Engelenzang in Stilte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Engelenzang in Stilte"

Transcriptie

1 26 e jaargang Nº 1 vrijdag 7 januari 2011 verschijnt 21x per jaar officiële uitgave: Protestantse Gemeente te Arnhem Engelenzang in Stilte Na weken vol verwachting en feest breekt bij ons thuis een periode aan van betrekkelijke rust. De decembermaand levert in ons huis de gebruikelijke spanning op met betrekking tot sinterklaas, kerst en oud-en-nieuw. Na het geknal op oudejaarsavond klinkt de stilte op nieuwjaarsmorgen als engelengezang. Het geluid van stilte hoor je bijna niet meer. Er rijdt altijd wel een auto, trein of brommer voorbij. In onze buurt hangen her en der windklokken: zo n mobiel met metalen staafjes die vanzelf geluid maakt als het waait. Bij het minste of geringste zuchtje klinkt getingel. Verder wordt de stilte regelmatig doorbroken door stemmen en geluiden van dieren. Het is nooit echt stil. En van binnen? Is het daar nog wel eens echt stil? Bij mij niet. Ik ben altijd wel ergens mee bezig in mijn hoofd en ik denk altijd wel aan het een of het ander. Pas als ik probeer om nergens aan te denken merk ik hoe vol mijn hoofd zit met gedachten die er soms helemaal niet toe doen. Maar op nieuwjaarsmorgen lijkt het wel alsof alle geluid verdwenen is. Ook van binnen. En dat voelt goed! Dit jaar maar eens vaker oud en nieuw vieren Arjen foto: Frederick Vandaele cbna kopijdatum maandag 10 januari Kopij voor het volgende nummer Nº 2 (21 januari t/m 3 februari 2011) bij voorkeur en naar: evt. afgeven op het Kerkelijk Bureau wijknieuws Aanleveren via de wijkredacties, namen en adressen staan vermeld in de koppen boven de wijkberichten. redactie Menno Leistra, Rita Hop, Ruud van Veen en Arjen van Voorst, eindredactie ( ) abonnementen en advertenties W.A. van Woerkens ( ) kosten Jaarabonnement: 21,50 Digitaal abonnement: 11,50 ING rekening postadres Rosendaalseweg 507, 6824 KL Arnhem vormgeving {TypoVar} ontwerpers, Arnhem drukwerk Digidruk Vandenhul BV In dit nummer: Uw Steun Waard! De Eerste Dag Alle Zeven Dagen Voor t Voetlicht Van de Kerkrentmeesters Nieuws uit de Diaconie PKN-werkgroep Kerk en Israël.. 7 Actualiteiten Agenda Nieuws van het NBG Nieuws uit de Landelijke Kerk..19

2 Rooster Erediensten Zondag 9 januari 2011 Zondag 16 januari e coll.: Diaconaal werk 1e coll.: Door wijk te bepalen diaconaal doel 2e coll.: Plaatselijk kerkenwerk 2e coll.: Plaatselijk kerkenwerk 3e coll.: Onderhoud gebouwen 3e coll.: Onderhoud gebouwen Opstandingskerk u. ds. E.I. Pot u. ds. D. van Meulen, Rosendaalseweg 505 Epe Diaconessenkerk u. ds. Joh. Brezet, u. ds. M.A. Maan, Iz. Evertslaan 11 Duiven viering H.A. en bev. ambtsdrager Siongemeenschap in KKC Het Dorp u. ds. K. Dijk, u. ds. E.I. Pot Dorpsbrink 1 Duiven Bethlehemkerk u. ds. C.J. Kraai u. ds. P. de Vries, Honigkamp 25 viering H.A. Salvatorkerk u. ds. J.P. Eijgenraam, zie Lucaskerk Salvatorplein 274 dienst voor jong en oud De Regenboog Oec.Wijkgem u. pastor W. Palstra en zie Lucaskerk Spiegelhuis, Mooieweg 94 F. Gallé De Kandelaar u ds. I. Lodewijk zie Lucaskerk Den Haagweg 1 Lucaskerk u. ds. J.P. Eijgenraam ds. A.Vogelzang Rijksweg West 52, Elden oec. viering Trouw en Toegewijd De Rank (Bonifatiuskerk) u. ds. J.B. Kamp, u. ds. J.J. Valk, Huissensedijk 10 Heteren Oosterbeek Vrijz. Prot. en Remonstr u. ds. L.J. Lijzen, u. ds. M.G. Fernhout Parkstraat 31a Groningen Eusebiuskerk geen dienst u ds. W. Hartogsveld, Kerkplein 1 Schaarsbergen Waalse Kerk 11h30 pasteur L. Hamrat, pas de culte Gasthuisstraat 1 (naast pol. bureau) culte en français Evang. Luth. Gem. Arnhem u. ds. K. Touwen en u. ds. P. Endedijk, Arnhem, Spoorwegstraat 8-10 leervicaris M. Mielke viering H.A. mmv. jeugdcantorij Dorpskerk Schaarsbergen u. ds. G. Bomer, zie Eusebiuskerk Kemperbergerweg 806 Rheden Ziekenhuis Rijnstate u. ds. Th.A.R. de Zwart u. ds. J.P. Dam-Oskam Wagnerlaan 55 K.K.C. Het Dorp zie Siongemeenschap zie Siongemeenschap Dorpsbrink 1 Verz. huis Vreedenhoff u. mw. A. Mosterd u. ds. F. van de Hoek en pastor Esperantolaan 2 J. Nijrolder, oec.viering Verz. huis De Drie Gasthuizen u. pastor B. Elenbaas u. ds. L. Oosthoek Rosendaalseweg 485 Verpl.huis Regina Pacis u. pastor J. Mulder u. pastor J. Mulder Broekstraat 9, Velp Verpl.huis Eldenstaete u. pastor B. de Groot Kopetzky, u. pastor P. Stegenga Mr. D.U. Stikkerstraat 126 Nijmegen Verpl.huis Altenova u. pastor H.M. Rolfes u. pastor B.J. Bergen, Elderhofseweg 51 dienst van Schrift en Tafel 2

3 Oecumenische diensten Samen kerk-zijn in Woon-/Zorgcentrum Waalstaete, Waalstraat 36 Elke vrijdag uur 07 januari hr. T.J. Strikwerda, Arnhem 14 januari ds. C.J. Kraai 21 januari ds. H. Hoekstra Verpleeghuis Heijendaal, St. Elisabethshof 201 Elke vrijdag uur 07 januari pastor J. Koopmans, Arnhem 14 januari hr. G.J. Bos, Laag-Soeren 21 januari pastor M. van Ravenswaaij-Brussel, Ede Korenbeurslezing in Hotel Haarhuis, Stationsplein 1 Datum: zondag 9 januari Tijd: uur Spreker: drs. Menno Potjer Thema: Anekdotische kerkgeschiedenis van Arnhem e.o. Uw Steun Waard! Een groot deel van de collectebestemmingen voor 2011 zijn al bekend. De PKN heeft een mooie poster laten maken met het overzicht van de collecten. JANUARI Zondag voor de eenheid 23 Collecte Oecumene 30 Co lecte Catechese en Educatie APRIL 3 40dagentijdcollecte 10 40dagentijdcollecte 17 Palmzondag: Collecte Kerk in Actie Totaal 24 Pasen: Collecte JOP Collecterooster 2011 FEBRUARI 6 Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 13 Collecte Eredienst & Kerkmuziek Co lecte MEI Werk & K 1 Collecte Werk & Kerkgroe Collecte K Werelddi MAART 6 Collecte Kerk in Actie JUNI Zending Biddag voor gewas en arbeid Aswoensdag 9 Biddag voor gewas en arbeid 13 40dagentijdco lecte 20 40dagentijdcollecte 27 Co lecte Kerk in Actie Diaconaat 2 Hemelvaartsdag 5 Wezenzondag: Collecte voor eigen gemeente 12 Pinksteren: Collecte Kerk in Actie Zending JULI AUGUST SEP 3 Collecte Jeugdwerk Protestantse Kerk Co lecte Kerk in Actie Zending Collecte Missionair Werk & Kerkgroei 18 Collecte Vredeswerk 25 Collecte JOP OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Kerkdienst voor iedereen in de Grote- of Eusebiuskerk, Kerkplein 1 Datum: zondag 16 januari Aanvang: uur Voorganger: ds. W. Hartogsveld, Schaarsbergen Medewerking: Cantorij o.l.v. Wim van der Meer Orgel: Jack Blok Voorbereiding: Protestantse Gemeente te Schaarsbergen 2 Israëlzondag: Collecte Kerk & Israël 9 16 Co lecte Kerk in Actie Werelddiaconaat Collecte rondom Hervormingsdag 2 Dankdag voor gewas en arbeid 6 Collecte Kerk in Actie Zending 13 Co lecte Kerk in Actie Diaconaat 20 Laatste zondag kerkelijk jaar: Collecte voor 27 eigen gemeente 4 Co lecte Missionair Werk & Kerkgroei 11 Collecte Pastoraat Kerst: Collecte Kerk in Actie Kinderen in de Knel 31 Eindejaarsco lecte Via de website van de PKN kunt u een uitgebreide toelichting lezen op het collecterooster en vindt u verwijzingen naar partnerorganisaties zoals Kerk in Actie. Op de website van Kerk in Actie zijn ook andere projecten te zien waar men zelf online kan doneren. 3

4 De Eerste Dag Zondag 9 januari: Jesaja 42: 1 9, Matteüs 3: alternatief spoor: 1 Korinthiërs 1: Op de eerste zondag na Epifanie vertelt de lezing uit Matteüs ons over de doop van Jezus in de Jordaan. Met die doop door Johannes begint het actieve leven van Jezus. Vanaf nu zal de wereld zijn woorden gaan horen en zijn daden gaan zien. In veel kerken maakt de doopgedachtenis deel uit van de liturgie in de Paasnacht, maar er is zeker iets voor te zeggen om dat ook deze zondag aandacht te geven. Met het (aanraken van het) water mag je ervaren dat ook jij door de Eeuwige ben aangeraakt en dat gedoopt zijn iets betekent in je leven. De tekst uit Jesaja 42 sluit er mooi bij aan. Deze profetie over de Knecht des Heren vormt een soort dooponderricht. Er ligt een taak, het recht moet hersteld worden, maar in de tekst wordt benadrukt dat je het niet alleen hoeft te doen. Zo kun je als gedoopte laten zien wat het betekent om gedoopt te zijn. Het alternatieve spoor leest de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Paulus spreekt in de verzen voor vandaag over de verdeeldheid in de gemeente. De één zegt: Ik ben van Paulus, een ander: Ik van Apollos, een derde: Ik van Kefas, en een vierde: Ik van Christus. Is Christus dan verdeeld? Of is het in de naam van Paulus dat u bent gedoopt? Hier ligt een link naar de andere lezingen: wij zijn gedoopt in de naam van de Ene, die hemel en aarde gemaakt heeft Gods naam en onze naam in één adem genoemd. Zo mogen we onze levensweg gaan. Zondag 16 januari: Jesaja 62: 1 5, Johannes 2: 1 11 alternatief spoor: 1 Korinthiërs 1: Op de tweede zondag van Epifanie horen we over de bruiloft in Kana. Jezus verricht daar zijn eerste teken: water wordt wijn. Na het sacrament van de doop vorige week, valt -zou je kunnen zeggen- deze week het licht op het avondmaal. Zo worden aan het begin van het nieuwe kerkelijke jaar lijnen uitgezet en krijgt de identiteit van Jezus kleur: in woord, water, brood en wijn wil de Heer bij ons zijn. In de Jesaja-lezing speelt ook de thematiek van de bruiloft een rol: zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou verheugen. In de lezing uit 1 Korinthiërs schrijft Paulus over wijsheid en dwaasheid. Wat wijs is in de ogen van de wereld is dwaas voor God en de wijsheid van God is de ogen van de wereld dwaas. Voor wie geroepen zijn, is Christus Gods kracht en wijsheid. Een mooie lezing, die ons wil bepalen bij wat er toe doet. Wat is belangrijk in je leven, waar ontlenen we onze kracht en onze zingeving aan? Vragen die ook alles met identiteit te maken hebben. ds. Monique Maan Kerkelijk Bureau PGA Rosendaalseweg KL Arnhem telefoon: (026) geopend: elke werkdag uur bankrekeningen voor vrijwillige bijdragen: t.n.v. Protestantse Gemeente te Arnhem voor overige t.n.v. Protestantse Gemeente te Arnhem Alle Zeven Dagen vr. 7 Matteüs 3:13 4:11 Vader, Zoon en Geest za. 8 Handelingen 10:1 23a Visioenen zo. 9 Handelingen 10:23b 33 Contact ma. 10 Handelingen 10:34 48 Tweede Pinksterdag di. 11 Handelingen 11:1 18 Verantwoording wo. 12 Jesaja 60:1 14 Stralen van geluk do.13 Jesaja 60:15 22 Eeuwig licht vr. 14 Jesaja 61:1 11 Jubeljaar za. 15 Jesaja 62:1 12 Naamsverandering zo. 16 Romeinen 12:1 8 Gave gaven ma. 17 Romeinen 12:9 21 Wees een medemens di. 18 Romeinen 13:1 7 Goed burgerschap wo. 19 Romeinen 13:8 14 God liefhebben laat je zien door naastenliefde do. 20 Romeinen 14:1 12 Plicht van de sterkste vr. 21 Romeinen 14:13 23 Overtuigingskracht za. 22 Romeinen 15:1 13 Bijbelstudie zo. 23 Romeinen 15:14 33 Nieuwe wegen advertentie: Vreedenhoff Veilig, Vertrouwd, Verzorgd sinds 1842 De stichting Vreedenhoff is een zelfstandig protestants-christelijke instelling voor ouderenzorg en neemt binnen Arnhem en omgeving een eigen plaats in. Zij staat vanuit haar oecumenisch karakter open voor elke levensopvatting en heeft stevige wortels in de geschiedenis van Arnhem en omgeving. Tegelijkertijd is zij een moderne, dynamische organisatie met ca. 400 cliënten, ruim 250 medewerkers en 110 vrijwilligers. Zij biedt huishoudelijke hulp, dagbesteding, verzorging, verpleging en huisvesting en is actief in de thuiszorg. Wat de mens met een zorgvraag belangrijk vindt is richtinggevend voor helpen en handelen. Medewerkers biedt zij een veilig sociaal klimaat en ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Vreedenhoff is een gezonde, fascinerende en veelzijdige organisatie. Zie: keurmerk in de zorg In de Raad van Toezicht ontstaan op korte termijn twee vacatures. Belangstellenden worden uitgenodigd te reageren op de functie van Lid Van de Raad Van ToezichT Wij zoeken kandidaten met: kennis van en ervaring in organisatieontwikkeling en innovatie van (ouderen)zorg of ruime ervaring met geldende financieringssystematiek binnen de (ouderen)zorg. Reflectanten dienen te wonen in de regio en een protestants-christelijke signatuur te hebben. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en vergadert zes tot acht keer per jaar. Belangstellenden kunnen een informatiepakket opvragen bij de bestuurssecretaris van Vreedenhoff, mevrouw Petra Caderius van Veen, tel. (026) of nl. Uw schriftelijke reactie kunt u binnen 14 dagen na plaatsing van deze advertentie richten aan: Woon-, zorg- en activiteitencentrum Vreedenhoff, ter attentie van de voorzitter van de Raad van Toezicht de heer ir. H. de Vries, p/a Esperantolaan 2, 6824 LV Arnhem. Esperantolaan LV Arnhem woon-, zorg- en activiteitencentrum voor ouderen 4

5 Voor t Voetlicht Uitdaging en herkansing voor het CDA, i.h.b. voor minister M. van Bijsterveldt: Een nieuw monocultureel burgerschap: pure noodzaak en mogelijk nog niet te laat F. Bolkestein heeft onze samenleving recent opnieuw een grote dienst bewezen door een vaststelling: integratie van moslims in Nederland is niet gelukt, dit is mede zichtbaar in antisemitisme onder Marokkaanse jongeren. De verbinding die hij legt tussen gebrek aan integratie in Nederlandse waarden en anti-semitisme wordt betwist; in mijn lesgeven op het MBO in Amersfoort zie ik het wel degelijk zorgwekkend en waar al jaren en in toenemende mate, zij het niet in een directe lijn. Voormalig premier J.P. Balkenende heeft van de problematiek geweten: in 2006 stelde hij Wij kunnen gevoelens van vervreemding door globalisering ombuigen in belangstelling voor eigen taal, cultuur en geschiedenis. Toch hij zal ons het later (moeten) vertellen waarom hebben de kabinetten Balkenende (CDA!) juist t.a.v. de historische opdracht, hét grote vraagstuk van de integratie in Nederland ondanks de les van Pim Fortuyn sinds 2002 verzaakt. Deze regeringen lieten na om anders dan in lippendienst de vinger te leggen bij antihumane en antidemocratische tendensen en bij aanzetten tot verduistering van onderzoekende kritische geest. Zij lieten na duidelijk richting aan te geven en andere, op verbinding gerichte, begaanbare, wegen voor Nederland te ontwikkelen. Anders dan F. Bolkestein, die een tweederangsburgerschap voor islamitische Nederlanders voorstelt, kan m.i. een gezamenlijk ervaren burgerschap voor alle Nederlandse staatsburgers nog wel: echter, daartoe verlangt, nog duidelijker: eist!, de samenleving dan wel heel concreet van iedere Nederlandse burger: participerend burgerschap. Maar dan rijst de vraag: wat is dat dan, zo n absoluut vereist participerend burgerschap dat dit schier onoverkomelijke nog wel zou kunnen bewerkstelligen? Het lijkt mij dat wij voor een ijkpunt in deze kunnen putten uit de joods-christelijke traditie. In het zondvloedverhaal lezen we in Genesis 6: 9 dat Noach genade vond in de ogen van God omdat hij als enige in zijn generatie tsaddik tammim was. Hij was rechtvaardig, gaaf (=in alle opzichten.) Wat betekent in alle opzichten rechtvaardig? In hedendaagse bewoordingen zou ik het zo vertalen: dat burgers - zich bewust van hun eigen verwevenheid met de natuur - cultureel, sociaal, economisch, politiek en religieus/ levensbeschouwelijk participerende burgers zijn. En waar te beginnen met herstel en ontplooiing van dit vereiste participerend burgerschap? 1 Met een analyse van de huidige samenleving. Vaststellen van de huidige Nederlandse identiteit te midden van Europa en ontwikkelingen globalisatie. Daarbij zouden we heel veel kunnen hebben aan een boek dat twee jaar geleden verscheen, Ons Cultureel Draagvlak van prof. emeritus Rudolf Boon, een zeer gedetailleerde bronnenstudie over de ontwikkeling van onze cultuur, vanaf het Romeinse Rijk, ca. 200, tot aan 1795, de Napoleontische tijd. Meesterlijk toont de schrijver aan dat we wel degelijk over een Nederlandse eigenheid beschikken in ons cultuurgoed; hij identificeert met name als Nederlandse kernverworvenheden, zo je wil kernwaarden: humaniteit, democratie en een kritische geest. Gedetailleerd toont hij de vormende, leidende rol daarin aan van de met het jodendom verweven christelijke en daarna meer specifiek Geneefse/Calvinistische traditie. Natuurlijk behoeft deze studie aanvulling met een soortgelijke analyse van recente geschiedenis, 1795 tot heden, met grote aandacht voor onze Nederlandse fundamentele waarden vervat in de grondwet, alsook voor de rol en bijdrage en een eigen, edoch bescheiden, plaats van nieuwe islamitische Nederlanders in onze samenleving vanaf Wij, de burgers, moeten in opstand komen: tot hier toe en zó niet verder. (Dit is natuurlijk ten dele al het geval in het resultaat van de verkiezingen in 2010.) Wij, de burgers van Nederland, moeten een nieuw commitment uiten en bezegelen, een convenant/verbond sluiten, (G.J. Segers, 2010) om hier in dit koninkrijk der Nederlanden samen verder te gaan. (Zie Regenboog Coalitie, A.C. Poley, 2003/8) Gelet op het behoud van onze identiteit zullen we als burgers, christenen schouder aan schouder met anders gelovigen (zeker ook mét moslims) en niet gelovigen, in allerlei opzichten waarin we kunnen en het ons dagelijks leven raakt dus in ieder geval op de bres moeten gaan voor 1. humaniteit 2. het democratisch bestel 3. het vrij beoefenen van een kritische geest: open naar verleden (bronnenonderzoek eigen verleden) en open naar heden: Nederland in Europa, in globalisering, met openheid ook voor het vele goede in andere culturen. 3 Vervolgens zou in alle openheid vastgesteld moeten worden en door heel de samenleving erkend dat we een geweldig probleem hebben: dat er op dit moment in Nederland tienduizenden burgers zijn die anti-democratisch denken en honderdduizenden burgers zijn die a-democratisch denken en/of in verregaande mate afgehaakt zijn als participerende burgers in onze samenleving. 4 5 Waar dat participerend burgerschap ontbreekt zou de overheid beleid moeten ontwikkelen op korte termijn, middellange termijn en lange termijn. Eén belangrijk element in dit beleid op korte termijn: serieuze middelen (nog niet eens zoveel geld als wel de inzet en het omdenken van een belangrijk deel van het ambtenarenapparaat van verschillende ministeries) beschikbaar stellen voor een nieuw cultureel deltaplan, een beschavingsoffensief. o n beschavingsoffensief kan alleen via een uiterste gezamenlijke inspanning, een herleving van het beste van onze traditie, betoogde ik al eerder (Centraal Weekblad, 37, 12 september 2008) Daarbij zou juist met het oog op decennialange veronachtzaming van het eigen cultuurgoed van autochtonen en allochtonen in ieder geval daarom voorlopig het accent op de burger als drager van cultuur (die zich bewust wordt van zijn eigen identiteit: die van de eigen zuil én van de de eigen zuil overstijgende Nederlandse identiteit) liggen om de absoluut noodzakelijke inhaalslag te maken. 6 Minister v. Bijsterveldt zou op eenvoudige manier een politieke daad van groot belang kunnen stellen door een halt toe te roepen aan de terugtrekkende beweging wat betreft de Canon van een Vaderlandse Geschiedenis in lessen op school. In plaats van die canon te relativeren (minister Plasterk in 2009) moet er juist doorgezet worden op de eerder via democratisch bepaalde weg om te komen tot een overtuigende canon van geschiedenis van de Nederlanden. Met minder ontken je de eigen identiteit van een Nederlandse cultuur. Zo n canon van onze Nederlandse geschiedenis zou m.i. vervolgens als lesstof Geschiedenis en Maatschappijleer/ Burgerschapscompetenties verplicht moeten zijn op alle lerarenopleidingen. En deze canon in vereenvoudigde vorm zou dan tegelijkertijd dienen als kern van een nieuwe monocultuur voor iedere Nederlander: als verplichte stof voor het Nederlands Staatsburgerschap. Fundamentele omslag in beleid inzake burgerschap en integratie vergt niet alleen moed van politici; er zal heel veel gevraagd worden van lerarenopleidingen en leraren. Maar bovenal zal het toch moeten gaan om hernieuwde bezieling van burgers! En voor ons, christenen én burgers van Nederland, houdt dat toch in: terug naar de Bron die ons tot hiertoe gevoed en juist ook onze samenleving in Nederland richting gegeven heeft: een opnieuw door Gods Geest bezielde kerk, christenen en christelijke gezinnen, die openstaan voor nieuwe bewegingen van Gods Geest, levende brieven van God in onze geseculariseerde samenleving. ds. Ad Poley (bewerking en actualisering van een artikel in Christelijk Weekblad: 29 juni 2009, n.a.v. Europese Verkiezingen in juni 2009) 11 artikelen over integratie en cultuurvernieuwing van ds Poley verschenen in Centraal Weekblad, nu Christelijk Weekblad, nrs 5, 25-37, in

6 Van de Kerkrentmeesters Kerkbalans 2011 In de maand januari start de Actie Kerkbalans. Van uw wijkgemeente ontvangt u de uitnodiging om naar vermogen bij te dragen aan het werk van de Kerk in Arnhem. Nieuws uit de Diaconie Begroting 2011 In oktober schreef ik over de jaarrekening 2009 van de Diaconie. De rekening 2009 en de begroting 2010 zijn de bouwstenen voor de begroting De begroting 2011 is vastgesteld in het College van Diakenen op 11 november 2010 en in de Algemene Kerkenraad op 20 december. Hierna volgt de samenvatting van de begroting (in duizenden ). Ter vergelijking zijn de begrotingen 2010 en de jaarrekening 2009 en 2008 opgenomen. Begroting begroting rekening rekening In: Bijdragen + Collecten Doorzendcollecten Beleggingen + Huur Fonds Diak. Consulent Tekort Totaal in: Uit: Gebouw + Inventaris Plaatselijk werk Landelijk werk Wereldwijd werk Salarissen + bureau Overschot Totaal uit: In de folder die u wordt aangereikt staat een overzicht waaraan uw geld wordt besteed. Ook wat we voor het komend jaar nodig hebben om onze plannen uit te kunnen voeren. In de begroting die is opgenomen staat dat we een tekort krijgen van Dat komt omdat we heel weinig rente krijgen van ons geld terwijl de uitgaven steeds hoger worden. Vandaar dat we een beroep op u doen om te kijken naar wat u momenteel aan de kerk geeft en of u dat bij kunt stellen, om het tekort weg te werken. We willen graag alle werkzaamheden blijven doen die we nu doen en liever nog iets meer. Maar met een tekort dat blijvend is, zullen de Wijkkerkenraden en de Algemene Kerkenraad aan moeten geven wat we als Kerk van Arnhem aan activiteiten gaan schrappen. Lees de folder die u krijgt aangereikt. Overweeg wat het werk van de Kerk in Arnhem u waard is en geef naar vermogen. Het College van Kerkrentmeesters wil u bij voorbaat hartelijk danken voor uw medewerking. Toelichting De onttrekking aan het vermogen (interen) wordt voor 2011 geraamd op (onttrekking Fonds diakonaal consulent en tekort ). Dit is iets meer dan werkelijk in , maar duidelijk meer dan de begroting Het interen neemt toe. Dit kan de Diaconie zo volhouden, maar niet veel langer dan tot Daarna is de ruimte veel beperkter en zal of bezuinigd of meer inkomsten moeten worden verkregen. De inkomsten zijn verder ongeveer gelijk aan rekening 2009 en begroting Alleen de doorzendcollecten zijn lager begroot, dat geeft dan ook het zelfde bedrag minder aan wereldwijd werk. De uitgaven plaatselijk werk zijn verhoogd naar vanwege de groei in de individuele hulpverlening. Verder zijn de salariskosten iets toegenomen omdat het aantal uren van de Diaconaal Consulenten vergroot zijn. Overigens is meer dan 80% van de salaris- en bureau- kosten direct voor diaconaal werk en hulpverlening. Minder dan 20% van de kosten zijn voor administratie en ondersteuning. Belangstellenden kunnen nadere toelichting krijgen bij het diaconaal bureau tel: (ma en woe). U kunt ook eventuele vragen per sturen naar Wim Lely, penningmeester College van Diakenen 6

7 PKN-werkgroep Kerk en Israël Dialoog belangrijk voor vrede in Israël. Nes Ammim is een Christelijk dorp in Noord- Israël, gesticht in 1962 door de arts Johan Pilon en zijn Israëlische vriend Shlomo Bezek. De reden was het binnen Israël aangeven van de verbondenheid met het Joodse volk na de verschrikkingen tijdens m.n. de tweede wereldoorlog. Het personeel bestaat uit enige vaste krachten uit Israël (Joden en Palestijnen) en daarnaast vrijwilligers voor de periode van 3 maanden tot een jaar uit verschillende landen, maar vooral uit Nederland en Duitsland. Naderhand is deze reden uitgebreid met het faciliteren en initiëren van de dialoog tussen Joden en Palestijnen. Vanuit Nes Ammim werden en worden dus veel contacten gelegd met instellingen en personen, die zich bezig houden met vrede door dialoog/contacten tussen Joden en Palestijnen. Dit betreft m.n. de soms al bestaande dialoog tussen bewoners van Joodse kibboetsiem en Arabische dorpen, als ook tussen Israëlische- en Palestijnse scholieren en studenten. Er is verschil in omstandigheden tussen Israëliërs en Palestijnen in Israël en de zgn. bezette gebieden, maar dat doet in de dialoog niet ter zake. Eén van de intensieve contacten is die met Daliah Eschkenazi in Ramle, een stad in de buurt van vliegveld Ben Goerion. Onderstaande situatie is die van een Joodse- en Palestijnse familie en is ontstaan in 1948 het jaar van de stichting van de staat Israël. In die tijd waren er pogroms in Oost- Europa, o.m. in Bulgarije. Joodse families hadden daar altijd gewoond en een bestaan opgebouwd. Zij moesten vluchten met achterlaten van heel hun hebben en houden. De staat Israël werd gesticht vanuit het toenmalige mandaatgebied van Engeland om aan Joden een eigen huis te bieden, waardoor veel Joden de vervolgingen konden ontvluchten en zich gingen vestigen in Israël. Maar Israël had ook bewoners en velen van hen gingen op de vlucht voor de Joden. Zo kon het gebeuren, dat Joden gingen wonen in woningen waar eerst Palestijnen woonden Zo ook de familie Eschkenazi. Hun dochter Daliah de spil in dit verhaal was toen ongeveer 1 jaar. Het leven ging gewoon door tot na ca 20 jaar toen de inmiddels 20-jarige dochter alleen thuis was er aan de deur werd gebeld. Daliah deed de deur open en er stonden drie keurig geklede Palestijnse mannen voor de deur, met de vraag of zij binnen mochten kijken. De jonge vrouw moest een moeilijke keuze maken. Daliah koos er voor om de mannen binnen te laten en achteraf is dat een goede keus geweest, want deze drie mannen verlieten destijds met hun ouders dit huis en woonden sindsdien in Ramallah. Zij wilden het huis graag zien en verslag doen aan hun ouders. De contacten bleven summier bestaan, maar er werd verder niets mee gedaan tot het moment dat Daliah in een krant las, dat één van de mannen Bashir opgepakt was door de Israëlische politie in verband met een zware aanslag, waarbij vele burgers werden gedood. Daliah heeft toen in 1988 een brief geschreven aan Bashir, die in de gevangenis zat. Dat moment werd een keerpunt en daarna werden door beiden activiteiten ontplooid om de vrede door dialoog te bevorderen. Over deze situatie is een boek The Lemon Tree geschreven door Sandy Tolan. Het resultaat van dit verhaal is, dat de bewuste woning nu een Open Huis is en dat door Daliah met Palestijnse- en Joodse vrijwilligers van hieruit activiteiten worden ontplooid om contacten te krijgen/onderhouden tussen Joodse- en Palestijnse kinderen uit vooral Ramle. Ze kennen elkaar namelijk niet en weten niets van elkaars gewoontes, cultuur etc. Hoofdactiviteit is het houden van zomerkampen, waarbij door beide partijen veel overwonnen moe(s)t worden, omdat het wederzijdse vertrouwen m.n. van de ouders minimaal is. Na een moeizame start begint het project goed te lopen en in 2010 waren er 126 kinderen. Het project is geweldig; geen verwijten, boycots of alleen de schuld leggen bij de één of de ander. Nee, open communicatie, onwetendheid opheffen en doorgaan. Dergelijke projecten ontvangen geen subsidies van overheden, ngo s e.d., maar moeten de zaken financieren uit donaties, collectes etc.etc. Daarom beveel ik dit initiatief van harte aan! Voor meer informatie verwijs ik naar de website en verschillende boeken over dit onderwerp in z n algemeenheid. Jaap Clifford Collectenopbrengsten PGA (bedragen in euro s) 12 december e Collecte: Diaconaal werk 2 e Collecte: Pastoraat 3 e Collecte: Onderhoud gebouwen kerk 1 e collecte 2 e collecte 3 e collecte Opstandingskerk 128,23 94,25 69,20 Diaconessenkerk 143,07 101,98 90,48 Sionemeenschap 94,17 46,10 32,50 De Rank 57,50 48,60 53,90 Bethlehemkerk 149,36 100,57 90,24 Salvatorkerk 100,35 70,55 66,03 Rijkerswoerd 39,80 30,26 De Kandelaar 150,50 92,95 61,86 TOTAAL 862,98 585,26 464,21 19 december e Collecte: Diaconie 2 e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk 3 e Collecte: Onderhoud gebouwen kerk 1 e collecte 2 e collecte 3 e collecte Opstandingskerk 79,81 66,90 41,79 Diaconessenkerk 86,25 53,60 43,10 Siongemeenschap 38,90 28,30 24,25 Bethlehemkerk 71,51 46,45 57,69 Salvatorkerk 60,41 42,20 36,91 De Kandelaar 93,55 66,92 38,45 TOTAAL 430,43 304,37 242,19 Belastingaftrek Indien u meer dan 1 % van uw verzamelinkomen en tevens meer dan 60, per jaar aan giften uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10 % van het verzamelinkomen aftrekbaar. Collectebonnen Kaart A: 0,75 (20 bonnen van 0,75 = 15, ) Kaart B: 1,00 (20 bonnen van 1,00 = 20, ) Kaart C: 1,50 (20 bonnen van 1,50 = 30, ) Kaart D: 0,50 (20 bonnen van 0,50 = 10, ) U kunt ze kopen op het kerkelijk bureau tegen contante betaling ; pinnen heeft daarbij onze voorkeur. U kunt ze ook bestellen door overschrijving van het verschuldigde bedrag op bankrekening van de Protestantse Gemeente te Arnhem o.v.v. collectebonnen A, B, C, of D. U krijgt de collectebonnen dan toegestuurd. 7

8 Actualiteiten Agenda Geloof je het zelf? Toppers van geloven een basiscursus geloven voor jongeren Vier twintigers hebben belangstelling getoond voor om deze cursus met ontmoeting en verhalen te volgen. Als er meer belangstellenden zijn tussen jaar, kunnen we in 2011 aan de slag met Toppers van Geloven : 7 bijeenkomsten van één dagdeel +1 van twee dagdelen. We beginnen altijd met samen eten. (Kosten ca 35 euro). Thema s: 1. Geloven is top; 2. God achter de schermen; 3. Wat Jezus doet; 4. Zo ver liefde gaat; 5. Energie for ever; 6. Altijd thuis; 7. Houden van elkaar; 8. Leven met toekomst. Interesse of vragen? Mail of bel naar ds Han Hoekstra ( ) of Korenbeursbijeenkomst Anekdotische Kerkgeschiedenis van Arnhem e.o. Op zondag 9 januari 2011 spreekt Drs Menno Potjer over bovengenoemd onderwerp. Het wordt met de kerk nooit meer zoals het nooit geweest is, aldus een recent rapport over de toekomst van de Protestantse gemeente Arnhem. Gebeurtenissen van meer dan een eeuw geleden nemen al gauw het karakter aan van een anekdote maar naast vermakelijk zijn ze ook leerzaam. Ze werpen licht op bepaalde structuren, processen en problemen uit de geschiedenis. Menno Potjer is docent geschiedenis en verdiepte zich na zijn pensionering in de geschiedenis van Arnhem en omgeving. Locatie: Hotel Haarhuis tegenover NS Centraal Staton in Arnhem Tijd: uur. Toegang vrij, maar een vrijwillige bijdrage na afloop wordt zeer op prijs gesteld. U bent van harte welkom!! Protestants Christelijke OuderenBond afd. Arnhem Ledenmiddag op: woensdag 20 januari 2011 Plaats: Wijkzaal Bethlehemkerk, Honigkamp 25, Arnhem-Presikhaaf Tijd: uur Spreker: hr. H. Griffioen, Utrecht Thema: Pelgrimstocht naar Santiago de Compostella Concert Jenkins Het Oosterbeeks Kamerkoor geeft op 28 en 30 januari a.s. twee uitvoeringen van het prachtige Requiem van de hedendaagse Engelse componist Karl Jenkins, met medewerking van het Oost Gelders Symfonie Orkest(OGSO) en leerlingen van het Candea College in Duiven. De algemene leiding heeft Annelies Boone, dirigente van het Oosterbeeks Kamerkoor. De concerten zijn op vrijdagavond 28 januari 2011 in de Remigiuskerk in Duiven en op zondagmiddag 30 januari in de Diaconessenkerk in Arnhem. Het vrijdagavondconcert in de Remigiuskerk in Duiven, Remigiusplein 2, begint om uur, de kerk is open om uur. Het zondagmiddagconcert in de Diaconessenkerk in Arnhem, Izaak Evertslaan hoek van Nispenstraat, begint om uur. De kerk is een half uur voor aanvang open. Toegangskaarten à 15 aan de zaal, inclusief programma en koffie of thee na afloop. Ook kunt u kaarten reserveren bij Angelique van Bokhorst, of via de website: Wilt u meer zelfvertrouwen ontwikkelen? In verband met de grote belangstelling start Indigo Arnhem op 1 februari 2011 in Arnhem opnieuw een cursus Blij met mij. Dit is een preventieve cursus waarin het ontwikkelen van een positieve kijk op jezelf en het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen centraal staat. Hoe je tegen jezelf aankijkt bepaalt in grote mate je doen en laten. Bij een positief zelfbeeld voel je je krachtig en vol zelfvertrouwen. Bij een negatief zelfbeeld plaats je jezelf naar de achtergrond en hecht je veel waarde aan de mening van anderen. Je wordt terughoudend in verschillende sociale situaties. Voor wie zichzelf in plaats daarvan meer wil laten zien, minder afhankelijk wil zijn van het oordeel van anderen en meer geloof in zichzelf wil ontwikkelen is er de cursus Blij met mij. In deze cursus wordt gewerkt aan een positievere kijk door het uitwisselen van ervaringen, gevoelens en gedachten. Daarnaast wordt informatie gegeven over het ontstaan en de ontwikkeling van het zelfbeeld en zijn er huiswerkopdrachten. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten op een dinsdagavond van tot uur. Heeft u belangstelling voor de cursus en wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Indigo preventie in Arnhem (026) , of mailen naar 8 Interkerkelijke ontmoeting voor geloofsopbouw en bemoediging Toerustingsochtend op: woensdag 12 januari 2011 Plaats: Kruiskerk, Lisdoddelaan 30, Arnhem-Malburgen Oost Tijd: uur (koffie 9.15 uur) Spreker: mevrouw Edith Schouten Thema: Dankbaarheid

9 Vooraf Het heeft iets vreemds om voor kerst (en een weekje vakantie) al te schrijven voor een nummer van Kerkperspectief in Het lijkt nog ver weg dat nieuwe kalenderjaar, maar over nog geen twee weken is het al zo ver: de versiering kan weer naar zolder en wij gaan met of zonder goede voornemens aan het nieuwe jaar beginnen. Vieringen Op 9 en 16 januari kunt u zoals u gewend bent terecht in de Opstandingskerk. Op 9 januari zal na de dienst Marcel Legerstee in ons midden zijn. Hij is de zoon van de oprichter van Ome Joop s Tour en nu de drijvende kracht achter dit evenement: voor basisschoolkinderen vanaf 10 jaar, die niet op vakantie kunnen wordt elke zomer een fietstocht door Nederland georganiseerd. De opbrengst van de bazaar van afgelopen november wordt aan Ome Joop s Tour geschonken. Op 9 januari wordt u verteld wat er zoal met dat geld gedaan kan worden. Op 16 januari is er een gastvoorganger en om alvast te noteren: op 23 januari is de Opstandingskerk dicht. Er is dan een viering in de Evangelisch-Lutherse kerk. Pastoraat In januari gaat een klein team pastoraal bezoekwerk op zich nemen in de gemeente. Voor die secties (A t/m L, zie gele binnenkant achterzijde Triangel) in onze gemeente, die vacant zijn of waarvan de coördinator geen pastoraal bezoek doet, zijn er enkele mensen gevonden, die dat op zich willen nemen. Het zijn de dames Berkhof en Van Rossum en dhr Bakker, zij zullen in overleg met ondergetekende de taken verdelen. Kent u iemand die weinig of geen bezoek krijgt van de kerk en die wel onze aandacht nodig heeft, dan kunt u dat voorlopig melden via U mag natuurlijk ook voor u zelf om een pastoraal bezoek vragen. Geloofsopvoeding Voor ouders die kinderen in aanraking met het geloof willen brengen, is er weer gelegenheid om mee te doen aan de kring geloofsopvoeding. De eerste avond is het de bedoeling dat iedereen een kinderbijbel/verhalenbundel meeneemt of iets anders, dat een rol speelt bij de geloofsopvoeding thuis (bent u/jij nog blanco wat betreft de hulpmiddelen, schroom niet en kom met lege handen). De tweede avond willen we aan de hand van het themaboekje bijbelverhalen en bidden verder praten. Informatie hierover kun je vinden op onder geloofsopvoeding en themaboekjes Zijsprong. De onderwerpen voor de volgende 2 avonden kunnen we in overleg uitkiezen. De bijeenkomsten zijn op 4 woensdagavonden in 2011: 12 januari, 16 februari, 16 maart en 13 april in de Opstandingskerk. Informatie en aanmelden bij de jeugdouderling Jeannet Hagesteijn ( ) of Inspiratiebeurs Op zaterdag 22 januari wordt er in de Opstandingskerk een inspiratiebeurs gehouden met speciale aandacht voor de 40-dagentijd en Pasen. Daarnaast staan er uitgeverijen met allerlei bezinningsmateriaal, er is materiaal en informatie voor diaconieën, pastoraat, jeugdwerk en er is gelegenheid om mee te doen aan workshops. Info via De beurs is van uur. Voor iedereen die actief is in de kerk de moeite waard om een kijkje te nemen. Hartelijke groet mede namens collega Yolanda Voorhaar, Elsje Pot Vier avonden over de Palestijnse kerken Zoals al eerder gemeld, ben ik in mijn studieverlof bezig geweest met de Palestijnse kerken en de Palestijnse bevrijdingstheologie. Zoals u weet is een klein percentage van de Palestijnen christen. Over het algemeen weten we niet zo heel veel af van de kerken in het Midden-Oosten. Over Israël zijn we beter geïnfomeerd. Daarom wil ik graag iets vertellen over de andere kant van het verhaal in een serie avonden over het Palestijnse Kairosdocument, over de kerken daar, over de moeilijke situatie van de Palestijnen, levend onder bezetting, over bijbelgebruik en beloofd land. Vier avonden in de Opstandingskerk: 20 januari, 3 februari, 10 februari en 3 maart. Opgave bij ds. Y.Voorhaar U bent van harte welkom. Verdubbeling wijkproject De ZWO-groep van de Opstandingskerk heeft vorig jaar regelmatig gecollecteerd voor het zeecontainerproject van Breadline Afrika. Dit project werd geadopteerd in het kader van het jaarthema van de diaconie Ik ben de deur. Zeecontainers worden omgebouwd tot keukens, EHBO-posten, kinderdagverblijven, e.d. Daardoor worden deuren geopend die er nog niet waren en waar de allerarmsten daar gebruik van kunnen maken.elk jaar kiest het College van Diakenen een diaconaal project van één van de wijkgemeenten uit en verdubbelt daarvan de opbrengst. Dit jaar viel het zeecontainerproject in de prijzen en kon de ZWO het dubbele bedrag overmaken aan Breadline Afrika. Namens de diaconie, Tineke Lely Opstandingskerk Kerkgebouw: Rosendaalseweg 505 ( ) Wijkredactie: Henk Altena ( ) Predikant: ds. Elsje Pot ( ) Predikant: ds. Yolanda Voorhaar ( ) Scriba: mw. Petra Blok ( ) Wijkkas Opstandingskerk rekeningnr Autodienst Zo. 9 januari Hr. Frits van Schooten ( ) Zo. 16 januari Hr. Dick Romein ( ) Zo. 23 januari Mw. Ineke Takke ( ) Interculturele leesgroep. Op dinsdag 18 januari zal de interculturele leesgroep van start gaan in de Opstandingskerk. Het boek dat gelezen wordt is van Wil Derksen: Een levensregel voor beginners. Een aantal mensen heeft laten weten wel geïnteresseerd te zijn, maar heeft zich nog niet definitief gemeld. Het is wel de bedoeling dat u zich echt aanmeldt en van te voren het te bespreken boek leest. Aanmelden kan per of per telefoon We beginnen om uur. Towerhouse Op vrijdag 7 januari opent het Towerhouse weer de deuren om uur. Kinderen vanaf 10 jaar zijn welkom voor een spel, iets doen, een verhaal of? Belijdeniscatechese Op 11 januari start de belijdeniscatechese. Iedereen die overweegt deze stap te zetten of gewoon meer wil weten om daarna te kunnen beslissen, is welkom. De data zijn 11, 25 januari, 8 en 22 februari, 8 en 22 maart. Graag zo snel mogelijk opgeven bij één van beide predikanten. De catechese wordt afwisselend door één van ons beiden gegeven en begint om uur. Agenda Moderamen ma. 10 januari Kostersoverleg ma. 10 januari Wijkraad van kerkrentmeesters di. 11 jan. Geloofsopvoeding wo. 12 januari Lectorenteam di. 18 januari Leesclub di. 18 januari 20+ groep wo. 19 januari Creagroep elke donderdag (6 en 13 januari) Handwerken 1 e en 3 e dinsdag (18 januari) Henk Altena 9

10 Bij de diensten 9 januari: voorganger op deze zondag is ds. Brezet uit Duiven. Er is jeugdkerk, kindernevendienst en creche. 16 januari: op deze zondag, Kana-zondag, vieren we het avondmaal en er is de bevestiging van dhr. Otte van Zanden als ouderling-kerkrentmeester. We nemen in deze dienst ook afscheid van twee ambtsdragers: Inge Veldhuis als diaken en Jaap Clifford als ouderling-kerkrentmeester. Er is kindernevendienst en crèche. Diaconessenkerk kerkgebouw: Izaak Evertslaan 11 ( ) wijkredactie: ds. Monique Maan Venlosingel 110, 6845 CJ Arnhem predikant: ds. M.A. Maan ( ) spreekuur ma uur, predikantenkamer. scriba: Inge Veldhuis verhuur De Bakermat: wijkkas: ING rekening , t.n.v. Prot Gem Kerk Activiteitenfonds Autorijdienst Alteveer/Cranevelt 9 januari: Eize Drenth ( ) 16 januari: Hennie Kromhout ( ) Burgemeesterswijk/Hoogkamp 9 januari Jaap Clifford ( ) 16 januari Wim Brinkhuis ( ) Bereikbaarheid In principe ben ik op maandagochtend aanwezig in de predikantenkamer, tussen 9.30 en uur. U bent daar van harte welkom voor een praatje en een kop koffie. De telefoon van de predikantenkamer heeft de laatste tijd kuren, dus mocht u me op maandagochtend willen bellen, dan kunt u beter het algemene nummer van de kerk bellen: Bevestiging ambtsdrager Op 16 januari vieren we de bevestiging van dhr. Otte van Zanden als ouderling-kerkrentmeester voor het stedelijk college van kerkrentmeesters. We zijn blij dat hij dit wil gaan doen en wensen hem en het college wijsheid toe bij alles wat er de komende jaren op het (financiële) bordje van de PGA komt. Wettige bezwaren tegen de bevestiging van dhr. Van Zanden kunnen bij de kerkenraad worden ingediend tot 10 januari. Tweede blok kindercatechese Het tweede blok start op maandag 10 januari, uur uur in de Bakermat. Alle kinderen van groep 5 t/m 8 zijn van harte welkom! Bijbelgespreksgroep Op woensdag 12 januari komt de bijbelgespreksgroep weer bij elkaar, om uur in de kerkenraadskamer. We lezen en bespreken het Bijbelgedeelte voor de dienst van 16 januari: Johannes 2: 1-11, de bruiloft te Kana. Opvoeden met geloof Op donderdag 20 januari, om uur is er in de Fliednerzaal een bijeenkomst van de groep opvoeden met geloof, voor (groot)ouders van jonge kinderen. Degenen die vaker geweest zijn krijgen een paar dagen tevoren een mail met informatie over het thema. Nog niet eerder geweest? Je bent van harte welkom om aan te schuiven en mee te praten! Groothuisbezoek Alteveer/Cranevelt Op donderdag 20 januari is er groothuisbezoek in de wijken Alteveer en Cranevelt. U bent welkom in t Altevelt vanaf uur. Het programma begint om uur. Gast is Hannie Riksen, zij zal vertellen over haar ervaringen bij het bezoeken van Nederlandse gedetineerden in de Dominicaanse Republiek. Een aantal keren per jaar reist zij daar naar toe om dit bezoekwerk te doen. Op overige momenten kunt u mij thuis bellen: en eventueel het antwoordapparaat inspreken. Mailen is natuurlijk ook mogelijk: Met hartelijke groet, ds. Monique Maan 10

11 Wij gedenken De heer Jacobus Norbart leefde van 15 mei 1938 tot 12 december 2010 en woonde Broekstraat 24. Ik kende hem alleen van huisbezoek, omdat hij ernstig ziek was. In de kerk kwam hij niet. Toch werd mijn aanwezigheid gevraagd bij zijn crematie. Pastoraal gastheer zijn noem ik dat. Zijn dochter en drie kleinkinderen typeerden hem met veel waardering. De heer Norbart was de man die wilde weten hoe de techniek werkt, b.v. auto s of radio s. Technisch bleek hij de raadsman te zijn. Superopa, waar alles mocht wat bij ouders thuis niet mag. Het slotgebed was mij toevertrouwd. De mens moet weten tot wie hij bidt. Zo is Christus Jezus onze rechtvaardigheid (1 Cor.I:30). Wij allen zijn niet rechtvaardig. Geen één. Alleen Christus maakt ons vaak opnieuw goed. Met moderne muziek van zijn keuze werd dit, zo meen ik, door samenwerking met de familie een waardig en fijn afscheid. ds. C.J.Kraai Op 12 december 2010 overleed te Kampen op de leeftijd van 82 jaar mevrouw Hendrika Sientje (Rie) Endedijk-Vermeulen. Zij was de echtgenote van ds. Henk Endedijk, die van 1963 tot aan zijn emeritaat in 1991 als predikant verbonden was aan de gereformeerde wijkgemeente Bethaniëkerk. Als predikantsvrouw, maar ook als diaken was zij zeer betrokken bij het werk van de gemeente. De begrafenis heeft plaatsgevonden op 18 december. Wij bidden ds. Endedijk en zijn kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe om dit verlies te dragen. Op 15 december overleed op de leeftijd van 79 jaar mevrouw Christina van der Weerd- Betman, weduwe van Ernst van der Weerd, wonende in Vreedenhoff. Bij de crematieplechtigheid die plaatsvond in het crematorium te Dieren, was mevrouw Willemien Spijkerboer als haar contactpersoon aanwezig. Tijdens de afscheidsplechtigheid werd gelezen uit Openbaringen 21 en 22 over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en de belofte dat God alle dingen nieuw zal maken. Wij wensen haar kinderen en de verdere familie kracht en sterkte toe om dit verlies te dragen Een nieuw jaar Dat we als gemeente een warme gemeenschap zijn, kun je bij ons thuis zien aan de kaarten. Allemaal goede wensen voor heil en zegen in het nieuwe jaar. Ook van mijn kant wens ik u dat heel graag toe. Aan vrienden en bekenden sturen wij deze keer een kaart met de tekst: Wat aandacht krijgt, bloeit. Datzelfde wens ik u als gemeente toe. Dat het goede aandacht mag krijgen, dat mensen in de knel aandacht mogen krijgen, dat we aandacht houden voor de strijd tegen onrecht in de wereld verder weg en dichtbij. Dat er aandacht mag zijn voor het werk van de diaconie in onze gemeente en eigenlijk voor alle werken in de gemeente. Werk dat gebeurt tot eer van God en tot opbouw van onze gemeenschap. Aandacht ook in dit nieuwe jaar voor wat met Kerst zo klein is begonnen. Aandacht voor wat God zou willen met deze wereld! Goede aandacht gewenst met heil en zegen in 2011! Uit de agenda Van 7 tot 21 januari zal ik niet in de Bethlehemkerk te vinden zijn. Mijn twee collega s nemen zo nodig waar. Een hartelijke groet, ook namens de collega s ds. Menno Leistra Terugblikken en vooruitzien Er is veel om dankbaar voor te zijn. We hebben nog steeds een vaste groep meelevende gemeenteleden, die wel kleiner wordt, maar niet zo klein dat we in de nabije toekomst niet meer als zelfstandige wijkgemeente zouden kunnen blijven voortbestaan, Een enorme opsteker voor de kerkenraad was de grote belangstelling tijdens de gemeenteavond, toen we spraken over het Kaskirapport. De gemeente schaarde zich unaniem achter het beleid van de kerkenraad om er naar te streven om voorlopig nog als een zelfstandige wijkgemeente te blijven voortbestaan. Er waren ook droevige momenten. Eén daarvan was het plotselinge overlijden van pastor Jan van der Weiden op 2 februari Gelukkig vonden we in ds. Kraai een vervanger die goed past bij onze gemeente. Veel gemeenteleden zetten zich in voor onze gemeente. Een paar wil ik er noemen. Op de eerste plaats Gerrie van Toor. Nu even door ziekte uitgeschakeld. Wij wensen haar beterschap. Samen met de kerkmeester Dick van Voorst en ons kostersechtpaar Marijke en Frits Gerritsen zorgen zij er voor dat alles goed reilt en zeilt in en om de Bethlehemkerk. Vooral in deze barre wintertijd, met veel sneeuw, een behoorlijk karwei. Hartelijk dank voor uw inzet. Datzelfde geldt voor onze bezorgers van Kerkpost, de Kerstkrant van de PKN en de kerstkaart van onze gemeente. Ook het advents-kerstproject liep weer op rolletjes. Hartelijk dank aan onze predikanten, de commissie eredienst en mevrouw Conny Bloemendaal die wekelijks de bloemschikking achter in de kerk verzorgde. Ook alle niet bij name genoemden: hartelijk dank voor uw inzet. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegend Jan van Wijlick, voorzitter wijkkerkenraad Bethlehemkerk kerkgebouw: Honigkamp 25 ( ) wijkredactie: J.M. van Wijlick ( ) predikant: ds. P. (Patrick) de Vries ( ) predikant: ds. M.H. (Menno) Leistra ( ) predikant: ds. C.J.Kraai ( ) scriba: A. Kramer-Bunschoten ( ) wijkkas: t.n.v. wijk- en bloemenfonds Bethlehemkerk, Arnhem beheer website: dhr. Edward Eekma ( ) Kerktaxi zo 9 januari: dhr. D.W. van den Hof ( ) zo 16 januari: dhr. E. Eekma ( ) Creagroep Eerstvolgende samenkomst van de creagroep is op dinsdag 18 januari van uur in de Bethlehemkerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Riet Burgers Kerkbalans Van 16 tot 29 januari wordt de jaarlijkse Actie Kerkbalans gehouden. Het thema is: Een kerk is van blijvende waarde. Lopers worden verzocht hun materiaal op 16 januari na de kerkdienst af te halen. In 2010 hebben we met zijn allen nog toegezegd. Hoe hoog de opbrengst is, is nog niet bekend. In de praktijk blijkt deze meestal nog iets boven de toezeggingen ligt. Hartelijk dank voor uw bijdrage in Gelukkig hebben we dit jaar ook nog ruim 50 lopers. Jongeren, maar vooral ouderen trekken de wijk in om de enveloppen persoonlijk af te geven en de antwoorden op te halen. U kunt het werk van de lopers verlichten door uw antwoord gereed te hebben als de loper dat komt ophalen. Wij willen de komende jaren een zelfstandige wijkgemeente blijven. Dat kan alleen als wij daar ook de financiële verantwoordelijkheid voor nemen. Door vertrek en overlijden vallen er bijdragende gemeenteleden weg. Ook dit jaar durven wij een vriendelijk beroep op u te doen om uw bijdrage te verhogen. Al is het maar met tien euro. Meer mag natuurlijk ook. Vele kleintjes maken een grote. Jan van Wijlick, coördinator Actie Kerkbalans 11

Hoe kun je geloven in iets dat je niet kunt zien?

Hoe kun je geloven in iets dat je niet kunt zien? 26 e jaargang Nº 9 vrijdag 6 mei 2011 verschijnt 21x per jaar officiële uitgave: Protestantse Gemeente te Arnhem Hoe kun je geloven in iets dat je niet kunt zien? In 1989 ging ik een dagje meelopen op

Nadere informatie

officiële uitgave: Protestantse Gemeente te Arnhem Menno Leistra, Rita Hop, Ruud van Veen en Arjen van Voorst, eindredactie (3611694)

officiële uitgave: Protestantse Gemeente te Arnhem Menno Leistra, Rita Hop, Ruud van Veen en Arjen van Voorst, eindredactie (3611694) 27 e jaargang Nº 10 zaterdag 11 augustus 2012 Kerkperspectief verschijnt 16x per jaar officiële uitgave: Protestantse Gemeente te Arnhem De Groeten... Jaren geleden begon mijn partner met het sturen van

Nadere informatie

Morgen? Kunst in de SALVATORkerk

Morgen? Kunst in de SALVATORkerk 30ste jaargang nr. 10 zaterdag 8 augustus 2015 Verschijnt 16x per jaar Officiële uitgave van de Protestantse Gemeente Arnhem Kunst in de SALVATORkerk Morgen? Vandaag is de dag om gelukkig te zijn! Geen

Nadere informatie

officiële uitgave: Protestantse Gemeente te Arnhem Arjen Menno Leistra, Rita Hop, Ruud van Veen en Arjen van Voorst, eindredactie (3611694)

officiële uitgave: Protestantse Gemeente te Arnhem Arjen Menno Leistra, Rita Hop, Ruud van Veen en Arjen van Voorst, eindredactie (3611694) 26 e jaargang Nº 7 vrijdag 8 april 2011 verschijnt 21x per jaar officiële uitgave: Protestantse Gemeente te Arnhem tegen beter weten in Een straat, parkeerplaats of fietspad, gemaakt van zwart asfalt ligt

Nadere informatie

Wat is wijsheid? Nel Benschop heeft er een gedicht over geschreven en het gaat over de wijsheid met het stijgen van de jaren.

Wat is wijsheid? Nel Benschop heeft er een gedicht over geschreven en het gaat over de wijsheid met het stijgen van de jaren. 30ste jaargang nr. 2 zaterdag 14 februari 2015 Verschijnt 16x per jaar Officiële uitgave van de Protestantse Gemeente Arnhem Wat is wijsheid? Dat zeg je heel gemakkelijk: wat zal ik nou eens doen, wat

Nadere informatie

officiële uitgave: Protestantse Gemeente te Arnhem Menno Leistra, Rita Hop, Ruud van Veen en Arjen van Voorst, eindredactie (3611694)

officiële uitgave: Protestantse Gemeente te Arnhem Menno Leistra, Rita Hop, Ruud van Veen en Arjen van Voorst, eindredactie (3611694) 27 e jaargang Nº 2 zaterdag 4 februari 2012 Kerkperspectief verschijnt 16x per jaar kwetsbaar verbonden Afgelopen zomer zag ik haar voor het eerst: Brené Brown. Iemand had een filmpje van haar doorgestuurdvia

Nadere informatie

30ste jaargang nr. 6 Hemelvaartsdag - Pinksteren zaterdag 9 mei 2015. Officiële uitgave van de Protestantse Gemeente Arnhem

30ste jaargang nr. 6 Hemelvaartsdag - Pinksteren zaterdag 9 mei 2015. Officiële uitgave van de Protestantse Gemeente Arnhem 30ste jaargang nr. 6 Hemelvaartsdag - Pinksteren zaterdag 9 mei 2015 Verschijnt 16x per jaar Officiële uitgave van de Protestantse Gemeente Arnhem Gebed Barmhartige God, U die onze harten en gedachten

Nadere informatie

Kerkperspectief Officiële uitgave van de Protestantse Gemeente Arnhem

Kerkperspectief Officiële uitgave van de Protestantse Gemeente Arnhem 29 e jaargang nr. 16 Kerst - Oud en Nieuw zaterdag 20 december 2014 Kerkperspectief Verschijnt 16x per jaar Officiële uitgave van de Protestantse Gemeente Arnhem Lied 138. Van ver uit het noorden Van ver

Nadere informatie

Maandbrief Diaconessenkerk April 2014

Maandbrief Diaconessenkerk April 2014 Maandbrief Diaconessenkerk April 2014 Bij de erediensten 6 april ds. TJ. Ferwerda-Scholtens er is KND Vespers in de Stille Week Maandag Dinsdag Woensdag 19.30 uur Fliednerzaal 13 april ds. M. Maan mmv

Nadere informatie

Kerkklanken. De eerste diaken. Gereformeerde Woerden en Zegveld. Jaargang 30 6 november 2014

Kerkklanken. De eerste diaken. Gereformeerde Woerden en Zegveld. Jaargang 30 6 november 2014 Kerkklanken Gereformeerde Kerk Woerden en Zegveld Jaargang 30 6 november 2014 De eerste diaken christenen uitging. Geheel tegen de bestaande codes in ging men voor weduwen zorgen, voor zieken, weeskinderen,

Nadere informatie

Kerkperspectief Officiële uitgave van de Protestantse Gemeente Arnhem

Kerkperspectief Officiële uitgave van de Protestantse Gemeente Arnhem 29 e jaargang nr. 5 Palmpasen - Pasen - Beloken Pasen zaterdag 12 april 2014 Kerkperspectief Verschijnt 16x per jaar Officiële uitgave van de Protestantse Gemeente Arnhem De rode liefde van Gods lippen

Nadere informatie

Pinksteren Kerkblad April/Mei 2015

Pinksteren Kerkblad April/Mei 2015 Pinksteren Kerkblad April/Mei 2015 Van de redactie Inhoudsopgave En allen werden vervuld 2 Kerkdiensten 3 Bij de diensten 3 Pastorale berichten 4 Van de Kerkenraad 7 College van Kerkrentmeesters 8 Kerkelijke

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 13 januari 2011 - Jaargang 55, nummer1

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 13 januari 2011 - Jaargang 55, nummer1 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 13 januari 2011 - Jaargang 55, nummer1 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

DIGITAAL DrukkeN. Suurmond en Partners. Drukwerk met net dát beetje Xtra! DÉ 5 VoorDElEn VAn. Renate Suurmond

DIGITAAL DrukkeN. Suurmond en Partners. Drukwerk met net dát beetje Xtra! DÉ 5 VoorDElEn VAn. Renate Suurmond LEVENSBRON Suurmond en Partners U I T V A A R T B E G E L E I D I N G Renate Suurmond 06-51 37 31 20 dag en nacht Brucknerstraat 21 PostBus 4139 2980 Gc ridderkerk tel. 0180-46 40 47 fax 0180-46 40 93

Nadere informatie

De Protestantse Gemeente te AXEL

De Protestantse Gemeente te AXEL De Protestantse Gemeente te AXEL Informatieblad Op welke pagina vindt u : INHOUD: Pag. Voorwoord.......................... 4 De Protestantse Gemeente te Axel.............. 5 Organisatie.........................

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang Kerkenwerk 9e jaargang nummer 142 Vrijdag 20 januari 2012 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Voor de kinderen Sectie Bargerbosch op bezoek bij Den

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE TE LEKKERKERK

PROTESTANTSE GEMEENTE TE LEKKERKERK PROTESTANTSE GEMEENTE TE LEKKERKERK UITGAVE SEPTEMBER 2014 Met hart en ziel - vieren en verbinden Op het gebied van vieren kunnen we het komende seizoen veel nieuws verwachten. Allereerst hebben we natuurlijk

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Geloven, een weg van leren. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 8 SEPTEMBER 2014

KERKBLAD. In dit nummer: Geloven, een weg van leren. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 8 SEPTEMBER 2014 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 8 SEPTEMBER 2014 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Geloven, een weg van leren INHOUDSOPGAVE 04 Algemene Kerkenraad 07 Zeven Woorden Ronald Bolwijn 11 Bij de

Nadere informatie

Inhoud. Duurzaam geloven. Kerkblad Protestantse Gemeente te Zutphen en Evangelisch-Lutherse Gemeente te Zutphen

Inhoud. Duurzaam geloven. Kerkblad Protestantse Gemeente te Zutphen en Evangelisch-Lutherse Gemeente te Zutphen 11e jaargang nummer 10, november 2012 Kerkblad Protestantse Gemeente te Zutphen en Evangelisch-Lutherse Gemeente te Zutphen Duurzaam geloven Het woord waarmee we tegenwoordig vaak geconfronteerd worden

Nadere informatie

Samen Onderweg Jaargang 36

Samen Onderweg Jaargang 36 Samen Onderweg Jaargang 36 Nr. 03 8 maart 2015 Driewekennummer KERKBLAD VOOR PROTESTANTS VELP EN ROZENDAAL Ambrosius en het Kyrië Gloria Lied 412 en 413 zijn berijmingen van het Te Deum, een lofzang, die

Nadere informatie

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. 4 oktober 2012-30e jaargang no. 8 van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. OKTOBER Colofon Kerkblad van de Protestantse Gemeente Bilthoven in wording. Verschijnt maandelijks in een oplage van 1000 exemplaren.

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 14 februari 2013 - Jaargang 57, nummer2

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 14 februari 2013 - Jaargang 57, nummer2 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 14 februari 2013 - Jaargang 57, nummer2 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

23 januari 2013 ONZE VADER IN DIT NUMMER:

23 januari 2013 ONZE VADER IN DIT NUMMER: 33e jaargang 23 januari 2013 1 protestantse kerk Berichten van de protestantse gemeenten van Heemstede en Bennebroek (PKN) IN DIT NUMMER: ONZE VADER Algemeen Kerkdiensten 2 Hoofdartikel 4 Viertakt Frans

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Laatste zondag van het kerkelijk jaar Kerkenwerk 8e jaargang nummer 123 Vrijdag 12 november 2010 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Het werk van de kerkrentmeesters Laatste zondag van het

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

ONDERWEG. Ik geloof in God en houd van mensen Interview met ds. Casper van Dongen

ONDERWEG. Ik geloof in God en houd van mensen Interview met ds. Casper van Dongen ONDERWEG Uitgave van Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel www.duinzichtkerkvredeskapel.nl 6 35e jaargang, augustus/september 2012 Ik geloof in God en houd van mensen Interview met ds. Casper

Nadere informatie

Onderweg. Een nieuwe start, een nieuw thema

Onderweg. Een nieuwe start, een nieuw thema Onderweg K e r k b l a d v a n d e Pr o t e s t a n t s e Ge m e e n t e t e Bu s s u m I b u s s u m Jaargang 21 Nummer 9 11 j u n i 2010 n di t n u m m e r : Ja a r r e k e n i n g 2009 zie p a g 2 Xno

Nadere informatie