VAESHEIMER. Grootse jubileumviering van fanfare&drumband St. Cecilia. 13/14 juni is het twee dagen feest in ons gemeenschapshuis: Ook in dit nummer:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAESHEIMER. Grootse jubileumviering van fanfare&drumband St. Cecilia. 13/14 juni is het twee dagen feest in ons gemeenschapshuis: Ook in dit nummer:"

Transcriptie

1 VAESHEIMER 16e JAARGANG - NUMMER 5-11 JUNI facebook.com/vaesheimerbode Bode 13/14 juni is het twee dagen feest in ons gemeenschapshuis: Grootse jubileumviering van fanfare&drumband St. Cecilia De fanfare en drumband anno 2014 aangevuld met de oud-leden die op het promsconcert ook hun opwachting maken. Ook in dit nummer: Verrukkelijk Vessem 2014: Bourgondisch hoogstandje. VC Vessem viert 40-jarig jubileum met beachtoernooi. Grandioos feest bij 80-jarige KVO Vessem. Anneke de Kuiper is een trotse madam. Bert en Bets Liebregts gaan gouden bruiloft vieren. Dankbetuiging pastoor Verschure en misintenties. De voetbaldroom van PSVfan Jesper Swaanen. In 2014 bestaat de Fanfare en Drumband St. Cecilia respec - tievelijk 150 jaar en 55 jaar. Om dit te vieren en ook om iets terug te geven aan de gemeenschap van Vessem orga - niseert Sint Cecilia een feest voor alle Vessemnaren, met een Oranje Party op vrijdagavond 13 juni en een groots Promsconcert op zaterdag - avond 14 juni. Daarnaast lanceert de fanfare ook een boek over haar geschiedenis, geschreven door Sjef Smet - sers, oud-vessemnaar. Bestuursleden Willemien Huij - bers en Jan Michielse geven wat meer achtergrond over het feestprogramma en een voorproefje uit het jubileumboek dat op 14 juni gepresenteerd wordt tijdens de receptie in Gemeenschaps - huis D n Boogerd. "Sint Cecilia ontstond door de verdrijving van de muzikanten uit de kerk" Het begon allemaal in 1842 toen Bisschop den Dubbelden van Den Bosch een herderlijke brief uitvaardigde waarin hij alle mu - ziekinstrumenten behalve orgel of strijkinstrumenten verbande uit de kerk. Citaat uit het boek: Henricus den Dubbelden was een felle tegenstander van ensembles in de kerk en haalde in zijn herderlijke brief communicanda dan ook fel uit naar de praktijken van deze ensembles en (uitge brei - de) muziekmissen. Den Dubbelden De beginjaren van de drumband, een foto uit omstreeks keurde voortaan alleen goed de met de tijd van het kerkelijk jaar overeenstemmende kerkmuziek. De ernstige, tot vroom heid op - wek kende muziek met begeleiding van vooral het orgel. Het was dus afgelopen met de in zijn visie lichtzinnige, wereldse en militaire muziek. Ook al was er geen orgel beschikbaar, dan was het zonder zijn voorafgaande toestemming niet mogelijk gebruik te maken van andere dan, in die tijd, strijkinstrumenten. Een en ander had tot gevolg dat in vele kerken o.a. ook in Vessem, de instru men - ten uit de kerk verdwenen en juist met die instrumenten werd een harmonie opgericht in LEES VERDER OP PAG. 2

2 De fanfare na ongeveer 50 jaar, hier poserend vóór het clubhuis in de jaren tussen 1913 en Deze ingreep van de Bisschop had niet alleen tot gevolg dat in de dorpen overal harmonies werden opgericht, maar ook dat er massaal orgels werden aangeschaft, aangezien dat het enige muziekinstrument was dat de missen nog mocht begeleiden. Zo is ook het prachtige Loret-orgel in Vessem terecht gekomen. Hoe de harmonie precies is opgericht is uit de archieven niet helemaal duidelijk, de eerste documenten zijn uit 1896 m/z 1894, toen het 30-jarig jubileum van toen al een bloeiende vereniging werd gevierd. Het boek geeft een overzicht van de hoogte- en dieptepunten van de fanfare (in 1902 bijna opgeheven), van het ontstaan van de drumband, de Vaesheimer Blaoskapel en Die Jelloo bend, van de vele festivals, serenades en andere evenementen waaraan de fanfare deelnam. Het staat ook vol met leuke anekdotes. Zo wordt ook het jaarlijks eten van hanenbillen tijdens de kermis bij Café van de Ven verklaard: In 1970 won de kapel tijdens een festival in Eersel 20 hanen. Wat hiermee te doen? Daar elk jaar met kermis de fanfare een rondtocht houdt door het dorp met een maaltijd in de middagpauze in het thuishome de Kuiper werd be slo - ten de hanen voor dit doel te gebruiken." wilde je bij horen, er waren echte fanfare-families zoals De Laat, Liebregts, Van de Ven, al van vroeger uit," vertelt Jan Michiel - se, de muziek heeft mijn leven rijker gemaakt, maar dat geldt al minder voor mijn dochters." Willemien beaamd dit: Het is niet meer vanzelfsprekend dat je bij de fanfare gaat, je moet er als ouders echt achter staan. Ik denk dat als je je kinderen deze kans niet geeft ze later spijt krijgen." Vandaar dat het bestuur een actief jeugdbeleid voert. Er wordt niet meer naar festivals gegaan, het lange instuderen van zware stukken maakt de repetities saai en het inhuren van specialisten, zoals tegenwoordig gewoon is bij de concoursen, is ook niet goed voor de vereniging. Vandaar dat het repertoire tegenwoordig lichter is. Sinds 2002 is er een actieve jeugdcommissie om de fanfare aantrekkelijk te houden voor jongeren. Zo werd in 2006 het jeugdorkest opgericht, dat ieder jaar verschillende optre - dens verzorgt. Daarnaast draagt de fanfare actief bij aan de mu - ziek lessen van de basisschool m.b.v. het Windkrachtpakket verzorgt door de muziekschool Art4U. Het duurt toch zo n 4 jaar voordat ze mee kunnen spelen met de fanfare, dus in de tussentijd moet je de jeugd geïn - teresseerd houden, legt Jan uit. Er wordt ook intensief samenge - werkt met de fanfares van Win - tel re en Knegsel. Want hoe je ook je best doet, er is toch kans dat we in de toekomst met de huidige aanwas nog maar 1 mu - ziekvereniging hebben voor meer dere dorpen en daar moet je als bestuur nu al over na den - ken, vertelt Willemien. Jubileumfeest: heel Vessem Maar voorlopig is het nog niet zover en staat Vessem een dave - rend jubileumfeest te wachten, aangeboden door de jarige fan - fare en drumband. Op vrijdagavond begint om uur de Oranje Party in d n Boogerd. Op grote schermen kan er naar de voetbalwedstrijd Spanje-Nederland worden geke - ken. DJ Nilles zorgt dat alle be - nen van de vloer gaan na afloop. Op zaterdagavond is er in D n Boogerd eerst een receptie van tot uur. Hier wordt ook het jubileumboek gepresen - teerd. Daarna barst het Proms - concert los. Een 20-tal oud-le - den hebben zich aangesloten bij de repetities, zodat we een prach tig programma op volle sterkte kunnen verwachten. Het repertoire varieert van de Beat - les tot Soldaat van Oranje en U2. Alle Vessemnaren zijn van harte uitgenodigd om deze mooie mijlpaal met de fan fa - re en drumband mee te ko - men vieren. Het boek is vanaf 14 juni a.s. beschikbaar en is een echte aanrader voor wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van een van de toonaangevende verenigingen van Vessem. De jeugd is de toekomst! Zo n dertig jaar geleden was de Fanfare en Drumband St. Cecilia op zijn top. Het was een grote club, goed vertegenwoordigd bij festivals en altijd aanwezig met serenades. De fanfare; daar Tijdens de intocht van Sinterklaas in de tachtiger jaren. Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 2

3 Wandelen op de feestdag van Jacobus Onder de naam Camino in de Kempen wordt op vrijdag 25 juli a.s. door de vrijwilligers van pelgrimshoeve Kafar na - um, de Jacobushoeve en het Nederlands Genootschap van Sint Jacob (afdeling zuidoost) een wandeltocht georgani - seerd. Ook in 2006 t/m 2013 werd deze wandeling in de mooie natuur tussen Vessem, Wintelre en Hoogeloon ge - houden. Naast herinneringen aan de Spaan se camino zullen ook plaat selijke bezienswaardig he - den en cultuurhistorie een rol spelen tijdens de wandeling. Onderweg wordt voor een kop koffie, thee en een lunchpakket gezorgd en op het eindpunt, de Jacobushoeve, wacht nog een verrassing. Het eindpunt van de wandeling ligt dicht bij het vertrekpunt. De deelnemers kunnen kiezen tussen een tocht van 8 en Glasvezel: sluit een contract De afgelopen maanden is Eersel Verbonden actief om iedereen (ook het buiten ge - bied) in Eersel, Duizel, Steen - sel, Wintelre, Knegsel en Ves - sem te informeren over de mo gelijke komst van een nieuw glasvezelnetwerk. De komende weken, tot medio juni, heeft iedereen de tijd om te kiezen voor glasvezel en daar - mee te kiezen voor keuzevrijheid voor internet, bellen en televisie. Eersel Verbonden roept dan ook nogmaals iedereen op na te denken over een keuze voor een provider. Door een contract te sluiten met één van de 15 provi - ders, wordt de kans groot dat er een hypermodern nieuw glas - vezelnetwerk aangelegd wordt en er daarmee keuzevrijheid komt. Kies: vrijheid om te kiezen Keuzevrijheid is een groot goed. Met de huidige netwerken bent u beperkt in uw keuze, dus de kans nu te kiezen voor glasvezel is belangrijk. Omdat er zoveel keuze is op glasvezel, is dat niet altijd gemakkelijk. Daarom helpt Eer - sel Verbonden u met het maken van die keuze. Hoe? Kijk op of bezoek het informatiecentrum van Eersel Verbonden aan de Markt 29. Speciaal voor het buitengebied zijn er ook buurtcoördinatoren die u helpen met het maken van een keuze. Eersel = solidair Eersel Verbonden heeft ervoor gezorgd dat iedereen die een contract sluit, ook de kans op glasvezel voor het buitengebied groter maakt. Het buitengebied in heel de gemeente is afhanke - lijk van de keuze die mensen in de kernen maken. Hoe meer men sen mee doen in de kernen, hoe lager de eigen bijdrage voor de aansluiting die de mensen in het buitengebied betalen. Daarvoor is het ook belangrijk dat iedereen in het buitengebied een voorlopig contract sluit, zodat we de eenmalige bijdrage in de aansluitkosten zo laag mogelijk houden. Kortom: meld u aan bij één van de providers en maak glasvezel mogelijk. 16 km. Tussen 9.00 en uur gaan vanaf Pelgrimshoeve Kafarnaüm (Servatiusstraat 11) de deelnemers groepsgewijs van start. Er wordt gelopen in groe - pen van 10 à 15 personen onder leiding van een Santiagoveteraan of -veterane. Inschrijven voor de tocht kan men op de Jacobushoeve, de Pelgrimshoeve Kafarnaum of op de website ( actueel aanklikken). De kosten bedragen 5,- per persoon. Contante betaling vindt plaats op 25 juli voor het vertrek van de wan deling bij de Pel - grims hoeve. De inschrijving voor de wandeling moet op 15 juli bin nen zijn. Wij hopen u te verwelkomen. De voorbereidingsgroep COLOFON Vaesheimer Bode is een uitgave van stichting Vaes heimer Bode te Vessem en verschijnt 10 keer per jaar huis aan huis in Vessem. Oplage: 925 ex. Bank: nl05 RaBo t.n.v. penningm. stichting Vaesheimer Bode. Website: Facebook: vaesheimerbode Redactie-adres: Kuilenhurk 8a, 5512 cb Vessem, tel , REDACTIE-LEDEN: Jeanette Bolle, predikant 4, 5512 Bw Vessem, tel , Jos Bolte, groenewoud 58, 5512 am Vessem, tel , Sander Cox, jan smuldersstr. 1, 5512 aw Vessem, tel , Mien Heeren, den hofpad 9, 5512 ac Vessem, tel , Harrie van Son, Kuilenhurk 8a, 5512 cb Vessem, tel , INLEVEREN/KOSTEN inleveren op het redactieadres. Advertenties: informatie op het redactieadres of onze website. Familieberichten: gratis. Bode-tjes: 1,-. INLEVEREN KOPIJ: Kalender, KBO, Kerkpagina: mien hee ren. Verenigingsnieuws: redactie-adres. Mening van lezers: max. 250 woorden. de redactie heeft het recht artikelen, zonder opgave van redenen, te weigeren. inleveren op het redactieadres. BEZORGKLACHTEN indien u de Vaesheimer Bode niet heeft ontvangen, kunt u dit melden bij anja v.d. Bliek, tel Voor nabezorging wordt dan ge zorgd. COPYRIGHT niets uit deze uitgave mag overgenomen worden zonder toestemming van de uitgever, stichting Vaesheimer Bode, p.a. hooge akker 52, 5512 BV Vessem. DE FOTO VAN VIJF-EN-TWINTIG GULDEN... De foto is gemaakt tijdens het bezoek van het nieuwe college van B&W aan Vessem. Burgemeester en wethouders bezoch - ten o.a. onze basisschool. Zij die herken baar op de foto staan, kunnen zich melden bij de kassa van onze Ves sem se C1000 supermarkt. Degene die zich als eerste meldt, ont vangt daar dan een cheque t.w.v. 10,-. Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 3

4 Ruim 12,5 jaar een begrip in De Kempen! Ook adverteren? Bel ADVIES WERING BESTRIJDING Voor bedrijven, instellingen en particulieren aangesloten bij: gecertificeerd Vessem KNAAGDIEREN INSECTEN HOUTVERDUURZAMING ONTSMETTINGEN GLASVEZEL: vergeet niet om uw provider te kiezen! Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 4

5 Ook de 36ste editie van avondwandeldriedaagse was weer gezellig / FAMILIEBERICHTEN DANKBETUIGING wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de steun, het medeleven en kaartjes die ons pa heeft ontvangen tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis en nu hij weer thuis is. Familie Henst Wil, Jo, Gerry en Joke DANKBETUIGING wij hebben een onvergetelijke dag gehad op 8 mei j.l: ons gouden huwelijksfeest. allemaal onze hartelijke dank daarvoor. Wim en Truus Coopal-Tops De 36ste avondwandeldriedaag - se was weer bijzonder geslaagd. We hebben ontzettend veel geluk gehad met het weer. Na dagen met heel veel regen was het droog, maar de zandpaden wa - ren erg slecht te belopen, vooral voor de mensen met wandelwa - gens. Het weer werd gelukkig alleen maar beter en de laatste dag was het zelfs zonnig en 18 C. In totaal liepen dit jaar 243 deelnemers mee op de mooie routes van 5 en 10 km. Ook de Bolle Akker was weer van de partij, zelfs verkleed dit jaar en de Volleybalclub liep zelfs met 2 groe - pen mee. Bij de post van de 5 km hadden we dit jaar een extra verrassing namelijk clown Bissie. Martijn bedankt! De jury had het moeilijk om een keuze te maken uit alle leuk en vrolijk uitgedoste groepen. Uiteindelijk kwamen ze tot de vol - gende uitslag: Overall prijs (Jo Becx wissel - beker): Korfbal D1 De Snoep - konten. Groepen: 1e: Korfbal De feestneuzen, 2e: Korfbal C1 Gekleurde dieren. Aanmoedigingsprijs: Korfbal E2 De stuntelkampioenen Individuelen/kleine groepen: 1e De Bolle Akker De oudste deelnemer was weer Toon Liebregts (78) en de jong - ste was de 3-jarige Kiki van Hout. Alle lopers, vrijwilligers, spon sors, EHBO, gemeen - schapshuis, drumband en fanfare: hartelijk bedankt en hopelijk tot volgend jaar. PROTESTANTSE KERK HOOGELOON-EERSEL Kerkdiensten en evenementen Zondag 15 juni H.A. Hoogeloon uur, Ds J. Fijn-van Draat. Eredienst, crèche en koffiedrinken. Collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat. Zondag 22 juni Eersel, Ds J. van Haeringen. Eredienst, crèche en koffiedrinken. Collecte: ZWO project Open House Ramle. Zondag 29 juni Hoogeloon uur, Ds J.J. van der Wal. Eredienst, crèche en koffiedrinken. Collecte: Stichting Edukans. Zondag 6 juli Eersel uur, Ds J. de Bie. Eredienst, crèche en koffiedrinken. Collecte. Eersel Verbonden in D n Boogerd U kunt terecht voor al uw vragen over het glasvezelproject, een on af hankelijk advies bij uw keuze uit een van de providers of voor het afsluiten van een abonnement. Sluit nu een contract af bij een van de providers en maak glasvezel voor de gehele gemeen - te mede mogelijk. Er is iemand van Eersel Verbon - den aanwezig in D n Boogerd op don derdag tussen en uur. Wilt u liever een afspraak ma - ken? Neemt u dan contact op met Jacqueline Koffrie, tel , verbonden.nl óf met Jan Smulders, tel , e- Verspreiding VB in 2014 Nr. Verspr.* Deadline kopij 06 9 juli 1 juli 07 3 sept. 26 aug okt. 30 sept nov. 4 nov dec. 9 dec. * Kan ook één dag later zijn. Zie ook onze website: OUD PAPIER U kunt op onderstaande data weer oud papier depo - neren in de container op de parkeerplaats van Piet Becx, Wilhelminalaan 29: 21 juni, 5 juli Altijd vóór uur s.v.p.! mail: Meer informatie vindt u op Uiteraard bent u ook van harte wel - kom in ons infor ma tiecentrum aan de Markt 29 in Eersel. KBO Vessem en een nieuw project Het project: Samen Eten, doet beter eten is in samenwerking met de KBO Vessem opgezet. Elke laatste dinsdag van de maand wordt er in gemeen - schaps huis d n Boogerd gezellig getafeld. Dit initiatief wordt door vrijwilligers uitgevoerd. Gezond eten staat centraal. Het bijzondere is dat er uitslui - tend gebruik gemaakt wordt van biologische lokale en regionale producten. Over deze producten wordt ook voorlichting gegeven. Waar de producten vandaan komen en het recept wordt toe - gelicht. De deelnemers willen graag weten waar de producten gekocht zijn, ze mogen het re - cept meenemen. Na afloop kan men blijven kaarten of een spelletje spelen. Kortom, men kan van de gezelligheid genieten. Helemaal geweldig is het feit dat de gemeente subsidie verstrekt heeft. Hiervan hebben we o.a. een soepketel kunnen kopen om de geheel vers gemaakte soep warm te houden. Zo kunnen we ons als vrijwilligers goed voorbe - reiden op de maaltijd. Hebt u belangstelling, belt u dan naar Glasvezel: vergeet niet om uw provider te kiezen! Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 5

6 De Hoefse Weg 27, 5512 CH Vessem Telefoon: Telefax: * Nieuwbouw * Renovatie en verbouw * Brandwerende bekleding * Gevelbekleding ALLROUND VAKMANSCHAP ONDER ÉÉN DAK Handass Verzekeringen Betalen, Sparen, Beleggen, Lenen, Hypotheken, Verzekeringen Mr. de la Courtstraat 6a AS Vessem Tel Van Barschot Becx administratie & belastingadvies is ontstaan vanuit Fiscaal Adviesbureau Harrie Becx, al jaren een betrouwbaar adres. Dezelfde kwaliteit en service vindt u nu bij ons; voor uw Administratie Loonadministratie Jaarrekening Belastingaangifte Overige fiscale zaken Allround boomverzorging Rooien van bomen Snoeien van bomen Gecertificeerde boomverzorging Uitfrezen boomstronken Jan Smuldersstraat 36 D 5512 AZ VESSEM Jan Smuldersstraat 27 b 5512 AW Vessem GSM Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 6

7 op 14 november VooR 2e KeeR sponsorbuffet VooR de zonnebloem Verrukkelijk Vessem zal weer een Bourgondisch hoogstandje worden In een vorige Vaesheimer Bode heeft u al kunnen lezen dat de buffetparty voor alle inwoners van Vessem onder de naam Verrukkelijk Ves - sem zijn 2e editie gaat bele - ven en wel op 14 november. Met uw deelname aan deze avond bent u niet alleen verzekerd van een supergezellige avond, maar draagt u ook een steentje bij aan het vele goede werk dat onze Vessemse Zonnebloem verricht. De opbrengst komt immers ten goede aan plaatselijke activi - tei ten van onze Zonnebloem. Alhoewel we nog niet kunnen vertellen wat u precies te wach - ten staat, is voor ons al wel duidelijk dat deze 2e editie van Verrukkelijk Vessem weer een fantastische avond gaat worden. Na het grote succes van vorig jaar waar Jos Huijbers en het College van B&W voor spette - rende optredens zorgden, is het een hele uitdaging om dat succes te evenaren. Maar wij gaan er voor! De artiesten waar wij nu mee in gesprek zijn, leggen al zoveel enthousiasme aan de dag dat wij absoluut alle vertrouwen hebben in zeer succesvolle optredens en dus een gezellige avond. Voeg daarbij het voortref - felijke eten dat Patrick en Rian Geven samen met hun personeel weer voor ons gaan bereiden en er is weer sprake van een Bour - gondisch hoogtepunt. Evenals vorige keer zal de avond een aaneenschakeling zijn van muziek, zang, entertainment, eten, drinken en buurten. Omdat de gemiddelde Vessemnaar daar altijd wel voor te porren is, rekenen we ook dit jaar weer op een volle zaal. De kosten zullen ongeveer gelijk blijven (heel mis - schien een kleine stijging) en dat betekent dan dat u voor onge - veer 40,- de hele avond onder de pannen bent. In de volgende Vaesheimer Bode hopen wij u te kunnen vertellen wie de artiesten zijn, wat de exacte kosten worden en vanaf wanneer en waar u zich kunt aanmelden. Dus nog een maandje geduld, maar hoe dan ook: reserveer 14 november (v.a uur) in ieder geval vast in uw agenda s en bespreek in de tussentijd met familie, vrienden en/of bekenden om samen te gaan. Wellicht is het ook een goed idee om met uw vereni - gings uitstapje de Zonnebloem te steunen? Tot in de volgende Vaeshei - mer Bode. Zonnebloem Vessem Zomer - programma Zonnebloem Op maandag 16 juni gaan we gezellig met elkaar lunchen in den Bocken reyder. 17 Juli gaan we naar het geheel vernieuwde Streekmu - seum in Eersel. Volgens de ledenverkie - zing van De Kampi oen (ANWB ) win naar van het leukste uitje in Brabant. Op 13 augustus maken we een ritje met de Duin Express door de Loonse en Drunense Duinen. Opgeven voor bovenstaande activiteiten kan bij Trees van Aaken, tel Toneelgroep Vessem repeteert voor nieuwe voorstellingen Zomaar een scène uit de nieuwe voorstelling In de war. Jong Nederland-kamp 2014 Op 14 juli is het zover: we gaan weer op kamp, met alle kinderen van Jong Nederland Vessem. Dit jaar is Moerges - tel de bestemming en het the - ma is op de camping. Op maandag zullen we om tien uur vertrekken vanaf het gras - veld bij de Gouden Leeuw. Daar zal het eerste stukje van de rode draad worden opgevoerd. Daardoor zal er meer duidelijk wor - den wat er dit jaar op kamp zal gebeuren. Door middel van spelen zullen we steeds meer van de rode draad ontrafelen. Ieder jaar weer wordt deze vertrekact door een select groepje van de leiding in elkaar gezet en zorgt het ieder jaar voor sensatie en veel vertier. Het programma zit zoals ieder Toneelgroep Vessem is volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe stuk. Zes spelers, onder wie één nieuw lid van de toneelgroep, vormen de cast van In de war. Onder leiding van regisseur Jan van Hoof uit Veldhoven repeteren zij iedere dinsdagavond om in november weer een leuk toneelstuk voor u neer te zetten. De voorstellingen zijn gepland op de volgende avonden: zaterdag 22, zondag 23, vrijdag 28 en zaterdag 29 november. U bent van harte welkom! Meer informatie over het stuk, de spelers en de kaartverkoop volgt later in de Vaesheimer Bode en natuurlijk op onze website: Op deze website vindt u ook alle info over de toneelgroep en over eerder gespeelde stukken, uiteraard met foto- en filmmateriaal. Zeker een digitaal bezoekje waard. jaar weer lekker vol. Afwisselend zijn er bosspellen, dorpspellen, tochten en ontspanning. Op vrijdag wordt er afgesloten met een groot kampvuur en gaan alle groepen inclusief de leiding aan de slag om een mooie bonte avond in elkaar te zetten. Ook gaat er ieder jaar een kookstaf mee ondersteund door de leiding, om voor alle kinderen en de leiding een gezonde en gevari - eerde maaltijd op tafel te zetten. Op kamp wordt er altijd rond half zes warm gegeten. Voor ons als leiding is het een vermoeiende maar heel leuke week en we kijken er weer naar uit om volop te genieten van alle kinderen. Want daar doen we het voor bij Jong Nederland. Het is prachtig om te zien hoe kin de - ren in alle leeftijden goed met elkaar omgaan en met elkaar en de leiding genieten van een week met elkaar. Op donderdag zal er weer een ouderavond zijn waar alle ouders, grootouders, broertjes, zusjes en andere geïnteres seer den van harte welkom zijn. Natuurlijk zijn de kinderen blij om hun familie te zien. Keerzijde van zo n avond is dat sommige kinderen dan heim - wee krijgen. Wij hopen dat we alle kinderen kunnen overtuigen om te blijven. Want zoals we zeggen bij JN Vessem: samen uit, samen thuis. Ook vragen wij de ouders en familieleden om zich aan de tijden te houden zoals vermeld in de kampkrant, dit om ons programma niet uit te laten lopen. Wij, de leiding en kookstaf, heb - ben er weer veel zin in en hopen jullie allemaal te zien in de week van 14 t.m. 19 juli. Tot dan! Leiding Jong Nederland Vessem Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 7

8 Reorganisatie bij De Schennink Wij gaan dit GROOTS aanpakken! De winkel staat bol van de aanbiedingen, waaronder veel elektrische apparaten, huishoudelijke- en drogisterijartikelen. De afgeprijsde artikelen staan duidelijk zichtbaar op een stelling in de winkel. Het aanbod zal wekelijks variëren, DUS KOM REGELMATIG EVEN KIJKEN OF ER IETS VOOR U BIJ IS! Graag tot ziens bij De Schennink & Gilia Bloemen Kloosterstraat AH Wintelre Tel UW VOORNEMENS WAAR MAKEN? Doe dat dan en kom sporten. Kom kijken of bel voor info: Franca de Beijer, Buikheide 4, 5512 PB Vessem, tel Direct voordeel haal je bij C1000! Als de compleetste supermarkt met de beste service, ook nog de goedkoopste is, is uw keuze toch niet moeilijk P. LIEBREGTS Telefoon VESSEM Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 8

9 Klassiek vioolconcert door Scalda strijkkwartet in Lambertuskerk Op donderdag 3 juli vindt in de Lambertuskerk weer een concert plaats in de serie Concert in de Kerk. Het concert begint om uur en is gratis toegan ke - lijk. Het wordt georganiseerd door de stichting Behoud Lam - ber tuskerk Vessem die hiermee het kerkgebouw meer relevantie wil geven voor Vessem. Ditmaal speelt het Scalda strijkkwartet. Dit kwartet bestaat uit: Orsolya Horváth (viool), Tamás Sándor (viool), Ayako Ochi (alt - viool) en Dieter Schützhoff (cel - lo). Op het programma staan wer ken van Jospeh Haydn, Mau - rice Ravel en Antonin Dvorak. Het Scalda strijkkwartet bestaat uit vier zeer ervaren musici die niet alleen samen, maar ook als solisten, een schat aan interna - tio nale ervaring hebben. Alle vier zijn zij gewaardeerde vaste krachten aan de Filharmonie van Antwerpen. VC Vessem viert 40-jarig jubileum met beachvolleybal toernooi Op zondag 7 september orga - ni seren we een beachvolley - bal toernooi waar het hele dorp aan mee kan doen. Om ons 40-jarig jubileum te vie - ren, nodigen we heel Vessem uit om te komen volleyballen en maken we van de parkeer - plaats voor de deur van D n Boogerd een grote zandbak om in los te kunnen gaan. Een leuke manier voor jong en oud, sportief of iets min - der, om kennis te maken met beachvolleybal. s Ochtends is het de beurt aan de jongens en meisjes van 6-16 jaar en s middags/ s avonds is het voor de buurt- en familie - teams vanaf 16 jaar, het liefste uit het dorp en omstreken. De buurt- en familieteams moe - ten gemengd zijn, dus er moet altijd een dame in het veld staan. Elke klasse speelt 4x4, een team mag uit minimaal 4 en maximaal 8 personen bestaan. Het in - schrijf geld bedraagt 20,- per team. Inschrijven kan tot 15 juli via onderstaand strookje, of via adres beachtoernooi.vc of jolanda. Aangezien het parkeerterrein voor D n Boogerd niet oneindig INSCHRIJFFORMULIER BEACHTOERNOOI VC VESSEM ZONDAG 7 SEPTEMBER reikt, is het zinvol om er op tijd bij te zijn. De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Inschrijving is pas definitief als ook het inschrijf geld is betaald op NL55 RABO Meer informatie over alle jubi - leumfestiviteiten en de volleybalvereniging is te vinden op de website Of kijk ook eens op onze facebook pagina: volleybalvereniging vessem, misschien zie je nog oude bekenden... Ben je zelf ooit lid geweest van VC Vessem? Kom dan naar de reünie op zaterdag 13 september. Teamnaam:... Contactpersoon:... Telefoon:... Doet mee aan het beachtoernooi op 7 september. Wij doen mee in de volgende klasse: (omcirkelen wat van toepassing is): Jongens jaar Meisjes jaar Buurt- en familieteams beginners/gevorderden Inleveren bij Jolanda Maas, Groenewoud 49, Vessem, tel BIJNA (BOEKEN) VAKANTIE! Zon, luieren en vooral: veel boeken lezen. De ruilbieb in Vessem heeft weer een groot aantal nieuwe boeken binnen gekregen. Voor ieder wat wils. U kunt voor de vakantie extra boeken lenen zodat u zowel met zon als met regen plezierige vakantiedagen kunt doorbrengen. Het gemeenschapshuis is gesloten van 14 juli tot 25 aug. Een fijne leesvakantie toegewenst. Trui, Thea, Irene en Phita K.V.O. Vessem Er is op 30 januari uitleg ge - weest over het overgaan naar Vrouwen van Nu. Er is toen niet gesproken wat er gebeurd als we stoppen. Wat wij nu horen is dat daar toch onduidelijkheid over is en daarom is er op 1 juli een infor - matie-avond. Dan staat om uur de koffie en thee klaar en wel in gildehuis de Guld aan de Katerstraat. Tot dan. Josien, Valerie, Rian, Petra, Tilly, Josie en Petra Glasvezel: vergeet niet om uw provider te kiezen! Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 9

10 Notariskantoor Mr. J.B.M. van Loon voor alle notariële diensten Heike NJ Vessem Tel Fax Correspondentieadres: Postbus ZG Vessem Uw Vessemse aannemer voor: - Nieuwbouw - Hallenbouw - Afbouw - Verbouw - Timmerwerken Donk 7a 5512 NK Vessem Tel.: Mobiel: Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 10

11 Nieuwe college van B&W in Vessem HOOG BEZOEK OP BASISSCHOOL Op dinsdagmiddag 27 mei hebben wij het nieuwe college van Burgemeester en Wet - hou ders ontvangen op onze school. Daarbij waren ook vertegenwoordigers van de dorpsraad van Vessem, enke - le ambtenaren en de pers aanwezig. sen meedeinen op de muzikale klanken van de kinderen. Het college was onder de indruk van het bereikte resultaat in een zeer korte periode van 15 weken mu - ziekonderwijs. De school vindt naast allerlei vakken zoals rekenen, taal, lezen, wereldoriëntatie en culturele vak ken ook Burgerschap een zeer belangrijk vakgebied. Bur - op dit moment geresulteerd in een plan wat binnenkort tot uitvoering wordt gebracht. De burgemeester was gevraagd om aan de kinderen van de boven bouw iets te vertellen over de totstandkoming van het nieuwe college en hoe dat college te werk gaat. Al gauw kwamen de kinderen erachter dat dit het - zelfde is als waarop de leerlin - gen raad van de school werkt. Na afloop van deze les ver - trok het gezelschap met een goed beeld van de school en waar zij mee bezig is en na - men afscheid met de woor - den dat ze dit veel vaker moe - ten doen. Wat ons betreft zijn ze meer dan welkom. Harry Welp, directeur bs Sint Lambertus OPENING PROJECT BELEEF DE KEMPEN PILOT VESSEM pen app. Ondanks de hevige regen kregen de wandelaars een goede indruk van de extra bele - ving die door de app geboden wordt. De app biedt de gebrui - kers namelijk niet alleen naviga - tie ook krijgen zij achtergrondinformatie bij bezienswaardig - heden en is het mogelijk om zelf een reactie te geven op de routes. Tijdens de korte wandeling werd ook stilgestaan bij de duidelijke markeringen van de routes die geplaatst zijn bij de interessante plekken. De belevingskaart is, vooraf - gaande aan de opening van de routes, huis-aan-huis verspreid in Vessem op initiatief van de Dorpsraad Vessem. In totaal zijn er vijf belevings - routes gerealiseerd in en om Ves sem. Deze vijf routes zijn niet alleen verschillend in lengte en door de omgeving maar ook in de manier waarop ze beleefd kunnen worden. De ene meer Tijdens een kopje koffie met daarbij zelfgemaakte koekjes van een van de leerlingen, kregen de aanwezige een kort informatief overzicht van de school en met name ging directeur, Harry Welp, in op de samenwerking die al een tweetal jaren plaats vindt tussen de fanfare, de mu - ziek school Art4You en de school op het gebied van de lessen rond om Algemeen Muzikale Vor ming. Deze lessen vinden plaats in de groepen 4 en 5 tij - dens de schooluren. Daarna kun nen de kinderen verder gaan met een instrument naar keuze. De lessen worden gegeven door een leerkracht van de muziek - school en passen perfect in het schoolprogramma. Tot op heden zijn we afhankelijk van sponso - ring. Elk jaar moeten we bekij - ken of de lessen weer een vervolg kunnen krijgen. Wij als school zouden het als zeer prettig erva - ren wanneer hiervoor een aantal jaren een continuïteit kan zitten zodat goed muziekonderwijs gewaarborgd kan worden voor een langere periode. Gelukkig vindt de Dorpsraad dit ook en zij wil - len graag hierin meedenken. Om het een en ander te bekrachtigen werd het gezelschap naar groep 4 gebracht waar zij in vo - gel vlucht allerlei facetten van de AMV-lessen kregen voorgescho - teld. Hier en daar zag je de men - gerschap staat voor weten hoe je je als burger moet gedragen in een democratie maar ook hoe je mee kunt doen in de samen le - ving en hoe jij je steentje kunt bijdragen. Op bs Sint Lambertus doen we dat voornamelijk via allerlei pro - jecten waarbij we de kinderen iets willen bijbrengen op het ge - bied van participatie en demo - cratie. Zo maken wij elk jaar het dorp schoon in het kader van wees zuinig op je eigen leef om - ge ving." We koppelen daar meestal een andere activiteit aan in het kader van milieuop voe - ding om op die manier de kinde - ren bewust te maken van een gezonde en schone leefomgeving. In de bovenbouw maken we de kinderen bekend met het begrip democratie en de daarbij beho - rende spelregels. We doen dit rondom verkiezingen van ge - meente, provincie, Tweede Ka - mer en Europa maar ook door een heus leerlingenraad die ge - kozen is door de kinderen van de groepen 5 t/m 8. Deze leerlin - gen raad is momenteel bezig met het herinrichten van de speel - plaats. Zij werken op dezelfde manier zoals een gemeenteraad dit onderwerp zou behandelen: informeren, middelen zoeken, afwegen en besluiten en daarbij rekening houden met alle lagen van de schoolbevolking. Dit heeft Dinsdag 27 mei heeft Burgemeester Thijs onder grote belangstelling de belevings - routes van het project Beleef de Kempen pilot Vessem geopend. Zij deed dit door het onthullen van een informa - tie paneel bij gemeenschapshuis D n Boogerd. Dit is naast zorgboerderij D n Bolle Ak - ker, mini- camping Kerces en Gouden Leeuw één van de startpunten van waaruit de wandelaars kunnen vertrek - ken voor de belevingsroutes. Na de onthulling liepen de aanwezigen een korte route van D n Boogerd naar De Gouden Leeuw om onderweg zelf het beleven van de routes te ervaren. Dit deden zij door gebruik te maken van de speciaal ontworpen bele - vingskaart en de Beleef de Kem - informatief, de andere juist verhalend. Altijd met de insteek om de wandelaar wat extra s te bie - den waardoor hij/zij later nog eens terugkomt. De wandelaar kan dus zelf kiezen op welke manier hij de routes wil beleven. Nu de routes geopend zijn is het werk nog niet voltooid. De app wordt nog gekoppeld met de website gemeente.nl zodat straks alle routes online beschikbaar zijn. De VVV Eersel gaat een belangrijke rol spelen in het beheren van de routes. Nu de opening een feit is kan iedereen de wandelschoenen uit de kast halen en zelf Ves - sem gaan beleven. De app is te downloaden in de Google Playstore en in de Apple app store. Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 11

12 Nu hair-extensions en bruids- & dagmake-up! Geopend van dinsdag t/m zaterdag tot uur Op woensdagavond tot uur Wilhelminalaan 56, 5512 BK Vessem, Telefoon centrale verwarming sanitair + waterleiding + riolering zinkwerk + dakwerk Jan Smuldersstraat AZ Vessem Tel Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 12

13 Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 13

14 Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 14

15 stralend weer tijdens jubileumfeest Van pastoor VeRschuRe: Ge krijgt wat ge verdient Op zondag 25 mei vierde pastoor Ton Verschure zijn 50-jarig pries terfeest. Het feestcomité, bestaande uit mensen van de 3 kerkdorpen (Knegsel, Vessem, Wintelre), had kosten noch moei te gespaard om er een ge - weldige dag van te maken voor de pastoor en zijn familie. Als dan ook het weer nog zo gewel - dig meewerkt, kan het niet meer fout gaan. Er waren deze dag vele hoogte - punten: vendelgroet en serenade vanuit elk kerkdorp, de plechtige eucharistieviering in Wintelre en de receptie bij De Gouden Leeuw. Het was een komen en gaan van heel veel mensen, maar door het goede weer was het heerlijk toe - ven in de binnentuin en menig - een bleef dan ook langer zitten dan normaal tijdens een receptie. Het was een geweldige dag waar pastoor Verschure dankbaar op terug kijkt (zie ook zijn dankbetuiging op pagina 25 van deze Bode). Erehaag na afloop van de eucharistieviering in Wintelre. Het was een drukte van belang tijdens de recepetie in de sfeervolle binnen tuin van De Gouden Leeuw. Ook fanfare & drumband St. Cecilia was present op de receptie en bracht uiteraard ook een serenade. Tijdens de vendelgroet van gilde St. Lambertus samen met koning Jos Mijs en zijn koningin Marie-José. Pastoor Verschure is een groot fan van Con Brio. De zanggroep bracht aan het begin van de receptie een zelf gemaakt lied ten gehore. Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 15

16 Dealer VERKOOYEN Vessem De Hoefseweg 4 Telefoon Grondwerk Levering alle aanverwante materialen Verhuur minigravers, minishovels, motorkruiwagens en trillers Onderdelen en rijwerken (nieuw en gebruikt) Nieuw en gebruikte handel minigravers Woningbouw Aanbouw & verbouw Staal & laswerken Kozijnen & beglazing Terrasoverkappingen Knegsel - tel / De Horizon Uitvaartverzorging Dinie Toonders-Verberne Dreef 1, 5504 LA Veldhoven Tel / adv. VHB jan.2013:opmaak :36 Pagina 1 briefpapier enveloppen visitekaartjes blocs offertemappen sets printwerk geboortekaarten huwelijkskaarten misboekjes flyers posters spandoeken folders brochures consumptiebonnen briefpapier enveloppen visitekaartjes blocs offertemappen sets printwerk geboortekaarten huwelijkskaarten Kijk voor de diverse mogelijkheden op onze nieuwe website misboekjes flyers posters spandoeken folders brochures consumptiebonnen briefpapier enveloppen visitekaartjes blocs offertemappen sets printwerk geboortekaarten huwelijkskaarten Oranjestraat misboekjes 1A 5091 BK flyers Middelbeers posters Tel spandoeken folders brochures consumptie Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 16

17 Grandioos feest 80-jarige KVO Vessem Op zaterdag 17 mei is D n Boo gerd omgetoverd tot een prachtige feestzaal. De feestcommissie is weken bezig ge - weest om diverse versie rin - gen te maken. Tegen het doek hangen prach - tige gehaakte vlinders en kran - sen van ballonnen. Tegen de wan den hangen kleurige slingers en op tafels staan gehaakte bloe - men in kleine flesjes in alle kleu - ren van de regenboog. Tegen twee uur druppelen de eerste feestvierders binnen. De koffie wordt ingeschonken en we krij - gen allemaal een heerlijk gebakje van onze Vessemse bakker met de tekst 80 jaar KVO erop. De voorzitter heet iedereen wel - kom waarna we nog even terugblikken op 80 jaar KVO. De KVO wordt vergeleken met een boom die geplant wordt door enkele actieve boerinnen met behulp van de NCB en de pastoor. Ze groeit voorspoedig maar tijdens de oorlog komt er een stilstand. Vanaf 1945 komen er weer veel nieuwe scheuten en takken in de vorm van leerzame en ontspannende activiteiten. De boom groeit goed en op een ge - ge ven moment valt de bast eraf en komt er een nieuwe stevige voor in de plaats. De Boerin nen - bond is KVO (Katholieke VrouwenOrganisatie) geworden en vanaf nu gericht op alle vrou - wen van het dorp. De laatste ja - ren heeft de boom het wat zwaar. Vrouwen hebben het immers druk met werk, oppassen, sport en veel mogelijkheden voor ontspanning. Daarom is het goed om een ent te plaatsen. Een fris - se tak van de KVO enten op een gezonde stevige onderstam, Vrouwen van nu (een landelijke vrouwenvereniging met eenzelf - de doelstelling als de KVO). Als de ent goed aangroeit, is er weer een goede basis voor een nieuwe grote boom die nog jaren meegaat. Na deze serieuze overweging tijd om te lachen. We krijgen bezoek van de Valkenswirdse Twilling. Twee dames die ons van alles vertellen over wat ze hebben meegemaakt. En dat is niet niks als je al rond de zestig bent en uit een gezin komt van 14 kinderen. Ze wisselen hun verhaal af met leuke, grappige en serieuze liedjes. Twee keer drie kwartier weten ze de zaal te boeien. Als de 2 dames afscheid hebben geno - men, hebben we even tijd voor een groepsfoto en een drankje. Daarna worden wij nog verwend met een heerlijk warm buffet ver - zorgd door restaurant Smaeck - vol. Rond acht uur keert iedereen tevreden huiswaarts. Dames van de feestcommis - sie, jullie hebben geweldig werk geleverd. Allemaal har - telijk bedankt daarvoor. Bestuur KVO Vessem Prinses Margriet en Vessemse Zonnebloem waren in Paleis het Loo In het hart van Nederland, aan de rand van Apeldoorn, ligt het ruim 300 jaar oude Paleis het Loo. Sinds 1984 is dit voorma li - ge Koninklijk Paleis na een gron - dige restauratie als museum opengesteld voor het publiek. In 2014 biedt de Nationale Zonnebloem alle gasten een speciaal verzorgd dagje koninklijk genie - ten aan in dit mooie paleis. Sa - men met Paleis Het Loo zet de Zonnebloem zich in om de toe - gankelijkheid van het paleis en de paleistuinen te verbeteren. Dankzij een bijdrage van de Vrienden Loterij komen er twee aangepaste elektrische pendelbusjes en worden diverse paden op het terrein verhard of speciaal aangelegd. Er gaan dit jaar bijna honderd Zonnebloemdagen naar Paleis Het Loo. Dankzij dit pro - ject kunnen de maar liefst Zonnebloem-ers nog meer genieten van een dagje naar het mooie museum. Op 28 mei heeft Prinses Margriet het eerste exemplaar van de Zonnebloempendelbus, speciaal voor mensen met een lichamelijke beperking, onthuld. Het is de officiële start van het project Pa - leis Het Loo toegankelijk voor iedereen. Juist op deze dag bracht afdeling Vessem een be - zoek. Helaas hebben we de prin - ses net gemist, maar dat maakte deze dag niet minder plezierig. Het speciale aan deze dag was dat alles zo geweldig goed verzorgd was. Onze eigen vertrouw - de chauffeur, Harrie van Hoof, had de eer om ons naar Apel - doorn te rijden. Nadat hij onze mede busreizigers in Wintelre had opgehaald, kwamen we tegen twaalven in Apeldoorn aan. Daar stonden gastvrouwen klaar met een heleboel rolstoelen voor onze gasten. Dit was erg prettig daar het ook in het paleis toch grote afstanden waren om te lopen, wat niet iedereen goed af gaat. Omdat het weer niet zo meewerkte en het maar bleef regenen, was ook aan capes, plaids, paraplu s en zelfs een doekje om de rolstoelen droog te maken gedacht! We begonnen met een smakelijke lunch. Daar schoof Zonnebloemdirecteur Noud van Rooij, met een hele delegatie van het Nationaal Bureau, bij ons aan. Daarna werd de groep in tweeën ge - deeld. Een groep ging eerst het paleis bewonderen en de andere groep waagde zich in de tuin, maar dankzij de capes en para - plu s konden we ertegen. Na een uur werd gewisseld. We kwamen tijd te kort om al het moois te bewonderen. Na een afsluitend kopje koffie met gebak, reden we weer huiswaarts. Het was woensdag voor Hemelvaart en dus druk op de weg. Bij Arnhem kwamen we dan ook in een file. Onze chauffeur Harrie wist hier een goede oplossing voor en met een omweggetje ging het weer verder huiswaarts. Het was een supergezellige dag, waar al onze gasten van hebben genoten. Wat het extra leuk maakte was, dat we samen met de gasten van Wintelre iets ondernamen. Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 17

18 Wordt u er ook één van ons? Met onze hulp stapt u eenvoudig over Als meest ervaren glasvezelprovider van Nederland combineren wij het vertrouwde gevoel van Brabant met de kracht van glasvezel. Televisie, Internet en Bellen via een razendsnel netwerk voor een uiterst aantrekkelijke prijs. Daarom bent u bij ons gewoon beter uit. Ik kom uw alles-in-één pakket gratis installeren. Simpel overstappen U stapt soepel over van uw huidige provider naar OnsBrabantNet. Maak gebruik van onze gratis Overstapservice of telefonische assistentie bij het installeren van uw pakket. Wilt u dat wij al het werk uit handen nemen? Jon en zijn collega s komen graag bij u langs. Bij alles-in-één Totaal, Comfort en Deluxe is de installatie door onze monteurs zelfs gratis. Gratis adviesgesprek thuis Heeft u nog vragen over glasvezel? Vraag dan eenvoudig een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan. Danny, of een van onze andere adviseurs, komt graag bij u thuis langs op een moment dat het u uitkomt. Ook s avonds en op zaterdag. Samen met u bekijkt de adviseur hoe glasvezel aansluit bij uw wensen, gebruik en situatie thuis. En uiteraard krijgt u een antwoord op al uw vragen. Wilt u gratis advies over glasvezel. Ik kom graag bij u thuis. Heeft u een vraag? Ik sta voor u klaar Bel ons Welke vraag u ook heeft, Femke en haar collega s helpen u graag. Gewoon even bellen. Ook voor een gratis afspraak met een van onze adviseurs om te kijken hoe glasvezel aansluit bij uw situatie thuis. Wij zitten iedere werkdag van tot uur en op zaterdagen van tot uur voor u klaar. Ons telefoonnummer is Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 18

19 Klantadviseur Greg, da s er één van ons Ik kijk altijd eerst waar de wensen en de behoeftes liggen van iemand Greg Peijnenborg is werkzaam als klantadviseur binnendienst bij OnsBrabantNet, aanbieder van Televisie, Internet en Bellen via glasvezel. Als adviseur brengt Greg zowel een technisch als commercieel advies uit dat aansluit bij de wensen en behoeften van (nieuwe) klanten. Greg is een Eindhovenaar en vindt het leuk om bij een echt Brabants bedrijf te werken. Ik werk alweer drie jaar met veel plezier bij OnsBrabantNet, zegt Greg. Het voelt alsof je midden in een technische revolutie zit en daar actief aan mag deelnemen. Er gebeurt van alles om ons heen zoals de ontwikkeling van de 3D-print, Smartwatches en APP-winkels. Glasvezel hoort zeker ook bij dat rijtje. Bij Greg staat het belang van de klant voorop. Hij voorziet mensen van informatie waarbij hij zo objectief mogelijk te werk gaat. Ik kijk altijd eerst waar de wensen en de behoeftes liggen van iemand. Als het op prijs wordt gesteld, geef ik een passend advies op het gebied van aansluitmogelijkheden en ons dienstenpakket. Mocht er vervolgens interesse zijn in ons product, dan neem ik contact op met de buitendienst. Onze adviseur Danny kan dan bijvoorbeeld langsgaan voor glasvezeladvies op maat. Daarnaast bel ik zelf mensen op om afspraken te maken. Greg werkt samen met een gemotiveerd, jong team van zes mensen. Hij ziet zijn werk vooral als een uitdaging. Om een juist beeld van een klant te krijgen, moet je goed kunnen luisteren. Je brengt als het ware verbindingen tot stand tussen verschillende partijen. Daar speel je als klantadviseur zeker een belangrijke rol in. Het mooie is dat geen één dag hetzelfde is doordat je elke keer met een andere klant te maken hebt. Greg merkt dat veel mensen belangstelling hebben in de ontwikkeling van glasvezel. De telefoon staat hier altijd roodgloeiend. Voor mij voelt dat als heel positief. Ik ben ook iemand die van aanpakken houdt. Het is spannend om de ontwikkelingen op het gebied van glasvezel mee te maken, vindt Greg. Ik heb de afgelopen jaren veel geleerd. Soms komt de klant met een vraag die eigenlijk voor een andere afdeling is bedoeld. Natuurlijk verbind ik hem of haar door, maar ik probeer zelf ook een oplossing te bedenken. Ik leer dan ook voortdurend bij. De mogelijkheden zijn gigantisch met glasvezel en de ontwikkelingen daarin blijven maar doorgaan. Ik zie mezelf dan ook zeker doorgroeien binnen ons bedrijf. Op dit moment zijn mijn sterke kanten luisteren en een goed advies uitbrengen, maar daar houdt het zeker niet bij op. Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 19

20 op VeRhaaL Komen met anneke Van de Ven; Vanaf de schouders omhoo Anneke de Kuiper is een trotse het café een leuke bijverdienste. Zo waren er minstens vier in Diessen centrum. Als jongste uit het gezin mocht ze gaan stude - ren, wat in die tijd niet zo vanzelfsprekend was voor een meis - je. Ze haalde het diploma lerares naaldvakken voor de huishoud - school. Door de tweede wereldoorlog heeft ze het vak nooit kunnen uitoefenen en als ze in 1950 Piet van de Ven tegenkomt, Ik ga pas weer op de foto als ik volgend jaar negentig word." Nog voor ik goed en wel binnen ben, maakt Anneke van de Ven- van Helvoirt duidelijk wie de regie in handen heeft. Nog altijd is ze een pronte madam die heel goed weet wat er te koop is. Mariëlle vindt haar moeder van de schouders omhoog nog 100% in orde. Daaronder wordt het langzaam minder, maar voor een dame van haar jaren, kan ze nog erg goed. Anneke van de Ven is vooral een trotse vrouw. Ze loopt met haar stok naar de keuken om koffie te zetten. Vragen of ze hulp nodig heeft, lijkt op vloeken in de kerk. Dan begint de geboren Diessen - se het verhaal over de boerderij met café van haar ouders. De boerderij was hoofdinkomen en Piet en Anneke hebben hard gewerkt, maar zijn niet vergeten ook te genieten. De mooiste herinnering heeft Anneke aan de cruise in het Caribisch gebied. Drie generaties van de Ven tijdens de inzegening van de nieuwbouw. v.l.n.r. Piet, Pastoor Beekmans,, Johan, Walter, Anneke, Opa Johan en Marie (vrouw van Johan). waarmee ze twee jaar later trouwt, komt het er al helemaal niet meer van. Ik ben er ook niet geschikt voor," zegt ze lachend. Piet en Anneke nemen de fietsenzaak en het café over van vader Johan. Omdat Piet meer met auto s heeft dan met de tweewielers, wordt het al snel daarna een autohandel. Piet is een ondernemend man en hij bouwt een, volgens pa van de Ven, véél te grote garage in het Vessemse centrum. Het wordt het begin van een auto-imperi - um waar je ú tegen zegt. Achter een groot man, zegt het spreekwoord, staat een sterke vrouw. Dat ondernemen valt niet altijd mee. Je moet er wel tegen kunnen," vertelt ze. Je moet soms op twee, drie plaat - sen tegelijk zijn en dat valt niet mee met zes kinderen. Ik had een dienstbode die me daarbij hielp en voor de weekeinden personeel in het café." De Kuiper was van oudsher een café waar veel verenigingen thuis waren, zoals nu nog Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 20

21 g nog 100%! madam steeds de harmonie. Anneke gaat verder: In het café stond toen al een podium. Ik zat tijdens de toneelvoorstellingen altijd op de beste plaats. Ja, je bent sponsor of je bent het niet! Je kon bij ons natuurlijk ook een hapje eten krijgen. We hadden geen uitge - breide kaart, maar je kon er altijd terecht voor bijvoorbeeld een uitsmijter. Het was niet de drukst bezochte kroeg van Ves - sem, maar café van de Ven was wel netjes en degelijk. Er is nooit rotzooi of ruzie geweest." Na het overlijden van Piet krijgt ook Anneke te maken met het ongerief van alleenstaanden. Het valt bijvoorbeeld niet mee om overal alleen naar toe te moeten. Vaak gaat een van de kinderen wel mee," vertelt ze, en als ik eenmaal binnen ben, dan is er meestal buurt zat. Ze kent veel mensen en zit niet vlug om een praatje verlegen. Verder kijkt ze veel tv of zit te lezen. Ze is blij met wat ze heeft en blij met haar gezin. De kinderen hebben alle - maal gestudeerd en zijn goed terecht gekomen. Weet jij wat ons Lian gestudeerd heeft? vraagt ze glimlachend, Huishoud we - ten schappen! Dat zou je niet zeggen als je naar de voortuin kijkt, hé. Binnen is het trouwens wel netjes hoor." Tja, Anneke is en blijft gesteld op netheid en degelijkheid. Gelukkig is ze na de koffie toch nog bereid om op de foto te Zo n honderd jaar geleden stond café van de Ven al op de onverharde kruising van de Jan Smuldersstraat en Wilhelminalaan. Het was onderdeel van de langgevelboerderij van Johannes Sterken. Dit soort kroegen kwam in die tijd veel voor (zie ook artikel Anneke van de Ven). Toen Johan van de Ven in de jaren dertig daar begon met de fietsenzaak werd het café haaks op de boerderij gebouwd, zoals het nu staat. De ramen op de foto zitten nog ongeveer op dezelfde plaats. gaan. Even later loopt ze door haar prachtige tuin. Ik heb een hele goede tuinman, zegt de goedlachse grand old lady. Volgend jaar bereikt ze, zoals gezegd, de respectabele leeftijd van negentig jaren. Jaren waarin ze hard gewerkt, veel gezien en meegemaakt heeft. De familie van de Ven heeft het goed voor elkaar en ja, daar mag je dan als ouder best wel een beetje trots op zijn. Annekdote Over Johan van de Ven, de schoonvader van Anneke en opa van Walter, gaat het volgende verhaal: Johan moest tijdens een van zijn wandeltochten geweldig poepen. Omdat er voldoende bossen in Ves - sem waren, ging Johan aan de kant van de weg zitten. Hij was net klaar en begon er bladeren overheen te gooien, toen er iemand langs gefietst kwam. De passant vroeg Johan of hij iets kwijt was. Ja, zegt Johan mijn zeehondje! Toendertijd werd de porte - monnee wel eens van zeehondenleer gemaakt. Dan help ik even zoeken, zegt de man. Dus hij begint de bladeren aan de kant te duwen en pakt vol in de grote boodschap van Johan. "Getverd " vloekt de man, waarop Johan bloedserieus vraagt oh, heddum? Heemkundevereniging De Hooge Dorpen. KVO NIEUWSFLITS Fietstocht De fietstocht is op 12 juni. Het wordt een lange tocht van onge - veer 60 kilometer. Er komt ook een korte fietstocht. Het eerste stuk fietsen we samen en vanaf de pauze splitsen we op. Degene die de lange fietstocht fietsen gaan rond half vijf ergens eten. Voor iedereen geldt: lunchpak - ket meebrengen. Kosten: Het eten is voor eigen rekening. We vertrekken om half 10 bij d n Boogerd. Verwendag Groenendaal Op dinsdag 17 juni gaan we de bewoners van Groenendaal weer lekker verwennen. In de ochtend komt de volksdansgroep van tot uur optreden en s middags maken we een korte wandeling om bij d n Bolle Ak - ker aan te leggen voor koffie met gebak. We sluiten af met een koffietafel. Afsluiting seizoen Op zaterdag 5 juli is de afsluiting van het seizoen. We gaan een bezoekje brengen aan de tintel - tuin in Eersel, waar we verwend worden met een heerlijke high - tea en er gelegenheid is om een wandeling te maken door de schitterende tuin. Tijdens deze middag willen we het afgelopen seizoen evalueren. De kosten zijn 12,50. We vertrekken om uur bij d n Boogerd met de fiets. Wilt u graag mee maar kunt u niet fietsen, wilt u dat dan laten weten. Misschien kunt u zelf rijden of anders regelen wij een chauffeur. Aanmelden voor 20 juni. Volgend seizoen In de Vaesheimer Bode van augus tus komt het eerste deel van het nieuwe programma. Hier alvast een paar data: 8 sep - tember overleg kerstmarkt, 15 september start kerstknutselen, 18 september jaarvergadering, 13 december kerstmarkt, 18 de - cember kerstviering. Lidmaatschap Bent u nu lid van de KVO dan blijft u dat tot 1 januari 2015 omdat vanaf die datum de over - gang naar Vrouwen van nu is. In september hoeft u dan geen contributie te betalen. Pas in januari heffen we de contributie voor Vrouwen van nu à 48,50 p.p. per jaar. Mocht op de jaarverga - dering gestemd worden voor een eigen vereniging dan start die vereniging per direct. Het be - stuur heft dan de vereni ging, KVO Vessem, op. Zijn er vragen, schroom niet om ze te stellen bij iemand van het bestuur of per Jaarvergadering Op 18 september is de jaarvergadering. Op deze vergadering wordt definitief gestemd of we mee willen fuseren met Vrouwen van nu of dat we een eigen vereniging willen. Het is belangrijk dat u er allen bent want hoe meer stemmen er zijn hoe dui - delijker het is wat de leden echt willen. Als u onverhoopt niet kunt is er de mogelijkheid om iemand te machtigen. Hoe dat in zijn werk gaat hoort u tijdig. Aanmelden voor alle activi tei - ten, liefst per , bij: Ma - ria Nouwens, Donk 7, Ves - sem, tel , jackenmaria KVO Vessem banknr. IBAN: NL89Rabo Vaesheimer Bode juni 2014 pagina 21

VAESHEIMER. vanaf 1 juli nooit meer naar d n Hakkes. Jack en kitty Hakkens: samen bijna Honderd Jaar Horeca-ervaring

VAESHEIMER. vanaf 1 juli nooit meer naar d n Hakkes. Jack en kitty Hakkens: samen bijna Honderd Jaar Horeca-ervaring VAESHEIMER 16e JAArGANG - Nummer 4-14 mei 2014 www.vbode.nl - facebook.com/vaesheimerbode Bode Jack en kitty Hakkens: samen bijna Honderd Jaar Horeca-ervaring vanaf 1 juli nooit meer naar d n Hakkes Jack

Nadere informatie

VAESHEIMER. Zuuken t zeker nog n tèdje vol te houen en te genieten JAN EN MIEN HEEREN OP 18 SEPTEMBER 50 JAAR GETROUWD:

VAESHEIMER. Zuuken t zeker nog n tèdje vol te houen en te genieten JAN EN MIEN HEEREN OP 18 SEPTEMBER 50 JAAR GETROUWD: VAESHEIMER 16e JAARGANG - NUMMER 7-3 SEPTEMBER 2014 www.vbode.nl - facebook.com/vaesheimerbode Bode JAN EN MIEN HEEREN OP 18 SEPTEMBER 50 JAAR GETROUWD: Zuuken t zeker nog n tèdje vol te houen en te genieten

Nadere informatie

VAESHEIMER. Leo van Erp ging als Ridder met pensioen. 17e JAARGANG - NUMMER 3-23 MAART 2015 www.vbode.nl - facebook.com/vaesheimerbode.

VAESHEIMER. Leo van Erp ging als Ridder met pensioen. 17e JAARGANG - NUMMER 3-23 MAART 2015 www.vbode.nl - facebook.com/vaesheimerbode. VAESHEIMER 17e JAARGANG - NUMMER 3-23 MAART 2015 www.vbode.nl - facebook.com/vaesheimerbode Bode Leo van Erp ging als Ridder met pensioen Vessem heeft er sinds eind februari een Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Nadere informatie

VAESHEIMER. Prins Jerommeke benieuwd naar dat wat komen gaat. Je krijgt meer spijt van de dingen die Je niet gedaan hebt. Ook in dit nummer:

VAESHEIMER. Prins Jerommeke benieuwd naar dat wat komen gaat. Je krijgt meer spijt van de dingen die Je niet gedaan hebt. Ook in dit nummer: VAESHEIMER 17e JAARGANG - NUMMER 1-21 JANUARI 2015 www.vbode.nl - facebook.com/vaesheimerbode Bode Je krijgt meer spijt van de dingen die Je niet gedaan hebt Prins Jerommeke benieuwd naar dat wat komen

Nadere informatie

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Chinees Vertaald door Han Zhou

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Chinees Vertaald door Han Zhou De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Chinees Vertaald door Han Zhou Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft 1 hallo 你 好 2 ik 我 3 ben 是 4 van 从, 来 自 5 mijn 我 的 6 naam (de) 名 字 7 is

Nadere informatie

Bericht van de Dorpsraad

Bericht van de Dorpsraad Bericht van de Dorpsraad De zomer voorbij, aardappels de grond uit, kermis achter de rug en de koeien weer op stal. Hoogste tijd voor binnen activiteiten zoals bijvoorbeeld de Dorpsraad jaarvergadering

Nadere informatie

Hans Roemeling: dokter van de wieg tot het graf

Hans Roemeling: dokter van de wieg tot het graf Jaargang 4, nummer 1 maart 2011 Bewoners De Riethorst vertrokken naar Kaatsheuvel 5 6 Waspik is hondenpoep ep en zwerfafval beu Dichter Vincent over Prinses Máxima 7 Verschijnt huis aan huis in Waspik

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Modern Kerstfeest. Vanuit de diepte van mijn welvaartsstaat roep ik tot U, tot Gij U vinden laat.

Van de Voorzitter. Modern Kerstfeest. Vanuit de diepte van mijn welvaartsstaat roep ik tot U, tot Gij U vinden laat. Van de Voorzitter. Het jaar 2010 was een memorabel jaar voor de wijkvereniging. Op zaterdag 20 nov. jl. hebben wij het 30 jarig bestaan van onze wijkvereniging gevierd. s Middags een receptie die goed

Nadere informatie

Voor bewoners, cliënten, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers van Talma Hof, De Schakel, t Kompas en Philadelphia

Voor bewoners, cliënten, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers van Talma Hof, De Schakel, t Kompas en Philadelphia Jaargang 3, nummer 3, juli 2013 Voor bewoners, cliënten, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers van Talma Hof, De Schakel, t Kompas en Philadelphia IN DIT NUMMER o.a. Van de redactie Beste

Nadere informatie

Prettig leven, ook met zorg. waarin opgenomen t Putje. September 2012. 2e Karolingenmarkt 2012 weer vol met activiteiten. Karolingische Burg

Prettig leven, ook met zorg. waarin opgenomen t Putje. September 2012. 2e Karolingenmarkt 2012 weer vol met activiteiten. Karolingische Burg Souburgsche waarin opgenomen t Putje 2e Karolingenmarkt 2012 weer vol met activiteiten Net als de markt in mei staat ook de jaarmarkt van zaterdag 8 september weer bol van de activiteiten. Niet alleen

Nadere informatie

Kijk ook eens op: www.oerle.info

Kijk ook eens op: www.oerle.info TomTom is de weg kwijt Tapas eten in Alegria Stem op VIDO KVO wordt VKS Oersprong naar Luxemburg Eerste prijswinnaar van de crypto! Bijzondere foto s gevraagd Kijk ook eens op: www.oerle.info Jaargang

Nadere informatie

Kijk ook eens op: www.oerle.info

Kijk ook eens op: www.oerle.info Drie broers, één team Er op uit met de fiets of met de motor Inschrijven voor het vakantieprogramma Laatste aflevering 4000 jaar Oerle Dementiecafé in Veldhoven Audities voor Nederpop 2014 Kijk ook eens

Nadere informatie

Wijkkrant Oost. Evt Ingezonden 6 mededeling

Wijkkrant Oost. Evt Ingezonden 6 mededeling Juni 2015 - jaargang 16 - nummer 78 - oplage: 5200 Wijkkrant Oost E N 2 d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t 3 Evt Ingezonden 6 mededeling 8 V E R D ER Pionier Theo Kraan en Anja Ruilkast in BBS aan

Nadere informatie

INHOUD. september 2012 nummer 3708

INHOUD. september 2012 nummer 3708 Redactie: Anita Jansen, Ben van Dooren, José Hoeks Correspondentieadres: Hoeverstraat 14 5563 AJ Westerhoven Telefoon 040-2044153 mikmakwesterhoven@gmail.com Bank: Rabobank Bergeijk Rekeningnummer 10.64.10.008

Nadere informatie

op zoek naar leuk... ...vrijwilligerswerk? scouting De trappers hoogezand verwelkomt Nieuw schip zeus ii

op zoek naar leuk... ...vrijwilligerswerk? scouting De trappers hoogezand verwelkomt Nieuw schip zeus ii devrijwilligerskrant Vrijwilligers Huis aan Huis in de Gemeente Hoogezand-Sappemeer Jaargang 1 Nummer 3 Oplage: 20.000 exemplaren op zoek naar leuk... samenloop voor hoop Op vrijdag 27 en zaterdag 28 juni

Nadere informatie

DE REDACTIE van dorpskrant De Koeketromp is als volgt samengesteld:

DE REDACTIE van dorpskrant De Koeketromp is als volgt samengesteld: De Koeketromp 14e jaargang no.: 80 december 2014 DE REDACTIE van dorpskrant De Koeketromp is als volgt samengesteld: Sietske Boonstra Andringasingel 23 tel. 2563354 Danjel Sierksma De Kamp 31 tel. 2562144

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

Wij wensen u veel leesplezier.

Wij wensen u veel leesplezier. 48 e jaargang No: 8 augustus 2012 Colofon Rond t Hofke is een zelfstandig wijkblad en wordt verspreid in de wijk "Oud Tongelre". Oplage 3200 exemplaren Redactieadres: t Hofke 15 5641 AH Eindhoven Redactie:

Nadere informatie

RONDOM. R T d DE TOREN. Tweewekelijks informatieblad 37e jaargang nr. 927 27 augustus 2015 Oplage: 3650 stuks. Terheijden & Wagenberg

RONDOM. R T d DE TOREN. Tweewekelijks informatieblad 37e jaargang nr. 927 27 augustus 2015 Oplage: 3650 stuks. Terheijden & Wagenberg R T d RONDOM Terheijden & Wagenberg DE TOREN Tweewekelijks informatieblad 37e jaargang nr. 927 27 augustus 2015 Oplage: 3650 stuks. NOODWEER BOVEN TERHEIJDEN FOTO: MAX PRUIJSERS KLAAS VISSER EVEN VOORSTELLEN

Nadere informatie

100-jarig bestaan Prins Willem Alexanderschool Sprang-Capelle

100-jarig bestaan Prins Willem Alexanderschool Sprang-Capelle 4e jaargang # 11 maart 2013 DE WIJKKRANT Verschijnt in Waalwijk en Sprang-Capelle Dé krant voor bewoners door bewoners 100-jarig bestaan Prins Willem Alexanderschool Sprang-Capelle Dit jaar bestaat de

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Editie Oktober 2014. Nieuwsblad voor Dierdonk

Editie Oktober 2014. Nieuwsblad voor Dierdonk Editie Oktober 2014 Nieuwsblad voor Dierdonk Verenigingen GAZET Redactieadres: redactie@dierdonk.org Wijkvereniging: www.dierdonk.eu Adres: Ockenburghpark 78, 5709ML Helmond, Secretariaat: secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 2 Oktober 2013

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 2 Oktober 2013 Beste dorpsgenoten, -7931- DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 2 Oktober 2013 Elke keer als ik met de auto naar Burgum rijdt, moet ik kijken naar de vele bossen bloemen in de linker berm. De bloemen markeren

Nadere informatie

nummer 6 juni 2012 jaargang 13

nummer 6 juni 2012 jaargang 13 nummer 6 juni 2012 jaargang 13 Inhoud 23 3 Bistro Ter Plaetse organiseert ook dit jaar weer ter gelegenheid van de Kennedymars in de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 juli samen met Stichting Brandevoort

Nadere informatie

Nog meer ridders in Oerle. Oerle gaat digitaal. Volop gelegenheid tot feesten. Open repetities. Verbondenheid in vrijheid. Wandelen op blote voeten

Nog meer ridders in Oerle. Oerle gaat digitaal. Volop gelegenheid tot feesten. Open repetities. Verbondenheid in vrijheid. Wandelen op blote voeten Nog meer ridders in Oerle Oerle gaat digitaal Volop gelegenheid tot feesten Open repetities Verbondenheid in vrijheid Wandelen op blote voeten Wat is de Oerse Top 3 Jaargang 44 nummer 5, mei 2011 Colofon

Nadere informatie

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa:

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa: OORSCHELP Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting Nummer 16, Jaargang 4 September 2010 ONDERNEMEN OP DE LANDSTICHTING In dit nummer: Van de redactie 2 Van de voorzitter 3 Eeuwfeest 4 R januari

Nadere informatie

PrimaModa Dames-, Heren- en Kindermode

PrimaModa Dames-, Heren- en Kindermode 40e Jaargang, nr. 39 22 september 2015 Oplage: 4600 Verspreidingsgebied: Bovensmilde, Smilde, Hijkersmilde, Hoogersmilde, Witten Ook op CBS De Wingerd hebben we prinsjesdag! Smilde haar school voor gevluchte

Nadere informatie

Kijk ook eens op: www.oerle.info

Kijk ook eens op: www.oerle.info In discussie met groep 8 Healthcare chip van Lego Learn Adventures Zwerfvuilactie Tussen de blije monsters van Zandoers Inschrijven voor Boergondisch Brabant! Voortbestaan carnavalsoptocht?!? Oerse Braderie,

Nadere informatie

Jaargang 3 nummer 9 maart 2015

Jaargang 3 nummer 9 maart 2015 Jaargang 3 nummer 9 maart 2015 Van de redactie Inhoud 2 Van de redactie 3 Woord van de pastoor 4 Pastor Kees Michielse 5 Van het bestuur Jongerennieuws 6 Wist u dat 7 Uit de parochie 10 Bedevaarten 12

Nadere informatie