gemeenteberichten Eindejaarsactie 2002 Eindejaarsactie 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeenteberichten Eindejaarsactie 2002 Eindejaarsactie 2002"

Transcriptie

1 Hoeselt gemeenteberichten De dienstenbelasting: een nieuwe belasting! Seniorennamiddag De omnipas 65+ van de Lijn Eindejaarsactie 2002 Eindejaarsactie 2002 [xà zxåxxçàxuxáàââü xç wx ÑxÜáÉÇxxÄáÄxwxÇ ãxçáxç â ätç {tüàx xxç ÑÜxàà z ~xüáàyxxáà xç xxç äüxâzwxäéä ECCF 4 Tweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt Jaargang 31 december 2002 Nr. 187 Gemeentebestuur Hoeselt Dorpsstraat 17 tel

2 Burgelijke stand en bevolking Voorwoord Ophalen groot huisvuil en snoeihout Voor het ophalen van het groot huisvuil en snoeihout dient men stickers te kleven. Deze stickers kan men bekomen aan het loket van de dienst burgerzaken van de gemeente. De kostprijs van een sticker is 3 EURO. Op de dag van de ophaling worden er echter geen stickers verkocht. Daar de gemeentelijke diensten op de dag van de ophaling reeds vroeg (+/- 6 uur) met de werkzaamheden beginnen inspireert dit soms burgers om alsnog diezelfde dag stickers te kopen en later hun huisvuil of snoeihout buiten te zetten, vaak nadat de ophaaldienst gepasseerd is. Er zijn ook nog steeds mensen die hun afval buiten zetten zonder stickers te kleven. Men is dan verwonderd dat het huisvuil of snoeihout blijft liggen. Achteraf maakt men hierover zijn beklag waarna de gemeentelijke diensten extra rondes dienen in te lassen. Om financiële en organisatorische redenen is dit echter niet mogelijk. We raden de mensen dan ook aan tijdig hun stickers te kopen en eveneens tijdig (liefst de avond voor de ophaling) hun groot huisvuil of snoeihout buiten te zetten. Groene toegangskaart (badge) containerpark Zowel om afval te brengen naar het containerpark als om grijze huisvuilzakken te kopen bij de dienst burgerzaken van de gemeente heeft men een groene badge nodig. Deze badge is reeds in gebruik sedert Heel wat mensen hebben echter hun badge (één per gezin) nog steeds niet afgehaald. Deze ligt nog altijd ter beschikking bij de dienst burgerzaken van de gemeente. GEBOORTEN Datum Naam dochter of zoon van Alexsandra SOURBRON Stephane en Helga Schraeyen Angel NIJS Wendy Nijs Shakira RENARD Joseph en Sonja Bunckens Giaida TALLORU Massimo en Natascha Menten Anne PANIS Ronnie en Nadia Dehnert Sophia FENNEMA Jurjen en Simone Jongema Dina DERBOVEN Dirk en Sabine Goossens Elise KEMPENEERS Jan en Leen Neven Lien KEMPENEERS Jan en Leen Neven Jesse VANDECAETSBEEK Guy en Isabella Beerts Lara JACOBS Etienne en Ingrid Slechten Julie CUYPERS Lode en Kathy Devos Sebastiaan HANECA Nico en Christel Thijs Steffen THIJSSEN Johan en Suzy Jorissen Julie NIJSSEN Peter en Christel Lathouwers HUWELIJKEN Datum Bruidegom en Bruid Joseph GIELEN en Natallia DUBROUSKAYA OVERLIJDENS Datum Naam van de overledene Hubert REWEGHS Beisstraat Gerard CROUX Stijn Streuvelslaan Marc DIEU Bovenstraat Antoon HUYGEN Hanterstraat Julien SNELLINX de Bormanlaan Maria VANDECAETSBEEK Hoogstraat Julia VAN ORMELINGEN Droogbroekstraat Fina VALKENERS Hoogstraat Joseph NIVELLE Stationsstraat 1/ Jan WIJNEN Groenstraat 42A Daniël KNAEPEN Kruisstraat Joseph TITS Tramstraat 5 Beste dorpsgenoten, Op het einde van het jaar wordt er vaak eens teruggeblikt, maar ook graag voor uit gekeken. Als we even terugkijken naar het afgelopen jaar, kunnen we stellen dat 2002 voor onze bestuursploeg eigenlijk pas het eerste jaar was dat we onze eigen accenten in het beleid hebben kunnen leggen. Hierbij geruggesteund door ons gemeentepersoneel, dag na dag, met veel inzet, loyaliteit, en in wederzijds vertrouwen en kameraadschappelijkheid. Bij deze gelegenheid wil ik hen hiervoor ook mijn welgemeende dank betuigen. Dat dit jaar een financieel zeer zwaar en moeilijk jaar is geweest voor ons, maar ook voor quasi alle Vlaamse gemeenten heeft iedereen die de media een beetje volgt wel begrepen. In de rubriek financiën komt dit reeds uitgebreid aan bod. Bondig samengevat: overal minder ontvangsten en meer uitgaven, opgedrongen door de hogere overheid. Met veel inventiviteit en een zuinig beleid zijn we er toch in geslaagd de rekening 2001 af te sluiten met een overschot van EUR of 28 miljoen oude BEF. De begroting 2003, samen met de verplichte meerjarenplanning tot 2006 is sluitend zonder een belastingverhoging te moeten doorvoeren, in tegenstelling tot vele andere gemeenten. Ook de schuldenlast per inwoner neemt niet toe. Laten we dan nu even vooruitkijken. Voor 2003 zal er voornamelijk geïnvesteerd worden in aquafinwerken ter hoogte van de Romershovenstraat, Hanterstraat, Sitsingenstraat, Paneelstraat en de Kruisstraat. Wat betreft woningbouw werd er een voorlopige goedkeuring verleend aan de ontwikkeling van de Stationsbuurt met als 1e fase de restauratie van de oude gevel van Petry en het opruimen van de puinhopen aan het spoor zodat dit een waardige toegangspoort wordt van Alden-Biesen naar Hoeselt. Er zal eerstdaags ook een bouwvergunning worden afgeleverd voor de ontwikkeling van het binnengebied Hondhof met 32 woningen, gelegen tussen de L. Lambrechtsstraat en de Boomgaardstraat. Hetzelfde geldt voor de verkavelingsvergunning voor de Middelste Kommen, een uniek project van in totaal 104 woningen gelegen tussen Nieuw-Hoeselt, de Bormanlaan en Hooilingen. Onze Brandweer tenslotte verdient een extra woord van dank: we hebben besloten om op zelfstandige basis te blijven werken, mits een concrete toepassing van de reglementen, fysieke proeven en een beheersing van de lasten. Er zijn ook maar liefst 10 jonge, gemotiveerde personen in opleiding gegaan als stageair-brandweerman. Het resultaat van deze nieuwe wind was tastbaar bij de stormschade in oktober. Met man en macht werd er gewerkt om alle mensen in nood daadwerkelijk te kunnen helpen. Als besluit zou ik u allen willen meedelen dat het mijn grootste wens is dat u allen een gezond, gelukkig en voorspoedig 2003 tegemoet gaat. Voor uzelf, uw kinderen, ouders, grootouders en alle verdere familieleden en kennissen. Draag er met veel moed en inzet zelf uw steentje aan bij. Voor hen die in moeilijkere familiale situaties verkeren, wens ik blijvende kracht en sterkte om uw gewaardeerde en zinvolle hulp aan familieleden of anderen verder te zetten. Voor diegenen die onze hulp mochten nodig hebben: aarzel niet, de deur staat open. Van ganser harte een fijne en zorgeloze overgang van Oud naar Nieuw. IN DIT NUMMER Deze uitgave van de Gemeenteberichten kwam tot stand dankzij: Serge Voncken - Gert Hellinx - Gaby Somers U allen genegen layout: Dirk Jehaes - druk: Giva Hoeselt 2 3 Annette Stulens Burgemeester burgerlijke stand en bevolking 2 geboorten, huwelijken, overlijdens voorwoord 3 De Nieuwjaarswensen van de burgemeester verkeer 4 het rijbewijs + Financiën 5 De dienstenbelasting Technische dienst 6 De burger en zijn leefomgeving Sport 7 Kalender Activiteiten Sociaal Maatschappelijk 10 De Lijn: gratis met tram en bus voor 65+ tot 2007 Vrijwilligers in de thuiszorg Cover Story 12 UNIZO Hoeselt in kijker Eindejaarsactie Cultuur 14 Eerste carnavalstoet in onze gemeente Activiteiten i.k.v. het Lambrecht Lambrechtsjaar en anderen OCMW 16 Verslag week van de senior En het Sinterklaasfeest Varia jarigen vierden feest! Milieu 18 BouwTeams Huishoudelijke energiedoorlichting Andere nuttige weetjes Jeugd 20 Kindergemeenteraadsverkiezingen Informatief 21 De Seniorendag Een Rijbewijs B behalen Toerisme en Recreatie 22 Wandelkalender Verslag Lambrecht Lambrechtsactiviteiten In de bloemetjes 23 goud voor jaar parochieraad Hoeselt Het weten waard Gemeente Hoeselt

3 Verkeer Financiën 4 POLITIE AANGIFTES: In het verleden is meer dan eens gebleken dat mensen die naar het bureau komen om een aangifte te doen, niet weten dat ze bepaalde informatie moeten meebrengen om een aangifte te kunnen formuleren. Hieronder een paar nuttige tips die u tijd en geld kunnen besparen. Bij verlies identiteitskaart: pasfoto meebrengen, men krijgt nl een vervangdocument waarop een foto verplicht is. Bij verlies bankkaart : het rekeningnummer meebrengen (breng eventueel een uittreksel mee) Bij verlies SIS-kaart : eerst het kaartnummer vragen bij de mutualiteit. Bij verlies GSM : het EMEI-nr meebrengen (eventueel de originele verpakking, daar staat een sticker op met de nodige informatie) Een goede raad : bewaar thuis fotokopieën van uw documenten en breng die mee bij twijfel : bel voordat u komt, wij zullen precies zeggen wat u moet meebrengen Info Lokale politie Hoeselt Onthaaldienst Europalaan 7a 3730 Hoeselt Telefoon : Attest goed gedrag en zeden: Indien u een attest van goed gedrag en zeden nodig heeft voor het werk, voor een uitvoering van een activiteit die onder opvoeding, psycho-medischesociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt, zal de afleveringstermijn voor zo n attest 7 dagen duren (dit tengevolge van de omzendbrief van 01 juli 2002). Indien u meer informatie hieromtrent wenst kunt u steeds telefonisch contact nemen op het telefoonnummer hierboven vermeld. Info Lokale Politie, Schureveld 19 te Bilzen telefoon : Rijbewijs+ Eénmaal het rijbewijs op zak, kunnen de nieuwe bestuurders van auto, motor of vrachtwagen de weg op. Uit de ongevallencijfers blijkt echter dat er vaak verkeersongevallen gebeuren met onervaren weggebruikers. Door gebrek aan ervaring, weten zij vaak niet hoe te reageren in onverwachte verkeerssituaties. Een aanvullende rijvaardigheidstraining defensief rijden kan een eerste stap zijn in de goede richting. In 2002 werden, in een samenwerking tussen gemeenten en provincie Limburg zeer goede resultaten geboekt. Daarom organiseert het provinciebestuur in 2003 opnieuw, in samenwerking met de gemeenten, gratis rijvaardigheidscursussen voor onervaren bestuurders van auto, vrachtwagen en motor. Deze rijvaardigheidstrainingen zijn gericht op het aanleren van een defensief rijgedrag: de eigen rijstijl aanpassen en, indien mogelijk, reacties van de andere weggebruikers voorzien. In de trainingen worden oefeningen voorzien die leren: hoe te reageren in noodsituaties en hoe deze te vermijden hoe men vooraf onverwachte en wisselende verkeerssituaties kan inschatten hoe een onverwachte hindernis te vermijden hoe op een juiste wijze een bocht te nemen hoe een noodstop uit te voeren met of zonder ABS wat de juiste kijk- en remtechnieken zijn, de juiste zithouding en stuurmanipulatie enz. Heeft u zelf onlangs uw rijbewijs behaald of kent u iemand die pas met succes het rijexamen heeft afgelegd? Schrijf u dan zeker in voor gratis deelname aan deze training en verbeter uw verkeersveiligheid! Wie? Als u uw definitief rijbewijs categorie A,B,C of D (auto, motor of vrachtwagen) recent behaald heeft (2002,2001), kan u zich inschrijven voor zo n gratis rijvaardigheidstraining. Als er veel inschrijvingen zijn, worden de inzendingen geselecteerd en wordt voorrang gegeven aan de bestuurders die het meest recent hun rijbewijs haalden. Hoe? U haalt gewoon een inschrijvingsbon af bij uw gemeentebestuur (dienst rijbewijzen) en stuurt deze terug naar het provinciebestuur (alle gegevens staan op de bon vermeld). Waar? De rijvaardigheidstrainingen gaan door op de terreinen van het Circuit Zolder. Wanneer? Een cursus duurt een halve dag. U kan zelf kiezen wanneer u de cursus wenst te volgen: in de Krokusvakantie 2003 (3-7 maart), in de tweede week van de Paasvakantie (15-18 april) of tijdens de derde week van september (22-26 sept.). U kan dit aanduiden op de inschrijvingsbon. In de mate van het mogelijke wordt hiermee rekening gehouden. Info: Raymond Collings - Lokale Politie Bilzen- Hoeselt-Riemst, tel Gemeentebelastingen Dienstenbelasting dienstjaar 2002 Vorige jaren ontving u in de loop van de maanden november of december uw aanslagbiljet in verband met de huisvuilbelasting. Zoals u ongetwijfeld al hebt vernomen uit allerlei artikels die in de regionale kranten zijn verschenen, hebben wij voor het dienstjaar 2002 de huisvuilbelasting afgeschaft en vervangen door een meer algemene dienstenbelasting. Deze dienstenbelasting heeft totaal niets te maken met de vroegere huisvuilbelasting. Het is een volledig nieuwe gemeentebelasting gebaseerd op het solidariteitsprincipe: iedereen die deel uitmaakt van onze gemeenschap moet zijn of haar steentje bijdragen in de totale kosten veroorzaakt door en voor die gemeenschap. De dienstenbelasting is vastgesteld op 165,00 EURO per belastingplichtige. Voor de belastingplichtigen die het statuut van WIGW hebben, bedraagt de belasting 100,00 EURO. Om na te gaan of iemand het statuut heeft van WIGW, maken we gebruik van de gegevens van de Kruispuntbank. Waarom nu deze meer algemene dienstenbelasting? Omdat aan het gemeentebestuur steeds meer verplichtingen worden opgelegd door de hogere overheden (dat zijn de Vlaamse Regering en de Federale Regering). Om welke verplichtingen het gaat, en wat de gevolgen zijn voor de gemeentelijke financiën, proberen we hierna op een begrijpelijke manier toe te lichten. Na de Dutroux-affaire schreeuwde de bevolking om meer veiligheid in het algemeen en een betere bescherming van de kinderen. De federale regering zocht naar een oplossing en lanceerde het project van de politiehervorming. Sinds 1 januari 2002 maakt onze gemeente deel uit van de Politiezone Bilzen- Riemst-Hoeselt. De financiële bijdrage die onze gemeente tijdens het jaar 2002 aan deze Politiezone moest betalen, bedraagt ,00 (ongeveer 22 mio BEF). En daarmee bedragen de uitgaven inzake politie ,00 oftewel 7 mio BEF méér dan in de periode vóór de politiehervorming. Talloze richtlijnen (Belgische en Europese) inzake de verwerking van afval dwingen ons bestuur tot voortdurend stijgende uitgaven. Voor de verwerking van uw huisafval betalen wij elk jaar in totaal ongeveer ,00 EURO: ,00 EURO voor de wekelijkse ophalingen; ,00 EURO voor het laten ophalen en afvoeren van de afval die we met z n allen stoppen in de containers op het containerpark; bijna ,00 EURO voor het malen en afvoeren van het door u aangevoerde snoeihout en groenafval; ,00 EURO als jaarlijkse bijdrage in de werkingskosten van onze afvalintercommunale Intercompost. Alles samen zijn dat oude Belgische franken: meer dan BEF per persoon en per jaar! En dan hebben we het nog niet gehad over de normen voor het zuiveren van uw afvalwater. U kent waarschijnlijk het zuiveringsstation van Aquafin langs de Zwarte Weg. Het te zuiveren water geraakt daar niet zomaar..., daarvoor zijn leidingen nodig. Om die leidingen te leggen zijn wegenwerken nodig. Het herstellen en verbeteren van de door Aquafin opengelegde wegen kost geld, veel geld. Hiervan komt een groot deel ten laste van de gemeente. Bijvoorbeeld: voor de geplande werken van Aquafin in de Romershovenstraat wordt het aandeel ten laste van de gemeentebegroting geschat op 2 miljoen EURO (80 mio BEF). De gemeente streeft naar een zo groot mogelijk aanbod van veilige fietspaden en fietsroutes ten voordele van de lokale bevolking. Wij doen zoveel mogelijk beroep op de tussenkomsten van de Ruilverkaveling voor de aanleg van fietspaden en wandelwegen, maar er blijft altijd een bepaald deel financieel ten laste van de gemeente. Ook het OCMW-bestuur wordt geconfronteerd met bijkomende verplichtingen en stijgende uitgaven. De verplichte financiële opvang van een door de hogere overheden bepaald aantal politiek vluchtelingen is sinds enkele jaren een belangrijke verliespost voor ons OCMW. Dit betekent dat de jaarlijkse bijdrage van het gemeentebestuur in de werkingskosten van het OCMW met ruim ,00 EURO moest worden verhoogd. Bovendien zorgt de federale regering ervoor dat bepaalde inkomsten voor de gemeente sterk gedaald zijn en in de toekomst nog verder zullen dalen. Door het zogenaamde vrijmaken van de elektriciteitsmarkt, dalen de winsten van Interelectra uit de verkoop van elektriciteit. Dit betekent dat het gemeentebestuur heel wat minder dividenden (inkomsten) krijgt van Interelectra. Het reglement van de dienstenbelasting werd goedgekeurd door de meerderheid in de gemeenteraad. De verhoging van de gemeentebelastingen was een noodzaak om de gemeente op lange termijn financieel gezond te houden en toch te blijven voorzien in een aantal basisvoorzieningen voor de bevolking. Als bestuur zullen we blijven ijveren voor een goede dienstverlening inzake infrastructuur, cultuur, sport, jeugd, ontspanning, ouderenzorg en veiligheid. Wij beschouwen het als een uitdaging om een gezond evenwicht te vinden tussen enerzijds de noden van de bevolking en anderzijds de strenge richtlijnen en wetgevingen die ons voortdurend worden opgelegd. Mocht u bijkomende vragen hebben of toelichtingen wensen omtrent de genomen beslissingen, zijn wij graag bereid u te woord te staan en onze politieke verantwoordelijkheden op te nemen. Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Hoeselt. 5

4 Technische Dienst Sport 6 De burger bepaalt mee hoe zijn onmiddellijke leefomgeving er moet uitzien. Onlangs is de 2 de fase van de aanleg van stoepen te Nieuw-Hoeselt beëindigd. De voetpaden in de Morlotlaan, de Stijn Streuvelslaan, de Rode Kruislaan, de Meidoornlaan en het Doornkappersplein werden hernieuwd. Het gemeentebestuur Hoeselt heeft opnieuw een rondvraag gehouden om de bewoners van deze straten te vragen naar hun voorkeur van de nieuw aan te leggen groenstroken langs de vernieuwde voetpaden. De bewoners hadden de keuze uit louter grasperk of grasperk in combinatie met boompjes al dan niet afgewisseld met heesters. Het aantal binnengekomen formulieren was overweldigend. Maar liefst 66% van de aangeschreven bewoners hebben gereageerd. De rondvraag leverde volgende resultaten op: - Rode Kruislaan: meerderheid verkiest grasperk in combinatie met boompjes; - Meidoornlaan: meerderheid verkiest grasperk in combinatie met boompjes en heesters; - Stijn Streuvelslaan: meerderheid verkiest grasperk in combinatie met boompjes; - Morlotlaan: meerderheid verkiest grasperk in combinatie met boompjes; - Doornkappersplein: meerderheid verkiest grasperk in combinatie met boompjes; Het gemeentebestuur wil hierbij de mensen van harte danken voor hun spontane reacties en heeft beslist om de groenvoorziening aan te leggen zoals door de meerderheid van de bewoners is gekozen. Tot de aanleg van deze groenstroken zal ten laatste in het voorjaar van 2003 worden overgegaan. Ook de derde fase van vernieuwing van de stoepen te Hoeselt zal rond deze periode van start gaan. Het betreft dan de Sparrenlaan, de G. Gezellelaan, een deel van de de Bormanlaan en het laatste deel van de Stijn Streuvelslaan. Aansluitend op voorgaande willen wij aan alle inwoners en bezoekers van Hoeselt vragen om geen gebruik te maken van de groenstroken om uw voertuig op te parkeren. U laat een onherstelbare schade achter op deze stroken waarbij de buurt er onverzorgd komt bij te liggen. Daar waar geen specifieke verharde parkeerstroken langs de weg zijn voorzien mogen de voertuigen op de rijweg worden geparkeerd, uiteraard rekening houdend met de algemene wegcode. Wat vele mensen echter niet weten is dat er wel degelijk op een fietssuggestiestrook mag geparkeerd worden. Het grote verschil tussen een fietspad en een fietssuggestiestrook is dat een fietspad steeds met een volle, ononderbroken witte lijn van de rijweg wordt afgebakend. Zwemlessen voor personen met een handicap (G-zwemacademie) Doelgroep kinderen vanaf ongeveer 8 jaar tot ongeveer 18 jaar voor mentaal en fysisch gehandicapten van het type 1 en 2 buitengewoon Lager Onderwijs en opleidingsvorm 1 en 2 secundair onderwijs. Dag en uur dinsdag en donderdag van tot uur Programma afhankelijk van de vraag Vertrek aan Ter Kommen om 8.00 uur en terug omstreeks uur Programma Voormiddag vertrekken we vanuit Achouffe (gelegen tussen Houffalize en La Roche en is gekend voor zijn lekker kabouterbiertje) richting twee typische dorpjes Mont en Wilogne. Deze landschapswandeling geeft ons de mogelijkheid te genieten van de natuur en mooie vergezichten. We wandelen ook door de sprookjesachtige vallei Vallée des fées. s Middags kan je een lekkere tas Mountainbike route De Steegskes geven we van watergewenning tot echte zwemlessen, we geven de lessen in zeer kleine groepjes met extra aandacht voor het individu Timing 1 x wekelijks Prijs de eerste reeks van 10 lessen zijn gratis Inschrijven geïnteresseerden nemen contact op met de sportdienst Hoeselt Kerstwandeling in Achouffe zondag 22 december 2002 BBB > DANCE Een swingende lessenreeks vol trendy moves Alles kan: van disco tot latino, van funk tot new dance. Deelnemen kan je vanaf 14 jaar, je betaalt 25 voor 10 beurten FIT CLUB Op zoek naar een sportclub voor vrouwen met een kwalitatief aanbod groepslessen BBB zowel overdag als 's avonds? Deelnemen kan met een 15 of 40 beurtenkaart. Inschrijven kan je ter plaatse in de spiegelzaal Ter Kommen Hoeselt. Het permanent mountainbike parcours De Steegkes dat onze gemeente en stad Bilzen doorkruist werd gewijzigd. Het gedeelte op het grondgebied van Bilzen werd grondig hertekent. Afhankelijk van je sportieve conditie heb je Prijs Info soep kopen, je picknick opeten of een snack bestellen. In de namiddag is er een facultatieve wandeltocht om terug in Achouffe te eindigen., waar je in één van de gezellige taveernes keuze te over hebt om je appetijt te stillen. 7,5 per persoon, inclusief busvervoer, gids en verzekering Bij regenweer voorzie je best aangepaste kledij en schoeisel Inschrijven en betalen op voorhand op de sportdienst Hoeselt. Start: dinsdag 7 januari van tot uur Inschrijven kan je ter plaatse in de spiegelzaal Ter Kommen Hoeselt. Maandag 10u00 en 21u00 Dinsdag 20u00 en 21u00 Woensdag 20u00 en 21u00 Donderdag 10u00 Vrijdag 20u00 en 21u00 momenteel de keuze uit drie afstanden. De beginners volgen alleen de groene pijlen, de actievelingen nemen groen en vervolgens blauw. De sportievelingen nemen achtereenvolgens de groene, de blauwe en de rode lus. Zwembad Ter Kommen Vrij zwemmen schooljaar maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag woensdag zondag schoolvakanties maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag woensdag zondag Gesloten tijdens het kerstverlof ( tem ) - Zaterdagnamiddag kan je het zwembad reserveren voor zwemfeestjes - Activiteiten: zwemacademie, zwemlessen voor kinderen, zwemlessen voor volwassenen, zwemlessen voor +50 jarigen, aquagym - Gratis zwemmen op verjaardag - Je kan als groep privé het zwembad afhuren Alle info Zwembad: tel of op de sportdienst Hoeselt Vrij zwemmen voor personen met een handicap Elke vrijdag van tot uur wordt het zwembad gereserveerd voor personen met een handicap die rustig willen komen zwemmen. Dit uurtje staat open voor iedereen. Wil je komen, neem je best even contact op met de sportdienst. Als promotie wordt er gratis gezwommen tot 31 december 02 Alle info en inschrijvingen: sportdienst Hoeselt Tel , fax

5 Sport Sport 8 Huldiging sportkampioen Ieder jaar organiseert het bestuur van de sportraad samen met de cultuurraad de huldiging van de sportkampioenen, cultuuren sociaalverdienstelijken. De gezamenlijke hulde vindt plaats op vrijdag 7 februari 2003 in de feestzaal van Ter Kommen. Een sportman, -vrouw, -club en een beloftevolle jongere zullen in het daglicht geplaatst worden. Iedereen kan zich kandidaat stellen! Je kan jezelf of iemand anders kandidaat stellen, door de behaalde prestaties tijdens het sportseizoen , schriftelijk aan de sportdienst Hoeselt te melden (naam, voornaam, adres, leeftijd, prestaties). Deze info moet uiterlijk op 14 januari 2003 in ons bezit zijn. De niet tijdig binnengebrachte kandidaturen komen niet meer in aanmerking. Alle clubs kunnen hun kalenders bezorgen aan de sportdienst. Vlaamse Zwemweek Uitslag van de swimmathon voor het basisonderwijs groot-hoeselt op woensdag 20 november ll. 1 Centrum 6A 2 Centrum 6B 2 Romershoven 3 graad 4 Werm 3 graad 5 Alt-Hoeselt 3 graad 6 Centrum 5B 7 Centrum 5A 7 O.L.Vrouw 3 graad SPORTKALENDER SPORTKALENDER SPORTKALENDER SPORTKALENDER SPORTKALENDER SPORTKALENDER SPORTKALENDER SPORTKALENDER SPORTK datum Dag Uur Sporttak Activiteit afdeling locatie zon voetbal KSV Hoeselt J. Borgloon 2 prov. A Bergstraat vrij zaalvoetbal Zvk Hoeselt 94 - Hasselt 3 prov. C Ter Kommen zat tafeltennis Hoeselt B - Wielsbeke A Land. A heren B Lokaal Tamara zat golfbiljart Sombrero - Maasmechelen Demervallei Café Sombrero zon voetbal KSV Hoeselt Vlijtingen VV 2 prov. A Bergstraat zon voetbal Alt Hoeselt Sp Aalst 2 prov. A Bergstraat vrij zaalvoetbal Isola Carrera Eisden Beker van België Ter Kommen vrij zaalvoetbal t Koffiehuisje - Zutendaal 4 prov. C Ter Kommen vrij zaalvoetbal Zvk Hoeselt 94 - Genk 3 prov. C Ter Kommen vrij golfbiljart Sombrero A - Club 85 Ere-afdeling Café Sombrero zat golfbiljart Sombrero - Wellen Demervallei Café Sombrero zon badminton Hoeselt H3 - Bilzen H2 Prov. competitie Ter Kommen zon badminton Hoeselt H2 - Looise H Prov. competitie Ter Kommen zon badminton Hoeselt D1 - Neerpelt D Prov. competitie Ter Kommen vrij zaalvoetbal Isola - Circle Bilzen 2 nationale Ter Kommen vrij zaalvoetbal Isola S - zvk Hoeselt 3 prov. C Ter Kommen vrij golfbiljart Sombrero B - Club 85 B 1 afdeling Café Sombrero zat volleybal AVC Alt-Hoeselt B - Eisden A 4 afd. D Ter Kommen zat tafeltennis Hoeselt A - Braine 1 nat. dames A lokaal Tamara zat tafeltennis Hoeselt A - Sokah C Land. B heren A lokaal Tamara zat tafeltennis Hoeselt B - Gemo A Land. B dames B lokaal Tamara zon badminton Hoeselt D2 - Maaseik D Prov. competitie Ter Kommen zon voetbal KSV Hoeselt BJK St. Truiden 2 prov. A Bergstraat zon voetbal Alt Hoeselt Vlijtingen VV 2 prov. A Bergstraat vrij zaalvoetbal t Koffiehuisje - Waltwilder 4 prov. C Ter Kommen vrij zaalvoetbal Zvk Hoeselt 94 - Winterslag 3 prov. C Ter Kommen vrij golfbiljart Sombrero A - Panderoza Ere-afdeling Café Sombrero zat golfbiljart Sombrero - Bilzen HW 2 Demervallei Café Sombrero zat volleybal Hoevoc - Herentals 2 divisie A Ter Kommen zat tafeltennis Hoeselt B - Gent B Land. A heren B Lokaal Tamara zon voetbal Alt Hoeselt VK Zepperen 2 prov. A Bergstraat zat volleybal Hoevoc - Elen 2 divisie A Ter Kommen zat tafeltennis Hoeselt A - Vilvo A Land. B heren A lokaal Tamara vrij zaalvoetbal t Koffiehuisje - Lanaken 4 prov. C Ter Kommen zwembad Ter Kommen - voor ieder wat wils Het sportlint De overhandiging van de fakkel aan Bilzen Op zaterdag 19 oktober werd de langste sportieve estafette dwars door Vlaanderen gehouden. Een hondertal personen fietsten en wandelden van Ter Kommen naar Merem om de fakkel door te geven aan stad Bilzen. Naderhand bood de sportraad een gezellig drink aan in Klein Bivelen. De start van de groep fietsers datum Dag Uur Sporttak Activiteit afdeling locatie zat volleybal AVC Alt-Hoeselt B - Volley 02 4 afd. D Ter Kommen zon voetbal KSV Hoeselt Kortessemse VV 2 prov. A Bergstraat zon voetbal Alt Hoeselt BJK St. Truiden 2 prov. A Bergstraat don volleybal Horevoc - Munsterbilzen 3 afd. B Ter Kommen vrij zaalvoetbal Zvk Hoeselt 94 - Hasselt V. 3 prov. C Ter Kommen vrij golfbiljart Sombrero A - Pellikaan Ere-afdeling Café Sombrero zat golfbiljart Sombrero - Membruggen 2 Demervallei Café Sombrero zat tafeltennis Hoeselt A - Zaventem A Land. B heren A lokaal Tamara zat tafeltennis Hoeselt B - Lauwe A Land. A heren B Lokaal Tamara vrij zaalvoetbal Isola - Malle 2 nationale Ter Kommen vrij zaalvoetbal Isola S - Diepenbeek 3 prov. C Ter Kommen vrij golfbiljart Sombrero B - Onder Ons 1 afdeling Café Sombrero zat volleybal Hoevoc - Kapellen 2 divisie A Ter Kommen zat tafeltennis Hoeselt A - Virton B 1 nat. dames A lokaal Tamara zat tafeltennis Hoeselt B - Houthalen A Land. B dames B lokaal Tamara zat tafeltennis Hoeselt B - St. Niklase B Land. A heren B Lokaal Tamara zat voetbal KSV Hoeselt Dar. Jeuk 2 prov. A Bergstraat zon voetbal Alt Hoeselt Kortessemse VV 2 prov. A Bergstraat vrij golfbiljart Sombrero A - Weerdhoek 2 Ere-afdeling Café Sombrero zat golfbiljart Sombrero - ABC Hoeselt Demervallei Café Sombrero zat volleybal AVC Alt-Hoeselt A - Horevoc 3 afd. B Ter Kommen zat volleybal AVC Alt-Hoeselt B - Rekem C 4 afd. D Ter Kommen vrij zaalvoetbal Isola - Inter Diepenbeek 2 nationale Ter Kommen vrij zaalvoetbal Isola S - Bilzen C. 3 prov. C Ter Kommen vrij golfbiljart Sombrero B Eisden 2000 B 1 afdeling Café Sombrero zat golfbiljart Sombrero - Waterschei Demervallei Café Sombrero zon voetbal KSV Hoeselt Nieuwerkerken 2 prov. A Bergstraat zon voetbal Alt Hoeselt Dar. Jeuk 2 prov. A Bergstraat don volleybal Horevoc - Kisvoc 3 afd. B Ter Kommen zat golfbiljart Sombrero - Bilzen HW 1 Demervallei Café Sombrero zat volleybal Hoevoc - Volley Lint 2 divisie A Ter Kommen zat tafeltennis Hoeselt A - Stekene A 1 nat. dames A lokaal Tamara zat tafeltennis Hoeselt B - Gent A Land. B dames B lokaal Tamara zat tafeltennis Hoeselt B - Hurricane A Land. A heren B Lokaal Tamara 9

6 Sociaal maatschappelijk Sociaal maatschappelijk 10 Europees jaar van mensen met een handicap : Europees Jaar van mensen met een handicap! Een speciaal Nationaal Comité is hiervoor in het leven geroepen. Het Comité werkt samen met landelijke belangenorganisaties van mensen met een handicap. 3 december 2002: vond de aftrap plaats voor dit bijzondere jaar. Thema s van de talloze activiteiten zijn: arbeid, onderwijs en vrij tijd. Gelijke kansen, toegankelijkheid en mobiliteit zijn daarbij van groot belang. Ook uw onderneming kan als partner in het Jaar bijdragen. Misschien met geld, maar... vooral ook met inzet, ideeën en acties. Meer weten? Neem contact op met het nr of Damiaanactie Lepra verminkt, tuberculose doodt, Damiaanactie geneest. Al bijna veertig jaar vecht Damiaanactie tegen lepra (een ziekte die verminkt) en tuberculose (een ziekte die dood!) in de verste uithoeken ter wereld. En niet zonder resultaat! En ook u kan ons op een eenvoudige manier helpen: Op 24, 25 en 26 januari 2003 verkopen vrijwwilligers stiften in onze gemeente. Steun deze actie!!!. Mede dankzij uw steun kan Damiaanactie levens redden en patiënten opnieuw een waardig leven geven. De kostprijs van één volledige behandeling bedraagt gemiddeld 30 euro. 30 euro voor een leven zonder verminkingen. 30 euro om een leven te redden U kan ook uw gift overschrijven op rekeningnr , Damiaanactie, Leopold 2 laan 263, 1081 Brussel, Vanaf 30 euro krijgt u een fiscaal attest. Bedankt alvast in naam van de meer dan lepra- en tbc-patiënten die vorig jaar konden genezen. Tot en met 2007 gratis tram en bus voor 65+ Met de Omnipas 65+ van de Lijn Sinds 2000 kunnen Vlaamse 65-plussers gratis reizen met de bussen en trams van De Lijn. De 1.1 miljoen gratis 65+-kaarten die sindsdien werden verspreid, zijn geldig tot en met 31 december In tweede helft van december 2002 krijgen alle Vlaamse 65-plussers automatisch een nieuwe 65+-kaart van De Lijn. Het is niet nodig om een aanvraag in te dienen voor de nieuwe kaart. De verzending gebeurt tijdig en op basis van adressenbestanden die De Lijn krijgt van alle Vlaamse gmeenten. Omnipas 65+: nieuwe kaart met langere geldigheid De 65+-kaart kreeg een nieuwe ontwerp (zie illustratie) en een nieuwe naam. Voortaan heet de gratis kaart Omnipas 65+. Daarnaast heeft De Lijn gekozen voor een kaart van betere kwaliteit. Ze blijft immers vijf jaar tijdig. Wanneer krijg ik mijn kaart? De omnipas 65+ is geldig van 1 januari 2003 (niet vroeger) tot en met 31 december wie nog 65 moet worden, krijgt zijn of haar kaart in de maand voor zijn of haar 65e verjaardag. Samen met de kaart krijgt elke 65- plusser een folder met alle informatie over de Omnipas 65+ en enkele praktische tips. Kaart niet gekregen op ? Wie de Omnipas 65+ niet heeft gekregen op GOED NIEUWS VOOR DE BELBUSGEBRUIKERS!!! De inwoners van Schalkhoven, Sint-Huibrechts-Hern en Vrijhern krijgen vanaf 21 december 2002 een nieuwe verbinding met de stad Tongeren. 31 december, moet dit zo snel mogelijk melden aan onze dienst Abonnementen in zijn of haar provincie. Indien de persoonsgegevens van de 65-plusser genoteerd staan in het klantenbestand van de dienst Abonnementen van De Lijn, bezorgen wij zo snel mogelijk de Omnipas 65+. Vóór 31 maart 2003 of binnen de drie maanden na de 65e verjaardag maken we de Omnipas 65+ gratis aan. Voor elke aanvraag nadien rekenen we de prijs aan van een duplicaat: 8.25 euro voor het eerste duplicaat binnen het eerste jaar, 16,50 euro voor het tweede en euro voor het derde en elk volgende duplicaat. Waar geldig? Met de Omnipas 65+ van De Lijn kan de 65- plusser ook gratis rijden met de bussen en trams van de TEC in Wallonië en de bussen, trams en metro van MIVB in Brussel. Bij de MIVB mag dit enkel vanaf 9 uur op werkdagen. Tijdens het weekend en op feestdagen is er geen beperking bij de MIVB. Zowel bij De Lijn als de MIVB moet bij elke opstap de kaart in het ontwaardingstoestel gestoken worden. Bij de TEC volstaat het om de kaart te tonen aan de chauffeur. Een folder met meer informatie zal binnenkort huis aan huis bedeeld worden. BELBUS U belt... en de belbus haalt u op Meld - en steunpunt voor al wie te maken heeft met mishandeling, verkrachting en incest. 24 op 24 uur bereikbaar Praat - en groeigroepen. Pandora vzw Katarinalaan 8/ HASSELT Oproepnummer: Website: Verkeersveilig Limburg - Stickeractie Burgers die zich positief gedragen in het verkeer zullen beloond worden!!! Het gaat hier om hoffelijke burgers, en zij die de verkeersregels correct naleven. De beloning bestaat uit 2 attenties: een zakje met zonnebloemzaadjes en een sticker. De politiediensten zorgen voor de verdeling. De zonnebloemzaadjes zijn bedoeld als beloning op korte termijn, omdat ook een goede verkeersmentaliteit moet groeien. De sticker heeft een lange-termijn-doel: het is de bedoeling dat de bestuurder in kwestie de Koolstofmonoxide Co is een giftig gas dat ontstaatbij een slechte, onvolledige verbranding van brandstoffen als hout, kolen, gas, mazout, petroleum,... In een acute vorm leidt deze vergiftiging tot onmiddellijk bewustzijnsverlies. Wie in slaap ligt, merkt niets en stikt. Je kan zelf het risico op CO-vergiftiging in je woning verminderen door rekening te houden met enkele aandachtspunten. 1. Zorg voor een regelmatige aanvoer van zuurstof. 2. Voorzie een afvoer voor de verbrandingsgassen bovenaan in de kalme. 3. Laat de schoorsteen elk jaar vegen. 4. gebruik toestellen waar ze voor dienen. 5. Een atmosfeerbeveiliging moet. sticker zichtbaar op zijn of haar voertuig bevestigt. Op termijn zal de sticker een herkenningspunt worden voor iedereen die zich engageert om veilig aan het verkeer deel te nemen. Vanaf januari zal een fotograaf voertuigen uit het Limburgse verkeer fotograferen waarop de sticker bevestigd werd. Per maand worden dan fietsen en fietsaccessoires verloot en in september wordt een superprijs verloot. Voorkom CO-vergiftiging 6. Laat kachels nooit op de laagste stand staan. 7. Onderhoud regelmatig uw verwarmingstoestellen 8. Let op signalen! 9. Let op de weersomstandigheden 10. CO-vergiftiging: open ramen en deuren, schakel het toestel uit, verlaat de woning en raadpleeg een huisarts. Een folder kan je afhalen in het gemeentehuis of aanvragen bij de dienst Gezondheidsbevordering van het Nationaal verbond van Socialistische Mutualiteiten, Sint Jansstraat 32-38, 1000 Brussel, tel of surf naar Bent u geïnteresseerd om u te engageren als vrijwilliger? Het provinciaal platform vrijwillige oppasdiensten biedt u, met steun van de provincie, de mogelijkheid om een kennismakingscursus over het vrijwilligerswerk in de thuiszorg te volgen. Wilt u meer informatie over deze cursus of had u graag de adressen van de vrijwillige oppasdiensten in Limburg, neem dan contact op met Liesbeth Guinier van de Limburgse Preventieve Gezondheidsraad op het nummer EURO-CHILDREN: waarom niet in uw gezin? Euro-Children organiseert vakantie voor kinderen die in andere sociale omstandigheden opgroeien. De kinderen zijn afkomstig uit Kroatië, Slowakije, Tsjechië en hun leeftijd is tussen 9 en 13 jaar. Voor dit jaar zoekt de organisatie nog 100 gezinnen die gastvrij wensen te worden voor nieuwe kinderen. Volgende zomervakantie zullen de kinderen in ons land verblijven in de volgende periodes: van 1 juli tot 25 juli of van 24 juli tot 18 augustus. Geïnteresseerden gezinnen kunnen steeds bijkomende inlichtingen en/of aanvraagformulieren bekomen bij Euro-Children, Karel Mirystraat 2, 2020 Antwerpen, tel of raadpleeg de website 11

7 Coverstory Coverstory In ons land is UNIZO, de vereniging van zelfstandigen met meer dan leden, de grootste organisatie om op te komen voor de belangen van de zelfstandigen en KMO s. UNIZO Hoeselt eindejaarsactie Met een krachtige studiedienst, met een beweging die zich uitstrekt over méér dan 400 plaatselijke afdelingen, met tientallen dienstensecretariaten over het Vlaamse land, en met een uitgebouwd netwerk van bedrijfsgroeperingen profileert UNIZO zich als onafhankelijke belangenbehartiger voor het zelfstandig ondernemen. UNIZO Hoeselt is een bloeiende afdeling met 54 leden; zelfstandige ondernemers, bedrijfsleiders en beoefenaars van vrije beroepen. UNIZO Hoeselt werd opgericht in Het bestuur van UNIZO Hoeselt is samengesteld als volgt: Voorzitter: Robby Maene Ondervoorzitter: Luc Jeurissen Secretaris: Sybille Rosias Schatbewaarder: Karel Castro Kernleden: Carine Holsteen, Sandra Noben, Kristel Robijns, Leentje Verjans, Patrick Crommen, Gilbert Hauben, Gert Hellinx, Guy Herlitska, Ludo Molenaers, Bart Thewissen, Eric Thijs. actuele thema s. De voorbije jaren werden sessies gehouden over: invoering euro, zakelijk gebruik internet, doelgericht reclame voeren, sociale controles, beleggen, successieplanning, enz... In verband met het handelsbevorderende aspect coördineert UNIZO Hoeselt jaarlijks de dag van de klant. Het belangrijkste initiatief is de jaarlijkse eindejaarsactie die qua deelnemingspercentage steeds erg hoog scoort, telkens participeren een 50-tal handelszaken aan deze actie. Voor de belangenbehartiging naar het gemeentelijk beleid toe zetelen UNIZO-afgevaardigden in het PWA, LEA, Milieuraad, Werkwinkel, en Cultuurraad. 12 De doelstelling UNIZO Hoeselt is de lokale afdeling die zich bezighoudt met, enerzijds de projectie van wat leeft bij de Hoeseltse zelfstandigen naar de provinciale en nationale afdelingen, en anderzijds allerlei initiatieven neemt om de lokale zelfstandigen te informeren en de lokale handel te stimuleren. Eén van de doelstellingen van het lokaal bestuur is onder andere het organiseren van initiatieven om de onderlinge band tussen de zelfstandigen aan te halen en te onderhouden. Om deze reden wordt de jaarlijks brunch gehouden en meerdere uitstappen georganiseerd; bedrijfsbezoeken aan het Wijnkasteel Genoelselderen, Brouwerij Belle-Vue, KRC Genk, WPC, e.a.. Het belang ligt hier hoofdzakelijk op het uitwisselen van ervaringen met collega-handelaars evenals het delen en bespreken van gezamenlijke problemen en knelpunten. Wat betreft de informatie richt UNIZO Hoeselt jaarlijks een aantal infosessies in rond Uitreiking hoofdprijs eindejaarsactie 2001 Uitreiking tweede prijs eindejaarsactie

8 Cultuur Cultuur ACTIVITEITENKALENDER C.C TER KOMMEN - GROTE ZAAL JANUARI 14 Activiteiten KAV Hoeselt-Centrum januari-februari dinsdag 14 januari: kookclub (volzet) woensdag 29 januari: Avond over dementie of Als je niet meer weet dat je vergeet dinsdag 11 februari: kookclub woensdag 12 februari: Vermakelijk theater in CC Hasselt: Vetten en Koolhydraten, alles over vermageren. woensdag 19 februari: Filmavond Hobbytentoonstelling 2003 De K.A.V.- en K.W.B.-afdelingen van Hoeselt Centrum samen, organiseren in het weekend van 5 en 6 april 2003 een hobbytentoonstelling in het C.C. Ter Kommen. Dit is een uitnodiging aan alle Hoeseltse kunstenaars, en andere verzamelaars en hobbyisten die als vrijetijdsbesteding met iets creatiefs of merkwaardigs bezig zijn en dit ook eens willen tonen of demonstreren. Iedereen mag zich aanmelden als kandidaat-exposant. Geïnteresseerden kunnen liefst zo snel mogelijk contact nemen met één van volgende personen van het inrichtend comité: K.A.V. Centrum: - Annie Buysmans tel Rita Wouters tel Maggy Verjans tel K.W.B. Centrum: - Johny Lowet tel Jean Jamaer tel (thuis) (tijdens kantooruren) INFO Ter Kommen C.C. Ter Kommen, Europalaan 2, 3730 Hoeselt - Tel za 04 + zo Nieuwjaarsconcert Kon. Harmonie St. Cecilia di Dansnamiddag K.B.G. do Ledenvergadering K.B.G. vr Gewestfeest Gezinsbond za Nieuwjaarsreceptie Hoeseltse Treinclub zo Eetdag K.V.G. vr Carnavalbal CV 8-Team za Seniorennamiddag Burgemeester zo Eetdag Missiewerkkring wo Familievoorstelling: Hennie de Heks Poppentheater Wortel vr Hoeselt Leeft filmavond L.Lambrechts zo Ruilbeurs Hoeseltse Treinclub di Nieuwjaarsreceptie gemeentelijke adviesraden vr Kienen IKSO FEBRUARI do Ledenvergadering K.B.G. vr Huldiging cultuur- en sportverdienstelijken za Ledenfeest Volksunie zo Eetdag T.T.C. vr 14/za 15/vr 21/za 22+ vr Operette: Sepp l zo Eetdag Isola zo Motorentreffen MC Hoeselt tijdens de pauze: sprankelende receptie Nieuwjaarsconcert De Koninklijke Harmonie St. Cecilia Hoeselt speelt o.l.v. Jos Wijnen Rumba Mambo Tango Vurige dansers Bruisende percussie Ontroerende zang zaterdag 4 januari u00 zondag 5 januari u00 Info en reservatie: Thijs Willy Rode Kruislaan 5 Hoeselt Kaarten: VVK 7,5 EUR Kassa 8,5 EUR WOENSDAG 22 JANUARI - 14u HENNIE DE HEKS POPPENTHEATER WORTEL FAMILIEVOORSTELLING Kleine Hennie woont in een groot huis waar alles zwart en donker is: het tapijt, de stoelen, het bed en het bad. Zelfs Helmer, haar poes, is zwart. Alleen is Helmer daardoor moeilijk te zien. Als Hennie alweer over haar poes valt, besluit ze om toverkracht te gebruiken. Kleine Hennie kan echter nog niet zo goed toveren en al snel gebeuren er onverwachte dingen en wordt hun wereld even op zijn kop gezet. Samenleven is niet altijd eenvoudig, zelfs als je de beste vrienden bent... Een stuk over kleurrijke vriendschap, over graag zien en gezien worden. Spel, poppen en muziek: Geert Van Doorselaere. Leeftijd: van 3 tot 7 jaar Duur: 50 Prijs: 3 Kunstbende: de wedstrijd in kunst voor jongeren van 13 tot 19 jaar EIGEN PROGRAMMATIE C.C. TER KOMMEN JANUARI-FEBRUARI 2003 Bestijg op zaterdag 1 maart 2003 ons voorrondepodium en doe je ding! En misschien kom je op 1 mei terecht in de Antwerpse Single voor de finale. Je kan deelnemen aan volgende categorieën: txt off stage, txt on stage, perfomance, muziek, dans, video, nieuwe media, ontwerpen of fotografie. Alles kan, alles mag! Inschrijven voor Kunstbende kan via Je kan ook terecht bij de Provinciale Jeugddienst Limburg op het nummer of VRIJDAG 24 JANUARI - 20u FILMAVOND: ZO LEEFDE HOESELT opgeluisterd door jongerenkoor Horlecante en solist Luk Voncken Zo leefde Hoeselt is de titel van twee authentieke historische 16 mm-films uit de vijftiger jaren over het bruisende, volkse caféleven in Hoeselt en de Rerum Novarumviering in het park van kasteel Ter Waert. FEBRUARI - MAART 2003 HET HOESELTS TONEELGEZELSCHAP speelt in het kader van het Lambrecht Lambrechtsjaar 2003: SEPP L een zangspektakel van Louis De Vriendt liedjesteksten: Lambrecht Lambrechts muziek: Emiel Hullebroeck Regie: Johan Gerits Vrijdag 14, zaterdag 15, vrijdag 21, zaterdag 22 vrijdag 28 februari en zaterdag 1 maart 2003 om 20 u Spelen mee: Joke Hellemans, Liesbeth Grootaers, Harry Plessers, Monique Moers, Mariloe Baptist, Xavier Corstjens, Jenny Vanherle, Jean Duelen, Willy Creyf, Eddy Doll en nog vele anderen Met medewerking van: het versterkt Lambrechtskoor, de Balletgroep van de Gezinsbond, het Strijkensemble Michel Pieters, de Turngroep en talrijke gelegenheidsmedewerkers Plaatsbespreking: Gemeenschapscentrum Ter Kommen, tel Toegangsprijs: 10 Vrijdag 17 januari 2003 om 20 u CARNAVALBAL MET AANSTELLING VAN DE 4 de DORPSPRINS in Cultureel Centrum Ter Kommen Gratis toegang voor iedereen! t.v.v. CV 8-Team Hoeselt op zaterdag 12 april 2003 GROTE HOESELTSE CARNAVALSTOET Geïnteresseerde verenigingen die willen mee opstappen, gelieve contact op te nemen met Kamiel Vandebosch,

9 OCMW Varia De seniorenweek een terugblik! Maandag 18/11: Quiznamiddag de 3 wijzen Deze eerste ludieke quiznamiddag zorgde voor een geslaagde start van onze seniorenweek. Maar liefst 50 bezoekers namen geamuseerd deel aan de quiz. De 3 wijzen verduidelijkten de betekenis van een aantal moeilijke woorden. De twee enthousiaste ploegen kregen de opdracht om het juiste antwoord te zoeken. Geen makkelijke opgave met 3 wijzen die overtuigd waren van hun eigen waarheid. Een namiddag dus vol humor die zeker voor herhaling vatbaar is! Dinsdag 19/11: Bezoek aan Kinepolis Hasselt Met 19 senioren vertrok het OCMW-busje richting Hasselt. Eerst een rondleiding in Kinepolis, een blik achter de schermen en samen een animatiefilm kijken. Deze boeiende uitstap werd afgesloten met een koffietafel. Woensdag 20/11: Fit-uurtje en na de pauze verse dagsoep Samen aan de conditie doen! 17 senioren zagen dit wel zitten en op een deuntje muziek werden allerhande bewegingsoefeningen gedaan! Na de pauze werd een welverdiende dagsoep geserveerd. De bereiding alsook de bediening gebeurde door onze vrijwilligers. Woensdag 20/11: Grootouders en kleinkinderen creatief Samen zandkoekjes bakken en een koekjesdoos knutselen: de opdracht van deze ontspanningsnamiddag! 8 kinderen en 3 grootouders werkten hard samen om met een gevulde koekjesdoos naar huis te gaan. Deze namiddag werd begeleid door 2 vrijwilligers. Dinsdag 26/11: Senioren op de literaire toer Voor het bezoek aan de bibliotheek namen 10 K.B.G. Centrum Bestuursvergadering: Algemene bijeenkomst: senioren deel. Tijdens een interessante rondleiding maakten zij kennis met een zeer uitgebreid aanbod van boeken, CD s, video s enz. Tijdens de lunchpauze in het OCMW konden ze genieten van een heerlijke wintersoep bereid door de vrijwilligers. Voor de leesclub Menslief ik hou van je luisterden 16 senioren geboeid naar voorgelezen fragmenten uit het welgekende boek van Ph. Bosmans. Een zeer geslaagde dag! Woensdag 27/11: Seniorennamiddag met optreden van Miel Cools Het optreden van troubadour Miel Cools in het Cultureel Centrum viel zeker in de smaak van de +/- 170 senioren. Zijn liedjes klonken hen bekend in de oren en spontaan werd meegezongen. ACTIVITEITENKALENDER VOOR SENIOREN op 07 januari dinsdag om uur in het Dienstencentrum 03 februari in de pastorij om uur op 09 januari in het C.C. Ter Kommen om uur op 13 februari in C.C. Kerstfeest om uur HOBBY: op 20 januari van tot uur in het Dienstencentrum 17 februari van tot uur in het Dienstencentrum Contactdag: op 17 februari van tot uur SPORT: Turnen en Dans: iedere week op dinsdag van tot uur STOEL GYM: iedere woensdag van tot uur in het Dienstencentrum SENIORENRAAD: op 11 februari van uur tot uur zaal Ensor Vrijwilliger als verwijzer: op 21 Januari van uur tot uur zaal Ensor K.B.G. Alt-Hoeselt Ontspanning (kaarten e.a): januari en februari : iedere donderdag SPORT: Turnen en dans: iedere dinsdag K.B.G. O.L.V. Hoeselt Algemene bijeenkomst: op 09 januari en 06 februari in zaal de Brug SPORT: Turnen en dans: iedere dinsdag in zaal de Brug K.B.G. Schalkhoven Algemene bijeenkomst om de 14 dagen op donderdag St. Huibrechts-Hern Algemene bijeenkomst iedere 3de donderdag van de maand Werm Algemene bijeenkomst op woensdag voor de 15de van de maand K.B.G. Romershoven Algemene bijeenkomst iedere 3de woensdag van de maand Sinterklaas op bezoek in het Dienstencentrum! Op donderdag 5 december bracht Sinterklaas en zwarte piet een bezoek aan het Dienstencentrum voor senioren. Maar liefst 70 senioren en vrijwilligers waren aanwezig! Na het hoge bezoek konden zij genieten van heerlijk mokkagebak. 50 JARIGEN SAMEN ( ) Op zaterdag 21 september kwamen de Hoeseltse 50-jarigen samen in zaal Nederheem. Alle inwoners geboren in 1952 en de personen die op 12-jarioge leeftijd in onze gemeente woonden maar intussen verhuisden, werden voor deze reünie uitgenodigd. 1ste rij: Potargent Fred Nicolaers Alain Hensen Ludo Baptist Marilou Vissers Elise Moesen Maggy Thoonen Irène Noben Alida Bijloos Viviane 2de rij: Nassen Annie Hendriks Elly Cuypers Emmy Stulens Marie-Jeanne Rode Kruis Vlaanderen In het Districts huis in Borgerhout (Antwerpen) werd er onlangs een academische zitting gehouden, door het Rode Kruis Vlaanderen in aanwezigheid van Prinses Astrid. Aan de hand van foto s en persoonlijke ervaringen werd er uiteengezet hoe het Rode Kruis tewerk gaat in de probleemgebieden. Een afvaardiging van Hoeselt; o.a. voorzitter Verjans Leonce Claesen Anita Houben Josiane Slegers Josette L Hoest Jean Meuwissen Jean 3de rij: Lemoine Jos Thoelen Lucien Fidlers Rita Buysmans Marie-José Thoelen Erna Mesotten Louis Gielen Marion 4de rij: Eykenboom Jean Vanderhenst Jos Moors Madeleine Jehaes Mare Boelen Theo Aerts Pierre Goffin Rik Pauly Jozef Buysmans Eric Verjans Guido Schoefs Johnny Jean Vanspauwen, verantwoordelijke sociale hulpverlening Jean Penders en hoofd hulpdienst Bart Nelissen, was ook aanwezig om te vertellen wat Internationale Acties in Hoeselt had gedaan, tijdens het feest van de afdeling Hoeselt. Na afloop was er een receptie waar de prinses een onderhoud had met de vrijwilligers. Kleuterschool Centrum: inschrijving nieuwe kleuters Kleuters die 2 jaar en 6 maanden zijn op maandag 6 januari 2003 (geboren vóór of op 6 juli 2002) mogen voor het eerst naar school op 6 januari U kan uw zoontje of dochtertje inschrijven op dinsdag of donderdag voor de kerstvakantie. Dit kan tussen 8.15 uur en uur in de school. U kan ook telefonisch een afspraak maken op tijdens de schooluren. Lambert Menten voorzitter Kiwanis Op 3 oktober ll. werd Lambert Menten door zijn 30 medegenoten van Kiwanis Tongeren verkozen tot voorzitter voor het jaar Lambert zal instaan voor de goede werking van de commissies binnen de club, voor het organiseren van de talrijke activiteiten voor hun leden en voor het uitwerken van de liefdadigheidsactiviteiten. De doelstelling van Kiwanis is immers zich ten dienste stellen van de minderbedeelden. Met de laatste actie ophaling kleding, financiert Kiwanis verwarming en elektriciteit in een school in Roemenië. Leerlingen van de Broedersschool, Bilzen werken gedurende het schooljaar aan dit project en trekken voor de verdere afwerking naar Roemenië. In Tongeren worden de zitbanken in de deelgemeenten bekostigd. Een volgende actie is de pennenverkoop. Met dit geld zal aan een groot aantal arme mensen een kerstdiner aangeboden worden. Proficiat Lambert! Wij wensen je van harte een vruchtbare ambtsperiode toe. 16 Wij mogen dus spreken van een zeer geslaagde seniorenweek! Alle bezoekers: bedankt voor de goede opkomst! Alle vrijwilligers: bedankt voor jullie enthousiasme en inzet! 17

10 Milieu Milieu 18 Doorspoelen van verfresten doorheen riool, toilet of gootsteen In het informatieblad van oktober 2000 werd dit al eens toegelicht. Resten van verf, lijm, oplosmiddelen, geneesmiddelen, cosmetica, enz. horen niet thuis in wastafel of toilet. OOK niet in de riolering. Met de opkomst van de waterverdunde verven is de neiging groot om de borstel onder een lopend kraantje te wassen. Dit spoelwater dient beschouwd te worden als KGA (=Klein Gevaarlijk Afval). Dus: OPVANGEN EN INLEVEREN!! (een boodschap van de Vlaamse Milieumaatschappij) Ook de aanwezigheid van steentjes hoort niet thuis in de slokker Probeer indien mogelijk zoveel mogelijk steentjes zelf van de straatkant te borstelen zodat de veegmachine de steentjes niet opzuigt of in de slokker veegt. Zo helpt u niet alleen te vermijden dat de slokkers verstopt geraken, maar ook wordt op deze wijze vermeden dat er steentjes opgezogen worden! Een goed milieu begint bij uzelf Aankondiging verschijning afvalboekje en -kalender 2003 Begin december kunt u het nieuwe afvalboekje 2003 in uw brievenbus verwachten. De handige brochure is uitgegeven door de afvalintercommunale Intercompost, in samenwerking met de gemeente. In het afvalboekje vindt u uitgebreide informatie over de selectieve inzamelingen van de verschillende afvalfracties en hoe u afval zoveel mogelijk kunt voorkomen. In het boekje zit ook de praktische afvalkalender, die gemakkelijk kan losgemaakt worden. U vindt er de ophaaldata voor de verschillende afvalsoorten in terug. Houd het afvalboekje dus goed bij. Hang de afvalkalender tegen de muur zodat je hem regelmatig kunt raadplegen. Heeft uw woning al een DATE? Provincie Limburg en Interelectra starten met huishoudelijke energiedoorlichting Regelmatig krijgt u van Interelectra informatie in uw bus over energiebesparende maatregelen. Condensatieketel op aardgas, verbeterd dubbel glas, dakisolatie,... Ze verlagen niet alleen uw energierekening, ze vergroten ook het wooncomfort van uw huis. Maar welke maatregelen werken in úw woning nu het best? Een DATE (Doorlichting en Advies Totale Energieverbruik) geeft u het antwoord. Interessant, zeker als u van plan bent te verbouwen of een woning hebt gekocht. Samen met de provincie Limburg start Interelectra binnenkort met huishoudelijke energiedoorlichtingen. Het systeem van energiedoorlichtingen bestaat al langer voor industriële gebouwen, kantoorruimtes, scholen, enz. Logisch, want in dat soort gebouwen loopt het energieverbruik hoog op. Met kleine ingrepen kan het energieverbruik vaak aanzienlijk worden teruggedrongen. Ook thuis kunt u ongetwijfeld nog besparen op uw energiefactuur, zonder aan comfort in te boeten. Gebruikt u bijvoorbeeld al spaarlampen in de ruimtes waar het licht lange tijd brandt? Niet alleen de natuur vaart er wel bij, ook uw portemonnee. Nu kunnen ook woningen onderworpen worden aan een energieaudit In het verleden werkte de provincie Limburg en Interelectra al samen rond thema s over REG, denk maar aan de isolatiepremie Duizend daken in de watten. Met steun van de provincie Limburg wil Interelectra nu ook energiedoorlichtingen gaan uitvoeren in residentiële woningen. Bij wijze van proef zullen de eerste 350 huishoudelijke energiedoorlichtingen gratis uitgevoerd worden. Vervolgens zal het systeem nog verder aangepast en verfijnd worden. Wenst u zo n gratis DATE te bekomen, bel dan naar of mail op U krijgt dan een uitgebreide vragenlijst thuisgestuurd. Daarop moet u onder meer gegevens invullen over bijvoorbeeld de gebruikte isolatie, de technische gegevens van uw verwarmingsinstallatie, oppervlaktes van de verschillende ruimtes, technische kenmerken van uw elektrische apparaten, enz. Vervolgens zal een energieadviseur van Interelectra deze gegevens eerst elektronisch verwerken en grondig bestuderen en daarna een bezoek brengen aan uw woning. Ter plaatse kan hij dan nagaan met welke maatregelen u uw energieverbruik nog kunt verminderen. Zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van een reflecterende folie achter uw radiatoren, het plaatsen van dakisolatie of het vervangen van een oude verwarmingsketel door een hoogrendementsketel. Vaak zijn er ook premies Aan de voorstellen die voortvloeien uit de audit zijn vaak ook interessante premies verbonden. Als bijvoorbeeld blijkt dat u best dakisolatie plaatst, dan kunt u hiervoor een premie tot 124 euro bekomen. Ook voor de installatie van een zonneboiler of condensatieketel op aardgas of het omschakelen van uw verwarming op stookolie naar aardgas kunt u bij Interelectra premies krijgen. Wenst u meer tips voor energiezuinig wonen, energiezuinig bouwen en verbouwen? Ga naar de site Bericht aan allen die gaan bouwen en/of verbouwen Sluit u aan bij een BouwTeam. Interelectra en provincie Limburg organiseren opnieuw BouwTeams De voorbije vijf jaar heeft Interelectra met veel succes BouwTeams georganiseerd. Ook in het seizoen zijn er opnieuw een reeks data vastgelegd waarop bouwers en verbouwers gedurende 2 volle zaterdagen worden uitgenodigd voor een praktische en leerrijke informatiesessie. Kennis van zaken opdoen Als bouwer of verbouwer wordt u geconfronteerd met een aantal beslissingen die u - in veel gevallen - zonder of met heel weinig kennis van zaken moet nemen. Hoeveel isolatie moet u voorzien? Welk materiaal gebruikt u het best? Welk glas levert achteraf een flinke besparing in de energiefactuur op? Enkele voorbeelden van vragen waar velen de schouders voor ophalen, terwijl de beslissing hierover verstrekkende gevolgen heeft voor de hele levensduur van de woning. Het is immers wanneer u aan het bouwen of verbouwen bent, dat de omstandigheden het meest gunstig zijn om van uw woning een energiezuinige woning te maken. U moet heel wat gesprekken voeren met mensen uit het vak: de architect, de aannemer, de handelaars in bouwmaterialen... Om aan deze mensen de juiste vragen te kunnen stellen, en om met kennis van zaken een gesprek te voeren over uw huis, en indien nodig een discussie te kunnen voeren, is het nuttig om gedurende twee zaterdagen deze cursus te volgen. Hoe zit de cursus in mekaar? De cursus is zeer praktisch opgevat. De lesgevers brengen verschillende materialen mee om zo Raamslachtoffers zijn te voorkomen concreet mogelijk uitleg te kunnen geven. Het aantal deelnemers wordt beperkt zodat iedereen volop aan bod kan komen. En er is gelegenheid om de problemen waar u zelf tijdens de voorbereiding of tijdens de werken op stoot te bespreken. De cursus wordt gegeven op 2 opeenvolgende zaterdagen, telkens van 9 tot 17 uur. Tijdens de middag is er een broodjesmaaltijd voorzien. De BouwTeams vinden plaats in het Centrum Duurzaam Bouwen in Heusden- Zolder. Inschrijven Wilt u zich kandidaat stellen om deel te nemen aan zo n BouwTeam? Surf dan naar of bel naar Kostprijs Dankzij de ondersteuning van Interelectra en de provincie Limburg is de basisprijs voor de BouwTeams in Limburg verlaagd van 73,13 euro naar 23,00 euro. Hierin zijn een cursuspakket en de broodmaaltijden voor beide dagen begrepen. U betaalt ter plaatse, of via een overschrijving die u na de definitieve inschrijving wordt toegestuurd. Onze BouwTeams zijn snel volzet! Wacht dus niet te lang met uw voorkeurdatum door te geven. Volgende data zijn nog beschikbaar: zaterdag en zaterdag zaterdag en zaterdag zaterdag en zaterdag zaterdag en zaterdag zaterdag en zaterdag zaterdag en zaterdag zaterdag en zaterdag Natuurpunt biedt raamstickers aan om te voorkomen dat vogels in volle vlucht tegen ruiten aanvliegen die bomen en struiken in de onmiddellijke omgeving weerspiegelen. Hetgeen wat overblijft is meestal een plukje pluimen en wat modder op de ruit. De gekwetste vogel fladdert nog een beetje rond om ergens onder de struiken te sterven of een gemakkelijke prooi te worden voor de huiskat. De sticker heeft de vorm van een roofvogelsilhouet. Het aanbrengen van de sticker zorgt ervoor dat de aanvliegende vogel bij het naderen van de ruit het roofvogelsilhouet in de weerspiegeling van de ruit waarneemt, waardoor hij wegzwenkt en een botsing vermijdt. Hoe kan u aan deze actie deelnemen? Schrijf 3,75 euro over op rekeningnummer met als vermelding raamsticker. U ontvangt 3 roofvogelsilhouetten die u aan de buitenzijde van een ruit kan kleven. 8 tips voor nog meer rendement en nog minder verbruik Rationeel EnergieGebruik (=REG) en Verlichting 1) TL-buizen zijn milieuvriendelijker en voordeliger dan spaarlampen 2) Vervang gloeilampen die langdurig moeten branden door spaarlampen 3) Zorg dat het zonlicht voldoende binnen kan, plaats geen al te grote voorwerpen op de vensterbank 4) Een interieur bestaande uit heldere kleuren weerkaatst veel licht. Donkere kleuren slorpen het licht op en verlagen het rendement van uw verlichting 5) Maak gebruik van zoveel mogelijk doorschijnende lampenkappen. Op deze wijze wordt er meer direct licht doorgelaten 6) Laat de lampen niet onnodig branden. Plaats eventueel een bewegingsmelder in de plaatsten waar u maar heel even verblijft. 7) Leer de kinderen van jongs af aan zuinig omspringen met energie 8) Hoe ouder men wordt, hoe meer licht men nodig heeft om goed te zien. Zorg voor voldoende verlichting op gevaarlijke plaatsen (traphal, kelder) Eerste subsidie voor de plaatsing van een hemelwaterput De familie Lodewijckx ontvangt als eerste de gemeentelijke subsidie van 248,00 euro voor de plaatsing van een hemelwaterput. Sinds juni 2001 kunnen particulieren en bedrijven die een hemelwaterput plaatsen en bovendien het opgevangen hemelwater hergebruiken, een subsidie ontvangen van de gemeente. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst, die de gemeente ondertekend heeft, ontvangt de familie een bijkomende subsidie van de Vlaamse overheid. 19

11 Jeugd Informatief activiteitenkalender JEUGDHUIS X JANUARI: woe 03/01: Nieuwjaarsreceptie Zat 11/01: Personality-Verkiezing Zat 18/01: Drum 'n Bass party Zon 19/01: start van "De Mol" FEBRUARI: Zat 01/02: Vrij 07/02: Verkleed Bal Vrij 21/02: Optreden Glasgow Installatievergadering van de kindergemeenteraad Verslag van de kindergemeenteraadsverkiezingen Op vrijdag 29 november was het weer zo ver: stemmen. Maar niet het stemmen van volwassenen maar wel kinderen die stemden op hun favoriete kandidaat(a)t(e) voor de kindergemeenteraad. In alle scholen van Hoeselt trokken de leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar naar de stembus. Zoals het hoort waren er ook stemhokjes, stembussen en de rode potloden aanwezig. Na de telling, die door enkele kindergemeenteraadsleden gebeurde, werden de winnaars bekend gemaakt. In Hoeselt centrum vielen Iris Berx en Heleen Bollen in de prijzen. Katrijn Pinsart won in Romershoven, Céline Doomen in Alt- Hoeselt, Birgit Festjens in de O.L.Vrouwparochie en Anneke Geladé in Werm. Proficiat aan hen allen en veel succes voor het komende werkjaar! SENIORENNAMIDDAG zaterdag 18 januari vanaf 14 uur in het Cultureel Centrum Ter kommen De burgemeester nodigt van harte al de senioren uit voor een lekkere koffietafel en gezellig samenzijn. De namiddag zal opgevrolijkt worden met amusement en zang. Van harte welkom. De geschiedenis van Sint-Huibrechts-Hern Pastoor Bert Simons heeft een interessante brochure samengesteld over de geschiedenis van Sint-Huibrechts-Hern: mooi geïllustreerd, A4 formaat, 80 bladzijden. Het boek is bij hem te verkrijgen voor 10 euro. Frank de Winne Van vrijdag 13 t.e.m. zondag 22 december 2002 in de stadshallen op de Grote Markt in Sint-Truiden. Tentoonstelling over de ruimtevlucht in het algemeen en over de missie van Frank De Winne in het bijzonder. 20 Woensdag 4 december werd de nieuwe kindergemeenteraad geïnstalleerd. Het was een belangrijke vergadering met een plechtige eedaflegging en verkiezingen voor de 4 nieuwe kinderschepenen. Axelle Henrard (Hoeselt centrum), Joris Vantilt (Werm), Natalie Olefs (O.L.Vrouwparochie) en Birgit Festjens zijn de overwinnaars. Omdat de Hoeseltse kindergemeenteraad ook deelneemt aan de Limburgse kinderprovincieraad moest er een deputé en opvolgdeputé worden aangeduid. Leander Hex en Heleen Bollen werden respectievelijk deputé en opvolgdeputé. De vergadering werd afgesloten met een klein cadeautje van de Sint: de T-shirts van de kindergemeenteraad en wat lekkers. Dank u wel lieve Sint! Gegevens jeugddienst: Europalaan 4 (in jeugdhuis) Hoeselt kantooruren: elke werkdag van 08u-12u en 12u30-16u30 Verslag van de Mega-Kindergemeenteraad Op dinsdag 3 december trokken de leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar van alle scholen van Hoeselt naar het cultureel centrum Ter Kommen. Daar zou, op initiatief van de gemeentelijke jeugddienst, in de namiddag een Mega-Kindergemeenteraad plaatsvinden. De bedoeling was om alle leerlingen eens te laten kennis maken met de kindergemeenteraad. Wat doen ze op de kindergemeenteraad, wie zit daar in, waarover beslissen ze, hoe kunnen wij eraan meehelpen? Allemaal vragen die via de Mega- Kindergemeenteraad beantwoord werden. Om uur werden de scholen verwelkomt door de protocolstef, een typetje van het improvisatietalent Stef die de hele namiddag inkleurde. Na een welkomstwoordje van de schepen van jeugd Serge Voncken stelden de kindergemeenteraadsleden zichzelf voor. De quiz, voorgesteld door kindergemeenteraadslid Eline Jacobs, leverde 2 winnaars op. Zij werden even in de sleutelhangers gezet. Na dit spannende en stresserende tussendoortje was het tijd om eens te laten zien wat de kindergemeenteraad van Hoeselt zoal gepresteerd heeft. Voor de inkleding zorgden 2 andere kindergemeenteraadsleden, Axelle Somers en Axelle Henrard. Natalie Olefs (ook een kindergemeenteraadslid) kondigde Johan Lambrix van het MOS aan. MOS of Milieuzorg Op School is een initiatief van het Provinciaal Natuurcentrum. Maar niet alleen milieu vinden de kinderen een belangrijk thema. Daarom werd, op vraag van de kindergemeenteraad, het thema kinderrechten geïntroduceerd. De video die hieromtrent werd bekeken is zelf door kinderen gemaakt. Kindergemeenteraadslid Joris Vantilt, leidde de video in. Als afsluiter werd nog een bedankwoordje gedaan door opnieuw de schepen van jeugd. Het werd alvast een groot succes. Leerkrachten, leerlingen en omstaanders hadden allen een goed woordje over. Besluit: dit is voor herhaling vatbaar. Een rijbewijs B = een gat in je portemonnee? Dat heb je grotendeels zelf in de hand!!! Ook begin 2003 organiseert KWB weer de gekende lessenreeks als voorbereiding op het theorie-examen voor het Rijbewijs B. De lessenreeks in bijzonder aangewezen voor de kandidaat-chauffeurs die hun rijbewijs willen behalen via de formule vrije begeleiding. En rijbewijs-b behaald via vrije begeleiding kost slechts een fractie van de kostprijs van hetzelfde rijbewijs bekomen via eender welke andere formule. Bedoelde lessenreeks (6 avonden) is gepland op: Woensdagen: 29januari en 5 en 12 februari 2003 De federale ombudsman is er om naar u te luisteren en om te bemiddelen bij problemen tussen u en de federale administratie. Zijn tussenkomst is gratis. Vraag de gratis infobrochure: Tel Fax of kijk op de website: Vrijdagen: 31 januari en 7 en 14 februari 2003 En dit telkens startend om 19u30 Waar?: in een van de lokalen achter de Openbare Bibliotheek, Dorpsstraat 35 Hoeselt. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met: Albert Thijs, O-L-Vrouwstraat 25 te 3730 Hoeselt, tel PS: Eenmaal in bezit van uw voorlopig rijbewijs kunt u gratis en onbeperkt een gedeelte van uw praktische rijproeven inoefenen op het verkeersinstructiepark aan de magazijnen van de Gemeentelijke Technische- en Groendienst gelegen in de Winterbeekstraat. De federale ombudsman Een brug tussen burger en overheid College van de federale Ombudsmannen Hertogstraat Brussel Contactdagen: (geen afspraak vereist) te HASSELT, Universiteitslaan 1, Provinciehuis: elke tweede woensdag* van de maand, van 14u tot 17u *indien een feestdag, de volgende woensdag die een werkdag is Op zaterdag 18 januari 2003 organiseert de Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA) haar jaarlijkse contactdag in het Limburgs Universitair centrum in Diepenbeek. Inlichtingen tel Interelectra: sluiting klantendienst in de gemeente tijdens de kerstperiode Van maandag 23 december tot en met vrijdag 3 januari U kan dan wel terecht in het klantenkantoor van Tongeren, Industrieterrein Overhaem Rietmusweg 100, 3700 TONGEREN. Openingsuren: 8 tot uur en van 13 tot 16 uur - vrijdag tot uur. Voor informatie over elektriciteit, aardgas en kabeltelevisie: infolijn: Voor het melden van storingen: storingslijn: waterleiding en vriesweer Neem uw voorzorgen! Toch problemen, Neem contact op met Vlaamse Maatschappij:

12 Toerisme en recreatie In de bloemetjes ECW KERSTFEEST voor iedereen! donderdag 26 december CC Ter Kommen om uur De Evangelische Christen Werking viert voor de 5de keer haar Kerstfeest. Zij doen dit bij een hapje, een drankje en een gezellige babbel. In een korte toespraak wordt de Evangelische Christenen verduidelijkt. Verder is er sfeervol entertainment door het Hoeseltse Gospelkoor Akkoord En voor de jongsten speciale animatie. Dit wordt echt een avond om Hem te herdenken, Hij die voor onze zonden is gestorven! U komt toch ook? Info: Jan Gommers Marie-Thérèse Marneffe Romeinse verhalen wandeling zaterdag 22 februari Vertrek tussen 19 en 21 uur aan t Schalkske. Organisatie: Gezinsbond Schalkhoven Kerststallentocht te Vrijhern aan de Kluis Zaterdag 21 december en donderdag 26 december - vertrek tussen 18 en 20 uur Prachtige kerstgezangen door gelegenheidskoren op meerder locaties Aan de Kluis wordt regelmatig het Kerstspel opgevoerd. Wandelen met wandelclub de Doorntrippers zo per trein naar Hasselt of Diest voor een stadswandeling Vertrek aan het station te Bilzen om 9 uur za Hoeselt, Avondwandeling naar de Kluis te Vrijhern Bezoek aan de kerststallen - Vertrek aan de Kluis om 19 uur. zo Zutendaal 10 km samenkomst om zo Rijkhoven - 9 km - samenkomst uur zo Plombière - 18 km - samenkomst uur 9 uur zo As - 9 km - samenkomst uur zo Hoeselt, herdenkingstocht - 9 km - samenkomst uur zo Genk, Kattevenia - 9 km - samenkomst uur zo Lanaken - 9 km - samenkomst uur zo Hoeselt - 9 km - samenkomst uur zo Zutendaal, Wiemesmeer - 9 km - samenkomst uur zo Baelen, Eupen - 20 km - samenkomst 9 uur zo Werm - 7 km - samenkomst uur - samenkomst uur GOUD VOOR JACOBS Henry en WOUTERS Germaine GOUD VOOR SCHALTIN Hendrik en GHIJSENS Maria Parochieraad St-Stefanus Hoeselt GOUD VOOR DISTELS Lucas en FESTJENS Anna GOUD VOOR PETERS Jean en BARTHELS Josephina Waar vind ik kleuren op mijn dichterscherven Om t jonge bloed, dat in uw wangen beeft Om t zieleschoon, dat in uw oogen leeft Op de effen bladen van een boek te verven? Waar vind ik woorden, die niet zullen sterven,... Samenkomst Parking Post, Hoflaan te Hoeselt Contactpersoon Doorntrippers: Gustaaf Doomen tel LAMBRECHT LAMBRECHTSJAAR De voorbije maanden werd er in Hoeselt uit volle borst gezongen tijdens de activiteiten i.k.v. Het Lambrecht Lambrechtjaar. Er was telkens heel veel volk en de enthousiaste toeschouwers waren verheugd even opnieuw kennis te maken met Zingend Hoeselt. Op vrijdag 11 oktober konden zij genieten van de Lambrecht Lambrechtsliederen uit de Vlaamsche Zanger, gebracht door de plaatselijke koren afgewisseld met optredens van de solisten Katarina Moesen en Laurent Carpentier, begeleid door de broers Willy en Tony Appermont. Op vrijdag 8 november klonken de Vlaamse liederen vanuit Kleine Bivelen over Hoeselt, gevolgd door afwisselend Vlaamse liederen en Franse chansons gebracht door Edwin Paques en Willy Appermont. De verrassingsact van de avond was een optreden van An Swartenbroeckx. Zij zong samen met Edwin Paques liederen uit haar nieuwe liederenprogramma waarmee zij binnenkort door Limburg zal toeren. Op 9 november 1972 werd de Hoeseltse parochieraad opgericht met 31 leden. De parochieraad is een dragende groep, die mede zorg draagt voor het geheel van de parochie. Het zijn mensen die mee willen denken en doen rond de opdrachten van de parochie en dit in het ruime kader van samenwerking in de parochiefederatie. Sommige taken van de parochieraad werden overgenomen door geëigende werkgroepen. Zo ontstond er uit de parochieraad de missiewerkgroep, de ziekenzorgkern, de processiewerkgroep,... De parochieraad is de drijvende kracht voor het parochiaal leven, denken we maar aan de succesvolle vieringen voor de kinderen, de zorg voor de catechesewerking, de jaarlijkse processie en zovele andere tradities die in stand gehouden worden. Wij zijn bijzonder trots op het 30-jarig bestaan van onze parochieraad en fier op de wijze waarop deze mensen dat al vele jaren doen! Momenteel bestaat onze parochieraad uit 13 leden waarvan nog 5 leden van het eerste uur. Burgemeester Annette Stulens loofde de dynamische parochieraad omdat dankzij hun engagement het parochieleven in Hoeselt sterk aanwezig blijft. Zij dankte de leden voor hun blijvende inzet, vooral in deze moeilijke tijdsgeest. De voltallige parochieraad met van links naar rechts: Raymond Slegers, Paula Neven, Blanche Lambrechts, Miet Nijssen, Pastoor Marcel Rouffa, Lutgarde Slechten, Josiane Lambrechts, Mariette Simons, Carine Geerts, Zuster Machteld, Antonie Jacobs, Lut Vanherle, Alice Lemoine en Alfons Groven. 23

13 Het weten waard 24 telefoonnummers diensten Gemeentehuis Politie Brandweer 100 Cultureel Centrum Sportcentrum Zwembad Jeugddienst Technische Wegendienst OCMW PWA loket VDAB Bibliotheek gemeentehuis secretaris diensten technische en groendienst: jeugddienst: cultuurdienst: sportdienst: bibliotheek: politie: OCMW: ALARMNUMMER BRANDWEER 100 BELBUS U belt... en de belbus haalt u op Vuilnisdienst OPHALING KERSTDENNEN + EXTRA OPHALING SNOEIHOUT woensdag 8 januari snoeihout verpakken in bundels van 25 kg. OPGELET: stickers plakken op het snoeihout, 1 sticker per bundel PAPIEROPHALING woensdag 8 januari woensdag 12 februari Zitdagen burgemeester en schepenen Burgemeester Annette STULENS VRIJDAG van 16 tot 19 uur kabinet van de burgemeester, 1ste verdieping Schepen Werner RASKIN en raadslid Michel VANROY: VRIJDAG van 19 tot 20 uur dienst IROL, gelijkvloers (rechts) Schepen Guy THYS VRIJDAG van 18 tot 19 uur IROL, gelijkvloers (rechts) Schepen Josiane CAPROENS VRIJDAG van 17 tot 18 uur IROL, gelijkvloers (rechts) Schepen Serge VONCKEN MAANDAG van 17 tot 18 UUR kabinet van de burgemeester, 1ste verdieping Voorzitter OCMW Gert HELLINX STEEDS BEREIKBAAR GSM: VOLGENDE GEMEENTEBERICHTEN De volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks half februari. Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan: het college van burgemeester en schepenen vóór vrijdag 24 januari Gelieve er rekening mee te houden dat de culturele- en sportactivieiten gebundeld worden bij de cultuur- en sportdienst. OPENINGSUREN GEMEENTELIJKE DIENSTEN OPGELET: Op dinsdag 24 december en dinsdag 31 december is het gemeentehuis gesloten om 17 uur. GEMEENTEHUIS gewone uurregeling (alle maanden behalve juli en augustus) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag POLITIE gewone uurregeling (alle maanden behalve juli en augustus) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag BIBLIOTHEEK gewone uurregeling maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag TECHNISCHE DIENST gewone uurregeling (alle maanden behalve juli en augustus) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag CONTAINERPARK winterregeling (oktober t.e.m. maart) maandag donderdag vrijdag zaterdag Sluitingsdagen gemeentehuis en containerpark Woensdag 25-12: Donderdag 26-12: Woensdag 01-01: Kerstmis 2de kerstdag Nieuwjaarsdag

KALENDER. Indien u een attest wenst i.v.m. voor-, nabewaking en middagtoezicht gelieve uw naam dan vóór 18 januari 2008 op te geven in het bureel.

KALENDER. Indien u een attest wenst i.v.m. voor-, nabewaking en middagtoezicht gelieve uw naam dan vóór 18 januari 2008 op te geven in het bureel. 2008 Zegersblaadje: januari 2008 KALENDER maandag 31 december 2007 dinsdag 01 januari 2008 woensdag 02 januari 2008 donderdag 03 januari 2008 vrijdag 04 januari 2008 zaterdag 05 januari 2008 zondag 06

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor ouders en kinderen

Nieuwsbrief voor ouders en kinderen voor ouders en kinderen 7/2015-2016 Een nieuw jaar! In dit nummer: Een nieuw jaar 1 Nu de kerstperiode voorbij is en we alle familieleden en kennissen het allerbeste toegewenst hebben voor een super 2016,

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders ACTIVITEITENKALENDER voor ouders Einde schooljaar 2014 STEDELIJKE BASISSCHOOL TUILT Zoldersekiezel 86 3511 Hasselt tel. 011 25 17 57 e-mail: sbs.tuilt@hasselt.be www.sbstuilt.be Beste ouders, We zijn alweer

Nadere informatie

SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN

SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN T POTLOODJE SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN VEERTIENDE JAARJANG NUMMER 7 MAART 2015 JEUGDBOEKENWEEK 2015 De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. Veertien dagen

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

Deze informatie kan je ook vinden op de website: www.moedigenvrij.be/activiteiten/turnfeest

Deze informatie kan je ook vinden op de website: www.moedigenvrij.be/activiteiten/turnfeest ALLES OVER HET TURNFEEST 2015 Deze informatie kan je ook vinden op de website: www.moedigenvrij.be/activiteiten/turnfeest Het turnfeest komt snel dichterbij. Hieronder vind je alle belangrijke informatie:

Nadere informatie

Sportsessies vanaf 2014

Sportsessies vanaf 2014 Voorwoord Beste sportvriend We laten stilaan de feestdagen van 2013 achter ons en we blikken voluit naar wat 2014 ons brengt. Wij willen u en uw familie dan ook een goede gezondheid wensen en veel succes

Nadere informatie

Hoe stel ik mij kandidaat?

Hoe stel ik mij kandidaat? Informatiebrochure kandidaat brandweerman 1 Hou je van uitdagingen? Ben je technisch onderlegd en werk je graag in team? Dan is brandweerman de geknipte job voor jou. De brandweerzones in ons land hebben

Nadere informatie

Het is feest! Het nieuwe jaar gaat in. De kurken knallen. Het is feest! Wensen worden uitgewisseld. Een goede gezondheid. Geluk. Succes.

Het is feest! Het nieuwe jaar gaat in. De kurken knallen. Het is feest! Wensen worden uitgewisseld. Een goede gezondheid. Geluk. Succes. Het is feest! Het nieuwe jaar gaat in. De kurken knallen. Het is feest! Wensen worden uitgewisseld. Een goede gezondheid. Geluk. Succes. Ontmoetingen en relaties die deugd doen, die verdiepen. Krijgt God

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

Naam van het voorbeeld en school/oudervereniging. Korte beschrijving van het voorbeeld

Naam van het voorbeeld en school/oudervereniging. Korte beschrijving van het voorbeeld Naam van het voorbeeld en school/oudervereniging Vrijetijdsbeurs (voor jongeren met een beperking) BuSO Sint-Elisabeth Wijchmaal (Peer) Korte beschrijving van het voorbeeld Voor ouders van jongeren met

Nadere informatie

2015/08. Roland Outtier Gerard Vandoolaeghe Yves Lagage. voorzitter joggen voor Beginners logistiek evenementen

2015/08. Roland Outtier Gerard Vandoolaeghe Yves Lagage. voorzitter joggen voor Beginners logistiek evenementen Ieper 08/08/2015 Ook midden de zomervakantie stak het LOKO-team de koppen bij elkaar. Het najaar kondigt zich immers als zeer druk aan! In september bundelen we immers deelnames aan Dwars door Ieper, De

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie november 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Repair Café 6 Sinterklaasfeest 7 Winterfeest 8 Nieuwjaarsetentje 9 Fotopagina 10 Fiets-Mo-Biel

Nadere informatie

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender April juni 2016 Lokaal dienstencentrum De Maretak Groteweg 27B 9500 GERAARDSBERGEN Tel. 054 43 38 36 dienstencentrum@ocmwgeraardsbergen.be www.ocmwgeraardsbergen.be

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

2. VOORWOORD. Het succes van samenwerking

2. VOORWOORD. Het succes van samenwerking 1 1. INHOUD 1. Inhoud 2. Voorwoord 3. In enkele haltes naar een schakel en terug! 4. Denk er aan 5. Adressen van de provinciale en Brusselse MOS-begeleiders 2. VOORWOORD Het succes van samenwerking Samen

Nadere informatie

Ik wens u alvast een sportieve en succesvolle dag en hoop u dan persoonlijk te mogen begroeten.

Ik wens u alvast een sportieve en succesvolle dag en hoop u dan persoonlijk te mogen begroeten. : Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Blookbergstraat 16 Eric Fransen Daniël BIJNENS Alain HAESEVOETS 3690 Zutendaal Stalkerweg 42 Schoolstraat 13 Vijftien Augustusstraat 79 Tel: (089) 61 10 83 3690

Nadere informatie

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school,

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, Schooljaar 2014-2015 Dank je wel, beste ouders, omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, omdat jullie geloven in onze school en in alles waar wij en het gemeentelijk onderwijs voor

Nadere informatie

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010 RAAKJE KWB ARDOOIE September 2010 Na twee maanden vakantie, is KWB Ardooie terug. We stellen u dan ook graag ons nieuwe jaarprogramma voor. Je zult zien, het is een rijkgevuld programma. Misschien dat

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie januari 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Nieuwjaarsetentje 6 Pannenkoekenfeest 7 Buurtfeest 8 Noordpoel 9 Fotopagina 10 Programma

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong VOORWOORD Het einde van het schooljaar en het begin van de zomervakantie staan al voor de deur. Het was voor ons een leerrijk schooljaar: soms stressvol, soms moeilijk, maar met

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Januari, februari, maart 2016

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Januari, februari, maart 2016 ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Januari, februari, maart 2016 Gezondheidsconsult: Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig.

Nadere informatie

GYMGROEP HERENT VZW onthaalbrochure

GYMGROEP HERENT VZW onthaalbrochure GYMGROEP HERENT VZW onthaalbrochure Pagina 11 WELKOM Beste gymnast, Beste ouder, Graag heten we jullie welkom bij de Gymgroep. Deze brochure bevat een bundeling van alles wat je moet weten om als nieuwkomer

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens De Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie publiceerde de cijfers over het netto belastbaar inkomen van 2014 (aanslagjaar 2015). De cijfers zijn gebaseerd op de aangiften in de personenbelastingen.

Nadere informatie

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6 Pagina 1 van 6 A. Definities 1. Erkenning Een erkende vereniging is een vereniging die voldoet aan de algemene erkenningsvoorwaarden en de erkenningsvoorwaarden van één van de beleidsthema s. De erkende

Nadere informatie

- Buurtvereniging Nobis 40 jaar -

- Buurtvereniging Nobis 40 jaar - Panningen april 2007 Hallo Buurtgenoten. Dit jaar is voor onze buurt een speciaal jaar want dan vieren wij het 40 jarige bestaan van Buurtvereniging Nobis. We proberen een aantal activiteiten extra leuk

Nadere informatie

Verslag vergadering Oudercomité 24 september 2013

Verslag vergadering Oudercomité 24 september 2013 Verslag vergadering Oudercomité 24 september 2013 Aanwezig: Luc Vanspauwen, Sandra Brands, Mia Olefs, Miriam Vandecaetsbeek, Didier Renwa, Guy Van Aken, Davina Hamal, Greet Knaepen, Jan Cuypers, Leen Neven,,

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen.

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. ACTIVITEITENKALENDER september - oktober november - december 2015 September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. Prijs:

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro Heuvelland Grabbelpas - de Kersteditie Maandag 21/12. Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur knutselactiviteit Sneeuwballengevecht - 6-12 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur We gaan

Nadere informatie

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2016 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2016-2017 HERFSTVAKANTIE maandag 31 november tot vrijdag 4 november 2016 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIERING WERKJAAR 2015

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIERING WERKJAAR 2015 De aanvraagformulieren moeten het Administratief Centrum uiterlijk op vrijdag 24 oktober 2014 bereiken. Graag bezorgen aan: College van burgemeester en schepenen, Veld 1 te 9970 Kaprijke of via toerisme@kaprijke.be

Nadere informatie

Vrijetijdskriebels! ALLE ACTIVITEITEN VAN JULI EN AUGUSTUS 2014

Vrijetijdskriebels! ALLE ACTIVITEITEN VAN JULI EN AUGUSTUS 2014 6 keer per jaar in febr-april-juni-aug-okt-dec juni 2014 Afgiftekantoor: 2140 Borgerhout 1 P 408905 België-Belgique P.B.-P.P. 2140 Borgerhout 1 BC 9861 Vrijetijdskriebels! KVG vrijetijdswerking Stenenbrug

Nadere informatie

Gebruiks- en Retributiereglement Gemeentelijk feestmateriaal

Gebruiks- en Retributiereglement Gemeentelijk feestmateriaal Gebruiks- en Retributiereglement Gemeentelijk feestmateriaal Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement regelt het gebruik van het gemeentelijk feestmateriaal. Artikel 2 Volgend gemeentelijk

Nadere informatie

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES Wat viel er te beleven? Wat moeten we onthouden? Aan welke maandtip moeten we aandacht besteden? U komt het allemaal te weten. SEPTEMBER Beste ouders Na een zonovergoten vakantie

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers. www.middelkerke.be/sportkaart

Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers. www.middelkerke.be/sportkaart 2013 Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers www.middelkerke.be/sportkaart de beurtenkaart geldig blijft tot deze opgebruikt is. elke deelnemer verzekerd is tegen lichamelijke ongevallen.

Nadere informatie

www.fusieschool-wolvertem.be

www.fusieschool-wolvertem.be Wolvertem, 29 mei 2015 Beste ouders, De laatste maand van dit schooljaar breekt aan. Juni is een drukke maand. Kijk maar wat ze allemaal te bieden heeft. Zie ook de kalender juni achteraan. - Proefwerk

Nadere informatie

SPORT LESSEN. programma 2015/2016. stedelijke sportdienst SPORT

SPORT LESSEN. programma 2015/2016. stedelijke sportdienst SPORT SPORT LESSEN programma 2015/2016 SPORT stedelijke sportdienst Babyzwemmen voor baby s vanaf 6 maanden ism de Gezinsbond elke zondagvoormiddag van 9 tot 9.30 uur start: september 2015 - januari 2016 - april

Nadere informatie

LOKAAL OUDERENBELEID WAT IS BELANGRIJK ALS LOKAAL BESTUUR?

LOKAAL OUDERENBELEID WAT IS BELANGRIJK ALS LOKAAL BESTUUR? LOKAAL OUDERENBELEID WAT IS BELANGRIJK ALS LOKAAL BESTUUR? WAT? Cijfers Aandachtspunten Wat kan je doen als lokaal bestuur? Regelgeving en initiatieven Project lokaal ouderenbeleid Cijfers Aantal 60-plussers

Nadere informatie

Reglement voor de gebruiker

Reglement voor de gebruiker Reglement voor de gebruiker Wie heeft toegang tot de bib? Artikel 1 De Gemeentelijke Plaatselijke Openbare Bibliotheek van Oosterzele is vrij toegankelijk voor iedereen. Haar collectie, haar dienstverlening

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 De Kikker Buitenschoolse Kinderopvang WIE? De Kikker is er voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs. In De Kikker worden deze kinderen opgevangen door professionele

Nadere informatie

aanbod in Essen

aanbod in Essen www.essen.be/sport 2017 aanbod in Essen Inhoud 02 03 04 06 10 11 14 Welkom Wat is sportelen? Sportelactiviteiten vanuit gemeentebestuur Omnisport Tai chi Yoga Sporten met oma en opa Sportelactiviteiten

Nadere informatie

NAAM VAN DE WERKING: "Speelplein Guustje"

NAAM VAN DE WERKING: Speelplein Guustje Huishoudelijk reglement speelpleinwerking. GR 17.12.2013 De raad in openbare zitting, Gelet op Lokaal Jeugdbeleid Vlaamse beleidsprioriteit 01 (LJBVBP01) De ondersteuning van het jeugdwerk in algemene

Nadere informatie

www.kwbkattenbos.be www.kattenbos.tk info@kwbkattenbos.be

www.kwbkattenbos.be www.kattenbos.tk info@kwbkattenbos.be Oktober 2010 27/02 27 ste jaargang. nr 02 korte inhoud Wat voorbij is... Badminton... KWB-stratenloop... KWB mini-voetbal... Kunst in de kijker... 12 Kattenbosserherfstwandeling... 60 jaar KWB Wat komt...

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NUMMER 1 SEIZOEN 2011-2012

NIEUWSBRIEF NUMMER 1 SEIZOEN 2011-2012 NUMMER 1 SEIZOEN 2011-2012 Voorwoord Het nieuwe basketseizoen is slecht begonnen. Met grote droefheid moeten wij immers het overlijden melden van Constant Borgers. Hij was al zo n 50 jaar een harde werker

Nadere informatie

BEDANKT VOOR DE MASSALE OPKOMST OP DE RGSC BBQ VAN 23 JUNI ll. Het is waarschijnlijk sinds de allereerste

BEDANKT VOOR DE MASSALE OPKOMST OP DE RGSC BBQ VAN 23 JUNI ll. Het is waarschijnlijk sinds de allereerste N i e u w s b r i e f START REGELING EXTRA- NUTTIGE INFO ZWEMSEIZOEN e.a. VAKANTIES 2013-2014 CURRICULAIRE ACTIVITEITEN Pag. 2 Pag. 2 Pag. 3 Pag. 3 BEDANKT VOOR DE MASSALE OPKOMST OP DE RGSC BBQ VAN 23

Nadere informatie

FOTO. Gezellige sfeer op Bursefeesten

FOTO. Gezellige sfeer op Bursefeesten 1 van 16 2/02/2013 16:59 Nieuws FOTO. Gezellige sfeer op Bursefeesten zaterdag 02 juni 2012, 18u59 in Foto, Muziek Auteur: Tom De Noël 2 Aanbevelen 3 Tweeten 0 0 Reageer op dit artikel Mail Stuur een foto

Nadere informatie

FEBRUARI 2016. FEBRUARI 2016 ma 1 feb Instapmoment Nieuwe kleuters voor groep 1 Di 2 feb 9u 10.30u namiddagspeeltijd. 1.

FEBRUARI 2016. FEBRUARI 2016 ma 1 feb Instapmoment Nieuwe kleuters voor groep 1 Di 2 feb 9u 10.30u namiddagspeeltijd. 1. 1. Maandplanning FEBRUARI 2016 FEBRUARI 2016 ma 1 feb Instapmoment Nieuwe kleuters voor groep 1 Di 2 feb 9u 10.30u speeltijd Voorstelling Door dik en dun Voorstelling Door dik en dun redactieraad Bernarduske

Nadere informatie

Swimming Club Zaventem vzw!

Swimming Club Zaventem vzw! Welkom in de zwemschool van Swimming Club Zaventem vzw! INFORMATIEBROCHURE 03/12/2015 www.scz.be 0 Inhoud 1. Welkom! 2 2. Hoe inschrijven? 2 3. De zwemuren 3 4. Hoe verloopt de eerste les? 3 5. Het zwemseizoen

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

KALENDER VAN VAKANTIEDAGEN VOOR HET SCHOOLJAAR

KALENDER VAN VAKANTIEDAGEN VOOR HET SCHOOLJAAR Bijlage 3 KALENDER VAN VAKANTIEDAGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2016 1. Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen: - donderdag 1 september 2016 2. Vrije dagen van het eerste trimester: - Herfstvakantie:

Nadere informatie

Agenda: Donderdag 18 december 12.00u groep 0 t/m 8 vrij Kerstviering gr.0 t/m uur. Vrijdag 19 december Continurooster gr.

Agenda: Donderdag 18 december 12.00u groep 0 t/m 8 vrij Kerstviering gr.0 t/m uur. Vrijdag 19 december Continurooster gr. Schooljaar 2014-2015 Nr. 15 Terugblik Sinterklaasfeest Afgelopen vrijdag bracht Sinterklaas een bezoek aan onze school. Onder grote belangstelling van ouders en grootouders konden we zien hoe parachutepiet

Nadere informatie

Jaargang 33 nr. 4 juni juli augustus 2011

Jaargang 33 nr. 4 juni juli augustus 2011 Jaargang 33 nr. 4 juni juli augustus 2011 ma 6 juni Algemene Vergadering 20u15 Allen wo 22 juni Busuitstap Beringen 8u00 Senioren zo 26 juni Picknickwandeling 10u00 Sport wo 13 juli Petanque 19u30 Sport

Nadere informatie

Aan de bewoners van dit pand: STICHTING INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBADEN DE BREEDE

Aan de bewoners van dit pand: STICHTING INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBADEN DE BREEDE Aan de bewoners van dit pand: STICHTING ZWEMBADEN EEMSMOND INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBAD DE BREEDE De winter is bijna ten einde en het zwemseizoen staat weer voor de deur. In de gemeente Eemsmond

Nadere informatie

Carnaval komt eraan en als Sint Filippusschool willen we ons tonen op vrijdag 5 februari met een FLASHMOB!

Carnaval komt eraan en als Sint Filippusschool willen we ons tonen op vrijdag 5 februari met een FLASHMOB! Info Carnaval Carnaval komt eraan en als Sint Filippusschool willen we ons tonen op vrijdag 5 februari met een FLASHMOB! Elke klas zal die dag een dansje leren tijdens een dansmoment onder leiding van

Nadere informatie

Mededelingenblad. Jaargang 12, nummer 03. website: www.bs-hobbitstee.nl. e-mail: info@bs-hobbitstee.nl

Mededelingenblad. Jaargang 12, nummer 03. website: www.bs-hobbitstee.nl. e-mail: info@bs-hobbitstee.nl Mededelingenblad Jaargang 12, nummer 03 website: www.bs-hobbitstee.nl e-mail: info@bs-hobbitstee.nl Mededelingenblad In dit nummer: Muzieklessen op de BSO Bibliotheek op school Afsluiting project herfst

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN HERSELT

KINDEROPVANG IN HERSELT INFOBROCHURE Versie juni 2013 KINDEROPVANG IN HERSELT WOORD VOORAF Beste ouder, De zoektocht naar geschikte opvang voor kinderen is soms niet makkelijk. Vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang of LOK (gemeentelijke

Nadere informatie

SPORT LESSEN. programma 2014/2015. stedelijke sportdienst SPORT

SPORT LESSEN. programma 2014/2015. stedelijke sportdienst SPORT SPORT LESSEN programma 2014/2015 SPORT stedelijke sportdienst LANDEN Babyzwemmen voor baby s vanaf 6 maanden ism de Gezinsbond elke zondagvoormiddag van 9 tot 9.30 uur start: september 2014 - januari 2015

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

aangesloten bij de Koninklijke Belgische Zwembond / Vlaamse Zwemfederatie

aangesloten bij de Koninklijke Belgische Zwembond / Vlaamse Zwemfederatie SWIMMING CLUB ZAVENTEM vzw aangesloten bij de Koninklijke Belgische Zwembond / Vlaamse Zwemfederatie Secretariaat : Liesbeth Kieken, Leuvensesteenweg 129 1932 Sint-Stevens-Woluwe e-mail : Secretariaat@scz.be

Nadere informatie

DE KASTANJEKRANT. De allereerste Kastanjekrant! INHOUD NOVEMBER 2012. Activiteitenkalender 2-3. Achter de schermen 4. Welkom nieuwe Elise & Agnes!

DE KASTANJEKRANT. De allereerste Kastanjekrant! INHOUD NOVEMBER 2012. Activiteitenkalender 2-3. Achter de schermen 4. Welkom nieuwe Elise & Agnes! DE KASTANJEKRANT NOVEMBER 2012 De allereerste Kastanjekrant! Er is lang over nagedacht en hard aan gewerkt maar met veel trots stellen we u de allereerste editie van onze Kastanjekrant voor! Bij het begin

Nadere informatie

2015 wordt een magisch jaar. Het jaar waarin De Kleine Tovenaar van start gaat

2015 wordt een magisch jaar. Het jaar waarin De Kleine Tovenaar van start gaat 2015 wordt een magisch jaar. Het jaar waarin De Kleine Tovenaar van start gaat 1. Nieuwjaarswensen 04-01- 2015 Voor elk van jullie wensen we in 2015: honderden magische ontmoetingen duizenden betoverende

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. april 2015

Uitvliegerskrant. april 2015 De Uitvliegerskrant april 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 4 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 DATUM ACTIVITEITEN TER WEZEL ACTIVITEITEN WIJKHUIS Maandag 1 oktober 13u00: Vrij kaartmoment Dinsdag 2 oktober Woensdag 3 oktober Donderdag 4 oktober Vrijdag 5 oktober

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

Gemeenteraad. Verkeersveiliger Alken. Toelichting

Gemeenteraad. Verkeersveiliger Alken. Toelichting Gemeenteraad DATUM & PLAATS Alken, 29 januari 2009 CONTACTPERSOON Igor Philtjens - Schepen 0475 48 00 26 I iphiltjens@raadlimburg.be Verkeersveiliger Alken Toelichting Sinds begin 2007 is Alken gestart

Nadere informatie

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke Zomervakantie 2013 DIKO en Basisscholen Mariakerke De basisscholen van de deelgemeente Mariakerke organiseren in samenwerking met de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent een netoverschrijdende vakantieopvang.

Nadere informatie

ATTEST SPORTCLUB OF FITNESSCENTRUM. 1. In te vullen door de verantwoordelijke van het fitnesscentrum of van de sportclub.

ATTEST SPORTCLUB OF FITNESSCENTRUM. 1. In te vullen door de verantwoordelijke van het fitnesscentrum of van de sportclub. Lange Nieuwstraat 109-2000 Antwerpen 03/203.76.00 info@lmpa.be 03/225.02.35 www.lmpa.be ondernemingsnr : 04 117628 22 ATTEST SPORTCLUB OF FITNESSCENTRUM 1. In te vullen door de verantwoordelijke van het

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie oktober 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie oktober 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie oktober 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Repair Café 4 Quiz 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Damcomité 8 Fotopagina 9 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2016 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West Buurtbewoners, Ik nodig iedereen in de buurt uit om eens langs

Nadere informatie

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN 2 Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Het is zover. U wilt een vrijwilligersbeurs opzetten.

Nadere informatie

Praktische informatie. Contact: Leuvensesteenweg 194. 1932 Sint - Stevens - Woluwe. Tel. 02/720.88.11. Mogelijkheden:

Praktische informatie. Contact: Leuvensesteenweg 194. 1932 Sint - Stevens - Woluwe. Tel. 02/720.88.11. Mogelijkheden: sportinfrastructuur Gemeentelijke sporthal Sint - Stevens - Woluwe Gemeentelijke sporthal Zaventem Gemeentelijk zwembad "De Motte" Andere sportaccommodaties Buurtsportterreinen Gemeentelijke sporthal Sint

Nadere informatie

Sportparticipatie en fysieke activiteit

Sportparticipatie en fysieke activiteit Sportparticipatie en fysieke activiteit Gepensioneerden Het doel van deze vragenlijst is wat meer te weten te komen over uw eigen sportbeoefening. Graag hadden wij op uw medewerking gerekend. Deze vragenlijst

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

KAAIKRANT Februari 2017

KAAIKRANT Februari 2017 Basisschool Onze-Lieve-Vrouw Deinze Kaaistraat 9-11, 9800 Deinze Tel.: (09) 381 55 50 Fax: (09) 386 46 25 E-mail: info@olvdeinze.be Website: www.olvdeinze.be KAAIKRANT Februari 2017 EETFESTIJN 5 februari

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2013

Nieuwsbrief december 2013 Nieuwsbrief december 2013 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 2 Juf Monique studieverlof 3 4 5 Sint Groep 1 t/m 4 12 uur vrij Groep 5 t/m 8 13 uur vrij 6 Groep 1/2 vrij Juf Lucille ADV 9 Juf Lucille

Nadere informatie

WEGELPRAATJE EIND JUNI 2015

WEGELPRAATJE EIND JUNI 2015 WEGELPRAATJE EIND JUNI 2015 Dit is het laatste Wegelpraatje van dit schooljaar. Graag wensen wij alle kinderen, ouders en leerkrachten een deugddoende vakantie toe. Bedankt voor het vertrouwen tijdens

Nadere informatie

Een nieuwe Rugbyclub oprichten?

Een nieuwe Rugbyclub oprichten? Een nieuwe Rugbyclub oprichten? Organisatie van Rugby in België en Vlaanderen Belgische Rugbybond vzw Voorzitter: Dany Roelands Vlaamse Rugbybond vzw Rvb: Dirk Vandevoorde (voorzitter)* Jan Coupé (technisch

Nadere informatie

November - December 2014

November - December 2014 November - December 2014 A. De Cockstraat 12a - 9310 Herdersem 053 / 60.60.49 - dendervallei@denderrust.be www.ldcaalst.be Erkenning PE2541 Voor algemene info of deelname aan activiteiten kan u steeds

Nadere informatie

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe.

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe. Jaargang 5 nr 11 11 november 2014 Eilenbergstraat 258 5011 EC Tilburg 013-4551292 info@stelaertshoeve.nl www.stelaertshoeve.nl Nieuwsbrief voor ouders van basisschool Stelaertshoeve in MFA De Symfonie.

Nadere informatie

Jaarprogramma 2012. Tarief : 8 per periode.

Jaarprogramma 2012. Tarief : 8 per periode. Jaarprogramma 2012 1. DE SPORTACADEMIE : Sportdienst Naschoolse sport voor lagere schoolkinderen. Het doel is het aanleren van diverse sporten, verhogen van de algemene conditie bij de jeugd en doorstroming

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Les 35. Een nieuw paspoort

Les 35. Een nieuw paspoort http://www.edusom.nl Thema Het stadhuis Les 35. Een nieuw paspoort Wat leert u in deze les? Informatie over het aanvragen en verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Vragen stellen bij het loket.

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

De kleuterjuffen en de kleuters verrasten hun ouders en (over)grootouders in het BEROEPENHUIS.

De kleuterjuffen en de kleuters verrasten hun ouders en (over)grootouders in het BEROEPENHUIS. BASISSCHOOL MAATJES Beste lezer, Vanaf maandag 9 november: Veilig met helm en in fluo de winter door! Helm Op, Fluo Top is een project voor basisscholen in de provincie Antwerpen. De campagne loopt tussen

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie