gemeenteberichten Eindejaarsactie 2002 Eindejaarsactie 2002

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeenteberichten Eindejaarsactie 2002 Eindejaarsactie 2002"

Transcriptie

1 Hoeselt gemeenteberichten De dienstenbelasting: een nieuwe belasting! Seniorennamiddag De omnipas 65+ van de Lijn Eindejaarsactie 2002 Eindejaarsactie 2002 [xà zxåxxçàxuxáàââü xç wx ÑxÜáÉÇxxÄáÄxwxÇ ãxçáxç â ätç {tüàx xxç ÑÜxàà z ~xüáàyxxáà xç xxç äüxâzwxäéä ECCF 4 Tweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt Jaargang 31 december 2002 Nr. 187 Gemeentebestuur Hoeselt Dorpsstraat 17 tel

2 Burgelijke stand en bevolking Voorwoord Ophalen groot huisvuil en snoeihout Voor het ophalen van het groot huisvuil en snoeihout dient men stickers te kleven. Deze stickers kan men bekomen aan het loket van de dienst burgerzaken van de gemeente. De kostprijs van een sticker is 3 EURO. Op de dag van de ophaling worden er echter geen stickers verkocht. Daar de gemeentelijke diensten op de dag van de ophaling reeds vroeg (+/- 6 uur) met de werkzaamheden beginnen inspireert dit soms burgers om alsnog diezelfde dag stickers te kopen en later hun huisvuil of snoeihout buiten te zetten, vaak nadat de ophaaldienst gepasseerd is. Er zijn ook nog steeds mensen die hun afval buiten zetten zonder stickers te kleven. Men is dan verwonderd dat het huisvuil of snoeihout blijft liggen. Achteraf maakt men hierover zijn beklag waarna de gemeentelijke diensten extra rondes dienen in te lassen. Om financiële en organisatorische redenen is dit echter niet mogelijk. We raden de mensen dan ook aan tijdig hun stickers te kopen en eveneens tijdig (liefst de avond voor de ophaling) hun groot huisvuil of snoeihout buiten te zetten. Groene toegangskaart (badge) containerpark Zowel om afval te brengen naar het containerpark als om grijze huisvuilzakken te kopen bij de dienst burgerzaken van de gemeente heeft men een groene badge nodig. Deze badge is reeds in gebruik sedert Heel wat mensen hebben echter hun badge (één per gezin) nog steeds niet afgehaald. Deze ligt nog altijd ter beschikking bij de dienst burgerzaken van de gemeente. GEBOORTEN Datum Naam dochter of zoon van Alexsandra SOURBRON Stephane en Helga Schraeyen Angel NIJS Wendy Nijs Shakira RENARD Joseph en Sonja Bunckens Giaida TALLORU Massimo en Natascha Menten Anne PANIS Ronnie en Nadia Dehnert Sophia FENNEMA Jurjen en Simone Jongema Dina DERBOVEN Dirk en Sabine Goossens Elise KEMPENEERS Jan en Leen Neven Lien KEMPENEERS Jan en Leen Neven Jesse VANDECAETSBEEK Guy en Isabella Beerts Lara JACOBS Etienne en Ingrid Slechten Julie CUYPERS Lode en Kathy Devos Sebastiaan HANECA Nico en Christel Thijs Steffen THIJSSEN Johan en Suzy Jorissen Julie NIJSSEN Peter en Christel Lathouwers HUWELIJKEN Datum Bruidegom en Bruid Joseph GIELEN en Natallia DUBROUSKAYA OVERLIJDENS Datum Naam van de overledene Hubert REWEGHS Beisstraat Gerard CROUX Stijn Streuvelslaan Marc DIEU Bovenstraat Antoon HUYGEN Hanterstraat Julien SNELLINX de Bormanlaan Maria VANDECAETSBEEK Hoogstraat Julia VAN ORMELINGEN Droogbroekstraat Fina VALKENERS Hoogstraat Joseph NIVELLE Stationsstraat 1/ Jan WIJNEN Groenstraat 42A Daniël KNAEPEN Kruisstraat Joseph TITS Tramstraat 5 Beste dorpsgenoten, Op het einde van het jaar wordt er vaak eens teruggeblikt, maar ook graag voor uit gekeken. Als we even terugkijken naar het afgelopen jaar, kunnen we stellen dat 2002 voor onze bestuursploeg eigenlijk pas het eerste jaar was dat we onze eigen accenten in het beleid hebben kunnen leggen. Hierbij geruggesteund door ons gemeentepersoneel, dag na dag, met veel inzet, loyaliteit, en in wederzijds vertrouwen en kameraadschappelijkheid. Bij deze gelegenheid wil ik hen hiervoor ook mijn welgemeende dank betuigen. Dat dit jaar een financieel zeer zwaar en moeilijk jaar is geweest voor ons, maar ook voor quasi alle Vlaamse gemeenten heeft iedereen die de media een beetje volgt wel begrepen. In de rubriek financiën komt dit reeds uitgebreid aan bod. Bondig samengevat: overal minder ontvangsten en meer uitgaven, opgedrongen door de hogere overheid. Met veel inventiviteit en een zuinig beleid zijn we er toch in geslaagd de rekening 2001 af te sluiten met een overschot van EUR of 28 miljoen oude BEF. De begroting 2003, samen met de verplichte meerjarenplanning tot 2006 is sluitend zonder een belastingverhoging te moeten doorvoeren, in tegenstelling tot vele andere gemeenten. Ook de schuldenlast per inwoner neemt niet toe. Laten we dan nu even vooruitkijken. Voor 2003 zal er voornamelijk geïnvesteerd worden in aquafinwerken ter hoogte van de Romershovenstraat, Hanterstraat, Sitsingenstraat, Paneelstraat en de Kruisstraat. Wat betreft woningbouw werd er een voorlopige goedkeuring verleend aan de ontwikkeling van de Stationsbuurt met als 1e fase de restauratie van de oude gevel van Petry en het opruimen van de puinhopen aan het spoor zodat dit een waardige toegangspoort wordt van Alden-Biesen naar Hoeselt. Er zal eerstdaags ook een bouwvergunning worden afgeleverd voor de ontwikkeling van het binnengebied Hondhof met 32 woningen, gelegen tussen de L. Lambrechtsstraat en de Boomgaardstraat. Hetzelfde geldt voor de verkavelingsvergunning voor de Middelste Kommen, een uniek project van in totaal 104 woningen gelegen tussen Nieuw-Hoeselt, de Bormanlaan en Hooilingen. Onze Brandweer tenslotte verdient een extra woord van dank: we hebben besloten om op zelfstandige basis te blijven werken, mits een concrete toepassing van de reglementen, fysieke proeven en een beheersing van de lasten. Er zijn ook maar liefst 10 jonge, gemotiveerde personen in opleiding gegaan als stageair-brandweerman. Het resultaat van deze nieuwe wind was tastbaar bij de stormschade in oktober. Met man en macht werd er gewerkt om alle mensen in nood daadwerkelijk te kunnen helpen. Als besluit zou ik u allen willen meedelen dat het mijn grootste wens is dat u allen een gezond, gelukkig en voorspoedig 2003 tegemoet gaat. Voor uzelf, uw kinderen, ouders, grootouders en alle verdere familieleden en kennissen. Draag er met veel moed en inzet zelf uw steentje aan bij. Voor hen die in moeilijkere familiale situaties verkeren, wens ik blijvende kracht en sterkte om uw gewaardeerde en zinvolle hulp aan familieleden of anderen verder te zetten. Voor diegenen die onze hulp mochten nodig hebben: aarzel niet, de deur staat open. Van ganser harte een fijne en zorgeloze overgang van Oud naar Nieuw. IN DIT NUMMER Deze uitgave van de Gemeenteberichten kwam tot stand dankzij: Serge Voncken - Gert Hellinx - Gaby Somers U allen genegen layout: Dirk Jehaes - druk: Giva Hoeselt 2 3 Annette Stulens Burgemeester burgerlijke stand en bevolking 2 geboorten, huwelijken, overlijdens voorwoord 3 De Nieuwjaarswensen van de burgemeester verkeer 4 het rijbewijs + Financiën 5 De dienstenbelasting Technische dienst 6 De burger en zijn leefomgeving Sport 7 Kalender Activiteiten Sociaal Maatschappelijk 10 De Lijn: gratis met tram en bus voor 65+ tot 2007 Vrijwilligers in de thuiszorg Cover Story 12 UNIZO Hoeselt in kijker Eindejaarsactie Cultuur 14 Eerste carnavalstoet in onze gemeente Activiteiten i.k.v. het Lambrecht Lambrechtsjaar en anderen OCMW 16 Verslag week van de senior En het Sinterklaasfeest Varia jarigen vierden feest! Milieu 18 BouwTeams Huishoudelijke energiedoorlichting Andere nuttige weetjes Jeugd 20 Kindergemeenteraadsverkiezingen Informatief 21 De Seniorendag Een Rijbewijs B behalen Toerisme en Recreatie 22 Wandelkalender Verslag Lambrecht Lambrechtsactiviteiten In de bloemetjes 23 goud voor jaar parochieraad Hoeselt Het weten waard Gemeente Hoeselt

3 Verkeer Financiën 4 POLITIE AANGIFTES: In het verleden is meer dan eens gebleken dat mensen die naar het bureau komen om een aangifte te doen, niet weten dat ze bepaalde informatie moeten meebrengen om een aangifte te kunnen formuleren. Hieronder een paar nuttige tips die u tijd en geld kunnen besparen. Bij verlies identiteitskaart: pasfoto meebrengen, men krijgt nl een vervangdocument waarop een foto verplicht is. Bij verlies bankkaart : het rekeningnummer meebrengen (breng eventueel een uittreksel mee) Bij verlies SIS-kaart : eerst het kaartnummer vragen bij de mutualiteit. Bij verlies GSM : het EMEI-nr meebrengen (eventueel de originele verpakking, daar staat een sticker op met de nodige informatie) Een goede raad : bewaar thuis fotokopieën van uw documenten en breng die mee bij twijfel : bel voordat u komt, wij zullen precies zeggen wat u moet meebrengen Info Lokale politie Hoeselt Onthaaldienst Europalaan 7a 3730 Hoeselt Telefoon : Attest goed gedrag en zeden: Indien u een attest van goed gedrag en zeden nodig heeft voor het werk, voor een uitvoering van een activiteit die onder opvoeding, psycho-medischesociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt, zal de afleveringstermijn voor zo n attest 7 dagen duren (dit tengevolge van de omzendbrief van 01 juli 2002). Indien u meer informatie hieromtrent wenst kunt u steeds telefonisch contact nemen op het telefoonnummer hierboven vermeld. Info Lokale Politie, Schureveld 19 te Bilzen telefoon : Rijbewijs+ Eénmaal het rijbewijs op zak, kunnen de nieuwe bestuurders van auto, motor of vrachtwagen de weg op. Uit de ongevallencijfers blijkt echter dat er vaak verkeersongevallen gebeuren met onervaren weggebruikers. Door gebrek aan ervaring, weten zij vaak niet hoe te reageren in onverwachte verkeerssituaties. Een aanvullende rijvaardigheidstraining defensief rijden kan een eerste stap zijn in de goede richting. In 2002 werden, in een samenwerking tussen gemeenten en provincie Limburg zeer goede resultaten geboekt. Daarom organiseert het provinciebestuur in 2003 opnieuw, in samenwerking met de gemeenten, gratis rijvaardigheidscursussen voor onervaren bestuurders van auto, vrachtwagen en motor. Deze rijvaardigheidstrainingen zijn gericht op het aanleren van een defensief rijgedrag: de eigen rijstijl aanpassen en, indien mogelijk, reacties van de andere weggebruikers voorzien. In de trainingen worden oefeningen voorzien die leren: hoe te reageren in noodsituaties en hoe deze te vermijden hoe men vooraf onverwachte en wisselende verkeerssituaties kan inschatten hoe een onverwachte hindernis te vermijden hoe op een juiste wijze een bocht te nemen hoe een noodstop uit te voeren met of zonder ABS wat de juiste kijk- en remtechnieken zijn, de juiste zithouding en stuurmanipulatie enz. Heeft u zelf onlangs uw rijbewijs behaald of kent u iemand die pas met succes het rijexamen heeft afgelegd? Schrijf u dan zeker in voor gratis deelname aan deze training en verbeter uw verkeersveiligheid! Wie? Als u uw definitief rijbewijs categorie A,B,C of D (auto, motor of vrachtwagen) recent behaald heeft (2002,2001), kan u zich inschrijven voor zo n gratis rijvaardigheidstraining. Als er veel inschrijvingen zijn, worden de inzendingen geselecteerd en wordt voorrang gegeven aan de bestuurders die het meest recent hun rijbewijs haalden. Hoe? U haalt gewoon een inschrijvingsbon af bij uw gemeentebestuur (dienst rijbewijzen) en stuurt deze terug naar het provinciebestuur (alle gegevens staan op de bon vermeld). Waar? De rijvaardigheidstrainingen gaan door op de terreinen van het Circuit Zolder. Wanneer? Een cursus duurt een halve dag. U kan zelf kiezen wanneer u de cursus wenst te volgen: in de Krokusvakantie 2003 (3-7 maart), in de tweede week van de Paasvakantie (15-18 april) of tijdens de derde week van september (22-26 sept.). U kan dit aanduiden op de inschrijvingsbon. In de mate van het mogelijke wordt hiermee rekening gehouden. Info: Raymond Collings - Lokale Politie Bilzen- Hoeselt-Riemst, tel Gemeentebelastingen Dienstenbelasting dienstjaar 2002 Vorige jaren ontving u in de loop van de maanden november of december uw aanslagbiljet in verband met de huisvuilbelasting. Zoals u ongetwijfeld al hebt vernomen uit allerlei artikels die in de regionale kranten zijn verschenen, hebben wij voor het dienstjaar 2002 de huisvuilbelasting afgeschaft en vervangen door een meer algemene dienstenbelasting. Deze dienstenbelasting heeft totaal niets te maken met de vroegere huisvuilbelasting. Het is een volledig nieuwe gemeentebelasting gebaseerd op het solidariteitsprincipe: iedereen die deel uitmaakt van onze gemeenschap moet zijn of haar steentje bijdragen in de totale kosten veroorzaakt door en voor die gemeenschap. De dienstenbelasting is vastgesteld op 165,00 EURO per belastingplichtige. Voor de belastingplichtigen die het statuut van WIGW hebben, bedraagt de belasting 100,00 EURO. Om na te gaan of iemand het statuut heeft van WIGW, maken we gebruik van de gegevens van de Kruispuntbank. Waarom nu deze meer algemene dienstenbelasting? Omdat aan het gemeentebestuur steeds meer verplichtingen worden opgelegd door de hogere overheden (dat zijn de Vlaamse Regering en de Federale Regering). Om welke verplichtingen het gaat, en wat de gevolgen zijn voor de gemeentelijke financiën, proberen we hierna op een begrijpelijke manier toe te lichten. Na de Dutroux-affaire schreeuwde de bevolking om meer veiligheid in het algemeen en een betere bescherming van de kinderen. De federale regering zocht naar een oplossing en lanceerde het project van de politiehervorming. Sinds 1 januari 2002 maakt onze gemeente deel uit van de Politiezone Bilzen- Riemst-Hoeselt. De financiële bijdrage die onze gemeente tijdens het jaar 2002 aan deze Politiezone moest betalen, bedraagt ,00 (ongeveer 22 mio BEF). En daarmee bedragen de uitgaven inzake politie ,00 oftewel 7 mio BEF méér dan in de periode vóór de politiehervorming. Talloze richtlijnen (Belgische en Europese) inzake de verwerking van afval dwingen ons bestuur tot voortdurend stijgende uitgaven. Voor de verwerking van uw huisafval betalen wij elk jaar in totaal ongeveer ,00 EURO: ,00 EURO voor de wekelijkse ophalingen; ,00 EURO voor het laten ophalen en afvoeren van de afval die we met z n allen stoppen in de containers op het containerpark; bijna ,00 EURO voor het malen en afvoeren van het door u aangevoerde snoeihout en groenafval; ,00 EURO als jaarlijkse bijdrage in de werkingskosten van onze afvalintercommunale Intercompost. Alles samen zijn dat oude Belgische franken: meer dan BEF per persoon en per jaar! En dan hebben we het nog niet gehad over de normen voor het zuiveren van uw afvalwater. U kent waarschijnlijk het zuiveringsstation van Aquafin langs de Zwarte Weg. Het te zuiveren water geraakt daar niet zomaar..., daarvoor zijn leidingen nodig. Om die leidingen te leggen zijn wegenwerken nodig. Het herstellen en verbeteren van de door Aquafin opengelegde wegen kost geld, veel geld. Hiervan komt een groot deel ten laste van de gemeente. Bijvoorbeeld: voor de geplande werken van Aquafin in de Romershovenstraat wordt het aandeel ten laste van de gemeentebegroting geschat op 2 miljoen EURO (80 mio BEF). De gemeente streeft naar een zo groot mogelijk aanbod van veilige fietspaden en fietsroutes ten voordele van de lokale bevolking. Wij doen zoveel mogelijk beroep op de tussenkomsten van de Ruilverkaveling voor de aanleg van fietspaden en wandelwegen, maar er blijft altijd een bepaald deel financieel ten laste van de gemeente. Ook het OCMW-bestuur wordt geconfronteerd met bijkomende verplichtingen en stijgende uitgaven. De verplichte financiële opvang van een door de hogere overheden bepaald aantal politiek vluchtelingen is sinds enkele jaren een belangrijke verliespost voor ons OCMW. Dit betekent dat de jaarlijkse bijdrage van het gemeentebestuur in de werkingskosten van het OCMW met ruim ,00 EURO moest worden verhoogd. Bovendien zorgt de federale regering ervoor dat bepaalde inkomsten voor de gemeente sterk gedaald zijn en in de toekomst nog verder zullen dalen. Door het zogenaamde vrijmaken van de elektriciteitsmarkt, dalen de winsten van Interelectra uit de verkoop van elektriciteit. Dit betekent dat het gemeentebestuur heel wat minder dividenden (inkomsten) krijgt van Interelectra. Het reglement van de dienstenbelasting werd goedgekeurd door de meerderheid in de gemeenteraad. De verhoging van de gemeentebelastingen was een noodzaak om de gemeente op lange termijn financieel gezond te houden en toch te blijven voorzien in een aantal basisvoorzieningen voor de bevolking. Als bestuur zullen we blijven ijveren voor een goede dienstverlening inzake infrastructuur, cultuur, sport, jeugd, ontspanning, ouderenzorg en veiligheid. Wij beschouwen het als een uitdaging om een gezond evenwicht te vinden tussen enerzijds de noden van de bevolking en anderzijds de strenge richtlijnen en wetgevingen die ons voortdurend worden opgelegd. Mocht u bijkomende vragen hebben of toelichtingen wensen omtrent de genomen beslissingen, zijn wij graag bereid u te woord te staan en onze politieke verantwoordelijkheden op te nemen. Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Hoeselt. 5

4 Technische Dienst Sport 6 De burger bepaalt mee hoe zijn onmiddellijke leefomgeving er moet uitzien. Onlangs is de 2 de fase van de aanleg van stoepen te Nieuw-Hoeselt beëindigd. De voetpaden in de Morlotlaan, de Stijn Streuvelslaan, de Rode Kruislaan, de Meidoornlaan en het Doornkappersplein werden hernieuwd. Het gemeentebestuur Hoeselt heeft opnieuw een rondvraag gehouden om de bewoners van deze straten te vragen naar hun voorkeur van de nieuw aan te leggen groenstroken langs de vernieuwde voetpaden. De bewoners hadden de keuze uit louter grasperk of grasperk in combinatie met boompjes al dan niet afgewisseld met heesters. Het aantal binnengekomen formulieren was overweldigend. Maar liefst 66% van de aangeschreven bewoners hebben gereageerd. De rondvraag leverde volgende resultaten op: - Rode Kruislaan: meerderheid verkiest grasperk in combinatie met boompjes; - Meidoornlaan: meerderheid verkiest grasperk in combinatie met boompjes en heesters; - Stijn Streuvelslaan: meerderheid verkiest grasperk in combinatie met boompjes; - Morlotlaan: meerderheid verkiest grasperk in combinatie met boompjes; - Doornkappersplein: meerderheid verkiest grasperk in combinatie met boompjes; Het gemeentebestuur wil hierbij de mensen van harte danken voor hun spontane reacties en heeft beslist om de groenvoorziening aan te leggen zoals door de meerderheid van de bewoners is gekozen. Tot de aanleg van deze groenstroken zal ten laatste in het voorjaar van 2003 worden overgegaan. Ook de derde fase van vernieuwing van de stoepen te Hoeselt zal rond deze periode van start gaan. Het betreft dan de Sparrenlaan, de G. Gezellelaan, een deel van de de Bormanlaan en het laatste deel van de Stijn Streuvelslaan. Aansluitend op voorgaande willen wij aan alle inwoners en bezoekers van Hoeselt vragen om geen gebruik te maken van de groenstroken om uw voertuig op te parkeren. U laat een onherstelbare schade achter op deze stroken waarbij de buurt er onverzorgd komt bij te liggen. Daar waar geen specifieke verharde parkeerstroken langs de weg zijn voorzien mogen de voertuigen op de rijweg worden geparkeerd, uiteraard rekening houdend met de algemene wegcode. Wat vele mensen echter niet weten is dat er wel degelijk op een fietssuggestiestrook mag geparkeerd worden. Het grote verschil tussen een fietspad en een fietssuggestiestrook is dat een fietspad steeds met een volle, ononderbroken witte lijn van de rijweg wordt afgebakend. Zwemlessen voor personen met een handicap (G-zwemacademie) Doelgroep kinderen vanaf ongeveer 8 jaar tot ongeveer 18 jaar voor mentaal en fysisch gehandicapten van het type 1 en 2 buitengewoon Lager Onderwijs en opleidingsvorm 1 en 2 secundair onderwijs. Dag en uur dinsdag en donderdag van tot uur Programma afhankelijk van de vraag Vertrek aan Ter Kommen om 8.00 uur en terug omstreeks uur Programma Voormiddag vertrekken we vanuit Achouffe (gelegen tussen Houffalize en La Roche en is gekend voor zijn lekker kabouterbiertje) richting twee typische dorpjes Mont en Wilogne. Deze landschapswandeling geeft ons de mogelijkheid te genieten van de natuur en mooie vergezichten. We wandelen ook door de sprookjesachtige vallei Vallée des fées. s Middags kan je een lekkere tas Mountainbike route De Steegskes geven we van watergewenning tot echte zwemlessen, we geven de lessen in zeer kleine groepjes met extra aandacht voor het individu Timing 1 x wekelijks Prijs de eerste reeks van 10 lessen zijn gratis Inschrijven geïnteresseerden nemen contact op met de sportdienst Hoeselt Kerstwandeling in Achouffe zondag 22 december 2002 BBB > DANCE Een swingende lessenreeks vol trendy moves Alles kan: van disco tot latino, van funk tot new dance. Deelnemen kan je vanaf 14 jaar, je betaalt 25 voor 10 beurten FIT CLUB Op zoek naar een sportclub voor vrouwen met een kwalitatief aanbod groepslessen BBB zowel overdag als 's avonds? Deelnemen kan met een 15 of 40 beurtenkaart. Inschrijven kan je ter plaatse in de spiegelzaal Ter Kommen Hoeselt. Het permanent mountainbike parcours De Steegkes dat onze gemeente en stad Bilzen doorkruist werd gewijzigd. Het gedeelte op het grondgebied van Bilzen werd grondig hertekent. Afhankelijk van je sportieve conditie heb je Prijs Info soep kopen, je picknick opeten of een snack bestellen. In de namiddag is er een facultatieve wandeltocht om terug in Achouffe te eindigen., waar je in één van de gezellige taveernes keuze te over hebt om je appetijt te stillen. 7,5 per persoon, inclusief busvervoer, gids en verzekering Bij regenweer voorzie je best aangepaste kledij en schoeisel Inschrijven en betalen op voorhand op de sportdienst Hoeselt. Start: dinsdag 7 januari van tot uur Inschrijven kan je ter plaatse in de spiegelzaal Ter Kommen Hoeselt. Maandag 10u00 en 21u00 Dinsdag 20u00 en 21u00 Woensdag 20u00 en 21u00 Donderdag 10u00 Vrijdag 20u00 en 21u00 momenteel de keuze uit drie afstanden. De beginners volgen alleen de groene pijlen, de actievelingen nemen groen en vervolgens blauw. De sportievelingen nemen achtereenvolgens de groene, de blauwe en de rode lus. Zwembad Ter Kommen Vrij zwemmen schooljaar maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag woensdag zondag schoolvakanties maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag woensdag zondag Gesloten tijdens het kerstverlof ( tem ) - Zaterdagnamiddag kan je het zwembad reserveren voor zwemfeestjes - Activiteiten: zwemacademie, zwemlessen voor kinderen, zwemlessen voor volwassenen, zwemlessen voor +50 jarigen, aquagym - Gratis zwemmen op verjaardag - Je kan als groep privé het zwembad afhuren Alle info Zwembad: tel of op de sportdienst Hoeselt Vrij zwemmen voor personen met een handicap Elke vrijdag van tot uur wordt het zwembad gereserveerd voor personen met een handicap die rustig willen komen zwemmen. Dit uurtje staat open voor iedereen. Wil je komen, neem je best even contact op met de sportdienst. Als promotie wordt er gratis gezwommen tot 31 december 02 Alle info en inschrijvingen: sportdienst Hoeselt Tel , fax

5 Sport Sport 8 Huldiging sportkampioen Ieder jaar organiseert het bestuur van de sportraad samen met de cultuurraad de huldiging van de sportkampioenen, cultuuren sociaalverdienstelijken. De gezamenlijke hulde vindt plaats op vrijdag 7 februari 2003 in de feestzaal van Ter Kommen. Een sportman, -vrouw, -club en een beloftevolle jongere zullen in het daglicht geplaatst worden. Iedereen kan zich kandidaat stellen! Je kan jezelf of iemand anders kandidaat stellen, door de behaalde prestaties tijdens het sportseizoen , schriftelijk aan de sportdienst Hoeselt te melden (naam, voornaam, adres, leeftijd, prestaties). Deze info moet uiterlijk op 14 januari 2003 in ons bezit zijn. De niet tijdig binnengebrachte kandidaturen komen niet meer in aanmerking. Alle clubs kunnen hun kalenders bezorgen aan de sportdienst. Vlaamse Zwemweek Uitslag van de swimmathon voor het basisonderwijs groot-hoeselt op woensdag 20 november ll. 1 Centrum 6A 2 Centrum 6B 2 Romershoven 3 graad 4 Werm 3 graad 5 Alt-Hoeselt 3 graad 6 Centrum 5B 7 Centrum 5A 7 O.L.Vrouw 3 graad SPORTKALENDER SPORTKALENDER SPORTKALENDER SPORTKALENDER SPORTKALENDER SPORTKALENDER SPORTKALENDER SPORTKALENDER SPORTK datum Dag Uur Sporttak Activiteit afdeling locatie zon voetbal KSV Hoeselt J. Borgloon 2 prov. A Bergstraat vrij zaalvoetbal Zvk Hoeselt 94 - Hasselt 3 prov. C Ter Kommen zat tafeltennis Hoeselt B - Wielsbeke A Land. A heren B Lokaal Tamara zat golfbiljart Sombrero - Maasmechelen Demervallei Café Sombrero zon voetbal KSV Hoeselt Vlijtingen VV 2 prov. A Bergstraat zon voetbal Alt Hoeselt Sp Aalst 2 prov. A Bergstraat vrij zaalvoetbal Isola Carrera Eisden Beker van België Ter Kommen vrij zaalvoetbal t Koffiehuisje - Zutendaal 4 prov. C Ter Kommen vrij zaalvoetbal Zvk Hoeselt 94 - Genk 3 prov. C Ter Kommen vrij golfbiljart Sombrero A - Club 85 Ere-afdeling Café Sombrero zat golfbiljart Sombrero - Wellen Demervallei Café Sombrero zon badminton Hoeselt H3 - Bilzen H2 Prov. competitie Ter Kommen zon badminton Hoeselt H2 - Looise H Prov. competitie Ter Kommen zon badminton Hoeselt D1 - Neerpelt D Prov. competitie Ter Kommen vrij zaalvoetbal Isola - Circle Bilzen 2 nationale Ter Kommen vrij zaalvoetbal Isola S - zvk Hoeselt 3 prov. C Ter Kommen vrij golfbiljart Sombrero B - Club 85 B 1 afdeling Café Sombrero zat volleybal AVC Alt-Hoeselt B - Eisden A 4 afd. D Ter Kommen zat tafeltennis Hoeselt A - Braine 1 nat. dames A lokaal Tamara zat tafeltennis Hoeselt A - Sokah C Land. B heren A lokaal Tamara zat tafeltennis Hoeselt B - Gemo A Land. B dames B lokaal Tamara zon badminton Hoeselt D2 - Maaseik D Prov. competitie Ter Kommen zon voetbal KSV Hoeselt BJK St. Truiden 2 prov. A Bergstraat zon voetbal Alt Hoeselt Vlijtingen VV 2 prov. A Bergstraat vrij zaalvoetbal t Koffiehuisje - Waltwilder 4 prov. C Ter Kommen vrij zaalvoetbal Zvk Hoeselt 94 - Winterslag 3 prov. C Ter Kommen vrij golfbiljart Sombrero A - Panderoza Ere-afdeling Café Sombrero zat golfbiljart Sombrero - Bilzen HW 2 Demervallei Café Sombrero zat volleybal Hoevoc - Herentals 2 divisie A Ter Kommen zat tafeltennis Hoeselt B - Gent B Land. A heren B Lokaal Tamara zon voetbal Alt Hoeselt VK Zepperen 2 prov. A Bergstraat zat volleybal Hoevoc - Elen 2 divisie A Ter Kommen zat tafeltennis Hoeselt A - Vilvo A Land. B heren A lokaal Tamara vrij zaalvoetbal t Koffiehuisje - Lanaken 4 prov. C Ter Kommen zwembad Ter Kommen - voor ieder wat wils Het sportlint De overhandiging van de fakkel aan Bilzen Op zaterdag 19 oktober werd de langste sportieve estafette dwars door Vlaanderen gehouden. Een hondertal personen fietsten en wandelden van Ter Kommen naar Merem om de fakkel door te geven aan stad Bilzen. Naderhand bood de sportraad een gezellig drink aan in Klein Bivelen. De start van de groep fietsers datum Dag Uur Sporttak Activiteit afdeling locatie zat volleybal AVC Alt-Hoeselt B - Volley 02 4 afd. D Ter Kommen zon voetbal KSV Hoeselt Kortessemse VV 2 prov. A Bergstraat zon voetbal Alt Hoeselt BJK St. Truiden 2 prov. A Bergstraat don volleybal Horevoc - Munsterbilzen 3 afd. B Ter Kommen vrij zaalvoetbal Zvk Hoeselt 94 - Hasselt V. 3 prov. C Ter Kommen vrij golfbiljart Sombrero A - Pellikaan Ere-afdeling Café Sombrero zat golfbiljart Sombrero - Membruggen 2 Demervallei Café Sombrero zat tafeltennis Hoeselt A - Zaventem A Land. B heren A lokaal Tamara zat tafeltennis Hoeselt B - Lauwe A Land. A heren B Lokaal Tamara vrij zaalvoetbal Isola - Malle 2 nationale Ter Kommen vrij zaalvoetbal Isola S - Diepenbeek 3 prov. C Ter Kommen vrij golfbiljart Sombrero B - Onder Ons 1 afdeling Café Sombrero zat volleybal Hoevoc - Kapellen 2 divisie A Ter Kommen zat tafeltennis Hoeselt A - Virton B 1 nat. dames A lokaal Tamara zat tafeltennis Hoeselt B - Houthalen A Land. B dames B lokaal Tamara zat tafeltennis Hoeselt B - St. Niklase B Land. A heren B Lokaal Tamara zat voetbal KSV Hoeselt Dar. Jeuk 2 prov. A Bergstraat zon voetbal Alt Hoeselt Kortessemse VV 2 prov. A Bergstraat vrij golfbiljart Sombrero A - Weerdhoek 2 Ere-afdeling Café Sombrero zat golfbiljart Sombrero - ABC Hoeselt Demervallei Café Sombrero zat volleybal AVC Alt-Hoeselt A - Horevoc 3 afd. B Ter Kommen zat volleybal AVC Alt-Hoeselt B - Rekem C 4 afd. D Ter Kommen vrij zaalvoetbal Isola - Inter Diepenbeek 2 nationale Ter Kommen vrij zaalvoetbal Isola S - Bilzen C. 3 prov. C Ter Kommen vrij golfbiljart Sombrero B Eisden 2000 B 1 afdeling Café Sombrero zat golfbiljart Sombrero - Waterschei Demervallei Café Sombrero zon voetbal KSV Hoeselt Nieuwerkerken 2 prov. A Bergstraat zon voetbal Alt Hoeselt Dar. Jeuk 2 prov. A Bergstraat don volleybal Horevoc - Kisvoc 3 afd. B Ter Kommen zat golfbiljart Sombrero - Bilzen HW 1 Demervallei Café Sombrero zat volleybal Hoevoc - Volley Lint 2 divisie A Ter Kommen zat tafeltennis Hoeselt A - Stekene A 1 nat. dames A lokaal Tamara zat tafeltennis Hoeselt B - Gent A Land. B dames B lokaal Tamara zat tafeltennis Hoeselt B - Hurricane A Land. A heren B Lokaal Tamara 9

6 Sociaal maatschappelijk Sociaal maatschappelijk 10 Europees jaar van mensen met een handicap : Europees Jaar van mensen met een handicap! Een speciaal Nationaal Comité is hiervoor in het leven geroepen. Het Comité werkt samen met landelijke belangenorganisaties van mensen met een handicap. 3 december 2002: vond de aftrap plaats voor dit bijzondere jaar. Thema s van de talloze activiteiten zijn: arbeid, onderwijs en vrij tijd. Gelijke kansen, toegankelijkheid en mobiliteit zijn daarbij van groot belang. Ook uw onderneming kan als partner in het Jaar bijdragen. Misschien met geld, maar... vooral ook met inzet, ideeën en acties. Meer weten? Neem contact op met het nr of Damiaanactie Lepra verminkt, tuberculose doodt, Damiaanactie geneest. Al bijna veertig jaar vecht Damiaanactie tegen lepra (een ziekte die verminkt) en tuberculose (een ziekte die dood!) in de verste uithoeken ter wereld. En niet zonder resultaat! En ook u kan ons op een eenvoudige manier helpen: Op 24, 25 en 26 januari 2003 verkopen vrijwwilligers stiften in onze gemeente. Steun deze actie!!!. Mede dankzij uw steun kan Damiaanactie levens redden en patiënten opnieuw een waardig leven geven. De kostprijs van één volledige behandeling bedraagt gemiddeld 30 euro. 30 euro voor een leven zonder verminkingen. 30 euro om een leven te redden U kan ook uw gift overschrijven op rekeningnr , Damiaanactie, Leopold 2 laan 263, 1081 Brussel, Vanaf 30 euro krijgt u een fiscaal attest. Bedankt alvast in naam van de meer dan lepra- en tbc-patiënten die vorig jaar konden genezen. Tot en met 2007 gratis tram en bus voor 65+ Met de Omnipas 65+ van de Lijn Sinds 2000 kunnen Vlaamse 65-plussers gratis reizen met de bussen en trams van De Lijn. De 1.1 miljoen gratis 65+-kaarten die sindsdien werden verspreid, zijn geldig tot en met 31 december In tweede helft van december 2002 krijgen alle Vlaamse 65-plussers automatisch een nieuwe 65+-kaart van De Lijn. Het is niet nodig om een aanvraag in te dienen voor de nieuwe kaart. De verzending gebeurt tijdig en op basis van adressenbestanden die De Lijn krijgt van alle Vlaamse gmeenten. Omnipas 65+: nieuwe kaart met langere geldigheid De 65+-kaart kreeg een nieuwe ontwerp (zie illustratie) en een nieuwe naam. Voortaan heet de gratis kaart Omnipas 65+. Daarnaast heeft De Lijn gekozen voor een kaart van betere kwaliteit. Ze blijft immers vijf jaar tijdig. Wanneer krijg ik mijn kaart? De omnipas 65+ is geldig van 1 januari 2003 (niet vroeger) tot en met 31 december wie nog 65 moet worden, krijgt zijn of haar kaart in de maand voor zijn of haar 65e verjaardag. Samen met de kaart krijgt elke 65- plusser een folder met alle informatie over de Omnipas 65+ en enkele praktische tips. Kaart niet gekregen op ? Wie de Omnipas 65+ niet heeft gekregen op GOED NIEUWS VOOR DE BELBUSGEBRUIKERS!!! De inwoners van Schalkhoven, Sint-Huibrechts-Hern en Vrijhern krijgen vanaf 21 december 2002 een nieuwe verbinding met de stad Tongeren. 31 december, moet dit zo snel mogelijk melden aan onze dienst Abonnementen in zijn of haar provincie. Indien de persoonsgegevens van de 65-plusser genoteerd staan in het klantenbestand van de dienst Abonnementen van De Lijn, bezorgen wij zo snel mogelijk de Omnipas 65+. Vóór 31 maart 2003 of binnen de drie maanden na de 65e verjaardag maken we de Omnipas 65+ gratis aan. Voor elke aanvraag nadien rekenen we de prijs aan van een duplicaat: 8.25 euro voor het eerste duplicaat binnen het eerste jaar, 16,50 euro voor het tweede en euro voor het derde en elk volgende duplicaat. Waar geldig? Met de Omnipas 65+ van De Lijn kan de 65- plusser ook gratis rijden met de bussen en trams van de TEC in Wallonië en de bussen, trams en metro van MIVB in Brussel. Bij de MIVB mag dit enkel vanaf 9 uur op werkdagen. Tijdens het weekend en op feestdagen is er geen beperking bij de MIVB. Zowel bij De Lijn als de MIVB moet bij elke opstap de kaart in het ontwaardingstoestel gestoken worden. Bij de TEC volstaat het om de kaart te tonen aan de chauffeur. Een folder met meer informatie zal binnenkort huis aan huis bedeeld worden. BELBUS U belt... en de belbus haalt u op Meld - en steunpunt voor al wie te maken heeft met mishandeling, verkrachting en incest. 24 op 24 uur bereikbaar Praat - en groeigroepen. Pandora vzw Katarinalaan 8/ HASSELT Oproepnummer: Website: Verkeersveilig Limburg - Stickeractie Burgers die zich positief gedragen in het verkeer zullen beloond worden!!! Het gaat hier om hoffelijke burgers, en zij die de verkeersregels correct naleven. De beloning bestaat uit 2 attenties: een zakje met zonnebloemzaadjes en een sticker. De politiediensten zorgen voor de verdeling. De zonnebloemzaadjes zijn bedoeld als beloning op korte termijn, omdat ook een goede verkeersmentaliteit moet groeien. De sticker heeft een lange-termijn-doel: het is de bedoeling dat de bestuurder in kwestie de Koolstofmonoxide Co is een giftig gas dat ontstaatbij een slechte, onvolledige verbranding van brandstoffen als hout, kolen, gas, mazout, petroleum,... In een acute vorm leidt deze vergiftiging tot onmiddellijk bewustzijnsverlies. Wie in slaap ligt, merkt niets en stikt. Je kan zelf het risico op CO-vergiftiging in je woning verminderen door rekening te houden met enkele aandachtspunten. 1. Zorg voor een regelmatige aanvoer van zuurstof. 2. Voorzie een afvoer voor de verbrandingsgassen bovenaan in de kalme. 3. Laat de schoorsteen elk jaar vegen. 4. gebruik toestellen waar ze voor dienen. 5. Een atmosfeerbeveiliging moet. sticker zichtbaar op zijn of haar voertuig bevestigt. Op termijn zal de sticker een herkenningspunt worden voor iedereen die zich engageert om veilig aan het verkeer deel te nemen. Vanaf januari zal een fotograaf voertuigen uit het Limburgse verkeer fotograferen waarop de sticker bevestigd werd. Per maand worden dan fietsen en fietsaccessoires verloot en in september wordt een superprijs verloot. Voorkom CO-vergiftiging 6. Laat kachels nooit op de laagste stand staan. 7. Onderhoud regelmatig uw verwarmingstoestellen 8. Let op signalen! 9. Let op de weersomstandigheden 10. CO-vergiftiging: open ramen en deuren, schakel het toestel uit, verlaat de woning en raadpleeg een huisarts. Een folder kan je afhalen in het gemeentehuis of aanvragen bij de dienst Gezondheidsbevordering van het Nationaal verbond van Socialistische Mutualiteiten, Sint Jansstraat 32-38, 1000 Brussel, tel of surf naar Bent u geïnteresseerd om u te engageren als vrijwilliger? Het provinciaal platform vrijwillige oppasdiensten biedt u, met steun van de provincie, de mogelijkheid om een kennismakingscursus over het vrijwilligerswerk in de thuiszorg te volgen. Wilt u meer informatie over deze cursus of had u graag de adressen van de vrijwillige oppasdiensten in Limburg, neem dan contact op met Liesbeth Guinier van de Limburgse Preventieve Gezondheidsraad op het nummer EURO-CHILDREN: waarom niet in uw gezin? Euro-Children organiseert vakantie voor kinderen die in andere sociale omstandigheden opgroeien. De kinderen zijn afkomstig uit Kroatië, Slowakije, Tsjechië en hun leeftijd is tussen 9 en 13 jaar. Voor dit jaar zoekt de organisatie nog 100 gezinnen die gastvrij wensen te worden voor nieuwe kinderen. Volgende zomervakantie zullen de kinderen in ons land verblijven in de volgende periodes: van 1 juli tot 25 juli of van 24 juli tot 18 augustus. Geïnteresseerden gezinnen kunnen steeds bijkomende inlichtingen en/of aanvraagformulieren bekomen bij Euro-Children, Karel Mirystraat 2, 2020 Antwerpen, tel of raadpleeg de website 11

7 Coverstory Coverstory In ons land is UNIZO, de vereniging van zelfstandigen met meer dan leden, de grootste organisatie om op te komen voor de belangen van de zelfstandigen en KMO s. UNIZO Hoeselt eindejaarsactie Met een krachtige studiedienst, met een beweging die zich uitstrekt over méér dan 400 plaatselijke afdelingen, met tientallen dienstensecretariaten over het Vlaamse land, en met een uitgebouwd netwerk van bedrijfsgroeperingen profileert UNIZO zich als onafhankelijke belangenbehartiger voor het zelfstandig ondernemen. UNIZO Hoeselt is een bloeiende afdeling met 54 leden; zelfstandige ondernemers, bedrijfsleiders en beoefenaars van vrije beroepen. UNIZO Hoeselt werd opgericht in Het bestuur van UNIZO Hoeselt is samengesteld als volgt: Voorzitter: Robby Maene Ondervoorzitter: Luc Jeurissen Secretaris: Sybille Rosias Schatbewaarder: Karel Castro Kernleden: Carine Holsteen, Sandra Noben, Kristel Robijns, Leentje Verjans, Patrick Crommen, Gilbert Hauben, Gert Hellinx, Guy Herlitska, Ludo Molenaers, Bart Thewissen, Eric Thijs. actuele thema s. De voorbije jaren werden sessies gehouden over: invoering euro, zakelijk gebruik internet, doelgericht reclame voeren, sociale controles, beleggen, successieplanning, enz... In verband met het handelsbevorderende aspect coördineert UNIZO Hoeselt jaarlijks de dag van de klant. Het belangrijkste initiatief is de jaarlijkse eindejaarsactie die qua deelnemingspercentage steeds erg hoog scoort, telkens participeren een 50-tal handelszaken aan deze actie. Voor de belangenbehartiging naar het gemeentelijk beleid toe zetelen UNIZO-afgevaardigden in het PWA, LEA, Milieuraad, Werkwinkel, en Cultuurraad. 12 De doelstelling UNIZO Hoeselt is de lokale afdeling die zich bezighoudt met, enerzijds de projectie van wat leeft bij de Hoeseltse zelfstandigen naar de provinciale en nationale afdelingen, en anderzijds allerlei initiatieven neemt om de lokale zelfstandigen te informeren en de lokale handel te stimuleren. Eén van de doelstellingen van het lokaal bestuur is onder andere het organiseren van initiatieven om de onderlinge band tussen de zelfstandigen aan te halen en te onderhouden. Om deze reden wordt de jaarlijks brunch gehouden en meerdere uitstappen georganiseerd; bedrijfsbezoeken aan het Wijnkasteel Genoelselderen, Brouwerij Belle-Vue, KRC Genk, WPC, e.a.. Het belang ligt hier hoofdzakelijk op het uitwisselen van ervaringen met collega-handelaars evenals het delen en bespreken van gezamenlijke problemen en knelpunten. Wat betreft de informatie richt UNIZO Hoeselt jaarlijks een aantal infosessies in rond Uitreiking hoofdprijs eindejaarsactie 2001 Uitreiking tweede prijs eindejaarsactie

8 Cultuur Cultuur ACTIVITEITENKALENDER C.C TER KOMMEN - GROTE ZAAL JANUARI 14 Activiteiten KAV Hoeselt-Centrum januari-februari dinsdag 14 januari: kookclub (volzet) woensdag 29 januari: Avond over dementie of Als je niet meer weet dat je vergeet dinsdag 11 februari: kookclub woensdag 12 februari: Vermakelijk theater in CC Hasselt: Vetten en Koolhydraten, alles over vermageren. woensdag 19 februari: Filmavond Hobbytentoonstelling 2003 De K.A.V.- en K.W.B.-afdelingen van Hoeselt Centrum samen, organiseren in het weekend van 5 en 6 april 2003 een hobbytentoonstelling in het C.C. Ter Kommen. Dit is een uitnodiging aan alle Hoeseltse kunstenaars, en andere verzamelaars en hobbyisten die als vrijetijdsbesteding met iets creatiefs of merkwaardigs bezig zijn en dit ook eens willen tonen of demonstreren. Iedereen mag zich aanmelden als kandidaat-exposant. Geïnteresseerden kunnen liefst zo snel mogelijk contact nemen met één van volgende personen van het inrichtend comité: K.A.V. Centrum: - Annie Buysmans tel Rita Wouters tel Maggy Verjans tel K.W.B. Centrum: - Johny Lowet tel Jean Jamaer tel (thuis) (tijdens kantooruren) INFO Ter Kommen C.C. Ter Kommen, Europalaan 2, 3730 Hoeselt - Tel za 04 + zo Nieuwjaarsconcert Kon. Harmonie St. Cecilia di Dansnamiddag K.B.G. do Ledenvergadering K.B.G. vr Gewestfeest Gezinsbond za Nieuwjaarsreceptie Hoeseltse Treinclub zo Eetdag K.V.G. vr Carnavalbal CV 8-Team za Seniorennamiddag Burgemeester zo Eetdag Missiewerkkring wo Familievoorstelling: Hennie de Heks Poppentheater Wortel vr Hoeselt Leeft filmavond L.Lambrechts zo Ruilbeurs Hoeseltse Treinclub di Nieuwjaarsreceptie gemeentelijke adviesraden vr Kienen IKSO FEBRUARI do Ledenvergadering K.B.G. vr Huldiging cultuur- en sportverdienstelijken za Ledenfeest Volksunie zo Eetdag T.T.C. vr 14/za 15/vr 21/za 22+ vr Operette: Sepp l zo Eetdag Isola zo Motorentreffen MC Hoeselt tijdens de pauze: sprankelende receptie Nieuwjaarsconcert De Koninklijke Harmonie St. Cecilia Hoeselt speelt o.l.v. Jos Wijnen Rumba Mambo Tango Vurige dansers Bruisende percussie Ontroerende zang zaterdag 4 januari u00 zondag 5 januari u00 Info en reservatie: Thijs Willy Rode Kruislaan 5 Hoeselt Kaarten: VVK 7,5 EUR Kassa 8,5 EUR WOENSDAG 22 JANUARI - 14u HENNIE DE HEKS POPPENTHEATER WORTEL FAMILIEVOORSTELLING Kleine Hennie woont in een groot huis waar alles zwart en donker is: het tapijt, de stoelen, het bed en het bad. Zelfs Helmer, haar poes, is zwart. Alleen is Helmer daardoor moeilijk te zien. Als Hennie alweer over haar poes valt, besluit ze om toverkracht te gebruiken. Kleine Hennie kan echter nog niet zo goed toveren en al snel gebeuren er onverwachte dingen en wordt hun wereld even op zijn kop gezet. Samenleven is niet altijd eenvoudig, zelfs als je de beste vrienden bent... Een stuk over kleurrijke vriendschap, over graag zien en gezien worden. Spel, poppen en muziek: Geert Van Doorselaere. Leeftijd: van 3 tot 7 jaar Duur: 50 Prijs: 3 Kunstbende: de wedstrijd in kunst voor jongeren van 13 tot 19 jaar EIGEN PROGRAMMATIE C.C. TER KOMMEN JANUARI-FEBRUARI 2003 Bestijg op zaterdag 1 maart 2003 ons voorrondepodium en doe je ding! En misschien kom je op 1 mei terecht in de Antwerpse Single voor de finale. Je kan deelnemen aan volgende categorieën: txt off stage, txt on stage, perfomance, muziek, dans, video, nieuwe media, ontwerpen of fotografie. Alles kan, alles mag! Inschrijven voor Kunstbende kan via Je kan ook terecht bij de Provinciale Jeugddienst Limburg op het nummer of VRIJDAG 24 JANUARI - 20u FILMAVOND: ZO LEEFDE HOESELT opgeluisterd door jongerenkoor Horlecante en solist Luk Voncken Zo leefde Hoeselt is de titel van twee authentieke historische 16 mm-films uit de vijftiger jaren over het bruisende, volkse caféleven in Hoeselt en de Rerum Novarumviering in het park van kasteel Ter Waert. FEBRUARI - MAART 2003 HET HOESELTS TONEELGEZELSCHAP speelt in het kader van het Lambrecht Lambrechtsjaar 2003: SEPP L een zangspektakel van Louis De Vriendt liedjesteksten: Lambrecht Lambrechts muziek: Emiel Hullebroeck Regie: Johan Gerits Vrijdag 14, zaterdag 15, vrijdag 21, zaterdag 22 vrijdag 28 februari en zaterdag 1 maart 2003 om 20 u Spelen mee: Joke Hellemans, Liesbeth Grootaers, Harry Plessers, Monique Moers, Mariloe Baptist, Xavier Corstjens, Jenny Vanherle, Jean Duelen, Willy Creyf, Eddy Doll en nog vele anderen Met medewerking van: het versterkt Lambrechtskoor, de Balletgroep van de Gezinsbond, het Strijkensemble Michel Pieters, de Turngroep en talrijke gelegenheidsmedewerkers Plaatsbespreking: Gemeenschapscentrum Ter Kommen, tel Toegangsprijs: 10 Vrijdag 17 januari 2003 om 20 u CARNAVALBAL MET AANSTELLING VAN DE 4 de DORPSPRINS in Cultureel Centrum Ter Kommen Gratis toegang voor iedereen! t.v.v. CV 8-Team Hoeselt op zaterdag 12 april 2003 GROTE HOESELTSE CARNAVALSTOET Geïnteresseerde verenigingen die willen mee opstappen, gelieve contact op te nemen met Kamiel Vandebosch,

9 OCMW Varia De seniorenweek een terugblik! Maandag 18/11: Quiznamiddag de 3 wijzen Deze eerste ludieke quiznamiddag zorgde voor een geslaagde start van onze seniorenweek. Maar liefst 50 bezoekers namen geamuseerd deel aan de quiz. De 3 wijzen verduidelijkten de betekenis van een aantal moeilijke woorden. De twee enthousiaste ploegen kregen de opdracht om het juiste antwoord te zoeken. Geen makkelijke opgave met 3 wijzen die overtuigd waren van hun eigen waarheid. Een namiddag dus vol humor die zeker voor herhaling vatbaar is! Dinsdag 19/11: Bezoek aan Kinepolis Hasselt Met 19 senioren vertrok het OCMW-busje richting Hasselt. Eerst een rondleiding in Kinepolis, een blik achter de schermen en samen een animatiefilm kijken. Deze boeiende uitstap werd afgesloten met een koffietafel. Woensdag 20/11: Fit-uurtje en na de pauze verse dagsoep Samen aan de conditie doen! 17 senioren zagen dit wel zitten en op een deuntje muziek werden allerhande bewegingsoefeningen gedaan! Na de pauze werd een welverdiende dagsoep geserveerd. De bereiding alsook de bediening gebeurde door onze vrijwilligers. Woensdag 20/11: Grootouders en kleinkinderen creatief Samen zandkoekjes bakken en een koekjesdoos knutselen: de opdracht van deze ontspanningsnamiddag! 8 kinderen en 3 grootouders werkten hard samen om met een gevulde koekjesdoos naar huis te gaan. Deze namiddag werd begeleid door 2 vrijwilligers. Dinsdag 26/11: Senioren op de literaire toer Voor het bezoek aan de bibliotheek namen 10 K.B.G. Centrum Bestuursvergadering: Algemene bijeenkomst: senioren deel. Tijdens een interessante rondleiding maakten zij kennis met een zeer uitgebreid aanbod van boeken, CD s, video s enz. Tijdens de lunchpauze in het OCMW konden ze genieten van een heerlijke wintersoep bereid door de vrijwilligers. Voor de leesclub Menslief ik hou van je luisterden 16 senioren geboeid naar voorgelezen fragmenten uit het welgekende boek van Ph. Bosmans. Een zeer geslaagde dag! Woensdag 27/11: Seniorennamiddag met optreden van Miel Cools Het optreden van troubadour Miel Cools in het Cultureel Centrum viel zeker in de smaak van de +/- 170 senioren. Zijn liedjes klonken hen bekend in de oren en spontaan werd meegezongen. ACTIVITEITENKALENDER VOOR SENIOREN op 07 januari dinsdag om uur in het Dienstencentrum 03 februari in de pastorij om uur op 09 januari in het C.C. Ter Kommen om uur op 13 februari in C.C. Kerstfeest om uur HOBBY: op 20 januari van tot uur in het Dienstencentrum 17 februari van tot uur in het Dienstencentrum Contactdag: op 17 februari van tot uur SPORT: Turnen en Dans: iedere week op dinsdag van tot uur STOEL GYM: iedere woensdag van tot uur in het Dienstencentrum SENIORENRAAD: op 11 februari van uur tot uur zaal Ensor Vrijwilliger als verwijzer: op 21 Januari van uur tot uur zaal Ensor K.B.G. Alt-Hoeselt Ontspanning (kaarten e.a): januari en februari : iedere donderdag SPORT: Turnen en dans: iedere dinsdag K.B.G. O.L.V. Hoeselt Algemene bijeenkomst: op 09 januari en 06 februari in zaal de Brug SPORT: Turnen en dans: iedere dinsdag in zaal de Brug K.B.G. Schalkhoven Algemene bijeenkomst om de 14 dagen op donderdag St. Huibrechts-Hern Algemene bijeenkomst iedere 3de donderdag van de maand Werm Algemene bijeenkomst op woensdag voor de 15de van de maand K.B.G. Romershoven Algemene bijeenkomst iedere 3de woensdag van de maand Sinterklaas op bezoek in het Dienstencentrum! Op donderdag 5 december bracht Sinterklaas en zwarte piet een bezoek aan het Dienstencentrum voor senioren. Maar liefst 70 senioren en vrijwilligers waren aanwezig! Na het hoge bezoek konden zij genieten van heerlijk mokkagebak. 50 JARIGEN SAMEN ( ) Op zaterdag 21 september kwamen de Hoeseltse 50-jarigen samen in zaal Nederheem. Alle inwoners geboren in 1952 en de personen die op 12-jarioge leeftijd in onze gemeente woonden maar intussen verhuisden, werden voor deze reünie uitgenodigd. 1ste rij: Potargent Fred Nicolaers Alain Hensen Ludo Baptist Marilou Vissers Elise Moesen Maggy Thoonen Irène Noben Alida Bijloos Viviane 2de rij: Nassen Annie Hendriks Elly Cuypers Emmy Stulens Marie-Jeanne Rode Kruis Vlaanderen In het Districts huis in Borgerhout (Antwerpen) werd er onlangs een academische zitting gehouden, door het Rode Kruis Vlaanderen in aanwezigheid van Prinses Astrid. Aan de hand van foto s en persoonlijke ervaringen werd er uiteengezet hoe het Rode Kruis tewerk gaat in de probleemgebieden. Een afvaardiging van Hoeselt; o.a. voorzitter Verjans Leonce Claesen Anita Houben Josiane Slegers Josette L Hoest Jean Meuwissen Jean 3de rij: Lemoine Jos Thoelen Lucien Fidlers Rita Buysmans Marie-José Thoelen Erna Mesotten Louis Gielen Marion 4de rij: Eykenboom Jean Vanderhenst Jos Moors Madeleine Jehaes Mare Boelen Theo Aerts Pierre Goffin Rik Pauly Jozef Buysmans Eric Verjans Guido Schoefs Johnny Jean Vanspauwen, verantwoordelijke sociale hulpverlening Jean Penders en hoofd hulpdienst Bart Nelissen, was ook aanwezig om te vertellen wat Internationale Acties in Hoeselt had gedaan, tijdens het feest van de afdeling Hoeselt. Na afloop was er een receptie waar de prinses een onderhoud had met de vrijwilligers. Kleuterschool Centrum: inschrijving nieuwe kleuters Kleuters die 2 jaar en 6 maanden zijn op maandag 6 januari 2003 (geboren vóór of op 6 juli 2002) mogen voor het eerst naar school op 6 januari U kan uw zoontje of dochtertje inschrijven op dinsdag of donderdag voor de kerstvakantie. Dit kan tussen 8.15 uur en uur in de school. U kan ook telefonisch een afspraak maken op tijdens de schooluren. Lambert Menten voorzitter Kiwanis Op 3 oktober ll. werd Lambert Menten door zijn 30 medegenoten van Kiwanis Tongeren verkozen tot voorzitter voor het jaar Lambert zal instaan voor de goede werking van de commissies binnen de club, voor het organiseren van de talrijke activiteiten voor hun leden en voor het uitwerken van de liefdadigheidsactiviteiten. De doelstelling van Kiwanis is immers zich ten dienste stellen van de minderbedeelden. Met de laatste actie ophaling kleding, financiert Kiwanis verwarming en elektriciteit in een school in Roemenië. Leerlingen van de Broedersschool, Bilzen werken gedurende het schooljaar aan dit project en trekken voor de verdere afwerking naar Roemenië. In Tongeren worden de zitbanken in de deelgemeenten bekostigd. Een volgende actie is de pennenverkoop. Met dit geld zal aan een groot aantal arme mensen een kerstdiner aangeboden worden. Proficiat Lambert! Wij wensen je van harte een vruchtbare ambtsperiode toe. 16 Wij mogen dus spreken van een zeer geslaagde seniorenweek! Alle bezoekers: bedankt voor de goede opkomst! Alle vrijwilligers: bedankt voor jullie enthousiasme en inzet! 17

gemeenteberichten * Het Hoeselts Cultuurbeleid * De vrijmaking van de energiemarkt * Bijscholing voor de helft terugbetaald met de opleidingscheques

gemeenteberichten * Het Hoeselts Cultuurbeleid * De vrijmaking van de energiemarkt * Bijscholing voor de helft terugbetaald met de opleidingscheques Hoeselt gemeenteberichten SENIORENSPORTDAG Donderdag 11 september * Het Hoeselts Cultuurbeleid * De vrijmaking van de energiemarkt * Bijscholing voor de helft terugbetaald met de opleidingscheques Tweemaandelijks

Nadere informatie

Nieuwjaarsreceptie Iedereen is van harte uitgenodigd op de Nieuwjaarsdrink op het Dorpsplein, zondag 6 januari van 11 tot 13 uur.

Nieuwjaarsreceptie Iedereen is van harte uitgenodigd op de Nieuwjaarsdrink op het Dorpsplein, zondag 6 januari van 11 tot 13 uur. Hoeselt g e m e e n t e b e r i c h t e n Nieuwjaarsreceptie Iedereen is van harte uitgenodigd op de Nieuwjaarsdrink op het Dorpsplein, zondag 6 januari van 11 tot 13 uur. Seniorenfeest Alle zieken, gehandicapten

Nadere informatie

Huldiging sport-, sociaal- en cultuurverdienstelijken 2005

Huldiging sport-, sociaal- en cultuurverdienstelijken 2005 Hoeselt gemeenteberichten Huldiging sport-, sociaal- en cultuurverdienstelijken 2005 Opera en Belcanto concert door Aveland Nieuwe materialen bij de gemeentelijke uitleendienst Het Gemeentelijk Ruimtelijk

Nadere informatie

Hoeselt. 20 jaar Vitales

Hoeselt. 20 jaar Vitales Hoeselt g e m e e n t e b e r i c h t e n 20 jaar Vitales 31 ste Demervalleitreffen en Demerrock op 8-9 en 10 juli Hoeselt Zomert op 16 en 17 juli Feest in het park op 27 en 28 augustus Opvoedingswinkel

Nadere informatie

Hoeselt. Neos Hoeselt: 16 maanden jong!

Hoeselt. Neos Hoeselt: 16 maanden jong! Hoeselt g e m e e n t e b e r i c h t e n Neos Hoeselt: 16 maanden jong! BAL VAN DE BURGEMEESTER op 28 april!!! Nacht der Nachten, speciaal verkeersplan. Dorpsgenoot BERT STULENS tussen de straatkinderen

Nadere informatie

Hoeselt. Het seniorenfeest. gemeenteberichten. De jeugdboekenweek in de bib De nieuwe premieregelingen van Infrax Bloesemfeesten in Schalkhoven

Hoeselt. Het seniorenfeest. gemeenteberichten. De jeugdboekenweek in de bib De nieuwe premieregelingen van Infrax Bloesemfeesten in Schalkhoven Hoeselt gemeenteberichten Het seniorenfeest De jeugdboekenweek in de bib De nieuwe premieregelingen van Infrax Bloesemfeesten in Schalkhoven Tweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt

Nadere informatie

Hoeselt. gemeenteberichten. Renovatie van de jeugdkapel

Hoeselt. gemeenteberichten. Renovatie van de jeugdkapel Hoeselt gemeenteberichten Renovatie van de jeugdkapel Plantjesverkoop 'Kom op tegen kanker' Open Monumentendag... in de natuur - 12 september Het Davidsfonds hoeveweekend in 'Hof ter Poorten' - 25 en 26

Nadere informatie

Hoeselt. Sint-Stefanuskerk. in ere hersteld

Hoeselt. Sint-Stefanuskerk. in ere hersteld Hoeselt g e m e e n t e b e r i c h t e n Sint-Stefanuskerk in ere hersteld Feestweekend 10 jaar Jeugdhuis X Horlecante viert 10-jaar met HitStory op 17 en 18 mei Hoeselt Promms op 24 mei START toeristisch

Nadere informatie

Hoeselt. Droogbroekfeesten Zondag 3 september

Hoeselt. Droogbroekfeesten Zondag 3 september Hoeselt g e m e e n t e b e r i c h t e n Droogbroekfeesten Zondag 3 september Wijziging inzameling luierafval! Kaarsjesprocessie op vrijdag 1 september OPEN-MONUMENTENDAG te Sint-Huibrechts-Hern Tweemaandelijks

Nadere informatie

Hoeselt. Hoeselt opent een opvoedingswinkel. gemeenteberichten. Een mooi pakje alleen volstaat soms niet De moeilijke weg van het opvoeden

Hoeselt. Hoeselt opent een opvoedingswinkel. gemeenteberichten. Een mooi pakje alleen volstaat soms niet De moeilijke weg van het opvoeden Hoeselt gemeenteberichten Hoeselt opent een opvoedingswinkel Foto: Opvoedingslijn Een mooi pakje alleen volstaat soms niet De moeilijke weg van het opvoeden Tweemaandelijks informatieblad voor de inwoners

Nadere informatie

Hoeselt. Erfgoedjaarmarkt zondag 20 oktober. gemeenteberichten

Hoeselt. Erfgoedjaarmarkt zondag 20 oktober. gemeenteberichten Hoeselt gemeenteberichten Erfgoedjaarmarkt zondag 20 oktober 18de editie Nacht van de Duisternis op 12 oktober Missiefeest op zaterdag 9 en zondag 10 november Nieuwe adviesalliantie sport en beweging Hoeselt

Nadere informatie

Burgerlijke stand en bevolking

Burgerlijke stand en bevolking Hoeselt gemeenteberichten Vrijdag 15 juli Zaterdag 16 juli Zondag 17 juli Hoeseltse Brandweer in beeld Talrijke zomerevenementen in gans de gemeente Tweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van

Nadere informatie

HOESELT MAG GEZIEN. WTC Het Gouden Wiel Villa Rozerood Iedereen een diploma Bestrijding schadelijke knaagdieren NIEUW! BIOMETRISCH PASPOORT

HOESELT MAG GEZIEN. WTC Het Gouden Wiel Villa Rozerood Iedereen een diploma Bestrijding schadelijke knaagdieren NIEUW! BIOMETRISCH PASPOORT HOESELT MAG GEZIEN Maandelijks infoblad voor de inwoners van Hoeselt Jaargang 43 - nr. 256 - mei 2014 WTC Het Gouden Wiel Villa Rozerood Iedereen een diploma Bestrijding schadelijke knaagdieren NIEUW!

Nadere informatie

Hoeselt. gemeenteberichten. De Zomerevenementen in Hoeselt

Hoeselt. gemeenteberichten. De Zomerevenementen in Hoeselt Hoeselt gemeenteberichten De Zomerevenementen in Hoeselt Alt-Jazz, het nieuwe Jazz-festival in Zuid-Limburg. Subsidiebesluit hernieuwbare energiebronnen Een bijlage met het politiereglement op hinder Tweemaandelijks

Nadere informatie

Hoeselt. Hoeselt proeft van elektrisch rijden. gemeenteberichten. Fit en Fun op zondag 28 april

Hoeselt. Hoeselt proeft van elektrisch rijden. gemeenteberichten. Fit en Fun op zondag 28 april Hoeselt gemeenteberichten Hoeselt proeft van elektrisch rijden Fit en Fun op zondag 28 april Sportieve namiddag samen met Sabine Goossens (VTM-programma Lets get Fit ) Toetëlfès op zaterdag 11 & zondag

Nadere informatie

Hoeselts Toneelgezelschap 40 jaar jong. Open Monumentendag in Kasteel Ter Weyer op 11 september

Hoeselts Toneelgezelschap 40 jaar jong. Open Monumentendag in Kasteel Ter Weyer op 11 september Hoeselt g e m e e n t e b e r i c h t e n Hoeselts Toneelgezelschap 40 jaar jong Straffe Toeren Alt-Hoeselt start met slagwerkfestival Beat It op 3 september Open Monumentendag in Kasteel Ter Weyer op

Nadere informatie

België-Belgique P.B. 3770 Riemst 12/3889

België-Belgique P.B. 3770 Riemst 12/3889 Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Riemst Jaargang 34 januari/februari 2010 Verschijnt op 7.050 exemplaren Afgiftekantoor 3770 Riemst België-Belgique P.B. 3770 Riemst 12/3889 1 Onze sport-

Nadere informatie

GeMeeNTeBeRICHTeN As(se)tablieft Jaargang 6 Nummer 41 maart 2006 KAMPeNHOUT 21ste jaargang nr. 1

GeMeeNTeBeRICHTeN As(se)tablieft Jaargang 6 Nummer 41 maart 2006 KAMPeNHOUT 21ste jaargang nr. 1 GEMEENTEBERICHTEN As(se)tablieft KAMPENHOUT Jaargang 6 Nummer 41 maart 2006 Verschijnt maandelijks, uitgezonderd in juli en augustus 21ste jaargang nr. 1 februari 2010 Toerisme 7 Milieu 11 Onderwijs 18

Nadere informatie

INFOKUURNE. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE januari februari 2012 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne Gelukkig nieuwjaar

Nadere informatie

HOESELT MAG GEZIEN. Nieuw sportpark. Go Poland! Rode Kruis Hoeselt. de marathon van New York. Hans Daniëls liep. Reisverslag Haspenvoud

HOESELT MAG GEZIEN. Nieuw sportpark. Go Poland! Rode Kruis Hoeselt. de marathon van New York. Hans Daniëls liep. Reisverslag Haspenvoud HOESELT MAG GEZIEN Maandelijks infoblad voor de inwoners van Hoeselt Jaargang 43 - nr. 261 - december 2014 Gemeenteraad geeft goedkeuring voor Nieuw sportpark Reisverslag Haspenvoud Go Poland! Vereniging

Nadere informatie

HOESELT MAG GEZIEN. Start nieuwe cultuurseizoen. Dienstencentrum viert 15de verjaardag. Vereniging in de Kijker: hondenschool Terloght

HOESELT MAG GEZIEN. Start nieuwe cultuurseizoen. Dienstencentrum viert 15de verjaardag. Vereniging in de Kijker: hondenschool Terloght HOESELT MAG GEZIEN Maandelijks infoblad voor de inwoners van Hoeselt Jaargang 44 - nr. 268 - september 2015 OPENBARE WERKEN DOSSIER ROTONDES BILZERSTEENWEG TONGERSESTRAAT Start nieuwe cultuurseizoen Vereniging

Nadere informatie

INFOMAGAZINE. Wielsbeekse Feesten 2009. november - december 2009.06

INFOMAGAZINE. Wielsbeekse Feesten 2009. november - december 2009.06 INFOMAGAZINE Wielsbeekse Feesten 2009 november - december 2009.06 Computercursus voor senioren zomerkampioenen Ter Lembeek november - december 2009.06 Nuttige telefoonnummers 3-8 gemeentelijke info 9-12

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 2 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MAART - APRIL 2011 O N Z E G E M E E N T E M A S S

Nadere informatie

Meise. + CULTUURBIJLAGE nr 222 JULI 2009. recreatlon meise. zomervakantie. de gordel

Meise. + CULTUURBIJLAGE nr 222 JULI 2009. recreatlon meise. zomervakantie. de gordel + CULTUURBIJLAGE nr 222 JULI 2009 Gemeentelijke infokrant meise verschijnt maandelijks (niet in januari en augustus) info krant Meise recreatlon meise zomervakantie Slag Imdse Kouter 24 augustus 1914 de

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

1 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 13 de jaargang 1

1 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 13 de jaargang 1 1 / 6 2013 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 13 de jaargang 1 de /4 Holsbekenaar januari, februari, maart 2005 Korte inhoud Voorwoord 3 Financiën 4 Bevolking

Nadere informatie

HOESELT MAG GEZIEN. iets voor jou? Samen tuinieren. erkende sportclubs. voor toeristen en Doornkappers. Subsidies voor

HOESELT MAG GEZIEN. iets voor jou? Samen tuinieren. erkende sportclubs. voor toeristen en Doornkappers. Subsidies voor HOESELT Jaargang MAG GEZIEN Maandelijks infoblad voor de inwoners van Hoeselt 44 - nr. 263 - februari 2015 Vereniging in de kijker: Wandelclub de Rommelaar Creatievelingen gezocht wie geeft de Hoeseltse

Nadere informatie

Cultuurprijs & Jeugdduim 2012 uitgereikt

Cultuurprijs & Jeugdduim 2012 uitgereikt Cultuurprijs & Jeugdduim 2012 uitgereikt Tijdens het tweede gezamenlijke uitreikingsgala van Cultuurprijs en Jeugdduim op zaterdag 16 maart werd op zoek gegaan naar de opvolgers van Jubile en Willy Torfs.

Nadere informatie

2 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 13 de jaargang 2

2 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 13 de jaargang 2 2 / 6 2013 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 13 de jaargang 2 Zwerfvuilactie 23 maart 2013 Het was ijskoud, het sneeuwde maar toch waren 34 vrijwilligers

Nadere informatie

HOESELT MAG GEZIEN. Kermisweekend. 16,18,19 oktober. Limburg investeert in fietspaden. Interview met Michel Claesen, lijnpiloot in Dubai

HOESELT MAG GEZIEN. Kermisweekend. 16,18,19 oktober. Limburg investeert in fietspaden. Interview met Michel Claesen, lijnpiloot in Dubai HOESELT Jaargang MAG GEZIEN Maandelijks infoblad voor de inwoners van Hoeselt 44 - nr. 269 - oktober 2015 Kermisweekend 16,18,19 oktober Limburg investeert in fietspaden Vereniging in de Kijker: karateclub

Nadere informatie