Onregelmatig verschijnende uitgave voor en door bewoners van de regio Huis ter Heide Nummer 26, juli 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onregelmatig verschijnende uitgave voor en door bewoners van de regio Huis ter Heide Nummer 26, juli 2011"

Transcriptie

1 Onregelmatig verschijnende uitgave voor en door bewoners van de regio Huis ter Heide Nummer 26, juli 2011 Voor u ligt de zomereditie van Vaort Praot nr. 26. Een blad voor het begin van de schoolvakanties nu de rest van Nederland vakantie viert is het noorden dit jaar het laatst. Vakantie betekent ook geslaagden, meestal te zien aan vlaggen en spandoeken met een schooltas. Wij hebben degene die ons bekend zijn in ons blad opgenomen. Als uw vakantie nog aanstaande is wenst de redactie u veel vakantieplezier. In de vorige editie schreven we over het prachtige voorjaar voor boeren en tuinliefhebbers. Dit werd in de nacht van 7 op 8 mei verstoord door zware nachtvorsten van 8 graden. Hierdoor ontstond veel schade aan landbouw gewassen, in tuinen maar ook aan bomen en hagen. Nu in juli kunnen we vast stellen dat alles zich goed heeft hersteld, voorbeeld hiervan is dat we half juli lijsterbessen zien rood verkleuren. De veehouderij oogst voldoende voer voor de wintermaanden, en de rekenmodules voor opbrengst bepaling suikerbieten geeft een topoogst aan met uitschieters tot wel kg suiker per ha. Bloemrijke akkerranden, gele graanvelden en bloeiende aardappelvelden verfraaien ons landschap. Bijzonderheid hierin is dat de kraanvogel gesignaleerd is in een van deze bloeiende akkerranden. Binnenkort zullen we de eerste oogstmachines weer in het veld zien. Redactie Vaort Praot: Daniëlle Drent Jantje Holst Wim Pastoor Freddy Santing Warna Westerhuis Redactieadres: Is het u opgevallen dat het sterrenbord dat aan de Asserstraat onder het bord Huis ter Heide geplaatst is, ontvreemd is in de nacht van 17 op 18 juni? Een schadepost voor de Belangenvereniging van zo n 250 euro. Van de dader/s ontbreekt nog enkel spoor. Eerst werd nog gedacht aan een stunt, maar helaas moeten we nu wel constateren dat het bord echt is gestolen. De grote vraag is dan wie er belang kan hebben bij dit bord, wat kun je er mee? Norgervaart 19, 9421 TG Bovensmilde Belangenvereniging: Contactadres: heidedr.nl Verder in dit blad een artikel over de eindpresentatie van het vijf sterren dorpen project in Schoonlo, laatste ontwikkelingen Dutch crane resort, Norgerbrug, Koelenweg en nog veel meer nieuws. Veel leesplezier gewenst door de redactie. 1

2 Belangenvereniging Verslag Paasvuur Huis ter Heide. Omdat het paasvuur wegens grote droogte niet op 2e paasdag mocht worden ontstoken, is dat op 21 mei jl. gebeurt. Het paasvuur werd om ongeveer uur worden ontstoken. Er was redelijk veel belangstelling, waaronder ook een aantal kinderen. Jaap Hut verzocht alle kinderen om naar voren te komen om gezamenlijk het vuur te ontsteken. De kinderen kregen allemaal een stok met daaraan een doek. Jaap Hut stak het vuur in een ton aan en toen konden de kinderen de stokken in het vuur doen. Daarna mochten ze allemaal de stokken op de paasbult gooien. Deze vatte direct vlam omdat het hout erg droog was. Je kon niet te dicht in de buurt van het paasvuur komen omdat het erg warm was. Sommige kinderen probeerden nog wat stokken op het vuur te gooien. De snackwagen waar Alie Hut versnaperingen verkocht, moest zelfs verder naar achteren gereden worden vanwege de hitte. Al met al toch nog een geslaagd (na) paasvuur. Volleybal Toernooi Het volleybal toernooi is in verband met de slechte weersomstandigheden geannuleerd! De nieuwe datum is zaterdag 3 september In overleg met de captains blijven de teams hetzelfde, wel graag opnieuw opgeven voor de barbecue bij Café Huis ter Heide. Stratenkorfbal Dit jaar heeft Huis ter Heide na lange tijd weer meegedaan met het stratenkorfbal. Het weer was niet echt geweldig, maar de sfeer zat onder leiding van Arno goed in het team. Marian was ziek en kon ons deze avond niet bijstaan net als Ilona, dat was jammer. Na de blessure van Gerda hadden we een dame te weinig waardoor Rob een wedstrijd veranderde in Robbin en 2

3 Wiljan een wedstrijd als Wiljanne speelde. We speelden goed en stonden door een 2 punten te laag doelsaldo net niet in de finale. We hadden zelf supporters al hadden we wel op wat meer dorpsgenoten gerekend! Hierbij willen wij alle korfballers bedanken voor hun inzet en hopen dat jullie volgend jaar allemaal weer van de partij zijn. Misschien dan wel met 2 teams. Het bestuur. Overleg wandelpad vanuit Norgervaart naar het Esmeer Wim Pastoor, Bert de Jonge, Belangenvereniging Rombout Bennema en Willem Klok. Natuurmonumenten Op verzoek van Belangenvereniging Huis ter Heide is er een bijeenkomst met Natuurmonumenten belegd om de toegankelijkheid vanuit Huis ter Heide naar het Esmeer te bespreken. Doel van de bijeenkomst is om te luisteren naar de wensen/vragen van de bewoners en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen: - Het huidige pad is in gebruik als wandelpad en op 13 oktober 2009 is afgesproken dat het pad tussen Huis ter Heide en het Esmeer verdwijnt. Voor de omwonenden wordt een smal wandelpad gedoogd. Deze moet geen aanzuigende werking krijgen op de inwoners van Kloosterveen. Kort samengevat hebben aanwonenden en Natuurmonumenten begrip voor elkaars belangen. Het volgende is afgesproken: Het wandelpad zal niet worden onderhouden door Natuurmonumenten en krijgt een hoogte van NAP. Onder normale omstandigheden zal dit pad goed toegankelijk zijn. Als blijkt dat een groot gedeelte van het jaar het pad onder water staat en het niet mogelijk is om het Esmeer lopend te bereiken, dan wordt in overleg met Belangenvereniging Huis ter Heide gekeken naar passende oplossingen. Informatie avond duurzame energie Op 20 juni heeft de belangen vereniging de heren Noot (van het bedrijf Mebatherm) en Wemmenhove (coördinator van de werkgroep energie RAS dorpen) uitgenodigd. Als volgt een deel uit de presentatie van de heren: Duurzame energie staat voor bronnen zoals zonlicht of waterkracht omdat die niet opraken. Er zijn verschillende vormen van duurzame energie namelijk via windkracht, waterkracht, zonlicht, biomassa, aardwarmte, getijdenstroom en golfslagkracht. Voordelen van duurzaam energie zijn bijvoorbeeld; 1 e Is goed voor het milieu; 2 e Weinig vervuiling (reductie CO2, SO2, NO2); 3 e Maakt fossiele brandstoffen overbodig; 4 e Kan overal worden opgewekt; 5 e In de loop der tijd lucratief. Waarom zouden we duurzame energie nemen. Nou.de productie van duurzame energie drukt in vergelijking met conventionele bronnen minder zwaar op het milieu door de vorming van minder CO2. Bij productie 1 kwh elektriciteit uit kolen ontstaat minstens 850 g CO2. Bij productie 1 kwh stroom van zonlicht levert maar 50 g op!!! Wat kunnen nadelen zijn voor duurzame energie? 1 e Aanschaf kost geld 2 e Soms landschapsvervuiling 3 e Geluidsoverlast (grote windmolens) 3

4 Het doel van de overheid is om 14% duurzaam energie te hebben. Dit volgt uit de Europese doelstellingen voor duurzame energie en de klimaatdoelstelling Daarom wil de overheid het aandeel duurzame energie in onze totale energievoorziening vergroten. Voor 2020 is het doel om 14% van het energieverbruik uit duurzame energie te laten bestaan. In 2009 was het percentage duurzame energie nog 3,8%. Daarnaast moet de uitstoot van CO2 in 2020 met 20% zijn verminderd ten opzichte van De zon kan op 2 manieren energie leveren namelijk via zonnepanelen, het zonlicht kan worden omgezet in elektriciteit of omgezet in warmte De belangen vereniging polst binnen haar leden of duurzame energie ofwel zonne-energie geïnteresseerden heeft. Er waren 13 leden aanwezig op die informatie avond. Zouden er meer geïnteresseerden zijn binnen Huis ter Heide en kunnen we een werkgroep oprichten? De werkgroep zou zich kunnen aansluiten bij de overige omliggende dorpsbelangen die hier nu al mee bezig zijn. Voornamelijk om kennis te verzamelen en burgers/leden van Huis ter Heide te informeren, ook om eventueel belangstellende te inventariseren en potentiële kopers op te nemen in een collectief. Dit is dan ook een oproep om leden te werven voor een werkgroep, dus wie zich geroepen voelt kan zich melden bij het bestuur: Viswedstrijd Vrijdagavond 8 juli organiseerde de belangenvereniging een viswedstrijd. Er waren 7 deelnemers die onder zonnige omstandigheden hun best deden om de grootste vissen op de wal te krijgen. Na twee uur vissen was de uitslag bekend. De wisselbeker ging naar Tinie Kramer met 84 cm. De tweede prijs was voor Tim Jagt met 25 cm en de derde prijs was voor Ankie Janssen met 21,5 cm. Vacatures: We zoeken voor het bestuur van de Belangenvereniging in 2012 twee nieuwe bestuurders namelijk voor de functie van: 1 e vacature: Secretariaat. 2 e vacature: Spel activiteiten Algemeen en senioren. Cursus en/of herhalingscursus Reanimatie EAD Zou u graag een cursus reanimatie EAD willen volgen of u kennis up-to-date willen houden? De belangen vereniging organiseert bij voldoende deelname in de winter 2011/2012 een cursus in café Huis ter Heide. De reanimatie (heet tegenwoordig Basic Life Support) /AED-herhalingscursus duurt ongeveer drie uur en richt zich met name op de praktische kant van het reanimeren. Heeft u belangstelling dan kunt u zich opgeven bij de Belangen Vereniging op het adres: Bij voldoende belangstelling worden data en kosten bekend gemaakt. Eindmanifestatie Project vijf sterren dorpen in Schoonloo Donderdag 30 juni zijn Wim Pastoor en Wies de Jong om uur afgereisd naar Schoonlo, waar een bijeenkomst was van de BOKD. Een eindmanifestatie project vijf sterren dorpen, een gebeuren van alle dorpen die mee hebben gedaan. Alie Hut en Ad ten Berge waren al ter plaatse om uur, zij hebben de Huis ter Heide stand ingericht met een podium, informatietafel (brochure, pet vijf sterren enz.) zie foto. Met een welkomstwoord, om uur door Klaas Meppeling en dagvoorzitter Dirk Jasper Keegstra van de BOKD wordt de middag geopend. Daarna volgde een presentatie van Radboud Engbersen over de actualiteit van samenlevingsopbouw en hedendaagse burgerschap anno

5 De laatste spreker, Thaddeus Muller, socioloog, toonde een wetenschappelijke beschouwing van het vijf sterren project. Voornamelijk over de inkrimping in de kleine dorpen en de individualisering. Alle genodigden werden verzocht om uur, na een kopje koffie en een krentenstoet in café Hegeman in groepjes uit een te gaan. Wim en Wies zijn langs alle stands gelopen van Huis ter Heide, Hooghalen,Echten, Gasteren en Schoonloo. Bij alle dorpen, die een presentatie gaven kwam naar voren, dat veel dezelfde onderwerpen in de sterren verpakt waren. Huisvesting, gezellig buurthuis of café, dingen met elkaar regelen naar de gemeente toe etc. Heel veel dorpen wisten toch wel enige subsidie in de wacht te slepen, ( al gingen daar wel enige jaren overheen), om dingen gedaan te krijgen. Iedereen was positief over het vijf sterren gebeuren. Al moest hier en daar de vinger nog wel aan de pols worden gehouden. Men was onder de indruk van de presentatie van Huis ter Heide verzorgd door Alie en Ad en vooral de vele verschillende werkgroepen kreeg de nodige aandacht. Om uur was het afgelopen. Wim. Ad en Wies zijn naar huis gegaan. Alie is nog gebleven en heeft na afloop 4x een kaas/droog worstpakket meegekregen van de BOKD. Meer informatie is na te lezen op onder Laatste nieuws. Wies, Wim, Ad en Alie Vrouwenvereniging Wij zijn op dit moment druk bezig met het maken van het jaarprogramma. En ik kan alvast verklappen dat wij op 13 september van start gaan met een avond die ingevuld wordt door Anne Post. Binnen kort zullen de programma boekjes bij de leden in de brievenbus verschijnen. Langs deze weg willen wij Jantje Uildriks en Aaltje Pastoor van harte beterschap wensen. Wij hopen dat zij dit seizoen aanwezig kunnen zijn. Ook Gretha en Jansje hopen wij dit seizoen zo mogelijk vaker te begroeten. Anne maakt ook dit jaar de boekjes klaar, dit vinden wij erg fijn. Anne bedankt! Rest ons ieder nog een fijne vakantie te wensen en wij hopen jullie te zien op 13 september. Het bestuur 5

6 Geslaagden - Jelle Wetterauw voor Havo aan Vincent van Gogh. Jelle vervolgt zijn studie aan de Pabo - Jelly Drent voor MBO Commercieel Ondernemen aan het AOC Terra Groningen. Jelly gaan na de vakantie beginnen aan de HBO opleiding Financiële Dienstverlening aan de CAH in Dronten. Vleeskuikenstal met airco Naar aanleiding van de open dag van de nieuwe kuikenstal van Bart en Corina Janssen vond de redactie het wel interessant om daar iets te schrijven. In de nieuwe stal is ruimte voor eendagskuikens. De eendagskuikens komen binnen in een stal van 35 graden. Deze temperatuur loopt langzaam terug tijdens de groeiperiode naar 22 graden op dag 40. Een week voor het eind van de groeiperiode wordt een deel uitgeladen om de andere dieren meer ruimte te bieden i.v.m. dierenwelzijn. Verwarming van de vleeskuikenstal vindt plaats door een houtkachel gevoed met houtsnippers, welke het hele bedrijf voorziet van verwarming incl. de woningen. Verse lucht komt vanuit de zijwanden en wordt door ventilatoren verspreid door het hok en in de achterwand afgevoerd. Warmwater radiotoren met hierin ventilatoren hangend in de stal zorgen dat warmte boven in de stal wordt teruggewonnen. Deze ventilatoren verdelen de warmte over de kuikens. Door deze voorziening met warmwater radiatoren wordt de ammoniak uitstoot grotendeels beperkt. Door klimaatverandering zien we zomers hier ook temperaturen van 30 tot 35 graden. Deze temperatuur is schadelijk voor mestkuikens omdat luchtverversing moeizaam gaat. In deze stal is koeling (airco) geplaatst aan de voorzijde van de stal in een gesloten ruimte. Water loopt verticaal door geïmpregneerd papier. (honingraat structuur) Lucht wordt hierdoor vanaf de buitenzijde horizontaal de stal ingeblazen. Door deze koeling is het mogelijk de temperatuur in de stal met wel 6 graden te verlagen ten opzichte van de buiten temperatuur. Mest uit het bedrijf wordt gedeeltelijk afgevoerd naar de DEP in Moerdijk waar door verbranding van enkel pluimveemest elektriciteit wordt opgewekt, een ander deel wordt verwerkt in biogasinstallaties. Mest van de kuikens blijkt een hoge energie waarde te hebben, daarom vindt er nu veel onderzoek plaats naar de meerwaarde voor energie opwekking. Voorbeeld:1000 kg onbehandelde kuikenmest kan 250 kuub biogas leveren, en behandelde kuikenmest kan wel tot 400 kuub gas opleveren. In deze stal is veel nieuwe techniek geïnstalleerd wat dierenwelzijn en leefomgeving positief beïnvloed. 6

7 Beste buurtgenoten, De familie Post heeft al een afscheidswoordje geschreven in de Vaort Praot en intussen weten jullie allemaal natuurlijk dat de familie Visscher van Norgervaart 4 naar nummer 7 gaat verhuizen. Maar, eerst moet er nog een boel gebeuren. Er is inmiddels beweging rond het huis, de aannemer is begonnen en zoals het lijkt schiet dat snel op. Tegen de bouwvak moet de uitbouw klaar zijn en na de vakantie komt er een nieuw dak op het huis. En natuurlijk zijn we zelf ook druk met aftimmeren, stukadoren, schilderen, tegels zetten en wat er allemaal niet komt kijken bij een verbouw. Met de schapen van Wim Barkhuis zijn we al goede vrienden en met de drie buren op ons rijtje gaat dat ook prima lukken. Onze eigen buren aan deze kant van de vaart, de families Roeles en Aafjes en mevrouw Van Putten, gaan we verlaten en we zeggen langs deze weg graag hartelijk dank voor het noaberschap. Een goede buur is nog altijd een hoop waard, en beter dan een verre vriend! Overigens is het begrip buren in Huis ter Heide niet alleen toepasbaar op wie er naast je woont. Zo hebben we medewerking ondervonden van André & Gerda Boelens en (schoon)vader Wim, die zo vriendelijk waren ons het stukje land achter het huis ter beschikking te stellen. De voetbaldoelen doen reeds goede dienst en er wordt al regelmatig een partijtje gespeeld. Albert Kroeze was ons terwille bij het uitrijden van het zand en Wim Pastoor maakte de zandbulten weer egaal. Allen onze hartelijke dank. Zelf hopen we begin september over te kunnen, misschien ietsje eerder, misschien ietsje later, en we overwegen om een trekschuit te huren om de spullen te verhuizen. Of een bakfiets, dat zou ook niet gek zijn. Een grote verhuiswagen zal het wel niet worden maar gewoon 1000 keer heen en weer rijden. En als we er eenmaal zitten en je bent vreselijk nieuwsgierig naar hoe het is geworden: bel gerust een keertje aan voor een kop koffie! Hartelijke groet, Martin Visscher en Marit Broekroelofs Mirel, Channe, Silvan, Jeftan en Rhodé Visscher SStreep Dutch Krane ressort De aanbesteding voor de uit te voeren werken vindt binnenkort plaats. De verwachting is als de vergunningen binnen zijn de werkzaamheden deze herfst beginnen aan de Kolonievaart ter hoogte van de Schuilhoeve. Vervolgens stopt het werk in het voorjaar ( broedseizoen) en wordt het werk hervat september Koelenweg Laatst nieuws is dat de aanbesteding van de beweegbare paal heeft plaats gevonden. De aanbesteding van de overige werkzaamheden voor de bouwvak wordt afgerond. Verwacht wordt dat in september de uitvoering kan beginnen. Fiets4daagse Donderdagmorgen 28 en vrijdagmorgen 29 juli komt de fiets4daagse weer langs in Huis ter heide. Om de kas van de belangenvereniging en de vrouwenvereniging weer een beetje op te krikken, gaan we weer met spullen staan op het veldje voor het café. Er is een kledingkraam, een boeken-, cd- en dvdkraam, eigengemaakte kaartjes, keramiek, bloemstukken en allerhande in een kraam. Er is een grabbelton voor de kinderen en als er belang bij is zou een rommelmarkt voor de kinderen ook leuk zijn. Heb je oud speelgoed of andere spullen en wil je er vanaf, verkoop het dan op de rommelmarkt. Het moet wel in de fietstas passen. Heb je nog boeken of dvd's die kun je naar Yvonne Padding op Norgervaart 22 brengen. Kom eens langs op deze dagen en zie hoe deze werkgroep Huis ter heide op de kaart zet. Afz. Bestuur belangen- en vrouwenvereniging. Oproep: De redactie van de VaortPraot is aan het nadenken over een eigen logo. Zeg maar het herkenningsbeeld van de VaortPraot. Een passend geheel met de koptekst. Wij vinden het leuk om ideeën hierover te krijgen. Dus, heb je een idee, laat het dan via de mail aan de redactie weten. 7

8 DE RECHTBANK Mij is ten gehore gekomen dat er belangstelling is hoe een procedure bij de rechtbank werkt. Nou wil het toeval dat ik daar werk en jullie daar dus iets over kan vertellen. Zelf werk ik op de afdeling civiel/familiekamer. Ik behandel daar o.a. de gemeenschappelijke verzoeken echtscheiding, de eenzijdige verzoeken echtscheiding, alimentatie en de adopties. Ik treed op als griffier bij een zitting en maak de eindbeschikkingen klaar. Het meest voor de handliggende onderwerp is een gemeenschappelijk verzoek en een eenzijdige. Ik zal de verschillen tussen deze twee procedures uit leggen. Een gemeenschappelijk verzoek, de naam zegt het eigenlijk al, dan zijn beide partijen (man en vrouw) het er over eens dat zij niet langer met elkaar verder willen. Partijen stappen gezamenlijk naar een advocaat om vervolgens een verzoekschrift plus een echtscheidingsconvenant en eventueel een ouderschapsplan op te laten stellen. Laat het duidelijk zijn dat bij alle familiezaken altijd geprocedeerd moet worden middels een advocaat. Zonder advocaat geen scheiding. De advocaat stelt een verzoekschrift op en samen met de partijen een echtscheidingsconvenant. Hierin kan o.a. in staan de verdeling van de goederen, eventueel partneralimentatie, kinderalimentatie, de hypotheekkosten etc. Als er kinderen jonger dan 18 jaar bij betrokken zijn, dan dient er een ouderschapsplan opgesteld te worden. Het kind moet op een leeftijdspassende manier er bij betrokken zijn. In het ouderschapsplan komt o.a. te staan bij wie het kind verblijft, wie kinderalimentatie moet betalen, een omgangsregeling, wie wat regelt bij medische aangelegenheden etc. Een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan moet je zien als een houvast voor partijen. Mocht een van partijen zich hier niet aan houden dan kan er altijd een procedure opgestart worden en kan er verwezen worden naar de door partijen destijds opgestelde echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan. Kinderen vanaf 12 jaar kunnen worden gehoord door de kinderrechter. Zij krijgen een brief waarin staat vermeldt dat hun ouders gaan scheiden en zij mogen hun mening geven wat zij daar van vinden en of zij het eens zijn met de door de ouders opgestelde ouderschapsplan. In de brief wordt ook aangegeven dat zij op de kinderverhoorzitting mogen komen. Dit hoeft niet, zij mogen de kinderrechter ook een brief schrijven met hun mening erin en bij wie ze het liefst willen wonen etc. Als een kind wel op de zitting verschijnt wordt alleen het kind de zittingszaal binnen gelaten. Geen van de ouders mag mee naar binnen. De rechter schenkt namelijk heel veel aandacht in dit soort zaken aan de kinderen omdat de kinderen meestal wordt beïnvloed door een van de ouders wat ze moeten zeggen. Als het gehele dossier compleet is en er is, indien nodig, een kinderverhoor geweest dan wordt er door de griffier een beschikking opgesteld. Deze wordt door de rechter nagekeken ondertekend door de rechter en griffier. Uiteindelijk wordt op de dag dat de beschikking wordt afgegeven verzonden naar de advocaat van de partijen. De advocaat dient er zorg voor te dragen dat de beschikkingen, een grosse (is een origineel exemplaar) en een afschrift, bij elk der partij komt. Een van de partijen dient met een grosse naar de gemeente, van waar men woont, te gaan om de echtscheiding te laten inschrijven. Wordt dit niet gedaan of vergeten dan blijft, ondanks de beschikking, het huwelijk bestaan. 8

9 Een eenzijdig verzoek houdt in dat een van de partijen wil scheiden. Stel de vrouw wil scheiden dan stapt de vrouw naar een advocaat om vervolgens een verzoekschrift op te laten stellen. In zo n geval spreekt men over een verzoekende partij (vrouw) en een verwerende partij (man). Ook hierbij geldt als er kinderen jonger dan 18 jaar zijn er een ouderschapsplan bij moet zitten en ook hier zal een kinderverhoor plaatsvinden. Als het verzoekschrift op de griffie (afdeling) binnenkomt en het is volledig dan komt er een stempel op met datum binnenkomst en een datum wanneer er op de griffie de betekening van het verzoekschrift binnen moet zijn. Op dat moment stuurt de griffie het verzoek weer terug naar de desbetreffende advocaat en deze dient er zorg voor te dragen dat het verzoek binnen 4 weken na dagtekening aan de verwerende partij (man) door een deurwaarder is betekend. Vervolgens stuurt de deurwaarder een afschrift van de betekening naar de advocaat en deze stuurt de betekening door naar de griffie. Op dat moment heeft de verwerende partij 6 weken de tijd om een advocaat op te zoeken, om vervolgens een verweerschrift op te laten maken. Stel dat de verwerende partij het eens is met wat er in het verzoekschrift staat hoeft deze partij niets te doen. De griffie zal de 6 weken afwachten en vervolgens zal er een beschikking gemaakt worden aan de hand van het verzoekschrift. Stel dat de verwerende partij het er niet mee eens is dan moet ook deze partij naar een advocaat stappen. Dit moet altijd een andere advocaat zijn dan die van de verzoekende partij. Er wordt een verweerschrift opgesteld en deze wordt opgestuurd naar de griffie. Wanneer deze bij de griffie binnenkomt wordt er 6 weken na datum binnenkomst een datum gepland voor een zitting. In deze 6 weken hebben beide advocaten de tijd om financiële gegevens over te leggen aan de griffie. Het dossier wordt uiteindelijk een week voor de zitting ter beoordeling aan de griffier en rechter voorgedragen. Deze gaan het dossier bestuderen en stelen vragen op voor de zitting. Op de zitting zelf dienen de partijen samen met de advocaten te verschijnen. Dit zijn geen openbare zittingen, maar gesloten. Er mogen dus geen andere familieleden of iets dergelijks bij zitten. Is de zitting geweest dan wordt er in de meeste gevallen een beschikking gemaakt, maar het gebeurt ook wel dat de rechter nog meer bewijsstukken (financiële gegevens) wil ontvangen om toch de juiste beslissing te nemen. In zo n geval wordt het dossier aangehouden voor 14 dagen zodat partijen over en weer stukken kunnen overleggen en er ook op mogen reageren. Vervolgens als alle stukken binnen zijn wordt er een beschikking gemaakt. De partij die in het gelijk wordt gesteld krijgt een grosse de andere partij een afschrift. Indien een van de partijen het niet eens is met de uitspraak van de rechter, kan die partij in hoger beroep gaan. Deze partij dient zich dan te melden, via een advocaat, bij het Gerechtshof. Dit is in grote lijnen hoe de echtscheidingen uitgesproken worden, echter iedere zaak is weer anders en ook daar zijn verschillende stappen in een procedure voor nodig. Het is een mooi beroep om bij de rechtbank te mogen werken. Ik werk er dan ook met veel plezier. Met vriendelijke groet, Anita Huitema 9

10 Interview met Joni Striper over kickboksen Hoe lang doe je al aan kickboksen? Ik zit nu 10 maanden op kickboksen. Hoe kwam je op het idee om te gaan kickboksen? Ik zag het staan in de Smilderger neiskrant / en een beetje door pappa. Is er een verschil tussen kickboksen en gewoon boksen? Het verschil tussen boksen en kickboksen: bij boksen mag je niet trappen en bij kickboksen mag je knieën, hoge trappen, low kicks, trap lichaam en voorwaartse trap geven En nog veel meer trappen. Zijn er verschillende niveaus? Er zijn verschillende niveaus: Per 1 juli krijgen we een eigen trainingsruimte, dan komen er trainingen voor beginners (die er net op zitten) en een training voor gevorderden (die er al wat langer aan doen) en dan heb je nog een training voor jongens en meisjes die wedstrijden willen doen. Hoe oud moet je zijn om te beginnen met kickboksen? Je leeftijd maakt bij kickboksen niet echt uit. Als je jonger bent dan word je meer geholpen en als je wat ouder bent dan word je niet meer zoveel geholpen. Hoe vaak train je per week? Ik train nu drie keer per week: op maandag dan gaan we sparren, dus dat is wat meer voor mensen die wedstrijden willen doen. En dinsdag, dat is voor alle niveaus. En vrijdag is ook voor alle niveaus. Wat doe je allemaal tijdens een training? Op een training doe je eigenlijk van alles. De ene keer wat meer of minder als de andere keer. Je doet bijvoorbeeld: conditie, techniek, snelheid, opdrukken, buikspier oefeningen, rondjes rennen in de sportzaal. Je doet ook mee aan wedstrijden, hoe vaak? Ik doe ook mee aan wedstrijden. Ik doe gewoon soms mee als er een jeugd kickboksgala is. In juli is er ook weer een kickboksgala daar ga ik misschien ook aan meedoen. Heb je al vaak prijzen gewonnen met wedstrijden? Ik heb nog niet veel prijzen gewonnen, want ik heb nog maar één wedstrijd gedaan. Maar die wedstrijd heb ik wel gewonnen, dus toen had ik wel een prijs gewonnen. Waar train je en hoe heet de vereniging? Ik train in de Spil bij de voetbal vereniging BSVV. Onze vereniging heet MTB- Muay Thai Bovensmilde. Heb je een groot voorbeeld/idool? Ik heb wel een idool/voorbeeld. Mijn trainer is natuurlijk ook heel goed, dus dat is ook wel een soort voorbeeld. En Lucia Rijkers is een idool van mij, maar ze is nu gestopt met kickboksen. 10

11 Norgerbrug Dinsdagavond 5 juli heeft een presentatie van het project Norgerbrug en Kloosterveen 3 plaats gevonden in Motel van der Valk. Aan de orde kwamen de MER studies en bestemmingsplan voor gebiedsontwikkeling Norgerbrug. Doelstelling van het project is goede veilige bereikbaarheid van N371/N373 ( weg langs Norgervaart) voor autoverkeer openbaar vervoer en fietsers. Duidelijk was alternatief 1, weg om de Norgerbrug heen, alternatief 2 weg door woonwijk niet onderscheidend was. Alternatief vraagt een groter ruimtebeslag van +20 ha. De 3 overheden kiezen daarom voor alternatief 1 +selectiemitigerende maatregelen, (betreffende bodem, grondwater, natuur, landschap en geluid) tevens is het bestemmingplan hier ook op gebaseerd. Voor Huis ter Heide betekent dit bij realisatie project Norgerbrug en bouwen Kloosterveen 3 een verkeerstoename van 8000 naar voertuigen. Voor de weg langs de Norgervaart is de Provincie nog steeds zoekende naar veilige oplossingen voor auto en fietsverkeer. Omdat de weg niet voldoet aan de vereiste afmetingen er weinig ruimte is voor verbreding gaat het onderzoek moeizaam. Bestemmingplan gebiedsontwikkeling Norgerbrug Doelstellingen: * Goede en veilige bereikbaarheid A28 en centrum van Assen. * Uitbreiding Kloosterveen 3 met 1200 woningen.( 15 woningen per ha) * Verbetering, leefbaarheid en veiligheid buurtschap Norgerbrug. * Ecologische verbindingszones Fochterloërveen Witterveld. * Langs de Norgervaart komt een zone van 150 meter van groen en water. Het voorontwerp bestemmingplan ligt nu ter inzage bij de gemeente Assen en Midden Drenthe. Inspraakreacties kunt u indienen voor 27 juli. Ook kunt u het geheel bekijken op de website van de Gemeente Assen onder bestemmingsplannen. Jongerenrubriek Naam: Marian van Steenwijk Adres: Kolonievaart 6 Leeftijd: 16 Familie: vader en moeder, 1 broer Opleiding/school: dr. Nassaucollege Quintus, gymnasium 4 Favoriete muziek: oh, echt van alles, maar de laatste tijd heel veel Claude Kelly en Jay Sean Favoriete Tv-programma en/of film: Romantiek en thriller Sport: geen Favoriete vakantiebestemming: Thuis en bij vrienden Werk: bij restaurant het Goudmeer; afwasser en keukenhulp Hobby s: skeeleren, muziek luisteren, lezen Wat wil je worden (beroep): Dierenarts (Harte)wens: dat de jongen die ik leuk vind mij zo accepteert zoals ik ben en niet altijd naar roddels en verhalen om mij heen luistert, maar mijzelf leert kennen. Hekel aan: gepest worden, irritante proefwerken. Wat wil je verder nog kwijt: ik zou zeggen, kom eens langs bij het Goudmeer. Het is er heel gezellig. Maar verder bedankt dat ik mee mocht doen. 11

12 Wetenswaardigheden: - Op 10 mei 2011 waren Appie en Attie Snippe 50 jaar getrouwd. Wist u dat zij al 48 jaar op Huis ter Heide wonen? - De familie Meewis is weer woonachting aan de Asserstraat en nu op huisnummer Een vuilniswagen van de gemeente Noordenveld heeft door een vastlopende rem vlam gevat aan de Kolonievaart. Brandweer Veenhuizen heeft het vuur geblust met hoge drukstraal in combinatie met schuim. - Afgelopen 16 mei 2011 waren Jaap en Jantje Hut 55 jaar getrouwd. Streep de woorden uit deze lijst weg. De overgebleven letters vormen een zin. AGENDA - 23 juli Touwtrektoernooi bij Café Huis ter Heide en 29 juli De fietsvierdaagse doet Huis ter Heide aan augustus Fietsoriënteringstocht. -? september Excursie Dutch Crane Resort oktober Bingo voor jong en oud november Wandeloriënteringstocht. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden tekst niet, of in verkorte vorm te plaatsen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van geplaatste tekst welke van derden afkomstig is. Volgende uitgave oktober Kopij aanleveren bij de redactie voor 1 oktober

Redactie Vaort Praot:

Redactie Vaort Praot: Onregelmatig verschijnende uitgave voor en door bewoners van de regio Huis ter Heide Nummer 29, april 2012 Redactie Vaort Praot: Daniëlle Drent Jantje Holst Wim Pastoor Freddy Santing Warna Westerhuis

Nadere informatie

Nieuwjaarsbijeenkomst 2010

Nieuwjaarsbijeenkomst 2010 Onregelmatig verschijnende uitgave voor en door bewoners van de regio Huis ter Heide Nummer 20, februari 2010 Van de voorzitter van de Belangenvereniging De Belangen Vereniging Huis ter Heide wenst iedereen

Nadere informatie

Onregelmatig verschijnende uitgave voor en door bewoners van de regio Huis ter Heide Nummer 34, oktober 2013. Redactieadres:

Onregelmatig verschijnende uitgave voor en door bewoners van de regio Huis ter Heide Nummer 34, oktober 2013. Redactieadres: Onregelmatig verschijnende uitgave voor en door bewoners van de regio Huis ter Heide Nummer 34, oktober 2013 Redactie Vaort Praot: Daniëlle Drent Jantje Holst Wim Pastoor Freddy Santing Warna Westerhuis

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Dieke Troost. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Dieke Troost. Van de redactie. Van de Voorzitter. We zijn alweer in de derde maand van het jaar 2010 beland. Een lange winter ligt achter ons met veel sneeuw, ijs en de nodige ongemakken. Het begin van de winter was nog wel leuk, maar

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Chinees Vertaald door Han Zhou

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Chinees Vertaald door Han Zhou De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Chinees Vertaald door Han Zhou Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft 1 hallo 你 好 2 ik 我 3 ben 是 4 van 从, 来 自 5 mijn 我 的 6 naam (de) 名 字 7 is

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Modern Kerstfeest. Vanuit de diepte van mijn welvaartsstaat roep ik tot U, tot Gij U vinden laat.

Van de Voorzitter. Modern Kerstfeest. Vanuit de diepte van mijn welvaartsstaat roep ik tot U, tot Gij U vinden laat. Van de Voorzitter. Het jaar 2010 was een memorabel jaar voor de wijkvereniging. Op zaterdag 20 nov. jl. hebben wij het 30 jarig bestaan van onze wijkvereniging gevierd. s Middags een receptie die goed

Nadere informatie

Buurtflits november 2011

Buurtflits november 2011 Redactie: Daniëlle Uiterwijk van Langeveld Vermeerstraat 21 1816 CK Alkmaar de.uiterwijken@tiscali.nl Buurtflits november 2011 Beste buurtbewoners, Als eerste wil ik me graag via deze Buurtflits voorstellen

Nadere informatie

DOMEGAZINE. Pluim voor musketiers Klazienaveen. IN DIT NUMMER: Energie besparen Elemieten krijgen sleutel Op de koffie bij...

DOMEGAZINE. Pluim voor musketiers Klazienaveen. IN DIT NUMMER: Energie besparen Elemieten krijgen sleutel Op de koffie bij... DOMEGAZINE DECEMBER 2012 JAARGANG 7, NR. 3 Pluim voor musketiers Klazienaveen IN DIT NUMMER: Energie besparen Elemieten krijgen sleutel Op de koffie bij... Dreumesta E E N U I T G A V E V A N Inhoud Van

Nadere informatie

De verhuizing die een ieder aangaat

De verhuizing die een ieder aangaat 14e jaargang nr. 2 Juni 2011 In deze krant De verhuizing die een ieder aangaat Redactioneel De lucht van de meidoorn en andere geurende bomen en planten verrassen onze neus iedere keer weer in de wijk.

Nadere informatie

V E R S L A G * * * * * * *

V E R S L A G * * * * * * * V E R S L A G * * * * * * * van de commissievergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 14 april 2015 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter: L.A.M. Kompier.

Nadere informatie

Huisorgaan van Zorgcentrum Rosengaerde en Het Anker. Rosenbabbel

Huisorgaan van Zorgcentrum Rosengaerde en Het Anker. Rosenbabbel Huisorgaan van Zorgcentrum Rosengaerde en Het Anker Rosenbabbel Rosenbabbel juni juli 2015 Pagina 1 Rosenbabbel Rosenbabbel Is een uitgave van de Stichting Rosengaerde en verschijnt 6 x per jaar. Redactieadres

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE. Voorwoord

VAN DE REDACTIE. Voorwoord Colofon Zomer 2011, Jaargang 20, nr 3 De Wijkkijker is een gratis uitgave van de Wijkvereniging Osseveld-Woudhuis en verschijnt vier keer per jaar. Het blad wordt huisaan-huis verspreid in Osseveld en

Nadere informatie

Buurtkrant Boschveld. Redenen om een feest te vieren. Agenda komende 2 maanden

Buurtkrant Boschveld. Redenen om een feest te vieren. Agenda komende 2 maanden Buurtkrant Boschveld De krant van en voor de bewoners van Boschveld Jaargang 11 Nummer 6 September 2015 2014 Redenen om een feest te vieren Boschveld bruist van activiteiten. Het is goed om die eens feestelijk

Nadere informatie

Lindenholt Leeft. Esther Geenevasen en Miranda Boom. En verder: A tot 10 Halloween Bootcamp Jeroen Steinmetz Moestuinen Plantenmarkt Vaderschap

Lindenholt Leeft. Esther Geenevasen en Miranda Boom. En verder: A tot 10 Halloween Bootcamp Jeroen Steinmetz Moestuinen Plantenmarkt Vaderschap Lindenholt Leeft Info-magazine voor alle inwoners van Lindenholt - 4 e jaargang nummer 6 - december 2013 Esther Geenevasen en Miranda Boom En verder: A tot 10 Halloween Bootcamp Jeroen Steinmetz Moestuinen

Nadere informatie

Wel. uitslag Enquete. www.wittewel-sintenbuurt.nl

Wel. uitslag Enquete. www.wittewel-sintenbuurt.nl Wel ondernemers spreken KRUIDENTUIN uitslag Enquete SEPTEMBER DECEMBER 2010 2013 www.wittewel-sintenbuurt.nl Inhoudsopgave Omslag: Een schilder bezig aan de onderkant van de dakgoot Pagina: 2 : Redactioneel

Nadere informatie

NIEUWSBLAD VAN DE HUURDERSVERENIGING ATRIUM NR. 37 juni 2015. Huur. Kompas. HVA: protest tegen huurverhoging weer niet gehonoreerd

NIEUWSBLAD VAN DE HUURDERSVERENIGING ATRIUM NR. 37 juni 2015. Huur. Kompas. HVA: protest tegen huurverhoging weer niet gehonoreerd NIEUWSBLAD VAN DE HUURDERSVERENIGING ATRIUM NR. 37 juni 2015 Huur Kompas HVA: protest tegen huurverhoging weer niet gehonoreerd Woon Op Maat: van groot naar klein(er) wonen dit nummer: 3 4 6 8 10 11 Voorwoord

Nadere informatie

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren magazine Informatie en inspiratie voor huurders van vidomes augustus 2009 NR. 3 Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren www. vidomes.nl is vernieuwd! Pag. 16 + 17 Schoonmaken, schilderen,

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 2 Oktober 2013

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 2 Oktober 2013 Beste dorpsgenoten, -7931- DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 2 Oktober 2013 Elke keer als ik met de auto naar Burgum rijdt, moet ik kijken naar de vele bossen bloemen in de linker berm. De bloemen markeren

Nadere informatie

Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen met de gekantelde Wmo werkwijze. Gemeente Almere

Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen met de gekantelde Wmo werkwijze. Gemeente Almere Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen met de gekantelde Wmo werkwijze Gemeente Almere Augustus 2012 COLOFON Samenstelling Cora Heijkoop Myrte de Jong Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO

Nadere informatie

TIME OUT 2014-2015 nummer 1.doc

TIME OUT 2014-2015 nummer 1.doc Voor meer informatie kijk op www.bruvoc.nl 2 Van de redactie. TIME OUT 2014-2015 nummer 1.doc Het seizoen is van start en de eerst time-out ligt nu voor u. De zomer is helaas ten einde en de beachvelden

Nadere informatie

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid IVN - afdeling Peize Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Juni 2015 braakballen uitpluizen wilgen en fruitbomen snoeien de onlanden even voorstellen nl doet opening brug de horst kledingbeurs

Nadere informatie

Een tuin voor iedereen

Een tuin voor iedereen Een tuin voor iedereen Huurverhoging 2015 Ouder worden in de buurt Ventileren...waarom? Jaargang 9 nr. 1 april 2015 woonpunt 3 Standpunt Inhoud Passend toewijzen Kijk hoe ik woon 8 Inhoud Directeur-bestuurder

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp Uitgave voor en door Teugenaren Jaargang 09 Editie 3 Januari 2015 Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp De Oudheidkundige Kring Voorst bestaat in 2015 40 jaar en organiseert daarom een

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

WELKOM THUIS! Magazine van Woonstichting Vryleve

WELKOM THUIS! Magazine van Woonstichting Vryleve WELKOM THUIS! Magazine van Woonstichting Vryleve 18 nr. jaargang 8 juni 2015 Familie Uwingabire heeft haar plaats gevonden We voelen ons écht thuis Wat te doen in de zomer? 10 top-uitjes met kinderen Overbrugging

Nadere informatie

Bouwplannen Centraal Park

Bouwplannen Centraal Park Gratis krant voor en door de bewoners van de wijk Holendrecht Bouwplannen Centraal Park Stand van zaken plannen Stadsdeel Zuidoost met betrekking tot nieuwe woningbouwlocaties. In de vorige Holendrechter

Nadere informatie