VAESHEIMER. Grootse jubileumviering van fanfare&drumband St. Cecilia. 13/14 juni is het twee dagen feest in ons gemeenschapshuis: Ook in dit nummer:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAESHEIMER. Grootse jubileumviering van fanfare&drumband St. Cecilia. 13/14 juni is het twee dagen feest in ons gemeenschapshuis: Ook in dit nummer:"

Transcriptie

1 VAESHEIMER 16e JAARGANG - NUMMER 5-11 JUNI facebook.com/vaesheimerbode Bode 13/14 juni is het twee dagen feest in ons gemeenschapshuis: Grootse jubileumviering van fanfare&drumband St. Cecilia De fanfare en drumband anno 2014 aangevuld met de oud-leden die op het promsconcert ook hun opwachting maken. Ook in dit nummer: Verrukkelijk Vessem 2014: Bourgondisch hoogstandje. VC Vessem viert 40-jarig jubileum met beachtoernooi. Grandioos feest bij 80-jarige KVO Vessem. Anneke de Kuiper is een trotse madam. Bert en Bets Liebregts gaan gouden bruiloft vieren. Dankbetuiging pastoor Verschure en misintenties. De voetbaldroom van PSVfan Jesper Swaanen. In 2014 bestaat de Fanfare en Drumband St. Cecilia respec - tievelijk 150 jaar en 55 jaar. Om dit te vieren en ook om iets terug te geven aan de gemeenschap van Vessem orga - niseert Sint Cecilia een feest voor alle Vessemnaren, met een Oranje Party op vrijdagavond 13 juni en een groots Promsconcert op zaterdag - avond 14 juni. Daarnaast lanceert de fanfare ook een boek over haar geschiedenis, geschreven door Sjef Smet - sers, oud-vessemnaar. Bestuursleden Willemien Huij - bers en Jan Michielse geven wat meer achtergrond over het feestprogramma en een voorproefje uit het jubileumboek dat op 14 juni gepresenteerd wordt tijdens de receptie in Gemeenschaps - huis D n Boogerd. "Sint Cecilia ontstond door de verdrijving van de muzikanten uit de kerk" Het begon allemaal in 1842 toen Bisschop den Dubbelden van Den Bosch een herderlijke brief uitvaardigde waarin hij alle mu - ziekinstrumenten behalve orgel of strijkinstrumenten verbande uit de kerk. Citaat uit het boek: Henricus den Dubbelden was een felle tegenstander van ensembles in de kerk en haalde in zijn herderlijke brief communicanda dan ook fel uit naar de praktijken van deze ensembles en (uitge brei - de) muziekmissen. Den Dubbelden De beginjaren van de drumband, een foto uit omstreeks keurde voortaan alleen goed de met de tijd van het kerkelijk jaar overeenstemmende kerkmuziek. De ernstige, tot vroom heid op - wek kende muziek met begeleiding van vooral het orgel. Het was dus afgelopen met de in zijn visie lichtzinnige, wereldse en militaire muziek. Ook al was er geen orgel beschikbaar, dan was het zonder zijn voorafgaande toestemming niet mogelijk gebruik te maken van andere dan, in die tijd, strijkinstrumenten. Een en ander had tot gevolg dat in vele kerken o.a. ook in Vessem, de instru men - ten uit de kerk verdwenen en juist met die instrumenten werd een harmonie opgericht in LEES VERDER OP PAG. 2

2 De fanfare na ongeveer 50 jaar, hier poserend vóór het clubhuis in de jaren tussen 1913 en Deze ingreep van de Bisschop had niet alleen tot gevolg dat in de dorpen overal harmonies werden opgericht, maar ook dat er massaal orgels werden aangeschaft, aangezien dat het enige muziekinstrument was dat de missen nog mocht begeleiden. Zo is ook het prachtige Loret-orgel in Vessem terecht gekomen. Hoe de harmonie precies is opgericht is uit de archieven niet helemaal duidelijk, de eerste documenten zijn uit 1896 m/z 1894, toen het 30-jarig jubileum van toen al een bloeiende vereniging werd gevierd. Het boek geeft een overzicht van de hoogte- en dieptepunten van de fanfare (in 1902 bijna opgeheven), van het ontstaan van de drumband, de Vaesheimer Blaoskapel en Die Jelloo bend, van de vele festivals, serenades en andere evenementen waaraan de fanfare deelnam. Het staat ook vol met leuke anekdotes. Zo wordt ook het jaarlijks eten van hanenbillen tijdens de kermis bij Café van de Ven verklaard: In 1970 won de kapel tijdens een festival in Eersel 20 hanen. Wat hiermee te doen? Daar elk jaar met kermis de fanfare een rondtocht houdt door het dorp met een maaltijd in de middagpauze in het thuishome de Kuiper werd be slo - ten de hanen voor dit doel te gebruiken." wilde je bij horen, er waren echte fanfare-families zoals De Laat, Liebregts, Van de Ven, al van vroeger uit," vertelt Jan Michiel - se, de muziek heeft mijn leven rijker gemaakt, maar dat geldt al minder voor mijn dochters." Willemien beaamd dit: Het is niet meer vanzelfsprekend dat je bij de fanfare gaat, je moet er als ouders echt achter staan. Ik denk dat als je je kinderen deze kans niet geeft ze later spijt krijgen." Vandaar dat het bestuur een actief jeugdbeleid voert. Er wordt niet meer naar festivals gegaan, het lange instuderen van zware stukken maakt de repetities saai en het inhuren van specialisten, zoals tegenwoordig gewoon is bij de concoursen, is ook niet goed voor de vereniging. Vandaar dat het repertoire tegenwoordig lichter is. Sinds 2002 is er een actieve jeugdcommissie om de fanfare aantrekkelijk te houden voor jongeren. Zo werd in 2006 het jeugdorkest opgericht, dat ieder jaar verschillende optre - dens verzorgt. Daarnaast draagt de fanfare actief bij aan de mu - ziek lessen van de basisschool m.b.v. het Windkrachtpakket verzorgt door de muziekschool Art4U. Het duurt toch zo n 4 jaar voordat ze mee kunnen spelen met de fanfare, dus in de tussentijd moet je de jeugd geïn - teresseerd houden, legt Jan uit. Er wordt ook intensief samenge - werkt met de fanfares van Win - tel re en Knegsel. Want hoe je ook je best doet, er is toch kans dat we in de toekomst met de huidige aanwas nog maar 1 mu - ziekvereniging hebben voor meer dere dorpen en daar moet je als bestuur nu al over na den - ken, vertelt Willemien. Jubileumfeest: heel Vessem Maar voorlopig is het nog niet zover en staat Vessem een dave - rend jubileumfeest te wachten, aangeboden door de jarige fan - fare en drumband. Op vrijdagavond begint om uur de Oranje Party in d n Boogerd. Op grote schermen kan er naar de voetbalwedstrijd Spanje-Nederland worden geke - ken. DJ Nilles zorgt dat alle be - nen van de vloer gaan na afloop. Op zaterdagavond is er in D n Boogerd eerst een receptie van tot uur. Hier wordt ook het jubileumboek gepresen - teerd. Daarna barst het Proms - concert los. Een 20-tal oud-le - den hebben zich aangesloten bij de repetities, zodat we een prach tig programma op volle sterkte kunnen verwachten. Het repertoire varieert van de Beat - les tot Soldaat van Oranje en U2. Alle Vessemnaren zijn van harte uitgenodigd om deze mooie mijlpaal met de fan fa - re en drumband mee te ko - men vieren. Het boek is vanaf 14 juni a.s. beschikbaar en is een echte aanrader voor wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van een van de toonaangevende verenigingen van Vessem. De jeugd is de toekomst! Zo n dertig jaar geleden was de Fanfare en Drumband St. Cecilia op zijn top. Het was een grote club, goed vertegenwoordigd bij festivals en altijd aanwezig met serenades. De fanfare; daar Tijdens de intocht van Sinterklaas in de tachtiger jaren. Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 2

3 Wandelen op de feestdag van Jacobus Onder de naam Camino in de Kempen wordt op vrijdag 25 juli a.s. door de vrijwilligers van pelgrimshoeve Kafar na - um, de Jacobushoeve en het Nederlands Genootschap van Sint Jacob (afdeling zuidoost) een wandeltocht georgani - seerd. Ook in 2006 t/m 2013 werd deze wandeling in de mooie natuur tussen Vessem, Wintelre en Hoogeloon ge - houden. Naast herinneringen aan de Spaan se camino zullen ook plaat selijke bezienswaardig he - den en cultuurhistorie een rol spelen tijdens de wandeling. Onderweg wordt voor een kop koffie, thee en een lunchpakket gezorgd en op het eindpunt, de Jacobushoeve, wacht nog een verrassing. Het eindpunt van de wandeling ligt dicht bij het vertrekpunt. De deelnemers kunnen kiezen tussen een tocht van 8 en Glasvezel: sluit een contract De afgelopen maanden is Eersel Verbonden actief om iedereen (ook het buiten ge - bied) in Eersel, Duizel, Steen - sel, Wintelre, Knegsel en Ves - sem te informeren over de mo gelijke komst van een nieuw glasvezelnetwerk. De komende weken, tot medio juni, heeft iedereen de tijd om te kiezen voor glasvezel en daar - mee te kiezen voor keuzevrijheid voor internet, bellen en televisie. Eersel Verbonden roept dan ook nogmaals iedereen op na te denken over een keuze voor een provider. Door een contract te sluiten met één van de 15 provi - ders, wordt de kans groot dat er een hypermodern nieuw glas - vezelnetwerk aangelegd wordt en er daarmee keuzevrijheid komt. Kies: vrijheid om te kiezen Keuzevrijheid is een groot goed. Met de huidige netwerken bent u beperkt in uw keuze, dus de kans nu te kiezen voor glasvezel is belangrijk. Omdat er zoveel keuze is op glasvezel, is dat niet altijd gemakkelijk. Daarom helpt Eer - sel Verbonden u met het maken van die keuze. Hoe? Kijk op of bezoek het informatiecentrum van Eersel Verbonden aan de Markt 29. Speciaal voor het buitengebied zijn er ook buurtcoördinatoren die u helpen met het maken van een keuze. Eersel = solidair Eersel Verbonden heeft ervoor gezorgd dat iedereen die een contract sluit, ook de kans op glasvezel voor het buitengebied groter maakt. Het buitengebied in heel de gemeente is afhanke - lijk van de keuze die mensen in de kernen maken. Hoe meer men sen mee doen in de kernen, hoe lager de eigen bijdrage voor de aansluiting die de mensen in het buitengebied betalen. Daarvoor is het ook belangrijk dat iedereen in het buitengebied een voorlopig contract sluit, zodat we de eenmalige bijdrage in de aansluitkosten zo laag mogelijk houden. Kortom: meld u aan bij één van de providers en maak glasvezel mogelijk. 16 km. Tussen 9.00 en uur gaan vanaf Pelgrimshoeve Kafarnaüm (Servatiusstraat 11) de deelnemers groepsgewijs van start. Er wordt gelopen in groe - pen van 10 à 15 personen onder leiding van een Santiagoveteraan of -veterane. Inschrijven voor de tocht kan men op de Jacobushoeve, de Pelgrimshoeve Kafarnaum of op de website ( actueel aanklikken). De kosten bedragen 5,- per persoon. Contante betaling vindt plaats op 25 juli voor het vertrek van de wan deling bij de Pel - grims hoeve. De inschrijving voor de wandeling moet op 15 juli bin nen zijn. Wij hopen u te verwelkomen. De voorbereidingsgroep COLOFON Vaesheimer Bode is een uitgave van stichting Vaes heimer Bode te Vessem en verschijnt 10 keer per jaar huis aan huis in Vessem. Oplage: 925 ex. Bank: nl05 RaBo t.n.v. penningm. stichting Vaesheimer Bode. Website: Facebook: vaesheimerbode Redactie-adres: Kuilenhurk 8a, 5512 cb Vessem, tel , REDACTIE-LEDEN: Jeanette Bolle, predikant 4, 5512 Bw Vessem, tel , Jos Bolte, groenewoud 58, 5512 am Vessem, tel , Sander Cox, jan smuldersstr. 1, 5512 aw Vessem, tel , Mien Heeren, den hofpad 9, 5512 ac Vessem, tel , Harrie van Son, Kuilenhurk 8a, 5512 cb Vessem, tel , INLEVEREN/KOSTEN inleveren op het redactieadres. Advertenties: informatie op het redactieadres of onze website. Familieberichten: gratis. Bode-tjes: 1,-. INLEVEREN KOPIJ: Kalender, KBO, Kerkpagina: mien hee ren. Verenigingsnieuws: redactie-adres. Mening van lezers: max. 250 woorden. de redactie heeft het recht artikelen, zonder opgave van redenen, te weigeren. inleveren op het redactieadres. BEZORGKLACHTEN indien u de Vaesheimer Bode niet heeft ontvangen, kunt u dit melden bij anja v.d. Bliek, tel Voor nabezorging wordt dan ge zorgd. COPYRIGHT niets uit deze uitgave mag overgenomen worden zonder toestemming van de uitgever, stichting Vaesheimer Bode, p.a. hooge akker 52, 5512 BV Vessem. DE FOTO VAN VIJF-EN-TWINTIG GULDEN... De foto is gemaakt tijdens het bezoek van het nieuwe college van B&W aan Vessem. Burgemeester en wethouders bezoch - ten o.a. onze basisschool. Zij die herken baar op de foto staan, kunnen zich melden bij de kassa van onze Ves sem se C1000 supermarkt. Degene die zich als eerste meldt, ont vangt daar dan een cheque t.w.v. 10,-. Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 3

4 Ruim 12,5 jaar een begrip in De Kempen! Ook adverteren? Bel ADVIES WERING BESTRIJDING Voor bedrijven, instellingen en particulieren aangesloten bij: gecertificeerd Vessem KNAAGDIEREN INSECTEN HOUTVERDUURZAMING ONTSMETTINGEN GLASVEZEL: vergeet niet om uw provider te kiezen! Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 4

5 Ook de 36ste editie van avondwandeldriedaagse was weer gezellig / FAMILIEBERICHTEN DANKBETUIGING wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de steun, het medeleven en kaartjes die ons pa heeft ontvangen tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis en nu hij weer thuis is. Familie Henst Wil, Jo, Gerry en Joke DANKBETUIGING wij hebben een onvergetelijke dag gehad op 8 mei j.l: ons gouden huwelijksfeest. allemaal onze hartelijke dank daarvoor. Wim en Truus Coopal-Tops De 36ste avondwandeldriedaag - se was weer bijzonder geslaagd. We hebben ontzettend veel geluk gehad met het weer. Na dagen met heel veel regen was het droog, maar de zandpaden wa - ren erg slecht te belopen, vooral voor de mensen met wandelwa - gens. Het weer werd gelukkig alleen maar beter en de laatste dag was het zelfs zonnig en 18 C. In totaal liepen dit jaar 243 deelnemers mee op de mooie routes van 5 en 10 km. Ook de Bolle Akker was weer van de partij, zelfs verkleed dit jaar en de Volleybalclub liep zelfs met 2 groe - pen mee. Bij de post van de 5 km hadden we dit jaar een extra verrassing namelijk clown Bissie. Martijn bedankt! De jury had het moeilijk om een keuze te maken uit alle leuk en vrolijk uitgedoste groepen. Uiteindelijk kwamen ze tot de vol - gende uitslag: Overall prijs (Jo Becx wissel - beker): Korfbal D1 De Snoep - konten. Groepen: 1e: Korfbal De feestneuzen, 2e: Korfbal C1 Gekleurde dieren. Aanmoedigingsprijs: Korfbal E2 De stuntelkampioenen Individuelen/kleine groepen: 1e De Bolle Akker De oudste deelnemer was weer Toon Liebregts (78) en de jong - ste was de 3-jarige Kiki van Hout. Alle lopers, vrijwilligers, spon sors, EHBO, gemeen - schapshuis, drumband en fanfare: hartelijk bedankt en hopelijk tot volgend jaar. PROTESTANTSE KERK HOOGELOON-EERSEL Kerkdiensten en evenementen Zondag 15 juni H.A. Hoogeloon uur, Ds J. Fijn-van Draat. Eredienst, crèche en koffiedrinken. Collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat. Zondag 22 juni Eersel, Ds J. van Haeringen. Eredienst, crèche en koffiedrinken. Collecte: ZWO project Open House Ramle. Zondag 29 juni Hoogeloon uur, Ds J.J. van der Wal. Eredienst, crèche en koffiedrinken. Collecte: Stichting Edukans. Zondag 6 juli Eersel uur, Ds J. de Bie. Eredienst, crèche en koffiedrinken. Collecte. Eersel Verbonden in D n Boogerd U kunt terecht voor al uw vragen over het glasvezelproject, een on af hankelijk advies bij uw keuze uit een van de providers of voor het afsluiten van een abonnement. Sluit nu een contract af bij een van de providers en maak glasvezel voor de gehele gemeen - te mede mogelijk. Er is iemand van Eersel Verbon - den aanwezig in D n Boogerd op don derdag tussen en uur. Wilt u liever een afspraak ma - ken? Neemt u dan contact op met Jacqueline Koffrie, tel , verbonden.nl óf met Jan Smulders, tel , e- Verspreiding VB in 2014 Nr. Verspr.* Deadline kopij 06 9 juli 1 juli 07 3 sept. 26 aug okt. 30 sept nov. 4 nov dec. 9 dec. * Kan ook één dag later zijn. Zie ook onze website: OUD PAPIER U kunt op onderstaande data weer oud papier depo - neren in de container op de parkeerplaats van Piet Becx, Wilhelminalaan 29: 21 juni, 5 juli Altijd vóór uur s.v.p.! mail: Meer informatie vindt u op Uiteraard bent u ook van harte wel - kom in ons infor ma tiecentrum aan de Markt 29 in Eersel. KBO Vessem en een nieuw project Het project: Samen Eten, doet beter eten is in samenwerking met de KBO Vessem opgezet. Elke laatste dinsdag van de maand wordt er in gemeen - schaps huis d n Boogerd gezellig getafeld. Dit initiatief wordt door vrijwilligers uitgevoerd. Gezond eten staat centraal. Het bijzondere is dat er uitslui - tend gebruik gemaakt wordt van biologische lokale en regionale producten. Over deze producten wordt ook voorlichting gegeven. Waar de producten vandaan komen en het recept wordt toe - gelicht. De deelnemers willen graag weten waar de producten gekocht zijn, ze mogen het re - cept meenemen. Na afloop kan men blijven kaarten of een spelletje spelen. Kortom, men kan van de gezelligheid genieten. Helemaal geweldig is het feit dat de gemeente subsidie verstrekt heeft. Hiervan hebben we o.a. een soepketel kunnen kopen om de geheel vers gemaakte soep warm te houden. Zo kunnen we ons als vrijwilligers goed voorbe - reiden op de maaltijd. Hebt u belangstelling, belt u dan naar Glasvezel: vergeet niet om uw provider te kiezen! Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 5

6 De Hoefse Weg 27, 5512 CH Vessem Telefoon: Telefax: * Nieuwbouw * Renovatie en verbouw * Brandwerende bekleding * Gevelbekleding ALLROUND VAKMANSCHAP ONDER ÉÉN DAK Handass Verzekeringen Betalen, Sparen, Beleggen, Lenen, Hypotheken, Verzekeringen Mr. de la Courtstraat 6a AS Vessem Tel Van Barschot Becx administratie & belastingadvies is ontstaan vanuit Fiscaal Adviesbureau Harrie Becx, al jaren een betrouwbaar adres. Dezelfde kwaliteit en service vindt u nu bij ons; voor uw Administratie Loonadministratie Jaarrekening Belastingaangifte Overige fiscale zaken Allround boomverzorging Rooien van bomen Snoeien van bomen Gecertificeerde boomverzorging Uitfrezen boomstronken Jan Smuldersstraat 36 D 5512 AZ VESSEM Jan Smuldersstraat 27 b 5512 AW Vessem GSM Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 6

7 op 14 november VooR 2e KeeR sponsorbuffet VooR de zonnebloem Verrukkelijk Vessem zal weer een Bourgondisch hoogstandje worden In een vorige Vaesheimer Bode heeft u al kunnen lezen dat de buffetparty voor alle inwoners van Vessem onder de naam Verrukkelijk Ves - sem zijn 2e editie gaat bele - ven en wel op 14 november. Met uw deelname aan deze avond bent u niet alleen verzekerd van een supergezellige avond, maar draagt u ook een steentje bij aan het vele goede werk dat onze Vessemse Zonnebloem verricht. De opbrengst komt immers ten goede aan plaatselijke activi - tei ten van onze Zonnebloem. Alhoewel we nog niet kunnen vertellen wat u precies te wach - ten staat, is voor ons al wel duidelijk dat deze 2e editie van Verrukkelijk Vessem weer een fantastische avond gaat worden. Na het grote succes van vorig jaar waar Jos Huijbers en het College van B&W voor spette - rende optredens zorgden, is het een hele uitdaging om dat succes te evenaren. Maar wij gaan er voor! De artiesten waar wij nu mee in gesprek zijn, leggen al zoveel enthousiasme aan de dag dat wij absoluut alle vertrouwen hebben in zeer succesvolle optredens en dus een gezellige avond. Voeg daarbij het voortref - felijke eten dat Patrick en Rian Geven samen met hun personeel weer voor ons gaan bereiden en er is weer sprake van een Bour - gondisch hoogtepunt. Evenals vorige keer zal de avond een aaneenschakeling zijn van muziek, zang, entertainment, eten, drinken en buurten. Omdat de gemiddelde Vessemnaar daar altijd wel voor te porren is, rekenen we ook dit jaar weer op een volle zaal. De kosten zullen ongeveer gelijk blijven (heel mis - schien een kleine stijging) en dat betekent dan dat u voor onge - veer 40,- de hele avond onder de pannen bent. In de volgende Vaesheimer Bode hopen wij u te kunnen vertellen wie de artiesten zijn, wat de exacte kosten worden en vanaf wanneer en waar u zich kunt aanmelden. Dus nog een maandje geduld, maar hoe dan ook: reserveer 14 november (v.a uur) in ieder geval vast in uw agenda s en bespreek in de tussentijd met familie, vrienden en/of bekenden om samen te gaan. Wellicht is het ook een goed idee om met uw vereni - gings uitstapje de Zonnebloem te steunen? Tot in de volgende Vaeshei - mer Bode. Zonnebloem Vessem Zomer - programma Zonnebloem Op maandag 16 juni gaan we gezellig met elkaar lunchen in den Bocken reyder. 17 Juli gaan we naar het geheel vernieuwde Streekmu - seum in Eersel. Volgens de ledenverkie - zing van De Kampi oen (ANWB ) win naar van het leukste uitje in Brabant. Op 13 augustus maken we een ritje met de Duin Express door de Loonse en Drunense Duinen. Opgeven voor bovenstaande activiteiten kan bij Trees van Aaken, tel Toneelgroep Vessem repeteert voor nieuwe voorstellingen Zomaar een scène uit de nieuwe voorstelling In de war. Jong Nederland-kamp 2014 Op 14 juli is het zover: we gaan weer op kamp, met alle kinderen van Jong Nederland Vessem. Dit jaar is Moerges - tel de bestemming en het the - ma is op de camping. Op maandag zullen we om tien uur vertrekken vanaf het gras - veld bij de Gouden Leeuw. Daar zal het eerste stukje van de rode draad worden opgevoerd. Daardoor zal er meer duidelijk wor - den wat er dit jaar op kamp zal gebeuren. Door middel van spelen zullen we steeds meer van de rode draad ontrafelen. Ieder jaar weer wordt deze vertrekact door een select groepje van de leiding in elkaar gezet en zorgt het ieder jaar voor sensatie en veel vertier. Het programma zit zoals ieder Toneelgroep Vessem is volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe stuk. Zes spelers, onder wie één nieuw lid van de toneelgroep, vormen de cast van In de war. Onder leiding van regisseur Jan van Hoof uit Veldhoven repeteren zij iedere dinsdagavond om in november weer een leuk toneelstuk voor u neer te zetten. De voorstellingen zijn gepland op de volgende avonden: zaterdag 22, zondag 23, vrijdag 28 en zaterdag 29 november. U bent van harte welkom! Meer informatie over het stuk, de spelers en de kaartverkoop volgt later in de Vaesheimer Bode en natuurlijk op onze website: Op deze website vindt u ook alle info over de toneelgroep en over eerder gespeelde stukken, uiteraard met foto- en filmmateriaal. Zeker een digitaal bezoekje waard. jaar weer lekker vol. Afwisselend zijn er bosspellen, dorpspellen, tochten en ontspanning. Op vrijdag wordt er afgesloten met een groot kampvuur en gaan alle groepen inclusief de leiding aan de slag om een mooie bonte avond in elkaar te zetten. Ook gaat er ieder jaar een kookstaf mee ondersteund door de leiding, om voor alle kinderen en de leiding een gezonde en gevari - eerde maaltijd op tafel te zetten. Op kamp wordt er altijd rond half zes warm gegeten. Voor ons als leiding is het een vermoeiende maar heel leuke week en we kijken er weer naar uit om volop te genieten van alle kinderen. Want daar doen we het voor bij Jong Nederland. Het is prachtig om te zien hoe kin de - ren in alle leeftijden goed met elkaar omgaan en met elkaar en de leiding genieten van een week met elkaar. Op donderdag zal er weer een ouderavond zijn waar alle ouders, grootouders, broertjes, zusjes en andere geïnteres seer den van harte welkom zijn. Natuurlijk zijn de kinderen blij om hun familie te zien. Keerzijde van zo n avond is dat sommige kinderen dan heim - wee krijgen. Wij hopen dat we alle kinderen kunnen overtuigen om te blijven. Want zoals we zeggen bij JN Vessem: samen uit, samen thuis. Ook vragen wij de ouders en familieleden om zich aan de tijden te houden zoals vermeld in de kampkrant, dit om ons programma niet uit te laten lopen. Wij, de leiding en kookstaf, heb - ben er weer veel zin in en hopen jullie allemaal te zien in de week van 14 t.m. 19 juli. Tot dan! Leiding Jong Nederland Vessem Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 7

8 Reorganisatie bij De Schennink Wij gaan dit GROOTS aanpakken! De winkel staat bol van de aanbiedingen, waaronder veel elektrische apparaten, huishoudelijke- en drogisterijartikelen. De afgeprijsde artikelen staan duidelijk zichtbaar op een stelling in de winkel. Het aanbod zal wekelijks variëren, DUS KOM REGELMATIG EVEN KIJKEN OF ER IETS VOOR U BIJ IS! Graag tot ziens bij De Schennink & Gilia Bloemen Kloosterstraat AH Wintelre Tel UW VOORNEMENS WAAR MAKEN? Doe dat dan en kom sporten. Kom kijken of bel voor info: Franca de Beijer, Buikheide 4, 5512 PB Vessem, tel Direct voordeel haal je bij C1000! Als de compleetste supermarkt met de beste service, ook nog de goedkoopste is, is uw keuze toch niet moeilijk P. LIEBREGTS Telefoon VESSEM Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 8

9 Klassiek vioolconcert door Scalda strijkkwartet in Lambertuskerk Op donderdag 3 juli vindt in de Lambertuskerk weer een concert plaats in de serie Concert in de Kerk. Het concert begint om uur en is gratis toegan ke - lijk. Het wordt georganiseerd door de stichting Behoud Lam - ber tuskerk Vessem die hiermee het kerkgebouw meer relevantie wil geven voor Vessem. Ditmaal speelt het Scalda strijkkwartet. Dit kwartet bestaat uit: Orsolya Horváth (viool), Tamás Sándor (viool), Ayako Ochi (alt - viool) en Dieter Schützhoff (cel - lo). Op het programma staan wer ken van Jospeh Haydn, Mau - rice Ravel en Antonin Dvorak. Het Scalda strijkkwartet bestaat uit vier zeer ervaren musici die niet alleen samen, maar ook als solisten, een schat aan interna - tio nale ervaring hebben. Alle vier zijn zij gewaardeerde vaste krachten aan de Filharmonie van Antwerpen. VC Vessem viert 40-jarig jubileum met beachvolleybal toernooi Op zondag 7 september orga - ni seren we een beachvolley - bal toernooi waar het hele dorp aan mee kan doen. Om ons 40-jarig jubileum te vie - ren, nodigen we heel Vessem uit om te komen volleyballen en maken we van de parkeer - plaats voor de deur van D n Boogerd een grote zandbak om in los te kunnen gaan. Een leuke manier voor jong en oud, sportief of iets min - der, om kennis te maken met beachvolleybal. s Ochtends is het de beurt aan de jongens en meisjes van 6-16 jaar en s middags/ s avonds is het voor de buurt- en familie - teams vanaf 16 jaar, het liefste uit het dorp en omstreken. De buurt- en familieteams moe - ten gemengd zijn, dus er moet altijd een dame in het veld staan. Elke klasse speelt 4x4, een team mag uit minimaal 4 en maximaal 8 personen bestaan. Het in - schrijf geld bedraagt 20,- per team. Inschrijven kan tot 15 juli via onderstaand strookje, of via adres beachtoernooi.vc of jolanda. Aangezien het parkeerterrein voor D n Boogerd niet oneindig INSCHRIJFFORMULIER BEACHTOERNOOI VC VESSEM ZONDAG 7 SEPTEMBER reikt, is het zinvol om er op tijd bij te zijn. De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Inschrijving is pas definitief als ook het inschrijf geld is betaald op NL55 RABO Meer informatie over alle jubi - leumfestiviteiten en de volleybalvereniging is te vinden op de website Of kijk ook eens op onze facebook pagina: volleybalvereniging vessem, misschien zie je nog oude bekenden... Ben je zelf ooit lid geweest van VC Vessem? Kom dan naar de reünie op zaterdag 13 september. Teamnaam:... Contactpersoon:... Telefoon:... Doet mee aan het beachtoernooi op 7 september. Wij doen mee in de volgende klasse: (omcirkelen wat van toepassing is): Jongens jaar Meisjes jaar Buurt- en familieteams beginners/gevorderden Inleveren bij Jolanda Maas, Groenewoud 49, Vessem, tel BIJNA (BOEKEN) VAKANTIE! Zon, luieren en vooral: veel boeken lezen. De ruilbieb in Vessem heeft weer een groot aantal nieuwe boeken binnen gekregen. Voor ieder wat wils. U kunt voor de vakantie extra boeken lenen zodat u zowel met zon als met regen plezierige vakantiedagen kunt doorbrengen. Het gemeenschapshuis is gesloten van 14 juli tot 25 aug. Een fijne leesvakantie toegewenst. Trui, Thea, Irene en Phita K.V.O. Vessem Er is op 30 januari uitleg ge - weest over het overgaan naar Vrouwen van Nu. Er is toen niet gesproken wat er gebeurd als we stoppen. Wat wij nu horen is dat daar toch onduidelijkheid over is en daarom is er op 1 juli een infor - matie-avond. Dan staat om uur de koffie en thee klaar en wel in gildehuis de Guld aan de Katerstraat. Tot dan. Josien, Valerie, Rian, Petra, Tilly, Josie en Petra Glasvezel: vergeet niet om uw provider te kiezen! Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 9

10 Notariskantoor Mr. J.B.M. van Loon voor alle notariële diensten Heike NJ Vessem Tel Fax Correspondentieadres: Postbus ZG Vessem Uw Vessemse aannemer voor: - Nieuwbouw - Hallenbouw - Afbouw - Verbouw - Timmerwerken Donk 7a 5512 NK Vessem Tel.: Mobiel: Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 10

11 Nieuwe college van B&W in Vessem HOOG BEZOEK OP BASISSCHOOL Op dinsdagmiddag 27 mei hebben wij het nieuwe college van Burgemeester en Wet - hou ders ontvangen op onze school. Daarbij waren ook vertegenwoordigers van de dorpsraad van Vessem, enke - le ambtenaren en de pers aanwezig. sen meedeinen op de muzikale klanken van de kinderen. Het college was onder de indruk van het bereikte resultaat in een zeer korte periode van 15 weken mu - ziekonderwijs. De school vindt naast allerlei vakken zoals rekenen, taal, lezen, wereldoriëntatie en culturele vak ken ook Burgerschap een zeer belangrijk vakgebied. Bur - op dit moment geresulteerd in een plan wat binnenkort tot uitvoering wordt gebracht. De burgemeester was gevraagd om aan de kinderen van de boven bouw iets te vertellen over de totstandkoming van het nieuwe college en hoe dat college te werk gaat. Al gauw kwamen de kinderen erachter dat dit het - zelfde is als waarop de leerlin - gen raad van de school werkt. Na afloop van deze les ver - trok het gezelschap met een goed beeld van de school en waar zij mee bezig is en na - men afscheid met de woor - den dat ze dit veel vaker moe - ten doen. Wat ons betreft zijn ze meer dan welkom. Harry Welp, directeur bs Sint Lambertus OPENING PROJECT BELEEF DE KEMPEN PILOT VESSEM pen app. Ondanks de hevige regen kregen de wandelaars een goede indruk van de extra bele - ving die door de app geboden wordt. De app biedt de gebrui - kers namelijk niet alleen naviga - tie ook krijgen zij achtergrondinformatie bij bezienswaardig - heden en is het mogelijk om zelf een reactie te geven op de routes. Tijdens de korte wandeling werd ook stilgestaan bij de duidelijke markeringen van de routes die geplaatst zijn bij de interessante plekken. De belevingskaart is, vooraf - gaande aan de opening van de routes, huis-aan-huis verspreid in Vessem op initiatief van de Dorpsraad Vessem. In totaal zijn er vijf belevings - routes gerealiseerd in en om Ves sem. Deze vijf routes zijn niet alleen verschillend in lengte en door de omgeving maar ook in de manier waarop ze beleefd kunnen worden. De ene meer Tijdens een kopje koffie met daarbij zelfgemaakte koekjes van een van de leerlingen, kregen de aanwezige een kort informatief overzicht van de school en met name ging directeur, Harry Welp, in op de samenwerking die al een tweetal jaren plaats vindt tussen de fanfare, de mu - ziek school Art4You en de school op het gebied van de lessen rond om Algemeen Muzikale Vor ming. Deze lessen vinden plaats in de groepen 4 en 5 tij - dens de schooluren. Daarna kun nen de kinderen verder gaan met een instrument naar keuze. De lessen worden gegeven door een leerkracht van de muziek - school en passen perfect in het schoolprogramma. Tot op heden zijn we afhankelijk van sponso - ring. Elk jaar moeten we bekij - ken of de lessen weer een vervolg kunnen krijgen. Wij als school zouden het als zeer prettig erva - ren wanneer hiervoor een aantal jaren een continuïteit kan zitten zodat goed muziekonderwijs gewaarborgd kan worden voor een langere periode. Gelukkig vindt de Dorpsraad dit ook en zij wil - len graag hierin meedenken. Om het een en ander te bekrachtigen werd het gezelschap naar groep 4 gebracht waar zij in vo - gel vlucht allerlei facetten van de AMV-lessen kregen voorgescho - teld. Hier en daar zag je de men - gerschap staat voor weten hoe je je als burger moet gedragen in een democratie maar ook hoe je mee kunt doen in de samen le - ving en hoe jij je steentje kunt bijdragen. Op bs Sint Lambertus doen we dat voornamelijk via allerlei pro - jecten waarbij we de kinderen iets willen bijbrengen op het ge - bied van participatie en demo - cratie. Zo maken wij elk jaar het dorp schoon in het kader van wees zuinig op je eigen leef om - ge ving." We koppelen daar meestal een andere activiteit aan in het kader van milieuop voe - ding om op die manier de kinde - ren bewust te maken van een gezonde en schone leefomgeving. In de bovenbouw maken we de kinderen bekend met het begrip democratie en de daarbij beho - rende spelregels. We doen dit rondom verkiezingen van ge - meente, provincie, Tweede Ka - mer en Europa maar ook door een heus leerlingenraad die ge - kozen is door de kinderen van de groepen 5 t/m 8. Deze leerlin - gen raad is momenteel bezig met het herinrichten van de speel - plaats. Zij werken op dezelfde manier zoals een gemeenteraad dit onderwerp zou behandelen: informeren, middelen zoeken, afwegen en besluiten en daarbij rekening houden met alle lagen van de schoolbevolking. Dit heeft Dinsdag 27 mei heeft Burgemeester Thijs onder grote belangstelling de belevings - routes van het project Beleef de Kempen pilot Vessem geopend. Zij deed dit door het onthullen van een informa - tie paneel bij gemeenschapshuis D n Boogerd. Dit is naast zorgboerderij D n Bolle Ak - ker, mini- camping Kerces en Gouden Leeuw één van de startpunten van waaruit de wandelaars kunnen vertrek - ken voor de belevingsroutes. Na de onthulling liepen de aanwezigen een korte route van D n Boogerd naar De Gouden Leeuw om onderweg zelf het beleven van de routes te ervaren. Dit deden zij door gebruik te maken van de speciaal ontworpen bele - vingskaart en de Beleef de Kem - informatief, de andere juist verhalend. Altijd met de insteek om de wandelaar wat extra s te bie - den waardoor hij/zij later nog eens terugkomt. De wandelaar kan dus zelf kiezen op welke manier hij de routes wil beleven. Nu de routes geopend zijn is het werk nog niet voltooid. De app wordt nog gekoppeld met de website gemeente.nl zodat straks alle routes online beschikbaar zijn. De VVV Eersel gaat een belangrijke rol spelen in het beheren van de routes. Nu de opening een feit is kan iedereen de wandelschoenen uit de kast halen en zelf Ves - sem gaan beleven. De app is te downloaden in de Google Playstore en in de Apple app store. Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 11

12 Nu hair-extensions en bruids- & dagmake-up! Geopend van dinsdag t/m zaterdag tot uur Op woensdagavond tot uur Wilhelminalaan 56, 5512 BK Vessem, Telefoon centrale verwarming sanitair + waterleiding + riolering zinkwerk + dakwerk Jan Smuldersstraat AZ Vessem Tel Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 12

13 Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 13

14 Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 14

15 stralend weer tijdens jubileumfeest Van pastoor VeRschuRe: Ge krijgt wat ge verdient Op zondag 25 mei vierde pastoor Ton Verschure zijn 50-jarig pries terfeest. Het feestcomité, bestaande uit mensen van de 3 kerkdorpen (Knegsel, Vessem, Wintelre), had kosten noch moei te gespaard om er een ge - weldige dag van te maken voor de pastoor en zijn familie. Als dan ook het weer nog zo gewel - dig meewerkt, kan het niet meer fout gaan. Er waren deze dag vele hoogte - punten: vendelgroet en serenade vanuit elk kerkdorp, de plechtige eucharistieviering in Wintelre en de receptie bij De Gouden Leeuw. Het was een komen en gaan van heel veel mensen, maar door het goede weer was het heerlijk toe - ven in de binnentuin en menig - een bleef dan ook langer zitten dan normaal tijdens een receptie. Het was een geweldige dag waar pastoor Verschure dankbaar op terug kijkt (zie ook zijn dankbetuiging op pagina 25 van deze Bode). Erehaag na afloop van de eucharistieviering in Wintelre. Het was een drukte van belang tijdens de recepetie in de sfeervolle binnen tuin van De Gouden Leeuw. Ook fanfare & drumband St. Cecilia was present op de receptie en bracht uiteraard ook een serenade. Tijdens de vendelgroet van gilde St. Lambertus samen met koning Jos Mijs en zijn koningin Marie-José. Pastoor Verschure is een groot fan van Con Brio. De zanggroep bracht aan het begin van de receptie een zelf gemaakt lied ten gehore. Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 15

16 Dealer VERKOOYEN Vessem De Hoefseweg 4 Telefoon Grondwerk Levering alle aanverwante materialen Verhuur minigravers, minishovels, motorkruiwagens en trillers Onderdelen en rijwerken (nieuw en gebruikt) Nieuw en gebruikte handel minigravers Woningbouw Aanbouw & verbouw Staal & laswerken Kozijnen & beglazing Terrasoverkappingen Knegsel - tel / De Horizon Uitvaartverzorging Dinie Toonders-Verberne Dreef 1, 5504 LA Veldhoven Tel / adv. VHB jan.2013:opmaak :36 Pagina 1 briefpapier enveloppen visitekaartjes blocs offertemappen sets printwerk geboortekaarten huwelijkskaarten misboekjes flyers posters spandoeken folders brochures consumptiebonnen briefpapier enveloppen visitekaartjes blocs offertemappen sets printwerk geboortekaarten huwelijkskaarten Kijk voor de diverse mogelijkheden op onze nieuwe website misboekjes flyers posters spandoeken folders brochures consumptiebonnen briefpapier enveloppen visitekaartjes blocs offertemappen sets printwerk geboortekaarten huwelijkskaarten Oranjestraat misboekjes 1A 5091 BK flyers Middelbeers posters Tel spandoeken folders brochures consumptie Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 16

17 Grandioos feest 80-jarige KVO Vessem Op zaterdag 17 mei is D n Boo gerd omgetoverd tot een prachtige feestzaal. De feestcommissie is weken bezig ge - weest om diverse versie rin - gen te maken. Tegen het doek hangen prach - tige gehaakte vlinders en kran - sen van ballonnen. Tegen de wan den hangen kleurige slingers en op tafels staan gehaakte bloe - men in kleine flesjes in alle kleu - ren van de regenboog. Tegen twee uur druppelen de eerste feestvierders binnen. De koffie wordt ingeschonken en we krij - gen allemaal een heerlijk gebakje van onze Vessemse bakker met de tekst 80 jaar KVO erop. De voorzitter heet iedereen wel - kom waarna we nog even terugblikken op 80 jaar KVO. De KVO wordt vergeleken met een boom die geplant wordt door enkele actieve boerinnen met behulp van de NCB en de pastoor. Ze groeit voorspoedig maar tijdens de oorlog komt er een stilstand. Vanaf 1945 komen er weer veel nieuwe scheuten en takken in de vorm van leerzame en ontspannende activiteiten. De boom groeit goed en op een ge - ge ven moment valt de bast eraf en komt er een nieuwe stevige voor in de plaats. De Boerin nen - bond is KVO (Katholieke VrouwenOrganisatie) geworden en vanaf nu gericht op alle vrou - wen van het dorp. De laatste ja - ren heeft de boom het wat zwaar. Vrouwen hebben het immers druk met werk, oppassen, sport en veel mogelijkheden voor ontspanning. Daarom is het goed om een ent te plaatsen. Een fris - se tak van de KVO enten op een gezonde stevige onderstam, Vrouwen van nu (een landelijke vrouwenvereniging met eenzelf - de doelstelling als de KVO). Als de ent goed aangroeit, is er weer een goede basis voor een nieuwe grote boom die nog jaren meegaat. Na deze serieuze overweging tijd om te lachen. We krijgen bezoek van de Valkenswirdse Twilling. Twee dames die ons van alles vertellen over wat ze hebben meegemaakt. En dat is niet niks als je al rond de zestig bent en uit een gezin komt van 14 kinderen. Ze wisselen hun verhaal af met leuke, grappige en serieuze liedjes. Twee keer drie kwartier weten ze de zaal te boeien. Als de 2 dames afscheid hebben geno - men, hebben we even tijd voor een groepsfoto en een drankje. Daarna worden wij nog verwend met een heerlijk warm buffet ver - zorgd door restaurant Smaeck - vol. Rond acht uur keert iedereen tevreden huiswaarts. Dames van de feestcommis - sie, jullie hebben geweldig werk geleverd. Allemaal har - telijk bedankt daarvoor. Bestuur KVO Vessem Prinses Margriet en Vessemse Zonnebloem waren in Paleis het Loo In het hart van Nederland, aan de rand van Apeldoorn, ligt het ruim 300 jaar oude Paleis het Loo. Sinds 1984 is dit voorma li - ge Koninklijk Paleis na een gron - dige restauratie als museum opengesteld voor het publiek. In 2014 biedt de Nationale Zonnebloem alle gasten een speciaal verzorgd dagje koninklijk genie - ten aan in dit mooie paleis. Sa - men met Paleis Het Loo zet de Zonnebloem zich in om de toe - gankelijkheid van het paleis en de paleistuinen te verbeteren. Dankzij een bijdrage van de Vrienden Loterij komen er twee aangepaste elektrische pendelbusjes en worden diverse paden op het terrein verhard of speciaal aangelegd. Er gaan dit jaar bijna honderd Zonnebloemdagen naar Paleis Het Loo. Dankzij dit pro - ject kunnen de maar liefst Zonnebloem-ers nog meer genieten van een dagje naar het mooie museum. Op 28 mei heeft Prinses Margriet het eerste exemplaar van de Zonnebloempendelbus, speciaal voor mensen met een lichamelijke beperking, onthuld. Het is de officiële start van het project Pa - leis Het Loo toegankelijk voor iedereen. Juist op deze dag bracht afdeling Vessem een be - zoek. Helaas hebben we de prin - ses net gemist, maar dat maakte deze dag niet minder plezierig. Het speciale aan deze dag was dat alles zo geweldig goed verzorgd was. Onze eigen vertrouw - de chauffeur, Harrie van Hoof, had de eer om ons naar Apel - doorn te rijden. Nadat hij onze mede busreizigers in Wintelre had opgehaald, kwamen we tegen twaalven in Apeldoorn aan. Daar stonden gastvrouwen klaar met een heleboel rolstoelen voor onze gasten. Dit was erg prettig daar het ook in het paleis toch grote afstanden waren om te lopen, wat niet iedereen goed af gaat. Omdat het weer niet zo meewerkte en het maar bleef regenen, was ook aan capes, plaids, paraplu s en zelfs een doekje om de rolstoelen droog te maken gedacht! We begonnen met een smakelijke lunch. Daar schoof Zonnebloemdirecteur Noud van Rooij, met een hele delegatie van het Nationaal Bureau, bij ons aan. Daarna werd de groep in tweeën ge - deeld. Een groep ging eerst het paleis bewonderen en de andere groep waagde zich in de tuin, maar dankzij de capes en para - plu s konden we ertegen. Na een uur werd gewisseld. We kwamen tijd te kort om al het moois te bewonderen. Na een afsluitend kopje koffie met gebak, reden we weer huiswaarts. Het was woensdag voor Hemelvaart en dus druk op de weg. Bij Arnhem kwamen we dan ook in een file. Onze chauffeur Harrie wist hier een goede oplossing voor en met een omweggetje ging het weer verder huiswaarts. Het was een supergezellige dag, waar al onze gasten van hebben genoten. Wat het extra leuk maakte was, dat we samen met de gasten van Wintelre iets ondernamen. Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 17

18 Wordt u er ook één van ons? Met onze hulp stapt u eenvoudig over Als meest ervaren glasvezelprovider van Nederland combineren wij het vertrouwde gevoel van Brabant met de kracht van glasvezel. Televisie, Internet en Bellen via een razendsnel netwerk voor een uiterst aantrekkelijke prijs. Daarom bent u bij ons gewoon beter uit. Ik kom uw alles-in-één pakket gratis installeren. Simpel overstappen U stapt soepel over van uw huidige provider naar OnsBrabantNet. Maak gebruik van onze gratis Overstapservice of telefonische assistentie bij het installeren van uw pakket. Wilt u dat wij al het werk uit handen nemen? Jon en zijn collega s komen graag bij u langs. Bij alles-in-één Totaal, Comfort en Deluxe is de installatie door onze monteurs zelfs gratis. Gratis adviesgesprek thuis Heeft u nog vragen over glasvezel? Vraag dan eenvoudig een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan. Danny, of een van onze andere adviseurs, komt graag bij u thuis langs op een moment dat het u uitkomt. Ook s avonds en op zaterdag. Samen met u bekijkt de adviseur hoe glasvezel aansluit bij uw wensen, gebruik en situatie thuis. En uiteraard krijgt u een antwoord op al uw vragen. Wilt u gratis advies over glasvezel. Ik kom graag bij u thuis. Heeft u een vraag? Ik sta voor u klaar Bel ons Welke vraag u ook heeft, Femke en haar collega s helpen u graag. Gewoon even bellen. Ook voor een gratis afspraak met een van onze adviseurs om te kijken hoe glasvezel aansluit bij uw situatie thuis. Wij zitten iedere werkdag van tot uur en op zaterdagen van tot uur voor u klaar. Ons telefoonnummer is Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 18

19 Klantadviseur Greg, da s er één van ons Ik kijk altijd eerst waar de wensen en de behoeftes liggen van iemand Greg Peijnenborg is werkzaam als klantadviseur binnendienst bij OnsBrabantNet, aanbieder van Televisie, Internet en Bellen via glasvezel. Als adviseur brengt Greg zowel een technisch als commercieel advies uit dat aansluit bij de wensen en behoeften van (nieuwe) klanten. Greg is een Eindhovenaar en vindt het leuk om bij een echt Brabants bedrijf te werken. Ik werk alweer drie jaar met veel plezier bij OnsBrabantNet, zegt Greg. Het voelt alsof je midden in een technische revolutie zit en daar actief aan mag deelnemen. Er gebeurt van alles om ons heen zoals de ontwikkeling van de 3D-print, Smartwatches en APP-winkels. Glasvezel hoort zeker ook bij dat rijtje. Bij Greg staat het belang van de klant voorop. Hij voorziet mensen van informatie waarbij hij zo objectief mogelijk te werk gaat. Ik kijk altijd eerst waar de wensen en de behoeftes liggen van iemand. Als het op prijs wordt gesteld, geef ik een passend advies op het gebied van aansluitmogelijkheden en ons dienstenpakket. Mocht er vervolgens interesse zijn in ons product, dan neem ik contact op met de buitendienst. Onze adviseur Danny kan dan bijvoorbeeld langsgaan voor glasvezeladvies op maat. Daarnaast bel ik zelf mensen op om afspraken te maken. Greg werkt samen met een gemotiveerd, jong team van zes mensen. Hij ziet zijn werk vooral als een uitdaging. Om een juist beeld van een klant te krijgen, moet je goed kunnen luisteren. Je brengt als het ware verbindingen tot stand tussen verschillende partijen. Daar speel je als klantadviseur zeker een belangrijke rol in. Het mooie is dat geen één dag hetzelfde is doordat je elke keer met een andere klant te maken hebt. Greg merkt dat veel mensen belangstelling hebben in de ontwikkeling van glasvezel. De telefoon staat hier altijd roodgloeiend. Voor mij voelt dat als heel positief. Ik ben ook iemand die van aanpakken houdt. Het is spannend om de ontwikkelingen op het gebied van glasvezel mee te maken, vindt Greg. Ik heb de afgelopen jaren veel geleerd. Soms komt de klant met een vraag die eigenlijk voor een andere afdeling is bedoeld. Natuurlijk verbind ik hem of haar door, maar ik probeer zelf ook een oplossing te bedenken. Ik leer dan ook voortdurend bij. De mogelijkheden zijn gigantisch met glasvezel en de ontwikkelingen daarin blijven maar doorgaan. Ik zie mezelf dan ook zeker doorgroeien binnen ons bedrijf. Op dit moment zijn mijn sterke kanten luisteren en een goed advies uitbrengen, maar daar houdt het zeker niet bij op. Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 19

20 op VeRhaaL Komen met anneke Van de Ven; Vanaf de schouders omhoo Anneke de Kuiper is een trotse het café een leuke bijverdienste. Zo waren er minstens vier in Diessen centrum. Als jongste uit het gezin mocht ze gaan stude - ren, wat in die tijd niet zo vanzelfsprekend was voor een meis - je. Ze haalde het diploma lerares naaldvakken voor de huishoud - school. Door de tweede wereldoorlog heeft ze het vak nooit kunnen uitoefenen en als ze in 1950 Piet van de Ven tegenkomt, Ik ga pas weer op de foto als ik volgend jaar negentig word." Nog voor ik goed en wel binnen ben, maakt Anneke van de Ven- van Helvoirt duidelijk wie de regie in handen heeft. Nog altijd is ze een pronte madam die heel goed weet wat er te koop is. Mariëlle vindt haar moeder van de schouders omhoog nog 100% in orde. Daaronder wordt het langzaam minder, maar voor een dame van haar jaren, kan ze nog erg goed. Anneke van de Ven is vooral een trotse vrouw. Ze loopt met haar stok naar de keuken om koffie te zetten. Vragen of ze hulp nodig heeft, lijkt op vloeken in de kerk. Dan begint de geboren Diessen - se het verhaal over de boerderij met café van haar ouders. De boerderij was hoofdinkomen en Piet en Anneke hebben hard gewerkt, maar zijn niet vergeten ook te genieten. De mooiste herinnering heeft Anneke aan de cruise in het Caribisch gebied. Drie generaties van de Ven tijdens de inzegening van de nieuwbouw. v.l.n.r. Piet, Pastoor Beekmans,, Johan, Walter, Anneke, Opa Johan en Marie (vrouw van Johan). waarmee ze twee jaar later trouwt, komt het er al helemaal niet meer van. Ik ben er ook niet geschikt voor," zegt ze lachend. Piet en Anneke nemen de fietsenzaak en het café over van vader Johan. Omdat Piet meer met auto s heeft dan met de tweewielers, wordt het al snel daarna een autohandel. Piet is een ondernemend man en hij bouwt een, volgens pa van de Ven, véél te grote garage in het Vessemse centrum. Het wordt het begin van een auto-imperi - um waar je ú tegen zegt. Achter een groot man, zegt het spreekwoord, staat een sterke vrouw. Dat ondernemen valt niet altijd mee. Je moet er wel tegen kunnen," vertelt ze. Je moet soms op twee, drie plaat - sen tegelijk zijn en dat valt niet mee met zes kinderen. Ik had een dienstbode die me daarbij hielp en voor de weekeinden personeel in het café." De Kuiper was van oudsher een café waar veel verenigingen thuis waren, zoals nu nog Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 20

21 g nog 100%! madam steeds de harmonie. Anneke gaat verder: In het café stond toen al een podium. Ik zat tijdens de toneelvoorstellingen altijd op de beste plaats. Ja, je bent sponsor of je bent het niet! Je kon bij ons natuurlijk ook een hapje eten krijgen. We hadden geen uitge - breide kaart, maar je kon er altijd terecht voor bijvoorbeeld een uitsmijter. Het was niet de drukst bezochte kroeg van Ves - sem, maar café van de Ven was wel netjes en degelijk. Er is nooit rotzooi of ruzie geweest." Na het overlijden van Piet krijgt ook Anneke te maken met het ongerief van alleenstaanden. Het valt bijvoorbeeld niet mee om overal alleen naar toe te moeten. Vaak gaat een van de kinderen wel mee," vertelt ze, en als ik eenmaal binnen ben, dan is er meestal buurt zat. Ze kent veel mensen en zit niet vlug om een praatje verlegen. Verder kijkt ze veel tv of zit te lezen. Ze is blij met wat ze heeft en blij met haar gezin. De kinderen hebben alle - maal gestudeerd en zijn goed terecht gekomen. Weet jij wat ons Lian gestudeerd heeft? vraagt ze glimlachend, Huishoud we - ten schappen! Dat zou je niet zeggen als je naar de voortuin kijkt, hé. Binnen is het trouwens wel netjes hoor." Tja, Anneke is en blijft gesteld op netheid en degelijkheid. Gelukkig is ze na de koffie toch nog bereid om op de foto te Zo n honderd jaar geleden stond café van de Ven al op de onverharde kruising van de Jan Smuldersstraat en Wilhelminalaan. Het was onderdeel van de langgevelboerderij van Johannes Sterken. Dit soort kroegen kwam in die tijd veel voor (zie ook artikel Anneke van de Ven). Toen Johan van de Ven in de jaren dertig daar begon met de fietsenzaak werd het café haaks op de boerderij gebouwd, zoals het nu staat. De ramen op de foto zitten nog ongeveer op dezelfde plaats. gaan. Even later loopt ze door haar prachtige tuin. Ik heb een hele goede tuinman, zegt de goedlachse grand old lady. Volgend jaar bereikt ze, zoals gezegd, de respectabele leeftijd van negentig jaren. Jaren waarin ze hard gewerkt, veel gezien en meegemaakt heeft. De familie van de Ven heeft het goed voor elkaar en ja, daar mag je dan als ouder best wel een beetje trots op zijn. Annekdote Over Johan van de Ven, de schoonvader van Anneke en opa van Walter, gaat het volgende verhaal: Johan moest tijdens een van zijn wandeltochten geweldig poepen. Omdat er voldoende bossen in Ves - sem waren, ging Johan aan de kant van de weg zitten. Hij was net klaar en begon er bladeren overheen te gooien, toen er iemand langs gefietst kwam. De passant vroeg Johan of hij iets kwijt was. Ja, zegt Johan mijn zeehondje! Toendertijd werd de porte - monnee wel eens van zeehondenleer gemaakt. Dan help ik even zoeken, zegt de man. Dus hij begint de bladeren aan de kant te duwen en pakt vol in de grote boodschap van Johan. "Getverd " vloekt de man, waarop Johan bloedserieus vraagt oh, heddum? Heemkundevereniging De Hooge Dorpen. KVO NIEUWSFLITS Fietstocht De fietstocht is op 12 juni. Het wordt een lange tocht van onge - veer 60 kilometer. Er komt ook een korte fietstocht. Het eerste stuk fietsen we samen en vanaf de pauze splitsen we op. Degene die de lange fietstocht fietsen gaan rond half vijf ergens eten. Voor iedereen geldt: lunchpak - ket meebrengen. Kosten: Het eten is voor eigen rekening. We vertrekken om half 10 bij d n Boogerd. Verwendag Groenendaal Op dinsdag 17 juni gaan we de bewoners van Groenendaal weer lekker verwennen. In de ochtend komt de volksdansgroep van tot uur optreden en s middags maken we een korte wandeling om bij d n Bolle Ak - ker aan te leggen voor koffie met gebak. We sluiten af met een koffietafel. Afsluiting seizoen Op zaterdag 5 juli is de afsluiting van het seizoen. We gaan een bezoekje brengen aan de tintel - tuin in Eersel, waar we verwend worden met een heerlijke high - tea en er gelegenheid is om een wandeling te maken door de schitterende tuin. Tijdens deze middag willen we het afgelopen seizoen evalueren. De kosten zijn 12,50. We vertrekken om uur bij d n Boogerd met de fiets. Wilt u graag mee maar kunt u niet fietsen, wilt u dat dan laten weten. Misschien kunt u zelf rijden of anders regelen wij een chauffeur. Aanmelden voor 20 juni. Volgend seizoen In de Vaesheimer Bode van augus tus komt het eerste deel van het nieuwe programma. Hier alvast een paar data: 8 sep - tember overleg kerstmarkt, 15 september start kerstknutselen, 18 september jaarvergadering, 13 december kerstmarkt, 18 de - cember kerstviering. Lidmaatschap Bent u nu lid van de KVO dan blijft u dat tot 1 januari 2015 omdat vanaf die datum de over - gang naar Vrouwen van nu is. In september hoeft u dan geen contributie te betalen. Pas in januari heffen we de contributie voor Vrouwen van nu à 48,50 p.p. per jaar. Mocht op de jaarverga - dering gestemd worden voor een eigen vereniging dan start die vereniging per direct. Het be - stuur heft dan de vereni ging, KVO Vessem, op. Zijn er vragen, schroom niet om ze te stellen bij iemand van het bestuur of per Jaarvergadering Op 18 september is de jaarvergadering. Op deze vergadering wordt definitief gestemd of we mee willen fuseren met Vrouwen van nu of dat we een eigen vereniging willen. Het is belangrijk dat u er allen bent want hoe meer stemmen er zijn hoe dui - delijker het is wat de leden echt willen. Als u onverhoopt niet kunt is er de mogelijkheid om iemand te machtigen. Hoe dat in zijn werk gaat hoort u tijdig. Aanmelden voor alle activi tei - ten, liefst per , bij: Ma - ria Nouwens, Donk 7, Ves - sem, tel , jackenmaria KVO Vessem banknr. IBAN: NL89Rabo Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 21

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag.

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 7 Directiepraatje: Beste ouders, verzorgers, Studiemiddag: Vorige

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp Nummer 01 01 september 2014 Belangrijke data 08 september Algemene ouderavond 12 september groepen 1 t/m 4 zijn vrij 15 september Oja-2 verschijnt Nieuws vanuit Saltoschool De Bergen Nieuwe schooljaar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 OVERZICHT Algemeen Middenbouw (3-5) Bovenbouw (6-8) Algemeen / Persoonlijke noot In de afgelopen maand hebben we 2 ouderavonden georganiseerd die druk bezocht zijn en daar zijn

Nadere informatie

We hebben al wat geld kunnen inzamelen, maar om het echt goed te doen, hebben wij een bijdrage uit het projectenfonds van de Rabobank nodig.

We hebben al wat geld kunnen inzamelen, maar om het echt goed te doen, hebben wij een bijdrage uit het projectenfonds van de Rabobank nodig. Nieuwsflits 10 december 2015 Kalender: Agenda: Donderdag 10 december 17.00 uur: sluiting stemmen Rabo Projectenfonds Maandag 14 december: Schoolzwemmen groepen 3a en 3b/4a Dinsdag 15 december: Schoolzwemmen

Nadere informatie

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 Jubileum en afscheid juffrouw Jannie. Op 21 november is juffrouw Jannie 40 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Dit is natuurlijk een

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

Datum: donderdag 3 september 2015

Datum: donderdag 3 september 2015 Datum: donderdag 3 2015 Populierenblaadje Algemeen: Uitnodiging Vrijdag 4 Luizencontrole Ouderavond over werkweek, kamp, Voortgezet onderwijs en algemene zaken Wanneer: woensdag 9 Tijd: 20.00 uur Plaats:

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Kalender: 22-01

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4

Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4 1 Basisschool de Wieling Kolkweg 5 6685 BC Haalderen 0481-462172 wieling@delinge.nl Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 28 29 30 1 2 3 4 Viering

Nadere informatie

Weekbrief. 7 11 december 2015

Weekbrief. 7 11 december 2015 Sinterklaas op de Leer Afgelopen vrijdag bracht de Sint met zijn Pieten een bezoek aan onze school. Het werd een heerlijke sfeervolle dag. De kinderen genoten van de geweldige surprises die de knutselpieten

Nadere informatie

Jarige komende week. Schoolfotograaf. Agenda. Schoolkorfbal. di.mo wo. mi Nel ma do Admin *De directie is donderdags wisselend aanwezig

Jarige komende week. Schoolfotograaf. Agenda. Schoolkorfbal. di.mo wo. mi Nel ma do Admin *De directie is donderdags wisselend aanwezig Vrijdag 27 mei 2016, 1 ste jaargang Nummer 35, week 22 Jarige komende week Za 28 mei Noah Gerrits UILEN Agenda 30 mei Schoolfotograaf Aanwezigheid directie, ib-er en administratie Hieronder staat vermeld

Nadere informatie

Lemborgher. Carnaval op de Lemborgh. Jeugdprins Marco d n Eesjte. Jaargang 20 31 januari 2012

Lemborgher. Carnaval op de Lemborgh. Jeugdprins Marco d n Eesjte. Jaargang 20 31 januari 2012 Lemborgher Jaargang 20 31 januari 2012 Jeugdprins Marco d n Eesjte Op 15 januari is Marco Lebens uit groep 8 uitgeroepen als jeugdprins van VV De Doale. Onze hartelijke felicitaties gaan uit naar Marco

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2010

Nieuwsbrief april 2010 Openbare Basisschool Cornelis Jetses Jaargetijden 6 1109 AR Driemond telefoon: 0294-414370 e-mail:info@cjetses.nl www.cjetses.nl Nieuwsbrief april 2010 Agenda Zaterdag 24 april Geinloop Meivakantie 30

Nadere informatie

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016!

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Nieuwsbrief 7 11-12-2015 Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Sinterklaas Op vrijdag 4 december hebben we samen met basisschool

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

Houtmarktbericht december 2013 1

Houtmarktbericht december 2013 1 Terwijl de afgelopen tijd de storm buiten raasde en de hagelstenen vielen is het in onze school lekker warm en behaaglijk en zijn we volop aan het werk over ons thema Feesten. Hoewel het 5 decemberfeest

Nadere informatie

Jaargang 22, Maand: November 2015 INFO

Jaargang 22, Maand: November 2015 INFO Jaargang 22, Maand: November 2015 Basisschool De Schare INFO Met de maand november in het vooruitzicht, maken we een eerste pas op de plaats als het gaat om de vorderingen tot op heden. Naast enkele toetsen,

Nadere informatie

Verjaardagen: Er zijn de komende week geen jarigen.! Kind op maandag Het thema voor week 11 is: Ga niet weg

Verjaardagen: Er zijn de komende week geen jarigen.! Kind op maandag Het thema voor week 11 is: Ga niet weg Nieuwsbrief week 11-2016 Agenda: 12 maart NL Doet 16 maart Schoolvolleybal toernooi groep 8 Studiedag onderbouw, groep 1 en 2 vrij 11 april Kijkavond bovenbouw. 13 april Schoolvoetbal toernooi groep 7

Nadere informatie

Joopie viert Halloween.

Joopie viert Halloween. 1 Joopie viert Halloween. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris. Voorlezen voor de kleintjes of zelf lezen rondom 7 jaar. Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken

Nadere informatie

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Geachte ouders, Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Er staan nog een paar leuke activiteiten op het programma waar u van alles over kunt lezen.

Nadere informatie

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken De Buutpraat Nieuwsblad van openbare basisschool et Buut Maandag 6 oktober 2014 Tel. : 075-6165701 / info@etbuut.nl / www.etbuut.nl Van alles De data op een rijtje Dinsdag 7 oktober Woensdag 8 oktober

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 01: 01 september 2015 Wat staat

Nadere informatie

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek April 2013 Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek Wat een geweldige feestweek! De hele week heeft in het teken gestaan van de kroning van prins Willem Alexander tot Koning van ons land. Maandagmorgen

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

nieuwsbrief Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Nummer 10, 20 juni 2014 Inhoud

nieuwsbrief Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Nummer 10, 20 juni 2014 Inhoud Inhoud Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Goede doelen actie Jaardag Formatie Schoolreis Theaterdag Vakantierooster 2014-2015 Formatie Schoolkamp groep 6/7/8 Rapportbesprekingen Volgende

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 Zicht op bestuurszaken maart 2014 De lente is weer begonnen en we kunnen genieten van heerlijk voorjaarsweer. Voor veel tennissers reden genoeg om het racket weer uit

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

nr. 11, schooljaar 2011-2012

nr. 11, schooljaar 2011-2012 nr. 11, schooljaar 2011-2012 Presentatieavond nieuwe ouders Helaas is er iets misgegaan in de communicatie over de presentatieavond voor nieuwe ouders. Om verwarring te voorkomen, willen we deze avond

Nadere informatie

Pandelaa tje 13 november 2015 Nr:1282

Pandelaa tje 13 november 2015 Nr:1282 Pandelaa tje 13 november 2015 Nr:1282 Kalender Jarigen Week 47 Week 48 Week 49 Week 50 Maandag 16 november Scholenbezoek 8 e jaars locaties Gemert Dinsdag 17 november Schoen zetten Donderdag 24 november

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 13 oktober 2015 ALLE LOCATIES Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

10 december 2014 Jaargang 28 nummer 8 Volgende Info verschijnt op 07-01-2015 Kerstuitnodiging verschijnt op ma 15 dec 14. Kerst op De Uilenburcht

10 december 2014 Jaargang 28 nummer 8 Volgende Info verschijnt op 07-01-2015 Kerstuitnodiging verschijnt op ma 15 dec 14. Kerst op De Uilenburcht In deze Info onder andere: Kerst op De Uilenburcht De agenda tot half februari 2015. Een terugblik op 2014 10 december 2014 Jaargang 28 nummer 8 Volgende Info verschijnt op 07-01-2015 Kerstuitnodiging

Nadere informatie

Jeugdvakantiewerk 2014 Reis mee naar het land van de Inca s!

Jeugdvakantiewerk 2014 Reis mee naar het land van de Inca s! Jeugdvakantiewerk 2014 Reis mee naar het land van de Inca s! maandag 18 augustus t/m zaterdag 23 augustus 2014, Stichting Jeugdvakantiewerk Goirle pagina 2 Hallo jongens en meisjes en hallo ouders, Het

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. 1. Kinderboekenweek. en Juffendag

Nieuwsbrief oktober 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. 1. Kinderboekenweek. en Juffendag De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief oktober 2014 Maandag Dinsdag

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg December 2010 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman Henschoterlaan 28 3931 DB

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. o.b.s. De Zwarm. Nummer (verschijnt 1x per twee weken) Kerstmarkt. Vervolg op volgende pagina

Nieuwsbrief. o.b.s. De Zwarm.  Nummer (verschijnt 1x per twee weken) Kerstmarkt. Vervolg op volgende pagina Nieuwsbrief o.b.s. De Zwarm www.dezwarm.nl Nummer 7 25-11-2016 (verschijnt 1x per twee weken) In deze editie: Hij komt Kerstmarkt Nieuws uit de groepen SchoolAPP Aanmelden leerlingen Aanwezigheid directie

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 17 december 2014 Alle locaties Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

2 april 2015. Ouderavond

2 april 2015. Ouderavond 2 april 2015 Ouderavond Elke 4 jaar moet de school een schoolplan vaststellen. Dat is een plan waarin staat wat we de komende 4 jaar op de Flevoparkschool allemaal gaan doen op het gebied van onderwijs

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda.

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda. Sinterklaasfeest 5 december 2014 Vandaag was het eindelijk zover: Sinterklaas en zijn Pieten brachten een bezoek aan obs Akkrum! Toen om 8.30 uur alle leerlingen en een groot aantal ouders op het plein

Nadere informatie

Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7 Groep 8 16 Benjamin 16 Sander 21 Anne-Tjitske. 29 Jeltsje 14 Nynke 15 Steven

Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7 Groep 8 16 Benjamin 16 Sander 21 Anne-Tjitske. 29 Jeltsje 14 Nynke 15 Steven DE BASISKRANT 9 oktober 2015 Jaargang 18 Nummer 4 Agenda. 16-10-2015 Speurtocht (groep 1-2) & Vossenjacht (groep3-8) 19/23-10-2015 Herfstvakantie 27-10-2015 LOT van 14.00 t/m 15.00 uur 29-10-2015 Gastlessen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. St. Aloysiusschool

NIEUWSBRIEF. St. Aloysiusschool St. Aloysiusschool Boskamp 19 8121CW Olst Tel: 0570-561564 E-mail: aloysius@mijnplein.nl LEEF LEER LACH NIEUWSBRIEF Januari 2016 Sinterklaas opent de Bieb op school en leent het eerste boek op de St. Aloysiusschool.

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Beste leden, Vorige maand is er geen nieuwsbrief verstuurd. Deze is voor twee maanden. Kerstfeest op Speeltuin Schiewijk Ieder jaar vieren we op

Nadere informatie

Jaargang: 29 Nummer: februari Agenda

Jaargang: 29 Nummer: februari Agenda Agenda Woensdag 15 februari Vrijdag 17 februari Maandag 20 t/m vrijdag 24 februari Woensdag 1 maart Donderdag 2 maart Groep 1 vrij Carnaval groep 1 s ochtends naar school Voorjaarsvakantie Aswoensdag Luizenpluizen

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Kon. Beatrixschool

Nieuwsbrief van de Kon. Beatrixschool Nieuwsbrief van de Kon. Beatrixschool Nieuwsbrief Juli 2013 Patricia van Brakel Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief voor de vakantie ligt voor u. We wensen u weer veel leesplezier en alvast een heel

Nadere informatie

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken. OBS De Regenboog Burg. Mr. H. Popstraat 2 4671 ES Dinteloord Telefoon: 0167-523326 E-mail: obsderegenboog@stichtingsom.com Beste ouders/ verzorgers, december 2016 Met deze nieuwsbrief informeren wij u

Nadere informatie

Nieuwsbrief 108 uitgave 28 april 2010 Deze nieuwsbrief bevat informatie over de volgende onderwerpen:

Nieuwsbrief 108 uitgave 28 april 2010 Deze nieuwsbrief bevat informatie over de volgende onderwerpen: BASISSCHOOL DE BLOKKENBERG KERKRADE Postbus 2001, 6460 CA Kerkrade, telefoon 045-5453704 Directeur: Dhr. R. Könings Hoofdlocatie: Akkerheide 19, 6463 DC Kerkrade Dislocatie: Vincent van Goghplein 1 6464

Nadere informatie

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen.. Agenda 14 juli Musical, 19.30 uur in Overloon 15 juli Wisselochtend 16 juli Campingdag Picknick en ouderbedankactiviteit, 17.00

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4 Nieuwsbrief juli 2011 Van de voorzitter Beste leden, Het seizoen 2011 is halverwege, dat betekent dat veel leden druk bezig zijn met de open toernooien of genieten van hun vakantie. Voor de club is ons

Nadere informatie

Agenda februari: Agenda begin maart:

Agenda februari: Agenda begin maart: Van Oldenbarneveltstraat 70 3882 CG Putten Tel.: 0341-3441 Email: Info@ichthusputten.nl Agenda februari: 1 Oefenen schoolschaken 3 en 6 leerlingen lesvrij 7 Inschrijven gesprekken 10 Oefenen schoolschaken

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede december 2016

Activiteiten programma De Meerstede december 2016 Mededeling: dinsdag 6 december wordt het huis in de kerstsfeer gezet door creatieve vrijwilligers. Donderdag 1 december Sinterklaas lunch feest. De goede Sint komt vanmiddag op de Lunch. Hij moet tenslotte

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 CBS De Marliaantjes 2

Nieuwsbrief 9 CBS De Marliaantjes 2 Nieuwsbrief nr. 9 18 december 2015 Agenda 21 december 1 januari Kerstvakantie Maandag 4 januari Contactavond Dinsdag 5 januari Kriebelteam Adviesgesprekken VO groep 8 Woensdag 6 januari Adviesgesprekken

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

september 2014 Uit de directiekamer

september 2014 Uit de directiekamer september 2014 Uit de directiekamer De eerste nieuwsbrief van dit jaar en ook de eerste nieuwsbrief van mijn hand. Allereerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het ontzettend warme welkom!

Nadere informatie

Volg ons nu ook op Twitter. In groep 1 mogen we welkom heten, Levi Slot en Thirza Dekker Levi en Thirza, veel plezier op de Vensterschool.

Volg ons nu ook op Twitter. In groep 1 mogen we welkom heten, Levi Slot en Thirza Dekker Levi en Thirza, veel plezier op de Vensterschool. Volg ons nu ook op Twitter Weeknieuws nr.9 4 november 2016 8 november OV-vergadering 8 november Oud papier 8 november Luizencontrole groep 1 9 november Luizencontrole 11 november St. Maartenoptocht 21

Nadere informatie

Schooljaar 2014/2015 Nummer 38 19 juni 2015

Schooljaar 2014/2015 Nummer 38 19 juni 2015 Schooljaar 2014/2015 Nummer 38 19 juni 2015 Maandag 22 juni Meester Dave afwezig, meester Emiel in groep 6 Juf Rina afwezig, juf Stanny in groep 1-2a Meester Hans afwezig i.v.m. directieberaad s Middags

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 Schooljaar november 2014

Nieuwsbrief 6 Schooljaar november 2014 Nieuwsbrief 6 Schooljaar 2014-2015 november 2014 Hoofdweg 2034 2158MC Buitenkaag 0252 544308 directeur@st-willibrordusschool.nl www.st-willibrordusschool.nl In dit nummer Pepernoten bakken Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18-12-2014

Nieuwsbrief 18-12-2014 Basisschool de Regenboog 18-12-2014 Nr 3 Belangrijke data Al weer bijna kerstfeest en een nieuw jaar. Een tijd om terug te kijken en te denken aan nieuwe kansen en mogelijkheden. Voor onze school zien

Nadere informatie

Stads strand. Winkelcentrum Het Rond Houten. 27 juni t/m 26 juli elke dag open!

Stads strand. Winkelcentrum Het Rond Houten. 27 juni t/m 26 juli elke dag open! Stads strand Winkelcentrum Het Rond Houten 27 juni t/m 26 juli elke dag open! Heerlijk zand, mooie strandtent en te gekke events! ACTIVITEITEN OVERZICHT Stadsstrand 2015 Het is weer zover: het Stadsstrand

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Samen geloven in samen groeien Nieuwsbrief 6

Samen geloven in samen groeien Nieuwsbrief 6 Samen geloven in samen groeien Nieuwsbrief 6 Samen geloven in samen groeien volop in praktijk Aan het begin van deze nieuwsbrief maken we u graag deelgenoot van drie gave voorbeelden van Samen geloven

Nadere informatie

Welkom op de eigen pagina van speelzaal @rchipel. Seizoen 2013/2014. Uitnodiging eindfeest: Klik hier. voor de uitnodiging voor het eindfeest van de

Welkom op de eigen pagina van speelzaal @rchipel. Seizoen 2013/2014. Uitnodiging eindfeest: Klik hier. voor de uitnodiging voor het eindfeest van de Welkom op de eigen pagina van speelzaal @rchipel Seizoen 2013/2014 Uitnodiging eindfeest: Klik hier voor de uitnodiging voor het eindfeest van de peuterspeelzaal! * * * * * * * Uiteraard organiseren wij

Nadere informatie

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven.

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Beste BarEnd(st)er, Heb je het ook gemerkt? Het was meer dan 20 graden

Nadere informatie

Van dinsdag 11 augustus t/m vrijdag 14 augustus

Van dinsdag 11 augustus t/m vrijdag 14 augustus kindvriendelijkgoor@gmail.com www.kindvriendelijkgoor.nl kindvriendelijkgoor.facebook.com mei/juni 2015 Van dinsdag 11 augustus t/m vrijdag 14 augustus Is er weer jullie leukste week van het jaar het kinderkamp!!!

Nadere informatie

nieuwsbrief Koningsspelen Nummer 09, 29 mei 2015 Inhoud Herdenking Verkeersexamen Nieuwe gymvloer Koningsspelen Jaardag Schoolreisje Avond-4-daagse

nieuwsbrief Koningsspelen Nummer 09, 29 mei 2015 Inhoud Herdenking Verkeersexamen Nieuwe gymvloer Koningsspelen Jaardag Schoolreisje Avond-4-daagse Inhoud Herdenking Verkeersexamen Nieuwe gymvloer Koningsspelen Jaardag Schoolreisje Avond-4-daagse Schoonmaakmiddag Zuukerfeest Sportdag groep 6-7-8 Afscheid OR-leden Rapportbesprekingen Evaluatie data

Nadere informatie

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak  nieuwsbrief teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond Nieuwsbrief nr. 6 28 januari 2011 kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer Maandag 31 januari 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond 1 tot en met 3 februari Cito toets groep

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

Weekbrief 18 december 2015 Nr. 51

Weekbrief 18 december 2015 Nr. 51 Weekbrief 18 december 2015 Nr. 51 De laatste nieuwsbrief van dit jaar. Altijd weer zo n moment van even terug kijken. Zeker de afgelopen decembermaand met alle activiteiten. We kunnen terugkijken op een

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede November 2015

Activiteiten programma De Meerstede November 2015 Dinsdag 3 november Mozaïek. Vanmiddag creatief bezig zijn samen met de vrijwilligers. Locatie 1 e etage creatief-centrum Kosten extern consumptie / 1,00 materiaal Locatie: 1 e etage creatief-centrum Zaal

Nadere informatie

Maandbericht. Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen.

Maandbericht. Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen. www.obs-de-meent.nl Maandbericht Agenda jaargang 6 vrijdag 3 juli 2015 11 juli Oud papier 8 aug. Oud papier 17 aug. Eerste schooldag OUD PAPIER-ouders juli augustus : Wouter en Jasper Bos Merel Alberts

Nadere informatie

vrijetijdsactiviteiten voor mensen

vrijetijdsactiviteiten voor mensen stichting Nieuwsbrief Augustus 2016 KomOp De Pothof 42, 6971 HG, Brummen 06-8322 1137 email info@komop.nl website:www.komop.nl IBAN: NL42 INGB 000 2852 616 is een vrijwilligersorganisatie en organiseert

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 8 10-12-2013 In dit nummer: Actie schoenendoos Kerstfeest Kerstbakjes

Nadere informatie

Ik wens iedereen een mooi zomerseizoen met veel tennis toe!

Ik wens iedereen een mooi zomerseizoen met veel tennis toe! Van de voorzitter Zondag 21 juni, 2015 Beste tennisvrienden, Onze club bestaat 30 jaar en dat gaan we vieren! Nog aan het bijkomen van het Midzomeravondtoernooi, sta ik alweer op baan 4 te tennissen met

Nadere informatie

Seizoen 2013 / Deze week hebben de peuters, samen met hun ouders, tijdens de spelinloop prachtige strandjes gemaakt.

Seizoen 2013 / Deze week hebben de peuters, samen met hun ouders, tijdens de spelinloop prachtige strandjes gemaakt. Welkom op de eigen pagina van speelzaal Wolkewietje Seizoen 2013 / 2014 16 juni 2014 Deze week hebben de peuters, samen met hun ouders, tijdens de spelinloop prachtige strandjes gemaakt. Ook kwamen er

Nadere informatie

Bruiloft juffrouw Fieny en Frans. We willen samen verder gaan, Ons bundelen tot iets krachtigs. Het mooiste wat er is, de liefde, zoiets prachtigs.

Bruiloft juffrouw Fieny en Frans. We willen samen verder gaan, Ons bundelen tot iets krachtigs. Het mooiste wat er is, de liefde, zoiets prachtigs. Lemborgher Jaargang 21 Nummer 13 15 mei 2014 Bruiloft juffrouw Fieny en Frans We willen samen verder gaan, Ons bundelen tot iets krachtigs. Het mooiste wat er is, de liefde, zoiets prachtigs. Vrijdag 16

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 23 november 2016

Nieuwsbrief 4 23 november 2016 Nieuwsbrief 4 23 november 2016 Beste ouders, Vol verwachting klopt ons hart.. Een zin uit een liedje voor Sinterklaas dat erg van toepassing is voor de kinderen, de ouders en het team van basisschool Olympia.

Nadere informatie

1. Liedje Welkom welkom http://www.youtube.com/watch?v=t5ajdsxwmhu 2. Liedje: Jij mag er zijn.

1. Liedje Welkom welkom http://www.youtube.com/watch?v=t5ajdsxwmhu 2. Liedje: Jij mag er zijn. NIEUWSBRIEF 2 Oktober 2013-20142014 Geachte Ouders/verzorgers, De eerste 9 weken zitten erop. De leerlingen en leerkrachten hebben hard gewerkt. Met z n allen hebben we goed ons best gedaan op de leervakken,

Nadere informatie

nieuwsbrief Dit leest u in deze nieuwsbrief:

nieuwsbrief Dit leest u in deze nieuwsbrief: nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 05-02-2016 U leest de nieuwsbrief van februari. De nieuwsbrief die nét voor de krokusvakantie uitkomt. Vandaag stond in het teken van carnaval. En wat was het een leuk

Nadere informatie

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Openbare Dalton Basisschool De Belhamel Rudolfusdal 60 5551 EG Dommelen 040 204 25 88 info@obsdebelhamel.nl www.obsdebelhamel.nl De Kattebel jaargang 14 25 april nr. 17 TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s),

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s), Geachte ouder(s), Warme dagen in het vooruitzicht beloven wellicht een mooie zomer. We zullen het zien, maar de kinderen komen wel in vakantiestemming als de zon zo overvloedig schijnt. Tijdens warme dagen

Nadere informatie

Groep 4, 5 en 6 bezoekje aan de veldschuur in Rouveen. Groep 7/8 Vomol Landbouwproject ( s morgens).

Groep 4, 5 en 6 bezoekje aan de veldschuur in Rouveen. Groep 7/8 Vomol Landbouwproject ( s morgens). Nieuwsbrief OBS De 't Iekeblattie Schooljaar 2015-2016 Nummer 118 9 maart 2016 Agenda: Maandag 14 maart Donderdag 17 maart Vrijdag 18 maart Woensdag 23 maart Vrijdag 25 maart Maandag 11 april Woensdag

Nadere informatie

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden!

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden! NIEUWSFLITS Augustus 2015 Beste ouders/verzorgers en leden, Het is alweer augustus 2015, de zomervakantie vliegt voorbij. En wat is er een hoop gebeurd in de afgelopen weken. Wij hebben afscheid genomen

Nadere informatie

Voor nog meer informatie over onze school Jaargang 22 Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie)

Voor nog meer informatie over onze school Jaargang 22 Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie) Kijk óók op: www.terdoes.nl Voor nog meer informatie over onze school Of volg ons op Twitter onder terdoes Jaargang 22 Nummer 15 27-11-2015 Redactie: Kees Hagenaars Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie)

Nadere informatie

Kerstfeest en Nieuwjaar

Kerstfeest en Nieuwjaar Datum: 10 december 2015 Jaargang 16 nr. 8 E-mailadres: meandernieuws@outlook.com Kerstfeest en Nieuwjaar Jezus kwam op aarde, zo kwetsbaar en zo klein. Hij kwam als kleine baby om ons tot Licht te zijn.

Nadere informatie

De achtste editie van de nieuwsbrief

De achtste editie van de nieuwsbrief Nieuwsbrief 8 Jaargang 6 18-12-2015 www.olivijn.almere-speciaal.nl De achtste editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: 21 december t/m 1 januari: Kerstvakantie 4 januari: start

Nadere informatie

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015 Patrijsstraat 2 4043MR Opheusden Tel: 0488-441451 Email: info@paletopheusden.nl www.paletopheusden.nl AFWEZIGHEID DIRECTIE Ik wil u informeren over mijn afwezigheid de komende periode. Helaas staat mij

Nadere informatie

WEEKBRIEF 28ste jaargang nr. 37 19 juni 2015 www.prinsesbeatrixrenkum.nl Reijmerweg 92 6871 HG Renkum Tel. 0317-315130 0317-843525

WEEKBRIEF 28ste jaargang nr. 37 19 juni 2015 www.prinsesbeatrixrenkum.nl Reijmerweg 92 6871 HG Renkum Tel. 0317-315130 0317-843525 WEEKBRIEF 28ste jaargang nr. 37 19 juni 2015 www.prinsesbeatrixrenkum.nl Reijmerweg 92 6871 HG Renkum Tel. 0317-315130 0317-843525 JARIGEN 20-06 Marie, groep 1B 22-06 Sophie, groep 5 22-06 Ilse, groep

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie