Dorpsorgaan. Inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dorpsorgaan. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Colofon Redactioneel Dorpsorgaan Blad van de Dorpsraad Spaarndam Onder verantwoordelijkheid van de redactie 38e jaargang 2004 nr. 3 Nummer 187 Redactie Gerrit van den Beldt, Willem van de Griend, Barend Jan Luijtze, Rob de Waal Malefijt, Willem van Warmerdam en Jan Zwetsloot Adres Westkolk 4, Spaarndam-West Vormgeving Willem van Warmerdam Omslag Dea Bijlsma Oplaag 1450 exemplaren Verspreiding Huis-aan-huis binnen de bebouwde kom van Spaarndam. Coördinatie: Hanneke Luijtze Toezending per post 12,- per jaar (4 nummers) over te maken op bankrekeningnummer , (Rabobank Spaarndam) t.n.v. Stichting Dorpsraad Spaarndam Terwijl de herrie van Schiphol, ondanks de herstelde 'rekenfout', op sommige dagen ernstiger lijkt dan ooit, bereidt de natuur zich al lichtelijk voor op de komende winter. Zo bouwen de bijen van Theo van Lieshout hun voorraad op om straks als volk de winter te kunnen doorkomen. Sport- en ontspanningsverenigingen gaan 'de boer op' om te proberen hun gebruikelijke zomerverlies aan leden op te vangen. In dit nummer vindt u hartenkreten van de bridgers en de basketballers. Zij dingen naar uw hand en bieden gratis een kennismaking aan met deze vormen van vrijetijdsbesteding. En bij de Do'Daars kunt u eventueel aan de slag als vrijwillig zweminstructeur. Hebt u gevoel voor gemeenschapszin, dan kunt u daar invulling aan geven door als vrijwilliger te gaan rijden voor de Stichting Radius. Bent u meer een 'kermisklant', en dat zijn er velen onder u, dan gaat u natuurlijk helemaal uit uw dak tijdens de Spaarndamse Feestweek, u aangeboden door de Spaarndamse middenstand. Wilt u liever passief ontspannen en genieten, dan kunt u vanaf eind oktober in de Oude Kerk weer genieten van een reeks concerten. En dan loopt het toch echt tegen de winter en kunnen de schaatsen alweer uit het vet! De redactie wenst u een fijn najaar. Kopij voor het volgende nummer inleveren uiterlijk 15 november 2004 Inhoudsopgave Samenstelling van de Dorpsraad Spaarndam... 2 Mededelingen van de Dorpsraad... 2 Kroniek... 4 Het land rond de Stompe Toren... 7 De Geschiedenis van het SGK (28)... 8 Het hart van de zaak In gesprek met Theo van Lieshout Waterschapsverkiezingen Rijnland BV Spaarndam De Do'daars Bridgevereniging Spaarndam Sportzaal open in de vakantie Winterconcerten in de Oude Kerk Privé-berichten Noodkreet van een Spaarndammer Gezocht: Chauffeurs Vervoersdienst Spaarndam..19 Amadorina Kindergarden Jubileum zuster André (Thea) Lemmers

2 Van de Dorpsraad Samenstelling van de Dorpsraad Spaarndam Voorzitter Barend Jan Luijtze Wolfsenstraat Secretaris Tiny van Dingstee Dr. W. Nijestraat Toegevoegd Adviseur, archief en penningmeester Joop de Vries Pol Leden Harry Chün Jan van Geemstraat Fred Dukel Leen Spierenburgstraat Theo Köhler Clara v. Spaarnwoudestr Rob de Vries J. van de Waeyenstraat Ziegel Ziegelaar Nieuwe Rijweg Mededelingen van de Dorpsraad Schiphol Het belangrijkste nieuws is dat per 2 september jl. de nieuwe Spaarndamroute een feit is. Daarmee is inhoud gegeven aan de toezegging van Schiphol en de Luchtverkeersleiding Nederland, van nu ruim een jaar geleden, om de route boven Spaarndam te verleggen. U hebt dat ongetwijfeld in de krant kunnen lezen. Daarmee is een belangrijke stap gezet om de overlast in Spaarndam van de Polderbaan enigszins te beperken. We zijn er overigens nog niet helemaal. Immers bij gelijktijdig gebruik van de Polderbaan en de Zwanenburgbaan wordt de oude route nog gevlogen. Dit zal zo'n viermaal per dag plaatsvinden gedurende 1½ à 2 uur per keer. De Luchtverkeersleiding Nederland heeft ons toegezegd er alles aan te doen om per 1 november a.s. een definitieve oplossing voor het zgn. parallel starten te hebben, waardoor vanaf die datum de nieuwe Spaarndamroute ook zal gaan gelden tijdens het gelijktijdig gebruik van eerder genoemde startbanen. En pas dan kunnen we beoordelen of Spaarndam er echt op vooruitgegaan is. 2 Blijft een woord van dank op z'n plaats aan de commissie Stop Overlast Schiphol (SOS), die zich vanaf 1994 heeft beziggehouden met de problematiek zoals we die nu kennen. Zonder hun inspanning was er geen sprake geweest van de routeverlegging rond Spaarndam. Het zijn Trudi Coosemans, Theo Köhler, Hans Breedeveld, Jan Vos, Hanneke Luijtze, Jos Geerding, Marianne Oosterveer, Tim Boyenk, Jetty van Eijk, Karel Weijers en Jan de Haas geweest die al dit werk hebben verzet. Mijn complimenten. Op het moment van dit schrijven is het eerste weekend na de routeaanpassing achter de rug. Welnu, de situatie voor Spaarndam lijkt eerder verslechterd dan verbeterd. De vermindering van de geluidsoverlast als gevolg van de routeaanpassing lijkt meer dan tenietgedaan te worden door het feit dat er gedurende de spitsuren nog sterker wordt gedivergeerd dan daarvoor al het geval was. Er werd niet alleen over Spaarndam-Oost uitgevlogen maar nu ook over Spaarndam- West. Dit hebben we de Luchtverkeersleiding Nederland laten weten. Zoals wij ze ook

3 Van de Dorpsraad hebben laten weten dat de divergeermaatregel zoals die nu wordt gehanteerd veel te zwaar is. Immers waar gaat het om. Het gaat om een maatregel die bedoeld is om het gelijktijdig startend verkeer van de Polderbaan en de Zwanenburgbaan voldoende uit elkaar te houden. Eigen waarneming heeft echter aangetoond dat bij gelijktijdig gebruik van de banen er in slechts 5-15% van gevallen sprake is van gelijktijdig starten. Met andere woorden waarom geen beheersmaatregel die alleen die vliegtuigen betreft. Tot slot hebben we de LVNL dringend gevraagd om de mensen uit Spaarndam zo spoedig mogelijk te laten weten wat er na 1 november gaat gebeuren. De heer Cerfontaine mag dan wel gezegd hebben dat de structurele oplossing van het parallelle starten moet passen binnen de toezeggingen die aan Spaarndam zijn gedaan, maar de LVNL geeft nu zelfs na 10 maanden nog geen enkele indicatie van de richting waarin de oplossing gezocht moet worden. Wij kunnen ons niet voorstellen dat een oplossing die over 7 weken operationeel moet zijn nu nog niet bekend is. Waarom die geheimzinnigheid of gaat het toch weer langer duren? Als u dit leest hopen we meer te weten. Slaperdijk Zoals bekend is de kwaliteit van de Slaperdijk in de richting van Santpoort zeer slecht. Wij hebben daar contact over gehad met de gemeente Haarlem. Gelukkig wordt het lage deel nog in 2004 of anders in het begin van 2005 gerenoveerd. Maar het hoge gedeelte wacht eerst op een renovatie van de onderliggende dijk. Welnu, daar ligt het probleem, want het hoogheemraadschap van Rijnland heeft het voornemen om de dijk pas in 2008 aan te pakken. Zo lang kan er natuurlijk niet gewacht worden, want de situatie is qua veiligheid onacceptabel. Reden waarom wij er bij wethouder Visser op hebben aangedrongen om in overleg met Rijnland tot een andere oplossing te komen. Gezien de lange tijd die nodig is/was om tot een afspraak te komen, zijn we daar niet optimistisch over. We houden u op de hoogte. Flitspaal Een onderwerp dat vorig jaar de gemoederen flink heeft beziggehouden. U kent ook het besluit dat toen is gevallen. Mede op voorspraak van de Dorpsraad, maar toch onder invloed van de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude, heeft Haarlem besloten de flitspaal vooralsnog alleen 's morgens in bedrijf te stellen. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan een verhoging van de veiligheid op de dijk, terwijl toch ook rekening wordt gehouden met de belangen van met name de winkeliers. Inmiddels zijn we een jaar verder en Haarlem heeft het voornemen uitgesproken de situatie te laten zoals die nu is. Daarmee blijft de flitspaal alleen 's morgens functioneren en wordt de werking van de flitspaal niet uitgebreid tot de avondspits. Ik denk dat dit een goed besluit is, waarbij rekening wordt gehouden met de vele (verschillende) belangen die er ten aanzien van dit onderwerp leven. Overlast rond de Adalbertusschool Tijdens de laatste openbare Dorpsraadvergadering in mei jl. is uitvoerig gesproken over vandalisme en criminaliteit in Spaarndam en met name over de situatie rond de St. Adalbertusschool. Twee richtingen zijn toen min of meer aan de orde gekomen. Allereerst zouden we moeten proberen met de desbetreffende jongeren in contact te komen. Maar toch ook werd gepleit voor meer handhaving. Nog deze maand hebben we overleg met de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude en de politie om te kijken wat er eventueel aan het probleem gedaan kan worden. Wij zullen u op de hoogte houden. Openbare Dorpsraadvergadering De eerstvolgende openbare Dorpsraadvergadering is: Donderdag 25 november 2004 Ik hoop u dan weer te mogen begroeten. Barend Jan Luijtze 3

4 Kroniek Periode 1 juni 2004 tot 1 september 2004 Dinsdag 1 juni In het HD met grote letters 'Hangjeugd plaag voor Spaarndam'. Op de vergadering van de Dorpsraad komt dit ter sprake. Toch is er enige dagen later een ingekomen stuk in het HD waarin naar voren komt dat het allemaal wel meevalt. Apotheek Krijnen en de Noorder Apotheek fuseren tot Apotheek 'Het Catharinahuis' aan de Rijksstraatweg 367 in Haarlem. De uitdeelpost in Spaarndam blijft bestaan. Woensdag 2 juni Het winkelcentrum dat gepland is bij het Dorpscentrum, wordt van harte door de Spaarndamse ondernemers toegejuicht. Voor Albert Heijn komt er een nieuwe supermarkt op de plaats van snackbar De Twee Punten, die verhuist naar de oever van het IJ. De winkeltjes in de Dr. W. Nijestraat krijgen ook een plaats in de nieuwe opzet. De ondernemers zijn enthousiast. Nu maar hopen dat alles doorgang kan vinden. Donderdag 3 juni Steeds meer mensen meten zelf de herrie van de vliegtuigen. De Stichting Geluidsnet heeft twee honderd aanmeldingen gekregen van burgers die met behulp van een microfoon en een pc met internetverbinding, het geluid van vliegtuigen willen registreren. In Spaarndam worden reeds vijf thuismetingen verricht. U kunt deze metingen volgen op het internet: geluidsnet.dischosting.nl. (Let op: zonder www) Vrijdag 4 juni Volgens gedeputeerde Meijdam mag Schiphol pas een nieuwe start- en landingsbaan aanleggen als een andere baan dichtgaat. Zaterdag 5 juni Het Spaarndams Gemengd Koor organiseert een Kolkconcert in samenwerking met het koor van 'Zang en Vriendschap' uit Haarlem en enkele solisten. Wim Leising 4 en Piet Huisbos hebben de leiding in handen. Het is een operaconcert met werken van Beethoven, Berlioz, Bizet, Gounod, enz., enz. Mede dankzij het weer is deze avond zeer geslaagd. Zondag 6 juni Kanovereniging 'Spaarndam', gehuisvest op het Fort Zuid, houdt een open dag van tot uur. De vereniging richt zich op het geven van kano-instructie, het stallen van eigen en verenigingskano's, het organiseren van toertochten voor leden en het deelnemen aan evenementen. Woensdag 9 juni Zo'n 150 sympathisanten doen mee aan een optocht om te voorkomen dat op de Verdolven Landen tussen Haarlem, Velserbroek en Spaarndam, gebouwd gaat worden. Ook kinderen lopen mee met zelfgemaakte tekeningen: het hart moet groen blijven! Oud-dorpsgenoot Fons Balm (zoon van Wies) is benoemd tot Bijzonder Hoogleraar in de hoofd-halsoncologie (kanker) en chirurgie aan de universiteit van Amsterdam. Vanmiddag houdt hij zijn inaugurele rede. Vrijdag 10 juni In de Nieuwsbrief van de CROS (Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol) is een klachtenoverzicht van het eerste kwartaal 2004 opgenomen. Uit 196 woonplaatsen zijn in totaal klachten binnengekomen. Daarvan zijn er 's nachts. In totaal komen de klachten van 3635 personen. Uit Spaarndam-Oost komen 4059 klachten en 84 uit Spaarndam-West. Daarmee behoort Spaarndam tot de zeven plaatsen met de meeste geluidshinder. Woensdag 16 juni Dorpsgenoot, raadslid van Haarlem, Cees de Vries vindt dat Haarlem geen nieuwe brug moet bouwen bij het Schoteroog. Laat Velsen maar zorgen dat er een aftakking

5 Kroniek komt van de A9 naar de Velserbroek. Dat is zijn mening en er zit veel in. Zaterdag 19 juni In het Elseviers Weekblad een publicatie van het woongenot in Nederland aan de hand van een vergelijking van de 483 gemeenten in ons land. Haarlem komt op de 65 e plaats en Haarlemmerliede & Spaarnwoude op de 234 e. Zondag 20 juni Onder prima weersomstandigheden wordt door de Stichting Dorpsfeest Spaarndam het traditionele Ponderslaan georganiseerd in de Kolk. Er is nu zelfs een Nederlands kampioenschap van gemaakt. Veel deelnemers van buiten Spaarndam levert dat echter niet op. Bij de heren wint Ranish van Eegeren en bij de dames Cindy Ligthart. lemmers die lid willen worden van haar Deutsch-Niederländische Verein. Zaterdag 26 juni Het is mooi weer en er komt weer groen in het water van het Spaarne. Over de hele zomer genomen is het minder dan vorig jaar, want ook het weer is gemiddeld minder mooi. Zondag 27 juni Bij de speeltuinvereniging is het vandaag een drukte van belang. Het is dan ook Wereldkinderdag. Maandag 28 juni René en Tanja van Lieshout staan trots in de krant met hun pasgeboren zoon Lars. Hij is bij de geboorte 54 cm lang, weegt 4730 gram en mag er zijn! Woensdag 30 juni De nieuwe wijk SpaarneBuiten wordt ruim, groen en krijgt een klassiek karakter. Ruim driehonderdveertig nieuwe woningen zullen op het terrein van Stapel/Volker Wessel Stevin een plaatsje krijgen. Foto Dinsdag 22 juni B&W van de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude komen op de fiets naar Spaarndam. Het doel is de bewoners in de gelegenheid te stellen kwesties aan te kaarten die met de gemeente te maken hebben en die bijzondere aandacht behoeven. De nieuwbouw van de St. Adalbertusschool in Spaarndam moet gereed zijn voor de aanvang van het schooljaar Dat wil de gemeenteraad. Donderdag 24 juni Oud-dorpsgenote Thea van Nus-Adebahr in de krant. Ze is op zoek naar Duitse Haar Vrijdag 2 juli Arjen Hilbers heeft zijn motorfiets terug. Vorig jaar zat hij nog een half jaar gevangen in de Sahara, waar hij met zijn motorfiets een vakantierit maakte. Met behulp van een Duitse organisatie heeft hij zijn vehikel teruggekregen. Zaterdag 3 juli Dorpsgenote Femke van der Meij in het H.D. met een artikel over haar prestaties op de atletiekbaan. Bij de Nederlandse kampioenschappen voor junioren wint ze twee gouden medailles: op de honderd meter met en zonder horden. Ze is pas 18 en studeert bewegingswetenschappen. Een klachtenrecord betreffende het vliegtuiglawaai in Spaarndam en de IJmond. Opvallend veel klachten zijn er in april en mei geweest. Het betreft vooral veel afbuigend verkeer na starts op de Polderbaan. 5

6 Kroniek Zondag 11 juli Na een grondige renovatie worden onder de naam 'WheelerPlanet' het clubhuis van HSV 'de Kampioen' en de wielrenbaan in het Westhoffbos opnieuw in gebruik genomen. Er is een aantrekkelijk programma. Maandag 12 juli t/m vrijdag 6 augustus Speeltuinvereniging Nieuw Leven biedt de kinderen weer een fantastisch zomerprogramma. Elke dag is er wel wat te doen en de kinderen behoeven zich in de vakantietijd niet te vervelen. Woensdag 14 juli Milieuwethouder Grondel van de gemeente Haarlem komt naar Spaarndam om met de voorzitter van de Dorpsraad, Barend Jan Luijtze, de herrie van Schiphol te bespreken. Hij zal daarna een brief schrijven naar staatssecretaris Schultz over de situatie: de vliegroute over Spaarndam moet worden omgelegd. Zaterdag 17 juli De eerste van vijf kunstmarkten op de Westkolk. De organisatoren treffen het dit jaar met het weer en er is veel belangstelling. Dinsdag 20 juli Langs het Kerkepad naar de Stompe Toren is een brandplek ontstaan in de berm. Enkele dagen later is de plek uitgebreid tot een behoorlijke oppervlakte en het smeult verder. Het brandweerkorps moet er aan te pas komen om de veenbrand in de kiem te smoren. Dinsdag 27 juli Het hoogheemraadschap van Rijnland en drie waterschappen Groot-Haarlemmermeer, De Oude Rijnstromen en Wilck en Wiericke gaan per 1 januari 2005 fuseren. Rijnland bestond in 2002 al 800 jaar! Donderdag 5 augustus In de Vereenigde Binnenpolder wordt bij de boerderij van Schoorl aan de Lage Dijk een ooievaar waargenomen. Het nest even verderop is nog leeg, maar wie weet volgend jaar. Het projectkoor 'The Voice Company' van dirigent Robert Bakker bestaat dit jaar vijf jaar. Eind oktober wordt dat gevierd met een lustrumconcert. Dinsdag 10 augustus Het is bloedheet. Zoals gewoonlijk vermaakt de jeugd zich met het springen van de brug in de Boezem. Woensdag 11 augustus Op jachthaven 'De Rietpol' bereidt Mark Slats zich met zijn jacht voor op een solozeiltocht rond de wereld. Met zijn 27 jaar is hij de jongste Nederlander die dat gaat doen. Hij vaart met de 'Cornelia' van 14 meter lang. Donderdag 12 augustus In de 'Uitkrant' van het H.D. een zeer lovend artikel over café-restaurant 'De Toerist' in Spaarndam. Maandag 16 augustus Op de foto in het H.D.: oud-dorpsgenoot Henk Balm snijdt een paar dahlia's af voor bezoekers van de open dagen in de tuinen van volkstuinverenigingen Eigen Tuin, Ons Buiten en Poelpoldervreugd. Zaterdag 21 augustus Wordt er een straatfeest gehouden in de Leen Spierenburgstraat en een week later in de Van der Burchstraat/Biesheuvelplein. In Kennemerland wordt het regenrecord gebroken. In Haarlem en omstreken valt op sommige plaatsen in zes uur tijd meer dan vijftig millimeter. Zondag 22 augustus Op het Sportpark van de SV Spaarnwoude wordt de 'Ger Wessels Jeugdsportdag' georganiseerd. Deze geldt speciaal voor de guppen, F-, E- en D-pupillen en de pupillen soft- en honkbal. Mede dankzij het goede weer heeft de sportdag een prima verloop. 6

7 Kroniek Maandag 23 augustus Dorpsgenoot Simon Kuipers rijdt in Calgary zijn eerste schaatswedstrijd van dit seizoen. Op de 500 en 1000 meter verbetert hij zijn persoonlijk record. Vrijdag 27 augustus De geluidshinder in Haarlem en omgeving is sterk toegenomen. Deze constatering wordt nu ondersteund door meetgegevens van het geluidsmeetsysteem van Schiphol. De herrie blijkt vervijfvoudigd. Dinsdag 31 augustus Er wordt door de provincie Noord-Holland vergaderd op Fort Zuid. De gedeputeerden en de Commissaris der Koningin bespreken de begroting. Haarlem en omgeving behoren tot de toptien van de natste Nederlandse gebieden in augustus. In Haarlem-West valt zelfs wel 247 millimeter regen. De rekenfout van Schiphol wordt hersteld. Spaarndam krijgt een andere vliegroute. Aldus met grote letters in het H.D. Staatssecretaris Schultz van Haegen heeft dat vandaag aan de Tweede Kamer laten weten. Naar ons bekend is, of medegedeeld is, zijn overleden: di 8 jun Hendrik van Beijeren Haarlem (Overspaarne) 92 za 28 jul Fredericus Stephanus Wesseling (Freek) Van der Burchstraat za 28 jul Nicolaas Johannes (Jan) Vreeken Haarlem (Overspaarne) 92 wo 11 aug Hendrikus Antonius Appeldoorn (Henk) C. van Beeckstraat zo 15 aug Cornelis Alexander van Duijn (Kees) Kerklaan zo 29 aug Hendricus Johannes Kroon (Henk) Haarlem (De Molenburg) 84 Het land rond de Stompe Toren, de geschiedenis van Spaarnwoude In het vorige Dorpsorgaan zat een folder waarmee u kon inschrijven op dit nieuwe boek. Als er op 1 september zou zijn ingeschreven voor 300 boeken, dan waren we uit de kosten. Aanvankelijk liepen de inschrijvingen wat traag, maar wat later kwam het goed op gang, en op 1 september waren er 505 boeken besteld. Een groot succes! Uit Spaarndam kwamen 141 inschrijvers, Haarlemmerliede en Spaarnwoude 56, Haarlem 44, Halfweg 16, Santpoort 5, Heemstede 5, Hoofddorp 5, Velserbroek 6, IJmuiden 2, Driehuis 2 en elders 32. Velen schreven in voor meer dan een exemplaar. Dat betekent dat het boek nu gedrukt gaat worden. Dat gebeurt bij de bekende drukkerij 'Excelsior' in de Waarderpolder. Tussen half oktober en half november zal het verschijnen, en dan nemen we contact op met de inschrijvers. Na 1 september kan men nog wel inschrijven, maar vindt er geen vermelding meer plaats achter in het boek. Namens de Stichting Spaarndam 700, Gerrit van den Beldt 7

8 Dorpsgeschiedenis De Geschiedenis van het Spaarndams Gemengd Koor (28) 60 JAAR ZANG, EEN BLIJDE DAG VOOR SPAARNDAMS GEMENGD KOOR Zo luidt de kop van een groot artikel in het Dorpsorgaan van december Hierin wordt uitvoerig de viering van het 60-jarig jubileum beschreven. Op 5 oktober 1968 had het bestuur een receptie belegd in café 'De Toerist'. De locatie waar het koor is opgericht. Het werd een zeer druk bezochte receptie, waar alle leden, oud-leden, vrienden en bekenden en vertegenwoordigers van verenigingen, overheden, de Dorpsraad, etc. aanwezig waren. Ook de geestelijkheid, in de personen van Ds. Kroon en kapelaan Gielen, ontbrak niet. Zij organiseerden ieder jaar de oecumenische diensten met Pasen en Kerstmis en hieraan verleende ons koor al jarenlang haar medewerking. Zelfs de 76-jarige heer F. Onderweegs was vanuit Friesland naar Spaarndam gekomen. Hij was van 1925 tot eind 1941 onze voorzitter. Een schat aan bloemen werd binnengebracht en mooie cadeaus werden overhandigd, waaronder een mooie elektrische koffiezetautomaat. De schenker, de heer Bruinier, het oudste actieve lid van de vereniging, sprak de wens uit "dat het Spaarndams Gemengd Koor nog een lang leven beschoren mocht zijn." Na het officiële deel van de receptie bleven bestuur en koorleden nog enige tijd gezellig bijeen. Op ziekenbezoek Jammer was, dat secretaris Joop Harskamp onverwacht in het ziekenhuis terecht was gekomen. Daardoor moest hij alle feestelijkheden aan zich voorbij laten gaan. Het leeuwendeel van de organisatie en voorbereiding had op zijn schouders gerust, dus was het extra sneu dit te moeten missen. Een delegatie van dirigent en bestuur bezocht hem direct na het officiële deel van de receptie en overhandigde hem de grote fruitmand, die het koor tijdens de receptie gekregen had. Dit werd door Joop bijzonder op prijs gesteld. 8 Wél een feestavond, maar géén jubileumconcert Op 16 november 1968 werd een feestavond gehouden voor leden en introducés. Dit werd een zeer geslaagde avond, waarbij werd gekiend, gedanst en geproost. En dit tot 2 uur 's nachts. Na uitvoerig overleg met dirigent Ernst van het Kaar moest helaas worden afgezien van een jubileumconcert. De redenen waren onder andere een te geringe bezetting van ons koor en een te korte voorbereiding vanwege andere verplichtingen, waaronder de kerst- en paasdiensten en de deelname aan concoursen. Goede sfeer De jaren na 1968 worden gekenmerkt door tamelijk vast terugkerende activiteiten. Ieder jaar wordt medewerking verleend aan de paas- en kerstdiensten en onderwegdiensten en daar tussendoor een zangconcours. Op deze concoursen worden overigens, met steun van het Velsens Gemengd Koor, uitsluitend 1 e prijzen behaald, dikwijls met lof van de jury. Het hieraan gekoppelde 'dagje uit' zorgt steevast voor een uitstekende sfeer. Want daar mankeert het niet aan bij het Spaarndams Gemengd Koor. Ook de kien- en feestavonden worden goed bezocht. Het aantal leden valt, vergeleken met andere verenigingen, ook niet tegen. Dat schommelt ieder jaar zo rond de 35. Mede dankzij een groot aantal donateurs en andere weldoeners is ook onze financiële situatie goed te noemen. "Dus wat wil je nog meer?" zou je zeggen. Weinig variatie Toch was niet iedereen tevreden met de gang van zaken. Met name onze 2 e voorzitter, Jan in 't Veld, dringt regelmatig aan op méér variatie in onze programmering. Zo merkt hij tijdens de rondvraag op de jaarvergadering van op dat we met ons repertoire wel erg op de "geestelijke toer" zitten. Hij vraagt of dit niet anders kan.

