Dorpsorgaan. Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dorpsorgaan. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Colofon Redactioneel Dorpsorgaan Blad van de Dorpsraad Spaarndam Onder verantwoordelijkheid van de redactie 38e jaargang 2004 nr. 3 Nummer 187 Redactie Gerrit van den Beldt, Willem van de Griend, Barend Jan Luijtze, Rob de Waal Malefijt, Willem van Warmerdam en Jan Zwetsloot Adres Westkolk 4, Spaarndam-West Vormgeving Willem van Warmerdam Omslag Dea Bijlsma Oplaag 1450 exemplaren Verspreiding Huis-aan-huis binnen de bebouwde kom van Spaarndam. Coördinatie: Hanneke Luijtze Toezending per post 12,- per jaar (4 nummers) over te maken op bankrekeningnummer , (Rabobank Spaarndam) t.n.v. Stichting Dorpsraad Spaarndam Terwijl de herrie van Schiphol, ondanks de herstelde 'rekenfout', op sommige dagen ernstiger lijkt dan ooit, bereidt de natuur zich al lichtelijk voor op de komende winter. Zo bouwen de bijen van Theo van Lieshout hun voorraad op om straks als volk de winter te kunnen doorkomen. Sport- en ontspanningsverenigingen gaan 'de boer op' om te proberen hun gebruikelijke zomerverlies aan leden op te vangen. In dit nummer vindt u hartenkreten van de bridgers en de basketballers. Zij dingen naar uw hand en bieden gratis een kennismaking aan met deze vormen van vrijetijdsbesteding. En bij de Do'Daars kunt u eventueel aan de slag als vrijwillig zweminstructeur. Hebt u gevoel voor gemeenschapszin, dan kunt u daar invulling aan geven door als vrijwilliger te gaan rijden voor de Stichting Radius. Bent u meer een 'kermisklant', en dat zijn er velen onder u, dan gaat u natuurlijk helemaal uit uw dak tijdens de Spaarndamse Feestweek, u aangeboden door de Spaarndamse middenstand. Wilt u liever passief ontspannen en genieten, dan kunt u vanaf eind oktober in de Oude Kerk weer genieten van een reeks concerten. En dan loopt het toch echt tegen de winter en kunnen de schaatsen alweer uit het vet! De redactie wenst u een fijn najaar. Kopij voor het volgende nummer inleveren uiterlijk 15 november 2004 Inhoudsopgave Samenstelling van de Dorpsraad Spaarndam... 2 Mededelingen van de Dorpsraad... 2 Kroniek... 4 Het land rond de Stompe Toren... 7 De Geschiedenis van het SGK (28)... 8 Het hart van de zaak In gesprek met Theo van Lieshout Waterschapsverkiezingen Rijnland BV Spaarndam De Do'daars Bridgevereniging Spaarndam Sportzaal open in de vakantie Winterconcerten in de Oude Kerk Privé-berichten Noodkreet van een Spaarndammer Gezocht: Chauffeurs Vervoersdienst Spaarndam..19 Amadorina Kindergarden Jubileum zuster André (Thea) Lemmers

2 Van de Dorpsraad Samenstelling van de Dorpsraad Spaarndam Voorzitter Barend Jan Luijtze Wolfsenstraat Secretaris Tiny van Dingstee Dr. W. Nijestraat Toegevoegd Adviseur, archief en penningmeester Joop de Vries Pol Leden Harry Chün Jan van Geemstraat Fred Dukel Leen Spierenburgstraat Theo Köhler Clara v. Spaarnwoudestr Rob de Vries J. van de Waeyenstraat Ziegel Ziegelaar Nieuwe Rijweg Mededelingen van de Dorpsraad Schiphol Het belangrijkste nieuws is dat per 2 september jl. de nieuwe Spaarndamroute een feit is. Daarmee is inhoud gegeven aan de toezegging van Schiphol en de Luchtverkeersleiding Nederland, van nu ruim een jaar geleden, om de route boven Spaarndam te verleggen. U hebt dat ongetwijfeld in de krant kunnen lezen. Daarmee is een belangrijke stap gezet om de overlast in Spaarndam van de Polderbaan enigszins te beperken. We zijn er overigens nog niet helemaal. Immers bij gelijktijdig gebruik van de Polderbaan en de Zwanenburgbaan wordt de oude route nog gevlogen. Dit zal zo'n viermaal per dag plaatsvinden gedurende 1½ à 2 uur per keer. De Luchtverkeersleiding Nederland heeft ons toegezegd er alles aan te doen om per 1 november a.s. een definitieve oplossing voor het zgn. parallel starten te hebben, waardoor vanaf die datum de nieuwe Spaarndamroute ook zal gaan gelden tijdens het gelijktijdig gebruik van eerder genoemde startbanen. En pas dan kunnen we beoordelen of Spaarndam er echt op vooruitgegaan is. 2 Blijft een woord van dank op z'n plaats aan de commissie Stop Overlast Schiphol (SOS), die zich vanaf 1994 heeft beziggehouden met de problematiek zoals we die nu kennen. Zonder hun inspanning was er geen sprake geweest van de routeverlegging rond Spaarndam. Het zijn Trudi Coosemans, Theo Köhler, Hans Breedeveld, Jan Vos, Hanneke Luijtze, Jos Geerding, Marianne Oosterveer, Tim Boyenk, Jetty van Eijk, Karel Weijers en Jan de Haas geweest die al dit werk hebben verzet. Mijn complimenten. Op het moment van dit schrijven is het eerste weekend na de routeaanpassing achter de rug. Welnu, de situatie voor Spaarndam lijkt eerder verslechterd dan verbeterd. De vermindering van de geluidsoverlast als gevolg van de routeaanpassing lijkt meer dan tenietgedaan te worden door het feit dat er gedurende de spitsuren nog sterker wordt gedivergeerd dan daarvoor al het geval was. Er werd niet alleen over Spaarndam-Oost uitgevlogen maar nu ook over Spaarndam- West. Dit hebben we de Luchtverkeersleiding Nederland laten weten. Zoals wij ze ook

3 Van de Dorpsraad hebben laten weten dat de divergeermaatregel zoals die nu wordt gehanteerd veel te zwaar is. Immers waar gaat het om. Het gaat om een maatregel die bedoeld is om het gelijktijdig startend verkeer van de Polderbaan en de Zwanenburgbaan voldoende uit elkaar te houden. Eigen waarneming heeft echter aangetoond dat bij gelijktijdig gebruik van de banen er in slechts 5-15% van gevallen sprake is van gelijktijdig starten. Met andere woorden waarom geen beheersmaatregel die alleen die vliegtuigen betreft. Tot slot hebben we de LVNL dringend gevraagd om de mensen uit Spaarndam zo spoedig mogelijk te laten weten wat er na 1 november gaat gebeuren. De heer Cerfontaine mag dan wel gezegd hebben dat de structurele oplossing van het parallelle starten moet passen binnen de toezeggingen die aan Spaarndam zijn gedaan, maar de LVNL geeft nu zelfs na 10 maanden nog geen enkele indicatie van de richting waarin de oplossing gezocht moet worden. Wij kunnen ons niet voorstellen dat een oplossing die over 7 weken operationeel moet zijn nu nog niet bekend is. Waarom die geheimzinnigheid of gaat het toch weer langer duren? Als u dit leest hopen we meer te weten. Slaperdijk Zoals bekend is de kwaliteit van de Slaperdijk in de richting van Santpoort zeer slecht. Wij hebben daar contact over gehad met de gemeente Haarlem. Gelukkig wordt het lage deel nog in 2004 of anders in het begin van 2005 gerenoveerd. Maar het hoge gedeelte wacht eerst op een renovatie van de onderliggende dijk. Welnu, daar ligt het probleem, want het hoogheemraadschap van Rijnland heeft het voornemen om de dijk pas in 2008 aan te pakken. Zo lang kan er natuurlijk niet gewacht worden, want de situatie is qua veiligheid onacceptabel. Reden waarom wij er bij wethouder Visser op hebben aangedrongen om in overleg met Rijnland tot een andere oplossing te komen. Gezien de lange tijd die nodig is/was om tot een afspraak te komen, zijn we daar niet optimistisch over. We houden u op de hoogte. Flitspaal Een onderwerp dat vorig jaar de gemoederen flink heeft beziggehouden. U kent ook het besluit dat toen is gevallen. Mede op voorspraak van de Dorpsraad, maar toch onder invloed van de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude, heeft Haarlem besloten de flitspaal vooralsnog alleen 's morgens in bedrijf te stellen. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan een verhoging van de veiligheid op de dijk, terwijl toch ook rekening wordt gehouden met de belangen van met name de winkeliers. Inmiddels zijn we een jaar verder en Haarlem heeft het voornemen uitgesproken de situatie te laten zoals die nu is. Daarmee blijft de flitspaal alleen 's morgens functioneren en wordt de werking van de flitspaal niet uitgebreid tot de avondspits. Ik denk dat dit een goed besluit is, waarbij rekening wordt gehouden met de vele (verschillende) belangen die er ten aanzien van dit onderwerp leven. Overlast rond de Adalbertusschool Tijdens de laatste openbare Dorpsraadvergadering in mei jl. is uitvoerig gesproken over vandalisme en criminaliteit in Spaarndam en met name over de situatie rond de St. Adalbertusschool. Twee richtingen zijn toen min of meer aan de orde gekomen. Allereerst zouden we moeten proberen met de desbetreffende jongeren in contact te komen. Maar toch ook werd gepleit voor meer handhaving. Nog deze maand hebben we overleg met de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude en de politie om te kijken wat er eventueel aan het probleem gedaan kan worden. Wij zullen u op de hoogte houden. Openbare Dorpsraadvergadering De eerstvolgende openbare Dorpsraadvergadering is: Donderdag 25 november 2004 Ik hoop u dan weer te mogen begroeten. Barend Jan Luijtze 3

4 Kroniek Periode 1 juni 2004 tot 1 september 2004 Dinsdag 1 juni In het HD met grote letters 'Hangjeugd plaag voor Spaarndam'. Op de vergadering van de Dorpsraad komt dit ter sprake. Toch is er enige dagen later een ingekomen stuk in het HD waarin naar voren komt dat het allemaal wel meevalt. Apotheek Krijnen en de Noorder Apotheek fuseren tot Apotheek 'Het Catharinahuis' aan de Rijksstraatweg 367 in Haarlem. De uitdeelpost in Spaarndam blijft bestaan. Woensdag 2 juni Het winkelcentrum dat gepland is bij het Dorpscentrum, wordt van harte door de Spaarndamse ondernemers toegejuicht. Voor Albert Heijn komt er een nieuwe supermarkt op de plaats van snackbar De Twee Punten, die verhuist naar de oever van het IJ. De winkeltjes in de Dr. W. Nijestraat krijgen ook een plaats in de nieuwe opzet. De ondernemers zijn enthousiast. Nu maar hopen dat alles doorgang kan vinden. Donderdag 3 juni Steeds meer mensen meten zelf de herrie van de vliegtuigen. De Stichting Geluidsnet heeft twee honderd aanmeldingen gekregen van burgers die met behulp van een microfoon en een pc met internetverbinding, het geluid van vliegtuigen willen registreren. In Spaarndam worden reeds vijf thuismetingen verricht. U kunt deze metingen volgen op het internet: geluidsnet.dischosting.nl. (Let op: zonder www) Vrijdag 4 juni Volgens gedeputeerde Meijdam mag Schiphol pas een nieuwe start- en landingsbaan aanleggen als een andere baan dichtgaat. Zaterdag 5 juni Het Spaarndams Gemengd Koor organiseert een Kolkconcert in samenwerking met het koor van 'Zang en Vriendschap' uit Haarlem en enkele solisten. Wim Leising 4 en Piet Huisbos hebben de leiding in handen. Het is een operaconcert met werken van Beethoven, Berlioz, Bizet, Gounod, enz., enz. Mede dankzij het weer is deze avond zeer geslaagd. Zondag 6 juni Kanovereniging 'Spaarndam', gehuisvest op het Fort Zuid, houdt een open dag van tot uur. De vereniging richt zich op het geven van kano-instructie, het stallen van eigen en verenigingskano's, het organiseren van toertochten voor leden en het deelnemen aan evenementen. Woensdag 9 juni Zo'n 150 sympathisanten doen mee aan een optocht om te voorkomen dat op de Verdolven Landen tussen Haarlem, Velserbroek en Spaarndam, gebouwd gaat worden. Ook kinderen lopen mee met zelfgemaakte tekeningen: het hart moet groen blijven! Oud-dorpsgenoot Fons Balm (zoon van Wies) is benoemd tot Bijzonder Hoogleraar in de hoofd-halsoncologie (kanker) en chirurgie aan de universiteit van Amsterdam. Vanmiddag houdt hij zijn inaugurele rede. Vrijdag 10 juni In de Nieuwsbrief van de CROS (Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol) is een klachtenoverzicht van het eerste kwartaal 2004 opgenomen. Uit 196 woonplaatsen zijn in totaal klachten binnengekomen. Daarvan zijn er 's nachts. In totaal komen de klachten van 3635 personen. Uit Spaarndam-Oost komen 4059 klachten en 84 uit Spaarndam-West. Daarmee behoort Spaarndam tot de zeven plaatsen met de meeste geluidshinder. Woensdag 16 juni Dorpsgenoot, raadslid van Haarlem, Cees de Vries vindt dat Haarlem geen nieuwe brug moet bouwen bij het Schoteroog. Laat Velsen maar zorgen dat er een aftakking

5 Kroniek komt van de A9 naar de Velserbroek. Dat is zijn mening en er zit veel in. Zaterdag 19 juni In het Elseviers Weekblad een publicatie van het woongenot in Nederland aan de hand van een vergelijking van de 483 gemeenten in ons land. Haarlem komt op de 65 e plaats en Haarlemmerliede & Spaarnwoude op de 234 e. Zondag 20 juni Onder prima weersomstandigheden wordt door de Stichting Dorpsfeest Spaarndam het traditionele Ponderslaan georganiseerd in de Kolk. Er is nu zelfs een Nederlands kampioenschap van gemaakt. Veel deelnemers van buiten Spaarndam levert dat echter niet op. Bij de heren wint Ranish van Eegeren en bij de dames Cindy Ligthart. lemmers die lid willen worden van haar Deutsch-Niederländische Verein. Zaterdag 26 juni Het is mooi weer en er komt weer groen in het water van het Spaarne. Over de hele zomer genomen is het minder dan vorig jaar, want ook het weer is gemiddeld minder mooi. Zondag 27 juni Bij de speeltuinvereniging is het vandaag een drukte van belang. Het is dan ook Wereldkinderdag. Maandag 28 juni René en Tanja van Lieshout staan trots in de krant met hun pasgeboren zoon Lars. Hij is bij de geboorte 54 cm lang, weegt 4730 gram en mag er zijn! Woensdag 30 juni De nieuwe wijk SpaarneBuiten wordt ruim, groen en krijgt een klassiek karakter. Ruim driehonderdveertig nieuwe woningen zullen op het terrein van Stapel/Volker Wessel Stevin een plaatsje krijgen. Foto Dinsdag 22 juni B&W van de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude komen op de fiets naar Spaarndam. Het doel is de bewoners in de gelegenheid te stellen kwesties aan te kaarten die met de gemeente te maken hebben en die bijzondere aandacht behoeven. De nieuwbouw van de St. Adalbertusschool in Spaarndam moet gereed zijn voor de aanvang van het schooljaar Dat wil de gemeenteraad. Donderdag 24 juni Oud-dorpsgenote Thea van Nus-Adebahr in de krant. Ze is op zoek naar Duitse Haar Vrijdag 2 juli Arjen Hilbers heeft zijn motorfiets terug. Vorig jaar zat hij nog een half jaar gevangen in de Sahara, waar hij met zijn motorfiets een vakantierit maakte. Met behulp van een Duitse organisatie heeft hij zijn vehikel teruggekregen. Zaterdag 3 juli Dorpsgenote Femke van der Meij in het H.D. met een artikel over haar prestaties op de atletiekbaan. Bij de Nederlandse kampioenschappen voor junioren wint ze twee gouden medailles: op de honderd meter met en zonder horden. Ze is pas 18 en studeert bewegingswetenschappen. Een klachtenrecord betreffende het vliegtuiglawaai in Spaarndam en de IJmond. Opvallend veel klachten zijn er in april en mei geweest. Het betreft vooral veel afbuigend verkeer na starts op de Polderbaan. 5

6 Kroniek Zondag 11 juli Na een grondige renovatie worden onder de naam 'WheelerPlanet' het clubhuis van HSV 'de Kampioen' en de wielrenbaan in het Westhoffbos opnieuw in gebruik genomen. Er is een aantrekkelijk programma. Maandag 12 juli t/m vrijdag 6 augustus Speeltuinvereniging Nieuw Leven biedt de kinderen weer een fantastisch zomerprogramma. Elke dag is er wel wat te doen en de kinderen behoeven zich in de vakantietijd niet te vervelen. Woensdag 14 juli Milieuwethouder Grondel van de gemeente Haarlem komt naar Spaarndam om met de voorzitter van de Dorpsraad, Barend Jan Luijtze, de herrie van Schiphol te bespreken. Hij zal daarna een brief schrijven naar staatssecretaris Schultz over de situatie: de vliegroute over Spaarndam moet worden omgelegd. Zaterdag 17 juli De eerste van vijf kunstmarkten op de Westkolk. De organisatoren treffen het dit jaar met het weer en er is veel belangstelling. Dinsdag 20 juli Langs het Kerkepad naar de Stompe Toren is een brandplek ontstaan in de berm. Enkele dagen later is de plek uitgebreid tot een behoorlijke oppervlakte en het smeult verder. Het brandweerkorps moet er aan te pas komen om de veenbrand in de kiem te smoren. Dinsdag 27 juli Het hoogheemraadschap van Rijnland en drie waterschappen Groot-Haarlemmermeer, De Oude Rijnstromen en Wilck en Wiericke gaan per 1 januari 2005 fuseren. Rijnland bestond in 2002 al 800 jaar! Donderdag 5 augustus In de Vereenigde Binnenpolder wordt bij de boerderij van Schoorl aan de Lage Dijk een ooievaar waargenomen. Het nest even verderop is nog leeg, maar wie weet volgend jaar. Het projectkoor 'The Voice Company' van dirigent Robert Bakker bestaat dit jaar vijf jaar. Eind oktober wordt dat gevierd met een lustrumconcert. Dinsdag 10 augustus Het is bloedheet. Zoals gewoonlijk vermaakt de jeugd zich met het springen van de brug in de Boezem. Woensdag 11 augustus Op jachthaven 'De Rietpol' bereidt Mark Slats zich met zijn jacht voor op een solozeiltocht rond de wereld. Met zijn 27 jaar is hij de jongste Nederlander die dat gaat doen. Hij vaart met de 'Cornelia' van 14 meter lang. Donderdag 12 augustus In de 'Uitkrant' van het H.D. een zeer lovend artikel over café-restaurant 'De Toerist' in Spaarndam. Maandag 16 augustus Op de foto in het H.D.: oud-dorpsgenoot Henk Balm snijdt een paar dahlia's af voor bezoekers van de open dagen in de tuinen van volkstuinverenigingen Eigen Tuin, Ons Buiten en Poelpoldervreugd. Zaterdag 21 augustus Wordt er een straatfeest gehouden in de Leen Spierenburgstraat en een week later in de Van der Burchstraat/Biesheuvelplein. In Kennemerland wordt het regenrecord gebroken. In Haarlem en omstreken valt op sommige plaatsen in zes uur tijd meer dan vijftig millimeter. Zondag 22 augustus Op het Sportpark van de SV Spaarnwoude wordt de 'Ger Wessels Jeugdsportdag' georganiseerd. Deze geldt speciaal voor de guppen, F-, E- en D-pupillen en de pupillen soft- en honkbal. Mede dankzij het goede weer heeft de sportdag een prima verloop. 6

7 Kroniek Maandag 23 augustus Dorpsgenoot Simon Kuipers rijdt in Calgary zijn eerste schaatswedstrijd van dit seizoen. Op de 500 en 1000 meter verbetert hij zijn persoonlijk record. Vrijdag 27 augustus De geluidshinder in Haarlem en omgeving is sterk toegenomen. Deze constatering wordt nu ondersteund door meetgegevens van het geluidsmeetsysteem van Schiphol. De herrie blijkt vervijfvoudigd. Dinsdag 31 augustus Er wordt door de provincie Noord-Holland vergaderd op Fort Zuid. De gedeputeerden en de Commissaris der Koningin bespreken de begroting. Haarlem en omgeving behoren tot de toptien van de natste Nederlandse gebieden in augustus. In Haarlem-West valt zelfs wel 247 millimeter regen. De rekenfout van Schiphol wordt hersteld. Spaarndam krijgt een andere vliegroute. Aldus met grote letters in het H.D. Staatssecretaris Schultz van Haegen heeft dat vandaag aan de Tweede Kamer laten weten. Naar ons bekend is, of medegedeeld is, zijn overleden: di 8 jun Hendrik van Beijeren Haarlem (Overspaarne) 92 za 28 jul Fredericus Stephanus Wesseling (Freek) Van der Burchstraat za 28 jul Nicolaas Johannes (Jan) Vreeken Haarlem (Overspaarne) 92 wo 11 aug Hendrikus Antonius Appeldoorn (Henk) C. van Beeckstraat zo 15 aug Cornelis Alexander van Duijn (Kees) Kerklaan zo 29 aug Hendricus Johannes Kroon (Henk) Haarlem (De Molenburg) 84 Het land rond de Stompe Toren, de geschiedenis van Spaarnwoude In het vorige Dorpsorgaan zat een folder waarmee u kon inschrijven op dit nieuwe boek. Als er op 1 september zou zijn ingeschreven voor 300 boeken, dan waren we uit de kosten. Aanvankelijk liepen de inschrijvingen wat traag, maar wat later kwam het goed op gang, en op 1 september waren er 505 boeken besteld. Een groot succes! Uit Spaarndam kwamen 141 inschrijvers, Haarlemmerliede en Spaarnwoude 56, Haarlem 44, Halfweg 16, Santpoort 5, Heemstede 5, Hoofddorp 5, Velserbroek 6, IJmuiden 2, Driehuis 2 en elders 32. Velen schreven in voor meer dan een exemplaar. Dat betekent dat het boek nu gedrukt gaat worden. Dat gebeurt bij de bekende drukkerij 'Excelsior' in de Waarderpolder. Tussen half oktober en half november zal het verschijnen, en dan nemen we contact op met de inschrijvers. Na 1 september kan men nog wel inschrijven, maar vindt er geen vermelding meer plaats achter in het boek. Namens de Stichting Spaarndam 700, Gerrit van den Beldt 7

8 Dorpsgeschiedenis De Geschiedenis van het Spaarndams Gemengd Koor (28) 60 JAAR ZANG, EEN BLIJDE DAG VOOR SPAARNDAMS GEMENGD KOOR Zo luidt de kop van een groot artikel in het Dorpsorgaan van december Hierin wordt uitvoerig de viering van het 60-jarig jubileum beschreven. Op 5 oktober 1968 had het bestuur een receptie belegd in café 'De Toerist'. De locatie waar het koor is opgericht. Het werd een zeer druk bezochte receptie, waar alle leden, oud-leden, vrienden en bekenden en vertegenwoordigers van verenigingen, overheden, de Dorpsraad, etc. aanwezig waren. Ook de geestelijkheid, in de personen van Ds. Kroon en kapelaan Gielen, ontbrak niet. Zij organiseerden ieder jaar de oecumenische diensten met Pasen en Kerstmis en hieraan verleende ons koor al jarenlang haar medewerking. Zelfs de 76-jarige heer F. Onderweegs was vanuit Friesland naar Spaarndam gekomen. Hij was van 1925 tot eind 1941 onze voorzitter. Een schat aan bloemen werd binnengebracht en mooie cadeaus werden overhandigd, waaronder een mooie elektrische koffiezetautomaat. De schenker, de heer Bruinier, het oudste actieve lid van de vereniging, sprak de wens uit "dat het Spaarndams Gemengd Koor nog een lang leven beschoren mocht zijn." Na het officiële deel van de receptie bleven bestuur en koorleden nog enige tijd gezellig bijeen. Op ziekenbezoek Jammer was, dat secretaris Joop Harskamp onverwacht in het ziekenhuis terecht was gekomen. Daardoor moest hij alle feestelijkheden aan zich voorbij laten gaan. Het leeuwendeel van de organisatie en voorbereiding had op zijn schouders gerust, dus was het extra sneu dit te moeten missen. Een delegatie van dirigent en bestuur bezocht hem direct na het officiële deel van de receptie en overhandigde hem de grote fruitmand, die het koor tijdens de receptie gekregen had. Dit werd door Joop bijzonder op prijs gesteld. 8 Wél een feestavond, maar géén jubileumconcert Op 16 november 1968 werd een feestavond gehouden voor leden en introducés. Dit werd een zeer geslaagde avond, waarbij werd gekiend, gedanst en geproost. En dit tot 2 uur 's nachts. Na uitvoerig overleg met dirigent Ernst van het Kaar moest helaas worden afgezien van een jubileumconcert. De redenen waren onder andere een te geringe bezetting van ons koor en een te korte voorbereiding vanwege andere verplichtingen, waaronder de kerst- en paasdiensten en de deelname aan concoursen. Goede sfeer De jaren na 1968 worden gekenmerkt door tamelijk vast terugkerende activiteiten. Ieder jaar wordt medewerking verleend aan de paas- en kerstdiensten en onderwegdiensten en daar tussendoor een zangconcours. Op deze concoursen worden overigens, met steun van het Velsens Gemengd Koor, uitsluitend 1 e prijzen behaald, dikwijls met lof van de jury. Het hieraan gekoppelde 'dagje uit' zorgt steevast voor een uitstekende sfeer. Want daar mankeert het niet aan bij het Spaarndams Gemengd Koor. Ook de kien- en feestavonden worden goed bezocht. Het aantal leden valt, vergeleken met andere verenigingen, ook niet tegen. Dat schommelt ieder jaar zo rond de 35. Mede dankzij een groot aantal donateurs en andere weldoeners is ook onze financiële situatie goed te noemen. "Dus wat wil je nog meer?" zou je zeggen. Weinig variatie Toch was niet iedereen tevreden met de gang van zaken. Met name onze 2 e voorzitter, Jan in 't Veld, dringt regelmatig aan op méér variatie in onze programmering. Zo merkt hij tijdens de rondvraag op de jaarvergadering van op dat we met ons repertoire wel erg op de "geestelijke toer" zitten. Hij vraagt of dit niet anders kan.

9 Dorpsgeschiedenis Een jaar later op constateert hij teleurgesteld, dat er nog niets veranderd is. Hij wil graag iets beters dan de paas- en kerstdiensten. Dirigent Ernst van 't Kaar belooft hier eens naar te kijken. "Ik blijf hopen", zegt Jan. Secretaris Joop Harskamp merkt op dat de sfeer tijdens de repetities soms wel erg uitbundig is. Een beetje meer discipline kan geen kwaad, meent hij. De dirigent moet de touwtjes wat strakker aantrekken. Onze beschermheer overlijdt In die beginjaren 70 wordt ons koor ook met tegenslagen geconfronteerd. Op 29 november 1971 overlijdt onze beschermheer, de heer W. Kok. Dit is natuurlijk op de eerste plaats een groot verlies voor zijn vrouw en kinderen en zijn bedrijf. Maar ook voor het Spaarndams Gemengd Koor. Op hem werd nooit tevergeefs een beroep gedaan. Op zijn begrafenis wordt ons koor vertegenwoordigd door de secretaris en onze voorzitter. Enige maanden later deelt mevrouw Kok het bestuur mee dat zij de rol van haar echtgenoot zal overnemen. Zij wordt onze beschermvrouwe. Uiteraard wordt dit door ons koor bijzonder op prijs gesteld. Voorzitter Gerrit Klomp treedt af. Op de jaarvergadering van 20 januari 1972 deelt voorzitter Gerrit Klomp de vergadering mee dat hij wil aftreden. Na 30 jaar voorzitterschap vindt hij het welletjes. Zijn teruglopende gezondheid is de belangrijkste reden. Maar ook het feit dat hij een uitstekende opvolger gevonden denkt te hebben. Hij draagt 2 e voorzitter Jan in 't Veld voor, in wie hij een groot vertrouwen heeft. Deze wordt met algemene stemmen gekozen. Jan dankt de leden voor het verkregen vertrouwen. Hij merkt op dat de leden wel een jonge voorzitter (36) hebben gekozen, maar dat ze er geen jongere vereniging door hebben gekregen. Hij roept op tot een goede verstandhouding onder elkaar en vraagt om meer aandacht bij de repetities. Hij spreekt lovende woorden tot oud-voorzitter Gerrit Klomp. Deze krijgt van bestuurslid Janny Amelink een schilderij van de Spaarndamse meester Jan van Geem overhandigd. De heer Klomp zegt dat hij het nooit zo lang had kunnen volhouden zonder de steun en het vertrouwen van de leden en de andere bestuursleden. Vooralsnog blijft hij lid van het bestuur. Op 12 oktober 1972 viert het echtpaar Klomp hun 40-jarig huwelijksfeest. Vier dagen later wordt de heer Klomp in het ziekenhuis opgenomen, kort daarna gevolgd door Bruinier, Willem Houtkamp en secretaris Joop Harskamp. Samen met Klomp was hiermee bijna de hele baspartij uitgeschakeld. Van een echt concert kon daardoor voorlopig geen sprake zijn. Prachtige resultaten Uiteindelijk vindt het concert plaats op 12 april 1973 in de Ned. Herv. Kerk te Spaarndam. Medewerking werd verleend door het Koninklijk Mannenkoor 'Caecilia' o.l.v. Anton de Beer. Het Spaarndams Gemengd Koor zingt o.a. het 'Gallia' van Gounod en het 'Gloria' van Vivaldi. Het wordt een succes. Het Haarlems Dagblad spreekt van "een boeiend concert met gevarieerd karakter" En over ons koor: "De kwaliteiten van het koor kwamen bijzonder goed tot hun recht in deze wijdingsvolle muziek. Dirigent Ernst van het Kaar bereikte met zijn degelijke muzikaliteit prachtige resultaten." Bij de beesten af Kort hierna wordt besloten om, samen met het Velsen's Gemengd Koor, onze medewerking te verlenen aan een zangfestival in Antwerpen. Dit moest plaats vinden op 29 september 1973 in de dierentuin aldaar. Of de dieren er van genoten hebben wordt niet vermeld. Voor de koorleden werd het concert in ieder geval géén pretje. De weersomstandigheden zijn 'beestachtig' slecht. Storm, regen en héél koud. Gelukkig maakte de rest van het dagje uit veel goed, waaronder een goed diner op Hollands (!) gebied in Restaurant Napoleon te Rijsbergen. Het jaar 1974 verloopt vrij rustig met een tweetal concerten met het Velsen's Ge- 9

10 Dorpsgeschiedenis mengd Koor in bejaardentehuizen, deelname aan een jubileumconcert van Haarlems Harmoniekapel in het concertgebouw te Haarlem en de jaarlijkse kerstdienst. Dit jaar géén zangconcours, maar voor de verandering een leuk uitstapje naar Texel. Gerrit Klomp overlijdt Op de jaarvergadering van 9 januari 1975 wordt bekend gemaakt dat de heer Gerrit Klomp uit het bestuur treedt. De reden is zijn steeds slechter wordende gezondheid. Voorzitter Jan in 't Veld staat uitvoerig stil bij de zeer grote verdiensten van onze oudvoorzitter. "Woorden schieten te kort voor iemand die van zijn hobby een halve levenstaak heeft gemaakt". Hij vraagt dan ook de heer Klomp tot erevoorzitter te benoemen. Hier gaat natuurlijk iedereen mee akkoord. Gerrit Klomp was van 27 november 1941 tot 20 januari 1972 voorzitter van ons koor en daarna tot 9 januari 1975 bestuurslid. Totaal ruim 33 jaar! Op 23 februari 1975 horen wij tot onze schrik dat hij onverwacht is overleden. Bij de crematie blijkt welke belangrijke plaats Gerrit Klomp altijd heeft ingenomen in de Spaarndamse gemeenschap. Hij was niet alleen bekend als voorzitter van het Spaarndams Gemengd Koor, maar als dorpskapper knipte en schoor hij in zijn kapperszaak aan de Spaarndammerdijk gedurende 45 jaar een groot deel van de Spaarndamse bevolking. In die functie bleef hij altijd uitstekend op de hoogte van het wel en wee in Spaarndam. Op 27 februari 1975 werd afscheid genomen van deze sympathieke en alom gerespecteerde dorpsgenoot. Op onderstaande foto uit 1958, t.g.v. het 50-jarig bestaan, zit Gerrit Klomp temidden van zijn mede-bestuursleden Willem van de Griend V.l.n.r. Mart Polderman, mevr. G. Kok-Harskamp, Gerrit Klomp, mevr. B. Roza-Bouterse en Joop Harskamp 10

