NIEUWS S D N H O. Uit het bestuur en van de redactie JAARGANG 16 NUMMER 71 MAART 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWS S D N H O. Uit het bestuur en van de redactie JAARGANG 16 NUMMER 71 MAART 2012"

Transcriptie

1 NIEUWS JAARGANG 16 NUMMER 71 MAART 2012 H EU S D E N H O UT Uit het bestuur en van de redactie Wij als wijkraadbestuur en wijkbladredactie heten u van harte welkom bij dit nieuwe nummer van Heusdenhout Nieuws. Ja, u heeft echt een Heusdenhout Nieuws in handen! Het oude vertrouwde gele jasje is verdwenen, de opmaak is anders en het hele blad is volledig in kleur. Ondanks alle bezuinigingen willen we toch met de tijd meegaan en een wijkblad maken dat er goed uit ziet en dat veel gelezen wordt. Uiteindelijk staat er toch belangrijke informatie in over onze wijk Heusdenhout. Zonder u komen we niet aan die informatie. Dus meld ons wat u bezighoudt of wat u graag wilt delen met uw medewijkbewoners. Of het nu gaat om ergernissen, ideeën of een agenda en informatie over uw vereniging, stichting, school, kerk, meld het ons! 2012 is een jaar van bezuinigingen. U hoort het overal. Ook de wijkraad krijgt beduidend minder subsidie dan voorheen. Voor ons een uitdaging om toch van betekenis te blijven voor de wijk. De wijkraad is er namelijk voor bewoners en door bewoners. De wijkraad is een intermediair tussen wijkbewoner en gemeente of andere overheidsinstelling. De wijkraad fungeert als spreekbuis voor wijkbewoners. Dus ook hier ziet u: zonder uw informatie kunnen wij weinig. Als wijkraad willen wij u graag op de hoogte houden van belangrijke zaken. U kunt zich aanmelden als lid. Lid worden kost niets! Vul de antwoordstrook in en lever hem in. U wordt dan van al het belangrijke nieuws op de hoogte gehouden per . Heeft u geen ? Geef dit dan ook aan ons door. Belangrijke informatie krijgt u dan per ouderwetse post. De wijkraad waarborgt uw privacy. Uw ( )adresgegevens zullen alleen gebruikt worden om u op de hoogte te brengen van belangrijke zaken. Op dit moment wordt er volop gewerkt aan een nieuwe website en nieuwsbrief. Gelukkig mogen wij Wim den Ronde als nieuwe webmaster verwelkomen. Een enthousiaste jonge man boordevol ideeën. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit jaar onze website en digitale nieuwsbrief een goede aanvulling zijn op onze communicatie naar de wijkbewoners toe. Stapje voor stapje zullen veranderingen ingevoerd worden, om kwaliteit te kunnen garanderen. De wijkraad verwelkomt tevens Corné Dekkers als nieuwe penningmeester en Jan Oosterlee als bestuurs- lid met Ouderenbeleid in zijn portefeuille. Bram Martens neemt het stokje over van Rien van Nunen met betrekking tot de organisatie van Sport en Spel. Op de Algemene Ledenvergadering (dinsdag 10 april, 20.00u in Kapelhof) worden zij aan u voorgesteld en zullen ze officieel benoemd worden als er geen bezwaren worden aangevoerd door de leden. U komt toch ook? In dit jaar werken wij ook aan een nieuwe, duidelijke structuur van het bestuur. Wie doet Wat en Waar is hij/zij verantwoordelijk voor? Bij wie moet u zijn voor welk specifiek idee of probleem? Elders in dit nummer vindt u een korte beschrijving van bestuurs- en redactieleden en de taken die iedere persoon zijn toebedeeld. We hopen hiermee ook een duidelijker communicatiestructuur tussen wijkraad en wijkbewoner te bewerkstelligen. Al met al een jaar van veranderingen en vernieuwingen. Als bestuur hebben we besloten dit jaar alles goed op de rails te krijgen en daarna weer dingen te doen als het organiseren van een wijkfeest. Er zijn ook fantastische ideeën om dit te combineren met een heuse wielerronde. Of toch die Heusdenhout Loop te realiseren, met diverse afstanden voor jong en oud. Kortom, ideeën genoeg. Ook hiervoor zijn we op zoek naar u! Heeft u een paar uurtjes per maand tijd over? Kom ons helpen onze wijk leuk, leefbaar en gezellig te maken en te houden. U geeft zelf aan wat u leuk vindt om te doen en waar uw talenten liggen. Waar we ondermeer mensen voor zoeken: sponsorwerving, verkoop advertenties, organisatie activiteiten, veiligheid, ouderenbeleid, aanleveren van informatie voor wijkkrant en website et cetera. Vele handen maken licht werk. U doet ervaring op, deelt uw talenten met anderen, breidt uw sociaal netwerk uit en u kijkt met veel voldoening terug op allerlei activiteiten. We hopen op een massale reactie van u allen! Vul de antwoordstrook op pagina 3 in en lever hem in. Bij voorbaat dank! Wij gaan ervoor! U ook? Voor bewoners, door bewoners! Wijkraad Heusdenhout, Postbus 9413, 4801 LK, Breda. INFORMATIEBLAD WIJKBLAD VOOR HEUSDENHOUT BEWONERS, NIEUWS DOOR BEWONERS

2 Belangrijke adressen en telefoonnummers Politie: als elke seconde telt Alarmnummer 112 Politie District zuidoost (incl. Heusdenhout) Wijkagente: Mw. J. Bareman Tel: Internet: of Servicepunt gemeente voor klachten (voorheen Meldpunt) Stadskantoor Breda 8.00 tot uur Tel Geluid- en stankhinder (24 uur bereikbaar) Tel Afvalservice Gemeente Breda Afspraak via Tel Zorgloket (24 uur bereikbaar) Tel Huisartsenpost Tel WIJ begint bij jou Tel Centrum t Houwke van 9.00 tot uur Tel Steunpunt huiselijk geweld Informatie: Tel geweld.nl Sinterklaas comité: Colofon Redactie: Ricky Zager Zwanet Verhoek Tekst: Ricky Zager Lay-out: Zwanet Verhoek Bezorging: Leen de Bruijn Inleverdatum kopij 2012: 25 mei Juni editie 7 september September editie 30 november Kerst editie Het wijkblad verschijnt ongeveer twee weken na inleverdatum. Druk: Drukkerij van den Wijngaard. Breda, Oplage: 2800 exemplaren Info: Postbus 9413, 4801 LK Breda Bank: Rabobank Organogram bestuur Wie, Wat, Waar? In dit artikel komen alle bestuurs- en redactieleden kort aan het woord. Wie zijn ze? Wat doen ze? Waar zijn ze verantwoordelijk voor? Dan heeft u enig idee wat de wijkraad en redactie allemaal doen en weet u waar u terecht kunt met uw problemen, ideeën of opmerkingen. Samen met u proberen wij onze wijk zo leuk en leefbaar mogelijk te maken en houden. Ons motto is niet voor niets Voor bewoners, door bewoners. Zonder u kunnen we het niet! Heeft u per maand een paar uurtjes tijd over? Meld u dan aan. Vertel ons waar uw talenten, interesses en mogelijke ingangen bij bedrijven en overheid liggen. Vele handen maken licht werk. Wat let u om in een gezellige groep een paar uur per maand iets voor onze wijk te betekenen? Wie: Voorzitter Corné Kriesels. Getrouwd, vader van drie kinderen. Werkzaam als coördinator Kabels en Leidingen bij gemeente Breda. Bezig met eerste jaar van Hbo-opleiding Management voor non-profit organisaties. Op vrijwillige basis ook betrokken bij Breda AED-Proof en Jong Breda. Wat: Algemene leiding. Externe communicatie. Aanspreekpunt voor gemeente en externe organisaties. Wie: Vicevoorzitter Ricky Zager. Moeder van twee pubers. Eigen tekstbureau. Levensgenieter met als hobby s onder andere quilten, koken, bierproeven, wandelen, lezen, schrijven en met vrienden leuke dingen ondernemen. Dagelijks bestuur Voorzitter Corné Kriesels Vicevoorzitter Secretaris Penningmeester Ricky Zager Henk van der Weele Corné Dekkers Algemeen bestuur Algemeen Activiteiten Ouderenbeleid Veiligheid Notulen Vacature Vacature Jan Oosterlee Leen de Bruijn Wilma Bondzio In Wie, Wat, Waar kunt u zien welk gezicht bij welke naam hoort en wat ieders taak precies inhoudt. Komt u ons bestuur versterken? Wat: Zelfde bevoegdheden als voorzitter. Vervangt hem bij diens afwezigheid. Coördinatie activiteiten, externe communicatie en publiciteit. Redactie wijkkrant. Coördinatie website. Wie: Secretaris Henk van der Weele. Getrouwd, vader van twee kinderen. Natuurliefhebber die altijd op zoek is naar kennis, op wat voor gebied dan ook. Hij knutselt graag en verricht divers vrijwilligerswerk. Wat: Archiveert notulen, (jaar)verslagen, subsidieaanvragen, post etc. Behandelt in- en uitgaande post. Controleert wet- en regelgeving. Rechterhand van voorzitter inzake subsidieaanvragen etc. Wie: Penningmeester Corné Dekkers. Getrouwd, vader van twee zoons (6 en 4 jaar oud). Werkzaam als Keurmeester groente en fruit bij Greenery Barendrecht. Dol op voetbal. Wat: Beheert budgetten van wijkraad en de commissies. Controleert inkomsten en uitgaven. Maakt jaarrekeningen op. Kijkt naar financiële wetten en regelgeving. Wie: Bestuurslid Jan Oosterlee. Getrouwd, vader van twee kinderen en grootvader van twee kleinkinderen. In de VUT. Wat: Ouderenbeleid. GWI-project: Geschikt Wonen voor Iedereen. Een project in samenwerking met de gemeente om ouderen en/of mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen. Denk aan aanpassingen in de 2 INFORMATIEBLAD HEUSDENHOUT NIEUWS

3 woning of de openbare ruimte beter toegankelijk te maken. AED-project: zorgen dat heel Heusdenhout onderverdeeld word in zesminutencirkels. In iedere cirkel komt een AED (Automatische Externe Defibrillator) te hangen en zijn voldoende opgeleide mensen aanwezig om te kunnen reanimeren en een AED te bedienen als iemand een hartstilstand krijgt. Wie: Leen de Bruijn. Getrouwd, vader van drie dochters en grootvader van vier kleinkinderen. Met pensioen. Fiets en wandelt graag. WOII heeft zijn belangstelling. Naast de wijkraad ook ander vrijwilligerswerk zoals collecteren voor diverse goede doelen. Wat: Veiligheid in wijk. Brandgangverlichting. Jaarlijkse wijkschouw. Klachtenbehandeling. Distributie wijkkrant en flyers van wijkraad. Wie: Notuliste Wilma Bondzio. Getrouwd, moeder van twee zoons. Levensgenieter samen met echtgenoot. Secretaris van Stichting Breda- AED-Proof en van PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond. Wat: Notuliste van alle bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Assisteert secretaris. Handige en praktische duizendpoot bij tal van voorkomende werkzaamheden. Wie: Bram Martens. Getrouwd, vader van twee zoons. Projectcoördinator Bouwkunde en Civiele Techniek bij USG Innotiv in Breda. Trainer en coach bij Jeka F14. Wat: Organisatie Sport en Spel Wie: Zwanet Verhoek. Getrouwd, moeder van drie dochters. Werkzaam bij een verkeersadviesbureau. Tevens cursuscoördinator en leerjaarbegeleider bij een deeltijd Hbo-opleiding in Utrecht. Creatieve bezige bij. Altijd te porren voor vrijwilligerswerk voor wijkraad. Wat: Vormgeving Heusdenhout Nieuws. Contact met adverteerders van Heusdenhout Nieuws. Wie: Wim den Ronde. Getrouwd. Systeem- en netwerkbeheerder bij de Nassau. Scouting is een grote passie. Wat: Website opnieuw bouwen en beheren. Nieuwsbrief werkend krijgen en houden. Wijkraad Voor bewoners, door bewoners Postbus LK Breda Antwoordstrook Wilt u lid worden van de wijkraad? Wilt u ons helpen bij diverse projecten? Heeft u op- of aanmerkingen of een idee? Wilt u belangrijke informatie over Heusdenhout ontvangen? Meld het ons! Vul onderstaande antwoordstrook in en lever hem in bij één van de onderstaande adressen! Naam: Straat en Huisnummer: Postcode en woonplaats: adres: Wil graag lid worden van de wijkraad (lid zijn is gratis) Wil graag op de hoogte gehouden worden van belangrijke informatie (graag uw adres vermelden! is tijdsbesparend en kostenverlagend voor de wijkraad! Uw adres wordt alléén gebruikt om u te informeren) Heeft de volgende op- en/of aanmerkingen Wil graag de wijkraad met enkele uurtjes per maand ondersteunen en heeft de volgende interesses (eventueel ook uw beroep, ervaring en talenten vermelden) Algemeen Activiteiten Ouderenbeleid Veiligheid Sponsorwerving Handtekening Deze strook kunt u opsturen naar: Wijkraad Heusdenhout, Postbus 9413, 4801 LK Breda of inleveren bij Bergschot 310, Grote Houw 28, Heusdenhoutse Straat 340 en Sterrebos 279. Mailen mag ook! Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden! Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen. VOOR BEWONERS, DOOR BEWONERS 3

4 4 INFORMATIEBLAD HEUSDENHOUT NIEUWS

5 WIJKNIEUWS GEMEENTE Rooien en herplanten van bomen in Heusdenhout In Heusdenhout worden enkele bomen gerooid vanwege hun slechte staat en aantasting door schimmels. Hierdoor leveren de bomen een gevaar op voor de omgeving. Het gaat om een eik op de groenstrook aan de Heerbaan ter hoogte van nummer 154. Elders op de Heerbaan wordt hiervoor een beuk teruggeplaatst. Op het speelveld hoek Gastakker en Voorvang worden vier wilgen gerooid. Hiervoor in de plaats worden vier iepen teruggeplant. De bomen worden tussen half maart en half april gerooid. Vóór half mei worden de nieuwe bomen geplant. Aansluitend aan het rooien en herplanten worden, indien van toepassing, gazons, plantvakken en verharding rondom de gekapte en geplante bomen weer hersteld. De aannemer informeert u wanneer uw medewerking wordt gevraagd en/of wanneer u mogelijk overlast heeft van de werkzaamheden, bijvoorbeeld door wegafsluitingen. Voor meer informatie over de te kappen bomen kunt u telefonisch contact opnemen met J. de Jong van gemeente Breda (ma t/m doochtend) of via Voor meer informatie over de werkzaamheden met C. van Bavel van gemeente Breda: of via Kapelhof dicht Helaas moet de Kapelhof zijn deuren als gemeenschapshuis sluiten. De gemeente moet bezuinigen en dat betekent voor veel gemeenschapshuizen sluiting, zo ook voor onze Kapelhof. Onze handtekeningenactie heeft niet mogen baten. 1 juli 2012 valt het doek definitief, maar vanaf 1 juni zullen er geen activiteiten meer plaatsvinden omdat het gebouw leeggeruimd dient te worden. Verenigingen zijn op zoek naar een ander onderkomen en voor allerlei activiteiten zal een andere locatie gevonden moeten worden. Medewerkers en stichtingsbestuur van Kapelhof: bedankt voor jullie jarenlange inzet voor de wijk Heusdenhout! Fietspad Heerbaan geasfalteerd In de periode maart-juni 2012 zal eindelijk het andere fietspad aan de Heerbaan worden geasfalteerd. Weg met de gevaarlijke situaties van slecht liggende tegels en met de spookrijders die nu massaal kiezen voor het geasfalteerde pad in plaats van het slechte tegelpad. Over de gehele lengte van de Heerbaan, tot Takkebijsters, wordt het fietspad geasfalteerd. Waar mogelijk wordt het iets breder gemaakt. Tevens worden bij de aanwezige kruisingen inritconstructies gemaakt die het verkeer dienen af te remmen en duidelijk maken dat de zijstraten 30km zones zijn. Deze inritconstructies zijn vergelijkbaar met die al aan de andere kant van de Heerbaan liggen. Het werk wordt uitgevoerd door firma Rasenberg en kan eventueel een paar weken vertraging oplopen als Nutsbedrijven eerst nog andere werkzaamheden hier moeten verrichten. Dat is op het moment van dit schrijven nog onduidelijk. Gilde de Baronie is verhuisd Wegens de aanstaande sluiting van Kapelhof is Gilde de Baronie per 28 februari jongstleden verhuisd naar Gemeenschapshuis Vianden in het Ginneken. Gilde de Baronie is een betrouwbare makelaar in kennis en ervaring die gratis bemiddelt tussen aanbieders en zoekers van kennis en ervaring. Het gilde is een stichting die voor 100% bestaat uit en werkt met vrijwilligers. Het nieuwe adres per 28 februari 2012 is: Gilde de Baronie, Viandenlaanlaan 5, 4835 EG Breda. Tel: Kijk voor meer informatie over het gilde op WIJKRAAD Sport en Spel 2012 Ondanks alle bezuinigingen wil de commissie Sport en Spel dit jaar tóch weer een gratis toegankelijke Sport en Speldag proberen te organiseren voor uw kinderen, met als thema Spring je fit. Het kost echter tijd om voldoende sponsors te vinden. Daarom zal deze dag niet plaatsvinden vóór de zomervakantie zoals u gewend bent, maar ná de zomervakantie. Wilt u de Heusdenhoutse jeugd weer een onvergetelijke dag bezorgen? Sponsort u dan mee! Dit kan als bedrijf, vereniging, stichting, maar ook als particulier. Neem dan contact op met t.a.v. Sport en Spel. En heeft u nog een paar uurtjes over en wilt u als vrijwilliger meehelpen op deze dag? Neem dan ook contact op met de wijkraad. In het volgende nummer van Heusdenhout Nieuws wordt u verder geïnformeerd. Wijkschouw 2012 Op 24 april vindt weer de jaarlijkse wijkschouw plaats. Enkele mensen van de gemeente nemen dan een kijkje in de wijk en kijken wat er opgeknapt en/of veranderd moet worden. Namens de wijkraad is Leen de Bruijn weer aanwezig. Heeft u klachten of ergernissen over bepaalde zaken in de wijk, zoals losliggende trottoirtegels, kapotte vuilnisbakken et cetera? Of heeft u ideeën hoe bepaalde zaken beter zouden kunnen? Meld het uiterlijk 10 april bij of via Postbus 9413, 4801 LK, Breda, of bij de ALV 10 april 20.00u in Kapelhof. Rien: bedankt! Vele jaren heeft Rien van Nunen als vrijwilliger zijn steentje bijgedragen aan Heusdenhout. Onder andere was hij jarenlang vicevoorzitter van de wijkraad, is vrijwel vanaf het begin bij Heusdenhout Nieuws betrokken geweest en hij was de grote man achter Sport en Spel. Rien bleef het liefst achter de schermen werkzaam, maar heeft heel wat werk verzet. Per 1 april begint hij aan een nieuwe baan waar hij zich volledig op gaat storten. Zijn werkzaamheden voor wijk, wijkraad, wijkkrant en Sport en Spel legt hij daarom neer. Rien: dank je wel voor alles wat je gedaan hebt! Succes met je nieuwe baan en we hopen je nog wel eens te zien. Wijkraadbestuur en redactie ALGEMENE LEDENVERGADERING Dinsdag 10 april, uur (Kapelhof) Donderdag 11 oktober, uur ( t Houwke) VOOR BEWONERS, DOOR BEWONERS 5

6 TENNISLES ZONDER VERPLICHT LIDMAATSCHAP Ja, dat kan. In tegenstelling tot alle tennisverenigingen hoeft u bij ons géén lid te zijn of lid te worden van een club. Tennisschool Beter Tennis biedt u een opleiding voor alle niveaus van beginner t/m wedstrijdtennisser, met als achterliggende gedachte zoveel mogelijk plezier aan de sport te beleven. De gehanteerde lesmethoden zijn gebaseerd op jarenlange ervaring. Tennisrackets en ballen zijn aanwezig. Er zijn indoor-cursussen voor Kids, jeugd, volwassenen en 55+. Aanmelden of info: Wij wensen u veel tennisplezier toe! PROGRAMMA ZOMER 2012 ZOMER CURSUS VOLWASSENEN 9x les (6 p/groep) Leeftijd 6-10 jr. Start cursus: april Kosten: E 65,- Inschrijven tot 5 april 9x les (4 p/groep) 2x vrij spelen Start cursus: april Kosten: E 89,- Inschrijven tot 5 april 16x les (4 p/groep) 2x vrij spelen Start cursus: april Kosten: E 185,- Inschrijven tot 5 april 9x les (4 p/groep) 2x vrij spelen Start cursus: april Kosten: E 89,- Inschrijven tot 5 april De tennisschool is gehuisvest in Sportcentrum Teteringen Donkerstraat ej Teteringen 6 INFORMATIEBLAD HEUSDENHOUT NIEUWS

7 WIJKNIEUWS POLITIEBERICHTEN Extra controles na toename woninginbraken In Heusdenhout en Brabantpark is het aantal woninginbraken toegenomen. De politie houdt daarom extra toezicht in de wijk en wordt hierbij ondersteund door gemeentelijke handhavers, huismeesters van WonenBreburg en Laurentius en leden van de wijkraad. Te denken valt onverwachte roadblock controles (verkeer dat wijk inkomt en verlaat controleren) en preventieve controles bij woningen en brandgangen. De gecontroleerde burgers kregen een brief mee met uitleg over het doel van de acties. Roadblocks 150 voertuigen werden gecontroleerd aan de Heusdenhoutsestraat, Lage Kant, Wilderen, hoogeind en Epelenberg. 34 hiervan werden aan een uitgebreide controle onderworpen. Bijna alle inzittenden van deze 34 auto s bleken bekenden van de politie. En hadden ze nu ook iets misdaan? Hebben jullie daders opgepakt? Anders is het niet relevant ;-) Agenten op fiets of motor controleerden voetgangers op diverse plaatsen in de wijk, waaronder op overlastlocaties. Drie personen zijn aangehouden voor een openstaande geldboete en één persoon moest nog DNA-materiaal afstaan. Voetafdruk Aan de Meent, Gastakker, Sterrebos, Kapelstraat, Draaiboom, Otterring, Eekhoornstraat, Leeuwenhof en Tijgerhof werd een preventiebrief in de bus gedaan. De politie liet een folder met voetafdruk achter als de bewoners het inbrekers wel heel gemakkelijk gemaakt hadden. Bijvoorbeeld door aanwezige ladders en vuilcontainers, of hekken, poorten en deuren die niet afgesloten waren. Ook waren sommige auto s en fietsen niet op slot. Samenwerking De politie werkte bij deze acties samen met gemeente, Stadstoezicht, Laurentius en WonenBreburg én met leden van de wijkraad. Onze wijkagent Janneke Bareman: Woninginbraak is niet alleen een zaak voor de politie. De wijkbewoners hebben zelf ook een verantwoordelijkheid. Wees extra alert, spreek elkaar aan en neem maatregelen om inbraak te voorkomen. WIJKINFORMATIE SPORT Vind jij sporten ook zo leuk? Sprint(en) in Brabantpark en Heusdenhout is niet alleen hardlopen, maar ook springen, speerwerpen, kogelstoten, hordelopen en nog veel meer! Ben je nieuwsgierig geworden? Veel van jullie vrienden sporten al een jaar bij Sprint. Doe mee op elke woensdagmiddag vanaf half 2 in het park bij de Poelewei aan de Mgr de Vetstraat 2. Je bent van harte welkom! Contact: Tips Janneke: Maak het inbrekers zo moeilijk mogelijk! Sluit poorten, (gezamenlijke) hekken, deuren en ramen goed af. Berg ladders en vuilcontainers op. Zorg dat er geen voorwerpen in de tuin liggen waar makkelijk een ruit mee ingeslagen kan worden. Berg waardevolle zaken die makkelijk meegenomen kunnen worden uit het zicht op. Een inbreker neemt liefst zo min mogelijk risico. Dus hoe moeilijker je het hem maakt, hoe kleiner de kans dat hij jouw huis uitkiest. De inbrekers zijn vooral aan het einde van de middag, bij invallende schemering actief. Wees op dit tijdstip extra alert. En let ook, net als de politie dat doet, op verdachte situaties waarbij mensen in brandgangen achter huizen lopen, terwijl ze daar niets te zoeken hebben. Op vindt u tips om uw woning beter te beveiligen. U kunt ook geheel vrijblijvend een afspraak maken met het Woninginbraak Preventieteam van de gemeente Breda voor een advies op maat: Melden Roel Aben, wijkagent Brabantpark: Bij vorige inbraken zin de daders er te voet vandoor gegaan, soms op een scooter. Daarom vermoeden we dat ze in de buurt wonen. De extra ogen en oren van wijkbewoners kunnen we dus goed gebruiken! Wees alert en meld de politie onmiddellijk een verdachte situatie. Melden bij de politie kan op de volgende manieren: 112, bij spoed (onder andere betrappen op heterdaad) , voor het melden van een verdachte situatie , Meld Misdaad Anoniem, als u liever onbekend wilt blijven, bijvoorbeeld omdat u de dader kent. Alle nummers zijn 24 uur per dag bereikbaar. Probeer kenteken, type voertuig en signalement te onthouden. Schrijf het het liefst zo snel mogelijk op. Janneke Bareman: Na onze eerste acties hebben we al diverse telefoontjes binnengekregen over verdachte situaties. Helemaal top! Alleen samen kunnen we de wijk veiliger maken! Sprint(en) in Brabantpark groot succes! Maandag 2 april start weer de nieuwe opstartgroep. Er lopen nu al meer dan 90 mensen mee uit Brabantpark en Heusdenhout. Wilt u ook zo n fantastische conditie? Doet u mee met de Singelloop? Nog nooit gelopen of u wilt na lange tijd weer beginnen met hardlopen? Loop verantwoord mee onder leiding van een trainer van Sprint. Op maandag- en donderdagavond vanaf half 8. Vertrek bij de Poelewei, Mgr. de Vetstraat 2. VOOR BEWONERS, DOOR BEWONERS 7

8 Zorg op maat onder één dak: Para Medisch Centrum Heusdenhout Wilderen 2, 4817 VG Breda Tel: website: Fysiotherapie, kinderfysiotherapie, geriatriefysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie, manuele therapie, sportfysiotherapie, neurorevalidatie en FysioFit. Beweegprogrammaʼs voor Parkinson, beroerte, MS, diabetes en COPD, individueel of in groepsverband. Ruime parkeergelegenheid, buslijn 1 en 7 stoppen voor de deur. Naast fysiotherapie zijn de volgende praktijken in het gebouw gevestigd: ergotherapie, logopedie, podotherapie, dieetadvies, huisartsenpraktijk dr.van Herwerden en praktijkondersteuning dr. Schueler. PMC HEUSDENHOUT EEN GEVESTIGDE NAAM IN BREDA! Chinees Specialiteiten Restaurant Beoordeling: 8 Over de Tong (Bron: BN de Stem ) Vacature Oproepkracht 16 jaar voor Bar/Bediening Tilburgseweg 222, 4817 BJ Breda Tel: Fax: Website: Maandag t/m donderdag 16:00-22:00 Vrijdag t/m zondag 12:00-22:00 Elke zondag onbeperkt buffet Ruime (gratis) parkeergelegenheid Telefonisch bestellen voor afhalen. Bezorging mogelijk aan bedrijven. Catering voor groepen vanaf 20 personen al mogelijk vanaf 11,00 p.p. 8 INFORMATIEBLAD HEUSDENHOUT NIEUWS

9 WIJKINFORMATIE JEUGDCOMITÉ HEUSDENHOUT Agenda Zaterdag 7 april: Paaseieren zoeken. KERKDIENSTEN Apostolisch Genootschap Breda Erediensten, iedere zondag in het kerkgebouw aan de Heusdenhoutsestraat 15 te Breda. Iedereen is welkom. Tijd: 9.30u. Voor meer informatie: de heer of mevr. Arnout van Schelven: of via De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen Kerkdiensten, elke zondag in het kerkgebouw, Mgr de Vetstraat 112 te Breda. De diensten zijn vrij toegankelijk voor kerkleden en geïnteresseerden. Tijd: 10:00 11:50 uur: onderricht en discussie uit de Bijbel en het Boek van Mormon. Tijd: 11:50 13:00 uur: avondmaalsvergadering met samenzang en toespraken van kerkleden. Meer informatie: tel. (06) of Protestantse gemeente Breda Kerkdiensten, elke zondag in de Markuskerk, de Hooghout 96 in Breda. ( ). Tijd: 10.00u. Kindernevendienst en crèche. Predikant: ds T. van Prooien Koster: C. Smaling Secretaris: E. van Hooijdonk Kijk voor meer informatie op: Extra diensten rondom de Paasperiode. 1 april: Palmzondag 5 april: 19.30u. Witte Donderdag. In tegenstelling tot de viering van de tafel van de Heer op andere zondagen zit de gemeente de gehele dienst aan tafel. Zo wordt extra duidelijk de relatie zichtbaar met het Laatste Avondmaal. 6 april: 19.30u. Goede Vrijdag viering 7 april: 19.30u. Stille Zaterdag viering 8 april: Paasviering m.m.v. de cantorij 17 mei: 11.30u. Hemelvaartsdag Grote Kerk, Gospeldienst 3 juni: Gezamenlijke viering met gelovigen uit Arad (Roemenië) en Wismar (Duitsland) m.m.v. de cantorij MEDISCH Fysiotherapie bij pols- en handklachten Het gebruik van je handen in het dagelijks leven lijkt zoiets vanzelfsprekends. En normaal gesproken is dat natuurlijk ook zo. Behalve als er pijnklachten ontstaan of als het moeilijk wordt om alledaagse dingen uit te voeren. Dan kan bijvoorbeeld het oppakken van voorwerpen, het vastmaken van knoopjes of schrijven ineens lastig worden. Complexe anatomie van hand en pols Pijnklachten en functiestoornissen aan de pols en handen komen vrij regelmatig voor. De anatomie van de pols en de hand is erg complex. Het grote aantal botstukken, de kapsels, banden, spieren en pezen werken op een heel verfijnde manier met elkaar samen. Als er ergens in dit systeem een hapering optreedt, kunnen er makkelijk pijnklachten optreden. In een aantal gevallen kan er met medicijnen, injecties of spalkjes behandeld worden. In andere gevallen kan er met gerichte fysiotherapie veel bereikt worden. Bij welke aandoeningen komen klachten voor? Pols- en handklachten komen vaak voor bij artrose en reumatische klachten. Ook kunnen peesontstekingen en restklachten na een fractuur of een kneuzing er de oorzaak van zijn dat men beperkt raakt in het dagelijks leven. Soms is ook het zenuwstelsel er bij betrokken. Een bekend verschijnsel is dat er klachten zijn aan de duimbasis. Voorheen werd aangenomen dat deze klachten moeilijk te bestrijden waren. Tegenwoordig is het bekend dat gerichte fysiotherapiebehandelingen en oefeningen effectief kunnen zijn. Soms gebeurt het dat er langdurige klachten zijn in de pols die moeilijk te diagnosticeren zijn. Meestal is er dan sprake van een slechte coördinatie van de spieren. Door het precies aanleren van de juiste houdingen en bewegingen kan hier iets aan gedaan worden. Gespecialiseerde fysiotherapie De juiste fysiotherapeutische behandeling van hand- en polsklachten vraagt specifieke kennis en vaardigheden. Fysiotherapie Breda Oost heeft zich gespecialiseerd in deze klachten. Heeft u vragen hierover of wilt u verdere informatie, neem dan contact op met Fysiotherapie Breda Oost ( ) T HOUWKE Weekprogramma In onderstaand overzicht ziet u welke activiteiten er wekelijks plaatsvinden in t Houwke. In de schoolvakanties gaan tekenen, schilderen en de verschillende beweegvormen niet door. TIJD MAANDAG WijKWijS Tekenen en schilderen Zitgymnastiek Bingo (2e maandag van de maand) Rikconcours (4e maandag van de maand) Samen avondeten (3e maandag van de maand) Koersbal DINSDAG Hobbyclub - Kaarten maken Bridgen (competitie) Handwerkclub (oneven weken) WOENSDAG Yoga Nordic Walking Yoga Line dance Rikken/ Canasta Conditiegymnastiek Sjoelen DONDERDAG Gymnastiek Gymnastiek T ai Chi/Chi Kung Kaarten/Rikken Chi Kung VRIJDAG Biljarten Koersbal Bridge ZATERDAG Biljarten-Bridgen Heilige Mis (3e zaterdag v/d maand) ZONDAG Biljarten-Bridgen Extra activiteiten Vr 30 maart: 10.00u. Modeshow van Van der Kloostermode. Verkoop u. Ma 16 april: Themamaaltijd voorjaar. Driegangen diner voor 13,50, met BredaPas 10,50. Opgeven en betalen tot Wo 11 april aan buffet van t Houwke Ma 23 april: 14.00u Rikconcours. Zaal open om 13.30u. 2,50 incl. koffie/thee Ma 30 april: Koninginnedag: gezellig samen met een kopje koffie naar het koninklijk bezoek op tv kijken u: film Soldaat van Oranje, met koffie, koek, oranjebittertje of jus d orange. 3,50. Inschrijven voor film t/m 27 april. VOOR BEWONERS, DOOR BEWONERS 9

10 UIT HEUSDENHOUTS HISTORIE 9 In samenwerking met Heemkundekring Paulus van Daesdonck De Tweede Wereldoorlog ( ) is een trieste periode uit de geschiedenis. Wereldwijd heeft deze oorlog veel ellende teweeg gebracht. Het oorlogsgeweld eiste ook in Heusdenhout zijn tol. Enkele boerderijen werden als gevolg van oorlogshandelingen door brand vernield. In deze en in de volgende aflevering wordt aan twee gevallen aandacht geschonken. We beginnen vanuit het zuiden. Vanuit die richting kwamen de bevrijders. De rechtstreekse verbinding vanuit Ginneken naar Heusdenhout werd vroeger gevormd door de Valkenierslaan. Het straatnamenboek met de titel De straten van Breda -geschreven door Gerard Otten- vermeldt, dat deze straatnaam op 15 oktober 1904 door de gemeenteraad is vastgesteld. Uiteraard in die tijd de gemeenteraad van de Gemeente Ginneken en Bavel, waartoe ook Heusdenhout behoorde. Op wat oudere kaarten draagt deze straat de naam: Valkeniersdreef. In de loop der eeuwen heeft de verbinding overigens diverse namen gehad, zoals: Heerbaan van Ginneken naar Teteringen, Dreef van de Commandeur Falkenhaan, Heusdenhoutsestraat, Ginnekensedreef, Heusdenhoutsedreef, gedeeltelijk Verlengde Schoolstraat en Valkeniersstraat. Vroeger sloot de Valkenierslaan rechtstreeks aan op de Heusdenhoutseweg, zie afbeelding 1. De afbeelding is een deel van het Minuutplan van het Kadaster, Sektie A Heusenhout blad 2, uit Hierop wordt de Heusdenhoutseweg aangegeven als Zantstraat of Baan van Ginneken naar Teteringen. Andere historische namen voor deze weg zijn: Heerbaen van Antwerpen op Geertruydenberg, Heerbaan van Antwerpen, Heerbaan en Molenweg Kadastrale situatie in De boerderij van de familie van Hal bestond toen nog niet. Vanuit de Valkenierslaan kwam men op de Heusdenhoutseweg via een bruggetje over De Loop of De Moolenloop. Het riviertje kende ook namen als Molenlei of Molenley, of in de volksmond Het Leike. Net na de oversteek maakte de Heusdenhoutseweg een bocht in oostelijke richting. In die bocht sloot de Leunsdijkschestraat aan op de Heusdenhoutseweg. In de volksmond werd deze weg Leunsedijk genoemd. Later kreeg deze straat de naam Lovensdijkstraat. Het bruggetje over De Moolenloop lag vlak bij de uitspanning die in de volksmond De Heilige Tap werd genoemd. Het café dankte die (bij)naam aan het, sinds 1878 in de nabijheid gevestigde, kleinseminarie van het bisdom Breda. Het seminarie is gebouwd nabij de resten van het vroegere landhuis IJpelaar. Dat landhuis is in 1837 opgetrokken op de fundering van het kasteel IJpelaar van het -reeds uit de middeleeuwen- daterende landgoed IJpelaar. Na de bouw van het seminarie in 1878 is het landhuis afgebroken. Het klein seminarie is omstreeks 1970 gesloten. Vanuit het Ginneken gezien aan het begin van de Heusdenhoutseweg aan de linkerkant, stond de boerderij van de familie van Hal. Op afbeelding 1 is de locatie aangegeven, daar waar de Leunsdijksche- INFORMATIEBLAD HEUSDENHOUT NIEUWS 2. Huidige situatie, het kruis geeft de voormalige locatie van de boerderij aan. De witte vlek is het dak van het vroegere Casino, nu Club Pellikaan straat uitkomt op de Heusdenhoutseweg. De situatie ter plekke is nogal drastisch gewijzigd. Toch is -met enige moeite- nog na te gaan waar de boerderij van de familie van Hal heeft gestaan. De huidige straat met de naam Bijster ligt op een deel van de oorspronkelijke Leunsedijk/Lovensdijkstraat. De afbuigende Heusdenhoutseweg, tegenwoordig een fiets- en voetpad en deel van de Heerbaan, is in de jaren zestig van vorige eeuw -nagenoeg recht- in westelijke richting doorgetrokken. Een restant van de eerder afbuigende Heusdenhoutseweg is nu nog aanwezig en fungeert als oprit naar een parkeerplaats achter een kantoorgebouw. Op afbeelding 2 is de huidige situatie te zien. Het voormalige tracé van de Leunsedijk/ Lovensdijkstraat en van de verbinding tussen Valkenierslaan en voormalige Heusdenhoutseweg is met stippen aangegeven. De voormalige locatie van de boerderij van de familie van Hal is in de huidige situatie met een wit kruis aangegeven. Jos van Hal sr. -die in de oorlog als kind op de boerderij woonde- vertelt: De boerderij werd door onze ouders gepacht van de familie Bielaars uit Breda. Bij de boerderij behoorde 1,3 ha grond. Aanvankelijk hadden onze ouders daar-

11 De herbouwde tuinderswoning van de familie van Hal. In de zestiger jaren van vorige eeuw afgebroken. naast nog enkele andere percelen in gebruik die elders lagen. Toen was het geheel in gebruik als boerderij, later als tuinderij. Tijdens de bevrijding is er een granaat ingeslagen net boven de zolder. Hierdoor werd het woongedeelte van de boerderij onbewoonbaar. Ook stond toen het kleinseminarie in brand. Maar wanneer was dat precies? Het antwoord is op te maken uit volgend citaat, afkomstig uit de notitie Het Ignatius in de oorlogsjaren. Een zuster van het toenmalige St. Ignatiusziekenhuis aan de Wilhelminasingel hield een dagboek bij. Het fragment gaat over de bevrijding, eind Nadat dan in de dagen vóór en na 20 October reeds enige gewonden uit Alphen, Ulicoten en Chaam waren gearriveerd werd op zaterdag 28 October de strijd rondom Breda ingezet. Donderdagnacht waren de meeste patiënten naar de kelder gebracht behalve de A en G afdeling. Een kort nachtelijk artillerievuur was hiervan de oorzaak. s Zaterdagmiddag vertelde een gewonde Duitse soldaat dat er gevechten plaats hadden van man tegen man in de buurt van Molenschot. Artillerievuur was intussen steeds sterker te horen. Keek men vanaf de St. Jozefbouw in de richting van Bavel en Gilze- Rijen dan zag men voor zich een ring van brandende boerderijen, waar zich tegen de avond het brandende seminarie IJpelaar aan toevoegde. In de middag was reeds het mitrailleurvuur goed hoorbaar. Inderdaad ze waren op komst. De patiënten van afdeling A werden nu ook veiligheidshalve naar de kelder gebracht. Afdeling G wachtte nog even af. Maar toen daar s avonds de eerste scherven binnenvielen, doken ook zij de kelder in. Tenslotte bereidde zich iedereen voor om de nacht in de kelder door te brengen. Een altaartje werd in de gang van de kelder opgeslagen. Ook Ons Heer nam Zijn plaats weer in te midden van de zieke zusters in een van de vertrekken onder de St. Jozefbouw. Die avond hielden we de Koningswake van 9 tot 9u30 in de kelder. Buiten woedde nu het oorlogsgeweld voort. Onder het doffe geblaf van de artillerie, het loeien van een overvliegende granaat en het korte inslaan ervan, het knetteren van de mitrailleurs dat altijd dichterbij kwam, begaf iedereen zich te ruste. Buiten keek men in de rossige gloed van het nog brandende IJpelaargebouw. Breda was opgenomen in het front. Gerardus van Hal en Adriana, Elisabeth van Gool en hun kinderen. Echtgenote en moeder Adriana van Hal-van Gool stierf in 1944 samen met haar pasgeboren kind. Zondag 30 October, feest van Christus Koning. De vroege ochtend brengt weinig nieuws. De nacht was rustig als men bedenkt dat het in de plaats waar men woont oorlog is. Alleen heeft Breda die nacht een toren verspeeld. De kerk aan de Driesprong was zo goed als geheel verdwenen.einde citaat. Noot:. >Zondag 30 October: de zuster-geschiedschrijfster vergist zich hier, bedoeld wordt zondag 29 October Het feest van Christus Koning werd in die jaren op de laatste zondag van de Octobermaand gevierd< Jos vervolgt zijn verhaal: Na de bevrijding is er een V1 op ons land gevallen, waardoor de hele boerderij in elkaar lag. Ook de boerderij van de familie Dielemans aan het begin van de Leunsdijkschestraat had veel schade. De familie Dielemans is toen verhuisd naar de boerderij van de familie de Jongh aan de Molengrachtstraat (thans Molengracht). Daar viel later een V2 op met het bekende noodlottige gevolg. Er overleden 11 personen. Joke (13), Annie (12), Sjaantje (10), Correke (9) en Jos (7), vijf kinderen van de familie de Jongh. Corry (7), Rinus (5), Toosje (4), Christje (2) en Pietje (1), vijf kinderen van de familie Dielemans en hun tante To van Dijk, een zus van hun moeder, mevrouw Dielemansvan Dijk. Ons gezin was toen al verhuisd naar een huis verderop in Heusdenhout op het adres Heusdenhoutseweg 8. Dat huis was ons aangeboden door een lid van de ondergrondse. In het huis woonde eerder de familie Rombouts. Vader Rombouts was lid van de N.S.B. en werd direct na de bevrijding opgepakt. Na de oorlog zijn ons huis en de stal, maar zonder de schuur, weer opgebouwd. Dat gebeurde op de fundamenten van de oorspronkelijke boerderij. Huis en stal werden afgedekt met een strooien dak. Vanwege het materiaalgebrek net na de oorlog zijn de oude stenen en veel ander materiaal gebruikt. Zie de foto s. Wilt u reageren op dit artikel? Hebt u nog (familie)foto s uit het vroegere Heusdenhout of mooie of trieste verhalen van vroeger? Neem contact op met of bel De werkgroep legt alles zorgvuldig vast. Foto s worden gescand en u ontvangt de originele foto s retour. Alle geschiedkundige informatie De spelende dochters -van links naar rechts Ria, Ciska en Bertha- van de familie van Hal bij de herbouwde tuinderswoning. komt terecht in het archief van Heemkundekring Paulus van Daesdonck. De informatie wordt gebruikt voor publicaties en tentoonstellingen. Zo blijft de geschiedenis van het vroegere Heusdenhout ook voor nieuwe generaties toegankelijk. Werkgroep Heusdenhouts Historie VOOR BEWONERS, DOOR BEWONERS 11

12 De Toerist tel Teteringsedijk Wij verzorgen voor u : Ook bieden wij u : - Vergaderingen - Cafetaria - Verse frites - Feesten - Eetcafé / biljart - Diner of buffet - Condoleances - Restaurant voor groepen - Gezellig terras (overdekt) - Recepties - Feestzaal - Gratis parkeren Van april tot oktober staat ons springkussen er weer, zodat u met de kinderen van het eten een leuk uitje maakt. Ook verzorgen wij eenvoudige maaltijden. Warm of één van onze overheerlijke koude maaltijdsalades. De Toerist is een uitstekend vertrek en/of eindpunt van uw dag. De koffie staat klaar, voor worstenbrood of gebak; even afspreken! Probeer nu ook onze gezonde lijn Da s voor weinig geld, goed gesteld!!! 12 INFORMATIEBLAD HEUSDENHOUT NIEUWS

13 Ze kennen elkaar nu zo n 15 jaar, Frans-Willem van Hulst en Anke Verhagen. Twee Heusdenhoutse bezige bijen zonder wie de Avondvierdaagse ter ziele zou zijn gegaan. Anke: We kennen elkaar van het schoolplein als we op onze kinderen stonden te wachten. Frans-Willem: Er was meteen een klik. Anke is net zo actief en gedreven als ik. Anke (1967) heeft samen met haar partner een dochter van 19 en een zoon van 17. Ze is geboren en getogen Bredase. Ze werkt al jarenlang in de ziekenzorg. Nu sinds twee jaar bij Amarant, vertelt Anke. Bij een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarvoor heb ik jarenlang bij Zorgcentrum Oranjehaeve gewerkt op een verpleegafdeling voor dementerende bejaarden. Toen mijn kinderen geboren werden ben ik tijdelijk gestopt met werken in de gezondheidszorg en acht jaar lang oppasmoeder geweest. Daarna heb ik nog een aantal jaren op een observatieafdeling in de Liesbosch gewerkt. Ondanks mijn baan en kinderen heb ik daarnaast altijd vrijwilligerswerk gedaan. Zo was ik actief in de ouderraad, werkzaam in de schoolbibliotheek en nam ik deel aan de verkeerscommissie op de Weilustschool. Ik was coördinator van de verkeersbrigade en ik hielp zelf ook mee om de kinderen op een veilige manier de Heerbaan te laten oversteken. Naast haar drukke bezigheden ziet Anke toch nog kans tijd vrij te maken voor haar vrienden. Ik ben dol op feesten, op uitgaan, op koken en op leuke dingen doen samen met mijn vrienden. Ik heb graag altijd mensen om me heen. Ook quality time met mijn gezin vind ik belangrijk. Gezellig met mijn zoon naar een kookcursus, lekker een dagje shoppen met mijn dochter, samen met mijn gezin uit eten gaan of een dagje naar de sauna met mijn partner. Ook geniet ik volop met mijn gezin van de vakanties met de caravan die we vorig jaar hebben aangeschaft. Veel tijd voor hobby s of sporten blijft er In gesprek met Frans-Willem van Hulst en Anke Verhagen dan niet over. Maar eigenlijk zijn mijn vrienden en familie mijn hobby, zegt ze lachend. Toch aarzelde Anke geen seconde toen Frans-Willem haar vroeg actief te worden rondom het feest van de Goedheiligman. Sinterklaas en zijn Pieten hebben het altijd erg druk. Als je daar een handje kunt helpen is dat toch hartstikke mooi? En het is nog gezellig ook! Anke is een levensgenieter die bewust in het leven staat. Pluk de dag is mijn motto en dat wil ik iedereen meegeven. Geniet van ieder moment, met jezelf, met elkaar, met je gezin. Het kan zo over zijn. Ik heb al (te) veel mensen om me heen op jonge leeftijd zien wegvallen. Ik geniet zelf met volle teugen van alles wat ik doe. Ik heb een leuk, relaxed, stabiel leven. Dat wil ik delen met zoveel mogelijk andere mensen, zonder er iets voor terug te willen. Ik geef liever dan dat ik ontvang. Frans-Willem (1961) ging na zijn Havo in militaire dienst en kwam daarna terecht bij een Europees incassobureau in Tilburg. Nu werkt hij al weer 25 jaar bij Meeùs. Ik hou me bezig met consumptief krediet en tot voor kort ook met kredietverzekeringen. Ik heb de bancaire poot mee opgezet: sparen, lenen en beleggen. Ik ben het landelijk aanspreekpunt voor de hele organisatie. Ook gaf ik leiding aan een callcenter. Frans-Willem is getrouwd en heeft met zijn vrouw een 18-jarige dochter en 16-jarige zoon. Sinds 1984 woont hij in Heusdenhout. Een heel toffe wijk. Lekker groen en veel ruimte. Wij hebben ieder jaar in onze straat een leuk straatfeest. Nu al zo n acht of negen jaar lang. Uiteraard heb ik er ook al een aantal mee helpen organiseren Toen mijn kinderen jonger waren was ik actief in de ouderraad. Ik kan sowieso niet stilzitten. Ik maak heel lange werkdagen. Daarnaast ben ik zeven jaar lang voorzitter geweest van wijkraad Heusdenhout en heb me ondermeer beziggehouden met de tieneractiviteiten in onze wijk. Ik gaf zwemles aan ouderen en aan mensen met een handicap en als Sinterklaas in het land is help ik altijd bij een woningbouwvereniging die activiteiten rondom dit feest organiseert. Ook ben ik destijds bij de verbouwing van het winkelcentrum nauw betrokken geweest. Voor verdere hobby s of sporten blijft helaas weinig tijd over. Vroeger heb ik wel volleybal gespeeld en zijn we ooit districtskampioen geworden. Ondanks zijn drukbezette leven zei Frans-Willem meteen ja tegen Anke toen ze hem zeven jaar geleden vroeg de Avondvierdaagse nieuw leven in te blazen. Het is zo n belangrijk evenement voor de wijk, dat wil je toch niet verloren laten gaan? En het past ook in mijn levensmotto: Zet je in voor je medemens. Accepteer dingen van elkaar want samen moet je het doen! Nieuwe vormgeving De redactie is Aard de Kruijf (vormgever / grafische produkties) zeer erkentelijk voor hoe hij ons geheel belangeloos met raad en daad bijstaat om Heusdenhout Nieuws nieuwe stijl gestalte te geven. Ook dit nummer heeft hij in samenwerking met Zwanet weer vormgegeven. Aard: dank je wel! Ricky Zager Zager teksten Webteksten Brochures Verslagen Brieven U vraagt, ik schrijf! Reportages Interviews Flyers Advertenties Ricky Zager, Tekstschrijver Grote Houw RH Breda Maak vrijblijvend een afspraak om te kijken wat ik voor u kan betekenen. VOOR BEWONERS, DOOR BEWONERS 13

14 Avondvierdaagse van juni U heeft al kennis kunnen maken met Frans-Willem van Hulst en Anke Verhagen, twee medeorganisatoren van de Avondvierdaagse. Graag vertellen ze nog iets meer over dit jaarlijkse sportieve festijn. Dit jaar vindt het plaats van 12 tot 15 juni. Als u een beetje doorstapt bent u op 13 juni zeker op tijd thuis om Nederland tegen Duitsland te kunnen zien spelen. Anke: Zeven jaar geleden besloot het toenmalige organisatiecomité na 25 jaar te stoppen met de Avondvierdaagse. Gelukkig lukte het ons een enthousiast team bij elkaar te krijgen. Mirjam Frijters, Jan Hobbelen, Ingrid van Dongen, Frans- Willem en ik. Met veel plezier organiseren wij nu al voor de zevende keer de Avondvierdaagse. Ik vind zelf het directe contact met de kinderen het leukst. Het entertainen in een Mickey Mouse outfit of in een koeien- of varkenspak. Ook het directe contact met de sponsors doe ik graag. Frans-Willem legt zich voornamelijk toe op het regelen en organiseren. Er komt echt heel wat bij kijken voordat de ruim 400 wandelaars van start kunnen, aldus Frans-Willem. In oktober beginnen we al met de organisatie. Er moet een openingsact verzonnen worden, vergunningen geregeld, medailles besteld, posters gedrukt en de routes uitgezet. Dat laatste is een taak die Jan ieder jaar weer op zich neemt. Ieder jaar is er namelijk weer een nieuwe route, iedere avond loopt u een andere route en dan zijn er ook nog eens vier afstanden te lopen, te weten 2.5, 5, 7.5 en 10km. Een hele klus dus. En wat heel belangrijk is: er moeten voldoende sponsors gevonden worden. Wij zijn heel blij met al onze sponsors. Zonder hen zou er namelijk geen Avondvierdaagse zijn. Waar het geld zoal naar toe gaat? Drukkosten, vergunningen, de openingsact, een band op de laatste avond, verzekeringen, EHBO, versnaperingen, medailles, een bijdrage voor de KNBLO (Nederlandse Wandelsportorganisatie) en SSSA (overkoepelende organisatie van Vierdaagsen), een verplichte informatieavond voor de vrijwilligers et cetera. De inschrijfkosten dekken maar een gedeelte van de onkosten. Anke: Bij de Avondvierdaagse hebben we gezelligheid en veiligheid hoog in het vaandel staan. Het gaat vooral om de sociale contacten. De veiligheid verliezen we nooit uit het oog. Jongere kinderen mogen bijvoorbeeld niet alleen de 10km lopen. En de marsleiders kijken ook of iedereen echt binnen is. En er zijn altijd opgeleide verkeersregelaars langs de hele route. Iedereen welkom Anke: Je hoeft per se niet uit Heusdenhout afkomstig te zijn om mee te mogen lopen. Ook leeftijd speelt geen rol. Wij zijn heel trots op die 86-jarige vrouw die met rollator de 5km heeft gelopen! Of die groep ouderen die vanuit het klooster meeloopt. En dat groepje dames dat altijd de 10km loopt. Dit jaar is er ook een aanvraag vanuit een fysiotherapiepraktijk voor revalidatie om mee te lopen en zelfs een groep uit Indonesië. Kinderwagens kunnen mee en mensen in een rolstoel kunnen ook gewoon meedoen. Iedereen is welkom. Een hele klas kan bijvoorbeeld als groep meelopen. Schaf eventueel een t-shirtje aan voor alle leerlingen, één of twee klassenouders per avond die meelopen, de meester of juf die langs de route staat. Een leuke activiteit toch met weinig moeite? We hebben tenslotte drie basisscholen in Heusdenhout! Inschrijving Frans-Willem: De voorinschrijving vindt plaats op woensdag 6 juni van 11.45u u op de scholen Tweesprong en Weilust. Bij Albert Heijn Bisschopshoeve en Brabantpark kunt u zich inschrijven op zaterdag 9 juni van 10.00u-13.00u. Bij voorinschrijving bedraagt de prijs 3,50 per persoon, bij inschrijving op de dag zelf is dat 4,00. Vaak horen we: Mijn kind loopt mee, ik hoef zelf geen medaille. De ouders lopen wel de hele route mee met het kind. Prachtig! Maar het zou fijn zijn als ze dan toch ook inschrijfgeld betalen, al is het alleen maar om de mooie evenement te sponsoren. Uiteraard kan iemand meteen doorgeven dat hij/zij geen medaille hoeft. Zwartlopers Anke: Uiteraard juichen we het van harte toe dat ouders met hun kinderen meelopen. Wel stellen we het enorm op prijs als ze dan voor zichzelf ook het inschrijfgeld voldoen. Op die manier dragen ze ook hun steentje bij om dit prachtige evenement te kunnen voortzetten. Er zijn meer mensen die meelopen zonder te betalen. Dit is jammer, want het gaat ten koste van de betalende deelnemers. Langs de route staan posten waar versnaperingen uitgedeeld worden. We moeten nu werken met knipkaarten of consumptiebonnen om misbruik tegen te gaan en dat brengt natuurlijk weer kosten met zich mee. Het is wel eens voorgekomen dat kinderen opnieuw achteraan in de rij gingen staan om nog een consumptie in ontvangst te nemen. Of dat jaar waarin we 150 betalende lopers hadden. Dat hadden we doorgegeven aan een sponsor van flesjes drinken en naderhand hoorden we van de sponsor dat ze meer dan 300 flesjes hadden uitgegeven. Dat is natuurlijk jammer. We hopen dat mensen zich realiseren dat de Avondvierdaagse echt veel geld kost, dat we het graag organiseren, dat we onze sponsors heel dankbaar zijn en tevens ook op de medewerking van alle deelnemers rekenen. Het is een evenement dat we graag in ere willen houden. Vrijwilligers Het evenement is flink uitgegroeid. Daarom zijn er ook meer vrijwilligers nodig. Frans-Willem: We zoeken vooral verkeersregelaars. Om dit te mogen zijn volg je één avond, 18 april, een cursus van 19.30u tot 21.30u. Je krijgt dan het door de gemeente verplicht gestelde certificaat dat één jaar geldig is. Tijdens de Avondvierdaagse sta je dan van ongeveer 18.15u tot uiterlijk 20.30u op de lange routes om de wandelaars te helpen veilig de eindstreep te halen. Het mooiste voor ons is als mensen twee of meer avonden beschikbaar zijn. Overleg hier-over is natuurlijk altijd mogelijk! Ook zoeken we schminkers voor de laatste avond. Schmink is aanwezig en het zijn simpele ontwerpen als een vlaggetje of zonnetje die u op een wang tekent. Schminkervaring is dus niet echt vereist. Vindt u het leuk om in een ludiek pak verkleed de wandelaars te entertainen? Neem dan ook contact op met ons. Of bemant u liever een controlepost of uitdeelpost? Laat het ons weten. Mensen die de startkaarten uitdelen en innemen zijn ook nodig. U ziet het: op allerlei gebieden hebben we mensen nodig, om dit evenement in goede banen te kunnen leiden. Sponsors Als laatste voegt Anke nog toe: We zijn steeds op zoek naar sponsors, zowel bedrijven en instellingen als particulieren. De logo s van sponsors worden op de routebeschrijvingen gedrukt: ruim 400 routebeschrijvingen, vier dagen lang. Ook zijn de logo s dagelijks zichtbaar op de beamerpresentatie in de kantine van PCP. Foto s van wandelaars worden één dag later al op Facebook en Hyves geplaatst, afgewisseld door de logo s van onze sponsors. Aanmelden Bent u na het lezen van dit artikel enthousiast geworden en wilt u meehelpen als vrijwilliger of zich opgeven als sponsor? Neem dan contact op met Mirjam Frijters of met Anke Verhagen We hopen op weer een fantastische Avondvierdaagse! 14 INFORMATIEBLAD HEUSDENHOUT NIEUWS

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F SBO De Sluis Zwarteweg 120 8017 AZ Zwolle Tel.: 038-4536123 Website: www.sbo-desluis.nl Nummer: 5 Datum: 27 november 2014 AGENDA Vrijdag 5 december Sinterklaasfeest leerlingen s middags

Nadere informatie

Bouwdorp Sint pancras

Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint Pancras 2015 Hallo jongens en meisjes! De zomer is weer voorbij. De scholen zijn weer begonnen. De dagen worden korter en de nachten worden langer. Stom he?! Toch komen

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Lijnbaan 317 2728 AG Zoetermeer 079-342 20 57. Email: info@debuut.unicoz.nl Website: www.debuut.unicoz.nl. 05-04-2013 Nr. 30.

Lijnbaan 317 2728 AG Zoetermeer 079-342 20 57. Email: info@debuut.unicoz.nl Website: www.debuut.unicoz.nl. 05-04-2013 Nr. 30. Lijnbaan 317 2728 AG Zoetermeer 079-342 20 57 Email: info@debuut.unicoz.nl Website: www.debuut.unicoz.nl 05-04-2013 Nr. 30 Inhoud week 14 1. Gevraagd: Partytent 2. Sportdag de Buut 2013 3. Laatste nieuws

Nadere informatie

BUURTPREVENTIE TEAM EFFEN - LIESBOS

BUURTPREVENTIE TEAM EFFEN - LIESBOS BUURTPREVENTIE TEAM EFFEN - LIESBOS 4E JAARGANG. DECEMBER 2014. Email adres: Buurtpreventieeffen@ziggo.nl Telefoonnr : 076-5153309 b.g.g. 076-5146337. BUURTPREVENTIE EFFEN LIESBOS Buurtpreventie Team Effen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag!

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag! Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 16 12 e jaargang Vrijdag 24 april 2015 Koningsdag!

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015. Contactavond. Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij

Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015. Contactavond. Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015 Agenda Maandag 7 december Groep 3 t/m 8 schaatsen in Nijverdal Contactavond Dinsdag 8 december Zwemles Vrijdag 11 december Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie

Nadere informatie

Bijlage: Huisgenoten gezocht St. wooninitiatief Villande Apeldoorn Speurdersmenu en Schatten van Zutphen

Bijlage: Huisgenoten gezocht St. wooninitiatief Villande Apeldoorn Speurdersmenu en Schatten van Zutphen Nieuwsbrief nummer 15 17 Mei 2016 Pagina 1 van 2 Inhoudsopgave: Algemeen: Oproep! Algemeen: Oproep! Algemeen: Gezocht Ouderraad leden. SO: Nogmaals aankondiging wisseling data handelingsplan bespreking

Nadere informatie

Sint pancras. Thema: Sint pancras! Dit boekje is geprint door

Sint pancras. Thema: Sint pancras! Dit boekje is geprint door Bouwdorp Sint pancras Thema: Sint pancras! Herfstvakantie!! Maandag 17 t/m donderdag 20 oktober 2016 Dit boekje is geprint door www.copycentre.nl Bouwdorp Sint Pancras 2016 Hallo jongens en meisjes! De

Nadere informatie

Gastles muziek groep 5/6

Gastles muziek groep 5/6 Openbare Dalton Basisschool De Wetelaar Zanderskamp 95 6983 CG, Doesburg tel: 0313 474292 www.wetelaar.nl e-mail: wetelaar@gmail.com Schooljaar 2014 2015 02 maart 2015 Inhoud: Pagina 1: Daltondag Aanmelden

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F APRIL 2012

N I E U W S B R I E F APRIL 2012 N I E U W S B R I E F APRIL 2012 Samen spelen en leren op een veilige plek JAARGANG: 16 NR. 8 Mededelingen van de directie Beste ouders wilt u deze maand uw kind weer 50 eurocent meegeven voor de St.Teje?

Nadere informatie

Plezier! Netwerken. Verhuizen. Nebula. Daelzicht Inspiratiedagen. Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014. Voor mensen die plezier hebben in hun leven!

Plezier! Netwerken. Verhuizen. Nebula. Daelzicht Inspiratiedagen. Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014. Voor mensen die plezier hebben in hun leven! Plezier! Voor mensen die plezier hebben in hun leven! Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014 Netwerken Verhuizen Nebula Daelzicht Inspiratiedagen Plezier is het cliëntenblad van Daelzicht www.daelzicht.nl/plezier

Nadere informatie

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Nummer 3, 28 augustus 2015 Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl www.bsruimteschip.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip Dit jaar

Nadere informatie

Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten!

Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten! Programma GEMEENTE HEERHUGOWAARD 2015 Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten! Vrijwilligers in Heerhugowaard kunnen van 14 t/m 22 november 2015 gratis deelnemen aan boeiende en inspirerende

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Agenda. Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1

Nieuwsbrief. Agenda. Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1 Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1 Nieuwsbrief Nieuw schooljaar Het nieuwe schooljaar gaat maandag a.s. weer van start! Na zes weken vakantie gaan de schooldeuren weer open. We hopen dat u en

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

17 juni 2016 Nummer 18

17 juni 2016 Nummer 18 17 juni 2016 Nummer 18 Inhoud: Gezinsviering Centrum Jeugd en Gezin Breaklights Appelboom BSO zomerprogramma Daar gaan ze verkeersouders Wellnessdag Elzenhoek Calamiteitendag Vervanging Schoolkamp Vervangingen

Nadere informatie

Verslag 2015-1 Vergadering wijkplatform Oldenbarneveld van 21 januari 2015.

Verslag 2015-1 Vergadering wijkplatform Oldenbarneveld van 21 januari 2015. Verslag 2015-1 Vergadering wijkplatform Oldenbarneveld van 21 januari 2015. Aanwezig: Zie bijlage presentielijst 1. Opening Vergadering geopend door de voorzitter. 1.1. Annalies heeft zich kort voorgesteld,

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

cns d Uylenborch christelijke school voor basisonderwijs

cns d Uylenborch christelijke school voor basisonderwijs NIEUWSBRIEF 1 december nr. 634 Kind op maandag Voor godsdienst werken wij met de methode Kind op maandag. Iedere week staan er een aantal verhalen rond een thema of onderwerp centraal. Deze week gaan de

Nadere informatie

De ouderraad. Wat doen wij?

De ouderraad. Wat doen wij? OR De ouderraad Wat doen wij? De ouderraad (OR) In deze folder willen wij iets vertellen over wat de Ouderraad is, wat zij doet en bij wie je terecht kunt met je vragen, suggesties of het aanbieden van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Koning Willem-Alexanderschool Locatie Peter Zuidlaan

Nieuwsbrief Koning Willem-Alexanderschool Locatie Peter Zuidlaan Agenda: 24-11-2015 Nieuwsbrief Koning Willem-Alexanderschool Locatie Peter Zuidlaan Nieuws vanuit de directie Beste ouders en verzorgers, *24 november tweede sint-filmpje 26 november schoen zetten *1 december

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Berghuizen Breed. Doe mee met leuke activiteiten in Zuid-Berghuizen!

Berghuizen Breed. Doe mee met leuke activiteiten in Zuid-Berghuizen! Tot woensdag 9 maart aanmelden Berghuizen Breed De eerste testuitgave in Zuid-Berghuizen, gemaakt en bezorgd door vrijwilligers. Lees en laat ons weten wat u ervan vindt! Mail uw ervaring, tips en vragen

Nadere informatie

Nederwoudseweg 19a, 3772 TD Barneveld. schooljaar 2014-2015 nummer 11, vrijdag 20 februari 2015

Nederwoudseweg 19a, 3772 TD Barneveld. schooljaar 2014-2015 nummer 11, vrijdag 20 februari 2015 Nederwoudseweg 19a, 3772 TD Barneveld Tel. 0342-415635 info@plantijn.org www.plantijn.org Schoolfotograaf schooljaar 2014-2015 nummer 11, vrijdag 20 februari 2015 Op woensdag 4 maart komt de schoolfotograaf

Nadere informatie

Nieuwsbrief. In dit nummer. Avond andere schooltijden. 20 maart 2015. Groeien doe je nooit alleen

Nieuwsbrief. In dit nummer. Avond andere schooltijden. 20 maart 2015. Groeien doe je nooit alleen JAARGANG 2014/2015 NUMMER 10 Nieuwsbrief 20 maart 2015 In dit nummer 1 Avond andere schootlijden 2 Nieuwste kinderboeken Avond andere schooltijden 3 Klassenlunch 4 Paaslunch 5 Ulftse vierdaagse 6 Eieractie

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits: Terugblik Paasviering. Koningsspelen

In deze Nieuwsflits: Terugblik Paasviering. Koningsspelen schooljaar 2014-2015 aflevering 15 In deze Nieuwsflits: Terugblik Paasviering Koningsspelen Meivakantie Luizencontrole Vrije dagen mei Bieb gesloten Oudergesprekken mei Bericht van de OR Femke stelt zich

Nadere informatie

Alle ouders zijn van harte welkom op: 3 juli om uur op de Prins Mauritsschool

Alle ouders zijn van harte welkom op: 3 juli om uur op de Prins Mauritsschool 16 juni 2014 nr. 19 Belangrijke data school Juni - juli 2014 Di. 24 juni Rapportavond Ma. 30 juni Memo mee Di. 8 juli Afscheidsavond groep 8 Vr. 11 juli Laatste schooldag Zomervakantie! Ouders bedankt!

Nadere informatie

Paletin oktober 2015. Vrije dagen: 26 t/m 30 oktober: Herfstvakantie

Paletin oktober 2015. Vrije dagen: 26 t/m 30 oktober: Herfstvakantie Paletin oktober 2015 Vrije dagen: 26 t/m 30 oktober: Herfstvakantie Data: Maandag 5 oktober: Dag van de leraar 20.00 MR-vergadering Woensdag 7 oktober Start Kinderboekenweek Raar maar waar Woensdag 14

Nadere informatie

nieuwsbrief Jaargang 8, nr. 2 26 augustus 2015 In dit nummer: Belangrijk

nieuwsbrief Jaargang 8, nr. 2 26 augustus 2015 In dit nummer: Belangrijk nieuwsbrief Jaargang 8, nr. 2 26 augustus 2015 In dit nummer: Start schooljaar Informatieochtend Gymtijden Afscheid Damion Hulp ouders gezocht Onderbouwnieuws Middenbouwnieuws Ander nieuws Beste ouders,

Nadere informatie

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

Ouderinfo donderdag 3 december 2015

Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Geplande evenementen 4-12-2015 Sinterklaasviering www.antoniusbest.nl 0499-371250 Beste ouders, verzorgers, 1. Pepernoten bakken Afgelopen maandag begon de Sinterklaasweek

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. Clubdag 10 mei

Algemene ledenvergadering. Clubdag 10 mei Let op! 26 april a.s. (koningsdag) worden er geen trainingen gegeven. Algemene ledenvergadering april 2014 Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit voor de algemene ledenvergadering op maandag avond 12

Nadere informatie

AUGUSTUS Inhoud:

AUGUSTUS Inhoud: Inhoud: Burendag Stuupkes mèrt Kersttocht Handwerkclubje Speeltuinroute Heeft u een idee? We kijken terug naar: Gennepse Quiz Foute Bingo AUGUSTUS 2016 De zomer is weer in volle gang, Voor velen zit de

Nadere informatie

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Van de directie Voor u ligt de laatste Lijstereens van 2014. Een hele dikke, want naast

Nadere informatie

11e jaargang, nummer 14

11e jaargang, nummer 14 11e jaargang, nummer 14 Maandag 29 april tot en met vrijdag 10 mei : meivakantie Maandag 20 mei: Tweede Pinksterdag: alle leerlingen vrij Maandag 3 juni en dinsdag 4 juni: studiedagen: alle leerlingen

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

Gymtijden groepen 6 /7 en 8 Juf Ada gaat zeker tot aan de voorjaarsvakantie

Gymtijden groepen 6 /7 en 8 Juf Ada gaat zeker tot aan de voorjaarsvakantie Koning Willem - Alexanderschool nieuwsbrief Jaargang 26 - nr. 9 5 januari 2016 vernieuwd www. kw-a.nl Locatie Oranjelaan Een gezond en leerzaam 2016 gewenst! door het team van de KWA Ouderraads/JaarVergadering

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss

Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss Maandag 10.00 tot 21.30 uur / Inloop de Spil Loop eens binnen bij De Spil voor een kop koffie en een praatje. De krant ligt klaar om gelezen te

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Wegwijzer

Nieuwsbrief De Wegwijzer JAARG ANG 4 NUMMER 4 Nieuwsbrief De Wegwijzer medewerkers 3 december 2015 In dit nummer: 1 Respect 2 Nieuws van de school (Sinterklaas, Kerst workshops en Beweegwijs) 3 Piep, zei de muis 3 Koffieochtend

Nadere informatie

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen.. Agenda 14 juli Musical, 19.30 uur in Overloon 15 juli Wisselochtend 16 juli Campingdag Picknick en ouderbedankactiviteit, 17.00

Nadere informatie

Even voorstellen: Sinds enkele weken werkt er een nieuwe leerkracht in groep 7/8 op donderdag en vrijdag. Hieronder stelt zij zich voor.

Even voorstellen: Sinds enkele weken werkt er een nieuwe leerkracht in groep 7/8 op donderdag en vrijdag. Hieronder stelt zij zich voor. Wiek-2-Date nieuwsbrief 9 De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld eens per 3 weken. Op onze site wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws en van de activiteiten in de groepen. Agenda

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

Verslag Vivenics open jeugdtoernooi

Verslag Vivenics open jeugdtoernooi Nieuwsbrief 11 - December 2014 In dit nummer: Verslag Vivenics open jeugdtoernooi Verslag Herhalingsavond Reanimatie/AED Aanpassing beveiliging Pieten bij TOZ Roken bij TOZ? Roken bij de ingang? Belangrijke

Nadere informatie

weekinfo Datum: donderdag 2 april 2015

weekinfo Datum: donderdag 2 april 2015 weekinfo Datum: donderdag 2 april 2015 Bijbelverhalen voor de komende week Op weg naar huis, Lucas 24:13-27 Blijf bij ons, Lucas 24:28-35 Agenda: Vrijdag 3 april : vrij. Maandag 6 april: vrij. 8 april

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 18 18 juni 2015

Nieuwsbrief nummer 18 18 juni 2015 Agenda 19 juni Cirkelshows en rapporten gaan mee 22 juni Contactmiddag/avond 25 juni Slotconcert Blazersklas in de Emergohal 26 juni Musical groep 8 in Noorddamcentrum 30 juni Brugpieperdag en afscheid

Nadere informatie

Fijne vakantie. kalender. Juf Bianca Frasa

Fijne vakantie. kalender. Juf Bianca Frasa Fijne vakantie De hitte van de afgelopen dagen doet ons denken en verlangen naar de zomervakantie. Even heerlijk uit de routine van alledag en zelf het ritme bepalen. We hopen dat alle kinderen en hun

Nadere informatie

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe.

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe. Jaargang 5 nr 11 11 november 2014 Eilenbergstraat 258 5011 EC Tilburg 013-4551292 info@stelaertshoeve.nl www.stelaertshoeve.nl Nieuwsbrief voor ouders van basisschool Stelaertshoeve in MFA De Symfonie.

Nadere informatie

BESTE OUDER FOTO S NIEUWE WEBSITE

BESTE OUDER FOTO S NIEUWE WEBSITE 19-11-2015 Nr. 6 BESTE OUDER In deze Schepelweyer vindt u o.a. informatie over onze nieuwe website, gymstagiaires een ouder App en ook alvast over de kerstviering. De werkgroepen voor Sinterklaas en Kerst

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2015/ juli nummer 39

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2015/ juli nummer 39 NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2015/2016 1 juli nummer 39 Agenda 5 juli kennismaking in de nieuwe groep 11 juli afscheid meester Simon 5 juli rapportengesprekken 13 juli afscheid meester

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2014

Sociaal Jaarverslag 2014 Sociaal Jaarverslag 2014 Voor u ligt het sociaal jaarverslag 2014 van Dorpsraad Lieshout. Waarom dit jaarverslag? Graag willen wij u informeren over het doel van de Dorpsraad en welke activiteiten we in

Nadere informatie

Over De Veenbrug. Nog. vier. nachtjes. slapen

Over De Veenbrug. Nog. vier. nachtjes. slapen Over De Veenbrug Jaargang 16, nummer 8 30 november 2015 Nog vier nachtjes slapen Kind op maandag Week 49 30/11-04/12 Thema: Er komt een tijd We beginnen deze adventstijd met verhalen over Jesaja. Hij leeft

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De ouderavondplanning via SafeSchool staat open vanaf: Tijdstip: 0.00 uur (in de nacht van dinsdag op woensdag)

Nieuwsbrief. De ouderavondplanning via SafeSchool staat open vanaf: Tijdstip: 0.00 uur (in de nacht van dinsdag op woensdag) februari 2015 Jaargang 5, nr. 6 Nieuwsbrief In dit nummer: Ouderavonden: Aanmelden ouderavonden Even voorstellen 1 2 Website 3 Kerstmarkt 4 Rabo Clubkas Campagne Interessante informatie: Maandag 23 maart

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 CBS De Marliaantjes 2

Nieuwsbrief 9 CBS De Marliaantjes 2 Nieuwsbrief nr. 9 18 december 2015 Agenda 21 december 1 januari Kerstvakantie Maandag 4 januari Contactavond Dinsdag 5 januari Kriebelteam Adviesgesprekken VO groep 8 Woensdag 6 januari Adviesgesprekken

Nadere informatie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie 17 december 2015 Beste ouder(s), verzorgers(s) en kinderen, Dit is het vierde Fellenoortje van dit schooljaar en jullie vinden hier informatie over zaken die met Spil Fellenoord te maken hebben. Belangrijke

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Saenparel INFO

Saenparel INFO Saenparel INFO 08-12-2014-05-01-2015 Agenda: Ma 08-12 De school versieren in het Kerst thema Ma 08-12 OR vergadering 19.30 uur Do 18-12 Ochtend: kerstviering in de kerk Do 18-12 Alle kinderen zijn de middag

Nadere informatie

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis nummer 1 vrijdag 4 september 2015 Geachte ouders, verzorgers, Hierbij gaan de eerste mededelingen. De nieuwsbrief komt uit op de laatste schooldag van de maand. En

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 OVERZICHT Algemeen Middenbouw (3-5) Bovenbouw (6-8) Algemeen / Persoonlijke noot In de afgelopen maand hebben we 2 ouderavonden georganiseerd die druk bezocht zijn en daar zijn

Nadere informatie

Info bulletin mei t/m september 2015

Info bulletin mei t/m september 2015 Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06-30690868 Info bulletin mei t/m september 2015 Overzicht activiteiten mei t/m september 2015 Gezinsfietstocht donderdag 14

Nadere informatie

Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015 & Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Beste Ouder/verzorger, Hierbij ontvangt u namens de gehele oudervereniging het jaarverslag en een uitnodiging voor de algemene

Nadere informatie

Samen geloven in samen groeien Nieuwsbrief 6

Samen geloven in samen groeien Nieuwsbrief 6 Samen geloven in samen groeien Nieuwsbrief 6 Samen geloven in samen groeien volop in praktijk Aan het begin van deze nieuwsbrief maken we u graag deelgenoot van drie gave voorbeelden van Samen geloven

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

LANG WEEKEND 15-18 AUGUSTUS 2014 HEALEY

LANG WEEKEND 15-18 AUGUSTUS 2014 HEALEY LANG WEEKEND 15-18 AUGUSTUS 2014 HEALEY & GOLF Zijn de Healey en golf uw passie? Wij willen deze twee combineren in de eerste Healey golfreis. In vier dagen tijd spelen wij op drie prachtige golfbanen

Nadere informatie

de week van de contacten met Sofie op de koffie

de week van de contacten met Sofie op de koffie Week tegen de eenzaamheid 26 september tot en met 5 oktober De Langste Eettafel van Nederland de week van de contacten met Sofie op de koffie Programma: Het kan goed zijn om eens stil te staan bij de Week

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2010

Nieuwsbrief april 2010 Openbare Basisschool Cornelis Jetses Jaargetijden 6 1109 AR Driemond telefoon: 0294-414370 e-mail:info@cjetses.nl www.cjetses.nl Nieuwsbrief april 2010 Agenda Zaterdag 24 april Geinloop Meivakantie 30

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders,

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders, NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012 1.Beste ouders, December is altijd een drukke maand op school. We zijn op school druk in de weer met allerlei activiteiten rondom Sinterklaas en Kerst.

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Mededelingenblad. Jaargang 12, nummer 03. website: www.bs-hobbitstee.nl. e-mail: info@bs-hobbitstee.nl

Mededelingenblad. Jaargang 12, nummer 03. website: www.bs-hobbitstee.nl. e-mail: info@bs-hobbitstee.nl Mededelingenblad Jaargang 12, nummer 03 website: www.bs-hobbitstee.nl e-mail: info@bs-hobbitstee.nl Mededelingenblad In dit nummer: Muzieklessen op de BSO Bibliotheek op school Afsluiting project herfst

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

No Distance. We make the difference. Hallo allemaal, Hartelijke groet, Team No Distance. Nieuwsbrief januari Uitje van de maand januari

No Distance. We make the difference. Hallo allemaal, Hartelijke groet, Team No Distance. Nieuwsbrief januari Uitje van de maand januari Nieuwsbrief januari 2017 Hallo allemaal, In deze nieuwsbrief een terugblik op het uitje van december, maar ook informatie over het uitje van de maand januari. Marianne zal zich voorstellen in deze nieuwsbrief.

Nadere informatie

PBS voor thuis: .. Agenda. Jaargang 6: nummer 13 26-03-2015 Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen

PBS voor thuis: .. Agenda. Jaargang 6: nummer 13 26-03-2015 Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen Jaargang 6: nummer 13 26-03-2015 Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen.. Agenda 30 maart t/m 3 april Leerlingen t/m groep 2 vrij 06 april Pasen, alle leerlingen vrij 13 april Inloopochtend, 09.00 10.00

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

22 april 2016 Nummer 15

22 april 2016 Nummer 15 22 april 2016 Nummer 15 Inhoud: Fruitsubsidie loopt af De ouderraad zoekt nieuwe leden Kako vakantiewerk Sportdag Workshop tapdance Drie berichten van de Verkeerscommissie Schoolfoto s Programma Muzelinck

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

J u l i a n a p o s t

J u l i a n a p o s t J u l i a n a p o s t J a a r g a n g 1 6 N r 7 1 8-0 5-2 0 1 6 Geachte ouders, Hierbij ontvangt u de zevende nieuwsbrief van dit schooljaar. Door middel van deze nieuwsbrief informeren we u over de lopende

Nadere informatie

Vlindernieuws. Belangrijke data. Personeel

Vlindernieuws. Belangrijke data. Personeel Vlindernieuws Belangrijke data 22-25 juni Kamp locatie Noord 2 juli: Vuurvlindermarkt locatie Noord 7-8 juli: Eindmusical groep 8 locatie West 8 juli: Eindmusical groep 8 locatie Noord 10 juli: Laatste

Nadere informatie

Jeugdwerkprogramma Protestantse Gemeente Tiel 2014-2015 Een folder speciaal voor iedereen van 0-21+ jaar en ouders

Jeugdwerkprogramma Protestantse Gemeente Tiel 2014-2015 Een folder speciaal voor iedereen van 0-21+ jaar en ouders Protestantse Gemeente Tiel Jeugdwerkprogramma Protestantse Gemeente Tiel 2014-2015 Een folder speciaal voor iedereen van 0-21+ jaar en ouders Rondom de zondag Oppasdienst Voor wie: kinderen 0-4 jaar Waar

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 20. groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag. 1 Juf Mirjam Juf Mirjam Juf Ruth Juf Ruth Juf Ruth

Nieuwsbrief nr. 20. groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag. 1 Juf Mirjam Juf Mirjam Juf Ruth Juf Ruth Juf Ruth Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 20 13 e jaargang Vrijdag 8 juli 2016 Groepsorganisatie

Nadere informatie

Obs de Regenboog vrijdag 19 februari 2016

Obs de Regenboog vrijdag 19 februari 2016 INFO Obs de Regenboog vrijdag 19 februari 2016 Algemeen Zo vlak voor de vakantie de nieuwsbrief van maart. Afgelopen donderdag 18 februari is juf Linda begonnen in groep 7/8. Zij vervangt juf Isabelle

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge t Vrije 32 nieuwsbrief 4301JZ Zierikzee jaargang 13 nr. 20 Tel. 0111-413644 Maandag 11 mei 2015 info@jldejonge.nl radarjenaplanschool@gmail.com directeur: Debora

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF KBO AFDELING PRINSENBEEK

NIEUWSBRIEF KBO AFDELING PRINSENBEEK NIEUWSBRIEF KBO AFDELING PRINSENBEEK Secretariaat: Schoolstraat 17, 4841 XC Prinsenbeek tel: 06-25008445. JAARGANG 31 rienus.huijbregts@casema.nl www.kboprinsenbeek.nl website: Bankrekening: NL07 RABO

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

Het Sinterklaasfeest op school zit er weer op, maar voor thuis wensen wij iedereen een heel fijne pakjesavond!

Het Sinterklaasfeest op school zit er weer op, maar voor thuis wensen wij iedereen een heel fijne pakjesavond! BEZOEK AAN HET KASTEEL VAN SINTERKLAAS Met de groepen 3 en 4 hebben we op woensdag 25 november een bezoek gebracht aan het kasteel van Sinterklaas. We hadden er heel veel zin in! Bij de bus stond een Piet

Nadere informatie

info 12 schooljaar 2014-2015 Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij.

info 12 schooljaar 2014-2015 Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij. Aan: Van: Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij.nl info 12 schooljaar 2014-2015 Betreft Het schooljaar Vakantie-rooster 2015-2016 Groep

Nadere informatie

Belangrijke data. Inhoud BHV en EHBO Dyslexie informatiemiddag Van de MR. Schoolvoetbal

Belangrijke data. Inhoud BHV en EHBO Dyslexie informatiemiddag Van de MR. Schoolvoetbal Schooljaar 2013-2014 Verschijnt 2-wekelijks Datum 04-04-2014 Belangrijke data wo. 9 april wo. 9 april vr. 18 t/m ma. 21 april wo. 23 april vr. 25 april za.26 april Paasknutselcircuit Schoolvoetbal Paasweekeinde

Nadere informatie

20 en 21 April maken de jongens en meisjes uit groep 8 de eindtoets van Route 8. We wensen ze heel veel succes!

20 en 21 April maken de jongens en meisjes uit groep 8 de eindtoets van Route 8. We wensen ze heel veel succes! INFO Jaargang 21, Nummer 32, 19-4-2016 20 en 21-04-2016 Route 8 Eindtoets groep 8 22-04-2016 Koningsspelen 8.00 uur op school. Vanaf 12.00 uur groep 1 t/m 5 vrij. Vanaf 13.00 uur groep 6 t/m 8 vrij. 27-04-2016

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Voor de ouders en verzorgers,

Voor de ouders en verzorgers, Voor de ouders en verzorgers, Het is duidelijk te merken dat Sinterklaas weer in het land is, een gezellige tijd en tegelijkertijd een spannende tijd voor veel kinderen. We volgen binnen de school de lijn

Nadere informatie

16 Vergadering Ouderraad; 2 17 3 18 4 Dierendag; 19 welbevindengesprekken; 5 Juf Linda jarig; Mad Science naschoolse activiteit;

16 Vergadering Ouderraad; 2 17 3 18 4 Dierendag; 19 welbevindengesprekken; 5 Juf Linda jarig; Mad Science naschoolse activiteit; Maandkalender oktober 2015 1 Teamvergadering; 16 Vergadering Ouderraad; 2 17 3 18 4 Dierendag; 19 welbevindengesprekken; 5 Juf Linda jarig; Mad Science naschoolse activiteit; 20 welbevindengesprekken;

Nadere informatie

23 oktober 2015 Nummer 4

23 oktober 2015 Nummer 4 23 oktober 2015 Nummer 4 Inhoud: Deelname Europees schoolfruitprogramma Ingekomen stuk: onthulling jeugdprins Informatieavond groepen 8 verzet Speculaasactie Ingekomen stuk: werkgroep eerste heilige communie

Nadere informatie

Opening bibliotheek. Agenda. 12 december 2014

Opening bibliotheek. Agenda. 12 december 2014 12 december 2014 Opening bibliotheek Vorige week vrijdag is de bibliotheek in It Bynt geopend door Sinterklaas. Sinterklaas was speciaal wat langer op school gebleven om de openingshandeling te kunnen

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie