van der Velde Personal Trainer & Coach. Copyright 2010 Jesse van der Velde Alle rechten voorbehouden.

Vet-killer 320 Workout. Door: Jesse van der Velde Personal Trainer & Coach. Copyright 2010 Jesse van der Velde Alle rechten voorbehouden. Vet-killer 320 Workout Door: Jesse van der Velde Personal Trainer & Coach Copyright 2010 Jesse van der Velde Alle rechten voorbehouden. 1 Introductie Welkom bij de Vet-killer 320 Workout. Deze training,

Nadere informatie

Preventie en jeugd (top)sport. SpartaNova

Preventie en jeugd (top)sport. SpartaNova Preventie en jeugd (top)sport en SpartaNova 31 mei 2014 Roy Schaaij Kinderfysiotherapeut Fysiek ktrainer DOELGERICHT INNOVATIEF BEVLOGEN MULTIDISCIPLINAIR PERSOONLIJKE AANDACHT Topjeugd academie wij begeleiden

Nadere informatie

TRAININGSPLAN STABILITEIT

TRAININGSPLAN STABILITEIT TRAININGSPLAN STABILITEIT Stabiliteitstraining Om goed te kunnen bewegen en/of te kunnen sporten is een sterke romp noodzakelijk. In een rechtop staande houding moet de romp het lichaam te allen tijde

Nadere informatie

ZWEMVERENIGING GOSWIM. www.goswim.nl NIEUWSFLITS

ZWEMVERENIGING GOSWIM. www.goswim.nl NIEUWSFLITS www.goswim.nl NIEUWSFLITS Welkom bij de nieuwsflits Waarom vallen wij niet om bij het lopen? Hoe komt het een judoka blijft staan in een wedstrijd, terwijl zijn tegenstander verwoede pogingen onderneemt

Nadere informatie

Anatomy MP joint. Anatomie MP. Rotatie van MP. Anatomy PIP joint

Anatomy MP joint. Anatomie MP. Rotatie van MP. Anatomy PIP joint Anatomy MP joint Anatomie MP Rotatie van MP Door de vorm van het kopje En door de plaats van aanhechting: MP in extensie: ACL strak MP in flexie: PCL strak A < B A B Anatomy PIP joint 1 Testing for instability

Nadere informatie

Oefeningen Hamstrings

Oefeningen Hamstrings Oefeningen Hamstrings Ondanks het feit dat de hamstrings een belangrijke rol spelen tijdens het lopen worden zij vaak verwaarloosd. Gerichte krachttraining voor de hamstrings is echter zeer goed mogelijk.

Nadere informatie

Dit trainingsschema is ontwikkeld i.s.m. Michael Zijlaard (o.a. ploegleider en coach van team AA Drink/Leontien.nl) en Dick Siliakus (fysiotherapeut)

Dit trainingsschema is ontwikkeld i.s.m. Michael Zijlaard (o.a. ploegleider en coach van team AA Drink/Leontien.nl) en Dick Siliakus (fysiotherapeut) Inleiding trainingsschema Onderstaand trainingsschema is geschikt voor gevorderde fietsers die al 100 km kunnen fietsen en willen trainen voor 200 tot 500 km. Het schema is gebaseerd op je Hmax, dit is

Nadere informatie

Oefeningen tegen Ischias en klachten van de tussenwervelschijven

Oefeningen tegen Ischias en klachten van de tussenwervelschijven Oefeningen tegen Ischias en klachten van de tussenwervelschijven Ischias is een vorm van zenuwpijn, beginnend in de heup en verdergaand langs de achterzijde van het been tot aan de voet, veroorzaakt door

Nadere informatie

RICHTLIJN BIJ REVALIDATIE NA EEN GESLOTEN EN OPEN BANKART

RICHTLIJN BIJ REVALIDATIE NA EEN GESLOTEN EN OPEN BANKART RICHTLIJN BIJ REVALIDATIE NA EEN GESLOTEN EN OPEN BANKART We onderscheiden een 5-tal postoperatieve fasen: Fase 1 : week 0-1 - 2 Fase 2 : week 3-4 5 Fase 3 : week 6 7 8 9 Fase 4 : week 10 tot en met 15

Nadere informatie

Fysiotherapie Schiphol tel: 95108 E-mail: fysiospl@planet.nl. Door: M. Punte, MSc. November 2007. www.fysiotherapieschiphol.nl

Fysiotherapie Schiphol tel: 95108 E-mail: fysiospl@planet.nl. Door: M. Punte, MSc. November 2007. www.fysiotherapieschiphol.nl Door: M. Punte, MSc Fysiotherapie Schiphol November 2007 Inleiding Fysiotherapie Schiphol is een zelfstandig bedrijf. Dit voorstel is dan ook op initiatief van Fysiotherapie Schiphol zelf. Wat is P.F.T.

Nadere informatie

ASPECIFIEKE, HOUDINGSGEBONDEN LAGE

ASPECIFIEKE, HOUDINGSGEBONDEN LAGE ASPECIFIEKE, HOUDINGSGEBONDEN LAGE RUGPIJN: OEFENTHERAPIE Aspecifieke lage rugpijn bestaat uit klachten waarvoor geen lichamelijke afwijking kan gevonden worden die deze klachten veroorzaakt. Het probleem

Nadere informatie

Loïc De Schaepdryver. De basisprincipes van Redcord en zijn toepassingen

Loïc De Schaepdryver. De basisprincipes van Redcord en zijn toepassingen Loïc De Schaepdryver De basisprincipes van Redcord en zijn toepassingen 1. Woordenlijst Local stabilizers: dit zijn de spiertjes die diep gelegen zijn tegen het gewricht/wervelkolom en die de wervelkolom/gewricht

Nadere informatie

POWER YOUR PERFORMANCE IN DE FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK

POWER YOUR PERFORMANCE IN DE FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK POWER YOUR PERFORMANCE IN DE FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK WATTBIKE BENELUX Team onder andere: Henk-Jan Zwolle Inspanningsfysioloog en gouden drievoudig Olympische roeier Erik Landman Inspanningsfyioloog, triatleet

Nadere informatie

P. van der Tas & J.M. Klomp-Jacobs

P. van der Tas & J.M. Klomp-Jacobs Naam: Datum: 15-8-2009 Maatschap voor Sport-Fysiotherapie Manuele Therapie Medische Trainings Therapie en Echografie en EMG Stadtlohnallee 2 7595 BP WEERSELO Telefoon 0541-661590 Molemansstraat 52 7561

Nadere informatie

Sportmedische Training

Sportmedische Training Sportmedische Training Marc Walravens Olivier Beuckelaers Onder deze term kunnen verschillende types van training besproken worden, maar ik denk dat het voornamelijk inhoudt, dat men aan sporttraining

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting van het meetinstrument

Uitgebreide toelichting van het meetinstrument Uitgebreide toelichting van het meetinstrument Shoulder Disability Questionnaire (SDQ) 29 december 2010 Review: 1) Pijn Kennis Centrum Maastricht 2) S Düsedau, R Erkens, B Dijcks 3) S Joeris Invoer: E

Nadere informatie

Workshop revalidatietraining

Workshop revalidatietraining Opleidingszondagen Theorieles over revalidatietraining Deze les maakt je vertrouwd met de principes van de belastbaarheid en belasting die van toepassing zijn op elke blessure. We gebruiken ook enkel veel

Nadere informatie

Uitgangshouding Uitvoering Aandachtspunten Ruglig, benen opgetrokken Eén hand in lordose van de lage rug

Uitgangshouding Uitvoering Aandachtspunten Ruglig, benen opgetrokken Eén hand in lordose van de lage rug Houding Low load o o o Ruglig, benen opgetrokken Eén hand in lordose van de lage rug Kantel je bekken naar achter en vlak hierdoor je rug af Kantel je bekken naar voor en maak hierdoor je rug hol Enkel

Nadere informatie

Specialistische Training

Specialistische Training Specialistische Selectie- & Belofteteams 2015/2016 Beste speler/ouder/trainer/begeleider, Techniektraining & LKS- training in een nieuw jasje Voetbal is een teamsport. Om van waarde te kunnen zijn in een

Nadere informatie

Nieuwsbrief september - oktober 2014 Jaargang 1, nummer 3

Nieuwsbrief september - oktober 2014 Jaargang 1, nummer 3 Welkom De zomer loopt op zijn einde en de maand september brengt vaak goede voornemens met zich mee. In dit nummer is er aandacht voor twee 30- day challenges, oftewel beweegprogramma s van 30 dagen. Getest

Nadere informatie

BLESSURE-ABC EN OEFENVORMEN

BLESSURE-ABC EN OEFENVORMEN BLESSURE-ABC EN OEFENVORMEN TJITTE KAMMINGA fysiotherapeut/manueel therapeut docent fysiotherapie HS-Leiden blessurehersteltrainer Haagatletiek auteur: Hardlopen zonder blessures BLESSURE-ABC EN OEFENVORMEN

Nadere informatie

Diagnose en classificatie van chronische lage rugpijn

Diagnose en classificatie van chronische lage rugpijn Diagnose en classificatie van chronische lage rugpijn Maladaptieve beweging en verminderde spiercontrole als onderliggend mechanisme Mark Vongehr Fysiotherapeut/Manueeltherapeut McKenzietherapeut Aarveld

Nadere informatie

Trainersbijeenkomst 9 september 2015

Trainersbijeenkomst 9 september 2015 Trainersbijeenkomst Programma ductie Bakker & De Vos van sportblessures Bakker & De Vos Centrum voor bewegen en gezondheid Actief op sportgebied middels begeleiding & sponsoring van sportclubs, waaronder

Nadere informatie

Revalidatie: Biodex-meting. Dr. Sam Hendrix Fysische Geneeskunde & Revalidatie 15 november 2014

Revalidatie: Biodex-meting. Dr. Sam Hendrix Fysische Geneeskunde & Revalidatie 15 november 2014 Revalidatie: Biodex-meting Dr. Sam Hendrix Fysische Geneeskunde & Revalidatie 15 november 2014 Wat is Biodex? Objectief, gestandaardiseerd meet- en trainingsinstrument voor de perifere gewrichten Isokinetische

Nadere informatie

Oefeningen voor de knie

Oefeningen voor de knie Oefeningen voor de knie Spierkracht verbeterende oefeningen voor de knie: Het is belangrijk om een goede spierkracht te hebben, mede omdat de spieren helpen bij schokabsorptie. Door een goede spierkracht

Nadere informatie

SKA & SpartaNova. SKA congres 26/01/2013

SKA & SpartaNova. SKA congres 26/01/2013 SKA & SpartaNova SKA congres 26/01/2013 SpartaNova brings an evidence-based and innovative working method to the physio practice, in an easy-to-access online tool, offering a lively network of expert partners

Nadere informatie

Chronische progressieve lagerugpijn met uitstraling in twee dermatomen bij een 44-jarige havenarbeider

Chronische progressieve lagerugpijn met uitstraling in twee dermatomen bij een 44-jarige havenarbeider 17 2 Chronische progressieve lagerugpijn met uitstraling in twee dermatomen bij een 44-jarige havenarbeider Jef Michielsen Introductie Deze casus toont het kenmerkende verhaal van een patiënt die al jaren

Nadere informatie