11 Thuisbestemming Het hart van de zaak Stel dat het je deze zomer, ondanks het overweldigende aanbod van vakantiebestemmingen met gegarandeerde succesformule, toch is gelukt je enige tijd in den vreemde op je gemak te voelen. En dat je niet al te zeer geleden hebt vanwege die eindeloze hete uren in de file heen en terug en dat je, tegen de verwachting in, het ANWB-alarmnummer dit keer niet hoefde te bellen. En dat je op de camping toch nog plekjes en momenten vond die door de succesformule waren overgeslagen. Stel dat je steeds, net voordat die uitheemse koperen ploert je definitief met het asfalt 'zou doen verzinderen', de tegenwoordigheid van geest had even in de berm te gaan schuilen, of het geluk had je slechts enkele dagen wat misselijk te voelen, in plaats van alle dagen diarree na het onbesuisd drinken van plaatselijk kraanwater, of dat niet 'toevallig' de hele straat dezelfde camping uitkoos, maar alleen wat vage bekenden uit Haarlem-Noord. En dat die middeleeuwse kathedraal of dat Oud-Griekse amfitheater, ondanks drommen gelijkgestemden, de te dure ijsjes, jengelende kinderen en het gebrek aan water, toch nog bezienswaardig genoeg was. Of, sterker nog, je bivakkeerde op je droomeiland. Zo'n vergeten stukje land van zon, zand, schelpenpaadjes en duinpannetjes, waar het, als het heeft geëbd, geheid weer vloed wordt, waar de branding de regie voert en waar je de drang om iets te moeten, naarmate je er langer bent, steeds minder voelt. Zelfs dan, wanneer je vakantie dus de moeite waard is geweest, en je moet echt het geld is op, de tijd is op naar huis, is Spaarndam qua thuisbestemming zo gek nog niet. Neem de reis terug, de laatste kilometers nog steeds, ontegenzeggelijk, 'dorp in de verte', omrand, wanneer het meezit, door blauwe lucht waarin verspreid enige stapelwolken. Een klassieke ansichtkaart. Zo'n kaart die je vanuit je vakantiebestemming meestal naar huis stuurt met de boodschap dat het daar honderden kilometers verderop nog zo rustiek, zo landelijk en inspirerend is en dat je er zo heerlijk tot jezelf komt. Je rijdt naar huis, maar het is alsof je je vakantiebestemming met je meevoert, want daar aan de horizon, in je eigen dorp, vind je nota bene alle ingrediënten waarnaar je in den vreemde elk jaar weer wanhopig op zoek gaat, nog in originele staat. Een Spaarndammer hoeft dus niet op vakantie. Er zijn hier mogelijkheden genoeg om de accu weer op te laden. Toch zou het onverstandig zijn wanneer we 's zomers 'en masse' thuisbleven. Het zou gaan opvallen. Er zouden krantenartikelen verschijnen met koppen als'vakantiestress door Spaarndammers opgelost' of 'Vakantie vieren? Spaarndammers draaien er hun hand niet voor om'. Een enorme toeloop zou het gevolg zijn. Vakantiedorp Spaarndam, een soort Valkenburg, immers ook ooit een rustiek plaatsje, van het noorden. Nee, beter is het om elk jaar toch maar weer de stoute schoenen aan te trekken en gewoon, net als vrijwel iedereen, op vakantie te gaan. Kwaad kan het niet en er zijn, wanneer je maar goed zoekt, echt wel plekken te vinden die het Spaarndamse benaderen. Bovendien, waar kom je nu mooier thuis dan 'op Spaarndam'! Jan Zwetsloot 11

12 In gesprek met Theo van Lieshout Veel Spaarndammers houden er huisdieren op na. De één heeft een hond, de ander is gek op katten, weer een ander houdt duiven, kippen of andere vogels en je ziet soms in prachtig aangelegde vijvers de meest exotische vissen zwemmen. En bij de Spaarndammers die het geluk hebben aan open water te wonen, komen regelmatig de eenden en ganzen over de vloer. Heel gevarieerd allemaal. Het gesprek Op Koninginnedag kom ik Theo op de Kolk tegen en pols hem voor het houden van een gesprek. In eerste instantie toont Theo zich niet zo enthousiast. "Ik heb er eigenlijk niet zo'n behoefte aan in de belangstelling te staan. Er zijn toch wel anderen die je kan nemen?" Maar wanneer ik hem vertel, dat het vooral over de bijen zal gaan, gaat hij akkoord. Het gesprek vindt plaats op dinsdagmorgen 17 augustus in zijn huis aan de Clara van Spaarnwoudestraat. Het geslacht Van Lieshout Voordat we het over de bijen gaan hebben, praten we natuurlijk ook nog over wat andere belangrijke zaken, zoals zijn eerste kleinkind Lars, die op 21 juni j.l. geboren werd. Lars is nu de jongste mannelijke inwoner van het dorp Spaarndam met de hier veel voorkomende naam Van Lieshout. Theo werd 57 jaar geleden geboren in Spaarndam, in het huis aan de Taanplaats, vlakbij de oude palingrokerij van Balm. En er werden daar nóg zes broers en één zuster geboren. Dus op die plek werd een belangrijke basis gelegd voor het geslacht Van Lieshout. Maar dorpsgenoot Theo van Lieshout springt er toch duidelijk uit. Zowel wat betreft de soort als het aantal. Theo houdt namelijk bijen. Het leek me leuk en leerzaam hierover eens een gesprek met hem aan te knopen, teneinde wat meer te weten te komen over deze bijzondere hobby. Want laten we eerlijk zijn. Wat weten de meeste mensen nou eigenlijk van bijen? We zien ze wel vliegen, van bloem tot bloem, en we weten dat ze honing produceren. Maar hoe gaat dat nou eigenlijk allemaal in zijn werk? En wat houdt het werk van de imker in? Andere hobby's Ik vraag Theo of hij naast zijn imkerwerk eigenlijk nog wel tijd heeft voor andere activiteiten of liefhebberijen. Hij vertelt dat hij wat werkzaamheden verricht voor ijsclub Nova Zembla, zoals het begeleiden van de trimclub en het geven van schaatslessen aan de schooljeugd. En samen met Marco Zeulevoet is hij verantwoordelijk voor het onderhouden en opknappen van de opstallen bij de ijsbaan.dan verzorgt hij ook nog de kerkblaadjes voor de H. Missen en de 'rouwtjes en de trouwtjes' voor de Adalbertuskerk. Hij verveelt zich in ieder geval niet. De eerste kennismaking met bijen Ik vraag Theo hoe lang hij al bijen houdt en hoe dat is begonnen. Zijn verhaal: 12

13 In gesprek met "In het voorjaar van 1974 kwam ik 's morgens op mijn volkstuin achter het Rijnlandhuis en trof daar een grote zwerm bijen aan, die daar was geland. Ze hingen als een grote tros in mijn peulen. Ik besloot de bijenvereniging in Haarlem te bellen en kreeg de heer Boot, secretaris van de vereniging, aan de lijn. Deze kwam meteen langs om mij van mijn probleem te verlossen. Dat deed hij op uiterst deskundige wijze, alhoewel het niet meeviel ze in de korf te krijgen, want aan die slierten peulen hadden die bijen behoorlijk houvast. Toen de klus was geklaard praatte ik nog wat na over dit avontuur en het houden van bijen. De heer Boot merkte bij die gelegenheid op, dat mijn volkstuin eigenlijk een uitgelezen plek was om bijen te houden. Die opmerking bleef hangen. Mijn interesse was gewekt en ik besloot me er eens wat meer in te verdiepen". Zijn eerste volk Theo vervolgt: "In 1979 bezocht ik een vergadering van de Bijenvereniging Velsen. Aan het eind van die vergadering werden wat bijenvolkeren onder de leden verloot. Tot mijn verrassing boden zij mij, als aanmoediging, gratis een volk bijen aan. Het volk was weliswaar wat klein, zo'n bijen, en de kast was oud en een beetje lek, maar dit aanbod mocht ik niet afslaan. Ik besloot het te gaan proberen. Het was najaar en de bijen waren al ingewinterd, dus ik hoefde er de eerste maanden nog niet veel aan te doen. In het voorjaar van 1980 ging ik lessen volgen, welke gegeven werden op het landgoed Elswout. Voor die gelegenheid verplaatste ik mijn kast daar ook naar toe. In een later stadium bracht ik hem over naar mijn volkstuin." Overwinteren Ik vraag Theo wat je moet doen om de bijen tijdens de winter in leven te houden. "Je moet eigenlijk alleen zorgen dat er voldoende voedsel voor ze is. Daarvoor laat je per kast zo'n 12 kg honing in de raten achter. In de periode augustus tot oktober kan je ze bijvoeren met wat suikerwater. De bijen houden zichzelf warm door in een tros op en in elkaar te kruipen en regelmatig van plaats te wisselen, van buiten naar binnen en omgekeerd. In het centrum van de tros kan het wel 35 graden zijn". Het bijenvolk Vóóraf had ik me een beetje in de materie verdiept en ik was onder de indruk gekomen hoe zo'n bijenvolk functioneert. Er wordt keihard gewerkt, althans door de werkbijen, en er worden keiharde selectieprocedures gehanteerd. Wie niet meer voldoende presteert wordt de korf of kast uitgewerkt, zonder aanziens des persoons. Het volk beslist. Ik stel Theo een groot aantal vragen over van alles en nog wat, en hij geeft overal antwoord op. Maar zegt hij: "Je moet je verhaal niet te ingewikkeld maken, anders lezen de mensen het toch niet". En daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Ik zal trachten het zo simpel mogelijk te houden en zal volstaan met de belangrijkste zaken. Koninginnen, darren en werkbijen Waar vrijwel overal in het dierenrijk twee geslachten worden aangetroffen, blijken de honingbijen met drie verschijningsvormen voor de dag te komen: koninginnen, darren en werkbijen. De koninginnen zijn van het vrouwelijk en de darren van het mannelijk geslacht. De werkbijen zijn ook van het vrouwelijk geslacht, maar zij zorgen niet voor nakomelingen. Voor het voortbestaan van het volk zijn alle drie de soorten echter even onmisbaar en doen zij de dingen die zij moeten doen. De werkbijen verrichten al het werk in en om de bijenwoning, en dat is nog al wat. Raten bouwen, water, stuifmeel en zoete nectar aanslepen, de voorraden opbergen, de poorten bewaken, de woning ventileren en schoonhouden. Ze werken echt tot zij er bij neervallen. Maar ook hier geldt: wie niet meer mee kan moet verdwijnen. Een mooi leven De mannelijke bijen daarentegen, de darren, hebben het makkelijk. Zij hoeven niets te doen en rommelen ogenschijnlijk maar wat aan. Maar zodra er ergens in de wijde omtrek een jonge koningin uitvliegt, stormen 13

14 In gesprek met zij er met zijn allen achteraan. De snelste mogen deze jonge koningin bevruchten. Het lijkt een mooi leven, maar als het bijenjaar ten einde loopt en er geen jonge koninginnen meer uitvliegen zijn ze verder nutteloos geworden en worden ze zonder pardon de woning uitgewerkt. De grond ligt na deze 'darrenmoord' bezaaid met lijkjes. De koningin En dan de koningin. Dat moet er toch een stuk beter uit zien zou je verwachten. Het is maar hoe je het bekijkt. Elk bijenvolk heeft slechts één koningin in zijn midden. En deze heeft slechts één taak. Zij heeft de plicht om eieren te leggen. En dat doet ze met zeer grote vlijt, haar hele leven lang (1 á 2 jaar). De volkswil bepaalt hoevéél eieren er gelegd moeten worden en van welke soort (darren of werkbijen). En wordt het bijenvolk te groot en dient het te worden opgesplitst, dan wordt zij door de werkbijen naar de grote koninginnecellen geleid om daar de eitjes te leggen waaruit haar opvolgster zal ontstaan. Wanneer deze zich na 15 dagen aandient, heeft de oude koningin zich enige dagen daarvóór al met een deel van het volk afgesplitst. Dan is er voor de imker werk aan de winkel om te voorkomen dat zo'n volk uitzwermt. Negen kasten Theo houdt er negen bijenkasten op na. Vier stuks in de tuin achter zijn huis, vier stuks op het landgoed Waterland in Velsen en één in Overveen. Dat levert een aardige hoeveelheid honing op voor de familie van Lieshout. Wat hij overhoudt verkoopt hij voor een schappelijke prijs aan de liefhebbers. Wat u hiervoor krijgt is echt puur natuur. En iedereen weet natuurlijk dat honing erg gezond is. Het wordt zelfs gebruikt om moeilijk te helen wonden mee te genezen. Natuurliefhebber Theo is een groot natuurliefhebber en hij heeft er ook veel verstand van. Wanneer we aan het eind van het gesprek zijn tuin in lopen om de bijen eens van dichtbij te bekijken, wijst hij mij op tal van bloemsoorten en bloesembomen, waaruit zijn bijen, dichtbij huis, de nectar kunnen opzuigen. Een bijzonder soort is de vuilboom, die bloeit van juni tot oktober. Een erg dankbare boom voor de bijenvolken, die er het hele seizoen plezier van hebben. Bij de kasten aangekomen wil Theo mij een honingraat laten zien. "Van deze kast moet ik afblijven" zegt hij wijzend op een hoge kast, "want hier zit een jonge koningin in". "Maar deze kan wel even". Maar wanneer hij van die kast het deksel optilt, reageren de bijen toch een beetje nijdig. Hij doet hem maar weer gauw dicht om ze niet echt kwaad te maken, want dan kunnen ze wel eens gaan steken. We spreken af bij het nemen van de foto nóg een poging te ondernemen, met de fotograaf als proefkonijn. Ik heb heel wat opgestoken over het houden van bijen. Desgevraagd geeft Theo mij nog wat boeken te leen om nog wat méér over deze bijzondere dieren te weten te komen. Heeft ú misschien nog vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u wellicht ook bijen gaan houden? U kunt voor informatie altijd bij Theo terecht ( ). Willem van de Griend Waterschapsverkiezingen Rijnland Van 25 september tot en met 6 oktober is het weer zover. Verkiezingen voor het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het huidige bestuur is in functie tot 1 januari Op die datum zal Rijnland fuseren met de drie inliggende waterschappen, waaronder Waterschap Groot-Haarlemmermeer. Er zal vanaf die 14 datum een nieuw Hoogheemraadschap van Rijnland ontstaan, wat zowel het waterpeil in de polders als in het boezemland zal handhaven en tevens zal zorgdragen voor de waterkwaliteit en zuivering. Spaarndam en omgeving zal worden ingedeeld in het noordelijk district. Alle inwoners kunnen hun stem weer uitbrengen op

15 Verenigingsnieuws kandidaten uit de categorie Ingezetenen, alle huizenbezitters op de categorie Gebouwd en mensen die 2500 m² of meer grond in gebruik hebben en daarvoor een aanslag Ongebouwd ontvangen, mogen ook nog een stem uitbrengen op kandidaten uit de categorie Ongebouwd. Ook uit uw directe omgeving zijn er kandidaten, dus hou de brievenbus goed in de gaten en kijk goed de verkiezingsoproepen van Rijnland door, die 18 en 25 september op uw deurmat zullen vallen. De verkiezingen zijn dit jaar extra bijzonder, omdat er voor het eerst (behalve schriftelijk) ook via internet gestemd kan worden. Een wereldprimeur qua schaal. Om u te helpen bij de keuze kunt u bovendien veel informatie vinden op de website deelnemen aan een debatsite en is de bekende stemwijzer te gebruiken op Maak gebruik van uw recht en stem. Voor locale invloed. Wil van Warmerdam, kandidaat en zittend bestuurder Nieuw seizoen, nieuwe kansen Nu de scholen inmiddels weer begonnen zijn, staat ook het nieuwe basketballseizoen weer voor de deur. Afgelopen seizoen stond in het teken van het 25-jarig jubieum. In een van de vorige edities van het Dorpsorgaan heeft een uitgebreid verslag gestaan van ons jubileumweekend, eind oktober Al met al kijken we als Basketball Vereniging Spaarndam met een goed gevoel terug op alle festiviteiten van het afgelopen seizoen. Nu zijn alle ogen weer gericht op het komende seizoen. De trainingen zijn weer van start gegaan en de eerste competitiewedstrijden staan gepland voor het weekend van 11 september. Met name bij de heren senioren zijn er behoorlijk wat leden vertrokken. Als gevolg hiervan is er een team minder in vergelijking tot vorig seizoen en is het eerste herenteam dit seizoen een poule lager ingedeeld dan het afgelopen seizoen. Het doel is echter om met een vernieuwd heren 1 zo snel mogelijk weer te promoveren naar de hoogste rayonklasse. Bij de dames senioren is er helaas ook een team verdwenen. De twee overgebleven damesteams zijn beide ingedeeld in de regioklasse Haarlem. Ook bij de jeugd hebben we een aantal leden zien vertrekken, waaronder enkele zeer getalenteerde jeugdleden. Een van hen heeft zelfs de selectie van het Nederlands team voor jongens tot 16 jaar gehaald. Desondanks blijven er acht jeugdteams over (verdeeld over verschillende leeftijdsklassen) die vanaf half september weer zullen aantreden tegen andere teams in de regioklasse Haarlem. Door het wegvallen van een aantal leden zijn we voor veel van onze teams nog op zoek naar versterking voor het komende seizoen; daarom nodigen we je van harte uit om eens te komen kijken op een van onze trainings- of wedstrijddagen. De trainingen vinden over het algemeen plaats op woensdag, in het Dorpscentrum; alle thuiswedstrijden worden op zaterdag afgewerkt, eveneens in het Dorpscentrum. Wil je een keer meedoen, dan kan dan uiteraard ook; we bieden je drie gratis proeftrainingen aan, zodat je zelf kunt zien hoe leuk basketball is. Mocht je na het lezen van dit verhaal nadere informatie willen hebben, dan kun je terecht bij onderstaande adressen: Cees van Essen, Secretaris, Van der Burchstraat WK Spaarndam Tel: Imke van Woerkom, Jeugdsecretariaat, De Leeuwstraat WH Spaarndam Tel: Voor meer informatie kun je ook terecht op onze website 15

16 Verenigingsnieuws De Do'daars ons willen helpen bij de zwemlessen. Voor alle Spaarndammers en een ieder die dit leest De zwemclub 'De Do'daars' heeft hulp nodig! Geen financiële problemen of een ledentekort, maar wij hebben instructeurs nodig. Wij zoeken vrijwilligers die gediplomeerd zweminstructeur zijn voor het elementair zwemmen, dus voor het A-B-Cdiploma. Ook zoeken wij vrijwilligers die Wanneer er voor dit probleem geen oplossing komt, is de zwemclub gedoemd te verdwijnen en dat is toch niet denkbaar in ons waterrijke Spaarndam. De vereniging bestaat al meer dan 43 jaar en heel wat Spaarndamse kinderen en kinderen uit de omgeving hebben bij de 'Do'daars' leren zwemmen. Er zal toch ergens wel een zweminstructeur rondlopen, die ons probleem op kan lossen? Misschien zelfs wel meer dan een, zodat we eventueel een deeltijdbaan kunnen instellen. Help ons alstublieft. Steek uw licht eens op in uw omgeving en wie weet zijn onze problemen zomaar opgelost. Voor reacties: Ria van Attekum, telefoon Een wanhopig bestuur van VRB 'De Do'daars'. Bridgevereniging Spaarndam Door uitbreiding van onze zaal kunnen weer nieuwe leden tot onze vereniging toetreden, zowel beginners als gevorderden. Deze gezellige club heeft een prachtig onderkomen in het Dorpscentrum Spaarndam, waar iedere woensdagavond het edele spel wordt gespeeld. Momenteel heeft 'onze club' 60 leden, verdeeld over twee lijnen. Jaarlijks wordt een cursus gegeven, zowel voor beginnende bridgers als voor gevorderden, maar degene die nog nooit heeft gebridged is natuurlijk ook van harte welkom. Hij of zij zal door een van onze sterkere spelers onderwezen worden op een in 16 overleg gekozen avond of overdag in huiskamerverband. Woensdag 1 september is het nieuwe seizoen gestart in de bovenzaal van het Dorpscentrum aan de Ringweg te Spaarndam. De aanvangstijd is uur, met een korte pauze om circa uur. De startdatum hoeft u niet te weerhouden om eens een kijkje bij ons te nemen. U kunt altijd geplaatst worden. Mag de voorzitter u welkom heten? Aanmeldingen kunt u doen bij: Henk van Dijk Han van der Moot Tiny Wempe

17 Sportzaal open in de vakantie Ons Dorp Ook dit jaar was de sportzaal weer iedere vrijdagavond open voor de jeugd die wilde sporten. Nadat we vorig jaar begonnen waren met vier avonden, hadden we er dit jaar zes. Op één avond na, hadden we iedere avond tussen de 30 en 40 kinderen binnen. Dit jaar hadden we voor het eerst volleybal. Daarna street-dance, voetbal en basketball. Het was weer een groot succes. Ook kwamen er dit jaar meer ouders langs om even te kijken hoe het ging. Over het algemeen viel de opkomst voor het streetdance en basketball tegen. Dit is een punt om mee te nemen voor volgend jaar, we zullen kijken of er nog tijd gereserveerd moet worden voor deze onderdelen. Daarentegen was voetbal goed bezet. Per avond gemiddeld 25 jongens en een enkel meisje. Dat geeft toch wel ruimte voor een toernooi. Bij deze wil ik de Stichting Dorpshuis bedanken voor het openstellen van de sportzaal, de gemeente voor het betalen van de huur, Robin Hoenderdos en Marcella Riegen voor de street-dance lessen, ouders voor hun aanwezigheid, Mich Huyboom voor het openen en sluiten van de zaal en de sportverenigingen voor het lenen van de ballen. Kuilen en hondepoep Soms zeggen mensen dat de jeugd toch overal kan voetballen. Na deze avonden heb ik echter begrepen dat dat niet zo is. Het trapveldje is slecht om op te spelen door kuilen en hondenpoep, het schoolplein is verboden terrein geworden en de pleintjes leveren gevaar op voor de geparkeerde auto's. Dat is voor de voetballende jeugd best een probleem. Voetbalkooi Dit zou dus weer pleiten voor een 'voetbalkooi'. Ik heb de jeugd gevraagd daar zelf wat meer initiatief in te tonen. Als je iets wil bereiken zul je tenslotte zelf iets moeten ondernemen. Een goed voorbeeld hiervan is de skate-jeugd. Deze groep heeft zelf het initiatief genomen om handtekeningen te verzamelen en sponsors te zoeken. Daarna hebben ze contact gezocht met de gemeente. Het resultaat is dat er een skatebaan komt. Ik vind het jammer dat er uit de voetbalhoek hierover zoveel negatieve geluiden komen. Ik denk dat de voetbaljeugd ook een heel eind kan komen. Informeer eens naar de kosten van zo'n voetbalkooi, zoek steun bij de bevolking van Spaarndam (handtekeningen), laten we met zijn allen eens kijken voor sponsors, benader onze Spaarndamse aannemers, enz. Ik denk dat een ludieke actie tijdens het feestweekend ook een hoop geld kan opleveren. Ik daag de voetballers en hun ouders uit om binnen een maand iets knaps te bedenken en dan samen te proberen iets te ondernemen. Slopen en tolerantie Ik denk dat sport heel belangrijk is voor onze kinderen en gezien het enthousiasme tijdens de afgelopen weken denk ik dat deze kinderen een voetbalkooi verdienen. Maar, daar moet je met zijn allen iets voor willen doen. Ik denk dan ook dat jullie goed moeten beseffen dat als de skatebaan op wat voor manier ook geen bestaansrecht heeft, dit een negatieve invloed heeft op de voetbalkooi. Wie geeft nu geld uit voor iets dat misschien weer gesloopt wordt? Hiermee wil ik niemand beschuldigen, maar vraag toch aan de jeugd iets verdraagzamer naar elkaar te zijn. Gun elkaar een stukje grond om de sport te beoefenen. Het basketballveldje ziet er ook niet uit. Het schijnt dat de gemeente dit binnenkort wil opknappen. Het is ons eigen gemeenschapsgeld, iedereen betaalt daar aan mee. Dan kan het toch niet de bedoeling zijn dat het binnen de kortste keren weer wordt gesloopt. Denk zelf eens een beetje na en laat een ander zijn spullen in hun waarde. Wijs elkaar daar ook eens op. Belemmer je een ander, dan gooi je ook je eigen glazen in. Ook aan de ouderen vraag ik iets meer tolerantie naar de jeugd toe. Zij zijn tenslotte een product van onszelf. 17

18 Ons Dorp Als laatste wil ik de jeugd zelf bedanken voor de afgelopen avonden. Er is in de sportzaal niets vervelends gebeurd en na afloop ook niet. Dankzij jullie was het weer een succes. Ik hoop dat we met zijn allen iets voor elkaar krijgen voor al die verschillende groepen van de jeugd. Het zou leuk zijn als iedereen zijn eigen plekje heeft om zijn sport te beoefenen. In het vorige Dorpsorgaan heb ik een op roep gedaan voor hulp tijdens de vakantie. Daar kreeg ik (1350 dorpsorganen!) niet één reactie op. Daarna ben ik bij de mensen langs gegaan en kwamen de vrijwilligers toch makkelijk bijeen. Het is echter (te) veel werk om iedereen persoonlijk af te gaan. Ik hoop dat er voor een voetbalkooi meer enthousiasme vanuit de bewoners zelf komt. Margaret Bakkenhoven, Ringweg 113 Winterconcerten in de Oude Kerk Als vervolg op de zeer succesvolle serie Kunstmarktconcerten in de afgelopen zomer, zal er deze winter een concertserie op de zondagmiddag in de Oude Kerk in Spaarndam worden georganiseerd. Hoewel het programma op dit moment nog niet definitief is, ziet het er al zeer veelbelovend uit. Zo spoedig mogelijk zullen wij het definitieve programma bekend maken. De volgende data kunt u alvast in uw agenda noteren: Zondag 31 oktober, opening van het seizoen, Zondag 28 november, Zondag 30 januari 2005, Zondag 27 februari, Zondag 3 april, Zondag 24 april. De starttijd is uur. Na afloop van de concerten kan worden nagepraat onder het genot van een glas wijn. De toegangsprijs zal ca. 6 euro bedragen. Ko Plooij Privé-berichten Voor alle blijken van medeleven tijdens het ziek zijn van Han, willen wij iedereen heel hartelijk bedanken. De belangstelling, de vele kaarten en bloemen, alles bij elkaar heeft ons enorm geholpen een moeilijke tijd door te komen. Fam. J. Bouwens, IJdijk 30 Nu ik weer thuis ben, wil ik iedereen bedanken voor de vele blijken van belangstelling en medeleven welke ik tijdens mijn langdurige opname in zieken- en verpleeghuis mocht ontvangen. Hartelijk dank hiervoor! Janny Amelink Noodkreet van een Spaarndammer "Overmatig lawaai rukt mij uit mijn intimiteit, stuurt de loop van mijn gedachten en drukt op mijn zielenrust. Ik ben nog slechts een pion in die hel die het mij belet te lezen, te dromen en te leven naar mijn eigen aard." 18

19 Gezocht: Chauffeurs Vervoersdienst Spaarndam Ons Dorp De vrijwillige vervoersdienst is een service van het ouderenwerk van de Stichting Radius voor mensen die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Ouderen worden thuis opgehaald en per auto gebracht naar de plaats van bestemming. De klant betaalt hiervoor een onkostenvergoeding aan de chauffeur. De service is bedoeld voor 65+ ouderen woonachtig in Spaarndam/Spaarnwoude en omgeving. Chauffeurs, het ouderenwerk kan haar taken niet uitvoeren zonder de hulp van vele vrijwillige medewerkers. Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij de vervoersdienst? Bent u nog geen 75 jaar en hebt u de beschikking over een auto? Neem dan a.u.b. contact op met de coördinator, mevr. G. Spigt, telefoon: Amadorina Kindergarden Amadorina Kindergarden gaat van start met een cursus babymassage, spel en peutermassage, een cursus voor kinderen van 5-12 jaar, en yoga voor volwassenen. Marca Blokhuizen en Henriette Snelderwaard starten per 15 september met de eerste cursus babymassage en een cursus spel en peutermassage in de wijkzaal van de Protestantse Gemeente, Westkolk 8 te Spaarndam. De cursus spel en peutermassage is nieuw en ontstaan uit de Shantala babymassage. Het is een samen bezig zijn met je peuter. Er is een intensief contact op een speelse positieve manier via liedjes, bewegingsspelletjes en massage. Een fijne manier om de band met je kind te versterken. De cursus bestaat uit 5 lessen van een uur en is bestemd voor peuters van 2,5 jaar tot 4 jaar samen met een ouder/verzorger. De cursus wordt gegeven van uur op de maandagmiddagen 13/9-27/9-11/10-25/10-1/11. De groepsgrootte voor beide cursussen bedraagt 5-10 peuters. De kosten zijn 65 euro. De Shantala babymassage wordt gegeven op dinsdagmorgen van uur op 7/9-14/9-21/9-28/9-11/10. De Amadorina Kindergarden start op woensdag 1 september met een groepje kinderen van 5 t/m 12 jaar. We doen met de kinderen o.a. kinderyoga, kindermeditatie d.m.v. een verhaal, bewegen op muziek, mandala's maken, knutselen met natuurmaterialen, praten met elkaar om de kinderen de gelegenheid te geven dat wat in hen leeft tot uiting te laten komen. De tijd is van uur en de kosten zijn 30 euro per maand en het tweede kind 20 euro. Elke dinsdagavond van uur heeft Marca Blokhuizen een yogagroep. Bij voldoende aanmeldingen wordt een tweede groep op woensdagochtend gestart. Voor informatie kunt u bellen: Marca Blokhuizen, Shantala-docent en kindertherapeute, tel.: Henriëtte Snelderwaard, holistisch kindertherapeute, tel.:

20 Ons Dorp Jubileum zuster André (Thea) Lemmers Binnenkort is het veertig jaar geleden dat zuster André Lemmers, bij iedereen beter bekend als zuster Thea, in het klooster is getreden. Ja, dat is weer eens leuk nieuws vanuit Indonesië. Het is voor mij reden om weer een stukje te schrijven, want het betekent: feest. Zuster André Lemmers is nu veertig jaar kloosterzuster, waarvan 31 jaar in de missie en wel in Indonesië, waar zij een schitterend project heeft neergezet voor de kansarmen. Zij heeft dat mede bereikt door uw steun. Omdat Alverna, het moederhuis van haar kloosterorde in Heemstede, aan het verbouwen is, kunnen we daar niet terecht. Dan maar uitwijken naar onze eigen kerken in Haarlemmerliede en Spaarndam, want er zijn zo veel sponsors, dat die niet samen in één kerk kunnen. Voor de sponsors van buiten Spaarndam wijken we uit naar Haarlemmerliede. De Spaarndammers kunnen terecht in Spaarndam. Dat betekent dat op 7 november om half elf in de St. Adalbertuskerk te Spaarndam een feestelijke misviering zal plaatsvinden met aansluitend een receptie in het Dorpscentrum tot half drie. Natuurlijk kunt u als Spaarndammer ook op 24 oktober om 12 uur in Haarlemmerliede terecht met daarna een receptie van uur in de Zoete Inval. Uw komst wordt van harte op prijs gesteld. Het is een manier om u te bedanken voor al uw steun voor zuster André door de jaren heen. Cadeautip: Corrie Lemmers. Om een idee te krijgen hoeveel mensen er komen, verzoeken wij u dit antwoordstrookje vóór 20 oktober in te leveren bij Corrie Lemmers, Westhoff 42, Spaarndam. Jubileum zuster André (Thea) Lemmers Ik/wij kom(en) met.. perso(o)n(en) op: 24 oktober in Haarlemmerliede 7 november in Spaarndam 20

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Als u dit leest, zijn we alweer ruim een maand onderweg in het nieuwe jaar 2014, waarbij we ons aan het begin van dit nieuwe jaar hebben afgevraagd wat dit

Nadere informatie

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen.

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen. Informatie voor de ouders van onze jeugdleden. Allereerst willen wij jullie van harte welkom heten bij onze vereniging. D.m.v. dit informatie bulletin willen wij jullie alvast een beetje wegwijs maken

Nadere informatie

Woordje vooraf van de Voorzitter

Woordje vooraf van de Voorzitter Nieuwsbrief Nummer 5 Jaargang 2013 JBC Randenbroek 14 Oktober 2013 Parelhoenstraat 12 3815 AG Amersfoort Email adres: elly.dijkman@ziggo.nl Woordje vooraf van de Voorzitter Lieve mensen, Ga je op de maandagavond

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg December 2010 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman Henschoterlaan 28 3931 DB

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Dit is een download bij het artikel Omdat je het kunt uit JOP COACH magazine, nr

Dit is een download bij het artikel Omdat je het kunt uit JOP COACH magazine, nr Honger! (voor jonge kinderen) Drie kinderen lopen naar school. Opeens zien ze een heel rare man in oude kleren. Hij vraagt om een beetje geld voor eten. Natuurlijk schrikken de kinderen en denken ze aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief ODIN april 2015

Nieuwsbrief ODIN april 2015 Nieuwsbrief ODIN april 2015 Beste allen, De 1 ste 3 maanden van 2015 zitten er al weer op. En wat is er allemaal gebeurd in deze periode op ODIN. Januari: Het nieuwe jaar zijn we gestart met een gezellige

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl NIEUWSBRIEF November 2014 Inhoud Algemeen Huidige stand teams Activiteiten op de planning De Hunt Zaalvoetbaltoernooi Zaaltraining Activiteiten terugblik Penaltybokaal Grote Clubactie Aandachtspunten Introductie

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2016

Nieuwsbrief maart 2016 Nieuwsbrief maart 2016 Beste Thialffer, Het kan nog net voordat we allemaal gaan genieten van een heerlijke clubavond op de Leemputten. Ik ga er van uit dat we met velen zullen zijn aankomende vrijdagavond.

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Van het hoofdbestuur André van Helden

Van het hoofdbestuur André van Helden Week 46, 2013 46e jaargang http://usvhercules.nl/argo Van het hoofdbestuur André van Helden November en december zijn de maanden waarin de ledenvergaderingen worden gehouden van de afdelingen en algemeen.

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar , Grootegast, 31 augustus 2010

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar , Grootegast, 31 augustus 2010 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar 2010-2011, Grootegast, 31 augustus 2010 Er was eens een boerin die twee emmers verse, romige melk buiten zette. Vlakbij

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 Zicht op bestuurszaken maart 2014 De lente is weer begonnen en we kunnen genieten van heerlijk voorjaarsweer. Voor veel tennissers reden genoeg om het racket weer uit

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Website ZV De Zaan. Nieuwe website online! Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016)

Website ZV De Zaan. Nieuwe website online! Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016) Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016) Website ZV De Zaan Nieuwe website online! Sommige hebben het misschien van de week al gezien, maar sinds een paar dagen is onze nieuwe

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2011. Inhoud Van de voorzitter Redactionele noot Eindstanden competitie. Van de voorzitter Door Borgert Tegel

Nieuwsbrief maart 2011. Inhoud Van de voorzitter Redactionele noot Eindstanden competitie. Van de voorzitter Door Borgert Tegel NB maart B.C. t Gooi Inhoud Van de voorzitter Redactionele noot Eindstanden competitie Van de voorzitter Door Borgert Tegel Ik sla de shuttle naar Ons meidenteam M1 in t zonnetje Afscheid Gerard Het badminton

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

(JUBILEUM)NIEUWSBRIEF februari 2014

(JUBILEUM)NIEUWSBRIEF februari 2014 E- mail: info@majuso.nl website: (JUBILEUM)NIEUWSBRIEF februari 2014 Beste (ouders van) leden van Majuso, 2014 wordt een bijzonder jaar voor Majuso, in dit jaar viert Majuso haar 50 jarig bestaan. Uiteraard

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

UWTC 75 jaar. Wielrennen Toer BMX

UWTC 75 jaar. Wielrennen Toer BMX UWTC 75 jaar 75 1935 2010 Wielrennen Toer BMX In 1935 staken enkele enthousiaste wielrenners de sturen bij elkaar en richtten UWTC op. Dat hun wielerclubje, 75 jaar na dato, nog steeds springlevend is,

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

De Meern - Vrijdagochtend 26 april 2013 Koningsspelen Apollo 11

De Meern - Vrijdagochtend 26 april 2013 Koningsspelen Apollo 11 De Meern - Vrijdagochtend 26 april 2013 Koningsspelen Apollo 11 De Apollo 11 kleurde rood, wit, blauw en oranje. De meest prachtige T-shirts, jurkjes, haarbanden en kroontjes kwamen voorbij. Iedereen was

Nadere informatie

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!!

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal, het is weer tijd voor een nieuwsbrief! We zitten alweer in maart en zijn we in de tweede periode van dit seizoen

Nadere informatie

info 12 schooljaar 2014-2015 Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij.

info 12 schooljaar 2014-2015 Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij. Aan: Van: Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij.nl info 12 schooljaar 2014-2015 Betreft Het schooljaar Vakantie-rooster 2015-2016 Groep

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Hallo allemaal, De redactie van de nieuwsbrief wil jullie allemaal een goed, gezond en sportief 2013 wensen. We verwachten dat al jullie goede voornemens uit

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

NOVEMBER 2012. Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen.

NOVEMBER 2012. Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen. NOVEMBER 2012 Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen.nl VAN DE BESTUURSTAFEL Op maandag 5 november j.l. vond onze

Nadere informatie

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 121570 Badhoevedorp, Spaarndam en Haarlem

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 121570 Badhoevedorp, Spaarndam en Haarlem Fietsroute 121570 Badhoevedorp, Spaarndam en Haarlem Praktische informatie Dichtstbijzijnde parkeerplaats winkelpolder De Ronde Venen Dichtstbijzijnde parkeerplaats vanaf eindpunt winkelpolder De Ronde

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2013

Sociaal jaarverslag 2013 Sociaal jaarverslag 2013 Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest Voorschoten 11 april 2014 Het bestuur Inleiding In het jaar 2013 heeft de vereniging weer vele activiteiten ontplooid. Daarmee heeft

Nadere informatie

#3. Zuidwest drenthe in beweging.

#3. Zuidwest drenthe in beweging. APR 2012 NIEUWSBRIEF ONDERSTEBOVEN Naar een klantgerichte organisatie met kleinschalige teams #1. Ondersteboven gaan is: van en met elkaar leren! Het lijkt misschien een vorm van een Loesje (Liefde is:

Nadere informatie

ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en???

ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en??? ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en??? De Zeeuws Barabantse Sportvereniging voor Doven (ZBSD) heeft als doel: Het doen beoefenen van sport door doven. Dit doel probeert zij onder meer te bereiken door:

Nadere informatie

Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee

Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee Samenwerking in de samenleving Dames en heren, Graag heet ik u, mede namens het college van burgemeester

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 SV DUO, seizoen NIEUWSBRIEF SV DUO, NUMMER 4 SEIZOEN

Nieuwsbrief 4 SV DUO, seizoen NIEUWSBRIEF SV DUO, NUMMER 4 SEIZOEN NIEUWSBRIEF SV DUO, NUMMER 4 SEIZOEN 2015-2016 Van het bestuur: NIEUWE ACTIVITEIT: Wandelen bij SV DUO In het seizoen 2016-2017 wil SV DUO starten met een wandelgroep. Hiervoor zijn we op zoek naar wandelaars

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Sponsor Beleidsplan SV Christofoor, Afdeling Basketbal Seizoen 2014-2015

Sponsor Beleidsplan SV Christofoor, Afdeling Basketbal Seizoen 2014-2015 Sponsor Beleidsplan SV Christofoor, Afdeling Basketbal Seizoen 2014-2015 Het eerste jaar gelijk al een kampioensteam: de U14 Rev 1: Eerste officiële versie Datum: oktober 2014 Index 1 Geschiedenis Basketbal

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn)

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn) Het nieuwe seizoen De dagen beginnen al weer langer te worden, we gaan op weg naar de lente. Voor de meeste leden begint het al weer aardig te kriebelen. Hopelijk wordt het een mooi voorjaar met wat warme

Nadere informatie

Vrijwilligers-krant Midgard Oktober 2016

Vrijwilligers-krant Midgard Oktober 2016 Vrijwilligers-krant Midgard Oktober 2016 De maand oktober is alweer aan zijn laatst stukje begonnen. Komende zondag gaat de tijd alweer een uurtje terug! Wat gaat de tijd toch snel! Ik hoop van harte dat

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Sport - instuif. 19, 20, 21 en 22 oktober

Sport - instuif. 19, 20, 21 en 22 oktober Prinses Julianaplein 1 3211 XX GEERVLIET Tel:0181-661330 Sport - instuif 19, 20, 21 en 22 oktober In de herfstvakantie stelt het bestuur van de SGKa, De Haveling weer beschikbaar om de jeugd onder leiding

Nadere informatie

Koningin Beatrixschool

Koningin Beatrixschool Nieuwsbrief 38 3-7-2015 Koningin Beatrixschool De Vissersingel 1, 7942EA Meppel www.beatrixschoolmeppel.nl T: 0522-251716 Geachte ouder(s) verzorger(s) Wat een mooi jaar hebben we achter de rug! In deze

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

Van de bestuursttafel

Van de bestuursttafel Nieuwsbrief december 2010 nieuwsbrief@vvbergambacht.nl Van de bestuursttafel Elke maand bepalen we met het bestuur wie de van de bestuurstafel schrijft. Evenals verleden jaar eis ik deze taak in november

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Seizoen 2014-2015. Nieuwsbrief 1, sept 2014 Hallo Jeugdleden en ouders, De vakantie ligt alweer twee weken achter ons. De scholen zijn begonnen en langzaam aan rolt alles weer in het bekende ritme. Zo

Nadere informatie

1 Ga jij carnaval vieren?

1 Ga jij carnaval vieren? Carnaval 2014 Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl Carnaval staat weer voor de deur. 6 1 Ga jij carnaval vieren? 5 5 49% Ja Nee Toelichting : Sinds onze Dochter is overleden vieren wij geen Carnaval

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie

BVV BARENDRECHT NIEUWSBRIEF ZOMERSPECIAL

BVV BARENDRECHT NIEUWSBRIEF ZOMERSPECIAL BVV BARENDRECHT NIEUWSBRIEF ZOMERSPECIAL Beste leden van BVV Barendrecht, Hierbij ontvangt u voor de 1 e maal de Zomerspecial van BVV Barendrecht. Ook gedurende de zomervakantie zitten wij zeker niet stil

Nadere informatie

Jeugdzaalvoetbal. Meer voetbal per m2

Jeugdzaalvoetbal. Meer voetbal per m2 KONILIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Jeugd Meer voetbal per m2 Vaker voetballen, sneller denken en sneller handelen Vaker voetballen in de zaal, op de straat en op het veld, leidt tot betere

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits: Terugblik Paasviering. Koningsspelen

In deze Nieuwsflits: Terugblik Paasviering. Koningsspelen schooljaar 2014-2015 aflevering 15 In deze Nieuwsflits: Terugblik Paasviering Koningsspelen Meivakantie Luizencontrole Vrije dagen mei Bieb gesloten Oudergesprekken mei Bericht van de OR Femke stelt zich

Nadere informatie

hoe het allemaal begon...

hoe het allemaal begon... hoe het allemaal begon... te veld het eers Hoe het begon. Het eerste veld. Op 1 oktober 1955 besloten een groepje voetballiefhebbers uit De Valk een voetbalvereniging op te richten. De nieuwe club kreeg

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK

Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Sponsormogelijkheden... 3 Subhoofdsponsorschap... 3 Bordsponsor... 4 Club van honderd... 5 Logo op de website... 6 Een team

Nadere informatie

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Onze school is afgelopen maandag weer in kerstsfeer gebracht. Zeker nu de ochtenden lang donker en schemerig zijn, geven

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46 Nieuwsbrief en Mini s Roda 46 Nummer 18 29-01-2008 mag nu op het podium staan. Nog spannender wordt het doordat Spanje eindelijk Hongarije van plek 1 heeft gekregen. Weet Hongarije zich volgende week toch

Nadere informatie

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk.

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk. 1. Puzzelen Wie er het eerst is! Micha staat bij het schoolhek. Hij krijgt een harde klap op zijn schouder van Ruben, zijn grote broer. Oké. Micha is wel in voor een wedstrijdje. Hij begint meteen te rennen,

Nadere informatie

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht 1 Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht Betty: Ik ben Betty Cerda de Palou. Ik woon in Maastricht al 32 jaar. Ik ben 63 jaar. Ik ben arts, maar

Nadere informatie

1 Vind jij dat de winkeliers in Horst aan de Maas zelf mogen bepalen wanneer ze open gaan?

1 Vind jij dat de winkeliers in Horst aan de Maas zelf mogen bepalen wanneer ze open gaan? Koopzondag Horst aan de Maas II Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl In de gemeente is een discussie over de koopzondagen. 8 1 Vind jij dat de winkeliers in Horst aan de Maas zelf mogen bepalen wanneer

Nadere informatie

Berkenblad nr. 10 27 januari 2015. Beste ouders/verzorgers,

Berkenblad nr. 10 27 januari 2015. Beste ouders/verzorgers, Berkenblad nr. 10 27 januari 2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt het tiende Berkenblad van het school jaar 2014-2015! Vanaf vandaag ontvangt u onze nieuwsbrief alleen nog via de mail! Zo besparen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2016 Nummer 6 De Hoge Wick denkt na over LED

Nieuwsbrief Juli 2016 Nummer 6 De Hoge Wick denkt na over LED Nieuwsbrief Juli 2016 Nummer 6 De Hoge Wick denkt na over LED Het bestuur van De Hoge Wick dat de laatste jaren druk bezig is de club groener en meer energieneutraal te maken, onderzoekt serieus de mogelijkheid

Nadere informatie

RaRe Nieuws. Van het bestuur, Cees Versluis

RaRe Nieuws. Van het bestuur, Cees Versluis Maart 2015 RaRe Nieuws Van het bestuur, Cees Versluis We kunnen als bestuur goed nieuws melden. Na een periode van onderbezetting in het bestuur zijn alle stoelen weer bezet. Daar zijn we erg blij mee,

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Hemelvaart en Pinksteren Na de Hemelvaart volgt 10 dagen later altijd Pinksteren. Pinksteren is meer

Nadere informatie

PPL NIEUWSBRIEF EXTRA EDITIE. In en rond het centrum. Helpt u ons helpen?! In dit nummer

PPL NIEUWSBRIEF EXTRA EDITIE. In en rond het centrum. Helpt u ons helpen?! In dit nummer PPL NIEUWSBRIEF Augustus 2010 Jaargang 11, nr. 3 nummer nummer 1 Stichting Polen Project Lesna, Javalaan 59, 2013 VE Heemstede, In dit nummer EXTRA EDITIE Op zondagavond 8 augustus jl. opende het NOSjournaal

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Maandbericht. Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen.

Maandbericht. Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen. www.obs-de-meent.nl Maandbericht Agenda jaargang 6 vrijdag 3 juli 2015 11 juli Oud papier 8 aug. Oud papier 17 aug. Eerste schooldag OUD PAPIER-ouders juli augustus : Wouter en Jasper Bos Merel Alberts

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

Outback Australië. Je kunt een auto huren of kopen. Dat kan op veel plaatsen.

Outback Australië. Je kunt een auto huren of kopen. Dat kan op veel plaatsen. Outback Australië Voor mij is Australië een heel bijzondere plek. Waarom? Dat zal ik uitleggen. Het begon al toen ik voor het eerst in Australië kwam. Ik stapte uit het vliegtuig. Meteen merkte ik dat

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Kringgesprek. september gestart met 14 deelnemers voor koken en streetdance.

Kringgesprek. september gestart met 14 deelnemers voor koken en streetdance. Kringgesprek Geachte ouders, 2013 2013--2014 De maand november komt alweer tot zijn einde. Sinds het begin van dit schooljaar verzorgt Buurtwerk Prins Alexander activiteiten op school op woensdagmiddag.

Nadere informatie

Jaargang 1 nummer 2 29 augustus 2014

Jaargang 1 nummer 2 29 augustus 2014 Jaargang 1 nummer 2 29 augustus 2014 Start. We kunnen met zijn allen terugkijken op een geslaagde startweek. Niet in het minst door de gezellige feestavond in de sporthal. Op ontspannen wijze hebben veel

Nadere informatie

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel CC-tje WEEK 37-2013 Vorige week donderdag is onder grote belangstelling van familie, vrienden, collega s, ouders en kinderen onze meester Ed gecremeerd. De nabestaanden hebben laten weten enorm veel steun

Nadere informatie

Nieuwsbrief. mei Meer over en andere activiteiten op:

Nieuwsbrief. mei Meer over en andere activiteiten op: Nieuwsbrief mei 2012 Meer over en andere activiteiten op: www.kottenparkmodelbouwclub.com Voor u ligt de Nieuwsbrief van mei 2012 Dortmund 2012 Dit jaar was de modelbouw beurs in Dortmund van 18 tot en

Nadere informatie

Le tour du Mont Ventoux 2014

Le tour du Mont Ventoux 2014 Le tour du Mont Ventoux 2014 Geen berg zo hoog of... deel 2 waar gaan we heen? 16 december 2013 Fietstocht Mont Ventoux, Pagina 1 Waar ben ik aan begonnen...? Nou, om eerlijk te zijn weet ik dat wel. Maar

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek April 2013 Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek Wat een geweldige feestweek! De hele week heeft in het teken gestaan van de kroning van prins Willem Alexander tot Koning van ons land. Maandagmorgen

Nadere informatie

De korfbalclub algemeen:

De korfbalclub algemeen: Informatieboekje van Korfbalclub Harich. De korfbalclub algemeen: De Korfbal Club Harich is op 12 maart 1960 opgericht. Omdat er nog geen sport werd beoefend in Harich, koos men voor de gemengde sport

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

In het weekend maak je een spectaculaire safari waarin je oog in oog komt te staan met de big five.

In het weekend maak je een spectaculaire safari waarin je oog in oog komt te staan met de big five. Oeganda Kerst 2016 Jij steekt samen met je team je handen uit de mouwen om van een dorpsschooltje in Nkokonjeru een nieuwe frisse school te maken. Samen met ouders en leraren knap je de boel op. Aan de

Nadere informatie

Nieuwsbrief SG De Dijk september 2015

Nieuwsbrief SG De Dijk september 2015 Nieuwsbrief SG De Dijk september 2015 Van de directie Het nieuwe schooljaar is alweer in volle gang en de nieuwe brugklassers beginnen hun draai op SG De Dijk al aardig te vinden. Hierbij wensen we alle

Nadere informatie

Han Bastiaanstoernooi E- en F- jeugd 24 mei 2014

Han Bastiaanstoernooi E- en F- jeugd 24 mei 2014 Han Bastiaanstoernooi E- en F- jeugd 24 mei 2014 Hoofdsponsor Voorwoord Teylingen toernooi Welkom op ons Han Bastiaanstoernooi. Al vele jaren is het Han Bastiaanstoernooi voor E- en F- junioren een begrip

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad.

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad. Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 05-11-2015 Kalender: 13-11

Nadere informatie

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1 Algemeen In deze nieuwsbrief hebben we weer informatie voor u op een rij gezet en kunnen we u laten meegenieten van allerlei leuke activiteiten die onlangs bij ons op school hebben plaatsgevonden. Cito-vo

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Cluborgaan van de Haagse Tennisvereniging. Nummer 2

Cluborgaan van de Haagse Tennisvereniging. Nummer 2 Cluborgaan van de Haagse Tennisvereniging Nummer 2 Inhoud: pagina Van de Voorzitter 2 Van het Bestuur 3 Van de dinsdag-indeelavond Joop 3 Van de Technische Commissie 4 - Clubkampioenschappen dubbel/mixed

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s),

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s), Geachte ouder(s), Warme dagen in het vooruitzicht beloven wellicht een mooie zomer. We zullen het zien, maar de kinderen komen wel in vakantiestemming als de zon zo overvloedig schijnt. Tijdens warme dagen

Nadere informatie

Welkom op de Pionier

Welkom op de Pionier Welkom op de Pionier Wat lees je allemaal in dit boekje? 1. Wat is de Pionier voor een school? 2. Op school zijn verschillende klassen. 3. Zo gaat het op de Pionier. 4. Hoe ziet een schooldag er op onze

Nadere informatie