LANDLAB studio voor landschapsarchitectuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LANDLAB studio voor landschapsarchitectuur"

Transcriptie

1 Uiteindelijk voelden de ontwerpers zich zo betrokken dat zij minimaal twee dagen per week op de bouwplaats aanwezig waren. Zij staken de handen uit de mouwen en plantten zelf delen aan LANDLAB studio voor landschapsarchitectuur ed joosting bunk en bram breedveld LANDLAB studio voor landschapsarchitectuur Arnhem Start: 2009 Medewerkers: 3 Werkveld: uitvoeringsgericht ontwerp Het Apen- en Vogelhuis in de Amsterdamse dierentuin Artis is een bijzonder en illustratief project. Bijzonder omdat er een landschap in een gebouw moest worden gemaakt en omdat geld niet de boventoon voerde. Illustratief vanwege het complexe proces met veel partijen en belanghebbenden een tendens die over de gehele linie is waar te nemen en die ontwerpers dwingt na te denken over de eigen positie en meerwaarde. In het kader van het nieuwe masterplan voor het dierenpark wilde Artis in 2008 het Apenen Vogelhuis een monument uit 1912 restaureren en renoveren. Hierbij werd het casco door Rappange & Partners Architecten hersteld tot de oorspronkelijke vorm (afbeelding 1, 2 en 3). Landlab werd gevraagd voor het ontwerp van de publieksruimte en de dierenverblijven. Het proces begon met een telefoontje van Artisdirecteur Haig Balian en de vraag om net zo n goed idee als voor de Vlinderkas in Er was bij hem en het kwaliteitsteam 1 twijfel ontstaan over het voorgestelde interieurplan.was dit om dieren te houden en attractief genoeg voor het publiek. Een lang gesprek over het programma van eisen en de projectorganisatie- en planning (afbeelding 4) met de projectleider van Artis vormde de start van het werk. Het vergevorderde interieurplan werd verlaten en een gezamenlijke zoektocht naar een geschikt ontwerp voor het Apen- en Vogelhuis begon. Voor de overzichtelijkheid wordt alleen het Vogelhuis besproken. Het wensbeeld voor het Vogelhuis was de illusie van een landschap in een gebouw. Als inspiratie gold het dioramaprincipe. Deze inspiratie kwam voort uit het Panorama Mesdag in Den Haag, maar het enthousiasme groeide pas echt na kennismaking met het Heimans Diorama in Artis zelf (afbeelding 5). Op basis van het dioramaprincipe schetsten de ontwerpers van Landlab drie varianten voor de verdeling van de publieke ruimte en de dierverblijven (afbeelding 6). In alle varianten is gestreefd om het landschap en de beleving te maximaliseren. De ontwerpers hadden een voorkeur voor de variant waarbij de bezoeker het landschap vanaf de rand beleeft. In deze omgedraaide functieverdeling, waarbij bezoekers door de oude kooien lopen en de vogels de voormalige publieksruimte innemen, is zowel de ruimte voor de dieren als de beleving van de bezoeker optimaal. De verschillende varianten zijn aan het kwaliteitsteam gepresenteerd met principeschema s, referenties en doorsnedes. De varianten zijn bediscussieerd en uiteindelijk wist het beeld van de Bronx Zoo (afbeelding 7) dat symbool stond voor de voorkeursvariant de opdrachtgever te overtuigen. Er was nog een hobbel te nemen. De architect en de Amsterdamse monumentencommissie moesten overtuigd worden om de radicale verandering in functionele ruimteverdeling te accepteren. Het Vogelhuis was immers een monument. Dit 61

2 lukte het kwaliteitsteam door hen te wijzen op de noodzakelijkheid van de ingreep vanwege moderne opvattingen over dierenwelzijn en het belang van een grote belevingswaarde. De basis was gelegd het ontwerp moest concreet vorm krijgen. Het was voor Artis een puzzel om de verschillende vogelsoorten te combineren naar habitat en onderlinge verdraagzaamheid, zonder daarbij de gehele collectie te herzien. Tijdens het ontwerpproces was onbekend welke vogels het huis zouden gaan bewonen. Lastig omdat elke soort verschillende eisen stelt aan zijn leefomgeving en de vormgeving daarvan. Het voorstel om naar aanleiding van de driedeling in het gebouw drie archetypische landschappen te creëren, bleek richting te geven aan deze zoektocht (afbeelding 8). In overleg is besloten voor drie verschillende landschappen te kiezen: klifkust, jungle en woestijn (afbeelding 9). De potentiële bewoners bleken elk in een van deze drie habitats te leven. 6 drie varianten voor de indeling van de publieksruimte en het dierenverblijf in het Vogelhuis. In de eerste variant is de klassieke indeling gehandhaafd, maar zijn de dierenverblijven vergroot. In de tweede variant ligt de versmalde publieksruimte, net als in de oorspronkelijke situatie, centraal in het gebouw en is de bezoeker omringd door het landschap. In de derde variant loopt de bezoeker aan één zijde en kijkt hij naar het aaneengesloten landschap. In deze variant zijn de principes van het diorama herkenbaar. De varianten zijn schematisch getekend om de principes te verduidelijken. De doorsnedes laten de ruimtelijke consequenties in het verticale vlak zien en helpen diegenen die het niet gewend zijn kaarten te lezen. 7 Het referentiebeeld van de Bronx Zoo overtuigde de opdrachtgever om voor de voorkeursvariant te kiezen Het Vogelhuis in De oorspronkelijke indeling bestond uit een grote en hoge centrale publieksruimte met aan beide zijden lagere dierverblijven. 2 Het Vogelhuis in 2006, vlak voor de restauratie. Door het verlaagde plafond zijn de publieksruimte en de dierenverblijven op gelijke hoogte. 3 Het Vogelhuis in 2006 tijdens de restauratie. Het originele casco met mooie houten spanten is weer zichtbaar. 4 schema van de projectorganisatie voor de restauratie van het Apen- en Vogelhuis. Het project bestond uit vier deelprojecten met eigen teamleiders. Landlab was teamleider van het deelproject interieur en werkte intensief samen met de andere projectteams. 5 Het Heimans Diorama in Artis was een belangrijke inspiratiebron om de illusie van een landschap in een gebouw vorm te geven. De illusie wordt in een diorama gewekt door voor- en achtergrond naadloos in elkaar te laten overlopen, en door het diorama groter te laten lijken door de publieksruimte kleiner en donkerder te maken dan het diorama zelf. Deze basisprincipes zijn gebruikt bij het opstellen van de ruimtelijke varianten. Het vormgeven van de rotsformaties in de habitats wekte felle discussies op. Konden deze vrij vormgegeven worden of moesten zij natuurgetrouw zijn? Het kwaliteitsteam besloot tot geologische correctheid. Dit betekende voor de ontwerpers een uitgebreide zoektocht naar rotsformaties met de juiste vorm, structuur, textuur en kleur. Uiteindelijk bracht de televisieserie Beagle, in het kielzog van Darwin de juiste voorbeelden. Met het concreter worden van de ideeën rees het aantal vragen explosief. Deze betroffen niet alleen discussies over de vormgeving van de dierenverblijven dienen deze zo natuurlijk mogelijk vormgegeven te worden of zijn zij juist een uiting van cultuur? De vragen gingen ook over de ethiek van het houden van dieren, over moderne vormen van natuureducatie, over de concrete uitvoering en technische details. Op welke manier ontstaat de illusie van een eindeloos landschap? Met een fotowand, een muurschildering, een groene wand of toch anders? Hoe worden de dierverblijven gescheiden zonder de historische zichtlijn door het gebouw te blokkeren? Hoe pas je een waterpartij in zonder het risico te lopen ziektes te verspreiden? Moeten interactieve educatiesystemen een plek krijgen? Hoe ziet het hek eruit, en de voerbakjes (afbeelding 10)? 62 63

3 8 11 de complexiteit van het proces blijkt het planningschema van de projectleider. Het toont hoe alle ingrepen en ideeën onderling gecommuniceerd en afgestemd moesten worden met de dierverzorgers, mensen van educatie, de architect en het management. 12 een belangrijke stap in het tot in detail tekenen van het ontwerp, was het uitwerken van de voorgestelde hoogteverschillen. Hiertoe zijn verschillende studies uitgevoerd: op papier met plattegronden en doorsnedes, en met maquettes. Het bleek een uitstekend middel om de driedimensionale compositie vorm te geven, en deze inzichtelijk te maken voor de opdrachtgever. 13 de uiteindelijke ontwerptekening. Het ontwerp is door (ontwerp)studie, nieuwe inzichten en input van deskundigen uitgewerkt in een plan dat de basis vormde voor het bestek. De tekening is op schaal en gedetailleerd getekend om zoveel mogelijk informatie te geven. In het ontwerp is de ruimtelijke verdeling in publieksruimte en dierenverblijf vastgelegd, net als de verdeling in land, rots en water. De driedimensionale rotsvormen en de beplanting zijn slechts indicatief weergegeven Op al deze vragen moest een antwoord komen of op z n minst een visie. Dit gebeurde door overleg met een keur aan betrokkenen en adviseurs (afbeelding 11). In de tussentijd werden de bevindingen besproken in het kwaliteitsteam en tegelijkertijd werd de opgedane kennis zo goed mogelijk gebundeld, getoetst en geïntegreerd in het ontwerp. Het hielp enorm dat de eerste bewoners van het vogelhuis bekend werden: de incasterns. Hiermee werd het programma van eisen voor het oostelijke deel van het Vogelhuis concreet en konden de ontwerpideeën getest worden. Bij deze tests werd het gebruik van werk- en presentatiemaquettes steeds belangrijker. De ontwerpers kregen de derde dimensie beter in de vingers en konden het ontwerp op een inzichtelijke manier aan de opdrachtgever demonstreren (afbeelding 12). Met de studies naar de vormgeving van de verblijven van de incasterns groeide het besef dat de wanden in de verblijven maximaal benut moesten worden voor de vogels, en niet slechts als fotowanden moesten dienen zoals in het ontwerp stond. Dit werd opgenomen in de plannen voor de klifkust en het woestijngedeelte (afbeelding 13). In het jungledeel bleef de wand tot in de bestekfase een groene muur. Het toepassen van rotswanden leidde in het kwaliteitsteam tot een discussie over hoe deze wanden zich dienen te verhouden tot de architectuur. Wordt de wand doorgetrokken tot het plafond, waardoor de architectuur ondergeschikt wordt? Of blijft een deel van de oorspronkelijke muur zichtbaar, waardoor de rotswand meer onderdeel wordt van het interieur en het monument de drager blijft? Na een kleurenstudie naar de relatie tussen rots en wand werd voor het laatste gekozen. 8 Het voorkeursmodel met een eerste invulling van de drie delen met drie verschillende biotopen. Een concrete invulling was onmogelijk aangezien het toen nog onduidelijk was welke vogels het huis zouden gaan bewonen. Hoewel de tekeningen schematisch zijn, geven zij door vorm en kleurgebruik toch een na te streven sfeer weer. In de perspectieftekeningen is te zien hoe de dioramaprincipes vertaald zijn naar het ontwerp. 9 Het ontwerp met de verdeling van publieksruimte en dierenverblijf, en waarin de drie archetypische habitats voorlopig vorm hebben gekregen het bosgedeelte hoort bij de droge savanne. De leefgebieden zijn met elkaar verbonden door een waterloop die zijn bron heeft in de savanne, in de jungle een brede stroom wordt en uiteindelijk uitwaaiert tot een delta bij de klifkusten. De achterwanden bestaan op dit moment nog uit foto s. De plattegrond en de doorsnede geven een idee van de beplanting en dichtheid. Het ontwerp is schematisch om de schetsmatige status te benadrukken. 10 Het ontwerp voor de voederbak: de bak heeft een terughoudende vormgeving

4 Na de goedkeuring van het ontwerp begon Rod or Advies met de bestektekening en gingen de ontwerpers en deskundigen van Artis op zoek naar een geschikte rotsenbouwer. Er werden verschillende referentieprojecten bezocht en uitgebreide discussies gevoerd met het kwaliteitsteam over hoe een artificiële rotspartij eruit zou moeten zien. Door het bezoek aan referentieprojecten werd tevens op de valreep besloten om de junglewand niet als groene muur vorm te geven, maar als een aardverschuiving. Uiteindelijk werden drie bouwers uitgenodigd hun werk te tonen. Uit deze drie werd Houthoff Zoodesign geselecteerd. Hen werd gevraagd een uitvoeringsmaquette te maken. Tot grote schrik gingen zij op de ontwerpstoel zitten en voldeed de maquette niet aan het ontwerp. Er ontstond twijfel of Houthoff aan de vraag kon voldoen. Om de twijfel weg te nemen kregen zij de opdracht een proefrots te maken. Dit bleek een prachtig werkstuk en getuigde van vakmanschap (afbeelding 14). Het werk kon beginnen. Met de start van de aanleg waren de ontwerpers niet klaar. De bestek- en werktekeningen bleken ontoereikend. Ook de uitvoering werd intensief door hen begeleid. De gemaakte bestek- en werktekeningen bleken ontoereikend. Tijdens het werk werden dan ook verschillende details uit het ontwerp gewijzigd: rotsen veranderden van vorm, ze werden lager of hoger afhankelijk van het nagestreefde beeld. Deze improvisaties werden direct uitgevoerd door met de internationale rotsenbouwers (afbeelding 15) de grondvormen van piepschuim, staal en beton in de juiste verhoudingen te boetseren (afbeelding 16). Later werden de rotsen door een Parijse rotsenschilder van de juiste tinten voorzien. Tegelijkertijd zochten de ontwerpers met de plantendeskundige van Artis naar geschikte planten en het beste beplantingsbeeld om de illusie van een eindeloos landschap te vervolmaken (afbeelding 17). Met het ontwerpbeeld in de hand struinden ze kwekerijen af om de juiste planten te vinden. Pas daarna werden beplantingslijsten gemaakt en plantposities bepaald. Saillant detail was dat Artis op dit gebied concurreerde met de dierentuin van Berlijn waardoor sommige aankopen razendsnel gesloten moesten worden. Dat was lastig, want alle planten moesten eerst getoetst worden op giftigheid. 14 om er zeker van te zijn dat de rotsbouwers goed werk zouden leveren, moesten zij een proefmodel maken. Houthoff Zoodesign maakte een kubus van beton de vier zijden representeerden vier typen gesteenten en landvormen. 15 Het internationale team van rotsbouwers aan het werk. De rotsen zijn hol of gevuld met piepschuim omdat de vloer een te grote belasting niet aan kan. De buitenkant bestaat uit staalgaas met een laag van spuitbeton. 16 tijdens de uitvoering waren de ontwerpers betrokken om laatste wijzingen in het ontwerp door te voeren. 17 Het beplantingsplan geeft de plantposities en de verschillende soorten aan. De tekening is eenvoudig en eenduidig om miscommunicatie te voorkomen. 18 er was groot materieel nodig om de bomen in het rotslandschap te planten digitaal schilderen Steffen nijhuis

5 Het planten van de gekozen bomen en planten werd door de ontwerpers van Landlab nauwgezet begeleid om het nagestreefde ontwerpbeeld te bereiken. Het was een spectaculaire aangelegenheid, waarbij grote bomen door het dak van het Vogelhuis gehesen werden en bungelend aan de kraan gedraaid en gekanteld moesten worden om ze de juiste plek in de compositie te geven (afbeelding 18). Uiteindelijk waren er zoveel vragen en voelden de ontwerpers zich zo betrokken dat zij minimaal twee dagen per week op de bouwplaats aanwezig waren. Zij staken de handen uit de mouwen en plantten zelf delen aan. De illusie werd steeds meer werkelijkheid en moest tot in detail kloppen (afbeelding 19). Door de vrijheid die de opdrachtgever aan de ontwerpers gaf, zijn zij zich bewust geworden van de rol en de meerwaarde die een landschapsarchitect heeft in een complex ontwerpproces. De rol en de meerwaarde komen tot uitdrukking in een drietal activiteiten. Inspireren. Door zijn creativiteit inspireert en motiveert de landschapsarchitect mensen en kan hij vastgelopen processen vlot trekken. De landschapsarchitect heeft de kwaliteit om een heldere en overkoepelend gedachte het droombeeld in woord en beeld neer te zetten. Hij gebruikt dit beeld gedurende het ontwerpproces als leidraad en toetssteen, van ontwerptekening tot uitvoering. Faciliteren. Een landschapsarchitect is vaak de centrale persoon (afbeelding 20). Hij is degene die de wensen en eisen van alle betrokkenen samen probeert te brengen, zonder het voorgestelde beeld te ontkrachten. Als hij die rol krijgt, is hij de bindende factor in het proces. Hij weet alle gedachten op de juiste manier te visualiseren en heeft het talent om ideeën en voorstellen onderling af te wegen, met elkaar te confronteren en ruimtelijke consequenties inzichtelijk te maken. Daarbij werkt hij als one of the guys intensief samen met alle betrokkenen. Creëren. De landschapsarchitect is een ambachtsman. Hij is in staat de eerste ideeën te vertalen naar schetsen en plannen, en uiteindelijk naar materialisering en uitvoering. De landschapsarchitect is consistent en verliest het eindbeeld nooit uit het oog. Hij is bereid het ontwerp aan te passen, ter plekke te improviseren en zijn handen uit de mouwen te steken. Tussen de eerste gesprekken en de opening van het Apen- en Vogelhuis in 2011 zat tweeënhalf jaar. Hoewel er vanaf het begin een duidelijk startbeeld was, is het ontwerp tijdens het proces flink gewijzigd. Door het streefbeeld steeds voor ogen te houden en door activiteiten flexibel in te zetten, hebben de ontwerpers de geest van de plek overeind weten te houden. Dankzij de samenwerking met de vakmensen van Artis en andere experts is het maximale ontwerpeffect behaald. Maar: uiteindelijk bepalen de dieren en de bezoekers of het ontwerp geslaagd is. noot 1 Het kwaliteitsteam van Artis is opgericht om de kwaliteit van projecten op conceptueel en uitvoeringsniveau te garanderen. Voor ontwerpers heeft het team heeft twee posities: kwaliteitsbewaker en sparringpartner. In het kwaliteitsteam zitten Artisdirecteur Haig Balian, architect Oliver von der Lippe, historicus Erik de Jong, landschapsarchitect Michael van Gessel, lichtspecialist Simon Corder en grafisch ontwerper Paul Mijksenaar de illusie voltooid. 20 verbeelding van de positie van de ontwerpers tijdens het proces. De ontwerpers werkten nauw samen met verschillende betrokkenen en probeerden als centrale partij de verschillende wensen, eisen en technische randvoorwaarden zo goed mogelijk te integreren

M3H Werkwijzer Het bouwen

M3H Werkwijzer Het bouwen M3H Werkwijzer Het bouwen 1/7 Het bouwen M3H ontwerpt en bouwt al zeventien jaar in opdracht van woningcorporaties, ontwikkelende partijen en particulieren. M3H ontwerpt en begeleidt het gehele ontwerp-

Nadere informatie

Recreëren in de spiegel van het water

Recreëren in de spiegel van het water Recreëren in de spiegel van het water A3 boek Vlot Interieurontwerpen DT1 A3 boek Vlot Interieurarchitectuur DT1 Januari 2004 Voorwoord Voorwoord Het A3 boek van het vlot voor het vak interieurontwerpen

Nadere informatie

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem Dit document verbindt de terreinindeling van de voormalige Marechaussee Kazerne aan de Thomas a Kempislaan met gemeentelijke kaders die er zijn voor deze Kazerne.

Nadere informatie

Inhoud. 11 Verkoopondersteuning. Ontdek je huis. Licht+lampen. Meubels. Kleuren. Materialen. Bakstenen en dakpannen. Stoffering. website.

Inhoud. 11 Verkoopondersteuning. Ontdek je huis. Licht+lampen. Meubels. Kleuren. Materialen. Bakstenen en dakpannen. Stoffering. website. Inhoud Ontdek je huis 1 Kleuren 2 Materialen 3 Meubels 5 Stoffering 6 Licht+lampen 7 Bakstenen en dakpannen 11 Verkoopondersteuning 14 website presentatie brochures Ontdek je huis Online uw woning inrichten

Nadere informatie

Samenwerken met MMX architecten

Samenwerken met MMX architecten Samenwerken met MMX architecten 1: waarom eigenlijk een architect inschakelen? De architect zorgt voor een juiste vertaling van regelgeving en voorschriften zoals bouwbesluit, burgerlijk wetboek, plaatselijke

Nadere informatie

Eekholt Plaza, Verkavelingsstudie hotel- en woontorens, Diemen. In opdracht van Pluis Participatie Groep

Eekholt Plaza, Verkavelingsstudie hotel- en woontorens, Diemen. In opdracht van Pluis Participatie Groep Eekholt Plaza, Verkavelingsstudie hotel- en woontorens, In opdracht van Pluis Participatie Groep 1/7 De locatie betreft een kavel met kantoorgebouw op een bedrijventerrein in op de grens met Amsterdam

Nadere informatie

D A M C E N T R U M B E E L D K W A L I T E I T. o k t o b e r 2 0 0 4

D A M C E N T R U M B E E L D K W A L I T E I T. o k t o b e r 2 0 0 4 D A M C E N T R U M B E E L D K W A L I T E I T o k t o b e r 2 0 0 4 oktober 2004 West 8 urban design & landscape architecture B E E L D K W A L I T E I T I N H O U D 0 Inleiding 1 Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Zelf bouwen op een riante kavel kavelpaspoort

Zelf bouwen op een riante kavel kavelpaspoort kavelpaspoort Bebouwingsmogelijkheden en inrichting van uw kavel Kavels 74, 84, 124, 125 en 133 bieden u de ruimte om zelf te bouwen aan een comfortabele en mooie vrijstaande woning. De kwaliteit van de

Nadere informatie

Zelf en Samen bouwen op maat - Large kavelpaspoort

Zelf en Samen bouwen op maat - Large kavelpaspoort kavelpaspoort Bebouwingsmogelijkheden en inrichting van uw kavel De kavels in deze Large verkaveling bieden u de ruimte om zelf te bouwen aan een comfortabele en mooie vrijstaande woning (kavels 75 en

Nadere informatie

nieuwbouw woning Stramproy 10 juni 2011 architecture.com

nieuwbouw woning Stramproy 10 juni 2011 architecture.com nieuwbouw woning 10 juni 2011 architecture.com architecture Qarchitecture. Niets uit dit bestek / drukwerk mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

BOUWPLAN VEENSTRAAT TE MOLENSCHOT OVERLEG KLANKBORDGROEP 23 MEI 2013

BOUWPLAN VEENSTRAAT TE MOLENSCHOT OVERLEG KLANKBORDGROEP 23 MEI 2013 BOUWPLAN VEENSTRAAT TE MOLENSCHOT OVERLEG KLANKBORDGROEP 23 MEI 2013 Agenda Een korte introductie. Stand van zaken Het stedenbouwkundige ontwerp Het concept beeldkwaliteitplan De architect, een introductie

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

moestuin rosaklooster plaats: Amsterdam opdrachtgever: Reliplan oppervlakte: 1.200 m2 status: Studie

moestuin rosaklooster plaats: Amsterdam opdrachtgever: Reliplan oppervlakte: 1.200 m2 status: Studie moestuin plaats: Amsterdam opdrachtgever: Reliplan oppervlakte: 1.200 m2 rosaklooster Het Rosaklooster wordt door het Leger des Heils gebruikt als opvanghuis voor vrouwen met psychische problemen. Het

Nadere informatie

156 Abraham & Boddaert Verbouwing van monumentale school tot woongroep met ateliers en Boddaertcentrum Oosterparkbuurt, Amsterdam

156 Abraham & Boddaert Verbouwing van monumentale school tot woongroep met ateliers en Boddaertcentrum Oosterparkbuurt, Amsterdam 156 Abraham & Boddaert Verbouwing van monumentale school tot woongroep met ateliers en Boddaertcentrum Oosterparkbuurt, Amsterdam VILLANOVA architecten, Rotterdam, 1996 Project 156 - Abraham/Boddaert Verbouwing

Nadere informatie

Uw keuken en interieur Alles naar wens, een ultieme beleving

Uw keuken en interieur Alles naar wens, een ultieme beleving DEKKERS-FRANSEN Uw keuken en interieur Alles naar wens, een ultieme beleving Het juiste gevoel De keuken is vaak het hart van een woonhuis. Een belangrijke plek in uw leefomgeving. Daar wilt u zich thuis

Nadere informatie

Citadel, Nijmegen Nieuw centrum voor de Waalsprong

Citadel, Nijmegen Nieuw centrum voor de Waalsprong Nieuw centrum voor de Waalsprong In opdracht van GEM Waalsprong, AM, Multi V astgoed, Heijmans, Portaal en Rabobouwfonds Nieuwe woongebieden - - Woonmilieus Invullingen van het bouwblok met verschillende

Nadere informatie

WIE. MSc. GIJS KAPER 1973 MASTER OF SCIENCE. MSc. RICK EIJSBOUTS 1976 MASTER OF SCIENCE, ARCHITECT

WIE. MSc. GIJS KAPER 1973 MASTER OF SCIENCE. MSc. RICK EIJSBOUTS 1976 MASTER OF SCIENCE, ARCHITECT BUROPRESENTATIE WIE MSc. RICK EIJSBOUTS 1976 MASTER OF SCIENCE, ARCHITECT Studeert in 2003 af in Architectuur & Theorie aan de TU/e te Eindhoven. Na gewerkt te hebben bij architectenburo s DDVW en JMW

Nadere informatie

DeBeekseBron gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014!

DeBeekseBron gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014! Nr 1 Nieuwsbrief Wij wensen u een groene Kerst en een gelukkig en duurzaam 2014! gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014! De start van, de meest duurzame wijk van Limburg,

Nadere informatie

JongZeeuw architecten - wie zijn we?

JongZeeuw architecten - wie zijn we? JongZeeuw architecten - wie zijn we? Grondslag bij de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Multidisciplinair bureau met deskundigheid op het vlak van architectuur, stedenbouw, interieur, energiezuinigheid,

Nadere informatie

Nieuw leven in Schuttersbosch. Initiatief M3H & Bureau Jochem Heijmans

Nieuw leven in Schuttersbosch. Initiatief M3H & Bureau Jochem Heijmans Nieuw leven in Schuttersbosch Initiatief M3H & Bureau Jochem Heijmans 1/6 Lommerrijk in een houten boshuis. In Schuttersbosch aan de bos- en heiderijke zuidrand van Eindhoven bouwde Philips in 1953 meer

Nadere informatie

JURYRAPPORT PRIJSVRAAG WATERLINIECENTRUM NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE FORT VECHTEN

JURYRAPPORT PRIJSVRAAG WATERLINIECENTRUM NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE FORT VECHTEN JURYRAPPORT PRIJSVRAAG WATERLINIECENTRUM NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE FORT VECHTEN Opdrachtgever: Provincie Utrecht Oktober 2011 2 Aanle id ing: Voor het ontwerp van het nieuw te bouwen Waterliniecentrum

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

Routing Delft - Delftse Hout Delft

Routing Delft - Delftse Hout Delft Routing Delft - Delftse Hout Delft Drie routes verbinden centrum en buitengebied A13 stedelijke as 1:10.000 natuuras Delftse Hout educatieve as Werkboek Buro Lubbers 1304 Delftse Hout Drie assen tussen

Nadere informatie

Verslag CoCreatie workshop 6 oktober 2015

Verslag CoCreatie workshop 6 oktober 2015 Verslag CoCreatie workshop 6 oktober 2015 Project: Plezant Wonen, 15 woningen in Zoetermeer Locatie: Hotel & Restaurant De Sniep Zoetermeer INLEIDING De avond wordt om 19:30 uur geopend door Daniël Sandwijk

Nadere informatie

In opdracht van Bébouw Midreth Ontwikkeling. Woonhof Waterrijk Eindhoven

In opdracht van Bébouw Midreth Ontwikkeling. Woonhof Waterrijk Eindhoven Woonhof Waterrijk Eindhoven In opdracht van Bébouw Midreth Ontwikkeling 1/5 In opdracht van Bébouw Midreth Ontwikkeling heeft M3H architecten een schetsontwerp gemaakt voor een van de stedelijke kamers

Nadere informatie

Wenslauerstraat huisjes 48 en 50 Vernieuwing van 2 panden in de Bellamy buurt, Amsterdam. In opdracht van Stadgenoot / Delta Forte

Wenslauerstraat huisjes 48 en 50 Vernieuwing van 2 panden in de Bellamy buurt, Amsterdam. In opdracht van Stadgenoot / Delta Forte Wenslauerstraat huisjes 48 en 50 Vernieuwing van 2 panden in de Bellamy buurt, Amsterdam In opdracht van Stadgenoot / Delta Forte 1/5 In het vernieuwingsplan voor de Bellamy buurt werkt M3H in opdracht

Nadere informatie

WERKWIJZE TENTOONSTELLINGSONTWIKKELING artikel uit Museumpeil 23

WERKWIJZE TENTOONSTELLINGSONTWIKKELING artikel uit Museumpeil 23 WERKWIJZE TENTOONSTELLINGSONTWIKKELING artikel uit Museumpeil 23 Hoe krijgt u de tentoonstelling zoals u die hebben wilt? Bij een nieuwe inrichting is het vaak de eerste keer dat een een ontwerper in huis

Nadere informatie

466 LEEGKERK Groningen

466 LEEGKERK Groningen LEEGKERK Groningen 466 2 466.Leegkerk.Groningen OPDRACHTGEVER Stichting Oude Groninger Kerken & Bijzonder Locaties Groningen PROJECTARCHITECT ARCHITECTUUR Jan Verrelst, Maarten Verdonschot PROJECTTEAM

Nadere informatie

36 MONUMENTAAL NR.1 2016. Diergaarde grijpt eigentijds terug op ontwerp vermaarde bouwmeester Blijdorp ademt weer Van Ravesteyn

36 MONUMENTAAL NR.1 2016. Diergaarde grijpt eigentijds terug op ontwerp vermaarde bouwmeester Blijdorp ademt weer Van Ravesteyn 36 MONUMENTAAL NR.1 2016 Diergaarde grijpt eigentijds terug op ontwerp vermaarde bouwmeester Blijdorp ademt weer Van Ravesteyn Diergaarde Blijdorp, sinds 2007 rijksmonument, ondergaat stap voor stap een

Nadere informatie

Tuintrip: +!717973!911562! kktkt. Kleurenparadijs: Tuinfestival aan de Loire. Nazomeren Pompoenseizoen Dahlia. Tuintrend Wilgentenen Buitenhaard

Tuintrip: +!717973!911562! kktkt. Kleurenparadijs: Tuinfestival aan de Loire. Nazomeren Pompoenseizoen Dahlia. Tuintrend Wilgentenen Buitenhaard WWW.GARDENZINE.NL SEPTEMBER 2009 3,95 H E T T I J D S C H R I F T V O O R D E T U I N, S E R R E E N H E T T E R R A S +!717973!911562! kktkt Tuintrip: Kleurenparadijs: Tuinfestival aan de Loire Nazomeren

Nadere informatie

De werkzaamheden zullen hierna per fase worden toegelicht, in fig.1 is een globaal overzicht te zien van de werkzaamheden per fase.

De werkzaamheden zullen hierna per fase worden toegelicht, in fig.1 is een globaal overzicht te zien van de werkzaamheden per fase. Bijlage C: Fasering 1 Inleiding Het ontwerpproces kent een aantal fasen die elkaar opvolgen tot het moment dat daadwerkelijk wordt begonnen met de uitvoering van het ontwerp door een aannemer. Bij het

Nadere informatie

situatie opzuid Amsterdam, 2014

situatie opzuid Amsterdam, 2014 situatie opzuid Amsterdam, 2014 Het plan OpZuid is gelegen tussen de Gershwinlaan en de Boelelaan in Amsterdam, en vormt een onderdeel van de grootschalige ontwikkelingen aan de Zuidas. Binnen de zakelijke

Nadere informatie

Inrichting nieuwe werkvloer NCRV

Inrichting nieuwe werkvloer NCRV Inrichting nieuwe werkvloer NCRV Analyse ruimte Veel drukte door koffiehoek Groene planten maken de ruimte fris Donkere ruimte Vergadertafel staat in de weg Achterwand vrijhouden om meer licht te creëren

Nadere informatie

Welkom in uw woning. sept 20096

Welkom in uw woning. sept 20096 sept 20096 Welkom in uw woning In de voorgaande uitgaven van deze nieuwsbrief hebben wij u uitgebreid laten kennismaken met De Rooije Hoeven. Inmiddels heeft u hierdoor een goede indruk kunnen krijgen

Nadere informatie

De mij woning: optimale vrijheid. 1 e verdieping 2 e verdieping. begane grond. Gerben ter Horst hoofdarchitect

De mij woning: optimale vrijheid. 1 e verdieping 2 e verdieping. begane grond. Gerben ter Horst hoofdarchitect De mij woning: optimale vrijheid energie 0,40 De samenwerking is prettig. Ik kan altijd met vragen terrecht. Rana Sjoerds, klant IbbA Ik bouw betaalbaar Almere is een feest voor de startende zelfbouwer

Nadere informatie

ZOEKEN NAAR DE VOLMAAKTE VORM NIVEAU ++

ZOEKEN NAAR DE VOLMAAKTE VORM NIVEAU ++ NIVEAU ++ /5 Deze leskaart gaat over het zoeken naar de volmaakte vorm. Dat klinkt misschien wat verheven, maar je zult ontdekken dat deze zoektocht in de kunstgeschiedenis erg belangrijk is geweest. Piet

Nadere informatie

Rieteiland oost. Het kleinste eiland van IJburg: rustig, natuurlijk en groen

Rieteiland oost. Het kleinste eiland van IJburg: rustig, natuurlijk en groen Rieteiland oost amsterdam Het kleinste eiland van IJburg: rustig, natuurlijk en groen Rieteiland Oost Het kleinste eiland van IJburg: rustig, natuurlijk en groen Rieteiland Oost is misschien wel het meest

Nadere informatie

Lounge 2 Amsterdam Airport Schiphol

Lounge 2 Amsterdam Airport Schiphol Lounge 2 Amsterdam Airport Schiphol WELKOM IN LOUNGE 2 Direct bij binnenkomst van Lounge 2 hebben reizigers door de nieuwe entree op de tweede verdieping een fenomenaal uitzicht op het platform met taxiënde,

Nadere informatie

Duurzaam Beeldkwaliteitskader Sporthal Zwembad

Duurzaam Beeldkwaliteitskader Sporthal Zwembad Duurzaam Beeldkwaliteitskader Sporthal Zwembad Inleiding In de Duurzaam Beeldkwaliteitsgids Herziening Vliegende Vennen Noord Oost (DBKG) zijn de filosofie en de uitgangspunten van de private en openbare

Nadere informatie

ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2

ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2 ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2 2015 Inleiding Dit beeldkwaliteitsplan is een herziening van het beeldkwaliteitsplan voor Diepenheim Noord 2 uit 2008. De huidige inzichten op het gebied van ruimtelijke

Nadere informatie

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe is de eerste naoorlogse uitbreidingswijk van Cuijk, een dorp aan de Maas. De wijk vormt de noordoostzijde van het huidige dorp, op de grens met het buitengebied.

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN Zenderensestraat 2 - Hebbrodweg Zenderen

BEELDKWALITEITPLAN Zenderensestraat 2 - Hebbrodweg Zenderen BEELDKWALITEITPLAN Zenderensestraat 2 - Hebbrodweg Zenderen september 2014 2 Planbeschrijving Aan de noord-oost kant van Borne ligt het historische erf met zijn monumentale status. Het erf en de boerderij

Nadere informatie

Interieur met potlood of met de computer tekenen?

Interieur met potlood of met de computer tekenen? Interieur met potlood of met de computer tekenen? Het blijft een telkens terugkerende vraag, die slechts beantwoord kan worden door te doen. Het presentatiemiddel dient zo gekozen te worden dat het het

Nadere informatie

In opdracht van Multi Vastgoed, Johan Matser en Bam Vastgoed. Leidse Rijn Centrumplan, Utrecht

In opdracht van Multi Vastgoed, Johan Matser en Bam Vastgoed. Leidse Rijn Centrumplan, Utrecht Leidse Rijn Centrumplan, Utrecht In opdracht van Multi Vastgoed, Johan Matser en Bam Vastgoed 1/6 LRC is het vitale levendige centrum van de Utrechtse uitbreidingswijk Leidsche Rijn. Het tweede stadshart

Nadere informatie

PLAATSNAAM. Wonen in een collectief landschapspark aan een beekje in Gemert Slogan

PLAATSNAAM. Wonen in een collectief landschapspark aan een beekje in Gemert Slogan woonpark PROJECTTITEL de stroom PLAATSNAAM gemert Wonen in een collectief landschapspark aan een beekje in Gemert Slogan BEEKDAL PRIKK beekdal prikkers BOMEN PLEKK bomen plekken RAND = ROUTE WONE rand-route

Nadere informatie

Nota. van : Duco van der Hoeven / M. Huisman / S. van Itegem afdeling : i.a.a. : datum : maart 2015 onderwerp : Reclame langs A28 en N302

Nota. van : Duco van der Hoeven / M. Huisman / S. van Itegem afdeling : i.a.a. : datum : maart 2015 onderwerp : Reclame langs A28 en N302 Nota van : Duco van der Hoeven / M. Huisman / S. van Itegem afdeling : i.a.a. : datum : maart 2015 onderwerp : Reclame langs A28 en N302 1.1 Inleiding Op dit moment bestaan in Harderwijk geen mogelijkheden

Nadere informatie

Er heerst een Babylonische spraakverwarring over ruimtelijke kwaliteit. Het lijkt een begrip waar iedereen een andere mening over toegedaan is, wat

Er heerst een Babylonische spraakverwarring over ruimtelijke kwaliteit. Het lijkt een begrip waar iedereen een andere mening over toegedaan is, wat Mijn naam, functie. Vanaf begin af aan (verkenningenfase, Planologische Kernbeslissing) betrokken bij Ruimte voor de Rivier. Dit is een bijzonder programma, omdat naast de hoofddoelstelling het zorgdragen

Nadere informatie

ENERGIENEUTRAAL MONUMENT DRIEBERGEN

ENERGIENEUTRAAL MONUMENT DRIEBERGEN ENERGIENEUTRAAL MONUMENT DRIEBERGEN titel opdrachtgever externe projectleiding projectteam Zecc periode bijzonderheden Energie 0 monument, Particulier / stichting duurzaam renoveren van historische gebouwen

Nadere informatie

strijp R eindhoven Van industrieterrein tot groenstedelijk woonmilieu

strijp R eindhoven Van industrieterrein tot groenstedelijk woonmilieu strijp R eindhoven Van industrieterrein tot groenstedelijk woonmilieu Strijp R Van industrieterrein tot groenstedelijk woonmilieu Waar vroeger massaal beeldbuizen werden geproduceerd, wordt nu een voor

Nadere informatie

Villa s. Inleiding. Wie zijn wij. Het proces stap voor stap. Architectuur Advies

Villa s. Inleiding. Wie zijn wij. Het proces stap voor stap. Architectuur Advies Architectuur Advies Inleiding Wie zijn wij Villa s Het proces stap voor stap architectuur en advies Ing. B.J. Tukker Lentedans 49c 2907AX Capelle aan den IJssel M (06) 53 44 9 281 T (010) 284 71 78 F (010)

Nadere informatie

Zelf en Samen bouwen op maat - Medium kavelpaspoort

Zelf en Samen bouwen op maat - Medium kavelpaspoort kavelpaspoort Bebouwingsmogelijkheden en inrichting van uw kavel De kavels in deze Medium verkaveling bieden u de ruimte om zelf met maatwerk te bouwen aan een comfortabele twee-ondereen-kapwoning (kavels

Nadere informatie

Onderzoek aanpasbaar bouwen

Onderzoek aanpasbaar bouwen Onderzoek aanpasbaar bouwen Studie aanpasbaar bouwen september 2011 Over nieuwe woonprogamma s kan vroeg in een proces niet veel meer gemeld worden dan de globale hoeveelheid te realiseren bewoonbare vierkante

Nadere informatie

Exclusieve en evenwichtige tuinontwerpen Vakkundige tuinaanleg en -onderhoud

Exclusieve en evenwichtige tuinontwerpen Vakkundige tuinaanleg en -onderhoud Exclusieve en evenwichtige tuinontwerpen Vakkundige tuinaanleg en -onderhoud Wij zijn Rodenburg Tuinen... Ons team bestaat uit professionals op elk vakgebied. Met ruim veertig jaar ervaring in het ontwerpen,

Nadere informatie

Op weg naar uw nieuwe tuin

Op weg naar uw nieuwe tuin Op weg naar uw nieuwe tuin U wilt een tuin die niet alleen bij u en uw budget past, maar ook bij uw woning en in zijn omgeving. Want uw tuin maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van uw woonplezier en

Nadere informatie

WAANDERS IN DE BROEREN. Inzending ARC Interieur 2013

WAANDERS IN DE BROEREN. Inzending ARC Interieur 2013 WAANDERS IN DE BROEREN Inzending ARC Interieur 2013 INZENDING ARC INTERIEUR 2013 PROJECTGEGEVENS OPDRACHT Waanders In de Broeren - Dhr. W. Waanders LOCATIE Achter de Broeren 1-3 Zwolle OMSCHRIJVING renovatie

Nadere informatie

Nieuwe invulling voor binnengebieden in de binnenstad van Amsterdam

Nieuwe invulling voor binnengebieden in de binnenstad van Amsterdam Nieuwe invulling voor binnengebieden in de binnenstad van Amsterdam Afstudeervoorstel Ivar van der Zwan afstudeervoorstel Ivar van der Zwan Academie van Bouwkunst Amsterdam richting architectuur 7 september

Nadere informatie

c l e u r e n _ m e r k e n RUIMTELIJKE PLANNING EN ARCHITECTUUR

c l e u r e n _ m e r k e n RUIMTELIJKE PLANNING EN ARCHITECTUUR c l e u r e n _ m e r k e n RUIMTELIJKE PLANNING EN ARCHITECTUUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 1 juli 2013 232.30.05.35.00 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stappenplan Bloem en Lemstra Architecten

Stappenplan Bloem en Lemstra Architecten Stappenplan Bloem en Lemstra Architecten Bouwen en verbouwen zijn complexe processen. Een kleine verbouwing vraagt een andere aanpak dan een grote nieuwbouw. Bloem en Lemstra architecten heeft een stappenplan

Nadere informatie

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012 VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10 25 april 2012 5 Floris Versterstraat 10 Bestaande situatie 1:200 BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING 6 TWEEDE VERDIEPING DERDE VERDIEPING ACHTERGEVEL VOORGEVEL 7 Floris Versterstraat

Nadere informatie

Portfolio. Architectenmarkt Capelle aan den IJssel

Portfolio. Architectenmarkt Capelle aan den IJssel Portfolio Architectenmarkt Capelle aan den IJssel Kavelwoning.nl de website met moderne zelfbouw woningen voor particulieren Kavelwoning.nl is opgezet door met als doel om het woningaanbod voor particulieren

Nadere informatie

Mei 2016. Erf & landschap. Wat zijn uw mogelijkheden?

Mei 2016. Erf & landschap. Wat zijn uw mogelijkheden? Mei 2016 Erf & landschap Wat zijn uw mogelijkheden? Erf & landschap Wat zijn uw mogelijkheden? Peel en Maas is een mooie en uitgestrekte plattelandsgemeente met veel ruimte voor groen. We streven naar

Nadere informatie

Landschappelijk inpassingsplan t Natuurlijk Huus

Landschappelijk inpassingsplan t Natuurlijk Huus Landschappelijk inpassingsplan t Natuurlijk Huus Inpassingsplan t Natuurlijk Huus, fase 1 t Natuurlijk Huus is bezig met een optimale landschappelijke inpassing van het erf, in verband met de toekomstige

Nadere informatie

(designed by) Erick van Egeraat Erasmus University College ARC14 Interieur

(designed by) Erick van Egeraat Erasmus University College ARC14 Interieur (designed by) Erick van Egeraat Erasmus University College ARC14 Interieur (Designed by) Erick van Egeraat kreeg in 2010 de opdracht voor de renovatie, restauratie en transformatie van de voormalige stadsbibliotheek

Nadere informatie

21.03.2016 verbeterplan entree binnenstad stationstunnel

21.03.2016 verbeterplan entree binnenstad stationstunnel 21.03.2016 verbeterplan entree binnenstad stationstunnel Inleiding Zoals beschreven in de projectdefinitie, die als zodanig samen met dit document dient te worden beschouwd, raakt de opgave om de oostelijke

Nadere informatie

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen 26 januari 2015 2 inhoud Inhoudsopgave Luchtfoto plangebied Inleiding Beelden bestaande situatie Nieuwe situatie, positie en kapvorm bebouwing Impressie bouwplan

Nadere informatie

Tuinhuis - Zecc architecten

Tuinhuis - Zecc architecten Tuinhuis - Zecc architecten Naam project Tuinhuis Opdrachtgever Roel van Norel en Marina Laméris Adres project Tolakkerweg 114, 3739 JS Hollandsche Rading Hoofdarchitect Steven Nobel Projectteam Steven

Nadere informatie

The Canopy Een regenwoud in Amsterdam

The Canopy Een regenwoud in Amsterdam The Canopy Een regenwoud in Amsterdam Eerste Peiling 1) Dierentuinen - Historie - Indeling - Context 2) Lokatie 3) Dierenburg 4) The Canopy 11 maart 2003 Menagerie Tiergarten Schönbrunn, Oostenrijk. Architect

Nadere informatie

EEN MEESTERWERK KOST MINDER DAN U DENKT...

EEN MEESTERWERK KOST MINDER DAN U DENKT... EEN MEESTERWERK KOST MINDER DAN U DENKT... EEN MEESTERWERK ARTIST IMPRESSIES KOST MINDER DAN U DENK T... Niets kan een bouwkundig plan zo helder in beeld brengen als vakkundig 4 E X T E R I E U R impressies

Nadere informatie

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR In 2012 stond het eerste drieluik Van Eesterengesprekken, met bijbehorende excursies, in het teken van openbaar groen,

Nadere informatie

beeldende vakken CSE GL en TL

beeldende vakken CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur beeldende vakken CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 34 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 76 punten

Nadere informatie

STUDIO HELDERGROEN HAARLEM

STUDIO HELDERGROEN HAARLEM STUDIO HELDERGROEN HAARLEM titel opdrachtgever ontwerpteam programma oplevering Studio Heldergroen Droste silo Haarlem Heldergroen Eerlijke Communicatie Zecc Architecten, Heldergroen, Vrolijk Multifunctionele

Nadere informatie

ZOEKEN NAAR DE VOLMAAKTE VORM NIVEAU ++

ZOEKEN NAAR DE VOLMAAKTE VORM NIVEAU ++ NIVEAU ++ /5 Deze leskaart gaat over het zoeken naar de volmaakte vorm. Dat klinkt misschien wat verheven, maar je zult ontdekken dat deze zoektocht in de kunstgeschiedenis erg belangrijk is geweest. Piet

Nadere informatie

15 jaar. 19&21 april 24&25 mei. Open dagen. Get inspired! www.rmr.nl

15 jaar. 19&21 april 24&25 mei. Open dagen. Get inspired! www.rmr.nl 15 jaar Handmade HANDMADE luxury LUXURY interiors INTERIORS EEN een HUIS Huis WORDT wordt GEBOUWD, gebouwd, MAAR maar EEN een THUIS thuis MOET moet GEVORMD gevormd WORDEN worden 19&21 april 24&25 mei Open

Nadere informatie

DurkReinsmaBinnenhuisadvies Suster v/d Vegtstrjitte 64 8491 GE Akkrum Tel: 0566 651 737 Fax: 0566 650 820 www.vloerinfo.nl info@reinsma.

DurkReinsmaBinnenhuisadvies Suster v/d Vegtstrjitte 64 8491 GE Akkrum Tel: 0566 651 737 Fax: 0566 650 820 www.vloerinfo.nl info@reinsma. DurkReinsmaBinnenhuisadvies Suster v/d Vegtstrjitte 64 8491 GE Akkrum Tel: 0566 651 737 Fax: 0566 650 820 www.vloerinfo.nl info@reinsma.nl Prijzen advies & ontwerp Oriënterend gesprek Kennismaking, kenbaar

Nadere informatie

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN Onderzoek naar cultuurhistorische structuren, landschappen en panden Aansluitend op Belvedere- (Behoud door ontwikkeling) en het MoMo-beleid (Modernisering

Nadere informatie

Leerervaringen excursie Nijmegen

Leerervaringen excursie Nijmegen Leerervaringen excursie Nijmegen In het kader van het project Watercoalitie van het Ministerie van I&M vond op 10 september 2012 een excursie plaats. Medewerkers van het ministerie, de gemeenten Delft

Nadere informatie

GARAGE ROTTERDAM. Remy Meijers Bemuurde Weerd oz 17 3514 AN Utrecht 030 2763732 BGG Paul Geerts: 06 51297490

GARAGE ROTTERDAM. Remy Meijers Bemuurde Weerd oz 17 3514 AN Utrecht 030 2763732 BGG Paul Geerts: 06 51297490 GARAGE ROTTERDAM Interieurarchitect Remy Meijers verbouwde een voormalige Volkswagen garage in Rotterdam tot tentoonstellingsruimte. Zowel de oorspronkelijke functie als de bouwstijl dienden als inspiratie

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan de Swaan concept Wagenweg 2 november 2013

beeldkwaliteitplan de Swaan concept Wagenweg 2 november 2013 beeldkwaliteitplan de Swaan concept Wagenweg 2 november 2013 vogelvlucht kaart 1860 Diepsmeerpolder met onderscheidende verkaveling in omringend landschap aanleiding en procedure Aanleiding Speelpark de

Nadere informatie

NAGELE. programmaboekje

NAGELE. programmaboekje NAGELE programmaboekje Januari 2013 GROEN Uit het ontwerp van Nagele en de beplantingsplannen valt af te leiden dat de groenstructuur van Nagele is opgebouwd uit verschillende typen beplantingen die elk

Nadere informatie

Den Bergh te Boxtel Beeldkwaliteitplan

Den Bergh te Boxtel Beeldkwaliteitplan Den Bergh te Boxtel Beeldkwaliteitplan 1 juni 2011 Beeldkwaliteitplan Den Bergh behorende bij bestemmingsplan Den Bergh inhoudsopgave aanleiding en doel luchtfoto plangebied stedenbouwkundig plan uitgangspunten

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

WIŚNIOWSKI. Een bekroning van uw investering.

WIŚNIOWSKI. Een bekroning van uw investering. De WIŚNIOWSKI deuren zijn een universele oplossing voor elke woning. Afhankelijk van de te vervullen functie binnendeur, technische deur, glazen deur worden ze gekenmerkt door geschikte parameters die

Nadere informatie

Eindopdracht CreatiefNivo mei 2010. Examen: projectarchitectuur

Eindopdracht CreatiefNivo mei 2010. Examen: projectarchitectuur Eindopdracht CreatiefNivo mei 2010 Examen: projectarchitectuur In dit document staat de opdracht voor het CreatiefNivo examen Projectarchitectuur. Je dient dit document te bestuderen en de opdrachten uit

Nadere informatie

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Gemeente Reusel - de Mierden Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Documentatiepagina Opdrachtgever(s): Crijns Rentmeesters Titel rapport: Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel te Reusel - de Mierden Rapporttype: Rapportnummer:

Nadere informatie

RESTAURATIE KIEFHOEK, ROTTERDAM MATH * 1990-1995 ARCHITECTEN

RESTAURATIE KIEFHOEK, ROTTERDAM MATH * 1990-1995 ARCHITECTEN MA* TH KIEFHOEK, ROTTERDAM BLOEMHOF situatie HENDRIK IDOPLEIN De Kiefhoek in de Rotterdamse wijk Bloemhof is het laatste en tevens bekendste woningbouwproject van architect J.J.P. Oud, dat hij in dienst

Nadere informatie

6 tips. bij het inrichten van je huis mignonvandebunt.nl

6 tips. bij het inrichten van je huis mignonvandebunt.nl 6 tips bij het inrichten van je huis 6 tips bij het inrichten van je huis Ga je verhuizen of verbouwen? Ben je gaan samenwonen en liggen jullie smaken ver uit elkaar? Wil je een compleet nieuw interieur

Nadere informatie

Ellen Schild. Tineke Groen

Ellen Schild. Tineke Groen Ellen Schild Tineke Groen Jaar in jaar uit besteden we in Mebest aandacht aan fraaie afbouwprojecten. Achter elk van die projecten zitten vakmensen. Vakmensen die het bedenken, vakmensen die het maken.

Nadere informatie

Onderwijscluster Franeker Architectenselectie Franeker 2011 4.800m2. 3.692.000,RSG Simon Vestdijk Hoofdgebouw Harlingen

Onderwijscluster Franeker Architectenselectie Franeker 2011 4.800m2. 3.692.000,RSG Simon Vestdijk Hoofdgebouw Harlingen Titel Project Plaats Bouwjaar BVO Bouwkosten Opdrachtgever Onderwijscluster Franeker Architectenselectie Franeker 2011 4.800m2 3.692.000,RSG Simon Vestdijk Hoofdgebouw Harlingen Op de locatie van de oude

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

9. Gezamenlijk ontwerpen

9. Gezamenlijk ontwerpen 9. Gezamenlijk ontwerpen Wat is het? Gezamenlijk ontwerpen betekent samen aan een nieuw product werken, meestal op een projectmatige manier. Het productgerichte geeft richting aan het proces van kennis

Nadere informatie

Toelichting uitvraag Functioneel Ontwerp en Voorlopig Ontwerp herinrichting Van Zijstweg/ Dr.M.A.Tellegenlaan gemeente Utrecht.

Toelichting uitvraag Functioneel Ontwerp en Voorlopig Ontwerp herinrichting Van Zijstweg/ Dr.M.A.Tellegenlaan gemeente Utrecht. Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 00 00 www.utrecht.nl Toelichting uitvraag Functioneel Ontwerp en Voorlopig Ontwerp herinrichting Van Zijstweg/ Dr.M.A.Tellegenlaan gemeente Utrecht.

Nadere informatie

00020_16~APPARTEMENT VESTER / 1

00020_16~APPARTEMENT VESTER / 1 00020_16~APPARTEMENT VESTER / 1 Appartement Vester uitbreiding interieur, Amsterdam Programma: een extra verdieping van 50 m2 met werkkamer, een extra ouderslaapkamer en badkamer, een vernieuwde keuken

Nadere informatie

Voorbeeldig onderwijs

Voorbeeldig onderwijs m a r i a va n de r hoe v e n Voorbeeldig onderwijs In de politieke arena wordt gedebatteerd over de vraag of het goed gaat met het Nederlandse onderwijs. Getuige het recente Oesorapport zijn we op onderdelen

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Ellentine. Vraag: Een jong boerenstel gaat op de boerderij wonen! Met koeien en varkens. Hij landelijke, ik modern, hoe te combineren?

Ellentine. Vraag: Een jong boerenstel gaat op de boerderij wonen! Met koeien en varkens. Hij landelijke, ik modern, hoe te combineren? 1. Vraag: Een jong boerenstel gaat op de boerderij wonen! Met koeien en varkens. Hij landelijke, ik modern, hoe te combineren? Antwoord: Dit is een prachtige en goede combinatie. Kies voor moderne vormgeving

Nadere informatie

Ophaalbrug voor fietsers en voetgangers over de Oude Rijn, Katwijk. In opdracht van Gemeente Katwijk

Ophaalbrug voor fietsers en voetgangers over de Oude Rijn, Katwijk. In opdracht van Gemeente Katwijk Ophaalbrug voor fietsers en voetgangers over de Oude Rijn, Katwijk In opdracht van Gemeente Katwijk 1/6 De nieuwe ophaalbrug over de Oude Rijn verbindt de nieuwe woonwijken t Duyfrak (Katwijk) en Nieuw-

Nadere informatie

beeldende vakken CSE GL en TL

beeldende vakken CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 1 woensdag 19 mei 9.00-11.00 uur beeldende vakken CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 70 punten

Nadere informatie