Welk nieuws krijgt aandacht en waarom?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welk nieuws krijgt aandacht en waarom?"

Transcriptie

1 Onderzoeksrapport survey Vlaams parlement Welk nieuws krijgt aandacht en waarom? De aandacht van Vlaamse parlementsleden voor nieuws uit de media Stefaan Walgrave Julie Sevenans Lynn Epping Audrey Andre Jonas Lefevere Kirsten Van Camp Debby Vos

2 INFOPOL-project in een notendop Het INFOPOL-onderzoek bestudeert in drie landen hoe politieke actoren omgaan met informatie en welke informatie ze raadplegen. Het onderzoek wordt gefinancierd door de European Research Council en gevoerd aan de Universiteit Antwerpen in samenwerking met de McGill University (Canada) en de Hebrew University of Jerusalem (Israe l). Meer informatie over het project is te vinden op de website. De studie vertrekt van het idee dat politici dagdagelijks geconfronteerd worden met een grote hoeveelheid informatie. Niet alle informatie kan de aandacht van politici trekken, en zeker niet alle informatie kan effectief politieke actie genereren. Het INFOPOL-onderzoek richt zich op de vraag welke factoren bepalen of informatie politieke aandacht of politieke actie uitlokt. Het onderzoek wil met andere woorden blootleggen hoe het proces van informatieverwerking bij politici verloopt, en wat de determinanten van politieke aandacht en actie zijn. Onderzoeksopzet Binnen het kader van dit bredere INFOPOL-onderzoek, is de survey specifiek gericht op de massamedia als bron van informatie voor politieke elites. De onderzoeksvraag luidt als volgt: Welke factoren bepalen of een nieuwsverhaal de aandacht van parlementsleden trekt? We gaan er van uit dat politici niet in de mogelijkheid zijn om alle informatie uit de massamedia nauwgezet te volgen. Er is simpelweg te veel informatie beschikbaar. Aan de hand van een survey onder Vlaamse parlementsleden gaan we na of er bepaalde factoren zijn (kenmerken van het nieuws, of eigenschappen van politieke actoren) die maken dat politici meer of minder aandacht hebben voor bepaalde nieuwsverhalen. De dataverzameling van de studie bestond uit twee delen. Eerst werd een inhoudsanalyse van mediaberichtgeving uitgevoerd. Vervolgens werd op basis van de inhoudsanalyse een survey gedaan bij Vlaamse parlementsleden. We zullen beide fasen hier kort toelichten, alvorens tot de resultaten van de studie over te gaan. Inhoudsanalyse van mediaberichtgeving In de eerste fase werd gedurende een week voorafgaand aan de survey in het Vlaams parlement (7 tot en met 14 mei 2013) een gedetailleerde inhoudsanalyse van de nieuwsmedia gedaan. Een beknopt overzicht van de technische details van deze inhoudsanalyse vindt u in de technische fiche in Tabel 1. Om zo goed mogelijk het volledige universum aan berichtgeving gedurende een week in rekening te brengen, werd het nieuws van acht verschillende media in de studie opgenomen: De Morgen, De 2

3 Standaard, De Tijd, Het Laatste Nieuws, Metro, het journaal op Ee n, het journaal op VTM, en het ochtendjournaal op Radio 1. Alle berichtgeving uit deze media werd geanalyseerd. Het gaat om een totaal van individuele artikelen (kranten) of nieuwsitems (radio/tv). Nieuwsitems die exact hetzelfde onderwerp behandelden, werden gegroepeerd in wat we hier nieuwsverhalen zullen noemen. In totaal waren er 769 verschillende nieuwsverhalen. Over sommige nieuwsverhalen werd door (bijna) alle media gerapporteerd, bijvoorbeeld over de gevolgen van de treinramp in Wetteren en over de twee vermiste broertjes Julian en Ruben in Nederland. Andere nieuwsverhalen kregen heel wat minder zichtbaarheid, zo bijvoorbeeld het verhaal over een nieuwe behandeling voor vernauwde slagaders in het ziekenhuis van Aalst. Dat nieuwsfeit werd in slechts e e n krant (Het Laatste Nieuws) gebracht. Uit de 769 nieuwsverhalen werd een gestratificeerde random steekproef van 150 nieuwsverhalen getrokken. Deze selectie van nieuwsverhalen, representatief voor het volledige nieuwsaanbod van de week onder studie, werd gebruikt in de survey. Vervolgens werd alleen voor deze nieuwsverhalen een meer diepgaande inhoudsanalyse uitgevoerd, waarbij thema, voorkomen van politieke actoren, negativiteit, enzovoort gecodeerd werden. Meer informatie over de steekproeftrekking vindt u in bijlage. Tabel 1: Technische fiche Onderzoeksperiode 7 mei mei 2013 Nieuwsinhoud Kranten: De Morgen De Standaard De Tijd Het Laatste Nieuws Metro Televisiejournalen Ee n (19u) VTM (19u) Radiojournaal: Radio 1 (7u) Aantal gecodeerde artikels / nieuwsitems Aantal nieuwsverhalen 769 Survey bij Vlaamse parlementsleden De survey werd afgenomen tijdens de plenaire vergadering van 15 mei 2013 in het Vlaams parlement. In totaal namen 93 Vlaamse parlementsleden deel aan het onderzoek. Dat maakt een responsgraad van 75%, hetgeen zeer hoog is voor onderzoek bij politieke elites. 3

4 Elk parlementslid kreeg willekeurig 30 (van de 150) nieuwsverhalen voorgeschoteld waarover de voorgaande week in de massamedia werd bericht. Het parlementslid werd gevraagd om voor elk nieuwsverhaal aan te geven of hij/zij het nieuwsverhaal al dan niet opgemerkt had (exacte vraagstelling: Heeft u dit nieuwsverhaal in de afgelopen week gezien of gehoord? ). Resultaten Ongeveer de helft van de nieuwsverhalen werd door parlementsleden herkend (50,7%). Om er zeker van te kunnen zijn dat parlementsleden eerlijke antwoorden gaven sociale wenselijkheid zou er voor kunnen zorgen dat respondenten beweren nieuwsverhalen te herkennen die ze eigenlijk niet gezien hebben namen we in de survey ook enkele verzonnen nieuwsverhalen op. De herkenning lag bij deze verzonnen nieuwsverhalen effectief veel lager (7,7%) en de helft van de foute antwoorden (d.w.z. herkenning van een verzonnen nieuwsverhaal) werd veroorzaakt door e e n specifiek verzonnen nieuwsverhaal dat leek op een nieuwsfeit dat we l echt had plaatsgevonden. Het verzonnen verhaal luidde Scheidsrechter uit Eksaarde mishandelt voetballer, gewonde ligt in het ziekenhuis, terwijl een week eerder het omgekeerde gebeurde: een voetballer viel een scheidsrechter aan, die gewond raakte. We kunnen kortom gerust zijn dat de bevraagde parlementsleden in het algemeen juiste antwoorden gaven. Uit onze analyses blijkt dat aandacht voor bepaalde nieuwsverhalen allesbehalve willekeurig is: er zijn een aantal factoren die in sterke mate beïnvloeden of een nieuwsverhaal al dan niet opgepikt wordt. We bespreken deze kenmerken in volgorde van belangrijkheid. Prominentie van het nieuwsverhaal in de massamedia De cruciale determinant van politieke aandacht voor een nieuwsverhaal is de prominentie van het nieuwsverhaal in de massamedia. Het verband is logisch: hoe meer verschillende media rapporteren over een bepaald nieuwsverhaal, hoe meer aandacht politici voor dit nieuwsverhaal hebben. Dit positief verband wordt geïllustreerd in Grafiek 1. De aandacht van parlementsleden voor nieuwsverhalen die gebracht werden door alle acht geanalyseerde media, was eenvoudigweg 100%. Een voorbeeld van zo n verhaal betrof de treinramp in Wetteren. De omschrijving van het verhaal in de survey luidde: In Wetteren is de brandweer begonnen met het takelen van de trein: de wagons worden leeggepompt. Er was geen enkel parlementslid dat aan dit nieuwsverhaal geen aandacht had besteed. In de literatuur over de relatie tussen media en politiek, wordt dit fenomeen van een alomtegenwoordig nieuwsverhaal aangeduid met de term media storm. Soms onder andere bij drastische gebeurtenissen zoals de treinramp in Wetteren krijgt een bepaald nieuwsfeit erg veel aandacht in de media. Er ontstaat een zelfversterkend proces waarbij veel berichtgeving leidt tot no g meer berichtgeving. Het gehele mediabestel focust in zijn geheel op hetzelfde nieuwsfeit. De impact van de media is het sterkst tijdens zulke media storms: ze dwingen het publiek om te focussen op het thema en politieke actoren kunnen vaak niet anders dan snel en drastisch reageren. Desalniettemin is er ook aandacht voor nieuwsverhalen die minder media-aandacht ontvingen. Nieuwsverhalen die slechts in e e n medium verschenen, kregen heel wat minder aandacht van 4

5 parlementsleden, maar werden gemiddeld toch door een kwart van de parlementsleden herkend (26%). Voorkomen van politieke actoren in het nieuwsverhaal Een tweede factor die bepalend is voor de aandacht van parlementsleden voor nieuwsverhalen, is het voorkomen van politieke actoren in het nieuwsverhaal. Parlementsleden besteden opmerkelijk meer aandacht aan nieuwsverhalen waarin Belgische politieke actoren voorkomen (71%) dan aan nieuwsverhalen waar geen politieke actoren in vermeld worden (44%). Dit verband wordt getoond in Grafiek 2. De betrokkenheid van politieke actoren speelt dus een grote rol. Dat is niet verwonderlijk. Uit onderzoek blijkt dat politici de media niet alleen intensief volgen om op de hoogte te zijn van wat er gebeurt in de samenleving, maar ook om bij te leren over de politieke actualiteit op zich. De media geven weer waar andere politici of partijen mee bezig zijn, wat hun standpunten zijn over bepaalde topics, welke strategie ze hanteren en wat de politieke conflicten van de dag zijn. Niet zelden geven politici dat soort informatie exclusief aan journalisten. Onze resultaten bevestigen dat parlementsleden in opmerkelijk hoge mate geïnteresseerd zijn in gepolitiseerd nieuws. Het is e e n van de cruciale kenmerken van nieuwsverhalen die de aandacht van parlementsleden verklaart. 5

6 Thematische specialisatie Parlementsleden besteden meer aandacht aan een nieuwsverhaal wanneer het gaat over een thema dat gerelateerd is aan hun specialisatie (gebaseerd op hun commissielidmaatschap). Wanneer een nieuwsverhaal aansluit bij een thema dat behandeld wordt door de commissie waarin een parlementslid zetelt, herkent het parlementslid dit nieuwsverhaal gemiddeld in 69% van de gevallen. Van parlementsleden uit andere commissies herkent gemiddeld slechts 48% het desbetreffende nieuwsverhaal. Grafiek 3 toont dit verband. We kunnen dit verband ook weergeven per commissie (zie Grafiek 4). We tonen enkel de commissies met een thematische focus op een specifiek beleidsdomein. Andere commissies, die vaak gericht zijn op de interne werking van het politieke systeem, hebben minder duidelijk een thematische overlap met berichtgeving in de massamedia. Van elke commissie waarover Grafiek 4 rapporteert, namen tussen 10 en 14 leden deel aan ons onderzoek 1. Uiteraard kan een respondent lid zijn van meerdere commissies. Algemeen vertonen alle commissies hetzelfde patroon. Nieuws wordt altijd vaker opgepikt wanneer het thematisch gerelateerd is aan de bevoegdheden van de eigen commissie. Los van dit patroon bestaan er wel verschillen tussen de commissies. Verschillende verklaringen zijn mogelijk. Ten eerste bevatten de media veel meer informatie over de onderwerpen van de ene commissie dan over de onderwerpen van de andere commissie. Het is voor sommige commissies dan ook moeilijker om alles te volgen dan voor andere commissies. Ten tweede is niet elke commissie thematisch even duidelijk afgebakend. Het is duidelijk wanneer een nieuwsverhaal gaat over mobiliteit en openbare werken ; de commissie van mobiliteit en openbare werken scoort dan ook erg hoog in aandacht voor de desbetreffende nieuwsverhalen (80%). Een onderwerp als gelijke kansen is daarentegen minder duidelijk omlijnd. Dat kan verklaren waarom bijvoorbeeld de commissie van onderwijs en gelijke kansen een lager percentage aandacht scoort (57%). 6

7 7

8 Algemene mate van specialisatie In de survey peilden we naar de mate waarin een Vlaams parlementslid zichzelf beschouwt als generalist dan wel als specialist. Generalisten definie ren we als zijnde actief op veel verschillende thema s, terwijl specialisten sterker focussen op e e n of enkele thema s. Concreet luidde de vraag: Sommige politici specialiseren zich in één of twee beleidsdomeinen, terwijl anderen liever rond veel beleidsdomeinen werken. Waar zou u zichzelf plaatsen op een schaal van 0 (ik focus op één thema) tot 10 (ik focus op veel thema s)? Grafiek 5 geeft aan dat specialisten in het algemeen meer aandacht besteden aan nieuwsverhalen van de massamedia dan specialisten 2. Generalisten herkenden gemiddeld 57% van de nieuwsverhalen die hen voorgelegd worden, terwijl dat bij specialisten slechts 44% was. Het brede karakter van mediainformatie is meer compatibel met het profiel van generalisten dan met het profiel van specialisten. De eersten hebben er belang bij om over allerlei thema s iets te weten, terwijl de laatsten meer gespecialiseerde bronnen aanwenden om gedetailleerde informatie over hun thema te vergaren. Type nieuws (hard vs. soft nieuws) In de communicatiewetenschappelijke literatuur wordt vaak onderscheid gemaakt tussen hard nieuws en soft nieuws. Met hard nieuws bedoelt men nieuws dat gaat over substantie le beleidsthema s. Soft nieuws, daarentegen, behelst bijvoorbeeld nieuws over sport, nieuws over bekende personen, recensies over culturele evenementen, enzovoort. Niet onverwacht besteden politici meer aandacht aan hard nieuws (52%) dan aan soft nieuws (33%). Hard nieuws is immers relevanter en bruikbaarder voor hun werk. Dit verband wordt weergegeven in Grafiek 6. 8

9 Verschillen tussen media Niet alle media zijn gelijk. Kranten, televisie en radio zijn verschillende media, die op andere manieren nieuws brengen. Omdat deze verschillen een impact blijken te hebben op de aandacht van parlementsleden voor het nieuws dat ze brengen, gaan we hier kort dieper op in. Het verschil situeert zich voornamelijk in de ruimte die deze verschillende media hebben om een veelheid aan nieuwsverhalen te brengen. Dat wordt getoond door de blauwe balkjes in Grafiek 7. De radio is het meest beperkt qua ruimte. Het ochtendnieuws van 7u duurt minder dan 10 minuten. Dagelijks komen dan ook slechts enkele nieuwsverhalen aan bod in het ochtendjournaal enkel de allerbelangrijkste onderwerpen van die ochtend. De rest van de dag komen er natuurlijk nog vele andere onderwerpen aan bod in de verdere radiojournalen, maar die hebben we niet geanalyseerd. Grafiek 7 toont hoe het ochtendjournaal van Radio 1 slechts berichtte over 8% van de nieuwsverhalen die in deze studie werden opgenomen. Na het radiojournaal volgt het televisienieuws, dat meer ruimte heeft dan radio, maar minder dan kranten. Het journaal begint vaak met het belangrijkste nieuws van de dag, maar naar het einde van de uitzending toe is er ook wat plaats om uit te weiden over minder veelbesproken kwesties. De journalen van VRT en VTM gaven verslag van respectievelijk 28% en 39% van de nieuwsverhalen die in de survey voorkwamen. Kranten, tenslotte, hebben de meeste ruimte om topics te behandelen, zowel wat betreft de veelheid aan topics als de diepgang van de nieuwsitems. Het Laatste Nieuws, dat verslag uitbracht van 61% van de nieuwsverhalen uit onze steekproef, is de krant met het grootste aantal verschillende nieuwsverhalen. Hoe selectiever een medium is in het brengen van nieuwsverhalen, hoe meer aandacht er proportioneel is voor het nieuws gebracht door het medium. Dat kunnen we zien in de rode balkjes van Grafiek 7. 9

10 Betreffende het journaal van 7 uur op Radio 1, is het aandachtpercentage voor nieuwsverhalen 69%. Het radionieuws brengt slechts het allerbelangrijkste ochtendnieuws; en dit nieuws wordt dan ook meestal opgepikt door parlementsleden. Analoog doen beide televisiejournalen het niet slecht, met aandachtscores van 69% en 62%. De kranten scoren gemiddeld lager, tussen 56% en 64%. Zij brengen dan ook vaker kleine, exclusieve nieuwsfeiten. Wanneer we kijken naar verschillen tussen kranten onderling, merken we dat in eerste instantie een gelijkaardige redenering opgaat. De krant waarvan proportioneel het grootste aantal nieuwsverhalen opgemerkt wordt door parlementsleden, is de Tijd. Dat is tevens de krant die berichtte over het kleinste aantal nieuwsverhalen van onze steekproef 3, met een score gelijkaardig aan televisiejournalen (zie Grafiek 7). Echter, De Standaard is een uitzondering: deze krant scoort ondanks de veelheid aan nieuwsverhalen in vergelijking met andere kranten (blauwe balk) relatief hoog in aandacht van parlementsleden (rode balk). We vermoeden dat De Standaard bij parlementsleden de vaakst gelezen krant is. Negativiteit in het nieuws Een laatste factor, die echter weinig of geen verklaringskracht heeft, is de negativiteit 4 van het nieuws. Nochtans heeft voorgaand onderzoek aangetoond dat mensen van nature meer aandacht besteden aan slecht nieuws. De literatuur suggereert dat de focus op negatief nieuws des te meer van toepassing is op 10

11 politici, wiens taak het nu eenmaal is om oplossingen te zoeken voor zaken die slecht gaan in de samenleving. Deze hypothese wordt echter niet bevestigd in onze data. Politici blijken niet sterker gefocust op negatief nieuws dan op nieuws met een neutrale of positieve invalshoek. Dat wordt geïllustreerd in Grafiek 8. Van het negatieve nieuws werd 50% herkend, terwijl neutraal en positief nieuws een herkenningspercentage van 52% hadden. Dit verschil is niet significant. Voetnoten 1 N varieert per commissie tussen 250 en Op de schaal van 0 (ik focus op e e n thema) tot 10 (ik focus op veel thema s): Overwegend specialist = 0 3 ; Tussen beide in = 4 6 ; Overwegend generalist = Verder dekt de krant natuurlijk ook een bepaalde niche (financieel en economisch nieuws) en brengt daarover nieuwsverhalen waarover geen enkele andere krant bericht. Zulke niet-prominente nieuwsverhalen zijn ondervertegenwoordigd in onze steekproef (zie procedure in bijlage). 4 Negativiteit werd gecodeerd per nieuwsitem d.m.v. de vraag Is het nieuwsitem ongunstig vanuit het standpunt van een politieke actor? Indicatoren hiervan zijn politiek falen, fiasco, ramp, crisis, frustratie, mislukking, flop, ontkenning, verwerping, verzuim, verslechtering, scepticisme, bedreiging, cynisme, teleurstelling, verslagenheid, wanprestatie. 11

12 Conclusie Hoe prominenter het nieuwsverhaal in de media, hoe meer aandacht van parlementsleden. Parlementsleden besteden meer aandacht aan nieuws wanneer er politieke actoren in voorkomen. Meer aandacht gaat uit naar nieuws dat thematisch aansluit bij één van de commissies waarin een parlementslid zetelt. Generalisten hebben meer aandacht voor het nieuws dan specialisten. Hard nieuws trekt meer aandacht van parlementsleden dan soft nieuws. Radio- en televisiezenders brengen minder verschillende nieuwsverhalen dan kranten: ze brengen enkel het belangrijkste nieuws van de dag. Nieuwsverhalen die op de radio of op tv zijn geweest, krijgen dan ook proportioneel gezien meer aandacht van parlementsleden. Negatief nieuws krijgt niet significant meer aandacht van parlementsleden dan neutraal of positief nieuws. Contact Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met onderzoekers Lynn Epping of Julie Sevenans. Meer informatie over het project, alsook alle toekomstige wetenschappelijke publicaties met de data, zijn te vinden zijn op de website van het onderzoeksproject. Telefoon Gsm Website onderzoeksproject Website onderzoeksgroep

13 Bijlage: Informatie over de steekproef van nieuwsverhalen De random selectie van 150 nieuwsverhalen uit het totaal van 769 nieuwsverhalen tussen 7 en 14 mei 2013 is gebeurd volgens drie criteria: 1. Prominentie. Prominente nieuwsverhalen, die verschenen in meer dan e e n medium, zijn oververtegenwoordigd in onze steekproef. Dit is gedaan om te vermijden dat de survey teveel niet -prominente verhalen zou bevatten, die door quasi niemand herkend zouden worden. 2. Binnenlands vs. buitenlands nieuws. Binnenlands nieuws is in de steekproef oververtegenwoordigd, omdat het relevanter onderzoeksmateriaal is in de Belgische politieke context. 3. Hard nieuws vs. soft nieuws. Hard nieuws (nieuws over beleidsthema s) is oververtegenwoordigd in de steekproef ten opzichte van soft news (sport, celebrity, ) omdat het relevanter is in de politieke context. Tabel 2 geeft weer hoeveel van de 150 verhalen zich in een bepaalde steekproefcategorie bevinden. De getallen tussen haakjes geven per categorie aan hoeveel nieuwsverhalen er waren in de gehele populatie (totale mediaberichtgeving gedurende e e n week). Tabel 2: Selectie van gestratificeerde steekproef Hard nieuws Soft nieuws Binnenlands nieuws Buitenlands nieuws Prominent (> één medium) 100 (135) 20 (42) 5 (85) Niet-prominent (één medium) 15 (188) 5 (113) 5 (206) 13

Nieuwsmonitor 10 in de media

Nieuwsmonitor 10 in de media Nieuwsmonitor 10 in de media Mei 2012 VRT en vtm brengen meer buitenlands nieuws Het aandeel buitenlands nieuws in de nieuwsuitzendingen van Eén en vtm is vorig jaar met 6 procent gestegen. Dat blijkt

Nadere informatie

Nieuwsmonitor 6 in de media

Nieuwsmonitor 6 in de media Nieuwsmonitor 6 in de media Juni 2011 Nieuws - Europa kent geen watchdog ANTWERPEN/BRUSSEL - Het Europese beleidsniveau krijgt in de Vlaamse TV-journaals gemiddeld een half uur aandacht per maand. Dat

Nadere informatie

Het ene ongeval is het andere niet

Het ene ongeval is het andere niet Het ene ongeval is het andere niet Analyse van de rapportering van verkeersongevallen in de media Tim De Ceunynck, Stijn Daniels, Michèle Baets Steunpunt Verkeersveiligheid; Universiteit Hasselt IMOB Julie

Nadere informatie

Persbericht. 27 oktober 2015

Persbericht. 27 oktober 2015 Persbericht 27 oktober 2015 In 2014 dagelijks gemiddeld 3,5 interviews met de man in de straat in Het Nieuws en Het Journaal Het Steunpunt Media onderzocht de vox pop in het nieuws van VRT en VTM (2003-2014)

Nadere informatie

De staat van de Vlaamse nieuwsmedia. Vier jaar onderzoek van het Steunpunt Media Stefaan Walgrave en Julie De Smedt

De staat van de Vlaamse nieuwsmedia. Vier jaar onderzoek van het Steunpunt Media Stefaan Walgrave en Julie De Smedt De staat van de Vlaamse nieuwsmedia Vier jaar onderzoek van het Steunpunt Media Stefaan Walgrave en Julie De Smedt Beleidsrelevant onderzoek in opdracht van de minister van Media 2012-2015 Universiteiten

Nadere informatie

Nieuwsmonitor 26 Nieuwsbrief Steunpunt Media December 2015

Nieuwsmonitor 26 Nieuwsbrief Steunpunt Media December 2015 Worden we overspoeld door immigratie(nieuws)? Een onderzoek naar de berichtgeving over immigratie in de Vlaamse televisiejournaals Tijdens de periode 2003-2014 berichtten VRT en VTM 52 uren over immigratie.

Nadere informatie

Actualiteit in de klas, voor mij is dat... Wereldburgerschap in de klas: Actua mijn nota s

Actualiteit in de klas, voor mij is dat... Wereldburgerschap in de klas: Actua mijn nota s Actualiteit in de klas, voor mij is dat... 6 Twee journaals vergelijken, mijn bevindingen. Datum van de berichtgeving: Wat ik ga vergelijken Bron journaal:... Bron journaal:... 1 Nieuwsinhouden: 2 Nieuwsinhouden:

Nadere informatie

De almachtige media onder de (eigen) loep? De mening van de politieke journalisten in België over de politieke macht van de media.

De almachtige media onder de (eigen) loep? De mening van de politieke journalisten in België over de politieke macht van de media. De almachtige media onder de (eigen) loep? De mening van de politieke journalisten in België over de politieke macht van de media. De massamedia worden vaak aanzien als een belangrijke speler in de politiek.

Nadere informatie

Nieuwsmonitor 5 Berichten van het Elektronisch Nieuwsarchief April 2011

Nieuwsmonitor 5 Berichten van het Elektronisch Nieuwsarchief April 2011 Jan met de pet of Piet met de stropdas Actoren in het Vlaamse televisienieuws (2003-2010) Eén op de vier personen in het Vlaamse TV-nieuws is een voxpop, beter gekend als de man in de straat. Dat blijkt

Nadere informatie

Politiek en politici in het nieuws in vijf landelijke dagbladen Samenvatting

Politiek en politici in het nieuws in vijf landelijke dagbladen Samenvatting Politiek en politici in het nieuws in vijf landelijke dagbladen Samenvatting Otto Scholten & Nel Ruigrok Stichting Het Persinstituut De Nederlandse Nieuwsmonitor Amsterdam, april 06 1 Inleiding Puntsgewijs

Nadere informatie

Rapportage. November Mediawijsheid. In opdracht van: De Issuemakers Project number: Auteur: Tim Faassen

Rapportage. November Mediawijsheid. In opdracht van: De Issuemakers Project number: Auteur: Tim Faassen Rapportage Mediawijsheid November 2016 In opdracht van: De Issuemakers Project number: 2016465 Auteur: Tim Faassen Achtergrond van het onderzoek Doel onderzoek Van 18 tot en met 25 november 2016 wordt

Nadere informatie

Journal of Practicing Journalism. Research

Journal of Practicing Journalism. Research Journal of Practicing Journalism Special Issue Volume I, Number I May 2013 Research Editors: Knut De Swert & Ruud Wouters JOURNAL OF PRACTICING JOURNALISM RESEARCH Special Issue VOORWOORD We schrijven

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

SAMENVATTING. Samenvatting 181. Titel: Medialogica en electorale democratie

SAMENVATTING. Samenvatting 181. Titel: Medialogica en electorale democratie Samenvatting 181 SAMENVATTING Titel: Medialogica en electorale democratie Medialogica Voormalig Minister van Justitie Piet Hein Donner stelde in 2004 dat Nederlandse media schrijven wat mensen willen horen,

Nadere informatie

Profiel van informatiezoekers

Profiel van informatiezoekers Profiel van informatiezoekers Kritisch denken Ik ben iemand die de dingen altijd in vraag stelt 20,91% 45,96% 26,83% 6,3% Ik ben iemand die alles snel gelooft 0% 25% 50% 75% 100% Grondig lezen Ik lees

Nadere informatie

Nieuwsmonitor 22 Nieuwsbrief Steunpunt Media Mei 2015

Nieuwsmonitor 22 Nieuwsbrief Steunpunt Media Mei 2015 Minder aandacht voor criminaliteit in de Vlaamse nieuwsmedia Een onderzoek naar criminaliteit op het tv-nieuws en in de kranten in Vlaanderen (2003-2014) In de periode 2003-2014 ging gemiddeld 15.6% van

Nadere informatie

Amsterdam Rotterdam UTRECHT

Amsterdam Rotterdam UTRECHT Amsterdam Rotterdam UTRECHT Inleiding Clipit onderzoekt regelmatig de berichtgeving rondom de grootste steden van Nederland. We vergelijken de steden op punten als aantal berichten, PR-waarde en sentiment,

Nadere informatie

Nieuwsmonitor 1 Berichten van het Elektronisch Nieuwsarchief September 2010

Nieuwsmonitor 1 Berichten van het Elektronisch Nieuwsarchief September 2010 Franstalige politici in het Vlaamse televisienieuws: quantité négligeable? Slechts één vierde van de federale politici die in het Vlaamse TV-nieuws aan bod komen, is Franstalig. Dat blijkt uit een onderzoek

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES IN BELGIË EERSTE RESULTATEN

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES IN BELGIË EERSTE RESULTATEN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES IN BELGIË EERSTE RESULTATEN Frederik Heylen Jan Beyers Te gebruiken referentie: HEYLEN F. & BEYERS J. (2016). MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES IN BELGIË: EERSTE RESULTATEN. UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Januari 2012 Jan van Nispen Inleiding Sinds 2008 zijn woorden zoals crisis, financieringsproblemen, waarborgen en bailouts niet meer uit de

Nadere informatie

In dit document worden de resultaten voor België bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde.

In dit document worden de resultaten voor België bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde. Directoraat-generaal communicatie Directoraat C - Betrekkingen met de burgers EENHEID OPVOLGING PUBLIEKE OPINIE 30/09/2009 EB71.3 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Postelectoraal onderzoek Landprofiel: Europees

Nadere informatie

#SMING12 IMPACT SOCIAL MEDIA 2012

#SMING12 IMPACT SOCIAL MEDIA 2012 #SMING12 IMPACT SOCIAL MEDIA 2012 2 OVER DIT ONDERZOEK Berichten op online en social media over financiële instellingen nemen toe. Ook ING heeft de afgelopen jaren de online buzz rond het merk sterk zien

Nadere informatie

Nieuwsmedia in Vlaanderen Resultaten uit de Participatiesurvey 2014. Ike Picone & Alexander Deweppe

Nieuwsmedia in Vlaanderen Resultaten uit de Participatiesurvey 2014. Ike Picone & Alexander Deweppe Nieuwsmedia in Vlaanderen Resultaten uit de Participatiesurvey 2014 Ike Picone & Alexander Deweppe Participatiesurvey 2014 Representatieve steekproef van Vlamingen (wave 2014: n= 3949) Longitudinaal onderzoek

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Nieuwsmonitor 14 Nieuwsbrief steunpunt Media juli 2013

Nieuwsmonitor 14 Nieuwsbrief steunpunt Media juli 2013 Slachtoffers in de media, ook slachtoffers van de media? Een kwantitatieve analyse van de slachtofferberichtgeving in de Vlaamse kranten en tv-journaals Nieuwsmonitor 14 De media beschermen in vele gevallen

Nadere informatie

Informatie over de deelnemers

Informatie over de deelnemers Tot eind mei 2015 hebben in totaal 45558 mensen deelgenomen aan de twee Impliciete Associatie Testen (IATs) op Onderhuids.nl. Een enorm aantal dat nog steeds groeit. Ook via deze weg willen we jullie nogmaals

Nadere informatie

STEUNPUNT MEDIA: Lopend onderzoek

STEUNPUNT MEDIA: Lopend onderzoek STEUNPUNT MEDIA: Lopend onderzoek Versie: oktober 2015 Dit document bevat een overzicht van het lopende onderzoek van het Steunpunt Media. Per onderzoek wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste

Nadere informatie

Nieuwsmonitor 15 Nieuwsbrief steunpunt Media Oktober 2013. Hoe divers is de Vlaamse pers? Leeftijd, gender en etniciteit in het Vlaamse krantennieuws

Nieuwsmonitor 15 Nieuwsbrief steunpunt Media Oktober 2013. Hoe divers is de Vlaamse pers? Leeftijd, gender en etniciteit in het Vlaamse krantennieuws Hoe divers is de Vlaamse pers? Leeftijd, gender en etniciteit in het Vlaamse krantennieuws Uit een steekproef van krantenberichten uit april en mei 2012 blijkt dat in de binnenlandse berichtgeving van

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Evaluatie Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit

Evaluatie Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit Evaluatie Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit De Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit bestaat 1 jaar. In dat jaar verschenen 20 edities van onze nieuwsbrief. Tijd om eens te zien wat we kunnen verbeteren aan het

Nadere informatie

Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen

Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen Inleiding De mate van vertrouwen van burgers in de overheid en maatschappelijke instellingen werd al vaker de toetssteen van de democratie genoemd: daalt

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen

Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen RESEARCH SUMMARY ONDERZOEK I.K.V. VIONA STEUNPUNT WSE Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen Richtlijnen voor auteurs - De hoofdindeling ligt vast en bestaat uit volgende rubrieken:

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie Die publieke opinie in de Europese Unie Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie. Dit werd opgesteld voor de Vertegenwoordiging van de Europese

Nadere informatie

Lokaal mediabeleid Rotterdam

Lokaal mediabeleid Rotterdam Lokaal mediabeleid Rotterdam Lokaal mediabeleid Rotterdam G.H. van der Wilt en A.L. Roode Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2011 In opdracht van de raadscommissie JOCS van de gemeente

Nadere informatie

Hoe bekend is het EnergiePrestatieCertificaat? Eerste resultaten van de EPC nulmeting.

Hoe bekend is het EnergiePrestatieCertificaat? Eerste resultaten van de EPC nulmeting. Hoe bekend is het EnergiePrestatieCertificaat? Eerste resultaten van de EPC nulmeting. Om de bekendheid van het EnergiePrestatieCertificaat in te schatten werd eind augustus, begin september 2008 een telefonische

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste tabellen (Analyserapport) D. Janssens, S. Reumers, K. Declercq, G. Wets Contact: Prof. dr. Davy

Nadere informatie

Samenvatting. Incidentie en frequentie van problemen

Samenvatting. Incidentie en frequentie van problemen Samenvatting Dit rapport gaat over de Nederlandse ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf (MKB), de bedrijven met maximaal 99 werknemers die gezamenlijk iets meer dan 99% van de bedrijven in Nederland

Nadere informatie

Geven en ontvangen van steun in de context van een chronische ziekte.

Geven en ontvangen van steun in de context van een chronische ziekte. Een chronische en progressieve aandoening zoals multiple sclerose (MS) heeft vaak grote consequenties voor het leven van patiënten en hun intieme partners. Naast het omgaan met de fysieke beperkingen van

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Veiligheid

Rekenkameronderzoek Veiligheid Rekenkameronderzoek Veiligheid ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL DORDRECHT Inhoud In hoeverre zijn de bewoners op de hoogte van de voorlichting van de gemeente Dordrecht? Wat weten ze van de veiligheidsrisico

Nadere informatie

Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam

Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam Leen Heylen, CELLO, Universiteit Antwerpen Thomas More Kempen Het begrip eenzaamheid Eenzaamheid is een pijnlijke, negatieve ervaring die zijn oorsprong vindt in een

Nadere informatie

Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent

Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent Nadat uit onderzoek bleek dat minder dan een kwart van de 50-plussers voldoende beweegt of

Nadere informatie

Programma: Peeters en Pichal Tijdstip: 2 maart tussen 9u00 en 10u00. 28 februari tussen 18u45 en 19u00

Programma: Peeters en Pichal Tijdstip: 2 maart tussen 9u00 en 10u00. 28 februari tussen 18u45 en 19u00 Nieuwsmonitor 4 in de media Maart 2011 Programma: Peeters en Pichal Tijdstip: 2 maart tussen 9u00 en 10u00 Tijdstip: 28 februari tussen 18u45 en 19u00 Steeds minder buitenlands nieuws in televisiejournaals

Nadere informatie

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau.

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. 4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes 4.2.1. Algemeen In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. Instellingsniveau (vragenlijst coördinator) provincie,

Nadere informatie

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 Lokale veiligheidsbevraging 2011 Synthese van het tabellenrapport Pz Blankenberge - Zuienkerke Inleiding De lokale veiligheidsbevraging 2011 is een bevolkingsenquête

Nadere informatie

Grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van kinderen in de sport in Vlaanderen en Nederland

Grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van kinderen in de sport in Vlaanderen en Nederland Grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van kinderen in de sport in Vlaanderen en Nederland Een retrospectieve zelfrapportering van ervaringen met psychisch, fysiek en seksueel in de sport voor de leeftijd

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek Hoofdstuk 5 5.1 Inleiding Achtergrond en doel van het onderzoek Bonnema Weert wenst inzicht te verkrijgen in haar naamsbekendheid. Bonnema Weert wil in het bijzonder antwoord krijgen op de volgende onderzoeksvragen:

Nadere informatie

De vragenlijst van de openbare raadpleging

De vragenlijst van de openbare raadpleging SAMENVATTING De vragenlijst van de openbare raadpleging Tussen april en juli 2015 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging gehouden over de vogel- en de habitatrichtlijn. Deze raadpleging maakte

Nadere informatie

Wel of Geen Intake Gesprek?

Wel of Geen Intake Gesprek? Wel of Geen Intake Gesprek? Mediation is een aantrekkelijk alternatief wanneer twee of meerdere personen zelf geen oplossing kunnen vinden voor hun conflict. De conflicterende partijen kunnen door het

Nadere informatie

Cluster Bestuursorganen in gemeentefonds is goed bemeten en goed verdeeld

Cluster Bestuursorganen in gemeentefonds is goed bemeten en goed verdeeld Cluster Bestuursorganen in gemeentefonds is goed bemeten en goed verdeeld B. Steiner Zelfstandig adviseur en onderzoeker Samenvatting Uit het Periodiek OnderhoudsRapport gemeentefonds 2006 (verschenen

Nadere informatie

Contact met de media?

Contact met de media? Contact met de media? NWO biedt ondersteuning NWO, onderzoekers en de media Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek U doet onderzoek dat (mede)gefinancierd wordt door NWO. Wanneer u een

Nadere informatie

IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP HET NIEUWS

IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP HET NIEUWS #SMING14 IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP HET NIEUWS EEN INTERNATIONAAL ONDERZOEK DOOR ING NAAR DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE WERKZAAMHEDEN VAN PR PROFESSIONALS & JOURNALISTEN, NIEUWS & NIEUWSVERSPREIDING

Nadere informatie

Doen mensen tijdens hun scheiding beroep op een bemiddelaar?

Doen mensen tijdens hun scheiding beroep op een bemiddelaar? Doen mensen tijdens hun scheiding beroep op een bemiddelaar? Auteur: Lut Daniëls i.s.m. Prof. P. Taelman en Prof. A. Buysse Onderzoeksvraag De Belgische wetgever heeft in de bemiddelingswet van 2005 bepaald

Nadere informatie

Onderzoek heeft aangetoond dat een hoge mate van herstelbehoefte een voorspellende factor is voor ziekteverzuim. Daarom is in de NL-SH ook de relatie

Onderzoek heeft aangetoond dat een hoge mate van herstelbehoefte een voorspellende factor is voor ziekteverzuim. Daarom is in de NL-SH ook de relatie Samenvatting Gehoor en de relatie met psychosociale gezondheid, werkgerelateerde variabelen en zorggebruik. De Nationale Longitudinale Studie naar Horen Slechthorendheid is een veelvoorkomende chronische

Nadere informatie

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Tim de Broekert MSc, Research Consultant Imre van Rooijen MSc, Research Consultant december

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Standaard Eurobarometer 80 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6 Samenvattende conclusies

HOOFDSTUK 6 Samenvattende conclusies 6 pagina 97 HOOFDSTUK 6 Samenvattende conclusies 6.1 Nieuws 6.1.1 Content: Zijn jongeren in nieuws geïnteresseerd? 6.1.2 Waarde: Is nieuws volgen belangrijk? 6.1.3 Oordeel: Hoe beoordelen jongeren nieuws?

Nadere informatie

Social media around the world Door: David Kok

Social media around the world Door: David Kok Social media around the world Door: David Kok Tussen 19 maart en 24 juni zijn ongeveer 400 steden in de wereld via e-mail en Twitter benaderd om mee te werken aan een internationaal onderzoek. De steden

Nadere informatie

Onderzoeksrapport WASDA : Wereldbeeld en Attitudes : Studie bij Digitale Adolescenten

Onderzoeksrapport WASDA : Wereldbeeld en Attitudes : Studie bij Digitale Adolescenten 0 Beste leerlingen, leerkrachten en ouders, Enkele maanden geleden namen jullie deel aan het WASDA-onderzoek over jongeren, media en de digitale wereld. Dit onderzoek ging uit van de School voor Massacommunicatieresearch

Nadere informatie

20/04/2013: Kwalitatief vs. Kwantitatief

20/04/2013: Kwalitatief vs. Kwantitatief 20/04/2013: Kwalitatief vs. Kwantitatief Wat is exact het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek in termen van onderzoek (wat doe je) in termen van resultaat (wat kan je er mee) in

Nadere informatie

TV IN NEDERLAND 2003

TV IN NEDERLAND 2003 TV IN NEDERLAND 2003 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY André van de Wal Camiel Camps Nelly Kalfs Amstelveen, 9 maart 2004 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag

Nadere informatie

Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg

Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne Brabers, Margreet Reitsma en Roland Friele. Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Nadere informatie

Is een crisis via sociale media te beheersen? Door: Sonja Utz & Friederike Schultz

Is een crisis via sociale media te beheersen? Door: Sonja Utz & Friederike Schultz Is een crisis via sociale media te beheersen? Door: Sonja Utz & Friederike Schultz Op 5 januari 2011 woedde een enorme brand in een chemisch bedrijf in Moerdijk en een grote rookwolk trok over de regio.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 179 In dit proefschrift werden de resultaten beschreven van studies die zijn verricht bij volwassen vrouwen met symptomen van bekkenbodem dysfunctie. Deze symptomen komen frequent voor en kunnen de kwaliteit

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten infosecurity.nl

Onderzoeksresultaten infosecurity.nl Onderzoeksresultaten infosecurity.nl Pagina 1 Introductie Tijdens de beurs infosecurity.nl, die gehouden werd op 11 en 12 oktober 2006, heeft Northwave een onderzoek uitgevoerd onder bezoekers en exposanten.

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

Theorie! Cognitive Bias Modification! Resultaten onderzoek!

Theorie! Cognitive Bias Modification! Resultaten onderzoek! Cognitive Bias Modification Resultaten onderzoek December 2013 Jules Reijnen Ron Jacobs Theorie Cognitive Bias Modification (CBM) is een recent onderzoeksgebied dat zich richt op de vertekening (bias)

Nadere informatie

Minder nieuws voor hetzelfde geld?

Minder nieuws voor hetzelfde geld? www.nieuwsmonitor.net Minder nieuws voor hetzelfde geld? Van broadsheet naar tabloid Meer weten? Onderzoekers Nieuwsmonitor Carina Jacobi Joep Schaper Kasper Welbers Kim Janssen Maurits Denekamp Nel Ruigrok

Nadere informatie

Adverteren in tijdschriften: wat trekt de aandacht en wat leidt af? Lex van Meurs, Intomart GfK

Adverteren in tijdschriften: wat trekt de aandacht en wat leidt af? Lex van Meurs, Intomart GfK 1 Adverteren in tijdschriften: wat trekt de aandacht en wat leidt af? Lex van Meurs, Intomart GfK Adverteren in tijdschriften: de onderzoeksvragen 2 1. Welke kenmerken van een advertentie trekken aandacht?

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Veenpluis deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 225988

Nadere informatie

BRUSSEL - De kritiek dat het VRT-journaal linkser' zou zijn dan het VTM-nieuws wordt door onderzoek van het Elektronisch Nieuwsarchief tegengesproken.

BRUSSEL - De kritiek dat het VRT-journaal linkser' zou zijn dan het VTM-nieuws wordt door onderzoek van het Elektronisch Nieuwsarchief tegengesproken. Nieuwsmonitor 2 in de pers Oktober 2010 VRT-journaal niet linkser dan VTM-nieuws Nieuwsmonitor onderzoekt de media-aandacht voor politici en partijen Birgit Van Mol in het VTM-nieuws. BRUSSEL - De kritiek

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Enige tijd geleden heeft onze school BS De Petteflet deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Enige tijd geleden heeft onze school BS De Swoaistee deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

Meer van hetzelfde? Een longitudinaal onderzoek naar de gelijkenis van het nieuws in de Vlaamse kranten ( )

Meer van hetzelfde? Een longitudinaal onderzoek naar de gelijkenis van het nieuws in de Vlaamse kranten ( ) Meer van hetzelfde? Een longitudinaal onderzoek naar de gelijkenis van het nieuws in de Vlaamse kranten (1983-2013) De Vlaamse krantenmarkt en inhoud is in de laatste vier decennia sterk veranderd. De

Nadere informatie

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Versie 2013-2014 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS heeft ons in december

Nadere informatie

Taal en communicatie - profielwerkstuk

Taal en communicatie - profielwerkstuk Taal en communicatie profielwerkstuk Op weg naar een onderzoek Op weg naar een onderzoeksverslag Als voorbeeld: een experimenteel onderzoek: de kracht van Twitter je kunt me volgen op Twitter: @roblepair

Nadere informatie

Wat motiveert u in uw werk?

Wat motiveert u in uw werk? Wat motiveert u in uw werk? Begin dit jaar heeft u kunnen deelnemen aan een online onderzoek naar de motivatie en werktevredenheid van actuarieel geschoolden. In dit artikel worden de resultaten aan u

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

hoofdstuk 2 een vergelijkbaar sekseverschil laat zien voor buitenrelationeel seksueel gedrag: het hebben van seksuele contacten buiten de vaste

hoofdstuk 2 een vergelijkbaar sekseverschil laat zien voor buitenrelationeel seksueel gedrag: het hebben van seksuele contacten buiten de vaste Samenvatting Mensen zijn in het algemeen geneigd om consensus voor hun eigen gedrag waar te nemen. Met andere woorden, mensen denken dat hun eigen gedrag relatief vaak voorkomt. Dit verschijnsel staat

Nadere informatie

DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD

DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Kien Het Nederlandse Donateurspanel METING JUNI 16 DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD Het tweede kwartaal

Nadere informatie

Onderzoek over het spreken van het Frans door de inwoners van Vlaanderen

Onderzoek over het spreken van het Frans door de inwoners van Vlaanderen Onderzoek over het spreken van het Frans door de inwoners van Vlaanderen Onderzoek uitgevoerd voor de vzw: Association pour la Promotion de la Francophonie en Flandre September 2009 Dedicated Research

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT

Gedrag en ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT Gedrag en ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT 10 september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. TECHNISCH RAPPORT...3 1.1. Universum en steekproef...

Nadere informatie

Finchline Widgets. Versie 4.0

Finchline Widgets. Versie 4.0 Finchline Widgets Versie 4.0 Widgets In Finchline Enterprise worden widgets gebruikt om de beschikbare gegevens grafisch weer te geven. Nieuws Widgets Het nieuws is afkomstig uit 7000 Nederlandstalige

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Nederlandse Associatie voor Examinering 1 Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Met de scriptie voor Compensation & Benefits Consultant (CBC) toont de kandidaat een onderbouwd advies

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

/hpm. Onderzoek werkstress, herstel en cultuur. De rol van vrijetijdsbesteding. 6 februari 2015. Technische Universiteit Eindhoven

/hpm. Onderzoek werkstress, herstel en cultuur. De rol van vrijetijdsbesteding. 6 februari 2015. Technische Universiteit Eindhoven Onderzoek werkstress, herstel en cultuur De rol van vrijetijdsbesteding 6 februari 2015 Technische Universiteit Eindhoven Human Performance Management Group ir. P.J.R. van Gool prof. dr. E. Demerouti /hpm

Nadere informatie

Rapport solidariteitsbarometer

Rapport solidariteitsbarometer Datum: 14-10-2014 Voor: db Document: nota Volg nr. : ph Rapport solidariteitsbarometer 1. Inleiding Met de solidariteitsbarometer wilde Ziekenzorg CM de opvattingen van de Vlaming over solidariteit in

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK DIGITEENS

RAPPORT ONDERZOEK DIGITEENS RAPPORT ONDERZOEK DIGITEENS Beste leerlingen, Enkele maanden geleden namen jullie deel aan het Digiteens onderzoek over jongeren, media en de digitale wereld. Dit onderzoek ging uit van de School voor

Nadere informatie

1 Televisiezenders die men wel eens bekijkt en de mate waarin men deze zou missen. (Basis: n=319)

1 Televisiezenders die men wel eens bekijkt en de mate waarin men deze zou missen. (Basis: n=319) Samenvatting Om een indruk te krijgen van de prestaties van Talpa is de respondenten gevraagd aan te geven naar welke zenders zij wel eens kijken. Van alle zenders die men kijkt is vervolgens vastgesteld

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Leidt de maatregel rechtsaf door rood (RADR) voor fietsers tot een toename van roodrijden elders?

Leidt de maatregel rechtsaf door rood (RADR) voor fietsers tot een toename van roodrijden elders? Leidt de maatregel rechtsaf door rood (RADR) voor fietsers tot een toename van roodrijden elders? Tim De Ceunynck Instituut voor Mobiliteit (IMOB) - Universiteit Hasselt tim.deceunynck@uhasselt.be Inleiding

Nadere informatie

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Jeroen Nieuweboer Allochtonen in, en voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen

Nadere informatie