9 Dorpsgeschiedenis Een jaar later op constateert hij teleurgesteld, dat er nog niets veranderd is. Hij wil graag iets beters dan de paas- en kerstdiensten. Dirigent Ernst van 't Kaar belooft hier eens naar te kijken. "Ik blijf hopen", zegt Jan. Secretaris Joop Harskamp merkt op dat de sfeer tijdens de repetities soms wel erg uitbundig is. Een beetje meer discipline kan geen kwaad, meent hij. De dirigent moet de touwtjes wat strakker aantrekken. Onze beschermheer overlijdt In die beginjaren 70 wordt ons koor ook met tegenslagen geconfronteerd. Op 29 november 1971 overlijdt onze beschermheer, de heer W. Kok. Dit is natuurlijk op de eerste plaats een groot verlies voor zijn vrouw en kinderen en zijn bedrijf. Maar ook voor het Spaarndams Gemengd Koor. Op hem werd nooit tevergeefs een beroep gedaan. Op zijn begrafenis wordt ons koor vertegenwoordigd door de secretaris en onze voorzitter. Enige maanden later deelt mevrouw Kok het bestuur mee dat zij de rol van haar echtgenoot zal overnemen. Zij wordt onze beschermvrouwe. Uiteraard wordt dit door ons koor bijzonder op prijs gesteld. Voorzitter Gerrit Klomp treedt af. Op de jaarvergadering van 20 januari 1972 deelt voorzitter Gerrit Klomp de vergadering mee dat hij wil aftreden. Na 30 jaar voorzitterschap vindt hij het welletjes. Zijn teruglopende gezondheid is de belangrijkste reden. Maar ook het feit dat hij een uitstekende opvolger gevonden denkt te hebben. Hij draagt 2 e voorzitter Jan in 't Veld voor, in wie hij een groot vertrouwen heeft. Deze wordt met algemene stemmen gekozen. Jan dankt de leden voor het verkregen vertrouwen. Hij merkt op dat de leden wel een jonge voorzitter (36) hebben gekozen, maar dat ze er geen jongere vereniging door hebben gekregen. Hij roept op tot een goede verstandhouding onder elkaar en vraagt om meer aandacht bij de repetities. Hij spreekt lovende woorden tot oud-voorzitter Gerrit Klomp. Deze krijgt van bestuurslid Janny Amelink een schilderij van de Spaarndamse meester Jan van Geem overhandigd. De heer Klomp zegt dat hij het nooit zo lang had kunnen volhouden zonder de steun en het vertrouwen van de leden en de andere bestuursleden. Vooralsnog blijft hij lid van het bestuur. Op 12 oktober 1972 viert het echtpaar Klomp hun 40-jarig huwelijksfeest. Vier dagen later wordt de heer Klomp in het ziekenhuis opgenomen, kort daarna gevolgd door Bruinier, Willem Houtkamp en secretaris Joop Harskamp. Samen met Klomp was hiermee bijna de hele baspartij uitgeschakeld. Van een echt concert kon daardoor voorlopig geen sprake zijn. Prachtige resultaten Uiteindelijk vindt het concert plaats op 12 april 1973 in de Ned. Herv. Kerk te Spaarndam. Medewerking werd verleend door het Koninklijk Mannenkoor 'Caecilia' o.l.v. Anton de Beer. Het Spaarndams Gemengd Koor zingt o.a. het 'Gallia' van Gounod en het 'Gloria' van Vivaldi. Het wordt een succes. Het Haarlems Dagblad spreekt van "een boeiend concert met gevarieerd karakter" En over ons koor: "De kwaliteiten van het koor kwamen bijzonder goed tot hun recht in deze wijdingsvolle muziek. Dirigent Ernst van het Kaar bereikte met zijn degelijke muzikaliteit prachtige resultaten." Bij de beesten af Kort hierna wordt besloten om, samen met het Velsen's Gemengd Koor, onze medewerking te verlenen aan een zangfestival in Antwerpen. Dit moest plaats vinden op 29 september 1973 in de dierentuin aldaar. Of de dieren er van genoten hebben wordt niet vermeld. Voor de koorleden werd het concert in ieder geval géén pretje. De weersomstandigheden zijn 'beestachtig' slecht. Storm, regen en héél koud. Gelukkig maakte de rest van het dagje uit veel goed, waaronder een goed diner op Hollands (!) gebied in Restaurant Napoleon te Rijsbergen. Het jaar 1974 verloopt vrij rustig met een tweetal concerten met het Velsen's Ge- 9

10 Dorpsgeschiedenis mengd Koor in bejaardentehuizen, deelname aan een jubileumconcert van Haarlems Harmoniekapel in het concertgebouw te Haarlem en de jaarlijkse kerstdienst. Dit jaar géén zangconcours, maar voor de verandering een leuk uitstapje naar Texel. Gerrit Klomp overlijdt Op de jaarvergadering van 9 januari 1975 wordt bekend gemaakt dat de heer Gerrit Klomp uit het bestuur treedt. De reden is zijn steeds slechter wordende gezondheid. Voorzitter Jan in 't Veld staat uitvoerig stil bij de zeer grote verdiensten van onze oudvoorzitter. "Woorden schieten te kort voor iemand die van zijn hobby een halve levenstaak heeft gemaakt". Hij vraagt dan ook de heer Klomp tot erevoorzitter te benoemen. Hier gaat natuurlijk iedereen mee akkoord. Gerrit Klomp was van 27 november 1941 tot 20 januari 1972 voorzitter van ons koor en daarna tot 9 januari 1975 bestuurslid. Totaal ruim 33 jaar! Op 23 februari 1975 horen wij tot onze schrik dat hij onverwacht is overleden. Bij de crematie blijkt welke belangrijke plaats Gerrit Klomp altijd heeft ingenomen in de Spaarndamse gemeenschap. Hij was niet alleen bekend als voorzitter van het Spaarndams Gemengd Koor, maar als dorpskapper knipte en schoor hij in zijn kapperszaak aan de Spaarndammerdijk gedurende 45 jaar een groot deel van de Spaarndamse bevolking. In die functie bleef hij altijd uitstekend op de hoogte van het wel en wee in Spaarndam. Op 27 februari 1975 werd afscheid genomen van deze sympathieke en alom gerespecteerde dorpsgenoot. Op onderstaande foto uit 1958, t.g.v. het 50-jarig bestaan, zit Gerrit Klomp temidden van zijn mede-bestuursleden Willem van de Griend V.l.n.r. Mart Polderman, mevr. G. Kok-Harskamp, Gerrit Klomp, mevr. B. Roza-Bouterse en Joop Harskamp 10

11 Thuisbestemming Het hart van de zaak Stel dat het je deze zomer, ondanks het overweldigende aanbod van vakantiebestemmingen met gegarandeerde succesformule, toch is gelukt je enige tijd in den vreemde op je gemak te voelen. En dat je niet al te zeer geleden hebt vanwege die eindeloze hete uren in de file heen en terug en dat je, tegen de verwachting in, het ANWB-alarmnummer dit keer niet hoefde te bellen. En dat je op de camping toch nog plekjes en momenten vond die door de succesformule waren overgeslagen. Stel dat je steeds, net voordat die uitheemse koperen ploert je definitief met het asfalt 'zou doen verzinderen', de tegenwoordigheid van geest had even in de berm te gaan schuilen, of het geluk had je slechts enkele dagen wat misselijk te voelen, in plaats van alle dagen diarree na het onbesuisd drinken van plaatselijk kraanwater, of dat niet 'toevallig' de hele straat dezelfde camping uitkoos, maar alleen wat vage bekenden uit Haarlem-Noord. En dat die middeleeuwse kathedraal of dat Oud-Griekse amfitheater, ondanks drommen gelijkgestemden, de te dure ijsjes, jengelende kinderen en het gebrek aan water, toch nog bezienswaardig genoeg was. Of, sterker nog, je bivakkeerde op je droomeiland. Zo'n vergeten stukje land van zon, zand, schelpenpaadjes en duinpannetjes, waar het, als het heeft geëbd, geheid weer vloed wordt, waar de branding de regie voert en waar je de drang om iets te moeten, naarmate je er langer bent, steeds minder voelt. Zelfs dan, wanneer je vakantie dus de moeite waard is geweest, en je moet echt het geld is op, de tijd is op naar huis, is Spaarndam qua thuisbestemming zo gek nog niet. Neem de reis terug, de laatste kilometers nog steeds, ontegenzeggelijk, 'dorp in de verte', omrand, wanneer het meezit, door blauwe lucht waarin verspreid enige stapelwolken. Een klassieke ansichtkaart. Zo'n kaart die je vanuit je vakantiebestemming meestal naar huis stuurt met de boodschap dat het daar honderden kilometers verderop nog zo rustiek, zo landelijk en inspirerend is en dat je er zo heerlijk tot jezelf komt. Je rijdt naar huis, maar het is alsof je je vakantiebestemming met je meevoert, want daar aan de horizon, in je eigen dorp, vind je nota bene alle ingrediënten waarnaar je in den vreemde elk jaar weer wanhopig op zoek gaat, nog in originele staat. Een Spaarndammer hoeft dus niet op vakantie. Er zijn hier mogelijkheden genoeg om de accu weer op te laden. Toch zou het onverstandig zijn wanneer we 's zomers 'en masse' thuisbleven. Het zou gaan opvallen. Er zouden krantenartikelen verschijnen met koppen als'vakantiestress door Spaarndammers opgelost' of 'Vakantie vieren? Spaarndammers draaien er hun hand niet voor om'. Een enorme toeloop zou het gevolg zijn. Vakantiedorp Spaarndam, een soort Valkenburg, immers ook ooit een rustiek plaatsje, van het noorden. Nee, beter is het om elk jaar toch maar weer de stoute schoenen aan te trekken en gewoon, net als vrijwel iedereen, op vakantie te gaan. Kwaad kan het niet en er zijn, wanneer je maar goed zoekt, echt wel plekken te vinden die het Spaarndamse benaderen. Bovendien, waar kom je nu mooier thuis dan 'op Spaarndam'! Jan Zwetsloot 11

12 In gesprek met Theo van Lieshout Veel Spaarndammers houden er huisdieren op na. De één heeft een hond, de ander is gek op katten, weer een ander houdt duiven, kippen of andere vogels en je ziet soms in prachtig aangelegde vijvers de meest exotische vissen zwemmen. En bij de Spaarndammers die het geluk hebben aan open water te wonen, komen regelmatig de eenden en ganzen over de vloer. Heel gevarieerd allemaal. Het gesprek Op Koninginnedag kom ik Theo op de Kolk tegen en pols hem voor het houden van een gesprek. In eerste instantie toont Theo zich niet zo enthousiast. "Ik heb er eigenlijk niet zo'n behoefte aan in de belangstelling te staan. Er zijn toch wel anderen die je kan nemen?" Maar wanneer ik hem vertel, dat het vooral over de bijen zal gaan, gaat hij akkoord. Het gesprek vindt plaats op dinsdagmorgen 17 augustus in zijn huis aan de Clara van Spaarnwoudestraat. Het geslacht Van Lieshout Voordat we het over de bijen gaan hebben, praten we natuurlijk ook nog over wat andere belangrijke zaken, zoals zijn eerste kleinkind Lars, die op 21 juni j.l. geboren werd. Lars is nu de jongste mannelijke inwoner van het dorp Spaarndam met de hier veel voorkomende naam Van Lieshout. Theo werd 57 jaar geleden geboren in Spaarndam, in het huis aan de Taanplaats, vlakbij de oude palingrokerij van Balm. En er werden daar nóg zes broers en één zuster geboren. Dus op die plek werd een belangrijke basis gelegd voor het geslacht Van Lieshout. Maar dorpsgenoot Theo van Lieshout springt er toch duidelijk uit. Zowel wat betreft de soort als het aantal. Theo houdt namelijk bijen. Het leek me leuk en leerzaam hierover eens een gesprek met hem aan te knopen, teneinde wat meer te weten te komen over deze bijzondere hobby. Want laten we eerlijk zijn. Wat weten de meeste mensen nou eigenlijk van bijen? We zien ze wel vliegen, van bloem tot bloem, en we weten dat ze honing produceren. Maar hoe gaat dat nou eigenlijk allemaal in zijn werk? En wat houdt het werk van de imker in? Andere hobby's Ik vraag Theo of hij naast zijn imkerwerk eigenlijk nog wel tijd heeft voor andere activiteiten of liefhebberijen. Hij vertelt dat hij wat werkzaamheden verricht voor ijsclub Nova Zembla, zoals het begeleiden van de trimclub en het geven van schaatslessen aan de schooljeugd. En samen met Marco Zeulevoet is hij verantwoordelijk voor het onderhouden en opknappen van de opstallen bij de ijsbaan.dan verzorgt hij ook nog de kerkblaadjes voor de H. Missen en de 'rouwtjes en de trouwtjes' voor de Adalbertuskerk. Hij verveelt zich in ieder geval niet. De eerste kennismaking met bijen Ik vraag Theo hoe lang hij al bijen houdt en hoe dat is begonnen. Zijn verhaal: 12

13 In gesprek met "In het voorjaar van 1974 kwam ik 's morgens op mijn volkstuin achter het Rijnlandhuis en trof daar een grote zwerm bijen aan, die daar was geland. Ze hingen als een grote tros in mijn peulen. Ik besloot de bijenvereniging in Haarlem te bellen en kreeg de heer Boot, secretaris van de vereniging, aan de lijn. Deze kwam meteen langs om mij van mijn probleem te verlossen. Dat deed hij op uiterst deskundige wijze, alhoewel het niet meeviel ze in de korf te krijgen, want aan die slierten peulen hadden die bijen behoorlijk houvast. Toen de klus was geklaard praatte ik nog wat na over dit avontuur en het houden van bijen. De heer Boot merkte bij die gelegenheid op, dat mijn volkstuin eigenlijk een uitgelezen plek was om bijen te houden. Die opmerking bleef hangen. Mijn interesse was gewekt en ik besloot me er eens wat meer in te verdiepen". Zijn eerste volk Theo vervolgt: "In 1979 bezocht ik een vergadering van de Bijenvereniging Velsen. Aan het eind van die vergadering werden wat bijenvolkeren onder de leden verloot. Tot mijn verrassing boden zij mij, als aanmoediging, gratis een volk bijen aan. Het volk was weliswaar wat klein, zo'n bijen, en de kast was oud en een beetje lek, maar dit aanbod mocht ik niet afslaan. Ik besloot het te gaan proberen. Het was najaar en de bijen waren al ingewinterd, dus ik hoefde er de eerste maanden nog niet veel aan te doen. In het voorjaar van 1980 ging ik lessen volgen, welke gegeven werden op het landgoed Elswout. Voor die gelegenheid verplaatste ik mijn kast daar ook naar toe. In een later stadium bracht ik hem over naar mijn volkstuin." Overwinteren Ik vraag Theo wat je moet doen om de bijen tijdens de winter in leven te houden. "Je moet eigenlijk alleen zorgen dat er voldoende voedsel voor ze is. Daarvoor laat je per kast zo'n 12 kg honing in de raten achter. In de periode augustus tot oktober kan je ze bijvoeren met wat suikerwater. De bijen houden zichzelf warm door in een tros op en in elkaar te kruipen en regelmatig van plaats te wisselen, van buiten naar binnen en omgekeerd. In het centrum van de tros kan het wel 35 graden zijn". Het bijenvolk Vóóraf had ik me een beetje in de materie verdiept en ik was onder de indruk gekomen hoe zo'n bijenvolk functioneert. Er wordt keihard gewerkt, althans door de werkbijen, en er worden keiharde selectieprocedures gehanteerd. Wie niet meer voldoende presteert wordt de korf of kast uitgewerkt, zonder aanziens des persoons. Het volk beslist. Ik stel Theo een groot aantal vragen over van alles en nog wat, en hij geeft overal antwoord op. Maar zegt hij: "Je moet je verhaal niet te ingewikkeld maken, anders lezen de mensen het toch niet". En daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Ik zal trachten het zo simpel mogelijk te houden en zal volstaan met de belangrijkste zaken. Koninginnen, darren en werkbijen Waar vrijwel overal in het dierenrijk twee geslachten worden aangetroffen, blijken de honingbijen met drie verschijningsvormen voor de dag te komen: koninginnen, darren en werkbijen. De koninginnen zijn van het vrouwelijk en de darren van het mannelijk geslacht. De werkbijen zijn ook van het vrouwelijk geslacht, maar zij zorgen niet voor nakomelingen. Voor het voortbestaan van het volk zijn alle drie de soorten echter even onmisbaar en doen zij de dingen die zij moeten doen. De werkbijen verrichten al het werk in en om de bijenwoning, en dat is nog al wat. Raten bouwen, water, stuifmeel en zoete nectar aanslepen, de voorraden opbergen, de poorten bewaken, de woning ventileren en schoonhouden. Ze werken echt tot zij er bij neervallen. Maar ook hier geldt: wie niet meer mee kan moet verdwijnen. Een mooi leven De mannelijke bijen daarentegen, de darren, hebben het makkelijk. Zij hoeven niets te doen en rommelen ogenschijnlijk maar wat aan. Maar zodra er ergens in de wijde omtrek een jonge koningin uitvliegt, stormen 13

14 In gesprek met zij er met zijn allen achteraan. De snelste mogen deze jonge koningin bevruchten. Het lijkt een mooi leven, maar als het bijenjaar ten einde loopt en er geen jonge koninginnen meer uitvliegen zijn ze verder nutteloos geworden en worden ze zonder pardon de woning uitgewerkt. De grond ligt na deze 'darrenmoord' bezaaid met lijkjes. De koningin En dan de koningin. Dat moet er toch een stuk beter uit zien zou je verwachten. Het is maar hoe je het bekijkt. Elk bijenvolk heeft slechts één koningin in zijn midden. En deze heeft slechts één taak. Zij heeft de plicht om eieren te leggen. En dat doet ze met zeer grote vlijt, haar hele leven lang (1 á 2 jaar). De volkswil bepaalt hoevéél eieren er gelegd moeten worden en van welke soort (darren of werkbijen). En wordt het bijenvolk te groot en dient het te worden opgesplitst, dan wordt zij door de werkbijen naar de grote koninginnecellen geleid om daar de eitjes te leggen waaruit haar opvolgster zal ontstaan. Wanneer deze zich na 15 dagen aandient, heeft de oude koningin zich enige dagen daarvóór al met een deel van het volk afgesplitst. Dan is er voor de imker werk aan de winkel om te voorkomen dat zo'n volk uitzwermt. Negen kasten Theo houdt er negen bijenkasten op na. Vier stuks in de tuin achter zijn huis, vier stuks op het landgoed Waterland in Velsen en één in Overveen. Dat levert een aardige hoeveelheid honing op voor de familie van Lieshout. Wat hij overhoudt verkoopt hij voor een schappelijke prijs aan de liefhebbers. Wat u hiervoor krijgt is echt puur natuur. En iedereen weet natuurlijk dat honing erg gezond is. Het wordt zelfs gebruikt om moeilijk te helen wonden mee te genezen. Natuurliefhebber Theo is een groot natuurliefhebber en hij heeft er ook veel verstand van. Wanneer we aan het eind van het gesprek zijn tuin in lopen om de bijen eens van dichtbij te bekijken, wijst hij mij op tal van bloemsoorten en bloesembomen, waaruit zijn bijen, dichtbij huis, de nectar kunnen opzuigen. Een bijzonder soort is de vuilboom, die bloeit van juni tot oktober. Een erg dankbare boom voor de bijenvolken, die er het hele seizoen plezier van hebben. Bij de kasten aangekomen wil Theo mij een honingraat laten zien. "Van deze kast moet ik afblijven" zegt hij wijzend op een hoge kast, "want hier zit een jonge koningin in". "Maar deze kan wel even". Maar wanneer hij van die kast het deksel optilt, reageren de bijen toch een beetje nijdig. Hij doet hem maar weer gauw dicht om ze niet echt kwaad te maken, want dan kunnen ze wel eens gaan steken. We spreken af bij het nemen van de foto nóg een poging te ondernemen, met de fotograaf als proefkonijn. Ik heb heel wat opgestoken over het houden van bijen. Desgevraagd geeft Theo mij nog wat boeken te leen om nog wat méér over deze bijzondere dieren te weten te komen. Heeft ú misschien nog vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u wellicht ook bijen gaan houden? U kunt voor informatie altijd bij Theo terecht ( ). Willem van de Griend Waterschapsverkiezingen Rijnland Van 25 september tot en met 6 oktober is het weer zover. Verkiezingen voor het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het huidige bestuur is in functie tot 1 januari Op die datum zal Rijnland fuseren met de drie inliggende waterschappen, waaronder Waterschap Groot-Haarlemmermeer. Er zal vanaf die 14 datum een nieuw Hoogheemraadschap van Rijnland ontstaan, wat zowel het waterpeil in de polders als in het boezemland zal handhaven en tevens zal zorgdragen voor de waterkwaliteit en zuivering. Spaarndam en omgeving zal worden ingedeeld in het noordelijk district. Alle inwoners kunnen hun stem weer uitbrengen op

15 Verenigingsnieuws kandidaten uit de categorie Ingezetenen, alle huizenbezitters op de categorie Gebouwd en mensen die 2500 m² of meer grond in gebruik hebben en daarvoor een aanslag Ongebouwd ontvangen, mogen ook nog een stem uitbrengen op kandidaten uit de categorie Ongebouwd. Ook uit uw directe omgeving zijn er kandidaten, dus hou de brievenbus goed in de gaten en kijk goed de verkiezingsoproepen van Rijnland door, die 18 en 25 september op uw deurmat zullen vallen. De verkiezingen zijn dit jaar extra bijzonder, omdat er voor het eerst (behalve schriftelijk) ook via internet gestemd kan worden. Een wereldprimeur qua schaal. Om u te helpen bij de keuze kunt u bovendien veel informatie vinden op de website deelnemen aan een debatsite en is de bekende stemwijzer te gebruiken op Maak gebruik van uw recht en stem. Voor locale invloed. Wil van Warmerdam, kandidaat en zittend bestuurder Nieuw seizoen, nieuwe kansen Nu de scholen inmiddels weer begonnen zijn, staat ook het nieuwe basketballseizoen weer voor de deur. Afgelopen seizoen stond in het teken van het 25-jarig jubieum. In een van de vorige edities van het Dorpsorgaan heeft een uitgebreid verslag gestaan van ons jubileumweekend, eind oktober Al met al kijken we als Basketball Vereniging Spaarndam met een goed gevoel terug op alle festiviteiten van het afgelopen seizoen. Nu zijn alle ogen weer gericht op het komende seizoen. De trainingen zijn weer van start gegaan en de eerste competitiewedstrijden staan gepland voor het weekend van 11 september. Met name bij de heren senioren zijn er behoorlijk wat leden vertrokken. Als gevolg hiervan is er een team minder in vergelijking tot vorig seizoen en is het eerste herenteam dit seizoen een poule lager ingedeeld dan het afgelopen seizoen. Het doel is echter om met een vernieuwd heren 1 zo snel mogelijk weer te promoveren naar de hoogste rayonklasse. Bij de dames senioren is er helaas ook een team verdwenen. De twee overgebleven damesteams zijn beide ingedeeld in de regioklasse Haarlem. Ook bij de jeugd hebben we een aantal leden zien vertrekken, waaronder enkele zeer getalenteerde jeugdleden. Een van hen heeft zelfs de selectie van het Nederlands team voor jongens tot 16 jaar gehaald. Desondanks blijven er acht jeugdteams over (verdeeld over verschillende leeftijdsklassen) die vanaf half september weer zullen aantreden tegen andere teams in de regioklasse Haarlem. Door het wegvallen van een aantal leden zijn we voor veel van onze teams nog op zoek naar versterking voor het komende seizoen; daarom nodigen we je van harte uit om eens te komen kijken op een van onze trainings- of wedstrijddagen. De trainingen vinden over het algemeen plaats op woensdag, in het Dorpscentrum; alle thuiswedstrijden worden op zaterdag afgewerkt, eveneens in het Dorpscentrum. Wil je een keer meedoen, dan kan dan uiteraard ook; we bieden je drie gratis proeftrainingen aan, zodat je zelf kunt zien hoe leuk basketball is. Mocht je na het lezen van dit verhaal nadere informatie willen hebben, dan kun je terecht bij onderstaande adressen: Cees van Essen, Secretaris, Van der Burchstraat WK Spaarndam Tel: Imke van Woerkom, Jeugdsecretariaat, De Leeuwstraat WH Spaarndam Tel: Voor meer informatie kun je ook terecht op onze website 15

16 Verenigingsnieuws De Do'daars ons willen helpen bij de zwemlessen. Voor alle Spaarndammers en een ieder die dit leest De zwemclub 'De Do'daars' heeft hulp nodig! Geen financiële problemen of een ledentekort, maar wij hebben instructeurs nodig. Wij zoeken vrijwilligers die gediplomeerd zweminstructeur zijn voor het elementair zwemmen, dus voor het A-B-Cdiploma. Ook zoeken wij vrijwilligers die Wanneer er voor dit probleem geen oplossing komt, is de zwemclub gedoemd te verdwijnen en dat is toch niet denkbaar in ons waterrijke Spaarndam. De vereniging bestaat al meer dan 43 jaar en heel wat Spaarndamse kinderen en kinderen uit de omgeving hebben bij de 'Do'daars' leren zwemmen. Er zal toch ergens wel een zweminstructeur rondlopen, die ons probleem op kan lossen? Misschien zelfs wel meer dan een, zodat we eventueel een deeltijdbaan kunnen instellen. Help ons alstublieft. Steek uw licht eens op in uw omgeving en wie weet zijn onze problemen zomaar opgelost. Voor reacties: Ria van Attekum, telefoon Een wanhopig bestuur van VRB 'De Do'daars'. Bridgevereniging Spaarndam Door uitbreiding van onze zaal kunnen weer nieuwe leden tot onze vereniging toetreden, zowel beginners als gevorderden. Deze gezellige club heeft een prachtig onderkomen in het Dorpscentrum Spaarndam, waar iedere woensdagavond het edele spel wordt gespeeld. Momenteel heeft 'onze club' 60 leden, verdeeld over twee lijnen. Jaarlijks wordt een cursus gegeven, zowel voor beginnende bridgers als voor gevorderden, maar degene die nog nooit heeft gebridged is natuurlijk ook van harte welkom. Hij of zij zal door een van onze sterkere spelers onderwezen worden op een in 16 overleg gekozen avond of overdag in huiskamerverband. Woensdag 1 september is het nieuwe seizoen gestart in de bovenzaal van het Dorpscentrum aan de Ringweg te Spaarndam. De aanvangstijd is uur, met een korte pauze om circa uur. De startdatum hoeft u niet te weerhouden om eens een kijkje bij ons te nemen. U kunt altijd geplaatst worden. Mag de voorzitter u welkom heten? Aanmeldingen kunt u doen bij: Henk van Dijk Han van der Moot Tiny Wempe

17 Sportzaal open in de vakantie Ons Dorp Ook dit jaar was de sportzaal weer iedere vrijdagavond open voor de jeugd die wilde sporten. Nadat we vorig jaar begonnen waren met vier avonden, hadden we er dit jaar zes. Op één avond na, hadden we iedere avond tussen de 30 en 40 kinderen binnen. Dit jaar hadden we voor het eerst volleybal. Daarna street-dance, voetbal en basketball. Het was weer een groot succes. Ook kwamen er dit jaar meer ouders langs om even te kijken hoe het ging. Over het algemeen viel de opkomst voor het streetdance en basketball tegen. Dit is een punt om mee te nemen voor volgend jaar, we zullen kijken of er nog tijd gereserveerd moet worden voor deze onderdelen. Daarentegen was voetbal goed bezet. Per avond gemiddeld 25 jongens en een enkel meisje. Dat geeft toch wel ruimte voor een toernooi. Bij deze wil ik de Stichting Dorpshuis bedanken voor het openstellen van de sportzaal, de gemeente voor het betalen van de huur, Robin Hoenderdos en Marcella Riegen voor de street-dance lessen, ouders voor hun aanwezigheid, Mich Huyboom voor het openen en sluiten van de zaal en de sportverenigingen voor het lenen van de ballen. Kuilen en hondepoep Soms zeggen mensen dat de jeugd toch overal kan voetballen. Na deze avonden heb ik echter begrepen dat dat niet zo is. Het trapveldje is slecht om op te spelen door kuilen en hondenpoep, het schoolplein is verboden terrein geworden en de pleintjes leveren gevaar op voor de geparkeerde auto's. Dat is voor de voetballende jeugd best een probleem. Voetbalkooi Dit zou dus weer pleiten voor een 'voetbalkooi'. Ik heb de jeugd gevraagd daar zelf wat meer initiatief in te tonen. Als je iets wil bereiken zul je tenslotte zelf iets moeten ondernemen. Een goed voorbeeld hiervan is de skate-jeugd. Deze groep heeft zelf het initiatief genomen om handtekeningen te verzamelen en sponsors te zoeken. Daarna hebben ze contact gezocht met de gemeente. Het resultaat is dat er een skatebaan komt. Ik vind het jammer dat er uit de voetbalhoek hierover zoveel negatieve geluiden komen. Ik denk dat de voetbaljeugd ook een heel eind kan komen. Informeer eens naar de kosten van zo'n voetbalkooi, zoek steun bij de bevolking van Spaarndam (handtekeningen), laten we met zijn allen eens kijken voor sponsors, benader onze Spaarndamse aannemers, enz. Ik denk dat een ludieke actie tijdens het feestweekend ook een hoop geld kan opleveren. Ik daag de voetballers en hun ouders uit om binnen een maand iets knaps te bedenken en dan samen te proberen iets te ondernemen. Slopen en tolerantie Ik denk dat sport heel belangrijk is voor onze kinderen en gezien het enthousiasme tijdens de afgelopen weken denk ik dat deze kinderen een voetbalkooi verdienen. Maar, daar moet je met zijn allen iets voor willen doen. Ik denk dan ook dat jullie goed moeten beseffen dat als de skatebaan op wat voor manier ook geen bestaansrecht heeft, dit een negatieve invloed heeft op de voetbalkooi. Wie geeft nu geld uit voor iets dat misschien weer gesloopt wordt? Hiermee wil ik niemand beschuldigen, maar vraag toch aan de jeugd iets verdraagzamer naar elkaar te zijn. Gun elkaar een stukje grond om de sport te beoefenen. Het basketballveldje ziet er ook niet uit. Het schijnt dat de gemeente dit binnenkort wil opknappen. Het is ons eigen gemeenschapsgeld, iedereen betaalt daar aan mee. Dan kan het toch niet de bedoeling zijn dat het binnen de kortste keren weer wordt gesloopt. Denk zelf eens een beetje na en laat een ander zijn spullen in hun waarde. Wijs elkaar daar ook eens op. Belemmer je een ander, dan gooi je ook je eigen glazen in. Ook aan de ouderen vraag ik iets meer tolerantie naar de jeugd toe. Zij zijn tenslotte een product van onszelf. 17

Dorpsorgaan. Inhoudsopgave

Dorpsorgaan. Inhoudsopgave Colofon Dorpsorgaan Blad van de Dorpsraad Spaarndam Onder verantwoordelijkheid van de redactie 38e jaargang 2004 nr. 1 Nummer 185 Redactie Gerrit van den Beldt, Willem van de Griend, Theo Köhler, Rob de

Nadere informatie

Dorpsorgaan. Redactioneel. Inhoudsopgave. Blad van de Dorpsraad Spaarndam Onder verantwoordelijkheid van de redactie

Dorpsorgaan. Redactioneel. Inhoudsopgave. Blad van de Dorpsraad Spaarndam Onder verantwoordelijkheid van de redactie Redactioneel Dorpsorgaan Blad van de Dorpsraad Spaarndam Onder verantwoordelijkheid van de redactie 37 e jaargang 2003 nr. 4 Nummer 184 Redactie Gerrit van den Beldt, Willem van de Griend, Theo Köhler,

Nadere informatie

Dorpsorgaan. Inhoudsopgave

Dorpsorgaan. Inhoudsopgave Colofon Dorpsorgaan Blad van de Dorpsraad Spaarndam Onder verantwoordelijkheid van de redactie 39e jaargang 2005 nr. 3 Nummer 191 Redactie Gerrit van den Beldt, Willem van de Griend, Barend Jan Luijtze,

Nadere informatie

Dorpsorgaan. Inhoudsopgave

Dorpsorgaan. Inhoudsopgave Colofon Dorpsorgaan Blad van de Dorpsraad Spaarndam Onder verantwoordelijkheid van de redactie 40e jaargang 2006 nr. 3 Nummer 195 Redactie Gerrit van den Beldt, Willem van de Griend, Barend Jan Luijtze,

Nadere informatie

Dorpsorgaan. Redactioneel. Inhoudsopgave

Dorpsorgaan. Redactioneel. Inhoudsopgave Redactioneel Dorpsorgaan Blad van de Dorpsraad Spaarndam Onder verantwoordelijkheid van de redactie 34 e jaargang 2000 nr. 4 Nummer 172 Redactie Gerrit van den Beldt, Marga Kranendonk, Annemarie van Leen-Janssens,

Nadere informatie

Dorpsorgaan. Inhoudsopgave

Dorpsorgaan. Inhoudsopgave Colofon Dorpsorgaan Blad van de Dorpsraad Spaarndam Onder verantwoordelijkheid van de redactie 42e jaargang nr. 1, maart 2008 Nummer 201 Redactie Gerrit van den Beldt, Willem van de Griend, Judith Touw,

Nadere informatie

Dorpsorgaan. Openbare Dorpsraadvergaderingen in 2013

Dorpsorgaan. Openbare Dorpsraadvergaderingen in 2013 Colofon Dorpsorgaan Blad van de Dorpsraad Spaarndam Onder verantwoordelijkheid van de redactie 47 e jaargang nr. 3, september 2013 Nummer 223 Redactie Jolijt de Jongh, Henk van Ommeren, Wineke Toppen,

Nadere informatie

Dorpsorgaan. Beste Spaarndammers en overige lezers,

Dorpsorgaan. Beste Spaarndammers en overige lezers, Colofon Redactioneel Beste Spaarndammers en overige lezers, Dorpsorgaan Blad van de Dorpsraad Spaarndam Onder verantwoordelijkheid van de redactie 46 e jaargang nr. 1, maart 2012 Nummer 217 Redactie Jolijt

Nadere informatie

Noodkreet 2. Dorpsorgaan

Noodkreet 2. Dorpsorgaan Colofon Redactioneel Noodkreet 2 Dorpsorgaan Blad van de Dorpsraad Spaarndam Onder verantwoordelijkheid van de redactie 45 e jaargang nr. 2, juni 2011 Nummer 214 Redactie Willem van de Griend, Jolijt de

Nadere informatie

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Chinees Vertaald door Han Zhou

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Chinees Vertaald door Han Zhou De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Chinees Vertaald door Han Zhou Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft 1 hallo 你 好 2 ik 我 3 ben 是 4 van 从, 来 自 5 mijn 我 的 6 naam (de) 名 字 7 is

Nadere informatie

Marjan Kooiman mobiel: 06-46140083 marjankooiman@hotmail.com

Marjan Kooiman mobiel: 06-46140083 marjankooiman@hotmail.com Nieuwsbrief Dorpsraad Heerjansdam Nieuwsbrief nr. 4 jaargang 8 oktober 2012 Antoin Scholten: bedankt! De burgemeester van Zwijndrecht én voorzitter van onze dorpsraad Antoin Scholten is door de gemeenteraad

Nadere informatie

De laatste. De Kleiswijzer

De laatste. De Kleiswijzer - mei 2009-54 De laatste In Kleiswijzer 53 stond de laatste column van de voorzitter. Wij vonden hem echter bereid om nog één keer een stukje te schrijven voor de Kleiswijzer. We geven het toe; we kunnen

Nadere informatie

De Prikkel. Nieuwsbrief van de Vereniging Austerlitz Belang. Oktober 2010 - jaargang 42, nummer 4. Kindermiddag in september 2010

De Prikkel. Nieuwsbrief van de Vereniging Austerlitz Belang. Oktober 2010 - jaargang 42, nummer 4. Kindermiddag in september 2010 De Prikkel Nieuwsbrief van de Vereniging Austerlitz Belang Oktober 2010 - jaargang 42, nummer 4 Kindermiddag in september 2010 Verder in dit nummer onder andere - De stand van zaken; - Kermis in Austerlitz;

Nadere informatie

Voorwoord. Graag tot ziens op 20 september!! Leo Hofman Voorzitter.

Voorwoord. Graag tot ziens op 20 september!! Leo Hofman Voorzitter. Voorwoord Op 5 oktober aanstaande bestaat de Schelluinse Lawn Tennis Vereniging Racket 25 jaar en sinds 1995 maak ik ook deel uit van de club en ik moet zeggen dat die acht jaren zijn omgevlogen. Ik voelde

Nadere informatie

Waarom haakt Speelwerk nu af?

Waarom haakt Speelwerk nu af? DE STADSWACHTER Uitgave: Politieke Vereniging Sterk Meppel 32e jaargang no. 4, Herfst 2013 Waarom haakt Speelwerk nu af? De ouders zitten tot het laatste moment in spanning. Hoe wordt

Nadere informatie

Van de redactie. Bezorging boeselijn. geslaagd?

Van de redactie. Bezorging boeselijn. geslaagd? Van de redactie Afgelopen maand is, zoals u ongetwijfeld weet, het leefbaarheidsonderzoek gepresenteerd. Aan dit onderzoek hebben heel veel inwoners van Lijnden en Boesingheliede deelgenomen. De onderzoekers

Nadere informatie

Darpsproat. uut Garder

Darpsproat. uut Garder Darpsproat uut Garder maart 2012 Van de Redactie Het was een vreemde winter! Eerst wilde het maar niet koud worden, de natuur en de mensen raakten daar danig van in de war. Toen ineens kwam de vorst en

Nadere informatie

Bericht van de Dorpsraad

Bericht van de Dorpsraad Bericht van de Dorpsraad De zomer voorbij, aardappels de grond uit, kermis achter de rug en de koeien weer op stal. Hoogste tijd voor binnen activiteiten zoals bijvoorbeeld de Dorpsraad jaarvergadering

Nadere informatie

Juni 2013 nummer 1 + 2 www.devaluwe.nl. Kijk op de wijk. Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe. Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe

Juni 2013 nummer 1 + 2 www.devaluwe.nl. Kijk op de wijk. Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe. Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe Juni 2013 nummer 1 + 2 www.devaluwe.nl Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe Nieuwsbrief revitalisering Nieuwe voorstellen voor Buurtbudgetten

Nadere informatie

jaargang 9 nummer 5 oktober 2015 1www.wijkraadzuidoostenschede.nl

jaargang 9 nummer 5 oktober 2015 1www.wijkraadzuidoostenschede.nl jaargang 9 nummer 5 oktober 2015 1 2 jaargang 9 uitgave 5 oktober 2015 De meest complete thuiszorg. Altijd in de buurt. Bij Livio kunt u met elke zorgvraag terecht, ook als het gaat om complexe zorg. Met

Nadere informatie

Medewerkers van De Wessaner vieren 250e editie

Medewerkers van De Wessaner vieren 250e editie 23e jaargang nr. 6 22 juni 2007 D e z e m a a n d i n D e We s s a n e r Medewerkers van De Wessaner vieren 250e editie Het kon niet beter: de zon scheen, het was lekker warm en de ontvangst in de kantine

Nadere informatie

39e jaargang nr. 4. uitgave van de V.A.B.

39e jaargang nr. 4. uitgave van de V.A.B. Almenak 39e jaargang nr. 4 2013 uitgave van de V.A.B. A L M E N A K Officieel orgaan van de Vereniging Almens Belang september 2013, 39 e jaargang nr. 4 Redactie: Joost Dijksman Wilrike ter Meulen Technische

Nadere informatie

50 jaar WSVW. Jubileumkrant

50 jaar WSVW. Jubileumkrant 50 jaar WSVW Jubileumkrant 2 1961-2011 50 jaar WSVW Jubileumkrant Colofon Deze Jubileumkrant is een éénmalige uitgave ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de WSVW opgericht op 13 maart 1961, in

Nadere informatie

2 Heino Sport December 2011

2 Heino Sport December 2011 December 2011 2 Heino Sport December 2011 Voorwoord van de voorzitter 41e jaargang (2011-2012) No. 03 3 Even wat anders We gaan richting de feestdagen en het veldvoetbal staat stil. Even wat anders en

Nadere informatie

Een tuin voor iedereen

Een tuin voor iedereen Een tuin voor iedereen Huurverhoging 2015 Ouder worden in de buurt Ventileren...waarom? Jaargang 9 nr. 1 april 2015 woonpunt 3 Standpunt Inhoud Passend toewijzen Kijk hoe ik woon 8 Inhoud Directeur-bestuurder

Nadere informatie

Sint-Nicolaas weer in Brouwhuis

Sint-Nicolaas weer in Brouwhuis Jaargang 26 november 2010 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl Sint-Nicolaas weer in Brouwhuis IN DIT NUMMER Meld stankoverlast, meer hierover

Nadere informatie

ARMHOEFSE AKKERS. maandelijks blad voor buurtbewoners. december 2010 35e jaargang nummer 10. foto Toine Kocx

ARMHOEFSE AKKERS. maandelijks blad voor buurtbewoners. december 2010 35e jaargang nummer 10. foto Toine Kocx ARMHOEFSE AKKERS maandelijks blad voor buurtbewoners december 2010 35e jaargang nummer 10 foto Toine Kocx -Moerenburg nu écht op de schop -Buurtpanel: hulde aan vrijwilligers -Theo v.d. Bruggen maakt plaats

Nadere informatie

IJsclub Nova Zembla 125 jaar 1880-2005

IJsclub Nova Zembla 125 jaar 1880-2005 IJsclub Nova Zembla 125 jaar 1880-2005 1880 - Nova Zembla - 2005 1 NovaZembla JUB boek 1 18-02-2005, 08:19 125 jaar IJSCLUB NOVA ZEMBLA is te danken aan vrijwilligers, sponsors en leden Omslag ontwerp:

Nadere informatie

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt De Boomgaard Kerst Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt 27e jaargang nummer 4 december 2009 In dit nummer o.a.: Jaaroverzicht 4 Op zoek naar meer straatvertegenwoordigers 7 De Vereniging

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie