Engelenzang in Stilte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Engelenzang in Stilte"

Transcriptie

1 26 e jaargang Nº 1 vrijdag 7 januari 2011 verschijnt 21x per jaar officiële uitgave: Protestantse Gemeente te Arnhem Engelenzang in Stilte Na weken vol verwachting en feest breekt bij ons thuis een periode aan van betrekkelijke rust. De decembermaand levert in ons huis de gebruikelijke spanning op met betrekking tot sinterklaas, kerst en oud-en-nieuw. Na het geknal op oudejaarsavond klinkt de stilte op nieuwjaarsmorgen als engelengezang. Het geluid van stilte hoor je bijna niet meer. Er rijdt altijd wel een auto, trein of brommer voorbij. In onze buurt hangen her en der windklokken: zo n mobiel met metalen staafjes die vanzelf geluid maakt als het waait. Bij het minste of geringste zuchtje klinkt getingel. Verder wordt de stilte regelmatig doorbroken door stemmen en geluiden van dieren. Het is nooit echt stil. En van binnen? Is het daar nog wel eens echt stil? Bij mij niet. Ik ben altijd wel ergens mee bezig in mijn hoofd en ik denk altijd wel aan het een of het ander. Pas als ik probeer om nergens aan te denken merk ik hoe vol mijn hoofd zit met gedachten die er soms helemaal niet toe doen. Maar op nieuwjaarsmorgen lijkt het wel alsof alle geluid verdwenen is. Ook van binnen. En dat voelt goed! Dit jaar maar eens vaker oud en nieuw vieren Arjen foto: Frederick Vandaele cbna kopijdatum maandag 10 januari Kopij voor het volgende nummer Nº 2 (21 januari t/m 3 februari 2011) bij voorkeur en naar: evt. afgeven op het Kerkelijk Bureau wijknieuws Aanleveren via de wijkredacties, namen en adressen staan vermeld in de koppen boven de wijkberichten. redactie Menno Leistra, Rita Hop, Ruud van Veen en Arjen van Voorst, eindredactie ( ) abonnementen en advertenties W.A. van Woerkens ( ) kosten Jaarabonnement: 21,50 Digitaal abonnement: 11,50 ING rekening postadres Rosendaalseweg 507, 6824 KL Arnhem vormgeving {TypoVar} ontwerpers, Arnhem drukwerk Digidruk Vandenhul BV In dit nummer: Uw Steun Waard! De Eerste Dag Alle Zeven Dagen Voor t Voetlicht Van de Kerkrentmeesters Nieuws uit de Diaconie PKN-werkgroep Kerk en Israël.. 7 Actualiteiten Agenda Nieuws van het NBG Nieuws uit de Landelijke Kerk..19

2 Rooster Erediensten Zondag 9 januari 2011 Zondag 16 januari e coll.: Diaconaal werk 1e coll.: Door wijk te bepalen diaconaal doel 2e coll.: Plaatselijk kerkenwerk 2e coll.: Plaatselijk kerkenwerk 3e coll.: Onderhoud gebouwen 3e coll.: Onderhoud gebouwen Opstandingskerk u. ds. E.I. Pot u. ds. D. van Meulen, Rosendaalseweg 505 Epe Diaconessenkerk u. ds. Joh. Brezet, u. ds. M.A. Maan, Iz. Evertslaan 11 Duiven viering H.A. en bev. ambtsdrager Siongemeenschap in KKC Het Dorp u. ds. K. Dijk, u. ds. E.I. Pot Dorpsbrink 1 Duiven Bethlehemkerk u. ds. C.J. Kraai u. ds. P. de Vries, Honigkamp 25 viering H.A. Salvatorkerk u. ds. J.P. Eijgenraam, zie Lucaskerk Salvatorplein 274 dienst voor jong en oud De Regenboog Oec.Wijkgem u. pastor W. Palstra en zie Lucaskerk Spiegelhuis, Mooieweg 94 F. Gallé De Kandelaar u ds. I. Lodewijk zie Lucaskerk Den Haagweg 1 Lucaskerk u. ds. J.P. Eijgenraam ds. A.Vogelzang Rijksweg West 52, Elden oec. viering Trouw en Toegewijd De Rank (Bonifatiuskerk) u. ds. J.B. Kamp, u. ds. J.J. Valk, Huissensedijk 10 Heteren Oosterbeek Vrijz. Prot. en Remonstr u. ds. L.J. Lijzen, u. ds. M.G. Fernhout Parkstraat 31a Groningen Eusebiuskerk geen dienst u ds. W. Hartogsveld, Kerkplein 1 Schaarsbergen Waalse Kerk 11h30 pasteur L. Hamrat, pas de culte Gasthuisstraat 1 (naast pol. bureau) culte en français Evang. Luth. Gem. Arnhem u. ds. K. Touwen en u. ds. P. Endedijk, Arnhem, Spoorwegstraat 8-10 leervicaris M. Mielke viering H.A. mmv. jeugdcantorij Dorpskerk Schaarsbergen u. ds. G. Bomer, zie Eusebiuskerk Kemperbergerweg 806 Rheden Ziekenhuis Rijnstate u. ds. Th.A.R. de Zwart u. ds. J.P. Dam-Oskam Wagnerlaan 55 K.K.C. Het Dorp zie Siongemeenschap zie Siongemeenschap Dorpsbrink 1 Verz. huis Vreedenhoff u. mw. A. Mosterd u. ds. F. van de Hoek en pastor Esperantolaan 2 J. Nijrolder, oec.viering Verz. huis De Drie Gasthuizen u. pastor B. Elenbaas u. ds. L. Oosthoek Rosendaalseweg 485 Verpl.huis Regina Pacis u. pastor J. Mulder u. pastor J. Mulder Broekstraat 9, Velp Verpl.huis Eldenstaete u. pastor B. de Groot Kopetzky, u. pastor P. Stegenga Mr. D.U. Stikkerstraat 126 Nijmegen Verpl.huis Altenova u. pastor H.M. Rolfes u. pastor B.J. Bergen, Elderhofseweg 51 dienst van Schrift en Tafel 2

3 Oecumenische diensten Samen kerk-zijn in Woon-/Zorgcentrum Waalstaete, Waalstraat 36 Elke vrijdag uur 07 januari hr. T.J. Strikwerda, Arnhem 14 januari ds. C.J. Kraai 21 januari ds. H. Hoekstra Verpleeghuis Heijendaal, St. Elisabethshof 201 Elke vrijdag uur 07 januari pastor J. Koopmans, Arnhem 14 januari hr. G.J. Bos, Laag-Soeren 21 januari pastor M. van Ravenswaaij-Brussel, Ede Korenbeurslezing in Hotel Haarhuis, Stationsplein 1 Datum: zondag 9 januari Tijd: uur Spreker: drs. Menno Potjer Thema: Anekdotische kerkgeschiedenis van Arnhem e.o. Uw Steun Waard! Een groot deel van de collectebestemmingen voor 2011 zijn al bekend. De PKN heeft een mooie poster laten maken met het overzicht van de collecten. JANUARI Zondag voor de eenheid 23 Collecte Oecumene 30 Co lecte Catechese en Educatie APRIL 3 40dagentijdcollecte 10 40dagentijdcollecte 17 Palmzondag: Collecte Kerk in Actie Totaal 24 Pasen: Collecte JOP Collecterooster 2011 FEBRUARI 6 Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 13 Collecte Eredienst & Kerkmuziek Co lecte MEI Werk & K 1 Collecte Werk & Kerkgroe Collecte K Werelddi MAART 6 Collecte Kerk in Actie JUNI Zending Biddag voor gewas en arbeid Aswoensdag 9 Biddag voor gewas en arbeid 13 40dagentijdco lecte 20 40dagentijdcollecte 27 Co lecte Kerk in Actie Diaconaat 2 Hemelvaartsdag 5 Wezenzondag: Collecte voor eigen gemeente 12 Pinksteren: Collecte Kerk in Actie Zending JULI AUGUST SEP 3 Collecte Jeugdwerk Protestantse Kerk Co lecte Kerk in Actie Zending Collecte Missionair Werk & Kerkgroei 18 Collecte Vredeswerk 25 Collecte JOP OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Kerkdienst voor iedereen in de Grote- of Eusebiuskerk, Kerkplein 1 Datum: zondag 16 januari Aanvang: uur Voorganger: ds. W. Hartogsveld, Schaarsbergen Medewerking: Cantorij o.l.v. Wim van der Meer Orgel: Jack Blok Voorbereiding: Protestantse Gemeente te Schaarsbergen 2 Israëlzondag: Collecte Kerk & Israël 9 16 Co lecte Kerk in Actie Werelddiaconaat Collecte rondom Hervormingsdag 2 Dankdag voor gewas en arbeid 6 Collecte Kerk in Actie Zending 13 Co lecte Kerk in Actie Diaconaat 20 Laatste zondag kerkelijk jaar: Collecte voor 27 eigen gemeente 4 Co lecte Missionair Werk & Kerkgroei 11 Collecte Pastoraat Kerst: Collecte Kerk in Actie Kinderen in de Knel 31 Eindejaarsco lecte Via de website van de PKN kunt u een uitgebreide toelichting lezen op het collecterooster en vindt u verwijzingen naar partnerorganisaties zoals Kerk in Actie. Op de website van Kerk in Actie zijn ook andere projecten te zien waar men zelf online kan doneren. 3

4 De Eerste Dag Zondag 9 januari: Jesaja 42: 1 9, Matteüs 3: alternatief spoor: 1 Korinthiërs 1: Op de eerste zondag na Epifanie vertelt de lezing uit Matteüs ons over de doop van Jezus in de Jordaan. Met die doop door Johannes begint het actieve leven van Jezus. Vanaf nu zal de wereld zijn woorden gaan horen en zijn daden gaan zien. In veel kerken maakt de doopgedachtenis deel uit van de liturgie in de Paasnacht, maar er is zeker iets voor te zeggen om dat ook deze zondag aandacht te geven. Met het (aanraken van het) water mag je ervaren dat ook jij door de Eeuwige ben aangeraakt en dat gedoopt zijn iets betekent in je leven. De tekst uit Jesaja 42 sluit er mooi bij aan. Deze profetie over de Knecht des Heren vormt een soort dooponderricht. Er ligt een taak, het recht moet hersteld worden, maar in de tekst wordt benadrukt dat je het niet alleen hoeft te doen. Zo kun je als gedoopte laten zien wat het betekent om gedoopt te zijn. Het alternatieve spoor leest de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Paulus spreekt in de verzen voor vandaag over de verdeeldheid in de gemeente. De één zegt: Ik ben van Paulus, een ander: Ik van Apollos, een derde: Ik van Kefas, en een vierde: Ik van Christus. Is Christus dan verdeeld? Of is het in de naam van Paulus dat u bent gedoopt? Hier ligt een link naar de andere lezingen: wij zijn gedoopt in de naam van de Ene, die hemel en aarde gemaakt heeft Gods naam en onze naam in één adem genoemd. Zo mogen we onze levensweg gaan. Zondag 16 januari: Jesaja 62: 1 5, Johannes 2: 1 11 alternatief spoor: 1 Korinthiërs 1: Op de tweede zondag van Epifanie horen we over de bruiloft in Kana. Jezus verricht daar zijn eerste teken: water wordt wijn. Na het sacrament van de doop vorige week, valt -zou je kunnen zeggen- deze week het licht op het avondmaal. Zo worden aan het begin van het nieuwe kerkelijke jaar lijnen uitgezet en krijgt de identiteit van Jezus kleur: in woord, water, brood en wijn wil de Heer bij ons zijn. In de Jesaja-lezing speelt ook de thematiek van de bruiloft een rol: zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou verheugen. In de lezing uit 1 Korinthiërs schrijft Paulus over wijsheid en dwaasheid. Wat wijs is in de ogen van de wereld is dwaas voor God en de wijsheid van God is de ogen van de wereld dwaas. Voor wie geroepen zijn, is Christus Gods kracht en wijsheid. Een mooie lezing, die ons wil bepalen bij wat er toe doet. Wat is belangrijk in je leven, waar ontlenen we onze kracht en onze zingeving aan? Vragen die ook alles met identiteit te maken hebben. ds. Monique Maan Kerkelijk Bureau PGA Rosendaalseweg KL Arnhem telefoon: (026) geopend: elke werkdag uur bankrekeningen voor vrijwillige bijdragen: t.n.v. Protestantse Gemeente te Arnhem voor overige t.n.v. Protestantse Gemeente te Arnhem Alle Zeven Dagen vr. 7 Matteüs 3:13 4:11 Vader, Zoon en Geest za. 8 Handelingen 10:1 23a Visioenen zo. 9 Handelingen 10:23b 33 Contact ma. 10 Handelingen 10:34 48 Tweede Pinksterdag di. 11 Handelingen 11:1 18 Verantwoording wo. 12 Jesaja 60:1 14 Stralen van geluk do.13 Jesaja 60:15 22 Eeuwig licht vr. 14 Jesaja 61:1 11 Jubeljaar za. 15 Jesaja 62:1 12 Naamsverandering zo. 16 Romeinen 12:1 8 Gave gaven ma. 17 Romeinen 12:9 21 Wees een medemens di. 18 Romeinen 13:1 7 Goed burgerschap wo. 19 Romeinen 13:8 14 God liefhebben laat je zien door naastenliefde do. 20 Romeinen 14:1 12 Plicht van de sterkste vr. 21 Romeinen 14:13 23 Overtuigingskracht za. 22 Romeinen 15:1 13 Bijbelstudie zo. 23 Romeinen 15:14 33 Nieuwe wegen advertentie: Vreedenhoff Veilig, Vertrouwd, Verzorgd sinds 1842 De stichting Vreedenhoff is een zelfstandig protestants-christelijke instelling voor ouderenzorg en neemt binnen Arnhem en omgeving een eigen plaats in. Zij staat vanuit haar oecumenisch karakter open voor elke levensopvatting en heeft stevige wortels in de geschiedenis van Arnhem en omgeving. Tegelijkertijd is zij een moderne, dynamische organisatie met ca. 400 cliënten, ruim 250 medewerkers en 110 vrijwilligers. Zij biedt huishoudelijke hulp, dagbesteding, verzorging, verpleging en huisvesting en is actief in de thuiszorg. Wat de mens met een zorgvraag belangrijk vindt is richtinggevend voor helpen en handelen. Medewerkers biedt zij een veilig sociaal klimaat en ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Vreedenhoff is een gezonde, fascinerende en veelzijdige organisatie. Zie: keurmerk in de zorg In de Raad van Toezicht ontstaan op korte termijn twee vacatures. Belangstellenden worden uitgenodigd te reageren op de functie van Lid Van de Raad Van ToezichT Wij zoeken kandidaten met: kennis van en ervaring in organisatieontwikkeling en innovatie van (ouderen)zorg of ruime ervaring met geldende financieringssystematiek binnen de (ouderen)zorg. Reflectanten dienen te wonen in de regio en een protestants-christelijke signatuur te hebben. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en vergadert zes tot acht keer per jaar. Belangstellenden kunnen een informatiepakket opvragen bij de bestuurssecretaris van Vreedenhoff, mevrouw Petra Caderius van Veen, tel. (026) of nl. Uw schriftelijke reactie kunt u binnen 14 dagen na plaatsing van deze advertentie richten aan: Woon-, zorg- en activiteitencentrum Vreedenhoff, ter attentie van de voorzitter van de Raad van Toezicht de heer ir. H. de Vries, p/a Esperantolaan 2, 6824 LV Arnhem. Esperantolaan LV Arnhem woon-, zorg- en activiteitencentrum voor ouderen 4

5 Voor t Voetlicht Uitdaging en herkansing voor het CDA, i.h.b. voor minister M. van Bijsterveldt: Een nieuw monocultureel burgerschap: pure noodzaak en mogelijk nog niet te laat F. Bolkestein heeft onze samenleving recent opnieuw een grote dienst bewezen door een vaststelling: integratie van moslims in Nederland is niet gelukt, dit is mede zichtbaar in antisemitisme onder Marokkaanse jongeren. De verbinding die hij legt tussen gebrek aan integratie in Nederlandse waarden en anti-semitisme wordt betwist; in mijn lesgeven op het MBO in Amersfoort zie ik het wel degelijk zorgwekkend en waar al jaren en in toenemende mate, zij het niet in een directe lijn. Voormalig premier J.P. Balkenende heeft van de problematiek geweten: in 2006 stelde hij Wij kunnen gevoelens van vervreemding door globalisering ombuigen in belangstelling voor eigen taal, cultuur en geschiedenis. Toch hij zal ons het later (moeten) vertellen waarom hebben de kabinetten Balkenende (CDA!) juist t.a.v. de historische opdracht, hét grote vraagstuk van de integratie in Nederland ondanks de les van Pim Fortuyn sinds 2002 verzaakt. Deze regeringen lieten na om anders dan in lippendienst de vinger te leggen bij antihumane en antidemocratische tendensen en bij aanzetten tot verduistering van onderzoekende kritische geest. Zij lieten na duidelijk richting aan te geven en andere, op verbinding gerichte, begaanbare, wegen voor Nederland te ontwikkelen. Anders dan F. Bolkestein, die een tweederangsburgerschap voor islamitische Nederlanders voorstelt, kan m.i. een gezamenlijk ervaren burgerschap voor alle Nederlandse staatsburgers nog wel: echter, daartoe verlangt, nog duidelijker: eist!, de samenleving dan wel heel concreet van iedere Nederlandse burger: participerend burgerschap. Maar dan rijst de vraag: wat is dat dan, zo n absoluut vereist participerend burgerschap dat dit schier onoverkomelijke nog wel zou kunnen bewerkstelligen? Het lijkt mij dat wij voor een ijkpunt in deze kunnen putten uit de joods-christelijke traditie. In het zondvloedverhaal lezen we in Genesis 6: 9 dat Noach genade vond in de ogen van God omdat hij als enige in zijn generatie tsaddik tammim was. Hij was rechtvaardig, gaaf (=in alle opzichten.) Wat betekent in alle opzichten rechtvaardig? In hedendaagse bewoordingen zou ik het zo vertalen: dat burgers - zich bewust van hun eigen verwevenheid met de natuur - cultureel, sociaal, economisch, politiek en religieus/ levensbeschouwelijk participerende burgers zijn. En waar te beginnen met herstel en ontplooiing van dit vereiste participerend burgerschap? 1 Met een analyse van de huidige samenleving. Vaststellen van de huidige Nederlandse identiteit te midden van Europa en ontwikkelingen globalisatie. Daarbij zouden we heel veel kunnen hebben aan een boek dat twee jaar geleden verscheen, Ons Cultureel Draagvlak van prof. emeritus Rudolf Boon, een zeer gedetailleerde bronnenstudie over de ontwikkeling van onze cultuur, vanaf het Romeinse Rijk, ca. 200, tot aan 1795, de Napoleontische tijd. Meesterlijk toont de schrijver aan dat we wel degelijk over een Nederlandse eigenheid beschikken in ons cultuurgoed; hij identificeert met name als Nederlandse kernverworvenheden, zo je wil kernwaarden: humaniteit, democratie en een kritische geest. Gedetailleerd toont hij de vormende, leidende rol daarin aan van de met het jodendom verweven christelijke en daarna meer specifiek Geneefse/Calvinistische traditie. Natuurlijk behoeft deze studie aanvulling met een soortgelijke analyse van recente geschiedenis, 1795 tot heden, met grote aandacht voor onze Nederlandse fundamentele waarden vervat in de grondwet, alsook voor de rol en bijdrage en een eigen, edoch bescheiden, plaats van nieuwe islamitische Nederlanders in onze samenleving vanaf Wij, de burgers, moeten in opstand komen: tot hier toe en zó niet verder. (Dit is natuurlijk ten dele al het geval in het resultaat van de verkiezingen in 2010.) Wij, de burgers van Nederland, moeten een nieuw commitment uiten en bezegelen, een convenant/verbond sluiten, (G.J. Segers, 2010) om hier in dit koninkrijk der Nederlanden samen verder te gaan. (Zie Regenboog Coalitie, A.C. Poley, 2003/8) Gelet op het behoud van onze identiteit zullen we als burgers, christenen schouder aan schouder met anders gelovigen (zeker ook mét moslims) en niet gelovigen, in allerlei opzichten waarin we kunnen en het ons dagelijks leven raakt dus in ieder geval op de bres moeten gaan voor 1. humaniteit 2. het democratisch bestel 3. het vrij beoefenen van een kritische geest: open naar verleden (bronnenonderzoek eigen verleden) en open naar heden: Nederland in Europa, in globalisering, met openheid ook voor het vele goede in andere culturen. 3 Vervolgens zou in alle openheid vastgesteld moeten worden en door heel de samenleving erkend dat we een geweldig probleem hebben: dat er op dit moment in Nederland tienduizenden burgers zijn die anti-democratisch denken en honderdduizenden burgers zijn die a-democratisch denken en/of in verregaande mate afgehaakt zijn als participerende burgers in onze samenleving. 4 5 Waar dat participerend burgerschap ontbreekt zou de overheid beleid moeten ontwikkelen op korte termijn, middellange termijn en lange termijn. Eén belangrijk element in dit beleid op korte termijn: serieuze middelen (nog niet eens zoveel geld als wel de inzet en het omdenken van een belangrijk deel van het ambtenarenapparaat van verschillende ministeries) beschikbaar stellen voor een nieuw cultureel deltaplan, een beschavingsoffensief. o n beschavingsoffensief kan alleen via een uiterste gezamenlijke inspanning, een herleving van het beste van onze traditie, betoogde ik al eerder (Centraal Weekblad, 37, 12 september 2008) Daarbij zou juist met het oog op decennialange veronachtzaming van het eigen cultuurgoed van autochtonen en allochtonen in ieder geval daarom voorlopig het accent op de burger als drager van cultuur (die zich bewust wordt van zijn eigen identiteit: die van de eigen zuil én van de de eigen zuil overstijgende Nederlandse identiteit) liggen om de absoluut noodzakelijke inhaalslag te maken. 6 Minister v. Bijsterveldt zou op eenvoudige manier een politieke daad van groot belang kunnen stellen door een halt toe te roepen aan de terugtrekkende beweging wat betreft de Canon van een Vaderlandse Geschiedenis in lessen op school. In plaats van die canon te relativeren (minister Plasterk in 2009) moet er juist doorgezet worden op de eerder via democratisch bepaalde weg om te komen tot een overtuigende canon van geschiedenis van de Nederlanden. Met minder ontken je de eigen identiteit van een Nederlandse cultuur. Zo n canon van onze Nederlandse geschiedenis zou m.i. vervolgens als lesstof Geschiedenis en Maatschappijleer/ Burgerschapscompetenties verplicht moeten zijn op alle lerarenopleidingen. En deze canon in vereenvoudigde vorm zou dan tegelijkertijd dienen als kern van een nieuwe monocultuur voor iedere Nederlander: als verplichte stof voor het Nederlands Staatsburgerschap. Fundamentele omslag in beleid inzake burgerschap en integratie vergt niet alleen moed van politici; er zal heel veel gevraagd worden van lerarenopleidingen en leraren. Maar bovenal zal het toch moeten gaan om hernieuwde bezieling van burgers! En voor ons, christenen én burgers van Nederland, houdt dat toch in: terug naar de Bron die ons tot hiertoe gevoed en juist ook onze samenleving in Nederland richting gegeven heeft: een opnieuw door Gods Geest bezielde kerk, christenen en christelijke gezinnen, die openstaan voor nieuwe bewegingen van Gods Geest, levende brieven van God in onze geseculariseerde samenleving. ds. Ad Poley (bewerking en actualisering van een artikel in Christelijk Weekblad: 29 juni 2009, n.a.v. Europese Verkiezingen in juni 2009) 11 artikelen over integratie en cultuurvernieuwing van ds Poley verschenen in Centraal Weekblad, nu Christelijk Weekblad, nrs 5, 25-37, in

6 Van de Kerkrentmeesters Kerkbalans 2011 In de maand januari start de Actie Kerkbalans. Van uw wijkgemeente ontvangt u de uitnodiging om naar vermogen bij te dragen aan het werk van de Kerk in Arnhem. Nieuws uit de Diaconie Begroting 2011 In oktober schreef ik over de jaarrekening 2009 van de Diaconie. De rekening 2009 en de begroting 2010 zijn de bouwstenen voor de begroting De begroting 2011 is vastgesteld in het College van Diakenen op 11 november 2010 en in de Algemene Kerkenraad op 20 december. Hierna volgt de samenvatting van de begroting (in duizenden ). Ter vergelijking zijn de begrotingen 2010 en de jaarrekening 2009 en 2008 opgenomen. Begroting begroting rekening rekening In: Bijdragen + Collecten Doorzendcollecten Beleggingen + Huur Fonds Diak. Consulent Tekort Totaal in: Uit: Gebouw + Inventaris Plaatselijk werk Landelijk werk Wereldwijd werk Salarissen + bureau Overschot Totaal uit: In de folder die u wordt aangereikt staat een overzicht waaraan uw geld wordt besteed. Ook wat we voor het komend jaar nodig hebben om onze plannen uit te kunnen voeren. In de begroting die is opgenomen staat dat we een tekort krijgen van Dat komt omdat we heel weinig rente krijgen van ons geld terwijl de uitgaven steeds hoger worden. Vandaar dat we een beroep op u doen om te kijken naar wat u momenteel aan de kerk geeft en of u dat bij kunt stellen, om het tekort weg te werken. We willen graag alle werkzaamheden blijven doen die we nu doen en liever nog iets meer. Maar met een tekort dat blijvend is, zullen de Wijkkerkenraden en de Algemene Kerkenraad aan moeten geven wat we als Kerk van Arnhem aan activiteiten gaan schrappen. Lees de folder die u krijgt aangereikt. Overweeg wat het werk van de Kerk in Arnhem u waard is en geef naar vermogen. Het College van Kerkrentmeesters wil u bij voorbaat hartelijk danken voor uw medewerking. Toelichting De onttrekking aan het vermogen (interen) wordt voor 2011 geraamd op (onttrekking Fonds diakonaal consulent en tekort ). Dit is iets meer dan werkelijk in , maar duidelijk meer dan de begroting Het interen neemt toe. Dit kan de Diaconie zo volhouden, maar niet veel langer dan tot Daarna is de ruimte veel beperkter en zal of bezuinigd of meer inkomsten moeten worden verkregen. De inkomsten zijn verder ongeveer gelijk aan rekening 2009 en begroting Alleen de doorzendcollecten zijn lager begroot, dat geeft dan ook het zelfde bedrag minder aan wereldwijd werk. De uitgaven plaatselijk werk zijn verhoogd naar vanwege de groei in de individuele hulpverlening. Verder zijn de salariskosten iets toegenomen omdat het aantal uren van de Diaconaal Consulenten vergroot zijn. Overigens is meer dan 80% van de salaris- en bureau- kosten direct voor diaconaal werk en hulpverlening. Minder dan 20% van de kosten zijn voor administratie en ondersteuning. Belangstellenden kunnen nadere toelichting krijgen bij het diaconaal bureau tel: (ma en woe). U kunt ook eventuele vragen per sturen naar Wim Lely, penningmeester College van Diakenen 6

7 PKN-werkgroep Kerk en Israël Dialoog belangrijk voor vrede in Israël. Nes Ammim is een Christelijk dorp in Noord- Israël, gesticht in 1962 door de arts Johan Pilon en zijn Israëlische vriend Shlomo Bezek. De reden was het binnen Israël aangeven van de verbondenheid met het Joodse volk na de verschrikkingen tijdens m.n. de tweede wereldoorlog. Het personeel bestaat uit enige vaste krachten uit Israël (Joden en Palestijnen) en daarnaast vrijwilligers voor de periode van 3 maanden tot een jaar uit verschillende landen, maar vooral uit Nederland en Duitsland. Naderhand is deze reden uitgebreid met het faciliteren en initiëren van de dialoog tussen Joden en Palestijnen. Vanuit Nes Ammim werden en worden dus veel contacten gelegd met instellingen en personen, die zich bezig houden met vrede door dialoog/contacten tussen Joden en Palestijnen. Dit betreft m.n. de soms al bestaande dialoog tussen bewoners van Joodse kibboetsiem en Arabische dorpen, als ook tussen Israëlische- en Palestijnse scholieren en studenten. Er is verschil in omstandigheden tussen Israëliërs en Palestijnen in Israël en de zgn. bezette gebieden, maar dat doet in de dialoog niet ter zake. Eén van de intensieve contacten is die met Daliah Eschkenazi in Ramle, een stad in de buurt van vliegveld Ben Goerion. Onderstaande situatie is die van een Joodse- en Palestijnse familie en is ontstaan in 1948 het jaar van de stichting van de staat Israël. In die tijd waren er pogroms in Oost- Europa, o.m. in Bulgarije. Joodse families hadden daar altijd gewoond en een bestaan opgebouwd. Zij moesten vluchten met achterlaten van heel hun hebben en houden. De staat Israël werd gesticht vanuit het toenmalige mandaatgebied van Engeland om aan Joden een eigen huis te bieden, waardoor veel Joden de vervolgingen konden ontvluchten en zich gingen vestigen in Israël. Maar Israël had ook bewoners en velen van hen gingen op de vlucht voor de Joden. Zo kon het gebeuren, dat Joden gingen wonen in woningen waar eerst Palestijnen woonden Zo ook de familie Eschkenazi. Hun dochter Daliah de spil in dit verhaal was toen ongeveer 1 jaar. Het leven ging gewoon door tot na ca 20 jaar toen de inmiddels 20-jarige dochter alleen thuis was er aan de deur werd gebeld. Daliah deed de deur open en er stonden drie keurig geklede Palestijnse mannen voor de deur, met de vraag of zij binnen mochten kijken. De jonge vrouw moest een moeilijke keuze maken. Daliah koos er voor om de mannen binnen te laten en achteraf is dat een goede keus geweest, want deze drie mannen verlieten destijds met hun ouders dit huis en woonden sindsdien in Ramallah. Zij wilden het huis graag zien en verslag doen aan hun ouders. De contacten bleven summier bestaan, maar er werd verder niets mee gedaan tot het moment dat Daliah in een krant las, dat één van de mannen Bashir opgepakt was door de Israëlische politie in verband met een zware aanslag, waarbij vele burgers werden gedood. Daliah heeft toen in 1988 een brief geschreven aan Bashir, die in de gevangenis zat. Dat moment werd een keerpunt en daarna werden door beiden activiteiten ontplooid om de vrede door dialoog te bevorderen. Over deze situatie is een boek The Lemon Tree geschreven door Sandy Tolan. Het resultaat van dit verhaal is, dat de bewuste woning nu een Open Huis is en dat door Daliah met Palestijnse- en Joodse vrijwilligers van hieruit activiteiten worden ontplooid om contacten te krijgen/onderhouden tussen Joodse- en Palestijnse kinderen uit vooral Ramle. Ze kennen elkaar namelijk niet en weten niets van elkaars gewoontes, cultuur etc. Hoofdactiviteit is het houden van zomerkampen, waarbij door beide partijen veel overwonnen moe(s)t worden, omdat het wederzijdse vertrouwen m.n. van de ouders minimaal is. Na een moeizame start begint het project goed te lopen en in 2010 waren er 126 kinderen. Het project is geweldig; geen verwijten, boycots of alleen de schuld leggen bij de één of de ander. Nee, open communicatie, onwetendheid opheffen en doorgaan. Dergelijke projecten ontvangen geen subsidies van overheden, ngo s e.d., maar moeten de zaken financieren uit donaties, collectes etc.etc. Daarom beveel ik dit initiatief van harte aan! Voor meer informatie verwijs ik naar de website en verschillende boeken over dit onderwerp in z n algemeenheid. Jaap Clifford Collectenopbrengsten PGA (bedragen in euro s) 12 december e Collecte: Diaconaal werk 2 e Collecte: Pastoraat 3 e Collecte: Onderhoud gebouwen kerk 1 e collecte 2 e collecte 3 e collecte Opstandingskerk 128,23 94,25 69,20 Diaconessenkerk 143,07 101,98 90,48 Sionemeenschap 94,17 46,10 32,50 De Rank 57,50 48,60 53,90 Bethlehemkerk 149,36 100,57 90,24 Salvatorkerk 100,35 70,55 66,03 Rijkerswoerd 39,80 30,26 De Kandelaar 150,50 92,95 61,86 TOTAAL 862,98 585,26 464,21 19 december e Collecte: Diaconie 2 e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk 3 e Collecte: Onderhoud gebouwen kerk 1 e collecte 2 e collecte 3 e collecte Opstandingskerk 79,81 66,90 41,79 Diaconessenkerk 86,25 53,60 43,10 Siongemeenschap 38,90 28,30 24,25 Bethlehemkerk 71,51 46,45 57,69 Salvatorkerk 60,41 42,20 36,91 De Kandelaar 93,55 66,92 38,45 TOTAAL 430,43 304,37 242,19 Belastingaftrek Indien u meer dan 1 % van uw verzamelinkomen en tevens meer dan 60, per jaar aan giften uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10 % van het verzamelinkomen aftrekbaar. Collectebonnen Kaart A: 0,75 (20 bonnen van 0,75 = 15, ) Kaart B: 1,00 (20 bonnen van 1,00 = 20, ) Kaart C: 1,50 (20 bonnen van 1,50 = 30, ) Kaart D: 0,50 (20 bonnen van 0,50 = 10, ) U kunt ze kopen op het kerkelijk bureau tegen contante betaling ; pinnen heeft daarbij onze voorkeur. U kunt ze ook bestellen door overschrijving van het verschuldigde bedrag op bankrekening van de Protestantse Gemeente te Arnhem o.v.v. collectebonnen A, B, C, of D. U krijgt de collectebonnen dan toegestuurd. 7

8 Actualiteiten Agenda Geloof je het zelf? Toppers van geloven een basiscursus geloven voor jongeren Vier twintigers hebben belangstelling getoond voor om deze cursus met ontmoeting en verhalen te volgen. Als er meer belangstellenden zijn tussen jaar, kunnen we in 2011 aan de slag met Toppers van Geloven : 7 bijeenkomsten van één dagdeel +1 van twee dagdelen. We beginnen altijd met samen eten. (Kosten ca 35 euro). Thema s: 1. Geloven is top; 2. God achter de schermen; 3. Wat Jezus doet; 4. Zo ver liefde gaat; 5. Energie for ever; 6. Altijd thuis; 7. Houden van elkaar; 8. Leven met toekomst. Interesse of vragen? Mail of bel naar ds Han Hoekstra ( ) of Korenbeursbijeenkomst Anekdotische Kerkgeschiedenis van Arnhem e.o. Op zondag 9 januari 2011 spreekt Drs Menno Potjer over bovengenoemd onderwerp. Het wordt met de kerk nooit meer zoals het nooit geweest is, aldus een recent rapport over de toekomst van de Protestantse gemeente Arnhem. Gebeurtenissen van meer dan een eeuw geleden nemen al gauw het karakter aan van een anekdote maar naast vermakelijk zijn ze ook leerzaam. Ze werpen licht op bepaalde structuren, processen en problemen uit de geschiedenis. Menno Potjer is docent geschiedenis en verdiepte zich na zijn pensionering in de geschiedenis van Arnhem en omgeving. Locatie: Hotel Haarhuis tegenover NS Centraal Staton in Arnhem Tijd: uur. Toegang vrij, maar een vrijwillige bijdrage na afloop wordt zeer op prijs gesteld. U bent van harte welkom!! Protestants Christelijke OuderenBond afd. Arnhem Ledenmiddag op: woensdag 20 januari 2011 Plaats: Wijkzaal Bethlehemkerk, Honigkamp 25, Arnhem-Presikhaaf Tijd: uur Spreker: hr. H. Griffioen, Utrecht Thema: Pelgrimstocht naar Santiago de Compostella Concert Jenkins Het Oosterbeeks Kamerkoor geeft op 28 en 30 januari a.s. twee uitvoeringen van het prachtige Requiem van de hedendaagse Engelse componist Karl Jenkins, met medewerking van het Oost Gelders Symfonie Orkest(OGSO) en leerlingen van het Candea College in Duiven. De algemene leiding heeft Annelies Boone, dirigente van het Oosterbeeks Kamerkoor. De concerten zijn op vrijdagavond 28 januari 2011 in de Remigiuskerk in Duiven en op zondagmiddag 30 januari in de Diaconessenkerk in Arnhem. Het vrijdagavondconcert in de Remigiuskerk in Duiven, Remigiusplein 2, begint om uur, de kerk is open om uur. Het zondagmiddagconcert in de Diaconessenkerk in Arnhem, Izaak Evertslaan hoek van Nispenstraat, begint om uur. De kerk is een half uur voor aanvang open. Toegangskaarten à 15 aan de zaal, inclusief programma en koffie of thee na afloop. Ook kunt u kaarten reserveren bij Angelique van Bokhorst, of via de website: Wilt u meer zelfvertrouwen ontwikkelen? In verband met de grote belangstelling start Indigo Arnhem op 1 februari 2011 in Arnhem opnieuw een cursus Blij met mij. Dit is een preventieve cursus waarin het ontwikkelen van een positieve kijk op jezelf en het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen centraal staat. Hoe je tegen jezelf aankijkt bepaalt in grote mate je doen en laten. Bij een positief zelfbeeld voel je je krachtig en vol zelfvertrouwen. Bij een negatief zelfbeeld plaats je jezelf naar de achtergrond en hecht je veel waarde aan de mening van anderen. Je wordt terughoudend in verschillende sociale situaties. Voor wie zichzelf in plaats daarvan meer wil laten zien, minder afhankelijk wil zijn van het oordeel van anderen en meer geloof in zichzelf wil ontwikkelen is er de cursus Blij met mij. In deze cursus wordt gewerkt aan een positievere kijk door het uitwisselen van ervaringen, gevoelens en gedachten. Daarnaast wordt informatie gegeven over het ontstaan en de ontwikkeling van het zelfbeeld en zijn er huiswerkopdrachten. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten op een dinsdagavond van tot uur. Heeft u belangstelling voor de cursus en wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Indigo preventie in Arnhem (026) , of mailen naar 8 Interkerkelijke ontmoeting voor geloofsopbouw en bemoediging Toerustingsochtend op: woensdag 12 januari 2011 Plaats: Kruiskerk, Lisdoddelaan 30, Arnhem-Malburgen Oost Tijd: uur (koffie 9.15 uur) Spreker: mevrouw Edith Schouten Thema: Dankbaarheid

9 Vooraf Het heeft iets vreemds om voor kerst (en een weekje vakantie) al te schrijven voor een nummer van Kerkperspectief in Het lijkt nog ver weg dat nieuwe kalenderjaar, maar over nog geen twee weken is het al zo ver: de versiering kan weer naar zolder en wij gaan met of zonder goede voornemens aan het nieuwe jaar beginnen. Vieringen Op 9 en 16 januari kunt u zoals u gewend bent terecht in de Opstandingskerk. Op 9 januari zal na de dienst Marcel Legerstee in ons midden zijn. Hij is de zoon van de oprichter van Ome Joop s Tour en nu de drijvende kracht achter dit evenement: voor basisschoolkinderen vanaf 10 jaar, die niet op vakantie kunnen wordt elke zomer een fietstocht door Nederland georganiseerd. De opbrengst van de bazaar van afgelopen november wordt aan Ome Joop s Tour geschonken. Op 9 januari wordt u verteld wat er zoal met dat geld gedaan kan worden. Op 16 januari is er een gastvoorganger en om alvast te noteren: op 23 januari is de Opstandingskerk dicht. Er is dan een viering in de Evangelisch-Lutherse kerk. Pastoraat In januari gaat een klein team pastoraal bezoekwerk op zich nemen in de gemeente. Voor die secties (A t/m L, zie gele binnenkant achterzijde Triangel) in onze gemeente, die vacant zijn of waarvan de coördinator geen pastoraal bezoek doet, zijn er enkele mensen gevonden, die dat op zich willen nemen. Het zijn de dames Berkhof en Van Rossum en dhr Bakker, zij zullen in overleg met ondergetekende de taken verdelen. Kent u iemand die weinig of geen bezoek krijgt van de kerk en die wel onze aandacht nodig heeft, dan kunt u dat voorlopig melden via U mag natuurlijk ook voor u zelf om een pastoraal bezoek vragen. Geloofsopvoeding Voor ouders die kinderen in aanraking met het geloof willen brengen, is er weer gelegenheid om mee te doen aan de kring geloofsopvoeding. De eerste avond is het de bedoeling dat iedereen een kinderbijbel/verhalenbundel meeneemt of iets anders, dat een rol speelt bij de geloofsopvoeding thuis (bent u/jij nog blanco wat betreft de hulpmiddelen, schroom niet en kom met lege handen). De tweede avond willen we aan de hand van het themaboekje bijbelverhalen en bidden verder praten. Informatie hierover kun je vinden op onder geloofsopvoeding en themaboekjes Zijsprong. De onderwerpen voor de volgende 2 avonden kunnen we in overleg uitkiezen. De bijeenkomsten zijn op 4 woensdagavonden in 2011: 12 januari, 16 februari, 16 maart en 13 april in de Opstandingskerk. Informatie en aanmelden bij de jeugdouderling Jeannet Hagesteijn ( ) of Inspiratiebeurs Op zaterdag 22 januari wordt er in de Opstandingskerk een inspiratiebeurs gehouden met speciale aandacht voor de 40-dagentijd en Pasen. Daarnaast staan er uitgeverijen met allerlei bezinningsmateriaal, er is materiaal en informatie voor diaconieën, pastoraat, jeugdwerk en er is gelegenheid om mee te doen aan workshops. Info via De beurs is van uur. Voor iedereen die actief is in de kerk de moeite waard om een kijkje te nemen. Hartelijke groet mede namens collega Yolanda Voorhaar, Elsje Pot Vier avonden over de Palestijnse kerken Zoals al eerder gemeld, ben ik in mijn studieverlof bezig geweest met de Palestijnse kerken en de Palestijnse bevrijdingstheologie. Zoals u weet is een klein percentage van de Palestijnen christen. Over het algemeen weten we niet zo heel veel af van de kerken in het Midden-Oosten. Over Israël zijn we beter geïnfomeerd. Daarom wil ik graag iets vertellen over de andere kant van het verhaal in een serie avonden over het Palestijnse Kairosdocument, over de kerken daar, over de moeilijke situatie van de Palestijnen, levend onder bezetting, over bijbelgebruik en beloofd land. Vier avonden in de Opstandingskerk: 20 januari, 3 februari, 10 februari en 3 maart. Opgave bij ds. Y.Voorhaar U bent van harte welkom. Verdubbeling wijkproject De ZWO-groep van de Opstandingskerk heeft vorig jaar regelmatig gecollecteerd voor het zeecontainerproject van Breadline Afrika. Dit project werd geadopteerd in het kader van het jaarthema van de diaconie Ik ben de deur. Zeecontainers worden omgebouwd tot keukens, EHBO-posten, kinderdagverblijven, e.d. Daardoor worden deuren geopend die er nog niet waren en waar de allerarmsten daar gebruik van kunnen maken.elk jaar kiest het College van Diakenen een diaconaal project van één van de wijkgemeenten uit en verdubbelt daarvan de opbrengst. Dit jaar viel het zeecontainerproject in de prijzen en kon de ZWO het dubbele bedrag overmaken aan Breadline Afrika. Namens de diaconie, Tineke Lely Opstandingskerk Kerkgebouw: Rosendaalseweg 505 ( ) Wijkredactie: Henk Altena ( ) Predikant: ds. Elsje Pot ( ) Predikant: ds. Yolanda Voorhaar ( ) Scriba: mw. Petra Blok ( ) Wijkkas Opstandingskerk rekeningnr Autodienst Zo. 9 januari Hr. Frits van Schooten ( ) Zo. 16 januari Hr. Dick Romein ( ) Zo. 23 januari Mw. Ineke Takke ( ) Interculturele leesgroep. Op dinsdag 18 januari zal de interculturele leesgroep van start gaan in de Opstandingskerk. Het boek dat gelezen wordt is van Wil Derksen: Een levensregel voor beginners. Een aantal mensen heeft laten weten wel geïnteresseerd te zijn, maar heeft zich nog niet definitief gemeld. Het is wel de bedoeling dat u zich echt aanmeldt en van te voren het te bespreken boek leest. Aanmelden kan per of per telefoon We beginnen om uur. Towerhouse Op vrijdag 7 januari opent het Towerhouse weer de deuren om uur. Kinderen vanaf 10 jaar zijn welkom voor een spel, iets doen, een verhaal of? Belijdeniscatechese Op 11 januari start de belijdeniscatechese. Iedereen die overweegt deze stap te zetten of gewoon meer wil weten om daarna te kunnen beslissen, is welkom. De data zijn 11, 25 januari, 8 en 22 februari, 8 en 22 maart. Graag zo snel mogelijk opgeven bij één van beide predikanten. De catechese wordt afwisselend door één van ons beiden gegeven en begint om uur. Agenda Moderamen ma. 10 januari Kostersoverleg ma. 10 januari Wijkraad van kerkrentmeesters di. 11 jan. Geloofsopvoeding wo. 12 januari Lectorenteam di. 18 januari Leesclub di. 18 januari 20+ groep wo. 19 januari Creagroep elke donderdag (6 en 13 januari) Handwerken 1 e en 3 e dinsdag (18 januari) Henk Altena 9

10 Bij de diensten 9 januari: voorganger op deze zondag is ds. Brezet uit Duiven. Er is jeugdkerk, kindernevendienst en creche. 16 januari: op deze zondag, Kana-zondag, vieren we het avondmaal en er is de bevestiging van dhr. Otte van Zanden als ouderling-kerkrentmeester. We nemen in deze dienst ook afscheid van twee ambtsdragers: Inge Veldhuis als diaken en Jaap Clifford als ouderling-kerkrentmeester. Er is kindernevendienst en crèche. Diaconessenkerk kerkgebouw: Izaak Evertslaan 11 ( ) wijkredactie: ds. Monique Maan Venlosingel 110, 6845 CJ Arnhem predikant: ds. M.A. Maan ( ) spreekuur ma uur, predikantenkamer. scriba: Inge Veldhuis verhuur De Bakermat: wijkkas: ING rekening , t.n.v. Prot Gem Kerk Activiteitenfonds Autorijdienst Alteveer/Cranevelt 9 januari: Eize Drenth ( ) 16 januari: Hennie Kromhout ( ) Burgemeesterswijk/Hoogkamp 9 januari Jaap Clifford ( ) 16 januari Wim Brinkhuis ( ) Bereikbaarheid In principe ben ik op maandagochtend aanwezig in de predikantenkamer, tussen 9.30 en uur. U bent daar van harte welkom voor een praatje en een kop koffie. De telefoon van de predikantenkamer heeft de laatste tijd kuren, dus mocht u me op maandagochtend willen bellen, dan kunt u beter het algemene nummer van de kerk bellen: Bevestiging ambtsdrager Op 16 januari vieren we de bevestiging van dhr. Otte van Zanden als ouderling-kerkrentmeester voor het stedelijk college van kerkrentmeesters. We zijn blij dat hij dit wil gaan doen en wensen hem en het college wijsheid toe bij alles wat er de komende jaren op het (financiële) bordje van de PGA komt. Wettige bezwaren tegen de bevestiging van dhr. Van Zanden kunnen bij de kerkenraad worden ingediend tot 10 januari. Tweede blok kindercatechese Het tweede blok start op maandag 10 januari, uur uur in de Bakermat. Alle kinderen van groep 5 t/m 8 zijn van harte welkom! Bijbelgespreksgroep Op woensdag 12 januari komt de bijbelgespreksgroep weer bij elkaar, om uur in de kerkenraadskamer. We lezen en bespreken het Bijbelgedeelte voor de dienst van 16 januari: Johannes 2: 1-11, de bruiloft te Kana. Opvoeden met geloof Op donderdag 20 januari, om uur is er in de Fliednerzaal een bijeenkomst van de groep opvoeden met geloof, voor (groot)ouders van jonge kinderen. Degenen die vaker geweest zijn krijgen een paar dagen tevoren een mail met informatie over het thema. Nog niet eerder geweest? Je bent van harte welkom om aan te schuiven en mee te praten! Groothuisbezoek Alteveer/Cranevelt Op donderdag 20 januari is er groothuisbezoek in de wijken Alteveer en Cranevelt. U bent welkom in t Altevelt vanaf uur. Het programma begint om uur. Gast is Hannie Riksen, zij zal vertellen over haar ervaringen bij het bezoeken van Nederlandse gedetineerden in de Dominicaanse Republiek. Een aantal keren per jaar reist zij daar naar toe om dit bezoekwerk te doen. Op overige momenten kunt u mij thuis bellen: en eventueel het antwoordapparaat inspreken. Mailen is natuurlijk ook mogelijk: Met hartelijke groet, ds. Monique Maan 10

11 Wij gedenken De heer Jacobus Norbart leefde van 15 mei 1938 tot 12 december 2010 en woonde Broekstraat 24. Ik kende hem alleen van huisbezoek, omdat hij ernstig ziek was. In de kerk kwam hij niet. Toch werd mijn aanwezigheid gevraagd bij zijn crematie. Pastoraal gastheer zijn noem ik dat. Zijn dochter en drie kleinkinderen typeerden hem met veel waardering. De heer Norbart was de man die wilde weten hoe de techniek werkt, b.v. auto s of radio s. Technisch bleek hij de raadsman te zijn. Superopa, waar alles mocht wat bij ouders thuis niet mag. Het slotgebed was mij toevertrouwd. De mens moet weten tot wie hij bidt. Zo is Christus Jezus onze rechtvaardigheid (1 Cor.I:30). Wij allen zijn niet rechtvaardig. Geen één. Alleen Christus maakt ons vaak opnieuw goed. Met moderne muziek van zijn keuze werd dit, zo meen ik, door samenwerking met de familie een waardig en fijn afscheid. ds. C.J.Kraai Op 12 december 2010 overleed te Kampen op de leeftijd van 82 jaar mevrouw Hendrika Sientje (Rie) Endedijk-Vermeulen. Zij was de echtgenote van ds. Henk Endedijk, die van 1963 tot aan zijn emeritaat in 1991 als predikant verbonden was aan de gereformeerde wijkgemeente Bethaniëkerk. Als predikantsvrouw, maar ook als diaken was zij zeer betrokken bij het werk van de gemeente. De begrafenis heeft plaatsgevonden op 18 december. Wij bidden ds. Endedijk en zijn kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe om dit verlies te dragen. Op 15 december overleed op de leeftijd van 79 jaar mevrouw Christina van der Weerd- Betman, weduwe van Ernst van der Weerd, wonende in Vreedenhoff. Bij de crematieplechtigheid die plaatsvond in het crematorium te Dieren, was mevrouw Willemien Spijkerboer als haar contactpersoon aanwezig. Tijdens de afscheidsplechtigheid werd gelezen uit Openbaringen 21 en 22 over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en de belofte dat God alle dingen nieuw zal maken. Wij wensen haar kinderen en de verdere familie kracht en sterkte toe om dit verlies te dragen Een nieuw jaar Dat we als gemeente een warme gemeenschap zijn, kun je bij ons thuis zien aan de kaarten. Allemaal goede wensen voor heil en zegen in het nieuwe jaar. Ook van mijn kant wens ik u dat heel graag toe. Aan vrienden en bekenden sturen wij deze keer een kaart met de tekst: Wat aandacht krijgt, bloeit. Datzelfde wens ik u als gemeente toe. Dat het goede aandacht mag krijgen, dat mensen in de knel aandacht mogen krijgen, dat we aandacht houden voor de strijd tegen onrecht in de wereld verder weg en dichtbij. Dat er aandacht mag zijn voor het werk van de diaconie in onze gemeente en eigenlijk voor alle werken in de gemeente. Werk dat gebeurt tot eer van God en tot opbouw van onze gemeenschap. Aandacht ook in dit nieuwe jaar voor wat met Kerst zo klein is begonnen. Aandacht voor wat God zou willen met deze wereld! Goede aandacht gewenst met heil en zegen in 2011! Uit de agenda Van 7 tot 21 januari zal ik niet in de Bethlehemkerk te vinden zijn. Mijn twee collega s nemen zo nodig waar. Een hartelijke groet, ook namens de collega s ds. Menno Leistra Terugblikken en vooruitzien Er is veel om dankbaar voor te zijn. We hebben nog steeds een vaste groep meelevende gemeenteleden, die wel kleiner wordt, maar niet zo klein dat we in de nabije toekomst niet meer als zelfstandige wijkgemeente zouden kunnen blijven voortbestaan, Een enorme opsteker voor de kerkenraad was de grote belangstelling tijdens de gemeenteavond, toen we spraken over het Kaskirapport. De gemeente schaarde zich unaniem achter het beleid van de kerkenraad om er naar te streven om voorlopig nog als een zelfstandige wijkgemeente te blijven voortbestaan. Er waren ook droevige momenten. Eén daarvan was het plotselinge overlijden van pastor Jan van der Weiden op 2 februari Gelukkig vonden we in ds. Kraai een vervanger die goed past bij onze gemeente. Veel gemeenteleden zetten zich in voor onze gemeente. Een paar wil ik er noemen. Op de eerste plaats Gerrie van Toor. Nu even door ziekte uitgeschakeld. Wij wensen haar beterschap. Samen met de kerkmeester Dick van Voorst en ons kostersechtpaar Marijke en Frits Gerritsen zorgen zij er voor dat alles goed reilt en zeilt in en om de Bethlehemkerk. Vooral in deze barre wintertijd, met veel sneeuw, een behoorlijk karwei. Hartelijk dank voor uw inzet. Datzelfde geldt voor onze bezorgers van Kerkpost, de Kerstkrant van de PKN en de kerstkaart van onze gemeente. Ook het advents-kerstproject liep weer op rolletjes. Hartelijk dank aan onze predikanten, de commissie eredienst en mevrouw Conny Bloemendaal die wekelijks de bloemschikking achter in de kerk verzorgde. Ook alle niet bij name genoemden: hartelijk dank voor uw inzet. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegend Jan van Wijlick, voorzitter wijkkerkenraad Bethlehemkerk kerkgebouw: Honigkamp 25 ( ) wijkredactie: J.M. van Wijlick ( ) predikant: ds. P. (Patrick) de Vries ( ) predikant: ds. M.H. (Menno) Leistra ( ) predikant: ds. C.J.Kraai ( ) scriba: A. Kramer-Bunschoten ( ) wijkkas: t.n.v. wijk- en bloemenfonds Bethlehemkerk, Arnhem beheer website: dhr. Edward Eekma ( ) Kerktaxi zo 9 januari: dhr. D.W. van den Hof ( ) zo 16 januari: dhr. E. Eekma ( ) Creagroep Eerstvolgende samenkomst van de creagroep is op dinsdag 18 januari van uur in de Bethlehemkerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Riet Burgers Kerkbalans Van 16 tot 29 januari wordt de jaarlijkse Actie Kerkbalans gehouden. Het thema is: Een kerk is van blijvende waarde. Lopers worden verzocht hun materiaal op 16 januari na de kerkdienst af te halen. In 2010 hebben we met zijn allen nog toegezegd. Hoe hoog de opbrengst is, is nog niet bekend. In de praktijk blijkt deze meestal nog iets boven de toezeggingen ligt. Hartelijk dank voor uw bijdrage in Gelukkig hebben we dit jaar ook nog ruim 50 lopers. Jongeren, maar vooral ouderen trekken de wijk in om de enveloppen persoonlijk af te geven en de antwoorden op te halen. U kunt het werk van de lopers verlichten door uw antwoord gereed te hebben als de loper dat komt ophalen. Wij willen de komende jaren een zelfstandige wijkgemeente blijven. Dat kan alleen als wij daar ook de financiële verantwoordelijkheid voor nemen. Door vertrek en overlijden vallen er bijdragende gemeenteleden weg. Ook dit jaar durven wij een vriendelijk beroep op u te doen om uw bijdrage te verhogen. Al is het maar met tien euro. Meer mag natuurlijk ook. Vele kleintjes maken een grote. Jan van Wijlick, coördinator Actie Kerkbalans 11

12 Een goed begin! Als u dit leest zijn de feestdagen weer voorbij en zijn we begonnen aan een nieuw jaar. We hebben de laatste weken een aantal mooie diensten mogen vieren. Zo was er op 19 december een feestelijk samenzijn na de dienst vanwege het 60-jarig huwelijksfeest (op dinsdag 21 december) van Wim Roose en Riesje Dekker. Ondanks het feit dat het KKC niet zo bezet was als gebruikelijk (maar vanwege de gladheid en de vele sneeuw, was dat een gebruikelijk beeld in de decembermaand), hebben we Wim en Riesje met een hapje en een drankje in het zonnetje gezet. Naast hun huwelijksfeest ook om de waardering naar hen te uiten over hun activiteiten voor bewoners, de gemeenschap van Het Dorp en onze eigen Siongemeenschap, waar zij al jaren actief zijn. Het was een reuze gezellig en geanimeerd samenzijn, waarbij het bruidspaar zelf ook intens genoot. Dat hebben ze de week erna nog meermalen gedaan, want zo n bijzonder feest moet immers goed gevierd worden. Moge hen nog een prachtige tijd van leven samen gegeven worden. Siongemeenschap vieringen in het K.K.C. Het Dorp: Dorpsbrink 7 website: wijkredactie: ds. A.C. Poley predikant: ds. A.C. Poley ( ) (wo & do: ) Spreekuur ds Poley: woensdag uur Nassaustraat 4A (gebouw West Arnhemse Muziekver.) scriba: secretariaat Siongemeenschap, p/a Sophiastraat 21, 6812 CA Arnhem wijkkas t.n.v. penningmeester Siongemeenschap Activiteiten in de komende weken Inloopavond KKC: het Kerkelijk Kultureel Centrum (KKC) van Het Dorp is op de woensdagen 12 en 19 januari 2011 open van tot uur, voor stilte, gesprek en gezelligheid. Ontmoetingsmorgen: donderdag 13 januari 2011 om uur in de Sionkerk, Callunastraat 6 in Arnhem. We kijken naar een film over Abraham, vader van alle gelovigen en praten naar aanleiding daarvan over Ismaël, eerste zoon van Abraham. We verwachten opnieuw zeer levendige en inhoudelijke gesprekken over Islam en Christendom. Nadere informatie bij Rob Goos, tel Verder wijs ik u alvast op twee bijeenkomsten eind januari (in de Sionkerk, Callunastraat 6 in Arnhem), waarover in de volgende uitgave van Kerkperspectief meer: dinsdag 25 januari 2011, aanvang uur: gezellige avond bewoners Philadelphiahuizen. woensdag 26 januari 2011, aanvang uur: Bijbelkring. Met een hartelijke groet namens de Siongemeenschap, Philip Greep Rondom de kerstdagen waren er de kerstavonddienst met medewerking van een koor en de dienst op tweede kerstdag. Beide diensten werden er prachtige kerstliederen gezongen en konden we horen dat de geboorte van Jezus een nieuw begin betekent; het Licht kwam met Hem op aarde. En het was in die nacht niet voor het eerst dat God zijn licht aan de aarde geeft. Immers, toen God de aarde maakte, scheidde Hij het licht van de duisternis. Zonder licht is er geen leven mogelijk, want dan is er duisternis en kou. En met het licht komt er warmte en leven. Vandaar ook dat we op tweede kerstdag zongen: God heeft het eerste woord Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort. Over het kerstfeest als feest van het Licht konden we in de uitgereikte Elisabethbode nog verder lezen op bladzijde 6. Als u dat nog niet gedaan heeft, dan zou u dat toch zeker nog moeten doen! Inmiddels hebben we elkaar ook al weer al het goede voor het nieuwe jaar toegewenst. Vanaf deze plaats doe ik dat nogmaals, ook aan hen die op 2 januari niet aanwezig waren of konden zijn: een heel voorspoedig en gezond jaar toegewenst en graag tot ziens in het KKC van Het Dorp! Actie Kerkbalans Van 16 tot en met 30 januari 2011 wordt de Actie Kerkbalans weer gehouden. De voorbereidingen daarvoor zijn op dit moment in volle gang. Als u in de gelegenheid bent om mee te helpen om de brieven te bezorgen in uw eigen straat of misschien wat verder bij u vandaan, dan wordt dat zeer op prijs gesteld. Het aantal adressen is aanzienlijk minder dan in voorgaande jaren, maar wij blijven wel verantwoordelijk voor het bestand van de Siongemeenschap. Heeft u tijd en gelegenheid om wat brieven te bezorgen (ophalen mag, maar hoeft niet per se), dan kunt u zich melden bij diaken Alie Schregardus. Dat kan a.s. zondag in het KKC van Het Dorp of via de telefoon: Project Geen kinderarbeid maar naar school In de vorige uitgave van Kerkperspectief meldden we dat ons project voor de straatkinderen van El Alto bij La Paz in Bolivia werd afgesloten met een opbrengst van 815,. Er zijn nog wat giften nagekomen, waardoor het totaal nu 875, bedraagt. Iedereen hartelijk dank voor de steun aan dit project. 12

13 Gezegend nieuw jaar! Allereerst willen wij (Marlies Kreft en Pierre Eijgenraam) als redacteuren van deze wijkrubriek aan alle lezers een heel goed, gezond en gezegend nieuw jaar wensen! Ongetwijfeld heeft iedereen zijn of haar eigen voornemens, plannen, verlangens en verwachtingen ten aanzien van het nieuwe jaar. De één begint er aan vol goede moed, een ander ziet misschien als een berg op tegen alles wat komen kan. Hoe dat ook moge zijn: wij hopen dat ieder goede moed mag vinden en dierbare mensen om zich heen. En wij hopen dat ieder ook mag ervaren dat onze Schepper bij ons is en ons bezielen zal met geloof, hoop en liefde! Kerkdiensten Op 9 januari zal mw. Corrie Boonstra worden bevestigd als ouderling, en nemen wij afscheid van Marian Warner (zie het bericht verderop). In verband daarmee komt de viering als gezinsviering te vervallen. Er zal wel gewoon kindernevendienst zijn. Op 16 januari is er een gezamenlijke viering van de kerken in Arnhem-Zuid in de Lucaskerk in Elden. Voorgangers zijn pastor Aloys Lurvink van de RK parochie, ds. Anja Vogelzang van De Kandelaar en ds. Pierre Eijgenraam vanuit de Salvatorkerk. Het thema van de viering is: Trouw en Toegewijd. Bevestiging Corrie Boonstra, afscheid van Marian Warner Op 9 januari zal mw. Corrie Boonstra worden bevestigd als ouderling met bijzondere opdracht voor PR en communicatie. Zij volgt in die functie Marian Warner op, die deze taak in de afgelopen vier jaar heeft gedragen. Onze wijkgemeente kent allerlei communicatiemiddelen: deze wijkrubriek in Kerkperspectief, de weekbrief, die elke zondag wordt uitgedeeld in de kerk en verspreid via , onze website en ons eigen wijkblad van A tot Z. (Voor wie dat niet meer weten: in het verleden had de Gereformeerde wijkgemeente rond de Salvatorkerk een blaadje, dat Aansluiting heette en de Hervormde wijkgemeente rond de Kruiskerk had het Zuiderkruis. Na het samengaan werd de titel van A tot Z. Het is een hele klus om ervoor te zorgen dat al die communicatiemiddelen goed functioneren. Daar zijn ook heel wat vrijwilligers bij betrokken. Marian heeft in de afgelopen jaren heel wat werk verzet om dat alles in goede banen te leiden. Daarnaast was zij niet te beroerd om ook andere klussen op zich te nemen. Om één enkel voorbeeld te noemen: Marian heeft bijvoorbeeld een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de projectgroep Omzien naar elkaar. Na vier jaar was voor haar de tijd gekomen om het stokje over te dragen, al zal ze gelukkig op verschillende gebieden nog wel actief blijven. Marian, heel erg veel dank voor je inzet! Corrie Boonstra gaat het nu overnemen. Het werkterrein is voor haar nog betrekkelijk nieuw, maar ze is al een poosje bezig om zich in te werken. En met een frisse blik komt ze misschien ook weer op nieuwe ideeën. Als kerkenraad zijn we heel blij met haar en hopen we op een goede, plezierige samenwerking! Sollicitatieprocedure kerkelijk werker Uit een legaat heeft onze wijkgemeente de mogelijkheid gekregen om voor twee jaar een pastoraal-diaconaal opbouwwerker te benoemen. Het is de bedoeling dat zij of hij gedurende twee jaar de bezoekersgroepen in onze wijkgemeente gaat begeleiden, stimuleren en coachen, om ervoor te zorgen dat deze groepen straks stevig op eigen benen kunnen staan. Daarnaast hopen en verwachten we dat hij of zij een open oog heeft voor mogelijkheden om andere projecten op diaconaal en pastoraal gebied te gaan opzetten. In december heeft de advertentie in Kerkinformatie gestaan, een landelijk kerkelijk blad. We hebben 11 sollicitatiebrieven ontvangen. Daaruit is inmiddels een eerste selectie gemaakt. Het is de bedoeling dat in januari gesprekken gevoerd gaan worden en hopelijk kunnen we daarna zo snel mogelijk iemand benoemen. Actie Kerkbalans Januari is ook de maand, dat de Actie Kerkbalans wordt gevoerd. Ook nu weer gaan vele vrijwilligers de deuren langs om aan gemeenteleden te vragen om een bijdrage voor het kerkenwerk. Hopelijk zal de sneeuw en de gladheid die we in december hadden, daarbij niet al te veel problemen geven. Bijzonder aan de Actie Kerkbalans is ook, dat het eigenlijk de enige keer per jaar is dat we zo goed als alle adressen afgaan en daarbij ook aanbellen. Vaak levert dat heel positieve reacties op, soms ook hele negatieve. Maar ook die negatieve reacties zijn signalen, waar we als het goed is, iets mee kunnen doen. We hopen op een goed resultaat in financiëel opzicht, maar ook in betrokkenheid bij onze kerkelijke gemeente! Fusie RK parochies Per 1 januari zijn de RK parochies van Arnhem- Zuid (Emmausparochie) en Arnhem-Noord (parochie De Wijngaard) gefuseerd. De nieuwe fusieparochie heet: St. Eusebiusparochie. Met de Emmausparochie hebben we heel lang, tot nu toe, een hartelijke verstandhouding gehad en een goede samenwerking, die van beide kanten van harte werd gedragen. Door de fusie zullen er ongetwijfeld dingen gaan veranderen, maar we hopen en verwachten, dat de goede verstandhouding en samenwerking zullen blijven. Naar aanleiding van de fusie is er op 9 januari een vesperviering in de Walburgiskerk, om uur, met aansluitend receptie. Ook leden van onze wijkgemeente zijn daarbij van harte welkom! Salvatorkerk kerkgebouw: Salvatorplein 274 ( ) wijkredactie: M. Kreft ds. J.P. Eijgenraam predikant: ds. J.P. (Pierre) Eijgenraam ( ) scriba: Meint Lukkien ( ) wijkkas: t.n.v. sow wijkgem. Arnhem-Zuid Overleden Op 1 december 2010 overleed, na een kort ziekbed, dhr. Ronny van Diest, echtgenoot van Leida van Diest-Massie. Hij werd geboren te Batavia op 17 april Hij wordt zeer gemist door zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen, maar ook door hun vele vrienden en bekenden. Dhr. Van Diest was niet alleen lid van onze wijkgemeente, maar ook van de GKIN, de Geredja Kristen Indonesia Nederland, een kerkgenootschap van christenen met een Nederlands-Indische achtergrond. De afscheidsdienst in de Kruiskerk werd gehouden onder verantwoordelijkheid van de GKIN. Het was een warme bijeenkomst, waarin met liefde en eerbied over dhr. Van Diest werd gesproken. Maar ook werd er getuigenis gegeven van het geloof dat de dood het einde niet kan zijn. Gelezen werd uit 2 Timotheus 4: Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid, die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag, en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien. Wij leven mee met alle nabestaanden en wensen hen Gods nabijheid en troost. Actie schoenendoos Dinsdag 16 december mochten we 22 dozen (3 meer dan vorig jaar) naar het verzamelpunt in Dodewaard brengen, plus een bedrag van 165, voor de verzending. Geweldig dat we zoveel meer konden brengen. Onze dozen gaan naar Uganda. Heel erg fijn dat er zo n stijgende lijn is te bemerken. Het is prachtig zoveel versierde dozen bij elkaar te zien. Er is goede hoop dat dit jaar de dozen bereikt zal worden Iedereen heel veel dank voor de inzet van dit project Ank Stuij-Breuker 13

14 vervolg Salvatorkerk Advent op de Markt De afgelopen weken hebben we de woensdagochtenden op de markt gestaan met koffie, chocolademelk, thee en glühwein (de laatste keer). Daarbij een lekker houtvuur, wat met dit weer wel nodig was. Ondanks dat de markt in deze winterdagen niet erg druk was hebben we toch goed bezoek gehad en de chocolademelk in het bijzonder vond goede aftrek. Het was een leuke ervaring om in deze tijd ook de kraam op de markt te hebben en buiten te zitten met kerstmuziek op de achtergrond. Alle medewerkers hartelijk dank en wie weet? Volgend jaar misschien wel weer. Allen een gezegend en gezond 2011 gewenst van alle medewerkers van de Kraam op de Markt. De Regenboog locatie: Spiegelhuis, Mooieweg 94 ( ) wijkredactie: J. (Han) Hoekstra ( ) pastores: J. (Han) Hoekstra ( ) W. (Wim) Palstra ( ) scriba: M. Bonnema ( ) wijkkas: t.n.v. penningm. OWR Een paar dingen op een rij Vieringen van Schrift en Tafel vinden plaats op de 4 e zondag (maar in juni op de 2 e zondag: Pinksteren). De 1 e zondag van februari, april en juni doet Stef Bos mee in de vieringen : van zijn CD In een ander licht krijgt 3x een lied een plaats in de viering. Vóór (9.30 uuur) en ná de viering van harte welkom voor ontmoeting bij een kopje koffie of thee! Op een 5 e zondag is er geen Regenboogviering. Over Intratuin en lange pegels, 3 dikke lagen, 2 lege tassen en vrijwilligers De 22 e kon je kerststukjes maken en aanschuiven bij de kerstbroodmaaltijd. De 24 e kon je in optocht naar de stal en daar naar het kerstverhaal luisteren. De 25 e was je welkom in de kerstviering. De data slaan natuurlijk nog op december. Ook best veel mannen, zeiden we tegen elkaar, bij de mooie opkomst op de eerste Regenboog-kerststukjes-ochtend. De laatste aanmeldingen kwamen toen de vrijwilligster al naar de Intratuin geweest was. Wat her en der nog van zolders tevoorschijn kwam, bracht voldoende uitkomst! De pegels bij de stadsboerderij waren ongekend lang en mooi! Het draaiorgel kon door de vele sneeuw en grote gladdigheid niet tot bij de stal komen. Het leek wel of er meer herders waren dan ooit - en die kwamen er wel! Het kindje Jezus ook. Met minstens drie dikke lagen kleren lag het in de kribbe (ook nog een beetje onder de adem van een koe, in dit geval). Op kerstmorgen klonk Serious Request nog door bij de gebeden. Als we persoonlijk een kaarsje aan mogen steken bij een persoonlijke bede, in stilte of met een paar woorden dan wordt de dienst van de gebeden vaak intiem en intens. En twee lege tassen werden tot een kerstpakket voor een stel dat het echt gebruiken kon. En last but not least: bij al deze en andere activiteiten wordt een groot beroep op vrijwilligers gedaan. Niet tevergeefs! Dank voor jullie inzet!! Over vieringen Zondag 9 januari zijn Wim Palstra en Frans Gallé de voorgangers. Dat is voor Frans de laatste keer als lid van de werkgroep Vieren. Hij gaat de groep verlaten. We danken hen zeer voor zijn inbreng en enthousiasme! En hopen nog wel eens van zijn inbreng (in vieringen) te mogen genieten. Zondag 16 januari is er in het Spiegelhuis GEEN viering. De Regenboog sluit dan aan bij de Oecumenische viering in de Lucaskerk te Elden, Rijksweg West 52. De voorgangers komen uit andere kerken van Zuid. Jetty Dokter vertegenwoordigt De Regenboog met muzikale inbreng! Bijzonder welkom allemaal! Voor 2011: vrede en alle goeds! pastores en bestuur van De Regenboog 14 inloop, ontmoeting en gesprek Woensdag 5 januari, uur. Bloemenburchtgroep. (Haya van Someren-Downerstr.17) 1x per 14 dagen Vrijdag 7 januari, uur Regenboog - PlusPunt (Henri Dunanthof 3a, t.o. winkelcentrum), elke 1 e vrijdag van de maand.

15 Feestelijke kerstvieringen Traditiegetrouw begint kerstavond in De Kandelaar met een kinderfeest. Dit keer voerden de oudere kinderen een mooi en humoristisch kerstspel op. De leiding van de kindernevendienst speelt rond de feesten van Kerst en Pasen een belangrijke rol. Zij organiseren en voeren een adventproject uit en begeleiden de opvoering van het kerstspel. Dit jaar organiseerden ze ook een kinderkoor dat op 1e kerstdag, in de dienst voor jong en oud, liedjes zong uit de musical Het mooiste geschenk en ze verzorgden daarbij de vertelling en de PowerPointpresentatie. Ontroerend om te zien dat samen met hun familie ook twee kortgeleden geboren baby s in de dienst aanwezig waren. Het gospelkoor Voices zong in de kerstnachtdienst en op 2e kerstdag trakteerden ds. Hubertien Oostdijk-van Andel en haar man op koffie met iets lekkers ter gelegenheid van hun 12.5 jarig huwelijk, juist op die dag. Ook vanaf deze plaats wensen wij hen met Gods zegen nog veel meer goede jaren samen. Komende diensten In de dienst van 9 januari hopen we Joop Attema te bevestigen als pastoraal ouderling. Hij voelt zich geroepen om zich opnieuw op deze manier in te zetten voor de opbouw van onze gemeente. 16 januari is er in vanwege de Week van Gebed om Eenheid van christenen een gezamenlijke dienst in de Lucaskerk in Elden. Pastoor Lurvink, ds. Eijgenraam van de Salvatorkerk en ondergetekende zullen samen voorgaan. Deze keer is het liturgisch materiaal voorbereid door een groep Palestijnse christenen uit Jeruzalem. Het thema is Trouw en Toegewijd. Op 30 januari wordt officieel de nieuwbouw aan De Kandelaar in gebruik genomen. Na een feestelijke kerkdienst is de opening tijdens een gezellig samenzijn. Het zijn een mooie, lichte ruimtes geworden, waar niet alleen voor de jeugd, maar ook voor het predikantensecretariaat nu een goede plek is. De ruimte daarvoor achter in de kerk was een tijdelijke oplossing voor dit belangrijke gemeentewerk, maar lang niet ideaal. Ook wij predikanten zijn blij met onze eigen kamer, waar we ongestoord kunnen werken en mensen ontvangen. In Memoriam Op vrijdag 24 december is overleden Cornelia (Corrie) van Doornspeek-Houtriet op de leeftijd van 80 jaar. Zij woonde Speltstraat 8. Corrie was een warme, betrokken vrouw, velen vonden bij haar een luisterend oor. Haar deur stond voor mensen open. Op de kaart schreven de kinderen dan ook dat ze enorm veel van haar hadden geleerd. De crematieplechtigheid vond plaats op donderdag 30 december in het crematorium te Dieren. In de afscheidsdienst stond Exodus 33: 14, 15 en psalm 23 centraal. Velen zullen haar dan ook missen, met name haar kinderen, klein en achterkleinkinderen. Hen allen wensen wij Gods zegen toe. ds. Hubertien Oostdijk-van Andel Elden-De Kandelaar Kerkgebouw: Den Haagweg 1 ( ) wijkredactie: Wim van Woerkens ( ) Deurnestraat 2 predikant: ds.hubertien Oostdijk-van Andel ( ) predikant: ds. Ingrid Lodewijk ( ) predikant: ds. Anja Vogelzang ( ) opbouwwerker Schuytgraaf: mw. Lyska van der Elst predikantensecretariaat: scriba: Hans van de Ven ( ) wijkkas: Elden-De Kandelaar rek.nr Hubertien Oostdijk-van Andel heeft vakantie van 10 tot 17 januari. Met een hartelijke groet, ook namens de collega s Hubertien Oostdijk-van Andel, Ingrid Lodewijk en Lyska van der Elst, Anja Vogelzang Niemand kon vermoeden dat, toen wij op 16 maart afscheid namen van de heer Ottenhoff, wij 9 maanden later op 12 december afscheid zouden moeten nemen van zijn vrouw: Adriana Jeanne Ottenhoff. Zij woonde Alblasserdamstraat 29. Ze is gestorven zoals ze heeft geleefd: liefde gevend en liefde ontvangend. Rust vond ze in het vertrouwen dat niet alleen zijzelf maar ook allen die haar dierbaar waren zich in Gods genade geborgen mochten weten. Deze tekst stond samen met de lezing uit de brief van Paulus aan de Korintiërs (1 Kor. 13:1 13) centraal in de Dienst van Woord en Gebed op 17 december. Daarna hebben we haar naar haar laatste rustplaats begeleid. Wij wensen allen die haar zullen missen Gods steun en zegen toe. ds. Ingrid Lodewijk. 15

16 De uiterlijke mens vervalt, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Als u dit leest is dat magische moment alweer voorbij, die punt des tijds dat het jaartal verandert van 2010 in Dit moment wordt aangegrepen om terug te zien op het afgelopen jaar. En het nieuwe jaar? We hopen er het beste van, maar het is afwachten! Herv. wijkgemeente De Rank Bonifatiuskerk: Huissensedijk 10, Elden ( ) postadres: Huissensedijk 12, 6842 AK Elden (Arnhem) wijkredactie: hr. H. Boer ( ) predikant: ds. P. Vermaat ( ) scriba: hr. H. Boer ( ) wijkkas: rek.nr t.n.v. penningm De Rank Bij de kerkdiensten U weet natuurlijk dat de chocoladefabrieken in de zomer volop bezig zijn om de chocoladeletters voor Sinterklaas te produceren. Volgens hetzelfde principe is Jacques Ros nu al bezig de dominees voor 2012 te vragen, een belangrijk stuk werk. Voor 2011 is alles ingevuld, zij het enkele preekbeurten vrij recent. In een tijd, waarin alleen bestaat wat het verstand kan vatten is geen plaats voor een hiernamaals, hemel of hel. Dus ook niet voor eeuwigheid. Wat de moderne mens niet begrijpt kan voor hem ook niet bestaan. Dus is er niks. Dit denken verschrompeld alles tot hier en nu. Met oudjaar worden we erbij bepaald dat de dingen van het leven eindig, beperkt en vergankelijk zijn. De tijd verstrijkt, dingen verslijten, de mens wordt ouder, blijkt kwetsbaar voor ziekte en ongeluk. De uiterlijke mens vervalt. In 2 Cor 4:16 noemt Paulus dit aspect van het leven de lichte last van de verdrukking van het ogenblik. Ogenblik is het aan tijd-gebondene. Maar, zegt Paulus, juist dit bewerkt voor de gelovige eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft (Nieuwe vertaling) want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig Want, schrijft Paulus verder, wij weten dat indien de aardse tent, waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God in de hemel hebben, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Paulus tilt ons op het podium van de eeuwigheid. Wij die als een soort toneelspeler onze door tijd en ruimte beperkte, moeitevolle levensrol spelen. Wij staan, al levenstoneelspelende met onze voeten op dit onzichtbare, vaste podium van de eeuwigheid, het weten dat we eeuwig leven, een huis hebben in de hemel. Let op: hier staat hebben. Het is er en het is er voor u en voor mij. Als we het eeuwige betrekken in ons denken over tijd en vergankelijkheid gaat ons een licht op. Laten we elkaar zeker binnen de christelijke gemeente daarom een gezegend, want door eeuwigheidslicht overstraald, levensjaar toewensen. Middag-Bijbelkring Op 11 januari zal de middag-bijbelkring worden gehouden, onder leiding van ds. Timmer uit Heteren. Hij heeft aangekondigd dat psalm 1 besproken zal worden. De psalm die begint met gefeliciteerd of, zoals de Nieuwe vertaling terecht heeft: Gelukkig de mens die.. De Griekse filosoof Socrates heeft ontdekt dat het basisstreven van ieder mens is: gelukkig zijn. Dat zal waar wezen. Vervolgens gaat ieder mens aan de gang om voor zichzelf in te vullen wat hij denkt dat hem gelukkig zal maken. Een dominee zei eens: zonde is het geluk zoeken aan de verkeerde kant. Nu, daar zegt psalm 1 ook iets over. We zien uit naar deze middag, met ds. Timmer. De zaal is open om half 2 en de kring begint om uur. Avondbijbelgesprekskring De avondbijbelgesprekskring is op 13 januari en begint om uur. We zullen stilstaan bij het woord. Mensen strooien met woorden of het pepernoten zijn. Echter de Bijbel kent aan het woord kracht toe, die tot verandering van de mens kan leiden. Elk woord in de Bijbel is van belang. Zeggen de rabijnen zelf niet dat het shema Israël, Deut 6:4, de hoogste belijdenis, even belangrijk is als de opsomming van de nakomelingen van Ezau? 16

17 Bij de diensten Zo tussen Kerst en Oud en Nieuw worden we geacht alvast te schrijven voor het eerste nummer van Kerkperspectief van Mooi moment om even terug te blikken op de kersttijd. Op kerstavond was er, zoals ik vorige keer al aangaf, een doopdienst in de Parkstraat. Dat is een heel feestelijke avond geworden, met veel kinderen en vrolijke mensen, zodat Lex zich in een grote belangstelling voor zijn doop kon verheugen. Met de beamer werd voor de doop het kerstverhaal volgens Dick Bruna geprojecteerd en verteld. Voor jong en oud herkenbaar. De vele bekende kerstliedjes werden enthousiast meegezongen. Een mooie ingetogen sfeer op kerstochtend, met een overweging over Logos, het woord uit Genesis en Johannes, ondersteund door toepasselijk orgelspel. Lezingencyclus: Waarom de Bijbel en hoe? Een veelstemmige zoektocht: de archeologie van de ene God Op dinsdagavond 11 januari 2011 zal dr. Meindert Dijkstra ons inleiden in de ontwikkeling van Israëls godsdienst, van polytheïsme via mono-jahwisme naar mono-theïsme, waarbij het bodemarchief van Israël/Palestina een duchtig woordje mee zal spreken! Meindert Dijkstra heeft als docent Oude Testament gewerkt in Caïro en aan de Universiteit van Utrecht. Zijn studie van het Oude Testament verricht hij op het snijvlak van de Oudoosterse culturen, de godsdienstgeschiedenis, de vergelijkende godsdienstwetenschap en de archeologie. De avond vindt plaats in de Voorhof van de Parkstraatkerk van uur tot uur; boekhandel Jansen en de Feijter uit Velp zal wederom een boekentafel verzorgen. De toegang is vrij, een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. Parkstraatgemeente Samenwerkingsverband Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Kerkgebouw: Parkstraat 31a wijkredactie: Els van Essen Predikant: ds. M.G. Fernhout Aanvang diensten uur De voorgangers vindt u voorin het blad. Vanuit de Parkstraatgemeente alle goeds voor het nieuwe jaar 2011! Els van Essen Bij de Kerkdiensten Zondag 9 januari uur Pr L. Hamrat Collecte voor CEEEFE Zondag 23 januari uur Oecumenische dienst in Lutherse kerk Pr M. Smits, Pr E. Gescher, ds. P. Endedijk Ledenvergadering Na de kerkdienst op 9 januari waarin Pr L. Hamrat, onze nieuwe dominee uit Utrecht, zal voorgaan is er een Assemblée Générale, een ledenvergadering, waarin begroting en toekomstplannen besproken zullen worden. Dienst voor de eenheid Het Oecumenisch Platform Arnhem N-O organiseert op zondag 23 januari in de Evangelisch-Lutherse kerk een oecumenische dienst voor de eenheid waarin Pr M. Smits, R.K. Parochie, ds. P. Endedijk, Luthersche Kerk, en Pr E. Gescher, Waalse Kerk, voor zullen gaan. Emilie Gescher Eglise Wallonne Waalse Kerk Arnhem kerkgebouw: Gasthuisstraat 1, 6811 BS Arnhem naast het politiebureau ( ) wijkredactie: Pr. Emilie Gescher ( / ) verhuur kerkgebouw: Ton van Gestel ( ) 17

18 Evangelisch-Lutherse Kerk kerkgebouw: Spoorwegstraat 8-10, Arnhem wijkredactie: mw. E. Muurling ( ) Terugblik Cantate in de kerstnacht De kerk is verlicht door veel kaarsen, het grote licht achter het prachtige kerstraam brandt; we hebben zo van binnenuit een mooie blik op de kerststal. We luisteren naar de cantate Unser Mund sei voll Lachens (BWV 110) van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd in grote bezetting : strijkers, fluiten, hobo s, trompetten, pauken en natuurlijk zangers! We luisteren naar de preek : onze mond ís niet vol lachen; onze mond is gemaakt om te lachen! Het is maar dat we het weten en er wat vaker aan denken. We zingen. We bidden. We beleven veel met elkaar op deze avond in een heerlijk volle kerk. Terugblik feestelijke eredienst op eerste kerstdag Op eerste kerstdag wordt het Evangelie vertolkt door onze kinderen en jongeren van jeugdkerk, kinderkerk, kinder- en jeugdcantorij via een indrukwekkend kerstspel: Tweeduizend jaar geleden, toen Nicodemus naar de rabbijnenschool ging De rijke Nicodemus had de moed het op te nemen voor de eenvoudige Jesse. Van grote waarde: dat elk mens tot haar/zijn recht komt! En wij het voor elkaar durven opnemen. Dickens in Arnhem op zondag 19 dec. Op zondag 19 december zongen enkele gemeenteleden en onze predikant, gekleed als in de tijd van Dickens, in de binnenstad van Arnhem Christmas Carols. Aan het al dan niet meezingende publiek deelden zij kaarten uit met op de achterkant informatie over- en een welkom voor de diensten met kerst in onze kerk. Kerken, treedt naar buiten! Laat van je horen! Schepping, verhalen van oorsprong en zin Winterleerhuis samen met de Protestantse Gemeente Rozendaal dinsdag 11 januari : dr. Jan Fokkelman - bijbelwetenschapper Het ene scheppingsverhaal is het andere niet. Alleen al in de Bijbel komen verschillende scheppingsverhalen voor: het bekende Genesis 1 dat niet in overeenstemming te brengen is met Genesis 2; maar ook in Job en de Psalmen zitten brokken scheppingsverhaal. Wat zegt een verhaal van hoe het allemaal begon over God, over de mens en zijn bestemming? dinsdag 25 januari : dr. Renée van Riessen - filosoof Zin valt niet samen met zijn. Dat iets zo is, wil niet zeggen dat het zo moet zijn. Zelfs de gedachte dat alle dingen (zijnden) kunnen worden samengevat in het zijn (en dat valt dan voor het gemak samen met God) helpt ons niet verder. Het is een redenering die bijt in zijn eigen staart. De filosoof Levinas voert ons aan gene zijde van het zijn. maandag 14 februari : drs. Kathleen Ferrier lid van de Tweede Kamer De spin Anansi uit de Ghanese en Surinaaamse volksverhalen kan ons met al zijn schelmenstreken veel leren over hoe een mens in het leven en in de wereld staat. Johan Ferrier, de eerste president van Suriname en vader van Kathleen Ferrier, stond in deze orale traditie. Uit zijn mond zijn deze verhalen opgetekend en verzameld in het grote Anansiboek. dinsdag 1 maart : film Koyaanisqatsi: een beeldverhaal over de mens en zijn moderne stedelijke en technologische samenleving tegenover de natuur. Beelden zonder moraal, ieder die het ziet, mag zijn eigen gedachten erbij hebben. De muziek is van Philip Glass. De avonden worden gehouden in de kerk van Rozendaal, Kerklaan 17 en beginnen om uur. Uiterlijk kwart voor tien sluiten we deze avonden af. Lutherse Studiedag - Droom Gods Droom georganiseerd door de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond op 12 februari 2011 in de Lutherse kerk, Hamburgerstraat te Utrecht. Ieder jaar werkt de NLVB met een thema. Voor 2011 is dat Droom Gods droom. Je kunt er achteraan denken in de 21ste eeuw. Oude structuren lijken niet meer te werken, maar wat zijn dan de nieuwe? En wat is Gods droom? De schepping? De kerk? En kunnen mensen zich daar wel een voorstelling van maken? Allemaal vragen, waarvoor wij vrouwen èn mannen, oud èn jong, uitnodigen om samen met ons mee aan het werk te gaan. Zijn onze dromen over de ideale samenleving of de kerk zoals die zou moeten zijn alleen hersenspinsels of is het mogelijk om hier met alle mensen van goede wil iets van te verwezenlijken? Een aantal studiedagen geleden is eigenlijk al de aanzet gegeven voor dit thema. Met Evert-Jan Ouweneel hebben we ons toen verdiept in een veranderende samenleving en een kerk die zou moeten mee veranderen. We lieten ons inspireren door het kleine dat de toekomst heeft, kleine open geloofsgemeenschappen waar gevierd, geleerd en gewerkt wordt aan een samenleving, waarin velen de weg zijn kwijtgeraakt en op zoek zijn naar hun droom. We pakken samen met Evert-Jan Ouweneel als gastspreker de draad weer op. Droom Gods droom! Belofteland ligt voor! Zijn toekomst roept ons toe, Hij wijst ons zelf de weg. In dans en lied gaan vrouwen voor en roepen: Ga je mee? De vrijheid lacht ons toe! In de middag zijn er verschillende workshops. Naast een gespreksgroep zijn er groepen voor bibliodrama, de spiritualiteit van de Iona-gemeenschap en creatieve workshops. De studiedag begint om uur (vanaf 9.30 uur is de ontvangst met koffie/thee) en eindigt om uur. Er wordt gezorgd voor koffie en thee bij uw meegebrachte lunch. De kosten bedragen 15,--, die u na binnenkomst kunt voldoen (graag met gepast geld). U kunt zich tot uiterlijk 5 februari a.s. opgeven bij Coby Aartsen-Kraaijpoel, tel of Lutherse kerkgeschiedenis - vooraankondiging Het is nog ver van tevoren maar agenda s lopen snel vol met afspraken. Misschien wilt u de volgende datum reserveren: zaterdagmiddag 12 maart 2011 voor een bijeenkomst in de Lutherse kerk en het Luthers Gemeentecentrum in Ede over: Abraham Dirk Loman ( ), een vrijzinnig en veelzijdig predikant, tevens hoogleraar theologie, publicist, muziekhistoricus en maatschappelijk betrokken burger. Rudolf Loman ( ), musicus, pianist, organist en schaakgrootmeester. Drs.Th. Arno Fafié uit Haarlem zal een inleiding houden over A.D. Loman als theoloog. Ds. Hans Mudde uit Rijswijk leidt beide Lomannen in als componist en Rudolf Loman als schaker. Gert v.d. Kaa uit Ede brengt een aantal orgelcomposities van A.D. en R. Loman ten gehore. Nadere informatie volgt. 18 Weer genoeg te melden als activiteiten voor het nieuwe jaar! Laten we beginnen! Elly Muurling

19 Nieuws van het NBG Herziene Statenvertaling op Biblija.net Direct na de verschijning van de Herziene Statenvertaling (HSV) heeft het Nederlands Bijbelgenootschap deze als achtste Nederlandse Bijbelvertaling toegevoegd aan de website www. biblija.net. Dit is het Bijbelgenootschap overeengekomen met de Stichting Herziene Statenvertaling. Op de site biblija.net zijn de complete teksten te lezen van De Nieuwe Bijbelvertaling, Statenvertaling (Jongbloed-editie), NBG-vertaling 1951, Willibrordvertaling 1995, Groot Nieuws Bijbel, Statenvertaling 1637 en de Statenvertaling editie Het is mogelijk om in meerdere Bijbelvertalingen te zoeken en ze eenvoudig met elkaar te vergelijken. Ook zijn er onder meer Engelse, Franse, Duitse, Spaanse en Russische bijbelvertalingen op de site te vinden. Het Nederlands Bijbelgenootschap hoopt de site binnenkort uit te breiden met bijbelvertalingen in het Fries en Gronings. De Nederlandse versie van biblija.net is de best bezochte site van het Nederlands Bijbelgenootschap. Gemiddeld wordt de site zo n keer per maand bezocht. Ark van Noach geheel vernieuwd Het bekende schip de Ark, dat als model al enkele jaren heeft rondgevaren, heeft een nieuwe eigenaar: televisiemaker en theatermaker Aad Peters. De Ark wordt een Bijbels pretpark voor jong en oud dat regelmatig van thema verandert en heel Nederland doorkruist. Of je nu iets met de Bijbel hebt of niet, de Ark biedt voor iedereen een fascinerende belevenis, aldus Peters. Tijdens de kerstvakantie was de Ark al even open voor publiek. Er was toen onder meer een levende kerststal te zien. Het is de bedoeling dat in april 2011 de Ark echt in première gaat. Peters, getogen Rotterdammer: Van buiten is hij al imposant, maar juist de binnenkant biedt mogelijkheden voor nog meer ontdekkingen. Ik wil de Ark zelf een verhaal laten vertellen. Als je Roodkapje wilt ontmoeten, ga je naar een sprookjespark, maar waar ontmoet je Adam en Eva? De Ark biedt volop gelegenheid om naast Adam en Eva, ook Noach, Jezus, Goliath en andere bijbelfiguren te zien. Al deze geschiedenissen worden verbonden met eigentijdse thema s. De Ark is daarmee het eerste drijvende bijbelpark voor bijbelverhalen en is uniek in Europa. Na afloop kan elke bezoeker in paradijselijke sferen gebruikmaken van het nieuwe restaurant, waar je een mooi uitzicht hebt over de Rotterdamse haven aldus Peters. Ook het Nederlands Bijbelgenootschap steunt het project. Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem Contactpersoon werkgroep: hr. H.J. Goeree, secretaris NBG-werkgroep afd. Arnhem Nieuws uit de Landelijke Kerk Begrotingen 2011 Protestantse Kerk en dienstenorganisatie vastgesteld De Protestantse Kerk en haar dienstenorganisatie begroot voor haar werk in 2011 bijna 67 miljoen euro. Een groot gedeelte van de inkomsten (ruim 27,5 miljoen euro) wordt besteed aan het werk van Kerk in Actie. Voor missionair werk en jeugdwerk wordt 5,7 miljoen euro vrijgemaakt, een stijging van ruim een half miljoen ten opzichte van De begrotingen voor 2011 zijn in de vergadering van van de kleine synode van 26 november vastgesteld. In de begrotingen van de dienstenorganisatie en van Kerk in Actie worden niet alleen de financiële randvoorwaarden voor het werk beschreven, maar wordt ook inzicht gegeven in de inhoud van de diverse werksoorten en de accenten die daar gelegd worden. De kleine synode besloot van de vastgestelde bijdrage van 7,50 per belijdend lid voor de solidariteitskas in 2011 slechts 5, te heffen. Dit bedrag werd ook in de afgelopen jaren aan de solidariteitskas afgedragen Wel wordt evenals in 2010 ter overbrugging 1 miljoen euro uit de reserves beschikbaar gesteld. Lees meer op pkn.nl/actueel bericht dd 26 november 2010 In memoriam Willem Barnard en Willem Vogel: Wij moeten Gode zingen Tijdens de opening van de kleine synode werd lied 301 gezongen: Wij moeten God zingen. Een tekst van theoloog en dichter Willem Barnard, die zondag 21 november overleed en vrijdag 26 november werd begraven., zo schrijft Frans Rozemond, eindredacteur Kerkinformatie, in zijn Commentaar bij de tijd. De melodie is van de bekende organist en componist Willem Vogel, die begin oktober overleed. In anderhalve maand tijd verloor de Kerk twee oude meesters van het Nederlandse kerklied. Beiden bereikten de leeftijd van negentig jaar. Lees meer op pkn.nl/commentaarbijdetijd dd 26 november Raad van Kerken: Eigenbelang geen goede maatstaf ontwikkelingssamenwerking De Raad van Kerken in Nederland schreef op vrijdag 3 december 2010 een open brief aan staatssecretaris H.P.M. Knapen van Buitenlandse Zaken. Daarin schrijft de Raad grote moeite te hebben met de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. De belangen en noden van de armsten zijn maatgevend, vindt de Raad. Zodra eigenbelang prevaleert, komen hun belangen in het gedrang. De Raad pleit ervoor om ontwikkeling niet alleen te zien als economische groei, maar ook als armoedebestrijding, onderwijs en gezondheidszorg, duurzaamheid en milieu en het bevorderen van vrede en gerechtigheid. De Raad is blij dat de staatssecretaris de norm van 0,7 procent van het nationaal inkomen wil handhaven voor ontwikkelingssamenwerking. Maar dat cijfer wordt volgens de Raad nietszeggend, wanneer de staatssecretaris nieuwe posten aan de begroting van ontwikkelingssamenwerking toevoegt, zoals uitgaven voor de opvang van asielzoekers, vluchtelingenbeleid en militaire uitgaven in verband met vredesoperaties. De Raad beroept zich op een breed draagvlak voor ontwikkelingswerk bij de Nederlandse bevolking. Mensen zijn aanspreekbaar op hun solidariteit als je uitlegt waar gelden voor bestemd zijn, aldus de Raad. Hij spreekt uit niet te zullen schromen de staatssecretaris lastig te blijven vallen met onze vragen en kritiek op dit zo belangrijke beleidsterrein. Lees meer op pkn.nl/actueel bericht dd 6 december

20 Adverteren in Kerkperspectief Voor meer informatie over adverteren kunt u contact opnemen met dhr. W.A. van Woerkens, telefoon: , de Brink 11 Arnhem-Elden tel: Uitvaartverzorging J. MIJNHART voor het verzorgen van begrafenissen en crematies sedert 1911 Vooruit regelen, geheel naar eigen wens; ook dit kunt u met ons bespreken en vastleggen. Hoofdkantoor Rouwcentra Utrechtseweg 220 Oosterbeek 6862 AZ Oosterbeek Arnhem tel. (026) Wageningen fax (026) Heteren internet: KENNIS EN ERVARING, BIJ U IN DE BUURT! Aan een eerste vrijblijvend gesprek zijn geen kosten verbonden. NOTARISKANTOOR OCKHUYSEN Kronenburgsingel 60, 6831 gx Arnhem tel EVANGELISCHE BOEK- EN MUZIEKSHOP DE WEGWIJZER VOOR UW: BIJBELS - KAARTEN - CD s - DVD s - CADEAU s Adres: Croydonplein 418, 6831 LN Arnhem Tel Achter winkelcentrum Kronenburg. Gratis parkeren. Open: dinsdag t/m vrijdag van uur zaterdag van uur FRANSEN BV Bezoek onze Shellshop en spaar airmiles terwijl u tankt. Winkelcentrum Presikhaaf een keurmerk in uitvaartzorg Monuta staat voor kwaliteit. Al jaren. Persoonlijke zorg van betrokken uitvaartverzorgers. Het afscheid centraal stellen. Nabestaanden ruimte bieden. Dat is kwaliteit. Die kwaliteit is nu bekroond met een onafhankelijk keurmerk; het Keurmerk Uitvaartzorg. Mocht u nog twijfelen dan kunt u er nu zeker van zijn: elke uitvaart is bij Monuta in goede handen. Eimerssingel-West 7, Arnhem, Tel: (026) Uw uitvaartverzorgers: Ben Roelofs, Herman Welgraven, Ans Stoffels, Gerard Vos Meer informatie? Bel gratis of kijk op

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking

Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking De afkorting ZWO staat voor de drie werkvelden: Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking We geloven dat het onze taak is om te werken aan een wereld die voor iedereen leefbaar is. Wij geloven

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Voorganger Organist : ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst een lichtje

Nadere informatie

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Dit beleidsplan bestaat uit de volgende onderdelen: I. Missie en Visie (algemeen) II. Beleidsplan eredienst en pastoraat III. Missie en Visie van de diakenen

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Dienst van schrift en tafel

Dienst van schrift en tafel Orde van dienst voor de viering van zondag 22 januari 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk Dienst van schrift en tafel voorganger organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Ter voorbereiding:

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM Inleiding Op 14 maart 2012 is het beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. In het beleidsplan is vastgelegd wat we als gemeente de komende jaren willen

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Bemoediging en drempelgebed Orgelspel Aansteken van de kaarsen Lichtlied Het engelenlied-3 Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Moment van stilte Bemoediging en drempelgebed V onze hulp is in

Nadere informatie

Begroting 2016 Protestantse Wijkgemeente Emmaüs BEGROTING BEGROTING WERKELIJK Uitgaven 2016 2015 2014 1. Predikanten, kerkelijk werkers, kosters en organisten 331.600 316.900 312.432 2. Gebouwen 109.000

Nadere informatie

Beleidsplan. Hervormde gemeente Zutphen b.a. Irene

Beleidsplan. Hervormde gemeente Zutphen b.a. Irene Beleidsplan Hervormde gemeente Zutphen b.a. Irene 1. Inleiding De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland schrijft in ordinantie 4, artikel 8 lid 5 voor dat de kerkenraad telkens voor een periode

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend A. Algemene gegevens Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: www.pelgrimkerk.nl E-mail: scriba@pelgrimkerk.nl Adres: Stephensonstraat

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

Concept. Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016

Concept. Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016 Concept Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016 1. Inleiding De AK heeft in haar beleidsplan (vastgesteld 10 mei 2014 - na publicaties en bespreking op de jaarlijkse gemeenteavond)

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : Pastor Marja Griffioen : Guus Korpershoek 2 MEDEDELINGEN Weet u dat de dienst

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum Beleidsplan 2013-2018 Inleiding In dit beleidsplan proberen wij een beeld te geven van onze werkzaamheden op dit moment en in de komende drie jaren. We

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN

PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2.1 Verkiezing van ambtsdragers

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

Wat zijn jouw talenten?

Wat zijn jouw talenten? Zegen Kruiskerk Eerbeek 9 november 2014 De uitgangscollecte is voor het onderhoud van de gebouwen Voorganger: Ds. Ronald Heins Organist: Teun Groen Mededelingen > Na afloop kunt u in de hal de ouders feliciteren.

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

BELEIDSPLAN van de Goede Herderkerk Epe 1. GEMEENTE ZIJN 2. GEMEENTE OPBOUW 3. DIACONAAT 4. JEUGDZAKEN 5. KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN

BELEIDSPLAN van de Goede Herderkerk Epe 1. GEMEENTE ZIJN 2. GEMEENTE OPBOUW 3. DIACONAAT 4. JEUGDZAKEN 5. KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN BELEIDSPLAN van de Goede Herderkerk Epe 1. GEMEENTE ZIJN 2. GEMEENTE OPBOUW 3. DIACONAAT 4. JEUGDZAKEN 5. KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN 1. DE GOEDE HERDERKERK De Goede Herderkerk van Epe is een hervormde

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons Diaconale Adventsactie 2012 Midden onder ons Foto voorzijde: Midden onder ons: gevangen vreemdelingen op Schiphol Oost. De Diaconale Adventsactie van de lutherse gemeente Amsterdam loopt van 2 december

Nadere informatie

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO 2 Voorwoord In oktober 2014 is het beleidsplan 2015-2019 van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst Welkom in de Sint Jacobskerk Wij wensen u een gezegende kerkdienst Sint Jacobskerk Derde zondag van epifanie Sint Jacobskerk Voorganger Ouderling v dienst Lector: Organist : ds. L. Wüllschleger : mw. Gerdi

Nadere informatie

ZONDAGSBRIEF 5 februari 2017

ZONDAGSBRIEF 5 februari 2017 ZONDAGSBRIEF 5 februari 2017 WELKOM Van harte welkom in de Lindtse kerk. Wij wensen u en jou een goede dienst toe. Vandaag vieren we de Maaltijd van de Heer. Voel je welkom om te komen en mee te vieren.

Nadere informatie

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht Nieuwsbrief De Lichtbron, 22 29 april 2016 Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht U komt mij, lieve God/ zo nederig nabij, in dagen van gemis/ en moeite vindt u mij. Een man van smarten/ die ter aarde valt

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente Terneuzen Wijkgemeente Zuid

Beleidsplan Protestantse Gemeente Terneuzen Wijkgemeente Zuid Beleidsplan 2015-2019 Protestantse Gemeente Terneuzen Wijkgemeente Zuid Inleiding Dit beleidsplan van de wijkgemeente Zuid van de Protestantse Gemeente Terneuzen beschrijft de doelstellingen die wij, onder

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2. Verkiezing van ambtsdragers in de gemeente 2.1 Verkiezing

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM 1 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM Inhoud Paragraaf Inhoud Preambule Vaststelling 1 Samenstelling van de Algemene Kerkenraad

Nadere informatie

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 5 maart 2017 eerste zondag in de veertigdagentijd Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom in deze dienst! Wij hopen dat u zich in

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort Inhoud Paragraaf Inhoud Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Inleiding Met dit document wordt een indruk gegeven van de protestantse wijkgemeente Dubbeldam te Dordrecht. De wijkgemeente is een pluriforme gemeente

Nadere informatie

ACTIE KERKBALANS MIJN KERK IN BALANS EN WAT IS DE KERK U WAARD?

ACTIE KERKBALANS MIJN KERK IN BALANS EN WAT IS DE KERK U WAARD? ACTIE KERKBALANS MIJN KERK IN BALANS EN WAT IS DE KERK U WAARD? DIT IS HET NIEUWE THEMA VOOR 2015 Een nieuw jaar, dus ook weer een nieuwe actie Kerkbalans. Nu voor de 32 e keer. Kerkbalans gaat ieder lid

Nadere informatie

Samen op weg naar één PKN gemeente

Samen op weg naar één PKN gemeente Federatie Samen op weg naar één PKN gemeente Na vele jaren van nadenken, overleggen en voorstellen is op 30 september 2012 een federatieovereenkomst getekend, die de samenwerking tussen de Hervormde gemeente

Nadere informatie

Zondag 25 mei 2014 Zesde zondag van Pasen, Rogate (bidt) Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost, Vlaardingen

Zondag 25 mei 2014 Zesde zondag van Pasen, Rogate (bidt) Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost, Vlaardingen Zondag 25 mei 2014 Zesde zondag van Pasen, Rogate (bidt) Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost, Vlaardingen Voorganger Organist : Ds. Maarten Diepenbroek : Guus Korpershoek 1 De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG Inleiding Dit beleidsplan maakt deel uit van het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Voorburg 2013-2017 met het thema

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 21 augustus 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 10 e zondag van de zomer Kleur: Groen de kleur groen is de kleur van het leven - geef ons heden ons dagelijks brood - de kleur groen is de

Nadere informatie

Laetare. Schrift & Tafel

Laetare. Schrift & Tafel Orde van dienst Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur 4 e van de 40 Dagen, kleur: roze Laetare Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar (Jesaja 66:10a) Schrift & Tafel Voorganger: Ouderlingen: Diakenen: Organist:

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Hervormde Gemeente te Maurik.

Hervormde Gemeente te Maurik. Pagina 1 van 6 Hervormde Gemeente te Maurik. Inhoud Paragraaf Concept-Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Maurik. Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad

Nadere informatie

De Leidraad. Zondag 13 november 2016 Tweede van de Voleinding

De Leidraad. Zondag 13 november 2016 Tweede van de Voleinding Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Zondag 13 november 2016 Tweede van de Voleinding Voorganger: ds Lenie Vollebregt Organist: Annemieke Hartman Welkom en

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie

ALS LATER UW KIND U VRAAGT: WAT BETEKENT DE DOOP? VERTEL HET DAN: ZOALS DE JODEN TROKKEN DOOR DE SCHELFZEE NAAR HET BELOOFDE LAND ZO TROK DIE ENE

ALS LATER UW KIND U VRAAGT: WAT BETEKENT DE DOOP? VERTEL HET DAN: ZOALS DE JODEN TROKKEN DOOR DE SCHELFZEE NAAR HET BELOOFDE LAND ZO TROK DIE ENE ALS LATER UW KIND U VRAAGT: WAT BETEKENT DE DOOP? VERTEL HET DAN: ZOALS DE JODEN TROKKEN DOOR DE SCHELFZEE NAAR HET BELOOFDE LAND ZO TROK DIE ENE JOOD JEZUS DOOR DE JORDAAN EN ZO BEN JIJ VERBONDEN AAN

Nadere informatie

Viering Heilig Avondmaal

Viering Heilig Avondmaal DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst: G. van Straalen; diaken van dienst: S. van Gend; organist: Gert Boersma, m.m.v. de cantorij Tweede zondag

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk Jezus als de goede herder. Fresco begin derde eeuw, catacombe van Callixtus.

Nadere informatie

ds. Carol van Wieren, Utrecht Co Molenaar en Annemarie de Groot OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan

ds. Carol van Wieren, Utrecht Co Molenaar en Annemarie de Groot OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan WILHELMINAKERK SOEST 15 februari 2015 Zesde zondag na Epifanie Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Carol van Wieren, Utrecht Co Molenaar en Annemarie de Groot Gerda Masselink Terry Hamberg OM

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 RSIN Gemeente: 824138417 RSIN Diaconie 824138430 Website adres: www.pkn-gemertboekel.nl

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

zondag 26 april 2015 ORDE VAN DIENST

zondag 26 april 2015 ORDE VAN DIENST ORDE VAN DIENST zondag 26 april 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Cantor-organist: Maurice van Elven m.m.v. de Thomascantorij Ouderling van dienst: Jan Piek Diaken van dienst: Nel Hagemeijer PROTESTANTSE

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Eucharistieviering van 7 september ste zondag door het jaar (A)

Eucharistieviering van 7 september ste zondag door het jaar (A) Eucharistieviering van 7 september 2014 23ste zondag door het jaar (A) Openingslied: ZJ 527: Bekleedt u met de nieuwe mens. Begroeting en inleiding P. De genade van God, de liefde van zijn Zoon, Jezus

Nadere informatie

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag 9-10-2016 Voorganger: Organist: m.m.v. Locatie: Afscheid van: Bevestiging van: ds. Nita van der Horst-Kattenberg Sander vd Houten

Nadere informatie

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel.

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 9 december

DUINZICHTKERK zondag 9 december Advent 2012 DUINZICHTKERK zondag 9 december PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: Ds. C. van Duinen; ouderling van dienst: G. Wubs diaken van dienst: H.J. Laméris; organist: Gert

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

Vredesdienst. oecumenische viering. Pauluskerk. zondag 20 september 2015, uur

Vredesdienst. oecumenische viering. Pauluskerk. zondag 20 september 2015, uur Vredesdienst oecumenische viering voorgangers: ds. A. Matahelumual Th. Jongerius ds. H.H. Schorren organist: Diederik Bos oecumenische cantorij: o.l.v. Diederik Bos Toelichting Liturgische schikking: Vandaag

Nadere informatie

Kerkblad Rond de Maranathakerk

Kerkblad Rond de Maranathakerk Kerkblad Rond de Maranathakerk Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Verschijnt 11x per jaar, volgens rooster

Nadere informatie

Zeg maar 'ja' tegen het leven!

Zeg maar 'ja' tegen het leven! Israël - Zondag 5 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Zeg maar 'ja' tegen het leven! Dienst van bevestiging van ambtsdragers en medewerkers. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Van harte welkom in deze gezamenlijke dienst van de Wijkgemeente Martinikerk en de Tehuisgemeente.

Van harte welkom in deze gezamenlijke dienst van de Wijkgemeente Martinikerk en de Tehuisgemeente. Van harte welkom in deze gezamenlijke dienst van de Wijkgemeente Martinikerk en de Tehuisgemeente. Contact Hebt u vragen, of wilt u een persoonlijk gesprek, neem dan gerust contact op of spreek iemand

Nadere informatie

Doop van Joep Johan Anne Zwaanswijk zoon van Dolf en Deborah Zwaanswijk-den Boer

Doop van Joep Johan Anne Zwaanswijk zoon van Dolf en Deborah Zwaanswijk-den Boer DUINZICHTKERK zondag 3 november 2013 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds. C. van Duinen; ouderling van dienst: V. Ebbink; diaken van dienst: S.J.A.M. van Gend; organist Gert Boersma. Doop

Nadere informatie

LIED NLB 288, gezongen door de kinderen van groep 1 Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

LIED NLB 288, gezongen door de kinderen van groep 1 Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: Muziek OM TE BEGINNEN WILHELMINAKERK SOEST DOOPDIENST 31 januari 2016 Welkom en mededelingen ds. Wim Kievit Co Molenaar Pieternel Rodermond Theo van der Woude

Nadere informatie

Amarence en Laurens-Jan van Kooten. Anna Vogel. Zondag 13 november In deze dienst wordt de Doop bediend aan

Amarence en Laurens-Jan van Kooten. Anna Vogel. Zondag 13 november In deze dienst wordt de Doop bediend aan Protestantse Gemeente Het Anker te Zaltbommel Zondag 13 november 2016 In deze dienst wordt de Doop bediend aan Amarence en Laurens-Jan van Kooten en Anna Vogel INTREDE Woord van welkom Stil gebed Aanvangslied

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse.

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: 09.30 uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. OM TE BEGINNEN Welkom Stil worden Zingen: LB 288, Goedemorgen, welkom allemaal Bemoediging en groet

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Hendrick ter Brugghen (1588-1629): De Ongelovige Thomas voorganger orgel : dhr. Rob van Herwaarden :

Nadere informatie

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje Gemeente van Christus geliefden van God Valt het u ook op, nu we al een tijdje

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum ANBI Onderstaaand vindt u de ANBI gegevens van de Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum te Harlingen voor Kerkbeheer aangevuld met het beleidsplan voor gemeente. Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Votum en groet Opw. 770 Opw. 687 EL 421 Gez. 114: 1 3 EL 301 Ps. 67: 1 2 Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde: alleen toekomstmuziek, of ook nu al merkbaar? Jes. 65: 17-25 Mededelingen

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie