Openingstijden kantoor (van uur) september t/m december: maandag t/m vrijdag januari t/m maart: dinsdag, woensdag en vrijdag.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openingstijden kantoor (van 14.00-16.00 uur) september t/m december: maandag t/m vrijdag januari t/m maart: dinsdag, woensdag en vrijdag."

Transcriptie

1 Programma

2 Volksuniversiteit Emmen e.o. De Volksuniversiteit Emmen e.o. heeft tot doel activiteiten te ontwikkelen op het gebied van volwasseneducatie. Zij doet dit onafhankelijk van politieke of levensbeschouwelijke richtingen en zonder winstoogmerk. Het cursusaanbod is breed van opzet en niet diplomagericht. De vereniging Volksuniversiteit Emmen e.o. is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten. Ze staat Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Opgericht 10 maart Bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester Leden Medewerkers Wil Dijks Wim Rodenhuis Jan van Gorp Carla de Boer Ineke Obenhuijsen Ineke Groeneveld Welna Heuzeveldt Lammert Jonkers Gerrit Kroes Kantooradres Noorderplein 101, 7811 MG Emmen (in de bibliotheek) Telefoon Internet: Openingstijden kantoor (van uur) september t/m december: maandag t/m vrijdag januari t/m maart: dinsdag, woensdag en vrijdag april t/m juli: dinsdag Tijdens de schoolvakanties is ons kantoor gesloten. Schoolvakanties Herfstvakantie 19 t/m 27 oktober 2013 Kerstvakantie 21 december januari 2014 Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 2 maart 2014 Meivakantie 26 april t/m 5 mei 2014 Zomervakantie 5 juli t/m 17 augustus

3 Voorwoord Het zijn spannende tijden. De crisis slaat toe en aan bezuinigingen ontkomt niemand, daar zijn we ons bij de Volksuniversiteit Emmen terdege van bewust. Maar ook van het feit dat het van groot belang is voor iedereen om nieuwsgierig te blijven en om steeds nieuwe dingen te kunnen leren. Dat heeft ons voor de uitdaging geplaatst om het komend seizoen een aanbod te creëren van interessante én betaalbare activiteiten. Talen Al in het voorjaar 2013 zijn we gestart met Vakantiecursussen voor enkele talen. Het was spannend om te zien of deze korte talencursussen in een behoefte voorzien. En, heel fijn, het is gelukt te starten met deze cursussen in maart We hopen hieraan een vervolg te geven, naast de ERK cursussen. Ook zullen er voor het eerst zakelijke talencursussen worden aangeboden. Het ligt in de bedoeling om op de Opening van het Culturele Seizoen op zaterdag 14 september 2013 een info-ochtend te organiseren voor de talen. Onder het genot van een kop koffie kunt u de talendocenten vragen naar wat voor u de beste keuze is. En verder, wist u dat.?... de Nieuwsbrief van de VU is opgestart en een vervolg krijgt... de VU Emmen ook op Twitter actief is.... de cursus Edelsmeden in 2013 verplaatst is van de AKE naar de Huizingsbrinkweg te Emmen.... tijdens de Kunstroute op 20/21 april 2013 in hetzelfde atelier de werkstukken getoond werden.... we in het nieuwe cursusjaar weer op Atelierbezoek gaan.... we natuurlijk aandacht besteden aan het 200-jaar bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden en (samen met de bibliotheek) aan WO I die 100 jaar geleden begon.... we korte bijeenkomsten beleggen over Filosofie.... er nog veel meer te vinden is in de brochure waar u nu in leest. Interesse? Op 14 september is er de start van het nieuwe seizoen in Emmen Centrum. De Volksuniversiteit Emmen is dan ook van de partij. Verder kunt u onze website bezoeken, die vanaf juli weer in de lucht is. Het bestuur en de medewerkers van de Volksuniversiteit zien u graag in Wil Dijks, voorzitter 3

4 Algemene voorwaarden Lidmaatschap De volksuniversiteit is een vereniging en kent daardoor leden. Als lid profiteert u van de volgende voordelen: - op alle eigen activiteiten van de VU Emmen krijgt u een korting van rond de 10% (op samenwerkingsactiviteiten wordt geen korting gegeven). - U ontvangt de brochure voor het volgende cursusjaar thuis. - U ontvangt de Nieuwsbrief van de VU Emmen - U kunt actief meedenken door op de jaarvergadering voorstellen te doen of vragen te stellen. Voor is het persoonlijke lidmaatschap 8,-. U kunt het lidmaatschap schriftelijk opzeggen vòòr 1 september. Inschrijvingen Let op: Per persoon en per cursus dient een afzonderlijk inschrijfformulier te worden ingevuld, ook als het gaat om vervolgcursussen! Oud-cursisten dienen zich opnieuw in te schrijven. Inschrijving voor activiteiten van de VU Emmen kan op twee manieren: 4 1. Via een inschrijfformulier zoals u dat in deze brochure aantreft. Dit kunt u, volledig ingevuld en ondertekend, afgeven aan de balie van de Volksuniversiteit Emmen, Noorderplein 101, 7811 MG Emmen. U kunt het ook opsturen. 2. Via onze website, kunt u zich digitaal inschrijven via het inschrijfformulier. Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging daarvan. Telefonisch inschrijven is niet mogelijk. Door ondertekening van het inschrijfformulier, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden, zoals hieronder beschreven. Wijze van betaling Op uw inschrijfformulier verleent u machtiging om het verschuldigde cursusgeld en het eventuele lidmaatschapsgeld door middel van een eenmalig incasso te voldoen. Acceptgirokaarten worden niet verstrekt. Contante betaling is niet mogelijk. Het verschuldigde cursusbedrag wordt geïnd zodra de cursus van start gaat. Wanneer u zich inschrijft, verbindt u zich voor de gehele cursus en bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Is een cursus eenmaal begonnen, dan vervalt voor de cursist die de cursus staakt of onderbreekt, het recht op terugbetaling. Restitutie van het betaalde cursusgeld volgt altijd als een cursus niet doorgaat. Bij niet betalen wordt de gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. De kosten voor de incassohandelingen kunnen oplopen tot 15% van de vordering met een minimum van 40 euro. Indien van toepassing komen daar de kosten van de gerechtelijke procedure overheen. N.B. Hebt u zich ingeschreven, maar meldt u zich niet of te laat af, dan moeten wij helaas 15,- administratiekosten in rekening brengen. Deze worden via incasso geïncasseerd. Deze regeling geldt niet wanneer geannuleerd wordt meer dan vier weken voor de aanvangsdatum van de betreffende cursus. U kunt zelf ook iemand anders uitnodigen om uw plaats in te nemen. Aanvang cursus Elke cursus begint op het tijdstip en op de plaats die staat vermeld in het programmaoverzicht. U ontvangt ca. een week voor aanvang van de cursus een schriftelijke bevestiging met alle informatie. Bij het niet doorgaan van een cursus wordt u telefonisch, schriftelijk of per ingelicht. De Volksuniversiteit is gerechtigd bij een

5 te gering of een te groot aantal cursisten de betreffende cursus niet door te laten gaan c.q. te splitsen. Het bestuur behoudt zich het recht voor een cursus door een andere docent te laten geven dan in het cursusprogramma wordt vermeld. Mutaties Als door onvoorziene omstandigheden beslissingen moeten worden genomen over de cursusprijs, het aantal lessen of de cursusduur, dan zijn de nieuwe voorwaarden pas van toepassing, wanneer de cursisten hebben bevestigd aan de gewijzigde cursusopzet deel te nemen. Overschrijving van de ene talencursus naar de andere is mogelijk na overleg met de betrokken docent(en) en coördinator en bij voldoende plaats. Lesmateriaal Lesmateriaal dient u zelf aan te schaffen, tenzij bij de desbetreffende cursus anders staat vermeld. Eventuele materiaalkosten, die afzonderlijk in rekening worden gebracht, moet u rechtstreeks aan de docent vergoeden. N.B. Het verdient aanbeveling boeken en materialen pas aan te schaffen, als vaststaat dat de cursus doorgaat, dus nadat u schriftelijk bericht hebt gehad. Klachtenregeling Indien u onverhoopt ontevreden bent over de gang van zaken bij de Volksuniversiteit, kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. De procedure van de klachtenregeling cursisten kunt u afhalen op ons kantoor. Aansprakelijkheid De Volksuniversiteit is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke eigendommen die op enigerlei wijze in verband kan worden gebracht met door de Volksuniversiteit Emmen georganiseerde activiteiten, ongeacht hoe die schade of vermissing is ontstaan. Overige voorwaarden - Tijdens schoolvakanties van het voortgezet onderwijs in de Gemeente Emmen wordt geen les gegeven. - Het bestuur houdt zich aanbevolen voor nieuwe suggesties, ideeën en eventuele opmerkingen. Deze kunnen bijdragen aan het optimaal functioneren van de Volksuniversiteit en de cursisten ten goede komen. Op eventuele reacties zal het bestuur u, na intern overleg, schriftelijk antwoorden. - In de gebouwen waarin de lessen plaatsvinden, mag niet worden gerookt, behalve op de daarvoor aangewezen rookplaatsen. - Tijdens de pauze kan er (voor eigen rekening, tenzij anders vermeld) koffie of thee gedronken worden. Het Hondsrugcollege kent in het voorjaar open dagen. Mogelijk veroorzaakt dit een verschuiving van de cursusdata. Uw docent brengt u hiervan tijdig op de hoogte. Het cursusprogramma is verkrijgbaar bij de plaatselijke bibliotheken, wijkgebouwen, dorpshuizen in de regio en het gemeentehuis in Emmen. Als u van adres verandert en ook als de gegevens van de adressering onjuist blijken te zijn, worden wij graag daarvan in kennis gesteld. Door inschrijving verklaart u zich met genoemde (cursus)-voorwaarden akkoord. BTW Tot nu toe heeft de Volksuniversiteit haar cursussen kunnen aanbieden zonder BTW in rekening te hoeven brengen. De belastingdienst heeft besloten dat de BTW vrijstelling tot het verleden behoort. Met ingang van 1 juli 2013 zijn wij 5

6 BTW-plichtig voor het merendeel van de cursussen. Daarvoor geldt het hoogste tarief (21%). Daarom hebben wij voor het komend seizoen de cursusprijzen helaas substantieel moeten verhogen. De talencursussen vallen niet onder de BTW-plicht. Cursusplaatsen De cursussen in Emmen worden op de volgende locaties gegeven: Hondsrugcollege Emmalaan JB Emmen De Cluft Statenweg CW Emmen CQ Centrum voor de Kunsten Kapelstraat HC Emmen Centrale bibliotheek Noorderplein MG Emmen Atelier Edelsmeden Huizingsbrinkweg BK Emmen (Aafke Hof) SheBob Training en coaching Boermarkeweg 50C 7824 AA Emmen (Gerda van Etten) IVN Looackershof Looackers NJ Emmen 6 Grafische vormgeving: Atelier Abel, Emmen

7 Inhoudsopgave voorwoord 3 algemene voorwaarden 4 cursusplaatsen 6 programmaoverzicht 7 maandagmorgen Moderne literatuurgeschiedenis 32 maandagmiddag Van pruikentijd tot koninkrijk jaar Koninkrijk der Nederlanden 30 Schleswig Holstein 31 maandagavond Duits 15 Engels 16 Frans 18 Spaans 22 Italiaans 24 Russisch 29 De Dode Zee rollen 34 Geschiedenis van de Gnostiek 35 Edelsmeden 39 Koken voor de feestdagen 43 dinsdagmorgen Frans (conversatie) 16 Homeopathie 36 dinsdagmiddag Trechterbekercultuur 31 dinsdagavond Muziek als therapie 8 Duits 14 Engels 17 Frans 20 Spaans 23 Italiaans 24 Zweeds 27 NLP 36 Verhalen schrijven 37 Hoe kom ik in het nieuws? 37 Bloemschikken 38 Fotografie beginners 40 Fotografie vervolg 40 Beeldbewerking 40 De Oosterse keuken 41 woensdagmorgen Italiaans 26 woensdagmiddag Hoe kom ik in het nieuws? 37 Tuinaanleg 38 woensdagavond Mindfulness 8 Frans 21 Italiaans 24 Noors 28 Componistportret: Frans Litszt 32 Componistportret: Manuel de Falla 33 Edelsmeden 39 donderdagmiddag Stadswandeling Zwolle 9 Stadswandeling Zwolle 9 Eerste Wereldoorlog 30 donderdagavond Neurofilosofie; zijn wij ons brein? 35 Wereldkeuken (koken) 41 Italiaans koken 42 Koken met vis 42 vrijdagmorgen Mandala tekenen 39 vrijdagmiddag (Post)moderne kunst 32 zaterdagmorgen Atelierbezoeken 10 7

8 Lezingen en excursies De lezingen worden georganiseerd in samenwerking met de bibliotheek Muziek als therapie Prijs 7,- Bijna iedereen heeft baat bij muziek. Veel mensen gebruiken bewust muziek die bij hun stemming past, of juist om hun stemming te veranderen, of om te bewegen. Muziek wordt ook op verschillende manieren toegepast in de (gezondheids)-zorg en in het speciaal onderwijs, in operatiekamers, in verpleeghuizen, in revalidatiecentra, in instellingen voor mensen met psychische en psychiatrische problemen en in de gehandicaptenzorg. Wat doet muziek met een mens, met ons brein, met ons lichaam? Hoe werkt dat? In deze lezing met geluid en beeld komen bovenstaande onderwerpen aan de orde. Docent Mevr. Hanneke te Winkel Locatie Centrale bibliotheek Emmen Start Dinsdag 29 oktober 2013, uur Mindfulness Prijs 7,- Mindfulness is helder waarnemen wat er in het hier en nu is aan gedachten, lichamelijke gewaarwordingen of emoties, zonder daarover te hoeven oordelen, erover te fantaseren of te piekeren. Door meer in het moment te leven (mindful) word je niet zo meegesleept door gedachten die over het verleden gaan of gepieker over de toekomst. Prachtige woorden maar wat betekent het nu echt? Hoe komt het dat we ons steeds weer laten meeslepen in de mallemolen van het bestaan? Hoe voelt het om mindful te zijn en hoe doe je dat? In deze interactieve lezing worden bovenstaande vragen beantwoord. Er wordt uitleg gegeven en u wordt uitgenodigd om desgewenst middels een oefening mindfulness te ervaren. Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Docente Mevr. Rikkie Postema Locatie Centrale bibliotheek Emmen Start woensdag 15 januari 2014, uur 8

9 De excursies worden georganiseerd door de Volksuniversiteit Hoogeveen Voor meer informatie zie: en Stadswandeling Zwolle Prijs 22,- Zwolle werd in de 8e eeuw gesticht door Friese kooplieden en groeide geleidelijk uit tot een belangrijke handelsstad. Met het toetreden van Zwolle in de 15e eeuw tot het Hanzeverbond brak voor Zwolle de Gouden Eeuw aan. Dankzij een bloeiende handel en nijverheid werd Zwolle zowel op kerkelijk als op cultureel gebied een stad van betekenis. Zwolle werd een belangrijke vestigingsplaats voor grote bouwmeesters als Berend van Coblenz en schilders als Gerard ter Borch en Hendrick ten Oever. Daarnaast leefden de moderne devoten Thomas à Kempis (Imitatio Christi) en Johannes Cele in Zwolle en lieten er hun sporen na. Het stadhuis, de vestingwerken, de Sassenpoort, de vele patriciërshuizen, de Hoofdwacht, kloosters, kerken en vele andere middeleeuwse gebouwen getuigen nog van dit rijke verleden. Docent Locatie Start Drs. N. Dinkla - Wouda Rode Torenplein, Zwolle Donderdag 26 september, uur Stadswandeling Groningen Prijs 22,- Er gaat niets boven Groningen luidt de bekende slogan. Terecht? Ontdek het zelf in deze stadswandeling. Groningen is een bruisende stad met een rijke geschiedenis. Stad van boeren, handel, kloosters, pelgrims en van een universiteit. Het prachtige Academiegebouw, het rijk gedecoreerde stationsgebouw, de Martinitoren (d Olle Grieze), het Prinsenhof, statige pakhuizen en talrijke lieflijke hofjes, zij alle getuigen van die indrukwekkende geschiedenis. Maar er is meer: talrijke architectonische hoogstandjes zijn er te bewonderen in de prachtige Art Nouveau panden, in de gebouwen van de Groninger architect Bouma in een nuchtere Amsterdamse Schoolstijl, een klassiek stadhuis, het trendsettende Waagstraatcomplex en natuurlijk het spraakmakende Groninger museum. Docent Locatie Drs. N. Dinkla - Wouda Hal Centraal Station, Groningen Start Donderdag 10 april 2014, uur Lees meer over ons cursusaanbod op 9

10 Atelierbezoeken 203 Atelierbezoeken Prijs 10 50,- voor 4 bezoeken Niet-leden 55,- U maakt op vier zaterdagen kennis met een aantal boeiende kunstenaars in hun atelier. U schrijft in voor de gehele serie. U wordt om uur bij de ateliers verwacht. Vervoer naar het atelier op eigen gelegenheid. Inschrijven voor 30 september 2013 Deelnemers Maximaal 15 personen. Atelier Myrthe van Dijk 12 oktober 2013 te Emmen Myrte van Dijk (Santpoort1977) studeerde in 2003 af aan de Academie voor Beeldende Vorming in Amsterdam. Hier ontwikkelde ze zich in zowel het tweedimensionale vlak (tekenen, schilderen en grafische technieken) als in ruimtelijk werk. Voor ruimtelijk werk gebruikt ze verschillende materialen. Behalve met klei werkt ze ook in steen, hout, was, kunstharsen en o.a. brons. Favoriete onderwerpen zijn menselijke en dierlijke figuren en organische vormen. Haar reizen naar onder meer India, Nepal, Israël en Australië bieden haar een onuitputtelijke bron van inspiratie. Voor haar schilderijen werkt ze ook in diverse technieken, favoriet onderwerp zijn landschappen. Ook maakt zij portretten van mens en dier in opdracht. Atelier Douwe Elias 26 oktober 2013 in Franeker Douwe Elias (Leeuwarden 1952) studeerde aan de Academie Minerva in Groningen. Kenmerkend voor Elias is dat hij direct op het doek of paneel werkt. Hij maakt geen tekening vooraf. Sfeer en dramatiek zijn de centrale elementen in zijn werk. De realiteit wordt daaraan ondergeschikt gemaakt. Zo worden de mensen in het werk duidelijk getypeerd, terwijl toch elk gezicht een mysterie blijft. Douwe Elias wordt wel beschouwd als een romantisch schilder én als een realist. Peter Karstkarel uit Realisten 2004: De gerespecteerde normen van traditie, perspectie, kleur, licht en detaillering zijn bij Douwe Elias prikkels om te verkennen en een spel mee aan te gaan. Thema s en motieven rijpen lang om op geschikte mo menten snel uitgewerkt te kunnen worden in een kenmerkende, zachte, vloeibare schildertechniek. Fijne melancholie, milde verwarring roept de schilder op.

11 Myrte van Dijk Douwe Elias Atelier Gijs Kos 8 maart 2014 te Pesse Gijs Kos (1952) werd geboren tussen de scheepswerven van Amsterdam-Noord. Dit verklaart waarschijnlijk zijn fascinatie voor schepen, havens en water. Een steeds terugkerend thema in zijn werk. In 1980 verhuist hij met zijn vrouw Anne Marie Beitler naar Pesse op het platteland van Drenthe. Hij is daar lange tijd werkzaam als gitarist en daarnaast als illustrator en vormgever. Vanaf 1996 volgt hij schilderlessen bij Gerard van der Weerd, die hem stimuleert te gaan exposeren. Na een aantal succesvolle exposities besluit hij zich -naast het gitaarspelen- volledig aan het schilderen te wijden. Zijn werk bevat onderwerpen met een voorkeur voor mensen, cafés, schepen en stadsgezichten. Gijs Kos maakt ook portretten in opdracht. Atelier Rosita Sikking Reeberg 15 maart 2014 te Roswinkel Rosita is een ware mix van culturen. Ze is geboren in Amsterdam als dochter van een Nederlandse moeder en een Zuid-Amerikaanse vader. Wellicht verklaart dat haar fascinatie voor andere culturen, die zich weerspiegelt in haar werk. Spiritualiteit, het magische en mystieke, is voor Rosita een oneindige bron van inspiratie. Deze elementen zijn terug te vinden in haar keramiek, bronzen, schilderijen en gedichten. Sinds 1994 woont en werkt ze in Roswinkel waar ze haar atelier Art from the heart heeft. Rosita werkt vaak in opdracht, maar daarnaast maakt ze ook vrij werk. De afgelopen jaren heeft ze zich gespecialiseerd in het vormgeven van unieke bronzen urnen en grafmonumenten. Haar werk bevindt zich in collecties in Nederland, Duitsland, België, Engeland, Ierland, IJsland, Finland, Brazilië, de Antillen en de VS. Lees meer over ons cursusaanbod op 11

12 Talen De talencursussen die de Volksuniversiteit Emmen organiseert zijn te verdelen in drie categorieën. - Allereerst kent iedere taal langlopende cursussen (20 weken) die verschillende niveaus hebben. Deze cursussen zijn opgebouwd volgens het Europees Referentiekader (ERK), waarover u verderop meer kunt lezen. Voor gevorderden is het ook mogelijk om deel te nemen aan de conversatiecursus. - Voor mensen die het prettig vinden om op vakantie de taal een beetje te spreken, opschriften en aanwijzingen in het land te kunnen lezen en op de hoogte te zijn van gebruiken en gewoontes van dat land, zijn er de vakantiecursussen. - Tenslotte zijn er de cursussen Zakelijk Duits en Business Engels voor de mensen die internationaal zaken doen. niveau. Voor deelnemers die behoefte hebben aan een diploma na afloop van een taalcursus is het mogelijk een landelijk georganiseerd examen af te leggen voor een diploma dat overal in Europa wordt erkend. Deze examens staan echter geheel buiten de Volksuniversiteit. Voorwaarde voor het doorgaan van een cursus is dat er voldoende inschrijvingen zijn. Zijn er voor een niveau te weinig cursisten ingeschreven, dan worden de inschrijvingen desgewenst bij het direct lagere (of hogere) niveau gevoegd. Zie Cursisten die al enige kennis van een taal hebben en hun eigen niveau willen bepalen, kunnen van onze website een TAAL- PORTFOLIO downloaden. U kruist uw vaardigheden aan, en u ziet welke cursus bij uw behoefte aansluit. In twijfelgevallen beslist de docent over uw toelating tot een 12

13 Tijdens de Inloopdag voor talen op zaterdag 14 september 2013 kunt u met een docent overleggen op welk niveau u het beste kunt inschrijven. Deze inloopdag is van uur in de bibliotheek Emmen. Het Europees Referentiekader Het referentiekader voor het vreemde Talen onderwijs is een centraal vastgesteld niveaukader dat op tal van onderwijsinstellingen in Nederland (maar ook elders in Europa) gebruikt wordt. Daardoor is het gemakkelijk, indien nodig, een cursus te vervolgen op een ander opleidingsinstituut, of bij een andere Volksuniversiteit. U kunt zelfs in het buitenland uw studie vervolgen. Niveaus Europees Referentiekader Beginnend taalgebruiker Niveau A1: Kan vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen en elementaire zinnen over concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf en anderen voorstellen en kan vragen over persoonlijke gegevens stellen en beantwoorden (zoals waar iemand woont, mensen die men kent en dingen die men heeft). Kan op een eenvoudige manier communiceren, als de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen. De VU biedt deze cursussen aan voor Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans. We streven er naar de cursussen voor Zweeds, Noors, Russisch bij het niveau A1 te laten aansluiten. Talen Niveau A2: Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op gebied van directe behoeften beschrijven. De VU biedt deze cursussen aan voor Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans. Onafhankelijk taalgebruiker Niveau B1: Kan de hoofdpunten begrijpen van standaardcommunicatie over vertrouwde onderwerpen die regelmatig voorkomen op het werk, op school, in de vrije tijd, enz. Kan omgaan met de meeste situaties die zich voordoen tijdens een reis door het gebied waar de taal gesproken wordt. Kan eenvoudige, coherente teksten produceren over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die tot de persoonlijke belangstellingssfeer behoren. Kan ervaringen, gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities beschrijven en beknopt redenen of uitleg geven over meningen en plannen. Op dit niveau is het bij de VU Emmen alleen mogelijk Engels te volgen. Niveau B2: Op het niveau B2 worden in Emmen geen talencursussen aangeboden. Lees meer over ons cursusaanbod op 13

14 Duits (Talen) Duits beginners (A1.1) Deze cursus is geschikt voor hen die geen of weinig kennis van het Duits hebben. De nadruk ligt op alledaags taalgebruik. We besteden aandacht aan het spreken (juiste uitspraak en intonatie), luisteren, schrijven en lezen. We behandelen per cursusjaar ongeveer 10 hoofdstukken. Zo raakt u vertrouwd met een aantal aspecten van de Duitse taal, de grammatica en de cultuur. Een taal leren vraagt om de nodige inzet en inspanning, reken op 2 uur zelfstudie per week. Docent Dhr. Henk Moorlag Start Dinsdag 1 oktober 2013, Lesmateriaal Wortwechsel ; ISBN Duits vervolg (A1.2) Kan vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen en elementaire zinnen over concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf en anderen voorstellen en kan vragen over persoonlijke gegevens stellen en beantwoorden. Kan op een eenvoudige manier communiceren, als de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen. Docent Wordt nader bekend gemaakt Start Dinsdag 1 oktober 2013, uur Lesmateriaal Eine Brücke zur Grammatik ; ISBN of ISBN Duits gevorderden (A2.1) Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijv. persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op gebied van directe behoeften beschrijven. Docent Wordt nader bekend gemaakt Start in overleg Lesmateriaal Dreimal Deutsch (aanschaf na overleg met docent) 14

15 Duits op vakantie Prijs 90,- Niet-leden 100,- 8 lessen van 1,5 uur Een korte leerzame beginnerscursus voor hen die naar Duitsland gaan. U leert het taalgebruik dat u nodig heeft in de meest voorkomende situaties (hotel,restaurant, winkel, de weg vragen, enz.) tijdens uw verblijf in Duitsland. Wil men goede resultaten bereiken, dan is het regelmatig volgen van de lessen noodzakelijk evenals het maken van huiswerk, bij voorkeur elke dag een uurtje. Docent Locatie Start (940) Mevr. Gesa Schultze Hondsrugcollege, Emmen Maandag 30 september 2013, Start (941) Maandag 24 maart 2014, ISBN Lesmateriaal Deutsch im Hotel ca. 12,- ISBN Zakelijk Duits Prijs 100,- Niet-leden 110,- 10 lessen van 1,5 uur Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland. Steeds meer Nederlandse bedrijven doen zaken met dit land. Een goede kennis van de Duitse taal is daarbij van essentieel belang. Deze cursus leert je het Duits dat je nodig hebt in het bedrijfsleven. Denk o.a. aan specifieke termen en het taalgebruik om te onderhandelen, je ideeën te presenteren en of zakelijke afspraken te maken. Ook aan de zakelijke etiquette wordt aandacht besteed. De cursus is bestemd voor hen die zakelijke contacten met Duitsland willen aan gaan. Docent Mevr. Gesa Schultze Start Maandag 30 september uur Lesmateriaal Docente verzorgt syllabus Lees meer over ons cursusaanbod op 15

16 Engels (Talen) Engels basis (A1.1) Mocht u van plan zijn om Engelse les te gaan volgen en bent u een beginner, dan is de cursus Engels A1 geschikt voor u. Op een ontspannen manier leert u de beginselen van het Engels, waarbij u ongeveer 2 uur per week vrij moet maken voor huiswerk. Het lesmateriaal New Outlook I leidt op tot niveau A1 volgens het Europees Referentiekader. Meer over het Europees referentiekader staat op waar u ook een toets kunt vinden om uw niveau te bepalen. Docent Dhr. Henk Hemmen Start Maandag 30 september 2013 Lesmateriaal New Outlook deel 1, tekst- en werkboek ISBN en Engels vervolg (A1.2) Als u de cursus Engels A1 jaar 1 hebt gevolgd bent u hopelijk enthousiast genoeg geworden om door te gaan met de cursus Engels A1 jaar 2. Deze cursus is ook geschikt voor nieuwkomers die zich geen echte beginners noemen, maar ook niet tot de gevorderden gerekend kunnen worden. Voor huiswerk moet u rekenen op ca. 2 uur per week. In de cursus wordt de tweede helft van New Outlook I behandeld. Docent Dhr. Henk Hemmen Start Maandag 30 september uur Lesmateriaal New Outlook deel 1, tekst- en werkboek ISBN en Engels gevorderden 1 (A2.1) Bestemd voor hen die de vervolgcursus Engels hebben afgesloten of meerdere jaren lessen hebben gevolgd. Nog steeds met als hoofdaccent verstaan en spreken. Docent Dhr. Henk Hemmen Start Dinsdag 1 oktober 2013 Lesmateriaal New Outlook deel 2, tekst- en werkboek ISBN en

17 Engels gevorderden 2 (A2.2/B1) Engels A2 jaar 2 en B1 is een vervolg voor cursisten die de cursus A2 jaar 1 hebben gevolgd. Nieuwkomers zijn ook van harte welkom. Als u in het verleden meerdere jaren Engels hebt gevolgd (b.v. havo/ vwo) of als u over een ruime taalervaring beschikt, zult u aansluiting vinden bij deze cursus. Voor huiswerk moet u rekenen op zo n 2 tot 3 uur per week. In deze cursus wordt de tweede helft van New Outlook II behandeld. Het lesmateriaal leidt op tot niveau A2/B1 van het ERK. Docent Dhr. Gerrit Hofman Start Maandag 30 september 2013 Lesmateriaal New Outlook deel 2, tekst- en werkboek ISBN en Engels conversatie If you have a good working knowledge of the English language and want to improve your fluency, do join us! In a relaxed atmosphere we will talk about everyday topics, deal with the occasional grammar and build our vocabulary. During the lessons only English will be spoken. For more information please contact Mr. H.A. Hemmen: telefoon: or hemmen. Docent Dhr. Henk Hemmen Start Dinsdag 1 oktober uur Business Engels Prijs 100,- Niet-leden 110,- 10 lessen van 1,5 uur Deze cursus biedt elementaire communicatievaardigheden voor de moderne werkplek. Cursisten zullen worden getraind in het telefoneren, het opnemen van berichten, maken van afspraken, gesprekjes, verwelkomen van bezoekers en afhandeling van klachten. Het omvat ook het schrijven van een korte /zakelijke brieven, evenals vaardigheden in vergaderingen, presentaties en onderhandelingen. Docent Mevr. Trudy Banis - Bridden Start Maandag 30 september 2013 Lesmateriaal English for Business Communication (Methode 20/20). Leer- en werkboek A2 Sector Economie Niveau 1-2, ISBN Prijs 39, 50 Lees meer over ons cursusaanbod op 17

18 Frans (Talen) Frans op reis Prijs 90,- Niet-leden 100,- 8 lessen van 1,5 uur Een korte leerzame beginnerscursus voor hen die naar Frankrijk gaan. U leert het taalgebruik dat u nodig heeft in de meest voorkomende situaties (hotel, restaurant, winkel, de weg vragen, enz.) tijdens uw verblijf in Frankrijk. Wil, men goede resultaten bereiken, dan is het regelmatig volgen van de lessen noodzakelijk evenals het maken van huiswerk, bij voorkeur elke dag een uurtje. Docent Mevr. Corrie Kardijk Start (910) Maandag 30 september uur Start (911) Maandag 24 maart 2014 Locatie wijkgebouw De Cluft Lesmateriaal Frans à la carte, tekst- en werkboek /CD ISBN Frans I (A1.1) De basiscursus (A1,1) is bestemd voor hen die geen of weinig kennis van het Frans hebben. De geleerde grammatica en woordenschat brengt u direct in praktijk in korte gesprekjes. Daarnaast is er aandacht voor lees- en schrijfvaardigheid en zijn er luisteroefeningen. We behandelen de eerste helft van het lesboek. Docent Mevr. Nancy Venema Start Maandag 30 september 2013 Lesmateriaal C est bien ça 1, tekst- en werkboek ISBN en (onder voorbehoud) Frans II ( A1.2) In het tweede jaar (A1,2) worden de grammatica en woordenschat uitgebreid en is er aandacht voor spreekvaardigheid. We behandelen de tweede helft van het lesboek. Docent Mevr. Corrie Kardijk Start Maandag 30 september 2013 Lesmateriaal C est bien ça 1, tekst- en werkboek ISBN en (onder voorbehoud) 18

19 417 Frans vervolg (A1.3) Kan vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen en elementaire zinnen over concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf en anderen voorstellen en kan vragen over persoonlijke gegevens stellen en beantwoorden (zoals waar iemand woont, mensen die men kent en dingen die men heeft). Kan op een eenvoudige manier communiceren, als de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen. Docent Mevr. Nancy Venema Start Maandag 30 september uur Lesmateriaal C est bien ça 1 Tekst- en werkboek ISBN en Lees meer over ons cursusaanbod op 19

20 Frans (Talen) 418 Frans gevorderden 1 (A2.1) In deze cursus bouwt u uw kennis van de Franse taal nog verder uit. De cursus is ook geschikt voor instromers die de taal al redelijk beheersen. U heeft op de middelbare school bijvoorbeeld twee á drie jaar Franse les gehad. De theorie neemt nu een nog belangrijkere plaats in, maar de lessen zijn er niet minder levendig om. U brengt de theorie namelijk in praktijk aan de hand van situaties uit het dagelijks leven. Docent Mevr. Nancy Venema Start Dinsdag 1 oktober 2013 Lesmateriaal C est bien ça 2, tekst- en werkboek ISBN en

21 421 Frans gevorderden 2 (A2.2) Ne me quitte pas Als u weet wat hiermee wordt bedoeld, heeft u al enige kennis van de Franse taal opgedaan. Maar u wilt nu ook wel eens prachtige volzinnen in het Frans kunnen maken. Dan is de cursus Frans 2 zeker geschikt voor u. Gedurende de cursus voert u met uw docent en medecursisten korte gesprekken. Deze gesprekjes zijn gericht op praktisch taalgebruik. De lessen worden afgewisseld met vragen, leesstukjes en invuloefeningen. Docent Mevr. Nancy Venema Start Dinsdag 1 oktober uur Lesmateriaal C est bien ça 2, tekst- en werkboek ISBN en Frans gevorderden 3 (A2.3) Parlez-vous français? Want dat is waar het hier om gaat. Een volwaardig gesprek kunnen voeren in het Frans. Het accent in deze cursus ligt dus op actief taalgebruik. Maar ook aan luistervaardigheid besteden we volop aandacht. Samen met uw docent en medecursisten oefent deze vaardigheden aan de hand van situaties uit de dagelijkse praktijk. Maar u bent ook vrij om zelf gespreks-onderwerpen aan te dragen. Docent Dhr. Tim de Poel Start Maandag 30 september 2013 Lesmateriaal C est bien ça 2, tekst- en werkboek ISBN en Frans conversatie Ce cours est destiné aux personnes ayant une bonne connaissance du français et ne voulant pas perdre le contact avec la langue et la vie française. On parle, on discute, on lit des articles de journaux et de magazines et - si vous voulez quelques livres. ll n est pas nécessaire d acheter du matériel a` l avance. (423) Docent Mevr. Nancy Venema Locatie Bibliotheek Emmen Start Dinsdag 1 oktober uur (425) Docent Mevr. Corrie Kardijk Locatie Huiskamer Start Woensdag 2 oktober 2013 Lesmateriaal Geen lesmateriaal nodig Lees meer over ons cursusaanbod op 21

22 Spaans (Talen) Spaans basis (A1.1) Spaans vervolg (A1.2) Spaans vervolg 2 (A1,3) Spaans 1 is bedoeld voor diegenen die geen of weinig kennis hebben van de Spaanse taal. Er wordt gebruik gemaakt van Asi es, dat leidt naar niveau A1 van het Europees referentiekader van de Raad van Europa. U leert de Spaanse taal zelf actief te gebruiken in praktische alledaagse situaties waarbij de nadruk ligt op spreken en luisteren. Spaans 2 is het vervolg op Spaans 1 en voor hen die reeds enige basiskennis van de taal hebben. Verder wordt gegaan met Asi es dat leidt naar niveau A1 van het Europees referentiekader van de Raad van Europa. U leert de Spaanse taal zelf actief te gebruiken in praktische alledaagse situaties waarbij de nadruk ligt op spreken en luisteren. Spaans is een wereldtaal. U kunt uw tapas aanwijzen en vino wordt ook gauw gezegd. Maar een paar woorden wisselen met een Spanjaard of een Zuid-Amerikaan wordt al moeilijk. Deze cursus is een vervolg op Spaans niveau 2 (A1->A2) We volgen de methode van het Europees Referentie Kader (ERK). Docent Mevr. Grietje Mooibroek en mevr. Yvonne Hummel Start Maandag 30 september 2013 Lesmateriaal Asi es 1 Bron voor het oefenboek en tekstboek, inclusief CD ISBN en Docent Mevr. Yvonne Hummel en mevr. Grietje Mooibroek Start Maandag 30 september uur Lesmateriaal Asi es 1 Bron voor het oefenboek en tekstboek, inclusief CD ISBN en Docent Dhr. Tim de Poel Start Maandag 30 september uur Lesmateriaal In overleg met de docent 22

23 Spaans gevorderden (A2.1) Spaans is een wereldtaal. U kunt uw tapas aanwijzen en vino wordt ook gauw gezegd. Maar een paar woorden wisselen met een Spanjaard of een Zuid-Amerikaan wordt al moeilijk. En als u op het politiebureau aangifte wilt doen van uw vermiste eigendommen zonder wat Spaans te kunnen spreken, dan wordt dat soms zeer moeilijk! Verder wordt gegaan met Asi es deel 2 dat leidt naar niveau A2 van het Europees referentiekader. U leert de Spaanse taal zelf actief te gebruiken in praktische alle-daagse situaties waarbij de nadruk ligt op spreken en luisteren. Docent Mevr. Yelitza Harmens-Pinzòn Start Maandag 30 september 2013 Lesmateriaal In overleg met de docent Spaans conversatie Este curso esta orientado para aquellos personas que tienen un completo conocimiento de la grámatica española. En él se hablara de la actualidad, se veran documentales, peliculas y los alumnos presentaran por turnos un tema de su elección con el fin de enseñar orientar o quizás de discutir acerca del mismo. También se llevaran articulos de revistas, periódicos a fin de hacer de nuestra clase, la más anema e instructiva. No hay necesidad de comprar libros o material alguno. Docent Mevr. Yelitza Harmens-Pinzòn Start Maandag 30 september uur Lesmateriaal Para practicar el indicativo y el subjuncti-vo ISBN Spaans op vakantie Prijs 90,- Niet-leden 100,- 8 lessen van 1,5 uur Viva España! Gaat u genieten van een vakantie aan de Spaanse costa, van het Alhambra in Andalusië of van de cultuur in Madrid? Een cursus Spaans op reis komt dan in ieder geval goed van pas. Ook als u als overwinteraar jaarlijks de wintermaanden doorbrengt in Spanje is deze cursus een aanrader. U leert de beginselen van de taal. Bovendien maakt u tijdens de cursus kennis met de gewoonten van de Spanjaarden. (920) Docent Locatie Start Mevr. Yelitza Harmens-Pinzòn Hondsrugcollege Emmen Dinsdag 1 oktober, (921) Locatie Wijkgebouw De Cluft Start Maandag 31 maart 2014 Lesmateriaal Spaans à la carte, tekst- en werkboek / CD. ISBN Lees meer over ons cursusaanbod op 23

24 Italiaans (Talen) Italiaans basis (A1.1) Basiscursus Italiaans Con piacere! = Met plezier! En zo zal deze cursus dan ook verlopen: met plezier. Na 6 hoofdstukken te hebben behandeld, zult u de juiste uitdrukkingen gebruiken in plaats van uno fluto di cento als u wilt zeggen dat iets voor u een makkie is! U zult eenvoudige informatie over uzelf kunnen geven en uw Italiaanse gesprekspartner verstaan. En dat kan belangrijk zijn. Conversatie wordt vanaf de eerste les gedaan en een beetje huiswerk hoort erbij. Wij zien u con molto piacere. Docent Mevr. Doina Ivãnescu Start (441) Maandag 30 september 2013 Start (442) Dinsdag 1 oktober 2013 Lesmateriaal Con piacere! 1 ; tekst- en werkboek/cd ISBN en Italiaans vervolg basis (A1.2) Deze cursus is bestemd voor degenen die eerder Italiaans 1 hebben gevolgd en zich de Italiaanse taal verder eigen willen maken. Maar ook nieuwkomers die al enige basiskennis van het Italiaans hebben zijn van harte welkom. Om deel te kunnen nemen is het van belang dat u zichzelf in het Italiaans kunt voorstellen, eten en drinken kunt bestellen en kunt vertellen over gebeurtenissen in het verleden. Huiswerk: circa anderhalf uur per week. Docent Mevr. Doina Ivãnescu Start Maandag 30 september uur Lesmateriaal Allegro 1 tekst- en werkboek ISBN en Italiaans gevorderden 1(A2.1) Deze cursus is bedoeld voor degenen die de cursussen Italiaans A1 hebben gevolgd of een basiskennis van de Italiaanse taal al beschikken, en een conversatie in het Italiaans kunnen houden op een eenvoudige niveau. Ongeveer de helft van elke les wordt aan grammatica bestemd. In de andere helft wordt de nadruk gelegd op de conversatie en op het ontwikkelen van de andere taalwaardigheden. Bovendien zal een inleiding plaatsvinden op enkele aspecten van de Italiaanse cultuur. Docent Dhr. Massimo Cinquini Start Dinsdag 1 oktober 2013 Lesmateriaal Allegro 2 tekst- en werkboek / CD ISBN en

25 446 Italiaans (A2.2) Deze cursus is bestemd voor cursisten die al het eerste deel van Italiaans A2 (gevorderden 1) hebben gevolgd, of al over een basiskennis van de Italiaanse grammatica beschikken. In de loop van de cursus zullen enkele hogere grammaticale onderwerpen aangepakt worden, maar zoals gebruikelijk zal tenminste een helft van de les aan de conversatie worden besteed. Wij zullen trouwens ook kennis maken met thema s van de italiaanse cultuur en maatschappij. De conversatie zal gestimuleerd worden ook met behulp van eenvoudige rollenspelen. Docent Dhr. Massimo Cinquini Start Dinsdag 1 oktober uur Lesmateriaal Allegro 2 tekst- en werkboek/cd ISBN en Lees meer over ons cursusaanbod op 25

26 Italiaans (Talen) Italiaans conversatie Italiaans op reis Prijs 90,- Niet-leden 100,- 8 lessen van 1,5 uur Il corso di Conversazione e proposto a tutti coloro che hanno gia seguito i corsi di Italiano di livello A1 e A2, o che hanno gia una discreta conoscenza della grammatica italiana. Le lezioni sono basate sulla conversazione in italiano, con materiale fornito dal docente, e con l uso di mezzi multimediali. Vi sara spazio anche per il ripasso di argomenti di grammatica gia svolti e per lo sviluppo del vocabolario (woordenschat). Docent Dhr. Massimo Cinquini Start Maandag 30 september 2013 Lesmateriaal Geen Steeds vaker wordt Italië als vakantiebestemming gekozen. De reis wordt nog leuker als u de taal van het land een beetje beheerst. Dat is handig bij het bestellen in een restaurant of het reserveren in een hotel. In deze cursus zal de grammatica minimaal aan bod komen, de nadruk ligt op het uitbreiden van de woorden-schat en het oefenen met spreken in alledaagse situaties. De cursus vormt een goede basis om in een later stadium een uitgebreide cursus Italiaans te volgen. Docent (930) Locatie Start Mevr. Cristina Cinquini Huiskamer Woensdag 2 oktober, uur (931) Locatie wordt nader bekend gemaakt Start Woensdag 5 maart 2014 Lesmateriaal Uit de voeten met Italiaans ISBN

27 Zweeds (Talen) Zweeds basis (A1.1) In deze cursus wordt niveau A1 van het Europees referentiekader grotendeels doorgewerkt. In de eerste lessen zal veel aandacht aan de uitspraak besteed wor-den. In de loop van het jaar worden ook de grondbeginselen van de grammatica behandeld. Aan de hand van de teksten en dialogen uit het leerboek zal met behulp van cd s geoefend worden in luisteren maar ook in het zelf spreken. Deze cursus is uitsluitend voor beginners.. Docent Mevr. Lily Kruiger Start Dinsdag 1 oktober 2013 Lesmateriaal Rivstart A1+A2 textbok med cd ISBN Rivstart A1+A2 övningsbok ISBN Zweeds vervolg (A1. 2/3) In niveau 2 wordt de woordkennis en de spreekvaardigheid vergroot. De grammatica wordt herhaald en uitgebreid. Deze cursus is niet uitsluitend bestemd voor cursisten die niveau 1 hebben gevolgd, maar ook degenen die hun kennis elders hebben opgedaan en al enigszins gevorderd zijn. Docent Mevr. Lily Kruiger Start Dinsdag 1 oktober uur Lesmateriaal Rivstart A1+A2 textbok med cd ISBN Rivstart A1+A2 övningsbok ISBN Lees meer over ons cursusaanbod op 27

28 Noors (Talen) Noors Noorwegen - letterlijk vertaald de wegen naar het Noorden - het land van de Eeuwig Zingende Bossen, de fjorden, de bergen, de trollen en nog heel veel meer. De Noorse natuur is zeer divers, even als de Noorse taal met de rijke schakering van tongvallen. De overkoepelende Noorse taalraad Norsk Språkråd adviseert iedereen zo veel mogelijk de eigen streektaal te spreken. En dat doen de Nooren. Daardoor kan men direct horen uit welk deel van het land hij/ zij afkomstig is. De schrijftaal is verdeeld in twee officiële stromingen, te weten Nynorsk (het nieuwe Noors) en Bokmål (de boekentaal). Beide met een officiële status. Noorwegen kent geen ABN zoals in Nederland, maar het Bokmål kan als zodanig beschouwd worden. Dit is de meest gebruikte variant. Onze lessen worden dan ook in het Bokmål gegeven. Wie de taal leert zal snel ontdekken dat er vele overeenkomsten zijn tussen het Nederlands en het Noors. Noors basis (A1.1) Docent Mevr. Ragna Oosterhoff Locatie Wijkgebouw De Cluft Start Woensdag 2 oktober 2013 Lesmateriaal På Vei ; tekstboek ISBN en Werkboek ISBN Verschillende woorden en uitdrukkingen kunnen herleid worden vooral naar de streektalen Drents, Gronings en Fries. Anders dan in het Nederlands, heeft de Noorse alfabet de drie extra letters Ææ, Øø en Åå. Deze klanken maken juist de taal zo typisch Scandinavisch. Hoe zij klinken, ervaart men tijdens de gezellige cursusavonden Dan worden niet alleen de puntjes boven de i gezet, maar voor Noors ook zo belangrijk: het balletje boven de å. Noors vervolg (A1.3) Docent Mevr. Ragna Oosterhoff Locatie Wijkgebouw De Cluft Start Woensdag 2 oktober uur Lesmateriaal På Vei ; tekstboek ISBN en Werkboek ISBN

29 Russisch (Talen) Russisch basis (A1.1) Een eerste kennismaking met de Russische taal en tevens de basis voor de verdere cursussen. Eerst maken we kennis met het cyrillische alfabet dat ook in Bulgarije en Servië wordt gebruikt. Vanaf het begin zal de nadruk liggen op het gebruik van de taal als middel om met anderen in contact te treden. In de cursussen wordt dan ook net zoveel aandacht besteed aan luister- en spreekvaardigheid als aan vocabulaire en grammatica. Docent Mevr. Beatrice van Dijk Start Maandag 30 september 2013 Lesmateriaal In overleg met de docent Russisch vervolgbasis (A1. 2) De cursist bouwt verder aan zijn vocabulaire en grammaticale kennis en oefent zijn spreek- en luistervaardigheid. Er zal tevens worden gestreefd naar het bereiken van een beter inzicht in de Russische geschiedenis en samenleving. Cursisten die al elders Russisch hebben gevolgd en nu in deze cursus ingepast willen worden, kunnen een vrijblijvend plaatsingsadvies krijgen. Docent Mevr. Beatrice van Dijk Start Maandag 30 september uur Lesmateriaal In overleg met de docent Lees meer over ons cursusaanbod op 29

30 Kunst en Cultuur Landen, volken en steden Van pruikentijd tot Koninkrijk Prijs 55,- Niet-leden 61,- 4 lessen van 2 uur De cursus bestrijkt de periode 1770 tot In deze periode vindt een groot aantal veranderingen plaats in de Republiek der Nederlanden. Burgers en stadhouder Willem V strijden om de macht. De Fransen bezetten na de Franse Revolutie ons land en vanaf 1806 zit de broer van Napoleon op de troon van het Koninkrijk Holland. Als Napoleon in 1813 verslagen wordt komt er een einde aan de Franse bezetting. De in 1795 gevluchte stadhoudersfamilie keert terug in Den Haag en het Koninkrijk der Nederlanden wordt uitgeroepen. Naast de staatkundige geschiedenis zullen ook culturele en sociale aspecten aan de orde komen. Docent Mevr. Willemien van Schaick Locatie Centrale bibliotheek Emmen Start Maandag 30 september uur 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden Prijs 75,- Niet-leden 83,- 6 lessen van 2 uur De geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden begint tegen het einde van 1813 toen de Franse troepen van Napoleon zich langzaam uit de Lage Landen terugtrokken. Er werd gekozen voor een constitutionele monarchie als staatsvorm en op 20 november 1813 werd Prins van Oranje Willem Frederik in Scheveningen uitgeroepen tot Soeverein Vorst der Nederlanden. In deze cursus kijken we terug op zes Oranjes en bespreken we de belangrijkste veranderingen die ons land onderging tijdens hun regeerperiode. Docent Dhr. Klaas Hoogenboezem Locatie Centrale bibliotheek Emmen Start Maandag 4 november uur Eerste Wereldoorlog Prijs 60,- Niet-leden 65,- 6 lessen van 1,5 uur In 2014 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak waarin Nederland neutraal was. Deze oorlog werd bepalend voor de gehele 20 eeuw, met o.m. de opkomst van het Staatscommunisme, het Nationaal Socialisme, de financiële crises van de jaren 30, WO II, de opdeling van Duitsland en de Koude Oorlog. Zonder kennis van de Eerste Wereldoorlog is een goed begrip van de eeuw waarin we geboren werden niet mogelijk In deze cursus worden de wortels van de Eerste wereldoorlog en de ontwikkelingen van de 20e eeuw die daarvan het gevolg waren behandeld. Bijkomende kosten: 25,- voor boekje en hand-outs. Te voldoen bij de eerste les. Docent Dhr. Ben de Ree Locatie Centrale bibliotheek Emmen Start Donderdag 3 oktober uur 30

31 512 Schleswig Holstein Prijs 75,- Niet-leden 83,- 6 lessen van 2 uur Duitslands noordelijkste Bundesland wordt vaak in hoog tempo doorkruist op weg naar Denemarken of de veerboten naar Noorwegen en Zweden in Travemünde en Kiel. Het is dan ook de brug naar Scandinavië. Toch heeft dit land ons veel meer te bieden dan de Autobahn. Het bezit een rijke cultuur. Geschiedenis, cultuur, economie, land en volk: alles passeert de revue in zes wekelijkse bijeenkomsten. Docent Dhr. Klaas Hoogenboezem Locatie Centrale bibliotheek Emmen Start Maandag 13 januari uur 528 Trechterbekercultuur Prijs 75,- Niet-leden 83,- 2 lessen en 2 excursies Een unieke kans om intensief en uitgebreid kennis te maken met de cultuur van de hunebedbouwers, hun voorgangers en opvolgers. Daarbij is ook aandacht voor de wijze waarop latere generaties aankeken tegen de voortbrengselen van die culturen. Het cursusprogramma wordt afwisselend binnen en buiten uitgevoerd. Nadat eerst binnen een beeld is geschetst van wat er zoal bekend is over allerlei oer-drenten, trekken we er op uit om o.a. een fors aantal interessante hunebedden te bezoeken. let op: MJK geldig. Hiervoor wordt op de cursusprijs gecorrigeerd (max. 20,-). Voor uitgebreide informatie, zie Docent Dhr. Wolter ter Steege Locatie Wijkgebouw De Cluft Start Dinsdag 24 september uur Lees meer over ons cursusaanbod op 31

Programma 2014-2015 +

Programma 2014-2015 + Programma 2014-2015 + Colofon Dit programmaboekje is een uitgave van de Stichting Volksuniversiteit Hoogeveen, onder eindredactie van mw. A.A. Barelds-de Vries. De Stichting Volksuniversiteit Hoogeveen

Nadere informatie

Programma 2015-2016. Cursussen, workshops, lezingen en excursies

Programma 2015-2016. Cursussen, workshops, lezingen en excursies Programma 2015-2016 Cursussen, workshops, lezingen en excursies Colofon Dit programmaboekje is een uitgave van de Stichting Volksuniversiteit Hoogeveen, onder eindredactie van mw. A.A. Barelds-de Vries.

Nadere informatie

Cursusprogramma 2011-2012

Cursusprogramma 2011-2012 Cursusprogramma 2011-2012 jaargang 38 - nummer 1 Arabisch Breda Filosofie en Levensbeschouwing Creatieve Technieken DUITS Beeldende Kunst Kunst en Cultuur Tekenen en Schilderen Chinees Maatschappij en

Nadere informatie

bewaargids Cursusprogramma

bewaargids Cursusprogramma bewaargids Cursusprogramma Korte Bergstraat 5, 3811 ML Amersfoort T 033-465 66 40 amersfoort@volksuniversiteit.nl www.vuamersfoort.nl Voorwoord Voor u ligt de editie 2011-2012 van het cursusprogramma van

Nadere informatie

Cursusprogramma 2012-2013

Cursusprogramma 2012-2013 Cursusprogramma 2012-2013 jaargang 39 - nummer 1 Arabisch Breda Filosofie en Levensbeschouwing Creatieve Technieken DUITS Beeldende Kunst Kunst en Cultuur Tekenen en Schilderen Chinees Maatschappij en

Nadere informatie

2015-2016. Cursusinformatie. in ISG Arcus op donderdag 3 september van 18.30-20.30 uur met docenten en bestuursleden

2015-2016. Cursusinformatie. in ISG Arcus op donderdag 3 september van 18.30-20.30 uur met docenten en bestuursleden 2015-2016 Cursusinformatie in ISG Arcus op donderdag 3 september van 18.30-20.30 uur met docenten en bestuursleden in FlevoMeer Bibliotheek op zaterdagen 5 en 12 september van 10.00-15.00 uur met bestuursleden

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2014-2015

CURSUSPROGRAMMA 2014-2015 CURSUSPROGRAMMA 2014-2015 COMPUTER TALEN VAARDIGHEDEN GEZONDHEID, VERZORGING EN BEWEGING KUNSTZINNIGE VORMING KUNST, CULTUUR EN WETENSCHAP PERSOONLIJKE ONTWIKKELING CULINAIR CREATIVITEIT JONGEREN WWW.VUVEENENDAAL.NL

Nadere informatie

Cursussen & Overige activiteiten

Cursussen & Overige activiteiten Cursussen & Overige activiteiten 2008 2009 Twello Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Voorst Pagina 2 Inhoud Excelsior pagina 6 Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Gemeente Voorst pagina 8 Gemeentelijk

Nadere informatie

PLUSCURSUS PROGRAMMA 2013-2014

PLUSCURSUS PROGRAMMA 2013-2014 PLUSCURSUS PROGRAMMA 2013-2014 een activiteit van BAS, de afdeling Bergen op Zoom van KBO Brabant. INSCHRIJFFORMULIER CURSUSSEN 2013-2014 Opgelet!! gebruik een komma tussen de euro s en de centen!!!! Cursusnr:

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD...5 TALEN...6 Algemeen Nederlands Engels Duits Frans Italiaans Spaans Russisch Tsjechisch Zweeds CULINAIR...

inhoudsopgave VOORWOORD...5 TALEN...6 Algemeen Nederlands Engels Duits Frans Italiaans Spaans Russisch Tsjechisch Zweeds CULINAIR... inhoudsopgave VOORWOORD...5 TALEN...6 Algemeen Nederlands Engels Duits Frans Italiaans Spaans Russisch Tsjechisch Zweeds LITERATUUR...10 Literaire verkenningen Literatuur leren lezen Jaren 60, beeldende

Nadere informatie

We roepen u dan ook weer op om uw keuze bijtijds te maken, zodat u geen risico loopt op een afzegging wegens overweldigende belangstelling!

We roepen u dan ook weer op om uw keuze bijtijds te maken, zodat u geen risico loopt op een afzegging wegens overweldigende belangstelling! Voorwoord Het komend seizoen staat in het teken van de verhuizing: na vele jaren verlaten we S.G. De Meergronden, waar het ooit allemaal begon. Het bestuur heeft voor deze verandering gekozen om haar cursisten

Nadere informatie

de Seniorenschool najaar 2015 - voorjaar 2016 1

de Seniorenschool najaar 2015 - voorjaar 2016 1 de Seniorenschool najaar 2015 - voorjaar 2016 1 2 De Seniorenschool Cursusaanbod 2015/ 2016 De Seniorenschool is een activiteit van de afdeling welzijn van Welwonen. Wij bieden in de ochtenduren een gevarieerd

Nadere informatie

www.vuwestland.nl Cursusaanbod 2014-2015

www.vuwestland.nl Cursusaanbod 2014-2015 www.vuwestland.nl Cursusaanbod 2014-2015 INLOOPAVOND Donderdag 4 september 18.30 tot 21.00 uur Informatie en inschrijven voor cursussen. Kennismaken met docenten. Op zaterdag 6 september van 10.00-12.00

Nadere informatie

www.vualkmaar.nl Cursussen 2015-2016 Volks Universiteit Alkmaar

www.vualkmaar.nl Cursussen 2015-2016 Volks Universiteit Alkmaar Volks Universiteit Alkmaar Cursussen 2015-2016 Deze folder wordt u aangeboden door de Volksuniversiteit Alkmaar. De Stichting Volksuniversiteit Alkmaar staat voor onderwijs zonder drempels voor IEDEREEN

Nadere informatie

Voorwoord. Het bestuur van de Volksuniversiteit wenst u veel succes met het maken van uw keuze. Odette Breijinck

Voorwoord. Het bestuur van de Volksuniversiteit wenst u veel succes met het maken van uw keuze. Odette Breijinck Voorwoord In een jaar waar u werd gevraagd te kiezen voor het bestuur van uw stad en beleid van de regering in de gemeentelijke en landelijke verkiezingen, staat u nu voor de keuze wat u kunt en wilt gaan

Nadere informatie

VOLKSUNIVERSITEIT EINDHOVEN 2011-2012

VOLKSUNIVERSITEIT EINDHOVEN 2011-2012 www.volksuniversiteit.nl/eindhoven www.vo LKSUNIV ERSITEI T.NL/EIN DHOVEN VOLKSUNIVERSITEIT EINDHOVEN 2011-2012 inhoud cursussen kunst en cultuur Algemene Informatie... 5 Informatieavond... 6 Vragen, suggestie,

Nadere informatie

Voorwoord. ABZ presenteert u hierbij het nieuwe cursusprogramma 2014-2015.

Voorwoord. ABZ presenteert u hierbij het nieuwe cursusprogramma 2014-2015. Cursusprogramma 2014-2015 Voorwoord Altijd op vakantie naar Frankrijk, maar u beheerst de taal niet? Of altijd gedacht dat u meer creativiteit in u hebt, dan er uit komt? Bij ABZ bieden we diverse educatieve

Nadere informatie

programma 2015-2016 1926-2016 Daar blijf je bij! s-hertogenbosch

programma 2015-2016 1926-2016 Daar blijf je bij! s-hertogenbosch 90 1926-2016 programma 2015-2016 s-hertogenbosch Daar blijf je bij! Algemene informatie Adres Volksuniversiteit en administratie Havensingel 24 5211 TX s-hertogenbosch. Telefoon: 073 614 11 20 E-mail:

Nadere informatie

Cursussen & Overige activiteiten

Cursussen & Overige activiteiten Cursussen & Overige activiteiten 2007 2008 Twello Pagina 2 Inhoud Excelsior pagina 6 Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Gemeente Voorst pagina 8 Gemeentelijk Jongerenwerk De Brug pagina 11 Kidsgear

Nadere informatie

VOLKSUNIVERSITEIT VOOR ZEVENAAR EN OMSTREKEN 2015-2016

VOLKSUNIVERSITEIT VOOR ZEVENAAR EN OMSTREKEN 2015-2016 VOLKSUNIVERSITEIT VOOR ZEVENAAR EN OMSTREKEN 2015-2016 CURSUSSEN WORKSHOPS LEZINGEN 2 Inhoud I Welkom 3 Welkom pag. 3 Talen 4 Algemeen Nederlands Engels Duits Frans Italiaans Spaans Zweeds Thema: Wintercafé

Nadere informatie

programma voorjaar 2014 Daar blijf je bij! s-hertogenbosch

programma voorjaar 2014 Daar blijf je bij! s-hertogenbosch programma voorjaar 2014 1 s-hertogenbosch Daar blijf je bij! Algemene informatie Adres Volksuniversiteit en administratie Havensingel 24 5211 TX s-hertogenbosch. Telefoon: 073 614 11 20 E-mail: info@volksuniversiteitdenbosch.nl

Nadere informatie

Bergse Actieve Senioren

Bergse Actieve Senioren Bergse Actieve Senioren MET BAS CURSUS PROGRAMMA 2014-2015 Magazine van KBO Bergen op Zoom Jaargang 2 - nummer 6 - juli 2014 COLOFON BAS NU is een uitgave van BAS, Bergse Actieve Senioren, de afdeling

Nadere informatie

Spaans leren PREMIUM SCHOLEN. in SPANJE, MEXICO EN LATIJNS-AMERIKA vanaf 1986 KWALITEIT INNOVATIE SAMENWERKING

Spaans leren PREMIUM SCHOLEN. in SPANJE, MEXICO EN LATIJNS-AMERIKA vanaf 1986 KWALITEIT INNOVATIE SAMENWERKING Spaans leren in SPANJE, MEXICO EN LATIJNS-AMERIKA vanaf 1986 PREMIUM SCHOLEN KWALITEIT INNOVATIE SAMENWERKING in-country Spanish language courses Welkom bij don Quijote 2 35 BESTEMMINGEN, 11 LANDEN, 1

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u namens het bestuur van de Volksuniversiteit De Kring veel leerplezier in het komende cursusjaar.

Voorwoord. Ik wens u namens het bestuur van de Volksuniversiteit De Kring veel leerplezier in het komende cursusjaar. Voorwoord De vereniging Volksuniversiteit De Kring Spijkenisse is al meer dan 40 jaar werkzaam in het volwassenen onderwijs in Spijkenisse. Het bestuur en het enthousiaste team van docenten bieden u een

Nadere informatie

Het Bestuur van Stichting Buurthuis De Ezel

Het Bestuur van Stichting Buurthuis De Ezel BESTE WIJKBEWONERS Dit is het programmaboekje van Buurthuis De Ezel. Zoals ieder jaar proberen wij cursussen en activiteiten te organiseren waar u als wijkbewoner om vraagt. Kijkt u rustig of er iets bij

Nadere informatie

Over de brug. keuzebegeleiding derde klas >>>

Over de brug. keuzebegeleiding derde klas >>> Over de brug keuzebegeleiding derde klas 2014-2015 2 over de brug - 3e klas I n h o u d d Inhoudsopgave Inleiding 3 1.Tweede fase 4 2.Kies ik havo of vwo? 7 3.Het HAVO-programma 8 4.Het VWO-programma:

Nadere informatie

VOORWOORD. Ik wens u namens het bestuur van de Volksuniversiteit De Kring veel leerplezier in het komende cursusjaar.

VOORWOORD. Ik wens u namens het bestuur van de Volksuniversiteit De Kring veel leerplezier in het komende cursusjaar. VOORWOORD De vereniging Volksuniversiteit De Kring Spijkenisse is al meer dan 40 jaar werkzaam in het volwassenen onderwijs in Spijkenisse. Het bestuur en het enthousiaste team van docenten bieden u een

Nadere informatie

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Najaar 2012 =========================================================================== Inhoudsopgave Later 3 Jaarprogramma decanaat Mavo-plus,

Nadere informatie

EDUCATIE & INTEGRATIE

EDUCATIE & INTEGRATIE EDUCATIE & INTEGRATIE www.rocrivor.nl VAVO Volwassenenonderwijs (VMBO-TL en HAVO) Inburgering en NT2- opleidingen Educatieve cursussen en trainingen PasPar2 2010 2011 O P L E I D I N G S B R O C H U R

Nadere informatie

Computer. Koken. Navigatie. Talen. Tekenen. Tuinieren. schilderen. Handenarbeid. Bewegen. Solliciteren. Taarten. cupcakes versieren

Computer. Koken. Navigatie. Talen. Tekenen. Tuinieren. schilderen. Handenarbeid. Bewegen. Solliciteren. Taarten. cupcakes versieren Koken Talen Navigatie Computer Tuinieren Tekenen en schilderen Taarten en cupcakes versieren Bewegen Solliciteren Handenarbeid ALGEMENE VOORWAARDEN A. AANMELDING EN OPGAVE 1. Aanmelden staat open voor

Nadere informatie