The Performance Matrix Hulpmiddel voor gerichte geïndividualiseerde stabiliteitstraining

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "The Performance Matrix Hulpmiddel voor gerichte geïndividualiseerde stabiliteitstraining"

Transcriptie

1 blessurepreventie The Performance Matrix is een instrument dat gebruikt kan worden voor blessure preventieve screening van sporters. Op basis van de testresultaten kunnen gerichter individuele trainings schema s worden ontwikkeld. ierdoor wordt een hoger rendement verkregen uit stabiliteitstrainingen. The Performance Matrix ulpmiddel voor gerichte geïndividualiseerde stabiliteitstraining Jeannette oftijzer Figuur 1. Waitersbow. 10 In de dagelijkse sportpraktijk worden sporters steeds vaker gescreend. Er worden dan vaak testen afgenomen voor kracht, actieve en passieve lenigheid en conditie, met behulp van standaard testprotocollen. Dit heeft als nadeel dat de neiging ontstaat om ieder gewricht en iedere spier(groep) te isoleren. En ook om van hieruit trainingsprogramma s op te zetten die op een traditionele manier progressieve load training en mobiliserende oefeningen aanbieden. Verminderde bewegingscontrole et is niet waarschijnlijk dat je met dit soort geïsoleerde metingen risicogebieden in kaart kunt brengen en het blessurerisico van een sporter kunt voorspellen. 1 Er zijn wel steeds meer aanwijzingen dat verminderde bewegingscontrole een voorspellende waarde heeft voor het ontstaan en recidiveren van blessures. 2-5 et bewijs dat ongecontroleerde beweging in verband staat met pijn en dysfunctie neemt Figuur 2. Bend Knee Fall-out. 10 toe. Roussell et al. 3 toonden dit bijvoorbeeld aan met twee dissociatietests voor de lage rug in een onderzoek bij 32 dansers. Om de controle van de lage rug te testen gebruikten zij een Waitersbow (zie figuur 1) en een Bend Knee Fall Out (zie figuur 2) test. De dansers die blessurevrij waren ten tijde van de test, maar op deze test onvoldoende scoorden, kregen in het halve jaar na de test vaker een rug- of beenblessure. Er zijn ook aanwijzingen dat patiënten na een periode van pijnklachten in de lage rug en in de schouder een blijvend verminderde motorische controle in deze gebieden hebben. De verklaring hiervoor wordt omschreven als pijninhibitie. Pijn heeft een groter effect op het functioneren van langzame motorische eenheden dan op het functioneren van snelle motorische eenheden. Op het moment dat de sporter pijnvrij is en hersteld van zijn blessures betekent dit niet, dat de effecten op het functioneren van met name de langzame motorische eenheden zijn verholpen. Dit kan leiden tot het terugkeren van klachten. 6 Door het trainen van de regio s met een verminderde motorische controle treed er een verbetering van de functie van de langzame motorische eenheden op, wat een gunstig effect kan hebben op de stabiliteit in de bewegingske- 30 Sportgericht nr. 5 / 2012 jaargang 66

2 ten en een vermindering van recidieven met zich mee kan brengen. 7 Gezien deze uitkomsten is het zinvol om een screeningmethode te gebruiken die de regio s, bewegings richtingen en het activatieniveau van ongecontroleerde bewegingen kan aantonen. Daarmee zijn we beter in staat om zeer gericht, specifiek op het individu, een trainingsschema op te stellen voor het verbeteren van motorische controle. Online systeem The Performance Matrix is een uniek en eenvoudig online systeem waarmee je de actieve stabiliteit in bewegingsketens kunt beoordelen. et is niet bedoeld ter vervanging van de huidige methoden en -systemen voor het testen van kracht, lenigheid en conditie, maar kan worden beschouwd als een extra hulpmiddel om een uitspraak te kunnen doen over regio s van verminderde bewegingscontrole. et instrument bestaat uit tien testen: vijf op een laag belast activatieniveau en vijf op een hoog belast activatieniveau. De testen worden getoond door middel van een video of demonstratie van een testleider die de test afneemt. Vervolgens krijgt de te testen persoon Tabel 1. Vragen behorend bij de test voor glenohumorale endorotatie. een aantal opties om zich de testbeweging eigen te maken, waarna de echte der leiding van Mottram en Commerners en bewegingswetenschappers on- test plaatsvindt en er een score wordt ford. Sinds twee jaar wordt er gewerkt toebedeeld. met het huidige online protocol. Ontstaan Observatie et systeem is ontstaan vanuit de De testen worden beoordeeld door Kinetic Control methode, die is middel van observatie. De betrouwbaarheid hiervan is een terugkerend ontwikkeld door Sarah Mottram (UK) en Mark Commerford (US). Deze punt van discussie, Maar observatie bij methode is gebaseerd op de relatie tussen verminderde bewegingscontrole baar te zijn 8,9 en gelukkig is er op dit dissociatietesten blijkt redelijk betrouw- en het recidiveren van blessures bij moment nader onderzoek gaande. mensen met pijnklachten. Van daaruit Bij een dissociatietest wordt gevraagd is, met het oog op preventie, een testmethode ontwikkeld om verminderde in een aangrenzend gewricht bewogen een lichaamsregio te stabiliseren terwijl bewegingscontrole te achterhalen bij wordt. Door middel van een score ja mensen die geen pijnklachten hebben. of nee wordt beoordeeld of iemand de an het huidige systeem is nu tien jaar lichaamsregio kan stabiliseren. Voor gewerkt door een internationaal team elke test zijn zogenaamde benchmarks van fysiotherapeuten, personal trai- vastgesteld. Een benchmark moet Low Risk reas Figuur 3. Bodychart Laag belast activatieniveau. Figuur 4. Bodychart oog belast activatieniveau. Sportgericht nr. 5 / 2012 jaargang 66 31

3 gehaald worden om in het geval van een beperking te zien waar het compensatiemechanisme zich in uit. Zo dient er bijvoorbeeld bij een test gericht op stabilisatie van het schouderblad een glenohumerale endorotatie van 60 graden gehaald te worden, terwijl het schouderblad gestabiliseerd blijft. Bij elke test dienen dan een aantal vragen te worden beantwoord. Zie als voorbeeld tabel 1 met de vragen bij glenohumerale endorotatie. Testresultaat De uitkomst van de test kan direct na het beëindigen van test 10 worden gedownload vanuit het online programma (zie voor een voorbeeld de figuren 3 en 4). In de rapportage worden benoemd: 1. de lichaamsregio s met verminderde controle (bijvoorbeeld: lage rug/ bekken); 2. de bewegingsrichting(en) waarin de verminderde controle zichtbaar is (bijvoorbeeld flexie, extensie, rechts rotatie); 3. het activatieniveau waarop de verminderde controle zichtbaar is. Op laag belast activatieniveau (low threshold of motor control), op hoog belast activatieniveau (high threshold) of op beide niveau s. Op de bodychart worden de risicogebieden met een rode stip aangeduid als high risk, een oranje stip staat voor low risk en gebieden met een groene stip zijn de zogeheten assets. De maximale totaalscore is 50; hoe meer zwakke schakels of ongecontroleerde bewegingen er gevonden worden, des te hoger de score. et optimale resultaat is dus 0 uit 50. Door de uitkomst van de test (met het gedetailleerde overzicht van de risicogebieden) te combineren met de blessurehistorie van de betreffende persoon ontstaat er een beeld dat goed kan helpen bij het nemen van beslissingen, o.a. over het invullen van een gericht individueel (core)-stability programma. Trainingsprogramma Een in het systeem getrainde professional kan naar aanleiding van de testresultaten een gedetailleerd trainingsprogramma schrijven, dat specifiek gericht is op de regio s en richtingen van verminderde bewegingscontrole van de sporter. Dit trainingsprogramma kunnen we aanbieden naast de traditionele vormen van kracht- en core training. Sporters kunnen zo sneller rendement halen met een minimale hoeveelheid aan specifieke oefeningen. De oefenstof (met de daarbij behorende trainingsvariabelen) wordt volgens geprotocolleerde stappen aangeboden. 13 et trainingsprogramma bestaat uit dissociatieoefeningen en uit activerende oefeningen voor specifieke spiergroepen die verantwoordelijk zijn voor stabilisatie van een specifieke bewegingsrichting. Bij het opstellen van een trainingsprogramma maken we onderscheid in: global stabilizers: spieren die verantwoordelijk zijn voor de actieve stabilisatie van gewrichten en die met name in hun excentrische functie belangrijk zijn; global mobilizers: spieren die een rol vervullen bij het initiëren van een beweging, met name bij snelheid en bij invloed van een externe weerstand. De oefentherapie is er dan op gericht om de global stabilizers te activeren en te trainen op het gebied van spieruithoudingsvermogen en de global mobilizers, wanneer er sprake is van dominantie van deze spiergroep, te deactiveren in de keten Voorbeeld Bij een verminderde bewegingscontrole van de heup in de richting van mediorotatie (knee-ing in) wordt er gewerkt met dissociatieoefeningen die zijn afgeleid van een éénbenige squat (zie figuur 5) en oefeningen om specifiek de gluteus medius (global stabi- Figuur 5. Dissociatie oefening: mediorotatie controle heup. lizer) te activeren. Deze musculatuur is verantwoordelijk voor de stabilisatie van de heup in de richting van mediorotatie. Er wordt gevraagd de heup van het standbeen te stabiliseren terwijl het andere been in exorotatie wordt gebracht. Zo wordt er een mediorotatie van de heup in het standbeen uitgelokt, welke moet worden gestabiliseerd. 10,13 De Top Leg Turn Out oefening (zie figuur 6) kan worden gebruikt om de activatie van de global stabilizer, in dit geval de gluteus medius, te bevorderen zonder compensatie van global mobilizers (m. gluteus maximus en m. piriformus). 10,13 Gebruikers Screening met het systeem kent vele toepassingen. Om er een paar te noemen: bij terugkerende acute blessures, bij overbelastingsblessures, bij verminderde prestaties en bij fouten in de techniek. In Engeland gebruiken een aantal Premier League Football clubs het systeem of de voetbalspecifieke variant daarvan in hun blessurepreventieprogramma s. Bij het NB team New York Knicks wordt sinds twee 32 Sportgericht nr. 5 / 2012 jaargang 66

4 Figuur 6. Top Leg Turn Out. seizoenen met de basketball specifieke variant gewerkt. En in Nederland wordt het systeem gebruikt binnen een aantal talentontwikkelingsprojecten van regionale trainingscentra (RTC s), sportclubs en sportbonden. Doel is risicogebieden vroegtijdig in kaart te brengen en vervolgens het verbeteren van de belastbaarheid door middel van specifieke trainingsprogramma s. Casus Een 23-jarige atleet van nationaal niveau op de 100 en 200 meter, tevens aspirant lid van het nationale 4x100 meter estafetteteam, had de afgelopen zes jaren te maken met recidiverende acute lage rugklachten, die 4-6 keer per jaar optraden. De klachten waren van dien aard dat er minimaal één week volledige rust voorgeschreven moest worden, waarna de training in een tijdsbestek van 2-3 weken weer tot aan maximale belasting werd opgebouwd. De laatste drie jaar traden de acute klachten op bij het squatten en het voorslaan. In het wedstrijdseizoen had hij de meeste klachten. Naast de rugklachten had deze atleet tevens te maken met klachten aan de linker enkel bij het afremmen na een sprint op maximale snelheid. De eerste test met het systeem liet een score van 18/50 zien. Regio s van verminderde controle waren lage rug/ bekken, schouderbladregio en onderbeen en voet (zie figuur 7 en 8). Vanwege de klachten in de lage rug is er eerst prioriteit gegeven aan het trainen van de lage rug en bekken. Er werd gekozen om te starten met oefeningen op laag belast activatieniveau (motor control) vanwege de invloed van pijn op het functioneren van local en global mobilizers. 6 De oefeningen werden dagelijks uitgevoerd en per drie weken werd het oefenschema bijgesteld. Na zes weken intensief oefenen werden de laagbelaste oefeningen goed uitgevoerd en is de stap gemaakt naar hoog belaste (fast motorunits) oefentherapie (figuur 10 en 11). In de eerste test had de atleet namelijk ook op dit activatieniveau een verminderde bewegingscontrole (figuur 9). Figuur 10 laat een oefening zien waarbij de atleet gevraagd wordt om de lumbale wervelkolom te stabiliseren en geen rotatie te laten plaatsvinden, terwijl de voeten op een instabiele ondergrond staan en er in de lumbale wervelkolom juist een rotatie wordt uitgelokt. Figuur 11 laat een oefening zien waarbij er geen flexie van de lage rug mag plaatsvinden, terwijl er heupflexie en rotatie van de lage rug plaatsvindt. Er is o.a. voor deze oefeningen gekozen omdat uit de test bleek dat de controle in de richting van lumbale flexie en rotatie verminderd was en de atleet recidiverende acute rugklachten had die gerelateerd waren aan deze bewegingsrichtingen (voorslaan, squat). Na 3 maanden is er opnieuw een test afgenomen, welke een zeer sterke verbetering van de scores liet zien (figuur 9). Sinds het starten met dit specifieke oe- Figuur 7. Bodychart Laag belast activatieniveau casus atleet. Figuur 8. Bodychart oog belast activatieniveau casus atleet. Sportgericht nr. 5 / 2012 jaargang 66 33

5 Figuur 9. Rechts = Beginmeting. Links = Na 3 maanden 13 punten verbetering. Figuur 10. Dissociatie oefening igh Threshold, controle lumbale rotatie. Figuur 11. Dissociatie oefening igh Threshold, controle lumbale flexie. fenschema, nu tien maanden geleden, zijn er geen rugklachten meer opgetreden. Mede daardoor is een zeer duidelijke progressie geboekt in de krachttraining. et persoonlijk record squat is van 130 kg naar 180 kg verbeterd en het persoonlijk record voorslaan van 90 kg naar 125 kg. et pijnvrij kunnen opbouwen van de belastbaarheid heeft uiteindelijk geleid tot een flinke verbetering van zijn persoonlijk record op zowel de 100 als 200 meter. l honderden sporters, nationaal en internationaal, maken gebruik van de mogelijkheden van het systeem of één van de sportspecifieke testprotocollen. = = Met de online ingevulde testresultaten en de gegevens over de blessurehistorie die eveneens kunnen worden ingevoerd kan verder onderzoek worden gedaan naar relaties tussen lichaamsregio s waarin zich blessures manifesteren en regio s van verminderde bewegingscontrole. Slot Core stability training heeft de laatste jaren een enorme belangstelling gekregen. De specificiteit van oefenstof en de toepassing ervan staat daarbij ter discussie, mede omdat er geen nulmeting aan ten grondslag ligt en er random gekozen wordt voor oefenstof. Door de komst van testprotocollen als The Performance Matrix kunnen we stabiliteitstraining de specificiteit geven die het wellicht nodig heeft. Referenties 1. Parkkari J, Kujala UM & Kannus P (2001). Is it possible to prevent sports injuries? Review of controlled trials and recommendations for future work. Sports Medicine, 31 (14), oof W van, Volkaerts K, O Sullivan K, Verschuuren S & Dankaerts W (2011). Vergelijking van de lumbale posturale controle bij fietsers met lage rugpijn (flexiepatroon) en een asymptomatische controlegroep. Sport & Geneeskunde, 3 (44): Roussel N, Nijs J, Mottram S, Moorsel van, Truijen S & Stassijns G (2009). ltered lumbopelvic movement control but not generalized joint hypermobility is associated with increased injury in dancers. prospective study. Manual Therapy, 14 (6), Dillen L van, Maluf KS & Sahrmann S (2009). Further examination of modifying patient-preferred movement and alignment strategies in patients with low back pain during symptomatic tests. Manual Therapy, 14 (1), Mottram S, Warner M, Chappell P, Morrissey D & Stokes M (2010). Impaired control of scapular rotation during a clinical dissociation test in people with a history of shoulder pain. 3rd ICMD Conference Proceedings. 6. Moseley GL & odges PW (2006). Reduced variability of postural strategy prevents normalization of motor changes induced by back pain: risk factor for chronic trouble? Behavioral Neuroscience, 120 (2), ides J, Jull G & Richardson C (2001). Long term effects of specific stabilizing exercises for first episode low back pain. Spine, 26 (11), Luomajoki, Kool J, Bruin ED de & iraksinen O (2008). Movement control tests of the low back; evaluation of the difference between patients with low back pain and healthy controls. BMC Musculoskeletal Disorders, 9, Dankaerts W, O Sullivan PB, Straker LM, Burnett F & Skouen JS (2006b). The interexaminer reliability of a classification method for non-specific chronic low back pain patients with motor control impairment. Manual Therapy, 11 (1), Sahrmann S (2002) Diagnosis and treatment of movement impairment syndromes. Mosby. ISBN O Sullivan PB (2000). Lumbar segmental instability clinical presentation and specific stabilizing exercise management. Manual Therapy, 5 (1), odges PW (2003). Core stability exercise in chronic low back pain. Orthopedic Clinics of North merica, 34 (2), Comerford MJ & Mottram SL (2010) dvanced movement optimization training and programme design. Course Notes KC International, UK. Over de auteur Jeannette oftijzer is fysiotherapeut en manueeltherapeut en mede-eigenaar van Topfysiotherapie Delta. Ze is ook freelance medewerkster van Movement Solutions als mede-ontwikkelaar van The Performance Matrix, Football Matrix, ockey Matrix en Tennis Matrix. Zie voor meer informatie. 34 Sportgericht nr. 5 / 2012 jaargang 66

Reflectieverslag Eindbeoordeling

Reflectieverslag Eindbeoordeling Reflectieverslag Eindbeoordeling Naam student: Elger van Barneveld Stagebedrijf: HealthTime Fitness Opleiding & studiejaar: HBO Sport en Bewegen Hogeschool Inholland Haarlem, 2012-2013 Praktijkbegeleider:

Nadere informatie

Welk effect heeft dry needling op actieve myofasciale triggerpoints? Een systematische review

Welk effect heeft dry needling op actieve myofasciale triggerpoints? Een systematische review Welk effect heeft dry needling op actieve myofasciale triggerpoints? Een systematische review Erwin Hoogduin, mei 2008. Afstudeeropdracht opleiding fysiotherapie, Hogeschool Utrecht. Samenvatting. Inleiding:

Nadere informatie

Leren van het gebruik van programma s voor leefstijladvies op maat

Leren van het gebruik van programma s voor leefstijladvies op maat Leren van het gebruik van programma s voor leefstijladvies op maat Een casestudy naar AdemDeBaas, een programma voor leefstijladvies op maat gericht op mensen met COPD en mensen met een verhoogd risico

Nadere informatie

Acceptance and commitment therapy (ACT) online voor chronisch pijn patiënten.

Acceptance and commitment therapy (ACT) online voor chronisch pijn patiënten. Acceptance and commitment therapy (ACT) online voor chronisch pijn patiënten. Een codeerschema ten behoeve van de behandelintegriteit bij de e- health interventie Leven met pijn. Acceptance and Commitment

Nadere informatie

RICHTLIJN Acute inversietrauma van de enkel

RICHTLIJN Acute inversietrauma van de enkel RICHTLIJN Acute inversietrauma van de enkel Multidisciplinaire Expertgroep VSG acute inversietrauma van de enkel Colofon Richtlijn acute inversietrauma van de enkel ISBN 978-90-75959-05-5 2010, Vereniging

Nadere informatie

Sporten met Q-koorts: visies van de stakeholders

Sporten met Q-koorts: visies van de stakeholders Sporten met Q-koorts: visies van de stakeholders De problemen en oplossingen bij sporten met het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) Auteur: Willem van Orsouw (3030210) BSc. Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Masterproef voorgelegd met het oog op het behalen van de graad master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie.

Masterproef voorgelegd met het oog op het behalen van de graad master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. Evaluatie van de spierrekrutering bij chronische whiplash patiënten en pijn geïnduceerde proefpersonen met behulp van spierfunctionele Magnetische Resonantie Imaging Masterproef voorgelegd met het oog

Nadere informatie

Goldensports Fit For Life

Goldensports Fit For Life Goldensports Fit For Life Praktijkstage Datum: Juni Namen: Veronique Bannwart- 1833529 Judith Boes - 1908804 Begeleidster Goldensports: drs. L. Everts Begeleidster FBW: drs. B. L. van Keeken 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Documentation based care voor rug, nek en schouderpatiënten

Documentation based care voor rug, nek en schouderpatiënten Documentation based care voor rug, nek en schouderpatiënten TREATMENT CONCEPT TREATMENT DEVICES SUPPORT FUNCTIONS DBC methode Het DBC behandelconcept wordt wereldwijd toegepast in DBC klinieken voor de

Nadere informatie

TalenT Performance IndIcaTor

TalenT Performance IndIcaTor TalenT Performance IndIcaTor TPI, een nieuwe KPI OnderbOuwing en AchtergrOnd TPI, een nieuwe KPI! De missie van PRiMAN is organisaties te helpen hun talent performance te verhogen met gemotiveerde medewerkers.

Nadere informatie

PILOT ANALYSE LANGDURIG VERZUIM MET BEHULP VAN PRISMA Afstudeeronderzoek Danielle N. Visser, P12-BA 2006-2007

PILOT ANALYSE LANGDURIG VERZUIM MET BEHULP VAN PRISMA Afstudeeronderzoek Danielle N. Visser, P12-BA 2006-2007 PILOT ANALYSE LANGDURIG VERZUIM MET BEHULP VAN PRISMA Afstudeeronderzoek Danielle N. Visser, P12-BA 2006-2007 Scriptie geschreven in het kader van de opleiding tot bedrijfsarts, NSPOH INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Anderhalf jaar in de uitkering

Anderhalf jaar in de uitkering Opdrachtgever IWI Anderhalf jaar in de uitkering Conclusie Opdrachtnemer IWI Onderzoek Anderhalf jaar in de uitkering; nota van bevindingen Startdatum 1 januari 2008 Einddatum 1 januari 2008 Categorie

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN 2.0: GOED OP WEG? EEN ONDERZOEK NAAR DE NIEUWE VERZEKERINGSKAART VAN HET VERBOND VAN VERZEKERAARS FLEUR ONDERSTEIJN

POLISVOORWAARDEN 2.0: GOED OP WEG? EEN ONDERZOEK NAAR DE NIEUWE VERZEKERINGSKAART VAN HET VERBOND VAN VERZEKERAARS FLEUR ONDERSTEIJN 2015 POLISVOORWAARDEN 2.0: GOED OP WEG? EEN ONDERZOEK NAAR DE NIEUWE VERZEKERINGSKAART VAN HET VERBOND VAN VERZEKERAARS FLEUR ONDERSTEIJN UNIVERSITEIT UTRECHT SAMENVATTING Het vertrouwen in verzekeraars

Nadere informatie

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Tarik T. Binnekade, MSc. Dr. Laura H. P. Eggermont Prof. dr. Erik J. A. Scherder Afd. Klinische Neuropsychologie Vrije Universiteit,

Nadere informatie

Bevlogen leiden in de zorg

Bevlogen leiden in de zorg Bevlogen leiden in de zorg Naar aanleiding van de masterthesis Engaging leadership in health care organizations: the mediating role of work engagement ZorgpleinNoord Koos van der Kleij Haren, februari

Nadere informatie

THE INTERNATIONAL ACADEMY OF OSTEOPATHY

THE INTERNATIONAL ACADEMY OF OSTEOPATHY THE INTERNATIONAL ACADEMY OF OSTEOPATHY Het effect van mobilisatie van de halsorganen op de actieve mobiliteit van de cervicale wervelkolom: Een experimenteel onderzoek uitgevoerd bij whiplashpatiënten

Nadere informatie

LMJ Linnaeus. 2011 jaargang 19 nr. 3. Artrose. dr. Margreet Kloppenburg, reumatoloog

LMJ Linnaeus. 2011 jaargang 19 nr. 3. Artrose. dr. Margreet Kloppenburg, reumatoloog LMJ Linnaeus Medisch Journaal 2011 jaargang 19 nr. 3 Artrose Medisch-wetenschappelijk tijdschrift van het Linnaeusinstituut En verder: Sportactiviteiten bij (beginnende) artrose Artrosepoli biedt meer

Nadere informatie

MEERJARENOPLEIDINGSPLAN SHORTTRACK

MEERJARENOPLEIDINGSPLAN SHORTTRACK MEERJARENOPLEIDINGSPLAN SHORTTRACK MEERJARENOPLEIDINGSPLAN 8-7-2015 SHORTTRACK 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 Nederland schaatsland... 5 Kampioen word je niet vanzelf... 5 Doestelling... 5 Achtergronden...

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsen binnen handbereik

Kwaliteit van toetsen binnen handbereik Rapportage Kwaliteit van toetsen binnen handbereik Een reviewstudie van onderzoek en onderzoeksresultaten naar de kwaliteit van toetsen Nathalie Maassen, Dorien den Otter, Saskia Wools, Bas Hemker, Gerard

Nadere informatie

Social Return in de Praktijk. Van Sociale Wenselijkheden naar Sociaal Beleid. Scholten&VanderMeij en Social Profit Consultants

Social Return in de Praktijk. Van Sociale Wenselijkheden naar Sociaal Beleid. Scholten&VanderMeij en Social Profit Consultants Social Return in de Praktijk Van Sociale Wenselijkheden naar Sociaal Beleid Social Return wint in Nederland aan terrein, maar in de praktijk zijn er nogal wat vragen bij de uitvoering van het beleid. In

Nadere informatie

Begeleiding van de werknemers met lage rugklachten bij de lumbale vorm van de ziekte van Scheuermann

Begeleiding van de werknemers met lage rugklachten bij de lumbale vorm van de ziekte van Scheuermann Begeleiding van de werknemers met lage rugklachten bij de lumbale vorm van de ziekte van Scheuermann Pourahmad, S. Bedrijfsarts in opleiding maart 2003 tot maart 2007 Afstudeerscriptie in het kader van

Nadere informatie

Moderne Portefeuille Theorie & Indirect Beursgenoteerd Onroerend Goed

Moderne Portefeuille Theorie & Indirect Beursgenoteerd Onroerend Goed Moderne Portefeuille Theorie & Indirect Beursgenoteerd Onroerend Goed Jan Willem Vis Amsterdam School of Real Estate Masteropleiding MSRE Investment Begeleider: dhr. P. De Haas Voorwoord Ondanks een schaarste

Nadere informatie

BEWEEGREDEN. Vakblad voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck

BEWEEGREDEN. Vakblad voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck BEWEEGREDEN Vakblad voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck Jaargang 6, uitgave 1, maart 2010 Mijn verzekeringen zijn op orde! Colofon REDACTIONEEL Dankzij de speciale arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers Thich Nhat Hanh Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Provincie Groningen 9 december 2010 Mindful Marketing 2 Do what

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie